Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Plk      Attention ! Factor 3.1415926535897932 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 2.7182818284590452353602874713527
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2.713.141HZ=1N=33L=0.00000 mf=27507941603571337789440.000 MHzT=3.6353138101405E-29 s
2.713.141HeZ=2N=33L=0.00000 mf=13753970801785668894720.000 MHzT=7.2706276202809E-29 s
2.713.141LiZ=3N=33L=0.00000 mf=9169313867857111547904.000 MHzT=1.0905941430421E-28 s
2.713.141BeZ=4N=33L=0.00000 mf=6876985400892834447360.000 MHzT=1.4541255240562E-28 s
2.713.141BZ=5N=33L=0.00000 mf=5501588320714267557888.000 MHzT=1.8176569050702E-28 s
2.713.141CZ=6N=33L=0.00000 mf=4584656933928555773952.000 MHzT=2.1811882860843E-28 s
2.713.141NZ=7N=33L=0.00000 mf=3929705943367333445632.000 MHzT=2.5447196670983E-28 s
2.713.141OZ=8N=33L=0.00000 mf=3438492700446417223680.000 MHzT=2.9082510481124E-28 s
2.713.141FZ=9N=33L=0.00000 mf=3056437955952371040256.000 MHzT=3.2717824291264E-28 s
2.713.141NeZ=10N=33L=0.00000 mf=2750794160357133778944.000 MHzT=3.6353138101405E-28 s
2.713.141NaZ=11N=33L=0.00000 mf=2500721963961030803456.000 MHzT=3.9988451911545E-28 s
2.713.141MgZ=12N=33L=0.00000 mf=2292328466964277886976.000 MHzT=4.3623765721685E-28 s
2.713.141AlZ=13N=33L=0.00000 mf=2115995507967025217536.000 MHzT=4.7259079531826E-28 s
2.713.141SiZ=14N=33L=0.00000 mf=1964852971683666722816.000 MHzT=5.0894393341966E-28 s
2.713.141PZ=15N=33L=0.00000 mf=1833862773571422519296.000 MHzT=5.4529707152107E-28 s
2.713.141SZ=16N=33L=0.00000 mf=1719246350223208611840.000 MHzT=5.8165020962247E-28 s
2.713.141ClZ=17N=33L=0.00000 mf=1618114211974783959040.000 MHzT=6.1800334772388E-28 s
2.713.141ArZ=18N=33L=0.00000 mf=1528218977976185520128.000 MHzT=6.5435648582528E-28 s
2.713.141KZ=19N=33L=0.00000 mf=1447786400187965243392.000 MHzT=6.9070962392669E-28 s
2.713.141CaZ=20N=33L=0.00000 mf=1375397080178566889472.000 MHzT=7.2706276202809E-28 s
2.713.141ScZ=21N=33L=0.00000 mf=1309901981122444394496.000 MHzT=7.634159001295E-28 s
2.713.141TiZ=22N=33L=0.00000 mf=1250360981980515401728.000 MHzT=7.997690382309E-28 s
2.713.141VZ=23N=33L=0.00000 mf=1195997461024840613888.000 MHzT=8.361221763323E-28 s
2.713.141CrZ=24N=33L=0.00000 mf=1146164233482138943488.000 MHzT=8.7247531443371E-28 s
2.713.141MnZ=25N=33L=0.00000 mf=1100317664142853275648.000 MHzT=9.0882845253511E-28 s
2.713.141FeZ=26N=33L=0.00000 mf=1057997753983512608768.000 MHzT=9.4518159063652E-28 s
2.713.141CoZ=27N=33L=0.00000 mf=1018812651984123461632.000 MHzT=9.8153472873792E-28 s
2.713.141NiZ=28N=33L=0.00000 mf=982426485841833361408.000 MHzT=1.0178878668393E-27 s
2.713.141CuZ=29N=33L=0.00000 mf=948549710467976921088.000 MHzT=1.0542410049407E-27 s
2.713.141ZnZ=30N=33L=0.00000 mf=916931386785711259648.000 MHzT=1.0905941430421E-27 s
2.713.141GaZ=31N=33L=0.00000 mf=887352954953913991168.000 MHzT=1.1269472811435E-27 s
2.713.141GeZ=32N=33L=0.00000 mf=859623175111604305920.000 MHzT=1.1633004192449E-27 s
2.713.141AsZ=33N=33L=0.00000 mf=833573987987010093056.000 MHzT=1.1996535573463E-27 s
2.713.141SeZ=34N=33L=0.00000 mf=809057105987391979520.000 MHzT=1.2360066954478E-27 s
2.713.141BrZ=35N=33L=0.00000 mf=785941188673466662912.000 MHzT=1.2723598335492E-27 s
2.713.141KrZ=36N=33L=0.00000 mf=764109488988092760064.000 MHzT=1.3087129716506E-27 s
2.713.141RbZ=37N=33L=0.00000 mf=743457881177603571712.000 MHzT=1.345066109752E-27 s
2.713.141SrZ=38N=33L=0.00000 mf=723893200093982621696.000 MHzT=1.3814192478534E-27 s
2.713.141YZ=39N=33L=0.00000 mf=705331835989008580608.000 MHzT=1.4177723859548E-27 s
2.713.141ZrZ=40N=33L=0.00000 mf=687698540089283444736.000 MHzT=1.4541255240562E-27 s
2.713.141NbZ=41N=33L=0.00000 mf=670925404965154586624.000 MHzT=1.4904786621576E-27 s
2.713.141MoZ=42N=33L=0.00000 mf=654950990561222197248.000 MHzT=1.526831800259E-27 s
2.713.141TcZ=43N=33L=0.00000 mf=639719572176077586432.000 MHzT=1.5631849383604E-27 s
2.713.141RuZ=44N=33L=0.00000 mf=625180490990257700864.000 MHzT=1.5995380764618E-27 s
2.713.141RhZ=45N=33L=0.00000 mf=611287591190473998336.000 MHzT=1.6358912145632E-27 s
2.713.141PdZ=46N=33L=0.00000 mf=597998730512420306944.000 MHzT=1.6722443526646E-27 s
2.713.141AgZ=47N=33L=0.00000 mf=585275353267475185664.000 MHzT=1.708597490766E-27 s
2.713.141CdZ=48N=33L=0.00000 mf=573082116741069471744.000 MHzT=1.7449506288674E-27 s
2.713.141InZ=49N=33L=0.00000 mf=561386563338190520320.000 MHzT=1.7813037669688E-27 s
2.713.141SnZ=50N=33L=0.00000 mf=550158832071426637824.000 MHzT=1.8176569050702E-27 s
2.713.141SbZ=51N=33L=0.00000 mf=539371403991594827776.000 MHzT=1.8540100431716E-27 s
2.713.141TeZ=52N=33L=0.00000 mf=528998876991756304384.000 MHzT=1.890363181273E-27 s
2.713.141JZ=53N=33L=0.00000 mf=519017766105119457280.000 MHzT=1.9267163193744E-27 s
2.713.141XeZ=54N=33L=0.00000 mf=509406325992061730816.000 MHzT=1.9630694574758E-27 s
2.713.141CsZ=55N=33L=0.00000 mf=500144392792206082048.000 MHzT=1.9994225955772E-27 s
2.713.141BaZ=56N=33L=0.00000 mf=491213242920916680704.000 MHzT=2.0357757336787E-27 s
2.713.141LaZ=57N=33L=0.00000 mf=482595466729321725952.000 MHzT=2.0721288717801E-27 s
2.713.141CeZ=58N=33L=0.00000 mf=474274855233988460544.000 MHzT=2.1084820098815E-27 s
2.713.141PrZ=59N=33L=0.00000 mf=466236298365615800320.000 MHzT=2.1448351479829E-27 s
2.713.141NdZ=60N=33L=0.00000 mf=458465693392855629824.000 MHzT=2.1811882860843E-27 s
2.713.141PmZ=61N=33L=0.00000 mf=450949862353628430336.000 MHzT=2.2175414241857E-27 s
2.713.141SmZ=62N=33L=0.00000 mf=443676477476956995584.000 MHzT=2.2538945622871E-27 s
2.713.141EuZ=63N=33L=0.00000 mf=436633993707481464832.000 MHzT=2.2902477003885E-27 s
2.713.141GdZ=64N=33L=0.00000 mf=429811587555802152960.000 MHzT=2.3266008384899E-27 s
2.713.141TbZ=65N=33L=0.00000 mf=423199101593405227008.000 MHzT=2.3629539765913E-27 s
2.713.141DyZ=66N=33L=0.00000 mf=416786993993505046528.000 MHzT=2.3993071146927E-27 s
2.713.141HoZ=67N=33L=0.00000 mf=410566292590616903680.000 MHzT=2.4356602527941E-27 s
2.713.141ErZ=68N=33L=0.00000 mf=404528552993695989760.000 MHzT=2.4720133908955E-27 s
2.713.141TmZ=69N=33L=0.00000 mf=398665820341613494272.000 MHzT=2.5083665289969E-27 s
2.713.141YbZ=70N=33L=0.00000 mf=392970594336733331456.000 MHzT=2.5447196670983E-27 s
2.713.141LuZ=71N=33L=0.00000 mf=387435797233399103488.000 MHzT=2.5810728051997E-27 s
2.713.141HfZ=72N=33L=0.00000 mf=382054744494046380032.000 MHzT=2.6174259433011E-27 s
2.713.141TaZ=73N=33L=0.00000 mf=376821117857141620736.000 MHzT=2.6537790814025E-27 s
2.713.141WZ=74N=33L=0.00000 mf=371728940588801785856.000 MHzT=2.6901322195039E-27 s
2.713.141ReZ=75N=33L=0.00000 mf=366772554714284425216.000 MHzT=2.7264853576053E-27 s
2.713.141OsZ=76N=33L=0.00000 mf=361946600046991310848.000 MHzT=2.7628384957067E-27 s
2.713.141IrZ=77N=33L=0.00000 mf=357245994851575726080.000 MHzT=2.7991916338081E-27 s
2.713.141PtZ=78N=33L=0.00000 mf=352665917994504290304.000 MHzT=2.8355447719096E-27 s
2.713.141AuZ=79N=33L=0.00000 mf=348201792450270003200.000 MHzT=2.871897910011E-27 s
2.713.141HgZ=80N=33L=0.00000 mf=343849270044641722368.000 MHzT=2.9082510481124E-27 s
2.713.141TlZ=81N=33L=0.00000 mf=339604217328041132032.000 MHzT=2.9446041862138E-27 s
2.713.141PbZ=82N=33L=0.00000 mf=335462702482577293312.000 MHzT=2.9809573243152E-27 s
2.713.141BiZ=83N=33L=0.00000 mf=331420983175558135808.000 MHzT=3.0173104624166E-27 s
2.713.141PoZ=84N=33L=0.00000 mf=327475495280611098624.000 MHzT=3.053663600518E-27 s
2.713.141AtZ=85N=33L=0.00000 mf=323622842394956857344.000 MHzT=3.0900167386194E-27 s
2.713.141RnZ=86N=33L=0.00000 mf=319859786088038793216.000 MHzT=3.1263698767208E-27 s
2.713.141FrZ=87N=33L=0.00000 mf=316183236822658973696.000 MHzT=3.1627230148222E-27 s
2.713.141RaZ=88N=33L=0.00000 mf=312590245495128850432.000 MHzT=3.1990761529236E-27 s
2.713.141AcZ=89N=33L=0.00000 mf=309077995545745358848.000 MHzT=3.235429291025E-27 s
2.713.141ThZ=90N=33L=0.00000 mf=305643795595236999168.000 MHzT=3.2717824291264E-27 s
2.713.141PaZ=91N=33L=0.00000 mf=302285072566717972480.000 MHzT=3.3081355672278E-27 s
2.713.141UZ=92N=33L=0.00000 mf=298999365256210153472.000 MHzT=3.3444887053292E-27 s
2.713.141NpZ=93N=33L=0.00000 mf=295784318317971374080.000 MHzT=3.3808418434306E-27 s
2.713.141PuZ=94N=33L=0.00000 mf=292637676633737592832.000 MHzT=3.417194981532E-27 s
2.713.141AmZ=95N=33L=0.00000 mf=289557280037592989696.000 MHzT=3.4535481196334E-27 s
2.713.141CmZ=96N=33L=0.00000 mf=286541058370534735872.000 MHzT=3.4899012577348E-27 s
2.713.141BkZ=97N=33L=0.00000 mf=283587026840941592576.000 MHzT=3.5262543958362E-27 s
2.713.141CfZ=98N=33L=0.00000 mf=280693281669095260160.000 MHzT=3.5626075339376E-27 s
2.713.141EsZ=99N=33L=0.00000 mf=277857995995670052864.000 MHzT=3.598960672039E-27 s
2.713.141FmZ=100N=33L=0.00000 mf=275079416035713318912.000 MHzT=3.6353138101405E-27 s
2.713.141MdZ=101N=33L=0.00000 mf=272355857461102346240.000 MHzT=3.6716669482419E-27 s
2.713.141NoZ=102N=33L=0.00000 mf=269685701995797413888.000 MHzT=3.7080200863433E-27 s
2.713.141LrZ=103N=33L=0.00000 mf=267067394209430470656.000 MHzT=3.7443732244447E-27 s
2.713.141RfZ=104N=33L=0.00000 mf=264499438495878152192.000 MHzT=3.7807263625461E-27 s
2.713.141DbZ=105N=33L=0.00000 mf=261980396224488898560.000 MHzT=3.8170795006475E-27 s
2.713.141SgZ=106N=33L=0.00000 mf=259508883052559728640.000 MHzT=3.8534326387489E-27 s
2.713.141BhZ=107N=33L=0.00000 mf=257083566388517142528.000 MHzT=3.8897857768503E-27 s
2.713.141HsZ=108N=33L=0.00000 mf=254703162996030865408.000 MHzT=3.9261389149517E-27 s
2.713.141MtZ=109N=33L=0.00000 mf=252366436730012270592.000 MHzT=3.9624920530531E-27 s
2.713.141DsZ=110N=33L=0.00000 mf=250072196396103041024.000 MHzT=3.9988451911545E-27 s
2.713.141RgZ=111N=33L=0.00000 mf=247819293725867868160.000 MHzT=4.0351983292559E-27 s
2.713.141CnZ=112N=33L=0.00000 mf=245606621460458340352.000 MHzT=4.0715514673573E-27 s
2.713.141UutZ=113N=33L=0.00000 mf=243433111536029499392.000 MHzT=4.1079046054587E-27 s
2.713.141FlZ=114N=33L=0.00000 mf=241297733364660862976.000 MHzT=4.1442577435601E-27 s
2.713.141UupZ=115N=33L=0.00000 mf=239199492204968116224.000 MHzT=4.1806108816615E-27 s
2.713.141LvZ=116N=33L=0.00000 mf=237137427616994230272.000 MHzT=4.2169640197629E-27 s
2.713.141UusZ=117N=33L=0.00000 mf=235110611996336193536.000 MHzT=4.2533171578643E-27 s
2.713.141UuoZ=118N=33L=0.00000 mf=233118149182807900160.000 MHzT=4.2896702959657E-27 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de