Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and factor2 in selected elements Z, for given result with the multiplikation L*factor2
                     L = Z * Cx * Basis^N * Factor
                   N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 3 Factor-Search (Example1)      (Example2)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: m      Length
search factor2 (integer) with lattice constants: 118L or 118R
By using this code as text you call the physical lattice constants and atomic radii from the database, for many Z.
If you use the value Factor additional, you can find rational numbers between L and Lattice(Z): 0.333333*ResultF = 1/3*ResultF or Factor=0.5 with Basis>2
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top

Results (search for N and factors (Factor, factor2, Z and Ce) with 2 m)      with Ce
Berror L[%] ZN[1m=1m] Factor2[1MHz=1.0E6Hz]
2err=-0.0409LiZ=3(38.00) N=38L=2.0008172 m /1.0004086=2 mf=149.83500 MHz
2err=-0.0409CZ=6(37.00) N=37L=2.0008172 m /1.0004086=2 mf=149.83500 MHz
2err=-0.0409FZ=9(36.41) N=38L=6.0024517 m /3.0012259=2 mf=49.94500 MHz
2err=-0.0409FZ=9(36.41) N=39L=12.0049034 m /6.0024517=2 mf=24.97250 MHz
2err=-0.0409FZ=9(36.41) N=40L=24.0098069 m /12.0049034=2 mf=12.48625 MHz
2err=-0.0409MgZ=12(36.00) N=36L=2.0008172 m /1.0004086=2 mf=149.83500 MHz
2err=-0.0409PZ=15(35.68) N=38L=10.0040862 m /5.0020431=2 mf=29.96700 MHz
2err=-0.0409PZ=15(35.68) N=39L=20.0081724 m /10.0040862=2 mf=14.98350 MHz
2err=-0.0409PZ=15(35.68) N=40L=40.0163448 m /20.0081724=2 mf=7.49175 MHz
2err=-0.0409ArZ=18(35.41) N=37L=6.0024517 m /3.0012259=2 mf=49.94500 MHz
2err=-0.0409ArZ=18(35.41) N=38L=12.0049034 m /6.0024517=2 mf=24.97250 MHz
2err=-0.0409ArZ=18(35.41) N=39L=24.0098069 m /12.0049034=2 mf=12.48625 MHz
2err=-0.0409ScZ=21(35.19) N=38L=14.0057207 m /7.0028603=2 mf=21.40500 MHz
2err=-0.0409ScZ=21(35.19) N=39L=28.0114414 m /14.0057207=2 mf=10.70250 MHz
2err=-0.0409CrZ=24(35.00) N=35L=2.0008172 m /1.0004086=2 mf=149.83500 MHz
2err=-0.0409CoZ=27(34.83) N=38L=18.0073552 m /9.0036776=2 mf=16.64833 MHz
2err=-0.0409CoZ=27(34.83) N=39L=36.0147103 m /18.0073552=2 mf=8.32417 MHz
2err=-0.0409ZnZ=30(34.68) N=37L=10.0040862 m /5.0020431=2 mf=29.96700 MHz
2err=-0.0409ZnZ=30(34.68) N=38L=20.0081724 m /10.0040862=2 mf=14.98350 MHz
2err=-0.0409ZnZ=30(34.68) N=39L=40.0163448 m /20.0081724=2 mf=7.49175 MHz
2err=-0.0409AsZ=33(34.54) N=38L=22.0089896 m /11.0044948=2 mf=13.62136 MHz
2err=-0.0409KrZ=36(34.41) N=36L=6.0024517 m /3.0012259=2 mf=49.94500 MHz
2err=-0.0409KrZ=36(34.41) N=37L=12.0049034 m /6.0024517=2 mf=24.97250 MHz
2err=-0.0409KrZ=36(34.41) N=38L=24.0098069 m /12.0049034=2 mf=12.48625 MHz
2err=-0.0409YZ=39(34.30) N=38L=26.0106241 m /13.0053121=2 mf=11.52577 MHz
2err=-0.0409MoZ=42(34.19) N=37L=14.0057207 m /7.0028603=2 mf=21.40500 MHz
2err=-0.0409MoZ=42(34.19) N=38L=28.0114414 m /14.0057207=2 mf=10.70250 MHz
2err=-0.0409RhZ=45(34.09) N=38L=30.0122586 m /15.0061293=2 mf=9.98900 MHz
2err=-0.0409CdZ=48(34.00) N=34L=2.0008172 m /1.0004086=2 mf=149.83500 MHz
2err=-0.0409SbZ=51(33.91) N=38L=34.0138931 m /17.0069465=2 mf=8.81382 MHz
2err=-0.0409XeZ=54(33.83) N=37L=18.0073552 m /9.0036776=2 mf=16.64833 MHz
2err=-0.0409XeZ=54(33.83) N=38L=36.0147103 m /18.0073552=2 mf=8.32417 MHz
2err=-0.0409LaZ=57(33.75) N=38L=38.0155276 m /19.0077638=2 mf=7.88605 MHz
2err=-0.0895PrZ=59(33.70) N=30L=0.1537086 m *13.0116323=2 mf=1950.39462 MHz
2err=-0.0409NdZ=60(33.68) N=36L=10.0040862 m /5.0020431=2 mf=29.96700 MHz
2err=-0.0409NdZ=60(33.68) N=37L=20.0081724 m /10.0040862=2 mf=14.98350 MHz
2err=-0.0409NdZ=60(33.68) N=38L=40.0163448 m /20.0081724=2 mf=7.49175 MHz
2err=-0.0409DyZ=66(33.54) N=37L=22.0089896 m /11.0044948=2 mf=13.62136 MHz
2err=-0.0409HfZ=72(33.41) N=35L=6.0024517 m /3.0012259=2 mf=49.94500 MHz
2err=-0.0409HfZ=72(33.41) N=36L=12.0049034 m /6.0024517=2 mf=24.97250 MHz
2err=-0.0409HfZ=72(33.41) N=37L=24.0098069 m /12.0049034=2 mf=12.48625 MHz
2err=-0.0409PtZ=78(33.30) N=37L=26.0106241 m /13.0053121=2 mf=11.52577 MHz
2err=-0.0409PoZ=84(33.19) N=36L=14.0057207 m /7.0028603=2 mf=21.40500 MHz
2err=-0.0409PoZ=84(33.19) N=37L=28.0114414 m /14.0057207=2 mf=10.70250 MHz
2err=-0.0409ThZ=90(33.09) N=37L=30.0122586 m /15.0061293=2 mf=9.98900 MHz
2err=-0.0409CmZ=96(33.00) N=33L=2.0008172 m /1.0004086=2 mf=149.83500 MHz
2err=-0.0409NoZ=102(32.91) N=37L=34.0138931 m /17.0069465=2 mf=8.81382 MHz
2err=-0.0409HsZ=108(32.83) N=36L=18.0073552 m /9.0036776=2 mf=16.64833 MHz
2err=-0.0409HsZ=108(32.83) N=37L=36.0147103 m /18.0073552=2 mf=8.32417 MHz
2err=-0.0409FlZ=114(32.75) N=37L=38.0155276 m /19.0077638=2 mf=7.88605 MHz
2err=-0.0895UuoZ=118(32.70) N=29L=0.1537086 m *13.0116323=2 mf=1950.39462 MHz

24 Treffer,mit factor2: 6(1),0(2*),0(2/),0(3*),4(3/),0(5*),3(5/),0(7*),3(7/),bei Basis=2, Cx=2.4263102389E-12, Factor=1, c=299792458, genau=0.1%, mod=3, Suchwort=2 m
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de