Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and Basis in the selected elements Z with given L   or   f   or   T
                     L = Z * Cx * Basis^N * Factor
                   N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 4 Basis-Search (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: Hz                     Length
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top              only best (yellow)       only f2=1,2,3,5 (yellow, grey, green, red))

Results (search for N with 25 Hz)      with Cn      Attention ! Factor 0.6180339887498948482 to L and to T, invers to f, Basis B= 6/5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1/e), 3/2, 1.61803, 5/3, 7/4, 2, 5/2, e, 3, 7/2, 9/2, 5, 7, 9, 11,      Attention ! c= 1484 m/s
BFerror L[%] ZN[1m=1m] Factor2[1Hz=1.0Hz]
6/50.618err=-0.824HZ=1(212.95) N=213L=59.8490253 m /1.0082383=25 Hzf=24.79573 Hz
5/40.618err=-0.0692HZ=1(174.00) N=174L=59.4010248 m /1.0006911=25 Hzf=24.98273 Hz
4/30.618err=-1.09HZ=1(134.96) N=135L=60.0041262 m /1.0108512=25 Hzf=24.73163 Hz
3/20.618err=-1.97HZ=1(95.76) N=93L=19.4061224 m *3.0588285=25 Hzf=76.47071 Hz
3/20.618err=-1.97HZ=1(95.76) N=94L=29.1091836 m *2.0392190=25 Hzf=50.98047 Hz
1.610.618err=-1.59HZ=1(80.68) N=83L=180.8946883 m /3.0474173=25 Hzf=8.20367 Hz
5/30.618err=-0.355HZ=1(76.01) N=76L=59.1502582 m *1.0035459=25 Hzf=25.08865 Hz
20.618err=-1.01HZ=1(56.01) N=56**L=58.7667172 m *1.0100956=25 Hzf=25.25239 Hz
5/20.618err=-0.895HZ=1(42.37) N=45L=658.7976847 m /11.0983437=25 Hzf=2.25259 Hz
30.618err=-0.716HZ=1(35.34) N=33L=4.5337031 m *13.0930496=25 Hzf=327.32624 Hz
7/20.618err=-1.14HZ=1(30.99) N=29L=4.8913074 m *12.1358146=25 Hzf=303.39536 Hz
7/20.618err=-0.941HZ=1(30.99) N=31L=59.9185160 m /1.0094090=25 Hzf=24.76697 Hz
50.618err=-1.77HZ=1(24.12) N=23L=9.7221378 m *6.1056530=25 Hzf=152.64133 Hz
6/50.618err=-0.824HeZ=2(209.15) N=213L=119.6980507 m /2.0164766=25 Hzf=12.39786 Hz
5/40.618err=-0.0692HeZ=2(170.89) N=174L=118.8020495 m /2.0013822=25 Hzf=12.49137 Hz
4/30.618err=-1.09HeZ=2(132.55) N=135L=120.0082525 m /2.0217024=25 Hzf=12.36582 Hz
e/20.618err=-0.396HeZ=2(124.27) N=122L=29.5630332 m *2.0079130=25 Hzf=50.19783 Hz
3/20.618err=-1.97HeZ=2(94.05) N=94L=58.2183672 m *1.0196095=25 Hzf=25.49024 Hz
1.610.618err=-1.59HeZ=2(79.24) N=83L=361.7893766 m /6.0948345=25 Hzf=4.10183 Hz
7/40.618err=-1.53HeZ=2(68.14) N=64L=5.8467804 m *10.1525960=25 Hzf=253.81490 Hz
20.618err=-1.01HeZ=2(55.01) N=55**L=58.7667172 m *1.0100956=25 Hzf=25.25239 Hz
7/20.618err=-1.14HeZ=2(30.44) N=29L=9.7826149 m *6.0679073=25 Hzf=151.69768 Hz
7/20.618err=-0.941HeZ=2(30.44) N=31L=119.8370320 m /2.0188179=25 Hzf=12.38348 Hz
7/20.618err=-0.941HeZ=2(30.44) N=32L=419.4296121 m /7.0658627=25 Hzf=3.53814 Hz
50.618err=-1.77HeZ=2(23.69) N=22L=3.8888551 m *15.2641325=25 Hzf=381.60331 Hz
50.618err=-1.77HeZ=2(23.69) N=23L=19.4442757 m *3.0528265=25 Hzf=76.32066 Hz
6/50.618err=-1.3LiZ=3(206.93) N=207L=60.1299525 m /1.0129709=25 Hzf=24.67988 Hz
5/40.618err=-1.66LiZ=3(169.07) N=169L=58.3935834 m *1.0165500=25 Hzf=25.41375 Hz
4/30.618err=-1.09LiZ=3(131.14) N=135L=180.0123787 m /3.0325535=25 Hzf=8.24388 Hz
e/20.618err=-1.54LiZ=3(122.95) N=123L=60.2704919 m /1.0153385=25 Hzf=24.62233 Hz
3/20.618err=-1.97LiZ=3(93.05) N=93L=58.2183672 m *1.0196095=25 Hzf=25.49024 Hz
5/20.618err=-1.85LiZ=3(41.17) N=38L=3.2381224 m *18.3316111=25 Hzf=458.29028 Hz
e0.618err=-1.99LiZ=3(37.73) N=35L=3.8804295 m *15.2972758=25 Hz**f=382.43190 Hz
30.618err=-0.716LiZ=3(34.34) N=32L=4.5337031 m *13.0930496=25 Hzf=327.32624 Hz
7/20.618err=-1.14LiZ=3(30.12) N=28L=4.1925492 m *14.1584503=25 Hzf=353.96126 Hz
7/20.618err=-1.14LiZ=3(30.12) N=29L=14.6739223 m *4.0452715=25 Hzf=101.13179 Hz
7/20.618err=-0.941LiZ=3(30.12) N=31L=179.7555481 m /3.0282269=25 Hzf=8.25566 Hz
50.618err=-1.77LiZ=3(23.44) N=22L=5.8332827 m *10.1760883=25 Hzf=254.40221 Hz
50.618err=-1.77LiZ=3(23.44) N=23L=29.1664135 m *2.0352177=25 Hzf=50.88044 Hz
90.618err=-0.716LiZ=3(17.17) N=16L=4.5337031 m *13.0930496=25 Hzf=327.32624 Hz
4/30.618err=-1.09BeZ=4(130.14) N=134L=180.0123787 m /3.0325535=25 Hzf=8.24388 Hz
e/20.618err=-0.396BeZ=4(122.01) N=122L=59.1260664 m *1.0039565=25 Hzf=25.09891 Hz
e^(10.618err=-0.152BeZ=4(101.77) N=98L=14.8175627 m *4.0060570=25 Hzf=100.15142 Hz
7/40.618err=-1.53BeZ=4(66.90) N=64L=11.6935609 m *5.0762980=25 Hzf=126.90745 Hz
20.618err=-1.01BeZ=4(54.01) N=54**L=58.7667172 m *1.0100956=25 Hzf=25.25239 Hz
5/20.618err=-1.48BeZ=4(40.86) N=43L=421.6305182 m /7.1029400=25 Hzf=3.51967 Hz
7/20.618err=-1.14BeZ=4(29.89) N=29L=19.5652297 m *3.0339536=25 Hzf=75.84884 Hz
7/20.618err=-0.941BeZ=4(29.89) N=31L=239.6740641 m /4.0376359=25 Hzf=6.19174 Hz
7/20.618err=-0.941BeZ=4(29.89) N=32L=838.8592243 m /14.1317255=25 Hzf=1.76907 Hz
9/20.618err=-1.31BeZ=4(24.89) N=23L=3.4466682 m *17.2224293=25 Hzf=430.56073 Hz
70.618err=-1.59BeZ=4(19.24) N=18L=5.3122241 m *11.1742274=25 Hzf=279.35569 Hz
6/50.618err=-1.3BZ=5(204.13) N=208L=120.2599049 m /2.0259418=25 Hzf=12.33994 Hz
e/20.618err=-0.826BZ=5(121.29) N=119L=29.4371351 m *2.0165006=25 Hzf=50.41251 Hz
1.610.618err=-0.899BZ=5(77.34) N=73L=7.3539287 m *8.0718759=25 Hzf=201.79690 Hz
7/40.618err=-1.53BZ=5(66.50) N=63L=8.3525435 m *7.1068172=25 Hzf=177.67043 Hz
7/40.618err=-1.53BZ=5(66.50) N=64L=14.6169511 m *4.0610384=25 Hzf=101.52596 Hz
7/40.618err=-1.04BZ=5(66.50) N=69L=239.9092746 m /4.0415983=25 Hzf=6.18567 Hz
7/40.618err=-1.04BZ=5(66.50) N=70L=419.8412306 m /7.0727970=25 Hzf=3.53467 Hz
e0.618err=-1.99BZ=5(37.22) N=35L=6.4673825 m *9.1783655=25 Hz**f=229.45914 Hz
e0.618err=-1.07BZ=5(37.22) N=40L=959.8446629 m /16.1698899=25 Hz**f=1.54608 Hz
7/20.618err=-0.941BZ=5(29.71) N=31L=299.5925801 m /5.0470448=25 Hzf=4.95339 Hz
50.618err=-1.77BZ=5(23.12) N=22L=9.7221378 m *6.1056530=25 Hzf=152.64133 Hz
6/50.618err=-1.3CZ=6(203.13) N=207L=120.2599049 m /2.0259418=25 Hzf=12.33994 Hz
5/40.618err=-0.733CZ=6(165.97) N=166L=59.7950294 m /1.0073287=25 Hzf=24.81812 Hz
e/20.618err=-1.54CZ=6(120.69) N=123L=120.5409838 m /2.0306770=25 Hzf=12.31117 Hz
1.610.618err=-1.9CZ=6(76.96) N=77L=60.4854928 m /1.0189605=25 Hzf=24.53481 Hz
5/20.618err=-1.85CZ=6(40.42) N=38L=6.4762448 m *9.1658055=25 Hzf=229.14514 Hz
e0.618err=-1.98CZ=6(37.03) N=39L=423.7285419 m /7.1382841=25 Hz**f=3.50224 Hz
7/20.618err=-1.14CZ=6(29.56) N=28L=8.3850985 m *7.0792252=25 Hzf=176.98063 Hz
7/20.618err=-1.14CZ=6(29.56) N=29L=29.3478446 m *2.0226358=25 Hzf=50.56589 Hz
7/20.618err=-0.941CZ=6(29.56) N=31L=359.5110961 m /6.0564538=25 Hzf=4.12783 Hz
50.618err=-1.77CZ=6(23.01) N=23L=58.3328270 m *1.0176088=25 Hzf=25.44022 Hz
3/20.618err=-1.71NZ=7(90.96) N=91L=60.3746030 m /1.0170924=25 Hzf=24.57987 Hz
1.610.618err=-0.716NZ=7(76.64) N=80L=298.9241025 m /5.0357834=25 Hzf=4.96447 Hz
1.610.618err=-1.86NZ=7(76.64) N=81L=483.6693579 m /8.1480687=25 Hzf=3.06821 Hz
7/40.618err=-1.53NZ=7(65.90) N=63L=11.6935609 m *5.0762980=25 Hzf=126.90745 Hz
7/20.618err=-1.14NZ=7(29.44) N=28L=9.7826149 m *6.0679073=25 Hzf=151.69768 Hz
7/20.618err=-0.941NZ=7(29.44) N=30L=119.8370320 m /2.0188179=25 Hzf=12.38348 Hz
7/20.618err=-0.941NZ=7(29.44) N=31L=419.4296121 m /7.0658627=25 Hzf=3.53814 Hz
e^(10.618err=-0.152OZ=8(99.89) N=98L=29.6351254 m *2.0030285=25 Hzf=50.07571 Hz
1.610.618err=-0.899OZ=8(76.36) N=73L=11.7662860 m *5.0449224=25 Hzf=126.12306 Hz
20.618err=-1.01OZ=8(53.01) N=53**L=58.7667172 m *1.0100956=25 Hzf=25.25239 Hz
5/20.618err=-1.1OZ=8(40.10) N=37L=3.4539972 m *17.1858854=25 Hzf=429.64713 Hz
5/20.618err=-1.48OZ=8(40.10) N=43L=843.2610364 m /14.2058800=25 Hzf=1.75983 Hz
7/20.618err=-0.941OZ=8(29.33) N=31L=479.3481281 m /8.0752717=25 Hzf=3.09587 Hz
50.618err=-0.422OZ=8(22.83) N=21L=3.1110841 m *19.0801656=25 Hzf=477.00414 Hz
110.618err=-1.01OZ=8(15.32) N=16L=299.7951644 m /5.0504576=25 Hzf=4.95005 Hz
6/50.618err=-1.88FZ=9(200.90) N=197L=29.1339691 m *2.0374841=25 Hzf=50.93710 Hz
6/50.618err=-1.78FZ=9(200.90) N=201L=60.4121983 m /1.0177257=25 Hzf=24.56458 Hz
5/40.618err=-0.986FZ=9(164.15) N=161L=29.3904528 m *2.0197035=25 Hzf=50.49259 Hz
e/20.618err=-1.54FZ=9(119.37) N=123L=180.8114757 m /3.0460154=25 Hzf=8.20744 Hz
1.610.618err=-0.0378FZ=9(76.12) N=79L=237.5296141 m /4.0015097=25 Hzf=6.24764 Hz
7/40.618err=-0.763FZ=9(65.45) N=61L=4.9092501 m *12.0914599=25 Hzf=302.28650 Hz
5/20.618err=-1.85FZ=9(39.98) N=37L=3.8857469 m *15.2763425=25 Hzf=381.90856 Hz
5/20.618err=-1.85FZ=9(39.98) N=38L=9.7143671 m *6.1105370=25 Hzf=152.76343 Hz
e0.618err=-1.99FZ=9(36.63) N=35L=11.6412884 m *5.0990919=25 Hz**f=127.47730 Hz
30.618err=-0.716FZ=9(33.34) N=31L=4.5337031 m *13.0930496=25 Hzf=327.32624 Hz
7/20.618err=-0.941FZ=9(29.24) N=31L=539.2666442 m /9.0846807=25 Hzf=2.75189 Hz
4/30.618err=-1.2NeZ=10(126.96) N=127L=60.0718799 m /1.0119926=25 Hzf=24.70374 Hz
e/20.618err=-0.826NeZ=10(119.03) N=119L=58.8742702 m *1.0082503=25 Hzf=25.20626 Hz
1.610.618err=-0.899NeZ=10(75.90) N=73L=14.7078575 m *4.0359379=25 Hzf=100.89845 Hz
7/40.618err=-1.53NeZ=10(65.27) N=64L=29.2339022 m *2.0305192=25 Hzf=50.76298 Hz
7/40.618err=-1.04NeZ=10(65.27) N=69L=479.8185493 m /8.0831966=25 Hzf=3.09284 Hz
5/20.618err=-1.48NeZ=10(39.86) N=42L=421.6305182 m /7.1029400=25 Hzf=3.51967 Hz
7/20.618err=-0.941NeZ=10(29.15) N=31L=599.1851602 m /10.0940896=25 Hzf=2.47670 Hz
9/20.618err=-1.76NeZ=10(24.28) N=26L=785.1941081 m /13.2276635=25 Hzf=1.88998 Hz
50.618err=-1.77NeZ=10(22.69) N=21L=3.8888551 m *15.2641325=25 Hzf=381.60331 Hz
50.618err=-1.77NeZ=10(22.69) N=22L=19.4442757 m *3.0528265=25 Hzf=76.32066 Hz
110.618err=-0.877NeZ=10(15.23) N=14L=3.0970575 m *19.1665800=25 Hzf=479.16450 Hz
6/50.618err=-0.022NaZ=11(199.80) N=196L=29.6734870 m *2.0004390=25 Hzf=50.01097 Hz
e/20.618err=-0.769NaZ=11(118.72) N=121L=119.6319534 m /2.0153631=25 Hzf=12.40471 Hz
e^(10.618err=-1.35NaZ=11(99.02) N=96L=19.5242088 m *3.0403281=25 Hzf=76.00820 Hz
e^(10.618err=-0.837NaZ=11(99.02) N=99L=58.8677556 m *1.0083619=25 Hzf=25.20905 Hz
1.610.618err=-0.755NaZ=11(75.70) N=78L=179.4239026 m /3.0226399=25 Hzf=8.27092 Hz
5/30.618err=-0.587NaZ=11(71.31) N=67L=6.5570815 m *9.0528080=25 Hzf=226.32020 Hz
7/40.618err=-1.62NaZ=11(65.10) N=68L=301.6002310 m /5.0808664=25 Hzf=4.92042 Hz
e0.618err=-0.669NaZ=11(36.43) N=39L=776.8356601 m /13.0868541=25 Hz**f=1.91031 Hz
7/20.618err=-0.941NaZ=11(29.08) N=31L=659.1036762 m /11.1034986=25 Hzf=2.25154 Hz
50.618err=-0.0894NaZ=11(22.63) N=24L=534.7175806 m /9.0080455=25 Hzf=2.77530 Hz
70.618err=-1.59NaZ=11(18.72) N=18L=14.6086162 m *4.0633554=25 Hzf=101.58389 Hz
70.618err=-0.492NaZ=11(18.72) N=20L=715.8221938 m /12.0589992=25 Hzf=2.07314 Hz
5/40.618err=-0.733MgZ=12(162.86) N=166L=119.5900588 m /2.0146573=25 Hzf=12.40906 Hz
e^(10.618err=-0.657MgZ=12(98.79) N=95L=14.7432759 m *4.0262422=25 Hzf=100.65606 Hz
1.610.618err=-1.9MgZ=12(75.52) N=77L=120.9709857 m /2.0379209=25 Hzf=12.26740 Hz
7/40.618err=-0.763MgZ=12(64.94) N=61L=6.5456667 m *9.0685949=25 Hzf=226.71487 Hz
e0.618err=-1.98MgZ=12(36.34) N=39L=847.4570837 m /14.2765681=25 Hz**f=1.75112 Hz
7/20.618err=-1.14MgZ=12(29.01) N=29L=58.6956892 m *1.0113179=25 Hzf=25.28295 Hz
7/20.618err=-0.941MgZ=12(29.01) N=31L=719.0221922 m /12.1129076=25 Hzf=2.06391 Hz
70.618err=-1.2MgZ=12(18.68) N=20L=780.8969387 m /13.1552719=25 Hzf=1.90038 Hz
6/50.618err=-1.57AlZ=13(198.89) N=195L=29.2238887 m *2.0312150=25 Hzf=50.78037 Hz
4/30.618err=-1.35AlZ=13(126.05) N=126L=58.5700829 m *1.0134867=25 Hzf=25.33717 Hz
3/20.618err=-0.506AlZ=13(89.43) N=85L=9.8435567 m *6.0303407=25 Hzf=150.75852 Hz
3/20.618err=-0.506AlZ=13(89.43) N=86L=14.7653350 m *4.0202271=25 Hzf=100.50568 Hz
1.610.618err=-1.6AlZ=13(75.35) N=71L=7.3032721 m *8.1278636=25 Hzf=203.19659 Hz
1.610.618err=-0.466AlZ=13(75.35) N=72L=11.8169426 m *5.0232960=25 Hzf=125.58240 Hz
5/30.618err=-0.731AlZ=13(70.99) N=71L=59.7938130 m /1.0073082=25 Hzf=24.81862 Hz
7/40.618err=-0.0777AlZ=13(64.80) N=68L=356.4366366 m /6.0046603=25 Hzf=4.16343 Hz
30.618err=-0.716AlZ=13(33.01) N=33L=58.9381408 m *1.0071577=25 Hzf=25.17894 Hz
7/20.618err=-0.941AlZ=13(28.95) N=31L=778.9407082 m /13.1223165=25 Hzf=1.90515 Hz
9/20.618err=-1.16AlZ=13(24.11) N=26L=1020.7523405 m /17.1959626=25 Hzf=1.45383 Hz
70.618err=-1.8AlZ=13(18.63) N=19L=120.8530977 m /2.0359349=25 Hzf=12.27937 Hz
70.618err=-1.8AlZ=13(18.63) N=20L=845.9716836 m /14.2515445=25 Hzf=1.75420 Hz
90.618err=-0.716AlZ=13(16.50) N=16L=19.6460469 m *3.0214730=25 Hzf=75.53682 Hz
5/40.618err=-1.44SiZ=14(162.17) N=159L=29.2598286 m *2.0287200=25 Hzf=50.71800 Hz
3/20.618err=-1.71SiZ=14(89.25) N=91L=120.7492060 m /2.0341847=25 Hzf=12.28994 Hz
3/20.618err=-1.71SiZ=14(89.25) N=92L=181.1238090 m /3.0512771=25 Hzf=8.19329 Hz
5/30.618err=-1.62SiZ=14(70.84) N=67L=8.3453765 m *7.1129206=25 Hzf=177.82301 Hz
5/30.618err=-0.444SiZ=14(70.84) N=73L=178.8703808 m /3.0133150=25 Hzf=8.29651 Hz
5/30.618err=-0.444SiZ=14(70.84) N=74L=298.1173014 m /5.0221917=25 Hzf=4.97791 Hz
7/20.618err=-1.14SiZ=14(28.89) N=28L=19.5652297 m *3.0339536=25 Hzf=75.84884 Hz
7/20.618err=-0.941SiZ=14(28.89) N=30L=239.6740641 m /4.0376359=25 Hzf=6.19174 Hz
7/20.618err=-0.941SiZ=14(28.89) N=31L=838.8592243 m /14.1317255=25 Hzf=1.76907 Hz
6/50.618err=-1.88PZ=15(198.10) N=198L=58.2679381 m *1.0187421=25 Hzf=25.46855 Hz
6/50.618err=-1.78PZ=15(198.10) N=202L=120.8243965 m /2.0354514=25 Hzf=12.28229 Hz
5/40.618err=-0.733PZ=15(161.86) N=165L=119.5900588 m /2.0146573=25 Hzf=12.40906 Hz
4/30.618err=-1.2PZ=15(125.55) N=128L=120.1437598 m /2.0239852=25 Hzf=12.35187 Hz
e/20.618err=-1.11PZ=15(117.71) N=120L=120.0276441 m /2.0220290=25 Hzf=12.36382 Hz
e^(10.618err=-1.94PZ=15(98.18) N=102L=242.0360665 m /4.0774270=25 Hzf=6.13132 Hz
1.610.618err=-0.631PZ=15(75.06) N=71L=8.4268525 m *7.0441485=25 Hzf=176.10371 Hz
7/40.618err=-1.04PZ=15(64.54) N=69L=719.7278239 m /12.1247949=25 Hzf=2.06189 Hz
20.618err=-1.41PZ=15(52.11) N=48**L=3.4433623 m *17.2389642=25 Hzf=430.97410 Hz
5/20.618err=-1.85PZ=15(39.42) N=37L=6.4762448 m *9.1658055=25 Hzf=229.14514 Hz
e0.618err=-1.99PZ=15(36.12) N=35L=19.4021474 m *3.0594552=25 Hz**f=76.48638 Hz
7/20.618err=-0.941PZ=15(28.83) N=31L=898.7777403 m /15.1411344=25 Hzf=1.65113 Hz
50.618err=-1.77PZ=15(22.44) N=21L=5.8332827 m *10.1760883=25 Hzf=254.40221 Hz
50.618err=-1.77PZ=15(22.44) N=22L=29.1664135 m *2.0352177=25 Hzf=50.88044 Hz
e^(10.618err=-0.657SZ=16(98.00) N=95L=19.6577013 m *3.0196817=25 Hzf=75.49204 Hz
e^(10.618err=-0.152SZ=16(98.00) N=98L=59.2702508 m *1.0015142=25 Hzf=25.03786 Hz
e^(10.618err=-0.352SZ=16(98.00) N=101L=178.7066849 m /3.0105574=25 Hzf=8.30411 Hz
1.610.618err=-1.63SZ=16(74.92) N=79L=422.2748695 m /7.1137950=25 Hzf=3.51430 Hz
20.618err=-1.01SZ=16(52.01) N=52**L=58.7667172 m *1.0100956=25 Hzf=25.25239 Hz
e0.618err=-0.0392SZ=16(36.05) N=38L=415.6827178 m /7.0027412=25 Hz**f=3.57003 Hz
e0.618err=-0.187SZ=16(36.05) N=39L=1129.9427783 m /19.0354242=25 Hz**f=1.31334 Hz
7/20.618err=-0.941SZ=16(28.78) N=31L=958.6962563 m /16.1505434=25 Hzf=1.54794 Hz
9/20.618err=-1.98SZ=16(23.97) N=22L=3.0637051 m *19.3752329=25 Hzf=484.38082 Hz
50.618err=-0.79SZ=16(22.40) N=24L=777.7710263 m /13.1026116=25 Hzf=1.90802 Hz
110.618err=-1.01SZ=16(15.04) N=16L=599.5903287 m /10.1009152=25 Hzf=2.47502 Hz
4/30.618err=-1.95ClZ=17(125.11) N=129L=181.5505704 m /3.0584665=25 Hzf=8.17403 Hz
e/20.618err=-1.2ClZ=17(117.30) N=115L=29.3303005 m *2.0238456=25 Hzf=50.59614 Hz
5/30.618err=-1.64ClZ=17(70.46) N=74L=361.9995802 m /6.0983757=25 Hzf=4.09945 Hz
7/40.618err=-1.84ClZ=17(64.32) N=60L=5.2988731 m *11.2023819=25 Hzf=280.05955 Hz
20.618err=-1.41ClZ=17(51.93) N=48**L=3.9024773 m *15.2108508=25 Hzf=380.27127 Hz
5/20.618err=-1.1ClZ=17(39.28) N=36L=2.9358976 m *20.2186887=25 Hzf=505.46722 Hz
5/20.618err=-1.1ClZ=17(39.28) N=37L=7.3397441 m *8.0874755=25 Hzf=202.18689 Hz
5/20.618err=-0.625ClZ=17(39.28) N=42L=716.7718809 m /12.0749980=25 Hzf=2.07039 Hz
e0.618err=-0.696ClZ=17(35.99) N=36L=59.7725720 m /1.0069503=25 Hz**f=24.82744 Hz
e0.618err=-1.13ClZ=17(35.99) N=39L=1200.5642019 m /20.2251382=25 Hz**f=1.23609 Hz
7/20.618err=-0.941ClZ=17(28.73) N=31L=1018.6147723 m /17.1599524=25 Hzf=1.45688 Hz
9/20.618err=-1.31ClZ=17(23.93) N=22L=3.2551867 m *18.2355134=25 Hzf=455.88783 Hz
9/20.618err=-1.31ClZ=17(23.93) N=23L=14.6483400 m *4.0523363=25 Hzf=101.30841 Hz
6/50.618err=-1.88ArZ=18(197.10) N=197L=58.2679381 m *1.0187421=25 Hzf=25.46855 Hz
6/50.618err=-1.78ArZ=18(197.10) N=201L=120.8243965 m /2.0354514=25 Hzf=12.28229 Hz
5/40.618err=-0.986ArZ=18(161.04) N=161L=58.7809057 m *1.0098517=25 Hzf=25.24629 Hz
1.610.618err=-1.9ArZ=18(74.68) N=77L=181.4564785 m /3.0568814=25 Hzf=8.17827 Hz
1.610.618err=-0.0378ArZ=18(74.68) N=79L=475.0592282 m /8.0030193=25 Hzf=3.12382 Hz
7/40.618err=-0.763ArZ=18(64.22) N=61L=9.8185001 m *6.0457299=25 Hzf=151.14325 Hz
5/20.618err=-0.503ArZ=18(39.22) N=36L=3.1085975 m *19.0954282=25 Hzf=477.38570 Hz
5/20.618err=-1.85ArZ=18(39.22) N=38L=19.4287343 m *3.0552685=25 Hzf=76.38171 Hz
7/20.618err=-0.941ArZ=18(28.69) N=31L=1078.5332883 m /18.1693613=25 Hzf=1.37594 Hz
9/20.618err=-1.31ArZ=18(23.89) N=22L=3.4466682 m *17.2224293=25 Hzf=430.56073 Hz
6/50.618err=-0.0641KZ=19(196.81) N=193L=29.6609982 m *2.0012813=25 Hzf=50.03203 Hz
7/40.618err=-0.232KZ=19(64.12) N=60L=5.9222699 m *10.0231838=25 Hzf=250.57960 Hz
7/40.618err=-0.298KZ=19(64.12) N=67L=297.6833448 m /5.0148811=25 Hzf=4.98516 Hz
5/20.618err=-0.503KZ=19(39.16) N=36L=3.2812973 m *18.0904056=25 Hzf=452.26014 Hz
e0.618err=-1.98KZ=19(35.88) N=37L=181.5938371 m /3.0591954=25 Hz**f=8.17208 Hz
30.618err=-0.465KZ=19(32.66) N=35L=775.2632368 m /13.0603645=25 Hzf=1.91419 Hz
7/20.618err=-0.941KZ=19(28.64) N=31L=1138.4518044 m /19.1787703=25 Hzf=1.30352 Hz
9/20.618err=-1.98KZ=19(23.86) N=22L=3.6381498 m *16.3159856=25 Hzf=407.89964 Hz
50.618err=-0.422KZ=19(22.29) N=21L=7.3888247 m *8.0337539=25 Hzf=200.84385 Hz
110.618err=-0.877KZ=19(14.96) N=14L=5.8844092 m *10.0876737=25 Hzf=252.19184 Hz
4/30.618err=-1.2CaZ=20(124.55) N=127L=120.1437598 m /2.0239852=25 Hzf=12.35187 Hz
e^(10.618err=-0.837CaZ=20(97.40) N=93L=11.7735307 m *5.0418181=25 Hzf=126.04545 Hz
1.610.618err=-0.899CaZ=20(74.46) N=73L=29.4157149 m *2.0179690=25 Hzf=50.44922 Hz
7/40.618err=-1.53CaZ=20(64.03) N=64L=58.4678044 m *1.0152596=25 Hzf=25.38149 Hz
7/40.618err=-0.549CaZ=20(64.03) N=66L=179.0576510 m /3.0164699=25 Hzf=8.28783 Hz
5/20.618err=-1.1CaZ=20(39.10) N=36L=3.4539972 m *17.1858854=25 Hzf=429.64713 Hz
5/20.618err=-1.48CaZ=20(39.10) N=42L=843.2610364 m /14.2058800=25 Hzf=1.75983 Hz
7/20.618err=-0.941CaZ=20(28.60) N=31L=1198.3703204 m /20.1881793=25 Hzf=1.23835 Hz
e/20.618err=-0.883ScZ=21(116.61) N=113L=19.6136271 m *3.0264672=25 Hzf=75.66168 Hz
3/20.618err=-1.71ScZ=21(88.25) N=90L=120.7492060 m /2.0341847=25 Hzf=12.28994 Hz
3/20.618err=-1.71ScZ=21(88.25) N=91L=181.1238090 m /3.0512771=25 Hzf=8.19329 Hz
1.610.618err=-1.77ScZ=21(74.36) N=70L=7.2913137 m *8.1411940=25 Hzf=203.52985 Hz
1.610.618err=-0.631ScZ=21(74.36) N=71L=11.7975935 m *5.0315346=25 Hzf=125.78837 Hz
7/40.618err=-0.763ScZ=21(63.94) N=60L=6.5456667 m *9.0685949=25 Hzf=226.71487 Hz
e0.618err=-0.922ScZ=21(35.78) N=33L=3.6761132 m *16.1474899=25 Hz**f=403.68725 Hz
7/20.618err=-1.14ScZ=21(28.56) N=27L=8.3850985 m *7.0792252=25 Hzf=176.98063 Hz
7/20.618err=-1.14ScZ=21(28.56) N=28L=29.3478446 m *2.0226358=25 Hzf=50.56589 Hz
7/20.618err=-0.941ScZ=21(28.56) N=30L=359.5110961 m /6.0564538=25 Hzf=4.12783 Hz
50.618err=-1.16ScZ=21(22.23) N=24L=1020.8244720 m /17.1971778=25 Hzf=1.45373 Hz
110.618err=-1.42ScZ=21(14.92) N=14L=6.5038207 m *9.1269429=25 Hzf=228.17357 Hz
110.618err=-1.99ScZ=21(14.92) N=16L=786.9623064 m /13.2574513=25 Hzf=1.88573 Hz
6/50.618err=-0.022TiZ=22(196.00) N=196L=59.3469740 m *1.0002195=25 Hzf=25.00549 Hz
5/40.618err=-0.86TiZ=22(160.14) N=157L=29.4270276 m *2.0171932=25 Hzf=50.42983 Hz
1.610.618err=-0.755TiZ=22(74.26) N=78L=358.8478051 m /6.0452797=25 Hzf=4.13546 Hz
7/40.618err=-1.62TiZ=22(63.86) N=68L=603.2004619 m /10.1617328=25 Hzf=2.46021 Hz
5/20.618err=-0.0094TiZ=22(39.00) N=39L=59.3655770 m /1.0000940=25 Hzf=24.99765 Hz
30.618err=-0.43TiZ=22(32.53) N=30L=3.6941285 m *16.0687427=25 Hzf=401.71857 Hz
30.618err=-0.817TiZ=22(32.53) N=34L=299.2244072 m /5.0408424=25 Hzf=4.95949 Hz
30.618err=-0.817TiZ=22(32.53) N=35L=897.6732215 m /15.1225273=25 Hzf=1.65316 Hz
9/20.618err=-0.651TiZ=22(23.76) N=22L=4.2125945 m *14.0910785=25 Hzf=352.27696 Hz
50.618err=-0.0894TiZ=22(22.20) N=24L=1069.4351611 m /18.0160910=25 Hzf=1.38765 Hz
70.618err=-1.59TiZ=22(18.36) N=17L=4.1738903 m *14.2217440=25 Hzf=355.54360 Hz
70.618err=-1.59TiZ=22(18.36) N=18L=29.2172324 m *2.0316777=25 Hzf=50.79194 Hz
90.618err=-0.43TiZ=22(16.26) N=15L=3.6941285 m *16.0687427=25 Hzf=401.71857 Hz
90.618err=-0.817TiZ=22(16.26) N=17L=299.2244072 m /5.0408424=25 Hzf=4.95949 Hz
5/40.618err=-1.23VZ=23(159.95) N=160L=60.0871480 m /1.0122498=25 Hzf=24.69746 Hz
4/30.618err=-1.84VZ=23(124.06) N=124L=58.2884960 m *1.0183828=25 Hzf=25.45957 Hz
e/20.618err=-1.66VZ=23(116.31) N=114L=29.1965100 m *2.0331197=25 Hzf=50.82799 Hz
e^(10.618err=-1.16VZ=23(97.02) N=94L=19.5601676 m *3.0347388=25 Hzf=75.86847 Hz
e^(10.618err=-0.651VZ=23(97.02) N=97L=58.9761756 m *1.0065081=25 Hzf=25.16270 Hz
3/20.618err=-0.992VZ=23(88.02) N=88L=58.7773913 m *1.0099121=25 Hzf=25.24780 Hz
3/20.618err=-0.257VZ=23(88.02) N=92L=297.5605434 m /5.0128124=25 Hzf=4.98722 Hz
7/40.618err=-1.18VZ=23(63.78) N=67L=360.3535227 m /6.0706456=25 Hzf=4.11818 Hz
e0.618err=-0.665VZ=23(35.69) N=38L=597.5439069 m /10.0664405=25 Hz**f=2.48350 Hz
e^(10.618err=-0.657CrZ=24(96.90) N=95L=29.4865519 m *2.0131211=25 Hzf=50.32803 Hz
1.610.618err=-1.77CrZ=24(74.08) N=70L=8.3329300 m *7.1235448=25 Hzf=178.08862 Hz
1.610.618err=-1.9CrZ=24(74.08) N=77L=241.9419713 m /4.0758418=25 Hzf=6.13370 Hz
7/40.618err=-0.778CrZ=24(63.70) N=68L=658.0368675 m /11.0855267=25 Hzf=2.25519 Hz
5/20.618err=-0.277CrZ=24(38.90) N=42L=1011.9132437 m /17.0470560=25 Hzf=1.46653 Hz
e0.618err=-0.922CrZ=24(35.65) N=33L=4.2012722 m *14.1290536=25 Hz**f=353.22634 Hz
9/20.618err=-0.783CrZ=24(23.70) N=25L=418.7701910 m /7.0547539=25 Hzf=3.54371 Hz
70.618err=-0.282CrZ=24(18.32) N=17L=4.5533349 m *13.0365987=25 Hzf=325.91497 Hz
110.618err=-1.01CrZ=24(14.87) N=16L=899.3854931 m /15.1513729=25 Hzf=1.65002 Hz
e/20.618err=-1.26MnZ=25(116.04) N=116L=58.6235463 m *1.0125624=25 Hzf=25.31406 Hz
e^(10.618err=-0.837MnZ=25(96.79) N=93L=14.7169134 m *4.0334545=25 Hzf=100.83636 Hz
1.610.618err=-0.227MnZ=25(74.00) N=74L=59.4945332 m /1.0022664=25 Hzf=24.94347 Hz
5/20.618err=-1.48MnZ=25(38.86) N=41L=421.6305182 m /7.1029400=25 Hzf=3.51967 Hz
e0.618err=-0.632MnZ=25(35.61) N=37L=238.9392593 m /4.0252571=25 Hz**f=6.21078 Hz
30.618err=-1.01MnZ=25(32.41) N=30L=4.1978733 m *14.1404936=25 Hzf=353.51234 Hz
30.618err=-1.09MnZ=25(32.41) N=35L=1020.0832063 m /17.1846901=25 Hzf=1.45478 Hz
50.618err=-1.77MnZ=25(22.12) N=21L=9.7221378 m *6.1056530=25 Hzf=152.64133 Hz
90.618err=-1.01MnZ=25(16.21) N=15L=4.1978733 m *14.1404936=25 Hzf=353.51234 Hz
6/50.618err=-1.57FeZ=26(195.08) N=195L=58.4477774 m *1.0156075=25 Hzf=25.39019 Hz
3/20.618err=-0.506FeZ=26(87.72) N=85L=19.6871133 m *3.0151703=25 Hzf=75.37926 Hz
3/20.618err=-0.506FeZ=26(87.72) N=86L=29.5306700 m *2.0101136=25 Hzf=50.25284 Hz
1.610.618err=-1.6FeZ=26(73.91) N=71L=14.6065443 m *4.0639318=25 Hzf=101.59830 Hz
5/30.618err=-0.731FeZ=26(69.63) N=71L=119.5876260 m /2.0146163=25 Hzf=12.40931 Hz
7/40.618err=-0.0777FeZ=26(63.56) N=68L=712.8732732 m /12.0093206=25 Hzf=2.08172 Hz
5/20.618err=-1.7FeZ=26(38.82) N=36L=4.4901964 m *13.2199118=25 Hzf=330.49780 Hz
e0.618err=-0.325FeZ=26(35.57) N=33L=4.5513782 m *13.0422034=25 Hz**f=326.05508 Hz
7/20.618err=-0.0622FeZ=26(28.39) N=26L=2.9661573 m *20.0124250=25 Hzf=500.31062 Hz
70.618err=-0.282FeZ=26(18.28) N=17L=4.9327795 m *12.0337834=25 Hzf=300.84458 Hz
70.618err=-1.8FeZ=26(18.28) N=19L=241.7061953 m /4.0718699=25 Hzf=6.13969 Hz
6/50.618err=-1.4CoZ=27(194.88) N=191L=29.2707219 m *2.0279650=25 Hzf=50.69913 Hz
e^(10.618err=-1.61CoZ=27(96.58) N=101L=301.5675308 m /5.0803155=25 Hzf=4.92095 Hz
7/40.618err=-0.763CoZ=27(63.49) N=60L=8.4158572 m *7.0533516=25 Hzf=176.33379 Hz
7/40.618err=-0.763CoZ=27(63.49) N=61L=14.7277502 m *4.0304866=25 Hzf=100.76217 Hz
7/40.618err=-1.81CoZ=27(63.49) N=66L=241.7278289 m /4.0722343=25 Hzf=6.13914 Hz
7/40.618err=-1.81CoZ=27(63.49) N=67L=423.0237006 m /7.1264100=25 Hzf=3.50808 Hz
20.618err=-0.813CoZ=27(51.26) N=47**L=3.0990261 m *19.1544047=25 Hzf=478.86012 Hz
5/20.618err=-1.85CoZ=27(38.78) N=37L=11.6572406 m *5.0921142=25 Hzf=127.30285 Hz
5/20.618err=-1.85CoZ=27(38.78) N=38L=29.1431014 m *2.0368457=25 Hzf=50.92114 Hz
5/20.618err=-0.937CoZ=27(38.78) N=42L=1138.4023991 m /19.1779380=25 Hzf=1.30358 Hz
30.618err=-0.716CoZ=27(32.34) N=30L=4.5337031 m *13.0930496=25 Hzf=327.32624 Hz
7/20.618err=-1.43CoZ=27(28.36) N=26L=3.0802402 m *19.2712241=25 Hzf=481.78060 Hz
90.618err=-0.716CoZ=27(16.17) N=15L=4.5337031 m *13.0930496=25 Hzf=327.32624 Hz
110.618err=-1.42CoZ=27(14.82) N=14L=8.3620552 m *7.0987333=25 Hzf=177.46833 Hz
110.618err=-0.267CoZ=27(14.82) N=16L=1011.8086797 m /17.0452945=25 Hzf=1.46668 Hz
5/40.618err=-1.44NiZ=28(159.06) N=159L=58.5196572 m *1.0143600=25 Hzf=25.35900 Hz
3/20.618err=-1.71NiZ=28(87.54) N=91L=241.4984120 m /4.0683695=25 Hzf=6.14497 Hz
3/20.618err=-1.71NiZ=28(87.54) N=92L=362.2476180 m /6.1025542=25 Hzf=4.09665 Hz
1.610.618err=-1.77NiZ=28(73.76) N=70L=9.7217517 m *6.1058955=25 Hzf=152.64739 Hz
5/30.618err=-0.444NiZ=28(69.48) N=73L=357.7407616 m /6.0266301=25 Hzf=4.14826 Hz
e0.618err=-0.922NiZ=28(35.49) N=33L=4.9014842 m *12.1106174=25 Hz**f=302.76544 Hz
30.618err=-1.3NiZ=28(32.31) N=35L=1142.4931911 m /19.2468529=25 Hzf=1.29891 Hz
7/20.618err=-0.941NiZ=28(28.33) N=30L=479.3481281 m /8.0752717=25 Hzf=3.09587 Hz
9/20.618err=-0.651NiZ=28(23.60) N=22L=5.3614839 m *11.0715617=25 Hzf=276.78904 Hz
70.618err=-1.59NiZ=28(18.24) N=17L=5.3122241 m *11.1742274=25 Hzf=279.35569 Hz
e^(10.618err=-0.466CuZ=29(96.39) N=92L=11.8169858 m *5.0232776=25 Hzf=125.58194 Hz
3/20.618err=-1.38CuZ=29(87.45) N=83L=9.7594237 m *6.0823264=25 Hzf=152.05816 Hz
3/20.618err=-1.38CuZ=29(87.45) N=84L=14.6391356 m *4.0548842=25 Hzf=101.37211 Hz
1.610.618err=-1.47CuZ=29(73.69) N=76L=180.6801036 m /3.0438023=25 Hzf=8.21341 Hz
30.618err=-1.59CuZ=29(32.28) N=30L=4.8695330 m *12.1900806=25 Hzf=304.75202 Hz
30.618err=-1.59CuZ=29(32.28) N=31L=14.6085990 m *4.0633602=25 Hzf=101.58401 Hz
90.618err=-1.59CuZ=29(16.14) N=15L=4.8695330 m *12.1900806=25 Hzf=304.75202 Hz
110.618err=-1.72CuZ=29(14.79) N=16L=1086.7574708 m /18.3079089=25 Hzf=1.36553 Hz
4/30.618err=-1.2ZnZ=30(123.14) N=127L=180.2156398 m /3.0359778=25 Hzf=8.23458 Hz
1.610.618err=-1.9ZnZ=30(73.62) N=77L=302.4274641 m /5.0948023=25 Hzf=4.90696 Hz
7/40.618err=-0.992ZnZ=30(63.30) N=59L=5.3434014 m *11.1090288=25 Hzf=277.72572 Hz
20.618err=-1.41ZnZ=30(51.11) N=47**L=3.4433623 m *17.2389642=25 Hzf=430.97410 Hz
e0.618err=-1.01ZnZ=30(35.43) N=38L=779.4050959 m /13.1301398=25 Hz**f=1.90402 Hz
50.618err=-1.77ZnZ=30(22.01) N=22L=58.3328270 m *1.0176088=25 Hzf=25.44022 Hz
6/50.618err=-1.44GaZ=31(194.12) N=198L=120.4204055 m /2.0286456=25 Hzf=12.32349 Hz
4/30.618err=-0.744GaZ=31(123.03) N=123L=58.9220666 m *1.0074324=25 Hzf=25.18581 Hz
e^(10.618err=-0.94GaZ=31(96.21) N=100L=239.6704539 m /4.0375750=25 Hzf=6.19184 Hz
3/20.618err=-0.0949GaZ=31(87.29) N=89L=118.8325519 m /2.0018961=25 Hzf=12.48816 Hz
3/20.618err=-0.0949GaZ=31(87.29) N=90L=178.2488279 m /3.0028441=25 Hzf=8.32544 Hz
1.610.618err=-0.546GaZ=31(73.55) N=75L=119.3675792 m /2.0109094=25 Hzf=12.43219 Hz
5/30.618err=-0.0852GaZ=31(69.28) N=72L=237.6420774 m /4.0034043=25 Hzf=6.24469 Hz
7/40.618err=-0.298GaZ=31(63.24) N=62L=29.5918684 m *2.0059565=25 Hzf=50.14891 Hz
5/20.618err=-0.797GaZ=31(38.63) N=36L=5.3536957 m *11.0876680=25 Hzf=277.19170 Hz
e0.618err=-0.603GaZ=31(35.39) N=34L=14.7511457 m *4.0240942=25 Hz**f=100.60236 Hz
30.618err=-1.48GaZ=31(32.22) N=34L=421.6343919 m /7.1030053=25 Hzf=3.51964 Hz
9/20.618err=-0.00121GaZ=31(23.53) N=22L=5.9359286 m *10.0001202=25 Hzf=250.00301 Hz
9/20.618err=-1.25GaZ=31(23.53) N=24L=120.2025548 m /2.0249757=25 Hzf=12.34583 Hz
9/20.618err=-1.25GaZ=31(23.53) N=25L=540.9114967 m /9.1123904=25 Hzf=2.74352 Hz
50.618err=-1.55GaZ=31(21.99) N=22L=60.2772545 m /1.0154524=25 Hzf=24.61957 Hz
70.618err=-0.929GaZ=31(18.19) N=17L=5.8813909 m *10.0928506=25 Hzf=252.32126 Hz
90.618err=-1.48GaZ=31(16.11) N=17L=421.6343919 m /7.1030053=25 Hzf=3.51964 Hz
6/50.618err=-0.988GeZ=32(193.95) N=194L=59.9464384 m /1.0098794=25 Hzf=24.75543 Hz
20.618err=-1.01GeZ=32(51.01) N=51**L=58.7667172 m *1.0100956=25 Hzf=25.25239 Hz
5/20.618err=-1.02GeZ=32(38.59) N=41L=539.6870633 m /9.0917632=25 Hzf=2.74974 Hz
e0.618err=-0.0392GeZ=32(35.36) N=38L=831.3654357 m /14.0054824=25 Hz**f=1.78502 Hz
30.618err=-0.43GeZ=32(32.19) N=30L=5.3732778 m *11.0472606=25 Hzf=276.18151 Hz
7/20.618err=-1.63GeZ=32(28.23) N=26L=3.6506551 m *16.2600953=25 Hzf=406.50238 Hz
70.618err=-0.231GeZ=32(18.17) N=19L=297.4845481 m /5.0115321=25 Hzf=4.98849 Hz
90.618err=-0.43GeZ=32(16.09) N=15L=5.3732778 m *11.0472606=25 Hzf=276.18151 Hz
110.618err=-1.01GeZ=32(14.75) N=16L=1199.1806574 m /20.2018305=25 Hzf=1.23751 Hz
e^(10.618err=-1.86AsZ=33(96.04) N=93L=19.4263257 m *3.0556473=25 Hzf=76.39118 Hz
e^(10.618err=-1.35AsZ=33(96.04) N=96L=58.5726265 m *1.0134427=25 Hzf=25.33607 Hz
5/30.618err=-0.587AsZ=33(69.16) N=66L=11.8027467 m *5.0293378=25 Hzf=125.73344 Hz
5/30.618err=-0.587AsZ=33(69.16) N=67L=19.6712446 m *3.0176027=25 Hzf=75.44007 Hz
5/30.618err=-1.47AsZ=33(69.16) N=73L=421.6230405 m /7.1028140=25 Hzf=3.51973 Hz
7/40.618err=-0.992AsZ=33(63.13) N=59L=5.8777416 m *10.0991171=25 Hzf=252.47793 Hz
5/40.618err=-1.98SeZ=34(158.19) N=155L=29.1060055 m *2.0394417=25 Hzf=50.98604 Hz
e/20.618err=-1.2SeZ=34(115.04) N=115L=58.6606010 m *1.0119228=25 Hzf=25.29807 Hz
e^(10.618err=-1.67SeZ=34(95.96) N=96L=60.3475546 m /1.0166367=25 Hzf=24.59089 Hz
1.610.618err=-1.71SeZ=34(73.36) N=69L=7.2958814 m *8.1360971=25 Hzf=203.40243 Hz
1.610.618err=-0.568SeZ=34(73.36) N=70L=11.8049842 m *5.0283846=25 Hzf=125.70961 Hz
5/30.618err=-1.7SeZ=34(69.10) N=65L=7.2962434 m *8.1356935=25 Hzf=203.39234 Hz
20.618err=-1.41SeZ=34(50.93) N=47**L=3.9024773 m *15.2108508=25 Hzf=380.27127 Hz
5/20.618err=-1.1SeZ=34(38.52) N=36L=5.8717952 m *10.1093443=25 Hzf=252.73361 Hz
5/20.618err=-1.1SeZ=34(38.52) N=37L=14.6794881 m *4.0437377=25 Hzf=101.09344 Hz
e0.618err=-0.696SeZ=34(35.30) N=36L=119.5451440 m /2.0139007=25 Hz**f=12.41372 Hz
9/20.618err=-1.31SeZ=34(23.47) N=22L=6.5103733 m *9.1177567=25 Hzf=227.94392 Hz
9/20.618err=-1.31SeZ=34(23.47) N=23L=29.2966800 m *2.0261682=25 Hzf=50.65420 Hz
5/40.618err=-1.44BrZ=35(158.06) N=158L=58.5196572 m *1.0143600=25 Hzf=25.35900 Hz
e/20.618err=-1.73BrZ=35(114.94) N=115L=60.3859128 m /1.0172829=25 Hzf=24.57527 Hz
3/20.618err=-0.793BrZ=35(86.99) N=83L=11.7786148 m *5.0396418=25 Hzf=125.99105 Hz
3/20.618err=-0.454BrZ=35(86.99) N=87L=59.6292375 m /1.0045357=25 Hzf=24.88712 Hz
3/20.618err=-1.71BrZ=35(86.99) N=91L=301.8730150 m /5.0854618=25 Hzf=4.91597 Hz
1.610.618err=-0.631BrZ=35(73.30) N=71L=19.6626558 m *3.0189208=25 Hzf=75.47302 Hz
7/40.618err=-1.53BrZ=35(63.03) N=63L=58.4678044 m *1.0152596=25 Hzf=25.38149 Hz
7/40.618err=-0.549BrZ=35(63.03) N=65L=179.0576510 m /3.0164699=25 Hzf=8.28783 Hz
20.618err=-1.92BrZ=35(50.89) N=55**L=1028.4175512 m /17.3250935=25 Hzf=1.44299 Hz
30.618err=-1.01BrZ=35(32.10) N=30L=5.8770226 m *10.1003525=25 Hzf=252.50881 Hz
30.618err=-0.245BrZ=35(32.10) N=34L=476.0388296 m /8.0195221=25 Hzf=3.11739 Hz
7/20.618err=-0.941BrZ=35(28.15) N=30L=599.1851602 m /10.0940896=25 Hzf=2.47670 Hz
90.618err=-1.01BrZ=35(16.05) N=15L=5.8770226 m *10.1003525=25 Hzf=252.50881 Hz
90.618err=-0.245BrZ=35(16.05) N=17L=476.0388296 m /8.0195221=25 Hzf=3.11739 Hz
110.618err=-0.436BrZ=35(14.71) N=15L=119.2367131 m /2.0087047=25 Hzf=12.44583 Hz
5/40.618err=-1.41KrZ=36(157.94) N=158L=60.1916474 m /1.0140102=25 Hzf=24.65458 Hz
e^(10.618err=-1.17KrZ=36(95.80) N=92L=14.6693616 m *4.0465292=25 Hzf=101.16323 Hz
1.610.618err=-1.9KrZ=36(73.24) N=77L=362.9129570 m /6.1137628=25 Hzf=4.08913 Hz
5/30.618err=-0.421KrZ=36(68.99) N=69L=59.6098321 m /1.0042088=25 Hzf=24.89522 Hz
7/40.618err=-0.763KrZ=36(62.98) N=61L=19.6370002 m *3.0228650=25 Hzf=75.57162 Hz
7/40.618err=-1.32KrZ=36(62.98) N=63L=60.1383131 m /1.0131117=25 Hzf=24.67645 Hz
6/50.618err=-0.887RbZ=37(193.15) N=197L=119.7729839 m /2.0177389=25 Hzf=12.39011 Hz
5/40.618err=-1.78RbZ=37(157.81) N=161L=120.8274172 m /2.0355023=25 Hzf=12.28198 Hz
4/30.618err=-0.0374RbZ=37(122.41) N=120L=29.6689237 m *2.0007467=25 Hzf=50.01867 Hz
7/40.618err=-0.0814RbZ=37(62.93) N=59L=6.5901951 m *9.0073206=25 Hzf=225.18302 Hz
20.618err=-1.76RbZ=37(50.81) N=54**L=543.5921342 m /9.1575494=25 Hzf=2.72999 Hz
20.618err=-1.76RbZ=37(50.81) N=55**L=1087.1842684 m /18.3150989=25 Hzf=1.36499 Hz
e0.618err=-1.84RbZ=37(35.22) N=33L=6.4769613 m *9.1647915=25 Hz**f=229.11979 Hz
e0.618err=-1.22RbZ=37(35.22) N=38L=961.2662850 m /16.1938390=25 Hz**f=1.54380 Hz
7/20.618err=-0.449RbZ=37(28.11) N=26L=4.2210700 m *14.0627851=25 Hzf=351.56963 Hz
7/20.618err=-0.449RbZ=37(28.11) N=27L=14.7737449 m *4.0179386=25 Hzf=100.44847 Hz
7/20.618err=-1.63RbZ=37(28.11) N=29L=180.9783749 m /3.0488271=25 Hzf=8.19987 Hz
50.618err=-1RbZ=37(21.88) N=23L=359.7190997 m /6.0599579=25 Hzf=4.12544 Hz
6/50.618err=-0.0641SrZ=38(193.00) N=193L=59.3219963 m *1.0006406=25 Hzf=25.01602 Hz
7/40.618err=-0.232SrZ=38(62.88) N=60L=11.8445398 m *5.0115919=25 Hzf=125.28980 Hz
7/40.618err=-0.298SrZ=38(62.88) N=67L=595.3666897 m /10.0297623=25 Hzf=2.49258 Hz
5/20.618err=-0.503SrZ=38(38.40) N=36L=6.5625947 m *9.0452028=25 Hzf=226.13007 Hz
e0.618err=-1.98SrZ=38(35.19) N=37L=363.1876741 m /6.1183907=25 Hz**f=4.08604 Hz
9/20.618err=-1.98SrZ=38(23.40) N=22L=7.2762996 m *8.1579928=25 Hzf=203.94982 Hz
9/20.618err=-1.55SrZ=38(23.40) N=25L=663.0528024 m /11.1700270=25 Hzf=2.23813 Hz
50.618err=-0.422SrZ=38(21.86) N=20L=2.9555299 m *20.0843849=25 Hzf=502.10962 Hz
50.618err=-0.422SrZ=38(21.86) N=21L=14.7776495 m *4.0168770=25 Hzf=100.42192 Hz
110.618err=-0.877SrZ=38(14.67) N=14L=11.7688184 m *5.0438368=25 Hzf=126.09592 Hz
6/50.618err=-1.09YZ=39(192.86) N=189L=29.3610636 m *2.0217251=25 Hzf=50.54313 Hz
e/20.618err=-0.346YZ=39(114.59) N=111L=19.7185172 m *3.0103683=25 Hzf=75.25921 Hz
e^(10.618err=-1.6YZ=39(95.58) N=100L=301.5208937 m /5.0795299=25 Hzf=4.92172 Hz
3/20.618err=-0.506YZ=39(86.72) N=84L=19.6871133 m *3.0151703=25 Hzf=75.37926 Hz
3/20.618err=-0.506YZ=39(86.72) N=85L=29.5306700 m *2.0101136=25 Hzf=50.25284 Hz
1.610.618err=-1.33YZ=39(73.07) N=69L=8.3688052 m *7.0930077=25 Hzf=177.32519 Hz
5/30.618err=-1.33YZ=39(68.84) N=65L=8.3692204 m *7.0926558=25 Hzf=177.31640 Hz
5/30.618err=-0.731YZ=39(68.84) N=71L=179.3814390 m /3.0219245=25 Hzf=8.27287 Hz
5/30.618err=-0.731YZ=39(68.84) N=72L=298.9690651 m /5.0365409=25 Hzf=4.96372 Hz
20.618err=-1.61YZ=39(50.73) N=55**L=1145.9509857 m /19.3051042=25 Hzf=1.29499 Hz
5/20.618err=-0.733YZ=39(38.38) N=41L=657.7436084 m /11.0805864=25 Hzf=2.25620 Hz
e0.618err=-0.407YZ=39(35.16) N=38L=1013.2266247 m /17.0691817=25 Hz**f=1.46463 Hz
30.618err=-0.716YZ=39(32.01) N=32L=58.9381408 m *1.0071577=25 Hzf=25.17894 Hz
70.618err=-0.282YZ=39(18.07) N=17L=7.3991692 m *8.0225223=25 Hzf=200.56306 Hz
70.618err=-1.8YZ=39(18.07) N=19L=362.5592930 m /6.1078048=25 Hzf=4.09312 Hz
90.618err=-0.716YZ=39(16.00) N=16L=58.9381408 m *1.0071577=25 Hzf=25.17894 Hz
4/30.618err=-1.2ZrZ=40(122.14) N=126L=180.2156398 m /3.0359778=25 Hzf=8.23458 Hz
1.610.618err=-0.899ZrZ=40(73.02) N=73L=58.8314298 m *1.0089845=25 Hzf=25.22461 Hz
7/40.618err=-0.549ZrZ=40(62.79) N=66L=358.1153021 m /6.0329397=25 Hzf=4.14392 Hz
30.618err=-1.84ZrZ=40(31.98) N=32L=60.4493752 m /1.0183520=25 Hzf=24.54947 Hz
7/20.618err=-0.0622ZrZ=40(28.05) N=26L=4.5633189 m *13.0080762=25 Hzf=325.20191 Hz
50.618err=-0.422ZrZ=40(21.83) N=20L=3.1110841 m *19.0801656=25 Hzf=477.00414 Hz
90.618err=-1.84ZrZ=40(15.99) N=16L=60.4493752 m /1.0183520=25 Hzf=24.54947 Hz
4/30.618err=-1.57NbZ=41(122.05) N=122L=58.4468886 m *1.0156229=25 Hzf=25.39057 Hz
1.610.618err=-1.59NbZ=41(72.97) N=73L=60.3022156 m /1.0158729=25 Hzf=24.60938 Hz
5/30.618err=-1.21NbZ=41(68.74) N=66L=14.6640187 m *4.0480036=25 Hzf=101.20009 Hz
7/40.618err=-1.61NbZ=41(62.74) N=59L=7.3026486 m *8.1285576=25 Hzf=203.21394 Hz
7/40.618err=-0.96NbZ=41(62.74) N=64L=119.8589991 m /2.0191880=25 Hzf=12.38121 Hz
20.618err=-1.48NbZ=41(50.66) N=53**L=301.1794257 m /5.0737774=25 Hzf=4.92730 Hz
20.618err=-1.48NbZ=41(50.66) N=54**L=602.3588514 m /10.1475548=25 Hzf=2.46365 Hz
20.618err=-1.48NbZ=41(50.66) N=55**L=1204.7177029 m /20.2951095=25 Hzf=1.23182 Hz
e0.618err=-1.43NbZ=41(35.11) N=34L=19.5095798 m *3.0426078=25 Hz**f=76.06520 Hz
9/20.618err=-0.433NbZ=41(23.35) N=25L=715.3990763 m /12.0518712=25 Hzf=2.07437 Hz
4/30.618err=-0.864MoZ=42(121.97) N=122L=59.8724225 m /1.0086325=25 Hzf=24.78604 Hz
e^(10.618err=-0.216MoZ=42(95.38) N=91L=11.8464982 m *5.0107634=25 Hzf=125.26909 Hz
3/20.618err=-1.71MoZ=42(86.54) N=90L=241.4984120 m /4.0683695=25 Hzf=6.14497 Hz
3/20.618err=-1.71MoZ=42(86.54) N=91L=362.2476180 m /6.1025542=25 Hzf=4.09665 Hz
1.610.618err=-1.77MoZ=42(72.92) N=70L=14.5826275 m *4.0705970=25 Hzf=101.76493 Hz
1.610.618err=-1.9MoZ=42(72.92) N=77L=423.3984498 m /7.1327232=25 Hzf=3.50497 Hz
5/30.618err=-0.444MoZ=42(68.69) N=73L=536.6111424 m /9.0399451=25 Hzf=2.76550 Hz
7/40.618err=-0.778MoZ=42(62.70) N=67L=658.0368675 m /11.0855267=25 Hzf=2.25519 Hz
e0.618err=-0.922MoZ=42(35.09) N=33L=7.3522263 m *8.0737449=25 Hz**f=201.84362 Hz
7/20.618err=-1.14MoZ=42(28.01) N=28L=58.6956892 m *1.0113179=25 Hzf=25.28295 Hz
7/20.618err=-0.941MoZ=42(28.01) N=30L=719.0221922 m /12.1129076=25 Hzf=2.06391 Hz
50.618err=-0.954MoZ=42(21.80) N=20L=3.2666383 m *18.1715863=25 Hzf=454.28966 Hz
5/40.618err=-0.787TcZ=43(157.14) N=154L=29.4484291 m *2.0157272=25 Hzf=50.39318 Hz
e/20.618err=-0.444TcZ=43(114.27) N=112L=29.5489864 m *2.0088676=25 Hzf=50.22169 Hz
20.618err=-0.227TcZ=43(50.59) N=47**L=4.9354860 m *12.0271843=25 Hzf=300.67961 Hz
20.618err=-0.227TcZ=43(50.59) N=48**L=9.8709720 m *6.0135922=25 Hzf=150.33980 Hz
20.618err=-0.227TcZ=43(50.59) N=49**L=19.7419441 m *3.0067961=25 Hzf=75.16990 Hz
5/20.618err=-1.81TcZ=43(38.27) N=41L=725.2044913 m /12.2170568=25 Hzf=2.04632 Hz
7/20.618err=-0.838TcZ=43(27.99) N=26L=4.9055678 m *12.1005360=25 Hzf=302.51340 Hz
7/20.618err=-1.24TcZ=43(27.99) N=28L=60.0932056 m /1.0123518=25 Hzf=24.69497 Hz
50.618err=-0.61TcZ=43(21.79) N=23L=418.0519266 m /7.0426538=25 Hzf=3.54980 Hz
5/40.618err=-0.86RuZ=44(157.04) N=157L=58.8540553 m *1.0085966=25 Hzf=25.21491 Hz
3/20.618err=-0.221RuZ=44(86.42) N=82L=9.8716010 m *6.0132090=25 Hzf=150.33023 Hz
3/20.618err=-0.221RuZ=44(86.42) N=83L=14.8074015 m *4.0088060=25 Hzf=100.22015 Hz
5/20.618err=-0.0094RuZ=44(38.24) N=39L=118.7311539 m /2.0001879=25 Hzf=12.49883 Hz
5/20.618err=-0.0094RuZ=44(38.24) N=40L=296.8278848 m /5.0004698=25 Hzf=4.99953 Hz
e0.618err=-1.21RuZ=44(35.04) N=37L=420.5330963 m /7.0844524=25 Hz**f=3.52885 Hz
e0.618err=-1.36RuZ=44(35.04) N=38L=1143.1274740 m /19.2575383=25 Hz**f=1.29819 Hz
30.618err=-0.43RuZ=44(31.90) N=30L=7.3882570 m *8.0343713=25 Hzf=200.85928 Hz
30.618err=-0.817RuZ=44(31.90) N=34L=598.4488144 m /10.0816849=25 Hzf=2.47974 Hz
9/20.618err=-0.651RuZ=44(23.30) N=22L=8.4251890 m *7.0455393=25 Hzf=176.13848 Hz
70.618err=-1.59RuZ=44(18.01) N=18L=58.4344648 m *1.0158389=25 Hzf=25.39597 Hz
90.618err=-0.43RuZ=44(15.95) N=15L=7.3882570 m *8.0343713=25 Hzf=200.85928 Hz
90.618err=-0.817RuZ=44(15.95) N=17L=598.4488144 m /10.0816849=25 Hzf=2.47974 Hz
6/50.618err=-1.4RhZ=45(192.08) N=192L=58.5414438 m *1.0139825=25 Hzf=25.34956 Hz
5/40.618err=-1.41RhZ=45(156.94) N=157L=60.1916474 m /1.0140102=25 Hzf=24.65458 Hz
e^(10.618err=-1.43RhZ=45(95.19) N=99L=240.8226367 m /4.0569851=25 Hzf=6.16221 Hz
20.618err=-1.26RhZ=45(50.52) N=54**L=661.1255686 m /11.1375601=25 Hzf=2.24466 Hz
5/20.618err=-0.503RhZ=45(38.22) N=35L=3.1085975 m *19.0954282=25 Hzf=477.38570 Hz
5/20.618err=-1.85RhZ=45(38.22) N=37L=19.4287343 m *3.0552685=25 Hzf=76.38171 Hz
e0.618err=-1.99RhZ=45(35.02) N=35L=58.2064422 m *1.0198184=25 Hz**f=25.49546 Hz
9/20.618err=-1.76RhZ=45(23.28) N=25L=785.1941081 m /13.2276635=25 Hzf=1.88998 Hz
70.618err=-0.679RhZ=45(18.00) N=18L=59.7625208 m /1.0067810=25 Hzf=24.83162 Hz
6/50.618err=-0.813PdZ=46(191.96) N=192L=59.8423647 m /1.0081261=25 Hzf=24.79849 Hz
5/40.618err=-1.23PdZ=46(156.84) N=160L=120.1742961 m /2.0244996=25 Hzf=12.34873 Hz
e/20.618err=-1.66PdZ=46(114.05) N=114L=58.3930200 m *1.0165599=25 Hzf=25.41400 Hz
1.610.618err=-0.228PdZ=46(72.73) N=69L=9.8708984 m *6.0136370=25 Hzf=150.34093 Hz
5/30.618err=-0.223PdZ=46(68.51) N=65L=9.8713882 m *6.0133386=25 Hzf=150.33347 Hz
7/40.618err=-1.18PdZ=46(62.54) N=67L=720.7070454 m /12.1412912=25 Hzf=2.05909 Hz
5/20.618err=-0.534PdZ=46(38.19) N=41L=775.8001535 m /13.0694096=25 Hzf=1.91286 Hz
e0.618err=-0.192PdZ=46(35.00) N=32L=2.9623265 m *20.0383042=25 Hz**f=500.95761 Hz
e0.618err=-0.236PdZ=46(35.00) N=35L=59.4999187 m /1.0023571=25 Hz**f=24.94121 Hz
e0.618err=-0.665PdZ=46(35.00) N=38L=1195.0878138 m /20.1328810=25 Hz**f=1.24175 Hz
9/20.618err=-0.161PdZ=46(23.27) N=24L=178.3650813 m /3.0048026=25 Hzf=8.32001 Hz
6/50.618err=-0.657AgZ=47(191.84) N=188L=29.4865382 m *2.0131220=25 Hzf=50.32805 Hz
4/30.618err=-0.33AgZ=47(121.58) N=124L=119.1112744 m /2.0065915=25 Hzf=12.45894 Hz
e/20.618err=-0.51AgZ=47(113.98) N=114L=59.6624335 m /1.0050949=25 Hzf=24.87327 Hz
e^(10.618err=-1.52AgZ=47(95.08) N=97L=120.5165328 m /2.0302650=25 Hzf=12.31366 Hz
3/20.618err=-1.18AgZ=47(86.26) N=88L=120.1103213 m /2.0234219=25 Hzf=12.35531 Hz
3/20.618err=-1.18AgZ=47(86.26) N=89L=180.1654820 m /3.0351328=25 Hzf=8.23687 Hz
1.610.618err=-1.63AgZ=47(72.68) N=75L=180.9766524 m /3.0487981=25 Hzf=8.19995 Hz
5/30.618err=-1.17AgZ=47(68.47) N=72L=360.2960528 m /6.0696774=25 Hzf=4.11884 Hz
7/40.618err=-1.3AgZ=47(62.50) N=59L=8.3713289 m *7.0908694=25 Hzf=177.27174 Hz
7/40.618err=-1.3AgZ=47(62.50) N=60L=14.6498255 m *4.0519254=25 Hzf=101.29813 Hz
7/40.618err=-1.27AgZ=47(62.50) N=65L=240.4488457 m /4.0506881=25 Hzf=6.17179 Hz
7/40.618err=-1.27AgZ=47(62.50) N=66L=420.7854799 m /7.0887042=25 Hzf=3.52674 Hz
20.618err=-0.0327AgZ=47(50.46) N=47**L=5.3946010 m *11.0035942=25 Hzf=275.08985 Hz
5/20.618err=-1.58AgZ=47(38.17) N=35L=3.2467574 m *18.2828568=25 Hzf=457.07142 Hz
7/20.618err=-0.643AgZ=47(27.92) N=26L=5.3618997 m *11.0707032=25 Hzf=276.76758 Hz
50.618err=-1.5AgZ=47(21.73) N=20L=3.6555238 m *16.2384388=25 Hzf=405.96097 Hz
110.618err=-1.95AgZ=47(14.59) N=14L=14.5561702 m *4.0779957=25 Hzf=101.94989 Hz
e^(10.618err=-1.17CdZ=48(95.02) N=92L=19.5591488 m *3.0348969=25 Hzf=75.87242 Hz
e^(10.618err=-0.657CdZ=48(95.02) N=95L=58.9731038 m *1.0065606=25 Hzf=25.16401 Hz
1.610.618err=-0.761CdZ=48(72.64) N=76L=299.0567232 m /5.0380176=25 Hzf=4.96227 Hz
1.610.618err=-1.9CdZ=48(72.64) N=77L=483.8839426 m /8.1516837=25 Hzf=3.06685 Hz
7/40.618err=-1.26CdZ=48(62.46) N=58L=4.8853956 m *12.1505002=25 Hzf=303.76251 Hz
e0.618err=-1.08CdZ=48(34.96) N=32L=3.0911233 m *19.2033749=25 Hz**f=480.08437 Hz
e0.618err=-0.922CdZ=48(34.96) N=33L=8.4025444 m *7.0645268=25 Hz**f=176.61317 Hz
9/20.618err=-0.783CdZ=48(23.24) N=25L=837.5403820 m /14.1095078=25 Hzf=1.77185 Hz
4/30.618err=-0.718InZ=49(121.43) N=119L=29.4684580 m *2.0143572=25 Hzf=50.35893 Hz
e^(10.618err=-1.42InZ=49(94.96) N=95L=60.2017101 m /1.0141798=25 Hzf=24.65046 Hz
e^(10.618err=-1.93InZ=49(94.96) N=98L=181.5151429 m /3.0578697=25 Hzf=8.17563 Hz
5/30.618err=-1.62InZ=49(68.39) N=67L=29.2088177 m *2.0322630=25 Hzf=50.80658 Hz
20.618err=-1.07InZ=49(50.40) N=52**L=179.9730715 m /3.0318914=25 Hzf=8.24568 Hz
20.618err=-1.07InZ=49(50.40) N=53**L=359.9461429 m /6.0637827=25 Hzf=4.12284 Hz
20.618err=-1.07InZ=49(50.40) N=54**L=719.8922859 m /12.1275655=25 Hzf=2.06142 Hz
5/20.618err=-0.21InZ=49(38.13) N=36L=8.4622932 m *7.0146471=25 Hzf=175.36618 Hz
7/20.618err=-1.14InZ=49(27.89) N=27L=19.5652297 m *3.0339536=25 Hzf=75.84884 Hz
7/20.618err=-0.941InZ=49(27.89) N=29L=239.6740641 m /4.0376359=25 Hzf=6.19174 Hz
7/20.618err=-0.941InZ=49(27.89) N=30L=838.8592243 m /14.1317255=25 Hzf=1.76907 Hz
50.618err=-0.317InZ=49(21.71) N=23L=476.3847536 m /8.0253496=25 Hzf=3.11513 Hz
e^(10.618err=-0.837SnZ=50(94.91) N=93L=29.4338268 m *2.0167272=25 Hzf=50.41818 Hz
1.610.618err=-0.227SnZ=50(72.55) N=74L=118.9890663 m /2.0045328=25 Hzf=12.47173 Hz
5/20.618err=-1.1SnZ=50(38.10) N=35L=3.4539972 m *17.1858854=25 Hzf=429.64713 Hz
5/20.618err=-1.48SnZ=50(38.10) N=41L=843.2610364 m /14.2058800=25 Hzf=1.75983 Hz
e0.618err=-0.632SnZ=50(34.91) N=37L=477.8785186 m /8.0505141=25 Hz**f=3.10539 Hz
30.618err=-1.01SnZ=50(31.78) N=30L=8.3957466 m *7.0702468=25 Hzf=176.75617 Hz
50.618err=-1.77SnZ=50(21.69) N=20L=3.8888551 m *15.2641325=25 Hzf=381.60331 Hz
50.618err=-1.77SnZ=50(21.69) N=21L=19.4442757 m *3.0528265=25 Hzf=76.32066 Hz
90.618err=-1.01SnZ=50(15.89) N=15L=8.3957466 m *7.0702468=25 Hzf=176.75617 Hz
e/20.618err=-0.735SbZ=51(113.72) N=116L=119.5920344 m /2.0146906=25 Hzf=12.40885 Hz
5/30.618err=-0.441SbZ=51(68.31) N=64L=6.5666191 m *9.0396594=25 Hzf=225.99148 Hz
20.618err=-1.41SbZ=51(50.34) N=46**L=2.9268580 m *20.2811343=25 Hzf=507.02836 Hz
20.618err=-1.41SbZ=51(50.34) N=47**L=5.8537160 m *10.1405672=25 Hzf=253.51418 Hz
20.618err=-1.41SbZ=51(50.34) N=48**L=11.7074319 m *5.0702836=25 Hzf=126.75709 Hz
e0.618err=-0.41SbZ=51(34.89) N=32L=3.2843185 m *18.0737646=25 Hz**f=451.84411 Hz
e0.618err=-0.696SbZ=51(34.89) N=36L=179.3177160 m /3.0208510=25 Hz**f=8.27581 Hz
9/20.618err=-1.31SbZ=51(23.20) N=22L=9.7655600 m *6.0785045=25 Hzf=151.96261 Hz
e^(10.618err=-1.18TeZ=52(94.80) N=91L=14.6670930 m *4.0471551=25 Hzf=101.17888 Hz
3/20.618err=-1.77TeZ=52(86.01) N=82L=11.6664375 m *5.0880999=25 Hzf=127.20250 Hz
3/20.618err=-0.506TeZ=52(86.01) N=86L=59.0613400 m *1.0050568=25 Hzf=25.12642 Hz
3/20.618err=-0.741TeZ=52(86.01) N=90L=298.9980339 m /5.0370289=25 Hzf=4.96324 Hz
1.610.618err=-1.6TeZ=52(72.47) N=71L=29.2130886 m *2.0319659=25 Hzf=50.79915 Hz
5/30.618err=-0.731TeZ=52(68.27) N=71L=239.1752521 m /4.0292327=25 Hzf=6.20466 Hz
7/40.618err=-1.97TeZ=52(62.32) N=58L=5.2925119 m *11.2158463=25 Hzf=280.39616 Hz
30.618err=-1.98TeZ=52(31.74) N=29L=2.9105255 m *20.3949426=25 Hzf=509.87357 Hz
7/20.618err=-0.0622TeZ=52(27.84) N=26L=5.9323146 m *10.0062125=25 Hzf=250.15531 Hz
9/20.618err=-1.91TeZ=52(23.19) N=25L=907.3354138 m /15.2853001=25 Hzf=1.63556 Hz
70.618err=-0.282TeZ=52(17.92) N=17L=9.8655590 m *6.0168917=25 Hzf=150.42229 Hz
70.618err=-1.8TeZ=52(17.92) N=19L=483.4123906 m /8.1437397=25 Hzf=3.06984 Hz
6/50.618err=-0.357JZ=53(191.18) N=195L=119.1435463 m /2.0071352=25 Hzf=12.45556 Hz
4/30.618err=-0.567JZ=53(121.16) N=125L=179.0892920 m /3.0170029=25 Hzf=8.28637 Hz
e/20.618err=-0.358JZ=53(113.59) N=110L=19.7161008 m *3.0107373=25 Hzf=75.26843 Hz
3/20.618err=-1.42JZ=53(85.97) N=86L=60.1971350 m /1.0141027=25 Hzf=24.65234 Hz
7/40.618err=-0.0385JZ=53(62.29) N=58L=5.3942910 m *11.0042266=25 Hzf=275.10567 Hz
20.618err=-0.905JZ=53(50.29) N=54**L=778.6590031 m /13.1175708=25 Hzf=1.90584 Hz
5/20.618err=-1.34JZ=53(38.04) N=35L=3.6612370 m *16.2130994=25 Hzf=405.32748 Hz
5/20.618err=-0.389JZ=53(38.04) N=40L=357.5426794 m /6.0232931=25 Hzf=4.15055 Hz
5/20.618err=-0.389JZ=53(38.04) N=41L=893.8566986 m /15.0582328=25 Hzf=1.66022 Hz
30.618err=-0.0507JZ=53(31.73) N=29L=2.9664971 m *20.0101324=25 Hzf=500.25331 Hz
30.618err=-1.2JZ=53(31.73) N=33L=240.2862664 m /4.0479492=25 Hzf=6.17597 Hz
30.618err=-1.2JZ=53(31.73) N=34L=720.8587991 m /12.1438477=25 Hzf=2.05866 Hz
7/20.618err=-1.91JZ=53(27.82) N=30L=907.3375283 m /15.2853357=25 Hzf=1.63555 Hz
90.618err=-1.2JZ=53(15.86) N=17L=720.8587991 m /12.1438477=25 Hzf=2.05866 Hz
110.618err=-1.4JZ=53(14.54) N=15L=180.5584513 m /3.0417529=25 Hzf=8.21895 Hz
6/50.618err=-1.4XeZ=54(191.08) N=191L=58.5414438 m *1.0139825=25 Hzf=25.34956 Hz
5/40.618err=-0.32XeZ=54(156.12) N=153L=29.5853985 m *2.0063951=25 Hzf=50.15988 Hz
7/40.618err=-0.763XeZ=54(62.25) N=61L=29.4555003 m *2.0152433=25 Hzf=50.38108 Hz
7/40.618err=-1.81XeZ=54(62.25) N=66L=483.4556578 m /8.1444686=25 Hzf=3.06957 Hz
20.618err=-0.813XeZ=54(50.26) N=46**L=3.0990261 m *19.1544047=25 Hzf=478.86012 Hz
5/20.618err=-1.85XeZ=54(38.02) N=38L=58.2862028 m *1.0184228=25 Hzf=25.46057 Hz
e0.618err=-0.41XeZ=54(34.84) N=32L=3.4775137 m *17.0696666=25 Hz**f=426.74166 Hz
50.618err=-0.954XeZ=54(21.65) N=20L=4.1999635 m *14.1334560=25 Hzf=353.33640 Hz
6/50.618err=-0.448CsZ=55(190.98) N=191L=59.6255446 m /1.0044735=25 Hzf=24.88866 Hz
5/40.618err=-0.86CsZ=55(156.04) N=156L=58.8540553 m *1.0085966=25 Hzf=25.21491 Hz
4/30.618err=-0.947CsZ=55(121.03) N=121L=58.8032721 m *1.0094676=25 Hzf=25.23669 Hz
1.610.618err=-1.73CsZ=55(72.36) N=68L=7.2941367 m *8.1380432=25 Hzf=203.45108 Hz
1.610.618err=-0.592CsZ=55(72.36) N=69L=11.8021612 m *5.0295873=25 Hzf=125.73968 Hz
5/30.618err=-0.587CsZ=55(68.16) N=65L=11.8027467 m *5.0293378=25 Hzf=125.73344 Hz
5/30.618err=-0.587CsZ=55(68.16) N=66L=19.6712446 m *3.0176027=25 Hzf=75.44007 Hz
5/30.618err=-1.47CsZ=55(68.16) N=72L=421.6230405 m /7.1028140=25 Hzf=3.51973 Hz
7/40.618err=-0.992CsZ=55(62.22) N=59L=9.7962359 m *6.0594702=25 Hzf=151.48676 Hz
5/20.618err=-0.0094CsZ=55(38.00) N=38L=59.3655770 m /1.0000940=25 Hzf=24.99765 Hz
30.618err=-1.49CsZ=55(31.69) N=29L=3.0784404 m *19.2824912=25 Hzf=482.06228 Hz
9/20.618err=-1.05CsZ=55(23.15) N=25L=959.6816877 m /16.1671443=25 Hzf=1.54635 Hz
50.618err=-0.0894CsZ=55(21.63) N=23L=534.7175806 m /9.0080455=25 Hzf=2.77530 Hz
6/50.618err=-1.38BaZ=56(190.88) N=187L=29.2774139 m *2.0275015=25 Hzf=50.68754 Hz
5/40.618err=-0.951BaZ=56(155.96) N=156L=59.9241290 m /1.0095035=25 Hzf=24.76465 Hz
4/30.618err=-0.864BaZ=56(120.97) N=121L=59.8724225 m /1.0086325=25 Hzf=24.78604 Hz
e/20.618err=-0.224BaZ=56(113.41) N=117L=178.4779590 m /3.0067042=25 Hzf=8.31475 Hz
e^(10.618err=-0.974BaZ=56(94.60) N=99L=299.6903923 m /5.0486926=25 Hzf=4.95178 Hz
1.610.618err=-1.77BaZ=56(72.32) N=70L=19.4435033 m *3.0529478=25 Hzf=76.32369 Hz
5/20.618err=-1.83BaZ=56(37.98) N=38L=60.4449511 m /1.0182775=25 Hzf=24.55126 Hz
e0.618err=-0.922BaZ=56(34.80) N=33L=9.8029684 m *6.0553087=25 Hz**f=151.38272 Hz
e0.618err=-0.185BaZ=56(34.80) N=37L=535.2239408 m /9.0165758=25 Hz**f=2.77267 Hz
7/20.618err=-0.941BaZ=56(27.78) N=30L=958.6962563 m /16.1505434=25 Hzf=1.54794 Hz
50.618err=-1.91BaZ=56(21.62) N=23L=544.4397184 m /9.1718281=25 Hzf=2.72574 Hz
5/40.618err=-0.345LaZ=57(155.88) N=159L=119.1293022 m /2.0068953=25 Hzf=12.45705 Hz
5/30.618err=-1.11LaZ=57(68.09) N=64L=7.3391625 m *8.0881163=25 Hzf=202.20291 Hz
20.618err=-0.813LaZ=57(50.18) N=46**L=3.2711942 m *18.1462781=25 Hzf=453.65695 Hz
20.618err=-0.813LaZ=57(50.18) N=47**L=6.5423884 m *9.0731390=25 Hzf=226.82848 Hz
20.618err=-0.769LaZ=57(50.18) N=53**L=418.7128601 m /7.0537881=25 Hzf=3.54419 Hz
20.618err=-0.769LaZ=57(50.18) N=54**L=837.4257203 m /14.1075762=25 Hzf=1.77210 Hz
5/20.618err=-0.503LaZ=57(37.96) N=35L=3.9375568 m *15.0753380=25 Hzf=376.88345 Hz
5/20.618err=-0.503LaZ=57(37.96) N=36L=9.8438920 m *6.0301352=25 Hzf=150.75338 Hz
5/20.618err=-1.22LaZ=57(37.96) N=41L=961.3175815 m /16.1947032=25 Hzf=1.54371 Hz
e0.618err=-1.08LaZ=57(34.78) N=32L=3.6707089 m *16.1712631=25 Hz**f=404.28158 Hz
e0.618err=-1.98LaZ=57(34.78) N=37L=544.7815112 m /9.1775861=25 Hz**f=2.72403 Hz
30.618err=-0.465LaZ=57(31.66) N=34L=775.2632368 m /13.0603645=25 Hzf=1.91419 Hz
7/20.618err=-1.43LaZ=57(27.77) N=26L=6.5027294 m *9.1284746=25 Hzf=228.21186 Hz
90.618err=-0.465LaZ=57(15.83) N=17L=775.2632368 m /13.0603645=25 Hzf=1.91419 Hz
4/30.618err=-0.847CeZ=58(120.85) N=117L=19.6205804 m *3.0253947=25 Hzf=75.63487 Hz
e/20.618err=-1.22CeZ=58(113.30) N=111L=29.3249743 m *2.0242132=25 Hzf=50.60533 Hz
3/20.618err=-1.38CeZ=58(85.74) N=83L=19.5188474 m *3.0411632=25 Hzf=76.02908 Hz
3/20.618err=-1.38CeZ=58(85.74) N=84L=29.2782711 m *2.0274421=25 Hzf=50.68605 Hz
1.610.618err=-1.47CeZ=58(72.25) N=76L=361.3602071 m /6.0876046=25 Hzf=4.10671 Hz
7/40.618err=-0.556CeZ=58(62.12) N=58L=5.9031863 m *10.0555864=25 Hzf=251.38966 Hz
30.618err=-1.59CeZ=58(31.65) N=29L=3.2463553 m *18.2851210=25 Hzf=457.12802 Hz
30.618err=-1.59CeZ=58(31.65) N=30L=9.7390660 m *6.0950403=25 Hzf=152.37601 Hz
30.618err=-1.59CeZ=58(31.65) N=31L=29.2171980 m *2.0316801=25 Hzf=50.79200 Hz
9/20.618err=-0.289CeZ=58(23.11) N=25L=1012.0279615 m /17.0489886=25 Hzf=1.46636 Hz
50.618err=-1.23CeZ=58(21.60) N=20L=4.5110720 m *13.1587349=25 Hzf=328.96837 Hz
70.618err=-0.927CeZ=58(17.87) N=19L=539.1907434 m /9.0834020=25 Hzf=2.75227 Hz
90.618err=-1.59CeZ=58(15.82) N=15L=9.7390660 m *6.0950403=25 Hzf=152.37601 Hz
5/30.618err=-1.27PrZ=59(68.02) N=68L=58.6163349 m *1.0126870=25 Hzf=25.31717 Hz
7/40.618err=-1.7PrZ=59(62.09) N=65L=301.8400403 m /5.0849063=25 Hzf=4.91651 Hz
7/20.618err=-0.0927PrZ=59(27.74) N=30L=1010.0549843 m /17.0157511=25 Hzf=1.46923 Hz
e^(10.618err=-1.35NdZ=60(94.41) N=90L=11.7145050 m *5.0672222=25 Hzf=126.68056 Hz
5/30.618err=-0.421NdZ=60(67.99) N=68L=59.6098321 m /1.0042088=25 Hzf=24.89522 Hz
7/40.618err=-0.549NdZ=60(62.06) N=66L=537.1729531 m /9.0494096=25 Hzf=2.76261 Hz
20.618err=-1.41NdZ=60(50.11) N=46**L=3.4433623 m *17.2389642=25 Hzf=430.97410 Hz
5/20.618err=-0.277NdZ=60(37.90) N=41L=1011.9132437 m /17.0470560=25 Hzf=1.46653 Hz
7/20.618err=-1.79NdZ=60(27.72) N=30L=1027.1745603 m /17.3041536=25 Hzf=1.44474 Hz
7/40.618err=-1.95PmZ=61(62.03) N=62L=58.2291603 m *1.0194205=25 Hzf=25.48551 Hz
7/40.618err=-0.139PmZ=61(62.03) N=64L=178.3268035 m /3.0041577=25 Hzf=8.32180 Hz
20.618err=-0.651PmZ=61(50.08) N=54**L=896.1924375 m /15.0975815=25 Hzf=1.65589 Hz
5/20.618err=-0.62PmZ=61(37.89) N=35L=4.2138766 m *14.0867913=25 Hzf=352.16978 Hz
5/20.618err=-1.95PmZ=61(37.89) N=41L=1028.7784644 m /17.3311736=25 Hzf=1.44249 Hz
e0.618err=-0.74PmZ=61(34.72) N=32L=3.9283026 m *15.1108524=25 Hz**f=377.77131 Hz
7/20.618err=-0.529PmZ=61(27.71) N=29L=298.3697532 m /5.0264446=25 Hzf=4.97369 Hz
9/20.618err=-1.65PmZ=61(23.08) N=22L=11.6803757 m *5.0820283=25 Hzf=127.05071 Hz
3/20.618err=-0.0949SmZ=62(85.58) N=89L=237.6651039 m /4.0037922=25 Hzf=6.24408 Hz
3/20.618err=-0.0949SmZ=62(85.58) N=90L=356.4976558 m /6.0056883=25 Hzf=4.16272 Hz
1.610.618err=-0.546SmZ=62(72.11) N=75L=238.7351585 m /4.0218187=25 Hzf=6.21609 Hz
5/30.618err=-0.0852SmZ=62(67.93) N=72L=475.2841547 m /8.0068085=25 Hzf=3.12234 Hz
7/40.618err=-0.298SmZ=62(62.01) N=62L=59.1837367 m *1.0029782=25 Hzf=25.07446 Hz
7/40.618err=-1.79SmZ=62(62.01) N=64L=181.2501937 m /3.0534062=25 Hzf=8.18758 Hz
5/20.618err=-0.659SmZ=62(37.87) N=40L=418.2574740 m /7.0461165=25 Hzf=3.54805 Hz
e0.618err=-0.603SmZ=62(34.70) N=34L=29.5022914 m *2.0120471=25 Hz**f=50.30118 Hz
30.618err=-0.621SmZ=62(31.58) N=29L=3.4702419 m *17.1054357=25 Hzf=427.63589 Hz
30.618err=-1.48SmZ=62(31.58) N=34L=843.2687839 m /14.2060105=25 Hzf=1.75982 Hz
9/20.618err=-0.00121SmZ=62(23.07) N=22L=11.8718573 m *5.0000601=25 Hzf=125.00150 Hz
9/20.618err=-1.25SmZ=62(23.07) N=24L=240.4051096 m /4.0499513=25 Hzf=6.17291 Hz
9/20.618err=-1.25SmZ=62(23.07) N=25L=1081.8229934 m /18.2247809=25 Hzf=1.37176 Hz
50.618err=-1.55SmZ=62(21.56) N=22L=120.5545091 m /2.0309048=25 Hzf=12.30978 Hz
50.618err=-1.55SmZ=62(21.56) N=23L=602.7725454 m /10.1545240=25 Hzf=2.46196 Hz
70.618err=-0.929SmZ=62(17.83) N=17L=11.7627819 m *5.0464253=25 Hzf=126.16063 Hz
90.618err=-1.48SmZ=62(15.79) N=17L=843.2687839 m /14.2060105=25 Hzf=1.75982 Hz
4/30.618err=-0.864EuZ=63(120.56) N=123L=119.7448450 m /2.0172649=25 Hzf=12.39302 Hz
e/20.618err=-0.883EuZ=63(113.03) N=113L=58.8408812 m *1.0088224=25 Hzf=25.22056 Hz
3/20.618err=-1.71EuZ=63(85.54) N=89L=241.4984120 m /4.0683695=25 Hzf=6.14497 Hz
3/20.618err=-1.71EuZ=63(85.54) N=90L=362.2476180 m /6.1025542=25 Hzf=4.09665 Hz
1.610.618err=-1.5EuZ=63(72.07) N=68L=8.3551021 m *7.1046409=25 Hzf=177.61602 Hz
5/30.618err=-1.7EuZ=63(67.90) N=72L=482.9500282 m /8.1359506=25 Hzf=3.07278 Hz
7/40.618err=-0.763EuZ=63(61.98) N=60L=19.6370002 m *3.0228650=25 Hzf=75.57162 Hz
7/40.618err=-1.32EuZ=63(61.98) N=62L=60.1383131 m /1.0131117=25 Hzf=24.67645 Hz
e0.618err=-1.44EuZ=63(34.68) N=37L=602.1269334 m /10.1436478=25 Hz**f=2.46460 Hz
7/20.618err=-0.941EuZ=63(27.69) N=30L=1078.5332883 m /18.1693613=25 Hzf=1.37594 Hz
50.618err=-0.954EuZ=63(21.55) N=20L=4.8999575 m *12.1143909=25 Hzf=302.85977 Hz
110.618err=-1.42EuZ=63(14.46) N=14L=19.5114621 m *3.0423143=25 Hzf=76.05786 Hz
6/50.618err=-0.988GdZ=64(190.14) N=194L=119.8928768 m /2.0197587=25 Hzf=12.37772 Hz
e/20.618err=-0.699GdZ=64(112.98) N=113L=59.7748635 m /1.0069889=25 Hzf=24.82649 Hz
7/40.618err=-1.26GdZ=64(61.95) N=58L=6.5138608 m *9.1128752=25 Hzf=227.82188 Hz
20.618err=-1.01GdZ=64(50.01) N=50**L=58.7667172 m *1.0100956=25 Hzf=25.25239 Hz
5/20.618err=-1.02GdZ=64(37.83) N=41L=1079.3741266 m /18.1835264=25 Hzf=1.37487 Hz
7/20.618err=-1.63GdZ=64(27.67) N=26L=7.3013102 m *8.1300477=25 Hzf=203.25119 Hz
70.618err=-0.231GdZ=64(17.82) N=19L=594.9690961 m /10.0230643=25 Hzf=2.49425 Hz
6/50.618err=-1.09TbZ=65(190.06) N=190L=58.7221272 m *1.0108626=25 Hzf=25.27156 Hz
4/30.618err=-1.24TbZ=65(120.45) N=118L=29.3181087 m *2.0246872=25 Hzf=50.61718 Hz
e^(10.618err=-1.41TbZ=65(94.19) N=98L=240.7853937 m /4.0563577=25 Hzf=6.16316 Hz
3/20.618err=-1.77TbZ=65(85.46) N=81L=9.7220313 m *6.1057199=25 Hzf=152.64300 Hz
3/20.618err=-1.77TbZ=65(85.46) N=82L=14.5830469 m *4.0704799=25 Hzf=101.76200 Hz
1.610.618err=-0.466TbZ=65(72.01) N=72L=59.0847128 m *1.0046592=25 Hzf=25.11648 Hz
5/30.618err=-1.33TbZ=65(67.84) N=64L=8.3692204 m *7.0926558=25 Hzf=177.31640 Hz
5/30.618err=-0.731TbZ=65(67.84) N=70L=179.3814390 m /3.0219245=25 Hzf=8.27287 Hz
5/30.618err=-0.731TbZ=65(67.84) N=71L=298.9690651 m /5.0365409=25 Hzf=4.96372 Hz
20.618err=-0.548TbZ=65(49.99) N=50**L=59.6849472 m /1.0054742=25 Hzf=24.86389 Hz
5/20.618err=-1.7TbZ=65(37.82) N=35L=4.4901964 m *13.2199118=25 Hzf=330.49780 Hz
e0.618err=-1.3TbZ=65(34.65) N=32L=4.1858962 m *14.1809538=25 Hz**f=354.52384 Hz
30.618err=-1.98TbZ=65(31.54) N=29L=3.6381568 m *16.3159541=25 Hzf=407.89885 Hz
7/20.618err=-0.0622TbZ=65(27.66) N=26L=7.4153932 m *8.0049700=25 Hzf=200.12425 Hz
9/20.618err=-0.562TbZ=65(23.04) N=25L=1134.1692673 m /19.1066251=25 Hzf=1.30845 Hz
70.618err=-1.8TbZ=65(17.81) N=19L=604.2654883 m /10.1796747=25 Hzf=2.45587 Hz
6/50.618err=-0.448DyZ=66(189.98) N=190L=59.6255446 m /1.0044735=25 Hzf=24.88866 Hz
3/20.618err=-0.221DyZ=66(85.42) N=81L=9.8716010 m *6.0132090=25 Hzf=150.33023 Hz
3/20.618err=-0.221DyZ=66(85.42) N=82L=14.8074015 m *4.0088060=25 Hzf=100.22015 Hz
1.610.618err=-1.07DyZ=66(71.98) N=72L=59.9937083 m /1.0106757=25 Hzf=24.73593 Hz
7/40.618err=-0.992DyZ=66(61.89) N=59L=11.7554831 m *5.0495585=25 Hzf=126.23896 Hz
5/20.618err=-0.151DyZ=66(37.80) N=35L=4.5592763 m *13.0196101=25 Hzf=325.49025 Hz
5/20.618err=-0.0094DyZ=66(37.80) N=39L=178.0967309 m /3.0002819=25 Hzf=8.33255 Hz
30.618err=-0.43DyZ=66(31.53) N=29L=3.6941285 m *16.0687427=25 Hzf=401.71857 Hz
30.618err=-0.817DyZ=66(31.53) N=33L=299.2244072 m /5.0408424=25 Hzf=4.95949 Hz
30.618err=-0.817DyZ=66(31.53) N=34L=897.6732215 m /15.1225273=25 Hzf=1.65316 Hz
7/20.618err=-0.182DyZ=66(27.65) N=30L=1129.8920164 m /19.0345690=25 Hzf=1.31340 Hz
90.618err=-0.817DyZ=66(15.76) N=17L=897.6732215 m /15.1225273=25 Hzf=1.65316 Hz
6/50.618err=-1.68HoZ=67(189.89) N=186L=29.1902787 m *2.0335537=25 Hzf=50.83884 Hz
6/50.618err=-1.97HoZ=67(189.89) N=190L=60.5289619 m /1.0196928=25 Hzf=24.51719 Hz
5/40.618err=-1.07HoZ=67(155.15) N=152L=29.3662474 m *2.0213682=25 Hzf=50.53421 Hz
e^(10.618err=-0.169HoZ=67(94.11) N=96L=118.9201811 m /2.0033723=25 Hzf=12.47896 Hz
1.610.618err=-0.461HoZ=67(71.95) N=76L=417.4333427 m /7.0322329=25 Hzf=3.55506 Hz
7/40.618err=-1.06HoZ=67(61.87) N=66L=599.8431310 m /10.1051740=25 Hzf=2.47398 Hz
5/20.618err=-1.53HoZ=67(37.78) N=39L=180.7951662 m /3.0457407=25 Hzf=8.20818 Hz
5/20.618err=-0.189HoZ=67(37.78) N=41L=1129.9697888 m /19.0358792=25 Hzf=1.31331 Hz
e0.618err=-1.23HoZ=67(34.62) N=33L=11.7285515 m *5.0611535=25 Hz**f=126.52884 Hz
7/20.618err=-1.7HoZ=67(27.64) N=30L=1147.0115924 m /19.3229716=25 Hzf=1.29380 Hz
6/50.618err=-0.183ErZ=68(189.81) N=186L=29.6259545 m *2.0036485=25 Hzf=50.09121 Hz
5/40.618err=-1.98ErZ=68(155.09) N=155L=58.2120110 m *1.0197208=25 Hzf=25.49302 Hz
e^(10.618err=-1.67ErZ=68(94.07) N=96L=120.6951092 m /2.0332734=25 Hzf=12.29544 Hz
1.610.618err=-1.71ErZ=68(71.92) N=69L=14.5917629 m *4.0680486=25 Hzf=101.70121 Hz
1.610.618err=-1.96ErZ=68(71.92) N=76L=423.6636911 m /7.1371916=25 Hzf=3.50278 Hz
5/30.618err=-1.7ErZ=68(67.75) N=65L=14.5924869 m *4.0678467=25 Hzf=101.69617 Hz
20.618err=-1.41ErZ=68(49.93) N=46**L=3.9024773 m *15.2108508=25 Hzf=380.27127 Hz
5/20.618err=-1.1ErZ=68(37.77) N=36L=11.7435905 m *5.0546722=25 Hzf=126.36680 Hz
5/20.618err=-1.1ErZ=68(37.77) N=37L=29.3589762 m *2.0218689=25 Hzf=50.54672 Hz
5/20.618err=-1.69ErZ=68(37.77) N=41L=1146.8350095 m /19.3199968=25 Hzf=1.29400 Hz
e0.618err=-0.696ErZ=68(34.61) N=36L=239.0902880 m /4.0278013=25 Hz**f=6.20686 Hz
9/20.618err=-1.31ErZ=68(23.01) N=23L=58.5933601 m *1.0130841=25 Hzf=25.32710 Hz
50.618err=-1.25ErZ=68(21.50) N=23L=661.1053723 m /11.1372199=25 Hzf=2.24473 Hz
5/40.618err=-0.495TmZ=69(155.02) N=155L=59.0680700 m *1.0049423=25 Hzf=25.12356 Hz
e/20.618err=-0.276TmZ=69(112.73) N=115L=119.0465139 m /2.0055006=25 Hzf=12.46572 Hz
e^(10.618err=-1.67TmZ=69(94.03) N=91L=19.4621042 m *3.0500299=25 Hzf=76.25075 Hz
e^(10.618err=-1.16TmZ=69(94.03) N=94L=58.6805029 m *1.0115796=25 Hzf=25.28949 Hz
1.610.618err=-0.228TmZ=69(71.89) N=69L=14.8063476 m *4.0090913=25 Hzf=100.22728 Hz
5/30.618err=-0.223TmZ=69(67.72) N=65L=14.8070823 m *4.0088924=25 Hzf=100.22231 Hz
20.618err=-0.457TmZ=69(49.91) N=54**L=1013.7258719 m /17.0775922=25 Hzf=1.46391 Hz
e0.618err=-0.998TmZ=69(34.59) N=37L=659.4723556 m /11.1097095=25 Hz**f=2.25028 Hz
9/20.618err=-1.09TmZ=69(23.00) N=21L=2.9360507 m *20.2176344=25 Hzf=505.44086 Hz
9/20.618err=-0.161TmZ=69(23.00) N=23L=59.4550271 m /1.0016009=25 Hzf=24.96004 Hz
9/20.618err=-1.42TmZ=69(23.00) N=25L=1203.9642991 m /20.2824174=25 Hzf=1.23259 Hz
50.618err=-0.555TmZ=69(21.49) N=20L=5.3666201 m *11.0609656=25 Hzf=276.52414 Hz
5/40.618err=-0.951YbZ=70(154.96) N=155L=59.9241290 m /1.0095035=25 Hzf=24.76465 Hz
e/20.618err=-1.73YbZ=70(112.69) N=115L=120.7718257 m /2.0345658=25 Hzf=12.28763 Hz
e^(10.618err=-0.216YbZ=70(93.99) N=91L=19.7441637 m *3.0064581=25 Hzf=75.16145 Hz
e^(10.618err=-0.288YbZ=70(93.99) N=94L=59.5309450 m /1.0028798=25 Hzf=24.92821 Hz
e^(10.618err=-0.794YbZ=70(93.99) N=97L=179.4927084 m /3.0237990=25 Hzf=8.26775 Hz
3/20.618err=-0.454YbZ=70(85.28) N=87L=119.2584751 m /2.0090713=25 Hzf=12.44356 Hz
3/20.618err=-0.454YbZ=70(85.28) N=88L=178.8877126 m /3.0136070=25 Hzf=8.29571 Hz
5/30.618err=-0.444YbZ=70(67.69) N=72L=536.6111424 m /9.0399451=25 Hzf=2.76550 Hz
7/40.618err=-0.549YbZ=70(61.79) N=65L=358.1153021 m /6.0329397=25 Hzf=4.14392 Hz
20.618err=-1.92YbZ=70(49.89) N=54**L=1028.4175512 m /17.3250935=25 Hzf=1.44299 Hz
e0.618err=-1.3YbZ=70(34.58) N=32L=4.5078882 m *13.1680285=25 Hz**f=329.20071 Hz
30.618err=-1.01YbZ=70(31.47) N=29L=3.9180151 m *15.1505288=25 Hzf=378.76322 Hz
30.618err=-1.01YbZ=70(31.47) N=30L=11.7540452 m *5.0501763=25 Hzf=126.25441 Hz
30.618err=-0.245YbZ=70(31.47) N=34L=952.0776592 m /16.0390441=25 Hzf=1.55870 Hz
7/20.618err=-0.941YbZ=70(27.60) N=30L=1198.3703204 m /20.1881793=25 Hzf=1.23835 Hz
9/20.618err=-1.62YbZ=70(22.99) N=23L=60.3166942 m /1.0161168=25 Hzf=24.60347 Hz
90.618err=-1.01YbZ=70(15.74) N=15L=11.7540452 m *5.0501763=25 Hzf=126.25441 Hz
90.618err=-0.245YbZ=70(15.74) N=17L=952.0776592 m /16.0390441=25 Hzf=1.55870 Hz
110.618err=-0.436YbZ=70(14.42) N=15L=238.4734262 m /4.0174095=25 Hzf=6.22292 Hz
4/30.618err=-1.05LuZ=71(120.15) N=124L=179.9340528 m /3.0312340=25 Hzf=8.24747 Hz
e/20.618err=-1.83LuZ=71(112.64) N=109L=19.4329630 m *3.0546037=25 Hzf=76.36509 Hz
e^(10.618err=-1.73LuZ=71(93.95) N=94L=60.3813871 m /1.0172067=25 Hzf=24.57711 Hz
3/20.618err=-1.89LuZ=71(85.24) N=87L=120.9621676 m /2.0377724=25 Hzf=12.26830 Hz
3/20.618err=-1.89LuZ=71(85.24) N=88L=181.4432513 m /3.0566585=25 Hzf=8.17887 Hz
5/30.618err=-1.88LuZ=71(67.66) N=72L=544.2770159 m /9.1690872=25 Hzf=2.72655 Hz
7/40.618err=-1.99LuZ=71(61.76) N=65L=363.2312350 m /6.1191246=25 Hzf=4.08555 Hz
5/20.618err=-0.857LuZ=71(37.72) N=35L=4.9046760 m *12.1027362=25 Hzf=302.56840 Hz
5/20.618err=-0.862LuZ=71(37.72) N=40L=478.9722687 m /8.0689398=25 Hzf=3.09830 Hz
5/20.618err=-0.862LuZ=71(37.72) N=41L=1197.4306717 m /20.1723496=25 Hzf=1.23932 Hz
30.618err=-1.68LuZ=71(31.46) N=34L=965.6787686 m /16.2681733=25 Hzf=1.53674 Hz
70.618err=-1.09LuZ=71(17.76) N=19L=660.0438410 m /11.1193369=25 Hzf=2.24834 Hz
90.618err=-1.68LuZ=71(15.73) N=17L=965.6787686 m /16.2681733=25 Hzf=1.53674 Hz
110.618err=-1.88LuZ=71(14.41) N=15L=241.8801894 m /4.0748010=25 Hzf=6.13527 Hz
5/40.618err=-1.41HfZ=72(154.83) N=158L=120.3832949 m /2.0280205=25 Hzf=12.32729 Hz
e/20.618err=-0.406HfZ=72(112.59) N=109L=19.7066667 m *3.0121786=25 Hzf=75.30447 Hz
e^(10.618err=-1.17HfZ=72(93.92) N=92L=29.3387233 m *2.0232646=25 Hzf=50.58161 Hz
5/30.618err=-0.421HfZ=72(67.63) N=69L=119.2196641 m /2.0084175=25 Hzf=12.44761 Hz
7/40.618err=-1.26HfZ=72(61.74) N=58L=7.3280934 m *8.1003335=25 Hzf=202.50834 Hz
7/40.618err=-1.32HfZ=72(61.74) N=63L=120.2766262 m /2.0262235=25 Hzf=12.33822 Hz
9/20.618err=-1.98HfZ=72(22.97) N=21L=3.0637051 m *19.3752329=25 Hzf=484.38082 Hz
4/30.618err=-1.41TaZ=73(120.05) N=120L=58.5359845 m *1.0140771=25 Hzf=25.35193 Hz
5/30.618err=-1.82TaZ=73(67.61) N=69L=120.8754928 m /2.0363122=25 Hzf=12.27710 Hz
7/40.618err=-0.092TaZ=73(61.71) N=66L=653.5604263 m /11.0101150=25 Hzf=2.27064 Hz
20.618err=-1.21TaZ=73(49.82) N=46**L=4.1894242 m *14.1690117=25 Hzf=354.22529 Hz
20.618err=-1.21TaZ=73(49.82) N=47**L=8.3788484 m *7.0845058=25 Hzf=177.11265 Hz
20.618err=-0.376TaZ=73(49.82) N=53**L=536.2462946 m /9.0337988=25 Hzf=2.76739 Hz
20.618err=-0.376TaZ=73(49.82) N=54**L=1072.4925891 m /18.0675975=25 Hzf=1.38369 Hz
7/20.618err=-1.83TaZ=73(27.57) N=26L=8.3280570 m *7.1277130=25 Hzf=178.19283 Hz
7/20.618err=-1.83TaZ=73(27.57) N=27L=29.1481994 m *2.0364894=25 Hzf=50.91224 Hz
7/20.618err=-0.255TaZ=73(27.57) N=29L=357.0654424 m /6.0152534=25 Hzf=4.15610 Hz
9/20.618err=-0.578TaZ=73(22.96) N=21L=3.1062566 m *19.1098188=25 Hzf=477.74547 Hz
4/30.618err=-0.0374WZ=74(120.00) N=120L=59.3378473 m *1.0003733=25 Hzf=25.00933 Hz
1.610.618err=-0.81WZ=74(71.74) N=68L=9.8139294 m *6.0485456=25 Hzf=151.21364 Hz
7/40.618err=-1.47WZ=74(61.69) N=66L=662.5133088 m /11.1609385=25 Hzf=2.23996 Hz
20.618err=-1.76WZ=74(49.81) N=53**L=543.5921342 m /9.1575494=25 Hzf=2.72999 Hz
20.618err=-1.76WZ=74(49.81) N=54**L=1087.1842684 m /18.3150989=25 Hzf=1.36499 Hz
7/20.618err=-0.449WZ=74(27.56) N=26L=8.4421399 m *7.0313926=25 Hzf=175.78481 Hz
7/20.618err=-0.449WZ=74(27.56) N=27L=29.5474898 m *2.0089693=25 Hzf=50.22423 Hz
7/20.618err=-1.63WZ=74(27.56) N=29L=361.9567498 m /6.0976541=25 Hzf=4.09994 Hz
50.618err=-1WZ=74(21.45) N=23L=719.4381993 m /12.1199158=25 Hzf=2.06272 Hz
4/30.618err=-1.32ReZ=75(119.95) N=120L=60.1397101 m /1.0131353=25 Hzf=24.67588 Hz
e^(10.618err=-1.35ReZ=75(93.80) N=90L=14.6431312 m *4.0537778=25 Hzf=101.34444 Hz
1.610.618err=-0.227ReZ=75(71.71) N=74L=178.4835995 m /3.0067992=25 Hzf=8.31449 Hz
e0.618err=-0.632ReZ=75(34.51) N=37L=716.8177778 m /12.0757712=25 Hz**f=2.07026 Hz
30.618err=-1.01ReZ=75(31.41) N=29L=4.1978733 m *14.1404936=25 Hzf=353.51234 Hz
30.618err=-1.09ReZ=75(31.41) N=34L=1020.0832063 m /17.1846901=25 Hzf=1.45478 Hz
50.618err=-1.77ReZ=75(21.44) N=20L=5.8332827 m *10.1760883=25 Hzf=254.40221 Hz
50.618err=-1.77ReZ=75(21.44) N=21L=29.1664135 m *2.0352177=25 Hzf=50.88044 Hz
90.618err=-1.09ReZ=75(15.71) N=17L=1020.0832063 m /17.1846901=25 Hzf=1.45478 Hz
e/20.618err=-0.0762OsZ=76(112.42) N=116L=178.2155807 m /3.0022840=25 Hzf=8.32699 Hz
e^(10.618err=-0.011OsZ=76(93.77) N=90L=14.8383730 m *4.0004386=25 Hzf=100.01096 Hz
1.610.618err=-1.57OsZ=76(71.68) N=74L=180.8633808 m /3.0468898=25 Hzf=8.20509 Hz
5/30.618err=-1.11OsZ=76(67.53) N=64L=9.7855500 m *6.0660872=25 Hzf=151.65218 Hz
e0.618err=-1.08OsZ=76(34.50) N=32L=4.8942786 m *12.1284473=25 Hz**f=303.21118 Hz
e0.618err=-1.98OsZ=76(34.50) N=37L=726.3753482 m /12.2367815=25 Hz**f=2.04302 Hz
9/20.618err=-1.98OsZ=76(22.93) N=21L=3.2339109 m *18.3554838=25 Hzf=458.88710 Hz
9/20.618err=-1.98OsZ=76(22.93) N=22L=14.5525992 m *4.0789964=25 Hzf=101.97491 Hz
50.618err=-0.422OsZ=76(21.43) N=20L=5.9110598 m *10.0421924=25 Hzf=251.05481 Hz
50.618err=-0.422OsZ=76(21.43) N=21L=29.5552990 m *2.0084385=25 Hzf=50.21096 Hz
6/50.618err=-1.26IrZ=77(189.13) N=193L=120.2050978 m /2.0250185=25 Hzf=12.34557 Hz
4/30.618err=-1.29IrZ=77(119.86) N=116L=19.5360090 m *3.0384916=25 Hzf=75.96229 Hz
e/20.618err=-1.4IrZ=77(112.37) N=116L=180.5605225 m /3.0417878=25 Hzf=8.21885 Hz
3/20.618err=-1.82IrZ=77(85.04) N=85L=58.3041434 m *1.0181095=25 Hzf=25.45274 Hz
1.610.618err=-1.03IrZ=77(71.66) N=76L=479.7368267 m /8.0818199=25 Hzf=3.09336 Hz
20.618err=-0.304IrZ=77(49.75) N=54**L=1131.2593064 m /19.0576029=25 Hzf=1.31181 Hz
5/20.618err=-1.46IrZ=77(37.63) N=35L=5.3191557 m *11.1596658=25 Hzf=278.99165 Hz
9/20.618err=-0.651IrZ=77(22.93) N=21L=3.2764624 m *18.1171009=25 Hzf=452.92752 Hz
9/20.618err=-0.651IrZ=77(22.93) N=22L=14.7440808 m *4.0260224=25 Hzf=100.65056 Hz
9/20.618err=-0.596IrZ=77(22.93) N=24L=298.5676362 m /5.0297782=25 Hzf=4.97040 Hz
70.618err=-1.59IrZ=77(17.72) N=17L=14.6086162 m *4.0633554=25 Hzf=101.58389 Hz
70.618err=-0.492IrZ=77(17.72) N=19L=715.8221938 m /12.0589992=25 Hzf=2.07314 Hz
6/50.618err=-1.09PtZ=78(189.06) N=189L=58.7221272 m *1.0108626=25 Hzf=25.27156 Hz
3/20.618err=-1.77PtZ=78(85.01) N=81L=11.6664375 m *5.0880999=25 Hzf=127.20250 Hz
3/20.618err=-0.506PtZ=78(85.01) N=85L=59.0613400 m *1.0050568=25 Hzf=25.12642 Hz
3/20.618err=-0.741PtZ=78(85.01) N=89L=298.9980339 m /5.0370289=25 Hzf=4.96324 Hz
1.610.618err=-1.2PtZ=78(71.63) N=75L=300.3442316 m /5.0597074=25 Hzf=4.94100 Hz
5/30.618err=-0.731PtZ=78(67.48) N=71L=358.7628781 m /6.0438490=25 Hzf=4.13644 Hz
20.618err=-1.61PtZ=78(49.73) N=54**L=1145.9509857 m /19.3051042=25 Hzf=1.29499 Hz
5/20.618err=-0.151PtZ=78(37.62) N=35L=5.3882356 m *11.0165932=25 Hzf=275.41483 Hz
9/20.618err=-1.91PtZ=78(22.92) N=24L=302.4451379 m /5.0951000=25 Hzf=4.90668 Hz
70.618err=-0.282PtZ=78(17.71) N=17L=14.7983385 m *4.0112611=25 Hzf=100.28153 Hz
70.618err=-1.8PtZ=78(17.71) N=19L=725.1185859 m /12.2156096=25 Hzf=2.04656 Hz
6/50.618err=-0.194AuZ=79(188.99) N=189L=59.4749750 m /1.0019369=25 Hzf=24.95167 Hz
e/20.618err=-0.994AuZ=79(112.29) N=110L=29.3881502 m *2.0198617=25 Hzf=50.49654 Hz
3/20.618err=-0.474AuZ=79(84.98) N=81L=11.8160072 m *5.0236936=25 Hzf=125.59234 Hz
3/20.618err=-0.773AuZ=79(84.98) N=85L=59.8185367 m /1.0077247=25 Hzf=24.80836 Hz
20.618err=-0.715AuZ=79(49.71) N=46**L=4.5337604 m *13.0928842=25 Hzf=327.32210 Hz
30.618err=-0.563AuZ=79(31.36) N=32L=119.3875160 m /2.0112452=25 Hzf=12.43011 Hz
30.618err=-0.563AuZ=79(31.36) N=33L=358.1625480 m /6.0337356=25 Hzf=4.14337 Hz
30.618err=-0.563AuZ=79(31.36) N=34L=1074.4876440 m /18.1012069=25 Hzf=1.38112 Hz
90.618err=-0.563AuZ=79(15.68) N=16L=119.3875160 m /2.0112452=25 Hzf=12.43011 Hz
90.618err=-0.563AuZ=79(15.68) N=17L=1074.4876440 m /18.1012069=25 Hzf=1.38112 Hz
6/50.618err=-1.47HgZ=80(188.92) N=189L=60.2278228 m /1.0146197=25 Hzf=24.63977 Hz
7/40.618err=-0.549HgZ=80(61.55) N=66L=716.2306041 m /12.0658794=25 Hzf=2.07196 Hz
5/20.618err=-1.02HgZ=80(37.59) N=40L=539.6870633 m /9.0917632=25 Hzf=2.74974 Hz
30.618err=-1.98HgZ=80(31.35) N=29L=4.4777315 m *13.2567127=25 Hzf=331.41782 Hz
30.618err=-1.84HgZ=80(31.35) N=32L=120.8987504 m /2.0367040=25 Hzf=12.27473 Hz
30.618err=-1.84HgZ=80(31.35) N=33L=362.6962511 m /6.1101120=25 Hzf=4.09158 Hz
30.618err=-1.84HgZ=80(31.35) N=34L=1088.0887534 m /18.3303361=25 Hzf=1.36386 Hz
50.618err=-0.79HgZ=80(21.40) N=23L=777.7710263 m /13.1026116=25 Hzf=1.90802 Hz
90.618err=-1.84HgZ=80(15.68) N=16L=120.8987504 m /2.0367040=25 Hzf=12.27473 Hz
90.618err=-1.84HgZ=80(15.68) N=17L=1088.0887534 m /18.3303361=25 Hzf=1.36386 Hz
6/50.618err=-0.925TlZ=81(188.85) N=185L=29.4081166 m *2.0184904=25 Hzf=50.46226 Hz
e^(10.618err=-1.1TlZ=81(93.60) N=98L=300.0556445 m /5.0548458=25 Hzf=4.94575 Hz
1.610.618err=-0.349TlZ=81(71.55) N=73L=119.1336454 m /2.0069684=25 Hzf=12.45660 Hz
7/40.618err=-1.81TlZ=81(61.53) N=66L=725.1834867 m /12.2167029=25 Hzf=2.04638 Hz
20.618err=-0.239TlZ=81(49.67) N=52**L=297.5065059 m /5.0119021=25 Hzf=4.98813 Hz
20.618err=-0.239TlZ=81(49.67) N=53**L=595.0130118 m /10.0238041=25 Hzf=2.49406 Hz
20.618err=-0.239TlZ=81(49.67) N=54**L=1190.0260236 m /20.0476082=25 Hzf=1.24703 Hz
e0.618err=-0.322TlZ=81(34.43) N=37L=774.1632001 m /13.0418329=25 Hz**f=1.91691 Hz
30.618err=-0.716TlZ=81(31.34) N=29L=4.5337031 m *13.0930496=25 Hzf=327.32624 Hz
9/20.618err=-1.31TlZ=81(22.89) N=21L=3.4466682 m *17.2224293=25 Hzf=430.56073 Hz
1.610.618err=-1.59PbZ=82(71.53) N=73L=120.6044311 m /2.0317458=25 Hzf=12.30469 Hz
5/30.618err=-1.21PbZ=82(67.38) N=66L=29.3280374 m *2.0240018=25 Hzf=50.60004 Hz
7/40.618err=-1.61PbZ=82(61.51) N=58L=8.3458841 m *7.1124879=25 Hzf=177.81220 Hz
7/40.618err=-1.61PbZ=82(61.51) N=59L=14.6052972 m *4.0642788=25 Hzf=101.60697 Hz
7/40.618err=-0.96PbZ=82(61.51) N=64L=239.7179981 m /4.0383760=25 Hzf=6.19061 Hz
7/40.618err=-0.96PbZ=82(61.51) N=65L=419.5064967 m /7.0671580=25 Hzf=3.53749 Hz
20.618err=-1.48PbZ=82(49.66) N=52**L=301.1794257 m /5.0737774=25 Hzf=4.92730 Hz
20.618err=-1.48PbZ=82(49.66) N=53**L=602.3588514 m /10.1475548=25 Hzf=2.46365 Hz
20.618err=-1.48PbZ=82(49.66) N=54**L=1204.7177029 m /20.2951095=25 Hzf=1.23182 Hz
e0.618err=-1.57PbZ=82(34.42) N=37L=783.7207704 m /13.2028432=25 Hz**f=1.89353 Hz
9/20.618err=-0.073PbZ=82(22.88) N=21L=3.4892197 m *17.0123997=25 Hzf=425.30999 Hz
5/40.618err=-1.99BiZ=83(154.19) N=151L=29.1032661 m *2.0396336=25 Hzf=50.99084 Hz
7/40.618err=-0.383BiZ=83(61.48) N=58L=8.4476632 m *7.0267953=25 Hzf=175.66988 Hz
7/40.618err=-0.383BiZ=83(61.48) N=59L=14.7834106 m *4.0153116=25 Hzf=100.38279 Hz
e0.618err=-0.96BiZ=83(34.41) N=32L=5.3450674 m *11.1055662=25 Hz**f=277.63915 Hz
30.618err=-0.0933BiZ=83(31.32) N=34L=1128.8920816 m /19.0177237=25 Hzf=1.31456 Hz
90.618err=-0.0933BiZ=83(15.66) N=17L=1128.8920816 m /19.0177237=25 Hzf=1.31456 Hz
5/40.618err=-0.768PoZ=84(154.14) N=151L=29.4539079 m *2.0153523=25 Hzf=50.38381 Hz
4/30.618err=-0.864PoZ=84(119.56) N=122L=119.7448450 m /2.0172649=25 Hzf=12.39302 Hz
1.610.618err=-1.77PoZ=84(71.48) N=70L=29.1652550 m *2.0352985=25 Hzf=50.88246 Hz
5/30.618err=-1.64PoZ=84(67.33) N=63L=6.4893648 m *9.1472744=25 Hzf=228.68186 Hz
7/40.618err=-1.26PoZ=84(61.46) N=57L=4.8853956 m *12.1505002=25 Hzf=303.76251 Hz
e0.618err=-0.922PoZ=84(34.40) N=33L=14.7044526 m *4.0368725=25 Hz**f=100.92181 Hz
30.618err=-1.3PoZ=84(31.31) N=34L=1142.4931911 m /19.2468529=25 Hzf=1.29891 Hz
50.618err=-0.954PoZ=84(21.37) N=20L=6.5332766 m *9.0857932=25 Hzf=227.14483 Hz
70.618err=-1.2PoZ=84(17.68) N=19L=780.8969387 m /13.1552719=25 Hzf=1.90038 Hz
90.618err=-1.3PoZ=84(15.65) N=17L=1142.4931911 m /19.2468529=25 Hzf=1.29891 Hz
5/40.618err=-1.98AtZ=85(154.09) N=154L=58.2120110 m *1.0197208=25 Hzf=25.49302 Hz
e/20.618err=-1.63AtZ=85(112.05) N=112L=58.4107871 m *1.0162506=25 Hzf=25.40627 Hz
1.610.618err=-0.568AtZ=85(71.45) N=70L=29.5124604 m *2.0113538=25 Hzf=50.28385 Hz
5/30.618err=-0.441AtZ=85(67.31) N=63L=6.5666191 m *9.0396594=25 Hzf=225.99148 Hz
7/40.618err=-0.063AtZ=85(61.44) N=57L=4.9435551 m *12.0075531=25 Hzf=300.18883 Hz
20.618err=-1.41AtZ=85(49.61) N=46**L=4.8780966 m *12.1686806=25 Hzf=304.21702 Hz
20.618err=-1.41AtZ=85(49.61) N=47**L=9.7561933 m *6.0843403=25 Hzf=152.10851 Hz
20.618err=-1.41AtZ=85(49.61) N=48**L=19.5123866 m *3.0421702=25 Hzf=76.05425 Hz
5/20.618err=-1.1AtZ=85(37.52) N=35L=5.8717952 m *10.1093443=25 Hzf=252.73361 Hz
5/20.618err=-1.1AtZ=85(37.52) N=36L=14.6794881 m *4.0437377=25 Hzf=101.09344 Hz
e0.618err=-0.696AtZ=85(34.38) N=36L=298.8628600 m /5.0347517=25 Hz**f=4.96549 Hz
7/20.618err=-0.0581AtZ=85(27.45) N=28L=118.7888947 m /2.0011606=25 Hzf=12.49275 Hz
7/20.618err=-0.0581AtZ=85(27.45) N=29L=415.7611316 m /7.0040622=25 Hzf=3.56936 Hz
5/40.618err=-0.787RnZ=86(154.04) N=154L=58.8968582 m *1.0078636=25 Hzf=25.19659 Hz
e/20.618err=-0.444RnZ=86(112.01) N=112L=59.0979728 m *1.0044338=25 Hzf=25.11084 Hz
20.618err=-0.227RnZ=86(49.59) N=46**L=4.9354860 m *12.0271843=25 Hzf=300.67961 Hz
20.618err=-0.227RnZ=86(49.59) N=47**L=9.8709720 m *6.0135922=25 Hzf=150.33980 Hz
20.618err=-0.227RnZ=86(49.59) N=48**L=19.7419441 m *3.0067961=25 Hzf=75.16990 Hz
e0.618err=-1.88RnZ=86(34.37) N=36L=302.3788937 m /5.0939841=25 Hz**f=4.90775 Hz
7/20.618err=-0.838RnZ=86(27.44) N=26L=9.8111356 m *6.0502680=25 Hzf=151.25670 Hz
7/20.618err=-1.24RnZ=86(27.44) N=28L=120.1864111 m /2.0247037=25 Hzf=12.34749 Hz
7/20.618err=-1.24RnZ=86(27.44) N=29L=420.6524390 m /7.0864629=25 Hzf=3.52785 Hz
9/20.618err=-1.39RnZ=86(22.85) N=21L=3.6594255 m *16.2211253=25 Hzf=405.52813 Hz
50.618err=-0.61RnZ=86(21.36) N=23L=836.1038532 m /14.0853075=25 Hzf=1.77490 Hz
5/40.618err=-0.374FrZ=87(153.98) N=154L=59.5817054 m /1.0037349=25 Hzf=24.90697 Hz
4/30.618err=-0.847FrZ=87(119.44) N=117L=29.4308706 m *2.0169298=25 Hzf=50.42324 Hz
e/20.618err=-0.717FrZ=87(111.98) N=112L=59.7851586 m /1.0071624=25 Hzf=24.82221 Hz
e^(10.618err=-0.972FrZ=87(93.40) N=89L=11.7577422 m *5.0485883=25 Hzf=126.21471 Hz
3/20.618err=-1.38FrZ=87(84.74) N=82L=19.5188474 m *3.0411632=25 Hzf=76.02908 Hz
3/20.618err=-1.38FrZ=87(84.74) N=83L=29.2782711 m *2.0274421=25 Hzf=50.68605 Hz
5/30.618err=-1.12FrZ=87(67.26) N=70L=240.0951569 m /4.0447297=25 Hzf=6.18088 Hz
e0.618err=-0.0564FrZ=87(34.36) N=37L=831.5086223 m /14.0078946=25 Hz**f=1.78471 Hz
30.618err=-1.59FrZ=87(31.28) N=29L=4.8695330 m *12.1900806=25 Hzf=304.75202 Hz
30.618err=-1.59FrZ=87(31.28) N=30L=14.6085990 m *4.0633602=25 Hzf=101.58401 Hz
9/20.618err=-0.217FrZ=87(22.84) N=21L=3.7019770 m *16.0346755=25 Hzf=400.86689 Hz
50.618err=-1.78FrZ=87(21.35) N=23L=845.8259911 m /14.2490901=25 Hzf=1.75450 Hz
90.618err=-1.59FrZ=87(15.64) N=15L=14.6085990 m *4.0633602=25 Hzf=101.58401 Hz
5/40.618err=-1.53RaZ=88(153.93) N=154L=60.2665526 m /1.0152721=25 Hzf=24.62394 Hz
e/20.618err=-1.88RaZ=88(111.94) N=112L=60.4723443 m /1.0187390=25 Hzf=24.54014 Hz
3/20.618err=-0.221RaZ=88(84.71) N=82L=19.7432020 m *3.0066045=25 Hzf=75.16511 Hz
3/20.618err=-0.221RaZ=88(84.71) N=83L=29.6148030 m *2.0044030=25 Hzf=50.11008 Hz
1.610.618err=-1.73RaZ=88(71.38) N=68L=11.6706188 m *5.0862770=25 Hzf=127.15693 Hz
5/20.618err=-0.0094RaZ=88(37.49) N=39L=237.4623078 m /4.0003758=25 Hzf=6.24941 Hz
5/20.618err=-0.0094RaZ=88(37.49) N=40L=593.6557696 m /10.0009395=25 Hzf=2.49977 Hz
e0.618err=-1.21RaZ=88(34.35) N=37L=841.0661927 m /14.1689049=25 Hz**f=1.76443 Hz
30.618err=-0.43RaZ=88(31.27) N=29L=4.9255046 m *12.0515570=25 Hzf=301.28893 Hz
30.618err=-0.43RaZ=88(31.27) N=30L=14.7765139 m *4.0171857=25 Hzf=100.42964 Hz
30.618err=-0.817RaZ=88(31.27) N=34L=1196.8976287 m /20.1633698=25 Hzf=1.23987 Hz
90.618err=-0.43RaZ=88(15.63) N=15L=14.7765139 m *4.0171857=25 Hzf=100.42964 Hz
90.618err=-0.817RaZ=88(15.63) N=17L=1196.8976287 m /20.1633698=25 Hzf=1.23987 Hz
110.618err=-1.01RaZ=88(14.32) N=15L=299.7951644 m /5.0504576=25 Hzf=4.95005 Hz
5/40.618err=-0.275AcZ=89(153.88) N=157L=119.0457027 m /2.0054869=25 Hzf=12.46580 Hz
1.610.618err=-1.72AcZ=89(71.36) N=67L=7.2948032 m *8.1372998=25 Hzf=203.43249 Hz
1.610.618err=-0.583AcZ=89(71.36) N=68L=11.8032394 m *5.0291278=25 Hzf=125.72820 Hz
20.618err=-0.126AcZ=89(49.54) N=53**L=653.7797290 m /11.0138095=25 Hzf=2.26988 Hz
5/20.618err=-1.15AcZ=89(37.47) N=39L=240.1607432 m /4.0458346=25 Hzf=6.17919 Hz
5/20.618err=-1.15AcZ=89(37.47) N=40L=600.4018579 m /10.1145866=25 Hzf=2.47168 Hz
30.618err=-1.97AcZ=89(31.26) N=34L=1210.4987381 m /20.3924990=25 Hzf=1.22594 Hz
90.618err=-1.97AcZ=89(15.63) N=17L=1210.4987381 m /20.3924990=25 Hzf=1.22594 Hz
5/40.618err=-1.41ThZ=90(153.83) N=157L=120.3832949 m /2.0280205=25 Hzf=12.32729 Hz
1.610.618err=-0.587ThZ=90(71.33) N=67L=7.3767672 m *8.0468853=25 Hzf=201.17213 Hz
20.618err=-1.26ThZ=90(49.52) N=53**L=661.1255686 m /11.1375601=25 Hzf=2.24466 Hz
7/20.618err=-1.18ThZ=90(27.40) N=25L=2.9335621 m *20.2347853=25 Hzf=505.86963 Hz
70.618err=-0.679ThZ=90(17.64) N=18L=119.5250416 m /2.0135620=25 Hzf=12.41581 Hz
70.618err=-0.679ThZ=90(17.64) N=19L=836.6752914 m /14.0949342=25 Hzf=1.77369 Hz
1.610.618err=-1.33PaZ=91(71.31) N=69L=19.5272121 m *3.0398605=25 Hzf=75.99651 Hz
5/30.618err=-1.33PaZ=91(67.18) N=64L=11.7169086 m *5.0661827=25 Hzf=126.65457 Hz
5/30.618err=-1.33PaZ=91(67.18) N=65L=19.5281810 m *3.0397096=25 Hzf=75.99274 Hz
5/30.618err=-0.731PaZ=91(67.18) N=71L=418.5566911 m /7.0511572=25 Hzf=3.54552 Hz
7/40.618err=-1.97PaZ=91(61.32) N=57L=5.2925119 m *11.2158463=25 Hzf=280.39616 Hz
e0.618err=-1.3PaZ=91(34.32) N=32L=5.8602546 m *10.1292527=25 Hz**f=253.23132 Hz
7/20.618err=-0.0622PaZ=91(27.39) N=25L=2.9661573 m *20.0124250=25 Hzf=500.31062 Hz
70.618err=-1.8PaZ=91(17.63) N=18L=120.8530977 m /2.0359349=25 Hzf=12.27937 Hz
70.618err=-1.8PaZ=91(17.63) N=19L=845.9716836 m /14.2515445=25 Hzf=1.75420 Hz
6/50.618err=-0.813UZ=92(188.15) N=192L=119.6847295 m /2.0162522=25 Hzf=12.39924 Hz
1.610.618err=-0.228UZ=92(71.29) N=69L=19.7417968 m *3.0068185=25 Hzf=75.17046 Hz
5/30.618err=-0.223UZ=92(67.16) N=64L=11.8456658 m *5.0111155=25 Hzf=125.27789 Hz
5/30.618err=-0.223UZ=92(67.16) N=65L=19.7427764 m *3.0066693=25 Hzf=75.16673 Hz
5/30.618err=-1.84UZ=92(67.16) N=71L=423.1562152 m /7.1286424=25 Hzf=3.50698 Hz
7/40.618err=-0.854UZ=92(61.30) N=57L=5.3506713 m *11.0939350=25 Hzf=277.34837 Hz
e0.618err=-0.192UZ=92(34.30) N=32L=5.9246530 m *10.0191521=25 Hz**f=250.47880 Hz
e0.618err=-0.236UZ=92(34.30) N=35L=118.9998374 m /2.0047142=25 Hz**f=12.47061 Hz
30.618err=-0.381UZ=92(31.23) N=33L=417.1006888 m /7.0266289=25 Hzf=3.55789 Hz
9/20.618err=-1.09UZ=92(22.81) N=21L=3.9147343 m *15.1632258=25 Hzf=379.08064 Hz
9/20.618err=-0.161UZ=92(22.81) N=24L=356.7301627 m /6.0096052=25 Hzf=4.16001 Hz
50.618err=-0.454UZ=92(21.31) N=22L=178.8873360 m /3.0136007=25 Hzf=8.29572 Hz
50.618err=-0.454UZ=92(21.31) N=23L=894.4366802 m /15.0680034=25 Hzf=1.65914 Hz
6/50.618err=-1.74NpZ=93(188.09) N=188L=58.3457033 m *1.0173843=25 Hzf=25.43461 Hz
6/50.618err=-1.91NpZ=93(188.09) N=192L=120.9856504 m /2.0381680=25 Hzf=12.26592 Hz
e^(10.618err=-0.434NpZ=93(93.22) N=97L=238.4688840 m /4.0173330=25 Hzf=6.22303 Hz
3/20.618err=-0.0949NpZ=93(84.58) N=88L=237.6651039 m /4.0037922=25 Hzf=6.24408 Hz
3/20.618err=-0.0949NpZ=93(84.58) N=89L=356.4976558 m /6.0056883=25 Hzf=4.16272 Hz
1.610.618err=-0.546NpZ=93(71.27) N=75L=358.1027377 m /6.0327281=25 Hzf=4.14406 Hz
7/40.618err=-0.19NpZ=93(61.28) N=65L=475.7817585 m /8.0151913=25 Hzf=3.11908 Hz
20.618err=-1.11NpZ=93(49.48) N=46**L=5.3372116 m *11.1219124=25 Hzf=278.04781 Hz
e0.618err=-1.33NpZ=93(34.29) N=35L=120.2933139 m /2.0265046=25 Hz**f=12.33651 Hz
30.618err=-1.48NpZ=93(31.22) N=33L=421.6343919 m /7.1030053=25 Hzf=3.51964 Hz
9/20.618err=-0.00121NpZ=93(22.80) N=21L=3.9572858 m *15.0001803=25 Hzf=375.00451 Hz
9/20.618err=-1.25NpZ=93(22.80) N=24L=360.6076645 m /6.0749270=25 Hzf=4.11528 Hz
50.618err=-1.55NpZ=93(21.31) N=22L=180.8317636 m /3.0463572=25 Hzf=8.20652 Hz
50.618err=-1.55NpZ=93(21.31) N=23L=904.1588180 m /15.2317860=25 Hzf=1.64130 Hz
6/50.618err=-0.657PuZ=94(188.04) N=188L=58.9730765 m *1.0065610=25 Hzf=25.16403 Hz
4/30.618err=-0.33PuZ=94(119.17) N=123L=178.6669116 m /3.0098873=25 Hzf=8.30596 Hz
e/20.618err=-0.51PuZ=94(111.72) N=114L=119.3248670 m /2.0101898=25 Hzf=12.43664 Hz
e^(10.618err=-1.52PuZ=94(93.19) N=97L=241.0330655 m /4.0605301=25 Hzf=6.15683 Hz
3/20.618err=-1.18PuZ=94(84.55) N=88L=240.2206426 m /4.0468437=25 Hzf=6.17765 Hz
3/20.618err=-1.18PuZ=94(84.55) N=89L=360.3309639 m /6.0702656=25 Hzf=4.11844 Hz
1.610.618err=-1.63PuZ=94(71.24) N=75L=361.9533048 m /6.0975961=25 Hzf=4.09998 Hz
7/40.618err=-1.3PuZ=94(61.26) N=60L=29.2996511 m *2.0259627=25 Hzf=50.64907 Hz
7/40.618err=-1.27PuZ=94(61.26) N=65L=480.8976913 m /8.1013762=25 Hzf=3.08590 Hz
20.618err=-0.0327PuZ=94(49.46) N=46**L=5.3946010 m *11.0035942=25 Hzf=275.08985 Hz
5/20.618err=-1.58PuZ=94(37.41) N=35L=6.4935147 m *9.1414284=25 Hzf=228.53571 Hz
e0.618err=-0.9PuZ=94(34.28) N=37L=898.4116149 m /15.1349666=25 Hz**f=1.65180 Hz
7/20.618err=-1.97PuZ=94(27.37) N=25L=3.0639427 m *19.3737306=25 Hzf=484.34326 Hz
50.618err=-1.5PuZ=94(21.30) N=20L=7.3110476 m *8.1192194=25 Hzf=202.98049 Hz
110.618err=-1.95PuZ=94(14.30) N=14L=29.1123403 m *2.0389979=25 Hzf=50.97495 Hz
6/50.618err=-0.406AmZ=95(187.98) N=188L=59.6004496 m /1.0040507=25 Hzf=24.89914 Hz
4/30.618err=-1.4AmZ=95(119.13) N=123L=180.5676234 m /3.0419074=25 Hzf=8.21853 Hz
e/20.618err=-1.58AmZ=95(111.69) N=114L=120.5942804 m /2.0315748=25 Hzf=12.30572 Hz
5/30.618err=-1.11AmZ=95(67.09) N=63L=7.3391625 m *8.0881163=25 Hzf=202.20291 Hz
7/40.618err=-0.232AmZ=95(61.24) N=60L=29.6113495 m *2.0046368=25 Hzf=50.11592 Hz
5/20.618err=-0.503AmZ=95(37.40) N=35L=6.5625947 m *9.0452028=25 Hzf=226.13007 Hz
e0.618err=-1.98AmZ=95(34.27) N=37L=907.9691853 m /15.2959768=25 Hz**f=1.63442 Hz
30.618err=-1.49AmZ=95(31.20) N=29L=5.3173062 m *11.1635475=25 Hzf=279.08869 Hz
7/20.618err=-0.894AmZ=95(27.36) N=25L=3.0965378 m *19.1697966=25 Hzf=479.24491 Hz
50.618err=-0.422AmZ=95(21.29) N=20L=7.3888247 m *8.0337539=25 Hzf=200.84385 Hz
110.618err=-0.877AmZ=95(14.29) N=14L=29.4220461 m *2.0175347=25 Hzf=50.43837 Hz
6/50.618err=-1.47CmZ=96(187.92) N=188L=60.2278228 m /1.0146197=25 Hzf=24.63977 Hz
5/30.618err=-0.0484CmZ=96(67.07) N=63L=7.4164169 m *8.0038651=25 Hzf=200.09663 Hz
7/40.618err=-1.26CmZ=96(61.22) N=58L=9.7707912 m *6.0752501=25 Hzf=151.88125 Hz
30.618err=-0.43CmZ=96(31.19) N=29L=5.3732778 m *11.0472606=25 Hzf=276.18151 Hz
70.618err=-0.231CmZ=96(17.61) N=19L=892.4536442 m /15.0345964=25 Hzf=1.66283 Hz
6/50.618err=-1.14BkZ=97(187.86) N=184L=29.3476061 m *2.0226522=25 Hzf=50.56631 Hz
4/30.618err=-1.76BkZ=97(119.06) N=119L=58.3355188 m *1.0175619=25 Hzf=25.43905 Hz
e/20.618err=-1.3BkZ=97(111.62) N=108L=19.5338533 m *3.0388270=25 Hzf=75.97067 Hz
e^(10.618err=-0.384BkZ=97(93.11) N=95L=119.1748139 m /2.0076620=25 Hzf=12.45230 Hz
7/40.618err=-0.211BkZ=97(61.21) N=58L=9.8725702 m *6.0126187=25 Hzf=150.31547 Hz
20.618err=-0.0318BkZ=97(49.41) N=51**L=178.1366116 m /3.0009537=25 Hzf=8.33069 Hz
20.618err=-0.0318BkZ=97(49.41) N=52**L=356.2732231 m /6.0019074=25 Hzf=4.16534 Hz
20.618err=-0.0318BkZ=97(49.41) N=53**L=712.5464462 m /12.0038148=25 Hzf=2.08267 Hz
5/20.618err=-0.217BkZ=97(37.38) N=40L=654.3705642 m /11.0237629=25 Hzf=2.26783 Hz
70.618err=-1.28BkZ=97(17.60) N=19L=901.7500363 m /15.1912068=25 Hzf=1.64569 Hz
6/50.618err=-0.101CfZ=98(187.81) N=184L=29.6501587 m *2.0020129=25 Hzf=50.05032 Hz
4/30.618err=-0.718CfZ=98(119.02) N=119L=58.9369159 m *1.0071786=25 Hzf=25.17946 Hz
e/20.618err=-0.261CfZ=98(111.59) N=108L=19.7352332 m *3.0078185=25 Hzf=75.19546 Hz
e^(10.618err=-1.42CfZ=98(93.08) N=95L=120.4034202 m /2.0283595=25 Hzf=12.32523 Hz
3/20.618err=-1.25CfZ=98(84.45) N=80L=9.7718879 m *6.0745683=25 Hzf=151.86421 Hz
3/20.618err=-1.25CfZ=98(84.45) N=81L=14.6578318 m *4.0497122=25 Hzf=101.24280 Hz
5/30.618err=-1.62CfZ=98(67.03) N=67L=58.4176354 m *1.0161315=25 Hzf=25.40329 Hz
20.618err=-1.07CfZ=98(49.40) N=51**L=179.9730715 m /3.0318914=25 Hzf=8.24568 Hz
20.618err=-1.07CfZ=98(49.40) N=52**L=359.9461429 m /6.0637827=25 Hzf=4.12284 Hz
20.618err=-1.07CfZ=98(49.40) N=53**L=719.8922859 m /12.1275655=25 Hzf=2.06142 Hz
5/20.618err=-1.25CfZ=98(37.37) N=40L=661.1166525 m /11.1374099=25 Hzf=2.24469 Hz
7/20.618err=-0.941CfZ=98(27.33) N=29L=479.3481281 m /8.0752717=25 Hzf=3.09587 Hz
9/20.618err=-1.68CfZ=98(22.77) N=21L=4.1700431 m *14.2348650=25 Hzf=355.87163 Hz
50.618err=-0.317CfZ=98(21.28) N=23L=952.7695072 m /16.0506992=25 Hzf=1.55756 Hz
4/30.618err=-0.301EsZ=99(118.99) N=119L=59.5383130 m /1.0030039=25 Hzf=24.92513 Hz
e^(10.618err=-1.86EsZ=99(93.05) N=93L=58.2789770 m *1.0185491=25 Hzf=25.46373 Hz
3/20.618err=-0.221EsZ=99(84.42) N=80L=9.8716010 m *6.0132090=25 Hzf=150.33023 Hz
3/20.618err=-0.221EsZ=99(84.42) N=81L=14.8074015 m *4.0088060=25 Hzf=100.22015 Hz
5/30.618err=-0.587EsZ=99(67.01) N=67L=59.0137337 m *1.0058676=25 Hzf=25.14669 Hz
7/20.618err=-1.98EsZ=99(27.32) N=29L=484.2394356 m /8.1576724=25 Hzf=3.06460 Hz
9/20.618err=-0.651EsZ=99(22.76) N=21L=4.2125945 m *14.0910785=25 Hzf=352.27696 Hz
50.618err=-1.35EsZ=99(21.27) N=23L=962.4916450 m /16.2144819=25 Hzf=1.54183 Hz
4/30.618err=-1.32FmZ=100(118.95) N=119L=60.1397101 m /1.0131353=25 Hzf=24.67588 Hz
e^(10.618err=-1.35FmZ=100(93.02) N=90L=19.5241750 m *3.0403333=25 Hzf=76.00833 Hz
e^(10.618err=-0.837FmZ=100(93.02) N=93L=58.8676536 m *1.0083636=25 Hzf=25.20909 Hz
1.610.618err=-0.227FmZ=100(71.11) N=74L=237.9781327 m /4.0090656=25 Hzf=6.23587 Hz
5/30.618err=-0.421FmZ=100(66.99) N=67L=59.6098321 m /1.0042088=25 Hzf=24.89522 Hz
e0.618err=-0.632FmZ=100(34.22) N=37L=955.7570371 m /16.1010283=25 Hz**f=1.55270 Hz
7/20.618err=-1.18FmZ=100(27.32) N=25L=3.2595135 m *18.2113067=25 Hzf=455.28267 Hz
e^(10.618err=-0.342MdZ=101(93.00) N=90L=19.7194167 m *3.0102310=25 Hzf=75.25578 Hz
e^(10.618err=-0.163MdZ=101(93.00) N=93L=59.4563301 m /1.0016228=25 Hzf=24.95950 Hz
e^(10.618err=-0.667MdZ=101(93.00) N=96L=179.2677358 m /3.0200090=25 Hzf=8.27812 Hz
1.610.618err=-1.23MdZ=101(71.09) N=74L=240.3579140 m /4.0491562=25 Hzf=6.17413 Hz
5/30.618err=-1.43MdZ=101(66.97) N=67L=60.2059304 m /1.0142508=25 Hzf=24.64873 Hz
7/40.618err=-1.06MdZ=101(61.13) N=57L=5.8741066 m *10.1053665=25 Hzf=252.63416 Hz
e0.618err=-1.41MdZ=101(34.21) N=32L=6.5042387 m *9.1263564=25 Hz**f=228.15891 Hz
e0.618err=-1.64MdZ=101(34.21) N=37L=965.3146075 m /16.2620385=25 Hz**f=1.53732 Hz
7/20.618err=-0.173MdZ=101(27.31) N=25L=3.2921086 m *18.0309968=25 Hzf=450.77492 Hz
4/30.618err=-1.95NoZ=102(118.89) N=115L=19.4091518 m *3.0583511=25 Hzf=76.45878 Hz
e^(10.618err=-1.16NoZ=102(92.97) N=93L=60.0450066 m /1.0115399=25 Hzf=24.71479 Hz
e^(10.618err=-1.67NoZ=102(92.97) N=96L=181.0426638 m /3.0499101=25 Hzf=8.19696 Hz
1.610.618err=-1.44NoZ=102(71.07) N=67L=8.3603362 m *7.1001929=25 Hzf=177.50482 Hz
7/40.618err=-0.063NoZ=102(61.12) N=57L=5.9322661 m *10.0062943=25 Hzf=250.15736 Hz
7/40.618err=-0.467NoZ=102(61.12) N=64L=298.1858025 m /5.0233457=25 Hzf=4.97676 Hz
20.618err=-1.41NoZ=102(49.34) N=45**L=2.9268580 m *20.2811343=25 Hzf=507.02836 Hz
20.618err=-1.41NoZ=102(49.34) N=46**L=5.8537160 m *10.1405672=25 Hzf=253.51418 Hz
20.618err=-1.41NoZ=102(49.34) N=47**L=11.7074319 m *5.0702836=25 Hzf=126.75709 Hz
e0.618err=-0.41NoZ=102(34.20) N=32L=6.5686371 m *9.0368823=25 Hz**f=225.92206 Hz
e0.618err=-0.696NoZ=102(34.20) N=36L=358.6354320 m /6.0417020=25 Hz**f=4.13791 Hz
9/20.618err=-1.31NoZ=102(22.74) N=22L=19.5311200 m *3.0392522=25 Hzf=75.98131 Hz
4/30.618err=-0.956LrZ=103(118.85) N=115L=19.5994376 m *3.0286583=25 Hzf=75.71646 Hz
1.610.618err=-0.447LrZ=103(71.05) N=67L=8.4423003 m *7.0312590=25 Hzf=175.78148 Hz
7/40.618err=-1.46LrZ=103(61.10) N=64L=301.1091928 m /5.0725942=25 Hzf=4.92844 Hz
20.618err=-0.422LrZ=103(49.33) N=45**L=2.9555527 m *20.0842301=25 Hzf=502.10575 Hz
20.618err=-0.422LrZ=103(49.33) N=46**L=5.9111053 m *10.0421151=25 Hzf=251.05288 Hz
20.618err=-0.422LrZ=103(49.33) N=47**L=11.8222107 m *5.0210575=25 Hzf=125.52644 Hz
e0.618err=-1.69LrZ=103(34.19) N=36L=362.1514657 m /6.1009344=25 Hz**f=4.09773 Hz
7/20.618err=-1.04LrZ=103(27.29) N=26L=11.7505461 m *5.0516801=25 Hzf=126.29200 Hz
9/20.618err=-0.325LrZ=103(22.73) N=22L=19.7226016 m *3.0097449=25 Hzf=75.24362 Hz
70.618err=-1.26LrZ=103(17.57) N=17L=19.5413957 m *3.0376541=25 Hzf=75.94135 Hz
70.618err=-0.818LrZ=103(17.57) N=19L=957.5283891 m /16.1308691=25 Hzf=1.54982 Hz
5/40.618err=-1.74RfZ=104(153.18) N=150L=29.1733945 m *2.0347307=25 Hzf=50.86827 Hz
e/20.618err=-0.76RfZ=104(111.40) N=115L=179.4324267 m /3.0227835=25 Hzf=8.27052 Hz
e^(10.618err=-1.18RfZ=104(92.92) N=91L=29.3341860 m *2.0235775=25 Hzf=50.58944 Hz
1.610.618err=-1.6RfZ=104(71.03) N=71L=58.4261771 m *1.0159830=25 Hzf=25.39957 Hz
5/30.618err=-0.731RfZ=104(66.91) N=71L=478.3505041 m /8.0584654=25 Hzf=3.10233 Hz
30.618err=-1.98RfZ=104(31.11) N=29L=5.8210509 m *10.1974713=25 Hzf=254.93678 Hz
7/20.618err=-0.0622RfZ=104(27.29) N=26L=11.8646291 m *5.0031062=25 Hzf=125.07766 Hz
50.618err=-0.197RfZ=104(21.24) N=23L=1011.1023342 m /17.0333951=25 Hzf=1.46771 Hz
70.618err=-0.282RfZ=104(17.57) N=17L=19.7311180 m *3.0084458=25 Hzf=75.21115 Hz
70.618err=-1.8RfZ=104(17.57) N=19L=966.8247812 m /16.2874795=25 Hzf=1.53492 Hz
110.618err=-1.37RfZ=104(14.25) N=13L=2.9281271 m *20.2723442=25 Hzf=506.80861 Hz
5/40.618err=-0.768DbZ=105(153.14) N=150L=29.4539079 m *2.0153523=25 Hzf=50.38381 Hz
e/20.618err=-1.73DbZ=105(111.36) N=115L=181.1577385 m /3.0518487=25 Hzf=8.19176 Hz
e^(10.618err=-0.216DbZ=105(92.89) N=91L=29.6162455 m *2.0043054=25 Hzf=50.10763 Hz
3/20.618err=-0.454DbZ=105(84.28) N=86L=119.2584751 m /2.0090713=25 Hzf=12.44356 Hz
3/20.618err=-0.454DbZ=105(84.28) N=87L=178.8877126 m /3.0136070=25 Hzf=8.29571 Hz
1.610.618err=-0.631DbZ=105(71.01) N=71L=58.9879673 m *1.0063069=25 Hzf=25.15767 Hz
5/30.618err=-1.7DbZ=105(66.90) N=71L=482.9500282 m /8.1359506=25 Hzf=3.07278 Hz
7/40.618err=-0.549DbZ=105(61.06) N=65L=537.1729531 m /9.0494096=25 Hzf=2.76261 Hz
30.618err=-1.01DbZ=105(31.10) N=29L=5.8770226 m *10.1003525=25 Hzf=252.50881 Hz
30.618err=-0.245DbZ=105(31.10) N=33L=476.0388296 m /8.0195221=25 Hzf=3.11739 Hz
50.618err=-1.16DbZ=105(21.23) N=23L=1020.8244720 m /17.1971778=25 Hzf=1.45373 Hz
110.618err=-0.397DbZ=105(14.25) N=13L=2.9562821 m *20.0792743=25 Hzf=501.98186 Hz
110.618err=-0.436DbZ=105(14.25) N=15L=357.7101393 m /6.0261142=25 Hzf=4.14861 Hz
3/20.618err=-1.42SgZ=106(84.26) N=86L=120.3942701 m /2.0282054=25 Hzf=12.32617 Hz
3/20.618err=-1.42SgZ=106(84.26) N=87L=180.5914051 m /3.0423080=25 Hzf=8.21745 Hz
1.610.618err=-0.32SgZ=106(70.99) N=71L=59.5497575 m /1.0031967=25 Hzf=24.92034 Hz
7/40.618err=-1.51SgZ=106(61.05) N=65L=542.2888860 m /9.1355944=25 Hzf=2.73655 Hz
20.618err=-0.905SgZ=106(49.29) N=53**L=778.6590031 m /13.1175708=25 Hzf=1.90584 Hz
5/20.618err=-1.34SgZ=106(37.28) N=34L=2.9289896 m *20.2663742=25 Hzf=506.65936 Hz
5/20.618err=-1.34SgZ=106(37.28) N=35L=7.3224741 m *8.1065497=25 Hzf=202.66374 Hz
5/20.618err=-0.389SgZ=106(37.28) N=40L=715.0853589 m /12.0465862=25 Hzf=2.07528 Hz
e0.618err=-0.395SgZ=106(34.16) N=37L=1013.1024594 m /17.0670899=25 Hz**f=1.46481 Hz
30.618err=-0.0507SgZ=106(31.10) N=29L=5.9329942 m *10.0050662=25 Hzf=250.12665 Hz
30.618err=-1.2SgZ=106(31.10) N=33L=480.5725327 m /8.0958985=25 Hzf=3.08798 Hz
7/20.618err=-1.07SgZ=106(27.27) N=25L=3.4550843 m *17.1804781=25 Hzf=429.51195 Hz
9/20.618err=-1.24SgZ=106(22.71) N=21L=4.5104547 m *13.1605356=25 Hzf=329.01339 Hz
110.618err=-1.4SgZ=106(14.25) N=15L=361.1169025 m /6.0835058=25 Hzf=4.10947 Hz
5/40.618err=-1.26BhZ=107(153.06) N=153L=58.6229193 m *1.0125733=25 Hzf=25.31433 Hz
e/20.618err=-1.35BhZ=107(111.30) N=109L=29.2862963 m *2.0268865=25 Hzf=50.67216 Hz
1.610.618err=-1.27BhZ=107(70.97) N=71L=60.1115476 m /1.0126608=25 Hzf=24.68744 Hz
7/40.618err=-1.71BhZ=107(61.03) N=61L=58.3655284 m *1.0170387=25 Hzf=25.42597 Hz
7/40.618err=-0.374BhZ=107(61.03) N=63L=178.7444307 m /3.0111932=25 Hzf=8.30236 Hz
20.618err=-1.76BhZ=107(49.27) N=45**L=3.0703314 m *19.3334178=25 Hzf=483.33544 Hz
20.618err=-1.86BhZ=107(49.27) N=53**L=786.0048427 m /13.2413215=25 Hzf=1.88803 Hz
5/20.618err=-0.385BhZ=107(37.27) N=34L=2.9566216 m *20.0769689=25 Hzf=501.92422 Hz
5/20.618err=-0.385BhZ=107(37.27) N=35L=7.3915540 m *8.0307876=25 Hzf=200.76969 Hz
5/20.618err=-1.34BhZ=107(37.27) N=40L=721.8314471 m /12.1602333=25 Hzf=2.05588 Hz
e0.618err=-1.35BhZ=107(34.15) N=37L=1022.6600297 m /17.2281002=25 Hz**f=1.45112 Hz
7/20.618err=-0.118BhZ=107(27.26) N=25L=3.4876794 m *17.0199128=25 Hzf=425.49782 Hz
9/20.618err=-0.289BhZ=107(22.71) N=21L=4.5530062 m *13.0375399=25 Hzf=325.93850 Hz
50.618err=-1.9BhZ=107(21.22) N=20L=8.3221500 m *7.1327722=25 Hzf=178.31930 Hz
5/40.618err=-0.32HsZ=108(153.01) N=153L=59.1707971 m *1.0031976=25 Hzf=25.07994 Hz
e/20.618err=-0.406HsZ=108(111.27) N=109L=29.5600000 m *2.0081191=25 Hzf=50.20298 Hz
e^(10.618err=-1.68HsZ=108(92.81) N=89L=14.5958179 m *4.0669184=25 Hzf=101.67296 Hz
1.610.618err=-0.0822HsZ=108(70.95) N=75L=415.8612438 m /7.0057487=25 Hzf=3.56850 Hz
5/30.618err=-1.64HsZ=108(66.84) N=63L=8.3434690 m *7.1145467=25 Hzf=177.86367 Hz
5/30.618err=-0.421HsZ=108(66.84) N=69L=178.8294962 m /3.0126263=25 Hzf=8.29841 Hz
5/30.618err=-0.421HsZ=108(66.84) N=70L=298.0491603 m /5.0210438=25 Hzf=4.97904 Hz
7/40.618err=-0.763HsZ=108(61.01) N=61L=58.9110006 m *1.0076217=25 Hzf=25.19054 Hz
7/40.618err=-1.32HsZ=108(61.01) N=63L=180.4149393 m /3.0393352=25 Hzf=8.22548 Hz
20.618err=-0.813HsZ=108(49.26) N=45**L=3.0990261 m *19.1544047=25 Hzf=478.86012 Hz
9/20.618err=-0.783HsZ=108(22.70) N=24L=418.7701910 m /7.0547539=25 Hzf=3.54371 Hz
50.618err=-0.954HsZ=108(21.21) N=20L=8.3999271 m *7.0667280=25 Hzf=176.66820 Hz
70.618err=-1.4HsZ=108(17.55) N=16L=2.9271439 m *20.2791535=25 Hzf=506.97884 Hz
5/40.618err=-0.605MtZ=109(152.97) N=153L=59.7186748 m /1.0060424=25 Hzf=24.84985 Hz
e^(10.618err=-0.741MtZ=109(92.79) N=89L=14.7309643 m *4.0296072=25 Hzf=100.74018 Hz
1.610.618err=-1.01MtZ=109(70.94) N=75L=419.7118109 m /7.0706168=25 Hzf=3.53576 Hz
5/30.618err=-0.704MtZ=109(66.82) N=63L=8.4207233 m *7.0492757=25 Hzf=176.23189 Hz
5/30.618err=-1.36MtZ=109(66.82) N=69L=180.4853248 m /3.0405210=25 Hzf=8.22228 Hz
5/30.618err=-1.36MtZ=109(66.82) N=70L=300.8088747 m /5.0675350=25 Hzf=4.93337 Hz
7/40.618err=-1.92MtZ=109(61.00) N=59L=19.4143585 m *3.0575309=25 Hzf=76.43827 Hz
7/40.618err=-0.163MtZ=109(61.00) N=61L=59.4564728 m /1.0016252=25 Hzf=24.95944 Hz
9/20.618err=-1.72MtZ=109(22.69) N=24L=422.6476928 m /7.1200757=25 Hzf=3.51120 Hz
50.618err=-0.0271MtZ=109(21.21) N=20L=8.4777042 m *7.0018956=25 Hzf=175.04739 Hz
70.618err=-0.466MtZ=109(17.54) N=16L=2.9542471 m *20.0931062=25 Hzf=502.32766 Hz
70.618err=-0.415MtZ=109(17.54) N=19L=1013.3067418 m /17.0705314=25 Hzf=1.46451 Hz
110.618err=-1.81MtZ=109(14.24) N=13L=3.0689024 m *19.3424202=25 Hzf=483.56050 Hz
6/50.618err=-0.448DsZ=110(187.17) N=191L=119.2510891 m /2.0089469=25 Hzf=12.44433 Hz
5/40.618err=-1.53DsZ=110(152.93) N=153L=60.2665526 m /1.0152721=25 Hzf=24.62394 Hz
1.610.618err=-1.73DsZ=110(70.92) N=68L=14.5882735 m *4.0690216=25 Hzf=101.72554 Hz
1.610.618err=-1.94DsZ=110(70.92) N=75L=423.5623780 m /7.1354848=25 Hzf=3.50362 Hz
7/40.618err=-0.992DsZ=110(60.98) N=59L=19.5924719 m *3.0297351=25 Hzf=75.74338 Hz
7/40.618err=-1.09DsZ=110(60.98) N=61L=60.0019451 m /1.0108144=25 Hzf=24.73253 Hz
5/20.618err=-0.0094DsZ=110(37.24) N=38L=118.7311539 m /2.0001879=25 Hzf=12.49883 Hz
5/20.618err=-0.0094DsZ=110(37.24) N=39L=296.8278848 m /5.0004698=25 Hzf=4.99953 Hz
7/20.618err=-0.713DsZ=110(27.24) N=29L=538.0438173 m /9.0640805=25 Hzf=2.75814 Hz
50.618err=-0.0894DsZ=110(21.20) N=23L=1069.4351611 m /18.0160910=25 Hzf=1.38765 Hz
70.618err=-1.34DsZ=110(17.54) N=19L=1022.6031340 m /17.2271417=25 Hzf=1.45120 Hz
110.618err=-0.877DsZ=110(14.23) N=13L=3.0970575 m *19.1665800=25 Hzf=479.16450 Hz
6/50.618err=-1.37RgZ=111(187.12) N=191L=120.3351899 m /2.0272101=25 Hzf=12.33222 Hz
5/40.618err=-0.0491RgZ=111(152.89) N=156L=118.7781843 m /2.0009802=25 Hzf=12.49388 Hz
1.610.618err=-0.81RgZ=111(70.90) N=68L=14.7208941 m *4.0323638=25 Hzf=100.80909 Hz
7/40.618err=-0.0814RgZ=111(60.96) N=59L=19.7705852 m *3.0024402=25 Hzf=75.06101 Hz
5/20.618err=-1.87RgZ=111(37.23) N=34L=3.0671495 m *19.3534745=25 Hzf=483.83686 Hz
5/20.618err=-0.919RgZ=111(37.23) N=38L=119.8105280 m /2.0183714=25 Hzf=12.38622 Hz
5/20.618err=-0.919RgZ=111(37.23) N=39L=299.5263201 m /5.0459286=25 Hzf=4.95449 Hz
e0.618err=-1.84RgZ=111(34.12) N=33L=19.4308838 m *3.0549305=25 Hz**f=76.37326 Hz
7/20.618err=-1.63RgZ=111(27.23) N=29L=542.9351247 m /9.1464812=25 Hzf=2.73329 Hz
50.618err=-1RgZ=111(21.20) N=23L=1079.1572990 m /18.1798736=25 Hzf=1.37515 Hz
6/50.618err=-1.38CnZ=112(187.07) N=187L=58.5548277 m *1.0137507=25 Hzf=25.34377 Hz
5/40.618err=-0.951CnZ=112(152.85) N=156L=119.8482580 m /2.0190070=25 Hzf=12.38232 Hz
4/30.618err=-0.864CnZ=112(118.56) N=121L=119.7448450 m /2.0172649=25 Hzf=12.39302 Hz
7/40.618err=-1.26CnZ=112(60.95) N=57L=6.5138608 m *9.1128752=25 Hzf=227.82188 Hz
5/20.618err=-0.951CnZ=112(37.22) N=34L=3.0947815 m *19.1806756=25 Hzf=479.51689 Hz
5/20.618err=-1.83CnZ=112(37.22) N=38L=120.8899022 m /2.0365550=25 Hzf=12.27563 Hz
5/20.618err=-1.83CnZ=112(37.22) N=39L=302.2247554 m /5.0913874=25 Hzf=4.91025 Hz
e0.618err=-0.922CnZ=112(34.11) N=33L=19.6059368 m *3.0276544=25 Hz**f=75.69136 Hz
e0.618err=-0.185CnZ=112(34.11) N=37L=1070.4478816 m /18.0331516=25 Hz**f=1.38634 Hz
7/20.618err=-1.63CnZ=112(27.23) N=25L=3.6506551 m *16.2600953=25 Hzf=406.50238 Hz
50.618err=-1.91CnZ=112(21.19) N=23L=1088.8794368 m /18.3436563=25 Hzf=1.36287 Hz
6/50.618err=-0.478UutZ=113(187.03) N=187L=59.0776387 m *1.0047795=25 Hzf=25.11949 Hz
5/40.618err=-1.86UutZ=113(152.81) N=156L=120.9183317 m /2.0370339=25 Hzf=12.27275 Hz
4/30.618err=-1.77UutZ=113(118.53) N=121L=120.8139954 m /2.0352762=25 Hzf=12.28335 Hz
7/40.618err=-0.359UutZ=113(60.93) N=57L=6.5720202 m *9.0322302=25 Hzf=225.80576 Hz
20.618err=-1.71UutZ=113(49.19) N=45**L=3.2424995 m *18.3068646=25 Hzf=457.67162 Hz
20.618err=-1.71UutZ=113(49.19) N=46**L=6.4849991 m *9.1534323=25 Hzf=228.83581 Hz
5/20.618err=-0.0576UutZ=113(37.21) N=34L=3.1224135 m *19.0109351=25 Hzf=475.27338 Hz
5/20.618err=-1.4UutZ=113(37.21) N=36L=19.5150842 m *3.0417496=25 Hzf=76.04374 Hz
e0.618err=-1.97UutZ=113(34.10) N=32L=7.2770195 m *8.1571858=25 Hz**f=203.92964 Hz
e0.618err=-0.0287UutZ=113(34.10) N=33L=19.7809899 m *3.0008609=25 Hz**f=75.02152 Hz
e0.618err=-1.08UutZ=113(34.10) N=37L=1080.0054520 m /18.1941619=25 Hz**f=1.37407 Hz
7/20.618err=-0.727UutZ=113(27.22) N=25L=3.6832502 m *16.1162007=25 Hzf=402.90502 Hz
6/50.618err=-0.406FlZ=114(186.98) N=187L=59.6004496 m /1.0040507=25 Hzf=24.89914 Hz
5/30.618err=-1.11FlZ=114(66.74) N=64L=14.6783250 m *4.0440581=25 Hzf=101.10145 Hz
20.618err=-0.813FlZ=114(49.18) N=45**L=3.2711942 m *18.1462781=25 Hzf=453.65695 Hz
20.618err=-0.813FlZ=114(49.18) N=46**L=6.5423884 m *9.0731390=25 Hzf=226.82848 Hz
20.618err=-0.769FlZ=114(49.18) N=52**L=418.7128601 m /7.0537881=25 Hzf=3.54419 Hz
20.618err=-0.769FlZ=114(49.18) N=53**L=837.4257203 m /14.1075762=25 Hzf=1.77210 Hz
5/20.618err=-0.503FlZ=114(37.20) N=36L=19.6877841 m *3.0150676=25 Hzf=75.37669 Hz
e0.618err=-1.08FlZ=114(34.09) N=32L=7.3414179 m *8.0856315=25 Hz**f=202.14079 Hz
e0.618err=-1.98FlZ=114(34.09) N=37L=1089.5630223 m /18.3551722=25 Hz**f=1.36201 Hz
9/20.618err=-1.98FlZ=114(22.67) N=21L=4.8508664 m *12.2369892=25 Hzf=305.92473 Hz
70.618err=-1.12FlZ=114(17.52) N=16L=3.0897630 m *19.2118296=25 Hzf=480.29574 Hz
6/50.618err=-1.29UupZ=115(186.93) N=187L=60.1232606 m /1.0128582=25 Hzf=24.68263 Hz
4/30.618err=-1.73UupZ=115(118.47) N=116L=29.1771562 m *2.0344683=25 Hzf=50.86171 Hz
5/30.618err=-0.223UupZ=115(66.72) N=64L=14.8070823 m *4.0088924=25 Hzf=100.22231 Hz
7/40.618err=-1.44UupZ=115(60.90) N=58L=11.7045936 m *5.0715131=25 Hzf=126.78783 Hz
20.618err=-1.66UupZ=115(49.17) N=52**L=422.3857800 m /7.1156634=25 Hzf=3.51338 Hz
20.618err=-1.66UupZ=115(49.17) N=53**L=844.7715599 m /14.2313268=25 Hzf=1.75669 Hz
5/20.618err=-0.534UupZ=115(37.19) N=40L=775.8001535 m /13.0694096=25 Hzf=1.91286 Hz
e0.618err=-0.192UupZ=115(34.08) N=32L=7.4058163 m *8.0153217=25 Hz**f=200.38304 Hz
9/20.618err=-1.09UupZ=115(22.66) N=21L=4.8934179 m *12.1305806=25 Hzf=303.26452 Hz
70.618err=-0.236UupZ=115(17.51) N=16L=3.1168662 m *19.0447702=25 Hzf=476.11926 Hz
70.618err=-0.0567UupZ=115(17.51) N=19L=1069.0850946 m /18.0101936=25 Hzf=1.38810 Hz
110.618err=-1.86UupZ=115(14.21) N=13L=3.2378328 m *18.3332504=25 Hzf=458.33126 Hz
6/50.618err=-1.49LvZ=116(186.88) N=183L=29.2467552 m *2.0296269=25 Hzf=50.74067 Hz
4/30.618err=-0.847LvZ=116(118.44) N=116L=29.4308706 m *2.0169298=25 Hzf=50.42324 Hz
e/20.618err=-1.22LvZ=116(111.04) N=111L=58.6499486 m *1.0121066=25 Hzf=25.30266 Hz
e^(10.618err=-0.218LvZ=116(92.62) N=97L=297.4450596 m /5.0108669=25 Hzf=4.98916 Hz
3/20.618err=-1.38LvZ=116(84.03) N=84L=58.5565423 m *1.0137211=25 Hzf=25.34303 Hz
7/40.618err=-0.556LvZ=116(60.89) N=58L=11.8063727 m *5.0277932=25 Hzf=125.69483 Hz
5/20.618err=-1.41LvZ=116(37.19) N=40L=782.5462418 m /13.1830566=25 Hzf=1.89637 Hz
30.618err=-1.59LvZ=116(31.01) N=31L=58.4343960 m *1.0158401=25 Hzf=25.39600 Hz
9/20.618err=-0.217LvZ=116(22.65) N=21L=4.9359693 m *12.0260067=25 Hzf=300.65017 Hz
70.618err=-0.927LvZ=116(17.51) N=19L=1078.3814867 m /18.1668040=25 Hzf=1.37614 Hz
90.618err=-1.59LvZ=116(15.51) N=15L=19.4781320 m *3.0475202=25 Hzf=76.18800 Hz
110.618err=-0.974LvZ=116(14.21) N=13L=3.2659879 m *18.1752052=25 Hzf=454.38013 Hz
6/50.618err=-0.614UusZ=117(186.84) N=183L=29.4988824 m *2.0122796=25 Hzf=50.30699 Hz
e/20.618err=-0.346UusZ=117(111.01) N=111L=59.1555516 m *1.0034561=25 Hzf=25.08640 Hz
e^(10.618err=-1.09UusZ=117(92.60) N=97L=300.0092411 m /5.0540640=25 Hzf=4.94651 Hz
3/20.618err=-1.77UusZ=117(84.01) N=80L=11.6664375 m *5.0880999=25 Hzf=127.20250 Hz
3/20.618err=-0.506UusZ=117(84.01) N=84L=59.0613400 m *1.0050568=25 Hzf=25.12642 Hz
3/20.618err=-0.741UusZ=117(84.01) N=88L=298.9980339 m /5.0370289=25 Hzf=4.96324 Hz
5/30.618err=-0.731UusZ=117(66.68) N=71L=538.1443171 m /9.0657735=25 Hzf=2.75762 Hz
7/40.618err=-0.837UusZ=117(60.87) N=65L=598.5641477 m /10.0836278=25 Hzf=2.47927 Hz
30.618err=-0.716UusZ=117(31.01) N=31L=58.9381408 m *1.0071577=25 Hzf=25.17894 Hz
50.618err=-0.856UusZ=117(21.17) N=23L=1137.4901259 m /19.1625695=25 Hzf=1.30463 Hz
70.618err=-1.8UusZ=117(17.51) N=19L=1087.6778789 m /18.3234144=25 Hzf=1.36437 Hz
90.618err=-0.716UusZ=117(15.50) N=15L=19.6460469 m *3.0214730=25 Hzf=75.53682 Hz
110.618err=-0.111UusZ=117(14.21) N=13L=3.2941430 m *18.0198615=25 Hzf=450.49654 Hz
e/20.618err=-0.508UuoZ=118(110.98) N=111L=59.6611546 m /1.0050734=25 Hzf=24.87381 Hz
e^(10.618err=-1.95UuoZ=118(92.57) N=97L=302.5734227 m /5.0972612=25 Hzf=4.90459 Hz
3/20.618err=-0.9UuoZ=118(83.99) N=80L=11.7661507 m *5.0449804=25 Hzf=126.12451 Hz
3/20.618err=-0.348UuoZ=118(83.99) N=84L=59.5661378 m /1.0034727=25 Hzf=24.91348 Hz
3/20.618err=-1.61UuoZ=118(83.99) N=88L=301.5535727 m /5.0800804=25 Hzf=4.92118 Hz
5/30.618err=-1.6UuoZ=118(66.67) N=71L=542.7438412 m /9.1432588=25 Hzf=2.73425 Hz
7/40.618err=-1.7UuoZ=118(60.86) N=65L=603.6800806 m /10.1698127=25 Hzf=2.45826 Hz
5/20.618err=-1.15UuoZ=118(37.17) N=34L=3.2605734 m *18.2053870=25 Hzf=455.13468 Hz
30.618err=-0.138UuoZ=118(31.00) N=31L=59.4418856 m /1.0013795=25 Hzf=24.96556 Hz
50.618err=-1.72UuoZ=118(21.16) N=23L=1147.2122638 m /19.3263522=25 Hzf=1.29357 Hz
90.618err=-0.138UuoZ=118(15.50) N=16L=178.3256568 m /3.0041384=25 Hzf=8.32185 Hz

174 gelbe (+ 1122 factorised) Treffer bei Basis=6/5,5/4,4/3,3/2,3/2,1.61803,5/3,2,5/2,3,7/2,7/2,5,6/5,5/4,4/3,e/2,3/2,1.61803,7/4,2,7/2,7/2,7/2,5,5,6/5,5/4,4/3,e/2,3/2,5/2,e,3,7/2,7/2,7/2,5,5,9,4/3,e/2,e^(1/e),7/4,2,5/2,7/2,7/2,7/2,9/2,7,6/5,e/2,1.61803,7/4,7/4,7/4,7/4,e,e,7/2,5,6/5,5/4,e/2,1.61803,5/2,e,7/2,7/2,7/2,5,3/2,1.61803,1.61803,7/4,7/2,7/2,7/2,e^(1/e),1.61803,2,5/2,5/2,7/2,5,11,6/5,6/5,5/4,e/2,1.61803,7/4,5/2,5/2,e,3,7/2,4/3,e/2,1.61803,7/4,7/4,5/2,7/2,9/2,5,5,11,6/5,e/2,e^(1/e),e^(1/e),1.61803,5/3,7/4,e,7/2,5,7,7,5/4,e^(1/e),1.61803,7/4,e,7/2,7/2,7,6/5,4/3,3/2,3/2,1.61803,1.61803,5/3,7/4,3,7/2,9/2,7,7,9,5/4,3/2,3/2,5/3,5/3,5/3,7/2,7/2,7/2,6/5,6/5,5/4,4/3,e/2,e^(1/e),1.61803,7/4,2,5/2,e,7/2,5,5,e^(1/e),e^(1/e),e^(1/e),1.61803,2,e,e,7/2,9/2,5,11,4/3,e/2,5/3,7/4,2,5/2,5/2,5/2,e,e,7/2,9/2,9/2,6/5,6/5,5/4,1.61803,1.61803,7/4,5/2,5/2,7/2,9/2,6/5,7/4,7/4,5/2,e,3,7/2,9/2,5,11,4/3,e^(1/e),1.61803,7/4,7/4,5/2,5/2,7/2,e/2,3/2,3/2,1.61803,1.61803,7/4,e,7/2,7/2,7/2,5,11,11,6/5,5/4,1.61803,7/4,5/2,3,3,3,9/2,5,7,7,9,9,5/4,4/3,e/2,e^(1/e),e^(1/e),3/2,3/2,7/4,e,e^(1/e),1.61803,1.61803,7/4,5/2,e,9/2,7,11,e/2,e^(1/e),1.61803,5/2,e,3,3,5,9,6/5,3/2,3/2,1.61803,5/3,7/4,5/2,e,7/2,7,7,6/5,e^(1/e),7/4,7/4,7/4,7/4,2,5/2,5/2,5/2,3,7/2,9,11,11,5/4,3/2,3/2,1.61803,5/3,e,3,7/2,9/2,7,e^(1/e),3/2,3/2,1.61803,3,3,9,11,4/3,1.61803,7/4,2,e,5,6/5,4/3,e^(1/e),3/2,3/2,1.61803,5/3,7/4,5/2,e,3,9/2,9/2,9/2,5,7,9,6/5,2,5/2,e,3,7/2,7,9,11,e^(1/e),e^(1/e),5/3,5/3,5/3,7/4,5/4,e/2,e^(1/e),1.61803,1.61803,5/3,2,5/2,5/2,e,9/2,9/2,5/4,e/2,3/2,3/2,3/2,1.61803,7/4,7/4,2,3,3,7/2,9,9,11,5/4,e^(1/e),1.61803,5/3,7/4,7/4,6/5,5/4,4/3,7/4,2,2,e,e,7/2,7/2,7/2,5,6/5,7/4,7/4,5/2,e,9/2,9/2,5,5,11,6/5,e/2,e^(1/e),3/2,3/2,1.61803,5/3,5/3,5/3,2,5/2,e,3,7,7,9,4/3,1.61803,7/4,3,7/2,5,9,4/3,1.61803,5/3,7/4,7/4,2,2,2,e,9/2,4/3,e^(1/e),3/2,3/2,1.61803,1.61803,5/3,7/4,e,7/2,7/2,5,5/4,e/2,2,2,2,5/2,7/2,7/2,5,5/4,3/2,3/2,5/2,5/2,e,e,3,3,9/2,7,9,9,6/5,5/4,e^(1/e),2,5/2,5/2,e,9/2,7,6/5,5/4,e/2,1.61803,5/3,7/4,5/2,e,e,e,9/2,6/5,4/3,e/2,e^(1/e),3/2,3/2,1.61803,5/3,7/4,7/4,7/4,7/4,2,5/2,7/2,5,11,e^(1/e),e^(1/e),1.61803,1.61803,7/4,e,e,9/2,4/3,e^(1/e),e^(1/e),5/3,2,2,2,5/2,7/2,7/2,7/2,5,e^(1/e),1.61803,5/2,5/2,e,3,5,5,9,e/2,5/3,2,2,2,e,e,9/2,e^(1/e),3/2,3/2,3/2,1.61803,5/3,7/4,3,7/2,9/2,7,7,6/5,4/3,e/2,3/2,7/4,2,5/2,5/2,5/2,3,3,3,7/2,9,11,6/5,5/4,7/4,7/4,2,5/2,e,5,6/5,5/4,4/3,1.61803,1.61803,5/3,5/3,5/3,7/4,5/2,3,9/2,5,6/5,5/4,4/3,e/2,e^(1/e),1.61803,5/2,e,e,7/2,5,5/4,5/3,2,2,2,2,5/2,5/2,5/2,e,e,3,7/2,9,4/3,e/2,3/2,3/2,1.61803,7/4,3,3,3,9/2,5,7,9,5/3,7/4,7/2,e^(1/e),5/3,7/4,2,5/2,7/2,7/4,7/4,2,5/2,5/2,e,7/2,9/2,3/2,3/2,1.61803,5/3,7/4,7/4,5/2,e,3,3,9/2,9/2,9/2,5,5,7,9,4/3,e/2,3/2,3/2,1.61803,5/3,7/4,7/4,e,7/2,5,11,6/5,e/2,7/4,2,5/2,7/2,7,6/5,4/3,e^(1/e),3/2,3/2,1.61803,5/3,5/3,5/3,2,5/2,e,3,7/2,9/2,7,6/5,3/2,3/2,1.61803,7/4,5/2,5/2,3,3,3,7/2,9,6/5,6/5,5/4,e^(1/e),1.61803,7/4,5/2,5/2,e,7/2,6/5,5/4,e^(1/e),1.61803,1.61803,5/3,2,5/2,5/2,5/2,e,9/2,5,5/4,e/2,e^(1/e),e^(1/e),1.61803,5/3,2,e,9/2,9/2,9/2,5,5/4,e/2,e^(1/e),e^(1/e),e^(1/e),3/2,3/2,5/3,7/4,2,e,3,3,3,7/2,9/2,9,9,11,4/3,e/2,e^(1/e),3/2,3/2,5/3,7/4,5/2,5/2,5/2,3,7,9,11,5/4,e/2,e^(1/e),5/3,7/4,7/4,9/2,4/3,5/3,7/4,2,2,2,2,7/2,7/2,7/2,9/2,4/3,1.61803,7/4,2,2,7/2,7/2,7/2,5,4/3,e^(1/e),1.61803,e,3,3,5,5,9,e/2,e^(1/e),1.61803,5/3,e,e,9/2,9/2,5,5,6/5,4/3,e/2,3/2,1.61803,2,5/2,9/2,9/2,9/2,7,7,6/5,3/2,3/2,3/2,1.61803,5/3,2,5/2,9/2,7,7,6/5,e/2,3/2,3/2,2,3,3,3,9,9,6/5,7/4,5/2,3,3,3,3,5,9,9,6/5,e^(1/e),1.61803,7/4,2,2,2,e,3,9/2,1.61803,5/3,7/4,7/4,7/4,7/4,2,2,2,e,9/2,5/4,7/4,7/4,e,3,9,5/4,4/3,1.61803,5/3,7/4,e,3,5,7,9,5/4,e/2,1.61803,5/3,7/4,2,2,2,5/2,5/2,e,7/2,7/2,5/4,e/2,2,2,2,e,7/2,7/2,7/2,9/2,5,5/4,4/3,e/2,e^(1/e),3/2,3/2,5/3,e,3,3,9/2,5,9,5/4,e/2,3/2,3/2,1.61803,5/2,5/2,e,3,3,3,9,9,11,5/4,1.61803,1.61803,2,5/2,5/2,3,9,5/4,1.61803,2,7/2,7,7,1.61803,5/3,5/3,5/3,7/4,e,7/2,7,7,6/5,1.61803,5/3,5/3,5/3,7/4,e,e,3,9/2,9/2,5,5,6/5,6/5,e^(1/e),3/2,3/2,1.61803,7/4,2,e,3,9/2,9/2,5,5,6/5,4/3,e/2,e^(1/e),3/2,3/2,1.61803,7/4,7/4,2,5/2,e,7/2,5,11,6/5,4/3,e/2,5/3,7/4,5/2,e,3,7/2,5,11,6/5,5/3,7/4,3,7,6/5,4/3,e/2,e^(1/e),7/4,2,2,2,5/2,7,6/5,4/3,e/2,e^(1/e),3/2,3/2,5/3,2,2,2,5/2,7/2,9/2,5,4/3,e^(1/e),3/2,3/2,5/3,7/2,9/2,5,4/3,e^(1/e),e^(1/e),1.61803,5/3,e,7/2,e^(1/e),e^(1/e),e^(1/e),1.61803,5/3,7/4,e,e,7/2,4/3,e^(1/e),e^(1/e),1.61803,7/4,7/4,2,2,2,e,e,9/2,4/3,1.61803,7/4,2,2,2,e,7/2,9/2,7,7,5/4,e/2,e^(1/e),1.61803,5/3,3,7/2,5,7,7,11,5/4,e/2,e^(1/e),3/2,3/2,1.61803,5/3,7/4,3,3,5,11,11,3/2,3/2,1.61803,7/4,2,5/2,5/2,5/2,e,3,3,7/2,9/2,11,5/4,e/2,1.61803,7/4,7/4,2,2,5/2,5/2,5/2,e,7/2,9/2,5,5/4,e/2,e^(1/e),1.61803,5/3,5/3,5/3,7/4,7/4,2,9/2,5,7,5/4,e^(1/e),1.61803,5/3,5/3,5/3,7/4,7/4,9/2,5,7,7,11,6/5,5/4,1.61803,1.61803,7/4,7/4,5/2,5/2,7/2,5,7,11,6/5,5/4,1.61803,7/4,5/2,5/2,5/2,e,7/2,5,6/5,5/4,4/3,7/4,5/2,5/2,5/2,e,e,7/2,5,6/5,5/4,4/3,7/4,2,2,5/2,5/2,e,e,e,7/2,6/5,5/3,2,2,2,2,5/2,e,e,9/2,7,6/5,4/3,5/3,7/4,2,2,5/2,e,9/2,7,7,11,6/5,4/3,e/2,e^(1/e),3/2,7/4,5/2,3,9/2,7,9,11,6/5,e/2,e^(1/e),3/2,3/2,3/2,5/3,7/4,3,5,7,9,11,e/2,e^(1/e),3/2,3/2,3/2,5/3,7/4,5/2,3,5,9, Cx=1.3195909068E-15, Factor=0.6180339887498948482, c=1484, genau=2%, mod=4, Suchwort=25 Hz
0.1%= 73 (B: 5/4, 5/4, 1.61, 6/5, 5, 7/4, e, 1.61, 6/5, 6/5, 5/2, 5, 7/4, 7/2, 3/2, 3/2, 5/3, 9/2, e, 4/3, 7/4, 6/5, 7/2, 5/2, 5/2, 2, 7/2, 7/4, 3, 5/2, 5, 7/2, 3/2, 3/2, 5/3, 9/2, 7/2, 5/2, 7/4, 4/3, e/2, e^(1, 9/2, 3, 9, 7/4, 7/2, 7/2, e, 5/2, 5/2, 7/2, 3/2, 3/2, 9/2, 2, 5/3, 2, 2, 2, 7/4, 7/2, 3, 1.61, 5, 5/2, 5/2, 5, 5/4, 7/4, 5/2, e, 7) __ 0.5%= 226 (B: 5/3, e/2, e/2, e^(1, e^(1, 5, 7, 1.61, 5/3, 5/3, e^(1, e^(1, e, 7/4, 7/4, 3, 5, 3, 9, 3/2, 5/2, 7, 1.61, e, 7, 11, 5/3, e^(1, 7/4, 3, 7, 9, 3/2, 3, 9, 11, 5/3, 7/2, 7/2, 7/4, 7/4, 5, 5, e/2, e, 7, 5, 9/2, e^(1, 5/3, e/2, 2, 2, 2, 3/2, 3/2, 3, 9, 1.61, 5/3, e, e, 9/2, 4/3, 5/2, 5, 1.61, 5/3, e, 7, 6/5, e/2, 5/2, 5/2, 5/4, e, 6/5, e/2, e, 5/4, 3, 9, 9/2, 5/3, 5/2, 7/4, 7/4, 7, 1.61, 6/5, 3/2, 3/2, 5/2, 3, 7/2, e^(1, 1.61, 5/2, 6/5, 5/4, e/2, 1.61, 5/3, 2, 9/2, e^(1, e^(1, 3/2, 3/2, 5/3, 3, 9, 11, e/2, 5/3, 2, 2, 7/2, 7/2, 7/2, 1.61, 5, 5, 2, 7, 5/2, 7, 6/5, 3/2, 1.61, 2, 2, 2, e, 7/4, 7/4, 5/3, e/2, 2, 2, 2, 5/4, 9/2, 3/2, 3/2, 3, 3, 9, 5/4, 2, 1.61, 5/3, 5/3, e, e, 3, 9/2, 5, 5, e^(1, 7/4, 4/3, 6/5, 7/4, 5, 3, 7, e^(1, 7/4, 5/2, 6/5, e/2, 5, 4/3, 3/2, 3/2, 1.61, 5/3, e^(1, e^(1, 7/2, 7/4, e, 1.61, 2, 2, 2, 9/2, 5, 7, e^(1, 3/2, 3/2, 3, 11, 11, 1.61, 5/2, e, 7/4, 5/2, 5/2, 7/2, 9/2, 5/4, e/2, 5/3, 5/3, 7/4, 7, 7, 6/5, e, 6/5, 7/4, 6/5, 5/3, e, 7, e^(1, 9/2, e/2, 11, 3/2, 3, 9) __ 1%= 331 (B: 6/5, 5/2, 3, 7/2, 6/5, 7/2, 7/2, 3, 7/2, 9, 7/2, 7/2, e/2, 1.61, 7/2, 5/4, 7/2, 1.61, 7/2, 7/2, 1.61, 7/2, 5/4, 7/4, 3, 7/2, e/2, 1.61, 7/2, 11, e/2, e^(1, 1.61, 5/3, e, 7/2, 5/4, e^(1, 7/4, 7/2, 3/2, 3/2, 5/3, 3, 7/2, 9, 7/2, 7/2, 5/4, 1.61, 7/2, e^(1, 7/2, 5, 5/2, e, 7/2, 5/4, 7/4, 5/2, 7/2, 5/2, 7/2, 11, e^(1, 1.61, 7/4, 7/2, e/2, 1.61, 7/4, e, 7/2, 5/4, 1.61, 3, 3, 9/2, 9, e^(1, 3/2, e, e^(1, 7/4, e, 9/2, e^(1, e, 3/2, 3/2, 5/3, 7/4, 7/4, 2, 5/2, 3, 9, e, 7/2, 9/2, 7/4, 4/3, e^(1, 1.61, 5/2, e, 7, 6/5, 5/3, 5/3, 7/4, 1.61, e, 3/2, 1.61, 7/4, 7/2, 7/4, 6/5, 5/2, 11, 3/2, 3/2, 5/3, 5/3, 5/2, 3, 9, 1.61, 7/4, 7/4, 4/3, 7/4, e, 7/2, 5, 5/4, 7/2, 5, 5/4, 3, 9/2, 9, 5/2, 7, 6/5, 5/2, e, 6/5, e/2, 7/2, e^(1, 1.61, e, 9/2, 4/3, 7/2, 7/2, e^(1, e, e/2, e, 3/2, 3/2, 5/3, 4/3, 2, 7/4, 2, 5, 5/4, 4/3, 1.61, 5/3, 5/3, 7/4, 5/4, 4/3, e^(1, e, 7/2, 2, 2, 2, 2, 5/2, 5/2, 4/3, 7/4, 7, 7/4, 2, 5/2, e, 7/2, 1.61, 5/2, e, 3, 7, 4/3, e/2, 7/4, 7/2, 5, 6/5, e/2, 5/3, 5/3, 2, 9/2, 7/4, 3, 3, 9, e, e, 5, 5/4, e^(1, 7/4, 7/2, 5/2, 5/2, 5/2, 9/2, 1.61, e, 9/2, 9/2, 9/2, 3/2, 3/2, 5/3, e/2, 3/2, 2, 3, 3, 3, 9, 9, 7/4, 5, 6/5, 3, 7/4, 7/4, e, 5/4, 4/3, e, 5, 1.61, e, 5/4, 7/2, 5, 4/3, e/2, e^(1, 3, 9, 1.61, 1.61, 7, 7, 5/3, 6/5, 7/4, 1.61, 6/5, e/2, e, 5/2, 7/2, 11, 4/3, 7/2, 5/3, 9/2, e^(1, e, e^(1, e, 4/3, 7, e/2, 5/3, 5/4, 1.61, 7/4, 2, 7/4, 2, 9/2, 5, 5/4, e^(1, 5/3, 7/4, 7/2, 11, 1.61, 5/2, 5/2, 5/4, 4/3, 5/2, e, 7/2, 2, 2, 2, 2, 5/2, 5/2, 4/3, 7/4, 7, 11, 6/5, 3/2, 3/2, 5/3, 7/4, 3, 5, 9, e/2, 3/2) __ 2%= 666 (B: 4/3, 3/2, 3/2, 1.61, 2, 7/2, 5, 4/3, 3/2, 1.61, 7/4, 2, 7/2, 5, 5, 6/5, 5/4, 4/3, e/2, 3/2, 5/2, e, 7/2, 7/2, 5, 5, 4/3, 7/4, 2, 5/2, 7/2, 9/2, 7, 6/5, 7/4, 7/4, 7/4, 7/4, e, e, 5, 6/5, e/2, 1.61, 5/2, e, 7/2, 7/2, 5, 3/2, 1.61, 7/4, 7/2, 2, 5/2, 5/2, 11, 6/5, 6/5, e/2, 5/2, 5/2, e, 4/3, 7/4, 7/4, 5/2, 9/2, 5, 5, e^(1, 7/4, 7, 1.61, e, 7/2, 7, 6/5, 4/3, 1.61, 9/2, 7, 7, 5/4, 3/2, 3/2, 5/3, 7/2, 6/5, 6/5, 4/3, e/2, e^(1, 7/4, 2, 5/2, e, 5, 5, 1.61, 2, 9/2, 11, 4/3, e/2, 5/3, 7/4, 2, 5/2, 5/2, e, 9/2, 9/2, 6/5, 6/5, 1.61, 5/2, 9/2, e, 9/2, 4/3, 7/4, 5/2, 5/2, 3/2, 3/2, 1.61, 7/2, 7/2, 5, 11, 11, 7/4, 7, 7, 5/4, 4/3, e/2, e^(1, 7/4, 1.61, 1.61, 11, e/2, 5/2, 3, 3, 5, 9, 6/5, 1.61, 5/2, 7, 6/5, e^(1, 7/4, 7/4, 5/2, 5/2, 7/2, 11, 5/4, 3/2, 3/2, 1.61, 3, 7, 3/2, 3/2, 1.61, 3, 3, 9, 11, 4/3, 1.61, 2, e, 5, 6/5, 3, 9/2, 9/2, 5, 9, 2, 5/2, 7/2, 11, e^(1, e^(1, 5/3, 5/4, e/2, e^(1, 1.61, 5/3, 2, 5/2, 5/2, 9/2, 9/2, 5/4, e/2, 3/2, 7/4, 2, 3, 9, 5/4, e^(1, 1.61, 7/4, 5/4, 2, 2, e, e, 7/2, 5, e, 9/2, 9/2, 6/5, e^(1, 1.61, 5/3, 2, 7, 4/3, 3, 9, 4/3, 1.61, 5/3, 7/4, 2, 2, 2, e, 3/2, 3/2, 1.61, 1.61, 7/2, 5/2, 7/2, e, e, 7, 6/5, 5/4, e^(1, 2, 5/2, e, 9/2, 5/4, e/2, 7/4, e^(1, 3/2, 3/2, 1.61, 5/3, 7/4, 7/4, 7/4, 7/4, 5/2, 5, 11, e^(1, 1.61, 7/4, e, e^(1, e^(1, 5/3, 2, 2, 2, 7/2, 5/2, 5/2, 3, 5, 5, 9, 2, 2, 2, 9/2, e^(1, 3/2, 1.61, 7/4, 3, 9/2, 7, 3/2, 5/2, 3, 3, 7/2, 9, 11, 6/5, 7/4, 5/2, 1.61, 5/3, 3, 9/2, 6/5, 1.61, 5/2, 5, 5/3, 5/2, e, e, 7/2, e/2, 3/2, 3/2, 1.61, 3, 3, 3, 5, 9, 5/3, 7/4, e^(1, 2, 7/2, 7/4, 5/2, 9/2, 7/4, 3, 9/2, 9/2, 5, 5, 9, 3/2, 3/2, 1.61, 5/3, 7/4, e, 11, 7/4, 2, 5/2, 7/2, 6/5, 4/3, e^(1, 3/2, 3/2, 5/3, 5/2, e, 3, 7, 1.61, 6/5, 6/5, 5/4, 7/4, 5/2, e, 7/2, 5/4, e^(1, 1.61, 1.61, 5/3, 2, 5/2, 5/2, 5/2, 9/2, 5, e^(1, e^(1, 9/2, 9/2, e/2, 2, e, 3, 3, 9/2, 9, 4/3, e/2, e^(1, 3/2, 3/2, 5/3, 7/4, 3, 7, 9, 11, 5/4, e^(1, 7/4, 7/4, 9/2, 4/3, 5/3, 2, 2, 7/2, 7/2, 7/4, 2, 2, 7/2, 5, 4/3, e^(1, 3, 3, 5, 5, 9, 1.61, 5/3, e, e, 9/2, 9/2, 6/5, 4/3, e/2, 3/2, 1.61, 5/2, 7, 6/5, 3/2, 1.61, 2, 9/2, 7, 6/5, 5/2, 3, 3, 3, 3, 9, 9, e^(1, 7/4, 9/2, 1.61, 5/3, 7/4, 7/4, 2, 2, 2, e, 5/4, 1.61, 5/3, 7/4, 3, 7, 9, 5/4, e/2, 2, 2, 2, 5/2, 5/2, e, 7/2, 7/2, 9/2, 3/2, 3/2, 5/3, 3, 3, 5, 9, 5/4, e/2, 1.61, e, 11, 1.61, 5/2, 5/2, 3, 9, 5/4, 2, 7/2, 1.61, 5/3, 5/3, 7/4, e, 7, 7, 5/3, 9/2, 6/5, 6/5, 2, e, 3, 9/2, 5, 5, e^(1, 3/2, 3/2, 1.61, 7/4, 7/4, 5/2, 7/2, 5, 11, 4/3, e/2, 5/3, e, 3, 6/5, 7/4, 6/5, 4/3, e/2, 7, e^(1, 3/2, 3/2, 5/3, 2, 2, 2, 5/2, 9/2, e^(1, 7/2, 5, 4/3, e^(1, 7/2, 1.61, 5/3, 7/4, e, e, 4/3, e^(1, e^(1, 1.61, 2, 2, 2, 9/2, 7/4, e, 7/2, 7, 5/4, e^(1, 1.61, 3, 7, 11, e/2, 5/3, 3, 5, 3/2, 3/2, 7/4, 5/2, 5/2, 3, 7/2, 9/2, 11, 5/4, e/2, 1.61, 7/4, 2, 2, 5/2, e, 5, e^(1, 5/3, 7/4, 7, 1.61, 5/3, 5/3, 7/4, 9/2, 11, 5/4, 1.61, 1.61, 7/4, 7, 6/5, 5/2, e, 7/2, 5, 6/5, 7/4, 5/2, 5/2, 7/2, 5, 5/4, 4/3, 2, 2, 5/2, e, e, 5/3, e, e, 9/2, 7, 6/5, 4/3, 7/4, 2, 2, 9/2, 11, 6/5, e/2, 3/2, 5/2, 3, 9, e^(1, 3/2, 7, e^(1, 3/2, 5/3, 7/4, 5/2, 5)
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de