Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and Basis in the selected elements Z with given L   or   f   or   T
                     L = Z * Cx * Basis^N * Factor
                   N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 4 Basis-Search (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: Hz                     Length
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top              only best (yellow)       only f2=1,2,3,5 (yellow, grey, green, red))

Results (search for N with 25 Hz)      with Ce      Attention ! Factor 18 to L and to T, invers to f, Basis B= 6/5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1/e), 3/2, 1.61803, 5/3, 7/4, 2, 5/2, e, 3, 7/2, 9/2, 5, 7, 9, 11,      Attention ! c= 1484 m/s
BFerror L[%] ZN[1m=1m] Factor2[1Hz=1.0Hz]
4/318err=-1.96HZ=1(97.11) N=101L=181.5646235 m /3.0587032=25 Hzf=8.17340 Hz
e/218err=-1.44HZ=1(91.05) N=91L=58.5176779 m *1.0143943=25 Hzf=25.35986 Hz
1.6118err=-0.658HZ=1(58.06) N=54L=8.4246411 m *7.0459975=25 Hzf=176.14994 Hz
5/318err=-0.36HZ=1(54.69) N=59L=536.1608060 m /9.0323586=25 Hzf=2.76783 Hz
518err=-0.237HZ=1(17.36) N=19L=833.0075131 m /14.0331454=25 Hzf=1.78150 Hz
718err=-0.202HZ=1(14.36) N=13L=4.2314904 m *14.0281544=25 Hzf=350.70386 Hz
718err=-0.202HZ=1(14.36) N=14L=29.6204325 m *2.0040221=25 Hzf=50.10055 Hz
1.6118err=-1.87HeZ=2(56.62) N=60L=302.3481020 m /5.0934653=25 Hzf=4.90825 Hz
5/318err=-1.73HeZ=2(53.33) N=49L=6.4839187 m *9.1549574=25 Hzf=228.87394 Hz
7/418err=-1.72HeZ=2(48.68) N=53L=664.1488302 m /11.1884911=25 Hzf=2.23444 Hz
9/218err=-0.359HeZ=2(18.11) N=20L=1012.7426669 m /17.0610288=25 Hzf=1.46533 Hz
718err=-0.202HeZ=2(14.00) N=14L=59.2408651 m *1.0020110=25 Hzf=25.05028 Hz
e^(118err=-1.61LiZ=3(72.96) N=73L=60.3121647 m /1.0160405=25 Hzf=24.60532 Hz
5/318err=-1.73LiZ=3(52.54) N=49L=9.7258781 m *6.1033050=25 Hzf=152.58262 Hz
7/418err=-1.92LiZ=3(47.96) N=44L=6.4716382 m *9.1723297=25 Hzf=229.30824 Hz
218err=-1.43LiZ=3(38.72) N=35**L=4.5018388 m *13.1857232=25 Hzf=329.64308 Hz
e18err=-0.61LiZ=3(26.84) N=24L=3.4706247 m *17.1035490=25 Hz**f=427.58872 Hz
9/218err=-0.146LiZ=3(17.84) N=16L=3.7045914 m *16.0233597=25 Hzf=400.58399 Hz
5/418err=-0.249BeZ=4(118.99) N=119L=59.5073178 m /1.0024818=25 Hzf=24.93811 Hz
5/318err=-1.14BeZ=4(51.98) N=52L=60.0362846 m /1.0113929=25 Hzf=24.71839 Hz
7/418err=-0.323BeZ=4(47.45) N=43L=4.9307720 m *12.0386828=25 Hzf=300.96707 Hz
9/218err=-0.146BeZ=4(17.65) N=16L=4.9394552 m *12.0175197=25 Hzf=300.43799 Hz
518err=-1.23BeZ=4(16.50) N=15L=5.3312481 m *11.1343534=25 Hzf=278.35883 Hz
1118err=-0.774BeZ=4(11.07) N=10L=4.5311212 m *13.1005103=25 Hzf=327.51276 Hz
5/418err=-0.249BZ=5(117.99) N=118L=59.5073178 m /1.0024818=25 Hzf=24.93811 Hz
1.6118err=-0.201BZ=5(54.71) N=57L=178.4367624 m /3.0060101=25 Hzf=8.31667 Hz
5/318err=-1.73BZ=5(51.54) N=48L=9.7258781 m *6.1033050=25 Hzf=152.58262 Hz
7/418err=-1.49BZ=5(47.05) N=51L=542.1623104 m /9.1334621=25 Hzf=2.73719 Hz
218err=-1.12BZ=5(37.98) N=38**L=60.0245172 m /1.0111947=25 Hzf=24.72323 Hz
7/218err=-0.0182BZ=5(21.02) N=23L=712.4491299 m /12.0021754=25 Hzf=2.08296 Hz
518err=-0.237BZ=5(16.36) N=18L=833.0075131 m /14.0331454=25 Hzf=1.78150 Hz
5/418err=-1.48CZ=6(117.17) N=114L=29.2490368 m *2.0294685=25 Hzf=50.73671 Hz
4/318err=-1.94CZ=6(90.89) N=87L=19.4106541 m *3.0581144=25 Hzf=76.45286 Hz
e^(118err=-1.61CZ=6(71.07) N=73L=120.6243294 m /2.0320810=25 Hzf=12.30266 Hz
1.6118err=-0.613CZ=6(54.33) N=50L=7.3748314 m *8.0489975=25 Hzf=201.22494 Hz
5/318err=-1.73CZ=6(51.18) N=48L=11.6710537 m *5.0860875=25 Hzf=127.15219 Hz
5/318err=-1.73CZ=6(51.18) N=49L=19.4517562 m *3.0516525=25 Hzf=76.29131 Hz
5/318err=-0.337CZ=6(51.18) N=55L=416.9186428 m /7.0235620=25 Hzf=3.55945 Hz
7/418err=-0.323CZ=6(46.72) N=43L=7.3961580 m *8.0257885=25 Hzf=200.64471 Hz
218err=-1.43CZ=6(37.72) N=34**L=4.5018388 m *13.1857232=25 Hzf=329.64308 Hz
9/218err=-0.146CZ=6(17.38) N=16L=7.4091827 m *8.0116798=25 Hzf=200.29200 Hz
e/218err=-1.12NZ=7(84.71) N=87L=120.0403295 m /2.0222427=25 Hzf=12.36251 Hz
1.6118err=-0.658NZ=7(54.01) N=54L=58.9724878 m *1.0065711=25 Hzf=25.16428 Hz
7/418err=-0.323NZ=7(46.45) N=42L=4.9307720 m *12.0386828=25 Hzf=300.96707 Hz
5/218err=-1.53NZ=7(28.37) N=31L=662.9139297 m /11.1676875=25 Hzf=2.23860 Hz
e18err=-0.805NZ=7(25.99) N=26L=59.8374952 m /1.0080441=25 Hz**f=24.80050 Hz
e18err=-1.24NZ=7(25.99) N=29L=1201.8682189 m /20.2471061=25 Hz**f=1.23474 Hz
318err=-0.701NZ=7(23.66) N=26L=777.0867407 m /13.0910839=25 Hzf=1.90970 Hz
718err=-0.202NZ=7(13.36) N=12L=4.2314904 m *14.0281544=25 Hzf=350.70386 Hz
718err=-0.202NZ=7(13.36) N=13L=29.6204325 m *2.0040221=25 Hzf=50.10055 Hz
918err=-0.701NZ=7(11.83) N=13L=777.0867407 m /13.0910839=25 Hzf=1.90970 Hz
1118err=-1.03NZ=7(10.84) N=12L=959.4649140 m /16.1634925=25 Hzf=1.54670 Hz
6/518err=-0.495OZ=8(141.83) N=138L=29.5338985 m *2.0098938=25 Hzf=50.24735 Hz
5/418err=-0.249OZ=8(115.88) N=119L=119.0146355 m /2.0049635=25 Hzf=12.46905 Hz
4/318err=-1.94OZ=8(89.89) N=86L=19.4106541 m *3.0581144=25 Hzf=76.45286 Hz
e/218err=-0.339OZ=8(84.27) N=82L=29.5798995 m *2.0067681=25 Hzf=50.16920 Hz
1.6118err=-0.613OZ=8(53.74) N=50L=9.8331086 m *6.0367481=25 Hzf=150.91870 Hz
5/318err=-1.14OZ=8(50.62) N=52L=120.0725691 m /2.0227859=25 Hzf=12.35919 Hz
7/418err=-0.323OZ=8(46.21) N=43L=9.8615440 m *6.0193414=25 Hzf=150.48353 Hz
5/218err=-0.678OZ=8(28.22) N=25L=3.1031948 m *19.1286734=25 Hzf=478.21684 Hz
318err=-1.52OZ=8(23.54) N=21L=3.6547289 m *16.2419706=25 Hzf=406.04927 Hz
7/218err=-1.08OZ=8(20.64) N=23L=1139.9186079 m /19.2034806=25 Hzf=1.30185 Hz
9/218err=-0.146OZ=8(17.19) N=16L=9.8789103 m *6.0087599=25 Hzf=150.21900 Hz
9/218err=-1.11OZ=8(17.19) N=19L=900.2157039 m /15.1653589=25 Hzf=1.64849 Hz
6/518err=-0.281FZ=9(141.18) N=145L=119.0534602 m /2.0056176=25 Hzf=12.46499 Hz
4/318err=-1.94FZ=9(89.48) N=87L=29.1159812 m *2.0387429=25 Hzf=50.96857 Hz
e^(118err=-1.1FZ=9(69.97) N=70L=60.0097941 m /1.0109467=25 Hzf=24.72930 Hz
e^(118err=-1.61FZ=9(69.97) N=73L=180.9364940 m /3.0481215=25 Hzf=8.20177 Hz
5/318err=-1.73FZ=9(50.39) N=49L=29.1776343 m *2.0344350=25 Hzf=50.86087 Hz
7/418err=-1.92FZ=9(46.00) N=44L=19.4149147 m *3.0574432=25 Hzf=76.43608 Hz
7/418err=-0.166FZ=9(46.00) N=46L=59.4581764 m /1.0016539=25 Hzf=24.95872 Hz
5/218err=-0.0193FZ=9(28.09) N=25L=3.4910942 m *17.0032653=25 Hzf=425.08163 Hz
9/218err=-0.359FZ=9(17.11) N=19L=1012.7426669 m /17.0610288=25 Hzf=1.46533 Hz
518err=-1.04FZ=9(15.99) N=16L=59.9765409 m /1.0103865=25 Hzf=24.74301 Hz
5/418err=-0.249NeZ=10(114.88) N=118L=119.0146355 m /2.0049635=25 Hzf=12.46905 Hz
1.6118err=-0.201NeZ=10(53.27) N=57L=356.8735247 m /6.0120203=25 Hzf=4.15834 Hz
5/318err=-1.73NeZ=10(50.18) N=47L=11.6710537 m *5.0860875=25 Hzf=127.15219 Hz
5/318err=-1.73NeZ=10(50.18) N=48L=19.4517562 m *3.0516525=25 Hzf=76.29131 Hz
5/318err=-0.337NeZ=10(50.18) N=54L=416.9186428 m /7.0235620=25 Hzf=3.55945 Hz
218err=-1.12NeZ=10(36.98) N=37**L=60.0245172 m /1.0111947=25 Hzf=24.72323 Hz
6/518err=-1.51NaZ=11(140.08) N=140L=58.4771190 m *1.0150979=25 Hzf=25.37745 Hz
e^(118err=-1.86NaZ=11(69.42) N=65L=11.6555362 m *5.0928588=25 Hzf=127.32147 Hz
3/218err=-0.816NaZ=11(62.99) N=59L=11.7759460 m *5.0407840=25 Hzf=126.01960 Hz
3/218err=-0.431NaZ=11(62.99) N=63L=59.6157266 m /1.0043081=25 Hzf=24.89276 Hz
3/218err=-1.69NaZ=11(62.99) N=67L=301.8046160 m /5.0843096=25 Hzf=4.91709 Hz
1.6118err=-1.49NaZ=11(53.07) N=49L=8.3561436 m *7.1037554=25 Hzf=177.59388 Hz
5/318err=-0.128NaZ=11(50.00) N=50L=59.4359217 m /1.0012790=25 Hzf=24.96807 Hz
5/218err=-0.282NaZ=11(27.87) N=30L=416.6887558 m /7.0196893=25 Hzf=3.56141 Hz
518err=-1.23NaZ=11(15.87) N=14L=2.9321864 m *20.2442788=25 Hzf=506.10697 Hz
518err=-1.23NaZ=11(15.87) N=15L=14.6609322 m *4.0488558=25 Hzf=101.22139 Hz
5/418err=-1.48MgZ=12(114.07) N=114L=58.4980737 m *1.0147343=25 Hzf=25.36836 Hz
4/318err=-1.94MgZ=12(88.48) N=86L=29.1159812 m *2.0387429=25 Hzf=50.96857 Hz
e/218err=-1.6MgZ=12(82.95) N=83L=60.3048775 m /1.0159177=25 Hzf=24.60829 Hz
e^(118err=-1.61MgZ=12(69.19) N=73L=241.2486587 m /4.0641620=25 Hzf=6.15133 Hz
1.6118err=-0.613MgZ=12(52.89) N=50L=14.7496629 m *4.0244988=25 Hzf=100.61247 Hz
5/318err=-0.915MgZ=12(49.83) N=46L=8.4031587 m *7.0640104=25 Hzf=176.60026 Hz
5/318err=-1.14MgZ=12(49.83) N=52L=180.1088537 m /3.0341788=25 Hzf=8.23946 Hz
5/318err=-1.14MgZ=12(49.83) N=53L=300.1814228 m /5.0569647=25 Hzf=4.94368 Hz
7/418err=-0.323MgZ=12(45.48) N=42L=8.4527520 m *7.0225650=25 Hzf=175.56412 Hz
7/418err=-0.323MgZ=12(45.48) N=43L=14.7923160 m *4.0128943=25 Hzf=100.32236 Hz
218err=-1.43MgZ=12(36.72) N=33**L=4.5018388 m *13.1857232=25 Hzf=329.64308 Hz
5/218err=-0.762MgZ=12(27.78) N=31L=1136.4238795 m /19.1446071=25 Hzf=1.30585 Hz
7/218err=-1.3MgZ=12(20.32) N=18L=3.2555538 m *18.2334568=25 Hzf=455.83642 Hz
9/218err=-0.146MgZ=12(16.92) N=15L=3.2929701 m *18.0262796=25 Hzf=450.65699 Hz
9/218err=-0.146MgZ=12(16.92) N=16L=14.8183655 m *4.0058399=25 Hzf=100.14600 Hz
9/218err=-1.11MgZ=12(16.92) N=18L=300.0719013 m /5.0551196=25 Hzf=4.94548 Hz
6/518err=-0.591AlZ=13(139.17) N=143L=119.4209092 m /2.0118078=25 Hzf=12.42663 Hz
e/218err=-1.66AlZ=13(82.69) N=85L=120.6822834 m /2.0330573=25 Hzf=12.29675 Hz
e^(118err=-1.08AlZ=13(68.97) N=69L=60.0005137 m /1.0107903=25 Hzf=24.73312 Hz
e^(118err=-1.59AlZ=13(68.97) N=72L=180.9085124 m /3.0476501=25 Hzf=8.20304 Hz
3/218err=-0.146AlZ=13(62.58) N=66L=237.7854550 m /4.0058197=25 Hzf=6.24092 Hz
3/218err=-0.146AlZ=13(62.58) N=67L=356.6781826 m /6.0087295=25 Hzf=4.16061 Hz
1.6118err=-0.182AlZ=13(52.73) N=49L=9.8754424 m *6.0108699=25 Hzf=150.27175 Hz
5/318err=-1.46AlZ=13(49.67) N=54L=541.9942356 m /9.1306307=25 Hzf=2.73804 Hz
218err=-1.43AlZ=13(36.61) N=33**L=4.8769920 m *12.1714368=25 Hzf=304.28592 Hz
218err=-1.43AlZ=13(36.61) N=34**L=9.7539840 m *6.0857184=25 Hzf=152.14296 Hz
218err=-1.43AlZ=13(36.61) N=35**L=19.5079681 m *3.0428592=25 Hzf=76.07148 Hz
e18err=-1.78AlZ=13(25.37) N=27L=302.0738979 m /5.0888460=25 Hz**f=4.91271 Hz
318err=-1.31AlZ=13(23.10) N=25L=481.0536966 m /8.1040043=25 Hzf=3.08489 Hz
518err=-0.764AlZ=13(15.77) N=14L=3.4653113 m *17.1297744=25 Hzf=428.24436 Hz
1118err=-0.774AlZ=13(10.58) N=10L=14.7261439 m *4.0309263=25 Hzf=100.77316 Hz
4/318err=-1.74SiZ=14(87.94) N=88L=60.3887018 m /1.0173299=25 Hzf=24.57413 Hz
e^(118err=-0.0383SiZ=14(68.77) N=65L=14.8343188 m *4.0015319=25 Hzf=100.03830 Hz
5/318err=-0.915SiZ=14(49.53) N=46L=9.8036851 m *6.0548660=25 Hzf=151.37165 Hz
7/418err=-0.323SiZ=14(45.21) N=42L=9.8615440 m *6.0193414=25 Hzf=150.48353 Hz
e18err=-0.805SiZ=14(25.30) N=26L=119.6749904 m /2.0160881=25 Hz**f=12.40025 Hz
718err=-0.202SiZ=14(13.00) N=13L=59.2408651 m *1.0020110=25 Hzf=25.05028 Hz
5/418err=-1.48PZ=15(113.07) N=113L=58.4980737 m *1.0147343=25 Hzf=25.36836 Hz
e^(118err=-1.61PZ=15(68.58) N=73L=301.5608234 m /5.0802026=25 Hzf=4.92106 Hz
5/318err=-1.73PZ=15(49.39) N=48L=29.1776343 m *2.0344350=25 Hzf=50.86087 Hz
218err=-1.12PZ=15(36.40) N=38**L=180.0735516 m /3.0335841=25 Hzf=8.24108 Hz
218err=-1.12PZ=15(36.40) N=39**L=360.1471032 m /6.0671682=25 Hzf=4.12054 Hz
218err=-1.12PZ=15(36.40) N=40**L=720.2942065 m /12.1343364=25 Hzf=2.06027 Hz
6/518err=-0.495SZ=16(138.03) N=138L=59.0677969 m *1.0049469=25 Hzf=25.12367 Hz
4/318err=-1.94SZ=16(87.48) N=85L=29.1159812 m *2.0387429=25 Hzf=50.96857 Hz
e/218err=-0.339SZ=16(82.01) N=82L=59.1597991 m *1.0033841=25 Hzf=25.08460 Hz
e^(118err=-1.17SZ=16(68.41) N=64L=11.7352283 m *5.0582740=25 Hzf=126.45685 Hz
1.6118err=-0.613SZ=16(52.30) N=50L=19.6662172 m *3.0183741=25 Hzf=75.45935 Hz
5/318err=-1.14SZ=16(49.26) N=52L=240.1451382 m /4.0455717=25 Hzf=6.17960 Hz
7/418err=-0.323SZ=16(44.97) N=43L=19.7230880 m *3.0096707=25 Hzf=75.24177 Hz
7/418err=-1.76SZ=16(44.97) N=45L=60.4019570 m /1.0175532=25 Hzf=24.56874 Hz
e18err=-0.148SZ=16(25.17) N=28L=1010.6116771 m /17.0251293=25 Hz**f=1.46842 Hz
318err=-1.52SZ=16(22.91) N=21L=7.3094579 m *8.1209853=25 Hzf=203.02463 Hz
9/218err=-0.146SZ=16(16.73) N=16L=19.7578207 m *3.0043799=25 Hzf=75.10950 Hz
7/418err=-1.41ClZ=17(44.86) N=49L=601.9108099 m /10.1400069=25 Hzf=2.46548 Hz
5/218err=-0.0193ClZ=17(27.40) N=25L=6.5942890 m *9.0017287=25 Hzf=225.04322 Hz
e18err=-0.61ClZ=17(25.10) N=24L=19.6668734 m *3.0182734=25 Hz**f=75.45683 Hz
e18err=-0.496ClZ=17(25.10) N=28L=1073.7749069 m /18.0891999=25 Hz**f=1.38204 Hz
518err=-0.764ClZ=17(15.60) N=14L=4.5315609 m *13.0992392=25 Hzf=327.48098 Hz
4/318err=-1.94ArZ=18(87.07) N=87L=58.2319624 m *1.0193715=25 Hzf=25.48429 Hz
e/218err=-1.45ArZ=18(81.63) N=78L=19.5038913 m *3.0434952=25 Hzf=76.08738 Hz
e^(118err=-1.1ArZ=18(68.09) N=70L=120.0195883 m /2.0218933=25 Hzf=12.36465 Hz
1.6118err=-0.346ArZ=18(52.05) N=48L=8.4508049 m *7.0241830=25 Hzf=175.60458 Hz
5/318err=-1.73ArZ=18(49.03) N=49L=58.3552686 m *1.0172175=25 Hzf=25.43044 Hz
7/418err=-0.166ArZ=18(44.76) N=46L=118.9163528 m /2.0033078=25 Hzf=12.47936 Hz
e18err=-0.659ArZ=18(25.05) N=27L=418.2561664 m /7.0460944=25 Hz**f=3.54806 Hz
e18err=-0.807ArZ=18(25.05) N=28L=1136.9381367 m /19.1532705=25 Hz**f=1.30526 Hz
7/218err=-1.3ArZ=18(19.99) N=18L=4.8833307 m *12.1556379=25 Hzf=303.89095 Hz
7/218err=-0.777ArZ=18(19.99) N=20L=59.8208016 m /1.0077628=25 Hzf=24.80742 Hz
9/218err=-0.146ArZ=18(16.65) N=15L=4.9394552 m *12.0175197=25 Hzf=300.43799 Hz
518err=-1.04ArZ=18(15.56) N=16L=119.9530819 m /2.0207729=25 Hzf=12.37150 Hz
518err=-1.04ArZ=18(15.56) N=17L=599.7654094 m /10.1038647=25 Hzf=2.47430 Hz
6/518err=-1.56KZ=19(137.08) N=137L=58.4525074 m *1.0155253=25 Hzf=25.38813 Hz
5/418err=-0.139KZ=19(112.01) N=112L=59.2780480 m *1.0013825=25 Hzf=25.03456 Hz
4/318err=-1.74KZ=19(86.88) N=83L=19.4485656 m *3.0521531=25 Hzf=76.30383 Hz
1.6118err=-0.853KZ=19(51.94) N=56L=419.0639391 m /7.0597025=25 Hzf=3.54123 Hz
5/318err=-0.0858KZ=19(48.93) N=53L=475.2872528 m /8.0068607=25 Hzf=3.12232 Hz
5/218err=-0.678KZ=19(27.28) N=24L=2.9480351 m *20.1354457=25 Hzf=503.38614 Hz
5/218err=-0.678KZ=19(27.28) N=25L=7.3700877 m *8.0541783=25 Hzf=201.35446 Hz
5/218err=-1.05KZ=19(27.28) N=30L=719.7351237 m /12.1249179=25 Hzf=2.06187 Hz
e18err=-0.657KZ=19(24.99) N=25L=59.7495288 m /1.0065621=25 Hz**f=24.83702 Hz
e18err=-1.09KZ=19(24.99) N=28L=1200.1013665 m /20.2173411=25 Hz**f=1.23656 Hz
7/218err=-0.238KZ=19(19.95) N=22L=773.5161982 m /13.0309333=25 Hzf=1.91851 Hz
9/218err=-0.0493KZ=19(16.62) N=18L=475.1138437 m /8.0039394=25 Hzf=3.12346 Hz
6/518err=-0.0252CaZ=20(136.80) N=133L=29.6725285 m *2.0005036=25 Hzf=50.01259 Hz
e/218err=-0.768CaZ=20(81.28) N=79L=29.4539296 m *2.0153508=25 Hzf=50.38377 Hz
e^(118err=-1.17CaZ=20(67.80) N=64L=14.6690354 m *4.0466192=25 Hzf=101.16548 Hz
5/318err=-0.915CaZ=20(48.83) N=45L=8.4031587 m *7.0640104=25 Hzf=176.60026 Hz
5/318err=-1.14CaZ=20(48.83) N=51L=180.1088537 m /3.0341788=25 Hzf=8.23946 Hz
5/318err=-1.14CaZ=20(48.83) N=52L=300.1814228 m /5.0569647=25 Hzf=4.94368 Hz
218err=-1.12CaZ=20(35.98) N=36**L=60.0245172 m /1.0111947=25 Hzf=24.72323 Hz
5/218err=-0.678CaZ=20(27.22) N=24L=3.1031948 m *19.1286734=25 Hzf=478.21684 Hz
518err=-1.23CaZ=20(15.50) N=14L=5.3312481 m *11.1343534=25 Hzf=278.35883 Hz
4/318err=-1.74ScZ=21(86.53) N=89L=120.7774035 m /2.0346598=25 Hzf=12.28707 Hz
1.6118err=-0.346ScZ=21(51.73) N=48L=9.8592723 m *6.0207283=25 Hzf=150.51821 Hz
5/318err=-0.915ScZ=21(48.73) N=46L=14.7055277 m *4.0365774=25 Hzf=100.91443 Hz
7/418err=-0.323ScZ=21(44.48) N=41L=8.4527520 m *7.0225650=25 Hzf=175.56412 Hz
7/418err=-0.323ScZ=21(44.48) N=42L=14.7923160 m *4.0128943=25 Hzf=100.32236 Hz
218err=-0.463ScZ=21(35.91) N=32**L=3.9391089 m *15.0693979=25 Hzf=376.73495 Hz
5/218err=-1.21ScZ=21(27.17) N=24L=3.2583545 m *18.2177842=25 Hzf=455.44461 Hz
e18err=-0.301ScZ=21(24.89) N=22L=3.2878859 m *18.0541547=25 Hz**f=451.35387 Hz
e18err=-0.805ScZ=21(24.89) N=26L=179.5124855 m /3.0241322=25 Hz**f=8.26683 Hz
318err=-0.701ScZ=21(22.66) N=25L=777.0867407 m /13.0910839=25 Hzf=1.90970 Hz
e/218err=-0.826TiZ=22(80.97) N=81L=59.8501030 m /1.0082565=25 Hzf=24.79528 Hz
3/218err=-0.431TiZ=22(61.28) N=63L=119.2314532 m /2.0086161=25 Hzf=12.44638 Hz
3/218err=-0.431TiZ=22(61.28) N=64L=178.8471799 m /3.0129242=25 Hzf=8.29759 Hz
1.6118err=-1.05TiZ=22(51.63) N=55L=299.8898249 m /5.0520523=25 Hzf=4.94848 Hz
5/318err=-0.128TiZ=22(48.64) N=50L=118.8718434 m /2.0025580=25 Hzf=12.48403 Hz
5/218err=-0.282TiZ=22(27.12) N=30L=833.3775116 m /14.0393786=25 Hzf=1.78071 Hz
e18err=-1.38TiZ=22(24.85) N=22L=3.4444519 m *17.2335113=25 Hz**f=430.83778 Hz
7/218err=-0.59TiZ=22(19.83) N=22L=895.6503347 m /15.0884490=25 Hzf=1.65690 Hz
518err=-1.23TiZ=22(15.44) N=14L=5.8643729 m *10.1221394=25 Hzf=253.05349 Hz
518err=-1.23TiZ=22(15.44) N=15L=29.3218645 m *2.0244279=25 Hzf=50.61070 Hz
6/518err=-0.67VZ=23(136.04) N=136L=58.9652487 m *1.0066946=25 Hzf=25.16737 Hz
5/418err=-0.981VZ=23(111.15) N=108L=29.3919281 m *2.0196021=25 Hzf=50.49005 Hz
e^(118err=-1.67VZ=23(67.42) N=63L=11.6770028 m *5.0834963=25 Hzf=127.08741 Hz
1.6118err=-0.872VZ=23(51.54) N=53L=119.7544348 m /2.0174265=25 Hzf=12.39203 Hz
e18err=-1.08VZ=23(24.80) N=23L=9.7885814 m *6.0642087=25 Hz**f=151.60522 Hz
e18err=-0.0372VZ=23(24.80) N=27L=534.4384348 m /9.0033429=25 Hz**f=2.77675 Hz
6/518err=-0.0252CrZ=24(135.80) N=132L=29.6725285 m *2.0005036=25 Hzf=50.01259 Hz
5/418err=-0.914CrZ=24(110.96) N=111L=59.9020274 m /1.0091312=25 Hzf=24.77379 Hz
4/318err=-1.94CrZ=24(86.07) N=86L=58.2319624 m *1.0193715=25 Hzf=25.48429 Hz
e/218err=-1.6CrZ=24(80.69) N=83L=120.6097551 m /2.0318355=25 Hzf=12.30415 Hz
1.6118err=-0.613CrZ=24(51.45) N=50L=29.4993258 m *2.0122494=25 Hzf=50.30623 Hz
5/318err=-1.14CrZ=24(48.47) N=52L=360.2177073 m /6.0683576=25 Hzf=4.11973 Hz
7/418err=-0.323CrZ=24(44.24) N=43L=29.5846320 m *2.0064471=25 Hzf=50.16118 Hz
218err=-1.43CrZ=24(35.72) N=32**L=4.5018388 m *13.1857232=25 Hzf=329.64308 Hz
318err=-1.52CrZ=24(22.54) N=20L=3.6547289 m *16.2419706=25 Hzf=406.04927 Hz
7/218err=-1.3CrZ=24(19.76) N=18L=6.5111077 m *9.1167284=25 Hzf=227.91821 Hz
9/218err=-0.146CrZ=24(16.46) N=15L=6.5859402 m *9.0131398=25 Hzf=225.32850 Hz
9/218err=-0.146CrZ=24(16.46) N=16L=29.6367310 m *2.0029200=25 Hzf=50.07300 Hz
9/218err=-1.11CrZ=24(16.46) N=18L=600.1438026 m /10.1102393=25 Hzf=2.47274 Hz
918err=-1.52CrZ=24(11.27) N=10L=3.6547289 m *16.2419706=25 Hzf=406.04927 Hz
1118err=-0.76CrZ=24(10.33) N=11L=299.0539992 m /5.0379717=25 Hzf=4.96231 Hz
e^(118err=-1.43MnZ=25(67.19) N=71L=240.8172804 m /4.0568949=25 Hzf=6.16235 Hz
3/218err=-1.45MnZ=25(60.96) N=61L=60.2179057 m /1.0144526=25 Hzf=24.64383 Hz
1.6118err=-1.15MnZ=25(51.37) N=48L=11.7372290 m *5.0574118=25 Hzf=126.43529 Hz
5/318err=-1.73MnZ=25(48.39) N=47L=29.1776343 m *2.0344350=25 Hzf=50.86087 Hz
218err=-1.12MnZ=25(35.66) N=38**L=300.1225860 m /5.0559735=25 Hzf=4.94465 Hz
218err=-1.12MnZ=25(35.66) N=39**L=600.2451721 m /10.1119470=25 Hzf=2.47232 Hz
218err=-1.12MnZ=25(35.66) N=40**L=1200.4903441 m /20.2238939=25 Hzf=1.23616 Hz
e18err=-1.11MnZ=25(24.72) N=22L=3.9141498 m *15.1654900=25 Hz**f=379.13725 Hz
7/218err=-0.859MnZ=25(19.73) N=22L=1017.7844713 m /17.1459648=25 Hzf=1.45807 Hz
518err=-0.237MnZ=25(15.36) N=17L=833.0075131 m /14.0331454=25 Hzf=1.78150 Hz
e^(118err=-1.08FeZ=26(67.09) N=69L=120.0010274 m /2.0215806=25 Hzf=12.36656 Hz
1.6118err=-0.182FeZ=26(51.29) N=49L=19.7508848 m *3.0054350=25 Hzf=75.13587 Hz
5/318err=-0.627FeZ=26(48.31) N=44L=6.5544638 m *9.0564235=25 Hzf=226.41059 Hz
7/418err=-1.28FeZ=26(44.10) N=47L=300.5941140 m /5.0639170=25 Hzf=4.93689 Hz
218err=-1.43FeZ=26(35.61) N=32**L=4.8769920 m *12.1714368=25 Hzf=304.28592 Hz
218err=-1.43FeZ=26(35.61) N=33**L=9.7539840 m *6.0857184=25 Hzf=152.14296 Hz
218err=-1.43FeZ=26(35.61) N=34**L=19.5079681 m *3.0428592=25 Hzf=76.07148 Hz
e18err=-1.78FeZ=26(24.68) N=27L=604.1477959 m /10.1776920=25 Hz**f=2.45635 Hz
318err=-1.31FeZ=26(22.46) N=25L=962.1073933 m /16.2080086=25 Hzf=1.54245 Hz
7/218err=-1.9FeZ=26(19.70) N=21L=302.4273858 m /5.0948010=25 Hzf=4.90696 Hz
1118err=-0.774FeZ=26(10.29) N=10L=29.4522878 m *2.0154631=25 Hzf=50.38658 Hz
6/518err=-0.752CoZ=27(135.16) N=139L=119.6122888 m /2.0150318=25 Hzf=12.40675 Hz
e/218err=-1.45CoZ=27(80.31) N=78L=29.2558369 m *2.0289968=25 Hzf=50.72492 Hz
e^(118err=-0.588CoZ=27(66.98) N=67L=59.7089395 m /1.0058784=25 Hzf=24.85390 Hz
e^(118err=-1.1CoZ=27(66.98) N=70L=180.0293824 m /3.0328400=25 Hzf=8.24310 Hz
7/418err=-1.92CoZ=27(44.03) N=44L=58.2447442 m *1.0191477=25 Hzf=25.47869 Hz
7/418err=-0.166CoZ=27(44.03) N=46L=178.3745292 m /3.0049617=25 Hzf=8.31957 Hz
5/218err=-1.21CoZ=27(26.89) N=24L=4.1893130 m *14.1693877=25 Hzf=354.23469 Hz
5/218err=-1.36CoZ=27(26.89) N=30L=1022.7814915 m /17.2301464=25 Hzf=1.45095 Hz
e18err=-0.301CoZ=27(24.64) N=22L=4.2272818 m *14.0421203=25 Hz**f=351.05301 Hz
7/218err=-1.3CoZ=27(19.67) N=18L=7.3249961 m *8.1037586=25 Hzf=202.59396 Hz
9/218err=-0.146CoZ=27(16.38) N=15L=7.4091827 m *8.0116798=25 Hzf=200.29200 Hz
518err=-1.04CoZ=27(15.31) N=16L=179.9296228 m /3.0311594=25 Hzf=8.24767 Hz
518err=-1.04CoZ=27(15.31) N=17L=899.6481141 m /15.1557971=25 Hzf=1.64953 Hz
6/518err=-0.775NiZ=28(134.96) N=135L=59.8198175 m /1.0077463=25 Hzf=24.80783 Hz
4/318err=-1.74NiZ=28(85.53) N=88L=120.7774035 m /2.0346598=25 Hzf=12.28707 Hz
e^(118err=-0.0383NiZ=28(66.89) N=65L=29.6686375 m *2.0007660=25 Hzf=50.01915 Hz
5/318err=-0.915NiZ=28(48.17) N=45L=11.7644221 m *5.0457217=25 Hzf=126.14304 Hz
5/318err=-0.915NiZ=28(48.17) N=46L=19.6073702 m *3.0274330=25 Hzf=75.68583 Hz
5/318err=-1.14NiZ=28(48.17) N=52L=420.2539919 m /7.0797505=25 Hzf=3.53120 Hz
7/418err=-0.323NiZ=28(43.97) N=42L=19.7230880 m *3.0096707=25 Hzf=75.24177 Hz
7/418err=-1.76NiZ=28(43.97) N=44L=60.4019570 m /1.0175532=25 Hzf=24.56874 Hz
e18err=-0.805NiZ=28(24.61) N=26L=239.3499807 m /4.0321762=25 Hz**f=6.20013 Hz
7/218err=-1.08NiZ=28(19.64) N=22L=1139.9186079 m /19.2034806=25 Hzf=1.30185 Hz
5/418err=-0.11CuZ=29(110.11) N=107L=29.6475101 m *2.0021917=25 Hzf=50.05479 Hz
e^(118err=-0.794CuZ=29(66.79) N=63L=14.7231774 m *4.0317384=25 Hzf=100.79346 Hz
1.6118err=-0.777CuZ=29(51.06) N=47L=8.4146475 m *7.0543656=25 Hzf=176.35914 Hz
5/318err=-1.5CuZ=29(48.10) N=44L=7.3107480 m *8.1195521=25 Hzf=202.98880 Hz
7/418err=-1.71CuZ=29(43.91) N=41L=11.6728480 m *5.0853057=25 Hzf=127.13264 Hz
5/218err=-1.48CuZ=29(26.82) N=24L=4.4996325 m *13.1921886=25 Hzf=329.80471 Hz
e18err=-0.567CuZ=29(24.57) N=22L=4.5404138 m *13.0736982=25 Hz**f=326.84246 Hz
318err=-0.435CuZ=29(22.37) N=23L=119.2355316 m /2.0086848=25 Hzf=12.44595 Hz
318err=-0.435CuZ=29(22.37) N=24L=357.7065949 m /6.0260545=25 Hzf=4.14865 Hz
318err=-0.435CuZ=29(22.37) N=25L=1073.1197848 m /18.0781635=25 Hzf=1.38288 Hz
9/218err=-1.81CuZ=29(16.34) N=18L=725.1737615 m /12.2165391=25 Hzf=2.04641 Hz
518err=-1.75CuZ=29(15.27) N=17L=966.2887151 m /16.2784487=25 Hzf=1.53577 Hz
918err=-0.435CuZ=29(11.18) N=12L=357.7065949 m /6.0260545=25 Hzf=4.14865 Hz
1118err=-1.46CuZ=29(10.25) N=11L=361.3569156 m /6.0875491=25 Hzf=4.10674 Hz
5/418err=-0.914ZnZ=30(109.96) N=110L=59.9020274 m /1.0091312=25 Hzf=24.77379 Hz
e/218err=-1.16ZnZ=30(79.96) N=80L=60.0480612 m /1.0115913=25 Hzf=24.71354 Hz
1.6118err=-0.512ZnZ=30(50.99) N=51L=59.6636397 m /1.0051152=25 Hzf=24.87277 Hz
5/318err=-1.73ZnZ=30(48.03) N=48L=58.3552686 m *1.0172175=25 Hzf=25.43044 Hz
218err=-1.12ZnZ=30(35.40) N=37**L=180.0735516 m /3.0335841=25 Hzf=8.24108 Hz
218err=-1.12ZnZ=30(35.40) N=38**L=360.1471032 m /6.0671682=25 Hzf=4.12054 Hz
218err=-1.12ZnZ=30(35.40) N=39**L=720.2942065 m /12.1343364=25 Hzf=2.06027 Hz
5/218err=-0.762ZnZ=30(26.78) N=30L=1136.4238795 m /19.1446071=25 Hzf=1.30585 Hz
1118err=-1.13ZnZ=30(10.23) N=9L=3.0894008 m *19.2140818=25 Hzf=480.35204 Hz
5/418err=-1.84GaZ=31(109.81) N=113L=120.8960189 m /2.0366580=25 Hzf=12.27501 Hz
4/318err=-0.119GaZ=31(85.18) N=89L=178.2904528 m /3.0035454=25 Hzf=8.32350 Hz
e^(118err=-0.611GaZ=31(66.61) N=71L=298.6134277 m /5.0305497=25 Hzf=4.96964 Hz
3/218err=-0.613GaZ=31(60.43) N=56L=9.8331132 m *6.0367453=25 Hzf=150.91863 Hz
3/218err=-0.613GaZ=31(60.43) N=57L=14.7496697 m *4.0244969=25 Hzf=100.61242 Hz
1.6118err=-1.97GaZ=31(50.92) N=48L=14.5541639 m *4.0785579=25 Hzf=101.96395 Hz
1.6118err=-1.7GaZ=31(50.92) N=55L=422.5720260 m /7.1188010=25 Hzf=3.51183 Hz
5/318err=-1.59GaZ=31(47.97) N=48L=60.3004442 m /1.0158431=25 Hzf=24.61010 Hz
7/418err=-0.63GaZ=31(43.79) N=47L=358.4006743 m /6.0377472=25 Hzf=4.14062 Hz
e18err=-1.92GaZ=31(24.50) N=22L=4.8535458 m *12.2302338=25 Hz**f=305.75585 Hz
e18err=-1.13GaZ=31(24.50) N=27L=720.3300643 m /12.1349404=25 Hz**f=2.06017 Hz
318err=-1.72GaZ=31(22.30) N=25L=1147.1280458 m /19.3249334=25 Hzf=1.29367 Hz
7/218err=-0.831GaZ=31(19.56) N=18L=8.4101807 m *7.0581123=25 Hzf=176.45281 Hz
7/218err=-0.831GaZ=31(19.56) N=19L=29.4356325 m *2.0166035=25 Hzf=50.41509 Hz
7/218err=-1.25GaZ=31(19.56) N=21L=360.5864984 m /6.0745704=25 Hzf=4.11552 Hz
9/218err=-0.455GaZ=31(16.29) N=18L=775.1857450 m /13.0590590=25 Hzf=1.91438 Hz
4/318err=-1.94GeZ=32(85.07) N=85L=58.2319624 m *1.0193715=25 Hzf=25.48429 Hz
5/318err=-1.14GeZ=32(47.91) N=52L=480.2902765 m /8.0911435=25 Hzf=3.08980 Hz
7/418err=-0.813GeZ=32(43.73) N=40L=7.3602194 m *8.0649769=25 Hzf=201.62442 Hz
7/418err=-1.76GeZ=32(43.73) N=45L=120.8039139 m /2.0351064=25 Hzf=12.28437 Hz
318err=-1.52GeZ=32(22.28) N=20L=4.8729719 m *12.1814780=25 Hzf=304.53695 Hz
318err=-1.52GeZ=32(22.28) N=21L=14.6189158 m *4.0604927=25 Hzf=101.51232 Hz
918err=-1.52GeZ=32(11.14) N=10L=4.8729719 m *12.1814780=25 Hzf=304.53695 Hz
1118err=-0.0734GeZ=32(10.21) N=9L=3.2953609 m *18.0132017=25 Hzf=450.33004 Hz
6/518err=-1.04AsZ=33(134.06) N=134L=58.7516065 m *1.0103554=25 Hzf=25.25888 Hz
4/318err=-1.17AsZ=33(84.96) N=85L=60.0517112 m /1.0116528=25 Hzf=24.71204 Hz
3/218err=-0.431AsZ=33(60.28) N=62L=119.2314532 m /2.0086161=25 Hzf=12.44638 Hz
3/218err=-0.431AsZ=33(60.28) N=63L=178.8471799 m /3.0129242=25 Hzf=8.29759 Hz
5/318err=-1.94AsZ=33(47.85) N=44L=8.3191271 m *7.1353640=25 Hzf=178.38410 Hz
5/318err=-0.128AsZ=33(47.85) N=50L=178.3077651 m /3.0038370=25 Hzf=8.32269 Hz
5/318err=-0.128AsZ=33(47.85) N=51L=297.1796086 m /5.0063950=25 Hzf=4.99361 Hz
218err=-0.944AsZ=33(35.26) N=31**L=3.0950142 m *19.1792337=25 Hzf=479.48084 Hz
6/518err=-1.68SeZ=34(133.89) N=130L=29.1917237 m *2.0334531=25 Hzf=50.83633 Hz
6/518err=-1.98SeZ=34(133.89) N=134L=60.5319582 m /1.0197432=25 Hzf=24.51598 Hz
4/318err=-1.08SeZ=34(84.86) N=81L=19.5765167 m *3.0322044=25 Hzf=75.80511 Hz
1.6118err=-0.283SeZ=34(50.73) N=47L=9.8654488 m *6.0169589=25 Hzf=150.42397 Hz
e18err=-1.38SeZ=34(24.41) N=22L=5.3232438 m *11.1510956=25 Hz**f=278.77739 Hz
318err=-0.929SeZ=34(22.22) N=24L=419.3801458 m /7.0650294=25 Hzf=3.53856 Hz
518err=-0.448SeZ=34(15.17) N=17L=1132.8902177 m /19.0850778=25 Hzf=1.30992 Hz
718err=-1.09SeZ=34(12.55) N=11L=2.9361362 m *20.2170460=25 Hzf=505.42615 Hz
918err=-0.929SeZ=34(11.11) N=12L=419.3801458 m /7.0650294=25 Hzf=3.53856 Hz
1118err=-1.96SeZ=34(10.18) N=11L=423.6598321 m /7.1371266=25 Hzf=3.50281 Hz
1.6118err=-0.467BrZ=35(50.67) N=55L=477.0974487 m /8.0373559=25 Hzf=3.11048 Hz
5/318err=-0.915BrZ=35(47.73) N=45L=14.7055277 m *4.0365774=25 Hzf=100.91443 Hz
218err=-0.463BrZ=35(35.18) N=31**L=3.2825908 m *18.0832775=25 Hzf=452.08194 Hz
218err=-0.463BrZ=35(35.18) N=32**L=6.5651816 m *9.0416387=25 Hzf=226.04097 Hz
218err=-1.12BrZ=35(35.18) N=38**L=420.1716204 m /7.0783629=25 Hzf=3.53189 Hz
218err=-1.12BrZ=35(35.18) N=39**L=840.3432409 m /14.1567258=25 Hzf=1.76595 Hz
e18err=-0.805BrZ=35(24.38) N=26L=299.1874759 m /5.0402203=25 Hz**f=4.96010 Hz
318err=-1.25BrZ=35(22.19) N=20L=5.3298130 m *11.1373513=25 Hzf=278.43378 Hz
918err=-1.25BrZ=35(11.10) N=10L=5.3298130 m *11.1373513=25 Hzf=278.43378 Hz
5/418err=-0.805KrZ=36(109.14) N=106L=29.4430445 m *2.0160959=25 Hzf=50.40240 Hz
e/218err=-1.6KrZ=36(79.37) N=83L=180.9146326 m /3.0477532=25 Hzf=8.20276 Hz
e^(118err=-1.1KrZ=36(66.20) N=70L=240.0391765 m /4.0437867=25 Hzf=6.18232 Hz
5/318err=-1.14KrZ=36(47.68) N=52L=540.3265610 m /9.1025364=25 Hzf=2.74649 Hz
7/418err=-0.166KrZ=36(43.52) N=46L=237.8327055 m /4.0066157=25 Hzf=6.23968 Hz
7/418err=-0.166KrZ=36(43.52) N=47L=416.2072347 m /7.0115774=25 Hzf=3.56553 Hz
e18err=-0.659KrZ=36(24.35) N=27L=836.5123328 m /14.0921889=25 Hz**f=1.77403 Hz
7/218err=-1.3KrZ=36(19.44) N=18L=9.7666615 m *6.0778189=25 Hzf=151.94547 Hz
7/218err=-0.777KrZ=36(19.44) N=20L=119.6416032 m /2.0155257=25 Hzf=12.40371 Hz
7/218err=-0.777KrZ=36(19.44) N=21L=418.7456110 m /7.0543398=25 Hzf=3.54392 Hz
9/218err=-0.146KrZ=36(16.19) N=15L=9.8789103 m *6.0087599=25 Hzf=150.21900 Hz
9/218err=-1.11KrZ=36(16.19) N=18L=900.2157039 m /15.1653589=25 Hzf=1.64849 Hz
518err=-1.04KrZ=36(15.13) N=16L=239.9061638 m /4.0415459=25 Hzf=6.18575 Hz
518err=-1.04KrZ=36(15.13) N=17L=1199.5308188 m /20.2077294=25 Hzf=1.23715 Hz
718err=-0.495KrZ=36(12.52) N=11L=3.1088501 m *19.0938768=25 Hzf=477.34692 Hz
1118err=-0.0734KrZ=36(10.16) N=9L=3.7072810 m *16.0117348=25 Hzf=400.29337 Hz
5/418err=-0.435RbZ=37(109.02) N=109L=59.1033337 m *1.0043427=25 Hzf=25.10857 Hz
4/318err=-0.825RbZ=37(84.56) N=87L=119.6990338 m /2.0164932=25 Hzf=12.39776 Hz
e/218err=-0.619RbZ=37(79.28) N=77L=29.4975537 m *2.0123703=25 Hzf=50.30926 Hz
3/218err=-1.16RbZ=37(60.00) N=56L=11.7362963 m *5.0578137=25 Hzf=126.44534 Hz
3/218err=-0.0927RbZ=37(60.00) N=60L=59.4150003 m /1.0009266=25 Hzf=24.97686 Hz
3/218err=-1.35RbZ=37(60.00) N=64L=300.7884389 m /5.0671907=25 Hzf=4.93370 Hz
1.6118err=-0.29RbZ=37(50.55) N=52L=119.0632829 m /2.0057831=25 Hzf=12.46396 Hz
5/318err=-1.04RbZ=37(47.62) N=49L=119.9524965 m /2.0207631=25 Hzf=12.37156 Hz
7/418err=-1.73RbZ=37(43.47) N=39L=4.8630021 m *12.2064516=25 Hzf=305.16129 Hz
218err=-0.623RbZ=37(35.10) N=31**L=3.4701674 m *17.1058030=25 Hzf=427.64508 Hz
518err=-0.31RbZ=37(15.12) N=14L=9.8628090 m *6.0185694=25 Hzf=150.46423 Hz
4/318err=-1.74SrZ=38(84.47) N=82L=29.1728484 m *2.0347687=25 Hzf=50.86922 Hz
5/218err=-0.678SrZ=38(26.52) N=24L=5.8960701 m *10.0677228=25 Hzf=251.69307 Hz
5/218err=-0.678SrZ=38(26.52) N=25L=14.7401753 m *4.0270891=25 Hzf=100.67723 Hz
e18err=-0.657SrZ=38(24.30) N=25L=119.4990576 m /2.0131243=25 Hz**f=12.41851 Hz
7/218err=-0.764SrZ=38(19.40) N=17L=2.9455011 m *20.1527680=25 Hzf=503.81920 Hz
9/218err=-0.0493SrZ=38(16.16) N=18L=950.2276874 m /16.0078788=25 Hzf=1.56173 Hz
718err=-0.495SrZ=38(12.49) N=11L=3.2815640 m *18.0889359=25 Hzf=452.22340 Hz
1118err=-1.13SrZ=38(10.13) N=9L=3.9132410 m *15.1690119=25 Hzf=379.22530 Hz
6/518err=-1.07YZ=39(133.14) N=137L=119.9814625 m /2.0212511=25 Hzf=12.36858 Hz
e^(118err=-0.573YZ=39(65.98) N=66L=59.6997056 m /1.0057228=25 Hzf=24.85774 Hz
e^(118err=-1.08YZ=39(65.98) N=69L=180.0015410 m /3.0323710=25 Hzf=8.24437 Hz
1.6118err=-0.182YZ=39(50.44) N=49L=29.6263272 m *2.0036233=25 Hzf=50.09058 Hz
5/318err=-0.627YZ=39(47.52) N=44L=9.8316957 m *6.0376157=25 Hzf=150.94039 Hz
218err=-1.43YZ=39(35.02) N=35**L=58.5239043 m *1.0142864=25 Hzf=25.35716 Hz
e18err=-1.78YZ=39(24.27) N=27L=906.2216938 m /15.2665380=25 Hz**f=1.63757 Hz
318err=-1.31YZ=39(22.10) N=24L=481.0536966 m /8.1040043=25 Hzf=3.08489 Hz
918err=-1.31YZ=39(11.05) N=12L=481.0536966 m /8.1040043=25 Hzf=3.08489 Hz
6/518err=-0.0252ZrZ=40(133.00) N=133L=59.3450571 m *1.0002518=25 Hzf=25.00629 Hz
e/218err=-0.768ZrZ=40(79.02) N=79L=58.9078592 m *1.0076754=25 Hzf=25.19188 Hz
e^(118err=-1.17ZrZ=40(65.92) N=64L=29.3380707 m *2.0233096=25 Hzf=50.58274 Hz
5/318err=-1.14ZrZ=40(47.47) N=51L=360.2177073 m /6.0683576=25 Hzf=4.11973 Hz
218err=-1.12ZrZ=40(34.98) N=35**L=60.0245172 m /1.0111947=25 Hzf=24.72323 Hz
7/218err=-0.764ZrZ=40(19.36) N=17L=3.1005275 m *19.1451296=25 Hzf=478.62824 Hz
718err=-1.09ZrZ=40(12.46) N=11L=3.4542778 m *17.1844891=25 Hzf=429.61223 Hz
6/518err=-1.18NbZ=41(132.87) N=129L=29.3348203 m *2.0235338=25 Hzf=50.58834 Hz
e/218err=-1.72NbZ=41(78.94) N=79L=60.3805557 m /1.0171926=25 Hzf=24.57745 Hz
3/218err=-1.44NbZ=41(59.74) N=57L=19.5076277 m *3.0429123=25 Hzf=76.07281 Hz
3/218err=-1.44NbZ=41(59.74) N=58L=29.2614416 m *2.0286082=25 Hzf=50.71520 Hz
1.6118err=-0.919NbZ=41(50.34) N=46L=7.3524850 m *8.0734609=25 Hzf=201.83652 Hz
7/418err=-0.142NbZ=41(43.29) N=39L=5.3887321 m *11.0155783=25 Hzf=275.38946 Hz
e18err=-0.309NbZ=41(24.22) N=27L=952.6946012 m /16.0494374=25 Hz**f=1.55769 Hz
7/218err=-0.427NbZ=41(19.34) N=21L=476.9047237 m /8.0341092=25 Hzf=3.11173 Hz
9/218err=-1.6NbZ=41(16.11) N=18L=1025.2456627 m /17.2716587=25 Hzf=1.44746 Hz
1118err=-0.423NbZ=41(10.10) N=9L=4.2221811 m *14.0590842=25 Hzf=351.47711 Hz
4/318err=-1.74MoZ=42(84.12) N=88L=181.1661053 m /3.0519896=25 Hzf=8.19138 Hz
e^(118err=-0.543MoZ=42(65.78) N=62L=14.7599480 m *4.0216944=25 Hzf=100.54236 Hz
1.6118err=-0.346MoZ=42(50.29) N=48L=19.7185447 m *3.0103642=25 Hzf=75.25910 Hz
5/318err=-0.915MoZ=42(47.37) N=46L=29.4110554 m *2.0182887=25 Hzf=50.45722 Hz
7/418err=-0.323MoZ=42(43.24) N=42L=29.5846320 m *2.0064471=25 Hzf=50.16118 Hz
218err=-0.463MoZ=42(34.91) N=31**L=3.9391089 m *15.0693979=25 Hzf=376.73495 Hz
5/218err=-1.21MoZ=42(26.41) N=24L=6.5167091 m *9.1088921=25 Hzf=227.72230 Hz
e18err=-0.301MoZ=42(24.20) N=22L=6.5757717 m *9.0270774=25 Hz**f=225.67693 Hz
e18err=-0.805MoZ=42(24.20) N=26L=359.0249711 m /6.0482643=25 Hz**f=4.13342 Hz
7/218err=-1.3MoZ=42(19.32) N=17L=3.2555538 m *18.2334568=25 Hzf=455.83642 Hz
4/318err=-1.15TcZ=43(84.04) N=84L=58.6868996 m *1.0114693=25 Hzf=25.28673 Hz
1.6118err=-1.72TcZ=43(50.24) N=54L=362.2595682 m /6.1027555=25 Hzf=4.09651 Hz
5/318err=-1.41TcZ=43(47.33) N=43L=6.5040448 m *9.1266284=25 Hzf=228.16571 Hz
7/418err=-0.0308TcZ=43(43.20) N=40L=9.8902949 m *6.0018433=25 Hzf=150.04608 Hz
318err=-0.726TcZ=43(22.01) N=22L=58.9325041 m *1.0072540=25 Hzf=25.18135 Hz
7/218err=-1.77TcZ=43(19.30) N=18L=11.6657345 m *5.0884065=25 Hzf=127.21016 Hz
9/218err=-0.612TcZ=43(16.07) N=15L=11.7998096 m *5.0305897=25 Hzf=125.76474 Hz
9/218err=-0.635TcZ=43(16.07) N=17L=238.9461436 m /4.0253730=25 Hzf=6.21060 Hz
9/218err=-0.635TcZ=43(16.07) N=18L=1075.2576463 m /18.1141787=25 Hzf=1.38013 Hz
918err=-0.726TcZ=43(11.00) N=11L=58.9325041 m *1.0072540=25 Hzf=25.18135 Hz
1118err=-0.293TcZ=43(10.08) N=11L=535.8050818 m /9.0263659=25 Hzf=2.76966 Hz
4/318err=-1.17RuZ=44(83.96) N=84L=60.0517112 m /1.0116528=25 Hzf=24.71204 Hz
e/218err=-0.826RuZ=44(78.71) N=81L=119.7002060 m /2.0165129=25 Hzf=12.39764 Hz
3/218err=-0.431RuZ=44(59.57) N=63L=238.4629065 m /4.0172323=25 Hzf=6.22319 Hz
3/218err=-0.431RuZ=44(59.57) N=64L=357.6943597 m /6.0258484=25 Hzf=4.14879 Hz
5/318err=-0.128RuZ=44(47.28) N=50L=237.7436869 m /4.0051160=25 Hzf=6.24202 Hz
e18err=-1.32RuZ=44(24.15) N=27L=1022.4039623 m /17.2237864=25 Hz**f=1.45148 Hz
318err=-1.59RuZ=44(21.99) N=22L=60.3030275 m /1.0158866=25 Hzf=24.60905 Hz
518err=-1.23RuZ=44(15.01) N=15L=58.6437289 m *1.0122139=25 Hzf=25.30535 Hz
918err=-1.59RuZ=44(10.99) N=11L=60.3030275 m /1.0158866=25 Hzf=24.60905 Hz
1118err=-0.774RuZ=44(10.07) N=9L=4.5311212 m *13.1005103=25 Hzf=327.51276 Hz
5/418err=-0.805RhZ=45(108.14) N=105L=29.4430445 m *2.0160959=25 Hzf=50.40240 Hz
4/318err=-1.83RhZ=45(83.88) N=80L=19.4325717 m *3.0546652=25 Hzf=76.36663 Hz
e/218err=-1.89RhZ=45(78.64) N=75L=19.4208314 m *3.0565118=25 Hzf=76.41279 Hz
e^(118err=-1.1RhZ=45(65.60) N=70L=300.0489707 m /5.0547333=25 Hzf=4.94586 Hz
7/418err=-0.365RhZ=45(43.12) N=39L=5.9144620 m *10.0364158=25 Hzf=250.91039 Hz
7/418err=-0.166RhZ=45(43.12) N=46L=297.2908819 m /5.0082696=25 Hzf=4.99174 Hz
218err=-0.463RhZ=45(34.81) N=31**L=4.2204739 m *14.0647714=25 Hzf=351.61928 Hz
218err=-0.463RhZ=45(34.81) N=32**L=8.4409477 m *7.0323857=25 Hzf=175.80964 Hz
218err=-1.12RhZ=45(34.81) N=38**L=540.2206549 m /9.1007523=25 Hzf=2.74703 Hz
218err=-1.12RhZ=45(34.81) N=39**L=1080.4413097 m /18.2015045=25 Hzf=1.37351 Hz
7/218err=-0.106RhZ=45(19.26) N=17L=3.4880934 m *17.0178930=25 Hzf=425.44732 Hz
518err=-1.04RhZ=45(14.99) N=15L=59.9765409 m /1.0103865=25 Hzf=24.74301 Hz
718err=-1.84RhZ=45(12.40) N=11L=3.8860626 m *15.2751014=25 Hzf=381.87754 Hz
5/418err=-0.981PdZ=46(108.04) N=108L=58.7838562 m *1.0098011=25 Hzf=25.24503 Hz
3/218err=-1.71PdZ=46(59.46) N=55L=9.7273808 m *6.1023621=25 Hzf=152.55905 Hz
3/218err=-1.71PdZ=46(59.46) N=56L=14.5910711 m *4.0682414=25 Hzf=101.70604 Hz
1.6118err=-0.872PdZ=46(50.10) N=53L=239.5088696 m /4.0348529=25 Hzf=6.19601 Hz
e18err=-1.08PdZ=46(24.11) N=23L=19.5771628 m *3.0321043=25 Hz**f=75.80261 Hz
e18err=-0.0372PdZ=46(24.11) N=27L=1068.8768696 m /18.0066858=25 Hz**f=1.38837 Hz
7/218err=-0.155PdZ=46(19.24) N=21L=535.0638363 m /9.0138786=25 Hzf=2.77350 Hz
9/218err=-1.99PdZ=46(16.03) N=18L=1150.2756216 m /19.3779586=25 Hzf=1.29013 Hz
6/518err=-1.5AgZ=47(132.12) N=136L=120.4942038 m /2.0298889=25 Hzf=12.31595 Hz
5/418err=-1.19AgZ=47(107.95) N=108L=60.0617662 m /1.0118222=25 Hzf=24.70790 Hz
1.6118err=-0.612AgZ=47(50.06) N=46L=8.4284584 m *7.0428063=25 Hzf=176.07016 Hz
5/318err=-0.199AgZ=47(47.15) N=44L=11.8484537 m *5.0099364=25 Hzf=125.24841 Hz
5/318err=-0.199AgZ=47(47.15) N=45L=19.7474229 m *3.0059619=25 Hzf=75.14905 Hz
5/318err=-1.87AgZ=47(47.15) N=51L=423.2558061 m /7.1303202=25 Hzf=3.50615 Hz
7/418err=-1.72AgZ=47(43.04) N=47L=543.3816675 m /9.1540038=25 Hzf=2.73105 Hz
218err=-0.0551AgZ=47(34.75) N=39**L=1128.4609235 m /19.0104603=25 Hzf=1.31507 Hz
5/218err=-1.75AgZ=47(26.29) N=23L=2.9170031 m *20.3496526=25 Hzf=508.74131 Hz
5/218err=-1.75AgZ=47(26.29) N=24L=7.2925078 m *8.1398610=25 Hzf=203.49653 Hz
e18err=-0.835AgZ=47(24.09) N=22L=7.3586017 m *8.0667500=25 Hz**f=201.66875 Hz
7/218err=-1.84AgZ=47(19.23) N=17L=3.6431198 m *16.2937273=25 Hzf=407.34318 Hz
6/518err=-0.0252CdZ=48(132.00) N=132L=59.3450571 m *1.0002518=25 Hzf=25.00629 Hz
5/418err=-0.914CdZ=48(107.85) N=111L=119.8040548 m /2.0182624=25 Hzf=12.38689 Hz
e^(118err=-1.68CdZ=48(65.42) N=61L=11.6763946 m *5.0837610=25 Hzf=127.09403 Hz
1.6118err=-0.613CdZ=48(50.01) N=50L=58.9986516 m *1.0061247=25 Hzf=25.15312 Hz
7/418err=-0.323CdZ=48(43.01) N=43L=59.1692640 m *1.0032236=25 Hzf=25.08059 Hz
7/418err=-1.76CdZ=48(43.01) N=45L=181.2058709 m /3.0526596=25 Hzf=8.18958 Hz
218err=-1.43CdZ=48(34.72) N=31**L=4.5018388 m *13.1857232=25 Hzf=329.64308 Hz
318err=-1.52CdZ=48(21.91) N=20L=7.3094579 m *8.1209853=25 Hzf=203.02463 Hz
9/218err=-1.4CdZ=48(16.00) N=14L=2.9270845 m *20.2795646=25 Hzf=506.98911 Hz
9/218err=-0.146CdZ=48(16.00) N=16L=59.2734620 m *1.0014600=25 Hzf=25.03650 Hz
9/218err=-1.11CdZ=48(16.00) N=18L=1200.2876052 m /20.2204785=25 Hzf=1.23637 Hz
918err=-1.52CdZ=48(10.95) N=10L=7.3094579 m *8.1209853=25 Hzf=203.02463 Hz
1118err=-0.0734CdZ=48(10.04) N=9L=4.9430413 m *12.0088011=25 Hzf=300.22003 Hz
1118err=-0.76CdZ=48(10.04) N=11L=598.1079983 m /10.0759434=25 Hzf=2.48116 Hz
6/518err=-1.59InZ=49(131.89) N=128L=29.2155731 m *2.0317931=25 Hzf=50.79483 Hz
4/318err=-0.144InZ=49(83.59) N=86L=118.8902566 m /2.0028682=25 Hzf=12.48210 Hz
e/218err=-1.74InZ=49(78.36) N=82L=181.1768846 m /3.0521712=25 Hzf=8.19089 Hz
1.6118err=-1.47InZ=49(49.97) N=50L=60.2277902 m /1.0146191=25 Hzf=24.63979 Hz
5/318err=-0.114InZ=49(47.07) N=43L=7.4115860 m *8.0090820=25 Hzf=200.22705 Hz
7/418err=-0.323InZ=49(42.97) N=41L=19.7230880 m *3.0096707=25 Hzf=75.24177 Hz
7/418err=-1.76InZ=49(42.97) N=43L=60.4019570 m /1.0175532=25 Hzf=24.56874 Hz
5/218err=-0.0625InZ=49(26.24) N=27L=118.7941762 m /2.0012496=25 Hzf=12.49219 Hz
5/218err=-0.0625InZ=49(26.24) N=28L=296.9854405 m /5.0031240=25 Hzf=4.99688 Hz
e18err=-0.805InZ=49(24.05) N=26L=418.8624663 m /7.0563084=25 Hz**f=3.54293 Hz
e18err=-0.953InZ=49(24.05) N=27L=1138.5862307 m /19.1810349=25 Hz**f=1.30337 Hz
318err=-1.82InZ=49(21.89) N=24L=604.4007983 m /10.1819542=25 Hzf=2.45532 Hz
9/218err=-1.94InZ=49(15.99) N=16L=60.5083258 m /1.0193451=25 Hzf=24.52555 Hz
718err=-0.202InZ=49(12.36) N=11L=4.2314904 m *14.0281544=25 Hzf=350.70386 Hz
718err=-0.202InZ=49(12.36) N=12L=29.6204325 m *2.0040221=25 Hzf=50.10055 Hz
918err=-1.82InZ=49(10.94) N=12L=604.4007983 m /10.1819542=25 Hzf=2.45532 Hz
e/218err=-1.2SnZ=50(78.30) N=76L=29.3284961 m *2.0239701=25 Hzf=50.59925 Hz
3/218err=-1.45SnZ=50(59.26) N=61L=120.4358114 m /2.0289052=25 Hzf=12.32192 Hz
3/218err=-1.45SnZ=50(59.26) N=62L=180.6537170 m /3.0433578=25 Hzf=8.21461 Hz
1.6118err=-1.38SnZ=50(49.93) N=54L=421.2320560 m /7.0962274=25 Hzf=3.52300 Hz
5/318err=-1.73SnZ=50(47.03) N=47L=58.3552686 m *1.0172175=25 Hzf=25.43044 Hz
7/418err=-0.365SnZ=50(42.93) N=39L=6.5716245 m *9.0327742=25 Hzf=225.81935 Hz
218err=-1.12SnZ=50(34.66) N=37**L=300.1225860 m /5.0559735=25 Hzf=4.94465 Hz
218err=-1.12SnZ=50(34.66) N=38**L=600.2451721 m /10.1119470=25 Hzf=2.47232 Hz
218err=-1.12SnZ=50(34.66) N=39**L=1200.4903441 m /20.2238939=25 Hzf=1.23616 Hz
5/218err=-0.678SnZ=50(26.22) N=23L=3.1031948 m *19.1286734=25 Hzf=478.21684 Hz
4/318err=-1.08SbZ=51(83.45) N=81L=29.3647750 m *2.0214696=25 Hzf=50.53674 Hz
1.6118err=-0.283SbZ=51(49.89) N=47L=14.7981731 m *4.0113060=25 Hzf=100.28265 Hz
5/318err=-0.274SbZ=51(46.99) N=47L=59.5223740 m /1.0027354=25 Hzf=24.93180 Hz
7/418err=-1.21SbZ=51(42.90) N=40L=11.7303497 m *5.0603777=25 Hzf=126.50944 Hz
5/218err=-0.0193SbZ=51(26.20) N=25L=19.7828669 m *3.0005762=25 Hzf=75.01441 Hz
5/218err=-0.142SbZ=51(26.20) N=29L=772.7682380 m /13.0183329=25 Hzf=1.92037 Hz
e18err=-1.04SbZ=51(24.01) N=21L=2.9374679 m *20.2078803=25 Hz**f=505.19701 Hz
e18err=-0.61SbZ=51(24.01) N=24L=59.0006203 m *1.0060911=25 Hz**f=25.15228 Hz
7/218err=-0.106SbZ=51(19.16) N=17L=3.9531725 m *15.0157879=25 Hzf=375.39470 Hz
9/218err=-0.457SbZ=51(15.96) N=14L=3.1100273 m *19.0866490=25 Hzf=477.16623 Hz
e^(118err=-1.08TeZ=52(65.20) N=69L=240.0020547 m /4.0431613=25 Hzf=6.18328 Hz
7/418err=-1.28TeZ=52(42.86) N=47L=601.1882279 m /10.1278340=25 Hzf=2.46844 Hz
218err=-1.43TeZ=52(34.61) N=31**L=4.8769920 m *12.1714368=25 Hzf=304.28592 Hz
218err=-1.43TeZ=52(34.61) N=32**L=9.7539840 m *6.0857184=25 Hzf=152.14296 Hz
218err=-1.43TeZ=52(34.61) N=33**L=19.5079681 m *3.0428592=25 Hzf=76.07148 Hz
e18err=-1.35TeZ=52(23.99) N=24L=60.1574952 m /1.0134349=25 Hz**f=24.66858 Hz
e18err=-1.78TeZ=52(23.99) N=27L=1208.2955918 m /20.3553840=25 Hz**f=1.22818 Hz
7/218err=-1.9TeZ=52(19.15) N=21L=604.8547715 m /10.1896019=25 Hzf=2.45348 Hz
718err=-1.69TeZ=52(12.33) N=11L=4.4905612 m *13.2188378=25 Hzf=330.47094 Hz
1118err=-0.774TeZ=52(10.00) N=10L=58.9045756 m *1.0077316=25 Hzf=25.19329 Hz
5/318err=-0.508JZ=53(46.92) N=51L=477.2884622 m /8.0405738=25 Hzf=3.10923 Hz
5/218err=-0.256JZ=53(26.16) N=23L=3.2893865 m *18.0459183=25 Hzf=451.14796 Hz
318err=-0.12JZ=53(21.82) N=24L=653.7396390 m /11.0131341=25 Hzf=2.27002 Hz
918err=-0.12JZ=53(10.91) N=12L=653.7396390 m /11.0131341=25 Hzf=2.27002 Hz
1118err=-1.15JZ=53(10.00) N=10L=60.0373559 m /1.0114110=25 Hzf=24.71794 Hz
e/218err=-1.45XeZ=54(78.05) N=78L=58.5116739 m *1.0144984=25 Hzf=25.36246 Hz
e^(118err=-0.588XeZ=54(65.10) N=67L=119.4178790 m /2.0117567=25 Hzf=12.42695 Hz
7/418err=-0.166XeZ=54(42.80) N=46L=356.7490583 m /6.0099235=25 Hzf=4.15979 Hz
5/218err=-1.21XeZ=54(26.14) N=24L=8.3786260 m *7.0846939=25 Hzf=177.11735 Hz
e18err=-0.449XeZ=54(23.95) N=21L=3.1102601 m *19.0852203=25 Hz**f=477.13051 Hz
e18err=-0.301XeZ=54(23.95) N=22L=8.4545636 m *7.0210602=25 Hz**f=175.52650 Hz
7/218err=-1.3XeZ=54(19.12) N=17L=4.1857121 m *14.1815775=25 Hzf=354.53944 Hz
7/218err=-1.3XeZ=54(19.12) N=18L=14.6499922 m *4.0518793=25 Hzf=101.29698 Hz
7/218err=-0.777XeZ=54(19.12) N=20L=179.4624047 m /3.0232885=25 Hzf=8.26914 Hz
9/218err=-0.146XeZ=54(15.92) N=14L=3.2929701 m *18.0262796=25 Hzf=450.65699 Hz
9/218err=-0.146XeZ=54(15.92) N=15L=14.8183655 m *4.0058399=25 Hzf=100.14600 Hz
9/218err=-1.11XeZ=54(15.92) N=17L=300.0719013 m /5.0551196=25 Hzf=4.94548 Hz
518err=-1.04XeZ=54(14.88) N=16L=359.8592456 m /6.0623188=25 Hzf=4.12383 Hz
e/218err=-0.397CsZ=55(77.99) N=78L=59.5952234 m /1.0039627=25 Hzf=24.90132 Hz
e^(118err=-1.86CsZ=55(65.05) N=65L=58.2776808 m *1.0185718=25 Hzf=25.46429 Hz
3/218err=-0.816CsZ=55(59.02) N=59L=58.8797300 m *1.0081568=25 Hzf=25.20392 Hz
3/218err=-0.431CsZ=55(59.02) N=63L=298.0786331 m /5.0215403=25 Hzf=4.97855 Hz
1.6118err=-0.307CsZ=55(49.73) N=46L=9.8630896 m *6.0183981=25 Hzf=150.45995 Hz
5/318err=-1.94CsZ=55(46.85) N=43L=8.3191271 m *7.1353640=25 Hzf=178.38410 Hz
5/318err=-0.128CsZ=55(46.85) N=49L=178.3077651 m /3.0038370=25 Hzf=8.32269 Hz
5/318err=-0.128CsZ=55(46.85) N=50L=297.1796086 m /5.0063950=25 Hzf=4.99361 Hz
218err=-1.12CsZ=55(34.52) N=38**L=660.2696893 m /11.1231417=25 Hzf=2.24757 Hz
5/218err=-0.282CsZ=55(26.12) N=29L=833.3775116 m /14.0393786=25 Hzf=1.78071 Hz
318err=-1.25CsZ=55(21.78) N=20L=8.3754205 m *7.0874054=25 Hzf=177.18513 Hz
518err=-1.23CsZ=55(14.87) N=13L=2.9321864 m *20.2442788=25 Hzf=506.10697 Hz
518err=-1.23CsZ=55(14.87) N=14L=14.6609322 m *4.0488558=25 Hzf=101.22139 Hz
918err=-1.25CsZ=55(10.89) N=10L=8.3754205 m *7.0874054=25 Hzf=177.18513 Hz
6/518err=-0.775BaZ=56(131.16) N=135L=119.6396350 m /2.0154925=25 Hzf=12.40392 Hz
5/418err=-1.26BaZ=56(107.16) N=104L=29.3121865 m *2.0250963=25 Hzf=50.62741 Hz
4/318err=-1.74BaZ=56(83.12) N=87L=181.1661053 m /3.0519896=25 Hzf=8.19138 Hz
e^(118err=-0.543BaZ=56(65.00) N=62L=19.6799307 m *3.0162708=25 Hzf=75.40677 Hz
e^(118err=-0.0383BaZ=56(65.00) N=65L=59.3372750 m *1.0003830=25 Hzf=25.00957 Hz
e^(118err=-0.466BaZ=56(65.00) N=68L=178.9087708 m /3.0139618=25 Hzf=8.29473 Hz
3/218err=-0.254BaZ=56(58.98) N=55L=11.8420287 m *5.0126546=25 Hzf=125.31637 Hz
3/218err=-0.995BaZ=56(58.98) N=59L=59.9502705 m /1.0099439=25 Hzf=24.75385 Hz
1.6118err=-1.2BaZ=56(49.69) N=52L=180.2038876 m /3.0357798=25 Hzf=8.23512 Hz
5/318err=-0.114BaZ=56(46.81) N=43L=8.4703839 m *7.0079468=25 Hzf=175.19867 Hz
5/318err=-1.95BaZ=56(46.81) N=49L=181.5497245 m /3.0584522=25 Hzf=8.17407 Hz
5/318err=-1.95BaZ=56(46.81) N=50L=302.5828742 m /5.0974204=25 Hzf=4.90444 Hz
7/418err=-0.813BaZ=56(42.73) N=39L=7.3602194 m *8.0649769=25 Hzf=201.62442 Hz
7/418err=-1.76BaZ=56(42.73) N=44L=120.8039139 m /2.0351064=25 Hzf=12.28437 Hz
5/218err=-0.466BaZ=56(26.10) N=23L=3.4755782 m *17.0791727=25 Hzf=426.97932 Hz
e18err=-0.805BaZ=56(23.91) N=26L=478.6999615 m /8.0643525=25 Hz**f=3.10006 Hz
6/518err=-1.08LaZ=57(131.06) N=131L=58.7268794 m *1.0107808=25 Hzf=25.26952 Hz
5/418err=-1.87LaZ=57(107.08) N=107L=58.2726923 m *1.0186590=25 Hzf=25.46647 Hz
4/318err=-1.74LaZ=57(83.06) N=83L=58.3456967 m *1.0173844=25 Hzf=25.43461 Hz
e^(118err=-1.75LaZ=57(64.95) N=65L=60.3968692 m /1.0174675=25 Hzf=24.57081 Hz
1.6118err=-1.13LaZ=57(49.66) N=54L=480.2045439 m /8.0896992=25 Hzf=3.09035 Hz
7/418err=-0.925LaZ=57(42.70) N=47L=658.9947883 m /11.1016642=25 Hzf=2.25191 Hz
218err=-0.944LaZ=57(34.47) N=31**L=5.3459336 m *11.1037669=25 Hzf=277.59417 Hz
e18err=-0.449LaZ=57(23.89) N=21L=3.2830524 m *18.0807350=25 Hz**f=452.01837 Hz
e18err=-0.657LaZ=57(23.89) N=25L=179.2485864 m /3.0196864=25 Hz**f=8.27901 Hz
7/218err=-1.54LaZ=57(19.07) N=21L=663.0138842 m /11.1693714=25 Hzf=2.23826 Hz
9/218err=-0.457LaZ=57(15.89) N=14L=3.4759129 m *17.0775281=25 Hzf=426.93820 Hz
718err=-0.495LaZ=57(12.28) N=11L=4.9223459 m *12.0592906=25 Hzf=301.48226 Hz
718err=-1.59LaZ=57(12.28) N=13L=241.1949507 m /4.0632573=25 Hzf=6.15270 Hz
1118err=-1.13LaZ=57(9.96) N=9L=5.8698616 m *10.1126746=25 Hzf=252.81687 Hz
6/518err=-0.67CeZ=58(130.96) N=131L=59.7571755 m /1.0066910=25 Hzf=24.83384 Hz
5/418err=-0.11CeZ=58(107.00) N=107L=59.2950202 m *1.0010959=25 Hzf=25.02740 Hz
4/318err=-0.0157CeZ=58(83.00) N=83L=59.3693054 m /1.0001568=25 Hzf=24.99608 Hz
e^(118err=-0.794CeZ=58(64.91) N=63L=29.4463549 m *2.0158692=25 Hzf=50.39673 Hz
1.6118err=-1.75CeZ=58(49.62) N=53L=301.9894442 m /5.0874233=25 Hzf=4.91408 Hz
5/318err=-1.5CeZ=58(46.74) N=44L=14.6214961 m *4.0597761=25 Hzf=101.49440 Hz
318err=-0.813CeZ=58(21.73) N=19L=2.9440872 m *20.1624463=25 Hzf=504.06116 Hz
318err=-0.435CeZ=58(21.73) N=23L=238.4710633 m /4.0173697=25 Hzf=6.22298 Hz
318err=-0.435CeZ=58(21.73) N=24L=715.4131899 m /12.0521090=25 Hzf=2.07433 Hz
7/218err=-1.57CeZ=58(19.06) N=17L=4.4957648 m *13.2035377=25 Hzf=330.08844 Hz
518err=-1.04CeZ=58(14.84) N=13L=3.0921239 m *19.1971610=25 Hzf=479.92902 Hz
918err=-0.435CeZ=58(10.87) N=12L=715.4131899 m /12.0521090=25 Hzf=2.07433 Hz
1118err=-1.46CeZ=58(9.96) N=11L=722.7138313 m /12.1750982=25 Hzf=2.05337 Hz
6/518err=-1.25PrZ=59(130.87) N=127L=29.3149458 m *2.0249057=25 Hzf=50.62264 Hz
5/418err=-1.62PrZ=59(106.93) N=107L=60.3173481 m /1.0161278=25 Hzf=24.60320 Hz
4/318err=-1.75PrZ=59(82.94) N=83L=60.3929141 m /1.0174008=25 Hzf=24.57242 Hz
5/218err=-1.32PrZ=59(26.04) N=23L=3.6617699 m *16.2107402=25 Hzf=405.26850 Hz
5/218err=-0.403PrZ=59(26.04) N=28L=357.5947141 m /6.0241697=25 Hzf=4.14995 Hz
5/218err=-0.403PrZ=59(26.04) N=29L=893.9867852 m /15.0604243=25 Hzf=1.65998 Hz
5/418err=-0.914NdZ=60(106.85) N=110L=119.8040548 m /2.0182624=25 Hzf=12.38689 Hz
4/318err=-1.83NdZ=60(82.88) N=79L=19.4325717 m *3.0546652=25 Hzf=76.36663 Hz
e/218err=-1.16NdZ=60(77.70) N=80L=120.0961224 m /2.0231827=25 Hzf=12.35677 Hz
e^(118err=-1.68NdZ=60(64.81) N=61L=14.5954932 m *4.0670088=25 Hzf=101.67522 Hz
1.6118err=-0.512NdZ=60(49.55) N=51L=119.3272794 m /2.0102304=25 Hzf=12.43639 Hz
5/318err=-1.14NdZ=60(46.68) N=51L=540.3265610 m /9.1025364=25 Hzf=2.74649 Hz
218err=-1.12NdZ=60(34.40) N=36**L=180.0735516 m /3.0335841=25 Hzf=8.24108 Hz
218err=-1.12NdZ=60(34.40) N=37**L=360.1471032 m /6.0671682=25 Hzf=4.12054 Hz
218err=-1.12NdZ=60(34.40) N=38**L=720.2942065 m /12.1343364=25 Hzf=2.06027 Hz
e18err=-1.04NdZ=60(23.84) N=21L=3.4558446 m *17.1766982=25 Hz**f=429.41746 Hz
9/218err=-1.4NdZ=60(15.85) N=14L=3.6588557 m *16.2236517=25 Hzf=405.59129 Hz
4/318err=-0.153PmZ=61(82.82) N=79L=19.7564479 m *3.0045887=25 Hzf=75.11472 Hz
e^(118err=-0.00842PmZ=61(64.77) N=61L=14.8387515 m *4.0003366=25 Hzf=100.00841 Hz
5/218err=-0.348PmZ=61(26.00) N=26L=59.1546510 m *1.0034714=25 Hzf=25.08678 Hz
318err=-0.9PmZ=61(21.69) N=19L=3.0963676 m *19.1708505=25 Hzf=479.27126 Hz
518err=-1.41PmZ=61(14.80) N=13L=3.2520613 m *18.2530383=25 Hzf=456.32596 Hz
e/218err=-0.506SmZ=62(77.60) N=74L=19.6871344 m *3.0151671=25 Hzf=75.37918 Hz
3/218err=-0.613SmZ=62(58.72) N=56L=19.6662263 m *3.0183727=25 Hzf=75.45932 Hz
3/218err=-0.613SmZ=62(58.72) N=57L=29.4993395 m *2.0122484=25 Hzf=50.30621 Hz
1.6118err=-1.97SmZ=62(49.48) N=48L=29.1083278 m *2.0392789=25 Hzf=50.98197 Hz
5/318err=-1.59SmZ=62(46.61) N=48L=120.6008884 m /2.0316861=25 Hzf=12.30505 Hz
7/418err=-0.63SmZ=62(42.55) N=47L=716.8013487 m /12.0754944=25 Hzf=2.07031 Hz
5/218err=-1.29SmZ=62(25.99) N=26L=60.1243994 m /1.0128773=25 Hzf=24.68216 Hz
e18err=-1.92SmZ=62(23.81) N=22L=9.7070916 m *6.1151169=25 Hz**f=152.87792 Hz
7/218err=-0.831SmZ=62(19.01) N=19L=58.8712650 m *1.0083018=25 Hzf=25.20754 Hz
7/218err=-1.25SmZ=62(19.01) N=21L=721.1729968 m /12.1491408=25 Hzf=2.05776 Hz
718err=-0.789SmZ=62(12.24) N=11L=5.3541307 m *11.0867672=25 Hzf=277.16918 Hz
1118err=-0.114SmZ=62(9.93) N=11L=772.5561645 m /13.0147602=25 Hzf=1.92090 Hz
1.6118err=-0.346EuZ=63(49.45) N=48L=29.5778170 m *2.0069094=25 Hzf=50.17274 Hz
7/418err=-0.166EuZ=63(42.52) N=45L=237.8327055 m /4.0066157=25 Hzf=6.23968 Hz
7/418err=-0.166EuZ=63(42.52) N=46L=416.2072347 m /7.0115774=25 Hzf=3.56553 Hz
218err=-0.463EuZ=63(34.33) N=30**L=2.9543317 m *20.0925305=25 Hzf=502.31326 Hz
218err=-0.463EuZ=63(34.33) N=31**L=5.9086634 m *10.0462653=25 Hzf=251.15663 Hz
218err=-0.463EuZ=63(34.33) N=32**L=11.8173268 m *5.0231326=25 Hzf=125.57832 Hz
5/218err=-1.21EuZ=63(25.97) N=23L=3.9100255 m *15.1814868=25 Hzf=379.53717 Hz
5/218err=-1.21EuZ=63(25.97) N=24L=9.7750636 m *6.0725947=25 Hzf=151.81487 Hz
5/218err=-0.51EuZ=63(25.97) N=29L=954.5960588 m /16.0814700=25 Hzf=1.55458 Hz
e18err=-0.301EuZ=63(23.79) N=22L=9.8636576 m *6.0180516=25 Hz**f=150.45129 Hz
e18err=-0.805EuZ=63(23.79) N=26L=538.5374566 m /9.0723965=25 Hz**f=2.75561 Hz
318err=-0.701EuZ=63(21.66) N=24L=777.0867407 m /13.0910839=25 Hzf=1.90970 Hz
7/218err=-1.3EuZ=63(18.99) N=17L=4.8833307 m *12.1556379=25 Hzf=303.89095 Hz
7/218err=-0.777EuZ=63(18.99) N=19L=59.8208016 m /1.0077628=25 Hzf=24.80742 Hz
518err=-1.04EuZ=63(14.78) N=16L=419.8357866 m /7.0727053=25 Hzf=3.53472 Hz
918err=-0.701EuZ=63(10.83) N=12L=777.0867407 m /13.0910839=25 Hzf=1.90970 Hz
1118err=-1.67EuZ=63(9.92) N=9L=6.4877417 m *9.1495628=25 Hzf=228.73907 Hz
1118err=-1.73EuZ=63(9.92) N=11L=785.0167478 m /13.2246757=25 Hzf=1.89041 Hz
7/418err=-0.813GdZ=64(42.49) N=39L=8.4116793 m *7.0568548=25 Hzf=176.42137 Hz
7/418err=-0.813GdZ=64(42.49) N=40L=14.7204388 m *4.0324885=25 Hzf=100.81221 Hz
7/418err=-1.76GdZ=64(42.49) N=45L=241.6078279 m /4.0702127=25 Hzf=6.14219 Hz
7/418err=-1.76GdZ=64(42.49) N=46L=422.8136987 m /7.1228723=25 Hzf=3.50982 Hz
e18err=-0.645GdZ=64(23.78) N=21L=3.6862343 m *16.1031546=25 Hz**f=402.57886 Hz
318err=-1.52GdZ=64(21.64) N=19L=3.2486479 m *18.2722169=25 Hzf=456.80542 Hz
318err=-1.52GdZ=64(21.64) N=20L=9.7459438 m *6.0907390=25 Hzf=152.26847 Hz
318err=-1.52GdZ=64(21.64) N=21L=29.2378315 m *2.0302463=25 Hzf=50.75616 Hz
9/218err=-1.4GdZ=64(15.81) N=14L=3.9027794 m *15.2096734=25 Hzf=380.24184 Hz
918err=-1.52GdZ=64(10.82) N=10L=9.7459438 m *6.0907390=25 Hzf=152.26847 Hz
1118err=-0.0734GdZ=64(9.92) N=9L=6.5907217 m *9.0066008=25 Hzf=225.16502 Hz
e^(118err=-1.08TbZ=65(64.60) N=69L=300.0025684 m /5.0539516=25 Hzf=4.94662 Hz
1.6118err=-1.85TbZ=65(49.38) N=46L=11.6563786 m *5.0924907=25 Hzf=127.31227 Hz
5/318err=-0.627TbZ=65(46.52) N=43L=9.8316957 m *6.0376157=25 Hzf=150.94039 Hz
7/418err=-1.33TbZ=65(42.46) N=38L=4.8817782 m *12.1595037=25 Hzf=303.98759 Hz
218err=-1.12TbZ=65(34.28) N=38**L=780.3187237 m /13.1455311=25 Hzf=1.90179 Hz
9/218err=-1.42TbZ=65(15.80) N=17L=361.1976590 m /6.0848662=25 Hzf=4.10855 Hz
518err=-0.764TbZ=65(14.77) N=13L=3.4653113 m *17.1297744=25 Hzf=428.24436 Hz
4/318err=-1.17DyZ=66(82.55) N=85L=120.1034225 m /2.0233056=25 Hzf=12.35602 Hz
e/218err=-0.826DyZ=66(77.39) N=81L=179.5503090 m /3.0247694=25 Hzf=8.26509 Hz
3/218err=-0.431DyZ=66(58.57) N=62L=238.4629065 m /4.0172323=25 Hzf=6.22319 Hz
3/218err=-0.431DyZ=66(58.57) N=63L=357.6943597 m /6.0258484=25 Hzf=4.14879 Hz
1.6118err=-1.44DyZ=66(49.35) N=45L=7.3148695 m *8.1149773=25 Hzf=202.87443 Hz
1.6118err=-0.307DyZ=66(49.35) N=46L=11.8357075 m *5.0153318=25 Hzf=125.38329 Hz
5/318err=-0.128DyZ=66(46.49) N=50L=356.6155303 m /6.0076740=25 Hzf=4.16134 Hz
218err=-0.944DyZ=66(34.26) N=30**L=3.0950142 m *19.1792337=25 Hzf=479.48084 Hz
6/518err=-0.475HoZ=67(130.17) N=134L=119.2835647 m /2.0094940=25 Hzf=12.44094 Hz
3/218err=-1.96HoZ=67(58.53) N=62L=242.0759808 m /4.0780994=25 Hzf=6.13031 Hz
3/218err=-1.96HoZ=67(58.53) N=63L=363.1139712 m /6.1171491=25 Hzf=4.08687 Hz
1.6118err=-1.78HoZ=67(49.32) N=47L=19.4407372 m *3.0533821=25 Hzf=76.33455 Hz
5/318err=-1.65HoZ=67(46.46) N=50L=362.0187959 m /6.0986994=25 Hzf=4.09923 Hz
5/218err=-1.97HoZ=67(25.90) N=23L=4.1582810 m *14.2751294=25 Hzf=356.87824 Hz
5/218err=-0.604HoZ=67(25.90) N=29L=1015.2053323 m /17.1025157=25 Hzf=1.46177 Hz
7/218err=-0.992HoZ=67(18.94) N=21L=779.3321095 m /13.1289102=25 Hzf=1.90419 Hz
1118err=-0.46HoZ=67(9.90) N=11L=834.8590810 m /14.0643376=25 Hzf=1.77755 Hz
6/518err=-1.68ErZ=68(130.09) N=130L=58.3834473 m *1.0167265=25 Hzf=25.41816 Hz
6/518err=-1.98ErZ=68(130.09) N=134L=121.0639164 m /2.0394865=25 Hzf=12.25799 Hz
4/318err=-1.08ErZ=68(82.45) N=80L=29.3647750 m *2.0214696=25 Hzf=50.53674 Hz
e/218err=-1.14ErZ=68(77.30) N=75L=29.3470341 m *2.0226916=25 Hzf=50.56729 Hz
1.6118err=-0.283ErZ=68(49.29) N=47L=19.7308975 m *3.0084795=25 Hzf=75.21199 Hz
5/218err=-0.466ErZ=68(25.89) N=23L=4.2203449 m *14.0652010=25 Hzf=351.63003 Hz
e18err=-1.04ErZ=68(23.72) N=21L=3.9166239 m *15.1559102=25 Hz**f=378.89776 Hz
318err=-1.17ErZ=68(21.59) N=19L=3.4516884 m *17.1973806=25 Hzf=429.93452 Hz
318err=-0.929ErZ=68(21.59) N=24L=838.7602916 m /14.1300588=25 Hzf=1.76928 Hz
718err=-1.09ErZ=68(12.19) N=11L=5.8722723 m *10.1085230=25 Hzf=252.71307 Hz
918err=-0.929ErZ=68(10.79) N=12L=838.7602916 m /14.1300588=25 Hzf=1.76928 Hz
1118err=-1.96ErZ=68(9.89) N=11L=847.3196643 m /14.2742531=25 Hzf=1.75141 Hz
6/518err=-0.2TmZ=69(130.01) N=130L=59.2420274 m *1.0019914=25 Hzf=25.04978 Hz
3/218err=-1.71TmZ=69(58.46) N=54L=9.7273808 m *6.1023621=25 Hzf=152.55905 Hz
3/218err=-1.71TmZ=69(58.46) N=55L=14.5910711 m *4.0682414=25 Hzf=101.70604 Hz
1.6118err=-0.872TmZ=69(49.26) N=53L=359.2633043 m /6.0522794=25 Hzf=4.13068 Hz
218err=-1.92TmZ=69(34.20) N=30**L=3.2356966 m *18.3453540=25 Hzf=458.63385 Hz
218err=-1.92TmZ=69(34.20) N=31**L=6.4713933 m *9.1726770=25 Hzf=229.31692 Hz
5/218err=-0.646TmZ=69(25.87) N=28L=418.2039877 m /7.0452154=25 Hzf=3.54851 Hz
e18err=-1.08TmZ=69(23.70) N=23L=29.3657441 m *2.0214029=25 Hz**f=50.53507 Hz
7/218err=-0.897TmZ=69(18.92) N=17L=5.3484099 m *11.0986259=25 Hzf=277.46565 Hz
9/218err=-0.769TmZ=69(15.76) N=14L=4.2076840 m *14.1075232=25 Hzf=352.68808 Hz
518err=-0.855TmZ=69(14.73) N=13L=3.6785612 m *16.1367440=25 Hzf=403.41860 Hz
6/518err=-1.25YbZ=70(129.93) N=130L=60.1006075 m /1.0124765=25 Hzf=24.69193 Hz
5/418err=-1.26YbZ=70(106.16) N=103L=29.3121865 m *2.0250963=25 Hzf=50.62741 Hz
e^(118err=-0.723YbZ=70(64.39) N=60L=11.7868445 m *5.0361231=25 Hzf=125.90308 Hz
3/218err=-0.254YbZ=70(58.43) N=54L=9.8683573 m *6.0151855=25 Hzf=150.37964 Hz
3/218err=-0.254YbZ=70(58.43) N=55L=14.8025359 m *4.0101237=25 Hzf=100.25309 Hz
5/318err=-0.915YbZ=70(46.37) N=45L=29.4110554 m *2.0182887=25 Hzf=50.45722 Hz
218err=-0.463YbZ=70(34.18) N=30**L=3.2825908 m *18.0832775=25 Hzf=452.08194 Hz
218err=-0.463YbZ=70(34.18) N=31**L=6.5651816 m *9.0416387=25 Hzf=226.04097 Hz
218err=-1.12YbZ=70(34.18) N=37**L=420.1716204 m /7.0783629=25 Hzf=3.53189 Hz
218err=-1.12YbZ=70(34.18) N=38**L=840.3432409 m /14.1567258=25 Hzf=1.76595 Hz
e18err=-0.805YbZ=70(23.69) N=26L=598.3749518 m /10.0804406=25 Hz**f=2.48005 Hz
6/518err=-0.961LuZ=71(129.85) N=126L=29.3977564 m *2.0192017=25 Hzf=50.48004 Hz
7/418err=-1.2LuZ=71(42.31) N=38L=5.3324039 m *11.1319400=25 Hzf=278.29850 Hz
5/218err=-0.687LuZ=71(25.84) N=29L=1075.8146059 m /18.1235614=25 Hzf=1.37942 Hz
9/218err=-1.56LuZ=71(15.74) N=15L=19.4834065 m *3.0466951=25 Hzf=76.16738 Hz
718err=-1.23LuZ=71(12.17) N=13L=300.4358158 m /5.0612503=25 Hzf=4.93949 Hz
1118err=-1.49LuZ=71(9.87) N=9L=7.3115819 m *8.1186261=25 Hzf=202.96565 Hz
5/418err=-0.805HfZ=72(106.04) N=106L=58.8860890 m *1.0080479=25 Hzf=25.20120 Hz
5/318err=-0.938HfZ=72(46.32) N=42L=6.5342962 m *9.0843755=25 Hzf=227.10939 Hz
7/418err=-0.166HfZ=72(42.28) N=46L=475.6654111 m /8.0132313=25 Hzf=3.11984 Hz
318err=-1.52HfZ=72(21.54) N=19L=3.6547289 m *16.2419706=25 Hzf=406.04927 Hz
7/218err=-1.3HfZ=72(18.89) N=18L=19.5333230 m *3.0389095=25 Hzf=75.97274 Hz
7/218err=-0.777HfZ=72(18.89) N=20L=239.2832063 m /4.0310513=25 Hzf=6.20186 Hz
7/218err=-0.777HfZ=72(18.89) N=21L=837.4912221 m /14.1086796=25 Hzf=1.77196 Hz
9/218err=-0.146HfZ=72(15.73) N=15L=19.7578207 m *3.0043799=25 Hzf=75.10950 Hz
518err=-1.04HfZ=72(14.70) N=16L=479.8123275 m /8.0830918=25 Hzf=3.09288 Hz
1118err=-0.0734HfZ=72(9.87) N=9L=7.4145620 m *8.0058674=25 Hzf=200.14669 Hz
1118err=-0.76HfZ=72(9.87) N=11L=897.1619975 m /15.1139151=25 Hzf=1.65410 Hz
5/418err=-0.58TaZ=73(105.97) N=106L=59.7039514 m /1.0057943=25 Hzf=24.85598 Hz
7/418err=-1.01TaZ=73(42.26) N=41L=29.3833760 m *2.0201899=25 Hzf=50.50475 Hz
7/418err=-1.56TaZ=73(42.26) N=46L=482.2718751 m /8.1245262=25 Hzf=3.07710 Hz
5/218err=-0.784TaZ=73(25.81) N=23L=4.5306644 m *13.1018311=25 Hzf=327.54578 Hz
e18err=-0.842TaZ=73(23.65) N=21L=4.2046109 m *14.1178342=25 Hz**f=352.94585 Hz
318err=-0.122TaZ=73(21.52) N=19L=3.7054891 m *16.0194779=25 Hzf=400.48695 Hz
318err=-1.13TaZ=73(21.52) N=23L=300.1446141 m /5.0563446=25 Hzf=4.94428 Hz
318err=-1.13TaZ=73(21.52) N=24L=900.4338424 m /15.1690337=25 Hzf=1.64809 Hz
518err=-1.69TaZ=73(14.69) N=13L=3.8918111 m *15.2525388=25 Hzf=381.31347 Hz
518err=-1.69TaZ=73(14.69) N=14L=19.4590555 m *3.0505078=25 Hzf=76.26269 Hz
918err=-1.13TaZ=73(10.76) N=12L=900.4338424 m /15.1690337=25 Hzf=1.64809 Hz
5/418err=-1.96WZ=74(105.91) N=106L=60.5218137 m /1.0195723=25 Hzf=24.52008 Hz
4/318err=-0.825WZ=74(82.15) N=86L=179.5485508 m /3.0247397=25 Hzf=8.26517 Hz
e/218err=-0.619WZ=74(77.02) N=77L=58.9951074 m *1.0061851=25 Hzf=25.15463 Hz
3/218err=-0.0927WZ=74(58.29) N=60L=118.8300005 m /2.0018531=25 Hzf=12.48843 Hz
3/218err=-0.0927WZ=74(58.29) N=61L=178.2450008 m /3.0027797=25 Hzf=8.32562 Hz
1.6118err=-0.29WZ=74(49.11) N=52L=238.1265658 m /4.0115661=25 Hzf=6.23198 Hz
5/318err=-1.04WZ=74(46.27) N=49L=239.9049931 m /4.0415262=25 Hzf=6.18578 Hz
7/418err=-1.73WZ=74(42.23) N=39L=9.7260042 m *6.1032258=25 Hzf=152.58064 Hz
218err=-0.623WZ=74(34.10) N=30**L=3.4701674 m *17.1058030=25 Hzf=427.64508 Hz
5/218err=-0.744WZ=74(25.79) N=27L=179.4034498 m /3.0222953=25 Hzf=8.27186 Hz
9/218err=-1.19WZ=74(15.71) N=14L=4.5125887 m *13.1543122=25 Hzf=328.85780 Hz
518err=-0.31WZ=74(14.68) N=13L=3.9451236 m *15.0464235=25 Hzf=376.16059 Hz
518err=-0.31WZ=74(14.68) N=14L=19.7256179 m *3.0092847=25 Hzf=75.23212 Hz
5/418err=-0.914ReZ=75(105.85) N=109L=119.8040548 m /2.0182624=25 Hzf=12.38689 Hz
e/218err=-0.729ReZ=75(76.98) N=77L=59.7923386 m /1.0072833=25 Hzf=24.81923 Hz
e^(118err=-0.914ReZ=75(64.21) N=68L=239.6099609 m /4.0365559=25 Hzf=6.19340 Hz
3/218err=-1.45ReZ=75(58.26) N=60L=120.4358114 m /2.0289052=25 Hzf=12.32192 Hz
3/218err=-1.45ReZ=75(58.26) N=61L=180.6537170 m /3.0433578=25 Hzf=8.21461 Hz
1.6118err=-1.65ReZ=75(49.09) N=52L=241.3444924 m /4.0657765=25 Hzf=6.14889 Hz
7/418err=-0.365ReZ=75(42.21) N=39L=9.8574367 m *6.0218495=25 Hzf=150.54624 Hz
218err=-1.12ReZ=75(34.08) N=38**L=900.3677581 m /15.1679205=25 Hzf=1.64822 Hz
5/218err=-0.762ReZ=75(25.78) N=29L=1136.4238795 m /19.1446071=25 Hzf=1.30585 Hz
e18err=-1.11ReZ=75(23.62) N=22L=11.7424495 m *5.0551633=25 Hz**f=126.37908 Hz
9/218err=-0.3ReZ=75(15.70) N=17L=416.7665296 m /7.0209995=25 Hzf=3.56075 Hz
718err=-1.84ReZ=75(12.14) N=11L=6.4767710 m *9.1650608=25 Hzf=229.12652 Hz
4/318err=-1.74OsZ=76(82.06) N=82L=58.3456967 m *1.0173844=25 Hzf=25.43461 Hz
1.6118err=-0.675OsZ=76(49.06) N=45L=8.4231831 m *7.0472171=25 Hzf=176.18043 Hz
5/218err=-0.678OsZ=76(25.76) N=24L=11.7921403 m *5.0338614=25 Hzf=125.84654 Hz
5/218err=-0.678OsZ=76(25.76) N=25L=29.4803507 m *2.0135446=25 Hzf=50.33861 Hz
e18err=-0.657OsZ=76(23.61) N=25L=238.9981151 m /4.0262486=25 Hz**f=6.20925 Hz
7/218err=-0.764OsZ=76(18.84) N=17L=5.8910022 m *10.0763840=25 Hzf=251.90960 Hz
9/218err=-1.64OsZ=76(15.70) N=17L=422.3234166 m /7.1146128=25 Hzf=3.51389 Hz
718err=-0.495OsZ=76(12.13) N=11L=6.5631279 m *9.0444679=25 Hzf=226.11170 Hz
4/318err=-0.418IrZ=77(82.01) N=82L=59.1134032 m *1.0041716=25 Hzf=25.10429 Hz
1.6118err=-1.49IrZ=77(49.03) N=49L=58.4930050 m *1.0148222=25 Hzf=25.37055 Hz
5/318err=-1.94IrZ=77(46.19) N=43L=11.6467779 m *5.0966886=25 Hzf=127.41721 Hz
5/318err=-1.94IrZ=77(46.19) N=44L=19.4112965 m *3.0580131=25 Hzf=76.45033 Hz
5/318err=-0.128IrZ=77(46.19) N=50L=416.0514520 m /7.0089530=25 Hzf=3.56687 Hz
e18err=-1.99IrZ=77(23.59) N=25L=242.1428272 m /4.0792255=25 Hz**f=6.12861 Hz
e18err=-0.805IrZ=77(23.59) N=26L=658.2124470 m /11.0884846=25 Hz**f=2.25459 Hz
318err=-1.25IrZ=77(21.48) N=19L=3.9085296 m *15.1872972=25 Hzf=379.68243 Hz
318err=-1.25IrZ=77(21.48) N=20L=11.7255887 m *5.0624324=25 Hzf=126.56081 Hz
318err=-0.00134IrZ=77(21.48) N=24L=949.7726831 m /16.0002137=25 Hzf=1.56248 Hz
7/218err=-0.59IrZ=77(18.83) N=21L=895.6503347 m /15.0884490=25 Hzf=1.65690 Hz
918err=-1.25IrZ=77(10.74) N=10L=11.7255887 m *5.0624324=25 Hzf=126.56081 Hz
918err=-0.00134IrZ=77(10.74) N=12L=949.7726831 m /16.0002137=25 Hzf=1.56248 Hz
1118err=-1.03IrZ=77(9.84) N=11L=959.4649140 m /16.1634925=25 Hzf=1.54670 Hz
4/318err=-0.878PtZ=78(81.97) N=82L=59.8811098 m /1.0087788=25 Hzf=24.78244 Hz
e^(118err=-0.573PtZ=78(64.10) N=66L=119.3994111 m /2.0114456=25 Hzf=12.42887 Hz
1.6118err=-0.182PtZ=78(49.00) N=49L=59.2526544 m *1.0018117=25 Hzf=25.04529 Hz
5/318err=-0.627PtZ=78(46.16) N=43L=11.7980348 m *5.0313464=25 Hzf=125.78366 Hz
5/318err=-0.627PtZ=78(46.16) N=44L=19.6633913 m *3.0188078=25 Hzf=75.47020 Hz
5/318err=-1.43PtZ=78(46.16) N=50L=421.4547176 m /7.0999784=25 Hzf=3.52114 Hz
7/418err=-1.33PtZ=78(42.14) N=38L=5.8581338 m *10.1329198=25 Hzf=253.32299 Hz
218err=-1.43PtZ=78(34.02) N=34**L=58.5239043 m *1.0142864=25 Hzf=25.35716 Hz
e18err=-1.64PtZ=78(23.58) N=21L=4.4925980 m *13.2128448=25 Hz**f=330.32112 Hz
318err=-1.31PtZ=78(21.46) N=24L=962.1073933 m /16.2080086=25 Hzf=1.54245 Hz
7/218err=-1.9PtZ=78(18.82) N=21L=907.2821573 m /15.2844029=25 Hzf=1.63565 Hz
518err=-1.97PtZ=78(14.65) N=13L=4.1583735 m *14.2748120=25 Hzf=356.87030 Hz
918err=-1.31PtZ=78(10.73) N=12L=962.1073933 m /16.2080086=25 Hzf=1.54245 Hz
e^(118err=-1.87AuZ=79(64.07) N=66L=120.9301728 m /2.0372334=25 Hzf=12.27154 Hz
1.6118err=-1.1AuZ=79(48.98) N=49L=60.0123039 m /1.0109889=25 Hzf=24.72826 Hz
7/418err=-0.0466AuZ=79(42.12) N=38L=5.9332381 m *10.0046550=25 Hzf=250.11637 Hz
7/418err=-0.484AuZ=79(42.12) N=45L=298.2346625 m /5.0241688=25 Hzf=4.97595 Hz
218err=-0.145AuZ=79(34.00) N=34**L=59.2742107 m *1.0014473=25 Hzf=25.03618 Hz
5/218err=-0.89AuZ=79(25.72) N=23L=4.9030478 m *12.1067553=25 Hzf=302.66888 Hz
5/218err=-0.829AuZ=79(25.72) N=28L=478.8132612 m /8.0662611=25 Hzf=3.09933 Hz
5/218err=-0.829AuZ=79(25.72) N=29L=1197.0331531 m /20.1656528=25 Hzf=1.23973 Hz
e18err=-0.351AuZ=79(23.57) N=21L=4.5501954 m *13.0455936=25 Hz**f=326.13984 Hz
518err=-0.673AuZ=79(14.64) N=13L=4.2116860 m *14.0941182=25 Hzf=352.35295 Hz
4/318err=-1.83HgZ=80(81.88) N=78L=19.4325717 m *3.0546652=25 Hzf=76.36663 Hz
e^(118err=-1.68HgZ=80(64.03) N=61L=19.4606577 m *3.0502566=25 Hzf=76.25642 Hz
e^(118err=-1.17HgZ=80(64.03) N=64L=58.6761414 m *1.0116548=25 Hzf=25.29137 Hz
1.6118err=-0.245HgZ=80(48.95) N=53L=416.5371644 m /7.0171355=25 Hzf=3.56271 Hz
7/418err=-1.76HgZ=80(42.09) N=45L=302.0097848 m /5.0877659=25 Hzf=4.91375 Hz
218err=-1.12HgZ=80(33.98) N=34**L=60.0245172 m /1.0111947=25 Hzf=24.72323 Hz
9/218err=-1.4HgZ=80(15.66) N=14L=4.8784742 m *12.1677387=25 Hzf=304.19347 Hz
6/518err=-1.23TlZ=81(129.13) N=133L=120.1737405 m /2.0244902=25 Hzf=12.34879 Hz
4/318err=-0.566TlZ=81(81.84) N=78L=19.6754788 m *3.0169533=25 Hzf=75.42383 Hz
e/218err=-0.479TlZ=81(76.73) N=79L=119.2884149 m /2.0095757=25 Hzf=12.44044 Hz
e^(118err=-0.42TlZ=81(64.00) N=61L=19.7039159 m *3.0125991=25 Hzf=75.31498 Hz
e^(118err=-0.0836TlZ=81(64.00) N=64L=59.4095932 m /1.0008355=25 Hzf=24.97913 Hz
e^(118err=-0.588TlZ=81(64.00) N=67L=179.1268185 m /3.0176351=25 Hzf=8.28463 Hz
1.6118err=-1.5TlZ=81(48.93) N=53L=421.7438790 m /7.1048497=25 Hzf=3.51872 Hz
5/318err=-0.938TlZ=81(46.09) N=42L=7.3510832 m *8.0750004=25 Hzf=201.87501 Hz
7/418err=-0.166TlZ=81(42.07) N=46L=535.1235875 m /9.0148852=25 Hzf=2.77319 Hz
9/218err=-0.146TlZ=81(15.65) N=14L=4.9394552 m *12.0175197=25 Hzf=300.43799 Hz
518err=-1.04TlZ=81(14.63) N=16L=539.7888685 m /9.0934782=25 Hzf=2.74922 Hz
1118err=-1.67TlZ=81(9.82) N=9L=8.3413822 m *7.1163266=25 Hzf=177.90816 Hz
1118err=-0.0186TlZ=81(9.82) N=11L=1009.3072472 m /17.0031544=25 Hzf=1.47032 Hz
6/518err=-1.18PbZ=82(129.06) N=129L=58.6696407 m *1.0117669=25 Hzf=25.29417 Hz
e/218err=-1.72PbZ=82(76.69) N=79L=120.7611114 m /2.0343853=25 Hzf=12.28872 Hz
e^(118err=-1.32PbZ=82(63.96) N=64L=60.1430450 m /1.0131915=25 Hzf=24.67451 Hz
e^(118err=-1.83PbZ=82(63.96) N=67L=181.3382607 m /3.0548898=25 Hzf=8.18360 Hz
3/218err=-1.44PbZ=82(58.04) N=58L=58.5228831 m *1.0143041=25 Hzf=25.35760 Hz
1.6118err=-0.919PbZ=82(48.90) N=46L=14.7049699 m *4.0367305=25 Hzf=100.91826 Hz
7/418err=-1.41PbZ=82(42.05) N=46L=541.7300515 m /9.1261801=25 Hzf=2.73937 Hz
318err=-1.87PbZ=82(21.42) N=19L=4.1623302 m *14.2612425=25 Hzf=356.53106 Hz
318err=-0.231PbZ=82(21.42) N=24L=1011.4462340 m /17.0391886=25 Hzf=1.46721 Hz
7/218err=-0.427PbZ=82(18.78) N=21L=953.8094474 m /16.0682185=25 Hzf=1.55587 Hz
918err=-0.231PbZ=82(10.71) N=12L=1011.4462340 m /17.0391886=25 Hzf=1.46721 Hz
1118err=-0.423PbZ=82(9.81) N=9L=8.4443622 m *7.0295421=25 Hzf=175.73855 Hz
1118err=-1.26PbZ=82(9.81) N=11L=1021.7678305 m /17.2130699=25 Hzf=1.45238 Hz
6/518err=-0.0424BiZ=83(129.00) N=129L=59.3851241 m /1.0004233=25 Hzf=24.98942 Hz
e^(118err=-1.76BiZ=83(63.93) N=62L=29.1684687 m *2.0350743=25 Hzf=50.87686 Hz
3/218err=-1.47BiZ=83(58.01) N=54L=11.7010522 m *5.0730480=25 Hzf=126.82620 Hz
3/218err=-0.209BiZ=83(58.01) N=58L=59.2365768 m *1.0020836=25 Hzf=25.05209 Hz
3/218err=-1.04BiZ=83(58.01) N=62L=299.8851703 m /5.0519739=25 Hzf=4.94856 Hz
7/418err=-1.54BiZ=83(42.03) N=42L=58.4648680 m *1.0153106=25 Hzf=25.38276 Hz
7/418err=-0.544BiZ=83(42.03) N=44L=179.0486581 m /3.0163184=25 Hzf=8.28825 Hz
218err=-1.68BiZ=83(33.93) N=30**L=3.8922148 m *15.2509569=25 Hzf=381.27392 Hz
318err=-0.639BiZ=83(21.41) N=19L=4.2130903 m *14.0894203=25 Hzf=352.23551 Hz
318err=-1.46BiZ=83(21.41) N=24L=1023.7809441 m /17.2469836=25 Hzf=1.44953 Hz
7/218err=-1.66BiZ=83(18.77) N=21L=965.4412699 m /16.2641723=25 Hzf=1.53712 Hz
918err=-1.46BiZ=83(10.70) N=12L=1023.7809441 m /17.2469836=25 Hzf=1.44953 Hz
6/518err=-1.25PoZ=84(128.93) N=129L=60.1006075 m /1.0124765=25 Hzf=24.69193 Hz
e/218err=-0.825PoZ=84(76.61) N=73L=19.6248171 m *3.0247416=25 Hzf=75.61854 Hz
e^(118err=-0.543PoZ=84(63.90) N=62L=29.5198960 m *2.0108472=25 Hzf=50.27118 Hz
3/218err=-0.254PoZ=84(57.98) N=54L=11.8420287 m *5.0126546=25 Hzf=125.31637 Hz
3/218err=-0.995PoZ=84(57.98) N=58L=59.9502705 m /1.0099439=25 Hzf=24.75385 Hz
5/318err=-0.915PoZ=84(46.02) N=46L=58.8221107 m *1.0091443=25 Hzf=25.22861 Hz
7/418err=-0.323PoZ=84(42.01) N=42L=59.1692640 m *1.0032236=25 Hzf=25.08059 Hz
7/418err=-1.76PoZ=84(42.01) N=44L=181.2058709 m /3.0526596=25 Hzf=8.18958 Hz
218err=-0.463PoZ=84(33.91) N=30**L=3.9391089 m *15.0693979=25 Hzf=376.73495 Hz
e18err=-0.805PoZ=84(23.51) N=26L=718.0499422 m /12.0965287=25 Hz**f=2.06671 Hz
7/218err=-1.3PoZ=84(18.76) N=17L=6.5111077 m *9.1167284=25 Hzf=227.91821 Hz
518err=-1.97PoZ=84(14.61) N=13L=4.4782484 m *13.2551826=25 Hzf=331.37956 Hz
6/518err=-1.2AtZ=85(128.87) N=125L=29.3287476 m *2.0239528=25 Hzf=50.59882 Hz
5/318err=-0.274AtZ=85(45.99) N=46L=59.5223740 m /1.0027354=25 Hzf=24.93180 Hz
7/418err=-1.21AtZ=85(41.98) N=40L=19.5505828 m *3.0362266=25 Hzf=75.90567 Hz
7/418err=-0.866AtZ=85(41.98) N=42L=59.8736600 m /1.0086533=25 Hzf=24.78552 Hz
218err=-1.12AtZ=85(33.90) N=38**L=1020.4167925 m /17.1903098=25 Hzf=1.45431 Hz
e18err=-1.04AtZ=85(23.50) N=21L=4.8957799 m *12.1247282=25 Hz**f=303.11820 Hz
7/218err=-0.106AtZ=85(18.75) N=17L=6.5886208 m *9.0094728=25 Hzf=225.23682 Hz
518err=-0.764AtZ=85(14.60) N=13L=4.5315609 m *13.0992392=25 Hzf=327.48098 Hz
718err=-1.09AtZ=85(12.07) N=11L=7.3403404 m *8.0868184=25 Hzf=202.17046 Hz
718err=-0.988AtZ=85(12.07) N=13L=359.6766809 m /6.0592433=25 Hzf=4.12593 Hz
6/518err=-0.021RnZ=86(128.80) N=125L=29.6737917 m *2.0004184=25 Hzf=50.01046 Hz
5/318err=-1.46RnZ=86(45.97) N=46L=60.2226372 m /1.0145323=25 Hzf=24.64190 Hz
7/418err=-0.0308RnZ=86(41.96) N=40L=19.7805897 m *3.0009217=25 Hzf=75.02304 Hz
5/218err=-1.11RnZ=86(25.63) N=23L=5.3374951 m *11.1213218=25 Hzf=278.03304 Hz
9/218err=-0.635RnZ=86(15.61) N=17L=477.8922872 m /8.0507461=25 Hzf=3.10530 Hz
1118err=-0.293RnZ=86(9.79) N=11L=1071.6101637 m /18.0527319=25 Hzf=1.38483 Hz
5/418err=-1.84FrZ=87(105.19) N=102L=29.1446883 m *2.0367348=25 Hzf=50.91837 Hz
4/318err=-0.0157FrZ=87(81.59) N=84L=118.7386109 m /2.0003135=25 Hzf=12.49804 Hz
e^(118err=-1.31FrZ=87(63.80) N=60L=14.6493639 m *4.0520531=25 Hzf=101.30133 Hz
7/418err=-0.941FrZ=87(41.94) N=38L=6.5340723 m *9.0846867=25 Hzf=227.11717 Hz
318err=-0.435FrZ=87(21.37) N=22L=119.2355316 m /2.0086848=25 Hzf=12.44595 Hz
318err=-0.435FrZ=87(21.37) N=23L=357.7065949 m /6.0260545=25 Hzf=4.14865 Hz
318err=-0.435FrZ=87(21.37) N=24L=1073.1197848 m /18.0781635=25 Hzf=1.38288 Hz
7/218err=-0.283FrZ=87(18.74) N=21L=1011.9685600 m /17.0479879=25 Hzf=1.46645 Hz
9/218err=-1.72FrZ=87(15.61) N=14L=5.3053407 m *11.1887253=25 Hzf=279.71813 Hz
9/218err=-1.81FrZ=87(15.61) N=17L=483.4491743 m /8.1443594=25 Hzf=3.06961 Hz
918err=-0.435FrZ=87(10.68) N=11L=119.2355316 m /2.0086848=25 Hzf=12.44595 Hz
918err=-0.435FrZ=87(10.68) N=12L=1073.1197848 m /18.0781635=25 Hzf=1.38288 Hz
1118err=-1.46FrZ=87(9.79) N=11L=1084.0707469 m /18.2626474=25 Hzf=1.36891 Hz
5/418err=-0.68RaZ=88(105.14) N=102L=29.4796848 m *2.0135901=25 Hzf=50.33975 Hz
4/318err=-1.17RaZ=88(81.55) N=84L=120.1034225 m /2.0233056=25 Hzf=12.35602 Hz
e^(118err=-0.151RaZ=88(63.77) N=60L=14.8177474 m *4.0060070=25 Hzf=100.15018 Hz
1.6118err=-1.44RaZ=88(48.75) N=45L=9.7531593 m *6.0862330=25 Hzf=152.15582 Hz
5/318err=-0.128RaZ=88(45.93) N=50L=475.4873737 m /8.0102320=25 Hzf=3.12101 Hz
318err=-1.59RaZ=88(21.35) N=22L=120.6060550 m /2.0317732=25 Hzf=12.30452 Hz
318err=-1.59RaZ=88(21.35) N=23L=361.8181650 m /6.0953195=25 Hzf=4.10151 Hz
318err=-1.59RaZ=88(21.35) N=24L=1085.4544950 m /18.2859585=25 Hzf=1.36717 Hz
7/218err=-1.44RaZ=88(18.73) N=21L=1023.6003826 m /17.2439418=25 Hzf=1.44978 Hz
9/218err=-0.56RaZ=88(15.60) N=14L=5.3663217 m *11.0615807=25 Hzf=276.53952 Hz
918err=-1.59RaZ=88(10.68) N=11L=120.6060550 m /2.0317732=25 Hzf=12.30452 Hz
918err=-1.59RaZ=88(10.68) N=12L=1085.4544950 m /18.2859585=25 Hzf=1.36717 Hz
5/418err=-1.94AcZ=89(105.09) N=105L=58.2317992 m *1.0193743=25 Hzf=25.48436 Hz
e/218err=-0.0352AcZ=89(76.42) N=80L=178.1425816 m /3.0010543=25 Hzf=8.33041 Hz
1.6118err=-0.298AcZ=89(48.73) N=45L=9.8639907 m *6.0178483=25 Hzf=150.44621 Hz
5/318err=-1.27AcZ=89(45.90) N=50L=480.8906393 m /8.1012574=25 Hzf=3.08594 Hz
7/418err=-1.5AcZ=89(41.90) N=39L=11.6974916 m *5.0745922=25 Hzf=126.86481 Hz
218err=-1.6AcZ=89(33.83) N=30**L=4.1735797 m *14.2228025=25 Hzf=355.57006 Hz
218err=-1.6AcZ=89(33.83) N=31**L=8.3471594 m *7.1114013=25 Hzf=177.78503 Hz
5/218err=-0.971AcZ=89(25.59) N=28L=539.4225348 m /9.0873069=25 Hzf=2.75109 Hz
318err=-1.08AcZ=89(21.34) N=19L=4.5176511 m *13.1395717=25 Hzf=328.48929 Hz
5/418err=-0.805ThZ=90(105.04) N=105L=58.8860890 m *1.0080479=25 Hzf=25.20120 Hz
4/318err=-1.83ThZ=90(81.47) N=79L=29.1488575 m *2.0364435=25 Hzf=50.91109 Hz
e/218err=-1.16ThZ=90(76.38) N=80L=180.1441837 m /3.0347740=25 Hzf=8.23785 Hz
1.6118err=-0.512ThZ=90(48.71) N=51L=178.9909191 m /3.0153457=25 Hzf=8.29092 Hz
7/418err=-0.365ThZ=90(41.88) N=39L=11.8289241 m *5.0182079=25 Hzf=125.45520 Hz
7/418err=-0.166ThZ=90(41.88) N=46L=594.5817639 m /10.0165391=25 Hzf=2.49587 Hz
218err=-0.463ThZ=90(33.81) N=30**L=4.2204739 m *14.0647714=25 Hzf=351.61928 Hz
218err=-0.463ThZ=90(33.81) N=31**L=8.4409477 m *7.0323857=25 Hzf=175.80964 Hz
218err=-1.12ThZ=90(33.81) N=37**L=540.2206549 m /9.1007523=25 Hzf=2.74703 Hz
218err=-1.12ThZ=90(33.81) N=38**L=1080.4413097 m /18.2015045=25 Hzf=1.37351 Hz
7/218err=-0.777ThZ=90(18.71) N=20L=299.1040079 m /5.0388141=25 Hzf=4.96148 Hz
518err=-1.04ThZ=90(14.56) N=15L=119.9530819 m /2.0207729=25 Hzf=12.37150 Hz
518err=-1.04ThZ=90(14.56) N=16L=599.7654094 m /10.1038647=25 Hzf=2.47430 Hz
5/418err=-0.304PaZ=91(104.99) N=105L=59.5403789 m /1.0030387=25 Hzf=24.92426 Hz
4/318err=-0.704PaZ=91(81.43) N=79L=29.4727337 m *2.0140650=25 Hzf=50.35162 Hz
1.6118err=-1.63PaZ=91(48.68) N=51L=180.9797071 m /3.0488495=25 Hzf=8.19981 Hz
7/418err=-1.28PaZ=91(41.86) N=46L=601.1882279 m /10.1278340=25 Hzf=2.46844 Hz
e18err=-0.805PaZ=91(23.43) N=26L=777.8874374 m /13.1045727=25 Hz**f=1.90773 Hz
7/218err=-1.9PaZ=91(18.70) N=20L=302.4273858 m /5.0948010=25 Hzf=4.90696 Hz
518err=-1.97PaZ=91(14.56) N=13L=4.8514358 m *12.2355531=25 Hzf=305.88883 Hz
1118err=-0.539PaZ=91(9.77) N=11L=1133.9130801 m /19.1023093=25 Hzf=1.30874 Hz
5/418err=-1.41UZ=92(104.94) N=105L=60.1946688 m /1.0140611=25 Hzf=24.65335 Hz
e/218err=-1.6UZ=92(76.31) N=74L=29.2131672 m *2.0319604=25 Hzf=50.79901 Hz
3/218err=-1.71UZ=92(57.75) N=55L=19.4547615 m *3.0511811=25 Hzf=76.27953 Hz
3/218err=-1.71UZ=92(57.75) N=56L=29.1821423 m *2.0341207=25 Hzf=50.85302 Hz
1.6118err=-0.872UZ=92(48.66) N=53L=479.0177391 m /8.0697058=25 Hzf=3.09801 Hz
5/318err=-1.57UZ=92(45.84) N=42L=8.3493785 m *7.1095112=25 Hzf=177.73778 Hz
5/318err=-0.493UZ=92(45.84) N=48L=178.9561570 m /3.0147601=25 Hzf=8.29253 Hz
5/318err=-0.493UZ=92(45.84) N=49L=298.2602617 m /5.0246001=25 Hzf=4.97552 Hz
e18err=-1.84UZ=92(23.42) N=21L=5.2989617 m *11.2021945=25 Hz**f=280.05486 Hz
e18err=-1.92UZ=92(23.42) N=26L=786.4356510 m /13.2485790=25 Hz**f=1.88699 Hz
318err=-0.617UZ=92(21.31) N=24L=1134.7933357 m /19.1171384=25 Hzf=1.30773 Hz
7/218err=-0.155UZ=92(18.69) N=21L=1070.1276727 m /18.0277573=25 Hzf=1.38675 Hz
518err=-0.855UZ=92(14.55) N=13L=4.9047482 m *12.1025580=25 Hzf=302.56395 Hz
918err=-0.617UZ=92(10.66) N=12L=1134.7933357 m /19.1171384=25 Hzf=1.30773 Hz
1118err=-1.65UZ=92(9.77) N=11L=1146.3736634 m /19.3122248=25 Hzf=1.29452 Hz
5/418err=-0.106NpZ=93(104.89) N=108L=118.8456224 m /2.0021163=25 Hzf=12.48679 Hz
e/218err=-0.506NpZ=93(76.28) N=74L=29.5307017 m *2.0101114=25 Hzf=50.25278 Hz
e^(118err=-0.107NpZ=93(63.62) N=68L=297.1163515 m /5.0053294=25 Hzf=4.99468 Hz
3/218err=-0.613NpZ=93(57.72) N=55L=19.6662263 m *3.0183727=25 Hzf=75.45932 Hz
3/218err=-0.613NpZ=93(57.72) N=56L=29.4993395 m *2.0122484=25 Hzf=50.30621 Hz
1.6118err=-0.832NpZ=93(48.64) N=52L=299.2671705 m /5.0415628=25 Hzf=4.95878 Hz
1.6118err=-1.97NpZ=93(48.64) N=53L=484.2244537 m /8.1574200=25 Hzf=3.06469 Hz
5/318err=-0.473NpZ=93(45.82) N=42L=8.4401326 m *7.0330649=25 Hzf=175.82662 Hz
5/318err=-1.59NpZ=93(45.82) N=48L=180.9013326 m /3.0475292=25 Hzf=8.20337 Hz
5/318err=-1.59NpZ=93(45.82) N=49L=301.5022211 m /5.0792153=25 Hzf=4.92202 Hz
e18err=-0.744NpZ=93(23.41) N=21L=5.3565591 m *11.0817408=25 Hz**f=277.04352 Hz
e18err=-1.92NpZ=93(23.41) N=22L=14.5606374 m *4.0767446=25 Hz**f=101.91862 Hz
318err=-1.72NpZ=93(21.30) N=24L=1147.1280458 m /19.3249334=25 Hzf=1.29367 Hz
7/218err=-1.25NpZ=93(18.68) N=21L=1081.7594952 m /18.2237112=25 Hzf=1.37184 Hz
918err=-1.72NpZ=93(10.65) N=12L=1147.1280458 m /19.3249334=25 Hzf=1.29367 Hz
5/418err=-1.19PuZ=94(104.84) N=108L=120.1235323 m /2.0236444=25 Hzf=12.35395 Hz
e^(118err=-1.19PuZ=94(63.59) N=68L=300.3111510 m /5.0591501=25 Hzf=4.94154 Hz
1.6118err=-1.92PuZ=94(48.62) N=52L=302.4850971 m /5.0957732=25 Hzf=4.90603 Hz
218err=-0.0551PuZ=94(33.75) N=38**L=1128.4609235 m /19.0104603=25 Hzf=1.31507 Hz
5/218err=-1.75PuZ=94(25.53) N=23L=5.8340062 m *10.1748263=25 Hzf=254.37066 Hz
5/218err=-1.75PuZ=94(25.53) N=24L=14.5850156 m *4.0699305=25 Hzf=101.74826 Hz
e18err=-0.835PuZ=94(23.39) N=22L=14.7172034 m *4.0333750=25 Hz**f=100.83437 Hz
7/218err=-1.84PuZ=94(18.67) N=17L=7.2862395 m *8.1468637=25 Hzf=203.67159 Hz
7/418err=-0.696AmZ=95(41.79) N=45L=358.6366195 m /6.0417220=25 Hzf=4.13789 Hz
218err=-1.12AmZ=95(33.74) N=38**L=1140.4658269 m /19.2126992=25 Hzf=1.30122 Hz
5/218err=-0.678AmZ=95(25.52) N=23L=5.8960701 m *10.0677228=25 Hzf=251.69307 Hz
5/218err=-0.678AmZ=95(25.52) N=24L=14.7401753 m *4.0270891=25 Hzf=100.67723 Hz
e18err=-0.657AmZ=95(23.38) N=25L=298.7476439 m /5.0328107=25 Hz**f=4.96740 Hz
7/218err=-0.764AmZ=95(18.67) N=17L=7.3637527 m *8.0611072=25 Hzf=201.52768 Hz
1118err=-1.13AmZ=95(9.75) N=9L=9.7831026 m *6.0676048=25 Hzf=151.69012 Hz
7/418err=-1.76CmZ=96(41.77) N=45L=362.4117418 m /6.1053191=25 Hzf=4.09479 Hz
218err=-1.43CmZ=96(33.72) N=30**L=4.5018388 m *13.1857232=25 Hzf=329.64308 Hz
e18err=-1.72CmZ=96(23.37) N=25L=301.8923560 m /5.0857877=25 Hz**f=4.91566 Hz
318err=-1.52CmZ=96(21.28) N=19L=4.8729719 m *12.1814780=25 Hzf=304.53695 Hz
318err=-1.52CmZ=96(21.28) N=20L=14.6189158 m *4.0604927=25 Hzf=101.51232 Hz
9/218err=-1.4CmZ=96(15.54) N=14L=5.8541691 m *10.1397823=25 Hzf=253.49456 Hz
918err=-1.52CmZ=96(10.64) N=10L=14.6189158 m *4.0604927=25 Hzf=101.51232 Hz
1118err=-0.0734CmZ=96(9.75) N=9L=9.8860826 m *6.0044006=25 Hzf=150.11001 Hz
1118err=-0.76CmZ=96(9.75) N=11L=1196.2159966 m /20.1518867=25 Hzf=1.24058 Hz
6/518err=-1.02BkZ=97(128.14) N=132L=119.9264695 m /2.0203246=25 Hzf=12.37425 Hz
1.6118err=-0.427BkZ=97(48.55) N=50L=119.2264417 m /2.0085317=25 Hzf=12.44690 Hz
5/318err=-1.15BkZ=97(45.74) N=43L=14.6719151 m *4.0458250=25 Hzf=101.14562 Hz
7/418err=-1.86BkZ=97(41.75) N=38L=7.2851151 m *8.1481210=25 Hzf=203.70303 Hz
7/418err=-0.717BkZ=97(41.75) N=43L=119.5712209 m /2.0143400=25 Hzf=12.41101 Hz
218err=-0.383BkZ=97(33.71) N=30**L=4.5487329 m *13.0497879=25 Hzf=326.24470 Hz
318err=-0.466BkZ=97(21.27) N=19L=4.9237320 m *12.0558957=25 Hzf=301.39739 Hz
318err=-0.466BkZ=97(21.27) N=20L=14.7711961 m *4.0186319=25 Hzf=100.46580 Hz
318err=-0.781BkZ=97(21.27) N=24L=1196.4668865 m /20.1561133=25 Hzf=1.24032 Hz
7/218err=-0.0397BkZ=97(18.65) N=21L=1128.2867853 m /19.0075267=25 Hzf=1.31527 Hz
9/218err=-0.353BkZ=97(15.53) N=14L=5.9151500 m *10.0352485=25 Hzf=250.88121 Hz
9/218err=-0.895BkZ=97(15.53) N=16L=119.7817878 m /2.0178873=25 Hzf=12.38920 Hz
9/218err=-0.895BkZ=97(15.53) N=17L=539.0180449 m /9.0804927=25 Hzf=2.75315 Hz
718err=-1.24BkZ=97(12.01) N=12L=58.6363665 m *1.0123410=25 Hzf=25.30853 Hz
918err=-0.466BkZ=97(10.63) N=10L=14.7711961 m *4.0186319=25 Hzf=100.46580 Hz
918err=-0.781BkZ=97(10.63) N=12L=1196.4668865 m /20.1561133=25 Hzf=1.24032 Hz
1118err=-1.81BkZ=97(9.74) N=11L=1208.6765799 m /20.3618022=25 Hzf=1.22779 Hz
6/518err=-1.59CfZ=98(128.09) N=128L=58.4311462 m *1.0158966=25 Hzf=25.39741 Hz
4/318err=-0.144CfZ=98(81.18) N=85L=178.3353849 m /3.0043023=25 Hzf=8.32140 Hz
1.6118err=-1.47CfZ=98(48.53) N=50L=120.4555803 m /2.0292382=25 Hzf=12.31989 Hz
5/318err=-0.114CfZ=98(45.72) N=43L=14.8231719 m *4.0045410=25 Hzf=100.11353 Hz
7/418err=-0.813CfZ=98(41.73) N=38L=7.3602194 m *8.0649769=25 Hzf=201.62442 Hz
7/418err=-1.76CfZ=98(41.73) N=43L=120.8039139 m /2.0351064=25 Hzf=12.28437 Hz
5/218err=-0.0625CfZ=98(25.49) N=27L=237.5883524 m /4.0024992=25 Hzf=6.24610 Hz
5/218err=-0.0625CfZ=98(25.49) N=28L=593.9708810 m /10.0062480=25 Hzf=2.49844 Hz
e18err=-0.805CfZ=98(23.35) N=26L=837.7249325 m /14.1126168=25 Hz**f=1.77146 Hz
318err=-1.82CfZ=98(21.26) N=24L=1208.8015967 m /20.3639083=25 Hzf=1.22766 Hz
7/218err=-1.08CfZ=98(18.64) N=21L=1139.9186079 m /19.2034806=25 Hzf=1.30185 Hz
9/218err=-1.94CfZ=98(15.53) N=16L=121.0166515 m /2.0386902=25 Hzf=12.26278 Hz
9/218err=-1.94CfZ=98(15.53) N=17L=544.5749320 m /9.1741060=25 Hzf=2.72506 Hz
518err=-0.0181CfZ=98(14.51) N=16L=653.0778902 m /11.0019860=25 Hzf=2.27232 Hz
718err=-0.202CfZ=98(12.00) N=12L=59.2408651 m *1.0020110=25 Hzf=25.05028 Hz
918err=-1.82CfZ=98(10.63) N=12L=1208.8015967 m /20.3639083=25 Hzf=1.22766 Hz
6/518err=-0.564EsZ=99(128.03) N=128L=59.0273824 m *1.0056350=25 Hzf=25.14087 Hz
4/318err=-1.17EsZ=99(81.14) N=85L=180.1551337 m /3.0349585=25 Hzf=8.23735 Hz
3/218err=-0.431EsZ=99(57.57) N=61L=238.4629065 m /4.0172323=25 Hzf=6.22319 Hz
3/218err=-0.431EsZ=99(57.57) N=62L=357.6943597 m /6.0258484=25 Hzf=4.14879 Hz
5/318err=-0.128EsZ=99(45.70) N=50L=534.9232954 m /9.0115110=25 Hzf=2.77423 Hz
7/418err=-0.166EsZ=99(41.71) N=46L=654.0399402 m /11.0181931=25 Hzf=2.26897 Hz
218err=-0.109EsZ=99(33.68) N=36**L=297.1213602 m /5.0054137=25 Hzf=4.99459 Hz
218err=-0.109EsZ=99(33.68) N=37**L=594.2427203 m /10.0108275=25 Hzf=2.49730 Hz
218err=-0.109EsZ=99(33.68) N=38**L=1188.4854407 m /20.0216550=25 Hzf=1.24865 Hz
5/218err=-1.09EsZ=99(25.48) N=27L=240.0127233 m /4.0433410=25 Hzf=6.18301 Hz
5/218err=-1.09EsZ=99(25.48) N=28L=600.0318084 m /10.1083526=25 Hzf=2.47320 Hz
e18err=-1.84EsZ=99(23.34) N=26L=846.2731461 m /14.2566231=25 Hz**f=1.75357 Hz
518err=-1.04EsZ=99(14.50) N=16L=659.7419503 m /11.1142512=25 Hzf=2.24936 Hz
718err=-0.818EsZ=99(12.00) N=12L=59.8453637 m /1.0081766=25 Hzf=24.79724 Hz
6/518err=-0.445FmZ=100(127.98) N=128L=59.6236186 m /1.0044410=25 Hzf=24.88947 Hz
e/218err=-1.2FmZ=100(76.04) N=76L=58.6569923 m *1.0119851=25 Hzf=25.29963 Hz
e^(118err=-1.86FmZ=100(63.42) N=59L=11.6555160 m *5.0928676=25 Hzf=127.32169 Hz
3/218err=-1.45FmZ=100(57.55) N=61L=240.8716227 m /4.0578104=25 Hzf=6.16096 Hz
3/218err=-1.45FmZ=100(57.55) N=62L=361.3074341 m /6.0867155=25 Hzf=4.10731 Hz
5/318err=-1.14FmZ=100(45.68) N=50L=540.3265610 m /9.1025364=25 Hzf=2.74649 Hz
7/418err=-1.18FmZ=100(41.69) N=46L=660.6464043 m /11.1294879=25 Hzf=2.24628 Hz
218err=-1.12FmZ=100(33.66) N=36**L=300.1225860 m /5.0559735=25 Hzf=4.94465 Hz
218err=-1.12FmZ=100(33.66) N=37**L=600.2451721 m /10.1119470=25 Hzf=2.47232 Hz
218err=-1.12FmZ=100(33.66) N=38**L=1200.4903441 m /20.2238939=25 Hzf=1.23616 Hz
518err=-1.23FmZ=100(14.50) N=13L=5.3312481 m *11.1343534=25 Hzf=278.35883 Hz
718err=-1.84FmZ=100(11.99) N=12L=60.4498623 m /1.0183602=25 Hzf=24.54927 Hz
6/518err=-1.45MdZ=101(127.92) N=128L=60.2198548 m /1.0144854=25 Hzf=24.64304 Hz
e/218err=-0.197MdZ=101(76.01) N=76L=59.2435622 m *1.0019654=25 Hzf=25.04914 Hz
e^(118err=-0.849MdZ=101(63.40) N=59L=11.7720711 m *5.0424432=25 Hzf=126.06108 Hz
1.6118err=-1.28MdZ=101(48.47) N=47L=29.3061860 m *2.0255109=25 Hzf=50.63777 Hz
518err=-0.22MdZ=101(14.49) N=13L=5.3845606 m *11.0241122=25 Hzf=275.60281 Hz
6/518err=-1.2NoZ=102(127.87) N=124L=29.3287476 m *2.0239528=25 Hzf=50.59882 Hz
4/318err=-1.08NoZ=102(81.04) N=81L=58.7295500 m *1.0107348=25 Hzf=25.26837 Hz
e/218err=-0.793NoZ=102(75.97) N=76L=59.8301321 m /1.0079200=25 Hzf=24.80356 Hz
1.6118err=-0.283NoZ=102(48.45) N=47L=29.5963463 m *2.0056530=25 Hzf=50.14132 Hz
5/318err=-0.274NoZ=102(45.64) N=47L=119.0447479 m /2.0054708=25 Hzf=12.46590 Hz
e18err=-1.04NoZ=102(23.31) N=21L=5.8749358 m *10.1039401=25 Hz**f=252.59850 Hz
318err=-0.929NoZ=102(21.22) N=23L=419.3801458 m /7.0650294=25 Hzf=3.53856 Hz
6/518err=-0.216LrZ=103(127.81) N=124L=29.6162843 m *2.0043027=25 Hzf=50.10757 Hz
4/318err=-0.0922LrZ=103(81.00) N=81L=59.3053299 m *1.0009218=25 Hzf=25.02305 Hz
e/218err=-1.79LrZ=103(75.94) N=76L=60.4167021 m /1.0178016=25 Hzf=24.56274 Hz
5/318err=-1.26LrZ=103(45.62) N=47L=120.2118533 m /2.0251323=25 Hzf=12.34487 Hz
e18err=-0.0585LrZ=103(23.30) N=21L=5.9325332 m *10.0058436=25 Hz**f=250.14609 Hz
e18err=-0.37LrZ=103(23.30) N=24L=119.1581156 m /2.0073807=25 Hz**f=12.45404 Hz
318err=-1.92LrZ=103(21.21) N=23L=423.4917158 m /7.1342944=25 Hzf=3.50420 Hz
7/218err=-0.917LrZ=103(18.60) N=21L=1198.0777205 m /20.1832500=25 Hzf=1.23865 Hz
4/318err=-0.878RfZ=104(80.97) N=81L=59.8811098 m /1.0087788=25 Hzf=24.78244 Hz
3/218err=-1.22RfZ=104(57.45) N=53L=9.7743729 m *6.0730239=25 Hzf=151.82560 Hz
3/218err=-1.22RfZ=104(57.45) N=54L=14.6615594 m *4.0486826=25 Hzf=101.21706 Hz
218err=-1.43RfZ=104(33.61) N=30**L=4.8769920 m *12.1714368=25 Hzf=304.28592 Hz
218err=-1.43RfZ=104(33.61) N=31**L=9.7539840 m *6.0857184=25 Hzf=152.14296 Hz
218err=-1.43RfZ=104(33.61) N=32**L=19.5079681 m *3.0428592=25 Hzf=76.07148 Hz
e18err=-1.35RfZ=104(23.29) N=24L=120.3149905 m /2.0268698=25 Hz**f=12.33429 Hz
7/218err=-1.9RfZ=104(18.59) N=21L=1209.7095430 m /20.3792039=25 Hzf=1.22674 Hz
4/318err=-1.85DbZ=105(80.94) N=81L=60.4568897 m /1.0184786=25 Hzf=24.54642 Hz
3/218err=-0.254DbZ=105(57.43) N=53L=9.8683573 m *6.0151855=25 Hzf=150.37964 Hz
3/218err=-0.254DbZ=105(57.43) N=54L=14.8025359 m *4.0101237=25 Hzf=100.25309 Hz
218err=-0.463DbZ=105(33.59) N=30**L=4.9238862 m *12.0555183=25 Hzf=301.38796 Hz
218err=-0.463DbZ=105(33.59) N=31**L=9.8477724 m *6.0277592=25 Hzf=150.69398 Hz
218err=-0.463DbZ=105(33.59) N=32**L=19.6955447 m *3.0138796=25 Hzf=75.34699 Hz
5/218err=-1.21DbZ=105(25.41) N=23L=6.5167091 m *9.1088921=25 Hzf=227.72230 Hz
e18err=-0.805DbZ=105(23.28) N=26L=897.5624277 m /15.1206608=25 Hz**f=1.65337 Hz
318err=-1.25DbZ=105(21.19) N=19L=5.3298130 m *11.1373513=25 Hzf=278.43378 Hz
1118err=-0.187DbZ=105(9.71) N=10L=118.9419315 m /2.0037387=25 Hzf=12.47668 Hz
1.6118err=-1.06SgZ=106(48.37) N=45L=11.7481237 m *5.0527217=25 Hzf=126.31804 Hz
5/218err=-0.256SgZ=106(25.40) N=23L=6.5787730 m *9.0229592=25 Hzf=225.57398 Hz
e18err=-1.77SgZ=106(23.27) N=26L=906.1106413 m /15.2646671=25 Hz**f=1.63777 Hz
318err=-0.294SgZ=106(21.19) N=19L=5.3805732 m *11.0322819=25 Hzf=275.80705 Hz
1118err=-1.15SgZ=106(9.71) N=10L=120.0747118 m /2.0228220=25 Hzf=12.35897 Hz
4/318err=-1.51BhZ=107(80.87) N=77L=19.4932985 m *3.0451491=25 Hzf=76.12873 Hz
1.6118err=-1.24BhZ=107(48.35) N=44L=7.3292373 m *8.0990692=25 Hzf=202.47673 Hz
1.6118err=-0.111BhZ=107(48.35) N=45L=11.8589551 m *5.0055000=25 Hzf=125.13750 Hz
5/318err=-1.89BhZ=107(45.54) N=42L=9.7106902 m *6.1128508=25 Hzf=152.82127 Hz
9/218err=-1.09BhZ=107(15.47) N=14L=6.5249593 m *9.0973748=25 Hzf=227.43437 Hz
9/218err=-1.09BhZ=107(15.47) N=15L=29.3623168 m *2.0216388=25 Hzf=50.54097 Hz
9/218err=-0.167BhZ=107(15.47) N=17L=594.5869155 m /10.0166259=25 Hzf=2.49585 Hz
518err=-0.104BhZ=107(14.46) N=16L=713.0544312 m /12.0123725=25 Hzf=2.08119 Hz
4/318err=-0.566HsZ=108(80.84) N=77L=19.6754788 m *3.0169533=25 Hzf=75.42383 Hz
e^(118err=-0.588HsZ=108(63.22) N=67L=238.8357580 m /4.0235134=25 Hzf=6.21347 Hz
1.6118err=-0.301HsZ=108(48.33) N=44L=7.3977349 m *8.0240778=25 Hzf=200.60194 Hz
5/318err=-0.938HsZ=108(45.53) N=42L=9.8014443 m *6.0562503=25 Hzf=151.40626 Hz
7/418err=-0.166HsZ=108(41.56) N=46L=713.4981166 m /12.0198470=25 Hzf=2.07989 Hz
5/218err=-0.249HsZ=108(25.38) N=28L=654.5801546 m /11.0272937=25 Hzf=2.26710 Hz
7/218err=-1.3HsZ=108(18.56) N=17L=8.3714241 m *7.0907887=25 Hzf=177.26972 Hz
7/218err=-1.3HsZ=108(18.56) N=18L=29.2999844 m *2.0259396=25 Hzf=50.64849 Hz
7/218err=-0.777HsZ=108(18.56) N=20L=358.9248095 m /6.0465770=25 Hzf=4.13457 Hz
9/218err=-0.146HsZ=108(15.46) N=14L=6.5859402 m *9.0131398=25 Hzf=225.32850 Hz
9/218err=-0.146HsZ=108(15.46) N=15L=29.6367310 m *2.0029200=25 Hzf=50.07300 Hz
9/218err=-1.11HsZ=108(15.46) N=17L=600.1438026 m /10.1102393=25 Hzf=2.47274 Hz
518err=-1.04HsZ=108(14.45) N=16L=719.7184913 m /12.1246377=25 Hzf=2.06192 Hz
5/418err=-1.61MtZ=109(104.18) N=101L=29.2116876 m *2.0320634=25 Hzf=50.80158 Hz
e^(118err=-1.52MtZ=109(63.19) N=67L=241.0472002 m /4.0607682=25 Hzf=6.15647 Hz
1.6118err=-1.23MtZ=109(48.31) N=46L=19.5468502 m *3.0368064=25 Hzf=75.92016 Hz
5/318err=-0.0115MtZ=109(45.51) N=42L=9.8921984 m *6.0006884=25 Hzf=150.01721 Hz
7/418err=-1.1MtZ=109(41.54) N=46L=720.1045807 m /12.1311419=25 Hzf=2.06081 Hz
218err=-0.201MtZ=109(33.54) N=37**L=654.2672375 m /11.0220222=25 Hzf=2.26819 Hz
5/218err=-1.18MtZ=109(25.37) N=28L=660.6410819 m /11.1293983=25 Hzf=2.24630 Hz
7/218err=-0.368MtZ=109(18.56) N=17L=8.4489373 m *7.0257356=25 Hzf=175.64339 Hz
7/218err=-0.368MtZ=109(18.56) N=18L=29.5712806 m *2.0073530=25 Hzf=50.18383 Hz
7/218err=-1.71MtZ=109(18.56) N=20L=362.2481873 m /6.1025638=25 Hzf=4.09664 Hz
518err=-1.98MtZ=109(14.44) N=16L=726.3825514 m /12.2369028=25 Hzf=2.04300 Hz
5/418err=-0.68DsZ=110(104.14) N=101L=29.4796848 m *2.0135901=25 Hzf=50.33975 Hz
e/218err=-0.397DsZ=110(75.73) N=78L=119.1904468 m /2.0079253=25 Hzf=12.45066 Hz
1.6118err=-0.307DsZ=110(48.29) N=46L=19.7261791 m *3.0091991=25 Hzf=75.22998 Hz
5/318err=-0.128DsZ=110(45.49) N=49L=356.6155303 m /6.0076740=25 Hzf=4.16134 Hz
218err=-1.12DsZ=110(33.52) N=37**L=660.2696893 m /11.1231417=25 Hzf=2.24757 Hz
518err=-1.23DsZ=110(14.44) N=13L=5.8643729 m *10.1221394=25 Hzf=253.05349 Hz
518err=-1.23DsZ=110(14.44) N=14L=29.3218645 m *2.0244279=25 Hzf=50.61070 Hz
e/218err=-1.31RgZ=111(75.70) N=78L=120.2739963 m /2.0261792=25 Hzf=12.33849 Hz
3/218err=-0.0927RgZ=111(57.29) N=59L=118.8300005 m /2.0018531=25 Hzf=12.48843 Hz
3/218err=-0.0927RgZ=111(57.29) N=60L=178.2450008 m /3.0027797=25 Hzf=8.32562 Hz
1.6118err=-0.29RgZ=111(48.27) N=52L=357.1898487 m /6.0173492=25 Hzf=4.15465 Hz
5/318err=-1.04RgZ=111(45.47) N=49L=359.8574896 m /6.0622892=25 Hzf=4.12385 Hz
7/418err=-1.73RgZ=111(41.51) N=38L=8.3365751 m *7.1204301=25 Hzf=178.01075 Hz
7/418err=-1.73RgZ=111(41.51) N=39L=14.5890064 m *4.0688172=25 Hzf=101.72043 Hz
7/418err=-0.847RgZ=111(41.51) N=44L=239.4506151 m /4.0338715=25 Hzf=6.19752 Hz
7/418err=-0.847RgZ=111(41.51) N=45L=419.0385764 m /7.0592752=25 Hzf=3.54144 Hz
518err=-0.31RgZ=111(14.43) N=13L=5.9176854 m *10.0309490=25 Hzf=250.77372 Hz
518err=-0.31RgZ=111(14.43) N=14L=29.5884269 m *2.0061898=25 Hzf=50.15474 Hz
5/418err=-1.26CnZ=112(104.06) N=104L=58.6243731 m *1.0125481=25 Hzf=25.31370 Hz
3/218err=-0.995CnZ=112(57.27) N=59L=119.9005411 m /2.0198878=25 Hzf=12.37692 Hz
3/218err=-0.995CnZ=112(57.27) N=60L=179.8508116 m /3.0298317=25 Hzf=8.25128 Hz
1.6118err=-1.2CnZ=112(48.25) N=52L=360.4077753 m /6.0715596=25 Hzf=4.11756 Hz
5/318err=-1.95CnZ=112(45.45) N=49L=363.0994490 m /6.1169045=25 Hzf=4.08703 Hz
7/418err=-0.813CnZ=112(41.49) N=38L=8.4116793 m *7.0568548=25 Hzf=176.42137 Hz
7/418err=-0.813CnZ=112(41.49) N=39L=14.7204388 m *4.0324885=25 Hzf=100.81221 Hz
7/418err=-1.76CnZ=112(41.49) N=44L=241.6078279 m /4.0702127=25 Hzf=6.14219 Hz
7/418err=-1.76CnZ=112(41.49) N=45L=422.8136987 m /7.1228723=25 Hzf=3.50982 Hz
e18err=-0.805CnZ=112(23.22) N=26L=957.3999229 m /16.1287049=25 Hz**f=1.55003 Hz
5/418err=-0.359UutZ=113(104.02) N=104L=59.1478050 m *1.0035875=25 Hzf=25.08969 Hz
e/218err=-1.87UutZ=113(75.64) N=72L=19.4240724 m *3.0560018=25 Hzf=76.40004 Hz
e^(118err=-0.855UutZ=113(63.09) N=65L=119.7341442 m /2.0170846=25 Hzf=12.39413 Hz
3/218err=-1.9UutZ=113(57.24) N=59L=120.9710816 m /2.0379225=25 Hzf=12.26739 Hz
3/218err=-1.9UutZ=113(57.24) N=60L=181.4566224 m /3.0568838=25 Hzf=8.17826 Hz
218err=-1.84UutZ=113(33.49) N=30**L=5.2990394 m *11.2020303=25 Hzf=280.05076 Hz
e18err=-1.34UutZ=113(23.21) N=21L=6.5085073 m *9.1203707=25 Hz**f=228.00927 Hz
e18err=-1.71UutZ=113(23.21) N=26L=965.9481365 m /16.2727112=25 Hz**f=1.53631 Hz
718err=-1.39UutZ=113(11.93) N=11L=9.7583349 m *6.0830050=25 Hzf=152.07512 Hz
718err=-0.691UutZ=113(11.93) N=13L=478.1584111 m /8.0552293=25 Hzf=3.10357 Hz
5/418err=-0.525FlZ=114(103.98) N=104L=59.6712369 m /1.0052432=25 Hzf=24.86960 Hz
e/218err=-0.974FlZ=114(75.61) N=72L=19.5959669 m *3.0291948=25 Hzf=75.72987 Hz
e^(118err=-1.75FlZ=114(63.07) N=65L=120.7937384 m /2.0349349=25 Hzf=12.28541 Hz
7/418err=-1.11FlZ=114(41.46) N=37L=4.8925074 m *12.1328381=25 Hzf=303.32095 Hz
218err=-0.944FlZ=114(33.47) N=30**L=5.3459336 m *11.1037669=25 Hzf=277.59417 Hz
e18err=-0.449FlZ=114(23.20) N=21L=6.5661048 m *9.0403675=25 Hz**f=226.00919 Hz
e18err=-0.657FlZ=114(23.20) N=25L=358.4971727 m /6.0393729=25 Hz**f=4.13950 Hz
718err=-0.495FlZ=114(11.92) N=11L=9.8446919 m *6.0296453=25 Hzf=150.74113 Hz
718err=-1.59FlZ=114(11.92) N=13L=482.3899015 m /8.1265145=25 Hzf=3.07635 Hz
1118err=-1.13FlZ=114(9.68) N=9L=11.7397231 m *5.0563373=25 Hzf=126.40843 Hz
5/418err=-1.41UupZ=115(103.94) N=104L=60.1946688 m /1.0140611=25 Hzf=24.65335 Hz
e/218err=-0.0952UupZ=115(75.58) N=72L=19.7678613 m *3.0028539=25 Hzf=75.07135 Hz
e^(118err=-1.67UupZ=115(63.05) N=63L=58.3850140 m *1.0166993=25 Hzf=25.41748 Hz
7/418err=-0.228UupZ=115(41.44) N=37L=4.9354241 m *12.0273352=25 Hzf=300.68338 Hz
218err=-0.0656UupZ=115(33.46) N=30**L=5.3928277 m *11.0072124=25 Hzf=275.18031 Hz
e18err=-1.54UupZ=115(23.19) N=25L=361.6418847 m /6.0923498=25 Hz**f=4.10351 Hz
318err=-1.69UupZ=115(21.11) N=19L=5.8374143 m *10.1688859=25 Hzf=254.22215 Hz
1118err=-0.248UupZ=115(9.67) N=9L=11.8427031 m *5.0123692=25 Hzf=125.30923 Hz
6/518err=-0.67LvZ=116(127.16) N=131L=119.5143510 m /2.0133819=25 Hzf=12.41692 Hz
4/318err=-0.0157LvZ=116(80.59) N=83L=118.7386109 m /2.0003135=25 Hzf=12.49804 Hz
e^(118err=-1.31LvZ=116(63.02) N=60L=19.5324852 m *3.0390398=25 Hzf=75.97600 Hz
e^(118err=-0.794LvZ=116(63.02) N=63L=58.8927098 m *1.0079346=25 Hzf=25.19837 Hz
5/318err=-1.5LvZ=116(45.39) N=44L=29.2429922 m *2.0298880=25 Hzf=50.74720 Hz
318err=-0.813LvZ=116(21.10) N=19L=5.8881744 m *10.0812231=25 Hzf=252.03058 Hz
318err=-0.435LvZ=116(21.10) N=23L=476.9421266 m /8.0347393=25 Hzf=3.11149 Hz
518err=-0.176LvZ=116(14.41) N=16L=773.0309721 m /13.0227590=25 Hzf=1.91972 Hz
6/518err=-1.54UusZ=117(127.11) N=131L=120.5446471 m /2.0307387=25 Hzf=12.31079 Hz
5/418err=-0.752UusZ=117(103.86) N=107L=119.6123684 m /2.0150332=25 Hzf=12.40674 Hz
4/318err=-0.878UusZ=117(80.56) N=83L=119.7622196 m /2.0175576=25 Hzf=12.39122 Hz
e^(118err=-0.436UusZ=117(63.00) N=60L=19.7008687 m *3.0130651=25 Hzf=75.32663 Hz
e^(118err=-0.0681UusZ=117(63.00) N=63L=59.4004055 m /1.0006807=25 Hzf=24.98299 Hz
e^(118err=-0.573UusZ=117(63.00) N=66L=179.0991167 m /3.0171684=25 Hzf=8.28591 Hz
5/318err=-0.627UusZ=117(45.37) N=44L=29.4950870 m *2.0125386=25 Hzf=50.31346 Hz
318err=-1.31UusZ=117(21.10) N=23L=481.0536966 m /8.1040043=25 Hzf=3.08489 Hz
518err=-1.04UusZ=117(14.40) N=16L=779.6950322 m /13.1350241=25 Hzf=1.90331 Hz
6/518err=-1.25UuoZ=118(127.07) N=127L=58.6298916 m *1.0124528=25 Hzf=25.31132 Hz
5/418err=-1.62UuoZ=118(103.82) N=107L=120.6346963 m /2.0322557=25 Hzf=12.30160 Hz
4/318err=-1.75UuoZ=118(80.53) N=83L=120.7858283 m /2.0348017=25 Hzf=12.28621 Hz
e^(118err=-0.924UuoZ=118(62.98) N=63L=59.9081013 m /1.0092335=25 Hzf=24.77127 Hz
e^(118err=-1.44UuoZ=118(62.98) N=66L=180.6298784 m /3.0429562=25 Hzf=8.21570 Hz
5/218err=-1.32UuoZ=118(25.28) N=22L=2.9294159 m *20.2634252=25 Hzf=506.58563 Hz
5/218err=-1.32UuoZ=118(25.28) N=23L=7.3235397 m *8.1053701=25 Hzf=202.63425 Hz
5/218err=-0.403UuoZ=118(25.28) N=28L=715.1894282 m /12.0483394=25 Hzf=2.07497 Hz
9/218err=-0.422UuoZ=118(15.40) N=17L=655.7126732 m /11.0463725=25 Hzf=2.26319 Hz
518err=-1.91UuoZ=118(14.39) N=16L=786.3590923 m /13.2472893=25 Hzf=1.88718 Hz

161 gelbe (+ 1059 factorised) Treffer bei Basis=4/3,e/2,1.61803,5/3,5,7,7,1.61803,5/3,7/4,9/2,7,e^(1/e),5/3,7/4,2,e,9/2,5/4,5/3,7/4,9/2,5,11,5/4,1.61803,5/3,7/4,2,7/2,5,5/4,4/3,e^(1/e),1.61803,5/3,5/3,5/3,7/4,2,9/2,e/2,1.61803,7/4,5/2,e,e,3,7,7,9,11,6/5,5/4,4/3,e/2,1.61803,5/3,7/4,5/2,3,7/2,9/2,9/2,6/5,4/3,e^(1/e),e^(1/e),5/3,7/4,7/4,5/2,9/2,5,5/4,1.61803,5/3,5/3,5/3,2,6/5,e^(1/e),3/2,3/2,3/2,1.61803,5/3,5/2,5,5,5/4,4/3,e/2,e^(1/e),1.61803,5/3,5/3,5/3,7/4,7/4,2,5/2,7/2,9/2,9/2,9/2,6/5,e/2,e^(1/e),e^(1/e),3/2,3/2,1.61803,5/3,2,2,2,e,3,5,11,4/3,e^(1/e),5/3,7/4,e,7,5/4,e^(1/e),5/3,2,2,2,6/5,4/3,e/2,e^(1/e),1.61803,5/3,7/4,7/4,e,3,9/2,7/4,5/2,e,e,5,4/3,e/2,e^(1/e),1.61803,5/3,7/4,e,e,7/2,7/2,9/2,5,5,6/5,5/4,4/3,1.61803,5/3,5/2,5/2,5/2,e,e,7/2,9/2,6/5,e/2,e^(1/e),5/3,5/3,5/3,2,5/2,5,4/3,1.61803,5/3,7/4,7/4,2,5/2,e,e,3,e/2,3/2,3/2,1.61803,5/3,5/2,e,7/2,5,5,6/5,5/4,e^(1/e),1.61803,e,e,6/5,5/4,4/3,e/2,1.61803,5/3,7/4,2,3,7/2,9/2,9/2,9/2,9,11,e^(1/e),3/2,1.61803,5/3,2,2,2,e,7/2,5,e^(1/e),1.61803,5/3,7/4,2,2,2,e,3,7/2,11,6/5,e/2,e^(1/e),e^(1/e),7/4,7/4,5/2,5/2,e,7/2,9/2,5,5,6/5,4/3,e^(1/e),5/3,5/3,5/3,7/4,7/4,e,7/2,5/4,e^(1/e),1.61803,5/3,7/4,5/2,e,3,3,3,9/2,5,9,11,5/4,e/2,1.61803,5/3,2,2,2,5/2,11,5/4,4/3,e^(1/e),3/2,3/2,1.61803,1.61803,5/3,7/4,e,e,3,7/2,7/2,7/2,9/2,4/3,5/3,7/4,7/4,3,3,9,11,6/5,4/3,3/2,3/2,5/3,5/3,5/3,2,6/5,6/5,4/3,1.61803,e,3,5,7,9,11,1.61803,5/3,2,2,2,2,e,3,9,5/4,e/2,e^(1/e),5/3,7/4,7/4,e,7/2,7/2,7/2,9/2,9/2,5,5,7,11,5/4,4/3,e/2,3/2,3/2,3/2,1.61803,5/3,7/4,2,5,4/3,5/2,5/2,e,7/2,9/2,7,11,6/5,e^(1/e),e^(1/e),1.61803,5/3,2,e,3,9,6/5,e/2,e^(1/e),5/3,2,7/2,7,6/5,e/2,3/2,3/2,1.61803,7/4,e,7/2,9/2,11,4/3,e^(1/e),1.61803,5/3,7/4,2,5/2,e,e,7/2,4/3,1.61803,5/3,7/4,3,7/2,9/2,9/2,9/2,9,11,4/3,e/2,3/2,3/2,5/3,e,3,5,9,11,5/4,4/3,e/2,e^(1/e),7/4,7/4,2,2,2,2,7/2,5,7,5/4,3/2,3/2,1.61803,e,e,7/2,9/2,6/5,5/4,1.61803,5/3,5/3,5/3,7/4,2,5/2,5/2,e,7/2,6/5,5/4,e^(1/e),1.61803,7/4,7/4,2,3,9/2,9/2,9/2,9,11,11,6/5,4/3,e/2,1.61803,5/3,7/4,7/4,5/2,5/2,e,e,3,9/2,7,7,9,e/2,3/2,3/2,1.61803,5/3,7/4,2,2,2,5/2,4/3,1.61803,5/3,7/4,5/2,5/2,e,e,7/2,9/2,e^(1/e),7/4,2,2,2,e,e,7/2,7,11,5/3,5/2,3,9,11,e/2,e^(1/e),7/4,5/2,e,e,7/2,7/2,7/2,9/2,9/2,9/2,5,e/2,e^(1/e),3/2,3/2,1.61803,5/3,5/3,5/3,2,5/2,3,5,5,9,6/5,5/4,4/3,e^(1/e),e^(1/e),e^(1/e),3/2,3/2,1.61803,5/3,5/3,5/3,7/4,7/4,5/2,e,6/5,5/4,4/3,e^(1/e),1.61803,7/4,2,e,e,7/2,9/2,7,7,11,6/5,5/4,4/3,e^(1/e),1.61803,5/3,3,3,3,7/2,5,9,11,6/5,5/4,4/3,5/2,5/2,5/2,5/4,4/3,e/2,e^(1/e),1.61803,5/3,2,2,2,e,9/2,4/3,e^(1/e),5/2,3,5,e/2,3/2,3/2,1.61803,5/3,7/4,5/2,e,7/2,7/2,7,11,1.61803,7/4,7/4,2,2,2,5/2,5/2,5/2,e,e,3,7/2,7/2,5,9,11,11,7/4,7/4,7/4,7/4,e,3,3,3,9/2,9,11,e^(1/e),1.61803,5/3,7/4,2,9/2,5,4/3,e/2,3/2,3/2,1.61803,1.61803,5/3,2,6/5,3/2,3/2,1.61803,5/3,5/2,5/2,7/2,11,6/5,6/5,4/3,e/2,1.61803,5/2,e,3,3,7,9,11,6/5,3/2,3/2,1.61803,2,2,5/2,e,7/2,9/2,5,6/5,5/4,e^(1/e),3/2,3/2,5/3,2,2,2,2,e,6/5,7/4,5/2,9/2,7,11,5/4,5/3,7/4,3,7/2,7/2,7/2,9/2,5,11,11,5/4,7/4,7/4,5/2,e,3,3,3,5,5,9,5/4,4/3,e/2,3/2,3/2,1.61803,5/3,7/4,2,5/2,9/2,5,5,5/4,e/2,e^(1/e),3/2,3/2,1.61803,7/4,2,5/2,e,9/2,7,4/3,1.61803,5/2,5/2,e,7/2,9/2,7,4/3,1.61803,5/3,5/3,5/3,e,e,3,3,3,7/2,9,9,11,4/3,e^(1/e),1.61803,5/3,5/3,5/3,7/4,2,e,3,7/2,5,9,e^(1/e),1.61803,7/4,7/4,2,5/2,5/2,5/2,e,5,4/3,e^(1/e),e^(1/e),1.61803,7/4,2,9/2,6/5,4/3,e/2,e^(1/e),e^(1/e),e^(1/e),1.61803,5/3,7/4,9/2,5,11,11,6/5,e/2,e^(1/e),e^(1/e),3/2,1.61803,7/4,3,3,7/2,9,11,11,6/5,e^(1/e),3/2,3/2,3/2,7/4,7/4,2,3,3,7/2,9,6/5,e/2,e^(1/e),3/2,3/2,5/3,7/4,7/4,2,e,7/2,5,6/5,5/3,7/4,7/4,2,e,7/2,5,7,7,6/5,5/3,7/4,5/2,9/2,11,5/4,4/3,e^(1/e),7/4,3,3,3,7/2,9/2,9/2,9,9,11,5/4,4/3,e^(1/e),1.61803,5/3,3,3,3,7/2,9/2,9,9,5/4,e/2,1.61803,5/3,7/4,2,2,5/2,3,5/4,4/3,e/2,1.61803,7/4,7/4,2,2,2,2,7/2,5,5,5/4,4/3,1.61803,7/4,e,7/2,5,11,5/4,e/2,3/2,3/2,1.61803,5/3,5/3,5/3,e,e,3,7/2,5,9,11,5/4,e/2,e^(1/e),3/2,3/2,1.61803,1.61803,5/3,5/3,5/3,e,e,3,7/2,9,5/4,e^(1/e),1.61803,2,5/2,5/2,e,7/2,7/4,2,5/2,5/2,e,7/2,11,7/4,2,e,3,3,9/2,9,11,11,6/5,1.61803,5/3,7/4,7/4,2,3,3,3,7/2,9/2,9/2,9/2,7,9,9,11,6/5,4/3,1.61803,5/3,7/4,7/4,5/2,5/2,e,3,7/2,9/2,9/2,5,7,9,6/5,4/3,3/2,3/2,5/3,7/4,2,2,2,5/2,5/2,e,5,7,6/5,e/2,e^(1/e),3/2,3/2,5/3,7/4,2,2,2,5,7,6/5,e/2,e^(1/e),1.61803,5,6/5,4/3,e/2,1.61803,5/3,e,3,6/5,4/3,e/2,5/3,e,e,3,7/2,4/3,3/2,3/2,2,2,2,e,7/2,4/3,3/2,3/2,2,2,2,5/2,e,3,11,1.61803,5/2,e,3,11,4/3,1.61803,1.61803,5/3,9/2,9/2,9/2,5,4/3,e^(1/e),1.61803,5/3,7/4,5/2,7/2,7/2,7/2,9/2,9/2,9/2,5,5/4,e^(1/e),1.61803,5/3,7/4,2,5/2,7/2,7/2,7/2,5,5/4,e/2,1.61803,5/3,2,5,5,e/2,3/2,3/2,1.61803,5/3,7/4,7/4,7/4,7/4,5,5,5/4,3/2,3/2,1.61803,5/3,7/4,7/4,7/4,7/4,e,5/4,e/2,e^(1/e),3/2,3/2,2,e,e,7,7,5/4,e/2,e^(1/e),7/4,2,e,e,7,7,11,5/4,e/2,e^(1/e),7/4,2,e,3,11,6/5,4/3,e^(1/e),e^(1/e),5/3,3,3,5,6/5,5/4,4/3,e^(1/e),e^(1/e),e^(1/e),5/3,3,5,6/5,5/4,4/3,e^(1/e),e^(1/e),5/2,5/2,5/2,9/2,5, Cx=2.4263102389E-12, Factor=18, c=1484, genau=2%, mod=4, Suchwort=25 Hz
0.1%= 55 (B: 7/2, 5/2, e^(1, 5/2, 5/3, 9/2, 6/5, e, 6/5, e^(1, 11, 11, 3/2, 9/2, 6/5, 7/4, e, 2, 6/5, 11, 5/2, 5/2, 5/2, e^(1, 4/3, e^(1, 11, 11, 3/2, 3/2, 3, 9, 7/4, e^(1, 11, 6/5, 6/5, 7/4, 4/3, e/2, 2, 11, 7/2, 5/2, 5/2, 5, 4/3, e, 5/3, 3/2, 3/2, e/2, 2, 4/3, e^(1) __ 0.5%= 288 (B: 5/3, 5, 7, 7, 9/2, 7, 9/2, 5/4, 7/4, 9/2, 5/4, 1.61, 5, 5/3, 7/4, 9/2, 7/4, 7, 7, 6/5, 5/4, e/2, 7/4, 9/2, 6/5, 7/4, 9/2, 5/4, 1.61, 5/3, 3/2, 5/3, 5/2, 7/4, 7/4, 9/2, 9/2, 3/2, 3/2, 1.61, 7/4, 7, 6/5, e/2, 7/4, e, 9/2, e, 1.61, 7/4, 9/2, 5/4, 7/2, 1.61, 7/4, 7/4, 2, e, 3/2, 3/2, 5/3, 5/2, 7/4, 9/2, 9/2, 5, 1.61, 7/4, e, 9/2, 7/4, 5/4, 3, 3, 3, 9, 4/3, 9/2, 3/2, 3/2, 5/3, 5/3, 1.61, 5, 1.61, 2, 2, 7/4, 7/4, 9/2, 7, 5/4, 1.61, 5, 7, 1.61, 7/4, e, 7/2, 11, 1.61, 7/4, 2, e, 11, 3/2, 3/2, 5/3, 7/4, 7/4, 2, 2, 7/2, 7/2, 5/3, 5/3, 7/4, 9/2, 4/3, 5/3, 7/4, 7, 7, 7/4, 1.61, 5/3, 5/2, 7/2, 9/2, 5/2, 3, 9, 7/4, e, e, 9/2, 9/2, e/2, 3/2, 1.61, 5/3, 5/3, 5/2, e^(1, 3/2, 5/3, 5/2, e, 9/2, 7, 5/4, 3, 3, 9, 5/2, 5/2, 4/3, 5/2, 11, 1.61, 7/4, 7/4, 2, 2, 2, e, 3/2, 3/2, 1.61, 5/3, 6/5, 11, 1.61, 5/2, 6/5, 3/2, 3/2, 2, 2, 7/4, 9/2, 3, 1.61, 5, 5, 7/4, 9/2, 7, 4/3, 5/3, 1.61, 7/4, 2, e, 1.61, e/2, e^(1, 7/4, 9/2, 3, 7/2, 9, 11, 3/2, 3/2, 7/4, 2, 5/3, 7/2, 11, 3, 3, 3, 7/2, 9, 9, e^(1, 5/3, 1.61, 7/4, 7/4, 2, 2, 5/4, 5/3, 5/3, 7/2, 5/4, e^(1, 5/3, 1.61, 2, 3, 3, 9/2, 9, 4/3, 5/3, 7, 3/2, 3/2, 5/3, 7/4, 2, 2, 2, 6/5, e/2, 5, 1.61, 5/3, 6/5, e, 3/2, 3/2, 2, 2, 2, 11, 5/2, 3, 1.61, 9/2, 5, 1.61, 7/4, 5/2, 9/2, 9/2, 2, 7/2, 7/2, e/2, 1.61, 5/3, 1.61, 5, 5, 5/4, e, 7, 7/4, 11, 3, 5, e^(1, 5/2, 9/2) __ 1%= 272 (B: 1.61, e, 11, 1.61, 1.61, e, 3, 9, 1.61, 5/2, 3/2, 1.61, 5/3, 5/2, 6/5, 5, 11, 5/3, e, 1.61, e, 5, e, e, 7/2, 1.61, 5/2, 5/2, e, e/2, 5/3, 5/2, 5/3, e, 3, e/2, 7/2, 6/5, 5/4, 1.61, 5/4, 1.61, 11, 7/2, 5/3, 11, 6/5, e^(1, 6/5, 5/3, 5/3, e, e^(1, 1.61, e, 5/4, 1.61, 5/2, e^(1, 3/2, 3/2, 7/4, 7/2, 7/2, 7/4, 2, 3, 9, 5/3, e, 5/4, e, 7/2, 7/2, 4/3, e/2, 2, 5/2, 5/2, e, 7/2, e^(1, 5/3, e/2, 7/2, 1.61, e^(1, 5/3, e, 3, 9/2, 9/2, 9/2, 9, e/2, 11, 5/4, 5/4, 1.61, 1.61, e, 5/4, 1.61, 11, e, e, 5/2, e, 11, 5/3, e^(1, 7/2, 3/2, 6/5, e^(1, 3/2, 7/4, e, 7/4, 2, e, 6/5, e^(1, 3, 5/4, 1.61, 3, e/2, 3/2, 3/2, 7/4, 7/2, 7, 5/2, e, 3, 7/2, 9, 7/4, 7/4, e, 5/3, 5, e/2, 2, 5/2, 7/2, 3, 9, 1.61, 5/2, 7/2, 9/2, 5, e^(1, 5/3, e, 6/5, 5/2, 5/4, 5/3, 7/2, 7/2, 11, 5/4, 5/2, e, 4/3, e/2, 2, 5/2, 5/4, e/2, e^(1, 5/2, 1.61, 5/2, 5/2, e, 7/2, e, 7/2, 4/3, e^(1, 5/3, 5/3, 5/2, 5/2, 5/2, 5, 4/3, e^(1, 5/3, 1.61, 7/4, 3, e/2, e^(1, 3/2, 5/3, e, 7/4, 5, 7, 9/2, 7/4, 5/4, 9/2, 5/2, 5/4, 1.61, 7/2, 4/3, e, 11, 1.61, 3, 5, 9, e/2, 3/2, 3/2, 1.61, e, e, 7/4, 5/2, 5/2, e, 7/2, 11, 7/4, 3, 9/2, 9/2, 9, 7/4, e, 6/5, 7, e^(1, e/2, 3, 7/2, 4/3, e, 4/3, e^(1, 5/3, 7/2, 5/4, 7/4, 7/4, 3/2, 3/2, 7/4, 7/4, e, e^(1, 7, 5/4, e/2, 2, e, 6/5, e^(1, 3, 5/4, 4/3, e^(1, 5/3, e^(1) __ 2%= 605 (B: 4/3, e/2, 1.61, 5/3, 7/4, e^(1, 5/3, 7/4, 2, 5/3, 5, 5/3, 7/4, 2, 5/4, 4/3, e^(1, 5/3, 5/3, 2, e/2, 5/2, e, 11, 4/3, 5/3, 3, 7/2, 9/2, 4/3, e^(1, e^(1, 5/3, 7/4, 5, 5/3, 5/3, 2, 6/5, e^(1, 3/2, 1.61, 5, 5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1, 5/3, 5/3, 2, 7/2, 9/2, e/2, e^(1, e^(1, 5/3, 2, 2, 2, e, 3, 4/3, 5/4, e^(1, 5/3, 2, 2, 2, 4/3, e^(1, 5/3, 7/4, 3, 7/4, 4/3, e/2, e^(1, 5/3, 7/2, 5, 5, 6/5, 4/3, 5/2, e, e^(1, 5/3, 5/3, 2, 5, 4/3, 5/2, 1.61, e, 5, 5, e^(1, e, 4/3, e/2, 5/3, 2, 3, 7/2, 9/2, 9, e^(1, 3/2, 1.61, 5/3, 2, 2, 2, e, e^(1, 7/4, 2, 2, 2, e, 3, 7/2, e/2, e^(1, 7/4, 5/2, 5/2, 7/2, 5, 5, 4/3, 5/3, 7/4, 7/2, 5/3, 7/4, 5/2, 9/2, 5, 11, e/2, 5/3, 2, 2, 2, 11, 5/4, 1.61, 1.61, 5/3, e, e, 3, 7/2, 4/3, 5/3, 7/4, 3, 3, 9, 6/5, 4/3, 5/3, 6/5, 6/5, 4/3, e, 7, 11, 2, 2, 3, 9, e/2, e^(1, 5/3, 7/2, 9/2, 5, 5, 3/2, 3/2, 5/3, 7/4, 4/3, 11, 6/5, e^(1, 2, e, 3, 9, e^(1, 5/3, 2, 7, 6/5, e/2, 3/2, 3/2, 9/2, 4/3, 5/2, 7/2, 4/3, 1.61, 5/3, 7/2, 4/3, e, 3, 5, 9, 4/3, e/2, e^(1, 2, 2, 5, 7, 3/2, 3/2, e, 9/2, 6/5, 5/4, 5/3, 7/4, 5/2, 5/2, 7/2, e^(1, 7/4, 2, 3, 9/2, 9/2, 9, 6/5, e/2, 1.61, 7/4, 3, 9/2, 9, e/2, 3/2, 3/2, 1.61, 5/3, 2, 2, 2, 4/3, 7/4, e, e^(1, 7/4, 2, 2, 2, e, e, 7/2, 7, 11, e/2, 5/2, 7/2, 7/2, 9/2, 5, e^(1, 5/3, 2, 3, 5, 5, 9, 5/4, 4/3, 1.61, 5/3, 5/3, 7/4, 6/5, 5/4, 4/3, e^(1, 1.61, 7/2, 7, 11, 1.61, 5/3, 7/2, 5, 11, 6/5, 5/4, 4/3, 5/2, 4/3, e/2, e^(1, 5/3, 2, 2, 2, e, 9/2, 5, 1.61, 5/3, 5/2, e, 7/2, 5/2, 5/2, 7/2, 5, 11, 11, 7/4, 7/4, 3, 3, 3, 9/2, 9, e^(1, 1.61, 7/4, 2, 9/2, 4/3, 1.61, 3/2, 3/2, 1.61, 5/3, 5/2, 6/5, 6/5, 4/3, e/2, e, 3, 7, 11, 3/2, 3/2, 2, 2, e, 6/5, 5/4, 2, 2, 7/4, 9/2, 7, 11, 3, 7/2, 5, 7/4, 7/4, 3, 3, 5, 5, 9, 5/4, 5/3, 7/4, 9/2, 3/2, 3/2, 1.61, 2, e, 7, 4/3, 9/2, 1.61, 5/3, 5/3, e, 3, 3, 9, 11, 5/3, 7/4, 2, e, 3, 7/2, 5, 9, e^(1, 1.61, 4/3, e^(1, e^(1, 7/4, 2, 9/2, 6/5, 1.61, 5, 11, 6/5, e/2, e^(1, e^(1, 3/2, 7/4, 3, 11, e^(1, 3/2, 3/2, 7/4, 2, 3, 7/2, 9, 6/5, 7/4, 7/2, 5, 6/5, 7/4, 2, e, 7, 5/3, 5/2, 5/4, e^(1, 9/2, 9/2, 11, 4/3, 1.61, 3, 3, 3, 7/2, 9, 9, 5/4, 5/3, 7/4, 2, 2, 3, 4/3, e/2, 2, 2, 5, 5, 1.61, 7/4, 7/2, 5, 5/4, e/2, 3/2, 3/2, 5/3, e, e, 11, 1.61, 5/3, 5/3, e, 3, 7/2, 9, 5/4, e^(1, 1.61, 5/2, 5/2, 7/2, 2, 11, 7/4, 2, e, 3, 3, 9/2, 9, 6/5, 5/3, 7/4, 7, 11, 6/5, 1.61, 7/4, 3, 7/2, 9/2, 9/2, 9, 4/3, 5/2, 5/2, e, 5, e/2, e^(1, 3/2, 3/2, 5/3, 7/4, 2, 2, 2, 5, 7, 6/5, 1.61, 6/5, 4/3, e, e/2, 5/3, 3, 3/2, 3/2, 2, 2, 2, e, 7/2, 4/3, 5/2, 3, 1.61, e, 11, 4/3, 1.61, 5/3, 9/2, 9/2, 7/2, 7/2, 9/2, 5, 5/4, e^(1, 1.61, 7/4, 5/2, 7/2, 5, 2, 5, 5, e/2, 5/3, 7/4, 7/4, 5/4, 1.61, 5/3, 7/4, 7/4, e/2, 3/2, 3/2, 2, e, e, 7, e^(1, 7/4, 7, 11, 5/4, e^(1, e, 3, e^(1, 5/3, 6/5, 3, 5, 6/5, 5/4, 4/3, e^(1, 5/2, 5/2, 5)
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de