Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and Basis and Harmonics in the first selected element Z (only one)
Calculate for selected elements
with potenz N(for Basis=2) = to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor                    N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 5 Basis-Harmonic-Search (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: MHz                     Length
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top              only best (yellow)

Results      with Ce      Attention ! Factor 0.6180339887498948482 to L and to T, invers to f, Basis B= 6/5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1/e), 3/2, 1.61803, 5/3, 7/4, 2, 5/2, e, 3, 7/2, 9/2, 5, 7, 9, 11,
BFerror L[%] ZN[1m=1m] Factor2[1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
6/50.618err=-11.62AuZ=79(65.40)N=61L=0.00001 m *2.23234=1.7881393432617E-5 MHzf=37426473.871 MHzT=2.6719054630676E-14 s
6/50.618err=-86.03AuZ=79(65.40)N=62L=0.00001 m *1.86028=1.7881393432617E-5 MHzf=31188728.226 MHzT=3.2062865556812E-14 s
6/50.618err=-55.03AuZ=79(65.40)N=63L=0.00001 m *1.55023=1.7881393432617E-5 MHzf=25990606.855 MHzT=3.8475438668174E-14 s
6/50.618err=-29.19AuZ=79(65.40)N=64L=0.00001 m *1.29186=1.7881393432617E-5 MHzf=21658839.046 MHzT=4.6170526401809E-14 s
6/50.618err=-7.66AuZ=79(65.40)N=65L=0.00002 m *1.07655=1.7881393432617E-5 MHzf=18049032.538 MHzT=5.5404631682171E-14 s
6/50.618err=-11.47AuZ=79(65.40)N=66L=0.00002 m /1.11467=1.7881393432617E-5 MHzf=15040860.449 MHzT=6.6485558018605E-14 s
6/50.618err=-33.77AuZ=79(65.40)N=67L=0.00002 m /1.33761=1.7881393432617E-5 MHzf=12534050.374 MHzT=7.9782669622326E-14 s
6/50.618err=-60.52AuZ=79(65.40)N=68L=0.00003 m /1.60513=1.7881393432617E-5 MHzf=10445041.978 MHzT=9.5739203546791E-14 s
6/50.618err=-92.62AuZ=79(65.40)N=69L=0.00003 m /1.92615=1.7881393432617E-5 MHzf=8704201.648 MHzT=1.1488704425615E-13 s
5/40.618err=-34.65AuZ=79(53.44)N=49L=0.00001 m *2.69293=1.7881393432617E-5 MHzf=45148599.545 MHzT=2.2149081257609E-14 s
5/40.618err=-7.72AuZ=79(53.44)N=50L=0.00001 m *2.15434=1.7881393432617E-5 MHzf=36118879.636 MHzT=2.7686351572012E-14 s
5/40.618err=-72.35AuZ=79(53.44)N=51L=0.00001 m *1.72347=1.7881393432617E-5 MHzf=28895103.709 MHzT=3.4607939465014E-14 s
5/40.618err=-37.88AuZ=79(53.44)N=52L=0.00001 m *1.37878=1.7881393432617E-5 MHzf=23116082.967 MHzT=4.3259924331268E-14 s
5/40.618err=-10.31AuZ=79(53.44)N=53L=0.00002 m *1.10302=1.7881393432617E-5 MHzf=18492866.374 MHzT=5.4074905414085E-14 s
5/40.618err=-13.33AuZ=79(53.44)N=54L=0.00002 m /1.13325=1.7881393432617E-5 MHzf=14794293.099 MHzT=6.7593631767606E-14 s
5/40.618err=-41.66AuZ=79(53.44)N=55L=0.00003 m /1.41656=1.7881393432617E-5 MHzf=11835434.479 MHzT=8.4492039709508E-14 s
5/40.618err=-77.08AuZ=79(53.44)N=56L=0.00003 m /1.77070=1.7881393432617E-5 MHzf=9468347.583 MHzT=1.0561504963688E-13 s
5/40.618err=-10.67AuZ=79(53.44)N=57L=0.00004 m /2.21338=1.7881393432617E-5 MHzf=7574678.067 MHzT=1.3201881204611E-13 s
4/30.618err=-19.94AuZ=79(41.45)N=37L=0.00000 m *3.59818=1.7881393432617E-5 MHzf=60325602.272 MHzT=1.6576709760602E-14 s
4/30.618err=-34.94AuZ=79(41.45)N=38L=0.00001 m *2.69863=1.7881393432617E-5 MHzf=45244201.704 MHzT=2.2102279680797E-14 s
4/30.618err=-1.2AuZ=79(41.45)N=39L=0.00001 m *2.02397=1.7881393432617E-5 MHzf=33933151.278 MHzT=2.9469706241055E-14 s
4/30.618err=-51.8AuZ=79(41.45)N=40L=0.00001 m *1.51798=1.7881393432617E-5 MHzf=25449863.459 MHzT=3.929294165473E-14 s
4/30.618err=-13.85AuZ=79(41.45)N=41L=0.00002 m *1.13849=1.7881393432617E-5 MHzf=19087397.594 MHzT=5.239058887296E-14 s
4/30.618err=-17.12AuZ=79(41.45)N=42L=0.00002 m /1.17115=1.7881393432617E-5 MHzf=14315548.195 MHzT=6.9854118497262E-14 s
4/30.618err=-56.16AuZ=79(41.45)N=43L=0.00003 m /1.56153=1.7881393432617E-5 MHzf=10736661.147 MHzT=9.3138824662993E-14 s
4/30.618err=-4.11AuZ=79(41.45)N=44L=0.00004 m /2.08204=1.7881393432617E-5 MHzf=8052495.860 MHzT=1.2418509955063E-13 s
4/30.618err=-38.81AuZ=79(41.45)N=45L=0.00005 m /2.77605=1.7881393432617E-5 MHzf=6039371.895 MHzT=1.6558013273413E-13 s
e/20.618err=-9.01AuZ=79(38.86)N=35L=0.00001 m *3.27008=1.7881393432617E-5 MHzf=54824906.867 MHzT=1.8239885065838E-14 s
e/20.618err=-20.3AuZ=79(38.86)N=36L=0.00001 m *2.40599=1.7881393432617E-5 MHzf=40337912.201 MHzT=2.4790574063815E-14 s
e/20.618err=-77.03AuZ=79(38.86)N=37L=0.00001 m *1.77023=1.7881393432617E-5 MHzf=29678977.197 MHzT=3.3693883497355E-14 s
e/20.618err=-30.25AuZ=79(38.86)N=38L=0.00001 m *1.30246=1.7881393432617E-5 MHzf=21836571.092 MHzT=4.5794735620521E-14 s
e/20.618err=-4.36AuZ=79(38.86)N=39L=0.00002 m /1.04352=1.7881393432617E-5 MHzf=16066451.141 MHzT=6.224149883815E-14 s
e/20.618err=-41.83AuZ=79(38.86)N=40L=0.00003 m /1.41829=1.7881393432617E-5 MHzf=11821034.134 MHzT=8.4594967633866E-14 s
e/20.618err=-92.77AuZ=79(38.86)N=41L=0.00003 m /1.92765=1.7881393432617E-5 MHzf=8697430.863 MHzT=1.1497648164907E-13 s
e/20.618err=-31AuZ=79(38.86)N=42L=0.00005 m /2.61995=1.7881393432617E-5 MHzf=6399212.011 MHzT=1.5626924038334E-13 s
e/20.618err=-18.7AuZ=79(38.86)N=43L=0.00006 m /3.56088=1.7881393432617E-5 MHzf=4708277.077 MHzT=2.1239191824049E-13 s
e^(10.618err=-1.48AuZ=79(32.41)N=28L=0.00000 m *5.07354=1.7881393432617E-5 MHzf=85061023.561 MHzT=1.175626577403E-14 s
e^(10.618err=-17.07AuZ=79(32.41)N=29L=0.00001 m *3.51191=1.7881393432617E-5 MHzf=58879293.890 MHzT=1.698389932923E-14 s
e^(10.618err=-21.55AuZ=79(32.41)N=30L=0.00001 m *2.43095=1.7881393432617E-5 MHzf=40756284.181 MHzT=2.4536093515564E-14 s
e^(10.618err=-68.28AuZ=79(32.41)N=31L=0.00001 m *1.68270=1.7881393432617E-5 MHzf=28211525.487 MHzT=3.5446505736666E-14 s
e^(10.618err=-16.48AuZ=79(32.41)N=32L=0.00002 m *1.16477=1.7881393432617E-5 MHzf=19528035.646 MHzT=5.1208427622859E-14 s
e^(10.618err=-24.04AuZ=79(32.41)N=33L=0.00002 m /1.24031=1.7881393432617E-5 MHzf=13517318.529 MHzT=7.3979169599589E-14 s
e^(10.618err=-79.19AuZ=79(32.41)N=34L=0.00003 m /1.79183=1.7881393432617E-5 MHzf=9356696.369 MHzT=1.0687532870472E-13 s
e^(10.618err=-29.43AuZ=79(32.41)N=35L=0.00005 m /2.58860=1.7881393432617E-5 MHzf=6476711.098 MHzT=1.5439935251456E-13 s
e^(10.618err=-24.66AuZ=79(32.41)N=36L=0.00007 m /3.73967=1.7881393432617E-5 MHzf=4483183.487 MHzT=2.230557823385E-13 s
3/20.618err=-19.56AuZ=79(29.41)N=25L=0.00000 m *5.97770=1.7881393432617E-5 MHzf=100219779.889 MHzT=9.9780702083298E-15 s
3/20.618err=-32.84AuZ=79(29.41)N=26L=0.00000 m *3.98513=1.7881393432617E-5 MHzf=66813186.593 MHzT=1.4967105312495E-14 s
3/20.618err=-32.84AuZ=79(29.41)N=27L=0.00001 m *2.65676=1.7881393432617E-5 MHzf=44542124.395 MHzT=2.2450657968742E-14 s
3/20.618err=-77.12AuZ=79(29.41)N=28L=0.00001 m *1.77117=1.7881393432617E-5 MHzf=29694749.597 MHzT=3.3675986953113E-14 s
3/20.618err=-18.08AuZ=79(29.41)N=29L=0.00002 m *1.18078=1.7881393432617E-5 MHzf=19796499.731 MHzT=5.051398042967E-14 s
3/20.618err=-27.04AuZ=79(29.41)N=30L=0.00002 m /1.27035=1.7881393432617E-5 MHzf=13197666.487 MHzT=7.5770970644504E-14 s
3/20.618err=-90.56AuZ=79(29.41)N=31L=0.00003 m /1.90552=1.7881393432617E-5 MHzf=8798444.325 MHzT=1.1365645596676E-13 s
3/20.618err=-42.92AuZ=79(29.41)N=32L=0.00005 m /2.85828=1.7881393432617E-5 MHzf=5865629.550 MHzT=1.7048468395013E-13 s
3/20.618err=-7.19AuZ=79(29.41)N=33L=0.00008 m /4.28742=1.7881393432617E-5 MHzf=3910419.700 MHzT=2.557270259252E-13 s
1.610.618err=-2.79AuZ=79(24.78)N=21L=0.00000 m *6.16702=1.7881393432617E-5 MHzf=103393794.907 MHzT=9.6717602917546E-15 s
1.610.618err=-27.05AuZ=79(24.78)N=22L=0.00000 m *3.81143=1.7881393432617E-5 MHzf=63900879.479 MHzT=1.5649236883101E-14 s
1.610.618err=-17.78AuZ=79(24.78)N=23L=0.00001 m *2.35559=1.7881393432617E-5 MHzf=39492915.429 MHzT=2.5320997174855E-14 s
1.610.618err=-45.59AuZ=79(24.78)N=24L=0.00001 m *1.45584=1.7881393432617E-5 MHzf=24407964.050 MHzT=4.0970234057955E-14 s
1.610.618err=-11.15AuZ=79(24.78)N=25L=0.00002 m /1.11141=1.7881393432617E-5 MHzf=15084951.379 MHzT=6.629123123281E-14 s
1.610.618err=-79.84AuZ=79(24.78)N=26L=0.00003 m /1.79830=1.7881393432617E-5 MHzf=9323012.671 MHzT=1.0726146529077E-13 s
1.610.618err=-45.49AuZ=79(24.78)N=27L=0.00005 m /2.90972=1.7881393432617E-5 MHzf=5761938.708 MHzT=1.7355269652357E-13 s
1.610.618err=-17.71AuZ=79(24.78)N=28L=0.00008 m /4.70802=1.7881393432617E-5 MHzf=3561073.963 MHzT=2.8081416181434E-13 s
1.610.618err=-8.83AuZ=79(24.78)N=29L=0.00014 m /7.61774=1.7881393432617E-5 MHzf=2200864.745 MHzT=4.5436685833791E-13 s
5/30.618err=-2.2AuZ=79(23.34)N=19L=0.00000 m *9.19791=1.7881393432617E-5 MHzf=154208629.780 MHzT=6.4847213896373E-15 s
5/30.618err=-10.38AuZ=79(23.34)N=20L=0.00000 m *5.51875=1.7881393432617E-5 MHzf=92525177.868 MHzT=1.0807868982725E-14 s
5/30.618err=-10.38AuZ=79(23.34)N=21L=0.00001 m *3.31125=1.7881393432617E-5 MHzf=55515106.721 MHzT=1.80131149712E-14 s
5/30.618err=-98.68AuZ=79(23.34)N=22L=0.00001 m *1.98675=1.7881393432617E-5 MHzf=33309064.032 MHzT=3.0021858285322E-14 s
5/30.618err=-19.21AuZ=79(23.34)N=23L=0.00002 m *1.19205=1.7881393432617E-5 MHzf=19985438.419 MHzT=5.0036430475517E-14 s
5/30.618err=-39.82AuZ=79(23.34)N=24L=0.00003 m /1.39815=1.7881393432617E-5 MHzf=11991263.052 MHzT=8.3394050792495E-14 s
5/30.618err=-16.52AuZ=79(23.34)N=25L=0.00004 m /2.33025=1.7881393432617E-5 MHzf=7194757.831 MHzT=1.389900846541E-13 s
5/30.618err=-29.46AuZ=79(23.34)N=26L=0.00007 m /3.88376=1.7881393432617E-5 MHzf=4316854.699 MHzT=2.3165014109008E-13 s
5/30.618err=-7.89AuZ=79(23.34)N=27L=0.00012 m /6.47293=1.7881393432617E-5 MHzf=2590112.819 MHzT=3.8608356848331E-13 s
7/40.618err=-1.34AuZ=79(21.31)N=17L=0.00000 m *11.14728=1.7881393432617E-5 MHzf=186890873.260 MHzT=5.3507160759593E-15 s
7/40.618err=-6.17AuZ=79(21.31)N=18L=0.00000 m *6.36987=1.7881393432617E-5 MHzf=106794784.720 MHzT=9.3637531329287E-15 s
7/40.618err=-21.34AuZ=79(21.31)N=19L=0.00000 m *3.63993=1.7881393432617E-5 MHzf=61025591.268 MHzT=1.6386567982625E-14 s
7/40.618err=-4AuZ=79(21.31)N=20L=0.00001 m *2.07996=1.7881393432617E-5 MHzf=34871766.439 MHzT=2.8676493969594E-14 s
7/40.618err=-18.86AuZ=79(21.31)N=21L=0.00002 m *1.18855=1.7881393432617E-5 MHzf=19926723.679 MHzT=5.018386444679E-14 s
7/40.618err=-47.24AuZ=79(21.31)N=22L=0.00003 m /1.47239=1.7881393432617E-5 MHzf=11386699.245 MHzT=8.7821762781882E-14 s
7/40.618err=-28.84AuZ=79(21.31)N=23L=0.00005 m /2.57667=1.7881393432617E-5 MHzf=6506685.283 MHzT=1.5368808486829E-13 s
7/40.618err=-12.73AuZ=79(21.31)N=24L=0.00008 m /4.50918=1.7881393432617E-5 MHzf=3718105.876 MHzT=2.6895414851951E-13 s
7/40.618err=-12.73AuZ=79(21.31)N=25L=0.00014 m /7.89107=1.7881393432617E-5 MHzf=2124631.929 MHzT=4.7066975990915E-13 s
5/20.618err=-1.46AuZ=79(13.01)N=9L=0.00000 m *39.56904=1.7881393432617E-5 MHzf=663399046.416 MHzT=1.5073883590927E-15 s
5/20.618err=-5.52AuZ=79(13.01)N=10L=0.00000 m *15.82762=1.7881393432617E-5 MHzf=265359618.566 MHzT=3.7684708977317E-15 s
5/20.618err=-5.52AuZ=79(13.01)N=11L=0.00000 m *6.33105=1.7881393432617E-5 MHzf=106143847.426 MHzT=9.4211772443293E-15 s
5/20.618err=-26.63AuZ=79(13.01)N=12L=0.00001 m *2.53242=1.7881393432617E-5 MHzf=42457538.971 MHzT=2.3552943110823E-14 s
5/20.618err=-1.3AuZ=79(13.01)N=13L=0.00002 m *1.01297=1.7881393432617E-5 MHzf=16983015.588 MHzT=5.8882357777058E-14 s
5/20.618err=-23.4AuZ=79(13.01)N=14L=0.00004 m /2.46800=1.7881393432617E-5 MHzf=6793206.235 MHzT=1.4720589444265E-13 s
5/20.618err=-2.84AuZ=79(13.01)N=15L=0.00011 m /6.16999=1.7881393432617E-5 MHzf=2717282.494 MHzT=3.6801473610661E-13 s
5/20.618err=-2.84AuZ=79(13.01)N=16L=0.00028 m /15.42498=1.7881393432617E-5 MHzf=1086912.998 MHzT=9.2003684026654E-13 s
5/20.618err=-1.49AuZ=79(13.01)N=17L=0.00069 m /38.56245=1.7881393432617E-5 MHzf=434765.199 MHzT=2.3000921006663E-12 s
e0.618err=-1.28AuZ=79(11.92)N=8L=0.00000 m *50.63604=1.7881393432617E-5 MHz**f=848944043.955 MHzT=1.177933937013E-15 s
e0.618err=-3.49AuZ=79(11.92)N=9L=0.00000 m *18.62796=1.7881393432617E-5 MHz**f=312309060.476 MHzT=3.2019564161077E-15 s
e0.618err=-14.22AuZ=79(11.92)N=10L=0.00000 m *6.85284=1.7881393432617E-5 MHz**f=114892082.641 MHzT=8.7038199414232E-15 s
e0.618err=-26.06AuZ=79(11.92)N=11L=0.00001 m *2.52102=1.7881393432617E-5 MHz**f=42266435.157 MHzT=2.365943558495E-14 s
e0.618err=-7.83AuZ=79(11.92)N=12L=0.00002 m /1.07825=1.7881393432617E-5 MHz**f=15548952.546 MHzT=6.4313013822165E-14 s
e0.618err=-46.55AuZ=79(11.92)N=13L=0.00005 m /2.93098=1.7881393432617E-5 MHz**f=5720139.973 MHzT=1.7482089680622E-13 s
e0.618err=-13.82AuZ=79(11.92)N=14L=0.00014 m /7.96723=1.7881393432617E-5 MHz**f=2104321.897 MHzT=4.7521246702327E-13 s
e0.618err=-3.13AuZ=79(11.92)N=15L=0.00039 m /21.65717=1.7881393432617E-5 MHz**f=774136.763 MHzT=1.2917614137665E-12 s
e0.618err=-1.51AuZ=79(11.92)N=16L=0.00105 m /58.87028=1.7881393432617E-5 MHz**f=284789.000 MHzT=3.511371577746E-12 s
30.618err=-0.0272AuZ=79(10.85)N=7L=0.00000 m *69.01870=1.7881393432617E-5 MHzf=1157140616.543 MHzT=8.6419920423111E-16 s
30.618err=-0.0272AuZ=79(10.85)N=8L=0.00000 m *23.00623=1.7881393432617E-5 MHzf=385713538.848 MHzT=2.5925976126933E-15 s
30.618err=-9.56AuZ=79(10.85)N=9L=0.00000 m *7.66874=1.7881393432617E-5 MHzf=128571179.616 MHzT=7.77779283808E-15 s
30.618err=-27.82AuZ=79(10.85)N=10L=0.00001 m *2.55625=1.7881393432617E-5 MHzf=42857059.872 MHzT=2.333337851424E-14 s
30.618err=-17.36AuZ=79(10.85)N=11L=0.00002 m /1.17359=1.7881393432617E-5 MHzf=14285686.624 MHzT=7.000013554272E-14 s
30.618err=-17.36AuZ=79(10.85)N=12L=0.00006 m /3.52078=1.7881393432617E-5 MHzf=4761895.541 MHzT=2.1000040662816E-13 s
30.618err=-5.63AuZ=79(10.85)N=13L=0.00019 m /10.56235=1.7881393432617E-5 MHzf=1587298.514 MHzT=6.3000121988448E-13 s
30.618err=-2.22AuZ=79(10.85)N=14L=0.00057 m /31.68706=1.7881393432617E-5 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
30.618err=-0.0645AuZ=79(10.85)N=15L=0.00170 m /95.06119=1.7881393432617E-5 MHzf=176366.502 MHzT=5.6700109789603E-12 s
7/20.618err=-0.137AuZ=79(9.52)N=6L=0.00000 m *82.11213=1.7881393432617E-5 MHzf=1376659876.551 MHzT=7.2639583460924E-16 s
7/20.618err=-2.01AuZ=79(9.52)N=7L=0.00000 m *23.46061=1.7881393432617E-5 MHzf=393331393.300 MHzT=2.5423854211323E-15 s
7/20.618err=-11.72AuZ=79(9.52)N=8L=0.00000 m *6.70303=1.7881393432617E-5 MHzf=112380398.086 MHzT=8.8983489739632E-15 s
7/20.618err=-91.52AuZ=79(9.52)N=9L=0.00001 m *1.91515=1.7881393432617E-5 MHzf=32108685.167 MHzT=3.1144221408871E-14 s
7/20.618err=-82.76AuZ=79(9.52)N=10L=0.00003 m /1.82753=1.7881393432617E-5 MHzf=9173910.048 MHzT=1.0900477493105E-13 s
7/20.618err=-6.61AuZ=79(9.52)N=11L=0.00011 m /6.39636=1.7881393432617E-5 MHzf=2621117.157 MHzT=3.8151671225867E-13 s
7/20.618err=-1.77AuZ=79(9.52)N=12L=0.00040 m /22.38726=1.7881393432617E-5 MHzf=748890.616 MHzT=1.3353084929054E-12 s
7/20.618err=-0.456AuZ=79(9.52)N=13L=0.00140 m /78.35541=1.7881393432617E-5 MHzf=213968.747 MHzT=4.6735797251687E-12 s
7/20.618err=-0.0891AuZ=79(9.52)N=14L=0.00490 m /274.24394=1.7881393432617E-5 MHzf=61133.928 MHzT=1.6357529038091E-11 s
9/20.618err=-0.0272AuZ=79(7.93)N=4L=0.00000 m *368.09975=1.7881393432617E-5 MHzf=6171416621.563 MHzT=1.6203735079333E-16 s
9/20.618err=-0.988AuZ=79(7.93)N=5L=0.00000 m *81.79994=1.7881393432617E-5 MHzf=1371425915.903 MHzT=7.2916807857E-16 s
9/20.618err=-0.988AuZ=79(7.93)N=6L=0.00000 m *18.17777=1.7881393432617E-5 MHzf=304761314.645 MHzT=3.281256353565E-15 s
9/20.618err=-0.988AuZ=79(7.93)N=7L=0.00000 m *4.03950=1.7881393432617E-5 MHzf=67724736.588 MHzT=1.4765653591043E-14 s
9/20.618err=-11.4AuZ=79(7.93)N=8L=0.00002 m /1.11400=1.7881393432617E-5 MHzf=15049941.464 MHzT=6.6445441159691E-14 s
9/20.618err=-0.26AuZ=79(7.93)N=9L=0.00009 m /5.01299=1.7881393432617E-5 MHzf=3344431.436 MHzT=2.9900448521861E-13 s
9/20.618err=-2.54AuZ=79(7.93)N=10L=0.00040 m /22.55847=1.7881393432617E-5 MHzf=743206.986 MHzT=1.3455201834837E-12 s
9/20.618err=-0.509AuZ=79(7.93)N=11L=0.00182 m /101.51310=1.7881393432617E-5 MHzf=165157.108 MHzT=6.0548408256769E-12 s
9/20.618err=-0.178AuZ=79(7.93)N=12L=0.00817 m /456.80893=1.7881393432617E-5 MHzf=36701.580 MHzT=2.7246783715546E-11 s
50.618err=-0.0457AuZ=79(7.41)N=3L=0.00000 m *1207.55123=1.7881393432617E-5 MHzf=20245332227.037 MHzT=4.9394101750749E-17 s
50.618err=-0.212AuZ=79(7.41)N=4L=0.00000 m *241.51025=1.7881393432617E-5 MHzf=4049066445.407 MHzT=2.4697050875375E-16 s
50.618err=-0.63AuZ=79(7.41)N=5L=0.00000 m *48.30205=1.7881393432617E-5 MHzf=809813289.081 MHzT=1.2348525437687E-15 s
50.618err=-7.34AuZ=79(7.41)N=6L=0.00000 m *9.66041=1.7881393432617E-5 MHzf=161962657.816 MHzT=6.1742627188437E-15 s
50.618err=-93.21AuZ=79(7.41)N=7L=0.00001 m *1.93208=1.7881393432617E-5 MHzf=32392531.563 MHzT=3.0871313594218E-14 s
50.618err=-29.4AuZ=79(7.41)N=8L=0.00005 m /2.58788=1.7881393432617E-5 MHzf=6478506.313 MHzT=1.5435656797109E-13 s
50.618err=-7.83AuZ=79(7.41)N=9L=0.00023 m /12.93941=1.7881393432617E-5 MHzf=1295701.263 MHzT=7.7178283985546E-13 s
50.618err=-1.09AuZ=79(7.41)N=10L=0.00116 m /64.69705=1.7881393432617E-5 MHzf=259140.253 MHzT=3.8589141992773E-12 s
50.618err=-0.151AuZ=79(7.41)N=11L=0.00578 m /323.48524=1.7881393432617E-5 MHzf=51828.051 MHzT=1.9294570996386E-11 s
70.618err=-0.0159AuZ=79(6.13)N=2L=0.00000 m *3080.48783=1.7881393432617E-5 MHzf=51646255681.217 MHzT=1.9362487886294E-17 s
70.618err=-0.0159AuZ=79(6.13)N=3L=0.00000 m *440.06969=1.7881393432617E-5 MHzf=7378036525.888 MHzT=1.3553741520406E-16 s
70.618err=-1.4AuZ=79(6.13)N=4L=0.00000 m *62.86710=1.7881393432617E-5 MHzf=1054005217.984 MHzT=9.4876190642839E-16 s
70.618err=-12.27AuZ=79(6.13)N=5L=0.00000 m *8.98101=1.7881393432617E-5 MHzf=150572173.998 MHzT=6.6413333449988E-15 s
70.618err=-28.31AuZ=79(6.13)N=6L=0.00001 m *1.28300=1.7881393432617E-5 MHzf=21510310.571 MHzT=4.6489333414991E-14 s
70.618err=-9.12AuZ=79(6.13)N=7L=0.00010 m /5.45595=1.7881393432617E-5 MHzf=3072901.510 MHzT=3.2542533390494E-13 s
70.618err=-0.505AuZ=79(6.13)N=8L=0.00068 m /38.19168=1.7881393432617E-5 MHzf=438985.930 MHzT=2.2779773373346E-12 s
70.618err=-0.128AuZ=79(6.13)N=9L=0.00478 m /267.34175=1.7881393432617E-5 MHzf=62712.276 MHzT=1.5945841361342E-11 s
70.618err=-0.021AuZ=79(6.13)N=10L=0.03346 m /1871.39224=1.7881393432617E-5 MHzf=8958.897 MHzT=1.1162088952939E-10 s
90.618err=-0.00325AuZ=79(5.43)N=1L=0.00000 m *16771.54483=1.7881393432617E-5 MHzf=281185169819.961 MHzT=3.556375326054E-18 s
90.618err=-0.0272AuZ=79(5.43)N=2L=0.00000 m *1863.50498=1.7881393432617E-5 MHzf=31242796646.662 MHzT=3.2007377934486E-17 s
90.618err=-0.0272AuZ=79(5.43)N=3L=0.00000 m *207.05611=1.7881393432617E-5 MHzf=3471421849.629 MHzT=2.8806640141037E-16 s
90.618err=-0.0272AuZ=79(5.43)N=4L=0.00000 m *23.00623=1.7881393432617E-5 MHzf=385713538.848 MHzT=2.5925976126933E-15 s
90.618err=-27.82AuZ=79(5.43)N=5L=0.00001 m *2.55625=1.7881393432617E-5 MHzf=42857059.872 MHzT=2.333337851424E-14 s
90.618err=-17.36AuZ=79(5.43)N=6L=0.00006 m /3.52078=1.7881393432617E-5 MHzf=4761895.541 MHzT=2.1000040662816E-13 s
90.618err=-2.22AuZ=79(5.43)N=7L=0.00057 m /31.68706=1.7881393432617E-5 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
90.618err=-0.0645AuZ=79(5.43)N=8L=0.00510 m /285.18357=1.7881393432617E-5 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
90.618err=-0.0255AuZ=79(5.43)N=9L=0.04590 m /2566.65211=1.7881393432617E-5 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
110.618err=-0.00127AuZ=79(4.97)N=1L=0.00000 m *13722.17304=1.7881393432617E-5 MHzf=230060593489.059 MHzT=4.3466809540659E-18 s
110.618err=-0.0378AuZ=79(4.97)N=2L=0.00000 m *1247.47028=1.7881393432617E-5 MHzf=20914599408.096 MHzT=4.7813490494725E-17 s
110.618err=-0.36AuZ=79(4.97)N=3L=0.00000 m *113.40639=1.7881393432617E-5 MHzf=1901327218.918 MHzT=5.2594839544198E-16 s
110.618err=-3.1AuZ=79(4.97)N=4L=0.00000 m *10.30967=1.7881393432617E-5 MHzf=172847928.993 MHzT=5.7854323498618E-15 s
110.618err=-6.7AuZ=79(4.97)N=5L=0.00002 m /1.06696=1.7881393432617E-5 MHzf=15713448.090 MHzT=6.363975584848E-14 s
110.618err=-6.7AuZ=79(4.97)N=6L=0.00021 m /11.73655=1.7881393432617E-5 MHzf=1428495.281 MHzT=7.0003731433327E-13 s
110.618err=-0.0792AuZ=79(4.97)N=7L=0.00231 m /129.10207=1.7881393432617E-5 MHzf=129863.207 MHzT=7.700410457666E-12 s
110.618err=-0.00865AuZ=79(4.97)N=8L=0.02539 m /1420.12281=1.7881393432617E-5 MHzf=11805.746 MHzT=8.4704515034326E-11 s
110.618err=-0.00225AuZ=79(4.97)N=9L=0.27933 m /15621.35096=1.7881393432617E-5 MHzf=1073.250 MHzT=9.3174966537759E-10 s
6/50.618err=-7.66AuZ=79(69.21)N=65L=0.00002 m *2.15310=3.5762786865234E-5 MHzf=18049032.538 MHzT=5.5404631682171E-14 s
6/50.618err=-79.43AuZ=79(69.21)N=66L=0.00002 m *1.79425=3.5762786865234E-5 MHzf=15040860.449 MHzT=6.6485558018605E-14 s
6/50.618err=-49.53AuZ=79(69.21)N=67L=0.00002 m *1.49521=3.5762786865234E-5 MHzf=12534050.374 MHzT=7.9782669622326E-14 s
6/50.618err=-24.61AuZ=79(69.21)N=68L=0.00003 m *1.24601=3.5762786865234E-5 MHzf=10445041.978 MHzT=9.5739203546791E-14 s
6/50.618err=-3.84AuZ=79(69.21)N=69L=0.00003 m *1.03834=3.5762786865234E-5 MHzf=8704201.648 MHzT=1.1488704425615E-13 s
6/50.618err=-15.57AuZ=79(69.21)N=70L=0.00004 m /1.15569=3.5762786865234E-5 MHzf=7253501.374 MHzT=1.3786445310738E-13 s
6/50.618err=-38.69AuZ=79(69.21)N=71L=0.00005 m /1.38683=3.5762786865234E-5 MHzf=6044584.478 MHzT=1.6543734372885E-13 s
6/50.618err=-66.42AuZ=79(69.21)N=72L=0.00006 m /1.66419=3.5762786865234E-5 MHzf=5037153.732 MHzT=1.9852481247463E-13 s
6/50.618err=-99.71AuZ=79(69.21)N=73L=0.00007 m /1.99703=3.5762786865234E-5 MHzf=4197628.110 MHzT=2.3822977496955E-13 s
5/40.618err=-10.31AuZ=79(56.55)N=53L=0.00002 m *2.20605=3.5762786865234E-5 MHzf=18492866.374 MHzT=5.4074905414085E-14 s
5/40.618err=-76.49AuZ=79(56.55)N=54L=0.00002 m *1.76484=3.5762786865234E-5 MHzf=14794293.099 MHzT=6.7593631767606E-14 s
5/40.618err=-41.19AuZ=79(56.55)N=55L=0.00003 m *1.41187=3.5762786865234E-5 MHzf=11835434.479 MHzT=8.4492039709508E-14 s
5/40.618err=-12.95AuZ=79(56.55)N=56L=0.00003 m *1.12950=3.5762786865234E-5 MHzf=9468347.583 MHzT=1.0561504963688E-13 s
5/40.618err=-10.67AuZ=79(56.55)N=57L=0.00004 m /1.10669=3.5762786865234E-5 MHzf=7574678.067 MHzT=1.3201881204611E-13 s
5/40.618err=-38.34AuZ=79(56.55)N=58L=0.00005 m /1.38336=3.5762786865234E-5 MHzf=6059742.453 MHzT=1.6502351505763E-13 s
5/40.618err=-72.92AuZ=79(56.55)N=59L=0.00006 m /1.72920=3.5762786865234E-5 MHzf=4847793.963 MHzT=2.0627939382204E-13 s
5/40.618err=-8.08AuZ=79(56.55)N=60L=0.00008 m /2.16150=3.5762786865234E-5 MHzf=3878235.170 MHzT=2.5784924227755E-13 s
5/40.618err=-35.1AuZ=79(56.55)N=61L=0.00010 m /2.70187=3.5762786865234E-5 MHzf=3102588.136 MHzT=3.2231155284694E-13 s
4/30.618err=-1.2AuZ=79(43.86)N=40L=0.00001 m *3.03596=3.5762786865234E-5 MHzf=25449863.459 MHzT=3.929294165473E-14 s
4/30.618err=-13.85AuZ=79(43.86)N=41L=0.00002 m *2.27697=3.5762786865234E-5 MHzf=19087397.594 MHzT=5.239058887296E-14 s
4/30.618err=-70.78AuZ=79(43.86)N=42L=0.00002 m *1.70773=3.5762786865234E-5 MHzf=14315548.195 MHzT=6.9854118497262E-14 s
4/30.618err=-28.08AuZ=79(43.86)N=43L=0.00003 m *1.28080=3.5762786865234E-5 MHzf=10736661.147 MHzT=9.3138824662993E-14 s
4/30.618err=-4.11AuZ=79(43.86)N=44L=0.00004 m /1.04102=3.5762786865234E-5 MHzf=8052495.860 MHzT=1.2418509955063E-13 s
4/30.618err=-38.81AuZ=79(43.86)N=45L=0.00005 m /1.38803=3.5762786865234E-5 MHzf=6039371.895 MHzT=1.6558013273413E-13 s
4/30.618err=-85.08AuZ=79(43.86)N=46L=0.00007 m /1.85070=3.5762786865234E-5 MHzf=4529528.921 MHzT=2.2077351031211E-13 s
4/30.618err=-23.39AuZ=79(43.86)N=47L=0.00009 m /2.46760=3.5762786865234E-5 MHzf=3397146.691 MHzT=2.9436468041608E-13 s
4/30.618err=-9.68AuZ=79(43.86)N=48L=0.00012 m /3.29014=3.5762786865234E-5 MHzf=2547860.018 MHzT=3.9248624055467E-13 s
e/20.618err=-18.02AuZ=79(41.12)N=37L=0.00001 m *3.54046=3.5762786865234E-5 MHzf=29678977.197 MHzT=3.3693883497355E-14 s
e/20.618err=-30.25AuZ=79(41.12)N=38L=0.00001 m *2.60492=3.5762786865234E-5 MHzf=21836571.092 MHzT=4.5794735620521E-14 s
e/20.618err=-91.66AuZ=79(41.12)N=39L=0.00002 m *1.91660=3.5762786865234E-5 MHzf=16066451.141 MHzT=6.224149883815E-14 s
e/20.618err=-41.02AuZ=79(41.12)N=40L=0.00003 m *1.41015=3.5762786865234E-5 MHzf=11821034.134 MHzT=8.4594967633866E-14 s
e/20.618err=-3.76AuZ=79(41.12)N=41L=0.00003 m *1.03753=3.5762786865234E-5 MHzf=8697430.863 MHzT=1.1497648164907E-13 s
e/20.618err=-31AuZ=79(41.12)N=42L=0.00005 m /1.30997=3.5762786865234E-5 MHzf=6399212.011 MHzT=1.5626924038334E-13 s
e/20.618err=-78.05AuZ=79(41.12)N=43L=0.00006 m /1.78044=3.5762786865234E-5 MHzf=4708277.077 MHzT=2.1239191824049E-13 s
e/20.618err=-21AuZ=79(41.12)N=44L=0.00009 m /2.41987=3.5762786865234E-5 MHzf=3464156.680 MHzT=2.8867054593223E-13 s
e/20.618err=-9.64AuZ=79(41.12)N=45L=0.00012 m /3.28894=3.5762786865234E-5 MHzf=2548784.047 MHzT=3.9234394970932E-13 s
e^(10.618err=-21.55AuZ=79(34.30)N=30L=0.00001 m *4.86189=3.5762786865234E-5 MHzf=40756284.181 MHzT=2.4536093515564E-14 s
e^(10.618err=-12.19AuZ=79(34.30)N=31L=0.00001 m *3.36540=3.5762786865234E-5 MHzf=28211525.487 MHzT=3.5446505736666E-14 s
e^(10.618err=-16.48AuZ=79(34.30)N=32L=0.00002 m *2.32953=3.5762786865234E-5 MHzf=19528035.646 MHzT=5.1208427622859E-14 s
e^(10.618err=-61.26AuZ=79(34.30)N=33L=0.00002 m *1.61251=3.5762786865234E-5 MHzf=13517318.529 MHzT=7.3979169599589E-14 s
e^(10.618err=-11.62AuZ=79(34.30)N=34L=0.00003 m *1.11618=3.5762786865234E-5 MHzf=9356696.369 MHzT=1.0687532870472E-13 s
e^(10.618err=-29.43AuZ=79(34.30)N=35L=0.00005 m /1.29430=3.5762786865234E-5 MHzf=6476711.098 MHzT=1.5439935251456E-13 s
e^(10.618err=-86.99AuZ=79(34.30)N=36L=0.00007 m /1.86983=3.5762786865234E-5 MHzf=4483183.487 MHzT=2.230557823385E-13 s
e^(10.618err=-35.07AuZ=79(34.30)N=37L=0.00010 m /2.70129=3.5762786865234E-5 MHzf=3103262.423 MHzT=3.2224151995682E-13 s
e^(10.618err=-30.09AuZ=79(34.30)N=38L=0.00014 m /3.90246=3.5762786865234E-5 MHzf=2148080.197 MHzT=4.6553196736456E-13 s
3/20.618err=-6.28AuZ=79(31.12)N=27L=0.00001 m *5.31351=3.5762786865234E-5 MHzf=44542124.395 MHzT=2.2450657968742E-14 s
3/20.618err=-18.08AuZ=79(31.12)N=28L=0.00001 m *3.54234=3.5762786865234E-5 MHzf=29694749.597 MHzT=3.3675986953113E-14 s
3/20.618err=-18.08AuZ=79(31.12)N=29L=0.00002 m *2.36156=3.5762786865234E-5 MHzf=19796499.731 MHzT=5.051398042967E-14 s
3/20.618err=-57.44AuZ=79(31.12)N=30L=0.00002 m *1.57437=3.5762786865234E-5 MHzf=13197666.487 MHzT=7.5770970644504E-14 s
3/20.618err=-4.96AuZ=79(31.12)N=31L=0.00003 m *1.04958=3.5762786865234E-5 MHzf=8798444.325 MHzT=1.1365645596676E-13 s
3/20.618err=-42.92AuZ=79(31.12)N=32L=0.00005 m /1.42914=3.5762786865234E-5 MHzf=5865629.550 MHzT=1.7048468395013E-13 s
3/20.618err=-7.19AuZ=79(31.12)N=33L=0.00008 m /2.14371=3.5762786865234E-5 MHzf=3910419.700 MHzT=2.557270259252E-13 s
3/20.618err=-7.19AuZ=79(31.12)N=34L=0.00011 m /3.21556=3.5762786865234E-5 MHzf=2606946.467 MHzT=3.835905388878E-13 s
3/20.618err=-20.59AuZ=79(31.12)N=35L=0.00017 m /4.82335=3.5762786865234E-5 MHzf=1737964.311 MHzT=5.7538580833171E-13 s
1.610.618err=-8.9AuZ=79(26.22)N=22L=0.00000 m *7.62285=3.5762786865234E-5 MHzf=63900879.479 MHzT=1.5649236883101E-14 s
1.610.618err=-17.78AuZ=79(26.22)N=23L=0.00001 m *4.71118=3.5762786865234E-5 MHzf=39492915.429 MHzT=2.5320997174855E-14 s
1.610.618err=-45.59AuZ=79(26.22)N=24L=0.00001 m *2.91167=3.5762786865234E-5 MHzf=24407964.050 MHzT=4.0970234057955E-14 s
1.610.618err=-79.96AuZ=79(26.22)N=25L=0.00002 m *1.79951=3.5762786865234E-5 MHzf=15084951.379 MHzT=6.629123123281E-14 s
1.610.618err=-11.22AuZ=79(26.22)N=26L=0.00003 m *1.11216=3.5762786865234E-5 MHzf=9323012.671 MHzT=1.0726146529077E-13 s
1.610.618err=-45.49AuZ=79(26.22)N=27L=0.00005 m /1.45486=3.5762786865234E-5 MHzf=5761938.708 MHzT=1.7355269652357E-13 s
1.610.618err=-17.71AuZ=79(26.22)N=28L=0.00008 m /2.35401=3.5762786865234E-5 MHzf=3561073.963 MHzT=2.8081416181434E-13 s
1.610.618err=-26.97AuZ=79(26.22)N=29L=0.00014 m /3.80887=3.5762786865234E-5 MHzf=2200864.745 MHzT=4.5436685833791E-13 s
1.610.618err=-2.72AuZ=79(26.22)N=30L=0.00022 m /6.16288=3.5762786865234E-5 MHzf=1360209.217 MHzT=7.3518102015225E-13 s
5/30.618err=-10.38AuZ=79(24.70)N=21L=0.00001 m *6.62250=3.5762786865234E-5 MHzf=55515106.721 MHzT=1.80131149712E-14 s
5/30.618err=-32.45AuZ=79(24.70)N=22L=0.00001 m *3.97350=3.5762786865234E-5 MHzf=33309064.032 MHzT=3.0021858285322E-14 s
5/30.618err=-19.21AuZ=79(24.70)N=23L=0.00002 m *2.38410=3.5762786865234E-5 MHzf=19985438.419 MHzT=5.0036430475517E-14 s
5/30.618err=-43.05AuZ=79(24.70)N=24L=0.00003 m *1.43046=3.5762786865234E-5 MHzf=11991263.052 MHzT=8.3394050792495E-14 s
5/30.618err=-16.52AuZ=79(24.70)N=25L=0.00004 m /1.16513=3.5762786865234E-5 MHzf=7194757.831 MHzT=1.389900846541E-13 s
5/30.618err=-94.19AuZ=79(24.70)N=26L=0.00007 m /1.94188=3.5762786865234E-5 MHzf=4316854.699 MHzT=2.3165014109008E-13 s
5/30.618err=-7.89AuZ=79(24.70)N=27L=0.00012 m /3.23646=3.5762786865234E-5 MHzf=2590112.819 MHzT=3.8608356848331E-13 s
5/30.618err=-7.89AuZ=79(24.70)N=28L=0.00019 m /5.39411=3.5762786865234E-5 MHzf=1554067.692 MHzT=6.4347261413859E-13 s
5/30.618err=-12.38AuZ=79(24.70)N=29L=0.00032 m /8.99018=3.5762786865234E-5 MHzf=932440.615 MHzT=1.0724543568972E-12 s
7/40.618err=-4AuZ=79(22.55)N=19L=0.00000 m *7.27985=3.5762786865234E-5 MHzf=61025591.268 MHzT=1.6386567982625E-14 s
7/40.618err=-4AuZ=79(22.55)N=20L=0.00001 m *4.15992=3.5762786865234E-5 MHzf=34871766.439 MHzT=2.8676493969594E-14 s
7/40.618err=-18.86AuZ=79(22.55)N=21L=0.00002 m *2.37710=3.5762786865234E-5 MHzf=19926723.679 MHzT=5.018386444679E-14 s
7/40.618err=-35.84AuZ=79(22.55)N=22L=0.00003 m *1.35834=3.5762786865234E-5 MHzf=11386699.245 MHzT=8.7821762781882E-14 s
7/40.618err=-28.84AuZ=79(22.55)N=23L=0.00005 m /1.28834=3.5762786865234E-5 MHzf=6506685.283 MHzT=1.5368808486829E-13 s
7/40.618err=-12.73AuZ=79(22.55)N=24L=0.00008 m /2.25459=3.5762786865234E-5 MHzf=3718105.876 MHzT=2.6895414851951E-13 s
7/40.618err=-31.52AuZ=79(22.55)N=25L=0.00014 m /3.94553=3.5762786865234E-5 MHzf=2124631.929 MHzT=4.7066975990915E-13 s
7/40.618err=-15.08AuZ=79(22.55)N=26L=0.00025 m /6.90468=3.5762786865234E-5 MHzf=1214075.388 MHzT=8.2367207984101E-13 s
7/40.618err=-0.694AuZ=79(22.55)N=27L=0.00043 m /12.08319=3.5762786865234E-5 MHzf=693757.365 MHzT=1.4414261397218E-12 s
5/20.618err=-2.12AuZ=79(13.77)N=10L=0.00000 m *31.65523=3.5762786865234E-5 MHzf=265359618.566 MHzT=3.7684708977317E-15 s
5/20.618err=-5.52AuZ=79(13.77)N=11L=0.00000 m *12.66209=3.5762786865234E-5 MHzf=106143847.426 MHzT=9.4211772443293E-15 s
5/20.618err=-1.3AuZ=79(13.77)N=12L=0.00001 m *5.06484=3.5762786865234E-5 MHzf=42457538.971 MHzT=2.3552943110823E-14 s
5/20.618err=-1.3AuZ=79(13.77)N=13L=0.00002 m *2.02593=3.5762786865234E-5 MHzf=16983015.588 MHzT=5.8882357777058E-14 s
5/20.618err=-23.4AuZ=79(13.77)N=14L=0.00004 m /1.23400=3.5762786865234E-5 MHzf=6793206.235 MHzT=1.4720589444265E-13 s
5/20.618err=-2.84AuZ=79(13.77)N=15L=0.00011 m /3.08500=3.5762786865234E-5 MHzf=2717282.494 MHzT=3.6801473610661E-13 s
5/20.618err=-10.18AuZ=79(13.77)N=16L=0.00028 m /7.71249=3.5762786865234E-5 MHzf=1086912.998 MHzT=9.2003684026654E-13 s
5/20.618err=-1.49AuZ=79(13.77)N=17L=0.00069 m /19.28122=3.5762786865234E-5 MHzf=434765.199 MHzT=2.3000921006663E-12 s
5/20.618err=-0.424AuZ=79(13.77)N=18L=0.00172 m /48.20306=3.5762786865234E-5 MHzf=173906.080 MHzT=5.7502302516659E-12 s
e0.618err=-0.692AuZ=79(12.62)N=9L=0.00000 m *37.25592=3.5762786865234E-5 MHz**f=312309060.476 MHzT=3.2019564161077E-15 s
e0.618err=-5.43AuZ=79(12.62)N=10L=0.00000 m *13.70569=3.5762786865234E-5 MHz**f=114892082.641 MHzT=8.7038199414232E-15 s
e0.618err=-0.841AuZ=79(12.62)N=11L=0.00001 m *5.04204=3.5762786865234E-5 MHz**f=42266435.157 MHzT=2.365943558495E-14 s
e0.618err=-85.49AuZ=79(12.62)N=12L=0.00002 m *1.85486=3.5762786865234E-5 MHz**f=15548952.546 MHzT=6.4313013822165E-14 s
e0.618err=-46.55AuZ=79(12.62)N=13L=0.00005 m /1.46549=3.5762786865234E-5 MHz**f=5720139.973 MHzT=1.7482089680622E-13 s
e0.618err=-32.79AuZ=79(12.62)N=14L=0.00014 m /3.98361=3.5762786865234E-5 MHz**f=2104321.897 MHzT=4.7521246702327E-13 s
e0.618err=-8.29AuZ=79(12.62)N=15L=0.00039 m /10.82858=3.5762786865234E-5 MHz**f=774136.763 MHzT=1.2917614137665E-12 s
e0.618err=-1.51AuZ=79(12.62)N=16L=0.00105 m /29.43514=3.5762786865234E-5 MHz**f=284789.000 MHzT=3.511371577746E-12 s
e0.618err=-0.0163AuZ=79(12.62)N=17L=0.00286 m /80.01301=3.5762786865234E-5 MHz**f=104768.018 MHzT=9.5448975527544E-12 s
30.618err=-0.0272AuZ=79(11.49)N=7L=0.00000 m *138.03741=3.5762786865234E-5 MHzf=1157140616.543 MHzT=8.6419920423111E-16 s
30.618err=-0.0272AuZ=79(11.49)N=8L=0.00000 m *46.01247=3.5762786865234E-5 MHzf=385713538.848 MHzT=2.5925976126933E-15 s
30.618err=-2.25AuZ=79(11.49)N=9L=0.00000 m *15.33749=3.5762786865234E-5 MHzf=128571179.616 MHzT=7.77779283808E-15 s
30.618err=-2.25AuZ=79(11.49)N=10L=0.00001 m *5.11250=3.5762786865234E-5 MHzf=42857059.872 MHzT=2.333337851424E-14 s
30.618err=-70.42AuZ=79(11.49)N=11L=0.00002 m *1.70417=3.5762786865234E-5 MHzf=14285686.624 MHzT=7.000013554272E-14 s
30.618err=-76.04AuZ=79(11.49)N=12L=0.00006 m /1.76039=3.5762786865234E-5 MHzf=4761895.541 MHzT=2.1000040662816E-13 s
30.618err=-5.63AuZ=79(11.49)N=13L=0.00019 m /5.28118=3.5762786865234E-5 MHzf=1587298.514 MHzT=6.3000121988448E-13 s
30.618err=-5.63AuZ=79(11.49)N=14L=0.00057 m /15.84353=3.5762786865234E-5 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
30.618err=-1.13AuZ=79(11.49)N=15L=0.00170 m /47.53059=3.5762786865234E-5 MHzf=176366.502 MHzT=5.6700109789603E-12 s
7/20.618err=-0.137AuZ=79(10.07)N=6L=0.00000 m *164.22426=3.5762786865234E-5 MHzf=1376659876.551 MHzT=7.2639583460924E-16 s
7/20.618err=-2.01AuZ=79(10.07)N=7L=0.00000 m *46.92122=3.5762786865234E-5 MHzf=393331393.300 MHzT=2.5423854211323E-15 s
7/20.618err=-3.13AuZ=79(10.07)N=8L=0.00000 m *13.40606=3.5762786865234E-5 MHzf=112380398.086 MHzT=8.8983489739632E-15 s
7/20.618err=-27.68AuZ=79(10.07)N=9L=0.00001 m *3.83030=3.5762786865234E-5 MHzf=32108685.167 MHzT=3.1144221408871E-14 s
7/20.618err=-9.44AuZ=79(10.07)N=10L=0.00003 m *1.09437=3.5762786865234E-5 MHzf=9173910.048 MHzT=1.0900477493105E-13 s
7/20.618err=-6.61AuZ=79(10.07)N=11L=0.00011 m /3.19818=3.5762786865234E-5 MHzf=2621117.157 MHzT=3.8151671225867E-13 s
7/20.618err=-1.77AuZ=79(10.07)N=12L=0.00040 m /11.19363=3.5762786865234E-5 MHzf=748890.616 MHzT=1.3353084929054E-12 s
7/20.618err=-0.456AuZ=79(10.07)N=13L=0.00140 m /39.17771=3.5762786865234E-5 MHzf=213968.747 MHzT=4.6735797251687E-12 s
7/20.618err=-0.0891AuZ=79(10.07)N=14L=0.00490 m /137.12197=3.5762786865234E-5 MHzf=61133.928 MHzT=1.6357529038091E-11 s
9/20.618err=-0.0272AuZ=79(8.39)N=4L=0.00000 m *736.19950=3.5762786865234E-5 MHzf=6171416621.563 MHzT=1.6203735079333E-16 s
9/20.618err=-0.369AuZ=79(8.39)N=5L=0.00000 m *163.59989=3.5762786865234E-5 MHzf=1371425915.903 MHzT=7.2916807857E-16 s
9/20.618err=-0.988AuZ=79(8.39)N=6L=0.00000 m *36.35553=3.5762786865234E-5 MHzf=304761314.645 MHzT=3.281256353565E-15 s
9/20.618err=-0.988AuZ=79(8.39)N=7L=0.00000 m *8.07901=3.5762786865234E-5 MHzf=67724736.588 MHzT=1.4765653591043E-14 s
9/20.618err=-79.54AuZ=79(8.39)N=8L=0.00002 m *1.79533=3.5762786865234E-5 MHzf=15049941.464 MHzT=6.6445441159691E-14 s
9/20.618err=-25.33AuZ=79(8.39)N=9L=0.00009 m /2.50650=3.5762786865234E-5 MHzf=3344431.436 MHzT=2.9900448521861E-13 s
9/20.618err=-2.54AuZ=79(8.39)N=10L=0.00040 m /11.27923=3.5762786865234E-5 MHzf=743206.986 MHzT=1.3455201834837E-12 s
9/20.618err=-1.52AuZ=79(8.39)N=11L=0.00182 m /50.75655=3.5762786865234E-5 MHzf=165157.108 MHzT=6.0548408256769E-12 s
9/20.618err=-0.178AuZ=79(8.39)N=12L=0.00817 m /228.40447=3.5762786865234E-5 MHzf=36701.580 MHzT=2.7246783715546E-11 s
50.618err=-0.00425AuZ=79(7.84)N=4L=0.00000 m *483.02049=3.5762786865234E-5 MHzf=4049066445.407 MHzT=2.4697050875375E-16 s
50.618err=-0.63AuZ=79(7.84)N=5L=0.00000 m *96.60410=3.5762786865234E-5 MHzf=809813289.081 MHzT=1.2348525437687E-15 s
50.618err=-1.69AuZ=79(7.84)N=6L=0.00000 m *19.32082=3.5762786865234E-5 MHzf=161962657.816 MHzT=6.1742627188437E-15 s
50.618err=-28.81AuZ=79(7.84)N=7L=0.00001 m *3.86416=3.5762786865234E-5 MHzf=32392531.563 MHzT=3.0871313594218E-14 s
50.618err=-29.4AuZ=79(7.84)N=8L=0.00005 m /1.29394=3.5762786865234E-5 MHzf=6478506.313 MHzT=1.5435656797109E-13 s
50.618err=-7.83AuZ=79(7.84)N=9L=0.00023 m /6.46970=3.5762786865234E-5 MHzf=1295701.263 MHzT=7.7178283985546E-13 s
50.618err=-1.09AuZ=79(7.84)N=10L=0.00116 m /32.34852=3.5762786865234E-5 MHzf=259140.253 MHzT=3.8589141992773E-12 s
50.618err=-0.462AuZ=79(7.84)N=11L=0.00578 m /161.74262=3.5762786865234E-5 MHzf=51828.051 MHzT=1.9294570996386E-11 s
50.618err=-0.0883AuZ=79(7.84)N=12L=0.02892 m /808.71310=3.5762786865234E-5 MHzf=10365.610 MHzT=9.6472854981932E-11 s
70.618err=-0.0159AuZ=79(6.48)N=2L=0.00000 m *6160.97565=3.5762786865234E-5 MHzf=51646255681.217 MHzT=1.9362487886294E-17 s
70.618err=-0.0159AuZ=79(6.48)N=3L=0.00000 m *880.13938=3.5762786865234E-5 MHzf=7378036525.888 MHzT=1.3553741520406E-16 s
70.618err=-0.588AuZ=79(6.48)N=4L=0.00000 m *125.73420=3.5762786865234E-5 MHzf=1054005217.984 MHzT=9.4876190642839E-16 s
70.618err=-5.66AuZ=79(6.48)N=5L=0.00000 m *17.96203=3.5762786865234E-5 MHzf=150572173.998 MHzT=6.6413333449988E-15 s
70.618err=-28.31AuZ=79(6.48)N=6L=0.00001 m *2.56600=3.5762786865234E-5 MHzf=21510310.571 MHzT=4.6489333414991E-14 s
70.618err=-36.4AuZ=79(6.48)N=7L=0.00010 m /2.72798=3.5762786865234E-5 MHzf=3072901.510 MHzT=3.2542533390494E-13 s
70.618err=-0.505AuZ=79(6.48)N=8L=0.00068 m /19.09584=3.5762786865234E-5 MHzf=438985.930 MHzT=2.2779773373346E-12 s
70.618err=-0.505AuZ=79(6.48)N=9L=0.00478 m /133.67087=3.5762786865234E-5 MHzf=62712.276 MHzT=1.5945841361342E-11 s
70.618err=-0.0745AuZ=79(6.48)N=10L=0.03346 m /935.69612=3.5762786865234E-5 MHzf=8958.897 MHzT=1.1162088952939E-10 s
90.618err=-0.00027AuZ=79(5.74)N=2L=0.00000 m *3727.00996=3.5762786865234E-5 MHzf=31242796646.662 MHzT=3.2007377934486E-17 s
90.618err=-0.0272AuZ=79(5.74)N=3L=0.00000 m *414.11222=3.5762786865234E-5 MHzf=3471421849.629 MHzT=2.8806640141037E-16 s
90.618err=-0.0272AuZ=79(5.74)N=4L=0.00000 m *46.01247=3.5762786865234E-5 MHzf=385713538.848 MHzT=2.5925976126933E-15 s
90.618err=-2.25AuZ=79(5.74)N=5L=0.00001 m *5.11250=3.5762786865234E-5 MHzf=42857059.872 MHzT=2.333337851424E-14 s
90.618err=-76.04AuZ=79(5.74)N=6L=0.00006 m /1.76039=3.5762786865234E-5 MHzf=4761895.541 MHzT=2.1000040662816E-13 s
90.618err=-5.63AuZ=79(5.74)N=7L=0.00057 m /15.84353=3.5762786865234E-5 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
90.618err=-0.417AuZ=79(5.74)N=8L=0.00510 m /142.59178=3.5762786865234E-5 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
90.618err=-0.0255AuZ=79(5.74)N=9L=0.04590 m /1283.32606=3.5762786865234E-5 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
90.618err=-0.0081AuZ=79(5.74)N=10L=0.41306 m /11549.93452=3.5762786865234E-5 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
110.618err=-0.00127AuZ=79(5.26)N=1L=0.00000 m *27444.34609=3.5762786865234E-5 MHzf=230060593489.059 MHzT=4.3466809540659E-18 s
110.618err=-0.0378AuZ=79(5.26)N=2L=0.00000 m *2494.94055=3.5762786865234E-5 MHzf=20914599408.096 MHzT=4.7813490494725E-17 s
110.618err=-0.36AuZ=79(5.26)N=3L=0.00000 m *226.81278=3.5762786865234E-5 MHzf=1901327218.918 MHzT=5.2594839544198E-16 s
110.618err=-3.1AuZ=79(5.26)N=4L=0.00000 m *20.61934=3.5762786865234E-5 MHzf=172847928.993 MHzT=5.7854323498618E-15 s
110.618err=-87.45AuZ=79(5.26)N=5L=0.00002 m *1.87449=3.5762786865234E-5 MHzf=15713448.090 MHzT=6.363975584848E-14 s
110.618err=-17.37AuZ=79(5.26)N=6L=0.00021 m /5.86828=3.5762786865234E-5 MHzf=1428495.281 MHzT=7.0003731433327E-13 s
110.618err=-0.861AuZ=79(5.26)N=7L=0.00231 m /64.55104=3.5762786865234E-5 MHzf=129863.207 MHzT=7.700410457666E-12 s
110.618err=-0.00865AuZ=79(5.26)N=8L=0.02539 m /710.06141=3.5762786865234E-5 MHzf=11805.746 MHzT=8.4704515034326E-11 s
110.618err=-0.00865AuZ=79(5.26)N=9L=0.27933 m /7810.67548=3.5762786865234E-5 MHzf=1073.250 MHzT=9.3174966537759E-10 s
6/50.618err=-3.84AuZ=79(73.01)N=69L=0.00003 m *2.07668=7.1525573730469E-5 MHzf=8704201.648 MHzT=1.1488704425615E-13 s
6/50.618err=-73.06AuZ=79(73.01)N=70L=0.00004 m *1.73057=7.1525573730469E-5 MHzf=7253501.374 MHzT=1.3786445310738E-13 s
6/50.618err=-44.22AuZ=79(73.01)N=71L=0.00005 m *1.44214=7.1525573730469E-5 MHzf=6044584.478 MHzT=1.6543734372885E-13 s
6/50.618err=-20.18AuZ=79(73.01)N=72L=0.00006 m *1.20178=7.1525573730469E-5 MHzf=5037153.732 MHzT=1.9852481247463E-13 s
6/50.618err=-0.149AuZ=79(73.01)N=73L=0.00007 m *1.00149=7.1525573730469E-5 MHzf=4197628.110 MHzT=2.3822977496955E-13 s
6/50.618err=-19.83AuZ=79(73.01)N=74L=0.00009 m /1.19822=7.1525573730469E-5 MHzf=3498023.425 MHzT=2.8587572996346E-13 s
6/50.618err=-43.79AuZ=79(73.01)N=75L=0.00010 m /1.43786=7.1525573730469E-5 MHzf=2915019.521 MHzT=3.4305087595615E-13 s
6/50.618err=-72.55AuZ=79(73.01)N=76L=0.00012 m /1.72544=7.1525573730469E-5 MHzf=2429182.934 MHzT=4.1166105114738E-13 s
6/50.618err=-3.53AuZ=79(73.01)N=77L=0.00015 m /2.07052=7.1525573730469E-5 MHzf=2024319.112 MHzT=4.9399326137686E-13 s
5/40.618err=-12.95AuZ=79(59.65)N=56L=0.00003 m *2.25899=7.1525573730469E-5 MHzf=9468347.583 MHzT=1.0561504963688E-13 s
5/40.618err=-80.72AuZ=79(59.65)N=57L=0.00004 m *1.80719=7.1525573730469E-5 MHzf=7574678.067 MHzT=1.3201881204611E-13 s
5/40.618err=-44.58AuZ=79(59.65)N=58L=0.00005 m *1.44576=7.1525573730469E-5 MHzf=6059742.453 MHzT=1.6502351505763E-13 s
5/40.618err=-15.67AuZ=79(59.65)N=59L=0.00006 m *1.15660=7.1525573730469E-5 MHzf=4847793.963 MHzT=2.0627939382204E-13 s
5/40.618err=-8.08AuZ=79(59.65)N=60L=0.00008 m /1.08075=7.1525573730469E-5 MHzf=3878235.170 MHzT=2.5784924227755E-13 s
5/40.618err=-35.1AuZ=79(59.65)N=61L=0.00010 m /1.35094=7.1525573730469E-5 MHzf=3102588.136 MHzT=3.2231155284694E-13 s
5/40.618err=-68.87AuZ=79(59.65)N=62L=0.00012 m /1.68867=7.1525573730469E-5 MHzf=2482070.509 MHzT=4.0288944105867E-13 s
5/40.618err=-5.55AuZ=79(59.65)N=63L=0.00015 m /2.11084=7.1525573730469E-5 MHzf=1985656.407 MHzT=5.0361180132334E-13 s
5/40.618err=-31.93AuZ=79(59.65)N=64L=0.00019 m /2.63855=7.1525573730469E-5 MHzf=1588525.126 MHzT=6.2951475165418E-13 s
4/30.618err=-13.85AuZ=79(46.27)N=42L=0.00002 m *3.41546=7.1525573730469E-5 MHzf=14315548.195 MHzT=6.9854118497262E-14 s
4/30.618err=-28.08AuZ=79(46.27)N=43L=0.00003 m *2.56159=7.1525573730469E-5 MHzf=10736661.147 MHzT=9.3138824662993E-14 s
4/30.618err=-92.12AuZ=79(46.27)N=44L=0.00004 m *1.92119=7.1525573730469E-5 MHzf=8052495.860 MHzT=1.2418509955063E-13 s
4/30.618err=-44.09AuZ=79(46.27)N=45L=0.00005 m *1.44090=7.1525573730469E-5 MHzf=6039371.895 MHzT=1.6558013273413E-13 s
4/30.618err=-8.07AuZ=79(46.27)N=46L=0.00007 m *1.08067=7.1525573730469E-5 MHzf=4529528.921 MHzT=2.2077351031211E-13 s
4/30.618err=-23.39AuZ=79(46.27)N=47L=0.00009 m /1.23380=7.1525573730469E-5 MHzf=3397146.691 MHzT=2.9436468041608E-13 s
4/30.618err=-64.51AuZ=79(46.27)N=48L=0.00012 m /1.64507=7.1525573730469E-5 MHzf=2547860.018 MHzT=3.9248624055467E-13 s
4/30.618err=-9.68AuZ=79(46.27)N=49L=0.00016 m /2.19342=7.1525573730469E-5 MHzf=1910895.014 MHzT=5.233149874061E-13 s
4/30.618err=-46.23AuZ=79(46.27)N=50L=0.00021 m /2.92456=7.1525573730469E-5 MHzf=1433171.260 MHzT=6.9775331654129E-13 s
e/20.618err=-27.78AuZ=79(43.38)N=39L=0.00002 m *3.83319=7.1525573730469E-5 MHzf=16066451.141 MHzT=6.224149883815E-14 s
e/20.618err=-41.02AuZ=79(43.38)N=40L=0.00003 m *2.82031=7.1525573730469E-5 MHzf=11821034.134 MHzT=8.4594967633866E-14 s
e/20.618err=-3.76AuZ=79(43.38)N=41L=0.00003 m *2.07506=7.1525573730469E-5 MHzf=8697430.863 MHzT=1.1497648164907E-13 s
e/20.618err=-52.68AuZ=79(43.38)N=42L=0.00005 m *1.52675=7.1525573730469E-5 MHzf=6399212.011 MHzT=1.5626924038334E-13 s
e/20.618err=-12.34AuZ=79(43.38)N=43L=0.00006 m *1.12332=7.1525573730469E-5 MHzf=4708277.077 MHzT=2.1239191824049E-13 s
e/20.618err=-21AuZ=79(43.38)N=44L=0.00009 m /1.20993=7.1525573730469E-5 MHzf=3464156.680 MHzT=2.8867054593223E-13 s
e/20.618err=-64.45AuZ=79(43.38)N=45L=0.00012 m /1.64447=7.1525573730469E-5 MHzf=2548784.047 MHzT=3.9234394970932E-13 s
e/20.618err=-11.76AuZ=79(43.38)N=46L=0.00016 m /2.23507=7.1525573730469E-5 MHzf=1875290.502 MHzT=5.3325071450014E-13 s
e/20.618err=-1.26AuZ=79(43.38)N=47L=0.00022 m /3.03777=7.1525573730469E-5 MHzf=1379761.644 MHzT=7.2476286361899E-13 s
e^(10.618err=-16.48AuZ=79(36.18)N=32L=0.00002 m *4.65907=7.1525573730469E-5 MHzf=19528035.646 MHzT=5.1208427622859E-14 s
e^(10.618err=-7.51AuZ=79(36.18)N=33L=0.00002 m *3.22501=7.1525573730469E-5 MHzf=13517318.529 MHzT=7.3979169599589E-14 s
e^(10.618err=-11.62AuZ=79(36.18)N=34L=0.00003 m *2.23235=7.1525573730469E-5 MHzf=9356696.369 MHzT=1.0687532870472E-13 s
e^(10.618err=-54.53AuZ=79(36.18)N=35L=0.00005 m *1.54524=7.1525573730469E-5 MHzf=6476711.098 MHzT=1.5439935251456E-13 s
e^(10.618err=-6.97AuZ=79(36.18)N=36L=0.00007 m *1.06961=7.1525573730469E-5 MHzf=4483183.487 MHzT=2.230557823385E-13 s
e^(10.618err=-35.07AuZ=79(36.18)N=37L=0.00010 m /1.35064=7.1525573730469E-5 MHzf=3103262.423 MHzT=3.2224151995682E-13 s
e^(10.618err=-95.13AuZ=79(36.18)N=38L=0.00014 m /1.95123=7.1525573730469E-5 MHzf=2148080.197 MHzT=4.6553196736456E-13 s
e^(10.618err=-40.95AuZ=79(36.18)N=39L=0.00020 m /2.81888=7.1525573730469E-5 MHzf=1486902.460 MHzT=6.7253907152423E-13 s
e^(10.618err=-1.81AuZ=79(36.18)N=40L=0.00029 m /4.07235=7.1525573730469E-5 MHzf=1029234.816 MHzT=9.715955819044E-13 s
3/20.618err=-18.08AuZ=79(32.83)N=29L=0.00002 m *4.72312=7.1525573730469E-5 MHzf=19796499.731 MHzT=5.051398042967E-14 s
3/20.618err=-4.96AuZ=79(32.83)N=30L=0.00002 m *3.14875=7.1525573730469E-5 MHzf=13197666.487 MHzT=7.5770970644504E-14 s
3/20.618err=-4.96AuZ=79(32.83)N=31L=0.00003 m *2.09916=7.1525573730469E-5 MHzf=8798444.325 MHzT=1.1365645596676E-13 s
3/20.618err=-39.95AuZ=79(32.83)N=32L=0.00005 m *1.39944=7.1525573730469E-5 MHzf=5865629.550 MHzT=1.7048468395013E-13 s
3/20.618err=-7.19AuZ=79(32.83)N=33L=0.00008 m /1.07185=7.1525573730469E-5 MHzf=3910419.700 MHzT=2.557270259252E-13 s
3/20.618err=-60.78AuZ=79(32.83)N=34L=0.00011 m /1.60778=7.1525573730469E-5 MHzf=2606946.467 MHzT=3.835905388878E-13 s
3/20.618err=-20.59AuZ=79(32.83)N=35L=0.00017 m /2.41167=7.1525573730469E-5 MHzf=1737964.311 MHzT=5.7538580833171E-13 s
3/20.618err=-20.59AuZ=79(32.83)N=36L=0.00026 m /3.61751=7.1525573730469E-5 MHzf=1158642.874 MHzT=8.6307871249756E-13 s
3/20.618err=-8.53AuZ=79(32.83)N=37L=0.00039 m /5.42627=7.1525573730469E-5 MHzf=772428.583 MHzT=1.2946180687463E-12 s
1.610.618err=-16.47AuZ=79(27.66)N=24L=0.00001 m *5.82334=7.1525573730469E-5 MHzf=24407964.050 MHzT=4.0970234057955E-14 s
1.610.618err=-19.97AuZ=79(27.66)N=25L=0.00002 m *3.59902=7.1525573730469E-5 MHzf=15084951.379 MHzT=6.629123123281E-14 s
1.610.618err=-11.22AuZ=79(27.66)N=26L=0.00003 m *2.22432=7.1525573730469E-5 MHzf=9323012.671 MHzT=1.0726146529077E-13 s
1.610.618err=-37.48AuZ=79(27.66)N=27L=0.00005 m *1.37470=7.1525573730469E-5 MHzf=5761938.708 MHzT=1.7355269652357E-13 s
1.610.618err=-17.71AuZ=79(27.66)N=28L=0.00008 m /1.17701=7.1525573730469E-5 MHzf=3561073.963 MHzT=2.8081416181434E-13 s
1.610.618err=-90.45AuZ=79(27.66)N=29L=0.00014 m /1.90443=7.1525573730469E-5 MHzf=2200864.745 MHzT=4.5436685833791E-13 s
1.610.618err=-2.72AuZ=79(27.66)N=30L=0.00022 m /3.08144=7.1525573730469E-5 MHzf=1360209.217 MHzT=7.3518102015225E-13 s
1.610.618err=-24.65AuZ=79(27.66)N=31L=0.00036 m /4.98587=7.1525573730469E-5 MHzf=840655.528 MHzT=1.1895478784902E-12 s
1.610.618err=-0.842AuZ=79(27.66)N=32L=0.00058 m /8.06731=7.1525573730469E-5 MHzf=519553.689 MHzT=1.9247288986424E-12 s
5/30.618err=-13.53AuZ=79(26.06)N=22L=0.00001 m *7.94700=7.1525573730469E-5 MHzf=33309064.032 MHzT=3.0021858285322E-14 s
5/30.618err=-19.21AuZ=79(26.06)N=23L=0.00002 m *4.76820=7.1525573730469E-5 MHzf=19985438.419 MHzT=5.0036430475517E-14 s
5/30.618err=-43.05AuZ=79(26.06)N=24L=0.00003 m *2.86092=7.1525573730469E-5 MHzf=11991263.052 MHzT=8.3394050792495E-14 s
5/30.618err=-71.66AuZ=79(26.06)N=25L=0.00004 m *1.71655=7.1525573730469E-5 MHzf=7194757.831 MHzT=1.389900846541E-13 s
5/30.618err=-3AuZ=79(26.06)N=26L=0.00007 m *1.02993=7.1525573730469E-5 MHzf=4316854.699 MHzT=2.3165014109008E-13 s
5/30.618err=-61.83AuZ=79(26.06)N=27L=0.00012 m /1.61823=7.1525573730469E-5 MHzf=2590112.819 MHzT=3.8608356848331E-13 s
5/30.618err=-34.86AuZ=79(26.06)N=28L=0.00019 m /2.69705=7.1525573730469E-5 MHzf=1554067.692 MHzT=6.4347261413859E-13 s
5/30.618err=-12.38AuZ=79(26.06)N=29L=0.00032 m /4.49509=7.1525573730469E-5 MHzf=932440.615 MHzT=1.0724543568972E-12 s
5/30.618err=-7.03AuZ=79(26.06)N=30L=0.00054 m /7.49181=7.1525573730469E-5 MHzf=559464.369 MHzT=1.7874239281613E-12 s
7/40.618err=-4AuZ=79(23.79)N=20L=0.00001 m *8.31983=7.1525573730469E-5 MHzf=34871766.439 MHzT=2.8676493969594E-14 s
7/40.618err=-18.86AuZ=79(23.79)N=21L=0.00002 m *4.75419=7.1525573730469E-5 MHzf=19926723.679 MHzT=5.018386444679E-14 s
7/40.618err=-35.84AuZ=79(23.79)N=22L=0.00003 m *2.71668=7.1525573730469E-5 MHzf=11386699.245 MHzT=8.7821762781882E-14 s
7/40.618err=-55.24AuZ=79(23.79)N=23L=0.00005 m *1.55239=7.1525573730469E-5 MHzf=6506685.283 MHzT=1.5368808486829E-13 s
7/40.618err=-12.73AuZ=79(23.79)N=24L=0.00008 m /1.12730=7.1525573730469E-5 MHzf=3718105.876 MHzT=2.6895414851951E-13 s
7/40.618err=-97.28AuZ=79(23.79)N=25L=0.00014 m /1.97277=7.1525573730469E-5 MHzf=2124631.929 MHzT=4.7066975990915E-13 s
7/40.618err=-15.08AuZ=79(23.79)N=26L=0.00025 m /3.45234=7.1525573730469E-5 MHzf=1214075.388 MHzT=8.2367207984101E-13 s
7/40.618err=-0.694AuZ=79(23.79)N=27L=0.00043 m /6.04160=7.1525573730469E-5 MHzf=693757.365 MHzT=1.4414261397218E-12 s
7/40.618err=-5.73AuZ=79(23.79)N=28L=0.00076 m /10.57279=7.1525573730469E-5 MHzf=396432.780 MHzT=2.5224957445131E-12 s
5/20.618err=-1.3AuZ=79(14.53)N=11L=0.00000 m *25.32418=7.1525573730469E-5 MHzf=106143847.426 MHzT=9.4211772443293E-15 s
5/20.618err=-1.3AuZ=79(14.53)N=12L=0.00001 m *10.12967=7.1525573730469E-5 MHzf=42457538.971 MHzT=2.3552943110823E-14 s
5/20.618err=-1.3AuZ=79(14.53)N=13L=0.00002 m *4.05187=7.1525573730469E-5 MHzf=16983015.588 MHzT=5.8882357777058E-14 s
5/20.618err=-62.08AuZ=79(14.53)N=14L=0.00004 m *1.62075=7.1525573730469E-5 MHzf=6793206.235 MHzT=1.4720589444265E-13 s
5/20.618err=-54.25AuZ=79(14.53)N=15L=0.00011 m /1.54250=7.1525573730469E-5 MHzf=2717282.494 MHzT=3.6801473610661E-13 s
5/20.618err=-28.55AuZ=79(14.53)N=16L=0.00028 m /3.85624=7.1525573730469E-5 MHzf=1086912.998 MHzT=9.2003684026654E-13 s
5/20.618err=-7.12AuZ=79(14.53)N=17L=0.00069 m /9.64061=7.1525573730469E-5 MHzf=434765.199 MHzT=2.3000921006663E-12 s
5/20.618err=-0.424AuZ=79(14.53)N=18L=0.00172 m /24.10153=7.1525573730469E-5 MHzf=173906.080 MHzT=5.7502302516659E-12 s
5/20.618err=-0.424AuZ=79(14.53)N=19L=0.00431 m /60.25382=7.1525573730469E-5 MHzf=69562.432 MHzT=1.4375575629165E-11 s
e0.618err=-0.692AuZ=79(13.31)N=9L=0.00000 m *74.51183=7.1525573730469E-5 MHz**f=312309060.476 MHzT=3.2019564161077E-15 s
e0.618err=-1.53AuZ=79(13.31)N=10L=0.00000 m *27.41137=7.1525573730469E-5 MHz**f=114892082.641 MHzT=8.7038199414232E-15 s
e0.618err=-0.841AuZ=79(13.31)N=11L=0.00001 m *10.08408=7.1525573730469E-5 MHz**f=42266435.157 MHzT=2.365943558495E-14 s
e0.618err=-23.66AuZ=79(13.31)N=12L=0.00002 m *3.70973=7.1525573730469E-5 MHz**f=15548952.546 MHzT=6.4313013822165E-14 s
e0.618err=-36.48AuZ=79(13.31)N=13L=0.00005 m *1.36473=7.1525573730469E-5 MHz**f=5720139.973 MHzT=1.7482089680622E-13 s
e0.618err=-99.19AuZ=79(13.31)N=14L=0.00014 m /1.99181=7.1525573730469E-5 MHz**f=2104321.897 MHzT=4.7521246702327E-13 s
e0.618err=-8.29AuZ=79(13.31)N=15L=0.00039 m /5.41429=7.1525573730469E-5 MHz**f=774136.763 MHzT=1.2917614137665E-12 s
e0.618err=-5.13AuZ=79(13.31)N=16L=0.00105 m /14.71757=7.1525573730469E-5 MHz**f=284789.000 MHzT=3.511371577746E-12 s
e0.618err=-0.0163AuZ=79(13.31)N=17L=0.00286 m /40.00651=7.1525573730469E-5 MHz**f=104768.018 MHzT=9.5448975527544E-12 s
30.618err=-0.0272AuZ=79(12.12)N=8L=0.00000 m *92.02494=7.1525573730469E-5 MHzf=385713538.848 MHzT=2.5925976126933E-15 s
30.618err=-2.25AuZ=79(12.12)N=9L=0.00000 m *30.67498=7.1525573730469E-5 MHzf=128571179.616 MHzT=7.77779283808E-15 s
30.618err=-2.25AuZ=79(12.12)N=10L=0.00001 m *10.22499=7.1525573730469E-5 MHzf=42857059.872 MHzT=2.333337851424E-14 s
30.618err=-13.62AuZ=79(12.12)N=11L=0.00002 m *3.40833=7.1525573730469E-5 MHzf=14285686.624 MHzT=7.000013554272E-14 s
30.618err=-13.62AuZ=79(12.12)N=12L=0.00006 m *1.13611=7.1525573730469E-5 MHzf=4761895.541 MHzT=2.1000040662816E-13 s
30.618err=-32.03AuZ=79(12.12)N=13L=0.00019 m /2.64059=7.1525573730469E-5 MHzf=1587298.514 MHzT=6.3000121988448E-13 s
30.618err=-13.17AuZ=79(12.12)N=14L=0.00057 m /7.92177=7.1525573730469E-5 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
30.618err=-3.33AuZ=79(12.12)N=15L=0.00170 m /23.76530=7.1525573730469E-5 MHzf=176366.502 MHzT=5.6700109789603E-12 s
30.618err=-0.417AuZ=79(12.12)N=16L=0.00510 m /71.29589=7.1525573730469E-5 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
7/20.618err=-0.906AuZ=79(10.63)N=7L=0.00000 m *93.84243=7.1525573730469E-5 MHzf=393331393.300 MHzT=2.5423854211323E-15 s
7/20.618err=-3.13AuZ=79(10.63)N=8L=0.00000 m *26.81212=7.1525573730469E-5 MHzf=112380398.086 MHzT=8.8983489739632E-15 s
7/20.618err=-9.44AuZ=79(10.63)N=9L=0.00001 m *7.66061=7.1525573730469E-5 MHzf=32108685.167 MHzT=3.1144221408871E-14 s
7/20.618err=-9.44AuZ=79(10.63)N=10L=0.00003 m *2.18874=7.1525573730469E-5 MHzf=9173910.048 MHzT=1.0900477493105E-13 s
7/20.618err=-59.91AuZ=79(10.63)N=11L=0.00011 m /1.59909=7.1525573730469E-5 MHzf=2621117.157 MHzT=3.8151671225867E-13 s
7/20.618err=-11.94AuZ=79(10.63)N=12L=0.00040 m /5.59682=7.1525573730469E-5 MHzf=748890.616 MHzT=1.3353084929054E-12 s
7/20.618err=-3.1AuZ=79(10.63)N=13L=0.00140 m /19.58885=7.1525573730469E-5 MHzf=213968.747 MHzT=4.6735797251687E-12 s
7/20.618err=-0.825AuZ=79(10.63)N=14L=0.00490 m /68.56099=7.1525573730469E-5 MHzf=61133.928 MHzT=1.6357529038091E-11 s
7/20.618err=-0.404AuZ=79(10.63)N=15L=0.01716 m /239.96345=7.1525573730469E-5 MHzf=17466.837 MHzT=5.7251351633317E-11 s
9/20.618err=-0.0611AuZ=79(8.85)N=5L=0.00000 m *327.19978=7.1525573730469E-5 MHzf=1371425915.903 MHzT=7.2916807857E-16 s
9/20.618err=-0.988AuZ=79(8.85)N=6L=0.00000 m *72.71106=7.1525573730469E-5 MHzf=304761314.645 MHzT=3.281256353565E-15 s
9/20.618err=-0.988AuZ=79(8.85)N=7L=0.00000 m *16.15801=7.1525573730469E-5 MHzf=67724736.588 MHzT=1.4765653591043E-14 s
9/20.618err=-19.69AuZ=79(8.85)N=8L=0.00002 m *3.59067=7.1525573730469E-5 MHzf=15049941.464 MHzT=6.6445441159691E-14 s
9/20.618err=-25.33AuZ=79(8.85)N=9L=0.00009 m /1.25325=7.1525573730469E-5 MHzf=3344431.436 MHzT=2.9900448521861E-13 s
9/20.618err=-12.8AuZ=79(8.85)N=10L=0.00040 m /5.63962=7.1525573730469E-5 MHzf=743206.986 MHzT=1.3455201834837E-12 s
9/20.618err=-1.52AuZ=79(8.85)N=11L=0.00182 m /25.37827=7.1525573730469E-5 MHzf=165157.108 MHzT=6.0548408256769E-12 s
9/20.618err=-0.178AuZ=79(8.85)N=12L=0.00817 m /114.20223=7.1525573730469E-5 MHzf=36701.580 MHzT=2.7246783715546E-11 s
9/20.618err=-0.178AuZ=79(8.85)N=13L=0.03676 m /513.91005=7.1525573730469E-5 MHzf=8155.907 MHzT=1.2261052671996E-10 s
50.618err=-0.00425AuZ=79(8.27)N=4L=0.00000 m *966.04098=7.1525573730469E-5 MHzf=4049066445.407 MHzT=2.4697050875375E-16 s
50.618err=-0.108AuZ=79(8.27)N=5L=0.00000 m *193.20820=7.1525573730469E-5 MHzf=809813289.081 MHzT=1.2348525437687E-15 s
50.618err=-1.69AuZ=79(8.27)N=6L=0.00000 m *38.64164=7.1525573730469E-5 MHzf=161962657.816 MHzT=6.1742627188437E-15 s
50.618err=-10.41AuZ=79(8.27)N=7L=0.00001 m *7.72833=7.1525573730469E-5 MHzf=32392531.563 MHzT=3.0871313594218E-14 s
50.618err=-54.57AuZ=79(8.27)N=8L=0.00005 m *1.54567=7.1525573730469E-5 MHzf=6478506.313 MHzT=1.5435656797109E-13 s
50.618err=-7.83AuZ=79(8.27)N=9L=0.00023 m /3.23485=7.1525573730469E-5 MHzf=1295701.263 MHzT=7.7178283985546E-13 s
50.618err=-1.09AuZ=79(8.27)N=10L=0.00116 m /16.17426=7.1525573730469E-5 MHzf=259140.253 MHzT=3.8589141992773E-12 s
50.618err=-1.09AuZ=79(8.27)N=11L=0.00578 m /80.87131=7.1525573730469E-5 MHzf=51828.051 MHzT=1.9294570996386E-11 s
50.618err=-0.0883AuZ=79(8.27)N=12L=0.02892 m /404.35655=7.1525573730469E-5 MHzf=10365.610 MHzT=9.6472854981932E-11 s
70.618err=-0.0159AuZ=79(6.84)N=3L=0.00000 m *1760.27876=7.1525573730469E-5 MHzf=7378036525.888 MHzT=1.3553741520406E-16 s
70.618err=-0.187AuZ=79(6.84)N=4L=0.00000 m *251.46839=7.1525573730469E-5 MHzf=1054005217.984 MHzT=9.4876190642839E-16 s
70.618err=-2.65AuZ=79(6.84)N=5L=0.00000 m *35.92406=7.1525573730469E-5 MHzf=150572173.998 MHzT=6.6413333449988E-15 s
70.618err=-2.65AuZ=79(6.84)N=6L=0.00001 m *5.13201=7.1525573730469E-5 MHzf=21510310.571 MHzT=4.6489333414991E-14 s
70.618err=-36.4AuZ=79(6.84)N=7L=0.00010 m /1.36399=7.1525573730469E-5 MHzf=3072901.510 MHzT=3.2542533390494E-13 s
70.618err=-6.09AuZ=79(6.84)N=8L=0.00068 m /9.54792=7.1525573730469E-5 MHzf=438985.930 MHzT=2.2779773373346E-12 s
70.618err=-1.27AuZ=79(6.84)N=9L=0.00478 m /66.83544=7.1525573730469E-5 MHzf=62712.276 MHzT=1.5945841361342E-11 s
70.618err=-0.182AuZ=79(6.84)N=10L=0.03346 m /467.84806=7.1525573730469E-5 MHzf=8958.897 MHzT=1.1162088952939E-10 s
70.618err=-0.0287AuZ=79(6.84)N=11L=0.23424 m /3274.93641=7.1525573730469E-5 MHzf=1279.842 MHzT=7.8134622670576E-10 s
90.618err=-0.00027AuZ=79(6.06)N=2L=0.00000 m *7454.01992=7.1525573730469E-5 MHzf=31242796646.662 MHzT=3.2007377934486E-17 s
90.618err=-0.0272AuZ=79(6.06)N=3L=0.00000 m *828.22444=7.1525573730469E-5 MHzf=3471421849.629 MHzT=2.8806640141037E-16 s
90.618err=-0.0272AuZ=79(6.06)N=4L=0.00000 m *92.02494=7.1525573730469E-5 MHzf=385713538.848 MHzT=2.5925976126933E-15 s
90.618err=-2.25AuZ=79(6.06)N=5L=0.00001 m *10.22499=7.1525573730469E-5 MHzf=42857059.872 MHzT=2.333337851424E-14 s
90.618err=-13.62AuZ=79(6.06)N=6L=0.00006 m *1.13611=7.1525573730469E-5 MHzf=4761895.541 MHzT=2.1000040662816E-13 s
90.618err=-13.17AuZ=79(6.06)N=7L=0.00057 m /7.92177=7.1525573730469E-5 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
90.618err=-0.417AuZ=79(6.06)N=8L=0.00510 m /71.29589=7.1525573730469E-5 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
90.618err=-0.104AuZ=79(6.06)N=9L=0.04590 m /641.66303=7.1525573730469E-5 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
90.618err=-0.0168AuZ=79(6.06)N=10L=0.41306 m /5774.96726=7.1525573730469E-5 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
110.618err=-0.0177AuZ=79(5.55)N=2L=0.00000 m *4989.88111=7.1525573730469E-5 MHzf=20914599408.096 MHzT=4.7813490494725E-17 s
110.618err=-0.139AuZ=79(5.55)N=3L=0.00000 m *453.62556=7.1525573730469E-5 MHzf=1901327218.918 MHzT=5.2594839544198E-16 s
110.618err=-0.583AuZ=79(5.55)N=4L=0.00000 m *41.23869=7.1525573730469E-5 MHzf=172847928.993 MHzT=5.7854323498618E-15 s
110.618err=-24.97AuZ=79(5.55)N=5L=0.00002 m *3.74897=7.1525573730469E-5 MHzf=15713448.090 MHzT=6.363975584848E-14 s
110.618err=-46.71AuZ=79(5.55)N=6L=0.00021 m /2.93414=7.1525573730469E-5 MHzf=1428495.281 MHzT=7.0003731433327E-13 s
110.618err=-0.861AuZ=79(5.55)N=7L=0.00231 m /32.27552=7.1525573730469E-5 MHzf=129863.207 MHzT=7.700410457666E-12 s
110.618err=-0.00865AuZ=79(5.55)N=8L=0.02539 m /355.03070=7.1525573730469E-5 MHzf=11805.746 MHzT=8.4704515034326E-11 s
110.618err=-0.00865AuZ=79(5.55)N=9L=0.27933 m /3905.33774=7.1525573730469E-5 MHzf=1073.250 MHzT=9.3174966537759E-10 s
110.618err=-0.00167AuZ=79(5.55)N=10L=3.07265 m /42958.71513=7.1525573730469E-5 MHzf=97.568 MHzT=1.0249246319153E-8 s
6/50.618err=-0.149AuZ=79(76.81)N=73L=0.00007 m *2.00297=0.00014305114746094 MHzf=4197628.110 MHzT=2.3822977496955E-13 s
6/50.618err=-66.92AuZ=79(76.81)N=74L=0.00009 m *1.66914=0.00014305114746094 MHzf=3498023.425 MHzT=2.8587572996346E-13 s
6/50.618err=-39.1AuZ=79(76.81)N=75L=0.00010 m *1.39095=0.00014305114746094 MHzf=2915019.521 MHzT=3.4305087595615E-13 s
6/50.618err=-15.92AuZ=79(76.81)N=76L=0.00012 m *1.15913=0.00014305114746094 MHzf=2429182.934 MHzT=4.1166105114738E-13 s
6/50.618err=-3.53AuZ=79(76.81)N=77L=0.00015 m /1.03526=0.00014305114746094 MHzf=2024319.112 MHzT=4.9399326137686E-13 s
6/50.618err=-24.24AuZ=79(76.81)N=78L=0.00018 m /1.24231=0.00014305114746094 MHzf=1686932.593 MHzT=5.9279191365223E-13 s
6/50.618err=-49.08AuZ=79(76.81)N=79L=0.00021 m /1.49078=0.00014305114746094 MHzf=1405777.161 MHzT=7.1135029638268E-13 s
6/50.618err=-78.9AuZ=79(76.81)N=80L=0.00026 m /1.78893=0.00014305114746094 MHzf=1171480.967 MHzT=8.5362035565921E-13 s
6/50.618err=-7.34AuZ=79(76.81)N=81L=0.00031 m /2.14672=0.00014305114746094 MHzf=976234.139 MHzT=1.0243444267911E-12 s
5/40.618err=-15.67AuZ=79(62.76)N=59L=0.00006 m *2.31321=0.00014305114746094 MHzf=4847793.963 MHzT=2.0627939382204E-13 s
5/40.618err=-85.06AuZ=79(62.76)N=60L=0.00008 m *1.85057=0.00014305114746094 MHzf=3878235.170 MHzT=2.5784924227755E-13 s
5/40.618err=-48.05AuZ=79(62.76)N=61L=0.00010 m *1.48045=0.00014305114746094 MHzf=3102588.136 MHzT=3.2231155284694E-13 s
5/40.618err=-18.44AuZ=79(62.76)N=62L=0.00012 m *1.18436=0.00014305114746094 MHzf=2482070.509 MHzT=4.0288944105867E-13 s
5/40.618err=-5.55AuZ=79(62.76)N=63L=0.00015 m /1.05542=0.00014305114746094 MHzf=1985656.407 MHzT=5.0361180132334E-13 s
5/40.618err=-31.93AuZ=79(62.76)N=64L=0.00019 m /1.31927=0.00014305114746094 MHzf=1588525.126 MHzT=6.2951475165418E-13 s
5/40.618err=-64.91AuZ=79(62.76)N=65L=0.00024 m /1.64909=0.00014305114746094 MHzf=1270820.101 MHzT=7.8689343956772E-13 s
5/40.618err=-3.07AuZ=79(62.76)N=66L=0.00029 m /2.06137=0.00014305114746094 MHzf=1016656.080 MHzT=9.8361679945965E-13 s
5/40.618err=-28.84AuZ=79(62.76)N=67L=0.00037 m /2.57671=0.00014305114746094 MHzf=813324.864 MHzT=1.2295209993246E-12 s
4/30.618err=-44.09AuZ=79(48.68)N=45L=0.00005 m *2.88179=0.00014305114746094 MHzf=6039371.895 MHzT=1.6558013273413E-13 s
4/30.618err=-8.07AuZ=79(48.68)N=46L=0.00007 m *2.16134=0.00014305114746094 MHzf=4529528.921 MHzT=2.2077351031211E-13 s
4/30.618err=-62.11AuZ=79(48.68)N=47L=0.00009 m *1.62101=0.00014305114746094 MHzf=3397146.691 MHzT=2.9436468041608E-13 s
4/30.618err=-21.58AuZ=79(48.68)N=48L=0.00012 m *1.21576=0.00014305114746094 MHzf=2547860.018 MHzT=3.9248624055467E-13 s
4/30.618err=-9.68AuZ=79(48.68)N=49L=0.00016 m /1.09671=0.00014305114746094 MHzf=1910895.014 MHzT=5.233149874061E-13 s
4/30.618err=-46.23AuZ=79(48.68)N=50L=0.00021 m /1.46228=0.00014305114746094 MHzf=1433171.260 MHzT=6.9775331654129E-13 s
4/30.618err=-94.98AuZ=79(48.68)N=51L=0.00028 m /1.94971=0.00014305114746094 MHzf=1074878.445 MHzT=9.3033775538816E-13 s
4/30.618err=-29.99AuZ=79(48.68)N=52L=0.00037 m /2.59961=0.00014305114746094 MHzf=806158.834 MHzT=1.2404503405172E-12 s
4/30.618err=-15.54AuZ=79(48.68)N=53L=0.00050 m /3.46615=0.00014305114746094 MHzf=604619.125 MHzT=1.6539337873559E-12 s
e/20.618err=-1.79AuZ=79(45.64)N=42L=0.00005 m *3.05349=0.00014305114746094 MHzf=6399212.011 MHzT=1.5626924038334E-13 s
e/20.618err=-12.34AuZ=79(45.64)N=43L=0.00006 m *2.24664=0.00014305114746094 MHzf=4708277.077 MHzT=2.1239191824049E-13 s
e/20.618err=-65.3AuZ=79(45.64)N=44L=0.00009 m *1.65298=0.00014305114746094 MHzf=3464156.680 MHzT=2.8867054593223E-13 s
e/20.618err=-21.62AuZ=79(45.64)N=45L=0.00012 m *1.21620=0.00014305114746094 MHzf=2548784.047 MHzT=3.9234394970932E-13 s
e/20.618err=-11.76AuZ=79(45.64)N=46L=0.00016 m /1.11753=0.00014305114746094 MHzf=1875290.502 MHzT=5.3325071450014E-13 s
e/20.618err=-51.89AuZ=79(45.64)N=47L=0.00022 m /1.51889=0.00014305114746094 MHzf=1379761.644 MHzT=7.2476286361899E-13 s
e/20.618err=-3.22AuZ=79(45.64)N=48L=0.00030 m /2.06438=0.00014305114746094 MHzf=1015171.885 MHzT=9.8505486105834E-13 s
e/20.618err=-40.29AuZ=79(45.64)N=49L=0.00040 m /2.80578=0.00014305114746094 MHzf=746921.731 MHzT=1.3388283644245E-12 s
e/20.618err=-27.12AuZ=79(45.64)N=50L=0.00055 m /3.81346=0.00014305114746094 MHzf=549554.298 MHzT=1.8196564072197E-12 s
e^(10.618err=-11.62AuZ=79(38.07)N=34L=0.00003 m *4.46471=0.00014305114746094 MHzf=9356696.369 MHzT=1.0687532870472E-13 s
e^(10.618err=-3.02AuZ=79(38.07)N=35L=0.00005 m *3.09047=0.00014305114746094 MHzf=6476711.098 MHzT=1.5439935251456E-13 s
e^(10.618err=-6.97AuZ=79(38.07)N=36L=0.00007 m *2.13923=0.00014305114746094 MHzf=4483183.487 MHzT=2.230557823385E-13 s
e^(10.618err=-48.08AuZ=79(38.07)N=37L=0.00010 m *1.48078=0.00014305114746094 MHzf=3103262.423 MHzT=3.2224151995682E-13 s
e^(10.618err=-2.5AuZ=79(38.07)N=38L=0.00014 m *1.02499=0.00014305114746094 MHzf=2148080.197 MHzT=4.6553196736456E-13 s
e^(10.618err=-40.95AuZ=79(38.07)N=39L=0.00020 m /1.40944=0.00014305114746094 MHzf=1486902.460 MHzT=6.7253907152423E-13 s
e^(10.618err=-1.81AuZ=79(38.07)N=40L=0.00029 m /2.03617=0.00014305114746094 MHzf=1029234.816 MHzT=9.715955819044E-13 s
e^(10.618err=-47.08AuZ=79(38.07)N=41L=0.00042 m /2.94160=0.00014305114746094 MHzf=712436.986 MHzT=1.4036329110764E-12 s
e^(10.618err=-6.25AuZ=79(38.07)N=42L=0.00061 m /4.24963=0.00014305114746094 MHzf=493149.328 MHzT=2.0277833552876E-12 s
3/20.618err=-4.96AuZ=79(34.54)N=31L=0.00003 m *4.19833=0.00014305114746094 MHzf=8798444.325 MHzT=1.1365645596676E-13 s
3/20.618err=-39.95AuZ=79(34.54)N=32L=0.00005 m *2.79889=0.00014305114746094 MHzf=5865629.550 MHzT=1.7048468395013E-13 s
3/20.618err=-86.6AuZ=79(34.54)N=33L=0.00008 m *1.86592=0.00014305114746094 MHzf=3910419.700 MHzT=2.557270259252E-13 s
3/20.618err=-24.4AuZ=79(34.54)N=34L=0.00011 m *1.24395=0.00014305114746094 MHzf=2606946.467 MHzT=3.835905388878E-13 s
3/20.618err=-20.59AuZ=79(34.54)N=35L=0.00017 m /1.20584=0.00014305114746094 MHzf=1737964.311 MHzT=5.7538580833171E-13 s
3/20.618err=-80.88AuZ=79(34.54)N=36L=0.00026 m /1.80876=0.00014305114746094 MHzf=1158642.874 MHzT=8.6307871249756E-13 s
3/20.618err=-35.66AuZ=79(34.54)N=37L=0.00039 m /2.71313=0.00014305114746094 MHzf=772428.583 MHzT=1.2946180687463E-12 s
3/20.618err=-1.75AuZ=79(34.54)N=38L=0.00058 m /4.06970=0.00014305114746094 MHzf=514952.388 MHzT=1.9419271031195E-12 s
3/20.618err=-1.75AuZ=79(34.54)N=39L=0.00087 m /6.10455=0.00014305114746094 MHzf=343301.592 MHzT=2.9128906546793E-12 s
1.610.618err=-2.83AuZ=79(29.10)N=25L=0.00002 m *7.19805=0.00014305114746094 MHzf=15084951.379 MHzT=6.629123123281E-14 s
1.610.618err=-11.22AuZ=79(29.10)N=26L=0.00003 m *4.44864=0.00014305114746094 MHzf=9323012.671 MHzT=1.0726146529077E-13 s
1.610.618err=-37.48AuZ=79(29.10)N=27L=0.00005 m *2.74941=0.00014305114746094 MHzf=5761938.708 MHzT=1.7355269652357E-13 s
1.610.618err=-69.93AuZ=79(29.10)N=28L=0.00008 m *1.69923=0.00014305114746094 MHzf=3561073.963 MHzT=2.8081416181434E-13 s
1.610.618err=-5.02AuZ=79(29.10)N=29L=0.00014 m *1.05018=0.00014305114746094 MHzf=2200864.745 MHzT=4.5436685833791E-13 s
1.610.618err=-54.08AuZ=79(29.10)N=30L=0.00022 m /1.54072=0.00014305114746094 MHzf=1360209.217 MHzT=7.3518102015225E-13 s
1.610.618err=-24.65AuZ=79(29.10)N=31L=0.00036 m /2.49294=0.00014305114746094 MHzf=840655.528 MHzT=1.1895478784902E-12 s
1.610.618err=-0.842AuZ=79(29.10)N=32L=0.00058 m /4.03366=0.00014305114746094 MHzf=519553.689 MHzT=1.9247288986424E-12 s
1.610.618err=-8.78AuZ=79(29.10)N=33L=0.00093 m /6.52659=0.00014305114746094 MHzf=321101.839 MHzT=3.1142767771325E-12 s
5/30.618err=-5.96AuZ=79(27.41)N=23L=0.00002 m *9.53640=0.00014305114746094 MHzf=19985438.419 MHzT=5.0036430475517E-14 s
5/30.618err=-14.44AuZ=79(27.41)N=24L=0.00003 m *5.72184=0.00014305114746094 MHzf=11991263.052 MHzT=8.3394050792495E-14 s
5/30.618err=-14.44AuZ=79(27.41)N=25L=0.00004 m *3.43310=0.00014305114746094 MHzf=7194757.831 MHzT=1.389900846541E-13 s
5/30.618err=-3AuZ=79(27.41)N=26L=0.00007 m *2.05986=0.00014305114746094 MHzf=4316854.699 MHzT=2.3165014109008E-13 s
5/30.618err=-23.6AuZ=79(27.41)N=27L=0.00012 m *1.23592=0.00014305114746094 MHzf=2590112.819 MHzT=3.8608356848331E-13 s
5/30.618err=-34.86AuZ=79(27.41)N=28L=0.00019 m /1.34853=0.00014305114746094 MHzf=1554067.692 MHzT=6.4347261413859E-13 s
5/30.618err=-12.38AuZ=79(27.41)N=29L=0.00032 m /2.24754=0.00014305114746094 MHzf=932440.615 MHzT=1.0724543568972E-12 s
5/30.618err=-24.87AuZ=79(27.41)N=30L=0.00054 m /3.74591=0.00014305114746094 MHzf=559464.369 MHzT=1.7874239281613E-12 s
5/30.618err=-4.06AuZ=79(27.41)N=31L=0.00089 m /6.24318=0.00014305114746094 MHzf=335678.621 MHzT=2.9790398802677E-12 s
7/40.618err=-5.65AuZ=79(25.02)N=21L=0.00002 m *9.50838=0.00014305114746094 MHzf=19926723.679 MHzT=5.018386444679E-14 s
7/40.618err=-8.67AuZ=79(25.02)N=22L=0.00003 m *5.43336=0.00014305114746094 MHzf=11386699.245 MHzT=8.7821762781882E-14 s
7/40.618err=-3.5AuZ=79(25.02)N=23L=0.00005 m *3.10478=0.00014305114746094 MHzf=6506685.283 MHzT=1.5368808486829E-13 s
7/40.618err=-77.42AuZ=79(25.02)N=24L=0.00008 m *1.77416=0.00014305114746094 MHzf=3718105.876 MHzT=2.6895414851951E-13 s
7/40.618err=-1.39AuZ=79(25.02)N=25L=0.00014 m *1.01380=0.00014305114746094 MHzf=2124631.929 MHzT=4.7066975990915E-13 s
7/40.618err=-72.62AuZ=79(25.02)N=26L=0.00025 m /1.72617=0.00014305114746094 MHzf=1214075.388 MHzT=8.2367207984101E-13 s
7/40.618err=-0.694AuZ=79(25.02)N=27L=0.00043 m /3.02080=0.00014305114746094 MHzf=693757.365 MHzT=1.4414261397218E-12 s
7/40.618err=-5.73AuZ=79(25.02)N=28L=0.00076 m /5.28640=0.00014305114746094 MHzf=396432.780 MHzT=2.5224957445131E-12 s
7/40.618err=-2.8AuZ=79(25.02)N=29L=0.00132 m /9.25120=0.00014305114746094 MHzf=226533.017 MHzT=4.4143675528979E-12 s
5/20.618err=-1.3AuZ=79(15.28)N=11L=0.00000 m *50.64837=0.00014305114746094 MHzf=106143847.426 MHzT=9.4211772443293E-15 s
5/20.618err=-1.3AuZ=79(15.28)N=12L=0.00001 m *20.25935=0.00014305114746094 MHzf=42457538.971 MHzT=2.3552943110823E-14 s
5/20.618err=-1.3AuZ=79(15.28)N=13L=0.00002 m *8.10374=0.00014305114746094 MHzf=16983015.588 MHzT=5.8882357777058E-14 s
5/20.618err=-8.05AuZ=79(15.28)N=14L=0.00004 m *3.24150=0.00014305114746094 MHzf=6793206.235 MHzT=1.4720589444265E-13 s
5/20.618err=-29.66AuZ=79(15.28)N=15L=0.00011 m *1.29660=0.00014305114746094 MHzf=2717282.494 MHzT=3.6801473610661E-13 s
5/20.618err=-92.82AuZ=79(15.28)N=16L=0.00028 m /1.92812=0.00014305114746094 MHzf=1086912.998 MHzT=9.2003684026654E-13 s
5/20.618err=-20.51AuZ=79(15.28)N=17L=0.00069 m /4.82031=0.00014305114746094 MHzf=434765.199 MHzT=2.3000921006663E-12 s
5/20.618err=-0.424AuZ=79(15.28)N=18L=0.00172 m /12.05076=0.00014305114746094 MHzf=173906.080 MHzT=5.7502302516659E-12 s
5/20.618err=-0.424AuZ=79(15.28)N=19L=0.00431 m /30.12691=0.00014305114746094 MHzf=69562.432 MHzT=1.4375575629165E-11 s
e0.618err=-1.53AuZ=79(14.00)N=10L=0.00000 m *54.82274=0.00014305114746094 MHz**f=114892082.641 MHzT=8.7038199414232E-15 s
e0.618err=-0.841AuZ=79(14.00)N=11L=0.00001 m *20.16816=0.00014305114746094 MHz**f=42266435.157 MHzT=2.365943558495E-14 s
e0.618err=-6AuZ=79(14.00)N=12L=0.00002 m *7.41945=0.00014305114746094 MHz**f=15548952.546 MHzT=6.4313013822165E-14 s
e0.618err=-36.48AuZ=79(14.00)N=13L=0.00005 m *2.72946=0.00014305114746094 MHz**f=5720139.973 MHzT=1.7482089680622E-13 s
e0.618err=-0.412AuZ=79(14.00)N=14L=0.00014 m *1.00411=0.00014305114746094 MHz**f=2104321.897 MHzT=4.7521246702327E-13 s
e0.618err=-35.36AuZ=79(14.00)N=15L=0.00039 m /2.70715=0.00014305114746094 MHz**f=774136.763 MHzT=1.2917614137665E-12 s
e0.618err=-5.13AuZ=79(14.00)N=16L=0.00105 m /7.35879=0.00014305114746094 MHz**f=284789.000 MHzT=3.511371577746E-12 s
e0.618err=-0.0163AuZ=79(14.00)N=17L=0.00286 m /20.00325=0.00014305114746094 MHz**f=104768.018 MHzT=9.5448975527544E-12 s
e0.618err=-0.694AuZ=79(14.00)N=18L=0.00778 m /54.37448=0.00014305114746094 MHz**f=38542.000 MHzT=2.5945721572155E-11 s
30.618err=-0.574AuZ=79(12.75)N=9L=0.00000 m *61.34996=0.00014305114746094 MHzf=128571179.616 MHzT=7.77779283808E-15 s
30.618err=-2.25AuZ=79(12.75)N=10L=0.00001 m *20.44999=0.00014305114746094 MHzf=42857059.872 MHzT=2.333337851424E-14 s
30.618err=-13.62AuZ=79(12.75)N=11L=0.00002 m *6.81666=0.00014305114746094 MHzf=14285686.624 MHzT=7.000013554272E-14 s
30.618err=-13.62AuZ=79(12.75)N=12L=0.00006 m *2.27222=0.00014305114746094 MHzf=4761895.541 MHzT=2.1000040662816E-13 s
30.618err=-32.03AuZ=79(12.75)N=13L=0.00019 m /1.32029=0.00014305114746094 MHzf=1587298.514 MHzT=6.3000121988448E-13 s
30.618err=-32.03AuZ=79(12.75)N=14L=0.00057 m /3.96088=0.00014305114746094 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
30.618err=-8.03AuZ=79(12.75)N=15L=0.00170 m /11.88265=0.00014305114746094 MHzf=176366.502 MHzT=5.6700109789603E-12 s
30.618err=-1.86AuZ=79(12.75)N=16L=0.00510 m /35.64795=0.00014305114746094 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
30.618err=-0.891AuZ=79(12.75)N=17L=0.01530 m /106.94384=0.00014305114746094 MHzf=19596.278 MHzT=5.1030098810643E-11 s
7/20.618err=-0.367AuZ=79(11.18)N=7L=0.00000 m *187.68487=0.00014305114746094 MHzf=393331393.300 MHzT=2.5423854211323E-15 s
7/20.618err=-1.18AuZ=79(11.18)N=8L=0.00000 m *53.62425=0.00014305114746094 MHzf=112380398.086 MHzT=8.8983489739632E-15 s
7/20.618err=-2.15AuZ=79(11.18)N=9L=0.00001 m *15.32121=0.00014305114746094 MHzf=32108685.167 MHzT=3.1144221408871E-14 s
7/20.618err=-9.44AuZ=79(11.18)N=10L=0.00003 m *4.37749=0.00014305114746094 MHzf=9173910.048 MHzT=1.0900477493105E-13 s
7/20.618err=-25.08AuZ=79(11.18)N=11L=0.00011 m *1.25071=0.00014305114746094 MHzf=2621117.157 MHzT=3.8151671225867E-13 s
7/20.618err=-39.93AuZ=79(11.18)N=12L=0.00040 m /2.79841=0.00014305114746094 MHzf=748890.616 MHzT=1.3353084929054E-12 s
7/20.618err=-8.83AuZ=79(11.18)N=13L=0.00140 m /9.79443=0.00014305114746094 MHzf=213968.747 MHzT=4.6735797251687E-12 s
7/20.618err=-0.825AuZ=79(11.18)N=14L=0.00490 m /34.28049=0.00014305114746094 MHzf=61133.928 MHzT=1.6357529038091E-11 s
7/20.618err=-0.825AuZ=79(11.18)N=15L=0.01716 m /119.98172=0.00014305114746094 MHzf=17466.837 MHzT=5.7251351633317E-11 s
9/20.618err=-0.0611AuZ=79(9.31)N=5L=0.00000 m *654.39955=0.00014305114746094 MHzf=1371425915.903 MHzT=7.2916807857E-16 s
9/20.618err=-0.292AuZ=79(9.31)N=6L=0.00000 m *145.42212=0.00014305114746094 MHzf=304761314.645 MHzT=3.281256353565E-15 s
9/20.618err=-0.988AuZ=79(9.31)N=7L=0.00000 m *32.31603=0.00014305114746094 MHzf=67724736.588 MHzT=1.4765653591043E-14 s
9/20.618err=-2.6AuZ=79(9.31)N=8L=0.00002 m *7.18134=0.00014305114746094 MHzf=15049941.464 MHzT=6.6445441159691E-14 s
9/20.618err=-59.59AuZ=79(9.31)N=9L=0.00009 m *1.59585=0.00014305114746094 MHzf=3344431.436 MHzT=2.9900448521861E-13 s
9/20.618err=-41AuZ=79(9.31)N=10L=0.00040 m /2.81981=0.00014305114746094 MHzf=743206.986 MHzT=1.3455201834837E-12 s
9/20.618err=-5.75AuZ=79(9.31)N=11L=0.00182 m /12.68914=0.00014305114746094 MHzf=165157.108 MHzT=6.0548408256769E-12 s
9/20.618err=-0.178AuZ=79(9.31)N=12L=0.00817 m /57.10112=0.00014305114746094 MHzf=36701.580 MHzT=2.7246783715546E-11 s
9/20.618err=-0.374AuZ=79(9.31)N=13L=0.03676 m /256.95503=0.00014305114746094 MHzf=8155.907 MHzT=1.2261052671996E-10 s
50.618err=-0.108AuZ=79(8.70)N=5L=0.00000 m *386.41639=0.00014305114746094 MHzf=809813289.081 MHzT=1.2348525437687E-15 s
50.618err=-0.368AuZ=79(8.70)N=6L=0.00000 m *77.28328=0.00014305114746094 MHzf=161962657.816 MHzT=6.1742627188437E-15 s
50.618err=-3.05AuZ=79(8.70)N=7L=0.00001 m *15.45666=0.00014305114746094 MHzf=32392531.563 MHzT=3.0871313594218E-14 s
50.618err=-3.05AuZ=79(8.70)N=8L=0.00005 m *3.09133=0.00014305114746094 MHzf=6478506.313 MHzT=1.5435656797109E-13 s
50.618err=-61.75AuZ=79(8.70)N=9L=0.00023 m /1.61743=0.00014305114746094 MHzf=1295701.263 MHzT=7.7178283985546E-13 s
50.618err=-1.09AuZ=79(8.70)N=10L=0.00116 m /8.08713=0.00014305114746094 MHzf=259140.253 MHzT=3.8589141992773E-12 s
50.618err=-1.09AuZ=79(8.70)N=11L=0.00578 m /40.43566=0.00014305114746094 MHzf=51828.051 MHzT=1.9294570996386E-11 s
50.618err=-0.0883AuZ=79(8.70)N=12L=0.02892 m /202.17828=0.00014305114746094 MHzf=10365.610 MHzT=9.6472854981932E-11 s
50.618err=-0.0883AuZ=79(8.70)N=13L=0.14461 m /1010.89138=0.00014305114746094 MHzf=2073.122 MHzT=4.8236427490966E-10 s
70.618err=-0.0159AuZ=79(7.20)N=3L=0.00000 m *3520.55752=0.00014305114746094 MHzf=7378036525.888 MHzT=1.3553741520406E-16 s
70.618err=-0.187AuZ=79(7.20)N=4L=0.00000 m *502.93679=0.00014305114746094 MHzf=1054005217.984 MHzT=9.4876190642839E-16 s
70.618err=-1.2AuZ=79(7.20)N=5L=0.00000 m *71.84811=0.00014305114746094 MHzf=150572173.998 MHzT=6.6413333449988E-15 s
70.618err=-2.65AuZ=79(7.20)N=6L=0.00001 m *10.26402=0.00014305114746094 MHzf=21510310.571 MHzT=4.6489333414991E-14 s
70.618err=-46.63AuZ=79(7.20)N=7L=0.00010 m *1.46629=0.00014305114746094 MHzf=3072901.510 MHzT=3.2542533390494E-13 s
70.618err=-19.35AuZ=79(7.20)N=8L=0.00068 m /4.77396=0.00014305114746094 MHzf=438985.930 MHzT=2.2779773373346E-12 s
70.618err=-1.27AuZ=79(7.20)N=9L=0.00478 m /33.41772=0.00014305114746094 MHzf=62712.276 MHzT=1.5945841361342E-11 s
70.618err=-0.397AuZ=79(7.20)N=10L=0.03346 m /233.92403=0.00014305114746094 MHzf=8958.897 MHzT=1.1162088952939E-10 s
70.618err=-0.0287AuZ=79(7.20)N=11L=0.23424 m /1637.46821=0.00014305114746094 MHzf=1279.842 MHzT=7.8134622670576E-10 s
90.618err=-0.00027AuZ=79(6.37)N=2L=0.00000 m *14908.03985=0.00014305114746094 MHzf=31242796646.662 MHzT=3.2007377934486E-17 s
90.618err=-0.0272AuZ=79(6.37)N=3L=0.00000 m *1656.44887=0.00014305114746094 MHzf=3471421849.629 MHzT=2.8806640141037E-16 s
90.618err=-0.0272AuZ=79(6.37)N=4L=0.00000 m *184.04987=0.00014305114746094 MHzf=385713538.848 MHzT=2.5925976126933E-15 s
90.618err=-2.25AuZ=79(6.37)N=5L=0.00001 m *20.44999=0.00014305114746094 MHzf=42857059.872 MHzT=2.333337851424E-14 s
90.618err=-13.62AuZ=79(6.37)N=6L=0.00006 m *2.27222=0.00014305114746094 MHzf=4761895.541 MHzT=2.1000040662816E-13 s
90.618err=-32.03AuZ=79(6.37)N=7L=0.00057 m /3.96088=0.00014305114746094 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
90.618err=-1.86AuZ=79(6.37)N=8L=0.00510 m /35.64795=0.00014305114746094 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
90.618err=-0.26AuZ=79(6.37)N=9L=0.04590 m /320.83151=0.00014305114746094 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
90.618err=-0.0168AuZ=79(6.37)N=10L=0.41306 m /2887.48363=0.00014305114746094 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
110.618err=-0.00764AuZ=79(5.84)N=2L=0.00000 m *9979.76221=0.00014305114746094 MHzf=20914599408.096 MHzT=4.7813490494725E-17 s
110.618err=-0.0277AuZ=79(5.84)N=3L=0.00000 m *907.25111=0.00014305114746094 MHzf=1901327218.918 MHzT=5.2594839544198E-16 s
110.618err=-0.583AuZ=79(5.84)N=4L=0.00000 m *82.47737=0.00014305114746094 MHzf=172847928.993 MHzT=5.7854323498618E-15 s
110.618err=-7.12AuZ=79(5.84)N=5L=0.00002 m *7.49794=0.00014305114746094 MHzf=15713448.090 MHzT=6.363975584848E-14 s
110.618err=-46.71AuZ=79(5.84)N=6L=0.00021 m /1.46707=0.00014305114746094 MHzf=1428495.281 MHzT=7.0003731433327E-13 s
110.618err=-0.861AuZ=79(5.84)N=7L=0.00231 m /16.13776=0.00014305114746094 MHzf=129863.207 MHzT=7.700410457666E-12 s
110.618err=-0.292AuZ=79(5.84)N=8L=0.02539 m /177.51535=0.00014305114746094 MHzf=11805.746 MHzT=8.4704515034326E-11 s
110.618err=-0.0343AuZ=79(5.84)N=9L=0.27933 m /1952.66887=0.00014305114746094 MHzf=1073.250 MHzT=9.3174966537759E-10 s
110.618err=-0.00167AuZ=79(5.84)N=10L=3.07265 m /21479.35757=0.00014305114746094 MHzf=97.568 MHzT=1.0249246319153E-8 s
6/50.618err=-93.19AuZ=79(80.61)N=77L=0.00015 m *1.93188=0.00028610229492188 MHzf=2024319.112 MHzT=4.9399326137686E-13 s
6/50.618err=-60.99AuZ=79(80.61)N=78L=0.00018 m *1.60990=0.00028610229492188 MHzf=1686932.593 MHzT=5.9279191365223E-13 s
6/50.618err=-34.16AuZ=79(80.61)N=79L=0.00021 m *1.34158=0.00028610229492188 MHzf=1405777.161 MHzT=7.1135029638268E-13 s
6/50.618err=-11.8AuZ=79(80.61)N=80L=0.00026 m *1.11798=0.00028610229492188 MHzf=1171480.967 MHzT=8.5362035565921E-13 s
6/50.618err=-7.34AuZ=79(80.61)N=81L=0.00031 m /1.07336=0.00028610229492188 MHzf=976234.139 MHzT=1.0243444267911E-12 s
6/50.618err=-28.81AuZ=79(80.61)N=82L=0.00037 m /1.28803=0.00028610229492188 MHzf=813528.450 MHzT=1.2292133121493E-12 s
6/50.618err=-54.57AuZ=79(80.61)N=83L=0.00044 m /1.54564=0.00028610229492188 MHzf=677940.375 MHzT=1.4750559745791E-12 s
6/50.618err=-85.48AuZ=79(80.61)N=84L=0.00053 m /1.85477=0.00028610229492188 MHzf=564950.312 MHzT=1.7700671694949E-12 s
6/50.618err=-11.29AuZ=79(80.61)N=85L=0.00064 m /2.22572=0.00028610229492188 MHzf=470791.927 MHzT=2.1240806033939E-12 s
5/40.618err=-18.44AuZ=79(65.86)N=62L=0.00012 m *2.36873=0.00028610229492188 MHzf=2482070.509 MHzT=4.0288944105867E-13 s
5/40.618err=-89.5AuZ=79(65.86)N=63L=0.00015 m *1.89498=0.00028610229492188 MHzf=1985656.407 MHzT=5.0361180132334E-13 s
5/40.618err=-51.6AuZ=79(65.86)N=64L=0.00019 m *1.51598=0.00028610229492188 MHzf=1588525.126 MHzT=6.2951475165418E-13 s
5/40.618err=-21.28AuZ=79(65.86)N=65L=0.00024 m *1.21279=0.00028610229492188 MHzf=1270820.101 MHzT=7.8689343956772E-13 s
5/40.618err=-3.07AuZ=79(65.86)N=66L=0.00029 m /1.03068=0.00028610229492188 MHzf=1016656.080 MHzT=9.8361679945965E-13 s
5/40.618err=-28.84AuZ=79(65.86)N=67L=0.00037 m /1.28835=0.00028610229492188 MHzf=813324.864 MHzT=1.2295209993246E-12 s
5/40.618err=-61.05AuZ=79(65.86)N=68L=0.00046 m /1.61044=0.00028610229492188 MHzf=650659.891 MHzT=1.5369012491557E-12 s
5/40.618err=-0.653AuZ=79(65.86)N=69L=0.00058 m /2.01305=0.00028610229492188 MHzf=520527.913 MHzT=1.9211265614446E-12 s
5/40.618err=-25.82AuZ=79(65.86)N=70L=0.00072 m /2.51632=0.00028610229492188 MHzf=416422.331 MHzT=2.4014082018058E-12 s
4/30.618err=-8.07AuZ=79(51.09)N=47L=0.00009 m *3.24201=0.00028610229492188 MHzf=3397146.691 MHzT=2.9436468041608E-13 s
4/30.618err=-21.58AuZ=79(51.09)N=48L=0.00012 m *2.43151=0.00028610229492188 MHzf=2547860.018 MHzT=3.9248624055467E-13 s
4/30.618err=-82.37AuZ=79(51.09)N=49L=0.00016 m *1.82363=0.00028610229492188 MHzf=1910895.014 MHzT=5.233149874061E-13 s
4/30.618err=-36.78AuZ=79(51.09)N=50L=0.00021 m *1.36772=0.00028610229492188 MHzf=1433171.260 MHzT=6.9775331654129E-13 s
4/30.618err=-2.58AuZ=79(51.09)N=51L=0.00028 m *1.02579=0.00028610229492188 MHzf=1074878.445 MHzT=9.3033775538816E-13 s
4/30.618err=-29.99AuZ=79(51.09)N=52L=0.00037 m /1.29981=0.00028610229492188 MHzf=806158.834 MHzT=1.2404503405172E-12 s
4/30.618err=-73.31AuZ=79(51.09)N=53L=0.00050 m /1.73308=0.00028610229492188 MHzf=604619.125 MHzT=1.6539337873559E-12 s
4/30.618err=-15.54AuZ=79(51.09)N=54L=0.00066 m /2.31077=0.00028610229492188 MHzf=453464.344 MHzT=2.2052450498073E-12 s
4/30.618err=-2.71AuZ=79(51.09)N=55L=0.00088 m /3.08102=0.00028610229492188 MHzf=340098.258 MHzT=2.9403267330757E-12 s
e/20.618err=-10.2AuZ=79(47.90)N=44L=0.00009 m *3.30596=0.00028610229492188 MHzf=3464156.680 MHzT=2.8867054593223E-13 s
e/20.618err=-21.62AuZ=79(47.90)N=45L=0.00012 m *2.43239=0.00028610229492188 MHzf=2548784.047 MHzT=3.9234394970932E-13 s
e/20.618err=-78.97AuZ=79(47.90)N=46L=0.00016 m *1.78965=0.00028610229492188 MHzf=1875290.502 MHzT=5.3325071450014E-13 s
e/20.618err=-31.68AuZ=79(47.90)N=47L=0.00022 m *1.31675=0.00028610229492188 MHzf=1379761.644 MHzT=7.2476286361899E-13 s
e/20.618err=-3.22AuZ=79(47.90)N=48L=0.00030 m /1.03219=0.00028610229492188 MHzf=1015171.885 MHzT=9.8505486105834E-13 s
e/20.618err=-40.29AuZ=79(47.90)N=49L=0.00040 m /1.40289=0.00028610229492188 MHzf=746921.731 MHzT=1.3388283644245E-12 s
e/20.618err=-90.68AuZ=79(47.90)N=50L=0.00055 m /1.90673=0.00028610229492188 MHzf=549554.298 MHzT=1.8196564072197E-12 s
e/20.618err=-29.58AuZ=79(47.90)N=51L=0.00074 m /2.59151=0.00028610229492188 MHzf=404339.456 MHzT=2.4731694728912E-12 s
e/20.618err=-17.41AuZ=79(47.90)N=52L=0.00101 m /3.52223=0.00028610229492188 MHzf=297496.346 MHzT=3.3613858184286E-12 s
e^(10.618err=-6.97AuZ=79(39.95)N=36L=0.00007 m *4.27846=0.00028610229492188 MHzf=4483183.487 MHzT=2.230557823385E-13 s
e^(10.618err=-48.08AuZ=79(39.95)N=37L=0.00010 m *2.96155=0.00028610229492188 MHzf=3103262.423 MHzT=3.2224151995682E-13 s
e^(10.618err=-2.5AuZ=79(39.95)N=38L=0.00014 m *2.04999=0.00028610229492188 MHzf=2148080.197 MHzT=4.6553196736456E-13 s
e^(10.618err=-41.91AuZ=79(39.95)N=39L=0.00020 m *1.41900=0.00028610229492188 MHzf=1486902.460 MHzT=6.7253907152423E-13 s
e^(10.618err=-1.81AuZ=79(39.95)N=40L=0.00029 m /1.01809=0.00028610229492188 MHzf=1029234.816 MHzT=9.715955819044E-13 s
e^(10.618err=-47.08AuZ=79(39.95)N=41L=0.00042 m /1.47080=0.00028610229492188 MHzf=712436.986 MHzT=1.4036329110764E-12 s
e^(10.618err=-6.25AuZ=79(39.95)N=42L=0.00061 m /2.12481=0.00028610229492188 MHzf=493149.328 MHzT=2.0277833552876E-12 s
e^(10.618err=-2.33AuZ=79(39.95)N=43L=0.00088 m /3.06965=0.00028610229492188 MHzf=341358.275 MHzT=2.9294734424745E-12 s
e^(10.618err=-10.87AuZ=79(39.95)N=44L=0.00127 m /4.43463=0.00028610229492188 MHzf=236288.412 MHzT=4.2321161320246E-12 s
3/20.618err=-11.96AuZ=79(36.25)N=32L=0.00005 m *5.59777=0.00028610229492188 MHzf=5865629.550 MHzT=1.7048468395013E-13 s
3/20.618err=-24.4AuZ=79(36.25)N=33L=0.00008 m *3.73185=0.00028610229492188 MHzf=3910419.700 MHzT=2.557270259252E-13 s
3/20.618err=-24.4AuZ=79(36.25)N=34L=0.00011 m *2.48790=0.00028610229492188 MHzf=2606946.467 MHzT=3.835905388878E-13 s
3/20.618err=-65.86AuZ=79(36.25)N=35L=0.00017 m *1.65860=0.00028610229492188 MHzf=1737964.311 MHzT=5.7538580833171E-13 s
3/20.618err=-10.58AuZ=79(36.25)N=36L=0.00026 m *1.10573=0.00028610229492188 MHzf=1158642.874 MHzT=8.6307871249756E-13 s
3/20.618err=-35.66AuZ=79(36.25)N=37L=0.00039 m /1.35657=0.00028610229492188 MHzf=772428.583 MHzT=1.2946180687463E-12 s
3/20.618err=-1.75AuZ=79(36.25)N=38L=0.00058 m /2.03485=0.00028610229492188 MHzf=514952.388 MHzT=1.9419271031195E-12 s
3/20.618err=-1.75AuZ=79(36.25)N=39L=0.00087 m /3.05227=0.00028610229492188 MHzf=343301.592 MHzT=2.9128906546793E-12 s
3/20.618err=-14.47AuZ=79(36.25)N=40L=0.00131 m /4.57841=0.00028610229492188 MHzf=228867.728 MHzT=4.3693359820189E-12 s
1.610.618err=-9.98AuZ=79(30.54)N=27L=0.00005 m *5.49882=0.00028610229492188 MHzf=5761938.708 MHzT=1.7355269652357E-13 s
1.610.618err=-13.29AuZ=79(30.54)N=28L=0.00008 m *3.39846=0.00028610229492188 MHzf=3561073.963 MHzT=2.8081416181434E-13 s
1.610.618err=-5.02AuZ=79(30.54)N=29L=0.00014 m *2.10036=0.00028610229492188 MHzf=2200864.745 MHzT=4.5436685833791E-13 s
1.610.618err=-29.81AuZ=79(30.54)N=30L=0.00022 m *1.29809=0.00028610229492188 MHzf=1360209.217 MHzT=7.3518102015225E-13 s
1.610.618err=-24.65AuZ=79(30.54)N=31L=0.00036 m /1.24647=0.00028610229492188 MHzf=840655.528 MHzT=1.1895478784902E-12 s
1.610.618err=-0.842AuZ=79(30.54)N=32L=0.00058 m /2.01683=0.00028610229492188 MHzf=519553.689 MHzT=1.9247288986424E-12 s
1.610.618err=-8.78AuZ=79(30.54)N=33L=0.00093 m /3.26330=0.00028610229492188 MHzf=321101.839 MHzT=3.1142767771325E-12 s
1.610.618err=-5.61AuZ=79(30.54)N=34L=0.00151 m /5.28013=0.00028610229492188 MHzf=198451.850 MHzT=5.0390056757749E-12 s
1.610.618err=-6.8AuZ=79(30.54)N=35L=0.00244 m /8.54342=0.00028610229492188 MHzf=122649.989 MHzT=8.1532824529074E-12 s
5/30.618err=-14.44AuZ=79(28.77)N=25L=0.00004 m *6.86621=0.00028610229492188 MHzf=7194757.831 MHzT=1.389900846541E-13 s
5/30.618err=-3AuZ=79(28.77)N=26L=0.00007 m *4.11972=0.00028610229492188 MHzf=4316854.699 MHzT=2.3165014109008E-13 s
5/30.618err=-23.6AuZ=79(28.77)N=27L=0.00012 m *2.47183=0.00028610229492188 MHzf=2590112.819 MHzT=3.8608356848331E-13 s
5/30.618err=-48.32AuZ=79(28.77)N=28L=0.00019 m *1.48310=0.00028610229492188 MHzf=1554067.692 MHzT=6.4347261413859E-13 s
5/30.618err=-12.38AuZ=79(28.77)N=29L=0.00032 m /1.12377=0.00028610229492188 MHzf=932440.615 MHzT=1.0724543568972E-12 s
5/30.618err=-87.3AuZ=79(28.77)N=30L=0.00054 m /1.87295=0.00028610229492188 MHzf=559464.369 MHzT=1.7874239281613E-12 s
5/30.618err=-4.06AuZ=79(28.77)N=31L=0.00089 m /3.12159=0.00028610229492188 MHzf=335678.621 MHzT=2.9790398802677E-12 s
5/30.618err=-4.06AuZ=79(28.77)N=32L=0.00149 m /5.20265=0.00028610229492188 MHzf=201407.173 MHzT=4.9650664671108E-12 s
5/30.618err=-8.39AuZ=79(28.77)N=33L=0.00248 m /8.67108=0.00028610229492188 MHzf=120844.304 MHzT=8.2751107785147E-12 s
7/40.618err=-8.67AuZ=79(26.26)N=22L=0.00003 m *10.86672=0.00028610229492188 MHzf=11386699.245 MHzT=8.7821762781882E-14 s
7/40.618err=-3.5AuZ=79(26.26)N=23L=0.00005 m *6.20955=0.00028610229492188 MHzf=6506685.283 MHzT=1.5368808486829E-13 s
7/40.618err=-18.28AuZ=79(26.26)N=24L=0.00008 m *3.54832=0.00028610229492188 MHzf=3718105.876 MHzT=2.6895414851951E-13 s
7/40.618err=-1.39AuZ=79(26.26)N=25L=0.00014 m *2.02761=0.00028610229492188 MHzf=2124631.929 MHzT=4.7066975990915E-13 s
7/40.618err=-15.87AuZ=79(26.26)N=26L=0.00025 m *1.15863=0.00028610229492188 MHzf=1214075.388 MHzT=8.2367207984101E-13 s
7/40.618err=-51.04AuZ=79(26.26)N=27L=0.00043 m /1.51040=0.00028610229492188 MHzf=693757.365 MHzT=1.4414261397218E-12 s
7/40.618err=-32.16AuZ=79(26.26)N=28L=0.00076 m /2.64320=0.00028610229492188 MHzf=396432.780 MHzT=2.5224957445131E-12 s
7/40.618err=-15.64AuZ=79(26.26)N=29L=0.00132 m /4.62560=0.00028610229492188 MHzf=226533.017 MHzT=4.4143675528979E-12 s
7/40.618err=-1.19AuZ=79(26.26)N=30L=0.00232 m /8.09480=0.00028610229492188 MHzf=129447.438 MHzT=7.7251432175714E-12 s
5/20.618err=-1.3AuZ=79(16.04)N=12L=0.00001 m *40.51870=0.00028610229492188 MHzf=42457538.971 MHzT=2.3552943110823E-14 s
5/20.618err=-1.3AuZ=79(16.04)N=13L=0.00002 m *16.20748=0.00028610229492188 MHzf=16983015.588 MHzT=5.8882357777058E-14 s
5/20.618err=-8.05AuZ=79(16.04)N=14L=0.00004 m *6.48299=0.00028610229492188 MHzf=6793206.235 MHzT=1.4720589444265E-13 s
5/20.618err=-29.66AuZ=79(16.04)N=15L=0.00011 m *2.59320=0.00028610229492188 MHzf=2717282.494 MHzT=3.6801473610661E-13 s
5/20.618err=-3.73AuZ=79(16.04)N=16L=0.00028 m *1.03728=0.00028610229492188 MHzf=1086912.998 MHzT=9.2003684026654E-13 s
5/20.618err=-20.51AuZ=79(16.04)N=17L=0.00069 m /2.41015=0.00028610229492188 MHzf=434765.199 MHzT=2.3000921006663E-12 s
5/20.618err=-0.424AuZ=79(16.04)N=18L=0.00172 m /6.02538=0.00028610229492188 MHzf=173906.080 MHzT=5.7502302516659E-12 s
5/20.618err=-0.424AuZ=79(16.04)N=19L=0.00431 m /15.06346=0.00028610229492188 MHzf=69562.432 MHzT=1.4375575629165E-11 s
5/20.618err=-1.79AuZ=79(16.04)N=20L=0.01077 m /37.65864=0.00028610229492188 MHzf=27824.973 MHzT=3.5938939072912E-11 s
e0.618err=-0.841AuZ=79(14.70)N=11L=0.00001 m *40.33632=0.00028610229492188 MHz**f=42266435.157 MHzT=2.365943558495E-14 s
e0.618err=-6AuZ=79(14.70)N=12L=0.00002 m *14.83890=0.00028610229492188 MHz**f=15548952.546 MHzT=6.4313013822165E-14 s
e0.618err=-9.18AuZ=79(14.70)N=13L=0.00005 m *5.45893=0.00028610229492188 MHz**f=5720139.973 MHzT=1.7482089680622E-13 s
e0.618err=-0.412AuZ=79(14.70)N=14L=0.00014 m *2.00823=0.00028610229492188 MHz**f=2104321.897 MHzT=4.7521246702327E-13 s
e0.618err=-35.36AuZ=79(14.70)N=15L=0.00039 m /1.35357=0.00028610229492188 MHz**f=774136.763 MHzT=1.2917614137665E-12 s
e0.618err=-22.65AuZ=79(14.70)N=16L=0.00105 m /3.67939=0.00028610229492188 MHz**f=284789.000 MHzT=3.511371577746E-12 s
e0.618err=-0.0163AuZ=79(14.70)N=17L=0.00286 m /10.00163=0.00028610229492188 MHz**f=104768.018 MHzT=9.5448975527544E-12 s
e0.618err=-0.694AuZ=79(14.70)N=18L=0.00778 m /27.18724=0.00028610229492188 MHz**f=38542.000 MHzT=2.5945721572155E-11 s
e0.618err=-1.24AuZ=79(14.70)N=19L=0.02114 m /73.90258=0.00028610229492188 MHz**f=14178.809 MHzT=7.0527783475846E-11 s
30.618err=-0.574AuZ=79(13.38)N=9L=0.00000 m *122.69992=0.00028610229492188 MHzf=128571179.616 MHzT=7.77779283808E-15 s
30.618err=-2.25AuZ=79(13.38)N=10L=0.00001 m *40.89997=0.00028610229492188 MHzf=42857059.872 MHzT=2.333337851424E-14 s
30.618err=-4.88AuZ=79(13.38)N=11L=0.00002 m *13.63332=0.00028610229492188 MHzf=14285686.624 MHzT=7.000013554272E-14 s
30.618err=-13.62AuZ=79(13.38)N=12L=0.00006 m *4.54444=0.00028610229492188 MHzf=4761895.541 MHzT=2.1000040662816E-13 s
30.618err=-51.49AuZ=79(13.38)N=13L=0.00019 m *1.51481=0.00028610229492188 MHzf=1587298.514 MHzT=6.3000121988448E-13 s
30.618err=-98.05AuZ=79(13.38)N=14L=0.00057 m /1.98044=0.00028610229492188 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
30.618err=-18.83AuZ=79(13.38)N=15L=0.00170 m /5.94132=0.00028610229492188 MHzf=176366.502 MHzT=5.6700109789603E-12 s
30.618err=-4.85AuZ=79(13.38)N=16L=0.00510 m /17.82397=0.00028610229492188 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
30.618err=-0.891AuZ=79(13.38)N=17L=0.01530 m /53.47192=0.00028610229492188 MHzf=19596.278 MHzT=5.1030098810643E-11 s
7/20.618err=-0.233AuZ=79(11.73)N=8L=0.00000 m *107.24849=0.00028610229492188 MHzf=112380398.086 MHzT=8.8983489739632E-15 s
7/20.618err=-2.15AuZ=79(11.73)N=9L=0.00001 m *30.64243=0.00028610229492188 MHzf=32108685.167 MHzT=3.1144221408871E-14 s
7/20.618err=-9.44AuZ=79(11.73)N=10L=0.00003 m *8.75498=0.00028610229492188 MHzf=9173910.048 MHzT=1.0900477493105E-13 s
7/20.618err=-25.08AuZ=79(11.73)N=11L=0.00011 m *2.50142=0.00028610229492188 MHzf=2621117.157 MHzT=3.8151671225867E-13 s
7/20.618err=-39.93AuZ=79(11.73)N=12L=0.00040 m /1.39920=0.00028610229492188 MHzf=748890.616 MHzT=1.3353084929054E-12 s
7/20.618err=-22.44AuZ=79(11.73)N=13L=0.00140 m /4.89721=0.00028610229492188 MHzf=213968.747 MHzT=4.6735797251687E-12 s
7/20.618err=-0.825AuZ=79(11.73)N=14L=0.00490 m /17.14025=0.00028610229492188 MHzf=61133.928 MHzT=1.6357529038091E-11 s
7/20.618err=-1.68AuZ=79(11.73)N=15L=0.01716 m /59.99086=0.00028610229492188 MHzf=17466.837 MHzT=5.7251351633317E-11 s
7/20.618err=-0.464AuZ=79(11.73)N=16L=0.06007 m /209.96802=0.00028610229492188 MHzf=4990.525 MHzT=2.0037973071661E-10 s
9/20.618err=-0.292AuZ=79(9.77)N=6L=0.00000 m *290.84425=0.00028610229492188 MHzf=304761314.645 MHzT=3.281256353565E-15 s
9/20.618err=-0.988AuZ=79(9.77)N=7L=0.00000 m *64.63205=0.00028610229492188 MHzf=67724736.588 MHzT=1.4765653591043E-14 s
9/20.618err=-2.6AuZ=79(9.77)N=8L=0.00002 m *14.36268=0.00028610229492188 MHzf=15049941.464 MHzT=6.6445441159691E-14 s
9/20.618err=-6.4AuZ=79(9.77)N=9L=0.00009 m *3.19171=0.00028610229492188 MHzf=3344431.436 MHzT=2.9900448521861E-13 s
9/20.618err=-41AuZ=79(9.77)N=10L=0.00040 m /1.40990=0.00028610229492188 MHzf=743206.986 MHzT=1.3455201834837E-12 s
9/20.618err=-5.75AuZ=79(9.77)N=11L=0.00182 m /6.34457=0.00028610229492188 MHzf=165157.108 MHzT=6.0548408256769E-12 s
9/20.618err=-1.97AuZ=79(9.77)N=12L=0.00817 m /28.55056=0.00028610229492188 MHzf=36701.580 MHzT=2.7246783715546E-11 s
9/20.618err=-0.374AuZ=79(9.77)N=13L=0.03676 m /128.47751=0.00028610229492188 MHzf=8155.907 MHzT=1.2261052671996E-10 s
9/20.618err=-0.0258AuZ=79(9.77)N=14L=0.16541 m /578.14881=0.00028610229492188 MHzf=1812.424 MHzT=5.517473702398E-10 s
50.618err=-0.108AuZ=79(9.13)N=5L=0.00000 m *772.83279=0.00028610229492188 MHzf=809813289.081 MHzT=1.2348525437687E-15 s
50.618err=-0.368AuZ=79(9.13)N=6L=0.00000 m *154.56656=0.00028610229492188 MHzf=161962657.816 MHzT=6.1742627188437E-15 s
50.618err=-3.05AuZ=79(9.13)N=7L=0.00001 m *30.91331=0.00028610229492188 MHzf=32392531.563 MHzT=3.0871313594218E-14 s
50.618err=-3.05AuZ=79(9.13)N=8L=0.00005 m *6.18266=0.00028610229492188 MHzf=6478506.313 MHzT=1.5435656797109E-13 s
50.618err=-23.66AuZ=79(9.13)N=9L=0.00023 m *1.23653=0.00028610229492188 MHzf=1295701.263 MHzT=7.7178283985546E-13 s
50.618err=-1.09AuZ=79(9.13)N=10L=0.00116 m /4.04357=0.00028610229492188 MHzf=259140.253 MHzT=3.8589141992773E-12 s
50.618err=-1.09AuZ=79(9.13)N=11L=0.00578 m /20.21783=0.00028610229492188 MHzf=51828.051 MHzT=1.9294570996386E-11 s
50.618err=-0.0883AuZ=79(9.13)N=12L=0.02892 m /101.08914=0.00028610229492188 MHzf=10365.610 MHzT=9.6472854981932E-11 s
50.618err=-0.0883AuZ=79(9.13)N=13L=0.14461 m /505.44569=0.00028610229492188 MHzf=2073.122 MHzT=4.8236427490966E-10 s
70.618err=-0.087AuZ=79(7.55)N=4L=0.00000 m *1005.87358=0.00028610229492188 MHzf=1054005217.984 MHzT=9.4876190642839E-16 s
70.618err=-0.487AuZ=79(7.55)N=5L=0.00000 m *143.69623=0.00028610229492188 MHzf=150572173.998 MHzT=6.6413333449988E-15 s
70.618err=-2.65AuZ=79(7.55)N=6L=0.00001 m *20.52803=0.00028610229492188 MHzf=21510310.571 MHzT=4.6489333414991E-14 s
70.618err=-46.63AuZ=79(7.55)N=7L=0.00010 m *2.93258=0.00028610229492188 MHzf=3072901.510 MHzT=3.2542533390494E-13 s
70.618err=-19.35AuZ=79(7.55)N=8L=0.00068 m /2.38698=0.00028610229492188 MHzf=438985.930 MHzT=2.2779773373346E-12 s
70.618err=-4.44AuZ=79(7.55)N=9L=0.00478 m /16.70886=0.00028610229492188 MHzf=62712.276 MHzT=1.5945841361342E-11 s
70.618err=-0.83AuZ=79(7.55)N=10L=0.03346 m /116.96201=0.00028610229492188 MHzf=8958.897 MHzT=1.1162088952939E-10 s
70.618err=-0.0898AuZ=79(7.55)N=11L=0.23424 m /818.73410=0.00028610229492188 MHzf=1279.842 MHzT=7.8134622670576E-10 s
70.618err=-0.00243AuZ=79(7.55)N=12L=1.63969 m /5731.13872=0.00028610229492188 MHzf=182.835 MHzT=5.4694235869403E-9 s
90.618err=-0.0272AuZ=79(6.69)N=3L=0.00000 m *3312.89774=0.00028610229492188 MHzf=3471421849.629 MHzT=2.8806640141037E-16 s
90.618err=-0.0272AuZ=79(6.69)N=4L=0.00000 m *368.09975=0.00028610229492188 MHzf=385713538.848 MHzT=2.5925976126933E-15 s
90.618err=-2.25AuZ=79(6.69)N=5L=0.00001 m *40.89997=0.00028610229492188 MHzf=42857059.872 MHzT=2.333337851424E-14 s
90.618err=-13.62AuZ=79(6.69)N=6L=0.00006 m *4.54444=0.00028610229492188 MHzf=4761895.541 MHzT=2.1000040662816E-13 s
90.618err=-98.05AuZ=79(6.69)N=7L=0.00057 m /1.98044=0.00028610229492188 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
90.618err=-4.85AuZ=79(6.69)N=8L=0.00510 m /17.82397=0.00028610229492188 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
90.618err=-0.26AuZ=79(6.69)N=9L=0.04590 m /160.41576=0.00028610229492188 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
90.618err=-0.0515AuZ=79(6.69)N=10L=0.41306 m /1443.74181=0.00028610229492188 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
90.618err=-0.00521AuZ=79(6.69)N=11L=3.71752 m /12993.67633=0.00028610229492188 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
110.618err=-0.00263AuZ=79(6.13)N=2L=0.00000 m *19959.52443=0.00028610229492188 MHzf=20914599408.096 MHzT=4.7813490494725E-17 s
110.618err=-0.0277AuZ=79(6.13)N=3L=0.00000 m *1814.50222=0.00028610229492188 MHzf=1901327218.918 MHzT=5.2594839544198E-16 s
110.618err=-0.583AuZ=79(6.13)N=4L=0.00000 m *164.95475=0.00028610229492188 MHzf=172847928.993 MHzT=5.7854323498618E-15 s
110.618err=-7.12AuZ=79(6.13)N=5L=0.00002 m *14.99589=0.00028610229492188 MHzf=15713448.090 MHzT=6.363975584848E-14 s
110.618err=-36.33AuZ=79(6.13)N=6L=0.00021 m *1.36326=0.00028610229492188 MHzf=1428495.281 MHzT=7.0003731433327E-13 s
110.618err=-0.861AuZ=79(6.13)N=7L=0.00231 m /8.06888=0.00028610229492188 MHzf=129863.207 MHzT=7.700410457666E-12 s
110.618err=-0.861AuZ=79(6.13)N=8L=0.02539 m /88.75768=0.00028610229492188 MHzf=11805.746 MHzT=8.4704515034326E-11 s
110.618err=-0.0343AuZ=79(6.13)N=9L=0.27933 m /976.33443=0.00028610229492188 MHzf=1073.250 MHzT=9.3174966537759E-10 s
110.618err=-0.00633AuZ=79(6.13)N=10L=3.07265 m /10739.67878=0.00028610229492188 MHzf=97.568 MHzT=1.0249246319153E-8 s
6/50.618err=-11.8AuZ=79(84.41)N=80L=0.00026 m *2.23597=0.00057220458984375 MHzf=1171480.967 MHzT=8.5362035565921E-13 s
6/50.618err=-86.34AuZ=79(84.41)N=81L=0.00031 m *1.86331=0.00057220458984375 MHzf=976234.139 MHzT=1.0243444267911E-12 s
6/50.618err=-55.28AuZ=79(84.41)N=82L=0.00037 m *1.55276=0.00057220458984375 MHzf=813528.450 MHzT=1.2292133121493E-12 s
6/50.618err=-29.4AuZ=79(84.41)N=83L=0.00044 m *1.29396=0.00057220458984375 MHzf=677940.375 MHzT=1.4750559745791E-12 s
6/50.618err=-7.84AuZ=79(84.41)N=84L=0.00053 m *1.07830=0.00057220458984375 MHzf=564950.312 MHzT=1.7700671694949E-12 s
6/50.618err=-11.29AuZ=79(84.41)N=85L=0.00064 m /1.11286=0.00057220458984375 MHzf=470791.927 MHzT=2.1240806033939E-12 s
6/50.618err=-33.55AuZ=79(84.41)N=86L=0.00076 m /1.33543=0.00057220458984375 MHzf=392326.606 MHzT=2.5488967240727E-12 s
6/50.618err=-60.26AuZ=79(84.41)N=87L=0.00092 m /1.60252=0.00057220458984375 MHzf=326938.838 MHzT=3.0586760688873E-12 s
6/50.618err=-92.31AuZ=79(84.41)N=88L=0.00110 m /1.92302=0.00057220458984375 MHzf=272449.032 MHzT=3.6704112826647E-12 s
5/40.618err=-21.28AuZ=79(68.97)N=65L=0.00024 m *2.42558=0.00057220458984375 MHzf=1270820.101 MHzT=7.8689343956772E-13 s
5/40.618err=-94.05AuZ=79(68.97)N=66L=0.00029 m *1.94046=0.00057220458984375 MHzf=1016656.080 MHzT=9.8361679945965E-13 s
5/40.618err=-55.24AuZ=79(68.97)N=67L=0.00037 m *1.55237=0.00057220458984375 MHzf=813324.864 MHzT=1.2295209993246E-12 s
5/40.618err=-24.19AuZ=79(68.97)N=68L=0.00046 m *1.24189=0.00057220458984375 MHzf=650659.891 MHzT=1.5369012491557E-12 s
5/40.618err=-0.653AuZ=79(68.97)N=69L=0.00058 m /1.00653=0.00057220458984375 MHzf=520527.913 MHzT=1.9211265614446E-12 s
5/40.618err=-25.82AuZ=79(68.97)N=70L=0.00072 m /1.25816=0.00057220458984375 MHzf=416422.331 MHzT=2.4014082018058E-12 s
5/40.618err=-57.27AuZ=79(68.97)N=71L=0.00090 m /1.57270=0.00057220458984375 MHzf=333137.864 MHzT=3.0017602522572E-12 s
5/40.618err=-96.59AuZ=79(68.97)N=72L=0.00112 m /1.96587=0.00057220458984375 MHzf=266510.292 MHzT=3.7522003153215E-12 s
5/40.618err=-22.87AuZ=79(68.97)N=73L=0.00141 m /2.45734=0.00057220458984375 MHzf=213208.233 MHzT=4.6902503941519E-12 s
4/30.618err=-21.58AuZ=79(53.50)N=49L=0.00016 m *3.64727=0.00057220458984375 MHzf=1910895.014 MHzT=5.233149874061E-13 s
4/30.618err=-36.78AuZ=79(53.50)N=50L=0.00021 m *2.73545=0.00057220458984375 MHzf=1433171.260 MHzT=6.9775331654129E-13 s
4/30.618err=-2.58AuZ=79(53.50)N=51L=0.00028 m *2.05159=0.00057220458984375 MHzf=1074878.445 MHzT=9.3033775538816E-13 s
4/30.618err=-53.87AuZ=79(53.50)N=52L=0.00037 m *1.53869=0.00057220458984375 MHzf=806158.834 MHzT=1.2404503405172E-12 s
4/30.618err=-15.41AuZ=79(53.50)N=53L=0.00050 m *1.15402=0.00057220458984375 MHzf=604619.125 MHzT=1.6539337873559E-12 s
4/30.618err=-15.54AuZ=79(53.50)N=54L=0.00066 m /1.15538=0.00057220458984375 MHzf=453464.344 MHzT=2.2052450498073E-12 s
4/30.618err=-54.06AuZ=79(53.50)N=55L=0.00088 m /1.54051=0.00057220458984375 MHzf=340098.258 MHzT=2.9403267330757E-12 s
4/30.618err=-2.71AuZ=79(53.50)N=56L=0.00118 m /2.05402=0.00057220458984375 MHzf=255073.694 MHzT=3.9204356440999E-12 s
4/30.618err=-36.94AuZ=79(53.50)N=57L=0.00157 m /2.73869=0.00057220458984375 MHzf=191305.270 MHzT=5.2272475254653E-12 s
e/20.618err=-19.32AuZ=79(50.16)N=46L=0.00016 m *3.57931=0.00057220458984375 MHzf=1875290.502 MHzT=5.3325071450014E-13 s
e/20.618err=-31.68AuZ=79(50.16)N=47L=0.00022 m *2.63351=0.00057220458984375 MHzf=1379761.644 MHzT=7.2476286361899E-13 s
e/20.618err=-93.77AuZ=79(50.16)N=48L=0.00030 m *1.93763=0.00057220458984375 MHzf=1015171.885 MHzT=9.8505486105834E-13 s
e/20.618err=-42.57AuZ=79(50.16)N=49L=0.00040 m *1.42563=0.00057220458984375 MHzf=746921.731 MHzT=1.3388283644245E-12 s
e/20.618err=-4.9AuZ=79(50.16)N=50L=0.00055 m *1.04892=0.00057220458984375 MHzf=549554.298 MHzT=1.8196564072197E-12 s
e/20.618err=-29.58AuZ=79(50.16)N=51L=0.00074 m /1.29576=0.00057220458984375 MHzf=404339.456 MHzT=2.4731694728912E-12 s
e/20.618err=-76.12AuZ=79(50.16)N=52L=0.00101 m /1.76112=0.00057220458984375 MHzf=297496.346 MHzT=3.3613858184286E-12 s
e/20.618err=-19.69AuZ=79(50.16)N=53L=0.00137 m /2.39360=0.00057220458984375 MHzf=218885.579 MHzT=4.5685969943355E-12 s
e/20.618err=-8.45AuZ=79(50.16)N=54L=0.00186 m /3.25324=0.00057220458984375 MHzf=161047.009 MHzT=6.209367095625E-12 s
e^(10.618err=-2.5AuZ=79(41.84)N=38L=0.00014 m *4.09997=0.00057220458984375 MHzf=2148080.197 MHzT=4.6553196736456E-13 s
e^(10.618err=-41.91AuZ=79(41.84)N=39L=0.00020 m *2.83800=0.00057220458984375 MHzf=1486902.460 MHzT=6.7253907152423E-13 s
e^(10.618err=-96.45AuZ=79(41.84)N=40L=0.00029 m *1.96447=0.00057220458984375 MHzf=1029234.816 MHzT=9.715955819044E-13 s
e^(10.618err=-35.99AuZ=79(41.84)N=41L=0.00042 m *1.35981=0.00057220458984375 MHzf=712436.986 MHzT=1.4036329110764E-12 s
e^(10.618err=-6.25AuZ=79(41.84)N=42L=0.00061 m /1.06241=0.00057220458984375 MHzf=493149.328 MHzT=2.0277833552876E-12 s
e^(10.618err=-53.49AuZ=79(41.84)N=43L=0.00088 m /1.53483=0.00057220458984375 MHzf=341358.275 MHzT=2.9294734424745E-12 s
e^(10.618err=-10.87AuZ=79(41.84)N=44L=0.00127 m /2.21731=0.00057220458984375 MHzf=236288.412 MHzT=4.2321161320246E-12 s
e^(10.618err=-6.78AuZ=79(41.84)N=45L=0.00183 m /3.20328=0.00057220458984375 MHzf=163558.987 MHzT=6.1140021599969E-12 s
e^(10.618err=-15.7AuZ=79(41.84)N=46L=0.00265 m /4.62768=0.00057220458984375 MHzf=113215.633 MHzT=8.8327024226919E-12 s
3/20.618err=-24.4AuZ=79(37.96)N=34L=0.00011 m *4.97580=0.00057220458984375 MHzf=2606946.467 MHzT=3.835905388878E-13 s
3/20.618err=-10.58AuZ=79(37.96)N=35L=0.00017 m *3.31720=0.00057220458984375 MHzf=1737964.311 MHzT=5.7538580833171E-13 s
3/20.618err=-10.58AuZ=79(37.96)N=36L=0.00026 m *2.21147=0.00057220458984375 MHzf=1158642.874 MHzT=8.6307871249756E-13 s
3/20.618err=-47.44AuZ=79(37.96)N=37L=0.00039 m *1.47431=0.00057220458984375 MHzf=772428.583 MHzT=1.2946180687463E-12 s
3/20.618err=-1.75AuZ=79(37.96)N=38L=0.00058 m /1.01742=0.00057220458984375 MHzf=514952.388 MHzT=1.9419271031195E-12 s
3/20.618err=-52.62AuZ=79(37.96)N=39L=0.00087 m /1.52614=0.00057220458984375 MHzf=343301.592 MHzT=2.9128906546793E-12 s
3/20.618err=-14.47AuZ=79(37.96)N=40L=0.00131 m /2.28921=0.00057220458984375 MHzf=228867.728 MHzT=4.3693359820189E-12 s
3/20.618err=-14.47AuZ=79(37.96)N=41L=0.00196 m /3.43381=0.00057220458984375 MHzf=152578.485 MHzT=6.5540039730283E-12 s
3/20.618err=-3.02AuZ=79(37.96)N=42L=0.00295 m /5.15071=0.00057220458984375 MHzf=101718.990 MHzT=9.8310059595425E-12 s
1.610.618err=-13.29AuZ=79(31.98)N=28L=0.00008 m *6.79691=0.00057220458984375 MHzf=3561073.963 MHzT=2.8081416181434E-13 s
1.610.618err=-5.02AuZ=79(31.98)N=29L=0.00014 m *4.20072=0.00057220458984375 MHzf=2200864.745 MHzT=4.5436685833791E-13 s
1.610.618err=-29.81AuZ=79(31.98)N=30L=0.00022 m *2.59619=0.00057220458984375 MHzf=1360209.217 MHzT=7.3518102015225E-13 s
1.610.618err=-60.46AuZ=79(31.98)N=31L=0.00036 m *1.60453=0.00057220458984375 MHzf=840655.528 MHzT=1.1895478784902E-12 s
1.610.618err=-0.842AuZ=79(31.98)N=32L=0.00058 m /1.00841=0.00057220458984375 MHzf=519553.689 MHzT=1.9247288986424E-12 s
1.610.618err=-63.17AuZ=79(31.98)N=33L=0.00093 m /1.63165=0.00057220458984375 MHzf=321101.839 MHzT=3.1142767771325E-12 s
1.610.618err=-32.01AuZ=79(31.98)N=34L=0.00151 m /2.64006=0.00057220458984375 MHzf=198451.850 MHzT=5.0390056757749E-12 s
1.610.618err=-6.8AuZ=79(31.98)N=35L=0.00244 m /4.27171=0.00057220458984375 MHzf=122649.989 MHzT=8.1532824529074E-12 s
1.610.618err=-15.2AuZ=79(31.98)N=36L=0.00395 m /6.91177=0.00057220458984375 MHzf=75801.862 MHzT=1.3192288128682E-11 s
5/30.618err=-3AuZ=79(30.13)N=26L=0.00007 m *8.23945=0.00057220458984375 MHzf=4316854.699 MHzT=2.3165014109008E-13 s
5/30.618err=-23.6AuZ=79(30.13)N=27L=0.00012 m *4.94367=0.00057220458984375 MHzf=2590112.819 MHzT=3.8608356848331E-13 s
5/30.618err=-48.32AuZ=79(30.13)N=28L=0.00019 m *2.96620=0.00057220458984375 MHzf=1554067.692 MHzT=6.4347261413859E-13 s
5/30.618err=-77.98AuZ=79(30.13)N=29L=0.00032 m *1.77972=0.00057220458984375 MHzf=932440.615 MHzT=1.0724543568972E-12 s
5/30.618err=-6.79AuZ=79(30.13)N=30L=0.00054 m *1.06783=0.00057220458984375 MHzf=559464.369 MHzT=1.7874239281613E-12 s
5/30.618err=-56.08AuZ=79(30.13)N=31L=0.00089 m /1.56079=0.00057220458984375 MHzf=335678.621 MHzT=2.9790398802677E-12 s
5/30.618err=-30.07AuZ=79(30.13)N=32L=0.00149 m /2.60132=0.00057220458984375 MHzf=201407.173 MHzT=4.9650664671108E-12 s
5/30.618err=-8.39AuZ=79(30.13)N=33L=0.00248 m /4.33554=0.00057220458984375 MHzf=120844.304 MHzT=8.2751107785147E-12 s
5/30.618err=-3.23AuZ=79(30.13)N=34L=0.00413 m /7.22590=0.00057220458984375 MHzf=72506.582 MHzT=1.3791851297519E-11 s
7/40.618err=-1.39AuZ=79(27.50)N=24L=0.00008 m *7.09663=0.00057220458984375 MHzf=3718105.876 MHzT=2.6895414851951E-13 s
7/40.618err=-1.39AuZ=79(27.50)N=25L=0.00014 m *4.05522=0.00057220458984375 MHzf=2124631.929 MHzT=4.7066975990915E-13 s
7/40.618err=-15.87AuZ=79(27.50)N=26L=0.00025 m *2.31727=0.00057220458984375 MHzf=1214075.388 MHzT=8.2367207984101E-13 s
7/40.618err=-32.42AuZ=79(27.50)N=27L=0.00043 m *1.32415=0.00057220458984375 MHzf=693757.365 MHzT=1.4414261397218E-12 s
7/40.618err=-32.16AuZ=79(27.50)N=28L=0.00076 m /1.32160=0.00057220458984375 MHzf=396432.780 MHzT=2.5224957445131E-12 s
7/40.618err=-15.64AuZ=79(27.50)N=29L=0.00132 m /2.31280=0.00057220458984375 MHzf=226533.017 MHzT=4.4143675528979E-12 s
7/40.618err=-1.19AuZ=79(27.50)N=30L=0.00232 m /4.04740=0.00057220458984375 MHzf=129447.438 MHzT=7.7251432175714E-12 s
7/40.618err=-1.19AuZ=79(27.50)N=31L=0.00405 m /7.08295=0.00057220458984375 MHzf=73969.965 MHzT=1.351900063075E-11 s
7/40.618err=-3.3AuZ=79(27.50)N=32L=0.00709 m /12.39516=0.00057220458984375 MHzf=42268.551 MHzT=2.3658251103812E-11 s
5/20.618err=-1.3AuZ=79(16.80)N=13L=0.00002 m *32.41496=0.00057220458984375 MHzf=16983015.588 MHzT=5.8882357777058E-14 s
5/20.618err=-8.05AuZ=79(16.80)N=14L=0.00004 m *12.96598=0.00057220458984375 MHzf=6793206.235 MHzT=1.4720589444265E-13 s
5/20.618err=-3.73AuZ=79(16.80)N=15L=0.00011 m *5.18639=0.00057220458984375 MHzf=2717282.494 MHzT=3.6801473610661E-13 s
5/20.618err=-3.73AuZ=79(16.80)N=16L=0.00028 m *2.07456=0.00057220458984375 MHzf=1086912.998 MHzT=9.2003684026654E-13 s
5/20.618err=-20.51AuZ=79(16.80)N=17L=0.00069 m /1.20508=0.00057220458984375 MHzf=434765.199 MHzT=2.3000921006663E-12 s
5/20.618err=-0.424AuZ=79(16.80)N=18L=0.00172 m /3.01269=0.00057220458984375 MHzf=173906.080 MHzT=5.7502302516659E-12 s
5/20.618err=-7.6AuZ=79(16.80)N=19L=0.00431 m /7.53173=0.00057220458984375 MHzf=69562.432 MHzT=1.4375575629165E-11 s
5/20.618err=-4.61AuZ=79(16.80)N=20L=0.01077 m /18.82932=0.00057220458984375 MHzf=27824.973 MHzT=3.5938939072912E-11 s
5/20.618err=-0.156AuZ=79(16.80)N=21L=0.02694 m /47.07330=0.00057220458984375 MHzf=11129.989 MHzT=8.9847347682279E-11 s
e0.618err=-0.841AuZ=79(15.39)N=11L=0.00001 m *80.67264=0.00057220458984375 MHz**f=42266435.157 MHzT=2.365943558495E-14 s
e0.618err=-2.34AuZ=79(15.39)N=12L=0.00002 m *29.67780=0.00057220458984375 MHz**f=15548952.546 MHzT=6.4313013822165E-14 s
e0.618err=-9.18AuZ=79(15.39)N=13L=0.00005 m *10.91785=0.00057220458984375 MHz**f=5720139.973 MHzT=1.7482089680622E-13 s
e0.618err=-0.412AuZ=79(15.39)N=14L=0.00014 m *4.01645=0.00057220458984375 MHz**f=2104321.897 MHzT=4.7521246702327E-13 s
e0.618err=-47.76AuZ=79(15.39)N=15L=0.00039 m *1.47757=0.00057220458984375 MHz**f=774136.763 MHzT=1.2917614137665E-12 s
e0.618err=-83.97AuZ=79(15.39)N=16L=0.00105 m /1.83970=0.00057220458984375 MHz**f=284789.000 MHzT=3.511371577746E-12 s
e0.618err=-0.0163AuZ=79(15.39)N=17L=0.00286 m /5.00081=0.00057220458984375 MHz**f=104768.018 MHzT=9.5448975527544E-12 s
e0.618err=-4.57AuZ=79(15.39)N=18L=0.00778 m /13.59362=0.00057220458984375 MHz**f=38542.000 MHzT=2.5945721572155E-11 s
e0.618err=-2.65AuZ=79(15.39)N=19L=0.02114 m /36.95129=0.00057220458984375 MHz**f=14178.809 MHzT=7.0527783475846E-11 s
30.618err=-0.988AuZ=79(14.01)N=10L=0.00001 m *81.79994=0.00057220458984375 MHzf=42857059.872 MHzT=2.333337851424E-14 s
30.618err=-0.988AuZ=79(14.01)N=11L=0.00002 m *27.26665=0.00057220458984375 MHzf=14285686.624 MHzT=7.000013554272E-14 s
30.618err=-0.988AuZ=79(14.01)N=12L=0.00006 m *9.08888=0.00057220458984375 MHzf=4761895.541 MHzT=2.1000040662816E-13 s
30.618err=-0.988AuZ=79(14.01)N=13L=0.00019 m *3.02963=0.00057220458984375 MHzf=1587298.514 MHzT=6.3000121988448E-13 s
30.618err=-0.988AuZ=79(14.01)N=14L=0.00057 m *1.00988=0.00057220458984375 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
30.618err=-48.54AuZ=79(14.01)N=15L=0.00170 m /2.97066=0.00057220458984375 MHzf=176366.502 MHzT=5.6700109789603E-12 s
30.618err=-11.4AuZ=79(14.01)N=16L=0.00510 m /8.91199=0.00057220458984375 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
30.618err=-2.84AuZ=79(14.01)N=17L=0.01530 m /26.73596=0.00057220458984375 MHzf=19596.278 MHzT=5.1030098810643E-11 s
30.618err=-0.26AuZ=79(14.01)N=18L=0.04590 m /80.20788=0.00057220458984375 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
7/20.618err=-0.233AuZ=79(12.29)N=8L=0.00000 m *214.49699=0.00057220458984375 MHzf=112380398.086 MHzT=8.8983489739632E-15 s
7/20.618err=-0.467AuZ=79(12.29)N=9L=0.00001 m *61.28485=0.00057220458984375 MHzf=32108685.167 MHzT=3.1144221408871E-14 s
7/20.618err=-3AuZ=79(12.29)N=10L=0.00003 m *17.50996=0.00057220458984375 MHzf=9173910.048 MHzT=1.0900477493105E-13 s
7/20.618err=-0.057AuZ=79(12.29)N=11L=0.00011 m *5.00285=0.00057220458984375 MHzf=2621117.157 MHzT=3.8151671225867E-13 s
7/20.618err=-42.94AuZ=79(12.29)N=12L=0.00040 m *1.42938=0.00057220458984375 MHzf=748890.616 MHzT=1.3353084929054E-12 s
7/20.618err=-22.44AuZ=79(12.29)N=13L=0.00140 m /2.44861=0.00057220458984375 MHzf=213968.747 MHzT=4.6735797251687E-12 s
7/20.618err=-7.13AuZ=79(12.29)N=14L=0.00490 m /8.57012=0.00057220458984375 MHzf=61133.928 MHzT=1.6357529038091E-11 s
7/20.618err=-3.44AuZ=79(12.29)N=15L=0.01716 m /29.99543=0.00057220458984375 MHzf=17466.837 MHzT=5.7251351633317E-11 s
7/20.618err=-0.947AuZ=79(12.29)N=16L=0.06007 m /104.98401=0.00057220458984375 MHzf=4990.525 MHzT=2.0037973071661E-10 s
9/20.618err=-0.119AuZ=79(10.23)N=6L=0.00000 m *581.68849=0.00057220458984375 MHzf=304761314.645 MHzT=3.281256353565E-15 s
9/20.618err=-0.205AuZ=79(10.23)N=7L=0.00000 m *129.26411=0.00057220458984375 MHzf=67724736.588 MHzT=1.4765653591043E-14 s
9/20.618err=-2.6AuZ=79(10.23)N=8L=0.00002 m *28.72536=0.00057220458984375 MHzf=15049941.464 MHzT=6.6445441159691E-14 s
9/20.618err=-6.4AuZ=79(10.23)N=9L=0.00009 m *6.38341=0.00057220458984375 MHzf=3344431.436 MHzT=2.9900448521861E-13 s
9/20.618err=-41.86AuZ=79(10.23)N=10L=0.00040 m *1.41854=0.00057220458984375 MHzf=743206.986 MHzT=1.3455201834837E-12 s
9/20.618err=-5.75AuZ=79(10.23)N=11L=0.00182 m /3.17228=0.00057220458984375 MHzf=165157.108 MHzT=6.0548408256769E-12 s
9/20.618err=-1.97AuZ=79(10.23)N=12L=0.00817 m /14.27528=0.00057220458984375 MHzf=36701.580 MHzT=2.7246783715546E-11 s
9/20.618err=-0.374AuZ=79(10.23)N=13L=0.03676 m /64.23876=0.00057220458984375 MHzf=8155.907 MHzT=1.2261052671996E-10 s
9/20.618err=-0.0258AuZ=79(10.23)N=14L=0.16541 m /289.07440=0.00057220458984375 MHzf=1812.424 MHzT=5.517473702398E-10 s
50.618err=-0.0431AuZ=79(9.56)N=6L=0.00000 m *309.13311=0.00057220458984375 MHzf=161962657.816 MHzT=6.1742627188437E-15 s
50.618err=-1.36AuZ=79(9.56)N=7L=0.00001 m *61.82662=0.00057220458984375 MHzf=32392531.563 MHzT=3.0871313594218E-14 s
50.618err=-3.05AuZ=79(9.56)N=8L=0.00005 m *12.36532=0.00057220458984375 MHzf=6478506.313 MHzT=1.5435656797109E-13 s
50.618err=-23.66AuZ=79(9.56)N=9L=0.00023 m *2.47306=0.00057220458984375 MHzf=1295701.263 MHzT=7.7178283985546E-13 s
50.618err=-1.09AuZ=79(9.56)N=10L=0.00116 m /2.02178=0.00057220458984375 MHzf=259140.253 MHzT=3.8589141992773E-12 s
50.618err=-1.09AuZ=79(9.56)N=11L=0.00578 m /10.10891=0.00057220458984375 MHzf=51828.051 MHzT=1.9294570996386E-11 s
50.618err=-1.09AuZ=79(9.56)N=12L=0.02892 m /50.54457=0.00057220458984375 MHzf=10365.610 MHzT=9.6472854981932E-11 s
50.618err=-0.287AuZ=79(9.56)N=13L=0.14461 m /252.72284=0.00057220458984375 MHzf=2073.122 MHzT=4.8236427490966E-10 s
50.618err=-0.0487AuZ=79(9.56)N=14L=0.72305 m /1263.61422=0.00057220458984375 MHzf=414.624 MHzT=2.4118213745483E-9 s
70.618err=-0.0372AuZ=79(7.91)N=4L=0.00000 m *2011.74715=0.00057220458984375 MHzf=1054005217.984 MHzT=9.4876190642839E-16 s
70.618err=-0.137AuZ=79(7.91)N=5L=0.00000 m *287.39245=0.00057220458984375 MHzf=150572173.998 MHzT=6.6413333449988E-15 s
70.618err=-0.137AuZ=79(7.91)N=6L=0.00001 m *41.05606=0.00057220458984375 MHzf=21510310.571 MHzT=4.6489333414991E-14 s
70.618err=-17.31AuZ=79(7.91)N=7L=0.00010 m *5.86515=0.00057220458984375 MHzf=3072901.510 MHzT=3.2542533390494E-13 s
70.618err=-19.35AuZ=79(7.91)N=8L=0.00068 m /1.19349=0.00057220458984375 MHzf=438985.930 MHzT=2.2779773373346E-12 s
70.618err=-4.44AuZ=79(7.91)N=9L=0.00478 m /8.35443=0.00057220458984375 MHzf=62712.276 MHzT=1.5945841361342E-11 s
70.618err=-0.83AuZ=79(7.91)N=10L=0.03346 m /58.48101=0.00057220458984375 MHzf=8958.897 MHzT=1.1162088952939E-10 s
70.618err=-0.0898AuZ=79(7.91)N=11L=0.23424 m /409.36705=0.00057220458984375 MHzf=1279.842 MHzT=7.8134622670576E-10 s
70.618err=-0.0199AuZ=79(7.91)N=12L=1.63969 m /2865.56936=0.00057220458984375 MHzf=182.835 MHzT=5.4694235869403E-9 s
90.618err=-0.0121AuZ=79(7.00)N=3L=0.00000 m *6625.79549=0.00057220458984375 MHzf=3471421849.629 MHzT=2.8806640141037E-16 s
90.618err=-0.0272AuZ=79(7.00)N=4L=0.00000 m *736.19950=0.00057220458984375 MHzf=385713538.848 MHzT=2.5925976126933E-15 s
90.618err=-0.988AuZ=79(7.00)N=5L=0.00001 m *81.79994=0.00057220458984375 MHzf=42857059.872 MHzT=2.333337851424E-14 s
90.618err=-0.988AuZ=79(7.00)N=6L=0.00006 m *9.08888=0.00057220458984375 MHzf=4761895.541 MHzT=2.1000040662816E-13 s
90.618err=-0.988AuZ=79(7.00)N=7L=0.00057 m *1.00988=0.00057220458984375 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
90.618err=-11.4AuZ=79(7.00)N=8L=0.00510 m /8.91199=0.00057220458984375 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
90.618err=-0.26AuZ=79(7.00)N=9L=0.04590 m /80.20788=0.00057220458984375 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
90.618err=-0.121AuZ=79(7.00)N=10L=0.41306 m /721.87091=0.00057220458984375 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
90.618err=-0.013AuZ=79(7.00)N=11L=3.71752 m /6496.83816=0.00057220458984375 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
110.618err=-0.00013AuZ=79(6.42)N=2L=0.00000 m *39919.04885=0.00057220458984375 MHzf=20914599408.096 MHzT=4.7813490494725E-17 s
110.618err=-0.00013AuZ=79(6.42)N=3L=0.00000 m *3629.00444=0.00057220458984375 MHzf=1901327218.918 MHzT=5.2594839544198E-16 s
110.618err=-0.277AuZ=79(6.42)N=4L=0.00000 m *329.90949=0.00057220458984375 MHzf=172847928.993 MHzT=5.7854323498618E-15 s
110.618err=-3.42AuZ=79(6.42)N=5L=0.00002 m *29.99177=0.00057220458984375 MHzf=15713448.090 MHzT=6.363975584848E-14 s
110.618err=-36.33AuZ=79(6.42)N=6L=0.00021 m *2.72652=0.00057220458984375 MHzf=1428495.281 MHzT=7.0003731433327E-13 s
110.618err=-0.861AuZ=79(6.42)N=7L=0.00231 m /4.03444=0.00057220458984375 MHzf=129863.207 MHzT=7.700410457666E-12 s
110.618err=-0.861AuZ=79(6.42)N=8L=0.02539 m /44.37884=0.00057220458984375 MHzf=11805.746 MHzT=8.4704515034326E-11 s
110.618err=-0.0343AuZ=79(6.42)N=9L=0.27933 m /488.16722=0.00057220458984375 MHzf=1073.250 MHzT=9.3174966537759E-10 s
110.618err=-0.0157AuZ=79(6.42)N=10L=3.07265 m /5369.83939=0.00057220458984375 MHzf=97.568 MHzT=1.0249246319153E-8 s
6/50.618err=-7.84AuZ=79(88.22)N=84L=0.00053 m *2.15661=0.0011444091796875 MHzf=564950.312 MHzT=1.7700671694949E-12 s
6/50.618err=-79.72AuZ=79(88.22)N=85L=0.00064 m *1.79717=0.0011444091796875 MHzf=470791.927 MHzT=2.1240806033939E-12 s
6/50.618err=-49.77AuZ=79(88.22)N=86L=0.00076 m *1.49764=0.0011444091796875 MHzf=392326.606 MHzT=2.5488967240727E-12 s
6/50.618err=-24.81AuZ=79(88.22)N=87L=0.00092 m *1.24804=0.0011444091796875 MHzf=326938.838 MHzT=3.0586760688873E-12 s
6/50.618err=-4.01AuZ=79(88.22)N=88L=0.00110 m *1.04003=0.0011444091796875 MHzf=272449.032 MHzT=3.6704112826647E-12 s
6/50.618err=-15.39AuZ=79(88.22)N=89L=0.00132 m /1.15381=0.0011444091796875 MHzf=227040.860 MHzT=4.4044935391977E-12 s
6/50.618err=-38.46AuZ=79(88.22)N=90L=0.00158 m /1.38458=0.0011444091796875 MHzf=189200.716 MHzT=5.2853922470372E-12 s
6/50.618err=-66.15AuZ=79(88.22)N=91L=0.00190 m /1.66149=0.0011444091796875 MHzf=157667.264 MHzT=6.3424706964446E-12 s
6/50.618err=-99.38AuZ=79(88.22)N=92L=0.00228 m /1.99379=0.0011444091796875 MHzf=131389.386 MHzT=7.6109648357336E-12 s
5/40.618err=-24.19AuZ=79(72.08)N=68L=0.00046 m *2.48379=0.0011444091796875 MHzf=650659.891 MHzT=1.5369012491557E-12 s
5/40.618err=-98.71AuZ=79(72.08)N=69L=0.00058 m *1.98703=0.0011444091796875 MHzf=520527.913 MHzT=1.9211265614446E-12 s
5/40.618err=-58.97AuZ=79(72.08)N=70L=0.00072 m *1.58962=0.0011444091796875 MHzf=416422.331 MHzT=2.4014082018058E-12 s
5/40.618err=-27.17AuZ=79(72.08)N=71L=0.00090 m *1.27170=0.0011444091796875 MHzf=333137.864 MHzT=3.0017602522572E-12 s
5/40.618err=-1.74AuZ=79(72.08)N=72L=0.00112 m *1.01736=0.0011444091796875 MHzf=266510.292 MHzT=3.7522003153215E-12 s
5/40.618err=-22.87AuZ=79(72.08)N=73L=0.00141 m /1.22867=0.0011444091796875 MHzf=213208.233 MHzT=4.6902503941519E-12 s
5/40.618err=-53.59AuZ=79(72.08)N=74L=0.00176 m /1.53584=0.0011444091796875 MHzf=170566.587 MHzT=5.8628129926899E-12 s
5/40.618err=-91.98AuZ=79(72.08)N=75L=0.00220 m /1.91980=0.0011444091796875 MHzf=136453.269 MHzT=7.3285162408624E-12 s
5/40.618err=-19.99AuZ=79(72.08)N=76L=0.00275 m /2.39975=0.0011444091796875 MHzf=109162.615 MHzT=9.160645301078E-12 s
4/30.618err=-2.58AuZ=79(55.91)N=52L=0.00037 m *3.07738=0.0011444091796875 MHzf=806158.834 MHzT=1.2404503405172E-12 s
4/30.618err=-15.41AuZ=79(55.91)N=53L=0.00050 m *2.30804=0.0011444091796875 MHzf=604619.125 MHzT=1.6539337873559E-12 s
4/30.618err=-73.11AuZ=79(55.91)N=54L=0.00066 m *1.73103=0.0011444091796875 MHzf=453464.344 MHzT=2.2052450498073E-12 s
4/30.618err=-29.83AuZ=79(55.91)N=55L=0.00088 m *1.29827=0.0011444091796875 MHzf=340098.258 MHzT=2.9403267330757E-12 s
4/30.618err=-2.71AuZ=79(55.91)N=56L=0.00118 m /1.02701=0.0011444091796875 MHzf=255073.694 MHzT=3.9204356440999E-12 s
4/30.618err=-36.94AuZ=79(55.91)N=57L=0.00157 m /1.36934=0.0011444091796875 MHzf=191305.270 MHzT=5.2272475254653E-12 s
4/30.618err=-82.58AuZ=79(55.91)N=58L=0.00209 m /1.82579=0.0011444091796875 MHzf=143478.953 MHzT=6.9696633672853E-12 s
4/30.618err=-21.72AuZ=79(55.91)N=59L=0.00279 m /2.43439=0.0011444091796875 MHzf=107609.214 MHzT=9.2928844897114E-12 s
4/30.618err=-8.2AuZ=79(55.91)N=60L=0.00371 m /3.24585=0.0011444091796875 MHzf=80706.911 MHzT=1.2390512652945E-11 s
e/20.618err=-29.18AuZ=79(52.41)N=48L=0.00030 m *3.87525=0.0011444091796875 MHzf=1015171.885 MHzT=9.8505486105834E-13 s
e/20.618err=-42.57AuZ=79(52.41)N=49L=0.00040 m *2.85125=0.0011444091796875 MHzf=746921.731 MHzT=1.3388283644245E-12 s
e/20.618err=-4.9AuZ=79(52.41)N=50L=0.00055 m *2.09783=0.0011444091796875 MHzf=549554.298 MHzT=1.8196564072197E-12 s
e/20.618err=-54.36AuZ=79(52.41)N=51L=0.00074 m *1.54350=0.0011444091796875 MHzf=404339.456 MHzT=2.4731694728912E-12 s
e/20.618err=-13.57AuZ=79(52.41)N=52L=0.00101 m *1.13564=0.0011444091796875 MHzf=297496.346 MHzT=3.3613858184286E-12 s
e/20.618err=-19.69AuZ=79(52.41)N=53L=0.00137 m /1.19680=0.0011444091796875 MHzf=218885.579 MHzT=4.5685969943355E-12 s
e/20.618err=-62.67AuZ=79(52.41)N=54L=0.00186 m /1.62662=0.0011444091796875 MHzf=161047.009 MHzT=6.209367095625E-12 s
e/20.618err=-10.55AuZ=79(52.41)N=55L=0.00253 m /2.21081=0.0011444091796875 MHzf=118491.768 MHzT=8.4394048711313E-12 s
e/20.618err=-0.161AuZ=79(52.41)N=56L=0.00344 m /3.00480=0.0011444091796875 MHzf=87181.370 MHzT=1.1470340452098E-11 s
e^(10.618err=-30.97AuZ=79(43.72)N=40L=0.00029 m *3.92894=0.0011444091796875 MHzf=1029234.816 MHzT=9.715955819044E-13 s
e^(10.618err=-35.99AuZ=79(43.72)N=41L=0.00042 m *2.71961=0.0011444091796875 MHzf=712436.986 MHzT=1.4036329110764E-12 s
e^(10.618err=-88.26AuZ=79(43.72)N=42L=0.00061 m *1.88252=0.0011444091796875 MHzf=493149.328 MHzT=2.0277833552876E-12 s
e^(10.618err=-30.31AuZ=79(43.72)N=43L=0.00088 m *1.30308=0.0011444091796875 MHzf=341358.275 MHzT=2.9294734424745E-12 s
e^(10.618err=-10.87AuZ=79(43.72)N=44L=0.00127 m /1.10866=0.0011444091796875 MHzf=236288.412 MHzT=4.2321161320246E-12 s
e^(10.618err=-60.17AuZ=79(43.72)N=45L=0.00183 m /1.60164=0.0011444091796875 MHzf=163558.987 MHzT=6.1140021599969E-12 s
e^(10.618err=-15.7AuZ=79(43.72)N=46L=0.00265 m /2.31384=0.0011444091796875 MHzf=113215.633 MHzT=8.8327024226919E-12 s
e^(10.618err=-11.43AuZ=79(43.72)N=47L=0.00383 m /3.34273=0.0011444091796875 MHzf=78367.933 MHzT=1.2760321315926E-11 s
e^(10.618err=-20.73AuZ=79(43.72)N=48L=0.00553 m /4.82913=0.0011444091796875 MHzf=54246.332 MHzT=1.8434426101276E-11 s
3/20.618err=-10.58AuZ=79(39.67)N=36L=0.00026 m *4.42293=0.0011444091796875 MHzf=1158642.874 MHzT=8.6307871249756E-13 s
3/20.618err=-47.44AuZ=79(39.67)N=37L=0.00039 m *2.94862=0.0011444091796875 MHzf=772428.583 MHzT=1.2946180687463E-12 s
3/20.618err=-96.58AuZ=79(39.67)N=38L=0.00058 m *1.96575=0.0011444091796875 MHzf=514952.388 MHzT=1.9419271031195E-12 s
3/20.618err=-31.05AuZ=79(39.67)N=39L=0.00087 m *1.31050=0.0011444091796875 MHzf=343301.592 MHzT=2.9128906546793E-12 s
3/20.618err=-14.47AuZ=79(39.67)N=40L=0.00131 m /1.14460=0.0011444091796875 MHzf=228867.728 MHzT=4.3693359820189E-12 s
3/20.618err=-71.7AuZ=79(39.67)N=41L=0.00196 m /1.71690=0.0011444091796875 MHzf=152578.485 MHzT=6.5540039730283E-12 s
3/20.618err=-28.77AuZ=79(39.67)N=42L=0.00295 m /2.57536=0.0011444091796875 MHzf=101718.990 MHzT=9.8310059595425E-12 s
3/20.618err=-28.77AuZ=79(39.67)N=43L=0.00442 m /3.86303=0.0011444091796875 MHzf=67812.660 MHzT=1.4746508939314E-11 s
3/20.618err=-15.9AuZ=79(39.67)N=44L=0.00663 m /5.79455=0.0011444091796875 MHzf=45208.440 MHzT=2.2119763408971E-11 s
1.610.618err=-5.02AuZ=79(33.42)N=29L=0.00014 m *8.40144=0.0011444091796875 MHzf=2200864.745 MHzT=4.5436685833791E-13 s
1.610.618err=-3.85AuZ=79(33.42)N=30L=0.00022 m *5.19238=0.0011444091796875 MHzf=1360209.217 MHzT=7.3518102015225E-13 s
1.610.618err=-6.97AuZ=79(33.42)N=31L=0.00036 m *3.20907=0.0011444091796875 MHzf=840655.528 MHzT=1.1895478784902E-12 s
1.610.618err=-98.34AuZ=79(33.42)N=32L=0.00058 m *1.98331=0.0011444091796875 MHzf=519553.689 MHzT=1.9247288986424E-12 s
1.610.618err=-22.58AuZ=79(33.42)N=33L=0.00093 m *1.22575=0.0011444091796875 MHzf=321101.839 MHzT=3.1142767771325E-12 s
1.610.618err=-32.01AuZ=79(33.42)N=34L=0.00151 m /1.32003=0.0011444091796875 MHzf=198451.850 MHzT=5.0390056757749E-12 s
1.610.618err=-6.8AuZ=79(33.42)N=35L=0.00244 m /2.13586=0.0011444091796875 MHzf=122649.989 MHzT=8.1532824529074E-12 s
1.610.618err=-15.2AuZ=79(33.42)N=36L=0.00395 m /3.45589=0.0011444091796875 MHzf=75801.862 MHzT=1.3192288128682E-11 s
1.610.618err=-11.84AuZ=79(33.42)N=37L=0.00640 m /5.59174=0.0011444091796875 MHzf=46848.127 MHzT=2.134557058159E-11 s
5/30.618err=-9.86AuZ=79(31.49)N=27L=0.00012 m *9.88734=0.0011444091796875 MHzf=2590112.819 MHzT=3.8608356848331E-13 s
5/30.618err=-18.65AuZ=79(31.49)N=28L=0.00019 m *5.93240=0.0011444091796875 MHzf=1554067.692 MHzT=6.4347261413859E-13 s
5/30.618err=-18.65AuZ=79(31.49)N=29L=0.00032 m *3.55944=0.0011444091796875 MHzf=932440.615 MHzT=1.0724543568972E-12 s
5/30.618err=-6.79AuZ=79(31.49)N=30L=0.00054 m *2.13566=0.0011444091796875 MHzf=559464.369 MHzT=1.7874239281613E-12 s
5/30.618err=-28.14AuZ=79(31.49)N=31L=0.00089 m *1.28140=0.0011444091796875 MHzf=335678.621 MHzT=2.9790398802677E-12 s
5/30.618err=-30.07AuZ=79(31.49)N=32L=0.00149 m /1.30066=0.0011444091796875 MHzf=201407.173 MHzT=4.9650664671108E-12 s
5/30.618err=-8.39AuZ=79(31.49)N=33L=0.00248 m /2.16777=0.0011444091796875 MHzf=120844.304 MHzT=8.2751107785147E-12 s
5/30.618err=-20.44AuZ=79(31.49)N=34L=0.00413 m /3.61295=0.0011444091796875 MHzf=72506.582 MHzT=1.3791851297519E-11 s
5/30.618err=-0.36AuZ=79(31.49)N=35L=0.00689 m /6.02158=0.0011444091796875 MHzf=43503.949 MHzT=2.2986418829189E-11 s
7/40.618err=-1.39AuZ=79(28.74)N=25L=0.00014 m *8.11044=0.0011444091796875 MHzf=2124631.929 MHzT=4.7066975990915E-13 s
7/40.618err=-15.87AuZ=79(28.74)N=26L=0.00025 m *4.63454=0.0011444091796875 MHzf=1214075.388 MHzT=8.2367207984101E-13 s
7/40.618err=-32.42AuZ=79(28.74)N=27L=0.00043 m *2.64831=0.0011444091796875 MHzf=693757.365 MHzT=1.4414261397218E-12 s
7/40.618err=-51.34AuZ=79(28.74)N=28L=0.00076 m *1.51332=0.0011444091796875 MHzf=396432.780 MHzT=2.5224957445131E-12 s
7/40.618err=-15.64AuZ=79(28.74)N=29L=0.00132 m /1.15640=0.0011444091796875 MHzf=226533.017 MHzT=4.4143675528979E-12 s
7/40.618err=-1.19AuZ=79(28.74)N=30L=0.00232 m /2.02370=0.0011444091796875 MHzf=129447.438 MHzT=7.7251432175714E-12 s
7/40.618err=-18.05AuZ=79(28.74)N=31L=0.00405 m /3.54147=0.0011444091796875 MHzf=73969.965 MHzT=1.351900063075E-11 s
7/40.618err=-3.3AuZ=79(28.74)N=32L=0.00709 m /6.19758=0.0011444091796875 MHzf=42268.551 MHzT=2.3658251103812E-11 s
7/40.618err=-8.46AuZ=79(28.74)N=33L=0.01241 m /10.84576=0.0011444091796875 MHzf=24153.458 MHzT=4.1401939431672E-11 s
5/20.618err=-3.73AuZ=79(17.55)N=14L=0.00004 m *25.93197=0.0011444091796875 MHzf=6793206.235 MHzT=1.4720589444265E-13 s
5/20.618err=-3.73AuZ=79(17.55)N=15L=0.00011 m *10.37279=0.0011444091796875 MHzf=2717282.494 MHzT=3.6801473610661E-13 s
5/20.618err=-3.73AuZ=79(17.55)N=16L=0.00028 m *4.14911=0.0011444091796875 MHzf=1086912.998 MHzT=9.2003684026654E-13 s
5/20.618err=-65.97AuZ=79(17.55)N=17L=0.00069 m *1.65965=0.0011444091796875 MHzf=434765.199 MHzT=2.3000921006663E-12 s
5/20.618err=-50.64AuZ=79(17.55)N=18L=0.00172 m /1.50635=0.0011444091796875 MHzf=173906.080 MHzT=5.7502302516659E-12 s
5/20.618err=-25.53AuZ=79(17.55)N=19L=0.00431 m /3.76586=0.0011444091796875 MHzf=69562.432 MHzT=1.4375575629165E-11 s
5/20.618err=-4.61AuZ=79(17.55)N=20L=0.01077 m /9.41466=0.0011444091796875 MHzf=27824.973 MHzT=3.5938939072912E-11 s
5/20.618err=-2.34AuZ=79(17.55)N=21L=0.02694 m /23.53665=0.0011444091796875 MHzf=11129.989 MHzT=8.9847347682279E-11 s
5/20.618err=-1.46AuZ=79(17.55)N=22L=0.06734 m /58.84162=0.0011444091796875 MHzf=4451.996 MHzT=2.246183692057E-10 s
e0.618err=-0.603AuZ=79(16.08)N=12L=0.00002 m *59.35561=0.0011444091796875 MHz**f=15548952.546 MHzT=6.4313013822165E-14 s
e0.618err=-3.98AuZ=79(16.08)N=13L=0.00005 m *21.83571=0.0011444091796875 MHz**f=5720139.973 MHzT=1.7482089680622E-13 s
e0.618err=-0.412AuZ=79(16.08)N=14L=0.00014 m *8.03291=0.0011444091796875 MHz**f=2104321.897 MHzT=4.7521246702327E-13 s
e0.618err=-47.76AuZ=79(16.08)N=15L=0.00039 m *2.95514=0.0011444091796875 MHz**f=774136.763 MHzT=1.2917614137665E-12 s
e0.618err=-8.72AuZ=79(16.08)N=16L=0.00105 m *1.08714=0.0011444091796875 MHz**f=284789.000 MHzT=3.511371577746E-12 s
e0.618err=-25.03AuZ=79(16.08)N=17L=0.00286 m /2.50041=0.0011444091796875 MHz**f=104768.018 MHzT=9.5448975527544E-12 s
e0.618err=-13.29AuZ=79(16.08)N=18L=0.00778 m /6.79681=0.0011444091796875 MHz**f=38542.000 MHzT=2.5945721572155E-11 s
e0.618err=-2.65AuZ=79(16.08)N=19L=0.02114 m /18.47564=0.0011444091796875 MHz**f=14178.809 MHzT=7.0527783475846E-11 s
e0.618err=-0.445AuZ=79(16.08)N=20L=0.05747 m /50.22201=0.0011444091796875 MHz**f=5216.092 MHzT=1.9171439222388E-10 s
30.618err=-0.988AuZ=79(14.64)N=11L=0.00002 m *54.53330=0.0011444091796875 MHzf=14285686.624 MHzT=7.000013554272E-14 s
30.618err=-0.988AuZ=79(14.64)N=12L=0.00006 m *18.17777=0.0011444091796875 MHzf=4761895.541 MHzT=2.1000040662816E-13 s
30.618err=-0.988AuZ=79(14.64)N=13L=0.00019 m *6.05926=0.0011444091796875 MHzf=1587298.514 MHzT=6.3000121988448E-13 s
30.618err=-0.988AuZ=79(14.64)N=14L=0.00057 m *2.01975=0.0011444091796875 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
30.618err=-48.54AuZ=79(14.64)N=15L=0.00170 m /1.48533=0.0011444091796875 MHzf=176366.502 MHzT=5.6700109789603E-12 s
30.618err=-11.4AuZ=79(14.64)N=16L=0.00510 m /4.45599=0.0011444091796875 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
30.618err=-2.84AuZ=79(14.64)N=17L=0.01530 m /13.36798=0.0011444091796875 MHzf=19596.278 MHzT=5.1030098810643E-11 s
30.618err=-0.26AuZ=79(14.64)N=18L=0.04590 m /40.10394=0.0011444091796875 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
30.618err=-0.26AuZ=79(14.64)N=19L=0.13769 m /120.31182=0.0011444091796875 MHzf=2177.364 MHzT=4.5927088929579E-10 s
7/20.618err=-0.467AuZ=79(12.84)N=9L=0.00001 m *122.56971=0.0011444091796875 MHzf=32108685.167 MHzT=3.1144221408871E-14 s
7/20.618err=-0.057AuZ=79(12.84)N=10L=0.00003 m *35.01992=0.0011444091796875 MHzf=9173910.048 MHzT=1.0900477493105E-13 s
7/20.618err=-0.057AuZ=79(12.84)N=11L=0.00011 m *10.00569=0.0011444091796875 MHzf=2621117.157 MHzT=3.8151671225867E-13 s
7/20.618err=-42.94AuZ=79(12.84)N=12L=0.00040 m *2.85877=0.0011444091796875 MHzf=748890.616 MHzT=1.3353084929054E-12 s
7/20.618err=-22.44AuZ=79(12.84)N=13L=0.00140 m /1.22430=0.0011444091796875 MHzf=213968.747 MHzT=4.6735797251687E-12 s
7/20.618err=-7.13AuZ=79(12.84)N=14L=0.00490 m /4.28506=0.0011444091796875 MHzf=61133.928 MHzT=1.6357529038091E-11 s
7/20.618err=-7.13AuZ=79(12.84)N=15L=0.01716 m /14.99772=0.0011444091796875 MHzf=17466.837 MHzT=5.7251351633317E-11 s
7/20.618err=-0.947AuZ=79(12.84)N=16L=0.06007 m /52.49200=0.0011444091796875 MHzf=4990.525 MHzT=2.0037973071661E-10 s
7/20.618err=-0.395AuZ=79(12.84)N=17L=0.21025 m /183.72202=0.0011444091796875 MHzf=1425.864 MHzT=7.0132905750813E-10 s
9/20.618err=-0.205AuZ=79(10.69)N=7L=0.00000 m *258.52822=0.0011444091796875 MHzf=67724736.588 MHzT=1.4765653591043E-14 s
9/20.618err=-0.791AuZ=79(10.69)N=8L=0.00002 m *57.45072=0.0011444091796875 MHzf=15049941.464 MHzT=6.6445441159691E-14 s
9/20.618err=-6.4AuZ=79(10.69)N=9L=0.00009 m *12.76683=0.0011444091796875 MHzf=3344431.436 MHzT=2.9900448521861E-13 s
9/20.618err=-41.86AuZ=79(10.69)N=10L=0.00040 m *2.83707=0.0011444091796875 MHzf=743206.986 MHzT=1.3455201834837E-12 s
9/20.618err=-58.62AuZ=79(10.69)N=11L=0.00182 m /1.58614=0.0011444091796875 MHzf=165157.108 MHzT=6.0548408256769E-12 s
9/20.618err=-1.97AuZ=79(10.69)N=12L=0.00817 m /7.13764=0.0011444091796875 MHzf=36701.580 MHzT=2.7246783715546E-11 s
9/20.618err=-0.374AuZ=79(10.69)N=13L=0.03676 m /32.11938=0.0011444091796875 MHzf=8155.907 MHzT=1.2261052671996E-10 s
9/20.618err=-0.374AuZ=79(10.69)N=14L=0.16541 m /144.53720=0.0011444091796875 MHzf=1812.424 MHzT=5.517473702398E-10 s
9/20.618err=-0.0643AuZ=79(10.69)N=15L=0.74434 m /650.41741=0.0011444091796875 MHzf=402.761 MHzT=2.4828631660791E-9 s
50.618err=-0.0431AuZ=79(9.99)N=6L=0.00000 m *618.26623=0.0011444091796875 MHzf=161962657.816 MHzT=6.1742627188437E-15 s
50.618err=-0.532AuZ=79(9.99)N=7L=0.00001 m *123.65325=0.0011444091796875 MHzf=32392531.563 MHzT=3.0871313594218E-14 s
50.618err=-3.05AuZ=79(9.99)N=8L=0.00005 m *24.73065=0.0011444091796875 MHzf=6478506.313 MHzT=1.5435656797109E-13 s
50.618err=-23.66AuZ=79(9.99)N=9L=0.00023 m *4.94613=0.0011444091796875 MHzf=1295701.263 MHzT=7.7178283985546E-13 s
50.618err=-1.09AuZ=79(9.99)N=10L=0.00116 m /1.01089=0.0011444091796875 MHzf=259140.253 MHzT=3.8589141992773E-12 s
50.618err=-1.09AuZ=79(9.99)N=11L=0.00578 m /5.05446=0.0011444091796875 MHzf=51828.051 MHzT=1.9294570996386E-11 s
50.618err=-1.09AuZ=79(9.99)N=12L=0.02892 m /25.27228=0.0011444091796875 MHzf=10365.610 MHzT=9.6472854981932E-11 s
50.618err=-0.287AuZ=79(9.99)N=13L=0.14461 m /126.36142=0.0011444091796875 MHzf=2073.122 MHzT=4.8236427490966E-10 s
50.618err=-0.128AuZ=79(9.99)N=14L=0.72305 m /631.80711=0.0011444091796875 MHzf=414.624 MHzT=2.4118213745483E-9 s
70.618err=-0.0123AuZ=79(8.27)N=4L=0.00000 m *4023.49430=0.0011444091796875 MHzf=1054005217.984 MHzT=9.4876190642839E-16 s
70.618err=-0.137AuZ=79(8.27)N=5L=0.00000 m *574.78490=0.0011444091796875 MHzf=150572173.998 MHzT=6.6413333449988E-15 s
70.618err=-0.137AuZ=79(8.27)N=6L=0.00001 m *82.11213=0.0011444091796875 MHzf=21510310.571 MHzT=4.6489333414991E-14 s
70.618err=-6.64AuZ=79(8.27)N=7L=0.00010 m *11.73030=0.0011444091796875 MHzf=3072901.510 MHzT=3.2542533390494E-13 s
70.618err=-67.58AuZ=79(8.27)N=8L=0.00068 m *1.67576=0.0011444091796875 MHzf=438985.930 MHzT=2.2779773373346E-12 s
70.618err=-4.44AuZ=79(8.27)N=9L=0.00478 m /4.17721=0.0011444091796875 MHzf=62712.276 MHzT=1.5945841361342E-11 s
70.618err=-0.83AuZ=79(8.27)N=10L=0.03346 m /29.24050=0.0011444091796875 MHzf=8958.897 MHzT=1.1162088952939E-10 s
70.618err=-0.336AuZ=79(8.27)N=11L=0.23424 m /204.68353=0.0011444091796875 MHzf=1279.842 MHzT=7.8134622670576E-10 s
70.618err=-0.0548AuZ=79(8.27)N=12L=1.63969 m /1432.78468=0.0011444091796875 MHzf=182.835 MHzT=5.4694235869403E-9 s
90.618err=-0.00446AuZ=79(7.32)N=3L=0.00000 m *13251.59098=0.0011444091796875 MHzf=3471421849.629 MHzT=2.8806640141037E-16 s
90.618err=-0.0272AuZ=79(7.32)N=4L=0.00000 m *1472.39900=0.0011444091796875 MHzf=385713538.848 MHzT=2.5925976126933E-15 s
90.618err=-0.369AuZ=79(7.32)N=5L=0.00001 m *163.59989=0.0011444091796875 MHzf=42857059.872 MHzT=2.333337851424E-14 s
90.618err=-0.988AuZ=79(7.32)N=6L=0.00006 m *18.17777=0.0011444091796875 MHzf=4761895.541 MHzT=2.1000040662816E-13 s
90.618err=-0.988AuZ=79(7.32)N=7L=0.00057 m *2.01975=0.0011444091796875 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
90.618err=-11.4AuZ=79(7.32)N=8L=0.00510 m /4.45599=0.0011444091796875 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
90.618err=-0.26AuZ=79(7.32)N=9L=0.04590 m /40.10394=0.0011444091796875 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
90.618err=-0.26AuZ=79(7.32)N=10L=0.41306 m /360.93545=0.0011444091796875 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
90.618err=-0.013AuZ=79(7.32)N=11L=3.71752 m /3248.41908=0.0011444091796875 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
110.618err=-0.00013AuZ=79(6.71)N=3L=0.00000 m *7258.00888=0.0011444091796875 MHzf=1901327218.918 MHzT=5.2594839544198E-16 s
110.618err=-0.125AuZ=79(6.71)N=4L=0.00000 m *659.81899=0.0011444091796875 MHzf=172847928.993 MHzT=5.7854323498618E-15 s
110.618err=-1.67AuZ=79(6.71)N=5L=0.00002 m *59.98354=0.0011444091796875 MHzf=15713448.090 MHzT=6.363975584848E-14 s
110.618err=-9.07AuZ=79(6.71)N=6L=0.00021 m *5.45305=0.0011444091796875 MHzf=1428495.281 MHzT=7.0003731433327E-13 s
110.618err=-0.861AuZ=79(6.71)N=7L=0.00231 m /2.01722=0.0011444091796875 MHzf=129863.207 MHzT=7.700410457666E-12 s
110.618err=-0.861AuZ=79(6.71)N=8L=0.02539 m /22.18942=0.0011444091796875 MHzf=11805.746 MHzT=8.4704515034326E-11 s
110.618err=-0.0343AuZ=79(6.71)N=9L=0.27933 m /244.08361=0.0011444091796875 MHzf=1073.250 MHzT=9.3174966537759E-10 s
110.618err=-0.0343AuZ=79(6.71)N=10L=3.07265 m /2684.91970=0.0011444091796875 MHzf=97.568 MHzT=1.0249246319153E-8 s
110.618err=-0.0004AuZ=79(6.71)N=11L=33.79911 m /29534.11665=0.0011444091796875 MHzf=8.870 MHzT=1.1274170951069E-7 s
6/50.618err=-4.01AuZ=79(92.02)N=88L=0.00110 m *2.08006=0.002288818359375 MHzf=272449.032 MHzT=3.6704112826647E-12 s
6/50.618err=-73.34AuZ=79(92.02)N=89L=0.00132 m *1.73338=0.002288818359375 MHzf=227040.860 MHzT=4.4044935391977E-12 s
6/50.618err=-44.45AuZ=79(92.02)N=90L=0.00158 m *1.44449=0.002288818359375 MHzf=189200.716 MHzT=5.2853922470372E-12 s
6/50.618err=-20.38AuZ=79(92.02)N=91L=0.00190 m *1.20374=0.002288818359375 MHzf=157667.264 MHzT=6.3424706964446E-12 s
6/50.618err=-0.312AuZ=79(92.02)N=92L=0.00228 m *1.00312=0.002288818359375 MHzf=131389.386 MHzT=7.6109648357336E-12 s
6/50.618err=-19.63AuZ=79(92.02)N=93L=0.00274 m /1.19627=0.002288818359375 MHzf=109491.155 MHzT=9.1331578028803E-12 s
6/50.618err=-43.56AuZ=79(92.02)N=94L=0.00329 m /1.43553=0.002288818359375 MHzf=91242.629 MHzT=1.0959789363456E-11 s
6/50.618err=-72.27AuZ=79(92.02)N=95L=0.00394 m /1.72263=0.002288818359375 MHzf=76035.525 MHzT=1.3151747236148E-11 s
6/50.618err=-3.36AuZ=79(92.02)N=96L=0.00473 m /2.06716=0.002288818359375 MHzf=63362.937 MHzT=1.5782096683377E-11 s
5/40.618err=-27.17AuZ=79(75.18)N=71L=0.00090 m *2.54340=0.002288818359375 MHzf=333137.864 MHzT=3.0017602522572E-12 s
5/40.618err=-1.74AuZ=79(75.18)N=72L=0.00112 m *2.03472=0.002288818359375 MHzf=266510.292 MHzT=3.7522003153215E-12 s
5/40.618err=-62.78AuZ=79(75.18)N=73L=0.00141 m *1.62778=0.002288818359375 MHzf=213208.233 MHzT=4.6902503941519E-12 s
5/40.618err=-30.23AuZ=79(75.18)N=74L=0.00176 m *1.30222=0.002288818359375 MHzf=170566.587 MHzT=5.8628129926899E-12 s
5/40.618err=-4.18AuZ=79(75.18)N=75L=0.00220 m *1.04178=0.002288818359375 MHzf=136453.269 MHzT=7.3285162408624E-12 s
5/40.618err=-19.99AuZ=79(75.18)N=76L=0.00275 m /1.19987=0.002288818359375 MHzf=109162.615 MHzT=9.160645301078E-12 s
5/40.618err=-49.99AuZ=79(75.18)N=77L=0.00343 m /1.49984=0.002288818359375 MHzf=87330.092 MHzT=1.1450806626348E-11 s
5/40.618err=-87.49AuZ=79(75.18)N=78L=0.00429 m /1.87480=0.002288818359375 MHzf=69864.074 MHzT=1.4313508282934E-11 s
5/40.618err=-17.18AuZ=79(75.18)N=79L=0.00536 m /2.34350=0.002288818359375 MHzf=55891.259 MHzT=1.7891885353668E-11 s
4/30.618err=-15.41AuZ=79(58.32)N=54L=0.00066 m *3.46205=0.002288818359375 MHzf=453464.344 MHzT=2.2052450498073E-12 s
4/30.618err=-29.83AuZ=79(58.32)N=55L=0.00088 m *2.59654=0.002288818359375 MHzf=340098.258 MHzT=2.9403267330757E-12 s
4/30.618err=-94.75AuZ=79(58.32)N=56L=0.00118 m *1.94741=0.002288818359375 MHzf=255073.694 MHzT=3.9204356440999E-12 s
4/30.618err=-46.06AuZ=79(58.32)N=57L=0.00157 m *1.46055=0.002288818359375 MHzf=191305.270 MHzT=5.2272475254653E-12 s
4/30.618err=-9.55AuZ=79(58.32)N=58L=0.00209 m *1.09542=0.002288818359375 MHzf=143478.953 MHzT=6.9696633672853E-12 s
4/30.618err=-21.72AuZ=79(58.32)N=59L=0.00279 m /1.21719=0.002288818359375 MHzf=107609.214 MHzT=9.2928844897114E-12 s
4/30.618err=-62.3AuZ=79(58.32)N=60L=0.00371 m /1.62293=0.002288818359375 MHzf=80706.911 MHzT=1.2390512652945E-11 s
4/30.618err=-8.2AuZ=79(58.32)N=61L=0.00495 m /2.16390=0.002288818359375 MHzf=60530.183 MHzT=1.6520683537256E-11 s
4/30.618err=-44.27AuZ=79(58.32)N=62L=0.00660 m /2.88520=0.002288818359375 MHzf=45397.637 MHzT=2.202757804967E-11 s
e/20.618err=-2.91AuZ=79(54.67)N=51L=0.00074 m *3.08700=0.002288818359375 MHzf=404339.456 MHzT=2.4731694728912E-12 s
e/20.618err=-13.57AuZ=79(54.67)N=52L=0.00101 m *2.27129=0.002288818359375 MHzf=297496.346 MHzT=3.3613858184286E-12 s
e/20.618err=-67.12AuZ=79(54.67)N=53L=0.00137 m *1.67112=0.002288818359375 MHzf=218885.579 MHzT=4.5685969943355E-12 s
e/20.618err=-22.96AuZ=79(54.67)N=54L=0.00186 m *1.22954=0.002288818359375 MHzf=161047.009 MHzT=6.209367095625E-12 s
e/20.618err=-10.55AuZ=79(54.67)N=55L=0.00253 m /1.10540=0.002288818359375 MHzf=118491.768 MHzT=8.4394048711313E-12 s
e/20.618err=-50.25AuZ=79(54.67)N=56L=0.00344 m /1.50240=0.002288818359375 MHzf=87181.370 MHzT=1.1470340452098E-11 s
e/20.618err=-2.1AuZ=79(54.67)N=57L=0.00467 m /2.04197=0.002288818359375 MHzf=64144.468 MHzT=1.5589809008582E-11 s
e/20.618err=-38.77AuZ=79(54.67)N=58L=0.00635 m /2.77533=0.002288818359375 MHzf=47194.862 MHzT=2.118874726858E-11 s
e/20.618err=-25.74AuZ=79(54.67)N=59L=0.00863 m /3.77206=0.002288818359375 MHzf=34724.039 MHzT=2.8798493333985E-11 s
e^(10.618err=-25.51AuZ=79(45.60)N=42L=0.00061 m *3.76504=0.002288818359375 MHzf=493149.328 MHzT=2.0277833552876E-12 s
e^(10.618err=-30.31AuZ=79(45.60)N=43L=0.00088 m *2.60616=0.002288818359375 MHzf=341358.275 MHzT=2.9294734424745E-12 s
e^(10.618err=-80.4AuZ=79(45.60)N=44L=0.00127 m *1.80399=0.002288818359375 MHzf=236288.412 MHzT=4.2321161320246E-12 s
e^(10.618err=-24.88AuZ=79(45.60)N=45L=0.00183 m *1.24872=0.002288818359375 MHzf=163558.987 MHzT=6.1140021599969E-12 s
e^(10.618err=-15.7AuZ=79(45.60)N=46L=0.00265 m /1.15692=0.002288818359375 MHzf=113215.633 MHzT=8.8327024226919E-12 s
e^(10.618err=-67.14AuZ=79(45.60)N=47L=0.00383 m /1.67136=0.002288818359375 MHzf=78367.933 MHzT=1.2760321315926E-11 s
e^(10.618err=-20.73AuZ=79(45.60)N=48L=0.00553 m /2.41457=0.002288818359375 MHzf=54246.332 MHzT=1.8434426101276E-11 s
e^(10.618err=-16.28AuZ=79(45.60)N=49L=0.00798 m /3.48825=0.002288818359375 MHzf=37549.345 MHzT=2.6631622924673E-11 s
e^(10.618err=-0.788AuZ=79(45.60)N=50L=0.01153 m /5.03936=0.002288818359375 MHzf=25991.680 MHzT=3.8473849725806E-11 s
3/20.618err=-17.95AuZ=79(41.38)N=37L=0.00039 m *5.89724=0.002288818359375 MHzf=772428.583 MHzT=1.2946180687463E-12 s
3/20.618err=-31.05AuZ=79(41.38)N=38L=0.00058 m *3.93149=0.002288818359375 MHzf=514952.388 MHzT=1.9419271031195E-12 s
3/20.618err=-31.05AuZ=79(41.38)N=39L=0.00087 m *2.62100=0.002288818359375 MHzf=343301.592 MHzT=2.9128906546793E-12 s
3/20.618err=-74.74AuZ=79(41.38)N=40L=0.00131 m *1.74733=0.002288818359375 MHzf=228867.728 MHzT=4.3693359820189E-12 s
3/20.618err=-16.49AuZ=79(41.38)N=41L=0.00196 m *1.16489=0.002288818359375 MHzf=152578.485 MHzT=6.5540039730283E-12 s
3/20.618err=-28.77AuZ=79(41.38)N=42L=0.00295 m /1.28768=0.002288818359375 MHzf=101718.990 MHzT=9.8310059595425E-12 s
3/20.618err=-93.16AuZ=79(41.38)N=43L=0.00442 m /1.93152=0.002288818359375 MHzf=67812.660 MHzT=1.4746508939314E-11 s
3/20.618err=-44.87AuZ=79(41.38)N=44L=0.00663 m /2.89728=0.002288818359375 MHzf=45208.440 MHzT=2.2119763408971E-11 s
3/20.618err=-8.65AuZ=79(41.38)N=45L=0.00995 m /4.34591=0.002288818359375 MHzf=30138.960 MHzT=3.3179645113456E-11 s
1.610.618err=-6.97AuZ=79(34.86)N=31L=0.00036 m *6.41813=0.002288818359375 MHzf=840655.528 MHzT=1.1895478784902E-12 s
1.610.618err=-32.23AuZ=79(34.86)N=32L=0.00058 m *3.96662=0.002288818359375 MHzf=519553.689 MHzT=1.9247288986424E-12 s
1.610.618err=-22.58AuZ=79(34.86)N=33L=0.00093 m *2.45151=0.002288818359375 MHzf=321101.839 MHzT=3.1142767771325E-12 s
1.610.618err=-51.52AuZ=79(34.86)N=34L=0.00151 m *1.51512=0.002288818359375 MHzf=198451.850 MHzT=5.0390056757749E-12 s
1.610.618err=-6.8AuZ=79(34.86)N=35L=0.00244 m /1.06793=0.002288818359375 MHzf=122649.989 MHzT=8.1532824529074E-12 s
1.610.618err=-72.8AuZ=79(34.86)N=36L=0.00395 m /1.72794=0.002288818359375 MHzf=75801.862 MHzT=1.3192288128682E-11 s
1.610.618err=-39.8AuZ=79(34.86)N=37L=0.00640 m /2.79587=0.002288818359375 MHzf=46848.127 MHzT=2.134557058159E-11 s
1.610.618err=-13.1AuZ=79(34.86)N=38L=0.01035 m /4.52381=0.002288818359375 MHzf=28953.735 MHzT=3.4537858710272E-11 s
1.610.618err=-4.57AuZ=79(34.86)N=39L=0.01675 m /7.31969=0.002288818359375 MHzf=17894.392 MHzT=5.5883429291861E-11 s
5/30.618err=-1.7AuZ=79(32.84)N=29L=0.00032 m *7.11888=0.002288818359375 MHzf=932440.615 MHzT=1.0724543568972E-12 s
5/30.618err=-6.79AuZ=79(32.84)N=30L=0.00054 m *4.27133=0.002288818359375 MHzf=559464.369 MHzT=1.7874239281613E-12 s
5/30.618err=-28.14AuZ=79(32.84)N=31L=0.00089 m *2.56280=0.002288818359375 MHzf=335678.621 MHzT=2.9790398802677E-12 s
5/30.618err=-53.77AuZ=79(32.84)N=32L=0.00149 m *1.53768=0.002288818359375 MHzf=201407.173 MHzT=4.9650664671108E-12 s
5/30.618err=-8.39AuZ=79(32.84)N=33L=0.00248 m /1.08388=0.002288818359375 MHzf=120844.304 MHzT=8.2751107785147E-12 s
5/30.618err=-80.65AuZ=79(32.84)N=34L=0.00413 m /1.80647=0.002288818359375 MHzf=72506.582 MHzT=1.3791851297519E-11 s
5/30.618err=-0.36AuZ=79(32.84)N=35L=0.00689 m /3.01079=0.002288818359375 MHzf=43503.949 MHzT=2.2986418829189E-11 s
5/30.618err=-0.36AuZ=79(32.84)N=36L=0.01149 m /5.01799=0.002288818359375 MHzf=26102.370 MHzT=3.8310698048633E-11 s
5/30.618err=-4.55AuZ=79(32.84)N=37L=0.01914 m /8.36331=0.002288818359375 MHzf=15661.422 MHzT=6.3851163414363E-11 s
7/40.618err=-2.99AuZ=79(29.98)N=26L=0.00025 m *9.26907=0.002288818359375 MHzf=1214075.388 MHzT=8.2367207984101E-13 s
7/40.618err=-5.94AuZ=79(29.98)N=27L=0.00043 m *5.29661=0.002288818359375 MHzf=693757.365 MHzT=1.4414261397218E-12 s
7/40.618err=-0.888AuZ=79(29.98)N=28L=0.00076 m *3.02664=0.002288818359375 MHzf=396432.780 MHzT=2.5224957445131E-12 s
7/40.618err=-72.96AuZ=79(29.98)N=29L=0.00132 m *1.72951=0.002288818359375 MHzf=226533.017 MHzT=4.4143675528979E-12 s
7/40.618err=-1.19AuZ=79(29.98)N=30L=0.00232 m /1.01185=0.002288818359375 MHzf=129447.438 MHzT=7.7251432175714E-12 s
7/40.618err=-77.08AuZ=79(29.98)N=31L=0.00405 m /1.77074=0.002288818359375 MHzf=73969.965 MHzT=1.351900063075E-11 s
7/40.618err=-3.3AuZ=79(29.98)N=32L=0.00709 m /3.09879=0.002288818359375 MHzf=42268.551 MHzT=2.3658251103812E-11 s
7/40.618err=-8.46AuZ=79(29.98)N=33L=0.01241 m /5.42288=0.002288818359375 MHzf=24153.458 MHzT=4.1401939431672E-11 s
7/40.618err=-5.45AuZ=79(29.98)N=34L=0.02172 m /9.49004=0.002288818359375 MHzf=13801.976 MHzT=7.2453394005425E-11 s
5/20.618err=-1.7AuZ=79(18.31)N=14L=0.00004 m *51.86393=0.002288818359375 MHzf=6793206.235 MHzT=1.4720589444265E-13 s
5/20.618err=-3.73AuZ=79(18.31)N=15L=0.00011 m *20.74557=0.002288818359375 MHzf=2717282.494 MHzT=3.6801473610661E-13 s
5/20.618err=-3.73AuZ=79(18.31)N=16L=0.00028 m *8.29823=0.002288818359375 MHzf=1086912.998 MHzT=9.2003684026654E-13 s
5/20.618err=-10.65AuZ=79(18.31)N=17L=0.00069 m *3.31929=0.002288818359375 MHzf=434765.199 MHzT=2.3000921006663E-12 s
5/20.618err=-32.78AuZ=79(18.31)N=18L=0.00172 m *1.32772=0.002288818359375 MHzf=173906.080 MHzT=5.7502302516659E-12 s
5/20.618err=-88.3AuZ=79(18.31)N=19L=0.00431 m /1.88293=0.002288818359375 MHzf=69562.432 MHzT=1.4375575629165E-11 s
5/20.618err=-17.69AuZ=79(18.31)N=20L=0.01077 m /4.70733=0.002288818359375 MHzf=27824.973 MHzT=3.5938939072912E-11 s
5/20.618err=-6.99AuZ=79(18.31)N=21L=0.02694 m /11.76832=0.002288818359375 MHzf=11129.989 MHzT=8.9847347682279E-11 s
5/20.618err=-1.46AuZ=79(18.31)N=22L=0.06734 m /29.42081=0.002288818359375 MHzf=4451.996 MHzT=2.246183692057E-10 s
e0.618err=-1.57AuZ=79(16.78)N=13L=0.00005 m *43.67142=0.002288818359375 MHz**f=5720139.973 MHzT=1.7482089680622E-13 s
e0.618err=-0.412AuZ=79(16.78)N=14L=0.00014 m *16.06582=0.002288818359375 MHz**f=2104321.897 MHzT=4.7521246702327E-13 s
e0.618err=-18.21AuZ=79(16.78)N=15L=0.00039 m *5.91028=0.002288818359375 MHz**f=774136.763 MHzT=1.2917614137665E-12 s
e0.618err=-8.72AuZ=79(16.78)N=16L=0.00105 m *2.17427=0.002288818359375 MHz**f=284789.000 MHzT=3.511371577746E-12 s
e0.618err=-25.03AuZ=79(16.78)N=17L=0.00286 m /1.25020=0.002288818359375 MHz**f=104768.018 MHzT=9.5448975527544E-12 s
e0.618err=-13.29AuZ=79(16.78)N=18L=0.00778 m /3.39840=0.002288818359375 MHz**f=38542.000 MHzT=2.5945721572155E-11 s
e0.618err=-2.65AuZ=79(16.78)N=19L=0.02114 m /9.23782=0.002288818359375 MHz**f=14178.809 MHzT=7.0527783475846E-11 s
e0.618err=-0.445AuZ=79(16.78)N=20L=0.05747 m /25.11100=0.002288818359375 MHz**f=5216.092 MHzT=1.9171439222388E-10 s
e0.618err=-0.381AuZ=79(16.78)N=21L=0.15623 m /68.25879=0.002288818359375 MHz**f=1918.893 MHzT=5.2113374863624E-10 s
30.618err=-0.0611AuZ=79(15.27)N=11L=0.00002 m *109.06659=0.002288818359375 MHzf=14285686.624 MHzT=7.000013554272E-14 s
30.618err=-0.988AuZ=79(15.27)N=12L=0.00006 m *36.35553=0.002288818359375 MHzf=4761895.541 MHzT=2.1000040662816E-13 s
30.618err=-0.988AuZ=79(15.27)N=13L=0.00019 m *12.11851=0.002288818359375 MHzf=1587298.514 MHzT=6.3000121988448E-13 s
30.618err=-0.988AuZ=79(15.27)N=14L=0.00057 m *4.03950=0.002288818359375 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
30.618err=-34.66AuZ=79(15.27)N=15L=0.00170 m *1.34650=0.002288818359375 MHzf=176366.502 MHzT=5.6700109789603E-12 s
30.618err=-11.4AuZ=79(15.27)N=16L=0.00510 m /2.22800=0.002288818359375 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
30.618err=-11.4AuZ=79(15.27)N=17L=0.01530 m /6.68399=0.002288818359375 MHzf=19596.278 MHzT=5.1030098810643E-11 s
30.618err=-0.26AuZ=79(15.27)N=18L=0.04590 m /20.05197=0.002288818359375 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
30.618err=-0.26AuZ=79(15.27)N=19L=0.13769 m /60.15591=0.002288818359375 MHzf=2177.364 MHzT=4.5927088929579E-10 s
7/20.618err=-0.057AuZ=79(13.39)N=9L=0.00001 m *245.13942=0.002288818359375 MHzf=32108685.167 MHzT=3.1144221408871E-14 s
7/20.618err=-0.057AuZ=79(13.39)N=10L=0.00003 m *70.03983=0.002288818359375 MHzf=9173910.048 MHzT=1.0900477493105E-13 s
7/20.618err=-0.057AuZ=79(13.39)N=11L=0.00011 m *20.01138=0.002288818359375 MHzf=2621117.157 MHzT=3.8151671225867E-13 s
7/20.618err=-14.36AuZ=79(13.39)N=12L=0.00040 m *5.71754=0.002288818359375 MHzf=748890.616 MHzT=1.3353084929054E-12 s
7/20.618err=-63.36AuZ=79(13.39)N=13L=0.00140 m *1.63358=0.002288818359375 MHzf=213968.747 MHzT=4.6735797251687E-12 s
7/20.618err=-7.13AuZ=79(13.39)N=14L=0.00490 m /2.14253=0.002288818359375 MHzf=61133.928 MHzT=1.6357529038091E-11 s
7/20.618err=-7.13AuZ=79(13.39)N=15L=0.01716 m /7.49886=0.002288818359375 MHzf=17466.837 MHzT=5.7251351633317E-11 s
7/20.618err=-0.947AuZ=79(13.39)N=16L=0.06007 m /26.24600=0.002288818359375 MHzf=4990.525 MHzT=2.0037973071661E-10 s
7/20.618err=-0.947AuZ=79(13.39)N=17L=0.21025 m /91.86101=0.002288818359375 MHzf=1425.864 MHzT=7.0132905750813E-10 s
9/20.618err=-0.011AuZ=79(11.15)N=7L=0.00000 m *517.05644=0.002288818359375 MHzf=67724736.588 MHzT=1.4765653591043E-14 s
9/20.618err=-0.791AuZ=79(11.15)N=8L=0.00002 m *114.90143=0.002288818359375 MHzf=15049941.464 MHzT=6.6445441159691E-14 s
9/20.618err=-2.14AuZ=79(11.15)N=9L=0.00009 m *25.53365=0.002288818359375 MHzf=3344431.436 MHzT=2.9900448521861E-13 s
9/20.618err=-13.49AuZ=79(11.15)N=10L=0.00040 m *5.67414=0.002288818359375 MHzf=743206.986 MHzT=1.3455201834837E-12 s
9/20.618err=-26.1AuZ=79(11.15)N=11L=0.00182 m *1.26092=0.002288818359375 MHzf=165157.108 MHzT=6.0548408256769E-12 s
9/20.618err=-18.97AuZ=79(11.15)N=12L=0.00817 m /3.56882=0.002288818359375 MHzf=36701.580 MHzT=2.7246783715546E-11 s
9/20.618err=-0.374AuZ=79(11.15)N=13L=0.03676 m /16.05969=0.002288818359375 MHzf=8155.907 MHzT=1.2261052671996E-10 s
9/20.618err=-0.374AuZ=79(11.15)N=14L=0.16541 m /72.26860=0.002288818359375 MHzf=1812.424 MHzT=5.517473702398E-10 s
9/20.618err=-0.0643AuZ=79(11.15)N=15L=0.74434 m /325.20870=0.002288818359375 MHzf=402.761 MHzT=2.4828631660791E-9 s
50.618err=-0.0431AuZ=79(10.42)N=6L=0.00000 m *1236.53246=0.002288818359375 MHzf=161962657.816 MHzT=6.1742627188437E-15 s
50.618err=-0.125AuZ=79(10.42)N=7L=0.00001 m *247.30649=0.002288818359375 MHzf=32392531.563 MHzT=3.0871313594218E-14 s
50.618err=-0.942AuZ=79(10.42)N=8L=0.00005 m *49.46130=0.002288818359375 MHzf=6478506.313 MHzT=1.5435656797109E-13 s
50.618err=-9.92AuZ=79(10.42)N=9L=0.00023 m *9.89226=0.002288818359375 MHzf=1295701.263 MHzT=7.7178283985546E-13 s
50.618err=-97.85AuZ=79(10.42)N=10L=0.00116 m *1.97845=0.002288818359375 MHzf=259140.253 MHzT=3.8589141992773E-12 s
50.618err=-26.37AuZ=79(10.42)N=11L=0.00578 m /2.52723=0.002288818359375 MHzf=51828.051 MHzT=1.9294570996386E-11 s
50.618err=-5.31AuZ=79(10.42)N=12L=0.02892 m /12.63614=0.002288818359375 MHzf=10365.610 MHzT=9.6472854981932E-11 s
50.618err=-0.287AuZ=79(10.42)N=13L=0.14461 m /63.18071=0.002288818359375 MHzf=2073.122 MHzT=4.8236427490966E-10 s
50.618err=-0.287AuZ=79(10.42)N=14L=0.72305 m /315.90356=0.002288818359375 MHzf=414.624 MHzT=2.4118213745483E-9 s
70.618err=-0.0496AuZ=79(8.62)N=5L=0.00000 m *1149.56980=0.002288818359375 MHzf=150572173.998 MHzT=6.6413333449988E-15 s
70.618err=-0.137AuZ=79(8.62)N=6L=0.00001 m *164.22426=0.002288818359375 MHzf=21510310.571 MHzT=4.6489333414991E-14 s
70.618err=-2.01AuZ=79(8.62)N=7L=0.00010 m *23.46061=0.002288818359375 MHzf=3072901.510 MHzT=3.2542533390494E-13 s
70.618err=-11.72AuZ=79(8.62)N=8L=0.00068 m *3.35152=0.002288818359375 MHzf=438985.930 MHzT=2.2779773373346E-12 s
70.618err=-4.44AuZ=79(8.62)N=9L=0.00478 m /2.08861=0.002288818359375 MHzf=62712.276 MHzT=1.5945841361342E-11 s
70.618err=-4.44AuZ=79(8.62)N=10L=0.03346 m /14.62025=0.002288818359375 MHzf=8958.897 MHzT=1.1162088952939E-10 s
70.618err=-0.336AuZ=79(8.62)N=11L=0.23424 m /102.34176=0.002288818359375 MHzf=1279.842 MHzT=7.8134622670576E-10 s
70.618err=-0.0548AuZ=79(8.62)N=12L=1.63969 m /716.39234=0.002288818359375 MHzf=182.835 MHzT=5.4694235869403E-9 s
70.618err=-0.0149AuZ=79(8.62)N=13L=11.47784 m /5014.74638=0.002288818359375 MHzf=26.119 MHzT=3.8285965108582E-8 s
90.618err=-0.0272AuZ=79(7.64)N=4L=0.00000 m *2944.79799=0.002288818359375 MHzf=385713538.848 MHzT=2.5925976126933E-15 s
90.618err=-0.0611AuZ=79(7.64)N=5L=0.00001 m *327.19978=0.002288818359375 MHzf=42857059.872 MHzT=2.333337851424E-14 s
90.618err=-0.988AuZ=79(7.64)N=6L=0.00006 m *36.35553=0.002288818359375 MHzf=4761895.541 MHzT=2.1000040662816E-13 s
90.618err=-0.988AuZ=79(7.64)N=7L=0.00057 m *4.03950=0.002288818359375 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
90.618err=-11.4AuZ=79(7.64)N=8L=0.00510 m /2.22800=0.002288818359375 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
90.618err=-0.26AuZ=79(7.64)N=9L=0.04590 m /20.05197=0.002288818359375 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
90.618err=-0.26AuZ=79(7.64)N=10L=0.41306 m /180.46773=0.002288818359375 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
90.618err=-0.013AuZ=79(7.64)N=11L=3.71752 m /1624.20954=0.002288818359375 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
90.618err=-0.00607AuZ=79(7.64)N=12L=33.45769 m /14617.88587=0.002288818359375 MHzf=8.960 MHzT=1.1160282609888E-7 s
110.618err=-0.00013AuZ=79(7.00)N=3L=0.00000 m *14516.01776=0.002288818359375 MHzf=1901327218.918 MHzT=5.2594839544198E-16 s
110.618err=-0.0484AuZ=79(7.00)N=4L=0.00000 m *1319.63798=0.002288818359375 MHzf=172847928.993 MHzT=5.7854323498618E-15 s
110.618err=-0.813AuZ=79(7.00)N=5L=0.00002 m *119.96709=0.002288818359375 MHzf=15713448.090 MHzT=6.363975584848E-14 s
110.618err=-9.07AuZ=79(7.00)N=6L=0.00021 m *10.90610=0.002288818359375 MHzf=1428495.281 MHzT=7.0003731433327E-13 s
110.618err=-0.861AuZ=79(7.00)N=7L=0.00231 m /1.00861=0.002288818359375 MHzf=129863.207 MHzT=7.700410457666E-12 s
110.618err=-0.861AuZ=79(7.00)N=8L=0.02539 m /11.09471=0.002288818359375 MHzf=11805.746 MHzT=8.4704515034326E-11 s
110.618err=-0.0343AuZ=79(7.00)N=9L=0.27933 m /122.04180=0.002288818359375 MHzf=1073.250 MHzT=9.3174966537759E-10 s
110.618err=-0.0343AuZ=79(7.00)N=10L=3.07265 m /1342.45985=0.002288818359375 MHzf=97.568 MHzT=1.0249246319153E-8 s
110.618err=-0.0004AuZ=79(7.00)N=11L=33.79911 m /14767.05833=0.002288818359375 MHzf=8.870 MHzT=1.1274170951069E-7 s
6/50.618err=-0.312AuZ=79(95.82)N=92L=0.00228 m *2.00623=0.00457763671875 MHzf=131389.386 MHzT=7.6109648357336E-12 s
6/50.618err=-67.19AuZ=79(95.82)N=93L=0.00274 m *1.67186=0.00457763671875 MHzf=109491.155 MHzT=9.1331578028803E-12 s
6/50.618err=-39.33AuZ=79(95.82)N=94L=0.00329 m *1.39322=0.00457763671875 MHzf=91242.629 MHzT=1.0959789363456E-11 s
6/50.618err=-16.11AuZ=79(95.82)N=95L=0.00394 m *1.16101=0.00457763671875 MHzf=76035.525 MHzT=1.3151747236148E-11 s
6/50.618err=-3.36AuZ=79(95.82)N=96L=0.00473 m /1.03358=0.00457763671875 MHzf=63362.937 MHzT=1.5782096683377E-11 s
6/50.618err=-24.03AuZ=79(95.82)N=97L=0.00568 m /1.24030=0.00457763671875 MHzf=52802.448 MHzT=1.8938516020053E-11 s
6/50.618err=-48.84AuZ=79(95.82)N=98L=0.00681 m /1.48836=0.00457763671875 MHzf=44002.040 MHzT=2.2726219224063E-11 s
6/50.618err=-78.61AuZ=79(95.82)N=99L=0.00818 m /1.78603=0.00457763671875 MHzf=36668.366 MHzT=2.7271463068876E-11 s
6/50.618err=-7.17AuZ=79(95.82)N=100L=0.00981 m /2.14323=0.00457763671875 MHzf=30556.972 MHzT=3.2725755682651E-11 s
5/40.618err=-30.23AuZ=79(78.29)N=74L=0.00176 m *2.60444=0.00457763671875 MHzf=170566.587 MHzT=5.8628129926899E-12 s
5/40.618err=-4.18AuZ=79(78.29)N=75L=0.00220 m *2.08355=0.00457763671875 MHzf=136453.269 MHzT=7.3285162408624E-12 s
5/40.618err=-66.69AuZ=79(78.29)N=76L=0.00275 m *1.66684=0.00457763671875 MHzf=109162.615 MHzT=9.160645301078E-12 s
5/40.618err=-33.35AuZ=79(78.29)N=77L=0.00343 m *1.33347=0.00457763671875 MHzf=87330.092 MHzT=1.1450806626348E-11 s
5/40.618err=-6.68AuZ=79(78.29)N=78L=0.00429 m *1.06678=0.00457763671875 MHzf=69864.074 MHzT=1.4313508282934E-11 s
5/40.618err=-17.18AuZ=79(78.29)N=79L=0.00536 m /1.17175=0.00457763671875 MHzf=55891.259 MHzT=1.7891885353668E-11 s
5/40.618err=-46.47AuZ=79(78.29)N=80L=0.00670 m /1.46469=0.00457763671875 MHzf=44713.007 MHzT=2.2364856692085E-11 s
5/40.618err=-83.09AuZ=79(78.29)N=81L=0.00838 m /1.83086=0.00457763671875 MHzf=35770.406 MHzT=2.7956070865106E-11 s
5/40.618err=-14.43AuZ=79(78.29)N=82L=0.01048 m /2.28858=0.00457763671875 MHzf=28616.325 MHzT=3.4945088581383E-11 s
4/30.618err=-46.06AuZ=79(60.73)N=57L=0.00157 m *2.92111=0.00457763671875 MHzf=191305.270 MHzT=5.2272475254653E-12 s
4/30.618err=-9.55AuZ=79(60.73)N=58L=0.00209 m *2.19083=0.00457763671875 MHzf=143478.953 MHzT=6.9696633672853E-12 s
4/30.618err=-64.32AuZ=79(60.73)N=59L=0.00279 m *1.64312=0.00457763671875 MHzf=107609.214 MHzT=9.2928844897114E-12 s
4/30.618err=-23.24AuZ=79(60.73)N=60L=0.00371 m *1.23234=0.00457763671875 MHzf=80706.911 MHzT=1.2390512652945E-11 s
4/30.618err=-8.2AuZ=79(60.73)N=61L=0.00495 m /1.08195=0.00457763671875 MHzf=60530.183 MHzT=1.6520683537256E-11 s
4/30.618err=-44.27AuZ=79(60.73)N=62L=0.00660 m /1.44260=0.00457763671875 MHzf=45397.637 MHzT=2.202757804967E-11 s
4/30.618err=-92.35AuZ=79(60.73)N=63L=0.00880 m /1.92347=0.00457763671875 MHzf=34048.228 MHzT=2.9370104066219E-11 s
4/30.618err=-28.24AuZ=79(60.73)N=64L=0.01174 m /2.56462=0.00457763671875 MHzf=25536.171 MHzT=3.9160138754949E-11 s
4/30.618err=-13.99AuZ=79(60.73)N=65L=0.01565 m /3.41950=0.00457763671875 MHzf=19152.128 MHzT=5.2213518339919E-11 s
e/20.618err=-11.41AuZ=79(56.93)N=53L=0.00137 m *3.34224=0.00457763671875 MHzf=218885.579 MHzT=4.5685969943355E-12 s
e/20.618err=-22.96AuZ=79(56.93)N=54L=0.00186 m *2.45908=0.00457763671875 MHzf=161047.009 MHzT=6.209367095625E-12 s
e/20.618err=-80.93AuZ=79(56.93)N=55L=0.00253 m *1.80929=0.00457763671875 MHzf=118491.768 MHzT=8.4394048711313E-12 s
e/20.618err=-33.13AuZ=79(56.93)N=56L=0.00344 m *1.33120=0.00457763671875 MHzf=87181.370 MHzT=1.1470340452098E-11 s
e/20.618err=-2.1AuZ=79(56.93)N=57L=0.00467 m /1.02099=0.00457763671875 MHzf=64144.468 MHzT=1.5589809008582E-11 s
e/20.618err=-38.77AuZ=79(56.93)N=58L=0.00635 m /1.38767=0.00457763671875 MHzf=47194.862 MHzT=2.118874726858E-11 s
e/20.618err=-88.61AuZ=79(56.93)N=59L=0.00863 m /1.88603=0.00457763671875 MHzf=34724.039 MHzT=2.8798493333985E-11 s
e/20.618err=-28.17AuZ=79(56.93)N=60L=0.01173 m /2.56338=0.00457763671875 MHzf=25548.520 MHzT=3.9141210558371E-11 s
e/20.618err=-16.14AuZ=79(56.93)N=61L=0.01595 m /3.48400=0.00457763671875 MHzf=18797.551 MHzT=5.3198420702333E-11 s
e^(10.618err=-4.25AuZ=79(47.49)N=43L=0.00088 m *5.21232=0.00457763671875 MHzf=341358.275 MHzT=2.9294734424745E-12 s
e^(10.618err=-20.27AuZ=79(47.49)N=44L=0.00127 m *3.60797=0.00457763671875 MHzf=236288.412 MHzT=4.2321161320246E-12 s
e^(10.618err=-24.88AuZ=79(47.49)N=45L=0.00183 m *2.49744=0.00457763671875 MHzf=163558.987 MHzT=6.1140021599969E-12 s
e^(10.618err=-72.88AuZ=79(47.49)N=46L=0.00265 m *1.72873=0.00457763671875 MHzf=113215.633 MHzT=8.8327024226919E-12 s
e^(10.618err=-19.67AuZ=79(47.49)N=47L=0.00383 m *1.19663=0.00457763671875 MHzf=78367.933 MHzT=1.2760321315926E-11 s
e^(10.618err=-20.73AuZ=79(47.49)N=48L=0.00553 m /1.20728=0.00457763671875 MHzf=54246.332 MHzT=1.8434426101276E-11 s
e^(10.618err=-74.42AuZ=79(47.49)N=49L=0.00798 m /1.74412=0.00457763671875 MHzf=37549.345 MHzT=2.6631622924673E-11 s
e^(10.618err=-25.99AuZ=79(47.49)N=50L=0.01153 m /2.51968=0.00457763671875 MHzf=25991.680 MHzT=3.8473849725806E-11 s
e^(10.618err=-21.34AuZ=79(47.49)N=51L=0.01666 m /3.64010=0.00457763671875 MHzf=17991.457 MHzT=5.5581934188192E-11 s
3/20.618err=-4.84AuZ=79(43.09)N=39L=0.00087 m *5.24199=0.00457763671875 MHzf=343301.592 MHzT=2.9128906546793E-12 s
3/20.618err=-16.49AuZ=79(43.09)N=40L=0.00131 m *3.49466=0.00457763671875 MHzf=228867.728 MHzT=4.3693359820189E-12 s
3/20.618err=-16.49AuZ=79(43.09)N=41L=0.00196 m *2.32977=0.00457763671875 MHzf=152578.485 MHzT=6.5540039730283E-12 s
3/20.618err=-55.32AuZ=79(43.09)N=42L=0.00295 m *1.55318=0.00457763671875 MHzf=101718.990 MHzT=9.8310059595425E-12 s
3/20.618err=-3.55AuZ=79(43.09)N=43L=0.00442 m *1.03546=0.00457763671875 MHzf=67812.660 MHzT=1.4746508939314E-11 s
3/20.618err=-44.87AuZ=79(43.09)N=44L=0.00663 m /1.44864=0.00457763671875 MHzf=45208.440 MHzT=2.2119763408971E-11 s
3/20.618err=-8.65AuZ=79(43.09)N=45L=0.00995 m /2.17296=0.00457763671875 MHzf=30138.960 MHzT=3.3179645113456E-11 s
3/20.618err=-8.65AuZ=79(43.09)N=46L=0.01492 m /3.25944=0.00457763671875 MHzf=20092.640 MHzT=4.9769467670184E-11 s
3/20.618err=-22.23AuZ=79(43.09)N=47L=0.02238 m /4.88915=0.00457763671875 MHzf=13395.093 MHzT=7.4654201505276E-11 s
1.610.618err=-13.34AuZ=79(36.30)N=32L=0.00058 m *7.93325=0.00457763671875 MHzf=519553.689 MHzT=1.9247288986424E-12 s
1.610.618err=-22.58AuZ=79(36.30)N=33L=0.00093 m *4.90302=0.00457763671875 MHzf=321101.839 MHzT=3.1142767771325E-12 s
1.610.618err=-1.01AuZ=79(36.30)N=34L=0.00151 m *3.03023=0.00457763671875 MHzf=198451.850 MHzT=5.0390056757749E-12 s
1.610.618err=-87.28AuZ=79(36.30)N=35L=0.00244 m *1.87279=0.00457763671875 MHzf=122649.989 MHzT=8.1532824529074E-12 s
1.610.618err=-15.75AuZ=79(36.30)N=36L=0.00395 m *1.15745=0.00457763671875 MHzf=75801.862 MHzT=1.3192288128682E-11 s
1.610.618err=-39.8AuZ=79(36.30)N=37L=0.00640 m /1.39794=0.00457763671875 MHzf=46848.127 MHzT=2.134557058159E-11 s
1.610.618err=-13.1AuZ=79(36.30)N=38L=0.01035 m /2.26191=0.00457763671875 MHzf=28953.735 MHzT=3.4537858710272E-11 s
1.610.618err=-22AuZ=79(36.30)N=39L=0.01675 m /3.65984=0.00457763671875 MHzf=17894.392 MHzT=5.5883429291861E-11 s
1.610.618err=-18.44AuZ=79(36.30)N=40L=0.02711 m /5.92175=0.00457763671875 MHzf=11059.343 MHzT=9.0421288002132E-11 s
5/30.618err=-6.79AuZ=79(34.20)N=30L=0.00054 m *8.54266=0.00457763671875 MHzf=559464.369 MHzT=1.7874239281613E-12 s
5/30.618err=-2.52AuZ=79(34.20)N=31L=0.00089 m *5.12560=0.00457763671875 MHzf=335678.621 MHzT=2.9790398802677E-12 s
5/30.618err=-2.52AuZ=79(34.20)N=32L=0.00149 m *3.07536=0.00457763671875 MHzf=201407.173 MHzT=4.9650664671108E-12 s
5/30.618err=-84.53AuZ=79(34.20)N=33L=0.00248 m *1.84521=0.00457763671875 MHzf=120844.304 MHzT=8.2751107785147E-12 s
5/30.618err=-10.72AuZ=79(34.20)N=34L=0.00413 m *1.10713=0.00457763671875 MHzf=72506.582 MHzT=1.3791851297519E-11 s
5/30.618err=-50.54AuZ=79(34.20)N=35L=0.00689 m /1.50540=0.00457763671875 MHzf=43503.949 MHzT=2.2986418829189E-11 s
5/30.618err=-25.45AuZ=79(34.20)N=36L=0.01149 m /2.50899=0.00457763671875 MHzf=26102.370 MHzT=3.8310698048633E-11 s
5/30.618err=-4.55AuZ=79(34.20)N=37L=0.01914 m /4.18165=0.00457763671875 MHzf=15661.422 MHzT=6.3851163414363E-11 s
5/30.618err=-16.16AuZ=79(34.20)N=38L=0.03190 m /6.96942=0.00457763671875 MHzf=9396.853 MHzT=1.0641860569056E-10 s
7/40.618err=-5.94AuZ=79(31.22)N=27L=0.00043 m *10.59323=0.00457763671875 MHzf=693757.365 MHzT=1.4414261397218E-12 s
7/40.618err=-0.888AuZ=79(31.22)N=28L=0.00076 m *6.05327=0.00457763671875 MHzf=396432.780 MHzT=2.5224957445131E-12 s
7/40.618err=-15.31AuZ=79(31.22)N=29L=0.00132 m *3.45901=0.00457763671875 MHzf=226533.017 MHzT=4.4143675528979E-12 s
7/40.618err=-97.66AuZ=79(31.22)N=30L=0.00232 m *1.97658=0.00457763671875 MHzf=129447.438 MHzT=7.7251432175714E-12 s
7/40.618err=-12.95AuZ=79(31.22)N=31L=0.00405 m *1.12947=0.00457763671875 MHzf=73969.965 MHzT=1.351900063075E-11 s
7/40.618err=-54.94AuZ=79(31.22)N=32L=0.00709 m /1.54939=0.00457763671875 MHzf=42268.551 MHzT=2.3658251103812E-11 s
7/40.618err=-35.58AuZ=79(31.22)N=33L=0.01241 m /2.71144=0.00457763671875 MHzf=24153.458 MHzT=4.1401939431672E-11 s
7/40.618err=-18.63AuZ=79(31.22)N=34L=0.02172 m /4.74502=0.00457763671875 MHzf=13801.976 MHzT=7.2453394005425E-11 s
7/40.618err=-3.8AuZ=79(31.22)N=35L=0.03801 m /8.30379=0.00457763671875 MHzf=7886.843 MHzT=1.2679343950949E-10 s
5/20.618err=-1.2AuZ=79(19.07)N=15L=0.00011 m *41.49114=0.00457763671875 MHzf=2717282.494 MHzT=3.6801473610661E-13 s
5/20.618err=-3.73AuZ=79(19.07)N=16L=0.00028 m *16.59646=0.00457763671875 MHzf=1086912.998 MHzT=9.2003684026654E-13 s
5/20.618err=-10.65AuZ=79(19.07)N=17L=0.00069 m *6.63858=0.00457763671875 MHzf=434765.199 MHzT=2.3000921006663E-12 s
5/20.618err=-32.78AuZ=79(19.07)N=18L=0.00172 m *2.65543=0.00457763671875 MHzf=173906.080 MHzT=5.7502302516659E-12 s
5/20.618err=-6.22AuZ=79(19.07)N=19L=0.00431 m *1.06217=0.00457763671875 MHzf=69562.432 MHzT=1.4375575629165E-11 s
5/20.618err=-17.69AuZ=79(19.07)N=20L=0.01077 m /2.35366=0.00457763671875 MHzf=27824.973 MHzT=3.5938939072912E-11 s
5/20.618err=-17.69AuZ=79(19.07)N=21L=0.02694 m /5.88416=0.00457763671875 MHzf=11129.989 MHzT=8.9847347682279E-11 s
5/20.618err=-5.08AuZ=79(19.07)N=22L=0.06734 m /14.71041=0.00457763671875 MHzf=4451.996 MHzT=2.246183692057E-10 s
5/20.618err=-2.16AuZ=79(19.07)N=23L=0.16835 m /36.77601=0.00457763671875 MHzf=1780.798 MHzT=5.6154592301424E-10 s
e0.618err=-0.395AuZ=79(17.47)N=13L=0.00005 m *87.34283=0.00457763671875 MHz**f=5720139.973 MHzT=1.7482089680622E-13 s
e0.618err=-0.412AuZ=79(17.47)N=14L=0.00014 m *32.13163=0.00457763671875 MHz**f=2104321.897 MHzT=4.7521246702327E-13 s
e0.618err=-7.46AuZ=79(17.47)N=15L=0.00039 m *11.82057=0.00457763671875 MHz**f=774136.763 MHzT=1.2917614137665E-12 s
e0.618err=-8.72AuZ=79(17.47)N=16L=0.00105 m *4.34854=0.00457763671875 MHz**f=284789.000 MHzT=3.511371577746E-12 s
e0.618err=-59.98AuZ=79(17.47)N=17L=0.00286 m *1.59974=0.00457763671875 MHz**f=104768.018 MHzT=9.5448975527544E-12 s
e0.618err=-69.93AuZ=79(17.47)N=18L=0.00778 m /1.69920=0.00457763671875 MHz**f=38542.000 MHzT=2.5945721572155E-11 s
e0.618err=-15.48AuZ=79(17.47)N=19L=0.02114 m /4.61891=0.00457763671875 MHz**f=14178.809 MHzT=7.0527783475846E-11 s
e0.618err=-4.63AuZ=79(17.47)N=20L=0.05747 m /12.55550=0.00457763671875 MHz**f=5216.092 MHzT=1.9171439222388E-10 s
e0.618err=-0.381AuZ=79(17.47)N=21L=0.15623 m /34.12939=0.00457763671875 MHz**f=1918.893 MHzT=5.2113374863624E-10 s
30.618err=-0.988AuZ=79(15.90)N=12L=0.00006 m *72.71106=0.00457763671875 MHzf=4761895.541 MHzT=2.1000040662816E-13 s
30.618err=-0.988AuZ=79(15.90)N=13L=0.00019 m *24.23702=0.00457763671875 MHzf=1587298.514 MHzT=6.3000121988448E-13 s
30.618err=-0.988AuZ=79(15.90)N=14L=0.00057 m *8.07901=0.00457763671875 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
30.618err=-34.66AuZ=79(15.90)N=15L=0.00170 m *2.69300=0.00457763671875 MHzf=176366.502 MHzT=5.6700109789603E-12 s
30.618err=-11.4AuZ=79(15.90)N=16L=0.00510 m /1.11400=0.00457763671875 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
30.618err=-11.4AuZ=79(15.90)N=17L=0.01530 m /3.34199=0.00457763671875 MHzf=19596.278 MHzT=5.1030098810643E-11 s
30.618err=-0.26AuZ=79(15.90)N=18L=0.04590 m /10.02598=0.00457763671875 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
30.618err=-0.26AuZ=79(15.90)N=19L=0.13769 m /30.07795=0.00457763671875 MHzf=2177.364 MHzT=4.5927088929579E-10 s
30.618err=-0.26AuZ=79(15.90)N=20L=0.41306 m /90.23386=0.00457763671875 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
7/20.618err=-0.057AuZ=79(13.95)N=10L=0.00003 m *140.07967=0.00457763671875 MHzf=9173910.048 MHzT=1.0900477493105E-13 s
7/20.618err=-0.057AuZ=79(13.95)N=11L=0.00011 m *40.02276=0.00457763671875 MHzf=2621117.157 MHzT=3.8151671225867E-13 s
7/20.618err=-3.96AuZ=79(13.95)N=12L=0.00040 m *11.43507=0.00457763671875 MHzf=748890.616 MHzT=1.3353084929054E-12 s
7/20.618err=-8.91AuZ=79(13.95)N=13L=0.00140 m *3.26716=0.00457763671875 MHzf=213968.747 MHzT=4.6735797251687E-12 s
7/20.618err=-7.13AuZ=79(13.95)N=14L=0.00490 m /1.07127=0.00457763671875 MHzf=61133.928 MHzT=1.6357529038091E-11 s
7/20.618err=-24.99AuZ=79(13.95)N=15L=0.01716 m /3.74943=0.00457763671875 MHzf=17466.837 MHzT=5.7251351633317E-11 s
7/20.618err=-0.947AuZ=79(13.95)N=16L=0.06007 m /13.12300=0.00457763671875 MHzf=4990.525 MHzT=2.0037973071661E-10 s
7/20.618err=-2.07AuZ=79(13.95)N=17L=0.21025 m /45.93050=0.00457763671875 MHzf=1425.864 MHzT=7.0132905750813E-10 s
7/20.618err=-0.473AuZ=79(13.95)N=18L=0.73589 m /160.75676=0.00457763671875 MHzf=407.390 MHzT=2.4546517012785E-9 s
9/20.618err=-0.351AuZ=79(11.61)N=8L=0.00002 m *229.80286=0.00457763671875 MHzf=15049941.464 MHzT=6.6445441159691E-14 s
9/20.618err=-0.132AuZ=79(11.61)N=9L=0.00009 m *51.06730=0.00457763671875 MHzf=3344431.436 MHzT=2.9900448521861E-13 s
9/20.618err=-3.17AuZ=79(11.61)N=10L=0.00040 m *11.34829=0.00457763671875 MHzf=743206.986 MHzT=1.3455201834837E-12 s
9/20.618err=-26.1AuZ=79(11.61)N=11L=0.00182 m *2.52184=0.00457763671875 MHzf=165157.108 MHzT=6.0548408256769E-12 s
9/20.618err=-78.45AuZ=79(11.61)N=12L=0.00817 m /1.78441=0.00457763671875 MHzf=36701.580 MHzT=2.7246783715546E-11 s
9/20.618err=-0.374AuZ=79(11.61)N=13L=0.03676 m /8.02984=0.00457763671875 MHzf=8155.907 MHzT=1.2261052671996E-10 s
9/20.618err=-0.374AuZ=79(11.61)N=14L=0.16541 m /36.13430=0.00457763671875 MHzf=1812.424 MHzT=5.517473702398E-10 s
9/20.618err=-0.374AuZ=79(11.61)N=15L=0.74434 m /162.60435=0.00457763671875 MHzf=402.761 MHzT=2.4828631660791E-9 s
9/20.618err=-0.0985AuZ=79(11.61)N=16L=3.34955 m /731.71958=0.00457763671875 MHzf=89.502 MHzT=1.1172884247356E-8 s
50.618err=-0.125AuZ=79(10.85)N=7L=0.00001 m *494.61298=0.00457763671875 MHzf=32392531.563 MHzT=3.0871313594218E-14 s
50.618err=-0.942AuZ=79(10.85)N=8L=0.00005 m *98.92260=0.00457763671875 MHzf=6478506.313 MHzT=1.5435656797109E-13 s
50.618err=-4.13AuZ=79(10.85)N=9L=0.00023 m *19.78452=0.00457763671875 MHzf=1295701.263 MHzT=7.7178283985546E-13 s
50.618err=-31.9AuZ=79(10.85)N=10L=0.00116 m *3.95690=0.00457763671875 MHzf=259140.253 MHzT=3.8589141992773E-12 s
50.618err=-26.37AuZ=79(10.85)N=11L=0.00578 m /1.26361=0.00457763671875 MHzf=51828.051 MHzT=1.9294570996386E-11 s
50.618err=-5.31AuZ=79(10.85)N=12L=0.02892 m /6.31807=0.00457763671875 MHzf=10365.610 MHzT=9.6472854981932E-11 s
50.618err=-1.91AuZ=79(10.85)N=13L=0.14461 m /31.59036=0.00457763671875 MHzf=2073.122 MHzT=4.8236427490966E-10 s
50.618err=-0.607AuZ=79(10.85)N=14L=0.72305 m /157.95178=0.00457763671875 MHzf=414.624 MHzT=2.4118213745483E-9 s
50.618err=-0.0962AuZ=79(10.85)N=15L=3.61523 m /789.75889=0.00457763671875 MHzf=82.925 MHzT=1.2059106872742E-8 s
70.618err=-0.00608AuZ=79(8.98)N=5L=0.00000 m *2299.13960=0.00457763671875 MHzf=150572173.998 MHzT=6.6413333449988E-15 s
70.618err=-0.137AuZ=79(8.98)N=6L=0.00001 m *328.44851=0.00457763671875 MHzf=21510310.571 MHzT=4.6489333414991E-14 s
70.618err=-2.01AuZ=79(8.98)N=7L=0.00010 m *46.92122=0.00457763671875 MHzf=3072901.510 MHzT=3.2542533390494E-13 s
70.618err=-11.72AuZ=79(8.98)N=8L=0.00068 m *6.70303=0.00457763671875 MHzf=438985.930 MHzT=2.2779773373346E-12 s
70.618err=-4.44AuZ=79(8.98)N=9L=0.00478 m /1.04430=0.00457763671875 MHzf=62712.276 MHzT=1.5945841361342E-11 s
70.618err=-4.44AuZ=79(8.98)N=10L=0.03346 m /7.31013=0.00457763671875 MHzf=8958.897 MHzT=1.1162088952939E-10 s
70.618err=-0.336AuZ=79(8.98)N=11L=0.23424 m /51.17088=0.00457763671875 MHzf=1279.842 MHzT=7.8134622670576E-10 s
70.618err=-0.0548AuZ=79(8.98)N=12L=1.63969 m /358.19617=0.00457763671875 MHzf=182.835 MHzT=5.4694235869403E-9 s
70.618err=-0.0149AuZ=79(8.98)N=13L=11.47784 m /2507.37319=0.00457763671875 MHzf=26.119 MHzT=3.8285965108582E-8 s
90.618err=-0.0102AuZ=79(7.95)N=4L=0.00000 m *5889.59599=0.00457763671875 MHzf=385713538.848 MHzT=2.5925976126933E-15 s
90.618err=-0.0611AuZ=79(7.95)N=5L=0.00001 m *654.39955=0.00457763671875 MHzf=42857059.872 MHzT=2.333337851424E-14 s
90.618err=-0.988AuZ=79(7.95)N=6L=0.00006 m *72.71106=0.00457763671875 MHzf=4761895.541 MHzT=2.1000040662816E-13 s
90.618err=-0.988AuZ=79(7.95)N=7L=0.00057 m *8.07901=0.00457763671875 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
90.618err=-11.4AuZ=79(7.95)N=8L=0.00510 m /1.11400=0.00457763671875 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
90.618err=-0.26AuZ=79(7.95)N=9L=0.04590 m /10.02598=0.00457763671875 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
90.618err=-0.26AuZ=79(7.95)N=10L=0.41306 m /90.23386=0.00457763671875 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
90.618err=-0.013AuZ=79(7.95)N=11L=3.71752 m /812.10477=0.00457763671875 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
90.618err=-0.013AuZ=79(7.95)N=12L=33.45769 m /7308.94294=0.00457763671875 MHzf=8.960 MHzT=1.1160282609888E-7 s
110.618err=-0.00013AuZ=79(7.29)N=3L=0.00000 m *29032.03553=0.00457763671875 MHzf=1901327218.918 MHzT=5.2594839544198E-16 s
110.618err=-0.0105AuZ=79(7.29)N=4L=0.00000 m *2639.27596=0.00457763671875 MHzf=172847928.993 MHzT=5.7854323498618E-15 s
110.618err=-0.391AuZ=79(7.29)N=5L=0.00002 m *239.93418=0.00457763671875 MHzf=15713448.090 MHzT=6.363975584848E-14 s
110.618err=-3.87AuZ=79(7.29)N=6L=0.00021 m *21.81220=0.00457763671875 MHzf=1428495.281 MHzT=7.0003731433327E-13 s
110.618err=-98.3AuZ=79(7.29)N=7L=0.00231 m *1.98293=0.00457763671875 MHzf=129863.207 MHzT=7.700410457666E-12 s
110.618err=-10.95AuZ=79(7.29)N=8L=0.02539 m /5.54735=0.00457763671875 MHzf=11805.746 MHzT=8.4704515034326E-11 s
110.618err=-0.0343AuZ=79(7.29)N=9L=0.27933 m /61.02090=0.00457763671875 MHzf=1073.250 MHzT=9.3174966537759E-10 s
110.618err=-0.0343AuZ=79(7.29)N=10L=3.07265 m /671.22992=0.00457763671875 MHzf=97.568 MHzT=1.0249246319153E-8 s
110.618err=-0.00717AuZ=79(7.29)N=11L=33.79911 m /7383.52916=0.00457763671875 MHzf=8.870 MHzT=1.1274170951069E-7 s
6/50.618err=-93.51AuZ=79(99.62)N=96L=0.00473 m *1.93502=0.0091552734375 MHzf=63362.937 MHzT=1.5782096683377E-11 s
6/50.618err=-61.26AuZ=79(99.62)N=97L=0.00568 m *1.61252=0.0091552734375 MHzf=52802.448 MHzT=1.8938516020053E-11 s
6/50.618err=-34.38AuZ=79(99.62)N=98L=0.00681 m *1.34377=0.0091552734375 MHzf=44002.040 MHzT=2.2726219224063E-11 s
6/50.618err=-11.99AuZ=79(99.62)N=99L=0.00818 m *1.11980=0.0091552734375 MHzf=36668.366 MHzT=2.7271463068876E-11 s
6/50.618err=-7.17AuZ=79(99.62)N=100L=0.00981 m /1.07162=0.0091552734375 MHzf=30556.972 MHzT=3.2725755682651E-11 s
6/50.618err=-28.6AuZ=79(99.62)N=101L=0.01177 m /1.28594=0.0091552734375 MHzf=25464.143 MHzT=3.9270906819181E-11 s
6/50.618err=-54.32AuZ=79(99.62)N=102L=0.01413 m /1.54313=0.0091552734375 MHzf=21220.119 MHzT=4.7125088183017E-11 s
6/50.618err=-85.18AuZ=79(99.62)N=103L=0.01695 m /1.85175=0.0091552734375 MHzf=17683.433 MHzT=5.655010581962E-11 s
6/50.618err=-11.11AuZ=79(99.62)N=104L=0.02034 m /2.22210=0.0091552734375 MHzf=14736.194 MHzT=6.7860126983545E-11 s
5/40.618err=-33.35AuZ=79(81.40)N=77L=0.00343 m *2.66695=0.0091552734375 MHzf=87330.092 MHzT=1.1450806626348E-11 s
5/40.618err=-6.68AuZ=79(81.40)N=78L=0.00429 m *2.13356=0.0091552734375 MHzf=69864.074 MHzT=1.4313508282934E-11 s
5/40.618err=-70.69AuZ=79(81.40)N=79L=0.00536 m *1.70685=0.0091552734375 MHzf=55891.259 MHzT=1.7891885353668E-11 s
5/40.618err=-36.55AuZ=79(81.40)N=80L=0.00670 m *1.36548=0.0091552734375 MHzf=44713.007 MHzT=2.2364856692085E-11 s
5/40.618err=-9.24AuZ=79(81.40)N=81L=0.00838 m *1.09238=0.0091552734375 MHzf=35770.406 MHzT=2.7956070865106E-11 s
5/40.618err=-14.43AuZ=79(81.40)N=82L=0.01048 m /1.14429=0.0091552734375 MHzf=28616.325 MHzT=3.4945088581383E-11 s
5/40.618err=-43.04AuZ=79(81.40)N=83L=0.01310 m /1.43036=0.0091552734375 MHzf=22893.060 MHzT=4.3681360726728E-11 s
5/40.618err=-78.8AuZ=79(81.40)N=84L=0.01637 m /1.78795=0.0091552734375 MHzf=18314.448 MHzT=5.4601700908411E-11 s
5/40.618err=-11.75AuZ=79(81.40)N=85L=0.02046 m /2.23494=0.0091552734375 MHzf=14651.558 MHzT=6.8252126135513E-11 s
4/30.618err=-9.55AuZ=79(63.14)N=59L=0.00279 m *3.28625=0.0091552734375 MHzf=107609.214 MHzT=9.2928844897114E-12 s
4/30.618err=-23.24AuZ=79(63.14)N=60L=0.00371 m *2.46468=0.0091552734375 MHzf=80706.911 MHzT=1.2390512652945E-11 s
4/30.618err=-84.86AuZ=79(63.14)N=61L=0.00495 m *1.84851=0.0091552734375 MHzf=60530.183 MHzT=1.6520683537256E-11 s
4/30.618err=-38.64AuZ=79(63.14)N=62L=0.00660 m *1.38639=0.0091552734375 MHzf=45397.637 MHzT=2.202757804967E-11 s
4/30.618err=-3.98AuZ=79(63.14)N=63L=0.00880 m *1.03979=0.0091552734375 MHzf=34048.228 MHzT=2.9370104066219E-11 s
4/30.618err=-28.24AuZ=79(63.14)N=64L=0.01174 m /1.28231=0.0091552734375 MHzf=25536.171 MHzT=3.9160138754949E-11 s
4/30.618err=-70.98AuZ=79(63.14)N=65L=0.01565 m /1.70975=0.0091552734375 MHzf=19152.128 MHzT=5.2213518339919E-11 s
4/30.618err=-13.99AuZ=79(63.14)N=66L=0.02087 m /2.27967=0.0091552734375 MHzf=14364.096 MHzT=6.9618024453208E-11 s
4/30.618err=-1.32AuZ=79(63.14)N=67L=0.02783 m /3.03955=0.0091552734375 MHzf=10773.072 MHzT=9.2824032604254E-11 s
e/20.618err=-20.62AuZ=79(59.19)N=55L=0.00253 m *3.61859=0.0091552734375 MHzf=118491.768 MHzT=8.4394048711313E-12 s
e/20.618err=-33.13AuZ=79(59.19)N=56L=0.00344 m *2.66241=0.0091552734375 MHzf=87181.370 MHzT=1.1470340452098E-11 s
e/20.618err=-95.89AuZ=79(59.19)N=57L=0.00467 m *1.95889=0.0091552734375 MHzf=64144.468 MHzT=1.5589809008582E-11 s
e/20.618err=-44.13AuZ=79(59.19)N=58L=0.00635 m *1.44127=0.0091552734375 MHzf=47194.862 MHzT=2.118874726858E-11 s
e/20.618err=-6.05AuZ=79(59.19)N=59L=0.00863 m *1.06043=0.0091552734375 MHzf=34724.039 MHzT=2.8798493333985E-11 s
e/20.618err=-28.17AuZ=79(59.19)N=60L=0.01173 m /1.28169=0.0091552734375 MHzf=25548.520 MHzT=3.9141210558371E-11 s
e/20.618err=-74.2AuZ=79(59.19)N=61L=0.01595 m /1.74200=0.0091552734375 MHzf=18797.551 MHzT=5.3198420702333E-11 s
e/20.618err=-18.39AuZ=79(59.19)N=62L=0.02168 m /2.36762=0.0091552734375 MHzf=13830.465 MHzT=7.2304150148909E-11 s
e/20.618err=-7.27AuZ=79(59.19)N=63L=0.02946 m /3.21793=0.0091552734375 MHzf=10175.887 MHzT=9.8271528735938E-11 s
e^(10.618err=-24.88AuZ=79(49.37)N=45L=0.00183 m *4.99488=0.0091552734375 MHzf=163558.987 MHzT=6.1140021599969E-12 s
e^(10.618err=-15.25AuZ=79(49.37)N=46L=0.00265 m *3.45746=0.0091552734375 MHzf=113215.633 MHzT=8.8327024226919E-12 s
e^(10.618err=-19.67AuZ=79(49.37)N=47L=0.00383 m *2.39326=0.0091552734375 MHzf=78367.933 MHzT=1.2760321315926E-11 s
e^(10.618err=-65.67AuZ=79(49.37)N=48L=0.00553 m *1.65661=0.0091552734375 MHzf=54246.332 MHzT=1.8434426101276E-11 s
e^(10.618err=-14.68AuZ=79(49.37)N=49L=0.00798 m *1.14671=0.0091552734375 MHzf=37549.345 MHzT=2.6631622924673E-11 s
e^(10.618err=-25.99AuZ=79(49.37)N=50L=0.01153 m /1.25984=0.0091552734375 MHzf=25991.680 MHzT=3.8473849725806E-11 s
e^(10.618err=-82.01AuZ=79(49.37)N=51L=0.01666 m /1.82005=0.0091552734375 MHzf=17991.457 MHzT=5.5581934188192E-11 s
e^(10.618err=-31.47AuZ=79(49.37)N=52L=0.02407 m /2.62937=0.0091552734375 MHzf=12453.698 MHzT=8.0297433974441E-11 s
e^(10.618err=-26.62AuZ=79(49.37)N=53L=0.03478 m /3.79856=0.0091552734375 MHzf=8620.458 MHzT=1.1600312218443E-10 s
3/20.618err=-16.49AuZ=79(44.80)N=41L=0.00196 m *4.65955=0.0091552734375 MHzf=152578.485 MHzT=6.5540039730283E-12 s
3/20.618err=-3.55AuZ=79(44.80)N=42L=0.00295 m *3.10637=0.0091552734375 MHzf=101718.990 MHzT=9.8310059595425E-12 s
3/20.618err=-3.55AuZ=79(44.80)N=43L=0.00442 m *2.07091=0.0091552734375 MHzf=67812.660 MHzT=1.4746508939314E-11 s
3/20.618err=-38.07AuZ=79(44.80)N=44L=0.00663 m *1.38061=0.0091552734375 MHzf=45208.440 MHzT=2.2119763408971E-11 s
3/20.618err=-8.65AuZ=79(44.80)N=45L=0.00995 m /1.08648=0.0091552734375 MHzf=30138.960 MHzT=3.3179645113456E-11 s
3/20.618err=-62.98AuZ=79(44.80)N=46L=0.01492 m /1.62972=0.0091552734375 MHzf=20092.640 MHzT=4.9769467670184E-11 s
3/20.618err=-22.23AuZ=79(44.80)N=47L=0.02238 m /2.44458=0.0091552734375 MHzf=13395.093 MHzT=7.4654201505276E-11 s
3/20.618err=-22.23AuZ=79(44.80)N=48L=0.03357 m /3.66686=0.0091552734375 MHzf=8930.062 MHzT=1.1198130225791E-10 s
3/20.618err=-10.01AuZ=79(44.80)N=49L=0.05036 m /5.50030=0.0091552734375 MHzf=5953.375 MHzT=1.6797195338687E-10 s
1.610.618err=-1.01AuZ=79(37.74)N=34L=0.00151 m *6.06046=0.0091552734375 MHzf=198451.850 MHzT=5.0390056757749E-12 s
1.610.618err=-24.86AuZ=79(37.74)N=35L=0.00244 m *3.74557=0.0091552734375 MHzf=122649.989 MHzT=8.1532824529074E-12 s
1.610.618err=-15.75AuZ=79(37.74)N=36L=0.00395 m *2.31489=0.0091552734375 MHzf=75801.862 MHzT=1.3192288128682E-11 s
1.610.618err=-43.07AuZ=79(37.74)N=37L=0.00640 m *1.43068=0.0091552734375 MHzf=46848.127 MHzT=2.134557058159E-11 s
1.610.618err=-13.1AuZ=79(37.74)N=38L=0.01035 m /1.13095=0.0091552734375 MHzf=28953.735 MHzT=3.4537858710272E-11 s
1.610.618err=-83AuZ=79(37.74)N=39L=0.01675 m /1.82992=0.0091552734375 MHzf=17894.392 MHzT=5.5883429291861E-11 s
1.610.618err=-48.05AuZ=79(37.74)N=40L=0.02711 m /2.96087=0.0091552734375 MHzf=11059.343 MHzT=9.0421288002132E-11 s
1.610.618err=-19.77AuZ=79(37.74)N=41L=0.04386 m /4.79080=0.0091552734375 MHzf=6835.050 MHzT=1.4630471729399E-10 s
1.610.618err=-10.74AuZ=79(37.74)N=42L=0.07097 m /7.75167=0.0091552734375 MHzf=4224.293 MHzT=2.3672600529612E-10 s
5/30.618err=-2.52AuZ=79(35.56)N=32L=0.00149 m *6.15071=0.0091552734375 MHzf=201407.173 MHzT=4.9650664671108E-12 s
5/30.618err=-23.02AuZ=79(35.56)N=33L=0.00248 m *3.69043=0.0091552734375 MHzf=120844.304 MHzT=8.2751107785147E-12 s
5/30.618err=-10.72AuZ=79(35.56)N=34L=0.00413 m *2.21426=0.0091552734375 MHzf=72506.582 MHzT=1.3791851297519E-11 s
5/30.618err=-32.86AuZ=79(35.56)N=35L=0.00689 m *1.32855=0.0091552734375 MHzf=43503.949 MHzT=2.2986418829189E-11 s
5/30.618err=-25.45AuZ=79(35.56)N=36L=0.01149 m /1.25450=0.0091552734375 MHzf=26102.370 MHzT=3.8310698048633E-11 s
5/30.618err=-4.55AuZ=79(35.56)N=37L=0.01914 m /2.09083=0.0091552734375 MHzf=15661.422 MHzT=6.3851163414363E-11 s
5/30.618err=-16.16AuZ=79(35.56)N=38L=0.03190 m /3.48471=0.0091552734375 MHzf=9396.853 MHzT=1.0641860569056E-10 s
5/30.618err=-16.16AuZ=79(35.56)N=39L=0.05317 m /5.80785=0.0091552734375 MHzf=5638.112 MHzT=1.7736434281753E-10 s
5/30.618err=-7.56AuZ=79(35.56)N=40L=0.08862 m /9.67976=0.0091552734375 MHzf=3382.867 MHzT=2.956072380291E-10 s
7/40.618err=-0.888AuZ=79(32.46)N=28L=0.00076 m *12.10654=0.0091552734375 MHzf=396432.780 MHzT=2.5224957445131E-12 s
7/40.618err=-15.31AuZ=79(32.46)N=29L=0.00132 m *6.91802=0.0091552734375 MHzf=226533.017 MHzT=4.4143675528979E-12 s
7/40.618err=-31.78AuZ=79(32.46)N=30L=0.00232 m *3.95316=0.0091552734375 MHzf=129447.438 MHzT=7.7251432175714E-12 s
7/40.618err=-12.95AuZ=79(32.46)N=31L=0.00405 m *2.25895=0.0091552734375 MHzf=73969.965 MHzT=1.351900063075E-11 s
7/40.618err=-29.09AuZ=79(32.46)N=32L=0.00709 m *1.29083=0.0091552734375 MHzf=42268.551 MHzT=2.3658251103812E-11 s
7/40.618err=-35.58AuZ=79(32.46)N=33L=0.01241 m /1.35572=0.0091552734375 MHzf=24153.458 MHzT=4.1401939431672E-11 s
7/40.618err=-18.63AuZ=79(32.46)N=34L=0.02172 m /2.37251=0.0091552734375 MHzf=13801.976 MHzT=7.2453394005425E-11 s
7/40.618err=-3.8AuZ=79(32.46)N=35L=0.03801 m /4.15189=0.0091552734375 MHzf=7886.843 MHzT=1.2679343950949E-10 s
7/40.618err=-3.8AuZ=79(32.46)N=36L=0.06652 m /7.26581=0.0091552734375 MHzf=4506.768 MHzT=2.2188851914161E-10 s
5/20.618err=-0.585AuZ=79(19.82)N=16L=0.00028 m *33.19292=0.0091552734375 MHzf=1086912.998 MHzT=9.2003684026654E-13 s
5/20.618err=-2.14AuZ=79(19.82)N=17L=0.00069 m *13.27717=0.0091552734375 MHzf=434765.199 MHzT=2.3000921006663E-12 s
5/20.618err=-6.22AuZ=79(19.82)N=18L=0.00172 m *5.31087=0.0091552734375 MHzf=173906.080 MHzT=5.7502302516659E-12 s
5/20.618err=-6.22AuZ=79(19.82)N=19L=0.00431 m *2.12435=0.0091552734375 MHzf=69562.432 MHzT=1.4375575629165E-11 s
5/20.618err=-17.69AuZ=79(19.82)N=20L=0.01077 m /1.17683=0.0091552734375 MHzf=27824.973 MHzT=3.5938939072912E-11 s
5/20.618err=-47.11AuZ=79(19.82)N=21L=0.02694 m /2.94208=0.0091552734375 MHzf=11129.989 MHzT=8.9847347682279E-11 s
5/20.618err=-5.08AuZ=79(19.82)N=22L=0.06734 m /7.35520=0.0091552734375 MHzf=4451.996 MHzT=2.246183692057E-10 s
5/20.618err=-2.16AuZ=79(19.82)N=23L=0.16835 m /18.38801=0.0091552734375 MHzf=1780.798 MHzT=5.6154592301424E-10 s
5/20.618err=-2.16AuZ=79(19.82)N=24L=0.42087 m /45.97002=0.0091552734375 MHzf=712.319 MHzT=1.4038648075356E-9 s
e0.618err=-0.412AuZ=79(18.16)N=14L=0.00014 m *64.26327=0.0091552734375 MHz**f=2104321.897 MHzT=4.7521246702327E-13 s
e0.618err=-2.79AuZ=79(18.16)N=15L=0.00039 m *23.64113=0.0091552734375 MHz**f=774136.763 MHzT=1.2917614137665E-12 s
e0.618err=-8.72AuZ=79(18.16)N=16L=0.00105 m *8.69709=0.0091552734375 MHz**f=284789.000 MHzT=3.511371577746E-12 s
e0.618err=-6.65AuZ=79(18.16)N=17L=0.00286 m *3.19948=0.0091552734375 MHz**f=104768.018 MHzT=9.5448975527544E-12 s
e0.618err=-17.71AuZ=79(18.16)N=18L=0.00778 m *1.17702=0.0091552734375 MHz**f=38542.000 MHzT=2.5945721572155E-11 s
e0.618err=-15.48AuZ=79(18.16)N=19L=0.02114 m /2.30946=0.0091552734375 MHz**f=14178.809 MHzT=7.0527783475846E-11 s
e0.618err=-4.63AuZ=79(18.16)N=20L=0.05747 m /6.27775=0.0091552734375 MHz**f=5216.092 MHzT=1.9171439222388E-10 s
e0.618err=-0.381AuZ=79(18.16)N=21L=0.15623 m /17.06470=0.0091552734375 MHz**f=1918.893 MHzT=5.2113374863624E-10 s
e0.618err=-0.841AuZ=79(18.16)N=22L=0.42468 m /46.38666=0.0091552734375 MHz**f=705.921 MHzT=1.4165883991146E-9 s
30.618err=-0.988AuZ=79(16.53)N=13L=0.00019 m *48.47404=0.0091552734375 MHzf=1587298.514 MHzT=6.3000121988448E-13 s
30.618err=-0.988AuZ=79(16.53)N=14L=0.00057 m *16.15801=0.0091552734375 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
30.618err=-7.73AuZ=79(16.53)N=15L=0.00170 m *5.38600=0.0091552734375 MHzf=176366.502 MHzT=5.6700109789603E-12 s
30.618err=-79.54AuZ=79(16.53)N=16L=0.00510 m *1.79533=0.0091552734375 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
30.618err=-67.1AuZ=79(16.53)N=17L=0.01530 m /1.67100=0.0091552734375 MHzf=19596.278 MHzT=5.1030098810643E-11 s
30.618err=-0.26AuZ=79(16.53)N=18L=0.04590 m /5.01299=0.0091552734375 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
30.618err=-0.26AuZ=79(16.53)N=19L=0.13769 m /15.03898=0.0091552734375 MHzf=2177.364 MHzT=4.5927088929579E-10 s
30.618err=-0.26AuZ=79(16.53)N=20L=0.41306 m /45.11693=0.0091552734375 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
30.618err=-0.26AuZ=79(16.53)N=21L=1.23917 m /135.35080=0.0091552734375 MHzf=241.929 MHzT=4.1334380036621E-9 s
7/20.618err=-0.057AuZ=79(14.50)N=10L=0.00003 m *280.15933=0.0091552734375 MHzf=9173910.048 MHzT=1.0900477493105E-13 s
7/20.618err=-0.057AuZ=79(14.50)N=11L=0.00011 m *80.04552=0.0091552734375 MHzf=2621117.157 MHzT=3.8151671225867E-13 s
7/20.618err=-3.96AuZ=79(14.50)N=12L=0.00040 m *22.87015=0.0091552734375 MHzf=748890.616 MHzT=1.3353084929054E-12 s
7/20.618err=-8.91AuZ=79(14.50)N=13L=0.00140 m *6.53433=0.0091552734375 MHzf=213968.747 MHzT=4.6735797251687E-12 s
7/20.618err=-86.7AuZ=79(14.50)N=14L=0.00490 m *1.86695=0.0091552734375 MHzf=61133.928 MHzT=1.6357529038091E-11 s
7/20.618err=-87.48AuZ=79(14.50)N=15L=0.01716 m /1.87471=0.0091552734375 MHzf=17466.837 MHzT=5.7251351633317E-11 s
7/20.618err=-9.36AuZ=79(14.50)N=16L=0.06007 m /6.56150=0.0091552734375 MHzf=4990.525 MHzT=2.0037973071661E-10 s
7/20.618err=-4.39AuZ=79(14.50)N=17L=0.21025 m /22.96525=0.0091552734375 MHzf=1425.864 MHzT=7.0132905750813E-10 s
7/20.618err=-0.473AuZ=79(14.50)N=18L=0.73589 m /80.37838=0.0091552734375 MHzf=407.390 MHzT=2.4546517012785E-9 s
9/20.618err=-0.132AuZ=79(12.08)N=8L=0.00002 m *459.60572=0.0091552734375 MHzf=15049941.464 MHzT=6.6445441159691E-14 s
9/20.618err=-0.132AuZ=79(12.08)N=9L=0.00009 m *102.13461=0.0091552734375 MHzf=3344431.436 MHzT=2.9900448521861E-13 s
9/20.618err=-3.17AuZ=79(12.08)N=10L=0.00040 m *22.69658=0.0091552734375 MHzf=743206.986 MHzT=1.3455201834837E-12 s
9/20.618err=-0.874AuZ=79(12.08)N=11L=0.00182 m *5.04368=0.0091552734375 MHzf=165157.108 MHzT=6.0548408256769E-12 s
9/20.618err=-12.09AuZ=79(12.08)N=12L=0.00817 m *1.12082=0.0091552734375 MHzf=36701.580 MHzT=2.7246783715546E-11 s
9/20.618err=-0.374AuZ=79(12.08)N=13L=0.03676 m /4.01492=0.0091552734375 MHzf=8155.907 MHzT=1.2261052671996E-10 s
9/20.618err=-0.374AuZ=79(12.08)N=14L=0.16541 m /18.06715=0.0091552734375 MHzf=1812.424 MHzT=5.517473702398E-10 s
9/20.618err=-0.374AuZ=79(12.08)N=15L=0.74434 m /81.30218=0.0091552734375 MHzf=402.761 MHzT=2.4828631660791E-9 s
9/20.618err=-0.236AuZ=79(12.08)N=16L=3.34955 m /365.85979=0.0091552734375 MHzf=89.502 MHzT=1.1172884247356E-8 s
50.618err=-0.0229AuZ=79(11.29)N=7L=0.00001 m *989.22597=0.0091552734375 MHzf=32392531.563 MHzT=3.0871313594218E-14 s
50.618err=-0.43AuZ=79(11.29)N=8L=0.00005 m *197.84519=0.0091552734375 MHzf=6478506.313 MHzT=1.5435656797109E-13 s
50.618err=-1.46AuZ=79(11.29)N=9L=0.00023 m *39.56904=0.0091552734375 MHzf=1295701.263 MHzT=7.7178283985546E-13 s
50.618err=-13.06AuZ=79(11.29)N=10L=0.00116 m *7.91381=0.0091552734375 MHzf=259140.253 MHzT=3.8589141992773E-12 s
50.618err=-58.28AuZ=79(11.29)N=11L=0.00578 m *1.58276=0.0091552734375 MHzf=51828.051 MHzT=1.9294570996386E-11 s
50.618err=-5.31AuZ=79(11.29)N=12L=0.02892 m /3.15904=0.0091552734375 MHzf=10365.610 MHzT=9.6472854981932E-11 s
50.618err=-5.31AuZ=79(11.29)N=13L=0.14461 m /15.79518=0.0091552734375 MHzf=2073.122 MHzT=4.8236427490966E-10 s
50.618err=-1.26AuZ=79(11.29)N=14L=0.72305 m /78.97589=0.0091552734375 MHzf=414.624 MHzT=2.4118213745483E-9 s
50.618err=-0.224AuZ=79(11.29)N=15L=3.61523 m /394.87944=0.0091552734375 MHzf=82.925 MHzT=1.2059106872742E-8 s
70.618err=-0.00608AuZ=79(9.33)N=5L=0.00000 m *4598.27920=0.0091552734375 MHzf=150572173.998 MHzT=6.6413333449988E-15 s
70.618err=-0.137AuZ=79(9.33)N=6L=0.00001 m *656.89703=0.0091552734375 MHzf=21510310.571 MHzT=4.6489333414991E-14 s
70.618err=-0.906AuZ=79(9.33)N=7L=0.00010 m *93.84243=0.0091552734375 MHzf=3072901.510 MHzT=3.2542533390494E-13 s
70.618err=-3.13AuZ=79(9.33)N=8L=0.00068 m *13.40606=0.0091552734375 MHzf=438985.930 MHzT=2.2779773373346E-12 s
70.618err=-91.52AuZ=79(9.33)N=9L=0.00478 m *1.91515=0.0091552734375 MHzf=62712.276 MHzT=1.5945841361342E-11 s
70.618err=-21.84AuZ=79(9.33)N=10L=0.03346 m /3.65506=0.0091552734375 MHzf=8958.897 MHzT=1.1162088952939E-10 s
70.618err=-2.35AuZ=79(9.33)N=11L=0.23424 m /25.58544=0.0091552734375 MHzf=1279.842 MHzT=7.8134622670576E-10 s
70.618err=-0.0548AuZ=79(9.33)N=12L=1.63969 m /179.09809=0.0091552734375 MHzf=182.835 MHzT=5.4694235869403E-9 s
70.618err=-0.0548AuZ=79(9.33)N=13L=11.47784 m /1253.68660=0.0091552734375 MHzf=26.119 MHzT=3.8285965108582E-8 s
90.618err=-0.00163AuZ=79(8.27)N=4L=0.00000 m *11779.19198=0.0091552734375 MHzf=385713538.848 MHzT=2.5925976126933E-15 s
90.618err=-0.0611AuZ=79(8.27)N=5L=0.00001 m *1308.79911=0.0091552734375 MHzf=42857059.872 MHzT=2.333337851424E-14 s
90.618err=-0.292AuZ=79(8.27)N=6L=0.00006 m *145.42212=0.0091552734375 MHzf=4761895.541 MHzT=2.1000040662816E-13 s
90.618err=-0.988AuZ=79(8.27)N=7L=0.00057 m *16.15801=0.0091552734375 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
90.618err=-79.54AuZ=79(8.27)N=8L=0.00510 m *1.79533=0.0091552734375 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
90.618err=-0.26AuZ=79(8.27)N=9L=0.04590 m /5.01299=0.0091552734375 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
90.618err=-0.26AuZ=79(8.27)N=10L=0.41306 m /45.11693=0.0091552734375 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
90.618err=-0.013AuZ=79(8.27)N=11L=3.71752 m /406.05239=0.0091552734375 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
90.618err=-0.013AuZ=79(8.27)N=12L=33.45769 m /3654.47147=0.0091552734375 MHzf=8.960 MHzT=1.1160282609888E-7 s
110.618err=-0.0105AuZ=79(7.57)N=4L=0.00000 m *5278.55191=0.0091552734375 MHzf=172847928.993 MHzT=5.7854323498618E-15 s
110.618err=-0.182AuZ=79(7.57)N=5L=0.00002 m *479.86836=0.0091552734375 MHzf=15713448.090 MHzT=6.363975584848E-14 s
110.618err=-1.46AuZ=79(7.57)N=6L=0.00021 m *43.62440=0.0091552734375 MHzf=1428495.281 MHzT=7.0003731433327E-13 s
110.618err=-32.2AuZ=79(7.57)N=7L=0.00231 m *3.96585=0.0091552734375 MHzf=129863.207 MHzT=7.700410457666E-12 s
110.618err=-38.69AuZ=79(7.57)N=8L=0.02539 m /2.77368=0.0091552734375 MHzf=11805.746 MHzT=8.4704515034326E-11 s
110.618err=-1.71AuZ=79(7.57)N=9L=0.27933 m /30.51045=0.0091552734375 MHzf=1073.250 MHzT=9.3174966537759E-10 s
110.618err=-0.184AuZ=79(7.57)N=10L=3.07265 m /335.61496=0.0091552734375 MHzf=97.568 MHzT=1.0249246319153E-8 s
110.618err=-0.0208AuZ=79(7.57)N=11L=33.79911 m /3691.76458=0.0091552734375 MHzf=8.870 MHzT=1.1274170951069E-7 s
110.618err=-0.00102AuZ=79(7.57)N=12L=371.79026 m /40609.41040=0.0091552734375 MHzf=0.806 MHzT=1.2401588046176E-6 s
6/50.618err=-11.99AuZ=79(103.42)N=99L=0.00818 m *2.23961=0.018310546875 MHzf=36668.366 MHzT=2.7271463068876E-11 s
6/50.618err=-86.64AuZ=79(103.42)N=100L=0.00981 m *1.86634=0.018310546875 MHzf=30556.972 MHzT=3.2725755682651E-11 s
6/50.618err=-55.53AuZ=79(103.42)N=101L=0.01177 m *1.55528=0.018310546875 MHzf=25464.143 MHzT=3.9270906819181E-11 s
6/50.618err=-29.61AuZ=79(103.42)N=102L=0.01413 m *1.29607=0.018310546875 MHzf=21220.119 MHzT=4.7125088183017E-11 s
6/50.618err=-8.01AuZ=79(103.42)N=103L=0.01695 m *1.08006=0.018310546875 MHzf=17683.433 MHzT=5.655010581962E-11 s
6/50.618err=-11.11AuZ=79(103.42)N=104L=0.02034 m /1.11105=0.018310546875 MHzf=14736.194 MHzT=6.7860126983545E-11 s
6/50.618err=-33.33AuZ=79(103.42)N=105L=0.02441 m /1.33326=0.018310546875 MHzf=12280.162 MHzT=8.1432152380253E-11 s
6/50.618err=-60AuZ=79(103.42)N=106L=0.02930 m /1.59991=0.018310546875 MHzf=10233.468 MHzT=9.7718582856304E-11 s
6/50.618err=-91.99AuZ=79(103.42)N=107L=0.03515 m /1.91990=0.018310546875 MHzf=8527.890 MHzT=1.1726229942757E-10 s
5/40.618err=-9.24AuZ=79(84.50)N=81L=0.00838 m *2.18476=0.018310546875 MHzf=35770.406 MHzT=2.7956070865106E-11 s
5/40.618err=-74.79AuZ=79(84.50)N=82L=0.01048 m *1.74781=0.018310546875 MHzf=28616.325 MHzT=3.4945088581383E-11 s
5/40.618err=-39.83AuZ=79(84.50)N=83L=0.01310 m *1.39825=0.018310546875 MHzf=22893.060 MHzT=4.3681360726728E-11 s
5/40.618err=-11.86AuZ=79(84.50)N=84L=0.01637 m *1.11860=0.018310546875 MHzf=18314.448 MHzT=5.4601700908411E-11 s
5/40.618err=-11.75AuZ=79(84.50)N=85L=0.02046 m /1.11747=0.018310546875 MHzf=14651.558 MHzT=6.8252126135513E-11 s
5/40.618err=-39.69AuZ=79(84.50)N=86L=0.02558 m /1.39684=0.018310546875 MHzf=11721.247 MHzT=8.5315157669391E-11 s
5/40.618err=-74.61AuZ=79(84.50)N=87L=0.03197 m /1.74605=0.018310546875 MHzf=9376.997 MHzT=1.0664394708674E-10 s
5/40.618err=-9.13AuZ=79(84.50)N=88L=0.03996 m /2.18256=0.018310546875 MHzf=7501.598 MHzT=1.3330493385842E-10 s
5/40.618err=-36.41AuZ=79(84.50)N=89L=0.04995 m /2.72820=0.018310546875 MHzf=6001.278 MHzT=1.6663116732303E-10 s
4/30.618err=-38.64AuZ=79(65.55)N=62L=0.00660 m *2.77277=0.018310546875 MHzf=45397.637 MHzT=2.202757804967E-11 s
4/30.618err=-3.98AuZ=79(65.55)N=63L=0.00880 m *2.07958=0.018310546875 MHzf=34048.228 MHzT=2.9370104066219E-11 s
4/30.618err=-55.97AuZ=79(65.55)N=64L=0.01174 m *1.55968=0.018310546875 MHzf=25536.171 MHzT=3.9160138754949E-11 s
4/30.618err=-16.98AuZ=79(65.55)N=65L=0.01565 m *1.16976=0.018310546875 MHzf=19152.128 MHzT=5.2213518339919E-11 s
4/30.618err=-13.99AuZ=79(65.55)N=66L=0.02087 m /1.13983=0.018310546875 MHzf=14364.096 MHzT=6.9618024453208E-11 s
4/30.618err=-51.98AuZ=79(65.55)N=67L=0.02783 m /1.51978=0.018310546875 MHzf=10773.072 MHzT=9.2824032604254E-11 s
4/30.618err=-1.32AuZ=79(65.55)N=68L=0.03710 m /2.02637=0.018310546875 MHzf=8079.804 MHzT=1.2376537680564E-10 s
4/30.618err=-35.1AuZ=79(65.55)N=69L=0.04947 m /2.70183=0.018310546875 MHzf=6059.853 MHzT=1.6502050240748E-10 s
4/30.618err=-20.09AuZ=79(65.55)N=70L=0.06596 m /3.60243=0.018310546875 MHzf=4544.890 MHzT=2.2002733654325E-10 s
e/20.618err=-30.6AuZ=79(61.45)N=57L=0.00467 m *3.91778=0.018310546875 MHzf=64144.468 MHzT=1.5589809008582E-11 s
e/20.618err=-44.13AuZ=79(61.45)N=58L=0.00635 m *2.88254=0.018310546875 MHzf=47194.862 MHzT=2.118874726858E-11 s
e/20.618err=-6.05AuZ=79(61.45)N=59L=0.00863 m *2.12085=0.018310546875 MHzf=34724.039 MHzT=2.8798493333985E-11 s
e/20.618err=-56.05AuZ=79(61.45)N=60L=0.01173 m *1.56044=0.018310546875 MHzf=25548.520 MHzT=3.9141210558371E-11 s
e/20.618err=-14.82AuZ=79(61.45)N=61L=0.01595 m *1.14811=0.018310546875 MHzf=18797.551 MHzT=5.3198420702333E-11 s
e/20.618err=-18.39AuZ=79(61.45)N=62L=0.02168 m /1.18381=0.018310546875 MHzf=13830.465 MHzT=7.2304150148909E-11 s
e/20.618err=-60.9AuZ=79(61.45)N=63L=0.02946 m /1.60897=0.018310546875 MHzf=10175.887 MHzT=9.8271528735938E-11 s
e/20.618err=-9.35AuZ=79(61.45)N=64L=0.04004 m /2.18681=0.018310546875 MHzf=7486.999 MHzT=1.3356485540884E-10 s
e/20.618err=-48.61AuZ=79(61.45)N=65L=0.05442 m /2.97219=0.018310546875 MHzf=5508.626 MHzT=1.8153345968924E-10 s
e^(10.618err=-19.67AuZ=79(51.26)N=47L=0.00383 m *4.78651=0.018310546875 MHzf=78367.933 MHzT=1.2760321315926E-11 s
e^(10.618err=-10.45AuZ=79(51.26)N=48L=0.00553 m *3.31323=0.018310546875 MHzf=54246.332 MHzT=1.8434426101276E-11 s
e^(10.618err=-14.68AuZ=79(51.26)N=49L=0.00798 m *2.29342=0.018310546875 MHzf=37549.345 MHzT=2.6631622924673E-11 s
e^(10.618err=-58.76AuZ=79(51.26)N=50L=0.01153 m *1.58750=0.018310546875 MHzf=25991.680 MHzT=3.8473849725806E-11 s
e^(10.618err=-9.89AuZ=79(51.26)N=51L=0.01666 m *1.09887=0.018310546875 MHzf=17991.457 MHzT=5.5581934188192E-11 s
e^(10.618err=-31.47AuZ=79(51.26)N=52L=0.02407 m /1.31468=0.018310546875 MHzf=12453.698 MHzT=8.0297433974441E-11 s
e^(10.618err=-89.93AuZ=79(51.26)N=53L=0.03478 m /1.89928=0.018310546875 MHzf=8620.458 MHzT=1.1600312218443E-10 s
e^(10.618err=-37.2AuZ=79(51.26)N=54L=0.05024 m /2.74383=0.018310546875 MHzf=5967.086 MHzT=1.6758598239663E-10 s
e^(10.618err=-32.14AuZ=79(51.26)N=55L=0.07258 m /3.96392=0.018310546875 MHzf=4130.421 MHzT=2.4210608272416E-10 s
3/20.618err=-3.55AuZ=79(46.50)N=43L=0.00442 m *4.14182=0.018310546875 MHzf=67812.660 MHzT=1.4746508939314E-11 s
3/20.618err=-38.07AuZ=79(46.50)N=44L=0.00663 m *2.76121=0.018310546875 MHzf=45208.440 MHzT=2.2119763408971E-11 s
3/20.618err=-84.09AuZ=79(46.50)N=45L=0.00995 m *1.84081=0.018310546875 MHzf=30138.960 MHzT=3.3179645113456E-11 s
3/20.618err=-22.73AuZ=79(46.50)N=46L=0.01492 m *1.22721=0.018310546875 MHzf=20092.640 MHzT=4.9769467670184E-11 s
3/20.618err=-22.23AuZ=79(46.50)N=47L=0.02238 m /1.22229=0.018310546875 MHzf=13395.093 MHzT=7.4654201505276E-11 s
3/20.618err=-83.35AuZ=79(46.50)N=48L=0.03357 m /1.83343=0.018310546875 MHzf=8930.062 MHzT=1.1198130225791E-10 s
3/20.618err=-37.51AuZ=79(46.50)N=49L=0.05036 m /2.75015=0.018310546875 MHzf=5953.375 MHzT=1.6797195338687E-10 s
3/20.618err=-3.14AuZ=79(46.50)N=50L=0.07554 m /4.12522=0.018310546875 MHzf=3968.917 MHzT=2.5195793008031E-10 s
3/20.618err=-3.14AuZ=79(46.50)N=51L=0.11330 m /6.18783=0.018310546875 MHzf=2645.944 MHzT=3.7793689512046E-10 s
1.610.618err=-7.02AuZ=79(39.18)N=35L=0.00244 m *7.49114=0.018310546875 MHzf=122649.989 MHzT=8.1532824529074E-12 s
1.610.618err=-15.75AuZ=79(39.18)N=36L=0.00395 m *4.62978=0.018310546875 MHzf=75801.862 MHzT=1.3192288128682E-11 s
1.610.618err=-43.07AuZ=79(39.18)N=37L=0.00640 m *2.86136=0.018310546875 MHzf=46848.127 MHzT=2.134557058159E-11 s
1.610.618err=-76.85AuZ=79(39.18)N=38L=0.01035 m *1.76842=0.018310546875 MHzf=28953.735 MHzT=3.4537858710272E-11 s
1.610.618err=-9.3AuZ=79(39.18)N=39L=0.01675 m *1.09294=0.018310546875 MHzf=17894.392 MHzT=5.5883429291861E-11 s
1.610.618err=-48.05AuZ=79(39.18)N=40L=0.02711 m /1.48044=0.018310546875 MHzf=11059.343 MHzT=9.0421288002132E-11 s
1.610.618err=-19.77AuZ=79(39.18)N=41L=0.04386 m /2.39540=0.018310546875 MHzf=6835.050 MHzT=1.4630471729399E-10 s
1.610.618err=-29.2AuZ=79(39.18)N=42L=0.07097 m /3.87584=0.018310546875 MHzf=4224.293 MHzT=2.3672600529612E-10 s
1.610.618err=-4.53AuZ=79(39.18)N=43L=0.11483 m /6.27123=0.018310546875 MHzf=2610.757 MHzT=3.8303072259012E-10 s
5/30.618err=-5.45AuZ=79(36.91)N=33L=0.00248 m *7.38086=0.018310546875 MHzf=120844.304 MHzT=8.2751107785147E-12 s
5/30.618err=-10.72AuZ=79(36.91)N=34L=0.00413 m *4.42851=0.018310546875 MHzf=72506.582 MHzT=1.3791851297519E-11 s
5/30.618err=-32.86AuZ=79(36.91)N=35L=0.00689 m *2.65711=0.018310546875 MHzf=43503.949 MHzT=2.2986418829189E-11 s
5/30.618err=-59.43AuZ=79(36.91)N=36L=0.01149 m *1.59427=0.018310546875 MHzf=26102.370 MHzT=3.8310698048633E-11 s
5/30.618err=-4.55AuZ=79(36.91)N=37L=0.01914 m /1.04541=0.018310546875 MHzf=15661.422 MHzT=6.3851163414363E-11 s
5/30.618err=-74.24AuZ=79(36.91)N=38L=0.03190 m /1.74236=0.018310546875 MHzf=9396.853 MHzT=1.0641860569056E-10 s
5/30.618err=-45.2AuZ=79(36.91)N=39L=0.05317 m /2.90393=0.018310546875 MHzf=5638.112 MHzT=1.7736434281753E-10 s
5/30.618err=-21AuZ=79(36.91)N=40L=0.08862 m /4.83988=0.018310546875 MHzf=3382.867 MHzT=2.956072380291E-10 s
5/30.618err=-0.831AuZ=79(36.91)N=41L=0.14770 m /8.06646=0.018310546875 MHzf=2029.720 MHzT=4.9267873004831E-10 s
7/40.618err=-12.95AuZ=79(33.69)N=30L=0.00232 m *7.90631=0.018310546875 MHzf=129447.438 MHzT=7.7251432175714E-12 s
7/40.618err=-12.95AuZ=79(33.69)N=31L=0.00405 m *4.51789=0.018310546875 MHzf=73969.965 MHzT=1.351900063075E-11 s
7/40.618err=-29.09AuZ=79(33.69)N=32L=0.00709 m *2.58165=0.018310546875 MHzf=42268.551 MHzT=2.3658251103812E-11 s
7/40.618err=-47.53AuZ=79(33.69)N=33L=0.01241 m *1.47523=0.018310546875 MHzf=24153.458 MHzT=4.1401939431672E-11 s
7/40.618err=-18.63AuZ=79(33.69)N=34L=0.02172 m /1.18626=0.018310546875 MHzf=13801.976 MHzT=7.2453394005425E-11 s
7/40.618err=-3.8AuZ=79(33.69)N=35L=0.03801 m /2.07595=0.018310546875 MHzf=7886.843 MHzT=1.2679343950949E-10 s
7/40.618err=-21.1AuZ=79(33.69)N=36L=0.06652 m /3.63291=0.018310546875 MHzf=4506.768 MHzT=2.2188851914161E-10 s
7/40.618err=-5.96AuZ=79(33.69)N=37L=0.11641 m /6.35759=0.018310546875 MHzf=2575.296 MHzT=3.8830490849783E-10 s
7/40.618err=-1.15AuZ=79(33.69)N=38L=0.20372 m /11.12578=0.018310546875 MHzf=1471.598 MHzT=6.7953358987119E-10 s
5/20.618err=-2.14AuZ=79(20.58)N=17L=0.00069 m *26.55433=0.018310546875 MHzf=434765.199 MHzT=2.3000921006663E-12 s
5/20.618err=-6.22AuZ=79(20.58)N=18L=0.00172 m *10.62173=0.018310546875 MHzf=173906.080 MHzT=5.7502302516659E-12 s
5/20.618err=-6.22AuZ=79(20.58)N=19L=0.00431 m *4.24869=0.018310546875 MHzf=69562.432 MHzT=1.4375575629165E-11 s
5/20.618err=-69.95AuZ=79(20.58)N=20L=0.01077 m *1.69948=0.018310546875 MHzf=27824.973 MHzT=3.5938939072912E-11 s
5/20.618err=-47.11AuZ=79(20.58)N=21L=0.02694 m /1.47104=0.018310546875 MHzf=11129.989 MHzT=8.9847347682279E-11 s
5/20.618err=-22.59AuZ=79(20.58)N=22L=0.06734 m /3.67760=0.018310546875 MHzf=4451.996 MHzT=2.246183692057E-10 s
5/20.618err=-2.16AuZ=79(20.58)N=23L=0.16835 m /9.19400=0.018310546875 MHzf=1780.798 MHzT=5.6154592301424E-10 s
5/20.618err=-4.48AuZ=79(20.58)N=24L=0.42087 m /22.98501=0.018310546875 MHzf=712.319 MHzT=1.4038648075356E-9 s
5/20.618err=-0.812AuZ=79(20.58)N=25L=1.05217 m /57.46252=0.018310546875 MHzf=284.928 MHzT=3.509662018839E-9 s
e0.618err=-0.601AuZ=79(18.86)N=15L=0.00039 m *47.28227=0.018310546875 MHz**f=774136.763 MHzT=1.2917614137665E-12 s
e0.618err=-2.32AuZ=79(18.86)N=16L=0.00105 m *17.39417=0.018310546875 MHz**f=284789.000 MHzT=3.511371577746E-12 s
e0.618err=-6.65AuZ=79(18.86)N=17L=0.00286 m *6.39896=0.018310546875 MHz**f=104768.018 MHzT=9.5448975527544E-12 s
e0.618err=-17.71AuZ=79(18.86)N=18L=0.00778 m *2.35405=0.018310546875 MHz**f=38542.000 MHzT=2.5945721572155E-11 s
e0.618err=-15.48AuZ=79(18.86)N=19L=0.02114 m /1.15473=0.018310546875 MHz**f=14178.809 MHzT=7.0527783475846E-11 s
e0.618err=-4.63AuZ=79(18.86)N=20L=0.05747 m /3.13888=0.018310546875 MHz**f=5216.092 MHzT=1.9171439222388E-10 s
e0.618err=-6.66AuZ=79(18.86)N=21L=0.15623 m /8.53235=0.018310546875 MHz**f=1918.893 MHzT=5.2113374863624E-10 s
e0.618err=-0.841AuZ=79(18.86)N=22L=0.42468 m /23.19333=0.018310546875 MHz**f=705.921 MHzT=1.4165883991146E-9 s
e0.618err=-0.0731AuZ=79(18.86)N=23L=1.15441 m /63.04600=0.018310546875 MHz**f=259.694 MHzT=3.8506865037191E-9 s
30.618err=-0.988AuZ=79(17.16)N=13L=0.00019 m *96.94808=0.018310546875 MHzf=1587298.514 MHzT=6.3000121988448E-13 s
30.618err=-0.988AuZ=79(17.16)N=14L=0.00057 m *32.31603=0.018310546875 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
30.618err=-7.73AuZ=79(17.16)N=15L=0.00170 m *10.77201=0.018310546875 MHzf=176366.502 MHzT=5.6700109789603E-12 s
30.618err=-19.69AuZ=79(17.16)N=16L=0.00510 m *3.59067=0.018310546875 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
30.618err=-19.69AuZ=79(17.16)N=17L=0.01530 m *1.19689=0.018310546875 MHzf=19596.278 MHzT=5.1030098810643E-11 s
30.618err=-25.33AuZ=79(17.16)N=18L=0.04590 m /2.50650=0.018310546875 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
30.618err=-7.43AuZ=79(17.16)N=19L=0.13769 m /7.51949=0.018310546875 MHzf=2177.364 MHzT=4.5927088929579E-10 s
30.618err=-2.54AuZ=79(17.16)N=20L=0.41306 m /22.55847=0.018310546875 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
30.618err=-1.01AuZ=79(17.16)N=21L=1.23917 m /67.67540=0.018310546875 MHzf=241.929 MHzT=4.1334380036621E-9 s
7/20.618err=-0.057AuZ=79(15.05)N=11L=0.00011 m *160.09105=0.018310546875 MHzf=2621117.157 MHzT=3.8151671225867E-13 s
7/20.618err=-1.65AuZ=79(15.05)N=12L=0.00040 m *45.74030=0.018310546875 MHzf=748890.616 MHzT=1.3353084929054E-12 s
7/20.618err=-0.529AuZ=79(15.05)N=13L=0.00140 m *13.06866=0.018310546875 MHzf=213968.747 MHzT=4.6735797251687E-12 s
7/20.618err=-24.47AuZ=79(15.05)N=14L=0.00490 m *3.73390=0.018310546875 MHzf=61133.928 MHzT=1.6357529038091E-11 s
7/20.618err=-6.69AuZ=79(15.05)N=15L=0.01716 m *1.06683=0.018310546875 MHzf=17466.837 MHzT=5.7251351633317E-11 s
7/20.618err=-9.36AuZ=79(15.05)N=16L=0.06007 m /3.28075=0.018310546875 MHzf=4990.525 MHzT=2.0037973071661E-10 s
7/20.618err=-4.39AuZ=79(15.05)N=17L=0.21025 m /11.48263=0.018310546875 MHzf=1425.864 MHzT=7.0132905750813E-10 s
7/20.618err=-0.473AuZ=79(15.05)N=18L=0.73589 m /40.18919=0.018310546875 MHzf=407.390 MHzT=2.4546517012785E-9 s
7/20.618err=-0.473AuZ=79(15.05)N=19L=2.57560 m /140.66217=0.018310546875 MHzf=116.397 MHzT=8.5912809544746E-9 s
9/20.618err=-0.132AuZ=79(12.54)N=9L=0.00009 m *204.26921=0.018310546875 MHzf=3344431.436 MHzT=2.9900448521861E-13 s
9/20.618err=-0.874AuZ=79(12.54)N=10L=0.00040 m *45.39316=0.018310546875 MHzf=743206.986 MHzT=1.3455201834837E-12 s
9/20.618err=-0.874AuZ=79(12.54)N=11L=0.00182 m *10.08737=0.018310546875 MHzf=165157.108 MHzT=6.0548408256769E-12 s
9/20.618err=-12.09AuZ=79(12.54)N=12L=0.00817 m *2.24164=0.018310546875 MHzf=36701.580 MHzT=2.7246783715546E-11 s
9/20.618err=-0.374AuZ=79(12.54)N=13L=0.03676 m /2.00746=0.018310546875 MHzf=8155.907 MHzT=1.2261052671996E-10 s
9/20.618err=-0.374AuZ=79(12.54)N=14L=0.16541 m /9.03358=0.018310546875 MHzf=1812.424 MHzT=5.517473702398E-10 s
9/20.618err=-1.63AuZ=79(12.54)N=15L=0.74434 m /40.65109=0.018310546875 MHzf=402.761 MHzT=2.4828631660791E-9 s
9/20.618err=-0.511AuZ=79(12.54)N=16L=3.34955 m /182.92990=0.018310546875 MHzf=89.502 MHzT=1.1172884247356E-8 s
9/20.618err=-0.0225AuZ=79(12.54)N=17L=15.07296 m /823.18453=0.018310546875 MHzf=19.889 MHzT=5.0277979113102E-8 s
50.618err=-0.175AuZ=79(11.72)N=8L=0.00005 m *395.69039=0.018310546875 MHzf=6478506.313 MHzT=1.5435656797109E-13 s
50.618err=-0.175AuZ=79(11.72)N=9L=0.00023 m *79.13808=0.018310546875 MHzf=1295701.263 MHzT=7.7178283985546E-13 s
50.618err=-5.52AuZ=79(11.72)N=10L=0.00116 m *15.82762=0.018310546875 MHzf=259140.253 MHzT=3.8589141992773E-12 s
50.618err=-5.52AuZ=79(11.72)N=11L=0.00578 m *3.16552=0.018310546875 MHzf=51828.051 MHzT=1.9294570996386E-11 s
50.618err=-57.96AuZ=79(11.72)N=12L=0.02892 m /1.57952=0.018310546875 MHzf=10365.610 MHzT=9.6472854981932E-11 s
50.618err=-12.83AuZ=79(11.72)N=13L=0.14461 m /7.89759=0.018310546875 MHzf=2073.122 MHzT=4.8236427490966E-10 s
50.618err=-1.26AuZ=79(11.72)N=14L=0.72305 m /39.48794=0.018310546875 MHzf=414.624 MHzT=2.4118213745483E-9 s
50.618err=-0.224AuZ=79(11.72)N=15L=3.61523 m /197.43972=0.018310546875 MHzf=82.925 MHzT=1.2059106872742E-8 s
50.618err=-0.0202AuZ=79(11.72)N=16L=18.07615 m /987.19861=0.018310546875 MHzf=16.585 MHzT=6.0295534363708E-8 s
70.618err=-0.0605AuZ=79(9.69)N=6L=0.00001 m *1313.79406=0.018310546875 MHzf=21510310.571 MHzT=4.6489333414991E-14 s
70.618err=-0.367AuZ=79(9.69)N=7L=0.00010 m *187.68487=0.018310546875 MHzf=3072901.510 MHzT=3.2542533390494E-13 s
70.618err=-3.13AuZ=79(9.69)N=8L=0.00068 m *26.81212=0.018310546875 MHzf=438985.930 MHzT=2.2779773373346E-12 s
70.618err=-27.68AuZ=79(9.69)N=9L=0.00478 m *3.83030=0.018310546875 MHzf=62712.276 MHzT=1.5945841361342E-11 s
70.618err=-82.76AuZ=79(9.69)N=10L=0.03346 m /1.82753=0.018310546875 MHzf=8958.897 MHzT=1.1162088952939E-10 s
70.618err=-6.61AuZ=79(9.69)N=11L=0.23424 m /12.79272=0.018310546875 MHzf=1279.842 MHzT=7.8134622670576E-10 s
70.618err=-0.617AuZ=79(9.69)N=12L=1.63969 m /89.54904=0.018310546875 MHzf=182.835 MHzT=5.4694235869403E-9 s
70.618err=-0.135AuZ=79(9.69)N=13L=11.47784 m /626.84330=0.018310546875 MHzf=26.119 MHzT=3.8285965108582E-8 s
70.618err=-0.0206AuZ=79(9.69)N=14L=80.34491 m /4387.90308=0.018310546875 MHzf=3.731 MHzT=2.6800175576008E-7 s
90.618err=-0.0229AuZ=79(8.58)N=5L=0.00001 m *2617.59822=0.018310546875 MHzf=42857059.872 MHzT=2.333337851424E-14 s
90.618err=-0.292AuZ=79(8.58)N=6L=0.00006 m *290.84425=0.018310546875 MHzf=4761895.541 MHzT=2.1000040662816E-13 s
90.618err=-0.988AuZ=79(8.58)N=7L=0.00057 m *32.31603=0.018310546875 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
90.618err=-19.69AuZ=79(8.58)N=8L=0.00510 m *3.59067=0.018310546875 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
90.618err=-25.33AuZ=79(8.58)N=9L=0.04590 m /2.50650=0.018310546875 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
90.618err=-2.54AuZ=79(8.58)N=10L=0.41306 m /22.55847=0.018310546875 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
90.618err=-0.013AuZ=79(8.58)N=11L=3.71752 m /203.02619=0.018310546875 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
90.618err=-0.013AuZ=79(8.58)N=12L=33.45769 m /1827.23573=0.018310546875 MHzf=8.960 MHzT=1.1160282609888E-7 s
90.618err=-0.00074AuZ=79(8.58)N=13L=301.11917 m /16445.12160=0.018310546875 MHzf=0.996 MHzT=1.0044254348899E-6 s
110.618err=-0.00099AuZ=79(7.86)N=4L=0.00000 m *10557.10383=0.018310546875 MHzf=172847928.993 MHzT=5.7854323498618E-15 s
110.618err=-0.0769AuZ=79(7.86)N=5L=0.00002 m *959.73671=0.018310546875 MHzf=15713448.090 MHzT=6.363975584848E-14 s
110.618err=-0.286AuZ=79(7.86)N=6L=0.00021 m *87.24879=0.018310546875 MHzf=1428495.281 MHzT=7.0003731433327E-13 s
110.618err=-13.32AuZ=79(7.86)N=7L=0.00231 m *7.93171=0.018310546875 MHzf=129863.207 MHzT=7.700410457666E-12 s
110.618err=-38.69AuZ=79(7.86)N=8L=0.02539 m /1.38684=0.018310546875 MHzf=11805.746 MHzT=8.4704515034326E-11 s
110.618err=-1.71AuZ=79(7.86)N=9L=0.27933 m /15.25523=0.018310546875 MHzf=1073.250 MHzT=9.3174966537759E-10 s
110.618err=-0.484AuZ=79(7.86)N=10L=3.07265 m /167.80748=0.018310546875 MHzf=97.568 MHzT=1.0249246319153E-8 s
110.618err=-0.0479AuZ=79(7.86)N=11L=33.79911 m /1845.88229=0.018310546875 MHzf=8.870 MHzT=1.1274170951069E-7 s
110.618err=-0.00348AuZ=79(7.86)N=12L=371.79026 m /20304.70520=0.018310546875 MHzf=0.806 MHzT=1.2401588046176E-6 s
6/50.618err=-8.01AuZ=79(107.22)N=103L=0.01695 m *2.16012=0.03662109375 MHzf=17683.433 MHzT=5.655010581962E-11 s
6/50.618err=-80.01AuZ=79(107.22)N=104L=0.02034 m *1.80010=0.03662109375 MHzf=14736.194 MHzT=6.7860126983545E-11 s
6/50.618err=-50.01AuZ=79(107.22)N=105L=0.02441 m *1.50008=0.03662109375 MHzf=12280.162 MHzT=8.1432152380253E-11 s
6/50.618err=-25.01AuZ=79(107.22)N=106L=0.02930 m *1.25007=0.03662109375 MHzf=10233.468 MHzT=9.7718582856304E-11 s
6/50.618err=-4.18AuZ=79(107.22)N=107L=0.03515 m *1.04172=0.03662109375 MHzf=8527.890 MHzT=1.1726229942757E-10 s
6/50.618err=-15.2AuZ=79(107.22)N=108L=0.04219 m /1.15194=0.03662109375 MHzf=7106.575 MHzT=1.4071475931308E-10 s
6/50.618err=-38.24AuZ=79(107.22)N=109L=0.05062 m /1.38233=0.03662109375 MHzf=5922.146 MHzT=1.6885771117569E-10 s
6/50.618err=-65.88AuZ=79(107.22)N=110L=0.06075 m /1.65879=0.03662109375 MHzf=4935.122 MHzT=2.0262925341083E-10 s
6/50.618err=-99.06AuZ=79(107.22)N=111L=0.07290 m /1.99055=0.03662109375 MHzf=4112.601 MHzT=2.43155104093E-10 s
5/40.618err=-11.86AuZ=79(87.61)N=84L=0.01637 m *2.23720=0.03662109375 MHzf=18314.448 MHzT=5.4601700908411E-11 s
5/40.618err=-78.98AuZ=79(87.61)N=85L=0.02046 m *1.78976=0.03662109375 MHzf=14651.558 MHzT=6.8252126135513E-11 s
5/40.618err=-43.19AuZ=79(87.61)N=86L=0.02558 m *1.43181=0.03662109375 MHzf=11721.247 MHzT=8.5315157669391E-11 s
5/40.618err=-14.55AuZ=79(87.61)N=87L=0.03197 m *1.14545=0.03662109375 MHzf=9376.997 MHzT=1.0664394708674E-10 s
5/40.618err=-9.13AuZ=79(87.61)N=88L=0.03996 m /1.09128=0.03662109375 MHzf=7501.598 MHzT=1.3330493385842E-10 s
5/40.618err=-36.41AuZ=79(87.61)N=89L=0.04995 m /1.36410=0.03662109375 MHzf=6001.278 MHzT=1.6663116732303E-10 s
5/40.618err=-70.52AuZ=79(87.61)N=90L=0.06244 m /1.70512=0.03662109375 MHzf=4801.023 MHzT=2.0828895915379E-10 s
5/40.618err=-6.58AuZ=79(87.61)N=91L=0.07805 m /2.13140=0.03662109375 MHzf=3840.818 MHzT=2.6036119894223E-10 s
5/40.618err=-33.22AuZ=79(87.61)N=92L=0.09757 m /2.66425=0.03662109375 MHzf=3072.654 MHzT=3.2545149867779E-10 s
4/30.618err=-3.98AuZ=79(67.95)N=64L=0.01174 m *3.11937=0.03662109375 MHzf=25536.171 MHzT=3.9160138754949E-11 s
4/30.618err=-16.98AuZ=79(67.95)N=65L=0.01565 m *2.33952=0.03662109375 MHzf=19152.128 MHzT=5.2213518339919E-11 s
4/30.618err=-75.47AuZ=79(67.95)N=66L=0.02087 m *1.75464=0.03662109375 MHzf=14364.096 MHzT=6.9618024453208E-11 s
4/30.618err=-31.6AuZ=79(67.95)N=67L=0.02783 m *1.31598=0.03662109375 MHzf=10773.072 MHzT=9.2824032604254E-11 s
4/30.618err=-1.32AuZ=79(67.95)N=68L=0.03710 m /1.01318=0.03662109375 MHzf=8079.804 MHzT=1.2376537680564E-10 s
4/30.618err=-35.1AuZ=79(67.95)N=69L=0.04947 m /1.35091=0.03662109375 MHzf=6059.853 MHzT=1.6502050240748E-10 s
4/30.618err=-80.13AuZ=79(67.95)N=70L=0.06596 m /1.80122=0.03662109375 MHzf=4544.890 MHzT=2.2002733654325E-10 s
4/30.618err=-20.09AuZ=79(67.95)N=71L=0.08795 m /2.40162=0.03662109375 MHzf=3408.667 MHzT=2.9336978205759E-10 s
4/30.618err=-6.74AuZ=79(67.95)N=72L=0.11727 m /3.20216=0.03662109375 MHzf=2556.501 MHzT=3.9115970941003E-10 s
e/20.618err=-4.03AuZ=79(63.71)N=60L=0.01173 m *3.12087=0.03662109375 MHzf=25548.520 MHzT=3.9141210558371E-11 s
e/20.618err=-14.82AuZ=79(63.71)N=61L=0.01595 m *2.29621=0.03662109375 MHzf=18797.551 MHzT=5.3198420702333E-11 s
e/20.618err=-68.95AuZ=79(63.71)N=62L=0.02168 m *1.68946=0.03662109375 MHzf=13830.465 MHzT=7.2304150148909E-11 s
e/20.618err=-24.31AuZ=79(63.71)N=63L=0.02946 m *1.24303=0.03662109375 MHzf=10175.887 MHzT=9.8271528735938E-11 s
e/20.618err=-9.35AuZ=79(63.71)N=64L=0.04004 m /1.09341=0.03662109375 MHzf=7486.999 MHzT=1.3356485540884E-10 s
e/20.618err=-48.61AuZ=79(63.71)N=65L=0.05442 m /1.48609=0.03662109375 MHzf=5508.626 MHzT=1.8153345968924E-10 s
e/20.618err=-0.991AuZ=79(63.71)N=66L=0.07397 m /2.01981=0.03662109375 MHzf=4053.021 MHzT=2.4672955236519E-10 s
e/20.618err=-37.27AuZ=79(63.71)N=67L=0.10053 m /2.74521=0.03662109375 MHzf=2982.046 MHzT=3.3534022936893E-10 s
e/20.618err=-24.38AuZ=79(63.71)N=68L=0.13664 m /3.73112=0.03662109375 MHzf=2194.067 MHzT=4.5577462592226E-10 s
e^(10.618err=-14.68AuZ=79(53.14)N=49L=0.00798 m *4.58683=0.03662109375 MHzf=37549.345 MHzT=2.6631622924673E-11 s
e^(10.618err=-5.84AuZ=79(53.14)N=50L=0.01153 m *3.17501=0.03662109375 MHzf=25991.680 MHzT=3.8473849725806E-11 s
e^(10.618err=-9.89AuZ=79(53.14)N=51L=0.01666 m *2.19774=0.03662109375 MHzf=17991.457 MHzT=5.5581934188192E-11 s
e^(10.618err=-52.13AuZ=79(53.14)N=52L=0.02407 m *1.52128=0.03662109375 MHzf=12453.698 MHzT=8.0297433974441E-11 s
e^(10.618err=-5.31AuZ=79(53.14)N=53L=0.03478 m *1.05303=0.03662109375 MHzf=8620.458 MHzT=1.1600312218443E-10 s
e^(10.618err=-37.2AuZ=79(53.14)N=54L=0.05024 m /1.37191=0.03662109375 MHzf=5967.086 MHzT=1.6758598239663E-10 s
e^(10.618err=-98.2AuZ=79(53.14)N=55L=0.07258 m /1.98196=0.03662109375 MHzf=4130.421 MHzT=2.4210608272416E-10 s
e^(10.618err=-43.17AuZ=79(53.14)N=56L=0.10486 m /2.86328=0.03662109375 MHzf=2859.080 MHzT=3.4976287666657E-10 s
e^(10.618err=-3.42AuZ=79(53.14)N=57L=0.15148 m /4.13648=0.03662109375 MHzf=1979.057 MHzT=5.0529118689452E-10 s
3/20.618err=-10.45AuZ=79(48.21)N=44L=0.00663 m *5.52243=0.03662109375 MHzf=45208.440 MHzT=2.2119763408971E-11 s
3/20.618err=-22.73AuZ=79(48.21)N=45L=0.00995 m *3.68162=0.03662109375 MHzf=30138.960 MHzT=3.3179645113456E-11 s
3/20.618err=-22.73AuZ=79(48.21)N=46L=0.01492 m *2.45441=0.03662109375 MHzf=20092.640 MHzT=4.9769467670184E-11 s
3/20.618err=-63.63AuZ=79(48.21)N=47L=0.02238 m *1.63628=0.03662109375 MHzf=13395.093 MHzT=7.4654201505276E-11 s
3/20.618err=-9.09AuZ=79(48.21)N=48L=0.03357 m *1.09085=0.03662109375 MHzf=8930.062 MHzT=1.1198130225791E-10 s
3/20.618err=-37.51AuZ=79(48.21)N=49L=0.05036 m /1.37507=0.03662109375 MHzf=5953.375 MHzT=1.6797195338687E-10 s
3/20.618err=-3.14AuZ=79(48.21)N=50L=0.07554 m /2.06261=0.03662109375 MHzf=3968.917 MHzT=2.5195793008031E-10 s
3/20.618err=-3.14AuZ=79(48.21)N=51L=0.11330 m /3.09392=0.03662109375 MHzf=2645.944 MHzT=3.7793689512046E-10 s
3/20.618err=-16.03AuZ=79(48.21)N=52L=0.16995 m /4.64088=0.03662109375 MHzf=1763.963 MHzT=5.6690534268069E-10 s
1.610.618err=-14.46AuZ=79(40.63)N=37L=0.00640 m *5.72272=0.03662109375 MHzf=46848.127 MHzT=2.134557058159E-11 s
1.610.618err=-17.9AuZ=79(40.63)N=38L=0.01035 m *3.53684=0.03662109375 MHzf=28953.735 MHzT=3.4537858710272E-11 s
1.610.618err=-9.3AuZ=79(40.63)N=39L=0.01675 m *2.18589=0.03662109375 MHzf=17894.392 MHzT=5.5883429291861E-11 s
1.610.618err=-35.1AuZ=79(40.63)N=40L=0.02711 m *1.35095=0.03662109375 MHzf=11059.343 MHzT=9.0421288002132E-11 s
1.610.618err=-19.77AuZ=79(40.63)N=41L=0.04386 m /1.19770=0.03662109375 MHzf=6835.050 MHzT=1.4630471729399E-10 s
1.610.618err=-93.8AuZ=79(40.63)N=42L=0.07097 m /1.93792=0.03662109375 MHzf=4224.293 MHzT=2.3672600529612E-10 s
1.610.618err=-4.53AuZ=79(40.63)N=43L=0.11483 m /3.13562=0.03662109375 MHzf=2610.757 MHzT=3.8303072259012E-10 s
1.610.618err=-1.48AuZ=79(40.63)N=44L=0.18580 m /5.07353=0.03662109375 MHzf=1613.536 MHzT=6.1975672788624E-10 s
1.610.618err=-2.62AuZ=79(40.63)N=45L=0.30063 m /8.20915=0.03662109375 MHzf=997.220 MHzT=1.0027874504763E-9 s
5/30.618err=-10.72AuZ=79(38.27)N=34L=0.00413 m *8.85703=0.03662109375 MHzf=72506.582 MHzT=1.3791851297519E-11 s
5/30.618err=-6.29AuZ=79(38.27)N=35L=0.00689 m *5.31422=0.03662109375 MHzf=43503.949 MHzT=2.2986418829189E-11 s
5/30.618err=-6.29AuZ=79(38.27)N=36L=0.01149 m *3.18853=0.03662109375 MHzf=26102.370 MHzT=3.8310698048633E-11 s
5/30.618err=-91.32AuZ=79(38.27)N=37L=0.01914 m *1.91312=0.03662109375 MHzf=15661.422 MHzT=6.3851163414363E-11 s
5/30.618err=-14.79AuZ=79(38.27)N=38L=0.03190 m *1.14787=0.03662109375 MHzf=9396.853 MHzT=1.0641860569056E-10 s
5/30.618err=-45.2AuZ=79(38.27)N=39L=0.05317 m /1.45196=0.03662109375 MHzf=5638.112 MHzT=1.7736434281753E-10 s
5/30.618err=-21AuZ=79(38.27)N=40L=0.08862 m /2.41994=0.03662109375 MHzf=3382.867 MHzT=2.956072380291E-10 s
5/30.618err=-0.831AuZ=79(38.27)N=41L=0.14770 m /4.03323=0.03662109375 MHzf=2029.720 MHzT=4.9267873004831E-10 s
5/30.618err=-12.04AuZ=79(38.27)N=42L=0.24617 m /6.72205=0.03662109375 MHzf=1217.832 MHzT=8.2113121674685E-10 s
7/40.618err=-0.398AuZ=79(34.93)N=31L=0.00405 m *9.03579=0.03662109375 MHzf=73969.965 MHzT=1.351900063075E-11 s
7/40.618err=-3.27AuZ=79(34.93)N=32L=0.00709 m *5.16331=0.03662109375 MHzf=42268.551 MHzT=2.3658251103812E-11 s
7/40.618err=-47.53AuZ=79(34.93)N=33L=0.01241 m *2.95046=0.03662109375 MHzf=24153.458 MHzT=4.1401939431672E-11 s
7/40.618err=-68.6AuZ=79(34.93)N=34L=0.02172 m *1.68598=0.03662109375 MHzf=13801.976 MHzT=7.2453394005425E-11 s
7/40.618err=-3.8AuZ=79(34.93)N=35L=0.03801 m /1.03797=0.03662109375 MHzf=7886.843 MHzT=1.2679343950949E-10 s
7/40.618err=-81.65AuZ=79(34.93)N=36L=0.06652 m /1.81645=0.03662109375 MHzf=4506.768 MHzT=2.2188851914161E-10 s
7/40.618err=-5.96AuZ=79(34.93)N=37L=0.11641 m /3.17879=0.03662109375 MHzf=2575.296 MHzT=3.8830490849783E-10 s
7/40.618err=-11.26AuZ=79(34.93)N=38L=0.20372 m /5.56289=0.03662109375 MHzf=1471.598 MHzT=6.7953358987119E-10 s
7/40.618err=-8.17AuZ=79(34.93)N=39L=0.35651 m /9.73505=0.03662109375 MHzf=840.913 MHzT=1.1891837822746E-9 s
5/20.618err=-0.206AuZ=79(21.34)N=17L=0.00069 m *53.10866=0.03662109375 MHzf=434765.199 MHzT=2.3000921006663E-12 s
5/20.618err=-1.16AuZ=79(21.34)N=18L=0.00172 m *21.24347=0.03662109375 MHzf=173906.080 MHzT=5.7502302516659E-12 s
5/20.618err=-6.22AuZ=79(21.34)N=19L=0.00431 m *8.49739=0.03662109375 MHzf=69562.432 MHzT=1.4375575629165E-11 s
5/20.618err=-13.3AuZ=79(21.34)N=20L=0.01077 m *3.39895=0.03662109375 MHzf=27824.973 MHzT=3.5938939072912E-11 s
5/20.618err=-35.96AuZ=79(21.34)N=21L=0.02694 m *1.35958=0.03662109375 MHzf=11129.989 MHzT=8.9847347682279E-11 s
5/20.618err=-83.89AuZ=79(21.34)N=22L=0.06734 m /1.83880=0.03662109375 MHzf=4451.996 MHzT=2.246183692057E-10 s
5/20.618err=-14.93AuZ=79(21.34)N=23L=0.16835 m /4.59700=0.03662109375 MHzf=1780.798 MHzT=5.6154592301424E-10 s
5/20.618err=-4.48AuZ=79(21.34)N=24L=0.42087 m /11.49250=0.03662109375 MHzf=712.319 MHzT=1.4038648075356E-9 s
5/20.618err=-2.62AuZ=79(21.34)N=25L=1.05217 m /28.73126=0.03662109375 MHzf=284.928 MHzT=3.509662018839E-9 s
e0.618err=-2.32AuZ=79(19.55)N=16L=0.00105 m *34.78835=0.03662109375 MHz**f=284789.000 MHzT=3.511371577746E-12 s
e0.618err=-6.65AuZ=79(19.55)N=17L=0.00286 m *12.79792=0.03662109375 MHz**f=104768.018 MHzT=9.5448975527544E-12 s
e0.618err=-17.71AuZ=79(19.55)N=18L=0.00778 m *4.70809=0.03662109375 MHz**f=38542.000 MHzT=2.5945721572155E-11 s
e0.618err=-73.21AuZ=79(19.55)N=19L=0.02114 m *1.73201=0.03662109375 MHz**f=14178.809 MHzT=7.0527783475846E-11 s
e0.618err=-56.95AuZ=79(19.55)N=20L=0.05747 m /1.56944=0.03662109375 MHz**f=5216.092 MHzT=1.9171439222388E-10 s
e0.618err=-6.66AuZ=79(19.55)N=21L=0.15623 m /4.26617=0.03662109375 MHz**f=1918.893 MHzT=5.2113374863624E-10 s
e0.618err=-5.43AuZ=79(19.55)N=22L=0.42468 m /11.59666=0.03662109375 MHz**f=705.921 MHzT=1.4165883991146E-9 s
e0.618err=-1.69AuZ=79(19.55)N=23L=1.15441 m /31.52300=0.03662109375 MHz**f=259.694 MHzT=3.8506865037191E-9 s
e0.618err=-0.81AuZ=79(19.55)N=24L=3.13800 m /85.68840=0.03662109375 MHz**f=95.536 MHzT=1.0467251150152E-8 s
30.618err=-0.988AuZ=79(17.79)N=14L=0.00057 m *64.63205=0.03662109375 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
30.618err=-2.6AuZ=79(17.79)N=15L=0.00170 m *21.54402=0.03662109375 MHzf=176366.502 MHzT=5.6700109789603E-12 s
30.618err=-2.6AuZ=79(17.79)N=16L=0.00510 m *7.18134=0.03662109375 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
30.618err=-19.69AuZ=79(17.79)N=17L=0.01530 m *2.39378=0.03662109375 MHzf=19596.278 MHzT=5.1030098810643E-11 s
30.618err=-25.33AuZ=79(17.79)N=18L=0.04590 m /1.25325=0.03662109375 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
30.618err=-25.33AuZ=79(17.79)N=19L=0.13769 m /3.75974=0.03662109375 MHzf=2177.364 MHzT=4.5927088929579E-10 s
30.618err=-2.54AuZ=79(17.79)N=20L=0.41306 m /11.27923=0.03662109375 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
30.618err=-2.54AuZ=79(17.79)N=21L=1.23917 m /33.83770=0.03662109375 MHzf=241.929 MHzT=4.1334380036621E-9 s
30.618err=-0.509AuZ=79(17.79)N=22L=3.71752 m /101.51310=0.03662109375 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
7/20.618err=-0.529AuZ=79(15.60)N=12L=0.00040 m *91.48060=0.03662109375 MHzf=748890.616 MHzT=1.3353084929054E-12 s
7/20.618err=-0.529AuZ=79(15.60)N=13L=0.00140 m *26.13731=0.03662109375 MHzf=213968.747 MHzT=4.6735797251687E-12 s
7/20.618err=-6.69AuZ=79(15.60)N=14L=0.00490 m *7.46780=0.03662109375 MHzf=61133.928 MHzT=1.6357529038091E-11 s
7/20.618err=-6.69AuZ=79(15.60)N=15L=0.01716 m *2.13366=0.03662109375 MHzf=17466.837 MHzT=5.7251351633317E-11 s
7/20.618err=-64.04AuZ=79(15.60)N=16L=0.06007 m /1.64038=0.03662109375 MHzf=4990.525 MHzT=2.0037973071661E-10 s
7/20.618err=-14.83AuZ=79(15.60)N=17L=0.21025 m /5.74131=0.03662109375 MHzf=1425.864 MHzT=7.0132905750813E-10 s
7/20.618err=-0.473AuZ=79(15.60)N=18L=0.73589 m /20.09460=0.03662109375 MHzf=407.390 MHzT=2.4546517012785E-9 s
7/20.618err=-0.473AuZ=79(15.60)N=19L=2.57560 m /70.33108=0.03662109375 MHzf=116.397 MHzT=8.5912809544746E-9 s
7/20.618err=-0.0646AuZ=79(15.60)N=20L=9.01460 m /246.15880=0.03662109375 MHzf=33.256 MHzT=3.0069483340661E-8 s
9/20.618err=-0.132AuZ=79(13.00)N=9L=0.00009 m *408.53842=0.03662109375 MHzf=3344431.436 MHzT=2.9900448521861E-13 s
9/20.618err=-0.874AuZ=79(13.00)N=10L=0.00040 m *90.78632=0.03662109375 MHzf=743206.986 MHzT=1.3455201834837E-12 s
9/20.618err=-0.874AuZ=79(13.00)N=11L=0.00182 m *20.17474=0.03662109375 MHzf=165157.108 MHzT=6.0548408256769E-12 s
9/20.618err=-12.09AuZ=79(13.00)N=12L=0.00817 m *4.48327=0.03662109375 MHzf=36701.580 MHzT=2.7246783715546E-11 s
9/20.618err=-0.374AuZ=79(13.00)N=13L=0.03676 m /1.00373=0.03662109375 MHzf=8155.907 MHzT=1.2261052671996E-10 s
9/20.618err=-12.92AuZ=79(13.00)N=14L=0.16541 m /4.51679=0.03662109375 MHzf=1812.424 MHzT=5.517473702398E-10 s
9/20.618err=-1.63AuZ=79(13.00)N=15L=0.74434 m /20.32554=0.03662109375 MHzf=402.761 MHzT=2.4828631660791E-9 s
9/20.618err=-0.511AuZ=79(13.00)N=16L=3.34955 m /91.46495=0.03662109375 MHzf=89.502 MHzT=1.1172884247356E-8 s
9/20.618err=-0.145AuZ=79(13.00)N=17L=15.07296 m /411.59227=0.03662109375 MHzf=19.889 MHzT=5.0277979113102E-8 s
50.618err=-0.0482AuZ=79(12.15)N=8L=0.00005 m *791.38077=0.03662109375 MHzf=6478506.313 MHzT=1.5435656797109E-13 s
50.618err=-0.175AuZ=79(12.15)N=9L=0.00023 m *158.27615=0.03662109375 MHzf=1295701.263 MHzT=7.7178283985546E-13 s
50.618err=-2.12AuZ=79(12.15)N=10L=0.00116 m *31.65523=0.03662109375 MHzf=259140.253 MHzT=3.8589141992773E-12 s
50.618err=-5.52AuZ=79(12.15)N=11L=0.00578 m *6.33105=0.03662109375 MHzf=51828.051 MHzT=1.9294570996386E-11 s
50.618err=-26.63AuZ=79(12.15)N=12L=0.02892 m *1.26621=0.03662109375 MHzf=10365.610 MHzT=9.6472854981932E-11 s
50.618err=-31.63AuZ=79(12.15)N=13L=0.14461 m /3.94879=0.03662109375 MHzf=2073.122 MHzT=4.8236427490966E-10 s
50.618err=-3.92AuZ=79(12.15)N=14L=0.72305 m /19.74397=0.03662109375 MHzf=414.624 MHzT=2.4118213745483E-9 s
50.618err=-0.735AuZ=79(12.15)N=15L=3.61523 m /98.71986=0.03662109375 MHzf=82.925 MHzT=1.2059106872742E-8 s
50.618err=-0.122AuZ=79(12.15)N=16L=18.07615 m /493.59931=0.03662109375 MHzf=16.585 MHzT=6.0295534363708E-8 s
70.618err=-0.0224AuZ=79(10.05)N=6L=0.00001 m *2627.58812=0.03662109375 MHzf=21510310.571 MHzT=4.6489333414991E-14 s
70.618err=-0.0986AuZ=79(10.05)N=7L=0.00010 m *375.36973=0.03662109375 MHzf=3072901.510 MHzT=3.2542533390494E-13 s
70.618err=-1.18AuZ=79(10.05)N=8L=0.00068 m *53.62425=0.03662109375 MHzf=438985.930 MHzT=2.2779773373346E-12 s
70.618err=-9.44AuZ=79(10.05)N=9L=0.00478 m *7.66061=0.03662109375 MHzf=62712.276 MHzT=1.5945841361342E-11 s
70.618err=-9.44AuZ=79(10.05)N=10L=0.03346 m *1.09437=0.03662109375 MHzf=8958.897 MHzT=1.1162088952939E-10 s
70.618err=-6.61AuZ=79(10.05)N=11L=0.23424 m /6.39636=0.03662109375 MHzf=1279.842 MHzT=7.8134622670576E-10 s
70.618err=-1.77AuZ=79(10.05)N=12L=1.63969 m /44.77452=0.03662109375 MHzf=182.835 MHzT=5.4694235869403E-9 s
70.618err=-0.135AuZ=79(10.05)N=13L=11.47784 m /313.42165=0.03662109375 MHzf=26.119 MHzT=3.8285965108582E-8 s
70.618err=-0.0434AuZ=79(10.05)N=14L=80.34491 m /2193.95154=0.03662109375 MHzf=3.731 MHzT=2.6800175576008E-7 s
90.618err=-0.00376AuZ=79(8.90)N=5L=0.00001 m *5235.19644=0.03662109375 MHzf=42857059.872 MHzT=2.333337851424E-14 s
90.618err=-0.119AuZ=79(8.90)N=6L=0.00006 m *581.68849=0.03662109375 MHzf=4761895.541 MHzT=2.1000040662816E-13 s
90.618err=-0.988AuZ=79(8.90)N=7L=0.00057 m *64.63205=0.03662109375 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
90.618err=-2.6AuZ=79(8.90)N=8L=0.00510 m *7.18134=0.03662109375 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
90.618err=-25.33AuZ=79(8.90)N=9L=0.04590 m /1.25325=0.03662109375 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
90.618err=-2.54AuZ=79(8.90)N=10L=0.41306 m /11.27923=0.03662109375 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
90.618err=-0.509AuZ=79(8.90)N=11L=3.71752 m /101.51310=0.03662109375 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
90.618err=-0.0677AuZ=79(8.90)N=12L=33.45769 m /913.61787=0.03662109375 MHzf=8.960 MHzT=1.1160282609888E-7 s
90.618err=-0.00683AuZ=79(8.90)N=13L=301.11917 m /8222.56080=0.03662109375 MHzf=0.996 MHzT=1.0044254348899E-6 s
110.618err=-0.00099AuZ=79(8.15)N=4L=0.00000 m *21114.20766=0.03662109375 MHzf=172847928.993 MHzT=5.7854323498618E-15 s
110.618err=-0.0247AuZ=79(8.15)N=5L=0.00002 m *1919.47342=0.03662109375 MHzf=15713448.090 MHzT=6.363975584848E-14 s
110.618err=-0.286AuZ=79(8.15)N=6L=0.00021 m *174.49758=0.03662109375 MHzf=1428495.281 MHzT=7.0003731433327E-13 s
110.618err=-5.76AuZ=79(8.15)N=7L=0.00231 m *15.86342=0.03662109375 MHzf=129863.207 MHzT=7.700410457666E-12 s
110.618err=-44.22AuZ=79(8.15)N=8L=0.02539 m *1.44213=0.03662109375 MHzf=11805.746 MHzT=8.4704515034326E-11 s
110.618err=-8.97AuZ=79(8.15)N=9L=0.27933 m /7.62761=0.03662109375 MHzf=1073.250 MHzT=9.3174966537759E-10 s
110.618err=-1.09AuZ=79(8.15)N=10L=3.07265 m /83.90374=0.03662109375 MHzf=97.568 MHzT=1.0249246319153E-8 s
110.618err=-0.103AuZ=79(8.15)N=11L=33.79911 m /922.94115=0.03662109375 MHzf=8.870 MHzT=1.1274170951069E-7 s
110.618err=-0.00348AuZ=79(8.15)N=12L=371.79026 m /10152.35260=0.03662109375 MHzf=0.806 MHzT=1.2401588046176E-6 s
6/50.618err=-4.18AuZ=79(111.03)N=107L=0.03515 m *2.08345=0.0732421875 MHzf=8527.890 MHzT=1.1726229942757E-10 s
6/50.618err=-73.63AuZ=79(111.03)N=108L=0.04219 m *1.73620=0.0732421875 MHzf=7106.575 MHzT=1.4071475931308E-10 s
6/50.618err=-44.69AuZ=79(111.03)N=109L=0.05062 m *1.44684=0.0732421875 MHzf=5922.146 MHzT=1.6885771117569E-10 s
6/50.618err=-20.57AuZ=79(111.03)N=110L=0.06075 m *1.20570=0.0732421875 MHzf=4935.122 MHzT=2.0262925341083E-10 s
6/50.618err=-0.475AuZ=79(111.03)N=111L=0.07290 m *1.00475=0.0732421875 MHzf=4112.601 MHzT=2.43155104093E-10 s
6/50.618err=-19.44AuZ=79(111.03)N=112L=0.08748 m /1.19433=0.0732421875 MHzf=3427.168 MHzT=2.917861249116E-10 s
6/50.618err=-43.32AuZ=79(111.03)N=113L=0.10497 m /1.43319=0.0732421875 MHzf=2855.973 MHzT=3.5014334989392E-10 s
6/50.618err=-71.99AuZ=79(111.03)N=114L=0.12596 m /1.71983=0.0732421875 MHzf=2379.978 MHzT=4.201720198727E-10 s
6/50.618err=-3.2AuZ=79(111.03)N=115L=0.15116 m /2.06380=0.0732421875 MHzf=1983.315 MHzT=5.0420642384724E-10 s
5/40.618err=-14.55AuZ=79(90.71)N=87L=0.03197 m *2.29089=0.0732421875 MHzf=9376.997 MHzT=1.0664394708674E-10 s
5/40.618err=-83.28AuZ=79(90.71)N=88L=0.03996 m *1.83271=0.0732421875 MHzf=7501.598 MHzT=1.3330493385842E-10 s
5/40.618err=-46.62AuZ=79(90.71)N=89L=0.04995 m *1.46617=0.0732421875 MHzf=6001.278 MHzT=1.6663116732303E-10 s
5/40.618err=-17.3AuZ=79(90.71)N=90L=0.06244 m *1.17294=0.0732421875 MHzf=4801.023 MHzT=2.0828895915379E-10 s
5/40.618err=-6.58AuZ=79(90.71)N=91L=0.07805 m /1.06570=0.0732421875 MHzf=3840.818 MHzT=2.6036119894223E-10 s
5/40.618err=-33.22AuZ=79(90.71)N=92L=0.09757 m /1.33213=0.0732421875 MHzf=3072.654 MHzT=3.2545149867779E-10 s
5/40.618err=-66.52AuZ=79(90.71)N=93L=0.12196 m /1.66516=0.0732421875 MHzf=2458.124 MHzT=4.0681437334724E-10 s
5/40.618err=-4.08AuZ=79(90.71)N=94L=0.15245 m /2.08145=0.0732421875 MHzf=1966.499 MHzT=5.0851796668405E-10 s
5/40.618err=-30.1AuZ=79(90.71)N=95L=0.19056 m /2.60181=0.0732421875 MHzf=1573.199 MHzT=6.3564745835507E-10 s
4/30.618err=-16.98AuZ=79(70.36)N=66L=0.02087 m *3.50929=0.0732421875 MHzf=14364.096 MHzT=6.9618024453208E-11 s
4/30.618err=-31.6AuZ=79(70.36)N=67L=0.02783 m *2.63197=0.0732421875 MHzf=10773.072 MHzT=9.2824032604254E-11 s
4/30.618err=-97.4AuZ=79(70.36)N=68L=0.03710 m *1.97397=0.0732421875 MHzf=8079.804 MHzT=1.2376537680564E-10 s
4/30.618err=-48.05AuZ=79(70.36)N=69L=0.04947 m *1.48048=0.0732421875 MHzf=6059.853 MHzT=1.6502050240748E-10 s
4/30.618err=-11.04AuZ=79(70.36)N=70L=0.06596 m *1.11036=0.0732421875 MHzf=4544.890 MHzT=2.2002733654325E-10 s
4/30.618err=-20.09AuZ=79(70.36)N=71L=0.08795 m /1.20081=0.0732421875 MHzf=3408.667 MHzT=2.9336978205759E-10 s
4/30.618err=-60.11AuZ=79(70.36)N=72L=0.11727 m /1.60108=0.0732421875 MHzf=2556.501 MHzT=3.9115970941003E-10 s
4/30.618err=-6.74AuZ=79(70.36)N=73L=0.15636 m /2.13478=0.0732421875 MHzf=1917.375 MHzT=5.2154627921324E-10 s
4/30.618err=-42.32AuZ=79(70.36)N=74L=0.20847 m /2.84637=0.0732421875 MHzf=1438.032 MHzT=6.9539503895081E-10 s
e/20.618err=-12.64AuZ=79(65.97)N=62L=0.02168 m *3.37892=0.0732421875 MHzf=13830.465 MHzT=7.2304150148909E-11 s
e/20.618err=-24.31AuZ=79(65.97)N=63L=0.02946 m *2.48607=0.0732421875 MHzf=10175.887 MHzT=9.8271528735938E-11 s
e/20.618err=-82.92AuZ=79(65.97)N=64L=0.04004 m *1.82915=0.0732421875 MHzf=7486.999 MHzT=1.3356485540884E-10 s
e/20.618err=-34.59AuZ=79(65.97)N=65L=0.05442 m *1.34581=0.0732421875 MHzf=5508.626 MHzT=1.8153345968924E-10 s
e/20.618err=-0.991AuZ=79(65.97)N=66L=0.07397 m /1.00991=0.0732421875 MHzf=4053.021 MHzT=2.4672955236519E-10 s
e/20.618err=-37.27AuZ=79(65.97)N=67L=0.10053 m /1.37260=0.0732421875 MHzf=2982.046 MHzT=3.3534022936893E-10 s
e/20.618err=-86.56AuZ=79(65.97)N=68L=0.13664 m /1.86556=0.0732421875 MHzf=2194.067 MHzT=4.5577462592226E-10 s
e/20.618err=-26.78AuZ=79(65.97)N=69L=0.18571 m /2.53556=0.0732421875 MHzf=1614.304 MHzT=6.1946194175836E-10 s
e/20.618err=-14.88AuZ=79(65.97)N=70L=0.25241 m /3.44618=0.0732421875 MHzf=1187.739 MHzT=8.4193606985152E-10 s
e^(10.618err=-9.89AuZ=79(55.02)N=51L=0.01666 m *4.39549=0.0732421875 MHzf=17991.457 MHzT=5.5581934188192E-11 s
e^(10.618err=-1.42AuZ=79(55.02)N=52L=0.02407 m *3.04256=0.0732421875 MHzf=12453.698 MHzT=8.0297433974441E-11 s
e^(10.618err=-5.31AuZ=79(55.02)N=53L=0.03478 m *2.10606=0.0732421875 MHzf=8620.458 MHzT=1.1600312218443E-10 s
e^(10.618err=-45.79AuZ=79(55.02)N=54L=0.05024 m *1.45782=0.0732421875 MHzf=5967.086 MHzT=1.6758598239663E-10 s
e^(10.618err=-0.911AuZ=79(55.02)N=55L=0.07258 m *1.00910=0.0732421875 MHzf=4130.421 MHzT=2.4210608272416E-10 s
e^(10.618err=-43.17AuZ=79(55.02)N=56L=0.10486 m /1.43164=0.0732421875 MHzf=2859.080 MHzT=3.4976287666657E-10 s
e^(10.618err=-3.42AuZ=79(55.02)N=57L=0.15148 m /2.06824=0.0732421875 MHzf=1979.057 MHzT=5.0529118689452E-10 s
e^(10.618err=-49.4AuZ=79(55.02)N=58L=0.21884 m /2.98792=0.0732421875 MHzf=1369.904 MHzT=7.2997793815799E-10 s
e^(10.618err=-7.92AuZ=79(55.02)N=59L=0.31615 m /4.31655=0.0732421875 MHzf=948.249 MHzT=1.054575666503E-9 s
3/20.618err=-22.73AuZ=79(49.92)N=46L=0.01492 m *4.90883=0.0732421875 MHzf=20092.640 MHzT=4.9769467670184E-11 s
3/20.618err=-9.09AuZ=79(49.92)N=47L=0.02238 m *3.27255=0.0732421875 MHzf=13395.093 MHzT=7.4654201505276E-11 s
3/20.618err=-9.09AuZ=79(49.92)N=48L=0.03357 m *2.18170=0.0732421875 MHzf=8930.062 MHzT=1.1198130225791E-10 s
3/20.618err=-45.45AuZ=79(49.92)N=49L=0.05036 m *1.45447=0.0732421875 MHzf=5953.375 MHzT=1.6797195338687E-10 s
3/20.618err=-3.14AuZ=79(49.92)N=50L=0.07554 m /1.03131=0.0732421875 MHzf=3968.917 MHzT=2.5195793008031E-10 s
3/20.618err=-54.7AuZ=79(49.92)N=51L=0.11330 m /1.54696=0.0732421875 MHzf=2645.944 MHzT=3.7793689512046E-10 s
3/20.618err=-16.03AuZ=79(49.92)N=52L=0.16995 m /2.32044=0.0732421875 MHzf=1763.963 MHzT=5.6690534268069E-10 s
3/20.618err=-16.03AuZ=79(49.92)N=53L=0.25493 m /3.48066=0.0732421875 MHzf=1175.975 MHzT=8.5035801402103E-10 s
3/20.618err=-4.42AuZ=79(49.92)N=54L=0.38240 m /5.22099=0.0732421875 MHzf=783.984 MHzT=1.2755370210315E-9 s
1.610.618err=-1.06AuZ=79(42.07)N=38L=0.01035 m *7.07368=0.0732421875 MHzf=28953.735 MHzT=3.4537858710272E-11 s
1.610.618err=-9.3AuZ=79(42.07)N=39L=0.01675 m *4.37177=0.0732421875 MHzf=17894.392 MHzT=5.5883429291861E-11 s
1.610.618err=-35.1AuZ=79(42.07)N=40L=0.02711 m *2.70190=0.0732421875 MHzf=11059.343 MHzT=9.0421288002132E-11 s
1.610.618err=-66.99AuZ=79(42.07)N=41L=0.04386 m *1.66987=0.0732421875 MHzf=6835.050 MHzT=1.4630471729399E-10 s
1.610.618err=-3.21AuZ=79(42.07)N=42L=0.07097 m *1.03204=0.0732421875 MHzf=4224.293 MHzT=2.3672600529612E-10 s
1.610.618err=-56.79AuZ=79(42.07)N=43L=0.11483 m /1.56781=0.0732421875 MHzf=2610.757 MHzT=3.8303072259012E-10 s
1.610.618err=-26.84AuZ=79(42.07)N=44L=0.18580 m /2.53677=0.0732421875 MHzf=1613.536 MHzT=6.1975672788624E-10 s
1.610.618err=-2.62AuZ=79(42.07)N=45L=0.30063 m /4.10458=0.0732421875 MHzf=997.220 MHzT=1.0027874504763E-9 s
1.610.618err=-10.69AuZ=79(42.07)N=46L=0.48643 m /6.64134=0.0732421875 MHzf=616.316 MHzT=1.6225441783626E-9 s
5/30.618err=-6.29AuZ=79(39.63)N=36L=0.01149 m *6.37706=0.0732421875 MHzf=26102.370 MHzT=3.8310698048633E-11 s
5/30.618err=-27.55AuZ=79(39.63)N=37L=0.01914 m *3.82624=0.0732421875 MHzf=15661.422 MHzT=6.3851163414363E-11 s
5/30.618err=-14.79AuZ=79(39.63)N=38L=0.03190 m *2.29574=0.0732421875 MHzf=9396.853 MHzT=1.0641860569056E-10 s
5/30.618err=-37.75AuZ=79(39.63)N=39L=0.05317 m *1.37745=0.0732421875 MHzf=5638.112 MHzT=1.7736434281753E-10 s
5/30.618err=-21AuZ=79(39.63)N=40L=0.08862 m /1.20997=0.0732421875 MHzf=3382.867 MHzT=2.956072380291E-10 s
5/30.618err=-0.831AuZ=79(39.63)N=41L=0.14770 m /2.01662=0.0732421875 MHzf=2029.720 MHzT=4.9267873004831E-10 s
5/30.618err=-12.04AuZ=79(39.63)N=42L=0.24617 m /3.36103=0.0732421875 MHzf=1217.832 MHzT=8.2113121674685E-10 s
5/30.618err=-12.04AuZ=79(39.63)N=43L=0.41028 m /5.60171=0.0732421875 MHzf=730.699 MHzT=1.3685520279109E-9 s
5/30.618err=-3.74AuZ=79(39.63)N=44L=0.68380 m /9.33619=0.0732421875 MHzf=438.420 MHzT=2.2809200465172E-9 s
7/40.618err=-3.27AuZ=79(36.17)N=32L=0.00709 m *10.32661=0.0732421875 MHzf=42268.551 MHzT=2.3658251103812E-11 s
7/40.618err=-18.02AuZ=79(36.17)N=33L=0.01241 m *5.90092=0.0732421875 MHzf=24153.458 MHzT=4.1401939431672E-11 s
7/40.618err=-12.4AuZ=79(36.17)N=34L=0.02172 m *3.37196=0.0732421875 MHzf=13801.976 MHzT=7.2453394005425E-11 s
7/40.618err=-92.69AuZ=79(36.17)N=35L=0.03801 m *1.92683=0.0732421875 MHzf=7886.843 MHzT=1.2679343950949E-10 s
7/40.618err=-10.11AuZ=79(36.17)N=36L=0.06652 m *1.10105=0.0732421875 MHzf=4506.768 MHzT=2.2188851914161E-10 s
7/40.618err=-58.94AuZ=79(36.17)N=37L=0.11641 m /1.58940=0.0732421875 MHzf=2575.296 MHzT=3.8830490849783E-10 s
7/40.618err=-39.08AuZ=79(36.17)N=38L=0.20372 m /2.78144=0.0732421875 MHzf=1471.598 MHzT=6.7953358987119E-10 s
7/40.618err=-21.69AuZ=79(36.17)N=39L=0.35651 m /4.86753=0.0732421875 MHzf=840.913 MHzT=1.1891837822746E-9 s
7/40.618err=-6.48AuZ=79(36.17)N=40L=0.62389 m /8.51817=0.0732421875 MHzf=480.522 MHzT=2.0810716189805E-9 s
5/20.618err=-1.16AuZ=79(22.09)N=18L=0.00172 m *42.48693=0.0732421875 MHzf=173906.080 MHzT=5.7502302516659E-12 s
5/20.618err=-6.22AuZ=79(22.09)N=19L=0.00431 m *16.99477=0.0732421875 MHzf=69562.432 MHzT=1.4375575629165E-11 s
5/20.618err=-13.3AuZ=79(22.09)N=20L=0.01077 m *6.79791=0.0732421875 MHzf=27824.973 MHzT=3.5938939072912E-11 s
5/20.618err=-35.96AuZ=79(22.09)N=21L=0.02694 m *2.71916=0.0732421875 MHzf=11129.989 MHzT=8.9847347682279E-11 s
5/20.618err=-8.77AuZ=79(22.09)N=22L=0.06734 m *1.08767=0.0732421875 MHzf=4451.996 MHzT=2.246183692057E-10 s
5/20.618err=-14.93AuZ=79(22.09)N=23L=0.16835 m /2.29850=0.0732421875 MHzf=1780.798 MHzT=5.6154592301424E-10 s
5/20.618err=-14.93AuZ=79(22.09)N=24L=0.42087 m /5.74625=0.0732421875 MHzf=712.319 MHzT=1.4038648075356E-9 s
5/20.618err=-2.62AuZ=79(22.09)N=25L=1.05217 m /14.36563=0.0732421875 MHzf=284.928 MHzT=3.509662018839E-9 s
5/20.618err=-2.62AuZ=79(22.09)N=26L=2.63043 m /35.91408=0.0732421875 MHzf=113.971 MHzT=8.7741550470976E-9 s
e0.618err=-0.836AuZ=79(20.24)N=16L=0.00105 m *69.57670=0.0732421875 MHz**f=284789.000 MHzT=3.511371577746E-12 s
e0.618err=-2.39AuZ=79(20.24)N=17L=0.00286 m *25.59584=0.0732421875 MHz**f=104768.018 MHzT=9.5448975527544E-12 s
e0.618err=-4.63AuZ=79(20.24)N=18L=0.00778 m *9.41618=0.0732421875 MHz**f=38542.000 MHzT=2.5945721572155E-11 s
e0.618err=-15.47AuZ=79(20.24)N=19L=0.02114 m *3.46402=0.0732421875 MHz**f=14178.809 MHzT=7.0527783475846E-11 s
e0.618err=-27.44AuZ=79(20.24)N=20L=0.05747 m *1.27434=0.0732421875 MHz**f=5216.092 MHzT=1.9171439222388E-10 s
e0.618err=-6.66AuZ=79(20.24)N=21L=0.15623 m /2.13309=0.0732421875 MHz**f=1918.893 MHzT=5.2113374863624E-10 s
e0.618err=-15.97AuZ=79(20.24)N=22L=0.42468 m /5.79833=0.0732421875 MHz**f=705.921 MHzT=1.4165883991146E-9 s
e0.618err=-5.08AuZ=79(20.24)N=23L=1.15441 m /15.76150=0.0732421875 MHz**f=259.694 MHzT=3.8506865037191E-9 s
e0.618err=-2.02AuZ=79(20.24)N=24L=3.13800 m /42.84420=0.0732421875 MHz**f=95.536 MHzT=1.0467251150152E-8 s
30.618err=-0.205AuZ=79(18.43)N=14L=0.00057 m *129.26411=0.0732421875 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
30.618err=-0.205AuZ=79(18.43)N=15L=0.00170 m *43.08804=0.0732421875 MHzf=176366.502 MHzT=5.6700109789603E-12 s
30.618err=-2.6AuZ=79(18.43)N=16L=0.00510 m *14.36268=0.0732421875 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
30.618err=-19.69AuZ=79(18.43)N=17L=0.01530 m *4.78756=0.0732421875 MHzf=19596.278 MHzT=5.1030098810643E-11 s
30.618err=-59.59AuZ=79(18.43)N=18L=0.04590 m *1.59585=0.0732421875 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
30.618err=-87.99AuZ=79(18.43)N=19L=0.13769 m /1.87987=0.0732421875 MHzf=2177.364 MHzT=4.5927088929579E-10 s
30.618err=-12.8AuZ=79(18.43)N=20L=0.41306 m /5.63962=0.0732421875 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
30.618err=-5.75AuZ=79(18.43)N=21L=1.23917 m /16.91885=0.0732421875 MHzf=241.929 MHzT=4.1334380036621E-9 s
30.618err=-1.52AuZ=79(18.43)N=22L=3.71752 m /50.75655=0.0732421875 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
7/20.618err=-0.529AuZ=79(16.16)N=12L=0.00040 m *182.96120=0.0732421875 MHzf=748890.616 MHzT=1.3353084929054E-12 s
7/20.618err=-0.529AuZ=79(16.16)N=13L=0.00140 m *52.27463=0.0732421875 MHzf=213968.747 MHzT=4.6735797251687E-12 s
7/20.618err=-6.69AuZ=79(16.16)N=14L=0.00490 m *14.93561=0.0732421875 MHzf=61133.928 MHzT=1.6357529038091E-11 s
7/20.618err=-6.69AuZ=79(16.16)N=15L=0.01716 m *4.26732=0.0732421875 MHzf=17466.837 MHzT=5.7251351633317E-11 s
7/20.618err=-21.93AuZ=79(16.16)N=16L=0.06007 m *1.21923=0.0732421875 MHzf=4990.525 MHzT=2.0037973071661E-10 s
7/20.618err=-43.54AuZ=79(16.16)N=17L=0.21025 m /2.87066=0.0732421875 MHzf=1425.864 MHzT=7.0132905750813E-10 s
7/20.618err=-0.473AuZ=79(16.16)N=18L=0.73589 m /10.04730=0.0732421875 MHzf=407.390 MHzT=2.4546517012785E-9 s
7/20.618err=-0.473AuZ=79(16.16)N=19L=2.57560 m /35.16554=0.0732421875 MHzf=116.397 MHzT=8.5912809544746E-9 s
7/20.618err=-0.0646AuZ=79(16.16)N=20L=9.01460 m /123.07940=0.0732421875 MHzf=33.256 MHzT=3.0069483340661E-8 s
9/20.618err=-0.00941AuZ=79(13.46)N=9L=0.00009 m *817.07684=0.0732421875 MHzf=3344431.436 MHzT=2.9900448521861E-13 s
9/20.618err=-0.317AuZ=79(13.46)N=10L=0.00040 m *181.57263=0.0732421875 MHzf=743206.986 MHzT=1.3455201834837E-12 s
9/20.618err=-0.874AuZ=79(13.46)N=11L=0.00182 m *40.34947=0.0732421875 MHzf=165157.108 MHzT=6.0548408256769E-12 s
9/20.618err=-12.09AuZ=79(13.46)N=12L=0.00817 m *8.96655=0.0732421875 MHzf=36701.580 MHzT=2.7246783715546E-11 s
9/20.618err=-99.26AuZ=79(13.46)N=13L=0.03676 m *1.99257=0.0732421875 MHzf=8155.907 MHzT=1.2261052671996E-10 s
9/20.618err=-12.92AuZ=79(13.46)N=14L=0.16541 m /2.25839=0.0732421875 MHzf=1812.424 MHzT=5.517473702398E-10 s
9/20.618err=-1.63AuZ=79(13.46)N=15L=0.74434 m /10.16277=0.0732421875 MHzf=402.761 MHzT=2.4828631660791E-9 s
9/20.618err=-1.63AuZ=79(13.46)N=16L=3.34955 m /45.73247=0.0732421875 MHzf=89.502 MHzT=1.1172884247356E-8 s
9/20.618err=-0.389AuZ=79(13.46)N=17L=15.07296 m /205.79613=0.0732421875 MHzf=19.889 MHzT=5.0277979113102E-8 s
50.618err=-0.175AuZ=79(12.58)N=9L=0.00023 m *316.55231=0.0732421875 MHzf=1295701.263 MHzT=7.7178283985546E-13 s
50.618err=-0.493AuZ=79(12.58)N=10L=0.00116 m *63.31046=0.0732421875 MHzf=259140.253 MHzT=3.8589141992773E-12 s
50.618err=-5.52AuZ=79(12.58)N=11L=0.00578 m *12.66209=0.0732421875 MHzf=51828.051 MHzT=1.9294570996386E-11 s
50.618err=-26.63AuZ=79(12.58)N=12L=0.02892 m *2.53242=0.0732421875 MHzf=10365.610 MHzT=9.6472854981932E-11 s
50.618err=-97.44AuZ=79(12.58)N=13L=0.14461 m /1.97440=0.0732421875 MHzf=2073.122 MHzT=4.8236427490966E-10 s
50.618err=-9.69AuZ=79(12.58)N=14L=0.72305 m /9.87199=0.0732421875 MHzf=414.624 MHzT=2.4118213745483E-9 s
50.618err=-0.735AuZ=79(12.58)N=15L=3.61523 m /49.35993=0.0732421875 MHzf=82.925 MHzT=1.2059106872742E-8 s
50.618err=-0.326AuZ=79(12.58)N=16L=18.07615 m /246.79965=0.0732421875 MHzf=16.585 MHzT=6.0295534363708E-8 s
50.618err=-0.081AuZ=79(12.58)N=17L=90.38073 m /1233.99826=0.0732421875 MHzf=3.317 MHzT=3.0147767181854E-7 s
70.618err=-0.00336AuZ=79(10.40)N=6L=0.00001 m *5255.17623=0.0732421875 MHzf=21510310.571 MHzT=4.6489333414991E-14 s
70.618err=-0.0986AuZ=79(10.40)N=7L=0.00010 m *750.73946=0.0732421875 MHzf=3072901.510 MHzT=3.2542533390494E-13 s
70.618err=-0.233AuZ=79(10.40)N=8L=0.00068 m *107.24849=0.0732421875 MHzf=438985.930 MHzT=2.2779773373346E-12 s
70.618err=-2.15AuZ=79(10.40)N=9L=0.00478 m *15.32121=0.0732421875 MHzf=62712.276 MHzT=1.5945841361342E-11 s
70.618err=-9.44AuZ=79(10.40)N=10L=0.03346 m *2.18874=0.0732421875 MHzf=8958.897 MHzT=1.1162088952939E-10 s
70.618err=-6.61AuZ=79(10.40)N=11L=0.23424 m /3.19818=0.0732421875 MHzf=1279.842 MHzT=7.8134622670576E-10 s
70.618err=-1.77AuZ=79(10.40)N=12L=1.63969 m /22.38726=0.0732421875 MHzf=182.835 MHzT=5.4694235869403E-9 s
70.618err=-0.456AuZ=79(10.40)N=13L=11.47784 m /156.71082=0.0732421875 MHzf=26.119 MHzT=3.8285965108582E-8 s
70.618err=-0.0891AuZ=79(10.40)N=14L=80.34491 m /1096.97577=0.0732421875 MHzf=3.731 MHzT=2.6800175576008E-7 s
90.618err=-0.00376AuZ=79(9.21)N=5L=0.00001 m *10470.39287=0.0732421875 MHzf=42857059.872 MHzT=2.333337851424E-14 s
90.618err=-0.0325AuZ=79(9.21)N=6L=0.00006 m *1163.37699=0.0732421875 MHzf=4761895.541 MHzT=2.1000040662816E-13 s
90.618err=-0.205AuZ=79(9.21)N=7L=0.00057 m *129.26411=0.0732421875 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
90.618err=-2.6AuZ=79(9.21)N=8L=0.00510 m *14.36268=0.0732421875 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
90.618err=-59.59AuZ=79(9.21)N=9L=0.04590 m *1.59585=0.0732421875 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
90.618err=-12.8AuZ=79(9.21)N=10L=0.41306 m /5.63962=0.0732421875 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
90.618err=-1.52AuZ=79(9.21)N=11L=3.71752 m /50.75655=0.0732421875 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
90.618err=-0.178AuZ=79(9.21)N=12L=33.45769 m /456.80893=0.0732421875 MHzf=8.960 MHzT=1.1160282609888E-7 s
90.618err=-0.00683AuZ=79(9.21)N=13L=301.11917 m /4111.28040=0.0732421875 MHzf=0.996 MHzT=1.0044254348899E-6 s
110.618err=-0.00099AuZ=79(8.44)N=4L=0.00000 m *42228.41531=0.0732421875 MHzf=172847928.993 MHzT=5.7854323498618E-15 s
110.618err=-0.0247AuZ=79(8.44)N=5L=0.00002 m *3838.94685=0.0732421875 MHzf=15713448.090 MHzT=6.363975584848E-14 s
110.618err=-0.286AuZ=79(8.44)N=6L=0.00021 m *348.99517=0.0732421875 MHzf=1428495.281 MHzT=7.0003731433327E-13 s
110.618err=-2.35AuZ=79(8.44)N=7L=0.00231 m *31.72683=0.0732421875 MHzf=129863.207 MHzT=7.700410457666E-12 s
110.618err=-44.22AuZ=79(8.44)N=8L=0.02539 m *2.88426=0.0732421875 MHzf=11805.746 MHzT=8.4704515034326E-11 s
110.618err=-27.13AuZ=79(8.44)N=9L=0.27933 m /3.81381=0.0732421875 MHzf=1073.250 MHzT=9.3174966537759E-10 s
110.618err=-2.33AuZ=79(8.44)N=10L=3.07265 m /41.95187=0.0732421875 MHzf=97.568 MHzT=1.0249246319153E-8 s
110.618err=-0.103AuZ=79(8.44)N=11L=33.79911 m /461.47057=0.0732421875 MHzf=8.870 MHzT=1.1274170951069E-7 s
110.618err=-0.00348AuZ=79(8.44)N=12L=371.79026 m /5076.17630=0.0732421875 MHzf=0.806 MHzT=1.2401588046176E-6 s
6/50.618err=-0.475AuZ=79(114.83)N=111L=0.07290 m *2.00950=0.146484375 MHzf=4112.601 MHzT=2.43155104093E-10 s
6/50.618err=-67.46AuZ=79(114.83)N=112L=0.08748 m *1.67458=0.146484375 MHzf=3427.168 MHzT=2.917861249116E-10 s
6/50.618err=-39.55AuZ=79(114.83)N=113L=0.10497 m *1.39548=0.146484375 MHzf=2855.973 MHzT=3.5014334989392E-10 s
6/50.618err=-16.3AuZ=79(114.83)N=114L=0.12596 m *1.16290=0.146484375 MHzf=2379.978 MHzT=4.201720198727E-10 s
6/50.618err=-3.2AuZ=79(114.83)N=115L=0.15116 m /1.03190=0.146484375 MHzf=1983.315 MHzT=5.0420642384724E-10 s
6/50.618err=-23.83AuZ=79(114.83)N=116L=0.18139 m /1.23828=0.146484375 MHzf=1652.762 MHzT=6.0504770861669E-10 s
6/50.618err=-48.6AuZ=79(114.83)N=117L=0.21767 m /1.48594=0.146484375 MHzf=1377.302 MHzT=7.2605725034003E-10 s
6/50.618err=-78.32AuZ=79(114.83)N=118L=0.26120 m /1.78312=0.146484375 MHzf=1147.752 MHzT=8.7126870040803E-10 s
6/50.618err=-6.99AuZ=79(114.83)N=119L=0.31344 m /2.13975=0.146484375 MHzf=956.460 MHzT=1.0455224404896E-9 s
5/40.618err=-17.3AuZ=79(93.82)N=90L=0.06244 m *2.34587=0.146484375 MHzf=4801.023 MHzT=2.0828895915379E-10 s
5/40.618err=-87.67AuZ=79(93.82)N=91L=0.07805 m *1.87670=0.146484375 MHzf=3840.818 MHzT=2.6036119894223E-10 s
5/40.618err=-50.14AuZ=79(93.82)N=92L=0.09757 m *1.50136=0.146484375 MHzf=3072.654 MHzT=3.2545149867779E-10 s
5/40.618err=-20.11AuZ=79(93.82)N=93L=0.12196 m *1.20109=0.146484375 MHzf=2458.124 MHzT=4.0681437334724E-10 s
5/40.618err=-4.08AuZ=79(93.82)N=94L=0.15245 m /1.04072=0.146484375 MHzf=1966.499 MHzT=5.0851796668405E-10 s
5/40.618err=-30.1AuZ=79(93.82)N=95L=0.19056 m /1.30091=0.146484375 MHzf=1573.199 MHzT=6.3564745835507E-10 s
5/40.618err=-62.62AuZ=79(93.82)N=96L=0.23820 m /1.62613=0.146484375 MHzf=1258.559 MHzT=7.9455932294383E-10 s
5/40.618err=-1.64AuZ=79(93.82)N=97L=0.29775 m /2.03266=0.146484375 MHzf=1006.847 MHzT=9.9319915367979E-10 s
5/40.618err=-27.05AuZ=79(93.82)N=98L=0.37219 m /2.54083=0.146484375 MHzf=805.478 MHzT=1.2414989420997E-9 s
4/30.618err=-48.05AuZ=79(72.77)N=69L=0.04947 m *2.96096=0.146484375 MHzf=6059.853 MHzT=1.6502050240748E-10 s
4/30.618err=-11.04AuZ=79(72.77)N=70L=0.06596 m *2.22072=0.146484375 MHzf=4544.890 MHzT=2.2002733654325E-10 s
4/30.618err=-66.56AuZ=79(72.77)N=71L=0.08795 m *1.66554=0.146484375 MHzf=3408.667 MHzT=2.9336978205759E-10 s
4/30.618err=-24.92AuZ=79(72.77)N=72L=0.11727 m *1.24916=0.146484375 MHzf=2556.501 MHzT=3.9115970941003E-10 s
4/30.618err=-6.74AuZ=79(72.77)N=73L=0.15636 m /1.06739=0.146484375 MHzf=1917.375 MHzT=5.2154627921324E-10 s
4/30.618err=-42.32AuZ=79(72.77)N=74L=0.20847 m /1.42318=0.146484375 MHzf=1438.032 MHzT=6.9539503895081E-10 s
4/30.618err=-89.76AuZ=79(72.77)N=75L=0.27797 m /1.89758=0.146484375 MHzf=1078.524 MHzT=9.2719338526752E-10 s
4/30.618err=-26.51AuZ=79(72.77)N=76L=0.37062 m /2.53010=0.146484375 MHzf=808.893 MHzT=1.2362578470231E-9 s
4/30.618err=-12.45AuZ=79(72.77)N=77L=0.49416 m /3.37347=0.146484375 MHzf=606.670 MHzT=1.6483437960303E-9 s
e/20.618err=-21.95AuZ=79(68.23)N=64L=0.04004 m *3.65829=0.146484375 MHzf=7486.999 MHzT=1.3356485540884E-10 s
e/20.618err=-34.59AuZ=79(68.23)N=65L=0.05442 m *2.69162=0.146484375 MHzf=5508.626 MHzT=1.8153345968924E-10 s
e/20.618err=-98.04AuZ=79(68.23)N=66L=0.07397 m *1.98038=0.146484375 MHzf=4053.021 MHzT=2.4672955236519E-10 s
e/20.618err=-45.71AuZ=79(68.23)N=67L=0.10053 m *1.45709=0.146484375 MHzf=2982.046 MHzT=3.3534022936893E-10 s
e/20.618err=-7.21AuZ=79(68.23)N=68L=0.13664 m *1.07206=0.146484375 MHzf=2194.067 MHzT=4.5577462592226E-10 s
e/20.618err=-26.78AuZ=79(68.23)N=69L=0.18571 m /1.26778=0.146484375 MHzf=1614.304 MHzT=6.1946194175836E-10 s
e/20.618err=-72.31AuZ=79(68.23)N=70L=0.25241 m /1.72309=0.146484375 MHzf=1187.739 MHzT=8.4193606985152E-10 s
e/20.618err=-17.1AuZ=79(68.23)N=71L=0.34306 m /2.34193=0.146484375 MHzf=873.889 MHzT=1.1443097597004E-9 s
e/20.618err=-6.11AuZ=79(68.23)N=72L=0.46626 m /3.18301=0.146484375 MHzf=642.972 MHzT=1.5552782129603E-9 s
e^(10.618err=-5.31AuZ=79(56.91)N=53L=0.03478 m *4.21212=0.146484375 MHzf=8620.458 MHzT=1.1600312218443E-10 s
e^(10.618err=-45.79AuZ=79(56.91)N=54L=0.05024 m *2.91563=0.146484375 MHzf=5967.086 MHzT=1.6758598239663E-10 s
e^(10.618err=-0.911AuZ=79(56.91)N=55L=0.07258 m *2.01820=0.146484375 MHzf=4130.421 MHzT=2.4210608272416E-10 s
e^(10.618err=-39.71AuZ=79(56.91)N=56L=0.10486 m *1.39700=0.146484375 MHzf=2859.080 MHzT=3.4976287666657E-10 s
e^(10.618err=-3.42AuZ=79(56.91)N=57L=0.15148 m /1.03412=0.146484375 MHzf=1979.057 MHzT=5.0529118689452E-10 s
e^(10.618err=-49.4AuZ=79(56.91)N=58L=0.21884 m /1.49396=0.146484375 MHzf=1369.904 MHzT=7.2997793815799E-10 s
e^(10.618err=-7.92AuZ=79(56.91)N=59L=0.31615 m /2.15828=0.146484375 MHzf=948.249 MHzT=1.054575666503E-9 s
e^(10.618err=-3.94AuZ=79(56.91)N=60L=0.45674 m /3.11799=0.146484375 MHzf=656.378 MHzT=1.5235115723999E-9 s
e^(10.618err=-12.62AuZ=79(56.91)N=61L=0.65983 m /4.50446=0.146484375 MHzf=454.346 MHzT=2.2009682045225E-9 s
3/20.618err=-9.09AuZ=79(51.63)N=48L=0.03357 m *4.36340=0.146484375 MHzf=8930.062 MHzT=1.1198130225791E-10 s
3/20.618err=-45.45AuZ=79(51.63)N=49L=0.05036 m *2.90893=0.146484375 MHzf=5953.375 MHzT=1.6797195338687E-10 s
3/20.618err=-93.93AuZ=79(51.63)N=50L=0.07554 m *1.93929=0.146484375 MHzf=3968.917 MHzT=2.5195793008031E-10 s
3/20.618err=-29.29AuZ=79(51.63)N=51L=0.11330 m *1.29286=0.146484375 MHzf=2645.944 MHzT=3.7793689512046E-10 s
3/20.618err=-16.03AuZ=79(51.63)N=52L=0.16995 m /1.16022=0.146484375 MHzf=1763.963 MHzT=5.6690534268069E-10 s
3/20.618err=-74.04AuZ=79(51.63)N=53L=0.25493 m /1.74033=0.146484375 MHzf=1175.975 MHzT=8.5035801402103E-10 s
3/20.618err=-30.53AuZ=79(51.63)N=54L=0.38240 m /2.61049=0.146484375 MHzf=783.984 MHzT=1.2755370210315E-9 s
3/20.618err=-30.53AuZ=79(51.63)N=55L=0.57359 m /3.91574=0.146484375 MHzf=522.656 MHzT=1.9133055315473E-9 s
3/20.618err=-17.48AuZ=79(51.63)N=56L=0.86039 m /5.87361=0.146484375 MHzf=348.437 MHzT=2.869958297321E-9 s
1.610.618err=-8.08AuZ=79(43.51)N=40L=0.02711 m *5.40381=0.146484375 MHzf=11059.343 MHzT=9.0421288002132E-11 s
1.610.618err=-11.33AuZ=79(43.51)N=41L=0.04386 m *3.33974=0.146484375 MHzf=6835.050 MHzT=1.4630471729399E-10 s
1.610.618err=-3.21AuZ=79(43.51)N=42L=0.07097 m *2.06407=0.146484375 MHzf=4224.293 MHzT=2.3672600529612E-10 s
1.610.618err=-27.57AuZ=79(43.51)N=43L=0.11483 m *1.27567=0.146484375 MHzf=2610.757 MHzT=3.8303072259012E-10 s
1.610.618err=-26.84AuZ=79(43.51)N=44L=0.18580 m /1.26838=0.146484375 MHzf=1613.536 MHzT=6.1975672788624E-10 s
1.610.618err=-2.62AuZ=79(43.51)N=45L=0.30063 m /2.05229=0.146484375 MHzf=997.220 MHzT=1.0027874504763E-9 s
1.610.618err=-10.69AuZ=79(43.51)N=46L=0.48643 m /3.32067=0.146484375 MHzf=616.316 MHzT=1.6225441783626E-9 s
1.610.618err=-7.46AuZ=79(43.51)N=47L=0.78705 m /5.37296=0.146484375 MHzf=380.904 MHzT=2.6253316288389E-9 s
1.610.618err=-8.68AuZ=79(43.51)N=48L=1.27348 m /8.69363=0.146484375 MHzf=235.412 MHzT=4.2478758072015E-9 s
5/30.618err=-9.33AuZ=79(40.98)N=37L=0.01914 m *7.65247=0.146484375 MHzf=15661.422 MHzT=6.3851163414363E-11 s
5/30.618err=-14.79AuZ=79(40.98)N=38L=0.03190 m *4.59148=0.146484375 MHzf=9396.853 MHzT=1.0641860569056E-10 s
5/30.618err=-37.75AuZ=79(40.98)N=39L=0.05317 m *2.75489=0.146484375 MHzf=5638.112 MHzT=1.7736434281753E-10 s
5/30.618err=-65.3AuZ=79(40.98)N=40L=0.08862 m *1.65293=0.146484375 MHzf=3382.867 MHzT=2.956072380291E-10 s
5/30.618err=-0.831AuZ=79(40.98)N=41L=0.14770 m /1.00831=0.146484375 MHzf=2029.720 MHzT=4.9267873004831E-10 s
5/30.618err=-68.06AuZ=79(40.98)N=42L=0.24617 m /1.68051=0.146484375 MHzf=1217.832 MHzT=8.2113121674685E-10 s
5/30.618err=-40.05AuZ=79(40.98)N=43L=0.41028 m /2.80086=0.146484375 MHzf=730.699 MHzT=1.3685520279109E-9 s
5/30.618err=-16.71AuZ=79(40.98)N=44L=0.68380 m /4.66809=0.146484375 MHzf=438.420 MHzT=2.2809200465172E-9 s
5/30.618err=-11.15AuZ=79(40.98)N=45L=1.13967 m /7.78015=0.146484375 MHzf=263.052 MHzT=3.8015334108605E-9 s
7/40.618err=-7.29AuZ=79(37.41)N=33L=0.01241 m *11.80185=0.146484375 MHzf=24153.458 MHzT=4.1401939431672E-11 s
7/40.618err=-12.4AuZ=79(37.41)N=34L=0.02172 m *6.74391=0.146484375 MHzf=13801.976 MHzT=7.2453394005425E-11 s
7/40.618err=-28.46AuZ=79(37.41)N=35L=0.03801 m *3.85366=0.146484375 MHzf=7886.843 MHzT=1.2679343950949E-10 s
7/40.618err=-10.11AuZ=79(37.41)N=36L=0.06652 m *2.20209=0.146484375 MHzf=4506.768 MHzT=2.2188851914161E-10 s
7/40.618err=-25.84AuZ=79(37.41)N=37L=0.11641 m *1.25834=0.146484375 MHzf=2575.296 MHzT=3.8830490849783E-10 s
7/40.618err=-39.08AuZ=79(37.41)N=38L=0.20372 m /1.39072=0.146484375 MHzf=1471.598 MHzT=6.7953358987119E-10 s
7/40.618err=-21.69AuZ=79(37.41)N=39L=0.35651 m /2.43376=0.146484375 MHzf=840.913 MHzT=1.1891837822746E-9 s
7/40.618err=-6.48AuZ=79(37.41)N=40L=0.62389 m /4.25909=0.146484375 MHzf=480.522 MHzT=2.0810716189805E-9 s
7/40.618err=-6.48AuZ=79(37.41)N=41L=1.09181 m /7.45340=0.146484375 MHzf=274.584 MHzT=3.6418753332159E-9 s
5/20.618err=-3AuZ=79(22.85)N=19L=0.00431 m *33.98955=0.146484375 MHzf=69562.432 MHzT=1.4375575629165E-11 s
5/20.618err=-4.59AuZ=79(22.85)N=20L=0.01077 m *13.59582=0.146484375 MHzf=27824.973 MHzT=3.5938939072912E-11 s
5/20.618err=-8.77AuZ=79(22.85)N=21L=0.02694 m *5.43833=0.146484375 MHzf=11129.989 MHzT=8.9847347682279E-11 s
5/20.618err=-8.77AuZ=79(22.85)N=22L=0.06734 m *2.17533=0.146484375 MHzf=4451.996 MHzT=2.246183692057E-10 s
5/20.618err=-14.93AuZ=79(22.85)N=23L=0.16835 m /1.14925=0.146484375 MHzf=1780.798 MHzT=5.6154592301424E-10 s
5/20.618err=-43.66AuZ=79(22.85)N=24L=0.42087 m /2.87313=0.146484375 MHzf=712.319 MHzT=1.4038648075356E-9 s
5/20.618err=-2.62AuZ=79(22.85)N=25L=1.05217 m /7.18282=0.146484375 MHzf=284.928 MHzT=3.509662018839E-9 s
5/20.618err=-5.63AuZ=79(22.85)N=26L=2.63043 m /17.95704=0.146484375 MHzf=113.971 MHzT=8.7741550470976E-9 s
5/20.618err=-2.03AuZ=79(22.85)N=27L=6.57606 m /44.89260=0.146484375 MHzf=45.588 MHzT=2.1935387617744E-8 s
e0.618err=-0.376AuZ=79(20.94)N=17L=0.00286 m *51.19167=0.146484375 MHz**f=104768.018 MHzT=9.5448975527544E-12 s
e0.618err=-4.63AuZ=79(20.94)N=18L=0.00778 m *18.83236=0.146484375 MHz**f=38542.000 MHzT=2.5945721572155E-11 s
e0.618err=-15.47AuZ=79(20.94)N=19L=0.02114 m *6.92804=0.146484375 MHz**f=14178.809 MHzT=7.0527783475846E-11 s
e0.618err=-27.44AuZ=79(20.94)N=20L=0.05747 m *2.54868=0.146484375 MHz**f=5216.092 MHzT=1.9171439222388E-10 s
e0.618err=-6.66AuZ=79(20.94)N=21L=0.15623 m /1.06654=0.146484375 MHz**f=1918.893 MHzT=5.2113374863624E-10 s
e0.618err=-44.96AuZ=79(20.94)N=22L=0.42468 m /2.89917=0.146484375 MHz**f=705.921 MHzT=1.4165883991146E-9 s
e0.618err=-12.59AuZ=79(20.94)N=23L=1.15441 m /7.88075=0.146484375 MHz**f=259.694 MHzT=3.8506865037191E-9 s
e0.618err=-2.02AuZ=79(20.94)N=24L=3.13800 m /21.42210=0.146484375 MHz**f=95.536 MHzT=1.0467251150152E-8 s
e0.618err=-0.399AuZ=79(20.94)N=25L=8.52998 m /58.23131=0.146484375 MHz**f=35.146 MHzT=2.8452938595375E-8 s
30.618err=-0.205AuZ=79(19.06)N=15L=0.00170 m *86.17607=0.146484375 MHzf=176366.502 MHzT=5.6700109789603E-12 s
30.618err=-2.6AuZ=79(19.06)N=16L=0.00510 m *28.72536=0.146484375 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
30.618err=-6.4AuZ=79(19.06)N=17L=0.01530 m *9.57512=0.146484375 MHzf=19596.278 MHzT=5.1030098810643E-11 s
30.618err=-6.4AuZ=79(19.06)N=18L=0.04590 m *3.19171=0.146484375 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
30.618err=-6.4AuZ=79(19.06)N=19L=0.13769 m *1.06390=0.146484375 MHzf=2177.364 MHzT=4.5927088929579E-10 s
30.618err=-41AuZ=79(19.06)N=20L=0.41306 m /2.81981=0.146484375 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
30.618err=-5.75AuZ=79(19.06)N=21L=1.23917 m /8.45942=0.146484375 MHzf=241.929 MHzT=4.1334380036621E-9 s
30.618err=-1.52AuZ=79(19.06)N=22L=3.71752 m /25.37827=0.146484375 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
30.618err=-0.178AuZ=79(19.06)N=23L=11.15256 m /76.13482=0.146484375 MHzf=26.881 MHzT=3.7200942032959E-8 s
7/20.618err=-0.529AuZ=79(16.71)N=13L=0.00140 m *104.54926=0.146484375 MHzf=213968.747 MHzT=4.6735797251687E-12 s
7/20.618err=-3.01AuZ=79(16.71)N=14L=0.00490 m *29.87122=0.146484375 MHzf=61133.928 MHzT=1.6357529038091E-11 s
7/20.618err=-6.69AuZ=79(16.71)N=15L=0.01716 m *8.53463=0.146484375 MHzf=17466.837 MHzT=5.7251351633317E-11 s
7/20.618err=-21.93AuZ=79(16.71)N=16L=0.06007 m *2.43847=0.146484375 MHzf=4990.525 MHzT=2.0037973071661E-10 s
7/20.618err=-43.54AuZ=79(16.71)N=17L=0.21025 m /1.43533=0.146484375 MHzf=1425.864 MHzT=7.0132905750813E-10 s
7/20.618err=-0.473AuZ=79(16.71)N=18L=0.73589 m /5.02365=0.146484375 MHzf=407.390 MHzT=2.4546517012785E-9 s
7/20.618err=-3.43AuZ=79(16.71)N=19L=2.57560 m /17.58277=0.146484375 MHzf=116.397 MHzT=8.5912809544746E-9 s
7/20.618err=-0.885AuZ=79(16.71)N=20L=9.01460 m /61.53970=0.146484375 MHzf=33.256 MHzT=3.0069483340661E-8 s
7/20.618err=-0.181AuZ=79(16.71)N=21L=31.55112 m /215.38895=0.146484375 MHzf=9.502 MHzT=1.0524319169231E-7 s
9/20.618err=-0.0401AuZ=79(13.92)N=10L=0.00040 m *363.14526=0.146484375 MHzf=743206.986 MHzT=1.3455201834837E-12 s
9/20.618err=-0.874AuZ=79(13.92)N=11L=0.00182 m *80.69895=0.146484375 MHzf=165157.108 MHzT=6.0548408256769E-12 s
9/20.618err=-5.49AuZ=79(13.92)N=12L=0.00817 m *17.93310=0.146484375 MHzf=36701.580 MHzT=2.7246783715546E-11 s
9/20.618err=-32.84AuZ=79(13.92)N=13L=0.03676 m *3.98513=0.146484375 MHzf=8155.907 MHzT=1.2261052671996E-10 s
9/20.618err=-12.92AuZ=79(13.92)N=14L=0.16541 m /1.12920=0.146484375 MHzf=1812.424 MHzT=5.517473702398E-10 s
9/20.618err=-1.63AuZ=79(13.92)N=15L=0.74434 m /5.08139=0.146484375 MHzf=402.761 MHzT=2.4828631660791E-9 s
9/20.618err=-3.94AuZ=79(13.92)N=16L=3.34955 m /22.86624=0.146484375 MHzf=89.502 MHzT=1.1172884247356E-8 s
9/20.618err=-0.881AuZ=79(13.92)N=17L=15.07296 m /102.89807=0.146484375 MHzf=19.889 MHzT=5.0277979113102E-8 s
9/20.618err=-0.00892AuZ=79(13.92)N=18L=67.82832 m /463.04130=0.146484375 MHzf=4.420 MHzT=2.2625090600896E-7 s
50.618err=-0.0166AuZ=79(13.01)N=9L=0.00023 m *633.10462=0.146484375 MHzf=1295701.263 MHzT=7.7178283985546E-13 s
50.618err=-0.493AuZ=79(13.01)N=10L=0.00116 m *126.62092=0.146484375 MHzf=259140.253 MHzT=3.8589141992773E-12 s
50.618err=-1.3AuZ=79(13.01)N=11L=0.00578 m *25.32418=0.146484375 MHzf=51828.051 MHzT=1.9294570996386E-11 s
50.618err=-1.3AuZ=79(13.01)N=12L=0.02892 m *5.06484=0.146484375 MHzf=10365.610 MHzT=9.6472854981932E-11 s
50.618err=-1.3AuZ=79(13.01)N=13L=0.14461 m *1.01297=0.146484375 MHzf=2073.122 MHzT=4.8236427490966E-10 s
50.618err=-23.4AuZ=79(13.01)N=14L=0.72305 m /4.93599=0.146484375 MHzf=414.624 MHzT=2.4118213745483E-9 s
50.618err=-2.84AuZ=79(13.01)N=15L=3.61523 m /24.67997=0.146484375 MHzf=82.925 MHzT=1.2059106872742E-8 s
50.618err=-0.326AuZ=79(13.01)N=16L=18.07615 m /123.39983=0.146484375 MHzf=16.585 MHzT=6.0295534363708E-8 s
50.618err=-0.163AuZ=79(13.01)N=17L=90.38073 m /616.99913=0.146484375 MHzf=3.317 MHzT=3.0147767181854E-7 s
70.618err=-0.032AuZ=79(10.76)N=7L=0.00010 m *1501.47892=0.146484375 MHzf=3072901.510 MHzT=3.2542533390494E-13 s
70.618err=-0.233AuZ=79(10.76)N=8L=0.00068 m *214.49699=0.146484375 MHzf=438985.930 MHzT=2.2779773373346E-12 s
70.618err=-2.15AuZ=79(10.76)N=9L=0.00478 m *30.64243=0.146484375 MHzf=62712.276 MHzT=1.5945841361342E-11 s
70.618err=-9.44AuZ=79(10.76)N=10L=0.03346 m *4.37749=0.146484375 MHzf=8958.897 MHzT=1.1162088952939E-10 s
70.618err=-59.91AuZ=79(10.76)N=11L=0.23424 m /1.59909=0.146484375 MHzf=1279.842 MHzT=7.8134622670576E-10 s
70.618err=-1.77AuZ=79(10.76)N=12L=1.63969 m /11.19363=0.146484375 MHzf=182.835 MHzT=5.4694235869403E-9 s
70.618err=-0.456AuZ=79(10.76)N=13L=11.47784 m /78.35541=0.146484375 MHzf=26.119 MHzT=3.8285965108582E-8 s
70.618err=-0.0891AuZ=79(10.76)N=14L=80.34491 m /548.48789=0.146484375 MHzf=3.731 MHzT=2.6800175576008E-7 s
70.618err=-0.0109AuZ=79(10.76)N=15L=562.41434 m /3839.41520=0.146484375 MHzf=0.533 MHzT=1.8760122903205E-6 s
90.618err=-0.0325AuZ=79(9.53)N=6L=0.00006 m *2326.75397=0.146484375 MHzf=4761895.541 MHzT=2.1000040662816E-13 s
90.618err=-0.205AuZ=79(9.53)N=7L=0.00057 m *258.52822=0.146484375 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
90.618err=-2.6AuZ=79(9.53)N=8L=0.00510 m *28.72536=0.146484375 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
90.618err=-6.4AuZ=79(9.53)N=9L=0.04590 m *3.19171=0.146484375 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
90.618err=-41AuZ=79(9.53)N=10L=0.41306 m /2.81981=0.146484375 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
90.618err=-1.52AuZ=79(9.53)N=11L=3.71752 m /25.37827=0.146484375 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
90.618err=-0.178AuZ=79(9.53)N=12L=33.45769 m /228.40447=0.146484375 MHzf=8.960 MHzT=1.1160282609888E-7 s
90.618err=-0.0312AuZ=79(9.53)N=13L=301.11917 m /2055.64020=0.146484375 MHzf=0.996 MHzT=1.0044254348899E-6 s
90.618err=-0.00412AuZ=79(9.53)N=14L=2710.07253 m /18500.76181=0.146484375 MHzf=0.111 MHzT=9.039828914009E-6 s
110.618err=-0.0117AuZ=79(8.73)N=5L=0.00002 m *7677.89369=0.146484375 MHzf=15713448.090 MHzT=6.363975584848E-14 s
110.618err=-0.143AuZ=79(8.73)N=6L=0.00021 m *697.99034=0.146484375 MHzf=1428495.281 MHzT=7.0003731433327E-13 s
110.618err=-0.721AuZ=79(8.73)N=7L=0.00231 m *63.45367=0.146484375 MHzf=129863.207 MHzT=7.700410457666E-12 s
110.618err=-15.38AuZ=79(8.73)N=8L=0.02539 m *5.76852=0.146484375 MHzf=11805.746 MHzT=8.4704515034326E-11 s
110.618err=-90.7AuZ=79(8.73)N=9L=0.27933 m /1.90690=0.146484375 MHzf=1073.250 MHzT=9.3174966537759E-10 s
110.618err=-4.88AuZ=79(8.73)N=10L=3.07265 m /20.97594=0.146484375 MHzf=97.568 MHzT=1.0249246319153E-8 s
110.618err=-0.32AuZ=79(8.73)N=11L=33.79911 m /230.73529=0.146484375 MHzf=8.870 MHzT=1.1274170951069E-7 s
110.618err=-0.00348AuZ=79(8.73)N=12L=371.79026 m /2538.08815=0.146484375 MHzf=0.806 MHzT=1.2401588046176E-6 s
110.618err=-0.00348AuZ=79(8.73)N=13L=4089.69282 m /27918.96965=0.146484375 MHzf=0.073 MHzT=1.3641746850793E-5 s
6/50.618err=-93.82AuZ=79(118.63)N=115L=0.15116 m *1.93817=0.29296875 MHzf=1983.315 MHzT=5.0420642384724E-10 s
6/50.618err=-61.52AuZ=79(118.63)N=116L=0.18139 m *1.61514=0.29296875 MHzf=1652.762 MHzT=6.0504770861669E-10 s
6/50.618err=-34.6AuZ=79(118.63)N=117L=0.21767 m *1.34595=0.29296875 MHzf=1377.302 MHzT=7.2605725034003E-10 s
6/50.618err=-12.17AuZ=79(118.63)N=118L=0.26120 m *1.12163=0.29296875 MHzf=1147.752 MHzT=8.7126870040803E-10 s
6/50.618err=-6.99AuZ=79(118.63)N=119L=0.31344 m /1.06987=0.29296875 MHzf=956.460 MHzT=1.0455224404896E-9 s
6/50.618err=-28.39AuZ=79(118.63)N=120L=0.37613 m /1.28385=0.29296875 MHzf=797.050 MHzT=1.2546269285876E-9 s
6/50.618err=-54.07AuZ=79(118.63)N=121L=0.45135 m /1.54062=0.29296875 MHzf=664.208 MHzT=1.5055523143051E-9 s
6/50.618err=-84.88AuZ=79(118.63)N=122L=0.54162 m /1.84874=0.29296875 MHzf=553.507 MHzT=1.8066627771661E-9 s
6/50.618err=-10.93AuZ=79(118.63)N=123L=0.64995 m /2.21849=0.29296875 MHzf=461.256 MHzT=2.1679953325993E-9 s
5/40.618err=-20.11AuZ=79(96.93)N=93L=0.12196 m *2.40217=0.29296875 MHzf=2458.124 MHzT=4.0681437334724E-10 s
5/40.618err=-92.18AuZ=79(96.93)N=94L=0.15245 m *1.92174=0.29296875 MHzf=1966.499 MHzT=5.0851796668405E-10 s
5/40.618err=-53.74AuZ=79(96.93)N=95L=0.19056 m *1.53739=0.29296875 MHzf=1573.199 MHzT=6.3564745835507E-10 s
5/40.618err=-23AuZ=79(96.93)N=96L=0.23820 m *1.22991=0.29296875 MHzf=1258.559 MHzT=7.9455932294383E-10 s
5/40.618err=-1.64AuZ=79(96.93)N=97L=0.29775 m /1.01633=0.29296875 MHzf=1006.847 MHzT=9.9319915367979E-10 s
5/40.618err=-27.05AuZ=79(96.93)N=98L=0.37219 m /1.27042=0.29296875 MHzf=805.478 MHzT=1.2414989420997E-9 s
5/40.618err=-58.81AuZ=79(96.93)N=99L=0.46524 m /1.58802=0.29296875 MHzf=644.382 MHzT=1.5518736776247E-9 s
5/40.618err=-98.51AuZ=79(96.93)N=100L=0.58155 m /1.98502=0.29296875 MHzf=515.506 MHzT=1.9398420970308E-9 s
5/40.618err=-24.07AuZ=79(96.93)N=101L=0.72694 m /2.48128=0.29296875 MHzf=412.405 MHzT=2.4248026212885E-9 s
4/30.618err=-11.04AuZ=79(75.18)N=71L=0.08795 m *3.33108=0.29296875 MHzf=3408.667 MHzT=2.9336978205759E-10 s
4/30.618err=-24.92AuZ=79(75.18)N=72L=0.11727 m *2.49831=0.29296875 MHzf=2556.501 MHzT=3.9115970941003E-10 s
4/30.618err=-87.38AuZ=79(75.18)N=73L=0.15636 m *1.87373=0.29296875 MHzf=1917.375 MHzT=5.2154627921324E-10 s
4/30.618err=-40.53AuZ=79(75.18)N=74L=0.20847 m *1.40530=0.29296875 MHzf=1438.032 MHzT=6.9539503895081E-10 s
4/30.618err=-5.4AuZ=79(75.18)N=75L=0.27797 m *1.05397=0.29296875 MHzf=1078.524 MHzT=9.2719338526752E-10 s
4/30.618err=-26.51AuZ=79(75.18)N=76L=0.37062 m /1.26505=0.29296875 MHzf=808.893 MHzT=1.2362578470231E-9 s
4/30.618err=-68.68AuZ=79(75.18)N=77L=0.49416 m /1.68674=0.29296875 MHzf=606.670 MHzT=1.6483437960303E-9 s
4/30.618err=-12.45AuZ=79(75.18)N=78L=0.65888 m /2.24898=0.29296875 MHzf=455.002 MHzT=2.1977917280399E-9 s
4/30.618err=-49.94AuZ=79(75.18)N=79L=0.87851 m /2.99864=0.29296875 MHzf=341.252 MHzT=2.9303889707191E-9 s
e/20.618err=-32.03AuZ=79(70.49)N=66L=0.07397 m *3.96077=0.29296875 MHzf=4053.021 MHzT=2.4672955236519E-10 s
e/20.618err=-45.71AuZ=79(70.49)N=67L=0.10053 m *2.91417=0.29296875 MHzf=2982.046 MHzT=3.3534022936893E-10 s
e/20.618err=-7.21AuZ=79(70.49)N=68L=0.13664 m *2.14413=0.29296875 MHzf=2194.067 MHzT=4.5577462592226E-10 s
e/20.618err=-57.76AuZ=79(70.49)N=69L=0.18571 m *1.57756=0.29296875 MHzf=1614.304 MHzT=6.1946194175836E-10 s
e/20.618err=-16.08AuZ=79(70.49)N=70L=0.25241 m *1.16070=0.29296875 MHzf=1187.739 MHzT=8.4193606985152E-10 s
e/20.618err=-17.1AuZ=79(70.49)N=71L=0.34306 m /1.17096=0.29296875 MHzf=873.889 MHzT=1.1443097597004E-9 s
e/20.618err=-59.16AuZ=79(70.49)N=72L=0.46626 m /1.59150=0.29296875 MHzf=642.972 MHzT=1.5552782129603E-9 s
e/20.618err=-8.16AuZ=79(70.49)N=73L=0.63371 m /2.16308=0.29296875 MHzf=473.072 MHzT=2.1138422522433E-9 s
e/20.618err=-47AuZ=79(70.49)N=74L=0.86131 m /2.93993=0.29296875 MHzf=348.067 MHzT=2.8730094912499E-9 s
e^(10.618err=-0.911AuZ=79(58.79)N=55L=0.07258 m *4.03641=0.29296875 MHzf=4130.421 MHzT=2.4210608272416E-10 s
e^(10.618err=-39.71AuZ=79(58.79)N=56L=0.10486 m *2.79400=0.29296875 MHzf=2859.080 MHzT=3.4976287666657E-10 s
e^(10.618err=-93.41AuZ=79(58.79)N=57L=0.15148 m *1.93401=0.29296875 MHzf=1979.057 MHzT=5.0529118689452E-10 s
e^(10.618err=-33.88AuZ=79(58.79)N=58L=0.21884 m *1.33872=0.29296875 MHzf=1369.904 MHzT=7.2997793815799E-10 s
e^(10.618err=-7.92AuZ=79(58.79)N=59L=0.31615 m /1.07914=0.29296875 MHzf=948.249 MHzT=1.054575666503E-9 s
e^(10.618err=-55.9AuZ=79(58.79)N=60L=0.45674 m /1.55900=0.29296875 MHzf=656.378 MHzT=1.5235115723999E-9 s
e^(10.618err=-12.62AuZ=79(58.79)N=61L=0.65983 m /2.25223=0.29296875 MHzf=454.346 MHzT=2.2009682045225E-9 s
e^(10.618err=-8.46AuZ=79(58.79)N=62L=0.95324 m /3.25373=0.29296875 MHzf=314.498 MHzT=3.1796680281781E-9 s
e^(10.618err=-17.52AuZ=79(58.79)N=63L=1.37712 m /4.70056=0.29296875 MHzf=217.696 MHzT=4.5935642089892E-9 s
3/20.618err=-16.36AuZ=79(53.34)N=49L=0.05036 m *5.81787=0.29296875 MHzf=5953.375 MHzT=1.6797195338687E-10 s
3/20.618err=-29.29AuZ=79(53.34)N=50L=0.07554 m *3.87858=0.29296875 MHzf=3968.917 MHzT=2.5195793008031E-10 s
3/20.618err=-29.29AuZ=79(53.34)N=51L=0.11330 m *2.58572=0.29296875 MHzf=2645.944 MHzT=3.7793689512046E-10 s
3/20.618err=-72.39AuZ=79(53.34)N=52L=0.16995 m *1.72381=0.29296875 MHzf=1763.963 MHzT=5.6690534268069E-10 s
3/20.618err=-14.93AuZ=79(53.34)N=53L=0.25493 m *1.14921=0.29296875 MHzf=1175.975 MHzT=8.5035801402103E-10 s
3/20.618err=-30.53AuZ=79(53.34)N=54L=0.38240 m /1.30525=0.29296875 MHzf=783.984 MHzT=1.2755370210315E-9 s
3/20.618err=-95.79AuZ=79(53.34)N=55L=0.57359 m /1.95787=0.29296875 MHzf=522.656 MHzT=1.9133055315473E-9 s
3/20.618err=-46.85AuZ=79(53.34)N=56L=0.86039 m /2.93680=0.29296875 MHzf=348.437 MHzT=2.869958297321E-9 s
3/20.618err=-10.14AuZ=79(53.34)N=57L=1.29059 m /4.40521=0.29296875 MHzf=232.291 MHzT=4.3049374459815E-9 s
1.610.618err=-11.33AuZ=79(44.95)N=41L=0.04386 m *6.67947=0.29296875 MHzf=6835.050 MHzT=1.4630471729399E-10 s
1.610.618err=-3.21AuZ=79(44.95)N=42L=0.07097 m *4.12814=0.29296875 MHzf=4224.293 MHzT=2.3672600529612E-10 s
1.610.618err=-27.57AuZ=79(44.95)N=43L=0.11483 m *2.55133=0.29296875 MHzf=2610.757 MHzT=3.8303072259012E-10 s
1.610.618err=-57.69AuZ=79(44.95)N=44L=0.18580 m *1.57681=0.29296875 MHzf=1613.536 MHzT=6.1975672788624E-10 s
1.610.618err=-2.62AuZ=79(44.95)N=45L=0.30063 m /1.02614=0.29296875 MHzf=997.220 MHzT=1.0027874504763E-9 s
1.610.618err=-66.04AuZ=79(44.95)N=46L=0.48643 m /1.66034=0.29296875 MHzf=616.316 MHzT=1.6225441783626E-9 s
1.610.618err=-34.33AuZ=79(44.95)N=47L=0.78705 m /2.68648=0.29296875 MHzf=380.904 MHzT=2.6253316288389E-9 s
1.610.618err=-8.68AuZ=79(44.95)N=48L=1.27348 m /4.34682=0.29296875 MHzf=235.412 MHzT=4.2478758072015E-9 s
1.610.618err=-0.476AuZ=79(44.95)N=49L=2.06054 m /7.03330=0.29296875 MHzf=145.492 MHzT=6.8732074360404E-9 s
5/30.618err=-2.04AuZ=79(42.34)N=38L=0.03190 m *9.18297=0.29296875 MHzf=9396.853 MHzT=1.0641860569056E-10 s
5/30.618err=-10.2AuZ=79(42.34)N=39L=0.05317 m *5.50978=0.29296875 MHzf=5638.112 MHzT=1.7736434281753E-10 s
5/30.618err=-10.2AuZ=79(42.34)N=40L=0.08862 m *3.30587=0.29296875 MHzf=3382.867 MHzT=2.956072380291E-10 s
5/30.618err=-98.36AuZ=79(42.34)N=41L=0.14770 m *1.98352=0.29296875 MHzf=2029.720 MHzT=4.9267873004831E-10 s
5/30.618err=-19.02AuZ=79(42.34)N=42L=0.24617 m *1.19011=0.29296875 MHzf=1217.832 MHzT=8.2113121674685E-10 s
5/30.618err=-40.05AuZ=79(42.34)N=43L=0.41028 m /1.40043=0.29296875 MHzf=730.699 MHzT=1.3685520279109E-9 s
5/30.618err=-16.71AuZ=79(42.34)N=44L=0.68380 m /2.33405=0.29296875 MHzf=438.420 MHzT=2.2809200465172E-9 s
5/30.618err=-29.67AuZ=79(42.34)N=45L=1.13967 m /3.89008=0.29296875 MHzf=263.052 MHzT=3.8015334108605E-9 s
5/30.618err=-8.06AuZ=79(42.34)N=46L=1.89945 m /6.48346=0.29296875 MHzf=157.831 MHzT=6.3358890180983E-9 s
7/40.618err=-10.11AuZ=79(38.65)N=35L=0.03801 m *7.70733=0.29296875 MHzf=7886.843 MHzT=1.2679343950949E-10 s
7/40.618err=-10.11AuZ=79(38.65)N=36L=0.06652 m *4.40419=0.29296875 MHzf=4506.768 MHzT=2.2188851914161E-10 s
7/40.618err=-25.84AuZ=79(38.65)N=37L=0.11641 m *2.51668=0.29296875 MHzf=2575.296 MHzT=3.8830490849783E-10 s
7/40.618err=-43.82AuZ=79(38.65)N=38L=0.20372 m *1.43810=0.29296875 MHzf=1471.598 MHzT=6.7953358987119E-10 s
7/40.618err=-21.69AuZ=79(38.65)N=39L=0.35651 m /1.21688=0.29296875 MHzf=840.913 MHzT=1.1891837822746E-9 s
7/40.618err=-6.48AuZ=79(38.65)N=40L=0.62389 m /2.12954=0.29296875 MHzf=480.522 MHzT=2.0810716189805E-9 s
7/40.618err=-24.23AuZ=79(38.65)N=41L=1.09181 m /3.72670=0.29296875 MHzf=274.584 MHzT=3.6418753332159E-9 s
7/40.618err=-8.7AuZ=79(38.65)N=42L=1.91066 m /6.52173=0.29296875 MHzf=156.905 MHzT=6.3732818331279E-9 s
7/40.618err=-3.76AuZ=79(38.65)N=43L=3.34366 m /11.41302=0.29296875 MHzf=89.660 MHzT=1.1153243207974E-8 s
5/20.618err=-0.71AuZ=79(23.60)N=20L=0.01077 m *27.19164=0.29296875 MHzf=27824.973 MHzT=3.5938939072912E-11 s
5/20.618err=-8.77AuZ=79(23.60)N=21L=0.02694 m *10.87665=0.29296875 MHzf=11129.989 MHzT=8.9847347682279E-11 s
5/20.618err=-8.77AuZ=79(23.60)N=22L=0.06734 m *4.35066=0.29296875 MHzf=4451.996 MHzT=2.246183692057E-10 s
5/20.618err=-74.03AuZ=79(23.60)N=23L=0.16835 m *1.74026=0.29296875 MHzf=1780.798 MHzT=5.6154592301424E-10 s
5/20.618err=-43.66AuZ=79(23.60)N=24L=0.42087 m /1.43656=0.29296875 MHzf=712.319 MHzT=1.4038648075356E-9 s
5/20.618err=-19.72AuZ=79(23.60)N=25L=1.05217 m /3.59141=0.29296875 MHzf=284.928 MHzT=3.509662018839E-9 s
5/20.618err=-12.24AuZ=79(23.60)N=26L=2.63043 m /8.97852=0.29296875 MHzf=113.971 MHzT=8.7741550470976E-9 s
5/20.618err=-2.03AuZ=79(23.60)N=27L=6.57606 m /22.44630=0.29296875 MHzf=45.588 MHzT=2.1935387617744E-8 s
5/20.618err=-0.207AuZ=79(23.60)N=28L=16.44016 m /56.11574=0.29296875 MHzf=18.235 MHzT=5.483846904436E-8 s
e0.618err=-1.8AuZ=79(21.63)N=18L=0.00778 m *37.66473=0.29296875 MHz**f=38542.000 MHzT=2.5945721572155E-11 s
e0.618err=-6.59AuZ=79(21.63)N=19L=0.02114 m *13.85608=0.29296875 MHz**f=14178.809 MHzT=7.0527783475846E-11 s
e0.618err=-1.95AuZ=79(21.63)N=20L=0.05747 m *5.09737=0.29296875 MHz**f=5216.092 MHzT=1.9171439222388E-10 s
e0.618err=-87.53AuZ=79(21.63)N=21L=0.15623 m *1.87522=0.29296875 MHz**f=1918.893 MHzT=5.2113374863624E-10 s
e0.618err=-44.96AuZ=79(21.63)N=22L=0.42468 m /1.44958=0.29296875 MHz**f=705.921 MHzT=1.4165883991146E-9 s
e0.618err=-31.35AuZ=79(21.63)N=23L=1.15441 m /3.94038=0.29296875 MHz**f=259.694 MHzT=3.8506865037191E-9 s
e0.618err=-7.12AuZ=79(21.63)N=24L=3.13800 m /10.71105=0.29296875 MHz**f=95.536 MHzT=1.0467251150152E-8 s
e0.618err=-0.399AuZ=79(21.63)N=25L=8.52998 m /29.11565=0.29296875 MHz**f=35.146 MHzT=2.8452938595375E-8 s
e0.618err=-0.183AuZ=79(21.63)N=26L=23.18688 m /79.14455=0.29296875 MHz**f=12.929 MHzT=7.7343105950066E-8 s
30.618err=-0.791AuZ=79(19.69)N=16L=0.00510 m *57.45072=0.29296875 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
30.618err=-0.791AuZ=79(19.69)N=17L=0.01530 m *19.15024=0.29296875 MHzf=19596.278 MHzT=5.1030098810643E-11 s
30.618err=-6.4AuZ=79(19.69)N=18L=0.04590 m *6.38341=0.29296875 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
30.618err=-6.4AuZ=79(19.69)N=19L=0.13769 m *2.12780=0.29296875 MHzf=2177.364 MHzT=4.5927088929579E-10 s
30.618err=-41AuZ=79(19.69)N=20L=0.41306 m /1.40990=0.29296875 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
30.618err=-5.75AuZ=79(19.69)N=21L=1.23917 m /4.22971=0.29296875 MHzf=241.929 MHzT=4.1334380036621E-9 s
30.618err=-5.75AuZ=79(19.69)N=22L=3.71752 m /12.68914=0.29296875 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
30.618err=-0.178AuZ=79(19.69)N=23L=11.15256 m /38.06741=0.29296875 MHzf=26.881 MHzT=3.7200942032959E-8 s
30.618err=-0.178AuZ=79(19.69)N=24L=33.45769 m /114.20223=0.29296875 MHzf=8.960 MHzT=1.1160282609888E-7 s
7/20.618err=-0.0472AuZ=79(17.26)N=13L=0.00140 m *209.09851=0.29296875 MHzf=213968.747 MHzT=4.6735797251687E-12 s
7/20.618err=-1.26AuZ=79(17.26)N=14L=0.00490 m *59.74243=0.29296875 MHzf=61133.928 MHzT=1.6357529038091E-11 s
7/20.618err=-0.408AuZ=79(17.26)N=15L=0.01716 m *17.06927=0.29296875 MHzf=17466.837 MHzT=5.7251351633317E-11 s
7/20.618err=-21.93AuZ=79(17.26)N=16L=0.06007 m *4.87693=0.29296875 MHzf=4990.525 MHzT=2.0037973071661E-10 s
7/20.618err=-39.35AuZ=79(17.26)N=17L=0.21025 m *1.39341=0.29296875 MHzf=1425.864 MHzT=7.0132905750813E-10 s
7/20.618err=-25.6AuZ=79(17.26)N=18L=0.73589 m /2.51182=0.29296875 MHzf=407.390 MHzT=2.4546517012785E-9 s
7/20.618err=-9.9AuZ=79(17.26)N=19L=2.57560 m /8.79139=0.29296875 MHzf=116.397 MHzT=8.5912809544746E-9 s
7/20.618err=-2.57AuZ=79(17.26)N=20L=9.01460 m /30.76985=0.29296875 MHzf=33.256 MHzT=3.0069483340661E-8 s
7/20.618err=-0.65AuZ=79(17.26)N=21L=31.55112 m /107.69447=0.29296875 MHzf=9.502 MHzT=1.0524319169231E-7 s
9/20.618err=-0.0401AuZ=79(14.38)N=10L=0.00040 m *726.29052=0.29296875 MHzf=743206.986 MHzT=1.3455201834837E-12 s
9/20.618err=-0.248AuZ=79(14.38)N=11L=0.00182 m *161.39789=0.29296875 MHzf=165157.108 MHzT=6.0548408256769E-12 s
9/20.618err=-2.48AuZ=79(14.38)N=12L=0.00817 m *35.86620=0.29296875 MHzf=36701.580 MHzT=2.7246783715546E-11 s
9/20.618err=-13.87AuZ=79(14.38)N=13L=0.03676 m *7.97027=0.29296875 MHzf=8155.907 MHzT=1.2261052671996E-10 s
9/20.618err=-77.12AuZ=79(14.38)N=14L=0.16541 m *1.77117=0.29296875 MHzf=1812.424 MHzT=5.517473702398E-10 s
9/20.618err=-27.04AuZ=79(14.38)N=15L=0.74434 m /2.54069=0.29296875 MHzf=402.761 MHzT=2.4828631660791E-9 s
9/20.618err=-3.94AuZ=79(14.38)N=16L=3.34955 m /11.43312=0.29296875 MHzf=89.502 MHzT=1.1172884247356E-8 s
9/20.618err=-0.881AuZ=79(14.38)N=17L=15.07296 m /51.44903=0.29296875 MHzf=19.889 MHzT=5.0277979113102E-8 s
9/20.618err=-0.226AuZ=79(14.38)N=18L=67.82832 m /231.52065=0.29296875 MHzf=4.420 MHzT=2.2625090600896E-7 s
50.618err=-0.0166AuZ=79(13.44)N=9L=0.00023 m *1266.20924=0.29296875 MHzf=1295701.263 MHzT=7.7178283985546E-13 s
50.618err=-0.0956AuZ=79(13.44)N=10L=0.00116 m *253.24185=0.29296875 MHzf=259140.253 MHzT=3.8589141992773E-12 s
50.618err=-1.3AuZ=79(13.44)N=11L=0.00578 m *50.64837=0.29296875 MHzf=51828.051 MHzT=1.9294570996386E-11 s
50.618err=-1.3AuZ=79(13.44)N=12L=0.02892 m *10.12967=0.29296875 MHzf=10365.610 MHzT=9.6472854981932E-11 s
50.618err=-1.3AuZ=79(13.44)N=13L=0.14461 m *2.02593=0.29296875 MHzf=2073.122 MHzT=4.8236427490966E-10 s
50.618err=-23.4AuZ=79(13.44)N=14L=0.72305 m /2.46800=0.29296875 MHzf=414.624 MHzT=2.4118213745483E-9 s
50.618err=-2.84AuZ=79(13.44)N=15L=3.61523 m /12.33998=0.29296875 MHzf=82.925 MHzT=1.2059106872742E-8 s
50.618err=-1.15AuZ=79(13.44)N=16L=18.07615 m /61.69991=0.29296875 MHzf=16.585 MHzT=6.0295534363708E-8 s
50.618err=-0.163AuZ=79(13.44)N=17L=90.38073 m /308.49957=0.29296875 MHzf=3.317 MHzT=3.0147767181854E-7 s
70.618err=-0.032AuZ=79(11.11)N=7L=0.00010 m *3002.95785=0.29296875 MHzf=3072901.510 MHzT=3.2542533390494E-13 s
70.618err=-0.233AuZ=79(11.11)N=8L=0.00068 m *428.99398=0.29296875 MHzf=438985.930 MHzT=2.2779773373346E-12 s
70.618err=-0.467AuZ=79(11.11)N=9L=0.00478 m *61.28485=0.29296875 MHzf=62712.276 MHzT=1.5945841361342E-11 s
70.618err=-9.44AuZ=79(11.11)N=10L=0.03346 m *8.75498=0.29296875 MHzf=8958.897 MHzT=1.1162088952939E-10 s
70.618err=-25.08AuZ=79(11.11)N=11L=0.23424 m *1.25071=0.29296875 MHzf=1279.842 MHzT=7.8134622670576E-10 s
70.618err=-11.94AuZ=79(11.11)N=12L=1.63969 m /5.59682=0.29296875 MHzf=182.835 MHzT=5.4694235869403E-9 s
70.618err=-0.456AuZ=79(11.11)N=13L=11.47784 m /39.17771=0.29296875 MHzf=26.119 MHzT=3.8285965108582E-8 s
70.618err=-0.0891AuZ=79(11.11)N=14L=80.34491 m /274.24394=0.29296875 MHzf=3.731 MHzT=2.6800175576008E-7 s
70.618err=-0.0369AuZ=79(11.11)N=15L=562.41434 m /1919.70760=0.29296875 MHzf=0.533 MHzT=1.8760122903205E-6 s
90.618err=-0.011AuZ=79(9.84)N=6L=0.00006 m *4653.50794=0.29296875 MHzf=4761895.541 MHzT=2.1000040662816E-13 s
90.618err=-0.011AuZ=79(9.84)N=7L=0.00057 m *517.05644=0.29296875 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
90.618err=-0.791AuZ=79(9.84)N=8L=0.00510 m *57.45072=0.29296875 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
90.618err=-6.4AuZ=79(9.84)N=9L=0.04590 m *6.38341=0.29296875 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
90.618err=-41AuZ=79(9.84)N=10L=0.41306 m /1.40990=0.29296875 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
90.618err=-5.75AuZ=79(9.84)N=11L=3.71752 m /12.68914=0.29296875 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
90.618err=-0.178AuZ=79(9.84)N=12L=33.45769 m /114.20223=0.29296875 MHzf=8.960 MHzT=1.1160282609888E-7 s
90.618err=-0.0799AuZ=79(9.84)N=13L=301.11917 m /1027.82010=0.29296875 MHzf=0.996 MHzT=1.0044254348899E-6 s
90.618err=-0.00412AuZ=79(9.84)N=14L=2710.07253 m /9250.38090=0.29296875 MHzf=0.111 MHzT=9.039828914009E-6 s
110.618err=-0.00513AuZ=79(9.02)N=5L=0.00002 m *15355.78739=0.29296875 MHzf=15713448.090 MHzT=6.363975584848E-14 s
110.618err=-0.0703AuZ=79(9.02)N=6L=0.00021 m *1395.98067=0.29296875 MHzf=1428495.281 MHzT=7.0003731433327E-13 s
110.618err=-0.721AuZ=79(9.02)N=7L=0.00231 m *126.90733=0.29296875 MHzf=129863.207 MHzT=7.700410457666E-12 s
110.618err=-4.89AuZ=79(9.02)N=8L=0.02539 m *11.53703=0.29296875 MHzf=11805.746 MHzT=8.4704515034326E-11 s
110.618err=-4.89AuZ=79(9.02)N=9L=0.27933 m *1.04882=0.29296875 MHzf=1073.250 MHzT=9.3174966537759E-10 s
110.618err=-4.88AuZ=79(9.02)N=10L=3.07265 m /10.48797=0.29296875 MHzf=97.568 MHzT=1.0249246319153E-8 s
110.618err=-0.32AuZ=79(9.02)N=11L=33.79911 m /115.36764=0.29296875 MHzf=8.870 MHzT=1.1274170951069E-7 s
110.618err=-0.00348AuZ=79(9.02)N=12L=371.79026 m /1269.04407=0.29296875 MHzf=0.806 MHzT=1.2401588046176E-6 s
110.618err=-0.00348AuZ=79(9.02)N=13L=4089.69282 m /13959.48482=0.29296875 MHzf=0.073 MHzT=1.3641746850793E-5 s
6/50.618err=-12.17AuZ=79(122.43)N=118L=0.26120 m *2.24325=0.5859375 MHzf=1147.752 MHzT=8.7126870040803E-10 s
6/50.618err=-86.94AuZ=79(122.43)N=119L=0.31344 m *1.86938=0.5859375 MHzf=956.460 MHzT=1.0455224404896E-9 s
6/50.618err=-55.79AuZ=79(122.43)N=120L=0.37613 m *1.55782=0.5859375 MHzf=797.050 MHzT=1.2546269285876E-9 s
6/50.618err=-29.82AuZ=79(122.43)N=121L=0.45135 m *1.29818=0.5859375 MHzf=664.208 MHzT=1.5055523143051E-9 s
6/50.618err=-8.19AuZ=79(122.43)N=122L=0.54162 m *1.08182=0.5859375 MHzf=553.507 MHzT=1.8066627771661E-9 s
6/50.618err=-10.93AuZ=79(122.43)N=123L=0.64995 m /1.10925=0.5859375 MHzf=461.256 MHzT=2.1679953325993E-9 s
6/50.618err=-33.11AuZ=79(122.43)N=124L=0.77994 m /1.33109=0.5859375 MHzf=384.380 MHzT=2.6015943991192E-9 s
6/50.618err=-59.74AuZ=79(122.43)N=125L=0.93593 m /1.59731=0.5859375 MHzf=320.316 MHzT=3.121913278943E-9 s
6/50.618err=-91.68AuZ=79(122.43)N=126L=1.12311 m /1.91678=0.5859375 MHzf=266.930 MHzT=3.7462959347316E-9 s
5/40.618err=-23AuZ=79(100.03)N=96L=0.23820 m *2.45983=0.5859375 MHzf=1258.559 MHzT=7.9455932294383E-10 s
5/40.618err=-96.79AuZ=79(100.03)N=97L=0.29775 m *1.96786=0.5859375 MHzf=1006.847 MHzT=9.9319915367979E-10 s
5/40.618err=-57.43AuZ=79(100.03)N=98L=0.37219 m *1.57429=0.5859375 MHzf=805.478 MHzT=1.2414989420997E-9 s
5/40.618err=-25.95AuZ=79(100.03)N=99L=0.46524 m *1.25943=0.5859375 MHzf=644.382 MHzT=1.5518736776247E-9 s
5/40.618err=-0.755AuZ=79(100.03)N=100L=0.58155 m *1.00754=0.5859375 MHzf=515.506 MHzT=1.9398420970308E-9 s
5/40.618err=-24.07AuZ=79(100.03)N=101L=0.72694 m /1.24064=0.5859375 MHzf=412.405 MHzT=2.4248026212885E-9 s
5/40.618err=-55.09AuZ=79(100.03)N=102L=0.90867 m /1.55080=0.5859375 MHzf=329.924 MHzT=3.0310032766107E-9 s
5/40.618err=-93.86AuZ=79(100.03)N=103L=1.13584 m /1.93850=0.5859375 MHzf=263.939 MHzT=3.7887540957634E-9 s
5/40.618err=-21.16AuZ=79(100.03)N=104L=1.41980 m /2.42313=0.5859375 MHzf=211.151 MHzT=4.7359426197042E-9 s
4/30.618err=-40.53AuZ=79(77.59)N=74L=0.20847 m *2.81060=0.5859375 MHzf=1438.032 MHzT=6.9539503895081E-10 s
4/30.618err=-5.4AuZ=79(77.59)N=75L=0.27797 m *2.10795=0.5859375 MHzf=1078.524 MHzT=9.2719338526752E-10 s
4/30.618err=-58.1AuZ=79(77.59)N=76L=0.37062 m *1.58096=0.5859375 MHzf=808.893 MHzT=1.2362578470231E-9 s
4/30.618err=-18.58AuZ=79(77.59)N=77L=0.49416 m *1.18572=0.5859375 MHzf=606.670 MHzT=1.6483437960303E-9 s
4/30.618err=-12.45AuZ=79(77.59)N=78L=0.65888 m /1.12449=0.5859375 MHzf=455.002 MHzT=2.1977917280399E-9 s
4/30.618err=-49.94AuZ=79(77.59)N=79L=0.87851 m /1.49932=0.5859375 MHzf=341.252 MHzT=2.9303889707191E-9 s
4/30.618err=-99.91AuZ=79(77.59)N=80L=1.17134 m /1.99909=0.5859375 MHzf=255.939 MHzT=3.9071852942912E-9 s
4/30.618err=-33.28AuZ=79(77.59)N=81L=1.56179 m /2.66546=0.5859375 MHzf=191.954 MHzT=5.2095803923869E-9 s
4/30.618err=-18.47AuZ=79(77.59)N=82L=2.08239 m /3.55395=0.5859375 MHzf=143.966 MHzT=6.9461071898475E-9 s
e/20.618err=-5.18AuZ=79(72.74)N=69L=0.18571 m *3.15512=0.5859375 MHzf=1614.304 MHzT=6.1946194175836E-10 s
e/20.618err=-16.08AuZ=79(72.74)N=70L=0.25241 m *2.32141=0.5859375 MHzf=1187.739 MHzT=8.4193606985152E-10 s
e/20.618err=-70.8AuZ=79(72.74)N=71L=0.34306 m *1.70800=0.5859375 MHzf=873.889 MHzT=1.1443097597004E-9 s
e/20.618err=-25.67AuZ=79(72.74)N=72L=0.46626 m *1.25667=0.5859375 MHzf=642.972 MHzT=1.5552782129603E-9 s
e/20.618err=-8.16AuZ=79(72.74)N=73L=0.63371 m /1.08154=0.5859375 MHzf=473.072 MHzT=2.1138422522433E-9 s
e/20.618err=-47AuZ=79(72.74)N=74L=0.86131 m /1.46996=0.5859375 MHzf=348.067 MHzT=2.8730094912499E-9 s
e/20.618err=-99.79AuZ=79(72.74)N=75L=1.17064 m /1.99789=0.5859375 MHzf=256.093 MHzT=3.904824746526E-9 s
e/20.618err=-35.78AuZ=79(72.74)N=76L=1.59106 m /2.71541=0.5859375 MHzf=188.423 MHzT=5.3072070758974E-9 s
e/20.618err=-23.03AuZ=79(72.74)N=77L=2.16248 m /3.69063=0.5859375 MHzf=138.634 MHzT=7.2132422771378E-9 s
e^(10.618err=-28.94AuZ=79(60.68)N=57L=0.15148 m *3.86802=0.5859375 MHzf=1979.057 MHzT=5.0529118689452E-10 s
e^(10.618err=-33.88AuZ=79(60.68)N=58L=0.21884 m *2.67745=0.5859375 MHzf=1369.904 MHzT=7.2997793815799E-10 s
e^(10.618err=-85.34AuZ=79(60.68)N=59L=0.31615 m *1.85333=0.5859375 MHzf=948.249 MHzT=1.054575666503E-9 s
e^(10.618err=-28.29AuZ=79(60.68)N=60L=0.45674 m *1.28288=0.5859375 MHzf=656.378 MHzT=1.5235115723999E-9 s
e^(10.618err=-12.62AuZ=79(60.68)N=61L=0.65983 m /1.12612=0.5859375 MHzf=454.346 MHzT=2.2009682045225E-9 s
e^(10.618err=-62.69AuZ=79(60.68)N=62L=0.95324 m /1.62686=0.5859375 MHzf=314.498 MHzT=3.1796680281781E-9 s
e^(10.618err=-17.52AuZ=79(60.68)N=63L=1.37712 m /2.35028=0.5859375 MHzf=217.696 MHzT=4.5935642089892E-9 s
e^(10.618err=-13.18AuZ=79(60.68)N=64L=1.98948 m /3.39537=0.5859375 MHzf=150.689 MHzT=6.6361745802114E-9 s
e^(10.618err=-22.63AuZ=79(60.68)N=65L=2.87413 m /4.90518=0.5859375 MHzf=104.307 MHzT=9.5870681360814E-9 s
3/20.618err=-3.43AuZ=79(55.05)N=51L=0.11330 m *5.17144=0.5859375 MHzf=2645.944 MHzT=3.7793689512046E-10 s
3/20.618err=-14.93AuZ=79(55.05)N=52L=0.16995 m *3.44763=0.5859375 MHzf=1763.963 MHzT=5.6690534268069E-10 s
3/20.618err=-14.93AuZ=79(55.05)N=53L=0.25493 m *2.29842=0.5859375 MHzf=1175.975 MHzT=8.5035801402103E-10 s
3/20.618err=-53.23AuZ=79(55.05)N=54L=0.38240 m *1.53228=0.5859375 MHzf=783.984 MHzT=1.2755370210315E-9 s
3/20.618err=-2.16AuZ=79(55.05)N=55L=0.57359 m *1.02152=0.5859375 MHzf=522.656 MHzT=1.9133055315473E-9 s
3/20.618err=-46.85AuZ=79(55.05)N=56L=0.86039 m /1.46840=0.5859375 MHzf=348.437 MHzT=2.869958297321E-9 s
3/20.618err=-10.14AuZ=79(55.05)N=57L=1.29059 m /2.20260=0.5859375 MHzf=232.291 MHzT=4.3049374459815E-9 s
3/20.618err=-10.14AuZ=79(55.05)N=58L=1.93588 m /3.30390=0.5859375 MHzf=154.861 MHzT=6.4574061689722E-9 s
3/20.618err=-23.9AuZ=79(55.05)N=59L=2.90382 m /4.95586=0.5859375 MHzf=103.241 MHzT=9.6861092534583E-9 s
1.610.618err=-3.21AuZ=79(46.39)N=42L=0.07097 m *8.25628=0.5859375 MHzf=4224.293 MHzT=2.3672600529612E-10 s
1.610.618err=-2.06AuZ=79(46.39)N=43L=0.11483 m *5.10266=0.5859375 MHzf=2610.757 MHzT=3.8303072259012E-10 s
1.610.618err=-5.13AuZ=79(46.39)N=44L=0.18580 m *3.15362=0.5859375 MHzf=1613.536 MHzT=6.1975672788624E-10 s
1.610.618err=-94.91AuZ=79(46.39)N=45L=0.30063 m *1.94904=0.5859375 MHzf=997.220 MHzT=1.0027874504763E-9 s
1.610.618err=-20.46AuZ=79(46.39)N=46L=0.48643 m *1.20458=0.5859375 MHzf=616.316 MHzT=1.6225441783626E-9 s
1.610.618err=-34.33AuZ=79(46.39)N=47L=0.78705 m /1.34324=0.5859375 MHzf=380.904 MHzT=2.6253316288389E-9 s
1.610.618err=-8.68AuZ=79(46.39)N=48L=1.27348 m /2.17341=0.5859375 MHzf=235.412 MHzT=4.2478758072015E-9 s
1.610.618err=-17.23AuZ=79(46.39)N=49L=2.06054 m /3.51665=0.5859375 MHzf=145.492 MHzT=6.8732074360404E-9 s
1.610.618err=-13.81AuZ=79(46.39)N=50L=3.33402 m /5.69006=0.5859375 MHzf=89.919 MHzT=1.1121083243242E-8 s
5/30.618err=-10.2AuZ=79(43.70)N=40L=0.08862 m *6.61174=0.5859375 MHzf=3382.867 MHzT=2.956072380291E-10 s
5/30.618err=-32.24AuZ=79(43.70)N=41L=0.14770 m *3.96704=0.5859375 MHzf=2029.720 MHzT=4.9267873004831E-10 s
5/30.618err=-19.02AuZ=79(43.70)N=42L=0.24617 m *2.38023=0.5859375 MHzf=1217.832 MHzT=8.2113121674685E-10 s
5/30.618err=-42.82AuZ=79(43.70)N=43L=0.41028 m *1.42814=0.5859375 MHzf=730.699 MHzT=1.3685520279109E-9 s
5/30.618err=-16.71AuZ=79(43.70)N=44L=0.68380 m /1.16702=0.5859375 MHzf=438.420 MHzT=2.2809200465172E-9 s
5/30.618err=-94.51AuZ=79(43.70)N=45L=1.13967 m /1.94504=0.5859375 MHzf=263.052 MHzT=3.8015334108605E-9 s
5/30.618err=-8.06AuZ=79(43.70)N=46L=1.89945 m /3.24173=0.5859375 MHzf=157.831 MHzT=6.3358890180983E-9 s
5/30.618err=-8.06AuZ=79(43.70)N=47L=3.16575 m /5.40288=0.5859375 MHzf=94.699 MHzT=1.055981503016E-8 s
5/30.618err=-0.0535AuZ=79(43.70)N=48L=5.27625 m /9.00481=0.5859375 MHzf=56.819 MHzT=1.7599691716926E-8 s
7/40.618err=-10.11AuZ=79(39.89)N=36L=0.06652 m *8.80837=0.5859375 MHzf=4506.768 MHzT=2.2188851914161E-10 s
7/40.618err=-0.668AuZ=79(39.89)N=37L=0.11641 m *5.03336=0.5859375 MHzf=2575.296 MHzT=3.8830490849783E-10 s
7/40.618err=-43.82AuZ=79(39.89)N=38L=0.20372 m *2.87620=0.5859375 MHzf=1471.598 MHzT=6.7953358987119E-10 s
7/40.618err=-64.36AuZ=79(39.89)N=39L=0.35651 m *1.64355=0.5859375 MHzf=840.913 MHzT=1.1891837822746E-9 s
7/40.618err=-6.48AuZ=79(39.89)N=40L=0.62389 m /1.06477=0.5859375 MHzf=480.522 MHzT=2.0810716189805E-9 s
7/40.618err=-86.34AuZ=79(39.89)N=41L=1.09181 m /1.86335=0.5859375 MHzf=274.584 MHzT=3.6418753332159E-9 s
7/40.618err=-8.7AuZ=79(39.89)N=42L=1.91066 m /3.26086=0.5859375 MHzf=156.905 MHzT=6.3732818331279E-9 s
7/40.618err=-14.14AuZ=79(39.89)N=43L=3.34366 m /5.70651=0.5859375 MHzf=89.660 MHzT=1.1153243207974E-8 s
7/40.618err=-10.96AuZ=79(39.89)N=44L=5.85140 m /9.98639=0.5859375 MHzf=51.234 MHzT=1.9518175613954E-8 s
5/20.618err=-0.71AuZ=79(24.36)N=20L=0.01077 m *54.38327=0.5859375 MHzf=27824.973 MHzT=3.5938939072912E-11 s
5/20.618err=-3.59AuZ=79(24.36)N=21L=0.02694 m *21.75331=0.5859375 MHzf=11129.989 MHzT=8.9847347682279E-11 s
5/20.618err=-8.77AuZ=79(24.36)N=22L=0.06734 m *8.70132=0.5859375 MHzf=4451.996 MHzT=2.246183692057E-10 s
5/20.618err=-16.02AuZ=79(24.36)N=23L=0.16835 m *3.48053=0.5859375 MHzf=1780.798 MHzT=5.6154592301424E-10 s
5/20.618err=-39.23AuZ=79(24.36)N=24L=0.42087 m *1.39221=0.5859375 MHzf=712.319 MHzT=1.4038648075356E-9 s
5/20.618err=-79.58AuZ=79(24.36)N=25L=1.05217 m /1.79570=0.5859375 MHzf=284.928 MHzT=3.509662018839E-9 s
5/20.618err=-12.24AuZ=79(24.36)N=26L=2.63043 m /4.48926=0.5859375 MHzf=113.971 MHzT=8.7741550470976E-9 s
5/20.618err=-2.03AuZ=79(24.36)N=27L=6.57606 m /11.22315=0.5859375 MHzf=45.588 MHzT=2.1935387617744E-8 s
5/20.618err=-0.207AuZ=79(24.36)N=28L=16.44016 m /28.05787=0.5859375 MHzf=18.235 MHzT=5.483846904436E-8 s
e0.618err=-0.44AuZ=79(22.32)N=18L=0.00778 m *75.32946=0.5859375 MHz**f=38542.000 MHzT=2.5945721572155E-11 s
e0.618err=-2.64AuZ=79(22.32)N=19L=0.02114 m *27.71216=0.5859375 MHz**f=14178.809 MHzT=7.0527783475846E-11 s
e0.618err=-1.95AuZ=79(22.32)N=20L=0.05747 m *10.19473=0.5859375 MHz**f=5216.092 MHzT=1.9171439222388E-10 s
e0.618err=-25.02AuZ=79(22.32)N=21L=0.15623 m *3.75043=0.5859375 MHz**f=1918.893 MHzT=5.2113374863624E-10 s
e0.618err=-37.98AuZ=79(22.32)N=22L=0.42468 m *1.37971=0.5859375 MHz**f=705.921 MHzT=1.4165883991146E-9 s
e0.618err=-97.02AuZ=79(22.32)N=23L=1.15441 m /1.97019=0.5859375 MHz**f=259.694 MHzT=3.8506865037191E-9 s
e0.618err=-7.12AuZ=79(22.32)N=24L=3.13800 m /5.35553=0.5859375 MHz**f=95.536 MHzT=1.0467251150152E-8 s
e0.618err=-3.99AuZ=79(22.32)N=25L=8.52998 m /14.55783=0.5859375 MHz**f=35.146 MHzT=2.8452938595375E-8 s
e0.618err=-1.47AuZ=79(22.32)N=26L=23.18688 m /39.57227=0.5859375 MHz**f=12.929 MHzT=7.7343105950066E-8 s
30.618err=-0.791AuZ=79(20.32)N=16L=0.00510 m *114.90143=0.5859375 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
30.618err=-0.791AuZ=79(20.32)N=17L=0.01530 m *38.30048=0.5859375 MHzf=19596.278 MHzT=5.1030098810643E-11 s
30.618err=-6.4AuZ=79(20.32)N=18L=0.04590 m *12.76683=0.5859375 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
30.618err=-6.4AuZ=79(20.32)N=19L=0.13769 m *4.25561=0.5859375 MHzf=2177.364 MHzT=4.5927088929579E-10 s
30.618err=-41.86AuZ=79(20.32)N=20L=0.41306 m *1.41854=0.5859375 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
30.618err=-5.75AuZ=79(20.32)N=21L=1.23917 m /2.11486=0.5859375 MHzf=241.929 MHzT=4.1334380036621E-9 s
30.618err=-5.75AuZ=79(20.32)N=22L=3.71752 m /6.34457=0.5859375 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
30.618err=-0.178AuZ=79(20.32)N=23L=11.15256 m /19.03371=0.5859375 MHzf=26.881 MHzT=3.7200942032959E-8 s
30.618err=-0.178AuZ=79(20.32)N=24L=33.45769 m /57.10112=0.5859375 MHzf=8.960 MHzT=1.1160282609888E-7 s
7/20.618err=-0.408AuZ=79(17.82)N=14L=0.00490 m *119.48486=0.5859375 MHzf=61133.928 MHzT=1.6357529038091E-11 s
7/20.618err=-0.408AuZ=79(17.82)N=15L=0.01716 m *34.13853=0.5859375 MHzf=17466.837 MHzT=5.7251351633317E-11 s
7/20.618err=-8.38AuZ=79(17.82)N=16L=0.06007 m *9.75387=0.5859375 MHzf=4990.525 MHzT=2.0037973071661E-10 s
7/20.618err=-39.35AuZ=79(17.82)N=17L=0.21025 m *2.78682=0.5859375 MHzf=1425.864 MHzT=7.0132905750813E-10 s
7/20.618err=-25.6AuZ=79(17.82)N=18L=0.73589 m /1.25591=0.5859375 MHzf=407.390 MHzT=2.4546517012785E-9 s
7/20.618err=-9.9AuZ=79(17.82)N=19L=2.57560 m /4.39569=0.5859375 MHzf=116.397 MHzT=8.5912809544746E-9 s
7/20.618err=-2.57AuZ=79(17.82)N=20L=9.01460 m /15.38492=0.5859375 MHzf=33.256 MHzT=3.0069483340661E-8 s
7/20.618err=-1.6AuZ=79(17.82)N=21L=31.55112 m /53.84724=0.5859375 MHzf=9.502 MHzT=1.0524319169231E-7 s
7/20.618err=-0.248AuZ=79(17.82)N=22L=110.42890 m /188.46533=0.5859375 MHzf=2.715 MHzT=3.683511709231E-7 s
9/20.618err=-0.248AuZ=79(14.84)N=11L=0.00182 m *322.79579=0.5859375 MHzf=165157.108 MHzT=6.0548408256769E-12 s
9/20.618err=-1.04AuZ=79(14.84)N=12L=0.00817 m *71.73240=0.5859375 MHzf=36701.580 MHzT=2.7246783715546E-11 s
9/20.618err=-6.28AuZ=79(14.84)N=13L=0.03676 m *15.94053=0.5859375 MHzf=8155.907 MHzT=1.2261052671996E-10 s
9/20.618err=-18.08AuZ=79(14.84)N=14L=0.16541 m *3.54234=0.5859375 MHzf=1812.424 MHzT=5.517473702398E-10 s
9/20.618err=-27.04AuZ=79(14.84)N=15L=0.74434 m /1.27035=0.5859375 MHzf=402.761 MHzT=2.4828631660791E-9 s
9/20.618err=-14.34AuZ=79(14.84)N=16L=3.34955 m /5.71656=0.5859375 MHzf=89.502 MHzT=1.1172884247356E-8 s
9/20.618err=-2.9AuZ=79(14.84)N=17L=15.07296 m /25.72452=0.5859375 MHzf=19.889 MHzT=5.0277979113102E-8 s
9/20.618err=-0.662AuZ=79(14.84)N=18L=67.82832 m /115.76032=0.5859375 MHzf=4.420 MHzT=2.2625090600896E-7 s
9/20.618err=-0.178AuZ=79(14.84)N=19L=305.22742 m /520.92146=0.5859375 MHzf=0.982 MHzT=1.0181290770403E-6 s
50.618err=-0.0956AuZ=79(13.87)N=10L=0.00116 m *506.48369=0.5859375 MHzf=259140.253 MHzT=3.8589141992773E-12 s
50.618err=-0.294AuZ=79(13.87)N=11L=0.00578 m *101.29674=0.5859375 MHzf=51828.051 MHzT=1.9294570996386E-11 s
50.618err=-1.3AuZ=79(13.87)N=12L=0.02892 m *20.25935=0.5859375 MHzf=10365.610 MHzT=9.6472854981932E-11 s
50.618err=-1.3AuZ=79(13.87)N=13L=0.14461 m *4.05187=0.5859375 MHzf=2073.122 MHzT=4.8236427490966E-10 s
50.618err=-23.4AuZ=79(13.87)N=14L=0.72305 m /1.23400=0.5859375 MHzf=414.624 MHzT=2.4118213745483E-9 s
50.618err=-2.84AuZ=79(13.87)N=15L=3.61523 m /6.16999=0.5859375 MHzf=82.925 MHzT=1.2059106872742E-8 s
50.618err=-2.84AuZ=79(13.87)N=16L=18.07615 m /30.84996=0.5859375 MHzf=16.585 MHzT=6.0295534363708E-8 s
50.618err=-0.163AuZ=79(13.87)N=17L=90.38073 m /154.24978=0.5859375 MHzf=3.317 MHzT=3.0147767181854E-7 s
50.618err=-0.0323AuZ=79(13.87)N=18L=451.90366 m /771.24892=0.5859375 MHzf=0.663 MHzT=1.5073883590927E-6 s
70.618err=-0.0153AuZ=79(11.47)N=7L=0.00010 m *6005.91569=0.5859375 MHzf=3072901.510 MHzT=3.2542533390494E-13 s
70.618err=-0.116AuZ=79(11.47)N=8L=0.00068 m *857.98796=0.5859375 MHzf=438985.930 MHzT=2.2779773373346E-12 s
70.618err=-0.467AuZ=79(11.47)N=9L=0.00478 m *122.56971=0.5859375 MHzf=62712.276 MHzT=1.5945841361342E-11 s
70.618err=-3AuZ=79(11.47)N=10L=0.03346 m *17.50996=0.5859375 MHzf=8958.897 MHzT=1.1162088952939E-10 s
70.618err=-25.08AuZ=79(11.47)N=11L=0.23424 m *2.50142=0.5859375 MHzf=1279.842 MHzT=7.8134622670576E-10 s
70.618err=-39.93AuZ=79(11.47)N=12L=1.63969 m /2.79841=0.5859375 MHzf=182.835 MHzT=5.4694235869403E-9 s
70.618err=-3.1AuZ=79(11.47)N=13L=11.47784 m /19.58885=0.5859375 MHzf=26.119 MHzT=3.8285965108582E-8 s
70.618err=-0.0891AuZ=79(11.47)N=14L=80.34491 m /137.12197=0.5859375 MHzf=3.731 MHzT=2.6800175576008E-7 s
70.618err=-0.0891AuZ=79(11.47)N=15L=562.41434 m /959.85380=0.5859375 MHzf=0.533 MHzT=1.8760122903205E-6 s
90.618err=-0.00018AuZ=79(10.16)N=6L=0.00006 m *9307.01588=0.5859375 MHzf=4761895.541 MHzT=2.1000040662816E-13 s
90.618err=-0.011AuZ=79(10.16)N=7L=0.00057 m *1034.11288=0.5859375 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
90.618err=-0.791AuZ=79(10.16)N=8L=0.00510 m *114.90143=0.5859375 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
90.618err=-6.4AuZ=79(10.16)N=9L=0.04590 m *12.76683=0.5859375 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
90.618err=-41.86AuZ=79(10.16)N=10L=0.41306 m *1.41854=0.5859375 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
90.618err=-5.75AuZ=79(10.16)N=11L=3.71752 m /6.34457=0.5859375 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
90.618err=-0.178AuZ=79(10.16)N=12L=33.45769 m /57.10112=0.5859375 MHzf=8.960 MHzT=1.1160282609888E-7 s
90.618err=-0.178AuZ=79(10.16)N=13L=301.11917 m /513.91005=0.5859375 MHzf=0.996 MHzT=1.0044254348899E-6 s
90.618err=-0.00412AuZ=79(10.16)N=14L=2710.07253 m /4625.19045=0.5859375 MHzf=0.111 MHzT=9.039828914009E-6 s
110.618err=-0.00188AuZ=79(9.31)N=5L=0.00002 m *30711.57477=0.5859375 MHzf=15713448.090 MHzT=6.363975584848E-14 s
110.618err=-0.0345AuZ=79(9.31)N=6L=0.00021 m *2791.96134=0.5859375 MHzf=1428495.281 MHzT=7.0003731433327E-13 s
110.618err=-0.323AuZ=79(9.31)N=7L=0.00231 m *253.81467=0.5859375 MHzf=129863.207 MHzT=7.700410457666E-12 s
110.618err=-0.323AuZ=79(9.31)N=8L=0.02539 m *23.07406=0.5859375 MHzf=11805.746 MHzT=8.4704515034326E-11 s
110.618err=-4.89AuZ=79(9.31)N=9L=0.27933 m *2.09764=0.5859375 MHzf=1073.250 MHzT=9.3174966537759E-10 s
110.618err=-4.88AuZ=79(9.31)N=10L=3.07265 m /5.24398=0.5859375 MHzf=97.568 MHzT=1.0249246319153E-8 s
110.618err=-1.2AuZ=79(9.31)N=11L=33.79911 m /57.68382=0.5859375 MHzf=8.870 MHzT=1.1274170951069E-7 s
110.618err=-0.0824AuZ=79(9.31)N=12L=371.79026 m /634.52204=0.5859375 MHzf=0.806 MHzT=1.2401588046176E-6 s
110.618err=-0.0107AuZ=79(9.31)N=13L=4089.69282 m /6979.74241=0.5859375 MHzf=0.073 MHzT=1.3641746850793E-5 s
6/50.618err=-8.19AuZ=79(126.23)N=122L=0.54162 m *2.16363=1.171875 MHzf=553.507 MHzT=1.8066627771661E-9 s
6/50.618err=-80.31AuZ=79(126.23)N=123L=0.64995 m *1.80303=1.171875 MHzf=461.256 MHzT=2.1679953325993E-9 s
6/50.618err=-50.26AuZ=79(126.23)N=124L=0.77994 m *1.50252=1.171875 MHzf=384.380 MHzT=2.6015943991192E-9 s
6/50.618err=-25.22AuZ=79(126.23)N=125L=0.93593 m *1.25210=1.171875 MHzf=320.316 MHzT=3.121913278943E-9 s
6/50.618err=-4.35AuZ=79(126.23)N=126L=1.12311 m *1.04342=1.171875 MHzf=266.930 MHzT=3.7462959347316E-9 s
6/50.618err=-15.01AuZ=79(126.23)N=127L=1.34773 m /1.15007=1.171875 MHzf=222.442 MHzT=4.4955551216779E-9 s
6/50.618err=-38.01AuZ=79(126.23)N=128L=1.61728 m /1.38008=1.171875 MHzf=185.368 MHzT=5.3946661460135E-9 s
6/50.618err=-65.61AuZ=79(126.23)N=129L=1.94074 m /1.65609=1.171875 MHzf=154.474 MHzT=6.4735993752162E-9 s
6/50.618err=-98.74AuZ=79(126.23)N=130L=2.32888 m /1.98731=1.171875 MHzf=128.728 MHzT=7.7683192502595E-9 s
5/40.618err=-25.95AuZ=79(103.14)N=99L=0.46524 m *2.51886=1.171875 MHzf=644.382 MHzT=1.5518736776247E-9 s
5/40.618err=-0.755AuZ=79(103.14)N=100L=0.58155 m *2.01509=1.171875 MHzf=515.506 MHzT=1.9398420970308E-9 s
5/40.618err=-61.21AuZ=79(103.14)N=101L=0.72694 m *1.61207=1.171875 MHzf=412.405 MHzT=2.4248026212885E-9 s
5/40.618err=-28.97AuZ=79(103.14)N=102L=0.90867 m *1.28966=1.171875 MHzf=329.924 MHzT=3.0310032766107E-9 s
5/40.618err=-3.18AuZ=79(103.14)N=103L=1.13584 m *1.03173=1.171875 MHzf=263.939 MHzT=3.7887540957634E-9 s
5/40.618err=-21.16AuZ=79(103.14)N=104L=1.41980 m /1.21156=1.171875 MHzf=211.151 MHzT=4.7359426197042E-9 s
5/40.618err=-51.45AuZ=79(103.14)N=105L=1.77475 m /1.51445=1.171875 MHzf=168.921 MHzT=5.9199282746302E-9 s
5/40.618err=-89.31AuZ=79(103.14)N=106L=2.21844 m /1.89307=1.171875 MHzf=135.137 MHzT=7.3999103432878E-9 s
5/40.618err=-18.32AuZ=79(103.14)N=107L=2.77305 m /2.36633=1.171875 MHzf=108.109 MHzT=9.2498879291098E-9 s
4/30.618err=-5.4AuZ=79(80.00)N=76L=0.37062 m *3.16192=1.171875 MHzf=808.893 MHzT=1.2362578470231E-9 s
4/30.618err=-18.58AuZ=79(80.00)N=77L=0.49416 m *2.37144=1.171875 MHzf=606.670 MHzT=1.6483437960303E-9 s
4/30.618err=-77.86AuZ=79(80.00)N=78L=0.65888 m *1.77858=1.171875 MHzf=455.002 MHzT=2.1977917280399E-9 s
4/30.618err=-33.4AuZ=79(80.00)N=79L=0.87851 m *1.33394=1.171875 MHzf=341.252 MHzT=2.9303889707191E-9 s
4/30.618err=-0.0453AuZ=79(80.00)N=80L=1.17134 m *1.00045=1.171875 MHzf=255.939 MHzT=3.9071852942912E-9 s
4/30.618err=-33.28AuZ=79(80.00)N=81L=1.56179 m /1.33273=1.171875 MHzf=191.954 MHzT=5.2095803923869E-9 s
4/30.618err=-77.7AuZ=79(80.00)N=82L=2.08239 m /1.77697=1.171875 MHzf=143.966 MHzT=6.9461071898475E-9 s
4/30.618err=-18.47AuZ=79(80.00)N=83L=2.77652 m /2.36930=1.171875 MHzf=107.974 MHzT=9.2614762531277E-9 s
4/30.618err=-5.31AuZ=79(80.00)N=84L=3.70203 m /3.15906=1.171875 MHzf=80.981 MHzT=1.2348635004167E-8 s
e/20.618err=-13.87AuZ=79(75.00)N=71L=0.34306 m *3.41599=1.171875 MHzf=873.889 MHzT=1.1443097597004E-9 s
e/20.618err=-25.67AuZ=79(75.00)N=72L=0.46626 m *2.51335=1.171875 MHzf=642.972 MHzT=1.5552782129603E-9 s
e/20.618err=-84.93AuZ=79(75.00)N=73L=0.63371 m *1.84922=1.171875 MHzf=473.072 MHzT=2.1138422522433E-9 s
e/20.618err=-36.06AuZ=79(75.00)N=74L=0.86131 m *1.36058=1.171875 MHzf=348.067 MHzT=2.8730094912499E-9 s
e/20.618err=-0.106AuZ=79(75.00)N=75L=1.17064 m *1.00106=1.171875 MHzf=256.093 MHzT=3.904824746526E-9 s
e/20.618err=-35.78AuZ=79(75.00)N=76L=1.59106 m /1.35771=1.171875 MHzf=188.423 MHzT=5.3072070758974E-9 s
e/20.618err=-84.54AuZ=79(75.00)N=77L=2.16248 m /1.84531=1.171875 MHzf=138.634 MHzT=7.2132422771378E-9 s
e/20.618err=-25.41AuZ=79(75.00)N=78L=2.93911 m /2.50804=1.171875 MHzf=102.001 MHzT=9.8038127031043E-9 s
e/20.618err=-13.63AuZ=79(75.00)N=79L=3.99466 m /3.40878=1.171875 MHzf=75.048 MHzT=1.3324762960227E-8 s
e^(10.618err=-23.56AuZ=79(62.56)N=59L=0.31615 m *3.70666=1.171875 MHzf=948.249 MHzT=1.054575666503E-9 s
e^(10.618err=-28.29AuZ=79(62.56)N=60L=0.45674 m *2.56575=1.171875 MHzf=656.378 MHzT=1.5235115723999E-9 s
e^(10.618err=-77.61AuZ=79(62.56)N=61L=0.65983 m *1.77602=1.171875 MHzf=454.346 MHzT=2.2009682045225E-9 s
e^(10.618err=-22.94AuZ=79(62.56)N=62L=0.95324 m *1.22936=1.171875 MHzf=314.498 MHzT=3.1796680281781E-9 s
e^(10.618err=-17.52AuZ=79(62.56)N=63L=1.37712 m /1.17514=1.171875 MHzf=217.696 MHzT=4.5935642089892E-9 s
e^(10.618err=-69.77AuZ=79(62.56)N=64L=1.98948 m /1.69769=1.171875 MHzf=150.689 MHzT=6.6361745802114E-9 s
e^(10.618err=-22.63AuZ=79(62.56)N=65L=2.87413 m /2.45259=1.171875 MHzf=104.307 MHzT=9.5870681360814E-9 s
e^(10.618err=-18.11AuZ=79(62.56)N=66L=4.15216 m /3.54318=1.171875 MHzf=72.201 MHzT=1.3850129217508E-8 s
e^(10.618err=-2.38AuZ=79(62.56)N=67L=5.99850 m /5.11872=1.171875 MHzf=49.978 MHzT=2.0008836551366E-8 s
3/20.618err=-14.93AuZ=79(56.76)N=53L=0.25493 m *4.59683=1.171875 MHzf=1175.975 MHzT=8.5035801402103E-10 s
3/20.618err=-2.16AuZ=79(56.76)N=54L=0.38240 m *3.06456=1.171875 MHzf=783.984 MHzT=1.2755370210315E-9 s
3/20.618err=-2.16AuZ=79(56.76)N=55L=0.57359 m *2.04304=1.171875 MHzf=522.656 MHzT=1.9133055315473E-9 s
3/20.618err=-36.21AuZ=79(56.76)N=56L=0.86039 m *1.36202=1.171875 MHzf=348.437 MHzT=2.869958297321E-9 s
3/20.618err=-10.14AuZ=79(56.76)N=57L=1.29059 m /1.10130=1.171875 MHzf=232.291 MHzT=4.3049374459815E-9 s
3/20.618err=-65.2AuZ=79(56.76)N=58L=1.93588 m /1.65195=1.171875 MHzf=154.861 MHzT=6.4574061689722E-9 s
3/20.618err=-23.9AuZ=79(56.76)N=59L=2.90382 m /2.47793=1.171875 MHzf=103.241 MHzT=9.6861092534583E-9 s
3/20.618err=-23.9AuZ=79(56.76)N=60L=4.35573 m /3.71689=1.171875 MHzf=68.827 MHzT=1.4529163880187E-8 s
3/20.618err=-11.51AuZ=79(56.76)N=61L=6.53360 m /5.57534=1.171875 MHzf=45.885 MHzT=2.1793745820281E-8 s
1.610.618err=-5.13AuZ=79(47.83)N=44L=0.18580 m *6.30724=1.171875 MHzf=1613.536 MHzT=6.1975672788624E-10 s
1.610.618err=-29.94AuZ=79(47.83)N=45L=0.30063 m *3.89809=1.171875 MHzf=997.220 MHzT=1.0027874504763E-9 s
1.610.618err=-20.46AuZ=79(47.83)N=46L=0.48643 m *2.40915=1.171875 MHzf=616.316 MHzT=1.6225441783626E-9 s
1.610.618err=-48.9AuZ=79(47.83)N=47L=0.78705 m *1.48894=1.171875 MHzf=380.904 MHzT=2.6253316288389E-9 s
1.610.618err=-8.68AuZ=79(47.83)N=48L=1.27348 m /1.08670=1.171875 MHzf=235.412 MHzT=4.2478758072015E-9 s
1.610.618err=-75.84AuZ=79(47.83)N=49L=2.06054 m /1.75832=1.171875 MHzf=145.492 MHzT=6.8732074360404E-9 s
1.610.618err=-42.26AuZ=79(47.83)N=50L=3.33402 m /2.84503=1.171875 MHzf=89.919 MHzT=1.1121083243242E-8 s
1.610.618err=-15.09AuZ=79(47.83)N=51L=5.39455 m /4.60335=1.171875 MHzf=55.573 MHzT=1.7994290679282E-8 s
1.610.618err=-6.41AuZ=79(47.83)N=52L=8.72857 m /7.44838=1.171875 MHzf=34.346 MHzT=2.9115373922524E-8 s
5/30.618err=-13.35AuZ=79(45.05)N=41L=0.14770 m *7.93408=1.171875 MHzf=2029.720 MHzT=4.9267873004831E-10 s
5/30.618err=-19.02AuZ=79(45.05)N=42L=0.24617 m *4.76045=1.171875 MHzf=1217.832 MHzT=8.2113121674685E-10 s
5/30.618err=-42.82AuZ=79(45.05)N=43L=0.41028 m *2.85627=1.171875 MHzf=730.699 MHzT=1.3685520279109E-9 s
5/30.618err=-71.38AuZ=79(45.05)N=44L=0.68380 m *1.71376=1.171875 MHzf=438.420 MHzT=2.2809200465172E-9 s
5/30.618err=-2.83AuZ=79(45.05)N=45L=1.13967 m *1.02826=1.171875 MHzf=263.052 MHzT=3.8015334108605E-9 s
5/30.618err=-62.09AuZ=79(45.05)N=46L=1.89945 m /1.62087=1.171875 MHzf=157.831 MHzT=6.3358890180983E-9 s
5/30.618err=-35.08AuZ=79(45.05)N=47L=3.16575 m /2.70144=1.171875 MHzf=94.699 MHzT=1.055981503016E-8 s
5/30.618err=-12.57AuZ=79(45.05)N=48L=5.27625 m /4.50240=1.171875 MHzf=56.819 MHzT=1.7599691716926E-8 s
5/30.618err=-7.21AuZ=79(45.05)N=49L=8.79376 m /7.50401=1.171875 MHzf=34.092 MHzT=2.9332819528198E-8 s
7/40.618err=-0.668AuZ=79(41.13)N=37L=0.11641 m *10.06671=1.171875 MHzf=2575.296 MHzT=3.8830490849783E-10 s
7/40.618err=-15.05AuZ=79(41.13)N=38L=0.20372 m *5.75241=1.171875 MHzf=1471.598 MHzT=6.7953358987119E-10 s
7/40.618err=-9.57AuZ=79(41.13)N=39L=0.35651 m *3.28709=1.171875 MHzf=840.913 MHzT=1.1891837822746E-9 s
7/40.618err=-87.84AuZ=79(41.13)N=40L=0.62389 m *1.87834=1.171875 MHzf=480.522 MHzT=2.0810716189805E-9 s
7/40.618err=-7.34AuZ=79(41.13)N=41L=1.09181 m *1.07334=1.171875 MHzf=274.584 MHzT=3.6418753332159E-9 s
7/40.618err=-63.05AuZ=79(41.13)N=42L=1.91066 m /1.63043=1.171875 MHzf=156.905 MHzT=6.3732818331279E-9 s
7/40.618err=-42.67AuZ=79(41.13)N=43L=3.34366 m /2.85325=1.171875 MHzf=89.660 MHzT=1.1153243207974E-8 s
7/40.618err=-24.83AuZ=79(41.13)N=44L=5.85140 m /4.99320=1.171875 MHzf=51.234 MHzT=1.9518175613954E-8 s
7/40.618err=-9.23AuZ=79(41.13)N=45L=10.23995 m /8.73809=1.171875 MHzf=29.277 MHzT=3.415680732442E-8 s
5/20.618err=-1.18AuZ=79(25.12)N=21L=0.02694 m *43.50662=1.171875 MHzf=11129.989 MHzT=8.9847347682279E-11 s
5/20.618err=-2.37AuZ=79(25.12)N=22L=0.06734 m *17.40265=1.171875 MHzf=4451.996 MHzT=2.246183692057E-10 s
5/20.618err=-16.02AuZ=79(25.12)N=23L=0.16835 m *6.96106=1.171875 MHzf=1780.798 MHzT=5.6154592301424E-10 s
5/20.618err=-39.23AuZ=79(25.12)N=24L=0.42087 m *2.78442=1.171875 MHzf=712.319 MHzT=1.4038648075356E-9 s
5/20.618err=-11.38AuZ=79(25.12)N=25L=1.05217 m *1.11377=1.171875 MHzf=284.928 MHzT=3.509662018839E-9 s
5/20.618err=-12.24AuZ=79(25.12)N=26L=2.63043 m /2.24463=1.171875 MHzf=113.971 MHzT=8.7741550470976E-9 s
5/20.618err=-12.24AuZ=79(25.12)N=27L=6.57606 m /5.61157=1.171875 MHzf=45.588 MHzT=2.1935387617744E-8 s
5/20.618err=-0.207AuZ=79(25.12)N=28L=16.44016 m /14.02894=1.171875 MHzf=18.235 MHzT=5.483846904436E-8 s
5/20.618err=-0.207AuZ=79(25.12)N=29L=41.10040 m /35.07234=1.171875 MHzf=7.294 MHzT=1.370961726109E-7 s
e0.618err=-0.772AuZ=79(23.02)N=19L=0.02114 m *55.42432=1.171875 MHz**f=14178.809 MHzT=7.0527783475846E-11 s
e0.618err=-1.95AuZ=79(23.02)N=20L=0.05747 m *20.38947=1.171875 MHz**f=5216.092 MHzT=1.9171439222388E-10 s
e0.618err=-7.16AuZ=79(23.02)N=21L=0.15623 m *7.50087=1.171875 MHz**f=1918.893 MHzT=5.2113374863624E-10 s
e0.618err=-37.98AuZ=79(23.02)N=22L=0.42468 m *2.75941=1.171875 MHz**f=705.921 MHzT=1.4165883991146E-9 s
e0.618err=-1.52AuZ=79(23.02)N=23L=1.15441 m *1.01513=1.171875 MHz**f=259.694 MHzT=3.8506865037191E-9 s
e0.618err=-33.89AuZ=79(23.02)N=24L=3.13800 m /2.67776=1.171875 MHz**f=95.536 MHzT=1.0467251150152E-8 s
e0.618err=-3.99AuZ=79(23.02)N=25L=8.52998 m /7.27891=1.171875 MHz**f=35.146 MHzT=2.8452938595375E-8 s
e0.618err=-4.14AuZ=79(23.02)N=26L=23.18688 m /19.78614=1.171875 MHz**f=12.929 MHzT=7.7343105950066E-8 s
e0.618err=-1.48AuZ=79(23.02)N=27L=63.02847 m /53.78430=1.171875 MHz**f=4.756 MHzT=2.1024035946064E-7 s
30.618err=-0.791AuZ=79(20.95)N=17L=0.01530 m *76.60095=1.171875 MHzf=19596.278 MHzT=5.1030098810643E-11 s
30.618err=-2.14AuZ=79(20.95)N=18L=0.04590 m *25.53365=1.171875 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
30.618err=-6.4AuZ=79(20.95)N=19L=0.13769 m *8.51122=1.171875 MHzf=2177.364 MHzT=4.5927088929579E-10 s
30.618err=-41.86AuZ=79(20.95)N=20L=0.41306 m *2.83707=1.171875 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
30.618err=-5.75AuZ=79(20.95)N=21L=1.23917 m /1.05743=1.171875 MHzf=241.929 MHzT=4.1334380036621E-9 s
30.618err=-5.75AuZ=79(20.95)N=22L=3.71752 m /3.17228=1.171875 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
30.618err=-5.75AuZ=79(20.95)N=23L=11.15256 m /9.51685=1.171875 MHzf=26.881 MHzT=3.7200942032959E-8 s
30.618err=-1.97AuZ=79(20.95)N=24L=33.45769 m /28.55056=1.171875 MHzf=8.960 MHzT=1.1160282609888E-7 s
30.618err=-0.767AuZ=79(20.95)N=25L=100.37306 m /85.65168=1.171875 MHzf=2.987 MHzT=3.3480847829663E-7 s
7/20.618err=-0.408AuZ=79(18.37)N=14L=0.00490 m *238.96973=1.171875 MHzf=61133.928 MHzT=1.6357529038091E-11 s
7/20.618err=-0.408AuZ=79(18.37)N=15L=0.01716 m *68.27706=1.171875 MHzf=17466.837 MHzT=5.7251351633317E-11 s
7/20.618err=-2.68AuZ=79(18.37)N=16L=0.06007 m *19.50773=1.171875 MHzf=4990.525 MHzT=2.0037973071661E-10 s
7/20.618err=-11.48AuZ=79(18.37)N=17L=0.21025 m *5.57364=1.171875 MHzf=1425.864 MHzT=7.0132905750813E-10 s
7/20.618err=-59.25AuZ=79(18.37)N=18L=0.73589 m *1.59247=1.171875 MHzf=407.390 MHzT=2.4546517012785E-9 s
7/20.618err=-9.9AuZ=79(18.37)N=19L=2.57560 m /2.19785=1.171875 MHzf=116.397 MHzT=8.5912809544746E-9 s
7/20.618err=-9.9AuZ=79(18.37)N=20L=9.01460 m /7.69246=1.171875 MHzf=33.256 MHzT=3.0069483340661E-8 s
7/20.618err=-3.56AuZ=79(18.37)N=21L=31.55112 m /26.92362=1.171875 MHzf=9.502 MHzT=1.0524319169231E-7 s
7/20.618err=-0.248AuZ=79(18.37)N=22L=110.42890 m /94.23266=1.171875 MHzf=2.715 MHzT=3.683511709231E-7 s
9/20.618err=-0.0918AuZ=79(15.30)N=11L=0.00182 m *645.59158=1.171875 MHzf=165157.108 MHzT=6.0548408256769E-12 s
9/20.618err=-0.326AuZ=79(15.30)N=12L=0.00817 m *143.46480=1.171875 MHzf=36701.580 MHzT=2.7246783715546E-11 s
9/20.618err=-2.85AuZ=79(15.30)N=13L=0.03676 m *31.88107=1.171875 MHzf=8155.907 MHzT=1.2261052671996E-10 s
9/20.618err=-1.21AuZ=79(15.30)N=14L=0.16541 m *7.08468=1.171875 MHzf=1812.424 MHzT=5.517473702398E-10 s
9/20.618err=-57.44AuZ=79(15.30)N=15L=0.74434 m *1.57437=1.171875 MHzf=402.761 MHzT=2.4828631660791E-9 s
9/20.618err=-42.92AuZ=79(15.30)N=16L=3.34955 m /2.85828=1.171875 MHzf=89.502 MHzT=1.1172884247356E-8 s
9/20.618err=-7.19AuZ=79(15.30)N=17L=15.07296 m /12.86226=1.171875 MHzf=19.889 MHzT=5.0277979113102E-8 s
9/20.618err=-1.55AuZ=79(15.30)N=18L=67.82832 m /57.88016=1.171875 MHzf=4.420 MHzT=2.2625090600896E-7 s
9/20.618err=-0.178AuZ=79(15.30)N=19L=305.22742 m /260.46073=1.171875 MHzf=0.982 MHzT=1.0181290770403E-6 s
50.618err=-0.0956AuZ=79(14.30)N=10L=0.00116 m *1012.96739=1.171875 MHzf=259140.253 MHzT=3.8589141992773E-12 s
50.618err=-0.294AuZ=79(14.30)N=11L=0.00578 m *202.59348=1.171875 MHzf=51828.051 MHzT=1.9294570996386E-11 s
50.618err=-1.3AuZ=79(14.30)N=12L=0.02892 m *40.51870=1.171875 MHzf=10365.610 MHzT=9.6472854981932E-11 s
50.618err=-1.3AuZ=79(14.30)N=13L=0.14461 m *8.10374=1.171875 MHzf=2073.122 MHzT=4.8236427490966E-10 s
50.618err=-62.08AuZ=79(14.30)N=14L=0.72305 m *1.62075=1.171875 MHzf=414.624 MHzT=2.4118213745483E-9 s
50.618err=-2.84AuZ=79(14.30)N=15L=3.61523 m /3.08500=1.171875 MHzf=82.925 MHzT=1.2059106872742E-8 s
50.618err=-2.84AuZ=79(14.30)N=16L=18.07615 m /15.42498=1.171875 MHzf=16.585 MHzT=6.0295534363708E-8 s
50.618err=-0.163AuZ=79(14.30)N=17L=90.38073 m /77.12489=1.171875 MHzf=3.317 MHzT=3.0147767181854E-7 s
50.618err=-0.163AuZ=79(14.30)N=18L=451.90366 m /385.62446=1.171875 MHzf=0.663 MHzT=1.5073883590927E-6 s
70.618err=-0.057AuZ=79(11.83)N=8L=0.00068 m *1715.97591=1.171875 MHzf=438985.930 MHzT=2.2779773373346E-12 s
70.618err=-0.057AuZ=79(11.83)N=9L=0.00478 m *245.13942=1.171875 MHzf=62712.276 MHzT=1.5945841361342E-11 s
70.618err=-0.057AuZ=79(11.83)N=10L=0.03346 m *35.01992=1.171875 MHzf=8958.897 MHzT=1.1162088952939E-10 s
70.618err=-0.057AuZ=79(11.83)N=11L=0.23424 m *5.00285=1.171875 MHzf=1279.842 MHzT=7.8134622670576E-10 s
70.618err=-39.93AuZ=79(11.83)N=12L=1.63969 m /1.39920=1.171875 MHzf=182.835 MHzT=5.4694235869403E-9 s
70.618err=-8.83AuZ=79(11.83)N=13L=11.47784 m /9.79443=1.171875 MHzf=26.119 MHzT=3.8285965108582E-8 s
70.618err=-0.825AuZ=79(11.83)N=14L=80.34491 m /68.56099=1.171875 MHzf=3.731 MHzT=2.6800175576008E-7 s
70.618err=-0.194AuZ=79(11.83)N=15L=562.41434 m /479.92690=1.171875 MHzf=0.533 MHzT=1.8760122903205E-6 s
70.618err=-0.0146AuZ=79(11.83)N=16L=3936.90035 m /3359.48830=1.171875 MHzf=0.076 MHzT=1.3132086032244E-5 s
90.618err=-0.00018AuZ=79(10.47)N=6L=0.00006 m *18614.03177=1.171875 MHzf=4761895.541 MHzT=2.1000040662816E-13 s
90.618err=-0.011AuZ=79(10.47)N=7L=0.00057 m *2068.22575=1.171875 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
90.618err=-0.351AuZ=79(10.47)N=8L=0.00510 m *229.80286=1.171875 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
90.618err=-2.14AuZ=79(10.47)N=9L=0.04590 m *25.53365=1.171875 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
90.618err=-41.86AuZ=79(10.47)N=10L=0.41306 m *2.83707=1.171875 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
90.618err=-5.75AuZ=79(10.47)N=11L=3.71752 m /3.17228=1.171875 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
90.618err=-1.97AuZ=79(10.47)N=12L=33.45769 m /28.55056=1.171875 MHzf=8.960 MHzT=1.1160282609888E-7 s
90.618err=-0.374AuZ=79(10.47)N=13L=301.11917 m /256.95503=1.171875 MHzf=0.996 MHzT=1.0044254348899E-6 s
90.618err=-0.0258AuZ=79(10.47)N=14L=2710.07253 m /2312.59523=1.171875 MHzf=0.111 MHzT=9.039828914009E-6 s
110.618err=-0.0166AuZ=79(9.60)N=6L=0.00021 m *5583.92269=1.171875 MHzf=1428495.281 MHzT=7.0003731433327E-13 s
110.618err=-0.125AuZ=79(9.60)N=7L=0.00231 m *507.62934=1.171875 MHzf=129863.207 MHzT=7.700410457666E-12 s
110.618err=-0.323AuZ=79(9.60)N=8L=0.02539 m *46.14812=1.171875 MHzf=11805.746 MHzT=8.4704515034326E-11 s
110.618err=-4.89AuZ=79(9.60)N=9L=0.27933 m *4.19528=1.171875 MHzf=1073.250 MHzT=9.3174966537759E-10 s
110.618err=-31.1AuZ=79(9.60)N=10L=3.07265 m /2.62199=1.171875 MHzf=97.568 MHzT=1.0249246319153E-8 s
110.618err=-3.01AuZ=79(9.60)N=11L=33.79911 m /28.84191=1.171875 MHzf=8.870 MHzT=1.1274170951069E-7 s
110.618err=-0.0824AuZ=79(9.60)N=12L=371.79026 m /317.26102=1.171875 MHzf=0.806 MHzT=1.2401588046176E-6 s
110.618err=-0.025AuZ=79(9.60)N=13L=4089.69282 m /3489.87121=1.171875 MHzf=0.073 MHzT=1.3641746850793E-5 s
110.618err=-0.00152AuZ=79(9.60)N=14L=44986.62102 m /38388.58327=1.171875 MHzf=0.007 MHzT=0.00015005921535873 s
6/50.618err=-4.35AuZ=79(130.03)N=126L=1.12311 m *2.08684=2.34375 MHzf=266.930 MHzT=3.7462959347316E-9 s
6/50.618err=-73.91AuZ=79(130.03)N=127L=1.34773 m *1.73903=2.34375 MHzf=222.442 MHzT=4.4955551216779E-9 s
6/50.618err=-44.92AuZ=79(130.03)N=128L=1.61728 m *1.44919=2.34375 MHzf=185.368 MHzT=5.3946661460135E-9 s
6/50.618err=-20.77AuZ=79(130.03)N=129L=1.94074 m *1.20766=2.34375 MHzf=154.474 MHzT=6.4735993752162E-9 s
6/50.618err=-0.639AuZ=79(130.03)N=130L=2.32888 m *1.00638=2.34375 MHzf=128.728 MHzT=7.7683192502595E-9 s
6/50.618err=-19.24AuZ=79(130.03)N=131L=2.79466 m /1.19239=2.34375 MHzf=107.273 MHzT=9.3219831003114E-9 s
6/50.618err=-43.09AuZ=79(130.03)N=132L=3.35359 m /1.43087=2.34375 MHzf=89.394 MHzT=1.1186379720374E-8 s
6/50.618err=-71.71AuZ=79(130.03)N=133L=4.02431 m /1.71704=2.34375 MHzf=74.495 MHzT=1.3423655664448E-8 s
6/50.618err=-3.03AuZ=79(130.03)N=134L=4.82917 m /2.06045=2.34375 MHzf=62.079 MHzT=1.6108386797338E-8 s
5/40.618err=-28.97AuZ=79(106.25)N=102L=0.90867 m *2.57931=2.34375 MHzf=329.924 MHzT=3.0310032766107E-9 s
5/40.618err=-3.18AuZ=79(106.25)N=103L=1.13584 m *2.06345=2.34375 MHzf=263.939 MHzT=3.7887540957634E-9 s
5/40.618err=-65.08AuZ=79(106.25)N=104L=1.41980 m *1.65076=2.34375 MHzf=211.151 MHzT=4.7359426197042E-9 s
5/40.618err=-32.07AuZ=79(106.25)N=105L=1.77475 m *1.32061=2.34375 MHzf=168.921 MHzT=5.9199282746302E-9 s
5/40.618err=-5.65AuZ=79(106.25)N=106L=2.21844 m *1.05649=2.34375 MHzf=135.137 MHzT=7.3999103432878E-9 s
5/40.618err=-18.32AuZ=79(106.25)N=107L=2.77305 m /1.18317=2.34375 MHzf=108.109 MHzT=9.2498879291098E-9 s
5/40.618err=-47.9AuZ=79(106.25)N=108L=3.46631 m /1.47896=2.34375 MHzf=86.488 MHzT=1.1562359911387E-8 s
5/40.618err=-84.87AuZ=79(106.25)N=109L=4.33289 m /1.84870=2.34375 MHzf=69.190 MHzT=1.4452949889234E-8 s
5/40.618err=-15.55AuZ=79(106.25)N=110L=5.41611 m /2.31087=2.34375 MHzf=55.352 MHzT=1.8066187361543E-8 s
4/30.618err=-18.58AuZ=79(82.41)N=78L=0.65888 m *3.55717=2.34375 MHzf=455.002 MHzT=2.1977917280399E-9 s
4/30.618err=-33.4AuZ=79(82.41)N=79L=0.87851 m *2.66787=2.34375 MHzf=341.252 MHzT=2.9303889707191E-9 s
4/30.618err=-0.0453AuZ=79(82.41)N=80L=1.17134 m *2.00091=2.34375 MHzf=255.939 MHzT=3.9071852942912E-9 s
4/30.618err=-50.07AuZ=79(82.41)N=81L=1.56179 m *1.50068=2.34375 MHzf=191.954 MHzT=5.2095803923869E-9 s
4/30.618err=-12.56AuZ=79(82.41)N=82L=2.08239 m *1.12551=2.34375 MHzf=143.966 MHzT=6.9461071898475E-9 s
4/30.618err=-18.47AuZ=79(82.41)N=83L=2.77652 m /1.18465=2.34375 MHzf=107.974 MHzT=9.2614762531277E-9 s
4/30.618err=-57.96AuZ=79(82.41)N=84L=3.70203 m /1.57953=2.34375 MHzf=80.981 MHzT=1.2348635004167E-8 s
4/30.618err=-5.31AuZ=79(82.41)N=85L=4.93604 m /2.10604=2.34375 MHzf=60.735 MHzT=1.6464846672219E-8 s
4/30.618err=-40.41AuZ=79(82.41)N=86L=6.58138 m /2.80806=2.34375 MHzf=45.552 MHzT=2.1953128896286E-8 s
e/20.618err=-23.29AuZ=79(77.26)N=73L=0.63371 m *3.69844=2.34375 MHzf=473.072 MHzT=2.1138422522433E-9 s
e/20.618err=-36.06AuZ=79(77.26)N=74L=0.86131 m *2.72116=2.34375 MHzf=348.067 MHzT=2.8730094912499E-9 s
e/20.618err=-0.106AuZ=79(77.26)N=75L=1.17064 m *2.00212=2.34375 MHzf=256.093 MHzT=3.904824746526E-9 s
e/20.618err=-47.31AuZ=79(77.26)N=76L=1.59106 m *1.47307=2.34375 MHzf=188.423 MHzT=5.3072070758974E-9 s
e/20.618err=-8.39AuZ=79(77.26)N=77L=2.16248 m *1.08383=2.34375 MHzf=138.634 MHzT=7.2132422771378E-9 s
e/20.618err=-25.41AuZ=79(77.26)N=78L=2.93911 m /1.25402=2.34375 MHzf=102.001 MHzT=9.8038127031043E-9 s
e/20.618err=-70.44AuZ=79(77.26)N=79L=3.99466 m /1.70439=2.34375 MHzf=75.048 MHzT=1.3324762960227E-8 s
e/20.618err=-15.83AuZ=79(77.26)N=80L=5.42931 m /2.31651=2.34375 MHzf=55.217 MHzT=1.8110230511648E-8 s
e/20.618err=-4.95AuZ=79(77.26)N=81L=7.37920 m /3.14846=2.34375 MHzf=40.627 MHzT=2.4614355254499E-8 s
e^(10.618err=-2.64AuZ=79(64.45)N=60L=0.45674 m *5.13151=2.34375 MHzf=656.378 MHzT=1.5235115723999E-9 s
e^(10.618err=-18.41AuZ=79(64.45)N=61L=0.65983 m *3.55203=2.34375 MHzf=454.346 MHzT=2.2009682045225E-9 s
e^(10.618err=-22.94AuZ=79(64.45)N=62L=0.95324 m *2.45872=2.34375 MHzf=314.498 MHzT=3.1796680281781E-9 s
e^(10.618err=-70.2AuZ=79(64.45)N=63L=1.37712 m *1.70193=2.34375 MHzf=217.696 MHzT=4.5935642089892E-9 s
e^(10.618err=-17.81AuZ=79(64.45)N=64L=1.98948 m *1.17807=2.34375 MHzf=150.689 MHzT=6.6361745802114E-9 s
e^(10.618err=-22.63AuZ=79(64.45)N=65L=2.87413 m /1.22630=2.34375 MHzf=104.307 MHzT=9.5870681360814E-9 s
e^(10.618err=-77.16AuZ=79(64.45)N=66L=4.15216 m /1.77159=2.34375 MHzf=72.201 MHzT=1.3850129217508E-8 s
e^(10.618err=-27.97AuZ=79(64.45)N=67L=5.99850 m /2.55936=2.34375 MHzf=49.978 MHzT=2.0008836551366E-8 s
e^(10.618err=-23.25AuZ=79(64.45)N=68L=8.66584 m /3.69742=2.34375 MHzf=34.595 MHzT=2.8906123101955E-8 s
3/20.618err=-2.16AuZ=79(58.47)N=54L=0.38240 m *6.12911=2.34375 MHzf=783.984 MHzT=1.2755370210315E-9 s
3/20.618err=-2.16AuZ=79(58.47)N=55L=0.57359 m *4.08607=2.34375 MHzf=522.656 MHzT=1.9133055315473E-9 s
3/20.618err=-36.21AuZ=79(58.47)N=56L=0.86039 m *2.72405=2.34375 MHzf=348.437 MHzT=2.869958297321E-9 s
3/20.618err=-81.61AuZ=79(58.47)N=57L=1.29059 m *1.81603=2.34375 MHzf=232.291 MHzT=4.3049374459815E-9 s
3/20.618err=-21.07AuZ=79(58.47)N=58L=1.93588 m *1.21069=2.34375 MHzf=154.861 MHzT=6.4574061689722E-9 s
3/20.618err=-23.9AuZ=79(58.47)N=59L=2.90382 m /1.23896=2.34375 MHzf=103.241 MHzT=9.6861092534583E-9 s
3/20.618err=-85.85AuZ=79(58.47)N=60L=4.35573 m /1.85845=2.34375 MHzf=68.827 MHzT=1.4529163880187E-8 s
3/20.618err=-39.39AuZ=79(58.47)N=61L=6.53360 m /2.78767=2.34375 MHzf=45.885 MHzT=2.1793745820281E-8 s
3/20.618err=-4.54AuZ=79(58.47)N=62L=9.80040 m /4.18150=2.34375 MHzf=30.590 MHzT=3.2690618730422E-8 s
1.610.618err=-11.38AuZ=79(49.27)N=45L=0.30063 m *7.79618=2.34375 MHzf=997.220 MHzT=1.0027874504763E-9 s
1.610.618err=-20.46AuZ=79(49.27)N=46L=0.48643 m *4.81830=2.34375 MHzf=616.316 MHzT=1.6225441783626E-9 s
1.610.618err=-48.9AuZ=79(49.27)N=47L=0.78705 m *2.97787=2.34375 MHzf=380.904 MHzT=2.6253316288389E-9 s
1.610.618err=-84.05AuZ=79(49.27)N=48L=1.27348 m *1.84043=2.34375 MHzf=235.412 MHzT=4.2478758072015E-9 s
1.610.618err=-13.75AuZ=79(49.27)N=49L=2.06054 m *1.13745=2.34375 MHzf=145.492 MHzT=6.8732074360404E-9 s
1.610.618err=-42.26AuZ=79(49.27)N=50L=3.33402 m /1.42251=2.34375 MHzf=89.919 MHzT=1.1121083243242E-8 s
1.610.618err=-15.09AuZ=79(49.27)N=51L=5.39455 m /2.30168=2.34375 MHzf=55.573 MHzT=1.7994290679282E-8 s
1.610.618err=-24.14AuZ=79(49.27)N=52L=8.72857 m /3.72419=2.34375 MHzf=34.346 MHzT=2.9115373922524E-8 s
1.610.618err=-0.432AuZ=79(49.27)N=53L=14.12312 m /6.02587=2.34375 MHzf=21.227 MHzT=4.7109664601806E-8 s
5/30.618err=-5.79AuZ=79(46.41)N=42L=0.24617 m *9.52090=2.34375 MHzf=1217.832 MHzT=8.2113121674685E-10 s
5/30.618err=-14.26AuZ=79(46.41)N=43L=0.41028 m *5.71254=2.34375 MHzf=730.699 MHzT=1.3685520279109E-9 s
5/30.618err=-14.26AuZ=79(46.41)N=44L=0.68380 m *3.42752=2.34375 MHzf=438.420 MHzT=2.2809200465172E-9 s
5/30.618err=-2.83AuZ=79(46.41)N=45L=1.13967 m *2.05651=2.34375 MHzf=263.052 MHzT=3.8015334108605E-9 s
5/30.618err=-23.4AuZ=79(46.41)N=46L=1.89945 m *1.23391=2.34375 MHzf=157.831 MHzT=6.3358890180983E-9 s
5/30.618err=-35.08AuZ=79(46.41)N=47L=3.16575 m /1.35072=2.34375 MHzf=94.699 MHzT=1.055981503016E-8 s
5/30.618err=-12.57AuZ=79(46.41)N=48L=5.27625 m /2.25120=2.34375 MHzf=56.819 MHzT=1.7599691716926E-8 s
5/30.618err=-25.07AuZ=79(46.41)N=49L=8.79376 m /3.75200=2.34375 MHzf=34.092 MHzT=2.9332819528198E-8 s
5/30.618err=-4.23AuZ=79(46.41)N=50L=14.65626 m /6.25334=2.34375 MHzf=20.455 MHzT=4.8888032546977E-8 s
7/40.618err=-4.59AuZ=79(42.37)N=38L=0.20372 m *11.50482=2.34375 MHzf=1471.598 MHzT=6.7953358987119E-10 s
7/40.618err=-9.57AuZ=79(42.37)N=39L=0.35651 m *6.57418=2.34375 MHzf=840.913 MHzT=1.1891837822746E-9 s
7/40.618err=-25.23AuZ=79(42.37)N=40L=0.62389 m *3.75667=2.34375 MHzf=480.522 MHzT=2.0810716189805E-9 s
7/40.618err=-7.34AuZ=79(42.37)N=41L=1.09181 m *2.14667=2.34375 MHzf=274.584 MHzT=3.6418753332159E-9 s
7/40.618err=-22.67AuZ=79(42.37)N=42L=1.91066 m *1.22667=2.34375 MHzf=156.905 MHzT=6.3732818331279E-9 s
7/40.618err=-42.67AuZ=79(42.37)N=43L=3.34366 m /1.42663=2.34375 MHzf=89.660 MHzT=1.1153243207974E-8 s
7/40.618err=-24.83AuZ=79(42.37)N=44L=5.85140 m /2.49660=2.34375 MHzf=51.234 MHzT=1.9518175613954E-8 s
7/40.618err=-9.23AuZ=79(42.37)N=45L=10.23995 m /4.36905=2.34375 MHzf=29.277 MHzT=3.415680732442E-8 s
7/40.618err=-9.23AuZ=79(42.37)N=46L=17.91992 m /7.64583=2.34375 MHzf=16.730 MHzT=5.9774412817735E-8 s
5/20.618err=-2.37AuZ=79(25.87)N=22L=0.06734 m *34.80529=2.34375 MHzf=4451.996 MHzT=2.246183692057E-10 s
5/20.618err=-7.1AuZ=79(25.87)N=23L=0.16835 m *13.92212=2.34375 MHzf=1780.798 MHzT=5.6154592301424E-10 s
5/20.618err=-11.38AuZ=79(25.87)N=24L=0.42087 m *5.56885=2.34375 MHzf=712.319 MHzT=1.4038648075356E-9 s
5/20.618err=-11.38AuZ=79(25.87)N=25L=1.05217 m *2.22754=2.34375 MHzf=284.928 MHzT=3.509662018839E-9 s
5/20.618err=-12.24AuZ=79(25.87)N=26L=2.63043 m /1.12231=2.34375 MHzf=113.971 MHzT=8.7741550470976E-9 s
5/20.618err=-40.29AuZ=79(25.87)N=27L=6.57606 m /2.80579=2.34375 MHzf=45.588 MHzT=2.1935387617744E-8 s
5/20.618err=-0.207AuZ=79(25.87)N=28L=16.44016 m /7.01447=2.34375 MHzf=18.235 MHzT=5.483846904436E-8 s
5/20.618err=-3.16AuZ=79(25.87)N=29L=41.10040 m /17.53617=2.34375 MHzf=7.294 MHzT=1.370961726109E-7 s
5/20.618err=-1.96AuZ=79(25.87)N=30L=102.75100 m /43.84043=2.34375 MHzf=2.918 MHzT=3.4274043152725E-7 s
e0.618err=-1.95AuZ=79(23.71)N=20L=0.05747 m *40.77893=2.34375 MHz**f=5216.092 MHzT=1.9171439222388E-10 s
e0.618err=-0.0116AuZ=79(23.71)N=21L=0.15623 m *15.00173=2.34375 MHz**f=1918.893 MHzT=5.2113374863624E-10 s
e0.618err=-10.38AuZ=79(23.71)N=22L=0.42468 m *5.51883=2.34375 MHz**f=705.921 MHzT=1.4165883991146E-9 s
e0.618err=-1.52AuZ=79(23.71)N=23L=1.15441 m *2.03026=2.34375 MHz**f=259.694 MHzT=3.8506865037191E-9 s
e0.618err=-33.89AuZ=79(23.71)N=24L=3.13800 m /1.33888=2.34375 MHz**f=95.536 MHzT=1.0467251150152E-8 s
e0.618err=-21.32AuZ=79(23.71)N=25L=8.52998 m /3.63946=2.34375 MHz**f=35.146 MHzT=2.8452938595375E-8 s
e0.618err=-9.93AuZ=79(23.71)N=26L=23.18688 m /9.89307=2.34375 MHz**f=12.929 MHzT=7.7343105950066E-8 s
e0.618err=-3.44AuZ=79(23.71)N=27L=63.02847 m /26.89215=2.34375 MHz**f=4.756 MHzT=2.1024035946064E-7 s
e0.618err=-0.138AuZ=79(23.71)N=28L=171.32916 m /73.10044=2.34375 MHz**f=1.750 MHzT=5.7149254873056E-7 s
30.618err=-0.132AuZ=79(21.58)N=18L=0.04590 m *51.06730=2.34375 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
30.618err=-0.132AuZ=79(21.58)N=19L=0.13769 m *17.02243=2.34375 MHzf=2177.364 MHzT=4.5927088929579E-10 s
30.618err=-13.49AuZ=79(21.58)N=20L=0.41306 m *5.67414=2.34375 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
30.618err=-89.14AuZ=79(21.58)N=21L=1.23917 m *1.89138=2.34375 MHzf=241.929 MHzT=4.1334380036621E-9 s
30.618err=-58.62AuZ=79(21.58)N=22L=3.71752 m /1.58614=2.34375 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
30.618err=-18.97AuZ=79(21.58)N=23L=11.15256 m /4.75843=2.34375 MHzf=26.881 MHzT=3.7200942032959E-8 s
30.618err=-1.97AuZ=79(21.58)N=24L=33.45769 m /14.27528=2.34375 MHzf=8.960 MHzT=1.1160282609888E-7 s
30.618err=-1.97AuZ=79(21.58)N=25L=100.37306 m /42.82584=2.34375 MHzf=2.987 MHzT=3.3480847829663E-7 s
30.618err=-0.374AuZ=79(21.58)N=26L=301.11917 m /128.47751=2.34375 MHzf=0.996 MHzT=1.0044254348899E-6 s
7/20.618err=-0.408AuZ=79(18.92)N=15L=0.01716 m *136.55413=2.34375 MHzf=17466.837 MHzT=5.7251351633317E-11 s
7/20.618err=-0.0397AuZ=79(18.92)N=16L=0.06007 m *39.01547=2.34375 MHzf=4990.525 MHzT=2.0037973071661E-10 s
7/20.618err=-1.34AuZ=79(18.92)N=17L=0.21025 m *11.14728=2.34375 MHzf=1425.864 MHzT=7.0132905750813E-10 s
7/20.618err=-6.17AuZ=79(18.92)N=18L=0.73589 m *3.18494=2.34375 MHzf=407.390 MHzT=2.4546517012785E-9 s
7/20.618err=-9.9AuZ=79(18.92)N=19L=2.57560 m /1.09892=2.34375 MHzf=116.397 MHzT=8.5912809544746E-9 s
7/20.618err=-28.21AuZ=79(18.92)N=20L=9.01460 m /3.84623=2.34375 MHzf=33.256 MHzT=3.0069483340661E-8 s
7/20.618err=-3.56AuZ=79(18.92)N=21L=31.55112 m /13.46181=2.34375 MHzf=9.502 MHzT=1.0524319169231E-7 s
7/20.618err=-0.248AuZ=79(18.92)N=22L=110.42890 m /47.11633=2.34375 MHzf=2.715 MHzT=3.683511709231E-7 s
7/20.618err=-0.554AuZ=79(18.92)N=23L=386.50116 m /164.90716=2.34375 MHzf=0.776 MHzT=1.2892290982308E-6 s
9/20.618err=-0.326AuZ=79(15.76)N=12L=0.00817 m *286.92959=2.34375 MHzf=36701.580 MHzT=2.7246783715546E-11 s
9/20.618err=-1.21AuZ=79(15.76)N=13L=0.03676 m *63.76213=2.34375 MHzf=8155.907 MHzT=1.2261052671996E-10 s
9/20.618err=-1.21AuZ=79(15.76)N=14L=0.16541 m *14.16936=2.34375 MHzf=1812.424 MHzT=5.517473702398E-10 s
9/20.618err=-4.96AuZ=79(15.76)N=15L=0.74434 m *3.14875=2.34375 MHzf=402.761 MHzT=2.4828631660791E-9 s
9/20.618err=-42.92AuZ=79(15.76)N=16L=3.34955 m /1.42914=2.34375 MHzf=89.502 MHzT=1.1172884247356E-8 s
9/20.618err=-7.19AuZ=79(15.76)N=17L=15.07296 m /6.43113=2.34375 MHzf=19.889 MHzT=5.0277979113102E-8 s
9/20.618err=-3.36AuZ=79(15.76)N=18L=67.82832 m /28.94008=2.34375 MHzf=4.420 MHzT=2.2625090600896E-7 s
9/20.618err=-0.178AuZ=79(15.76)N=19L=305.22742 m /130.23037=2.34375 MHzf=0.982 MHzT=1.0181290770403E-6 s
9/20.618err=-0.00626AuZ=79(15.76)N=20L=1373.52338 m /586.03664=2.34375 MHzf=0.218 MHzT=4.5815808466814E-6 s
50.618err=-0.0462AuZ=79(14.73)N=11L=0.00578 m *405.18696=2.34375 MHzf=51828.051 MHzT=1.9294570996386E-11 s
50.618err=-0.0462AuZ=79(14.73)N=12L=0.02892 m *81.03739=2.34375 MHzf=10365.610 MHzT=9.6472854981932E-11 s
50.618err=-1.3AuZ=79(14.73)N=13L=0.14461 m *16.20748=2.34375 MHzf=2073.122 MHzT=4.8236427490966E-10 s
50.618err=-8.05AuZ=79(14.73)N=14L=0.72305 m *3.24150=2.34375 MHzf=414.624 MHzT=2.4118213745483E-9 s
50.618err=-54.25AuZ=79(14.73)N=15L=3.61523 m /1.54250=2.34375 MHzf=82.925 MHzT=1.2059106872742E-8 s
50.618err=-10.18AuZ=79(14.73)N=16L=18.07615 m /7.71249=2.34375 MHzf=16.585 MHzT=6.0295534363708E-8 s
50.618err=-1.49AuZ=79(14.73)N=17L=90.38073 m /38.56245=2.34375 MHzf=3.317 MHzT=3.0147767181854E-7 s
50.618err=-0.424AuZ=79(14.73)N=18L=451.90366 m /192.81223=2.34375 MHzf=0.663 MHzT=1.5073883590927E-6 s
50.618err=-0.00635AuZ=79(14.73)N=19L=2259.51831 m /964.06114=2.34375 MHzf=0.133 MHzT=7.5369417954635E-6 s
70.618err=-0.0278AuZ=79(12.18)N=8L=0.00068 m *3431.95183=2.34375 MHzf=438985.930 MHzT=2.2779773373346E-12 s
70.618err=-0.057AuZ=79(12.18)N=9L=0.00478 m *490.27883=2.34375 MHzf=62712.276 MHzT=1.5945841361342E-11 s
70.618err=-0.057AuZ=79(12.18)N=10L=0.03346 m *70.03983=2.34375 MHzf=8958.897 MHzT=1.1162088952939E-10 s
70.618err=-0.057AuZ=79(12.18)N=11L=0.23424 m *10.00569=2.34375 MHzf=1279.842 MHzT=7.8134622670576E-10 s
70.618err=-42.94AuZ=79(12.18)N=12L=1.63969 m *1.42938=2.34375 MHzf=182.835 MHzT=5.4694235869403E-9 s
70.618err=-22.44AuZ=79(12.18)N=13L=11.47784 m /4.89721=2.34375 MHzf=26.119 MHzT=3.8285965108582E-8 s
70.618err=-0.825AuZ=79(12.18)N=14L=80.34491 m /34.28049=2.34375 MHzf=3.731 MHzT=2.6800175576008E-7 s
70.618err=-0.404AuZ=79(12.18)N=15L=562.41434 m /239.96345=2.34375 MHzf=0.533 MHzT=1.8760122903205E-6 s
70.618err=-0.0444AuZ=79(12.18)N=16L=3936.90035 m /1679.74415=2.34375 MHzf=0.076 MHzT=1.3132086032244E-5 s
90.618err=-0.011AuZ=79(10.79)N=7L=0.00057 m *4136.45150=2.34375 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
90.618err=-0.132AuZ=79(10.79)N=8L=0.00510 m *459.60572=2.34375 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
90.618err=-0.132AuZ=79(10.79)N=9L=0.04590 m *51.06730=2.34375 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
90.618err=-13.49AuZ=79(10.79)N=10L=0.41306 m *5.67414=2.34375 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
90.618err=-58.62AuZ=79(10.79)N=11L=3.71752 m /1.58614=2.34375 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
90.618err=-1.97AuZ=79(10.79)N=12L=33.45769 m /14.27528=2.34375 MHzf=8.960 MHzT=1.1160282609888E-7 s
90.618err=-0.374AuZ=79(10.79)N=13L=301.11917 m /128.47751=2.34375 MHzf=0.996 MHzT=1.0044254348899E-6 s
90.618err=-0.0258AuZ=79(10.79)N=14L=2710.07253 m /1156.29761=2.34375 MHzf=0.111 MHzT=9.039828914009E-6 s
90.618err=-0.00653AuZ=79(10.79)N=15L=24390.65277 m /10406.67852=2.34375 MHzf=0.012 MHzT=8.1358460226081E-5 s
110.618err=-0.00758AuZ=79(9.89)N=6L=0.00021 m *11167.84537=2.34375 MHzf=1428495.281 MHzT=7.0003731433327E-13 s
110.618err=-0.0255AuZ=79(9.89)N=7L=0.00231 m *1015.25867=2.34375 MHzf=129863.207 MHzT=7.700410457666E-12 s
110.618err=-0.323AuZ=79(9.89)N=8L=0.02539 m *92.29624=2.34375 MHzf=11805.746 MHzT=8.4704515034326E-11 s
110.618err=-4.89AuZ=79(9.89)N=9L=0.27933 m *8.39057=2.34375 MHzf=1073.250 MHzT=9.3174966537759E-10 s
110.618err=-31.1AuZ=79(9.89)N=10L=3.07265 m /1.31100=2.34375 MHzf=97.568 MHzT=1.0249246319153E-8 s
110.618err=-3.01AuZ=79(9.89)N=11L=33.79911 m /14.42096=2.34375 MHzf=8.870 MHzT=1.1274170951069E-7 s
110.618err=-0.4AuZ=79(9.89)N=12L=371.79026 m /158.63051=2.34375 MHzf=0.806 MHzT=1.2401588046176E-6 s
110.618err=-0.0537AuZ=79(9.89)N=13L=4089.69282 m /1744.93560=2.34375 MHzf=0.073 MHzT=1.3641746850793E-5 s
110.618err=-0.00152AuZ=79(9.89)N=14L=44986.62102 m /19194.29163=2.34375 MHzf=0.007 MHzT=0.00015005921535873 s
6/50.618err=-0.639AuZ=79(133.84)N=130L=2.32888 m *2.01277=4.6875 MHzf=128.728 MHzT=7.7683192502595E-9 s
6/50.618err=-67.74AuZ=79(133.84)N=131L=2.79466 m *1.67731=4.6875 MHzf=107.273 MHzT=9.3219831003114E-9 s
6/50.618err=-39.78AuZ=79(133.84)N=132L=3.35359 m *1.39775=4.6875 MHzf=89.394 MHzT=1.1186379720374E-8 s
6/50.618err=-16.48AuZ=79(133.84)N=133L=4.02431 m *1.16480=4.6875 MHzf=74.495 MHzT=1.3423655664448E-8 s
6/50.618err=-3.03AuZ=79(133.84)N=134L=4.82917 m /1.03022=4.6875 MHzf=62.079 MHzT=1.6108386797338E-8 s
6/50.618err=-23.63AuZ=79(133.84)N=135L=5.79501 m /1.23627=4.6875 MHzf=51.733 MHzT=1.9330064156806E-8 s
6/50.618err=-48.36AuZ=79(133.84)N=136L=6.95401 m /1.48352=4.6875 MHzf=43.111 MHzT=2.3196076988167E-8 s
6/50.618err=-78.03AuZ=79(133.84)N=137L=8.34481 m /1.78023=4.6875 MHzf=35.926 MHzT=2.78352923858E-8 s
6/50.618err=-6.82AuZ=79(133.84)N=138L=10.01377 m /2.13627=4.6875 MHzf=29.938 MHzT=3.340235086296E-8 s
5/40.618err=-32.07AuZ=79(109.35)N=105L=1.77475 m *2.64122=4.6875 MHzf=168.921 MHzT=5.9199282746302E-9 s
5/40.618err=-5.65AuZ=79(109.35)N=106L=2.21844 m *2.11297=4.6875 MHzf=135.137 MHzT=7.3999103432878E-9 s
5/40.618err=-69.04AuZ=79(109.35)N=107L=2.77305 m *1.69038=4.6875 MHzf=108.109 MHzT=9.2498879291098E-9 s
5/40.618err=-35.24AuZ=79(109.35)N=108L=3.46631 m *1.35230=4.6875 MHzf=86.488 MHzT=1.1562359911387E-8 s
5/40.618err=-8.19AuZ=79(109.35)N=109L=4.33289 m *1.08184=4.6875 MHzf=69.190 MHzT=1.4452949889234E-8 s
5/40.618err=-15.55AuZ=79(109.35)N=110L=5.41611 m /1.15544=4.6875 MHzf=55.352 MHzT=1.8066187361543E-8 s
5/40.618err=-44.43AuZ=79(109.35)N=111L=6.77013 m /1.44430=4.6875 MHzf=44.282 MHzT=2.2582734201928E-8 s
5/40.618err=-80.54AuZ=79(109.35)N=112L=8.46267 m /1.80537=4.6875 MHzf=35.425 MHzT=2.822841775241E-8 s
5/40.618err=-12.84AuZ=79(109.35)N=113L=10.57833 m /2.25671=4.6875 MHzf=28.340 MHzT=3.5285522190513E-8 s
4/30.618err=-0.0453AuZ=79(84.82)N=81L=1.56179 m *3.00136=4.6875 MHzf=191.954 MHzT=5.2095803923869E-9 s
4/30.618err=-12.56AuZ=79(84.82)N=82L=2.08239 m *2.25102=4.6875 MHzf=143.966 MHzT=6.9461071898475E-9 s
4/30.618err=-68.83AuZ=79(84.82)N=83L=2.77652 m *1.68826=4.6875 MHzf=107.974 MHzT=9.2614762531277E-9 s
4/30.618err=-26.62AuZ=79(84.82)N=84L=3.70203 m *1.26620=4.6875 MHzf=80.981 MHzT=1.2348635004167E-8 s
4/30.618err=-5.31AuZ=79(84.82)N=85L=4.93604 m /1.05302=4.6875 MHzf=60.735 MHzT=1.6464846672219E-8 s
4/30.618err=-40.41AuZ=79(84.82)N=86L=6.58138 m /1.40403=4.6875 MHzf=45.552 MHzT=2.1953128896286E-8 s
4/30.618err=-87.21AuZ=79(84.82)N=87L=8.77518 m /1.87204=4.6875 MHzf=34.164 MHzT=2.9270838528374E-8 s
4/30.618err=-24.81AuZ=79(84.82)N=88L=11.70024 m /2.49605=4.6875 MHzf=25.623 MHzT=3.9027784704489E-8 s
4/30.618err=-10.94AuZ=79(84.82)N=89L=15.60031 m /3.32807=4.6875 MHzf=19.217 MHzT=5.2037046272639E-8 s
e/20.618err=-47.31AuZ=79(79.52)N=76L=1.59106 m *2.94615=4.6875 MHzf=188.423 MHzT=5.3072070758974E-9 s
e/20.618err=-8.39AuZ=79(79.52)N=77L=2.16248 m *2.16765=4.6875 MHzf=138.634 MHzT=7.2132422771378E-9 s
e/20.618err=-59.49AuZ=79(79.52)N=78L=2.93911 m *1.59487=4.6875 MHzf=102.001 MHzT=9.8038127031043E-9 s
e/20.618err=-17.35AuZ=79(79.52)N=79L=3.99466 m *1.17344=4.6875 MHzf=75.048 MHzT=1.3324762960227E-8 s
e/20.618err=-15.83AuZ=79(79.52)N=80L=5.42931 m /1.15825=4.6875 MHzf=55.217 MHzT=1.8110230511648E-8 s
e/20.618err=-57.43AuZ=79(79.52)N=81L=7.37920 m /1.57423=4.6875 MHzf=40.627 MHzT=2.4614355254499E-8 s
e/20.618err=-6.98AuZ=79(79.52)N=82L=10.02937 m /2.13960=4.6875 MHzf=29.891 MHzT=3.3454377303757E-8 s
e/20.618err=-45.41AuZ=79(79.52)N=83L=13.63133 m /2.90802=4.6875 MHzf=21.993 MHzT=4.546921295359E-8 s
e/20.618err=-31.75AuZ=79(79.52)N=84L=18.52689 m /3.95240=4.6875 MHzf=16.181 MHzT=6.1799067663016E-8 s
e^(10.618err=-22.94AuZ=79(66.33)N=62L=0.95324 m *4.91744=4.6875 MHzf=314.498 MHzT=3.1796680281781E-9 s
e^(10.618err=-13.47AuZ=79(66.33)N=63L=1.37712 m *3.40385=4.6875 MHzf=217.696 MHzT=4.5935642089892E-9 s
e^(10.618err=-17.81AuZ=79(66.33)N=64L=1.98948 m *2.35615=4.6875 MHzf=150.689 MHzT=6.6361745802114E-9 s
e^(10.618err=-63.1AuZ=79(66.33)N=65L=2.87413 m *1.63093=4.6875 MHzf=104.307 MHzT=9.5870681360814E-9 s
e^(10.618err=-12.9AuZ=79(66.33)N=66L=4.15216 m *1.12893=4.6875 MHzf=72.201 MHzT=1.3850129217508E-8 s
e^(10.618err=-27.97AuZ=79(66.33)N=67L=5.99850 m /1.27968=4.6875 MHzf=49.978 MHzT=2.0008836551366E-8 s
e^(10.618err=-84.88AuZ=79(66.33)N=68L=8.66584 m /1.84871=4.6875 MHzf=34.595 MHzT=2.8906123101955E-8 s
e^(10.618err=-33.54AuZ=79(66.33)N=69L=12.51926 m /2.67077=4.6875 MHzf=23.947 MHzT=4.1759747031787E-8 s
e^(10.618err=-28.62AuZ=79(66.33)N=70L=18.08617 m /3.85838=4.6875 MHzf=16.576 MHzT=6.032896442072E-8 s
3/20.618err=-8.97AuZ=79(60.18)N=56L=0.86039 m *5.44810=4.6875 MHzf=348.437 MHzT=2.869958297321E-9 s
3/20.618err=-21.07AuZ=79(60.18)N=57L=1.29059 m *3.63207=4.6875 MHzf=232.291 MHzT=4.3049374459815E-9 s
3/20.618err=-21.07AuZ=79(60.18)N=58L=1.93588 m *2.42138=4.6875 MHzf=154.861 MHzT=6.4574061689722E-9 s
3/20.618err=-61.43AuZ=79(60.18)N=59L=2.90382 m *1.61425=4.6875 MHzf=103.241 MHzT=9.6861092534583E-9 s
3/20.618err=-7.62AuZ=79(60.18)N=60L=4.35573 m *1.07617=4.6875 MHzf=68.827 MHzT=1.4529163880187E-8 s
3/20.618err=-39.39AuZ=79(60.18)N=61L=6.53360 m /1.39383=4.6875 MHzf=45.885 MHzT=2.1793745820281E-8 s
3/20.618err=-4.54AuZ=79(60.18)N=62L=9.80040 m /2.09075=4.6875 MHzf=30.590 MHzT=3.2690618730422E-8 s
3/20.618err=-4.54AuZ=79(60.18)N=63L=14.70060 m /3.13613=4.6875 MHzf=20.393 MHzT=4.9035928095633E-8 s
3/20.618err=-17.61AuZ=79(60.18)N=64L=22.05090 m /4.70419=4.6875 MHzf=13.595 MHzT=7.3553892143449E-8 s
1.610.618err=-19.12AuZ=79(50.71)N=47L=0.78705 m *5.95575=4.6875 MHzf=380.904 MHzT=2.6253316288389E-9 s
1.610.618err=-22.7AuZ=79(50.71)N=48L=1.27348 m *3.68086=4.6875 MHzf=235.412 MHzT=4.2478758072015E-9 s
1.610.618err=-13.75AuZ=79(50.71)N=49L=2.06054 m *2.27489=4.6875 MHzf=145.492 MHzT=6.8732074360404E-9 s
1.610.618err=-40.6AuZ=79(50.71)N=50L=3.33402 m *1.40596=4.6875 MHzf=89.919 MHzT=1.1121083243242E-8 s
1.610.618err=-15.09AuZ=79(50.71)N=51L=5.39455 m /1.15084=4.6875 MHzf=55.573 MHzT=1.7994290679282E-8 s
1.610.618err=-86.21AuZ=79(50.71)N=52L=8.72857 m /1.86209=4.6875 MHzf=34.346 MHzT=2.9115373922524E-8 s
1.610.618err=-0.432AuZ=79(50.71)N=53L=14.12312 m /3.01293=4.6875 MHzf=21.227 MHzT=4.7109664601806E-8 s
1.610.618err=-21.88AuZ=79(50.71)N=54L=22.85169 m /4.87503=4.6875 MHzf=13.119 MHzT=7.6225038524329E-8 s
1.610.618err=-12.69AuZ=79(50.71)N=55L=36.97481 m /7.88796=4.6875 MHzf=8.108 MHzT=1.2333470312613E-7 s
5/30.618err=-14.26AuZ=79(47.77)N=44L=0.68380 m *6.85505=4.6875 MHzf=438.420 MHzT=2.2809200465172E-9 s
5/30.618err=-2.83AuZ=79(47.77)N=45L=1.13967 m *4.11303=4.6875 MHzf=263.052 MHzT=3.8015334108605E-9 s
5/30.618err=-23.4AuZ=79(47.77)N=46L=1.89945 m *2.46782=4.6875 MHzf=157.831 MHzT=6.3358890180983E-9 s
5/30.618err=-48.07AuZ=79(47.77)N=47L=3.16575 m *1.48069=4.6875 MHzf=94.699 MHzT=1.055981503016E-8 s
5/30.618err=-12.57AuZ=79(47.77)N=48L=5.27625 m /1.12560=4.6875 MHzf=56.819 MHzT=1.7599691716926E-8 s
5/30.618err=-87.61AuZ=79(47.77)N=49L=8.79376 m /1.87600=4.6875 MHzf=34.092 MHzT=2.9332819528198E-8 s
5/30.618err=-4.23AuZ=79(47.77)N=50L=14.65626 m /3.12667=4.6875 MHzf=20.455 MHzT=4.8888032546977E-8 s
5/30.618err=-4.23AuZ=79(47.77)N=51L=24.42711 m /5.21112=4.6875 MHzf=12.273 MHzT=8.1480054244928E-8 s
5/30.618err=-8.57AuZ=79(47.77)N=52L=40.71184 m /8.68519=4.6875 MHzf=7.364 MHzT=1.3580009040816E-7 s
7/40.618err=-7.34AuZ=79(43.60)N=40L=0.62389 m *7.51335=4.6875 MHzf=480.522 MHzT=2.0810716189805E-9 s
7/40.618err=-7.34AuZ=79(43.60)N=41L=1.09181 m *4.29334=4.6875 MHzf=274.584 MHzT=3.6418753332159E-9 s
7/40.618err=-22.67AuZ=79(43.60)N=42L=1.91066 m *2.45334=4.6875 MHzf=156.905 MHzT=6.3732818331279E-9 s
7/40.618err=-40.2AuZ=79(43.60)N=43L=3.34366 m *1.40191=4.6875 MHzf=89.660 MHzT=1.1153243207974E-8 s
7/40.618err=-24.83AuZ=79(43.60)N=44L=5.85140 m /1.24830=4.6875 MHzf=51.234 MHzT=1.9518175613954E-8 s
7/40.618err=-9.23AuZ=79(43.60)N=45L=10.23995 m /2.18452=4.6875 MHzf=29.277 MHzT=3.415680732442E-8 s
7/40.618err=-27.44AuZ=79(43.60)N=46L=17.91992 m /3.82292=4.6875 MHzf=16.730 MHzT=5.9774412817735E-8 s
7/40.618err=-11.51AuZ=79(43.60)N=47L=31.35986 m /6.69010=4.6875 MHzf=9.560 MHzT=1.0460522243104E-7 s
7/40.618err=-6.44AuZ=79(43.60)N=48L=54.87975 m /11.70768=4.6875 MHzf=5.463 MHzT=1.8305913925431E-7 s
5/20.618err=-3.13AuZ=79(26.63)N=23L=0.16835 m *27.84424=4.6875 MHzf=1780.798 MHzT=5.6154592301424E-10 s
5/20.618err=-1.26AuZ=79(26.63)N=24L=0.42087 m *11.13769=4.6875 MHzf=712.319 MHzT=1.4038648075356E-9 s
5/20.618err=-11.38AuZ=79(26.63)N=25L=1.05217 m *4.45508=4.6875 MHzf=284.928 MHzT=3.509662018839E-9 s
5/20.618err=-78.21AuZ=79(26.63)N=26L=2.63043 m *1.78203=4.6875 MHzf=113.971 MHzT=8.7741550470976E-9 s
5/20.618err=-40.29AuZ=79(26.63)N=27L=6.57606 m /1.40289=4.6875 MHzf=45.588 MHzT=2.1935387617744E-8 s
5/20.618err=-16.91AuZ=79(26.63)N=28L=16.44016 m /3.50723=4.6875 MHzf=18.235 MHzT=5.483846904436E-8 s
5/20.618err=-9.61AuZ=79(26.63)N=29L=41.10040 m /8.76809=4.6875 MHzf=7.294 MHzT=1.370961726109E-7 s
5/20.618err=-4.39AuZ=79(26.63)N=30L=102.75100 m /21.92021=4.6875 MHzf=2.918 MHzT=3.4274043152725E-7 s
5/20.618err=-1.49AuZ=79(26.63)N=31L=256.87749 m /54.80053=4.6875 MHzf=1.167 MHzT=8.5685107881812E-7 s
e0.618err=-0.689AuZ=79(24.40)N=20L=0.05747 m *81.55787=4.6875 MHz**f=5216.092 MHzT=1.9171439222388E-10 s
e0.618err=-0.0116AuZ=79(24.40)N=21L=0.15623 m *30.00346=4.6875 MHz**f=1918.893 MHzT=5.2113374863624E-10 s
e0.618err=-0.343AuZ=79(24.40)N=22L=0.42468 m *11.03766=4.6875 MHz**f=705.921 MHzT=1.4165883991146E-9 s
e0.618err=-1.52AuZ=79(24.40)N=23L=1.15441 m *4.06053=4.6875 MHz**f=259.694 MHzT=3.8506865037191E-9 s
e0.618err=-49.38AuZ=79(24.40)N=24L=3.13800 m *1.49378=4.6875 MHz**f=95.536 MHzT=1.0467251150152E-8 s
e0.618err=-81.98AuZ=79(24.40)N=25L=8.52998 m /1.81973=4.6875 MHz**f=35.146 MHzT=2.8452938595375E-8 s
e0.618err=-23.67AuZ=79(24.40)N=26L=23.18688 m /4.94653=4.6875 MHz**f=12.929 MHzT=7.7343105950066E-8 s
e0.618err=-3.44AuZ=79(24.40)N=27L=63.02847 m /13.44607=4.6875 MHz**f=4.756 MHzT=2.1024035946064E-7 s
e0.618err=-1.53AuZ=79(24.40)N=28L=171.32916 m /36.55022=4.6875 MHz**f=1.750 MHzT=5.7149254873056E-7 s
30.618err=-0.132AuZ=79(22.21)N=18L=0.04590 m *102.13461=4.6875 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
30.618err=-0.132AuZ=79(22.21)N=19L=0.13769 m *34.04487=4.6875 MHzf=2177.364 MHzT=4.5927088929579E-10 s
30.618err=-3.17AuZ=79(22.21)N=20L=0.41306 m *11.34829=4.6875 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
30.618err=-26.1AuZ=79(22.21)N=21L=1.23917 m *3.78276=4.6875 MHzf=241.929 MHzT=4.1334380036621E-9 s
30.618err=-26.1AuZ=79(22.21)N=22L=3.71752 m *1.26092=4.6875 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
30.618err=-18.97AuZ=79(22.21)N=23L=11.15256 m /2.37921=4.6875 MHzf=26.881 MHzT=3.7200942032959E-8 s
30.618err=-1.97AuZ=79(22.21)N=24L=33.45769 m /7.13764=4.6875 MHzf=8.960 MHzT=1.1160282609888E-7 s
30.618err=-1.97AuZ=79(22.21)N=25L=100.37306 m /21.41292=4.6875 MHzf=2.987 MHzT=3.3480847829663E-7 s
30.618err=-0.374AuZ=79(22.21)N=26L=301.11917 m /64.23876=4.6875 MHzf=0.996 MHzT=1.0044254348899E-6 s
7/20.618err=-0.0397AuZ=79(19.48)N=15L=0.01716 m *273.10826=4.6875 MHzf=17466.837 MHzT=5.7251351633317E-11 s
7/20.618err=-0.0397AuZ=79(19.48)N=16L=0.06007 m *78.03093=4.6875 MHzf=4990.525 MHzT=2.0037973071661E-10 s
7/20.618err=-1.34AuZ=79(19.48)N=17L=0.21025 m *22.29455=4.6875 MHzf=1425.864 MHzT=7.0132905750813E-10 s
7/20.618err=-6.17AuZ=79(19.48)N=18L=0.73589 m *6.36987=4.6875 MHzf=407.390 MHzT=2.4546517012785E-9 s
7/20.618err=-82AuZ=79(19.48)N=19L=2.57560 m *1.81996=4.6875 MHzf=116.397 MHzT=8.5912809544746E-9 s
7/20.618err=-92.32AuZ=79(19.48)N=20L=9.01460 m /1.92312=4.6875 MHzf=33.256 MHzT=3.0069483340661E-8 s
7/20.618err=-12.19AuZ=79(19.48)N=21L=31.55112 m /6.73090=4.6875 MHzf=9.502 MHzT=1.0524319169231E-7 s
7/20.618err=-2.43AuZ=79(19.48)N=22L=110.42890 m /23.55817=4.6875 MHzf=2.715 MHzT=3.683511709231E-7 s
7/20.618err=-0.554AuZ=79(19.48)N=23L=386.50116 m /82.45358=4.6875 MHzf=0.776 MHzT=1.2892290982308E-6 s
9/20.618err=-0.15AuZ=79(16.22)N=12L=0.00817 m *573.85918=4.6875 MHzf=36701.580 MHzT=2.7246783715546E-11 s
9/20.618err=-0.413AuZ=79(16.22)N=13L=0.03676 m *127.52426=4.6875 MHzf=8155.907 MHzT=1.2261052671996E-10 s
9/20.618err=-1.21AuZ=79(16.22)N=14L=0.16541 m *28.33872=4.6875 MHzf=1812.424 MHzT=5.517473702398E-10 s
9/20.618err=-4.96AuZ=79(16.22)N=15L=0.74434 m *6.29749=4.6875 MHzf=402.761 MHzT=2.4828631660791E-9 s
9/20.618err=-39.95AuZ=79(16.22)N=16L=3.34955 m *1.39944=4.6875 MHzf=89.502 MHzT=1.1172884247356E-8 s
9/20.618err=-7.19AuZ=79(16.22)N=17L=15.07296 m /3.21556=4.6875 MHzf=19.889 MHzT=5.0277979113102E-8 s
9/20.618err=-3.36AuZ=79(16.22)N=18L=67.82832 m /14.47004=4.6875 MHzf=4.420 MHzT=2.2625090600896E-7 s
9/20.618err=-0.178AuZ=79(16.22)N=19L=305.22742 m /65.11518=4.6875 MHzf=0.982 MHzT=1.0181290770403E-6 s
9/20.618err=-0.00626AuZ=79(16.22)N=20L=1373.52338 m /293.01832=4.6875 MHzf=0.218 MHzT=4.5815808466814E-6 s
50.618err=-0.0462AuZ=79(15.16)N=11L=0.00578 m *810.37391=4.6875 MHzf=51828.051 MHzT=1.9294570996386E-11 s
50.618err=-0.0462AuZ=79(15.16)N=12L=0.02892 m *162.07478=4.6875 MHzf=10365.610 MHzT=9.6472854981932E-11 s
50.618err=-1.3AuZ=79(15.16)N=13L=0.14461 m *32.41496=4.6875 MHzf=2073.122 MHzT=4.8236427490966E-10 s
50.618err=-8.05AuZ=79(15.16)N=14L=0.72305 m *6.48299=4.6875 MHzf=414.624 MHzT=2.4118213745483E-9 s
50.618err=-29.66AuZ=79(15.16)N=15L=3.61523 m *1.29660=4.6875 MHzf=82.925 MHzT=1.2059106872742E-8 s
50.618err=-28.55AuZ=79(15.16)N=16L=18.07615 m /3.85624=4.6875 MHzf=16.585 MHzT=6.0295534363708E-8 s
50.618err=-1.49AuZ=79(15.16)N=17L=90.38073 m /19.28122=4.6875 MHzf=3.317 MHzT=3.0147767181854E-7 s
50.618err=-0.424AuZ=79(15.16)N=18L=451.90366 m /96.40611=4.6875 MHzf=0.663 MHzT=1.5073883590927E-6 s
50.618err=-0.00635AuZ=79(15.16)N=19L=2259.51831 m /482.03057=4.6875 MHzf=0.133 MHzT=7.5369417954635E-6 s
70.618err=-0.057AuZ=79(12.54)N=9L=0.00478 m *980.55766=4.6875 MHzf=62712.276 MHzT=1.5945841361342E-11 s
70.618err=-0.057AuZ=79(12.54)N=10L=0.03346 m *140.07967=4.6875 MHzf=8958.897 MHzT=1.1162088952939E-10 s
70.618err=-0.057AuZ=79(12.54)N=11L=0.23424 m *20.01138=4.6875 MHzf=1279.842 MHzT=7.8134622670576E-10 s
70.618err=-42.94AuZ=79(12.54)N=12L=1.63969 m *2.85877=4.6875 MHzf=182.835 MHzT=5.4694235869403E-9 s
70.618err=-22.44AuZ=79(12.54)N=13L=11.47784 m /2.44861=4.6875 MHzf=26.119 MHzT=3.8285965108582E-8 s
70.618err=-0.825AuZ=79(12.54)N=14L=80.34491 m /17.14025=4.6875 MHzf=3.731 MHzT=2.6800175576008E-7 s
70.618err=-0.825AuZ=79(12.54)N=15L=562.41434 m /119.98172=4.6875 MHzf=0.533 MHzT=1.8760122903205E-6 s
70.618err=-0.104AuZ=79(12.54)N=16L=3936.90035 m /839.87207=4.6875 MHzf=0.076 MHzT=1.3132086032244E-5 s
70.618err=-0.00178AuZ=79(12.54)N=17L=27558.30245 m /5879.10452=4.6875 MHzf=0.011 MHzT=9.1924602225706E-5 s
90.618err=-0.011AuZ=79(11.11)N=7L=0.00057 m *8272.90301=4.6875 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
90.618err=-0.0231AuZ=79(11.11)N=8L=0.00510 m *919.21145=4.6875 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
90.618err=-0.132AuZ=79(11.11)N=9L=0.04590 m *102.13461=4.6875 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
90.618err=-3.17AuZ=79(11.11)N=10L=0.41306 m *11.34829=4.6875 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
90.618err=-26.1AuZ=79(11.11)N=11L=3.71752 m *1.26092=4.6875 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
90.618err=-1.97AuZ=79(11.11)N=12L=33.45769 m /7.13764=4.6875 MHzf=8.960 MHzT=1.1160282609888E-7 s
90.618err=-0.374AuZ=79(11.11)N=13L=301.11917 m /64.23876=4.6875 MHzf=0.996 MHzT=1.0044254348899E-6 s
90.618err=-0.0258AuZ=79(11.11)N=14L=2710.07253 m /578.14881=4.6875 MHzf=0.111 MHzT=9.039828914009E-6 s
90.618err=-0.00653AuZ=79(11.11)N=15L=24390.65277 m /5203.33926=4.6875 MHzf=0.012 MHzT=8.1358460226081E-5 s
110.618err=-0.0031AuZ=79(10.18)N=6L=0.00021 m *22335.69074=4.6875 MHzf=1428495.281 MHzT=7.0003731433327E-13 s
110.618err=-0.0255AuZ=79(10.18)N=7L=0.00231 m *2030.51734=4.6875 MHzf=129863.207 MHzT=7.700410457666E-12 s
110.618err=-0.323AuZ=79(10.18)N=8L=0.02539 m *184.59249=4.6875 MHzf=11805.746 MHzT=8.4704515034326E-11 s
110.618err=-4.89AuZ=79(10.18)N=9L=0.27933 m *16.78114=4.6875 MHzf=1073.250 MHzT=9.3174966537759E-10 s
110.618err=-52.56AuZ=79(10.18)N=10L=3.07265 m *1.52556=4.6875 MHzf=97.568 MHzT=1.0249246319153E-8 s
110.618err=-3.01AuZ=79(10.18)N=11L=33.79911 m /7.21048=4.6875 MHzf=8.870 MHzT=1.1274170951069E-7 s
110.618err=-0.4AuZ=79(10.18)N=12L=371.79026 m /79.31525=4.6875 MHzf=0.806 MHzT=1.2401588046176E-6 s
110.618err=-0.0537AuZ=79(10.18)N=13L=4089.69282 m /872.46780=4.6875 MHzf=0.073 MHzT=1.3641746850793E-5 s
110.618err=-0.00152AuZ=79(10.18)N=14L=44986.62102 m /9597.14582=4.6875 MHzf=0.007 MHzT=0.00015005921535873 s
6/50.618err=-94.14AuZ=79(137.64)N=134L=4.82917 m *1.94133=9.375 MHzf=62.079 MHzT=1.6108386797338E-8 s
6/50.618err=-61.78AuZ=79(137.64)N=135L=5.79501 m *1.61777=9.375 MHzf=51.733 MHzT=1.9330064156806E-8 s
6/50.618err=-34.82AuZ=79(137.64)N=136L=6.95401 m *1.34814=9.375 MHzf=43.111 MHzT=2.3196076988167E-8 s
6/50.618err=-12.35AuZ=79(137.64)N=137L=8.34481 m *1.12345=9.375 MHzf=35.926 MHzT=2.78352923858E-8 s
6/50.618err=-6.82AuZ=79(137.64)N=138L=10.01377 m /1.06814=9.375 MHzf=29.938 MHzT=3.340235086296E-8 s
6/50.618err=-28.18AuZ=79(137.64)N=139L=12.01653 m /1.28176=9.375 MHzf=24.948 MHzT=4.0082821035552E-8 s
6/50.618err=-53.82AuZ=79(137.64)N=140L=14.41983 m /1.53812=9.375 MHzf=20.790 MHzT=4.8099385242663E-8 s
6/50.618err=-84.58AuZ=79(137.64)N=141L=17.30380 m /1.84574=9.375 MHzf=17.325 MHzT=5.7719262291195E-8 s
6/50.618err=-10.75AuZ=79(137.64)N=142L=20.76456 m /2.21489=9.375 MHzf=14.438 MHzT=6.9263114749434E-8 s
5/40.618err=-35.24AuZ=79(112.46)N=108L=3.46631 m *2.70461=9.375 MHzf=86.488 MHzT=1.1562359911387E-8 s
5/40.618err=-8.19AuZ=79(112.46)N=109L=4.33289 m *2.16369=9.375 MHzf=69.190 MHzT=1.4452949889234E-8 s
5/40.618err=-73.1AuZ=79(112.46)N=110L=5.41611 m *1.73095=9.375 MHzf=55.352 MHzT=1.8066187361543E-8 s
5/40.618err=-38.48AuZ=79(112.46)N=111L=6.77013 m *1.38476=9.375 MHzf=44.282 MHzT=2.2582734201928E-8 s
5/40.618err=-10.79AuZ=79(112.46)N=112L=8.46267 m *1.10781=9.375 MHzf=35.425 MHzT=2.822841775241E-8 s
5/40.618err=-12.84AuZ=79(112.46)N=113L=10.57833 m /1.12836=9.375 MHzf=28.340 MHzT=3.5285522190513E-8 s
5/40.618err=-41.05AuZ=79(112.46)N=114L=13.22292 m /1.41044=9.375 MHzf=22.672 MHzT=4.4106902738141E-8 s
5/40.618err=-76.31AuZ=79(112.46)N=115L=16.52865 m /1.76306=9.375 MHzf=18.138 MHzT=5.5133628422676E-8 s
5/40.618err=-10.2AuZ=79(112.46)N=116L=20.66081 m /2.20382=9.375 MHzf=14.510 MHzT=6.8917035528345E-8 s
4/30.618err=-12.56AuZ=79(87.23)N=83L=2.77652 m *3.37653=9.375 MHzf=107.974 MHzT=9.2614762531277E-9 s
4/30.618err=-26.62AuZ=79(87.23)N=84L=3.70203 m *2.53240=9.375 MHzf=80.981 MHzT=1.2348635004167E-8 s
4/30.618err=-89.93AuZ=79(87.23)N=85L=4.93604 m *1.89930=9.375 MHzf=60.735 MHzT=1.6464846672219E-8 s
4/30.618err=-42.45AuZ=79(87.23)N=86L=6.58138 m *1.42447=9.375 MHzf=45.552 MHzT=2.1953128896286E-8 s
4/30.618err=-6.84AuZ=79(87.23)N=87L=8.77518 m *1.06835=9.375 MHzf=34.164 MHzT=2.9270838528374E-8 s
4/30.618err=-24.81AuZ=79(87.23)N=88L=11.70024 m /1.24803=9.375 MHzf=25.623 MHzT=3.9027784704489E-8 s
4/30.618err=-66.41AuZ=79(87.23)N=89L=15.60031 m /1.66403=9.375 MHzf=19.217 MHzT=5.2037046272639E-8 s
4/30.618err=-10.94AuZ=79(87.23)N=90L=20.80042 m /2.21871=9.375 MHzf=14.413 MHzT=6.9382728363502E-8 s
4/30.618err=-47.92AuZ=79(87.23)N=91L=27.73389 m /2.95828=9.375 MHzf=10.810 MHzT=9.2510304484646E-8 s
e/20.618err=-6.33AuZ=79(81.78)N=78L=2.93911 m *3.18974=9.375 MHzf=102.001 MHzT=9.8038127031043E-9 s
e/20.618err=-17.35AuZ=79(81.78)N=79L=3.99466 m *2.34688=9.375 MHzf=75.048 MHzT=1.3324762960227E-8 s
e/20.618err=-72.68AuZ=79(81.78)N=80L=5.42931 m *1.72674=9.375 MHzf=55.217 MHzT=1.8110230511648E-8 s
e/20.618err=-27.05AuZ=79(81.78)N=81L=7.37920 m *1.27046=9.375 MHzf=40.627 MHzT=2.4614355254499E-8 s
e/20.618err=-6.98AuZ=79(81.78)N=82L=10.02937 m /1.06980=9.375 MHzf=29.891 MHzT=3.3454377303757E-8 s
e/20.618err=-45.41AuZ=79(81.78)N=83L=13.63133 m /1.45401=9.375 MHzf=21.993 MHzT=4.546921295359E-8 s
e/20.618err=-97.63AuZ=79(81.78)N=84L=18.52689 m /1.97620=9.375 MHzf=16.181 MHzT=6.1799067663016E-8 s
e/20.618err=-34.3AuZ=79(81.78)N=85L=25.18066 m /2.68594=9.375 MHzf=11.906 MHzT=8.3993641322011E-8 s
e/20.618err=-21.69AuZ=79(81.78)N=86L=34.22407 m /3.65057=9.375 MHzf=8.760 MHzT=1.1415919445582E-7 s
e^(10.618err=-17.81AuZ=79(68.21)N=64L=1.98948 m *4.71230=9.375 MHzf=150.689 MHzT=6.6361745802114E-9 s
e^(10.618err=-8.73AuZ=79(68.21)N=65L=2.87413 m *3.26186=9.375 MHzf=104.307 MHzT=9.5870681360814E-9 s
e^(10.618err=-12.9AuZ=79(68.21)N=66L=4.15216 m *2.25786=9.375 MHzf=72.201 MHzT=1.3850129217508E-8 s
e^(10.618err=-56.29AuZ=79(68.21)N=67L=5.99850 m *1.56289=9.375 MHzf=49.978 MHzT=2.0008836551366E-8 s
e^(10.618err=-8.19AuZ=79(68.21)N=68L=8.66584 m *1.08183=9.375 MHzf=34.595 MHzT=2.8906123101955E-8 s
e^(10.618err=-33.54AuZ=79(68.21)N=69L=12.51926 m /1.33539=9.375 MHzf=23.947 MHzT=4.1759747031787E-8 s
e^(10.618err=-92.92AuZ=79(68.21)N=70L=18.08617 m /1.92919=9.375 MHzf=16.576 MHzT=6.032896442072E-8 s
e^(10.618err=-39.36AuZ=79(68.21)N=71L=26.12851 m /2.78704=9.375 MHzf=11.474 MHzT=8.7155315986616E-8 s
e^(10.618err=-0.659AuZ=79(68.21)N=72L=37.74701 m /4.02635=9.375 MHzf=7.942 MHzT=1.2591048392202E-7 s
3/20.618err=-21.07AuZ=79(61.89)N=58L=1.93588 m *4.84275=9.375 MHzf=154.861 MHzT=6.4574061689722E-9 s
3/20.618err=-7.62AuZ=79(61.89)N=59L=2.90382 m *3.22850=9.375 MHzf=103.241 MHzT=9.6861092534583E-9 s
3/20.618err=-7.62AuZ=79(61.89)N=60L=4.35573 m *2.15234=9.375 MHzf=68.827 MHzT=1.4529163880187E-8 s
3/20.618err=-43.49AuZ=79(61.89)N=61L=6.53360 m *1.43489=9.375 MHzf=45.885 MHzT=2.1793745820281E-8 s
3/20.618err=-4.54AuZ=79(61.89)N=62L=9.80040 m /1.04538=9.375 MHzf=30.590 MHzT=3.2690618730422E-8 s
3/20.618err=-56.81AuZ=79(61.89)N=63L=14.70060 m /1.56806=9.375 MHzf=20.393 MHzT=4.9035928095633E-8 s
3/20.618err=-17.61AuZ=79(61.89)N=64L=22.05090 m /2.35210=9.375 MHzf=13.595 MHzT=7.3553892143449E-8 s
3/20.618err=-17.61AuZ=79(61.89)N=65L=33.07635 m /3.52814=9.375 MHzf=9.064 MHzT=1.1033083821517E-7 s
3/20.618err=-5.85AuZ=79(61.89)N=66L=49.61453 m /5.29222=9.375 MHzf=6.042 MHzT=1.6549625732276E-7 s
1.610.618err=-5.17AuZ=79(52.15)N=48L=1.27348 m *7.36171=9.375 MHzf=235.412 MHzT=4.2478758072015E-9 s
1.610.618err=-13.75AuZ=79(52.15)N=49L=2.06054 m *4.54979=9.375 MHzf=145.492 MHzT=6.8732074360404E-9 s
1.610.618err=-40.6AuZ=79(52.15)N=50L=3.33402 m *2.81192=9.375 MHzf=89.919 MHzT=1.1121083243242E-8 s
1.610.618err=-73.79AuZ=79(52.15)N=51L=5.39455 m *1.73786=9.375 MHzf=55.573 MHzT=1.7994290679282E-8 s
1.610.618err=-7.41AuZ=79(52.15)N=52L=8.72857 m *1.07406=9.375 MHzf=34.346 MHzT=2.9115373922524E-8 s
1.610.618err=-50.65AuZ=79(52.15)N=53L=14.12312 m /1.50647=9.375 MHzf=21.227 MHzT=4.7109664601806E-8 s
1.610.618err=-21.88AuZ=79(52.15)N=54L=22.85169 m /2.43751=9.375 MHzf=13.119 MHzT=7.6225038524329E-8 s
1.610.618err=-31.47AuZ=79(52.15)N=55L=36.97481 m /3.94398=9.375 MHzf=8.108 MHzT=1.2333470312613E-7 s
1.610.618err=-6.36AuZ=79(52.15)N=56L=59.82651 m /6.38149=9.375 MHzf=5.011 MHzT=1.9955974165046E-7 s
5/30.618err=-2.83AuZ=79(49.13)N=45L=1.13967 m *8.22606=9.375 MHzf=263.052 MHzT=3.8015334108605E-9 s
5/30.618err=-23.4AuZ=79(49.13)N=46L=1.89945 m *4.93563=9.375 MHzf=157.831 MHzT=6.3358890180983E-9 s
5/30.618err=-48.07AuZ=79(49.13)N=47L=3.16575 m *2.96138=9.375 MHzf=94.699 MHzT=1.055981503016E-8 s
5/30.618err=-77.69AuZ=79(49.13)N=48L=5.27625 m *1.77683=9.375 MHzf=56.819 MHzT=1.7599691716926E-8 s
5/30.618err=-6.61AuZ=79(49.13)N=49L=8.79376 m *1.06610=9.375 MHzf=34.092 MHzT=2.9332819528198E-8 s
5/30.618err=-56.34AuZ=79(49.13)N=50L=14.65626 m /1.56333=9.375 MHzf=20.455 MHzT=4.8888032546977E-8 s
5/30.618err=-30.28AuZ=79(49.13)N=51L=24.42711 m /2.60556=9.375 MHzf=12.273 MHzT=8.1480054244928E-8 s
5/30.618err=-8.57AuZ=79(49.13)N=52L=40.71184 m /4.34260=9.375 MHzf=7.364 MHzT=1.3580009040816E-7 s
5/30.618err=-3.4AuZ=79(49.13)N=53L=67.85307 m /7.23766=9.375 MHzf=4.418 MHzT=2.2633348401351E-7 s
7/40.618err=-7.34AuZ=79(44.84)N=41L=1.09181 m *8.58668=9.375 MHzf=274.584 MHzT=3.6418753332159E-9 s
7/40.618err=-22.67AuZ=79(44.84)N=42L=1.91066 m *4.90668=9.375 MHzf=156.905 MHzT=6.3732818331279E-9 s
7/40.618err=-40.2AuZ=79(44.84)N=43L=3.34366 m *2.80382=9.375 MHzf=89.660 MHzT=1.1153243207974E-8 s
7/40.618err=-60.22AuZ=79(44.84)N=44L=5.85140 m *1.60218=9.375 MHzf=51.234 MHzT=1.9518175613954E-8 s
7/40.618err=-9.23AuZ=79(44.84)N=45L=10.23995 m /1.09226=9.375 MHzf=29.277 MHzT=3.415680732442E-8 s
7/40.618err=-91.15AuZ=79(44.84)N=46L=17.91992 m /1.91146=9.375 MHzf=16.730 MHzT=5.9774412817735E-8 s
7/40.618err=-11.51AuZ=79(44.84)N=47L=31.35986 m /3.34505=9.375 MHzf=9.560 MHzT=1.0460522243104E-7 s
7/40.618err=-17.08AuZ=79(44.84)N=48L=54.87975 m /5.85384=9.375 MHzf=5.463 MHzT=1.8305913925431E-7 s
7/40.618err=-2.45AuZ=79(44.84)N=49L=96.03956 m /10.24422=9.375 MHzf=3.122 MHzT=3.2035349369505E-7 s
5/20.618err=-1.26AuZ=79(27.39)N=23L=0.16835 m *55.68847=9.375 MHzf=1780.798 MHzT=5.6154592301424E-10 s
5/20.618err=-1.26AuZ=79(27.39)N=24L=0.42087 m *22.27539=9.375 MHzf=712.319 MHzT=1.4038648075356E-9 s
5/20.618err=-11.38AuZ=79(27.39)N=25L=1.05217 m *8.91016=9.375 MHzf=284.928 MHzT=3.509662018839E-9 s
5/20.618err=-18.81AuZ=79(27.39)N=26L=2.63043 m *3.56406=9.375 MHzf=113.971 MHzT=8.7741550470976E-9 s
5/20.618err=-42.57AuZ=79(27.39)N=27L=6.57606 m *1.42562=9.375 MHzf=45.588 MHzT=2.1935387617744E-8 s
5/20.618err=-75.37AuZ=79(27.39)N=28L=16.44016 m /1.75362=9.375 MHzf=18.235 MHzT=5.483846904436E-8 s
5/20.618err=-9.61AuZ=79(27.39)N=29L=41.10040 m /4.38404=9.375 MHzf=7.294 MHzT=1.370961726109E-7 s
5/20.618err=-9.61AuZ=79(27.39)N=30L=102.75100 m /10.96011=9.375 MHzf=2.918 MHzT=3.4274043152725E-7 s
5/20.618err=-1.49AuZ=79(27.39)N=31L=256.87749 m /27.40027=9.375 MHzf=1.167 MHzT=8.5685107881812E-7 s
e0.618err=-0.0116AuZ=79(25.09)N=21L=0.15623 m *60.00693=9.375 MHz**f=1918.893 MHzT=5.2113374863624E-10 s
e0.618err=-0.343AuZ=79(25.09)N=22L=0.42468 m *22.07531=9.375 MHz**f=705.921 MHzT=1.4165883991146E-9 s
e0.618err=-1.52AuZ=79(25.09)N=23L=1.15441 m *8.12105=9.375 MHz**f=259.694 MHzT=3.8506865037191E-9 s
e0.618err=-49.38AuZ=79(25.09)N=24L=3.13800 m *2.98757=9.375 MHz**f=95.536 MHzT=1.0467251150152E-8 s
e0.618err=-9.91AuZ=79(25.09)N=25L=8.52998 m *1.09907=9.375 MHz**f=35.146 MHzT=2.8452938595375E-8 s
e0.618err=-23.67AuZ=79(25.09)N=26L=23.18688 m /2.47327=9.375 MHz**f=12.929 MHzT=7.7343105950066E-8 s
e0.618err=-12.06AuZ=79(25.09)N=27L=63.02847 m /6.72304=9.375 MHz**f=4.756 MHzT=2.1024035946064E-7 s
e0.618err=-1.53AuZ=79(25.09)N=28L=171.32916 m /18.27511=9.375 MHz**f=1.750 MHzT=5.7149254873056E-7 s
e0.618err=-1.39AuZ=79(25.09)N=29L=465.72093 m /49.67690=9.375 MHz**f=0.644 MHzT=1.553477810314E-6 s
30.618err=-0.132AuZ=79(22.84)N=19L=0.13769 m *68.08974=9.375 MHzf=2177.364 MHzT=4.5927088929579E-10 s
30.618err=-3.17AuZ=79(22.84)N=20L=0.41306 m *22.69658=9.375 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
30.618err=-8.08AuZ=79(22.84)N=21L=1.23917 m *7.56553=9.375 MHzf=241.929 MHzT=4.1334380036621E-9 s
30.618err=-26.1AuZ=79(22.84)N=22L=3.71752 m *2.52184=9.375 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
30.618err=-18.97AuZ=79(22.84)N=23L=11.15256 m /1.18961=9.375 MHzf=26.881 MHzT=3.7200942032959E-8 s
30.618err=-18.97AuZ=79(22.84)N=24L=33.45769 m /3.56882=9.375 MHzf=8.960 MHzT=1.1160282609888E-7 s
30.618err=-7.07AuZ=79(22.84)N=25L=100.37306 m /10.70646=9.375 MHzf=2.987 MHzT=3.3480847829663E-7 s
30.618err=-0.374AuZ=79(22.84)N=26L=301.11917 m /32.11938=9.375 MHzf=0.996 MHzT=1.0044254348899E-6 s
30.618err=-0.374AuZ=79(22.84)N=27L=903.35751 m /96.35813=9.375 MHzf=0.332 MHzT=3.0132763046697E-6 s
7/20.618err=-0.0397AuZ=79(20.03)N=16L=0.06007 m *156.06186=9.375 MHzf=4990.525 MHzT=2.0037973071661E-10 s
7/20.618err=-1.34AuZ=79(20.03)N=17L=0.21025 m *44.58910=9.375 MHzf=1425.864 MHzT=7.0132905750813E-10 s
7/20.618err=-6.17AuZ=79(20.03)N=18L=0.73589 m *12.73974=9.375 MHzf=407.390 MHzT=2.4546517012785E-9 s
7/20.618err=-21.34AuZ=79(20.03)N=19L=2.57560 m *3.63993=9.375 MHzf=116.397 MHzT=8.5912809544746E-9 s
7/20.618err=-4AuZ=79(20.03)N=20L=9.01460 m *1.03998=9.375 MHzf=33.256 MHzT=3.0069483340661E-8 s
7/20.618err=-12.19AuZ=79(20.03)N=21L=31.55112 m /3.36545=9.375 MHzf=9.502 MHzT=1.0524319169231E-7 s
7/20.618err=-7.09AuZ=79(20.03)N=22L=110.42890 m /11.77908=9.375 MHzf=2.715 MHzT=3.683511709231E-7 s
7/20.618err=-0.554AuZ=79(20.03)N=23L=386.50116 m /41.22679=9.375 MHzf=0.776 MHzT=1.2892290982308E-6 s
7/20.618err=-0.205AuZ=79(20.03)N=24L=1352.75406 m /144.29377=9.375 MHzf=0.222 MHzT=4.512301843808E-6 s
9/20.618err=-0.0191AuZ=79(16.68)N=13L=0.03676 m *255.04852=9.375 MHzf=8155.907 MHzT=1.2261052671996E-10 s
9/20.618err=-1.21AuZ=79(16.68)N=14L=0.16541 m *56.67745=9.375 MHzf=1812.424 MHzT=5.517473702398E-10 s
9/20.618err=-4.96AuZ=79(16.68)N=15L=0.74434 m *12.59499=9.375 MHzf=402.761 MHzT=2.4828631660791E-9 s
9/20.618err=-39.95AuZ=79(16.68)N=16L=3.34955 m *2.79889=9.375 MHzf=89.502 MHzT=1.1172884247356E-8 s
9/20.618err=-60.78AuZ=79(16.68)N=17L=15.07296 m /1.60778=9.375 MHzf=19.889 MHzT=5.0277979113102E-8 s
9/20.618err=-3.36AuZ=79(16.68)N=18L=67.82832 m /7.23502=9.375 MHzf=4.420 MHzT=2.2625090600896E-7 s
9/20.618err=-1.75AuZ=79(16.68)N=19L=305.22742 m /32.55759=9.375 MHzf=0.982 MHzT=1.0181290770403E-6 s
9/20.618err=-0.349AuZ=79(16.68)N=20L=1373.52338 m /146.50916=9.375 MHzf=0.218 MHzT=4.5815808466814E-6 s
9/20.618err=-0.0442AuZ=79(16.68)N=21L=6180.85523 m /659.29122=9.375 MHzf=0.049 MHzT=2.0617113810066E-5 s
50.618err=-0.0462AuZ=79(15.59)N=12L=0.02892 m *324.14956=9.375 MHzf=10365.610 MHzT=9.6472854981932E-11 s
50.618err=-1.3AuZ=79(15.59)N=13L=0.14461 m *64.82991=9.375 MHzf=2073.122 MHzT=4.8236427490966E-10 s
50.618err=-8.05AuZ=79(15.59)N=14L=0.72305 m *12.96598=9.375 MHzf=414.624 MHzT=2.4118213745483E-9 s
50.618err=-29.66AuZ=79(15.59)N=15L=3.61523 m *2.59320=9.375 MHzf=82.925 MHzT=1.2059106872742E-8 s
50.618err=-92.82AuZ=79(15.59)N=16L=18.07615 m /1.92812=9.375 MHzf=16.585 MHzT=6.0295534363708E-8 s
50.618err=-7.12AuZ=79(15.59)N=17L=90.38073 m /9.64061=9.375 MHzf=3.317 MHzT=3.0147767181854E-7 s
50.618err=-0.424AuZ=79(15.59)N=18L=451.90366 m /48.20306=9.375 MHzf=0.663 MHzT=1.5073883590927E-6 s
50.618err=-0.00635AuZ=79(15.59)N=19L=2259.51831 m /241.01529=9.375 MHzf=0.133 MHzT=7.5369417954635E-6 s
50.618err=-0.00635AuZ=79(15.59)N=20L=11297.59153 m /1205.07643=9.375 MHzf=0.027 MHzT=3.7684708977317E-5 s
70.618err=-0.00589AuZ=79(12.90)N=9L=0.00478 m *1961.11533=9.375 MHzf=62712.276 MHzT=1.5945841361342E-11 s
70.618err=-0.057AuZ=79(12.90)N=10L=0.03346 m *280.15933=9.375 MHzf=8958.897 MHzT=1.1162088952939E-10 s
70.618err=-0.057AuZ=79(12.90)N=11L=0.23424 m *40.02276=9.375 MHzf=1279.842 MHzT=7.8134622670576E-10 s
70.618err=-14.36AuZ=79(12.90)N=12L=1.63969 m *5.71754=9.375 MHzf=182.835 MHzT=5.4694235869403E-9 s
70.618err=-22.44AuZ=79(12.90)N=13L=11.47784 m /1.22430=9.375 MHzf=26.119 MHzT=3.8285965108582E-8 s
70.618err=-7.13AuZ=79(12.90)N=14L=80.34491 m /8.57012=9.375 MHzf=3.731 MHzT=2.6800175576008E-7 s
70.618err=-1.68AuZ=79(12.90)N=15L=562.41434 m /59.99086=9.375 MHzf=0.533 MHzT=1.8760122903205E-6 s
70.618err=-0.224AuZ=79(12.90)N=16L=3936.90035 m /419.93604=9.375 MHzf=0.076 MHzT=1.3132086032244E-5 s
70.618err=-0.0188AuZ=79(12.90)N=17L=27558.30245 m /2939.55226=9.375 MHzf=0.011 MHzT=9.1924602225706E-5 s
90.618err=-0.00488AuZ=79(11.42)N=7L=0.00057 m *16545.80602=9.375 MHzf=529099.505 MHzT=1.8900036596534E-12 s
90.618err=-0.0231AuZ=79(11.42)N=8L=0.00510 m *1838.42289=9.375 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
90.618err=-0.132AuZ=79(11.42)N=9L=0.04590 m *204.26921=9.375 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
90.618err=-3.17AuZ=79(11.42)N=10L=0.41306 m *22.69658=9.375 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
90.618err=-26.1AuZ=79(11.42)N=11L=3.71752 m *2.52184=9.375 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
90.618err=-18.97AuZ=79(11.42)N=12L=33.45769 m /3.56882=9.375 MHzf=8.960 MHzT=1.1160282609888E-7 s
90.618err=-0.374AuZ=79(11.42)N=13L=301.11917 m /32.11938=9.375 MHzf=0.996 MHzT=1.0044254348899E-6 s
90.618err=-0.0258AuZ=79(11.42)N=14L=2710.07253 m /289.07440=9.375 MHzf=0.111 MHzT=9.039828914009E-6 s
90.618err=-0.0258AuZ=79(11.42)N=15L=24390.65277 m /2601.66963=9.375 MHzf=0.012 MHzT=8.1358460226081E-5 s
110.618err=-0.00086AuZ=79(10.47)N=6L=0.00021 m *44671.38149=9.375 MHzf=1428495.281 MHzT=7.0003731433327E-13 s
110.618err=-0.00086AuZ=79(10.47)N=7L=0.00231 m *4061.03468=9.375 MHzf=129863.207 MHzT=7.700410457666E-12 s
110.618err=-0.0502AuZ=79(10.47)N=8L=0.02539 m *369.18497=9.375 MHzf=11805.746 MHzT=8.4704515034326E-11 s
110.618err=-1.71AuZ=79(10.47)N=9L=0.27933 m *33.56227=9.375 MHzf=1073.250 MHzT=9.3174966537759E-10 s
110.618err=-1.71AuZ=79(10.47)N=10L=3.07265 m *3.05112=9.375 MHzf=97.568 MHzT=1.0249246319153E-8 s
110.618err=-20.18AuZ=79(10.47)N=11L=33.79911 m /3.60524=9.375 MHzf=8.870 MHzT=1.1274170951069E-7 s
110.618err=-1.69AuZ=79(10.47)N=12L=371.79026 m /39.65763=9.375 MHzf=0.806 MHzT=1.2401588046176E-6 s
110.618err=-0.0537AuZ=79(10.47)N=13L=4089.69282 m /436.23390=9.375 MHzf=0.073 MHzT=1.3641746850793E-5 s
110.618err=-0.012AuZ=79(10.47)N=14L=44986.62102 m /4798.57291=9.375 MHzf=0.007 MHzT=0.00015005921535873 s
6/50.618err=-12.35AuZ=79(141.44)N=137L=8.34481 m *2.24691=18.75 MHzf=35.926 MHzT=2.78352923858E-8 s
6/50.618err=-87.25AuZ=79(141.44)N=138L=10.01377 m *1.87242=18.75 MHzf=29.938 MHzT=3.340235086296E-8 s
6/50.618err=-56.04AuZ=79(141.44)N=139L=12.01653 m *1.56035=18.75 MHzf=24.948 MHzT=4.0082821035552E-8 s
6/50.618err=-30.03AuZ=79(141.44)N=140L=14.41983 m *1.30029=18.75 MHzf=20.790 MHzT=4.8099385242663E-8 s
6/50.618err=-8.36AuZ=79(141.44)N=141L=17.30380 m *1.08358=18.75 MHzf=17.325 MHzT=5.7719262291195E-8 s
6/50.618err=-10.75AuZ=79(141.44)N=142L=20.76456 m /1.10744=18.75 MHzf=14.438 MHzT=6.9263114749434E-8 s
6/50.618err=-32.9AuZ=79(141.44)N=143L=24.91747 m /1.32893=18.75 MHzf=12.031 MHzT=8.3115737699321E-8 s
6/50.618err=-59.48AuZ=79(141.44)N=144L=29.90097 m /1.59472=18.75 MHzf=10.026 MHzT=9.9738885239185E-8 s
6/50.618err=-91.37AuZ=79(141.44)N=145L=35.88116 m /1.91366=18.75 MHzf=8.355 MHzT=1.1968666228702E-7 s
5/40.618err=-10.79AuZ=79(115.57)N=112L=8.46267 m *2.21561=18.75 MHzf=35.425 MHzT=2.822841775241E-8 s
5/40.618err=-77.25AuZ=79(115.57)N=113L=10.57833 m *1.77249=18.75 MHzf=28.340 MHzT=3.5285522190513E-8 s
5/40.618err=-41.8AuZ=79(115.57)N=114L=13.22292 m *1.41799=18.75 MHzf=22.672 MHzT=4.4106902738141E-8 s
5/40.618err=-13.44AuZ=79(115.57)N=115L=16.52865 m *1.13439=18.75 MHzf=18.138 MHzT=5.5133628422676E-8 s
5/40.618err=-10.2AuZ=79(115.57)N=116L=20.66081 m /1.10191=18.75 MHzf=14.510 MHzT=6.8917035528345E-8 s
5/40.618err=-37.74AuZ=79(115.57)N=117L=25.82601 m /1.37739=18.75 MHzf=11.608 MHzT=8.6146294410431E-8 s
5/40.618err=-72.18AuZ=79(115.57)N=118L=32.28251 m /1.72173=18.75 MHzf=9.287 MHzT=1.0768286801304E-7 s
5/40.618err=-7.61AuZ=79(115.57)N=119L=40.35314 m /2.15217=18.75 MHzf=7.429 MHzT=1.346035850163E-7 s
5/40.618err=-34.52AuZ=79(115.57)N=120L=50.44142 m /2.69021=18.75 MHzf=5.943 MHzT=1.6825448127037E-7 s
4/30.618err=-42.45AuZ=79(89.64)N=86L=6.58138 m *2.84895=18.75 MHzf=45.552 MHzT=2.1953128896286E-8 s
4/30.618err=-6.84AuZ=79(89.64)N=87L=8.77518 m *2.13671=18.75 MHzf=34.164 MHzT=2.9270838528374E-8 s
4/30.618err=-60.26AuZ=79(89.64)N=88L=11.70024 m *1.60253=18.75 MHzf=25.623 MHzT=3.9027784704489E-8 s
4/30.618err=-20.19AuZ=79(89.64)N=89L=15.60031 m *1.20190=18.75 MHzf=19.217 MHzT=5.2037046272639E-8 s
4/30.618err=-10.94AuZ=79(89.64)N=90L=20.80042 m /1.10936=18.75 MHzf=14.413 MHzT=6.9382728363502E-8 s
4/30.618err=-47.92AuZ=79(89.64)N=91L=27.73389 m /1.47914=18.75 MHzf=10.810 MHzT=9.2510304484646E-8 s
4/30.618err=-97.22AuZ=79(89.64)N=92L=36.97852 m /1.97219=18.75 MHzf=8.107 MHzT=1.2334707264616E-7 s
4/30.618err=-31.48AuZ=79(89.64)N=93L=49.30470 m /2.62958=18.75 MHzf=6.080 MHzT=1.6446276352818E-7 s
4/30.618err=-16.88AuZ=79(89.64)N=94L=65.73959 m /3.50611=18.75 MHzf=4.560 MHzT=2.1928368470418E-7 s
e/20.618err=-15.12AuZ=79(84.04)N=80L=5.42931 m *3.45348=18.75 MHzf=55.217 MHzT=1.8110230511648E-8 s
e/20.618err=-27.05AuZ=79(84.04)N=81L=7.37920 m *2.54093=18.75 MHzf=40.627 MHzT=2.4614355254499E-8 s
e/20.618err=-86.96AuZ=79(84.04)N=82L=10.02937 m *1.86951=18.75 MHzf=29.891 MHzT=3.3454377303757E-8 s
e/20.618err=-37.56AuZ=79(84.04)N=83L=13.63133 m *1.37551=18.75 MHzf=21.993 MHzT=4.546921295359E-8 s
e/20.618err=-1.21AuZ=79(84.04)N=84L=18.52689 m *1.01204=18.75 MHzf=16.181 MHzT=6.1799067663016E-8 s
e/20.618err=-34.3AuZ=79(84.04)N=85L=25.18066 m /1.34297=18.75 MHzf=11.906 MHzT=8.3993641322011E-8 s
e/20.618err=-82.53AuZ=79(84.04)N=86L=34.22407 m /1.82528=18.75 MHzf=8.760 MHzT=1.1415919445582E-7 s
e/20.618err=-24.05AuZ=79(84.04)N=87L=46.51533 m /2.48082=18.75 MHzf=6.445 MHzT=1.5515843192033E-7 s
e/20.618err=-12.4AuZ=79(84.04)N=88L=63.22088 m /3.37178=18.75 MHzf=4.742 MHzT=2.1088217301054E-7 s
e^(10.618err=-12.9AuZ=79(70.10)N=66L=4.15216 m *4.51572=18.75 MHzf=72.201 MHzT=1.3850129217508E-8 s
e^(10.618err=-4.2AuZ=79(70.10)N=67L=5.99850 m *3.12578=18.75 MHzf=49.978 MHzT=2.0008836551366E-8 s
e^(10.618err=-8.19AuZ=79(70.10)N=68L=8.66584 m *2.16367=18.75 MHzf=34.595 MHzT=2.8906123101955E-8 s
e^(10.618err=-49.77AuZ=79(70.10)N=69L=12.51926 m *1.49769=18.75 MHzf=23.947 MHzT=4.1759747031787E-8 s
e^(10.618err=-3.68AuZ=79(70.10)N=70L=18.08617 m *1.03670=18.75 MHzf=16.576 MHzT=6.032896442072E-8 s
e^(10.618err=-39.36AuZ=79(70.10)N=71L=26.12851 m /1.39352=18.75 MHzf=11.474 MHzT=8.7155315986616E-8 s
e^(10.618err=-0.659AuZ=79(70.10)N=72L=37.74701 m /2.01317=18.75 MHzf=7.942 MHzT=1.2591048392202E-7 s
e^(10.618err=-45.42AuZ=79(70.10)N=73L=54.53190 m /2.90837=18.75 MHzf=5.498 MHzT=1.8189882948632E-7 s
e^(10.618err=-5.05AuZ=79(70.10)N=74L=78.78048 m /4.20163=18.75 MHzf=3.805 MHzT=2.6278339291419E-7 s
3/20.618err=-7.62AuZ=79(63.60)N=60L=4.35573 m *4.30467=18.75 MHzf=68.827 MHzT=1.4529163880187E-8 s
3/20.618err=-43.49AuZ=79(63.60)N=61L=6.53360 m *2.86978=18.75 MHzf=45.885 MHzT=2.1793745820281E-8 s
3/20.618err=-91.32AuZ=79(63.60)N=62L=9.80040 m *1.91319=18.75 MHzf=30.590 MHzT=3.2690618730422E-8 s
3/20.618err=-27.55AuZ=79(63.60)N=63L=14.70060 m *1.27546=18.75 MHzf=20.393 MHzT=4.9035928095633E-8 s
3/20.618err=-17.61AuZ=79(63.60)N=64L=22.05090 m /1.17605=18.75 MHzf=13.595 MHzT=7.3553892143449E-8 s
3/20.618err=-76.41AuZ=79(63.60)N=65L=33.07635 m /1.76407=18.75 MHzf=9.064 MHzT=1.1033083821517E-7 s
3/20.618err=-32.31AuZ=79(63.60)N=66L=49.61453 m /2.64611=18.75 MHzf=6.042 MHzT=1.6549625732276E-7 s
3/20.618err=-32.31AuZ=79(63.60)N=67L=74.42179 m /3.96916=18.75 MHzf=4.028 MHzT=2.4824438598414E-7 s
3/20.618err=-19.08AuZ=79(63.60)N=68L=111.63269 m /5.95374=18.75 MHzf=2.686 MHzT=3.7236657897621E-7 s
1.610.618err=-12.48AuZ=79(53.59)N=50L=3.33402 m *5.62385=18.75 MHzf=89.919 MHzT=1.1121083243242E-8 s
1.610.618err=-15.86AuZ=79(53.59)N=51L=5.39455 m *3.47573=18.75 MHzf=55.573 MHzT=1.7994290679282E-8 s
1.610.618err=-7.41AuZ=79(53.59)N=52L=8.72857 m *2.14812=18.75 MHzf=34.346 MHzT=2.9115373922524E-8 s
1.610.618err=-32.77AuZ=79(53.59)N=53L=14.12312 m *1.32761=18.75 MHzf=21.227 MHzT=4.7109664601806E-8 s
1.610.618err=-21.88AuZ=79(53.59)N=54L=22.85169 m /1.21876=18.75 MHzf=13.119 MHzT=7.6225038524329E-8 s
1.610.618err=-97.2AuZ=79(53.59)N=55L=36.97481 m /1.97199=18.75 MHzf=8.108 MHzT=1.2333470312613E-7 s
1.610.618err=-6.36AuZ=79(53.59)N=56L=59.82651 m /3.19075=18.75 MHzf=5.011 MHzT=1.9955974165046E-7 s
1.610.618err=-3.26AuZ=79(53.59)N=57L=96.80132 m /5.16274=18.75 MHzf=3.097 MHzT=3.228944447766E-7 s
1.610.618err=-4.42AuZ=79(53.59)N=58L=156.62782 m /8.35348=18.75 MHzf=1.914 MHzT=5.2245418642706E-7 s
5/30.618err=-9.69AuZ=79(50.48)N=46L=1.89945 m *9.87127=18.75 MHzf=157.831 MHzT=6.3358890180983E-9 s
5/30.618err=-18.46AuZ=79(50.48)N=47L=3.16575 m *5.92276=18.75 MHzf=94.699 MHzT=1.055981503016E-8 s
5/30.618err=-18.46AuZ=79(50.48)N=48L=5.27625 m *3.55366=18.75 MHzf=56.819 MHzT=1.7599691716926E-8 s
5/30.618err=-6.61AuZ=79(50.48)N=49L=8.79376 m *2.13219=18.75 MHzf=34.092 MHzT=2.9332819528198E-8 s
5/30.618err=-27.94AuZ=79(50.48)N=50L=14.65626 m *1.27932=18.75 MHzf=20.455 MHzT=4.8888032546977E-8 s
5/30.618err=-30.28AuZ=79(50.48)N=51L=24.42711 m /1.30278=18.75 MHzf=12.273 MHzT=8.1480054244928E-8 s
5/30.618err=-8.57AuZ=79(50.48)N=52L=40.71184 m /2.17130=18.75 MHzf=7.364 MHzT=1.3580009040816E-7 s
5/30.618err=-20.63AuZ=79(50.48)N=53L=67.85307 m /3.61883=18.75 MHzf=4.418 MHzT=2.2633348401351E-7 s
5/30.618err=-0.524AuZ=79(50.48)N=54L=113.08845 m /6.03138=18.75 MHzf=2.651 MHzT=3.772224733557E-7 s
7/40.618err=-9.04AuZ=79(46.08)N=42L=1.91066 m *9.81335=18.75 MHzf=156.905 MHzT=6.3732818331279E-9 s
7/40.618err=-12.16AuZ=79(46.08)N=43L=3.34366 m *5.60763=18.75 MHzf=89.660 MHzT=1.1153243207974E-8 s
7/40.618err=-6.82AuZ=79(46.08)N=44L=5.85140 m *3.20436=18.75 MHzf=51.234 MHzT=1.9518175613954E-8 s
7/40.618err=-83.11AuZ=79(46.08)N=45L=10.23995 m *1.83106=18.75 MHzf=29.277 MHzT=3.415680732442E-8 s
7/40.618err=-4.64AuZ=79(46.08)N=46L=17.91992 m *1.04632=18.75 MHzf=16.730 MHzT=5.9774412817735E-8 s
7/40.618err=-67.26AuZ=79(46.08)N=47L=31.35986 m /1.67253=18.75 MHzf=9.560 MHzT=1.0460522243104E-7 s
7/40.618err=-46.35AuZ=79(46.08)N=48L=54.87975 m /2.92692=18.75 MHzf=5.463 MHzT=1.8305913925431E-7 s
7/40.618err=-2.45AuZ=79(46.08)N=49L=96.03956 m /5.12211=18.75 MHzf=3.122 MHzT=3.2035349369505E-7 s
7/40.618err=-12.05AuZ=79(46.08)N=50L=168.06923 m /8.96369=18.75 MHzf=1.784 MHzT=5.6061861396633E-7 s
5/20.618err=-1.26AuZ=79(28.14)N=24L=0.42087 m *44.55078=18.75 MHzf=712.319 MHzT=1.4038648075356E-9 s
5/20.618err=-4.83AuZ=79(28.14)N=25L=1.05217 m *17.82031=18.75 MHzf=284.928 MHzT=3.509662018839E-9 s
5/20.618err=-1.84AuZ=79(28.14)N=26L=2.63043 m *7.12812=18.75 MHzf=113.971 MHzT=8.7741550470976E-9 s
5/20.618err=-42.57AuZ=79(28.14)N=27L=6.57606 m *2.85125=18.75 MHzf=45.588 MHzT=2.1935387617744E-8 s
5/20.618err=-14.05AuZ=79(28.14)N=28L=16.44016 m *1.14050=18.75 MHzf=18.235 MHzT=5.483846904436E-8 s
5/20.618err=-9.61AuZ=79(28.14)N=29L=41.10040 m /2.19202=18.75 MHzf=7.294 MHzT=1.370961726109E-7 s
5/20.618err=-9.61AuZ=79(28.14)N=30L=102.75100 m /5.48005=18.75 MHzf=2.918 MHzT=3.4274043152725E-7 s
5/20.618err=-5.39AuZ=79(28.14)N=31L=256.87749 m /13.70013=18.75 MHzf=1.167 MHzT=8.5685107881812E-7 s
5/20.618err=-0.737AuZ=79(28.14)N=32L=642.19373 m /34.25033=18.75 MHzf=0.467 MHzT=2.1421276970453E-6 s
e0.618err=-0.343AuZ=79(25.79)N=22L=0.42468 m *44.15063=18.75 MHz**f=705.921 MHzT=1.4165883991146E-9 s
e0.618err=-1.52AuZ=79(25.79)N=23L=1.15441 m *16.24211=18.75 MHz**f=259.694 MHzT=3.8506865037191E-9 s
e0.618err=-19.51AuZ=79(25.79)N=24L=3.13800 m *5.97514=18.75 MHz**f=95.536 MHzT=1.0467251150152E-8 s
e0.618err=-9.91AuZ=79(25.79)N=25L=8.52998 m *2.19813=18.75 MHz**f=35.146 MHzT=2.8452938595375E-8 s
e0.618err=-23.67AuZ=79(25.79)N=26L=23.18688 m /1.23663=18.75 MHz**f=12.929 MHzT=7.7343105950066E-8 s
e0.618err=-12.06AuZ=79(25.79)N=27L=63.02847 m /3.36152=18.75 MHz**f=4.756 MHzT=2.1024035946064E-7 s
e0.618err=-1.53AuZ=79(25.79)N=28L=171.32916 m /9.13755=18.75 MHz**f=1.750 MHzT=5.7149254873056E-7 s
e0.618err=-3.5AuZ=79(25.79)N=29L=465.72093 m /24.83845=18.75 MHz**f=0.644 MHzT=1.553477810314E-6 s
e0.618err=-0.773AuZ=79(25.79)N=30L=1265.96074 m /67.51791=18.75 MHz**f=0.237 MHzT=4.2227905026908E-6 s
30.618err=-0.132AuZ=79(23.47)N=19L=0.13769 m *136.17947=18.75 MHzf=2177.364 MHzT=4.5927088929579E-10 s
30.618err=-0.874AuZ=79(23.47)N=20L=0.41306 m *45.39316=18.75 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
30.618err=-0.874AuZ=79(23.47)N=21L=1.23917 m *15.13105=18.75 MHzf=241.929 MHzT=4.1334380036621E-9 s
30.618err=-0.874AuZ=79(23.47)N=22L=3.71752 m *5.04368=18.75 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
30.618err=-68.13AuZ=79(23.47)N=23L=11.15256 m *1.68123=18.75 MHzf=26.881 MHzT=3.7200942032959E-8 s
30.618err=-78.45AuZ=79(23.47)N=24L=33.45769 m /1.78441=18.75 MHzf=8.960 MHzT=1.1160282609888E-7 s
30.618err=-7.07AuZ=79(23.47)N=25L=100.37306 m /5.35323=18.75 MHzf=2.987 MHzT=3.3480847829663E-7 s
30.618err=-0.374AuZ=79(23.47)N=26L=301.11917 m /16.05969=18.75 MHzf=0.996 MHzT=1.0044254348899E-6 s
30.618err=-0.374AuZ=79(23.47)N=27L=903.35751 m /48.17907=18.75 MHzf=0.332 MHzT=3.0132763046697E-6 s
7/20.618err=-0.201AuZ=79(20.58)N=17L=0.21025 m *89.17821=18.75 MHzf=1425.864 MHzT=7.0132905750813E-10 s
7/20.618err=-1.92AuZ=79(20.58)N=18L=0.73589 m *25.47949=18.75 MHzf=407.390 MHzT=2.4546517012785E-9 s
7/20.618err=-4AuZ=79(20.58)N=19L=2.57560 m *7.27985=18.75 MHzf=116.397 MHzT=8.5912809544746E-9 s
7/20.618err=-4AuZ=79(20.58)N=20L=9.01460 m *2.07996=18.75 MHzf=33.256 MHzT=3.0069483340661E-8 s
7/20.618err=-68.28AuZ=79(20.58)N=21L=31.55112 m /1.68273=18.75 MHzf=9.502 MHzT=1.0524319169231E-7 s
7/20.618err=-17.8AuZ=79(20.58)N=22L=110.42890 m /5.88954=18.75 MHzf=2.715 MHzT=3.683511709231E-7 s
7/20.618err=-3.07AuZ=79(20.58)N=23L=386.50116 m /20.61340=18.75 MHzf=0.776 MHzT=1.2892290982308E-6 s
7/20.618err=-0.205AuZ=79(20.58)N=24L=1352.75406 m /72.14688=18.75 MHzf=0.222 MHzT=4.512301843808E-6 s
7/20.618err=-0.205AuZ=79(20.58)N=25L=4734.63921 m /252.51409=18.75 MHzf=0.063 MHzT=1.5793056453328E-5 s
9/20.618err=-0.0191AuZ=79(17.15)N=13L=0.03676 m *510.09705=18.75 MHzf=8155.907 MHzT=1.2261052671996E-10 s
9/20.618err=-0.315AuZ=79(17.15)N=14L=0.16541 m *113.35490=18.75 MHzf=1812.424 MHzT=5.517473702398E-10 s
9/20.618err=-0.76AuZ=79(17.15)N=15L=0.74434 m *25.18998=18.75 MHzf=402.761 MHzT=2.4828631660791E-9 s
9/20.618err=-11.96AuZ=79(17.15)N=16L=3.34955 m *5.59777=18.75 MHzf=89.502 MHzT=1.1172884247356E-8 s
9/20.618err=-24.4AuZ=79(17.15)N=17L=15.07296 m *1.24395=18.75 MHzf=19.889 MHzT=5.0277979113102E-8 s
9/20.618err=-20.59AuZ=79(17.15)N=18L=67.82832 m /3.61751=18.75 MHzf=4.420 MHzT=2.2625090600896E-7 s
9/20.618err=-1.75AuZ=79(17.15)N=19L=305.22742 m /16.27880=18.75 MHzf=0.982 MHzT=1.0181290770403E-6 s
9/20.618err=-0.349AuZ=79(17.15)N=20L=1373.52338 m /73.25458=18.75 MHzf=0.218 MHzT=4.5815808466814E-6 s
9/20.618err=-0.197AuZ=79(17.15)N=21L=6180.85523 m /329.64561=18.75 MHzf=0.049 MHzT=2.0617113810066E-5 s
50.618err=-0.0462AuZ=79(16.02)N=12L=0.02892 m *648.29913=18.75 MHzf=10365.610 MHzT=9.6472854981932E-11 s
50.618err=-0.512AuZ=79(16.02)N=13L=0.14461 m *129.65983=18.75 MHzf=2073.122 MHzT=4.8236427490966E-10 s
50.618err=-3.73AuZ=79(16.02)N=14L=0.72305 m *25.93197=18.75 MHzf=414.624 MHzT=2.4118213745483E-9 s
50.618err=-3.73AuZ=79(16.02)N=15L=3.61523 m *5.18639=18.75 MHzf=82.925 MHzT=1.2059106872742E-8 s
50.618err=-3.73AuZ=79(16.02)N=16L=18.07615 m *1.03728=18.75 MHzf=16.585 MHzT=6.0295534363708E-8 s
50.618err=-20.51AuZ=79(16.02)N=17L=90.38073 m /4.82031=18.75 MHzf=3.317 MHzT=3.0147767181854E-7 s
50.618err=-0.424AuZ=79(16.02)N=18L=451.90366 m /24.10153=18.75 MHzf=0.663 MHzT=1.5073883590927E-6 s
50.618err=-0.424AuZ=79(16.02)N=19L=2259.51831 m /120.50764=18.75 MHzf=0.133 MHzT=7.5369417954635E-6 s
50.618err=-0.0895AuZ=79(16.02)N=20L=11297.59153 m /602.53822=18.75 MHzf=0.027 MHzT=3.7684708977317E-5 s
70.618err=-0.00589AuZ=79(13.25)N=9L=0.00478 m *3922.23066=18.75 MHzf=62712.276 MHzT=1.5945841361342E-11 s
70.618err=-0.057AuZ=79(13.25)N=10L=0.03346 m *560.31867=18.75 MHzf=8958.897 MHzT=1.1162088952939E-10 s
70.618err=-0.057AuZ=79(13.25)N=11L=0.23424 m *80.04552=18.75 MHzf=1279.842 MHzT=7.8134622670576E-10 s
70.618err=-3.96AuZ=79(13.25)N=12L=1.63969 m *11.43507=18.75 MHzf=182.835 MHzT=5.4694235869403E-9 s
70.618err=-63.36AuZ=79(13.25)N=13L=11.47784 m *1.63358=18.75 MHzf=26.119 MHzT=3.8285965108582E-8 s
70.618err=-7.13AuZ=79(13.25)N=14L=80.34491 m /4.28506=18.75 MHzf=3.731 MHzT=2.6800175576008E-7 s
70.618err=-3.44AuZ=79(13.25)N=15L=562.41434 m /29.99543=18.75 MHzf=0.533 MHzT=1.8760122903205E-6 s
70.618err=-0.464AuZ=79(13.25)N=16L=3936.90035 m /209.96802=18.75 MHzf=0.076 MHzT=1.3132086032244E-5 s
70.618err=-0.0529AuZ=79(13.25)N=17L=27558.30245 m /1469.77613=18.75 MHzf=0.011 MHzT=9.1924602225706E-5 s
90.618err=-0.0231AuZ=79(11.74)N=8L=0.00510 m *3676.84578=18.75 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
90.618err=-0.132AuZ=79(11.74)N=9L=0.04590 m *408.53842=18.75 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
90.618err=-0.874AuZ=79(11.74)N=10L=0.41306 m *45.39316=18.75 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
90.618err=-0.874AuZ=79(11.74)N=11L=3.71752 m *5.04368=18.75 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
90.618err=-78.45AuZ=79(11.74)N=12L=33.45769 m /1.78441=18.75 MHzf=8.960 MHzT=1.1160282609888E-7 s
90.618err=-0.374AuZ=79(11.74)N=13L=301.11917 m /16.05969=18.75 MHzf=0.996 MHzT=1.0044254348899E-6 s
90.618err=-0.374AuZ=79(11.74)N=14L=2710.07253 m /144.53720=18.75 MHzf=0.111 MHzT=9.039828914009E-6 s
90.618err=-0.0643AuZ=79(11.74)N=15L=24390.65277 m /1300.83481=18.75 MHzf=0.012 MHzT=8.1358460226081E-5 s
90.618err=-0.00439AuZ=79(11.74)N=16L=219515.87493 m /11707.51333=18.75 MHzf=0.001 MHzT=0.00073222614203473 s
110.618err=-0.00086AuZ=79(10.75)N=7L=0.00231 m *8122.06936=18.75 MHzf=129863.207 MHzT=7.700410457666E-12 s
110.618err=-0.0502AuZ=79(10.75)N=8L=0.02539 m *738.36994=18.75 MHzf=11805.746 MHzT=8.4704515034326E-11 s
110.618err=-0.186AuZ=79(10.75)N=9L=0.27933 m *67.12454=18.75 MHzf=1073.250 MHzT=9.3174966537759E-10 s
110.618err=-1.71AuZ=79(10.75)N=10L=3.07265 m *6.10223=18.75 MHzf=97.568 MHzT=1.0249246319153E-8 s
110.618err=-80.27AuZ=79(10.75)N=11L=33.79911 m /1.80262=18.75 MHzf=8.870 MHzT=1.1274170951069E-7 s
110.618err=-4.37AuZ=79(10.75)N=12L=371.79026 m /19.82881=18.75 MHzf=0.806 MHzT=1.2401588046176E-6 s
110.618err=-0.0537AuZ=79(10.75)N=13L=4089.69282 m /218.11695=18.75 MHzf=0.073 MHzT=1.3641746850793E-5 s
110.618err=-0.012AuZ=79(10.75)N=14L=44986.62102 m /2399.28645=18.75 MHzf=0.007 MHzT=0.00015005921535873 s
110.618err=-0.00058AuZ=79(10.75)N=15L=494852.83120 m /26392.15100=18.75 MHzf=0.001 MHzT=0.001650651368946 s
6/50.618err=-8.36AuZ=79(145.24)N=141L=17.30380 m *2.16715=37.5 MHzf=17.325 MHzT=5.7719262291195E-8 s
6/50.618err=-80.6AuZ=79(145.24)N=142L=20.76456 m *1.80596=37.5 MHzf=14.438 MHzT=6.9263114749434E-8 s
6/50.618err=-50.5AuZ=79(145.24)N=143L=24.91747 m *1.50497=37.5 MHzf=12.031 MHzT=8.3115737699321E-8 s
6/50.618err=-25.42AuZ=79(145.24)N=144L=29.90097 m *1.25414=37.5 MHzf=10.026 MHzT=9.9738885239185E-8 s
6/50.618err=-4.52AuZ=79(145.24)N=145L=35.88116 m *1.04512=37.5 MHzf=8.355 MHzT=1.1968666228702E-7 s
6/50.618err=-14.82AuZ=79(145.24)N=146L=43.05739 m /1.14820=37.5 MHzf=6.963 MHzT=1.4362399474443E-7 s
6/50.618err=-37.79AuZ=79(145.24)N=147L=51.66887 m /1.37784=37.5 MHzf=5.802 MHzT=1.7234879369331E-7 s
6/50.618err=-65.35AuZ=79(145.24)N=148L=62.00264 m /1.65340=37.5 MHzf=4.835 MHzT=2.0681855243197E-7 s
6/50.618err=-98.41AuZ=79(145.24)N=149L=74.40317 m /1.98408=37.5 MHzf=4.029 MHzT=2.4818226291837E-7 s
5/40.618err=-13.44AuZ=79(118.67)N=115L=16.52865 m *2.26879=37.5 MHzf=18.138 MHzT=5.5133628422676E-8 s
5/40.618err=-81.51AuZ=79(118.67)N=116L=20.66081 m *1.81503=37.5 MHzf=14.510 MHzT=6.8917035528345E-8 s
5/40.618err=-45.21AuZ=79(118.67)N=117L=25.82601 m *1.45202=37.5 MHzf=11.608 MHzT=8.6146294410431E-8 s
5/40.618err=-16.17AuZ=79(118.67)N=118L=32.28251 m *1.16162=37.5 MHzf=9.287 MHzT=1.0768286801304E-7 s
5/40.618err=-7.61AuZ=79(118.67)N=119L=40.35314 m /1.07608=37.5 MHzf=7.429 MHzT=1.346035850163E-7 s
5/40.618err=-34.52AuZ=79(118.67)N=120L=50.44142 m /1.34510=37.5 MHzf=5.943 MHzT=1.6825448127037E-7 s
5/40.618err=-68.14AuZ=79(118.67)N=121L=63.05178 m /1.68138=37.5 MHzf=4.755 MHzT=2.1031810158797E-7 s
5/40.618err=-5.09AuZ=79(118.67)N=122L=78.81473 m /2.10173=37.5 MHzf=3.804 MHzT=2.6289762698496E-7 s
5/40.618err=-31.36AuZ=79(118.67)N=123L=98.51841 m /2.62716=37.5 MHzf=3.043 MHzT=3.286220337312E-7 s
4/30.618err=-6.84AuZ=79(92.05)N=88L=11.70024 m *3.20506=37.5 MHzf=25.623 MHzT=3.9027784704489E-8 s
4/30.618err=-20.19AuZ=79(92.05)N=89L=15.60031 m *2.40380=37.5 MHzf=19.217 MHzT=5.2037046272639E-8 s
4/30.618err=-80.29AuZ=79(92.05)N=90L=20.80042 m *1.80285=37.5 MHzf=14.413 MHzT=6.9382728363502E-8 s
4/30.618err=-35.22AuZ=79(92.05)N=91L=27.73389 m *1.35214=37.5 MHzf=10.810 MHzT=9.2510304484646E-8 s
4/30.618err=-1.42AuZ=79(92.05)N=92L=36.97852 m *1.01410=37.5 MHzf=8.107 MHzT=1.2334707264616E-7 s
4/30.618err=-31.48AuZ=79(92.05)N=93L=49.30470 m /1.31479=37.5 MHzf=6.080 MHzT=1.6446276352818E-7 s
4/30.618err=-75.31AuZ=79(92.05)N=94L=65.73959 m /1.75306=37.5 MHzf=4.560 MHzT=2.1928368470418E-7 s
4/30.618err=-16.88AuZ=79(92.05)N=95L=87.65279 m /2.33741=37.5 MHzf=3.420 MHzT=2.9237824627217E-7 s
4/30.618err=-3.89AuZ=79(92.05)N=96L=116.87039 m /3.11654=37.5 MHzf=2.565 MHzT=3.8983766169613E-7 s
e/20.618err=-24.64AuZ=79(86.30)N=82L=10.02937 m *3.73902=37.5 MHzf=29.891 MHzT=3.3454377303757E-8 s
e/20.618err=-37.56AuZ=79(86.30)N=83L=13.63133 m *2.75102=37.5 MHzf=21.993 MHzT=4.546921295359E-8 s
e/20.618err=-1.21AuZ=79(86.30)N=84L=18.52689 m *2.02408=37.5 MHzf=16.181 MHzT=6.1799067663016E-8 s
e/20.618err=-48.93AuZ=79(86.30)N=85L=25.18066 m *1.48924=37.5 MHzf=11.906 MHzT=8.3993641322011E-8 s
e/20.618err=-9.58AuZ=79(86.30)N=86L=34.22407 m *1.09572=37.5 MHzf=8.760 MHzT=1.1415919445582E-7 s
e/20.618err=-24.05AuZ=79(86.30)N=87L=46.51533 m /1.24041=37.5 MHzf=6.445 MHzT=1.5515843192033E-7 s
e/20.618err=-68.59AuZ=79(86.30)N=88L=63.22088 m /1.68589=37.5 MHzf=4.742 MHzT=2.1088217301054E-7 s
e/20.618err=-14.57AuZ=79(86.30)N=89L=85.92609 m /2.29136=37.5 MHzf=3.489 MHzT=2.8661858942014E-7 s
e/20.618err=-3.81AuZ=79(86.30)N=90L=116.78567 m /3.11428=37.5 MHzf=2.567 MHzT=3.8955505165951E-7 s
e^(10.618err=-8.19AuZ=79(71.98)N=68L=8.66584 m *4.32734=37.5 MHzf=34.595 MHzT=2.8906123101955E-8 s
e^(10.618err=-49.77AuZ=79(71.98)N=69L=12.51926 m *2.99539=37.5 MHzf=23.947 MHzT=4.1759747031787E-8 s
e^(10.618err=-3.68AuZ=79(71.98)N=70L=18.08617 m *2.07341=37.5 MHzf=16.576 MHzT=6.032896442072E-8 s
e^(10.618err=-43.53AuZ=79(71.98)N=71L=26.12851 m *1.43521=37.5 MHzf=11.474 MHzT=8.7155315986616E-8 s
e^(10.618err=-0.659AuZ=79(71.98)N=72L=37.74701 m /1.00659=37.5 MHzf=7.942 MHzT=1.2591048392202E-7 s
e^(10.618err=-45.42AuZ=79(71.98)N=73L=54.53190 m /1.45418=37.5 MHzf=5.498 MHzT=1.8189882948632E-7 s
e^(10.618err=-5.05AuZ=79(71.98)N=74L=78.78048 m /2.10081=37.5 MHzf=3.805 MHzT=2.6278339291419E-7 s
e^(10.618err=-1.17AuZ=79(71.98)N=75L=113.81163 m /3.03498=37.5 MHzf=2.634 MHzT=3.7963472215022E-7 s
e^(10.618err=-9.62AuZ=79(71.98)N=76L=164.42000 m /4.38453=37.5 MHzf=1.823 MHzT=5.484460820138E-7 s
3/20.618err=-14.8AuZ=79(65.31)N=61L=6.53360 m *5.73956=37.5 MHzf=45.885 MHzT=2.1793745820281E-8 s
3/20.618err=-27.55AuZ=79(65.31)N=62L=9.80040 m *3.82637=37.5 MHzf=30.590 MHzT=3.2690618730422E-8 s
3/20.618err=-27.55AuZ=79(65.31)N=63L=14.70060 m *2.55092=37.5 MHzf=20.393 MHzT=4.9035928095633E-8 s
3/20.618err=-70.07AuZ=79(65.31)N=64L=22.05090 m *1.70061=37.5 MHzf=13.595 MHzT=7.3553892143449E-8 s
3/20.618err=-13.38AuZ=79(65.31)N=65L=33.07635 m *1.13374=37.5 MHzf=9.064 MHzT=1.1033083821517E-7 s
3/20.618err=-32.31AuZ=79(65.31)N=66L=49.61453 m /1.32305=37.5 MHzf=6.042 MHzT=1.6549625732276E-7 s
3/20.618err=-98.46AuZ=79(65.31)N=67L=74.42179 m /1.98458=37.5 MHzf=4.028 MHzT=2.4824438598414E-7 s
3/20.618err=-48.85AuZ=79(65.31)N=68L=111.63269 m /2.97687=37.5 MHzf=2.686 MHzT=3.7236657897621E-7 s
3/20.618err=-11.64AuZ=79(65.31)N=69L=167.44904 m /4.46531=37.5 MHzf=1.790 MHzT=5.5854986846432E-7 s
1.610.618err=-15.86AuZ=79(55.03)N=51L=5.39455 m *6.95146=37.5 MHzf=55.573 MHzT=1.7994290679282E-8 s
1.610.618err=-7.41AuZ=79(55.03)N=52L=8.72857 m *4.29624=37.5 MHzf=34.346 MHzT=2.9115373922524E-8 s
1.610.618err=-32.77AuZ=79(55.03)N=53L=14.12312 m *2.65522=37.5 MHzf=21.227 MHzT=4.7109664601806E-8 s
1.610.618err=-64.11AuZ=79(55.03)N=54L=22.85169 m *1.64102=37.5 MHzf=13.119 MHzT=7.6225038524329E-8 s
1.610.618err=-1.43AuZ=79(55.03)N=55L=36.97481 m *1.01420=37.5 MHzf=8.108 MHzT=1.2333470312613E-7 s
1.610.618err=-59.54AuZ=79(55.03)N=56L=59.82651 m /1.59537=37.5 MHzf=5.011 MHzT=1.9955974165046E-7 s
1.610.618err=-29.07AuZ=79(55.03)N=57L=96.80132 m /2.58137=37.5 MHzf=3.097 MHzT=3.228944447766E-7 s
1.610.618err=-4.42AuZ=79(55.03)N=58L=156.62782 m /4.17674=37.5 MHzf=1.914 MHzT=5.2245418642706E-7 s
1.610.618err=-12.64AuZ=79(55.03)N=59L=253.42914 m /6.75811=37.5 MHzf=1.183 MHzT=8.4534863120365E-7 s
5/30.618err=-1.54AuZ=79(51.84)N=48L=5.27625 m *7.10731=37.5 MHzf=56.819 MHzT=1.7599691716926E-8 s
5/30.618err=-6.61AuZ=79(51.84)N=49L=8.79376 m *4.26439=37.5 MHzf=34.092 MHzT=2.9332819528198E-8 s
5/30.618err=-27.94AuZ=79(51.84)N=50L=14.65626 m *2.55863=37.5 MHzf=20.455 MHzT=4.8888032546977E-8 s
5/30.618err=-53.52AuZ=79(51.84)N=51L=24.42711 m *1.53518=37.5 MHzf=12.273 MHzT=8.1480054244928E-8 s
5/30.618err=-8.57AuZ=79(51.84)N=52L=40.71184 m /1.08565=37.5 MHzf=7.364 MHzT=1.3580009040816E-7 s
5/30.618err=-80.95AuZ=79(51.84)N=53L=67.85307 m /1.80942=37.5 MHzf=4.418 MHzT=2.2633348401351E-7 s
5/30.618err=-0.524AuZ=79(51.84)N=54L=113.08845 m /3.01569=37.5 MHzf=2.651 MHzT=3.772224733557E-7 s
5/30.618err=-0.524AuZ=79(51.84)N=55L=188.48075 m /5.02615=37.5 MHzf=1.591 MHzT=6.2870412225924E-7 s
5/30.618err=-4.72AuZ=79(51.84)N=56L=314.13459 m /8.37692=37.5 MHzf=0.954 MHzT=1.047840203765E-6 s
7/40.618err=-1.96AuZ=79(47.32)N=43L=3.34366 m *11.21526=37.5 MHzf=89.660 MHzT=1.1153243207974E-8 s
7/40.618err=-6.82AuZ=79(47.32)N=44L=5.85140 m *6.40872=37.5 MHzf=51.234 MHzT=1.9518175613954E-8 s
7/40.618err=-22.08AuZ=79(47.32)N=45L=10.23995 m *3.66213=37.5 MHzf=29.277 MHzT=3.415680732442E-8 s
7/40.618err=-4.64AuZ=79(47.32)N=46L=17.91992 m *2.09264=37.5 MHzf=16.730 MHzT=5.9774412817735E-8 s
7/40.618err=-19.58AuZ=79(47.32)N=47L=31.35986 m *1.19580=37.5 MHzf=9.560 MHzT=1.0460522243104E-7 s
7/40.618err=-46.35AuZ=79(47.32)N=48L=54.87975 m /1.46346=37.5 MHzf=5.463 MHzT=1.8305913925431E-7 s
7/40.618err=-28.06AuZ=79(47.32)N=49L=96.03956 m /2.56105=37.5 MHzf=3.122 MHzT=3.2035349369505E-7 s
7/40.618err=-12.05AuZ=79(47.32)N=50L=168.06923 m /4.48185=37.5 MHzf=1.784 MHzT=5.6061861396633E-7 s
7/40.618err=-12.05AuZ=79(47.32)N=51L=294.12116 m /7.84323=37.5 MHzf=1.019 MHzT=9.8108257444108E-7 s
5/20.618err=-1.84AuZ=79(28.90)N=25L=1.05217 m *35.64062=37.5 MHzf=284.928 MHzT=3.509662018839E-9 s
5/20.618err=-1.84AuZ=79(28.90)N=26L=2.63043 m *14.25625=37.5 MHzf=113.971 MHzT=8.7741550470976E-9 s
5/20.618err=-14.05AuZ=79(28.90)N=27L=6.57606 m *5.70250=37.5 MHzf=45.588 MHzT=2.1935387617744E-8 s
5/20.618err=-14.05AuZ=79(28.90)N=28L=16.44016 m *2.28100=37.5 MHzf=18.235 MHzT=5.483846904436E-8 s
5/20.618err=-9.61AuZ=79(28.90)N=29L=41.10040 m /1.09601=37.5 MHzf=7.294 MHzT=1.370961726109E-7 s
5/20.618err=-37.01AuZ=79(28.90)N=30L=102.75100 m /2.74003=37.5 MHzf=2.918 MHzT=3.4274043152725E-7 s
5/20.618err=-14.17AuZ=79(28.90)N=31L=256.87749 m /6.85007=37.5 MHzf=1.167 MHzT=8.5685107881812E-7 s
5/20.618err=-0.737AuZ=79(28.90)N=32L=642.19373 m /17.12517=37.5 MHzf=0.467 MHzT=2.1421276970453E-6 s
5/20.618err=-1.94AuZ=79(28.90)N=33L=1605.48432 m /42.81292=37.5 MHzf=0.187 MHzT=5.3553192426133E-6 s
e0.618err=-0.343AuZ=79(26.48)N=22L=0.42468 m *88.30126=37.5 MHz**f=705.921 MHzT=1.4165883991146E-9 s
e0.618err=-1.52AuZ=79(26.48)N=23L=1.15441 m *32.48422=37.5 MHz**f=259.694 MHzT=3.8506865037191E-9 s
e0.618err=-8.64AuZ=79(26.48)N=24L=3.13800 m *11.95028=37.5 MHz**f=95.536 MHzT=1.0467251150152E-8 s
e0.618err=-9.91AuZ=79(26.48)N=25L=8.52998 m *4.39626=37.5 MHz**f=35.146 MHzT=2.8452938595375E-8 s
e0.618err=-61.73AuZ=79(26.48)N=26L=23.18688 m *1.61729=37.5 MHz**f=12.929 MHzT=7.7343105950066E-8 s
e0.618err=-68.08AuZ=79(26.48)N=27L=63.02847 m /1.68076=37.5 MHz**f=4.756 MHzT=2.1024035946064E-7 s
e0.618err=-14.22AuZ=79(26.48)N=28L=171.32916 m /4.56878=37.5 MHz**f=1.750 MHzT=5.7149254873056E-7 s
e0.618err=-3.5AuZ=79(26.48)N=29L=465.72093 m /12.41922=37.5 MHz**f=0.644 MHzT=1.553477810314E-6 s
e0.618err=-2.3AuZ=79(26.48)N=30L=1265.96074 m /33.75895=37.5 MHz**f=0.237 MHzT=4.2227905026908E-6 s
30.618err=-0.874AuZ=79(24.10)N=20L=0.41306 m *90.78632=37.5 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
30.618err=-0.874AuZ=79(24.10)N=21L=1.23917 m *30.26211=37.5 MHzf=241.929 MHzT=4.1334380036621E-9 s
30.618err=-0.874AuZ=79(24.10)N=22L=3.71752 m *10.08737=37.5 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
30.618err=-12.09AuZ=79(24.10)N=23L=11.15256 m *3.36246=37.5 MHzf=26.881 MHzT=3.7200942032959E-8 s
30.618err=-12.09AuZ=79(24.10)N=24L=33.45769 m *1.12082=37.5 MHzf=8.960 MHzT=1.1160282609888E-7 s
30.618err=-33.84AuZ=79(24.10)N=25L=100.37306 m /2.67661=37.5 MHzf=2.987 MHzT=3.3480847829663E-7 s
30.618err=-0.374AuZ=79(24.10)N=26L=301.11917 m /8.02984=37.5 MHzf=0.996 MHzT=1.0044254348899E-6 s
30.618err=-0.374AuZ=79(24.10)N=27L=903.35751 m /24.08953=37.5 MHzf=0.332 MHzT=3.0132763046697E-6 s
30.618err=-0.374AuZ=79(24.10)N=28L=2710.07253 m /72.26860=37.5 MHzf=0.111 MHzT=9.039828914009E-6 s
7/20.618err=-0.201AuZ=79(21.14)N=17L=0.21025 m *178.35641=37.5 MHzf=1425.864 MHzT=7.0132905750813E-10 s
7/20.618err=-1.92AuZ=79(21.14)N=18L=0.73589 m *50.95898=37.5 MHzf=407.390 MHzT=2.4546517012785E-9 s
7/20.618err=-4AuZ=79(21.14)N=19L=2.57560 m *14.55971=37.5 MHzf=116.397 MHzT=8.5912809544746E-9 s
7/20.618err=-4AuZ=79(21.14)N=20L=9.01460 m *4.15992=37.5 MHzf=33.256 MHzT=3.0069483340661E-8 s
7/20.618err=-18.86AuZ=79(21.14)N=21L=31.55112 m *1.18855=37.5 MHzf=9.502 MHzT=1.0524319169231E-7 s
7/20.618err=-47.24AuZ=79(21.14)N=22L=110.42890 m /2.94477=37.5 MHzf=2.715 MHzT=3.683511709231E-7 s
7/20.618err=-3.07AuZ=79(21.14)N=23L=386.50116 m /10.30670=37.5 MHzf=0.776 MHzT=1.2892290982308E-6 s
7/20.618err=-0.205AuZ=79(21.14)N=24L=1352.75406 m /36.07344=37.5 MHzf=0.222 MHzT=4.512301843808E-6 s
7/20.618err=-0.205AuZ=79(21.14)N=25L=4734.63921 m /126.25705=37.5 MHzf=0.063 MHzT=1.5793056453328E-5 s
9/20.618err=-0.315AuZ=79(17.61)N=14L=0.16541 m *226.70980=37.5 MHzf=1812.424 MHzT=5.517473702398E-10 s
9/20.618err=-0.76AuZ=79(17.61)N=15L=0.74434 m *50.37996=37.5 MHzf=402.761 MHzT=2.4828631660791E-9 s
9/20.618err=-1.78AuZ=79(17.61)N=16L=3.34955 m *11.19555=37.5 MHzf=89.502 MHzT=1.1172884247356E-8 s
9/20.618err=-24.4AuZ=79(17.61)N=17L=15.07296 m *2.48790=37.5 MHzf=19.889 MHzT=5.0277979113102E-8 s
9/20.618err=-80.88AuZ=79(17.61)N=18L=67.82832 m /1.80876=37.5 MHzf=4.420 MHzT=2.2625090600896E-7 s
9/20.618err=-1.75AuZ=79(17.61)N=19L=305.22742 m /8.13940=37.5 MHzf=0.982 MHzT=1.0181290770403E-6 s
9/20.618err=-1.75AuZ=79(17.61)N=20L=1373.52338 m /36.62729=37.5 MHzf=0.218 MHzT=4.5815808466814E-6 s
9/20.618err=-0.502AuZ=79(17.61)N=21L=6180.85523 m /164.82281=37.5 MHzf=0.049 MHzT=2.0617113810066E-5 s
9/20.618err=-0.0949AuZ=79(17.61)N=22L=27813.84852 m /741.70263=37.5 MHzf=0.011 MHzT=9.2777012145299E-5 s
50.618err=-0.0462AuZ=79(16.45)N=12L=0.02892 m *1296.59826=37.5 MHzf=10365.610 MHzT=9.6472854981932E-11 s
50.618err=-0.124AuZ=79(16.45)N=13L=0.14461 m *259.31965=37.5 MHzf=2073.122 MHzT=4.8236427490966E-10 s
50.618err=-1.7AuZ=79(16.45)N=14L=0.72305 m *51.86393=37.5 MHzf=414.624 MHzT=2.4118213745483E-9 s
50.618err=-3.73AuZ=79(16.45)N=15L=3.61523 m *10.37279=37.5 MHzf=82.925 MHzT=1.2059106872742E-8 s
50.618err=-3.73AuZ=79(16.45)N=16L=18.07615 m *2.07456=37.5 MHzf=16.585 MHzT=6.0295534363708E-8 s
50.618err=-20.51AuZ=79(16.45)N=17L=90.38073 m /2.41015=37.5 MHzf=3.317 MHzT=3.0147767181854E-7 s
50.618err=-0.424AuZ=79(16.45)N=18L=451.90366 m /12.05076=37.5 MHzf=0.663 MHzT=1.5073883590927E-6 s
50.618err=-0.424AuZ=79(16.45)N=19L=2259.51831 m /60.25382=37.5 MHzf=0.133 MHzT=7.5369417954635E-6 s
50.618err=-0.0895AuZ=79(16.45)N=20L=11297.59153 m /301.26911=37.5 MHzf=0.027 MHzT=3.7684708977317E-5 s
70.618err=-0.057AuZ=79(13.61)N=10L=0.03346 m *1120.63733=37.5 MHzf=8958.897 MHzT=1.1162088952939E-10 s
70.618err=-0.057AuZ=79(13.61)N=11L=0.23424 m *160.09105=37.5 MHzf=1279.842 MHzT=7.8134622670576E-10 s
70.618err=-3.96AuZ=79(13.61)N=12L=1.63969 m *22.87015=37.5 MHzf=182.835 MHzT=5.4694235869403E-9 s
70.618err=-8.91AuZ=79(13.61)N=13L=11.47784 m *3.26716=37.5 MHzf=26.119 MHzT=3.8285965108582E-8 s
70.618err=-7.13AuZ=79(13.61)N=14L=80.34491 m /2.14253=37.5 MHzf=3.731 MHzT=2.6800175576008E-7 s
70.618err=-7.13AuZ=79(13.61)N=15L=562.41434 m /14.99772=37.5 MHzf=0.533 MHzT=1.8760122903205E-6 s
70.618err=-0.947AuZ=79(13.61)N=16L=3936.90035 m /104.98401=37.5 MHzf=0.076 MHzT=1.3132086032244E-5 s
70.618err=-0.121AuZ=79(13.61)N=17L=27558.30245 m /734.88807=37.5 MHzf=0.011 MHzT=9.1924602225706E-5 s
70.618err=-0.00421AuZ=79(13.61)N=18L=192908.11716 m /5144.21646=37.5 MHzf=0.002 MHzT=0.00064347221557994 s
90.618err=-0.00941AuZ=79(12.05)N=8L=0.00510 m *7353.69156=37.5 MHzf=58788.834 MHzT=1.7010032936881E-11 s
90.618err=-0.00941AuZ=79(12.05)N=9L=0.04590 m *817.07684=37.5 MHzf=6532.093 MHzT=1.5309029643193E-10 s
90.618err=-0.874AuZ=79(12.05)N=10L=0.41306 m *90.78632=37.5 MHzf=725.788 MHzT=1.3778126678874E-9 s
90.618err=-0.874AuZ=79(12.05)N=11L=3.71752 m *10.08737=37.5 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
90.618err=-12.09AuZ=79(12.05)N=12L=33.45769 m *1.12082=37.5 MHzf=8.960 MHzT=1.1160282609888E-7 s
90.618err=-0.374AuZ=79(12.05)N=13L=301.11917 m /8.02984=37.5 MHzf=0.996 MHzT=1.0044254348899E-6 s
90.618err=-0.374AuZ=79(12.05)N=14L=2710.07253 m /72.26860=37.5 MHzf=0.111 MHzT=9.039828914009E-6 s
90.618err=-0.0643AuZ=79(12.05)N=15L=24390.65277 m /650.41741=37.5 MHzf=0.012 MHzT=8.1358460226081E-5 s
90.618err=-0.013AuZ=79(12.05)N=16L=219515.87493 m /5853.75666=37.5 MHzf=0.001 MHzT=0.00073222614203473 s
110.618err=-0.00086AuZ=79(11.04)N=7L=0.00231 m *16244.13872=37.5 MHzf=129863.207 MHzT=7.700410457666E-12 s
110.618err=-0.0502AuZ=79(11.04)N=8L=0.02539 m *1476.73988=37.5 MHzf=11805.746 MHzT=8.4704515034326E-11 s
110.618err=-0.186AuZ=79(11.04)N=9L=0.27933 m *134.24908=37.5 MHzf=1073.250 MHzT=9.3174966537759E-10 s
110.618err=-1.71AuZ=79(11.04)N=10L=3.07265 m *12.20446=37.5 MHzf=97.568 MHzT=1.0249246319153E-8 s
110.618err=-10.95AuZ=79(11.04)N=11L=33.79911 m *1.10950=37.5 MHzf=8.870 MHzT=1.1274170951069E-7 s
110.618err=-10.17AuZ=79(11.04)N=12L=371.79026 m /9.91441=37.5 MHzf=0.806 MHzT=1.2401588046176E-6 s
110.618err=-0.0537AuZ=79(11.04)N=13L=4089.69282 m /109.05848=37.5 MHzf=0.073 MHzT=1.3641746850793E-5 s
110.618err=-0.0537AuZ=79(11.04)N=14L=44986.62102 m /1199.64323=37.5 MHzf=0.007 MHzT=0.00015005921535873 s
110.618err=-0.00058AuZ=79(11.04)N=15L=494852.83120 m /13196.07550=37.5 MHzf=0.001 MHzT=0.001650651368946 s
6/50.618err=-4.52AuZ=79(149.04)N=145L=35.88116 m *2.09023=75 MHzf=8.355 MHzT=1.1968666228702E-7 s
6/50.618err=-74.19AuZ=79(149.04)N=146L=43.05739 m *1.74186=75 MHzf=6.963 MHzT=1.4362399474443E-7 s
6/50.618err=-45.16AuZ=79(149.04)N=147L=51.66887 m *1.45155=75 MHzf=5.802 MHzT=1.7234879369331E-7 s
6/50.618err=-20.97AuZ=79(149.04)N=148L=62.00264 m *1.20963=75 MHzf=4.835 MHzT=2.0681855243197E-7 s
6/50.618err=-0.803AuZ=79(149.04)N=149L=74.40317 m *1.00802=75 MHzf=4.029 MHzT=2.4818226291837E-7 s
6/50.618err=-19.05AuZ=79(149.04)N=150L=89.28380 m /1.19045=75 MHzf=3.358 MHzT=2.9781871550204E-7 s
6/50.618err=-42.86AuZ=79(149.04)N=151L=107.14057 m /1.42854=75 MHzf=2.798 MHzT=3.5738245860245E-7 s
6/50.618err=-71.43AuZ=79(149.04)N=152L=128.56868 m /1.71425=75 MHzf=2.332 MHzT=4.2885895032294E-7 s
6/50.618err=-2.86AuZ=79(149.04)N=153L=154.28241 m /2.05710=75 MHzf=1.943 MHzT=5.1463074038753E-7 s
5/40.618err=-16.17AuZ=79(121.78)N=118L=32.28251 m *2.32324=75 MHzf=9.287 MHzT=1.0768286801304E-7 s
5/40.618err=-85.86AuZ=79(121.78)N=119L=40.35314 m *1.85859=75 MHzf=7.429 MHzT=1.346035850163E-7 s
5/40.618err=-48.69AuZ=79(121.78)N=120L=50.44142 m *1.48687=75 MHzf=5.943 MHzT=1.6825448127037E-7 s
5/40.618err=-18.95AuZ=79(121.78)N=121L=63.05178 m *1.18950=75 MHzf=4.755 MHzT=2.1031810158797E-7 s
5/40.618err=-5.09AuZ=79(121.78)N=122L=78.81473 m /1.05086=75 MHzf=3.804 MHzT=2.6289762698496E-7 s
5/40.618err=-31.36AuZ=79(121.78)N=123L=98.51841 m /1.31358=75 MHzf=3.043 MHzT=3.286220337312E-7 s
5/40.618err=-64.2AuZ=79(121.78)N=124L=123.14801 m /1.64197=75 MHzf=2.434 MHzT=4.10777542164E-7 s
5/40.618err=-2.63AuZ=79(121.78)N=125L=153.93501 m /2.05247=75 MHzf=1.948 MHzT=5.13471927705E-7 s
5/40.618err=-28.28AuZ=79(121.78)N=126L=192.41876 m /2.56558=75 MHzf=1.558 MHzT=6.4183990963125E-7 s
4/30.618err=-20.19AuZ=79(94.46)N=90L=20.80042 m *3.60570=75 MHzf=14.413 MHzT=6.9382728363502E-8 s
4/30.618err=-35.22AuZ=79(94.46)N=91L=27.73389 m *2.70427=75 MHzf=10.810 MHzT=9.2510304484646E-8 s
4/30.618err=-1.42AuZ=79(94.46)N=92L=36.97852 m *2.02820=75 MHzf=8.107 MHzT=1.2334707264616E-7 s
4/30.618err=-52.12AuZ=79(94.46)N=93L=49.30470 m *1.52115=75 MHzf=6.080 MHzT=1.6446276352818E-7 s
4/30.618err=-14.09AuZ=79(94.46)N=94L=65.73959 m *1.14086=75 MHzf=4.560 MHzT=2.1928368470418E-7 s
4/30.618err=-16.88AuZ=79(94.46)N=95L=87.65279 m /1.16870=75 MHzf=3.420 MHzT=2.9237824627217E-7 s
4/30.618err=-55.83AuZ=79(94.46)N=96L=116.87039 m /1.55827=75 MHzf=2.565 MHzT=3.8983766169613E-7 s
4/30.618err=-3.89AuZ=79(94.46)N=97L=155.82719 m /2.07770=75 MHzf=1.924 MHzT=5.1978354892804E-7 s
4/30.618err=-38.52AuZ=79(94.46)N=98L=207.76958 m /2.77026=75 MHzf=1.443 MHzT=6.9304473190388E-7 s
e/20.618err=-48.93AuZ=79(88.56)N=85L=25.18066 m *2.97848=75 MHzf=11.906 MHzT=8.3993641322011E-8 s
e/20.618err=-9.58AuZ=79(88.56)N=86L=34.22407 m *2.19144=75 MHzf=8.760 MHzT=1.1415919445582E-7 s
e/20.618err=-61.24AuZ=79(88.56)N=87L=46.51533 m *1.61237=75 MHzf=6.445 MHzT=1.5515843192033E-7 s
e/20.618err=-18.64AuZ=79(88.56)N=88L=63.22088 m *1.18632=75 MHzf=4.742 MHzT=2.1088217301054E-7 s
e/20.618err=-14.57AuZ=79(88.56)N=89L=85.92609 m /1.14568=75 MHzf=3.489 MHzT=2.8661858942014E-7 s
e/20.618err=-55.72AuZ=79(88.56)N=90L=116.78567 m /1.55714=75 MHzf=2.567 MHzT=3.8955505165951E-7 s
e/20.618err=-5.82AuZ=79(88.56)N=91L=158.72818 m /2.11638=75 MHzf=1.889 MHzT=5.2946020905503E-7 s
e/20.618err=-43.83AuZ=79(88.56)N=92L=215.73396 m /2.87645=75 MHzf=1.390 MHzT=7.1961103258294E-7 s
e/20.618err=-30.32AuZ=79(88.56)N=93L=293.21285 m /3.90950=75 MHzf=1.022 MHzT=9.7805279671405E-7 s
e^(10.618err=-3.68AuZ=79(73.87)N=70L=18.08617 m *4.14682=75 MHzf=16.576 MHzT=6.032896442072E-8 s
e^(10.618err=-43.53AuZ=79(73.87)N=71L=26.12851 m *2.87043=75 MHzf=11.474 MHzT=8.7155315986616E-8 s
e^(10.618err=-98.7AuZ=79(73.87)N=72L=37.74701 m *1.98691=75 MHzf=7.942 MHzT=1.2591048392202E-7 s
e^(10.618err=-37.54AuZ=79(73.87)N=73L=54.53190 m *1.37534=75 MHzf=5.498 MHzT=1.8189882948632E-7 s
e^(10.618err=-5.05AuZ=79(73.87)N=74L=78.78048 m /1.05041=75 MHzf=3.805 MHzT=2.6278339291419E-7 s
e^(10.618err=-51.75AuZ=79(73.87)N=75L=113.81163 m /1.51749=75 MHzf=2.634 MHzT=3.7963472215022E-7 s
e^(10.618err=-9.62AuZ=79(73.87)N=76L=164.42000 m /2.19227=75 MHzf=1.823 MHzT=5.484460820138E-7 s
e^(10.618err=-5.57AuZ=79(73.87)N=77L=237.53229 m /3.16710=75 MHzf=1.262 MHzT=7.9232242818207E-7 s
e^(10.618err=-14.39AuZ=79(73.87)N=78L=343.15526 m /4.57540=75 MHzf=0.874 MHzT=1.1446427475518E-6 s
3/20.618err=-2.04AuZ=79(67.02)N=63L=14.70060 m *5.10183=75 MHzf=20.393 MHzT=4.9035928095633E-8 s
3/20.618err=-13.38AuZ=79(67.02)N=64L=22.05090 m *3.40122=75 MHzf=13.595 MHzT=7.3553892143449E-8 s
3/20.618err=-13.38AuZ=79(67.02)N=65L=33.07635 m *2.26748=75 MHzf=9.064 MHzT=1.1033083821517E-7 s
3/20.618err=-51.17AuZ=79(67.02)N=66L=49.61453 m *1.51165=75 MHzf=6.042 MHzT=1.6549625732276E-7 s
3/20.618err=-0.777AuZ=79(67.02)N=67L=74.42179 m *1.00777=75 MHzf=4.028 MHzT=2.4824438598414E-7 s
3/20.618err=-48.85AuZ=79(67.02)N=68L=111.63269 m /1.48844=75 MHzf=2.686 MHzT=3.7236657897621E-7 s
3/20.618err=-11.64AuZ=79(67.02)N=69L=167.44904 m /2.23265=75 MHzf=1.790 MHzT=5.5854986846432E-7 s
3/20.618err=-11.64AuZ=79(67.02)N=70L=251.17356 m /3.34898=75 MHzf=1.194 MHzT=8.3782480269648E-7 s
3/20.618err=-0.47AuZ=79(67.02)N=71L=376.76034 m /5.02347=75 MHzf=0.796 MHzT=1.2567372040447E-6 s
1.610.618err=-7.41AuZ=79(56.47)N=52L=8.72857 m *8.59247=75 MHzf=34.346 MHzT=2.9115373922524E-8 s
1.610.618err=-6.21AuZ=79(56.47)N=53L=14.12312 m *5.31044=75 MHzf=21.227 MHzT=4.7109664601806E-8 s
1.610.618err=-9.41AuZ=79(56.47)N=54L=22.85169 m *3.28203=75 MHzf=13.119 MHzT=7.6225038524329E-8 s
1.610.618err=-1.43AuZ=79(56.47)N=55L=36.97481 m *2.02841=75 MHzf=8.108 MHzT=1.2333470312613E-7 s
1.610.618err=-25.37AuZ=79(56.47)N=56L=59.82651 m *1.25362=75 MHzf=5.011 MHzT=1.9955974165046E-7 s
1.610.618err=-29.07AuZ=79(56.47)N=57L=96.80132 m /1.29068=75 MHzf=3.097 MHzT=3.228944447766E-7 s
1.610.618err=-4.42AuZ=79(56.47)N=58L=156.62782 m /2.08837=75 MHzf=1.914 MHzT=5.2245418642706E-7 s
1.610.618err=-12.64AuZ=79(56.47)N=59L=253.42914 m /3.37906=75 MHzf=1.183 MHzT=8.4534863120365E-7 s
1.610.618err=-9.35AuZ=79(56.47)N=60L=410.05697 m /5.46743=75 MHzf=0.731 MHzT=1.3678028176307E-6 s
5/30.618err=-6.61AuZ=79(53.20)N=49L=8.79376 m *8.52878=75 MHzf=34.092 MHzT=2.9332819528198E-8 s
5/30.618err=-2.35AuZ=79(53.20)N=50L=14.65626 m *5.11727=75 MHzf=20.455 MHzT=4.8888032546977E-8 s
5/30.618err=-2.35AuZ=79(53.20)N=51L=24.42711 m *3.07036=75 MHzf=12.273 MHzT=8.1480054244928E-8 s
5/30.618err=-84.23AuZ=79(53.20)N=52L=40.71184 m *1.84222=75 MHzf=7.364 MHzT=1.3580009040816E-7 s
5/30.618err=-10.54AuZ=79(53.20)N=53L=67.85307 m *1.10533=75 MHzf=4.418 MHzT=2.2633348401351E-7 s
5/30.618err=-50.79AuZ=79(53.20)N=54L=113.08845 m /1.50785=75 MHzf=2.651 MHzT=3.772224733557E-7 s
5/30.618err=-25.66AuZ=79(53.20)N=55L=188.48075 m /2.51308=75 MHzf=1.591 MHzT=6.2870412225924E-7 s
5/30.618err=-4.72AuZ=79(53.20)N=56L=314.13459 m /4.18846=75 MHzf=0.954 MHzT=1.047840203765E-6 s
5/30.618err=-16.35AuZ=79(53.20)N=57L=523.55765 m /6.98077=75 MHzf=0.573 MHzT=1.7464003396076E-6 s
7/40.618err=-4.64AuZ=79(48.56)N=45L=10.23995 m *7.32425=75 MHzf=29.277 MHzT=3.415680732442E-8 s
7/40.618err=-4.64AuZ=79(48.56)N=46L=17.91992 m *4.18529=75 MHzf=16.730 MHzT=5.9774412817735E-8 s
7/40.618err=-19.58AuZ=79(48.56)N=47L=31.35986 m *2.39159=75 MHzf=9.560 MHzT=1.0460522243104E-7 s
7/40.618err=-36.67AuZ=79(48.56)N=48L=54.87975 m *1.36662=75 MHzf=5.463 MHzT=1.8305913925431E-7 s
7/40.618err=-28.06AuZ=79(48.56)N=49L=96.03956 m /1.28053=75 MHzf=3.122 MHzT=3.2035349369505E-7 s
7/40.618err=-12.05AuZ=79(48.56)N=50L=168.06923 m /2.24092=75 MHzf=1.784 MHzT=5.6061861396633E-7 s
7/40.618err=-30.73AuZ=79(48.56)N=51L=294.12116 m /3.92162=75 MHzf=1.019 MHzT=9.8108257444108E-7 s
7/40.618err=-14.39AuZ=79(48.56)N=52L=514.71202 m /6.86283=75 MHzf=0.582 MHzT=1.7168945052719E-6 s
7/40.618err=-0.0829AuZ=79(48.56)N=53L=900.74604 m /12.00995=75 MHzf=0.333 MHzT=3.0045653842258E-6 s
5/20.618err=-1.84AuZ=79(29.66)N=26L=2.63043 m *28.51250=75 MHzf=113.971 MHzT=8.7741550470976E-9 s
5/20.618err=-3.69AuZ=79(29.66)N=27L=6.57606 m *11.40500=75 MHzf=45.588 MHzT=2.1935387617744E-8 s
5/20.618err=-14.05AuZ=79(29.66)N=28L=16.44016 m *4.56200=75 MHzf=18.235 MHzT=5.483846904436E-8 s
5/20.618err=-82.48AuZ=79(29.66)N=29L=41.10040 m *1.82480=75 MHzf=7.294 MHzT=1.370961726109E-7 s
5/20.618err=-37.01AuZ=79(29.66)N=30L=102.75100 m /1.37001=75 MHzf=2.918 MHzT=3.4274043152725E-7 s
5/20.618err=-14.17AuZ=79(29.66)N=31L=256.87749 m /3.42503=75 MHzf=1.167 MHzT=8.5685107881812E-7 s
5/20.618err=-7.04AuZ=79(29.66)N=32L=642.19373 m /8.56258=75 MHzf=0.467 MHzT=2.1421276970453E-6 s
5/20.618err=-1.94AuZ=79(29.66)N=33L=1605.48432 m /21.40646=75 MHzf=0.187 MHzT=5.3553192426133E-6 s
5/20.618err=-0.974AuZ=79(29.66)N=34L=4013.71080 m /53.51614=75 MHzf=0.075 MHzT=1.3388298106533E-5 s
e0.618err=-1.52AuZ=79(27.17)N=23L=1.15441 m *64.96843=75 MHz**f=259.694 MHzT=3.8506865037191E-9 s
e0.618err=-3.92AuZ=79(27.17)N=24L=3.13800 m *23.90055=75 MHz**f=95.536 MHzT=1.0467251150152E-8 s
e0.618err=-9.91AuZ=79(27.17)N=25L=8.52998 m *8.79252=75 MHz**f=35.146 MHzT=2.8452938595375E-8 s
e0.618err=-7.82AuZ=79(27.17)N=26L=23.18688 m *3.23459=75 MHz**f=12.929 MHzT=7.7343105950066E-8 s
e0.618err=-19AuZ=79(27.17)N=27L=63.02847 m *1.18994=75 MHz**f=4.756 MHzT=2.1024035946064E-7 s
e0.618err=-14.22AuZ=79(27.17)N=28L=171.32916 m /2.28439=75 MHz**f=1.750 MHzT=5.7149254873056E-7 s
e0.618err=-3.5AuZ=79(27.17)N=29L=465.72093 m /6.20961=75 MHz**f=0.644 MHzT=1.553477810314E-6 s
e0.618err=-5.5AuZ=79(27.17)N=30L=1265.96074 m /16.87948=75 MHz**f=0.237 MHzT=4.2227905026908E-6 s
e0.618err=-1.97AuZ=79(27.17)N=31L=3441.23809 m /45.88317=75 MHz**f=0.087 MHzT=1.1478734688854E-5 s
30.618err=-0.874AuZ=79(24.73)N=21L=1.23917 m *60.52421=75 MHzf=241.929 MHzT=4.1334380036621E-9 s
30.618err=-0.874AuZ=79(24.73)N=22L=3.71752 m *20.17474=75 MHzf=80.643 MHzT=1.2400314010986E-8 s
30.618err=-12.09AuZ=79(24.73)N=23L=11.15256 m *6.72491=75 MHzf=26.881 MHzT=3.7200942032959E-8 s
30.618err=-12.09AuZ=79(24.73)N=24L=33.45769 m *2.24164=75 MHzf=8.960 MHzT=1.1160282609888E-7 s
30.618err=-33.84AuZ=79(24.73)N=25L=100.37306 m /1.33831=75 MHzf=2.987 MHzT=3.3480847829663E-7 s
30.618err=-0.374AuZ=79(24.73)N=26L=301.11917 m /4.01492=75 MHzf=0.996 MHzT=1.0044254348899E-6 s
30.618err=-0.374AuZ=79(24.73)N=27L=903.35751 m /12.04477=75 MHzf=0.332 MHzT=3.0132763046697E-6 s
30.618err=-0.374AuZ=79(24.73)N=28L=2710.07253 m /36.13430=75 MHzf=0.111 MHzT=9.039828914009E-6 s
30.618err=-0.374AuZ=79(24.73)N=29L=8130.21759 m /108.40290=75 MHzf=0.037 MHzT=2.7119486742027E-5 s
7/20.618err=-0.909AuZ=79(21.69)N=18L=0.73589 m *101.91795=75 MHzf=407.390 MHzT=2.4546517012785E-9 s
7/20.618err=-0.412AuZ=79(21.69)N=19L=2.57560 m *29.11941=75 MHzf=116.397 MHzT=8.5912809544746E-9 s
7/20.618err=-4AuZ=79(21.69)N=20L=9.01460 m *8.31983=75 MHzf=33.256 MHzT=3.0069483340661E-8 s
7/20.618err=-18.86AuZ=79(21.69)N=21L=31.55112 m *2.37710=75 MHzf=9.502 MHzT=1.0524319169231E-7 s
7/20.618err=-47.24AuZ=79(21.69)N=22L=110.42890 m /1.47239=75 MHzf=2.715 MHzT=3.683511709231E-7 s
7/20.618err=-3.07AuZ=79(21.69)N=23L=386.50116 m /5.15335=75 MHzf=0.776 MHzT=1.2892290982308E-6 s
7/20.618err=-0.205AuZ=79(21.69)N=24L=1352.75406 m /18.03672=75 MHzf=0.222 MHzT=4.512301843808E-6 s
7/20.618err=-0.205AuZ=79(21.69)N=25L=4734.63921 m /63.12852=75 MHzf=0.063 MHzT=1.5793056453328E-5 s
7/20.618err=-0.432AuZ=79(21.69)N=26L=16571.23725 m /220.94983=75 MHzf=0.018 MHzT=5.5275697586648E-5 s
9/20.618err=-0.0927AuZ=79(18.07)N=14L=0.16541 m *453.41960=75 MHzf=1812.424 MHzT=5.517473702398E-10 s
9/20.618err=-0.76AuZ=79(18.07)N=15L=0.74434 m *100.75991=75 MHzf=402.761 MHzT=2.4828631660791E-9 s
9/20.618err=-1.78AuZ=79(18.07)N=16L=3.34955 m *22.39109=75 MHzf=89.502 MHzT=1.1172884247356E-8 s
9/20.618err=-24.4AuZ=79(18.07)N=17L=15.07296 m *4.97580=75 MHzf=19.889 MHzT=5.0277979113102E-8 s
9/20.618err=-10.58AuZ=79(18.07)N=18L=67.82832 m *1.10573=75 MHzf=4.420 MHzT=2.2625090600896E-7 s
9/20.618err=-1.75AuZ=79(18.07)N=19L=305.22742 m /4.06970=75 MHzf=0.982 MHzT=1.0181290770403E-6 s
9/20.618err=-1.75AuZ=79(18.07)N=20L=1373.52338 m /18.31365=75 MHzf=0.218 MHzT=4.5815808466814E-6 s
9/20.618err=-0.502AuZ=79(18.07)N=21L=6180.85523 m /82.41140=75 MHzf=0.049 MHzT=2.0617113810066E-5 s
9/20.618err=-0.231AuZ=79(18.07)N=22L=27813.84852 m /370.85131=75 MHzf=0.011 MHzT=9.2777012145299E-5 s
50.618err=-0.124AuZ=79(16.88)N=13L=0.14461 m *518.63930=75 MHzf=2073.122 MHzT=4.8236427490966E-10 s
50.618err=-0.707AuZ=79(16.88)N=14L=0.72305 m *103.72786=75 MHzf=414.624 MHzT=2.4118213745483E-9 s
50.618err=-3.73AuZ=79(16.88)N=15L=3.61523 m *20.74557=75 MHzf=82.925 MHzT=1.2059106872742E-8 s
50.618err=-3.73AuZ=79(16.88)N=16L=18.07615 m *4.14911=75 MHzf=16.585 MHzT=6.0295534363708E-8 s
5