Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Plk      Attention ! Factor 18 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 2.7182818284590452353602874713527
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2.7118HZ=1N=33L=6.2443213021155E-20 mf=4.8010415142865E+21 MHzT=2.0828813852667E-28 s
2.7118HeZ=2N=33L=1.2488642604231E-19 mf=2.4005207571432E+21 MHzT=4.1657627705334E-28 s
2.7118LiZ=3N=33L=1.8732963906347E-19 mf=1.6003471714288E+21 MHzT=6.2486441558001E-28 s
2.7118BeZ=4N=33L=2.4977285208462E-19 mf=1.2002603785716E+21 MHzT=8.3315255410668E-28 s
2.7118BZ=5N=33L=3.1221606510578E-19 mf=9.602083028573E+20 MHzT=1.0414406926334E-27 s
2.7118CZ=6N=33L=3.7465927812693E-19 mf=8.0017358571441E+20 MHzT=1.24972883116E-27 s
2.7118NZ=7N=33L=4.3710249114809E-19 mf=6.858630734695E+20 MHzT=1.4580169696867E-27 s
2.7118OZ=8N=33L=4.9954570416924E-19 mf=6.0013018928581E+20 MHzT=1.6663051082134E-27 s
2.7118FZ=9N=33L=5.619889171904E-19 mf=5.3344905714294E+20 MHzT=1.87459324674E-27 s
2.7118NeZ=10N=33L=6.2443213021155E-19 mf=4.8010415142865E+20 MHzT=2.0828813852667E-27 s
2.7118NaZ=11N=33L=6.8687534323271E-19 mf=4.3645831948059E+20 MHzT=2.2911695237934E-27 s
2.7118MgZ=12N=33L=7.4931855625386E-19 mf=4.0008679285721E+20 MHzT=2.49945766232E-27 s
2.7118AlZ=13N=33L=8.1176176927502E-19 mf=3.6931088571435E+20 MHzT=2.7077458008467E-27 s
2.7118SiZ=14N=33L=8.7420498229617E-19 mf=3.4293153673475E+20 MHzT=2.9160339393734E-27 s
2.7118PZ=15N=33L=9.3664819531733E-19 mf=3.2006943428577E+20 MHzT=3.1243220779001E-27 s
2.7118SZ=16N=33L=9.9909140833848E-19 mf=3.0006509464291E+20 MHzT=3.3326102164267E-27 s
2.7118ClZ=17N=33L=1.0615346213596E-18 mf=2.8241420672273E+20 MHzT=3.5408983549534E-27 s
2.7118ArZ=18N=33L=1.1239778343808E-18 mf=2.6672452857147E+20 MHzT=3.7491864934801E-27 s
2.7118KZ=19N=33L=1.1864210474019E-18 mf=2.5268639548876E+20 MHzT=3.9574746320067E-27 s
2.7118CaZ=20N=33L=1.2488642604231E-18 mf=2.4005207571432E+20 MHzT=4.1657627705334E-27 s
2.7118ScZ=21N=33L=1.3113074734443E-18 mf=2.2862102448983E+20 MHzT=4.3740509090601E-27 s
2.7118TiZ=22N=33L=1.3737506864654E-18 mf=2.1822915974029E+20 MHzT=4.5823390475868E-27 s
2.7118VZ=23N=33L=1.4361938994866E-18 mf=2.0874093540376E+20 MHzT=4.7906271861134E-27 s
2.7118CrZ=24N=33L=1.4986371125077E-18 mf=2.000433964286E+20 MHzT=4.9989153246401E-27 s
2.7118MnZ=25N=33L=1.5610803255289E-18 mf=1.9204166057146E+20 MHzT=5.2072034631668E-27 s
2.7118FeZ=26N=33L=1.62352353855E-18 mf=1.8465544285717E+20 MHzT=5.4154916016934E-27 s
2.7118CoZ=27N=33L=1.6859667515712E-18 mf=1.7781635238098E+20 MHzT=5.6237797402201E-27 s
2.7118NiZ=28N=33L=1.7484099645923E-18 mf=1.7146576836737E+20 MHzT=5.8320678787468E-27 s
2.7118CuZ=29N=33L=1.8108531776135E-18 mf=1.6555315566505E+20 MHzT=6.0403560172734E-27 s
2.7118ZnZ=30N=33L=1.8732963906347E-18 mf=1.6003471714288E+20 MHzT=6.2486441558001E-27 s
2.7118GaZ=31N=33L=1.9357396036558E-18 mf=1.5487230691247E+20 MHzT=6.4569322943268E-27 s
2.7118GeZ=32N=33L=1.998182816677E-18 mf=1.5003254732145E+20 MHzT=6.6652204328535E-27 s
2.7118AsZ=33N=33L=2.0606260296981E-18 mf=1.4548610649353E+20 MHzT=6.8735085713801E-27 s
2.7118SeZ=34N=33L=2.1230692427193E-18 mf=1.4120710336137E+20 MHzT=7.0817967099068E-27 s
2.7118BrZ=35N=33L=2.1855124557404E-18 mf=1.371726146939E+20 MHzT=7.2900848484335E-27 s
2.7118KrZ=36N=33L=2.2479556687616E-18 mf=1.3336226428574E+20 MHzT=7.4983729869601E-27 s
2.7118RbZ=37N=33L=2.3103988817827E-18 mf=1.297578787645E+20 MHzT=7.7066611254868E-27 s
2.7118SrZ=38N=33L=2.3728420948039E-18 mf=1.2634319774438E+20 MHzT=7.9149492640135E-27 s
2.7118YZ=39N=33L=2.435285307825E-18 mf=1.2310362857145E+20 MHzT=8.1232374025402E-27 s
2.7118ZrZ=40N=33L=2.4977285208462E-18 mf=1.2002603785716E+20 MHzT=8.3315255410668E-27 s
2.7118NbZ=41N=33L=2.5601717338674E-18 mf=1.1709857351918E+20 MHzT=8.5398136795935E-27 s
2.7118MoZ=42N=33L=2.6226149468885E-18 mf=1.1431051224492E+20 MHzT=8.7481018181202E-27 s
2.7118TcZ=43N=33L=2.6850581599097E-18 mf=1.1165212823922E+20 MHzT=8.9563899566468E-27 s
2.7118RuZ=44N=33L=2.7475013729308E-18 mf=1.0911457987015E+20 MHzT=9.1646780951735E-27 s
2.7118RhZ=45N=33L=2.809944585952E-18 mf=1.0668981142859E+20 MHzT=9.3729662337002E-27 s
2.7118PdZ=46N=33L=2.8723877989731E-18 mf=1.0437046770188E+20 MHzT=9.5812543722268E-27 s
2.7118AgZ=47N=33L=2.9348310119943E-18 mf=1.021498194529E+20 MHzT=9.7895425107535E-27 s
2.7118CdZ=48N=33L=2.9972742250154E-18 mf=1.000216982143E+20 MHzT=9.9978306492802E-27 s
2.7118InZ=49N=33L=3.0597174380366E-18 mf=9.7980439067071E+19 MHzT=1.0206118787807E-26 s
2.7118SnZ=50N=33L=3.1221606510578E-18 mf=9.602083028573E+19 MHzT=1.0414406926334E-26 s
2.7118SbZ=51N=33L=3.1846038640789E-18 mf=9.4138068907578E+19 MHzT=1.062269506486E-26 s
2.7118TeZ=52N=33L=3.2470470771001E-18 mf=9.2327721428586E+19 MHzT=1.0830983203387E-26 s
2.7118JZ=53N=33L=3.3094902901212E-18 mf=9.0585688948802E+19 MHzT=1.1039271341914E-26 s
2.7118XeZ=54N=33L=3.3719335031424E-18 mf=8.890817619049E+19 MHzT=1.124755948044E-26 s
2.7118CsZ=55N=33L=3.4343767161635E-18 mf=8.7291663896118E+19 MHzT=1.1455847618967E-26 s
2.7118BaZ=56N=33L=3.4968199291847E-18 mf=8.5732884183687E+19 MHzT=1.1664135757494E-26 s
2.7118LaZ=57N=33L=3.5592631422058E-18 mf=8.4228798496254E+19 MHzT=1.187242389602E-26 s
2.7118CeZ=58N=33L=3.621706355227E-18 mf=8.2776577832526E+19 MHzT=1.2080712034547E-26 s
2.7118PrZ=59N=33L=3.6841495682482E-18 mf=8.1373584987907E+19 MHzT=1.2289000173074E-26 s
2.7118NdZ=60N=33L=3.7465927812693E-18 mf=8.0017358571441E+19 MHzT=1.24972883116E-26 s
2.7118PmZ=61N=33L=3.8090359942905E-18 mf=7.870559859486E+19 MHzT=1.2705576450127E-26 s
2.7118SmZ=62N=33L=3.8714792073116E-18 mf=7.7436153456234E+19 MHzT=1.2913864588654E-26 s
2.7118EuZ=63N=33L=3.9339224203328E-18 mf=7.6207008163278E+19 MHzT=1.312215272718E-26 s
2.7118GdZ=64N=33L=3.9963656333539E-18 mf=7.5016273660726E+19 MHzT=1.3330440865707E-26 s
2.7118TbZ=65N=33L=4.0588088463751E-18 mf=7.3862177142869E+19 MHzT=1.3538729004234E-26 s
2.7118DyZ=66N=33L=4.1212520593962E-18 mf=7.2743053246765E+19 MHzT=1.374701714276E-26 s
2.7118HoZ=67N=33L=4.1836952724174E-18 mf=7.1657336034127E+19 MHzT=1.3955305281287E-26 s
2.7118ErZ=68N=33L=4.2461384854385E-18 mf=7.0603551680684E+19 MHzT=1.4163593419814E-26 s
2.7118TmZ=69N=33L=4.3085816984597E-18 mf=6.9580311801253E+19 MHzT=1.437188155834E-26 s
2.7118YbZ=70N=33L=4.3710249114809E-18 mf=6.858630734695E+19 MHzT=1.4580169696867E-26 s
2.7118LuZ=71N=33L=4.433468124502E-18 mf=6.762030301812E+19 MHzT=1.4788457835394E-26 s
2.7118HfZ=72N=33L=4.4959113375232E-18 mf=6.6681132142868E+19 MHzT=1.499674597392E-26 s
2.7118TaZ=73N=33L=4.5583545505443E-18 mf=6.5767691976527E+19 MHzT=1.5205034112447E-26 s
2.7118WZ=74N=33L=4.6207977635655E-18 mf=6.487893938225E+19 MHzT=1.5413322250974E-26 s
2.7118ReZ=75N=33L=4.6832409765866E-18 mf=6.4013886857153E+19 MHzT=1.56216103895E-26 s
2.7118OsZ=76N=33L=4.7456841896078E-18 mf=6.3171598872191E+19 MHzT=1.5829898528027E-26 s
2.7118IrZ=77N=33L=4.8081274026289E-18 mf=6.2351188497227E+19 MHzT=1.6038186666554E-26 s
2.7118PtZ=78N=33L=4.8705706156501E-18 mf=6.1551814285724E+19 MHzT=1.624647480508E-26 s
2.7118AuZ=79N=33L=4.9330138286713E-18 mf=6.0772677396031E+19 MHzT=1.6454762943607E-26 s
2.7118HgZ=80N=33L=4.9954570416924E-18 mf=6.0013018928581E+19 MHzT=1.6663051082134E-26 s
2.7118TlZ=81N=33L=5.0579002547136E-18 mf=5.9272117460327E+19 MHzT=1.687133922066E-26 s
2.7118PbZ=82N=33L=5.1203434677347E-18 mf=5.8549286759591E+19 MHzT=1.7079627359187E-26 s
2.7118BiZ=83N=33L=5.1827866807559E-18 mf=5.7843873666102E+19 MHzT=1.7287915497714E-26 s
2.7118PoZ=84N=33L=5.245229893777E-18 mf=5.7155256122458E+19 MHzT=1.749620363624E-26 s
2.7118AtZ=85N=33L=5.3076731067982E-18 mf=5.6482841344547E+19 MHzT=1.7704491774767E-26 s
2.7118RnZ=86N=33L=5.3701163198193E-18 mf=5.582606411961E+19 MHzT=1.7912779913294E-26 s
2.7118FrZ=87N=33L=5.4325595328405E-18 mf=5.5184385221684E+19 MHzT=1.812106805182E-26 s
2.7118RaZ=88N=33L=5.4950027458616E-18 mf=5.4557289935074E+19 MHzT=1.8329356190347E-26 s
2.7118AcZ=89N=33L=5.5574459588828E-18 mf=5.3944286677376E+19 MHzT=1.8537644328874E-26 s
2.7118ThZ=90N=33L=5.619889171904E-18 mf=5.3344905714294E+19 MHzT=1.87459324674E-26 s
2.7118PaZ=91N=33L=5.6823323849251E-18 mf=5.2758697959192E+19 MHzT=1.8954220605927E-26 s
2.7118UZ=92N=33L=5.7447755979463E-18 mf=5.218523385094E+19 MHzT=1.9162508744454E-26 s
2.7118NpZ=93N=33L=5.8072188109674E-18 mf=5.1624102304156E+19 MHzT=1.937079688298E-26 s
2.7118PuZ=94N=33L=5.8696620239886E-18 mf=5.1074909726452E+19 MHzT=1.9579085021507E-26 s
2.7118AmZ=95N=33L=5.9321052370097E-18 mf=5.0537279097752E+19 MHzT=1.9787373160034E-26 s
2.7118CmZ=96N=33L=5.9945484500309E-18 mf=5.0010849107151E+19 MHzT=1.999566129856E-26 s
2.7118BkZ=97N=33L=6.056991663052E-18 mf=4.949527334316E+19 MHzT=2.0203949437087E-26 s
2.7118CfZ=98N=33L=6.1194348760732E-18 mf=4.8990219533536E+19 MHzT=2.0412237575614E-26 s
2.7118EsZ=99N=33L=6.1818780890944E-18 mf=4.8495368831177E+19 MHzT=2.062052571414E-26 s
2.7118FmZ=100N=33L=6.2443213021155E-18 mf=4.8010415142865E+19 MHzT=2.0828813852667E-26 s
2.7118MdZ=101N=33L=6.3067645151367E-18 mf=4.7535064497886E+19 MHzT=2.1037101991194E-26 s
2.7118NoZ=102N=33L=6.3692077281578E-18 mf=4.7069034453789E+19 MHzT=2.124539012972E-26 s
2.7118LrZ=103N=33L=6.431650941179E-18 mf=4.6612053536762E+19 MHzT=2.1453678268247E-26 s
2.7118RfZ=104N=33L=6.4940941542001E-18 mf=4.6163860714293E+19 MHzT=2.1661966406774E-26 s
2.7118DbZ=105N=33L=6.5565373672213E-18 mf=4.5724204897967E+19 MHzT=2.18702545453E-26 s
2.7118SgZ=106N=33L=6.6189805802424E-18 mf=4.5292844474401E+19 MHzT=2.2078542683827E-26 s
2.7118BhZ=107N=33L=6.6814237932636E-18 mf=4.4869546862491E+19 MHzT=2.2286830822354E-26 s
2.7118HsZ=108N=33L=6.7438670062847E-18 mf=4.4454088095245E+19 MHzT=2.249511896088E-26 s
2.7118MtZ=109N=33L=6.8063102193059E-18 mf=4.4046252424647E+19 MHzT=2.2703407099407E-26 s
2.7118DsZ=110N=33L=6.8687534323271E-18 mf=4.3645831948059E+19 MHzT=2.2911695237934E-26 s
2.7118RgZ=111N=33L=6.9311966453482E-18 mf=4.3252626254833E+19 MHzT=2.311998337646E-26 s
2.7118CnZ=112N=33L=6.9936398583694E-18 mf=4.2866442091844E+19 MHzT=2.3328271514987E-26 s
2.7118UutZ=113N=33L=7.0560830713905E-18 mf=4.2487093046783E+19 MHzT=2.3536559653514E-26 s
2.7118FlZ=114N=33L=7.1185262844117E-18 mf=4.2114399248127E+19 MHzT=2.374484779204E-26 s
2.7118UupZ=115N=33L=7.1809694974328E-18 mf=4.1748187080752E+19 MHzT=2.3953135930567E-26 s
2.7118LvZ=116N=33L=7.243412710454E-18 mf=4.1388288916263E+19 MHzT=2.4161424069094E-26 s
2.7118UusZ=117N=33L=7.3058559234751E-18 mf=4.1034542857149E+19 MHzT=2.436971220762E-26 s
2.7118UuoZ=118N=33L=7.3682991364963E-18 mf=4.0686792493953E+19 MHzT=2.4578000346147E-26 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de