Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and Basis and Harmonics in the first selected element Z (only one)
Calculate for selected elements
with potenz N(for Basis=2) = to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor                    N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 5 Basis-Harmonic-Search (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: Hz                     Length
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top              only best (yellow)

Are you sure for Z=1 ? If not, please select Z (only one) .

Results      with Cn      Attention ! Factor 0.6180339887498948482 to L and to T, invers to f, Basis B= 6/5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1/e), 3/2, 1.61803, 5/3, 7/4, 2, 5/2, e, 3, 7/2, 9/2, 5, 7, 9, 11,      Attention ! c= 1484 m/s
BFerror L[%] ZN[1m=1m] Factor2[1Hz=1.0Hz]
5/40.618err=-1.87HZ=1(52.08)N=52L=0.0000000 m *1.0186566=9.0949470177293E-11 Hzf=16621168435884.48047 Hz
e^(10.618err=-1.24HZ=1(31.59)N=36L=0.0000000 m /5.0617409=9.0949470177293E-11 Hzf=3223545613995.55762 Hz
5/30.618err=-1.94HZ=1(22.75)N=20L=0.0000000 m *4.0773079=9.0949470177293E-11 Hzf=66528423871803.89844 Hz
7/40.618err=-1.73HZ=1(20.77)N=24L=0.0000000 m /6.1032993=9.0949470177293E-11 Hzf=2673431485595.59961 Hz
e0.618err=-1.26HZ=1(11.62)N=10L=0.0000000 m *5.0629505=9.0949470177293E-11 Hz**f=82610910344274.68750 Hz
7/20.618err=-1.96HZ=1(9.28)N=7L=0.0000000 m *17.3329382=9.0949470177293E-11 Hzf=282817263998225.25000 Hz
50.618err=-1.97HZ=1(7.22)N=6L=0.0000000 m *7.1372100=9.0949470177293E-11 Hzf=116456089022445.21875 Hz
5/40.618err=-1.87HZ=1(55.19)N=52L=0.0000000 m *2.0373133=1.8189894035459E-10 Hzf=16621168435884.48047 Hz
5/30.618err=-1.94HZ=1(24.11)N=20L=0.0000000 m *8.1546158=1.8189894035459E-10 Hzf=66528423871803.89844 Hz
7/40.618err=-0.356HZ=1(22.01)N=22L=0.0000000 m *1.0035556=1.8189894035459E-10 Hzf=8187383924636.52441 Hz
7/40.618err=-1.73HZ=1(22.01)N=24L=0.0000000 m /3.0516497=1.8189894035459E-10 Hzf=2673431485595.59961 Hz
e0.618err=-1.26HZ=1(12.32)N=10L=0.0000000 m *10.1259010=1.8189894035459E-10 Hz**f=82610910344274.68750 Hz
7/20.618err=-1.01HZ=1(9.83)N=12L=0.0000000 m /15.1508862=1.8189894035459E-10 Hzf=538475185812.05499 Hz
9/20.618err=-1.78HZ=1(8.19)N=10L=0.0000000 m /15.2667517=1.8189894035459E-10 Hzf=534388482357.76636 Hz
50.618err=-1.97HZ=1(7.65)N=6L=0.0000000 m *14.2744199=1.8189894035459E-10 Hzf=116456089022445.21875 Hz
110.618err=-1.56HZ=1(5.14)N=4L=0.0000000 m *15.2337826=1.8189894035459E-10 Hzf=124282930877379.03125 Hz
e/20.618err=-0.841HZ=1(42.39)N=46L=0.0000000 m /3.0252264=3.6379788070917E-10 Hzf=1348391046241.04102 Hz
1.610.618err=-1.57HZ=1(27.03)N=27L=0.0000000 m *1.0156456=3.6379788070917E-10 Hzf=4143009605938.06055 Hz
5/30.618err=-1.41HZ=1(25.47)N=29L=0.0000000 m /6.0842247=3.6379788070917E-10 Hzf=670453231141.59644 Hz
7/40.618err=-0.356HZ=1(23.24)N=22L=0.0000000 m *2.0071111=3.6379788070917E-10 Hzf=8187383924636.52441 Hz
5/20.618err=-0.376HZ=1(14.20)N=17L=0.0000000 m /13.0488325=3.6379788070917E-10 Hzf=312609433607.16675 Hz
e0.618err=-1.26HZ=1(13.01)N=10L=0.0000000 m *20.2518020=3.6379788070917E-10 Hz**f=82610910344274.68750 Hz
e0.618err=-0.828HZ=1(13.01)N=13L=0.0000000 m *1.0082778=3.6379788070917E-10 Hz**f=4112955041242.08838 Hz
6/50.618err=-0.891HZ=1(75.15)N=79L=0.0000000 m /2.0178085=7.2759576141834E-10 Hzf=1010796639138.27087 Hz
1.610.618err=-1.57HZ=1(28.47)N=27L=0.0000000 m *2.0312913=7.2759576141834E-10 Hzf=4143009605938.06055 Hz
5/30.618err=-0.652HZ=1(26.82)N=23L=0.0000000 m *7.0455880=7.2759576141834E-10 Hzf=14370139556326.88672 Hz
5/30.618err=-1.41HZ=1(26.82)N=29L=0.0000000 m /3.0421124=7.2759576141834E-10 Hzf=670453231141.59644 Hz
5/30.618err=-1.41HZ=1(26.82)N=30L=0.0000000 m /5.0701873=7.2759576141834E-10 Hzf=402271938685.11877 Hz
7/40.618err=-0.356HZ=1(24.48)N=21L=0.0000000 m *7.0248890=7.2759576141834E-10 Hzf=14327921868113.91602 Hz
7/40.618err=-0.356HZ=1(24.48)N=22L=0.0000000 m *4.0142223=7.2759576141834E-10 Hzf=8187383924636.52441 Hz
5/20.618err=-1.95HZ=1(14.95)N=18L=0.0000000 m /16.3110406=7.2759576141834E-10 Hzf=125043773442.86670 Hz
e0.618err=-0.828HZ=1(13.70)N=13L=0.0000000 m *2.0165557=7.2759576141834E-10 Hz**f=4112955041242.08838 Hz
30.618err=-0.725HZ=1(12.47)N=10L=0.0000000 m *15.1086597=7.2759576141834E-10 Hzf=30815532709710.68750 Hz
30.618err=-0.725HZ=1(12.47)N=11L=0.0000000 m *5.0362199=7.2759576141834E-10 Hzf=10271844236570.22852 Hz
30.618err=-0.522HZ=1(12.47)N=15L=0.0000000 m /16.0834915=7.2759576141834E-10 Hzf=126812891809.50900 Hz
7/20.618err=-1.98HZ=1(10.94)N=13L=0.0000000 m /13.2570255=7.2759576141834E-10 Hzf=153850053089.15857 Hz
9/20.618err=-1.03HZ=1(9.11)N=11L=0.0000000 m /17.1750957=7.2759576141834E-10 Hzf=118752996079.50363 Hz
90.618err=-0.725HZ=1(6.24)N=5L=0.0000000 m *15.1086597=7.2759576141834E-10 Hzf=30815532709710.68750 Hz
6/50.618err=-0.891HZ=1(78.95)N=79L=0.0000000 m /1.0089043=1.4551915228367E-9 Hzf=1010796639138.27087 Hz
4/30.618err=-1.05HZ=1(50.04)N=50L=0.0000000 m *1.0104891=1.4551915228367E-9 Hzf=1030493831828.41479 Hz
1.610.618err=-1.57HZ=1(29.91)N=27L=0.0000000 m *4.0625825=1.4551915228367E-9 Hzf=4143009605938.06055 Hz
5/30.618err=-1.46HZ=1(28.18)N=25L=0.0000000 m *5.0728234=1.4551915228367E-9 Hzf=5173250240281.81738 Hz
5/30.618err=-1.46HZ=1(28.18)N=26L=0.0000000 m *3.0436940=1.4551915228367E-9 Hzf=3103950144170.33252 Hz
5/30.618err=-0.599HZ=1(28.18)N=32L=0.0000000 m /7.0419268=1.4551915228367E-9 Hzf=144817897926.75864 Hz
7/40.618err=-0.356HZ=1(25.72)N=22L=0.0000000 m *8.0284445=1.4551915228367E-9 Hzf=8187383924636.52441 Hz
5/20.618err=-1.95HZ=1(15.71)N=18L=0.0000000 m /8.1555203=1.4551915228367E-9 Hzf=125043773442.86670 Hz
5/20.618err=-1.95HZ=1(15.71)N=19L=0.0000000 m /20.3888008=1.4551915228367E-9 Hzf=50017509377.14668 Hz
e0.618err=-0.828HZ=1(14.39)N=13L=0.0000000 m *4.0331114=1.4551915228367E-9 Hz**f=4112955041242.08838 Hz
30.618err=-0.725HZ=1(13.10)N=11L=0.0000000 m *10.0724398=1.4551915228367E-9 Hzf=10271844236570.22852 Hz
30.618err=-0.522HZ=1(13.10)N=15L=0.0000000 m /8.0417458=1.4551915228367E-9 Hzf=126812891809.50900 Hz
70.618err=-1.11HZ=1(7.40)N=6L=0.0000000 m *15.1663209=1.4551915228367E-9 Hzf=15466569124902.94531 Hz
110.618err=-0.72HZ=1(6.00)N=6L=0.0000000 m *1.0071922=1.4551915228367E-9 Hzf=1027131660143.62842 Hz
4/30.618err=-1.05HZ=1(52.45)N=50L=0.0000000 m *2.0209783=2.9103830456734E-9 Hzf=1030493831828.41479 Hz
e^(10.618err=-0.971HZ=1(41.01)N=38L=0.0000000 m *3.0291030=2.9103830456734E-9 Hzf=1544535153845.94336 Hz
e^(10.618err=-0.464HZ=1(41.01)N=41L=0.0000000 m *1.0046390=2.9103830456734E-9 Hzf=512263913990.33325 Hz
e^(10.618err=-0.0398HZ=1(41.01)N=44L=0.0000000 m /3.0011937=2.9103830456734E-9 Hzf=169898572346.03903 Hz
1.610.618err=-1.57HZ=1(31.35)N=27L=0.0000000 m *8.1251650=2.9103830456734E-9 Hzf=4143009605938.06055 Hz
1.610.618err=-0.433HZ=1(31.35)N=28L=0.0000000 m *5.0216282=2.9103830456734E-9 Hzf=2560520752187.03760 Hz
5/30.618err=-1.46HZ=1(29.54)N=26L=0.0000000 m *6.0873881=2.9103830456734E-9 Hzf=3103950144170.33252 Hz
7/40.618err=-1.95HZ=1(26.96)N=23L=0.0000000 m *9.1753652=2.9103830456734E-9 Hzf=4678505099792.29980 Hz
5/20.618err=-1.95HZ=1(16.47)N=18L=0.0000000 m /4.0777602=2.9103830456734E-9 Hzf=125043773442.86670 Hz
5/20.618err=-1.95HZ=1(16.47)N=19L=0.0000000 m /10.1944004=2.9103830456734E-9 Hzf=50017509377.14668 Hz
e0.618err=-0.828HZ=1(15.09)N=13L=0.0000000 m *8.0662228=2.9103830456734E-9 Hz**f=4112955041242.08838 Hz
30.618err=-0.725HZ=1(13.73)N=11L=0.0000000 m *20.1448796=2.9103830456734E-9 Hzf=10271844236570.22852 Hz
30.618err=-0.522HZ=1(13.73)N=15L=0.0000000 m /4.0208729=2.9103830456734E-9 Hzf=126812891809.50900 Hz
30.618err=-0.522HZ=1(13.73)N=16L=0.0000000 m /12.0626186=2.9103830456734E-9 Hzf=42270963936.50300 Hz
9/20.618err=-1.7HZ=1(10.03)N=12L=0.0000001 m /19.3219826=2.9103830456734E-9 Hzf=26389554684.33414 Hz
50.618err=-1.51HZ=1(9.37)N=8L=0.0000000 m *9.1356288=2.9103830456734E-9 Hzf=4658243560897.80859 Hz
90.618err=-0.522HZ=1(6.87)N=8L=0.0000000 m /12.0626186=2.9103830456734E-9 Hzf=42270963936.50300 Hz
110.618err=-0.72HZ=1(6.29)N=6L=0.0000000 m *2.0143845=2.9103830456734E-9 Hzf=1027131660143.62842 Hz
4/30.618err=-1.05HZ=1(54.86)N=51L=0.0000000 m *3.0314674=5.8207660913467E-9 Hzf=772870373871.50427 Hz
e^(10.618err=-0.464HZ=1(42.90)N=41L=0.0000000 m *2.0092779=5.8207660913467E-9 Hzf=512263913990.33325 Hz
5/30.618err=-1.88HZ=1(30.89)N=35L=0.0000000 m /8.1503782=5.8207660913467E-9 Hzf=31280665952.21740 Hz
5/20.618err=-0.836HZ=1(17.22)N=14L=0.0000000 m *19.1588021=5.8207660913467E-9 Hzf=4884522400111.98047 Hz
5/20.618err=-1.95HZ=1(17.22)N=18L=0.0000000 m /2.0388801=5.8207660913467E-9 Hzf=125043773442.86670 Hz
5/20.618err=-1.95HZ=1(17.22)N=19L=0.0000000 m /5.0972002=5.8207660913467E-9 Hzf=50017509377.14668 Hz
e0.618err=-0.828HZ=1(15.78)N=13L=0.0000000 m *16.1324456=5.8207660913467E-9 Hz**f=4112955041242.08838 Hz
30.618err=-0.522HZ=1(14.36)N=15L=0.0000000 m /2.0104364=5.8207660913467E-9 Hzf=126812891809.50900 Hz
30.618err=-0.522HZ=1(14.36)N=16L=0.0000000 m /6.0313093=5.8207660913467E-9 Hzf=42270963936.50300 Hz
30.618err=-0.522HZ=1(14.36)N=17L=0.0000001 m /18.0939280=5.8207660913467E-9 Hzf=14090321312.16767 Hz
7/20.618err=-1.5HZ=1(12.60)N=15L=0.0000001 m /20.2998202=5.8207660913467E-9 Hzf=12559188007.27825 Hz
50.618err=-1.51HZ=1(9.81)N=8L=0.0000000 m *18.2712575=5.8207660913467E-9 Hzf=4658243560897.80859 Hz
90.618err=-0.522HZ=1(7.18)N=8L=0.0000000 m /6.0313093=5.8207660913467E-9 Hzf=42270963936.50300 Hz
110.618err=-0.72HZ=1(6.58)N=6L=0.0000000 m *4.0287690=5.8207660913467E-9 Hzf=1027131660143.62842 Hz
5/40.618err=-1.51HZ=1(73.83)N=77L=0.0000000 m /2.0300771=1.1641532182693E-8 Hzf=62792998982.20140 Hz
e/20.618err=-1.68HZ=1(53.69)N=56L=0.0000000 m /2.0335402=1.1641532182693E-8 Hzf=62686063402.94868 Hz
e^(10.618err=-0.464HZ=1(44.78)N=41L=0.0000000 m *4.0185558=1.1641532182693E-8 Hzf=512263913990.33325 Hz
5/30.618err=-1.88HZ=1(32.25)N=35L=0.0000000 m /4.0751891=1.1641532182693E-8 Hzf=31280665952.21740 Hz
5/20.618err=-1.95HZ=1(17.98)N=18L=0.0000000 m /1.0194400=1.1641532182693E-8 Hzf=125043773442.86670 Hz
30.618err=-0.522HZ=1(15.00)N=15L=0.0000000 m /1.0052182=1.1641532182693E-8 Hzf=126812891809.50900 Hz
7/20.618err=-1.5HZ=1(13.15)N=15L=0.0000001 m /10.1499101=1.1641532182693E-8 Hzf=12559188007.27825 Hz
50.618err=-0.609HZ=1(10.24)N=12L=0.0000002 m /17.1033657=1.1641532182693E-8 Hzf=7453189697.43649 Hz
70.618err=-1.96HZ=1(8.47)N=7L=0.0000000 m *17.3329382=1.1641532182693E-8 Hzf=2209509874986.13477 Hz
90.618err=-0.522HZ=1(7.50)N=8L=0.0000000 m /3.0156547=1.1641532182693E-8 Hzf=42270963936.50300 Hz
110.618err=-0.72HZ=1(6.87)N=6L=0.0000000 m *8.0575379=1.1641532182693E-8 Hzf=1027131660143.62842 Hz
110.618err=-0.114HZ=1(6.87)N=8L=0.0000002 m /15.0169942=1.1641532182693E-8 Hzf=8488691406.14569 Hz
6/50.618err=-0.727HZ=1(94.16)N=98L=0.0000000 m /2.0145296=2.3283064365387E-8 Hzf=31638808098.45829 Hz
5/40.618err=-1.51HZ=1(76.93)N=77L=0.0000000 m /1.0150386=2.3283064365387E-8 Hzf=62792998982.20140 Hz
e/20.618err=-1.68HZ=1(55.95)N=56L=0.0000000 m /1.0167701=2.3283064365387E-8 Hzf=62686063402.94868 Hz
1.610.618err=-0.191HZ=1(35.67)N=40L=0.0000002 m /8.0152513=2.3283064365387E-8 Hzf=7952004497.17843 Hz
5/30.618err=-1.88HZ=1(33.61)N=35L=0.0000000 m /2.0375946=2.3283064365387E-8 Hzf=31280665952.21740 Hz
7/20.618err=-1.5HZ=1(13.70)N=15L=0.0000001 m /5.0749551=2.3283064365387E-8 Hzf=12559188007.27825 Hz
110.618err=-0.72HZ=1(7.16)N=6L=0.0000000 m *16.1150758=2.3283064365387E-8 Hzf=1027131660143.62842 Hz
6/50.618err=-0.727HZ=1(97.96)N=98L=0.0000000 m /1.0072648=4.6566128730774E-8 Hzf=31638808098.45829 Hz
5/40.618err=-0.883HZ=1(80.04)N=80L=0.0000000 m *1.0088287=4.6566128730774E-8 Hzf=32150015478.88712 Hz
1.610.618err=-0.191HZ=1(37.12)N=40L=0.0000002 m /4.0076257=4.6566128730774E-8 Hzf=7952004497.17843 Hz
5/30.618err=-1.88HZ=1(34.96)N=35L=0.0000000 m /1.0187973=4.6566128730774E-8 Hzf=31280665952.21740 Hz
30.618err=-1.78HZ=1(16.26)N=19L=0.0000009 m /20.3556689=4.6566128730774E-8 Hzf=1565591256.90752 Hz
5/40.618err=-0.883HZ=1(83.15)N=80L=0.0000000 m *2.0176574=9.3132257461548E-8 Hzf=32150015478.88712 Hz
1.610.618err=-0.191HZ=1(38.56)N=40L=0.0000002 m /2.0038128=9.3132257461548E-8 Hzf=7952004497.17843 Hz
5/30.618err=-0.983HZ=1(36.32)N=32L=0.0000000 m *9.0884217=9.3132257461548E-8 Hzf=144817897926.75864 Hz
30.618err=-1.78HZ=1(16.89)N=19L=0.0000009 m /10.1778345=9.3132257461548E-8 Hzf=1565591256.90752 Hz
9/20.618err=-1.9HZ=1(12.34)N=14L=0.0000011 m /12.2271921=9.3132257461548E-8 Hzf=1303187885.64613 Hz
70.618err=-1.86HZ=1(9.53)N=11L=0.0000016 m /17.3152985=9.3132257461548E-8 Hzf=920245678.87802 Hz
e/20.618err=-0.574HZ=1(62.72)N=65L=0.0000004 m /2.0114681=1.862645149231E-7 Hzf=3960870299.41752 Hz
1.610.618err=-0.191HZ=1(40.00)N=40L=0.0000002 m /1.0019064=1.862645149231E-7 Hzf=7952004497.17843 Hz
5/30.618err=-1.1HZ=1(37.68)N=42L=0.0000017 m /9.0984839=1.862645149231E-7 Hzf=875658450.40245 Hz
5/20.618err=-0.448HZ=1(21.00)N=21L=0.0000002 m *1.0044730=1.862645149231E-7 Hzf=8002801500.34347 Hz
30.618err=-1.78HZ=1(17.52)N=19L=0.0000009 m /5.0889172=1.862645149231E-7 Hzf=1565591256.90752 Hz
30.618err=-1.78HZ=1(17.52)N=20L=0.0000028 m /15.2667517=1.862645149231E-7 Hzf=521863752.30251 Hz
7/20.618err=-1.64HZ=1(15.36)N=13L=0.0000000 m *19.3105158=1.862645149231E-7 Hzf=153850053089.15857 Hz
9/20.618err=-1.9HZ=1(12.80)N=14L=0.0000011 m /6.1135961=1.862645149231E-7 Hzf=1303187885.64613 Hz
90.618err=-1.78HZ=1(8.76)N=10L=0.0000028 m /15.2667517=1.862645149231E-7 Hzf=521863752.30251 Hz
e/20.618err=-0.574HZ=1(64.98)N=65L=0.0000004 m /1.0057341=3.7252902984619E-7 Hzf=3960870299.41752 Hz
e^(10.618err=-1.11HZ=1(54.20)N=58L=0.0000015 m /4.0442334=3.7252902984619E-7 Hzf=985003040.84259 Hz
5/30.618err=-1.77HZ=1(39.03)N=39L=0.0000004 m *1.0176706=3.7252902984619E-7 Hzf=4053974307.41386 Hz
5/20.618err=-0.448HZ=1(21.76)N=20L=0.0000001 m *5.0223650=3.7252902984619E-7 Hzf=20007003750.85867 Hz
5/20.618err=-0.448HZ=1(21.76)N=21L=0.0000002 m *2.0089460=3.7252902984619E-7 Hzf=8002801500.34347 Hz
7/20.618err=-0.315HZ=1(15.92)N=14L=0.0000000 m *11.0345805=3.7252902984619E-7 Hzf=43957158025.47388 Hz
9/20.618err=-1.9HZ=1(13.26)N=14L=0.0000011 m /3.0567980=3.7252902984619E-7 Hzf=1303187885.64613 Hz
6/50.618err=-0.563HZ=1(113.17)N=117L=0.0000015 m /2.0112560=7.4505805969238E-7 Hzf=990322028.32061 Hz
e^(10.618err=-1.11HZ=1(56.09)N=58L=0.0000015 m /2.0221167=7.4505805969238E-7 Hzf=985003040.84259 Hz
5/30.618err=-1.77HZ=1(40.39)N=39L=0.0000004 m *2.0353411=7.4505805969238E-7 Hzf=4053974307.41386 Hz
7/40.618err=-0.884HZ=1(36.87)N=41L=0.0000075 m /10.0883828=7.4505805969238E-7 Hzf=197434130.23386 Hz
5/20.618err=-0.448HZ=1(22.52)N=20L=0.0000001 m *10.0447301=7.4505805969238E-7 Hzf=20007003750.85867 Hz
5/20.618err=-0.448HZ=1(22.52)N=21L=0.0000002 m *4.0178920=7.4505805969238E-7 Hzf=8002801500.34347 Hz
30.618err=-1.06HZ=1(18.78)N=17L=0.0000001 m *7.0741964=7.4505805969238E-7 Hzf=14090321312.16767 Hz
9/20.618err=-1.92HZ=1(13.72)N=12L=0.0000001 m *13.2491580=7.4505805969238E-7 Hzf=26389554684.33414 Hz
70.618err=-1.01HZ=1(10.60)N=12L=0.0000113 m /15.1508862=7.4505805969238E-7 Hzf=131463668.41115 Hz
6/50.618err=-0.563HZ=1(116.97)N=117L=0.0000015 m /1.0056280=1.4901161193848E-6 Hzf=990322028.32061 Hz
4/30.618err=-1.47HZ=1(74.13)N=78L=0.0000045 m /3.0440587=1.4901161193848E-6 Hzf=327160430.92714 Hz
e^(10.618err=-1.11HZ=1(57.97)N=58L=0.0000015 m /1.0110583=1.4901161193848E-6 Hzf=985003040.84259 Hz
e^(10.618err=-1.62HZ=1(57.97)N=61L=0.0000045 m /3.0484582=1.4901161193848E-6 Hzf=326688267.17086 Hz
1.610.618err=-1.67HZ=1(44.32)N=42L=0.0000005 m *3.0499137=1.4901161193848E-6 Hzf=3037395439.23016 Hz
5/30.618err=-1.77HZ=1(41.75)N=39L=0.0000004 m *4.0706823=1.4901161193848E-6 Hzf=4053974307.41386 Hz
7/40.618err=-0.884HZ=1(38.11)N=41L=0.0000075 m /5.0441914=1.4901161193848E-6 Hzf=197434130.23386 Hz
5/20.618err=-0.448HZ=1(23.27)N=20L=0.0000001 m *20.0894601=1.4901161193848E-6 Hzf=20007003750.85867 Hz
5/20.618err=-0.448HZ=1(23.27)N=21L=0.0000002 m *8.0357840=1.4901161193848E-6 Hzf=8002801500.34347 Hz
5/20.618err=-1.28HZ=1(23.27)N=26L=0.0000181 m /12.1526723=1.4901161193848E-6 Hzf=81948687.36352 Hz
30.618err=-1.06HZ=1(19.41)N=17L=0.0000001 m *14.1483928=1.4901161193848E-6 Hzf=14090321312.16767 Hz
30.618err=-1.03HZ=1(19.41)N=22L=0.0000256 m /17.1750957=1.4901161193848E-6 Hzf=57984861.36695 Hz
90.618err=-1.03HZ=1(9.71)N=11L=0.0000256 m /17.1750957=1.4901161193848E-6 Hzf=57984861.36695 Hz
110.618err=-1.4HZ=1(8.89)N=10L=0.0000212 m /14.1957523=1.4901161193848E-6 Hzf=70154474.43096 Hz
4/30.618err=-1.47HZ=1(76.54)N=79L=0.0000060 m /2.0293724=2.9802322387695E-6 Hzf=245370323.19541 Hz
1.610.618err=-1.67HZ=1(45.76)N=42L=0.0000005 m *6.0998274=2.9802322387695E-6 Hzf=3037395439.23016 Hz
5/30.618err=-1.77HZ=1(43.11)N=39L=0.0000004 m *8.1413645=2.9802322387695E-6 Hzf=4053974307.41386 Hz
5/20.618err=-0.448HZ=1(24.03)N=21L=0.0000002 m *16.0715681=2.9802322387695E-6 Hzf=8002801500.34347 Hz
5/20.618err=-1.28HZ=1(24.03)N=26L=0.0000181 m /6.0763361=2.9802322387695E-6 Hzf=81948687.36352 Hz
5/20.618err=-1.28HZ=1(24.03)N=27L=0.0000453 m /15.1908404=2.9802322387695E-6 Hzf=32779474.94541 Hz
e0.618err=-1.94HZ=1(22.02)N=22L=0.0000029 m *1.0193418=2.9802322387695E-6 Hz**f=507578975.85708 Hz
110.618err=-0.279HZ=1(9.18)N=8L=0.0000002 m *17.0473530=2.9802322387695E-6 Hzf=8488691406.14569 Hz
110.618err=-1.4HZ=1(9.18)N=10L=0.0000212 m /7.0978762=2.9802322387695E-6 Hzf=70154474.43096 Hz
4/30.618err=-1.47HZ=1(78.95)N=79L=0.0000060 m /1.0146862=5.9604644775391E-6 Hzf=245370323.19541 Hz
e/20.618err=-0.521HZ=1(74.02)N=74L=0.0000059 m *1.0052092=5.9604644775391E-6 Hzf=250270836.56476 Hz
3/20.618err=-1.89HZ=1(56.02)N=52L=0.0000012 m *5.0942817=5.9604644775391E-6 Hzf=1268343116.03696 Hz
3/20.618err=-0.628HZ=1(56.02)N=56L=0.0000059 m *1.0062779=5.9604644775391E-6 Hzf=250536911.80977 Hz
3/20.618err=-0.619HZ=1(56.02)N=60L=0.0000300 m /5.0309165=5.9604644775391E-6 Hzf=49488772.70316 Hz
5/30.618err=-1.57HZ=1(44.46)N=48L=0.0000363 m /6.0941277=5.9604644775391E-6 Hzf=40854720.66207 Hz
5/20.618err=-1.28HZ=1(24.79)N=26L=0.0000181 m /3.0381681=5.9604644775391E-6 Hzf=81948687.36352 Hz
e0.618err=-0.427HZ=1(22.71)N=20L=0.0000004 m *15.0639475=5.9604644775391E-6 Hz**f=3750529527.24563 Hz
e0.618err=-1.94HZ=1(22.71)N=22L=0.0000029 m *2.0386836=5.9604644775391E-6 Hz**f=507578975.85708 Hz
70.618err=-1.98HZ=1(11.67)N=13L=0.0000790 m /13.2570255=5.9604644775391E-6 Hzf=18780524.05874 Hz
5/40.618err=-0.0906HZ=1(104.89)N=108L=0.0000239 m /2.0018106=1.1920928955078E-5 Hzf=62187174.10150 Hz
e/20.618err=-0.521HZ=1(76.28)N=74L=0.0000059 m *2.0104184=1.1920928955078E-5 Hzf=250270836.56476 Hz
e^(10.618err=-0.0914HZ=1(63.62)N=68L=0.0000597 m /5.0045651=1.1920928955078E-5 Hzf=24874677.46185 Hz
3/20.618err=-0.628HZ=1(57.72)N=55L=0.0000039 m *3.0188336=1.1920928955078E-5 Hzf=375805367.71465 Hz
3/20.618err=-0.628HZ=1(57.72)N=56L=0.0000059 m *2.0125557=1.1920928955078E-5 Hzf=250536911.80977 Hz
1.610.618err=-0.816HZ=1(48.64)N=52L=0.0000601 m /5.0407930=1.1920928955078E-5 Hzf=24695904.32694 Hz
1.610.618err=-1.96HZ=1(48.64)N=53L=0.0000972 m /8.1561745=1.1920928955078E-5 Hzf=15262908.25696 Hz
5/30.618err=-0.488HZ=1(45.82)N=42L=0.0000017 m *7.0341389=1.1920928955078E-5 Hzf=875658450.40245 Hz
5/30.618err=-1.57HZ=1(45.82)N=48L=0.0000363 m /3.0470639=1.1920928955078E-5 Hzf=40854720.66207 Hz
5/30.618err=-1.57HZ=1(45.82)N=49L=0.0000605 m /5.0784398=1.1920928955078E-5 Hzf=24512832.39725 Hz
e0.618err=-0.759HZ=1(23.41)N=21L=0.0000011 m *11.0834331=1.1920928955078E-5 Hz**f=1379742706.58014 Hz
e0.618err=-1.94HZ=1(23.41)N=22L=0.0000029 m *4.0773672=1.1920928955078E-5 Hz**f=507578975.85708 Hz
30.618err=-1.7HZ=1(21.30)N=24L=0.0002303 m /19.3219826=1.1920928955078E-5 Hzf=6442762.37411 Hz
7/20.618err=-1.23HZ=1(18.68)N=21L=0.0002172 m /18.2209286=1.1920928955078E-5 Hzf=6832085.54655 Hz
90.618err=-1.7HZ=1(10.65)N=12L=0.0002303 m /19.3219826=1.1920928955078E-5 Hzf=6442762.37411 Hz
6/50.618err=-0.4HZ=1(132.18)N=136L=0.0000479 m /2.0079877=2.3841857910156E-5 Hzf=30997935.09051 Hz
5/40.618err=-0.0906HZ=1(108.00)N=108L=0.0000239 m /1.0009053=2.3841857910156E-5 Hzf=62187174.10150 Hz
3/20.618err=-0.628HZ=1(59.43)N=55L=0.0000039 m *6.0376672=2.3841857910156E-5 Hzf=375805367.71465 Hz
3/20.618err=-0.628HZ=1(59.43)N=56L=0.0000059 m *4.0251115=2.3841857910156E-5 Hzf=250536911.80977 Hz
1.610.618err=-1.71HZ=1(50.08)N=46L=0.0000033 m *7.1196226=2.3841857910156E-5 Hzf=443150022.30586 Hz
1.610.618err=-1.96HZ=1(50.08)N=53L=0.0000972 m /4.0780872=2.3841857910156E-5 Hzf=15262908.25696 Hz
5/30.618err=-1.3HZ=1(47.18)N=44L=0.0000047 m *5.0645800=2.3841857910156E-5 Hzf=315237042.14513 Hz
5/30.618err=-1.3HZ=1(47.18)N=45L=0.0000078 m *3.0387480=2.3841857910156E-5 Hzf=189142225.28716 Hz
5/30.618err=-0.763HZ=1(47.18)N=51L=0.0001682 m /7.0533886=2.3841857910156E-5 Hzf=8824619.66302 Hz
7/40.618err=-0.614HZ=1(43.06)N=47L=0.0002159 m /9.0552379=2.3841857910156E-5 Hzf=6873753.26129 Hz
e0.618err=-1.94HZ=1(24.10)N=22L=0.0000029 m *8.1547344=2.3841857910156E-5 Hz**f=507578975.85708 Hz
e0.618err=-1.11HZ=1(24.10)N=27L=0.0004339 m /18.1996313=2.3841857910156E-5 Hz**f=3420040.23718 Hz
7/20.618err=-1.23HZ=1(19.24)N=21L=0.0002172 m /9.1104643=2.3841857910156E-5 Hzf=6832085.54655 Hz
6/50.618err=-0.4HZ=1(135.98)N=136L=0.0000479 m /1.0039938=4.7683715820312E-5 Hzf=30997935.09051 Hz
4/30.618err=-0.103HZ=1(86.18)N=90L=0.0001432 m /3.0030867=4.7683715820312E-5 Hzf=10363248.97843 Hz
e^(10.618err=-0.593HZ=1(67.39)N=63L=0.0000095 m *5.0296030=4.7683715820312E-5 Hzf=156529974.57324 Hz
1.610.618err=-1.96HZ=1(51.52)N=53L=0.0000972 m /2.0390436=4.7683715820312E-5 Hzf=15262908.25696 Hz
5/30.618err=-1.3HZ=1(48.53)N=45L=0.0000078 m *6.0774960=4.7683715820312E-5 Hzf=189142225.28716 Hz
7/40.618err=-0.927HZ=1(44.30)N=40L=0.0000043 m *11.1018785=4.7683715820312E-5 Hzf=345509727.90925 Hz
e0.618err=-1.94HZ=1(24.79)N=22L=0.0000029 m *16.3094688=4.7683715820312E-5 Hz**f=507578975.85708 Hz
e0.618err=-1.11HZ=1(24.79)N=27L=0.0004339 m /9.0998157=4.7683715820312E-5 Hz**f=3420040.23718 Hz
50.618err=-0.376HZ=1(15.40)N=17L=0.0006222 m /13.0488325=4.7683715820312E-5 Hzf=2385020.70318 Hz
4/30.618err=-0.103HZ=1(88.59)N=91L=0.0001909 m /2.0020578=9.5367431640625E-5 Hzf=7772436.73382 Hz
e/20.618err=-1.63HZ=1(83.05)N=83L=0.0000938 m *1.0162395=9.5367431640625E-5 Hzf=15813567.95350 Hz
1.610.618err=-1.96HZ=1(52.96)N=53L=0.0000972 m /1.0195218=9.5367431640625E-5 Hzf=15262908.25696 Hz
7/40.618err=-1.11HZ=1(45.54)N=50L=0.0011571 m /12.1326040=9.5367431640625E-5 Hzf=1282566.20619 Hz
5/20.618err=-1.28HZ=1(27.81)N=25L=0.0000072 m *13.1658286=9.5367431640625E-5 Hzf=204871718.40879 Hz
30.618err=-1.63HZ=1(23.20)N=21L=0.0000085 m *11.1789770=9.5367431640625E-5 Hzf=173954584.10084 Hz
50.618err=-0.836HZ=1(15.83)N=14L=0.0000050 m *19.1588021=9.5367431640625E-5 Hzf=298127587.89746 Hz
4/30.618err=-0.103HZ=1(91.00)N=91L=0.0001909 m /1.0010289=0.00019073486328125 Hzf=7772436.73382 Hz
e/20.618err=-1.63HZ=1(85.31)N=83L=0.0000938 m *2.0324789=0.00019073486328125 Hzf=15813567.95350 Hz
3/20.618err=-0.732HZ=1(64.56)N=68L=0.0007685 m /4.0292778=0.00019073486328125 Hzf=1930974.82274 Hz
3/20.618err=-0.732HZ=1(64.56)N=69L=0.0011528 m /6.0439166=0.00019073486328125 Hzf=1287316.54849 Hz
7/40.618err=-1.11HZ=1(46.78)N=50L=0.0011571 m /6.0663020=0.00019073486328125 Hzf=1282566.20619 Hz
9/20.618err=-0.154HZ=1(17.40)N=19L=0.0021013 m /11.0168986=0.00019073486328125 Hzf=706227.24078 Hz
50.618err=-1.95HZ=1(16.27)N=18L=0.0031111 m /16.3110406=0.00019073486328125 Hzf=477004.14064 Hz
70.618err=-1.5HZ=1(13.45)N=15L=0.0038719 m /20.2998202=0.00019073486328125 Hzf=383276.00120 Hz
110.618err=-0.187HZ=1(10.92)N=10L=0.0000212 m *9.0167817=0.00019073486328125 Hzf=70154474.43096 Hz
e^(10.618err=-1.62HZ=1(73.04)N=73L=0.0003754 m *1.0161167=0.0003814697265625 Hzf=3952914.32531 Hz
3/20.618err=-0.732HZ=1(66.27)N=68L=0.0007685 m /2.0146389=0.0003814697265625 Hzf=1930974.82274 Hz
3/20.618err=-0.732HZ=1(66.27)N=69L=0.0011528 m /3.0219583=0.0003814697265625 Hzf=1287316.54849 Hz
7/40.618err=-0.968HZ=1(48.02)N=48L=0.0003778 m *1.0096761=0.0003814697265625 Hzf=3927859.00645 Hz
7/40.618err=-1.11HZ=1(48.02)N=50L=0.0011571 m /3.0331510=0.0003814697265625 Hzf=1282566.20619 Hz
30.618err=-1.9HZ=1(24.46)N=27L=0.0062191 m /16.3029228=0.0003814697265625 Hzf=238620.82867 Hz
50.618err=-1.95HZ=1(16.70)N=18L=0.0031111 m /8.1555203=0.0003814697265625 Hzf=477004.14064 Hz
70.618err=-1.5HZ=1(13.81)N=15L=0.0038719 m /10.1499101=0.0003814697265625 Hzf=383276.00120 Hz
110.618err=-0.187HZ=1(11.21)N=10L=0.0000212 m *18.0335635=0.0003814697265625 Hzf=70154474.43096 Hz
6/50.618err=-0.237HZ=1(151.19)N=155L=0.0015295 m /2.0047247=0.000762939453125 Hzf=970262.14948 Hz
e^(10.618err=-1.62HZ=1(74.93)N=73L=0.0003754 m *2.0322334=0.000762939453125 Hzf=3952914.32531 Hz
3/20.618err=-0.515HZ=1(67.98)N=64L=0.0001518 m *5.0257146=0.000762939453125 Hzf=9775560.04013 Hz
3/20.618err=-0.732HZ=1(67.98)N=68L=0.0007685 m /1.0073194=0.000762939453125 Hzf=1930974.82274 Hz
7/40.618err=-0.968HZ=1(49.26)N=48L=0.0003778 m *2.0193522=0.000762939453125 Hzf=3927859.00645 Hz
7/40.618err=-1.6HZ=1(49.26)N=53L=0.0062011 m /8.1278968=0.000762939453125 Hzf=239312.64489 Hz
30.618err=-1.9HZ=1(25.09)N=27L=0.0062191 m /8.1514614=0.000762939453125 Hzf=238620.82867 Hz
7/20.618err=-0.356HZ=1(22.00)N=22L=0.0007602 m *1.0035556=0.000762939453125 Hzf=1952024.44187 Hz
7/20.618err=-1.73HZ=1(22.00)N=24L=0.0093129 m /12.2065986=0.000762939453125 Hzf=159348.93403 Hz
50.618err=-1.95HZ=1(17.13)N=18L=0.0031111 m /4.0777602=0.000762939453125 Hzf=477004.14064 Hz
50.618err=-1.95HZ=1(17.13)N=19L=0.0155554 m /20.3888008=0.000762939453125 Hzf=95400.82813 Hz
70.618err=-1.5HZ=1(14.17)N=15L=0.0038719 m /5.0749551=0.000762939453125 Hzf=383276.00120 Hz
6/50.618err=-0.237HZ=1(154.99)N=155L=0.0015295 m /1.0023623=0.00152587890625 Hzf=970262.14948 Hz
e^(10.618err=-1.62HZ=1(76.81)N=73L=0.0003754 m *4.0644667=0.00152587890625 Hzf=3952914.32531 Hz
5/30.618err=-0.819HZ=1(55.32)N=51L=0.0001682 m *9.0736530=0.00152587890625 Hzf=8824619.66302 Hz
7/40.618err=-0.968HZ=1(50.49)N=47L=0.0002159 m *7.0677326=0.00152587890625 Hzf=6873753.26129 Hz
7/40.618err=-0.968HZ=1(50.49)N=48L=0.0003778 m *4.0387043=0.00152587890625 Hzf=3927859.00645 Hz
7/40.618err=-1.6HZ=1(50.49)N=53L=0.0062011 m /4.0639484=0.00152587890625 Hzf=239312.64489 Hz
7/40.618err=-1.6HZ=1(50.49)N=54L=0.0108519 m /7.1119097=0.00152587890625 Hzf=136750.08279 Hz
5/20.618err=-0.605HZ=1(30.84)N=34L=0.0276320 m /18.1088929=0.00152587890625 Hzf=53705.89175 Hz
30.618err=-1.9HZ=1(25.72)N=27L=0.0062191 m /4.0757307=0.00152587890625 Hzf=238620.82867 Hz
30.618err=-1.9HZ=1(25.72)N=28L=0.0186572 m /12.2271921=0.00152587890625 Hzf=79540.27622 Hz
7/20.618err=-0.356HZ=1(22.56)N=21L=0.0002172 m *7.0248890=0.00152587890625 Hzf=6832085.54655 Hz
7/20.618err=-0.356HZ=1(22.56)N=22L=0.0007602 m *2.0071111=0.00152587890625 Hzf=1952024.44187 Hz
7/20.618err=-1.73HZ=1(22.56)N=24L=0.0093129 m /6.1032993=0.00152587890625 Hzf=159348.93403 Hz
50.618err=-1.95HZ=1(17.56)N=18L=0.0031111 m /2.0388801=0.00152587890625 Hzf=477004.14064 Hz
50.618err=-1.95HZ=1(17.56)N=19L=0.0155554 m /10.1944004=0.00152587890625 Hzf=95400.82813 Hz
70.618err=-1.64HZ=1(14.52)N=13L=0.0000790 m *19.3105158=0.00152587890625 Hzf=18780524.05874 Hz
90.618err=-1.9HZ=1(12.86)N=14L=0.0186572 m /12.2271921=0.00152587890625 Hzf=79540.27622 Hz
5/30.618err=-1.26HZ=1(56.67)N=61L=0.0278116 m /9.1132930=0.0030517578125 Hzf=53359.10057 Hz
7/40.618err=-0.968HZ=1(51.73)N=48L=0.0003778 m *8.0774086=0.0030517578125 Hzf=3927859.00645 Hz
7/40.618err=-1.6HZ=1(51.73)N=53L=0.0062011 m /2.0319742=0.0030517578125 Hzf=239312.64489 Hz
5/20.618err=-0.605HZ=1(31.60)N=34L=0.0276320 m /9.0544464=0.0030517578125 Hzf=53705.89175 Hz
e0.618err=-0.621HZ=1(28.95)N=26L=0.0001596 m *19.1179738=0.0030517578125 Hz**f=9296633.22931 Hz
e0.618err=-0.473HZ=1(28.95)N=27L=0.0004339 m *7.0331095=0.0030517578125 Hz**f=3420040.23718 Hz
30.618err=-1.92HZ=1(26.35)N=24L=0.0002303 m *13.2491580=0.0030517578125 Hzf=6442762.37411 Hz
30.618err=-1.9HZ=1(26.35)N=27L=0.0062191 m /2.0378654=0.0030517578125 Hzf=238620.82867 Hz
30.618err=-1.9HZ=1(26.35)N=28L=0.0186572 m /6.1135961=0.0030517578125 Hzf=79540.27622 Hz
30.618err=-1.9HZ=1(26.35)N=29L=0.0559716 m /18.3407882=0.0030517578125 Hzf=26513.42541 Hz
7/20.618err=-0.356HZ=1(23.11)N=21L=0.0002172 m *14.0497779=0.0030517578125 Hzf=6832085.54655 Hz
7/20.618err=-0.356HZ=1(23.11)N=22L=0.0007602 m *4.0142223=0.0030517578125 Hzf=1952024.44187 Hz
7/20.618err=-1.73HZ=1(23.11)N=24L=0.0093129 m /3.0516497=0.0030517578125 Hzf=159348.93403 Hz
50.618err=-1.95HZ=1(17.99)N=18L=0.0031111 m /1.0194400=0.0030517578125 Hzf=477004.14064 Hz
90.618err=-1.92HZ=1(13.18)N=12L=0.0002303 m *13.2491580=0.0030517578125 Hzf=6442762.37411 Hz
90.618err=-1.9HZ=1(13.18)N=14L=0.0186572 m /6.1135961=0.0030517578125 Hzf=79540.27622 Hz
110.618err=-0.888HZ=1(12.07)N=11L=0.0002327 m *13.1153189=0.0030517578125 Hzf=6377679.49372 Hz
5/40.618err=-1.07HZ=1(132.85)N=136L=0.0123371 m /2.0213121=0.006103515625 Hzf=120287.48867 Hz
4/30.618err=-1.27HZ=1(103.04)N=103L=0.0060276 m *1.0126014=0.006103515625 Hzf=246202.44207 Hz
e/20.618err=-0.789HZ=1(96.61)N=93L=0.0020186 m *3.0236476=0.006103515625 Hzf=735165.31137 Hz
e^(10.618err=-1.67HZ=1(80.58)N=85L=0.0310265 m /5.0833800=0.006103515625 Hzf=47830.09748 Hz
5/30.618err=-1.61HZ=1(58.03)N=58L=0.0060073 m *1.0160168=0.006103515625 Hzf=247032.87300 Hz
7/40.618err=-0.477HZ=1(52.97)N=51L=0.0020248 m *3.0143099=0.006103515625 Hzf=732894.97497 Hz
7/40.618err=-1.6HZ=1(52.97)N=53L=0.0062011 m /1.0159871=0.006103515625 Hzf=239312.64489 Hz
e0.618err=-0.473HZ=1(29.64)N=27L=0.0004339 m *14.0662190=0.006103515625 Hz**f=3420040.23718 Hz
30.618err=-1.9HZ=1(26.98)N=27L=0.0062191 m /1.0189327=0.006103515625 Hzf=238620.82867 Hz
7/20.618err=-0.356HZ=1(23.66)N=22L=0.0007602 m *8.0284445=0.006103515625 Hzf=1952024.44187 Hz
9/20.618err=-0.545HZ=1(19.71)N=18L=0.0004670 m *13.0708292=0.006103515625 Hzf=3178022.58350 Hz
70.618err=-0.315HZ=1(15.23)N=14L=0.0005531 m *11.0345805=0.006103515625 Hzf=2682932.00839 Hz
90.618err=-1.9HZ=1(13.49)N=14L=0.0186572 m /3.0567980=0.006103515625 Hzf=79540.27622 Hz
5/40.618err=-1.07HZ=1(135.95)N=136L=0.0123371 m /1.0106561=0.01220703125 Hzf=120287.48867 Hz
4/30.618err=-1.27HZ=1(105.45)N=103L=0.0060276 m *2.0252028=0.01220703125 Hzf=246202.44207 Hz
5/30.618err=-1.61HZ=1(59.39)N=58L=0.0060073 m *2.0320337=0.01220703125 Hzf=247032.87300 Hz
7/40.618err=-0.477HZ=1(54.21)N=51L=0.0020248 m *6.0286199=0.01220703125 Hzf=732894.97497 Hz
5/20.618err=-1.52HZ=1(33.11)N=30L=0.0007074 m *17.2567148=0.01220703125 Hzf=2097886.39651 Hz
5/20.618err=-1.06HZ=1(33.11)N=36L=0.1726999 m /14.1475726=0.01220703125 Hzf=8592.94268 Hz
7/20.618err=-0.356HZ=1(24.22)N=22L=0.0007602 m *16.0568891=0.01220703125 Hzf=1952024.44187 Hz
6/50.618err=-0.0734HZ=1(170.19)N=174L=0.0488639 m /2.0014670=0.0244140625 Hzf=30370.04355 Hz
5/40.618err=-1.33HZ=1(139.06)N=139L=0.0240959 m *1.0132032=0.0244140625 Hzf=61587.19420 Hz
4/30.618err=-1.27HZ=1(107.86)N=104L=0.0080367 m *3.0378041=0.0244140625 Hzf=184651.83155 Hz
5/30.618err=-1.61HZ=1(60.74)N=58L=0.0060073 m *4.0640674=0.0244140625 Hzf=247032.87300 Hz
7/40.618err=-0.477HZ=1(55.45)N=51L=0.0020248 m *12.0572397=0.0244140625 Hzf=732894.97497 Hz
5/20.618err=-1.06HZ=1(33.86)N=36L=0.1726999 m /7.0737863=0.0244140625 Hzf=8592.94268 Hz
7/20.618err=-1.95HZ=1(24.77)N=23L=0.0026608 m *9.1753652=0.0244140625 Hzf=557721.26911 Hz
6/50.618err=-0.0734HZ=1(174.00)N=174L=0.0488639 m /1.0007335=0.048828125 Hzf=30370.04355 Hz
5/40.618err=-1.33HZ=1(142.17)N=139L=0.0240959 m *2.0264065=0.048828125 Hzf=61587.19420 Hz
e/20.618err=-1.15HZ=1(103.38)N=107L=0.1481671 m /3.0344617=0.048828125 Hzf=10015.72057 Hz
1.610.618err=-1.59HZ=1(65.92)N=70L=0.3472054 m /7.1107669=0.048828125 Hzf=4274.12687 Hz
5/30.618err=-1.61HZ=1(62.10)N=58L=0.0060073 m *8.1281348=0.048828125 Hzf=247032.87300 Hz
7/40.618err=-1.56HZ=1(56.69)N=61L=0.5454722 m /11.1712712=0.048828125 Hzf=2720.57847 Hz
5/20.618err=-0.403HZ=1(34.62)N=32L=0.0044211 m *11.0442975=0.048828125 Hzf=335661.82344 Hz
e0.618err=-1.53HZ=1(31.72)N=29L=0.0032062 m *15.2292459=0.048828125 Hz**f=462852.11418 Hz
7/20.618err=-1.95HZ=1(25.32)N=23L=0.0026608 m *18.3507304=0.048828125 Hzf=557721.26911 Hz
110.618err=-0.405HZ=1(13.23)N=12L=0.0025596 m *19.0768275=0.048828125 Hzf=579789.04488 Hz
e/20.618err=-1.9HZ=1(105.64)N=102L=0.0319469 m *3.0568264=0.09765625 Hzf=46452.02281 Hz
1.610.618err=-0.942HZ=1(67.36)N=64L=0.0193491 m *5.0470708=0.09765625 Hzf=76696.09477 Hz
5/30.618err=-1.74HZ=1(63.46)N=67L=0.5960983 m /6.1040468=0.09765625 Hzf=2489.52220 Hz
5/20.618err=-0.48HZ=1(35.38)N=38L=1.0793741 m /11.0527911=0.09765625 Hzf=1374.87083 Hz
e0.618err=-1.87HZ=1(32.42)N=30L=0.0087154 m *11.2050529=0.09765625 Hz**f=170273.77711 Hz
e0.618err=-1.89HZ=1(32.42)N=35L=1.2934765 m /13.2451993=0.09765625 Hz**f=1147.29569 Hz
e^(10.618err=-0.541HZ=1(90.00)N=87L=0.0647543 m *3.0162087=0.1953125 Hzf=22917.39464 Hz
e^(10.618err=-0.0363HZ=1(90.00)N=90L=0.1952417 m *1.0003624=0.1953125 Hzf=7600.83333 Hz
e^(10.618err=-0.468HZ=1(90.00)N=93L=0.5886765 m /3.0140239=0.1953125 Hzf=2520.90904 Hz
5/30.618err=-0.325HZ=1(64.82)N=61L=0.0278116 m *7.0227084=0.1953125 Hzf=53359.10057 Hz
5/30.618err=-1.74HZ=1(64.82)N=67L=0.5960983 m /3.0520234=0.1953125 Hzf=2489.52220 Hz
5/30.618err=-1.74HZ=1(64.82)N=68L=0.9934972 m /5.0867057=0.1953125 Hzf=1493.71332 Hz
5/20.618err=-0.977HZ=1(36.13)N=34L=0.0276320 m *7.0683504=0.1953125 Hzf=53705.89175 Hz
e0.618err=-1.1HZ=1(33.11)N=32L=0.0643984 m *3.0328780=0.1953125 Hz**f=23044.04985 Hz
e0.618err=-0.0117HZ=1(33.11)N=36L=3.5160336 m /18.0020923=0.1953125 Hz**f=422.06650 Hz
e^(10.618err=-0.0363HZ=1(91.89)N=90L=0.1952417 m *2.0007247=0.390625 Hzf=7600.83333 Hz
1.610.618err=-1.54HZ=1(70.24)N=74L=2.3797813 m /6.0922402=0.390625 Hzf=623.58671 Hz
5/30.618err=-1.13HZ=1(66.17)N=63L=0.0772543 m *5.0563501=0.390625 Hzf=19209.27620 Hz
5/30.618err=-1.13HZ=1(66.17)N=64L=0.1287572 m *3.0338100=0.390625 Hzf=11525.56572 Hz
5/30.618err=-0.927HZ=1(66.17)N=70L=2.7597144 m /7.0648690=0.390625 Hzf=537.73679 Hz
5/20.618err=-0.977HZ=1(36.89)N=34L=0.0276320 m *14.1367008=0.390625 Hzf=53705.89175 Hz
5/20.618err=-1.59HZ=1(36.89)N=40L=6.7460883 m /17.2699860=0.390625 Hzf=219.97933 Hz
e0.618err=-1.1HZ=1(33.80)N=32L=0.0643984 m *6.0657560=0.390625 Hz**f=23044.04985 Hz
e0.618err=-0.0117HZ=1(33.80)N=36L=3.5160336 m /9.0010461=0.390625 Hz**f=422.06650 Hz
50.618err=-0.448HZ=1(21.00)N=21L=0.3888855 m *1.0044730=0.390625 Hzf=3816.03313 Hz
e/20.618err=-0.0509HZ=1(112.42)N=116L=2.3449419 m /3.0015256=0.78125 Hzf=632.85151 Hz
e^(10.618err=-0.0363HZ=1(93.77)N=90L=0.1952417 m *4.0014495=0.78125 Hzf=7600.83333 Hz
1.610.618err=-1.54HZ=1(71.69)N=74L=2.3797813 m /3.0461201=0.78125 Hzf=623.58671 Hz
5/30.618err=-1.13HZ=1(67.53)N=64L=0.1287572 m *6.0676201=0.78125 Hzf=11525.56572 Hz
e0.618err=-1.1HZ=1(34.50)N=32L=0.0643984 m *12.1315121=0.78125 Hz**f=23044.04985 Hz
e0.618err=-1.95HZ=1(34.50)N=37L=9.5575704 m /12.2336901=0.78125 Hz**f=155.26959 Hz
50.618err=-0.448HZ=1(21.43)N=20L=0.0777771 m *10.0447301=0.78125 Hzf=19080.16563 Hz
50.618err=-0.448HZ=1(21.43)N=21L=0.3888855 m *2.0089460=0.78125 Hzf=3816.03313 Hz
6/50.618err=-0.0894HZ=1(193.00)N=193L=1.5611052 m *1.0008935=1.5625 Hzf=950.60860 Hz
e/20.618err=-1.99HZ=1(114.68)N=117L=3.1871064 m /2.0397481=1.5625 Hzf=465.62612 Hz
7/40.618err=-0.258HZ=1(62.88)N=60L=0.3116984 m *5.0128583=1.5625 Hzf=4761.01233 Hz
7/40.618err=-0.273HZ=1(62.88)N=67L=15.6675445 m /10.0272285=1.5625 Hzf=94.71810 Hz
5/20.618err=-0.528HZ=1(38.40)N=36L=0.1726999 m *9.0474885=1.5625 Hzf=8592.94268 Hz
e0.618err=-1.95HZ=1(35.19)N=37L=9.5575704 m /6.1168450=1.5625 Hz**f=155.26959 Hz
9/20.618err=-1.53HZ=1(23.40)N=25L=17.4487580 m /11.1672051=1.5625 Hzf=85.04903 Hz
50.618err=-0.448HZ=1(21.86)N=20L=0.0777771 m *20.0894601=1.5625 Hzf=19080.16563 Hz
50.618err=-0.448HZ=1(21.86)N=21L=0.3888855 m *4.0178920=1.5625 Hzf=3816.03313 Hz
110.618err=-0.903HZ=1(14.67)N=14L=0.3097057 m *5.0451114=1.5625 Hzf=4791.64500 Hz
6/50.618err=-0.0894HZ=1(196.81)N=193L=1.5611052 m *2.0017870=3.125 Hzf=950.60860 Hz
e/20.618err=-1.99HZ=1(116.94)N=117L=3.1871064 m /1.0198741=3.125 Hzf=465.62612 Hz
7/40.618err=-0.258HZ=1(64.12)N=60L=0.3116984 m *10.0257167=3.125 Hzf=4761.01233 Hz
7/40.618err=-0.273HZ=1(64.12)N=67L=15.6675445 m /5.0136142=3.125 Hzf=94.71810 Hz
5/20.618err=-0.528HZ=1(39.16)N=36L=0.1726999 m *18.0949770=3.125 Hzf=8592.94268 Hz
e0.618err=-1.95HZ=1(35.88)N=37L=9.5575704 m /3.0584225=3.125 Hz**f=155.26959 Hz
30.618err=-0.439HZ=1(32.66)N=35L=40.8033283 m /13.0570650=3.125 Hzf=36.36958 Hz
7/20.618err=-0.916HZ=1(28.64)N=31L=59.9185160 m /19.1739251=3.125 Hzf=24.76697 Hz
50.618err=-0.448HZ=1(22.29)N=21L=0.3888855 m *8.0357840=3.125 Hzf=3816.03313 Hz
110.618err=-0.903HZ=1(14.96)N=14L=0.3097057 m *10.0902228=3.125 Hzf=4791.64500 Hz
4/30.618err=-1.26HZ=1(127.14)N=131L=18.9856806 m /3.0377089=6.25 Hzf=78.16417 Hz
e^(10.618err=-1.75HZ=1(99.42)N=95L=1.2286063 m *5.0870648=6.25 Hzf=1207.87266 Hz
1.610.618err=-0.316HZ=1(76.01)N=76L=6.2303484 m *1.0031542=6.25 Hzf=238.18893 Hz
e0.618err=-1.04HZ=1(36.58)N=34L=0.4758434 m *13.1345730=6.25 Hz**f=3118.67301 Hz
50.618err=-0.448HZ=1(22.73)N=21L=0.3888855 m *16.0715681=6.25 Hzf=3816.03313 Hz
110.618err=-0.903HZ=1(15.25)N=14L=0.3097057 m *20.1804456=6.25 Hzf=4791.64500 Hz
5/40.618err=-0.343HZ=1(167.02)N=167L=12.4572978 m *1.0034279=12.5 Hzf=119.12696 Hz
4/30.618err=-1.26HZ=1(129.55)N=132L=25.3142408 m /2.0251393=12.5 Hzf=58.62313 Hz
1.610.618err=-0.316HZ=1(77.45)N=76L=6.2303484 m *2.0063083=12.5 Hzf=238.18893 Hz
5/40.618err=-0.343HZ=1(170.12)N=167L=12.4572978 m *2.0068558=25 Hzf=119.12696 Hz
4/30.618err=-1.26HZ=1(131.96)N=132L=25.3142408 m /1.0125696=25 Hzf=58.62313 Hz
e/20.618err=-0.881HZ=1(123.71)N=126L=50.4402163 m /2.0176087=25 Hzf=29.42097 Hz
e^(10.618err=-1.54HZ=1(103.19)N=107L=101.5380652 m /4.0615226=25 Hzf=14.61521 Hz
1.610.618err=-0.316HZ=1(78.89)N=76L=6.2303484 m *4.0126167=25 Hzf=238.18893 Hz
5/30.618err=-0.655HZ=1(74.31)N=70L=2.7597144 m *9.0589083=25 Hzf=537.73679 Hz
e0.618err=-1.73HZ=1(37.96)N=35L=1.2934765 m *19.3277575=25 Hz**f=1147.29569 Hz
e0.618err=-1.58HZ=1(37.96)N=36L=3.5160336 m *7.1102846=25 Hz**f=422.06650 Hz
9/20.618err=-0.954HZ=1(25.24)N=27L=353.3373486 m /14.1334939=25 Hzf=4.19995 Hz
70.618err=-1.23HZ=1(19.51)N=21L=455.5232142 m /18.2209286=25 Hzf=3.25779 Hz
6/50.618err=-0.253HZ=1(212.01)N=212L=49.8741878 m *1.0025226=50 Hzf=29.75487 Hz
e/20.618err=-0.881HZ=1(125.97)N=126L=50.4402163 m /1.0088043=50 Hzf=29.42097 Hz
e^(10.618err=-1.54HZ=1(105.07)N=107L=101.5380652 m /2.0307613=50 Hzf=14.61521 Hz
1.610.618err=-0.316HZ=1(80.33)N=76L=6.2303484 m *8.0252334=50 Hzf=238.18893 Hz
5/30.618err=-1.43HZ=1(75.67)N=80L=456.4063133 m /9.1281263=50 Hzf=3.25149 Hz
7/40.618err=-0.00385HZ=1(69.07)N=73L=450.0173190 m /9.0003464=50 Hzf=3.29765 Hz
5/20.618err=-1.36HZ=1(42.19)N=45L=658.7976847 m /13.1759537=50 Hzf=2.25259 Hz
e0.618err=-1.58HZ=1(38.65)N=36L=3.5160336 m *14.2205693=50 Hz**f=422.06650 Hz
30.618err=-0.26HZ=1(35.19)N=33L=4.5337031 m *11.0285121=50 Hzf=327.32624 Hz
9/20.618err=-0.954HZ=1(25.70)N=27L=353.3373486 m /7.0667470=50 Hzf=4.19995 Hz
70.618err=-1.23HZ=1(19.86)N=21L=455.5232142 m /9.1104643=50 Hzf=3.25779 Hz

52 gelbe (+ 348 factorised) Treffer bei Basis=5/4,e^(1/e),5/3,7/4,e,7/2,5,5/4,5/3,7/4,7/4,e,7/2,9/2,5,11,e/2,1.61803,5/3,7/4,5/2,e,e,6/5,1.61803,5/3,5/3,5/3,7/4,7/4,5/2,e,3,3,3,7/2,9/2,9,6/5,4/3,1.61803,5/3,5/3,5/3,7/4,5/2,5/2,e,3,3,7,11,4/3,e^(1/e),e^(1/e),e^(1/e),1.61803,1.61803,5/3,7/4,5/2,5/2,e,3,3,3,9/2,5,9,11,4/3,e^(1/e),5/3,5/2,5/2,5/2,e,3,3,3,7/2,5,9,11,5/4,e/2,e^(1/e),5/3,5/2,3,7/2,5,7,9,11,11,6/5,5/4,e/2,1.61803,5/3,7/2,11,6/5,5/4,1.61803,5/3,3,5/4,1.61803,5/3,3,9/2,7,e/2,1.61803,5/3,5/2,3,3,7/2,9/2,9,e/2,e^(1/e),5/3,5/2,5/2,7/2,9/2,6/5,e^(1/e),5/3,7/4,5/2,5/2,3,9/2,7,6/5,4/3,e^(1/e),e^(1/e),1.61803,5/3,7/4,5/2,5/2,5/2,3,3,9,11,4/3,1.61803,5/3,5/2,5/2,5/2,e,11,11,4/3,e/2,3/2,3/2,3/2,5/3,5/2,e,e,7,5/4,e/2,e^(1/e),3/2,3/2,1.61803,1.61803,5/3,5/3,5/3,e,e,3,7/2,9,6/5,5/4,3/2,3/2,1.61803,1.61803,5/3,5/3,5/3,7/4,e,e,7/2,6/5,4/3,e^(1/e),1.61803,5/3,7/4,e,e,5,4/3,e/2,1.61803,7/4,5/2,3,5,4/3,e/2,3/2,3/2,7/4,9/2,5,7,11,e^(1/e),3/2,3/2,7/4,7/4,3,5,7,11,6/5,e^(1/e),3/2,3/2,7/4,7/4,3,7/2,7/2,5,5,7,6/5,e^(1/e),5/3,7/4,7/4,7/4,7/4,5/2,3,3,7/2,7/2,7/2,5,5,7,9,5/3,7/4,7/4,5/2,e,e,3,3,3,3,7/2,7/2,7/2,5,9,9,11,5/4,4/3,e/2,e^(1/e),5/3,7/4,7/4,e,3,7/2,9/2,7,9,5/4,4/3,5/3,7/4,5/2,5/2,7/2,6/5,5/4,4/3,5/3,7/4,5/2,7/2,6/5,5/4,e/2,1.61803,5/3,7/4,5/2,e,7/2,11,e/2,1.61803,5/3,5/2,e,e,e^(1/e),e^(1/e),e^(1/e),5/3,5/3,5/3,5/2,e,e,e^(1/e),1.61803,5/3,5/3,5/3,5/2,5/2,e,e,5,e/2,e^(1/e),1.61803,5/3,e,e,5,5,6/5,e/2,7/4,7/4,5/2,e,9/2,5,5,11,6/5,e/2,7/4,7/4,5/2,e,3,7/2,5,11,4/3,e^(1/e),1.61803,e,5,11,5/4,4/3,1.61803,5/4,4/3,e/2,e^(1/e),1.61803,5/3,e,e,9/2,7,6/5,e/2,e^(1/e),1.61803,5/3,7/4,5/2,e,3,9/2,7, Cx=1.3195909068E-15, Factor=0.6180339887498948482, c=1484, genau=2%, mod=5, Suchwort=25 Hz
0.1%= 15 (B: e^(1, 5/4, e^(1, 5/4, 6/5, 6/5, e^(1, e, e^(1, e, e/2, e^(1, 6/5, 6/5, 7/4) __ 0.5%= 76 (B: 7/4, 7/4, 5/2, 7/4, 7/4, 7/4, e^(1, 1.61, e^(1, e^(1, 11, 1.61, 1.61, 1.61, 1.61, 5/2, 5/2, 5/2, 7/2, 5/2, 5/2, 5/2, 5/2, 5/2, 11, e, 5/3, 6/5, 6/5, 4/3, 5, 4/3, 4/3, 9/2, 11, 11, 6/5, 7/2, 6/5, 7/2, 7/2, e, 7/2, 7/2, 7/4, e, 7/2, 7, 7/4, 7/2, 7/4, 5/2, 11, 5/2, e^(1, 5/3, 5, 5, 5, 7/4, 7/4, 5, 5, 7/4, 7/4, 3, 5, 1.61, 5, 5/4, 1.61, 5/4, 1.61, 6/5, 1.61, 3) __ 1%= 94 (B: e/2, e, 6/5, 5/3, e, 3, 3, 3, 9, 6/5, 5/3, e, 3, 3, 11, e^(1, e, 3, 3, 3, 9, 11, 5/2, e, 3, 3, 3, 9, 11, 3, 5, 9, 11, 6/5, 11, 6/5, 5/4, 5/4, 5/3, e/2, e/2, 6/5, 7/4, 6/5, 7/4, e/2, 3/2, 3/2, e/2, 3/2, 3/2, 1.61, e, 3/2, 3/2, 5/3, 7/4, e^(1, 7/4, 5, 3/2, 3/2, 3/2, 3/2, 7/4, 3/2, 3/2, 7/4, 5/3, 7/4, 7/4, 5/2, 7/4, 5/2, e, 11, e/2, 9/2, 1.61, e^(1, 5/2, 5/3, 5/2, 5/2, 11, 5/2, 7/2, 11, 11, e/2, 5/3, 9/2, e/2, 9/2) __ 2%= 215 (B: 5/4, e^(1, 5/3, 7/4, e, 7/2, 5, 5/4, 5/3, 7/4, e, 7/2, 9/2, 5, 11, 1.61, 5/3, e, 1.61, 5/3, 5/3, 5/2, 7/2, 9/2, 4/3, 1.61, 5/3, 5/3, 5/2, 5/2, 7, 4/3, 1.61, 5/3, 7/4, 5/2, 5/2, 9/2, 5, 4/3, 5/3, 5/2, 5/2, 7/2, 5, 5/4, e/2, 5/3, 5/2, 7/2, 7, 5/4, e/2, 5/3, 7/2, 5/3, 3, 3, 9/2, 7, 5/3, 3, 3, 7/2, 9/2, 9, e^(1, 5/3, 9/2, e^(1, 5/3, 3, 9/2, 7, 4/3, e^(1, e^(1, 1.61, 5/3, 5/2, 3, 3, 9, 11, 4/3, 1.61, 5/3, 5/2, 5/2, e, 11, 4/3, 3/2, 5/3, 5/2, e, 7, 1.61, 5/3, 5/3, e, 3, 7/2, 9, 1.61, 1.61, 5/3, 5/3, e, e, 7/2, 1.61, 5/3, e, e, e/2, 1.61, 7/4, 5/2, 3, e/2, 7/4, 5, 7, e^(1, 7/4, 3, 5, 7, e^(1, 7/4, 3, 7/2, 5, 5, 7, e^(1, 7/4, 7/4, 3, 3, 7/2, 5, 5, 7, 9, 5/3, 7/4, 3, 3, 3, 3, 7/2, 5, 9, 9, 5/4, 4/3, e^(1, 5/3, 7/4, 3, 9, 5/4, 4/3, 5/3, 5/2, 5/2, 5/4, 4/3, 5/3, 5/2, 7/2, 5/4, e/2, 1.61, 5/3, 7/4, e, 7/2, e/2, 5/3, e, e, 5/3, 5/3, e, 1.61, 5/3, 5/3, 5/2, e, 1.61, 5/3, e, e, e/2, e, 9/2, e/2, e, 4/3, e^(1, e, 4/3, 4/3, e^(1, e, e, 7, e^(1, 5/3, 5/2, e, 7)
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de