Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Ce
B ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2HZ=1N=17L=0.00000 mf=942680331.190 MHzT=1.0608049907416E-15 s
2HZ=1N=18L=0.00000 mf=471340165.595 MHzT=2.1216099814833E-15 s
2HZ=1N=19L=0.00000 mf=235670082.797 MHzT=4.2432199629665E-15 s
2HZ=1N=20L=0.00000 mf=117835041.399 MHzT=8.486439925933E-15 s
2HZ=1N=21L=0.00001 mf=58917520.699 MHzT=1.6972879851866E-14 s
2HZ=1N=22L=0.00001 mf=29458760.350 MHzT=3.3945759703732E-14 s
2HZ=1N=23L=0.00002 mf=14729380.175 MHzT=6.7891519407464E-14 s
2HZ=1N=24L=0.00004 mf=7364690.087 MHzT=1.3578303881493E-13 s
2HZ=1N=25L=0.00008 mf=3682345.044 MHzT=2.7156607762986E-13 s
2HZ=1N=26L=0.00016 mf=1841172.522 MHzT=5.4313215525972E-13 s
2HZ=1N=27L=0.00033 mf=920586.261 MHzT=1.0862643105194E-12 s
2HZ=1N=28L=0.00065 mf=460293.130 MHzT=2.1725286210389E-12 s
2HZ=1N=29L=0.00130 mf=230146.565 MHzT=4.3450572420777E-12 s
2HZ=1N=30L=0.00261 mf=115073.283 MHzT=8.6901144841554E-12 s
2HZ=1N=31L=0.00521 mf=57536.641 MHzT=1.7380228968311E-11 s
2HZ=1N=32L=0.01042 mf=28768.321 MHzT=3.4760457936622E-11 s
2HZ=1N=33L=0.02084 mf=14384.160 MHzT=6.9520915873244E-11 s
2HZ=1N=34L=0.04168 mf=7192.080 MHzT=1.3904183174649E-10 s
2HZ=1N=35L=0.08337 mf=3596.040 MHzT=2.7808366349297E-10 s
2HZ=1N=36L=0.16673 mf=1798.020 MHzT=5.5616732698595E-10 s
2HZ=1N=37L=0.33347 mf=899.010 MHzT=1.1123346539719E-9 s
2HZ=1N=38L=0.66694 mf=449.505 MHzT=2.2246693079438E-9 s
2HZ=1N=39L=1.33388 mf=224.753 MHzT=4.4493386158876E-9 s
2HZ=1N=40L=2.66776 mf=112.376 MHzT=8.8986772317752E-9 s
2HZ=1N=41L=5.33551 mf=56.188 MHzT=1.779735446355E-8 s
2HZ=1N=42L=10.67103 mf=28.094 MHzT=3.5594708927101E-8 s
2HZ=1N=43L=21.34205 mf=14.047 MHzT=7.1189417854201E-8 s
2HZ=1N=44L=42.68410 mf=7.024 MHzT=1.423788357084E-7 s
2HZ=1N=45L=85.36820 mf=3.512 MHzT=2.8475767141681E-7 s
2HZ=1N=46L=170.73640 mf=1.756 MHzT=5.6951534283361E-7 s
2HZ=1N=47L=341.47281 mf=0.878 MHzT=1.1390306856672E-6 s
2HZ=1N=48L=682.94562 mf=0.439 MHzT=2.2780613713344E-6 s
2HZ=1N=49L=1365.89124 mf=0.219 MHzT=4.5561227426689E-6 s
2HZ=1N=50L=2731.78247 mf=0.110 MHzT=9.1122454853378E-6 s
2HZ=1N=51L=5463.56494 mf=0.055 MHzT=1.8224490970676E-5 s
2HZ=1N=52L=10927.12989 mf=0.027 MHzT=3.6448981941351E-5 s
2HZ=1N=53L=21854.25978 mf=0.014 MHzT=7.2897963882702E-5 s
2HZ=1N=54L=43708.51955 mf=0.007 MHzT=0.0001457959277654 s
2HZ=1N=55L=87417.03910 mf=0.003 MHzT=0.00029159185553081 s
2HZ=1N=56L=174834.07820 mf=0.002 MHzT=0.00058318371106162 s
2HZ=1N=57L=349668.15641 mf=0.001 MHzT=0.0011663674221232 s
2HeZ=2N=17L=0.00000 mf=471340165.595 MHzT=2.1216099814833E-15 s
2HeZ=2N=18L=0.00000 mf=235670082.797 MHzT=4.2432199629665E-15 s
2HeZ=2N=19L=0.00000 mf=117835041.399 MHzT=8.486439925933E-15 s
2HeZ=2N=20L=0.00001 mf=58917520.699 MHzT=1.6972879851866E-14 s
2HeZ=2N=21L=0.00001 mf=29458760.350 MHzT=3.3945759703732E-14 s
2HeZ=2N=22L=0.00002 mf=14729380.175 MHzT=6.7891519407464E-14 s
2HeZ=2N=23L=0.00004 mf=7364690.087 MHzT=1.3578303881493E-13 s
2HeZ=2N=24L=0.00008 mf=3682345.044 MHzT=2.7156607762986E-13 s
2HeZ=2N=25L=0.00016 mf=1841172.522 MHzT=5.4313215525972E-13 s
2HeZ=2N=26L=0.00033 mf=920586.261 MHzT=1.0862643105194E-12 s
2HeZ=2N=27L=0.00065 mf=460293.130 MHzT=2.1725286210389E-12 s
2HeZ=2N=28L=0.00130 mf=230146.565 MHzT=4.3450572420777E-12 s
2HeZ=2N=29L=0.00261 mf=115073.283 MHzT=8.6901144841554E-12 s
2HeZ=2N=30L=0.00521 mf=57536.641 MHzT=1.7380228968311E-11 s
2HeZ=2N=31L=0.01042 mf=28768.321 MHzT=3.4760457936622E-11 s
2HeZ=2N=32L=0.02084 mf=14384.160 MHzT=6.9520915873244E-11 s
2HeZ=2N=33L=0.04168 mf=7192.080 MHzT=1.3904183174649E-10 s
2HeZ=2N=34L=0.08337 mf=3596.040 MHzT=2.7808366349297E-10 s
2HeZ=2N=35L=0.16673 mf=1798.020 MHzT=5.5616732698595E-10 s
2HeZ=2N=36L=0.33347 mf=899.010 MHzT=1.1123346539719E-9 s
2HeZ=2N=37L=0.66694 mf=449.505 MHzT=2.2246693079438E-9 s
2HeZ=2N=38L=1.33388 mf=224.753 MHzT=4.4493386158876E-9 s
2HeZ=2N=39L=2.66776 mf=112.376 MHzT=8.8986772317752E-9 s
2HeZ=2N=40L=5.33551 mf=56.188 MHzT=1.779735446355E-8 s
2HeZ=2N=41L=10.67103 mf=28.094 MHzT=3.5594708927101E-8 s
2HeZ=2N=42L=21.34205 mf=14.047 MHzT=7.1189417854201E-8 s
2HeZ=2N=43L=42.68410 mf=7.024 MHzT=1.423788357084E-7 s
2HeZ=2N=44L=85.36820 mf=3.512 MHzT=2.8475767141681E-7 s
2HeZ=2N=45L=170.73640 mf=1.756 MHzT=5.6951534283361E-7 s
2HeZ=2N=46L=341.47281 mf=0.878 MHzT=1.1390306856672E-6 s
2HeZ=2N=47L=682.94562 mf=0.439 MHzT=2.2780613713344E-6 s
2HeZ=2N=48L=1365.89124 mf=0.219 MHzT=4.5561227426689E-6 s
2HeZ=2N=49L=2731.78247 mf=0.110 MHzT=9.1122454853378E-6 s
2HeZ=2N=50L=5463.56494 mf=0.055 MHzT=1.8224490970676E-5 s
2HeZ=2N=51L=10927.12989 mf=0.027 MHzT=3.6448981941351E-5 s
2HeZ=2N=52L=21854.25978 mf=0.014 MHzT=7.2897963882702E-5 s
2HeZ=2N=53L=43708.51955 mf=0.007 MHzT=0.0001457959277654 s
2HeZ=2N=54L=87417.03910 mf=0.003 MHzT=0.00029159185553081 s
2HeZ=2N=55L=174834.07820 mf=0.002 MHzT=0.00058318371106162 s
2HeZ=2N=56L=349668.15641 mf=0.001 MHzT=0.0011663674221232 s
2HeZ=2N=57L=699336.31282 mf=0.000 MHzT=0.0023327348442465 s
2LiZ=3N=17L=0.00000 mf=314226777.063 MHzT=3.1824149722249E-15 s
2LiZ=3N=18L=0.00000 mf=157113388.532 MHzT=6.3648299444498E-15 s
2LiZ=3N=19L=0.00000 mf=78556694.266 MHzT=1.27296598889E-14 s
2LiZ=3N=20L=0.00001 mf=39278347.133 MHzT=2.5459319777799E-14 s
2LiZ=3N=21L=0.00002 mf=19639173.566 MHzT=5.0918639555598E-14 s
2LiZ=3N=22L=0.00003 mf=9819586.783 MHzT=1.018372791112E-13 s
2LiZ=3N=23L=0.00006 mf=4909793.392 MHzT=2.0367455822239E-13 s
2LiZ=3N=24L=0.00012 mf=2454896.696 MHzT=4.0734911644479E-13 s
2LiZ=3N=25L=0.00024 mf=1227448.348 MHzT=8.1469823288957E-13 s
2LiZ=3N=26L=0.00049 mf=613724.174 MHzT=1.6293964657791E-12 s
2LiZ=3N=27L=0.00098 mf=306862.087 MHzT=3.2587929315583E-12 s
2LiZ=3N=28L=0.00195 mf=153431.043 MHzT=6.5175858631166E-12 s
2LiZ=3N=29L=0.00391 mf=76715.522 MHzT=1.3035171726233E-11 s
2LiZ=3N=30L=0.00782 mf=38357.761 MHzT=2.6070343452466E-11 s
2LiZ=3N=31L=0.01563 mf=19178.880 MHzT=5.2140686904933E-11 s
2LiZ=3N=32L=0.03126 mf=9589.440 MHzT=1.0428137380987E-10 s
2LiZ=3N=33L=0.06253 mf=4794.720 MHzT=2.0856274761973E-10 s
2LiZ=3N=34L=0.12505 mf=2397.360 MHzT=4.1712549523946E-10 s
2LiZ=3N=35L=0.25010 mf=1198.680 MHzT=8.3425099047892E-10 s
2LiZ=3N=36L=0.50020 mf=599.340 MHzT=1.6685019809578E-9 s
2LiZ=3N=37L=1.00041 mf=299.670 MHzT=3.3370039619157E-9 s
2LiZ=3N=38L=2.00082 mf=149.835 MHzT=6.6740079238314E-9 s
2LiZ=3N=39L=4.00163 mf=74.918 MHzT=1.3348015847663E-8 s
2LiZ=3N=40L=8.00327 mf=37.459 MHzT=2.6696031695326E-8 s
2LiZ=3N=41L=16.00654 mf=18.729 MHzT=5.3392063390651E-8 s
2LiZ=3N=42L=32.01308 mf=9.365 MHzT=1.067841267813E-7 s
2LiZ=3N=43L=64.02615 mf=4.682 MHzT=2.135682535626E-7 s
2LiZ=3N=44L=128.05230 mf=2.341 MHzT=4.2713650712521E-7 s
2LiZ=3N=45L=256.10461 mf=1.171 MHzT=8.5427301425042E-7 s
2LiZ=3N=46L=512.20921 mf=0.585 MHzT=1.7085460285008E-6 s
2LiZ=3N=47L=1024.41843 mf=0.293 MHzT=3.4170920570017E-6 s
2LiZ=3N=48L=2048.83685 mf=0.146 MHzT=6.8341841140033E-6 s
2LiZ=3N=49L=4097.67371 mf=0.073 MHzT=1.3668368228007E-5 s
2LiZ=3N=50L=8195.34742 mf=0.037 MHzT=2.7336736456013E-5 s
2LiZ=3N=51L=16390.69483 mf=0.018 MHzT=5.4673472912027E-5 s
2LiZ=3N=52L=32781.38966 mf=0.009 MHzT=0.00010934694582405 s
2LiZ=3N=53L=65562.77933 mf=0.005 MHzT=0.00021869389164811 s
2LiZ=3N=54L=131125.55865 mf=0.002 MHzT=0.00043738778329621 s
2LiZ=3N=55L=262251.11731 mf=0.001 MHzT=0.00087477556659243 s
2LiZ=3N=56L=524502.23461 mf=0.001 MHzT=0.0017495511331849 s
2LiZ=3N=57L=1049004.46923 mf=0.000 MHzT=0.0034991022663697 s
2BeZ=4N=17L=0.00000 mf=235670082.797 MHzT=4.2432199629665E-15 s
2BeZ=4N=18L=0.00000 mf=117835041.399 MHzT=8.486439925933E-15 s
2BeZ=4N=19L=0.00001 mf=58917520.699 MHzT=1.6972879851866E-14 s
2BeZ=4N=20L=0.00001 mf=29458760.350 MHzT=3.3945759703732E-14 s
2BeZ=4N=21L=0.00002 mf=14729380.175 MHzT=6.7891519407464E-14 s
2BeZ=4N=22L=0.00004 mf=7364690.087 MHzT=1.3578303881493E-13 s
2BeZ=4N=23L=0.00008 mf=3682345.044 MHzT=2.7156607762986E-13 s
2BeZ=4N=24L=0.00016 mf=1841172.522 MHzT=5.4313215525972E-13 s
2BeZ=4N=25L=0.00033 mf=920586.261 MHzT=1.0862643105194E-12 s
2BeZ=4N=26L=0.00065 mf=460293.130 MHzT=2.1725286210389E-12 s
2BeZ=4N=27L=0.00130 mf=230146.565 MHzT=4.3450572420777E-12 s
2BeZ=4N=28L=0.00261 mf=115073.283 MHzT=8.6901144841554E-12 s
2BeZ=4N=29L=0.00521 mf=57536.641 MHzT=1.7380228968311E-11 s
2BeZ=4N=30L=0.01042 mf=28768.321 MHzT=3.4760457936622E-11 s
2BeZ=4N=31L=0.02084 mf=14384.160 MHzT=6.9520915873244E-11 s
2BeZ=4N=32L=0.04168 mf=7192.080 MHzT=1.3904183174649E-10 s
2BeZ=4N=33L=0.08337 mf=3596.040 MHzT=2.7808366349297E-10 s
2BeZ=4N=34L=0.16673 mf=1798.020 MHzT=5.5616732698595E-10 s
2BeZ=4N=35L=0.33347 mf=899.010 MHzT=1.1123346539719E-9 s
2BeZ=4N=36L=0.66694 mf=449.505 MHzT=2.2246693079438E-9 s
2BeZ=4N=37L=1.33388 mf=224.753 MHzT=4.4493386158876E-9 s
2BeZ=4N=38L=2.66776 mf=112.376 MHzT=8.8986772317752E-9 s
2BeZ=4N=39L=5.33551 mf=56.188 MHzT=1.779735446355E-8 s
2BeZ=4N=40L=10.67103 mf=28.094 MHzT=3.5594708927101E-8 s
2BeZ=4N=41L=21.34205 mf=14.047 MHzT=7.1189417854201E-8 s
2BeZ=4N=42L=42.68410 mf=7.024 MHzT=1.423788357084E-7 s
2BeZ=4N=43L=85.36820 mf=3.512 MHzT=2.8475767141681E-7 s
2BeZ=4N=44L=170.73640 mf=1.756 MHzT=5.6951534283361E-7 s
2BeZ=4N=45L=341.47281 mf=0.878 MHzT=1.1390306856672E-6 s
2BeZ=4N=46L=682.94562 mf=0.439 MHzT=2.2780613713344E-6 s
2BeZ=4N=47L=1365.89124 mf=0.219 MHzT=4.5561227426689E-6 s
2BeZ=4N=48L=2731.78247 mf=0.110 MHzT=9.1122454853378E-6 s
2BeZ=4N=49L=5463.56494 mf=0.055 MHzT=1.8224490970676E-5 s
2BeZ=4N=50L=10927.12989 mf=0.027 MHzT=3.6448981941351E-5 s
2BeZ=4N=51L=21854.25978 mf=0.014 MHzT=7.2897963882702E-5 s
2BeZ=4N=52L=43708.51955 mf=0.007 MHzT=0.0001457959277654 s
2BeZ=4N=53L=87417.03910 mf=0.003 MHzT=0.00029159185553081 s
2BeZ=4N=54L=174834.07820 mf=0.002 MHzT=0.00058318371106162 s
2BeZ=4N=55L=349668.15641 mf=0.001 MHzT=0.0011663674221232 s
2BeZ=4N=56L=699336.31282 mf=0.000 MHzT=0.0023327348442465 s
2BeZ=4N=57L=1398672.62564 mf=0.000 MHzT=0.0046654696884929 s
2BZ=5N=17L=0.00000 mf=188536066.238 MHzT=5.3040249537082E-15 s
2BZ=5N=18L=0.00000 mf=94268033.119 MHzT=1.0608049907416E-14 s
2BZ=5N=19L=0.00001 mf=47134016.559 MHzT=2.1216099814833E-14 s
2BZ=5N=20L=0.00001 mf=23567008.280 MHzT=4.2432199629665E-14 s
2BZ=5N=21L=0.00003 mf=11783504.140 MHzT=8.486439925933E-14 s
2BZ=5N=22L=0.00005 mf=5891752.070 MHzT=1.6972879851866E-13 s
2BZ=5N=23L=0.00010 mf=2945876.035 MHzT=3.3945759703732E-13 s
2BZ=5N=24L=0.00020 mf=1472938.017 MHzT=6.7891519407464E-13 s
2BZ=5N=25L=0.00041 mf=736469.009 MHzT=1.3578303881493E-12 s
2BZ=5N=26L=0.00081 mf=368234.504 MHzT=2.7156607762986E-12 s
2BZ=5N=27L=0.00163 mf=184117.252 MHzT=5.4313215525972E-12 s
2BZ=5N=28L=0.00326 mf=92058.626 MHzT=1.0862643105194E-11 s
2BZ=5N=29L=0.00651 mf=46029.313 MHzT=2.1725286210389E-11 s
2BZ=5N=30L=0.01303 mf=23014.657 MHzT=4.3450572420777E-11 s
2BZ=5N=31L=0.02605 mf=11507.328 MHzT=8.6901144841554E-11 s
2BZ=5N=32L=0.05210 mf=5753.664 MHzT=1.7380228968311E-10 s
2BZ=5N=33L=0.10421 mf=2876.832 MHzT=3.4760457936622E-10 s
2BZ=5N=34L=0.20842 mf=1438.416 MHzT=6.9520915873244E-10 s
2BZ=5N=35L=0.41684 mf=719.208 MHzT=1.3904183174649E-9 s
2BZ=5N=36L=0.83367 mf=359.604 MHzT=2.7808366349297E-9 s
2BZ=5N=37L=1.66735 mf=179.802 MHzT=5.5616732698595E-9 s
2BZ=5N=38L=3.33470 mf=89.901 MHzT=1.1123346539719E-8 s
2BZ=5N=39L=6.66939 mf=44.951 MHzT=2.2246693079438E-8 s
2BZ=5N=40L=13.33878 mf=22.475 MHzT=4.4493386158876E-8 s
2BZ=5N=41L=26.67756 mf=11.238 MHzT=8.8986772317752E-8 s
2BZ=5N=42L=53.35513 mf=5.619 MHzT=1.779735446355E-7 s
2BZ=5N=43L=106.71025 mf=2.809 MHzT=3.5594708927101E-7 s
2BZ=5N=44L=213.42051 mf=1.405 MHzT=7.1189417854201E-7 s
2BZ=5N=45L=426.84101 mf=0.702 MHzT=1.423788357084E-6 s
2BZ=5N=46L=853.68202 mf=0.351 MHzT=2.8475767141681E-6 s
2BZ=5N=47L=1707.36404 mf=0.176 MHzT=5.6951534283361E-6 s
2BZ=5N=48L=3414.72809 mf=0.088 MHzT=1.1390306856672E-5 s
2BZ=5N=49L=6829.45618 mf=0.044 MHzT=2.2780613713344E-5 s
2BZ=5N=50L=13658.91236 mf=0.022 MHzT=4.5561227426689E-5 s
2BZ=5N=51L=27317.82472 mf=0.011 MHzT=9.1122454853378E-5 s
2BZ=5N=52L=54635.64944 mf=0.005 MHzT=0.00018224490970676 s
2BZ=5N=53L=109271.29888 mf=0.003 MHzT=0.00036448981941351 s
2BZ=5N=54L=218542.59776 mf=0.001 MHzT=0.00072897963882702 s
2BZ=5N=55L=437085.19551 mf=0.001 MHzT=0.001457959277654 s
2BZ=5N=56L=874170.39102 mf=0.000 MHzT=0.0029159185553081 s
2BZ=5N=57L=1748340.78205 mf=0.000 MHzT=0.0058318371106162 s
2CZ=6N=17L=0.00000 mf=157113388.532 MHzT=6.3648299444498E-15 s
2CZ=6N=18L=0.00000 mf=78556694.266 MHzT=1.27296598889E-14 s
2CZ=6N=19L=0.00001 mf=39278347.133 MHzT=2.5459319777799E-14 s
2CZ=6N=20L=0.00002 mf=19639173.566 MHzT=5.0918639555598E-14 s
2CZ=6N=21L=0.00003 mf=9819586.783 MHzT=1.018372791112E-13 s
2CZ=6N=22L=0.00006 mf=4909793.392 MHzT=2.0367455822239E-13 s
2CZ=6N=23L=0.00012 mf=2454896.696 MHzT=4.0734911644479E-13 s
2CZ=6N=24L=0.00024 mf=1227448.348 MHzT=8.1469823288957E-13 s
2CZ=6N=25L=0.00049 mf=613724.174 MHzT=1.6293964657791E-12 s
2CZ=6N=26L=0.00098 mf=306862.087 MHzT=3.2587929315583E-12 s
2CZ=6N=27L=0.00195 mf=153431.043 MHzT=6.5175858631166E-12 s
2CZ=6N=28L=0.00391 mf=76715.522 MHzT=1.3035171726233E-11 s
2CZ=6N=29L=0.00782 mf=38357.761 MHzT=2.6070343452466E-11 s
2CZ=6N=30L=0.01563 mf=19178.880 MHzT=5.2140686904933E-11 s
2CZ=6N=31L=0.03126 mf=9589.440 MHzT=1.0428137380987E-10 s
2CZ=6N=32L=0.06253 mf=4794.720 MHzT=2.0856274761973E-10 s
2CZ=6N=33L=0.12505 mf=2397.360 MHzT=4.1712549523946E-10 s
2CZ=6N=34L=0.25010 mf=1198.680 MHzT=8.3425099047892E-10 s
2CZ=6N=35L=0.50020 mf=599.340 MHzT=1.6685019809578E-9 s
2CZ=6N=36L=1.00041 mf=299.670 MHzT=3.3370039619157E-9 s
2CZ=6N=37L=2.00082 mf=149.835 MHzT=6.6740079238314E-9 s
2CZ=6N=38L=4.00163 mf=74.918 MHzT=1.3348015847663E-8 s
2CZ=6N=39L=8.00327 mf=37.459 MHzT=2.6696031695326E-8 s
2CZ=6N=40L=16.00654 mf=18.729 MHzT=5.3392063390651E-8 s
2CZ=6N=41L=32.01308 mf=9.365 MHzT=1.067841267813E-7 s
2CZ=6N=42L=64.02615 mf=4.682 MHzT=2.135682535626E-7 s
2CZ=6N=43L=128.05230 mf=2.341 MHzT=4.2713650712521E-7 s
2CZ=6N=44L=256.10461 mf=1.171 MHzT=8.5427301425042E-7 s
2CZ=6N=45L=512.20921 mf=0.585 MHzT=1.7085460285008E-6 s
2CZ=6N=46L=1024.41843 mf=0.293 MHzT=3.4170920570017E-6 s
2CZ=6N=47L=2048.83685 mf=0.146 MHzT=6.8341841140033E-6 s
2CZ=6N=48L=4097.67371 mf=0.073 MHzT=1.3668368228007E-5 s
2CZ=6N=49L=8195.34742 mf=0.037 MHzT=2.7336736456013E-5 s
2CZ=6N=50L=16390.69483 mf=0.018 MHzT=5.4673472912027E-5 s
2CZ=6N=51L=32781.38966 mf=0.009 MHzT=0.00010934694582405 s
2CZ=6N=52L=65562.77933 mf=0.005 MHzT=0.00021869389164811 s
2CZ=6N=53L=131125.55865 mf=0.002 MHzT=0.00043738778329621 s
2CZ=6N=54L=262251.11731 mf=0.001 MHzT=0.00087477556659243 s
2CZ=6N=55L=524502.23461 mf=0.001 MHzT=0.0017495511331849 s
2CZ=6N=56L=1049004.46923 mf=0.000 MHzT=0.0034991022663697 s
2CZ=6N=57L=2098008.93846 mf=0.000 MHzT=0.0069982045327394 s
2NZ=7N=17L=0.00000 mf=134668618.741 MHzT=7.4256349351914E-15 s
2NZ=7N=18L=0.00000 mf=67334309.371 MHzT=1.4851269870383E-14 s
2NZ=7N=19L=0.00001 mf=33667154.685 MHzT=2.9702539740766E-14 s
2NZ=7N=20L=0.00002 mf=16833577.343 MHzT=5.9405079481531E-14 s
2NZ=7N=21L=0.00004 mf=8416788.671 MHzT=1.1881015896306E-13 s
2NZ=7N=22L=0.00007 mf=4208394.336 MHzT=2.3762031792613E-13 s
2NZ=7N=23L=0.00014 mf=2104197.168 MHzT=4.7524063585225E-13 s
2NZ=7N=24L=0.00028 mf=1052098.584 MHzT=9.504812717045E-13 s
2NZ=7N=25L=0.00057 mf=526049.292 MHzT=1.900962543409E-12 s
2NZ=7N=26L=0.00114 mf=263024.646 MHzT=3.801925086818E-12 s
2NZ=7N=27L=0.00228 mf=131512.323 MHzT=7.603850173636E-12 s
2NZ=7N=28L=0.00456 mf=65756.161 MHzT=1.5207700347272E-11 s
2NZ=7N=29L=0.00912 mf=32878.081 MHzT=3.0415400694544E-11 s
2NZ=7N=30L=0.01824 mf=16439.040 MHzT=6.0830801389088E-11 s
2NZ=7N=31L=0.03647 mf=8219.520 MHzT=1.2166160277818E-10 s
2NZ=7N=32L=0.07295 mf=4109.760 MHzT=2.4332320555635E-10 s
2NZ=7N=33L=0.14589 mf=2054.880 MHzT=4.866464111127E-10 s
2NZ=7N=34L=0.29179 mf=1027.440 MHzT=9.7329282222541E-10 s
2NZ=7N=35L=0.58357 mf=513.720 MHzT=1.9465856444508E-9 s
2NZ=7N=36L=1.16714 mf=256.860 MHzT=3.8931712889016E-9 s
2NZ=7N=37L=2.33429 mf=128.430 MHzT=7.7863425778033E-9 s
2NZ=7N=38L=4.66857 mf=64.215 MHzT=1.5572685155607E-8 s
2NZ=7N=39L=9.33715 mf=32.108 MHzT=3.1145370311213E-8 s
2NZ=7N=40L=18.67429 mf=16.054 MHzT=6.2290740622426E-8 s
2NZ=7N=41L=37.34859 mf=8.027 MHzT=1.2458148124485E-7 s
2NZ=7N=42L=74.69718 mf=4.013 MHzT=2.491629624897E-7 s
2NZ=7N=43L=149.39435 mf=2.007 MHzT=4.9832592497941E-7 s
2NZ=7N=44L=298.78871 mf=1.003 MHzT=9.9665184995882E-7 s
2NZ=7N=45L=597.57742 mf=0.502 MHzT=1.9933036999176E-6 s
2NZ=7N=46L=1195.15483 mf=0.251 MHzT=3.9866073998353E-6 s
2NZ=7N=47L=2390.30966 mf=0.125 MHzT=7.9732147996706E-6 s
2NZ=7N=48L=4780.61933 mf=0.063 MHzT=1.5946429599341E-5 s
2NZ=7N=49L=9561.23865 mf=0.031 MHzT=3.1892859198682E-5 s
2NZ=7N=50L=19122.47730 mf=0.016 MHzT=6.3785718397364E-5 s
2NZ=7N=51L=38244.95461 mf=0.008 MHzT=0.00012757143679473 s
2NZ=7N=52L=76489.90921 mf=0.004 MHzT=0.00025514287358946 s
2NZ=7N=53L=152979.81843 mf=0.002 MHzT=0.00051028574717892 s
2NZ=7N=54L=305959.63686 mf=0.001 MHzT=0.0010205714943578 s
2NZ=7N=55L=611919.27372 mf=0.000 MHzT=0.0020411429887157 s
2NZ=7N=56L=1223838.54743 mf=0.000 MHzT=0.0040822859774313 s
2NZ=7N=57L=2447677.09487 mf=0.000 MHzT=0.0081645719548626 s
2OZ=8N=17L=0.00000 mf=117835041.399 MHzT=8.486439925933E-15 s
2OZ=8N=18L=0.00001 mf=58917520.699 MHzT=1.6972879851866E-14 s
2OZ=8N=19L=0.00001 mf=29458760.350 MHzT=3.3945759703732E-14 s
2OZ=8N=20L=0.00002 mf=14729380.175 MHzT=6.7891519407464E-14 s
2OZ=8N=21L=0.00004 mf=7364690.087 MHzT=1.3578303881493E-13 s
2OZ=8N=22L=0.00008 mf=3682345.044 MHzT=2.7156607762986E-13 s
2OZ=8N=23L=0.00016 mf=1841172.522 MHzT=5.4313215525972E-13 s
2OZ=8N=24L=0.00033 mf=920586.261 MHzT=1.0862643105194E-12 s
2OZ=8N=25L=0.00065 mf=460293.130 MHzT=2.1725286210389E-12 s
2OZ=8N=26L=0.00130 mf=230146.565 MHzT=4.3450572420777E-12 s
2OZ=8N=27L=0.00261 mf=115073.283 MHzT=8.6901144841554E-12 s
2OZ=8N=28L=0.00521 mf=57536.641 MHzT=1.7380228968311E-11 s
2OZ=8N=29L=0.01042 mf=28768.321 MHzT=3.4760457936622E-11 s
2OZ=8N=30L=0.02084 mf=14384.160 MHzT=6.9520915873244E-11 s
2OZ=8N=31L=0.04168 mf=7192.080 MHzT=1.3904183174649E-10 s
2OZ=8N=32L=0.08337 mf=3596.040 MHzT=2.7808366349297E-10 s
2OZ=8N=33L=0.16673 mf=1798.020 MHzT=5.5616732698595E-10 s
2OZ=8N=34L=0.33347 mf=899.010 MHzT=1.1123346539719E-9 s
2OZ=8N=35L=0.66694 mf=449.505 MHzT=2.2246693079438E-9 s
2OZ=8N=36L=1.33388 mf=224.753 MHzT=4.4493386158876E-9 s
2OZ=8N=37L=2.66776 mf=112.376 MHzT=8.8986772317752E-9 s
2OZ=8N=38L=5.33551 mf=56.188 MHzT=1.779735446355E-8 s
2OZ=8N=39L=10.67103 mf=28.094 MHzT=3.5594708927101E-8 s
2OZ=8N=40L=21.34205 mf=14.047 MHzT=7.1189417854201E-8 s
2OZ=8N=41L=42.68410 mf=7.024 MHzT=1.423788357084E-7 s
2OZ=8N=42L=85.36820 mf=3.512 MHzT=2.8475767141681E-7 s
2OZ=8N=43L=170.73640 mf=1.756 MHzT=5.6951534283361E-7 s
2OZ=8N=44L=341.47281 mf=0.878 MHzT=1.1390306856672E-6 s
2OZ=8N=45L=682.94562 mf=0.439 MHzT=2.2780613713344E-6 s
2OZ=8N=46L=1365.89124 mf=0.219 MHzT=4.5561227426689E-6 s
2OZ=8N=47L=2731.78247 mf=0.110 MHzT=9.1122454853378E-6 s
2OZ=8N=48L=5463.56494 mf=0.055 MHzT=1.8224490970676E-5 s
2OZ=8N=49L=10927.12989 mf=0.027 MHzT=3.6448981941351E-5 s
2OZ=8N=50L=21854.25978 mf=0.014 MHzT=7.2897963882702E-5 s
2OZ=8N=51L=43708.51955 mf=0.007 MHzT=0.0001457959277654 s
2OZ=8N=52L=87417.03910 mf=0.003 MHzT=0.00029159185553081 s
2OZ=8N=53L=174834.07820 mf=0.002 MHzT=0.00058318371106162 s
2OZ=8N=54L=349668.15641 mf=0.001 MHzT=0.0011663674221232 s
2OZ=8N=55L=699336.31282 mf=0.000 MHzT=0.0023327348442465 s
2OZ=8N=56L=1398672.62564 mf=0.000 MHzT=0.0046654696884929 s
2OZ=8N=57L=2797345.25128 mf=0.000 MHzT=0.0093309393769859 s
2FZ=9N=17L=0.00000 mf=104742259.021 MHzT=9.5472449166747E-15 s
2FZ=9N=18L=0.00001 mf=52371129.511 MHzT=1.9094489833349E-14 s
2FZ=9N=19L=0.00001 mf=26185564.755 MHzT=3.8188979666699E-14 s
2FZ=9N=20L=0.00002 mf=13092782.378 MHzT=7.6377959333397E-14 s
2FZ=9N=21L=0.00005 mf=6546391.189 MHzT=1.5275591866679E-13 s
2FZ=9N=22L=0.00009 mf=3273195.594 MHzT=3.0551183733359E-13 s
2FZ=9N=23L=0.00018 mf=1636597.797 MHzT=6.1102367466718E-13 s
2FZ=9N=24L=0.00037 mf=818298.899 MHzT=1.2220473493344E-12 s
2FZ=9N=25L=0.00073 mf=409149.449 MHzT=2.4440946986687E-12 s
2FZ=9N=26L=0.00147 mf=204574.725 MHzT=4.8881893973374E-12 s
2FZ=9N=27L=0.00293 mf=102287.362 MHzT=9.7763787946749E-12 s
2FZ=9N=28L=0.00586 mf=51143.681 MHzT=1.955275758935E-11 s
2FZ=9N=29L=0.01172 mf=25571.841 MHzT=3.9105515178699E-11 s
2FZ=9N=30L=0.02345 mf=12785.920 MHzT=7.8211030357399E-11 s
2FZ=9N=31L=0.04689 mf=6392.960 MHzT=1.564220607148E-10 s
2FZ=9N=32L=0.09379 mf=3196.480 MHzT=3.128441214296E-10 s
2FZ=9N=33L=0.18758 mf=1598.240 MHzT=6.2568824285919E-10 s
2FZ=9N=34L=0.37515 mf=799.120 MHzT=1.2513764857184E-9 s
2FZ=9N=35L=0.75031 mf=399.560 MHzT=2.5027529714368E-9 s
2FZ=9N=36L=1.50061 mf=199.780 MHzT=5.0055059428735E-9 s
2FZ=9N=37L=3.00123 mf=99.890 MHzT=1.0011011885747E-8 s
2FZ=9N=38L=6.00245 mf=49.945 MHzT=2.0022023771494E-8 s
2FZ=9N=39L=12.00490 mf=24.973 MHzT=4.0044047542988E-8 s
2FZ=9N=40L=24.00981 mf=12.486 MHzT=8.0088095085977E-8 s
2FZ=9N=41L=48.01961 mf=6.243 MHzT=1.6017619017195E-7 s
2FZ=9N=42L=96.03923 mf=3.122 MHzT=3.2035238034391E-7 s
2FZ=9N=43L=192.07846 mf=1.561 MHzT=6.4070476068781E-7 s
2FZ=9N=44L=384.15691 mf=0.780 MHzT=1.2814095213756E-6 s
2FZ=9N=45L=768.31382 mf=0.390 MHzT=2.5628190427512E-6 s
2FZ=9N=46L=1536.62764 mf=0.195 MHzT=5.1256380855025E-6 s
2FZ=9N=47L=3073.25528 mf=0.098 MHzT=1.0251276171005E-5 s
2FZ=9N=48L=6146.51056 mf=0.049 MHzT=2.050255234201E-5 s
2FZ=9N=49L=12293.02112 mf=0.024 MHzT=4.100510468402E-5 s
2FZ=9N=50L=24586.04225 mf=0.012 MHzT=8.201020936804E-5 s
2FZ=9N=51L=49172.08450 mf=0.006 MHzT=0.00016402041873608 s
2FZ=9N=52L=98344.16899 mf=0.003 MHzT=0.00032804083747216 s
2FZ=9N=53L=196688.33798 mf=0.002 MHzT=0.00065608167494432 s
2FZ=9N=54L=393376.67596 mf=0.001 MHzT=0.0013121633498886 s
2FZ=9N=55L=786753.35192 mf=0.000 MHzT=0.0026243266997773 s
2FZ=9N=56L=1573506.70384 mf=0.000 MHzT=0.0052486533995546 s
2FZ=9N=57L=3147013.40769 mf=0.000 MHzT=0.010497306799109 s
2NeZ=10N=17L=0.00000 mf=94268033.119 MHzT=1.0608049907416E-14 s
2NeZ=10N=18L=0.00001 mf=47134016.559 MHzT=2.1216099814833E-14 s
2NeZ=10N=19L=0.00001 mf=23567008.280 MHzT=4.2432199629665E-14 s
2NeZ=10N=20L=0.00003 mf=11783504.140 MHzT=8.486439925933E-14 s
2NeZ=10N=21L=0.00005 mf=5891752.070 MHzT=1.6972879851866E-13 s
2NeZ=10N=22L=0.00010 mf=2945876.035 MHzT=3.3945759703732E-13 s
2NeZ=10N=23L=0.00020 mf=1472938.017 MHzT=6.7891519407464E-13 s
2NeZ=10N=24L=0.00041 mf=736469.009 MHzT=1.3578303881493E-12 s
2NeZ=10N=25L=0.00081 mf=368234.504 MHzT=2.7156607762986E-12 s
2NeZ=10N=26L=0.00163 mf=184117.252 MHzT=5.4313215525972E-12 s
2NeZ=10N=27L=0.00326 mf=92058.626 MHzT=1.0862643105194E-11 s
2NeZ=10N=28L=0.00651 mf=46029.313 MHzT=2.1725286210389E-11 s
2NeZ=10N=29L=0.01303 mf=23014.657 MHzT=4.3450572420777E-11 s
2NeZ=10N=30L=0.02605 mf=11507.328 MHzT=8.6901144841554E-11 s
2NeZ=10N=31L=0.05210 mf=5753.664 MHzT=1.7380228968311E-10 s
2NeZ=10N=32L=0.10421 mf=2876.832 MHzT=3.4760457936622E-10 s
2NeZ=10N=33L=0.20842 mf=1438.416 MHzT=6.9520915873244E-10 s
2NeZ=10N=34L=0.41684 mf=719.208 MHzT=1.3904183174649E-9 s
2NeZ=10N=35L=0.83367 mf=359.604 MHzT=2.7808366349297E-9 s
2NeZ=10N=36L=1.66735 mf=179.802 MHzT=5.5616732698595E-9 s
2NeZ=10N=37L=3.33470 mf=89.901 MHzT=1.1123346539719E-8 s
2NeZ=10N=38L=6.66939 mf=44.951 MHzT=2.2246693079438E-8 s
2NeZ=10N=39L=13.33878 mf=22.475 MHzT=4.4493386158876E-8 s
2NeZ=10N=40L=26.67756 mf=11.238 MHzT=8.8986772317752E-8 s
2NeZ=10N=41L=53.35513 mf=5.619 MHzT=1.779735446355E-7 s
2NeZ=10N=42L=106.71025 mf=2.809 MHzT=3.5594708927101E-7 s
2NeZ=10N=43L=213.42051 mf=1.405 MHzT=7.1189417854201E-7 s
2NeZ=10N=44L=426.84101 mf=0.702 MHzT=1.423788357084E-6 s
2NeZ=10N=45L=853.68202 mf=0.351 MHzT=2.8475767141681E-6 s
2NeZ=10N=46L=1707.36404 mf=0.176 MHzT=5.6951534283361E-6 s
2NeZ=10N=47L=3414.72809 mf=0.088 MHzT=1.1390306856672E-5 s
2NeZ=10N=48L=6829.45618 mf=0.044 MHzT=2.2780613713344E-5 s
2NeZ=10N=49L=13658.91236 mf=0.022 MHzT=4.5561227426689E-5 s
2NeZ=10N=50L=27317.82472 mf=0.011 MHzT=9.1122454853378E-5 s
2NeZ=10N=51L=54635.64944 mf=0.005 MHzT=0.00018224490970676 s
2NeZ=10N=52L=109271.29888 mf=0.003 MHzT=0.00036448981941351 s
2NeZ=10N=53L=218542.59776 mf=0.001 MHzT=0.00072897963882702 s
2NeZ=10N=54L=437085.19551 mf=0.001 MHzT=0.001457959277654 s
2NeZ=10N=55L=874170.39102 mf=0.000 MHzT=0.0029159185553081 s
2NeZ=10N=56L=1748340.78205 mf=0.000 MHzT=0.0058318371106162 s
2NeZ=10N=57L=3496681.56409 mf=0.000 MHzT=0.011663674221232 s
2NaZ=11N=17L=0.00000 mf=85698211.926 MHzT=1.1668854898158E-14 s
2NaZ=11N=18L=0.00001 mf=42849105.963 MHzT=2.3337709796316E-14 s
2NaZ=11N=19L=0.00001 mf=21424552.982 MHzT=4.6675419592632E-14 s
2NaZ=11N=20L=0.00003 mf=10712276.491 MHzT=9.3350839185264E-14 s
2NaZ=11N=21L=0.00006 mf=5356138.245 MHzT=1.8670167837053E-13 s
2NaZ=11N=22L=0.00011 mf=2678069.123 MHzT=3.7340335674105E-13 s
2NaZ=11N=23L=0.00022 mf=1339034.561 MHzT=7.4680671348211E-13 s
2NaZ=11N=24L=0.00045 mf=669517.281 MHzT=1.4936134269642E-12 s
2NaZ=11N=25L=0.00090 mf=334758.640 MHzT=2.9872268539284E-12 s
2NaZ=11N=26L=0.00179 mf=167379.320 MHzT=5.9744537078569E-12 s
2NaZ=11N=27L=0.00358 mf=83689.660 MHzT=1.1948907415714E-11 s
2NaZ=11N=28L=0.00716 mf=41844.830 MHzT=2.3897814831427E-11 s
2NaZ=11N=29L=0.01433 mf=20922.415 MHzT=4.7795629662855E-11 s
2NaZ=11N=30L=0.02866 mf=10461.208 MHzT=9.559125932571E-11 s
2NaZ=11N=31L=0.05732 mf=5230.604 MHzT=1.9118251865142E-10 s
2NaZ=11N=32L=0.11463 mf=2615.302 MHzT=3.8236503730284E-10 s
2NaZ=11N=33L=0.22926 mf=1307.651 MHzT=7.6473007460568E-10 s
2NaZ=11N=34L=0.45852 mf=653.825 MHzT=1.5294601492114E-9 s
2NaZ=11N=35L=0.91704 mf=326.913 MHzT=3.0589202984227E-9 s
2NaZ=11N=36L=1.83408 mf=163.456 MHzT=6.1178405968454E-9 s
2NaZ=11N=37L=3.66816 mf=81.728 MHzT=1.2235681193691E-8 s
2NaZ=11N=38L=7.33633 mf=40.864 MHzT=2.4471362387382E-8 s
2NaZ=11N=39L=14.67266 mf=20.432 MHzT=4.8942724774763E-8 s
2NaZ=11N=40L=29.34532 mf=10.216 MHzT=9.7885449549527E-8 s
2NaZ=11N=41L=58.69064 mf=5.108 MHzT=1.9577089909905E-7 s
2NaZ=11N=42L=117.38128 mf=2.554 MHzT=3.9154179819811E-7 s
2NaZ=11N=43L=234.76256 mf=1.277 MHzT=7.8308359639622E-7 s
2NaZ=11N=44L=469.52511 mf=0.639 MHzT=1.5661671927924E-6 s
2NaZ=11N=45L=939.05022 mf=0.319 MHzT=3.1323343855849E-6 s
2NaZ=11N=46L=1878.10045 mf=0.160 MHzT=6.2646687711697E-6 s
2NaZ=11N=47L=3756.20090 mf=0.080 MHzT=1.2529337542339E-5 s
2NaZ=11N=48L=7512.40180 mf=0.040 MHzT=2.5058675084679E-5 s
2NaZ=11N=49L=15024.80360 mf=0.020 MHzT=5.0117350169358E-5 s
2NaZ=11N=50L=30049.60719 mf=0.010 MHzT=0.00010023470033872 s
2NaZ=11N=51L=60099.21438 mf=0.005 MHzT=0.00020046940067743 s
2NaZ=11N=52L=120198.42877 mf=0.002 MHzT=0.00040093880135486 s
2NaZ=11N=53L=240396.85753 mf=0.001 MHzT=0.00080187760270972 s
2NaZ=11N=54L=480793.71506 mf=0.001 MHzT=0.0016037552054194 s
2NaZ=11N=55L=961587.43013 mf=0.000 MHzT=0.0032075104108389 s
2NaZ=11N=56L=1923174.86025 mf=0.000 MHzT=0.0064150208216778 s
2NaZ=11N=57L=3846349.72050 mf=0.000 MHzT=0.012830041643356 s
2MgZ=12N=17L=0.00000 mf=78556694.266 MHzT=1.27296598889E-14 s
2MgZ=12N=18L=0.00001 mf=39278347.133 MHzT=2.5459319777799E-14 s
2MgZ=12N=19L=0.00002 mf=19639173.566 MHzT=5.0918639555598E-14 s
2MgZ=12N=20L=0.00003 mf=9819586.783 MHzT=1.018372791112E-13 s
2MgZ=12N=21L=0.00006 mf=4909793.392 MHzT=2.0367455822239E-13 s
2MgZ=12N=22L=0.00012 mf=2454896.696 MHzT=4.0734911644479E-13 s
2MgZ=12N=23L=0.00024 mf=1227448.348 MHzT=8.1469823288957E-13 s
2MgZ=12N=24L=0.00049 mf=613724.174 MHzT=1.6293964657791E-12 s
2MgZ=12N=25L=0.00098 mf=306862.087 MHzT=3.2587929315583E-12 s
2MgZ=12N=26L=0.00195 mf=153431.043 MHzT=6.5175858631166E-12 s
2MgZ=12N=27L=0.00391 mf=76715.522 MHzT=1.3035171726233E-11 s
2MgZ=12N=28L=0.00782 mf=38357.761 MHzT=2.6070343452466E-11 s
2MgZ=12N=29L=0.01563 mf=19178.880 MHzT=5.2140686904933E-11 s
2MgZ=12N=30L=0.03126 mf=9589.440 MHzT=1.0428137380987E-10 s
2MgZ=12N=31L=0.06253 mf=4794.720 MHzT=2.0856274761973E-10 s
2MgZ=12N=32L=0.12505 mf=2397.360 MHzT=4.1712549523946E-10 s
2MgZ=12N=33L=0.25010 mf=1198.680 MHzT=8.3425099047892E-10 s
2MgZ=12N=34L=0.50020 mf=599.340 MHzT=1.6685019809578E-9 s
2MgZ=12N=35L=1.00041 mf=299.670 MHzT=3.3370039619157E-9 s
2MgZ=12N=36L=2.00082 mf=149.835 MHzT=6.6740079238314E-9 s
2MgZ=12N=37L=4.00163 mf=74.918 MHzT=1.3348015847663E-8 s
2MgZ=12N=38L=8.00327 mf=37.459 MHzT=2.6696031695326E-8 s
2MgZ=12N=39L=16.00654 mf=18.729 MHzT=5.3392063390651E-8 s
2MgZ=12N=40L=32.01308 mf=9.365 MHzT=1.067841267813E-7 s
2MgZ=12N=41L=64.02615 mf=4.682 MHzT=2.135682535626E-7 s
2MgZ=12N=42L=128.05230 mf=2.341 MHzT=4.2713650712521E-7 s
2MgZ=12N=43L=256.10461 mf=1.171 MHzT=8.5427301425042E-7 s
2MgZ=12N=44L=512.20921 mf=0.585 MHzT=1.7085460285008E-6 s
2MgZ=12N=45L=1024.41843 mf=0.293 MHzT=3.4170920570017E-6 s
2MgZ=12N=46L=2048.83685 mf=0.146 MHzT=6.8341841140033E-6 s
2MgZ=12N=47L=4097.67371 mf=0.073 MHzT=1.3668368228007E-5 s
2MgZ=12N=48L=8195.34742 mf=0.037 MHzT=2.7336736456013E-5 s
2MgZ=12N=49L=16390.69483 mf=0.018 MHzT=5.4673472912027E-5 s
2MgZ=12N=50L=32781.38966 mf=0.009 MHzT=0.00010934694582405 s
2MgZ=12N=51L=65562.77933 mf=0.005 MHzT=0.00021869389164811 s
2MgZ=12N=52L=131125.55865 mf=0.002 MHzT=0.00043738778329621 s
2MgZ=12N=53L=262251.11731 mf=0.001 MHzT=0.00087477556659243 s
2MgZ=12N=54L=524502.23461 mf=0.001 MHzT=0.0017495511331849 s
2MgZ=12N=55L=1049004.46923 mf=0.000 MHzT=0.0034991022663697 s
2MgZ=12N=56L=2098008.93846 mf=0.000 MHzT=0.0069982045327394 s
2MgZ=12N=57L=4196017.87691 mf=0.000 MHzT=0.013996409065479 s
2AlZ=13N=17L=0.00000 mf=72513871.630 MHzT=1.3790464879641E-14 s
2AlZ=13N=18L=0.00001 mf=36256935.815 MHzT=2.7580929759282E-14 s
2AlZ=13N=19L=0.00002 mf=18128467.907 MHzT=5.5161859518565E-14 s
2AlZ=13N=20L=0.00003 mf=9064233.954 MHzT=1.1032371903713E-13 s
2AlZ=13N=21L=0.00007 mf=4532116.977 MHzT=2.2064743807426E-13 s
2AlZ=13N=22L=0.00013 mf=2266058.488 MHzT=4.4129487614852E-13 s
2AlZ=13N=23L=0.00026 mf=1133029.244 MHzT=8.8258975229704E-13 s
2AlZ=13N=24L=0.00053 mf=566514.622 MHzT=1.7651795045941E-12 s
2AlZ=13N=25L=0.00106 mf=283257.311 MHzT=3.5303590091881E-12 s
2AlZ=13N=26L=0.00212 mf=141628.656 MHzT=7.0607180183763E-12 s
2AlZ=13N=27L=0.00423 mf=70814.328 MHzT=1.4121436036753E-11 s
2AlZ=13N=28L=0.00847 mf=35407.164 MHzT=2.8242872073505E-11 s
2AlZ=13N=29L=0.01693 mf=17703.582 MHzT=5.648574414701E-11 s
2AlZ=13N=30L=0.03387 mf=8851.791 MHzT=1.1297148829402E-10 s
2AlZ=13N=31L=0.06774 mf=4425.895 MHzT=2.2594297658804E-10 s
2AlZ=13N=32L=0.13547 mf=2212.948 MHzT=4.5188595317608E-10 s
2AlZ=13N=33L=0.27094 mf=1106.474 MHzT=9.0377190635217E-10 s
2AlZ=13N=34L=0.54189 mf=553.237 MHzT=1.8075438127043E-9 s
2AlZ=13N=35L=1.08378 mf=276.618 MHzT=3.6150876254087E-9 s
2AlZ=13N=36L=2.16755 mf=138.309 MHzT=7.2301752508173E-9 s
2AlZ=13N=37L=4.33510 mf=69.155 MHzT=1.4460350501635E-8 s
2AlZ=13N=38L=8.67021 mf=34.577 MHzT=2.8920701003269E-8 s
2AlZ=13N=39L=17.34042 mf=17.289 MHzT=5.7841402006539E-8 s
2AlZ=13N=40L=34.68083 mf=8.644 MHzT=1.1568280401308E-7 s
2AlZ=13N=41L=69.36166 mf=4.322 MHzT=2.3136560802615E-7 s
2AlZ=13N=42L=138.72333 mf=2.161 MHzT=4.6273121605231E-7 s
2AlZ=13N=43L=277.44666 mf=1.081 MHzT=9.2546243210462E-7 s
2AlZ=13N=44L=554.89331 mf=0.540 MHzT=1.8509248642092E-6 s
2AlZ=13N=45L=1109.78663 mf=0.270 MHzT=3.7018497284185E-6 s
2AlZ=13N=46L=2219.57326 mf=0.135 MHzT=7.4036994568369E-6 s
2AlZ=13N=47L=4439.14652 mf=0.068 MHzT=1.4807398913674E-5 s
2AlZ=13N=48L=8878.29303 mf=0.034 MHzT=2.9614797827348E-5 s
2AlZ=13N=49L=17756.58607 mf=0.017 MHzT=5.9229595654696E-5 s
2AlZ=13N=50L=35513.17214 mf=0.008 MHzT=0.00011845919130939 s
2AlZ=13N=51L=71026.34427 mf=0.004 MHzT=0.00023691838261878 s
2AlZ=13N=52L=142052.68854 mf=0.002 MHzT=0.00047383676523756 s
2AlZ=13N=53L=284105.37708 mf=0.001 MHzT=0.00094767353047513 s
2AlZ=13N=54L=568210.75417 mf=0.001 MHzT=0.0018953470609503 s
2AlZ=13N=55L=1136421.50833 mf=0.000 MHzT=0.0037906941219005 s
2AlZ=13N=56L=2272843.01666 mf=0.000 MHzT=0.007581388243801 s
2AlZ=13N=57L=4545686.03332 mf=0.000 MHzT=0.015162776487602 s
2SiZ=14N=17L=0.00000 mf=67334309.371 MHzT=1.4851269870383E-14 s
2SiZ=14N=18L=0.00001 mf=33667154.685 MHzT=2.9702539740766E-14 s
2SiZ=14N=19L=0.00002 mf=16833577.343 MHzT=5.9405079481531E-14 s
2SiZ=14N=20L=0.00004 mf=8416788.671 MHzT=1.1881015896306E-13 s
2SiZ=14N=21L=0.00007 mf=4208394.336 MHzT=2.3762031792613E-13 s
2SiZ=14N=22L=0.00014 mf=2104197.168 MHzT=4.7524063585225E-13 s
2SiZ=14N=23L=0.00028 mf=1052098.584 MHzT=9.504812717045E-13 s
2SiZ=14N=24L=0.00057 mf=526049.292 MHzT=1.900962543409E-12 s
2SiZ=14N=25L=0.00114 mf=263024.646 MHzT=3.801925086818E-12 s
2SiZ=14N=26L=0.00228 mf=131512.323 MHzT=7.603850173636E-12 s
2SiZ=14N=27L=0.00456 mf=65756.161 MHzT=1.5207700347272E-11 s
2SiZ=14N=28L=0.00912 mf=32878.081 MHzT=3.0415400694544E-11 s
2SiZ=14N=29L=0.01824 mf=16439.040 MHzT=6.0830801389088E-11 s
2SiZ=14N=30L=0.03647 mf=8219.520 MHzT=1.2166160277818E-10 s
2SiZ=14N=31L=0.07295 mf=4109.760 MHzT=2.4332320555635E-10 s
2SiZ=14N=32L=0.14589 mf=2054.880 MHzT=4.866464111127E-10 s
2SiZ=14N=33L=0.29179 mf=1027.440 MHzT=9.7329282222541E-10 s
2SiZ=14N=34L=0.58357 mf=513.720 MHzT=1.9465856444508E-9 s
2SiZ=14N=35L=1.16714 mf=256.860 MHzT=3.8931712889016E-9 s
2SiZ=14N=36L=2.33429 mf=128.430 MHzT=7.7863425778033E-9 s
2SiZ=14N=37L=4.66857 mf=64.215 MHzT=1.5572685155607E-8 s
2SiZ=14N=38L=9.33715 mf=32.108 MHzT=3.1145370311213E-8 s
2SiZ=14N=39L=18.67429 mf=16.054 MHzT=6.2290740622426E-8 s
2SiZ=14N=40L=37.34859 mf=8.027 MHzT=1.2458148124485E-7 s
2SiZ=14N=41L=74.69718 mf=4.013 MHzT=2.491629624897E-7 s
2SiZ=14N=42L=149.39435 mf=2.007 MHzT=4.9832592497941E-7 s
2SiZ=14N=43L=298.78871 mf=1.003 MHzT=9.9665184995882E-7 s
2SiZ=14N=44L=597.57742 mf=0.502 MHzT=1.9933036999176E-6 s
2SiZ=14N=45L=1195.15483 mf=0.251 MHzT=3.9866073998353E-6 s
2SiZ=14N=46L=2390.30966 mf=0.125 MHzT=7.9732147996706E-6 s
2SiZ=14N=47L=4780.61933 mf=0.063 MHzT=1.5946429599341E-5 s
2SiZ=14N=48L=9561.23865 mf=0.031 MHzT=3.1892859198682E-5 s
2SiZ=14N=49L=19122.47730 mf=0.016 MHzT=6.3785718397364E-5 s
2SiZ=14N=50L=38244.95461 mf=0.008 MHzT=0.00012757143679473 s
2SiZ=14N=51L=76489.90921 mf=0.004 MHzT=0.00025514287358946 s
2SiZ=14N=52L=152979.81843 mf=0.002 MHzT=0.00051028574717892 s
2SiZ=14N=53L=305959.63686 mf=0.001 MHzT=0.0010205714943578 s
2SiZ=14N=54L=611919.27372 mf=0.000 MHzT=0.0020411429887157 s
2SiZ=14N=55L=1223838.54743 mf=0.000 MHzT=0.0040822859774313 s
2SiZ=14N=56L=2447677.09487 mf=0.000 MHzT=0.0081645719548626 s
2SiZ=14N=57L=4895354.18973 mf=0.000 MHzT=0.016329143909725 s
2PZ=15N=17L=0.00000 mf=62845355.413 MHzT=1.5912074861124E-14 s
2PZ=15N=18L=0.00001 mf=31422677.706 MHzT=3.1824149722249E-14 s
2PZ=15N=19L=0.00002 mf=15711338.853 MHzT=6.3648299444498E-14 s
2PZ=15N=20L=0.00004 mf=7855669.427 MHzT=1.27296598889E-13 s
2PZ=15N=21L=0.00008 mf=3927834.713 MHzT=2.5459319777799E-13 s
2PZ=15N=22L=0.00015 mf=1963917.357 MHzT=5.0918639555598E-13 s
2PZ=15N=23L=0.00031 mf=981958.678 MHzT=1.018372791112E-12 s
2PZ=15N=24L=0.00061 mf=490979.339 MHzT=2.0367455822239E-12 s
2PZ=15N=25L=0.00122 mf=245489.670 MHzT=4.0734911644479E-12 s
2PZ=15N=26L=0.00244 mf=122744.835 MHzT=8.1469823288957E-12 s
2PZ=15N=27L=0.00488 mf=61372.417 MHzT=1.6293964657791E-11 s
2PZ=15N=28L=0.00977 mf=30686.209 MHzT=3.2587929315583E-11 s
2PZ=15N=29L=0.01954 mf=15343.104 MHzT=6.5175858631166E-11 s
2PZ=15N=30L=0.03908 mf=7671.552 MHzT=1.3035171726233E-10 s
2PZ=15N=31L=0.07816 mf=3835.776 MHzT=2.6070343452466E-10 s
2PZ=15N=32L=0.15631 mf=1917.888 MHzT=5.2140686904933E-10 s
2PZ=15N=33L=0.31263 mf=958.944 MHzT=1.0428137380987E-9 s
2PZ=15N=34L=0.62526 mf=479.472 MHzT=2.0856274761973E-9 s
2PZ=15N=35L=1.25051 mf=239.736 MHzT=4.1712549523946E-9 s
2PZ=15N=36L=2.50102 mf=119.868 MHzT=8.3425099047892E-9 s
2PZ=15N=37L=5.00204 mf=59.934 MHzT=1.6685019809578E-8 s
2PZ=15N=38L=10.00409 mf=29.967 MHzT=3.3370039619157E-8 s
2PZ=15N=39L=20.00817 mf=14.984 MHzT=6.6740079238314E-8 s
2PZ=15N=40L=40.01634 mf=7.492 MHzT=1.3348015847663E-7 s
2PZ=15N=41L=80.03269 mf=3.746 MHzT=2.6696031695326E-7 s
2PZ=15N=42L=160.06538 mf=1.873 MHzT=5.3392063390651E-7 s
2PZ=15N=43L=320.13076 mf=0.936 MHzT=1.067841267813E-6 s
2PZ=15N=44L=640.26152 mf=0.468 MHzT=2.135682535626E-6 s
2PZ=15N=45L=1280.52303 mf=0.234 MHzT=4.2713650712521E-6 s
2PZ=15N=46L=2561.04607 mf=0.117 MHzT=8.5427301425042E-6 s
2PZ=15N=47L=5122.09213 mf=0.059 MHzT=1.7085460285008E-5 s
2PZ=15N=48L=10244.18427 mf=0.029 MHzT=3.4170920570017E-5 s
2PZ=15N=49L=20488.36854 mf=0.015 MHzT=6.8341841140033E-5 s
2PZ=15N=50L=40976.73708 mf=0.007 MHzT=0.00013668368228007 s
2PZ=15N=51L=81953.47416 mf=0.004 MHzT=0.00027336736456013 s
2PZ=15N=52L=163906.94832 mf=0.002 MHzT=0.00054673472912027 s
2PZ=15N=53L=327813.89663 mf=0.001 MHzT=0.0010934694582405 s
2PZ=15N=54L=655627.79327 mf=0.000 MHzT=0.0021869389164811 s
2PZ=15N=55L=1311255.58654 mf=0.000 MHzT=0.0043738778329621 s
2PZ=15N=56L=2622511.17307 mf=0.000 MHzT=0.0087477556659243 s
2PZ=15N=57L=5245022.34614 mf=0.000 MHzT=0.017495511331849 s
2SZ=16N=17L=0.00001 mf=58917520.699 MHzT=1.6972879851866E-14 s
2SZ=16N=18L=0.00001 mf=29458760.350 MHzT=3.3945759703732E-14 s
2SZ=16N=19L=0.00002 mf=14729380.175 MHzT=6.7891519407464E-14 s
2SZ=16N=20L=0.00004 mf=7364690.087 MHzT=1.3578303881493E-13 s
2SZ=16N=21L=0.00008 mf=3682345.044 MHzT=2.7156607762986E-13 s
2SZ=16N=22L=0.00016 mf=1841172.522 MHzT=5.4313215525972E-13 s
2SZ=16N=23L=0.00033 mf=920586.261 MHzT=1.0862643105194E-12 s
2SZ=16N=24L=0.00065 mf=460293.130 MHzT=2.1725286210389E-12 s
2SZ=16N=25L=0.00130 mf=230146.565 MHzT=4.3450572420777E-12 s
2SZ=16N=26L=0.00261 mf=115073.283 MHzT=8.6901144841554E-12 s
2SZ=16N=27L=0.00521 mf=57536.641 MHzT=1.7380228968311E-11 s
2SZ=16N=28L=0.01042 mf=28768.321 MHzT=3.4760457936622E-11 s
2SZ=16N=29L=0.02084 mf=14384.160 MHzT=6.9520915873244E-11 s
2SZ=16N=30L=0.04168 mf=7192.080 MHzT=1.3904183174649E-10 s
2SZ=16N=31L=0.08337 mf=3596.040 MHzT=2.7808366349297E-10 s
2SZ=16N=32L=0.16673 mf=1798.020 MHzT=5.5616732698595E-10 s
2SZ=16N=33L=0.33347 mf=899.010 MHzT=1.1123346539719E-9 s
2SZ=16N=34L=0.66694 mf=449.505 MHzT=2.2246693079438E-9 s
2SZ=16N=35L=1.33388 mf=224.753 MHzT=4.4493386158876E-9 s
2SZ=16N=36L=2.66776 mf=112.376 MHzT=8.8986772317752E-9 s
2SZ=16N=37L=5.33551 mf=56.188 MHzT=1.779735446355E-8 s
2SZ=16N=38L=10.67103 mf=28.094 MHzT=3.5594708927101E-8 s
2SZ=16N=39L=21.34205 mf=14.047 MHzT=7.1189417854201E-8 s
2SZ=16N=40L=42.68410 mf=7.024 MHzT=1.423788357084E-7 s
2SZ=16N=41L=85.36820 mf=3.512 MHzT=2.8475767141681E-7 s
2SZ=16N=42L=170.73640 mf=1.756 MHzT=5.6951534283361E-7 s
2SZ=16N=43L=341.47281 mf=0.878 MHzT=1.1390306856672E-6 s
2SZ=16N=44L=682.94562 mf=0.439 MHzT=2.2780613713344E-6 s
2SZ=16N=45L=1365.89124 mf=0.219 MHzT=4.5561227426689E-6 s
2SZ=16N=46L=2731.78247 mf=0.110 MHzT=9.1122454853378E-6 s
2SZ=16N=47L=5463.56494 mf=0.055 MHzT=1.8224490970676E-5 s
2SZ=16N=48L=10927.12989 mf=0.027 MHzT=3.6448981941351E-5 s
2SZ=16N=49L=21854.25978 mf=0.014 MHzT=7.2897963882702E-5 s
2SZ=16N=50L=43708.51955 mf=0.007 MHzT=0.0001457959277654 s
2SZ=16N=51L=87417.03910 mf=0.003 MHzT=0.00029159185553081 s
2SZ=16N=52L=174834.07820 mf=0.002 MHzT=0.00058318371106162 s
2SZ=16N=53L=349668.15641 mf=0.001 MHzT=0.0011663674221232 s
2SZ=16N=54L=699336.31282 mf=0.000 MHzT=0.0023327348442465 s
2SZ=16N=55L=1398672.62564 mf=0.000 MHzT=0.0046654696884929 s
2SZ=16N=56L=2797345.25128 mf=0.000 MHzT=0.0093309393769859 s
2SZ=16N=57L=5594690.50255 mf=0.000 MHzT=0.018661878753972 s
2ClZ=17N=17L=0.00001 mf=55451784.188 MHzT=1.8033684842608E-14 s
2ClZ=17N=18L=0.00001 mf=27725892.094 MHzT=3.6067369685215E-14 s
2ClZ=17N=19L=0.00002 mf=13862946.047 MHzT=7.2134739370431E-14 s
2ClZ=17N=20L=0.00004 mf=6931473.023 MHzT=1.4426947874086E-13 s
2ClZ=17N=21L=0.00009 mf=3465736.512 MHzT=2.8853895748172E-13 s
2ClZ=17N=22L=0.00017 mf=1732868.256 MHzT=5.7707791496345E-13 s
2ClZ=17N=23L=0.00035 mf=866434.128 MHzT=1.1541558299269E-12 s
2ClZ=17N=24L=0.00069 mf=433217.064 MHzT=2.3083116598538E-12 s
2ClZ=17N=25L=0.00138 mf=216608.532 MHzT=4.6166233197076E-12 s
2ClZ=17N=26L=0.00277 mf=108304.266 MHzT=9.2332466394152E-12 s
2ClZ=17N=27L=0.00554 mf=54152.133 MHzT=1.846649327883E-11 s
2ClZ=17N=28L=0.01107 mf=27076.066 MHzT=3.6932986557661E-11 s
2ClZ=17N=29L=0.02214 mf=13538.033 MHzT=7.3865973115321E-11 s
2ClZ=17N=30L=0.04429 mf=6769.017 MHzT=1.4773194623064E-10 s
2ClZ=17N=31L=0.08858 mf=3384.508 MHzT=2.9546389246129E-10 s
2ClZ=17N=32L=0.17716 mf=1692.254 MHzT=5.9092778492257E-10 s
2ClZ=17N=33L=0.35431 mf=846.127 MHzT=1.1818555698451E-9 s
2ClZ=17N=34L=0.70862 mf=423.064 MHzT=2.3637111396903E-9 s
2ClZ=17N=35L=1.41725 mf=211.532 MHzT=4.7274222793806E-9 s
2ClZ=17N=36L=2.83449 mf=105.766 MHzT=9.4548445587611E-9 s
2ClZ=17N=37L=5.66898 mf=52.883 MHzT=1.8909689117522E-8 s
2ClZ=17N=38L=11.33796 mf=26.441 MHzT=3.7819378235044E-8 s
2ClZ=17N=39L=22.67593 mf=13.221 MHzT=7.5638756470089E-8 s
2ClZ=17N=40L=45.35186 mf=6.610 MHzT=1.5127751294018E-7 s
2ClZ=17N=41L=90.70371 mf=3.305 MHzT=3.0255502588036E-7 s
2ClZ=17N=42L=181.40743 mf=1.653 MHzT=6.0511005176071E-7 s
2ClZ=17N=43L=362.81486 mf=0.826 MHzT=1.2102201035214E-6 s
2ClZ=17N=44L=725.62972 mf=0.413 MHzT=2.4204402070428E-6 s
2ClZ=17N=45L=1451.25944 mf=0.207 MHzT=4.8408804140857E-6 s
2ClZ=17N=46L=2902.51888 mf=0.103 MHzT=9.6817608281714E-6 s
2ClZ=17N=47L=5805.03775 mf=0.052 MHzT=1.9363521656343E-5 s
2ClZ=17N=48L=11610.07551 mf=0.026 MHzT=3.8727043312686E-5 s
2ClZ=17N=49L=23220.15101 mf=0.013 MHzT=7.7454086625371E-5 s
2ClZ=17N=50L=46440.30202 mf=0.006 MHzT=0.00015490817325074 s
2ClZ=17N=51L=92880.60405 mf=0.003 MHzT=0.00030981634650148 s
2ClZ=17N=52L=185761.20809 mf=0.002 MHzT=0.00061963269300297 s
2ClZ=17N=53L=371522.41619 mf=0.001 MHzT=0.0012392653860059 s
2ClZ=17N=54L=743044.83237 mf=0.000 MHzT=0.0024785307720119 s
2ClZ=17N=55L=1486089.66474 mf=0.000 MHzT=0.0049570615440238 s
2ClZ=17N=56L=2972179.32948 mf=0.000 MHzT=0.0099141230880475 s
2ClZ=17N=57L=5944358.65896 mf=0.000 MHzT=0.019828246176095 s
2ArZ=18N=17L=0.00001 mf=52371129.511 MHzT=1.9094489833349E-14 s
2ArZ=18N=18L=0.00001 mf=26185564.755 MHzT=3.8188979666699E-14 s
2ArZ=18N=19L=0.00002 mf=13092782.378 MHzT=7.6377959333397E-14 s
2ArZ=18N=20L=0.00005 mf=6546391.189 MHzT=1.5275591866679E-13 s
2ArZ=18N=21L=0.00009 mf=3273195.594 MHzT=3.0551183733359E-13 s
2ArZ=18N=22L=0.00018 mf=1636597.797 MHzT=6.1102367466718E-13 s
2ArZ=18N=23L=0.00037 mf=818298.899 MHzT=1.2220473493344E-12 s
2ArZ=18N=24L=0.00073 mf=409149.449 MHzT=2.4440946986687E-12 s
2ArZ=18N=25L=0.00147 mf=204574.725 MHzT=4.8881893973374E-12 s
2ArZ=18N=26L=0.00293 mf=102287.362 MHzT=9.7763787946749E-12 s
2ArZ=18N=27L=0.00586 mf=51143.681 MHzT=1.955275758935E-11 s
2ArZ=18N=28L=0.01172 mf=25571.841 MHzT=3.9105515178699E-11 s
2ArZ=18N=29L=0.02345 mf=12785.920 MHzT=7.8211030357399E-11 s
2ArZ=18N=30L=0.04689 mf=6392.960 MHzT=1.564220607148E-10 s
2ArZ=18N=31L=0.09379 mf=3196.480 MHzT=3.128441214296E-10 s
2ArZ=18N=32L=0.18758 mf=1598.240 MHzT=6.2568824285919E-10 s
2ArZ=18N=33L=0.37515 mf=799.120 MHzT=1.2513764857184E-9 s
2ArZ=18N=34L=0.75031 mf=399.560 MHzT=2.5027529714368E-9 s
2ArZ=18N=35L=1.50061 mf=199.780 MHzT=5.0055059428735E-9 s
2ArZ=18N=36L=3.00123 mf=99.890 MHzT=1.0011011885747E-8 s
2ArZ=18N=37L=6.00245 mf=49.945 MHzT=2.0022023771494E-8 s
2ArZ=18N=38L=12.00490 mf=24.973 MHzT=4.0044047542988E-8 s
2ArZ=18N=39L=24.00981 mf=12.486 MHzT=8.0088095085977E-8 s
2ArZ=18N=40L=48.01961 mf=6.243 MHzT=1.6017619017195E-7 s
2ArZ=18N=41L=96.03923 mf=3.122 MHzT=3.2035238034391E-7 s
2ArZ=18N=42L=192.07846 mf=1.561 MHzT=6.4070476068781E-7 s
2ArZ=18N=43L=384.15691 mf=0.780 MHzT=1.2814095213756E-6 s
2ArZ=18N=44L=768.31382 mf=0.390 MHzT=2.5628190427512E-6 s
2ArZ=18N=45L=1536.62764 mf=0.195 MHzT=5.1256380855025E-6 s
2ArZ=18N=46L=3073.25528 mf=0.098 MHzT=1.0251276171005E-5 s
2ArZ=18N=47L=6146.51056 mf=0.049 MHzT=2.050255234201E-5 s
2ArZ=18N=48L=12293.02112 mf=0.024 MHzT=4.100510468402E-5 s
2ArZ=18N=49L=24586.04225 mf=0.012 MHzT=8.201020936804E-5 s
2ArZ=18N=50L=49172.08450 mf=0.006 MHzT=0.00016402041873608 s
2ArZ=18N=51L=98344.16899 mf=0.003 MHzT=0.00032804083747216 s
2ArZ=18N=52L=196688.33798 mf=0.002 MHzT=0.00065608167494432 s
2ArZ=18N=53L=393376.67596 mf=0.001 MHzT=0.0013121633498886 s
2ArZ=18N=54L=786753.35192 mf=0.000 MHzT=0.0026243266997773 s
2ArZ=18N=55L=1573506.70384 mf=0.000 MHzT=0.0052486533995546 s
2ArZ=18N=56L=3147013.40769 mf=0.000 MHzT=0.010497306799109 s
2ArZ=18N=57L=6294026.81537 mf=0.000 MHzT=0.020994613598218 s
2KZ=19N=17L=0.00001 mf=49614754.273 MHzT=2.0155294824091E-14 s
2KZ=19N=18L=0.00001 mf=24807377.137 MHzT=4.0310589648182E-14 s
2KZ=19N=19L=0.00002 mf=12403688.568 MHzT=8.0621179296364E-14 s
2KZ=19N=20L=0.00005 mf=6201844.284 MHzT=1.6124235859273E-13 s
2KZ=19N=21L=0.00010 mf=3100922.142 MHzT=3.2248471718546E-13 s
2KZ=19N=22L=0.00019 mf=1550461.071 MHzT=6.4496943437091E-13 s
2KZ=19N=23L=0.00039 mf=775230.536 MHzT=1.2899388687418E-12 s
2KZ=19N=24L=0.00077 mf=387615.268 MHzT=2.5798777374836E-12 s
2KZ=19N=25L=0.00155 mf=193807.634 MHzT=5.1597554749673E-12 s
2KZ=19N=26L=0.00309 mf=96903.817 MHzT=1.0319510949935E-11 s
2KZ=19N=27L=0.00619 mf=48451.908 MHzT=2.0639021899869E-11 s
2KZ=19N=28L=0.01237 mf=24225.954 MHzT=4.1278043799738E-11 s
2KZ=19N=29L=0.02475 mf=12112.977 MHzT=8.2556087599477E-11 s
2KZ=19N=30L=0.04950 mf=6056.489 MHzT=1.6511217519895E-10 s
2KZ=19N=31L=0.09900 mf=3028.244 MHzT=3.3022435039791E-10 s
2KZ=19N=32L=0.19800 mf=1514.122 MHzT=6.6044870079581E-10 s
2KZ=19N=33L=0.39600 mf=757.061 MHzT=1.3208974015916E-9 s
2KZ=19N=34L=0.79199 mf=378.531 MHzT=2.6417948031833E-9 s
2KZ=19N=35L=1.58398 mf=189.265 MHzT=5.2835896063665E-9 s
2KZ=19N=36L=3.16796 mf=94.633 MHzT=1.0567179212733E-8 s
2KZ=19N=37L=6.33592 mf=47.316 MHzT=2.1134358425466E-8 s
2KZ=19N=38L=12.67184 mf=23.658 MHzT=4.2268716850932E-8 s
2KZ=19N=39L=25.34369 mf=11.829 MHzT=8.4537433701864E-8 s
2KZ=19N=40L=50.68737 mf=5.915 MHzT=1.6907486740373E-7 s
2KZ=19N=41L=101.37474 mf=2.957 MHzT=3.3814973480746E-7 s
2KZ=19N=42L=202.74948 mf=1.479 MHzT=6.7629946961491E-7 s
2KZ=19N=43L=405.49896 mf=0.739 MHzT=1.3525989392298E-6 s
2KZ=19N=44L=810.99792 mf=0.370 MHzT=2.7051978784597E-6 s
2KZ=19N=45L=1621.99584 mf=0.185 MHzT=5.4103957569193E-6 s
2KZ=19N=46L=3243.99169 mf=0.092 MHzT=1.0820791513839E-5 s
2KZ=19N=47L=6487.98337 mf=0.046 MHzT=2.1641583027677E-5 s
2KZ=19N=48L=12975.96674 mf=0.023 MHzT=4.3283166055354E-5 s
2KZ=19N=49L=25951.93348 mf=0.012 MHzT=8.6566332110709E-5 s
2KZ=19N=50L=51903.86697 mf=0.006 MHzT=0.00017313266422142 s
2KZ=19N=51L=103807.73393 mf=0.003 MHzT=0.00034626532844284 s
2KZ=19N=52L=207615.46787 mf=0.001 MHzT=0.00069253065688567 s
2KZ=19N=53L=415230.93574 mf=0.001 MHzT=0.0013850613137713 s
2KZ=19N=54L=830461.87147 mf=0.000 MHzT=0.0027701226275427 s
2KZ=19N=55L=1660923.74294 mf=0.000 MHzT=0.0055402452550854 s
2KZ=19N=56L=3321847.48589 mf=0.000 MHzT=0.011080490510171 s
2KZ=19N=57L=6643694.97178 mf=0.000 MHzT=0.022160981020341 s
2CaZ=20N=17L=0.00001 mf=47134016.559 MHzT=2.1216099814833E-14 s
2CaZ=20N=18L=0.00001 mf=23567008.280 MHzT=4.2432199629665E-14 s
2CaZ=20N=19L=0.00003 mf=11783504.140 MHzT=8.486439925933E-14 s
2CaZ=20N=20L=0.00005 mf=5891752.070 MHzT=1.6972879851866E-13 s
2CaZ=20N=21L=0.00010 mf=2945876.035 MHzT=3.3945759703732E-13 s
2CaZ=20N=22L=0.00020 mf=1472938.017 MHzT=6.7891519407464E-13 s
2CaZ=20N=23L=0.00041 mf=736469.009 MHzT=1.3578303881493E-12 s
2CaZ=20N=24L=0.00081 mf=368234.504 MHzT=2.7156607762986E-12 s
2CaZ=20N=25L=0.00163 mf=184117.252 MHzT=5.4313215525972E-12 s
2CaZ=20N=26L=0.00326 mf=92058.626 MHzT=1.0862643105194E-11 s
2CaZ=20N=27L=0.00651 mf=46029.313 MHzT=2.1725286210389E-11 s
2CaZ=20N=28L=0.01303 mf=23014.657 MHzT=4.3450572420777E-11 s
2CaZ=20N=29L=0.02605 mf=11507.328 MHzT=8.6901144841554E-11 s
2CaZ=20N=30L=0.05210 mf=5753.664 MHzT=1.7380228968311E-10 s
2CaZ=20N=31L=0.10421 mf=2876.832 MHzT=3.4760457936622E-10 s
2CaZ=20N=32L=0.20842 mf=1438.416 MHzT=6.9520915873244E-10 s
2CaZ=20N=33L=0.41684 mf=719.208 MHzT=1.3904183174649E-9 s
2CaZ=20N=34L=0.83367 mf=359.604 MHzT=2.7808366349297E-9 s
2CaZ=20N=35L=1.66735 mf=179.802 MHzT=5.5616732698595E-9 s
2CaZ=20N=36L=3.33470 mf=89.901 MHzT=1.1123346539719E-8 s
2CaZ=20N=37L=6.66939 mf=44.951 MHzT=2.2246693079438E-8 s
2CaZ=20N=38L=13.33878 mf=22.475 MHzT=4.4493386158876E-8 s
2CaZ=20N=39L=26.67756 mf=11.238 MHzT=8.8986772317752E-8 s
2CaZ=20N=40L=53.35513 mf=5.619 MHzT=1.779735446355E-7 s
2CaZ=20N=41L=106.71025 mf=2.809 MHzT=3.5594708927101E-7 s
2CaZ=20N=42L=213.42051 mf=1.405 MHzT=7.1189417854201E-7 s
2CaZ=20N=43L=426.84101 mf=0.702 MHzT=1.423788357084E-6 s
2CaZ=20N=44L=853.68202 mf=0.351 MHzT=2.8475767141681E-6 s
2CaZ=20N=45L=1707.36404 mf=0.176 MHzT=5.6951534283361E-6 s
2CaZ=20N=46L=3414.72809 mf=0.088 MHzT=1.1390306856672E-5 s
2CaZ=20N=47L=6829.45618 mf=0.044 MHzT=2.2780613713344E-5 s
2CaZ=20N=48L=13658.91236 mf=0.022 MHzT=4.5561227426689E-5 s
2CaZ=20N=49L=27317.82472 mf=0.011 MHzT=9.1122454853378E-5 s
2CaZ=20N=50L=54635.64944 mf=0.005 MHzT=0.00018224490970676 s
2CaZ=20N=51L=109271.29888 mf=0.003 MHzT=0.00036448981941351 s
2CaZ=20N=52L=218542.59776 mf=0.001 MHzT=0.00072897963882702 s
2CaZ=20N=53L=437085.19551 mf=0.001 MHzT=0.001457959277654 s
2CaZ=20N=54L=874170.39102 mf=0.000 MHzT=0.0029159185553081 s
2CaZ=20N=55L=1748340.78205 mf=0.000 MHzT=0.0058318371106162 s
2CaZ=20N=56L=3496681.56409 mf=0.000 MHzT=0.011663674221232 s
2CaZ=20N=57L=6993363.12819 mf=0.000 MHzT=0.023327348442465 s
2ScZ=21N=17L=0.00001 mf=44889539.580 MHzT=2.2276904805574E-14 s
2ScZ=21N=18L=0.00001 mf=22444769.790 MHzT=4.4553809611149E-14 s
2ScZ=21N=19L=0.00003 mf=11222384.895 MHzT=8.9107619222297E-14 s
2ScZ=21N=20L=0.00005 mf=5611192.448 MHzT=1.7821523844459E-13 s
2ScZ=21N=21L=0.00011 mf=2805596.224 MHzT=3.5643047688919E-13 s
2ScZ=21N=22L=0.00021 mf=1402798.112 MHzT=7.1286095377838E-13 s
2ScZ=21N=23L=0.00043 mf=701399.056 MHzT=1.4257219075568E-12 s
2ScZ=21N=24L=0.00085 mf=350699.528 MHzT=2.8514438151135E-12 s
2ScZ=21N=25L=0.00171 mf=175349.764 MHzT=5.702887630227E-12 s
2ScZ=21N=26L=0.00342 mf=87674.882 MHzT=1.1405775260454E-11 s
2ScZ=21N=27L=0.00684 mf=43837.441 MHzT=2.2811550520908E-11 s
2ScZ=21N=28L=0.01368 mf=21918.720 MHzT=4.5623101041816E-11 s
2ScZ=21N=29L=0.02735 mf=10959.360 MHzT=9.1246202083632E-11 s
2ScZ=21N=30L=0.05471 mf=5479.680 MHzT=1.8249240416726E-10 s
2ScZ=21N=31L=0.10942 mf=2739.840 MHzT=3.6498480833453E-10 s
2ScZ=21N=32L=0.21884 mf=1369.920 MHzT=7.2996961666906E-10 s
2ScZ=21N=33L=0.43768 mf=684.960 MHzT=1.4599392333381E-9 s
2ScZ=21N=34L=0.87536 mf=342.480 MHzT=2.9198784666762E-9 s
2ScZ=21N=35L=1.75072 mf=171.240 MHzT=5.8397569333525E-9 s
2ScZ=21N=36L=3.50143 mf=85.620 MHzT=1.1679513866705E-8 s
2ScZ=21N=37L=7.00286 mf=42.810 MHzT=2.335902773341E-8 s
2ScZ=21N=38L=14.00572 mf=21.405 MHzT=4.671805546682E-8 s
2ScZ=21N=39L=28.01144 mf=10.703 MHzT=9.3436110933639E-8 s
2ScZ=21N=40L=56.02288 mf=5.351 MHzT=1.8687222186728E-7 s
2ScZ=21N=41L=112.04577 mf=2.676 MHzT=3.7374444373456E-7 s
2ScZ=21N=42L=224.09153 mf=1.338 MHzT=7.4748888746911E-7 s
2ScZ=21N=43L=448.18306 mf=0.669 MHzT=1.4949777749382E-6 s
2ScZ=21N=44L=896.36612 mf=0.334 MHzT=2.9899555498765E-6 s
2ScZ=21N=45L=1792.73225 mf=0.167 MHzT=5.9799110997529E-6 s
2ScZ=21N=46L=3585.46449 mf=0.084 MHzT=1.1959822199506E-5 s
2ScZ=21N=47L=7170.92899 mf=0.042 MHzT=2.3919644399012E-5 s
2ScZ=21N=48L=14341.85798 mf=0.021 MHzT=4.7839288798023E-5 s
2ScZ=21N=49L=28683.71596 mf=0.010 MHzT=9.5678577596047E-5 s
2ScZ=21N=50L=57367.43191 mf=0.005 MHzT=0.00019135715519209 s
2ScZ=21N=51L=114734.86382 mf=0.003 MHzT=0.00038271431038419 s
2ScZ=21N=52L=229469.72764 mf=0.001 MHzT=0.00076542862076837 s
2ScZ=21N=53L=458939.45529 mf=0.001 MHzT=0.0015308572415367 s
2ScZ=21N=54L=917878.91057 mf=0.000 MHzT=0.0030617144830735 s
2ScZ=21N=55L=1835757.82115 mf=0.000 MHzT=0.006123428966147 s
2ScZ=21N=56L=3671515.64230 mf=0.000 MHzT=0.012246857932294 s
2ScZ=21N=57L=7343031.28460 mf=0.000 MHzT=0.024493715864588 s
2TiZ=22N=17L=0.00001 mf=42849105.963 MHzT=2.3337709796316E-14 s
2TiZ=22N=18L=0.00001 mf=21424552.982 MHzT=4.6675419592632E-14 s
2TiZ=22N=19L=0.00003 mf=10712276.491 MHzT=9.3350839185264E-14 s
2TiZ=22N=20L=0.00006 mf=5356138.245 MHzT=1.8670167837053E-13 s
2TiZ=22N=21L=0.00011 mf=2678069.123 MHzT=3.7340335674105E-13 s
2TiZ=22N=22L=0.00022 mf=1339034.561 MHzT=7.4680671348211E-13 s
2TiZ=22N=23L=0.00045 mf=669517.281 MHzT=1.4936134269642E-12 s
2TiZ=22N=24L=0.00090 mf=334758.640 MHzT=2.9872268539284E-12 s
2TiZ=22N=25L=0.00179 mf=167379.320 MHzT=5.9744537078569E-12 s
2TiZ=22N=26L=0.00358 mf=83689.660 MHzT=1.1948907415714E-11 s
2TiZ=22N=27L=0.00716 mf=41844.830 MHzT=2.3897814831427E-11 s
2TiZ=22N=28L=0.01433 mf=20922.415 MHzT=4.7795629662855E-11 s
2TiZ=22N=29L=0.02866 mf=10461.208 MHzT=9.559125932571E-11 s
2TiZ=22N=30L=0.05732 mf=5230.604 MHzT=1.9118251865142E-10 s
2TiZ=22N=31L=0.11463 mf=2615.302 MHzT=3.8236503730284E-10 s
2TiZ=22N=32L=0.22926 mf=1307.651 MHzT=7.6473007460568E-10 s
2TiZ=22N=33L=0.45852 mf=653.825 MHzT=1.5294601492114E-9 s
2TiZ=22N=34L=0.91704 mf=326.913 MHzT=3.0589202984227E-9 s
2TiZ=22N=35L=1.83408 mf=163.456 MHzT=6.1178405968454E-9 s
2TiZ=22N=36L=3.66816 mf=81.728 MHzT=1.2235681193691E-8 s
2TiZ=22N=37L=7.33633 mf=40.864 MHzT=2.4471362387382E-8 s
2TiZ=22N=38L=14.67266 mf=20.432 MHzT=4.8942724774763E-8 s
2TiZ=22N=39L=29.34532 mf=10.216 MHzT=9.7885449549527E-8 s
2TiZ=22N=40L=58.69064 mf=5.108 MHzT=1.9577089909905E-7 s
2TiZ=22N=41L=117.38128 mf=2.554 MHzT=3.9154179819811E-7 s
2TiZ=22N=42L=234.76256 mf=1.277 MHzT=7.8308359639622E-7 s
2TiZ=22N=43L=469.52511 mf=0.639 MHzT=1.5661671927924E-6 s
2TiZ=22N=44L=939.05022 mf=0.319 MHzT=3.1323343855849E-6 s
2TiZ=22N=45L=1878.10045 mf=0.160 MHzT=6.2646687711697E-6 s
2TiZ=22N=46L=3756.20090 mf=0.080 MHzT=1.2529337542339E-5 s
2TiZ=22N=47L=7512.40180 mf=0.040 MHzT=2.5058675084679E-5 s
2TiZ=22N=48L=15024.80360 mf=0.020 MHzT=5.0117350169358E-5 s
2TiZ=22N=49L=30049.60719 mf=0.010 MHzT=0.00010023470033872 s
2TiZ=22N=50L=60099.21438 mf=0.005 MHzT=0.00020046940067743 s
2TiZ=22N=51L=120198.42877 mf=0.002 MHzT=0.00040093880135486 s
2TiZ=22N=52L=240396.85753 mf=0.001 MHzT=0.00080187760270972 s
2TiZ=22N=53L=480793.71506 mf=0.001 MHzT=0.0016037552054194 s
2TiZ=22N=54L=961587.43013 mf=0.000 MHzT=0.0032075104108389 s
2TiZ=22N=55L=1923174.86025 mf=0.000 MHzT=0.0064150208216778 s
2TiZ=22N=56L=3846349.72050 mf=0.000 MHzT=0.012830041643356 s
2TiZ=22N=57L=7692699.44101 mf=0.000 MHzT=0.025660083286711 s
2VZ=23N=17L=0.00001 mf=40986101.356 MHzT=2.4398514787058E-14 s
2VZ=23N=18L=0.00001 mf=20493050.678 MHzT=4.8797029574115E-14 s
2VZ=23N=19L=0.00003 mf=10246525.339 MHzT=9.759405914823E-14 s
2VZ=23N=20L=0.00006 mf=5123262.670 MHzT=1.9518811829646E-13 s
2VZ=23N=21L=0.00012 mf=2561631.335 MHzT=3.9037623659292E-13 s
2VZ=23N=22L=0.00023 mf=1280815.667 MHzT=7.8075247318584E-13 s
2VZ=23N=23L=0.00047 mf=640407.834 MHzT=1.5615049463717E-12 s
2VZ=23N=24L=0.00094 mf=320203.917 MHzT=3.1230098927434E-12 s
2VZ=23N=25L=0.00187 mf=160101.958 MHzT=6.2460197854867E-12 s
2VZ=23N=26L=0.00375 mf=80050.979 MHzT=1.2492039570973E-11 s
2VZ=23N=27L=0.00749 mf=40025.490 MHzT=2.4984079141947E-11 s
2VZ=23N=28L=0.01498 mf=20012.745 MHzT=4.9968158283894E-11 s
2VZ=23N=29L=0.02996 mf=10006.372 MHzT=9.9936316567788E-11 s
2VZ=23N=30L=0.05992 mf=5003.186 MHzT=1.9987263313558E-10 s
2VZ=23N=31L=0.11984 mf=2501.593 MHzT=3.9974526627115E-10 s
2VZ=23N=32L=0.23968 mf=1250.797 MHzT=7.994905325423E-10 s
2VZ=23N=33L=0.47936 mf=625.398 MHzT=1.5989810650846E-9 s
2VZ=23N=34L=0.95872 mf=312.699 MHzT=3.1979621301692E-9 s
2VZ=23N=35L=1.91745 mf=156.350 MHzT=6.3959242603384E-9 s
2VZ=23N=36L=3.83490 mf=78.175 MHzT=1.2791848520677E-8 s
2VZ=23N=37L=7.66980 mf=39.087 MHzT=2.5583697041354E-8 s
2VZ=23N=38L=15.33960 mf=19.544 MHzT=5.1167394082707E-8 s
2VZ=23N=39L=30.67920 mf=9.772 MHzT=1.0233478816541E-7 s
2VZ=23N=40L=61.35840 mf=4.886 MHzT=2.0466957633083E-7 s
2VZ=23N=41L=122.71679 mf=2.443 MHzT=4.0933915266166E-7 s
2VZ=23N=42L=245.43358 mf=1.221 MHzT=8.1867830532332E-7 s
2VZ=23N=43L=490.86716 mf=0.611 MHzT=1.6373566106466E-6 s
2VZ=23N=44L=981.73433 mf=0.305 MHzT=3.2747132212933E-6 s
2VZ=23N=45L=1963.46865 mf=0.153 MHzT=6.5494264425865E-6 s
2VZ=23N=46L=3926.93730 mf=0.076 MHzT=1.3098852885173E-5 s
2VZ=23N=47L=7853.87461 mf=0.038 MHzT=2.6197705770346E-5 s
2VZ=23N=48L=15707.74921 mf=0.019 MHzT=5.2395411540692E-5 s
2VZ=23N=49L=31415.49843 mf=0.010 MHzT=0.00010479082308138 s
2VZ=23N=50L=62830.99685 mf=0.005 MHzT=0.00020958164616277 s
2VZ=23N=51L=125661.99371 mf=0.002 MHzT=0.00041916329232554 s
2VZ=23N=52L=251323.98742 mf=0.001 MHzT=0.00083832658465108 s
2VZ=23N=53L=502647.97484 mf=0.001 MHzT=0.0016766531693022 s
2VZ=23N=54L=1005295.94968 mf=0.000 MHzT=0.0033533063386043 s
2VZ=23N=55L=2010591.89935 mf=0.000 MHzT=0.0067066126772086 s
2VZ=23N=56L=4021183.79871 mf=0.000 MHzT=0.013413225354417 s
2VZ=23N=57L=8042367.59742 mf=0.000 MHzT=0.026826450708834 s
2CrZ=24N=17L=0.00001 mf=39278347.133 MHzT=2.5459319777799E-14 s
2CrZ=24N=18L=0.00002 mf=19639173.566 MHzT=5.0918639555598E-14 s
2CrZ=24N=19L=0.00003 mf=9819586.783 MHzT=1.018372791112E-13 s
2CrZ=24N=20L=0.00006 mf=4909793.392 MHzT=2.0367455822239E-13 s
2CrZ=24N=21L=0.00012 mf=2454896.696 MHzT=4.0734911644479E-13 s
2CrZ=24N=22L=0.00024 mf=1227448.348 MHzT=8.1469823288957E-13 s
2CrZ=24N=23L=0.00049 mf=613724.174 MHzT=1.6293964657791E-12 s
2CrZ=24N=24L=0.00098 mf=306862.087 MHzT=3.2587929315583E-12 s
2CrZ=24N=25L=0.00195 mf=153431.043 MHzT=6.5175858631166E-12 s
2CrZ=24N=26L=0.00391 mf=76715.522 MHzT=1.3035171726233E-11 s
2CrZ=24N=27L=0.00782 mf=38357.761 MHzT=2.6070343452466E-11 s
2CrZ=24N=28L=0.01563 mf=19178.880 MHzT=5.2140686904933E-11 s
2CrZ=24N=29L=0.03126 mf=9589.440 MHzT=1.0428137380987E-10 s
2CrZ=24N=30L=0.06253 mf=4794.720 MHzT=2.0856274761973E-10 s
2CrZ=24N=31L=0.12505 mf=2397.360 MHzT=4.1712549523946E-10 s
2CrZ=24N=32L=0.25010 mf=1198.680 MHzT=8.3425099047892E-10 s
2CrZ=24N=33L=0.50020 mf=599.340 MHzT=1.6685019809578E-9 s
2CrZ=24N=34L=1.00041 mf=299.670 MHzT=3.3370039619157E-9 s
2CrZ=24N=35L=2.00082 mf=149.835 MHzT=6.6740079238314E-9 s
2CrZ=24N=36L=4.00163 mf=74.918 MHzT=1.3348015847663E-8 s
2CrZ=24N=37L=8.00327 mf=37.459 MHzT=2.6696031695326E-8 s
2CrZ=24N=38L=16.00654 mf=18.729 MHzT=5.3392063390651E-8 s
2CrZ=24N=39L=32.01308 mf=9.365 MHzT=1.067841267813E-7 s
2CrZ=24N=40L=64.02615 mf=4.682 MHzT=2.135682535626E-7 s
2CrZ=24N=41L=128.05230 mf=2.341 MHzT=4.2713650712521E-7 s
2CrZ=24N=42L=256.10461 mf=1.171 MHzT=8.5427301425042E-7 s
2CrZ=24N=43L=512.20921 mf=0.585 MHzT=1.7085460285008E-6 s
2CrZ=24N=44L=1024.41843 mf=0.293 MHzT=3.4170920570017E-6 s
2CrZ=24N=45L=2048.83685 mf=0.146 MHzT=6.8341841140033E-6 s
2CrZ=24N=46L=4097.67371 mf=0.073 MHzT=1.3668368228007E-5 s
2CrZ=24N=47L=8195.34742 mf=0.037 MHzT=2.7336736456013E-5 s
2CrZ=24N=48L=16390.69483 mf=0.018 MHzT=5.4673472912027E-5 s
2CrZ=24N=49L=32781.38966 mf=0.009 MHzT=0.00010934694582405 s
2CrZ=24N=50L=65562.77933 mf=0.005 MHzT=0.00021869389164811 s
2CrZ=24N=51L=131125.55865 mf=0.002 MHzT=0.00043738778329621 s
2CrZ=24N=52L=262251.11731 mf=0.001 MHzT=0.00087477556659243 s
2CrZ=24N=53L=524502.23461 mf=0.001 MHzT=0.0017495511331849 s
2CrZ=24N=54L=1049004.46923 mf=0.000 MHzT=0.0034991022663697 s
2CrZ=24N=55L=2098008.93846 mf=0.000 MHzT=0.0069982045327394 s
2CrZ=24N=56L=4196017.87691 mf=0.000 MHzT=0.013996409065479 s
2CrZ=24N=57L=8392035.75383 mf=0.000 MHzT=0.027992818130958 s
2MnZ=25N=17L=0.00001 mf=37707213.248 MHzT=2.6520124768541E-14 s
2MnZ=25N=18L=0.00002 mf=18853606.624 MHzT=5.3040249537082E-14 s
2MnZ=25N=19L=0.00003 mf=9426803.312 MHzT=1.0608049907416E-13 s
2MnZ=25N=20L=0.00006 mf=4713401.656 MHzT=2.1216099814833E-13 s
2MnZ=25N=21L=0.00013 mf=2356700.828 MHzT=4.2432199629665E-13 s
2MnZ=25N=22L=0.00025 mf=1178350.414 MHzT=8.486439925933E-13 s
2MnZ=25N=23L=0.00051 mf=589175.207 MHzT=1.6972879851866E-12 s
2MnZ=25N=24L=0.00102 mf=294587.603 MHzT=3.3945759703732E-12 s
2MnZ=25N=25L=0.00204 mf=147293.802 MHzT=6.7891519407464E-12 s
2MnZ=25N=26L=0.00407 mf=73646.901 MHzT=1.3578303881493E-11 s
2MnZ=25N=27L=0.00814 mf=36823.450 MHzT=2.7156607762986E-11 s
2MnZ=25N=28L=0.01628 mf=18411.725 MHzT=5.4313215525972E-11 s
2MnZ=25N=29L=0.03257 mf=9205.863 MHzT=1.0862643105194E-10 s
2MnZ=25N=30L=0.06513 mf=4602.931 MHzT=2.1725286210389E-10 s
2MnZ=25N=31L=0.13026 mf=2301.466 MHzT=4.3450572420777E-10 s
2MnZ=25N=32L=0.26052 mf=1150.733 MHzT=8.6901144841554E-10 s
2MnZ=25N=33L=0.52105 mf=575.366 MHzT=1.7380228968311E-9 s
2MnZ=25N=34L=1.04209 mf=287.683 MHzT=3.4760457936622E-9 s
2MnZ=25N=35L=2.08418 mf=143.842 MHzT=6.9520915873244E-9 s
2MnZ=25N=36L=4.16837 mf=71.921 MHzT=1.3904183174649E-8 s
2MnZ=25N=37L=8.33674 mf=35.960 MHzT=2.7808366349297E-8 s
2MnZ=25N=38L=16.67348 mf=17.980 MHzT=5.5616732698595E-8 s
2MnZ=25N=39L=33.34695 mf=8.990 MHzT=1.1123346539719E-7 s
2MnZ=25N=40L=66.69391 mf=4.495 MHzT=2.2246693079438E-7 s
2MnZ=25N=41L=133.38782 mf=2.248 MHzT=4.4493386158876E-7 s
2MnZ=25N=42L=266.77563 mf=1.124 MHzT=8.8986772317752E-7 s
2MnZ=25N=43L=533.55126 mf=0.562 MHzT=1.779735446355E-6 s
2MnZ=25N=44L=1067.10253 mf=0.281 MHzT=3.5594708927101E-6 s
2MnZ=25N=45L=2134.20506 mf=0.140 MHzT=7.1189417854201E-6 s
2MnZ=25N=46L=4268.41011 mf=0.070 MHzT=1.423788357084E-5 s
2MnZ=25N=47L=8536.82022 mf=0.035 MHzT=2.8475767141681E-5 s
2MnZ=25N=48L=17073.64045 mf=0.018 MHzT=5.6951534283361E-5 s
2MnZ=25N=49L=34147.28090 mf=0.009 MHzT=0.00011390306856672 s
2MnZ=25N=50L=68294.56180 mf=0.004 MHzT=0.00022780613713344 s
2MnZ=25N=51L=136589.12360 mf=0.002 MHzT=0.00045561227426689 s
2MnZ=25N=52L=273178.24719 mf=0.001 MHzT=0.00091122454853378 s
2MnZ=25N=53L=546356.49439 mf=0.001 MHzT=0.0018224490970676 s
2MnZ=25N=54L=1092712.98878 mf=0.000 MHzT=0.0036448981941351 s
2MnZ=25N=55L=2185425.97756 mf=0.000 MHzT=0.0072897963882702 s
2MnZ=25N=56L=4370851.95512 mf=0.000 MHzT=0.01457959277654 s
2MnZ=25N=57L=8741703.91024 mf=0.000 MHzT=0.029159185553081 s
2FeZ=26N=17L=0.00001 mf=36256935.815 MHzT=2.7580929759282E-14 s
2FeZ=26N=18L=0.00002 mf=18128467.907 MHzT=5.5161859518565E-14 s
2FeZ=26N=19L=0.00003 mf=9064233.954 MHzT=1.1032371903713E-13 s
2FeZ=26N=20L=0.00007 mf=4532116.977 MHzT=2.2064743807426E-13 s
2FeZ=26N=21L=0.00013 mf=2266058.488 MHzT=4.4129487614852E-13 s
2FeZ=26N=22L=0.00026 mf=1133029.244 MHzT=8.8258975229704E-13 s
2FeZ=26N=23L=0.00053 mf=566514.622 MHzT=1.7651795045941E-12 s
2FeZ=26N=24L=0.00106 mf=283257.311 MHzT=3.5303590091881E-12 s
2FeZ=26N=25L=0.00212 mf=141628.656 MHzT=7.0607180183763E-12 s
2FeZ=26N=26L=0.00423 mf=70814.328 MHzT=1.4121436036753E-11 s
2FeZ=26N=27L=0.00847 mf=35407.164 MHzT=2.8242872073505E-11 s
2FeZ=26N=28L=0.01693 mf=17703.582 MHzT=5.648574414701E-11 s
2FeZ=26N=29L=0.03387 mf=8851.791 MHzT=1.1297148829402E-10 s
2FeZ=26N=30L=0.06774 mf=4425.895 MHzT=2.2594297658804E-10 s
2FeZ=26N=31L=0.13547 mf=2212.948 MHzT=4.5188595317608E-10 s
2FeZ=26N=32L=0.27094 mf=1106.474 MHzT=9.0377190635217E-10 s
2FeZ=26N=33L=0.54189 mf=553.237 MHzT=1.8075438127043E-9 s
2FeZ=26N=34L=1.08378 mf=276.618 MHzT=3.6150876254087E-9 s
2FeZ=26N=35L=2.16755 mf=138.309 MHzT=7.2301752508173E-9 s
2FeZ=26N=36L=4.33510 mf=69.155 MHzT=1.4460350501635E-8 s
2FeZ=26N=37L=8.67021 mf=34.577 MHzT=2.8920701003269E-8 s
2FeZ=26N=38L=17.34042 mf=17.289 MHzT=5.7841402006539E-8 s
2FeZ=26N=39L=34.68083 mf=8.644 MHzT=1.1568280401308E-7 s
2FeZ=26N=40L=69.36166 mf=4.322 MHzT=2.3136560802615E-7 s
2FeZ=26N=41L=138.72333 mf=2.161 MHzT=4.6273121605231E-7 s
2FeZ=26N=42L=277.44666 mf=1.081 MHzT=9.2546243210462E-7 s
2FeZ=26N=43L=554.89331 mf=0.540 MHzT=1.8509248642092E-6 s
2FeZ=26N=44L=1109.78663 mf=0.270 MHzT=3.7018497284185E-6 s
2FeZ=26N=45L=2219.57326 mf=0.135 MHzT=7.4036994568369E-6 s
2FeZ=26N=46L=4439.14652 mf=0.068 MHzT=1.4807398913674E-5 s
2FeZ=26N=47L=8878.29303 mf=0.034 MHzT=2.9614797827348E-5 s
2FeZ=26N=48L=17756.58607 mf=0.017 MHzT=5.9229595654696E-5 s
2FeZ=26N=49L=35513.17214 mf=0.008 MHzT=0.00011845919130939 s
2FeZ=26N=50L=71026.34427 mf=0.004 MHzT=0.00023691838261878 s
2FeZ=26N=51L=142052.68854 mf=0.002 MHzT=0.00047383676523756 s
2FeZ=26N=52L=284105.37708 mf=0.001 MHzT=0.00094767353047513 s
2FeZ=26N=53L=568210.75417 mf=0.001 MHzT=0.0018953470609503 s
2FeZ=26N=54L=1136421.50833 mf=0.000 MHzT=0.0037906941219005 s
2FeZ=26N=55L=2272843.01666 mf=0.000 MHzT=0.007581388243801 s
2FeZ=26N=56L=4545686.03332 mf=0.000 MHzT=0.015162776487602 s
2FeZ=26N=57L=9091372.06665 mf=0.000 MHzT=0.030325552975204 s
2CoZ=27N=17L=0.00001 mf=34914086.340 MHzT=2.8641734750024E-14 s
2CoZ=27N=18L=0.00002 mf=17457043.170 MHzT=5.7283469500048E-14 s
2CoZ=27N=19L=0.00003 mf=8728521.585 MHzT=1.145669390001E-13 s
2CoZ=27N=20L=0.00007 mf=4364260.793 MHzT=2.2913387800019E-13 s
2CoZ=27N=21L=0.00014 mf=2182130.396 MHzT=4.5826775600038E-13 s
2CoZ=27N=22L=0.00027 mf=1091065.198 MHzT=9.1653551200077E-13 s
2CoZ=27N=23L=0.00055 mf=545532.599 MHzT=1.8330710240015E-12 s
2CoZ=27N=24L=0.00110 mf=272766.300 MHzT=3.6661420480031E-12 s
2CoZ=27N=25L=0.00220 mf=136383.150 MHzT=7.3322840960062E-12 s
2CoZ=27N=26L=0.00440 mf=68191.575 MHzT=1.4664568192012E-11 s
2CoZ=27N=27L=0.00879 mf=34095.787 MHzT=2.9329136384025E-11 s
2CoZ=27N=28L=0.01759 mf=17047.894 MHzT=5.8658272768049E-11 s
2CoZ=27N=29L=0.03517 mf=8523.947 MHzT=1.173165455361E-10 s
2CoZ=27N=30L=0.07034 mf=4261.973 MHzT=2.346330910722E-10 s
2CoZ=27N=31L=0.14068 mf=2130.987 MHzT=4.6926618214439E-10 s
2CoZ=27N=32L=0.28136 mf=1065.493 MHzT=9.3853236428879E-10 s
2CoZ=27N=33L=0.56273 mf=532.747 MHzT=1.8770647285776E-9 s
2CoZ=27N=34L=1.12546 mf=266.373 MHzT=3.7541294571552E-9 s
2CoZ=27N=35L=2.25092 mf=133.187 MHzT=7.5082589143103E-9 s
2CoZ=27N=36L=4.50184 mf=66.593 MHzT=1.5016517828621E-8 s
2CoZ=27N=37L=9.00368 mf=33.297 MHzT=3.0033035657241E-8 s
2CoZ=27N=38L=18.00736 mf=16.648 MHzT=6.0066071314482E-8 s
2CoZ=27N=39L=36.01471 mf=8.324 MHzT=1.2013214262896E-7 s
2CoZ=27N=40L=72.02942 mf=4.162 MHzT=2.4026428525793E-7 s
2CoZ=27N=41L=144.05884 mf=2.081 MHzT=4.8052857051586E-7 s
2CoZ=27N=42L=288.11768 mf=1.041 MHzT=9.6105714103172E-7 s
2CoZ=27N=43L=576.23537 mf=0.520 MHzT=1.9221142820634E-6 s
2CoZ=27N=44L=1152.47073 mf=0.260 MHzT=3.8442285641269E-6 s
2CoZ=27N=45L=2304.94146 mf=0.130 MHzT=7.6884571282537E-6 s
2CoZ=27N=46L=4609.88292 mf=0.065 MHzT=1.5376914256507E-5 s
2CoZ=27N=47L=9219.76584 mf=0.033 MHzT=3.0753828513015E-5 s
2CoZ=27N=48L=18439.53169 mf=0.016 MHzT=6.150765702603E-5 s
2CoZ=27N=49L=36879.06337 mf=0.008 MHzT=0.00012301531405206 s
2CoZ=27N=50L=73758.12674 mf=0.004 MHzT=0.00024603062810412 s
2CoZ=27N=51L=147516.25349 mf=0.002 MHzT=0.00049206125620824 s
2CoZ=27N=52L=295032.50697 mf=0.001 MHzT=0.00098412251241648 s
2CoZ=27N=53L=590065.01394 mf=0.001 MHzT=0.001968245024833 s
2CoZ=27N=54L=1180130.02788 mf=0.000 MHzT=0.0039364900496659 s
2CoZ=27N=55L=2360260.05576 mf=0.000 MHzT=0.0078729800993318 s
2CoZ=27N=56L=4720520.11153 mf=0.000 MHzT=0.015745960198664 s
2CoZ=27N=57L=9441040.22306 mf=0.000 MHzT=0.031491920397327 s
2NiZ=28N=17L=0.00001 mf=33667154.685 MHzT=2.9702539740766E-14 s
2NiZ=28N=18L=0.00002 mf=16833577.343 MHzT=5.9405079481531E-14 s
2NiZ=28N=19L=0.00004 mf=8416788.671 MHzT=1.1881015896306E-13 s
2NiZ=28N=20L=0.00007 mf=4208394.336 MHzT=2.3762031792613E-13 s
2NiZ=28N=21L=0.00014 mf=2104197.168 MHzT=4.7524063585225E-13 s
2NiZ=28N=22L=0.00028 mf=1052098.584 MHzT=9.504812717045E-13 s
2NiZ=28N=23L=0.00057 mf=526049.292 MHzT=1.900962543409E-12 s
2NiZ=28N=24L=0.00114 mf=263024.646 MHzT=3.801925086818E-12 s
2NiZ=28N=25L=0.00228 mf=131512.323 MHzT=7.603850173636E-12 s
2NiZ=28N=26L=0.00456 mf=65756.161 MHzT=1.5207700347272E-11 s
2NiZ=28N=27L=0.00912 mf=32878.081 MHzT=3.0415400694544E-11 s
2NiZ=28N=28L=0.01824 mf=16439.040 MHzT=6.0830801389088E-11 s
2NiZ=28N=29L=0.03647 mf=8219.520 MHzT=1.2166160277818E-10 s
2NiZ=28N=30L=0.07295 mf=4109.760 MHzT=2.4332320555635E-10 s
2NiZ=28N=31L=0.14589 mf=2054.880 MHzT=4.866464111127E-10 s
2NiZ=28N=32L=0.29179 mf=1027.440 MHzT=9.7329282222541E-10 s
2NiZ=28N=33L=0.58357 mf=513.720 MHzT=1.9465856444508E-9 s
2NiZ=28N=34L=1.16714 mf=256.860 MHzT=3.8931712889016E-9 s
2NiZ=28N=35L=2.33429 mf=128.430 MHzT=7.7863425778033E-9 s
2NiZ=28N=36L=4.66857 mf=64.215 MHzT=1.5572685155607E-8 s
2NiZ=28N=37L=9.33715 mf=32.108 MHzT=3.1145370311213E-8 s
2NiZ=28N=38L=18.67429 mf=16.054 MHzT=6.2290740622426E-8 s
2NiZ=28N=39L=37.34859 mf=8.027 MHzT=1.2458148124485E-7 s
2NiZ=28N=40L=74.69718 mf=4.013 MHzT=2.491629624897E-7 s
2NiZ=28N=41L=149.39435 mf=2.007 MHzT=4.9832592497941E-7 s
2NiZ=28N=42L=298.78871 mf=1.003 MHzT=9.9665184995882E-7 s
2NiZ=28N=43L=597.57742 mf=0.502 MHzT=1.9933036999176E-6 s
2NiZ=28N=44L=1195.15483 mf=0.251 MHzT=3.9866073998353E-6 s
2NiZ=28N=45L=2390.30966 mf=0.125 MHzT=7.9732147996706E-6 s
2NiZ=28N=46L=4780.61933 mf=0.063 MHzT=1.5946429599341E-5 s
2NiZ=28N=47L=9561.23865 mf=0.031 MHzT=3.1892859198682E-5 s
2NiZ=28N=48L=19122.47730 mf=0.016 MHzT=6.3785718397364E-5 s
2NiZ=28N=49L=38244.95461 mf=0.008 MHzT=0.00012757143679473 s
2NiZ=28N=50L=76489.90921 mf=0.004 MHzT=0.00025514287358946 s
2NiZ=28N=51L=152979.81843 mf=0.002 MHzT=0.00051028574717892 s
2NiZ=28N=52L=305959.63686 mf=0.001 MHzT=0.0010205714943578 s
2NiZ=28N=53L=611919.27372 mf=0.000 MHzT=0.0020411429887157 s
2NiZ=28N=54L=1223838.54743 mf=0.000 MHzT=0.0040822859774313 s
2NiZ=28N=55L=2447677.09487 mf=0.000 MHzT=0.0081645719548626 s
2NiZ=28N=56L=4895354.18973 mf=0.000 MHzT=0.016329143909725 s
2NiZ=28N=57L=9790708.37946 mf=0.000 MHzT=0.032658287819451 s
2CuZ=29N=17L=0.00001 mf=32506218.317 MHzT=3.0763344731507E-14 s
2CuZ=29N=18L=0.00002 mf=16253109.158 MHzT=6.1526689463015E-14 s
2CuZ=29N=19L=0.00004 mf=8126554.579 MHzT=1.2305337892603E-13 s
2CuZ=29N=20L=0.00007 mf=4063277.290 MHzT=2.4610675785206E-13 s
2CuZ=29N=21L=0.00015 mf=2031638.645 MHzT=4.9221351570412E-13 s
2CuZ=29N=22L=0.00030 mf=1015819.322 MHzT=9.8442703140823E-13 s
2CuZ=29N=23L=0.00059 mf=507909.661 MHzT=1.9688540628165E-12 s
2CuZ=29N=24L=0.00118 mf=253954.831 MHzT=3.9377081256329E-12 s
2CuZ=29N=25L=0.00236 mf=126977.415 MHzT=7.8754162512659E-12 s
2CuZ=29N=26L=0.00472 mf=63488.708 MHzT=1.5750832502532E-11 s
2CuZ=29N=27L=0.00944 mf=31744.354 MHzT=3.1501665005063E-11 s
2CuZ=29N=28L=0.01889 mf=15872.177 MHzT=6.3003330010127E-11 s
2CuZ=29N=29L=0.03778 mf=7936.088 MHzT=1.2600666002025E-10 s
2CuZ=29N=30L=0.07555 mf=3968.044 MHzT=2.5201332004051E-10 s
2CuZ=29N=31L=0.15110 mf=1984.022 MHzT=5.0402664008102E-10 s
2CuZ=29N=32L=0.30221 mf=992.011 MHzT=1.008053280162E-9 s
2CuZ=29N=33L=0.60441 mf=496.006 MHzT=2.0161065603241E-9 s
2CuZ=29N=34L=1.20883 mf=248.003 MHzT=4.0322131206481E-9 s
2CuZ=29N=35L=2.41765 mf=124.001 MHzT=8.0644262412962E-9 s
2CuZ=29N=36L=4.83531 mf=62.001 MHzT=1.6128852482592E-8 s
2CuZ=29N=37L=9.67062 mf=31.000 MHzT=3.2257704965185E-8 s
2CuZ=29N=38L=19.34123 mf=15.500 MHzT=6.451540993037E-8 s
2CuZ=29N=39L=38.68247 mf=7.750 MHzT=1.2903081986074E-7 s
2CuZ=29N=40L=77.36493 mf=3.875 MHzT=2.5806163972148E-7 s
2CuZ=29N=41L=154.72987 mf=1.938 MHzT=5.1612327944296E-7 s
2CuZ=29N=42L=309.45973 mf=0.969 MHzT=1.0322465588859E-6 s
2CuZ=29N=43L=618.91947 mf=0.484 MHzT=2.0644931177718E-6 s
2CuZ=29N=44L=1237.83893 mf=0.242 MHzT=4.1289862355437E-6 s
2CuZ=29N=45L=2475.67787 mf=0.121 MHzT=8.2579724710874E-6 s
2CuZ=29N=46L=4951.35573 mf=0.061 MHzT=1.6515944942175E-5 s
2CuZ=29N=47L=9902.71146 mf=0.030 MHzT=3.3031889884349E-5 s
2CuZ=29N=48L=19805.42292 mf=0.015 MHzT=6.6063779768699E-5 s
2CuZ=29N=49L=39610.84584 mf=0.008 MHzT=0.0001321275595374 s
2CuZ=29N=50L=79221.69169 mf=0.004 MHzT=0.0002642551190748 s
2CuZ=29N=51L=158443.38337 mf=0.002 MHzT=0.00052851023814959 s
2CuZ=29N=52L=316886.76675 mf=0.001 MHzT=0.0010570204762992 s
2CuZ=29N=53L=633773.53349 mf=0.000 MHzT=0.0021140409525984 s
2CuZ=29N=54L=1267547.06698 mf=0.000 MHzT=0.0042280819051967 s
2CuZ=29N=55L=2535094.13397 mf=0.000 MHzT=0.0084561638103935 s
2CuZ=29N=56L=5070188.26794 mf=0.000 MHzT=0.016912327620787 s
2CuZ=29N=57L=10140376.53587 mf=0.000 MHzT=0.033824655241574 s
2ZnZ=30N=17L=0.00001 mf=31422677.706 MHzT=3.1824149722249E-14 s
2ZnZ=30N=18L=0.00002 mf=15711338.853 MHzT=6.3648299444498E-14 s
2ZnZ=30N=19L=0.00004 mf=7855669.427 MHzT=1.27296598889E-13 s
2ZnZ=30N=20L=0.00008 mf=3927834.713 MHzT=2.5459319777799E-13 s
2ZnZ=30N=21L=0.00015 mf=1963917.357 MHzT=5.0918639555598E-13 s
2ZnZ=30N=22L=0.00031 mf=981958.678 MHzT=1.018372791112E-12 s
2ZnZ=30N=23L=0.00061 mf=490979.339 MHzT=2.0367455822239E-12 s
2ZnZ=30N=24L=0.00122 mf=245489.670 MHzT=4.0734911644479E-12 s
2ZnZ=30N=25L=0.00244 mf=122744.835 MHzT=8.1469823288957E-12 s
2ZnZ=30N=26L=0.00488 mf=61372.417 MHzT=1.6293964657791E-11 s
2ZnZ=30N=27L=0.00977 mf=30686.209 MHzT=3.2587929315583E-11 s
2ZnZ=30N=28L=0.01954 mf=15343.104 MHzT=6.5175858631166E-11 s
2ZnZ=30N=29L=0.03908 mf=7671.552 MHzT=1.3035171726233E-10 s
2ZnZ=30N=30L=0.07816 mf=3835.776 MHzT=2.6070343452466E-10 s
2ZnZ=30N=31L=0.15631 mf=1917.888 MHzT=5.2140686904933E-10 s
2ZnZ=30N=32L=0.31263 mf=958.944 MHzT=1.0428137380987E-9 s
2ZnZ=30N=33L=0.62526 mf=479.472 MHzT=2.0856274761973E-9 s
2ZnZ=30N=34L=1.25051 mf=239.736 MHzT=4.1712549523946E-9 s
2ZnZ=30N=35L=2.50102 mf=119.868 MHzT=8.3425099047892E-9 s
2ZnZ=30N=36L=5.00204 mf=59.934 MHzT=1.6685019809578E-8 s
2ZnZ=30N=37L=10.00409 mf=29.967 MHzT=3.3370039619157E-8 s
2ZnZ=30N=38L=20.00817 mf=14.984 MHzT=6.6740079238314E-8 s
2ZnZ=30N=39L=40.01634 mf=7.492 MHzT=1.3348015847663E-7 s
2ZnZ=30N=40L=80.03269 mf=3.746 MHzT=2.6696031695326E-7 s
2ZnZ=30N=41L=160.06538 mf=1.873 MHzT=5.3392063390651E-7 s
2ZnZ=30N=42L=320.13076 mf=0.936 MHzT=1.067841267813E-6 s
2ZnZ=30N=43L=640.26152 mf=0.468 MHzT=2.135682535626E-6 s
2ZnZ=30N=44L=1280.52303 mf=0.234 MHzT=4.2713650712521E-6 s
2ZnZ=30N=45L=2561.04607 mf=0.117 MHzT=8.5427301425042E-6 s
2ZnZ=30N=46L=5122.09213 mf=0.059 MHzT=1.7085460285008E-5 s
2ZnZ=30N=47L=10244.18427 mf=0.029 MHzT=3.4170920570017E-5 s
2ZnZ=30N=48L=20488.36854 mf=0.015 MHzT=6.8341841140033E-5 s
2ZnZ=30N=49L=40976.73708 mf=0.007 MHzT=0.00013668368228007 s
2ZnZ=30N=50L=81953.47416 mf=0.004 MHzT=0.00027336736456013 s
2ZnZ=30N=51L=163906.94832 mf=0.002 MHzT=0.00054673472912027 s
2ZnZ=30N=52L=327813.89663 mf=0.001 MHzT=0.0010934694582405 s
2ZnZ=30N=53L=655627.79327 mf=0.000 MHzT=0.0021869389164811 s
2ZnZ=30N=54L=1311255.58654 mf=0.000 MHzT=0.0043738778329621 s
2ZnZ=30N=55L=2622511.17307 mf=0.000 MHzT=0.0087477556659243 s
2ZnZ=30N=56L=5245022.34614 mf=0.000 MHzT=0.017495511331849 s
2ZnZ=30N=57L=10490044.69228 mf=0.000 MHzT=0.034991022663697 s
2GaZ=31N=17L=0.00001 mf=30409042.942 MHzT=3.2884954712991E-14 s
2GaZ=31N=18L=0.00002 mf=15204521.471 MHzT=6.5769909425981E-14 s
2GaZ=31N=19L=0.00004 mf=7602260.735 MHzT=1.3153981885196E-13 s
2GaZ=31N=20L=0.00008 mf=3801130.368 MHzT=2.6307963770392E-13 s
2GaZ=31N=21L=0.00016 mf=1900565.184 MHzT=5.2615927540785E-13 s
2GaZ=31N=22L=0.00032 mf=950282.592 MHzT=1.0523185508157E-12 s
2GaZ=31N=23L=0.00063 mf=475141.296 MHzT=2.1046371016314E-12 s
2GaZ=31N=24L=0.00126 mf=237570.648 MHzT=4.2092742032628E-12 s
2GaZ=31N=25L=0.00252 mf=118785.324 MHzT=8.4185484065256E-12 s
2GaZ=31N=26L=0.00505 mf=59392.662 MHzT=1.6837096813051E-11 s
2GaZ=31N=27L=0.01010 mf=29696.331 MHzT=3.3674193626102E-11 s
2GaZ=31N=28L=0.02019 mf=14848.165 MHzT=6.7348387252205E-11 s
2GaZ=31N=29L=0.04038 mf=7424.083 MHzT=1.3469677450441E-10 s
2GaZ=31N=30L=0.08076 mf=3712.041 MHzT=2.6939354900882E-10 s
2GaZ=31N=31L=0.16152 mf=1856.021 MHzT=5.3878709801764E-10 s
2GaZ=31N=32L=0.32305 mf=928.010 MHzT=1.0775741960353E-9 s
2GaZ=31N=33L=0.64610 mf=464.005 MHzT=2.1551483920705E-9 s
2GaZ=31N=34L=1.29219 mf=232.003 MHzT=4.3102967841411E-9 s
2GaZ=31N=35L=2.58439 mf=116.001 MHzT=8.6205935682822E-9 s
2GaZ=31N=36L=5.16878 mf=58.001 MHzT=1.7241187136564E-8 s
2GaZ=31N=37L=10.33756 mf=29.000 MHzT=3.4482374273129E-8 s
2GaZ=31N=38L=20.67511 mf=14.500 MHzT=6.8964748546258E-8 s
2GaZ=31N=39L=41.35022 mf=7.250 MHzT=1.3792949709252E-7 s
2GaZ=31N=40L=82.70045 mf=3.625 MHzT=2.7585899418503E-7 s
2GaZ=31N=41L=165.40089 mf=1.813 MHzT=5.5171798837006E-7 s
2GaZ=31N=42L=330.80178 mf=0.906 MHzT=1.1034359767401E-6 s
2GaZ=31N=43L=661.60357 mf=0.453 MHzT=2.2068719534802E-6 s
2GaZ=31N=44L=1323.20713 mf=0.227 MHzT=4.4137439069605E-6 s
2GaZ=31N=45L=2646.41427 mf=0.113 MHzT=8.827487813921E-6 s
2GaZ=31N=46L=5292.82854 mf=0.057 MHzT=1.7654975627842E-5 s
2GaZ=31N=47L=10585.65708 mf=0.028 MHzT=3.5309951255684E-5 s
2GaZ=31N=48L=21171.31416 mf=0.014 MHzT=7.0619902511368E-5 s
2GaZ=31N=49L=42342.62832 mf=0.007 MHzT=0.00014123980502274 s
2GaZ=31N=50L=84685.25663 mf=0.004 MHzT=0.00028247961004547 s
2GaZ=31N=51L=169370.51326 mf=0.002 MHzT=0.00056495922009094 s
2GaZ=31N=52L=338741.02652 mf=0.001 MHzT=0.0011299184401819 s
2GaZ=31N=53L=677482.05304 mf=0.000 MHzT=0.0022598368803638 s
2GaZ=31N=54L=1354964.10609 mf=0.000 MHzT=0.0045196737607275 s
2GaZ=31N=55L=2709928.21217 mf=0.000 MHzT=0.0090393475214551 s
2GaZ=31N=56L=5419856.42435 mf=0.000 MHzT=0.01807869504291 s
2GaZ=31N=57L=10839712.84869 mf=0.000 MHzT=0.03615739008582 s
2GeZ=32N=17L=0.00001 mf=29458760.350 MHzT=3.3945759703732E-14 s
2GeZ=32N=18L=0.00002 mf=14729380.175 MHzT=6.7891519407464E-14 s
2GeZ=32N=19L=0.00004 mf=7364690.087 MHzT=1.3578303881493E-13 s
2GeZ=32N=20L=0.00008 mf=3682345.044 MHzT=2.7156607762986E-13 s
2GeZ=32N=21L=0.00016 mf=1841172.522 MHzT=5.4313215525972E-13 s
2GeZ=32N=22L=0.00033 mf=920586.261 MHzT=1.0862643105194E-12 s
2GeZ=32N=23L=0.00065 mf=460293.130 MHzT=2.1725286210389E-12 s
2GeZ=32N=24L=0.00130 mf=230146.565 MHzT=4.3450572420777E-12 s
2GeZ=32N=25L=0.00261 mf=115073.283 MHzT=8.6901144841554E-12 s
2GeZ=32N=26L=0.00521 mf=57536.641 MHzT=1.7380228968311E-11 s
2GeZ=32N=27L=0.01042 mf=28768.321 MHzT=3.4760457936622E-11 s
2GeZ=32N=28L=0.02084 mf=14384.160 MHzT=6.9520915873244E-11 s
2GeZ=32N=29L=0.04168 mf=7192.080 MHzT=1.3904183174649E-10 s
2GeZ=32N=30L=0.08337 mf=3596.040 MHzT=2.7808366349297E-10 s
2GeZ=32N=31L=0.16673 mf=1798.020 MHzT=5.5616732698595E-10 s
2GeZ=32N=32L=0.33347 mf=899.010 MHzT=1.1123346539719E-9 s
2GeZ=32N=33L=0.66694 mf=449.505 MHzT=2.2246693079438E-9 s
2GeZ=32N=34L=1.33388 mf=224.753 MHzT=4.4493386158876E-9 s
2GeZ=32N=35L=2.66776 mf=112.376 MHzT=8.8986772317752E-9 s
2GeZ=32N=36L=5.33551 mf=56.188 MHzT=1.779735446355E-8 s
2GeZ=32N=37L=10.67103 mf=28.094 MHzT=3.5594708927101E-8 s
2GeZ=32N=38L=21.34205 mf=14.047 MHzT=7.1189417854201E-8 s
2GeZ=32N=39L=42.68410 mf=7.024 MHzT=1.423788357084E-7 s
2GeZ=32N=40L=85.36820 mf=3.512 MHzT=2.8475767141681E-7 s
2GeZ=32N=41L=170.73640 mf=1.756 MHzT=5.6951534283361E-7 s
2GeZ=32N=42L=341.47281 mf=0.878 MHzT=1.1390306856672E-6 s
2GeZ=32N=43L=682.94562 mf=0.439 MHzT=2.2780613713344E-6 s
2GeZ=32N=44L=1365.89124 mf=0.219 MHzT=4.5561227426689E-6 s
2GeZ=32N=45L=2731.78247 mf=0.110 MHzT=9.1122454853378E-6 s
2GeZ=32N=46L=5463.56494 mf=0.055 MHzT=1.8224490970676E-5 s
2GeZ=32N=47L=10927.12989 mf=0.027 MHzT=3.6448981941351E-5 s
2GeZ=32N=48L=21854.25978 mf=0.014 MHzT=7.2897963882702E-5 s
2GeZ=32N=49L=43708.51955 mf=0.007 MHzT=0.0001457959277654 s
2GeZ=32N=50L=87417.03910 mf=0.003 MHzT=0.00029159185553081 s
2GeZ=32N=51L=174834.07820 mf=0.002 MHzT=0.00058318371106162 s
2GeZ=32N=52L=349668.15641 mf=0.001 MHzT=0.0011663674221232 s
2GeZ=32N=53L=699336.31282 mf=0.000 MHzT=0.0023327348442465 s
2GeZ=32N=54L=1398672.62564 mf=0.000 MHzT=0.0046654696884929 s
2GeZ=32N=55L=2797345.25128 mf=0.000 MHzT=0.0093309393769859 s
2GeZ=32N=56L=5594690.50255 mf=0.000 MHzT=0.018661878753972 s
2GeZ=32N=57L=11189381.00510 mf=0.000 MHzT=0.037323757507944 s
2AsZ=33N=17L=0.00001 mf=28566070.642 MHzT=3.5006564694474E-14 s
2AsZ=33N=18L=0.00002 mf=14283035.321 MHzT=7.0013129388948E-14 s
2AsZ=33N=19L=0.00004 mf=7141517.661 MHzT=1.400262587779E-13 s
2AsZ=33N=20L=0.00008 mf=3570758.830 MHzT=2.8005251755579E-13 s
2AsZ=33N=21L=0.00017 mf=1785379.415 MHzT=5.6010503511158E-13 s
2AsZ=33N=22L=0.00034 mf=892689.708 MHzT=1.1202100702232E-12 s
2AsZ=33N=23L=0.00067 mf=446344.854 MHzT=2.2404201404463E-12 s
2AsZ=33N=24L=0.00134 mf=223172.427 MHzT=4.4808402808926E-12 s
2AsZ=33N=25L=0.00269 mf=111586.213 MHzT=8.9616805617853E-12 s
2AsZ=33N=26L=0.00537 mf=55793.107 MHzT=1.7923361123571E-11 s
2AsZ=33N=27L=0.01075 mf=27896.553 MHzT=3.5846722247141E-11 s
2AsZ=33N=28L=0.02149 mf=13948.277 MHzT=7.1693444494282E-11 s
2AsZ=33N=29L=0.04299 mf=6974.138 MHzT=1.4338688898856E-10 s
2AsZ=33N=30L=0.08597 mf=3487.069 MHzT=2.8677377797713E-10 s
2AsZ=33N=31L=0.17195 mf=1743.535 MHzT=5.7354755595426E-10 s
2AsZ=33N=32L=0.34389 mf=871.767 MHzT=1.1470951119085E-9 s
2AsZ=33N=33L=0.68778 mf=435.884 MHzT=2.294190223817E-9 s
2AsZ=33N=34L=1.37556 mf=217.942 MHzT=4.5883804476341E-9 s
2AsZ=33N=35L=2.75112 mf=108.971 MHzT=9.1767608952681E-9 s
2AsZ=33N=36L=5.50225 mf=54.485 MHzT=1.8353521790536E-8 s
2AsZ=33N=37L=11.00449 mf=27.243 MHzT=3.6707043581073E-8 s
2AsZ=33N=38L=22.00899 mf=13.621 MHzT=7.3414087162145E-8 s
2AsZ=33N=39L=44.01798 mf=6.811 MHzT=1.4682817432429E-7 s
2AsZ=33N=40L=88.03596 mf=3.405 MHzT=2.9365634864858E-7 s
2AsZ=33N=41L=176.07192 mf=1.703 MHzT=5.8731269729716E-7 s
2AsZ=33N=42L=352.14383 mf=0.851 MHzT=1.1746253945943E-6 s
2AsZ=33N=43L=704.28767 mf=0.426 MHzT=2.3492507891886E-6 s
2AsZ=33N=44L=1408.57534 mf=0.213 MHzT=4.6985015783773E-6 s
2AsZ=33N=45L=2817.15067 mf=0.106 MHzT=9.3970031567546E-6 s
2AsZ=33N=46L=5634.30135 mf=0.053 MHzT=1.8794006313509E-5 s
2AsZ=33N=47L=11268.60270 mf=0.027 MHzT=3.7588012627018E-5 s
2AsZ=33N=48L=22537.20539 mf=0.013 MHzT=7.5176025254037E-5 s
2AsZ=33N=49L=45074.41079 mf=0.007 MHzT=0.00015035205050807 s
2AsZ=33N=50L=90148.82157 mf=0.003 MHzT=0.00030070410101615 s
2AsZ=33N=51L=180297.64315 mf=0.002 MHzT=0.00060140820203229 s
2AsZ=33N=52L=360595.28630 mf=0.001 MHzT=0.0012028164040646 s
2AsZ=33N=53L=721190.57259 mf=0.000 MHzT=0.0024056328081292 s
2AsZ=33N=54L=1442381.14519 mf=0.000 MHzT=0.0048112656162583 s
2AsZ=33N=55L=2884762.29038 mf=0.000 MHzT=0.0096225312325167 s
2AsZ=33N=56L=5769524.58076 mf=0.000 MHzT=0.019245062465033 s
2AsZ=33N=57L=11539049.16151 mf=0.000 MHzT=0.038490124930067 s
2SeZ=34N=17L=0.00001 mf=27725892.094 MHzT=3.6067369685215E-14 s
2SeZ=34N=18L=0.00002 mf=13862946.047 MHzT=7.2134739370431E-14 s
2SeZ=34N=19L=0.00004 mf=6931473.023 MHzT=1.4426947874086E-13 s
2SeZ=34N=20L=0.00009 mf=3465736.512 MHzT=2.8853895748172E-13 s
2SeZ=34N=21L=0.00017 mf=1732868.256 MHzT=5.7707791496345E-13 s
2SeZ=34N=22L=0.00035 mf=866434.128 MHzT=1.1541558299269E-12 s
2SeZ=34N=23L=0.00069 mf=433217.064 MHzT=2.3083116598538E-12 s
2SeZ=34N=24L=0.00138 mf=216608.532 MHzT=4.6166233197076E-12 s
2SeZ=34N=25L=0.00277 mf=108304.266 MHzT=9.2332466394152E-12 s
2SeZ=34N=26L=0.00554 mf=54152.133 MHzT=1.846649327883E-11 s
2SeZ=34N=27L=0.01107 mf=27076.066 MHzT=3.6932986557661E-11 s
2SeZ=34N=28L=0.02214 mf=13538.033 MHzT=7.3865973115321E-11 s
2SeZ=34N=29L=0.04429 mf=6769.017 MHzT=1.4773194623064E-10 s
2SeZ=34N=30L=0.08858 mf=3384.508 MHzT=2.9546389246129E-10 s
2SeZ=34N=31L=0.17716 mf=1692.254 MHzT=5.9092778492257E-10 s
2SeZ=34N=32L=0.35431 mf=846.127 MHzT=1.1818555698451E-9 s
2SeZ=34N=33L=0.70862 mf=423.064 MHzT=2.3637111396903E-9 s
2SeZ=34N=34L=1.41725 mf=211.532 MHzT=4.7274222793806E-9 s
2SeZ=34N=35L=2.83449 mf=105.766 MHzT=9.4548445587611E-9 s
2SeZ=34N=36L=5.66898 mf=52.883 MHzT=1.8909689117522E-8 s
2SeZ=34N=37L=11.33796 mf=26.441 MHzT=3.7819378235044E-8 s
2SeZ=34N=38L=22.67593 mf=13.221 MHzT=7.5638756470089E-8 s
2SeZ=34N=39L=45.35186 mf=6.610 MHzT=1.5127751294018E-7 s
2SeZ=34N=40L=90.70371 mf=3.305 MHzT=3.0255502588036E-7 s
2SeZ=34N=41L=181.40743 mf=1.653 MHzT=6.0511005176071E-7 s
2SeZ=34N=42L=362.81486 mf=0.826 MHzT=1.2102201035214E-6 s
2SeZ=34N=43L=725.62972 mf=0.413 MHzT=2.4204402070428E-6 s
2SeZ=34N=44L=1451.25944 mf=0.207 MHzT=4.8408804140857E-6 s
2SeZ=34N=45L=2902.51888 mf=0.103 MHzT=9.6817608281714E-6 s
2SeZ=34N=46L=5805.03775 mf=0.052 MHzT=1.9363521656343E-5 s
2SeZ=34N=47L=11610.07551 mf=0.026 MHzT=3.8727043312686E-5 s
2SeZ=34N=48L=23220.15101 mf=0.013 MHzT=7.7454086625371E-5 s
2SeZ=34N=49L=46440.30202 mf=0.006 MHzT=0.00015490817325074 s
2SeZ=34N=50L=92880.60405 mf=0.003 MHzT=0.00030981634650148 s
2SeZ=34N=51L=185761.20809 mf=0.002 MHzT=0.00061963269300297 s
2SeZ=34N=52L=371522.41619 mf=0.001 MHzT=0.0012392653860059 s
2SeZ=34N=53L=743044.83237 mf=0.000 MHzT=0.0024785307720119 s
2SeZ=34N=54L=1486089.66474 mf=0.000 MHzT=0.0049570615440238 s
2SeZ=34N=55L=2972179.32948 mf=0.000 MHzT=0.0099141230880475 s
2SeZ=34N=56L=5944358.65896 mf=0.000 MHzT=0.019828246176095 s
2SeZ=34N=57L=11888717.31792 mf=0.000 MHzT=0.03965649235219 s
2BrZ=35N=17L=0.00001 mf=26933723.748 MHzT=3.7128174675957E-14 s
2BrZ=35N=18L=0.00002 mf=13466861.874 MHzT=7.4256349351914E-14 s
2BrZ=35N=19L=0.00004 mf=6733430.937 MHzT=1.4851269870383E-13 s
2BrZ=35N=20L=0.00009 mf=3366715.469 MHzT=2.9702539740766E-13 s
2BrZ=35N=21L=0.00018 mf=1683357.734 MHzT=5.9405079481531E-13 s
2BrZ=35N=22L=0.00036 mf=841678.867 MHzT=1.1881015896306E-12 s
2BrZ=35N=23L=0.00071 mf=420839.434 MHzT=2.3762031792613E-12 s
2BrZ=35N=24L=0.00142 mf=210419.717 MHzT=4.7524063585225E-12 s
2BrZ=35N=25L=0.00285 mf=105209.858 MHzT=9.504812717045E-12 s
2BrZ=35N=26L=0.00570 mf=52604.929 MHzT=1.900962543409E-11 s
2BrZ=35N=27L=0.01140 mf=26302.465 MHzT=3.801925086818E-11 s
2BrZ=35N=28L=0.02280 mf=13151.232 MHzT=7.603850173636E-11 s
2BrZ=35N=29L=0.04559 mf=6575.616 MHzT=1.5207700347272E-10 s
2BrZ=35N=30L=0.09118 mf=3287.808 MHzT=3.0415400694544E-10 s
2BrZ=35N=31L=0.18237 mf=1643.904 MHzT=6.0830801389088E-10 s
2BrZ=35N=32L=0.36473 mf=821.952 MHzT=1.2166160277818E-9 s
2BrZ=35N=33L=0.72946 mf=410.976 MHzT=2.4332320555635E-9 s
2BrZ=35N=34L=1.45893 mf=205.488 MHzT=4.866464111127E-9 s
2BrZ=35N=35L=2.91786 mf=102.744 MHzT=9.7329282222541E-9 s
2BrZ=35N=36L=5.83572 mf=51.372 MHzT=1.9465856444508E-8 s
2BrZ=35N=37L=11.67143 mf=25.686 MHzT=3.8931712889016E-8 s
2BrZ=35N=38L=23.34287 mf=12.843 MHzT=7.7863425778033E-8 s
2BrZ=35N=39L=46.68574 mf=6.422 MHzT=1.5572685155607E-7 s
2BrZ=35N=40L=93.37147 mf=3.211 MHzT=3.1145370311213E-7 s
2BrZ=35N=41L=186.74294 mf=1.605 MHzT=6.2290740622426E-7 s
2BrZ=35N=42L=373.48588 mf=0.803 MHzT=1.2458148124485E-6 s
2BrZ=35N=43L=746.97177 mf=0.401 MHzT=2.491629624897E-6 s
2BrZ=35N=44L=1493.94354 mf=0.201 MHzT=4.9832592497941E-6 s
2BrZ=35N=45L=2987.88708 mf=0.100 MHzT=9.9665184995882E-6 s
2BrZ=35N=46L=5975.77416 mf=0.050 MHzT=1.9933036999176E-5 s
2BrZ=35N=47L=11951.54831 mf=0.025 MHzT=3.9866073998353E-5 s
2BrZ=35N=48L=23903.09663 mf=0.013 MHzT=7.9732147996706E-5 s
2BrZ=35N=49L=47806.19326 mf=0.006 MHzT=0.00015946429599341 s
2BrZ=35N=50L=95612.38652 mf=0.003 MHzT=0.00031892859198682 s
2BrZ=35N=51L=191224.77304 mf=0.002 MHzT=0.00063785718397364 s
2BrZ=35N=52L=382449.54607 mf=0.001 MHzT=0.0012757143679473 s
2BrZ=35N=53L=764899.09215 mf=0.000 MHzT=0.0025514287358946 s
2BrZ=35N=54L=1529798.18429 mf=0.000 MHzT=0.0051028574717892 s
2BrZ=35N=55L=3059596.36858 mf=0.000 MHzT=0.010205714943578 s
2BrZ=35N=56L=6119192.73717 mf=0.000 MHzT=0.020411429887157 s
2BrZ=35N=57L=12238385.47433 mf=0.000 MHzT=0.040822859774313 s
2KrZ=36N=17L=0.00001 mf=26185564.755 MHzT=3.8188979666699E-14 s
2KrZ=36N=18L=0.00002 mf=13092782.378 MHzT=7.6377959333397E-14 s
2KrZ=36N=19L=0.00005 mf=6546391.189 MHzT=1.5275591866679E-13 s
2KrZ=36N=20L=0.00009 mf=3273195.594 MHzT=3.0551183733359E-13 s
2KrZ=36N=21L=0.00018 mf=1636597.797 MHzT=6.1102367466718E-13 s
2KrZ=36N=22L=0.00037 mf=818298.899 MHzT=1.2220473493344E-12 s
2KrZ=36N=23L=0.00073 mf=409149.449 MHzT=2.4440946986687E-12 s
2KrZ=36N=24L=0.00147 mf=204574.725 MHzT=4.8881893973374E-12 s
2KrZ=36N=25L=0.00293 mf=102287.362 MHzT=9.7763787946749E-12 s
2KrZ=36N=26L=0.00586 mf=51143.681 MHzT=1.955275758935E-11 s
2KrZ=36N=27L=0.01172 mf=25571.841 MHzT=3.9105515178699E-11 s
2KrZ=36N=28L=0.02345 mf=12785.920 MHzT=7.8211030357399E-11 s
2KrZ=36N=29L=0.04689 mf=6392.960 MHzT=1.564220607148E-10 s
2KrZ=36N=30L=0.09379 mf=3196.480 MHzT=3.128441214296E-10 s
2KrZ=36N=31L=0.18758 mf=1598.240 MHzT=6.2568824285919E-10 s
2KrZ=36N=32L=0.37515 mf=799.120 MHzT=1.2513764857184E-9 s
2KrZ=36N=33L=0.75031 mf=399.560 MHzT=2.5027529714368E-9 s
2KrZ=36N=34L=1.50061 mf=199.780 MHzT=5.0055059428735E-9 s
2KrZ=36N=35L=3.00123 mf=99.890 MHzT=1.0011011885747E-8 s
2KrZ=36N=36L=6.00245 mf=49.945 MHzT=2.0022023771494E-8 s
2KrZ=36N=37L=12.00490 mf=24.973 MHzT=4.0044047542988E-8 s
2KrZ=36N=38L=24.00981 mf=12.486 MHzT=8.0088095085977E-8 s
2KrZ=36N=39L=48.01961 mf=6.243 MHzT=1.6017619017195E-7 s
2KrZ=36N=40L=96.03923 mf=3.122 MHzT=3.2035238034391E-7 s
2KrZ=36N=41L=192.07846 mf=1.561 MHzT=6.4070476068781E-7 s
2KrZ=36N=42L=384.15691 mf=0.780 MHzT=1.2814095213756E-6 s
2KrZ=36N=43L=768.31382 mf=0.390 MHzT=2.5628190427512E-6 s
2KrZ=36N=44L=1536.62764 mf=0.195 MHzT=5.1256380855025E-6 s
2KrZ=36N=45L=3073.25528 mf=0.098 MHzT=1.0251276171005E-5 s
2KrZ=36N=46L=6146.51056 mf=0.049 MHzT=2.050255234201E-5 s
2KrZ=36N=47L=12293.02112 mf=0.024 MHzT=4.100510468402E-5 s
2KrZ=36N=48L=24586.04225 mf=0.012 MHzT=8.201020936804E-5 s
2KrZ=36N=49L=49172.08450 mf=0.006 MHzT=0.00016402041873608 s
2KrZ=36N=50L=98344.16899 mf=0.003 MHzT=0.00032804083747216 s
2KrZ=36N=51L=196688.33798 mf=0.002 MHzT=0.00065608167494432 s
2KrZ=36N=52L=393376.67596 mf=0.001 MHzT=0.0013121633498886 s
2KrZ=36N=53L=786753.35192 mf=0.000 MHzT=0.0026243266997773 s
2KrZ=36N=54L=1573506.70384 mf=0.000 MHzT=0.0052486533995546 s
2KrZ=36N=55L=3147013.40769 mf=0.000 MHzT=0.010497306799109 s
2KrZ=36N=56L=6294026.81537 mf=0.000 MHzT=0.020994613598218 s
2KrZ=36N=57L=12588053.63074 mf=0.000 MHzT=0.041989227196436 s
2RbZ=37N=17L=0.00001 mf=25477846.789 MHzT=3.924978465744E-14 s
2RbZ=37N=18L=0.00002 mf=12738923.394 MHzT=7.8499569314881E-14 s
2RbZ=37N=19L=0.00005 mf=6369461.697 MHzT=1.5699913862976E-13 s
2RbZ=37N=20L=0.00009 mf=3184730.849 MHzT=3.1399827725952E-13 s
2RbZ=37N=21L=0.00019 mf=1592365.424 MHzT=6.2799655451905E-13 s
2RbZ=37N=22L=0.00038 mf=796182.712 MHzT=1.2559931090381E-12 s
2RbZ=37N=23L=0.00075 mf=398091.356 MHzT=2.5119862180762E-12 s
2RbZ=37N=24L=0.00151 mf=199045.678 MHzT=5.0239724361524E-12 s
2RbZ=37N=25L=0.00301 mf=99522.839 MHzT=1.0047944872305E-11 s
2RbZ=37N=26L=0.00602 mf=49761.420 MHzT=2.0095889744609E-11 s
2RbZ=37N=27L=0.01205 mf=24880.710 MHzT=4.0191779489219E-11 s
2RbZ=37N=28L=0.02410 mf=12440.355 MHzT=8.0383558978438E-11 s
2RbZ=37N=29L=0.04820 mf=6220.177 MHzT=1.6076711795688E-10 s
2RbZ=37N=30L=0.09639 mf=3110.089 MHzT=3.2153423591375E-10 s
2RbZ=37N=31L=0.19279 mf=1555.044 MHzT=6.430684718275E-10 s
2RbZ=37N=32L=0.38557 mf=777.522 MHzT=1.286136943655E-9 s
2RbZ=37N=33L=0.77115 mf=388.761 MHzT=2.57227388731E-9 s
2RbZ=37N=34L=1.54230 mf=194.381 MHzT=5.14454777462E-9 s
2RbZ=37N=35L=3.08459 mf=97.190 MHzT=1.028909554924E-8 s
2RbZ=37N=36L=6.16919 mf=48.595 MHzT=2.057819109848E-8 s
2RbZ=37N=37L=12.33837 mf=24.298 MHzT=4.115638219696E-8 s
2RbZ=37N=38L=24.67675 mf=12.149 MHzT=8.231276439392E-8 s
2RbZ=37N=39L=49.35349 mf=6.074 MHzT=1.6462552878784E-7 s
2RbZ=37N=40L=98.70698 mf=3.037 MHzT=3.2925105757568E-7 s
2RbZ=37N=41L=197.41397 mf=1.519 MHzT=6.5850211515136E-7 s
2RbZ=37N=42L=394.82794 mf=0.759 MHzT=1.3170042303027E-6 s
2RbZ=37N=43L=789.65587 mf=0.380 MHzT=2.6340084606055E-6 s
2RbZ=37N=44L=1579.31174 mf=0.190 MHzT=5.2680169212109E-6 s
2RbZ=37N=45L=3158.62348 mf=0.095 MHzT=1.0536033842422E-5 s
2RbZ=37N=46L=6317.24697 mf=0.047 MHzT=2.1072067684844E-5 s
2RbZ=37N=47L=12634.49393 mf=0.024 MHzT=4.2144135369687E-5 s
2RbZ=37N=48L=25268.98787 mf=0.012 MHzT=8.4288270739374E-5 s
2RbZ=37N=49L=50537.97573 mf=0.006 MHzT=0.00016857654147875 s
2RbZ=37N=50L=101075.95146 mf=0.003 MHzT=0.0003371530829575 s
2RbZ=37N=51L=202151.90292 mf=0.001 MHzT=0.000674306165915 s
2RbZ=37N=52L=404303.80585 mf=0.001 MHzT=0.00134861233183 s
2RbZ=37N=53L=808607.61170 mf=0.000 MHzT=0.00269722466366 s
2RbZ=37N=54L=1617215.22339 mf=0.000 MHzT=0.00539444932732 s
2RbZ=37N=55L=3234430.44679 mf=0.000 MHzT=0.01078889865464 s
2RbZ=37N=56L=6468860.89357 mf=0.000 MHzT=0.02157779730928 s
2RbZ=37N=57L=12937721.78715 mf=0.000 MHzT=0.04315559461856 s
2SrZ=38N=17L=0.00001 mf=24807377.137 MHzT=4.0310589648182E-14 s
2SrZ=38N=18L=0.00002 mf=12403688.568 MHzT=8.0621179296364E-14 s
2SrZ=38N=19L=0.00005 mf=6201844.284 MHzT=1.6124235859273E-13 s
2SrZ=38N=20L=0.00010 mf=3100922.142 MHzT=3.2248471718546E-13 s
2SrZ=38N=21L=0.00019 mf=1550461.071 MHzT=6.4496943437091E-13 s
2SrZ=38N=22L=0.00039 mf=775230.536 MHzT=1.2899388687418E-12 s
2SrZ=38N=23L=0.00077 mf=387615.268 MHzT=2.5798777374836E-12 s
2SrZ=38N=24L=0.00155 mf=193807.634 MHzT=5.1597554749673E-12 s
2SrZ=38N=25L=0.00309 mf=96903.817 MHzT=1.0319510949935E-11 s
2SrZ=38N=26L=0.00619 mf=48451.908 MHzT=2.0639021899869E-11 s
2SrZ=38N=27L=0.01237 mf=24225.954 MHzT=4.1278043799738E-11 s
2SrZ=38N=28L=0.02475 mf=12112.977 MHzT=8.2556087599477E-11 s
2SrZ=38N=29L=0.04950 mf=6056.489 MHzT=1.6511217519895E-10 s
2SrZ=38N=30L=0.09900 mf=3028.244 MHzT=3.3022435039791E-10 s
2SrZ=38N=31L=0.19800 mf=1514.122 MHzT=6.6044870079581E-10 s
2SrZ=38N=32L=0.39600 mf=757.061 MHzT=1.3208974015916E-9 s
2SrZ=38N=33L=0.79199 mf=378.531 MHzT=2.6417948031833E-9 s
2SrZ=38N=34L=1.58398 mf=189.265 MHzT=5.2835896063665E-9 s
2SrZ=38N=35L=3.16796 mf=94.633 MHzT=1.0567179212733E-8 s
2SrZ=38N=36L=6.33592 mf=47.316 MHzT=2.1134358425466E-8 s
2SrZ=38N=37L=12.67184 mf=23.658 MHzT=4.2268716850932E-8 s
2SrZ=38N=38L=25.34369 mf=11.829 MHzT=8.4537433701864E-8 s
2SrZ=38N=39L=50.68737 mf=5.915 MHzT=1.6907486740373E-7 s
2SrZ=38N=40L=101.37474 mf=2.957 MHzT=3.3814973480746E-7 s
2SrZ=38N=41L=202.74948 mf=1.479 MHzT=6.7629946961491E-7 s
2SrZ=38N=42L=405.49896 mf=0.739 MHzT=1.3525989392298E-6 s
2SrZ=38N=43L=810.99792 mf=0.370 MHzT=2.7051978784597E-6 s
2SrZ=38N=44L=1621.99584 mf=0.185 MHzT=5.4103957569193E-6 s
2SrZ=38N=45L=3243.99169 mf=0.092 MHzT=1.0820791513839E-5 s
2SrZ=38N=46L=6487.98337 mf=0.046 MHzT=2.1641583027677E-5 s
2SrZ=38N=47L=12975.96674 mf=0.023 MHzT=4.3283166055354E-5 s
2SrZ=38N=48L=25951.93348 mf=0.012 MHzT=8.6566332110709E-5 s
2SrZ=38N=49L=51903.86697 mf=0.006 MHzT=0.00017313266422142 s
2SrZ=38N=50L=103807.73393 mf=0.003 MHzT=0.00034626532844284 s
2SrZ=38N=51L=207615.46787 mf=0.001 MHzT=0.00069253065688567 s
2SrZ=38N=52L=415230.93574 mf=0.001 MHzT=0.0013850613137713 s
2SrZ=38N=53L=830461.87147 mf=0.000 MHzT=0.0027701226275427 s
2SrZ=38N=54L=1660923.74294 mf=0.000 MHzT=0.0055402452550854 s
2SrZ=38N=55L=3321847.48589 mf=0.000 MHzT=0.011080490510171 s
2SrZ=38N=56L=6643694.97178 mf=0.000 MHzT=0.022160981020341 s
2SrZ=38N=57L=13287389.94356 mf=0.000 MHzT=0.044321962040683 s
2YZ=39N=17L=0.00001 mf=24171290.543 MHzT=4.1371394638924E-14 s
2YZ=39N=18L=0.00002 mf=12085645.272 MHzT=8.2742789277847E-14 s
2YZ=39N=19L=0.00005 mf=6042822.636 MHzT=1.6548557855569E-13 s
2YZ=39N=20L=0.00010 mf=3021411.318 MHzT=3.3097115711139E-13 s
2YZ=39N=21L=0.00020 mf=1510705.659 MHzT=6.6194231422278E-13 s
2YZ=39N=22L=0.00040 mf=755352.829 MHzT=1.3238846284456E-12 s
2YZ=39N=23L=0.00079 mf=377676.415 MHzT=2.6477692568911E-12 s
2YZ=39N=24L=0.00159 mf=188838.207 MHzT=5.2955385137822E-12 s
2YZ=39N=25L=0.00318 mf=94419.104 MHzT=1.0591077027564E-11 s
2YZ=39N=26L=0.00635 mf=47209.552 MHzT=2.1182154055129E-11 s
2YZ=39N=27L=0.01270 mf=23604.776 MHzT=4.2364308110258E-11 s
2YZ=39N=28L=0.02540 mf=11802.388 MHzT=8.4728616220516E-11 s
2YZ=39N=29L=0.05080 mf=5901.194 MHzT=1.6945723244103E-10 s
2YZ=39N=30L=0.10160 mf=2950.597 MHzT=3.3891446488206E-10 s
2YZ=39N=31L=0.20321 mf=1475.298 MHzT=6.7782892976412E-10 s
2YZ=39N=32L=0.40642 mf=737.649 MHzT=1.3556578595282E-9 s
2YZ=39N=33L=0.81283 mf=368.825 MHzT=2.7113157190565E-9 s
2YZ=39N=34L=1.62566 mf=184.412 MHzT=5.422631438113E-9 s
2YZ=39N=35L=3.25133 mf=92.206 MHzT=1.0845262876226E-8 s
2YZ=39N=36L=6.50266 mf=46.103 MHzT=2.1690525752452E-8 s
2YZ=39N=37L=13.00531 mf=23.052 MHzT=4.3381051504904E-8 s
2YZ=39N=38L=26.01062 mf=11.526 MHzT=8.6762103009808E-8 s
2YZ=39N=39L=52.02125 mf=5.763 MHzT=1.7352420601962E-7 s
2YZ=39N=40L=104.04250 mf=2.881 MHzT=3.4704841203923E-7 s
2YZ=39N=41L=208.08499 mf=1.441 MHzT=6.9409682407846E-7 s
2YZ=39N=42L=416.16999 mf=0.720 MHzT=1.3881936481569E-6 s
2YZ=39N=43L=832.33997 mf=0.360 MHzT=2.7763872963139E-6 s
2YZ=39N=44L=1664.67994 mf=0.180 MHzT=5.5527745926277E-6 s
2YZ=39N=45L=3329.35989 mf=0.090 MHzT=1.1105549185255E-5 s
2YZ=39N=46L=6658.71978 mf=0.045 MHzT=2.2211098370511E-5 s
2YZ=39N=47L=13317.43955 mf=0.023 MHzT=4.4422196741022E-5 s
2YZ=39N=48L=26634.87910 mf=0.011 MHzT=8.8844393482043E-5 s
2YZ=39N=49L=53269.75820 mf=0.006 MHzT=0.00017768878696409 s
2YZ=39N=50L=106539.51641 mf=0.003 MHzT=0.00035537757392817 s
2YZ=39N=51L=213079.03281 mf=0.001 MHzT=0.00071075514785635 s
2YZ=39N=52L=426158.06562 mf=0.001 MHzT=0.0014215102957127 s
2YZ=39N=53L=852316.13125 mf=0.000 MHzT=0.0028430205914254 s
2YZ=39N=54L=1704632.26250 mf=0.000 MHzT=0.0056860411828508 s
2YZ=39N=55L=3409264.52499 mf=0.000 MHzT=0.011372082365702 s
2YZ=39N=56L=6818529.04998 mf=0.000 MHzT=0.022744164731403 s
2YZ=39N=57L=13637058.09997 mf=0.000 MHzT=0.045488329462806 s
2ZrZ=40N=17L=0.00001 mf=23567008.280 MHzT=4.2432199629665E-14 s
2ZrZ=40N=18L=0.00003 mf=11783504.140 MHzT=8.486439925933E-14 s
2ZrZ=40N=19L=0.00005 mf=5891752.070 MHzT=1.6972879851866E-13 s
2ZrZ=40N=20L=0.00010 mf=2945876.035 MHzT=3.3945759703732E-13 s
2ZrZ=40N=21L=0.00020 mf=1472938.017 MHzT=6.7891519407464E-13 s
2ZrZ=40N=22L=0.00041 mf=736469.009 MHzT=1.3578303881493E-12 s
2ZrZ=40N=23L=0.00081 mf=368234.504 MHzT=2.7156607762986E-12 s
2ZrZ=40N=24L=0.00163 mf=184117.252 MHzT=5.4313215525972E-12 s
2ZrZ=40N=25L=0.00326 mf=92058.626 MHzT=1.0862643105194E-11 s
2ZrZ=40N=26L=0.00651 mf=46029.313 MHzT=2.1725286210389E-11 s
2ZrZ=40N=27L=0.01303 mf=23014.657 MHzT=4.3450572420777E-11 s
2ZrZ=40N=28L=0.02605 mf=11507.328 MHzT=8.6901144841554E-11 s
2ZrZ=40N=29L=0.05210 mf=5753.664 MHzT=1.7380228968311E-10 s
2ZrZ=40N=30L=0.10421 mf=2876.832 MHzT=3.4760457936622E-10 s
2ZrZ=40N=31L=0.20842 mf=1438.416 MHzT=6.9520915873244E-10 s
2ZrZ=40N=32L=0.41684 mf=719.208 MHzT=1.3904183174649E-9 s
2ZrZ=40N=33L=0.83367 mf=359.604 MHzT=2.7808366349297E-9 s
2ZrZ=40N=34L=1.66735 mf=179.802 MHzT=5.5616732698595E-9 s
2ZrZ=40N=35L=3.33470 mf=89.901 MHzT=1.1123346539719E-8 s
2ZrZ=40N=36L=6.66939 mf=44.951 MHzT=2.2246693079438E-8 s
2ZrZ=40N=37L=13.33878 mf=22.475 MHzT=4.4493386158876E-8 s
2ZrZ=40N=38L=26.67756 mf=11.238 MHzT=8.8986772317752E-8 s
2ZrZ=40N=39L=53.35513 mf=5.619 MHzT=1.779735446355E-7 s
2ZrZ=40N=40L=106.71025 mf=2.809 MHzT=3.5594708927101E-7 s
2ZrZ=40N=41L=213.42051 mf=1.405 MHzT=7.1189417854201E-7 s
2ZrZ=40N=42L=426.84101 mf=0.702 MHzT=1.423788357084E-6 s
2ZrZ=40N=43L=853.68202 mf=0.351 MHzT=2.8475767141681E-6 s
2ZrZ=40N=44L=1707.36404 mf=0.176 MHzT=5.6951534283361E-6 s
2ZrZ=40N=45L=3414.72809 mf=0.088 MHzT=1.1390306856672E-5 s
2ZrZ=40N=46L=6829.45618 mf=0.044 MHzT=2.2780613713344E-5 s
2ZrZ=40N=47L=13658.91236 mf=0.022 MHzT=4.5561227426689E-5 s
2ZrZ=40N=48L=27317.82472 mf=0.011 MHzT=9.1122454853378E-5 s
2ZrZ=40N=49L=54635.64944 mf=0.005 MHzT=0.00018224490970676 s
2ZrZ=40N=50L=109271.29888 mf=0.003 MHzT=0.00036448981941351 s
2ZrZ=40N=51L=218542.59776 mf=0.001 MHzT=0.00072897963882702 s
2ZrZ=40N=52L=437085.19551 mf=0.001 MHzT=0.001457959277654 s
2ZrZ=40N=53L=874170.39102 mf=0.000 MHzT=0.0029159185553081 s
2ZrZ=40N=54L=1748340.78205 mf=0.000 MHzT=0.0058318371106162 s
2ZrZ=40N=55L=3496681.56409 mf=0.000 MHzT=0.011663674221232 s
2ZrZ=40N=56L=6993363.12819 mf=0.000 MHzT=0.023327348442465 s
2ZrZ=40N=57L=13986726.25638 mf=0.000 MHzT=0.046654696884929 s
2NbZ=41N=17L=0.00001 mf=22992203.200 MHzT=4.3493004620407E-14 s
2NbZ=41N=18L=0.00003 mf=11496101.600 MHzT=8.6986009240814E-14 s
2NbZ=41N=19L=0.00005 mf=5748050.800 MHzT=1.7397201848163E-13 s
2NbZ=41N=20L=0.00010 mf=2874025.400 MHzT=3.4794403696325E-13 s
2NbZ=41N=21L=0.00021 mf=1437012.700 MHzT=6.9588807392651E-13 s
2NbZ=41N=22L=0.00042 mf=718506.350 MHzT=1.391776147853E-12 s
2NbZ=41N=23L=0.00083 mf=359253.175 MHzT=2.783552295706E-12 s
2NbZ=41N=24L=0.00167 mf=179626.587 MHzT=5.5671045914121E-12 s
2NbZ=41N=25L=0.00334 mf=89813.294 MHzT=1.1134209182824E-11 s
2NbZ=41N=26L=0.00668 mf=44906.647 MHzT=2.2268418365648E-11 s
2NbZ=41N=27L=0.01335 mf=22453.323 MHzT=4.4536836731297E-11 s
2NbZ=41N=28L=0.02670 mf=11226.662 MHzT=8.9073673462593E-11 s
2NbZ=41N=29L=0.05341 mf=5613.331 MHzT=1.7814734692519E-10 s
2NbZ=41N=30L=0.10681 mf=2806.665 MHzT=3.5629469385037E-10 s
2NbZ=41N=31L=0.21363 mf=1403.333 MHzT=7.1258938770075E-10 s
2NbZ=41N=32L=0.42726 mf=701.666 MHzT=1.4251787754015E-9 s
2NbZ=41N=33L=0.85452 mf=350.833 MHzT=2.850357550803E-9 s
2NbZ=41N=34L=1.70903 mf=175.417 MHzT=5.700715101606E-9 s
2NbZ=41N=35L=3.41806 mf=87.708 MHzT=1.1401430203212E-8 s
2NbZ=41N=36L=6.83613 mf=43.854 MHzT=2.2802860406424E-8 s
2NbZ=41N=37L=13.67225 mf=21.927 MHzT=4.5605720812848E-8 s
2NbZ=41N=38L=27.34450 mf=10.964 MHzT=9.1211441625696E-8 s
2NbZ=41N=39L=54.68900 mf=5.482 MHzT=1.8242288325139E-7 s
2NbZ=41N=40L=109.37801 mf=2.741 MHzT=3.6484576650278E-7 s
2NbZ=41N=41L=218.75602 mf=1.370 MHzT=7.2969153300556E-7 s
2NbZ=41N=42L=437.51204 mf=0.685 MHzT=1.4593830660111E-6 s
2NbZ=41N=43L=875.02407 mf=0.343 MHzT=2.9187661320223E-6 s
2NbZ=41N=44L=1750.04815 mf=0.171 MHzT=5.8375322640445E-6 s
2NbZ=41N=45L=3500.09629 mf=0.086 MHzT=1.1675064528089E-5 s
2NbZ=41N=46L=7000.19258 mf=0.043 MHzT=2.3350129056178E-5 s
2NbZ=41N=47L=14000.38517 mf=0.021 MHzT=4.6700258112356E-5 s
2NbZ=41N=48L=28000.77034 mf=0.011 MHzT=9.3400516224712E-5 s
2NbZ=41N=49L=56001.54067 mf=0.005 MHzT=0.00018680103244942 s
2NbZ=41N=50L=112003.08135 mf=0.003 MHzT=0.00037360206489885 s
2NbZ=41N=51L=224006.16270 mf=0.001 MHzT=0.0007472041297977 s
2NbZ=41N=52L=448012.32540 mf=0.001 MHzT=0.0014944082595954 s
2NbZ=41N=53L=896024.65080 mf=0.000 MHzT=0.0029888165191908 s
2NbZ=41N=54L=1792049.30160 mf=0.000 MHzT=0.0059776330383816 s
2NbZ=41N=55L=3584098.60320 mf=0.000 MHzT=0.011955266076763 s
2NbZ=41N=56L=7168197.20639 mf=0.000 MHzT=0.023910532153526 s
2NbZ=41N=57L=14336394.41279 mf=0.000 MHzT=0.047821064307053 s
2MoZ=42N=17L=0.00001 mf=22444769.790 MHzT=4.4553809611149E-14 s
2MoZ=42N=18L=0.00003 mf=11222384.895 MHzT=8.9107619222297E-14 s
2MoZ=42N=19L=0.00005 mf=5611192.448 MHzT=1.7821523844459E-13 s
2MoZ=42N=20L=0.00011 mf=2805596.224 MHzT=3.5643047688919E-13 s
2MoZ=42N=21L=0.00021 mf=1402798.112 MHzT=7.1286095377838E-13 s
2MoZ=42N=22L=0.00043 mf=701399.056 MHzT=1.4257219075568E-12 s
2MoZ=42N=23L=0.00085 mf=350699.528 MHzT=2.8514438151135E-12 s
2MoZ=42N=24L=0.00171 mf=175349.764 MHzT=5.702887630227E-12 s
2MoZ=42N=25L=0.00342 mf=87674.882 MHzT=1.1405775260454E-11 s
2MoZ=42N=26L=0.00684 mf=43837.441 MHzT=2.2811550520908E-11 s
2MoZ=42N=27L=0.01368 mf=21918.720 MHzT=4.5623101041816E-11 s
2MoZ=42N=28L=0.02735 mf=10959.360 MHzT=9.1246202083632E-11 s
2MoZ=42N=29L=0.05471 mf=5479.680 MHzT=1.8249240416726E-10 s
2MoZ=42N=30L=0.10942 mf=2739.840 MHzT=3.6498480833453E-10 s
2MoZ=42N=31L=0.21884 mf=1369.920 MHzT=7.2996961666906E-10 s
2MoZ=42N=32L=0.43768 mf=684.960 MHzT=1.4599392333381E-9 s
2MoZ=42N=33L=0.87536 mf=342.480 MHzT=2.9198784666762E-9 s
2MoZ=42N=34L=1.75072 mf=171.240 MHzT=5.8397569333525E-9 s
2MoZ=42N=35L=3.50143 mf=85.620 MHzT=1.1679513866705E-8 s
2MoZ=42N=36L=7.00286 mf=42.810 MHzT=2.335902773341E-8 s
2MoZ=42N=37L=14.00572 mf=21.405 MHzT=4.671805546682E-8 s
2MoZ=42N=38L=28.01144 mf=10.703 MHzT=9.3436110933639E-8 s
2MoZ=42N=39L=56.02288 mf=5.351 MHzT=1.8687222186728E-7 s
2MoZ=42N=40L=112.04577 mf=2.676 MHzT=3.7374444373456E-7 s
2MoZ=42N=41L=224.09153 mf=1.338 MHzT=7.4748888746911E-7 s
2MoZ=42N=42L=448.18306 mf=0.669 MHzT=1.4949777749382E-6 s
2MoZ=42N=43L=896.36612 mf=0.334 MHzT=2.9899555498765E-6 s
2MoZ=42N=44L=1792.73225 mf=0.167 MHzT=5.9799110997529E-6 s
2MoZ=42N=45L=3585.46449 mf=0.084 MHzT=1.1959822199506E-5 s
2MoZ=42N=46L=7170.92899 mf=0.042 MHzT=2.3919644399012E-5 s
2MoZ=42N=47L=14341.85798 mf=0.021 MHzT=4.7839288798023E-5 s
2MoZ=42N=48L=28683.71596 mf=0.010 MHzT=9.5678577596047E-5 s
2MoZ=42N=49L=57367.43191 mf=0.005 MHzT=0.00019135715519209 s
2MoZ=42N=50L=114734.86382 mf=0.003 MHzT=0.00038271431038419 s
2MoZ=42N=51L=229469.72764 mf=0.001 MHzT=0.00076542862076837 s
2MoZ=42N=52L=458939.45529 mf=0.001 MHzT=0.0015308572415367 s
2MoZ=42N=53L=917878.91057 mf=0.000 MHzT=0.0030617144830735 s
2MoZ=42N=54L=1835757.82115 mf=0.000 MHzT=0.006123428966147 s
2MoZ=42N=55L=3671515.64230 mf=0.000 MHzT=0.012246857932294 s
2MoZ=42N=56L=7343031.28460 mf=0.000 MHzT=0.024493715864588 s
2MoZ=42N=57L=14686062.56920 mf=0.000 MHzT=0.048987431729176 s
2TcZ=43N=17L=0.00001 mf=21922798.400 MHzT=4.561461460189E-14 s
2TcZ=43N=18L=0.00003 mf=10961399.200 MHzT=9.122922920378E-14 s
2TcZ=43N=19L=0.00005 mf=5480699.600 MHzT=1.8245845840756E-13 s
2TcZ=43N=20L=0.00011 mf=2740349.800 MHzT=3.6491691681512E-13 s
2TcZ=43N=21L=0.00022 mf=1370174.900 MHzT=7.2983383363024E-13 s
2TcZ=43N=22L=0.00044 mf=685087.450 MHzT=1.4596676672605E-12 s
2TcZ=43N=23L=0.00088 mf=342543.725 MHzT=2.919335334521E-12 s
2TcZ=43N=24L=0.00175 mf=171271.862 MHzT=5.8386706690419E-12 s
2TcZ=43N=25L=0.00350 mf=85635.931 MHzT=1.1677341338084E-11 s
2TcZ=43N=26L=0.00700 mf=42817.966 MHzT=2.3354682676168E-11 s
2TcZ=43N=27L=0.01400 mf=21408.983 MHzT=4.6709365352336E-11 s
2TcZ=43N=28L=0.02801 mf=10704.491 MHzT=9.3418730704671E-11 s
2TcZ=43N=29L=0.05601 mf=5352.246 MHzT=1.8683746140934E-10 s
2TcZ=43N=30L=0.11202 mf=2676.123 MHzT=3.7367492281868E-10 s
2TcZ=43N=31L=0.22405 mf=1338.061 MHzT=7.4734984563737E-10 s
2TcZ=43N=32L=0.44810 mf=669.031 MHzT=1.4946996912747E-9 s
2TcZ=43N=33L=0.89620 mf=334.515 MHzT=2.9893993825495E-9 s
2TcZ=43N=34L=1.79240 mf=167.258 MHzT=5.9787987650989E-9 s
2TcZ=43N=35L=3.58480 mf=83.629 MHzT=1.1957597530198E-8 s
2TcZ=43N=36L=7.16960 mf=41.814 MHzT=2.3915195060396E-8 s
2TcZ=43N=37L=14.33919 mf=20.907 MHzT=4.7830390120792E-8 s
2TcZ=43N=38L=28.67838 mf=10.454 MHzT=9.5660780241583E-8 s
2TcZ=43N=39L=57.35676 mf=5.227 MHzT=1.9132156048317E-7 s
2TcZ=43N=40L=114.71352 mf=2.613 MHzT=3.8264312096633E-7 s
2TcZ=43N=41L=229.42704 mf=1.307 MHzT=7.6528624193266E-7 s
2TcZ=43N=42L=458.85409 mf=0.653 MHzT=1.5305724838653E-6 s
2TcZ=43N=43L=917.70817 mf=0.327 MHzT=3.0611449677307E-6 s
2TcZ=43N=44L=1835.41635 mf=0.163 MHzT=6.1222899354613E-6 s
2TcZ=43N=45L=3670.83270 mf=0.082 MHzT=1.2244579870923E-5 s
2TcZ=43N=46L=7341.66539 mf=0.041 MHzT=2.4489159741845E-5 s
2TcZ=43N=47L=14683.33079 mf=0.020 MHzT=4.8978319483691E-5 s
2TcZ=43N=48L=29366.66157 mf=0.010 MHzT=9.7956638967381E-5 s
2TcZ=43N=49L=58733.32315 mf=0.005 MHzT=0.00019591327793476 s
2TcZ=43N=50L=117466.64629 mf=0.003 MHzT=0.00039182655586952 s
2TcZ=43N=51L=234933.29259 mf=0.001 MHzT=0.00078365311173905 s
2TcZ=43N=52L=469866.58518 mf=0.001 MHzT=0.0015673062234781 s
2TcZ=43N=53L=939733.17035 mf=0.000 MHzT=0.0031346124469562 s
2TcZ=43N=54L=1879466.34070 mf=0.000 MHzT=0.0062692248939124 s
2TcZ=43N=55L=3758932.68140 mf=0.000 MHzT=0.012538449787825 s
2TcZ=43N=56L=7517865.36280 mf=0.000 MHzT=0.02507689957565 s
2TcZ=43N=57L=15035730.72561 mf=0.000 MHzT=0.050153799151299 s
2RuZ=44N=17L=0.00001 mf=21424552.982 MHzT=4.6675419592632E-14 s
2RuZ=44N=18L=0.00003 mf=10712276.491 MHzT=9.3350839185264E-14 s
2RuZ=44N=19L=0.00006 mf=5356138.245 MHzT=1.8670167837053E-13 s
2RuZ=44N=20L=0.00011 mf=2678069.123 MHzT=3.7340335674105E-13 s
2RuZ=44N=21L=0.00022 mf=1339034.561 MHzT=7.4680671348211E-13 s
2RuZ=44N=22L=0.00045 mf=669517.281 MHzT=1.4936134269642E-12 s
2RuZ=44N=23L=0.00090 mf=334758.640 MHzT=2.9872268539284E-12 s
2RuZ=44N=24L=0.00179 mf=167379.320 MHzT=5.9744537078569E-12 s
2RuZ=44N=25L=0.00358 mf=83689.660 MHzT=1.1948907415714E-11 s
2RuZ=44N=26L=0.00716 mf=41844.830 MHzT=2.3897814831427E-11 s
2RuZ=44N=27L=0.01433 mf=20922.415 MHzT=4.7795629662855E-11 s
2RuZ=44N=28L=0.02866 mf=10461.208 MHzT=9.559125932571E-11 s
2RuZ=44N=29L=0.05732 mf=5230.604 MHzT=1.9118251865142E-10 s
2RuZ=44N=30L=0.11463 mf=2615.302 MHzT=3.8236503730284E-10 s
2RuZ=44N=31L=0.22926 mf=1307.651 MHzT=7.6473007460568E-10 s
2RuZ=44N=32L=0.45852 mf=653.825 MHzT=1.5294601492114E-9 s
2RuZ=44N=33L=0.91704 mf=326.913 MHzT=3.0589202984227E-9 s
2RuZ=44N=34L=1.83408 mf=163.456 MHzT=6.1178405968454E-9 s
2RuZ=44N=35L=3.66816 mf=81.728 MHzT=1.2235681193691E-8 s
2RuZ=44N=36L=7.33633 mf=40.864 MHzT=2.4471362387382E-8 s
2RuZ=44N=37L=14.67266 mf=20.432 MHzT=4.8942724774763E-8 s
2RuZ=44N=38L=29.34532 mf=10.216 MHzT=9.7885449549527E-8 s
2RuZ=44N=39L=58.69064 mf=5.108 MHzT=1.9577089909905E-7 s
2RuZ=44N=40L=117.38128 mf=2.554 MHzT=3.9154179819811E-7 s
2RuZ=44N=41L=234.76256 mf=1.277 MHzT=7.8308359639622E-7 s
2RuZ=44N=42L=469.52511 mf=0.639 MHzT=1.5661671927924E-6 s
2RuZ=44N=43L=939.05022 mf=0.319 MHzT=3.1323343855849E-6 s
2RuZ=44N=44L=1878.10045 mf=0.160 MHzT=6.2646687711697E-6 s
2RuZ=44N=45L=3756.20090 mf=0.080 MHzT=1.2529337542339E-5 s
2RuZ=44N=46L=7512.40180 mf=0.040 MHzT=2.5058675084679E-5 s
2RuZ=44N=47L=15024.80360 mf=0.020 MHzT=5.0117350169358E-5 s
2RuZ=44N=48L=30049.60719 mf=0.010 MHzT=0.00010023470033872 s
2RuZ=44N=49L=60099.21438 mf=0.005 MHzT=0.00020046940067743 s
2RuZ=44N=50L=120198.42877 mf=0.002 MHzT=0.00040093880135486 s
2RuZ=44N=51L=240396.85753 mf=0.001 MHzT=0.00080187760270972 s
2RuZ=44N=52L=480793.71506 mf=0.001 MHzT=0.0016037552054194 s
2RuZ=44N=53L=961587.43013 mf=0.000 MHzT=0.0032075104108389 s
2RuZ=44N=54L=1923174.86025 mf=0.000 MHzT=0.0064150208216778 s
2RuZ=44N=55L=3846349.72050 mf=0.000 MHzT=0.012830041643356 s
2RuZ=44N=56L=7692699.44101 mf=0.000 MHzT=0.025660083286711 s
2RuZ=44N=57L=15385398.88202 mf=0.000 MHzT=0.051320166573422 s
2RhZ=45N=17L=0.00001 mf=20948451.804 MHzT=4.7736224583373E-14 s
2RhZ=45N=18L=0.00003 mf=10474225.902 MHzT=9.5472449166747E-14 s
2RhZ=45N=19L=0.00006 mf=5237112.951 MHzT=1.9094489833349E-13 s
2RhZ=45N=20L=0.00011 mf=2618556.476 MHzT=3.8188979666699E-13 s
2RhZ=45N=21L=0.00023 mf=1309278.238 MHzT=7.6377959333397E-13 s
2RhZ=45N=22L=0.00046 mf=654639.119 MHzT=1.5275591866679E-12 s
2RhZ=45N=23L=0.00092 mf=327319.559 MHzT=3.0551183733359E-12 s
2RhZ=45N=24L=0.00183 mf=163659.780 MHzT=6.1102367466718E-12 s
2RhZ=45N=25L=0.00366 mf=81829.890 MHzT=1.2220473493344E-11 s
2RhZ=45N=26L=0.00733 mf=40914.945 MHzT=2.4440946986687E-11 s
2RhZ=45N=27L=0.01465 mf=20457.472 MHzT=4.8881893973374E-11 s
2RhZ=45N=28L=0.02931 mf=10228.736 MHzT=9.7763787946749E-11 s
2RhZ=45N=29L=0.05862 mf=5114.368 MHzT=1.955275758935E-10 s
2RhZ=45N=30L=0.11724 mf=2557.184 MHzT=3.9105515178699E-10 s
2RhZ=45N=31L=0.23447 mf=1278.592 MHzT=7.8211030357399E-10 s
2RhZ=45N=32L=0.46894 mf=639.296 MHzT=1.564220607148E-9 s
2RhZ=45N=33L=0.93788 mf=319.648 MHzT=3.128441214296E-9 s
2RhZ=45N=34L=1.87577 mf=159.824 MHzT=6.2568824285919E-9 s
2RhZ=45N=35L=3.75153 mf=79.912 MHzT=1.2513764857184E-8 s
2RhZ=45N=36L=7.50306 mf=39.956 MHzT=2.5027529714368E-8 s
2RhZ=45N=37L=15.00613 mf=19.978 MHzT=5.0055059428735E-8 s
2RhZ=45N=38L=30.01226 mf=9.989 MHzT=1.0011011885747E-7 s
2RhZ=45N=39L=60.02452 mf=4.995 MHzT=2.0022023771494E-7 s
2RhZ=45N=40L=120.04903 mf=2.497 MHzT=4.0044047542988E-7 s
2RhZ=45N=41L=240.09807 mf=1.249 MHzT=8.0088095085977E-7 s
2RhZ=45N=42L=480.19614 mf=0.624 MHzT=1.6017619017195E-6 s
2RhZ=45N=43L=960.39228 mf=0.312 MHzT=3.2035238034391E-6 s
2RhZ=45N=44L=1920.78455 mf=0.156 MHzT=6.4070476068781E-6 s
2RhZ=45N=45L=3841.56910 mf=0.078 MHzT=1.2814095213756E-5 s
2RhZ=45N=46L=7683.13820 mf=0.039 MHzT=2.5628190427512E-5 s
2RhZ=45N=47L=15366.27640 mf=0.020 MHzT=5.1256380855025E-5 s
2RhZ=45N=48L=30732.55281 mf=0.010 MHzT=0.00010251276171005 s
2RhZ=45N=49L=61465.10562 mf=0.005 MHzT=0.0002050255234201 s
2RhZ=45N=50L=122930.21124 mf=0.002 MHzT=0.0004100510468402 s
2RhZ=45N=51L=245860.42248 mf=0.001 MHzT=0.0008201020936804 s
2RhZ=45N=52L=491720.84495 mf=0.001 MHzT=0.0016402041873608 s
2RhZ=45N=53L=983441.68990 mf=0.000 MHzT=0.0032804083747216 s
2RhZ=45N=54L=1966883.37980 mf=0.000 MHzT=0.0065608167494432 s
2RhZ=45N=55L=3933766.75961 mf=0.000 MHzT=0.013121633498886 s
2RhZ=45N=56L=7867533.51921 mf=0.000 MHzT=0.026243266997773 s
2RhZ=45N=57L=15735067.03843 mf=0.000 MHzT=0.052486533995546 s
2PdZ=46N=17L=0.00001 mf=20493050.678 MHzT=4.8797029574115E-14 s
2PdZ=46N=18L=0.00003 mf=10246525.339 MHzT=9.759405914823E-14 s
2PdZ=46N=19L=0.00006 mf=5123262.670 MHzT=1.9518811829646E-13 s
2PdZ=46N=20L=0.00012 mf=2561631.335 MHzT=3.9037623659292E-13 s
2PdZ=46N=21L=0.00023 mf=1280815.667 MHzT=7.8075247318584E-13 s
2PdZ=46N=22L=0.00047 mf=640407.834 MHzT=1.5615049463717E-12 s
2PdZ=46N=23L=0.00094 mf=320203.917 MHzT=3.1230098927434E-12 s
2PdZ=46N=24L=0.00187 mf=160101.958 MHzT=6.2460197854867E-12 s
2PdZ=46N=25L=0.00375 mf=80050.979 MHzT=1.2492039570973E-11 s
2PdZ=46N=26L=0.00749 mf=40025.490 MHzT=2.4984079141947E-11 s
2PdZ=46N=27L=0.01498 mf=20012.745 MHzT=4.9968158283894E-11 s
2PdZ=46N=28L=0.02996 mf=10006.372 MHzT=9.9936316567788E-11 s
2PdZ=46N=29L=0.05992 mf=5003.186 MHzT=1.9987263313558E-10 s
2PdZ=46N=30L=0.11984 mf=2501.593 MHzT=3.9974526627115E-10 s
2PdZ=46N=31L=0.23968 mf=1250.797 MHzT=7.994905325423E-10 s
2PdZ=46N=32L=0.47936 mf=625.398 MHzT=1.5989810650846E-9 s
2PdZ=46N=33L=0.95872 mf=312.699 MHzT=3.1979621301692E-9 s
2PdZ=46N=34L=1.91745 mf=156.350 MHzT=6.3959242603384E-9 s
2PdZ=46N=35L=3.83490 mf=78.175 MHzT=1.2791848520677E-8 s
2PdZ=46N=36L=7.66980 mf=39.087 MHzT=2.5583697041354E-8 s
2PdZ=46N=37L=15.33960 mf=19.544 MHzT=5.1167394082707E-8 s
2PdZ=46N=38L=30.67920 mf=9.772 MHzT=1.0233478816541E-7 s
2PdZ=46N=39L=61.35840 mf=4.886 MHzT=2.0466957633083E-7 s
2PdZ=46N=40L=122.71679 mf=2.443 MHzT=4.0933915266166E-7 s
2PdZ=46N=41L=245.43358 mf=1.221 MHzT=8.1867830532332E-7 s
2PdZ=46N=42L=490.86716 mf=0.611 MHzT=1.6373566106466E-6 s
2PdZ=46N=43L=981.73433 mf=0.305 MHzT=3.2747132212933E-6 s
2PdZ=46N=44L=1963.46865 mf=0.153 MHzT=6.5494264425865E-6 s
2PdZ=46N=45L=3926.93730 mf=0.076 MHzT=1.3098852885173E-5 s
2PdZ=46N=46L=7853.87461 mf=0.038 MHzT=2.6197705770346E-5 s
2PdZ=46N=47L=15707.74921 mf=0.019 MHzT=5.2395411540692E-5 s
2PdZ=46N=48L=31415.49843 mf=0.010 MHzT=0.00010479082308138 s
2PdZ=46N=49L=62830.99685 mf=0.005 MHzT=0.00020958164616277 s
2PdZ=46N=50L=125661.99371 mf=0.002 MHzT=0.00041916329232554 s
2PdZ=46N=51L=251323.98742 mf=0.001 MHzT=0.00083832658465108 s
2PdZ=46N=52L=502647.97484 mf=0.001 MHzT=0.0016766531693022 s
2PdZ=46N=53L=1005295.94968 mf=0.000 MHzT=0.0033533063386043 s
2PdZ=46N=54L=2010591.89935 mf=0.000 MHzT=0.0067066126772086 s
2PdZ=46N=55L=4021183.79871 mf=0.000 MHzT=0.013413225354417 s
2PdZ=46N=56L=8042367.59742 mf=0.000 MHzT=0.026826450708834 s
2PdZ=46N=57L=16084735.19483 mf=0.000 MHzT=0.053652901417669 s
2AgZ=47N=17L=0.00001 mf=20057028.323 MHzT=4.9857834564857E-14 s
2AgZ=47N=18L=0.00003 mf=10028514.162 MHzT=9.9715669129713E-14 s
2AgZ=47N=19L=0.00006 mf=5014257.081 MHzT=1.9943133825943E-13 s
2AgZ=47N=20L=0.00012 mf=2507128.540 MHzT=3.9886267651885E-13 s
2AgZ=47N=21L=0.00024 mf=1253564.270 MHzT=7.9772535303771E-13 s
2AgZ=47N=22L=0.00048 mf=626782.135 MHzT=1.5954507060754E-12 s
2AgZ=47N=23L=0.00096 mf=313391.068 MHzT=3.1909014121508E-12 s
2AgZ=47N=24L=0.00191 mf=156695.534 MHzT=6.3818028243017E-12 s
2AgZ=47N=25L=0.00383 mf=78347.767 MHzT=1.2763605648603E-11 s
2AgZ=47N=26L=0.00765 mf=39173.883 MHzT=2.5527211297207E-11 s
2AgZ=47N=27L=0.01531 mf=19586.942 MHzT=5.1054422594413E-11 s
2AgZ=47N=28L=0.03061 mf=9793.471 MHzT=1.0210884518883E-10 s
2AgZ=47N=29L=0.06122 mf=4896.735 MHzT=2.0421769037765E-10 s
2AgZ=47N=30L=0.12245 mf=2448.368 MHzT=4.0843538075531E-10 s
2AgZ=47N=31L=0.24489 mf=1224.184 MHzT=8.1687076151061E-10 s
2AgZ=47N=32L=0.48978 mf=612.092 MHzT=1.6337415230212E-9 s
2AgZ=47N=33L=0.97957 mf=306.046 MHzT=3.2674830460424E-9 s
2AgZ=47N=34L=1.95913 mf=153.023 MHzT=6.5349660920849E-9 s
2AgZ=47N=35L=3.91827 mf=76.511 MHzT=1.306993218417E-8 s
2AgZ=47N=36L=7.83653 mf=38.256 MHzT=2.613986436834E-8 s
2AgZ=47N=37L=15.67307 mf=19.128 MHzT=5.2279728736679E-8 s
2AgZ=47N=38L=31.34614 mf=9.564 MHzT=1.0455945747336E-7 s
2AgZ=47N=39L=62.69227 mf=4.782 MHzT=2.0911891494672E-7 s
2AgZ=47N=40L=125.38455 mf=2.391 MHzT=4.1823782989343E-7 s
2AgZ=47N=41L=250.76909 mf=1.195 MHzT=8.3647565978687E-7 s
2AgZ=47N=42L=501.53819 mf=0.598 MHzT=1.6729513195737E-6 s
2AgZ=47N=43L=1003.07638 mf=0.299 MHzT=3.3459026391475E-6 s
2AgZ=47N=44L=2006.15275 mf=0.149 MHzT=6.6918052782949E-6 s
2AgZ=47N=45L=4012.30551 mf=0.075 MHzT=1.338361055659E-5 s
2AgZ=47N=46L=8024.61101 mf=0.037 MHzT=2.676722111318E-5 s
2AgZ=47N=47L=16049.22202 mf=0.019 MHzT=5.3534442226359E-5 s
2AgZ=47N=48L=32098.44405 mf=0.009 MHzT=0.00010706888445272 s
2AgZ=47N=49L=64196.88809 mf=0.005 MHzT=0.00021413776890544 s
2AgZ=47N=50L=128393.77618 mf=0.002 MHzT=0.00042827553781088 s
2AgZ=47N=51L=256787.55236 mf=0.001 MHzT=0.00085655107562175 s
2AgZ=47N=52L=513575.10473 mf=0.001 MHzT=0.0017131021512435 s
2AgZ=47N=53L=1027150.20945 mf=0.000 MHzT=0.003426204302487 s
2AgZ=47N=54L=2054300.41891 mf=0.000 MHzT=0.006852408604974 s
2AgZ=47N=55L=4108600.83781 mf=0.000 MHzT=0.013704817209948 s
2AgZ=47N=56L=8217201.67562 mf=0.000 MHzT=0.027409634419896 s
2AgZ=47N=57L=16434403.35124 mf=0.000 MHzT=0.054819268839792 s
2CdZ=48N=17L=0.00002 mf=19639173.566 MHzT=5.0918639555598E-14 s
2CdZ=48N=18L=0.00003 mf=9819586.783 MHzT=1.018372791112E-13 s
2CdZ=48N=19L=0.00006 mf=4909793.392 MHzT=2.0367455822239E-13 s
2CdZ=48N=20L=0.00012 mf=2454896.696 MHzT=4.0734911644479E-13 s
2CdZ=48N=21L=0.00024 mf=1227448.348 MHzT=8.1469823288957E-13 s
2CdZ=48N=22L=0.00049 mf=613724.174 MHzT=1.6293964657791E-12 s
2CdZ=48N=23L=0.00098 mf=306862.087 MHzT=3.2587929315583E-12 s
2CdZ=48N=24L=0.00195 mf=153431.043 MHzT=6.5175858631166E-12 s
2CdZ=48N=25L=0.00391 mf=76715.522 MHzT=1.3035171726233E-11 s
2CdZ=48N=26L=0.00782 mf=38357.761 MHzT=2.6070343452466E-11 s
2CdZ=48N=27L=0.01563 mf=19178.880 MHzT=5.2140686904933E-11 s
2CdZ=48N=28L=0.03126 mf=9589.440 MHzT=1.0428137380987E-10 s
2CdZ=48N=29L=0.06253 mf=4794.720 MHzT=2.0856274761973E-10 s
2CdZ=48N=30L=0.12505 mf=2397.360 MHzT=4.1712549523946E-10 s
2CdZ=48N=31L=0.25010 mf=1198.680 MHzT=8.3425099047892E-10 s
2CdZ=48N=32L=0.50020 mf=599.340 MHzT=1.6685019809578E-9 s
2CdZ=48N=33L=1.00041 mf=299.670 MHzT=3.3370039619157E-9 s
2CdZ=48N=34L=2.00082 mf=149.835 MHzT=6.6740079238314E-9 s
2CdZ=48N=35L=4.00163 mf=74.918 MHzT=1.3348015847663E-8 s
2CdZ=48N=36L=8.00327 mf=37.459 MHzT=2.6696031695326E-8 s
2CdZ=48N=37L=16.00654 mf=18.729 MHzT=5.3392063390651E-8 s
2CdZ=48N=38L=32.01308 mf=9.365 MHzT=1.067841267813E-7 s
2CdZ=48N=39L=64.02615 mf=4.682 MHzT=2.135682535626E-7 s
2CdZ=48N=40L=128.05230 mf=2.341 MHzT=4.2713650712521E-7 s
2CdZ=48N=41L=256.10461 mf=1.171 MHzT=8.5427301425042E-7 s
2CdZ=48N=42L=512.20921 mf=0.585 MHzT=1.7085460285008E-6 s
2CdZ=48N=43L=1024.41843 mf=0.293 MHzT=3.4170920570017E-6 s
2CdZ=48N=44L=2048.83685 mf=0.146 MHzT=6.8341841140033E-6 s
2CdZ=48N=45L=4097.67371 mf=0.073 MHzT=1.3668368228007E-5 s
2CdZ=48N=46L=8195.34742 mf=0.037 MHzT=2.7336736456013E-5 s
2CdZ=48N=47L=16390.69483 mf=0.018 MHzT=5.4673472912027E-5 s
2CdZ=48N=48L=32781.38966 mf=0.009 MHzT=0.00010934694582405 s
2CdZ=48N=49L=65562.77933 mf=0.005 MHzT=0.00021869389164811 s
2CdZ=48N=50L=131125.55865 mf=0.002 MHzT=0.00043738778329621 s
2CdZ=48N=51L=262251.11731 mf=0.001 MHzT=0.00087477556659243 s
2CdZ=48N=52L=524502.23461 mf=0.001 MHzT=0.0017495511331849 s
2CdZ=48N=53L=1049004.46923 mf=0.000 MHzT=0.0034991022663697 s
2CdZ=48N=54L=2098008.93846 mf=0.000 MHzT=0.0069982045327394 s
2CdZ=48N=55L=4196017.87691 mf=0.000 MHzT=0.013996409065479 s
2CdZ=48N=56L=8392035.75383 mf=0.000 MHzT=0.027992818130958 s
2CdZ=48N=57L=16784071.50765 mf=0.000 MHzT=0.055985636261915 s
2InZ=49N=17L=0.00002 mf=19238374.106 MHzT=5.197944454634E-14 s
2InZ=49N=18L=0.00003 mf=9619187.053 MHzT=1.0395888909268E-13 s
2InZ=49N=19L=0.00006 mf=4809593.526 MHzT=2.0791777818536E-13 s
2InZ=49N=20L=0.00012 mf=2404796.763 MHzT=4.1583555637072E-13 s
2InZ=49N=21L=0.00025 mf=1202398.382 MHzT=8.3167111274144E-13 s
2InZ=49N=22L=0.00050 mf=601199.191 MHzT=1.6633422254829E-12 s
2InZ=49N=23L=0.00100 mf=300599.595 MHzT=3.3266844509658E-12 s
2InZ=49N=24L=0.00199 mf=150299.798 MHzT=6.6533689019315E-12 s
2InZ=49N=25L=0.00399 mf=75149.899 MHzT=1.3306737803863E-11 s
2InZ=49N=26L=0.00798 mf=37574.949 MHzT=2.6613475607726E-11 s
2InZ=49N=27L=0.01596 mf=18787.475 MHzT=5.3226951215452E-11 s
2InZ=49N=28L=0.03191 mf=9393.737 MHzT=1.064539024309E-10 s
2InZ=49N=29L=0.06383 mf=4696.869 MHzT=2.1290780486181E-10 s
2InZ=49N=30L=0.12766 mf=2348.434 MHzT=4.2581560972362E-10 s
2InZ=49N=31L=0.25531 mf=1174.217 MHzT=8.5163121944723E-10 s
2InZ=49N=32L=0.51063 mf=587.109 MHzT=1.7032624388945E-9 s
2InZ=49N=33L=1.02125 mf=293.554 MHzT=3.4065248777889E-9 s
2InZ=49N=34L=2.04250 mf=146.777 MHzT=6.8130497555779E-9 s
2InZ=49N=35L=4.08500 mf=73.389 MHzT=1.3626099511156E-8 s
2InZ=49N=36L=8.17000 mf=36.694 MHzT=2.7252199022311E-8 s
2InZ=49N=37L=16.34001 mf=18.347 MHzT=5.4504398044623E-8 s
2InZ=49N=38L=32.68001 mf=9.174 MHzT=1.0900879608925E-7 s
2InZ=49N=39L=65.36003 mf=4.587 MHzT=2.1801759217849E-7 s
2InZ=49N=40L=130.72006 mf=2.293 MHzT=4.3603518435698E-7 s
2InZ=49N=41L=261.44012 mf=1.147 MHzT=8.7207036871397E-7 s
2InZ=49N=42L=522.88024 mf=0.573 MHzT=1.7441407374279E-6 s
2InZ=49N=43L=1045.76048 mf=0.287 MHzT=3.4882814748559E-6 s
2InZ=49N=44L=2091.52096 mf=0.143 MHzT=6.9765629497117E-6 s
2InZ=49N=45L=4183.04191 mf=0.072 MHzT=1.3953125899423E-5 s
2InZ=49N=46L=8366.08382 mf=0.036 MHzT=2.7906251798847E-5 s
2InZ=49N=47L=16732.16764 mf=0.018 MHzT=5.5812503597694E-5 s
2InZ=49N=48L=33464.33528 mf=0.009 MHzT=0.00011162500719539 s
2InZ=49N=49L=66928.67056 mf=0.004 MHzT=0.00022325001439078 s
2InZ=49N=50L=133857.34113 mf=0.002 MHzT=0.00044650002878155 s
2InZ=49N=51L=267714.68225 mf=0.001 MHzT=0.0008930000575631 s
2InZ=49N=52L=535429.36450 mf=0.001 MHzT=0.0017860001151262 s
2InZ=49N=53L=1070858.72900 mf=0.000 MHzT=0.0035720002302524 s
2InZ=49N=54L=2141717.45801 mf=0.000 MHzT=0.0071440004605048 s
2InZ=49N=55L=4283434.91602 mf=0.000 MHzT=0.01428800092101 s
2InZ=49N=56L=8566869.83203 mf=0.000 MHzT=0.028576001842019 s
2InZ=49N=57L=17133739.66406 mf=0.000 MHzT=0.057152003684039 s
2SnZ=50N=17L=0.00002 mf=18853606.624 MHzT=5.3040249537082E-14 s
2SnZ=50N=18L=0.00003 mf=9426803.312 MHzT=1.0608049907416E-13 s
2SnZ=50N=19L=0.00006 mf=4713401.656 MHzT=2.1216099814833E-13 s
2SnZ=50N=20L=0.00013 mf=2356700.828 MHzT=4.2432199629665E-13 s
2SnZ=50N=21L=0.00025 mf=1178350.414 MHzT=8.486439925933E-13 s
2SnZ=50N=22L=0.00051 mf=589175.207 MHzT=1.6972879851866E-12 s
2SnZ=50N=23L=0.00102 mf=294587.603 MHzT=3.3945759703732E-12 s
2SnZ=50N=24L=0.00204 mf=147293.802 MHzT=6.7891519407464E-12 s
2SnZ=50N=25L=0.00407 mf=73646.901 MHzT=1.3578303881493E-11 s
2SnZ=50N=26L=0.00814 mf=36823.450 MHzT=2.7156607762986E-11 s
2SnZ=50N=27L=0.01628 mf=18411.725 MHzT=5.4313215525972E-11 s
2SnZ=50N=28L=0.03257 mf=9205.863 MHzT=1.0862643105194E-10 s
2SnZ=50N=29L=0.06513 mf=4602.931 MHzT=2.1725286210389E-10 s
2SnZ=50N=30L=0.13026 mf=2301.466 MHzT=4.3450572420777E-10 s
2SnZ=50N=31L=0.26052 mf=1150.733 MHzT=8.6901144841554E-10 s
2SnZ=50N=32L=0.52105 mf=575.366 MHzT=1.7380228968311E-9 s
2SnZ=50N=33L=1.04209 mf=287.683 MHzT=3.4760457936622E-9 s
2SnZ=50N=34L=2.08418 mf=143.842 MHzT=6.9520915873244E-9 s
2SnZ=50N=35L=4.16837 mf=71.921 MHzT=1.3904183174649E-8 s
2SnZ=50N=36L=8.33674 mf=35.960 MHzT=2.7808366349297E-8 s
2SnZ=50N=37L=16.67348 mf=17.980 MHzT=5.5616732698595E-8 s
2SnZ=50N=38L=33.34695 mf=8.990 MHzT=1.1123346539719E-7 s
2SnZ=50N=39L=66.69391 mf=4.495 MHzT=2.2246693079438E-7 s
2SnZ=50N=40L=133.38782 mf=2.248 MHzT=4.4493386158876E-7 s
2SnZ=50N=41L=266.77563 mf=1.124 MHzT=8.8986772317752E-7 s
2SnZ=50N=42L=533.55126 mf=0.562 MHzT=1.779735446355E-6 s
2SnZ=50N=43L=1067.10253 mf=0.281 MHzT=3.5594708927101E-6 s
2SnZ=50N=44L=2134.20506 mf=0.140 MHzT=7.1189417854201E-6 s
2SnZ=50N=45L=4268.41011 mf=0.070 MHzT=1.423788357084E-5 s
2SnZ=50N=46L=8536.82022 mf=0.035 MHzT=2.8475767141681E-5 s
2SnZ=50N=47L=17073.64045 mf=0.018 MHzT=5.6951534283361E-5 s
2SnZ=50N=48L=34147.28090 mf=0.009 MHzT=0.00011390306856672 s
2SnZ=50N=49L=68294.56180 mf=0.004 MHzT=0.00022780613713344 s
2SnZ=50N=50L=136589.12360 mf=0.002 MHzT=0.00045561227426689 s
2SnZ=50N=51L=273178.24719 mf=0.001 MHzT=0.00091122454853378 s
2SnZ=50N=52L=546356.49439 mf=0.001 MHzT=0.0018224490970676 s
2SnZ=50N=53L=1092712.98878 mf=0.000 MHzT=0.0036448981941351 s
2SnZ=50N=54L=2185425.97756 mf=0.000 MHzT=0.0072897963882702 s
2SnZ=50N=55L=4370851.95512 mf=0.000 MHzT=0.01457959277654 s
2SnZ=50N=56L=8741703.91024 mf=0.000 MHzT=0.029159185553081 s
2SnZ=50N=57L=17483407.82047 mf=0.000 MHzT=0.058318371106162 s
2SbZ=51N=17L=0.00002 mf=18483928.063 MHzT=5.4101054527823E-14 s
2SbZ=51N=18L=0.00003 mf=9241964.031 MHzT=1.0820210905565E-13 s
2SbZ=51N=19L=0.00006 mf=4620982.016 MHzT=2.1640421811129E-13 s
2SbZ=51N=20L=0.00013 mf=2310491.008 MHzT=4.3280843622259E-13 s
2SbZ=51N=21L=0.00026 mf=1155245.504 MHzT=8.6561687244517E-13 s
2SbZ=51N=22L=0.00052 mf=577622.752 MHzT=1.7312337448903E-12 s
2SbZ=51N=23L=0.00104 mf=288811.376 MHzT=3.4624674897807E-12 s
2SbZ=51N=24L=0.00208 mf=144405.688 MHzT=6.9249349795614E-12 s
2SbZ=51N=25L=0.00415 mf=72202.844 MHzT=1.3849869959123E-11 s
2SbZ=51N=26L=0.00830 mf=36101.422 MHzT=2.7699739918245E-11 s
2SbZ=51N=27L=0.01661 mf=18050.711 MHzT=5.5399479836491E-11 s
2SbZ=51N=28L=0.03322 mf=9025.355 MHzT=1.1079895967298E-10 s
2SbZ=51N=29L=0.06643 mf=4512.678 MHzT=2.2159791934596E-10 s
2SbZ=51N=30L=0.13287 mf=2256.339 MHzT=4.4319583869193E-10 s
2SbZ=51N=31L=0.26573 mf=1128.169 MHzT=8.8639167738385E-10 s
2SbZ=51N=32L=0.53147 mf=564.085 MHzT=1.7727833547677E-9 s
2SbZ=51N=33L=1.06293 mf=282.042 MHzT=3.5455667095354E-9 s
2SbZ=51N=34L=2.12587 mf=141.021 MHzT=7.0911334190708E-9 s
2SbZ=51N=35L=4.25174 mf=70.511 MHzT=1.4182266838142E-8 s
2SbZ=51N=36L=8.50347 mf=35.255 MHzT=2.8364533676283E-8 s
2SbZ=51N=37L=17.00695 mf=17.628 MHzT=5.6729067352567E-8 s
2SbZ=51N=38L=34.01389 mf=8.814 MHzT=1.1345813470513E-7 s
2SbZ=51N=39L=68.02779 mf=4.407 MHzT=2.2691626941027E-7 s
2SbZ=51N=40L=136.05557 mf=2.203 MHzT=4.5383253882053E-7 s
2SbZ=51N=41L=272.11114 mf=1.102 MHzT=9.0766507764107E-7 s
2SbZ=51N=42L=544.22229 mf=0.551 MHzT=1.8153301552821E-6 s
2SbZ=51N=43L=1088.44458 mf=0.275 MHzT=3.6306603105643E-6 s
2SbZ=51N=44L=2176.88916 mf=0.138 MHzT=7.2613206211285E-6 s
2SbZ=51N=45L=4353.77831 mf=0.069 MHzT=1.4522641242257E-5 s
2SbZ=51N=46L=8707.55663 mf=0.034 MHzT=2.9045282484514E-5 s
2SbZ=51N=47L=17415.11326 mf=0.017 MHzT=5.8090564969028E-5 s
2SbZ=51N=48L=34830.22652 mf=0.009 MHzT=0.00011618112993806 s
2SbZ=51N=49L=69660.45303 mf=0.004 MHzT=0.00023236225987611 s
2SbZ=51N=50L=139320.90607 mf=0.002 MHzT=0.00046472451975223 s
2SbZ=51N=51L=278641.81214 mf=0.001 MHzT=0.00092944903950445 s
2SbZ=51N=52L=557283.62428 mf=0.001 MHzT=0.0018588980790089 s
2SbZ=51N=53L=1114567.24856 mf=0.000 MHzT=0.0037177961580178 s
2SbZ=51N=54L=2229134.49711 mf=0.000 MHzT=0.0074355923160356 s
2SbZ=51N=55L=4458268.99422 mf=0.000 MHzT=0.014871184632071 s
2SbZ=51N=56L=8916537.98844 mf=0.000 MHzT=0.029742369264142 s
2SbZ=51N=57L=17833075.97688 mf=0.000 MHzT=0.059484738528285 s
2TeZ=52N=17L=0.00002 mf=18128467.907 MHzT=5.5161859518565E-14 s
2TeZ=52N=18L=0.00003 mf=9064233.954 MHzT=1.1032371903713E-13 s
2TeZ=52N=19L=0.00007 mf=4532116.977 MHzT=2.2064743807426E-13 s
2TeZ=52N=20L=0.00013 mf=2266058.488 MHzT=4.4129487614852E-13 s
2TeZ=52N=21L=0.00026 mf=1133029.244 MHzT=8.8258975229704E-13 s
2TeZ=52N=22L=0.00053 mf=566514.622 MHzT=1.7651795045941E-12 s
2TeZ=52N=23L=0.00106 mf=283257.311 MHzT=3.5303590091881E-12 s
2TeZ=52N=24L=0.00212 mf=141628.656 MHzT=7.0607180183763E-12 s
2TeZ=52N=25L=0.00423 mf=70814.328 MHzT=1.4121436036753E-11 s
2TeZ=52N=26L=0.00847 mf=35407.164 MHzT=2.8242872073505E-11 s
2TeZ=52N=27L=0.01693 mf=17703.582 MHzT=5.648574414701E-11 s
2TeZ=52N=28L=0.03387 mf=8851.791 MHzT=1.1297148829402E-10 s
2TeZ=52N=29L=0.06774 mf=4425.895 MHzT=2.2594297658804E-10 s
2TeZ=52N=30L=0.13547 mf=2212.948 MHzT=4.5188595317608E-10 s
2TeZ=52N=31L=0.27094 mf=1106.474 MHzT=9.0377190635217E-10 s
2TeZ=52N=32L=0.54189 mf=553.237 MHzT=1.8075438127043E-9 s
2TeZ=52N=33L=1.08378 mf=276.618 MHzT=3.6150876254087E-9 s
2TeZ=52N=34L=2.16755 mf=138.309 MHzT=7.2301752508173E-9 s
2TeZ=52N=35L=4.33510 mf=69.155 MHzT=1.4460350501635E-8 s
2TeZ=52N=36L=8.67021 mf=34.577 MHzT=2.8920701003269E-8 s
2TeZ=52N=37L=17.34042 mf=17.289 MHzT=5.7841402006539E-8 s
2TeZ=52N=38L=34.68083 mf=8.644 MHzT=1.1568280401308E-7 s
2TeZ=52N=39L=69.36166 mf=4.322 MHzT=2.3136560802615E-7 s
2TeZ=52N=40L=138.72333 mf=2.161 MHzT=4.6273121605231E-7 s
2TeZ=52N=41L=277.44666 mf=1.081 MHzT=9.2546243210462E-7 s
2TeZ=52N=42L=554.89331 mf=0.540 MHzT=1.8509248642092E-6 s
2TeZ=52N=43L=1109.78663 mf=0.270 MHzT=3.7018497284185E-6 s
2TeZ=52N=44L=2219.57326 mf=0.135 MHzT=7.4036994568369E-6 s
2TeZ=52N=45L=4439.14652 mf=0.068 MHzT=1.4807398913674E-5 s
2TeZ=52N=46L=8878.29303 mf=0.034 MHzT=2.9614797827348E-5 s
2TeZ=52N=47L=17756.58607 mf=0.017 MHzT=5.9229595654696E-5 s
2TeZ=52N=48L=35513.17214 mf=0.008 MHzT=0.00011845919130939 s
2TeZ=52N=49L=71026.34427 mf=0.004 MHzT=0.00023691838261878 s
2TeZ=52N=50L=142052.68854 mf=0.002 MHzT=0.00047383676523756 s
2TeZ=52N=51L=284105.37708 mf=0.001 MHzT=0.00094767353047513 s
2TeZ=52N=52L=568210.75417 mf=0.001 MHzT=0.0018953470609503 s
2TeZ=52N=53L=1136421.50833 mf=0.000 MHzT=0.0037906941219005 s
2TeZ=52N=54L=2272843.01666 mf=0.000 MHzT=0.007581388243801 s
2TeZ=52N=55L=4545686.03332 mf=0.000 MHzT=0.015162776487602 s
2TeZ=52N=56L=9091372.06665 mf=0.000 MHzT=0.030325552975204 s
2TeZ=52N=57L=18182744.13329 mf=0.000 MHzT=0.060651105950408 s
2JZ=53N=17L=0.00002 mf=17786421.343 MHzT=5.6222664509306E-14 s
2JZ=53N=18L=0.00003 mf=8893210.672 MHzT=1.1244532901861E-13 s
2JZ=53N=19L=0.00007 mf=4446605.336 MHzT=2.2489065803723E-13 s
2JZ=53N=20L=0.00013 mf=2223302.668 MHzT=4.4978131607445E-13 s
2JZ=53N=21L=0.00027 mf=1111651.334 MHzT=8.995626321489E-13 s
2JZ=53N=22L=0.00054 mf=555825.667 MHzT=1.7991252642978E-12 s
2JZ=53N=23L=0.00108 mf=277912.833 MHzT=3.5982505285956E-12 s
2JZ=53N=24L=0.00216 mf=138956.417 MHzT=7.1965010571912E-12 s
2JZ=53N=25L=0.00431 mf=69478.208 MHzT=1.4393002114382E-11 s
2JZ=53N=26L=0.00863 mf=34739.104 MHzT=2.8786004228765E-11 s
2JZ=53N=27L=0.01726 mf=17369.552 MHzT=5.757200845753E-11 s
2JZ=53N=28L=0.03452 mf=8684.776 MHzT=1.1514401691506E-10 s
2JZ=53N=29L=0.06904 mf=4342.388 MHzT=2.3028803383012E-10 s
2JZ=53N=30L=0.13808 mf=2171.194 MHzT=4.6057606766024E-10 s
2JZ=53N=31L=0.27615 mf=1085.597 MHzT=9.2115213532048E-10 s
2JZ=53N=32L=0.55231 mf=542.799 MHzT=1.842304270641E-9 s
2JZ=53N=33L=1.10462 mf=271.399 MHzT=3.6846085412819E-9 s
2JZ=53N=34L=2.20924 mf=135.700 MHzT=7.3692170825638E-9 s
2JZ=53N=35L=4.41847 mf=67.850 MHzT=1.4738434165128E-8 s
2JZ=53N=36L=8.83694 mf=33.925 MHzT=2.9476868330255E-8 s
2JZ=53N=37L=17.67389 mf=16.962 MHzT=5.8953736660511E-8 s
2JZ=53N=38L=35.34777 mf=8.481 MHzT=1.1790747332102E-7 s
2JZ=53N=39L=70.69554 mf=4.241 MHzT=2.3581494664204E-7 s
2JZ=53N=40L=141.39108 mf=2.120 MHzT=4.7162989328408E-7 s
2JZ=53N=41L=282.78217 mf=1.060 MHzT=9.4325978656817E-7 s
2JZ=53N=42L=565.56434 mf=0.530 MHzT=1.8865195731363E-6 s
2JZ=53N=43L=1131.12868 mf=0.265 MHzT=3.7730391462727E-6 s
2JZ=53N=44L=2262.25736 mf=0.133 MHzT=7.5460782925453E-6 s
2JZ=53N=45L=4524.51472 mf=0.066 MHzT=1.5092156585091E-5 s
2JZ=53N=46L=9049.02944 mf=0.033 MHzT=3.0184313170181E-5 s
2JZ=53N=47L=18098.05888 mf=0.017 MHzT=6.0368626340363E-5 s
2JZ=53N=48L=36196.11775 mf=0.008 MHzT=0.00012073725268073 s
2JZ=53N=49L=72392.23551 mf=0.004 MHzT=0.00024147450536145 s
2JZ=53N=50L=144784.47101 mf=0.002 MHzT=0.0004829490107229 s
2JZ=53N=51L=289568.94203 mf=0.001 MHzT=0.0009658980214458 s
2JZ=53N=52L=579137.88405 mf=0.001 MHzT=0.0019317960428916 s
2JZ=53N=53L=1158275.76811 mf=0.000 MHzT=0.0038635920857832 s
2JZ=53N=54L=2316551.53621 mf=0.000 MHzT=0.0077271841715664 s
2JZ=53N=55L=4633103.07243 mf=0.000 MHzT=0.015454368343133 s
2JZ=53N=56L=9266206.14485 mf=0.000 MHzT=0.030908736686266 s
2JZ=53N=57L=18532412.28970 mf=0.000 MHzT=0.061817473372531 s
2XeZ=54N=17L=0.00002 mf=17457043.170 MHzT=5.7283469500048E-14 s
2XeZ=54N=18L=0.00003 mf=8728521.585 MHzT=1.145669390001E-13 s
2XeZ=54N=19L=0.00007 mf=4364260.793 MHzT=2.2913387800019E-13 s
2XeZ=54N=20L=0.00014 mf=2182130.396 MHzT=4.5826775600038E-13 s
2XeZ=54N=21L=0.00027 mf=1091065.198 MHzT=9.1653551200077E-13 s
2XeZ=54N=22L=0.00055 mf=545532.599 MHzT=1.8330710240015E-12 s
2XeZ=54N=23L=0.00110 mf=272766.300 MHzT=3.6661420480031E-12 s
2XeZ=54N=24L=0.00220 mf=136383.150 MHzT=7.3322840960062E-12 s
2XeZ=54N=25L=0.00440 mf=68191.575 MHzT=1.4664568192012E-11 s
2XeZ=54N=26L=0.00879 mf=34095.787 MHzT=2.9329136384025E-11 s
2XeZ=54N=27L=0.01759 mf=17047.894 MHzT=5.8658272768049E-11 s
2XeZ=54N=28L=0.03517 mf=8523.947 MHzT=1.173165455361E-10 s
2XeZ=54N=29L=0.07034 mf=4261.973 MHzT=2.346330910722E-10 s
2XeZ=54N=30L=0.14068 mf=2130.987 MHzT=4.6926618214439E-10 s
2XeZ=54N=31L=0.28136 mf=1065.493 MHzT=9.3853236428879E-10 s
2XeZ=54N=32L=0.56273 mf=532.747 MHzT=1.8770647285776E-9 s
2XeZ=54N=33L=1.12546 mf=266.373 MHzT=3.7541294571552E-9 s
2XeZ=54N=34L=2.25092 mf=133.187 MHzT=7.5082589143103E-9 s
2XeZ=54N=35L=4.50184 mf=66.593 MHzT=1.5016517828621E-8 s
2XeZ=54N=36L=9.00368 mf=33.297 MHzT=3.0033035657241E-8 s
2XeZ=54N=37L=18.00736 mf=16.648 MHzT=6.0066071314482E-8 s
2XeZ=54N=38L=36.01471 mf=8.324 MHzT=1.2013214262896E-7 s
2XeZ=54N=39L=72.02942 mf=4.162 MHzT=2.4026428525793E-7 s
2XeZ=54N=40L=144.05884 mf=2.081 MHzT=4.8052857051586E-7 s
2XeZ=54N=41L=288.11768 mf=1.041 MHzT=9.6105714103172E-7 s
2XeZ=54N=42L=576.23537 mf=0.520 MHzT=1.9221142820634E-6 s
2XeZ=54N=43L=1152.47073 mf=0.260 MHzT=3.8442285641269E-6 s
2XeZ=54N=44L=2304.94146 mf=0.130 MHzT=7.6884571282537E-6 s
2XeZ=54N=45L=4609.88292 mf=0.065 MHzT=1.5376914256507E-5 s
2XeZ=54N=46L=9219.76584 mf=0.033 MHzT=3.0753828513015E-5 s
2XeZ=54N=47L=18439.53169 mf=0.016 MHzT=6.150765702603E-5 s
2XeZ=54N=48L=36879.06337 mf=0.008 MHzT=0.00012301531405206 s
2XeZ=54N=49L=73758.12674 mf=0.004 MHzT=0.00024603062810412 s
2XeZ=54N=50L=147516.25349 mf=0.002 MHzT=0.00049206125620824 s
2XeZ=54N=51L=295032.50697 mf=0.001 MHzT=0.00098412251241648 s
2XeZ=54N=52L=590065.01394 mf=0.001 MHzT=0.001968245024833 s
2XeZ=54N=53L=1180130.02788 mf=0.000 MHzT=0.0039364900496659 s
2XeZ=54N=54L=2360260.05576 mf=0.000 MHzT=0.0078729800993318 s
2XeZ=54N=55L=4720520.11153 mf=0.000 MHzT=0.015745960198664 s
2XeZ=54N=56L=9441040.22306 mf=0.000 MHzT=0.031491920397327 s
2XeZ=54N=57L=18882080.44611 mf=0.000 MHzT=0.062983840794655 s
2CsZ=55N=17L=0.00002 mf=17139642.385 MHzT=5.834427449079E-14 s
2CsZ=55N=18L=0.00003 mf=8569821.193 MHzT=1.1668854898158E-13 s
2CsZ=55N=19L=0.00007 mf=4284910.596 MHzT=2.3337709796316E-13 s
2CsZ=55N=20L=0.00014 mf=2142455.298 MHzT=4.6675419592632E-13 s
2CsZ=55N=21L=0.00028 mf=1071227.649 MHzT=9.3350839185264E-13 s
2CsZ=55N=22L=0.00056 mf=535613.825 MHzT=1.8670167837053E-12 s
2CsZ=55N=23L=0.00112 mf=267806.912 MHzT=3.7340335674105E-12 s
2CsZ=55N=24L=0.00224 mf=133903.456 MHzT=7.4680671348211E-12 s
2CsZ=55N=25L=0.00448 mf=66951.728 MHzT=1.4936134269642E-11 s
2CsZ=55N=26L=0.00896 mf=33475.864 MHzT=2.9872268539284E-11 s
2CsZ=55N=27L=0.01791 mf=16737.932 MHzT=5.9744537078569E-11 s
2CsZ=55N=28L=0.03582 mf=8368.966 MHzT=1.1948907415714E-10 s
2CsZ=55N=29L=0.07164 mf=4184.483 MHzT=2.3897814831427E-10 s
2CsZ=55N=30L=0.14329 mf=2092.242 MHzT=4.7795629662855E-10 s
2CsZ=55N=31L=0.28658 mf=1046.121 MHzT=9.559125932571E-10 s
2CsZ=55N=32L=0.57315 mf=523.060 MHzT=1.9118251865142E-9 s
2CsZ=55N=33L=1.14630 mf=261.530 MHzT=3.8236503730284E-9 s
2CsZ=55N=34L=2.29260 mf=130.765 MHzT=7.6473007460568E-9 s
2CsZ=55N=35L=4.58521 mf=65.383 MHzT=1.5294601492114E-8 s
2CsZ=55N=36L=9.17041 mf=32.691 MHzT=3.0589202984227E-8 s
2CsZ=55N=37L=18.34082 mf=16.346 MHzT=6.1178405968454E-8 s
2CsZ=55N=38L=36.68165 mf=8.173 MHzT=1.2235681193691E-7 s
2CsZ=55N=39L=73.36330 mf=4.086 MHzT=2.4471362387382E-7 s
2CsZ=55N=40L=146.72660 mf=2.043 MHzT=4.8942724774763E-7 s
2CsZ=55N=41L=293.45320 mf=1.022 MHzT=9.7885449549527E-7 s
2CsZ=55N=42L=586.90639 mf=0.511 MHzT=1.9577089909905E-6 s
2CsZ=55N=43L=1173.81278 mf=0.255 MHzT=3.9154179819811E-6 s
2CsZ=55N=44L=2347.62556 mf=0.128 MHzT=7.8308359639622E-6 s
2CsZ=55N=45L=4695.25112 mf=0.064 MHzT=1.5661671927924E-5 s
2CsZ=55N=46L=9390.50225 mf=0.032 MHzT=3.1323343855849E-5 s
2CsZ=55N=47L=18781.00449 mf=0.016 MHzT=6.2646687711697E-5 s
2CsZ=55N=48L=37562.00899 mf=0.008 MHzT=0.00012529337542339 s
2CsZ=55N=49L=75124.01798 mf=0.004 MHzT=0.00025058675084679 s
2CsZ=55N=50L=150248.03596 mf=0.002 MHzT=0.00050117350169358 s
2CsZ=55N=51L=300496.07191 mf=0.001 MHzT=0.0010023470033872 s
2CsZ=55N=52L=600992.14383 mf=0.000 MHzT=0.0020046940067743 s
2CsZ=55N=53L=1201984.28766 mf=0.000 MHzT=0.0040093880135486 s
2CsZ=55N=54L=2403968.57531 mf=0.000 MHzT=0.0080187760270972 s
2CsZ=55N=55L=4807937.15063 mf=0.000 MHzT=0.016037552054194 s
2CsZ=55N=56L=9615874.30126 mf=0.000 MHzT=0.032075104108389 s
2CsZ=55N=57L=19231748.60252 mf=0.000 MHzT=0.064150208216778 s
2BaZ=56N=17L=0.00002 mf=16833577.343 MHzT=5.9405079481531E-14 s
2BaZ=56N=18L=0.00004 mf=8416788.671 MHzT=1.1881015896306E-13 s
2BaZ=56N=19L=0.00007 mf=4208394.336 MHzT=2.3762031792613E-13 s
2BaZ=56N=20L=0.00014 mf=2104197.168 MHzT=4.7524063585225E-13 s
2BaZ=56N=21L=0.00028 mf=1052098.584 MHzT=9.504812717045E-13 s
2BaZ=56N=22L=0.00057 mf=526049.292 MHzT=1.900962543409E-12 s
2BaZ=56N=23L=0.00114 mf=263024.646 MHzT=3.801925086818E-12 s
2BaZ=56N=24L=0.00228 mf=131512.323 MHzT=7.603850173636E-12 s
2BaZ=56N=25L=0.00456 mf=65756.161 MHzT=1.5207700347272E-11 s
2BaZ=56N=26L=0.00912 mf=32878.081 MHzT=3.0415400694544E-11 s
2BaZ=56N=27L=0.01824 mf=16439.040 MHzT=6.0830801389088E-11 s
2BaZ=56N=28L=0.03647 mf=8219.520 MHzT=1.2166160277818E-10 s
2BaZ=56N=29L=0.07295 mf=4109.760 MHzT=2.4332320555635E-10 s
2BaZ=56N=30L=0.14589 mf=2054.880 MHzT=4.866464111127E-10 s
2BaZ=56N=31L=0.29179 mf=1027.440 MHzT=9.7329282222541E-10 s
2BaZ=56N=32L=0.58357 mf=513.720 MHzT=1.9465856444508E-9 s
2BaZ=56N=33L=1.16714 mf=256.860 MHzT=3.8931712889016E-9 s
2BaZ=56N=34L=2.33429 mf=128.430 MHzT=7.7863425778033E-9 s
2BaZ=56N=35L=4.66857 mf=64.215 MHzT=1.5572685155607E-8 s
2BaZ=56N=36L=9.33715 mf=32.108 MHzT=3.1145370311213E-8 s
2BaZ=56N=37L=18.67429 mf=16.054 MHzT=6.2290740622426E-8 s
2BaZ=56N=38L=37.34859 mf=8.027 MHzT=1.2458148124485E-7 s
2BaZ=56N=39L=74.69718 mf=4.013 MHzT=2.491629624897E-7 s
2BaZ=56N=40L=149.39435 mf=2.007 MHzT=4.9832592497941E-7 s
2BaZ=56N=41L=298.78871 mf=1.003 MHzT=9.9665184995882E-7 s
2BaZ=56N=42L=597.57742 mf=0.502 MHzT=1.9933036999176E-6 s
2BaZ=56N=43L=1195.15483 mf=0.251 MHzT=3.9866073998353E-6 s
2BaZ=56N=44L=2390.30966 mf=0.125 MHzT=7.9732147996706E-6 s
2BaZ=56N=45L=4780.61933 mf=0.063 MHzT=1.5946429599341E-5 s
2BaZ=56N=46L=9561.23865 mf=0.031 MHzT=3.1892859198682E-5 s
2BaZ=56N=47L=19122.47730 mf=0.016 MHzT=6.3785718397364E-5 s
2BaZ=56N=48L=38244.95461 mf=0.008 MHzT=0.00012757143679473 s
2BaZ=56N=49L=76489.90921 mf=0.004 MHzT=0.00025514287358946 s
2BaZ=56N=50L=152979.81843 mf=0.002 MHzT=0.00051028574717892 s
2BaZ=56N=51L=305959.63686 mf=0.001 MHzT=0.0010205714943578 s
2BaZ=56N=52L=611919.27372 mf=0.000 MHzT=0.0020411429887157 s
2BaZ=56N=53L=1223838.54743 mf=0.000 MHzT=0.0040822859774313 s
2BaZ=56N=54L=2447677.09487 mf=0.000 MHzT=0.0081645719548626 s
2BaZ=56N=55L=4895354.18973 mf=0.000 MHzT=0.016329143909725 s
2BaZ=56N=56L=9790708.37946 mf=0.000 MHzT=0.032658287819451 s
2BaZ=56N=57L=19581416.75893 mf=0.000 MHzT=0.065316575638901 s
2LaZ=57N=17L=0.00002 mf=16538251.424 MHzT=6.0465884472273E-14 s
2LaZ=57N=18L=0.00004 mf=8269125.712 MHzT=1.2093176894455E-13 s
2LaZ=57N=19L=0.00007 mf=4134562.856 MHzT=2.4186353788909E-13 s
2LaZ=57N=20L=0.00015 mf=2067281.428 MHzT=4.8372707577818E-13 s
2LaZ=57N=21L=0.00029 mf=1033640.714 MHzT=9.6745415155637E-13 s
2LaZ=57N=22L=0.00058 mf=516820.357 MHzT=1.9349083031127E-12 s
2LaZ=57N=23L=0.00116 mf=258410.179 MHzT=3.8698166062255E-12 s
2LaZ=57N=24L=0.00232 mf=129205.089 MHzT=7.7396332124509E-12 s
2LaZ=57N=25L=0.00464 mf=64602.545 MHzT=1.5479266424902E-11 s
2LaZ=57N=26L=0.00928 mf=32301.272 MHzT=3.0958532849804E-11 s
2LaZ=57N=27L=0.01856 mf=16150.636 MHzT=6.1917065699608E-11 s
2LaZ=57N=28L=0.03712 mf=8075.318 MHzT=1.2383413139922E-10 s
2LaZ=57N=29L=0.07425 mf=4037.659 MHzT=2.4766826279843E-10 s
2LaZ=57N=30L=0.14850 mf=2018.830 MHzT=4.9533652559686E-10 s
2LaZ=57N=31L=0.29700 mf=1009.415 MHzT=9.9067305119372E-10 s
2LaZ=57N=32L=0.59399 mf=504.707 MHzT=1.9813461023874E-9 s
2LaZ=57N=33L=1.18799 mf=252.354 MHzT=3.9626922047749E-9 s
2LaZ=57N=34L=2.37597 mf=126.177 MHzT=7.9253844095498E-9 s
2LaZ=57N=35L=4.75194 mf=63.088 MHzT=1.58507688191E-8 s
2LaZ=57N=36L=9.50388 mf=31.544 MHzT=3.1701537638199E-8 s
2LaZ=57N=37L=19.00776 mf=15.772 MHzT=6.3403075276398E-8 s
2LaZ=57N=38L=38.01553 mf=7.886 MHzT=1.268061505528E-7 s
2LaZ=57N=39L=76.03106 mf=3.943 MHzT=2.5361230110559E-7 s
2LaZ=57N=40L=152.06211 mf=1.972 MHzT=5.0722460221118E-7 s
2LaZ=57N=41L=304.12422 mf=0.986 MHzT=1.0144492044224E-6 s
2LaZ=57N=42L=608.24844 mf=0.493 MHzT=2.0288984088447E-6 s
2LaZ=57N=43L=1216.49688 mf=0.246 MHzT=4.0577968176895E-6 s
2LaZ=57N=44L=2432.99376 mf=0.123 MHzT=8.115593635379E-6 s
2LaZ=57N=45L=4865.98753 mf=0.062 MHzT=1.6231187270758E-5 s
2LaZ=57N=46L=9731.97506 mf=0.031 MHzT=3.2462374541516E-5 s
2LaZ=57N=47L=19463.95011 mf=0.015 MHzT=6.4924749083032E-5 s
2LaZ=57N=48L=38927.90023 mf=0.008 MHzT=0.00012984949816606 s
2LaZ=57N=49L=77855.80045 mf=0.004 MHzT=0.00025969899633213 s
2LaZ=57N=50L=155711.60090 mf=0.002 MHzT=0.00051939799266425 s
2LaZ=57N=51L=311423.20180 mf=0.001 MHzT=0.0010387959853285 s
2LaZ=57N=52L=622846.40360 mf=0.000 MHzT=0.002077591970657 s
2LaZ=57N=53L=1245692.80721 mf=0.000 MHzT=0.004155183941314 s
2LaZ=57N=54L=2491385.61442 mf=0.000 MHzT=0.0083103678826281 s
2LaZ=57N=55L=4982771.22883 mf=0.000 MHzT=0.016620735765256 s
2LaZ=57N=56L=9965542.45767 mf=0.000 MHzT=0.033241471530512 s
2LaZ=57N=57L=19931084.91534 mf=0.000 MHzT=0.066482943061024 s
2CeZ=58N=17L=0.00002 mf=16253109.158 MHzT=6.1526689463015E-14 s
2CeZ=58N=18L=0.00004 mf=8126554.579 MHzT=1.2305337892603E-13 s
2CeZ=58N=19L=0.00007 mf=4063277.290 MHzT=2.4610675785206E-13 s
2CeZ=58N=20L=0.00015 mf=2031638.645 MHzT=4.9221351570412E-13 s
2CeZ=58N=21L=0.00030 mf=1015819.322 MHzT=9.8442703140823E-13 s
2CeZ=58N=22L=0.00059 mf=507909.661 MHzT=1.9688540628165E-12 s
2CeZ=58N=23L=0.00118 mf=253954.831 MHzT=3.9377081256329E-12 s
2CeZ=58N=24L=0.00236 mf=126977.415 MHzT=7.8754162512659E-12 s
2CeZ=58N=25L=0.00472 mf=63488.708 MHzT=1.5750832502532E-11 s
2CeZ=58N=26L=0.00944 mf=31744.354 MHzT=3.1501665005063E-11 s
2CeZ=58N=27L=0.01889 mf=15872.177 MHzT=6.3003330010127E-11 s
2CeZ=58N=28L=0.03778 mf=7936.088 MHzT=1.2600666002025E-10 s
2CeZ=58N=29L=0.07555 mf=3968.044 MHzT=2.5201332004051E-10 s
2CeZ=58N=30L=0.15110 mf=1984.022 MHzT=5.0402664008102E-10 s
2CeZ=58N=31L=0.30221 mf=992.011 MHzT=1.008053280162E-9 s
2CeZ=58N=32L=0.60441 mf=496.006 MHzT=2.0161065603241E-9 s
2CeZ=58N=33L=1.20883 mf=248.003 MHzT=4.0322131206481E-9 s
2CeZ=58N=34L=2.41765 mf=124.001 MHzT=8.0644262412962E-9 s
2CeZ=58N=35L=4.83531 mf=62.001 MHzT=1.6128852482592E-8 s
2CeZ=58N=36L=9.67062 mf=31.000 MHzT=3.2257704965185E-8 s
2CeZ=58N=37L=19.34123 mf=15.500 MHzT=6.451540993037E-8 s
2CeZ=58N=38L=38.68247 mf=7.750 MHzT=1.2903081986074E-7 s
2CeZ=58N=39L=77.36493 mf=3.875 MHzT=2.5806163972148E-7 s
2CeZ=58N=40L=154.72987 mf=1.938 MHzT=5.1612327944296E-7 s
2CeZ=58N=41L=309.45973 mf=0.969 MHzT=1.0322465588859E-6 s
2CeZ=58N=42L=618.91947 mf=0.484 MHzT=2.0644931177718E-6 s
2CeZ=58N=43L=1237.83893 mf=0.242 MHzT=4.1289862355437E-6 s
2CeZ=58N=44L=2475.67787 mf=0.121 MHzT=8.2579724710874E-6 s
2CeZ=58N=45L=4951.35573 mf=0.061 MHzT=1.6515944942175E-5 s
2CeZ=58N=46L=9902.71146 mf=0.030 MHzT=3.3031889884349E-5 s
2CeZ=58N=47L=19805.42292 mf=0.015 MHzT=6.6063779768699E-5 s
2CeZ=58N=48L=39610.84584 mf=0.008 MHzT=0.0001321275595374 s
2CeZ=58N=49L=79221.69169 mf=0.004 MHzT=0.0002642551190748 s
2CeZ=58N=50L=158443.38337 mf=0.002 MHzT=0.00052851023814959 s
2CeZ=58N=51L=316886.76675 mf=0.001 MHzT=0.0010570204762992 s
2CeZ=58N=52L=633773.53349 mf=0.000 MHzT=0.0021140409525984 s
2CeZ=58N=53L=1267547.06698 mf=0.000 MHzT=0.0042280819051967 s
2CeZ=58N=54L=2535094.13397 mf=0.000 MHzT=0.0084561638103935 s
2CeZ=58N=55L=5070188.26794 mf=0.000 MHzT=0.016912327620787 s
2CeZ=58N=56L=10140376.53587 mf=0.000 MHzT=0.033824655241574 s
2CeZ=58N=57L=20280753.07175 mf=0.000 MHzT=0.067649310483148 s
2PrZ=59N=17L=0.00002 mf=15977632.732 MHzT=6.2587494453756E-14 s
2PrZ=59N=18L=0.00004 mf=7988816.366 MHzT=1.2517498890751E-13 s
2PrZ=59N=19L=0.00008 mf=3994408.183 MHzT=2.5034997781502E-13 s
2PrZ=59N=20L=0.00015 mf=1997204.092 MHzT=5.0069995563005E-13 s
2PrZ=59N=21L=0.00030 mf=998602.046 MHzT=1.0013999112601E-12 s
2PrZ=59N=22L=0.00060 mf=499301.023 MHzT=2.0027998225202E-12 s
2PrZ=59N=23L=0.00120 mf=249650.511 MHzT=4.0055996450404E-12 s
2PrZ=59N=24L=0.00240 mf=124825.256 MHzT=8.0111992900808E-12 s
2PrZ=59N=25L=0.00480 mf=62412.628 MHzT=1.6022398580162E-11 s
2PrZ=59N=26L=0.00961 mf=31206.314 MHzT=3.2044797160323E-11 s
2PrZ=59N=27L=0.01921 mf=15603.157 MHzT=6.4089594320646E-11 s
2PrZ=59N=28L=0.03843 mf=7801.578 MHzT=1.2817918864129E-10 s
2PrZ=59N=29L=0.07685 mf=3900.789 MHzT=2.5635837728259E-10 s
2PrZ=59N=30L=0.15371 mf=1950.395 MHzT=5.1271675456517E-10 s
2PrZ=59N=31L=0.30742 mf=975.197 MHzT=1.0254335091303E-9 s
2PrZ=59N=32L=0.61483 mf=487.599 MHzT=2.0508670182607E-9 s
2PrZ=59N=33L=1.22967 mf=243.799 MHzT=4.1017340365214E-9 s
2PrZ=59N=34L=2.45934 mf=121.900 MHzT=8.2034680730427E-9 s
2PrZ=59N=35L=4.91868 mf=60.950 MHzT=1.6406936146085E-8 s
2PrZ=59N=36L=9.83735 mf=30.475 MHzT=3.2813872292171E-8 s
2PrZ=59N=37L=19.67470 mf=15.237 MHzT=6.5627744584342E-8 s
2PrZ=59N=38L=39.34941 mf=7.619 MHzT=1.3125548916868E-7 s
2PrZ=59N=39L=78.69881 mf=3.809 MHzT=2.6251097833737E-7 s
2PrZ=59N=40L=157.39762 mf=1.905 MHzT=5.2502195667474E-7 s
2PrZ=59N=41L=314.79525 mf=0.952 MHzT=1.0500439133495E-6 s
2PrZ=59N=42L=629.59049 mf=0.476 MHzT=2.1000878266989E-6 s
2PrZ=59N=43L=1259.18098 mf=0.238 MHzT=4.2001756533979E-6 s
2PrZ=59N=44L=2518.36197 mf=0.119 MHzT=8.4003513067958E-6 s
2PrZ=59N=45L=5036.72393 mf=0.060 MHzT=1.6800702613592E-5 s
2PrZ=59N=46L=10073.44787 mf=0.030 MHzT=3.3601405227183E-5 s
2PrZ=59N=47L=20146.89573 mf=0.015 MHzT=6.7202810454366E-5 s
2PrZ=59N=48L=40293.79146 mf=0.007 MHzT=0.00013440562090873 s
2PrZ=59N=49L=80587.58292 mf=0.004 MHzT=0.00026881124181746 s
2PrZ=59N=50L=161175.16584 mf=0.002 MHzT=0.00053762248363493 s
2PrZ=59N=51L=322350.33169 mf=0.001 MHzT=0.0010752449672699 s
2PrZ=59N=52L=644700.66338 mf=0.000 MHzT=0.0021504899345397 s
2PrZ=59N=53L=1289401.32676 mf=0.000 MHzT=0.0043009798690794 s
2PrZ=59N=54L=2578802.65352 mf=0.000 MHzT=0.0086019597381589 s
2PrZ=59N=55L=5157605.30704 mf=0.000 MHzT=0.017203919476318 s
2PrZ=59N=56L=10315210.61408 mf=0.000 MHzT=0.034407838952635 s
2PrZ=59N=57L=20630421.22816 mf=0.000 MHzT=0.068815677905271 s
2NdZ=60N=17L=0.00002 mf=15711338.853 MHzT=6.3648299444498E-14 s
2NdZ=60N=18L=0.00004 mf=7855669.427 MHzT=1.27296598889E-13 s
2NdZ=60N=19L=0.00008 mf=3927834.713 MHzT=2.5459319777799E-13 s
2NdZ=60N=20L=0.00015 mf=1963917.357 MHzT=5.0918639555598E-13 s
2NdZ=60N=21L=0.00031 mf=981958.678 MHzT=1.018372791112E-12 s
2NdZ=60N=22L=0.00061 mf=490979.339 MHzT=2.0367455822239E-12 s
2NdZ=60N=23L=0.00122 mf=245489.670 MHzT=4.0734911644479E-12 s
2NdZ=60N=24L=0.00244 mf=122744.835 MHzT=8.1469823288957E-12 s
2NdZ=60N=25L=0.00488 mf=61372.417 MHzT=1.6293964657791E-11 s
2NdZ=60N=26L=0.00977 mf=30686.209 MHzT=3.2587929315583E-11 s
2NdZ=60N=27L=0.01954 mf=15343.104 MHzT=6.5175858631166E-11 s
2NdZ=60N=28L=0.03908 mf=7671.552 MHzT=1.3035171726233E-10 s
2NdZ=60N=29L=0.07816 mf=3835.776 MHzT=2.6070343452466E-10 s
2NdZ=60N=30L=0.15631 mf=1917.888 MHzT=5.2140686904933E-10 s
2NdZ=60N=31L=0.31263 mf=958.944 MHzT=1.0428137380987E-9 s
2NdZ=60N=32L=0.62526 mf=479.472 MHzT=2.0856274761973E-9 s
2NdZ=60N=33L=1.25051 mf=239.736 MHzT=4.1712549523946E-9 s
2NdZ=60N=34L=2.50102 mf=119.868 MHzT=8.3425099047892E-9 s
2NdZ=60N=35L=5.00204 mf=59.934 MHzT=1.6685019809578E-8 s
2NdZ=60N=36L=10.00409 mf=29.967 MHzT=3.3370039619157E-8 s
2NdZ=60N=37L=20.00817 mf=14.984 MHzT=6.6740079238314E-8 s
2NdZ=60N=38L=40.01634 mf=7.492 MHzT=1.3348015847663E-7 s
2NdZ=60N=39L=80.03269 mf=3.746 MHzT=2.6696031695326E-7 s
2NdZ=60N=40L=160.06538 mf=1.873 MHzT=5.3392063390651E-7 s
2NdZ=60N=41L=320.13076 mf=0.936 MHzT=1.067841267813E-6 s
2NdZ=60N=42L=640.26152 mf=0.468 MHzT=2.135682535626E-6 s
2NdZ=60N=43L=1280.52303 mf=0.234 MHzT=4.2713650712521E-6 s
2NdZ=60N=44L=2561.04607 mf=0.117 MHzT=8.5427301425042E-6 s
2NdZ=60N=45L=5122.09213 mf=0.059 MHzT=1.7085460285008E-5 s
2NdZ=60N=46L=10244.18427 mf=0.029 MHzT=3.4170920570017E-5 s
2NdZ=60N=47L=20488.36854 mf=0.015 MHzT=6.8341841140033E-5 s
2NdZ=60N=48L=40976.73708 mf=0.007 MHzT=0.00013668368228007 s
2NdZ=60N=49L=81953.47416 mf=0.004 MHzT=0.00027336736456013 s
2NdZ=60N=50L=163906.94832 mf=0.002 MHzT=0.00054673472912027 s
2NdZ=60N=51L=327813.89663 mf=0.001 MHzT=0.0010934694582405 s
2NdZ=60N=52L=655627.79327 mf=0.000 MHzT=0.0021869389164811 s
2NdZ=60N=53L=1311255.58654 mf=0.000 MHzT=0.0043738778329621 s
2NdZ=60N=54L=2622511.17307 mf=0.000 MHzT=0.0087477556659243 s
2NdZ=60N=55L=5245022.34614 mf=0.000 MHzT=0.017495511331849 s
2NdZ=60N=56L=10490044.69228 mf=0.000 MHzT=0.034991022663697 s
2NdZ=60N=57L=20980089.38457 mf=0.000 MHzT=0.069982045327394 s
2PmZ=61N=17L=0.00002 mf=15453775.921 MHzT=6.4709104435239E-14 s
2PmZ=61N=18L=0.00004 mf=7726887.961 MHzT=1.2941820887048E-13 s
2PmZ=61N=19L=0.00008 mf=3863443.980 MHzT=2.5883641774096E-13 s
2PmZ=61N=20L=0.00016 mf=1931721.990 MHzT=5.1767283548192E-13 s
2PmZ=61N=21L=0.00031 mf=965860.995 MHzT=1.0353456709638E-12 s
2PmZ=61N=22L=0.00062 mf=482930.498 MHzT=2.0706913419277E-12 s
2PmZ=61N=23L=0.00124 mf=241465.249 MHzT=4.1413826838553E-12 s
2PmZ=61N=24L=0.00248 mf=120732.624 MHzT=8.2827653677107E-12 s
2PmZ=61N=25L=0.00497 mf=60366.312 MHzT=1.6565530735421E-11 s
2PmZ=61N=26L=0.00993 mf=30183.156 MHzT=3.3131061470843E-11 s
2PmZ=61N=27L=0.01986 mf=15091.578 MHzT=6.6262122941685E-11 s
2PmZ=61N=28L=0.03973 mf=7545.789 MHzT=1.3252424588337E-10 s
2PmZ=61N=29L=0.07946 mf=3772.895 MHzT=2.6504849176674E-10 s
2PmZ=61N=30L=0.15892 mf=1886.447 MHzT=5.3009698353348E-10 s
2PmZ=61N=31L=0.31784 mf=943.224 MHzT=1.060193967067E-9 s
2PmZ=61N=32L=0.63568 mf=471.612 MHzT=2.1203879341339E-9 s
2PmZ=61N=33L=1.27135 mf=235.806 MHzT=4.2407758682679E-9 s
2PmZ=61N=34L=2.54271 mf=117.903 MHzT=8.4815517365357E-9 s
2PmZ=61N=35L=5.08541 mf=58.951 MHzT=1.6963103473071E-8 s
2PmZ=61N=36L=10.17082 mf=29.476 MHzT=3.3926206946143E-8 s
2PmZ=61N=37L=20.34164 mf=14.738 MHzT=6.7852413892286E-8 s
2PmZ=61N=38L=40.68328 mf=7.369 MHzT=1.3570482778457E-7 s
2PmZ=61N=39L=81.36657 mf=3.684 MHzT=2.7140965556914E-7 s
2PmZ=61N=40L=162.73314 mf=1.842 MHzT=5.4281931113829E-7 s
2PmZ=61N=41L=325.46627 mf=0.921 MHzT=1.0856386222766E-6 s
2PmZ=61N=42L=650.93254 mf=0.461 MHzT=2.1712772445531E-6 s
2PmZ=61N=43L=1301.86508 mf=0.230 MHzT=4.3425544891063E-6 s
2PmZ=61N=44L=2603.73017 mf=0.115 MHzT=8.6851089782126E-6 s
2PmZ=61N=45L=5207.46034 mf=0.058 MHzT=1.7370217956425E-5 s
2PmZ=61N=46L=10414.92067 mf=0.029 MHzT=3.474043591285E-5 s
2PmZ=61N=47L=20829.84135 mf=0.014 MHzT=6.9480871825701E-5 s
2PmZ=61N=48L=41659.68270 mf=0.007 MHzT=0.0001389617436514 s
2PmZ=61N=49L=83319.36539 mf=0.004 MHzT=0.0002779234873028 s
2PmZ=61N=50L=166638.73079 mf=0.002 MHzT=0.0005558469746056 s
2PmZ=61N=51L=333277.46158 mf=0.001 MHzT=0.0011116939492112 s
2PmZ=61N=52L=666554.92316 mf=0.000 MHzT=0.0022233878984224 s
2PmZ=61N=53L=1333109.84631 mf=0.000 MHzT=0.0044467757968448 s
2PmZ=61N=54L=2666219.69262 mf=0.000 MHzT=0.0088935515936897 s
2PmZ=61N=55L=5332439.38524 mf=0.000 MHzT=0.017787103187379 s
2PmZ=61N=56L=10664878.77049 mf=0.000 MHzT=0.035574206374759 s
2PmZ=61N=57L=21329757.54098 mf=0.000 MHzT=0.071148412749517 s
2SmZ=62N=17L=0.00002 mf=15204521.471 MHzT=6.5769909425981E-14 s
2SmZ=62N=18L=0.00004 mf=7602260.735 MHzT=1.3153981885196E-13 s
2SmZ=62N=19L=0.00008 mf=3801130.368 MHzT=2.6307963770392E-13 s
2SmZ=62N=20L=0.00016 mf=1900565.184 MHzT=5.2615927540785E-13 s
2SmZ=62N=21L=0.00032 mf=950282.592 MHzT=1.0523185508157E-12 s
2SmZ=62N=22L=0.00063 mf=475141.296 MHzT=2.1046371016314E-12 s
2SmZ=62N=23L=0.00126 mf=237570.648 MHzT=4.2092742032628E-12 s
2SmZ=62N=24L=0.00252 mf=118785.324 MHzT=8.4185484065256E-12 s
2SmZ=62N=25L=0.00505 mf=59392.662 MHzT=1.6837096813051E-11 s
2SmZ=62N=26L=0.01010 mf=29696.331 MHzT=3.3674193626102E-11 s
2SmZ=62N=27L=0.02019 mf=14848.165 MHzT=6.7348387252205E-11 s
2SmZ=62N=28L=0.04038 mf=7424.083 MHzT=1.3469677450441E-10 s
2SmZ=62N=29L=0.08076 mf=3712.041 MHzT=2.6939354900882E-10 s
2SmZ=62N=30L=0.16152 mf=1856.021 MHzT=5.3878709801764E-10 s
2SmZ=62N=31L=0.32305 mf=928.010 MHzT=1.0775741960353E-9 s
2SmZ=62N=32L=0.64610 mf=464.005 MHzT=2.1551483920705E-9 s
2SmZ=62N=33L=1.29219 mf=232.003 MHzT=4.3102967841411E-9 s
2SmZ=62N=34L=2.58439 mf=116.001 MHzT=8.6205935682822E-9 s
2SmZ=62N=35L=5.16878 mf=58.001 MHzT=1.7241187136564E-8 s
2SmZ=62N=36L=10.33756 mf=29.000 MHzT=3.4482374273129E-8 s
2SmZ=62N=37L=20.67511 mf=14.500 MHzT=6.8964748546258E-8 s
2SmZ=62N=38L=41.35022 mf=7.250 MHzT=1.3792949709252E-7 s
2SmZ=62N=39L=82.70045 mf=3.625 MHzT=2.7585899418503E-7 s
2SmZ=62N=40L=165.40089 mf=1.813 MHzT=5.5171798837006E-7 s
2SmZ=62N=41L=330.80178 mf=0.906 MHzT=1.1034359767401E-6 s
2SmZ=62N=42L=661.60357 mf=0.453 MHzT=2.2068719534802E-6 s
2SmZ=62N=43L=1323.20713 mf=0.227 MHzT=4.4137439069605E-6 s
2SmZ=62N=44L=2646.41427 mf=0.113 MHzT=8.827487813921E-6 s
2SmZ=62N=45L=5292.82854 mf=0.057 MHzT=1.7654975627842E-5 s
2SmZ=62N=46L=10585.65708 mf=0.028 MHzT=3.5309951255684E-5 s
2SmZ=62N=47L=21171.31416 mf=0.014 MHzT=7.0619902511368E-5 s
2SmZ=62N=48L=42342.62832 mf=0.007 MHzT=0.00014123980502274 s
2SmZ=62N=49L=84685.25663 mf=0.004 MHzT=0.00028247961004547 s
2SmZ=62N=50L=169370.51326 mf=0.002 MHzT=0.00056495922009094 s
2SmZ=62N=51L=338741.02652 mf=0.001 MHzT=0.0011299184401819 s
2SmZ=62N=52L=677482.05304 mf=0.000 MHzT=0.0022598368803638 s
2SmZ=62N=53L=1354964.10609 mf=0.000 MHzT=0.0045196737607275 s
2SmZ=62N=54L=2709928.21217 mf=0.000 MHzT=0.0090393475214551 s
2SmZ=62N=55L=5419856.42435 mf=0.000 MHzT=0.01807869504291 s
2SmZ=62N=56L=10839712.84869 mf=0.000 MHzT=0.03615739008582 s
2SmZ=62N=57L=21679425.69739 mf=0.000 MHzT=0.072314780171641 s
2EuZ=63N=17L=0.00002 mf=14963179.860 MHzT=6.6830714416723E-14 s
2EuZ=63N=18L=0.00004 mf=7481589.930 MHzT=1.3366142883345E-13 s
2EuZ=63N=19L=0.00008 mf=3740794.965 MHzT=2.6732285766689E-13 s
2EuZ=63N=20L=0.00016 mf=1870397.483 MHzT=5.3464571533378E-13 s
2EuZ=63N=21L=0.00032 mf=935198.741 MHzT=1.0692914306676E-12 s
2EuZ=63N=22L=0.00064 mf=467599.371 MHzT=2.1385828613351E-12 s
2EuZ=63N=23L=0.00128 mf=233799.685 MHzT=4.2771657226703E-12 s
2EuZ=63N=24L=0.00256 mf=116899.843 MHzT=8.5543314453405E-12 s
2EuZ=63N=25L=0.00513 mf=58449.921 MHzT=1.7108662890681E-11 s
2EuZ=63N=26L=0.01026 mf=29224.961 MHzT=3.4217325781362E-11 s
2EuZ=63N=27L=0.02052 mf=14612.480 MHzT=6.8434651562724E-11 s
2EuZ=63N=28L=0.04103 mf=7306.240 MHzT=1.3686930312545E-10 s
2EuZ=63N=29L=0.08206 mf=3653.120 MHzT=2.737386062509E-10 s
2EuZ=63N=30L=0.16413 mf=1826.560 MHzT=5.4747721250179E-10 s
2EuZ=63N=31L=0.32826 mf=913.280 MHzT=1.0949544250036E-9 s
2EuZ=63N=32L=0.65652 mf=456.640 MHzT=2.1899088500072E-9 s
2EuZ=63N=33L=1.31304 mf=228.320 MHzT=4.3798177000143E-9 s
2EuZ=63N=34L=2.62607 mf=114.160 MHzT=8.7596354000287E-9 s
2EuZ=63N=35L=5.25215 mf=57.080 MHzT=1.7519270800057E-8 s
2EuZ=63N=36L=10.50429 mf=28.540 MHzT=3.5038541600115E-8 s
2EuZ=63N=37L=21.00858 mf=14.270 MHzT=7.0077083200229E-8 s
2EuZ=63N=38L=42.01716 mf=7.135 MHzT=1.4015416640046E-7 s
2EuZ=63N=39L=84.03432 mf=3.568 MHzT=2.8030833280092E-7 s
2EuZ=63N=40L=168.06865 mf=1.784 MHzT=5.6061666560184E-7 s
2EuZ=63N=41L=336.13730 mf=0.892 MHzT=1.1212333312037E-6 s
2EuZ=63N=42L=672.27459 mf=0.446 MHzT=2.2424666624073E-6 s
2EuZ=63N=43L=1344.54919 mf=0.223 MHzT=4.4849333248147E-6 s
2EuZ=63N=44L=2689.09837 mf=0.111 MHzT=8.9698666496294E-6 s
2EuZ=63N=45L=5378.19674 mf=0.056 MHzT=1.7939733299259E-5 s
2EuZ=63N=46L=10756.39348 mf=0.028 MHzT=3.5879466598517E-5 s
2EuZ=63N=47L=21512.78697 mf=0.014 MHzT=7.1758933197035E-5 s
2EuZ=63N=48L=43025.57393 mf=0.007 MHzT=0.00014351786639407 s
2EuZ=63N=49L=86051.14787 mf=0.003 MHzT=0.00028703573278814 s
2EuZ=63N=50L=172102.29573 mf=0.002 MHzT=0.00057407146557628 s
2EuZ=63N=51L=344204.59147 mf=0.001 MHzT=0.0011481429311526 s
2EuZ=63N=52L=688409.18293 mf=0.000 MHzT=0.0022962858623051 s
2EuZ=63N=53L=1376818.36586 mf=0.000 MHzT=0.0045925717246102 s
2EuZ=63N=54L=2753636.73172 mf=0.000 MHzT=0.0091851434492205 s
2EuZ=63N=55L=5507273.46345 mf=0.000 MHzT=0.018370286898441 s
2EuZ=63N=56L=11014546.92690 mf=0.000 MHzT=0.036740573796882 s
2EuZ=63N=57L=22029093.85380 mf=0.000 MHzT=0.073481147593764 s
2GdZ=64N=17L=0.00002 mf=14729380.175 MHzT=6.7891519407464E-14 s
2GdZ=64N=18L=0.00004 mf=7364690.087 MHzT=1.3578303881493E-13 s
2GdZ=64N=19L=0.00008 mf=3682345.044 MHzT=2.7156607762986E-13 s
2GdZ=64N=20L=0.00016 mf=1841172.522 MHzT=5.4313215525972E-13 s
2GdZ=64N=21L=0.00033 mf=920586.261 MHzT=1.0862643105194E-12 s
2GdZ=64N=22L=0.00065 mf=460293.130 MHzT=2.1725286210389E-12 s
2GdZ=64N=23L=0.00130 mf=230146.565 MHzT=4.3450572420777E-12 s
2GdZ=64N=24L=0.00261 mf=115073.283 MHzT=8.6901144841554E-12 s
2GdZ=64N=25L=0.00521 mf=57536.641 MHzT=1.7380228968311E-11 s
2GdZ=64N=26L=0.01042 mf=28768.321 MHzT=3.4760457936622E-11 s
2GdZ=64N=27L=0.02084 mf=14384.160 MHzT=6.9520915873244E-11 s
2GdZ=64N=28L=0.04168 mf=7192.080 MHzT=1.3904183174649E-10 s
2GdZ=64N=29L=0.08337 mf=3596.040 MHzT=2.7808366349297E-10 s
2GdZ=64N=30L=0.16673 mf=1798.020 MHzT=5.5616732698595E-10 s
2GdZ=64N=31L=0.33347 mf=899.010 MHzT=1.1123346539719E-9 s
2GdZ=64N=32L=0.66694 mf=449.505 MHzT=2.2246693079438E-9 s
2GdZ=64N=33L=1.33388 mf=224.753 MHzT=4.4493386158876E-9 s
2GdZ=64N=34L=2.66776 mf=112.376 MHzT=8.8986772317752E-9 s
2GdZ=64N=35L=5.33551 mf=56.188 MHzT=1.779735446355E-8 s
2GdZ=64N=36L=10.67103 mf=28.094 MHzT=3.5594708927101E-8 s
2GdZ=64N=37L=21.34205 mf=14.047 MHzT=7.1189417854201E-8 s
2GdZ=64N=38L=42.68410 mf=7.024 MHzT=1.423788357084E-7 s
2GdZ=64N=39L=85.36820 mf=3.512 MHzT=2.8475767141681E-7 s
2GdZ=64N=40L=170.73640 mf=1.756 MHzT=5.6951534283361E-7 s
2GdZ=64N=41L=341.47281 mf=0.878 MHzT=1.1390306856672E-6 s
2GdZ=64N=42L=682.94562 mf=0.439 MHzT=2.2780613713344E-6 s
2GdZ=64N=43L=1365.89124 mf=0.219 MHzT=4.5561227426689E-6 s
2GdZ=64N=44L=2731.78247 mf=0.110 MHzT=9.1122454853378E-6 s
2GdZ=64N=45L=5463.56494 mf=0.055 MHzT=1.8224490970676E-5 s
2GdZ=64N=46L=10927.12989 mf=0.027 MHzT=3.6448981941351E-5 s
2GdZ=64N=47L=21854.25978 mf=0.014 MHzT=7.2897963882702E-5 s
2GdZ=64N=48L=43708.51955 mf=0.007 MHzT=0.0001457959277654 s
2GdZ=64N=49L=87417.03910 mf=0.003 MHzT=0.00029159185553081 s
2GdZ=64N=50L=174834.07820 mf=0.002 MHzT=0.00058318371106162 s
2GdZ=64N=51L=349668.15641 mf=0.001 MHzT=0.0011663674221232 s
2GdZ=64N=52L=699336.31282 mf=0.000 MHzT=0.0023327348442465 s
2GdZ=64N=53L=1398672.62564 mf=0.000 MHzT=0.0046654696884929 s
2GdZ=64N=54L=2797345.25128 mf=0.000 MHzT=0.0093309393769859 s
2GdZ=64N=55L=5594690.50255 mf=0.000 MHzT=0.018661878753972 s
2GdZ=64N=56L=11189381.00510 mf=0.000 MHzT=0.037323757507944 s
2GdZ=64N=57L=22378762.01020 mf=0.000 MHzT=0.074647515015887 s
2TbZ=65N=17L=0.00002 mf=14502774.326 MHzT=6.8952324398206E-14 s
2TbZ=65N=18L=0.00004 mf=7251387.163 MHzT=1.3790464879641E-13 s
2TbZ=65N=19L=0.00008 mf=3625693.581 MHzT=2.7580929759282E-13 s
2TbZ=65N=20L=0.00017 mf=1812846.791 MHzT=5.5161859518565E-13 s
2TbZ=65N=21L=0.00033 mf=906423.395 MHzT=1.1032371903713E-12 s
2TbZ=65N=22L=0.00066 mf=453211.698 MHzT=2.2064743807426E-12 s
2TbZ=65N=23L=0.00132 mf=226605.849 MHzT=4.4129487614852E-12 s
2TbZ=65N=24L=0.00265 mf=113302.924 MHzT=8.8258975229704E-12 s
2TbZ=65N=25L=0.00529 mf=56651.462 MHzT=1.7651795045941E-11 s
2TbZ=65N=26L=0.01058 mf=28325.731 MHzT=3.5303590091881E-11 s
2TbZ=65N=27L=0.02117 mf=14162.866 MHzT=7.0607180183763E-11 s
2TbZ=65N=28L=0.04234 mf=7081.433 MHzT=1.4121436036753E-10 s
2TbZ=65N=29L=0.08467 mf=3540.716 MHzT=2.8242872073505E-10 s
2TbZ=65N=30L=0.16934 mf=1770.358 MHzT=5.648574414701E-10 s
2TbZ=65N=31L=0.33868 mf=885.179 MHzT=1.1297148829402E-9 s
2TbZ=65N=32L=0.67736 mf=442.590 MHzT=2.2594297658804E-9 s
2TbZ=65N=33L=1.35472 mf=221.295 MHzT=4.5188595317608E-9 s
2TbZ=65N=34L=2.70944 mf=110.647 MHzT=9.0377190635217E-9 s
2TbZ=65N=35L=5.41888 mf=55.324 MHzT=1.8075438127043E-8 s
2TbZ=65N=36L=10.83776 mf=27.662 MHzT=3.6150876254087E-8 s
2TbZ=65N=37L=21.67552 mf=13.831 MHzT=7.2301752508173E-8 s
2TbZ=65N=38L=43.35104 mf=6.915 MHzT=1.4460350501635E-7 s
2TbZ=65N=39L=86.70208 mf=3.458 MHzT=2.8920701003269E-7 s
2TbZ=65N=40L=173.40416 mf=1.729 MHzT=5.7841402006539E-7 s
2TbZ=65N=41L=346.80832 mf=0.864 MHzT=1.1568280401308E-6 s
2TbZ=65N=42L=693.61664 mf=0.432 MHzT=2.3136560802615E-6 s
2TbZ=65N=43L=1387.23329 mf=0.216 MHzT=4.6273121605231E-6 s
2TbZ=65N=44L=2774.46657 mf=0.108 MHzT=9.2546243210462E-6 s
2TbZ=65N=45L=5548.93315 mf=0.054 MHzT=1.8509248642092E-5 s
2TbZ=65N=46L=11097.86629 mf=0.027 MHzT=3.7018497284185E-5 s
2TbZ=65N=47L=22195.73258 mf=0.014 MHzT=7.4036994568369E-5 s
2TbZ=65N=48L=44391.46517 mf=0.007 MHzT=0.00014807398913674 s
2TbZ=65N=49L=88782.93034 mf=0.003 MHzT=0.00029614797827348 s
2TbZ=65N=50L=177565.86068 mf=0.002 MHzT=0.00059229595654696 s
2TbZ=65N=51L=355131.72135 mf=0.001 MHzT=0.0011845919130939 s
2TbZ=65N=52L=710263.44271 mf=0.000 MHzT=0.0023691838261878 s
2TbZ=65N=53L=1420526.88541 mf=0.000 MHzT=0.0047383676523756 s
2TbZ=65N=54L=2841053.77083 mf=0.000 MHzT=0.0094767353047513 s
2TbZ=65N=55L=5682107.54165 mf=0.000 MHzT=0.018953470609503 s
2TbZ=65N=56L=11364215.08331 mf=0.000 MHzT=0.037906941219005 s
2TbZ=65N=57L=22728430.16661 mf=0.000 MHzT=0.07581388243801 s
2DyZ=66N=17L=0.00002 mf=14283035.321 MHzT=7.0013129388948E-14 s
2DyZ=66N=18L=0.00004 mf=7141517.661 MHzT=1.400262587779E-13 s
2DyZ=66N=19L=0.00008 mf=3570758.830 MHzT=2.8005251755579E-13 s
2DyZ=66N=20L=0.00017 mf=1785379.415 MHzT=5.6010503511158E-13 s
2DyZ=66N=21L=0.00034 mf=892689.708 MHzT=1.1202100702232E-12 s
2DyZ=66N=22L=0.00067 mf=446344.854 MHzT=2.2404201404463E-12 s
2DyZ=66N=23L=0.00134 mf=223172.427 MHzT=4.4808402808926E-12 s
2DyZ=66N=24L=0.00269 mf=111586.213 MHzT=8.9616805617853E-12 s
2DyZ=66N=25L=0.00537 mf=55793.107 MHzT=1.7923361123571E-11 s
2DyZ=66N=26L=0.01075 mf=27896.553 MHzT=3.5846722247141E-11 s
2DyZ=66N=27L=0.02149 mf=13948.277 MHzT=7.1693444494282E-11 s
2DyZ=66N=28L=0.04299 mf=6974.138 MHzT=1.4338688898856E-10 s
2DyZ=66N=29L=0.08597 mf=3487.069 MHzT=2.8677377797713E-10 s
2DyZ=66N=30L=0.17195 mf=1743.535 MHzT=5.7354755595426E-10 s
2DyZ=66N=31L=0.34389 mf=871.767 MHzT=1.1470951119085E-9 s
2DyZ=66N=32L=0.68778 mf=435.884 MHzT=2.294190223817E-9 s
2DyZ=66N=33L=1.37556 mf=217.942 MHzT=4.5883804476341E-9 s
2DyZ=66N=34L=2.75112 mf=108.971 MHzT=9.1767608952681E-9 s
2DyZ=66N=35L=5.50225 mf=54.485 MHzT=1.8353521790536E-8 s
2DyZ=66N=36L=11.00449 mf=27.243 MHzT=3.6707043581073E-8 s
2DyZ=66N=37L=22.00899 mf=13.621 MHzT=7.3414087162145E-8 s
2DyZ=66N=38L=44.01798 mf=6.811 MHzT=1.4682817432429E-7 s
2DyZ=66N=39L=88.03596 mf=3.405 MHzT=2.9365634864858E-7 s
2DyZ=66N=40L=176.07192 mf=1.703 MHzT=5.8731269729716E-7 s
2DyZ=66N=41L=352.14383 mf=0.851 MHzT=1.1746253945943E-6 s
2DyZ=66N=42L=704.28767 mf=0.426 MHzT=2.3492507891886E-6 s
2DyZ=66N=43L=1408.57534 mf=0.213 MHzT=4.6985015783773E-6 s
2DyZ=66N=44L=2817.15067 mf=0.106 MHzT=9.3970031567546E-6 s
2DyZ=66N=45L=5634.30135 mf=0.053 MHzT=1.8794006313509E-5 s
2DyZ=66N=46L=11268.60270 mf=0.027 MHzT=3.7588012627018E-5 s
2DyZ=66N=47L=22537.20539 mf=0.013 MHzT=7.5176025254037E-5 s
2DyZ=66N=48L=45074.41079 mf=0.007 MHzT=0.00015035205050807 s
2DyZ=66N=49L=90148.82157 mf=0.003 MHzT=0.00030070410101615 s
2DyZ=66N=50L=180297.64315 mf=0.002 MHzT=0.00060140820203229 s
2DyZ=66N=51L=360595.28630 mf=0.001 MHzT=0.0012028164040646 s
2DyZ=66N=52L=721190.57259 mf=0.000 MHzT=0.0024056328081292 s
2DyZ=66N=53L=1442381.14519 mf=0.000 MHzT=0.0048112656162583 s
2DyZ=66N=54L=2884762.29038 mf=0.000 MHzT=0.0096225312325167 s
2DyZ=66N=55L=5769524.58076 mf=0.000 MHzT=0.019245062465033 s
2DyZ=66N=56L=11539049.16151 mf=0.000 MHzT=0.038490124930067 s
2DyZ=66N=57L=23078098.32302 mf=0.000 MHzT=0.076980249860134 s
2HoZ=67N=17L=0.00002 mf=14069855.689 MHzT=7.1073934379689E-14 s
2HoZ=67N=18L=0.00004 mf=7034927.845 MHzT=1.4214786875938E-13 s
2HoZ=67N=19L=0.00009 mf=3517463.922 MHzT=2.8429573751876E-13 s
2HoZ=67N=20L=0.00017 mf=1758731.961 MHzT=5.6859147503751E-13 s
2HoZ=67N=21L=0.00034 mf=879365.981 MHzT=1.137182950075E-12 s
2HoZ=67N=22L=0.00068 mf=439682.990 MHzT=2.2743659001501E-12 s
2HoZ=67N=23L=0.00136 mf=219841.495 MHzT=4.5487318003001E-12 s
2HoZ=67N=24L=0.00273 mf=109920.748 MHzT=9.0974636006002E-12 s
2HoZ=67N=25L=0.00545 mf=54960.374 MHzT=1.81949272012E-11 s
2HoZ=67N=26L=0.01091 mf=27480.187 MHzT=3.6389854402401E-11 s
2HoZ=67N=27L=0.02182 mf=13740.093 MHzT=7.2779708804802E-11 s
2HoZ=67N=28L=0.04364 mf=6870.047 MHzT=1.455594176096E-10 s
2HoZ=67N=29L=0.08728 mf=3435.023 MHzT=2.9111883521921E-10 s
2HoZ=67N=30L=0.17455 mf=1717.512 MHzT=5.8223767043841E-10 s
2HoZ=67N=31L=0.34910 mf=858.756 MHzT=1.1644753408768E-9 s
2HoZ=67N=32L=0.69820 mf=429.378 MHzT=2.3289506817537E-9 s
2HoZ=67N=33L=1.39640 mf=214.689 MHzT=4.6579013635073E-9 s
2HoZ=67N=34L=2.79281 mf=107.344 MHzT=9.3158027270146E-9 s
2HoZ=67N=35L=5.58561 mf=53.672 MHzT=1.8631605454029E-8 s
2HoZ=67N=36L=11.17123 mf=26.836 MHzT=3.7263210908059E-8 s
2HoZ=67N=37L=22.34246 mf=13.418 MHzT=7.4526421816117E-8 s
2HoZ=67N=38L=44.68492 mf=6.709 MHzT=1.4905284363223E-7 s
2HoZ=67N=39L=89.36984 mf=3.355 MHzT=2.9810568726447E-7 s
2HoZ=67N=40L=178.73967 mf=1.677 MHzT=5.9621137452894E-7 s
2HoZ=67N=41L=357.47935 mf=0.839 MHzT=1.1924227490579E-6 s
2HoZ=67N=42L=714.95869 mf=0.419 MHzT=2.3848454981157E-6 s
2HoZ=67N=43L=1429.91739 mf=0.210 MHzT=4.7696909962315E-6 s
2HoZ=67N=44L=2859.83478 mf=0.105 MHzT=9.539381992463E-6 s
2HoZ=67N=45L=5719.66955 mf=0.052 MHzT=1.9078763984926E-5 s
2HoZ=67N=46L=11439.33910 mf=0.026 MHzT=3.8157527969852E-5 s
2HoZ=67N=47L=22878.67820 mf=0.013 MHzT=7.6315055939704E-5 s
2HoZ=67N=48L=45757.35641 mf=0.007 MHzT=0.00015263011187941 s
2HoZ=67N=49L=91514.71281 mf=0.003 MHzT=0.00030526022375882 s
2HoZ=67N=50L=183029.42562 mf=0.002 MHzT=0.00061052044751763 s
2HoZ=67N=51L=366058.85124 mf=0.001 MHzT=0.0012210408950353 s
2HoZ=67N=52L=732117.70248 mf=0.000 MHzT=0.0024420817900705 s
2HoZ=67N=53L=1464235.40496 mf=0.000 MHzT=0.004884163580141 s
2HoZ=67N=54L=2928470.80993 mf=0.000 MHzT=0.0097683271602821 s
2HoZ=67N=55L=5856941.61986 mf=0.000 MHzT=0.019536654320564 s
2HoZ=67N=56L=11713883.23972 mf=0.000 MHzT=0.039073308641128 s
2HoZ=67N=57L=23427766.47943 mf=0.000 MHzT=0.078146617282257 s
2ErZ=68N=17L=0.00002 mf=13862946.047 MHzT=7.2134739370431E-14 s
2ErZ=68N=18L=0.00004 mf=6931473.023 MHzT=1.4426947874086E-13 s
2ErZ=68N=19L=0.00009 mf=3465736.512 MHzT=2.8853895748172E-13 s
2ErZ=68N=20L=0.00017 mf=1732868.256 MHzT=5.7707791496345E-13 s
2ErZ=68N=21L=0.00035 mf=866434.128 MHzT=1.1541558299269E-12 s
2ErZ=68N=22L=0.00069 mf=433217.064 MHzT=2.3083116598538E-12 s
2ErZ=68N=23L=0.00138 mf=216608.532 MHzT=4.6166233197076E-12 s
2ErZ=68N=24L=0.00277 mf=108304.266 MHzT=9.2332466394152E-12 s
2ErZ=68N=25L=0.00554 mf=54152.133 MHzT=1.846649327883E-11 s
2ErZ=68N=26L=0.01107 mf=27076.066 MHzT=3.6932986557661E-11 s
2ErZ=68N=27L=0.02214 mf=13538.033 MHzT=7.3865973115321E-11 s
2ErZ=68N=28L=0.04429 mf=6769.017 MHzT=1.4773194623064E-10 s
2ErZ=68N=29L=0.08858 mf=3384.508 MHzT=2.9546389246129E-10 s
2ErZ=68N=30L=0.17716 mf=1692.254 MHzT=5.9092778492257E-10 s
2ErZ=68N=31L=0.35431 mf=846.127 MHzT=1.1818555698451E-9 s
2ErZ=68N=32L=0.70862 mf=423.064 MHzT=2.3637111396903E-9 s
2ErZ=68N=33L=1.41725 mf=211.532 MHzT=4.7274222793806E-9 s
2ErZ=68N=34L=2.83449 mf=105.766 MHzT=9.4548445587611E-9 s
2ErZ=68N=35L=5.66898 mf=52.883 MHzT=1.8909689117522E-8 s
2ErZ=68N=36L=11.33796 mf=26.441 MHzT=3.7819378235044E-8 s
2ErZ=68N=37L=22.67593 mf=13.221 MHzT=7.5638756470089E-8 s
2ErZ=68N=38L=45.35186 mf=6.610 MHzT=1.5127751294018E-7 s
2ErZ=68N=39L=90.70371 mf=3.305 MHzT=3.0255502588036E-7 s
2ErZ=68N=40L=181.40743 mf=1.653 MHzT=6.0511005176071E-7 s
2ErZ=68N=41L=362.81486 mf=0.826 MHzT=1.2102201035214E-6 s
2ErZ=68N=42L=725.62972 mf=0.413 MHzT=2.4204402070428E-6 s
2ErZ=68N=43L=1451.25944 mf=0.207 MHzT=4.8408804140857E-6 s
2ErZ=68N=44L=2902.51888 mf=0.103 MHzT=9.6817608281714E-6 s
2ErZ=68N=45L=5805.03775 mf=0.052 MHzT=1.9363521656343E-5 s
2ErZ=68N=46L=11610.07551 mf=0.026 MHzT=3.8727043312686E-5 s
2ErZ=68N=47L=23220.15101 mf=0.013 MHzT=7.7454086625371E-5 s
2ErZ=68N=48L=46440.30202 mf=0.006 MHzT=0.00015490817325074 s
2ErZ=68N=49L=92880.60405 mf=0.003 MHzT=0.00030981634650148 s
2ErZ=68N=50L=185761.20809 mf=0.002 MHzT=0.00061963269300297 s
2ErZ=68N=51L=371522.41619 mf=0.001 MHzT=0.0012392653860059 s
2ErZ=68N=52L=743044.83237 mf=0.000 MHzT=0.0024785307720119 s
2ErZ=68N=53L=1486089.66474 mf=0.000 MHzT=0.0049570615440238 s
2ErZ=68N=54L=2972179.32948 mf=0.000 MHzT=0.0099141230880475 s
2ErZ=68N=55L=5944358.65896 mf=0.000 MHzT=0.019828246176095 s
2ErZ=68N=56L=11888717.31792 mf=0.000 MHzT=0.03965649235219 s
2ErZ=68N=57L=23777434.63584 mf=0.000 MHzT=0.07931298470438 s
2TmZ=69N=17L=0.00002 mf=13662033.785 MHzT=7.3195544361173E-14 s
2TmZ=69N=18L=0.00004 mf=6831016.893 MHzT=1.4639108872235E-13 s
2TmZ=69N=19L=0.00009 mf=3415508.446 MHzT=2.9278217744469E-13 s
2TmZ=69N=20L=0.00018 mf=1707754.223 MHzT=5.8556435488938E-13 s
2TmZ=69N=21L=0.00035 mf=853877.112 MHzT=1.1711287097788E-12 s
2TmZ=69N=22L=0.00070 mf=426938.556 MHzT=2.3422574195575E-12 s
2TmZ=69N=23L=0.00140 mf=213469.278 MHzT=4.684514839115E-12 s
2TmZ=69N=24L=0.00281 mf=106734.639 MHzT=9.3690296782301E-12 s
2TmZ=69N=25L=0.00562 mf=53367.319 MHzT=1.873805935646E-11 s
2TmZ=69N=26L=0.01124 mf=26683.660 MHzT=3.747611871292E-11 s
2TmZ=69N=27L=0.02247 mf=13341.830 MHzT=7.4952237425841E-11 s
2TmZ=69N=28L=0.04494 mf=6670.915 MHzT=1.4990447485168E-10 s
2TmZ=69N=29L=0.08988 mf=3335.457 MHzT=2.9980894970336E-10 s
2TmZ=69N=30L=0.17976 mf=1667.729 MHzT=5.9961789940673E-10 s
2TmZ=69N=31L=0.35952 mf=833.864 MHzT=1.1992357988135E-9 s
2TmZ=69N=32L=0.71904 mf=416.932 MHzT=2.3984715976269E-9 s
2TmZ=69N=33L=1.43809 mf=208.466 MHzT=4.7969431952538E-9 s
2TmZ=69N=34L=2.87617 mf=104.233 MHzT=9.5938863905076E-9 s
2TmZ=69N=35L=5.75235 mf=52.117 MHzT=1.9187772781015E-8 s
2TmZ=69N=36L=11.50470 mf=26.058 MHzT=3.837554556203E-8 s
2TmZ=69N=37L=23.00940 mf=13.029 MHzT=7.6751091124061E-8 s
2TmZ=69N=38L=46.01880 mf=6.515 MHzT=1.5350218224812E-7 s
2TmZ=69N=39L=92.03759 mf=3.257 MHzT=3.0700436449624E-7 s
2TmZ=69N=40L=184.07519 mf=1.629 MHzT=6.1400872899249E-7 s
2TmZ=69N=41L=368.15037 mf=0.814 MHzT=1.228017457985E-6 s
2TmZ=69N=42L=736.30074 mf=0.407 MHzT=2.4560349159699E-6 s
2TmZ=69N=43L=1472.60149 mf=0.204 MHzT=4.9120698319399E-6 s
2TmZ=69N=44L=2945.20298 mf=0.102 MHzT=9.8241396638798E-6 s
2TmZ=69N=45L=5890.40596 mf=0.051 MHzT=1.964827932776E-5 s
2TmZ=69N=46L=11780.81191 mf=0.025 MHzT=3.9296558655519E-5 s
2TmZ=69N=47L=23561.62382 mf=0.013 MHzT=7.8593117311038E-5 s
2TmZ=69N=48L=47123.24764 mf=0.006 MHzT=0.00015718623462208 s
2TmZ=69N=49L=94246.49528 mf=0.003 MHzT=0.00031437246924415 s
2TmZ=69N=50L=188492.99056 mf=0.002 MHzT=0.00062874493848831 s
2TmZ=69N=51L=376985.98113 mf=0.001 MHzT=0.0012574898769766 s
2TmZ=69N=52L=753971.96226 mf=0.000 MHzT=0.0025149797539532 s
2TmZ=69N=53L=1507943.92452 mf=0.000 MHzT=0.0050299595079065 s
2TmZ=69N=54L=3015887.84903 mf=0.000 MHzT=0.010059919015813 s
2TmZ=69N=55L=6031775.69806 mf=0.000 MHzT=0.020119838031626 s
2TmZ=69N=56L=12063551.39613 mf=0.000 MHzT=0.040239676063252 s
2TmZ=69N=57L=24127102.79225 mf=0.000 MHzT=0.080479352126503 s
2YbZ=70N=17L=0.00002 mf=13466861.874 MHzT=7.4256349351914E-14 s
2YbZ=70N=18L=0.00004 mf=6733430.937 MHzT=1.4851269870383E-13 s
2YbZ=70N=19L=0.00009 mf=3366715.469 MHzT=2.9702539740766E-13 s
2YbZ=70N=20L=0.00018 mf=1683357.734 MHzT=5.9405079481531E-13 s
2YbZ=70N=21L=0.00036 mf=841678.867 MHzT=1.1881015896306E-12 s
2YbZ=70N=22L=0.00071 mf=420839.434 MHzT=2.3762031792613E-12 s
2YbZ=70N=23L=0.00142 mf=210419.717 MHzT=4.7524063585225E-12 s
2YbZ=70N=24L=0.00285 mf=105209.858 MHzT=9.504812717045E-12 s
2YbZ=70N=25L=0.00570 mf=52604.929 MHzT=1.900962543409E-11 s
2YbZ=70N=26L=0.01140 mf=26302.465 MHzT=3.801925086818E-11 s
2YbZ=70N=27L=0.02280 mf=13151.232 MHzT=7.603850173636E-11 s
2YbZ=70N=28L=0.04559 mf=6575.616 MHzT=1.5207700347272E-10 s
2YbZ=70N=29L=0.09118 mf=3287.808 MHzT=3.0415400694544E-10 s
2YbZ=70N=30L=0.18237 mf=1643.904 MHzT=6.0830801389088E-10 s
2YbZ=70N=31L=0.36473 mf=821.952 MHzT=1.2166160277818E-9 s
2YbZ=70N=32L=0.72946 mf=410.976 MHzT=2.4332320555635E-9 s
2YbZ=70N=33L=1.45893 mf=205.488 MHzT=4.866464111127E-9 s
2YbZ=70N=34L=2.91786 mf=102.744 MHzT=9.7329282222541E-9 s
2YbZ=70N=35L=5.83572 mf=51.372 MHzT=1.9465856444508E-8 s
2YbZ=70N=36L=11.67143 mf=25.686 MHzT=3.8931712889016E-8 s
2YbZ=70N=37L=23.34287 mf=12.843 MHzT=7.7863425778033E-8 s
2YbZ=70N=38L=46.68574 mf=6.422 MHzT=1.5572685155607E-7 s
2YbZ=70N=39L=93.37147 mf=3.211 MHzT=3.1145370311213E-7 s
2YbZ=70N=40L=186.74294 mf=1.605 MHzT=6.2290740622426E-7 s
2YbZ=70N=41L=373.48588 mf=0.803 MHzT=1.2458148124485E-6 s
2YbZ=70N=42L=746.97177 mf=0.401 MHzT=2.491629624897E-6 s
2YbZ=70N=43L=1493.94354 mf=0.201 MHzT=4.9832592497941E-6 s
2YbZ=70N=44L=2987.88708 mf=0.100 MHzT=9.9665184995882E-6 s
2YbZ=70N=45L=5975.77416 mf=0.050 MHzT=1.9933036999176E-5 s
2YbZ=70N=46L=11951.54831 mf=0.025 MHzT=3.9866073998353E-5 s
2YbZ=70N=47L=23903.09663 mf=0.013 MHzT=7.9732147996706E-5 s
2YbZ=70N=48L=47806.19326 mf=0.006 MHzT=0.00015946429599341 s
2YbZ=70N=49L=95612.38652 mf=0.003 MHzT=0.00031892859198682 s
2YbZ=70N=50L=191224.77304 mf=0.002 MHzT=0.00063785718397364 s
2YbZ=70N=51L=382449.54607 mf=0.001 MHzT=0.0012757143679473 s
2YbZ=70N=52L=764899.09215 mf=0.000 MHzT=0.0025514287358946 s
2YbZ=70N=53L=1529798.18429 mf=0.000 MHzT=0.0051028574717892 s
2YbZ=70N=54L=3059596.36858 mf=0.000 MHzT=0.010205714943578 s
2YbZ=70N=55L=6119192.73717 mf=0.000 MHzT=0.020411429887157 s
2YbZ=70N=56L=12238385.47433 mf=0.000 MHzT=0.040822859774313 s
2YbZ=70N=57L=24476770.94866 mf=0.000 MHzT=0.081645719548626 s
2LuZ=71N=17L=0.00002 mf=13277187.763 MHzT=7.5317154342656E-14 s
2LuZ=71N=18L=0.00005 mf=6638593.882 MHzT=1.5063430868531E-13 s
2LuZ=71N=19L=0.00009 mf=3319296.941 MHzT=3.0126861737062E-13 s
2LuZ=71N=20L=0.00018 mf=1659648.470 MHzT=6.0253723474125E-13 s
2LuZ=71N=21L=0.00036 mf=829824.235 MHzT=1.2050744694825E-12 s
2LuZ=71N=22L=0.00072 mf=414912.118 MHzT=2.410148938965E-12 s
2LuZ=71N=23L=0.00145 mf=207456.059 MHzT=4.82029787793E-12 s
2LuZ=71N=24L=0.00289 mf=103728.029 MHzT=9.6405957558599E-12 s
2LuZ=71N=25L=0.00578 mf=51864.015 MHzT=1.928119151172E-11 s
2LuZ=71N=26L=0.01156 mf=25932.007 MHzT=3.856238302344E-11 s
2LuZ=71N=27L=0.02312 mf=12966.004 MHzT=7.712476604688E-11 s
2LuZ=71N=28L=0.04624 mf=6483.002 MHzT=1.5424953209376E-10 s
2LuZ=71N=29L=0.09249 mf=3241.501 MHzT=3.0849906418752E-10 s
2LuZ=71N=30L=0.18497 mf=1620.750 MHzT=6.1699812837504E-10 s
2LuZ=71N=31L=0.36994 mf=810.375 MHzT=1.2339962567501E-9 s
2LuZ=71N=32L=0.73989 mf=405.188 MHzT=2.4679925135001E-9 s
2LuZ=71N=33L=1.47977 mf=202.594 MHzT=4.9359850270003E-9 s
2LuZ=71N=34L=2.95954 mf=101.297 MHzT=9.8719700540006E-9 s
2LuZ=71N=35L=5.91908 mf=50.648 MHzT=1.9743940108001E-8 s
2LuZ=71N=36L=11.83817 mf=25.324 MHzT=3.9487880216002E-8 s
2LuZ=71N=37L=23.67634 mf=12.662 MHzT=7.8975760432005E-8 s
2LuZ=71N=38L=47.35267 mf=6.331 MHzT=1.5795152086401E-7 s
2LuZ=71N=39L=94.70535 mf=3.166 MHzT=3.1590304172802E-7 s
2LuZ=71N=40L=189.41070 mf=1.583 MHzT=6.3180608345604E-7 s
2LuZ=71N=41L=378.82140 mf=0.791 MHzT=1.2636121669121E-6 s
2LuZ=71N=42L=757.64279 mf=0.396 MHzT=2.5272243338241E-6 s
2LuZ=71N=43L=1515.28559 mf=0.198 MHzT=5.0544486676483E-6 s
2LuZ=71N=44L=3030.57118 mf=0.099 MHzT=1.0108897335297E-5 s
2LuZ=71N=45L=6061.14236 mf=0.049 MHzT=2.0217794670593E-5 s
2LuZ=71N=46L=12122.28472 mf=0.025 MHzT=4.0435589341186E-5 s
2LuZ=71N=47L=24244.56944 mf=0.012 MHzT=8.0871178682373E-5 s
2LuZ=71N=48L=48489.13888 mf=0.006 MHzT=0.00016174235736475 s
2LuZ=71N=49L=96978.27775 mf=0.003 MHzT=0.00032348471472949 s
2LuZ=71N=50L=193956.55551 mf=0.002 MHzT=0.00064696942945898 s
2LuZ=71N=51L=387913.11102 mf=0.001 MHzT=0.001293938858918 s
2LuZ=71N=52L=775826.22203 mf=0.000 MHzT=0.0025878777178359 s
2LuZ=71N=53L=1551652.44407 mf=0.000 MHzT=0.0051757554356719 s
2LuZ=71N=54L=3103304.88813 mf=0.000 MHzT=0.010351510871344 s
2LuZ=71N=55L=6206609.77627 mf=0.000 MHzT=0.020703021742687 s
2LuZ=71N=56L=12413219.55254 mf=0.000 MHzT=0.041406043485375 s
2LuZ=71N=57L=24826439.10507 mf=0.000 MHzT=0.08281208697075 s
2HfZ=72N=17L=0.00002 mf=13092782.378 MHzT=7.6377959333397E-14 s
2HfZ=72N=18L=0.00005 mf=6546391.189 MHzT=1.5275591866679E-13 s
2HfZ=72N=19L=0.00009 mf=3273195.594 MHzT=3.0551183733359E-13 s
2HfZ=72N=20L=0.00018 mf=1636597.797 MHzT=6.1102367466718E-13 s
2HfZ=72N=21L=0.00037 mf=818298.899 MHzT=1.2220473493344E-12 s
2HfZ=72N=22L=0.00073 mf=409149.449 MHzT=2.4440946986687E-12 s
2HfZ=72N=23L=0.00147 mf=204574.725 MHzT=4.8881893973374E-12 s
2HfZ=72N=24L=0.00293 mf=102287.362 MHzT=9.7763787946749E-12 s
2HfZ=72N=25L=0.00586 mf=51143.681 MHzT=1.955275758935E-11 s
2HfZ=72N=26L=0.01172 mf=25571.841 MHzT=3.9105515178699E-11 s
2HfZ=72N=27L=0.02345 mf=12785.920 MHzT=7.8211030357399E-11 s
2HfZ=72N=28L=0.04689 mf=6392.960 MHzT=1.564220607148E-10 s
2HfZ=72N=29L=0.09379 mf=3196.480 MHzT=3.128441214296E-10 s
2HfZ=72N=30L=0.18758 mf=1598.240 MHzT=6.2568824285919E-10 s
2HfZ=72N=31L=0.37515 mf=799.120 MHzT=1.2513764857184E-9 s
2HfZ=72N=32L=0.75031 mf=399.560 MHzT=2.5027529714368E-9 s
2HfZ=72N=33L=1.50061 mf=199.780 MHzT=5.0055059428735E-9 s
2HfZ=72N=34L=3.00123 mf=99.890 MHzT=1.0011011885747E-8 s
2HfZ=72N=35L=6.00245 mf=49.945 MHzT=2.0022023771494E-8 s
2HfZ=72N=36L=12.00490 mf=24.973 MHzT=4.0044047542988E-8 s
2HfZ=72N=37L=24.00981 mf=12.486 MHzT=8.0088095085977E-8 s
2HfZ=72N=38L=48.01961 mf=6.243 MHzT=1.6017619017195E-7 s
2HfZ=72N=39L=96.03923 mf=3.122 MHzT=3.2035238034391E-7 s
2HfZ=72N=40L=192.07846 mf=1.561 MHzT=6.4070476068781E-7 s
2HfZ=72N=41L=384.15691 mf=0.780 MHzT=1.2814095213756E-6 s
2HfZ=72N=42L=768.31382 mf=0.390 MHzT=2.5628190427512E-6 s
2HfZ=72N=43L=1536.62764 mf=0.195 MHzT=5.1256380855025E-6 s
2HfZ=72N=44L=3073.25528 mf=0.098 MHzT=1.0251276171005E-5 s
2HfZ=72N=45L=6146.51056 mf=0.049 MHzT=2.050255234201E-5 s
2HfZ=72N=46L=12293.02112 mf=0.024 MHzT=4.100510468402E-5 s
2HfZ=72N=47L=24586.04225 mf=0.012 MHzT=8.201020936804E-5 s
2HfZ=72N=48L=49172.08450 mf=0.006 MHzT=0.00016402041873608 s
2HfZ=72N=49L=98344.16899 mf=0.003 MHzT=0.00032804083747216 s
2HfZ=72N=50L=196688.33798 mf=0.002 MHzT=0.00065608167494432 s
2HfZ=72N=51L=393376.67596 mf=0.001 MHzT=0.0013121633498886 s
2HfZ=72N=52L=786753.35192 mf=0.000 MHzT=0.0026243266997773 s
2HfZ=72N=53L=1573506.70384 mf=0.000 MHzT=0.0052486533995546 s
2HfZ=72N=54L=3147013.40769 mf=0.000 MHzT=0.010497306799109 s
2HfZ=72N=55L=6294026.81537 mf=0.000 MHzT=0.020994613598218 s
2HfZ=72N=56L=12588053.63074 mf=0.000 MHzT=0.041989227196436 s
2HfZ=72N=57L=25176107.26148 mf=0.000 MHzT=0.083978454392873 s
2TaZ=73N=17L=0.00002 mf=12913429.194 MHzT=7.7438764324139E-14 s
2TaZ=73N=18L=0.00005 mf=6456714.597 MHzT=1.5487752864828E-13 s
2TaZ=73N=19L=0.00009 mf=3228357.299 MHzT=3.0975505729656E-13 s
2TaZ=73N=20L=0.00019 mf=1614178.649 MHzT=6.1951011459311E-13 s
2TaZ=73N=21L=0.00037 mf=807089.325 MHzT=1.2390202291862E-12 s
2TaZ=73N=22L=0.00074 mf=403544.662 MHzT=2.4780404583725E-12 s
2TaZ=73N=23L=0.00149 mf=201772.331 MHzT=4.9560809167449E-12 s
2TaZ=73N=24L=0.00297 mf=100886.166 MHzT=9.9121618334898E-12 s
2TaZ=73N=25L=0.00594 mf=50443.083 MHzT=1.982432366698E-11 s
2TaZ=73N=26L=0.01189 mf=25221.541 MHzT=3.9648647333959E-11 s
2TaZ=73N=27L=0.02377 mf=12610.771 MHzT=7.9297294667918E-11 s
2TaZ=73N=28L=0.04755 mf=6305.385 MHzT=1.5859458933584E-10 s
2TaZ=73N=29L=0.09509 mf=3152.693 MHzT=3.1718917867167E-10 s
2TaZ=73N=30L=0.19018 mf=1576.346 MHzT=6.3437835734335E-10 s
2TaZ=73N=31L=0.38036 mf=788.173 MHzT=1.2687567146867E-9 s
2TaZ=73N=32L=0.76073 mf=394.087 MHzT=2.5375134293734E-9 s
2TaZ=73N=33L=1.52145 mf=197.043 MHzT=5.0750268587468E-9 s
2TaZ=73N=34L=3.04291 mf=98.522 MHzT=1.0150053717494E-8 s
2TaZ=73N=35L=6.08582 mf=49.261 MHzT=2.0300107434987E-8 s
2TaZ=73N=36L=12.17164 mf=24.630 MHzT=4.0600214869974E-8 s
2TaZ=73N=37L=24.34328 mf=12.315 MHzT=8.1200429739948E-8 s
2TaZ=73N=38L=48.68655 mf=6.158 MHzT=1.624008594799E-7 s
2TaZ=73N=39L=97.37311 mf=3.079 MHzT=3.2480171895979E-7 s
2TaZ=73N=40L=194.74621 mf=1.539 MHzT=6.4960343791959E-7 s
2TaZ=73N=41L=389.49242 mf=0.770 MHzT=1.2992068758392E-6 s
2TaZ=73N=42L=778.98485 mf=0.385 MHzT=2.5984137516784E-6 s
2TaZ=73N=43L=1557.96969 mf=0.192 MHzT=5.1968275033567E-6 s
2TaZ=73N=44L=3115.93938 mf=0.096 MHzT=1.0393655006713E-5 s
2TaZ=73N=45L=6231.87876 mf=0.048 MHzT=2.0787310013427E-5 s
2TaZ=73N=46L=12463.75753 mf=0.024 MHzT=4.1574620026854E-5 s
2TaZ=73N=47L=24927.51506 mf=0.012 MHzT=8.3149240053707E-5 s
2TaZ=73N=48L=49855.03011 mf=0.006 MHzT=0.00016629848010741 s
2TaZ=73N=49L=99710.06023 mf=0.003 MHzT=0.00033259696021483 s
2TaZ=73N=50L=199420.12045 mf=0.002 MHzT=0.00066519392042966 s
2TaZ=73N=51L=398840.24090 mf=0.001 MHzT=0.0013303878408593 s
2TaZ=73N=52L=797680.48181 mf=0.000 MHzT=0.0026607756817186 s
2TaZ=73N=53L=1595360.96362 mf=0.000 MHzT=0.0053215513634373 s
2TaZ=73N=54L=3190721.92724 mf=0.000 MHzT=0.010643102726875 s
2TaZ=73N=55L=6381443.85447 mf=0.000 MHzT=0.021286205453749 s
2TaZ=73N=56L=12762887.70894 mf=0.000 MHzT=0.042572410907498 s
2TaZ=73N=57L=25525775.41789 mf=0.000 MHzT=0.085144821814996 s
2WZ=74N=17L=0.00002 mf=12738923.394 MHzT=7.8499569314881E-14 s
2WZ=74N=18L=0.00005 mf=6369461.697 MHzT=1.5699913862976E-13 s
2WZ=74N=19L=0.00009 mf=3184730.849 MHzT=3.1399827725952E-13 s
2WZ=74N=20L=0.00019 mf=1592365.424 MHzT=6.2799655451905E-13 s
2WZ=74N=21L=0.00038 mf=796182.712 MHzT=1.2559931090381E-12 s
2WZ=74N=22L=0.00075 mf=398091.356 MHzT=2.5119862180762E-12 s
2WZ=74N=23L=0.00151 mf=199045.678 MHzT=5.0239724361524E-12 s
2WZ=74N=24L=0.00301 mf=99522.839 MHzT=1.0047944872305E-11 s
2WZ=74N=25L=0.00602 mf=49761.420 MHzT=2.0095889744609E-11 s
2WZ=74N=26L=0.01205 mf=24880.710 MHzT=4.0191779489219E-11 s
2WZ=74N=27L=0.02410 mf=12440.355 MHzT=8.0383558978438E-11 s
2WZ=74N=28L=0.04820 mf=6220.177 MHzT=1.6076711795688E-10 s
2WZ=74N=29L=0.09639 mf=3110.089 MHzT=3.2153423591375E-10 s
2WZ=74N=30L=0.19279 mf=1555.044 MHzT=6.430684718275E-10 s
2WZ=74N=31L=0.38557 mf=777.522 MHzT=1.286136943655E-9 s
2WZ=74N=32L=0.77115 mf=388.761 MHzT=2.57227388731E-9 s
2WZ=74N=33L=1.54230 mf=194.381 MHzT=5.14454777462E-9 s
2WZ=74N=34L=3.08459 mf=97.190 MHzT=1.028909554924E-8 s
2WZ=74N=35L=6.16919 mf=48.595 MHzT=2.057819109848E-8 s
2WZ=74N=36L=12.33837 mf=24.298 MHzT=4.115638219696E-8 s
2WZ=74N=37L=24.67675 mf=12.149 MHzT=8.231276439392E-8 s
2WZ=74N=38L=49.35349 mf=6.074 MHzT=1.6462552878784E-7 s
2WZ=74N=39L=98.70698 mf=3.037 MHzT=3.2925105757568E-7 s
2WZ=74N=40L=197.41397 mf=1.519 MHzT=6.5850211515136E-7 s
2WZ=74N=41L=394.82794 mf=0.759 MHzT=1.3170042303027E-6 s
2WZ=74N=42L=789.65587 mf=0.380 MHzT=2.6340084606055E-6 s
2WZ=74N=43L=1579.31174 mf=0.190 MHzT=5.2680169212109E-6 s
2WZ=74N=44L=3158.62348 mf=0.095 MHzT=1.0536033842422E-5 s
2WZ=74N=45L=6317.24697 mf=0.047 MHzT=2.1072067684844E-5 s
2WZ=74N=46L=12634.49393 mf=0.024 MHzT=4.2144135369687E-5 s
2WZ=74N=47L=25268.98787 mf=0.012 MHzT=8.4288270739374E-5 s
2WZ=74N=48L=50537.97573 mf=0.006 MHzT=0.00016857654147875 s
2WZ=74N=49L=101075.95146 mf=0.003 MHzT=0.0003371530829575 s
2WZ=74N=50L=202151.90292 mf=0.001 MHzT=0.000674306165915 s
2WZ=74N=51L=404303.80585 mf=0.001 MHzT=0.00134861233183 s
2WZ=74N=52L=808607.61170 mf=0.000 MHzT=0.00269722466366 s
2WZ=74N=53L=1617215.22339 mf=0.000 MHzT=0.00539444932732 s
2WZ=74N=54L=3234430.44679 mf=0.000 MHzT=0.01078889865464 s
2WZ=74N=55L=6468860.89357 mf=0.000 MHzT=0.02157779730928 s
2WZ=74N=56L=12937721.78715 mf=0.000 MHzT=0.04315559461856 s
2WZ=74N=57L=25875443.57430 mf=0.000 MHzT=0.086311189237119 s
2ReZ=75N=17L=0.00002 mf=12569071.083 MHzT=7.9560374305622E-14 s
2ReZ=75N=18L=0.00005 mf=6284535.541 MHzT=1.5912074861124E-13 s
2ReZ=75N=19L=0.00010 mf=3142267.771 MHzT=3.1824149722249E-13 s
2ReZ=75N=20L=0.00019 mf=1571133.885 MHzT=6.3648299444498E-13 s
2ReZ=75N=21L=0.00038 mf=785566.943 MHzT=1.27296598889E-12 s
2ReZ=75N=22L=0.00076 mf=392783.471 MHzT=2.5459319777799E-12 s
2ReZ=75N=23L=0.00153 mf=196391.736 MHzT=5.0918639555598E-12 s
2ReZ=75N=24L=0.00305 mf=98195.868 MHzT=1.018372791112E-11 s
2ReZ=75N=25L=0.00611 mf=49097.934 MHzT=2.0367455822239E-11 s
2ReZ=75N=26L=0.01221 mf=24548.967 MHzT=4.0734911644479E-11 s
2ReZ=75N=27L=0.02442 mf=12274.483 MHzT=8.1469823288957E-11 s
2ReZ=75N=28L=0.04885 mf=6137.242 MHzT=1.6293964657791E-10 s
2ReZ=75N=29L=0.09770 mf=3068.621 MHzT=3.2587929315583E-10 s
2ReZ=75N=30L=0.19539 mf=1534.310 MHzT=6.5175858631166E-10 s
2ReZ=75N=31L=0.39078 mf=767.155 MHzT=1.3035171726233E-9 s
2ReZ=75N=32L=0.78157 mf=383.578 MHzT=2.6070343452466E-9 s
2ReZ=75N=33L=1.56314 mf=191.789 MHzT=5.2140686904933E-9 s
2ReZ=75N=34L=3.12628 mf=95.894 MHzT=1.0428137380987E-8 s
2ReZ=75N=35L=6.25255 mf=47.947 MHzT=2.0856274761973E-8 s
2ReZ=75N=36L=12.50511 mf=23.974 MHzT=4.1712549523946E-8 s
2ReZ=75N=37L=25.01022 mf=11.987 MHzT=8.3425099047892E-8 s
2ReZ=75N=38L=50.02043 mf=5.993 MHzT=1.6685019809578E-7 s
2ReZ=75N=39L=100.04086 mf=2.997 MHzT=3.3370039619157E-7 s
2ReZ=75N=40L=200.08172 mf=1.498 MHzT=6.6740079238314E-7 s
2ReZ=75N=41L=400.16345 mf=0.749 MHzT=1.3348015847663E-6 s
2ReZ=75N=42L=800.32690 mf=0.375 MHzT=2.6696031695326E-6 s
2ReZ=75N=43L=1600.65379 mf=0.187 MHzT=5.3392063390651E-6 s
2ReZ=75N=44L=3201.30758 mf=0.094 MHzT=1.067841267813E-5 s
2ReZ=75N=45L=6402.61517 mf=0.047 MHzT=2.135682535626E-5 s
2ReZ=75N=46L=12805.23034 mf=0.023 MHzT=4.2713650712521E-5 s
2ReZ=75N=47L=25610.46067 mf=0.012 MHzT=8.5427301425042E-5 s
2ReZ=75N=48L=51220.92135 mf=0.006 MHzT=0.00017085460285008 s
2ReZ=75N=49L=102441.84270 mf=0.003 MHzT=0.00034170920570017 s
2ReZ=75N=50L=204883.68540 mf=0.001 MHzT=0.00068341841140033 s
2ReZ=75N=51L=409767.37079 mf=0.001 MHzT=0.0013668368228007 s
2ReZ=75N=52L=819534.74158 mf=0.000 MHzT=0.0027336736456013 s
2ReZ=75N=53L=1639069.48317 mf=0.000 MHzT=0.0054673472912027 s
2ReZ=75N=54L=3278138.96634 mf=0.000 MHzT=0.010934694582405 s
2ReZ=75N=55L=6556277.93268 mf=0.000 MHzT=0.021869389164811 s
2ReZ=75N=56L=13112555.86535 mf=0.000 MHzT=0.043738778329621 s
2ReZ=75N=57L=26225111.73071 mf=0.000 MHzT=0.087477556659243 s
2OsZ=76N=17L=0.00002 mf=12403688.568 MHzT=8.0621179296364E-14 s
2OsZ=76N=18L=0.00005 mf=6201844.284 MHzT=1.6124235859273E-13 s
2OsZ=76N=19L=0.00010 mf=3100922.142 MHzT=3.2248471718546E-13 s
2OsZ=76N=20L=0.00019 mf=1550461.071 MHzT=6.4496943437091E-13 s
2OsZ=76N=21L=0.00039 mf=775230.536 MHzT=1.2899388687418E-12 s
2OsZ=76N=22L=0.00077 mf=387615.268 MHzT=2.5798777374836E-12 s
2OsZ=76N=23L=0.00155 mf=193807.634 MHzT=5.1597554749673E-12 s
2OsZ=76N=24L=0.00309 mf=96903.817 MHzT=1.0319510949935E-11 s
2OsZ=76N=25L=0.00619 mf=48451.908 MHzT=2.0639021899869E-11 s
2OsZ=76N=26L=0.01237 mf=24225.954 MHzT=4.1278043799738E-11 s
2OsZ=76N=27L=0.02475 mf=12112.977 MHzT=8.2556087599477E-11 s
2OsZ=76N=28L=0.04950 mf=6056.489 MHzT=1.6511217519895E-10 s
2OsZ=76N=29L=0.09900 mf=3028.244 MHzT=3.3022435039791E-10 s
2OsZ=76N=30L=0.19800 mf=1514.122 MHzT=6.6044870079581E-10 s
2OsZ=76N=31L=0.39600 mf=757.061 MHzT=1.3208974015916E-9 s
2OsZ=76N=32L=0.79199 mf=378.531 MHzT=2.6417948031833E-9 s
2OsZ=76N=33L=1.58398 mf=189.265 MHzT=5.2835896063665E-9 s
2OsZ=76N=34L=3.16796 mf=94.633 MHzT=1.0567179212733E-8 s
2OsZ=76N=35L=6.33592 mf=47.316 MHzT=2.1134358425466E-8 s
2OsZ=76N=36L=12.67184 mf=23.658 MHzT=4.2268716850932E-8 s
2OsZ=76N=37L=25.34369 mf=11.829 MHzT=8.4537433701864E-8 s
2OsZ=76N=38L=50.68737 mf=5.915 MHzT=1.6907486740373E-7 s
2OsZ=76N=39L=101.37474 mf=2.957 MHzT=3.3814973480746E-7 s
2OsZ=76N=40L=202.74948 mf=1.479 MHzT=6.7629946961491E-7 s
2OsZ=76N=41L=405.49896 mf=0.739 MHzT=1.3525989392298E-6 s
2OsZ=76N=42L=810.99792 mf=0.370 MHzT=2.7051978784597E-6 s
2OsZ=76N=43L=1621.99584 mf=0.185 MHzT=5.4103957569193E-6 s
2OsZ=76N=44L=3243.99169 mf=0.092 MHzT=1.0820791513839E-5 s
2OsZ=76N=45L=6487.98337 mf=0.046 MHzT=2.1641583027677E-5 s
2OsZ=76N=46L=12975.96674 mf=0.023 MHzT=4.3283166055354E-5 s
2OsZ=76N=47L=25951.93348 mf=0.012 MHzT=8.6566332110709E-5 s
2OsZ=76N=48L=51903.86697 mf=0.006 MHzT=0.00017313266422142 s
2OsZ=76N=49L=103807.73393 mf=0.003 MHzT=0.00034626532844284 s
2OsZ=76N=50L=207615.46787 mf=0.001 MHzT=0.00069253065688567 s
2OsZ=76N=51L=415230.93574 mf=0.001 MHzT=0.0013850613137713 s
2OsZ=76N=52L=830461.87147 mf=0.000 MHzT=0.0027701226275427 s
2OsZ=76N=53L=1660923.74294 mf=0.000 MHzT=0.0055402452550854 s
2OsZ=76N=54L=3321847.48589 mf=0.000 MHzT=0.011080490510171 s
2OsZ=76N=55L=6643694.97178 mf=0.000 MHzT=0.022160981020341 s
2OsZ=76N=56L=13287389.94356 mf=0.000 MHzT=0.044321962040683 s
2OsZ=76N=57L=26574779.88712 mf=0.000 MHzT=0.088643924081366 s
2IrZ=77N=17L=0.00002 mf=12242601.704 MHzT=8.1681984287106E-14 s
2IrZ=77N=18L=0.00005 mf=6121300.852 MHzT=1.6336396857421E-13 s
2IrZ=77N=19L=0.00010 mf=3060650.426 MHzT=3.2672793714842E-13 s
2IrZ=77N=20L=0.00020 mf=1530325.213 MHzT=6.5345587429684E-13 s
2IrZ=77N=21L=0.00039 mf=765162.606 MHzT=1.3069117485937E-12 s
2IrZ=77N=22L=0.00078 mf=382581.303 MHzT=2.6138234971874E-12 s
2IrZ=77N=23L=0.00157 mf=191290.652 MHzT=5.2276469943748E-12 s
2IrZ=77N=24L=0.00313 mf=95645.326 MHzT=1.045529398875E-11 s
2IrZ=77N=25L=0.00627 mf=47822.663 MHzT=2.0910587977499E-11 s
2IrZ=77N=26L=0.01254 mf=23911.331 MHzT=4.1821175954998E-11 s
2IrZ=77N=27L=0.02508 mf=11955.666 MHzT=8.3642351909996E-11 s
2IrZ=77N=28L=0.05015 mf=5977.833 MHzT=1.6728470381999E-10 s
2IrZ=77N=29L=0.10030 mf=2988.916 MHzT=3.3456940763998E-10 s
2IrZ=77N=30L=0.20060 mf=1494.458 MHzT=6.6913881527997E-10 s
2IrZ=77N=31L=0.40121 mf=747.229 MHzT=1.3382776305599E-9 s
2IrZ=77N=32L=0.80241 mf=373.615 MHzT=2.6765552611199E-9 s
2IrZ=77N=33L=1.60482 mf=186.807 MHzT=5.3531105222398E-9 s
2IrZ=77N=34L=3.20964 mf=93.404 MHzT=1.070622104448E-8 s
2IrZ=77N=35L=6.41929 mf=46.702 MHzT=2.1412442088959E-8 s
2IrZ=77N=36L=12.83858 mf=23.351 MHzT=4.2824884177918E-8 s
2IrZ=77N=37L=25.67715 mf=11.675 MHzT=8.5649768355836E-8 s
2IrZ=77N=38L=51.35431 mf=5.838 MHzT=1.7129953671167E-7 s
2IrZ=77N=39L=102.70862 mf=2.919 MHzT=3.4259907342334E-7 s
2IrZ=77N=40L=205.41724 mf=1.459 MHzT=6.8519814684669E-7 s
2IrZ=77N=41L=410.83447 mf=0.730 MHzT=1.3703962936934E-6 s
2IrZ=77N=42L=821.66895 mf=0.365 MHzT=2.7407925873868E-6 s
2IrZ=77N=43L=1643.33789 mf=0.182 MHzT=5.4815851747735E-6 s
2IrZ=77N=44L=3286.67579 mf=0.091 MHzT=1.0963170349547E-5 s
2IrZ=77N=45L=6573.35157 mf=0.046 MHzT=2.1926340699094E-5 s
2IrZ=77N=46L=13146.70315 mf=0.023 MHzT=4.3852681398188E-5 s
2IrZ=77N=47L=26293.40629 mf=0.011 MHzT=8.7705362796376E-5 s
2IrZ=77N=48L=52586.81259 mf=0.006 MHzT=0.00017541072559275 s
2IrZ=77N=49L=105173.62517 mf=0.003 MHzT=0.0003508214511855 s
2IrZ=77N=50L=210347.25034 mf=0.001 MHzT=0.00070164290237101 s
2IrZ=77N=51L=420694.50068 mf=0.001 MHzT=0.001403285804742 s
2IrZ=77N=52L=841389.00136 mf=0.000 MHzT=0.002806571609484 s
2IrZ=77N=53L=1682778.00272 mf=0.000 MHzT=0.0056131432189681 s
2IrZ=77N=54L=3365556.00544 mf=0.000 MHzT=0.011226286437936 s
2IrZ=77N=55L=6731112.01088 mf=0.000 MHzT=0.022452572875872 s
2IrZ=77N=56L=13462224.02176 mf=0.000 MHzT=0.044905145751745 s
2IrZ=77N=57L=26924448.04353 mf=0.000 MHzT=0.089810291503489 s
2PtZ=78N=17L=0.00002 mf=12085645.272 MHzT=8.2742789277847E-14 s
2PtZ=78N=18L=0.00005 mf=6042822.636 MHzT=1.6548557855569E-13 s
2PtZ=78N=19L=0.00010 mf=3021411.318 MHzT=3.3097115711139E-13 s
2PtZ=78N=20L=0.00020 mf=1510705.659 MHzT=6.6194231422278E-13 s
2PtZ=78N=21L=0.00040 mf=755352.829 MHzT=1.3238846284456E-12 s
2PtZ=78N=22L=0.00079 mf=377676.415 MHzT=2.6477692568911E-12 s
2PtZ=78N=23L=0.00159 mf=188838.207 MHzT=5.2955385137822E-12 s
2PtZ=78N=24L=0.00318 mf=94419.104 MHzT=1.0591077027564E-11 s
2PtZ=78N=25L=0.00635 mf=47209.552 MHzT=2.1182154055129E-11 s
2PtZ=78N=26L=0.01270 mf=23604.776 MHzT=4.2364308110258E-11 s
2PtZ=78N=27L=0.02540 mf=11802.388 MHzT=8.4728616220516E-11 s
2PtZ=78N=28L=0.05080 mf=5901.194 MHzT=1.6945723244103E-10 s
2PtZ=78N=29L=0.10160 mf=2950.597 MHzT=3.3891446488206E-10 s
2PtZ=78N=30L=0.20321 mf=1475.298 MHzT=6.7782892976412E-10 s
2PtZ=78N=31L=0.40642 mf=737.649 MHzT=1.3556578595282E-9 s
2PtZ=78N=32L=0.81283 mf=368.825 MHzT=2.7113157190565E-9 s
2PtZ=78N=33L=1.62566 mf=184.412 MHzT=5.422631438113E-9 s
2PtZ=78N=34L=3.25133 mf=92.206 MHzT=1.0845262876226E-8 s
2PtZ=78N=35L=6.50266 mf=46.103 MHzT=2.1690525752452E-8 s
2PtZ=78N=36L=13.00531 mf=23.052 MHzT=4.3381051504904E-8 s
2PtZ=78N=37L=26.01062 mf=11.526 MHzT=8.6762103009808E-8 s
2PtZ=78N=38L=52.02125 mf=5.763 MHzT=1.7352420601962E-7 s
2PtZ=78N=39L=104.04250 mf=2.881 MHzT=3.4704841203923E-7 s
2PtZ=78N=40L=208.08499 mf=1.441 MHzT=6.9409682407846E-7 s
2PtZ=78N=41L=416.16999 mf=0.720 MHzT=1.3881936481569E-6 s
2PtZ=78N=42L=832.33997 mf=0.360 MHzT=2.7763872963139E-6 s
2PtZ=78N=43L=1664.67994 mf=0.180 MHzT=5.5527745926277E-6 s
2PtZ=78N=44L=3329.35989 mf=0.090 MHzT=1.1105549185255E-5 s
2PtZ=78N=45L=6658.71978 mf=0.045 MHzT=2.2211098370511E-5 s
2PtZ=78N=46L=13317.43955 mf=0.023 MHzT=4.4422196741022E-5 s
2PtZ=78N=47L=26634.87910 mf=0.011 MHzT=8.8844393482043E-5 s
2PtZ=78N=48L=53269.75820 mf=0.006 MHzT=0.00017768878696409 s
2PtZ=78N=49L=106539.51641 mf=0.003 MHzT=0.00035537757392817 s
2PtZ=78N=50L=213079.03281 mf=0.001 MHzT=0.00071075514785635 s
2PtZ=78N=51L=426158.06562 mf=0.001 MHzT=0.0014215102957127 s
2PtZ=78N=52L=852316.13125 mf=0.000 MHzT=0.0028430205914254 s
2PtZ=78N=53L=1704632.26250 mf=0.000 MHzT=0.0056860411828508 s
2PtZ=78N=54L=3409264.52499 mf=0.000 MHzT=0.011372082365702 s
2PtZ=78N=55L=6818529.04998 mf=0.000 MHzT=0.022744164731403 s
2PtZ=78N=56L=13637058.09997 mf=0.000 MHzT=0.045488329462806 s
2PtZ=78N=57L=27274116.19994 mf=0.000 MHzT=0.090976658925612 s
2AuZ=79N=17L=0.00003 mf=11932662.420 MHzT=8.3803594268589E-14 s
2AuZ=79N=18L=0.00005 mf=5966331.210 MHzT=1.6760718853718E-13 s
2AuZ=79N=19L=0.00010 mf=2983165.605 MHzT=3.3521437707436E-13 s
2AuZ=79N=20L=0.00020 mf=1491582.803 MHzT=6.7042875414871E-13 s
2AuZ=79N=21L=0.00040 mf=745791.401 MHzT=1.3408575082974E-12 s
2AuZ=79N=22L=0.00080 mf=372895.701 MHzT=2.6817150165948E-12 s
2AuZ=79N=23L=0.00161 mf=186447.850 MHzT=5.3634300331897E-12 s
2AuZ=79N=24L=0.00322 mf=93223.925 MHzT=1.0726860066379E-11 s
2AuZ=79N=25L=0.00643 mf=46611.963 MHzT=2.1453720132759E-11 s
2AuZ=79N=26L=0.01286 mf=23305.981 MHzT=4.2907440265517E-11 s
2AuZ=79N=27L=0.02573 mf=11652.991 MHzT=8.5814880531035E-11 s
2AuZ=79N=28L=0.05145 mf=5826.495 MHzT=1.7162976106207E-10 s
2AuZ=79N=29L=0.10291 mf=2913.248 MHzT=3.4325952212414E-10 s
2AuZ=79N=30L=0.20581 mf=1456.624 MHzT=6.8651904424828E-10 s
2AuZ=79N=31L=0.41163 mf=728.312 MHzT=1.3730380884966E-9 s
2AuZ=79N=32L=0.82325 mf=364.156 MHzT=2.7460761769931E-9 s
2AuZ=79N=33L=1.64651 mf=182.078 MHzT=5.4921523539862E-9 s
2AuZ=79N=34L=3.29301 mf=91.039 MHzT=1.0984304707972E-8 s
2AuZ=79N=35L=6.58602 mf=45.519 MHzT=2.1968609415945E-8 s
2AuZ=79N=36L=13.17205 mf=22.760 MHzT=4.393721883189E-8 s
2AuZ=79N=37L=26.34409 mf=11.380 MHzT=8.787443766378E-8 s
2AuZ=79N=38L=52.68819 mf=5.690 MHzT=1.7574887532756E-7 s
2AuZ=79N=39L=105.37637 mf=2.845 MHzT=3.5149775065512E-7 s
2AuZ=79N=40L=210.75275 mf=1.422 MHzT=7.0299550131024E-7 s
2AuZ=79N=41L=421.50550 mf=0.711 MHzT=1.4059910026205E-6 s
2AuZ=79N=42L=843.01100 mf=0.356 MHzT=2.811982005241E-6 s
2AuZ=79N=43L=1686.02199 mf=0.178 MHzT=5.6239640104819E-6 s
2AuZ=79N=44L=3372.04399 mf=0.089 MHzT=1.1247928020964E-5 s
2AuZ=79N=45L=6744.08798 mf=0.044 MHzT=2.2495856041928E-5 s
2AuZ=79N=46L=13488.17596 mf=0.022 MHzT=4.4991712083855E-5 s
2AuZ=79N=47L=26976.35191 mf=0.011 MHzT=8.9983424167711E-5 s
2AuZ=79N=48L=53952.70382 mf=0.006 MHzT=0.00017996684833542 s
2AuZ=79N=49L=107905.40764 mf=0.003 MHzT=0.00035993369667084 s
2AuZ=79N=50L=215810.81528 mf=0.001 MHzT=0.00071986739334168 s
2AuZ=79N=51L=431621.63057 mf=0.001 MHzT=0.0014397347866834 s
2AuZ=79N=52L=863243.26114 mf=0.000 MHzT=0.0028794695733667 s
2AuZ=79N=53L=1726486.52227 mf=0.000 MHzT=0.0057589391467335 s
2AuZ=79N=54L=3452973.04454 mf=0.000 MHzT=0.011517878293467 s
2AuZ=79N=55L=6905946.08909 mf=0.000 MHzT=0.023035756586934 s
2AuZ=79N=56L=13811892.17817 mf=0.000 MHzT=0.046071513173868 s
2AuZ=79N=57L=27623784.35635 mf=0.000 MHzT=0.092143026347736 s
2HgZ=80N=17L=0.00003 mf=11783504.140 MHzT=8.486439925933E-14 s
2HgZ=80N=18L=0.00005 mf=5891752.070 MHzT=1.6972879851866E-13 s
2HgZ=80N=19L=0.00010 mf=2945876.035 MHzT=3.3945759703732E-13 s
2HgZ=80N=20L=0.00020 mf=1472938.017 MHzT=6.7891519407464E-13 s
2HgZ=80N=21L=0.00041 mf=736469.009 MHzT=1.3578303881493E-12 s
2HgZ=80N=22L=0.00081 mf=368234.504 MHzT=2.7156607762986E-12 s
2HgZ=80N=23L=0.00163 mf=184117.252 MHzT=5.4313215525972E-12 s
2HgZ=80N=24L=0.00326 mf=92058.626 MHzT=1.0862643105194E-11 s
2HgZ=80N=25L=0.00651 mf=46029.313 MHzT=2.1725286210389E-11 s
2HgZ=80N=26L=0.01303 mf=23014.657 MHzT=4.3450572420777E-11 s
2HgZ=80N=27L=0.02605 mf=11507.328 MHzT=8.6901144841554E-11 s
2HgZ=80N=28L=0.05210 mf=5753.664 MHzT=1.7380228968311E-10 s
2HgZ=80N=29L=0.10421 mf=2876.832 MHzT=3.4760457936622E-10 s
2HgZ=80N=30L=0.20842 mf=1438.416 MHzT=6.9520915873244E-10 s
2HgZ=80N=31L=0.41684 mf=719.208 MHzT=1.3904183174649E-9 s
2HgZ=80N=32L=0.83367 mf=359.604 MHzT=2.7808366349297E-9 s
2HgZ=80N=33L=1.66735 mf=179.802 MHzT=5.5616732698595E-9 s
2HgZ=80N=34L=3.33470 mf=89.901 MHzT=1.1123346539719E-8 s
2HgZ=80N=35L=6.66939 mf=44.951 MHzT=2.2246693079438E-8 s
2HgZ=80N=36L=13.33878 mf=22.475 MHzT=4.4493386158876E-8 s
2HgZ=80N=37L=26.67756 mf=11.238 MHzT=8.8986772317752E-8 s
2HgZ=80N=38L=53.35513 mf=5.619 MHzT=1.779735446355E-7 s
2HgZ=80N=39L=106.71025 mf=2.809 MHzT=3.5594708927101E-7 s
2HgZ=80N=40L=213.42051 mf=1.405 MHzT=7.1189417854201E-7 s
2HgZ=80N=41L=426.84101 mf=0.702 MHzT=1.423788357084E-6 s
2HgZ=80N=42L=853.68202 mf=0.351 MHzT=2.8475767141681E-6 s
2HgZ=80N=43L=1707.36404 mf=0.176 MHzT=5.6951534283361E-6 s
2HgZ=80N=44L=3414.72809 mf=0.088 MHzT=1.1390306856672E-5 s
2HgZ=80N=45L=6829.45618 mf=0.044 MHzT=2.2780613713344E-5 s
2HgZ=80N=46L=13658.91236 mf=0.022 MHzT=4.5561227426689E-5 s
2HgZ=80N=47L=27317.82472 mf=0.011 MHzT=9.1122454853378E-5 s
2HgZ=80N=48L=54635.64944 mf=0.005 MHzT=0.00018224490970676 s
2HgZ=80N=49L=109271.29888 mf=0.003 MHzT=0.00036448981941351 s
2HgZ=80N=50L=218542.59776 mf=0.001 MHzT=0.00072897963882702 s
2HgZ=80N=51L=437085.19551 mf=0.001 MHzT=0.001457959277654 s
2HgZ=80N=52L=874170.39102 mf=0.000 MHzT=0.0029159185553081 s
2HgZ=80N=53L=1748340.78205 mf=0.000 MHzT=0.0058318371106162 s
2HgZ=80N=54L=3496681.56409 mf=0.000 MHzT=0.011663674221232 s
2HgZ=80N=55L=6993363.12819 mf=0.000 MHzT=0.023327348442465 s
2HgZ=80N=56L=13986726.25638 mf=0.000 MHzT=0.046654696884929 s
2HgZ=80N=57L=27973452.51276 mf=0.000 MHzT=0.093309393769859 s
2TlZ=81N=17L=0.00003 mf=11638028.780 MHzT=8.5925204250072E-14 s
2TlZ=81N=18L=0.00005 mf=5819014.390 MHzT=1.7185040850014E-13 s
2TlZ=81N=19L=0.00010 mf=2909507.195 MHzT=3.4370081700029E-13 s
2TlZ=81N=20L=0.00021 mf=1454753.598 MHzT=6.8740163400058E-13 s
2TlZ=81N=21L=0.00041 mf=727376.799 MHzT=1.3748032680012E-12 s
2TlZ=81N=22L=0.00082 mf=363688.399 MHzT=2.7496065360023E-12 s
2TlZ=81N=23L=0.00165 mf=181844.200 MHzT=5.4992130720046E-12 s
2TlZ=81N=24L=0.00330 mf=90922.100 MHzT=1.0998426144009E-11 s
2TlZ=81N=25L=0.00659 mf=45461.050 MHzT=2.1996852288018E-11 s
2TlZ=81N=26L=0.01319 mf=22730.525 MHzT=4.3993704576037E-11 s
2TlZ=81N=27L=0.02638 mf=11365.262 MHzT=8.7987409152074E-11 s
2TlZ=81N=28L=0.05276 mf=5682.631 MHzT=1.7597481830415E-10 s
2TlZ=81N=29L=0.10551 mf=2841.316 MHzT=3.519496366083E-10 s
2TlZ=81N=30L=0.21102 mf=1420.658 MHzT=7.0389927321659E-10 s
2TlZ=81N=31L=0.42205 mf=710.329 MHzT=1.4077985464332E-9 s
2TlZ=81N=32L=0.84409 mf=355.164 MHzT=2.8155970928664E-9 s
2TlZ=81N=33L=1.68819 mf=177.582 MHzT=5.6311941857327E-9 s
2TlZ=81N=34L=3.37638 mf=88.791 MHzT=1.1262388371465E-8 s
2TlZ=81N=35L=6.75276 mf=44.396 MHzT=2.2524776742931E-8 s
2TlZ=81N=36L=13.50552 mf=22.198 MHzT=4.5049553485862E-8 s
2TlZ=81N=37L=27.01103 mf=11.099 MHzT=9.0099106971724E-8 s
2TlZ=81N=38L=54.02207 mf=5.549 MHzT=1.8019821394345E-7 s
2TlZ=81N=39L=108.04413 mf=2.775 MHzT=3.6039642788689E-7 s
2TlZ=81N=40L=216.08826 mf=1.387 MHzT=7.2079285577379E-7 s
2TlZ=81N=41L=432.17652 mf=0.694 MHzT=1.4415857115476E-6 s
2TlZ=81N=42L=864.35305 mf=0.347 MHzT=2.8831714230952E-6 s
2TlZ=81N=43L=1728.70610 mf=0.173 MHzT=5.7663428461903E-6 s
2TlZ=81N=44L=3457.41219 mf=0.087 MHzT=1.1532685692381E-5 s
2TlZ=81N=45L=6914.82438 mf=0.043 MHzT=2.3065371384761E-5 s
2TlZ=81N=46L=13829.64876 mf=0.022 MHzT=4.6130742769522E-5 s
2TlZ=81N=47L=27659.29753 mf=0.011 MHzT=9.2261485539045E-5 s
2TlZ=81N=48L=55318.59506 mf=0.005 MHzT=0.00018452297107809 s
2TlZ=81N=49L=110637.19011 mf=0.003 MHzT=0.00036904594215618 s
2TlZ=81N=50L=221274.38023 mf=0.001 MHzT=0.00073809188431236 s
2TlZ=81N=51L=442548.76046 mf=0.001 MHzT=0.0014761837686247 s
2TlZ=81N=52L=885097.52091 mf=0.000 MHzT=0.0029523675372494 s
2TlZ=81N=53L=1770195.04182 mf=0.000 MHzT=0.0059047350744989 s
2TlZ=81N=54L=3540390.08365 mf=0.000 MHzT=0.011809470148998 s
2TlZ=81N=55L=7080780.16729 mf=0.000 MHzT=0.023618940297996 s
2TlZ=81N=56L=14161560.33458 mf=0.000 MHzT=0.047237880595991 s
2TlZ=81N=57L=28323120.66917 mf=0.000 MHzT=0.094475761191982 s
2PbZ=82N=17L=0.00003 mf=11496101.600 MHzT=8.6986009240814E-14 s
2PbZ=82N=18L=0.00005 mf=5748050.800 MHzT=1.7397201848163E-13 s
2PbZ=82N=19L=0.00010 mf=2874025.400 MHzT=3.4794403696325E-13 s
2PbZ=82N=20L=0.00021 mf=1437012.700 MHzT=6.9588807392651E-13 s
2PbZ=82N=21L=0.00042 mf=718506.350 MHzT=1.391776147853E-12 s
2PbZ=82N=22L=0.00083 mf=359253.175 MHzT=2.783552295706E-12 s
2PbZ=82N=23L=0.00167 mf=179626.587 MHzT=5.5671045914121E-12 s
2PbZ=82N=24L=0.00334 mf=89813.294 MHzT=1.1134209182824E-11 s
2PbZ=82N=25L=0.00668 mf=44906.647 MHzT=2.2268418365648E-11 s
2PbZ=82N=26L=0.01335 mf=22453.323 MHzT=4.4536836731297E-11 s
2PbZ=82N=27L=0.02670 mf=11226.662 MHzT=8.9073673462593E-11 s
2PbZ=82N=28L=0.05341 mf=5613.331 MHzT=1.7814734692519E-10 s
2PbZ=82N=29L=0.10681 mf=2806.665 MHzT=3.5629469385037E-10 s
2PbZ=82N=30L=0.21363 mf=1403.333 MHzT=7.1258938770075E-10 s
2PbZ=82N=31L=0.42726 mf=701.666 MHzT=1.4251787754015E-9 s
2PbZ=82N=32L=0.85452 mf=350.833 MHzT=2.850357550803E-9 s
2PbZ=82N=33L=1.70903 mf=175.417 MHzT=5.700715101606E-9 s
2PbZ=82N=34L=3.41806 mf=87.708 MHzT=1.1401430203212E-8 s
2PbZ=82N=35L=6.83613 mf=43.854 MHzT=2.2802860406424E-8 s
2PbZ=82N=36L=13.67225 mf=21.927 MHzT=4.5605720812848E-8 s
2PbZ=82N=37L=27.34450 mf=10.964 MHzT=9.1211441625696E-8 s
2PbZ=82N=38L=54.68900 mf=5.482 MHzT=1.8242288325139E-7 s
2PbZ=82N=39L=109.37801 mf=2.741 MHzT=3.6484576650278E-7 s
2PbZ=82N=40L=218.75602 mf=1.370 MHzT=7.2969153300556E-7 s
2PbZ=82N=41L=437.51204 mf=0.685 MHzT=1.4593830660111E-6 s
2PbZ=82N=42L=875.02407 mf=0.343 MHzT=2.9187661320223E-6 s
2PbZ=82N=43L=1750.04815 mf=0.171 MHzT=5.8375322640445E-6 s
2PbZ=82N=44L=3500.09629 mf=0.086 MHzT=1.1675064528089E-5 s
2PbZ=82N=45L=7000.19258 mf=0.043 MHzT=2.3350129056178E-5 s
2PbZ=82N=46L=14000.38517 mf=0.021 MHzT=4.6700258112356E-5 s
2PbZ=82N=47L=28000.77034 mf=0.011 MHzT=9.3400516224712E-5 s
2PbZ=82N=48L=56001.54067 mf=0.005 MHzT=0.00018680103244942 s
2PbZ=82N=49L=112003.08135 mf=0.003 MHzT=0.00037360206489885 s
2PbZ=82N=50L=224006.16270 mf=0.001 MHzT=0.0007472041297977 s
2PbZ=82N=51L=448012.32540 mf=0.001 MHzT=0.0014944082595954 s
2PbZ=82N=52L=896024.65080 mf=0.000 MHzT=0.0029888165191908 s
2PbZ=82N=53L=1792049.30160 mf=0.000 MHzT=0.0059776330383816 s
2PbZ=82N=54L=3584098.60320 mf=0.000 MHzT=0.011955266076763 s
2PbZ=82N=55L=7168197.20639 mf=0.000 MHzT=0.023910532153526 s
2PbZ=82N=56L=14336394.41279 mf=0.000 MHzT=0.047821064307053 s
2PbZ=82N=57L=28672788.82557 mf=0.000 MHzT=0.095642128614105 s
2BiZ=83N=17L=0.00003 mf=11357594.352 MHzT=8.8046814231555E-14 s
2BiZ=83N=18L=0.00005 mf=5678797.176 MHzT=1.7609362846311E-13 s
2BiZ=83N=19L=0.00011 mf=2839398.588 MHzT=3.5218725692622E-13 s
2BiZ=83N=20L=0.00021 mf=1419699.294 MHzT=7.0437451385244E-13 s
2BiZ=83N=21L=0.00042 mf=709849.647 MHzT=1.4087490277049E-12 s
2BiZ=83N=22L=0.00084 mf=354924.823 MHzT=2.8174980554098E-12 s
2BiZ=83N=23L=0.00169 mf=177462.412 MHzT=5.6349961108195E-12 s
2BiZ=83N=24L=0.00338 mf=88731.206 MHzT=1.1269992221639E-11 s
2BiZ=83N=25L=0.00676 mf=44365.603 MHzT=2.2539984443278E-11 s
2BiZ=83N=26L=0.01351 mf=22182.801 MHzT=4.5079968886556E-11 s
2BiZ=83N=27L=0.02703 mf=11091.401 MHzT=9.0159937773113E-11 s
2BiZ=83N=28L=0.05406 mf=5545.700 MHzT=1.8031987554623E-10 s
2BiZ=83N=29L=0.10812 mf=2772.850 MHzT=3.6063975109245E-10 s
2BiZ=83N=30L=0.21623 mf=1386.425 MHzT=7.212795021849E-10 s
2BiZ=83N=31L=0.43247 mf=693.213 MHzT=1.4425590043698E-9 s
2BiZ=83N=32L=0.86494 mf=346.606 MHzT=2.8851180087396E-9 s
2BiZ=83N=33L=1.72987 mf=173.303 MHzT=5.7702360174792E-9 s
2BiZ=83N=34L=3.45975 mf=86.652 MHzT=1.1540472034958E-8 s
2BiZ=83N=35L=6.91949 mf=43.326 MHzT=2.3080944069917E-8 s
2BiZ=83N=36L=13.83899 mf=21.663 MHzT=4.6161888139834E-8 s
2BiZ=83N=37L=27.67797 mf=10.831 MHzT=9.2323776279667E-8 s
2BiZ=83N=38L=55.35594 mf=5.416 MHzT=1.8464755255933E-7 s
2BiZ=83N=39L=110.71189 mf=2.708 MHzT=3.6929510511867E-7 s
2BiZ=83N=40L=221.42377 mf=1.354 MHzT=7.3859021023734E-7 s
2BiZ=83N=41L=442.84755 mf=0.677 MHzT=1.4771804204747E-6 s
2BiZ=83N=42L=885.69510 mf=0.338 MHzT=2.9543608409494E-6 s
2BiZ=83N=43L=1771.39020 mf=0.169 MHzT=5.9087216818987E-6 s
2BiZ=83N=44L=3542.78039 mf=0.085 MHzT=1.1817443363797E-5 s
2BiZ=83N=45L=7085.56079 mf=0.042 MHzT=2.3634886727595E-5 s
2BiZ=83N=46L=14171.12157 mf=0.021 MHzT=4.726977345519E-5 s
2BiZ=83N=47L=28342.24315 mf=0.011 MHzT=9.4539546910379E-5 s
2BiZ=83N=48L=56684.48629 mf=0.005 MHzT=0.00018907909382076 s
2BiZ=83N=49L=113368.97259 mf=0.003 MHzT=0.00037815818764152 s
2BiZ=83N=50L=226737.94517 mf=0.001 MHzT=0.00075631637528304 s
2BiZ=83N=51L=453475.89034 mf=0.001 MHzT=0.0015126327505661 s
2BiZ=83N=52L=906951.78069 mf=0.000 MHzT=0.0030252655011321 s
2BiZ=83N=53L=1813903.56137 mf=0.000 MHzT=0.0060505310022643 s
2BiZ=83N=54L=3627807.12275 mf=0.000 MHzT=0.012101062004529 s
2BiZ=83N=55L=7255614.24550 mf=0.000 MHzT=0.024202124009057 s
2BiZ=83N=56L=14511228.49099 mf=0.000 MHzT=0.048404248018114 s
2BiZ=83N=57L=29022456.98198 mf=0.000 MHzT=0.096808496036229 s
2PoZ=84N=17L=0.00003 mf=11222384.895 MHzT=8.9107619222297E-14 s
2PoZ=84N=18L=0.00005 mf=5611192.448 MHzT=1.7821523844459E-13 s
2PoZ=84N=19L=0.00011 mf=2805596.224 MHzT=3.5643047688919E-13 s
2PoZ=84N=20L=0.00021 mf=1402798.112 MHzT=7.1286095377838E-13 s
2PoZ=84N=21L=0.00043 mf=701399.056 MHzT=1.4257219075568E-12 s
2PoZ=84N=22L=0.00085 mf=350699.528 MHzT=2.8514438151135E-12 s
2PoZ=84N=23L=0.00171 mf=175349.764 MHzT=5.702887630227E-12 s
2PoZ=84N=24L=0.00342 mf=87674.882 MHzT=1.1405775260454E-11 s
2PoZ=84N=25L=0.00684 mf=43837.441 MHzT=2.2811550520908E-11 s
2PoZ=84N=26L=0.01368 mf=21918.720 MHzT=4.5623101041816E-11 s
2PoZ=84N=27L=0.02735 mf=10959.360 MHzT=9.1246202083632E-11 s
2PoZ=84N=28L=0.05471 mf=5479.680 MHzT=1.8249240416726E-10 s
2PoZ=84N=29L=0.10942 mf=2739.840 MHzT=3.6498480833453E-10 s
2PoZ=84N=30L=0.21884 mf=1369.920 MHzT=7.2996961666906E-10 s
2PoZ=84N=31L=0.43768 mf=684.960 MHzT=1.4599392333381E-9 s
2PoZ=84N=32L=0.87536 mf=342.480 MHzT=2.9198784666762E-9 s
2PoZ=84N=33L=1.75072 mf=171.240 MHzT=5.8397569333525E-9 s
2PoZ=84N=34L=3.50143 mf=85.620 MHzT=1.1679513866705E-8 s
2PoZ=84N=35L=7.00286 mf=42.810 MHzT=2.335902773341E-8 s
2PoZ=84N=36L=14.00572 mf=21.405 MHzT=4.671805546682E-8 s
2PoZ=84N=37L=28.01144 mf=10.703 MHzT=9.3436110933639E-8 s
2PoZ=84N=38L=56.02288 mf=5.351 MHzT=1.8687222186728E-7 s
2PoZ=84N=39L=112.04577 mf=2.676 MHzT=3.7374444373456E-7 s
2PoZ=84N=40L=224.09153 mf=1.338 MHzT=7.4748888746911E-7 s
2PoZ=84N=41L=448.18306 mf=0.669 MHzT=1.4949777749382E-6 s
2PoZ=84N=42L=896.36612 mf=0.334 MHzT=2.9899555498765E-6 s
2PoZ=84N=43L=1792.73225 mf=0.167 MHzT=5.9799110997529E-6 s
2PoZ=84N=44L=3585.46449 mf=0.084 MHzT=1.1959822199506E-5 s
2PoZ=84N=45L=7170.92899 mf=0.042 MHzT=2.3919644399012E-5 s
2PoZ=84N=46L=14341.85798 mf=0.021 MHzT=4.7839288798023E-5 s
2PoZ=84N=47L=28683.71596 mf=0.010 MHzT=9.5678577596047E-5 s
2PoZ=84N=48L=57367.43191 mf=0.005 MHzT=0.00019135715519209 s
2PoZ=84N=49L=114734.86382 mf=0.003 MHzT=0.00038271431038419 s
2PoZ=84N=50L=229469.72764 mf=0.001 MHzT=0.00076542862076837 s
2PoZ=84N=51L=458939.45529 mf=0.001 MHzT=0.0015308572415367 s
2PoZ=84N=52L=917878.91057 mf=0.000 MHzT=0.0030617144830735 s
2PoZ=84N=53L=1835757.82115 mf=0.000 MHzT=0.006123428966147 s
2PoZ=84N=54L=3671515.64230 mf=0.000 MHzT=0.012246857932294 s
2PoZ=84N=55L=7343031.28460 mf=0.000 MHzT=0.024493715864588 s
2PoZ=84N=56L=14686062.56920 mf=0.000 MHzT=0.048987431729176 s
2PoZ=84N=57L=29372125.13839 mf=0.000 MHzT=0.097974863458352 s
2AtZ=85N=17L=0.00003 mf=11090356.838 MHzT=9.0168424213039E-14 s
2AtZ=85N=18L=0.00005 mf=5545178.419 MHzT=1.8033684842608E-13 s
2AtZ=85N=19L=0.00011 mf=2772589.209 MHzT=3.6067369685215E-13 s
2AtZ=85N=20L=0.00022 mf=1386294.605 MHzT=7.2134739370431E-13 s
2AtZ=85N=21L=0.00043 mf=693147.302 MHzT=1.4426947874086E-12 s
2AtZ=85N=22L=0.00087 mf=346573.651 MHzT=2.8853895748172E-12 s
2AtZ=85N=23L=0.00173 mf=173286.826 MHzT=5.7707791496345E-12 s
2AtZ=85N=24L=0.00346 mf=86643.413 MHzT=1.1541558299269E-11 s
2AtZ=85N=25L=0.00692 mf=43321.706 MHzT=2.3083116598538E-11 s
2AtZ=85N=26L=0.01384 mf=21660.853 MHzT=4.6166233197076E-11 s
2AtZ=85N=27L=0.02768 mf=10830.427 MHzT=9.2332466394152E-11 s
2AtZ=85N=28L=0.05536 mf=5415.213 MHzT=1.846649327883E-10 s
2AtZ=85N=29L=0.11072 mf=2707.607 MHzT=3.6932986557661E-10 s
2AtZ=85N=30L=0.22144 mf=1353.803 MHzT=7.3865973115321E-10 s
2AtZ=85N=31L=0.44289 mf=676.902 MHzT=1.4773194623064E-9 s
2AtZ=85N=32L=0.88578 mf=338.451 MHzT=2.9546389246129E-9 s
2AtZ=85N=33L=1.77156 mf=169.225 MHzT=5.9092778492257E-9 s
2AtZ=85N=34L=3.54311 mf=84.613 MHzT=1.1818555698451E-8 s
2AtZ=85N=35L=7.08623 mf=42.306 MHzT=2.3637111396903E-8 s
2AtZ=85N=36L=14.17246 mf=21.153 MHzT=4.7274222793806E-8 s
2AtZ=85N=37L=28.34491 mf=10.577 MHzT=9.4548445587611E-8 s
2AtZ=85N=38L=56.68982 mf=5.288 MHzT=1.8909689117522E-7 s
2AtZ=85N=39L=113.37964 mf=2.644 MHzT=3.7819378235044E-7 s
2AtZ=85N=40L=226.75929 mf=1.322 MHzT=7.5638756470089E-7 s
2AtZ=85N=41L=453.51857 mf=0.661 MHzT=1.5127751294018E-6 s
2AtZ=85N=42L=907.03715 mf=0.331 MHzT=3.0255502588036E-6 s
2AtZ=85N=43L=1814.07430 mf=0.165 MHzT=6.0511005176071E-6 s
2AtZ=85N=44L=3628.14860 mf=0.083 MHzT=1.2102201035214E-5 s
2AtZ=85N=45L=7256.29719 mf=0.041 MHzT=2.4204402070428E-5 s
2AtZ=85N=46L=14512.59438 mf=0.021 MHzT=4.8408804140857E-5 s
2AtZ=85N=47L=29025.18876 mf=0.010 MHzT=9.6817608281714E-5 s
2AtZ=85N=48L=58050.37753 mf=0.005 MHzT=0.00019363521656343 s
2AtZ=85N=49L=116100.75506 mf=0.003 MHzT=0.00038727043312686 s
2AtZ=85N=50L=232201.51012 mf=0.001 MHzT=0.00077454086625371 s
2AtZ=85N=51L=464403.02023 mf=0.001 MHzT=0.0015490817325074 s
2AtZ=85N=52L=928806.04046 mf=0.000 MHzT=0.0030981634650148 s
2AtZ=85N=53L=1857612.08093 mf=0.000 MHzT=0.0061963269300297 s
2AtZ=85N=54L=3715224.16185 mf=0.000 MHzT=0.012392653860059 s
2AtZ=85N=55L=7430448.32370 mf=0.000 MHzT=0.024785307720119 s
2AtZ=85N=56L=14860896.64740 mf=0.000 MHzT=0.049570615440238 s
2AtZ=85N=57L=29721793.29480 mf=0.000 MHzT=0.099141230880475 s
2RnZ=86N=17L=0.00003 mf=10961399.200 MHzT=9.122922920378E-14 s
2RnZ=86N=18L=0.00005 mf=5480699.600 MHzT=1.8245845840756E-13 s
2RnZ=86N=19L=0.00011 mf=2740349.800 MHzT=3.6491691681512E-13 s
2RnZ=86N=20L=0.00022 mf=1370174.900 MHzT=7.2983383363024E-13 s
2RnZ=86N=21L=0.00044 mf=685087.450 MHzT=1.4596676672605E-12 s
2RnZ=86N=22L=0.00088 mf=342543.725 MHzT=2.919335334521E-12 s
2RnZ=86N=23L=0.00175 mf=171271.862 MHzT=5.8386706690419E-12 s
2RnZ=86N=24L=0.00350 mf=85635.931 MHzT=1.1677341338084E-11 s
2RnZ=86N=25L=0.00700 mf=42817.966 MHzT=2.3354682676168E-11 s
2RnZ=86N=26L=0.01400 mf=21408.983 MHzT=4.6709365352336E-11 s
2RnZ=86N=27L=0.02801 mf=10704.491 MHzT=9.3418730704671E-11 s
2RnZ=86N=28L=0.05601 mf=5352.246 MHzT=1.8683746140934E-10 s
2RnZ=86N=29L=0.11202 mf=2676.123 MHzT=3.7367492281868E-10 s
2RnZ=86N=30L=0.22405 mf=1338.061 MHzT=7.4734984563737E-10 s
2RnZ=86N=31L=0.44810 mf=669.031 MHzT=1.4946996912747E-9 s
2RnZ=86N=32L=0.89620 mf=334.515 MHzT=2.9893993825495E-9 s
2RnZ=86N=33L=1.79240 mf=167.258 MHzT=5.9787987650989E-9 s
2RnZ=86N=34L=3.58480 mf=83.629 MHzT=1.1957597530198E-8 s
2RnZ=86N=35L=7.16960 mf=41.814 MHzT=2.3915195060396E-8 s
2RnZ=86N=36L=14.33919 mf=20.907 MHzT=4.7830390120792E-8 s
2RnZ=86N=37L=28.67838 mf=10.454 MHzT=9.5660780241583E-8 s
2RnZ=86N=38L=57.35676 mf=5.227 MHzT=1.9132156048317E-7 s
2RnZ=86N=39L=114.71352 mf=2.613 MHzT=3.8264312096633E-7 s
2RnZ=86N=40L=229.42704 mf=1.307 MHzT=7.6528624193266E-7 s
2RnZ=86N=41L=458.85409 mf=0.653 MHzT=1.5305724838653E-6 s
2RnZ=86N=42L=917.70817 mf=0.327 MHzT=3.0611449677307E-6 s
2RnZ=86N=43L=1835.41635 mf=0.163 MHzT=6.1222899354613E-6 s
2RnZ=86N=44L=3670.83270 mf=0.082 MHzT=1.2244579870923E-5 s
2RnZ=86N=45L=7341.66539 mf=0.041 MHzT=2.4489159741845E-5 s
2RnZ=86N=46L=14683.33079 mf=0.020 MHzT=4.8978319483691E-5 s
2RnZ=86N=47L=29366.66157 mf=0.010 MHzT=9.7956638967381E-5 s
2RnZ=86N=48L=58733.32315 mf=0.005 MHzT=0.00019591327793476 s
2RnZ=86N=49L=117466.64629 mf=0.003 MHzT=0.00039182655586952 s
2RnZ=86N=50L=234933.29259 mf=0.001 MHzT=0.00078365311173905 s
2RnZ=86N=51L=469866.58518 mf=0.001 MHzT=0.0015673062234781 s
2RnZ=86N=52L=939733.17035 mf=0.000 MHzT=0.0031346124469562 s
2RnZ=86N=53L=1879466.34070 mf=0.000 MHzT=0.0062692248939124 s
2RnZ=86N=54L=3758932.68140 mf=0.000 MHzT=0.012538449787825 s
2RnZ=86N=55L=7517865.36280 mf=0.000 MHzT=0.02507689957565 s
2RnZ=86N=56L=15035730.72561 mf=0.000 MHzT=0.050153799151299 s
2RnZ=86N=57L=30071461.45121 mf=0.000 MHzT=0.1003075983026 s
2FrZ=87N=17L=0.00003 mf=10835406.106 MHzT=9.2290034194522E-14 s
2FrZ=87N=18L=0.00006 mf=5417703.053 MHzT=1.8458006838904E-13 s
2FrZ=87N=19L=0.00011 mf=2708851.526 MHzT=3.6916013677809E-13 s
2FrZ=87N=20L=0.00022 mf=1354425.763 MHzT=7.3832027355618E-13 s
2FrZ=87N=21L=0.00044 mf=677212.882 MHzT=1.4766405471124E-12 s
2FrZ=87N=22L=0.00089 mf=338606.441 MHzT=2.9532810942247E-12 s
2FrZ=87N=23L=0.00177 mf=169303.220 MHzT=5.9065621884494E-12 s
2FrZ=87N=24L=0.00354 mf=84651.610 MHzT=1.1813124376899E-11 s
2FrZ=87N=25L=0.00708 mf=42325.805 MHzT=2.3626248753798E-11 s
2FrZ=87N=26L=0.01417 mf=21162.903 MHzT=4.7252497507595E-11 s
2FrZ=87N=27L=0.02833 mf=10581.451 MHzT=9.450499501519E-11 s
2FrZ=87N=28L=0.05666 mf=5290.726 MHzT=1.8900999003038E-10 s
2FrZ=87N=29L=0.11333 mf=2645.363 MHzT=3.7801998006076E-10 s
2FrZ=87N=30L=0.22666 mf=1322.681 MHzT=7.5603996012152E-10 s
2FrZ=87N=31L=0.45331 mf=661.341 MHzT=1.512079920243E-9 s
2FrZ=87N=32L=0.90662 mf=330.670 MHzT=3.0241598404861E-9 s
2FrZ=87N=33L=1.81324 mf=165.335 MHzT=6.0483196809722E-9 s
2FrZ=87N=34L=3.62648 mf=82.668 MHzT=1.2096639361944E-8 s
2FrZ=87N=35L=7.25296 mf=41.334 MHzT=2.4193278723889E-8 s
2FrZ=87N=36L=14.50592 mf=20.667 MHzT=4.8386557447777E-8 s
2FrZ=87N=37L=29.01185 mf=10.333 MHzT=9.6773114895555E-8 s
2FrZ=87N=38L=58.02370 mf=5.167 MHzT=1.9354622979111E-7 s
2FrZ=87N=39L=116.04740 mf=2.583 MHzT=3.8709245958222E-7 s
2FrZ=87N=40L=232.09480 mf=1.292 MHzT=7.7418491916444E-7 s
2FrZ=87N=41L=464.18960 mf=0.646 MHzT=1.5483698383289E-6 s
2FrZ=87N=42L=928.37920 mf=0.323 MHzT=3.0967396766578E-6 s
2FrZ=87N=43L=1856.75840 mf=0.161 MHzT=6.1934793533155E-6 s
2FrZ=87N=44L=3713.51680 mf=0.081 MHzT=1.2386958706631E-5 s
2FrZ=87N=45L=7427.03360 mf=0.040 MHzT=2.4773917413262E-5 s
2FrZ=87N=46L=14854.06719 mf=0.020 MHzT=4.9547834826524E-5 s
2FrZ=87N=47L=29708.13438 mf=0.010 MHzT=9.9095669653048E-5 s
2FrZ=87N=48L=59416.26876 mf=0.005 MHzT=0.0001981913393061 s
2FrZ=87N=49L=118832.53753 mf=0.003 MHzT=0.00039638267861219 s
2FrZ=87N=50L=237665.07506 mf=0.001 MHzT=0.00079276535722439 s
2FrZ=87N=51L=475330.15012 mf=0.001 MHzT=0.0015855307144488 s
2FrZ=87N=52L=950660.30024 mf=0.000 MHzT=0.0031710614288975 s
2FrZ=87N=53L=1901320.60048 mf=0.000 MHzT=0.0063421228577951 s
2FrZ=87N=54L=3802641.20095 mf=0.000 MHzT=0.01268424571559 s
2FrZ=87N=55L=7605282.40191 mf=0.000 MHzT=0.02536849143118 s
2FrZ=87N=56L=15210564.80381 mf=0.000 MHzT=0.050736982862361 s
2FrZ=87N=57L=30421129.60762 mf=0.000 MHzT=0.10147396572472 s
2RaZ=88N=17L=0.00003 mf=10712276.491 MHzT=9.3350839185264E-14 s
2RaZ=88N=18L=0.00006 mf=5356138.245 MHzT=1.8670167837053E-13 s
2RaZ=88N=19L=0.00011 mf=2678069.123 MHzT=3.7340335674105E-13 s
2RaZ=88N=20L=0.00022 mf=1339034.561 MHzT=7.4680671348211E-13 s
2RaZ=88N=21L=0.00045 mf=669517.281 MHzT=1.4936134269642E-12 s
2RaZ=88N=22L=0.00090 mf=334758.640 MHzT=2.9872268539284E-12 s
2RaZ=88N=23L=0.00179 mf=167379.320 MHzT=5.9744537078569E-12 s
2RaZ=88N=24L=0.00358 mf=83689.660 MHzT=1.1948907415714E-11 s
2RaZ=88N=25L=0.00716 mf=41844.830 MHzT=2.3897814831427E-11 s
2RaZ=88N=26L=0.01433 mf=20922.415 MHzT=4.7795629662855E-11 s
2RaZ=88N=27L=0.02866 mf=10461.208 MHzT=9.559125932571E-11 s
2RaZ=88N=28L=0.05732 mf=5230.604 MHzT=1.9118251865142E-10 s
2RaZ=88N=29L=0.11463 mf=2615.302 MHzT=3.8236503730284E-10 s
2RaZ=88N=30L=0.22926 mf=1307.651 MHzT=7.6473007460568E-10 s
2RaZ=88N=31L=0.45852 mf=653.825 MHzT=1.5294601492114E-9 s
2RaZ=88N=32L=0.91704 mf=326.913 MHzT=3.0589202984227E-9 s
2RaZ=88N=33L=1.83408 mf=163.456 MHzT=6.1178405968454E-9 s
2RaZ=88N=34L=3.66816 mf=81.728 MHzT=1.2235681193691E-8 s
2RaZ=88N=35L=7.33633 mf=40.864 MHzT=2.4471362387382E-8 s
2RaZ=88N=36L=14.67266 mf=20.432 MHzT=4.8942724774763E-8 s
2RaZ=88N=37L=29.34532 mf=10.216 MHzT=9.7885449549527E-8 s
2RaZ=88N=38L=58.69064 mf=5.108 MHzT=1.9577089909905E-7 s
2RaZ=88N=39L=117.38128 mf=2.554 MHzT=3.9154179819811E-7 s
2RaZ=88N=40L=234.76256 mf=1.277 MHzT=7.8308359639622E-7 s
2RaZ=88N=41L=469.52511 mf=0.639 MHzT=1.5661671927924E-6 s
2RaZ=88N=42L=939.05022 mf=0.319 MHzT=3.1323343855849E-6 s
2RaZ=88N=43L=1878.10045 mf=0.160 MHzT=6.2646687711697E-6 s
2RaZ=88N=44L=3756.20090 mf=0.080 MHzT=1.2529337542339E-5 s
2RaZ=88N=45L=7512.40180 mf=0.040 MHzT=2.5058675084679E-5 s
2RaZ=88N=46L=15024.80360 mf=0.020 MHzT=5.0117350169358E-5 s
2RaZ=88N=47L=30049.60719 mf=0.010 MHzT=0.00010023470033872 s
2RaZ=88N=48L=60099.21438 mf=0.005 MHzT=0.00020046940067743 s
2RaZ=88N=49L=120198.42877 mf=0.002 MHzT=0.00040093880135486 s
2RaZ=88N=50L=240396.85753 mf=0.001 MHzT=0.00080187760270972 s
2RaZ=88N=51L=480793.71506 mf=0.001 MHzT=0.0016037552054194 s
2RaZ=88N=52L=961587.43013 mf=0.000 MHzT=0.0032075104108389 s
2RaZ=88N=53L=1923174.86025 mf=0.000 MHzT=0.0064150208216778 s
2RaZ=88N=54L=3846349.72050 mf=0.000 MHzT=0.012830041643356 s
2RaZ=88N=55L=7692699.44101 mf=0.000 MHzT=0.025660083286711 s
2RaZ=88N=56L=15385398.88202 mf=0.000 MHzT=0.051320166573422 s
2RaZ=88N=57L=30770797.76403 mf=0.000 MHzT=0.10264033314684 s
2AcZ=89N=17L=0.00003 mf=10591913.834 MHzT=9.4411644176005E-14 s
2AcZ=89N=18L=0.00006 mf=5295956.917 MHzT=1.8882328835201E-13 s
2AcZ=89N=19L=0.00011 mf=2647978.458 MHzT=3.7764657670402E-13 s
2AcZ=89N=20L=0.00023 mf=1323989.229 MHzT=7.5529315340804E-13 s
2AcZ=89N=21L=0.00045 mf=661994.615 MHzT=1.5105863068161E-12 s
2AcZ=89N=22L=0.00091 mf=330997.307 MHzT=3.0211726136322E-12 s
2AcZ=89N=23L=0.00181 mf=165498.654 MHzT=6.0423452272643E-12 s
2AcZ=89N=24L=0.00362 mf=82749.327 MHzT=1.2084690454529E-11 s
2AcZ=89N=25L=0.00725 mf=41374.663 MHzT=2.4169380909057E-11 s
2AcZ=89N=26L=0.01449 mf=20687.332 MHzT=4.8338761818115E-11 s
2AcZ=89N=27L=0.02898 mf=10343.666 MHzT=9.6677523636229E-11 s
2AcZ=89N=28L=0.05797 mf=5171.833 MHzT=1.9335504727246E-10 s
2AcZ=89N=29L=0.11593 mf=2585.916 MHzT=3.8671009454492E-10 s
2AcZ=89N=30L=0.23187 mf=1292.958 MHzT=7.7342018908983E-10 s
2AcZ=89N=31L=0.46373 mf=646.479 MHzT=1.5468403781797E-9 s
2AcZ=89N=32L=0.92746 mf=323.240 MHzT=3.0936807563593E-9 s
2AcZ=89N=33L=1.85492 mf=161.620 MHzT=6.1873615127187E-9 s
2AcZ=89N=34L=3.70985 mf=80.810 MHzT=1.2374723025437E-8 s
2AcZ=89N=35L=7.41970 mf=40.405 MHzT=2.4749446050875E-8 s
2AcZ=89N=36L=14.83939 mf=20.202 MHzT=4.9498892101749E-8 s
2AcZ=89N=37L=29.67879 mf=10.101 MHzT=9.8997784203499E-8 s
2AcZ=89N=38L=59.35758 mf=5.051 MHzT=1.97995568407E-7 s
2AcZ=89N=39L=118.71516 mf=2.525 MHzT=3.95991136814E-7 s
2AcZ=89N=40L=237.43031 mf=1.263 MHzT=7.9198227362799E-7 s
2AcZ=89N=41L=474.86063 mf=0.631 MHzT=1.583964547256E-6 s
2AcZ=89N=42L=949.72125 mf=0.316 MHzT=3.167929094512E-6 s
2AcZ=89N=43L=1899.44250 mf=0.158 MHzT=6.3358581890239E-6 s
2AcZ=89N=44L=3798.88500 mf=0.079 MHzT=1.2671716378048E-5 s
2AcZ=89N=45L=7597.77000 mf=0.039 MHzT=2.5343432756096E-5 s
2AcZ=89N=46L=15195.54000 mf=0.020 MHzT=5.0686865512191E-5 s
2AcZ=89N=47L=30391.08000 mf=0.010 MHzT=0.00010137373102438 s
2AcZ=89N=48L=60782.16000 mf=0.005 MHzT=0.00020274746204877 s
2AcZ=89N=49L=121564.32000 mf=0.002 MHzT=0.00040549492409753 s
2AcZ=89N=50L=243128.64000 mf=0.001 MHzT=0.00081098984819506 s
2AcZ=89N=51L=486257.28001 mf=0.001 MHzT=0.0016219796963901 s
2AcZ=89N=52L=972514.56001 mf=0.000 MHzT=0.0032439593927802 s
2AcZ=89N=53L=1945029.12003 mf=0.000 MHzT=0.0064879187855605 s
2AcZ=89N=54L=3890058.24006 mf=0.000 MHzT=0.012975837571121 s
2AcZ=89N=55L=7780116.48011 mf=0.000 MHzT=0.025951675142242 s
2AcZ=89N=56L=15560232.96022 mf=0.000 MHzT=0.051903350284484 s
2AcZ=89N=57L=31120465.92044 mf=0.000 MHzT=0.10380670056897 s
2ThZ=90N=17L=0.00003 mf=10474225.902 MHzT=9.5472449166747E-14 s
2ThZ=90N=18L=0.00006 mf=5237112.951 MHzT=1.9094489833349E-13 s
2ThZ=90N=19L=0.00011 mf=2618556.476 MHzT=3.8188979666699E-13 s
2ThZ=90N=20L=0.00023 mf=1309278.238 MHzT=7.6377959333397E-13 s
2ThZ=90N=21L=0.00046 mf=654639.119 MHzT=1.5275591866679E-12 s
2ThZ=90N=22L=0.00092 mf=327319.559 MHzT=3.0551183733359E-12 s
2ThZ=90N=23L=0.00183 mf=163659.780 MHzT=6.1102367466718E-12 s
2ThZ=90N=24L=0.00366 mf=81829.890 MHzT=1.2220473493344E-11 s
2ThZ=90N=25L=0.00733 mf=40914.945 MHzT=2.4440946986687E-11 s
2ThZ=90N=26L=0.01465 mf=20457.472 MHzT=4.8881893973374E-11 s
2ThZ=90N=27L=0.02931 mf=10228.736 MHzT=9.7763787946749E-11 s
2ThZ=90N=28L=0.05862 mf=5114.368 MHzT=1.955275758935E-10 s
2ThZ=90N=29L=0.11724 mf=2557.184 MHzT=3.9105515178699E-10 s
2ThZ=90N=30L=0.23447 mf=1278.592 MHzT=7.8211030357399E-10 s
2ThZ=90N=31L=0.46894 mf=639.296 MHzT=1.564220607148E-9 s
2ThZ=90N=32L=0.93788 mf=319.648 MHzT=3.128441214296E-9 s
2ThZ=90N=33L=1.87577 mf=159.824 MHzT=6.2568824285919E-9 s
2ThZ=90N=34L=3.75153 mf=79.912 MHzT=1.2513764857184E-8 s
2ThZ=90N=35L=7.50306 mf=39.956 MHzT=2.5027529714368E-8 s
2ThZ=90N=36L=15.00613 mf=19.978 MHzT=5.0055059428735E-8 s
2ThZ=90N=37L=30.01226 mf=9.989 MHzT=1.0011011885747E-7 s
2ThZ=90N=38L=60.02452 mf=4.995 MHzT=2.0022023771494E-7 s
2ThZ=90N=39L=120.04903 mf=2.497 MHzT=4.0044047542988E-7 s
2ThZ=90N=40L=240.09807 mf=1.249 MHzT=8.0088095085977E-7 s
2ThZ=90N=41L=480.19614 mf=0.624 MHzT=1.6017619017195E-6 s
2ThZ=90N=42L=960.39228 mf=0.312 MHzT=3.2035238034391E-6 s
2ThZ=90N=43L=1920.78455 mf=0.156 MHzT=6.4070476068781E-6 s
2ThZ=90N=44L=3841.56910 mf=0.078 MHzT=1.2814095213756E-5 s
2ThZ=90N=45L=7683.13820 mf=0.039 MHzT=2.5628190427512E-5 s
2ThZ=90N=46L=15366.27640 mf=0.020 MHzT=5.1256380855025E-5 s
2ThZ=90N=47L=30732.55281 mf=0.010 MHzT=0.00010251276171005 s
2ThZ=90N=48L=61465.10562 mf=0.005 MHzT=0.0002050255234201 s
2ThZ=90N=49L=122930.21124 mf=0.002 MHzT=0.0004100510468402 s
2ThZ=90N=50L=245860.42248 mf=0.001 MHzT=0.0008201020936804 s
2ThZ=90N=51L=491720.84495 mf=0.001 MHzT=0.0016402041873608 s
2ThZ=90N=52L=983441.68990 mf=0.000 MHzT=0.0032804083747216 s
2ThZ=90N=53L=1966883.37980 mf=0.000 MHzT=0.0065608167494432 s
2ThZ=90N=54L=3933766.75961 mf=0.000 MHzT=0.013121633498886 s
2ThZ=90N=55L=7867533.51921 mf=0.000 MHzT=0.026243266997773 s
2ThZ=90N=56L=15735067.03843 mf=0.000 MHzT=0.052486533995546 s
2ThZ=90N=57L=31470134.07685 mf=0.000 MHzT=0.10497306799109 s
2PaZ=91N=17L=0.00003 mf=10359124.519 MHzT=9.6533254157488E-14 s
2PaZ=91N=18L=0.00006 mf=5179562.259 MHzT=1.9306650831498E-13 s
2PaZ=91N=19L=0.00012 mf=2589781.130 MHzT=3.8613301662995E-13 s
2PaZ=91N=20L=0.00023 mf=1294890.565 MHzT=7.7226603325991E-13 s
2PaZ=91N=21L=0.00046 mf=647445.282 MHzT=1.5445320665198E-12 s
2PaZ=91N=22L=0.00093 mf=323722.641 MHzT=3.0890641330396E-12 s
2PaZ=91N=23L=0.00185 mf=161861.321 MHzT=6.1781282660793E-12 s
2PaZ=91N=24L=0.00370 mf=80930.660 MHzT=1.2356256532159E-11 s
2PaZ=91N=25L=0.00741 mf=40465.330 MHzT=2.4712513064317E-11 s
2PaZ=91N=26L=0.01482 mf=20232.665 MHzT=4.9425026128634E-11 s
2PaZ=91N=27L=0.02963 mf=10116.333 MHzT=9.8850052257268E-11 s
2PaZ=91N=28L=0.05927 mf=5058.166 MHzT=1.9770010451454E-10 s
2PaZ=91N=29L=0.11854 mf=2529.083 MHzT=3.9540020902907E-10 s
2PaZ=91N=30L=0.23708 mf=1264.542 MHzT=7.9080041805815E-10 s
2PaZ=91N=31L=0.47415 mf=632.271 MHzT=1.5816008361163E-9 s
2PaZ=91N=32L=0.94830 mf=316.135 MHzT=3.1632016722326E-9 s
2PaZ=91N=33L=1.89661 mf=158.068 MHzT=6.3264033444652E-9 s
2PaZ=91N=34L=3.79322 mf=79.034 MHzT=1.265280668893E-8 s
2PaZ=91N=35L=7.58643 mf=39.517 MHzT=2.5305613377861E-8 s
2PaZ=91N=36L=15.17286 mf=19.758 MHzT=5.0611226755721E-8 s
2PaZ=91N=37L=30.34573 mf=9.879 MHzT=1.0122245351144E-7 s
2PaZ=91N=38L=60.69146 mf=4.940 MHzT=2.0244490702289E-7 s
2PaZ=91N=39L=121.38291 mf=2.470 MHzT=4.0488981404577E-7 s
2PaZ=91N=40L=242.76583 mf=1.235 MHzT=8.0977962809154E-7 s
2PaZ=91N=41L=485.53165 mf=0.617 MHzT=1.6195592561831E-6 s
2PaZ=91N=42L=971.06330 mf=0.309 MHzT=3.2391185123662E-6 s
2PaZ=91N=43L=1942.12660 mf=0.154 MHzT=6.4782370247323E-6 s
2PaZ=91N=44L=3884.25320 mf=0.077 MHzT=1.2956474049465E-5 s
2PaZ=91N=45L=7768.50640 mf=0.039 MHzT=2.5912948098929E-5 s
2PaZ=91N=46L=15537.01281 mf=0.019 MHzT=5.1825896197859E-5 s
2PaZ=91N=47L=31074.02562 mf=0.010 MHzT=0.00010365179239572 s
2PaZ=91N=48L=62148.05124 mf=0.005 MHzT=0.00020730358479143 s
2PaZ=91N=49L=124296.10247 mf=0.002 MHzT=0.00041460716958287 s
2PaZ=91N=50L=248592.20495 mf=0.001 MHzT=0.00082921433916574 s
2PaZ=91N=51L=497184.40989 mf=0.001 MHzT=0.0016584286783315 s
2PaZ=91N=52L=994368.81979 mf=0.000 MHzT=0.003316857356663 s
2PaZ=91N=53L=1988737.63958 mf=0.000 MHzT=0.0066337147133259 s
2PaZ=91N=54L=3977475.27916 mf=0.000 MHzT=0.013267429426652 s
2PaZ=91N=55L=7954950.55831 mf=0.000 MHzT=0.026534858853304 s
2PaZ=91N=56L=15909901.11663 mf=0.000 MHzT=0.053069717706607 s
2PaZ=91N=57L=31819802.23326 mf=0.000 MHzT=0.10613943541321 s
2UZ=92N=17L=0.00003 mf=10246525.339 MHzT=9.759405914823E-14 s
2UZ=92N=18L=0.00006 mf=5123262.670 MHzT=1.9518811829646E-13 s
2UZ=92N=19L=0.00012 mf=2561631.335 MHzT=3.9037623659292E-13 s
2UZ=92N=20L=0.00023 mf=1280815.667 MHzT=7.8075247318584E-13 s
2UZ=92N=21L=0.00047 mf=640407.834 MHzT=1.5615049463717E-12 s
2UZ=92N=22L=0.00094 mf=320203.917 MHzT=3.1230098927434E-12 s
2UZ=92N=23L=0.00187 mf=160101.958 MHzT=6.2460197854867E-12 s
2UZ=92N=24L=0.00375 mf=80050.979 MHzT=1.2492039570973E-11 s
2UZ=92N=25L=0.00749 mf=40025.490 MHzT=2.4984079141947E-11 s
2UZ=92N=26L=0.01498 mf=20012.745 MHzT=4.9968158283894E-11 s
2UZ=92N=27L=0.02996 mf=10006.372 MHzT=9.9936316567788E-11 s
2UZ=92N=28L=0.05992 mf=5003.186 MHzT=1.9987263313558E-10 s
2UZ=92N=29L=0.11984 mf=2501.593 MHzT=3.9974526627115E-10 s
2UZ=92N=30L=0.23968 mf=1250.797 MHzT=7.994905325423E-10 s
2UZ=92N=31L=0.47936 mf=625.398 MHzT=1.5989810650846E-9 s
2UZ=92N=32L=0.95872 mf=312.699 MHzT=3.1979621301692E-9 s
2UZ=92N=33L=1.91745 mf=156.350 MHzT=6.3959242603384E-9 s
2UZ=92N=34L=3.83490 mf=78.175 MHzT=1.2791848520677E-8 s
2UZ=92N=35L=7.66980 mf=39.087 MHzT=2.5583697041354E-8 s
2UZ=92N=36L=15.33960 mf=19.544 MHzT=5.1167394082707E-8 s
2UZ=92N=37L=30.67920 mf=9.772 MHzT=1.0233478816541E-7 s
2UZ=92N=38L=61.35840 mf=4.886 MHzT=2.0466957633083E-7 s
2UZ=92N=39L=122.71679 mf=2.443 MHzT=4.0933915266166E-7 s
2UZ=92N=40L=245.43358 mf=1.221 MHzT=8.1867830532332E-7 s
2UZ=92N=41L=490.86716 mf=0.611 MHzT=1.6373566106466E-6 s
2UZ=92N=42L=981.73433 mf=0.305 MHzT=3.2747132212933E-6 s
2UZ=92N=43L=1963.46865 mf=0.153 MHzT=6.5494264425865E-6 s
2UZ=92N=44L=3926.93730 mf=0.076 MHzT=1.3098852885173E-5 s
2UZ=92N=45L=7853.87461 mf=0.038 MHzT=2.6197705770346E-5 s
2UZ=92N=46L=15707.74921 mf=0.019 MHzT=5.2395411540692E-5 s
2UZ=92N=47L=31415.49843 mf=0.010 MHzT=0.00010479082308138 s
2UZ=92N=48L=62830.99685 mf=0.005 MHzT=0.00020958164616277 s
2UZ=92N=49L=125661.99371 mf=0.002 MHzT=0.00041916329232554 s
2UZ=92N=50L=251323.98742 mf=0.001 MHzT=0.00083832658465108 s
2UZ=92N=51L=502647.97484 mf=0.001 MHzT=0.0016766531693022 s
2UZ=92N=52L=1005295.94968 mf=0.000 MHzT=0.0033533063386043 s
2UZ=92N=53L=2010591.89935 mf=0.000 MHzT=0.0067066126772086 s
2UZ=92N=54L=4021183.79871 mf=0.000 MHzT=0.013413225354417 s
2UZ=92N=55L=8042367.59742 mf=0.000 MHzT=0.026826450708834 s
2UZ=92N=56L=16084735.19483 mf=0.000 MHzT=0.053652901417669 s
2UZ=92N=57L=32169470.38967 mf=0.000 MHzT=0.10730580283534 s
2NpZ=93N=17L=0.00003 mf=10136347.647 MHzT=9.8654864138972E-14 s
2NpZ=93N=18L=0.00006 mf=5068173.824 MHzT=1.9730972827794E-13 s
2NpZ=93N=19L=0.00012 mf=2534086.912 MHzT=3.9461945655589E-13 s
2NpZ=93N=20L=0.00024 mf=1267043.456 MHzT=7.8923891311177E-13 s
2NpZ=93N=21L=0.00047 mf=633521.728 MHzT=1.5784778262235E-12 s
2NpZ=93N=22L=0.00095 mf=316760.864 MHzT=3.1569556524471E-12 s
2NpZ=93N=23L=0.00189 mf=158380.432 MHzT=6.3139113048942E-12 s
2NpZ=93N=24L=0.00379 mf=79190.216 MHzT=1.2627822609788E-11 s
2NpZ=93N=25L=0.00757 mf=39595.108 MHzT=2.5255645219577E-11 s
2NpZ=93N=26L=0.01514 mf=19797.554 MHzT=5.0511290439154E-11 s
2NpZ=93N=27L=0.03029 mf=9898.777 MHzT=1.0102258087831E-10 s
2NpZ=93N=28L=0.06057 mf=4949.388 MHzT=2.0204516175661E-10 s
2NpZ=93N=29L=0.12114 mf=2474.694 MHzT=4.0409032351323E-10 s
2NpZ=93N=30L=0.24229 mf=1237.347 MHzT=8.0818064702646E-10 s
2NpZ=93N=31L=0.48457 mf=618.674 MHzT=1.6163612940529E-9 s
2NpZ=93N=32L=0.96915 mf=309.337 MHzT=3.2327225881058E-9 s
2NpZ=93N=33L=1.93829 mf=154.668 MHzT=6.4654451762116E-9 s
2NpZ=93N=34L=3.87658 mf=77.334 MHzT=1.2930890352423E-8 s
2NpZ=93N=35L=7.75317 mf=38.667 MHzT=2.5861780704847E-8 s
2NpZ=93N=36L=15.50633 mf=19.334 MHzT=5.1723561409693E-8 s
2NpZ=93N=37L=31.01267 mf=9.667 MHzT=1.0344712281939E-7 s
2NpZ=93N=38L=62.02533 mf=4.833 MHzT=2.0689424563877E-7 s
2NpZ=93N=39L=124.05067 mf=2.417 MHzT=4.1378849127755E-7 s
2NpZ=93N=40L=248.10134 mf=1.208 MHzT=8.2757698255509E-7 s
2NpZ=93N=41L=496.20268 mf=0.604 MHzT=1.6551539651102E-6 s
2NpZ=93N=42L=992.40535 mf=0.302 MHzT=3.3103079302204E-6 s
2NpZ=93N=43L=1984.81070 mf=0.151 MHzT=6.6206158604407E-6 s
2NpZ=93N=44L=3969.62140 mf=0.076 MHzT=1.3241231720881E-5 s
2NpZ=93N=45L=7939.24281 mf=0.038 MHzT=2.6482463441763E-5 s
2NpZ=93N=46L=15878.48562 mf=0.019 MHzT=5.2964926883526E-5 s
2NpZ=93N=47L=31756.97124 mf=0.009 MHzT=0.00010592985376705 s
2NpZ=93N=48L=63513.94247 mf=0.005 MHzT=0.0002118597075341 s
2NpZ=93N=49L=127027.88495 mf=0.002 MHzT=0.00042371941506821 s
2NpZ=93N=50L=254055.76989 mf=0.001 MHzT=0.00084743883013641 s
2NpZ=93N=51L=508111.53978 mf=0.001 MHzT=0.0016948776602728 s
2NpZ=93N=52L=1016223.07956 mf=0.000 MHzT=0.0033897553205457 s
2NpZ=93N=53L=2032446.15913 mf=0.000 MHzT=0.0067795106410913 s
2NpZ=93N=54L=4064892.31826 mf=0.000 MHzT=0.013559021282183 s
2NpZ=93N=55L=8129784.63652 mf=0.000 MHzT=0.027118042564365 s
2NpZ=93N=56L=16259569.27304 mf=0.000 MHzT=0.05423608512873 s
2NpZ=93N=57L=32519138.54608 mf=0.000 MHzT=0.10847217025746 s
2PuZ=94N=17L=0.00003 mf=10028514.162 MHzT=9.9715669129713E-14 s
2PuZ=94N=18L=0.00006 mf=5014257.081 MHzT=1.9943133825943E-13 s
2PuZ=94N=19L=0.00012 mf=2507128.540 MHzT=3.9886267651885E-13 s
2PuZ=94N=20L=0.00024 mf=1253564.270 MHzT=7.9772535303771E-13 s
2PuZ=94N=21L=0.00048 mf=626782.135 MHzT=1.5954507060754E-12 s
2PuZ=94N=22L=0.00096 mf=313391.068 MHzT=3.1909014121508E-12 s
2PuZ=94N=23L=0.00191 mf=156695.534 MHzT=6.3818028243017E-12 s
2PuZ=94N=24L=0.00383 mf=78347.767 MHzT=1.2763605648603E-11 s
2PuZ=94N=25L=0.00765 mf=39173.883 MHzT=2.5527211297207E-11 s
2PuZ=94N=26L=0.01531 mf=19586.942 MHzT=5.1054422594413E-11 s
2PuZ=94N=27L=0.03061 mf=9793.471 MHzT=1.0210884518883E-10 s
2PuZ=94N=28L=0.06122 mf=4896.735 MHzT=2.0421769037765E-10 s
2PuZ=94N=29L=0.12245 mf=2448.368 MHzT=4.0843538075531E-10 s
2PuZ=94N=30L=0.24489 mf=1224.184 MHzT=8.1687076151061E-10 s
2PuZ=94N=31L=0.48978 mf=612.092 MHzT=1.6337415230212E-9 s
2PuZ=94N=32L=0.97957 mf=306.046 MHzT=3.2674830460424E-9 s
2PuZ=94N=33L=1.95913 mf=153.023 MHzT=6.5349660920849E-9 s
2PuZ=94N=34L=3.91827 mf=76.511 MHzT=1.306993218417E-8 s
2PuZ=94N=35L=7.83653 mf=38.256 MHzT=2.613986436834E-8 s
2PuZ=94N=36L=15.67307 mf=19.128 MHzT=5.2279728736679E-8 s
2PuZ=94N=37L=31.34614 mf=9.564 MHzT=1.0455945747336E-7 s
2PuZ=94N=38L=62.69227 mf=4.782 MHzT=2.0911891494672E-7 s
2PuZ=94N=39L=125.38455 mf=2.391 MHzT=4.1823782989343E-7 s
2PuZ=94N=40L=250.76909 mf=1.195 MHzT=8.3647565978687E-7 s
2PuZ=94N=41L=501.53819 mf=0.598 MHzT=1.6729513195737E-6 s
2PuZ=94N=42L=1003.07638 mf=0.299 MHzT=3.3459026391475E-6 s
2PuZ=94N=43L=2006.15275 mf=0.149 MHzT=6.6918052782949E-6 s
2PuZ=94N=44L=4012.30551 mf=0.075 MHzT=1.338361055659E-5 s
2PuZ=94N=45L=8024.61101 mf=0.037 MHzT=2.676722111318E-5 s
2PuZ=94N=46L=16049.22202 mf=0.019 MHzT=5.3534442226359E-5 s
2PuZ=94N=47L=32098.44405 mf=0.009 MHzT=0.00010706888445272 s
2PuZ=94N=48L=64196.88809 mf=0.005 MHzT=0.00021413776890544 s
2PuZ=94N=49L=128393.77618 mf=0.002 MHzT=0.00042827553781088 s
2PuZ=94N=50L=256787.55236 mf=0.001 MHzT=0.00085655107562175 s
2PuZ=94N=51L=513575.10473 mf=0.001 MHzT=0.0017131021512435 s
2PuZ=94N=52L=1027150.20945 mf=0.000 MHzT=0.003426204302487 s
2PuZ=94N=53L=2054300.41891 mf=0.000 MHzT=0.006852408604974 s
2PuZ=94N=54L=4108600.83781 mf=0.000 MHzT=0.013704817209948 s
2PuZ=94N=55L=8217201.67562 mf=0.000 MHzT=0.027409634419896 s
2PuZ=94N=56L=16434403.35124 mf=0.000 MHzT=0.054819268839792 s
2PuZ=94N=57L=32868806.70249 mf=0.000 MHzT=0.10963853767958 s
2AmZ=95N=17L=0.00003 mf=9922950.855 MHzT=1.0077647412045E-13 s
2AmZ=95N=18L=0.00006 mf=4961475.427 MHzT=2.0155294824091E-13 s
2AmZ=95N=19L=0.00012 mf=2480737.714 MHzT=4.0310589648182E-13 s
2AmZ=95N=20L=0.00024 mf=1240368.857 MHzT=8.0621179296364E-13 s
2AmZ=95N=21L=0.00048 mf=620184.428 MHzT=1.6124235859273E-12 s
2AmZ=95N=22L=0.00097 mf=310092.214 MHzT=3.2248471718546E-12 s
2AmZ=95N=23L=0.00193 mf=155046.107 MHzT=6.4496943437091E-12 s
2AmZ=95N=24L=0.00387 mf=77523.054 MHzT=1.2899388687418E-11 s
2AmZ=95N=25L=0.00773 mf=38761.527 MHzT=2.5798777374836E-11 s
2AmZ=95N=26L=0.01547 mf=19380.763 MHzT=5.1597554749673E-11 s
2AmZ=95N=27L=0.03094 mf=9690.382 MHzT=1.0319510949935E-10 s
2AmZ=95N=28L=0.06187 mf=4845.191 MHzT=2.0639021899869E-10 s
2AmZ=95N=29L=0.12375 mf=2422.595 MHzT=4.1278043799738E-10 s
2AmZ=95N=30L=0.24750 mf=1211.298 MHzT=8.2556087599477E-10 s
2AmZ=95N=31L=0.49499 mf=605.649 MHzT=1.6511217519895E-9 s
2AmZ=95N=32L=0.98999 mf=302.824 MHzT=3.3022435039791E-9 s
2AmZ=95N=33L=1.97998 mf=151.412 MHzT=6.6044870079581E-9 s
2AmZ=95N=34L=3.95995 mf=75.706 MHzT=1.3208974015916E-8 s
2AmZ=95N=35L=7.91990 mf=37.853 MHzT=2.6417948031833E-8 s
2AmZ=95N=36L=15.83980 mf=18.927 MHzT=5.2835896063665E-8 s
2AmZ=95N=37L=31.67961 mf=9.463 MHzT=1.0567179212733E-7 s
2AmZ=95N=38L=63.35921 mf=4.732 MHzT=2.1134358425466E-7 s
2AmZ=95N=39L=126.71843 mf=2.366 MHzT=4.2268716850932E-7 s
2AmZ=95N=40L=253.43685 mf=1.183 MHzT=8.4537433701864E-7 s
2AmZ=95N=41L=506.87370 mf=0.591 MHzT=1.6907486740373E-6 s
2AmZ=95N=42L=1013.74740 mf=0.296 MHzT=3.3814973480746E-6 s
2AmZ=95N=43L=2027.49480 mf=0.148 MHzT=6.7629946961491E-6 s
2AmZ=95N=44L=4054.98961 mf=0.074 MHzT=1.3525989392298E-5 s
2AmZ=95N=45L=8109.97921 mf=0.037 MHzT=2.7051978784597E-5 s
2AmZ=95N=46L=16219.95843 mf=0.018 MHzT=5.4103957569193E-5 s
2AmZ=95N=47L=32439.91685 mf=0.009 MHzT=0.00010820791513839 s
2AmZ=95N=48L=64879.83371 mf=0.005 MHzT=0.00021641583027677 s
2AmZ=95N=49L=129759.66742 mf=0.002 MHzT=0.00043283166055354 s
2AmZ=95N=50L=259519.33484 mf=0.001 MHzT=0.00086566332110709 s
2AmZ=95N=51L=519038.66967 mf=0.001 MHzT=0.0017313266422142 s
2AmZ=95N=52L=1038077.33934 mf=0.000 MHzT=0.0034626532844284 s
2AmZ=95N=53L=2076154.67868 mf=0.000 MHzT=0.0069253065688567 s
2AmZ=95N=54L=4152309.35736 mf=0.000 MHzT=0.013850613137713 s
2AmZ=95N=55L=8304618.71472 mf=0.000 MHzT=0.027701226275427 s
2AmZ=95N=56L=16609237.42945 mf=0.000 MHzT=0.055402452550854 s
2AmZ=95N=57L=33218474.85890 mf=0.000 MHzT=0.11080490510171 s
2CmZ=96N=17L=0.00003 mf=9819586.783 MHzT=1.018372791112E-13 s
2CmZ=96N=18L=0.00006 mf=4909793.392 MHzT=2.0367455822239E-13 s
2CmZ=96N=19L=0.00012 mf=2454896.696 MHzT=4.0734911644479E-13 s
2CmZ=96N=20L=0.00024 mf=1227448.348 MHzT=8.1469823288957E-13 s
2CmZ=96N=21L=0.00049 mf=613724.174 MHzT=1.6293964657791E-12 s
2CmZ=96N=22L=0.00098 mf=306862.087 MHzT=3.2587929315583E-12 s
2CmZ=96N=23L=0.00195 mf=153431.043 MHzT=6.5175858631166E-12 s
2CmZ=96N=24L=0.00391 mf=76715.522 MHzT=1.3035171726233E-11 s
2CmZ=96N=25L=0.00782 mf=38357.761 MHzT=2.6070343452466E-11 s
2CmZ=96N=26L=0.01563 mf=19178.880 MHzT=5.2140686904933E-11 s
2CmZ=96N=27L=0.03126 mf=9589.440 MHzT=1.0428137380987E-10 s
2CmZ=96N=28L=0.06253 mf=4794.720 MHzT=2.0856274761973E-10 s
2CmZ=96N=29L=0.12505 mf=2397.360 MHzT=4.1712549523946E-10 s
2CmZ=96N=30L=0.25010 mf=1198.680 MHzT=8.3425099047892E-10 s
2CmZ=96N=31L=0.50020 mf=599.340 MHzT=1.6685019809578E-9 s
2CmZ=96N=32L=1.00041 mf=299.670 MHzT=3.3370039619157E-9 s
2CmZ=96N=33L=2.00082 mf=149.835 MHzT=6.6740079238314E-9 s
2CmZ=96N=34L=4.00163 mf=74.918 MHzT=1.3348015847663E-8 s
2CmZ=96N=35L=8.00327 mf=37.459 MHzT=2.6696031695326E-8 s
2CmZ=96N=36L=16.00654 mf=18.729 MHzT=5.3392063390651E-8 s
2CmZ=96N=37L=32.01308 mf=9.365 MHzT=1.067841267813E-7 s
2CmZ=96N=38L=64.02615 mf=4.682 MHzT=2.135682535626E-7 s
2CmZ=96N=39L=128.05230 mf=2.341 MHzT=4.2713650712521E-7 s
2CmZ=96N=40L=256.10461 mf=1.171 MHzT=8.5427301425042E-7 s
2CmZ=96N=41L=512.20921 mf=0.585 MHzT=1.7085460285008E-6 s
2CmZ=96N=42L=1024.41843 mf=0.293 MHzT=3.4170920570017E-6 s
2CmZ=96N=43L=2048.83685 mf=0.146 MHzT=6.8341841140033E-6 s
2CmZ=96N=44L=4097.67371 mf=0.073 MHzT=1.3668368228007E-5 s
2CmZ=96N=45L=8195.34742 mf=0.037 MHzT=2.7336736456013E-5 s
2CmZ=96N=46L=16390.69483 mf=0.018 MHzT=5.4673472912027E-5 s
2CmZ=96N=47L=32781.38966 mf=0.009 MHzT=0.00010934694582405 s
2CmZ=96N=48L=65562.77933 mf=0.005 MHzT=0.00021869389164811 s
2CmZ=96N=49L=131125.55865 mf=0.002 MHzT=0.00043738778329621 s
2CmZ=96N=50L=262251.11731 mf=0.001 MHzT=0.00087477556659243 s
2CmZ=96N=51L=524502.23461 mf=0.001 MHzT=0.0017495511331849 s
2CmZ=96N=52L=1049004.46923 mf=0.000 MHzT=0.0034991022663697 s
2CmZ=96N=53L=2098008.93846 mf=0.000 MHzT=0.0069982045327394 s
2CmZ=96N=54L=4196017.87691 mf=0.000 MHzT=0.013996409065479 s
2CmZ=96N=55L=8392035.75383 mf=0.000 MHzT=0.027992818130958 s
2CmZ=96N=56L=16784071.50765 mf=0.000 MHzT=0.055985636261915 s
2CmZ=96N=57L=33568143.01531 mf=0.000 MHzT=0.11197127252383 s
2BkZ=97N=17L=0.00003 mf=9718353.930 MHzT=1.0289808410194E-13 s
2BkZ=97N=18L=0.00006 mf=4859176.965 MHzT=2.0579616820388E-13 s
2BkZ=97N=19L=0.00012 mf=2429588.482 MHzT=4.1159233640775E-13 s
2BkZ=97N=20L=0.00025 mf=1214794.241 MHzT=8.2318467281551E-13 s
2BkZ=97N=21L=0.00049 mf=607397.121 MHzT=1.646369345631E-12 s
2BkZ=97N=22L=0.00099 mf=303698.560 MHzT=3.292738691262E-12 s
2BkZ=97N=23L=0.00197 mf=151849.280 MHzT=6.585477382524E-12 s
2BkZ=97N=24L=0.00395 mf=75924.640 MHzT=1.3170954765048E-11 s
2BkZ=97N=25L=0.00790 mf=37962.320 MHzT=2.6341909530096E-11 s
2BkZ=97N=26L=0.01579 mf=18981.160 MHzT=5.2683819060192E-11 s
2BkZ=97N=27L=0.03159 mf=9490.580 MHzT=1.0536763812038E-10 s
2BkZ=97N=28L=0.06318 mf=4745.290 MHzT=2.1073527624077E-10 s
2BkZ=97N=29L=0.12635 mf=2372.645 MHzT=4.2147055248154E-10 s
2BkZ=97N=30L=0.25271 mf=1186.323 MHzT=8.4294110496308E-10 s
2BkZ=97N=31L=0.50541 mf=593.161 MHzT=1.6858822099262E-9 s
2BkZ=97N=32L=1.01083 mf=296.581 MHzT=3.3717644198523E-9 s
2BkZ=97N=33L=2.02166 mf=148.290 MHzT=6.7435288397046E-9 s
2BkZ=97N=34L=4.04332 mf=74.145 MHzT=1.3487057679409E-8 s
2BkZ=97N=35L=8.08664 mf=37.073 MHzT=2.6974115358818E-8 s
2BkZ=97N=36L=16.17327 mf=18.536 MHzT=5.3948230717637E-8 s
2BkZ=97N=37L=32.34655 mf=9.268 MHzT=1.0789646143527E-7 s
2BkZ=97N=38L=64.69309 mf=4.634 MHzT=2.1579292287055E-7 s
2BkZ=97N=39L=129.38618 mf=2.317 MHzT=4.315858457411E-7 s
2BkZ=97N=40L=258.77236 mf=1.159 MHzT=8.6317169148219E-7 s
2BkZ=97N=41L=517.54473 mf=0.579 MHzT=1.7263433829644E-6 s
2BkZ=97N=42L=1035.08945 mf=0.290 MHzT=3.4526867659288E-6 s
2BkZ=97N=43L=2070.17890 mf=0.145 MHzT=6.9053735318575E-6 s
2BkZ=97N=44L=4140.35781 mf=0.072 MHzT=1.3810747063715E-5 s
2BkZ=97N=45L=8280.71562 mf=0.036 MHzT=2.762149412743E-5 s
2BkZ=97N=46L=16561.43124 mf=0.018 MHzT=5.524298825486E-5 s
2BkZ=97N=47L=33122.86247 mf=0.009 MHzT=0.00011048597650972 s
2BkZ=97N=48L=66245.72494 mf=0.005 MHzT=0.00022097195301944 s
2BkZ=97N=49L=132491.44989 mf=0.002 MHzT=0.00044194390603888 s
2BkZ=97N=50L=264982.89978 mf=0.001 MHzT=0.00088388781207776 s
2BkZ=97N=51L=529965.79956 mf=0.001 MHzT=0.0017677756241555 s
2BkZ=97N=52L=1059931.59912 mf=0.000 MHzT=0.0035355512483111 s
2BkZ=97N=53L=2119863.19823 mf=0.000 MHzT=0.0070711024966221 s
2BkZ=97N=54L=4239726.39646 mf=0.000 MHzT=0.014142204993244 s
2BkZ=97N=55L=8479452.79293 mf=0.000 MHzT=0.028284409986488 s
2BkZ=97N=56L=16958905.58586 mf=0.000 MHzT=0.056568819972977 s
2BkZ=97N=57L=33917811.17172 mf=0.000 MHzT=0.11313763994595 s
2CfZ=98N=17L=0.00003 mf=9619187.053 MHzT=1.0395888909268E-13 s
2CfZ=98N=18L=0.00006 mf=4809593.526 MHzT=2.0791777818536E-13 s
2CfZ=98N=19L=0.00012 mf=2404796.763 MHzT=4.1583555637072E-13 s
2CfZ=98N=20L=0.00025 mf=1202398.382 MHzT=8.3167111274144E-13 s
2CfZ=98N=21L=0.00050 mf=601199.191 MHzT=1.6633422254829E-12 s
2CfZ=98N=22L=0.00100 mf=300599.595 MHzT=3.3266844509658E-12 s
2CfZ=98N=23L=0.00199 mf=150299.798 MHzT=6.6533689019315E-12 s
2CfZ=98N=24L=0.00399 mf=75149.899 MHzT=1.3306737803863E-11 s
2CfZ=98N=25L=0.00798 mf=37574.949 MHzT=2.6613475607726E-11 s
2CfZ=98N=26L=0.01596 mf=18787.475 MHzT=5.3226951215452E-11 s
2CfZ=98N=27L=0.03191 mf=9393.737 MHzT=1.064539024309E-10 s
2CfZ=98N=28L=0.06383 mf=4696.869 MHzT=2.1290780486181E-10 s
2CfZ=98N=29L=0.12766 mf=2348.434 MHzT=4.2581560972362E-10 s
2CfZ=98N=30L=0.25531 mf=1174.217 MHzT=8.5163121944723E-10 s
2CfZ=98N=31L=0.51063 mf=587.109 MHzT=1.7032624388945E-9 s
2CfZ=98N=32L=1.02125 mf=293.554 MHzT=3.4065248777889E-9 s
2CfZ=98N=33L=2.04250 mf=146.777 MHzT=6.8130497555779E-9 s
2CfZ=98N=34L=4.08500 mf=73.389 MHzT=1.3626099511156E-8 s
2CfZ=98N=35L=8.17000 mf=36.694 MHzT=2.7252199022311E-8 s
2CfZ=98N=36L=16.34001 mf=18.347 MHzT=5.4504398044623E-8 s
2CfZ=98N=37L=32.68001 mf=9.174 MHzT=1.0900879608925E-7 s
2CfZ=98N=38L=65.36003 mf=4.587 MHzT=2.1801759217849E-7 s
2CfZ=98N=39L=130.72006 mf=2.293 MHzT=4.3603518435698E-7 s
2CfZ=98N=40L=261.44012 mf=1.147 MHzT=8.7207036871397E-7 s
2CfZ=98N=41L=522.88024 mf=0.573 MHzT=1.7441407374279E-6 s
2CfZ=98N=42L=1045.76048 mf=0.287 MHzT=3.4882814748559E-6 s
2CfZ=98N=43L=2091.52096 mf=0.143 MHzT=6.9765629497117E-6 s
2CfZ=98N=44L=4183.04191 mf=0.072 MHzT=1.3953125899423E-5 s
2CfZ=98N=45L=8366.08382 mf=0.036 MHzT=2.7906251798847E-5 s
2CfZ=98N=46L=16732.16764 mf=0.018 MHzT=5.5812503597694E-5 s
2CfZ=98N=47L=33464.33528 mf=0.009 MHzT=0.00011162500719539 s
2CfZ=98N=48L=66928.67056 mf=0.004 MHzT=0.00022325001439078 s
2CfZ=98N=49L=133857.34113 mf=0.002 MHzT=0.00044650002878155 s
2CfZ=98N=50L=267714.68225 mf=0.001 MHzT=0.0008930000575631 s
2CfZ=98N=51L=535429.36450 mf=0.001 MHzT=0.0017860001151262 s
2CfZ=98N=52L=1070858.72900 mf=0.000 MHzT=0.0035720002302524 s
2CfZ=98N=53L=2141717.45801 mf=0.000 MHzT=0.0071440004605048 s
2CfZ=98N=54L=4283434.91602 mf=0.000 MHzT=0.01428800092101 s
2CfZ=98N=55L=8566869.83203 mf=0.000 MHzT=0.028576001842019 s
2CfZ=98N=56L=17133739.66406 mf=0.000 MHzT=0.057152003684039 s
2CfZ=98N=57L=34267479.32813 mf=0.000 MHzT=0.11430400736808 s
2EsZ=99N=17L=0.00003 mf=9522023.547 MHzT=1.0501969408342E-13 s
2EsZ=99N=18L=0.00006 mf=4761011.774 MHzT=2.1003938816684E-13 s
2EsZ=99N=19L=0.00013 mf=2380505.887 MHzT=4.2007877633369E-13 s
2EsZ=99N=20L=0.00025 mf=1190252.943 MHzT=8.4015755266737E-13 s
2EsZ=99N=21L=0.00050 mf=595126.472 MHzT=1.6803151053347E-12 s
2EsZ=99N=22L=0.00101 mf=297563.236 MHzT=3.3606302106695E-12 s
2EsZ=99N=23L=0.00201 mf=148781.618 MHzT=6.721260421339E-12 s
2EsZ=99N=24L=0.00403 mf=74390.809 MHzT=1.3442520842678E-11 s
2EsZ=99N=25L=0.00806 mf=37195.404 MHzT=2.6885041685356E-11 s
2EsZ=99N=26L=0.01612 mf=18597.702 MHzT=5.3770083370712E-11 s
2EsZ=99N=27L=0.03224 mf=9298.851 MHzT=1.0754016674142E-10 s
2EsZ=99N=28L=0.06448 mf=4649.426 MHzT=2.1508033348285E-10 s
2EsZ=99N=29L=0.12896 mf=2324.713 MHzT=4.3016066696569E-10 s
2EsZ=99N=30L=0.25792 mf=1162.356 MHzT=8.6032133393139E-10 s
2EsZ=99N=31L=0.51584 mf=581.178 MHzT=1.7206426678628E-9 s
2EsZ=99N=32L=1.03167 mf=290.589 MHzT=3.4412853357256E-9 s
2EsZ=99N=33L=2.06334 mf=145.295 MHzT=6.8825706714511E-9 s
2EsZ=99N=34L=4.12669 mf=72.647 MHzT=1.3765141342902E-8 s
2EsZ=99N=35L=8.25337 mf=36.324 MHzT=2.7530282685804E-8 s
2EsZ=99N=36L=16.50674 mf=18.162 MHzT=5.5060565371609E-8 s
2EsZ=99N=37L=33.01348 mf=9.081 MHzT=1.1012113074322E-7 s
2EsZ=99N=38L=66.02697 mf=4.540 MHzT=2.2024226148644E-7 s
2EsZ=99N=39L=132.05394 mf=2.270 MHzT=4.4048452297287E-7 s
2EsZ=99N=40L=264.10788 mf=1.135 MHzT=8.8096904594574E-7 s
2EsZ=99N=41L=528.21575 mf=0.568 MHzT=1.7619380918915E-6 s
2EsZ=99N=42L=1056.43150 mf=0.284 MHzT=3.523876183783E-6 s
2EsZ=99N=43L=2112.86301 mf=0.142 MHzT=7.0477523675659E-6 s
2EsZ=99N=44L=4225.72601 mf=0.071 MHzT=1.4095504735132E-5 s
2EsZ=99N=45L=8451.45202 mf=0.035 MHzT=2.8191009470264E-5 s
2EsZ=99N=46L=16902.90405 mf=0.018 MHzT=5.6382018940527E-5 s
2EsZ=99N=47L=33805.80809 mf=0.009 MHzT=0.00011276403788105 s
2EsZ=99N=48L=67611.61618 mf=0.004 MHzT=0.00022552807576211 s
2EsZ=99N=49L=135223.23236 mf=0.002 MHzT=0.00045105615152422 s
2EsZ=99N=50L=270446.46472 mf=0.001 MHzT=0.00090211230304844 s
2EsZ=99N=51L=540892.92945 mf=0.001 MHzT=0.0018042246060969 s
2EsZ=99N=52L=1081785.85889 mf=0.000 MHzT=0.0036084492121938 s
2EsZ=99N=53L=2163571.71778 mf=0.000 MHzT=0.0072168984243875 s
2EsZ=99N=54L=4327143.43557 mf=0.000 MHzT=0.014433796848775 s
2EsZ=99N=55L=8654286.87113 mf=0.000 MHzT=0.02886759369755 s
2EsZ=99N=56L=17308573.74227 mf=0.000 MHzT=0.0577351873951 s
2EsZ=99N=57L=34617147.48454 mf=0.000 MHzT=0.1154703747902 s
2FmZ=100N=17L=0.00003 mf=9426803.312 MHzT=1.0608049907416E-13 s
2FmZ=100N=18L=0.00006 mf=4713401.656 MHzT=2.1216099814833E-13 s
2FmZ=100N=19L=0.00013 mf=2356700.828 MHzT=4.2432199629665E-13 s
2FmZ=100N=20L=0.00025 mf=1178350.414 MHzT=8.486439925933E-13 s
2FmZ=100N=21L=0.00051 mf=589175.207 MHzT=1.6972879851866E-12 s
2FmZ=100N=22L=0.00102 mf=294587.603 MHzT=3.3945759703732E-12 s
2FmZ=100N=23L=0.00204 mf=147293.802 MHzT=6.7891519407464E-12 s
2FmZ=100N=24L=0.00407 mf=73646.901 MHzT=1.3578303881493E-11 s
2FmZ=100N=25L=0.00814 mf=36823.450 MHzT=2.7156607762986E-11 s
2FmZ=100N=26L=0.01628 mf=18411.725 MHzT=5.4313215525972E-11 s
2FmZ=100N=27L=0.03257 mf=9205.863 MHzT=1.0862643105194E-10 s
2FmZ=100N=28L=0.06513 mf=4602.931 MHzT=2.1725286210389E-10 s
2FmZ=100N=29L=0.13026 mf=2301.466 MHzT=4.3450572420777E-10 s
2FmZ=100N=30L=0.26052 mf=1150.733 MHzT=8.6901144841554E-10 s
2FmZ=100N=31L=0.52105 mf=575.366 MHzT=1.7380228968311E-9 s
2FmZ=100N=32L=1.04209 mf=287.683 MHzT=3.4760457936622E-9 s
2FmZ=100N=33L=2.08418 mf=143.842 MHzT=6.9520915873244E-9 s
2FmZ=100N=34L=4.16837 mf=71.921 MHzT=1.3904183174649E-8 s
2FmZ=100N=35L=8.33674 mf=35.960 MHzT=2.7808366349297E-8 s
2FmZ=100N=36L=16.67348 mf=17.980 MHzT=5.5616732698595E-8 s
2FmZ=100N=37L=33.34695 mf=8.990 MHzT=1.1123346539719E-7 s
2FmZ=100N=38L=66.69391 mf=4.495 MHzT=2.2246693079438E-7 s
2FmZ=100N=39L=133.38782 mf=2.248 MHzT=4.4493386158876E-7 s
2FmZ=100N=40L=266.77563 mf=1.124 MHzT=8.8986772317752E-7 s
2FmZ=100N=41L=533.55126 mf=0.562 MHzT=1.779735446355E-6 s
2FmZ=100N=42L=1067.10253 mf=0.281 MHzT=3.5594708927101E-6 s
2FmZ=100N=43L=2134.20506 mf=0.140 MHzT=7.1189417854201E-6 s
2FmZ=100N=44L=4268.41011 mf=0.070 MHzT=1.423788357084E-5 s
2FmZ=100N=45L=8536.82022 mf=0.035 MHzT=2.8475767141681E-5 s
2FmZ=100N=46L=17073.64045 mf=0.018 MHzT=5.6951534283361E-5 s
2FmZ=100N=47L=34147.28090 mf=0.009 MHzT=0.00011390306856672 s
2FmZ=100N=48L=68294.56180 mf=0.004 MHzT=0.00022780613713344 s
2FmZ=100N=49L=136589.12360 mf=0.002 MHzT=0.00045561227426689 s
2FmZ=100N=50L=273178.24719 mf=0.001 MHzT=0.00091122454853378 s
2FmZ=100N=51L=546356.49439 mf=0.001 MHzT=0.0018224490970676 s
2FmZ=100N=52L=1092712.98878 mf=0.000 MHzT=0.0036448981941351 s
2FmZ=100N=53L=2185425.97756 mf=0.000 MHzT=0.0072897963882702 s
2FmZ=100N=54L=4370851.95512 mf=0.000 MHzT=0.01457959277654 s
2FmZ=100N=55L=8741703.91024 mf=0.000 MHzT=0.029159185553081 s
2FmZ=100N=56L=17483407.82047 mf=0.000 MHzT=0.058318371106162 s
2FmZ=100N=57L=34966815.64094 mf=0.000 MHzT=0.11663674221232 s
2MdZ=101N=17L=0.00003 mf=9333468.626 MHzT=1.071413040649E-13 s
2MdZ=101N=18L=0.00006 mf=4666734.313 MHzT=2.1428260812981E-13 s
2MdZ=101N=19L=0.00013 mf=2333367.156 MHzT=4.2856521625962E-13 s
2MdZ=101N=20L=0.00026 mf=1166683.578 MHzT=8.5713043251924E-13 s
2MdZ=101N=21L=0.00051 mf=583341.789 MHzT=1.7142608650385E-12 s
2MdZ=101N=22L=0.00103 mf=291670.895 MHzT=3.428521730077E-12 s
2MdZ=101N=23L=0.00206 mf=145835.447 MHzT=6.8570434601539E-12 s
2MdZ=101N=24L=0.00411 mf=72917.724 MHzT=1.3714086920308E-11 s
2MdZ=101N=25L=0.00822 mf=36458.862 MHzT=2.7428173840616E-11 s
2MdZ=101N=26L=0.01645 mf=18229.431 MHzT=5.4856347681231E-11 s
2MdZ=101N=27L=0.03289 mf=9114.715 MHzT=1.0971269536246E-10 s
2MdZ=101N=28L=0.06578 mf=4557.358 MHzT=2.1942539072492E-10 s
2MdZ=101N=29L=0.13156 mf=2278.679 MHzT=4.3885078144985E-10 s
2MdZ=101N=30L=0.26313 mf=1139.339 MHzT=8.777015628997E-10 s
2MdZ=101N=31L=0.52626 mf=569.670 MHzT=1.7554031257994E-9 s
2MdZ=101N=32L=1.05251 mf=284.835 MHzT=3.5108062515988E-9 s
2MdZ=101N=33L=2.10503 mf=142.417 MHzT=7.0216125031976E-9 s
2MdZ=101N=34L=4.21005 mf=71.209 MHzT=1.4043225006395E-8 s
2MdZ=101N=35L=8.42011 mf=35.604 MHzT=2.808645001279E-8 s
2MdZ=101N=36L=16.84021 mf=17.802 MHzT=5.6172900025581E-8 s
2MdZ=101N=37L=33.68042 mf=8.901 MHzT=1.1234580005116E-7 s
2MdZ=101N=38L=67.36085 mf=4.451 MHzT=2.2469160010232E-7 s
2MdZ=101N=39L=134.72169 mf=2.225 MHzT=4.4938320020465E-7 s
2MdZ=101N=40L=269.44339 mf=1.113 MHzT=8.9876640040929E-7 s
2MdZ=101N=41L=538.88678 mf=0.556 MHzT=1.7975328008186E-6 s
2MdZ=101N=42L=1077.77355 mf=0.278 MHzT=3.5950656016372E-6 s
2MdZ=101N=43L=2155.54711 mf=0.139 MHzT=7.1901312032743E-6 s
2MdZ=101N=44L=4311.09421 mf=0.070 MHzT=1.4380262406549E-5 s
2MdZ=101N=45L=8622.18843 mf=0.035 MHzT=2.8760524813097E-5 s
2MdZ=101N=46L=17244.37685 mf=0.017 MHzT=5.7521049626195E-5 s
2MdZ=101N=47L=34488.75371 mf=0.009 MHzT=0.00011504209925239 s
2MdZ=101N=48L=68977.50742 mf=0.004 MHzT=0.00023008419850478 s
2MdZ=101N=49L=137955.01483 mf=0.002 MHzT=0.00046016839700956 s
2MdZ=101N=50L=275910.02967 mf=0.001 MHzT=0.00092033679401912 s
2MdZ=101N=51L=551820.05933 mf=0.001 MHzT=0.0018406735880382 s
2MdZ=101N=52L=1103640.11867 mf=0.000 MHzT=0.0036813471760765 s
2MdZ=101N=53L=2207280.23733 mf=0.000 MHzT=0.0073626943521529 s
2MdZ=101N=54L=4414560.47467 mf=0.000 MHzT=0.014725388704306 s
2MdZ=101N=55L=8829120.94934 mf=0.000 MHzT=0.029450777408612 s
2MdZ=101N=56L=17658241.89868 mf=0.000 MHzT=0.058901554817223 s
2MdZ=101N=57L=35316483.79735 mf=0.000 MHzT=0.11780310963445 s
2NoZ=102N=17L=0.00003 mf=9241964.031 MHzT=1.0820210905565E-13 s
2NoZ=102N=18L=0.00006 mf=4620982.016 MHzT=2.1640421811129E-13 s
2NoZ=102N=19L=0.00013 mf=2310491.008 MHzT=4.3280843622259E-13 s
2NoZ=102N=20L=0.00026 mf=1155245.504 MHzT=8.6561687244517E-13 s
2NoZ=102N=21L=0.00052 mf=577622.752 MHzT=1.7312337448903E-12 s
2NoZ=102N=22L=0.00104 mf=288811.376 MHzT=3.4624674897807E-12 s
2NoZ=102N=23L=0.00208 mf=144405.688 MHzT=6.9249349795614E-12 s
2NoZ=102N=24L=0.00415 mf=72202.844 MHzT=1.3849869959123E-11 s
2NoZ=102N=25L=0.00830 mf=36101.422 MHzT=2.7699739918245E-11 s
2NoZ=102N=26L=0.01661 mf=18050.711 MHzT=5.5399479836491E-11 s
2NoZ=102N=27L=0.03322 mf=9025.355 MHzT=1.1079895967298E-10 s
2NoZ=102N=28L=0.06643 mf=4512.678 MHzT=2.2159791934596E-10 s
2NoZ=102N=29L=0.13287 mf=2256.339 MHzT=4.4319583869193E-10 s
2NoZ=102N=30L=0.26573 mf=1128.169 MHzT=8.8639167738385E-10 s
2NoZ=102N=31L=0.53147 mf=564.085 MHzT=1.7727833547677E-9 s
2NoZ=102N=32L=1.06293 mf=282.042 MHzT=3.5455667095354E-9 s
2NoZ=102N=33L=2.12587 mf=141.021 MHzT=7.0911334190708E-9 s
2NoZ=102N=34L=4.25174 mf=70.511 MHzT=1.4182266838142E-8 s
2NoZ=102N=35L=8.50347 mf=35.255 MHzT=2.8364533676283E-8 s
2NoZ=102N=36L=17.00695 mf=17.628 MHzT=5.6729067352567E-8 s
2NoZ=102N=37L=34.01389 mf=8.814 MHzT=1.1345813470513E-7 s
2NoZ=102N=38L=68.02779 mf=4.407 MHzT=2.2691626941027E-7 s
2NoZ=102N=39L=136.05557 mf=2.203 MHzT=4.5383253882053E-7 s
2NoZ=102N=40L=272.11114 mf=1.102 MHzT=9.0766507764107E-7 s
2NoZ=102N=41L=544.22229 mf=0.551 MHzT=1.8153301552821E-6 s
2NoZ=102N=42L=1088.44458 mf=0.275 MHzT=3.6306603105643E-6 s
2NoZ=102N=43L=2176.88916 mf=0.138 MHzT=7.2613206211285E-6 s
2NoZ=102N=44L=4353.77831 mf=0.069 MHzT=1.4522641242257E-5 s
2NoZ=102N=45L=8707.55663 mf=0.034 MHzT=2.9045282484514E-5 s
2NoZ=102N=46L=17415.11326 mf=0.017 MHzT=5.8090564969028E-5 s
2NoZ=102N=47L=34830.22652 mf=0.009 MHzT=0.00011618112993806 s
2NoZ=102N=48L=69660.45303 mf=0.004 MHzT=0.00023236225987611 s
2NoZ=102N=49L=139320.90607 mf=0.002 MHzT=0.00046472451975223 s
2NoZ=102N=50L=278641.81214 mf=0.001 MHzT=0.00092944903950445 s
2NoZ=102N=51L=557283.62428 mf=0.001 MHzT=0.0018588980790089 s
2NoZ=102N=52L=1114567.24856 mf=0.000 MHzT=0.0037177961580178 s
2NoZ=102N=53L=2229134.49711 mf=0.000 MHzT=0.0074355923160356 s
2NoZ=102N=54L=4458268.99422 mf=0.000 MHzT=0.014871184632071 s
2NoZ=102N=55L=8916537.98844 mf=0.000 MHzT=0.029742369264142 s
2NoZ=102N=56L=17833075.97688 mf=0.000 MHzT=0.059484738528285 s
2NoZ=102N=57L=35666151.95376 mf=0.000 MHzT=0.11896947705657 s
2LrZ=103N=17L=0.00003 mf=9152236.225 MHzT=1.0926291404639E-13 s
2LrZ=103N=18L=0.00007 mf=4576118.113 MHzT=2.1852582809278E-13 s
2LrZ=103N=19L=0.00013 mf=2288059.056 MHzT=4.3705165618555E-13 s
2LrZ=103N=20L=0.00026 mf=1144029.528 MHzT=8.741033123711E-13 s
2LrZ=103N=21L=0.00052 mf=572014.764 MHzT=1.7482066247422E-12 s
2LrZ=103N=22L=0.00105 mf=286007.382 MHzT=3.4964132494844E-12 s
2LrZ=103N=23L=0.00210 mf=143003.691 MHzT=6.9928264989688E-12 s
2LrZ=103N=24L=0.00419 mf=71501.846 MHzT=1.3985652997938E-11 s
2LrZ=103N=25L=0.00839 mf=35750.923 MHzT=2.7971305995875E-11 s
2LrZ=103N=26L=0.01677 mf=17875.461 MHzT=5.5942611991751E-11 s
2LrZ=103N=27L=0.03354 mf=8937.731 MHzT=1.118852239835E-10 s
2LrZ=103N=28L=0.06708 mf=4468.865 MHzT=2.23770447967E-10 s
2LrZ=103N=29L=0.13417 mf=2234.433 MHzT=4.4754089593401E-10 s
2LrZ=103N=30L=0.26834 mf=1117.216 MHzT=8.9508179186801E-10 s
2LrZ=103N=31L=0.53668 mf=558.608 MHzT=1.790163583736E-9 s
2LrZ=103N=32L=1.07336 mf=279.304 MHzT=3.580327167472E-9 s
2LrZ=103N=33L=2.14671 mf=139.652 MHzT=7.1606543349441E-9 s
2LrZ=103N=34L=4.29342 mf=69.826 MHzT=1.4321308669888E-8 s
2LrZ=103N=35L=8.58684 mf=34.913 MHzT=2.8642617339776E-8 s
2LrZ=103N=36L=17.17368 mf=17.457 MHzT=5.7285234679553E-8 s
2LrZ=103N=37L=34.34736 mf=8.728 MHzT=1.1457046935911E-7 s
2LrZ=103N=38L=68.69473 mf=4.364 MHzT=2.2914093871821E-7 s
2LrZ=103N=39L=137.38945 mf=2.182 MHzT=4.5828187743642E-7 s
2LrZ=103N=40L=274.77890 mf=1.091 MHzT=9.1656375487284E-7 s
2LrZ=103N=41L=549.55780 mf=0.546 MHzT=1.8331275097457E-6 s
2LrZ=103N=42L=1099.11560 mf=0.273 MHzT=3.6662550194914E-6 s
2LrZ=103N=43L=2198.23121 mf=0.136 MHzT=7.3325100389827E-6 s
2LrZ=103N=44L=4396.46242 mf=0.068 MHzT=1.4665020077965E-5 s
2LrZ=103N=45L=8792.92483 mf=0.034 MHzT=2.9330040155931E-5 s
2LrZ=103N=46L=17585.84966 mf=0.017 MHzT=5.8660080311862E-5 s
2LrZ=103N=47L=35171.69933 mf=0.009 MHzT=0.00011732016062372 s
2LrZ=103N=48L=70343.39865 mf=0.004 MHzT=0.00023464032124745 s
2LrZ=103N=49L=140686.79731 mf=0.002 MHzT=0.0004692806424949 s
2LrZ=103N=50L=281373.59461 mf=0.001 MHzT=0.00093856128498979 s
2LrZ=103N=51L=562747.18922 mf=0.001 MHzT=0.0018771225699796 s
2LrZ=103N=52L=1125494.37844 mf=0.000 MHzT=0.0037542451399592 s
2LrZ=103N=53L=2250988.75689 mf=0.000 MHzT=0.0075084902799183 s
2LrZ=103N=54L=4501977.51377 mf=0.000 MHzT=0.015016980559837 s
2LrZ=103N=55L=9003955.02754 mf=0.000 MHzT=0.030033961119673 s
2LrZ=103N=56L=18007910.05509 mf=0.000 MHzT=0.060067922239347 s
2LrZ=103N=57L=36015820.11017 mf=0.000 MHzT=0.12013584447869 s
2RfZ=104N=17L=0.00003 mf=9064233.954 MHzT=1.1032371903713E-13 s
2RfZ=104N=18L=0.00007 mf=4532116.977 MHzT=2.2064743807426E-13 s
2RfZ=104N=19L=0.00013 mf=2266058.488 MHzT=4.4129487614852E-13 s
2RfZ=104N=20L=0.00026 mf=1133029.244 MHzT=8.8258975229704E-13 s
2RfZ=104N=21L=0.00053 mf=566514.622 MHzT=1.7651795045941E-12 s
2RfZ=104N=22L=0.00106 mf=283257.311 MHzT=3.5303590091881E-12 s
2RfZ=104N=23L=0.00212 mf=141628.656 MHzT=7.0607180183763E-12 s
2RfZ=104N=24L=0.00423 mf=70814.328 MHzT=1.4121436036753E-11 s
2RfZ=104N=25L=0.00847 mf=35407.164 MHzT=2.8242872073505E-11 s
2RfZ=104N=26L=0.01693 mf=17703.582 MHzT=5.648574414701E-11 s
2RfZ=104N=27L=0.03387 mf=8851.791 MHzT=1.1297148829402E-10 s
2RfZ=104N=28L=0.06774 mf=4425.895 MHzT=2.2594297658804E-10 s
2RfZ=104N=29L=0.13547 mf=2212.948 MHzT=4.5188595317608E-10 s
2RfZ=104N=30L=0.27094 mf=1106.474 MHzT=9.0377190635217E-10 s
2RfZ=104N=31L=0.54189 mf=553.237 MHzT=1.8075438127043E-9 s
2RfZ=104N=32L=1.08378 mf=276.618 MHzT=3.6150876254087E-9 s
2RfZ=104N=33L=2.16755 mf=138.309 MHzT=7.2301752508173E-9 s
2RfZ=104N=34L=4.33510 mf=69.155 MHzT=1.4460350501635E-8 s
2RfZ=104N=35L=8.67021 mf=34.577 MHzT=2.8920701003269E-8 s
2RfZ=104N=36L=17.34042 mf=17.289 MHzT=5.7841402006539E-8 s
2RfZ=104N=37L=34.68083 mf=8.644 MHzT=1.1568280401308E-7 s
2RfZ=104N=38L=69.36166 mf=4.322 MHzT=2.3136560802615E-7 s
2RfZ=104N=39L=138.72333 mf=2.161 MHzT=4.6273121605231E-7 s
2RfZ=104N=40L=277.44666 mf=1.081 MHzT=9.2546243210462E-7 s
2RfZ=104N=41L=554.89331 mf=0.540 MHzT=1.8509248642092E-6 s
2RfZ=104N=42L=1109.78663 mf=0.270 MHzT=3.7018497284185E-6 s
2RfZ=104N=43L=2219.57326 mf=0.135 MHzT=7.4036994568369E-6 s
2RfZ=104N=44L=4439.14652 mf=0.068 MHzT=1.4807398913674E-5 s
2RfZ=104N=45L=8878.29303 mf=0.034 MHzT=2.9614797827348E-5 s
2RfZ=104N=46L=17756.58607 mf=0.017 MHzT=5.9229595654696E-5 s
2RfZ=104N=47L=35513.17214 mf=0.008 MHzT=0.00011845919130939 s
2RfZ=104N=48L=71026.34427 mf=0.004 MHzT=0.00023691838261878 s
2RfZ=104N=49L=142052.68854 mf=0.002 MHzT=0.00047383676523756 s
2RfZ=104N=50L=284105.37708 mf=0.001 MHzT=0.00094767353047513 s
2RfZ=104N=51L=568210.75417 mf=0.001 MHzT=0.0018953470609503 s
2RfZ=104N=52L=1136421.50833 mf=0.000 MHzT=0.0037906941219005 s
2RfZ=104N=53L=2272843.01666 mf=0.000 MHzT=0.007581388243801 s
2RfZ=104N=54L=4545686.03332 mf=0.000 MHzT=0.015162776487602 s
2RfZ=104N=55L=9091372.06665 mf=0.000 MHzT=0.030325552975204 s
2RfZ=104N=56L=18182744.13329 mf=0.000 MHzT=0.060651105950408 s
2RfZ=104N=57L=36365488.26658 mf=0.000 MHzT=0.12130221190082 s
2DbZ=105N=17L=0.00003 mf=8977907.916 MHzT=1.1138452402787E-13 s
2DbZ=105N=18L=0.00007 mf=4488953.958 MHzT=2.2276904805574E-13 s
2DbZ=105N=19L=0.00013 mf=2244476.979 MHzT=4.4553809611149E-13 s
2DbZ=105N=20L=0.00027 mf=1122238.490 MHzT=8.9107619222297E-13 s
2DbZ=105N=21L=0.00053 mf=561119.245 MHzT=1.7821523844459E-12 s
2DbZ=105N=22L=0.00107 mf=280559.622 MHzT=3.5643047688919E-12 s
2DbZ=105N=23L=0.00214 mf=140279.811 MHzT=7.1286095377838E-12 s
2DbZ=105N=24L=0.00427 mf=70139.906 MHzT=1.4257219075568E-11 s
2DbZ=105N=25L=0.00855 mf=35069.953 MHzT=2.8514438151135E-11 s
2DbZ=105N=26L=0.01710 mf=17534.976 MHzT=5.702887630227E-11 s
2DbZ=105N=27L=0.03419 mf=8767.488 MHzT=1.1405775260454E-10 s
2DbZ=105N=28L=0.06839 mf=4383.744 MHzT=2.2811550520908E-10 s
2DbZ=105N=29L=0.13677 mf=2191.872 MHzT=4.5623101041816E-10 s
2DbZ=105N=30L=0.27355 mf=1095.936 MHzT=9.1246202083632E-10 s
2DbZ=105N=31L=0.54710 mf=547.968 MHzT=1.8249240416726E-9 s
2DbZ=105N=32L=1.09420 mf=273.984 MHzT=3.6498480833453E-9 s
2DbZ=105N=33L=2.18839 mf=136.992 MHzT=7.2996961666906E-9 s
2DbZ=105N=34L=4.37679 mf=68.496 MHzT=1.4599392333381E-8 s
2DbZ=105N=35L=8.75358 mf=34.248 MHzT=2.9198784666762E-8 s
2DbZ=105N=36L=17.50715 mf=17.124 MHzT=5.8397569333525E-8 s
2DbZ=105N=37L=35.01430 mf=8.562 MHzT=1.1679513866705E-7 s
2DbZ=105N=38L=70.02860 mf=4.281 MHzT=2.335902773341E-7 s
2DbZ=105N=39L=140.05721 mf=2.141 MHzT=4.671805546682E-7 s
2DbZ=105N=40L=280.11441 mf=1.070 MHzT=9.3436110933639E-7 s
2DbZ=105N=41L=560.22883 mf=0.535 MHzT=1.8687222186728E-6 s
2DbZ=105N=42L=1120.45765 mf=0.268 MHzT=3.7374444373456E-6 s
2DbZ=105N=43L=2240.91531 mf=0.134 MHzT=7.4748888746911E-6 s
2DbZ=105N=44L=4481.83062 mf=0.067 MHzT=1.4949777749382E-5 s
2DbZ=105N=45L=8963.66124 mf=0.033 MHzT=2.9899555498765E-5 s
2DbZ=105N=46L=17927.32247 mf=0.017 MHzT=5.9799110997529E-5 s
2DbZ=105N=47L=35854.64494 mf=0.008 MHzT=0.00011959822199506 s
2DbZ=105N=48L=71709.28989 mf=0.004 MHzT=0.00023919644399012 s
2DbZ=105N=49L=143418.57978 mf=0.002 MHzT=0.00047839288798023 s
2DbZ=105N=50L=286837.15955 mf=0.001 MHzT=0.00095678577596047 s
2DbZ=105N=51L=573674.31911 mf=0.001 MHzT=0.0019135715519209 s
2DbZ=105N=52L=1147348.63822 mf=0.000 MHzT=0.0038271431038419 s
2DbZ=105N=53L=2294697.27644 mf=0.000 MHzT=0.0076542862076837 s
2DbZ=105N=54L=4589394.55287 mf=0.000 MHzT=0.015308572415367 s
2DbZ=105N=55L=9178789.10575 mf=0.000 MHzT=0.030617144830735 s
2DbZ=105N=56L=18357578.21150 mf=0.000 MHzT=0.06123428966147 s
2DbZ=105N=57L=36715156.42299 mf=0.000 MHzT=0.12246857932294 s
2SgZ=106N=17L=0.00003 mf=8893210.672 MHzT=1.1244532901861E-13 s
2SgZ=106N=18L=0.00007 mf=4446605.336 MHzT=2.2489065803723E-13 s
2SgZ=106N=19L=0.00013 mf=2223302.668 MHzT=4.4978131607445E-13 s
2SgZ=106N=20L=0.00027 mf=1111651.334 MHzT=8.995626321489E-13 s
2SgZ=106N=21L=0.00054 mf=555825.667 MHzT=1.7991252642978E-12 s
2SgZ=106N=22L=0.00108 mf=277912.833 MHzT=3.5982505285956E-12 s
2SgZ=106N=23L=0.00216 mf=138956.417 MHzT=7.1965010571912E-12 s
2SgZ=106N=24L=0.00431 mf=69478.208 MHzT=1.4393002114382E-11 s
2SgZ=106N=25L=0.00863 mf=34739.104 MHzT=2.8786004228765E-11 s
2SgZ=106N=26L=0.01726 mf=17369.552 MHzT=5.757200845753E-11 s
2SgZ=106N=27L=0.03452 mf=8684.776 MHzT=1.1514401691506E-10 s
2SgZ=106N=28L=0.06904 mf=4342.388 MHzT=2.3028803383012E-10 s
2SgZ=106N=29L=0.13808 mf=2171.194 MHzT=4.6057606766024E-10 s
2SgZ=106N=30L=0.27615 mf=1085.597 MHzT=9.2115213532048E-10 s
2SgZ=106N=31L=0.55231 mf=542.799 MHzT=1.842304270641E-9 s
2SgZ=106N=32L=1.10462 mf=271.399 MHzT=3.6846085412819E-9 s
2SgZ=106N=33L=2.20924 mf=135.700 MHzT=7.3692170825638E-9 s
2SgZ=106N=34L=4.41847 mf=67.850 MHzT=1.4738434165128E-8 s
2SgZ=106N=35L=8.83694 mf=33.925 MHzT=2.9476868330255E-8 s
2SgZ=106N=36L=17.67389 mf=16.962 MHzT=5.8953736660511E-8 s
2SgZ=106N=37L=35.34777 mf=8.481 MHzT=1.1790747332102E-7 s
2SgZ=106N=38L=70.69554 mf=4.241 MHzT=2.3581494664204E-7 s
2SgZ=106N=39L=141.39108 mf=2.120 MHzT=4.7162989328408E-7 s
2SgZ=106N=40L=282.78217 mf=1.060 MHzT=9.4325978656817E-7 s
2SgZ=106N=41L=565.56434 mf=0.530 MHzT=1.8865195731363E-6 s
2SgZ=106N=42L=1131.12868 mf=0.265 MHzT=3.7730391462727E-6 s
2SgZ=106N=43L=2262.25736 mf=0.133 MHzT=7.5460782925453E-6 s
2SgZ=106N=44L=4524.51472 mf=0.066 MHzT=1.5092156585091E-5 s
2SgZ=106N=45L=9049.02944 mf=0.033 MHzT=3.0184313170181E-5 s
2SgZ=106N=46L=18098.05888 mf=0.017 MHzT=6.0368626340363E-5 s
2SgZ=106N=47L=36196.11775 mf=0.008 MHzT=0.00012073725268073 s
2SgZ=106N=48L=72392.23551 mf=0.004 MHzT=0.00024147450536145 s
2SgZ=106N=49L=144784.47101 mf=0.002 MHzT=0.0004829490107229 s
2SgZ=106N=50L=289568.94203 mf=0.001 MHzT=0.0009658980214458 s
2SgZ=106N=51L=579137.88405 mf=0.001 MHzT=0.0019317960428916 s
2SgZ=106N=52L=1158275.76811 mf=0.000 MHzT=0.0038635920857832 s
2SgZ=106N=53L=2316551.53621 mf=0.000 MHzT=0.0077271841715664 s
2SgZ=106N=54L=4633103.07243 mf=0.000 MHzT=0.015454368343133 s
2SgZ=106N=55L=9266206.14485 mf=0.000 MHzT=0.030908736686266 s
2SgZ=106N=56L=18532412.28970 mf=0.000 MHzT=0.061817473372531 s
2SgZ=106N=57L=37064824.57940 mf=0.000 MHzT=0.12363494674506 s
2BhZ=107N=17L=0.00003 mf=8810096.553 MHzT=1.1350613400935E-13 s
2BhZ=107N=18L=0.00007 mf=4405048.277 MHzT=2.2701226801871E-13 s
2BhZ=107N=19L=0.00014 mf=2202524.138 MHzT=4.5402453603742E-13 s
2BhZ=107N=20L=0.00027 mf=1101262.069 MHzT=9.0804907207484E-13 s
2BhZ=107N=21L=0.00054 mf=550631.035 MHzT=1.8160981441497E-12 s
2BhZ=107N=22L=0.00109 mf=275315.517 MHzT=3.6321962882993E-12 s
2BhZ=107N=23L=0.00218 mf=137657.759 MHzT=7.2643925765987E-12 s
2BhZ=107N=24L=0.00436 mf=68828.879 MHzT=1.4528785153197E-11 s
2BhZ=107N=25L=0.00871 mf=34414.440 MHzT=2.9057570306395E-11 s
2BhZ=107N=26L=0.01742 mf=17207.220 MHzT=5.811514061279E-11 s
2BhZ=107N=27L=0.03484 mf=8603.610 MHzT=1.1623028122558E-10 s
2BhZ=107N=28L=0.06969 mf=4301.805 MHzT=2.3246056245116E-10 s
2BhZ=107N=29L=0.13938 mf=2150.902 MHzT=4.6492112490232E-10 s
2BhZ=107N=30L=0.27876 mf=1075.451 MHzT=9.2984224980463E-10 s
2BhZ=107N=31L=0.55752 mf=537.726 MHzT=1.8596844996093E-9 s
2BhZ=107N=32L=1.11504 mf=268.863 MHzT=3.7193689992185E-9 s
2BhZ=107N=33L=2.23008 mf=134.431 MHzT=7.4387379984371E-9 s
2BhZ=107N=34L=4.46016 mf=67.216 MHzT=1.4877475996874E-8 s
2BhZ=107N=35L=8.92031 mf=33.608 MHzT=2.9754951993748E-8 s
2BhZ=107N=36L=17.84062 mf=16.804 MHzT=5.9509903987496E-8 s
2BhZ=107N=37L=35.68124 mf=8.402 MHzT=1.1901980797499E-7 s
2BhZ=107N=38L=71.36248 mf=4.201 MHzT=2.3803961594999E-7 s
2BhZ=107N=39L=142.72496 mf=2.100 MHzT=4.7607923189997E-7 s
2BhZ=107N=40L=285.44993 mf=1.050 MHzT=9.5215846379994E-7 s
2BhZ=107N=41L=570.89985 mf=0.525 MHzT=1.9043169275999E-6 s
2BhZ=107N=42L=1141.79971 mf=0.263 MHzT=3.8086338551998E-6 s
2BhZ=107N=43L=2283.59941 mf=0.131 MHzT=7.6172677103995E-6 s
2BhZ=107N=44L=4567.19882 mf=0.066 MHzT=1.5234535420799E-5 s
2BhZ=107N=45L=9134.39764 mf=0.033 MHzT=3.0469070841598E-5 s
2BhZ=107N=46L=18268.79528 mf=0.016 MHzT=6.0938141683196E-5 s
2BhZ=107N=47L=36537.59056 mf=0.008 MHzT=0.00012187628336639 s
2BhZ=107N=48L=73075.18112 mf=0.004 MHzT=0.00024375256673279 s
2BhZ=107N=49L=146150.36225 mf=0.002 MHzT=0.00048750513346557 s
2BhZ=107N=50L=292300.72450 mf=0.001 MHzT=0.00097501026693114 s
2BhZ=107N=51L=584601.44900 mf=0.001 MHzT=0.0019500205338623 s
2BhZ=107N=52L=1169202.89799 mf=0.000 MHzT=0.0039000410677246 s
2BhZ=107N=53L=2338405.79599 mf=0.000 MHzT=0.0078000821354491 s
2BhZ=107N=54L=4676811.59198 mf=0.000 MHzT=0.015600164270898 s
2BhZ=107N=55L=9353623.18395 mf=0.000 MHzT=0.031200328541797 s
2BhZ=107N=56L=18707246.36791 mf=0.000 MHzT=0.062400657083593 s
2BhZ=107N=57L=37414492.73581 mf=0.000 MHzT=0.12480131416719 s
2HsZ=108N=17L=0.00003 mf=8728521.585 MHzT=1.145669390001E-13 s
2HsZ=108N=18L=0.00007 mf=4364260.793 MHzT=2.2913387800019E-13 s
2HsZ=108N=19L=0.00014 mf=2182130.396 MHzT=4.5826775600038E-13 s
2HsZ=108N=20L=0.00027 mf=1091065.198 MHzT=9.1653551200077E-13 s
2HsZ=108N=21L=0.00055 mf=545532.599 MHzT=1.8330710240015E-12 s
2HsZ=108N=22L=0.00110 mf=272766.300 MHzT=3.6661420480031E-12 s
2HsZ=108N=23L=0.00220 mf=136383.150 MHzT=7.3322840960062E-12 s
2HsZ=108N=24L=0.00440 mf=68191.575 MHzT=1.4664568192012E-11 s
2HsZ=108N=25L=0.00879 mf=34095.787 MHzT=2.9329136384025E-11 s
2HsZ=108N=26L=0.01759 mf=17047.894 MHzT=5.8658272768049E-11 s
2HsZ=108N=27L=0.03517 mf=8523.947 MHzT=1.173165455361E-10 s
2HsZ=108N=28L=0.07034 mf=4261.973 MHzT=2.346330910722E-10 s
2HsZ=108N=29L=0.14068 mf=2130.987 MHzT=4.6926618214439E-10 s
2HsZ=108N=30L=0.28136 mf=1065.493 MHzT=9.3853236428879E-10 s
2HsZ=108N=31L=0.56273 mf=532.747 MHzT=1.8770647285776E-9 s
2HsZ=108N=32L=1.12546 mf=266.373 MHzT=3.7541294571552E-9 s
2HsZ=108N=33L=2.25092 mf=133.187 MHzT=7.5082589143103E-9 s
2HsZ=108N=34L=4.50184 mf=66.593 MHzT=1.5016517828621E-8 s
2HsZ=108N=35L=9.00368 mf=33.297 MHzT=3.0033035657241E-8 s
2HsZ=108N=36L=18.00736 mf=16.648 MHzT=6.0066071314482E-8 s
2HsZ=108N=37L=36.01471 mf=8.324 MHzT=1.2013214262896E-7 s
2HsZ=108N=38L=72.02942 mf=4.162 MHzT=2.4026428525793E-7 s
2HsZ=108N=39L=144.05884 mf=2.081 MHzT=4.8052857051586E-7 s
2HsZ=108N=40L=288.11768 mf=1.041 MHzT=9.6105714103172E-7 s
2HsZ=108N=41L=576.23537 mf=0.520 MHzT=1.9221142820634E-6 s
2HsZ=108N=42L=1152.47073 mf=0.260 MHzT=3.8442285641269E-6 s
2HsZ=108N=43L=2304.94146 mf=0.130 MHzT=7.6884571282537E-6 s
2HsZ=108N=44L=4609.88292 mf=0.065 MHzT=1.5376914256507E-5 s
2HsZ=108N=45L=9219.76584 mf=0.033 MHzT=3.0753828513015E-5 s
2HsZ=108N=46L=18439.53169 mf=0.016 MHzT=6.150765702603E-5 s
2HsZ=108N=47L=36879.06337 mf=0.008 MHzT=0.00012301531405206 s
2HsZ=108N=48L=73758.12674 mf=0.004 MHzT=0.00024603062810412 s
2HsZ=108N=49L=147516.25349 mf=0.002 MHzT=0.00049206125620824 s
2HsZ=108N=50L=295032.50697 mf=0.001 MHzT=0.00098412251241648 s
2HsZ=108N=51L=590065.01394 mf=0.001 MHzT=0.001968245024833 s
2HsZ=108N=52L=1180130.02788 mf=0.000 MHzT=0.0039364900496659 s
2HsZ=108N=53L=2360260.05576 mf=0.000 MHzT=0.0078729800993318 s
2HsZ=108N=54L=4720520.11153 mf=0.000 MHzT=0.015745960198664 s
2HsZ=108N=55L=9441040.22306 mf=0.000 MHzT=0.031491920397327 s
2HsZ=108N=56L=18882080.44611 mf=0.000 MHzT=0.062983840794655 s
2HsZ=108N=57L=37764160.89222 mf=0.000 MHzT=0.12596768158931 s
2MtZ=109N=17L=0.00003 mf=8648443.405 MHzT=1.1562774399084E-13 s
2MtZ=109N=18L=0.00007 mf=4324221.703 MHzT=2.3125548798168E-13 s
2MtZ=109N=19L=0.00014 mf=2162110.851 MHzT=4.6251097596335E-13 s
2MtZ=109N=20L=0.00028 mf=1081055.426 MHzT=9.250219519267E-13 s
2MtZ=109N=21L=0.00055 mf=540527.713 MHzT=1.8500439038534E-12 s
2MtZ=109N=22L=0.00111 mf=270263.856 MHzT=3.7000878077068E-12 s
2MtZ=109N=23L=0.00222 mf=135131.928 MHzT=7.4001756154136E-12 s
2MtZ=109N=24L=0.00444 mf=67565.964 MHzT=1.4800351230827E-11 s
2MtZ=109N=25L=0.00887 mf=33782.982 MHzT=2.9600702461654E-11 s
2MtZ=109N=26L=0.01775 mf=16891.491 MHzT=5.9201404923309E-11 s
2MtZ=109N=27L=0.03550 mf=8445.746 MHzT=1.1840280984662E-10 s
2MtZ=109N=28L=0.07099 mf=4222.873 MHzT=2.3680561969324E-10 s
2MtZ=109N=29L=0.14199 mf=2111.436 MHzT=4.7361123938647E-10 s
2MtZ=109N=30L=0.28397 mf=1055.718 MHzT=9.4722247877294E-10 s
2MtZ=109N=31L=0.56794 mf=527.859 MHzT=1.8944449575459E-9 s
2MtZ=109N=32L=1.13588 mf=263.930 MHzT=3.7888899150918E-9 s
2MtZ=109N=33L=2.27176 mf=131.965 MHzT=7.5777798301835E-9 s
2MtZ=109N=34L=4.54352 mf=65.982 MHzT=1.5155559660367E-8 s
2MtZ=109N=35L=9.08704 mf=32.991 MHzT=3.0311119320734E-8 s
2MtZ=109N=36L=18.17409 mf=16.496 MHzT=6.0622238641468E-8 s
2MtZ=109N=37L=36.34818 mf=8.248 MHzT=1.2124447728294E-7 s
2MtZ=109N=38L=72.69636 mf=4.124 MHzT=2.4248895456587E-7 s
2MtZ=109N=39L=145.39272 mf=2.062 MHzT=4.8497790913175E-7 s
2MtZ=109N=40L=290.78544 mf=1.031 MHzT=9.6995581826349E-7 s
2MtZ=109N=41L=581.57088 mf=0.515 MHzT=1.939911636527E-6 s
2MtZ=109N=42L=1163.14176 mf=0.258 MHzT=3.879823273054E-6 s
2MtZ=109N=43L=2326.28351 mf=0.129 MHzT=7.759646546108E-6 s
2MtZ=109N=44L=4652.56702 mf=0.064 MHzT=1.5519293092216E-5 s
2MtZ=109N=45L=9305.13405 mf=0.032 MHzT=3.1038586184432E-5 s
2MtZ=109N=46L=18610.26809 mf=0.016 MHzT=6.2077172368864E-5 s
2MtZ=109N=47L=37220.53618 mf=0.008 MHzT=0.00012415434473773 s
2MtZ=109N=48L=74441.07236 mf=0.004 MHzT=0.00024830868947545 s
2MtZ=109N=49L=148882.14472 mf=0.002 MHzT=0.00049661737895091 s
2MtZ=109N=50L=297764.28944 mf=0.001 MHzT=0.00099323475790182 s
2MtZ=109N=51L=595528.57888 mf=0.001 MHzT=0.0019864695158036 s
2MtZ=109N=52L=1191057.15777 mf=0.000 MHzT=0.0039729390316073 s
2MtZ=109N=53L=2382114.31554 mf=0.000 MHzT=0.0079458780632145 s
2MtZ=109N=54L=4764228.63108 mf=0.000 MHzT=0.015891756126429 s
2MtZ=109N=55L=9528457.26216 mf=0.000 MHzT=0.031783512252858 s
2MtZ=109N=56L=19056914.52431 mf=0.000 MHzT=0.063567024505716 s
2MtZ=109N=57L=38113829.04863 mf=0.000 MHzT=0.12713404901143 s
2DsZ=110N=17L=0.00003 mf=8569821.193 MHzT=1.1668854898158E-13 s
2DsZ=110N=18L=0.00007 mf=4284910.596 MHzT=2.3337709796316E-13 s
2DsZ=110N=19L=0.00014 mf=2142455.298 MHzT=4.6675419592632E-13 s
2DsZ=110N=20L=0.00028 mf=1071227.649 MHzT=9.3350839185264E-13 s
2DsZ=110N=21L=0.00056 mf=535613.825 MHzT=1.8670167837053E-12 s
2DsZ=110N=22L=0.00112 mf=267806.912 MHzT=3.7340335674105E-12 s
2DsZ=110N=23L=0.00224 mf=133903.456 MHzT=7.4680671348211E-12 s
2DsZ=110N=24L=0.00448 mf=66951.728 MHzT=1.4936134269642E-11 s
2DsZ=110N=25L=0.00896 mf=33475.864 MHzT=2.9872268539284E-11 s
2DsZ=110N=26L=0.01791 mf=16737.932 MHzT=5.9744537078569E-11 s
2DsZ=110N=27L=0.03582 mf=8368.966 MHzT=1.1948907415714E-10 s
2DsZ=110N=28L=0.07164 mf=4184.483 MHzT=2.3897814831427E-10 s
2DsZ=110N=29L=0.14329 mf=2092.242 MHzT=4.7795629662855E-10 s
2DsZ=110N=30L=0.28658 mf=1046.121 MHzT=9.559125932571E-10 s
2DsZ=110N=31L=0.57315 mf=523.060 MHzT=1.9118251865142E-9 s
2DsZ=110N=32L=1.14630 mf=261.530 MHzT=3.8236503730284E-9 s
2DsZ=110N=33L=2.29260 mf=130.765 MHzT=7.6473007460568E-9 s
2DsZ=110N=34L=4.58521 mf=65.383 MHzT=1.5294601492114E-8 s
2DsZ=110N=35L=9.17041 mf=32.691 MHzT=3.0589202984227E-8 s
2DsZ=110N=36L=18.34082 mf=16.346 MHzT=6.1178405968454E-8 s
2DsZ=110N=37L=36.68165 mf=8.173 MHzT=1.2235681193691E-7 s
2DsZ=110N=38L=73.36330 mf=4.086 MHzT=2.4471362387382E-7 s
2DsZ=110N=39L=146.72660 mf=2.043 MHzT=4.8942724774763E-7 s
2DsZ=110N=40L=293.45320 mf=1.022 MHzT=9.7885449549527E-7 s
2DsZ=110N=41L=586.90639 mf=0.511 MHzT=1.9577089909905E-6 s
2DsZ=110N=42L=1173.81278 mf=0.255 MHzT=3.9154179819811E-6 s
2DsZ=110N=43L=2347.62556 mf=0.128 MHzT=7.8308359639622E-6 s
2DsZ=110N=44L=4695.25112 mf=0.064 MHzT=1.5661671927924E-5 s
2DsZ=110N=45L=9390.50225 mf=0.032 MHzT=3.1323343855849E-5 s
2DsZ=110N=46L=18781.00449 mf=0.016 MHzT=6.2646687711697E-5 s
2DsZ=110N=47L=37562.00899 mf=0.008 MHzT=0.00012529337542339 s
2DsZ=110N=48L=75124.01798 mf=0.004 MHzT=0.00025058675084679 s
2DsZ=110N=49L=150248.03596 mf=0.002 MHzT=0.00050117350169358 s
2DsZ=110N=50L=300496.07191 mf=0.001 MHzT=0.0010023470033872 s
2DsZ=110N=51L=600992.14383 mf=0.000 MHzT=0.0020046940067743 s
2DsZ=110N=52L=1201984.28766 mf=0.000 MHzT=0.0040093880135486 s
2DsZ=110N=53L=2403968.57531 mf=0.000 MHzT=0.0080187760270972 s
2DsZ=110N=54L=4807937.15063 mf=0.000 MHzT=0.016037552054194 s
2DsZ=110N=55L=9615874.30126 mf=0.000 MHzT=0.032075104108389 s
2DsZ=110N=56L=19231748.60252 mf=0.000 MHzT=0.064150208216778 s
2DsZ=110N=57L=38463497.20504 mf=0.000 MHzT=0.12830041643356 s
2RgZ=111N=17L=0.00004 mf=8492615.596 MHzT=1.1774935397232E-13 s
2RgZ=111N=18L=0.00007 mf=4246307.798 MHzT=2.3549870794464E-13 s
2RgZ=111N=19L=0.00014 mf=2123153.899 MHzT=4.7099741588928E-13 s
2RgZ=111N=20L=0.00028 mf=1061576.950 MHzT=9.4199483177857E-13 s
2RgZ=111N=21L=0.00056 mf=530788.475 MHzT=1.8839896635571E-12 s
2RgZ=111N=22L=0.00113 mf=265394.237 MHzT=3.7679793271143E-12 s
2RgZ=111N=23L=0.00226 mf=132697.119 MHzT=7.5359586542285E-12 s
2RgZ=111N=24L=0.00452 mf=66348.559 MHzT=1.5071917308457E-11 s
2RgZ=111N=25L=0.00904 mf=33174.280 MHzT=3.0143834616914E-11 s
2RgZ=111N=26L=0.01807 mf=16587.140 MHzT=6.0287669233828E-11 s
2RgZ=111N=27L=0.03615 mf=8293.570 MHzT=1.2057533846766E-10 s
2RgZ=111N=28L=0.07230 mf=4146.785 MHzT=2.4115067693531E-10 s
2RgZ=111N=29L=0.14459 mf=2073.392 MHzT=4.8230135387063E-10 s
2RgZ=111N=30L=0.28918 mf=1036.696 MHzT=9.6460270774125E-10 s
2RgZ=111N=31L=0.57836 mf=518.348 MHzT=1.9292054154825E-9 s
2RgZ=111N=32L=1.15672 mf=259.174 MHzT=3.858410830965E-9 s
2RgZ=111N=33L=2.31344 mf=129.587 MHzT=7.71682166193E-9 s
2RgZ=111N=34L=4.62689 mf=64.794 MHzT=1.543364332386E-8 s
2RgZ=111N=35L=9.25378 mf=32.397 MHzT=3.086728664772E-8 s
2RgZ=111N=36L=18.50756 mf=16.198 MHzT=6.173457329544E-8 s
2RgZ=111N=37L=37.01512 mf=8.099 MHzT=1.2346914659088E-7 s
2RgZ=111N=38L=74.03024 mf=4.050 MHzT=2.4693829318176E-7 s
2RgZ=111N=39L=148.06048 mf=2.025 MHzT=4.9387658636352E-7 s
2RgZ=111N=40L=296.12095 mf=1.012 MHzT=9.8775317272704E-7 s
2RgZ=111N=41L=592.24190 mf=0.506 MHzT=1.9755063454541E-6 s
2RgZ=111N=42L=1184.48381 mf=0.253 MHzT=3.9510126909082E-6 s
2RgZ=111N=43L=2368.96761 mf=0.127 MHzT=7.9020253818164E-6 s
2RgZ=111N=44L=4737.93522 mf=0.063 MHzT=1.5804050763633E-5 s
2RgZ=111N=45L=9475.87045 mf=0.032 MHzT=3.1608101527265E-5 s
2RgZ=111N=46L=18951.74090 mf=0.016 MHzT=6.3216203054531E-5 s
2RgZ=111N=47L=37903.48180 mf=0.008 MHzT=0.00012643240610906 s
2RgZ=111N=48L=75806.96360 mf=0.004 MHzT=0.00025286481221812 s
2RgZ=111N=49L=151613.92719 mf=0.002 MHzT=0.00050572962443625 s
2RgZ=111N=50L=303227.85439 mf=0.001 MHzT=0.0010114592488725 s
2RgZ=111N=51L=606455.70877 mf=0.000 MHzT=0.002022918497745 s
2RgZ=111N=52L=1212911.41755 mf=0.000 MHzT=0.00404583699549 s
2RgZ=111N=53L=2425822.83509 mf=0.000 MHzT=0.0080916739909799 s
2RgZ=111N=54L=4851645.67018 mf=0.000 MHzT=0.01618334798196 s
2RgZ=111N=55L=9703291.34036 mf=0.000 MHzT=0.03236669596392 s
2RgZ=111N=56L=19406582.68072 mf=0.000 MHzT=0.06473339192784 s
2RgZ=111N=57L=38813165.36145 mf=0.000 MHzT=0.12946678385568 s
2CnZ=112N=17L=0.00004 mf=8416788.671 MHzT=1.1881015896306E-13 s
2CnZ=112N=18L=0.00007 mf=4208394.336 MHzT=2.3762031792613E-13 s
2CnZ=112N=19L=0.00014 mf=2104197.168 MHzT=4.7524063585225E-13 s
2CnZ=112N=20L=0.00028 mf=1052098.584 MHzT=9.504812717045E-13 s
2CnZ=112N=21L=0.00057 mf=526049.292 MHzT=1.900962543409E-12 s
2CnZ=112N=22L=0.00114 mf=263024.646 MHzT=3.801925086818E-12 s
2CnZ=112N=23L=0.00228 mf=131512.323 MHzT=7.603850173636E-12 s
2CnZ=112N=24L=0.00456 mf=65756.161 MHzT=1.5207700347272E-11 s
2CnZ=112N=25L=0.00912 mf=32878.081 MHzT=3.0415400694544E-11 s
2CnZ=112N=26L=0.01824 mf=16439.040 MHzT=6.0830801389088E-11 s
2CnZ=112N=27L=0.03647 mf=8219.520 MHzT=1.2166160277818E-10 s
2CnZ=112N=28L=0.07295 mf=4109.760 MHzT=2.4332320555635E-10 s
2CnZ=112N=29L=0.14589 mf=2054.880 MHzT=4.866464111127E-10 s
2CnZ=112N=30L=0.29179 mf=1027.440 MHzT=9.7329282222541E-10 s
2CnZ=112N=31L=0.58357 mf=513.720 MHzT=1.9465856444508E-9 s
2CnZ=112N=32L=1.16714 mf=256.860 MHzT=3.8931712889016E-9 s
2CnZ=112N=33L=2.33429 mf=128.430 MHzT=7.7863425778033E-9 s
2CnZ=112N=34L=4.66857 mf=64.215 MHzT=1.5572685155607E-8 s
2CnZ=112N=35L=9.33715 mf=32.108 MHzT=3.1145370311213E-8 s
2CnZ=112N=36L=18.67429 mf=16.054 MHzT=6.2290740622426E-8 s
2CnZ=112N=37L=37.34859 mf=8.027 MHzT=1.2458148124485E-7 s
2CnZ=112N=38L=74.69718 mf=4.013 MHzT=2.491629624897E-7 s
2CnZ=112N=39L=149.39435 mf=2.007 MHzT=4.9832592497941E-7 s
2CnZ=112N=40L=298.78871 mf=1.003 MHzT=9.9665184995882E-7 s
2CnZ=112N=41L=597.57742 mf=0.502 MHzT=1.9933036999176E-6 s
2CnZ=112N=42L=1195.15483 mf=0.251 MHzT=3.9866073998353E-6 s
2CnZ=112N=43L=2390.30966 mf=0.125 MHzT=7.9732147996706E-6 s
2CnZ=112N=44L=4780.61933 mf=0.063 MHzT=1.5946429599341E-5 s
2CnZ=112N=45L=9561.23865 mf=0.031 MHzT=3.1892859198682E-5 s
2CnZ=112N=46L=19122.47730 mf=0.016 MHzT=6.3785718397364E-5 s
2CnZ=112N=47L=38244.95461 mf=0.008 MHzT=0.00012757143679473 s
2CnZ=112N=48L=76489.90921 mf=0.004 MHzT=0.00025514287358946 s
2CnZ=112N=49L=152979.81843 mf=0.002 MHzT=0.00051028574717892 s
2CnZ=112N=50L=305959.63686 mf=0.001 MHzT=0.0010205714943578 s
2CnZ=112N=51L=611919.27372 mf=0.000 MHzT=0.0020411429887157 s
2CnZ=112N=52L=1223838.54743 mf=0.000 MHzT=0.0040822859774313 s
2CnZ=112N=53L=2447677.09487 mf=0.000 MHzT=0.0081645719548626 s
2CnZ=112N=54L=4895354.18973 mf=0.000 MHzT=0.016329143909725 s
2CnZ=112N=55L=9790708.37946 mf=0.000 MHzT=0.032658287819451 s
2CnZ=112N=56L=19581416.75893 mf=0.000 MHzT=0.065316575638901 s
2CnZ=112N=57L=39162833.51786 mf=0.000 MHzT=0.1306331512778 s
2UutZ=113N=17L=0.00004 mf=8342303.816 MHzT=1.198709639538E-13 s
2UutZ=113N=18L=0.00007 mf=4171151.908 MHzT=2.3974192790761E-13 s
2UutZ=113N=19L=0.00014 mf=2085575.954 MHzT=4.7948385581522E-13 s
2UutZ=113N=20L=0.00029 mf=1042787.977 MHzT=9.5896771163043E-13 s
2UutZ=113N=21L=0.00057 mf=521393.988 MHzT=1.9179354232609E-12 s
2UutZ=113N=22L=0.00115 mf=260696.994 MHzT=3.8358708465217E-12 s
2UutZ=113N=23L=0.00230 mf=130348.497 MHzT=7.6717416930435E-12 s
2UutZ=113N=24L=0.00460 mf=65174.249 MHzT=1.5343483386087E-11 s
2UutZ=113N=25L=0.00920 mf=32587.124 MHzT=3.0686966772174E-11 s
2UutZ=113N=26L=0.01840 mf=16293.562 MHzT=6.1373933544348E-11 s
2UutZ=113N=27L=0.03680 mf=8146.781 MHzT=1.227478670887E-10 s
2UutZ=113N=28L=0.07360 mf=4073.391 MHzT=2.4549573417739E-10 s
2UutZ=113N=29L=0.14720 mf=2036.695 MHzT=4.9099146835478E-10 s
2UutZ=113N=30L=0.29439 mf=1018.348 MHzT=9.8198293670956E-10 s
2UutZ=113N=31L=0.58878 mf=509.174 MHzT=1.9639658734191E-9 s
2UutZ=113N=32L=1.17756 mf=254.587 MHzT=3.9279317468383E-9 s
2UutZ=113N=33L=2.35513 mf=127.293 MHzT=7.8558634936765E-9 s
2UutZ=113N=34L=4.71026 mf=63.647 MHzT=1.5711726987353E-8 s
2UutZ=113N=35L=9.42051 mf=31.823 MHzT=3.1423453974706E-8 s
2UutZ=113N=36L=18.84103 mf=15.912 MHzT=6.2846907949412E-8 s
2UutZ=113N=37L=37.68206 mf=7.956 MHzT=1.2569381589882E-7 s
2UutZ=113N=38L=75.36412 mf=3.978 MHzT=2.5138763179765E-7 s
2UutZ=113N=39L=150.72823 mf=1.989 MHzT=5.027752635953E-7 s
2UutZ=113N=40L=301.45646 mf=0.994 MHzT=1.0055505271906E-6 s
2UutZ=113N=41L=602.91293 mf=0.497 MHzT=2.0111010543812E-6 s
2UutZ=113N=42L=1205.82586 mf=0.249 MHzT=4.0222021087624E-6 s
2UutZ=113N=43L=2411.65171 mf=0.124 MHzT=8.0444042175248E-6 s
2UutZ=113N=44L=4823.30343 mf=0.062 MHzT=1.608880843505E-5 s
2UutZ=113N=45L=9646.60685 mf=0.031 MHzT=3.2177616870099E-5 s
2UutZ=113N=46L=19293.21371 mf=0.016 MHzT=6.4355233740198E-5 s
2UutZ=113N=47L=38586.42742 mf=0.008 MHzT=0.0001287104674804 s
2UutZ=113N=48L=77172.85483 mf=0.004 MHzT=0.00025742093496079 s
2UutZ=113N=49L=154345.70967 mf=0.002 MHzT=0.00051484186992158 s
2UutZ=113N=50L=308691.41933 mf=0.001 MHzT=0.0010296837398432 s
2UutZ=113N=51L=617382.83866 mf=0.000 MHzT=0.0020593674796863 s
2UutZ=113N=52L=1234765.67732 mf=0.000 MHzT=0.0041187349593727 s
2UutZ=113N=53L=2469531.35464 mf=0.000 MHzT=0.0082374699187453 s
2UutZ=113N=54L=4939062.70928 mf=0.000 MHzT=0.016474939837491 s
2UutZ=113N=55L=9878125.41857 mf=0.000 MHzT=0.032949879674981 s
2UutZ=113N=56L=19756250.83713 mf=0.000 MHzT=0.065899759349963 s
2UutZ=113N=57L=39512501.67427 mf=0.000 MHzT=0.13179951869993 s
2FlZ=114N=17L=0.00004 mf=8269125.712 MHzT=1.2093176894455E-13 s
2FlZ=114N=18L=0.00007 mf=4134562.856 MHzT=2.4186353788909E-13 s
2FlZ=114N=19L=0.00015 mf=2067281.428 MHzT=4.8372707577818E-13 s
2FlZ=114N=20L=0.00029 mf=1033640.714 MHzT=9.6745415155637E-13 s
2FlZ=114N=21L=0.00058 mf=516820.357 MHzT=1.9349083031127E-12 s
2FlZ=114N=22L=0.00116 mf=258410.179 MHzT=3.8698166062255E-12 s
2FlZ=114N=23L=0.00232 mf=129205.089 MHzT=7.7396332124509E-12 s
2FlZ=114N=24L=0.00464 mf=64602.545 MHzT=1.5479266424902E-11 s
2FlZ=114N=25L=0.00928 mf=32301.272 MHzT=3.0958532849804E-11 s
2FlZ=114N=26L=0.01856 mf=16150.636 MHzT=6.1917065699608E-11 s
2FlZ=114N=27L=0.03712 mf=8075.318 MHzT=1.2383413139922E-10 s
2FlZ=114N=28L=0.07425 mf=4037.659 MHzT=2.4766826279843E-10 s
2FlZ=114N=29L=0.14850 mf=2018.830 MHzT=4.9533652559686E-10 s
2FlZ=114N=30L=0.29700 mf=1009.415 MHzT=9.9067305119372E-10 s
2FlZ=114N=31L=0.59399 mf=504.707 MHzT=1.9813461023874E-9 s
2FlZ=114N=32L=1.18799 mf=252.354 MHzT=3.9626922047749E-9 s
2FlZ=114N=33L=2.37597 mf=126.177 MHzT=7.9253844095498E-9 s
2FlZ=114N=34L=4.75194 mf=63.088 MHzT=1.58507688191E-8 s
2FlZ=114N=35L=9.50388 mf=31.544 MHzT=3.1701537638199E-8 s
2FlZ=114N=36L=19.00776 mf=15.772 MHzT=6.3403075276398E-8 s
2FlZ=114N=37L=38.01553 mf=7.886 MHzT=1.268061505528E-7 s
2FlZ=114N=38L=76.03106 mf=3.943 MHzT=2.5361230110559E-7 s
2FlZ=114N=39L=152.06211 mf=1.972 MHzT=5.0722460221118E-7 s
2FlZ=114N=40L=304.12422 mf=0.986 MHzT=1.0144492044224E-6 s
2FlZ=114N=41L=608.24844 mf=0.493 MHzT=2.0288984088447E-6 s
2FlZ=114N=42L=1216.49688 mf=0.246 MHzT=4.0577968176895E-6 s
2FlZ=114N=43L=2432.99376 mf=0.123 MHzT=8.115593635379E-6 s
2FlZ=114N=44L=4865.98753 mf=0.062 MHzT=1.6231187270758E-5 s
2FlZ=114N=45L=9731.97506 mf=0.031 MHzT=3.2462374541516E-5 s
2FlZ=114N=46L=19463.95011 mf=0.015 MHzT=6.4924749083032E-5 s
2FlZ=114N=47L=38927.90023 mf=0.008 MHzT=0.00012984949816606 s
2FlZ=114N=48L=77855.80045 mf=0.004 MHzT=0.00025969899633213 s
2FlZ=114N=49L=155711.60090 mf=0.002 MHzT=0.00051939799266425 s
2FlZ=114N=50L=311423.20180 mf=0.001 MHzT=0.0010387959853285 s
2FlZ=114N=51L=622846.40360 mf=0.000 MHzT=0.002077591970657 s
2FlZ=114N=52L=1245692.80721 mf=0.000 MHzT=0.004155183941314 s
2FlZ=114N=53L=2491385.61442 mf=0.000 MHzT=0.0083103678826281 s
2FlZ=114N=54L=4982771.22883 mf=0.000 MHzT=0.016620735765256 s
2FlZ=114N=55L=9965542.45767 mf=0.000 MHzT=0.033241471530512 s
2FlZ=114N=56L=19931084.91534 mf=0.000 MHzT=0.066482943061024 s
2FlZ=114N=57L=39862169.83068 mf=0.000 MHzT=0.13296588612205 s
2UupZ=115N=17L=0.00004 mf=8197220.271 MHzT=1.2199257393529E-13 s
2UupZ=115N=18L=0.00007 mf=4098610.136 MHzT=2.4398514787058E-13 s
2UupZ=115N=19L=0.00015 mf=2049305.068 MHzT=4.8797029574115E-13 s
2UupZ=115N=20L=0.00029 mf=1024652.534 MHzT=9.759405914823E-13 s
2UupZ=115N=21L=0.00059 mf=512326.267 MHzT=1.9518811829646E-12 s
2UupZ=115N=22L=0.00117 mf=256163.133 MHzT=3.9037623659292E-12 s
2UupZ=115N=23L=0.00234 mf=128081.567 MHzT=7.8075247318584E-12 s
2UupZ=115N=24L=0.00468 mf=64040.783 MHzT=1.5615049463717E-11 s
2UupZ=115N=25L=0.00936 mf=32020.392 MHzT=3.1230098927434E-11 s
2UupZ=115N=26L=0.01873 mf=16010.196 MHzT=6.2460197854867E-11 s
2UupZ=115N=27L=0.03745 mf=8005.098 MHzT=1.2492039570973E-10 s
2UupZ=115N=28L=0.07490 mf=4002.549 MHzT=2.4984079141947E-10 s
2UupZ=115N=29L=0.14980 mf=2001.274 MHzT=4.9968158283894E-10 s
2UupZ=115N=30L=0.29960 mf=1000.637 MHzT=9.9936316567788E-10 s
2UupZ=115N=31L=0.59920 mf=500.319 MHzT=1.9987263313558E-9 s
2UupZ=115N=32L=1.19841 mf=250.159 MHzT=3.9974526627115E-9 s
2UupZ=115N=33L=2.39681 mf=125.080 MHzT=7.994905325423E-9 s
2UupZ=115N=34L=4.79362 mf=62.540 MHzT=1.5989810650846E-8 s
2UupZ=115N=35L=9.58725 mf=31.270 MHzT=3.1979621301692E-8 s
2UupZ=115N=36L=19.17450 mf=15.635 MHzT=6.3959242603384E-8 s
2UupZ=115N=37L=38.34900 mf=7.817 MHzT=1.2791848520677E-7 s
2UupZ=115N=38L=76.69799 mf=3.909 MHzT=2.5583697041354E-7 s
2UupZ=115N=39L=153.39599 mf=1.954 MHzT=5.1167394082707E-7 s
2UupZ=115N=40L=306.79198 mf=0.977 MHzT=1.0233478816541E-6 s
2UupZ=115N=41L=613.58395 mf=0.489 MHzT=2.0466957633083E-6 s
2UupZ=115N=42L=1227.16791 mf=0.244 MHzT=4.0933915266166E-6 s
2UupZ=115N=43L=2454.33581 mf=0.122 MHzT=8.1867830532332E-6 s
2UupZ=115N=44L=4908.67163 mf=0.061 MHzT=1.6373566106466E-5 s
2UupZ=115N=45L=9817.34326 mf=0.031 MHzT=3.2747132212933E-5 s
2UupZ=115N=46L=19634.68652 mf=0.015 MHzT=6.5494264425865E-5 s
2UupZ=115N=47L=39269.37303 mf=0.008 MHzT=0.00013098852885173 s
2UupZ=115N=48L=78538.74607 mf=0.004 MHzT=0.00026197705770346 s
2UupZ=115N=49L=157077.49214 mf=0.002 MHzT=0.00052395411540692 s
2UupZ=115N=50L=314154.98427 mf=0.001 MHzT=0.0010479082308138 s
2UupZ=115N=51L=628309.96855 mf=0.000 MHzT=0.0020958164616277 s
2UupZ=115N=52L=1256619.93710 mf=0.000 MHzT=0.0041916329232554 s
2UupZ=115N=53L=2513239.87419 mf=0.000 MHzT=0.0083832658465108 s
2UupZ=115N=54L=5026479.74839 mf=0.000 MHzT=0.016766531693022 s
2UupZ=115N=55L=10052959.49677 mf=0.000 MHzT=0.033533063386043 s
2UupZ=115N=56L=20105918.99354 mf=0.000 MHzT=0.067066126772086 s
2UupZ=115N=57L=40211837.98709 mf=0.000 MHzT=0.13413225354417 s
2LvZ=116N=17L=0.00004 mf=8126554.579 MHzT=1.2305337892603E-13 s
2LvZ=116N=18L=0.00007 mf=4063277.290 MHzT=2.4610675785206E-13 s
2LvZ=116N=19L=0.00015 mf=2031638.645 MHzT=4.9221351570412E-13 s
2LvZ=116N=20L=0.00030 mf=1015819.322 MHzT=9.8442703140823E-13 s
2LvZ=116N=21L=0.00059 mf=507909.661 MHzT=1.9688540628165E-12 s
2LvZ=116N=22L=0.00118 mf=253954.831 MHzT=3.9377081256329E-12 s
2LvZ=116N=23L=0.00236 mf=126977.415 MHzT=7.8754162512659E-12 s
2LvZ=116N=24L=0.00472 mf=63488.708 MHzT=1.5750832502532E-11 s
2LvZ=116N=25L=0.00944 mf=31744.354 MHzT=3.1501665005063E-11 s
2LvZ=116N=26L=0.01889 mf=15872.177 MHzT=6.3003330010127E-11 s
2LvZ=116N=27L=0.03778 mf=7936.088 MHzT=1.2600666002025E-10 s
2LvZ=116N=28L=0.07555 mf=3968.044 MHzT=2.5201332004051E-10 s
2LvZ=116N=29L=0.15110 mf=1984.022 MHzT=5.0402664008102E-10 s
2LvZ=116N=30L=0.30221 mf=992.011 MHzT=1.008053280162E-9 s
2LvZ=116N=31L=0.60441 mf=496.006 MHzT=2.0161065603241E-9 s
2LvZ=116N=32L=1.20883 mf=248.003 MHzT=4.0322131206481E-9 s
2LvZ=116N=33L=2.41765 mf=124.001 MHzT=8.0644262412962E-9 s
2LvZ=116N=34L=4.83531 mf=62.001 MHzT=1.6128852482592E-8 s
2LvZ=116N=35L=9.67062 mf=31.000 MHzT=3.2257704965185E-8 s
2LvZ=116N=36L=19.34123 mf=15.500 MHzT=6.451540993037E-8 s
2LvZ=116N=37L=38.68247 mf=7.750 MHzT=1.2903081986074E-7 s
2LvZ=116N=38L=77.36493 mf=3.875 MHzT=2.5806163972148E-7 s
2LvZ=116N=39L=154.72987 mf=1.938 MHzT=5.1612327944296E-7 s
2LvZ=116N=40L=309.45973 mf=0.969 MHzT=1.0322465588859E-6 s
2LvZ=116N=41L=618.91947 mf=0.484 MHzT=2.0644931177718E-6 s
2LvZ=116N=42L=1237.83893 mf=0.242 MHzT=4.1289862355437E-6 s
2LvZ=116N=43L=2475.67787 mf=0.121 MHzT=8.2579724710874E-6 s
2LvZ=116N=44L=4951.35573 mf=0.061 MHzT=1.6515944942175E-5 s
2LvZ=116N=45L=9902.71146 mf=0.030 MHzT=3.3031889884349E-5 s
2LvZ=116N=46L=19805.42292 mf=0.015 MHzT=6.6063779768699E-5 s
2LvZ=116N=47L=39610.84584 mf=0.008 MHzT=0.0001321275595374 s
2LvZ=116N=48L=79221.69169 mf=0.004 MHzT=0.0002642551190748 s
2LvZ=116N=49L=158443.38337 mf=0.002 MHzT=0.00052851023814959 s
2LvZ=116N=50L=316886.76675 mf=0.001 MHzT=0.0010570204762992 s
2LvZ=116N=51L=633773.53349 mf=0.000 MHzT=0.0021140409525984 s
2LvZ=116N=52L=1267547.06698 mf=0.000 MHzT=0.0042280819051967 s
2LvZ=116N=53L=2535094.13397 mf=0.000 MHzT=0.0084561638103935 s
2LvZ=116N=54L=5070188.26794 mf=0.000 MHzT=0.016912327620787 s
2LvZ=116N=55L=10140376.53587 mf=0.000 MHzT=0.033824655241574 s
2LvZ=116N=56L=20280753.07175 mf=0.000 MHzT=0.067649310483148 s
2LvZ=116N=57L=40561506.14350 mf=0.000 MHzT=0.1352986209663 s
2UusZ=117N=17L=0.00004 mf=8057096.848 MHzT=1.2411418391677E-13 s
2UusZ=117N=18L=0.00007 mf=4028548.424 MHzT=2.4822836783354E-13 s
2UusZ=117N=19L=0.00015 mf=2014274.212 MHzT=4.9645673566708E-13 s
2UusZ=117N=20L=0.00030 mf=1007137.106 MHzT=9.9291347133417E-13 s
2UusZ=117N=21L=0.00060 mf=503568.553 MHzT=1.9858269426683E-12 s
2UusZ=117N=22L=0.00119 mf=251784.276 MHzT=3.9716538853367E-12 s
2UusZ=117N=23L=0.00238 mf=125892.138 MHzT=7.9433077706733E-12 s
2UusZ=117N=24L=0.00476 mf=62946.069 MHzT=1.5886615541347E-11 s
2UusZ=117N=25L=0.00953 mf=31473.035 MHzT=3.1773231082693E-11 s
2UusZ=117N=26L=0.01905 mf=15736.517 MHzT=6.3546462165387E-11 s
2UusZ=117N=27L=0.03810 mf=7868.259 MHzT=1.2709292433077E-10 s
2UusZ=117N=28L=0.07620 mf=3934.129 MHzT=2.5418584866155E-10 s
2UusZ=117N=29L=0.15241 mf=1967.065 MHzT=5.0837169732309E-10 s
2UusZ=117N=30L=0.30481 mf=983.532 MHzT=1.0167433946462E-9 s
2UusZ=117N=31L=0.60962 mf=491.766 MHzT=2.0334867892924E-9 s
2UusZ=117N=32L=1.21925 mf=245.883 MHzT=4.0669735785847E-9 s
2UusZ=117N=33L=2.43850 mf=122.942 MHzT=8.1339471571695E-9 s
2UusZ=117N=34L=4.87699 mf=61.471 MHzT=1.6267894314339E-8 s
2UusZ=117N=35L=9.75398 mf=30.735 MHzT=3.2535788628678E-8 s
2UusZ=117N=36L=19.50797 mf=15.368 MHzT=6.5071577257356E-8 s
2UusZ=117N=37L=39.01594 mf=7.684 MHzT=1.3014315451471E-7 s
2UusZ=117N=38L=78.03187 mf=3.842 MHzT=2.6028630902942E-7 s
2UusZ=117N=39L=156.06374 mf=1.921 MHzT=5.2057261805885E-7 s
2UusZ=117N=40L=312.12749 mf=0.960 MHzT=1.0411452361177E-6 s
2UusZ=117N=41L=624.25498 mf=0.480 MHzT=2.0822904722354E-6 s
2UusZ=117N=42L=1248.50996 mf=0.240 MHzT=4.1645809444708E-6 s
2UusZ=117N=43L=2497.01992 mf=0.120 MHzT=8.3291618889416E-6 s
2UusZ=117N=44L=4994.03983 mf=0.060 MHzT=1.6658323777883E-5 s
2UusZ=117N=45L=9988.07966 mf=0.030 MHzT=3.3316647555766E-5 s
2UusZ=117N=46L=19976.15933 mf=0.015 MHzT=6.6633295111532E-5 s
2UusZ=117N=47L=39952.31865 mf=0.008 MHzT=0.00013326659022306 s
2UusZ=117N=48L=79904.63730 mf=0.004 MHzT=0.00026653318044613 s
2UusZ=117N=49L=159809.27461 mf=0.002 MHzT=0.00053306636089226 s
2UusZ=117N=50L=319618.54922 mf=0.001 MHzT=0.0010661327217845 s
2UusZ=117N=51L=639237.09844 mf=0.000 MHzT=0.002132265443569 s
2UusZ=117N=52L=1278474.19687 mf=0.000 MHzT=0.0042645308871381 s
2UusZ=117N=53L=2556948.39374 mf=0.000 MHzT=0.0085290617742762 s
2UusZ=117N=54L=5113896.78749 mf=0.000 MHzT=0.017058123548552 s
2UusZ=117N=55L=10227793.57498 mf=0.000 MHzT=0.034116247097105 s
2UusZ=117N=56L=20455587.14995 mf=0.000 MHzT=0.068232494194209 s
2UusZ=117N=57L=40911174.29991 mf=0.000 MHzT=0.13646498838842 s
2UuoZ=118N=17L=0.00004 mf=7988816.366 MHzT=1.2517498890751E-13 s
2UuoZ=118N=18L=0.00008 mf=3994408.183 MHzT=2.5034997781502E-13 s
2UuoZ=118N=19L=0.00015 mf=1997204.092 MHzT=5.0069995563005E-13 s
2UuoZ=118N=20L=0.00030 mf=998602.046 MHzT=1.0013999112601E-12 s
2UuoZ=118N=21L=0.00060 mf=499301.023 MHzT=2.0027998225202E-12 s
2UuoZ=118N=22L=0.00120 mf=249650.511 MHzT=4.0055996450404E-12 s
2UuoZ=118N=23L=0.00240 mf=124825.256 MHzT=8.0111992900808E-12 s
2UuoZ=118N=24L=0.00480 mf=62412.628 MHzT=1.6022398580162E-11 s
2UuoZ=118N=25L=0.00961 mf=31206.314 MHzT=3.2044797160323E-11 s
2UuoZ=118N=26L=0.01921 mf=15603.157 MHzT=6.4089594320646E-11 s
2UuoZ=118N=27L=0.03843 mf=7801.578 MHzT=1.2817918864129E-10 s
2UuoZ=118N=28L=0.07685 mf=3900.789 MHzT=2.5635837728259E-10 s
2UuoZ=118N=29L=0.15371 mf=1950.395 MHzT=5.1271675456517E-10 s
2UuoZ=118N=30L=0.30742 mf=975.197 MHzT=1.0254335091303E-9 s
2UuoZ=118N=31L=0.61483 mf=487.599 MHzT=2.0508670182607E-9 s
2UuoZ=118N=32L=1.22967 mf=243.799 MHzT=4.1017340365214E-9 s
2UuoZ=118N=33L=2.45934 mf=121.900 MHzT=8.2034680730427E-9 s
2UuoZ=118N=34L=4.91868 mf=60.950 MHzT=1.6406936146085E-8 s
2UuoZ=118N=35L=9.83735 mf=30.475 MHzT=3.2813872292171E-8 s
2UuoZ=118N=36L=19.67470 mf=15.237 MHzT=6.5627744584342E-8 s
2UuoZ=118N=37L=39.34941 mf=7.619 MHzT=1.3125548916868E-7 s
2UuoZ=118N=38L=78.69881 mf=3.809 MHzT=2.6251097833737E-7 s
2UuoZ=118N=39L=157.39762 mf=1.905 MHzT=5.2502195667474E-7 s
2UuoZ=118N=40L=314.79525 mf=0.952 MHzT=1.0500439133495E-6 s
2UuoZ=118N=41L=629.59049 mf=0.476 MHzT=2.1000878266989E-6 s
2UuoZ=118N=42L=1259.18098 mf=0.238 MHzT=4.2001756533979E-6 s
2UuoZ=118N=43L=2518.36197 mf=0.119 MHzT=8.4003513067958E-6 s
2UuoZ=118N=44L=5036.72393 mf=0.060 MHzT=1.6800702613592E-5 s
2UuoZ=118N=45L=10073.44787 mf=0.030 MHzT=3.3601405227183E-5 s
2UuoZ=118N=46L=20146.89573 mf=0.015 MHzT=6.7202810454366E-5 s
2UuoZ=118N=47L=40293.79146 mf=0.007 MHzT=0.00013440562090873 s
2UuoZ=118N=48L=80587.58292 mf=0.004 MHzT=0.00026881124181746 s
2UuoZ=118N=49L=161175.16584 mf=0.002 MHzT=0.00053762248363493 s
2UuoZ=118N=50L=322350.33169 mf=0.001 MHzT=0.0010752449672699 s
2UuoZ=118N=51L=644700.66338 mf=0.000 MHzT=0.0021504899345397 s
2UuoZ=118N=52L=1289401.32676 mf=0.000 MHzT=0.0043009798690794 s
2UuoZ=118N=53L=2578802.65352 mf=0.000 MHzT=0.0086019597381589 s
2UuoZ=118N=54L=5157605.30704 mf=0.000 MHzT=0.017203919476318 s
2UuoZ=118N=55L=10315210.61408 mf=0.000 MHzT=0.034407838952635 s
2UuoZ=118N=56L=20630421.22816 mf=0.000 MHzT=0.068815677905271 s
2UuoZ=118N=57L=41260842.45631 mf=0.000 MHzT=0.13763135581054 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de