Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and Basis and Harmonics in the first selected element Z (only one)
Calculate for selected elements
with potenz N(for Basis=2) = to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor                    N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 5 Basis-Harmonic-Search (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: MHz                     Length
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top              only best (yellow)

Results      with Ce, Basis B= 6/5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1/e), 3/2, 1.61803, 5/3, 7/4, 2, 5/2, e, 3, 7/2, 9/2, 5, 7, 9, 11,
Berror L[%] ZN[1m=1m] Factor2[1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
e^(1err=-0.343AuZ=79(31.11)N=33L=0.00004 m /2.00686=1.7881393432617E-5 MHzf=8354162.288 MHzT=1.1970081087163E-13 s
7/4err=-0.471AuZ=79(20.45)N=16L=0.00000 m *12.05644=1.7881393432617E-5 MHzf=202133595.758 MHzT=4.9472231286015E-15 s
3err=-0.531AuZ=79(10.42)N=13L=0.00031 m /17.09025=1.7881393432617E-5 MHzf=981004.432 MHzT=1.019363386727E-12 s
e^(1err=-0.161AuZ=79(32.99)N=30L=0.00001 m *3.00481=3.5762786865234E-5 MHzf=25188768.879 MHzT=3.9700233259329E-14 s
e^(1err=-0.343AuZ=79(32.99)N=33L=0.00004 m /1.00343=3.5762786865234E-5 MHzf=8354162.288 MHzT=1.1970081087163E-13 s
e^(1err=-0.849AuZ=79(32.99)N=36L=0.00011 m /3.02545=3.5762786865234E-5 MHzf=2770759.773 MHzT=3.6091183721089E-13 s
7/2err=-0.621AuZ=79(9.69)N=12L=0.00065 m /18.11167=3.5762786865234E-5 MHzf=462839.855 MHzT=2.1605745269873E-12 s
7err=-0.92AuZ=79(6.24)N=5L=0.00000 m *11.10114=3.5762786865234E-5 MHzf=93058721.291 MHzT=1.0745903082826E-14 s
1.61err=-0.842AuZ=79(26.66)N=31L=0.00058 m /8.06731=7.1525573730469E-5 MHzf=519553.689 MHzT=1.9247288986424E-12 s
5/2err=-0.168AuZ=79(14.00)N=14L=0.00007 m *1.00168=7.1525573730469E-5 MHzf=4198432.346 MHzT=2.3818414055253E-13 s
7/2err=-0.621AuZ=79(10.24)N=12L=0.00065 m /9.05584=7.1525573730469E-5 MHzf=462839.855 MHzT=2.1605745269873E-12 s
6/5err=-0.506AuZ=79(74.17)N=78L=0.00029 m /2.01011=0.00014305114746094 MHzf=1042581.679 MHzT=9.591574645454E-13 s
4/3err=-0.184AuZ=79(47.01)N=47L=0.00014 m *1.00184=0.00014305114746094 MHzf=2099552.120 MHzT=4.7629205800072E-13 s
1.61err=-0.842AuZ=79(28.10)N=31L=0.00058 m /4.03366=0.00014305114746094 MHzf=519553.689 MHzT=1.9247288986424E-12 s
5/2err=-0.168AuZ=79(14.76)N=13L=0.00003 m *5.00839=0.00014305114746094 MHzf=10496080.865 MHzT=9.5273656221012E-14 s
5/2err=-0.168AuZ=79(14.76)N=14L=0.00007 m *2.00335=0.00014305114746094 MHzf=4198432.346 MHzT=2.3818414055253E-13 s
5err=-0.656AuZ=79(8.40)N=10L=0.00187 m /13.08525=0.00014305114746094 MHzf=160157.484 MHzT=6.2438543341003E-12 s
6/5err=-0.506AuZ=79(77.97)N=78L=0.00029 m /1.00505=0.00028610229492188 MHzf=1042581.679 MHzT=9.591574645454E-13 s
4/3err=-0.184AuZ=79(49.42)N=47L=0.00014 m *2.00368=0.00028610229492188 MHzf=2099552.120 MHzT=4.7629205800072E-13 s
1.61err=-0.842AuZ=79(29.54)N=31L=0.00058 m /2.01683=0.00028610229492188 MHzf=519553.689 MHzT=1.9247288986424E-12 s
5/2err=-0.168AuZ=79(15.51)N=13L=0.00003 m *10.01677=0.00028610229492188 MHzf=10496080.865 MHzT=9.5273656221012E-14 s
5/2err=-0.168AuZ=79(15.51)N=14L=0.00007 m *4.00671=0.00028610229492188 MHzf=4198432.346 MHzT=2.3818414055253E-13 s
5err=-0.556AuZ=79(8.83)N=7L=0.00001 m *19.10548=0.00028610229492188 MHzf=20019685.488 MHzT=4.9950834672802E-14 s
11err=-0.429AuZ=79(5.93)N=7L=0.00374 m /13.05572=0.00028610229492188 MHzf=80259.876 MHzT=1.2459525847829E-11 s
4/3err=-0.184AuZ=79(51.83)N=48L=0.00019 m *3.00551=0.00057220458984375 MHzf=1574664.090 MHzT=6.3505607733413E-13 s
e/2err=-0.221AuZ=79(48.59)N=45L=0.00019 m *3.00660=0.00057220458984375 MHzf=1575235.171 MHzT=6.3482584591005E-13 s
1.61err=-0.842AuZ=79(30.98)N=31L=0.00058 m /1.00841=0.00057220458984375 MHzf=519553.689 MHzT=1.9247288986424E-12 s
5/3err=-0.216AuZ=79(29.19)N=33L=0.00401 m /7.01505=0.00057220458984375 MHzf=74685.887 MHzT=1.3389410500307E-11 s
5/2err=-0.168AuZ=79(16.27)N=13L=0.00003 m *20.03354=0.00057220458984375 MHzf=10496080.865 MHzT=9.5273656221012E-14 s
5/2err=-0.168AuZ=79(16.27)N=14L=0.00007 m *8.01342=0.00057220458984375 MHzf=4198432.346 MHzT=2.3818414055253E-13 s
7/4err=-0.251AuZ=79(27.88)N=25L=0.00023 m *5.01253=0.0011444091796875 MHzf=1313094.746 MHzT=7.6155966900976E-13 s
7/4err=-0.279AuZ=79(27.88)N=32L=0.01148 m /10.02789=0.0011444091796875 MHzf=26123.401 MHzT=3.8279854400348E-11 s
5/2err=-0.168AuZ=79(17.03)N=14L=0.00007 m *16.02684=0.0011444091796875 MHzf=4198432.346 MHzT=2.3818414055253E-13 s
5/4err=-0.603AuZ=79(73.03)N=73L=0.00228 m *1.00602=0.002288818359375 MHzf=131769.935 MHzT=7.5889845534854E-12 s
7/4err=-0.251AuZ=79(29.12)N=25L=0.00023 m *10.02505=0.002288818359375 MHzf=1313094.746 MHzT=7.6155966900976E-13 s
7/4err=-0.279AuZ=79(29.12)N=32L=0.01148 m /5.01395=0.002288818359375 MHzf=26123.401 MHzT=3.8279854400348E-11 s
5/2err=-0.219AuZ=79(17.78)N=21L=0.04358 m /19.04155=0.002288818359375 MHzf=6878.712 MHzT=1.4537606234896E-10 s
7/2err=-0.961AuZ=79(13.01)N=13L=0.00227 m *1.00961=0.002288818359375 MHzf=132239.958 MHzT=7.5620108444554E-12 s
6/5err=-0.343AuZ=79(93.18)N=97L=0.00919 m /2.00684=0.00457763671875 MHzf=32633.707 MHzT=3.0643162616929E-11 s
5/4err=-0.603AuZ=79(76.13)N=73L=0.00228 m *2.01204=0.00457763671875 MHzf=131769.935 MHzT=7.5889845534854E-12 s
7/2err=-0.961AuZ=79(13.56)N=12L=0.00065 m *7.06726=0.00457763671875 MHzf=462839.855 MHzT=2.1605745269873E-12 s
7/2err=-0.961AuZ=79(13.56)N=13L=0.00227 m *2.01922=0.00457763671875 MHzf=132239.958 MHzT=7.5620108444554E-12 s
9/2err=-0.195AuZ=79(11.30)N=10L=0.00065 m *7.01363=0.00457763671875 MHzf=459327.178 MHzT=2.1770973894257E-12 s
6/5err=-0.343AuZ=79(96.98)N=97L=0.00919 m /1.00342=0.0091552734375 MHzf=32633.707 MHzT=3.0643162616929E-11 s
7/2err=-0.961AuZ=79(14.11)N=12L=0.00065 m *14.13453=0.0091552734375 MHzf=462839.855 MHzT=2.1605745269873E-12 s
7/2err=-0.961AuZ=79(14.11)N=13L=0.00227 m *4.03844=0.0091552734375 MHzf=132239.958 MHzT=7.5620108444554E-12 s
9/2err=-0.195AuZ=79(11.76)N=10L=0.00065 m *14.02726=0.0091552734375 MHzf=459327.178 MHzT=2.1770973894257E-12 s
7/2err=-0.961AuZ=79(14.67)N=13L=0.00227 m *8.07687=0.018310546875 MHzf=132239.958 MHzT=7.5620108444554E-12 s
3/2err=-0.122AuZ=79(47.03)N=51L=0.18333 m /5.00606=0.03662109375 MHzf=1635.284 MHzT=6.1151474190751E-10 s
7/4err=-0.0105AuZ=79(34.07)N=38L=0.32962 m /9.00094=0.03662109375 MHzf=909.497 MHzT=1.0995084449088E-9 s
5/2err=-0.994AuZ=79(20.81)N=18L=0.00279 m *13.12918=0.03662109375 MHzf=107479.868 MHzT=9.3040679903332E-12 s
7/2err=-0.961AuZ=79(15.22)N=13L=0.00227 m *16.15375=0.03662109375 MHzf=132239.958 MHzT=7.5620108444554E-12 s
e/2err=-0.619AuZ=79(64.40)N=68L=0.22108 m /3.01854=0.0732421875 MHzf=1356.008 MHzT=7.3745883595198E-10 s
5/3err=-0.709AuZ=79(38.68)N=43L=0.66385 m /9.06376=0.0732421875 MHzf=451.597 MHzT=2.2143636965324E-9 s
6/5err=-0.179AuZ=79(112.19)N=116L=0.29349 m /2.00358=0.146484375 MHzf=1021.463 MHzT=9.7898775735705E-10 s
e^(1err=-0.901AuZ=79(55.60)N=60L=0.73902 m /5.04502=0.146484375 MHzf=405.664 MHzT=2.4650935063968E-9 s
7/4err=-0.499AuZ=79(36.55)N=41L=1.76658 m /12.05986=0.146484375 MHzf=169.702 MHzT=5.8926780719332E-9 s
9/2err=-0.757AuZ=79(13.60)N=12L=0.01322 m *11.08326=0.146484375 MHzf=22682.824 MHzT=4.408622213587E-11 s
7err=-0.621AuZ=79(10.51)N=12L=2.65308 m /18.11167=0.146484375 MHzf=112.998 MHzT=8.8497132625398E-9 s
6/5err=-0.179AuZ=79(115.99)N=116L=0.29349 m /1.00179=0.29296875 MHzf=1021.463 MHzT=9.7898775735705E-10 s
1.61err=-0.476AuZ=79(43.95)N=48L=2.06054 m /7.03330=0.29296875 MHzf=145.492 MHzT=6.8732074360404E-9 s
7/4err=-0.499AuZ=79(37.79)N=41L=1.76658 m /6.02993=0.29296875 MHzf=169.702 MHzT=5.8926780719332E-9 s
7/2err=-0.471AuZ=79(16.88)N=16L=0.09720 m *3.01411=0.29296875 MHzf=3084.314 MHzT=3.2422121495602E-10 s
7err=-0.621AuZ=79(10.87)N=12L=2.65308 m /9.05584=0.29296875 MHzf=112.998 MHzT=8.8497132625398E-9 s
5/4err=-0.37AuZ=79(97.88)N=101L=1.17621 m /2.00740=0.5859375 MHzf=254.880 MHzT=3.9234130572547E-9 s
7/4err=-0.499AuZ=79(39.03)N=41L=1.76658 m /3.01496=0.5859375 MHzf=169.702 MHzT=5.8926780719332E-9 s
5/2err=-0.886AuZ=79(23.84)N=27L=10.64029 m /18.15944=0.5859375 MHzf=28.175 MHzT=3.5492202721913E-8 s
eerr=-0.748AuZ=79(21.84)N=19L=0.03421 m *17.12706=0.5859375 MHz**f=8762.986 MHzT=1.1411635081511E-10 s
7/2err=-0.471AuZ=79(17.43)N=16L=0.09720 m *6.02822=0.5859375 MHzf=3084.314 MHzT=3.2422121495602E-10 s
5/4err=-0.37AuZ=79(100.98)N=101L=1.17621 m /1.00370=1.171875 MHzf=254.880 MHzT=3.9234130572547E-9 s
3/2err=-0.235AuZ=79(55.58)N=59L=4.69848 m /4.00937=1.171875 MHzf=63.806 MHzT=1.567245399084E-8 s
3/2err=-0.235AuZ=79(55.58)N=60L=7.04773 m /6.01406=1.171875 MHzf=42.537 MHzT=2.3508680986261E-8 s
7/4err=-0.99AuZ=79(40.27)N=44L=9.46777 m /8.07916=1.171875 MHzf=31.665 MHzT=3.1581071541767E-8 s
5/2err=-0.886AuZ=79(24.59)N=27L=10.64029 m /9.07972=1.171875 MHzf=28.175 MHzT=3.5492202721913E-8 s
7/2err=-0.471AuZ=79(17.99)N=16L=0.09720 m *12.05644=1.171875 MHzf=3084.314 MHzT=3.2422121495602E-10 s
5err=-0.168AuZ=79(14.00)N=14L=1.16991 m *1.00168=1.171875 MHzf=256.252 MHzT=3.9024089588127E-9 s
3/2err=-0.235AuZ=79(57.28)N=59L=4.69848 m /2.00469=2.34375 MHzf=63.806 MHzT=1.567245399084E-8 s
3/2err=-0.235AuZ=79(57.28)N=60L=7.04773 m /3.00703=2.34375 MHzf=42.537 MHzT=2.3508680986261E-8 s
1.61err=-0.432AuZ=79(48.27)N=52L=14.12312 m /6.02587=2.34375 MHzf=21.227 MHzT=4.7109664601806E-8 s
7/4err=-0.99AuZ=79(41.51)N=44L=9.46777 m /4.03958=2.34375 MHzf=31.665 MHzT=3.1581071541767E-8 s
7/4err=-0.99AuZ=79(41.51)N=45L=16.56859 m /7.06927=2.34375 MHzf=18.094 MHzT=5.5266875198092E-8 s
eerr=-0.0458AuZ=79(23.23)N=26L=37.51716 m /16.00732=2.34375 MHz**f=7.991 MHzT=1.2514377422269E-7 s
5err=-0.168AuZ=79(14.43)N=13L=0.23398 m *10.01677=2.34375 MHzf=1281.260 MHzT=7.8048179176253E-10 s
5err=-0.168AuZ=79(14.43)N=14L=1.16991 m *2.00335=2.34375 MHzf=256.252 MHzT=3.9024089588127E-9 s
6/5err=-0.0163AuZ=79(131.20)N=135L=9.37652 m /2.00032=4.6875 MHzf=31.973 MHzT=3.1276700810428E-8 s
4/3err=-0.968AuZ=79(83.15)N=87L=14.19853 m /3.02902=4.6875 MHzf=21.114 MHzT=4.7361211618119E-8 s
e^(1err=-0.797AuZ=79(65.02)N=65L=4.65044 m *1.00797=4.6875 MHzf=64.465 MHzT=1.5512202096641E-8 s
3/2err=-0.235AuZ=79(58.99)N=59L=4.69848 m /1.00234=4.6875 MHzf=63.806 MHzT=1.567245399084E-8 s
1.61err=-0.432AuZ=79(49.71)N=52L=14.12312 m /3.01293=4.6875 MHzf=21.227 MHzT=4.7109664601806E-8 s
5/3err=-0.873AuZ=79(46.83)N=43L=0.66385 m *7.06109=4.6875 MHzf=451.597 MHzT=2.2143636965324E-9 s
7/4err=-0.99AuZ=79(42.74)N=44L=9.46777 m /2.01979=4.6875 MHzf=31.665 MHzT=3.1581071541767E-8 s
eerr=-0.0458AuZ=79(23.92)N=26L=37.51716 m /8.00366=4.6875 MHz**f=7.991 MHzT=1.2514377422269E-7 s
3err=-0.195AuZ=79(21.77)N=20L=0.66834 m *7.01363=4.6875 MHzf=448.562 MHzT=2.2293477267719E-9 s
5err=-0.168AuZ=79(14.86)N=13L=0.23398 m *20.03354=4.6875 MHzf=1281.260 MHzT=7.8048179176253E-10 s
5err=-0.168AuZ=79(14.86)N=14L=1.16991 m *4.00671=4.6875 MHzf=256.252 MHzT=3.9024089588127E-9 s
9err=-0.195AuZ=79(10.89)N=10L=0.66834 m *7.01363=4.6875 MHzf=448.562 MHzT=2.2293477267719E-9 s
6/5err=-0.0163AuZ=79(135.00)N=135L=9.37652 m /1.00016=9.375 MHzf=31.973 MHzT=3.1276700810428E-8 s
4/3err=-0.968AuZ=79(85.56)N=88L=18.93138 m /2.01935=9.375 MHzf=15.836 MHzT=6.3148282157477E-8 s
e^(1err=-0.797AuZ=79(66.91)N=65L=4.65044 m *2.01594=9.375 MHzf=64.465 MHzT=1.5512202096641E-8 s
5/3err=-0.379AuZ=79(48.18)N=52L=65.87315 m /7.02647=9.375 MHzf=4.551 MHzT=2.1972916195571E-7 s
7/4err=-0.99AuZ=79(43.98)N=44L=9.46777 m /1.00990=9.375 MHzf=31.665 MHzT=3.1581071541767E-8 s
eerr=-0.382AuZ=79(24.61)N=23L=1.86787 m *5.01909=9.375 MHz**f=160.500 MHzT=6.230541643038E-9 s
eerr=-0.0458AuZ=79(24.61)N=26L=37.51716 m /4.00183=9.375 MHz**f=7.991 MHzT=1.2514377422269E-7 s
3err=-0.195AuZ=79(22.40)N=20L=0.66834 m *14.02726=9.375 MHzf=448.562 MHzT=2.2293477267719E-9 s
7/2err=-0.311AuZ=79(19.65)N=22L=178.67772 m /19.05896=9.375 MHzf=1.678 MHzT=5.960047143494E-7 s
5err=-0.168AuZ=79(15.29)N=14L=1.16991 m *8.01342=9.375 MHzf=256.252 MHzT=3.9024089588127E-9 s
9err=-0.195AuZ=79(11.20)N=10L=0.66834 m *14.02726=9.375 MHzf=448.562 MHzT=2.2293477267719E-9 s
4/3err=-0.968AuZ=79(87.97)N=88L=18.93138 m /1.00967=18.75 MHzf=15.836 MHzT=6.3148282157477E-8 s
e^(1err=-0.797AuZ=79(68.79)N=65L=4.65044 m *4.03188=18.75 MHzf=64.465 MHzT=1.5512202096641E-8 s
5/2err=-0.124AuZ=79(27.62)N=25L=1.70245 m *11.01356=18.75 MHzf=176.095 MHzT=5.6787524355061E-9 s
eerr=-0.382AuZ=79(25.31)N=23L=1.86787 m *10.03818=18.75 MHz**f=160.500 MHzT=6.230541643038E-9 s
eerr=-0.0458AuZ=79(25.31)N=26L=37.51716 m /2.00092=18.75 MHz**f=7.991 MHzT=1.2514377422269E-7 s
5err=-0.168AuZ=79(15.72)N=14L=1.16991 m *16.02684=18.75 MHzf=256.252 MHzT=3.9024089588127E-9 s
7err=-0.961AuZ=79(13.00)N=13L=18.57154 m *1.00961=18.75 MHzf=16.143 MHzT=6.1947992837779E-8 s
e/2err=-0.352AuZ=79(84.73)N=87L=75.26338 m /2.00702=37.5 MHzf=3.983 MHzT=2.5105161648823E-7 s
5/2err=-0.761AuZ=79(28.37)N=31L=415.63651 m /11.08364=37.5 MHzf=0.721 MHzT=1.3864141688247E-6 s
eerr=-0.382AuZ=79(26.00)N=23L=1.86787 m *20.07635=37.5 MHz**f=160.500 MHzT=6.230541643038E-9 s
eerr=-0.0458AuZ=79(26.00)N=26L=37.51716 m /1.00046=37.5 MHz**f=7.991 MHzT=1.2514377422269E-7 s
eerr=-0.474AuZ=79(26.00)N=29L=753.55230 m /20.09473=37.5 MHz**f=0.398 MHzT=2.5135798978568E-6 s
7err=-0.961AuZ=79(13.36)N=12L=2.65308 m *14.13453=37.5 MHzf=112.998 MHzT=8.8497132625398E-9 s
7err=-0.961AuZ=79(13.36)N=13L=18.57154 m *2.01922=37.5 MHzf=16.143 MHzT=6.1947992837779E-8 s
11err=-0.262AuZ=79(10.84)N=12L=601.56927 m /16.04185=37.5 MHzf=0.498 MHzT=2.0066190973187E-6 s
e/2err=-0.352AuZ=79(86.99)N=87L=75.26338 m /1.00351=75 MHzf=3.983 MHzT=2.5105161648823E-7 s
7/4err=-0.949AuZ=79(47.70)N=52L=832.82155 m /11.10429=75 MHzf=0.360 MHzT=2.7779936646278E-6 s
5/2err=-0.696AuZ=79(29.13)N=27L=10.64029 m *7.04868=75 MHzf=28.175 MHzT=3.5492202721913E-8 s
eerr=-0.474AuZ=79(26.69)N=29L=753.55230 m /10.04736=75 MHz**f=0.398 MHzT=2.5135798978568E-6 s
7err=-0.961AuZ=79(13.72)N=13L=18.57154 m *4.03844=75 MHzf=16.143 MHzT=6.1947992837779E-8 s
11err=-0.571AuZ=79(11.13)N=10L=4.97165 m *15.08554=75 MHzf=60.300 MHzT=1.658362890346E-8 s
11err=-0.262AuZ=79(11.13)N=12L=601.56927 m /8.02092=75 MHzf=0.498 MHzT=2.0066190973187E-6 s
7/4err=-0.592AuZ=79(48.94)N=45L=16.56859 m *9.05327=150 MHzf=18.094 MHzT=5.5266875198092E-8 s
5/2err=-0.696AuZ=79(29.89)N=27L=10.64029 m *14.09735=150 MHzf=28.175 MHzT=3.5492202721913E-8 s
eerr=-0.474AuZ=79(27.39)N=29L=753.55230 m /5.02368=150 MHz**f=0.398 MHzT=2.5135798978568E-6 s
7err=-0.961AuZ=79(14.07)N=13L=18.57154 m *8.07687=150 MHzf=16.143 MHzT=6.1947992837779E-8 s
11err=-0.262AuZ=79(11.42)N=12L=601.56927 m /4.01046=150 MHzf=0.498 MHzT=2.0066190973187E-6 s
6/5err=-0.147AuZ=79(154.01)N=154L=299.56103 m *1.00147=300 MHzf=1.001 MHzT=9.9922803552306E-7 s
1.61err=-0.29AuZ=79(58.35)N=55L=59.82651 m *5.01450=300 MHzf=5.011 MHzT=1.9955974165046E-7 s
7err=-0.961AuZ=79(14.43)N=13L=18.57154 m *16.15375=300 MHzf=16.143 MHzT=6.1947992837779E-8 s
11err=-0.262AuZ=79(11.71)N=12L=601.56927 m /2.00523=300 MHzf=0.498 MHzT=2.0066190973187E-6 s
6/5err=-0.147AuZ=79(157.81)N=154L=299.56103 m *2.00293=600 MHzf=1.001 MHzT=9.9922803552306E-7 s
4/3err=-0.394AuZ=79(100.01)N=100L=597.65022 m *1.00393=600 MHzf=0.502 MHzT=1.9935465456782E-6 s
e^(1err=-0.772AuZ=79(78.21)N=82L=2418.52371 m /4.03087=600 MHzf=0.124 MHzT=8.0673267301153E-6 s
5/2err=-0.248AuZ=79(31.40)N=29L=66.50184 m *9.02231=600 MHzf=4.508 MHzT=2.2182626701196E-7 s
3err=-0.757AuZ=79(26.19)N=24L=54.13567 m *11.08326=600 MHzf=5.538 MHzT=1.8057716586853E-7 s
9err=-0.757AuZ=79(13.09)N=12L=54.13567 m *11.08326=600 MHzf=5.538 MHzT=1.8057716586853E-7 s
11err=-0.262AuZ=79(12.00)N=12L=601.56927 m /1.00262=600 MHzf=0.498 MHzT=2.0066190973187E-6 s
4/3err=-0.394AuZ=79(102.42)N=100L=597.65022 m *2.00786=1200 MHzf=0.502 MHzT=1.9935465456782E-6 s
e/2err=-0.744AuZ=79(96.02)N=96L=1191.14354 m *1.00744=1200 MHzf=0.252 MHzT=3.9732271846691E-6 s
e^(1err=-0.772AuZ=79(80.09)N=82L=2418.52371 m /2.01544=1200 MHzf=0.124 MHzT=8.0673267301153E-6 s
5/3err=-0.873AuZ=79(57.68)N=62L=10894.21391 m /9.07851=1200 MHzf=0.028 MHzT=3.6339186052518E-5 s
5/2err=-0.248AuZ=79(32.16)N=29L=66.50184 m *18.04461=1200 MHzf=4.508 MHzT=2.2182626701196E-7 s
4/3err=-0.394AuZ=79(104.83)N=101L=796.86696 m *3.01180=2400 MHzf=0.376 MHzT=2.6580620609036E-6 s
e/2err=-0.744AuZ=79(98.28)N=96L=1191.14354 m *2.01487=2400 MHzf=0.252 MHzT=3.9732271846691E-6 s
e^(1err=-0.772AuZ=79(81.98)N=82L=2418.52371 m /1.00772=2400 MHzf=0.124 MHzT=8.0673267301153E-6 s
1.61err=-0.334AuZ=79(62.67)N=67L=19263.94896 m /8.02665=2400 MHzf=0.016 MHzT=6.4257617054719E-5 s
7/4err=-0.862AuZ=79(53.89)N=51L=475.89803 m *5.04310=2400 MHzf=0.630 MHzT=1.5874249512159E-6 s
eerr=-0.84AuZ=79(30.16)N=33L=41142.56131 m /17.14273=2400 MHz**f=0.007 MHzT=0.00013723681238347 s
1.61err=-0.334AuZ=79(64.11)N=67L=19263.94896 m /4.01332=4800 MHzf=0.016 MHzT=6.4257617054719E-5 s
7/4err=-0.862AuZ=79(55.13)N=51L=475.89803 m *10.08619=4800 MHzf=0.630 MHzT=1.5874249512159E-6 s
5err=-0.219AuZ=79(19.17)N=21L=91399.43546 m /19.04155=4800 MHzf=0.003 MHzT=0.00030487569990724 s
6/5err=-0.31AuZ=79(173.02)N=173L=9570.37573 m *1.00310=9600 MHzf=0.031 MHzT=3.1923337216002E-5 s
1.61err=-0.334AuZ=79(65.55)N=67L=19263.94896 m /2.00666=9600 MHzf=0.016 MHzT=6.4257617054719E-5 s
5err=-0.994AuZ=79(19.60)N=18L=731.19548 m *13.12918=9600 MHzf=0.410 MHzT=2.4390055992579E-6 s
6/5err=-0.31AuZ=79(176.82)N=173L=9570.37573 m *2.00619=19200 MHzf=0.031 MHzT=3.1923337216002E-5 s
1.61err=-0.334AuZ=79(66.99)N=67L=19263.94896 m /1.00333=19200 MHzf=0.016 MHzT=6.4257617054719E-5 s
7/2err=-0.631AuZ=79(25.73)N=28L=328457.10749 m /17.10714=19200 MHzf=0.001 MHzT=0.0010956149787264 s
7err=-0.471AuZ=79(16.57)N=16L=6370.03858 m *3.01411=19200 MHzf=0.047 MHzT=2.1248161543358E-5 s
7/2err=-0.251AuZ=79(26.29)N=25L=7660.80717 m *5.01253=38400 MHzf=0.039 MHzT=2.555370212773E-5 s
7err=-0.471AuZ=79(16.92)N=16L=6370.03858 m *6.02822=38400 MHzf=0.047 MHzT=2.1248161543358E-5 s
e^(1err=-0.926AuZ=79(91.40)N=87L=15219.15029 m *5.04627=76800 MHzf=0.020 MHzT=5.0765620976423E-5 s
5/3err=-0.709AuZ=79(65.82)N=62L=10894.21391 m *7.04961=76800 MHzf=0.028 MHzT=3.6339186052518E-5 s
7/2err=-0.251AuZ=79(26.84)N=25L=7660.80717 m *10.02505=76800 MHzf=0.039 MHzT=2.555370212773E-5 s
7err=-0.471AuZ=79(17.28)N=16L=6370.03858 m *12.05644=76800 MHzf=0.047 MHzT=2.1248161543358E-5 s
5/3err=-0.542AuZ=79(67.18)N=71L=1081022.28013 m /7.03791=153600 MHzf=0.000 MHzT=0.003605902187602 s
7/2err=-0.251AuZ=79(27.39)N=25L=7660.80717 m *20.05011=153600 MHzf=0.039 MHzT=2.555370212773E-5 s
6/5err=-0.473AuZ=79(192.03)N=192L=305754.36327 m *1.00473=307200 MHzf=0.001 MHzT=0.0010198867753676 s
5/2err=-0.913AuZ=79(38.21)N=37L=101473.75769 m *3.02738=307200 MHzf=0.003 MHzT=0.00033848002168573 s
7/2err=-0.752AuZ=79(27.95)N=30L=4023599.56680 m /13.09765=307200 MHzf=0.000 MHzT=0.013421283489399 s
6/5err=-0.473AuZ=79(195.83)N=192L=305754.36327 m *2.00946=614400 MHzf=0.001 MHzT=0.0010198867753676 s
5/4err=-0.0636AuZ=79(160.00)N=160L=614010.08372 m *1.00064=614400 MHzf=0.000 MHzT=0.0020481171801846 s
5/2err=-0.913AuZ=79(38.97)N=36L=40589.50307 m *15.13692=614400 MHzf=0.007 MHzT=0.00013539200867429 s
5/2err=-0.913AuZ=79(38.97)N=37L=101473.75769 m *6.05477=614400 MHzf=0.003 MHzT=0.00033848002168573 s
5/2err=-0.806AuZ=79(38.97)N=42L=9909546.64893 m /16.12882=614400 MHzf=0.000 MHzT=0.033054689617747 s
5/4err=-0.0636AuZ=79(163.11)N=160L=614010.08372 m *2.00127=1228800 MHzf=0.000 MHzT=0.0020481171801846 s
1.61err=-0.96AuZ=79(75.64)N=79L=6202931.73928 m /5.04796=1228800 MHzf=0.000 MHzT=0.020690753131877 s
5/2err=-0.913AuZ=79(39.72)N=37L=101473.75769 m *12.10953=1228800 MHzf=0.003 MHzT=0.00033848002168573 s
5/2err=-0.806AuZ=79(39.72)N=42L=9909546.64893 m /8.06441=1228800 MHzf=0.000 MHzT=0.033054689617747 s
5/2err=-0.806AuZ=79(39.72)N=43L=24773866.62233 m /20.16102=1228800 MHzf=0.000 MHzT=0.082636724044367 s
7/2err=-0.723AuZ=79(29.05)N=27L=93844.88786 m *13.09395=1228800 MHzf=0.003 MHzT=0.0003130328510647 s
9/2err=-0.122AuZ=79(24.20)N=26L=18454351.16044 m /15.01819=1228800 MHzf=0.000 MHzT=0.061557089472999 s
7/4err=-0.378AuZ=79(66.28)N=70L=19734986.34570 m /8.03019=2457600 MHzf=0.000 MHzT=0.06582882864152 s
5/2err=-0.806AuZ=79(40.48)N=42L=9909546.64893 m /4.03220=2457600 MHzf=0.000 MHzT=0.033054689617747 s
5/2err=-0.806AuZ=79(40.48)N=43L=24773866.62233 m /10.08051=2457600 MHzf=0.000 MHzT=0.082636724044367 s
7/2err=-0.279AuZ=79(29.61)N=32L=49289094.69332 m /20.05578=2457600 MHzf=0.000 MHzT=0.16441072274514 s
7/4err=-0.378AuZ=79(67.52)N=70L=19734986.34570 m /4.01509=4915200 MHzf=0.000 MHzT=0.06582882864152 s
7/4err=-0.378AuZ=79(67.52)N=71L=34536226.10498 m /7.02641=4915200 MHzf=0.000 MHzT=0.11520045012266 s
5/2err=-0.806AuZ=79(41.23)N=42L=9909546.64893 m /2.01610=4915200 MHzf=0.000 MHzT=0.033054689617747 s
5/2err=-0.806AuZ=79(41.23)N=43L=24773866.62233 m /5.04026=4915200 MHzf=0.000 MHzT=0.082636724044367 s
7/2err=-0.279AuZ=79(30.16)N=32L=49289094.69332 m /10.02789=4915200 MHzf=0.000 MHzT=0.16441072274514 s
6/5err=-0.637AuZ=79(211.03)N=211L=9768240.37848 m *1.00636=9830400 MHzf=0.000 MHzT=0.032583342635256 s
e/2err=-0.926AuZ=79(125.39)N=129L=29764058.33557 m /3.02776=9830400 MHzf=0.000 MHzT=0.099282211881278 s
7/4err=-0.378AuZ=79(68.75)N=70L=19734986.34570 m /2.00755=9830400 MHzf=0.000 MHzT=0.06582882864152 s
5/2err=-0.806AuZ=79(41.99)N=42L=9909546.64893 m /1.00805=9830400 MHzf=0.000 MHzT=0.033054689617747 s
7/2err=-0.279AuZ=79(30.71)N=32L=49289094.69332 m /5.01395=9830400 MHzf=0.000 MHzT=0.16441072274514 s

30 gelbe (+ 173 factorised) Treffer bei Basis=e^(1/e),7/4,3,e^(1/e),e^(1/e),e^(1/e),7/2,7,1.61803,5/2,7/2,6/5,4/3,1.61803,5/2,5/2,5,6/5,4/3,1.61803,5/2,5/2,5,11,4/3,e/2,1.61803,5/3,5/2,5/2,7/4,7/4,5/2,5/4,7/4,7/4,5/2,7/2,6/5,5/4,7/2,7/2,9/2,6/5,7/2,7/2,9/2,7/2,3/2,7/4,5/2,7/2,e/2,5/3,6/5,e^(1/e),7/4,9/2,7,6/5,1.61803,7/4,7/2,7,5/4,7/4,5/2,e,7/2,5/4,3/2,3/2,7/4,5/2,7/2,5,3/2,3/2,1.61803,7/4,7/4,e,5,5,6/5,4/3,e^(1/e),3/2,1.61803,5/3,7/4,e,3,5,5,9,6/5,4/3,e^(1/e),5/3,7/4,e,e,3,7/2,5,9,4/3,e^(1/e),5/2,e,e,5,7,e/2,5/2,e,e,e,7,7,11,e/2,7/4,5/2,e,7,11,11,7/4,5/2,e,7,11,6/5,1.61803,7,11,6/5,4/3,e^(1/e),5/2,3,9,11,4/3,e/2,e^(1/e),5/3,5/2,4/3,e/2,e^(1/e),1.61803,7/4,e,1.61803,7/4,5,6/5,1.61803,5,6/5,1.61803,7/2,7,7/2,7,e^(1/e),5/3,7/2,7,5/3,7/2,6/5,5/2,7/2,6/5,5/4,5/2,5/2,5/2,5/4,1.61803,5/2,5/2,5/2,7/2,9/2,7/4,5/2,5/2,7/2,7/4,7/4,5/2,5/2,7/2,6/5,e/2,7/4,5/2,7/2, Cx=2.4263102389E-12, Factor=1, c=299792458, genau=1%, mod=5, Suchwort=150 MHz
0.1%= 10 (B: 7/4, e, 6/5, e, 6/5, e, e, e, 5/4, 5/4) __ 0.5%= 104 (B: e^(1, 7/4, e^(1, e^(1, 5/2, 4/3, 5/2, 5/2, 4/3, 5/2, 5/2, 11, 4/3, e/2, 5/3, 5/2, 5/2, 7/4, 7/4, 5/2, 7/4, 7/4, 5/2, 6/5, 9/2, 6/5, 9/2, 3/2, 6/5, 7/4, 6/5, 1.61, 7/4, 7/2, 5/4, 7/4, 7/2, 5/4, 3/2, 3/2, 7/2, 5, 3/2, 3/2, 1.61, 5, 5, 3/2, 1.61, 3, 5, 5, 9, 5/3, e, 3, 7/2, 5, 9, 5/2, e, 5, e/2, e, e, 11, e/2, e, 11, e, 11, 6/5, 1.61, 11, 6/5, 4/3, 5/2, 11, 4/3, 5/2, 4/3, 1.61, 1.61, 5, 6/5, 1.61, 6/5, 1.61, 7, 7/2, 7, 7/2, 7, 7/2, 6/5, 6/5, 9/2, 7/4, 7/2, 7/4, 7/4, 7/2, 7/4, 7/2) __ 1%= 89 (B: 3, e^(1, 7/2, 7, 1.61, 7/2, 6/5, 1.61, 5, 6/5, 1.61, 5, 1.61, 5/4, 7/2, 5/4, 7/2, 7/2, 7/2, 7/2, 7/2, 5/2, 7/2, e/2, 5/3, e^(1, 9/2, 7, 7, 5/2, e, 7/4, 5/2, 7/4, 7/4, 4/3, e^(1, 5/3, 7/4, 4/3, e^(1, 7/4, 4/3, e^(1, 7, 5/2, 7, 7, 7/4, 5/2, 7, 11, 7/4, 5/2, 7, 7, e^(1, 3, 9, e/2, e^(1, 5/3, e/2, e^(1, 7/4, e, 7/4, 5, 7/2, e^(1, 5/3, 5/3, 5/2, 7/2, 5/2, 5/2, 5/2, 1.61, 5/2, 5/2, 5/2, 7/2, 5/2, 5/2, 5/2, 5/2, 6/5, e/2, 5/2)
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de