Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with C(orbit_Mercur)
B ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2HZ=1N=17L=7.59037952E+15 mf=3.9496372639876E-14 MHzT=25318780.767994 s
2HZ=1N=18L=1.518075904E+16 mf=1.9748186319938E-14 MHzT=50637561.535988 s
2HZ=1N=19L=3.036151808E+16 mf=9.8740931599689E-15 MHzT=101275123.07198 s
2HZ=1N=20L=6.072303616E+16 mf=4.9370465799844E-15 MHzT=202550246.14395 s
2HZ=1N=21L=1.2144607232E+17 mf=2.4685232899922E-15 MHzT=405100492.2879 s
2HZ=1N=22L=2.4289214464E+17 mf=1.2342616449961E-15 MHzT=810200984.5758 s
2HZ=1N=23L=4.8578428928E+17 mf=6.1713082249806E-16 MHzT=1620401969.1516 s
2HZ=1N=24L=9.7156857856E+17 mf=3.0856541124903E-16 MHzT=3240803938.3032 s
2HZ=1N=25L=1.94313715712E+18 mf=1.5428270562451E-16 MHzT=6481607876.6064 s
2HZ=1N=26L=3.88627431424E+18 mf=7.7141352812257E-17 MHzT=12963215753.213 s
2HZ=1N=27L=7.77254862848E+18 mf=3.8570676406129E-17 MHzT=25926431506.426 s
2HZ=1N=28L=1.554509725696E+19 mf=1.9285338203064E-17 MHzT=51852863012.851 s
2HZ=1N=29L=3.109019451392E+19 mf=9.6426691015321E-18 MHzT=103705726025.7 s
2HZ=1N=30L=6.218038902784E+19 mf=4.8213345507661E-18 MHzT=207411452051.41 s
2HZ=1N=31L=1.2436077805568E+20 mf=2.410667275383E-18 MHzT=414822904102.81 s
2HZ=1N=32L=2.4872155611136E+20 mf=1.2053336376915E-18 MHzT=829645808205.62 s
2HZ=1N=33L=4.9744311222272E+20 mf=6.0266681884576E-19 MHzT=1659291616411.2 s
2HZ=1N=34L=9.9488622444544E+20 mf=3.0133340942288E-19 MHzT=3318583232822.5 s
2HZ=1N=35L=1.9897724488909E+21 mf=1.5066670471144E-19 MHzT=6637166465645 s
2HZ=1N=36L=3.9795448977818E+21 mf=7.533335235572E-20 MHzT=13274332931290 s
2HZ=1N=37L=7.9590897955635E+21 mf=3.766667617786E-20 MHzT=26548665862580 s
2HZ=1N=38L=1.5918179591127E+22 mf=1.883333808893E-20 MHzT=53097331725160 s
2HZ=1N=39L=3.1836359182254E+22 mf=9.416669044465E-21 MHzT=1.0619466345032E+14 s
2HZ=1N=40L=6.3672718364508E+22 mf=4.7083345222325E-21 MHzT=2.1238932690064E+14 s
2HZ=1N=41L=1.2734543672902E+23 mf=2.3541672611162E-21 MHzT=4.2477865380128E+14 s
2HZ=1N=42L=2.5469087345803E+23 mf=1.1770836305581E-21 MHzT=8.4955730760256E+14 s
2HZ=1N=43L=5.0938174691607E+23 mf=5.8854181527906E-22 MHzT=1.6991146152051E+15 s
2HZ=1N=44L=1.0187634938321E+24 mf=2.9427090763953E-22 MHzT=3.3982292304102E+15 s
2HZ=1N=45L=2.0375269876643E+24 mf=1.4713545381977E-22 MHzT=6.7964584608205E+15 s
2HZ=1N=46L=4.0750539753285E+24 mf=7.3567726909883E-23 MHzT=1.3592916921641E+16 s
2HZ=1N=47L=8.150107950657E+24 mf=3.6783863454941E-23 MHzT=2.7185833843282E+16 s
2HZ=1N=48L=1.6300215901314E+25 mf=1.8391931727471E-23 MHzT=5.4371667686564E+16 s
2HZ=1N=49L=3.2600431802628E+25 mf=9.1959658637353E-24 MHzT=1.0874333537313E+17 s
2HZ=1N=50L=6.5200863605256E+25 mf=4.5979829318677E-24 MHzT=2.1748667074625E+17 s
2HZ=1N=51L=1.3040172721051E+26 mf=2.2989914659338E-24 MHzT=4.3497334149251E+17 s
2HZ=1N=52L=2.6080345442103E+26 mf=1.1494957329669E-24 MHzT=8.6994668298502E+17 s
2HZ=1N=53L=5.2160690884205E+26 mf=5.7474786648346E-25 MHzT=1.73989336597E+18 s
2HZ=1N=54L=1.0432138176841E+27 mf=2.8737393324173E-25 MHzT=3.4797867319401E+18 s
2HZ=1N=55L=2.0864276353682E+27 mf=1.4368696662086E-25 MHzT=6.9595734638801E+18 s
2HZ=1N=56L=4.1728552707364E+27 mf=7.1843483310432E-26 MHzT=1.391914692776E+19 s
2HZ=1N=57L=8.3457105414728E+27 mf=3.5921741655216E-26 MHzT=2.7838293855521E+19 s
2HeZ=2N=17L=1.518075904E+16 mf=1.9748186319938E-14 MHzT=50637561.535988 s
2HeZ=2N=18L=3.036151808E+16 mf=9.8740931599689E-15 MHzT=101275123.07198 s
2HeZ=2N=19L=6.072303616E+16 mf=4.9370465799844E-15 MHzT=202550246.14395 s
2HeZ=2N=20L=1.2144607232E+17 mf=2.4685232899922E-15 MHzT=405100492.2879 s
2HeZ=2N=21L=2.4289214464E+17 mf=1.2342616449961E-15 MHzT=810200984.5758 s
2HeZ=2N=22L=4.8578428928E+17 mf=6.1713082249806E-16 MHzT=1620401969.1516 s
2HeZ=2N=23L=9.7156857856E+17 mf=3.0856541124903E-16 MHzT=3240803938.3032 s
2HeZ=2N=24L=1.94313715712E+18 mf=1.5428270562451E-16 MHzT=6481607876.6064 s
2HeZ=2N=25L=3.88627431424E+18 mf=7.7141352812257E-17 MHzT=12963215753.213 s
2HeZ=2N=26L=7.77254862848E+18 mf=3.8570676406129E-17 MHzT=25926431506.426 s
2HeZ=2N=27L=1.554509725696E+19 mf=1.9285338203064E-17 MHzT=51852863012.851 s
2HeZ=2N=28L=3.109019451392E+19 mf=9.6426691015321E-18 MHzT=103705726025.7 s
2HeZ=2N=29L=6.218038902784E+19 mf=4.8213345507661E-18 MHzT=207411452051.41 s
2HeZ=2N=30L=1.2436077805568E+20 mf=2.410667275383E-18 MHzT=414822904102.81 s
2HeZ=2N=31L=2.4872155611136E+20 mf=1.2053336376915E-18 MHzT=829645808205.62 s
2HeZ=2N=32L=4.9744311222272E+20 mf=6.0266681884576E-19 MHzT=1659291616411.2 s
2HeZ=2N=33L=9.9488622444544E+20 mf=3.0133340942288E-19 MHzT=3318583232822.5 s
2HeZ=2N=34L=1.9897724488909E+21 mf=1.5066670471144E-19 MHzT=6637166465645 s
2HeZ=2N=35L=3.9795448977818E+21 mf=7.533335235572E-20 MHzT=13274332931290 s
2HeZ=2N=36L=7.9590897955635E+21 mf=3.766667617786E-20 MHzT=26548665862580 s
2HeZ=2N=37L=1.5918179591127E+22 mf=1.883333808893E-20 MHzT=53097331725160 s
2HeZ=2N=38L=3.1836359182254E+22 mf=9.416669044465E-21 MHzT=1.0619466345032E+14 s
2HeZ=2N=39L=6.3672718364508E+22 mf=4.7083345222325E-21 MHzT=2.1238932690064E+14 s
2HeZ=2N=40L=1.2734543672902E+23 mf=2.3541672611162E-21 MHzT=4.2477865380128E+14 s
2HeZ=2N=41L=2.5469087345803E+23 mf=1.1770836305581E-21 MHzT=8.4955730760256E+14 s
2HeZ=2N=42L=5.0938174691607E+23 mf=5.8854181527906E-22 MHzT=1.6991146152051E+15 s
2HeZ=2N=43L=1.0187634938321E+24 mf=2.9427090763953E-22 MHzT=3.3982292304102E+15 s
2HeZ=2N=44L=2.0375269876643E+24 mf=1.4713545381977E-22 MHzT=6.7964584608205E+15 s
2HeZ=2N=45L=4.0750539753285E+24 mf=7.3567726909883E-23 MHzT=1.3592916921641E+16 s
2HeZ=2N=46L=8.150107950657E+24 mf=3.6783863454941E-23 MHzT=2.7185833843282E+16 s
2HeZ=2N=47L=1.6300215901314E+25 mf=1.8391931727471E-23 MHzT=5.4371667686564E+16 s
2HeZ=2N=48L=3.2600431802628E+25 mf=9.1959658637353E-24 MHzT=1.0874333537313E+17 s
2HeZ=2N=49L=6.5200863605256E+25 mf=4.5979829318677E-24 MHzT=2.1748667074625E+17 s
2HeZ=2N=50L=1.3040172721051E+26 mf=2.2989914659338E-24 MHzT=4.3497334149251E+17 s
2HeZ=2N=51L=2.6080345442103E+26 mf=1.1494957329669E-24 MHzT=8.6994668298502E+17 s
2HeZ=2N=52L=5.2160690884205E+26 mf=5.7474786648346E-25 MHzT=1.73989336597E+18 s
2HeZ=2N=53L=1.0432138176841E+27 mf=2.8737393324173E-25 MHzT=3.4797867319401E+18 s
2HeZ=2N=54L=2.0864276353682E+27 mf=1.4368696662086E-25 MHzT=6.9595734638801E+18 s
2HeZ=2N=55L=4.1728552707364E+27 mf=7.1843483310432E-26 MHzT=1.391914692776E+19 s
2HeZ=2N=56L=8.3457105414728E+27 mf=3.5921741655216E-26 MHzT=2.7838293855521E+19 s
2HeZ=2N=57L=1.6691421082946E+28 mf=1.7960870827608E-26 MHzT=5.5676587711041E+19 s
2LiZ=3N=17L=2.277113856E+16 mf=1.3165457546625E-14 MHzT=75956342.303982 s
2LiZ=3N=18L=4.554227712E+16 mf=6.5827287733126E-15 MHzT=151912684.60796 s
2LiZ=3N=19L=9.108455424E+16 mf=3.2913643866563E-15 MHzT=303825369.21593 s
2LiZ=3N=20L=1.8216910848E+17 mf=1.6456821933281E-15 MHzT=607650738.43185 s
2LiZ=3N=21L=3.6433821696E+17 mf=8.2284109666407E-16 MHzT=1215301476.8637 s
2LiZ=3N=22L=7.2867643392E+17 mf=4.1142054833204E-16 MHzT=2430602953.7274 s
2LiZ=3N=23L=1.45735286784E+18 mf=2.0571027416602E-16 MHzT=4861205907.4548 s
2LiZ=3N=24L=2.91470573568E+18 mf=1.0285513708301E-16 MHzT=9722411814.9096 s
2LiZ=3N=25L=5.82941147136E+18 mf=5.1427568541505E-17 MHzT=19444823629.819 s
2LiZ=3N=26L=1.165882294272E+19 mf=2.5713784270752E-17 MHzT=38889647259.639 s
2LiZ=3N=27L=2.331764588544E+19 mf=1.2856892135376E-17 MHzT=77779294519.277 s
2LiZ=3N=28L=4.663529177088E+19 mf=6.4284460676881E-18 MHzT=155558589038.55 s
2LiZ=3N=29L=9.327058354176E+19 mf=3.214223033844E-18 MHzT=311117178077.11 s
2LiZ=3N=30L=1.8654116708352E+20 mf=1.607111516922E-18 MHzT=622234356154.22 s
2LiZ=3N=31L=3.7308233416704E+20 mf=8.0355575846101E-19 MHzT=1244468712308.4 s
2LiZ=3N=32L=7.4616466833408E+20 mf=4.0177787923051E-19 MHzT=2488937424616.9 s
2LiZ=3N=33L=1.4923293366682E+21 mf=2.0088893961525E-19 MHzT=4977874849233.7 s
2LiZ=3N=34L=2.9846586733363E+21 mf=1.0044446980763E-19 MHzT=9955749698467.5 s
2LiZ=3N=35L=5.9693173466726E+21 mf=5.0222234903813E-20 MHzT=19911499396935 s
2LiZ=3N=36L=1.1938634693345E+22 mf=2.5111117451907E-20 MHzT=39822998793870 s
2LiZ=3N=37L=2.3877269386691E+22 mf=1.2555558725953E-20 MHzT=79645997587740 s
2LiZ=3N=38L=4.7754538773381E+22 mf=6.2777793629766E-21 MHzT=1.5929199517548E+14 s
2LiZ=3N=39L=9.5509077546762E+22 mf=3.1388896814883E-21 MHzT=3.1858399035096E+14 s
2LiZ=3N=40L=1.9101815509352E+23 mf=1.5694448407442E-21 MHzT=6.3716798070192E+14 s
2LiZ=3N=41L=3.8203631018705E+23 mf=7.8472242037208E-22 MHzT=1.2743359614038E+15 s
2LiZ=3N=42L=7.640726203741E+23 mf=3.9236121018604E-22 MHzT=2.5486719228077E+15 s
2LiZ=3N=43L=1.5281452407482E+24 mf=1.9618060509302E-22 MHzT=5.0973438456153E+15 s
2LiZ=3N=44L=3.0562904814964E+24 mf=9.809030254651E-23 MHzT=1.0194687691231E+16 s
2LiZ=3N=45L=6.1125809629928E+24 mf=4.9045151273255E-23 MHzT=2.0389375382461E+16 s
2LiZ=3N=46L=1.2225161925986E+25 mf=2.4522575636628E-23 MHzT=4.0778750764923E+16 s
2LiZ=3N=47L=2.4450323851971E+25 mf=1.2261287818314E-23 MHzT=8.1557501529845E+16 s
2LiZ=3N=48L=4.8900647703942E+25 mf=6.1306439091569E-24 MHzT=1.6311500305969E+17 s
2LiZ=3N=49L=9.7801295407885E+25 mf=3.0653219545784E-24 MHzT=3.2623000611938E+17 s
2LiZ=3N=50L=1.9560259081577E+26 mf=1.5326609772892E-24 MHzT=6.5246001223876E+17 s
2LiZ=3N=51L=3.9120518163154E+26 mf=7.6633048864461E-25 MHzT=1.3049200244775E+18 s
2LiZ=3N=52L=7.8241036326308E+26 mf=3.831652443223E-25 MHzT=2.6098400489551E+18 s
2LiZ=3N=53L=1.5648207265262E+27 mf=1.9158262216115E-25 MHzT=5.2196800979101E+18 s
2LiZ=3N=54L=3.1296414530523E+27 mf=9.5791311080576E-26 MHzT=1.043936019582E+19 s
2LiZ=3N=55L=6.2592829061046E+27 mf=4.7895655540288E-26 MHzT=2.087872039164E+19 s
2LiZ=3N=56L=1.2518565812209E+28 mf=2.3947827770144E-26 MHzT=4.1757440783281E+19 s
2LiZ=3N=57L=2.5037131624418E+28 mf=1.1973913885072E-26 MHzT=8.3514881566562E+19 s
2BeZ=4N=17L=3.036151808E+16 mf=9.8740931599689E-15 MHzT=101275123.07198 s
2BeZ=4N=18L=6.072303616E+16 mf=4.9370465799844E-15 MHzT=202550246.14395 s
2BeZ=4N=19L=1.2144607232E+17 mf=2.4685232899922E-15 MHzT=405100492.2879 s
2BeZ=4N=20L=2.4289214464E+17 mf=1.2342616449961E-15 MHzT=810200984.5758 s
2BeZ=4N=21L=4.8578428928E+17 mf=6.1713082249806E-16 MHzT=1620401969.1516 s
2BeZ=4N=22L=9.7156857856E+17 mf=3.0856541124903E-16 MHzT=3240803938.3032 s
2BeZ=4N=23L=1.94313715712E+18 mf=1.5428270562451E-16 MHzT=6481607876.6064 s
2BeZ=4N=24L=3.88627431424E+18 mf=7.7141352812257E-17 MHzT=12963215753.213 s
2BeZ=4N=25L=7.77254862848E+18 mf=3.8570676406129E-17 MHzT=25926431506.426 s
2BeZ=4N=26L=1.554509725696E+19 mf=1.9285338203064E-17 MHzT=51852863012.851 s
2BeZ=4N=27L=3.109019451392E+19 mf=9.6426691015321E-18 MHzT=103705726025.7 s
2BeZ=4N=28L=6.218038902784E+19 mf=4.8213345507661E-18 MHzT=207411452051.41 s
2BeZ=4N=29L=1.2436077805568E+20 mf=2.410667275383E-18 MHzT=414822904102.81 s
2BeZ=4N=30L=2.4872155611136E+20 mf=1.2053336376915E-18 MHzT=829645808205.62 s
2BeZ=4N=31L=4.9744311222272E+20 mf=6.0266681884576E-19 MHzT=1659291616411.2 s
2BeZ=4N=32L=9.9488622444544E+20 mf=3.0133340942288E-19 MHzT=3318583232822.5 s
2BeZ=4N=33L=1.9897724488909E+21 mf=1.5066670471144E-19 MHzT=6637166465645 s
2BeZ=4N=34L=3.9795448977818E+21 mf=7.533335235572E-20 MHzT=13274332931290 s
2BeZ=4N=35L=7.9590897955635E+21 mf=3.766667617786E-20 MHzT=26548665862580 s
2BeZ=4N=36L=1.5918179591127E+22 mf=1.883333808893E-20 MHzT=53097331725160 s
2BeZ=4N=37L=3.1836359182254E+22 mf=9.416669044465E-21 MHzT=1.0619466345032E+14 s
2BeZ=4N=38L=6.3672718364508E+22 mf=4.7083345222325E-21 MHzT=2.1238932690064E+14 s
2BeZ=4N=39L=1.2734543672902E+23 mf=2.3541672611162E-21 MHzT=4.2477865380128E+14 s
2BeZ=4N=40L=2.5469087345803E+23 mf=1.1770836305581E-21 MHzT=8.4955730760256E+14 s
2BeZ=4N=41L=5.0938174691607E+23 mf=5.8854181527906E-22 MHzT=1.6991146152051E+15 s
2BeZ=4N=42L=1.0187634938321E+24 mf=2.9427090763953E-22 MHzT=3.3982292304102E+15 s
2BeZ=4N=43L=2.0375269876643E+24 mf=1.4713545381977E-22 MHzT=6.7964584608205E+15 s
2BeZ=4N=44L=4.0750539753285E+24 mf=7.3567726909883E-23 MHzT=1.3592916921641E+16 s
2BeZ=4N=45L=8.150107950657E+24 mf=3.6783863454941E-23 MHzT=2.7185833843282E+16 s
2BeZ=4N=46L=1.6300215901314E+25 mf=1.8391931727471E-23 MHzT=5.4371667686564E+16 s
2BeZ=4N=47L=3.2600431802628E+25 mf=9.1959658637353E-24 MHzT=1.0874333537313E+17 s
2BeZ=4N=48L=6.5200863605256E+25 mf=4.5979829318677E-24 MHzT=2.1748667074625E+17 s
2BeZ=4N=49L=1.3040172721051E+26 mf=2.2989914659338E-24 MHzT=4.3497334149251E+17 s
2BeZ=4N=50L=2.6080345442103E+26 mf=1.1494957329669E-24 MHzT=8.6994668298502E+17 s
2BeZ=4N=51L=5.2160690884205E+26 mf=5.7474786648346E-25 MHzT=1.73989336597E+18 s
2BeZ=4N=52L=1.0432138176841E+27 mf=2.8737393324173E-25 MHzT=3.4797867319401E+18 s
2BeZ=4N=53L=2.0864276353682E+27 mf=1.4368696662086E-25 MHzT=6.9595734638801E+18 s
2BeZ=4N=54L=4.1728552707364E+27 mf=7.1843483310432E-26 MHzT=1.391914692776E+19 s
2BeZ=4N=55L=8.3457105414728E+27 mf=3.5921741655216E-26 MHzT=2.7838293855521E+19 s
2BeZ=4N=56L=1.6691421082946E+28 mf=1.7960870827608E-26 MHzT=5.5676587711041E+19 s
2BeZ=4N=57L=3.3382842165891E+28 mf=8.980435413804E-27 MHzT=1.1135317542208E+20 s
2BZ=5N=17L=3.79518976E+16 mf=7.8992745279751E-15 MHzT=126593903.83997 s
2BZ=5N=18L=7.59037952E+16 mf=3.9496372639876E-15 MHzT=253187807.67994 s
2BZ=5N=19L=1.518075904E+17 mf=1.9748186319938E-15 MHzT=506375615.35988 s
2BZ=5N=20L=3.036151808E+17 mf=9.8740931599689E-16 MHzT=1012751230.7198 s
2BZ=5N=21L=6.072303616E+17 mf=4.9370465799844E-16 MHzT=2025502461.4395 s
2BZ=5N=22L=1.2144607232E+18 mf=2.4685232899922E-16 MHzT=4051004922.879 s
2BZ=5N=23L=2.4289214464E+18 mf=1.2342616449961E-16 MHzT=8102009845.758 s
2BZ=5N=24L=4.8578428928E+18 mf=6.1713082249806E-17 MHzT=16204019691.516 s
2BZ=5N=25L=9.7156857856E+18 mf=3.0856541124903E-17 MHzT=32408039383.032 s
2BZ=5N=26L=1.94313715712E+19 mf=1.5428270562451E-17 MHzT=64816078766.064 s
2BZ=5N=27L=3.88627431424E+19 mf=7.7141352812257E-18 MHzT=129632157532.13 s
2BZ=5N=28L=7.77254862848E+19 mf=3.8570676406129E-18 MHzT=259264315064.26 s
2BZ=5N=29L=1.554509725696E+20 mf=1.9285338203064E-18 MHzT=518528630128.51 s
2BZ=5N=30L=3.109019451392E+20 mf=9.6426691015321E-19 MHzT=1037057260257 s
2BZ=5N=31L=6.218038902784E+20 mf=4.8213345507661E-19 MHzT=2074114520514.1 s
2BZ=5N=32L=1.2436077805568E+21 mf=2.410667275383E-19 MHzT=4148229041028.1 s
2BZ=5N=33L=2.4872155611136E+21 mf=1.2053336376915E-19 MHzT=8296458082056.2 s
2BZ=5N=34L=4.9744311222272E+21 mf=6.0266681884576E-20 MHzT=16592916164112 s
2BZ=5N=35L=9.9488622444544E+21 mf=3.0133340942288E-20 MHzT=33185832328225 s
2BZ=5N=36L=1.9897724488909E+22 mf=1.5066670471144E-20 MHzT=66371664656450 s
2BZ=5N=37L=3.9795448977818E+22 mf=7.533335235572E-21 MHzT=1.327433293129E+14 s
2BZ=5N=38L=7.9590897955635E+22 mf=3.766667617786E-21 MHzT=2.654866586258E+14 s
2BZ=5N=39L=1.5918179591127E+23 mf=1.883333808893E-21 MHzT=5.309733172516E+14 s
2BZ=5N=40L=3.1836359182254E+23 mf=9.416669044465E-22 MHzT=1.0619466345032E+15 s
2BZ=5N=41L=6.3672718364508E+23 mf=4.7083345222325E-22 MHzT=2.1238932690064E+15 s
2BZ=5N=42L=1.2734543672902E+24 mf=2.3541672611162E-22 MHzT=4.2477865380128E+15 s
2BZ=5N=43L=2.5469087345803E+24 mf=1.1770836305581E-22 MHzT=8.4955730760256E+15 s
2BZ=5N=44L=5.0938174691607E+24 mf=5.8854181527906E-23 MHzT=1.6991146152051E+16 s
2BZ=5N=45L=1.0187634938321E+25 mf=2.9427090763953E-23 MHzT=3.3982292304102E+16 s
2BZ=5N=46L=2.0375269876643E+25 mf=1.4713545381977E-23 MHzT=6.7964584608205E+16 s
2BZ=5N=47L=4.0750539753285E+25 mf=7.3567726909883E-24 MHzT=1.3592916921641E+17 s
2BZ=5N=48L=8.150107950657E+25 mf=3.6783863454941E-24 MHzT=2.7185833843282E+17 s
2BZ=5N=49L=1.6300215901314E+26 mf=1.8391931727471E-24 MHzT=5.4371667686564E+17 s
2BZ=5N=50L=3.2600431802628E+26 mf=9.1959658637353E-25 MHzT=1.0874333537313E+18 s
2BZ=5N=51L=6.5200863605256E+26 mf=4.5979829318677E-25 MHzT=2.1748667074625E+18 s
2BZ=5N=52L=1.3040172721051E+27 mf=2.2989914659338E-25 MHzT=4.3497334149251E+18 s
2BZ=5N=53L=2.6080345442103E+27 mf=1.1494957329669E-25 MHzT=8.6994668298502E+18 s
2BZ=5N=54L=5.2160690884205E+27 mf=5.7474786648346E-26 MHzT=1.73989336597E+19 s
2BZ=5N=55L=1.0432138176841E+28 mf=2.8737393324173E-26 MHzT=3.4797867319401E+19 s
2BZ=5N=56L=2.0864276353682E+28 mf=1.4368696662086E-26 MHzT=6.9595734638801E+19 s
2BZ=5N=57L=4.1728552707364E+28 mf=7.1843483310432E-27 MHzT=1.391914692776E+20 s
2CZ=6N=17L=4.554227712E+16 mf=6.5827287733126E-15 MHzT=151912684.60796 s
2CZ=6N=18L=9.108455424E+16 mf=3.2913643866563E-15 MHzT=303825369.21593 s
2CZ=6N=19L=1.8216910848E+17 mf=1.6456821933281E-15 MHzT=607650738.43185 s
2CZ=6N=20L=3.6433821696E+17 mf=8.2284109666407E-16 MHzT=1215301476.8637 s
2CZ=6N=21L=7.2867643392E+17 mf=4.1142054833204E-16 MHzT=2430602953.7274 s
2CZ=6N=22L=1.45735286784E+18 mf=2.0571027416602E-16 MHzT=4861205907.4548 s
2CZ=6N=23L=2.91470573568E+18 mf=1.0285513708301E-16 MHzT=9722411814.9096 s
2CZ=6N=24L=5.82941147136E+18 mf=5.1427568541505E-17 MHzT=19444823629.819 s
2CZ=6N=25L=1.165882294272E+19 mf=2.5713784270752E-17 MHzT=38889647259.639 s
2CZ=6N=26L=2.331764588544E+19 mf=1.2856892135376E-17 MHzT=77779294519.277 s
2CZ=6N=27L=4.663529177088E+19 mf=6.4284460676881E-18 MHzT=155558589038.55 s
2CZ=6N=28L=9.327058354176E+19 mf=3.214223033844E-18 MHzT=311117178077.11 s
2CZ=6N=29L=1.8654116708352E+20 mf=1.607111516922E-18 MHzT=622234356154.22 s
2CZ=6N=30L=3.7308233416704E+20 mf=8.0355575846101E-19 MHzT=1244468712308.4 s
2CZ=6N=31L=7.4616466833408E+20 mf=4.0177787923051E-19 MHzT=2488937424616.9 s
2CZ=6N=32L=1.4923293366682E+21 mf=2.0088893961525E-19 MHzT=4977874849233.7 s
2CZ=6N=33L=2.9846586733363E+21 mf=1.0044446980763E-19 MHzT=9955749698467.5 s
2CZ=6N=34L=5.9693173466726E+21 mf=5.0222234903813E-20 MHzT=19911499396935 s
2CZ=6N=35L=1.1938634693345E+22 mf=2.5111117451907E-20 MHzT=39822998793870 s
2CZ=6N=36L=2.3877269386691E+22 mf=1.2555558725953E-20 MHzT=79645997587740 s
2CZ=6N=37L=4.7754538773381E+22 mf=6.2777793629766E-21 MHzT=1.5929199517548E+14 s
2CZ=6N=38L=9.5509077546762E+22 mf=3.1388896814883E-21 MHzT=3.1858399035096E+14 s
2CZ=6N=39L=1.9101815509352E+23 mf=1.5694448407442E-21 MHzT=6.3716798070192E+14 s
2CZ=6N=40L=3.8203631018705E+23 mf=7.8472242037208E-22 MHzT=1.2743359614038E+15 s
2CZ=6N=41L=7.640726203741E+23 mf=3.9236121018604E-22 MHzT=2.5486719228077E+15 s
2CZ=6N=42L=1.5281452407482E+24 mf=1.9618060509302E-22 MHzT=5.0973438456153E+15 s
2CZ=6N=43L=3.0562904814964E+24 mf=9.809030254651E-23 MHzT=1.0194687691231E+16 s
2CZ=6N=44L=6.1125809629928E+24 mf=4.9045151273255E-23 MHzT=2.0389375382461E+16 s
2CZ=6N=45L=1.2225161925986E+25 mf=2.4522575636628E-23 MHzT=4.0778750764923E+16 s
2CZ=6N=46L=2.4450323851971E+25 mf=1.2261287818314E-23 MHzT=8.1557501529845E+16 s
2CZ=6N=47L=4.8900647703942E+25 mf=6.1306439091569E-24 MHzT=1.6311500305969E+17 s
2CZ=6N=48L=9.7801295407885E+25 mf=3.0653219545784E-24 MHzT=3.2623000611938E+17 s
2CZ=6N=49L=1.9560259081577E+26 mf=1.5326609772892E-24 MHzT=6.5246001223876E+17 s
2CZ=6N=50L=3.9120518163154E+26 mf=7.6633048864461E-25 MHzT=1.3049200244775E+18 s
2CZ=6N=51L=7.8241036326308E+26 mf=3.831652443223E-25 MHzT=2.6098400489551E+18 s
2CZ=6N=52L=1.5648207265262E+27 mf=1.9158262216115E-25 MHzT=5.2196800979101E+18 s
2CZ=6N=53L=3.1296414530523E+27 mf=9.5791311080576E-26 MHzT=1.043936019582E+19 s
2CZ=6N=54L=6.2592829061046E+27 mf=4.7895655540288E-26 MHzT=2.087872039164E+19 s
2CZ=6N=55L=1.2518565812209E+28 mf=2.3947827770144E-26 MHzT=4.1757440783281E+19 s
2CZ=6N=56L=2.5037131624418E+28 mf=1.1973913885072E-26 MHzT=8.3514881566562E+19 s
2CZ=6N=57L=5.0074263248837E+28 mf=5.986956942536E-27 MHzT=1.6702976313312E+20 s
2NZ=7N=17L=5.313265664E+16 mf=5.6423389485537E-15 MHzT=177231465.37596 s
2NZ=7N=18L=1.0626531328E+17 mf=2.8211694742768E-15 MHzT=354462930.75191 s
2NZ=7N=19L=2.1253062656E+17 mf=1.4105847371384E-15 MHzT=708925861.50383 s
2NZ=7N=20L=4.2506125312E+17 mf=7.0529236856921E-16 MHzT=1417851723.0077 s
2NZ=7N=21L=8.5012250624E+17 mf=3.526461842846E-16 MHzT=2835703446.0153 s
2NZ=7N=22L=1.70024501248E+18 mf=1.763230921423E-16 MHzT=5671406892.0306 s
2NZ=7N=23L=3.40049002496E+18 mf=8.8161546071151E-17 MHzT=11342813784.061 s
2NZ=7N=24L=6.80098004992E+18 mf=4.4080773035575E-17 MHzT=22685627568.122 s
2NZ=7N=25L=1.360196009984E+19 mf=2.2040386517788E-17 MHzT=45371255136.245 s
2NZ=7N=26L=2.720392019968E+19 mf=1.1020193258894E-17 MHzT=90742510272.49 s
2NZ=7N=27L=5.440784039936E+19 mf=5.5100966294469E-18 MHzT=181485020544.98 s
2NZ=7N=28L=1.0881568079872E+20 mf=2.7550483147235E-18 MHzT=362970041089.96 s
2NZ=7N=29L=2.1763136159744E+20 mf=1.3775241573617E-18 MHzT=725940082179.92 s
2NZ=7N=30L=4.3526272319488E+20 mf=6.8876207868087E-19 MHzT=1451880164359.8 s
2NZ=7N=31L=8.7052544638976E+20 mf=3.4438103934043E-19 MHzT=2903760328719.7 s
2NZ=7N=32L=1.7410508927795E+21 mf=1.7219051967022E-19 MHzT=5807520657439.4 s
2NZ=7N=33L=3.482101785559E+21 mf=8.6095259835108E-20 MHzT=11615041314879 s
2NZ=7N=34L=6.9642035711181E+21 mf=4.3047629917554E-20 MHzT=23230082629757 s
2NZ=7N=35L=1.3928407142236E+22 mf=2.1523814958777E-20 MHzT=46460165259515 s
2NZ=7N=36L=2.7856814284472E+22 mf=1.0761907479389E-20 MHzT=92920330519030 s
2NZ=7N=37L=5.5713628568945E+22 mf=5.3809537396943E-21 MHzT=1.8584066103806E+14 s
2NZ=7N=38L=1.1142725713789E+23 mf=2.6904768698471E-21 MHzT=3.7168132207612E+14 s
2NZ=7N=39L=2.2285451427578E+23 mf=1.3452384349236E-21 MHzT=7.4336264415224E+14 s
2NZ=7N=40L=4.4570902855156E+23 mf=6.7261921746178E-22 MHzT=1.4867252883045E+15 s
2NZ=7N=41L=8.9141805710311E+23 mf=3.3630960873089E-22 MHzT=2.9734505766089E+15 s
2NZ=7N=42L=1.7828361142062E+24 mf=1.6815480436545E-22 MHzT=5.9469011532179E+15 s
2NZ=7N=43L=3.5656722284125E+24 mf=8.4077402182723E-23 MHzT=1.1893802306436E+16 s
2NZ=7N=44L=7.1313444568249E+24 mf=4.2038701091361E-23 MHzT=2.3787604612872E+16 s
2NZ=7N=45L=1.426268891365E+25 mf=2.1019350545681E-23 MHzT=4.7575209225743E+16 s
2NZ=7N=46L=2.85253778273E+25 mf=1.050967527284E-23 MHzT=9.5150418451486E+16 s
2NZ=7N=47L=5.7050755654599E+25 mf=5.2548376364202E-24 MHzT=1.9030083690297E+17 s
2NZ=7N=48L=1.141015113092E+26 mf=2.6274188182101E-24 MHzT=3.8060167380595E+17 s
2NZ=7N=49L=2.282030226184E+26 mf=1.313709409105E-24 MHzT=7.6120334761189E+17 s
2NZ=7N=50L=4.5640604523679E+26 mf=6.5685470455252E-25 MHzT=1.5224066952238E+18 s
2NZ=7N=51L=9.1281209047359E+26 mf=3.2842735227626E-25 MHzT=3.0448133904476E+18 s
2NZ=7N=52L=1.8256241809472E+27 mf=1.6421367613813E-25 MHzT=6.0896267808951E+18 s
2NZ=7N=53L=3.6512483618944E+27 mf=8.2106838069065E-26 MHzT=1.217925356179E+19 s
2NZ=7N=54L=7.3024967237887E+27 mf=4.1053419034533E-26 MHzT=2.4358507123581E+19 s
2NZ=7N=55L=1.4604993447577E+28 mf=2.0526709517266E-26 MHzT=4.8717014247161E+19 s
2NZ=7N=56L=2.9209986895155E+28 mf=1.0263354758633E-26 MHzT=9.7434028494322E+19 s
2NZ=7N=57L=5.841997379031E+28 mf=5.1316773793166E-27 MHzT=1.9486805698864E+20 s
2OZ=8N=17L=6.072303616E+16 mf=4.9370465799844E-15 MHzT=202550246.14395 s
2OZ=8N=18L=1.2144607232E+17 mf=2.4685232899922E-15 MHzT=405100492.2879 s
2OZ=8N=19L=2.4289214464E+17 mf=1.2342616449961E-15 MHzT=810200984.5758 s
2OZ=8N=20L=4.8578428928E+17 mf=6.1713082249806E-16 MHzT=1620401969.1516 s
2OZ=8N=21L=9.7156857856E+17 mf=3.0856541124903E-16 MHzT=3240803938.3032 s
2OZ=8N=22L=1.94313715712E+18 mf=1.5428270562451E-16 MHzT=6481607876.6064 s
2OZ=8N=23L=3.88627431424E+18 mf=7.7141352812257E-17 MHzT=12963215753.213 s
2OZ=8N=24L=7.77254862848E+18 mf=3.8570676406129E-17 MHzT=25926431506.426 s
2OZ=8N=25L=1.554509725696E+19 mf=1.9285338203064E-17 MHzT=51852863012.851 s
2OZ=8N=26L=3.109019451392E+19 mf=9.6426691015321E-18 MHzT=103705726025.7 s
2OZ=8N=27L=6.218038902784E+19 mf=4.8213345507661E-18 MHzT=207411452051.41 s
2OZ=8N=28L=1.2436077805568E+20 mf=2.410667275383E-18 MHzT=414822904102.81 s
2OZ=8N=29L=2.4872155611136E+20 mf=1.2053336376915E-18 MHzT=829645808205.62 s
2OZ=8N=30L=4.9744311222272E+20 mf=6.0266681884576E-19 MHzT=1659291616411.2 s
2OZ=8N=31L=9.9488622444544E+20 mf=3.0133340942288E-19 MHzT=3318583232822.5 s
2OZ=8N=32L=1.9897724488909E+21 mf=1.5066670471144E-19 MHzT=6637166465645 s
2OZ=8N=33L=3.9795448977818E+21 mf=7.533335235572E-20 MHzT=13274332931290 s
2OZ=8N=34L=7.9590897955635E+21 mf=3.766667617786E-20 MHzT=26548665862580 s
2OZ=8N=35L=1.5918179591127E+22 mf=1.883333808893E-20 MHzT=53097331725160 s
2OZ=8N=36L=3.1836359182254E+22 mf=9.416669044465E-21 MHzT=1.0619466345032E+14 s
2OZ=8N=37L=6.3672718364508E+22 mf=4.7083345222325E-21 MHzT=2.1238932690064E+14 s
2OZ=8N=38L=1.2734543672902E+23 mf=2.3541672611162E-21 MHzT=4.2477865380128E+14 s
2OZ=8N=39L=2.5469087345803E+23 mf=1.1770836305581E-21 MHzT=8.4955730760256E+14 s
2OZ=8N=40L=5.0938174691607E+23 mf=5.8854181527906E-22 MHzT=1.6991146152051E+15 s
2OZ=8N=41L=1.0187634938321E+24 mf=2.9427090763953E-22 MHzT=3.3982292304102E+15 s
2OZ=8N=42L=2.0375269876643E+24 mf=1.4713545381977E-22 MHzT=6.7964584608205E+15 s
2OZ=8N=43L=4.0750539753285E+24 mf=7.3567726909883E-23 MHzT=1.3592916921641E+16 s
2OZ=8N=44L=8.150107950657E+24 mf=3.6783863454941E-23 MHzT=2.7185833843282E+16 s
2OZ=8N=45L=1.6300215901314E+25 mf=1.8391931727471E-23 MHzT=5.4371667686564E+16 s
2OZ=8N=46L=3.2600431802628E+25 mf=9.1959658637353E-24 MHzT=1.0874333537313E+17 s
2OZ=8N=47L=6.5200863605256E+25 mf=4.5979829318677E-24 MHzT=2.1748667074625E+17 s
2OZ=8N=48L=1.3040172721051E+26 mf=2.2989914659338E-24 MHzT=4.3497334149251E+17 s
2OZ=8N=49L=2.6080345442103E+26 mf=1.1494957329669E-24 MHzT=8.6994668298502E+17 s
2OZ=8N=50L=5.2160690884205E+26 mf=5.7474786648346E-25 MHzT=1.73989336597E+18 s
2OZ=8N=51L=1.0432138176841E+27 mf=2.8737393324173E-25 MHzT=3.4797867319401E+18 s
2OZ=8N=52L=2.0864276353682E+27 mf=1.4368696662086E-25 MHzT=6.9595734638801E+18 s
2OZ=8N=53L=4.1728552707364E+27 mf=7.1843483310432E-26 MHzT=1.391914692776E+19 s
2OZ=8N=54L=8.3457105414728E+27 mf=3.5921741655216E-26 MHzT=2.7838293855521E+19 s
2OZ=8N=55L=1.6691421082946E+28 mf=1.7960870827608E-26 MHzT=5.5676587711041E+19 s
2OZ=8N=56L=3.3382842165891E+28 mf=8.980435413804E-27 MHzT=1.1135317542208E+20 s
2OZ=8N=57L=6.6765684331783E+28 mf=4.490217706902E-27 MHzT=2.2270635084416E+20 s
2FZ=9N=17L=6.831341568E+16 mf=4.3884858488751E-15 MHzT=227869026.91194 s
2FZ=9N=18L=1.3662683136E+17 mf=2.1942429244375E-15 MHzT=455738053.82389 s
2FZ=9N=19L=2.7325366272E+17 mf=1.0971214622188E-15 MHzT=911476107.64778 s
2FZ=9N=20L=5.4650732544E+17 mf=5.4856073110938E-16 MHzT=1822952215.2956 s
2FZ=9N=21L=1.09301465088E+18 mf=2.7428036555469E-16 MHzT=3645904430.5911 s
2FZ=9N=22L=2.18602930176E+18 mf=1.3714018277735E-16 MHzT=7291808861.1822 s
2FZ=9N=23L=4.37205860352E+18 mf=6.8570091388673E-17 MHzT=14583617722.364 s
2FZ=9N=24L=8.74411720704E+18 mf=3.4285045694336E-17 MHzT=29167235444.729 s
2FZ=9N=25L=1.748823441408E+19 mf=1.7142522847168E-17 MHzT=58334470889.458 s
2FZ=9N=26L=3.497646882816E+19 mf=8.5712614235841E-18 MHzT=116668941778.92 s
2FZ=9N=27L=6.995293765632E+19 mf=4.2856307117921E-18 MHzT=233337883557.83 s
2FZ=9N=28L=1.3990587531264E+20 mf=2.142815355896E-18 MHzT=466675767115.66 s
2FZ=9N=29L=2.7981175062528E+20 mf=1.071407677948E-18 MHzT=933351534231.32 s
2FZ=9N=30L=5.5962350125056E+20 mf=5.3570383897401E-19 MHzT=1866703068462.6 s
2FZ=9N=31L=1.1192470025011E+21 mf=2.67851919487E-19 MHzT=3733406136925.3 s
2FZ=9N=32L=2.2384940050022E+21 mf=1.339259597435E-19 MHzT=7466812273850.6 s
2FZ=9N=33L=4.4769880100045E+21 mf=6.6962979871751E-20 MHzT=14933624547701 s
2FZ=9N=34L=8.953976020009E+21 mf=3.3481489935875E-20 MHzT=29867249095402 s
2FZ=9N=35L=1.7907952040018E+22 mf=1.6740744967938E-20 MHzT=59734498190805 s
2FZ=9N=36L=3.5815904080036E+22 mf=8.3703724839689E-21 MHzT=1.1946899638161E+14 s
2FZ=9N=37L=7.1631808160072E+22 mf=4.1851862419844E-21 MHzT=2.3893799276322E+14 s
2FZ=9N=38L=1.4326361632014E+23 mf=2.0925931209922E-21 MHzT=4.7787598552644E+14 s
2FZ=9N=39L=2.8652723264029E+23 mf=1.0462965604961E-21 MHzT=9.5575197105288E+14 s
2FZ=9N=40L=5.7305446528057E+23 mf=5.2314828024805E-22 MHzT=1.9115039421058E+15 s
2FZ=9N=41L=1.1461089305611E+24 mf=2.6157414012403E-22 MHzT=3.8230078842115E+15 s
2FZ=9N=42L=2.2922178611223E+24 mf=1.3078707006201E-22 MHzT=7.646015768423E+15 s
2FZ=9N=43L=4.5844357222446E+24 mf=6.5393535031007E-23 MHzT=1.5292031536846E+16 s
2FZ=9N=44L=9.1688714444892E+24 mf=3.2696767515503E-23 MHzT=3.0584063073692E+16 s
2FZ=9N=45L=1.8337742888978E+25 mf=1.6348383757752E-23 MHzT=6.1168126147384E+16 s
2FZ=9N=46L=3.6675485777957E+25 mf=8.1741918788758E-24 MHzT=1.2233625229477E+17 s
2FZ=9N=47L=7.3350971555913E+25 mf=4.0870959394379E-24 MHzT=2.4467250458954E+17 s
2FZ=9N=48L=1.4670194311183E+26 mf=2.043547969719E-24 MHzT=4.8934500917907E+17 s
2FZ=9N=49L=2.9340388622365E+26 mf=1.0217739848595E-24 MHzT=9.7869001835815E+17 s
2FZ=9N=50L=5.8680777244731E+26 mf=5.1088699242974E-25 MHzT=1.9573800367163E+18 s
2FZ=9N=51L=1.1736155448946E+27 mf=2.5544349621487E-25 MHzT=3.9147600734326E+18 s
2FZ=9N=52L=2.3472310897892E+27 mf=1.2772174810743E-25 MHzT=7.8295201468652E+18 s
2FZ=9N=53L=4.6944621795785E+27 mf=6.3860874053717E-26 MHzT=1.565904029373E+19 s
2FZ=9N=54L=9.3889243591569E+27 mf=3.1930437026859E-26 MHzT=3.1318080587461E+19 s
2FZ=9N=55L=1.8777848718314E+28 mf=1.5965218513429E-26 MHzT=6.2636161174921E+19 s
2FZ=9N=56L=3.7555697436628E+28 mf=7.9826092567147E-27 MHzT=1.2527232234984E+20 s
2FZ=9N=57L=7.5111394873255E+28 mf=3.9913046283573E-27 MHzT=2.5054464469969E+20 s
2NeZ=10N=17L=7.59037952E+16 mf=3.9496372639876E-15 MHzT=253187807.67994 s
2NeZ=10N=18L=1.518075904E+17 mf=1.9748186319938E-15 MHzT=506375615.35988 s
2NeZ=10N=19L=3.036151808E+17 mf=9.8740931599689E-16 MHzT=1012751230.7198 s
2NeZ=10N=20L=6.072303616E+17 mf=4.9370465799844E-16 MHzT=2025502461.4395 s
2NeZ=10N=21L=1.2144607232E+18 mf=2.4685232899922E-16 MHzT=4051004922.879 s
2NeZ=10N=22L=2.4289214464E+18 mf=1.2342616449961E-16 MHzT=8102009845.758 s
2NeZ=10N=23L=4.8578428928E+18 mf=6.1713082249806E-17 MHzT=16204019691.516 s
2NeZ=10N=24L=9.7156857856E+18 mf=3.0856541124903E-17 MHzT=32408039383.032 s
2NeZ=10N=25L=1.94313715712E+19 mf=1.5428270562451E-17 MHzT=64816078766.064 s
2NeZ=10N=26L=3.88627431424E+19 mf=7.7141352812257E-18 MHzT=129632157532.13 s
2NeZ=10N=27L=7.77254862848E+19 mf=3.8570676406129E-18 MHzT=259264315064.26 s
2NeZ=10N=28L=1.554509725696E+20 mf=1.9285338203064E-18 MHzT=518528630128.51 s
2NeZ=10N=29L=3.109019451392E+20 mf=9.6426691015321E-19 MHzT=1037057260257 s
2NeZ=10N=30L=6.218038902784E+20 mf=4.8213345507661E-19 MHzT=2074114520514.1 s
2NeZ=10N=31L=1.2436077805568E+21 mf=2.410667275383E-19 MHzT=4148229041028.1 s
2NeZ=10N=32L=2.4872155611136E+21 mf=1.2053336376915E-19 MHzT=8296458082056.2 s
2NeZ=10N=33L=4.9744311222272E+21 mf=6.0266681884576E-20 MHzT=16592916164112 s
2NeZ=10N=34L=9.9488622444544E+21 mf=3.0133340942288E-20 MHzT=33185832328225 s
2NeZ=10N=35L=1.9897724488909E+22 mf=1.5066670471144E-20 MHzT=66371664656450 s
2NeZ=10N=36L=3.9795448977818E+22 mf=7.533335235572E-21 MHzT=1.327433293129E+14 s
2NeZ=10N=37L=7.9590897955635E+22 mf=3.766667617786E-21 MHzT=2.654866586258E+14 s
2NeZ=10N=38L=1.5918179591127E+23 mf=1.883333808893E-21 MHzT=5.309733172516E+14 s
2NeZ=10N=39L=3.1836359182254E+23 mf=9.416669044465E-22 MHzT=1.0619466345032E+15 s
2NeZ=10N=40L=6.3672718364508E+23 mf=4.7083345222325E-22 MHzT=2.1238932690064E+15 s
2NeZ=10N=41L=1.2734543672902E+24 mf=2.3541672611162E-22 MHzT=4.2477865380128E+15 s
2NeZ=10N=42L=2.5469087345803E+24 mf=1.1770836305581E-22 MHzT=8.4955730760256E+15 s
2NeZ=10N=43L=5.0938174691607E+24 mf=5.8854181527906E-23 MHzT=1.6991146152051E+16 s
2NeZ=10N=44L=1.0187634938321E+25 mf=2.9427090763953E-23 MHzT=3.3982292304102E+16 s
2NeZ=10N=45L=2.0375269876643E+25 mf=1.4713545381977E-23 MHzT=6.7964584608205E+16 s
2NeZ=10N=46L=4.0750539753285E+25 mf=7.3567726909883E-24 MHzT=1.3592916921641E+17 s
2NeZ=10N=47L=8.150107950657E+25 mf=3.6783863454941E-24 MHzT=2.7185833843282E+17 s
2NeZ=10N=48L=1.6300215901314E+26 mf=1.8391931727471E-24 MHzT=5.4371667686564E+17 s
2NeZ=10N=49L=3.2600431802628E+26 mf=9.1959658637353E-25 MHzT=1.0874333537313E+18 s
2NeZ=10N=50L=6.5200863605256E+26 mf=4.5979829318677E-25 MHzT=2.1748667074625E+18 s
2NeZ=10N=51L=1.3040172721051E+27 mf=2.2989914659338E-25 MHzT=4.3497334149251E+18 s
2NeZ=10N=52L=2.6080345442103E+27 mf=1.1494957329669E-25 MHzT=8.6994668298502E+18 s
2NeZ=10N=53L=5.2160690884205E+27 mf=5.7474786648346E-26 MHzT=1.73989336597E+19 s
2NeZ=10N=54L=1.0432138176841E+28 mf=2.8737393324173E-26 MHzT=3.4797867319401E+19 s
2NeZ=10N=55L=2.0864276353682E+28 mf=1.4368696662086E-26 MHzT=6.9595734638801E+19 s
2NeZ=10N=56L=4.1728552707364E+28 mf=7.1843483310432E-27 MHzT=1.391914692776E+20 s
2NeZ=10N=57L=8.3457105414728E+28 mf=3.5921741655216E-27 MHzT=2.7838293855521E+20 s
2NaZ=11N=17L=8.349417472E+16 mf=3.5905793308978E-15 MHzT=278506588.44793 s
2NaZ=11N=18L=1.6698834944E+17 mf=1.7952896654489E-15 MHzT=557013176.89586 s
2NaZ=11N=19L=3.3397669888E+17 mf=8.9764483272445E-16 MHzT=1114026353.7917 s
2NaZ=11N=20L=6.6795339776E+17 mf=4.4882241636222E-16 MHzT=2228052707.5835 s
2NaZ=11N=21L=1.33590679552E+18 mf=2.2441120818111E-16 MHzT=4456105415.1669 s
2NaZ=11N=22L=2.67181359104E+18 mf=1.1220560409056E-16 MHzT=8912210830.3338 s
2NaZ=11N=23L=5.34362718208E+18 mf=5.6102802045278E-17 MHzT=17824421660.668 s
2NaZ=11N=24L=1.068725436416E+19 mf=2.8051401022639E-17 MHzT=35648843321.335 s
2NaZ=11N=25L=2.137450872832E+19 mf=1.4025700511319E-17 MHzT=71297686642.671 s
2NaZ=11N=26L=4.274901745664E+19 mf=7.0128502556597E-18 MHzT=142595373285.34 s
2NaZ=11N=27L=8.549803491328E+19 mf=3.5064251278299E-18 MHzT=285190746570.68 s
2NaZ=11N=28L=1.7099606982656E+20 mf=1.7532125639149E-18 MHzT=570381493141.37 s
2NaZ=11N=29L=3.4199213965312E+20 mf=8.7660628195747E-19 MHzT=1140762986282.7 s
2NaZ=11N=30L=6.8398427930624E+20 mf=4.3830314097873E-19 MHzT=2281525972565.5 s
2NaZ=11N=31L=1.3679685586125E+21 mf=2.1915157048937E-19 MHzT=4563051945130.9 s
2NaZ=11N=32L=2.735937117225E+21 mf=1.0957578524468E-19 MHzT=9126103890261.8 s
2NaZ=11N=33L=5.4718742344499E+21 mf=5.4787892622342E-20 MHzT=18252207780524 s
2NaZ=11N=34L=1.09437484689E+22 mf=2.7393946311171E-20 MHzT=36504415561047 s
2NaZ=11N=35L=2.18874969378E+22 mf=1.3696973155585E-20 MHzT=73008831122095 s
2NaZ=11N=36L=4.3774993875599E+22 mf=6.8484865777927E-21 MHzT=1.4601766224419E+14 s
2NaZ=11N=37L=8.7549987751199E+22 mf=3.4242432888964E-21 MHzT=2.9203532448838E+14 s
2NaZ=11N=38L=1.750999755024E+23 mf=1.7121216444482E-21 MHzT=5.8407064897676E+14 s
2NaZ=11N=39L=3.5019995100479E+23 mf=8.5606082222409E-22 MHzT=1.1681412979535E+15 s
2NaZ=11N=40L=7.0039990200959E+23 mf=4.2803041111204E-22 MHzT=2.336282595907E+15 s
2NaZ=11N=41L=1.4007998040192E+24 mf=2.1401520555602E-22 MHzT=4.6725651918141E+15 s
2NaZ=11N=42L=2.8015996080384E+24 mf=1.0700760277801E-22 MHzT=9.3451303836281E+15 s
2NaZ=11N=43L=5.6031992160767E+24 mf=5.3503801389005E-23 MHzT=1.8690260767256E+16 s
2NaZ=11N=44L=1.1206398432153E+25 mf=2.6751900694503E-23 MHzT=3.7380521534513E+16 s
2NaZ=11N=45L=2.2412796864307E+25 mf=1.3375950347251E-23 MHzT=7.4761043069025E+16 s
2NaZ=11N=46L=4.4825593728614E+25 mf=6.6879751736257E-24 MHzT=1.4952208613805E+17 s
2NaZ=11N=47L=8.9651187457227E+25 mf=3.3439875868128E-24 MHzT=2.990441722761E+17 s
2NaZ=11N=48L=1.7930237491445E+26 mf=1.6719937934064E-24 MHzT=5.980883445522E+17 s
2NaZ=11N=49L=3.5860474982891E+26 mf=8.3599689670321E-25 MHzT=1.1961766891044E+18 s
2NaZ=11N=50L=7.1720949965782E+26 mf=4.1799844835161E-25 MHzT=2.3923533782088E+18 s
2NaZ=11N=51L=1.4344189993156E+27 mf=2.089992241758E-25 MHzT=4.7847067564176E+18 s
2NaZ=11N=52L=2.8688379986313E+27 mf=1.044996120879E-25 MHzT=9.5694135128352E+18 s
2NaZ=11N=53L=5.7376759972626E+27 mf=5.2249806043951E-26 MHzT=1.913882702567E+19 s
2NaZ=11N=54L=1.1475351994525E+28 mf=2.6124903021975E-26 MHzT=3.8277654051341E+19 s
2NaZ=11N=55L=2.295070398905E+28 mf=1.3062451510988E-26 MHzT=7.6555308102682E+19 s
2NaZ=11N=56L=4.59014079781E+28 mf=6.5312257554938E-27 MHzT=1.5311061620536E+20 s
2NaZ=11N=57L=9.1802815956201E+28 mf=3.2656128777469E-27 MHzT=3.0622123241073E+20 s
2MgZ=12N=17L=9.108455424E+16 mf=3.2913643866563E-15 MHzT=303825369.21593 s
2MgZ=12N=18L=1.8216910848E+17 mf=1.6456821933281E-15 MHzT=607650738.43185 s
2MgZ=12N=19L=3.6433821696E+17 mf=8.2284109666407E-16 MHzT=1215301476.8637 s
2MgZ=12N=20L=7.2867643392E+17 mf=4.1142054833204E-16 MHzT=2430602953.7274 s
2MgZ=12N=21L=1.45735286784E+18 mf=2.0571027416602E-16 MHzT=4861205907.4548 s
2MgZ=12N=22L=2.91470573568E+18 mf=1.0285513708301E-16 MHzT=9722411814.9096 s
2MgZ=12N=23L=5.82941147136E+18 mf=5.1427568541505E-17 MHzT=19444823629.819 s
2MgZ=12N=24L=1.165882294272E+19 mf=2.5713784270752E-17 MHzT=38889647259.639 s
2MgZ=12N=25L=2.331764588544E+19 mf=1.2856892135376E-17 MHzT=77779294519.277 s
2MgZ=12N=26L=4.663529177088E+19 mf=6.4284460676881E-18 MHzT=155558589038.55 s
2MgZ=12N=27L=9.327058354176E+19 mf=3.214223033844E-18 MHzT=311117178077.11 s
2MgZ=12N=28L=1.8654116708352E+20 mf=1.607111516922E-18 MHzT=622234356154.22 s
2MgZ=12N=29L=3.7308233416704E+20 mf=8.0355575846101E-19 MHzT=1244468712308.4 s
2MgZ=12N=30L=7.4616466833408E+20 mf=4.0177787923051E-19 MHzT=2488937424616.9 s
2MgZ=12N=31L=1.4923293366682E+21 mf=2.0088893961525E-19 MHzT=4977874849233.7 s
2MgZ=12N=32L=2.9846586733363E+21 mf=1.0044446980763E-19 MHzT=9955749698467.5 s
2MgZ=12N=33L=5.9693173466726E+21 mf=5.0222234903813E-20 MHzT=19911499396935 s
2MgZ=12N=34L=1.1938634693345E+22 mf=2.5111117451907E-20 MHzT=39822998793870 s
2MgZ=12N=35L=2.3877269386691E+22 mf=1.2555558725953E-20 MHzT=79645997587740 s
2MgZ=12N=36L=4.7754538773381E+22 mf=6.2777793629766E-21 MHzT=1.5929199517548E+14 s
2MgZ=12N=37L=9.5509077546762E+22 mf=3.1388896814883E-21 MHzT=3.1858399035096E+14 s
2MgZ=12N=38L=1.9101815509352E+23 mf=1.5694448407442E-21 MHzT=6.3716798070192E+14 s
2MgZ=12N=39L=3.8203631018705E+23 mf=7.8472242037208E-22 MHzT=1.2743359614038E+15 s
2MgZ=12N=40L=7.640726203741E+23 mf=3.9236121018604E-22 MHzT=2.5486719228077E+15 s
2MgZ=12N=41L=1.5281452407482E+24 mf=1.9618060509302E-22 MHzT=5.0973438456153E+15 s
2MgZ=12N=42L=3.0562904814964E+24 mf=9.809030254651E-23 MHzT=1.0194687691231E+16 s
2MgZ=12N=43L=6.1125809629928E+24 mf=4.9045151273255E-23 MHzT=2.0389375382461E+16 s
2MgZ=12N=44L=1.2225161925986E+25 mf=2.4522575636628E-23 MHzT=4.0778750764923E+16 s
2MgZ=12N=45L=2.4450323851971E+25 mf=1.2261287818314E-23 MHzT=8.1557501529845E+16 s
2MgZ=12N=46L=4.8900647703942E+25 mf=6.1306439091569E-24 MHzT=1.6311500305969E+17 s
2MgZ=12N=47L=9.7801295407885E+25 mf=3.0653219545784E-24 MHzT=3.2623000611938E+17 s
2MgZ=12N=48L=1.9560259081577E+26 mf=1.5326609772892E-24 MHzT=6.5246001223876E+17 s
2MgZ=12N=49L=3.9120518163154E+26 mf=7.6633048864461E-25 MHzT=1.3049200244775E+18 s
2MgZ=12N=50L=7.8241036326308E+26 mf=3.831652443223E-25 MHzT=2.6098400489551E+18 s
2MgZ=12N=51L=1.5648207265262E+27 mf=1.9158262216115E-25 MHzT=5.2196800979101E+18 s
2MgZ=12N=52L=3.1296414530523E+27 mf=9.5791311080576E-26 MHzT=1.043936019582E+19 s
2MgZ=12N=53L=6.2592829061046E+27 mf=4.7895655540288E-26 MHzT=2.087872039164E+19 s
2MgZ=12N=54L=1.2518565812209E+28 mf=2.3947827770144E-26 MHzT=4.1757440783281E+19 s
2MgZ=12N=55L=2.5037131624418E+28 mf=1.1973913885072E-26 MHzT=8.3514881566562E+19 s
2MgZ=12N=56L=5.0074263248837E+28 mf=5.986956942536E-27 MHzT=1.6702976313312E+20 s
2MgZ=12N=57L=1.0014852649767E+29 mf=2.993478471268E-27 MHzT=3.3405952626625E+20 s
2AlZ=13N=17L=9.867493376E+16 mf=3.0381825107597E-15 MHzT=329144149.98392 s
2AlZ=13N=18L=1.9734986752E+17 mf=1.5190912553798E-15 MHzT=658288299.96784 s
2AlZ=13N=19L=3.9469973504E+17 mf=7.5954562768992E-16 MHzT=1316576599.9357 s
2AlZ=13N=20L=7.8939947008E+17 mf=3.7977281384496E-16 MHzT=2633153199.8714 s
2AlZ=13N=21L=1.57879894016E+18 mf=1.8988640692248E-16 MHzT=5266306399.7427 s
2AlZ=13N=22L=3.15759788032E+18 mf=9.4943203461239E-17 MHzT=10532612799.485 s
2AlZ=13N=23L=6.31519576064E+18 mf=4.747160173062E-17 MHzT=21065225598.971 s
2AlZ=13N=24L=1.263039152128E+19 mf=2.373580086531E-17 MHzT=42130451197.942 s
2AlZ=13N=25L=2.526078304256E+19 mf=1.1867900432655E-17 MHzT=84260902395.883 s
2AlZ=13N=26L=5.052156608512E+19 mf=5.9339502163275E-18 MHzT=168521804791.77 s
2AlZ=13N=27L=1.0104313217024E+20 mf=2.9669751081637E-18 MHzT=337043609583.53 s
2AlZ=13N=28L=2.0208626434048E+20 mf=1.4834875540819E-18 MHzT=674087219167.07 s
2AlZ=13N=29L=4.0417252868096E+20 mf=7.4174377704093E-19 MHzT=1348174438334.1 s
2AlZ=13N=30L=8.0834505736192E+20 mf=3.7087188852047E-19 MHzT=2696348876668.3 s
2AlZ=13N=31L=1.6166901147238E+21 mf=1.8543594426023E-19 MHzT=5392697753336.5 s
2AlZ=13N=32L=3.2333802294477E+21 mf=9.2717972130117E-20 MHzT=10785395506673 s
2AlZ=13N=33L=6.4667604588954E+21 mf=4.6358986065058E-20 MHzT=21570791013346 s
2AlZ=13N=34L=1.2933520917791E+22 mf=2.3179493032529E-20 MHzT=43141582026692 s
2AlZ=13N=35L=2.5867041835581E+22 mf=1.1589746516265E-20 MHzT=86283164053385 s
2AlZ=13N=36L=5.1734083671163E+22 mf=5.7948732581323E-21 MHzT=1.7256632810677E+14 s
2AlZ=13N=37L=1.0346816734233E+23 mf=2.8974366290661E-21 MHzT=3.4513265621354E+14 s
2AlZ=13N=38L=2.0693633468465E+23 mf=1.4487183145331E-21 MHzT=6.9026531242708E+14 s
2AlZ=13N=39L=4.138726693693E+23 mf=7.2435915726654E-22 MHzT=1.3805306248542E+15 s
2AlZ=13N=40L=8.2774533873861E+23 mf=3.6217957863327E-22 MHzT=2.7610612497083E+15 s
2AlZ=13N=41L=1.6554906774772E+24 mf=1.8108978931663E-22 MHzT=5.5221224994166E+15 s
2AlZ=13N=42L=3.3109813549544E+24 mf=9.0544894658317E-23 MHzT=1.1044244998833E+16 s
2AlZ=13N=43L=6.6219627099088E+24 mf=4.5272447329158E-23 MHzT=2.2088489997666E+16 s
2AlZ=13N=44L=1.3243925419818E+25 mf=2.2636223664579E-23 MHzT=4.4176979995333E+16 s
2AlZ=13N=45L=2.6487850839635E+25 mf=1.131811183229E-23 MHzT=8.8353959990666E+16 s
2AlZ=13N=46L=5.2975701679271E+25 mf=5.6590559161448E-24 MHzT=1.7670791998133E+17 s
2AlZ=13N=47L=1.0595140335854E+26 mf=2.8295279580724E-24 MHzT=3.5341583996266E+17 s
2AlZ=13N=48L=2.1190280671708E+26 mf=1.4147639790362E-24 MHzT=7.0683167992533E+17 s
2AlZ=13N=49L=4.2380561343417E+26 mf=7.073819895181E-25 MHzT=1.4136633598507E+18 s
2AlZ=13N=50L=8.4761122686833E+26 mf=3.5369099475905E-25 MHzT=2.8273267197013E+18 s
2AlZ=13N=51L=1.6952224537367E+27 mf=1.7684549737953E-25 MHzT=5.6546534394026E+18 s
2AlZ=13N=52L=3.3904449074733E+27 mf=8.8422748689763E-26 MHzT=1.1309306878805E+19 s
2AlZ=13N=53L=6.7808898149467E+27 mf=4.4211374344881E-26 MHzT=2.261861375761E+19 s
2AlZ=13N=54L=1.3561779629893E+28 mf=2.2105687172441E-26 MHzT=4.5237227515221E+19 s
2AlZ=13N=55L=2.7123559259787E+28 mf=1.105284358622E-26 MHzT=9.0474455030442E+19 s
2AlZ=13N=56L=5.4247118519573E+28 mf=5.5264217931102E-27 MHzT=1.8094891006088E+20 s
2AlZ=13N=57L=1.0849423703915E+29 mf=2.7632108965551E-27 MHzT=3.6189782012177E+20 s
2SiZ=14N=17L=1.0626531328E+17 mf=2.8211694742768E-15 MHzT=354462930.75191 s
2SiZ=14N=18L=2.1253062656E+17 mf=1.4105847371384E-15 MHzT=708925861.50383 s
2SiZ=14N=19L=4.2506125312E+17 mf=7.0529236856921E-16 MHzT=1417851723.0077 s
2SiZ=14N=20L=8.5012250624E+17 mf=3.526461842846E-16 MHzT=2835703446.0153 s
2SiZ=14N=21L=1.70024501248E+18 mf=1.763230921423E-16 MHzT=5671406892.0306 s
2SiZ=14N=22L=3.40049002496E+18 mf=8.8161546071151E-17 MHzT=11342813784.061 s
2SiZ=14N=23L=6.80098004992E+18 mf=4.4080773035575E-17 MHzT=22685627568.122 s
2SiZ=14N=24L=1.360196009984E+19 mf=2.2040386517788E-17 MHzT=45371255136.245 s
2SiZ=14N=25L=2.720392019968E+19 mf=1.1020193258894E-17 MHzT=90742510272.49 s
2SiZ=14N=26L=5.440784039936E+19 mf=5.5100966294469E-18 MHzT=181485020544.98 s
2SiZ=14N=27L=1.0881568079872E+20 mf=2.7550483147235E-18 MHzT=362970041089.96 s
2SiZ=14N=28L=2.1763136159744E+20 mf=1.3775241573617E-18 MHzT=725940082179.92 s
2SiZ=14N=29L=4.3526272319488E+20 mf=6.8876207868087E-19 MHzT=1451880164359.8 s
2SiZ=14N=30L=8.7052544638976E+20 mf=3.4438103934043E-19 MHzT=2903760328719.7 s
2SiZ=14N=31L=1.7410508927795E+21 mf=1.7219051967022E-19 MHzT=5807520657439.4 s
2SiZ=14N=32L=3.482101785559E+21 mf=8.6095259835108E-20 MHzT=11615041314879 s
2SiZ=14N=33L=6.9642035711181E+21 mf=4.3047629917554E-20 MHzT=23230082629757 s
2SiZ=14N=34L=1.3928407142236E+22 mf=2.1523814958777E-20 MHzT=46460165259515 s
2SiZ=14N=35L=2.7856814284472E+22 mf=1.0761907479389E-20 MHzT=92920330519030 s
2SiZ=14N=36L=5.5713628568945E+22 mf=5.3809537396943E-21 MHzT=1.8584066103806E+14 s
2SiZ=14N=37L=1.1142725713789E+23 mf=2.6904768698471E-21 MHzT=3.7168132207612E+14 s
2SiZ=14N=38L=2.2285451427578E+23 mf=1.3452384349236E-21 MHzT=7.4336264415224E+14 s
2SiZ=14N=39L=4.4570902855156E+23 mf=6.7261921746178E-22 MHzT=1.4867252883045E+15 s
2SiZ=14N=40L=8.9141805710311E+23 mf=3.3630960873089E-22 MHzT=2.9734505766089E+15 s
2SiZ=14N=41L=1.7828361142062E+24 mf=1.6815480436545E-22 MHzT=5.9469011532179E+15 s
2SiZ=14N=42L=3.5656722284125E+24 mf=8.4077402182723E-23 MHzT=1.1893802306436E+16 s
2SiZ=14N=43L=7.1313444568249E+24 mf=4.2038701091361E-23 MHzT=2.3787604612872E+16 s
2SiZ=14N=44L=1.426268891365E+25 mf=2.1019350545681E-23 MHzT=4.7575209225743E+16 s
2SiZ=14N=45L=2.85253778273E+25 mf=1.050967527284E-23 MHzT=9.5150418451486E+16 s
2SiZ=14N=46L=5.7050755654599E+25 mf=5.2548376364202E-24 MHzT=1.9030083690297E+17 s
2SiZ=14N=47L=1.141015113092E+26 mf=2.6274188182101E-24 MHzT=3.8060167380595E+17 s
2SiZ=14N=48L=2.282030226184E+26 mf=1.313709409105E-24 MHzT=7.6120334761189E+17 s
2SiZ=14N=49L=4.5640604523679E+26 mf=6.5685470455252E-25 MHzT=1.5224066952238E+18 s
2SiZ=14N=50L=9.1281209047359E+26 mf=3.2842735227626E-25 MHzT=3.0448133904476E+18 s
2SiZ=14N=51L=1.8256241809472E+27 mf=1.6421367613813E-25 MHzT=6.0896267808951E+18 s
2SiZ=14N=52L=3.6512483618944E+27 mf=8.2106838069065E-26 MHzT=1.217925356179E+19 s
2SiZ=14N=53L=7.3024967237887E+27 mf=4.1053419034533E-26 MHzT=2.4358507123581E+19 s
2SiZ=14N=54L=1.4604993447577E+28 mf=2.0526709517266E-26 MHzT=4.8717014247161E+19 s
2SiZ=14N=55L=2.9209986895155E+28 mf=1.0263354758633E-26 MHzT=9.7434028494322E+19 s
2SiZ=14N=56L=5.841997379031E+28 mf=5.1316773793166E-27 MHzT=1.9486805698864E+20 s
2SiZ=14N=57L=1.1683994758062E+29 mf=2.5658386896583E-27 MHzT=3.8973611397729E+20 s
2PZ=15N=17L=1.138556928E+17 mf=2.633091509325E-15 MHzT=379781711.51991 s
2PZ=15N=18L=2.277113856E+17 mf=1.3165457546625E-15 MHzT=759563423.03982 s
2PZ=15N=19L=4.554227712E+17 mf=6.5827287733126E-16 MHzT=1519126846.0796 s
2PZ=15N=20L=9.108455424E+17 mf=3.2913643866563E-16 MHzT=3038253692.1593 s
2PZ=15N=21L=1.8216910848E+18 mf=1.6456821933281E-16 MHzT=6076507384.3185 s
2PZ=15N=22L=3.6433821696E+18 mf=8.2284109666407E-17 MHzT=12153014768.637 s
2PZ=15N=23L=7.2867643392E+18 mf=4.1142054833204E-17 MHzT=24306029537.274 s
2PZ=15N=24L=1.45735286784E+19 mf=2.0571027416602E-17 MHzT=48612059074.548 s
2PZ=15N=25L=2.91470573568E+19 mf=1.0285513708301E-17 MHzT=97224118149.096 s
2PZ=15N=26L=5.82941147136E+19 mf=5.1427568541505E-18 MHzT=194448236298.19 s
2PZ=15N=27L=1.165882294272E+20 mf=2.5713784270752E-18 MHzT=388896472596.39 s
2PZ=15N=28L=2.331764588544E+20 mf=1.2856892135376E-18 MHzT=777792945192.77 s
2PZ=15N=29L=4.663529177088E+20 mf=6.4284460676881E-19 MHzT=1555585890385.5 s
2PZ=15N=30L=9.327058354176E+20 mf=3.214223033844E-19 MHzT=3111171780771.1 s
2PZ=15N=31L=1.8654116708352E+21 mf=1.607111516922E-19 MHzT=6222343561542.2 s
2PZ=15N=32L=3.7308233416704E+21 mf=8.0355575846101E-20 MHzT=12444687123084 s
2PZ=15N=33L=7.4616466833408E+21 mf=4.0177787923051E-20 MHzT=24889374246169 s
2PZ=15N=34L=1.4923293366682E+22 mf=2.0088893961525E-20 MHzT=49778748492337 s
2PZ=15N=35L=2.9846586733363E+22 mf=1.0044446980763E-20 MHzT=99557496984675 s
2PZ=15N=36L=5.9693173466726E+22 mf=5.0222234903813E-21 MHzT=1.9911499396935E+14 s
2PZ=15N=37L=1.1938634693345E+23 mf=2.5111117451907E-21 MHzT=3.982299879387E+14 s
2PZ=15N=38L=2.3877269386691E+23 mf=1.2555558725953E-21 MHzT=7.964599758774E+14 s
2PZ=15N=39L=4.7754538773381E+23 mf=6.2777793629766E-22 MHzT=1.5929199517548E+15 s
2PZ=15N=40L=9.5509077546762E+23 mf=3.1388896814883E-22 MHzT=3.1858399035096E+15 s
2PZ=15N=41L=1.9101815509352E+24 mf=1.5694448407442E-22 MHzT=6.3716798070192E+15 s
2PZ=15N=42L=3.8203631018705E+24 mf=7.8472242037208E-23 MHzT=1.2743359614038E+16 s
2PZ=15N=43L=7.640726203741E+24 mf=3.9236121018604E-23 MHzT=2.5486719228077E+16 s
2PZ=15N=44L=1.5281452407482E+25 mf=1.9618060509302E-23 MHzT=5.0973438456153E+16 s
2PZ=15N=45L=3.0562904814964E+25 mf=9.809030254651E-24 MHzT=1.0194687691231E+17 s
2PZ=15N=46L=6.1125809629928E+25 mf=4.9045151273255E-24 MHzT=2.0389375382461E+17 s
2PZ=15N=47L=1.2225161925986E+26 mf=2.4522575636628E-24 MHzT=4.0778750764923E+17 s
2PZ=15N=48L=2.4450323851971E+26 mf=1.2261287818314E-24 MHzT=8.1557501529845E+17 s
2PZ=15N=49L=4.8900647703942E+26 mf=6.1306439091569E-25 MHzT=1.6311500305969E+18 s
2PZ=15N=50L=9.7801295407885E+26 mf=3.0653219545784E-25 MHzT=3.2623000611938E+18 s
2PZ=15N=51L=1.9560259081577E+27 mf=1.5326609772892E-25 MHzT=6.5246001223876E+18 s
2PZ=15N=52L=3.9120518163154E+27 mf=7.6633048864461E-26 MHzT=1.3049200244775E+19 s
2PZ=15N=53L=7.8241036326308E+27 mf=3.831652443223E-26 MHzT=2.6098400489551E+19 s
2PZ=15N=54L=1.5648207265262E+28 mf=1.9158262216115E-26 MHzT=5.2196800979101E+19 s
2PZ=15N=55L=3.1296414530523E+28 mf=9.5791311080576E-27 MHzT=1.043936019582E+20 s
2PZ=15N=56L=6.2592829061046E+28 mf=4.7895655540288E-27 MHzT=2.087872039164E+20 s
2PZ=15N=57L=1.2518565812209E+29 mf=2.3947827770144E-27 MHzT=4.1757440783281E+20 s
2SZ=16N=17L=1.2144607232E+17 mf=2.4685232899922E-15 MHzT=405100492.2879 s
2SZ=16N=18L=2.4289214464E+17 mf=1.2342616449961E-15 MHzT=810200984.5758 s
2SZ=16N=19L=4.8578428928E+17 mf=6.1713082249806E-16 MHzT=1620401969.1516 s
2SZ=16N=20L=9.7156857856E+17 mf=3.0856541124903E-16 MHzT=3240803938.3032 s
2SZ=16N=21L=1.94313715712E+18 mf=1.5428270562451E-16 MHzT=6481607876.6064 s
2SZ=16N=22L=3.88627431424E+18 mf=7.7141352812257E-17 MHzT=12963215753.213 s
2SZ=16N=23L=7.77254862848E+18 mf=3.8570676406129E-17 MHzT=25926431506.426 s
2SZ=16N=24L=1.554509725696E+19 mf=1.9285338203064E-17 MHzT=51852863012.851 s
2SZ=16N=25L=3.109019451392E+19 mf=9.6426691015321E-18 MHzT=103705726025.7 s
2SZ=16N=26L=6.218038902784E+19 mf=4.8213345507661E-18 MHzT=207411452051.41 s
2SZ=16N=27L=1.2436077805568E+20 mf=2.410667275383E-18 MHzT=414822904102.81 s
2SZ=16N=28L=2.4872155611136E+20 mf=1.2053336376915E-18 MHzT=829645808205.62 s
2SZ=16N=29L=4.9744311222272E+20 mf=6.0266681884576E-19 MHzT=1659291616411.2 s
2SZ=16N=30L=9.9488622444544E+20 mf=3.0133340942288E-19 MHzT=3318583232822.5 s
2SZ=16N=31L=1.9897724488909E+21 mf=1.5066670471144E-19 MHzT=6637166465645 s
2SZ=16N=32L=3.9795448977818E+21 mf=7.533335235572E-20 MHzT=13274332931290 s
2SZ=16N=33L=7.9590897955635E+21 mf=3.766667617786E-20 MHzT=26548665862580 s
2SZ=16N=34L=1.5918179591127E+22 mf=1.883333808893E-20 MHzT=53097331725160 s
2SZ=16N=35L=3.1836359182254E+22 mf=9.416669044465E-21 MHzT=1.0619466345032E+14 s
2SZ=16N=36L=6.3672718364508E+22 mf=4.7083345222325E-21 MHzT=2.1238932690064E+14 s
2SZ=16N=37L=1.2734543672902E+23 mf=2.3541672611162E-21 MHzT=4.2477865380128E+14 s
2SZ=16N=38L=2.5469087345803E+23 mf=1.1770836305581E-21 MHzT=8.4955730760256E+14 s
2SZ=16N=39L=5.0938174691607E+23 mf=5.8854181527906E-22 MHzT=1.6991146152051E+15 s
2SZ=16N=40L=1.0187634938321E+24 mf=2.9427090763953E-22 MHzT=3.3982292304102E+15 s
2SZ=16N=41L=2.0375269876643E+24 mf=1.4713545381977E-22 MHzT=6.7964584608205E+15 s
2SZ=16N=42L=4.0750539753285E+24 mf=7.3567726909883E-23 MHzT=1.3592916921641E+16 s
2SZ=16N=43L=8.150107950657E+24 mf=3.6783863454941E-23 MHzT=2.7185833843282E+16 s
2SZ=16N=44L=1.6300215901314E+25 mf=1.8391931727471E-23 MHzT=5.4371667686564E+16 s
2SZ=16N=45L=3.2600431802628E+25 mf=9.1959658637353E-24 MHzT=1.0874333537313E+17 s
2SZ=16N=46L=6.5200863605256E+25 mf=4.5979829318677E-24 MHzT=2.1748667074625E+17 s
2SZ=16N=47L=1.3040172721051E+26 mf=2.2989914659338E-24 MHzT=4.3497334149251E+17 s
2SZ=16N=48L=2.6080345442103E+26 mf=1.1494957329669E-24 MHzT=8.6994668298502E+17 s
2SZ=16N=49L=5.2160690884205E+26 mf=5.7474786648346E-25 MHzT=1.73989336597E+18 s
2SZ=16N=50L=1.0432138176841E+27 mf=2.8737393324173E-25 MHzT=3.4797867319401E+18 s
2SZ=16N=51L=2.0864276353682E+27 mf=1.4368696662086E-25 MHzT=6.9595734638801E+18 s
2SZ=16N=52L=4.1728552707364E+27 mf=7.1843483310432E-26 MHzT=1.391914692776E+19 s
2SZ=16N=53L=8.3457105414728E+27 mf=3.5921741655216E-26 MHzT=2.7838293855521E+19 s
2SZ=16N=54L=1.6691421082946E+28 mf=1.7960870827608E-26 MHzT=5.5676587711041E+19 s
2SZ=16N=55L=3.3382842165891E+28 mf=8.980435413804E-27 MHzT=1.1135317542208E+20 s
2SZ=16N=56L=6.6765684331783E+28 mf=4.490217706902E-27 MHzT=2.2270635084416E+20 s
2SZ=16N=57L=1.3353136866357E+29 mf=2.245108853451E-27 MHzT=4.4541270168833E+20 s
2ClZ=17N=17L=1.2903645184E+17 mf=2.3233160376397E-15 MHzT=430419273.0559 s
2ClZ=17N=18L=2.5807290368E+17 mf=1.1616580188199E-15 MHzT=860838546.11179 s
2ClZ=17N=19L=5.1614580736E+17 mf=5.8082900940994E-16 MHzT=1721677092.2236 s
2ClZ=17N=20L=1.03229161472E+18 mf=2.9041450470497E-16 MHzT=3443354184.4472 s
2ClZ=17N=21L=2.06458322944E+18 mf=1.4520725235248E-16 MHzT=6886708368.8943 s
2ClZ=17N=22L=4.12916645888E+18 mf=7.2603626176242E-17 MHzT=13773416737.789 s
2ClZ=17N=23L=8.25833291776E+18 mf=3.6301813088121E-17 MHzT=27546833475.577 s
2ClZ=17N=24L=1.651666583552E+19 mf=1.815090654406E-17 MHzT=55093666951.155 s
2ClZ=17N=25L=3.303333167104E+19 mf=9.0754532720302E-18 MHzT=110187333902.31 s
2ClZ=17N=26L=6.606666334208E+19 mf=4.5377266360151E-18 MHzT=220374667804.62 s
2ClZ=17N=27L=1.3213332668416E+20 mf=2.2688633180076E-18 MHzT=440749335609.24 s
2ClZ=17N=28L=2.6426665336832E+20 mf=1.1344316590038E-18 MHzT=881498671218.47 s
2ClZ=17N=29L=5.2853330673664E+20 mf=5.6721582950189E-19 MHzT=1762997342436.9 s
2ClZ=17N=30L=1.0570666134733E+21 mf=2.8360791475094E-19 MHzT=3525994684873.9 s
2ClZ=17N=31L=2.1141332269466E+21 mf=1.4180395737547E-19 MHzT=7051989369747.8 s
2ClZ=17N=32L=4.2282664538931E+21 mf=7.0901978687736E-20 MHzT=14103978739496 s
2ClZ=17N=33L=8.4565329077862E+21 mf=3.5450989343868E-20 MHzT=28207957478991 s
2ClZ=17N=34L=1.6913065815572E+22 mf=1.7725494671934E-20 MHzT=56415914957982 s
2ClZ=17N=35L=3.3826131631145E+22 mf=8.862747335967E-21 MHzT=1.1283182991596E+14 s
2ClZ=17N=36L=6.765226326229E+22 mf=4.4313736679835E-21 MHzT=2.2566365983193E+14 s
2ClZ=17N=37L=1.3530452652458E+23 mf=2.2156868339918E-21 MHzT=4.5132731966386E+14 s
2ClZ=17N=38L=2.7060905304916E+23 mf=1.1078434169959E-21 MHzT=9.0265463932772E+14 s
2ClZ=17N=39L=5.4121810609832E+23 mf=5.5392170849794E-22 MHzT=1.8053092786554E+15 s
2ClZ=17N=40L=1.0824362121966E+24 mf=2.7696085424897E-22 MHzT=3.6106185573109E+15 s
2ClZ=17N=41L=2.1648724243933E+24 mf=1.3848042712448E-22 MHzT=7.2212371146217E+15 s
2ClZ=17N=42L=4.3297448487866E+24 mf=6.9240213562242E-23 MHzT=1.4442474229243E+16 s
2ClZ=17N=43L=8.6594896975731E+24 mf=3.4620106781121E-23 MHzT=2.8884948458487E+16 s
2ClZ=17N=44L=1.7318979395146E+25 mf=1.7310053390561E-23 MHzT=5.7769896916974E+16 s
2ClZ=17N=45L=3.4637958790292E+25 mf=8.6550266952803E-24 MHzT=1.1553979383395E+17 s
2ClZ=17N=46L=6.9275917580585E+25 mf=4.3275133476401E-24 MHzT=2.310795876679E+17 s
2ClZ=17N=47L=1.3855183516117E+26 mf=2.1637566738201E-24 MHzT=4.6215917533579E+17 s
2ClZ=17N=48L=2.7710367032234E+26 mf=1.08187833691E-24 MHzT=9.2431835067158E+17 s
2ClZ=17N=49L=5.5420734064468E+26 mf=5.4093916845502E-25 MHzT=1.8486367013432E+18 s
2ClZ=17N=50L=1.1084146812894E+27 mf=2.7046958422751E-25 MHzT=3.6972734026863E+18 s
2ClZ=17N=51L=2.2168293625787E+27 mf=1.3523479211375E-25 MHzT=7.3945468053727E+18 s
2ClZ=17N=52L=4.4336587251574E+27 mf=6.7617396056877E-26 MHzT=1.4789093610745E+19 s
2ClZ=17N=53L=8.8673174503149E+27 mf=3.3808698028439E-26 MHzT=2.9578187221491E+19 s
2ClZ=17N=54L=1.773463490063E+28 mf=1.6904349014219E-26 MHzT=5.9156374442981E+19 s
2ClZ=17N=55L=3.5469269801259E+28 mf=8.4521745071097E-27 MHzT=1.1831274888596E+20 s
2ClZ=17N=56L=7.0938539602519E+28 mf=4.2260872535548E-27 MHzT=2.3662549777192E+20 s
2ClZ=17N=57L=1.4187707920504E+29 mf=2.1130436267774E-27 MHzT=4.7325099554385E+20 s
2ArZ=18N=17L=1.3662683136E+17 mf=2.1942429244375E-15 MHzT=455738053.82389 s
2ArZ=18N=18L=2.7325366272E+17 mf=1.0971214622188E-15 MHzT=911476107.64778 s
2ArZ=18N=19L=5.4650732544E+17 mf=5.4856073110938E-16 MHzT=1822952215.2956 s
2ArZ=18N=20L=1.09301465088E+18 mf=2.7428036555469E-16 MHzT=3645904430.5911 s
2ArZ=18N=21L=2.18602930176E+18 mf=1.3714018277735E-16 MHzT=7291808861.1822 s
2ArZ=18N=22L=4.37205860352E+18 mf=6.8570091388673E-17 MHzT=14583617722.364 s
2ArZ=18N=23L=8.74411720704E+18 mf=3.4285045694336E-17 MHzT=29167235444.729 s
2ArZ=18N=24L=1.748823441408E+19 mf=1.7142522847168E-17 MHzT=58334470889.458 s
2ArZ=18N=25L=3.497646882816E+19 mf=8.5712614235841E-18 MHzT=116668941778.92 s
2ArZ=18N=26L=6.995293765632E+19 mf=4.2856307117921E-18 MHzT=233337883557.83 s
2ArZ=18N=27L=1.3990587531264E+20 mf=2.142815355896E-18 MHzT=466675767115.66 s
2ArZ=18N=28L=2.7981175062528E+20 mf=1.071407677948E-18 MHzT=933351534231.32 s
2ArZ=18N=29L=5.5962350125056E+20 mf=5.3570383897401E-19 MHzT=1866703068462.6 s
2ArZ=18N=30L=1.1192470025011E+21 mf=2.67851919487E-19 MHzT=3733406136925.3 s
2ArZ=18N=31L=2.2384940050022E+21 mf=1.339259597435E-19 MHzT=7466812273850.6 s
2ArZ=18N=32L=4.4769880100045E+21 mf=6.6962979871751E-20 MHzT=14933624547701 s
2ArZ=18N=33L=8.953976020009E+21 mf=3.3481489935875E-20 MHzT=29867249095402 s
2ArZ=18N=34L=1.7907952040018E+22 mf=1.6740744967938E-20 MHzT=59734498190805 s
2ArZ=18N=35L=3.5815904080036E+22 mf=8.3703724839689E-21 MHzT=1.1946899638161E+14 s
2ArZ=18N=36L=7.1631808160072E+22 mf=4.1851862419844E-21 MHzT=2.3893799276322E+14 s
2ArZ=18N=37L=1.4326361632014E+23 mf=2.0925931209922E-21 MHzT=4.7787598552644E+14 s
2ArZ=18N=38L=2.8652723264029E+23 mf=1.0462965604961E-21 MHzT=9.5575197105288E+14 s
2ArZ=18N=39L=5.7305446528057E+23 mf=5.2314828024805E-22 MHzT=1.9115039421058E+15 s
2ArZ=18N=40L=1.1461089305611E+24 mf=2.6157414012403E-22 MHzT=3.8230078842115E+15 s
2ArZ=18N=41L=2.2922178611223E+24 mf=1.3078707006201E-22 MHzT=7.646015768423E+15 s
2ArZ=18N=42L=4.5844357222446E+24 mf=6.5393535031007E-23 MHzT=1.5292031536846E+16 s
2ArZ=18N=43L=9.1688714444892E+24 mf=3.2696767515503E-23 MHzT=3.0584063073692E+16 s
2ArZ=18N=44L=1.8337742888978E+25 mf=1.6348383757752E-23 MHzT=6.1168126147384E+16 s
2ArZ=18N=45L=3.6675485777957E+25 mf=8.1741918788758E-24 MHzT=1.2233625229477E+17 s
2ArZ=18N=46L=7.3350971555913E+25 mf=4.0870959394379E-24 MHzT=2.4467250458954E+17 s
2ArZ=18N=47L=1.4670194311183E+26 mf=2.043547969719E-24 MHzT=4.8934500917907E+17 s
2ArZ=18N=48L=2.9340388622365E+26 mf=1.0217739848595E-24 MHzT=9.7869001835815E+17 s
2ArZ=18N=49L=5.8680777244731E+26 mf=5.1088699242974E-25 MHzT=1.9573800367163E+18 s
2ArZ=18N=50L=1.1736155448946E+27 mf=2.5544349621487E-25 MHzT=3.9147600734326E+18 s
2ArZ=18N=51L=2.3472310897892E+27 mf=1.2772174810743E-25 MHzT=7.8295201468652E+18 s
2ArZ=18N=52L=4.6944621795785E+27 mf=6.3860874053717E-26 MHzT=1.565904029373E+19 s
2ArZ=18N=53L=9.3889243591569E+27 mf=3.1930437026859E-26 MHzT=3.1318080587461E+19 s
2ArZ=18N=54L=1.8777848718314E+28 mf=1.5965218513429E-26 MHzT=6.2636161174921E+19 s
2ArZ=18N=55L=3.7555697436628E+28 mf=7.9826092567147E-27 MHzT=1.2527232234984E+20 s
2ArZ=18N=56L=7.5111394873255E+28 mf=3.9913046283573E-27 MHzT=2.5054464469969E+20 s
2ArZ=18N=57L=1.5022278974651E+29 mf=1.9956523141787E-27 MHzT=5.0108928939937E+20 s
2KZ=19N=17L=1.4421721088E+17 mf=2.0787564547303E-15 MHzT=481056834.59188 s
2KZ=19N=18L=2.8843442176E+17 mf=1.0393782273651E-15 MHzT=962113669.18377 s
2KZ=19N=19L=5.7686884352E+17 mf=5.1968911368257E-16 MHzT=1924227338.3675 s
2KZ=19N=20L=1.15373768704E+18 mf=2.5984455684129E-16 MHzT=3848454676.7351 s
2KZ=19N=21L=2.30747537408E+18 mf=1.2992227842064E-16 MHzT=7696909353.4701 s
2KZ=19N=22L=4.61495074816E+18 mf=6.4961139210322E-17 MHzT=15393818706.94 s
2KZ=19N=23L=9.22990149632E+18 mf=3.2480569605161E-17 MHzT=30787637413.881 s
2KZ=19N=24L=1.845980299264E+19 mf=1.624028480258E-17 MHzT=61575274827.761 s
2KZ=19N=25L=3.691960598528E+19 mf=8.1201424012902E-18 MHzT=123150549655.52 s
2KZ=19N=26L=7.383921197056E+19 mf=4.0600712006451E-18 MHzT=246301099311.04 s
2KZ=19N=27L=1.4767842394112E+20 mf=2.0300356003226E-18 MHzT=492602198622.09 s
2KZ=19N=28L=2.9535684788224E+20 mf=1.0150178001613E-18 MHzT=985204397244.18 s
2KZ=19N=29L=5.9071369576448E+20 mf=5.0750890008064E-19 MHzT=1970408794488.4 s
2KZ=19N=30L=1.181427391529E+21 mf=2.5375445004032E-19 MHzT=3940817588976.7 s
2KZ=19N=31L=2.3628547830579E+21 mf=1.2687722502016E-19 MHzT=7881635177953.4 s
2KZ=19N=32L=4.7257095661158E+21 mf=6.343861251008E-20 MHzT=15763270355907 s
2KZ=19N=33L=9.4514191322317E+21 mf=3.171930625504E-20 MHzT=31526540711814 s
2KZ=19N=34L=1.8902838264463E+22 mf=1.585965312752E-20 MHzT=63053081423627 s
2KZ=19N=35L=3.7805676528927E+22 mf=7.92982656376E-21 MHzT=1.2610616284725E+14 s
2KZ=19N=36L=7.5611353057853E+22 mf=3.96491328188E-21 MHzT=2.5221232569451E+14 s
2KZ=19N=37L=1.5122270611571E+23 mf=1.98245664094E-21 MHzT=5.0442465138902E+14 s
2KZ=19N=38L=3.0244541223141E+23 mf=9.9122832047E-22 MHzT=1.008849302778E+15 s
2KZ=19N=39L=6.0489082446283E+23 mf=4.95614160235E-22 MHzT=2.0176986055561E+15 s
2KZ=19N=40L=1.2097816489257E+24 mf=2.478070801175E-22 MHzT=4.0353972111121E+15 s
2KZ=19N=41L=2.4195632978513E+24 mf=1.2390354005875E-22 MHzT=8.0707944222243E+15 s
2KZ=19N=42L=4.8391265957026E+24 mf=6.1951770029375E-23 MHzT=1.6141588844449E+16 s
2KZ=19N=43L=9.6782531914052E+24 mf=3.0975885014687E-23 MHzT=3.2283177688897E+16 s
2KZ=19N=44L=1.935650638281E+25 mf=1.5487942507344E-23 MHzT=6.4566355377794E+16 s
2KZ=19N=45L=3.8713012765621E+25 mf=7.7439712536718E-24 MHzT=1.2913271075559E+17 s
2KZ=19N=46L=7.7426025531242E+25 mf=3.8719856268359E-24 MHzT=2.5826542151118E+17 s
2KZ=19N=47L=1.5485205106248E+26 mf=1.935992813418E-24 MHzT=5.1653084302235E+17 s
2KZ=19N=48L=3.0970410212497E+26 mf=9.6799640670898E-25 MHzT=1.0330616860447E+18 s
2KZ=19N=49L=6.1940820424994E+26 mf=4.8399820335449E-25 MHzT=2.0661233720894E+18 s
2KZ=19N=50L=1.2388164084999E+27 mf=2.4199910167725E-25 MHzT=4.1322467441788E+18 s
2KZ=19N=51L=2.4776328169997E+27 mf=1.2099955083862E-25 MHzT=8.2644934883577E+18 s
2KZ=19N=52L=4.9552656339995E+27 mf=6.0499775419311E-26 MHzT=1.6528986976715E+19 s
2KZ=19N=53L=9.910531267999E+27 mf=3.0249887709656E-26 MHzT=3.3057973953431E+19 s
2KZ=19N=54L=1.9821062535998E+28 mf=1.5124943854828E-26 MHzT=6.6115947906861E+19 s
2KZ=19N=55L=3.9642125071996E+28 mf=7.5624719274139E-27 MHzT=1.3223189581372E+20 s
2KZ=19N=56L=7.9284250143992E+28 mf=3.781235963707E-27 MHzT=2.6446379162745E+20 s
2KZ=19N=57L=1.5856850028798E+29 mf=1.8906179818535E-27 MHzT=5.2892758325489E+20 s
2CaZ=20N=17L=1.518075904E+17 mf=1.9748186319938E-15 MHzT=506375615.35988 s
2CaZ=20N=18L=3.036151808E+17 mf=9.8740931599689E-16 MHzT=1012751230.7198 s
2CaZ=20N=19L=6.072303616E+17 mf=4.9370465799844E-16 MHzT=2025502461.4395 s
2CaZ=20N=20L=1.2144607232E+18 mf=2.4685232899922E-16 MHzT=4051004922.879 s
2CaZ=20N=21L=2.4289214464E+18 mf=1.2342616449961E-16 MHzT=8102009845.758 s
2CaZ=20N=22L=4.8578428928E+18 mf=6.1713082249806E-17 MHzT=16204019691.516 s
2CaZ=20N=23L=9.7156857856E+18 mf=3.0856541124903E-17 MHzT=32408039383.032 s
2CaZ=20N=24L=1.94313715712E+19 mf=1.5428270562451E-17 MHzT=64816078766.064 s
2CaZ=20N=25L=3.88627431424E+19 mf=7.7141352812257E-18 MHzT=129632157532.13 s
2CaZ=20N=26L=7.77254862848E+19 mf=3.8570676406129E-18 MHzT=259264315064.26 s
2CaZ=20N=27L=1.554509725696E+20 mf=1.9285338203064E-18 MHzT=518528630128.51 s
2CaZ=20N=28L=3.109019451392E+20 mf=9.6426691015321E-19 MHzT=1037057260257 s
2CaZ=20N=29L=6.218038902784E+20 mf=4.8213345507661E-19 MHzT=2074114520514.1 s
2CaZ=20N=30L=1.2436077805568E+21 mf=2.410667275383E-19 MHzT=4148229041028.1 s
2CaZ=20N=31L=2.4872155611136E+21 mf=1.2053336376915E-19 MHzT=8296458082056.2 s
2CaZ=20N=32L=4.9744311222272E+21 mf=6.0266681884576E-20 MHzT=16592916164112 s
2CaZ=20N=33L=9.9488622444544E+21 mf=3.0133340942288E-20 MHzT=33185832328225 s
2CaZ=20N=34L=1.9897724488909E+22 mf=1.5066670471144E-20 MHzT=66371664656450 s
2CaZ=20N=35L=3.9795448977818E+22 mf=7.533335235572E-21 MHzT=1.327433293129E+14 s
2CaZ=20N=36L=7.9590897955635E+22 mf=3.766667617786E-21 MHzT=2.654866586258E+14 s
2CaZ=20N=37L=1.5918179591127E+23 mf=1.883333808893E-21 MHzT=5.309733172516E+14 s
2CaZ=20N=38L=3.1836359182254E+23 mf=9.416669044465E-22 MHzT=1.0619466345032E+15 s
2CaZ=20N=39L=6.3672718364508E+23 mf=4.7083345222325E-22 MHzT=2.1238932690064E+15 s
2CaZ=20N=40L=1.2734543672902E+24 mf=2.3541672611162E-22 MHzT=4.2477865380128E+15 s
2CaZ=20N=41L=2.5469087345803E+24 mf=1.1770836305581E-22 MHzT=8.4955730760256E+15 s
2CaZ=20N=42L=5.0938174691607E+24 mf=5.8854181527906E-23 MHzT=1.6991146152051E+16 s
2CaZ=20N=43L=1.0187634938321E+25 mf=2.9427090763953E-23 MHzT=3.3982292304102E+16 s
2CaZ=20N=44L=2.0375269876643E+25 mf=1.4713545381977E-23 MHzT=6.7964584608205E+16 s
2CaZ=20N=45L=4.0750539753285E+25 mf=7.3567726909883E-24 MHzT=1.3592916921641E+17 s
2CaZ=20N=46L=8.150107950657E+25 mf=3.6783863454941E-24 MHzT=2.7185833843282E+17 s
2CaZ=20N=47L=1.6300215901314E+26 mf=1.8391931727471E-24 MHzT=5.4371667686564E+17 s
2CaZ=20N=48L=3.2600431802628E+26 mf=9.1959658637353E-25 MHzT=1.0874333537313E+18 s
2CaZ=20N=49L=6.5200863605256E+26 mf=4.5979829318677E-25 MHzT=2.1748667074625E+18 s
2CaZ=20N=50L=1.3040172721051E+27 mf=2.2989914659338E-25 MHzT=4.3497334149251E+18 s
2CaZ=20N=51L=2.6080345442103E+27 mf=1.1494957329669E-25 MHzT=8.6994668298502E+18 s
2CaZ=20N=52L=5.2160690884205E+27 mf=5.7474786648346E-26 MHzT=1.73989336597E+19 s
2CaZ=20N=53L=1.0432138176841E+28 mf=2.8737393324173E-26 MHzT=3.4797867319401E+19 s
2CaZ=20N=54L=2.0864276353682E+28 mf=1.4368696662086E-26 MHzT=6.9595734638801E+19 s
2CaZ=20N=55L=4.1728552707364E+28 mf=7.1843483310432E-27 MHzT=1.391914692776E+20 s
2CaZ=20N=56L=8.3457105414728E+28 mf=3.5921741655216E-27 MHzT=2.7838293855521E+20 s
2CaZ=20N=57L=1.6691421082946E+29 mf=1.7960870827608E-27 MHzT=5.5676587711041E+20 s
2ScZ=21N=17L=1.5939796992E+17 mf=1.8807796495179E-15 MHzT=531694396.12787 s
2ScZ=21N=18L=3.1879593984E+17 mf=9.4038982475894E-16 MHzT=1063388792.2557 s
2ScZ=21N=19L=6.3759187968E+17 mf=4.7019491237947E-16 MHzT=2126777584.5115 s
2ScZ=21N=20L=1.27518375936E+18 mf=2.3509745618974E-16 MHzT=4253555169.023 s
2ScZ=21N=21L=2.55036751872E+18 mf=1.1754872809487E-16 MHzT=8507110338.0459 s
2ScZ=21N=22L=5.10073503744E+18 mf=5.8774364047434E-17 MHzT=17014220676.092 s
2ScZ=21N=23L=1.020147007488E+19 mf=2.9387182023717E-17 MHzT=34028441352.184 s
2ScZ=21N=24L=2.040294014976E+19 mf=1.4693591011858E-17 MHzT=68056882704.367 s
2ScZ=21N=25L=4.080588029952E+19 mf=7.3467955059292E-18 MHzT=136113765408.73 s
2ScZ=21N=26L=8.161176059904E+19 mf=3.6733977529646E-18 MHzT=272227530817.47 s
2ScZ=21N=27L=1.6322352119808E+20 mf=1.8366988764823E-18 MHzT=544455061634.94 s
2ScZ=21N=28L=3.2644704239616E+20 mf=9.1834943824115E-19 MHzT=1088910123269.9 s
2ScZ=21N=29L=6.5289408479232E+20 mf=4.5917471912058E-19 MHzT=2177820246539.8 s
2ScZ=21N=30L=1.3057881695846E+21 mf=2.2958735956029E-19 MHzT=4355640493079.5 s
2ScZ=21N=31L=2.6115763391693E+21 mf=1.1479367978014E-19 MHzT=8711280986159 s
2ScZ=21N=32L=5.2231526783386E+21 mf=5.7396839890072E-20 MHzT=17422561972318 s
2ScZ=21N=33L=1.0446305356677E+22 mf=2.8698419945036E-20 MHzT=34845123944636 s
2ScZ=21N=34L=2.0892610713354E+22 mf=1.4349209972518E-20 MHzT=69690247889272 s
2ScZ=21N=35L=4.1785221426708E+22 mf=7.174604986259E-21 MHzT=1.3938049577854E+14 s
2ScZ=21N=36L=8.3570442853417E+22 mf=3.5873024931295E-21 MHzT=2.7876099155709E+14 s
2ScZ=21N=37L=1.6714088570683E+23 mf=1.7936512465648E-21 MHzT=5.5752198311418E+14 s
2ScZ=21N=38L=3.3428177141367E+23 mf=8.9682562328238E-22 MHzT=1.1150439662284E+15 s
2ScZ=21N=39L=6.6856354282734E+23 mf=4.4841281164119E-22 MHzT=2.2300879324567E+15 s
2ScZ=21N=40L=1.3371270856547E+24 mf=2.2420640582059E-22 MHzT=4.4601758649134E+15 s
2ScZ=21N=41L=2.6742541713093E+24 mf=1.121032029103E-22 MHzT=8.9203517298268E+15 s
2ScZ=21N=42L=5.3485083426187E+24 mf=5.6051601455149E-23 MHzT=1.7840703459654E+16 s
2ScZ=21N=43L=1.0697016685237E+25 mf=2.8025800727574E-23 MHzT=3.5681406919307E+16 s
2ScZ=21N=44L=2.1394033370475E+25 mf=1.4012900363787E-23 MHzT=7.1362813838615E+16 s
2ScZ=21N=45L=4.2788066740949E+25 mf=7.0064501818936E-24 MHzT=1.4272562767723E+17 s
2ScZ=21N=46L=8.5576133481899E+25 mf=3.5032250909468E-24 MHzT=2.8545125535446E+17 s
2ScZ=21N=47L=1.711522669638E+26 mf=1.7516125454734E-24 MHzT=5.7090251070892E+17 s
2ScZ=21N=48L=3.423045339276E+26 mf=8.758062727367E-25 MHzT=1.1418050214178E+18 s
2ScZ=21N=49L=6.8460906785519E+26 mf=4.3790313636835E-25 MHzT=2.2836100428357E+18 s
2ScZ=21N=50L=1.3692181357104E+27 mf=2.1895156818417E-25 MHzT=4.5672200856713E+18 s
2ScZ=21N=51L=2.7384362714208E+27 mf=1.0947578409209E-25 MHzT=9.1344401713427E+18 s
2ScZ=21N=52L=5.4768725428415E+27 mf=5.4737892046044E-26 MHzT=1.8268880342685E+19 s
2ScZ=21N=53L=1.0953745085683E+28 mf=2.7368946023022E-26 MHzT=3.6537760685371E+19 s
2ScZ=21N=54L=2.1907490171366E+28 mf=1.3684473011511E-26 MHzT=7.3075521370742E+19 s
2ScZ=21N=55L=4.3814980342732E+28 mf=6.8422365057554E-27 MHzT=1.4615104274148E+20 s
2ScZ=21N=56L=8.7629960685465E+28 mf=3.4211182528777E-27 MHzT=2.9230208548297E+20 s
2ScZ=21N=57L=1.7525992137093E+29 mf=1.7105591264389E-27 MHzT=5.8460417096593E+20 s
2TiZ=22N=17L=1.6698834944E+17 mf=1.7952896654489E-15 MHzT=557013176.89586 s
2TiZ=22N=18L=3.3397669888E+17 mf=8.9764483272445E-16 MHzT=1114026353.7917 s
2TiZ=22N=19L=6.6795339776E+17 mf=4.4882241636222E-16 MHzT=2228052707.5835 s
2TiZ=22N=20L=1.33590679552E+18 mf=2.2441120818111E-16 MHzT=4456105415.1669 s
2TiZ=22N=21L=2.67181359104E+18 mf=1.1220560409056E-16 MHzT=8912210830.3338 s
2TiZ=22N=22L=5.34362718208E+18 mf=5.6102802045278E-17 MHzT=17824421660.668 s
2TiZ=22N=23L=1.068725436416E+19 mf=2.8051401022639E-17 MHzT=35648843321.335 s
2TiZ=22N=24L=2.137450872832E+19 mf=1.4025700511319E-17 MHzT=71297686642.671 s
2TiZ=22N=25L=4.274901745664E+19 mf=7.0128502556597E-18 MHzT=142595373285.34 s
2TiZ=22N=26L=8.549803491328E+19 mf=3.5064251278299E-18 MHzT=285190746570.68 s
2TiZ=22N=27L=1.7099606982656E+20 mf=1.7532125639149E-18 MHzT=570381493141.37 s
2TiZ=22N=28L=3.4199213965312E+20 mf=8.7660628195747E-19 MHzT=1140762986282.7 s
2TiZ=22N=29L=6.8398427930624E+20 mf=4.3830314097873E-19 MHzT=2281525972565.5 s
2TiZ=22N=30L=1.3679685586125E+21 mf=2.1915157048937E-19 MHzT=4563051945130.9 s
2TiZ=22N=31L=2.735937117225E+21 mf=1.0957578524468E-19 MHzT=9126103890261.8 s
2TiZ=22N=32L=5.4718742344499E+21 mf=5.4787892622342E-20 MHzT=18252207780524 s
2TiZ=22N=33L=1.09437484689E+22 mf=2.7393946311171E-20 MHzT=36504415561047 s
2TiZ=22N=34L=2.18874969378E+22 mf=1.3696973155585E-20 MHzT=73008831122095 s
2TiZ=22N=35L=4.3774993875599E+22 mf=6.8484865777927E-21 MHzT=1.4601766224419E+14 s
2TiZ=22N=36L=8.7549987751199E+22 mf=3.4242432888964E-21 MHzT=2.9203532448838E+14 s
2TiZ=22N=37L=1.750999755024E+23 mf=1.7121216444482E-21 MHzT=5.8407064897676E+14 s
2TiZ=22N=38L=3.5019995100479E+23 mf=8.5606082222409E-22 MHzT=1.1681412979535E+15 s
2TiZ=22N=39L=7.0039990200959E+23 mf=4.2803041111204E-22 MHzT=2.336282595907E+15 s
2TiZ=22N=40L=1.4007998040192E+24 mf=2.1401520555602E-22 MHzT=4.6725651918141E+15 s
2TiZ=22N=41L=2.8015996080384E+24 mf=1.0700760277801E-22 MHzT=9.3451303836281E+15 s
2TiZ=22N=42L=5.6031992160767E+24 mf=5.3503801389005E-23 MHzT=1.8690260767256E+16 s
2TiZ=22N=43L=1.1206398432153E+25 mf=2.6751900694503E-23 MHzT=3.7380521534513E+16 s
2TiZ=22N=44L=2.2412796864307E+25 mf=1.3375950347251E-23 MHzT=7.4761043069025E+16 s
2TiZ=22N=45L=4.4825593728614E+25 mf=6.6879751736257E-24 MHzT=1.4952208613805E+17 s
2TiZ=22N=46L=8.9651187457227E+25 mf=3.3439875868128E-24 MHzT=2.990441722761E+17 s
2TiZ=22N=47L=1.7930237491445E+26 mf=1.6719937934064E-24 MHzT=5.980883445522E+17 s
2TiZ=22N=48L=3.5860474982891E+26 mf=8.3599689670321E-25 MHzT=1.1961766891044E+18 s
2TiZ=22N=49L=7.1720949965782E+26 mf=4.1799844835161E-25 MHzT=2.3923533782088E+18 s
2TiZ=22N=50L=1.4344189993156E+27 mf=2.089992241758E-25 MHzT=4.7847067564176E+18 s
2TiZ=22N=51L=2.8688379986313E+27 mf=1.044996120879E-25 MHzT=9.5694135128352E+18 s
2TiZ=22N=52L=5.7376759972626E+27 mf=5.2249806043951E-26 MHzT=1.913882702567E+19 s
2TiZ=22N=53L=1.1475351994525E+28 mf=2.6124903021975E-26 MHzT=3.8277654051341E+19 s
2TiZ=22N=54L=2.295070398905E+28 mf=1.3062451510988E-26 MHzT=7.6555308102682E+19 s
2TiZ=22N=55L=4.59014079781E+28 mf=6.5312257554938E-27 MHzT=1.5311061620536E+20 s
2TiZ=22N=56L=9.1802815956201E+28 mf=3.2656128777469E-27 MHzT=3.0622123241073E+20 s
2TiZ=22N=57L=1.836056319124E+29 mf=1.6328064388735E-27 MHzT=6.1244246482145E+20 s
2VZ=23N=17L=1.7457872896E+17 mf=1.7172335930381E-15 MHzT=582331957.66386 s
2VZ=23N=18L=3.4915745792E+17 mf=8.5861679651903E-16 MHzT=1164663915.3277 s
2VZ=23N=19L=6.9831491584E+17 mf=4.2930839825952E-16 MHzT=2329327830.6554 s
2VZ=23N=20L=1.39662983168E+18 mf=2.1465419912976E-16 MHzT=4658655661.3109 s
2VZ=23N=21L=2.79325966336E+18 mf=1.0732709956488E-16 MHzT=9317311322.6217 s
2VZ=23N=22L=5.58651932672E+18 mf=5.366354978244E-17 MHzT=18634622645.243 s
2VZ=23N=23L=1.117303865344E+19 mf=2.683177489122E-17 MHzT=37269245290.487 s
2VZ=23N=24L=2.234607730688E+19 mf=1.341588744561E-17 MHzT=74538490580.974 s
2VZ=23N=25L=4.469215461376E+19 mf=6.707943722805E-18 MHzT=149076981161.95 s
2VZ=23N=26L=8.938430922752E+19 mf=3.3539718614025E-18 MHzT=298153962323.9 s
2VZ=23N=27L=1.7876861845504E+20 mf=1.6769859307012E-18 MHzT=596307924647.79 s
2VZ=23N=28L=3.5753723691008E+20 mf=8.3849296535062E-19 MHzT=1192615849295.6 s
2VZ=23N=29L=7.1507447382016E+20 mf=4.1924648267531E-19 MHzT=2385231698591.2 s
2VZ=23N=30L=1.4301489476403E+21 mf=2.0962324133765E-19 MHzT=4770463397182.3 s
2VZ=23N=31L=2.8602978952806E+21 mf=1.0481162066883E-19 MHzT=9540926794364.7 s
2VZ=23N=32L=5.7205957905613E+21 mf=5.2405810334414E-20 MHzT=19081853588729 s
2VZ=23N=33L=1.1441191581123E+22 mf=2.6202905167207E-20 MHzT=38163707177459 s
2VZ=23N=34L=2.2882383162245E+22 mf=1.3101452583603E-20 MHzT=76327414354917 s
2VZ=23N=35L=4.576476632449E+22 mf=6.5507262918017E-21 MHzT=1.5265482870983E+14 s
2VZ=23N=36L=9.152953264898E+22 mf=3.2753631459009E-21 MHzT=3.0530965741967E+14 s
2VZ=23N=37L=1.8305906529796E+23 mf=1.6376815729504E-21 MHzT=6.1061931483934E+14 s
2VZ=23N=38L=3.6611813059592E+23 mf=8.1884078647521E-22 MHzT=1.2212386296787E+15 s
2VZ=23N=39L=7.3223626119184E+23 mf=4.0942039323761E-22 MHzT=2.4424772593574E+15 s
2VZ=23N=40L=1.4644725223837E+24 mf=2.047101966188E-22 MHzT=4.8849545187147E+15 s
2VZ=23N=41L=2.9289450447674E+24 mf=1.023550983094E-22 MHzT=9.7699090374294E+15 s
2VZ=23N=42L=5.8578900895348E+24 mf=5.1177549154701E-23 MHzT=1.9539818074859E+16 s
2VZ=23N=43L=1.171578017907E+25 mf=2.558877457735E-23 MHzT=3.9079636149718E+16 s
2VZ=23N=44L=2.3431560358139E+25 mf=1.2794387288675E-23 MHzT=7.8159272299435E+16 s
2VZ=23N=45L=4.6863120716278E+25 mf=6.3971936443376E-24 MHzT=1.5631854459887E+17 s
2VZ=23N=46L=9.3726241432556E+25 mf=3.1985968221688E-24 MHzT=3.1263708919774E+17 s
2VZ=23N=47L=1.8745248286511E+26 mf=1.5992984110844E-24 MHzT=6.2527417839548E+17 s
2VZ=23N=48L=3.7490496573022E+26 mf=7.996492055422E-25 MHzT=1.250548356791E+18 s
2VZ=23N=49L=7.4980993146045E+26 mf=3.998246027711E-25 MHzT=2.5010967135819E+18 s
2VZ=23N=50L=1.4996198629209E+27 mf=1.9991230138555E-25 MHzT=5.0021934271639E+18 s
2VZ=23N=51L=2.9992397258418E+27 mf=9.9956150692775E-26 MHzT=1.0004386854328E+19 s
2VZ=23N=52L=5.9984794516836E+27 mf=4.9978075346388E-26 MHzT=2.0008773708655E+19 s
2VZ=23N=53L=1.1996958903367E+28 mf=2.4989037673194E-26 MHzT=4.0017547417311E+19 s
2VZ=23N=54L=2.3993917806734E+28 mf=1.2494518836597E-26 MHzT=8.0035094834622E+19 s
2VZ=23N=55L=4.7987835613469E+28 mf=6.2472594182985E-27 MHzT=1.6007018966924E+20 s
2VZ=23N=56L=9.5975671226937E+28 mf=3.1236297091492E-27 MHzT=3.2014037933849E+20 s
2VZ=23N=57L=1.9195134245387E+29 mf=1.5618148545746E-27 MHzT=6.4028075867697E+20 s
2CrZ=24N=17L=1.8216910848E+17 mf=1.6456821933281E-15 MHzT=607650738.43185 s
2CrZ=24N=18L=3.6433821696E+17 mf=8.2284109666407E-16 MHzT=1215301476.8637 s
2CrZ=24N=19L=7.2867643392E+17 mf=4.1142054833204E-16 MHzT=2430602953.7274 s
2CrZ=24N=20L=1.45735286784E+18 mf=2.0571027416602E-16 MHzT=4861205907.4548 s
2CrZ=24N=21L=2.91470573568E+18 mf=1.0285513708301E-16 MHzT=9722411814.9096 s
2CrZ=24N=22L=5.82941147136E+18 mf=5.1427568541505E-17 MHzT=19444823629.819 s
2CrZ=24N=23L=1.165882294272E+19 mf=2.5713784270752E-17 MHzT=38889647259.639 s
2CrZ=24N=24L=2.331764588544E+19 mf=1.2856892135376E-17 MHzT=77779294519.277 s
2CrZ=24N=25L=4.663529177088E+19 mf=6.4284460676881E-18 MHzT=155558589038.55 s
2CrZ=24N=26L=9.327058354176E+19 mf=3.214223033844E-18 MHzT=311117178077.11 s
2CrZ=24N=27L=1.8654116708352E+20 mf=1.607111516922E-18 MHzT=622234356154.22 s
2CrZ=24N=28L=3.7308233416704E+20 mf=8.0355575846101E-19 MHzT=1244468712308.4 s
2CrZ=24N=29L=7.4616466833408E+20 mf=4.0177787923051E-19 MHzT=2488937424616.9 s
2CrZ=24N=30L=1.4923293366682E+21 mf=2.0088893961525E-19 MHzT=4977874849233.7 s
2CrZ=24N=31L=2.9846586733363E+21 mf=1.0044446980763E-19 MHzT=9955749698467.5 s
2CrZ=24N=32L=5.9693173466726E+21 mf=5.0222234903813E-20 MHzT=19911499396935 s
2CrZ=24N=33L=1.1938634693345E+22 mf=2.5111117451907E-20 MHzT=39822998793870 s
2CrZ=24N=34L=2.3877269386691E+22 mf=1.2555558725953E-20 MHzT=79645997587740 s
2CrZ=24N=35L=4.7754538773381E+22 mf=6.2777793629766E-21 MHzT=1.5929199517548E+14 s
2CrZ=24N=36L=9.5509077546762E+22 mf=3.1388896814883E-21 MHzT=3.1858399035096E+14 s
2CrZ=24N=37L=1.9101815509352E+23 mf=1.5694448407442E-21 MHzT=6.3716798070192E+14 s
2CrZ=24N=38L=3.8203631018705E+23 mf=7.8472242037208E-22 MHzT=1.2743359614038E+15 s
2CrZ=24N=39L=7.640726203741E+23 mf=3.9236121018604E-22 MHzT=2.5486719228077E+15 s
2CrZ=24N=40L=1.5281452407482E+24 mf=1.9618060509302E-22 MHzT=5.0973438456153E+15 s
2CrZ=24N=41L=3.0562904814964E+24 mf=9.809030254651E-23 MHzT=1.0194687691231E+16 s
2CrZ=24N=42L=6.1125809629928E+24 mf=4.9045151273255E-23 MHzT=2.0389375382461E+16 s
2CrZ=24N=43L=1.2225161925986E+25 mf=2.4522575636628E-23 MHzT=4.0778750764923E+16 s
2CrZ=24N=44L=2.4450323851971E+25 mf=1.2261287818314E-23 MHzT=8.1557501529845E+16 s
2CrZ=24N=45L=4.8900647703942E+25 mf=6.1306439091569E-24 MHzT=1.6311500305969E+17 s
2CrZ=24N=46L=9.7801295407885E+25 mf=3.0653219545784E-24 MHzT=3.2623000611938E+17 s
2CrZ=24N=47L=1.9560259081577E+26 mf=1.5326609772892E-24 MHzT=6.5246001223876E+17 s
2CrZ=24N=48L=3.9120518163154E+26 mf=7.6633048864461E-25 MHzT=1.3049200244775E+18 s
2CrZ=24N=49L=7.8241036326308E+26 mf=3.831652443223E-25 MHzT=2.6098400489551E+18 s
2CrZ=24N=50L=1.5648207265262E+27 mf=1.9158262216115E-25 MHzT=5.2196800979101E+18 s
2CrZ=24N=51L=3.1296414530523E+27 mf=9.5791311080576E-26 MHzT=1.043936019582E+19 s
2CrZ=24N=52L=6.2592829061046E+27 mf=4.7895655540288E-26 MHzT=2.087872039164E+19 s
2CrZ=24N=53L=1.2518565812209E+28 mf=2.3947827770144E-26 MHzT=4.1757440783281E+19 s
2CrZ=24N=54L=2.5037131624418E+28 mf=1.1973913885072E-26 MHzT=8.3514881566562E+19 s
2CrZ=24N=55L=5.0074263248837E+28 mf=5.986956942536E-27 MHzT=1.6702976313312E+20 s
2CrZ=24N=56L=1.0014852649767E+29 mf=2.993478471268E-27 MHzT=3.3405952626625E+20 s
2CrZ=24N=57L=2.0029705299535E+29 mf=1.496739235634E-27 MHzT=6.6811905253249E+20 s
2MnZ=25N=17L=1.89759488E+17 mf=1.579854905595E-15 MHzT=632969519.19985 s
2MnZ=25N=18L=3.79518976E+17 mf=7.8992745279751E-16 MHzT=1265939038.3997 s
2MnZ=25N=19L=7.59037952E+17 mf=3.9496372639876E-16 MHzT=2531878076.7994 s
2MnZ=25N=20L=1.518075904E+18 mf=1.9748186319938E-16 MHzT=5063756153.5988 s
2MnZ=25N=21L=3.036151808E+18 mf=9.8740931599689E-17 MHzT=10127512307.198 s
2MnZ=25N=22L=6.072303616E+18 mf=4.9370465799844E-17 MHzT=20255024614.395 s
2MnZ=25N=23L=1.2144607232E+19 mf=2.4685232899922E-17 MHzT=40510049228.79 s
2MnZ=25N=24L=2.4289214464E+19 mf=1.2342616449961E-17 MHzT=81020098457.58 s
2MnZ=25N=25L=4.8578428928E+19 mf=6.1713082249806E-18 MHzT=162040196915.16 s
2MnZ=25N=26L=9.7156857856E+19 mf=3.0856541124903E-18 MHzT=324080393830.32 s
2MnZ=25N=27L=1.94313715712E+20 mf=1.5428270562451E-18 MHzT=648160787660.64 s
2MnZ=25N=28L=3.88627431424E+20 mf=7.7141352812257E-19 MHzT=1296321575321.3 s
2MnZ=25N=29L=7.77254862848E+20 mf=3.8570676406129E-19 MHzT=2592643150642.6 s
2MnZ=25N=30L=1.554509725696E+21 mf=1.9285338203064E-19 MHzT=5185286301285.1 s
2MnZ=25N=31L=3.109019451392E+21 mf=9.6426691015321E-20 MHzT=10370572602570 s
2MnZ=25N=32L=6.218038902784E+21 mf=4.8213345507661E-20 MHzT=20741145205141 s
2MnZ=25N=33L=1.2436077805568E+22 mf=2.410667275383E-20 MHzT=41482290410281 s
2MnZ=25N=34L=2.4872155611136E+22 mf=1.2053336376915E-20 MHzT=82964580820562 s
2MnZ=25N=35L=4.9744311222272E+22 mf=6.0266681884576E-21 MHzT=1.6592916164112E+14 s
2MnZ=25N=36L=9.9488622444544E+22 mf=3.0133340942288E-21 MHzT=3.3185832328225E+14 s
2MnZ=25N=37L=1.9897724488909E+23 mf=1.5066670471144E-21 MHzT=6.637166465645E+14 s
2MnZ=25N=38L=3.9795448977818E+23 mf=7.533335235572E-22 MHzT=1.327433293129E+15 s
2MnZ=25N=39L=7.9590897955635E+23 mf=3.766667617786E-22 MHzT=2.654866586258E+15 s
2MnZ=25N=40L=1.5918179591127E+24 mf=1.883333808893E-22 MHzT=5.309733172516E+15 s
2MnZ=25N=41L=3.1836359182254E+24 mf=9.416669044465E-23 MHzT=1.0619466345032E+16 s
2MnZ=25N=42L=6.3672718364508E+24 mf=4.7083345222325E-23 MHzT=2.1238932690064E+16 s
2MnZ=25N=43L=1.2734543672902E+25 mf=2.3541672611162E-23 MHzT=4.2477865380128E+16 s
2MnZ=25N=44L=2.5469087345803E+25 mf=1.1770836305581E-23 MHzT=8.4955730760256E+16 s
2MnZ=25N=45L=5.0938174691607E+25 mf=5.8854181527906E-24 MHzT=1.6991146152051E+17 s
2MnZ=25N=46L=1.0187634938321E+26 mf=2.9427090763953E-24 MHzT=3.3982292304102E+17 s
2MnZ=25N=47L=2.0375269876643E+26 mf=1.4713545381977E-24 MHzT=6.7964584608205E+17 s
2MnZ=25N=48L=4.0750539753285E+26 mf=7.3567726909883E-25 MHzT=1.3592916921641E+18 s
2MnZ=25N=49L=8.150107950657E+26 mf=3.6783863454941E-25 MHzT=2.7185833843282E+18 s
2MnZ=25N=50L=1.6300215901314E+27 mf=1.8391931727471E-25 MHzT=5.4371667686564E+18 s
2MnZ=25N=51L=3.2600431802628E+27 mf=9.1959658637353E-26 MHzT=1.0874333537313E+19 s
2MnZ=25N=52L=6.5200863605256E+27 mf=4.5979829318677E-26 MHzT=2.1748667074625E+19 s
2MnZ=25N=53L=1.3040172721051E+28 mf=2.2989914659338E-26 MHzT=4.3497334149251E+19 s
2MnZ=25N=54L=2.6080345442103E+28 mf=1.1494957329669E-26 MHzT=8.6994668298502E+19 s
2MnZ=25N=55L=5.2160690884205E+28 mf=5.7474786648346E-27 MHzT=1.73989336597E+20 s
2MnZ=25N=56L=1.0432138176841E+29 mf=2.8737393324173E-27 MHzT=3.4797867319401E+20 s
2MnZ=25N=57L=2.0864276353682E+29 mf=1.4368696662086E-27 MHzT=6.9595734638801E+20 s
2FeZ=26N=17L=1.9734986752E+17 mf=1.5190912553798E-15 MHzT=658288299.96784 s
2FeZ=26N=18L=3.9469973504E+17 mf=7.5954562768992E-16 MHzT=1316576599.9357 s
2FeZ=26N=19L=7.8939947008E+17 mf=3.7977281384496E-16 MHzT=2633153199.8714 s
2FeZ=26N=20L=1.57879894016E+18 mf=1.8988640692248E-16 MHzT=5266306399.7427 s
2FeZ=26N=21L=3.15759788032E+18 mf=9.4943203461239E-17 MHzT=10532612799.485 s
2FeZ=26N=22L=6.31519576064E+18 mf=4.747160173062E-17 MHzT=21065225598.971 s
2FeZ=26N=23L=1.263039152128E+19 mf=2.373580086531E-17 MHzT=42130451197.942 s
2FeZ=26N=24L=2.526078304256E+19 mf=1.1867900432655E-17 MHzT=84260902395.883 s
2FeZ=26N=25L=5.052156608512E+19 mf=5.9339502163275E-18 MHzT=168521804791.77 s
2FeZ=26N=26L=1.0104313217024E+20 mf=2.9669751081637E-18 MHzT=337043609583.53 s
2FeZ=26N=27L=2.0208626434048E+20 mf=1.4834875540819E-18 MHzT=674087219167.07 s
2FeZ=26N=28L=4.0417252868096E+20 mf=7.4174377704093E-19 MHzT=1348174438334.1 s
2FeZ=26N=29L=8.0834505736192E+20 mf=3.7087188852047E-19 MHzT=2696348876668.3 s
2FeZ=26N=30L=1.6166901147238E+21 mf=1.8543594426023E-19 MHzT=5392697753336.5 s
2FeZ=26N=31L=3.2333802294477E+21 mf=9.2717972130117E-20 MHzT=10785395506673 s
2FeZ=26N=32L=6.4667604588954E+21 mf=4.6358986065058E-20 MHzT=21570791013346 s
2FeZ=26N=33L=1.2933520917791E+22 mf=2.3179493032529E-20 MHzT=43141582026692 s
2FeZ=26N=34L=2.5867041835581E+22 mf=1.1589746516265E-20 MHzT=86283164053385 s
2FeZ=26N=35L=5.1734083671163E+22 mf=5.7948732581323E-21 MHzT=1.7256632810677E+14 s
2FeZ=26N=36L=1.0346816734233E+23 mf=2.8974366290661E-21 MHzT=3.4513265621354E+14 s
2FeZ=26N=37L=2.0693633468465E+23 mf=1.4487183145331E-21 MHzT=6.9026531242708E+14 s
2FeZ=26N=38L=4.138726693693E+23 mf=7.2435915726654E-22 MHzT=1.3805306248542E+15 s
2FeZ=26N=39L=8.2774533873861E+23 mf=3.6217957863327E-22 MHzT=2.7610612497083E+15 s
2FeZ=26N=40L=1.6554906774772E+24 mf=1.8108978931663E-22 MHzT=5.5221224994166E+15 s
2FeZ=26N=41L=3.3109813549544E+24 mf=9.0544894658317E-23 MHzT=1.1044244998833E+16 s
2FeZ=26N=42L=6.6219627099088E+24 mf=4.5272447329158E-23 MHzT=2.2088489997666E+16 s
2FeZ=26N=43L=1.3243925419818E+25 mf=2.2636223664579E-23 MHzT=4.4176979995333E+16 s
2FeZ=26N=44L=2.6487850839635E+25 mf=1.131811183229E-23 MHzT=8.8353959990666E+16 s
2FeZ=26N=45L=5.2975701679271E+25 mf=5.6590559161448E-24 MHzT=1.7670791998133E+17 s
2FeZ=26N=46L=1.0595140335854E+26 mf=2.8295279580724E-24 MHzT=3.5341583996266E+17 s
2FeZ=26N=47L=2.1190280671708E+26 mf=1.4147639790362E-24 MHzT=7.0683167992533E+17 s
2FeZ=26N=48L=4.2380561343417E+26 mf=7.073819895181E-25 MHzT=1.4136633598507E+18 s
2FeZ=26N=49L=8.4761122686833E+26 mf=3.5369099475905E-25 MHzT=2.8273267197013E+18 s
2FeZ=26N=50L=1.6952224537367E+27 mf=1.7684549737953E-25 MHzT=5.6546534394026E+18 s
2FeZ=26N=51L=3.3904449074733E+27 mf=8.8422748689763E-26 MHzT=1.1309306878805E+19 s
2FeZ=26N=52L=6.7808898149467E+27 mf=4.4211374344881E-26 MHzT=2.261861375761E+19 s
2FeZ=26N=53L=1.3561779629893E+28 mf=2.2105687172441E-26 MHzT=4.5237227515221E+19 s
2FeZ=26N=54L=2.7123559259787E+28 mf=1.105284358622E-26 MHzT=9.0474455030442E+19 s
2FeZ=26N=55L=5.4247118519573E+28 mf=5.5264217931102E-27 MHzT=1.8094891006088E+20 s
2FeZ=26N=56L=1.0849423703915E+29 mf=2.7632108965551E-27 MHzT=3.6189782012177E+20 s
2FeZ=26N=57L=2.1698847407829E+29 mf=1.3816054482775E-27 MHzT=7.2379564024354E+20 s
2CoZ=27N=17L=2.0494024704E+17 mf=1.4628286162917E-15 MHzT=683607080.73583 s
2CoZ=27N=18L=4.0988049408E+17 mf=7.3141430814584E-16 MHzT=1367214161.4717 s
2CoZ=27N=19L=8.1976098816E+17 mf=3.6570715407292E-16 MHzT=2734428322.9433 s
2CoZ=27N=20L=1.63952197632E+18 mf=1.8285357703646E-16 MHzT=5468856645.8867 s
2CoZ=27N=21L=3.27904395264E+18 mf=9.1426788518231E-17 MHzT=10937713291.773 s
2CoZ=27N=22L=6.55808790528E+18 mf=4.5713394259115E-17 MHzT=21875426583.547 s
2CoZ=27N=23L=1.311617581056E+19 mf=2.2856697129558E-17 MHzT=43750853167.093 s
2CoZ=27N=24L=2.623235162112E+19 mf=1.1428348564779E-17 MHzT=87501706334.187 s
2CoZ=27N=25L=5.246470324224E+19 mf=5.7141742823894E-18 MHzT=175003412668.37 s
2CoZ=27N=26L=1.0492940648448E+20 mf=2.8570871411947E-18 MHzT=350006825336.75 s
2CoZ=27N=27L=2.0985881296896E+20 mf=1.4285435705974E-18 MHzT=700013650673.49 s
2CoZ=27N=28L=4.1971762593792E+20 mf=7.1427178529868E-19 MHzT=1400027301347 s
2CoZ=27N=29L=8.3943525187584E+20 mf=3.5713589264934E-19 MHzT=2800054602694 s
2CoZ=27N=30L=1.6788705037517E+21 mf=1.7856794632467E-19 MHzT=5600109205387.9 s
2CoZ=27N=31L=3.3577410075034E+21 mf=8.9283973162334E-20 MHzT=11200218410776 s
2CoZ=27N=32L=6.7154820150067E+21 mf=4.4641986581167E-20 MHzT=22400436821552 s
2CoZ=27N=33L=1.3430964030013E+22 mf=2.2320993290584E-20 MHzT=44800873643104 s
2CoZ=27N=34L=2.6861928060027E+22 mf=1.1160496645292E-20 MHzT=89601747286207 s
2CoZ=27N=35L=5.3723856120054E+22 mf=5.5802483226459E-21 MHzT=1.7920349457241E+14 s
2CoZ=27N=36L=1.0744771224011E+23 mf=2.790124161323E-21 MHzT=3.5840698914483E+14 s
2CoZ=27N=37L=2.1489542448022E+23 mf=1.3950620806615E-21 MHzT=7.1681397828966E+14 s
2CoZ=27N=38L=4.2979084896043E+23 mf=6.9753104033074E-22 MHzT=1.4336279565793E+15 s
2CoZ=27N=39L=8.5958169792086E+23 mf=3.4876552016537E-22 MHzT=2.8672559131586E+15 s
2CoZ=27N=40L=1.7191633958417E+24 mf=1.7438276008268E-22 MHzT=5.7345118263173E+15 s
2CoZ=27N=41L=3.4383267916834E+24 mf=8.7191380041342E-23 MHzT=1.1469023652635E+16 s
2CoZ=27N=42L=6.8766535833669E+24 mf=4.3595690020671E-23 MHzT=2.2938047305269E+16 s
2CoZ=27N=43L=1.3753307166734E+25 mf=2.1797845010336E-23 MHzT=4.5876094610538E+16 s
2CoZ=27N=44L=2.7506614333468E+25 mf=1.0898922505168E-23 MHzT=9.1752189221076E+16 s
2CoZ=27N=45L=5.5013228666935E+25 mf=5.4494612525839E-24 MHzT=1.8350437844215E+17 s
2CoZ=27N=46L=1.1002645733387E+26 mf=2.7247306262919E-24 MHzT=3.670087568843E+17 s
2CoZ=27N=47L=2.2005291466774E+26 mf=1.362365313146E-24 MHzT=7.3401751376861E+17 s
2CoZ=27N=48L=4.4010582933548E+26 mf=6.8118265657299E-25 MHzT=1.4680350275372E+18 s
2CoZ=27N=49L=8.8021165867096E+26 mf=3.4059132828649E-25 MHzT=2.9360700550744E+18 s
2CoZ=27N=50L=1.7604233173419E+27 mf=1.7029566414325E-25 MHzT=5.8721401101489E+18 s
2CoZ=27N=51L=3.5208466346838E+27 mf=8.5147832071623E-26 MHzT=1.1744280220298E+19 s
2CoZ=27N=52L=7.0416932693677E+27 mf=4.2573916035812E-26 MHzT=2.3488560440595E+19 s
2CoZ=27N=53L=1.4083386538735E+28 mf=2.1286958017906E-26 MHzT=4.6977120881191E+19 s
2CoZ=27N=54L=2.8166773077471E+28 mf=1.0643479008953E-26 MHzT=9.3954241762382E+19 s
2CoZ=27N=55L=5.6333546154941E+28 mf=5.3217395044765E-27 MHzT=1.8790848352476E+20 s
2CoZ=27N=56L=1.1266709230988E+29 mf=2.6608697522382E-27 MHzT=3.7581696704953E+20 s
2CoZ=27N=57L=2.2533418461977E+29 mf=1.3304348761191E-27 MHzT=7.5163393409906E+20 s
2NiZ=28N=17L=2.1253062656E+17 mf=1.4105847371384E-15 MHzT=708925861.50383 s
2NiZ=28N=18L=4.2506125312E+17 mf=7.0529236856921E-16 MHzT=1417851723.0077 s
2NiZ=28N=19L=8.5012250624E+17 mf=3.526461842846E-16 MHzT=2835703446.0153 s
2NiZ=28N=20L=1.70024501248E+18 mf=1.763230921423E-16 MHzT=5671406892.0306 s
2NiZ=28N=21L=3.40049002496E+18 mf=8.8161546071151E-17 MHzT=11342813784.061 s
2NiZ=28N=22L=6.80098004992E+18 mf=4.4080773035575E-17 MHzT=22685627568.122 s
2NiZ=28N=23L=1.360196009984E+19 mf=2.2040386517788E-17 MHzT=45371255136.245 s
2NiZ=28N=24L=2.720392019968E+19 mf=1.1020193258894E-17 MHzT=90742510272.49 s
2NiZ=28N=25L=5.440784039936E+19 mf=5.5100966294469E-18 MHzT=181485020544.98 s
2NiZ=28N=26L=1.0881568079872E+20 mf=2.7550483147235E-18 MHzT=362970041089.96 s
2NiZ=28N=27L=2.1763136159744E+20 mf=1.3775241573617E-18 MHzT=725940082179.92 s
2NiZ=28N=28L=4.3526272319488E+20 mf=6.8876207868087E-19 MHzT=1451880164359.8 s
2NiZ=28N=29L=8.7052544638976E+20 mf=3.4438103934043E-19 MHzT=2903760328719.7 s
2NiZ=28N=30L=1.7410508927795E+21 mf=1.7219051967022E-19 MHzT=5807520657439.4 s
2NiZ=28N=31L=3.482101785559E+21 mf=8.6095259835108E-20 MHzT=11615041314879 s
2NiZ=28N=32L=6.9642035711181E+21 mf=4.3047629917554E-20 MHzT=23230082629757 s
2NiZ=28N=33L=1.3928407142236E+22 mf=2.1523814958777E-20 MHzT=46460165259515 s
2NiZ=28N=34L=2.7856814284472E+22 mf=1.0761907479389E-20 MHzT=92920330519030 s
2NiZ=28N=35L=5.5713628568945E+22 mf=5.3809537396943E-21 MHzT=1.8584066103806E+14 s
2NiZ=28N=36L=1.1142725713789E+23 mf=2.6904768698471E-21 MHzT=3.7168132207612E+14 s
2NiZ=28N=37L=2.2285451427578E+23 mf=1.3452384349236E-21 MHzT=7.4336264415224E+14 s
2NiZ=28N=38L=4.4570902855156E+23 mf=6.7261921746178E-22 MHzT=1.4867252883045E+15 s
2NiZ=28N=39L=8.9141805710311E+23 mf=3.3630960873089E-22 MHzT=2.9734505766089E+15 s
2NiZ=28N=40L=1.7828361142062E+24 mf=1.6815480436545E-22 MHzT=5.9469011532179E+15 s
2NiZ=28N=41L=3.5656722284125E+24 mf=8.4077402182723E-23 MHzT=1.1893802306436E+16 s
2NiZ=28N=42L=7.1313444568249E+24 mf=4.2038701091361E-23 MHzT=2.3787604612872E+16 s
2NiZ=28N=43L=1.426268891365E+25 mf=2.1019350545681E-23 MHzT=4.7575209225743E+16 s
2NiZ=28N=44L=2.85253778273E+25 mf=1.050967527284E-23 MHzT=9.5150418451486E+16 s
2NiZ=28N=45L=5.7050755654599E+25 mf=5.2548376364202E-24 MHzT=1.9030083690297E+17 s
2NiZ=28N=46L=1.141015113092E+26 mf=2.6274188182101E-24 MHzT=3.8060167380595E+17 s
2NiZ=28N=47L=2.282030226184E+26 mf=1.313709409105E-24 MHzT=7.6120334761189E+17 s
2NiZ=28N=48L=4.5640604523679E+26 mf=6.5685470455252E-25 MHzT=1.5224066952238E+18 s
2NiZ=28N=49L=9.1281209047359E+26 mf=3.2842735227626E-25 MHzT=3.0448133904476E+18 s
2NiZ=28N=50L=1.8256241809472E+27 mf=1.6421367613813E-25 MHzT=6.0896267808951E+18 s
2NiZ=28N=51L=3.6512483618944E+27 mf=8.2106838069065E-26 MHzT=1.217925356179E+19 s
2NiZ=28N=52L=7.3024967237887E+27 mf=4.1053419034533E-26 MHzT=2.4358507123581E+19 s
2NiZ=28N=53L=1.4604993447577E+28 mf=2.0526709517266E-26 MHzT=4.8717014247161E+19 s
2NiZ=28N=54L=2.9209986895155E+28 mf=1.0263354758633E-26 MHzT=9.7434028494322E+19 s
2NiZ=28N=55L=5.841997379031E+28 mf=5.1316773793166E-27 MHzT=1.9486805698864E+20 s
2NiZ=28N=56L=1.1683994758062E+29 mf=2.5658386896583E-27 MHzT=3.8973611397729E+20 s
2NiZ=28N=57L=2.3367989516124E+29 mf=1.2829193448291E-27 MHzT=7.7947222795458E+20 s
2CuZ=29N=17L=2.2012100608E+17 mf=1.3619438841336E-15 MHzT=734244642.27182 s
2CuZ=29N=18L=4.4024201216E+17 mf=6.8097194206682E-16 MHzT=1468489284.5436 s
2CuZ=29N=19L=8.8048402432E+17 mf=3.4048597103341E-16 MHzT=2936978569.0873 s
2CuZ=29N=20L=1.76096804864E+18 mf=1.7024298551671E-16 MHzT=5873957138.1746 s
2CuZ=29N=21L=3.52193609728E+18 mf=8.5121492758353E-17 MHzT=11747914276.349 s
2CuZ=29N=22L=7.04387219456E+18 mf=4.2560746379176E-17 MHzT=23495828552.698 s
2CuZ=29N=23L=1.408774438912E+19 mf=2.1280373189588E-17 MHzT=46991657105.397 s
2CuZ=29N=24L=2.817548877824E+19 mf=1.0640186594794E-17 MHzT=93983314210.793 s
2CuZ=29N=25L=5.635097755648E+19 mf=5.320093297397E-18 MHzT=187966628421.59 s
2CuZ=29N=26L=1.1270195511296E+20 mf=2.6600466486985E-18 MHzT=375933256843.17 s
2CuZ=29N=27L=2.2540391022592E+20 mf=1.3300233243493E-18 MHzT=751866513686.34 s
2CuZ=29N=28L=4.5080782045184E+20 mf=6.6501166217463E-19 MHzT=1503733027372.7 s
2CuZ=29N=29L=9.0161564090368E+20 mf=3.3250583108731E-19 MHzT=3007466054745.4 s
2CuZ=29N=30L=1.8032312818074E+21 mf=1.6625291554366E-19 MHzT=6014932109490.8 s
2CuZ=29N=31L=3.6064625636147E+21 mf=8.3126457771829E-20 MHzT=12029864218982 s
2CuZ=29N=32L=7.2129251272294E+21 mf=4.1563228885914E-20 MHzT=24059728437963 s
2CuZ=29N=33L=1.4425850254459E+22 mf=2.0781614442957E-20 MHzT=48119456875926 s
2CuZ=29N=34L=2.8851700508918E+22 mf=1.0390807221479E-20 MHzT=96238913751852 s
2CuZ=29N=35L=5.7703401017836E+22 mf=5.1954036107393E-21 MHzT=1.924778275037E+14 s
2CuZ=29N=36L=1.1540680203567E+23 mf=2.5977018053696E-21 MHzT=3.8495565500741E+14 s
2CuZ=29N=37L=2.3081360407134E+23 mf=1.2988509026848E-21 MHzT=7.6991131001482E+14 s
2CuZ=29N=38L=4.6162720814268E+23 mf=6.4942545134241E-22 MHzT=1.5398226200296E+15 s
2CuZ=29N=39L=9.2325441628537E+23 mf=3.2471272567121E-22 MHzT=3.0796452400593E+15 s
2CuZ=29N=40L=1.8465088325707E+24 mf=1.623563628356E-22 MHzT=6.1592904801185E+15 s
2CuZ=29N=41L=3.6930176651415E+24 mf=8.1178181417801E-23 MHzT=1.2318580960237E+16 s
2CuZ=29N=42L=7.3860353302829E+24 mf=4.0589090708901E-23 MHzT=2.4637161920474E+16 s
2CuZ=29N=43L=1.4772070660566E+25 mf=2.029454535445E-23 MHzT=4.9274323840948E+16 s
2CuZ=29N=44L=2.9544141321132E+25 mf=1.0147272677225E-23 MHzT=9.8548647681897E+16 s
2CuZ=29N=45L=5.9088282642264E+25 mf=5.0736363386126E-24 MHzT=1.9709729536379E+17 s
2CuZ=29N=46L=1.1817656528453E+26 mf=2.5368181693063E-24 MHzT=3.9419459072759E+17 s
2CuZ=29N=47L=2.3635313056905E+26 mf=1.2684090846531E-24 MHzT=7.8838918145517E+17 s
2CuZ=29N=48L=4.7270626113811E+26 mf=6.3420454232657E-25 MHzT=1.5767783629103E+18 s
2CuZ=29N=49L=9.4541252227622E+26 mf=3.1710227116329E-25 MHzT=3.1535567258207E+18 s
2CuZ=29N=50L=1.8908250445524E+27 mf=1.5855113558164E-25 MHzT=6.3071134516414E+18 s
2CuZ=29N=51L=3.7816500891049E+27 mf=7.9275567790822E-26 MHzT=1.2614226903283E+19 s
2CuZ=29N=52L=7.5633001782097E+27 mf=3.9637783895411E-26 MHzT=2.5228453806566E+19 s
2CuZ=29N=53L=1.5126600356419E+28 mf=1.9818891947705E-26 MHzT=5.0456907613131E+19 s
2CuZ=29N=54L=3.0253200712839E+28 mf=9.9094459738527E-27 MHzT=1.0091381522626E+20 s
2CuZ=29N=55L=6.0506401425678E+28 mf=4.9547229869264E-27 MHzT=2.0182763045252E+20 s
2CuZ=29N=56L=1.2101280285136E+29 mf=2.4773614934632E-27 MHzT=4.0365526090505E+20 s
2CuZ=29N=57L=2.4202560570271E+29 mf=1.2386807467316E-27 MHzT=8.073105218101E+20 s
2ZnZ=30N=17L=2.277113856E+17 mf=1.3165457546625E-15 MHzT=759563423.03982 s
2ZnZ=30N=18L=4.554227712E+17 mf=6.5827287733126E-16 MHzT=1519126846.0796 s
2ZnZ=30N=19L=9.108455424E+17 mf=3.2913643866563E-16 MHzT=3038253692.1593 s
2ZnZ=30N=20L=1.8216910848E+18 mf=1.6456821933281E-16 MHzT=6076507384.3185 s
2ZnZ=30N=21L=3.6433821696E+18 mf=8.2284109666407E-17 MHzT=12153014768.637 s
2ZnZ=30N=22L=7.2867643392E+18 mf=4.1142054833204E-17 MHzT=24306029537.274 s
2ZnZ=30N=23L=1.45735286784E+19 mf=2.0571027416602E-17 MHzT=48612059074.548 s
2ZnZ=30N=24L=2.91470573568E+19 mf=1.0285513708301E-17 MHzT=97224118149.096 s
2ZnZ=30N=25L=5.82941147136E+19 mf=5.1427568541505E-18 MHzT=194448236298.19 s
2ZnZ=30N=26L=1.165882294272E+20 mf=2.5713784270752E-18 MHzT=388896472596.39 s
2ZnZ=30N=27L=2.331764588544E+20 mf=1.2856892135376E-18 MHzT=777792945192.77 s
2ZnZ=30N=28L=4.663529177088E+20 mf=6.4284460676881E-19 MHzT=1555585890385.5 s
2ZnZ=30N=29L=9.327058354176E+20 mf=3.214223033844E-19 MHzT=3111171780771.1 s
2ZnZ=30N=30L=1.8654116708352E+21 mf=1.607111516922E-19 MHzT=6222343561542.2 s
2ZnZ=30N=31L=3.7308233416704E+21 mf=8.0355575846101E-20 MHzT=12444687123084 s
2ZnZ=30N=32L=7.4616466833408E+21 mf=4.0177787923051E-20 MHzT=24889374246169 s
2ZnZ=30N=33L=1.4923293366682E+22 mf=2.0088893961525E-20 MHzT=49778748492337 s
2ZnZ=30N=34L=2.9846586733363E+22 mf=1.0044446980763E-20 MHzT=99557496984675 s
2ZnZ=30N=35L=5.9693173466726E+22 mf=5.0222234903813E-21 MHzT=1.9911499396935E+14 s
2ZnZ=30N=36L=1.1938634693345E+23 mf=2.5111117451907E-21 MHzT=3.982299879387E+14 s
2ZnZ=30N=37L=2.3877269386691E+23 mf=1.2555558725953E-21 MHzT=7.964599758774E+14 s
2ZnZ=30N=38L=4.7754538773381E+23 mf=6.2777793629766E-22 MHzT=1.5929199517548E+15 s
2ZnZ=30N=39L=9.5509077546762E+23 mf=3.1388896814883E-22 MHzT=3.1858399035096E+15 s
2ZnZ=30N=40L=1.9101815509352E+24 mf=1.5694448407442E-22 MHzT=6.3716798070192E+15 s
2ZnZ=30N=41L=3.8203631018705E+24 mf=7.8472242037208E-23 MHzT=1.2743359614038E+16 s
2ZnZ=30N=42L=7.640726203741E+24 mf=3.9236121018604E-23 MHzT=2.5486719228077E+16 s
2ZnZ=30N=43L=1.5281452407482E+25 mf=1.9618060509302E-23 MHzT=5.0973438456153E+16 s
2ZnZ=30N=44L=3.0562904814964E+25 mf=9.809030254651E-24 MHzT=1.0194687691231E+17 s
2ZnZ=30N=45L=6.1125809629928E+25 mf=4.9045151273255E-24 MHzT=2.0389375382461E+17 s
2ZnZ=30N=46L=1.2225161925986E+26 mf=2.4522575636628E-24 MHzT=4.0778750764923E+17 s
2ZnZ=30N=47L=2.4450323851971E+26 mf=1.2261287818314E-24 MHzT=8.1557501529845E+17 s
2ZnZ=30N=48L=4.8900647703942E+26 mf=6.1306439091569E-25 MHzT=1.6311500305969E+18 s
2ZnZ=30N=49L=9.7801295407885E+26 mf=3.0653219545784E-25 MHzT=3.2623000611938E+18 s
2ZnZ=30N=50L=1.9560259081577E+27 mf=1.5326609772892E-25 MHzT=6.5246001223876E+18 s
2ZnZ=30N=51L=3.9120518163154E+27 mf=7.6633048864461E-26 MHzT=1.3049200244775E+19 s
2ZnZ=30N=52L=7.8241036326308E+27 mf=3.831652443223E-26 MHzT=2.6098400489551E+19 s
2ZnZ=30N=53L=1.5648207265262E+28 mf=1.9158262216115E-26 MHzT=5.2196800979101E+19 s
2ZnZ=30N=54L=3.1296414530523E+28 mf=9.5791311080576E-27 MHzT=1.043936019582E+20 s
2ZnZ=30N=55L=6.2592829061046E+28 mf=4.7895655540288E-27 MHzT=2.087872039164E+20 s
2ZnZ=30N=56L=1.2518565812209E+29 mf=2.3947827770144E-27 MHzT=4.1757440783281E+20 s
2ZnZ=30N=57L=2.5037131624418E+29 mf=1.1973913885072E-27 MHzT=8.3514881566562E+20 s
2GaZ=31N=17L=2.3530176512E+17 mf=1.2740765367702E-15 MHzT=784882203.80781 s
2GaZ=31N=18L=4.7060353024E+17 mf=6.3703826838509E-16 MHzT=1569764407.6156 s
2GaZ=31N=19L=9.4120706048E+17 mf=3.1851913419255E-16 MHzT=3139528815.2312 s
2GaZ=31N=20L=1.88241412096E+18 mf=1.5925956709627E-16 MHzT=6279057630.4625 s
2GaZ=31N=21L=3.76482824192E+18 mf=7.9629783548136E-17 MHzT=12558115260.925 s
2GaZ=31N=22L=7.52965648384E+18 mf=3.9814891774068E-17 MHzT=25116230521.85 s
2GaZ=31N=23L=1.505931296768E+19 mf=1.9907445887034E-17 MHzT=50232461043.7 s
2GaZ=31N=24L=3.011862593536E+19 mf=9.953722943517E-18 MHzT=100464922087.4 s
2GaZ=31N=25L=6.023725187072E+19 mf=4.9768614717585E-18 MHzT=200929844174.8 s
2GaZ=31N=26L=1.2047450374144E+20 mf=2.4884307358793E-18 MHzT=401859688349.6 s
2GaZ=31N=27L=2.4094900748288E+20 mf=1.2442153679396E-18 MHzT=803719376699.2 s
2GaZ=31N=28L=4.8189801496576E+20 mf=6.2210768396981E-19 MHzT=1607438753398.4 s
2GaZ=31N=29L=9.6379602993152E+20 mf=3.1105384198491E-19 MHzT=3214877506796.8 s
2GaZ=31N=30L=1.927592059863E+21 mf=1.5552692099245E-19 MHzT=6429755013593.6 s
2GaZ=31N=31L=3.8551841197261E+21 mf=7.7763460496227E-20 MHzT=12859510027187 s
2GaZ=31N=32L=7.7103682394522E+21 mf=3.8881730248113E-20 MHzT=25719020054374 s
2GaZ=31N=33L=1.5420736478904E+22 mf=1.9440865124057E-20 MHzT=51438040108749 s
2GaZ=31N=34L=3.0841472957809E+22 mf=9.7204325620284E-21 MHzT=1.028760802175E+14 s
2GaZ=31N=35L=6.1682945915617E+22 mf=4.8602162810142E-21 MHzT=2.0575216043499E+14 s
2GaZ=31N=36L=1.2336589183123E+23 mf=2.4301081405071E-21 MHzT=4.1150432086999E+14 s
2GaZ=31N=37L=2.4673178366247E+23 mf=1.2150540702535E-21 MHzT=8.2300864173998E+14 s
2GaZ=31N=38L=4.9346356732494E+23 mf=6.0752703512677E-22 MHzT=1.64601728348E+15 s
2GaZ=31N=39L=9.8692713464988E+23 mf=3.0376351756339E-22 MHzT=3.2920345669599E+15 s
2GaZ=31N=40L=1.9738542692998E+24 mf=1.5188175878169E-22 MHzT=6.5840691339198E+15 s
2GaZ=31N=41L=3.9477085385995E+24 mf=7.5940879390847E-23 MHzT=1.316813826784E+16 s
2GaZ=31N=42L=7.895417077199E+24 mf=3.7970439695423E-23 MHzT=2.6336276535679E+16 s
2GaZ=31N=43L=1.5790834154398E+25 mf=1.8985219847712E-23 MHzT=5.2672553071359E+16 s
2GaZ=31N=44L=3.1581668308796E+25 mf=9.4926099238558E-24 MHzT=1.0534510614272E+17 s
2GaZ=31N=45L=6.3163336617592E+25 mf=4.7463049619279E-24 MHzT=2.1069021228543E+17 s
2GaZ=31N=46L=1.2632667323518E+26 mf=2.373152480964E-24 MHzT=4.2138042457087E+17 s
2GaZ=31N=47L=2.5265334647037E+26 mf=1.186576240482E-24 MHzT=8.4276084914174E+17 s
2GaZ=31N=48L=5.0530669294074E+26 mf=5.9328812024099E-25 MHzT=1.6855216982835E+18 s
2GaZ=31N=49L=1.0106133858815E+27 mf=2.9664406012049E-25 MHzT=3.3710433965669E+18 s
2GaZ=31N=50L=2.0212267717629E+27 mf=1.4832203006025E-25 MHzT=6.7420867931339E+18 s
2GaZ=31N=51L=4.0424535435259E+27 mf=7.4161015030124E-26 MHzT=1.3484173586268E+19 s
2GaZ=31N=52L=8.0849070870518E+27 mf=3.7080507515062E-26 MHzT=2.6968347172536E+19 s
2GaZ=31N=53L=1.6169814174104E+28 mf=1.8540253757531E-26 MHzT=5.3936694345071E+19 s
2GaZ=31N=54L=3.2339628348207E+28 mf=9.2701268787654E-27 MHzT=1.0787338869014E+20 s
2GaZ=31N=55L=6.4679256696414E+28 mf=4.6350634393827E-27 MHzT=2.1574677738028E+20 s
2GaZ=31N=56L=1.2935851339283E+29 mf=2.3175317196914E-27 MHzT=4.3149355476057E+20 s
2GaZ=31N=57L=2.5871702678566E+29 mf=1.1587658598457E-27 MHzT=8.6298710952114E+20 s
2GeZ=32N=17L=2.4289214464E+17 mf=1.2342616449961E-15 MHzT=810200984.5758 s
2GeZ=32N=18L=4.8578428928E+17 mf=6.1713082249806E-16 MHzT=1620401969.1516 s
2GeZ=32N=19L=9.7156857856E+17 mf=3.0856541124903E-16 MHzT=3240803938.3032 s
2GeZ=32N=20L=1.94313715712E+18 mf=1.5428270562451E-16 MHzT=6481607876.6064 s
2GeZ=32N=21L=3.88627431424E+18 mf=7.7141352812257E-17 MHzT=12963215753.213 s
2GeZ=32N=22L=7.77254862848E+18 mf=3.8570676406129E-17 MHzT=25926431506.426 s
2GeZ=32N=23L=1.554509725696E+19 mf=1.9285338203064E-17 MHzT=51852863012.851 s
2GeZ=32N=24L=3.109019451392E+19 mf=9.6426691015321E-18 MHzT=103705726025.7 s
2GeZ=32N=25L=6.218038902784E+19 mf=4.8213345507661E-18 MHzT=207411452051.41 s
2GeZ=32N=26L=1.2436077805568E+20 mf=2.410667275383E-18 MHzT=414822904102.81 s
2GeZ=32N=27L=2.4872155611136E+20 mf=1.2053336376915E-18 MHzT=829645808205.62 s
2GeZ=32N=28L=4.9744311222272E+20 mf=6.0266681884576E-19 MHzT=1659291616411.2 s
2GeZ=32N=29L=9.9488622444544E+20 mf=3.0133340942288E-19 MHzT=3318583232822.5 s
2GeZ=32N=30L=1.9897724488909E+21 mf=1.5066670471144E-19 MHzT=6637166465645 s
2GeZ=32N=31L=3.9795448977818E+21 mf=7.533335235572E-20 MHzT=13274332931290 s
2GeZ=32N=32L=7.9590897955635E+21 mf=3.766667617786E-20 MHzT=26548665862580 s
2GeZ=32N=33L=1.5918179591127E+22 mf=1.883333808893E-20 MHzT=53097331725160 s
2GeZ=32N=34L=3.1836359182254E+22 mf=9.416669044465E-21 MHzT=1.0619466345032E+14 s
2GeZ=32N=35L=6.3672718364508E+22 mf=4.7083345222325E-21 MHzT=2.1238932690064E+14 s
2GeZ=32N=36L=1.2734543672902E+23 mf=2.3541672611162E-21 MHzT=4.2477865380128E+14 s
2GeZ=32N=37L=2.5469087345803E+23 mf=1.1770836305581E-21 MHzT=8.4955730760256E+14 s
2GeZ=32N=38L=5.0938174691607E+23 mf=5.8854181527906E-22 MHzT=1.6991146152051E+15 s
2GeZ=32N=39L=1.0187634938321E+24 mf=2.9427090763953E-22 MHzT=3.3982292304102E+15 s
2GeZ=32N=40L=2.0375269876643E+24 mf=1.4713545381977E-22 MHzT=6.7964584608205E+15 s
2GeZ=32N=41L=4.0750539753285E+24 mf=7.3567726909883E-23 MHzT=1.3592916921641E+16 s
2GeZ=32N=42L=8.150107950657E+24 mf=3.6783863454941E-23 MHzT=2.7185833843282E+16 s
2GeZ=32N=43L=1.6300215901314E+25 mf=1.8391931727471E-23 MHzT=5.4371667686564E+16 s
2GeZ=32N=44L=3.2600431802628E+25 mf=9.1959658637353E-24 MHzT=1.0874333537313E+17 s
2GeZ=32N=45L=6.5200863605256E+25 mf=4.5979829318677E-24 MHzT=2.1748667074625E+17 s
2GeZ=32N=46L=1.3040172721051E+26 mf=2.2989914659338E-24 MHzT=4.3497334149251E+17 s
2GeZ=32N=47L=2.6080345442103E+26 mf=1.1494957329669E-24 MHzT=8.6994668298502E+17 s
2GeZ=32N=48L=5.2160690884205E+26 mf=5.7474786648346E-25 MHzT=1.73989336597E+18 s
2GeZ=32N=49L=1.0432138176841E+27 mf=2.8737393324173E-25 MHzT=3.4797867319401E+18 s
2GeZ=32N=50L=2.0864276353682E+27 mf=1.4368696662086E-25 MHzT=6.9595734638801E+18 s
2GeZ=32N=51L=4.1728552707364E+27 mf=7.1843483310432E-26 MHzT=1.391914692776E+19 s
2GeZ=32N=52L=8.3457105414728E+27 mf=3.5921741655216E-26 MHzT=2.7838293855521E+19 s
2GeZ=32N=53L=1.6691421082946E+28 mf=1.7960870827608E-26 MHzT=5.5676587711041E+19 s
2GeZ=32N=54L=3.3382842165891E+28 mf=8.980435413804E-27 MHzT=1.1135317542208E+20 s
2GeZ=32N=55L=6.6765684331783E+28 mf=4.490217706902E-27 MHzT=2.2270635084416E+20 s
2GeZ=32N=56L=1.3353136866357E+29 mf=2.245108853451E-27 MHzT=4.4541270168833E+20 s
2GeZ=32N=57L=2.6706273732713E+29 mf=1.1225544267255E-27 MHzT=8.9082540337666E+20 s
2AsZ=33N=17L=2.5048252416E+17 mf=1.1968597769659E-15 MHzT=835519765.3438 s
2AsZ=33N=18L=5.0096504832E+17 mf=5.9842988848296E-16 MHzT=1671039530.6876 s
2AsZ=33N=19L=1.00193009664E+18 mf=2.9921494424148E-16 MHzT=3342079061.3752 s
2AsZ=33N=20L=2.00386019328E+18 mf=1.4960747212074E-16 MHzT=6684158122.7504 s
2AsZ=33N=21L=4.00772038656E+18 mf=7.480373606037E-17 MHzT=13368316245.501 s
2AsZ=33N=22L=8.01544077312E+18 mf=3.7401868030185E-17 MHzT=26736632491.001 s
2AsZ=33N=23L=1.603088154624E+19 mf=1.8700934015093E-17 MHzT=53473264982.003 s
2AsZ=33N=24L=3.206176309248E+19 mf=9.3504670075463E-18 MHzT=106946529964.01 s
2AsZ=33N=25L=6.412352618496E+19 mf=4.6752335037732E-18 MHzT=213893059928.01 s
2AsZ=33N=26L=1.2824705236992E+20 mf=2.3376167518866E-18 MHzT=427786119856.02 s
2AsZ=33N=27L=2.5649410473984E+20 mf=1.1688083759433E-18 MHzT=855572239712.05 s
2AsZ=33N=28L=5.1298820947968E+20 mf=5.8440418797164E-19 MHzT=1711144479424.1 s
2AsZ=33N=29L=1.0259764189594E+21 mf=2.9220209398582E-19 MHzT=3422288958848.2 s
2AsZ=33N=30L=2.0519528379187E+21 mf=1.4610104699291E-19 MHzT=6844577917696.4 s
2AsZ=33N=31L=4.1039056758374E+21 mf=7.3050523496455E-20 MHzT=13689155835393 s
2AsZ=33N=32L=8.2078113516749E+21 mf=3.6525261748228E-20 MHzT=27378311670786 s
2AsZ=33N=33L=1.641562270335E+22 mf=1.8262630874114E-20 MHzT=54756623341571 s
2AsZ=33N=34L=3.28312454067E+22 mf=9.1313154370569E-21 MHzT=1.0951324668314E+14 s
2AsZ=33N=35L=6.5662490813399E+22 mf=4.5656577185285E-21 MHzT=2.1902649336628E+14 s
2AsZ=33N=36L=1.313249816268E+23 mf=2.2828288592642E-21 MHzT=4.3805298673257E+14 s
2AsZ=33N=37L=2.626499632536E+23 mf=1.1414144296321E-21 MHzT=8.7610597346514E+14 s
2AsZ=33N=38L=5.2529992650719E+23 mf=5.7070721481606E-22 MHzT=1.7522119469303E+15 s
2AsZ=33N=39L=1.0505998530144E+24 mf=2.8535360740803E-22 MHzT=3.5044238938605E+15 s
2AsZ=33N=40L=2.1011997060288E+24 mf=1.4267680370401E-22 MHzT=7.0088477877211E+15 s
2AsZ=33N=41L=4.2023994120575E+24 mf=7.1338401852007E-23 MHzT=1.4017695575442E+16 s
2AsZ=33N=42L=8.4047988241151E+24 mf=3.5669200926004E-23 MHzT=2.8035391150884E+16 s
2AsZ=33N=43L=1.680959764823E+25 mf=1.7834600463002E-23 MHzT=5.6070782301769E+16 s
2AsZ=33N=44L=3.361919529646E+25 mf=8.9173002315009E-24 MHzT=1.1214156460354E+17 s
2AsZ=33N=45L=6.7238390592921E+25 mf=4.4586501157505E-24 MHzT=2.2428312920708E+17 s
2AsZ=33N=46L=1.3447678118584E+26 mf=2.2293250578752E-24 MHzT=4.4856625841415E+17 s
2AsZ=33N=47L=2.6895356237168E+26 mf=1.1146625289376E-24 MHzT=8.971325168283E+17 s
2AsZ=33N=48L=5.3790712474336E+26 mf=5.5733126446881E-25 MHzT=1.7942650336566E+18 s
2AsZ=33N=49L=1.0758142494867E+27 mf=2.786656322344E-25 MHzT=3.5885300673132E+18 s
2AsZ=33N=50L=2.1516284989735E+27 mf=1.393328161172E-25 MHzT=7.1770601346264E+18 s
2AsZ=33N=51L=4.3032569979469E+27 mf=6.9666408058601E-26 MHzT=1.4354120269253E+19 s
2AsZ=33N=52L=8.6065139958938E+27 mf=3.48332040293E-26 MHzT=2.8708240538506E+19 s
2AsZ=33N=53L=1.7213027991788E+28 mf=1.741660201465E-26 MHzT=5.7416481077011E+19 s
2AsZ=33N=54L=3.4426055983575E+28 mf=8.7083010073251E-27 MHzT=1.1483296215402E+20 s
2AsZ=33N=55L=6.8852111967151E+28 mf=4.3541505036626E-27 MHzT=2.2966592430804E+20 s
2AsZ=33N=56L=1.377042239343E+29 mf=2.1770752518313E-27 MHzT=4.5933184861609E+20 s
2AsZ=33N=57L=2.754084478686E+29 mf=1.0885376259156E-27 MHzT=9.1866369723218E+20 s
2SeZ=34N=17L=2.5807290368E+17 mf=1.1616580188199E-15 MHzT=860838546.11179 s
2SeZ=34N=18L=5.1614580736E+17 mf=5.8082900940994E-16 MHzT=1721677092.2236 s
2SeZ=34N=19L=1.03229161472E+18 mf=2.9041450470497E-16 MHzT=3443354184.4472 s
2SeZ=34N=20L=2.06458322944E+18 mf=1.4520725235248E-16 MHzT=6886708368.8943 s
2SeZ=34N=21L=4.12916645888E+18 mf=7.2603626176242E-17 MHzT=13773416737.789 s
2SeZ=34N=22L=8.25833291776E+18 mf=3.6301813088121E-17 MHzT=27546833475.577 s
2SeZ=34N=23L=1.651666583552E+19 mf=1.815090654406E-17 MHzT=55093666951.155 s
2SeZ=34N=24L=3.303333167104E+19 mf=9.0754532720302E-18 MHzT=110187333902.31 s
2SeZ=34N=25L=6.606666334208E+19 mf=4.5377266360151E-18 MHzT=220374667804.62 s
2SeZ=34N=26L=1.3213332668416E+20 mf=2.2688633180076E-18 MHzT=440749335609.24 s
2SeZ=34N=27L=2.6426665336832E+20 mf=1.1344316590038E-18 MHzT=881498671218.47 s
2SeZ=34N=28L=5.2853330673664E+20 mf=5.6721582950189E-19 MHzT=1762997342436.9 s
2SeZ=34N=29L=1.0570666134733E+21 mf=2.8360791475094E-19 MHzT=3525994684873.9 s
2SeZ=34N=30L=2.1141332269466E+21 mf=1.4180395737547E-19 MHzT=7051989369747.8 s
2SeZ=34N=31L=4.2282664538931E+21 mf=7.0901978687736E-20 MHzT=14103978739496 s
2SeZ=34N=32L=8.4565329077862E+21 mf=3.5450989343868E-20 MHzT=28207957478991 s
2SeZ=34N=33L=1.6913065815572E+22 mf=1.7725494671934E-20 MHzT=56415914957982 s
2SeZ=34N=34L=3.3826131631145E+22 mf=8.862747335967E-21 MHzT=1.1283182991596E+14 s
2SeZ=34N=35L=6.765226326229E+22 mf=4.4313736679835E-21 MHzT=2.2566365983193E+14 s
2SeZ=34N=36L=1.3530452652458E+23 mf=2.2156868339918E-21 MHzT=4.5132731966386E+14 s
2SeZ=34N=37L=2.7060905304916E+23 mf=1.1078434169959E-21 MHzT=9.0265463932772E+14 s
2SeZ=34N=38L=5.4121810609832E+23 mf=5.5392170849794E-22 MHzT=1.8053092786554E+15 s
2SeZ=34N=39L=1.0824362121966E+24 mf=2.7696085424897E-22 MHzT=3.6106185573109E+15 s
2SeZ=34N=40L=2.1648724243933E+24 mf=1.3848042712448E-22 MHzT=7.2212371146217E+15 s
2SeZ=34N=41L=4.3297448487866E+24 mf=6.9240213562242E-23 MHzT=1.4442474229243E+16 s
2SeZ=34N=42L=8.6594896975731E+24 mf=3.4620106781121E-23 MHzT=2.8884948458487E+16 s
2SeZ=34N=43L=1.7318979395146E+25 mf=1.7310053390561E-23 MHzT=5.7769896916974E+16 s
2SeZ=34N=44L=3.4637958790292E+25 mf=8.6550266952803E-24 MHzT=1.1553979383395E+17 s
2SeZ=34N=45L=6.9275917580585E+25 mf=4.3275133476401E-24 MHzT=2.310795876679E+17 s
2SeZ=34N=46L=1.3855183516117E+26 mf=2.1637566738201E-24 MHzT=4.6215917533579E+17 s
2SeZ=34N=47L=2.7710367032234E+26 mf=1.08187833691E-24 MHzT=9.2431835067158E+17 s
2SeZ=34N=48L=5.5420734064468E+26 mf=5.4093916845502E-25 MHzT=1.8486367013432E+18 s
2SeZ=34N=49L=1.1084146812894E+27 mf=2.7046958422751E-25 MHzT=3.6972734026863E+18 s
2SeZ=34N=50L=2.2168293625787E+27 mf=1.3523479211375E-25 MHzT=7.3945468053727E+18 s
2SeZ=34N=51L=4.4336587251574E+27 mf=6.7617396056877E-26 MHzT=1.4789093610745E+19 s
2SeZ=34N=52L=8.8673174503149E+27 mf=3.3808698028439E-26 MHzT=2.9578187221491E+19 s
2SeZ=34N=53L=1.773463490063E+28 mf=1.6904349014219E-26 MHzT=5.9156374442981E+19 s
2SeZ=34N=54L=3.5469269801259E+28 mf=8.4521745071097E-27 MHzT=1.1831274888596E+20 s
2SeZ=34N=55L=7.0938539602519E+28 mf=4.2260872535548E-27 MHzT=2.3662549777192E+20 s
2SeZ=34N=56L=1.4187707920504E+29 mf=2.1130436267774E-27 MHzT=4.7325099554385E+20 s
2SeZ=34N=57L=2.8375415841008E+29 mf=1.0565218133887E-27 MHzT=9.465019910877E+20 s
2BrZ=35N=17L=2.656632832E+17 mf=1.1284677897107E-15 MHzT=886157326.87978 s
2BrZ=35N=18L=5.313265664E+17 mf=5.6423389485537E-16 MHzT=1772314653.7596 s
2BrZ=35N=19L=1.0626531328E+18 mf=2.8211694742768E-16 MHzT=3544629307.5191 s
2BrZ=35N=20L=2.1253062656E+18 mf=1.4105847371384E-16 MHzT=7089258615.0383 s
2BrZ=35N=21L=4.2506125312E+18 mf=7.0529236856921E-17 MHzT=14178517230.077 s
2BrZ=35N=22L=8.5012250624E+18 mf=3.526461842846E-17 MHzT=28357034460.153 s
2BrZ=35N=23L=1.70024501248E+19 mf=1.763230921423E-17 MHzT=56714068920.306 s
2BrZ=35N=24L=3.40049002496E+19 mf=8.8161546071151E-18 MHzT=113428137840.61 s
2BrZ=35N=25L=6.80098004992E+19 mf=4.4080773035575E-18 MHzT=226856275681.22 s
2BrZ=35N=26L=1.360196009984E+20 mf=2.2040386517788E-18 MHzT=453712551362.45 s
2BrZ=35N=27L=2.720392019968E+20 mf=1.1020193258894E-18 MHzT=907425102724.9 s
2BrZ=35N=28L=5.440784039936E+20 mf=5.5100966294469E-19 MHzT=1814850205449.8 s
2BrZ=35N=29L=1.0881568079872E+21 mf=2.7550483147235E-19 MHzT=3629700410899.6 s
2BrZ=35N=30L=2.1763136159744E+21 mf=1.3775241573617E-19 MHzT=7259400821799.2 s
2BrZ=35N=31L=4.3526272319488E+21 mf=6.8876207868087E-20 MHzT=14518801643598 s
2BrZ=35N=32L=8.7052544638976E+21 mf=3.4438103934043E-20 MHzT=29037603287197 s
2BrZ=35N=33L=1.7410508927795E+22 mf=1.7219051967022E-20 MHzT=58075206574394 s
2BrZ=35N=34L=3.482101785559E+22 mf=8.6095259835108E-21 MHzT=1.1615041314879E+14 s
2BrZ=35N=35L=6.9642035711181E+22 mf=4.3047629917554E-21 MHzT=2.3230082629757E+14 s
2BrZ=35N=36L=1.3928407142236E+23 mf=2.1523814958777E-21 MHzT=4.6460165259515E+14 s
2BrZ=35N=37L=2.7856814284472E+23 mf=1.0761907479389E-21 MHzT=9.292033051903E+14 s
2BrZ=35N=38L=5.5713628568945E+23 mf=5.3809537396943E-22 MHzT=1.8584066103806E+15 s
2BrZ=35N=39L=1.1142725713789E+24 mf=2.6904768698471E-22 MHzT=3.7168132207612E+15 s
2BrZ=35N=40L=2.2285451427578E+24 mf=1.3452384349236E-22 MHzT=7.4336264415224E+15 s
2BrZ=35N=41L=4.4570902855156E+24 mf=6.7261921746178E-23 MHzT=1.4867252883045E+16 s
2BrZ=35N=42L=8.9141805710311E+24 mf=3.3630960873089E-23 MHzT=2.9734505766089E+16 s
2BrZ=35N=43L=1.7828361142062E+25 mf=1.6815480436545E-23 MHzT=5.9469011532179E+16 s
2BrZ=35N=44L=3.5656722284125E+25 mf=8.4077402182723E-24 MHzT=1.1893802306436E+17 s
2BrZ=35N=45L=7.1313444568249E+25 mf=4.2038701091361E-24 MHzT=2.3787604612872E+17 s
2BrZ=35N=46L=1.426268891365E+26 mf=2.1019350545681E-24 MHzT=4.7575209225743E+17 s
2BrZ=35N=47L=2.85253778273E+26 mf=1.050967527284E-24 MHzT=9.5150418451486E+17 s
2BrZ=35N=48L=5.7050755654599E+26 mf=5.2548376364202E-25 MHzT=1.9030083690297E+18 s
2BrZ=35N=49L=1.141015113092E+27 mf=2.6274188182101E-25 MHzT=3.8060167380595E+18 s
2BrZ=35N=50L=2.282030226184E+27 mf=1.313709409105E-25 MHzT=7.6120334761189E+18 s
2BrZ=35N=51L=4.5640604523679E+27 mf=6.5685470455252E-26 MHzT=1.5224066952238E+19 s
2BrZ=35N=52L=9.1281209047359E+27 mf=3.2842735227626E-26 MHzT=3.0448133904476E+19 s
2BrZ=35N=53L=1.8256241809472E+28 mf=1.6421367613813E-26 MHzT=6.0896267808951E+19 s
2BrZ=35N=54L=3.6512483618944E+28 mf=8.2106838069065E-27 MHzT=1.217925356179E+20 s
2BrZ=35N=55L=7.3024967237887E+28 mf=4.1053419034533E-27 MHzT=2.4358507123581E+20 s
2BrZ=35N=56L=1.4604993447577E+29 mf=2.0526709517266E-27 MHzT=4.8717014247161E+20 s
2BrZ=35N=57L=2.9209986895155E+29 mf=1.0263354758633E-27 MHzT=9.7434028494322E+20 s
2KrZ=36N=17L=2.7325366272E+17 mf=1.0971214622188E-15 MHzT=911476107.64778 s
2KrZ=36N=18L=5.4650732544E+17 mf=5.4856073110938E-16 MHzT=1822952215.2956 s
2KrZ=36N=19L=1.09301465088E+18 mf=2.7428036555469E-16 MHzT=3645904430.5911 s
2KrZ=36N=20L=2.18602930176E+18 mf=1.3714018277735E-16 MHzT=7291808861.1822 s
2KrZ=36N=21L=4.37205860352E+18 mf=6.8570091388673E-17 MHzT=14583617722.364 s
2KrZ=36N=22L=8.74411720704E+18 mf=3.4285045694336E-17 MHzT=29167235444.729 s
2KrZ=36N=23L=1.748823441408E+19 mf=1.7142522847168E-17 MHzT=58334470889.458 s
2KrZ=36N=24L=3.497646882816E+19 mf=8.5712614235841E-18 MHzT=116668941778.92 s
2KrZ=36N=25L=6.995293765632E+19 mf=4.2856307117921E-18 MHzT=233337883557.83 s
2KrZ=36N=26L=1.3990587531264E+20 mf=2.142815355896E-18 MHzT=466675767115.66 s
2KrZ=36N=27L=2.7981175062528E+20 mf=1.071407677948E-18 MHzT=933351534231.32 s
2KrZ=36N=28L=5.5962350125056E+20 mf=5.3570383897401E-19 MHzT=1866703068462.6 s
2KrZ=36N=29L=1.1192470025011E+21 mf=2.67851919487E-19 MHzT=3733406136925.3 s
2KrZ=36N=30L=2.2384940050022E+21 mf=1.339259597435E-19 MHzT=7466812273850.6 s
2KrZ=36N=31L=4.4769880100045E+21 mf=6.6962979871751E-20 MHzT=14933624547701 s
2KrZ=36N=32L=8.953976020009E+21 mf=3.3481489935875E-20 MHzT=29867249095402 s
2KrZ=36N=33L=1.7907952040018E+22 mf=1.6740744967938E-20 MHzT=59734498190805 s
2KrZ=36N=34L=3.5815904080036E+22 mf=8.3703724839689E-21 MHzT=1.1946899638161E+14 s
2KrZ=36N=35L=7.1631808160072E+22 mf=4.1851862419844E-21 MHzT=2.3893799276322E+14 s
2KrZ=36N=36L=1.4326361632014E+23 mf=2.0925931209922E-21 MHzT=4.7787598552644E+14 s
2KrZ=36N=37L=2.8652723264029E+23 mf=1.0462965604961E-21 MHzT=9.5575197105288E+14 s
2KrZ=36N=38L=5.7305446528057E+23 mf=5.2314828024805E-22 MHzT=1.9115039421058E+15 s
2KrZ=36N=39L=1.1461089305611E+24 mf=2.6157414012403E-22 MHzT=3.8230078842115E+15 s
2KrZ=36N=40L=2.2922178611223E+24 mf=1.3078707006201E-22 MHzT=7.646015768423E+15 s
2KrZ=36N=41L=4.5844357222446E+24 mf=6.5393535031007E-23 MHzT=1.5292031536846E+16 s
2KrZ=36N=42L=9.1688714444892E+24 mf=3.2696767515503E-23 MHzT=3.0584063073692E+16 s
2KrZ=36N=43L=1.8337742888978E+25 mf=1.6348383757752E-23 MHzT=6.1168126147384E+16 s
2KrZ=36N=44L=3.6675485777957E+25 mf=8.1741918788758E-24 MHzT=1.2233625229477E+17 s
2KrZ=36N=45L=7.3350971555913E+25 mf=4.0870959394379E-24 MHzT=2.4467250458954E+17 s
2KrZ=36N=46L=1.4670194311183E+26 mf=2.043547969719E-24 MHzT=4.8934500917907E+17 s
2KrZ=36N=47L=2.9340388622365E+26 mf=1.0217739848595E-24 MHzT=9.7869001835815E+17 s
2KrZ=36N=48L=5.8680777244731E+26 mf=5.1088699242974E-25 MHzT=1.9573800367163E+18 s
2KrZ=36N=49L=1.1736155448946E+27 mf=2.5544349621487E-25 MHzT=3.9147600734326E+18 s
2KrZ=36N=50L=2.3472310897892E+27 mf=1.2772174810743E-25 MHzT=7.8295201468652E+18 s
2KrZ=36N=51L=4.6944621795785E+27 mf=6.3860874053717E-26 MHzT=1.565904029373E+19 s
2KrZ=36N=52L=9.3889243591569E+27 mf=3.1930437026859E-26 MHzT=3.1318080587461E+19 s
2KrZ=36N=53L=1.8777848718314E+28 mf=1.5965218513429E-26 MHzT=6.2636161174921E+19 s
2KrZ=36N=54L=3.7555697436628E+28 mf=7.9826092567147E-27 MHzT=1.2527232234984E+20 s
2KrZ=36N=55L=7.5111394873255E+28 mf=3.9913046283573E-27 MHzT=2.5054464469969E+20 s
2KrZ=36N=56L=1.5022278974651E+29 mf=1.9956523141787E-27 MHzT=5.0108928939937E+20 s
2KrZ=36N=57L=3.0044557949302E+29 mf=9.9782615708934E-28 MHzT=1.0021785787987E+21 s
2RbZ=37N=17L=2.8084404224E+17 mf=1.0674695308074E-15 MHzT=936794888.41577 s
2RbZ=37N=18L=5.6168808448E+17 mf=5.3373476540372E-16 MHzT=1873589776.8315 s
2RbZ=37N=19L=1.12337616896E+18 mf=2.6686738270186E-16 MHzT=3747179553.6631 s
2RbZ=37N=20L=2.24675233792E+18 mf=1.3343369135093E-16 MHzT=7494359107.3262 s
2RbZ=37N=21L=4.49350467584E+18 mf=6.6716845675466E-17 MHzT=14988718214.652 s
2RbZ=37N=22L=8.98700935168E+18 mf=3.3358422837733E-17 MHzT=29977436429.305 s
2RbZ=37N=23L=1.797401870336E+19 mf=1.6679211418866E-17 MHzT=59954872858.609 s
2RbZ=37N=24L=3.594803740672E+19 mf=8.3396057094332E-18 MHzT=119909745717.22 s
2RbZ=37N=25L=7.189607481344E+19 mf=4.1698028547166E-18 MHzT=239819491434.44 s
2RbZ=37N=26L=1.4379214962688E+20 mf=2.0849014273583E-18 MHzT=479638982868.88 s
2RbZ=37N=27L=2.8758429925376E+20 mf=1.0424507136791E-18 MHzT=959277965737.75 s
2RbZ=37N=28L=5.7516859850752E+20 mf=5.2122535683957E-19 MHzT=1918555931475.5 s
2RbZ=37N=29L=1.150337197015E+21 mf=2.6061267841979E-19 MHzT=3837111862951 s
2RbZ=37N=30L=2.3006743940301E+21 mf=1.3030633920989E-19 MHzT=7674223725902 s
2RbZ=37N=31L=4.6013487880602E+21 mf=6.5153169604947E-20 MHzT=15348447451804 s
2RbZ=37N=32L=9.2026975761203E+21 mf=3.2576584802473E-20 MHzT=30696894903608 s
2RbZ=37N=33L=1.8405395152241E+22 mf=1.6288292401237E-20 MHzT=61393789807216 s
2RbZ=37N=34L=3.6810790304481E+22 mf=8.1441462006183E-21 MHzT=1.2278757961443E+14 s
2RbZ=37N=35L=7.3621580608963E+22 mf=4.0720731003092E-21 MHzT=2.4557515922886E+14 s
2RbZ=37N=36L=1.4724316121793E+23 mf=2.0360365501546E-21 MHzT=4.9115031845773E+14 s
2RbZ=37N=37L=2.9448632243585E+23 mf=1.0180182750773E-21 MHzT=9.8230063691546E+14 s
2RbZ=37N=38L=5.889726448717E+23 mf=5.0900913753865E-22 MHzT=1.9646012738309E+15 s
2RbZ=37N=39L=1.1779452897434E+24 mf=2.5450456876932E-22 MHzT=3.9292025476618E+15 s
2RbZ=37N=40L=2.3558905794868E+24 mf=1.2725228438466E-22 MHzT=7.8584050953237E+15 s
2RbZ=37N=41L=4.7117811589736E+24 mf=6.3626142192331E-23 MHzT=1.5716810190647E+16 s
2RbZ=37N=42L=9.4235623179472E+24 mf=3.1813071096165E-23 MHzT=3.1433620381295E+16 s
2RbZ=37N=43L=1.8847124635894E+25 mf=1.5906535548083E-23 MHzT=6.2867240762589E+16 s
2RbZ=37N=44L=3.7694249271789E+25 mf=7.9532677740414E-24 MHzT=1.2573448152518E+17 s
2RbZ=37N=45L=7.5388498543578E+25 mf=3.9766338870207E-24 MHzT=2.5146896305036E+17 s
2RbZ=37N=46L=1.5077699708716E+26 mf=1.9883169435103E-24 MHzT=5.0293792610071E+17 s
2RbZ=37N=47L=3.0155399417431E+26 mf=9.9415847175517E-25 MHzT=1.0058758522014E+18 s
2RbZ=37N=48L=6.0310798834862E+26 mf=4.9707923587758E-25 MHzT=2.0117517044029E+18 s
2RbZ=37N=49L=1.2062159766972E+27 mf=2.4853961793879E-25 MHzT=4.0235034088057E+18 s
2RbZ=37N=50L=2.4124319533945E+27 mf=1.242698089694E-25 MHzT=8.0470068176114E+18 s
2RbZ=37N=51L=4.824863906789E+27 mf=6.2134904484698E-26 MHzT=1.6094013635223E+19 s
2RbZ=37N=52L=9.6497278135779E+27 mf=3.1067452242349E-26 MHzT=3.2188027270446E+19 s
2RbZ=37N=53L=1.9299455627156E+28 mf=1.5533726121175E-26 MHzT=6.4376054540891E+19 s
2RbZ=37N=54L=3.8598911254312E+28 mf=7.7668630605873E-27 MHzT=1.2875210908178E+20 s
2RbZ=37N=55L=7.7197822508624E+28 mf=3.8834315302936E-27 MHzT=2.5750421816357E+20 s
2RbZ=37N=56L=1.5439564501725E+29 mf=1.9417157651468E-27 MHzT=5.1500843632713E+20 s
2RbZ=37N=57L=3.0879129003449E+29 mf=9.7085788257341E-28 MHzT=1.0300168726543E+21 s
2SrZ=38N=17L=2.8843442176E+17 mf=1.0393782273651E-15 MHzT=962113669.18377 s
2SrZ=38N=18L=5.7686884352E+17 mf=5.1968911368257E-16 MHzT=1924227338.3675 s
2SrZ=38N=19L=1.15373768704E+18 mf=2.5984455684129E-16 MHzT=3848454676.7351 s
2SrZ=38N=20L=2.30747537408E+18 mf=1.2992227842064E-16 MHzT=7696909353.4701 s
2SrZ=38N=21L=4.61495074816E+18 mf=6.4961139210322E-17 MHzT=15393818706.94 s
2SrZ=38N=22L=9.22990149632E+18 mf=3.2480569605161E-17 MHzT=30787637413.881 s
2SrZ=38N=23L=1.845980299264E+19 mf=1.624028480258E-17 MHzT=61575274827.761 s
2SrZ=38N=24L=3.691960598528E+19 mf=8.1201424012902E-18 MHzT=123150549655.52 s
2SrZ=38N=25L=7.383921197056E+19 mf=4.0600712006451E-18 MHzT=246301099311.04 s
2SrZ=38N=26L=1.4767842394112E+20 mf=2.0300356003226E-18 MHzT=492602198622.09 s
2SrZ=38N=27L=2.9535684788224E+20 mf=1.0150178001613E-18 MHzT=985204397244.18 s
2SrZ=38N=28L=5.9071369576448E+20 mf=5.0750890008064E-19 MHzT=1970408794488.4 s
2SrZ=38N=29L=1.181427391529E+21 mf=2.5375445004032E-19 MHzT=3940817588976.7 s
2SrZ=38N=30L=2.3628547830579E+21 mf=1.2687722502016E-19 MHzT=7881635177953.4 s
2SrZ=38N=31L=4.7257095661158E+21 mf=6.343861251008E-20 MHzT=15763270355907 s
2SrZ=38N=32L=9.4514191322317E+21 mf=3.171930625504E-20 MHzT=31526540711814 s
2SrZ=38N=33L=1.8902838264463E+22 mf=1.585965312752E-20 MHzT=63053081423627 s
2SrZ=38N=34L=3.7805676528927E+22 mf=7.92982656376E-21 MHzT=1.2610616284725E+14 s
2SrZ=38N=35L=7.5611353057853E+22 mf=3.96491328188E-21 MHzT=2.5221232569451E+14 s
2SrZ=38N=36L=1.5122270611571E+23 mf=1.98245664094E-21 MHzT=5.0442465138902E+14 s
2SrZ=38N=37L=3.0244541223141E+23 mf=9.9122832047E-22 MHzT=1.008849302778E+15 s
2SrZ=38N=38L=6.0489082446283E+23 mf=4.95614160235E-22 MHzT=2.0176986055561E+15 s
2SrZ=38N=39L=1.2097816489257E+24 mf=2.478070801175E-22 MHzT=4.0353972111121E+15 s
2SrZ=38N=40L=2.4195632978513E+24 mf=1.2390354005875E-22 MHzT=8.0707944222243E+15 s
2SrZ=38N=41L=4.8391265957026E+24 mf=6.1951770029375E-23 MHzT=1.6141588844449E+16 s
2SrZ=38N=42L=9.6782531914052E+24 mf=3.0975885014687E-23 MHzT=3.2283177688897E+16 s
2SrZ=38N=43L=1.935650638281E+25 mf=1.5487942507344E-23 MHzT=6.4566355377794E+16 s
2SrZ=38N=44L=3.8713012765621E+25 mf=7.7439712536718E-24 MHzT=1.2913271075559E+17 s
2SrZ=38N=45L=7.7426025531242E+25 mf=3.8719856268359E-24 MHzT=2.5826542151118E+17 s
2SrZ=38N=46L=1.5485205106248E+26 mf=1.935992813418E-24 MHzT=5.1653084302235E+17 s
2SrZ=38N=47L=3.0970410212497E+26 mf=9.6799640670898E-25 MHzT=1.0330616860447E+18 s
2SrZ=38N=48L=6.1940820424994E+26 mf=4.8399820335449E-25 MHzT=2.0661233720894E+18 s
2SrZ=38N=49L=1.2388164084999E+27 mf=2.4199910167725E-25 MHzT=4.1322467441788E+18 s
2SrZ=38N=50L=2.4776328169997E+27 mf=1.2099955083862E-25 MHzT=8.2644934883577E+18 s
2SrZ=38N=51L=4.9552656339995E+27 mf=6.0499775419311E-26 MHzT=1.6528986976715E+19 s
2SrZ=38N=52L=9.910531267999E+27 mf=3.0249887709656E-26 MHzT=3.3057973953431E+19 s
2SrZ=38N=53L=1.9821062535998E+28 mf=1.5124943854828E-26 MHzT=6.6115947906861E+19 s
2SrZ=38N=54L=3.9642125071996E+28 mf=7.5624719274139E-27 MHzT=1.3223189581372E+20 s
2SrZ=38N=55L=7.9284250143992E+28 mf=3.781235963707E-27 MHzT=2.6446379162745E+20 s
2SrZ=38N=56L=1.5856850028798E+29 mf=1.8906179818535E-27 MHzT=5.2892758325489E+20 s
2SrZ=38N=57L=3.1713700057597E+29 mf=9.4530899092674E-28 MHzT=1.0578551665098E+21 s
2YZ=39N=17L=2.9602480128E+17 mf=1.0127275035866E-15 MHzT=987432449.95176 s
2YZ=39N=18L=5.9204960256E+17 mf=5.0636375179328E-16 MHzT=1974864899.9035 s
2YZ=39N=19L=1.18409920512E+18 mf=2.5318187589664E-16 MHzT=3949729799.807 s
2YZ=39N=20L=2.36819841024E+18 mf=1.2659093794832E-16 MHzT=7899459599.6141 s
2YZ=39N=21L=4.73639682048E+18 mf=6.329546897416E-17 MHzT=15798919199.228 s
2YZ=39N=22L=9.47279364096E+18 mf=3.164773448708E-17 MHzT=31597838398.456 s
2YZ=39N=23L=1.894558728192E+19 mf=1.582386724354E-17 MHzT=63195676796.913 s
2YZ=39N=24L=3.789117456384E+19 mf=7.9119336217699E-18 MHzT=126391353593.83 s
2YZ=39N=25L=7.578234912768E+19 mf=3.955966810885E-18 MHzT=252782707187.65 s
2YZ=39N=26L=1.5156469825536E+20 mf=1.9779834054425E-18 MHzT=505565414375.3 s
2YZ=39N=27L=3.0312939651072E+20 mf=9.8899170272124E-19 MHzT=1011130828750.6 s
2YZ=39N=28L=6.0625879302144E+20 mf=4.9449585136062E-19 MHzT=2022261657501.2 s
2YZ=39N=29L=1.2125175860429E+21 mf=2.4724792568031E-19 MHzT=4044523315002.4 s
2YZ=39N=30L=2.4250351720858E+21 mf=1.2362396284016E-19 MHzT=8089046630004.8 s
2YZ=39N=31L=4.8500703441715E+21 mf=6.1811981420078E-20 MHzT=16178093260010 s
2YZ=39N=32L=9.700140688343E+21 mf=3.0905990710039E-20 MHzT=32356186520019 s
2YZ=39N=33L=1.9400281376686E+22 mf=1.5452995355019E-20 MHzT=64712373040039 s
2YZ=39N=34L=3.8800562753372E+22 mf=7.7264976775097E-21 MHzT=1.2942474608008E+14 s
2YZ=39N=35L=7.7601125506744E+22 mf=3.8632488387549E-21 MHzT=2.5884949216015E+14 s
2YZ=39N=36L=1.5520225101349E+23 mf=1.9316244193774E-21 MHzT=5.1769898432031E+14 s
2YZ=39N=37L=3.1040450202698E+23 mf=9.6581220968871E-22 MHzT=1.0353979686406E+15 s
2YZ=39N=38L=6.2080900405395E+23 mf=4.8290610484436E-22 MHzT=2.0707959372812E+15 s
2YZ=39N=39L=1.2416180081079E+24 mf=2.4145305242218E-22 MHzT=4.1415918745625E+15 s
2YZ=39N=40L=2.4832360162158E+24 mf=1.2072652621109E-22 MHzT=8.2831837491249E+15 s
2YZ=39N=41L=4.9664720324316E+24 mf=6.0363263105545E-23 MHzT=1.656636749825E+16 s
2YZ=39N=42L=9.9329440648633E+24 mf=3.0181631552772E-23 MHzT=3.31327349965E+16 s
2YZ=39N=43L=1.9865888129727E+25 mf=1.5090815776386E-23 MHzT=6.6265469992999E+16 s
2YZ=39N=44L=3.9731776259453E+25 mf=7.5454078881931E-24 MHzT=1.32530939986E+17 s
2YZ=39N=45L=7.9463552518906E+25 mf=3.7727039440965E-24 MHzT=2.65061879972E+17 s
2YZ=39N=46L=1.5892710503781E+26 mf=1.8863519720483E-24 MHzT=5.30123759944E+17 s
2YZ=39N=47L=3.1785421007562E+26 mf=9.4317598602414E-25 MHzT=1.060247519888E+18 s
2YZ=39N=48L=6.3570842015125E+26 mf=4.7158799301207E-25 MHzT=2.120495039776E+18 s
2YZ=39N=49L=1.2714168403025E+27 mf=2.3579399650603E-25 MHzT=4.240990079552E+18 s
2YZ=39N=50L=2.542833680605E+27 mf=1.1789699825302E-25 MHzT=8.4819801591039E+18 s
2YZ=39N=51L=5.08566736121E+27 mf=5.8948499126508E-26 MHzT=1.6963960318208E+19 s
2YZ=39N=52L=1.017133472242E+28 mf=2.9474249563254E-26 MHzT=3.3927920636416E+19 s
2YZ=39N=53L=2.034266944484E+28 mf=1.4737124781627E-26 MHzT=6.7855841272831E+19 s
2YZ=39N=54L=4.068533888968E+28 mf=7.3685623908136E-27 MHzT=1.3571168254566E+20 s
2YZ=39N=55L=8.137067777936E+28 mf=3.6842811954068E-27 MHzT=2.7142336509133E+20 s
2YZ=39N=56L=1.6274135555872E+29 mf=1.8421405977034E-27 MHzT=5.4284673018265E+20 s
2YZ=39N=57L=3.2548271111744E+29 mf=9.2107029885169E-28 MHzT=1.0856934603653E+21 s
2ZrZ=40N=17L=3.036151808E+17 mf=9.8740931599689E-16 MHzT=1012751230.7198 s
2ZrZ=40N=18L=6.072303616E+17 mf=4.9370465799844E-16 MHzT=2025502461.4395 s
2ZrZ=40N=19L=1.2144607232E+18 mf=2.4685232899922E-16 MHzT=4051004922.879 s
2ZrZ=40N=20L=2.4289214464E+18 mf=1.2342616449961E-16 MHzT=8102009845.758 s
2ZrZ=40N=21L=4.8578428928E+18 mf=6.1713082249806E-17 MHzT=16204019691.516 s
2ZrZ=40N=22L=9.7156857856E+18 mf=3.0856541124903E-17 MHzT=32408039383.032 s
2ZrZ=40N=23L=1.94313715712E+19 mf=1.5428270562451E-17 MHzT=64816078766.064 s
2ZrZ=40N=24L=3.88627431424E+19 mf=7.7141352812257E-18 MHzT=129632157532.13 s
2ZrZ=40N=25L=7.77254862848E+19 mf=3.8570676406129E-18 MHzT=259264315064.26 s
2ZrZ=40N=26L=1.554509725696E+20 mf=1.9285338203064E-18 MHzT=518528630128.51 s
2ZrZ=40N=27L=3.109019451392E+20 mf=9.6426691015321E-19 MHzT=1037057260257 s
2ZrZ=40N=28L=6.218038902784E+20 mf=4.8213345507661E-19 MHzT=2074114520514.1 s
2ZrZ=40N=29L=1.2436077805568E+21 mf=2.410667275383E-19 MHzT=4148229041028.1 s
2ZrZ=40N=30L=2.4872155611136E+21 mf=1.2053336376915E-19 MHzT=8296458082056.2 s
2ZrZ=40N=31L=4.9744311222272E+21 mf=6.0266681884576E-20 MHzT=16592916164112 s
2ZrZ=40N=32L=9.9488622444544E+21 mf=3.0133340942288E-20 MHzT=33185832328225 s
2ZrZ=40N=33L=1.9897724488909E+22 mf=1.5066670471144E-20 MHzT=66371664656450 s
2ZrZ=40N=34L=3.9795448977818E+22 mf=7.533335235572E-21 MHzT=1.327433293129E+14 s
2ZrZ=40N=35L=7.9590897955635E+22 mf=3.766667617786E-21 MHzT=2.654866586258E+14 s
2ZrZ=40N=36L=1.5918179591127E+23 mf=1.883333808893E-21 MHzT=5.309733172516E+14 s
2ZrZ=40N=37L=3.1836359182254E+23 mf=9.416669044465E-22 MHzT=1.0619466345032E+15 s
2ZrZ=40N=38L=6.3672718364508E+23 mf=4.7083345222325E-22 MHzT=2.1238932690064E+15 s
2ZrZ=40N=39L=1.2734543672902E+24 mf=2.3541672611162E-22 MHzT=4.2477865380128E+15 s
2ZrZ=40N=40L=2.5469087345803E+24 mf=1.1770836305581E-22 MHzT=8.4955730760256E+15 s
2ZrZ=40N=41L=5.0938174691607E+24 mf=5.8854181527906E-23 MHzT=1.6991146152051E+16 s
2ZrZ=40N=42L=1.0187634938321E+25 mf=2.9427090763953E-23 MHzT=3.3982292304102E+16 s
2ZrZ=40N=43L=2.0375269876643E+25 mf=1.4713545381977E-23 MHzT=6.7964584608205E+16 s
2ZrZ=40N=44L=4.0750539753285E+25 mf=7.3567726909883E-24 MHzT=1.3592916921641E+17 s
2ZrZ=40N=45L=8.150107950657E+25 mf=3.6783863454941E-24 MHzT=2.7185833843282E+17 s
2ZrZ=40N=46L=1.6300215901314E+26 mf=1.8391931727471E-24 MHzT=5.4371667686564E+17 s
2ZrZ=40N=47L=3.2600431802628E+26 mf=9.1959658637353E-25 MHzT=1.0874333537313E+18 s
2ZrZ=40N=48L=6.5200863605256E+26 mf=4.5979829318677E-25 MHzT=2.1748667074625E+18 s
2ZrZ=40N=49L=1.3040172721051E+27 mf=2.2989914659338E-25 MHzT=4.3497334149251E+18 s
2ZrZ=40N=50L=2.6080345442103E+27 mf=1.1494957329669E-25 MHzT=8.6994668298502E+18 s
2ZrZ=40N=51L=5.2160690884205E+27 mf=5.7474786648346E-26 MHzT=1.73989336597E+19 s
2ZrZ=40N=52L=1.0432138176841E+28 mf=2.8737393324173E-26 MHzT=3.4797867319401E+19 s
2ZrZ=40N=53L=2.0864276353682E+28 mf=1.4368696662086E-26 MHzT=6.9595734638801E+19 s
2ZrZ=40N=54L=4.1728552707364E+28 mf=7.1843483310432E-27 MHzT=1.391914692776E+20 s
2ZrZ=40N=55L=8.3457105414728E+28 mf=3.5921741655216E-27 MHzT=2.7838293855521E+20 s
2ZrZ=40N=56L=1.6691421082946E+29 mf=1.7960870827608E-27 MHzT=5.5676587711041E+20 s
2ZrZ=40N=57L=3.3382842165891E+29 mf=8.980435413804E-28 MHzT=1.1135317542208E+21 s
2NbZ=41N=17L=3.1120556032E+17 mf=9.6332616194819E-16 MHzT=1038070011.4877 s
2NbZ=41N=18L=6.2241112064E+17 mf=4.8166308097409E-16 MHzT=2076140022.9755 s
2NbZ=41N=19L=1.24482224128E+18 mf=2.4083154048705E-16 MHzT=4152280045.951 s
2NbZ=41N=20L=2.48964448256E+18 mf=1.2041577024352E-16 MHzT=8304560091.902 s
2NbZ=41N=21L=4.97928896512E+18 mf=6.0207885121762E-17 MHzT=16609120183.804 s
2NbZ=41N=22L=9.95857793024E+18 mf=3.0103942560881E-17 MHzT=33218240367.608 s
2NbZ=41N=23L=1.991715586048E+19 mf=1.505197128044E-17 MHzT=66436480735.216 s
2NbZ=41N=24L=3.983431172096E+19 mf=7.5259856402202E-18 MHzT=132872961470.43 s
2NbZ=41N=25L=7.966862344192E+19 mf=3.7629928201101E-18 MHzT=265745922940.86 s
2NbZ=41N=26L=1.5933724688384E+20 mf=1.881496410055E-18 MHzT=531491845881.73 s
2NbZ=41N=27L=3.1867449376768E+20 mf=9.4074820502752E-19 MHzT=1062983691763.5 s
2NbZ=41N=28L=6.3734898753536E+20 mf=4.7037410251376E-19 MHzT=2125967383526.9 s
2NbZ=41N=29L=1.2746979750707E+21 mf=2.3518705125688E-19 MHzT=4251934767053.8 s
2NbZ=41N=30L=2.5493959501414E+21 mf=1.1759352562844E-19 MHzT=8503869534107.6 s
2NbZ=41N=31L=5.0987919002829E+21 mf=5.879676281422E-20 MHzT=17007739068215 s
2NbZ=41N=32L=1.0197583800566E+22 mf=2.939838140711E-20 MHzT=34015478136431 s
2NbZ=41N=33L=2.0395167601132E+22 mf=1.4699190703555E-20 MHzT=68030956272861 s
2NbZ=41N=34L=4.0790335202263E+22 mf=7.3495953517775E-21 MHzT=1.3606191254572E+14 s
2NbZ=41N=35L=8.1580670404526E+22 mf=3.6747976758888E-21 MHzT=2.7212382509144E+14 s
2NbZ=41N=36L=1.6316134080905E+23 mf=1.8373988379444E-21 MHzT=5.4424765018289E+14 s
2NbZ=41N=37L=3.263226816181E+23 mf=9.1869941897219E-22 MHzT=1.0884953003658E+15 s
2NbZ=41N=38L=6.5264536323621E+23 mf=4.593497094861E-22 MHzT=2.1769906007316E+15 s
2NbZ=41N=39L=1.3052907264724E+24 mf=2.2967485474305E-22 MHzT=4.3539812014631E+15 s
2NbZ=41N=40L=2.6105814529448E+24 mf=1.1483742737152E-22 MHzT=8.7079624029262E+15 s
2NbZ=41N=41L=5.2211629058897E+24 mf=5.7418713685762E-23 MHzT=1.7415924805852E+16 s
2NbZ=41N=42L=1.0442325811779E+25 mf=2.8709356842881E-23 MHzT=3.4831849611705E+16 s
2NbZ=41N=43L=2.0884651623559E+25 mf=1.4354678421441E-23 MHzT=6.966369922341E+16 s
2NbZ=41N=44L=4.1769303247117E+25 mf=7.1773392107203E-24 MHzT=1.3932739844682E+17 s
2NbZ=41N=45L=8.3538606494235E+25 mf=3.5886696053601E-24 MHzT=2.7865479689364E+17 s
2NbZ=41N=46L=1.6707721298847E+26 mf=1.7943348026801E-24 MHzT=5.5730959378728E+17 s
2NbZ=41N=47L=3.3415442597694E+26 mf=8.9716740134003E-25 MHzT=1.1146191875746E+18 s
2NbZ=41N=48L=6.6830885195388E+26 mf=4.4858370067002E-25 MHzT=2.2292383751491E+18 s
2NbZ=41N=49L=1.3366177039078E+27 mf=2.2429185033501E-25 MHzT=4.4584767502982E+18 s
2NbZ=41N=50L=2.6732354078155E+27 mf=1.121459251675E-25 MHzT=8.9169535005964E+18 s
2NbZ=41N=51L=5.346470815631E+27 mf=5.6072962583752E-26 MHzT=1.7833907001193E+19 s
2NbZ=41N=52L=1.0692941631262E+28 mf=2.8036481291876E-26 MHzT=3.5667814002386E+19 s
2NbZ=41N=53L=2.1385883262524E+28 mf=1.4018240645938E-26 MHzT=7.1335628004772E+19 s
2NbZ=41N=54L=4.2771766525048E+28 mf=7.009120322969E-27 MHzT=1.4267125600954E+20 s
2NbZ=41N=55L=8.5543533050096E+28 mf=3.5045601614845E-27 MHzT=2.8534251201909E+20 s
2NbZ=41N=56L=1.7108706610019E+29 mf=1.7522800807422E-27 MHzT=5.7068502403817E+20 s
2NbZ=41N=57L=3.4217413220039E+29 mf=8.7614004037112E-28 MHzT=1.1413700480763E+21 s
2MoZ=42N=17L=3.1879593984E+17 mf=9.4038982475894E-16 MHzT=1063388792.2557 s
2MoZ=42N=18L=6.3759187968E+17 mf=4.7019491237947E-16 MHzT=2126777584.5115 s
2MoZ=42N=19L=1.27518375936E+18 mf=2.3509745618974E-16 MHzT=4253555169.023 s
2MoZ=42N=20L=2.55036751872E+18 mf=1.1754872809487E-16 MHzT=8507110338.0459 s
2MoZ=42N=21L=5.10073503744E+18 mf=5.8774364047434E-17 MHzT=17014220676.092 s
2MoZ=42N=22L=1.020147007488E+19 mf=2.9387182023717E-17 MHzT=34028441352.184 s
2MoZ=42N=23L=2.040294014976E+19 mf=1.4693591011858E-17 MHzT=68056882704.367 s
2MoZ=42N=24L=4.080588029952E+19 mf=7.3467955059292E-18 MHzT=136113765408.73 s
2MoZ=42N=25L=8.161176059904E+19 mf=3.6733977529646E-18 MHzT=272227530817.47 s
2MoZ=42N=26L=1.6322352119808E+20 mf=1.8366988764823E-18 MHzT=544455061634.94 s
2MoZ=42N=27L=3.2644704239616E+20 mf=9.1834943824115E-19 MHzT=1088910123269.9 s
2MoZ=42N=28L=6.5289408479232E+20 mf=4.5917471912058E-19 MHzT=2177820246539.8 s
2MoZ=42N=29L=1.3057881695846E+21 mf=2.2958735956029E-19 MHzT=4355640493079.5 s
2MoZ=42N=30L=2.6115763391693E+21 mf=1.1479367978014E-19 MHzT=8711280986159 s
2MoZ=42N=31L=5.2231526783386E+21 mf=5.7396839890072E-20 MHzT=17422561972318 s
2MoZ=42N=32L=1.0446305356677E+22 mf=2.8698419945036E-20 MHzT=34845123944636 s
2MoZ=42N=33L=2.0892610713354E+22 mf=1.4349209972518E-20 MHzT=69690247889272 s
2MoZ=42N=34L=4.1785221426708E+22 mf=7.174604986259E-21 MHzT=1.3938049577854E+14 s
2MoZ=42N=35L=8.3570442853417E+22 mf=3.5873024931295E-21 MHzT=2.7876099155709E+14 s
2MoZ=42N=36L=1.6714088570683E+23 mf=1.7936512465648E-21 MHzT=5.5752198311418E+14 s
2MoZ=42N=37L=3.3428177141367E+23 mf=8.9682562328238E-22 MHzT=1.1150439662284E+15 s
2MoZ=42N=38L=6.6856354282734E+23 mf=4.4841281164119E-22 MHzT=2.2300879324567E+15 s
2MoZ=42N=39L=1.3371270856547E+24 mf=2.2420640582059E-22 MHzT=4.4601758649134E+15 s
2MoZ=42N=40L=2.6742541713093E+24 mf=1.121032029103E-22 MHzT=8.9203517298268E+15 s
2MoZ=42N=41L=5.3485083426187E+24 mf=5.6051601455149E-23 MHzT=1.7840703459654E+16 s
2MoZ=42N=42L=1.0697016685237E+25 mf=2.8025800727574E-23 MHzT=3.5681406919307E+16 s
2MoZ=42N=43L=2.1394033370475E+25 mf=1.4012900363787E-23 MHzT=7.1362813838615E+16 s
2MoZ=42N=44L=4.2788066740949E+25 mf=7.0064501818936E-24 MHzT=1.4272562767723E+17 s
2MoZ=42N=45L=8.5576133481899E+25 mf=3.5032250909468E-24 MHzT=2.8545125535446E+17 s
2MoZ=42N=46L=1.711522669638E+26 mf=1.7516125454734E-24 MHzT=5.7090251070892E+17 s
2MoZ=42N=47L=3.423045339276E+26 mf=8.758062727367E-25 MHzT=1.1418050214178E+18 s
2MoZ=42N=48L=6.8460906785519E+26 mf=4.3790313636835E-25 MHzT=2.2836100428357E+18 s
2MoZ=42N=49L=1.3692181357104E+27 mf=2.1895156818417E-25 MHzT=4.5672200856713E+18 s
2MoZ=42N=50L=2.7384362714208E+27 mf=1.0947578409209E-25 MHzT=9.1344401713427E+18 s
2MoZ=42N=51L=5.4768725428415E+27 mf=5.4737892046044E-26 MHzT=1.8268880342685E+19 s
2MoZ=42N=52L=1.0953745085683E+28 mf=2.7368946023022E-26 MHzT=3.6537760685371E+19 s
2MoZ=42N=53L=2.1907490171366E+28 mf=1.3684473011511E-26 MHzT=7.3075521370742E+19 s
2MoZ=42N=54L=4.3814980342732E+28 mf=6.8422365057554E-27 MHzT=1.4615104274148E+20 s
2MoZ=42N=55L=8.7629960685465E+28 mf=3.4211182528777E-27 MHzT=2.9230208548297E+20 s
2MoZ=42N=56L=1.7525992137093E+29 mf=1.7105591264389E-27 MHzT=5.8460417096593E+20 s
2MoZ=42N=57L=3.5051984274186E+29 mf=8.5527956321943E-28 MHzT=1.1692083419319E+21 s
2TcZ=43N=17L=3.2638631936E+17 mf=9.185202939506E-16 MHzT=1088707573.0237 s
2TcZ=43N=18L=6.5277263872E+17 mf=4.592601469753E-16 MHzT=2177415146.0475 s
2TcZ=43N=19L=1.30554527744E+18 mf=2.2963007348765E-16 MHzT=4354830292.0949 s
2TcZ=43N=20L=2.61109055488E+18 mf=1.1481503674382E-16 MHzT=8709660584.1899 s
2TcZ=43N=21L=5.22218110976E+18 mf=5.7407518371912E-17 MHzT=17419321168.38 s
2TcZ=43N=22L=1.044436221952E+19 mf=2.8703759185956E-17 MHzT=34838642336.76 s
2TcZ=43N=23L=2.088872443904E+19 mf=1.4351879592978E-17 MHzT=69677284673.519 s
2TcZ=43N=24L=4.177744887808E+19 mf=7.175939796489E-18 MHzT=139354569347.04 s
2TcZ=43N=25L=8.355489775616E+19 mf=3.5879698982445E-18 MHzT=278709138694.08 s
2TcZ=43N=26L=1.6710979551232E+20 mf=1.7939849491223E-18 MHzT=557418277388.15 s
2TcZ=43N=27L=3.3421959102464E+20 mf=8.9699247456113E-19 MHzT=1114836554776.3 s
2TcZ=43N=28L=6.6843918204928E+20 mf=4.4849623728056E-19 MHzT=2229673109552.6 s
2TcZ=43N=29L=1.3368783640986E+21 mf=2.2424811864028E-19 MHzT=4459346219105.2 s
2TcZ=43N=30L=2.6737567281971E+21 mf=1.1212405932014E-19 MHzT=8918692438210.4 s
2TcZ=43N=31L=5.3475134563942E+21 mf=5.606202966007E-20 MHzT=17837384876421 s
2TcZ=43N=32L=1.0695026912788E+22 mf=2.8031014830035E-20 MHzT=35674769752842 s
2TcZ=43N=33L=2.1390053825577E+22 mf=1.4015507415018E-20 MHzT=71349539505684 s
2TcZ=43N=34L=4.2780107651154E+22 mf=7.0077537075088E-21 MHzT=1.4269907901137E+14 s
2TcZ=43N=35L=8.5560215302308E+22 mf=3.5038768537544E-21 MHzT=2.8539815802273E+14 s
2TcZ=43N=36L=1.7112043060462E+23 mf=1.7519384268772E-21 MHzT=5.7079631604547E+14 s
2TcZ=43N=37L=3.4224086120923E+23 mf=8.759692134386E-22 MHzT=1.1415926320909E+15 s
2TcZ=43N=38L=6.8448172241846E+23 mf=4.379846067193E-22 MHzT=2.2831852641819E+15 s
2TcZ=43N=39L=1.3689634448369E+24 mf=2.1899230335965E-22 MHzT=4.5663705283637E+15 s
2TcZ=43N=40L=2.7379268896739E+24 mf=1.0949615167983E-22 MHzT=9.1327410567275E+15 s
2TcZ=43N=41L=5.4758537793477E+24 mf=5.4748075839913E-23 MHzT=1.8265482113455E+16 s
2TcZ=43N=42L=1.0951707558695E+25 mf=2.7374037919956E-23 MHzT=3.653096422691E+16 s
2TcZ=43N=43L=2.1903415117391E+25 mf=1.3687018959978E-23 MHzT=7.306192845382E+16 s
2TcZ=43N=44L=4.3806830234782E+25 mf=6.8435094799891E-24 MHzT=1.4612385690764E+17 s
2TcZ=43N=45L=8.7613660469563E+25 mf=3.4217547399945E-24 MHzT=2.9224771381528E+17 s
2TcZ=43N=46L=1.7522732093913E+26 mf=1.7108773699973E-24 MHzT=5.8449542763056E+17 s
2TcZ=43N=47L=3.5045464187825E+26 mf=8.5543868499863E-25 MHzT=1.1689908552611E+18 s
2TcZ=43N=48L=7.0090928375651E+26 mf=4.2771934249932E-25 MHzT=2.3379817105222E+18 s
2TcZ=43N=49L=1.401818567513E+27 mf=2.1385967124966E-25 MHzT=4.6759634210445E+18 s
2TcZ=43N=50L=2.803637135026E+27 mf=1.0692983562483E-25 MHzT=9.3519268420889E+18 s
2TcZ=43N=51L=5.607274270052E+27 mf=5.3464917812415E-26 MHzT=1.8703853684178E+19 s
2TcZ=43N=52L=1.1214548540104E+28 mf=2.6732458906207E-26 MHzT=3.7407707368356E+19 s
2TcZ=43N=53L=2.2429097080208E+28 mf=1.3366229453104E-26 MHzT=7.4815414736712E+19 s
2TcZ=43N=54L=4.4858194160416E+28 mf=6.6831147265518E-27 MHzT=1.4963082947342E+20 s
2TcZ=43N=55L=8.9716388320833E+28 mf=3.3415573632759E-27 MHzT=2.9926165894685E+20 s
2TcZ=43N=56L=1.7943277664167E+29 mf=1.670778681638E-27 MHzT=5.9852331789369E+20 s
2TcZ=43N=57L=3.5886555328333E+29 mf=8.3538934081898E-28 MHzT=1.1970466357874E+21 s
2RuZ=44N=17L=3.3397669888E+17 mf=8.9764483272445E-16 MHzT=1114026353.7917 s
2RuZ=44N=18L=6.6795339776E+17 mf=4.4882241636222E-16 MHzT=2228052707.5835 s
2RuZ=44N=19L=1.33590679552E+18 mf=2.2441120818111E-16 MHzT=4456105415.1669 s
2RuZ=44N=20L=2.67181359104E+18 mf=1.1220560409056E-16 MHzT=8912210830.3338 s
2RuZ=44N=21L=5.34362718208E+18 mf=5.6102802045278E-17 MHzT=17824421660.668 s
2RuZ=44N=22L=1.068725436416E+19 mf=2.8051401022639E-17 MHzT=35648843321.335 s
2RuZ=44N=23L=2.137450872832E+19 mf=1.4025700511319E-17 MHzT=71297686642.671 s
2RuZ=44N=24L=4.274901745664E+19 mf=7.0128502556597E-18 MHzT=142595373285.34 s
2RuZ=44N=25L=8.549803491328E+19 mf=3.5064251278299E-18 MHzT=285190746570.68 s
2RuZ=44N=26L=1.7099606982656E+20 mf=1.7532125639149E-18 MHzT=570381493141.37 s
2RuZ=44N=27L=3.4199213965312E+20 mf=8.7660628195747E-19 MHzT=1140762986282.7 s
2RuZ=44N=28L=6.8398427930624E+20 mf=4.3830314097873E-19 MHzT=2281525972565.5 s
2RuZ=44N=29L=1.3679685586125E+21 mf=2.1915157048937E-19 MHzT=4563051945130.9 s
2RuZ=44N=30L=2.735937117225E+21 mf=1.0957578524468E-19 MHzT=9126103890261.8 s
2RuZ=44N=31L=5.4718742344499E+21 mf=5.4787892622342E-20 MHzT=18252207780524 s
2RuZ=44N=32L=1.09437484689E+22 mf=2.7393946311171E-20 MHzT=36504415561047 s
2RuZ=44N=33L=2.18874969378E+22 mf=1.3696973155585E-20 MHzT=73008831122095 s
2RuZ=44N=34L=4.3774993875599E+22 mf=6.8484865777927E-21 MHzT=1.4601766224419E+14 s
2RuZ=44N=35L=8.7549987751199E+22 mf=3.4242432888964E-21 MHzT=2.9203532448838E+14 s
2RuZ=44N=36L=1.750999755024E+23 mf=1.7121216444482E-21 MHzT=5.8407064897676E+14 s
2RuZ=44N=37L=3.5019995100479E+23 mf=8.5606082222409E-22 MHzT=1.1681412979535E+15 s
2RuZ=44N=38L=7.0039990200959E+23 mf=4.2803041111204E-22 MHzT=2.336282595907E+15 s
2RuZ=44N=39L=1.4007998040192E+24 mf=2.1401520555602E-22 MHzT=4.6725651918141E+15 s
2RuZ=44N=40L=2.8015996080384E+24 mf=1.0700760277801E-22 MHzT=9.3451303836281E+15 s
2RuZ=44N=41L=5.6031992160767E+24 mf=5.3503801389005E-23 MHzT=1.8690260767256E+16 s
2RuZ=44N=42L=1.1206398432153E+25 mf=2.6751900694503E-23 MHzT=3.7380521534513E+16 s
2RuZ=44N=43L=2.2412796864307E+25 mf=1.3375950347251E-23 MHzT=7.4761043069025E+16 s
2RuZ=44N=44L=4.4825593728614E+25 mf=6.6879751736257E-24 MHzT=1.4952208613805E+17 s
2RuZ=44N=45L=8.9651187457227E+25 mf=3.3439875868128E-24 MHzT=2.990441722761E+17 s
2RuZ=44N=46L=1.7930237491445E+26 mf=1.6719937934064E-24 MHzT=5.980883445522E+17 s
2RuZ=44N=47L=3.5860474982891E+26 mf=8.3599689670321E-25 MHzT=1.1961766891044E+18 s
2RuZ=44N=48L=7.1720949965782E+26 mf=4.1799844835161E-25 MHzT=2.3923533782088E+18 s
2RuZ=44N=49L=1.4344189993156E+27 mf=2.089992241758E-25 MHzT=4.7847067564176E+18 s
2RuZ=44N=50L=2.8688379986313E+27 mf=1.044996120879E-25 MHzT=9.5694135128352E+18 s
2RuZ=44N=51L=5.7376759972626E+27 mf=5.2249806043951E-26 MHzT=1.913882702567E+19 s
2RuZ=44N=52L=1.1475351994525E+28 mf=2.6124903021975E-26 MHzT=3.8277654051341E+19 s
2RuZ=44N=53L=2.295070398905E+28 mf=1.3062451510988E-26 MHzT=7.6555308102682E+19 s
2RuZ=44N=54L=4.59014079781E+28 mf=6.5312257554938E-27 MHzT=1.5311061620536E+20 s
2RuZ=44N=55L=9.1802815956201E+28 mf=3.2656128777469E-27 MHzT=3.0622123241073E+20 s
2RuZ=44N=56L=1.836056319124E+29 mf=1.6328064388735E-27 MHzT=6.1244246482145E+20 s
2RuZ=44N=57L=3.672112638248E+29 mf=8.1640321943673E-28 MHzT=1.2248849296429E+21 s
2RhZ=45N=17L=3.415670784E+17 mf=8.7769716977501E-16 MHzT=1139345134.5597 s
2RhZ=45N=18L=6.831341568E+17 mf=4.3884858488751E-16 MHzT=2278690269.1194 s
2RhZ=45N=19L=1.3662683136E+18 mf=2.1942429244375E-16 MHzT=4557380538.2389 s
2RhZ=45N=20L=2.7325366272E+18 mf=1.0971214622188E-16 MHzT=9114761076.4778 s
2RhZ=45N=21L=5.4650732544E+18 mf=5.4856073110938E-17 MHzT=18229522152.956 s
2RhZ=45N=22L=1.09301465088E+19 mf=2.7428036555469E-17 MHzT=36459044305.911 s
2RhZ=45N=23L=2.18602930176E+19 mf=1.3714018277735E-17 MHzT=72918088611.822 s
2RhZ=45N=24L=4.37205860352E+19 mf=6.8570091388673E-18 MHzT=145836177223.64 s
2RhZ=45N=25L=8.74411720704E+19 mf=3.4285045694336E-18 MHzT=291672354447.29 s
2RhZ=45N=26L=1.748823441408E+20 mf=1.7142522847168E-18 MHzT=583344708894.58 s
2RhZ=45N=27L=3.497646882816E+20 mf=8.5712614235841E-19 MHzT=1166689417789.2 s
2RhZ=45N=28L=6.995293765632E+20 mf=4.2856307117921E-19 MHzT=2333378835578.3 s
2RhZ=45N=29L=1.3990587531264E+21 mf=2.142815355896E-19 MHzT=4666757671156.6 s
2RhZ=45N=30L=2.7981175062528E+21 mf=1.071407677948E-19 MHzT=9333515342313.2 s
2RhZ=45N=31L=5.5962350125056E+21 mf=5.3570383897401E-20 MHzT=18667030684626 s
2RhZ=45N=32L=1.1192470025011E+22 mf=2.67851919487E-20 MHzT=37334061369253 s
2RhZ=45N=33L=2.2384940050022E+22 mf=1.339259597435E-20 MHzT=74668122738506 s
2RhZ=45N=34L=4.4769880100045E+22 mf=6.6962979871751E-21 MHzT=1.4933624547701E+14 s
2RhZ=45N=35L=8.953976020009E+22 mf=3.3481489935875E-21 MHzT=2.9867249095402E+14 s
2RhZ=45N=36L=1.7907952040018E+23 mf=1.6740744967938E-21 MHzT=5.9734498190805E+14 s
2RhZ=45N=37L=3.5815904080036E+23 mf=8.3703724839689E-22 MHzT=1.1946899638161E+15 s
2RhZ=45N=38L=7.1631808160072E+23 mf=4.1851862419844E-22 MHzT=2.3893799276322E+15 s
2RhZ=45N=39L=1.4326361632014E+24 mf=2.0925931209922E-22 MHzT=4.7787598552644E+15 s
2RhZ=45N=40L=2.8652723264029E+24 mf=1.0462965604961E-22 MHzT=9.5575197105288E+15 s
2RhZ=45N=41L=5.7305446528057E+24 mf=5.2314828024805E-23 MHzT=1.9115039421058E+16 s
2RhZ=45N=42L=1.1461089305611E+25 mf=2.6157414012403E-23 MHzT=3.8230078842115E+16 s
2RhZ=45N=43L=2.2922178611223E+25 mf=1.3078707006201E-23 MHzT=7.646015768423E+16 s
2RhZ=45N=44L=4.5844357222446E+25 mf=6.5393535031007E-24 MHzT=1.5292031536846E+17 s
2RhZ=45N=45L=9.1688714444892E+25 mf=3.2696767515503E-24 MHzT=3.0584063073692E+17 s
2RhZ=45N=46L=1.8337742888978E+26 mf=1.6348383757752E-24 MHzT=6.1168126147384E+17 s
2RhZ=45N=47L=3.6675485777957E+26 mf=8.1741918788758E-25 MHzT=1.2233625229477E+18 s
2RhZ=45N=48L=7.3350971555913E+26 mf=4.0870959394379E-25 MHzT=2.4467250458954E+18 s
2RhZ=45N=49L=1.4670194311183E+27 mf=2.043547969719E-25 MHzT=4.8934500917907E+18 s
2RhZ=45N=50L=2.9340388622365E+27 mf=1.0217739848595E-25 MHzT=9.7869001835815E+18 s
2RhZ=45N=51L=5.8680777244731E+27 mf=5.1088699242974E-26 MHzT=1.9573800367163E+19 s
2RhZ=45N=52L=1.1736155448946E+28 mf=2.5544349621487E-26 MHzT=3.9147600734326E+19 s
2RhZ=45N=53L=2.3472310897892E+28 mf=1.2772174810743E-26 MHzT=7.8295201468652E+19 s
2RhZ=45N=54L=4.6944621795785E+28 mf=6.3860874053717E-27 MHzT=1.565904029373E+20 s
2RhZ=45N=55L=9.3889243591569E+28 mf=3.1930437026859E-27 MHzT=3.1318080587461E+20 s
2RhZ=45N=56L=1.8777848718314E+29 mf=1.5965218513429E-27 MHzT=6.2636161174921E+20 s
2RhZ=45N=57L=3.7555697436628E+29 mf=7.9826092567147E-28 MHzT=1.2527232234984E+21 s
2PdZ=46N=17L=3.4915745792E+17 mf=8.5861679651903E-16 MHzT=1164663915.3277 s
2PdZ=46N=18L=6.9831491584E+17 mf=4.2930839825952E-16 MHzT=2329327830.6554 s
2PdZ=46N=19L=1.39662983168E+18 mf=2.1465419912976E-16 MHzT=4658655661.3109 s
2PdZ=46N=20L=2.79325966336E+18 mf=1.0732709956488E-16 MHzT=9317311322.6217 s
2PdZ=46N=21L=5.58651932672E+18 mf=5.366354978244E-17 MHzT=18634622645.243 s
2PdZ=46N=22L=1.117303865344E+19 mf=2.683177489122E-17 MHzT=37269245290.487 s
2PdZ=46N=23L=2.234607730688E+19 mf=1.341588744561E-17 MHzT=74538490580.974 s
2PdZ=46N=24L=4.469215461376E+19 mf=6.707943722805E-18 MHzT=149076981161.95 s
2PdZ=46N=25L=8.938430922752E+19 mf=3.3539718614025E-18 MHzT=298153962323.9 s
2PdZ=46N=26L=1.7876861845504E+20 mf=1.6769859307012E-18 MHzT=596307924647.79 s
2PdZ=46N=27L=3.5753723691008E+20 mf=8.3849296535062E-19 MHzT=1192615849295.6 s
2PdZ=46N=28L=7.1507447382016E+20 mf=4.1924648267531E-19 MHzT=2385231698591.2 s
2PdZ=46N=29L=1.4301489476403E+21 mf=2.0962324133765E-19 MHzT=4770463397182.3 s
2PdZ=46N=30L=2.8602978952806E+21 mf=1.0481162066883E-19 MHzT=9540926794364.7 s
2PdZ=46N=31L=5.7205957905613E+21 mf=5.2405810334414E-20 MHzT=19081853588729 s
2PdZ=46N=32L=1.1441191581123E+22 mf=2.6202905167207E-20 MHzT=38163707177459 s
2PdZ=46N=33L=2.2882383162245E+22 mf=1.3101452583603E-20 MHzT=76327414354917 s
2PdZ=46N=34L=4.576476632449E+22 mf=6.5507262918017E-21 MHzT=1.5265482870983E+14 s
2PdZ=46N=35L=9.152953264898E+22 mf=3.2753631459009E-21 MHzT=3.0530965741967E+14 s
2PdZ=46N=36L=1.8305906529796E+23 mf=1.6376815729504E-21 MHzT=6.1061931483934E+14 s
2PdZ=46N=37L=3.6611813059592E+23 mf=8.1884078647521E-22 MHzT=1.2212386296787E+15 s
2PdZ=46N=38L=7.3223626119184E+23 mf=4.0942039323761E-22 MHzT=2.4424772593574E+15 s
2PdZ=46N=39L=1.4644725223837E+24 mf=2.047101966188E-22 MHzT=4.8849545187147E+15 s
2PdZ=46N=40L=2.9289450447674E+24 mf=1.023550983094E-22 MHzT=9.7699090374294E+15 s
2PdZ=46N=41L=5.8578900895348E+24 mf=5.1177549154701E-23 MHzT=1.9539818074859E+16 s
2PdZ=46N=42L=1.171578017907E+25 mf=2.558877457735E-23 MHzT=3.9079636149718E+16 s
2PdZ=46N=43L=2.3431560358139E+25 mf=1.2794387288675E-23 MHzT=7.8159272299435E+16 s
2PdZ=46N=44L=4.6863120716278E+25 mf=6.3971936443376E-24 MHzT=1.5631854459887E+17 s
2PdZ=46N=45L=9.3726241432556E+25 mf=3.1985968221688E-24 MHzT=3.1263708919774E+17 s
2PdZ=46N=46L=1.8745248286511E+26 mf=1.5992984110844E-24 MHzT=6.2527417839548E+17 s
2PdZ=46N=47L=3.7490496573022E+26 mf=7.996492055422E-25 MHzT=1.250548356791E+18 s
2PdZ=46N=48L=7.4980993146045E+26 mf=3.998246027711E-25 MHzT=2.5010967135819E+18 s
2PdZ=46N=49L=1.4996198629209E+27 mf=1.9991230138555E-25 MHzT=5.0021934271639E+18 s
2PdZ=46N=50L=2.9992397258418E+27 mf=9.9956150692775E-26 MHzT=1.0004386854328E+19 s
2PdZ=46N=51L=5.9984794516836E+27 mf=4.9978075346388E-26 MHzT=2.0008773708655E+19 s
2PdZ=46N=52L=1.1996958903367E+28 mf=2.4989037673194E-26 MHzT=4.0017547417311E+19 s
2PdZ=46N=53L=2.3993917806734E+28 mf=1.2494518836597E-26 MHzT=8.0035094834622E+19 s
2PdZ=46N=54L=4.7987835613469E+28 mf=6.2472594182985E-27 MHzT=1.6007018966924E+20 s
2PdZ=46N=55L=9.5975671226937E+28 mf=3.1236297091492E-27 MHzT=3.2014037933849E+20 s
2PdZ=46N=56L=1.9195134245387E+29 mf=1.5618148545746E-27 MHzT=6.4028075867697E+20 s
2PdZ=46N=57L=3.8390268490775E+29 mf=7.8090742728731E-28 MHzT=1.2805615173539E+21 s
2AgZ=47N=17L=3.5674783744E+17 mf=8.4034835403991E-16 MHzT=1189982696.0957 s
2AgZ=47N=18L=7.1349567488E+17 mf=4.2017417701995E-16 MHzT=2379965392.1914 s
2AgZ=47N=19L=1.42699134976E+18 mf=2.1008708850998E-16 MHzT=4759930784.3828 s
2AgZ=47N=20L=2.85398269952E+18 mf=1.0504354425499E-16 MHzT=9519861568.7657 s
2AgZ=47N=21L=5.70796539904E+18 mf=5.2521772127494E-17 MHzT=19039723137.531 s
2AgZ=47N=22L=1.141593079808E+19 mf=2.6260886063747E-17 MHzT=38079446275.063 s
2AgZ=47N=23L=2.283186159616E+19 mf=1.3130443031874E-17 MHzT=76158892550.125 s
2AgZ=47N=24L=4.566372319232E+19 mf=6.5652215159368E-18 MHzT=152317785100.25 s
2AgZ=47N=25L=9.132744638464E+19 mf=3.2826107579684E-18 MHzT=304635570200.5 s
2AgZ=47N=26L=1.8265489276928E+20 mf=1.6413053789842E-18 MHzT=609271140401 s
2AgZ=47N=27L=3.6530978553856E+20 mf=8.206526894921E-19 MHzT=1218542280802 s
2AgZ=47N=28L=7.3061957107712E+20 mf=4.1032634474605E-19 MHzT=2437084561604 s
2AgZ=47N=29L=1.4612391421542E+21 mf=2.0516317237302E-19 MHzT=4874169123208 s
2AgZ=47N=30L=2.9224782843085E+21 mf=1.0258158618651E-19 MHzT=9748338246416.1 s
2AgZ=47N=31L=5.844956568617E+21 mf=5.1290793093256E-20 MHzT=19496676492832 s
2AgZ=47N=32L=1.1689913137234E+22 mf=2.5645396546628E-20 MHzT=38993352985664 s
2AgZ=47N=33L=2.3379826274468E+22 mf=1.2822698273314E-20 MHzT=77986705971328 s
2AgZ=47N=34L=4.6759652548936E+22 mf=6.411349136657E-21 MHzT=1.5597341194266E+14 s
2AgZ=47N=35L=9.3519305097871E+22 mf=3.2056745683285E-21 MHzT=3.1194682388531E+14 s
2AgZ=47N=36L=1.8703861019574E+23 mf=1.6028372841642E-21 MHzT=6.2389364777063E+14 s
2AgZ=47N=37L=3.7407722039149E+23 mf=8.0141864208212E-22 MHzT=1.2477872955413E+15 s
2AgZ=47N=38L=7.4815444078297E+23 mf=4.0070932104106E-22 MHzT=2.4955745910825E+15 s
2AgZ=47N=39L=1.4963088815659E+24 mf=2.0035466052053E-22 MHzT=4.991149182165E+15 s
2AgZ=47N=40L=2.9926177631319E+24 mf=1.0017733026027E-22 MHzT=9.98229836433E+15 s
2AgZ=47N=41L=5.9852355262638E+24 mf=5.0088665130133E-23 MHzT=1.996459672866E+16 s
2AgZ=47N=42L=1.1970471052528E+25 mf=2.5044332565066E-23 MHzT=3.992919345732E+16 s
2AgZ=47N=43L=2.3940942105055E+25 mf=1.2522166282533E-23 MHzT=7.985838691464E+16 s
2AgZ=47N=44L=4.788188421011E+25 mf=6.2610831412666E-24 MHzT=1.5971677382928E+17 s
2AgZ=47N=45L=9.576376842022E+25 mf=3.1305415706333E-24 MHzT=3.1943354765856E+17 s
2AgZ=47N=46L=1.9152753684044E+26 mf=1.5652707853167E-24 MHzT=6.3886709531712E+17 s
2AgZ=47N=47L=3.8305507368088E+26 mf=7.8263539265833E-25 MHzT=1.2777341906342E+18 s
2AgZ=47N=48L=7.6611014736176E+26 mf=3.9131769632916E-25 MHzT=2.5554683812685E+18 s
2AgZ=47N=49L=1.5322202947235E+27 mf=1.9565884816458E-25 MHzT=5.110936762537E+18 s
2AgZ=47N=50L=3.064440589447E+27 mf=9.7829424082291E-26 MHzT=1.0221873525074E+19 s
2AgZ=47N=51L=6.1288811788941E+27 mf=4.8914712041145E-26 MHzT=2.0443747050148E+19 s
2AgZ=47N=52L=1.2257762357788E+28 mf=2.4457356020573E-26 MHzT=4.0887494100296E+19 s
2AgZ=47N=53L=2.4515524715576E+28 mf=1.2228678010286E-26 MHzT=8.1774988200592E+19 s
2AgZ=47N=54L=4.9031049431153E+28 mf=6.1143390051432E-27 MHzT=1.6354997640118E+20 s
2AgZ=47N=55L=9.8062098862306E+28 mf=3.0571695025716E-27 MHzT=3.2709995280237E+20 s
2AgZ=47N=56L=1.9612419772461E+29 mf=1.5285847512858E-27 MHzT=6.5419990560473E+20 s
2AgZ=47N=57L=3.9224839544922E+29 mf=7.642923756429E-28 MHzT=1.3083998112095E+21 s
2CdZ=48N=17L=3.6433821696E+17 mf=8.2284109666407E-16 MHzT=1215301476.8637 s
2CdZ=48N=18L=7.2867643392E+17 mf=4.1142054833204E-16 MHzT=2430602953.7274 s
2CdZ=48N=19L=1.45735286784E+18 mf=2.0571027416602E-16 MHzT=4861205907.4548 s
2CdZ=48N=20L=2.91470573568E+18 mf=1.0285513708301E-16 MHzT=9722411814.9096 s
2CdZ=48N=21L=5.82941147136E+18 mf=5.1427568541505E-17 MHzT=19444823629.819 s
2CdZ=48N=22L=1.165882294272E+19 mf=2.5713784270752E-17 MHzT=38889647259.639 s
2CdZ=48N=23L=2.331764588544E+19 mf=1.2856892135376E-17 MHzT=77779294519.277 s
2CdZ=48N=24L=4.663529177088E+19 mf=6.4284460676881E-18 MHzT=155558589038.55 s
2CdZ=48N=25L=9.327058354176E+19 mf=3.214223033844E-18 MHzT=311117178077.11 s
2CdZ=48N=26L=1.8654116708352E+20 mf=1.607111516922E-18 MHzT=622234356154.22 s
2CdZ=48N=27L=3.7308233416704E+20 mf=8.0355575846101E-19 MHzT=1244468712308.4 s
2CdZ=48N=28L=7.4616466833408E+20 mf=4.0177787923051E-19 MHzT=2488937424616.9 s
2CdZ=48N=29L=1.4923293366682E+21 mf=2.0088893961525E-19 MHzT=4977874849233.7 s
2CdZ=48N=30L=2.9846586733363E+21 mf=1.0044446980763E-19 MHzT=9955749698467.5 s
2CdZ=48N=31L=5.9693173466726E+21 mf=5.0222234903813E-20 MHzT=19911499396935 s
2CdZ=48N=32L=1.1938634693345E+22 mf=2.5111117451907E-20 MHzT=39822998793870 s
2CdZ=48N=33L=2.3877269386691E+22 mf=1.2555558725953E-20 MHzT=79645997587740 s
2CdZ=48N=34L=4.7754538773381E+22 mf=6.2777793629766E-21 MHzT=1.5929199517548E+14 s
2CdZ=48N=35L=9.5509077546762E+22 mf=3.1388896814883E-21 MHzT=3.1858399035096E+14 s
2CdZ=48N=36L=1.9101815509352E+23 mf=1.5694448407442E-21 MHzT=6.3716798070192E+14 s
2CdZ=48N=37L=3.8203631018705E+23 mf=7.8472242037208E-22 MHzT=1.2743359614038E+15 s
2CdZ=48N=38L=7.640726203741E+23 mf=3.9236121018604E-22 MHzT=2.5486719228077E+15 s
2CdZ=48N=39L=1.5281452407482E+24 mf=1.9618060509302E-22 MHzT=5.0973438456153E+15 s
2CdZ=48N=40L=3.0562904814964E+24 mf=9.809030254651E-23 MHzT=1.0194687691231E+16 s
2CdZ=48N=41L=6.1125809629928E+24 mf=4.9045151273255E-23 MHzT=2.0389375382461E+16 s
2CdZ=48N=42L=1.2225161925986E+25 mf=2.4522575636628E-23 MHzT=4.0778750764923E+16 s
2CdZ=48N=43L=2.4450323851971E+25 mf=1.2261287818314E-23 MHzT=8.1557501529845E+16 s
2CdZ=48N=44L=4.8900647703942E+25 mf=6.1306439091569E-24 MHzT=1.6311500305969E+17 s
2CdZ=48N=45L=9.7801295407885E+25 mf=3.0653219545784E-24 MHzT=3.2623000611938E+17 s
2CdZ=48N=46L=1.9560259081577E+26 mf=1.5326609772892E-24 MHzT=6.5246001223876E+17 s
2CdZ=48N=47L=3.9120518163154E+26 mf=7.6633048864461E-25 MHzT=1.3049200244775E+18 s
2CdZ=48N=48L=7.8241036326308E+26 mf=3.831652443223E-25 MHzT=2.6098400489551E+18 s
2CdZ=48N=49L=1.5648207265262E+27 mf=1.9158262216115E-25 MHzT=5.2196800979101E+18 s
2CdZ=48N=50L=3.1296414530523E+27 mf=9.5791311080576E-26 MHzT=1.043936019582E+19 s
2CdZ=48N=51L=6.2592829061046E+27 mf=4.7895655540288E-26 MHzT=2.087872039164E+19 s
2CdZ=48N=52L=1.2518565812209E+28 mf=2.3947827770144E-26 MHzT=4.1757440783281E+19 s
2CdZ=48N=53L=2.5037131624418E+28 mf=1.1973913885072E-26 MHzT=8.3514881566562E+19 s
2CdZ=48N=54L=5.0074263248837E+28 mf=5.986956942536E-27 MHzT=1.6702976313312E+20 s
2CdZ=48N=55L=1.0014852649767E+29 mf=2.993478471268E-27 MHzT=3.3405952626625E+20 s
2CdZ=48N=56L=2.0029705299535E+29 mf=1.496739235634E-27 MHzT=6.6811905253249E+20 s
2CdZ=48N=57L=4.005941059907E+29 mf=7.48369617817E-28 MHzT=1.336238105065E+21 s
2InZ=49N=17L=3.7192859648E+17 mf=8.0604842122195E-16 MHzT=1240620257.6317 s
2InZ=49N=18L=7.4385719296E+17 mf=4.0302421061098E-16 MHzT=2481240515.2634 s
2InZ=49N=19L=1.48771438592E+18 mf=2.0151210530549E-16 MHzT=4962481030.5268 s
2InZ=49N=20L=2.97542877184E+18 mf=1.0075605265274E-16 MHzT=9924962061.0536 s
2InZ=49N=21L=5.95085754368E+18 mf=5.0378026326372E-17 MHzT=19849924122.107 s
2InZ=49N=22L=1.190171508736E+19 mf=2.5189013163186E-17 MHzT=39699848244.214 s
2InZ=49N=23L=2.380343017472E+19 mf=1.2594506581593E-17 MHzT=79399696488.429 s
2InZ=49N=24L=4.760686034944E+19 mf=6.2972532907965E-18 MHzT=158799392976.86 s
2InZ=49N=25L=9.521372069888E+19 mf=3.1486266453982E-18 MHzT=317598785953.71 s
2InZ=49N=26L=1.9042744139776E+20 mf=1.5743133226991E-18 MHzT=635197571907.43 s
2InZ=49N=27L=3.8085488279552E+20 mf=7.8715666134956E-19 MHzT=1270395143814.9 s
2InZ=49N=28L=7.6170976559104E+20 mf=3.9357833067478E-19 MHzT=2540790287629.7 s
2InZ=49N=29L=1.5234195311821E+21 mf=1.9678916533739E-19 MHzT=5081580575259.4 s
2InZ=49N=30L=3.0468390623642E+21 mf=9.8394582668695E-20 MHzT=10163161150519 s
2InZ=49N=31L=6.0936781247283E+21 mf=4.9197291334348E-20 MHzT=20326322301038 s
2InZ=49N=32L=1.2187356249457E+22 mf=2.4598645667174E-20 MHzT=40652644602075 s
2InZ=49N=33L=2.4374712498913E+22 mf=1.2299322833587E-20 MHzT=81305289204151 s
2InZ=49N=34L=4.8749424997827E+22 mf=6.1496614167934E-21 MHzT=1.626105784083E+14 s
2InZ=49N=35L=9.7498849995653E+22 mf=3.0748307083967E-21 MHzT=3.252211568166E+14 s
2InZ=49N=36L=1.9499769999131E+23 mf=1.5374153541984E-21 MHzT=6.5044231363321E+14 s
2InZ=49N=37L=3.8999539998261E+23 mf=7.6870767709918E-22 MHzT=1.3008846272664E+15 s
2InZ=49N=38L=7.7999079996522E+23 mf=3.8435383854959E-22 MHzT=2.6017692545328E+15 s
2InZ=49N=39L=1.5599815999304E+24 mf=1.921769192748E-22 MHzT=5.2035385090657E+15 s
2InZ=49N=40L=3.1199631998609E+24 mf=9.6088459637398E-23 MHzT=1.0407077018131E+16 s
2InZ=49N=41L=6.2399263997218E+24 mf=4.8044229818699E-23 MHzT=2.0814154036263E+16 s
2InZ=49N=42L=1.2479852799444E+25 mf=2.4022114909349E-23 MHzT=4.1628308072525E+16 s
2InZ=49N=43L=2.4959705598887E+25 mf=1.2011057454675E-23 MHzT=8.3256616145051E+16 s
2InZ=49N=44L=4.9919411197774E+25 mf=6.0055287273374E-24 MHzT=1.665132322901E+17 s
2InZ=49N=45L=9.9838822395549E+25 mf=3.0027643636687E-24 MHzT=3.330264645802E+17 s
2InZ=49N=46L=1.996776447911E+26 mf=1.5013821818343E-24 MHzT=6.660529291604E+17 s
2InZ=49N=47L=3.993552895822E+26 mf=7.5069109091717E-25 MHzT=1.3321058583208E+18 s
2InZ=49N=48L=7.9871057916439E+26 mf=3.7534554545858E-25 MHzT=2.6642117166416E+18 s
2InZ=49N=49L=1.5974211583288E+27 mf=1.8767277272929E-25 MHzT=5.3284234332832E+18 s
2InZ=49N=50L=3.1948423166576E+27 mf=9.3836386364646E-26 MHzT=1.0656846866566E+19 s
2InZ=49N=51L=6.3896846333151E+27 mf=4.6918193182323E-26 MHzT=2.1313693733133E+19 s
2InZ=49N=52L=1.277936926663E+28 mf=2.3459096591162E-26 MHzT=4.2627387466266E+19 s
2InZ=49N=53L=2.555873853326E+28 mf=1.1729548295581E-26 MHzT=8.5254774932532E+19 s
2InZ=49N=54L=5.1117477066521E+28 mf=5.8647741477904E-27 MHzT=1.7050954986506E+20 s
2InZ=49N=55L=1.0223495413304E+29 mf=2.9323870738952E-27 MHzT=3.4101909973013E+20 s
2InZ=49N=56L=2.0446990826608E+29 mf=1.4661935369476E-27 MHzT=6.8203819946025E+20 s
2InZ=49N=57L=4.0893981653217E+29 mf=7.330967684738E-28 MHzT=1.3640763989205E+21 s
2SnZ=50N=17L=3.79518976E+17 mf=7.8992745279751E-16 MHzT=1265939038.3997 s
2SnZ=50N=18L=7.59037952E+17 mf=3.9496372639876E-16 MHzT=2531878076.7994 s
2SnZ=50N=19L=1.518075904E+18 mf=1.9748186319938E-16 MHzT=5063756153.5988 s
2SnZ=50N=20L=3.036151808E+18 mf=9.8740931599689E-17 MHzT=10127512307.198 s
2SnZ=50N=21L=6.072303616E+18 mf=4.9370465799844E-17 MHzT=20255024614.395 s
2SnZ=50N=22L=1.2144607232E+19 mf=2.4685232899922E-17 MHzT=40510049228.79 s
2SnZ=50N=23L=2.4289214464E+19 mf=1.2342616449961E-17 MHzT=81020098457.58 s
2SnZ=50N=24L=4.8578428928E+19 mf=6.1713082249806E-18 MHzT=162040196915.16 s
2SnZ=50N=25L=9.7156857856E+19 mf=3.0856541124903E-18 MHzT=324080393830.32 s
2SnZ=50N=26L=1.94313715712E+20 mf=1.5428270562451E-18 MHzT=648160787660.64 s
2SnZ=50N=27L=3.88627431424E+20 mf=7.7141352812257E-19 MHzT=1296321575321.3 s
2SnZ=50N=28L=7.77254862848E+20 mf=3.8570676406129E-19 MHzT=2592643150642.6 s
2SnZ=50N=29L=1.554509725696E+21 mf=1.9285338203064E-19 MHzT=5185286301285.1 s
2SnZ=50N=30L=3.109019451392E+21 mf=9.6426691015321E-20 MHzT=10370572602570 s
2SnZ=50N=31L=6.218038902784E+21 mf=4.8213345507661E-20 MHzT=20741145205141 s
2SnZ=50N=32L=1.2436077805568E+22 mf=2.410667275383E-20 MHzT=41482290410281 s
2SnZ=50N=33L=2.4872155611136E+22 mf=1.2053336376915E-20 MHzT=82964580820562 s
2SnZ=50N=34L=4.9744311222272E+22 mf=6.0266681884576E-21 MHzT=1.6592916164112E+14 s
2SnZ=50N=35L=9.9488622444544E+22 mf=3.0133340942288E-21 MHzT=3.3185832328225E+14 s
2SnZ=50N=36L=1.9897724488909E+23 mf=1.5066670471144E-21 MHzT=6.637166465645E+14 s
2SnZ=50N=37L=3.9795448977818E+23 mf=7.533335235572E-22 MHzT=1.327433293129E+15 s
2SnZ=50N=38L=7.9590897955635E+23 mf=3.766667617786E-22 MHzT=2.654866586258E+15 s
2SnZ=50N=39L=1.5918179591127E+24 mf=1.883333808893E-22 MHzT=5.309733172516E+15 s
2SnZ=50N=40L=3.1836359182254E+24 mf=9.416669044465E-23 MHzT=1.0619466345032E+16 s
2SnZ=50N=41L=6.3672718364508E+24 mf=4.7083345222325E-23 MHzT=2.1238932690064E+16 s
2SnZ=50N=42L=1.2734543672902E+25 mf=2.3541672611162E-23 MHzT=4.2477865380128E+16 s
2SnZ=50N=43L=2.5469087345803E+25 mf=1.1770836305581E-23 MHzT=8.4955730760256E+16 s
2SnZ=50N=44L=5.0938174691607E+25 mf=5.8854181527906E-24 MHzT=1.6991146152051E+17 s
2SnZ=50N=45L=1.0187634938321E+26 mf=2.9427090763953E-24 MHzT=3.3982292304102E+17 s
2SnZ=50N=46L=2.0375269876643E+26 mf=1.4713545381977E-24 MHzT=6.7964584608205E+17 s
2SnZ=50N=47L=4.0750539753285E+26 mf=7.3567726909883E-25 MHzT=1.3592916921641E+18 s
2SnZ=50N=48L=8.150107950657E+26 mf=3.6783863454941E-25 MHzT=2.7185833843282E+18 s
2SnZ=50N=49L=1.6300215901314E+27 mf=1.8391931727471E-25 MHzT=5.4371667686564E+18 s
2SnZ=50N=50L=3.2600431802628E+27 mf=9.1959658637353E-26 MHzT=1.0874333537313E+19 s
2SnZ=50N=51L=6.5200863605256E+27 mf=4.5979829318677E-26 MHzT=2.1748667074625E+19 s
2SnZ=50N=52L=1.3040172721051E+28 mf=2.2989914659338E-26 MHzT=4.3497334149251E+19 s
2SnZ=50N=53L=2.6080345442103E+28 mf=1.1494957329669E-26 MHzT=8.6994668298502E+19 s
2SnZ=50N=54L=5.2160690884205E+28 mf=5.7474786648346E-27 MHzT=1.73989336597E+20 s
2SnZ=50N=55L=1.0432138176841E+29 mf=2.8737393324173E-27 MHzT=3.4797867319401E+20 s
2SnZ=50N=56L=2.0864276353682E+29 mf=1.4368696662086E-27 MHzT=6.9595734638801E+20 s
2SnZ=50N=57L=4.1728552707364E+29 mf=7.1843483310432E-28 MHzT=1.391914692776E+21 s
2SbZ=51N=17L=3.8710935552E+17 mf=7.7443867921325E-16 MHzT=1291257819.1677 s
2SbZ=51N=18L=7.7421871104E+17 mf=3.8721933960662E-16 MHzT=2582515638.3354 s
2SbZ=51N=19L=1.54843742208E+18 mf=1.9360966980331E-16 MHzT=5165031276.6707 s
2SbZ=51N=20L=3.09687484416E+18 mf=9.6804834901656E-17 MHzT=10330062553.341 s
2SbZ=51N=21L=6.19374968832E+18 mf=4.8402417450828E-17 MHzT=20660125106.683 s
2SbZ=51N=22L=1.238749937664E+19 mf=2.4201208725414E-17 MHzT=41320250213.366 s
2SbZ=51N=23L=2.477499875328E+19 mf=1.2100604362707E-17 MHzT=82640500426.732 s
2SbZ=51N=24L=4.954999750656E+19 mf=6.0503021813535E-18 MHzT=165281000853.46 s
2SbZ=51N=25L=9.909999501312E+19 mf=3.0251510906767E-18 MHzT=330562001706.93 s
2SbZ=51N=26L=1.9819999002624E+20 mf=1.5125755453384E-18 MHzT=661124003413.86 s
2SbZ=51N=27L=3.9639998005248E+20 mf=7.5628777266919E-19 MHzT=1322248006827.7 s
2SbZ=51N=28L=7.9279996010496E+20 mf=3.7814388633459E-19 MHzT=2644496013655.4 s
2SbZ=51N=29L=1.5855999202099E+21 mf=1.890719431673E-19 MHzT=5288992027310.8 s
2SbZ=51N=30L=3.1711998404198E+21 mf=9.4535971583648E-20 MHzT=10577984054622 s
2SbZ=51N=31L=6.3423996808397E+21 mf=4.7267985791824E-20 MHzT=21155968109243 s
2SbZ=51N=32L=1.2684799361679E+22 mf=2.3633992895912E-20 MHzT=42311936218487 s
2SbZ=51N=33L=2.5369598723359E+22 mf=1.1816996447956E-20 MHzT=84623872436973 s
2SbZ=51N=34L=5.0739197446717E+22 mf=5.908498223978E-21 MHzT=1.6924774487395E+14 s
2SbZ=51N=35L=1.0147839489343E+23 mf=2.954249111989E-21 MHzT=3.3849548974789E+14 s
2SbZ=51N=36L=2.0295678978687E+23 mf=1.4771245559945E-21 MHzT=6.7699097949579E+14 s
2SbZ=51N=37L=4.0591357957374E+23 mf=7.3856227799725E-22 MHzT=1.3539819589916E+15 s
2SbZ=51N=38L=8.1182715914748E+23 mf=3.6928113899863E-22 MHzT=2.7079639179832E+15 s
2SbZ=51N=39L=1.623654318295E+24 mf=1.8464056949931E-22 MHzT=5.4159278359663E+15 s
2SbZ=51N=40L=3.2473086365899E+24 mf=9.2320284749657E-23 MHzT=1.0831855671933E+16 s
2SbZ=51N=41L=6.4946172731798E+24 mf=4.6160142374828E-23 MHzT=2.1663711343865E+16 s
2SbZ=51N=42L=1.298923454636E+25 mf=2.3080071187414E-23 MHzT=4.332742268773E+16 s
2SbZ=51N=43L=2.5978469092719E+25 mf=1.1540035593707E-23 MHzT=8.6654845375461E+16 s
2SbZ=51N=44L=5.1956938185439E+25 mf=5.7700177968535E-24 MHzT=1.7330969075092E+17 s
2SbZ=51N=45L=1.0391387637088E+26 mf=2.8850088984268E-24 MHzT=3.4661938150184E+17 s
2SbZ=51N=46L=2.0782775274175E+26 mf=1.4425044492134E-24 MHzT=6.9323876300369E+17 s
2SbZ=51N=47L=4.1565550548351E+26 mf=7.2125222460669E-25 MHzT=1.3864775260074E+18 s
2SbZ=51N=48L=8.3131101096702E+26 mf=3.6062611230335E-25 MHzT=2.7729550520147E+18 s
2SbZ=51N=49L=1.662622021934E+27 mf=1.8031305615167E-25 MHzT=5.5459101040295E+18 s
2SbZ=51N=50L=3.3252440438681E+27 mf=9.0156528075836E-26 MHzT=1.1091820208059E+19 s
2SbZ=51N=51L=6.6504880877361E+27 mf=4.5078264037918E-26 MHzT=2.2183640416118E+19 s
2SbZ=51N=52L=1.3300976175472E+28 mf=2.2539132018959E-26 MHzT=4.4367280832236E+19 s
2SbZ=51N=53L=2.6601952350945E+28 mf=1.126956600948E-26 MHzT=8.8734561664472E+19 s
2SbZ=51N=54L=5.3203904701889E+28 mf=5.6347830047398E-27 MHzT=1.7746912332894E+20 s
2SbZ=51N=55L=1.0640780940378E+29 mf=2.8173915023699E-27 MHzT=3.5493824665789E+20 s
2SbZ=51N=56L=2.1281561880756E+29 mf=1.4086957511849E-27 MHzT=7.0987649331578E+20 s
2SbZ=51N=57L=4.2563123761511E+29 mf=7.0434787559247E-28 MHzT=1.4197529866316E+21 s
2TeZ=52N=17L=3.9469973504E+17 mf=7.5954562768992E-16 MHzT=1316576599.9357 s
2TeZ=52N=18L=7.8939947008E+17 mf=3.7977281384496E-16 MHzT=2633153199.8714 s
2TeZ=52N=19L=1.57879894016E+18 mf=1.8988640692248E-16 MHzT=5266306399.7427 s
2TeZ=52N=20L=3.15759788032E+18 mf=9.4943203461239E-17 MHzT=10532612799.485 s
2TeZ=52N=21L=6.31519576064E+18 mf=4.747160173062E-17 MHzT=21065225598.971 s
2TeZ=52N=22L=1.263039152128E+19 mf=2.373580086531E-17 MHzT=42130451197.942 s
2TeZ=52N=23L=2.526078304256E+19 mf=1.1867900432655E-17 MHzT=84260902395.883 s
2TeZ=52N=24L=5.052156608512E+19 mf=5.9339502163275E-18 MHzT=168521804791.77 s
2TeZ=52N=25L=1.0104313217024E+20 mf=2.9669751081637E-18 MHzT=337043609583.53 s
2TeZ=52N=26L=2.0208626434048E+20 mf=1.4834875540819E-18 MHzT=674087219167.07 s
2TeZ=52N=27L=4.0417252868096E+20 mf=7.4174377704093E-19 MHzT=1348174438334.1 s
2TeZ=52N=28L=8.0834505736192E+20 mf=3.7087188852047E-19 MHzT=2696348876668.3 s
2TeZ=52N=29L=1.6166901147238E+21 mf=1.8543594426023E-19 MHzT=5392697753336.5 s
2TeZ=52N=30L=3.2333802294477E+21 mf=9.2717972130117E-20 MHzT=10785395506673 s
2TeZ=52N=31L=6.4667604588954E+21 mf=4.6358986065058E-20 MHzT=21570791013346 s
2TeZ=52N=32L=1.2933520917791E+22 mf=2.3179493032529E-20 MHzT=43141582026692 s
2TeZ=52N=33L=2.5867041835581E+22 mf=1.1589746516265E-20 MHzT=86283164053385 s
2TeZ=52N=34L=5.1734083671163E+22 mf=5.7948732581323E-21 MHzT=1.7256632810677E+14 s
2TeZ=52N=35L=1.0346816734233E+23 mf=2.8974366290661E-21 MHzT=3.4513265621354E+14 s
2TeZ=52N=36L=2.0693633468465E+23 mf=1.4487183145331E-21 MHzT=6.9026531242708E+14 s
2TeZ=52N=37L=4.138726693693E+23 mf=7.2435915726654E-22 MHzT=1.3805306248542E+15 s
2TeZ=52N=38L=8.2774533873861E+23 mf=3.6217957863327E-22 MHzT=2.7610612497083E+15 s
2TeZ=52N=39L=1.6554906774772E+24 mf=1.8108978931663E-22 MHzT=5.5221224994166E+15 s
2TeZ=52N=40L=3.3109813549544E+24 mf=9.0544894658317E-23 MHzT=1.1044244998833E+16 s
2TeZ=52N=41L=6.6219627099088E+24 mf=4.5272447329158E-23 MHzT=2.2088489997666E+16 s
2TeZ=52N=42L=1.3243925419818E+25 mf=2.2636223664579E-23 MHzT=4.4176979995333E+16 s
2TeZ=52N=43L=2.6487850839635E+25 mf=1.131811183229E-23 MHzT=8.8353959990666E+16 s
2TeZ=52N=44L=5.2975701679271E+25 mf=5.6590559161448E-24 MHzT=1.7670791998133E+17 s
2TeZ=52N=45L=1.0595140335854E+26 mf=2.8295279580724E-24 MHzT=3.5341583996266E+17 s
2TeZ=52N=46L=2.1190280671708E+26 mf=1.4147639790362E-24 MHzT=7.0683167992533E+17 s
2TeZ=52N=47L=4.2380561343417E+26 mf=7.073819895181E-25 MHzT=1.4136633598507E+18 s
2TeZ=52N=48L=8.4761122686833E+26 mf=3.5369099475905E-25 MHzT=2.8273267197013E+18 s
2TeZ=52N=49L=1.6952224537367E+27 mf=1.7684549737953E-25 MHzT=5.6546534394026E+18 s
2TeZ=52N=50L=3.3904449074733E+27 mf=8.8422748689763E-26 MHzT=1.1309306878805E+19 s
2TeZ=52N=51L=6.7808898149467E+27 mf=4.4211374344881E-26 MHzT=2.261861375761E+19 s
2TeZ=52N=52L=1.3561779629893E+28 mf=2.2105687172441E-26 MHzT=4.5237227515221E+19 s
2TeZ=52N=53L=2.7123559259787E+28 mf=1.105284358622E-26 MHzT=9.0474455030442E+19 s
2TeZ=52N=54L=5.4247118519573E+28 mf=5.5264217931102E-27 MHzT=1.8094891006088E+20 s
2TeZ=52N=55L=1.0849423703915E+29 mf=2.7632108965551E-27 MHzT=3.6189782012177E+20 s
2TeZ=52N=56L=2.1698847407829E+29 mf=1.3816054482775E-27 MHzT=7.2379564024354E+20 s
2TeZ=52N=57L=4.3397694815659E+29 mf=6.9080272413877E-28 MHzT=1.4475912804871E+21 s
2JZ=53N=17L=4.0229011456E+17 mf=7.4521457811086E-16 MHzT=1341895380.7037 s
2JZ=53N=18L=8.0458022912E+17 mf=3.7260728905543E-16 MHzT=2683790761.4073 s
2JZ=53N=19L=1.60916045824E+18 mf=1.8630364452772E-16 MHzT=5367581522.8147 s
2JZ=53N=20L=3.21832091648E+18 mf=9.3151822263858E-17 MHzT=10735163045.629 s
2JZ=53N=21L=6.43664183296E+18 mf=4.6575911131929E-17 MHzT=21470326091.259 s
2JZ=53N=22L=1.287328366592E+19 mf=2.3287955565964E-17 MHzT=42940652182.518 s
2JZ=53N=23L=2.574656733184E+19 mf=1.1643977782982E-17 MHzT=85881304365.035 s
2JZ=53N=24L=5.149313466368E+19 mf=5.8219888914911E-18 MHzT=171762608730.07 s
2JZ=53N=25L=1.0298626932736E+20 mf=2.9109944457455E-18 MHzT=343525217460.14 s
2JZ=53N=26L=2.0597253865472E+20 mf=1.4554972228728E-18 MHzT=687050434920.28 s
2JZ=53N=27L=4.1194507730944E+20 mf=7.2774861143639E-19 MHzT=1374100869840.6 s
2JZ=53N=28L=8.2389015461888E+20 mf=3.6387430571819E-19 MHzT=2748201739681.1 s
2JZ=53N=29L=1.6477803092378E+21 mf=1.819371528591E-19 MHzT=5496403479362.2 s
2JZ=53N=30L=3.2955606184755E+21 mf=9.0968576429548E-20 MHzT=10992806958724 s
2JZ=53N=31L=6.591121236951E+21 mf=4.5484288214774E-20 MHzT=21985613917449 s
2JZ=53N=32L=1.3182242473902E+22 mf=2.2742144107387E-20 MHzT=43971227834898 s
2JZ=53N=33L=2.6364484947804E+22 mf=1.1371072053694E-20 MHzT=87942455669796 s
2JZ=53N=34L=5.2728969895608E+22 mf=5.6855360268468E-21 MHzT=1.7588491133959E+14 s
2JZ=53N=35L=1.0545793979122E+23 mf=2.8427680134234E-21 MHzT=3.5176982267918E+14 s
2JZ=53N=36L=2.1091587958243E+23 mf=1.4213840067117E-21 MHzT=7.0353964535837E+14 s
2JZ=53N=37L=4.2183175916487E+23 mf=7.1069200335585E-22 MHzT=1.4070792907167E+15 s
2JZ=53N=38L=8.4366351832973E+23 mf=3.5534600167792E-22 MHzT=2.8141585814335E+15 s
2JZ=53N=39L=1.6873270366595E+24 mf=1.7767300083896E-22 MHzT=5.6283171628669E+15 s
2JZ=53N=40L=3.3746540733189E+24 mf=8.8836500419481E-23 MHzT=1.1256634325734E+16 s
2JZ=53N=41L=6.7493081466379E+24 mf=4.441825020974E-23 MHzT=2.2513268651468E+16 s
2JZ=53N=42L=1.3498616293276E+25 mf=2.220912510487E-23 MHzT=4.5026537302936E+16 s
2JZ=53N=43L=2.6997232586551E+25 mf=1.1104562552435E-23 MHzT=9.0053074605871E+16 s
2JZ=53N=44L=5.3994465173103E+25 mf=5.5522812762176E-24 MHzT=1.8010614921174E+17 s
2JZ=53N=45L=1.0798893034621E+26 mf=2.7761406381088E-24 MHzT=3.6021229842348E+17 s
2JZ=53N=46L=2.1597786069241E+26 mf=1.3880703190544E-24 MHzT=7.2042459684697E+17 s
2JZ=53N=47L=4.3195572138482E+26 mf=6.9403515952719E-25 MHzT=1.4408491936939E+18 s
2JZ=53N=48L=8.6391144276965E+26 mf=3.470175797636E-25 MHzT=2.8816983873879E+18 s
2JZ=53N=49L=1.7278228855393E+27 mf=1.735087898818E-25 MHzT=5.7633967747757E+18 s
2JZ=53N=50L=3.4556457710786E+27 mf=8.6754394940899E-26 MHzT=1.1526793549551E+19 s
2JZ=53N=51L=6.9112915421572E+27 mf=4.337719747045E-26 MHzT=2.3053587099103E+19 s
2JZ=53N=52L=1.3822583084314E+28 mf=2.1688598735225E-26 MHzT=4.6107174198206E+19 s
2JZ=53N=53L=2.7645166168629E+28 mf=1.0844299367612E-26 MHzT=9.2214348396412E+19 s
2JZ=53N=54L=5.5290332337257E+28 mf=5.4221496838062E-27 MHzT=1.8442869679282E+20 s
2JZ=53N=55L=1.1058066467451E+29 mf=2.7110748419031E-27 MHzT=3.6885739358565E+20 s
2JZ=53N=56L=2.2116132934903E+29 mf=1.3555374209516E-27 MHzT=7.377147871713E+20 s
2JZ=53N=57L=4.4232265869806E+29 mf=6.7776871047578E-28 MHzT=1.4754295743426E+21 s
2XeZ=54N=17L=4.0988049408E+17 mf=7.3141430814584E-16 MHzT=1367214161.4717 s
2XeZ=54N=18L=8.1976098816E+17 mf=3.6570715407292E-16 MHzT=2734428322.9433 s
2XeZ=54N=19L=1.63952197632E+18 mf=1.8285357703646E-16 MHzT=5468856645.8867 s
2XeZ=54N=20L=3.27904395264E+18 mf=9.1426788518231E-17 MHzT=10937713291.773 s
2XeZ=54N=21L=6.55808790528E+18 mf=4.5713394259115E-17 MHzT=21875426583.547 s
2XeZ=54N=22L=1.311617581056E+19 mf=2.2856697129558E-17 MHzT=43750853167.093 s
2XeZ=54N=23L=2.623235162112E+19 mf=1.1428348564779E-17 MHzT=87501706334.187 s
2XeZ=54N=24L=5.246470324224E+19 mf=5.7141742823894E-18 MHzT=175003412668.37 s
2XeZ=54N=25L=1.0492940648448E+20 mf=2.8570871411947E-18 MHzT=350006825336.75 s
2XeZ=54N=26L=2.0985881296896E+20 mf=1.4285435705974E-18 MHzT=700013650673.49 s
2XeZ=54N=27L=4.1971762593792E+20 mf=7.1427178529868E-19 MHzT=1400027301347 s
2XeZ=54N=28L=8.3943525187584E+20 mf=3.5713589264934E-19 MHzT=2800054602694 s
2XeZ=54N=29L=1.6788705037517E+21 mf=1.7856794632467E-19 MHzT=5600109205387.9 s
2XeZ=54N=30L=3.3577410075034E+21 mf=8.9283973162334E-20 MHzT=11200218410776 s
2XeZ=54N=31L=6.7154820150067E+21 mf=4.4641986581167E-20 MHzT=22400436821552 s
2XeZ=54N=32L=1.3430964030013E+22 mf=2.2320993290584E-20 MHzT=44800873643104 s
2XeZ=54N=33L=2.6861928060027E+22 mf=1.1160496645292E-20 MHzT=89601747286207 s
2XeZ=54N=34L=5.3723856120054E+22 mf=5.5802483226459E-21 MHzT=1.7920349457241E+14 s
2XeZ=54N=35L=1.0744771224011E+23 mf=2.790124161323E-21 MHzT=3.5840698914483E+14 s
2XeZ=54N=36L=2.1489542448022E+23 mf=1.3950620806615E-21 MHzT=7.1681397828966E+14 s
2XeZ=54N=37L=4.2979084896043E+23 mf=6.9753104033074E-22 MHzT=1.4336279565793E+15 s
2XeZ=54N=38L=8.5958169792086E+23 mf=3.4876552016537E-22 MHzT=2.8672559131586E+15 s
2XeZ=54N=39L=1.7191633958417E+24 mf=1.7438276008268E-22 MHzT=5.7345118263173E+15 s
2XeZ=54N=40L=3.4383267916834E+24 mf=8.7191380041342E-23 MHzT=1.1469023652635E+16 s
2XeZ=54N=41L=6.8766535833669E+24 mf=4.3595690020671E-23 MHzT=2.2938047305269E+16 s
2XeZ=54N=42L=1.3753307166734E+25 mf=2.1797845010336E-23 MHzT=4.5876094610538E+16 s
2XeZ=54N=43L=2.7506614333468E+25 mf=1.0898922505168E-23 MHzT=9.1752189221076E+16 s
2XeZ=54N=44L=5.5013228666935E+25 mf=5.4494612525839E-24 MHzT=1.8350437844215E+17 s
2XeZ=54N=45L=1.1002645733387E+26 mf=2.7247306262919E-24 MHzT=3.670087568843E+17 s
2XeZ=54N=46L=2.2005291466774E+26 mf=1.362365313146E-24 MHzT=7.3401751376861E+17 s
2XeZ=54N=47L=4.4010582933548E+26 mf=6.8118265657299E-25 MHzT=1.4680350275372E+18 s
2XeZ=54N=48L=8.8021165867096E+26 mf=3.4059132828649E-25 MHzT=2.9360700550744E+18 s
2XeZ=54N=49L=1.7604233173419E+27 mf=1.7029566414325E-25 MHzT=5.8721401101489E+18 s
2XeZ=54N=50L=3.5208466346838E+27 mf=8.5147832071623E-26 MHzT=1.1744280220298E+19 s
2XeZ=54N=51L=7.0416932693677E+27 mf=4.2573916035812E-26 MHzT=2.3488560440595E+19 s
2XeZ=54N=52L=1.4083386538735E+28 mf=2.1286958017906E-26 MHzT=4.6977120881191E+19 s
2XeZ=54N=53L=2.8166773077471E+28 mf=1.0643479008953E-26 MHzT=9.3954241762382E+19 s
2XeZ=54N=54L=5.6333546154941E+28 mf=5.3217395044765E-27 MHzT=1.8790848352476E+20 s
2XeZ=54N=55L=1.1266709230988E+29 mf=2.6608697522382E-27 MHzT=3.7581696704953E+20 s
2XeZ=54N=56L=2.2533418461977E+29 mf=1.3304348761191E-27 MHzT=7.5163393409906E+20 s
2XeZ=54N=57L=4.5066836923953E+29 mf=6.6521743805956E-28 MHzT=1.5032678681981E+21 s
2CsZ=55N=17L=4.174708736E+17 mf=7.1811586617956E-16 MHzT=1392532942.2397 s
2CsZ=55N=18L=8.349417472E+17 mf=3.5905793308978E-16 MHzT=2785065884.4793 s
2CsZ=55N=19L=1.6698834944E+18 mf=1.7952896654489E-16 MHzT=5570131768.9586 s
2CsZ=55N=20L=3.3397669888E+18 mf=8.9764483272445E-17 MHzT=11140263537.917 s
2CsZ=55N=21L=6.6795339776E+18 mf=4.4882241636222E-17 MHzT=22280527075.835 s
2CsZ=55N=22L=1.33590679552E+19 mf=2.2441120818111E-17 MHzT=44561054151.669 s
2CsZ=55N=23L=2.67181359104E+19 mf=1.1220560409056E-17 MHzT=89122108303.338 s
2CsZ=55N=24L=5.34362718208E+19 mf=5.6102802045278E-18 MHzT=178244216606.68 s
2CsZ=55N=25L=1.068725436416E+20 mf=2.8051401022639E-18 MHzT=356488433213.35 s
2CsZ=55N=26L=2.137450872832E+20 mf=1.4025700511319E-18 MHzT=712976866426.71 s
2CsZ=55N=27L=4.274901745664E+20 mf=7.0128502556597E-19 MHzT=1425953732853.4 s
2CsZ=55N=28L=8.549803491328E+20 mf=3.5064251278299E-19 MHzT=2851907465706.8 s
2CsZ=55N=29L=1.7099606982656E+21 mf=1.7532125639149E-19 MHzT=5703814931413.7 s
2CsZ=55N=30L=3.4199213965312E+21 mf=8.7660628195747E-20 MHzT=11407629862827 s
2CsZ=55N=31L=6.8398427930624E+21 mf=4.3830314097873E-20 MHzT=22815259725655 s
2CsZ=55N=32L=1.3679685586125E+22 mf=2.1915157048937E-20 MHzT=45630519451309 s
2CsZ=55N=33L=2.735937117225E+22 mf=1.0957578524468E-20 MHzT=91261038902618 s
2CsZ=55N=34L=5.4718742344499E+22 mf=5.4787892622342E-21 MHzT=1.8252207780524E+14 s
2CsZ=55N=35L=1.09437484689E+23 mf=2.7393946311171E-21 MHzT=3.6504415561047E+14 s
2CsZ=55N=36L=2.18874969378E+23 mf=1.3696973155585E-21 MHzT=7.3008831122095E+14 s
2CsZ=55N=37L=4.3774993875599E+23 mf=6.8484865777927E-22 MHzT=1.4601766224419E+15 s
2CsZ=55N=38L=8.7549987751199E+23 mf=3.4242432888964E-22 MHzT=2.9203532448838E+15 s
2CsZ=55N=39L=1.750999755024E+24 mf=1.7121216444482E-22 MHzT=5.8407064897676E+15 s
2CsZ=55N=40L=3.5019995100479E+24 mf=8.5606082222409E-23 MHzT=1.1681412979535E+16 s
2CsZ=55N=41L=7.0039990200959E+24 mf=4.2803041111204E-23 MHzT=2.336282595907E+16 s
2CsZ=55N=42L=1.4007998040192E+25 mf=2.1401520555602E-23 MHzT=4.6725651918141E+16 s
2CsZ=55N=43L=2.8015996080384E+25 mf=1.0700760277801E-23 MHzT=9.3451303836281E+16 s
2CsZ=55N=44L=5.6031992160767E+25 mf=5.3503801389005E-24 MHzT=1.8690260767256E+17 s
2CsZ=55N=45L=1.1206398432153E+26 mf=2.6751900694503E-24 MHzT=3.7380521534513E+17 s
2CsZ=55N=46L=2.2412796864307E+26 mf=1.3375950347251E-24 MHzT=7.4761043069025E+17 s
2CsZ=55N=47L=4.4825593728614E+26 mf=6.6879751736257E-25 MHzT=1.4952208613805E+18 s
2CsZ=55N=48L=8.9651187457227E+26 mf=3.3439875868128E-25 MHzT=2.990441722761E+18 s
2CsZ=55N=49L=1.7930237491445E+27 mf=1.6719937934064E-25 MHzT=5.980883445522E+18 s
2CsZ=55N=50L=3.5860474982891E+27 mf=8.3599689670321E-26 MHzT=1.1961766891044E+19 s
2CsZ=55N=51L=7.1720949965782E+27 mf=4.1799844835161E-26 MHzT=2.3923533782088E+19 s
2CsZ=55N=52L=1.4344189993156E+28 mf=2.089992241758E-26 MHzT=4.7847067564176E+19 s
2CsZ=55N=53L=2.8688379986313E+28 mf=1.044996120879E-26 MHzT=9.5694135128352E+19 s
2CsZ=55N=54L=5.7376759972626E+28 mf=5.2249806043951E-27 MHzT=1.913882702567E+20 s
2CsZ=55N=55L=1.1475351994525E+29 mf=2.6124903021975E-27 MHzT=3.8277654051341E+20 s
2CsZ=55N=56L=2.295070398905E+29 mf=1.3062451510988E-27 MHzT=7.6555308102682E+20 s
2CsZ=55N=57L=4.59014079781E+29 mf=6.5312257554938E-28 MHzT=1.5311061620536E+21 s
2BaZ=56N=17L=4.2506125312E+17 mf=7.0529236856921E-16 MHzT=1417851723.0077 s
2BaZ=56N=18L=8.5012250624E+17 mf=3.526461842846E-16 MHzT=2835703446.0153 s
2BaZ=56N=19L=1.70024501248E+18 mf=1.763230921423E-16 MHzT=5671406892.0306 s
2BaZ=56N=20L=3.40049002496E+18 mf=8.8161546071151E-17 MHzT=11342813784.061 s
2BaZ=56N=21L=6.80098004992E+18 mf=4.4080773035575E-17 MHzT=22685627568.122 s
2BaZ=56N=22L=1.360196009984E+19 mf=2.2040386517788E-17 MHzT=45371255136.245 s
2BaZ=56N=23L=2.720392019968E+19 mf=1.1020193258894E-17 MHzT=90742510272.49 s
2BaZ=56N=24L=5.440784039936E+19 mf=5.5100966294469E-18 MHzT=181485020544.98 s
2BaZ=56N=25L=1.0881568079872E+20 mf=2.7550483147235E-18 MHzT=362970041089.96 s
2BaZ=56N=26L=2.1763136159744E+20 mf=1.3775241573617E-18 MHzT=725940082179.92 s
2BaZ=56N=27L=4.3526272319488E+20 mf=6.8876207868087E-19 MHzT=1451880164359.8 s
2BaZ=56N=28L=8.7052544638976E+20 mf=3.4438103934043E-19 MHzT=2903760328719.7 s
2BaZ=56N=29L=1.7410508927795E+21 mf=1.7219051967022E-19 MHzT=5807520657439.4 s
2BaZ=56N=30L=3.482101785559E+21 mf=8.6095259835108E-20 MHzT=11615041314879 s
2BaZ=56N=31L=6.9642035711181E+21 mf=4.3047629917554E-20 MHzT=23230082629757 s
2BaZ=56N=32L=1.3928407142236E+22 mf=2.1523814958777E-20 MHzT=46460165259515 s
2BaZ=56N=33L=2.7856814284472E+22 mf=1.0761907479389E-20 MHzT=92920330519030 s
2BaZ=56N=34L=5.5713628568945E+22 mf=5.3809537396943E-21 MHzT=1.8584066103806E+14 s
2BaZ=56N=35L=1.1142725713789E+23 mf=2.6904768698471E-21 MHzT=3.7168132207612E+14 s
2BaZ=56N=36L=2.2285451427578E+23 mf=1.3452384349236E-21 MHzT=7.4336264415224E+14 s
2BaZ=56N=37L=4.4570902855156E+23 mf=6.7261921746178E-22 MHzT=1.4867252883045E+15 s
2BaZ=56N=38L=8.9141805710311E+23 mf=3.3630960873089E-22 MHzT=2.9734505766089E+15 s
2BaZ=56N=39L=1.7828361142062E+24 mf=1.6815480436545E-22 MHzT=5.9469011532179E+15 s
2BaZ=56N=40L=3.5656722284125E+24 mf=8.4077402182723E-23 MHzT=1.1893802306436E+16 s
2BaZ=56N=41L=7.1313444568249E+24 mf=4.2038701091361E-23 MHzT=2.3787604612872E+16 s
2BaZ=56N=42L=1.426268891365E+25 mf=2.1019350545681E-23 MHzT=4.7575209225743E+16 s
2BaZ=56N=43L=2.85253778273E+25 mf=1.050967527284E-23 MHzT=9.5150418451486E+16 s
2BaZ=56N=44L=5.7050755654599E+25 mf=5.2548376364202E-24 MHzT=1.9030083690297E+17 s
2BaZ=56N=45L=1.141015113092E+26 mf=2.6274188182101E-24 MHzT=3.8060167380595E+17 s
2BaZ=56N=46L=2.282030226184E+26 mf=1.313709409105E-24 MHzT=7.6120334761189E+17 s
2BaZ=56N=47L=4.5640604523679E+26 mf=6.5685470455252E-25 MHzT=1.5224066952238E+18 s
2BaZ=56N=48L=9.1281209047359E+26 mf=3.2842735227626E-25 MHzT=3.0448133904476E+18 s
2BaZ=56N=49L=1.8256241809472E+27 mf=1.6421367613813E-25 MHzT=6.0896267808951E+18 s
2BaZ=56N=50L=3.6512483618944E+27 mf=8.2106838069065E-26 MHzT=1.217925356179E+19 s
2BaZ=56N=51L=7.3024967237887E+27 mf=4.1053419034533E-26 MHzT=2.4358507123581E+19 s
2BaZ=56N=52L=1.4604993447577E+28 mf=2.0526709517266E-26 MHzT=4.8717014247161E+19 s
2BaZ=56N=53L=2.9209986895155E+28 mf=1.0263354758633E-26 MHzT=9.7434028494322E+19 s
2BaZ=56N=54L=5.841997379031E+28 mf=5.1316773793166E-27 MHzT=1.9486805698864E+20 s
2BaZ=56N=55L=1.1683994758062E+29 mf=2.5658386896583E-27 MHzT=3.8973611397729E+20 s
2BaZ=56N=56L=2.3367989516124E+29 mf=1.2829193448291E-27 MHzT=7.7947222795458E+20 s
2BaZ=56N=57L=4.6735979032248E+29 mf=6.4145967241457E-28 MHzT=1.5589444559092E+21 s
2LaZ=57N=17L=4.3265163264E+17 mf=6.9291881824343E-16 MHzT=1443170503.7756 s
2LaZ=57N=18L=8.6530326528E+17 mf=3.4645940912172E-16 MHzT=2886341007.5513 s
2LaZ=57N=19L=1.73060653056E+18 mf=1.7322970456086E-16 MHzT=5772682015.1026 s
2LaZ=57N=20L=3.46121306112E+18 mf=8.6614852280429E-17 MHzT=11545364030.205 s
2LaZ=57N=21L=6.92242612224E+18 mf=4.3307426140214E-17 MHzT=23090728060.41 s
2LaZ=57N=22L=1.384485224448E+19 mf=2.1653713070107E-17 MHzT=46181456120.821 s
2LaZ=57N=23L=2.768970448896E+19 mf=1.0826856535054E-17 MHzT=92362912241.642 s
2LaZ=57N=24L=5.537940897792E+19 mf=5.4134282675268E-18 MHzT=184725824483.28 s
2LaZ=57N=25L=1.1075881795584E+20 mf=2.7067141337634E-18 MHzT=369451648966.57 s
2LaZ=57N=26L=2.2151763591168E+20 mf=1.3533570668817E-18 MHzT=738903297933.13 s
2LaZ=57N=27L=4.4303527182336E+20 mf=6.7667853344085E-19 MHzT=1477806595866.3 s
2LaZ=57N=28L=8.8607054364672E+20 mf=3.3833926672043E-19 MHzT=2955613191732.5 s
2LaZ=57N=29L=1.7721410872934E+21 mf=1.6916963336021E-19 MHzT=5911226383465.1 s
2LaZ=57N=30L=3.5442821745869E+21 mf=8.4584816680106E-20 MHzT=11822452766930 s
2LaZ=57N=31L=7.0885643491738E+21 mf=4.2292408340053E-20 MHzT=23644905533860 s
2LaZ=57N=32L=1.4177128698348E+22 mf=2.1146204170027E-20 MHzT=47289811067720 s
2LaZ=57N=33L=2.8354257396695E+22 mf=1.0573102085013E-20 MHzT=94579622135441 s
2LaZ=57N=34L=5.670851479339E+22 mf=5.2865510425066E-21 MHzT=1.8915924427088E+14 s
2LaZ=57N=35L=1.1341702958678E+23 mf=2.6432755212533E-21 MHzT=3.7831848854176E+14 s
2LaZ=57N=36L=2.2683405917356E+23 mf=1.3216377606267E-21 MHzT=7.5663697708353E+14 s
2LaZ=57N=37L=4.5366811834712E+23 mf=6.6081888031333E-22 MHzT=1.5132739541671E+15 s
2LaZ=57N=38L=9.0733623669424E+23 mf=3.3040944015667E-22 MHzT=3.0265479083341E+15 s
2LaZ=57N=39L=1.8146724733885E+24 mf=1.6520472007833E-22 MHzT=6.0530958166682E+15 s
2LaZ=57N=40L=3.629344946777E+24 mf=8.2602360039166E-23 MHzT=1.2106191633336E+16 s
2LaZ=57N=41L=7.2586898935539E+24 mf=4.1301180019583E-23 MHzT=2.4212383266673E+16 s
2LaZ=57N=42L=1.4517379787108E+25 mf=2.0650590009792E-23 MHzT=4.8424766533346E+16 s
2LaZ=57N=43L=2.9034759574216E+25 mf=1.0325295004896E-23 MHzT=9.6849533066691E+16 s
2LaZ=57N=44L=5.8069519148431E+25 mf=5.1626475024479E-24 MHzT=1.9369906613338E+17 s
2LaZ=57N=45L=1.1613903829686E+26 mf=2.5813237512239E-24 MHzT=3.8739813226677E+17 s
2LaZ=57N=46L=2.3227807659373E+26 mf=1.290661875612E-24 MHzT=7.7479626453353E+17 s
2LaZ=57N=47L=4.6455615318745E+26 mf=6.4533093780599E-25 MHzT=1.5495925290671E+18 s
2LaZ=57N=48L=9.291123063749E+26 mf=3.2266546890299E-25 MHzT=3.0991850581341E+18 s
2LaZ=57N=49L=1.8582246127498E+27 mf=1.613327344515E-25 MHzT=6.1983701162683E+18 s
2LaZ=57N=50L=3.7164492254996E+27 mf=8.0666367225748E-26 MHzT=1.2396740232537E+19 s
2LaZ=57N=51L=7.4328984509992E+27 mf=4.0333183612874E-26 MHzT=2.4793480465073E+19 s
2LaZ=57N=52L=1.4865796901998E+28 mf=2.0166591806437E-26 MHzT=4.9586960930146E+19 s
2LaZ=57N=53L=2.9731593803997E+28 mf=1.0083295903219E-26 MHzT=9.9173921860292E+19 s
2LaZ=57N=54L=5.9463187607994E+28 mf=5.0416479516093E-27 MHzT=1.9834784372058E+20 s
2LaZ=57N=55L=1.1892637521599E+29 mf=2.5208239758046E-27 MHzT=3.9669568744117E+20 s
2LaZ=57N=56L=2.3785275043198E+29 mf=1.2604119879023E-27 MHzT=7.9339137488234E+20 s
2LaZ=57N=57L=4.7570550086395E+29 mf=6.3020599395116E-28 MHzT=1.5867827497647E+21 s
2CeZ=58N=17L=4.4024201216E+17 mf=6.8097194206682E-16 MHzT=1468489284.5436 s
2CeZ=58N=18L=8.8048402432E+17 mf=3.4048597103341E-16 MHzT=2936978569.0873 s
2CeZ=58N=19L=1.76096804864E+18 mf=1.7024298551671E-16 MHzT=5873957138.1746 s
2CeZ=58N=20L=3.52193609728E+18 mf=8.5121492758353E-17 MHzT=11747914276.349 s
2CeZ=58N=21L=7.04387219456E+18 mf=4.2560746379176E-17 MHzT=23495828552.698 s
2CeZ=58N=22L=1.408774438912E+19 mf=2.1280373189588E-17 MHzT=46991657105.397 s
2CeZ=58N=23L=2.817548877824E+19 mf=1.0640186594794E-17 MHzT=93983314210.793 s
2CeZ=58N=24L=5.635097755648E+19 mf=5.320093297397E-18 MHzT=187966628421.59 s
2CeZ=58N=25L=1.1270195511296E+20 mf=2.6600466486985E-18 MHzT=375933256843.17 s
2CeZ=58N=26L=2.2540391022592E+20 mf=1.3300233243493E-18 MHzT=751866513686.34 s
2CeZ=58N=27L=4.5080782045184E+20 mf=6.6501166217463E-19 MHzT=1503733027372.7 s
2CeZ=58N=28L=9.0161564090368E+20 mf=3.3250583108731E-19 MHzT=3007466054745.4 s
2CeZ=58N=29L=1.8032312818074E+21 mf=1.6625291554366E-19 MHzT=6014932109490.8 s
2CeZ=58N=30L=3.6064625636147E+21 mf=8.3126457771829E-20 MHzT=12029864218982 s
2CeZ=58N=31L=7.2129251272294E+21 mf=4.1563228885914E-20 MHzT=24059728437963 s
2CeZ=58N=32L=1.4425850254459E+22 mf=2.0781614442957E-20 MHzT=48119456875926 s
2CeZ=58N=33L=2.8851700508918E+22 mf=1.0390807221479E-20 MHzT=96238913751852 s
2CeZ=58N=34L=5.7703401017836E+22 mf=5.1954036107393E-21 MHzT=1.924778275037E+14 s
2CeZ=58N=35L=1.1540680203567E+23 mf=2.5977018053696E-21 MHzT=3.8495565500741E+14 s
2CeZ=58N=36L=2.3081360407134E+23 mf=1.2988509026848E-21 MHzT=7.6991131001482E+14 s
2CeZ=58N=37L=4.6162720814268E+23 mf=6.4942545134241E-22 MHzT=1.5398226200296E+15 s
2CeZ=58N=38L=9.2325441628537E+23 mf=3.2471272567121E-22 MHzT=3.0796452400593E+15 s
2CeZ=58N=39L=1.8465088325707E+24 mf=1.623563628356E-22 MHzT=6.1592904801185E+15 s
2CeZ=58N=40L=3.6930176651415E+24 mf=8.1178181417801E-23 MHzT=1.2318580960237E+16 s
2CeZ=58N=41L=7.3860353302829E+24 mf=4.0589090708901E-23 MHzT=2.4637161920474E+16 s
2CeZ=58N=42L=1.4772070660566E+25 mf=2.029454535445E-23 MHzT=4.9274323840948E+16 s
2CeZ=58N=43L=2.9544141321132E+25 mf=1.0147272677225E-23 MHzT=9.8548647681897E+16 s
2CeZ=58N=44L=5.9088282642264E+25 mf=5.0736363386126E-24 MHzT=1.9709729536379E+17 s
2CeZ=58N=45L=1.1817656528453E+26 mf=2.5368181693063E-24 MHzT=3.9419459072759E+17 s
2CeZ=58N=46L=2.3635313056905E+26 mf=1.2684090846531E-24 MHzT=7.8838918145517E+17 s
2CeZ=58N=47L=4.7270626113811E+26 mf=6.3420454232657E-25 MHzT=1.5767783629103E+18 s
2CeZ=58N=48L=9.4541252227622E+26 mf=3.1710227116329E-25 MHzT=3.1535567258207E+18 s
2CeZ=58N=49L=1.8908250445524E+27 mf=1.5855113558164E-25 MHzT=6.3071134516414E+18 s
2CeZ=58N=50L=3.7816500891049E+27 mf=7.9275567790822E-26 MHzT=1.2614226903283E+19 s
2CeZ=58N=51L=7.5633001782097E+27 mf=3.9637783895411E-26 MHzT=2.5228453806566E+19 s
2CeZ=58N=52L=1.5126600356419E+28 mf=1.9818891947705E-26 MHzT=5.0456907613131E+19 s
2CeZ=58N=53L=3.0253200712839E+28 mf=9.9094459738527E-27 MHzT=1.0091381522626E+20 s
2CeZ=58N=54L=6.0506401425678E+28 mf=4.9547229869264E-27 MHzT=2.0182763045252E+20 s
2CeZ=58N=55L=1.2101280285136E+29 mf=2.4773614934632E-27 MHzT=4.0365526090505E+20 s
2CeZ=58N=56L=2.4202560570271E+29 mf=1.2386807467316E-27 MHzT=8.073105218101E+20 s
2CeZ=58N=57L=4.8405121140542E+29 mf=6.1934037336579E-28 MHzT=1.6146210436202E+21 s
2PrZ=59N=17L=4.4783239168E+17 mf=6.6943004474365E-16 MHzT=1493808065.3116 s
2PrZ=59N=18L=8.9566478336E+17 mf=3.3471502237183E-16 MHzT=2987616130.6233 s
2PrZ=59N=19L=1.79132956672E+18 mf=1.6735751118591E-16 MHzT=5975232261.2465 s
2PrZ=59N=20L=3.58265913344E+18 mf=8.3678755592957E-17 MHzT=11950464522.493 s
2PrZ=59N=21L=7.16531826688E+18 mf=4.1839377796478E-17 MHzT=23900929044.986 s
2PrZ=59N=22L=1.433063653376E+19 mf=2.0919688898239E-17 MHzT=47801858089.972 s
2PrZ=59N=23L=2.866127306752E+19 mf=1.045984444912E-17 MHzT=95603716179.945 s
2PrZ=59N=24L=5.732254613504E+19 mf=5.2299222245598E-18 MHzT=191207432359.89 s
2PrZ=59N=25L=1.1464509227008E+20 mf=2.6149611122799E-18 MHzT=382414864719.78 s
2PrZ=59N=26L=2.2929018454016E+20 mf=1.3074805561399E-18 MHzT=764829729439.56 s
2PrZ=59N=27L=4.5858036908032E+20 mf=6.5374027806997E-19 MHzT=1529659458879.1 s
2PrZ=59N=28L=9.1716073816064E+20 mf=3.2687013903499E-19 MHzT=3059318917758.2 s
2PrZ=59N=29L=1.8343214763213E+21 mf=1.6343506951749E-19 MHzT=6118637835516.5 s
2PrZ=59N=30L=3.6686429526426E+21 mf=8.1717534758747E-20 MHzT=12237275671033 s
2PrZ=59N=31L=7.3372859052851E+21 mf=4.0858767379373E-20 MHzT=24474551342066 s
2PrZ=59N=32L=1.467457181057E+22 mf=2.0429383689687E-20 MHzT=48949102684132 s
2PrZ=59N=33L=2.934914362114E+22 mf=1.0214691844843E-20 MHzT=97898205368263 s
2PrZ=59N=34L=5.8698287242281E+22 mf=5.1073459224217E-21 MHzT=1.9579641073653E+14 s
2PrZ=59N=35L=1.1739657448456E+23 mf=2.5536729612108E-21 MHzT=3.9159282147305E+14 s
2PrZ=59N=36L=2.3479314896912E+23 mf=1.2768364806054E-21 MHzT=7.8318564294611E+14 s
2PrZ=59N=37L=4.6958629793825E+23 mf=6.3841824030271E-22 MHzT=1.5663712858922E+15 s
2PrZ=59N=38L=9.391725958765E+23 mf=3.1920912015135E-22 MHzT=3.1327425717844E+15 s
2PrZ=59N=39L=1.878345191753E+24 mf=1.5960456007568E-22 MHzT=6.2654851435689E+15 s
2PrZ=59N=40L=3.756690383506E+24 mf=7.9802280037839E-23 MHzT=1.2530970287138E+16 s
2PrZ=59N=41L=7.513380767012E+24 mf=3.9901140018919E-23 MHzT=2.5061940574275E+16 s
2PrZ=59N=42L=1.5026761534024E+25 mf=1.995057000946E-23 MHzT=5.0123881148551E+16 s
2PrZ=59N=43L=3.0053523068048E+25 mf=9.9752850047298E-24 MHzT=1.002477622971E+17 s
2PrZ=59N=44L=6.0107046136096E+25 mf=4.9876425023649E-24 MHzT=2.004955245942E+17 s
2PrZ=59N=45L=1.2021409227219E+26 mf=2.4938212511825E-24 MHzT=4.0099104918841E+17 s
2PrZ=59N=46L=2.4042818454438E+26 mf=1.2469106255912E-24 MHzT=8.0198209837681E+17 s
2PrZ=59N=47L=4.8085636908877E+26 mf=6.2345531279561E-25 MHzT=1.6039641967536E+18 s
2PrZ=59N=48L=9.6171273817753E+26 mf=3.1172765639781E-25 MHzT=3.2079283935073E+18 s
2PrZ=59N=49L=1.9234254763551E+27 mf=1.558638281989E-25 MHzT=6.4158567870145E+18 s
2PrZ=59N=50L=3.8468509527101E+27 mf=7.7931914099452E-26 MHzT=1.2831713574029E+19 s
2PrZ=59N=51L=7.6937019054202E+27 mf=3.8965957049726E-26 MHzT=2.5663427148058E+19 s
2PrZ=59N=52L=1.538740381084E+28 mf=1.9482978524863E-26 MHzT=5.1326854296116E+19 s
2PrZ=59N=53L=3.0774807621681E+28 mf=9.7414892624315E-27 MHzT=1.0265370859223E+20 s
2PrZ=59N=54L=6.1549615243362E+28 mf=4.8707446312157E-27 MHzT=2.0530741718446E+20 s
2PrZ=59N=55L=1.2309923048672E+29 mf=2.4353723156079E-27 MHzT=4.1061483436893E+20 s
2PrZ=59N=56L=2.4619846097345E+29 mf=1.2176861578039E-27 MHzT=8.2122966873786E+20 s
2PrZ=59N=57L=4.923969219469E+29 mf=6.0884307890197E-28 MHzT=1.6424593374757E+21 s
2NdZ=60N=17L=4.554227712E+17 mf=6.5827287733126E-16 MHzT=1519126846.0796 s
2NdZ=60N=18L=9.108455424E+17 mf=3.2913643866563E-16 MHzT=3038253692.1593 s
2NdZ=60N=19L=1.8216910848E+18 mf=1.6456821933281E-16 MHzT=6076507384.3185 s
2NdZ=60N=20L=3.6433821696E+18 mf=8.2284109666407E-17 MHzT=12153014768.637 s
2NdZ=60N=21L=7.2867643392E+18 mf=4.1142054833204E-17 MHzT=24306029537.274 s
2NdZ=60N=22L=1.45735286784E+19 mf=2.0571027416602E-17 MHzT=48612059074.548 s
2NdZ=60N=23L=2.91470573568E+19 mf=1.0285513708301E-17 MHzT=97224118149.096 s
2NdZ=60N=24L=5.82941147136E+19 mf=5.1427568541505E-18 MHzT=194448236298.19 s
2NdZ=60N=25L=1.165882294272E+20 mf=2.5713784270752E-18 MHzT=388896472596.39 s
2NdZ=60N=26L=2.331764588544E+20 mf=1.2856892135376E-18 MHzT=777792945192.77 s
2NdZ=60N=27L=4.663529177088E+20 mf=6.4284460676881E-19 MHzT=1555585890385.5 s
2NdZ=60N=28L=9.327058354176E+20 mf=3.214223033844E-19 MHzT=3111171780771.1 s
2NdZ=60N=29L=1.8654116708352E+21 mf=1.607111516922E-19 MHzT=6222343561542.2 s
2NdZ=60N=30L=3.7308233416704E+21 mf=8.0355575846101E-20 MHzT=12444687123084 s
2NdZ=60N=31L=7.4616466833408E+21 mf=4.0177787923051E-20 MHzT=24889374246169 s
2NdZ=60N=32L=1.4923293366682E+22 mf=2.0088893961525E-20 MHzT=49778748492337 s
2NdZ=60N=33L=2.9846586733363E+22 mf=1.0044446980763E-20 MHzT=99557496984675 s
2NdZ=60N=34L=5.9693173466726E+22 mf=5.0222234903813E-21 MHzT=1.9911499396935E+14 s
2NdZ=60N=35L=1.1938634693345E+23 mf=2.5111117451907E-21 MHzT=3.982299879387E+14 s
2NdZ=60N=36L=2.3877269386691E+23 mf=1.2555558725953E-21 MHzT=7.964599758774E+14 s
2NdZ=60N=37L=4.7754538773381E+23 mf=6.2777793629766E-22 MHzT=1.5929199517548E+15 s
2NdZ=60N=38L=9.5509077546762E+23 mf=3.1388896814883E-22 MHzT=3.1858399035096E+15 s
2NdZ=60N=39L=1.9101815509352E+24 mf=1.5694448407442E-22 MHzT=6.3716798070192E+15 s
2NdZ=60N=40L=3.8203631018705E+24 mf=7.8472242037208E-23 MHzT=1.2743359614038E+16 s
2NdZ=60N=41L=7.640726203741E+24 mf=3.9236121018604E-23 MHzT=2.5486719228077E+16 s
2NdZ=60N=42L=1.5281452407482E+25 mf=1.9618060509302E-23 MHzT=5.0973438456153E+16 s
2NdZ=60N=43L=3.0562904814964E+25 mf=9.809030254651E-24 MHzT=1.0194687691231E+17 s
2NdZ=60N=44L=6.1125809629928E+25 mf=4.9045151273255E-24 MHzT=2.0389375382461E+17 s
2NdZ=60N=45L=1.2225161925986E+26 mf=2.4522575636628E-24 MHzT=4.0778750764923E+17 s
2NdZ=60N=46L=2.4450323851971E+26 mf=1.2261287818314E-24 MHzT=8.1557501529845E+17 s
2NdZ=60N=47L=4.8900647703942E+26 mf=6.1306439091569E-25 MHzT=1.6311500305969E+18 s
2NdZ=60N=48L=9.7801295407885E+26 mf=3.0653219545784E-25 MHzT=3.2623000611938E+18 s
2NdZ=60N=49L=1.9560259081577E+27 mf=1.5326609772892E-25 MHzT=6.5246001223876E+18 s
2NdZ=60N=50L=3.9120518163154E+27 mf=7.6633048864461E-26 MHzT=1.3049200244775E+19 s
2NdZ=60N=51L=7.8241036326308E+27 mf=3.831652443223E-26 MHzT=2.6098400489551E+19 s
2NdZ=60N=52L=1.5648207265262E+28 mf=1.9158262216115E-26 MHzT=5.2196800979101E+19 s
2NdZ=60N=53L=3.1296414530523E+28 mf=9.5791311080576E-27 MHzT=1.043936019582E+20 s
2NdZ=60N=54L=6.2592829061046E+28 mf=4.7895655540288E-27 MHzT=2.087872039164E+20 s
2NdZ=60N=55L=1.2518565812209E+29 mf=2.3947827770144E-27 MHzT=4.1757440783281E+20 s
2NdZ=60N=56L=2.5037131624418E+29 mf=1.1973913885072E-27 MHzT=8.3514881566562E+20 s
2NdZ=60N=57L=5.0074263248837E+29 mf=5.986956942536E-28 MHzT=1.6702976313312E+21 s
2PmZ=61N=17L=4.6301315072E+17 mf=6.4748151868649E-16 MHzT=1544445626.8476 s
2PmZ=61N=18L=9.2602630144E+17 mf=3.2374075934324E-16 MHzT=3088891253.6952 s
2PmZ=61N=19L=1.85205260288E+18 mf=1.6187037967162E-16 MHzT=6177782507.3905 s
2PmZ=61N=20L=3.70410520576E+18 mf=8.0935189835811E-17 MHzT=12355565014.781 s
2PmZ=61N=21L=7.40821041152E+18 mf=4.0467594917905E-17 MHzT=24711130029.562 s
2PmZ=61N=22L=1.481642082304E+19 mf=2.0233797458953E-17 MHzT=49422260059.124 s
2PmZ=61N=23L=2.963284164608E+19 mf=1.0116898729476E-17 MHzT=98844520118.248 s
2PmZ=61N=24L=5.926568329216E+19 mf=5.0584493647382E-18 MHzT=197689040236.5 s
2PmZ=61N=25L=1.1853136658432E+20 mf=2.5292246823691E-18 MHzT=395378080472.99 s
2PmZ=61N=26L=2.3706273316864E+20 mf=1.2646123411845E-18 MHzT=790756160945.98 s
2PmZ=61N=27L=4.7412546633728E+20 mf=6.3230617059227E-19 MHzT=1581512321892 s
2PmZ=61N=28L=9.4825093267456E+20 mf=3.1615308529614E-19 MHzT=3163024643783.9 s
2PmZ=61N=29L=1.8965018653491E+21 mf=1.5807654264807E-19 MHzT=6326049287567.9 s
2PmZ=61N=30L=3.7930037306982E+21 mf=7.9038271324034E-20 MHzT=12652098575136 s
2PmZ=61N=31L=7.5860074613965E+21 mf=3.9519135662017E-20 MHzT=25304197150271 s
2PmZ=61N=32L=1.5172014922793E+22 mf=1.9759567831008E-20 MHzT=50608394300543 s
2PmZ=61N=33L=3.0344029845586E+22 mf=9.8797839155042E-21 MHzT=1.0121678860109E+14 s
2PmZ=61N=34L=6.0688059691172E+22 mf=4.9398919577521E-21 MHzT=2.0243357720217E+14 s
2PmZ=61N=35L=1.2137611938234E+23 mf=2.4699459788761E-21 MHzT=4.0486715440434E+14 s
2PmZ=61N=36L=2.4275223876469E+23 mf=1.234972989438E-21 MHzT=8.0973430880869E+14 s
2PmZ=61N=37L=4.8550447752937E+23 mf=6.1748649471901E-22 MHzT=1.6194686176174E+15 s
2PmZ=61N=38L=9.7100895505875E+23 mf=3.0874324735951E-22 MHzT=3.2389372352347E+15 s
2PmZ=61N=39L=1.9420179101175E+24 mf=1.5437162367975E-22 MHzT=6.4778744704695E+15 s
2PmZ=61N=40L=3.884035820235E+24 mf=7.7185811839877E-23 MHzT=1.2955748940939E+16 s
2PmZ=61N=41L=7.76807164047E+24 mf=3.8592905919938E-23 MHzT=2.5911497881878E+16 s
2PmZ=61N=42L=1.553614328094E+25 mf=1.9296452959969E-23 MHzT=5.1822995763756E+16 s
2PmZ=61N=43L=3.107228656188E+25 mf=9.6482264799846E-24 MHzT=1.0364599152751E+17 s
2PmZ=61N=44L=6.214457312376E+25 mf=4.8241132399923E-24 MHzT=2.0729198305502E+17 s
2PmZ=61N=45L=1.2428914624752E+26 mf=2.4120566199961E-24 MHzT=4.1458396611005E+17 s
2PmZ=61N=46L=2.4857829249504E+26 mf=1.2060283099981E-24 MHzT=8.291679322201E+17 s
2PmZ=61N=47L=4.9715658499008E+26 mf=6.0301415499904E-25 MHzT=1.6583358644402E+18 s
2PmZ=61N=48L=9.9431316998016E+26 mf=3.0150707749952E-25 MHzT=3.3166717288804E+18 s
2PmZ=61N=49L=1.9886263399603E+27 mf=1.5075353874976E-25 MHzT=6.6333434577608E+18 s
2PmZ=61N=50L=3.9772526799206E+27 mf=7.537676937488E-26 MHzT=1.3266686915522E+19 s
2PmZ=61N=51L=7.9545053598413E+27 mf=3.768838468744E-26 MHzT=2.6533373831043E+19 s
2PmZ=61N=52L=1.5909010719683E+28 mf=1.884419234372E-26 MHzT=5.3066747662086E+19 s
2PmZ=61N=53L=3.1818021439365E+28 mf=9.42209617186E-27 MHzT=1.0613349532417E+20 s
2PmZ=61N=54L=6.363604287873E+28 mf=4.71104808593E-27 MHzT=2.1226699064834E+20 s
2PmZ=61N=55L=1.2727208575746E+29 mf=2.355524042965E-27 MHzT=4.2453398129669E+20 s
2PmZ=61N=56L=2.5454417151492E+29 mf=1.1777620214825E-27 MHzT=8.4906796259338E+20 s
2PmZ=61N=57L=5.0908834302984E+29 mf=5.8888101074125E-28 MHzT=1.6981359251868E+21 s
2SmZ=62N=17L=4.7060353024E+17 mf=6.3703826838509E-16 MHzT=1569764407.6156 s
2SmZ=62N=18L=9.4120706048E+17 mf=3.1851913419255E-16 MHzT=3139528815.2312 s
2SmZ=62N=19L=1.88241412096E+18 mf=1.5925956709627E-16 MHzT=6279057630.4625 s
2SmZ=62N=20L=3.76482824192E+18 mf=7.9629783548136E-17 MHzT=12558115260.925 s
2SmZ=62N=21L=7.52965648384E+18 mf=3.9814891774068E-17 MHzT=25116230521.85 s
2SmZ=62N=22L=1.505931296768E+19 mf=1.9907445887034E-17 MHzT=50232461043.7 s
2SmZ=62N=23L=3.011862593536E+19 mf=9.953722943517E-18 MHzT=100464922087.4 s
2SmZ=62N=24L=6.023725187072E+19 mf=4.9768614717585E-18 MHzT=200929844174.8 s
2SmZ=62N=25L=1.2047450374144E+20 mf=2.4884307358793E-18 MHzT=401859688349.6 s
2SmZ=62N=26L=2.4094900748288E+20 mf=1.2442153679396E-18 MHzT=803719376699.2 s
2SmZ=62N=27L=4.8189801496576E+20 mf=6.2210768396981E-19 MHzT=1607438753398.4 s
2SmZ=62N=28L=9.6379602993152E+20 mf=3.1105384198491E-19 MHzT=3214877506796.8 s
2SmZ=62N=29L=1.927592059863E+21 mf=1.5552692099245E-19 MHzT=6429755013593.6 s
2SmZ=62N=30L=3.8551841197261E+21 mf=7.7763460496227E-20 MHzT=12859510027187 s
2SmZ=62N=31L=7.7103682394522E+21 mf=3.8881730248113E-20 MHzT=25719020054374 s
2SmZ=62N=32L=1.5420736478904E+22 mf=1.9440865124057E-20 MHzT=51438040108749 s
2SmZ=62N=33L=3.0841472957809E+22 mf=9.7204325620284E-21 MHzT=1.028760802175E+14 s
2SmZ=62N=34L=6.1682945915617E+22 mf=4.8602162810142E-21 MHzT=2.0575216043499E+14 s
2SmZ=62N=35L=1.2336589183123E+23 mf=2.4301081405071E-21 MHzT=4.1150432086999E+14 s
2SmZ=62N=36L=2.4673178366247E+23 mf=1.2150540702535E-21 MHzT=8.2300864173998E+14 s
2SmZ=62N=37L=4.9346356732494E+23 mf=6.0752703512677E-22 MHzT=1.64601728348E+15 s
2SmZ=62N=38L=9.8692713464988E+23 mf=3.0376351756339E-22 MHzT=3.2920345669599E+15 s
2SmZ=62N=39L=1.9738542692998E+24 mf=1.5188175878169E-22 MHzT=6.5840691339198E+15 s
2SmZ=62N=40L=3.9477085385995E+24 mf=7.5940879390847E-23 MHzT=1.316813826784E+16 s
2SmZ=62N=41L=7.895417077199E+24 mf=3.7970439695423E-23 MHzT=2.6336276535679E+16 s
2SmZ=62N=42L=1.5790834154398E+25 mf=1.8985219847712E-23 MHzT=5.2672553071359E+16 s
2SmZ=62N=43L=3.1581668308796E+25 mf=9.4926099238558E-24 MHzT=1.0534510614272E+17 s
2SmZ=62N=44L=6.3163336617592E+25 mf=4.7463049619279E-24 MHzT=2.1069021228543E+17 s
2SmZ=62N=45L=1.2632667323518E+26 mf=2.373152480964E-24 MHzT=4.2138042457087E+17 s
2SmZ=62N=46L=2.5265334647037E+26 mf=1.186576240482E-24 MHzT=8.4276084914174E+17 s
2SmZ=62N=47L=5.0530669294074E+26 mf=5.9328812024099E-25 MHzT=1.6855216982835E+18 s
2SmZ=62N=48L=1.0106133858815E+27 mf=2.9664406012049E-25 MHzT=3.3710433965669E+18 s
2SmZ=62N=49L=2.0212267717629E+27 mf=1.4832203006025E-25 MHzT=6.7420867931339E+18 s
2SmZ=62N=50L=4.0424535435259E+27 mf=7.4161015030124E-26 MHzT=1.3484173586268E+19 s
2SmZ=62N=51L=8.0849070870518E+27 mf=3.7080507515062E-26 MHzT=2.6968347172536E+19 s
2SmZ=62N=52L=1.6169814174104E+28 mf=1.8540253757531E-26 MHzT=5.3936694345071E+19 s
2SmZ=62N=53L=3.2339628348207E+28 mf=9.2701268787654E-27 MHzT=1.0787338869014E+20 s
2SmZ=62N=54L=6.4679256696414E+28 mf=4.6350634393827E-27 MHzT=2.1574677738028E+20 s
2SmZ=62N=55L=1.2935851339283E+29 mf=2.3175317196914E-27 MHzT=4.3149355476057E+20 s
2SmZ=62N=56L=2.5871702678566E+29 mf=1.1587658598457E-27 MHzT=8.6298710952114E+20 s
2SmZ=62N=57L=5.1743405357131E+29 mf=5.7938292992284E-28 MHzT=1.7259742190423E+21 s
2EuZ=63N=17L=4.7819390976E+17 mf=6.2692654983929E-16 MHzT=1595083188.3836 s
2EuZ=63N=18L=9.5638781952E+17 mf=3.1346327491965E-16 MHzT=3190166376.7672 s
2EuZ=63N=19L=1.91277563904E+18 mf=1.5673163745982E-16 MHzT=6380332753.5344 s
2EuZ=63N=20L=3.82555127808E+18 mf=7.8365818729912E-17 MHzT=12760665507.069 s
2EuZ=63N=21L=7.65110255616E+18 mf=3.9182909364956E-17 MHzT=25521331014.138 s
2EuZ=63N=22L=1.530220511232E+19 mf=1.9591454682478E-17 MHzT=51042662028.276 s
2EuZ=63N=23L=3.060441022464E+19 mf=9.795727341239E-18 MHzT=102085324056.55 s
2EuZ=63N=24L=6.120882044928E+19 mf=4.8978636706195E-18 MHzT=204170648113.1 s
2EuZ=63N=25L=1.2241764089856E+20 mf=2.4489318353097E-18 MHzT=408341296226.2 s
2EuZ=63N=26L=2.4483528179712E+20 mf=1.2244659176549E-18 MHzT=816682592452.41 s
2EuZ=63N=27L=4.8967056359424E+20 mf=6.1223295882744E-19 MHzT=1633365184904.8 s
2EuZ=63N=28L=9.7934112718848E+20 mf=3.0611647941372E-19 MHzT=3266730369809.6 s
2EuZ=63N=29L=1.958682254377E+21 mf=1.5305823970686E-19 MHzT=6533460739619.3 s
2EuZ=63N=30L=3.9173645087539E+21 mf=7.652911985343E-20 MHzT=13066921479239 s
2EuZ=63N=31L=7.8347290175078E+21 mf=3.8264559926715E-20 MHzT=26133842958477 s
2EuZ=63N=32L=1.5669458035016E+22 mf=1.9132279963357E-20 MHzT=52267685916954 s
2EuZ=63N=33L=3.1338916070031E+22 mf=9.5661399816787E-21 MHzT=1.0453537183391E+14 s
2EuZ=63N=34L=6.2677832140063E+22 mf=4.7830699908393E-21 MHzT=2.0907074366782E+14 s
2EuZ=63N=35L=1.2535566428013E+23 mf=2.3915349954197E-21 MHzT=4.1814148733563E+14 s
2EuZ=63N=36L=2.5071132856025E+23 mf=1.1957674977098E-21 MHzT=8.3628297467127E+14 s
2EuZ=63N=37L=5.014226571205E+23 mf=5.9788374885492E-22 MHzT=1.6725659493425E+15 s
2EuZ=63N=38L=1.002845314241E+24 mf=2.9894187442746E-22 MHzT=3.3451318986851E+15 s
2EuZ=63N=39L=2.005690628482E+24 mf=1.4947093721373E-22 MHzT=6.6902637973701E+15 s
2EuZ=63N=40L=4.011381256964E+24 mf=7.4735468606865E-23 MHzT=1.338052759474E+16 s
2EuZ=63N=41L=8.022762513928E+24 mf=3.7367734303432E-23 MHzT=2.6761055189481E+16 s
2EuZ=63N=42L=1.6045525027856E+25 mf=1.8683867151716E-23 MHzT=5.3522110378961E+16 s
2EuZ=63N=43L=3.2091050055712E+25 mf=9.3419335758581E-24 MHzT=1.0704422075792E+17 s
2EuZ=63N=44L=6.4182100111424E+25 mf=4.6709667879291E-24 MHzT=2.1408844151584E+17 s
2EuZ=63N=45L=1.2836420022285E+26 mf=2.3354833939645E-24 MHzT=4.2817688303169E+17 s
2EuZ=63N=46L=2.567284004457E+26 mf=1.1677416969823E-24 MHzT=8.5635376606338E+17 s
2EuZ=63N=47L=5.1345680089139E+26 mf=5.8387084849113E-25 MHzT=1.7127075321268E+18 s
2EuZ=63N=48L=1.0269136017828E+27 mf=2.9193542424557E-25 MHzT=3.4254150642535E+18 s
2EuZ=63N=49L=2.0538272035656E+27 mf=1.4596771212278E-25 MHzT=6.850830128507E+18 s
2EuZ=63N=50L=4.1076544071312E+27 mf=7.2983856061391E-26 MHzT=1.3701660257014E+19 s
2EuZ=63N=51L=8.2153088142623E+27 mf=3.6491928030696E-26 MHzT=2.7403320514028E+19 s
2EuZ=63N=52L=1.6430617628525E+28 mf=1.8245964015348E-26 MHzT=5.4806641028056E+19 s
2EuZ=63N=53L=3.2861235257049E+28 mf=9.1229820076739E-27 MHzT=1.0961328205611E+20 s
2EuZ=63N=54L=6.5722470514098E+28 mf=4.561491003837E-27 MHzT=2.1922656411222E+20 s
2EuZ=63N=55L=1.314449410282E+29 mf=2.2807455019185E-27 MHzT=4.3845312822445E+20 s
2EuZ=63N=56L=2.6288988205639E+29 mf=1.1403727509592E-27 MHzT=8.769062564489E+20 s
2EuZ=63N=57L=5.2577976411279E+29 mf=5.7018637547962E-28 MHzT=1.7538125128978E+21 s
2GdZ=64N=17L=4.8578428928E+17 mf=6.1713082249806E-16 MHzT=1620401969.1516 s
2GdZ=64N=18L=9.7156857856E+17 mf=3.0856541124903E-16 MHzT=3240803938.3032 s
2GdZ=64N=19L=1.94313715712E+18 mf=1.5428270562451E-16 MHzT=6481607876.6064 s
2GdZ=64N=20L=3.88627431424E+18 mf=7.7141352812257E-17 MHzT=12963215753.213 s
2GdZ=64N=21L=7.77254862848E+18 mf=3.8570676406129E-17 MHzT=25926431506.426 s
2GdZ=64N=22L=1.554509725696E+19 mf=1.9285338203064E-17 MHzT=51852863012.851 s
2GdZ=64N=23L=3.109019451392E+19 mf=9.6426691015321E-18 MHzT=103705726025.7 s
2GdZ=64N=24L=6.218038902784E+19 mf=4.8213345507661E-18 MHzT=207411452051.41 s
2GdZ=64N=25L=1.2436077805568E+20 mf=2.410667275383E-18 MHzT=414822904102.81 s
2GdZ=64N=26L=2.4872155611136E+20 mf=1.2053336376915E-18 MHzT=829645808205.62 s
2GdZ=64N=27L=4.9744311222272E+20 mf=6.0266681884576E-19 MHzT=1659291616411.2 s
2GdZ=64N=28L=9.9488622444544E+20 mf=3.0133340942288E-19 MHzT=3318583232822.5 s
2GdZ=64N=29L=1.9897724488909E+21 mf=1.5066670471144E-19 MHzT=6637166465645 s
2GdZ=64N=30L=3.9795448977818E+21 mf=7.533335235572E-20 MHzT=13274332931290 s
2GdZ=64N=31L=7.9590897955635E+21 mf=3.766667617786E-20 MHzT=26548665862580 s
2GdZ=64N=32L=1.5918179591127E+22 mf=1.883333808893E-20 MHzT=53097331725160 s
2GdZ=64N=33L=3.1836359182254E+22 mf=9.416669044465E-21 MHzT=1.0619466345032E+14 s
2GdZ=64N=34L=6.3672718364508E+22 mf=4.7083345222325E-21 MHzT=2.1238932690064E+14 s
2GdZ=64N=35L=1.2734543672902E+23 mf=2.3541672611162E-21 MHzT=4.2477865380128E+14 s
2GdZ=64N=36L=2.5469087345803E+23 mf=1.1770836305581E-21 MHzT=8.4955730760256E+14 s
2GdZ=64N=37L=5.0938174691607E+23 mf=5.8854181527906E-22 MHzT=1.6991146152051E+15 s
2GdZ=64N=38L=1.0187634938321E+24 mf=2.9427090763953E-22 MHzT=3.3982292304102E+15 s
2GdZ=64N=39L=2.0375269876643E+24 mf=1.4713545381977E-22 MHzT=6.7964584608205E+15 s
2GdZ=64N=40L=4.0750539753285E+24 mf=7.3567726909883E-23 MHzT=1.3592916921641E+16 s
2GdZ=64N=41L=8.150107950657E+24 mf=3.6783863454941E-23 MHzT=2.7185833843282E+16 s
2GdZ=64N=42L=1.6300215901314E+25 mf=1.8391931727471E-23 MHzT=5.4371667686564E+16 s
2GdZ=64N=43L=3.2600431802628E+25 mf=9.1959658637353E-24 MHzT=1.0874333537313E+17 s
2GdZ=64N=44L=6.5200863605256E+25 mf=4.5979829318677E-24 MHzT=2.1748667074625E+17 s
2GdZ=64N=45L=1.3040172721051E+26 mf=2.2989914659338E-24 MHzT=4.3497334149251E+17 s
2GdZ=64N=46L=2.6080345442103E+26 mf=1.1494957329669E-24 MHzT=8.6994668298502E+17 s
2GdZ=64N=47L=5.2160690884205E+26 mf=5.7474786648346E-25 MHzT=1.73989336597E+18 s
2GdZ=64N=48L=1.0432138176841E+27 mf=2.8737393324173E-25 MHzT=3.4797867319401E+18 s
2GdZ=64N=49L=2.0864276353682E+27 mf=1.4368696662086E-25 MHzT=6.9595734638801E+18 s
2GdZ=64N=50L=4.1728552707364E+27 mf=7.1843483310432E-26 MHzT=1.391914692776E+19 s
2GdZ=64N=51L=8.3457105414728E+27 mf=3.5921741655216E-26 MHzT=2.7838293855521E+19 s
2GdZ=64N=52L=1.6691421082946E+28 mf=1.7960870827608E-26 MHzT=5.5676587711041E+19 s
2GdZ=64N=53L=3.3382842165891E+28 mf=8.980435413804E-27 MHzT=1.1135317542208E+20 s
2GdZ=64N=54L=6.6765684331783E+28 mf=4.490217706902E-27 MHzT=2.2270635084416E+20 s
2GdZ=64N=55L=1.3353136866357E+29 mf=2.245108853451E-27 MHzT=4.4541270168833E+20 s
2GdZ=64N=56L=2.6706273732713E+29 mf=1.1225544267255E-27 MHzT=8.9082540337666E+20 s
2GdZ=64N=57L=5.3412547465426E+29 mf=5.6127721336275E-28 MHzT=1.7816508067533E+21 s
2TbZ=65N=17L=4.933746688E+17 mf=6.0763650215193E-16 MHzT=1645720749.9196 s
2TbZ=65N=18L=9.867493376E+17 mf=3.0381825107597E-16 MHzT=3291441499.8392 s
2TbZ=65N=19L=1.9734986752E+18 mf=1.5190912553798E-16 MHzT=6582882999.6784 s
2TbZ=65N=20L=3.9469973504E+18 mf=7.5954562768992E-17 MHzT=13165765999.357 s
2TbZ=65N=21L=7.8939947008E+18 mf=3.7977281384496E-17 MHzT=26331531998.714 s
2TbZ=65N=22L=1.57879894016E+19 mf=1.8988640692248E-17 MHzT=52663063997.427 s
2TbZ=65N=23L=3.15759788032E+19 mf=9.4943203461239E-18 MHzT=105326127994.85 s
2TbZ=65N=24L=6.31519576064E+19 mf=4.747160173062E-18 MHzT=210652255989.71 s
2TbZ=65N=25L=1.263039152128E+20 mf=2.373580086531E-18 MHzT=421304511979.42 s
2TbZ=65N=26L=2.526078304256E+20 mf=1.1867900432655E-18 MHzT=842609023958.83 s
2TbZ=65N=27L=5.052156608512E+20 mf=5.9339502163275E-19 MHzT=1685218047917.7 s
2TbZ=65N=28L=1.0104313217024E+21 mf=2.9669751081637E-19 MHzT=3370436095835.3 s
2TbZ=65N=29L=2.0208626434048E+21 mf=1.4834875540819E-19 MHzT=6740872191670.7 s
2TbZ=65N=30L=4.0417252868096E+21 mf=7.4174377704093E-20 MHzT=13481744383341 s
2TbZ=65N=31L=8.0834505736192E+21 mf=3.7087188852047E-20 MHzT=26963488766683 s
2TbZ=65N=32L=1.6166901147238E+22 mf=1.8543594426023E-20 MHzT=53926977533365 s
2TbZ=65N=33L=3.2333802294477E+22 mf=9.2717972130117E-21 MHzT=1.0785395506673E+14 s
2TbZ=65N=34L=6.4667604588954E+22 mf=4.6358986065058E-21 MHzT=2.1570791013346E+14 s
2TbZ=65N=35L=1.2933520917791E+23 mf=2.3179493032529E-21 MHzT=4.3141582026692E+14 s
2TbZ=65N=36L=2.5867041835581E+23 mf=1.1589746516265E-21 MHzT=8.6283164053385E+14 s
2TbZ=65N=37L=5.1734083671163E+23 mf=5.7948732581323E-22 MHzT=1.7256632810677E+15 s
2TbZ=65N=38L=1.0346816734233E+24 mf=2.8974366290661E-22 MHzT=3.4513265621354E+15 s
2TbZ=65N=39L=2.0693633468465E+24 mf=1.4487183145331E-22 MHzT=6.9026531242708E+15 s
2TbZ=65N=40L=4.138726693693E+24 mf=7.2435915726654E-23 MHzT=1.3805306248542E+16 s
2TbZ=65N=41L=8.2774533873861E+24 mf=3.6217957863327E-23 MHzT=2.7610612497083E+16 s
2TbZ=65N=42L=1.6554906774772E+25 mf=1.8108978931663E-23 MHzT=5.5221224994166E+16 s
2TbZ=65N=43L=3.3109813549544E+25 mf=9.0544894658317E-24 MHzT=1.1044244998833E+17 s
2TbZ=65N=44L=6.6219627099088E+25 mf=4.5272447329158E-24 MHzT=2.2088489997666E+17 s
2TbZ=65N=45L=1.3243925419818E+26 mf=2.2636223664579E-24 MHzT=4.4176979995333E+17 s
2TbZ=65N=46L=2.6487850839635E+26 mf=1.131811183229E-24 MHzT=8.8353959990666E+17 s
2TbZ=65N=47L=5.2975701679271E+26 mf=5.6590559161448E-25 MHzT=1.7670791998133E+18 s
2TbZ=65N=48L=1.0595140335854E+27 mf=2.8295279580724E-25 MHzT=3.5341583996266E+18 s
2TbZ=65N=49L=2.1190280671708E+27 mf=1.4147639790362E-25 MHzT=7.0683167992533E+18 s
2TbZ=65N=50L=4.2380561343417E+27 mf=7.073819895181E-26 MHzT=1.4136633598507E+19 s
2TbZ=65N=51L=8.4761122686833E+27 mf=3.5369099475905E-26 MHzT=2.8273267197013E+19 s
2TbZ=65N=52L=1.6952224537367E+28 mf=1.7684549737953E-26 MHzT=5.6546534394026E+19 s
2TbZ=65N=53L=3.3904449074733E+28 mf=8.8422748689763E-27 MHzT=1.1309306878805E+20 s
2TbZ=65N=54L=6.7808898149467E+28 mf=4.4211374344881E-27 MHzT=2.261861375761E+20 s
2TbZ=65N=55L=1.3561779629893E+29 mf=2.2105687172441E-27 MHzT=4.5237227515221E+20 s
2TbZ=65N=56L=2.7123559259787E+29 mf=1.105284358622E-27 MHzT=9.0474455030442E+20 s
2TbZ=65N=57L=5.4247118519573E+29 mf=5.5264217931102E-28 MHzT=1.8094891006088E+21 s
2DyZ=66N=17L=5.0096504832E+17 mf=5.9842988848296E-16 MHzT=1671039530.6876 s
2DyZ=66N=18L=1.00193009664E+18 mf=2.9921494424148E-16 MHzT=3342079061.3752 s
2DyZ=66N=19L=2.00386019328E+18 mf=1.4960747212074E-16 MHzT=6684158122.7504 s
2DyZ=66N=20L=4.00772038656E+18 mf=7.480373606037E-17 MHzT=13368316245.501 s
2DyZ=66N=21L=8.01544077312E+18 mf=3.7401868030185E-17 MHzT=26736632491.001 s
2DyZ=66N=22L=1.603088154624E+19 mf=1.8700934015093E-17 MHzT=53473264982.003 s
2DyZ=66N=23L=3.206176309248E+19 mf=9.3504670075463E-18 MHzT=106946529964.01 s
2DyZ=66N=24L=6.412352618496E+19 mf=4.6752335037732E-18 MHzT=213893059928.01 s
2DyZ=66N=25L=1.2824705236992E+20 mf=2.3376167518866E-18 MHzT=427786119856.02 s
2DyZ=66N=26L=2.5649410473984E+20 mf=1.1688083759433E-18 MHzT=855572239712.05 s
2DyZ=66N=27L=5.1298820947968E+20 mf=5.8440418797164E-19 MHzT=1711144479424.1 s
2DyZ=66N=28L=1.0259764189594E+21 mf=2.9220209398582E-19 MHzT=3422288958848.2 s
2DyZ=66N=29L=2.0519528379187E+21 mf=1.4610104699291E-19 MHzT=6844577917696.4 s
2DyZ=66N=30L=4.1039056758374E+21 mf=7.3050523496455E-20 MHzT=13689155835393 s
2DyZ=66N=31L=8.2078113516749E+21 mf=3.6525261748228E-20 MHzT=27378311670786 s
2DyZ=66N=32L=1.641562270335E+22 mf=1.8262630874114E-20 MHzT=54756623341571 s
2DyZ=66N=33L=3.28312454067E+22 mf=9.1313154370569E-21 MHzT=1.0951324668314E+14 s
2DyZ=66N=34L=6.5662490813399E+22 mf=4.5656577185285E-21 MHzT=2.1902649336628E+14 s
2DyZ=66N=35L=1.313249816268E+23 mf=2.2828288592642E-21 MHzT=4.3805298673257E+14 s
2DyZ=66N=36L=2.626499632536E+23 mf=1.1414144296321E-21 MHzT=8.7610597346514E+14 s
2DyZ=66N=37L=5.2529992650719E+23 mf=5.7070721481606E-22 MHzT=1.7522119469303E+15 s
2DyZ=66N=38L=1.0505998530144E+24 mf=2.8535360740803E-22 MHzT=3.5044238938605E+15 s
2DyZ=66N=39L=2.1011997060288E+24 mf=1.4267680370401E-22 MHzT=7.0088477877211E+15 s
2DyZ=66N=40L=4.2023994120575E+24 mf=7.1338401852007E-23 MHzT=1.4017695575442E+16 s
2DyZ=66N=41L=8.4047988241151E+24 mf=3.5669200926004E-23 MHzT=2.8035391150884E+16 s
2DyZ=66N=42L=1.680959764823E+25 mf=1.7834600463002E-23 MHzT=5.6070782301769E+16 s
2DyZ=66N=43L=3.361919529646E+25 mf=8.9173002315009E-24 MHzT=1.1214156460354E+17 s
2DyZ=66N=44L=6.7238390592921E+25 mf=4.4586501157505E-24 MHzT=2.2428312920708E+17 s
2DyZ=66N=45L=1.3447678118584E+26 mf=2.2293250578752E-24 MHzT=4.4856625841415E+17 s
2DyZ=66N=46L=2.6895356237168E+26 mf=1.1146625289376E-24 MHzT=8.971325168283E+17 s
2DyZ=66N=47L=5.3790712474336E+26 mf=5.5733126446881E-25 MHzT=1.7942650336566E+18 s
2DyZ=66N=48L=1.0758142494867E+27 mf=2.786656322344E-25 MHzT=3.5885300673132E+18 s
2DyZ=66N=49L=2.1516284989735E+27 mf=1.393328161172E-25 MHzT=7.1770601346264E+18 s
2DyZ=66N=50L=4.3032569979469E+27 mf=6.9666408058601E-26 MHzT=1.4354120269253E+19 s
2DyZ=66N=51L=8.6065139958938E+27 mf=3.48332040293E-26 MHzT=2.8708240538506E+19 s
2DyZ=66N=52L=1.7213027991788E+28 mf=1.741660201465E-26 MHzT=5.7416481077011E+19 s
2DyZ=66N=53L=3.4426055983575E+28 mf=8.7083010073251E-27 MHzT=1.1483296215402E+20 s
2DyZ=66N=54L=6.8852111967151E+28 mf=4.3541505036626E-27 MHzT=2.2966592430804E+20 s
2DyZ=66N=55L=1.377042239343E+29 mf=2.1770752518313E-27 MHzT=4.5933184861609E+20 s
2DyZ=66N=56L=2.754084478686E+29 mf=1.0885376259156E-27 MHzT=9.1866369723218E+20 s
2DyZ=66N=57L=5.5081689573721E+29 mf=5.4426881295782E-28 MHzT=1.8373273944644E+21 s
2HoZ=67N=17L=5.0855542784E+17 mf=5.8949809910262E-16 MHzT=1696358311.4556 s
2HoZ=67N=18L=1.01711085568E+18 mf=2.9474904955131E-16 MHzT=3392716622.9112 s
2HoZ=67N=19L=2.03422171136E+18 mf=1.4737452477566E-16 MHzT=6785433245.8223 s
2HoZ=67N=20L=4.06844342272E+18 mf=7.3687262387828E-17 MHzT=13570866491.645 s
2HoZ=67N=21L=8.13688684544E+18 mf=3.6843631193914E-17 MHzT=27141732983.289 s
2HoZ=67N=22L=1.627377369088E+19 mf=1.8421815596957E-17 MHzT=54283465966.579 s
2HoZ=67N=23L=3.254754738176E+19 mf=9.2109077984784E-18 MHzT=108566931933.16 s
2HoZ=67N=24L=6.509509476352E+19 mf=4.6054538992392E-18 MHzT=217133863866.32 s
2HoZ=67N=25L=1.3019018952704E+20 mf=2.3027269496196E-18 MHzT=434267727732.63 s
2HoZ=67N=26L=2.6038037905408E+20 mf=1.1513634748098E-18 MHzT=868535455465.26 s
2HoZ=67N=27L=5.2076075810816E+20 mf=5.756817374049E-19 MHzT=1737070910930.5 s
2HoZ=67N=28L=1.0415215162163E+21 mf=2.8784086870245E-19 MHzT=3474141821861 s
2HoZ=67N=29L=2.0830430324326E+21 mf=1.4392043435123E-19 MHzT=6948283643722.1 s
2HoZ=67N=30L=4.1660860648653E+21 mf=7.1960217175613E-20 MHzT=13896567287444 s
2HoZ=67N=31L=8.3321721297306E+21 mf=3.5980108587806E-20 MHzT=27793134574888 s
2HoZ=67N=32L=1.6664344259461E+22 mf=1.7990054293903E-20 MHzT=55586269149777 s
2HoZ=67N=33L=3.3328688518922E+22 mf=8.9950271469516E-21 MHzT=1.1117253829955E+14 s
2HoZ=67N=34L=6.6657377037844E+22 mf=4.4975135734758E-21 MHzT=2.2234507659911E+14 s
2HoZ=67N=35L=1.3331475407569E+23 mf=2.2487567867379E-21 MHzT=4.4469015319821E+14 s
2HoZ=67N=36L=2.6662950815138E+23 mf=1.124378393369E-21 MHzT=8.8938030639643E+14 s
2HoZ=67N=37L=5.3325901630276E+23 mf=5.6218919668448E-22 MHzT=1.7787606127929E+15 s
2HoZ=67N=38L=1.0665180326055E+24 mf=2.8109459834224E-22 MHzT=3.5575212255857E+15 s
2HoZ=67N=39L=2.133036065211E+24 mf=1.4054729917112E-22 MHzT=7.1150424511714E+15 s
2HoZ=67N=40L=4.266072130422E+24 mf=7.0273649585559E-23 MHzT=1.4230084902343E+16 s
2HoZ=67N=41L=8.5321442608441E+24 mf=3.513682479278E-23 MHzT=2.8460169804686E+16 s
2HoZ=67N=42L=1.7064288521688E+25 mf=1.756841239639E-23 MHzT=5.6920339609371E+16 s
2HoZ=67N=43L=3.4128577043376E+25 mf=8.7842061981949E-24 MHzT=1.1384067921874E+17 s
2HoZ=67N=44L=6.8257154086753E+25 mf=4.3921030990975E-24 MHzT=2.2768135843749E+17 s
2HoZ=67N=45L=1.3651430817351E+26 mf=2.1960515495487E-24 MHzT=4.5536271687497E+17 s
2HoZ=67N=46L=2.7302861634701E+26 mf=1.0980257747744E-24 MHzT=9.1072543374994E+17 s
2HoZ=67N=47L=5.4605723269402E+26 mf=5.4901288738718E-25 MHzT=1.8214508674999E+18 s
2HoZ=67N=48L=1.092114465388E+27 mf=2.7450644369359E-25 MHzT=3.6429017349998E+18 s
2HoZ=67N=49L=2.1842289307761E+27 mf=1.372532218468E-25 MHzT=7.2858034699995E+18 s
2HoZ=67N=50L=4.3684578615522E+27 mf=6.8626610923398E-26 MHzT=1.4571606939999E+19 s
2HoZ=67N=51L=8.7369157231044E+27 mf=3.4313305461699E-26 MHzT=2.9143213879998E+19 s
2HoZ=67N=52L=1.7473831446209E+28 mf=1.7156652730849E-26 MHzT=5.8286427759996E+19 s
2HoZ=67N=53L=3.4947662892417E+28 mf=8.5783263654247E-27 MHzT=1.1657285551999E+20 s
2HoZ=67N=54L=6.9895325784835E+28 mf=4.2891631827124E-27 MHzT=2.3314571103998E+20 s
2HoZ=67N=55L=1.3979065156967E+29 mf=2.1445815913562E-27 MHzT=4.6629142207997E+20 s
2HoZ=67N=56L=2.7958130313934E+29 mf=1.0722907956781E-27 MHzT=9.3258284415994E+20 s
2HoZ=67N=57L=5.5916260627868E+29 mf=5.3614539783905E-28 MHzT=1.8651656883199E+21 s
2ErZ=68N=17L=5.1614580736E+17 mf=5.8082900940994E-16 MHzT=1721677092.2236 s
2ErZ=68N=18L=1.03229161472E+18 mf=2.9041450470497E-16 MHzT=3443354184.4472 s
2ErZ=68N=19L=2.06458322944E+18 mf=1.4520725235248E-16 MHzT=6886708368.8943 s
2ErZ=68N=20L=4.12916645888E+18 mf=7.2603626176242E-17 MHzT=13773416737.789 s
2ErZ=68N=21L=8.25833291776E+18 mf=3.6301813088121E-17 MHzT=27546833475.577 s
2ErZ=68N=22L=1.651666583552E+19 mf=1.815090654406E-17 MHzT=55093666951.155 s
2ErZ=68N=23L=3.303333167104E+19 mf=9.0754532720302E-18 MHzT=110187333902.31 s
2ErZ=68N=24L=6.606666334208E+19 mf=4.5377266360151E-18 MHzT=220374667804.62 s
2ErZ=68N=25L=1.3213332668416E+20 mf=2.2688633180076E-18 MHzT=440749335609.24 s
2ErZ=68N=26L=2.6426665336832E+20 mf=1.1344316590038E-18 MHzT=881498671218.47 s
2ErZ=68N=27L=5.2853330673664E+20 mf=5.6721582950189E-19 MHzT=1762997342436.9 s
2ErZ=68N=28L=1.0570666134733E+21 mf=2.8360791475094E-19 MHzT=3525994684873.9 s
2ErZ=68N=29L=2.1141332269466E+21 mf=1.4180395737547E-19 MHzT=7051989369747.8 s
2ErZ=68N=30L=4.2282664538931E+21 mf=7.0901978687736E-20 MHzT=14103978739496 s
2ErZ=68N=31L=8.4565329077862E+21 mf=3.5450989343868E-20 MHzT=28207957478991 s
2ErZ=68N=32L=1.6913065815572E+22 mf=1.7725494671934E-20 MHzT=56415914957982 s
2ErZ=68N=33L=3.3826131631145E+22 mf=8.862747335967E-21 MHzT=1.1283182991596E+14 s
2ErZ=68N=34L=6.765226326229E+22 mf=4.4313736679835E-21 MHzT=2.2566365983193E+14 s
2ErZ=68N=35L=1.3530452652458E+23 mf=2.2156868339918E-21 MHzT=4.5132731966386E+14 s
2ErZ=68N=36L=2.7060905304916E+23 mf=1.1078434169959E-21 MHzT=9.0265463932772E+14 s
2ErZ=68N=37L=5.4121810609832E+23 mf=5.5392170849794E-22 MHzT=1.8053092786554E+15 s
2ErZ=68N=38L=1.0824362121966E+24 mf=2.7696085424897E-22 MHzT=3.6106185573109E+15 s
2ErZ=68N=39L=2.1648724243933E+24 mf=1.3848042712448E-22 MHzT=7.2212371146217E+15 s
2ErZ=68N=40L=4.3297448487866E+24 mf=6.9240213562242E-23 MHzT=1.4442474229243E+16 s
2ErZ=68N=41L=8.6594896975731E+24 mf=3.4620106781121E-23 MHzT=2.8884948458487E+16 s
2ErZ=68N=42L=1.7318979395146E+25 mf=1.7310053390561E-23 MHzT=5.7769896916974E+16 s
2ErZ=68N=43L=3.4637958790292E+25 mf=8.6550266952803E-24 MHzT=1.1553979383395E+17 s
2ErZ=68N=44L=6.9275917580585E+25 mf=4.3275133476401E-24 MHzT=2.310795876679E+17 s
2ErZ=68N=45L=1.3855183516117E+26 mf=2.1637566738201E-24 MHzT=4.6215917533579E+17 s
2ErZ=68N=46L=2.7710367032234E+26 mf=1.08187833691E-24 MHzT=9.2431835067158E+17 s
2ErZ=68N=47L=5.5420734064468E+26 mf=5.4093916845502E-25 MHzT=1.8486367013432E+18 s
2ErZ=68N=48L=1.1084146812894E+27 mf=2.7046958422751E-25 MHzT=3.6972734026863E+18 s
2ErZ=68N=49L=2.2168293625787E+27 mf=1.3523479211375E-25 MHzT=7.3945468053727E+18 s
2ErZ=68N=50L=4.4336587251574E+27 mf=6.7617396056877E-26 MHzT=1.4789093610745E+19 s
2ErZ=68N=51L=8.8673174503149E+27 mf=3.3808698028439E-26 MHzT=2.9578187221491E+19 s
2ErZ=68N=52L=1.773463490063E+28 mf=1.6904349014219E-26 MHzT=5.9156374442981E+19 s
2ErZ=68N=53L=3.5469269801259E+28 mf=8.4521745071097E-27 MHzT=1.1831274888596E+20 s
2ErZ=68N=54L=7.0938539602519E+28 mf=4.2260872535548E-27 MHzT=2.3662549777192E+20 s
2ErZ=68N=55L=1.4187707920504E+29 mf=2.1130436267774E-27 MHzT=4.7325099554385E+20 s
2ErZ=68N=56L=2.8375415841008E+29 mf=1.0565218133887E-27 MHzT=9.465019910877E+20 s
2ErZ=68N=57L=5.6750831682015E+29 mf=5.2826090669435E-28 MHzT=1.8930039821754E+21 s
2TmZ=69N=17L=5.2373618688E+17 mf=5.7241119767936E-16 MHzT=1746995872.9916 s
2TmZ=69N=18L=1.04747237376E+18 mf=2.8620559883968E-16 MHzT=3493991745.9831 s
2TmZ=69N=19L=2.09494474752E+18 mf=1.4310279941984E-16 MHzT=6987983491.9663 s
2TmZ=69N=20L=4.18988949504E+18 mf=7.155139970992E-17 MHzT=13975966983.933 s
2TmZ=69N=21L=8.37977899008E+18 mf=3.577569985496E-17 MHzT=27951933967.865 s
2TmZ=69N=22L=1.675955798016E+19 mf=1.788784992748E-17 MHzT=55903867935.73 s
2TmZ=69N=23L=3.351911596032E+19 mf=8.9439249637399E-18 MHzT=111807735871.46 s
2TmZ=69N=24L=6.703823192064E+19 mf=4.47196248187E-18 MHzT=223615471742.92 s
2TmZ=69N=25L=1.3407646384128E+20 mf=2.235981240935E-18 MHzT=447230943485.84 s
2TmZ=69N=26L=2.6815292768256E+20 mf=1.1179906204675E-18 MHzT=894461886971.69 s
2TmZ=69N=27L=5.3630585536512E+20 mf=5.5899531023375E-19 MHzT=1788923773943.4 s
2TmZ=69N=28L=1.0726117107302E+21 mf=2.7949765511687E-19 MHzT=3577847547886.7 s
2TmZ=69N=29L=2.1452234214605E+21 mf=1.3974882755844E-19 MHzT=7155695095773.5 s
2TmZ=69N=30L=4.290446842921E+21 mf=6.9874413779218E-20 MHzT=14311390191547 s
2TmZ=69N=31L=8.5808936858419E+21 mf=3.4937206889609E-20 MHzT=28622780383094 s
2TmZ=69N=32L=1.7161787371684E+22 mf=1.7468603444805E-20 MHzT=57245560766188 s
2TmZ=69N=33L=3.4323574743368E+22 mf=8.7343017224023E-21 MHzT=1.1449112153238E+14 s
2TmZ=69N=34L=6.8647149486735E+22 mf=4.3671508612011E-21 MHzT=2.2898224306475E+14 s
2TmZ=69N=35L=1.3729429897347E+23 mf=2.1835754306006E-21 MHzT=4.579644861295E+14 s
2TmZ=69N=36L=2.7458859794694E+23 mf=1.0917877153003E-21 MHzT=9.1592897225901E+14 s
2TmZ=69N=37L=5.4917719589388E+23 mf=5.4589385765014E-22 MHzT=1.831857944518E+15 s
2TmZ=69N=38L=1.0983543917878E+24 mf=2.7294692882507E-22 MHzT=3.663715889036E+15 s
2TmZ=69N=39L=2.1967087835755E+24 mf=1.3647346441254E-22 MHzT=7.3274317780721E+15 s
2TmZ=69N=40L=4.3934175671511E+24 mf=6.8236732206268E-23 MHzT=1.4654863556144E+16 s
2TmZ=69N=41L=8.7868351343021E+24 mf=3.4118366103134E-23 MHzT=2.9309727112288E+16 s
2TmZ=69N=42L=1.7573670268604E+25 mf=1.7059183051567E-23 MHzT=5.8619454224576E+16 s
2TmZ=69N=43L=3.5147340537209E+25 mf=8.5295915257835E-24 MHzT=1.1723890844915E+17 s
2TmZ=69N=44L=7.0294681074417E+25 mf=4.2647957628917E-24 MHzT=2.3447781689831E+17 s
2TmZ=69N=45L=1.4058936214883E+26 mf=2.1323978814459E-24 MHzT=4.6895563379661E+17 s
2TmZ=69N=46L=2.8117872429767E+26 mf=1.0661989407229E-24 MHzT=9.3791126759322E+17 s
2TmZ=69N=47L=5.6235744859534E+26 mf=5.3309947036147E-25 MHzT=1.8758225351864E+18 s
2TmZ=69N=48L=1.1247148971907E+27 mf=2.6654973518073E-25 MHzT=3.7516450703729E+18 s
2TmZ=69N=49L=2.2494297943813E+27 mf=1.3327486759037E-25 MHzT=7.5032901407458E+18 s
2TmZ=69N=50L=4.4988595887627E+27 mf=6.6637433795183E-26 MHzT=1.5006580281492E+19 s
2TmZ=69N=51L=8.9977191775254E+27 mf=3.3318716897592E-26 MHzT=3.0013160562983E+19 s
2TmZ=69N=52L=1.7995438355051E+28 mf=1.6659358448796E-26 MHzT=6.0026321125966E+19 s
2TmZ=69N=53L=3.5990876710102E+28 mf=8.3296792243979E-27 MHzT=1.2005264225193E+20 s
2TmZ=69N=54L=7.1981753420203E+28 mf=4.164839612199E-27 MHzT=2.4010528450387E+20 s
2TmZ=69N=55L=1.4396350684041E+29 mf=2.0824198060995E-27 MHzT=4.8021056900773E+20 s
2TmZ=69N=56L=2.8792701368081E+29 mf=1.0412099030497E-27 MHzT=9.6042113801546E+20 s
2TmZ=69N=57L=5.7585402736162E+29 mf=5.2060495152487E-28 MHzT=1.9208422760309E+21 s
2YbZ=70N=17L=5.313265664E+17 mf=5.6423389485537E-16 MHzT=1772314653.7596 s
2YbZ=70N=18L=1.0626531328E+18 mf=2.8211694742768E-16 MHzT=3544629307.5191 s
2YbZ=70N=19L=2.1253062656E+18 mf=1.4105847371384E-16 MHzT=7089258615.0383 s
2YbZ=70N=20L=4.2506125312E+18 mf=7.0529236856921E-17 MHzT=14178517230.077 s
2YbZ=70N=21L=8.5012250624E+18 mf=3.526461842846E-17 MHzT=28357034460.153 s
2YbZ=70N=22L=1.70024501248E+19 mf=1.763230921423E-17 MHzT=56714068920.306 s
2YbZ=70N=23L=3.40049002496E+19 mf=8.8161546071151E-18 MHzT=113428137840.61 s
2YbZ=70N=24L=6.80098004992E+19 mf=4.4080773035575E-18 MHzT=226856275681.22 s
2YbZ=70N=25L=1.360196009984E+20 mf=2.2040386517788E-18 MHzT=453712551362.45 s
2YbZ=70N=26L=2.720392019968E+20 mf=1.1020193258894E-18 MHzT=907425102724.9 s
2YbZ=70N=27L=5.440784039936E+20 mf=5.5100966294469E-19 MHzT=1814850205449.8 s
2YbZ=70N=28L=1.0881568079872E+21 mf=2.7550483147235E-19 MHzT=3629700410899.6 s
2YbZ=70N=29L=2.1763136159744E+21 mf=1.3775241573617E-19 MHzT=7259400821799.2 s
2YbZ=70N=30L=4.3526272319488E+21 mf=6.8876207868087E-20 MHzT=14518801643598 s
2YbZ=70N=31L=8.7052544638976E+21 mf=3.4438103934043E-20 MHzT=29037603287197 s
2YbZ=70N=32L=1.7410508927795E+22 mf=1.7219051967022E-20 MHzT=58075206574394 s
2YbZ=70N=33L=3.482101785559E+22 mf=8.6095259835108E-21 MHzT=1.1615041314879E+14 s
2YbZ=70N=34L=6.9642035711181E+22 mf=4.3047629917554E-21 MHzT=2.3230082629757E+14 s
2YbZ=70N=35L=1.3928407142236E+23 mf=2.1523814958777E-21 MHzT=4.6460165259515E+14 s
2YbZ=70N=36L=2.7856814284472E+23 mf=1.0761907479389E-21 MHzT=9.292033051903E+14 s
2YbZ=70N=37L=5.5713628568945E+23 mf=5.3809537396943E-22 MHzT=1.8584066103806E+15 s
2YbZ=70N=38L=1.1142725713789E+24 mf=2.6904768698471E-22 MHzT=3.7168132207612E+15 s
2YbZ=70N=39L=2.2285451427578E+24 mf=1.3452384349236E-22 MHzT=7.4336264415224E+15 s
2YbZ=70N=40L=4.4570902855156E+24 mf=6.7261921746178E-23 MHzT=1.4867252883045E+16 s
2YbZ=70N=41L=8.9141805710311E+24 mf=3.3630960873089E-23 MHzT=2.9734505766089E+16 s
2YbZ=70N=42L=1.7828361142062E+25 mf=1.6815480436545E-23 MHzT=5.9469011532179E+16 s
2YbZ=70N=43L=3.5656722284125E+25 mf=8.4077402182723E-24 MHzT=1.1893802306436E+17 s
2YbZ=70N=44L=7.1313444568249E+25 mf=4.2038701091361E-24 MHzT=2.3787604612872E+17 s
2YbZ=70N=45L=1.426268891365E+26 mf=2.1019350545681E-24 MHzT=4.7575209225743E+17 s
2YbZ=70N=46L=2.85253778273E+26 mf=1.050967527284E-24 MHzT=9.5150418451486E+17 s
2YbZ=70N=47L=5.7050755654599E+26 mf=5.2548376364202E-25 MHzT=1.9030083690297E+18 s
2YbZ=70N=48L=1.141015113092E+27 mf=2.6274188182101E-25 MHzT=3.8060167380595E+18 s
2YbZ=70N=49L=2.282030226184E+27 mf=1.313709409105E-25 MHzT=7.6120334761189E+18 s
2YbZ=70N=50L=4.5640604523679E+27 mf=6.5685470455252E-26 MHzT=1.5224066952238E+19 s
2YbZ=70N=51L=9.1281209047359E+27 mf=3.2842735227626E-26 MHzT=3.0448133904476E+19 s
2YbZ=70N=52L=1.8256241809472E+28 mf=1.6421367613813E-26 MHzT=6.0896267808951E+19 s
2YbZ=70N=53L=3.6512483618944E+28 mf=8.2106838069065E-27 MHzT=1.217925356179E+20 s
2YbZ=70N=54L=7.3024967237887E+28 mf=4.1053419034533E-27 MHzT=2.4358507123581E+20 s
2YbZ=70N=55L=1.4604993447577E+29 mf=2.0526709517266E-27 MHzT=4.8717014247161E+20 s
2YbZ=70N=56L=2.9209986895155E+29 mf=1.0263354758633E-27 MHzT=9.7434028494322E+20 s
2YbZ=70N=57L=5.841997379031E+29 mf=5.1316773793166E-28 MHzT=1.9486805698864E+21 s
2LuZ=71N=17L=5.3891694592E+17 mf=5.562869385898E-16 MHzT=1797633434.5276 s
2LuZ=71N=18L=1.07783389184E+18 mf=2.781434692949E-16 MHzT=3595266869.0551 s
2LuZ=71N=19L=2.15566778368E+18 mf=1.3907173464745E-16 MHzT=7190533738.1102 s
2LuZ=71N=20L=4.31133556736E+18 mf=6.9535867323725E-17 MHzT=14381067476.22 s
2LuZ=71N=21L=8.62267113472E+18 mf=3.4767933661862E-17 MHzT=28762134952.441 s
2LuZ=71N=22L=1.724534226944E+19 mf=1.7383966830931E-17 MHzT=57524269904.882 s
2LuZ=71N=23L=3.449068453888E+19 mf=8.6919834154656E-18 MHzT=115048539809.76 s
2LuZ=71N=24L=6.898136907776E+19 mf=4.3459917077328E-18 MHzT=230097079619.53 s
2LuZ=71N=25L=1.3796273815552E+20 mf=2.1729958538664E-18 MHzT=460194159239.06 s
2LuZ=71N=26L=2.7592547631104E+20 mf=1.0864979269332E-18 MHzT=920388318478.11 s
2LuZ=71N=27L=5.5185095262208E+20 mf=5.432489634666E-19 MHzT=1840776636956.2 s
2LuZ=71N=28L=1.1037019052442E+21 mf=2.716244817333E-19 MHzT=3681553273912.4 s
2LuZ=71N=29L=2.2074038104883E+21 mf=1.3581224086665E-19 MHzT=7363106547824.9 s
2LuZ=71N=30L=4.4148076209766E+21 mf=6.7906120433325E-20 MHzT=14726213095650 s
2LuZ=71N=31L=8.8296152419533E+21 mf=3.3953060216662E-20 MHzT=29452426191300 s
2LuZ=71N=32L=1.7659230483907E+22 mf=1.6976530108331E-20 MHzT=58904852382599 s
2LuZ=71N=33L=3.5318460967813E+22 mf=8.4882650541656E-21 MHzT=1.178097047652E+14 s
2LuZ=71N=34L=7.0636921935626E+22 mf=4.2441325270828E-21 MHzT=2.356194095304E+14 s
2LuZ=71N=35L=1.4127384387125E+23 mf=2.1220662635414E-21 MHzT=4.7123881906079E+14 s
2LuZ=71N=36L=2.825476877425E+23 mf=1.0610331317707E-21 MHzT=9.4247763812159E+14 s
2LuZ=71N=37L=5.6509537548501E+23 mf=5.3051656588535E-22 MHzT=1.8849552762432E+15 s
2LuZ=71N=38L=1.13019075097E+24 mf=2.6525828294268E-22 MHzT=3.7699105524863E+15 s
2LuZ=71N=39L=2.26038150194E+24 mf=1.3262914147134E-22 MHzT=7.5398211049727E+15 s
2LuZ=71N=40L=4.5207630038801E+24 mf=6.6314570735669E-23 MHzT=1.5079642209945E+16 s
2LuZ=71N=41L=9.0415260077602E+24 mf=3.3157285367834E-23 MHzT=3.0159284419891E+16 s
2LuZ=71N=42L=1.808305201552E+25 mf=1.6578642683917E-23 MHzT=6.0318568839782E+16 s
2LuZ=71N=43L=3.6166104031041E+25 mf=8.2893213419586E-24 MHzT=1.2063713767956E+17 s
2LuZ=71N=44L=7.2332208062081E+25 mf=4.1446606709793E-24 MHzT=2.4127427535913E+17 s
2LuZ=71N=45L=1.4466441612416E+26 mf=2.0723303354896E-24 MHzT=4.8254855071825E+17 s
2LuZ=71N=46L=2.8932883224833E+26 mf=1.0361651677448E-24 MHzT=9.650971014365E+17 s
2LuZ=71N=47L=5.7865766449665E+26 mf=5.1808258387241E-25 MHzT=1.930194202873E+18 s
2LuZ=71N=48L=1.1573153289933E+27 mf=2.5904129193621E-25 MHzT=3.860388405746E+18 s
2LuZ=71N=49L=2.3146306579866E+27 mf=1.295206459681E-25 MHzT=7.720776811492E+18 s
2LuZ=71N=50L=4.6292613159732E+27 mf=6.4760322984052E-26 MHzT=1.5441553622984E+19 s
2LuZ=71N=51L=9.2585226319464E+27 mf=3.2380161492026E-26 MHzT=3.0883107245968E+19 s
2LuZ=71N=52L=1.8517045263893E+28 mf=1.6190080746013E-26 MHzT=6.1766214491936E+19 s
2LuZ=71N=53L=3.7034090527786E+28 mf=8.0950403730064E-27 MHzT=1.2353242898387E+20 s
2LuZ=71N=54L=7.4068181055571E+28 mf=4.0475201865032E-27 MHzT=2.4706485796775E+20 s
2LuZ=71N=55L=1.4813636211114E+29 mf=2.0237600932516E-27 MHzT=4.9412971593549E+20 s
2LuZ=71N=56L=2.9627272422228E+29 mf=1.0118800466258E-27 MHzT=9.8825943187098E+20 s
2LuZ=71N=57L=5.9254544844457E+29 mf=5.059400233129E-28 MHzT=1.976518863742E+21 s
2HfZ=72N=17L=5.4650732544E+17 mf=5.4856073110938E-16 MHzT=1822952215.2956 s
2HfZ=72N=18L=1.09301465088E+18 mf=2.7428036555469E-16 MHzT=3645904430.5911 s
2HfZ=72N=19L=2.18602930176E+18 mf=1.3714018277735E-16 MHzT=7291808861.1822 s
2HfZ=72N=20L=4.37205860352E+18 mf=6.8570091388673E-17 MHzT=14583617722.364 s
2HfZ=72N=21L=8.74411720704E+18 mf=3.4285045694336E-17 MHzT=29167235444.729 s
2HfZ=72N=22L=1.748823441408E+19 mf=1.7142522847168E-17 MHzT=58334470889.458 s
2HfZ=72N=23L=3.497646882816E+19 mf=8.5712614235841E-18 MHzT=116668941778.92 s
2HfZ=72N=24L=6.995293765632E+19 mf=4.2856307117921E-18 MHzT=233337883557.83 s
2HfZ=72N=25L=1.3990587531264E+20 mf=2.142815355896E-18 MHzT=466675767115.66 s
2HfZ=72N=26L=2.7981175062528E+20 mf=1.071407677948E-18 MHzT=933351534231.32 s
2HfZ=72N=27L=5.5962350125056E+20 mf=5.3570383897401E-19 MHzT=1866703068462.6 s
2HfZ=72N=28L=1.1192470025011E+21 mf=2.67851919487E-19 MHzT=3733406136925.3 s
2HfZ=72N=29L=2.2384940050022E+21 mf=1.339259597435E-19 MHzT=7466812273850.6 s
2HfZ=72N=30L=4.4769880100045E+21 mf=6.6962979871751E-20 MHzT=14933624547701 s
2HfZ=72N=31L=8.953976020009E+21 mf=3.3481489935875E-20 MHzT=29867249095402 s
2HfZ=72N=32L=1.7907952040018E+22 mf=1.6740744967938E-20 MHzT=59734498190805 s
2HfZ=72N=33L=3.5815904080036E+22 mf=8.3703724839689E-21 MHzT=1.1946899638161E+14 s
2HfZ=72N=34L=7.1631808160072E+22 mf=4.1851862419844E-21 MHzT=2.3893799276322E+14 s
2HfZ=72N=35L=1.4326361632014E+23 mf=2.0925931209922E-21 MHzT=4.7787598552644E+14 s
2HfZ=72N=36L=2.8652723264029E+23 mf=1.0462965604961E-21 MHzT=9.5575197105288E+14 s
2HfZ=72N=37L=5.7305446528057E+23 mf=5.2314828024805E-22 MHzT=1.9115039421058E+15 s
2HfZ=72N=38L=1.1461089305611E+24 mf=2.6157414012403E-22 MHzT=3.8230078842115E+15 s
2HfZ=72N=39L=2.2922178611223E+24 mf=1.3078707006201E-22 MHzT=7.646015768423E+15 s
2HfZ=72N=40L=4.5844357222446E+24 mf=6.5393535031007E-23 MHzT=1.5292031536846E+16 s
2HfZ=72N=41L=9.1688714444892E+24 mf=3.2696767515503E-23 MHzT=3.0584063073692E+16 s
2HfZ=72N=42L=1.8337742888978E+25 mf=1.6348383757752E-23 MHzT=6.1168126147384E+16 s
2HfZ=72N=43L=3.6675485777957E+25 mf=8.1741918788758E-24 MHzT=1.2233625229477E+17 s
2HfZ=72N=44L=7.3350971555913E+25 mf=4.0870959394379E-24 MHzT=2.4467250458954E+17 s
2HfZ=72N=45L=1.4670194311183E+26 mf=2.043547969719E-24 MHzT=4.8934500917907E+17 s
2HfZ=72N=46L=2.9340388622365E+26 mf=1.0217739848595E-24 MHzT=9.7869001835815E+17 s
2HfZ=72N=47L=5.8680777244731E+26 mf=5.1088699242974E-25 MHzT=1.9573800367163E+18 s
2HfZ=72N=48L=1.1736155448946E+27 mf=2.5544349621487E-25 MHzT=3.9147600734326E+18 s
2HfZ=72N=49L=2.3472310897892E+27 mf=1.2772174810743E-25 MHzT=7.8295201468652E+18 s
2HfZ=72N=50L=4.6944621795785E+27 mf=6.3860874053717E-26 MHzT=1.565904029373E+19 s
2HfZ=72N=51L=9.3889243591569E+27 mf=3.1930437026859E-26 MHzT=3.1318080587461E+19 s
2HfZ=72N=52L=1.8777848718314E+28 mf=1.5965218513429E-26 MHzT=6.2636161174921E+19 s
2HfZ=72N=53L=3.7555697436628E+28 mf=7.9826092567147E-27 MHzT=1.2527232234984E+20 s
2HfZ=72N=54L=7.5111394873255E+28 mf=3.9913046283573E-27 MHzT=2.5054464469969E+20 s
2HfZ=72N=55L=1.5022278974651E+29 mf=1.9956523141787E-27 MHzT=5.0108928939937E+20 s
2HfZ=72N=56L=3.0044557949302E+29 mf=9.9782615708934E-28 MHzT=1.0021785787987E+21 s
2HfZ=72N=57L=6.0089115898604E+29 mf=4.9891307854467E-28 MHzT=2.0043571575975E+21 s
2TaZ=73N=17L=5.5409770496E+17 mf=5.4104620054624E-16 MHzT=1848270996.0635 s
2TaZ=73N=18L=1.10819540992E+18 mf=2.7052310027312E-16 MHzT=3696541992.1271 s
2TaZ=73N=19L=2.21639081984E+18 mf=1.3526155013656E-16 MHzT=7393083984.2542 s
2TaZ=73N=20L=4.43278163968E+18 mf=6.763077506828E-17 MHzT=14786167968.508 s
2TaZ=73N=21L=8.86556327936E+18 mf=3.381538753414E-17 MHzT=29572335937.017 s
2TaZ=73N=22L=1.773112655872E+19 mf=1.690769376707E-17 MHzT=59144671874.034 s
2TaZ=73N=23L=3.546225311744E+19 mf=8.453846883535E-18 MHzT=118289343748.07 s
2TaZ=73N=24L=7.092450623488E+19 mf=4.2269234417675E-18 MHzT=236578687496.13 s
2TaZ=73N=25L=1.4184901246976E+20 mf=2.1134617208838E-18 MHzT=473157374992.27 s
2TaZ=73N=26L=2.8369802493952E+20 mf=1.0567308604419E-18 MHzT=946314749984.54 s
2TaZ=73N=27L=5.6739604987904E+20 mf=5.2836543022094E-19 MHzT=1892629499969.1 s
2TaZ=73N=28L=1.1347920997581E+21 mf=2.6418271511047E-19 MHzT=3785258999938.2 s
2TaZ=73N=29L=2.2695841995162E+21 mf=1.3209135755523E-19 MHzT=7570517999876.3 s
2TaZ=73N=30L=4.5391683990323E+21 mf=6.6045678777617E-20 MHzT=15141035999753 s
2TaZ=73N=31L=9.0783367980646E+21 mf=3.3022839388809E-20 MHzT=30282071999505 s
2TaZ=73N=32L=1.8156673596129E+22 mf=1.6511419694404E-20 MHzT=60564143999010 s
2TaZ=73N=33L=3.6313347192259E+22 mf=8.2557098472022E-21 MHzT=1.2112828799802E+14 s
2TaZ=73N=34L=7.2626694384517E+22 mf=4.1278549236011E-21 MHzT=2.4225657599604E+14 s
2TaZ=73N=35L=1.4525338876903E+23 mf=2.0639274618005E-21 MHzT=4.8451315199208E+14 s
2TaZ=73N=36L=2.9050677753807E+23 mf=1.0319637309003E-21 MHzT=9.6902630398417E+14 s
2TaZ=73N=37L=5.8101355507614E+23 mf=5.1598186545014E-22 MHzT=1.9380526079683E+15 s
2TaZ=73N=38L=1.1620271101523E+24 mf=2.5799093272507E-22 MHzT=3.8761052159367E+15 s
2TaZ=73N=39L=2.3240542203045E+24 mf=1.2899546636253E-22 MHzT=7.7522104318733E+15 s
2TaZ=73N=40L=4.6481084406091E+24 mf=6.4497733181267E-23 MHzT=1.5504420863747E+16 s
2TaZ=73N=41L=9.2962168812182E+24 mf=3.2248866590633E-23 MHzT=3.1008841727493E+16 s
2TaZ=73N=42L=1.8592433762436E+25 mf=1.6124433295317E-23 MHzT=6.2017683454987E+16 s
2TaZ=73N=43L=3.7184867524873E+25 mf=8.0622166476584E-24 MHzT=1.2403536690997E+17 s
2TaZ=73N=44L=7.4369735049746E+25 mf=4.0311083238292E-24 MHzT=2.4807073381995E+17 s
2TaZ=73N=45L=1.4873947009949E+26 mf=2.0155541619146E-24 MHzT=4.9614146763989E+17 s
2TaZ=73N=46L=2.9747894019898E+26 mf=1.0077770809573E-24 MHzT=9.9228293527979E+17 s
2TaZ=73N=47L=5.9495788039796E+26 mf=5.0388854047865E-25 MHzT=1.9845658705596E+18 s
2TaZ=73N=48L=1.1899157607959E+27 mf=2.5194427023932E-25 MHzT=3.9691317411191E+18 s
2TaZ=73N=49L=2.3798315215919E+27 mf=1.2597213511966E-25 MHzT=7.9382634822383E+18 s
2TaZ=73N=50L=4.7596630431837E+27 mf=6.2986067559831E-26 MHzT=1.5876526964477E+19 s
2TaZ=73N=51L=9.5193260863674E+27 mf=3.1493033779915E-26 MHzT=3.1753053928953E+19 s
2TaZ=73N=52L=1.9038652172735E+28 mf=1.5746516889958E-26 MHzT=6.3506107857906E+19 s
2TaZ=73N=53L=3.807730434547E+28 mf=7.8732584449789E-27 MHzT=1.2701221571581E+20 s
2TaZ=73N=54L=7.6154608690939E+28 mf=3.9366292224894E-27 MHzT=2.5402443143163E+20 s
2TaZ=73N=55L=1.5230921738188E+29 mf=1.9683146112447E-27 MHzT=5.0804886286325E+20 s
2TaZ=73N=56L=3.0461843476376E+29 mf=9.8415730562236E-28 MHzT=1.0160977257265E+21 s
2TaZ=73N=57L=6.0923686952752E+29 mf=4.9207865281118E-28 MHzT=2.032195451453E+21 s
2WZ=74N=17L=5.6168808448E+17 mf=5.3373476540372E-16 MHzT=1873589776.8315 s
2WZ=74N=18L=1.12337616896E+18 mf=2.6686738270186E-16 MHzT=3747179553.6631 s
2WZ=74N=19L=2.24675233792E+18 mf=1.3343369135093E-16 MHzT=7494359107.3262 s
2WZ=74N=20L=4.49350467584E+18 mf=6.6716845675466E-17 MHzT=14988718214.652 s
2WZ=74N=21L=8.98700935168E+18 mf=3.3358422837733E-17 MHzT=29977436429.305 s
2WZ=74N=22L=1.797401870336E+19 mf=1.6679211418866E-17 MHzT=59954872858.609 s
2WZ=74N=23L=3.594803740672E+19 mf=8.3396057094332E-18 MHzT=119909745717.22 s
2WZ=74N=24L=7.189607481344E+19 mf=4.1698028547166E-18 MHzT=239819491434.44 s
2WZ=74N=25L=1.4379214962688E+20 mf=2.0849014273583E-18 MHzT=479638982868.88 s
2WZ=74N=26L=2.8758429925376E+20 mf=1.0424507136791E-18 MHzT=959277965737.75 s
2WZ=74N=27L=5.7516859850752E+20 mf=5.2122535683957E-19 MHzT=1918555931475.5 s
2WZ=74N=28L=1.150337197015E+21 mf=2.6061267841979E-19 MHzT=3837111862951 s
2WZ=74N=29L=2.3006743940301E+21 mf=1.3030633920989E-19 MHzT=7674223725902 s
2WZ=74N=30L=4.6013487880602E+21 mf=6.5153169604947E-20 MHzT=15348447451804 s
2WZ=74N=31L=9.2026975761203E+21 mf=3.2576584802473E-20 MHzT=30696894903608 s
2WZ=74N=32L=1.8405395152241E+22 mf=1.6288292401237E-20 MHzT=61393789807216 s
2WZ=74N=33L=3.6810790304481E+22 mf=8.1441462006183E-21 MHzT=1.2278757961443E+14 s
2WZ=74N=34L=7.3621580608963E+22 mf=4.0720731003092E-21 MHzT=2.4557515922886E+14 s
2WZ=74N=35L=1.4724316121793E+23 mf=2.0360365501546E-21 MHzT=4.9115031845773E+14 s
2WZ=74N=36L=2.9448632243585E+23 mf=1.0180182750773E-21 MHzT=9.8230063691546E+14 s
2WZ=74N=37L=5.889726448717E+23 mf=5.0900913753865E-22 MHzT=1.9646012738309E+15 s
2WZ=74N=38L=1.1779452897434E+24 mf=2.5450456876932E-22 MHzT=3.9292025476618E+15 s
2WZ=74N=39L=2.3558905794868E+24 mf=1.2725228438466E-22 MHzT=7.8584050953237E+15 s
2WZ=74N=40L=4.7117811589736E+24 mf=6.3626142192331E-23 MHzT=1.5716810190647E+16 s
2WZ=74N=41L=9.4235623179472E+24 mf=3.1813071096165E-23 MHzT=3.1433620381295E+16 s
2WZ=74N=42L=1.8847124635894E+25 mf=1.5906535548083E-23 MHzT=6.2867240762589E+16 s
2WZ=74N=43L=3.7694249271789E+25 mf=7.9532677740414E-24 MHzT=1.2573448152518E+17 s
2WZ=74N=44L=7.5388498543578E+25 mf=3.9766338870207E-24 MHzT=2.5146896305036E+17 s
2WZ=74N=45L=1.5077699708716E+26 mf=1.9883169435103E-24 MHzT=5.0293792610071E+17 s
2WZ=74N=46L=3.0155399417431E+26 mf=9.9415847175517E-25 MHzT=1.0058758522014E+18 s
2WZ=74N=47L=6.0310798834862E+26 mf=4.9707923587758E-25 MHzT=2.0117517044029E+18 s
2WZ=74N=48L=1.2062159766972E+27 mf=2.4853961793879E-25 MHzT=4.0235034088057E+18 s
2WZ=74N=49L=2.4124319533945E+27 mf=1.242698089694E-25 MHzT=8.0470068176114E+18 s
2WZ=74N=50L=4.824863906789E+27 mf=6.2134904484698E-26 MHzT=1.6094013635223E+19 s
2WZ=74N=51L=9.6497278135779E+27 mf=3.1067452242349E-26 MHzT=3.2188027270446E+19 s
2WZ=74N=52L=1.9299455627156E+28 mf=1.5533726121175E-26 MHzT=6.4376054540891E+19 s
2WZ=74N=53L=3.8598911254312E+28 mf=7.7668630605873E-27 MHzT=1.2875210908178E+20 s
2WZ=74N=54L=7.7197822508624E+28 mf=3.8834315302936E-27 MHzT=2.5750421816357E+20 s
2WZ=74N=55L=1.5439564501725E+29 mf=1.9417157651468E-27 MHzT=5.1500843632713E+20 s
2WZ=74N=56L=3.0879129003449E+29 mf=9.7085788257341E-28 MHzT=1.0300168726543E+21 s
2WZ=74N=57L=6.1758258006899E+29 mf=4.854289412867E-28 MHzT=2.0600337453085E+21 s
2ReZ=75N=17L=5.69278464E+17 mf=5.2661830186501E-16 MHzT=1898908557.5995 s
2ReZ=75N=18L=1.138556928E+18 mf=2.633091509325E-16 MHzT=3797817115.1991 s
2ReZ=75N=19L=2.277113856E+18 mf=1.3165457546625E-16 MHzT=7595634230.3982 s
2ReZ=75N=20L=4.554227712E+18 mf=6.5827287733126E-17 MHzT=15191268460.796 s
2ReZ=75N=21L=9.108455424E+18 mf=3.2913643866563E-17 MHzT=30382536921.593 s
2ReZ=75N=22L=1.8216910848E+19 mf=1.6456821933281E-17 MHzT=60765073843.185 s
2ReZ=75N=23L=3.6433821696E+19 mf=8.2284109666407E-18 MHzT=121530147686.37 s
2ReZ=75N=24L=7.2867643392E+19 mf=4.1142054833204E-18 MHzT=243060295372.74 s
2ReZ=75N=25L=1.45735286784E+20 mf=2.0571027416602E-18 MHzT=486120590745.48 s
2ReZ=75N=26L=2.91470573568E+20 mf=1.0285513708301E-18 MHzT=972241181490.96 s
2ReZ=75N=27L=5.82941147136E+20 mf=5.1427568541505E-19 MHzT=1944482362981.9 s
2ReZ=75N=28L=1.165882294272E+21 mf=2.5713784270752E-19 MHzT=3888964725963.9 s
2ReZ=75N=29L=2.331764588544E+21 mf=1.2856892135376E-19 MHzT=7777929451927.7 s
2ReZ=75N=30L=4.663529177088E+21 mf=6.4284460676881E-20 MHzT=15555858903855 s
2ReZ=75N=31L=9.327058354176E+21 mf=3.214223033844E-20 MHzT=31111717807711 s
2ReZ=75N=32L=1.8654116708352E+22 mf=1.607111516922E-20 MHzT=62223435615422 s
2ReZ=75N=33L=3.7308233416704E+22 mf=8.0355575846101E-21 MHzT=1.2444687123084E+14 s
2ReZ=75N=34L=7.4616466833408E+22 mf=4.0177787923051E-21 MHzT=2.4889374246169E+14 s
2ReZ=75N=35L=1.4923293366682E+23 mf=2.0088893961525E-21 MHzT=4.9778748492337E+14 s
2ReZ=75N=36L=2.9846586733363E+23 mf=1.0044446980763E-21 MHzT=9.9557496984675E+14 s
2ReZ=75N=37L=5.9693173466726E+23 mf=5.0222234903813E-22 MHzT=1.9911499396935E+15 s
2ReZ=75N=38L=1.1938634693345E+24 mf=2.5111117451907E-22 MHzT=3.982299879387E+15 s
2ReZ=75N=39L=2.3877269386691E+24 mf=1.2555558725953E-22 MHzT=7.964599758774E+15 s
2ReZ=75N=40L=4.7754538773381E+24 mf=6.2777793629766E-23 MHzT=1.5929199517548E+16 s
2ReZ=75N=41L=9.5509077546762E+24 mf=3.1388896814883E-23 MHzT=3.1858399035096E+16 s
2ReZ=75N=42L=1.9101815509352E+25 mf=1.5694448407442E-23 MHzT=6.3716798070192E+16 s
2ReZ=75N=43L=3.8203631018705E+25 mf=7.8472242037208E-24 MHzT=1.2743359614038E+17 s
2ReZ=75N=44L=7.640726203741E+25 mf=3.9236121018604E-24 MHzT=2.5486719228077E+17 s
2ReZ=75N=45L=1.5281452407482E+26 mf=1.9618060509302E-24 MHzT=5.0973438456153E+17 s
2ReZ=75N=46L=3.0562904814964E+26 mf=9.809030254651E-25 MHzT=1.0194687691231E+18 s
2ReZ=75N=47L=6.1125809629928E+26 mf=4.9045151273255E-25 MHzT=2.0389375382461E+18 s
2ReZ=75N=48L=1.2225161925986E+27 mf=2.4522575636628E-25 MHzT=4.0778750764923E+18 s
2ReZ=75N=49L=2.4450323851971E+27 mf=1.2261287818314E-25 MHzT=8.1557501529845E+18 s
2ReZ=75N=50L=4.8900647703942E+27 mf=6.1306439091569E-26 MHzT=1.6311500305969E+19 s
2ReZ=75N=51L=9.7801295407885E+27 mf=3.0653219545784E-26 MHzT=3.2623000611938E+19 s
2ReZ=75N=52L=1.9560259081577E+28 mf=1.5326609772892E-26 MHzT=6.5246001223876E+19 s
2ReZ=75N=53L=3.9120518163154E+28 mf=7.6633048864461E-27 MHzT=1.3049200244775E+20 s
2ReZ=75N=54L=7.8241036326308E+28 mf=3.831652443223E-27 MHzT=2.6098400489551E+20 s
2ReZ=75N=55L=1.5648207265262E+29 mf=1.9158262216115E-27 MHzT=5.2196800979101E+20 s
2ReZ=75N=56L=3.1296414530523E+29 mf=9.5791311080576E-28 MHzT=1.043936019582E+21 s
2ReZ=75N=57L=6.2592829061046E+29 mf=4.7895655540288E-28 MHzT=2.087872039164E+21 s
2OsZ=76N=17L=5.7686884352E+17 mf=5.1968911368257E-16 MHzT=1924227338.3675 s
2OsZ=76N=18L=1.15373768704E+18 mf=2.5984455684129E-16 MHzT=3848454676.7351 s
2OsZ=76N=19L=2.30747537408E+18 mf=1.2992227842064E-16 MHzT=7696909353.4701 s
2OsZ=76N=20L=4.61495074816E+18 mf=6.4961139210322E-17 MHzT=15393818706.94 s
2OsZ=76N=21L=9.22990149632E+18 mf=3.2480569605161E-17 MHzT=30787637413.881 s
2OsZ=76N=22L=1.845980299264E+19 mf=1.624028480258E-17 MHzT=61575274827.761 s
2OsZ=76N=23L=3.691960598528E+19 mf=8.1201424012902E-18 MHzT=123150549655.52 s
2OsZ=76N=24L=7.383921197056E+19 mf=4.0600712006451E-18 MHzT=246301099311.04 s
2OsZ=76N=25L=1.4767842394112E+20 mf=2.0300356003226E-18 MHzT=492602198622.09 s
2OsZ=76N=26L=2.9535684788224E+20 mf=1.0150178001613E-18 MHzT=985204397244.18 s
2OsZ=76N=27L=5.9071369576448E+20 mf=5.0750890008064E-19 MHzT=1970408794488.4 s
2OsZ=76N=28L=1.181427391529E+21 mf=2.5375445004032E-19 MHzT=3940817588976.7 s
2OsZ=76N=29L=2.3628547830579E+21 mf=1.2687722502016E-19 MHzT=7881635177953.4 s
2OsZ=76N=30L=4.7257095661158E+21 mf=6.343861251008E-20 MHzT=15763270355907 s
2OsZ=76N=31L=9.4514191322317E+21 mf=3.171930625504E-20 MHzT=31526540711814 s
2OsZ=76N=32L=1.8902838264463E+22 mf=1.585965312752E-20 MHzT=63053081423627 s
2OsZ=76N=33L=3.7805676528927E+22 mf=7.92982656376E-21 MHzT=1.2610616284725E+14 s
2OsZ=76N=34L=7.5611353057853E+22 mf=3.96491328188E-21 MHzT=2.5221232569451E+14 s
2OsZ=76N=35L=1.5122270611571E+23 mf=1.98245664094E-21 MHzT=5.0442465138902E+14 s
2OsZ=76N=36L=3.0244541223141E+23 mf=9.9122832047E-22 MHzT=1.008849302778E+15 s
2OsZ=76N=37L=6.0489082446283E+23 mf=4.95614160235E-22 MHzT=2.0176986055561E+15 s
2OsZ=76N=38L=1.2097816489257E+24 mf=2.478070801175E-22 MHzT=4.0353972111121E+15 s
2OsZ=76N=39L=2.4195632978513E+24 mf=1.2390354005875E-22 MHzT=8.0707944222243E+15 s
2OsZ=76N=40L=4.8391265957026E+24 mf=6.1951770029375E-23 MHzT=1.6141588844449E+16 s
2OsZ=76N=41L=9.6782531914052E+24 mf=3.0975885014687E-23 MHzT=3.2283177688897E+16 s
2OsZ=76N=42L=1.935650638281E+25 mf=1.5487942507344E-23 MHzT=6.4566355377794E+16 s
2OsZ=76N=43L=3.8713012765621E+25 mf=7.7439712536718E-24 MHzT=1.2913271075559E+17 s
2OsZ=76N=44L=7.7426025531242E+25 mf=3.8719856268359E-24 MHzT=2.5826542151118E+17 s
2OsZ=76N=45L=1.5485205106248E+26 mf=1.935992813418E-24 MHzT=5.1653084302235E+17 s
2OsZ=76N=46L=3.0970410212497E+26 mf=9.6799640670898E-25 MHzT=1.0330616860447E+18 s
2OsZ=76N=47L=6.1940820424994E+26 mf=4.8399820335449E-25 MHzT=2.0661233720894E+18 s
2OsZ=76N=48L=1.2388164084999E+27 mf=2.4199910167725E-25 MHzT=4.1322467441788E+18 s
2OsZ=76N=49L=2.4776328169997E+27 mf=1.2099955083862E-25 MHzT=8.2644934883577E+18 s
2OsZ=76N=50L=4.9552656339995E+27 mf=6.0499775419311E-26 MHzT=1.6528986976715E+19 s
2OsZ=76N=51L=9.910531267999E+27 mf=3.0249887709656E-26 MHzT=3.3057973953431E+19 s
2OsZ=76N=52L=1.9821062535998E+28 mf=1.5124943854828E-26 MHzT=6.6115947906861E+19 s
2OsZ=76N=53L=3.9642125071996E+28 mf=7.5624719274139E-27 MHzT=1.3223189581372E+20 s
2OsZ=76N=54L=7.9284250143992E+28 mf=3.781235963707E-27 MHzT=2.6446379162745E+20 s
2OsZ=76N=55L=1.5856850028798E+29 mf=1.8906179818535E-27 MHzT=5.2892758325489E+20 s
2OsZ=76N=56L=3.1713700057597E+29 mf=9.4530899092674E-28 MHzT=1.0578551665098E+21 s
2OsZ=76N=57L=6.3427400115193E+29 mf=4.7265449546337E-28 MHzT=2.1157103330196E+21 s
2IrZ=77N=17L=5.8445922304E+17 mf=5.1293990441397E-16 MHzT=1949546119.1355 s
2IrZ=77N=18L=1.16891844608E+18 mf=2.5646995220698E-16 MHzT=3899092238.2711 s
2IrZ=77N=19L=2.33783689216E+18 mf=1.2823497610349E-16 MHzT=7798184476.5421 s
2IrZ=77N=20L=4.67567378432E+18 mf=6.4117488051746E-17 MHzT=15596368953.084 s
2IrZ=77N=21L=9.35134756864E+18 mf=3.2058744025873E-17 MHzT=31192737906.168 s
2IrZ=77N=22L=1.870269513728E+19 mf=1.6029372012937E-17 MHzT=62385475812.337 s
2IrZ=77N=23L=3.740539027456E+19 mf=8.0146860064683E-18 MHzT=124770951624.67 s
2IrZ=77N=24L=7.481078054912E+19 mf=4.0073430032341E-18 MHzT=249541903249.35 s
2IrZ=77N=25L=1.4962156109824E+20 mf=2.0036715016171E-18 MHzT=499083806498.69 s
2IrZ=77N=26L=2.9924312219648E+20 mf=1.0018357508085E-18 MHzT=998167612997.39 s
2IrZ=77N=27L=5.9848624439296E+20 mf=5.0091787540427E-19 MHzT=1996335225994.8 s
2IrZ=77N=28L=1.1969724887859E+21 mf=2.5045893770213E-19 MHzT=3992670451989.6 s
2IrZ=77N=29L=2.3939449775718E+21 mf=1.2522946885107E-19 MHzT=7985340903979.1 s
2IrZ=77N=30L=4.7878899551437E+21 mf=6.2614734425533E-20 MHzT=15970681807958 s
2IrZ=77N=31L=9.5757799102874E+21 mf=3.1307367212767E-20 MHzT=31941363615916 s
2IrZ=77N=32L=1.9151559820575E+22 mf=1.5653683606383E-20 MHzT=63882727231833 s
2IrZ=77N=33L=3.8303119641149E+22 mf=7.8268418031917E-21 MHzT=1.2776545446367E+14 s
2IrZ=77N=34L=7.6606239282299E+22 mf=3.9134209015958E-21 MHzT=2.5553090892733E+14 s
2IrZ=77N=35L=1.532124785646E+23 mf=1.9567104507979E-21 MHzT=5.1106181785466E+14 s
2IrZ=77N=36L=3.064249571292E+23 mf=9.7835522539896E-22 MHzT=1.0221236357093E+15 s
2IrZ=77N=37L=6.1284991425839E+23 mf=4.8917761269948E-22 MHzT=2.0442472714187E+15 s
2IrZ=77N=38L=1.2256998285168E+24 mf=2.4458880634974E-22 MHzT=4.0884945428373E+15 s
2IrZ=77N=39L=2.4513996570336E+24 mf=1.2229440317487E-22 MHzT=8.1769890856746E+15 s
2IrZ=77N=40L=4.9027993140671E+24 mf=6.1147201587435E-23 MHzT=1.6353978171349E+16 s
2IrZ=77N=41L=9.8055986281343E+24 mf=3.0573600793717E-23 MHzT=3.2707956342698E+16 s
2IrZ=77N=42L=1.9611197256269E+25 mf=1.5286800396859E-23 MHzT=6.5415912685397E+16 s
2IrZ=77N=43L=3.9222394512537E+25 mf=7.6434001984294E-24 MHzT=1.3083182537079E+17 s
2IrZ=77N=44L=7.8444789025074E+25 mf=3.8217000992147E-24 MHzT=2.6166365074159E+17 s
2IrZ=77N=45L=1.5688957805015E+26 mf=1.9108500496073E-24 MHzT=5.2332730148318E+17 s
2IrZ=77N=46L=3.137791561003E+26 mf=9.5542502480367E-25 MHzT=1.0466546029664E+18 s
2IrZ=77N=47L=6.2755831220059E+26 mf=4.7771251240183E-25 MHzT=2.0933092059327E+18 s
2IrZ=77N=48L=1.2551166244012E+27 mf=2.3885625620092E-25 MHzT=4.1866184118654E+18 s
2IrZ=77N=49L=2.5102332488024E+27 mf=1.1942812810046E-25 MHzT=8.3732368237308E+18 s
2IrZ=77N=50L=5.0204664976047E+27 mf=5.9714064050229E-26 MHzT=1.6746473647462E+19 s
2IrZ=77N=51L=1.0040932995209E+28 mf=2.9857032025115E-26 MHzT=3.3492947294923E+19 s
2IrZ=77N=52L=2.0081865990419E+28 mf=1.4928516012557E-26 MHzT=6.6985894589846E+19 s
2IrZ=77N=53L=4.0163731980838E+28 mf=7.4642580062787E-27 MHzT=1.3397178917969E+20 s
2IrZ=77N=54L=8.0327463961676E+28 mf=3.7321290031393E-27 MHzT=2.6794357835939E+20 s
2IrZ=77N=55L=1.6065492792335E+29 mf=1.8660645015697E-27 MHzT=5.3588715671877E+20 s
2IrZ=77N=56L=3.213098558467E+29 mf=9.3303225078483E-28 MHzT=1.0717743134375E+21 s
2IrZ=77N=57L=6.4261971169341E+29 mf=4.6651612539242E-28 MHzT=2.1435486268751E+21 s
2PtZ=78N=17L=5.9204960256E+17 mf=5.0636375179328E-16 MHzT=1974864899.9035 s
2PtZ=78N=18L=1.18409920512E+18 mf=2.5318187589664E-16 MHzT=3949729799.807 s
2PtZ=78N=19L=2.36819841024E+18 mf=1.2659093794832E-16 MHzT=7899459599.6141 s
2PtZ=78N=20L=4.73639682048E+18 mf=6.329546897416E-17 MHzT=15798919199.228 s
2PtZ=78N=21L=9.47279364096E+18 mf=3.164773448708E-17 MHzT=31597838398.456 s
2PtZ=78N=22L=1.894558728192E+19 mf=1.582386724354E-17 MHzT=63195676796.913 s
2PtZ=78N=23L=3.789117456384E+19 mf=7.9119336217699E-18 MHzT=126391353593.83 s
2PtZ=78N=24L=7.578234912768E+19 mf=3.955966810885E-18 MHzT=252782707187.65 s
2PtZ=78N=25L=1.5156469825536E+20 mf=1.9779834054425E-18 MHzT=505565414375.3 s
2PtZ=78N=26L=3.0312939651072E+20 mf=9.8899170272124E-19 MHzT=1011130828750.6 s
2PtZ=78N=27L=6.0625879302144E+20 mf=4.9449585136062E-19 MHzT=2022261657501.2 s
2PtZ=78N=28L=1.2125175860429E+21 mf=2.4724792568031E-19 MHzT=4044523315002.4 s
2PtZ=78N=29L=2.4250351720858E+21 mf=1.2362396284016E-19 MHzT=8089046630004.8 s
2PtZ=78N=30L=4.8500703441715E+21 mf=6.1811981420078E-20 MHzT=16178093260010 s
2PtZ=78N=31L=9.700140688343E+21 mf=3.0905990710039E-20 MHzT=32356186520019 s
2PtZ=78N=32L=1.9400281376686E+22 mf=1.5452995355019E-20 MHzT=64712373040039 s
2PtZ=78N=33L=3.8800562753372E+22 mf=7.7264976775097E-21 MHzT=1.2942474608008E+14 s
2PtZ=78N=34L=7.7601125506744E+22 mf=3.8632488387549E-21 MHzT=2.5884949216015E+14 s
2PtZ=78N=35L=1.5520225101349E+23 mf=1.9316244193774E-21 MHzT=5.1769898432031E+14 s
2PtZ=78N=36L=3.1040450202698E+23 mf=9.6581220968871E-22 MHzT=1.0353979686406E+15 s
2PtZ=78N=37L=6.2080900405395E+23 mf=4.8290610484436E-22 MHzT=2.0707959372812E+15 s
2PtZ=78N=38L=1.2416180081079E+24 mf=2.4145305242218E-22 MHzT=4.1415918745625E+15 s
2PtZ=78N=39L=2.4832360162158E+24 mf=1.2072652621109E-22 MHzT=8.2831837491249E+15 s
2PtZ=78N=40L=4.9664720324316E+24 mf=6.0363263105545E-23 MHzT=1.656636749825E+16 s
2PtZ=78N=41L=9.9329440648633E+24 mf=3.0181631552772E-23 MHzT=3.31327349965E+16 s
2PtZ=78N=42L=1.9865888129727E+25 mf=1.5090815776386E-23 MHzT=6.6265469992999E+16 s
2PtZ=78N=43L=3.9731776259453E+25 mf=7.5454078881931E-24 MHzT=1.32530939986E+17 s
2PtZ=78N=44L=7.9463552518906E+25 mf=3.7727039440965E-24 MHzT=2.65061879972E+17 s
2PtZ=78N=45L=1.5892710503781E+26 mf=1.8863519720483E-24 MHzT=5.30123759944E+17 s
2PtZ=78N=46L=3.1785421007562E+26 mf=9.4317598602414E-25 MHzT=1.060247519888E+18 s
2PtZ=78N=47L=6.3570842015125E+26 mf=4.7158799301207E-25 MHzT=2.120495039776E+18 s
2PtZ=78N=48L=1.2714168403025E+27 mf=2.3579399650603E-25 MHzT=4.240990079552E+18 s
2PtZ=78N=49L=2.542833680605E+27 mf=1.1789699825302E-25 MHzT=8.4819801591039E+18 s
2PtZ=78N=50L=5.08566736121E+27 mf=5.8948499126508E-26 MHzT=1.6963960318208E+19 s
2PtZ=78N=51L=1.017133472242E+28 mf=2.9474249563254E-26 MHzT=3.3927920636416E+19 s
2PtZ=78N=52L=2.034266944484E+28 mf=1.4737124781627E-26 MHzT=6.7855841272831E+19 s
2PtZ=78N=53L=4.068533888968E+28 mf=7.3685623908136E-27 MHzT=1.3571168254566E+20 s
2PtZ=78N=54L=8.137067777936E+28 mf=3.6842811954068E-27 MHzT=2.7142336509133E+20 s
2PtZ=78N=55L=1.6274135555872E+29 mf=1.8421405977034E-27 MHzT=5.4284673018265E+20 s
2PtZ=78N=56L=3.2548271111744E+29 mf=9.2107029885169E-28 MHzT=1.0856934603653E+21 s
2PtZ=78N=57L=6.5096542223488E+29 mf=4.6053514942585E-28 MHzT=2.1713869207306E+21 s
2AuZ=79N=17L=5.9963998208E+17 mf=4.9995408404906E-16 MHzT=2000183680.6715 s
2AuZ=79N=18L=1.19927996416E+18 mf=2.4997704202453E-16 MHzT=4000367361.343 s
2AuZ=79N=19L=2.39855992832E+18 mf=1.2498852101226E-16 MHzT=8000734722.6861 s
2AuZ=79N=20L=4.79711985664E+18 mf=6.2494260506132E-17 MHzT=16001469445.372 s
2AuZ=79N=21L=9.59423971328E+18 mf=3.1247130253066E-17 MHzT=32002938890.744 s
2AuZ=79N=22L=1.918847942656E+19 mf=1.5623565126533E-17 MHzT=64005877781.488 s
2AuZ=79N=23L=3.837695885312E+19 mf=7.8117825632665E-18 MHzT=128011755562.98 s
2AuZ=79N=24L=7.675391770624E+19 mf=3.9058912816333E-18 MHzT=256023511125.95 s
2AuZ=79N=25L=1.5350783541248E+20 mf=1.9529456408166E-18 MHzT=512047022251.91 s
2AuZ=79N=26L=3.0701567082496E+20 mf=9.7647282040832E-19 MHzT=1024094044503.8 s
2AuZ=79N=27L=6.1403134164992E+20 mf=4.8823641020416E-19 MHzT=2048188089007.6 s
2AuZ=79N=28L=1.2280626832998E+21 mf=2.4411820510208E-19 MHzT=4096376178015.3 s
2AuZ=79N=29L=2.4561253665997E+21 mf=1.2205910255104E-19 MHzT=8192752356030.5 s
2AuZ=79N=30L=4.9122507331994E+21 mf=6.102955127552E-20 MHzT=16385504712061 s
2AuZ=79N=31L=9.8245014663987E+21 mf=3.051477563776E-20 MHzT=32771009424122 s
2AuZ=79N=32L=1.9649002932797E+22 mf=1.525738781888E-20 MHzT=65542018848244 s
2AuZ=79N=33L=3.9298005865595E+22 mf=7.62869390944E-21 MHzT=1.3108403769649E+14 s
2AuZ=79N=34L=7.859601173119E+22 mf=3.81434695472E-21 MHzT=2.6216807539298E+14 s
2AuZ=79N=35L=1.5719202346238E+23 mf=1.90717347736E-21 MHzT=5.2433615078595E+14 s
2AuZ=79N=36L=3.1438404692476E+23 mf=9.5358673868E-22 MHzT=1.0486723015719E+15 s
2AuZ=79N=37L=6.2876809384952E+23 mf=4.7679336934E-22 MHzT=2.0973446031438E+15 s
2AuZ=79N=38L=1.257536187699E+24 mf=2.3839668467E-22 MHzT=4.1946892062876E+15 s
2AuZ=79N=39L=2.5150723753981E+24 mf=1.19198342335E-22 MHzT=8.3893784125752E+15 s
2AuZ=79N=40L=5.0301447507961E+24 mf=5.95991711675E-23 MHzT=1.677875682515E+16 s
2AuZ=79N=41L=1.0060289501592E+25 mf=2.979958558375E-23 MHzT=3.3557513650301E+16 s
2AuZ=79N=42L=2.0120579003185E+25 mf=1.4899792791875E-23 MHzT=6.7115027300602E+16 s
2AuZ=79N=43L=4.0241158006369E+25 mf=7.4498963959375E-24 MHzT=1.342300546012E+17 s
2AuZ=79N=44L=8.0482316012738E+25 mf=3.7249481979687E-24 MHzT=2.6846010920241E+17 s
2AuZ=79N=45L=1.6096463202548E+26 mf=1.8624740989844E-24 MHzT=5.3692021840482E+17 s
2AuZ=79N=46L=3.2192926405095E+26 mf=9.3123704949218E-25 MHzT=1.0738404368096E+18 s
2AuZ=79N=47L=6.4385852810191E+26 mf=4.6561852474609E-25 MHzT=2.1476808736193E+18 s
2AuZ=79N=48L=1.2877170562038E+27 mf=2.3280926237305E-25 MHzT=4.2953617472385E+18 s
2AuZ=79N=49L=2.5754341124076E+27 mf=1.1640463118652E-25 MHzT=8.5907234944771E+18 s
2AuZ=79N=50L=5.1508682248153E+27 mf=5.8202315593262E-26 MHzT=1.7181446988954E+19 s
2AuZ=79N=51L=1.0301736449631E+28 mf=2.9101157796631E-26 MHzT=3.4362893977908E+19 s
2AuZ=79N=52L=2.0603472899261E+28 mf=1.4550578898315E-26 MHzT=6.8725787955816E+19 s
2AuZ=79N=53L=4.1206945798522E+28 mf=7.2752894491577E-27 MHzT=1.3745157591163E+20 s
2AuZ=79N=54L=8.2413891597044E+28 mf=3.6376447245788E-27 MHzT=2.7490315182327E+20 s
2AuZ=79N=55L=1.6482778319409E+29 mf=1.8188223622894E-27 MHzT=5.4980630364653E+20 s
2AuZ=79N=56L=3.2965556638818E+29 mf=9.0941118114471E-28 MHzT=1.0996126072931E+21 s
2AuZ=79N=57L=6.5931113277635E+29 mf=4.5470559057236E-28 MHzT=2.1992252145861E+21 s
2HgZ=80N=17L=6.072303616E+17 mf=4.9370465799844E-16 MHzT=2025502461.4395 s
2HgZ=80N=18L=1.2144607232E+18 mf=2.4685232899922E-16 MHzT=4051004922.879 s
2HgZ=80N=19L=2.4289214464E+18 mf=1.2342616449961E-16 MHzT=8102009845.758 s
2HgZ=80N=20L=4.8578428928E+18 mf=6.1713082249806E-17 MHzT=16204019691.516 s
2HgZ=80N=21L=9.7156857856E+18 mf=3.0856541124903E-17 MHzT=32408039383.032 s
2HgZ=80N=22L=1.94313715712E+19 mf=1.5428270562451E-17 MHzT=64816078766.064 s
2HgZ=80N=23L=3.88627431424E+19 mf=7.7141352812257E-18 MHzT=129632157532.13 s
2HgZ=80N=24L=7.77254862848E+19 mf=3.8570676406129E-18 MHzT=259264315064.26 s
2HgZ=80N=25L=1.554509725696E+20 mf=1.9285338203064E-18 MHzT=518528630128.51 s
2HgZ=80N=26L=3.109019451392E+20 mf=9.6426691015321E-19 MHzT=1037057260257 s
2HgZ=80N=27L=6.218038902784E+20 mf=4.8213345507661E-19 MHzT=2074114520514.1 s
2HgZ=80N=28L=1.2436077805568E+21 mf=2.410667275383E-19 MHzT=4148229041028.1 s
2HgZ=80N=29L=2.4872155611136E+21 mf=1.2053336376915E-19 MHzT=8296458082056.2 s
2HgZ=80N=30L=4.9744311222272E+21 mf=6.0266681884576E-20 MHzT=16592916164112 s
2HgZ=80N=31L=9.9488622444544E+21 mf=3.0133340942288E-20 MHzT=33185832328225 s
2HgZ=80N=32L=1.9897724488909E+22 mf=1.5066670471144E-20 MHzT=66371664656450 s
2HgZ=80N=33L=3.9795448977818E+22 mf=7.533335235572E-21 MHzT=1.327433293129E+14 s
2HgZ=80N=34L=7.9590897955635E+22 mf=3.766667617786E-21 MHzT=2.654866586258E+14 s
2HgZ=80N=35L=1.5918179591127E+23 mf=1.883333808893E-21 MHzT=5.309733172516E+14 s
2HgZ=80N=36L=3.1836359182254E+23 mf=9.416669044465E-22 MHzT=1.0619466345032E+15 s
2HgZ=80N=37L=6.3672718364508E+23 mf=4.7083345222325E-22 MHzT=2.1238932690064E+15 s
2HgZ=80N=38L=1.2734543672902E+24 mf=2.3541672611162E-22 MHzT=4.2477865380128E+15 s
2HgZ=80N=39L=2.5469087345803E+24 mf=1.1770836305581E-22 MHzT=8.4955730760256E+15 s
2HgZ=80N=40L=5.0938174691607E+24 mf=5.8854181527906E-23 MHzT=1.6991146152051E+16 s
2HgZ=80N=41L=1.0187634938321E+25 mf=2.9427090763953E-23 MHzT=3.3982292304102E+16 s
2HgZ=80N=42L=2.0375269876643E+25 mf=1.4713545381977E-23 MHzT=6.7964584608205E+16 s
2HgZ=80N=43L=4.0750539753285E+25 mf=7.3567726909883E-24 MHzT=1.3592916921641E+17 s
2HgZ=80N=44L=8.150107950657E+25 mf=3.6783863454941E-24 MHzT=2.7185833843282E+17 s
2HgZ=80N=45L=1.6300215901314E+26 mf=1.8391931727471E-24 MHzT=5.4371667686564E+17 s
2HgZ=80N=46L=3.2600431802628E+26 mf=9.1959658637353E-25 MHzT=1.0874333537313E+18 s
2HgZ=80N=47L=6.5200863605256E+26 mf=4.5979829318677E-25 MHzT=2.1748667074625E+18 s
2HgZ=80N=48L=1.3040172721051E+27 mf=2.2989914659338E-25 MHzT=4.3497334149251E+18 s
2HgZ=80N=49L=2.6080345442103E+27 mf=1.1494957329669E-25 MHzT=8.6994668298502E+18 s
2HgZ=80N=50L=5.2160690884205E+27 mf=5.7474786648346E-26 MHzT=1.73989336597E+19 s
2HgZ=80N=51L=1.0432138176841E+28 mf=2.8737393324173E-26 MHzT=3.4797867319401E+19 s
2HgZ=80N=52L=2.0864276353682E+28 mf=1.4368696662086E-26 MHzT=6.9595734638801E+19 s
2HgZ=80N=53L=4.1728552707364E+28 mf=7.1843483310432E-27 MHzT=1.391914692776E+20 s
2HgZ=80N=54L=8.3457105414728E+28 mf=3.5921741655216E-27 MHzT=2.7838293855521E+20 s
2HgZ=80N=55L=1.6691421082946E+29 mf=1.7960870827608E-27 MHzT=5.5676587711041E+20 s
2HgZ=80N=56L=3.3382842165891E+29 mf=8.980435413804E-28 MHzT=1.1135317542208E+21 s
2HgZ=80N=57L=6.6765684331783E+29 mf=4.490217706902E-28 MHzT=2.2270635084416E+21 s
2TlZ=81N=17L=6.1482074112E+17 mf=4.876095387639E-16 MHzT=2050821242.2075 s
2TlZ=81N=18L=1.22964148224E+18 mf=2.4380476938195E-16 MHzT=4101642484.415 s
2TlZ=81N=19L=2.45928296448E+18 mf=1.2190238469097E-16 MHzT=8203284968.83 s
2TlZ=81N=20L=4.91856592896E+18 mf=6.0951192345487E-17 MHzT=16406569937.66 s
2TlZ=81N=21L=9.83713185792E+18 mf=3.0475596172744E-17 MHzT=32813139875.32 s
2TlZ=81N=22L=1.967426371584E+19 mf=1.5237798086372E-17 MHzT=65626279750.64 s
2TlZ=81N=23L=3.934852743168E+19 mf=7.6188990431859E-18 MHzT=131252559501.28 s
2TlZ=81N=24L=7.869705486336E+19 mf=3.8094495215929E-18 MHzT=262505119002.56 s
2TlZ=81N=25L=1.5739410972672E+20 mf=1.9047247607965E-18 MHzT=525010238005.12 s
2TlZ=81N=26L=3.1478821945344E+20 mf=9.5236238039823E-19 MHzT=1050020476010.2 s
2TlZ=81N=27L=6.2957643890688E+20 mf=4.7618119019912E-19 MHzT=2100040952020.5 s
2TlZ=81N=28L=1.2591528778138E+21 mf=2.3809059509956E-19 MHzT=4200081904041 s
2TlZ=81N=29L=2.5183057556275E+21 mf=1.1904529754978E-19 MHzT=8400163808081.9 s
2TlZ=81N=30L=5.036611511255E+21 mf=5.952264877489E-20 MHzT=16800327616164 s
2TlZ=81N=31L=1.007322302251E+22 mf=2.9761324387445E-20 MHzT=33600655232328 s
2TlZ=81N=32L=2.014644604502E+22 mf=1.4880662193722E-20 MHzT=67201310464655 s
2TlZ=81N=33L=4.029289209004E+22 mf=7.4403310968612E-21 MHzT=1.3440262092931E+14 s
2TlZ=81N=34L=8.0585784180081E+22 mf=3.7201655484306E-21 MHzT=2.6880524185862E+14 s
2TlZ=81N=35L=1.6117156836016E+23 mf=1.8600827742153E-21 MHzT=5.3761048371724E+14 s
2TlZ=81N=36L=3.2234313672032E+23 mf=9.3004138710765E-22 MHzT=1.0752209674345E+15 s
2TlZ=81N=37L=6.4468627344065E+23 mf=4.6502069355383E-22 MHzT=2.150441934869E+15 s
2TlZ=81N=38L=1.2893725468813E+24 mf=2.3251034677691E-22 MHzT=4.3008838697379E+15 s
2TlZ=81N=39L=2.5787450937626E+24 mf=1.1625517338846E-22 MHzT=8.6017677394759E+15 s
2TlZ=81N=40L=5.1574901875252E+24 mf=5.8127586694228E-23 MHzT=1.7203535478952E+16 s
2TlZ=81N=41L=1.031498037505E+25 mf=2.9063793347114E-23 MHzT=3.4407070957904E+16 s
2TlZ=81N=42L=2.0629960750101E+25 mf=1.4531896673557E-23 MHzT=6.8814141915807E+16 s
2TlZ=81N=43L=4.1259921500201E+25 mf=7.2659483367785E-24 MHzT=1.3762828383161E+17 s
2TlZ=81N=44L=8.2519843000403E+25 mf=3.6329741683893E-24 MHzT=2.7525656766323E+17 s
2TlZ=81N=45L=1.6503968600081E+26 mf=1.8164870841946E-24 MHzT=5.5051313532646E+17 s
2TlZ=81N=46L=3.3007937200161E+26 mf=9.0824354209732E-25 MHzT=1.1010262706529E+18 s
2TlZ=81N=47L=6.6015874400322E+26 mf=4.5412177104866E-25 MHzT=2.2020525413058E+18 s
2TlZ=81N=48L=1.3203174880064E+27 mf=2.2706088552433E-25 MHzT=4.4041050826117E+18 s
2TlZ=81N=49L=2.6406349760129E+27 mf=1.1353044276216E-25 MHzT=8.8082101652233E+18 s
2TlZ=81N=50L=5.2812699520258E+27 mf=5.6765221381082E-26 MHzT=1.7616420330447E+19 s
2TlZ=81N=51L=1.0562539904052E+28 mf=2.8382610690541E-26 MHzT=3.5232840660893E+19 s
2TlZ=81N=52L=2.1125079808103E+28 mf=1.4191305345271E-26 MHzT=7.0465681321786E+19 s
2TlZ=81N=53L=4.2250159616206E+28 mf=7.0956526726353E-27 MHzT=1.4093136264357E+20 s
2TlZ=81N=54L=8.4500319232412E+28 mf=3.5478263363176E-27 MHzT=2.8186272528715E+20 s
2TlZ=81N=55L=1.6900063846482E+29 mf=1.7739131681588E-27 MHzT=5.6372545057429E+20 s
2TlZ=81N=56L=3.3800127692965E+29 mf=8.8695658407941E-28 MHzT=1.1274509011486E+21 s
2TlZ=81N=57L=6.760025538593E+29 mf=4.434782920397E-28 MHzT=2.2549018022972E+21 s
2PbZ=82N=17L=6.2241112064E+17 mf=4.8166308097409E-16 MHzT=2076140022.9755 s
2PbZ=82N=18L=1.24482224128E+18 mf=2.4083154048705E-16 MHzT=4152280045.951 s
2PbZ=82N=19L=2.48964448256E+18 mf=1.2041577024352E-16 MHzT=8304560091.902 s
2PbZ=82N=20L=4.97928896512E+18 mf=6.0207885121762E-17 MHzT=16609120183.804 s
2PbZ=82N=21L=9.95857793024E+18 mf=3.0103942560881E-17 MHzT=33218240367.608 s
2PbZ=82N=22L=1.991715586048E+19 mf=1.505197128044E-17 MHzT=66436480735.216 s
2PbZ=82N=23L=3.983431172096E+19 mf=7.5259856402202E-18 MHzT=132872961470.43 s
2PbZ=82N=24L=7.966862344192E+19 mf=3.7629928201101E-18 MHzT=265745922940.86 s
2PbZ=82N=25L=1.5933724688384E+20 mf=1.881496410055E-18 MHzT=531491845881.73 s
2PbZ=82N=26L=3.1867449376768E+20 mf=9.4074820502752E-19 MHzT=1062983691763.5 s
2PbZ=82N=27L=6.3734898753536E+20 mf=4.7037410251376E-19 MHzT=2125967383526.9 s
2PbZ=82N=28L=1.2746979750707E+21 mf=2.3518705125688E-19 MHzT=4251934767053.8 s
2PbZ=82N=29L=2.5493959501414E+21 mf=1.1759352562844E-19 MHzT=8503869534107.6 s
2PbZ=82N=30L=5.0987919002829E+21 mf=5.879676281422E-20 MHzT=17007739068215 s
2PbZ=82N=31L=1.0197583800566E+22 mf=2.939838140711E-20 MHzT=34015478136431 s
2PbZ=82N=32L=2.0395167601132E+22 mf=1.4699190703555E-20 MHzT=68030956272861 s
2PbZ=82N=33L=4.0790335202263E+22 mf=7.3495953517775E-21 MHzT=1.3606191254572E+14 s
2PbZ=82N=34L=8.1580670404526E+22 mf=3.6747976758888E-21 MHzT=2.7212382509144E+14 s
2PbZ=82N=35L=1.6316134080905E+23 mf=1.8373988379444E-21 MHzT=5.4424765018289E+14 s
2PbZ=82N=36L=3.263226816181E+23 mf=9.1869941897219E-22 MHzT=1.0884953003658E+15 s
2PbZ=82N=37L=6.5264536323621E+23 mf=4.593497094861E-22 MHzT=2.1769906007316E+15 s
2PbZ=82N=38L=1.3052907264724E+24 mf=2.2967485474305E-22 MHzT=4.3539812014631E+15 s
2PbZ=82N=39L=2.6105814529448E+24 mf=1.1483742737152E-22 MHzT=8.7079624029262E+15 s
2PbZ=82N=40L=5.2211629058897E+24 mf=5.7418713685762E-23 MHzT=1.7415924805852E+16 s
2PbZ=82N=41L=1.0442325811779E+25 mf=2.8709356842881E-23 MHzT=3.4831849611705E+16 s
2PbZ=82N=42L=2.0884651623559E+25 mf=1.4354678421441E-23 MHzT=6.966369922341E+16 s
2PbZ=82N=43L=4.1769303247117E+25 mf=7.1773392107203E-24 MHzT=1.3932739844682E+17 s
2PbZ=82N=44L=8.3538606494235E+25 mf=3.5886696053601E-24 MHzT=2.7865479689364E+17 s
2PbZ=82N=45L=1.6707721298847E+26 mf=1.7943348026801E-24 MHzT=5.5730959378728E+17 s
2PbZ=82N=46L=3.3415442597694E+26 mf=8.9716740134003E-25 MHzT=1.1146191875746E+18 s
2PbZ=82N=47L=6.6830885195388E+26 mf=4.4858370067002E-25 MHzT=2.2292383751491E+18 s
2PbZ=82N=48L=1.3366177039078E+27 mf=2.2429185033501E-25 MHzT=4.4584767502982E+18 s
2PbZ=82N=49L=2.6732354078155E+27 mf=1.121459251675E-25 MHzT=8.9169535005964E+18 s
2PbZ=82N=50L=5.346470815631E+27 mf=5.6072962583752E-26 MHzT=1.7833907001193E+19 s
2PbZ=82N=51L=1.0692941631262E+28 mf=2.8036481291876E-26 MHzT=3.5667814002386E+19 s
2PbZ=82N=52L=2.1385883262524E+28 mf=1.4018240645938E-26 MHzT=7.1335628004772E+19 s
2PbZ=82N=53L=4.2771766525048E+28 mf=7.009120322969E-27 MHzT=1.4267125600954E+20 s
2PbZ=82N=54L=8.5543533050096E+28 mf=3.5045601614845E-27 MHzT=2.8534251201909E+20 s
2PbZ=82N=55L=1.7108706610019E+29 mf=1.7522800807422E-27 MHzT=5.7068502403817E+20 s
2PbZ=82N=56L=3.4217413220039E+29 mf=8.7614004037112E-28 MHzT=1.1413700480763E+21 s
2PbZ=82N=57L=6.8434826440077E+29 mf=4.3807002018556E-28 MHzT=2.2827400961527E+21 s
2BiZ=83N=17L=6.3000150016E+17 mf=4.758599113238E-16 MHzT=2101458803.7435 s
2BiZ=83N=18L=1.26000300032E+18 mf=2.379299556619E-16 MHzT=4202917607.487 s
2BiZ=83N=19L=2.52000600064E+18 mf=1.1896497783095E-16 MHzT=8405835214.974 s
2BiZ=83N=20L=5.04001200128E+18 mf=5.9482488915475E-17 MHzT=16811670429.948 s
2BiZ=83N=21L=1.008002400256E+19 mf=2.9741244457738E-17 MHzT=33623340859.896 s
2BiZ=83N=22L=2.016004800512E+19 mf=1.4870622228869E-17 MHzT=67246681719.792 s
2BiZ=83N=23L=4.032009601024E+19 mf=7.4353111144344E-18 MHzT=134493363439.58 s
2BiZ=83N=24L=8.064019202048E+19 mf=3.7176555572172E-18 MHzT=268986726879.17 s
2BiZ=83N=25L=1.6128038404096E+20 mf=1.8588277786086E-18 MHzT=537973453758.33 s
2BiZ=83N=26L=3.2256076808192E+20 mf=9.294138893043E-19 MHzT=1075946907516.7 s
2BiZ=83N=27L=6.4512153616384E+20 mf=4.6470694465215E-19 MHzT=2151893815033.3 s
2BiZ=83N=28L=1.2902430723277E+21 mf=2.3235347232608E-19 MHzT=4303787630066.7 s
2BiZ=83N=29L=2.5804861446554E+21 mf=1.1617673616304E-19 MHzT=8607575260133.3 s
2BiZ=83N=30L=5.1609722893107E+21 mf=5.8088368081519E-20 MHzT=17215150520267 s
2BiZ=83N=31L=1.0321944578621E+22 mf=2.9044184040759E-20 MHzT=34430301040533 s
2BiZ=83N=32L=2.0643889157243E+22 mf=1.452209202038E-20 MHzT=68860602081067 s
2BiZ=83N=33L=4.1287778314486E+22 mf=7.2610460101899E-21 MHzT=1.3772120416213E+14 s
2BiZ=83N=34L=8.2575556628972E+22 mf=3.6305230050949E-21 MHzT=2.7544240832427E+14 s
2BiZ=83N=35L=1.6515111325794E+23 mf=1.8152615025475E-21 MHzT=5.5088481664853E+14 s
2BiZ=83N=36L=3.3030222651589E+23 mf=9.0763075127373E-22 MHzT=1.1017696332971E+15 s
2BiZ=83N=37L=6.6060445303177E+23 mf=4.5381537563687E-22 MHzT=2.2035392665941E+15 s
2BiZ=83N=38L=1.3212089060635E+24 mf=2.2690768781843E-22 MHzT=4.4070785331883E+15 s
2BiZ=83N=39L=2.6424178121271E+24 mf=1.1345384390922E-22 MHzT=8.8141570663765E+15 s
2BiZ=83N=40L=5.2848356242542E+24 mf=5.6726921954608E-23 MHzT=1.7628314132753E+16 s
2BiZ=83N=41L=1.0569671248508E+25 mf=2.8363460977304E-23 MHzT=3.5256628265506E+16 s
2BiZ=83N=42L=2.1139342497017E+25 mf=1.4181730488652E-23 MHzT=7.0513256531012E+16 s
2BiZ=83N=43L=4.2278684994033E+25 mf=7.090865244326E-24 MHzT=1.4102651306202E+17 s
2BiZ=83N=44L=8.4557369988067E+25 mf=3.545432622163E-24 MHzT=2.8205302612405E+17 s
2BiZ=83N=45L=1.6911473997613E+26 mf=1.7727163110815E-24 MHzT=5.641060522481E+17 s
2BiZ=83N=46L=3.3822947995227E+26 mf=8.8635815554075E-25 MHzT=1.1282121044962E+18 s
2BiZ=83N=47L=6.7645895990453E+26 mf=4.4317907777038E-25 MHzT=2.2564242089924E+18 s
2BiZ=83N=48L=1.3529179198091E+27 mf=2.2158953888519E-25 MHzT=4.5128484179848E+18 s
2BiZ=83N=49L=2.7058358396181E+27 mf=1.1079476944259E-25 MHzT=9.0256968359696E+18 s
2BiZ=83N=50L=5.4116716792363E+27 mf=5.5397384721297E-26 MHzT=1.8051393671939E+19 s
2BiZ=83N=51L=1.0823343358473E+28 mf=2.7698692360649E-26 MHzT=3.6102787343878E+19 s
2BiZ=83N=52L=2.1646686716945E+28 mf=1.3849346180324E-26 MHzT=7.2205574687757E+19 s
2BiZ=83N=53L=4.329337343389E+28 mf=6.9246730901621E-27 MHzT=1.4441114937551E+20 s
2BiZ=83N=54L=8.658674686778E+28 mf=3.4623365450811E-27 MHzT=2.8882229875103E+20 s
2BiZ=83N=55L=1.7317349373556E+29 mf=1.7311682725405E-27 MHzT=5.7764459750205E+20 s
2BiZ=83N=56L=3.4634698747112E+29 mf=8.6558413627027E-28 MHzT=1.1552891950041E+21 s
2BiZ=83N=57L=6.9269397494224E+29 mf=4.3279206813513E-28 MHzT=2.3105783900082E+21 s
2PoZ=84N=17L=6.3759187968E+17 mf=4.7019491237947E-16 MHzT=2126777584.5115 s
2PoZ=84N=18L=1.27518375936E+18 mf=2.3509745618974E-16 MHzT=4253555169.023 s
2PoZ=84N=19L=2.55036751872E+18 mf=1.1754872809487E-16 MHzT=8507110338.0459 s
2PoZ=84N=20L=5.10073503744E+18 mf=5.8774364047434E-17 MHzT=17014220676.092 s
2PoZ=84N=21L=1.020147007488E+19 mf=2.9387182023717E-17 MHzT=34028441352.184 s
2PoZ=84N=22L=2.040294014976E+19 mf=1.4693591011858E-17 MHzT=68056882704.367 s
2PoZ=84N=23L=4.080588029952E+19 mf=7.3467955059292E-18 MHzT=136113765408.73 s
2PoZ=84N=24L=8.161176059904E+19 mf=3.6733977529646E-18 MHzT=272227530817.47 s
2PoZ=84N=25L=1.6322352119808E+20 mf=1.8366988764823E-18 MHzT=544455061634.94 s
2PoZ=84N=26L=3.2644704239616E+20 mf=9.1834943824115E-19 MHzT=1088910123269.9 s
2PoZ=84N=27L=6.5289408479232E+20 mf=4.5917471912058E-19 MHzT=2177820246539.8 s
2PoZ=84N=28L=1.3057881695846E+21 mf=2.2958735956029E-19 MHzT=4355640493079.5 s
2PoZ=84N=29L=2.6115763391693E+21 mf=1.1479367978014E-19 MHzT=8711280986159 s
2PoZ=84N=30L=5.2231526783386E+21 mf=5.7396839890072E-20 MHzT=17422561972318 s
2PoZ=84N=31L=1.0446305356677E+22 mf=2.8698419945036E-20 MHzT=34845123944636 s
2PoZ=84N=32L=2.0892610713354E+22 mf=1.4349209972518E-20 MHzT=69690247889272 s
2PoZ=84N=33L=4.1785221426708E+22 mf=7.174604986259E-21 MHzT=1.3938049577854E+14 s
2PoZ=84N=34L=8.3570442853417E+22 mf=3.5873024931295E-21 MHzT=2.7876099155709E+14 s
2PoZ=84N=35L=1.6714088570683E+23 mf=1.7936512465648E-21 MHzT=5.5752198311418E+14 s
2PoZ=84N=36L=3.3428177141367E+23 mf=8.9682562328238E-22 MHzT=1.1150439662284E+15 s
2PoZ=84N=37L=6.6856354282734E+23 mf=4.4841281164119E-22 MHzT=2.2300879324567E+15 s
2PoZ=84N=38L=1.3371270856547E+24 mf=2.2420640582059E-22 MHzT=4.4601758649134E+15 s
2PoZ=84N=39L=2.6742541713093E+24 mf=1.121032029103E-22 MHzT=8.9203517298268E+15 s
2PoZ=84N=40L=5.3485083426187E+24 mf=5.6051601455149E-23 MHzT=1.7840703459654E+16 s
2PoZ=84N=41L=1.0697016685237E+25 mf=2.8025800727574E-23 MHzT=3.5681406919307E+16 s
2PoZ=84N=42L=2.1394033370475E+25 mf=1.4012900363787E-23 MHzT=7.1362813838615E+16 s
2PoZ=84N=43L=4.2788066740949E+25 mf=7.0064501818936E-24 MHzT=1.4272562767723E+17 s
2PoZ=84N=44L=8.5576133481899E+25 mf=3.5032250909468E-24 MHzT=2.8545125535446E+17 s
2PoZ=84N=45L=1.711522669638E+26 mf=1.7516125454734E-24 MHzT=5.7090251070892E+17 s
2PoZ=84N=46L=3.423045339276E+26 mf=8.758062727367E-25 MHzT=1.1418050214178E+18 s
2PoZ=84N=47L=6.8460906785519E+26 mf=4.3790313636835E-25 MHzT=2.2836100428357E+18 s
2PoZ=84N=48L=1.3692181357104E+27 mf=2.1895156818417E-25 MHzT=4.5672200856713E+18 s
2PoZ=84N=49L=2.7384362714208E+27 mf=1.0947578409209E-25 MHzT=9.1344401713427E+18 s
2PoZ=84N=50L=5.4768725428415E+27 mf=5.4737892046044E-26 MHzT=1.8268880342685E+19 s
2PoZ=84N=51L=1.0953745085683E+28 mf=2.7368946023022E-26 MHzT=3.6537760685371E+19 s
2PoZ=84N=52L=2.1907490171366E+28 mf=1.3684473011511E-26 MHzT=7.3075521370742E+19 s
2PoZ=84N=53L=4.3814980342732E+28 mf=6.8422365057554E-27 MHzT=1.4615104274148E+20 s
2PoZ=84N=54L=8.7629960685465E+28 mf=3.4211182528777E-27 MHzT=2.9230208548297E+20 s
2PoZ=84N=55L=1.7525992137093E+29 mf=1.7105591264389E-27 MHzT=5.8460417096593E+20 s
2PoZ=84N=56L=3.5051984274186E+29 mf=8.5527956321943E-28 MHzT=1.1692083419319E+21 s
2PoZ=84N=57L=7.0103968548372E+29 mf=4.2763978160972E-28 MHzT=2.3384166838637E+21 s
2AtZ=85N=17L=6.451822592E+17 mf=4.6466320752795E-16 MHzT=2152096365.2795 s
2AtZ=85N=18L=1.2903645184E+18 mf=2.3233160376397E-16 MHzT=4304192730.559 s
2AtZ=85N=19L=2.5807290368E+18 mf=1.1616580188199E-16 MHzT=8608385461.1179 s
2AtZ=85N=20L=5.1614580736E+18 mf=5.8082900940994E-17 MHzT=17216770922.236 s
2AtZ=85N=21L=1.03229161472E+19 mf=2.9041450470497E-17 MHzT=34433541844.472 s
2AtZ=85N=22L=2.06458322944E+19 mf=1.4520725235248E-17 MHzT=68867083688.943 s
2AtZ=85N=23L=4.12916645888E+19 mf=7.2603626176242E-18 MHzT=137734167377.89 s
2AtZ=85N=24L=8.25833291776E+19 mf=3.6301813088121E-18 MHzT=275468334755.77 s
2AtZ=85N=25L=1.651666583552E+20 mf=1.815090654406E-18 MHzT=550936669511.55 s
2AtZ=85N=26L=3.303333167104E+20 mf=9.0754532720302E-19 MHzT=1101873339023.1 s
2AtZ=85N=27L=6.606666334208E+20 mf=4.5377266360151E-19 MHzT=2203746678046.2 s
2AtZ=85N=28L=1.3213332668416E+21 mf=2.2688633180076E-19 MHzT=4407493356092.4 s
2AtZ=85N=29L=2.6426665336832E+21 mf=1.1344316590038E-19 MHzT=8814986712184.7 s
2AtZ=85N=30L=5.2853330673664E+21 mf=5.6721582950189E-20 MHzT=17629973424369 s
2AtZ=85N=31L=1.0570666134733E+22 mf=2.8360791475094E-20 MHzT=35259946848739 s
2AtZ=85N=32L=2.1141332269466E+22 mf=1.4180395737547E-20 MHzT=70519893697478 s
2AtZ=85N=33L=4.2282664538931E+22 mf=7.0901978687736E-21 MHzT=1.4103978739496E+14 s
2AtZ=85N=34L=8.4565329077862E+22 mf=3.5450989343868E-21 MHzT=2.8207957478991E+14 s
2AtZ=85N=35L=1.6913065815572E+23 mf=1.7725494671934E-21 MHzT=5.6415914957982E+14 s
2AtZ=85N=36L=3.3826131631145E+23 mf=8.862747335967E-22 MHzT=1.1283182991596E+15 s
2AtZ=85N=37L=6.765226326229E+23 mf=4.4313736679835E-22 MHzT=2.2566365983193E+15 s
2AtZ=85N=38L=1.3530452652458E+24 mf=2.2156868339918E-22 MHzT=4.5132731966386E+15 s
2AtZ=85N=39L=2.7060905304916E+24 mf=1.1078434169959E-22 MHzT=9.0265463932772E+15 s
2AtZ=85N=40L=5.4121810609832E+24 mf=5.5392170849794E-23 MHzT=1.8053092786554E+16 s
2AtZ=85N=41L=1.0824362121966E+25 mf=2.7696085424897E-23 MHzT=3.6106185573109E+16 s
2AtZ=85N=42L=2.1648724243933E+25 mf=1.3848042712448E-23 MHzT=7.2212371146217E+16 s
2AtZ=85N=43L=4.3297448487866E+25 mf=6.9240213562242E-24 MHzT=1.4442474229243E+17 s
2AtZ=85N=44L=8.6594896975731E+25 mf=3.4620106781121E-24 MHzT=2.8884948458487E+17 s
2AtZ=85N=45L=1.7318979395146E+26 mf=1.7310053390561E-24 MHzT=5.7769896916974E+17 s
2AtZ=85N=46L=3.4637958790292E+26 mf=8.6550266952803E-25 MHzT=1.1553979383395E+18 s
2AtZ=85N=47L=6.9275917580585E+26 mf=4.3275133476402E-25 MHzT=2.310795876679E+18 s
2AtZ=85N=48L=1.3855183516117E+27 mf=2.1637566738201E-25 MHzT=4.6215917533579E+18 s
2AtZ=85N=49L=2.7710367032234E+27 mf=1.08187833691E-25 MHzT=9.2431835067158E+18 s
2AtZ=85N=50L=5.5420734064468E+27 mf=5.4093916845502E-26 MHzT=1.8486367013432E+19 s
2AtZ=85N=51L=1.1084146812894E+28 mf=2.7046958422751E-26 MHzT=3.6972734026863E+19 s
2AtZ=85N=52L=2.2168293625787E+28 mf=1.3523479211375E-26 MHzT=7.3945468053727E+19 s
2AtZ=85N=53L=4.4336587251574E+28 mf=6.7617396056877E-27 MHzT=1.4789093610745E+20 s
2AtZ=85N=54L=8.8673174503149E+28 mf=3.3808698028439E-27 MHzT=2.9578187221491E+20 s
2AtZ=85N=55L=1.773463490063E+29 mf=1.6904349014219E-27 MHzT=5.9156374442981E+20 s
2AtZ=85N=56L=3.5469269801259E+29 mf=8.4521745071097E-28 MHzT=1.1831274888596E+21 s
2AtZ=85N=57L=7.0938539602519E+29 mf=4.2260872535548E-28 MHzT=2.3662549777192E+21 s
2RnZ=86N=17L=6.5277263872E+17 mf=4.592601469753E-16 MHzT=2177415146.0475 s
2RnZ=86N=18L=1.30554527744E+18 mf=2.2963007348765E-16 MHzT=4354830292.0949 s
2RnZ=86N=19L=2.61109055488E+18 mf=1.1481503674382E-16 MHzT=8709660584.1899 s
2RnZ=86N=20L=5.22218110976E+18 mf=5.7407518371912E-17 MHzT=17419321168.38 s
2RnZ=86N=21L=1.044436221952E+19 mf=2.8703759185956E-17 MHzT=34838642336.76 s
2RnZ=86N=22L=2.088872443904E+19 mf=1.4351879592978E-17 MHzT=69677284673.519 s
2RnZ=86N=23L=4.177744887808E+19 mf=7.175939796489E-18 MHzT=139354569347.04 s
2RnZ=86N=24L=8.355489775616E+19 mf=3.5879698982445E-18 MHzT=278709138694.08 s
2RnZ=86N=25L=1.6710979551232E+20 mf=1.7939849491223E-18 MHzT=557418277388.15 s
2RnZ=86N=26L=3.3421959102464E+20 mf=8.9699247456113E-19 MHzT=1114836554776.3 s
2RnZ=86N=27L=6.6843918204928E+20 mf=4.4849623728056E-19 MHzT=2229673109552.6 s
2RnZ=86N=28L=1.3368783640986E+21 mf=2.2424811864028E-19 MHzT=4459346219105.2 s
2RnZ=86N=29L=2.6737567281971E+21 mf=1.1212405932014E-19 MHzT=8918692438210.4 s
2RnZ=86N=30L=5.3475134563942E+21 mf=5.606202966007E-20 MHzT=17837384876421 s
2RnZ=86N=31L=1.0695026912788E+22 mf=2.8031014830035E-20 MHzT=35674769752842 s
2RnZ=86N=32L=2.1390053825577E+22 mf=1.4015507415018E-20 MHzT=71349539505684 s
2RnZ=86N=33L=4.2780107651154E+22 mf=7.0077537075088E-21 MHzT=1.4269907901137E+14 s
2RnZ=86N=34L=8.5560215302308E+22 mf=3.5038768537544E-21 MHzT=2.8539815802273E+14 s
2RnZ=86N=35L=1.7112043060462E+23 mf=1.7519384268772E-21 MHzT=5.7079631604547E+14 s
2RnZ=86N=36L=3.4224086120923E+23 mf=8.759692134386E-22 MHzT=1.1415926320909E+15 s
2RnZ=86N=37L=6.8448172241846E+23 mf=4.379846067193E-22 MHzT=2.2831852641819E+15 s
2RnZ=86N=38L=1.3689634448369E+24 mf=2.1899230335965E-22 MHzT=4.5663705283637E+15 s
2RnZ=86N=39L=2.7379268896739E+24 mf=1.0949615167983E-22 MHzT=9.1327410567275E+15 s
2RnZ=86N=40L=5.4758537793477E+24 mf=5.4748075839913E-23 MHzT=1.8265482113455E+16 s
2RnZ=86N=41L=1.0951707558695E+25 mf=2.7374037919956E-23 MHzT=3.653096422691E+16 s
2RnZ=86N=42L=2.1903415117391E+25 mf=1.3687018959978E-23 MHzT=7.306192845382E+16 s
2RnZ=86N=43L=4.3806830234782E+25 mf=6.8435094799891E-24 MHzT=1.4612385690764E+17 s
2RnZ=86N=44L=8.7613660469563E+25 mf=3.4217547399945E-24 MHzT=2.9224771381528E+17 s
2RnZ=86N=45L=1.7522732093913E+26 mf=1.7108773699973E-24 MHzT=5.8449542763056E+17 s
2RnZ=86N=46L=3.5045464187825E+26 mf=8.5543868499863E-25 MHzT=1.1689908552611E+18 s
2RnZ=86N=47L=7.0090928375651E+26 mf=4.2771934249932E-25 MHzT=2.3379817105222E+18 s
2RnZ=86N=48L=1.401818567513E+27 mf=2.1385967124966E-25 MHzT=4.6759634210445E+18 s
2RnZ=86N=49L=2.803637135026E+27 mf=1.0692983562483E-25 MHzT=9.3519268420889E+18 s
2RnZ=86N=50L=5.607274270052E+27 mf=5.3464917812415E-26 MHzT=1.8703853684178E+19 s
2RnZ=86N=51L=1.1214548540104E+28 mf=2.6732458906207E-26 MHzT=3.7407707368356E+19 s
2RnZ=86N=52L=2.2429097080208E+28 mf=1.3366229453104E-26 MHzT=7.4815414736712E+19 s
2RnZ=86N=53L=4.4858194160416E+28 mf=6.6831147265518E-27 MHzT=1.4963082947342E+20 s
2RnZ=86N=54L=8.9716388320833E+28 mf=3.3415573632759E-27 MHzT=2.9926165894685E+20 s
2RnZ=86N=55L=1.7943277664167E+29 mf=1.670778681638E-27 MHzT=5.9852331789369E+20 s
2RnZ=86N=56L=3.5886555328333E+29 mf=8.3538934081898E-28 MHzT=1.1970466357874E+21 s
2RnZ=86N=57L=7.1773110656666E+29 mf=4.1769467040949E-28 MHzT=2.3940932715748E+21 s
2FrZ=87N=17L=6.6036301824E+17 mf=4.5398129471121E-16 MHzT=2202733926.8155 s
2FrZ=87N=18L=1.32072603648E+18 mf=2.2699064735561E-16 MHzT=4405467853.6309 s
2FrZ=87N=19L=2.64145207296E+18 mf=1.134953236778E-16 MHzT=8810935707.2619 s
2FrZ=87N=20L=5.28290414592E+18 mf=5.6747661838902E-17 MHzT=17621871414.524 s
2FrZ=87N=21L=1.056580829184E+19 mf=2.8373830919451E-17 MHzT=35243742829.047 s
2FrZ=87N=22L=2.113161658368E+19 mf=1.4186915459725E-17 MHzT=70487485658.095 s
2FrZ=87N=23L=4.226323316736E+19 mf=7.0934577298627E-18 MHzT=140974971316.19 s
2FrZ=87N=24L=8.452646633472E+19 mf=3.5467288649314E-18 MHzT=281949942632.38 s
2FrZ=87N=25L=1.6905293266944E+20 mf=1.7733644324657E-18 MHzT=563899885264.76 s
2FrZ=87N=26L=3.3810586533888E+20 mf=8.8668221623284E-19 MHzT=1127799770529.5 s
2FrZ=87N=27L=6.7621173067776E+20 mf=4.4334110811642E-19 MHzT=2255599541059 s
2FrZ=87N=28L=1.3524234613555E+21 mf=2.2167055405821E-19 MHzT=4511199082118.1 s
2FrZ=87N=29L=2.704846922711E+21 mf=1.108352770291E-19 MHzT=9022398164236.1 s
2FrZ=87N=30L=5.4096938454221E+21 mf=5.5417638514552E-20 MHzT=18044796328472 s
2FrZ=87N=31L=1.0819387690844E+22 mf=2.7708819257276E-20 MHzT=36089592656945 s
2FrZ=87N=32L=2.1638775381688E+22 mf=1.3854409628638E-20 MHzT=72179185313889 s
2FrZ=87N=33L=4.3277550763377E+22 mf=6.9272048143191E-21 MHzT=1.4435837062778E+14 s
2FrZ=87N=34L=8.6555101526753E+22 mf=3.4636024071595E-21 MHzT=2.8871674125556E+14 s
2FrZ=87N=35L=1.7311020305351E+23 mf=1.7318012035798E-21 MHzT=5.7743348251111E+14 s
2FrZ=87N=36L=3.4622040610701E+23 mf=8.6590060178988E-22 MHzT=1.1548669650222E+15 s
2FrZ=87N=37L=6.9244081221403E+23 mf=4.3295030089494E-22 MHzT=2.3097339300445E+15 s
2FrZ=87N=38L=1.3848816244281E+24 mf=2.1647515044747E-22 MHzT=4.6194678600889E+15 s
2FrZ=87N=39L=2.7697632488561E+24 mf=1.0823757522374E-22 MHzT=9.2389357201778E+15 s
2FrZ=87N=40L=5.5395264977122E+24 mf=5.4118787611868E-23 MHzT=1.8477871440356E+16 s
2FrZ=87N=41L=1.1079052995424E+25 mf=2.7059393805934E-23 MHzT=3.6955742880711E+16 s
2FrZ=87N=42L=2.2158105990849E+25 mf=1.3529696902967E-23 MHzT=7.3911485761422E+16 s
2FrZ=87N=43L=4.4316211981698E+25 mf=6.7648484514835E-24 MHzT=1.4782297152284E+17 s
2FrZ=87N=44L=8.8632423963395E+25 mf=3.3824242257417E-24 MHzT=2.9564594304569E+17 s
2FrZ=87N=45L=1.7726484792679E+26 mf=1.6912121128709E-24 MHzT=5.9129188609138E+17 s
2FrZ=87N=46L=3.5452969585358E+26 mf=8.4560605643543E-25 MHzT=1.1825837721828E+18 s
2FrZ=87N=47L=7.0905939170716E+26 mf=4.2280302821772E-25 MHzT=2.3651675443655E+18 s
2FrZ=87N=48L=1.4181187834143E+27 mf=2.1140151410886E-25 MHzT=4.730335088731E+18 s
2FrZ=87N=49L=2.8362375668287E+27 mf=1.0570075705443E-25 MHzT=9.4606701774621E+18 s
2FrZ=87N=50L=5.6724751336573E+27 mf=5.2850378527214E-26 MHzT=1.8921340354924E+19 s
2FrZ=87N=51L=1.1344950267315E+28 mf=2.6425189263607E-26 MHzT=3.7842680709848E+19 s
2FrZ=87N=52L=2.2689900534629E+28 mf=1.3212594631804E-26 MHzT=7.5685361419697E+19 s
2FrZ=87N=53L=4.5379801069258E+28 mf=6.6062973159018E-27 MHzT=1.5137072283939E+20 s
2FrZ=87N=54L=9.0759602138517E+28 mf=3.3031486579509E-27 MHzT=3.0274144567879E+20 s
2FrZ=87N=55L=1.8151920427703E+29 mf=1.6515743289755E-27 MHzT=6.0548289135757E+20 s
2FrZ=87N=56L=3.6303840855407E+29 mf=8.2578716448773E-28 MHzT=1.2109657827151E+21 s
2FrZ=87N=57L=7.2607681710813E+29 mf=4.1289358224386E-28 MHzT=2.4219315654303E+21 s
2RaZ=88N=17L=6.6795339776E+17 mf=4.4882241636222E-16 MHzT=2228052707.5835 s
2RaZ=88N=18L=1.33590679552E+18 mf=2.2441120818111E-16 MHzT=4456105415.1669 s
2RaZ=88N=19L=2.67181359104E+18 mf=1.1220560409056E-16 MHzT=8912210830.3338 s
2RaZ=88N=20L=5.34362718208E+18 mf=5.6102802045278E-17 MHzT=17824421660.668 s
2RaZ=88N=21L=1.068725436416E+19 mf=2.8051401022639E-17 MHzT=35648843321.335 s
2RaZ=88N=22L=2.137450872832E+19 mf=1.4025700511319E-17 MHzT=71297686642.671 s
2RaZ=88N=23L=4.274901745664E+19 mf=7.0128502556597E-18 MHzT=142595373285.34 s
2RaZ=88N=24L=8.549803491328E+19 mf=3.5064251278299E-18 MHzT=285190746570.68 s
2RaZ=88N=25L=1.7099606982656E+20 mf=1.7532125639149E-18 MHzT=570381493141.37 s
2RaZ=88N=26L=3.4199213965312E+20 mf=8.7660628195747E-19 MHzT=1140762986282.7 s
2RaZ=88N=27L=6.8398427930624E+20 mf=4.3830314097873E-19 MHzT=2281525972565.5 s
2RaZ=88N=28L=1.3679685586125E+21 mf=2.1915157048937E-19 MHzT=4563051945130.9 s
2RaZ=88N=29L=2.735937117225E+21 mf=1.0957578524468E-19 MHzT=9126103890261.8 s
2RaZ=88N=30L=5.4718742344499E+21 mf=5.4787892622342E-20 MHzT=18252207780524 s
2RaZ=88N=31L=1.09437484689E+22 mf=2.7393946311171E-20 MHzT=36504415561047 s
2RaZ=88N=32L=2.18874969378E+22 mf=1.3696973155585E-20 MHzT=73008831122095 s
2RaZ=88N=33L=4.3774993875599E+22 mf=6.8484865777927E-21 MHzT=1.4601766224419E+14 s
2RaZ=88N=34L=8.7549987751199E+22 mf=3.4242432888964E-21 MHzT=2.9203532448838E+14 s
2RaZ=88N=35L=1.750999755024E+23 mf=1.7121216444482E-21 MHzT=5.8407064897676E+14 s
2RaZ=88N=36L=3.5019995100479E+23 mf=8.5606082222409E-22 MHzT=1.1681412979535E+15 s
2RaZ=88N=37L=7.0039990200959E+23 mf=4.2803041111204E-22 MHzT=2.336282595907E+15 s
2RaZ=88N=38L=1.4007998040192E+24 mf=2.1401520555602E-22 MHzT=4.6725651918141E+15 s
2RaZ=88N=39L=2.8015996080384E+24 mf=1.0700760277801E-22 MHzT=9.3451303836281E+15 s
2RaZ=88N=40L=5.6031992160767E+24 mf=5.3503801389005E-23 MHzT=1.8690260767256E+16 s
2RaZ=88N=41L=1.1206398432153E+25 mf=2.6751900694503E-23 MHzT=3.7380521534513E+16 s
2RaZ=88N=42L=2.2412796864307E+25 mf=1.3375950347251E-23 MHzT=7.4761043069025E+16 s
2RaZ=88N=43L=4.4825593728614E+25 mf=6.6879751736257E-24 MHzT=1.4952208613805E+17 s
2RaZ=88N=44L=8.9651187457227E+25 mf=3.3439875868128E-24 MHzT=2.990441722761E+17 s
2RaZ=88N=45L=1.7930237491445E+26 mf=1.6719937934064E-24 MHzT=5.980883445522E+17 s
2RaZ=88N=46L=3.5860474982891E+26 mf=8.3599689670321E-25 MHzT=1.1961766891044E+18 s
2RaZ=88N=47L=7.1720949965782E+26 mf=4.1799844835161E-25 MHzT=2.3923533782088E+18 s
2RaZ=88N=48L=1.4344189993156E+27 mf=2.089992241758E-25 MHzT=4.7847067564176E+18 s
2RaZ=88N=49L=2.8688379986313E+27 mf=1.044996120879E-25 MHzT=9.5694135128352E+18 s
2RaZ=88N=50L=5.7376759972626E+27 mf=5.2249806043951E-26 MHzT=1.913882702567E+19 s
2RaZ=88N=51L=1.1475351994525E+28 mf=2.6124903021975E-26 MHzT=3.8277654051341E+19 s
2RaZ=88N=52L=2.295070398905E+28 mf=1.3062451510988E-26 MHzT=7.6555308102682E+19 s
2RaZ=88N=53L=4.59014079781E+28 mf=6.5312257554938E-27 MHzT=1.5311061620536E+20 s
2RaZ=88N=54L=9.1802815956201E+28 mf=3.2656128777469E-27 MHzT=3.0622123241073E+20 s
2RaZ=88N=55L=1.836056319124E+29 mf=1.6328064388735E-27 MHzT=6.1244246482145E+20 s
2RaZ=88N=56L=3.672112638248E+29 mf=8.1640321943673E-28 MHzT=1.2248849296429E+21 s
2RaZ=88N=57L=7.3442252764961E+29 mf=4.0820160971836E-28 MHzT=2.4497698592858E+21 s
2AcZ=89N=17L=6.7554377728E+17 mf=4.4377946786377E-16 MHzT=2253371488.3515 s
2AcZ=89N=18L=1.35108755456E+18 mf=2.2188973393189E-16 MHzT=4506742976.7029 s
2AcZ=89N=19L=2.70217510912E+18 mf=1.1094486696594E-16 MHzT=9013485953.4058 s
2AcZ=89N=20L=5.40435021824E+18 mf=5.5472433482971E-17 MHzT=18026971906.812 s
2AcZ=89N=21L=1.080870043648E+19 mf=2.7736216741486E-17 MHzT=36053943813.623 s
2AcZ=89N=22L=2.161740087296E+19 mf=1.3868108370743E-17 MHzT=72107887627.246 s
2AcZ=89N=23L=4.323480174592E+19 mf=6.9340541853714E-18 MHzT=144215775254.49 s
2AcZ=89N=24L=8.646960349184E+19 mf=3.4670270926857E-18 MHzT=288431550508.99 s
2AcZ=89N=25L=1.7293920698368E+20 mf=1.7335135463429E-18 MHzT=576863101017.97 s
2AcZ=89N=26L=3.4587841396736E+20 mf=8.6675677317143E-19 MHzT=1153726202035.9 s
2AcZ=89N=27L=6.9175682793472E+20 mf=4.3337838658571E-19 MHzT=2307452404071.9 s
2AcZ=89N=28L=1.3835136558694E+21 mf=2.1668919329286E-19 MHzT=4614904808143.8 s
2AcZ=89N=29L=2.7670273117389E+21 mf=1.0834459664643E-19 MHzT=9229809616287.5 s
2AcZ=89N=30L=5.5340546234778E+21 mf=5.4172298323214E-20 MHzT=18459619232575 s
2AcZ=89N=31L=1.1068109246956E+22 mf=2.7086149161607E-20 MHzT=36919238465150 s
2AcZ=89N=32L=2.2136218493911E+22 mf=1.3543074580804E-20 MHzT=73838476930300 s
2AcZ=89N=33L=4.4272436987822E+22 mf=6.7715372904018E-21 MHzT=1.476769538606E+14 s
2AcZ=89N=34L=8.8544873975644E+22 mf=3.3857686452009E-21 MHzT=2.953539077212E+14 s
2AcZ=89N=35L=1.7708974795129E+23 mf=1.6928843226004E-21 MHzT=5.907078154424E+14 s
2AcZ=89N=36L=3.5417949590258E+23 mf=8.4644216130022E-22 MHzT=1.1814156308848E+15 s
2AcZ=89N=37L=7.0835899180515E+23 mf=4.2322108065011E-22 MHzT=2.3628312617696E+15 s
2AcZ=89N=38L=1.4167179836103E+24 mf=2.1161054032506E-22 MHzT=4.7256625235392E+15 s
2AcZ=89N=39L=2.8334359672206E+24 mf=1.0580527016253E-22 MHzT=9.4513250470784E+15 s
2AcZ=89N=40L=5.6668719344412E+24 mf=5.2902635081264E-23 MHzT=1.8902650094157E+16 s
2AcZ=89N=41L=1.1333743868882E+25 mf=2.6451317540632E-23 MHzT=3.7805300188314E+16 s
2AcZ=89N=42L=2.2667487737765E+25 mf=1.3225658770316E-23 MHzT=7.5610600376628E+16 s
2AcZ=89N=43L=4.533497547553E+25 mf=6.612829385158E-24 MHzT=1.5122120075326E+17 s
2AcZ=89N=44L=9.066995095106E+25 mf=3.306414692579E-24 MHzT=3.0244240150651E+17 s
2AcZ=89N=45L=1.8133990190212E+26 mf=1.6532073462895E-24 MHzT=6.0488480301302E+17 s
2AcZ=89N=46L=3.6267980380424E+26 mf=8.2660367314475E-25 MHzT=1.209769606026E+18 s
2AcZ=89N=47L=7.2535960760848E+26 mf=4.1330183657237E-25 MHzT=2.4195392120521E+18 s
2AcZ=89N=48L=1.450719215217E+27 mf=2.0665091828619E-25 MHzT=4.8390784241042E+18 s
2AcZ=89N=49L=2.9014384304339E+27 mf=1.0332545914309E-25 MHzT=9.6781568482083E+18 s
2AcZ=89N=50L=5.8028768608678E+27 mf=5.1662729571547E-26 MHzT=1.9356313696417E+19 s
2AcZ=89N=51L=1.1605753721736E+28 mf=2.5831364785773E-26 MHzT=3.8712627392833E+19 s
2AcZ=89N=52L=2.3211507443471E+28 mf=1.2915682392887E-26 MHzT=7.7425254785667E+19 s
2AcZ=89N=53L=4.6423014886943E+28 mf=6.4578411964433E-27 MHzT=1.5485050957133E+20 s
2AcZ=89N=54L=9.2846029773885E+28 mf=3.2289205982217E-27 MHzT=3.0970101914267E+20 s
2AcZ=89N=55L=1.8569205954777E+29 mf=1.6144602991108E-27 MHzT=6.1940203828533E+20 s
2AcZ=89N=56L=3.7138411909554E+29 mf=8.0723014955542E-28 MHzT=1.2388040765707E+21 s
2AcZ=89N=57L=7.4276823819108E+29 mf=4.0361507477771E-28 MHzT=2.4776081531413E+21 s
2ThZ=90N=17L=6.831341568E+17 mf=4.3884858488751E-16 MHzT=2278690269.1194 s
2ThZ=90N=18L=1.3662683136E+18 mf=2.1942429244375E-16 MHzT=4557380538.2389 s
2ThZ=90N=19L=2.7325366272E+18 mf=1.0971214622188E-16 MHzT=9114761076.4778 s
2ThZ=90N=20L=5.4650732544E+18 mf=5.4856073110938E-17 MHzT=18229522152.956 s
2ThZ=90N=21L=1.09301465088E+19 mf=2.7428036555469E-17 MHzT=36459044305.911 s
2ThZ=90N=22L=2.18602930176E+19 mf=1.3714018277735E-17 MHzT=72918088611.822 s
2ThZ=90N=23L=4.37205860352E+19 mf=6.8570091388673E-18 MHzT=145836177223.64 s
2ThZ=90N=24L=8.74411720704E+19 mf=3.4285045694336E-18 MHzT=291672354447.29 s
2ThZ=90N=25L=1.748823441408E+20 mf=1.7142522847168E-18 MHzT=583344708894.58 s
2ThZ=90N=26L=3.497646882816E+20 mf=8.5712614235841E-19 MHzT=1166689417789.2 s
2ThZ=90N=27L=6.995293765632E+20 mf=4.2856307117921E-19 MHzT=2333378835578.3 s
2ThZ=90N=28L=1.3990587531264E+21 mf=2.142815355896E-19 MHzT=4666757671156.6 s
2ThZ=90N=29L=2.7981175062528E+21 mf=1.071407677948E-19 MHzT=9333515342313.2 s
2ThZ=90N=30L=5.5962350125056E+21 mf=5.3570383897401E-20 MHzT=18667030684626 s
2ThZ=90N=31L=1.1192470025011E+22 mf=2.67851919487E-20 MHzT=37334061369253 s
2ThZ=90N=32L=2.2384940050022E+22 mf=1.339259597435E-20 MHzT=74668122738506 s
2ThZ=90N=33L=4.4769880100045E+22 mf=6.6962979871751E-21 MHzT=1.4933624547701E+14 s
2ThZ=90N=34L=8.953976020009E+22 mf=3.3481489935875E-21 MHzT=2.9867249095402E+14 s
2ThZ=90N=35L=1.7907952040018E+23 mf=1.6740744967938E-21 MHzT=5.9734498190805E+14 s
2ThZ=90N=36L=3.5815904080036E+23 mf=8.3703724839689E-22 MHzT=1.1946899638161E+15 s
2ThZ=90N=37L=7.1631808160072E+23 mf=4.1851862419844E-22 MHzT=2.3893799276322E+15 s
2ThZ=90N=38L=1.4326361632014E+24 mf=2.0925931209922E-22 MHzT=4.7787598552644E+15 s
2ThZ=90N=39L=2.8652723264029E+24 mf=1.0462965604961E-22 MHzT=9.5575197105288E+15 s
2ThZ=90N=40L=5.7305446528057E+24 mf=5.2314828024805E-23 MHzT=1.9115039421058E+16 s
2ThZ=90N=41L=1.1461089305611E+25 mf=2.6157414012403E-23 MHzT=3.8230078842115E+16 s
2ThZ=90N=42L=2.2922178611223E+25 mf=1.3078707006201E-23 MHzT=7.646015768423E+16 s
2ThZ=90N=43L=4.5844357222446E+25 mf=6.5393535031007E-24 MHzT=1.5292031536846E+17 s
2ThZ=90N=44L=9.1688714444892E+25 mf=3.2696767515503E-24 MHzT=3.0584063073692E+17 s
2ThZ=90N=45L=1.8337742888978E+26 mf=1.6348383757752E-24 MHzT=6.1168126147384E+17 s
2ThZ=90N=46L=3.6675485777957E+26 mf=8.1741918788758E-25 MHzT=1.2233625229477E+18 s
2ThZ=90N=47L=7.3350971555913E+26 mf=4.0870959394379E-25 MHzT=2.4467250458954E+18 s
2ThZ=90N=48L=1.4670194311183E+27 mf=2.043547969719E-25 MHzT=4.8934500917907E+18 s
2ThZ=90N=49L=2.9340388622365E+27 mf=1.0217739848595E-25 MHzT=9.7869001835815E+18 s
2ThZ=90N=50L=5.8680777244731E+27 mf=5.1088699242974E-26 MHzT=1.9573800367163E+19 s
2ThZ=90N=51L=1.1736155448946E+28 mf=2.5544349621487E-26 MHzT=3.9147600734326E+19 s
2ThZ=90N=52L=2.3472310897892E+28 mf=1.2772174810743E-26 MHzT=7.8295201468652E+19 s
2ThZ=90N=53L=4.6944621795785E+28 mf=6.3860874053717E-27 MHzT=1.565904029373E+20 s
2ThZ=90N=54L=9.3889243591569E+28 mf=3.1930437026859E-27 MHzT=3.1318080587461E+20 s
2ThZ=90N=55L=1.8777848718314E+29 mf=1.5965218513429E-27 MHzT=6.2636161174921E+20 s
2ThZ=90N=56L=3.7555697436628E+29 mf=7.9826092567147E-28 MHzT=1.2527232234984E+21 s
2ThZ=90N=57L=7.5111394873255E+29 mf=3.9913046283573E-28 MHzT=2.5054464469969E+21 s
2PaZ=91N=17L=6.9072453632E+17 mf=4.3402607296567E-16 MHzT=2304009049.8874 s
2PaZ=91N=18L=1.38144907264E+18 mf=2.1701303648283E-16 MHzT=4608018099.7749 s
2PaZ=91N=19L=2.76289814528E+18 mf=1.0850651824142E-16 MHzT=9216036199.5498 s
2PaZ=91N=20L=5.52579629056E+18 mf=5.4253259120708E-17 MHzT=18432072399.1 s
2PaZ=91N=21L=1.105159258112E+19 mf=2.7126629560354E-17 MHzT=36864144798.199 s
2PaZ=91N=22L=2.210318516224E+19 mf=1.3563314780177E-17 MHzT=73728289596.398 s
2PaZ=91N=23L=4.420637032448E+19 mf=6.7816573900885E-18 MHzT=147456579192.8 s
2PaZ=91N=24L=8.841274064896E+19 mf=3.3908286950443E-18 MHzT=294913158385.59 s
2PaZ=91N=25L=1.7682548129792E+20 mf=1.6954143475221E-18 MHzT=589826316771.18 s
2PaZ=91N=26L=3.5365096259584E+20 mf=8.4770717376107E-19 MHzT=1179652633542.4 s
2PaZ=91N=27L=7.0730192519168E+20 mf=4.2385358688053E-19 MHzT=2359305267084.7 s
2PaZ=91N=28L=1.4146038503834E+21 mf=2.1192679344027E-19 MHzT=4718610534169.5 s
2PaZ=91N=29L=2.8292077007667E+21 mf=1.0596339672013E-19 MHzT=9437221068339 s
2PaZ=91N=30L=5.6584154015334E+21 mf=5.2981698360067E-20 MHzT=18874442136678 s
2PaZ=91N=31L=1.1316830803067E+22 mf=2.6490849180033E-20 MHzT=37748884273356 s
2PaZ=91N=32L=2.2633661606134E+22 mf=1.3245424590017E-20 MHzT=75497768546712 s
2PaZ=91N=33L=4.5267323212268E+22 mf=6.6227122950083E-21 MHzT=1.5099553709342E+14 s
2PaZ=91N=34L=9.0534646424535E+22 mf=3.3113561475042E-21 MHzT=3.0199107418685E+14 s
2PaZ=91N=35L=1.8106929284907E+23 mf=1.6556780737521E-21 MHzT=6.0398214837369E+14 s
2PaZ=91N=36L=3.6213858569814E+23 mf=8.2783903687604E-22 MHzT=1.2079642967474E+15 s
2PaZ=91N=37L=7.2427717139628E+23 mf=4.1391951843802E-22 MHzT=2.4159285934948E+15 s
2PaZ=91N=38L=1.4485543427926E+24 mf=2.0695975921901E-22 MHzT=4.8318571869895E+15 s
2PaZ=91N=39L=2.8971086855851E+24 mf=1.0347987960951E-22 MHzT=9.6637143739791E+15 s
2PaZ=91N=40L=5.7942173711702E+24 mf=5.1739939804753E-23 MHzT=1.9327428747958E+16 s
2PaZ=91N=41L=1.158843474234E+25 mf=2.5869969902376E-23 MHzT=3.8654857495916E+16 s
2PaZ=91N=42L=2.3176869484681E+25 mf=1.2934984951188E-23 MHzT=7.7309714991833E+16 s
2PaZ=91N=43L=4.6353738969362E+25 mf=6.4674924755941E-24 MHzT=1.5461942998367E+17 s
2PaZ=91N=44L=9.2707477938724E+25 mf=3.233746237797E-24 MHzT=3.0923885996733E+17 s
2PaZ=91N=45L=1.8541495587745E+26 mf=1.6168731188985E-24 MHzT=6.1847771993466E+17 s
2PaZ=91N=46L=3.708299117549E+26 mf=8.0843655944926E-25 MHzT=1.2369554398693E+18 s
2PaZ=91N=47L=7.4165982350979E+26 mf=4.0421827972463E-25 MHzT=2.4739108797386E+18 s
2PaZ=91N=48L=1.4833196470196E+27 mf=2.0210913986231E-25 MHzT=4.9478217594773E+18 s
2PaZ=91N=49L=2.9666392940392E+27 mf=1.0105456993116E-25 MHzT=9.8956435189546E+18 s
2PaZ=91N=50L=5.9332785880783E+27 mf=5.0527284965579E-26 MHzT=1.9791287037909E+19 s
2PaZ=91N=51L=1.1866557176157E+28 mf=2.5263642482789E-26 MHzT=3.9582574075818E+19 s
2PaZ=91N=52L=2.3733114352313E+28 mf=1.2631821241395E-26 MHzT=7.9165148151637E+19 s
2PaZ=91N=53L=4.7466228704627E+28 mf=6.3159106206973E-27 MHzT=1.5833029630327E+20 s
2PaZ=91N=54L=9.4932457409253E+28 mf=3.1579553103487E-27 MHzT=3.1666059260655E+20 s
2PaZ=91N=55L=1.8986491481851E+29 mf=1.5789776551743E-27 MHzT=6.3332118521309E+20 s
2PaZ=91N=56L=3.7972982963701E+29 mf=7.8948882758717E-28 MHzT=1.2666423704262E+21 s
2PaZ=91N=57L=7.5945965927403E+29 mf=3.9474441379358E-28 MHzT=2.5332847408524E+21 s
2UZ=92N=17L=6.9831491584E+17 mf=4.2930839825952E-16 MHzT=2329327830.6554 s
2UZ=92N=18L=1.39662983168E+18 mf=2.1465419912976E-16 MHzT=4658655661.3109 s
2UZ=92N=19L=2.79325966336E+18 mf=1.0732709956488E-16 MHzT=9317311322.6217 s
2UZ=92N=20L=5.58651932672E+18 mf=5.366354978244E-17 MHzT=18634622645.243 s
2UZ=92N=21L=1.117303865344E+19 mf=2.683177489122E-17 MHzT=37269245290.487 s
2UZ=92N=22L=2.234607730688E+19 mf=1.341588744561E-17 MHzT=74538490580.974 s
2UZ=92N=23L=4.469215461376E+19 mf=6.707943722805E-18 MHzT=149076981161.95 s
2UZ=92N=24L=8.938430922752E+19 mf=3.3539718614025E-18 MHzT=298153962323.9 s
2UZ=92N=25L=1.7876861845504E+20 mf=1.6769859307012E-18 MHzT=596307924647.79 s
2UZ=92N=26L=3.5753723691008E+20 mf=8.3849296535062E-19 MHzT=1192615849295.6 s
2UZ=92N=27L=7.1507447382016E+20 mf=4.1924648267531E-19 MHzT=2385231698591.2 s
2UZ=92N=28L=1.4301489476403E+21 mf=2.0962324133765E-19 MHzT=4770463397182.3 s
2UZ=92N=29L=2.8602978952806E+21 mf=1.0481162066883E-19 MHzT=9540926794364.7 s
2UZ=92N=30L=5.7205957905613E+21 mf=5.2405810334414E-20 MHzT=19081853588729 s
2UZ=92N=31L=1.1441191581123E+22 mf=2.6202905167207E-20 MHzT=38163707177459 s
2UZ=92N=32L=2.2882383162245E+22 mf=1.3101452583603E-20 MHzT=76327414354917 s
2UZ=92N=33L=4.576476632449E+22 mf=6.5507262918017E-21 MHzT=1.5265482870983E+14 s
2UZ=92N=34L=9.152953264898E+22 mf=3.2753631459009E-21 MHzT=3.0530965741967E+14 s
2UZ=92N=35L=1.8305906529796E+23 mf=1.6376815729504E-21 MHzT=6.1061931483934E+14 s
2UZ=92N=36L=3.6611813059592E+23 mf=8.1884078647521E-22 MHzT=1.2212386296787E+15 s
2UZ=92N=37L=7.3223626119184E+23 mf=4.0942039323761E-22 MHzT=2.4424772593574E+15 s
2UZ=92N=38L=1.4644725223837E+24 mf=2.047101966188E-22 MHzT=4.8849545187147E+15 s
2UZ=92N=39L=2.9289450447674E+24 mf=1.023550983094E-22 MHzT=9.7699090374294E+15 s
2UZ=92N=40L=5.8578900895348E+24 mf=5.1177549154701E-23 MHzT=1.9539818074859E+16 s
2UZ=92N=41L=1.171578017907E+25 mf=2.558877457735E-23 MHzT=3.9079636149718E+16 s
2UZ=92N=42L=2.3431560358139E+25 mf=1.2794387288675E-23 MHzT=7.8159272299435E+16 s
2UZ=92N=43L=4.6863120716278E+25 mf=6.3971936443376E-24 MHzT=1.5631854459887E+17 s
2UZ=92N=44L=9.3726241432556E+25 mf=3.1985968221688E-24 MHzT=3.1263708919774E+17 s
2UZ=92N=45L=1.8745248286511E+26 mf=1.5992984110844E-24 MHzT=6.2527417839548E+17 s
2UZ=92N=46L=3.7490496573022E+26 mf=7.996492055422E-25 MHzT=1.250548356791E+18 s
2UZ=92N=47L=7.4980993146045E+26 mf=3.998246027711E-25 MHzT=2.5010967135819E+18 s
2UZ=92N=48L=1.4996198629209E+27 mf=1.9991230138555E-25 MHzT=5.0021934271639E+18 s
2UZ=92N=49L=2.9992397258418E+27 mf=9.9956150692775E-26 MHzT=1.0004386854328E+19 s
2UZ=92N=50L=5.9984794516836E+27 mf=4.9978075346388E-26 MHzT=2.0008773708655E+19 s
2UZ=92N=51L=1.1996958903367E+28 mf=2.4989037673194E-26 MHzT=4.0017547417311E+19 s
2UZ=92N=52L=2.3993917806734E+28 mf=1.2494518836597E-26 MHzT=8.0035094834622E+19 s
2UZ=92N=53L=4.7987835613469E+28 mf=6.2472594182985E-27 MHzT=1.6007018966924E+20 s
2UZ=92N=54L=9.5975671226937E+28 mf=3.1236297091492E-27 MHzT=3.2014037933849E+20 s
2UZ=92N=55L=1.9195134245387E+29 mf=1.5618148545746E-27 MHzT=6.4028075867697E+20 s
2UZ=92N=56L=3.8390268490775E+29 mf=7.8090742728731E-28 MHzT=1.2805615173539E+21 s
2UZ=92N=57L=7.678053698155E+29 mf=3.9045371364365E-28 MHzT=2.5611230347079E+21 s
2NpZ=93N=17L=7.0590529536E+17 mf=4.2469217892339E-16 MHzT=2354646611.4234 s
2NpZ=93N=18L=1.41181059072E+18 mf=2.123460894617E-16 MHzT=4709293222.8469 s
2NpZ=93N=19L=2.82362118144E+18 mf=1.0617304473085E-16 MHzT=9418586445.6937 s
2NpZ=93N=20L=5.64724236288E+18 mf=5.3086522365424E-17 MHzT=18837172891.387 s
2NpZ=93N=21L=1.129448472576E+19 mf=2.6543261182712E-17 MHzT=37674345782.775 s
2NpZ=93N=22L=2.258896945152E+19 mf=1.3271630591356E-17 MHzT=75348691565.55 s
2NpZ=93N=23L=4.517793890304E+19 mf=6.635815295678E-18 MHzT=150697383131.1 s
2NpZ=93N=24L=9.035587780608E+19 mf=3.317907647839E-18 MHzT=301394766262.2 s
2NpZ=93N=25L=1.8071175561216E+20 mf=1.6589538239195E-18 MHzT=602789532524.4 s
2NpZ=93N=26L=3.6142351122432E+20 mf=8.2947691195975E-19 MHzT=1205579065048.8 s
2NpZ=93N=27L=7.2284702244864E+20 mf=4.1473845597988E-19 MHzT=2411158130097.6 s
2NpZ=93N=28L=1.4456940448973E+21 mf=2.0736922798994E-19 MHzT=4822316260195.2 s
2NpZ=93N=29L=2.8913880897946E+21 mf=1.0368461399497E-19 MHzT=9644632520390.4 s
2NpZ=93N=30L=5.7827761795891E+21 mf=5.1842306997485E-20 MHzT=19289265040781 s
2NpZ=93N=31L=1.1565552359178E+22 mf=2.5921153498742E-20 MHzT=38578530081561 s
2NpZ=93N=32L=2.3131104718356E+22 mf=1.2960576749371E-20 MHzT=77157060163123 s
2NpZ=93N=33L=4.6262209436713E+22 mf=6.4802883746856E-21 MHzT=1.5431412032625E+14 s
2NpZ=93N=34L=9.2524418873426E+22 mf=3.2401441873428E-21 MHzT=3.0862824065249E+14 s
2NpZ=93N=35L=1.8504883774685E+23 mf=1.6200720936714E-21 MHzT=6.1725648130498E+14 s
2NpZ=93N=36L=3.700976754937E+23 mf=8.100360468357E-22 MHzT=1.23451296261E+15 s
2NpZ=93N=37L=7.4019535098741E+23 mf=4.0501802341785E-22 MHzT=2.4690259252199E+15 s
2NpZ=93N=38L=1.4803907019748E+24 mf=2.0250901170892E-22 MHzT=4.9380518504399E+15 s
2NpZ=93N=39L=2.9607814039496E+24 mf=1.0125450585446E-22 MHzT=9.8761037008797E+15 s
2NpZ=93N=40L=5.9215628078993E+24 mf=5.0627252927231E-23 MHzT=1.9752207401759E+16 s
2NpZ=93N=41L=1.1843125615799E+25 mf=2.5313626463616E-23 MHzT=3.9504414803519E+16 s
2NpZ=93N=42L=2.3686251231597E+25 mf=1.2656813231808E-23 MHzT=7.9008829607038E+16 s
2NpZ=93N=43L=4.7372502463194E+25 mf=6.3284066159039E-24 MHzT=1.5801765921408E+17 s
2NpZ=93N=44L=9.4745004926388E+25 mf=3.1642033079519E-24 MHzT=3.1603531842815E+17 s
2NpZ=93N=45L=1.8949000985278E+26 mf=1.582101653976E-24 MHzT=6.320706368563E+17 s
2NpZ=93N=46L=3.7898001970555E+26 mf=7.9105082698798E-25 MHzT=1.2641412737126E+18 s
2NpZ=93N=47L=7.5796003941111E+26 mf=3.9552541349399E-25 MHzT=2.5282825474252E+18 s
2NpZ=93N=48L=1.5159200788222E+27 mf=1.97762706747E-25 MHzT=5.0565650948504E+18 s
2NpZ=93N=49L=3.0318401576444E+27 mf=9.8881353373498E-26 MHzT=1.0113130189701E+19 s
2NpZ=93N=50L=6.0636803152888E+27 mf=4.9440676686749E-26 MHzT=2.0226260379402E+19 s
2NpZ=93N=51L=1.2127360630578E+28 mf=2.4720338343375E-26 MHzT=4.0452520758803E+19 s
2NpZ=93N=52L=2.4254721261155E+28 mf=1.2360169171687E-26 MHzT=8.0905041517607E+19 s
2NpZ=93N=53L=4.8509442522311E+28 mf=6.1800845858436E-27 MHzT=1.6181008303521E+20 s
2NpZ=93N=54L=9.7018885044621E+28 mf=3.0900422929218E-27 MHzT=3.2362016607043E+20 s
2NpZ=93N=55L=1.9403777008924E+29 mf=1.5450211464609E-27 MHzT=6.4724033214085E+20 s
2NpZ=93N=56L=3.8807554017849E+29 mf=7.7251057323045E-28 MHzT=1.2944806642817E+21 s
2NpZ=93N=57L=7.7615108035697E+29 mf=3.8625528661523E-28 MHzT=2.5889613285634E+21 s
2PuZ=94N=17L=7.1349567488E+17 mf=4.2017417701995E-16 MHzT=2379965392.1914 s
2PuZ=94N=18L=1.42699134976E+18 mf=2.1008708850998E-16 MHzT=4759930784.3828 s
2PuZ=94N=19L=2.85398269952E+18 mf=1.0504354425499E-16 MHzT=9519861568.7657 s
2PuZ=94N=20L=5.70796539904E+18 mf=5.2521772127494E-17 MHzT=19039723137.531 s
2PuZ=94N=21L=1.141593079808E+19 mf=2.6260886063747E-17 MHzT=38079446275.063 s
2PuZ=94N=22L=2.283186159616E+19 mf=1.3130443031874E-17 MHzT=76158892550.125 s
2PuZ=94N=23L=4.566372319232E+19 mf=6.5652215159368E-18 MHzT=152317785100.25 s
2PuZ=94N=24L=9.132744638464E+19 mf=3.2826107579684E-18 MHzT=304635570200.5 s
2PuZ=94N=25L=1.8265489276928E+20 mf=1.6413053789842E-18 MHzT=609271140401 s
2PuZ=94N=26L=3.6530978553856E+20 mf=8.206526894921E-19 MHzT=1218542280802 s
2PuZ=94N=27L=7.3061957107712E+20 mf=4.1032634474605E-19 MHzT=2437084561604 s
2PuZ=94N=28L=1.4612391421542E+21 mf=2.0516317237302E-19 MHzT=4874169123208 s
2PuZ=94N=29L=2.9224782843085E+21 mf=1.0258158618651E-19 MHzT=9748338246416.1 s
2PuZ=94N=30L=5.844956568617E+21 mf=5.1290793093256E-20 MHzT=19496676492832 s
2PuZ=94N=31L=1.1689913137234E+22 mf=2.5645396546628E-20 MHzT=38993352985664 s
2PuZ=94N=32L=2.3379826274468E+22 mf=1.2822698273314E-20 MHzT=77986705971328 s
2PuZ=94N=33L=4.6759652548936E+22 mf=6.411349136657E-21 MHzT=1.5597341194266E+14 s
2PuZ=94N=34L=9.3519305097871E+22 mf=3.2056745683285E-21 MHzT=3.1194682388531E+14 s
2PuZ=94N=35L=1.8703861019574E+23 mf=1.6028372841642E-21 MHzT=6.2389364777063E+14 s
2PuZ=94N=36L=3.7407722039149E+23 mf=8.0141864208212E-22 MHzT=1.2477872955413E+15 s
2PuZ=94N=37L=7.4815444078297E+23 mf=4.0070932104106E-22 MHzT=2.4955745910825E+15 s
2PuZ=94N=38L=1.4963088815659E+24 mf=2.0035466052053E-22 MHzT=4.991149182165E+15 s
2PuZ=94N=39L=2.9926177631319E+24 mf=1.0017733026027E-22 MHzT=9.98229836433E+15 s
2PuZ=94N=40L=5.9852355262638E+24 mf=5.0088665130133E-23 MHzT=1.996459672866E+16 s
2PuZ=94N=41L=1.1970471052528E+25 mf=2.5044332565066E-23 MHzT=3.992919345732E+16 s
2PuZ=94N=42L=2.3940942105055E+25 mf=1.2522166282533E-23 MHzT=7.985838691464E+16 s
2PuZ=94N=43L=4.788188421011E+25 mf=6.2610831412666E-24 MHzT=1.5971677382928E+17 s
2PuZ=94N=44L=9.576376842022E+25 mf=3.1305415706333E-24 MHzT=3.1943354765856E+17 s
2PuZ=94N=45L=1.9152753684044E+26 mf=1.5652707853167E-24 MHzT=6.3886709531712E+17 s
2PuZ=94N=46L=3.8305507368088E+26 mf=7.8263539265833E-25 MHzT=1.2777341906342E+18 s
2PuZ=94N=47L=7.6611014736176E+26 mf=3.9131769632916E-25 MHzT=2.5554683812685E+18 s
2PuZ=94N=48L=1.5322202947235E+27 mf=1.9565884816458E-25 MHzT=5.110936762537E+18 s
2PuZ=94N=49L=3.064440589447E+27 mf=9.7829424082291E-26 MHzT=1.0221873525074E+19 s
2PuZ=94N=50L=6.1288811788941E+27 mf=4.8914712041145E-26 MHzT=2.0443747050148E+19 s
2PuZ=94N=51L=1.2257762357788E+28 mf=2.4457356020573E-26 MHzT=4.0887494100296E+19 s
2PuZ=94N=52L=2.4515524715576E+28 mf=1.2228678010286E-26 MHzT=8.1774988200592E+19 s
2PuZ=94N=53L=4.9031049431153E+28 mf=6.1143390051432E-27 MHzT=1.6354997640118E+20 s
2PuZ=94N=54L=9.8062098862306E+28 mf=3.0571695025716E-27 MHzT=3.2709995280237E+20 s
2PuZ=94N=55L=1.9612419772461E+29 mf=1.5285847512858E-27 MHzT=6.5419990560473E+20 s
2PuZ=94N=56L=3.9224839544922E+29 mf=7.642923756429E-28 MHzT=1.3083998112095E+21 s
2PuZ=94N=57L=7.8449679089844E+29 mf=3.8214618782145E-28 MHzT=2.6167996224189E+21 s
2AmZ=95N=17L=7.210860544E+17 mf=4.1575129094606E-16 MHzT=2405284172.9594 s
2AmZ=95N=18L=1.4421721088E+18 mf=2.0787564547303E-16 MHzT=4810568345.9188 s
2AmZ=95N=19L=2.8843442176E+18 mf=1.0393782273651E-16 MHzT=9621136691.8377 s
2AmZ=95N=20L=5.7686884352E+18 mf=5.1968911368257E-17 MHzT=19242273383.675 s
2AmZ=95N=21L=1.15373768704E+19 mf=2.5984455684129E-17 MHzT=38484546767.351 s
2AmZ=95N=22L=2.30747537408E+19 mf=1.2992227842064E-17 MHzT=76969093534.701 s
2AmZ=95N=23L=4.61495074816E+19 mf=6.4961139210322E-18 MHzT=153938187069.4 s
2AmZ=95N=24L=9.22990149632E+19 mf=3.2480569605161E-18 MHzT=307876374138.81 s
2AmZ=95N=25L=1.845980299264E+20 mf=1.624028480258E-18 MHzT=615752748277.61 s
2AmZ=95N=26L=3.691960598528E+20 mf=8.1201424012902E-19 MHzT=1231505496555.2 s
2AmZ=95N=27L=7.383921197056E+20 mf=4.0600712006451E-19 MHzT=2463010993110.4 s
2AmZ=95N=28L=1.4767842394112E+21 mf=2.0300356003226E-19 MHzT=4926021986220.9 s
2AmZ=95N=29L=2.9535684788224E+21 mf=1.0150178001613E-19 MHzT=9852043972441.8 s
2AmZ=95N=30L=5.9071369576448E+21 mf=5.0750890008064E-20 MHzT=19704087944884 s
2AmZ=95N=31L=1.181427391529E+22 mf=2.5375445004032E-20 MHzT=39408175889767 s
2AmZ=95N=32L=2.3628547830579E+22 mf=1.2687722502016E-20 MHzT=78816351779534 s
2AmZ=95N=33L=4.7257095661158E+22 mf=6.343861251008E-21 MHzT=1.5763270355907E+14 s
2AmZ=95N=34L=9.4514191322317E+22 mf=3.171930625504E-21 MHzT=3.1526540711814E+14 s
2AmZ=95N=35L=1.8902838264463E+23 mf=1.585965312752E-21 MHzT=6.3053081423627E+14 s
2AmZ=95N=36L=3.7805676528927E+23 mf=7.92982656376E-22 MHzT=1.2610616284725E+15 s
2AmZ=95N=37L=7.5611353057853E+23 mf=3.96491328188E-22 MHzT=2.5221232569451E+15 s
2AmZ=95N=38L=1.5122270611571E+24 mf=1.98245664094E-22 MHzT=5.0442465138902E+15 s
2AmZ=95N=39L=3.0244541223141E+24 mf=9.9122832047E-23 MHzT=1.008849302778E+16 s
2AmZ=95N=40L=6.0489082446283E+24 mf=4.95614160235E-23 MHzT=2.0176986055561E+16 s
2AmZ=95N=41L=1.2097816489257E+25 mf=2.478070801175E-23 MHzT=4.0353972111121E+16 s
2AmZ=95N=42L=2.4195632978513E+25 mf=1.2390354005875E-23 MHzT=8.0707944222243E+16 s
2AmZ=95N=43L=4.8391265957026E+25 mf=6.1951770029375E-24 MHzT=1.6141588844449E+17 s
2AmZ=95N=44L=9.6782531914052E+25 mf=3.0975885014687E-24 MHzT=3.2283177688897E+17 s
2AmZ=95N=45L=1.935650638281E+26 mf=1.5487942507344E-24 MHzT=6.4566355377794E+17 s
2AmZ=95N=46L=3.8713012765621E+26 mf=7.7439712536718E-25 MHzT=1.2913271075559E+18 s
2AmZ=95N=47L=7.7426025531242E+26 mf=3.8719856268359E-25 MHzT=2.5826542151118E+18 s
2AmZ=95N=48L=1.5485205106248E+27 mf=1.935992813418E-25 MHzT=5.1653084302235E+18 s
2AmZ=95N=49L=3.0970410212497E+27 mf=9.6799640670898E-26 MHzT=1.0330616860447E+19 s
2AmZ=95N=50L=6.1940820424994E+27 mf=4.8399820335449E-26 MHzT=2.0661233720894E+19 s
2AmZ=95N=51L=1.2388164084999E+28 mf=2.4199910167725E-26 MHzT=4.1322467441788E+19 s
2AmZ=95N=52L=2.4776328169997E+28 mf=1.2099955083862E-26 MHzT=8.2644934883577E+19 s
2AmZ=95N=53L=4.9552656339995E+28 mf=6.0499775419311E-27 MHzT=1.6528986976715E+20 s
2AmZ=95N=54L=9.910531267999E+28 mf=3.0249887709656E-27 MHzT=3.3057973953431E+20 s
2AmZ=95N=55L=1.9821062535998E+29 mf=1.5124943854828E-27 MHzT=6.6115947906861E+20 s
2AmZ=95N=56L=3.9642125071996E+29 mf=7.5624719274139E-28 MHzT=1.3223189581372E+21 s
2AmZ=95N=57L=7.9284250143992E+29 mf=3.781235963707E-28 MHzT=2.6446379162745E+21 s
2CmZ=96N=17L=7.2867643392E+17 mf=4.1142054833204E-16 MHzT=2430602953.7274 s
2CmZ=96N=18L=1.45735286784E+18 mf=2.0571027416602E-16 MHzT=4861205907.4548 s
2CmZ=96N=19L=2.91470573568E+18 mf=1.0285513708301E-16 MHzT=9722411814.9096 s
2CmZ=96N=20L=5.82941147136E+18 mf=5.1427568541505E-17 MHzT=19444823629.819 s
2CmZ=96N=21L=1.165882294272E+19 mf=2.5713784270752E-17 MHzT=38889647259.639 s
2CmZ=96N=22L=2.331764588544E+19 mf=1.2856892135376E-17 MHzT=77779294519.277 s
2CmZ=96N=23L=4.663529177088E+19 mf=6.4284460676881E-18 MHzT=155558589038.55 s
2CmZ=96N=24L=9.327058354176E+19 mf=3.214223033844E-18 MHzT=311117178077.11 s
2CmZ=96N=25L=1.8654116708352E+20 mf=1.607111516922E-18 MHzT=622234356154.22 s
2CmZ=96N=26L=3.7308233416704E+20 mf=8.0355575846101E-19 MHzT=1244468712308.4 s
2CmZ=96N=27L=7.4616466833408E+20 mf=4.0177787923051E-19 MHzT=2488937424616.9 s
2CmZ=96N=28L=1.4923293366682E+21 mf=2.0088893961525E-19 MHzT=4977874849233.7 s
2CmZ=96N=29L=2.9846586733363E+21 mf=1.0044446980763E-19 MHzT=9955749698467.5 s
2CmZ=96N=30L=5.9693173466726E+21 mf=5.0222234903813E-20 MHzT=19911499396935 s
2CmZ=96N=31L=1.1938634693345E+22 mf=2.5111117451907E-20 MHzT=39822998793870 s
2CmZ=96N=32L=2.3877269386691E+22 mf=1.2555558725953E-20 MHzT=79645997587740 s
2CmZ=96N=33L=4.7754538773381E+22 mf=6.2777793629766E-21 MHzT=1.5929199517548E+14 s
2CmZ=96N=34L=9.5509077546762E+22 mf=3.1388896814883E-21 MHzT=3.1858399035096E+14 s
2CmZ=96N=35L=1.9101815509352E+23 mf=1.5694448407442E-21 MHzT=6.3716798070192E+14 s
2CmZ=96N=36L=3.8203631018705E+23 mf=7.8472242037208E-22 MHzT=1.2743359614038E+15 s
2CmZ=96N=37L=7.640726203741E+23 mf=3.9236121018604E-22 MHzT=2.5486719228077E+15 s
2CmZ=96N=38L=1.5281452407482E+24 mf=1.9618060509302E-22 MHzT=5.0973438456153E+15 s
2CmZ=96N=39L=3.0562904814964E+24 mf=9.809030254651E-23 MHzT=1.0194687691231E+16 s
2CmZ=96N=40L=6.1125809629928E+24 mf=4.9045151273255E-23 MHzT=2.0389375382461E+16 s
2CmZ=96N=41L=1.2225161925986E+25 mf=2.4522575636628E-23 MHzT=4.0778750764923E+16 s
2CmZ=96N=42L=2.4450323851971E+25 mf=1.2261287818314E-23 MHzT=8.1557501529845E+16 s
2CmZ=96N=43L=4.8900647703942E+25 mf=6.1306439091569E-24 MHzT=1.6311500305969E+17 s
2CmZ=96N=44L=9.7801295407885E+25 mf=3.0653219545784E-24 MHzT=3.2623000611938E+17 s
2CmZ=96N=45L=1.9560259081577E+26 mf=1.5326609772892E-24 MHzT=6.5246001223876E+17 s
2CmZ=96N=46L=3.9120518163154E+26 mf=7.6633048864461E-25 MHzT=1.3049200244775E+18 s
2CmZ=96N=47L=7.8241036326308E+26 mf=3.831652443223E-25 MHzT=2.6098400489551E+18 s
2CmZ=96N=48L=1.5648207265262E+27 mf=1.9158262216115E-25 MHzT=5.2196800979101E+18 s
2CmZ=96N=49L=3.1296414530523E+27 mf=9.5791311080576E-26 MHzT=1.043936019582E+19 s
2CmZ=96N=50L=6.2592829061046E+27 mf=4.7895655540288E-26 MHzT=2.087872039164E+19 s
2CmZ=96N=51L=1.2518565812209E+28 mf=2.3947827770144E-26 MHzT=4.1757440783281E+19 s
2CmZ=96N=52L=2.5037131624418E+28 mf=1.1973913885072E-26 MHzT=8.3514881566562E+19 s
2CmZ=96N=53L=5.0074263248837E+28 mf=5.986956942536E-27 MHzT=1.6702976313312E+20 s
2CmZ=96N=54L=1.0014852649767E+29 mf=2.993478471268E-27 MHzT=3.3405952626625E+20 s
2CmZ=96N=55L=2.0029705299535E+29 mf=1.496739235634E-27 MHzT=6.6811905253249E+20 s
2CmZ=96N=56L=4.005941059907E+29 mf=7.48369617817E-28 MHzT=1.336238105065E+21 s
2CmZ=96N=57L=8.0118821198139E+29 mf=3.741848089085E-28 MHzT=2.67247621013E+21 s
2BkZ=97N=17L=7.3626681344E+17 mf=4.0717909938016E-16 MHzT=2455921734.4954 s
2BkZ=97N=18L=1.47253362688E+18 mf=2.0358954969008E-16 MHzT=4911843468.9908 s
2BkZ=97N=19L=2.94506725376E+18 mf=1.0179477484504E-16 MHzT=9823686937.9816 s
2BkZ=97N=20L=5.89013450752E+18 mf=5.089738742252E-17 MHzT=19647373875.963 s
2BkZ=97N=21L=1.178026901504E+19 mf=2.544869371126E-17 MHzT=39294747751.926 s
2BkZ=97N=22L=2.356053803008E+19 mf=1.272434685563E-17 MHzT=78589495503.853 s
2BkZ=97N=23L=4.712107606016E+19 mf=6.362173427815E-18 MHzT=157178991007.71 s
2BkZ=97N=24L=9.424215212032E+19 mf=3.1810867139075E-18 MHzT=314357982015.41 s
2BkZ=97N=25L=1.8848430424064E+20 mf=1.5905433569538E-18 MHzT=628715964030.82 s
2BkZ=97N=26L=3.7696860848128E+20 mf=7.9527167847688E-19 MHzT=1257431928061.6 s
2BkZ=97N=27L=7.5393721696256E+20 mf=3.9763583923844E-19 MHzT=2514863856123.3 s
2BkZ=97N=28L=1.5078744339251E+21 mf=1.9881791961922E-19 MHzT=5029727712246.6 s
2BkZ=97N=29L=3.0157488678502E+21 mf=9.940895980961E-20 MHzT=10059455424493 s
2BkZ=97N=30L=6.0314977357005E+21 mf=4.9704479904805E-20 MHzT=20118910848986 s
2BkZ=97N=31L=1.2062995471401E+22 mf=2.4852239952402E-20 MHzT=40237821697973 s
2BkZ=97N=32L=2.4125990942802E+22 mf=1.2426119976201E-20 MHzT=80475643395945 s
2BkZ=97N=33L=4.8251981885604E+22 mf=6.2130599881006E-21 MHzT=1.6095128679189E+14 s
2BkZ=97N=34L=9.6503963771208E+22 mf=3.1065299940503E-21 MHzT=3.2190257358378E+14 s
2BkZ=97N=35L=1.9300792754242E+23 mf=1.5532649970251E-21 MHzT=6.4380514716756E+14 s
2BkZ=97N=36L=3.8601585508483E+23 mf=7.7663249851257E-22 MHzT=1.2876102943351E+15 s
2BkZ=97N=37L=7.7203171016966E+23 mf=3.8831624925629E-22 MHzT=2.5752205886703E+15 s
2BkZ=97N=38L=1.5440634203393E+24 mf=1.9415812462814E-22 MHzT=5.1504411773405E+15 s
2BkZ=97N=39L=3.0881268406786E+24 mf=9.7079062314072E-23 MHzT=1.0300882354681E+16 s
2BkZ=97N=40L=6.1762536813573E+24 mf=4.8539531157036E-23 MHzT=2.0601764709362E+16 s
2BkZ=97N=41L=1.2352507362715E+25 mf=2.4269765578518E-23 MHzT=4.1203529418724E+16 s
2BkZ=97N=42L=2.4705014725429E+25 mf=1.2134882789259E-23 MHzT=8.2407058837448E+16 s
2BkZ=97N=43L=4.9410029450858E+25 mf=6.0674413946295E-24 MHzT=1.648141176749E+17 s
2BkZ=97N=44L=9.8820058901717E+25 mf=3.0337206973147E-24 MHzT=3.2962823534979E+17 s
2BkZ=97N=45L=1.9764011780343E+26 mf=1.5168603486574E-24 MHzT=6.5925647069958E+17 s
2BkZ=97N=46L=3.9528023560687E+26 mf=7.5843017432869E-25 MHzT=1.3185129413992E+18 s
2BkZ=97N=47L=7.9056047121373E+26 mf=3.7921508716434E-25 MHzT=2.6370258827983E+18 s
2BkZ=97N=48L=1.5811209424275E+27 mf=1.8960754358217E-25 MHzT=5.2740517655967E+18 s
2BkZ=97N=49L=3.1622418848549E+27 mf=9.4803771791086E-26 MHzT=1.0548103531193E+19 s
2BkZ=97N=50L=6.3244837697099E+27 mf=4.7401885895543E-26 MHzT=2.1096207062387E+19 s
2BkZ=97N=51L=1.264896753942E+28 mf=2.3700942947771E-26 MHzT=4.2192414124773E+19 s
2BkZ=97N=52L=2.5297935078839E+28 mf=1.1850471473886E-26 MHzT=8.4384828249547E+19 s
2BkZ=97N=53L=5.0595870157679E+28 mf=5.9252357369429E-27 MHzT=1.6876965649909E+20 s
2BkZ=97N=54L=1.0119174031536E+29 mf=2.9626178684714E-27 MHzT=3.3753931299819E+20 s
2BkZ=97N=55L=2.0238348063072E+29 mf=1.4813089342357E-27 MHzT=6.7507862599637E+20 s
2BkZ=97N=56L=4.0476696126143E+29 mf=7.4065446711786E-28 MHzT=1.3501572519927E+21 s
2BkZ=97N=57L=8.0953392252286E+29 mf=3.7032723355893E-28 MHzT=2.7003145039855E+21 s
2CfZ=98N=17L=7.4385719296E+17 mf=4.0302421061098E-16 MHzT=2481240515.2634 s
2CfZ=98N=18L=1.48771438592E+18 mf=2.0151210530549E-16 MHzT=4962481030.5268 s
2CfZ=98N=19L=2.97542877184E+18 mf=1.0075605265274E-16 MHzT=9924962061.0536 s
2CfZ=98N=20L=5.95085754368E+18 mf=5.0378026326372E-17 MHzT=19849924122.107 s
2CfZ=98N=21L=1.190171508736E+19 mf=2.5189013163186E-17 MHzT=39699848244.214 s
2CfZ=98N=22L=2.380343017472E+19 mf=1.2594506581593E-17 MHzT=79399696488.429 s
2CfZ=98N=23L=4.760686034944E+19 mf=6.2972532907965E-18 MHzT=158799392976.86 s
2CfZ=98N=24L=9.521372069888E+19 mf=3.1486266453982E-18 MHzT=317598785953.71 s
2CfZ=98N=25L=1.9042744139776E+20 mf=1.5743133226991E-18 MHzT=635197571907.43 s
2CfZ=98N=26L=3.8085488279552E+20 mf=7.8715666134956E-19 MHzT=1270395143814.9 s
2CfZ=98N=27L=7.6170976559104E+20 mf=3.9357833067478E-19 MHzT=2540790287629.7 s
2CfZ=98N=28L=1.5234195311821E+21 mf=1.9678916533739E-19 MHzT=5081580575259.4 s
2CfZ=98N=29L=3.0468390623642E+21 mf=9.8394582668695E-20 MHzT=10163161150519 s
2CfZ=98N=30L=6.0936781247283E+21 mf=4.9197291334348E-20 MHzT=20326322301038 s
2CfZ=98N=31L=1.2187356249457E+22 mf=2.4598645667174E-20 MHzT=40652644602075 s
2CfZ=98N=32L=2.4374712498913E+22 mf=1.2299322833587E-20 MHzT=81305289204151 s
2CfZ=98N=33L=4.8749424997827E+22 mf=6.1496614167934E-21 MHzT=1.626105784083E+14 s
2CfZ=98N=34L=9.7498849995653E+22 mf=3.0748307083967E-21 MHzT=3.252211568166E+14 s
2CfZ=98N=35L=1.9499769999131E+23 mf=1.5374153541984E-21 MHzT=6.5044231363321E+14 s
2CfZ=98N=36L=3.8999539998261E+23 mf=7.6870767709918E-22 MHzT=1.3008846272664E+15 s
2CfZ=98N=37L=7.7999079996522E+23 mf=3.8435383854959E-22 MHzT=2.6017692545328E+15 s
2CfZ=98N=38L=1.5599815999304E+24 mf=1.921769192748E-22 MHzT=5.2035385090657E+15 s
2CfZ=98N=39L=3.1199631998609E+24 mf=9.6088459637398E-23 MHzT=1.0407077018131E+16 s
2CfZ=98N=40L=6.2399263997218E+24 mf=4.8044229818699E-23 MHzT=2.0814154036263E+16 s
2CfZ=98N=41L=1.2479852799444E+25 mf=2.4022114909349E-23 MHzT=4.1628308072525E+16 s
2CfZ=98N=42L=2.4959705598887E+25 mf=1.2011057454675E-23 MHzT=8.3256616145051E+16 s
2CfZ=98N=43L=4.9919411197774E+25 mf=6.0055287273374E-24 MHzT=1.665132322901E+17 s
2CfZ=98N=44L=9.9838822395549E+25 mf=3.0027643636687E-24 MHzT=3.330264645802E+17 s
2CfZ=98N=45L=1.996776447911E+26 mf=1.5013821818343E-24 MHzT=6.660529291604E+17 s
2CfZ=98N=46L=3.993552895822E+26 mf=7.5069109091717E-25 MHzT=1.3321058583208E+18 s
2CfZ=98N=47L=7.9871057916439E+26 mf=3.7534554545858E-25 MHzT=2.6642117166416E+18 s
2CfZ=98N=48L=1.5974211583288E+27 mf=1.8767277272929E-25 MHzT=5.3284234332832E+18 s
2CfZ=98N=49L=3.1948423166576E+27 mf=9.3836386364646E-26 MHzT=1.0656846866566E+19 s
2CfZ=98N=50L=6.3896846333151E+27 mf=4.6918193182323E-26 MHzT=2.1313693733133E+19 s
2CfZ=98N=51L=1.277936926663E+28 mf=2.3459096591162E-26 MHzT=4.2627387466266E+19 s
2CfZ=98N=52L=2.555873853326E+28 mf=1.1729548295581E-26 MHzT=8.5254774932532E+19 s
2CfZ=98N=53L=5.1117477066521E+28 mf=5.8647741477904E-27 MHzT=1.7050954986506E+20 s
2CfZ=98N=54L=1.0223495413304E+29 mf=2.9323870738952E-27 MHzT=3.4101909973013E+20 s
2CfZ=98N=55L=2.0446990826608E+29 mf=1.4661935369476E-27 MHzT=6.8203819946025E+20 s
2CfZ=98N=56L=4.0893981653217E+29 mf=7.330967684738E-28 MHzT=1.3640763989205E+21 s
2CfZ=98N=57L=8.1787963306434E+29 mf=3.665483842369E-28 MHzT=2.728152797841E+21 s
2EsZ=99N=17L=7.5144757248E+17 mf=3.9895325898864E-16 MHzT=2506559296.0314 s
2EsZ=99N=18L=1.50289514496E+18 mf=1.9947662949432E-16 MHzT=5013118592.0628 s
2EsZ=99N=19L=3.00579028992E+18 mf=9.9738314747161E-17 MHzT=10026237184.126 s
2EsZ=99N=20L=6.01158057984E+18 mf=4.986915737358E-17 MHzT=20052474368.251 s
2EsZ=99N=21L=1.202316115968E+19 mf=2.493457868679E-17 MHzT=40104948736.502 s
2EsZ=99N=22L=2.404632231936E+19 mf=1.2467289343395E-17 MHzT=80209897473.004 s
2EsZ=99N=23L=4.809264463872E+19 mf=6.2336446716975E-18 MHzT=160419794946.01 s
2EsZ=99N=24L=9.618528927744E+19 mf=3.1168223358488E-18 MHzT=320839589892.02 s
2EsZ=99N=25L=1.9237057855488E+20 mf=1.5584111679244E-18 MHzT=641679179784.04 s
2EsZ=99N=26L=3.8474115710976E+20 mf=7.7920558396219E-19 MHzT=1283358359568.1 s
2EsZ=99N=27L=7.6948231421952E+20 mf=3.896027919811E-19 MHzT=2566716719136.1 s
2EsZ=99N=28L=1.538964628439E+21 mf=1.9480139599055E-19 MHzT=5133433438272.3 s
2EsZ=99N=29L=3.0779292568781E+21 mf=9.7400697995274E-20 MHzT=10266866876545 s
2EsZ=99N=30L=6.1558585137562E+21 mf=4.8700348997637E-20 MHzT=20533733753089 s
2EsZ=99N=31L=1.2311717027512E+22 mf=2.4350174498819E-20 MHzT=41067467506178 s
2EsZ=99N=32L=2.4623434055025E+22 mf=1.2175087249409E-20 MHzT=82134935012357 s
2EsZ=99N=33L=4.9246868110049E+22 mf=6.0875436247046E-21 MHzT=1.6426987002471E+14 s
2EsZ=99N=34L=9.8493736220099E+22 mf=3.0437718123523E-21 MHzT=3.2853974004943E+14 s
2EsZ=99N=35L=1.969874724402E+23 mf=1.5218859061762E-21 MHzT=6.5707948009885E+14 s
2EsZ=99N=36L=3.9397494488039E+23 mf=7.6094295308808E-22 MHzT=1.3141589601977E+15 s
2EsZ=99N=37L=7.8794988976079E+23 mf=3.8047147654404E-22 MHzT=2.6283179203954E+15 s
2EsZ=99N=38L=1.5758997795216E+24 mf=1.9023573827202E-22 MHzT=5.2566358407908E+15 s
2EsZ=99N=39L=3.1517995590432E+24 mf=9.511786913601E-23 MHzT=1.0513271681582E+16 s
2EsZ=99N=40L=6.3035991180863E+24 mf=4.7558934568005E-23 MHzT=2.1026543363163E+16 s
2EsZ=99N=41L=1.2607198236173E+25 mf=2.3779467284002E-23 MHzT=4.2053086726327E+16 s
2EsZ=99N=42L=2.5214396472345E+25 mf=1.1889733642001E-23 MHzT=8.4106173452653E+16 s
2EsZ=99N=43L=5.042879294469E+25 mf=5.9448668210006E-24 MHzT=1.6821234690531E+17 s
2EsZ=99N=44L=1.0085758588938E+26 mf=2.9724334105003E-24 MHzT=3.3642469381061E+17 s
2EsZ=99N=45L=2.0171517177876E+26 mf=1.4862167052502E-24 MHzT=6.7284938762123E+17 s
2EsZ=99N=46L=4.0343034355752E+26 mf=7.4310835262508E-25 MHzT=1.3456987752425E+18 s
2EsZ=99N=47L=8.0686068711505E+26 mf=3.7155417631254E-25 MHzT=2.6913975504849E+18 s
2EsZ=99N=48L=1.6137213742301E+27 mf=1.8577708815627E-25 MHzT=5.3827951009698E+18 s
2EsZ=99N=49L=3.2274427484602E+27 mf=9.2888544078135E-26 MHzT=1.076559020194E+19 s
2EsZ=99N=50L=6.4548854969204E+27 mf=4.6444272039067E-26 MHzT=2.1531180403879E+19 s
2EsZ=99N=51L=1.2909770993841E+28 mf=2.3222136019534E-26 MHzT=4.3062360807758E+19 s
2EsZ=99N=52L=2.5819541987682E+28 mf=1.1611068009767E-26 MHzT=8.6124721615517E+19 s
2EsZ=99N=53L=5.1639083975363E+28 mf=5.8055340048834E-27 MHzT=1.7224944323103E+20 s
2EsZ=99N=54L=1.0327816795073E+29 mf=2.9027670024417E-27 MHzT=3.4449888646207E+20 s
2EsZ=99N=55L=2.0655633590145E+29 mf=1.4513835012209E-27 MHzT=6.8899777292413E+20 s
2EsZ=99N=56L=4.131126718029E+29 mf=7.2569175061043E-28 MHzT=1.3779955458483E+21 s
2EsZ=99N=57L=8.2622534360581E+29 mf=3.6284587530521E-28 MHzT=2.7559910916965E+21 s
2FmZ=100N=17L=7.59037952E+17 mf=3.9496372639876E-16 MHzT=2531878076.7994 s
2FmZ=100N=18L=1.518075904E+18 mf=1.9748186319938E-16 MHzT=5063756153.5988 s
2FmZ=100N=19L=3.036151808E+18 mf=9.8740931599689E-17 MHzT=10127512307.198 s
2FmZ=100N=20L=6.072303616E+18 mf=4.9370465799844E-17 MHzT=20255024614.395 s
2FmZ=100N=21L=1.2144607232E+19 mf=2.4685232899922E-17 MHzT=40510049228.79 s
2FmZ=100N=22L=2.4289214464E+19 mf=1.2342616449961E-17 MHzT=81020098457.58 s
2FmZ=100N=23L=4.8578428928E+19 mf=6.1713082249806E-18 MHzT=162040196915.16 s
2FmZ=100N=24L=9.7156857856E+19 mf=3.0856541124903E-18 MHzT=324080393830.32 s
2FmZ=100N=25L=1.94313715712E+20 mf=1.5428270562451E-18 MHzT=648160787660.64 s
2FmZ=100N=26L=3.88627431424E+20 mf=7.7141352812257E-19 MHzT=1296321575321.3 s
2FmZ=100N=27L=7.77254862848E+20 mf=3.8570676406129E-19 MHzT=2592643150642.6 s
2FmZ=100N=28L=1.554509725696E+21 mf=1.9285338203064E-19 MHzT=5185286301285.1 s
2FmZ=100N=29L=3.109019451392E+21 mf=9.6426691015321E-20 MHzT=10370572602570 s
2FmZ=100N=30L=6.218038902784E+21 mf=4.8213345507661E-20 MHzT=20741145205141 s
2FmZ=100N=31L=1.2436077805568E+22 mf=2.410667275383E-20 MHzT=41482290410281 s
2FmZ=100N=32L=2.4872155611136E+22 mf=1.2053336376915E-20 MHzT=82964580820562 s
2FmZ=100N=33L=4.9744311222272E+22 mf=6.0266681884576E-21 MHzT=1.6592916164112E+14 s
2FmZ=100N=34L=9.9488622444544E+22 mf=3.0133340942288E-21 MHzT=3.3185832328225E+14 s
2FmZ=100N=35L=1.9897724488909E+23 mf=1.5066670471144E-21 MHzT=6.637166465645E+14 s
2FmZ=100N=36L=3.9795448977818E+23 mf=7.533335235572E-22 MHzT=1.327433293129E+15 s
2FmZ=100N=37L=7.9590897955635E+23 mf=3.766667617786E-22 MHzT=2.654866586258E+15 s
2FmZ=100N=38L=1.5918179591127E+24 mf=1.883333808893E-22 MHzT=5.309733172516E+15 s
2FmZ=100N=39L=3.1836359182254E+24 mf=9.416669044465E-23 MHzT=1.0619466345032E+16 s
2FmZ=100N=40L=6.3672718364508E+24 mf=4.7083345222325E-23 MHzT=2.1238932690064E+16 s
2FmZ=100N=41L=1.2734543672902E+25 mf=2.3541672611162E-23 MHzT=4.2477865380128E+16 s
2FmZ=100N=42L=2.5469087345803E+25 mf=1.1770836305581E-23 MHzT=8.4955730760256E+16 s
2FmZ=100N=43L=5.0938174691607E+25 mf=5.8854181527906E-24 MHzT=1.6991146152051E+17 s
2FmZ=100N=44L=1.0187634938321E+26 mf=2.9427090763953E-24 MHzT=3.3982292304102E+17 s
2FmZ=100N=45L=2.0375269876643E+26 mf=1.4713545381977E-24 MHzT=6.7964584608205E+17 s
2FmZ=100N=46L=4.0750539753285E+26 mf=7.3567726909883E-25 MHzT=1.3592916921641E+18 s
2FmZ=100N=47L=8.150107950657E+26 mf=3.6783863454941E-25 MHzT=2.7185833843282E+18 s
2FmZ=100N=48L=1.6300215901314E+27 mf=1.8391931727471E-25 MHzT=5.4371667686564E+18 s
2FmZ=100N=49L=3.2600431802628E+27 mf=9.1959658637353E-26 MHzT=1.0874333537313E+19 s
2FmZ=100N=50L=6.5200863605256E+27 mf=4.5979829318677E-26 MHzT=2.1748667074625E+19 s
2FmZ=100N=51L=1.3040172721051E+28 mf=2.2989914659338E-26 MHzT=4.3497334149251E+19 s
2FmZ=100N=52L=2.6080345442103E+28 mf=1.1494957329669E-26 MHzT=8.6994668298502E+19 s
2FmZ=100N=53L=5.2160690884205E+28 mf=5.7474786648346E-27 MHzT=1.73989336597E+20 s
2FmZ=100N=54L=1.0432138176841E+29 mf=2.8737393324173E-27 MHzT=3.4797867319401E+20 s
2FmZ=100N=55L=2.0864276353682E+29 mf=1.4368696662086E-27 MHzT=6.9595734638801E+20 s
2FmZ=100N=56L=4.1728552707364E+29 mf=7.1843483310432E-28 MHzT=1.391914692776E+21 s
2FmZ=100N=57L=8.3457105414728E+29 mf=3.5921741655216E-28 MHzT=2.7838293855521E+21 s
2MdZ=101N=17L=7.6662833152E+17 mf=3.9105319445421E-16 MHzT=2557196857.5674 s
2MdZ=101N=18L=1.53325666304E+18 mf=1.9552659722711E-16 MHzT=5114393715.1348 s
2MdZ=101N=19L=3.06651332608E+18 mf=9.7763298613553E-17 MHzT=10228787430.27 s
2MdZ=101N=20L=6.13302665216E+18 mf=4.8881649306777E-17 MHzT=20457574860.539 s
2MdZ=101N=21L=1.226605330432E+19 mf=2.4440824653388E-17 MHzT=40915149721.078 s
2MdZ=101N=22L=2.453210660864E+19 mf=1.2220412326694E-17 MHzT=81830299442.156 s
2MdZ=101N=23L=4.906421321728E+19 mf=6.1102061633471E-18 MHzT=163660598884.31 s
2MdZ=101N=24L=9.812842643456E+19 mf=3.0551030816735E-18 MHzT=327321197768.62 s
2MdZ=101N=25L=1.9625685286912E+20 mf=1.5275515408368E-18 MHzT=654642395537.25 s
2MdZ=101N=26L=3.9251370573824E+20 mf=7.6377577041839E-19 MHzT=1309284791074.5 s
2MdZ=101N=27L=7.8502741147648E+20 mf=3.8188788520919E-19 MHzT=2618569582149 s
2MdZ=101N=28L=1.570054822953E+21 mf=1.909439426046E-19 MHzT=5237139164298 s
2MdZ=101N=29L=3.1401096459059E+21 mf=9.5471971302298E-20 MHzT=10474278328596 s
2MdZ=101N=30L=6.2802192918118E+21 mf=4.7735985651149E-20 MHzT=20948556657192 s
2MdZ=101N=31L=1.2560438583624E+22 mf=2.3867992825575E-20 MHzT=41897113314384 s
2MdZ=101N=32L=2.5120877167247E+22 mf=1.1933996412787E-20 MHzT=83794226628768 s
2MdZ=101N=33L=5.0241754334495E+22 mf=5.9669982063936E-21 MHzT=1.6758845325754E+14 s
2MdZ=101N=34L=1.0048350866899E+23 mf=2.9834991031968E-21 MHzT=3.3517690651507E+14 s
2MdZ=101N=35L=2.0096701733798E+23 mf=1.4917495515984E-21 MHzT=6.7035381303014E+14 s
2MdZ=101N=36L=4.0193403467596E+23 mf=7.4587477579921E-22 MHzT=1.3407076260603E+15 s
2MdZ=101N=37L=8.0386806935192E+23 mf=3.729373878996E-22 MHzT=2.6814152521206E+15 s
2MdZ=101N=38L=1.6077361387038E+24 mf=1.864686939498E-22 MHzT=5.3628305042411E+15 s
2MdZ=101N=39L=3.2154722774077E+24 mf=9.3234346974901E-23 MHzT=1.0725661008482E+16 s
2MdZ=101N=40L=6.4309445548153E+24 mf=4.661717348745E-23 MHzT=2.1451322016965E+16 s
2MdZ=101N=41L=1.2861889109631E+25 mf=2.3308586743725E-23 MHzT=4.2902644033929E+16 s
2MdZ=101N=42L=2.5723778219261E+25 mf=1.1654293371863E-23 MHzT=8.5805288067858E+16 s
2MdZ=101N=43L=5.1447556438523E+25 mf=5.8271466859313E-24 MHzT=1.7161057613572E+17 s
2MdZ=101N=44L=1.0289511287705E+26 mf=2.9135733429656E-24 MHzT=3.4322115227143E+17 s
2MdZ=101N=45L=2.0579022575409E+26 mf=1.4567866714828E-24 MHzT=6.8644230454287E+17 s
2MdZ=101N=46L=4.1158045150818E+26 mf=7.2839333574141E-25 MHzT=1.3728846090857E+18 s
2MdZ=101N=47L=8.2316090301636E+26 mf=3.6419666787071E-25 MHzT=2.7457692181715E+18 s
2MdZ=101N=48L=1.6463218060327E+27 mf=1.8209833393535E-25 MHzT=5.4915384363429E+18 s
2MdZ=101N=49L=3.2926436120654E+27 mf=9.1049166967676E-26 MHzT=1.0983076872686E+19 s
2MdZ=101N=50L=6.5852872241309E+27 mf=4.5524583483838E-26 MHzT=2.1966153745372E+19 s
2MdZ=101N=51L=1.3170574448262E+28 mf=2.2762291741919E-26 MHzT=4.3932307490743E+19 s
2MdZ=101N=52L=2.6341148896524E+28 mf=1.138114587096E-26 MHzT=8.7864614981487E+19 s
2MdZ=101N=53L=5.2682297793047E+28 mf=5.6905729354798E-27 MHzT=1.7572922996297E+20 s
2MdZ=101N=54L=1.0536459558609E+29 mf=2.8452864677399E-27 MHzT=3.5145845992595E+20 s
2MdZ=101N=55L=2.1072919117219E+29 mf=1.4226432338699E-27 MHzT=7.0291691985189E+20 s
2MdZ=101N=56L=4.2145838234438E+29 mf=7.1132161693497E-28 MHzT=1.4058338397038E+21 s
2MdZ=101N=57L=8.4291676468875E+29 mf=3.5566080846749E-28 MHzT=2.8116676794076E+21 s
2NoZ=102N=17L=7.7421871104E+17 mf=3.8721933960662E-16 MHzT=2582515638.3354 s
2NoZ=102N=18L=1.54843742208E+18 mf=1.9360966980331E-16 MHzT=5165031276.6707 s
2NoZ=102N=19L=3.09687484416E+18 mf=9.6804834901656E-17 MHzT=10330062553.341 s
2NoZ=102N=20L=6.19374968832E+18 mf=4.8402417450828E-17 MHzT=20660125106.683 s
2NoZ=102N=21L=1.238749937664E+19 mf=2.4201208725414E-17 MHzT=41320250213.366 s
2NoZ=102N=22L=2.477499875328E+19 mf=1.2100604362707E-17 MHzT=82640500426.732 s
2NoZ=102N=23L=4.954999750656E+19 mf=6.0503021813535E-18 MHzT=165281000853.46 s
2NoZ=102N=24L=9.909999501312E+19 mf=3.0251510906767E-18 MHzT=330562001706.93 s
2NoZ=102N=25L=1.9819999002624E+20 mf=1.5125755453384E-18 MHzT=661124003413.86 s
2NoZ=102N=26L=3.9639998005248E+20 mf=7.5628777266919E-19 MHzT=1322248006827.7 s
2NoZ=102N=27L=7.9279996010496E+20 mf=3.7814388633459E-19 MHzT=2644496013655.4 s
2NoZ=102N=28L=1.5855999202099E+21 mf=1.890719431673E-19 MHzT=5288992027310.8 s
2NoZ=102N=29L=3.1711998404198E+21 mf=9.4535971583648E-20 MHzT=10577984054622 s
2NoZ=102N=30L=6.3423996808397E+21 mf=4.7267985791824E-20 MHzT=21155968109243 s
2NoZ=102N=31L=1.2684799361679E+22 mf=2.3633992895912E-20 MHzT=42311936218487 s
2NoZ=102N=32L=2.5369598723359E+22 mf=1.1816996447956E-20 MHzT=84623872436973 s
2NoZ=102N=33L=5.0739197446717E+22 mf=5.908498223978E-21 MHzT=1.6924774487395E+14 s
2NoZ=102N=34L=1.0147839489343E+23 mf=2.954249111989E-21 MHzT=3.3849548974789E+14 s
2NoZ=102N=35L=2.0295678978687E+23 mf=1.4771245559945E-21 MHzT=6.7699097949579E+14 s
2NoZ=102N=36L=4.0591357957374E+23 mf=7.3856227799725E-22 MHzT=1.3539819589916E+15 s
2NoZ=102N=37L=8.1182715914748E+23 mf=3.6928113899863E-22 MHzT=2.7079639179832E+15 s
2NoZ=102N=38L=1.623654318295E+24 mf=1.8464056949931E-22 MHzT=5.4159278359663E+15 s
2NoZ=102N=39L=3.2473086365899E+24 mf=9.2320284749657E-23 MHzT=1.0831855671933E+16 s
2NoZ=102N=40L=6.4946172731798E+24 mf=4.6160142374828E-23 MHzT=2.1663711343865E+16 s
2NoZ=102N=41L=1.298923454636E+25 mf=2.3080071187414E-23 MHzT=4.332742268773E+16 s
2NoZ=102N=42L=2.5978469092719E+25 mf=1.1540035593707E-23 MHzT=8.6654845375461E+16 s
2NoZ=102N=43L=5.1956938185439E+25 mf=5.7700177968535E-24 MHzT=1.7330969075092E+17 s
2NoZ=102N=44L=1.0391387637088E+26 mf=2.8850088984268E-24 MHzT=3.4661938150184E+17 s
2NoZ=102N=45L=2.0782775274175E+26 mf=1.4425044492134E-24 MHzT=6.9323876300369E+17 s
2NoZ=102N=46L=4.1565550548351E+26 mf=7.2125222460669E-25 MHzT=1.3864775260074E+18 s
2NoZ=102N=47L=8.3131101096702E+26 mf=3.6062611230335E-25 MHzT=2.7729550520147E+18 s
2NoZ=102N=48L=1.662622021934E+27 mf=1.8031305615167E-25 MHzT=5.5459101040295E+18 s
2NoZ=102N=49L=3.3252440438681E+27 mf=9.0156528075836E-26 MHzT=1.1091820208059E+19 s
2NoZ=102N=50L=6.6504880877361E+27 mf=4.5078264037918E-26 MHzT=2.2183640416118E+19 s
2NoZ=102N=51L=1.3300976175472E+28 mf=2.2539132018959E-26 MHzT=4.4367280832236E+19 s
2NoZ=102N=52L=2.6601952350945E+28 mf=1.126956600948E-26 MHzT=8.8734561664472E+19 s
2NoZ=102N=53L=5.3203904701889E+28 mf=5.6347830047398E-27 MHzT=1.7746912332894E+20 s
2NoZ=102N=54L=1.0640780940378E+29 mf=2.8173915023699E-27 MHzT=3.5493824665789E+20 s
2NoZ=102N=55L=2.1281561880756E+29 mf=1.4086957511849E-27 MHzT=7.0987649331578E+20 s
2NoZ=102N=56L=4.2563123761511E+29 mf=7.0434787559247E-28 MHzT=1.4197529866316E+21 s
2NoZ=102N=57L=8.5126247523023E+29 mf=3.5217393779624E-28 MHzT=2.8395059732631E+21 s
2LrZ=103N=17L=7.8180909056E+17 mf=3.8345992854248E-16 MHzT=2607834419.1034 s
2LrZ=103N=18L=1.56361818112E+18 mf=1.9172996427124E-16 MHzT=5215668838.2067 s
2LrZ=103N=19L=3.12723636224E+18 mf=9.586498213562E-17 MHzT=10431337676.413 s
2LrZ=103N=20L=6.25447272448E+18 mf=4.793249106781E-17 MHzT=20862675352.827 s
2LrZ=103N=21L=1.250894544896E+19 mf=2.3966245533905E-17 MHzT=41725350705.654 s
2LrZ=103N=22L=2.501789089792E+19 mf=1.1983122766953E-17 MHzT=83450701411.308 s
2LrZ=103N=23L=5.003578179584E+19 mf=5.9915613834763E-18 MHzT=166901402822.62 s
2LrZ=103N=24L=1.0007156359168E+20 mf=2.9957806917381E-18 MHzT=333802805645.23 s
2LrZ=103N=25L=2.0014312718336E+20 mf=1.4978903458691E-18 MHzT=667605611290.46 s
2LrZ=103N=26L=4.0028625436672E+20 mf=7.4894517293453E-19 MHzT=1335211222580.9 s
2LrZ=103N=27L=8.0057250873344E+20 mf=3.7447258646727E-19 MHzT=2670422445161.8 s
2LrZ=103N=28L=1.6011450174669E+21 mf=1.8723629323363E-19 MHzT=5340844890323.7 s
2LrZ=103N=29L=3.2022900349338E+21 mf=9.3618146616817E-20 MHzT=10681689780647 s
2LrZ=103N=30L=6.4045800698675E+21 mf=4.6809073308408E-20 MHzT=21363379561295 s
2LrZ=103N=31L=1.2809160139735E+22 mf=2.3404536654204E-20 MHzT=42726759122590 s
2LrZ=103N=32L=2.561832027947E+22 mf=1.1702268327102E-20 MHzT=85453518245179 s
2LrZ=103N=33L=5.123664055894E+22 mf=5.851134163551E-21 MHzT=1.7090703649036E+14 s
2LrZ=103N=34L=1.0247328111788E+23 mf=2.9255670817755E-21 MHzT=3.4181407298072E+14 s
2LrZ=103N=35L=2.0494656223576E+23 mf=1.4627835408878E-21 MHzT=6.8362814596143E+14 s
2LrZ=103N=36L=4.0989312447152E+23 mf=7.3139177044388E-22 MHzT=1.3672562919229E+15 s
2LrZ=103N=37L=8.1978624894304E+23 mf=3.6569588522194E-22 MHzT=2.7345125838457E+15 s
2LrZ=103N=38L=1.6395724978861E+24 mf=1.8284794261097E-22 MHzT=5.4690251676915E+15 s
2LrZ=103N=39L=3.2791449957722E+24 mf=9.1423971305485E-23 MHzT=1.0938050335383E+16 s
2LrZ=103N=40L=6.5582899915443E+24 mf=4.5711985652743E-23 MHzT=2.1876100670766E+16 s
2LrZ=103N=41L=1.3116579983089E+25 mf=2.2855992826371E-23 MHzT=4.3752201341532E+16 s
2LrZ=103N=42L=2.6233159966177E+25 mf=1.1427996413186E-23 MHzT=8.7504402683063E+16 s
2LrZ=103N=43L=5.2466319932355E+25 mf=5.7139982065928E-24 MHzT=1.7500880536613E+17 s
2LrZ=103N=44L=1.0493263986471E+26 mf=2.8569991032964E-24 MHzT=3.5001761073225E+17 s
2LrZ=103N=45L=2.0986527972942E+26 mf=1.4284995516482E-24 MHzT=7.0003522146451E+17 s
2LrZ=103N=46L=4.1973055945884E+26 mf=7.142497758241E-25 MHzT=1.400070442929E+18 s
2LrZ=103N=47L=8.3946111891768E+26 mf=3.5712488791205E-25 MHzT=2.800140885858E+18 s
2LrZ=103N=48L=1.6789222378354E+27 mf=1.7856244395603E-25 MHzT=5.6002817717161E+18 s
2LrZ=103N=49L=3.3578444756707E+27 mf=8.9281221978013E-26 MHzT=1.1200563543432E+19 s
2LrZ=103N=50L=6.7156889513414E+27 mf=4.4640610989006E-26 MHzT=2.2401127086864E+19 s
2LrZ=103N=51L=1.3431377902683E+28 mf=2.2320305494503E-26 MHzT=4.4802254173728E+19 s
2LrZ=103N=52L=2.6862755805366E+28 mf=1.1160152747252E-26 MHzT=8.9604508347457E+19 s
2LrZ=103N=53L=5.3725511610731E+28 mf=5.5800763736258E-27 MHzT=1.7920901669491E+20 s
2LrZ=103N=54L=1.0745102322146E+29 mf=2.7900381868129E-27 MHzT=3.5841803338983E+20 s
2LrZ=103N=55L=2.1490204644292E+29 mf=1.3950190934065E-27 MHzT=7.1683606677966E+20 s
2LrZ=103N=56L=4.2980409288585E+29 mf=6.9750954670323E-28 MHzT=1.4336721335593E+21 s
2LrZ=103N=57L=8.596081857717E+29 mf=3.4875477335161E-28 MHzT=2.8673442671186E+21 s
2RfZ=104N=17L=7.8939947008E+17 mf=3.7977281384496E-16 MHzT=2633153199.8714 s
2RfZ=104N=18L=1.57879894016E+18 mf=1.8988640692248E-16 MHzT=5266306399.7427 s
2RfZ=104N=19L=3.15759788032E+18 mf=9.4943203461239E-17 MHzT=10532612799.485 s
2RfZ=104N=20L=6.31519576064E+18 mf=4.747160173062E-17 MHzT=21065225598.971 s
2RfZ=104N=21L=1.263039152128E+19 mf=2.373580086531E-17 MHzT=42130451197.942 s
2RfZ=104N=22L=2.526078304256E+19 mf=1.1867900432655E-17 MHzT=84260902395.883 s
2RfZ=104N=23L=5.052156608512E+19 mf=5.9339502163275E-18 MHzT=168521804791.77 s
2RfZ=104N=24L=1.0104313217024E+20 mf=2.9669751081637E-18 MHzT=337043609583.53 s
2RfZ=104N=25L=2.0208626434048E+20 mf=1.4834875540819E-18 MHzT=674087219167.07 s
2RfZ=104N=26L=4.0417252868096E+20 mf=7.4174377704093E-19 MHzT=1348174438334.1 s
2RfZ=104N=27L=8.0834505736192E+20 mf=3.7087188852047E-19 MHzT=2696348876668.3 s
2RfZ=104N=28L=1.6166901147238E+21 mf=1.8543594426023E-19 MHzT=5392697753336.5 s
2RfZ=104N=29L=3.2333802294477E+21 mf=9.2717972130117E-20 MHzT=10785395506673 s
2RfZ=104N=30L=6.4667604588954E+21 mf=4.6358986065058E-20 MHzT=21570791013346 s
2RfZ=104N=31L=1.2933520917791E+22 mf=2.3179493032529E-20 MHzT=43141582026692 s
2RfZ=104N=32L=2.5867041835581E+22 mf=1.1589746516265E-20 MHzT=86283164053385 s
2RfZ=104N=33L=5.1734083671163E+22 mf=5.7948732581323E-21 MHzT=1.7256632810677E+14 s
2RfZ=104N=34L=1.0346816734233E+23 mf=2.8974366290661E-21 MHzT=3.4513265621354E+14 s
2RfZ=104N=35L=2.0693633468465E+23 mf=1.4487183145331E-21 MHzT=6.9026531242708E+14 s
2RfZ=104N=36L=4.138726693693E+23 mf=7.2435915726654E-22 MHzT=1.3805306248542E+15 s
2RfZ=104N=37L=8.2774533873861E+23 mf=3.6217957863327E-22 MHzT=2.7610612497083E+15 s
2RfZ=104N=38L=1.6554906774772E+24 mf=1.8108978931663E-22 MHzT=5.5221224994166E+15 s
2RfZ=104N=39L=3.3109813549544E+24 mf=9.0544894658317E-23 MHzT=1.1044244998833E+16 s
2RfZ=104N=40L=6.6219627099088E+24 mf=4.5272447329158E-23 MHzT=2.2088489997666E+16 s
2RfZ=104N=41L=1.3243925419818E+25 mf=2.2636223664579E-23 MHzT=4.4176979995333E+16 s
2RfZ=104N=42L=2.6487850839635E+25 mf=1.131811183229E-23 MHzT=8.8353959990666E+16 s
2RfZ=104N=43L=5.2975701679271E+25 mf=5.6590559161448E-24 MHzT=1.7670791998133E+17 s
2RfZ=104N=44L=1.0595140335854E+26 mf=2.8295279580724E-24 MHzT=3.5341583996266E+17 s
2RfZ=104N=45L=2.1190280671708E+26 mf=1.4147639790362E-24 MHzT=7.0683167992533E+17 s
2RfZ=104N=46L=4.2380561343417E+26 mf=7.073819895181E-25 MHzT=1.4136633598507E+18 s
2RfZ=104N=47L=8.4761122686833E+26 mf=3.5369099475905E-25 MHzT=2.8273267197013E+18 s
2RfZ=104N=48L=1.6952224537367E+27 mf=1.7684549737953E-25 MHzT=5.6546534394026E+18 s
2RfZ=104N=49L=3.3904449074733E+27 mf=8.8422748689763E-26 MHzT=1.1309306878805E+19 s
2RfZ=104N=50L=6.7808898149467E+27 mf=4.4211374344881E-26 MHzT=2.261861375761E+19 s
2RfZ=104N=51L=1.3561779629893E+28 mf=2.2105687172441E-26 MHzT=4.5237227515221E+19 s
2RfZ=104N=52L=2.7123559259787E+28 mf=1.105284358622E-26 MHzT=9.0474455030442E+19 s
2RfZ=104N=53L=5.4247118519573E+28 mf=5.5264217931102E-27 MHzT=1.8094891006088E+20 s
2RfZ=104N=54L=1.0849423703915E+29 mf=2.7632108965551E-27 MHzT=3.6189782012177E+20 s
2RfZ=104N=55L=2.1698847407829E+29 mf=1.3816054482775E-27 MHzT=7.2379564024354E+20 s
2RfZ=104N=56L=4.3397694815659E+29 mf=6.9080272413877E-28 MHzT=1.4475912804871E+21 s
2RfZ=104N=57L=8.6795389631317E+29 mf=3.4540136206939E-28 MHzT=2.8951825609741E+21 s
2DbZ=105N=17L=7.969898496E+17 mf=3.7615592990358E-16 MHzT=2658471980.6394 s
2DbZ=105N=18L=1.5939796992E+18 mf=1.8807796495179E-16 MHzT=5316943961.2787 s
2DbZ=105N=19L=3.1879593984E+18 mf=9.4038982475894E-17 MHzT=10633887922.557 s
2DbZ=105N=20L=6.3759187968E+18 mf=4.7019491237947E-17 MHzT=21267775845.115 s
2DbZ=105N=21L=1.27518375936E+19 mf=2.3509745618974E-17 MHzT=42535551690.23 s
2DbZ=105N=22L=2.55036751872E+19 mf=1.1754872809487E-17 MHzT=85071103380.459 s
2DbZ=105N=23L=5.10073503744E+19 mf=5.8774364047434E-18 MHzT=170142206760.92 s
2DbZ=105N=24L=1.020147007488E+20 mf=2.9387182023717E-18 MHzT=340284413521.84 s
2DbZ=105N=25L=2.040294014976E+20 mf=1.4693591011858E-18 MHzT=680568827043.67 s
2DbZ=105N=26L=4.080588029952E+20 mf=7.3467955059292E-19 MHzT=1361137654087.3 s
2DbZ=105N=27L=8.161176059904E+20 mf=3.6733977529646E-19 MHzT=2722275308174.7 s
2DbZ=105N=28L=1.6322352119808E+21 mf=1.8366988764823E-19 MHzT=5444550616349.4 s
2DbZ=105N=29L=3.2644704239616E+21 mf=9.1834943824115E-20 MHzT=10889101232699 s
2DbZ=105N=30L=6.5289408479232E+21 mf=4.5917471912058E-20 MHzT=21778202465398 s
2DbZ=105N=31L=1.3057881695846E+22 mf=2.2958735956029E-20 MHzT=43556404930795 s
2DbZ=105N=32L=2.6115763391693E+22 mf=1.1479367978014E-20 MHzT=87112809861590 s
2DbZ=105N=33L=5.2231526783386E+22 mf=5.7396839890072E-21 MHzT=1.7422561972318E+14 s
2DbZ=105N=34L=1.0446305356677E+23 mf=2.8698419945036E-21 MHzT=3.4845123944636E+14 s
2DbZ=105N=35L=2.0892610713354E+23 mf=1.4349209972518E-21 MHzT=6.9690247889272E+14 s
2DbZ=105N=36L=4.1785221426708E+23 mf=7.174604986259E-22 MHzT=1.3938049577854E+15 s
2DbZ=105N=37L=8.3570442853417E+23 mf=3.5873024931295E-22 MHzT=2.7876099155709E+15 s
2DbZ=105N=38L=1.6714088570683E+24 mf=1.7936512465648E-22 MHzT=5.5752198311418E+15 s
2DbZ=105N=39L=3.3428177141367E+24 mf=8.9682562328238E-23 MHzT=1.1150439662284E+16 s
2DbZ=105N=40L=6.6856354282734E+24 mf=4.4841281164119E-23 MHzT=2.2300879324567E+16 s
2DbZ=105N=41L=1.3371270856547E+25 mf=2.2420640582059E-23 MHzT=4.4601758649134E+16 s
2DbZ=105N=42L=2.6742541713093E+25 mf=1.121032029103E-23 MHzT=8.9203517298268E+16 s
2DbZ=105N=43L=5.3485083426187E+25 mf=5.6051601455149E-24 MHzT=1.7840703459654E+17 s
2DbZ=105N=44L=1.0697016685237E+26 mf=2.8025800727574E-24 MHzT=3.5681406919307E+17 s
2DbZ=105N=45L=2.1394033370475E+26 mf=1.4012900363787E-24 MHzT=7.1362813838615E+17 s
2DbZ=105N=46L=4.2788066740949E+26 mf=7.0064501818936E-25 MHzT=1.4272562767723E+18 s
2DbZ=105N=47L=8.5576133481899E+26 mf=3.5032250909468E-25 MHzT=2.8545125535446E+18 s
2DbZ=105N=48L=1.711522669638E+27 mf=1.7516125454734E-25 MHzT=5.7090251070892E+18 s
2DbZ=105N=49L=3.423045339276E+27 mf=8.758062727367E-26 MHzT=1.1418050214178E+19 s
2DbZ=105N=50L=6.8460906785519E+27 mf=4.3790313636835E-26 MHzT=2.2836100428357E+19 s
2DbZ=105N=51L=1.3692181357104E+28 mf=2.1895156818417E-26 MHzT=4.5672200856713E+19 s
2DbZ=105N=52L=2.7384362714208E+28 mf=1.0947578409209E-26 MHzT=9.1344401713427E+19 s
2DbZ=105N=53L=5.4768725428415E+28 mf=5.4737892046044E-27 MHzT=1.8268880342685E+20 s
2DbZ=105N=54L=1.0953745085683E+29 mf=2.7368946023022E-27 MHzT=3.6537760685371E+20 s
2DbZ=105N=55L=2.1907490171366E+29 mf=1.3684473011511E-27 MHzT=7.3075521370742E+20 s
2DbZ=105N=56L=4.3814980342732E+29 mf=6.8422365057554E-28 MHzT=1.4615104274148E+21 s
2DbZ=105N=57L=8.7629960685465E+29 mf=3.4211182528777E-28 MHzT=2.9230208548297E+21 s
2SgZ=106N=17L=8.0458022912E+17 mf=3.7260728905543E-16 MHzT=2683790761.4073 s
2SgZ=106N=18L=1.60916045824E+18 mf=1.8630364452772E-16 MHzT=5367581522.8147 s
2SgZ=106N=19L=3.21832091648E+18 mf=9.3151822263858E-17 MHzT=10735163045.629 s
2SgZ=106N=20L=6.43664183296E+18 mf=4.6575911131929E-17 MHzT=21470326091.259 s
2SgZ=106N=21L=1.287328366592E+19 mf=2.3287955565964E-17 MHzT=42940652182.518 s
2SgZ=106N=22L=2.574656733184E+19 mf=1.1643977782982E-17 MHzT=85881304365.035 s
2SgZ=106N=23L=5.149313466368E+19 mf=5.8219888914911E-18 MHzT=171762608730.07 s
2SgZ=106N=24L=1.0298626932736E+20 mf=2.9109944457455E-18 MHzT=343525217460.14 s
2SgZ=106N=25L=2.0597253865472E+20 mf=1.4554972228728E-18 MHzT=687050434920.28 s
2SgZ=106N=26L=4.1194507730944E+20 mf=7.2774861143639E-19 MHzT=1374100869840.6 s
2SgZ=106N=27L=8.2389015461888E+20 mf=3.6387430571819E-19 MHzT=2748201739681.1 s
2SgZ=106N=28L=1.6477803092378E+21 mf=1.819371528591E-19 MHzT=5496403479362.2 s
2SgZ=106N=29L=3.2955606184755E+21 mf=9.0968576429548E-20 MHzT=10992806958724 s
2SgZ=106N=30L=6.591121236951E+21 mf=4.5484288214774E-20 MHzT=21985613917449 s
2SgZ=106N=31L=1.3182242473902E+22 mf=2.2742144107387E-20 MHzT=43971227834898 s
2SgZ=106N=32L=2.6364484947804E+22 mf=1.1371072053694E-20 MHzT=87942455669796 s
2SgZ=106N=33L=5.2728969895608E+22 mf=5.6855360268468E-21 MHzT=1.7588491133959E+14 s
2SgZ=106N=34L=1.0545793979122E+23 mf=2.8427680134234E-21 MHzT=3.5176982267918E+14 s
2SgZ=106N=35L=2.1091587958243E+23 mf=1.4213840067117E-21 MHzT=7.0353964535837E+14 s
2SgZ=106N=36L=4.2183175916487E+23 mf=7.1069200335585E-22 MHzT=1.4070792907167E+15 s
2SgZ=106N=37L=8.4366351832973E+23 mf=3.5534600167792E-22 MHzT=2.8141585814335E+15 s
2SgZ=106N=38L=1.6873270366595E+24 mf=1.7767300083896E-22 MHzT=5.6283171628669E+15 s
2SgZ=106N=39L=3.3746540733189E+24 mf=8.8836500419481E-23 MHzT=1.1256634325734E+16 s
2SgZ=106N=40L=6.7493081466379E+24 mf=4.441825020974E-23 MHzT=2.2513268651468E+16 s
2SgZ=106N=41L=1.3498616293276E+25 mf=2.220912510487E-23 MHzT=4.5026537302936E+16 s
2SgZ=106N=42L=2.6997232586551E+25 mf=1.1104562552435E-23 MHzT=9.0053074605871E+16 s
2SgZ=106N=43L=5.3994465173103E+25 mf=5.5522812762176E-24 MHzT=1.8010614921174E+17 s
2SgZ=106N=44L=1.0798893034621E+26 mf=2.7761406381088E-24 MHzT=3.6021229842348E+17 s
2SgZ=106N=45L=2.1597786069241E+26 mf=1.3880703190544E-24 MHzT=7.2042459684697E+17 s
2SgZ=106N=46L=4.3195572138482E+26 mf=6.9403515952719E-25 MHzT=1.4408491936939E+18 s
2SgZ=106N=47L=8.6391144276965E+26 mf=3.470175797636E-25 MHzT=2.8816983873879E+18 s
2SgZ=106N=48L=1.7278228855393E+27 mf=1.735087898818E-25 MHzT=5.7633967747757E+18 s
2SgZ=106N=49L=3.4556457710786E+27 mf=8.6754394940899E-26 MHzT=1.1526793549551E+19 s
2SgZ=106N=50L=6.9112915421572E+27 mf=4.337719747045E-26 MHzT=2.3053587099103E+19 s
2SgZ=106N=51L=1.3822583084314E+28 mf=2.1688598735225E-26 MHzT=4.6107174198206E+19 s
2SgZ=106N=52L=2.7645166168629E+28 mf=1.0844299367612E-26 MHzT=9.2214348396412E+19 s
2SgZ=106N=53L=5.5290332337257E+28 mf=5.4221496838062E-27 MHzT=1.8442869679282E+20 s
2SgZ=106N=54L=1.1058066467451E+29 mf=2.7110748419031E-27 MHzT=3.6885739358565E+20 s
2SgZ=106N=55L=2.2116132934903E+29 mf=1.3555374209516E-27 MHzT=7.377147871713E+20 s
2SgZ=106N=56L=4.4232265869806E+29 mf=6.7776871047578E-28 MHzT=1.4754295743426E+21 s
2SgZ=106N=57L=8.8464531739612E+29 mf=3.3888435523789E-28 MHzT=2.9508591486852E+21 s
2BhZ=107N=17L=8.1217060864E+17 mf=3.6912497794276E-16 MHzT=2709109542.1753 s
2BhZ=107N=18L=1.62434121728E+18 mf=1.8456248897138E-16 MHzT=5418219084.3507 s
2BhZ=107N=19L=3.24868243456E+18 mf=9.2281244485691E-17 MHzT=10836438168.701 s
2BhZ=107N=20L=6.49736486912E+18 mf=4.6140622242845E-17 MHzT=21672876337.403 s
2BhZ=107N=21L=1.299472973824E+19 mf=2.3070311121423E-17 MHzT=43345752674.805 s
2BhZ=107N=22L=2.598945947648E+19 mf=1.1535155560711E-17 MHzT=86691505349.611 s
2BhZ=107N=23L=5.197891895296E+19 mf=5.7675777803557E-18 MHzT=173383010699.22 s
2BhZ=107N=24L=1.0395783790592E+20 mf=2.8837888901778E-18 MHzT=346766021398.44 s
2BhZ=107N=25L=2.0791567581184E+20 mf=1.4418944450889E-18 MHzT=693532042796.89 s
2BhZ=107N=26L=4.1583135162368E+20 mf=7.2094722254446E-19 MHzT=1387064085593.8 s
2BhZ=107N=27L=8.3166270324736E+20 mf=3.6047361127223E-19 MHzT=2774128171187.5 s
2BhZ=107N=28L=1.6633254064947E+21 mf=1.8023680563611E-19 MHzT=5548256342375.1 s
2BhZ=107N=29L=3.3266508129894E+21 mf=9.0118402818057E-20 MHzT=11096512684750 s
2BhZ=107N=30L=6.6533016259789E+21 mf=4.5059201409029E-20 MHzT=22193025369500 s
2BhZ=107N=31L=1.3306603251958E+22 mf=2.2529600704514E-20 MHzT=44386050739001 s
2BhZ=107N=32L=2.6613206503916E+22 mf=1.1264800352257E-20 MHzT=88772101478002 s
2BhZ=107N=33L=5.3226413007831E+22 mf=5.6324001761286E-21 MHzT=1.77544202956E+14 s
2BhZ=107N=34L=1.0645282601566E+23 mf=2.8162000880643E-21 MHzT=3.5508840591201E+14 s
2BhZ=107N=35L=2.1290565203132E+23 mf=1.4081000440321E-21 MHzT=7.1017681182401E+14 s
2BhZ=107N=36L=4.2581130406265E+23 mf=7.0405002201607E-22 MHzT=1.420353623648E+15 s
2BhZ=107N=37L=8.516226081253E+23 mf=3.5202501100804E-22 MHzT=2.840707247296E+15 s
2BhZ=107N=38L=1.7032452162506E+24 mf=1.7601250550402E-22 MHzT=5.6814144945921E+15 s
2BhZ=107N=39L=3.4064904325012E+24 mf=8.8006252752009E-23 MHzT=1.1362828989184E+16 s
2BhZ=107N=40L=6.8129808650024E+24 mf=4.4003126376005E-23 MHzT=2.2725657978368E+16 s
2BhZ=107N=41L=1.3625961730005E+25 mf=2.2001563188002E-23 MHzT=4.5451315956737E+16 s
2BhZ=107N=42L=2.7251923460009E+25 mf=1.1000781594001E-23 MHzT=9.0902631913474E+16 s
2BhZ=107N=43L=5.4503846920019E+25 mf=5.5003907970006E-24 MHzT=1.8180526382695E+17 s
2BhZ=107N=44L=1.0900769384004E+26 mf=2.7501953985003E-24 MHzT=3.6361052765389E+17 s
2BhZ=107N=45L=2.1801538768008E+26 mf=1.3750976992501E-24 MHzT=7.2722105530779E+17 s
2BhZ=107N=46L=4.3603077536015E+26 mf=6.8754884962507E-25 MHzT=1.4544421106156E+18 s
2BhZ=107N=47L=8.720615507203E+26 mf=3.4377442481254E-25 MHzT=2.9088842212312E+18 s
2BhZ=107N=48L=1.7441231014406E+27 mf=1.7188721240627E-25 MHzT=5.8177684424623E+18 s
2BhZ=107N=49L=3.4882462028812E+27 mf=8.5943606203134E-26 MHzT=1.1635536884925E+19 s
2BhZ=107N=50L=6.9764924057624E+27 mf=4.2971803101567E-26 MHzT=2.3271073769849E+19 s
2BhZ=107N=51L=1.3952984811525E+28 mf=2.1485901550783E-26 MHzT=4.6542147539698E+19 s
2BhZ=107N=52L=2.790596962305E+28 mf=1.0742950775392E-26 MHzT=9.3084295079397E+19 s
2BhZ=107N=53L=5.5811939246099E+28 mf=5.3714753876959E-27 MHzT=1.8616859015879E+20 s
2BhZ=107N=54L=1.116238784922E+29 mf=2.6857376938479E-27 MHzT=3.7233718031759E+20 s
2BhZ=107N=55L=2.232477569844E+29 mf=1.342868846924E-27 MHzT=7.4467436063518E+20 s
2BhZ=107N=56L=4.464955139688E+29 mf=6.7143442346198E-28 MHzT=1.4893487212704E+21 s
2BhZ=107N=57L=8.9299102793759E+29 mf=3.3571721173099E-28 MHzT=2.9786974425407E+21 s
2HsZ=108N=17L=8.1976098816E+17 mf=3.6570715407292E-16 MHzT=2734428322.9433 s
2HsZ=108N=18L=1.63952197632E+18 mf=1.8285357703646E-16 MHzT=5468856645.8867 s
2HsZ=108N=19L=3.27904395264E+18 mf=9.1426788518231E-17 MHzT=10937713291.773 s
2HsZ=108N=20L=6.55808790528E+18 mf=4.5713394259115E-17 MHzT=21875426583.547 s
2HsZ=108N=21L=1.311617581056E+19 mf=2.2856697129558E-17 MHzT=43750853167.093 s
2HsZ=108N=22L=2.623235162112E+19 mf=1.1428348564779E-17 MHzT=87501706334.187 s
2HsZ=108N=23L=5.246470324224E+19 mf=5.7141742823894E-18 MHzT=175003412668.37 s
2HsZ=108N=24L=1.0492940648448E+20 mf=2.8570871411947E-18 MHzT=350006825336.75 s
2HsZ=108N=25L=2.0985881296896E+20 mf=1.4285435705974E-18 MHzT=700013650673.49 s
2HsZ=108N=26L=4.1971762593792E+20 mf=7.1427178529868E-19 MHzT=1400027301347 s
2HsZ=108N=27L=8.3943525187584E+20 mf=3.5713589264934E-19 MHzT=2800054602694 s
2HsZ=108N=28L=1.6788705037517E+21 mf=1.7856794632467E-19 MHzT=5600109205387.9 s
2HsZ=108N=29L=3.3577410075034E+21 mf=8.9283973162334E-20 MHzT=11200218410776 s
2HsZ=108N=30L=6.7154820150067E+21 mf=4.4641986581167E-20 MHzT=22400436821552 s
2HsZ=108N=31L=1.3430964030013E+22 mf=2.2320993290584E-20 MHzT=44800873643104 s
2HsZ=108N=32L=2.6861928060027E+22 mf=1.1160496645292E-20 MHzT=89601747286207 s
2HsZ=108N=33L=5.3723856120054E+22 mf=5.5802483226459E-21 MHzT=1.7920349457241E+14 s
2HsZ=108N=34L=1.0744771224011E+23 mf=2.790124161323E-21 MHzT=3.5840698914483E+14 s
2HsZ=108N=35L=2.1489542448022E+23 mf=1.3950620806615E-21 MHzT=7.1681397828966E+14 s
2HsZ=108N=36L=4.2979084896043E+23 mf=6.9753104033074E-22 MHzT=1.4336279565793E+15 s
2HsZ=108N=37L=8.5958169792086E+23 mf=3.4876552016537E-22 MHzT=2.8672559131586E+15 s
2HsZ=108N=38L=1.7191633958417E+24 mf=1.7438276008268E-22 MHzT=5.7345118263173E+15 s
2HsZ=108N=39L=3.4383267916834E+24 mf=8.7191380041342E-23 MHzT=1.1469023652635E+16 s
2HsZ=108N=40L=6.8766535833669E+24 mf=4.3595690020671E-23 MHzT=2.2938047305269E+16 s
2HsZ=108N=41L=1.3753307166734E+25 mf=2.1797845010336E-23 MHzT=4.5876094610538E+16 s
2HsZ=108N=42L=2.7506614333468E+25 mf=1.0898922505168E-23 MHzT=9.1752189221076E+16 s
2HsZ=108N=43L=5.5013228666935E+25 mf=5.4494612525839E-24 MHzT=1.8350437844215E+17 s
2HsZ=108N=44L=1.1002645733387E+26 mf=2.7247306262919E-24 MHzT=3.670087568843E+17 s
2HsZ=108N=45L=2.2005291466774E+26 mf=1.362365313146E-24 MHzT=7.3401751376861E+17 s
2HsZ=108N=46L=4.4010582933548E+26 mf=6.8118265657299E-25 MHzT=1.4680350275372E+18 s
2HsZ=108N=47L=8.8021165867096E+26 mf=3.4059132828649E-25 MHzT=2.9360700550744E+18 s
2HsZ=108N=48L=1.7604233173419E+27 mf=1.7029566414325E-25 MHzT=5.8721401101489E+18 s
2HsZ=108N=49L=3.5208466346838E+27 mf=8.5147832071623E-26 MHzT=1.1744280220298E+19 s
2HsZ=108N=50L=7.0416932693677E+27 mf=4.2573916035812E-26 MHzT=2.3488560440595E+19 s
2HsZ=108N=51L=1.4083386538735E+28 mf=2.1286958017906E-26 MHzT=4.6977120881191E+19 s
2HsZ=108N=52L=2.8166773077471E+28 mf=1.0643479008953E-26 MHzT=9.3954241762382E+19 s
2HsZ=108N=53L=5.6333546154941E+28 mf=5.3217395044765E-27 MHzT=1.8790848352476E+20 s
2HsZ=108N=54L=1.1266709230988E+29 mf=2.6608697522382E-27 MHzT=3.7581696704953E+20 s
2HsZ=108N=55L=2.2533418461977E+29 mf=1.3304348761191E-27 MHzT=7.5163393409906E+20 s
2HsZ=108N=56L=4.5066836923953E+29 mf=6.6521743805956E-28 MHzT=1.5032678681981E+21 s
2HsZ=108N=57L=9.0133673847906E+29 mf=3.3260871902978E-28 MHzT=3.0065357363962E+21 s
2MtZ=109N=17L=8.2735136768E+17 mf=3.6235204256767E-16 MHzT=2759747103.7113 s
2MtZ=109N=18L=1.65470273536E+18 mf=1.8117602128383E-16 MHzT=5519494207.4227 s
2MtZ=109N=19L=3.30940547072E+18 mf=9.0588010641916E-17 MHzT=11038988414.845 s
2MtZ=109N=20L=6.61881094144E+18 mf=4.5294005320958E-17 MHzT=22077976829.691 s
2MtZ=109N=21L=1.323762188288E+19 mf=2.2647002660479E-17 MHzT=44155953659.381 s
2MtZ=109N=22L=2.647524376576E+19 mf=1.132350133024E-17 MHzT=88311907318.762 s
2MtZ=109N=23L=5.295048753152E+19 mf=5.6617506651198E-18 MHzT=176623814637.52 s
2MtZ=109N=24L=1.0590097506304E+20 mf=2.8308753325599E-18 MHzT=353247629275.05 s
2MtZ=109N=25L=2.1180195012608E+20 mf=1.4154376662799E-18 MHzT=706495258550.1 s
2MtZ=109N=26L=4.2360390025216E+20 mf=7.0771883313997E-19 MHzT=1412990517100.2 s
2MtZ=109N=27L=8.4720780050432E+20 mf=3.5385941656999E-19 MHzT=2825981034200.4 s
2MtZ=109N=28L=1.6944156010086E+21 mf=1.7692970828499E-19 MHzT=5651962068400.8 s
2MtZ=109N=29L=3.3888312020173E+21 mf=8.8464854142497E-20 MHzT=11303924136802 s
2MtZ=109N=30L=6.7776624040346E+21 mf=4.4232427071248E-20 MHzT=22607848273603 s
2MtZ=109N=31L=1.3555324808069E+22 mf=2.2116213535624E-20 MHzT=45215696547206 s
2MtZ=109N=32L=2.7110649616138E+22 mf=1.1058106767812E-20 MHzT=90431393094413 s
2MtZ=109N=33L=5.4221299232276E+22 mf=5.529053383906E-21 MHzT=1.8086278618883E+14 s
2MtZ=109N=34L=1.0844259846455E+23 mf=2.764526691953E-21 MHzT=3.6172557237765E+14 s
2MtZ=109N=35L=2.1688519692911E+23 mf=1.3822633459765E-21 MHzT=7.234511447553E+14 s
2MtZ=109N=36L=4.3377039385821E+23 mf=6.9113167298825E-22 MHzT=1.4469022895106E+15 s
2MtZ=109N=37L=8.6754078771642E+23 mf=3.4556583649413E-22 MHzT=2.8938045790212E+15 s
2MtZ=109N=38L=1.7350815754328E+24 mf=1.7278291824706E-22 MHzT=5.7876091580424E+15 s
2MtZ=109N=39L=3.4701631508657E+24 mf=8.6391459123532E-23 MHzT=1.1575218316085E+16 s
2MtZ=109N=40L=6.9403263017314E+24 mf=4.3195729561766E-23 MHzT=2.315043663217E+16 s
2MtZ=109N=41L=1.3880652603463E+25 mf=2.1597864780883E-23 MHzT=4.6300873264339E+16 s
2MtZ=109N=42L=2.7761305206926E+25 mf=1.0798932390441E-23 MHzT=9.2601746528679E+16 s
2MtZ=109N=43L=5.5522610413851E+25 mf=5.3994661952207E-24 MHzT=1.8520349305736E+17 s
2MtZ=109N=44L=1.110452208277E+26 mf=2.6997330976104E-24 MHzT=3.7040698611471E+17 s
2MtZ=109N=45L=2.220904416554E+26 mf=1.3498665488052E-24 MHzT=7.4081397222943E+17 s
2MtZ=109N=46L=4.4418088331081E+26 mf=6.7493327440259E-25 MHzT=1.4816279444589E+18 s
2MtZ=109N=47L=8.8836176662162E+26 mf=3.374666372013E-25 MHzT=2.9632558889177E+18 s
2MtZ=109N=48L=1.7767235332432E+27 mf=1.6873331860065E-25 MHzT=5.9265117778354E+18 s
2MtZ=109N=49L=3.5534470664865E+27 mf=8.4366659300324E-26 MHzT=1.1853023555671E+19 s
2MtZ=109N=50L=7.1068941329729E+27 mf=4.2183329650162E-26 MHzT=2.3706047111342E+19 s
2MtZ=109N=51L=1.4213788265946E+28 mf=2.1091664825081E-26 MHzT=4.7412094222683E+19 s
2MtZ=109N=52L=2.8427576531892E+28 mf=1.0545832412541E-26 MHzT=9.4824188445367E+19 s
2MtZ=109N=53L=5.6855153063784E+28 mf=5.2729162062703E-27 MHzT=1.8964837689073E+20 s
2MtZ=109N=54L=1.1371030612757E+29 mf=2.6364581031351E-27 MHzT=3.7929675378147E+20 s
2MtZ=109N=55L=2.2742061225513E+29 mf=1.3182290515676E-27 MHzT=7.5859350756294E+20 s
2MtZ=109N=56L=4.5484122451027E+29 mf=6.5911452578378E-28 MHzT=1.5171870151259E+21 s
2MtZ=109N=57L=9.0968244902054E+29 mf=3.2955726289189E-28 MHzT=3.0343740302517E+21 s
2DsZ=110N=17L=8.349417472E+17 mf=3.5905793308978E-16 MHzT=2785065884.4793 s
2DsZ=110N=18L=1.6698834944E+18 mf=1.7952896654489E-16 MHzT=5570131768.9586 s
2DsZ=110N=19L=3.3397669888E+18 mf=8.9764483272445E-17 MHzT=11140263537.917 s
2DsZ=110N=20L=6.6795339776E+18 mf=4.4882241636222E-17 MHzT=22280527075.835 s
2DsZ=110N=21L=1.33590679552E+19 mf=2.2441120818111E-17 MHzT=44561054151.669 s
2DsZ=110N=22L=2.67181359104E+19 mf=1.1220560409056E-17 MHzT=89122108303.338 s
2DsZ=110N=23L=5.34362718208E+19 mf=5.6102802045278E-18 MHzT=178244216606.68 s
2DsZ=110N=24L=1.068725436416E+20 mf=2.8051401022639E-18 MHzT=356488433213.35 s
2DsZ=110N=25L=2.137450872832E+20 mf=1.4025700511319E-18 MHzT=712976866426.71 s
2DsZ=110N=26L=4.274901745664E+20 mf=7.0128502556597E-19 MHzT=1425953732853.4 s
2DsZ=110N=27L=8.549803491328E+20 mf=3.5064251278299E-19 MHzT=2851907465706.8 s
2DsZ=110N=28L=1.7099606982656E+21 mf=1.7532125639149E-19 MHzT=5703814931413.7 s
2DsZ=110N=29L=3.4199213965312E+21 mf=8.7660628195747E-20 MHzT=11407629862827 s
2DsZ=110N=30L=6.8398427930624E+21 mf=4.3830314097873E-20 MHzT=22815259725655 s
2DsZ=110N=31L=1.3679685586125E+22 mf=2.1915157048937E-20 MHzT=45630519451309 s
2DsZ=110N=32L=2.735937117225E+22 mf=1.0957578524468E-20 MHzT=91261038902618 s
2DsZ=110N=33L=5.4718742344499E+22 mf=5.4787892622342E-21 MHzT=1.8252207780524E+14 s
2DsZ=110N=34L=1.09437484689E+23 mf=2.7393946311171E-21 MHzT=3.6504415561047E+14 s
2DsZ=110N=35L=2.18874969378E+23 mf=1.3696973155585E-21 MHzT=7.3008831122095E+14 s
2DsZ=110N=36L=4.3774993875599E+23 mf=6.8484865777927E-22 MHzT=1.4601766224419E+15 s
2DsZ=110N=37L=8.7549987751199E+23 mf=3.4242432888964E-22 MHzT=2.9203532448838E+15 s
2DsZ=110N=38L=1.750999755024E+24 mf=1.7121216444482E-22 MHzT=5.8407064897676E+15 s
2DsZ=110N=39L=3.5019995100479E+24 mf=8.5606082222409E-23 MHzT=1.1681412979535E+16 s
2DsZ=110N=40L=7.0039990200959E+24 mf=4.2803041111204E-23 MHzT=2.336282595907E+16 s
2DsZ=110N=41L=1.4007998040192E+25 mf=2.1401520555602E-23 MHzT=4.6725651918141E+16 s
2DsZ=110N=42L=2.8015996080384E+25 mf=1.0700760277801E-23 MHzT=9.3451303836281E+16 s
2DsZ=110N=43L=5.6031992160767E+25 mf=5.3503801389005E-24 MHzT=1.8690260767256E+17 s
2DsZ=110N=44L=1.1206398432153E+26 mf=2.6751900694503E-24 MHzT=3.7380521534513E+17 s
2DsZ=110N=45L=2.2412796864307E+26 mf=1.3375950347251E-24 MHzT=7.4761043069025E+17 s
2DsZ=110N=46L=4.4825593728614E+26 mf=6.6879751736257E-25 MHzT=1.4952208613805E+18 s
2DsZ=110N=47L=8.9651187457227E+26 mf=3.3439875868128E-25 MHzT=2.990441722761E+18 s
2DsZ=110N=48L=1.7930237491445E+27 mf=1.6719937934064E-25 MHzT=5.980883445522E+18 s
2DsZ=110N=49L=3.5860474982891E+27 mf=8.3599689670321E-26 MHzT=1.1961766891044E+19 s
2DsZ=110N=50L=7.1720949965782E+27 mf=4.1799844835161E-26 MHzT=2.3923533782088E+19 s
2DsZ=110N=51L=1.4344189993156E+28 mf=2.089992241758E-26 MHzT=4.7847067564176E+19 s
2DsZ=110N=52L=2.8688379986313E+28 mf=1.044996120879E-26 MHzT=9.5694135128352E+19 s
2DsZ=110N=53L=5.7376759972626E+28 mf=5.2249806043951E-27 MHzT=1.913882702567E+20 s
2DsZ=110N=54L=1.1475351994525E+29 mf=2.6124903021975E-27 MHzT=3.8277654051341E+20 s
2DsZ=110N=55L=2.295070398905E+29 mf=1.3062451510988E-27 MHzT=7.6555308102682E+20 s
2DsZ=110N=56L=4.59014079781E+29 mf=6.5312257554938E-28 MHzT=1.5311061620536E+21 s
2DsZ=110N=57L=9.1802815956201E+29 mf=3.2656128777469E-28 MHzT=3.0622123241073E+21 s
2RgZ=111N=17L=8.4253212672E+17 mf=3.5582317693582E-16 MHzT=2810384665.2473 s
2RgZ=111N=18L=1.68506425344E+18 mf=1.7791158846791E-16 MHzT=5620769330.4946 s
2RgZ=111N=19L=3.37012850688E+18 mf=8.8955794233954E-17 MHzT=11241538660.989 s
2RgZ=111N=20L=6.74025701376E+18 mf=4.4477897116977E-17 MHzT=22483077321.979 s
2RgZ=111N=21L=1.348051402752E+19 mf=2.2238948558489E-17 MHzT=44966154643.957 s
2RgZ=111N=22L=2.696102805504E+19 mf=1.1119474279244E-17 MHzT=89932309287.914 s
2RgZ=111N=23L=5.392205611008E+19 mf=5.5597371396221E-18 MHzT=179864618575.83 s
2RgZ=111N=24L=1.0784411222016E+20 mf=2.7798685698111E-18 MHzT=359729237151.66 s
2RgZ=111N=25L=2.1568822444032E+20 mf=1.3899342849055E-18 MHzT=719458474303.31 s
2RgZ=111N=26L=4.3137644888064E+20 mf=6.9496714245277E-19 MHzT=1438916948606.6 s
2RgZ=111N=27L=8.6275289776128E+20 mf=3.4748357122638E-19 MHzT=2877833897213.3 s
2RgZ=111N=28L=1.7255057955226E+21 mf=1.7374178561319E-19 MHzT=5755667794426.5 s
2RgZ=111N=29L=3.4510115910451E+21 mf=8.6870892806596E-20 MHzT=11511335588853 s
2RgZ=111N=30L=6.9020231820902E+21 mf=4.3435446403298E-20 MHzT=23022671177706 s
2RgZ=111N=31L=1.380404636418E+22 mf=2.1717723201649E-20 MHzT=46045342355412 s
2RgZ=111N=32L=2.7608092728361E+22 mf=1.0858861600824E-20 MHzT=92090684710824 s
2RgZ=111N=33L=5.5216185456722E+22 mf=5.4294308004122E-21 MHzT=1.8418136942165E+14 s
2RgZ=111N=34L=1.1043237091344E+23 mf=2.7147154002061E-21 MHzT=3.683627388433E+14 s
2RgZ=111N=35L=2.2086474182689E+23 mf=1.3573577001031E-21 MHzT=7.3672547768659E+14 s
2RgZ=111N=36L=4.4172948365378E+23 mf=6.7867885005153E-22 MHzT=1.4734509553732E+15 s
2RgZ=111N=37L=8.8345896730755E+23 mf=3.3933942502576E-22 MHzT=2.9469019107464E+15 s
2RgZ=111N=38L=1.7669179346151E+24 mf=1.6966971251288E-22 MHzT=5.8938038214927E+15 s
2RgZ=111N=39L=3.5338358692302E+24 mf=8.4834856256441E-23 MHzT=1.1787607642985E+16 s
2RgZ=111N=40L=7.0676717384604E+24 mf=4.2417428128221E-23 MHzT=2.3575215285971E+16 s
2RgZ=111N=41L=1.4135343476921E+25 mf=2.120871406411E-23 MHzT=4.7150430571942E+16 s
2RgZ=111N=42L=2.8270686953842E+25 mf=1.0604357032055E-23 MHzT=9.4300861143884E+16 s
2RgZ=111N=43L=5.6541373907683E+25 mf=5.3021785160276E-24 MHzT=1.8860172228777E+17 s
2RgZ=111N=44L=1.1308274781537E+26 mf=2.6510892580138E-24 MHzT=3.7720344457554E+17 s
2RgZ=111N=45L=2.2616549563073E+26 mf=1.3255446290069E-24 MHzT=7.5440688915107E+17 s
2RgZ=111N=46L=4.5233099126147E+26 mf=6.6277231450345E-25 MHzT=1.5088137783021E+18 s
2RgZ=111N=47L=9.0466198252293E+26 mf=3.3138615725172E-25 MHzT=3.0176275566043E+18 s
2RgZ=111N=48L=1.8093239650459E+27 mf=1.6569307862586E-25 MHzT=6.0352551132086E+18 s
2RgZ=111N=49L=3.6186479300917E+27 mf=8.2846539312931E-26 MHzT=1.2070510226417E+19 s
2RgZ=111N=50L=7.2372958601835E+27 mf=4.1423269656465E-26 MHzT=2.4141020452834E+19 s
2RgZ=111N=51L=1.4474591720367E+28 mf=2.0711634828233E-26 MHzT=4.8282040905669E+19 s
2RgZ=111N=52L=2.8949183440734E+28 mf=1.0355817414116E-26 MHzT=9.6564081811337E+19 s
2RgZ=111N=53L=5.7898366881468E+28 mf=5.1779087070582E-27 MHzT=1.9312816362267E+20 s
2RgZ=111N=54L=1.1579673376294E+29 mf=2.5889543535291E-27 MHzT=3.8625632724535E+20 s
2RgZ=111N=55L=2.3159346752587E+29 mf=1.2944771767645E-27 MHzT=7.725126544907E+20 s
2RgZ=111N=56L=4.6318693505174E+29 mf=6.4723858838227E-28 MHzT=1.5450253089814E+21 s
2RgZ=111N=57L=9.2637387010348E+29 mf=3.2361929419114E-28 MHzT=3.0900506179628E+21 s
2CnZ=112N=17L=8.5012250624E+17 mf=3.526461842846E-16 MHzT=2835703446.0153 s
2CnZ=112N=18L=1.70024501248E+18 mf=1.763230921423E-16 MHzT=5671406892.0306 s
2CnZ=112N=19L=3.40049002496E+18 mf=8.8161546071151E-17 MHzT=11342813784.061 s
2CnZ=112N=20L=6.80098004992E+18 mf=4.4080773035575E-17 MHzT=22685627568.122 s
2CnZ=112N=21L=1.360196009984E+19 mf=2.2040386517788E-17 MHzT=45371255136.245 s
2CnZ=112N=22L=2.720392019968E+19 mf=1.1020193258894E-17 MHzT=90742510272.49 s
2CnZ=112N=23L=5.440784039936E+19 mf=5.5100966294469E-18 MHzT=181485020544.98 s
2CnZ=112N=24L=1.0881568079872E+20 mf=2.7550483147235E-18 MHzT=362970041089.96 s
2CnZ=112N=25L=2.1763136159744E+20 mf=1.3775241573617E-18 MHzT=725940082179.92 s
2CnZ=112N=26L=4.3526272319488E+20 mf=6.8876207868087E-19 MHzT=1451880164359.8 s
2CnZ=112N=27L=8.7052544638976E+20 mf=3.4438103934043E-19 MHzT=2903760328719.7 s
2CnZ=112N=28L=1.7410508927795E+21 mf=1.7219051967022E-19 MHzT=5807520657439.4 s
2CnZ=112N=29L=3.482101785559E+21 mf=8.6095259835108E-20 MHzT=11615041314879 s
2CnZ=112N=30L=6.9642035711181E+21 mf=4.3047629917554E-20 MHzT=23230082629757 s
2CnZ=112N=31L=1.3928407142236E+22 mf=2.1523814958777E-20 MHzT=46460165259515 s
2CnZ=112N=32L=2.7856814284472E+22 mf=1.0761907479389E-20 MHzT=92920330519030 s
2CnZ=112N=33L=5.5713628568945E+22 mf=5.3809537396943E-21 MHzT=1.8584066103806E+14 s
2CnZ=112N=34L=1.1142725713789E+23 mf=2.6904768698471E-21 MHzT=3.7168132207612E+14 s
2CnZ=112N=35L=2.2285451427578E+23 mf=1.3452384349236E-21 MHzT=7.4336264415224E+14 s
2CnZ=112N=36L=4.4570902855156E+23 mf=6.7261921746178E-22 MHzT=1.4867252883045E+15 s
2CnZ=112N=37L=8.9141805710311E+23 mf=3.3630960873089E-22 MHzT=2.9734505766089E+15 s
2CnZ=112N=38L=1.7828361142062E+24 mf=1.6815480436545E-22 MHzT=5.9469011532179E+15 s
2CnZ=112N=39L=3.5656722284125E+24 mf=8.4077402182723E-23 MHzT=1.1893802306436E+16 s
2CnZ=112N=40L=7.1313444568249E+24 mf=4.2038701091361E-23 MHzT=2.3787604612872E+16 s
2CnZ=112N=41L=1.426268891365E+25 mf=2.1019350545681E-23 MHzT=4.7575209225743E+16 s
2CnZ=112N=42L=2.85253778273E+25 mf=1.050967527284E-23 MHzT=9.5150418451486E+16 s
2CnZ=112N=43L=5.7050755654599E+25 mf=5.2548376364202E-24 MHzT=1.9030083690297E+17 s
2CnZ=112N=44L=1.141015113092E+26 mf=2.6274188182101E-24 MHzT=3.8060167380595E+17 s
2CnZ=112N=45L=2.282030226184E+26 mf=1.313709409105E-24 MHzT=7.6120334761189E+17 s
2CnZ=112N=46L=4.5640604523679E+26 mf=6.5685470455252E-25 MHzT=1.5224066952238E+18 s
2CnZ=112N=47L=9.1281209047359E+26 mf=3.2842735227626E-25 MHzT=3.0448133904476E+18 s
2CnZ=112N=48L=1.8256241809472E+27 mf=1.6421367613813E-25 MHzT=6.0896267808951E+18 s
2CnZ=112N=49L=3.6512483618944E+27 mf=8.2106838069065E-26 MHzT=1.217925356179E+19 s
2CnZ=112N=50L=7.3024967237887E+27 mf=4.1053419034533E-26 MHzT=2.4358507123581E+19 s
2CnZ=112N=51L=1.4604993447577E+28 mf=2.0526709517266E-26 MHzT=4.8717014247161E+19 s
2CnZ=112N=52L=2.9209986895155E+28 mf=1.0263354758633E-26 MHzT=9.7434028494322E+19 s
2CnZ=112N=53L=5.841997379031E+28 mf=5.1316773793166E-27 MHzT=1.9486805698864E+20 s
2CnZ=112N=54L=1.1683994758062E+29 mf=2.5658386896583E-27 MHzT=3.8973611397729E+20 s
2CnZ=112N=55L=2.3367989516124E+29 mf=1.2829193448291E-27 MHzT=7.7947222795458E+20 s
2CnZ=112N=56L=4.6735979032248E+29 mf=6.4145967241457E-28 MHzT=1.5589444559092E+21 s
2CnZ=112N=57L=9.3471958064496E+29 mf=3.2072983620729E-28 MHzT=3.1178889118183E+21 s
2UutZ=113N=17L=8.5771288576E+17 mf=3.4952542159182E-16 MHzT=2861022226.7833 s
2UutZ=113N=18L=1.71542577152E+18 mf=1.7476271079591E-16 MHzT=5722044453.5666 s
2UutZ=113N=19L=3.43085154304E+18 mf=8.7381355397955E-17 MHzT=11444088907.133 s
2UutZ=113N=20L=6.86170308608E+18 mf=4.3690677698977E-17 MHzT=22888177814.266 s
2UutZ=113N=21L=1.372340617216E+19 mf=2.1845338849489E-17 MHzT=45776355628.533 s
2UutZ=113N=22L=2.744681234432E+19 mf=1.0922669424744E-17 MHzT=91552711257.066 s
2UutZ=113N=23L=5.489362468864E+19 mf=5.4613347123722E-18 MHzT=183105422514.13 s
2UutZ=113N=24L=1.0978724937728E+20 mf=2.7306673561861E-18 MHzT=366210845028.26 s
2UutZ=113N=25L=2.1957449875456E+20 mf=1.365333678093E-18 MHzT=732421690056.53 s
2UutZ=113N=26L=4.3914899750912E+20 mf=6.8266683904652E-19 MHzT=1464843380113.1 s
2UutZ=113N=27L=8.7829799501824E+20 mf=3.4133341952326E-19 MHzT=2929686760226.1 s
2UutZ=113N=28L=1.7565959900365E+21 mf=1.7066670976163E-19 MHzT=5859373520452.2 s
2UutZ=113N=29L=3.513191980073E+21 mf=8.5333354880815E-20 MHzT=11718747040904 s
2UutZ=113N=30L=7.0263839601459E+21 mf=4.2666677440408E-20 MHzT=23437494081809 s
2UutZ=113N=31L=1.4052767920292E+22 mf=2.1333338720204E-20 MHzT=46874988163618 s
2UutZ=113N=32L=2.8105535840584E+22 mf=1.0666669360102E-20 MHzT=93749976327235 s
2UutZ=113N=33L=5.6211071681167E+22 mf=5.333334680051E-21 MHzT=1.8749995265447E+14 s
2UutZ=113N=34L=1.1242214336233E+23 mf=2.6666673400255E-21 MHzT=3.7499990530894E+14 s
2UutZ=113N=35L=2.2484428672467E+23 mf=1.3333336700127E-21 MHzT=7.4999981061788E+14 s
2UutZ=113N=36L=4.4968857344934E+23 mf=6.6666683500637E-22 MHzT=1.4999996212358E+15 s
2UutZ=113N=37L=8.9937714689868E+23 mf=3.3333341750318E-22 MHzT=2.9999992424715E+15 s
2UutZ=113N=38L=1.7987542937974E+24 mf=1.6666670875159E-22 MHzT=5.9999984849431E+15 s
2UutZ=113N=39L=3.5975085875947E+24 mf=8.3333354375796E-23 MHzT=1.1999996969886E+16 s
2UutZ=113N=40L=7.1950171751894E+24 mf=4.1666677187898E-23 MHzT=2.3999993939772E+16 s
2UutZ=113N=41L=1.4390034350379E+25 mf=2.0833338593949E-23 MHzT=4.7999987879544E+16 s
2UutZ=113N=42L=2.8780068700758E+25 mf=1.0416669296975E-23 MHzT=9.5999975759089E+16 s
2UutZ=113N=43L=5.7560137401515E+25 mf=5.2083346484873E-24 MHzT=1.9199995151818E+17 s
2UutZ=113N=44L=1.1512027480303E+26 mf=2.6041673242436E-24 MHzT=3.8399990303636E+17 s
2UutZ=113N=45L=2.3024054960606E+26 mf=1.3020836621218E-24 MHzT=7.6799980607271E+17 s
2UutZ=113N=46L=4.6048109921212E+26 mf=6.5104183106091E-25 MHzT=1.5359996121454E+18 s
2UutZ=113N=47L=9.2096219842425E+26 mf=3.2552091553045E-25 MHzT=3.0719992242908E+18 s
2UutZ=113N=48L=1.8419243968485E+27 mf=1.6276045776523E-25 MHzT=6.1439984485817E+18 s
2UutZ=113N=49L=3.683848793697E+27 mf=8.1380228882613E-26 MHzT=1.2287996897163E+19 s
2UutZ=113N=50L=7.367697587394E+27 mf=4.0690114441307E-26 MHzT=2.4575993794327E+19 s
2UutZ=113N=51L=1.4735395174788E+28 mf=2.0345057220653E-26 MHzT=4.9151987588654E+19 s
2UutZ=113N=52L=2.9470790349576E+28 mf=1.0172528610327E-26 MHzT=9.8303975177307E+19 s
2UutZ=113N=53L=5.8941580699152E+28 mf=5.0862643051633E-27 MHzT=1.9660795035461E+20 s
2UutZ=113N=54L=1.178831613983E+29 mf=2.5431321525817E-27 MHzT=3.9321590070923E+20 s
2UutZ=113N=55L=2.3576632279661E+29 mf=1.2715660762908E-27 MHzT=7.8643180141846E+20 s
2UutZ=113N=56L=4.7153264559321E+29 mf=6.3578303814542E-28 MHzT=1.5728636028369E+21 s
2UutZ=113N=57L=9.4306529118643E+29 mf=3.1789151907271E-28 MHzT=3.1457272056738E+21 s
2FlZ=114N=17L=8.6530326528E+17 mf=3.4645940912172E-16 MHzT=2886341007.5513 s
2FlZ=114N=18L=1.73060653056E+18 mf=1.7322970456086E-16 MHzT=5772682015.1026 s
2FlZ=114N=19L=3.46121306112E+18 mf=8.6614852280429E-17 MHzT=11545364030.205 s
2FlZ=114N=20L=6.92242612224E+18 mf=4.3307426140214E-17 MHzT=23090728060.41 s
2FlZ=114N=21L=1.384485224448E+19 mf=2.1653713070107E-17 MHzT=46181456120.821 s
2FlZ=114N=22L=2.768970448896E+19 mf=1.0826856535054E-17 MHzT=92362912241.642 s
2FlZ=114N=23L=5.537940897792E+19 mf=5.4134282675268E-18 MHzT=184725824483.28 s
2FlZ=114N=24L=1.1075881795584E+20 mf=2.7067141337634E-18 MHzT=369451648966.57 s
2FlZ=114N=25L=2.2151763591168E+20 mf=1.3533570668817E-18 MHzT=738903297933.13 s
2FlZ=114N=26L=4.4303527182336E+20 mf=6.7667853344085E-19 MHzT=1477806595866.3 s
2FlZ=114N=27L=8.8607054364672E+20 mf=3.3833926672043E-19 MHzT=2955613191732.5 s
2FlZ=114N=28L=1.7721410872934E+21 mf=1.6916963336021E-19 MHzT=5911226383465.1 s
2FlZ=114N=29L=3.5442821745869E+21 mf=8.4584816680106E-20 MHzT=11822452766930 s
2FlZ=114N=30L=7.0885643491738E+21 mf=4.2292408340053E-20 MHzT=23644905533860 s
2FlZ=114N=31L=1.4177128698348E+22 mf=2.1146204170027E-20 MHzT=47289811067720 s
2FlZ=114N=32L=2.8354257396695E+22 mf=1.0573102085013E-20 MHzT=94579622135441 s
2FlZ=114N=33L=5.670851479339E+22 mf=5.2865510425066E-21 MHzT=1.8915924427088E+14 s
2FlZ=114N=34L=1.1341702958678E+23 mf=2.6432755212533E-21 MHzT=3.7831848854176E+14 s
2FlZ=114N=35L=2.2683405917356E+23 mf=1.3216377606267E-21 MHzT=7.5663697708353E+14 s
2FlZ=114N=36L=4.5366811834712E+23 mf=6.6081888031333E-22 MHzT=1.5132739541671E+15 s
2FlZ=114N=37L=9.0733623669424E+23 mf=3.3040944015667E-22 MHzT=3.0265479083341E+15 s
2FlZ=114N=38L=1.8146724733885E+24 mf=1.6520472007833E-22 MHzT=6.0530958166682E+15 s
2FlZ=114N=39L=3.629344946777E+24 mf=8.2602360039166E-23 MHzT=1.2106191633336E+16 s
2FlZ=114N=40L=7.2586898935539E+24 mf=4.1301180019583E-23 MHzT=2.4212383266673E+16 s
2FlZ=114N=41L=1.4517379787108E+25 mf=2.0650590009792E-23 MHzT=4.8424766533346E+16 s
2FlZ=114N=42L=2.9034759574216E+25 mf=1.0325295004896E-23 MHzT=9.6849533066691E+16 s
2FlZ=114N=43L=5.8069519148431E+25 mf=5.1626475024479E-24 MHzT=1.9369906613338E+17 s
2FlZ=114N=44L=1.1613903829686E+26 mf=2.5813237512239E-24 MHzT=3.8739813226677E+17 s
2FlZ=114N=45L=2.3227807659373E+26 mf=1.290661875612E-24 MHzT=7.7479626453353E+17 s
2FlZ=114N=46L=4.6455615318745E+26 mf=6.4533093780599E-25 MHzT=1.5495925290671E+18 s
2FlZ=114N=47L=9.291123063749E+26 mf=3.2266546890299E-25 MHzT=3.0991850581341E+18 s
2FlZ=114N=48L=1.8582246127498E+27 mf=1.613327344515E-25 MHzT=6.1983701162683E+18 s
2FlZ=114N=49L=3.7164492254996E+27 mf=8.0666367225748E-26 MHzT=1.2396740232537E+19 s
2FlZ=114N=50L=7.4328984509992E+27 mf=4.0333183612874E-26 MHzT=2.4793480465073E+19 s
2FlZ=114N=51L=1.4865796901998E+28 mf=2.0166591806437E-26 MHzT=4.9586960930146E+19 s
2FlZ=114N=52L=2.9731593803997E+28 mf=1.0083295903219E-26 MHzT=9.9173921860292E+19 s
2FlZ=114N=53L=5.9463187607994E+28 mf=5.0416479516093E-27 MHzT=1.9834784372058E+20 s
2FlZ=114N=54L=1.1892637521599E+29 mf=2.5208239758046E-27 MHzT=3.9669568744117E+20 s
2FlZ=114N=55L=2.3785275043198E+29 mf=1.2604119879023E-27 MHzT=7.9339137488234E+20 s
2FlZ=114N=56L=4.7570550086395E+29 mf=6.3020599395116E-28 MHzT=1.5867827497647E+21 s
2FlZ=114N=57L=9.514110017279E+29 mf=3.1510299697558E-28 MHzT=3.1735654995293E+21 s
2UupZ=115N=17L=8.728936448E+17 mf=3.4344671860761E-16 MHzT=2911659788.3193 s
2UupZ=115N=18L=1.7457872896E+18 mf=1.7172335930381E-16 MHzT=5823319576.6386 s
2UupZ=115N=19L=3.4915745792E+18 mf=8.5861679651903E-17 MHzT=11646639153.277 s
2UupZ=115N=20L=6.9831491584E+18 mf=4.2930839825952E-17 MHzT=23293278306.554 s
2UupZ=115N=21L=1.39662983168E+19 mf=2.1465419912976E-17 MHzT=46586556613.109 s
2UupZ=115N=22L=2.79325966336E+19 mf=1.0732709956488E-17 MHzT=93173113226.217 s
2UupZ=115N=23L=5.58651932672E+19 mf=5.366354978244E-18 MHzT=186346226452.43 s
2UupZ=115N=24L=1.117303865344E+20 mf=2.683177489122E-18 MHzT=372692452904.87 s
2UupZ=115N=25L=2.234607730688E+20 mf=1.341588744561E-18 MHzT=745384905809.74 s
2UupZ=115N=26L=4.469215461376E+20 mf=6.707943722805E-19 MHzT=1490769811619.5 s
2UupZ=115N=27L=8.938430922752E+20 mf=3.3539718614025E-19 MHzT=2981539623239 s
2UupZ=115N=28L=1.7876861845504E+21 mf=1.6769859307012E-19 MHzT=5963079246477.9 s
2UupZ=115N=29L=3.5753723691008E+21 mf=8.3849296535062E-20 MHzT=11926158492956 s
2UupZ=115N=30L=7.1507447382016E+21 mf=4.1924648267531E-20 MHzT=23852316985912 s
2UupZ=115N=31L=1.4301489476403E+22 mf=2.0962324133765E-20 MHzT=47704633971823 s
2UupZ=115N=32L=2.8602978952806E+22 mf=1.0481162066883E-20 MHzT=95409267943647 s
2UupZ=115N=33L=5.7205957905613E+22 mf=5.2405810334414E-21 MHzT=1.9081853588729E+14 s
2UupZ=115N=34L=1.1441191581123E+23 mf=2.6202905167207E-21 MHzT=3.8163707177459E+14 s
2UupZ=115N=35L=2.2882383162245E+23 mf=1.3101452583603E-21 MHzT=7.6327414354917E+14 s
2UupZ=115N=36L=4.576476632449E+23 mf=6.5507262918017E-22 MHzT=1.5265482870983E+15 s
2UupZ=115N=37L=9.152953264898E+23 mf=3.2753631459009E-22 MHzT=3.0530965741967E+15 s
2UupZ=115N=38L=1.8305906529796E+24 mf=1.6376815729504E-22 MHzT=6.1061931483934E+15 s
2UupZ=115N=39L=3.6611813059592E+24 mf=8.1884078647521E-23 MHzT=1.2212386296787E+16 s
2UupZ=115N=40L=7.3223626119184E+24 mf=4.0942039323761E-23 MHzT=2.4424772593574E+16 s
2UupZ=115N=41L=1.4644725223837E+25 mf=2.047101966188E-23 MHzT=4.8849545187147E+16 s
2UupZ=115N=42L=2.9289450447674E+25 mf=1.023550983094E-23 MHzT=9.7699090374294E+16 s
2UupZ=115N=43L=5.8578900895348E+25 mf=5.1177549154701E-24 MHzT=1.9539818074859E+17 s
2UupZ=115N=44L=1.171578017907E+26 mf=2.558877457735E-24 MHzT=3.9079636149718E+17 s
2UupZ=115N=45L=2.3431560358139E+26 mf=1.2794387288675E-24 MHzT=7.8159272299435E+17 s
2UupZ=115N=46L=4.6863120716278E+26 mf=6.3971936443376E-25 MHzT=1.5631854459887E+18 s
2UupZ=115N=47L=9.3726241432556E+26 mf=3.1985968221688E-25 MHzT=3.1263708919774E+18 s
2UupZ=115N=48L=1.8745248286511E+27 mf=1.5992984110844E-25 MHzT=6.2527417839548E+18 s
2UupZ=115N=49L=3.7490496573022E+27 mf=7.996492055422E-26 MHzT=1.250548356791E+19 s
2UupZ=115N=50L=7.4980993146045E+27 mf=3.998246027711E-26 MHzT=2.5010967135819E+19 s
2UupZ=115N=51L=1.4996198629209E+28 mf=1.9991230138555E-26 MHzT=5.0021934271639E+19 s
2UupZ=115N=52L=2.9992397258418E+28 mf=9.9956150692775E-27 MHzT=1.0004386854328E+20 s
2UupZ=115N=53L=5.9984794516836E+28 mf=4.9978075346388E-27 MHzT=2.0008773708655E+20 s
2UupZ=115N=54L=1.1996958903367E+29 mf=2.4989037673194E-27 MHzT=4.0017547417311E+20 s
2UupZ=115N=55L=2.3993917806734E+29 mf=1.2494518836597E-27 MHzT=8.0035094834622E+20 s
2UupZ=115N=56L=4.7987835613469E+29 mf=6.2472594182985E-28 MHzT=1.6007018966924E+21 s
2UupZ=115N=57L=9.5975671226937E+29 mf=3.1236297091492E-28 MHzT=3.2014037933849E+21 s
2LvZ=116N=17L=8.8048402432E+17 mf=3.4048597103341E-16 MHzT=2936978569.0873 s
2LvZ=116N=18L=1.76096804864E+18 mf=1.7024298551671E-16 MHzT=5873957138.1746 s
2LvZ=116N=19L=3.52193609728E+18 mf=8.5121492758353E-17 MHzT=11747914276.349 s
2LvZ=116N=20L=7.04387219456E+18 mf=4.2560746379176E-17 MHzT=23495828552.698 s
2LvZ=116N=21L=1.408774438912E+19 mf=2.1280373189588E-17 MHzT=46991657105.397 s
2LvZ=116N=22L=2.817548877824E+19 mf=1.0640186594794E-17 MHzT=93983314210.793 s
2LvZ=116N=23L=5.635097755648E+19 mf=5.320093297397E-18 MHzT=187966628421.59 s
2LvZ=116N=24L=1.1270195511296E+20 mf=2.6600466486985E-18 MHzT=375933256843.17 s
2LvZ=116N=25L=2.2540391022592E+20 mf=1.3300233243493E-18 MHzT=751866513686.34 s
2LvZ=116N=26L=4.5080782045184E+20 mf=6.6501166217463E-19 MHzT=1503733027372.7 s
2LvZ=116N=27L=9.0161564090368E+20 mf=3.3250583108731E-19 MHzT=3007466054745.4 s
2LvZ=116N=28L=1.8032312818074E+21 mf=1.6625291554366E-19 MHzT=6014932109490.8 s
2LvZ=116N=29L=3.6064625636147E+21 mf=8.3126457771829E-20 MHzT=12029864218982 s
2LvZ=116N=30L=7.2129251272294E+21 mf=4.1563228885914E-20 MHzT=24059728437963 s
2LvZ=116N=31L=1.4425850254459E+22 mf=2.0781614442957E-20 MHzT=48119456875926 s
2LvZ=116N=32L=2.8851700508918E+22 mf=1.0390807221479E-20 MHzT=96238913751852 s
2LvZ=116N=33L=5.7703401017836E+22 mf=5.1954036107393E-21 MHzT=1.924778275037E+14 s
2LvZ=116N=34L=1.1540680203567E+23 mf=2.5977018053696E-21 MHzT=3.8495565500741E+14 s
2LvZ=116N=35L=2.3081360407134E+23 mf=1.2988509026848E-21 MHzT=7.6991131001482E+14 s
2LvZ=116N=36L=4.6162720814268E+23 mf=6.4942545134241E-22 MHzT=1.5398226200296E+15 s
2LvZ=116N=37L=9.2325441628537E+23 mf=3.2471272567121E-22 MHzT=3.0796452400593E+15 s
2LvZ=116N=38L=1.8465088325707E+24 mf=1.623563628356E-22 MHzT=6.1592904801185E+15 s
2LvZ=116N=39L=3.6930176651415E+24 mf=8.1178181417801E-23 MHzT=1.2318580960237E+16 s
2LvZ=116N=40L=7.3860353302829E+24 mf=4.0589090708901E-23 MHzT=2.4637161920474E+16 s
2LvZ=116N=41L=1.4772070660566E+25 mf=2.029454535445E-23 MHzT=4.9274323840948E+16 s
2LvZ=116N=42L=2.9544141321132E+25 mf=1.0147272677225E-23 MHzT=9.8548647681897E+16 s
2LvZ=116N=43L=5.9088282642264E+25 mf=5.0736363386126E-24 MHzT=1.9709729536379E+17 s
2LvZ=116N=44L=1.1817656528453E+26 mf=2.5368181693063E-24 MHzT=3.9419459072759E+17 s
2LvZ=116N=45L=2.3635313056905E+26 mf=1.2684090846531E-24 MHzT=7.8838918145517E+17 s
2LvZ=116N=46L=4.7270626113811E+26 mf=6.3420454232657E-25 MHzT=1.5767783629103E+18 s
2LvZ=116N=47L=9.4541252227622E+26 mf=3.1710227116329E-25 MHzT=3.1535567258207E+18 s
2LvZ=116N=48L=1.8908250445524E+27 mf=1.5855113558164E-25 MHzT=6.3071134516414E+18 s
2LvZ=116N=49L=3.7816500891049E+27 mf=7.9275567790822E-26 MHzT=1.2614226903283E+19 s
2LvZ=116N=50L=7.5633001782097E+27 mf=3.9637783895411E-26 MHzT=2.5228453806566E+19 s
2LvZ=116N=51L=1.5126600356419E+28 mf=1.9818891947705E-26 MHzT=5.0456907613131E+19 s
2LvZ=116N=52L=3.0253200712839E+28 mf=9.9094459738527E-27 MHzT=1.0091381522626E+20 s
2LvZ=116N=53L=6.0506401425678E+28 mf=4.9547229869264E-27 MHzT=2.0182763045252E+20 s
2LvZ=116N=54L=1.2101280285136E+29 mf=2.4773614934632E-27 MHzT=4.0365526090505E+20 s
2LvZ=116N=55L=2.4202560570271E+29 mf=1.2386807467316E-27 MHzT=8.073105218101E+20 s
2LvZ=116N=56L=4.8405121140542E+29 mf=6.1934037336579E-28 MHzT=1.6146210436202E+21 s
2LvZ=116N=57L=9.6810242281085E+29 mf=3.096701866829E-28 MHzT=3.2292420872404E+21 s
2UusZ=117N=17L=8.8807440384E+17 mf=3.3757583452885E-16 MHzT=2962297349.8553 s
2UusZ=117N=18L=1.77614880768E+18 mf=1.6878791726443E-16 MHzT=5924594699.7106 s
2UusZ=117N=19L=3.55229761536E+18 mf=8.4393958632213E-17 MHzT=11849189399.421 s
2UusZ=117N=20L=7.10459523072E+18 mf=4.2196979316106E-17 MHzT=23698378798.842 s
2UusZ=117N=21L=1.420919046144E+19 mf=2.1098489658053E-17 MHzT=47396757597.684 s
2UusZ=117N=22L=2.841838092288E+19 mf=1.0549244829027E-17 MHzT=94793515195.369 s
2UusZ=117N=23L=5.683676184576E+19 mf=5.2746224145133E-18 MHzT=189587030390.74 s
2UusZ=117N=24L=1.1367352369152E+20 mf=2.6373112072567E-18 MHzT=379174060781.48 s
2UusZ=117N=25L=2.2734704738304E+20 mf=1.3186556036283E-18 MHzT=758348121562.95 s
2UusZ=117N=26L=4.5469409476608E+20 mf=6.5932780181416E-19 MHzT=1516696243125.9 s
2UusZ=117N=27L=9.0938818953216E+20 mf=3.2966390090708E-19 MHzT=3033392486251.8 s
2UusZ=117N=28L=1.8187763790643E+21 mf=1.6483195045354E-19 MHzT=6066784972503.6 s
2UusZ=117N=29L=3.6375527581286E+21 mf=8.241597522677E-20 MHzT=12133569945007 s
2UusZ=117N=30L=7.2751055162573E+21 mf=4.1207987613385E-20 MHzT=24267139890014 s
2UusZ=117N=31L=1.4550211032515E+22 mf=2.0603993806693E-20 MHzT=48534279780029 s
2UusZ=117N=32L=2.9100422065029E+22 mf=1.0301996903346E-20 MHzT=97068559560058 s
2UusZ=117N=33L=5.8200844130058E+22 mf=5.1509984516731E-21 MHzT=1.9413711912012E+14 s
2UusZ=117N=34L=1.1640168826012E+23 mf=2.5754992258366E-21 MHzT=3.8827423824023E+14 s
2UusZ=117N=35L=2.3280337652023E+23 mf=1.2877496129183E-21 MHzT=7.7654847648046E+14 s
2UusZ=117N=36L=4.6560675304047E+23 mf=6.4387480645914E-22 MHzT=1.5530969529609E+15 s
2UusZ=117N=37L=9.3121350608093E+23 mf=3.2193740322957E-22 MHzT=3.1061939059218E+15 s
2UusZ=117N=38L=1.8624270121619E+24 mf=1.6096870161479E-22 MHzT=6.2123878118437E+15 s
2UusZ=117N=39L=3.7248540243237E+24 mf=8.0484350807393E-23 MHzT=1.2424775623687E+16 s
2UusZ=117N=40L=7.4497080486475E+24 mf=4.0242175403696E-23 MHzT=2.4849551247375E+16 s
2UusZ=117N=41L=1.4899416097295E+25 mf=2.0121087701848E-23 MHzT=4.969910249475E+16 s
2UusZ=117N=42L=2.979883219459E+25 mf=1.0060543850924E-23 MHzT=9.9398204989499E+16 s
2UusZ=117N=43L=5.959766438918E+25 mf=5.0302719254621E-24 MHzT=1.98796409979E+17 s
2UusZ=117N=44L=1.1919532877836E+26 mf=2.515135962731E-24 MHzT=3.97592819958E+17 s
2UusZ=117N=45L=2.3839065755672E+26 mf=1.2575679813655E-24 MHzT=7.9518563991599E+17 s
2UusZ=117N=46L=4.7678131511344E+26 mf=6.2878399068276E-25 MHzT=1.590371279832E+18 s
2UusZ=117N=47L=9.5356263022687E+26 mf=3.1439199534138E-25 MHzT=3.180742559664E+18 s
2UusZ=117N=48L=1.9071252604537E+27 mf=1.5719599767069E-25 MHzT=6.3614851193279E+18 s
2UusZ=117N=49L=3.8142505209075E+27 mf=7.8597998835345E-26 MHzT=1.2722970238656E+19 s
2UusZ=117N=50L=7.628501041815E+27 mf=3.9298999417672E-26 MHzT=2.5445940477312E+19 s
2UusZ=117N=51L=1.525700208363E+28 mf=1.9649499708836E-26 MHzT=5.0891880954624E+19 s
2UusZ=117N=52L=3.051400416726E+28 mf=9.8247498544181E-27 MHzT=1.0178376190925E+20 s
2UusZ=117N=53L=6.102800833452E+28 mf=4.912374927209E-27 MHzT=2.0356752381849E+20 s
2UusZ=117N=54L=1.2205601666904E+29 mf=2.4561874636045E-27 MHzT=4.0713504763699E+20 s
2UusZ=117N=55L=2.4411203333808E+29 mf=1.2280937318023E-27 MHzT=8.1427009527398E+20 s
2UusZ=117N=56L=4.8822406667616E+29 mf=6.1404686590113E-28 MHzT=1.628540190548E+21 s
2UusZ=117N=57L=9.7644813335232E+29 mf=3.0702343295056E-28 MHzT=3.2570803810959E+21 s
2UuoZ=118N=17L=8.9566478336E+17 mf=3.3471502237183E-16 MHzT=2987616130.6233 s
2UuoZ=118N=18L=1.79132956672E+18 mf=1.6735751118591E-16 MHzT=5975232261.2465 s
2UuoZ=118N=19L=3.58265913344E+18 mf=8.3678755592957E-17 MHzT=11950464522.493 s
2UuoZ=118N=20L=7.16531826688E+18 mf=4.1839377796478E-17 MHzT=23900929044.986 s
2UuoZ=118N=21L=1.433063653376E+19 mf=2.0919688898239E-17 MHzT=47801858089.972 s
2UuoZ=118N=22L=2.866127306752E+19 mf=1.045984444912E-17 MHzT=95603716179.945 s
2UuoZ=118N=23L=5.732254613504E+19 mf=5.2299222245598E-18 MHzT=191207432359.89 s
2UuoZ=118N=24L=1.1464509227008E+20 mf=2.6149611122799E-18 MHzT=382414864719.78 s
2UuoZ=118N=25L=2.2929018454016E+20 mf=1.3074805561399E-18 MHzT=764829729439.56 s
2UuoZ=118N=26L=4.5858036908032E+20 mf=6.5374027806997E-19 MHzT=1529659458879.1 s
2UuoZ=118N=27L=9.1716073816064E+20 mf=3.2687013903499E-19 MHzT=3059318917758.2 s
2UuoZ=118N=28L=1.8343214763213E+21 mf=1.6343506951749E-19 MHzT=6118637835516.5 s
2UuoZ=118N=29L=3.6686429526426E+21 mf=8.1717534758747E-20 MHzT=12237275671033 s
2UuoZ=118N=30L=7.3372859052851E+21 mf=4.0858767379373E-20 MHzT=24474551342066 s
2UuoZ=118N=31L=1.467457181057E+22 mf=2.0429383689687E-20 MHzT=48949102684132 s
2UuoZ=118N=32L=2.934914362114E+22 mf=1.0214691844843E-20 MHzT=97898205368263 s
2UuoZ=118N=33L=5.8698287242281E+22 mf=5.1073459224217E-21 MHzT=1.9579641073653E+14 s
2UuoZ=118N=34L=1.1739657448456E+23 mf=2.5536729612108E-21 MHzT=3.9159282147305E+14 s
2UuoZ=118N=35L=2.3479314896912E+23 mf=1.2768364806054E-21 MHzT=7.8318564294611E+14 s
2UuoZ=118N=36L=4.6958629793825E+23 mf=6.3841824030271E-22 MHzT=1.5663712858922E+15 s
2UuoZ=118N=37L=9.391725958765E+23 mf=3.1920912015135E-22 MHzT=3.1327425717844E+15 s
2UuoZ=118N=38L=1.878345191753E+24 mf=1.5960456007568E-22 MHzT=6.2654851435689E+15 s
2UuoZ=118N=39L=3.756690383506E+24 mf=7.9802280037839E-23 MHzT=1.2530970287138E+16 s
2UuoZ=118N=40L=7.513380767012E+24 mf=3.9901140018919E-23 MHzT=2.5061940574275E+16 s
2UuoZ=118N=41L=1.5026761534024E+25 mf=1.995057000946E-23 MHzT=5.0123881148551E+16 s
2UuoZ=118N=42L=3.0053523068048E+25 mf=9.9752850047298E-24 MHzT=1.002477622971E+17 s
2UuoZ=118N=43L=6.0107046136096E+25 mf=4.9876425023649E-24 MHzT=2.004955245942E+17 s
2UuoZ=118N=44L=1.2021409227219E+26 mf=2.4938212511825E-24 MHzT=4.0099104918841E+17 s
2UuoZ=118N=45L=2.4042818454438E+26 mf=1.2469106255912E-24 MHzT=8.0198209837681E+17 s
2UuoZ=118N=46L=4.8085636908877E+26 mf=6.2345531279561E-25 MHzT=1.6039641967536E+18 s
2UuoZ=118N=47L=9.6171273817753E+26 mf=3.1172765639781E-25 MHzT=3.2079283935073E+18 s
2UuoZ=118N=48L=1.9234254763551E+27 mf=1.558638281989E-25 MHzT=6.4158567870145E+18 s
2UuoZ=118N=49L=3.8468509527101E+27 mf=7.7931914099452E-26 MHzT=1.2831713574029E+19 s
2UuoZ=118N=50L=7.6937019054202E+27 mf=3.8965957049726E-26 MHzT=2.5663427148058E+19 s
2UuoZ=118N=51L=1.538740381084E+28 mf=1.9482978524863E-26 MHzT=5.1326854296116E+19 s
2UuoZ=118N=52L=3.0774807621681E+28 mf=9.7414892624315E-27 MHzT=1.0265370859223E+20 s
2UuoZ=118N=53L=6.1549615243362E+28 mf=4.8707446312157E-27 MHzT=2.0530741718446E+20 s
2UuoZ=118N=54L=1.2309923048672E+29 mf=2.4353723156079E-27 MHzT=4.1061483436893E+20 s
2UuoZ=118N=55L=2.4619846097345E+29 mf=1.2176861578039E-27 MHzT=8.2122966873786E+20 s
2UuoZ=118N=56L=4.923969219469E+29 mf=6.0884307890197E-28 MHzT=1.6424593374757E+21 s
2UuoZ=118N=57L=9.8479384389379E+29 mf=3.0442153945098E-28 MHzT=3.2849186749514E+21 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de