Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Plk      Attention ! Factor 3.1415926535897932 to L and to T, invers to f
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
23.141HZ=1N=33L=0.00000 mf=687362982231713124995563520.000 MHzT=1.4548354011635E-33 s
23.141HeZ=2N=33L=0.00000 mf=343681491115856562497781760.000 MHzT=2.909670802327E-33 s
23.141LiZ=3N=33L=0.00000 mf=229120994077237696878608384.000 MHzT=4.3645062034904E-33 s
23.141BeZ=4N=33L=0.00000 mf=171840745557928281248890880.000 MHzT=5.8193416046539E-33 s
23.141BZ=5N=33L=0.00000 mf=137472596446342607819243520.000 MHzT=7.2741770058174E-33 s
23.141CZ=6N=33L=0.00000 mf=114560497038618848439304192.000 MHzT=8.7290124069809E-33 s
23.141NZ=7N=33L=0.00000 mf=98194711747387564742410240.000 MHzT=1.0183847808144E-32 s
23.141OZ=8N=33L=0.00000 mf=85920372778964140624445440.000 MHzT=1.1638683209308E-32 s
23.141FZ=9N=33L=0.00000 mf=76373664692412562762891264.000 MHzT=1.3093518610471E-32 s
23.141NeZ=10N=33L=0.00000 mf=68736298223171303909621760.000 MHzT=1.4548354011635E-32 s
23.141NaZ=11N=33L=0.00000 mf=62487543839246636013322240.000 MHzT=1.6003189412798E-32 s
23.141MgZ=12N=33L=0.00000 mf=57280248519309424219652096.000 MHzT=1.7458024813962E-32 s
23.141AlZ=13N=33L=0.00000 mf=52874075556285612445138944.000 MHzT=1.8912860215125E-32 s
23.141SiZ=14N=33L=0.00000 mf=49097355873693782371205120.000 MHzT=2.0367695616289E-32 s
23.141PZ=15N=33L=0.00000 mf=45824198815447535939747840.000 MHzT=2.1822531017452E-32 s
23.141SZ=16N=33L=0.00000 mf=42960186389482070312222720.000 MHzT=2.3277366418616E-32 s
23.141ClZ=17N=33L=0.00000 mf=40433116601865464298078208.000 MHzT=2.4732201819779E-32 s
23.141ArZ=18N=33L=0.00000 mf=38186832346206281381445632.000 MHzT=2.6187037220943E-32 s
23.141KZ=19N=33L=0.00000 mf=36176999064827004092153856.000 MHzT=2.7641872622106E-32 s
23.141CaZ=20N=33L=0.00000 mf=34368149111585651954810880.000 MHzT=2.909670802327E-32 s
23.141ScZ=21N=33L=0.00000 mf=32731570582462524444114944.000 MHzT=3.0551543424433E-32 s
23.141TiZ=22N=33L=0.00000 mf=31243771919623318006661120.000 MHzT=3.2006378825597E-32 s
23.141VZ=23N=33L=0.00000 mf=29885347053552741390483456.000 MHzT=3.346121422676E-32 s
23.141CrZ=24N=33L=0.00000 mf=28640124259654712109826048.000 MHzT=3.4916049627924E-32 s
23.141MnZ=25N=33L=0.00000 mf=27494519289268525858816000.000 MHzT=3.6370885029087E-32 s
23.141FeZ=26N=33L=0.00000 mf=26437037778142806222569472.000 MHzT=3.782572043025E-32 s
23.141CoZ=27N=33L=0.00000 mf=25457888230804186155974656.000 MHzT=3.9280555831414E-32 s
23.141NiZ=28N=33L=0.00000 mf=24548677936846891185602560.000 MHzT=4.0735391232577E-32 s
23.141CuZ=29N=33L=0.00000 mf=23702171801093555886227456.000 MHzT=4.2190226633741E-32 s
23.141ZnZ=30N=33L=0.00000 mf=22912099407723767969873920.000 MHzT=4.3645062034904E-32 s
23.141GaZ=31N=33L=0.00000 mf=22172999426829449133293568.000 MHzT=4.5099897436068E-32 s
23.141GeZ=32N=33L=0.00000 mf=21480093194741035156111360.000 MHzT=4.6554732837231E-32 s
23.141AsZ=33N=33L=0.00000 mf=20829181279748881534418944.000 MHzT=4.8009568238395E-32 s
23.141SeZ=34N=33L=0.00000 mf=20216558300932732149039104.000 MHzT=4.9464403639558E-32 s
23.141BrZ=35N=33L=0.00000 mf=19638942349477517243449344.000 MHzT=5.0919239040722E-32 s
23.141KrZ=36N=33L=0.00000 mf=19093416173103140690722816.000 MHzT=5.2374074441885E-32 s
23.141RbZ=37N=33L=0.00000 mf=18577377898154405765578752.000 MHzT=5.3828909843049E-32 s
23.141SrZ=38N=33L=0.00000 mf=18088499532413502046076928.000 MHzT=5.5283745244212E-32 s
23.141YZ=39N=33L=0.00000 mf=17624691852095204148379648.000 MHzT=5.6738580645376E-32 s
23.141ZrZ=40N=33L=0.00000 mf=17184074555792825977405440.000 MHzT=5.8193416046539E-32 s
23.141NbZ=41N=33L=0.00000 mf=16764950786139345716772864.000 MHzT=5.9648251447703E-32 s
23.141MoZ=42N=33L=0.00000 mf=16365785291231262222057472.000 MHzT=6.1103086848866E-32 s
23.141TcZ=43N=33L=0.00000 mf=15985185633295653020893184.000 MHzT=6.255792225003E-32 s
23.141RuZ=44N=33L=0.00000 mf=15621885959811659003330560.000 MHzT=6.4012757651193E-32 s
23.141RhZ=45N=33L=0.00000 mf=15274732938482511264088064.000 MHzT=6.5467593052357E-32 s
23.141PdZ=46N=33L=0.00000 mf=14942673526776370695241728.000 MHzT=6.692242845352E-32 s
23.141AgZ=47N=33L=0.00000 mf=14624744302802405909594112.000 MHzT=6.8377263854684E-32 s
23.141CdZ=48N=33L=0.00000 mf=14320062129827356054913024.000 MHzT=6.9832099255847E-32 s
23.141InZ=49N=33L=0.00000 mf=14027815963912512930316288.000 MHzT=7.1286934657011E-32 s
23.141SnZ=50N=33L=0.00000 mf=13747259644634262929408000.000 MHzT=7.2741770058174E-32 s
23.141SbZ=51N=33L=0.00000 mf=13477705533955159776821248.000 MHzT=7.4196605459337E-32 s
23.141TeZ=52N=33L=0.00000 mf=13218518889071403111284736.000 MHzT=7.5651440860501E-32 s
23.141JZ=53N=33L=0.00000 mf=12969112872296472071110656.000 MHzT=7.7106276261664E-32 s
23.141XeZ=54N=33L=0.00000 mf=12728944115402093077987328.000 MHzT=7.8561111662828E-32 s
23.141CsZ=55N=33L=0.00000 mf=12497508767849327202664448.000 MHzT=8.0015947063991E-32 s
23.141BaZ=56N=33L=0.00000 mf=12274338968423445592801280.000 MHzT=8.1470782465155E-32 s
23.141LaZ=57N=33L=0.00000 mf=12058999688275668030717952.000 MHzT=8.2925617866318E-32 s
23.141CeZ=58N=33L=0.00000 mf=11851085900546777943113728.000 MHzT=8.4380453267482E-32 s
23.141PrZ=59N=33L=0.00000 mf=11650220037825643711299584.000 MHzT=8.5835288668645E-32 s
23.141NdZ=60N=33L=0.00000 mf=11456049703861883984936960.000 MHzT=8.7290124069809E-32 s
23.141PmZ=61N=33L=0.00000 mf=11268245610355950545272832.000 MHzT=8.8744959470972E-32 s
23.141SmZ=62N=33L=0.00000 mf=11086499713414724566646784.000 MHzT=9.0199794872136E-32 s
23.141EuZ=63N=33L=0.00000 mf=10910523527487509579694080.000 MHzT=9.1654630273299E-32 s
23.141GdZ=64N=33L=0.00000 mf=10740046597370517578055680.000 MHzT=9.3109465674463E-32 s
23.141TbZ=65N=33L=0.00000 mf=10574815111257125495504896.000 MHzT=9.4564301075626E-32 s
23.141DyZ=66N=33L=0.00000 mf=10414590639874440767209472.000 MHzT=9.601913647679E-32 s
23.141HoZ=67N=33L=0.00000 mf=10259148988533032389443584.000 MHzT=9.7473971877953E-32 s
23.141ErZ=68N=33L=0.00000 mf=10108279150466366074519552.000 MHzT=9.8928807279117E-32 s
23.141TmZ=69N=33L=0.00000 mf=9961782351184247130161152.000 MHzT=1.0038364268028E-31 s
23.141YbZ=70N=33L=0.00000 mf=9819471174738758621724672.000 MHzT=1.0183847808144E-31 s
23.141LuZ=71N=33L=0.00000 mf=9681168763826942972526592.000 MHzT=1.0329331348261E-31 s
23.141HfZ=72N=33L=0.00000 mf=9546708086551570345361408.000 MHzT=1.0474814888377E-31 s
23.141TaZ=73N=33L=0.00000 mf=9415931263448124691054592.000 MHzT=1.0620298428493E-31 s
23.141WZ=74N=33L=0.00000 mf=9288688949077202882789376.000 MHzT=1.076578196861E-31 s
23.141ReZ=75N=33L=0.00000 mf=9164839763089507187949568.000 MHzT=1.0911265508726E-31 s
23.141OsZ=76N=33L=0.00000 mf=9044249766206751023038464.000 MHzT=1.1056749048842E-31 s
23.141IrZ=77N=33L=0.00000 mf=8926791977035233256013824.000 MHzT=1.1202232588959E-31 s
23.141PtZ=78N=33L=0.00000 mf=8812345926047602074189824.000 MHzT=1.1347716129075E-31 s
23.141AuZ=79N=33L=0.00000 mf=8700797243439406020296704.000 MHzT=1.1493199669191E-31 s
23.141HgZ=80N=33L=0.00000 mf=8592037277896412988702720.000 MHzT=1.1638683209308E-31 s
23.141TlZ=81N=33L=0.00000 mf=8485962743601396101152768.000 MHzT=1.1784166749424E-31 s
23.141PbZ=82N=33L=0.00000 mf=8382475393069672858386432.000 MHzT=1.1929650289541E-31 s
23.141BiZ=83N=33L=0.00000 mf=8281481713635095381803008.000 MHzT=1.2075133829657E-31 s
23.141PoZ=84N=33L=0.00000 mf=8182892645615631111028736.000 MHzT=1.2220617369773E-31 s
23.141AtZ=85N=33L=0.00000 mf=8086623320373093503860736.000 MHzT=1.236610090989E-31 s
23.141RnZ=86N=33L=0.00000 mf=7992592816647826510446592.000 MHzT=1.2511584450006E-31 s
23.141FrZ=87N=33L=0.00000 mf=7900723933697850172506112.000 MHzT=1.2657067990122E-31 s
23.141RaZ=88N=33L=0.00000 mf=7810942979905829501665280.000 MHzT=1.2802551530239E-31 s
23.141AcZ=89N=33L=0.00000 mf=7723179575637224808513536.000 MHzT=1.2948035070355E-31 s
23.141ThZ=90N=33L=0.00000 mf=7637366469241255632044032.000 MHzT=1.3093518610471E-31 s
23.141PaZ=91N=33L=0.00000 mf=7553439365183660147867648.000 MHzT=1.3239002150588E-31 s
23.141UZ=92N=33L=0.00000 mf=7471336763388185347620864.000 MHzT=1.3384485690704E-31 s
23.141NpZ=93N=33L=0.00000 mf=7390999808943151858581504.000 MHzT=1.352996923082E-31 s
23.141PuZ=94N=33L=0.00000 mf=7312372151401202954797056.000 MHzT=1.3675452770937E-31 s
23.141AmZ=95N=33L=0.00000 mf=7235399812965399959437312.000 MHzT=1.3820936311053E-31 s
23.141CmZ=96N=33L=0.00000 mf=7160031064913678027456512.000 MHzT=1.3966419851169E-31 s
23.141BkZ=97N=33L=0.00000 mf=7086216311667145419259904.000 MHzT=1.4111903391286E-31 s
23.141CfZ=98N=33L=0.00000 mf=7013907981956256465158144.000 MHzT=1.4257386931402E-31 s
23.141EsZ=99N=33L=0.00000 mf=6943060426582960153559040.000 MHzT=1.4402870471518E-31 s
23.141FmZ=100N=33L=0.00000 mf=6873629822317131464704000.000 MHzT=1.4548354011635E-31 s
23.141MdZ=101N=33L=0.00000 mf=6805574081502109457448960.000 MHzT=1.4693837551751E-31 s
23.141NoZ=102N=33L=0.00000 mf=6738852766977579888410624.000 MHzT=1.4839321091867E-31 s
23.141LrZ=103N=33L=0.00000 mf=6673427011958378718035968.000 MHzT=1.4984804631984E-31 s
23.141RfZ=104N=33L=0.00000 mf=6609259444535701555642368.000 MHzT=1.51302881721E-31 s
23.141DbZ=105N=33L=0.00000 mf=6546314116492504674074624.000 MHzT=1.5275771712217E-31 s
23.141SgZ=106N=33L=0.00000 mf=6484556436148236035555328.000 MHzT=1.5421255252333E-31 s
23.141BhZ=107N=33L=0.00000 mf=6423953104969279826034688.000 MHzT=1.5566738792449E-31 s
23.141HsZ=108N=33L=0.00000 mf=6364472057701046538993664.000 MHzT=1.5712222332566E-31 s
23.141MtZ=109N=33L=0.00000 mf=6306082405795532409667584.000 MHzT=1.5857705872682E-31 s
23.141DsZ=110N=33L=0.00000 mf=6248754383924663601332224.000 MHzT=1.6003189412798E-31 s
23.141RgZ=111N=33L=0.00000 mf=6192459299384801921859584.000 MHzT=1.6148672952915E-31 s
23.141CnZ=112N=33L=0.00000 mf=6137169484211722796400640.000 MHzT=1.6294156493031E-31 s
23.141UutZ=113N=33L=0.00000 mf=6082858249838168782143488.000 MHzT=1.6439640033147E-31 s
23.141FlZ=114N=33L=0.00000 mf=6029499844137834015358976.000 MHzT=1.6585123573264E-31 s
23.141UupZ=115N=33L=0.00000 mf=5977069410710547419103232.000 MHzT=1.673060711338E-31 s
23.141LvZ=116N=33L=0.00000 mf=5925542950273388971556864.000 MHzT=1.6876090653496E-31 s
23.141UusZ=117N=33L=0.00000 mf=5874897284031735431954432.000 MHzT=1.7021574193613E-31 s
23.141UuoZ=118N=33L=0.00000 mf=5825110018912821855649792.000 MHzT=1.7167057733729E-31 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de