Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and Basis in the selected elements Z with given L   or   f   or   T
                     L = Z * Cx * Basis^N * Factor
                   N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 4 Basis-Search (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: m                     Length
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top              only best (yellow)       only f2=1,2,3,5 (yellow, grey, green, red))

Results (search for N with 2 m)      with Ce      Attention ! Factor 0.6180339887498948482 to L and to T, invers to f, Basis B= 6/5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1/e), 3/2, 1.61803, 5/3, 7/4, 2, 5/2, e, 3, 7/2, 9/2, 5, 7, 9, 11,
BFerror L[%] ZN[1m=1m] Factor2[1MHz=1.0E6Hz]
6/50.618err=-1.25HZ=1(153.13) N=157L=4.0496204 m /2.0248102=2 mf=74.02977 MHz
5/40.618err=-0.236HZ=1(125.12) N=122L=0.9976548 m *2.0047015=2 mf=300.49720 MHz
4/30.618err=-1.4HZ=1(97.05) N=97L=1.9724960 m *1.0139437=2 mf=151.98634 MHz
e/20.618err=-0.461HZ=1(90.99) N=91L=2.0092174 m /1.0046087=2 mf=149.20857 MHz
e^(10.618err=-0.279HZ=1(75.89) N=74L=0.9972213 m *2.0055730=2 mf=300.62783 MHz
1.610.618err=-0.877HZ=1(58.02) N=58L=1.9826307 m *1.0087607=2 mf=151.20943 MHz
7/40.618err=-0.766HZ=1(49.89) N=47L=0.3969602 m *5.0382883=2 mf=755.22042 MHz
20.618err=-1.47HZ=1(40.28) N=44**L=26.3802253 m /13.1901126=2 mf=11.36429 MHz
5/20.618err=-1.62HZ=1(30.47) N=32L=8.1290345 m /4.0645173=2 mf=36.87922 MHz
5/20.618err=-1.62HZ=1(30.47) N=33L=20.3225863 m /10.1612932=2 mf=14.75169 MHz
e0.618err=-0.156HZ=1(27.92) N=30L=16.0248195 m /8.0124098=2 m**f=18.70801 MHz
30.618err=-1.2HZ=1(25.41) N=23L=0.1411717 m *14.1671485=2 mf=2123.60214 MHz
30.618err=-0.897HZ=1(25.41) N=28L=34.3047156 m /17.1523578=2 mf=8.73910 MHz
7/20.618err=-0.155HZ=1(22.29) N=21L=0.3993812 m *5.0077469=2 mf=750.64238 MHz
90.618err=-0.897HZ=1(12.71) N=14L=34.3047156 m /17.1523578=2 mf=8.73910 MHz
5/40.618err=-0.236HeZ=2(122.01) N=122L=1.9953095 m *1.0023508=2 mf=150.24860 MHz
e/20.618err=-0.461HeZ=2(88.73) N=91L=4.0184349 m /2.0092174=2 mf=74.60428 MHz
e^(10.618err=-0.784HeZ=2(74.01) N=71L=0.6614812 m *3.0235176=2 mf=453.21389 MHz
e^(10.618err=-0.279HeZ=2(74.01) N=74L=1.9944425 m *1.0027865=2 mf=150.31391 MHz
e^(10.618err=-0.225HeZ=2(74.01) N=77L=6.0134757 m /3.0067378=2 mf=49.85344 MHz
20.618err=-1.47HeZ=2(39.28) N=43**L=26.3802253 m /13.1901126=2 mf=11.36429 MHz
5/20.618err=-0.111HeZ=2(29.71) N=27L=0.1664826 m *12.0132655=2 mf=1800.74320 MHz
5/20.618err=-1.62HeZ=2(29.71) N=32L=16.2580691 m /8.1290345=2 mf=18.43961 MHz
5/20.618err=-1.62HeZ=2(29.71) N=33L=40.6451726 m /20.3225863=2 mf=7.37584 MHz
e0.618err=-0.156HeZ=2(27.23) N=30L=32.0496391 m /16.0248195=2 m**f=9.35400 MHz
30.618err=-1.2HeZ=2(24.78) N=23L=0.2823433 m *7.0835743=2 mf=1061.80107 MHz
7/20.618err=-0.727HeZ=2(21.73) N=24L=34.2469383 m /17.1234691=2 mf=8.75385 MHz
70.618err=-1.71HeZ=2(13.99) N=14L=2.0340482 m /1.0170241=2 mf=147.38709 MHz
6/50.618err=-1.94LiZ=3(147.10) N=147L=1.9621089 m *1.0193114=2 mf=152.79093 MHz
6/50.618err=-1.72LiZ=3(147.10) N=151L=4.0686291 m /2.0343145=2 mf=73.68390 MHz
5/40.618err=-1.97LiZ=3(120.19) N=117L=0.9807345 m *2.0392878=2 mf=305.68156 MHz
e/20.618err=-0.461LiZ=3(87.40) N=91L=6.0276523 m /3.0138262=2 mf=49.73619 MHz
e^(10.618err=-0.784LiZ=3(72.91) N=71L=0.9922218 m *2.0156784=2 mf=302.14259 MHz
1.610.618err=-0.564LiZ=3(55.74) N=52L=0.3314647 m *6.0338257=2 mf=904.44771 MHz
7/40.618err=-0.0077LiZ=3(47.93) N=44L=0.2222051 m *9.0006922=2 mf=1349.16981 MHz
5/20.618err=-0.111LiZ=3(29.27) N=26L=0.0998896 m *20.0221092=2 mf=3001.23866 MHz
5/20.618err=-0.111LiZ=3(29.27) N=27L=0.2497239 m *8.0088437=2 mf=1200.49546 MHz
5/20.618err=-1.62LiZ=3(29.27) N=32L=24.3871036 m /12.1935518=2 mf=12.29307 MHz
30.618err=-1.2LiZ=3(24.41) N=22L=0.1411717 m *14.1671485=2 mf=2123.60214 MHz
30.618err=-0.897LiZ=3(24.41) N=27L=34.3047156 m /17.1523578=2 mf=8.73910 MHz
90.618err=-1.2LiZ=3(12.21) N=11L=0.1411717 m *14.1671485=2 mf=2123.60214 MHz
110.618err=-0.827LiZ=3(11.18) N=10L=0.1166828 m *17.1404886=2 mf=2569.29461 MHz
110.618err=-0.848LiZ=3(11.18) N=12L=14.1186173 m /7.0593087=2 mf=21.23384 MHz
3/20.618err=-0.762BeZ=4(65.44) N=61L=0.3308152 m *6.0456710=2 mf=906.22329 MHz
3/20.618err=-0.762BeZ=4(65.44) N=62L=0.4962228 m *4.0304473=2 mf=604.14886 MHz
20.618err=-1.47BeZ=4(38.28) N=42**L=26.3802253 m /13.1901126=2 mf=11.36429 MHz
5/20.618err=-0.111BeZ=4(28.96) N=26L=0.1331861 m *15.0165819=2 mf=2250.92899 MHz
5/20.618err=-0.111BeZ=4(28.96) N=27L=0.3329653 m *6.0066327=2 mf=900.37160 MHz
5/20.618err=-1.62BeZ=4(28.96) N=32L=32.5161381 m /16.2580691=2 mf=9.21981 MHz
70.618err=-1.71BeZ=4(13.64) N=14L=4.0680965 m /2.0340482=2 mf=73.69355 MHz
70.618err=-1.71BeZ=4(13.64) N=15L=28.4766752 m /14.2383376=2 mf=10.52765 MHz
4/30.618err=-1.29BZ=5(91.45) N=89L=0.9873616 m *2.0256003=2 mf=303.62984 MHz
e/20.618err=-0.0331BZ=5(85.74) N=88L=4.0013218 m /2.0006609=2 mf=74.92336 MHz
1.610.618err=-0.249BZ=5(54.67) N=59L=16.0398192 m /8.0199096=2 mf=18.69051 MHz
7/40.618err=-0.766BZ=5(47.01) N=47L=1.9848011 m *1.0076577=2 mf=151.04408 MHz
7/40.618err=-1.31BZ=5(47.01) N=49L=6.0784532 m /3.0392266=2 mf=49.32052 MHz
5/20.618err=-0.111BZ=5(28.71) N=26L=0.1664826 m *12.0132655=2 mf=1800.74320 MHz
5/20.618err=-1.62BZ=5(28.71) N=31L=16.2580691 m /8.1290345=2 mf=18.43961 MHz
5/20.618err=-1.62BZ=5(28.71) N=32L=40.6451726 m /20.3225863=2 mf=7.37584 MHz
e0.618err=-0.701BZ=5(26.31) N=24L=0.1986078 m *10.0700989=2 m**f=1509.46985 MHz
7/20.618err=-0.155BZ=5(21.00) N=21L=1.9969060 m *1.0015494=2 mf=150.12848 MHz
7/20.618err=-1.93BZ=5(21.00) N=23L=24.4620988 m /12.2310494=2 mf=12.25539 MHz
70.618err=-1.44BZ=5(13.52) N=12L=0.1037780 m *19.2719127=2 mf=2888.78704 MHz
5/40.618err=-1.97CZ=6(117.09) N=117L=1.9614691 m *1.0196439=2 mf=152.84078 MHz
4/30.618err=-0.0297CZ=6(90.82) N=87L=0.6664691 m *3.0008893=2 mf=449.82198 MHz
e^(10.618err=-1.3CZ=6(71.02) N=68L=0.6581649 m *3.0387522=2 mf=455.49750 MHz
e^(10.618err=-0.784CZ=6(71.02) N=71L=1.9844435 m *1.0078392=2 mf=151.07130 MHz
3/20.618err=-0.762CZ=6(64.44) N=60L=0.3308152 m *6.0456710=2 mf=906.22329 MHz
3/20.618err=-0.762CZ=6(64.44) N=61L=0.4962228 m *4.0304473=2 mf=604.14886 MHz
1.610.618err=-0.564CZ=6(54.29) N=52L=0.6629293 m *3.0169128=2 mf=452.22386 MHz
7/40.618err=-1.54CZ=6(46.69) N=51L=22.3383157 m /11.1691578=2 mf=13.42055 MHz
5/20.618err=-0.111CZ=6(28.51) N=26L=0.1997792 m *10.0110546=2 mf=1500.61933 MHz
5/20.618err=-0.111CZ=6(28.51) N=27L=0.4994479 m *4.0044218=2 mf=600.24773 MHz
30.618err=-1.2CZ=6(23.78) N=22L=0.2823433 m *7.0835743=2 mf=1061.80107 MHz
50.618err=-0.947CZ=6(16.23) N=18L=34.3217971 m /17.1608985=2 mf=8.73475 MHz
70.618err=-0.375CZ=6(13.43) N=12L=0.1245336 m *16.0599273=2 mf=2407.32254 MHz
70.618err=-1.71CZ=6(13.43) N=14L=6.1021447 m /3.0510723=2 mf=49.12903 MHz
90.618err=-1.2CZ=6(11.89) N=11L=0.2823433 m *7.0835743=2 mf=1061.80107 MHz
110.618err=-0.848CZ=6(10.90) N=12L=28.2372347 m /14.1186173=2 mf=10.61692 MHz
e/20.618err=-1.96NZ=7(84.64) N=81L=0.6538530 m *3.0587915=2 mf=458.50132 MHz
e^(10.618err=-0.846NZ=7(70.60) N=75L=10.0845745 m /5.0422872=2 mf=29.72782 MHz
1.610.618err=-1.25NZ=7(53.97) N=54L=2.0248334 m /1.0124167=2 mf=148.05784 MHz
5/30.618err=-1.86NZ=7(50.85) N=47L=0.2805098 m *7.1298769=2 mf=1068.74166 MHz
5/30.618err=-0.205NZ=7(50.85) N=53L=6.0122975 m /3.0061487=2 mf=49.86321 MHz
5/30.618err=-0.205NZ=7(50.85) N=54L=10.0204958 m /5.0102479=2 mf=29.91793 MHz
20.618err=-0.824NZ=7(37.47) N=34**L=0.1803336 m *11.0905584=2 mf=1662.43288 MHz
30.618err=-1.2NZ=7(23.64) N=21L=0.1098002 m *18.2149052=2 mf=2730.34560 MHz
30.618err=-1.2NZ=7(23.64) N=22L=0.3294006 m *6.0716351=2 mf=910.11520 MHz
30.618err=-1.2NZ=7(23.64) N=23L=0.9882017 m *2.0238784=2 mf=303.37173 MHz
7/20.618err=-0.727NZ=7(20.73) N=23L=34.2469383 m /17.1234691=2 mf=8.75385 MHz
9/20.618err=-0.169NZ=7(17.27) N=18L=6.0101039 m /3.0050519=2 mf=49.88141 MHz
50.618err=-0.106NZ=7(16.14) N=17L=8.0084193 m /4.0042097=2 mf=37.43466 MHz
50.618err=-0.106NZ=7(16.14) N=18L=40.0420966 m /20.0210483=2 mf=7.48693 MHz
90.618err=-1.2NZ=7(11.82) N=11L=0.3294006 m *6.0716351=2 mf=910.11520 MHz
4/30.618err=-0.0297OZ=8(89.82) N=86L=0.6664691 m *3.0008893=2 mf=449.82198 MHz
3/20.618err=-0.762OZ=8(63.73) N=61L=0.6616304 m *3.0228355=2 mf=453.11164 MHz
3/20.618err=-0.762OZ=8(63.73) N=62L=0.9924457 m *2.0152237=2 mf=302.07443 MHz
1.610.618err=-0.974OZ=8(53.70) N=56L=6.0583803 m /3.0291902=2 mf=49.48393 MHz
20.618err=-1.47OZ=8(37.28) N=41**L=26.3802253 m /13.1901126=2 mf=11.36429 MHz
5/20.618err=-0.111OZ=8(28.20) N=27L=0.6659305 m *3.0033164=2 mf=450.18580 MHz
5/20.618err=-0.0497OZ=8(28.20) N=31L=26.0129105 m /13.0064552=2 mf=11.52476 MHz
e0.618err=-0.638OZ=8(25.84) N=23L=0.1169020 m *17.1083542=2 m**f=2564.47779 MHz
30.618err=-1.65OZ=8(23.52) N=25L=10.1643602 m /5.0821801=2 mf=29.49447 MHz
30.618err=-1.65OZ=8(23.52) N=26L=30.4930805 m /15.2465403=2 mf=9.83149 MHz
70.618err=-0.375OZ=8(13.28) N=12L=0.1660448 m *12.0449455=2 mf=1805.49190 MHz
70.618err=-1.71OZ=8(13.28) N=14L=8.1361929 m /4.0680965=2 mf=36.84677 MHz
90.618err=-1.65OZ=8(11.76) N=13L=30.4930805 m /15.2465403=2 mf=9.83149 MHz
6/50.618err=-1.46FZ=9(141.08) N=141L=1.9713189 m *1.0145492=2 mf=152.07710 MHz
4/30.618err=-0.0297FZ=9(89.41) N=87L=0.9997037 m *2.0005928=2 mf=299.88132 MHz
e^(10.618err=-1.3FZ=9(69.92) N=68L=0.9872473 m *2.0258348=2 mf=303.66500 MHz
3/20.618err=-0.762FZ=9(63.44) N=59L=0.3308152 m *6.0456710=2 mf=906.22329 MHz
3/20.618err=-0.762FZ=9(63.44) N=60L=0.4962228 m *4.0304473=2 mf=604.14886 MHz
1.610.618err=-0.564FZ=9(53.45) N=52L=0.9943940 m *2.0112752=2 mf=301.48257 MHz
7/40.618err=-0.0077FZ=9(45.96) N=44L=0.6666154 m *3.0002307=2 mf=449.72327 MHz
20.618err=-1.49FZ=9(37.11) N=33**L=0.1159287 m *17.2519797=2 mf=2586.00670 MHz
e0.618err=-1.39FZ=9(25.72) N=23L=0.1315147 m *15.2074260=2 m**f=2279.53581 MHz
30.618err=-1.2FZ=9(23.41) N=21L=0.1411717 m *14.1671485=2 mf=2123.60214 MHz
30.618err=-0.897FZ=9(23.41) N=26L=34.3047156 m /17.1523578=2 mf=8.73910 MHz
90.618err=-0.897FZ=9(11.71) N=13L=34.3047156 m /17.1523578=2 mf=8.73910 MHz
4/30.618err=-1.29NeZ=10(89.04) N=89L=1.9747233 m *1.0128001=2 mf=151.81492 MHz
7/40.618err=-1.31NeZ=10(45.78) N=49L=12.1569065 m /6.0784532=2 mf=24.66026 MHz
5/20.618err=-0.111NeZ=10(27.96) N=25L=0.1331861 m *15.0165819=2 mf=2250.92899 MHz
5/20.618err=-0.111NeZ=10(27.96) N=26L=0.3329653 m *6.0066327=2 mf=900.37160 MHz
5/20.618err=-1.62NeZ=10(27.96) N=31L=32.5161381 m /16.2580691=2 mf=9.21981 MHz
e0.618err=-0.701NeZ=10(25.62) N=24L=0.3972156 m *5.0350494=2 m**f=754.73492 MHz
30.618err=-0.307NeZ=10(23.32) N=26L=38.1163506 m /19.0581753=2 mf=7.86519 MHz
9/20.618err=-1.68NeZ=10(17.03) N=19L=38.6363821 m /19.3181910=2 mf=7.75933 MHz
70.618err=-1.71NeZ=10(13.16) N=14L=10.1702412 m /5.0851206=2 mf=29.47742 MHz
90.618err=-0.307NeZ=10(11.66) N=13L=38.1163506 m /19.0581753=2 mf=7.86519 MHz
6/50.618err=-0.392NaZ=11(139.98) N=140L=2.0078248 m /1.0039124=2 mf=149.31206 MHz
1.610.618err=-1.71NaZ=11(53.04) N=53L=1.9665107 m *1.0170298=2 mf=152.44893 MHz
20.618err=-0.824NaZ=11(36.82) N=33**L=0.1416907 m *14.1152561=2 mf=2115.82366 MHz
20.618err=-0.824NaZ=11(36.82) N=34**L=0.2833813 m *7.0576281=2 mf=1057.91183 MHz
20.618err=-0.758NaZ=11(36.82) N=40**L=18.1364049 m /9.0682024=2 mf=16.52987 MHz
20.618err=-0.758NaZ=11(36.82) N=41**L=36.2728098 m /18.1364049=2 mf=8.26494 MHz
9/20.618err=-1.57NaZ=11(16.97) N=15L=0.1036428 m *19.2970496=2 mf=2892.55497 MHz
5/40.618err=-0.428MgZ=12(113.98) N=114L=2.0085443 m /1.0042722=2 mf=149.25857 MHz
4/30.618err=-0.0297MgZ=12(88.41) N=86L=0.9997037 m *2.0005928=2 mf=299.88132 MHz
3/20.618err=-0.762MgZ=12(62.73) N=60L=0.6616304 m *3.0228355=2 mf=453.11164 MHz
3/20.618err=-0.762MgZ=12(62.73) N=61L=0.9924457 m *2.0152237=2 mf=302.07443 MHz
7/40.618err=-0.497MgZ=12(45.45) N=41L=0.1658441 m *12.0595211=2 mf=1807.67674 MHz
5/20.618err=-0.111MgZ=12(27.76) N=26L=0.3995583 m *5.0055273=2 mf=750.30966 MHz
5/20.618err=-0.111MgZ=12(27.76) N=27L=0.9988958 m *2.0022109=2 mf=300.12387 MHz
e0.618err=-0.095MgZ=12(25.43) N=28L=26.0246819 m /13.0123410=2 m**f=11.51954 MHz
50.618err=-1.17MgZ=12(15.80) N=14L=0.1098298 m *18.2100022=2 mf=2729.61066 MHz
70.618err=-0.375MgZ=12(13.07) N=12L=0.2490671 m *8.0299636=2 mf=1203.66127 MHz
70.618err=-1.71MgZ=12(13.07) N=14L=12.2042894 m /6.1021447=2 mf=24.56452 MHz
6/50.618err=-1.15AlZ=13(139.06) N=139L=1.9774032 m *1.0114275=2 mf=151.60917 MHz
4/30.618err=-1.42AlZ=13(88.13) N=92L=6.0850733 m /3.0425366=2 mf=49.26686 MHz
e/20.618err=-1.42AlZ=13(82.63) N=79L=0.6573497 m *3.0425207=2 mf=456.06238 MHz
e^(10.618err=-1.31AlZ=13(68.92) N=67L=0.9870947 m *2.0261481=2 mf=303.71197 MHz
1.610.618err=-1.41AlZ=13(52.69) N=55L=6.0844630 m /3.0422315=2 mf=49.27180 MHz
5/30.618err=-0.492AlZ=13(49.63) N=51L=4.0196503 m /2.0098252=2 mf=74.58173 MHz
7/40.618err=-1.2AlZ=13(45.31) N=41L=0.1796644 m *11.1318657=2 mf=1668.62468 MHz
e0.618err=-0.691AlZ=13(25.35) N=28L=28.1934054 m /14.0967027=2 m**f=10.63342 MHz
7/20.618err=-0.955AlZ=13(20.24) N=22L=18.1718448 m /9.0859224=2 mf=16.49763 MHz
4/30.618err=-1.62SiZ=14(87.87) N=84L=0.6560555 m *3.0485224=2 mf=456.96202 MHz
e/20.618err=-1.09SiZ=14(82.38) N=86L=6.0650243 m /3.0325121=2 mf=49.42972 MHz
1.610.618err=-1.25SiZ=14(52.53) N=54L=4.0496669 m /2.0248334=2 mf=74.02892 MHz
5/30.618err=-0.205SiZ=14(49.49) N=53L=12.0245949 m /6.0122975=2 mf=24.93161 MHz
20.618err=-0.824SiZ=14(36.47) N=33**L=0.1803336 m *11.0905584=2 mf=1662.43288 MHz
5/20.618err=-1.17SiZ=14(27.59) N=30L=18.2090373 m /9.1045187=2 mf=16.46394 MHz
e0.618err=-1.21SiZ=14(25.28) N=28L=30.3621289 m /15.1810644=2 m**f=9.87389 MHz
30.618err=-1.2SiZ=14(23.01) N=23L=1.9764034 m *1.0119392=2 mf=151.68587 MHz
9/20.618err=-1.08SiZ=14(16.81) N=15L=0.1319090 m *15.1619675=2 mf=2272.72176 MHz
9/20.618err=-0.169SiZ=14(16.81) N=18L=12.0202078 m /6.0101039=2 mf=24.94071 MHz
50.618err=-0.106SiZ=14(15.71) N=17L=16.0168386 m /8.0084193=2 mf=18.71733 MHz
70.618err=-1.71SiZ=14(12.99) N=13L=2.0340482 m /1.0170241=2 mf=147.38709 MHz
90.618err=-1.2SiZ=14(11.51) N=11L=0.6588011 m *3.0358175=2 mf=455.05760 MHz
5/40.618err=-0.428PZ=15(112.98) N=113L=2.0085443 m /1.0042722=2 mf=149.25857 MHz
7/40.618err=-1.31PZ=15(45.05) N=49L=18.2353597 m /9.1176799=2 mf=16.44017 MHz
5/20.618err=-0.111PZ=15(27.51) N=25L=0.1997792 m *10.0110546=2 mf=1500.61933 MHz
5/20.618err=-0.111PZ=15(27.51) N=26L=0.4994479 m *4.0044218=2 mf=600.24773 MHz
e0.618err=-1.39PZ=15(25.21) N=23L=0.2191912 m *9.1244556=2 m**f=1367.72149 MHz
e0.618err=-1.66PZ=15(25.21) N=28L=32.5308524 m /16.2654262=2 m**f=9.21563 MHz
9/20.618err=-1.08PZ=15(16.76) N=15L=0.1413311 m *14.1511697=2 mf=2121.20698 MHz
6/50.618err=-1.41SZ=16(137.92) N=138L=2.0281059 m /1.0140529=2 mf=147.81894 MHz
4/30.618err=-0.0297SZ=16(87.41) N=85L=0.9997037 m *2.0005928=2 mf=299.88132 MHz
e/20.618err=-1.57SZ=16(81.95) N=82L=2.0312648 m /1.0156324=2 mf=147.58906 MHz
3/20.618err=-0.762SZ=16(62.02) N=62L=1.9848913 m *1.0076118=2 mf=151.03721 MHz
3/20.618err=-0.486SZ=16(62.02) N=66L=10.0485124 m /5.0242562=2 mf=29.83451 MHz
1.610.618err=-0.974SZ=16(52.26) N=56L=12.1167606 m /6.0583803=2 mf=24.74196 MHz
7/40.618err=-0.497SZ=16(44.94) N=41L=0.2211254 m *9.0446408=2 mf=1355.75756 MHz
20.618err=-1.47SZ=16(36.28) N=40**L=26.3802253 m /13.1901126=2 mf=11.36429 MHz
30.618err=-1.65SZ=16(22.89) N=25L=20.3287203 m /10.1643602=2 mf=14.74724 MHz
7/20.618err=-1.67SZ=16(20.07) N=22L=22.3653474 m /11.1826737=2 mf=13.40433 MHz
50.618err=-1.7SZ=16(15.62) N=17L=18.3049584 m /9.1524792=2 mf=16.37766 MHz
70.618err=-0.375SZ=16(12.92) N=12L=0.3320895 m *6.0224727=2 mf=902.74595 MHz
70.618err=-1.71SZ=16(12.92) N=14L=16.2723858 m /8.1361929=2 mf=18.42339 MHz
e^(10.618err=-1.54ClZ=17(68.19) N=72L=8.1227750 m /4.0613875=2 mf=36.90764 MHz
5/30.618err=-1.94ClZ=17(49.11) N=45L=0.2452457 m *8.1550880=2 mf=1222.41694 MHz
20.618err=-1.49ClZ=17(36.19) N=32**L=0.1094882 m *18.2668020=2 mf=2738.12474 MHz
20.618err=-1.49ClZ=17(36.19) N=33**L=0.2189765 m *9.1334010=2 mf=1369.06237 MHz
20.618err=-0.104ClZ=17(36.19) N=39**L=14.0144947 m /7.0072473=2 mf=21.39160 MHz
20.618err=-0.104ClZ=17(36.19) N=40**L=28.0289894 m /14.0144947=2 mf=10.69580 MHz
5/20.618err=-0.505ClZ=17(27.38) N=30L=22.1109739 m /11.0554870=2 mf=13.55854 MHz
e0.618err=-0.638ClZ=17(25.09) N=23L=0.2484166 m *8.0509902=2 m**f=1206.81308 MHz
110.618err=-0.827ClZ=17(10.46) N=10L=0.6612025 m *3.0247921=2 mf=453.40493 MHz
5/40.618err=-1.3ArZ=18(112.16) N=109L=0.9872397 m *2.0258504=2 mf=303.66734 MHz
4/30.618err=-0.0297ArZ=18(87.00) N=87L=1.9994073 m *1.0002964=2 mf=149.94066 MHz
e^(10.618err=-1.81ArZ=18(68.03) N=65L=0.6548652 m *3.0540635=2 mf=457.79260 MHz
e^(10.618err=-1.3ArZ=18(68.03) N=68L=1.9744947 m *1.0129174=2 mf=151.83250 MHz
3/20.618err=-0.762ArZ=18(61.73) N=59L=0.6616304 m *3.0228355=2 mf=453.11164 MHz
3/20.618err=-0.762ArZ=18(61.73) N=60L=0.9924457 m *2.0152237=2 mf=302.07443 MHz
1.610.618err=-0.564ArZ=18(52.01) N=52L=1.9887880 m *1.0056376=2 mf=150.74129 MHz
5/30.618err=-0.183ArZ=18(49.00) N=49L=2.0036411 m /1.0018205=2 mf=149.62383 MHz
7/40.618err=-0.497ArZ=18(44.72) N=41L=0.2487661 m *8.0396808=2 mf=1205.11783 MHz
20.618err=-1.49ArZ=18(36.11) N=32**L=0.1159287 m *17.2519797=2 mf=2586.00670 MHz
30.618err=-1.2ArZ=18(22.78) N=21L=0.2823433 m *7.0835743=2 mf=1061.80107 MHz
50.618err=-1.17ArZ=18(15.55) N=14L=0.1647446 m *12.1400015=2 mf=1819.74044 MHz
70.618err=-1.71ArZ=18(12.86) N=14L=18.3064341 m /9.1532170=2 mf=16.37634 MHz
6/50.618err=-0.349KZ=19(136.98) N=137L=2.0069798 m /1.0034899=2 mf=149.37493 MHz
5/40.618err=-1.77KZ=19(111.92) N=112L=2.0353249 m /1.0176625=2 mf=147.29464 MHz
e/20.618err=-0.936KZ=19(81.39) N=85L=6.0561081 m /3.0280541=2 mf=49.50249 MHz
e^(10.618err=-0.139KZ=19(67.89) N=66L=0.9986218 m *2.0027602=2 mf=300.20621 MHz
1.610.618err=-0.894KZ=19(51.90) N=49L=0.4955719 m *4.0357414=2 mf=604.94242 MHz
30.618err=-0.662KZ=19(22.73) N=20L=0.0993430 m *20.1322637=2 mf=3017.75041 MHz
30.618err=-0.585KZ=19(22.73) N=24L=8.0467851 m /4.0233926=2 mf=37.25618 MHz
30.618err=-0.585KZ=19(22.73) N=25L=24.1403554 m /12.0701777=2 mf=12.41873 MHz
9/20.618err=-1.57KZ=19(16.60) N=15L=0.1790194 m *11.1719761=2 mf=1674.63709 MHz
9/20.618err=-1.96KZ=19(16.60) N=18L=16.3131391 m /8.1565696=2 mf=18.37736 MHz
70.618err=-1.44KZ=19(12.83) N=12L=0.3943563 m *5.0715560=2 mf=760.20712 MHz
90.618err=-0.662KZ=19(11.37) N=10L=0.0993430 m *20.1322637=2 mf=3017.75041 MHz
90.618err=-0.585KZ=19(11.37) N=12L=8.0467851 m /4.0233926=2 mf=37.25618 MHz
110.618err=-1.62KZ=19(10.42) N=11L=8.1289009 m /4.0644504=2 mf=36.87983 MHz
7/40.618err=-1.31CaZ=20(44.54) N=49L=24.3138130 m /12.1569065=2 mf=12.33013 MHz
5/20.618err=-0.111CaZ=20(27.20) N=26L=0.6659305 m *3.0033164=2 mf=450.18580 MHz
5/20.618err=-0.0497CaZ=20(27.20) N=30L=26.0129105 m /13.0064552=2 mf=11.52476 MHz
30.618err=-0.662CaZ=20(22.69) N=20L=0.1045716 m *19.1256505=2 mf=2866.86288 MHz
70.618err=-1.71CaZ=20(12.81) N=14L=20.3404823 m /10.1702412=2 mf=14.73871 MHz
90.618err=-0.662CaZ=20(11.34) N=10L=0.1045716 m *19.1256505=2 mf=2866.86288 MHz
4/30.618err=-1.62ScZ=21(86.47) N=84L=0.9840833 m *2.0323483=2 mf=304.64134 MHz
e/20.618err=-1.96ScZ=21(81.06) N=81L=1.9615590 m *1.0195972=2 mf=152.83377 MHz
e^(10.618err=-0.341ScZ=21(67.62) N=72L=10.0340162 m /5.0170081=2 mf=29.87761 MHz
1.610.618err=-1.25ScZ=21(51.69) N=54L=6.0745003 m /3.0372502=2 mf=49.35261 MHz
5/30.618err=-0.205ScZ=21(48.69) N=53L=18.0368924 m /9.0184462=2 mf=16.62107 MHz
7/40.618err=-0.497ScZ=21(44.45) N=40L=0.1658441 m *12.0595211=2 mf=1807.67674 MHz
20.618err=-1.84ScZ=21(35.89) N=40**L=34.6240457 m /17.3120228=2 mf=8.65850 MHz
30.618err=-1.2ScZ=21(22.64) N=20L=0.1098002 m *18.2149052=2 mf=2730.34560 MHz
30.618err=-1.2ScZ=21(22.64) N=21L=0.3294006 m *6.0716351=2 mf=910.11520 MHz
30.618err=-1.2ScZ=21(22.64) N=22L=0.9882017 m *2.0238784=2 mf=303.37173 MHz
9/20.618err=-1.08ScZ=21(16.54) N=15L=0.1978635 m *10.1079784=2 mf=1515.14784 MHz
9/20.618err=-0.169ScZ=21(16.54) N=17L=4.0067359 m /2.0033680=2 mf=74.82212 MHz
9/20.618err=-0.169ScZ=21(16.54) N=18L=18.0303116 m /9.0151558=2 mf=16.62714 MHz
50.618err=-0.106ScZ=21(15.46) N=17L=24.0252579 m /12.0126290=2 mf=12.47822 MHz
90.618err=-1.2ScZ=21(11.32) N=10L=0.1098002 m *18.2149052=2 mf=2730.34560 MHz
90.618err=-1.2ScZ=21(11.32) N=11L=0.9882017 m *2.0238784=2 mf=303.37173 MHz
6/50.618err=-0.392TiZ=22(136.18) N=140L=4.0156497 m /2.0078248=2 mf=74.65603 MHz
20.618err=-0.824TiZ=22(35.82) N=32**L=0.1416907 m *14.1152561=2 mf=2115.82366 MHz
20.618err=-0.824TiZ=22(35.82) N=33**L=0.2833813 m *7.0576281=2 mf=1057.91183 MHz
20.618err=-0.758TiZ=22(35.82) N=39**L=18.1364049 m /9.0682024=2 mf=16.52987 MHz
20.618err=-0.758TiZ=22(35.82) N=40**L=36.2728098 m /18.1364049=2 mf=8.26494 MHz
5/20.618err=-0.379TiZ=22(27.10) N=24L=0.1172038 m *17.0642976=2 mf=2557.87386 MHz
70.618err=-1.71TiZ=22(12.76) N=14L=22.3745305 m /11.1872653=2 mf=13.39883 MHz
6/50.618err=-1.23VZ=23(135.93) N=136L=2.0245849 m /1.0122924=2 mf=148.07601 MHz
5/40.618err=-1.47VZ=23(111.07) N=111L=1.9710515 m *1.0146868=2 mf=152.09773 MHz
4/30.618err=-0.931VZ=23(86.15) N=90L=6.0558181 m /3.0279090=2 mf=49.50487 MHz
5/30.618err=-0.462VZ=23(48.52) N=45L=0.3318030 m *6.0276737=2 mf=903.52556 MHz
7/40.618err=-0.0988VZ=23(44.29) N=40L=0.1816387 m *11.0108671=2 mf=1650.48746 MHz
e0.618err=-1.1VZ=23(24.78) N=22L=0.1236417 m *16.1757664=2 m**f=2424.68639 MHz
e0.618err=-1.95VZ=23(24.78) N=27L=18.3500621 m /9.1750310=2 m**f=16.33741 MHz
7/20.618err=-0.47VZ=23(19.78) N=22L=32.1501869 m /16.0750935=2 mf=9.32475 MHz
50.618err=-1.21VZ=23(15.40) N=17L=26.3133777 m /13.1566889=2 mf=11.39316 MHz
5/40.618err=-0.428CrZ=24(110.87) N=114L=4.0170886 m /2.0085443=2 mf=74.62929 MHz
4/30.618err=-0.0297CrZ=24(86.00) N=86L=1.9994073 m *1.0002964=2 mf=149.94066 MHz
e/20.618err=-1.48CrZ=24(80.63) N=77L=0.6569546 m *3.0443503=2 mf=456.33663 MHz
3/20.618err=-0.762CrZ=24(61.02) N=61L=1.9848913 m *1.0076118=2 mf=151.03721 MHz
3/20.618err=-0.486CrZ=24(61.02) N=65L=10.0485124 m /5.0242562=2 mf=29.83451 MHz
7/40.618err=-0.497CrZ=24(44.21) N=41L=0.3316881 m *6.0297606=2 mf=903.83837 MHz
5/20.618err=-0.111CrZ=24(27.00) N=27L=1.9977915 m *1.0011055=2 mf=150.06193 MHz
30.618err=-1.65CrZ=24(22.52) N=24L=10.1643602 m /5.0821801=2 mf=29.49447 MHz
30.618err=-1.65CrZ=24(22.52) N=25L=30.4930805 m /15.2465403=2 mf=9.83149 MHz
50.618err=-1.17CrZ=24(15.37) N=14L=0.2196595 m *9.1050011=2 mf=1364.80533 MHz
70.618err=-0.375CrZ=24(12.71) N=12L=0.4981343 m *4.0149818=2 mf=601.83063 MHz
70.618err=-1.71CrZ=24(12.71) N=14L=24.4085788 m /12.2042894=2 mf=12.28226 MHz
90.618err=-1.65CrZ=24(11.26) N=12L=10.1643602 m /5.0821801=2 mf=29.49447 MHz
4/30.618err=-1.17MnZ=25(85.86) N=82L=0.6589844 m *3.0349734=2 mf=454.93107 MHz
1.610.618err=-0.375MnZ=25(51.33) N=47L=0.2490679 m *8.0299382=2 mf=1203.65746 MHz
7/40.618err=-1.3MnZ=25(44.14) N=40L=0.1974334 m *10.1299977=2 mf=1518.44846 MHz
5/20.618err=-0.111MnZ=25(26.96) N=24L=0.1331861 m *15.0165819=2 mf=2250.92899 MHz
5/20.618err=-0.111MnZ=25(26.96) N=25L=0.3329653 m *6.0066327=2 mf=900.37160 MHz
5/20.618err=-1.62MnZ=25(26.96) N=30L=32.5161381 m /16.2580691=2 mf=9.21981 MHz
e0.618err=-0.701MnZ=25(24.70) N=24L=0.9930389 m *2.0140198=2 m**f=301.89397 MHz
e/20.618err=-1.63FeZ=26(80.37) N=84L=6.0974589 m /3.0487295=2 mf=49.16679 MHz
e^(10.618err=-1.82FeZ=26(67.04) N=64L=0.6547640 m *3.0545359=2 mf=457.86341 MHz
e^(10.618err=-1.31FeZ=26(67.04) N=67L=1.9741893 m *1.0130741=2 mf=151.85598 MHz
1.610.618err=-1.41FeZ=26(51.25) N=55L=12.1689261 m /6.0844630=2 mf=24.63590 MHz
5/30.618err=-0.492FeZ=26(48.28) N=51L=8.0393006 m /4.0196503=2 mf=37.29086 MHz
7/40.618err=-0.343FeZ=26(44.07) N=48L=18.0616896 m /9.0308448=2 mf=16.59825 MHz
7/20.618err=-0.955FeZ=26(19.69) N=22L=36.3436896 m /18.1718448=2 mf=8.24882 MHz
9/20.618err=-1.47FeZ=26(16.40) N=18L=22.3232430 m /11.1616215=2 mf=13.42961 MHz
70.618err=-1.71FeZ=26(12.67) N=14L=26.4426270 m /13.2213135=2 mf=11.33747 MHz
6/50.618err=-0.981CoZ=27(135.05) N=135L=1.9805722 m *1.0098092=2 mf=151.36659 MHz
e^(10.618err=-1.81CoZ=27(66.93) N=65L=0.9822978 m *2.0360423=2 mf=305.19507 MHz
3/20.618err=-0.762CoZ=27(60.73) N=58L=0.6616304 m *3.0228355=2 mf=453.11164 MHz
3/20.618err=-0.762CoZ=27(60.73) N=59L=0.9924457 m *2.0152237=2 mf=302.07443 MHz
7/40.618err=-0.0077CoZ=27(44.00) N=44L=1.9998462 m *1.0000769=2 mf=149.90776 MHz
20.618err=-1.18CoZ=27(35.52) N=39**L=22.2583151 m /11.1291575=2 mf=13.46878 MHz
5/20.618err=-0.336CoZ=27(26.87) N=29L=14.0469717 m /7.0234858=2 mf=21.34214 MHz
e0.618err=-1.39CoZ=27(24.62) N=23L=0.3945441 m *5.0691420=2 m**f=759.84527 MHz
30.618err=-1.2CoZ=27(22.41) N=20L=0.1411717 m *14.1671485=2 mf=2123.60214 MHz
30.618err=-0.897CoZ=27(22.41) N=25L=34.3047156 m /17.1523578=2 mf=8.73910 MHz
50.618err=-1.17CoZ=27(15.30) N=14L=0.2471169 m *8.0933343=2 mf=1213.16029 MHz
90.618err=-1.2CoZ=27(11.21) N=10L=0.1411717 m *14.1671485=2 mf=2123.60214 MHz
6/50.618err=-0.958NiZ=28(134.85) N=131L=0.9905125 m *2.0191568=2 mf=302.66399 MHz
5/40.618err=-1.75NiZ=28(110.18) N=107L=0.9828520 m *2.0348944=2 mf=305.02300 MHz
4/30.618err=-1.62NiZ=28(85.47) N=83L=0.9840833 m *2.0323483=2 mf=304.64134 MHz
1.610.618err=-1.25NiZ=28(51.09) N=54L=8.0993338 m /4.0496669=2 mf=37.01446 MHz
7/40.618err=-0.497NiZ=28(43.94) N=40L=0.2211254 m *9.0446408=2 mf=1355.75756 MHz
20.618err=-0.824NiZ=28(35.47) N=32**L=0.1803336 m *11.0905584=2 mf=1662.43288 MHz
5/20.618err=-1.17NiZ=28(26.83) N=30L=36.4180747 m /18.2090373=2 mf=8.23197 MHz
e0.618err=-1.55NiZ=28(24.59) N=27L=22.3392060 m /11.1696030=2 m**f=13.42001 MHz
9/20.618err=-0.169NiZ=28(16.35) N=18L=24.0404155 m /12.0202078=2 mf=12.47035 MHz
50.618err=-0.106NiZ=28(15.28) N=17L=32.0336773 m /16.0168386=2 mf=9.35867 MHz
70.618err=-1.71NiZ=28(12.64) N=13L=4.0680965 m /2.0340482=2 mf=73.69355 MHz
70.618err=-1.71NiZ=28(12.64) N=14L=28.4766752 m /14.2383376=2 mf=10.52765 MHz
110.618err=-1.01NiZ=28(10.25) N=9L=0.0990036 m *20.2012902=2 mf=3028.09722 MHz
5/40.618err=-0.594CuZ=29(110.03) N=110L=1.9881911 m *1.0059395=2 mf=150.78654 MHz
e/20.618err=-0.35CuZ=29(80.01) N=80L=1.9930380 m *1.0034931=2 mf=150.41984 MHz
3/20.618err=-1.19CuZ=29(60.55) N=64L=8.0946350 m /4.0473175=2 mf=37.03595 MHz
3/20.618err=-1.19CuZ=29(60.55) N=65L=12.1419524 m /6.0709762=2 mf=24.69063 MHz
1.610.618err=-0.996CuZ=29(51.02) N=51L=1.9802788 m *1.0099588=2 mf=151.38901 MHz
7/40.618err=-0.729CuZ=29(43.87) N=48L=20.1457308 m /10.0728654=2 mf=14.88119 MHz
5/20.618err=-0.584CuZ=29(26.79) N=28L=6.0349952 m /3.0174976=2 mf=49.67567 MHz
30.618err=-1.47CuZ=29(22.35) N=20L=0.1516288 m *13.1901038=2 mf=1977.14682 MHz
7/20.618err=-1.35CuZ=29(19.60) N=22L=40.5371922 m /20.2685961=2 mf=7.39549 MHz
90.618err=-1.47CuZ=29(11.17) N=10L=0.1516288 m *13.1901038=2 mf=1977.14682 MHz
5/40.618err=-0.428ZnZ=30(109.87) N=113L=4.0170886 m /2.0085443=2 mf=74.62929 MHz
1.610.618err=-0.294ZnZ=30(50.95) N=55L=14.0410685 m /7.0205343=2 mf=21.35111 MHz
5/30.618err=-0.183ZnZ=30(48.00) N=48L=2.0036411 m /1.0018205=2 mf=149.62383 MHz
5/20.618err=-0.111ZnZ=30(26.76) N=25L=0.3995583 m *5.0055273=2 mf=750.30966 MHz
5/20.618err=-0.111ZnZ=30(26.76) N=26L=0.9988958 m *2.0022109=2 mf=300.12387 MHz
30.618err=-0.307ZnZ=30(22.32) N=25L=38.1163506 m /19.0581753=2 mf=7.86519 MHz
9/20.618err=-1.08ZnZ=30(16.30) N=15L=0.2826621 m *7.0755849=2 mf=1060.60349 MHz
50.618err=-0.947ZnZ=30(15.23) N=17L=34.3217971 m /17.1608985=2 mf=8.73475 MHz
70.618err=-1.71ZnZ=30(12.60) N=14L=30.5107235 m /15.2553617=2 mf=9.82581 MHz
1.610.618err=-0.056GaZ=31(50.88) N=48L=0.4997204 m *4.0022377=2 mf=599.92034 MHz
7/40.618err=-0.456GaZ=31(43.75) N=45L=4.0182095 m /2.0091047=2 mf=74.60847 MHz
20.618err=-0.173GaZ=31(35.32) N=31**L=0.0998275 m *20.0345571=2 mf=3003.10456 MHz
20.618err=-0.173GaZ=31(35.32) N=32**L=0.1996550 m *10.0172785=2 mf=1501.55228 MHz
20.618err=-0.173GaZ=31(35.32) N=33**L=0.3993101 m *5.0086393=2 mf=750.77614 MHz
5/20.618err=-0.918GaZ=31(26.72) N=24L=0.1651508 m *12.1101467=2 mf=1815.26532 MHz
5/20.618err=-0.801GaZ=31(26.72) N=29L=16.1280045 m /8.0640023=2 mf=18.58832 MHz
5/20.618err=-0.801GaZ=31(26.72) N=30L=40.3200113 m /20.1600056=2 mf=7.43533 MHz
e0.618err=-0.0115GaZ=31(24.49) N=22L=0.1666476 m *12.0013751=2 m**f=1798.96087 MHz
50.618err=-0.701GaZ=31(15.21) N=14L=0.2837269 m *7.0490331=2 mf=1056.62348 MHz
110.618err=-1.37GaZ=31(10.21) N=9L=0.1096111 m *18.2463266=2 mf=2735.05555 MHz
6/50.618err=-1.41GeZ=32(134.12) N=138L=4.0562118 m /2.0281059=2 mf=73.90947 MHz
4/30.618err=-0.0297GeZ=32(85.00) N=85L=1.9994073 m *1.0002964=2 mf=149.94066 MHz
e/20.618err=-1.57GeZ=32(79.69) N=82L=4.0625296 m /2.0312648=2 mf=73.79453 MHz
7/40.618err=-1.05GeZ=32(43.70) N=48L=22.2297719 m /11.1148859=2 mf=13.48608 MHz
20.618err=-1.47GeZ=32(35.28) N=39**L=26.3802253 m /13.1901126=2 mf=11.36429 MHz
30.618err=-1.65GeZ=32(22.26) N=25L=40.6574407 m /20.3287203=2 mf=7.37362 MHz
9/20.618err=-1.76GeZ=32(16.26) N=17L=6.1055024 m /3.0527512=2 mf=49.10201 MHz
50.618err=-1.7GeZ=32(15.19) N=17L=36.6099169 m /18.3049584=2 mf=8.18883 MHz
70.618err=-0.375GeZ=32(12.57) N=12L=0.6641790 m *3.0112364=2 mf=451.37298 MHz
70.618err=-1.71GeZ=32(12.57) N=14L=32.5447717 m /16.2723858=2 mf=9.21169 MHz
6/50.618err=-0.863AsZ=33(133.95) N=134L=2.0172494 m /1.0086247=2 mf=148.61447 MHz
e/20.618err=-0.308AsZ=33(79.59) N=76L=0.6646203 m *3.0092371=2 mf=451.07330 MHz
e^(10.618err=-0.455AsZ=33(66.39) N=62L=0.3981891 m *5.0227396=2 mf=752.88973 MHz
1.610.618err=-1.39AsZ=33(50.75) N=47L=0.3287697 m *6.0832865=2 mf=911.86171 MHz
5/30.618err=-0.0264AsZ=33(47.81) N=44L=0.2856391 m *7.0018432=2 mf=1049.54989 MHz
e0.618err=-1.27AsZ=33(24.42) N=27L=26.3283500 m /13.1641750=2 m**f=11.38668 MHz
9/20.618err=-1.2AsZ=33(16.24) N=18L=28.3333469 m /14.1666734=2 mf=10.58091 MHz
110.618err=-0.827AsZ=33(10.18) N=9L=0.1166828 m *17.1404886=2 mf=2569.29461 MHz
110.618err=-0.848AsZ=33(10.18) N=11L=14.1186173 m /7.0593087=2 mf=21.23384 MHz
1.610.618err=-1.31SeZ=34(50.69) N=53L=6.0783057 m /3.0391529=2 mf=49.32171 MHz
5/30.618err=-1.94SeZ=34(47.75) N=45L=0.4904913 m *4.0775440=2 mf=611.20847 MHz
20.618err=-1.49SeZ=34(35.19) N=31**L=0.1094882 m *18.2668020=2 mf=2738.12474 MHz
20.618err=-1.49SeZ=34(35.19) N=32**L=0.2189765 m *9.1334010=2 mf=1369.06237 MHz
20.618err=-0.104SeZ=34(35.19) N=38**L=14.0144947 m /7.0072473=2 mf=21.39160 MHz
20.618err=-0.104SeZ=34(35.19) N=39**L=28.0289894 m /14.0144947=2 mf=10.69580 MHz
5/20.618err=-0.379SeZ=34(26.62) N=24L=0.1811331 m *11.0416043=2 mf=1655.09485 MHz
e0.618err=-0.638SeZ=34(24.39) N=23L=0.4968333 m *4.0254951=2 m**f=603.40654 MHz
70.618err=-1.71SeZ=34(12.54) N=14L=34.5788199 m /17.2894100=2 mf=8.66983 MHz
5/40.618err=-1.75BrZ=35(109.18) N=106L=0.9828520 m *2.0348944=2 mf=305.02300 MHz
e/20.618err=-0.654BrZ=35(79.40) N=83L=6.0391956 m /3.0195978=2 mf=49.64112 MHz
e^(10.618err=-0.161BrZ=35(66.23) N=70L=8.0128595 m /4.0064297=2 mf=37.41392 MHz
1.610.618err=-1.25BrZ=35(50.63) N=54L=10.1241672 m /5.0620836=2 mf=29.61157 MHz
5/30.618err=-0.205BrZ=35(47.69) N=52L=18.0368924 m /9.0184462=2 mf=16.62107 MHz
7/40.618err=-1.31BrZ=35(43.54) N=48L=24.3138130 m /12.1569065=2 mf=12.33013 MHz
5/20.618err=-1.17BrZ=35(26.59) N=29L=18.2090373 m /9.1045187=2 mf=16.46394 MHz
9/20.618err=-1.08BrZ=35(16.20) N=15L=0.3297725 m *6.0647870=2 mf=909.08870 MHz
9/20.618err=-0.169BrZ=35(16.20) N=18L=30.0505194 m /15.0252597=2 mf=9.97628 MHz
50.618err=-0.106BrZ=35(15.14) N=16L=8.0084193 m /4.0042097=2 mf=37.43466 MHz
50.618err=-0.106BrZ=35(15.14) N=17L=40.0420966 m /20.0210483=2 mf=7.48693 MHz
70.618err=-1.44BrZ=35(12.52) N=11L=0.1037780 m *19.2719127=2 mf=2888.78704 MHz
110.618err=-1.01BrZ=35(10.16) N=9L=0.1237545 m *16.1610321=2 mf=2422.47778 MHz
5/40.618err=-1.3KrZ=36(109.06) N=109L=1.9744794 m *1.0129252=2 mf=151.83367 MHz
e/20.618err=-1.48KrZ=36(79.31) N=77L=0.9854319 m *2.0295669=2 mf=304.22442 MHz
3/20.618err=-0.762KrZ=36(60.02) N=60L=1.9848913 m *1.0076118=2 mf=151.03721 MHz
3/20.618err=-0.486KrZ=36(60.02) N=64L=10.0485124 m /5.0242562=2 mf=29.83451 MHz
5/30.618err=-0.183KrZ=36(47.64) N=49L=4.0072822 m /2.0036411=2 mf=74.81192 MHz
7/40.618err=-0.497KrZ=36(43.49) N=40L=0.2843041 m *7.0347207=2 mf=1054.47810 MHz
7/40.618err=-0.497KrZ=36(43.49) N=41L=0.4975322 m *4.0198404=2 mf=602.55891 MHz
20.618err=-1.49KrZ=36(35.11) N=31**L=0.1159287 m *17.2519797=2 mf=2586.00670 MHz
50.618err=-1.17KrZ=36(15.12) N=14L=0.3294893 m *6.0700007=2 mf=909.87022 MHz
70.618err=-1.71KrZ=36(12.51) N=14L=36.6128682 m /18.3064341=2 mf=8.18817 MHz
5/40.618err=-1.47RbZ=37(108.93) N=109L=2.0293261 m /1.0146630=2 mf=147.73006 MHz
e^(10.618err=-1.47RbZ=37(66.08) N=68L=4.0586835 m /2.0293417=2 mf=73.86446 MHz
20.618err=-1.68RbZ=37(35.07) N=39**L=30.5021355 m /15.2510677=2 mf=9.82857 MHz
5/20.618err=-1.47RbZ=37(26.53) N=24L=0.1971154 m *10.1463391=2 mf=1520.89797 MHz
5/20.618err=-1.47RbZ=37(26.53) N=25L=0.4927886 m *4.0585356=2 mf=608.35919 MHz
e0.618err=-0.553RbZ=37(24.31) N=22L=0.1989019 m *10.0552062=2 m**f=1507.23748 MHz
7/20.618err=-1.56RbZ=37(19.40) N=17L=0.0984730 m *20.3101358=2 mf=3044.41276 MHz
70.618err=-1.28RbZ=37(12.49) N=11L=0.1097081 m *18.2301877=2 mf=2732.63639 MHz
110.618err=-1.92RbZ=37(10.14) N=9L=0.1308262 m *15.2874628=2 mf=2291.53303 MHz
6/50.618err=-0.349SrZ=38(133.18) N=137L=4.0139596 m /2.0069798=2 mf=74.68746 MHz
5/40.618err=-1.77SrZ=38(108.82) N=112L=4.0706498 m /2.0353249=2 mf=73.64732 MHz
e^(10.618err=-0.643SrZ=38(66.00) N=63L=0.6624102 m *3.0192773=2 mf=452.57828 MHz
e^(10.618err=-0.139SrZ=38(66.00) N=66L=1.9972436 m *1.0013801=2 mf=150.10310 MHz
e^(10.618err=-0.366SrZ=38(66.00) N=69L=6.0219212 m /3.0109606=2 mf=49.78352 MHz
1.610.618err=-0.894SrZ=38(50.46) N=49L=0.9911438 m *2.0178707=2 mf=302.47121 MHz
5/30.618err=-1.35SrZ=38(47.53) N=44L=0.3289177 m *6.0805481=2 mf=911.45122 MHz
e0.618err=-1.06SrZ=38(24.28) N=27L=30.3174939 m /15.1587469=2 m**f=9.88843 MHz
30.618err=-0.662SrZ=38(22.10) N=20L=0.1986861 m *10.0661318=2 mf=1508.87520 MHz
30.618err=-0.585SrZ=38(22.10) N=24L=16.0935703 m /8.0467851=2 mf=18.62809 MHz
9/20.618err=-1.96SrZ=38(16.14) N=18L=32.6262782 m /16.3131391=2 mf=9.18868 MHz
70.618err=-1.71SrZ=38(12.48) N=14L=38.6469164 m /19.3234582=2 mf=7.75722 MHz
90.618err=-0.662SrZ=38(11.05) N=10L=0.1986861 m *10.0661318=2 mf=1508.87520 MHz
90.618err=-0.585SrZ=38(11.05) N=12L=16.0935703 m /8.0467851=2 mf=18.62809 MHz
110.618err=-1.62SrZ=38(10.13) N=11L=16.2578018 m /8.1289009=2 mf=18.43991 MHz
6/50.618err=-0.671YZ=39(133.04) N=133L=1.9866850 m *1.0067021=2 mf=150.90085 MHz
e/20.618err=-1.42YZ=39(79.05) N=79L=1.9720490 m *1.0141736=2 mf=152.02079 MHz
e^(10.618err=-1.82YZ=39(65.93) N=64L=0.9821459 m *2.0363573=2 mf=305.24227 MHz
5/30.618err=-0.492YZ=39(47.48) N=51L=12.0589509 m /6.0294755=2 mf=24.86058 MHz
20.618err=-0.472YZ=39(34.99) N=35**L=2.0094312 m /1.0047156=2 mf=149.19269 MHz
5/20.618err=-1.46YZ=39(26.47) N=28L=8.1160281 m /4.0580140=2 mf=36.93832 MHz
5/20.618err=-1.46YZ=39(26.47) N=29L=20.2900702 m /10.1450351=2 mf=14.77533 MHz
7/20.618err=-1.42YZ=39(19.36) N=17L=0.1037959 m *19.2685904=2 mf=2888.28903 MHz
70.618err=-1.74YZ=39(12.46) N=11L=0.1156383 m *17.2953063=2 mf=2592.50119 MHz
6/50.618err=-1.77ZrZ=40(132.90) N=129L=0.9826513 m *2.0353100=2 mf=305.08530 MHz
6/50.618err=-1.89ZrZ=40(132.90) N=133L=2.0376257 m /1.0188128=2 mf=147.12833 MHz
e/20.618err=-1.14ZrZ=40(78.96) N=79L=2.0226144 m /1.0113072=2 mf=148.22027 MHz
1.610.618err=-1.51ZrZ=40(50.35) N=46L=0.2462919 m *8.1204456=2 mf=1217.22418 MHz
1.610.618err=-0.375ZrZ=40(50.35) N=47L=0.3985087 m *5.0187114=2 mf=752.28591 MHz
7/40.618err=-0.725ZrZ=40(43.30) N=39L=0.1805105 m *11.0796850=2 mf=1660.80301 MHz
9/20.618err=-1.02ZrZ=40(16.11) N=18L=34.3434508 m /17.1717254=2 mf=8.72925 MHz
70.618err=-1.71ZrZ=40(12.45) N=14L=40.6809646 m /20.3404823=2 mf=7.36935 MHz
110.618err=-1.01ZrZ=40(10.10) N=9L=0.1414337 m *14.1409031=2 mf=2119.66805 MHz
4/30.618err=-1.21NbZ=41(84.14) N=88L=6.0722741 m /3.0361371=2 mf=49.37071 MHz
e^(10.618err=-1.07NbZ=41(65.80) N=62L=0.4947197 m *4.0426929=2 mf=605.98441 MHz
1.610.618err=-0.87NbZ=41(50.30) N=48L=0.6609206 m *3.0260822=2 mf=453.59831 MHz
5/30.618err=-1.45NbZ=41(47.38) N=46L=0.9857914 m *2.0288268=2 mf=304.11348 MHz
7/40.618err=-0.847NbZ=41(43.25) N=42L=0.9916093 m *2.0169234=2 mf=302.32921 MHz
7/40.618err=-1.73NbZ=41(43.25) N=47L=16.2753687 m /8.1376843=2 mf=18.42001 MHz
20.618err=-0.988NbZ=41(34.92) N=31**L=0.1320299 m *15.1480797=2 mf=2270.64003 MHz
5/20.618err=-1.74NbZ=41(26.42) N=24L=0.2184252 m *9.1564524=2 mf=1372.51768 MHz
e0.618err=-0.825NbZ=41(24.21) N=22L=0.2204049 m *9.0742104=2 m**f=1360.18992 MHz
e0.618err=-0.281NbZ=41(24.21) N=26L=12.0336971 m /6.0168486=2 m**f=24.91275 MHz
7/20.618err=-1.83NbZ=41(19.32) N=17L=0.1091187 m *18.3286591=2 mf=2747.39689 MHz
4/30.618err=-1.62MoZ=42(84.06) N=84L=1.9681666 m *1.0161741=2 mf=152.32067 MHz
1.610.618err=-1.25MoZ=42(50.25) N=54L=12.1490006 m /6.0745003=2 mf=24.67631 MHz
5/30.618err=-1.88MoZ=42(47.34) N=43L=0.2181244 m *9.1690804=2 mf=1374.41058 MHz
7/40.618err=-0.497MoZ=42(43.21) N=40L=0.3316881 m *6.0297606=2 mf=903.83837 MHz
20.618err=-1.84MoZ=42(34.89) N=39**L=34.6240457 m /17.3120228=2 mf=8.65850 MHz
30.618err=-1.2MoZ=42(22.01) N=22L=1.9764034 m *1.0119392=2 mf=151.68587 MHz
9/20.618err=-1.08MoZ=42(16.08) N=15L=0.3957270 m *5.0539892=2 mf=757.57392 MHz
9/20.618err=-0.169MoZ=42(16.08) N=17L=8.0134718 m /4.0067359=2 mf=37.41106 MHz
9/20.618err=-0.169MoZ=42(16.08) N=18L=36.0606233 m /18.0303116=2 mf=8.31357 MHz
70.618err=-0.375MoZ=42(12.43) N=11L=0.1245336 m *16.0599273=2 mf=2407.32254 MHz
70.618err=-1.71MoZ=42(12.43) N=13L=6.1021447 m /3.0510723=2 mf=49.12903 MHz
90.618err=-1.2MoZ=42(11.01) N=11L=1.9764034 m *1.0119392=2 mf=151.68587 MHz
4/30.618err=-0.752TcZ=43(83.97) N=84L=2.0150277 m /1.0075139=2 mf=148.77833 MHz
e/20.618err=-0.414TcZ=43(78.73) N=81L=4.0165255 m /2.0082628=2 mf=74.63975 MHz
3/20.618err=-0.02TcZ=43(59.58) N=63L=8.0015932 m /4.0007966=2 mf=37.46660 MHz
3/20.618err=-0.02TcZ=43(59.58) N=64L=12.0023898 m /6.0011949=2 mf=24.97773 MHz
5/20.618err=-1.69TcZ=43(26.36) N=29L=22.3711030 m /11.1855515=2 mf=13.40088 MHz
e0.618err=-0.902TcZ=43(24.16) N=27L=34.3066378 m /17.1533189=2 m**f=8.73861 MHz
30.618err=-1.18TcZ=43(21.99) N=22L=2.0234606 m /1.0117303=2 mf=148.15829 MHz
50.618err=-1.64TcZ=43(15.01) N=15L=1.9677830 m *1.0163722=2 mf=152.35036 MHz
90.618err=-1.18TcZ=43(10.99) N=11L=2.0234606 m /1.0117303=2 mf=148.15829 MHz
110.618err=-1.19TcZ=43(10.07) N=9L=0.1520412 m *13.1543285=2 mf=1971.78424 MHz
5/40.618err=-1.17RuZ=44(108.16) N=105L=0.9884683 m *2.0233325=2 mf=303.28992 MHz
e^(10.618err=-0.734RuZ=44(65.61) N=70L=10.0733091 m /5.0366545=2 mf=29.76107 MHz
7/40.618err=-0.725RuZ=44(43.13) N=39L=0.1985616 m *10.0724409=2 mf=1509.82091 MHz
20.618err=-0.824RuZ=44(34.82) N=31**L=0.1416907 m *14.1152561=2 mf=2115.82366 MHz
20.618err=-0.824RuZ=44(34.82) N=32**L=0.2833813 m *7.0576281=2 mf=1057.91183 MHz
20.618err=-0.758RuZ=44(34.82) N=38**L=18.1364049 m /9.0682024=2 mf=16.52987 MHz
20.618err=-0.758RuZ=44(34.82) N=39**L=36.2728098 m /18.1364049=2 mf=8.26494 MHz
7/20.618err=-0.465RuZ=44(19.27) N=17L=0.1171030 m *17.0789778=2 mf=2560.07437 MHz
50.618err=-0.678RuZ=44(15.00) N=15L=2.0135454 m /1.0067727=2 mf=148.88785 MHz
5/40.618err=-1.3RhZ=45(108.06) N=108L=1.9744794 m *1.0129252=2 mf=151.83367 MHz
1.610.618err=-0.561RhZ=45(50.11) N=53L=8.0448164 m /4.0224082=2 mf=37.26530 MHz
e0.618err=-1.39RhZ=45(24.11) N=23L=0.6575735 m *3.0414852=2 m**f=455.90716 MHz
9/20.618err=-1.68RhZ=45(16.03) N=18L=38.6363821 m /19.3181910=2 mf=7.75933 MHz
6/50.618err=-1.23PdZ=46(132.13) N=136L=4.0491698 m /2.0245849=2 mf=74.03801 MHz
5/40.618err=-0.918PdZ=46(107.96) N=108L=2.0183567 m /1.0091784=2 mf=148.53294 MHz
1.610.618err=-0.876PdZ=46(50.06) N=46L=0.2832357 m *7.0612571=2 mf=1058.45580 MHz
5/30.618err=-0.462PdZ=46(47.16) N=44L=0.3981636 m *5.0230614=2 mf=752.93797 MHz
5/30.618err=-0.462PdZ=46(47.16) N=45L=0.6636059 m *3.0138369=2 mf=451.76278 MHz
5/30.618err=-1.6PdZ=46(47.16) N=51L=14.2233780 m /7.1116890=2 mf=21.07744 MHz
7/40.618err=-1.45PdZ=46(43.05) N=47L=18.2601698 m /9.1300849=2 mf=16.41784 MHz
e0.618err=-1.1PdZ=46(24.09) N=22L=0.2472835 m *8.0878832=2 m**f=1212.34319 MHz
e0.618err=-1.95PdZ=46(24.09) N=27L=36.7001242 m /18.3500621=2 m**f=8.16870 MHz
6/50.618err=-0.242AgZ=47(132.01) N=132L=1.9951751 m *1.0024183=2 mf=150.25872 MHz
5/40.618err=-0.696AgZ=47(107.86) N=111L=4.0278009 m /2.0139004=2 mf=74.43080 MHz
e^(10.618err=-1.9AgZ=47(65.43) N=61L=0.3925593 m *5.0947720=2 mf=763.68712 MHz
1.610.618err=-0.831AgZ=47(50.02) N=50L=1.9835290 m *1.0083039=2 mf=151.14095 MHz
7/40.618err=-0.54AgZ=47(43.01) N=43L=1.9892650 m *1.0053965=2 mf=150.70514 MHz
7/40.618err=-1.54AgZ=47(43.01) N=45L=6.0921241 m /3.0460620=2 mf=49.20984 MHz
20.618err=-1.65AgZ=47(34.72) N=31**L=0.1513514 m *13.2142823=2 mf=1980.77109 MHz
20.618err=-1.97AgZ=47(34.72) N=39**L=38.7459559 m /19.3729779=2 mf=7.73739 MHz
5/20.618err=-1.89AgZ=47(26.27) N=29L=24.4521359 m /12.2260679=2 mf=12.26038 MHz
30.618err=-1.74AgZ=47(21.91) N=20L=0.2457433 m *8.1385747=2 mf=1219.94165 MHz
9/20.618err=-1.62AgZ=47(16.00) N=14L=0.0984083 m *20.3234884=2 mf=3046.41427 MHz
9/20.618err=-0.363AgZ=47(16.00) N=16L=1.9927681 m *1.0036291=2 mf=150.44021 MHz
9/20.618err=-0.884AgZ=47(16.00) N=18L=40.3535546 m /20.1767773=2 mf=7.42915 MHz
90.618err=-1.74AgZ=47(10.95) N=10L=0.2457433 m *8.1385747=2 mf=1219.94165 MHz
110.618err=-0.291AgZ=47(10.04) N=9L=0.1661846 m *12.0348112=2 mf=1803.97281 MHz
110.618err=-0.542AgZ=47(10.04) N=11L=20.1083338 m /10.0541669=2 mf=14.90887 MHz
6/50.618err=-1.77CdZ=48(131.90) N=128L=0.9826513 m *2.0353100=2 mf=305.08530 MHz
6/50.618err=-1.89CdZ=48(131.90) N=132L=2.0376257 m /1.0188128=2 mf=147.12833 MHz
e/20.618err=-1.57CdZ=48(78.37) N=82L=6.0937944 m /3.0468972=2 mf=49.19635 MHz
1.610.618err=-1.29CdZ=48(49.97) N=50L=2.0257318 m /1.0128659=2 mf=147.99218 MHz
5/30.618err=-0.287CdZ=48(47.08) N=43L=0.2492850 m *8.0229454=2 mf=1202.60925 MHz
7/40.618err=-0.497CdZ=48(42.97) N=41L=0.6633763 m *3.0148803=2 mf=451.91919 MHz
7/40.618err=-1.58CdZ=48(42.97) N=43L=2.0315898 m /1.0157949=2 mf=147.56545 MHz
e0.618err=-0.631CdZ=48(24.05) N=26L=14.0882308 m /7.0441154=2 m**f=21.27964 MHz
e0.618err=-0.779CdZ=48(24.05) N=27L=38.2957818 m /19.1478909=2 m**f=7.82834 MHz
30.618err=-1.65CdZ=48(21.89) N=24L=20.3287203 m /10.1643602=2 mf=14.74724 MHz
9/20.618err=-1.76CdZ=48(15.99) N=16L=2.0351675 m /1.0175837=2 mf=147.30604 MHz
70.618err=-0.375CdZ=48(12.36) N=11L=0.1423241 m *14.0524364=2 mf=2106.40722 MHz
70.618err=-0.375CdZ=48(12.36) N=12L=0.9962685 m *2.0074909=2 mf=300.91532 MHz
90.618err=-1.65CdZ=48(10.94) N=12L=20.3287203 m /10.1643602=2 mf=14.74724 MHz
e/20.618err=-1.34InZ=49(78.30) N=76L=0.9868604 m *2.0266291=2 mf=303.78406 MHz
3/20.618err=-1.32InZ=49(59.26) N=61L=4.0524865 m /2.0262432=2 mf=73.97741 MHz
3/20.618err=-1.32InZ=49(59.26) N=62L=6.0787297 m /3.0393648=2 mf=49.31827 MHz
1.610.618err=-1.25InZ=49(49.93) N=54L=14.1738341 m /7.0869170=2 mf=21.15112 MHz
5/30.618err=-1.86InZ=49(47.04) N=47L=1.9635683 m *1.0185538=2 mf=152.67738 MHz
7/40.618err=-0.497InZ=49(42.94) N=39L=0.2211254 m *9.0446408=2 mf=1355.75756 MHz
20.618err=-0.987InZ=49(34.66) N=37**L=10.0986800 m /5.0493400=2 mf=29.68630 MHz
20.618err=-0.987InZ=49(34.66) N=38**L=20.1973600 m /10.0986800=2 mf=14.84315 MHz
20.618err=-0.987InZ=49(34.66) N=39**L=40.3947200 m /20.1973600=2 mf=7.42158 MHz
5/20.618err=-0.81InZ=49(26.22) N=23L=0.1044179 m *19.1538034=2 mf=2871.08290 MHz
5/20.618err=-1.98InZ=49(26.22) N=27L=4.0788244 m /2.0394122=2 mf=73.49972 MHz
5/20.618err=-1.98InZ=49(26.22) N=28L=10.1970609 m /5.0985305=2 mf=29.39989 MHz
4/30.618err=-1.17SnZ=50(83.45) N=81L=0.9884765 m *2.0233156=2 mf=303.28738 MHz
1.610.618err=-0.375SnZ=50(49.89) N=47L=0.4981358 m *4.0149691=2 mf=601.82873 MHz
5/30.618err=-0.183SnZ=50(47.00) N=47L=2.0036411 m /1.0018205=2 mf=149.62383 MHz
7/40.618err=-1.3SnZ=50(42.90) N=40L=0.3948668 m *5.0649989=2 mf=759.22423 MHz
5/20.618err=-0.111SnZ=50(26.20) N=25L=0.6659305 m *3.0033164=2 mf=450.18580 MHz
5/20.618err=-0.0497SnZ=50(26.20) N=29L=26.0129105 m /13.0064552=2 mf=11.52476 MHz
e0.618err=-1.14SnZ=50(24.01) N=21L=0.0988810 m *20.2263343=2 m**f=3031.85124 MHz
e0.618err=-0.701SnZ=50(24.01) N=24L=1.9860778 m *1.0070099=2 m**f=150.94698 MHz
7/20.618err=-0.197SnZ=50(19.16) N=17L=0.1330716 m *15.0295005=2 mf=2252.86545 MHz
9/20.618err=-0.548SnZ=50(15.96) N=14L=0.1046897 m *19.1040791=2 mf=2863.62942 MHz
e^(10.618err=-1.03SbZ=51(65.20) N=69L=8.0820521 m /4.0410261=2 mf=37.09361 MHz
7/40.618err=-1.23SbZ=51(42.86) N=47L=20.2449708 m /10.1224854=2 mf=14.80824 MHz
20.618err=-1.49SbZ=51(34.61) N=31**L=0.1642324 m *12.1778680=2 mf=1825.41649 MHz
20.618err=-1.49SbZ=51(34.61) N=32**L=0.3284647 m *6.0889340=2 mf=912.70825 MHz
20.618err=-1.49SbZ=51(34.61) N=33**L=0.6569294 m *3.0444670=2 mf=456.35412 MHz
e0.618err=-1.29SbZ=51(23.99) N=24L=2.0257994 m /1.0128997=2 m**f=147.98724 MHz
e0.618err=-1.73SbZ=51(23.99) N=27L=40.6892681 m /20.3446341=2 m**f=7.36785 MHz
7/20.618err=-1.85SbZ=51(19.15) N=21L=20.3684414 m /10.1842207=2 mf=14.71848 MHz
70.618err=-1.74SbZ=51(12.33) N=11L=0.1512193 m *13.2258225=2 mf=1982.50091 MHz
110.618err=-0.827SbZ=51(10.00) N=10L=1.9836074 m *1.0082640=2 mf=151.13498 MHz
5/30.618err=-0.492TeZ=52(46.92) N=51L=16.0786012 m /8.0393006=2 mf=18.64543 MHz
5/20.618err=-0.271TeZ=52(26.16) N=23L=0.1108108 m *18.0487763=2 mf=2705.44350 MHz
30.618err=-0.104TeZ=52(21.82) N=24L=22.0227804 m /11.0113902=2 mf=13.61283 MHz
90.618err=-0.104TeZ=52(10.91) N=12L=22.0227804 m /11.0113902=2 mf=13.61283 MHz
110.618err=-1.13TeZ=52(10.00) N=10L=2.0225017 m /1.0112508=2 mf=148.22854 MHz
e/20.618err=-1.43JZ=53(78.05) N=78L=1.9718074 m *1.0142979=2 mf=152.03942 MHz
e^(10.618err=-0.608JZ=53(65.10) N=67L=4.0243090 m /2.0121545=2 mf=74.49539 MHz
7/40.618err=-0.186JZ=53(42.79) N=46L=12.0222236 m /6.0111118=2 mf=24.93652 MHz
5/20.618err=-1.19JZ=53(26.14) N=24L=0.2823545 m *7.0832933=2 mf=1061.75896 MHz
e0.618err=-0.429JZ=53(23.95) N=21L=0.1048139 m *19.0814474=2 m**f=2860.23702 MHz
e0.618err=-0.282JZ=53(23.95) N=22L=0.2849136 m *7.0196722=2 m**f=1052.22239 MHz
7/20.618err=-1.28JZ=53(19.12) N=17L=0.1410559 m *14.1787740=2 mf=2125.34476 MHz
7/20.618err=-1.28JZ=53(19.12) N=18L=0.4936957 m *4.0510783=2 mf=607.24136 MHz
7/20.618err=-0.797JZ=53(19.12) N=20L=6.0477725 m /3.0238863=2 mf=49.57072 MHz
9/20.618err=-0.127JZ=53(15.92) N=14L=0.1109711 m *18.0227161=2 mf=2701.53719 MHz
9/20.618err=-0.127JZ=53(15.92) N=15L=0.4993698 m *4.0050480=2 mf=600.34160 MHz
9/20.618err=-1.13JZ=53(15.92) N=17L=10.1122383 m /5.0561191=2 mf=29.64650 MHz
50.618err=-1.06JZ=53(14.88) N=16L=12.1270350 m /6.0635175=2 mf=24.72100 MHz
e/20.618err=-0.451XeZ=54(77.99) N=78L=2.0090113 m /1.0045056=2 mf=149.22388 MHz
e^(10.618err=-1.81XeZ=54(65.05) N=65L=1.9645957 m *1.0180212=2 mf=152.59753 MHz
3/20.618err=-0.762XeZ=54(59.02) N=59L=1.9848913 m *1.0076118=2 mf=151.03721 MHz
3/20.618err=-0.486XeZ=54(59.02) N=63L=10.0485124 m /5.0242562=2 mf=29.83451 MHz
1.610.618err=-0.253XeZ=54(49.73) N=46L=0.3324941 m *6.0151449=2 mf=901.64754 MHz
5/30.618err=-1.88XeZ=54(46.85) N=43L=0.2804456 m *7.1315070=2 mf=1068.98600 MHz
5/30.618err=-0.183XeZ=54(46.85) N=49L=6.0109232 m /3.0054616=2 mf=49.87461 MHz
5/30.618err=-0.183XeZ=54(46.85) N=50L=10.0182054 m /5.0091027=2 mf=29.92477 MHz
20.618err=-1.18XeZ=54(34.52) N=38**L=22.2583151 m /11.1291575=2 mf=13.46878 MHz
5/20.618err=-0.336XeZ=54(26.12) N=29L=28.0939433 m /14.0469717=2 mf=10.67107 MHz
30.618err=-1.2XeZ=54(21.78) N=20L=0.2823433 m *7.0835743=2 mf=1061.80107 MHz
50.618err=-1.17XeZ=54(14.87) N=13L=0.0988468 m *20.2333358=2 mf=3032.90073 MHz
50.618err=-1.17XeZ=54(14.87) N=14L=0.4942339 m *4.0466672=2 mf=606.58015 MHz
90.618err=-1.2XeZ=54(10.89) N=10L=0.2823433 m *7.0835743=2 mf=1061.80107 MHz
6/50.618err=-0.863CsZ=55(131.15) N=135L=4.0344989 m /2.0172494=2 mf=74.30724 MHz
5/40.618err=-1.17CsZ=55(107.16) N=104L=0.9884683 m *2.0233325=2 mf=303.28992 MHz
4/30.618err=-1.83CsZ=55(83.12) N=87L=6.1093002 m /3.0546501=2 mf=49.07149 MHz
e^(10.618err=-0.455CsZ=55(65.00) N=62L=0.6636484 m *3.0136438=2 mf=451.73384 MHz
e^(10.618err=-0.0489CsZ=55(65.00) N=65L=2.0009771 m /1.0004885=2 mf=149.82303 MHz
e^(10.618err=-0.553CsZ=55(65.00) N=68L=6.0331781 m /3.0165891=2 mf=49.69064 MHz
3/20.618err=-0.166CsZ=55(58.97) N=55L=0.3993380 m *5.0082888=2 mf=750.72361 MHz
3/20.618err=-1.09CsZ=55(58.97) N=59L=2.0216486 m /1.0108243=2 mf=148.29108 MHz
1.610.618err=-1.29CsZ=55(49.69) N=52L=6.0768522 m /3.0384261=2 mf=49.33351 MHz
5/30.618err=-0.0264CsZ=55(46.81) N=43L=0.2856391 m *7.0018432=2 mf=1049.54989 MHz
7/40.618err=-0.725CsZ=55(42.73) N=39L=0.2482020 m *8.0579528=2 mf=1207.85673 MHz
7/40.618err=-1.85CsZ=55(42.73) N=44L=4.0737608 m /2.0368804=2 mf=73.59108 MHz
5/20.618err=-0.379CsZ=55(26.10) N=23L=0.1172038 m *17.0642976=2 mf=2557.87386 MHz
e0.618err=-0.893CsZ=55(23.91) N=26L=16.1427644 m /8.0713822=2 m**f=18.57132 MHz
6/50.618err=-0.958BaZ=56(131.05) N=131L=1.9810250 m *1.0095784=2 mf=151.33199 MHz
5/40.618err=-1.75BaZ=56(107.08) N=107L=1.9657039 m *1.0174472=2 mf=152.51150 MHz
4/30.618err=-1.62BaZ=56(83.06) N=83L=1.9681666 m *1.0161741=2 mf=152.32067 MHz
e^(10.618err=-1.87BaZ=56(64.95) N=65L=2.0373585 m /1.0186792=2 mf=147.14762 MHz
1.610.618err=-0.114BaZ=56(49.65) N=53L=10.0113271 m /5.0056635=2 mf=29.94533 MHz
1.610.618err=-1.25BaZ=56(49.65) N=54L=16.1986675 m /8.0993338=2 mf=18.50723 MHz
7/40.618err=-1.05BaZ=56(42.70) N=47L=22.2297719 m /11.1148859=2 mf=13.48608 MHz
20.618err=-0.824BaZ=56(34.47) N=31**L=0.1803336 m *11.0905584=2 mf=1662.43288 MHz
e0.618err=-0.33BaZ=56(23.89) N=21L=0.1107467 m *18.0592270=2 m**f=2707.01003 MHz
e0.618err=-0.777BaZ=56(23.89) N=25L=6.0465655 m /3.0232828=2 m**f=49.58062 MHz
7/20.618err=-1.67BaZ=56(19.07) N=21L=22.3653474 m /11.1826737=2 mf=13.40433 MHz
9/20.618err=-0.337BaZ=56(15.89) N=14L=0.1172524 m *17.0572135=2 mf=2556.81198 MHz
70.618err=-0.375BaZ=56(12.28) N=11L=0.1660448 m *12.0449455=2 mf=1805.49190 MHz
70.618err=-1.71BaZ=56(12.28) N=13L=8.1361929 m /4.0680965=2 mf=36.84677 MHz
110.618err=-1.01BaZ=56(9.96) N=9L=0.1980072 m *10.1006451=2 mf=1514.04861 MHz
6/50.618err=-0.821LaZ=57(130.96) N=131L=2.0164004 m /1.0082002=2 mf=148.67705 MHz
5/40.618err=-0.0403LaZ=57(107.00) N=107L=2.0008058 m /1.0004029=2 mf=149.83586 MHz
4/30.618err=-0.166LaZ=57(82.99) N=83L=2.0033124 m /1.0016562=2 mf=149.64838 MHz
e^(10.618err=-0.643LaZ=57(64.90) N=63L=0.9936153 m *2.0128515=2 mf=301.71885 MHz
1.610.618err=-1.91LaZ=57(49.62) N=53L=10.1901008 m /5.0950504=2 mf=29.41997 MHz
5/30.618err=-1.35LaZ=57(46.74) N=44L=0.4933766 m *4.0536987=2 mf=607.63415 MHz
30.618err=-0.662LaZ=57(21.73) N=19L=0.0993430 m *20.1322637=2 mf=3017.75041 MHz
30.618err=-0.585LaZ=57(21.73) N=23L=8.0467851 m /4.0233926=2 mf=37.25618 MHz
30.618err=-0.585LaZ=57(21.73) N=24L=24.1403554 m /12.0701777=2 mf=12.41873 MHz
7/20.618err=-1.42LaZ=57(19.06) N=17L=0.1517016 m *13.1837724=2 mf=1976.19776 MHz
50.618err=-0.887LaZ=57(14.83) N=13L=0.1043383 m *19.1684234=2 mf=2873.27438 MHz
90.618err=-0.585LaZ=57(10.87) N=12L=24.1403554 m /12.0701777=2 mf=12.41873 MHz
110.618err=-1.62LaZ=57(9.96) N=11L=24.3867027 m /12.1933513=2 mf=12.29328 MHz
6/50.618err=-1.07CeZ=58(130.86) N=127L=0.9894752 m *2.0212734=2 mf=302.98126 MHz
5/40.618err=-1.8CeZ=58(106.92) N=107L=2.0359077 m /1.0179538=2 mf=147.25248 MHz
4/30.618err=-1.93CeZ=58(82.93) N=83L=2.0384583 m /1.0192291=2 mf=147.06823 MHz
5/20.618err=-1.14CeZ=58(26.04) N=23L=0.1235967 m *16.1816615=2 mf=2425.57004 MHz
5/20.618err=-0.584CeZ=58(26.04) N=28L=12.0699905 m /6.0349952=2 mf=24.83784 MHz
5/20.618err=-0.584CeZ=58(26.04) N=29L=30.1749762 m /15.0874881=2 mf=9.93513 MHz
5/40.618err=-1.13PrZ=59(106.84) N=110L=4.0449405 m /2.0224702=2 mf=74.11542 MHz
4/30.618err=-1.62PrZ=59(82.87) N=79L=0.6561013 m *3.0483098=2 mf=456.93014 MHz
e/20.618err=-1.38PrZ=59(77.70) N=80L=4.0548015 m /2.0274008=2 mf=73.93517 MHz
e^(10.618err=-1.47PrZ=59(64.81) N=61L=0.4927872 m *4.0585472=2 mf=608.36092 MHz
1.610.618err=-0.722PrZ=59(49.54) N=51L=4.0288431 m /2.0144216=2 mf=74.41155 MHz
5/30.618err=-1.36PrZ=59(46.67) N=51L=18.2430283 m /9.1215142=2 mf=16.43326 MHz
20.618err=-1.34PrZ=59(34.40) N=36**L=6.0798175 m /3.0399088=2 mf=49.30945 MHz
20.618err=-1.34PrZ=59(34.40) N=37**L=12.1596351 m /6.0798175=2 mf=24.65472 MHz
20.618err=-1.34PrZ=59(34.40) N=38**L=24.3192702 m /12.1596351=2 mf=12.32736 MHz
5/20.618err=-1.81PrZ=59(26.02) N=26L=1.9644950 m *1.0180733=2 mf=152.60536 MHz
e0.618err=-0.83PrZ=59(23.84) N=21L=0.1166796 m *17.1409613=2 m**f=2569.36545 MHz
9/20.618err=-1.19PrZ=59(15.85) N=14L=0.1235338 m *16.1898975=2 mf=2426.80459 MHz
e/20.618err=-1.92NdZ=60(77.64) N=74L=0.6541569 m *3.0573705=2 mf=458.28831 MHz
5/30.618err=-0.183NdZ=60(46.64) N=48L=4.0072822 m /2.0036411=2 mf=74.81192 MHz
5/20.618err=-0.111NdZ=60(26.00) N=26L=1.9977915 m *1.0011055=2 mf=150.06193 MHz
30.618err=-0.662NdZ=60(21.69) N=19L=0.1045716 m *19.1256505=2 mf=2866.86288 MHz
50.618err=-1.17NdZ=60(14.80) N=13L=0.1098298 m *18.2100022=2 mf=2729.61066 MHz
e/20.618err=-0.242PmZ=61(77.59) N=74L=0.6650595 m *3.0072497=2 mf=450.77539 MHz
3/20.618err=-0.349PmZ=61(58.72) N=56L=0.6643532 m *3.0104468=2 mf=451.25463 MHz
3/20.618err=-0.349PmZ=61(58.72) N=57L=0.9965298 m *2.0069646=2 mf=300.83642 MHz
1.610.618err=-1.7PmZ=61(49.48) N=48L=0.9833209 m *2.0339241=2 mf=304.87755 MHz
5/30.618err=-1.86PmZ=61(46.61) N=48L=4.0740702 m /2.0370351=2 mf=73.58549 MHz
7/40.618err=-0.895PmZ=61(42.54) N=47L=24.2145729 m /12.1072865=2 mf=12.38066 MHz
20.618err=-1.82PmZ=61(34.35) N=30**L=0.0982174 m *20.3629924=2 mf=3052.33578 MHz
20.618err=-1.82PmZ=61(34.35) N=31**L=0.1964348 m *10.1814962=2 mf=1526.16789 MHz
20.618err=-1.82PmZ=61(34.35) N=32**L=0.3928696 m *5.0907481=2 mf=763.08394 MHz
5/20.618err=-1.56PmZ=61(25.98) N=26L=2.0310881 m /1.0155440=2 mf=147.60190 MHz
e0.618err=-1.66PmZ=61(23.81) N=22L=0.3279194 m *6.0990595=2 m**f=914.22602 MHz
7/20.618err=-0.566PmZ=61(19.00) N=19L=1.9887554 m *1.0056541=2 mf=150.74376 MHz
7/20.618err=-1.51PmZ=61(19.00) N=21L=24.3622535 m /12.1811267=2 mf=12.30561 MHz
70.618err=-0.525PmZ=61(12.23) N=11L=0.1808702 m *11.0576548=2 mf=1657.50076 MHz
110.618err=-0.378PmZ=61(9.93) N=11L=26.0980502 m /13.0490251=2 mf=11.48716 MHz
1.610.618err=-0.056SmZ=62(49.44) N=48L=0.9994409 m *2.0011189=2 mf=299.96017 MHz
7/40.618err=-0.456SmZ=62(42.51) N=45L=8.0364190 m /4.0182095=2 mf=37.30423 MHz
7/40.618err=-0.456SmZ=62(42.51) N=46L=14.0637332 m /7.0318666=2 mf=21.31671 MHz
20.618err=-0.173SmZ=62(34.32) N=30**L=0.0998275 m *20.0345571=2 mf=3003.10456 MHz
20.618err=-0.173SmZ=62(34.32) N=31**L=0.1996550 m *10.0172785=2 mf=1501.55228 MHz
20.618err=-0.173SmZ=62(34.32) N=32**L=0.3993101 m *5.0086393=2 mf=750.77614 MHz
5/20.618err=-0.918SmZ=62(25.97) N=23L=0.1321206 m *15.1376833=2 mf=2269.08165 MHz
5/20.618err=-0.918SmZ=62(25.97) N=24L=0.3303015 m *6.0550733=2 mf=907.63266 MHz
5/20.618err=-0.801SmZ=62(25.97) N=29L=32.2560090 m /16.1280045=2 mf=9.29416 MHz
e0.618err=-1.95SmZ=62(23.79) N=21L=0.1226124 m *16.3115599=2 m**f=2445.04132 MHz
e0.618err=-0.0115SmZ=62(23.79) N=22L=0.3332951 m *6.0006875=2 m**f=899.48043 MHz
e0.618err=-1.1SmZ=62(23.79) N=26L=18.1972981 m /9.0986491=2 m**f=16.47456 MHz
30.618err=-0.993SmZ=62(21.66) N=24L=26.2579304 m /13.1289652=2 mf=11.41722 MHz
7/20.618err=-1.01SmZ=62(18.99) N=17L=0.1650088 m *12.1205649=2 mf=1816.82697 MHz
7/20.618err=-1.07SmZ=62(18.99) N=19L=2.0213579 m /1.0106790=2 mf=148.31241 MHz
50.618err=-1.34SmZ=62(14.78) N=16L=14.1863428 m /7.0931714=2 mf=21.13247 MHz
90.618err=-0.993SmZ=62(10.83) N=12L=26.2579304 m /13.1289652=2 mf=11.41722 MHz
110.618err=-1.37SmZ=62(9.92) N=9L=0.2192222 m *9.1231633=2 mf=1367.52778 MHz
5/30.618err=-1.88EuZ=63(46.54) N=43L=0.3271866 m *6.1127203=2 mf=916.27372 MHz
7/40.618err=-0.497EuZ=63(42.49) N=39L=0.2843041 m *7.0347207=2 mf=1054.47810 MHz
7/40.618err=-0.497EuZ=63(42.49) N=40L=0.4975322 m *4.0198404=2 mf=602.55891 MHz
e0.618err=-0.33EuZ=63(23.78) N=21L=0.1245900 m *16.0526463=2 m**f=2406.23114 MHz
30.618err=-1.2EuZ=63(21.64) N=19L=0.1098002 m *18.2149052=2 mf=2730.34560 MHz
30.618err=-1.2EuZ=63(21.64) N=20L=0.3294006 m *6.0716351=2 mf=910.11520 MHz
30.618err=-1.2EuZ=63(21.64) N=21L=0.9882017 m *2.0238784=2 mf=303.37173 MHz
9/20.618err=-1.08EuZ=63(15.81) N=14L=0.1319090 m *15.1619675=2 mf=2272.72176 MHz
9/20.618err=-0.169EuZ=63(15.81) N=17L=12.0202078 m /6.0101039=2 mf=24.94071 MHz
90.618err=-1.2EuZ=63(10.82) N=10L=0.3294006 m *6.0716351=2 mf=910.11520 MHz
e^(10.618err=-1.43GdZ=64(64.59) N=69L=10.1421831 m /5.0710915=2 mf=29.55897 MHz
1.610.618err=-1.51GdZ=64(49.38) N=46L=0.3940670 m *5.0752785=2 mf=760.76511 MHz
5/30.618err=-0.287GdZ=64(46.51) N=43L=0.3323800 m *6.0172090=2 mf=901.95694 MHz
7/40.618err=-0.987GdZ=64(42.46) N=38L=0.1650382 m *12.1184055=2 mf=1816.50329 MHz
20.618err=-1.47GdZ=64(34.28) N=38**L=26.3802253 m /13.1901126=2 mf=11.36429 MHz
9/20.618err=-1.76GdZ=64(15.80) N=17L=12.2110047 m /6.1055024=2 mf=24.55101 MHz
50.618err=-0.423GdZ=64(14.76) N=13L=0.1171517 m *17.0718771=2 mf=2559.00999 MHz
4/30.618err=-1.54TbZ=65(82.54) N=85L=4.0612961 m /2.0306481=2 mf=73.81694 MHz
e/20.618err=-1.2TbZ=65(77.38) N=81L=6.0714921 m /3.0357460=2 mf=49.37706 MHz
3/20.618err=-0.796TbZ=65(58.56) N=62L=8.0636210 m /4.0318105=2 mf=37.17839 MHz
3/20.618err=-0.796TbZ=65(58.56) N=63L=12.0954315 m /6.0477158=2 mf=24.78559 MHz
1.610.618err=-1.08TbZ=65(49.34) N=45L=0.2473522 m *8.0856351=2 mf=1212.00621 MHz
5/30.618err=-0.492TbZ=65(46.48) N=50L=12.0589509 m /6.0294755=2 mf=24.86058 MHz
20.618err=-0.579TbZ=65(34.26) N=30**L=0.1046579 m *19.1098852=2 mf=2864.49973 MHz
6/50.618err=-0.863DyZ=66(130.15) N=134L=4.0344989 m /2.0172494=2 mf=74.30724 MHz
1.610.618err=-1.39DyZ=66(49.31) N=47L=0.6575393 m *3.0416433=2 mf=455.93086 MHz
5/20.618err=-1.58DyZ=66(25.90) N=23L=0.1406445 m *14.2202480=2 mf=2131.56155 MHz
5/20.618err=-0.992DyZ=66(25.90) N=29L=34.3370418 m /17.1685209=2 mf=8.73088 MHz
7/20.618err=-1.39DyZ=66(18.94) N=21L=26.3591595 m /13.1795797=2 mf=11.37337 MHz
110.618err=-0.848DyZ=66(9.90) N=11L=28.2372347 m /14.1186173=2 mf=10.61692 MHz
6/50.618err=-1.26HoZ=67(130.07) N=130L=1.9751291 m *1.0125921=2 mf=151.78373 MHz
4/30.618err=-0.663HoZ=67(82.43) N=80L=0.9934189 m *2.0132494=2 mf=301.77849 MHz
e/20.618err=-0.724HoZ=67(77.28) N=75L=0.9928187 m *2.0144664=2 mf=301.96092 MHz
5/20.618err=-0.0572HoZ=67(25.88) N=23L=0.1427755 m *14.0080055=2 mf=2099.74720 MHz
e0.618err=-0.629HoZ=67(23.71) N=21L=0.1325005 m *15.0942793=2 m**f=2262.57555 MHz
30.618err=-0.75HoZ=67(21.59) N=19L=0.1167716 m *17.1274482=2 mf=2567.33990 MHz
30.618err=-1.35HoZ=67(21.59) N=24L=28.3755055 m /14.1877527=2 mf=10.56518 MHz
7/20.618err=-1.97HoZ=67(18.93) N=17L=0.1783160 m *11.2160451=2 mf=1681.24287 MHz
9/20.618err=-1.84HoZ=67(15.77) N=14L=0.1402842 m *14.2567755=2 mf=2137.03688 MHz
50.618err=-1.93HoZ=67(14.73) N=13L=0.1226432 m *16.3074647=2 mf=2444.42746 MHz
70.618err=-0.675HoZ=67(12.19) N=11L=0.1986607 m *10.0674171=2 mf=1509.06786 MHz
90.618err=-1.35HoZ=67(10.79) N=12L=28.3755055 m /14.1877527=2 mf=10.56518 MHz
6/50.618err=-0.231ErZ=68(129.99) N=130L=2.0046086 m /1.0023043=2 mf=149.55162 MHz
e^(10.618err=-1.75ErZ=68(64.42) N=60L=0.3931409 m *5.0872340=2 mf=762.55719 MHz
3/20.618err=-1.28ErZ=68(58.45) N=54L=0.3291513 m *6.0762328=2 mf=910.80438 MHz
3/20.618err=-1.28ErZ=68(58.45) N=55L=0.4937270 m *4.0508219=2 mf=607.20292 MHz
1.610.618err=-1.31ErZ=68(49.25) N=53L=12.1566115 m /6.0783057=2 mf=24.66086 MHz
5/30.618err=-1.94ErZ=68(46.39) N=45L=0.9809827 m *2.0387720=2 mf=305.60423 MHz
20.618err=-1.49ErZ=68(34.19) N=30**L=0.1094882 m *18.2668020=2 mf=2738.12474 MHz
20.618err=-1.49ErZ=68(34.19) N=31**L=0.2189765 m *9.1334010=2 mf=1369.06237 MHz
20.618err=-0.104ErZ=68(34.19) N=37**L=14.0144947 m /7.0072473=2 mf=21.39160 MHz
20.618err=-0.104ErZ=68(34.19) N=38**L=28.0289894 m /14.0144947=2 mf=10.69580 MHz
5/20.618err=-1.08ErZ=68(25.86) N=28L=14.1510233 m /7.0755117=2 mf=21.18521 MHz
e0.618err=-0.638ErZ=68(23.70) N=23L=0.9936666 m *2.0127476=2 m**f=301.70327 MHz
7/20.618err=-0.465ErZ=68(18.92) N=17L=0.1809774 m *11.0511033=2 mf=1656.51871 MHz
9/20.618err=-0.337ErZ=68(15.76) N=14L=0.1423780 m *14.0471170=2 mf=2105.60987 MHz
50.618err=-0.423ErZ=68(14.73) N=13L=0.1244737 m *16.0676490=2 mf=2408.47999 MHz
6/50.618err=-1.95TmZ=69(129.91) N=126L=0.9809453 m *2.0388497=2 mf=305.61588 MHz
6/50.618err=-1.71TmZ=69(129.91) N=130L=2.0340881 m /1.0170441=2 mf=147.38420 MHz
5/40.618err=-0.801TmZ=69(106.14) N=103L=0.9920627 m *2.0160016=2 mf=302.19104 MHz
e^(10.618err=-0.271TmZ=69(64.38) N=60L=0.3989224 m *5.0135060=2 mf=751.50564 MHz
5/30.618err=-0.462TmZ=69(46.37) N=45L=0.9954089 m *2.0092246=2 mf=301.17519 MHz
20.618err=-0.0115TmZ=69(34.17) N=30**L=0.1110984 m *18.0020658=2 mf=2698.44177 MHz
20.618err=-0.0115TmZ=69(34.17) N=31**L=0.2221967 m *9.0010329=2 mf=1349.22089 MHz
20.618err=-1.58TmZ=69(34.17) N=37**L=14.2205902 m /7.1102951=2 mf=21.08158 MHz
20.618err=-1.58TmZ=69(34.17) N=38**L=28.4411804 m /14.2205902=2 mf=10.54079 MHz
e0.618err=-1.26TmZ=69(23.68) N=26L=20.2518318 m /10.1259159=2 m**f=14.80323 MHz
70.618err=-0.25TmZ=69(12.17) N=13L=10.0249520 m /5.0124760=2 mf=29.90463 MHz
6/50.618err=-0.487YbZ=70(129.83) N=126L=0.9951619 m *2.0097233=2 mf=301.24994 MHz
5/40.618err=-1.75YbZ=70(106.08) N=106L=1.9657039 m *1.0174472=2 mf=152.51150 MHz
5/30.618err=-1.88YbZ=70(46.34) N=42L=0.2181244 m *9.1690804=2 mf=1374.41058 MHz
7/40.618err=-0.725YbZ=70(42.30) N=38L=0.1805105 m *11.0796850=2 mf=1660.80301 MHz
5/20.618err=-1.17YbZ=70(25.83) N=29L=36.4180747 m /18.2090373=2 mf=8.23197 MHz
9/20.618err=-1.08YbZ=70(15.74) N=15L=0.6595450 m *3.0323935=2 mf=454.54435 MHz
50.618err=-0.106YbZ=70(14.71) N=16L=16.0168386 m /8.0084193=2 mf=18.71733 MHz
70.618err=-1.71YbZ=70(12.16) N=13L=10.1702412 m /5.0851206=2 mf=29.47742 MHz
110.618err=-1.01YbZ=70(9.87) N=9L=0.2475089 m *8.0805161=2 mf=1211.23889 MHz
5/40.618err=-0.312LuZ=71(106.01) N=106L=1.9937854 m *1.0031170=2 mf=150.36345 MHz
5/30.618err=-0.444LuZ=71(46.31) N=42L=0.2212404 m *9.0399384=2 mf=1355.05268 MHz
7/40.618err=-1.92LuZ=71(42.27) N=41L=0.9812440 m *2.0382289=2 mf=305.52283 MHz
7/40.618err=-0.658LuZ=71(42.27) N=46L=16.1052429 m /8.0526214=2 mf=18.61459 MHz
5/20.618err=-1.69LuZ=71(25.82) N=23L=0.1512994 m *13.2188221=2 mf=1981.45158 MHz
e0.618err=-1.75LuZ=71(23.66) N=21L=0.1404110 m *14.2438974=2 m**f=2135.10650 MHz
30.618err=-1.02LuZ=71(21.53) N=19L=0.1237431 m *16.1625215=2 mf=2422.70103 MHz
30.618err=-0.232LuZ=71(21.53) N=23L=10.0231885 m /5.0115942=2 mf=29.90989 MHz
30.618err=-0.232LuZ=71(21.53) N=24L=30.0695655 m /15.0347827=2 mf=9.96996 MHz
7/20.618err=-0.802LuZ=71(18.88) N=18L=0.6613660 m *3.0240444=2 mf=453.29285 MHz
7/20.618err=-1.28LuZ=71(18.88) N=20L=8.1017330 m /4.0508665=2 mf=37.00350 MHz
7/20.618err=-1.28LuZ=71(18.88) N=21L=28.3560655 m /14.1780327=2 mf=10.57243 MHz
50.618err=-1.54LuZ=71(14.70) N=16L=16.2456506 m /8.1228253=2 mf=18.45371 MHz
90.618err=-0.232LuZ=71(10.77) N=12L=30.0695655 m /15.0347827=2 mf=9.96996 MHz
110.618err=-1.26LuZ=71(9.87) N=11L=30.3764191 m /15.1882096=2 mf=9.86925 MHz
5/40.618err=-1.1HfZ=72(105.95) N=106L=2.0218669 m /1.0109335=2 mf=148.27507 MHz
e/20.618err=-1.48HfZ=72(77.05) N=77L=1.9708639 m *1.0147834=2 mf=152.11221 MHz
5/30.618err=-0.183HfZ=72(46.28) N=49L=8.0145643 m /4.0072822=2 mf=37.40596 MHz
7/40.618err=-0.497HfZ=72(42.25) N=41L=0.9950644 m *2.0099202=2 mf=301.27946 MHz
20.618err=-1.49HfZ=72(34.11) N=30**L=0.1159287 m *17.2519797=2 mf=2586.00670 MHz
5/20.618err=-0.271HfZ=72(25.80) N=23L=0.1534304 m *13.0352273=2 mf=1953.93142 MHz
e0.618err=-0.33HfZ=72(23.64) N=21L=0.1423886 m *14.0460655=2 m**f=2105.45225 MHz
30.618err=-1.65HfZ=72(21.52) N=23L=10.1643602 m /5.0821801=2 mf=29.49447 MHz
30.618err=-1.65HfZ=72(21.52) N=24L=30.4930805 m /15.2465403=2 mf=9.83149 MHz
50.618err=-1.17HfZ=72(14.69) N=13L=0.1317957 m *15.1750018=2 mf=2274.67555 MHz
50.618err=-1.17HfZ=72(14.69) N=14L=0.6589785 m *3.0350004=2 mf=454.93511 MHz
90.618err=-1.65HfZ=72(10.76) N=12L=30.4930805 m /15.2465403=2 mf=9.83149 MHz
5/40.618err=-0.0952TaZ=73(105.89) N=109L=4.0038055 m /2.0019027=2 mf=74.87688 MHz
4/30.618err=-1.36TaZ=73(82.13) N=86L=6.0815306 m /3.0407653=2 mf=49.29556 MHz
e/20.618err=-0.0883TaZ=73(77.00) N=77L=1.9982370 m *1.0008823=2 mf=150.02848 MHz
e^(10.618err=-0.096TaZ=73(64.23) N=68L=8.0076728 m /4.0038364=2 mf=37.43815 MHz
3/20.618err=-0.623TaZ=73(58.28) N=60L=4.0249185 m /2.0124593=2 mf=74.48411 MHz
3/20.618err=-0.623TaZ=73(58.28) N=61L=6.0373778 m /3.0186889=2 mf=49.65607 MHz
1.610.618err=-0.821TaZ=73(49.10) N=52L=8.0656402 m /4.0328201=2 mf=37.16908 MHz
5/30.618err=-1.58TaZ=73(46.26) N=49L=8.1258777 m /4.0629389=2 mf=36.89355 MHz
7/40.618err=-1.19TaZ=73(42.22) N=39L=0.3294317 m *6.0710603=2 mf=910.02904 MHz
20.618err=-0.0921TaZ=73(34.09) N=30**L=0.1175388 m *17.0156512=2 mf=2550.58195 MHz
20.618err=-0.3TaZ=73(34.09) N=38**L=30.0899445 m /15.0449722=2 mf=9.96321 MHz
5/20.618err=-1.28TaZ=73(25.79) N=27L=6.0766159 m /3.0383079=2 mf=49.33543 MHz
e0.618err=-1.93TaZ=73(23.63) N=22L=0.3924281 m *5.0964744=2 m**f=763.94229 MHz
9/20.618err=-0.654TaZ=73(15.71) N=14L=0.1528469 m *13.0849857=2 mf=1961.39001 MHz
5/40.618err=-1.47WZ=74(105.83) N=109L=4.0586521 m /2.0293261=2 mf=73.86503 MHz
e/20.618err=-1.29WZ=74(76.96) N=77L=2.0256101 m /1.0128050=2 mf=148.00107 MHz
e^(10.618err=-1.47WZ=74(64.19) N=68L=8.1173670 m /4.0586835=2 mf=36.93223 MHz
1.610.618err=-1.47WZ=74(49.07) N=45L=0.2816010 m *7.1022470=2 mf=1064.60005 MHz
20.618err=-1.68WZ=74(34.07) N=38**L=30.5021355 m /15.2510677=2 mf=9.82857 MHz
5/20.618err=-1.47WZ=74(25.77) N=24L=0.3942309 m *5.0731696=2 mf=760.44898 MHz
5/20.618err=-1.47WZ=74(25.77) N=25L=0.9855772 m *2.0292678=2 mf=304.17959 MHz
5/20.618err=-1.32WZ=74(25.77) N=29L=38.4991075 m /19.2495538=2 mf=7.78700 MHz
e0.618err=-0.553WZ=74(23.61) N=22L=0.3978039 m *5.0276031=2 m**f=753.61874 MHz
7/20.618err=-1.56WZ=74(18.85) N=17L=0.1969460 m *10.1550679=2 mf=1522.20638 MHz
9/20.618err=-0.85WZ=74(15.70) N=17L=14.1189742 m /7.0594871=2 mf=21.23330 MHz
70.618err=-1.28WZ=74(12.14) N=11L=0.2194163 m *9.1150939=2 mf=1366.31820 MHz
4/30.618err=-1.17ReZ=75(82.04) N=82L=1.9769531 m *1.0116578=2 mf=151.64369 MHz
1.610.618err=-0.108ReZ=75(49.05) N=45L=0.2854064 m *7.0075504=2 mf=1050.40538 MHz
5/20.618err=-0.111ReZ=75(25.76) N=24L=0.3995583 m *5.0055273=2 mf=750.30966 MHz
5/20.618err=-0.111ReZ=75(25.76) N=25L=0.9988958 m *2.0022109=2 mf=300.12387 MHz
e0.618err=-1.23ReZ=75(23.60) N=25L=8.0980789 m /4.0490394=2 m**f=37.02019 MHz
e0.618err=-0.0585ReZ=75(23.60) N=26L=22.0128606 m /11.0064303=2 m**f=13.61897 MHz
7/20.618err=-0.197ReZ=75(18.84) N=17L=0.1996074 m *10.0196670=2 mf=1501.91030 MHz
110.618err=-0.275ReZ=75(9.84) N=11L=32.0877667 m /16.0438833=2 mf=9.34289 MHz
4/30.618err=-0.166OsZ=76(81.99) N=82L=2.0033124 m /1.0016562=2 mf=149.64838 MHz
1.610.618err=-0.894OsZ=76(49.02) N=49L=1.9822876 m *1.0089354=2 mf=151.23560 MHz
5/30.618err=-1.35OsZ=76(46.18) N=43L=0.3947013 m *5.0671234=2 mf=759.54269 MHz
5/30.618err=-1.35OsZ=76(46.18) N=44L=0.6578354 m *3.0402740=2 mf=455.72561 MHz
5/30.618err=-0.713OsZ=76(46.18) N=50L=14.0996965 m /7.0498482=2 mf=21.26233 MHz
e0.618err=-1.4OsZ=76(23.59) N=26L=22.3063654 m /11.1531827=2 m**f=13.43977 MHz
30.618err=-0.662OsZ=76(21.47) N=19L=0.1324574 m *15.0991978=2 mf=2263.31280 MHz
30.618err=-0.662OsZ=76(21.47) N=20L=0.3973721 m *5.0330659=2 mf=754.43760 MHz
30.618err=-0.585OsZ=76(21.47) N=24L=32.1871405 m /16.0935703=2 mf=9.31404 MHz
7/20.618err=-1.18OsZ=76(18.83) N=21L=30.3529715 m /15.1764858=2 mf=9.87687 MHz
90.618err=-0.662OsZ=76(10.74) N=10L=0.3973721 m *5.0330659=2 mf=754.43760 MHz
90.618err=-0.585OsZ=76(10.74) N=12L=32.1871405 m /16.0935703=2 mf=9.31404 MHz
110.618err=-1.62OsZ=76(9.84) N=11L=32.5156035 m /16.2578018=2 mf=9.21996 MHz
4/30.618err=-1.49IrZ=77(81.95) N=82L=2.0296718 m /1.0148359=2 mf=147.70489 MHz
e^(10.618err=-1.18IrZ=77(64.08) N=66L=4.0470462 m /2.0235231=2 mf=74.07686 MHz
1.610.618err=-0.419IrZ=77(48.99) N=49L=2.0083703 m /1.0041851=2 mf=149.27151 MHz
5/30.618err=-0.0264IrZ=77(46.15) N=43L=0.3998947 m *5.0013166=2 mf=749.67850 MHz
5/30.618err=-0.0264IrZ=77(46.15) N=44L=0.6664912 m *3.0007900=2 mf=449.80710 MHz
7/40.618err=-0.725IrZ=77(42.13) N=38L=0.1985616 m *10.0724409=2 mf=1509.82091 MHz
20.618err=-0.824IrZ=77(34.01) N=34**L=1.9836693 m *1.0082326=2 mf=151.13026 MHz
5/20.618err=-1.58IrZ=77(25.73) N=23L=0.1640853 m *12.1887840=2 mf=1827.05276 MHz
5/20.618err=-0.15IrZ=77(25.73) N=28L=16.0239529 m /8.0119764=2 mf=18.70902 MHz
5/20.618err=-0.15IrZ=77(25.73) N=29L=40.0598821 m /20.0299411=2 mf=7.48361 MHz
e0.618err=-1.04IrZ=77(23.58) N=21L=0.1522767 m *13.1339833=2 m**f=1968.73457 MHz
30.618err=-1.91IrZ=77(21.46) N=24L=32.6106555 m /16.3053278=2 mf=9.19308 MHz
50.618err=-1.36IrZ=77(14.65) N=13L=0.1409482 m *14.1896121=2 mf=2126.96935 MHz
90.618err=-1.91IrZ=77(10.73) N=12L=32.6106555 m /16.3053278=2 mf=9.19308 MHz
e^(10.618err=-1.82PtZ=78(64.05) N=64L=1.9642919 m *1.0181786=2 mf=152.62114 MHz
1.610.618err=-1.73PtZ=78(48.96) N=49L=2.0344530 m /1.0172265=2 mf=147.35777 MHz
7/40.618err=-1.11PtZ=78(42.10) N=45L=10.1103336 m /5.0551668=2 mf=29.65208 MHz
20.618err=-0.472PtZ=78(33.99) N=34**L=2.0094312 m /1.0047156=2 mf=149.19269 MHz
5/20.618err=-0.271PtZ=78(25.71) N=23L=0.1662163 m *12.0325175=2 mf=1803.62900 MHz
5/20.618err=-1.46PtZ=78(25.71) N=28L=16.2320561 m /8.1160281=2 mf=18.46916 MHz
5/20.618err=-1.46PtZ=78(25.71) N=29L=40.5801404 m /20.2900702=2 mf=7.38766 MHz
50.618err=-0.055PtZ=78(14.64) N=13L=0.1427787 m *14.0076940=2 mf=2099.70051 MHz
6/50.618err=-0.608AuZ=79(129.16) N=133L=4.0243107 m /2.0121554=2 mf=74.49536 MHz
4/30.618err=-1.19AuZ=79(81.86) N=78L=0.6588814 m *3.0354477=2 mf=455.00217 MHz
e^(10.618err=-1.04AuZ=79(64.01) N=61L=0.6598337 m *3.0310669=2 mf=454.34550 MHz
e^(10.618err=-0.53AuZ=79(64.01) N=64L=1.9894751 m *1.0052903=2 mf=150.68922 MHz
1.610.618err=-0.88AuZ=79(48.94) N=53L=14.1231221 m /7.0615611=2 mf=21.22707 MHz
5/30.618err=-1.56AuZ=79(46.10) N=42L=0.2461689 m *8.1245016=2 mf=1217.83216 MHz
20.618err=-1.76AuZ=79(33.97) N=34**L=2.0351932 m /1.0175966=2 mf=147.30418 MHz
9/20.618err=-0.76AuZ=79(15.66) N=14L=0.1654097 m *12.0911893=2 mf=1812.42368 MHz
50.618err=-0.424AuZ=79(14.63) N=16L=18.0761465 m /9.0380732=2 mf=16.58498 MHz
6/50.618err=-1.77HgZ=80(129.10) N=129L=1.9653026 m *1.0176550=2 mf=152.54265 MHz
6/50.618err=-1.89HgZ=80(129.10) N=133L=4.0752514 m /2.0376257=2 mf=73.56416 MHz
e/20.618err=-1.14HgZ=80(76.70) N=79L=4.0452288 m /2.0226144=2 mf=74.11014 MHz
e^(10.618err=-0.733HgZ=80(63.98) N=64L=2.0146583 m /1.0073292=2 mf=148.80561 MHz
e^(10.618err=-1.25HgZ=80(63.98) N=67L=6.0744286 m /3.0372143=2 mf=49.35319 MHz
1.610.618err=-1.51HgZ=80(48.91) N=46L=0.4925838 m *4.0602228=2 mf=608.61209 MHz
5/30.618err=-0.287HgZ=80(46.08) N=42L=0.2492850 m *8.0229454=2 mf=1202.60925 MHz
7/40.618err=-0.816HgZ=80(42.06) N=46L=18.1467526 m /9.0733763=2 mf=16.52045 MHz
50.618err=-1.7HgZ=80(14.62) N=16L=18.3049584 m /9.1524792=2 mf=16.37766 MHz
110.618err=-1.01HgZ=80(9.82) N=9L=0.2828674 m *7.0704516=2 mf=1059.83403 MHz
110.618err=-0.668HgZ=80(9.82) N=11L=34.2269511 m /17.1134756=2 mf=8.75896 MHz
6/50.618err=-0.51TlZ=81(129.03) N=129L=1.9898688 m *1.0050914=2 mf=150.65941 MHz
3/20.618err=-0.762TlZ=81(58.02) N=58L=1.9848913 m *1.0076118=2 mf=151.03721 MHz
3/20.618err=-0.486TlZ=81(58.02) N=62L=10.0485124 m /5.0242562=2 mf=29.83451 MHz
1.610.618err=-0.253TlZ=81(48.89) N=46L=0.4987411 m *4.0100966=2 mf=601.09836 MHz
30.618err=-1.2TlZ=81(21.41) N=19L=0.1411717 m *14.1671485=2 mf=2123.60214 MHz
30.618err=-0.897TlZ=81(21.41) N=24L=34.3047156 m /17.1523578=2 mf=8.73910 MHz
7/20.618err=-1.1TlZ=81(18.78) N=21L=32.3498775 m /16.1749388=2 mf=9.26719 MHz
90.618err=-0.897TlZ=81(10.71) N=12L=34.3047156 m /17.1523578=2 mf=8.73910 MHz
110.618err=-1.93TlZ=81(9.81) N=11L=34.6547880 m /17.3273940=2 mf=8.65082 MHz
6/50.618err=-0.722PbZ=82(128.96) N=129L=2.0144351 m /1.0072176=2 mf=148.82210 MHz
e/20.618err=-1.36PbZ=82(76.62) N=73L=0.6577791 m *3.0405347=2 mf=455.76468 MHz
e^(10.618err=-1.07PbZ=82(63.91) N=62L=0.9894395 m *2.0213464=2 mf=302.99221 MHz
3/20.618err=-0.777PbZ=82(57.99) N=54L=0.3969178 m *5.0388272=2 mf=755.30119 MHz
3/20.618err=-0.47PbZ=82(57.99) N=58L=2.0093962 m /1.0046981=2 mf=149.19530 MHz
3/20.618err=-1.73PbZ=82(57.99) N=62L=10.1725681 m /5.0862840=2 mf=29.47068 MHz
5/30.618err=-1.45PbZ=82(46.03) N=46L=1.9715828 m *1.0144134=2 mf=152.05674 MHz
7/40.618err=-0.847PbZ=82(42.02) N=42L=1.9832186 m *1.0084617=2 mf=151.16461 MHz
7/40.618err=-1.23PbZ=82(42.02) N=44L=6.0736070 m /3.0368035=2 mf=49.35987 MHz
20.618err=-0.988PbZ=82(33.92) N=30**L=0.1320299 m *15.1480797=2 mf=2270.64003 MHz
e0.618err=-0.281PbZ=82(23.51) N=26L=24.0673943 m /12.0336971=2 m**f=12.45637 MHz
7/20.618err=-1.83PbZ=82(18.77) N=17L=0.2182375 m *9.1643296=2 mf=1373.69844 MHz
6/50.618err=-1.7BiZ=83(128.89) N=125L=0.9833147 m *2.0339368=2 mf=304.87946 MHz
6/50.618err=-1.96BiZ=83(128.89) N=129L=2.0390014 m /1.0195007=2 mf=147.02906 MHz
e/20.618err=-0.131BiZ=83(76.58) N=73L=0.6658007 m *3.0039017=2 mf=450.27354 MHz
3/20.618err=-1.7BiZ=83(57.96) N=58L=2.0339010 m /1.0169505=2 mf=147.39776 MHz
5/30.618err=-0.22BiZ=83(46.00) N=46L=1.9956265 m *1.0021915=2 mf=150.22473 MHz
7/40.618err=-1.71BiZ=83(41.99) N=40L=0.6554789 m *3.0512041=2 mf=457.36399 MHz
7/40.618err=-0.371BiZ=83(41.99) N=42L=2.0074042 m /1.0037021=2 mf=149.34335 MHz
20.618err=-0.624BiZ=83(33.90) N=38**L=34.2118547 m /17.1059273=2 mf=8.76282 MHz
e0.618err=-1.54BiZ=83(23.50) N=21L=0.1641424 m *12.1845387=2 m**f=1826.41641 MHz
e0.618err=-1.51BiZ=83(23.50) N=26L=24.3608991 m /12.1804495=2 m**f=12.30630 MHz
7/20.618err=-0.6BiZ=83(18.76) N=17L=0.2208989 m *9.0539160=2 mf=1357.14786 MHz
50.618err=-1.27BiZ=83(14.60) N=13L=0.1519312 m *13.1638570=2 mf=1973.21253 MHz
70.618err=-1.59BiZ=83(12.08) N=11L=0.2461020 m *8.1267102=2 mf=1218.16321 MHz
70.618err=-0.492BiZ=83(12.08) N=13L=12.0590002 m /6.0295001=2 mf=24.86047 MHz
6/50.618err=-0.487PoZ=84(128.83) N=125L=0.9951619 m *2.0097233=2 mf=301.24994 MHz
5/30.618err=-0.984PoZ=84(45.98) N=46L=2.0196702 m /1.0098351=2 mf=148.43634 MHz
7/40.618err=-0.497PoZ=84(41.97) N=40L=0.6633763 m *3.0148803=2 mf=451.91919 MHz
7/40.618err=-1.58PoZ=84(41.97) N=42L=2.0315898 m /1.0157949=2 mf=147.56545 MHz
20.618err=-1.84PoZ=84(33.89) N=38**L=34.6240457 m /17.3120228=2 mf=8.65850 MHz
5/20.618err=-1.58PoZ=84(25.63) N=23L=0.1790021 m *11.1730520=2 mf=1674.79836 MHz
e0.618err=-0.33PoZ=84(23.49) N=21L=0.1661201 m *12.0394847=2 m**f=1804.67335 MHz
9/20.618err=-0.169PoZ=84(15.62) N=17L=16.0269437 m /8.0134718=2 mf=18.70553 MHz
50.618err=-0.055PoZ=84(14.59) N=13L=0.1537617 m *13.0071444=2 mf=1949.72190 MHz
70.618err=-0.375PoZ=84(12.07) N=11L=0.2490671 m *8.0299636=2 mf=1203.66127 MHz
70.618err=-1.71PoZ=84(12.07) N=13L=12.2042894 m /6.1021447=2 mf=24.56452 MHz
e^(10.618err=-1.75AtZ=85(63.82) N=60L=0.4914262 m *4.0697872=2 mf=610.04575 MHz
7/40.618err=-1.39AtZ=85(41.95) N=38L=0.2191914 m *9.1244465=2 mf=1367.72012 MHz
5/20.618err=-0.379AtZ=85(25.62) N=23L=0.1811331 m *11.0416043=2 mf=1655.09485 MHz
9/20.618err=-1.37AtZ=85(15.61) N=17L=16.2177406 m /8.1088703=2 mf=18.48546 MHz
110.618err=-1.02AtZ=85(9.79) N=11L=36.3661355 m /18.1830678=2 mf=8.24373 MHz
5/40.618err=-1.1RnZ=86(105.16) N=102L=0.9891872 m *2.0218621=2 mf=303.06950 MHz
4/30.618err=-0.752RnZ=86(81.56) N=84L=4.0300554 m /2.0150277=2 mf=74.38917 MHz
e^(10.618err=-0.562RnZ=86(63.78) N=60L=0.4972077 m *4.0224641=2 mf=602.95220 MHz
1.610.618err=-1.86RnZ=86(48.76) N=45L=0.3272660 m *6.1112358=2 mf=916.05120 MHz
7/40.618err=-0.204RnZ=86(41.93) N=38L=0.2217701 m *9.0183483=2 mf=1351.81640 MHz
30.618err=-1.18RnZ=86(21.36) N=22L=4.0469212 m /2.0234606=2 mf=74.07914 MHz
30.618err=-1.18RnZ=86(21.36) N=23L=12.1407635 m /6.0703818=2 mf=24.69305 MHz
30.618err=-1.18RnZ=86(21.36) N=24L=36.4222906 m /18.2111453=2 mf=8.23102 MHz
7/20.618err=-1.02RnZ=86(18.73) N=21L=34.3467836 m /17.1733918=2 mf=8.72840 MHz
9/20.618err=-0.973RnZ=86(15.60) N=14L=0.1800663 m *11.1070227=2 mf=1664.90082 MHz
90.618err=-1.18RnZ=86(10.68) N=11L=4.0469212 m /2.0234606=2 mf=74.07914 MHz
90.618err=-1.18RnZ=86(10.68) N=12L=36.4222906 m /18.2111453=2 mf=8.23102 MHz
4/30.618err=-1.93FrZ=87(81.52) N=84L=4.0769165 m /2.0384583=2 mf=73.53412 MHz
1.610.618err=-0.684FrZ=87(48.74) N=45L=0.3310715 m *6.0409917=2 mf=905.52188 MHz
5/30.618err=-0.878FrZ=87(45.91) N=50L=16.1404420 m /8.0702210=2 mf=18.57399 MHz
7/40.618err=-1.89FrZ=87(41.91) N=39L=0.3926104 m *5.0941081=2 mf=763.58759 MHz
20.618err=-1.99FrZ=87(33.84) N=30**L=0.1400805 m *14.2775004=2 mf=2140.14348 MHz
20.618err=-1.99FrZ=87(33.84) N=31**L=0.2801611 m *7.1387502=2 mf=1070.07174 MHz
5/20.618err=-0.584FrZ=87(25.60) N=28L=18.1049857 m /9.0524928=2 mf=16.55856 MHz
30.618err=-1.47FrZ=87(21.35) N=19L=0.1516288 m *13.1901038=2 mf=1977.14682 MHz
5/40.618err=-1.17RaZ=88(105.05) N=105L=1.9769365 m *1.0116663=2 mf=151.64496 MHz
e/20.618err=-0.798RaZ=88(76.39) N=80L=6.0478396 m /3.0239198=2 mf=49.57017 MHz
1.610.618err=-0.153RaZ=88(48.71) N=51L=6.0091219 m /3.0045610=2 mf=49.88956 MHz
7/40.618err=-0.725RaZ=88(41.89) N=39L=0.3971232 m *5.0362205=2 mf=754.91046 MHz
20.618err=-0.824RaZ=88(33.82) N=30**L=0.1416907 m *14.1152561=2 mf=2115.82366 MHz
20.618err=-0.824RaZ=88(33.82) N=31**L=0.2833813 m *7.0576281=2 mf=1057.91183 MHz
20.618err=-0.758RaZ=88(33.82) N=37**L=18.1364049 m /9.0682024=2 mf=16.52987 MHz
20.618err=-0.758RaZ=88(33.82) N=38**L=36.2728098 m /18.1364049=2 mf=8.26494 MHz
5/20.618err=-1.74RaZ=88(25.58) N=28L=18.3130890 m /9.1565445=2 mf=16.37039 MHz
30.618err=-0.31RaZ=88(21.34) N=19L=0.1533717 m *13.0402162=2 mf=1954.67924 MHz
7/20.618err=-0.416RaZ=88(18.71) N=20L=10.0415846 m /5.0207923=2 mf=29.85509 MHz
50.618err=-0.678RaZ=88(14.57) N=15L=4.0270909 m /2.0135454=2 mf=74.44393 MHz
50.618err=-0.678RaZ=88(14.57) N=16L=20.1354543 m /10.0677271=2 mf=14.88879 MHz
5/40.618err=-0.03AcZ=89(105.00) N=105L=1.9994017 m *1.0002992=2 mf=149.94108 MHz
4/30.618err=-1.04AcZ=89(81.45) N=79L=0.9897121 m *2.0207896=2 mf=302.90875 MHz
e/20.618err=-1.95AcZ=89(76.36) N=80L=6.1165650 m /3.0582825=2 mf=49.01321 MHz
1.610.618err=-1.3AcZ=89(48.69) N=51L=6.0774074 m /3.0387037=2 mf=49.32900 MHz
7/40.618err=-0.942AcZ=89(41.87) N=46L=20.1882622 m /10.0941311=2 mf=14.84984 MHz
20.618err=-1.91AcZ=89(33.80) N=37**L=18.3425004 m /9.1712502=2 mf=16.34414 MHz
20.618err=-1.91AcZ=89(33.80) N=38**L=36.6850008 m /18.3425004=2 mf=8.17207 MHz
e0.618err=-0.469AcZ=89(23.43) N=26L=26.1219279 m /13.0609640=2 m**f=11.47666 MHz
7/20.618err=-1.56AcZ=89(18.70) N=20L=10.1556935 m /5.0778467=2 mf=29.51964 MHz
50.618err=-1.83AcZ=89(14.56) N=15L=4.0728533 m /2.0364266=2 mf=73.60748 MHz
50.618err=-1.83AcZ=89(14.56) N=16L=20.3642663 m /10.1821331=2 mf=14.72150 MHz
110.618err=-0.204AcZ=89(9.77) N=11L=38.0774831 m /19.0387416=2 mf=7.87322 MHz
5/40.618err=-1.1ThZ=90(104.95) N=105L=2.0218669 m /1.0109335=2 mf=148.27507 MHz
e/20.618err=-1.92ThZ=90(76.32) N=74L=0.9812353 m *2.0382470=2 mf=305.52554 MHz
1.610.618err=-0.561ThZ=90(48.67) N=53L=16.0896328 m /8.0448164=2 mf=18.63265 MHz
5/30.618err=-1.88ThZ=90(45.85) N=42L=0.2804456 m *7.1315070=2 mf=1068.98600 MHz
5/30.618err=-0.183ThZ=90(45.85) N=48L=6.0109232 m /3.0054616=2 mf=49.87461 MHz
5/30.618err=-0.183ThZ=90(45.85) N=49L=10.0182054 m /5.0091027=2 mf=29.92477 MHz
e0.618err=-1.6ThZ=90(23.42) N=26L=26.4154327 m /13.2077164=2 m**f=11.34914 MHz
30.618err=-0.307ThZ=90(21.32) N=24L=38.1163506 m /19.0581753=2 mf=7.86519 MHz
50.618err=-1.17ThZ=90(14.55) N=13L=0.1647446 m *12.1400015=2 mf=1819.74044 MHz
90.618err=-0.307ThZ=90(10.66) N=12L=38.1163506 m /19.0581753=2 mf=7.86519 MHz
110.618err=-1.33ThZ=90(9.77) N=11L=38.5053200 m /19.2526600=2 mf=7.78574 MHz
e/20.618err=-0.793PaZ=91(76.28) N=74L=0.9921380 m *2.0158487=2 mf=302.16812 MHz
3/20.618err=-0.9PaZ=91(57.73) N=55L=0.6607229 m *3.0269878=2 mf=453.73405 MHz
3/20.618err=-0.9PaZ=91(57.73) N=56L=0.9910843 m *2.0179918=2 mf=302.48937 MHz
1.610.618err=-0.545PaZ=91(48.64) N=52L=10.0544282 m /5.0272141=2 mf=29.81696 MHz
1.610.618err=-1.68PaZ=91(48.64) N=53L=16.2684065 m /8.1342033=2 mf=18.42789 MHz
5/30.618err=-0.76PaZ=91(45.82) N=42L=0.2835617 m *7.0531388=2 mf=1057.23890 MHz
5/30.618err=-1.3PaZ=91(45.82) N=48L=6.0777113 m /3.0388556=2 mf=49.32654 MHz
5/30.618err=-1.3PaZ=91(45.82) N=49L=10.1295188 m /5.0647594=2 mf=29.59592 MHz
e0.618err=-1.04PaZ=91(23.41) N=21L=0.1799634 m *11.1133705=2 m**f=1665.85233 MHz
30.618err=-1.43PaZ=91(21.31) N=24L=38.5398656 m /19.2699328=2 mf=7.77876 MHz
7/20.618err=-0.955PaZ=91(18.69) N=21L=36.3436896 m /18.1718448=2 mf=8.24882 MHz
50.618err=-0.055PaZ=91(14.54) N=13L=0.1665751 m *12.0065949=2 mf=1799.74329 MHz
90.618err=-1.43PaZ=91(10.65) N=12L=38.5398656 m /19.2699328=2 mf=7.77876 MHz
5/40.618err=-0.918UZ=92(104.85) N=108L=4.0367135 m /2.0183567=2 mf=74.26647 MHz
e^(10.618err=-0.919UZ=92(63.60) N=68L=10.0918616 m /5.0459308=2 mf=29.70636 MHz
1.610.618err=-1.65UZ=92(48.62) N=52L=10.1649164 m /5.0824582=2 mf=29.49286 MHz
e0.618err=-1.1UZ=92(23.40) N=22L=0.4945670 m *4.0439416=2 m**f=606.17160 MHz
7/40.618err=-0.456NpZ=93(41.79) N=45L=12.0546285 m /6.0273142=2 mf=24.86949 MHz
20.618err=-0.879NpZ=93(33.74) N=38**L=38.3337649 m /19.1668824=2 mf=7.82058 MHz
5/20.618err=-0.918NpZ=93(25.52) N=23L=0.1981809 m *10.0917889=2 mf=1512.72110 MHz
5/20.618err=-0.918NpZ=93(25.52) N=24L=0.4954523 m *4.0367156=2 mf=605.08844 MHz
e0.618err=-0.0115NpZ=93(23.39) N=22L=0.4999427 m *4.0004584=2 m**f=599.65362 MHz
e0.618err=-0.417NpZ=93(23.39) N=25L=10.0416178 m /5.0208089=2 m**f=29.85500 MHz
7/20.618err=-1.01NpZ=93(18.67) N=17L=0.2475132 m *8.0803766=2 mf=1211.21798 MHz
110.618err=-1.37NpZ=93(9.75) N=9L=0.3288333 m *6.0821089=2 mf=911.68518 MHz
7/40.618err=-1.54PuZ=94(41.77) N=45L=12.1842481 m /6.0921241=2 mf=24.60492 MHz
20.618err=-1.65PuZ=94(33.72) N=30**L=0.1513514 m *13.2142823=2 mf=1980.77109 MHz
20.618err=-1.97PuZ=94(33.72) N=38**L=38.7459559 m /19.3729779=2 mf=7.73739 MHz
e0.618err=-1.5PuZ=94(23.38) N=25L=10.1495922 m /5.0747961=2 m**f=29.53739 MHz
30.618err=-1.74PuZ=94(21.28) N=19L=0.1638289 m *12.2078620=2 mf=1829.91248 MHz
30.618err=-1.74PuZ=94(21.28) N=20L=0.4914866 m *4.0692873=2 mf=609.97083 MHz
9/20.618err=-1.62PuZ=94(15.54) N=14L=0.1968166 m *10.1617442=2 mf=1523.20714 MHz
90.618err=-1.74PuZ=94(10.64) N=10L=0.4914866 m *4.0692873=2 mf=609.97083 MHz
110.618err=-0.291PuZ=94(9.75) N=9L=0.3323692 m *6.0174056=2 mf=901.98641 MHz
110.618err=-0.542PuZ=94(9.75) N=11L=40.2166675 m /20.1083338=2 mf=7.45443 MHz
6/50.618err=-0.821AmZ=95(128.15) N=132L=4.0328008 m /2.0164004=2 mf=74.33852 MHz
1.610.618err=-0.232AmZ=95(48.55) N=50L=4.0092608 m /2.0046304=2 mf=74.77500 MHz
5/30.618err=-1.35AmZ=95(45.74) N=43L=0.4933766 m *4.0536987=2 mf=607.63415 MHz
7/40.618err=-0.522AmZ=95(41.75) N=43L=4.0208548 m /2.0104274=2 mf=74.55938 MHz
20.618err=-0.579AmZ=95(33.71) N=30**L=0.1529615 m *13.0751846=2 mf=1959.92087 MHz
30.618err=-0.662AmZ=95(21.27) N=19L=0.1655717 m *12.0793582=2 mf=1810.65024 MHz
30.618err=-0.662AmZ=95(21.27) N=20L=0.4967151 m *4.0264527=2 mf=603.55008 MHz
30.618err=-0.585AmZ=95(21.27) N=24L=40.2339257 m /20.1169628=2 mf=7.45124 MHz
9/20.618err=-0.548AmZ=95(15.53) N=14L=0.1989104 m *10.0547785=2 mf=1507.17338 MHz
9/20.618err=-0.699AmZ=95(15.53) N=16L=4.0279356 m /2.0139678=2 mf=74.42831 MHz
9/20.618err=-0.699AmZ=95(15.53) N=17L=18.1257101 m /9.0628551=2 mf=16.53963 MHz
70.618err=-1.44AmZ=95(12.01) N=12L=1.9717814 m *1.0143112=2 mf=152.04142 MHz
90.618err=-0.662AmZ=95(10.63) N=10L=0.4967151 m *4.0264527=2 mf=603.55008 MHz
90.618err=-0.585AmZ=95(10.63) N=12L=40.2339257 m /20.1169628=2 mf=7.45124 MHz
110.618err=-1.62AmZ=95(9.74) N=11L=40.6445044 m /20.3222522=2 mf=7.37597 MHz
6/50.618err=-1.77CmZ=96(128.10) N=128L=1.9653026 m *1.0176550=2 mf=152.54265 MHz
6/50.618err=-1.89CmZ=96(128.10) N=132L=4.0752514 m /2.0376257=2 mf=73.56416 MHz
1.610.618err=-1.29CmZ=96(48.53) N=50L=4.0514636 m /2.0257318=2 mf=73.99609 MHz
5/30.618err=-0.287CmZ=96(45.72) N=43L=0.4985700 m *4.0114727=2 mf=601.30463 MHz
7/40.618err=-0.987CmZ=96(41.73) N=38L=0.2475573 m *8.0789370=2 mf=1211.00219 MHz
7/40.618err=-1.58CmZ=96(41.73) N=43L=4.0631796 m /2.0315898=2 mf=73.78272 MHz
e0.618err=-0.631CmZ=96(23.35) N=26L=28.1764616 m /14.0882308=2 m**f=10.63982 MHz
30.618err=-1.65CmZ=96(21.26) N=24L=40.6574407 m /20.3287203=2 mf=7.37362 MHz
7/20.618err=-0.897CmZ=96(18.64) N=21L=38.3405956 m /19.1702978=2 mf=7.81919 MHz
9/20.618err=-1.76CmZ=96(15.53) N=16L=4.0703349 m /2.0351675=2 mf=73.65302 MHz
9/20.618err=-1.76CmZ=96(15.53) N=17L=18.3165071 m /9.1582535=2 mf=16.36734 MHz
70.618err=-0.375CmZ=96(12.00) N=12L=1.9925370 m *1.0037455=2 mf=150.45766 MHz
90.618err=-1.65CmZ=96(10.63) N=12L=40.6574407 m /20.3287203=2 mf=7.37362 MHz
6/50.618err=-0.717BkZ=97(128.04) N=128L=1.9857745 m *1.0071637=2 mf=150.97004 MHz
4/30.618err=-1.02BkZ=97(81.15) N=85L=6.0607035 m /3.0303517=2 mf=49.46496 MHz
3/20.618err=-0.279BkZ=97(57.57) N=61L=8.0222691 m /4.0111346=2 mf=37.37003 MHz
3/20.618err=-0.279BkZ=97(57.57) N=62L=12.0334037 m /6.0167018=2 mf=24.91336 MHz
7/40.618err=-0.0134BkZ=97(41.71) N=46L=22.0029375 m /11.0014687=2 mf=13.62511 MHz
5/20.618err=-0.931BkZ=97(25.48) N=27L=8.0744074 m /4.0372037=2 mf=37.12873 MHz
5/20.618err=-0.931BkZ=97(25.48) N=28L=20.1860185 m /10.0930093=2 mf=14.85149 MHz
e0.618err=-1.68BkZ=97(23.34) N=26L=28.4699664 m /14.2349832=2 m**f=10.53013 MHz
7/20.618err=-1.95BkZ=97(18.63) N=21L=38.7399768 m /19.3699884=2 mf=7.73858 MHz
50.618err=-0.886BkZ=97(14.50) N=16L=22.1947621 m /11.0973811=2 mf=13.50735 MHz
70.618err=-0.665BkZ=97(12.00) N=12L=2.0132926 m /1.0066463=2 mf=148.90655 MHz
6/50.618err=-0.313CfZ=98(127.98) N=128L=2.0062464 m /1.0031232=2 mf=149.42953 MHz
e/20.618err=-1.34CfZ=98(76.04) N=76L=1.9737208 m *1.0133145=2 mf=151.89203 MHz
3/20.618err=-1.32CfZ=98(57.55) N=61L=8.1049729 m /4.0524865=2 mf=36.98871 MHz
3/20.618err=-1.32CfZ=98(57.55) N=62L=12.1574594 m /6.0787297=2 mf=24.65914 MHz
5/30.618err=-1.01CfZ=98(45.68) N=50L=18.1811876 m /9.0905938=2 mf=16.48916 MHz
7/40.618err=-1.05CfZ=98(41.70) N=46L=22.2297719 m /11.1148859=2 mf=13.48608 MHz
20.618err=-0.987CfZ=98(33.66) N=36**L=10.0986800 m /5.0493400=2 mf=29.68630 MHz
20.618err=-0.987CfZ=98(33.66) N=37**L=20.1973600 m /10.0986800=2 mf=14.84315 MHz
20.618err=-0.987CfZ=98(33.66) N=38**L=40.3947200 m /20.1973600=2 mf=7.42158 MHz
5/20.618err=-1.98CfZ=98(25.47) N=27L=8.1576487 m /4.0788244=2 mf=36.74986 MHz
5/20.618err=-1.98CfZ=98(25.47) N=28L=20.3941218 m /10.1970609=2 mf=14.69994 MHz
50.618err=-1.36CfZ=98(14.50) N=13L=0.1793886 m *11.1489809=2 mf=1671.19020 MHz
50.618err=-1.93CfZ=98(14.50) N=16L=22.4235741 m /11.2117870=2 mf=13.36952 MHz
70.618err=-1.71CfZ=98(11.99) N=12L=2.0340482 m /1.0170241=2 mf=147.38709 MHz
6/50.618err=-1.34EsZ=99(127.93) N=128L=2.0267183 m /1.0133591=2 mf=147.92014 MHz
e/20.618err=-0.308EsZ=99(76.01) N=76L=1.9938608 m *1.0030790=2 mf=150.35777 MHz
e^(10.618err=-0.961EsZ=99(63.40) N=59L=0.3961928 m *5.0480476=2 mf=756.68330 MHz
1.610.618err=-1.39EsZ=99(48.47) N=47L=0.9863090 m *2.0277622=2 mf=303.95390 MHz
50.618err=-0.331EsZ=99(14.49) N=13L=0.1812191 m *11.0363650=2 mf=1654.30949 MHz
6/50.618err=-1.3FmZ=100(127.87) N=124L=0.9872638 m *2.0258011=2 mf=303.65994 MHz
4/30.618err=-1.17FmZ=100(81.04) N=81L=1.9769531 m *1.0116578=2 mf=151.64369 MHz
e/20.618err=-0.701FmZ=100(75.98) N=76L=2.0140008 m /1.0070004=2 mf=148.85419 MHz
1.610.618err=-0.375FmZ=100(48.45) N=47L=0.9962717 m *2.0074846=2 mf=300.91436 MHz
5/30.618err=-0.183FmZ=100(45.64) N=47L=4.0072822 m /2.0036411=2 mf=74.81192 MHz
e0.618err=-1.14FmZ=100(23.31) N=21L=0.1977620 m *10.1131671=2 m**f=1515.92562 MHz
30.618err=-0.837FmZ=100(21.22) N=23L=14.1171669 m /7.0585835=2 mf=21.23602 MHz
6/50.618err=-0.288MdZ=101(127.82) N=124L=0.9971364 m *2.0057436=2 mf=300.65341 MHz
4/30.618err=-0.165MdZ=101(81.01) N=81L=1.9967226 m *1.0016414=2 mf=150.14227 MHz
e/20.618err=-1.71MdZ=101(75.94) N=76L=2.0341408 m /1.0170704=2 mf=147.38038 MHz
5/30.618err=-1.19MdZ=101(45.62) N=47L=4.0473550 m /2.0236775=2 mf=74.07120 MHz
e0.618err=-0.131MdZ=101(23.30) N=21L=0.1997396 m *10.0130368=2 m**f=1500.91645 MHz
e0.618err=-0.297MdZ=101(23.30) N=24L=4.0118772 m /2.0059386=2 m**f=74.72623 MHz
30.618err=-1.85MdZ=101(21.21) N=23L=14.2583386 m /7.1291693=2 mf=21.02576 MHz
7/20.618err=-0.844MdZ=101(18.60) N=21L=40.3375016 m /20.1687508=2 mf=7.43210 MHz
4/30.618err=-0.825NoZ=102(80.97) N=81L=2.0164921 m /1.0082461=2 mf=148.67029 MHz
3/20.618err=-1.28NoZ=102(57.45) N=53L=0.3291513 m *6.0762328=2 mf=910.80438 MHz
3/20.618err=-1.28NoZ=102(57.45) N=54L=0.4937270 m *4.0508219=2 mf=607.20292 MHz
20.618err=-1.49NoZ=102(33.61) N=30**L=0.1642324 m *12.1778680=2 mf=1825.41649 MHz
20.618err=-1.49NoZ=102(33.61) N=31**L=0.3284647 m *6.0889340=2 mf=912.70825 MHz
20.618err=-1.49NoZ=102(33.61) N=32**L=0.6569294 m *3.0444670=2 mf=456.35412 MHz
e0.618err=-1.29NoZ=102(23.29) N=24L=4.0515987 m /2.0257994=2 m**f=73.99362 MHz
7/20.618err=-1.85NoZ=102(18.59) N=21L=40.7368828 m /20.3684414=2 mf=7.35924 MHz
4/30.618err=-1.82LrZ=103(80.94) N=81L=2.0362616 m /1.0181308=2 mf=147.22688 MHz
3/20.618err=-0.288LrZ=103(57.43) N=53L=0.3323783 m *6.0172402=2 mf=901.96162 MHz
3/20.618err=-0.288LrZ=103(57.43) N=54L=0.4985674 m *4.0114935=2 mf=601.30775 MHz
20.618err=-0.497LrZ=103(33.59) N=30**L=0.1658425 m *12.0596363=2 mf=1807.69400 MHz
20.618err=-0.497LrZ=103(33.59) N=31**L=0.3316850 m *6.0298182=2 mf=903.84700 MHz
20.618err=-0.497LrZ=103(33.59) N=32**L=0.6633699 m *3.0149091=2 mf=451.92350 MHz
5/20.618err=-1.25LrZ=103(25.41) N=23L=0.2194907 m *9.1120036=2 mf=1365.85497 MHz
e0.618err=-0.77LrZ=103(23.28) N=26L=30.2309952 m /15.1154976=2 m**f=9.91672 MHz
30.618err=-1.29LrZ=103(21.19) N=19L=0.1795146 m *11.1411556=2 mf=1670.01721 MHz
110.618err=-0.153LrZ=103(9.71) N=10L=4.0061090 m /2.0030545=2 mf=74.83382 MHz
1.610.618err=-1.08RfZ=104(48.37) N=45L=0.3957636 m *5.0535219=2 mf=757.50388 MHz
5/20.618err=-0.271RfZ=104(25.40) N=23L=0.2216217 m *9.0243881=2 mf=1352.72175 MHz
e0.618err=-1.75RfZ=104(23.27) N=26L=30.5245000 m /15.2622500=2 m**f=9.82137 MHz
30.618err=-0.31RfZ=104(21.19) N=19L=0.1812575 m *11.0340291=2 mf=1653.95936 MHz
110.618err=-1.13RfZ=104(9.71) N=10L=4.0450033 m /2.0225017=2 mf=74.11427 MHz
4/30.618err=-1.51DbZ=105(80.87) N=77L=0.6567963 m *3.0450841=2 mf=456.44662 MHz
1.610.618err=-1.24DbZ=105(48.35) N=44L=0.2469472 m *8.0988962=2 mf=1213.99401 MHz
1.610.618err=-0.108DbZ=105(48.35) N=45L=0.3995690 m *5.0053931=2 mf=750.28956 MHz
5/30.618err=-1.88DbZ=105(45.54) N=42L=0.3271866 m *6.1127203=2 mf=916.27372 MHz
9/20.618err=-1.08DbZ=105(15.47) N=14L=0.2198483 m *9.0971805=2 mf=1363.63306 MHz
9/20.618err=-1.08DbZ=105(15.47) N=15L=0.9893175 m *2.0215957=2 mf=303.02957 MHz
9/20.618err=-0.169DbZ=105(15.47) N=17L=20.0336796 m /10.0168398=2 mf=14.96442 MHz
50.618err=-0.106DbZ=105(14.46) N=16L=24.0252579 m /12.0126290=2 mf=12.47822 MHz
4/30.618err=-0.546SgZ=106(80.84) N=77L=0.6630515 m *3.0163569=2 mf=452.14052 MHz
e^(10.618err=-0.608SgZ=106(63.22) N=67L=8.0486180 m /4.0243090=2 mf=37.24769 MHz
1.610.618err=-0.282SgZ=106(48.33) N=44L=0.2492991 m *8.0224916=2 mf=1202.54123 MHz
5/30.618err=-0.918SgZ=106(45.53) N=42L=0.3303026 m *6.0550531=2 mf=907.62963 MHz
7/40.618err=-0.186SgZ=106(41.56) N=46L=24.0444471 m /12.0222236=2 mf=12.46826 MHz
5/20.618err=-0.268SgZ=106(25.38) N=28L=22.0589481 m /11.0294740=2 mf=13.59051 MHz
7/20.618err=-1.28SgZ=106(18.56) N=17L=0.2821118 m *7.0893870=2 mf=1062.67238 MHz
7/20.618err=-1.28SgZ=106(18.56) N=18L=0.9873914 m *2.0255391=2 mf=303.62068 MHz
7/20.618err=-0.797SgZ=106(18.56) N=20L=12.0955450 m /6.0477725=2 mf=24.78536 MHz
9/20.618err=-0.127SgZ=106(15.46) N=14L=0.2219421 m *9.0113581=2 mf=1350.76859 MHz
9/20.618err=-0.127SgZ=106(15.46) N=15L=0.9987396 m *2.0025240=2 mf=300.17080 MHz
9/20.618err=-1.13SgZ=106(15.46) N=17L=20.2244766 m /10.1122383=2 mf=14.82325 MHz
50.618err=-1.06SgZ=106(14.45) N=16L=24.2540699 m /12.1270350=2 mf=12.36050 MHz
5/40.618err=-1.57BhZ=107(104.18) N=101L=0.9845863 m *2.0313100=2 mf=304.48571 MHz
e^(10.618err=-1.56BhZ=107(63.19) N=67L=8.1245483 m /4.0622742=2 mf=36.89958 MHz
1.610.618err=-1.19BhZ=107(48.31) N=46L=0.6588308 m *3.0356806=2 mf=455.03708 MHz
7/40.618err=-1.14BhZ=107(41.54) N=46L=24.2712815 m /12.1356408=2 mf=12.35174 MHz
20.618err=-0.238BhZ=107(33.54) N=37**L=22.0522196 m /11.0261098=2 mf=13.59466 MHz
5/20.618err=-1.22BhZ=107(25.37) N=28L=22.2670514 m /11.1335257=2 mf=13.46350 MHz
7/20.618err=-0.331BhZ=107(18.56) N=17L=0.2847733 m *7.0231311=2 mf=1052.74086 MHz
7/20.618err=-0.331BhZ=107(18.56) N=18L=0.9967064 m *2.0066089=2 mf=300.78310 MHz
7/20.618err=-1.75BhZ=107(18.56) N=20L=12.2096540 m /6.1048270=2 mf=24.55372 MHz
5/40.618err=-0.626HsZ=108(104.13) N=101L=0.9937880 m *2.0125016=2 mf=301.66640 MHz
e/20.618err=-0.451HsZ=108(75.73) N=78L=4.0180226 m /2.0090113=2 mf=74.61194 MHz
1.610.618err=-0.253HsZ=108(48.29) N=46L=0.6649881 m *3.0075725=2 mf=450.82377 MHz
5/30.618err=-0.183HsZ=108(45.49) N=49L=12.0218465 m /6.0109232=2 mf=24.93731 MHz
20.618err=-1.18HsZ=108(33.52) N=37**L=22.2583151 m /11.1291575=2 mf=13.46878 MHz
50.618err=-1.17HsZ=108(14.44) N=13L=0.1976936 m *10.1166679=2 mf=1516.45037 MHz
50.618err=-1.17HsZ=108(14.44) N=14L=0.9884678 m *2.0233336=2 mf=303.29007 MHz
e/20.618err=-1.39MtZ=109(75.70) N=78L=4.0552265 m /2.0276132=2 mf=73.92743 MHz
3/20.618err=-0.164MtZ=109(57.29) N=59L=4.0065399 m /2.0032700=2 mf=74.82578 MHz
3/20.618err=-0.164MtZ=109(57.29) N=60L=6.0098099 m /3.0049049=2 mf=49.88385 MHz
1.610.618err=-0.361MtZ=109(48.27) N=52L=12.0432162 m /6.0216081=2 mf=24.89306 MHz
5/30.618err=-1.11MtZ=109(45.47) N=49L=12.1331599 m /6.0665799=2 mf=24.70852 MHz
7/40.618err=-1.65MtZ=109(41.51) N=38L=0.2810807 m *7.1153941=2 mf=1066.57074 MHz
7/40.618err=-1.65MtZ=109(41.51) N=39L=0.4918912 m *4.0659395=2 mf=609.46899 MHz
7/40.618err=-0.919MtZ=109(41.51) N=44L=8.0734532 m /4.0367266=2 mf=37.13311 MHz
7/40.618err=-0.919MtZ=109(41.51) N=45L=14.1285431 m /7.0642715=2 mf=21.21892 MHz
50.618err=-0.239MtZ=109(14.43) N=13L=0.1995240 m *10.0238544=2 mf=1502.53798 MHz
50.618err=-0.239MtZ=109(14.43) N=14L=0.9976202 m *2.0047709=2 mf=300.50760 MHz
5/40.618err=-1.17DsZ=110(104.05) N=104L=1.9769365 m *1.0116663=2 mf=151.64496 MHz
e^(10.618err=-0.0489DsZ=110(63.11) N=65L=4.0019542 m /2.0009771=2 mf=74.91152 MHz
3/20.618err=-1.09DsZ=110(57.26) N=59L=4.0432972 m /2.0216486=2 mf=74.14554 MHz
3/20.618err=-1.09DsZ=110(57.26) N=60L=6.0649457 m /3.0324729=2 mf=49.43036 MHz
1.610.618err=-1.29DsZ=110(48.25) N=52L=12.1537044 m /6.0768522=2 mf=24.66676 MHz
7/40.618err=-0.725DsZ=110(41.49) N=38L=0.2836594 m *7.0507087=2 mf=1056.87464 MHz
7/40.618err=-0.725DsZ=110(41.49) N=39L=0.4964040 m *4.0289764=2 mf=603.92837 MHz
7/40.618err=-1.85DsZ=110(41.49) N=44L=8.1475216 m /4.0737608=2 mf=36.79554 MHz
7/40.618err=-1.85DsZ=110(41.49) N=45L=14.2581627 m /7.1290814=2 mf=21.02602 MHz
e0.618err=-0.893DsZ=110(23.22) N=26L=32.2855289 m /16.1427644=2 m**f=9.28566 MHz
5/40.618err=-0.256RgZ=111(104.01) N=104L=1.9949087 m *1.0025522=2 mf=150.27879 MHz
e/20.618err=-1.77RgZ=111(75.64) N=72L=0.6551258 m *3.0528490=2 mf=457.61055 MHz
e^(10.618err=-0.959RgZ=111(63.09) N=65L=4.0383356 m /2.0191678=2 mf=74.23664 MHz
7/40.618err=-1.9RgZ=111(41.47) N=37L=0.1635647 m *12.2275803=2 mf=1832.86818 MHz
20.618err=-1.74RgZ=111(33.48) N=30**L=0.1787235 m *11.1904733=2 mf=1677.40975 MHz
e0.618err=-1.24RgZ=111(23.21) N=21L=0.2195158 m *9.1109614=2 m**f=1365.69876 MHz
e0.618err=-1.81RgZ=111(23.21) N=26L=32.5790337 m /16.2895169=2 m**f=9.20201 MHz
70.618err=-1.28RgZ=111(11.93) N=11L=0.3291244 m *6.0767292=2 mf=910.87880 MHz
70.618err=-0.795RgZ=111(11.93) N=13L=16.1270967 m /8.0635483=2 mf=18.58936 MHz
110.618err=-1.92RgZ=111(9.68) N=9L=0.3924785 m *5.0958209=2 mf=763.84434 MHz
5/40.618err=-0.645CnZ=112(103.97) N=104L=2.0128808 m /1.0064404=2 mf=148.93701 MHz
e/20.618err=-0.854CnZ=112(75.61) N=72L=0.6610278 m *3.0255914=2 mf=453.52474 MHz
e^(10.618err=-1.87CnZ=112(63.07) N=65L=4.0747170 m /2.0373585=2 mf=73.57381 MHz
7/40.618err=-0.987CnZ=112(41.46) N=37L=0.1650382 m *12.1184055=2 mf=1816.50329 MHz
20.618err=-0.824CnZ=112(33.47) N=30**L=0.1803336 m *11.0905584=2 mf=1662.43288 MHz
e0.618err=-0.33CnZ=112(23.20) N=21L=0.2214934 m *9.0296135=2 m**f=1353.50502 MHz
e0.618err=-0.777CnZ=112(23.20) N=25L=12.0931311 m /6.0465655=2 m**f=24.79031 MHz
70.618err=-0.375CnZ=112(11.92) N=11L=0.3320895 m *6.0224727=2 mf=902.74595 MHz
70.618err=-1.71CnZ=112(11.92) N=13L=16.2723858 m /8.1361929=2 mf=18.42339 MHz
110.618err=-1.01CnZ=112(9.68) N=9L=0.3960143 m *5.0503225=2 mf=757.02430 MHz
5/40.618err=-1.55UutZ=113(103.93) N=104L=2.0308530 m /1.0154265=2 mf=147.61899 MHz
e^(10.618err=-1.54UutZ=113(63.04) N=63L=1.9697987 m *1.0153322=2 mf=152.19446 MHz
7/40.618err=-0.0931UutZ=113(41.44) N=37L=0.1665118 m *12.0111630=2 mf=1800.42804 MHz
e0.618err=-1.68UutZ=113(23.19) N=25L=12.2011055 m /6.1005527=2 m**f=24.57093 MHz
30.618err=-1.56UutZ=113(21.11) N=19L=0.1969432 m *10.1552126=2 mf=1522.22808 MHz
110.618err=-0.113UutZ=113(9.67) N=9L=0.3995502 m *5.0056294=2 mf=750.32497 MHz
6/50.618err=-0.821FlZ=114(127.15) N=131L=4.0328008 m /2.0164004=2 mf=74.33852 MHz
5/40.618err=-0.0403FlZ=114(103.89) N=107L=4.0016116 m /2.0008058=2 mf=74.91793 MHz
4/30.618err=-0.166FlZ=114(80.58) N=83L=4.0066249 m /2.0033124=2 mf=74.82419 MHz
e^(10.618err=-1.15FlZ=114(63.02) N=60L=0.6590892 m *3.0344905=2 mf=454.85868 MHz
e^(10.618err=-0.643FlZ=114(63.02) N=63L=1.9872305 m *1.0064258=2 mf=150.85943 MHz
5/30.618err=-1.35FlZ=114(45.38) N=44L=0.9867532 m *2.0268494=2 mf=303.81707 MHz
30.618err=-0.662FlZ=114(21.10) N=19L=0.1986861 m *10.0661318=2 mf=1508.87520 MHz
30.618err=-0.585FlZ=114(21.10) N=23L=16.0935703 m /8.0467851=2 mf=18.62809 MHz
50.618err=-0.326FlZ=114(14.40) N=16L=26.0845658 m /13.0422829=2 mf=11.49310 MHz
6/50.618err=-1.95UupZ=115(127.11) N=127L=1.9618906 m *1.0194249=2 mf=152.80794 MHz
6/50.618err=-1.71UupZ=115(127.11) N=131L=4.0681763 m /2.0340881=2 mf=73.69210 MHz
5/40.618err=-0.918UupZ=115(103.85) N=107L=4.0367135 m /2.0183567=2 mf=74.26647 MHz
4/30.618err=-1.05UupZ=115(80.55) N=83L=4.0417707 m /2.0208853=2 mf=74.17354 MHz
e^(10.618err=-0.271UupZ=115(62.99) N=60L=0.6648707 m *3.0081036=2 mf=450.90338 MHz
e^(10.618err=-0.234UupZ=115(62.99) N=63L=2.0046624 m /1.0023312=2 mf=149.54760 MHz
e^(10.618err=-0.739UupZ=115(62.99) N=66L=6.0442898 m /3.0221449=2 mf=49.59929 MHz
5/30.618err=-0.462UupZ=115(45.37) N=44L=0.9954089 m *2.0092246=2 mf=301.17519 MHz
30.618err=-1.47UupZ=115(21.09) N=23L=16.2347419 m /8.1173710=2 mf=18.46611 MHz
50.618err=-1.21UupZ=115(14.40) N=16L=26.3133777 m /13.1566889=2 mf=11.39316 MHz
6/50.618err=-1.07LvZ=116(127.06) N=127L=1.9789505 m *1.0106367=2 mf=151.49063 MHz
5/40.618err=-1.8LvZ=116(103.81) N=107L=4.0718153 m /2.0359077=2 mf=73.62624 MHz
4/30.618err=-1.93LvZ=116(80.52) N=83L=4.0769165 m /2.0384583=2 mf=73.53412 MHz
e^(10.618err=-1.11LvZ=116(62.97) N=63L=2.0220942 m /1.0110471=2 mf=148.25840 MHz
e^(10.618err=-1.62LvZ=116(62.97) N=66L=6.0968488 m /3.0484244=2 mf=49.17171 MHz
5/20.618err=-1.14LvZ=116(25.28) N=22L=0.0988774 m *20.2270769=2 mf=3031.96255 MHz
5/20.618err=-1.14LvZ=116(25.28) N=23L=0.2471934 m *8.0908307=2 mf=1212.78502 MHz
5/20.618err=-0.584LvZ=116(25.28) N=28L=24.1399809 m /12.0699905=2 mf=12.41892 MHz
e0.618err=-0.137LvZ=116(23.17) N=26L=34.0465577 m /17.0232789=2 m**f=8.80537 MHz
9/20.618err=-0.603LvZ=116(15.40) N=17L=22.1324460 m /11.0662230=2 mf=13.54538 MHz
6/50.618err=-0.2UusZ=117(127.01) N=127L=1.9960104 m *1.0019988=2 mf=150.19584 MHz
e^(10.618err=-1.98UusZ=117(62.95) N=63L=2.0395261 m /1.0197630=2 mf=146.99123 MHz
5/30.618err=-1.59UusZ=117(45.33) N=41L=0.2187476 m *9.1429577=2 mf=1370.49488 MHz
20.618err=-0.472UusZ=117(33.41) N=35**L=6.0282937 m /3.0141468=2 mf=49.73090 MHz
20.618err=-0.472UusZ=117(33.41) N=36**L=12.0565873 m /6.0282937=2 mf=24.86545 MHz
20.618err=-0.472UusZ=117(33.41) N=37**L=24.1131747 m /12.0565873=2 mf=12.43272 MHz
5/20.618err=-0.271UusZ=117(25.27) N=22L=0.0997298 m *20.0541959=2 mf=3006.04834 MHz
5/20.618err=-0.271UusZ=117(25.27) N=23L=0.2493244 m *8.0216783=2 mf=1202.41933 MHz
5/20.618err=-1.46UusZ=117(25.27) N=28L=24.3480842 m /12.1740421=2 mf=12.31277 MHz
e0.618err=-1.01UusZ=117(23.16) N=26L=34.3400626 m /17.1700313=2 m**f=8.73011 MHz
9/20.618err=-1.47UusZ=117(15.40) N=17L=22.3232430 m /11.1616215=2 mf=13.42961 MHz
6/50.618err=-0.654UuoZ=118(126.96) N=127L=2.0130703 m /1.0065352=2 mf=148.92299 MHz
4/30.618err=-1.62UuoZ=118(80.46) N=78L=0.9841519 m *2.0322065=2 mf=304.62010 MHz
e^(10.618err=-1.47UuoZ=118(62.92) N=61L=0.9855743 m *2.0292736=2 mf=304.18046 MHz
1.610.618err=-0.722UuoZ=118(48.10) N=51L=8.0576862 m /4.0288431=2 mf=37.20577 MHz
5/30.618err=-0.728UuoZ=118(45.32) N=41L=0.2206172 m *9.0654750=2 mf=1358.88051 MHz
20.618err=-1.34UuoZ=118(33.40) N=35**L=6.0798175 m /3.0399088=2 mf=49.30945 MHz
20.618err=-1.34UuoZ=118(33.40) N=36**L=12.1596351 m /6.0798175=2 mf=24.65472 MHz
20.618err=-1.34UuoZ=118(33.40) N=37**L=24.3192702 m /12.1596351=2 mf=12.32736 MHz
e0.618err=-1.87UuoZ=118(23.15) N=26L=34.6335674 m /17.3167837=2 m**f=8.65612 MHz
9/20.618err=-1.19UuoZ=118(15.39) N=14L=0.2470677 m *8.0949488=2 mf=1213.40230 MHz

164 gelbe (+ 1088 factorised) Treffer bei Basis=6/5,5/4,4/3,e/2,e^(1/e),1.61803,7/4,2,5/2,5/2,e,3,3,7/2,9,5/4,e/2,e^(1/e),e^(1/e),e^(1/e),2,5/2,5/2,5/2,e,3,7/2,7,6/5,6/5,5/4,e/2,e^(1/e),1.61803,7/4,5/2,5/2,5/2,3,3,9,11,11,3/2,3/2,2,5/2,5/2,5/2,7,7,4/3,e/2,1.61803,7/4,7/4,5/2,5/2,5/2,e,7/2,7/2,7,5/4,4/3,e^(1/e),e^(1/e),3/2,3/2,1.61803,7/4,5/2,5/2,3,5,7,7,9,11,e/2,e^(1/e),1.61803,5/3,5/3,5/3,2,3,3,3,7/2,9/2,5,5,9,4/3,3/2,3/2,1.61803,2,5/2,5/2,e,3,3,7,7,9,6/5,4/3,e^(1/e),3/2,3/2,1.61803,7/4,2,e,3,3,9,4/3,7/4,5/2,5/2,5/2,e,3,9/2,7,9,6/5,1.61803,2,2,2,2,9/2,5/4,4/3,3/2,3/2,7/4,5/2,5/2,e,5,7,7,6/5,4/3,e/2,e^(1/e),1.61803,5/3,7/4,e,7/2,4/3,e/2,1.61803,5/3,2,5/2,e,3,9/2,9/2,5,7,9,5/4,7/4,5/2,5/2,e,e,9/2,6/5,4/3,e/2,3/2,3/2,1.61803,7/4,2,3,7/2,5,7,7,e^(1/e),5/3,2,2,2,2,5/2,e,11,5/4,4/3,e^(1/e),e^(1/e),3/2,3/2,1.61803,5/3,7/4,2,3,5,7,6/5,5/4,e/2,e^(1/e),1.61803,3,3,3,9/2,9/2,7,9,9,11,7/4,5/2,5/2,3,7,9,4/3,e/2,e^(1/e),1.61803,5/3,7/4,2,3,3,3,9/2,9/2,9/2,5,9,9,6/5,2,2,2,2,5/2,7,6/5,5/4,4/3,5/3,7/4,e,e,7/2,5,5/4,4/3,e/2,3/2,3/2,7/4,5/2,3,3,5,7,7,9,4/3,1.61803,7/4,5/2,5/2,5/2,e,e/2,e^(1/e),e^(1/e),1.61803,5/3,7/4,7/2,9/2,7,6/5,e^(1/e),3/2,3/2,7/4,2,5/2,e,3,3,5,9,6/5,5/4,4/3,1.61803,7/4,2,5/2,e,9/2,5,7,7,11,5/4,e/2,3/2,3/2,1.61803,7/4,5/2,3,7/2,9,5/4,1.61803,5/3,5/2,5/2,3,9/2,5,7,1.61803,7/4,2,2,2,5/2,5/2,5/2,e,5,11,6/5,4/3,e/2,7/4,2,3,9/2,5,7,7,6/5,e/2,e^(1/e),1.61803,5/3,e,9/2,11,11,1.61803,5/3,2,2,2,2,5/2,e,7,5/4,e/2,e^(1/e),1.61803,5/3,7/4,5/2,9/2,9/2,5,5,7,11,5/4,e/2,3/2,3/2,5/3,7/4,7/4,2,5,7,5/4,e^(1/e),2,5/2,5/2,e,7/2,7,11,6/5,5/4,e^(1/e),e^(1/e),e^(1/e),1.61803,5/3,e,3,3,9/2,7,9,9,11,6/5,e/2,e^(1/e),5/3,2,5/2,5/2,7/2,7,6/5,6/5,e/2,1.61803,1.61803,7/4,9/2,7,11,4/3,e^(1/e),1.61803,5/3,7/4,7/4,2,5/2,e,e,7/2,4/3,1.61803,5/3,7/4,2,3,9/2,9/2,9/2,7,7,9,4/3,e/2,3/2,3/2,5/2,e,3,5,9,11,5/4,e^(1/e),7/4,2,2,2,2,7/2,5,5/4,1.61803,e,9/2,6/5,5/4,1.61803,5/3,5/3,5/3,7/4,e,e,6/5,5/4,e^(1/e),1.61803,7/4,7/4,2,2,5/2,3,9/2,9/2,9/2,9,11,11,6/5,6/5,e/2,1.61803,5/3,7/4,7/4,e,e,3,9/2,7,7,9,e/2,3/2,3/2,1.61803,5/3,7/4,2,2,2,5/2,5/2,5/2,4/3,1.61803,5/3,7/4,5/2,5/2,e,e,7/2,9/2,e^(1/e),7/4,2,2,2,e,e,7/2,7,11,5/3,5/2,3,9,11,e/2,e^(1/e),7/4,5/2,e,e,7/2,7/2,7/2,9/2,9/2,9/2,5,e/2,e^(1/e),3/2,3/2,1.61803,5/3,5/3,5/3,2,5/2,3,5,5,9,6/5,5/4,4/3,e^(1/e),e^(1/e),e^(1/e),3/2,3/2,1.61803,5/3,7/4,7/4,5/2,e,6/5,5/4,4/3,e^(1/e),1.61803,1.61803,7/4,2,e,e,7/2,9/2,7,7,11,6/5,5/4,4/3,e^(1/e),1.61803,5/3,3,3,3,7/2,5,9,11,6/5,5/4,4/3,5/2,5/2,5/2,5/4,4/3,e/2,e^(1/e),1.61803,5/3,2,2,2,5/2,e,9/2,e/2,5/3,5/2,3,5,e/2,3/2,3/2,1.61803,5/3,7/4,2,2,2,5/2,e,7/2,7/2,7,11,1.61803,7/4,7/4,2,2,2,5/2,5/2,5/2,e,e,e,3,7/2,7/2,5,9,11,5/3,7/4,7/4,e,3,3,3,9/2,9/2,9,e^(1/e),1.61803,5/3,7/4,2,9/2,5,4/3,e/2,3/2,3/2,1.61803,5/3,2,6/5,1.61803,5/2,5/2,7/2,11,6/5,4/3,e/2,5/2,e,3,3,7/2,9/2,5,7,9,6/5,e^(1/e),3/2,3/2,1.61803,5/3,2,2,2,2,5/2,e,7/2,9/2,5,6/5,6/5,5/4,e^(1/e),5/3,2,2,2,2,e,7,6/5,5/4,5/3,7/4,5/2,9/2,5,7,11,5/4,5/3,7/4,7/4,5/2,e,3,3,3,7/2,7/2,7/2,5,9,11,5/4,e/2,5/3,7/4,2,5/2,e,3,3,5,5,9,5/4,4/3,e/2,e^(1/e),3/2,3/2,1.61803,5/3,7/4,2,2,5/2,e,9/2,5/4,e/2,e^(1/e),1.61803,2,5/2,5/2,5/2,e,7/2,9/2,7,4/3,1.61803,5/2,5/2,e,e,7/2,11,4/3,1.61803,5/3,5/3,5/3,e,3,3,3,7/2,9,9,11,4/3,e^(1/e),1.61803,5/3,5/3,7/4,2,5/2,5/2,5/2,e,3,5,9,e^(1/e),1.61803,7/4,2,5/2,5/2,5/2,5,6/5,4/3,e^(1/e),e^(1/e),1.61803,5/3,2,9/2,5,6/5,6/5,e/2,e^(1/e),e^(1/e),1.61803,5/3,7/4,5,11,11,6/5,3/2,3/2,1.61803,3,3,7/2,9,11,6/5,e/2,e^(1/e),3/2,3/2,3/2,5/3,7/4,7/4,2,e,7/2,6/5,6/5,e/2,3/2,5/3,7/4,7/4,2,e,e,7/2,5,7,7,6/5,5/3,7/4,7/4,2,5/2,e,9/2,5,7,7,e^(1/e),7/4,5/2,9/2,11,5/4,4/3,e^(1/e),1.61803,7/4,3,3,3,7/2,9/2,9,9,4/3,1.61803,5/3,7/4,2,2,5/2,3,5/4,e/2,1.61803,7/4,2,2,2,2,5/2,3,7/2,5,5,5/4,4/3,e/2,1.61803,7/4,2,2,e,7/2,5,5,11,5/4,e/2,1.61803,5/3,5/3,5/3,e,3,5,9,11,e/2,3/2,3/2,1.61803,1.61803,5/3,5/3,5/3,e,3,7/2,5,9,5/4,e^(1/e),1.61803,e,7/4,2,5/2,5/2,e,e,7/2,11,7/4,2,2,e,3,3,9/2,9,11,11,6/5,1.61803,5/3,7/4,2,3,3,3,9/2,9/2,9/2,7,9,9,11,6/5,6/5,1.61803,5/3,7/4,7/4,e,3,7/2,9/2,9/2,7,9,6/5,4/3,3/2,3/2,7/4,5/2,5/2,e,7/2,5,7,6/5,e/2,3/2,3/2,5/3,7/4,2,2,2,5/2,5/2,5,5,7,6/5,e/2,e^(1/e),1.61803,5,6/5,4/3,e/2,1.61803,5/3,e,3,6/5,4/3,e/2,5/3,e,e,3,7/2,4/3,3/2,3/2,2,2,2,e,7/2,4/3,3/2,3/2,2,2,2,5/2,e,3,11,1.61803,5/2,e,3,11,4/3,1.61803,1.61803,5/3,9/2,9/2,9/2,5,4/3,e^(1/e),1.61803,5/3,7/4,5/2,7/2,7/2,7/2,9/2,9/2,9/2,5,5/4,e^(1/e),1.61803,7/4,2,5/2,7/2,7/2,7/2,5/4,e/2,1.61803,5/3,2,5,5,e/2,3/2,3/2,1.61803,5/3,7/4,7/4,7/4,7/4,5,5,5/4,e^(1/e),3/2,3/2,1.61803,7/4,7/4,7/4,7/4,e,5/4,e/2,e^(1/e),7/4,2,e,e,7,7,11,5/4,e/2,e^(1/e),7/4,2,e,e,7,7,11,5/4,e^(1/e),7/4,e,3,11,6/5,5/4,4/3,e^(1/e),e^(1/e),5/3,3,3,5,6/5,6/5,5/4,4/3,e^(1/e),e^(1/e),e^(1/e),5/3,3,5,6/5,5/4,4/3,e^(1/e),e^(1/e),5/2,5/2,5/2,e,9/2,6/5,e^(1/e),5/3,2,2,2,5/2,5/2,5/2,e,9/2,6/5,4/3,e^(1/e),1.61803,5/3,2,2,2,e,9/2, Cx=2.4263102389E-12, Factor=0.6180339887498948482, c=299792458, genau=2%, mod=4, Suchwort=2 m
0.1%= 46 (B: 7/4, e/2, 4/3, 4/3, 5/2, 4/3, 7/4, 4/3, e, 4/3, 4/3, 5/2, 7/4, 4/3, 7/4, 1.61, e, 4/3, 5/3, 3/2, 3/2, 5/2, e^(1, 5/3, 5/4, 1.61, e, 5/2, 2, 2, 5/4, e/2, e^(1, 2, e, 5/3, 5/3, 5, 5, 5/4, 5, e, 7/4, e^(1, 7/4, 5/4) __ 0.5%= 292 (B: 5/4, e/2, e^(1, e, 7/2, 5/4, e/2, e^(1, e^(1, 5/2, e, e/2, 5/2, 5/2, 5/2, 5/2, 1.61, 5/2, 7/2, 5/2, 5/2, 7, 5/3, 5/3, 9/2, 5, 5, 5/2, 7, 5/2, 5/2, 3, 9, 6/5, 5/4, 7/4, 5/2, 5/2, 7, 5/3, 5/3, 9/2, 5, 5/4, 5/2, 5/2, 3/2, 7/4, 7, 2, 2, 5/3, 7/4, 6/5, e^(1, 5/2, e^(1, 5/3, 7/4, 9/2, 9/2, 5, 6/5, 5/2, 5/3, 7/2, 5/4, 3/2, 7/4, 5/2, 7, 1.61, 5/2, 5/2, 5/3, 7/4, 5/2, 7/4, 9/2, 5, e/2, 5/4, 1.61, 5/3, 5/2, 5/2, 3, 7/4, 2, 2, 2, 7, e/2, e^(1, 2, 2, 5/2, e^(1, 5/3, 9/2, 5, 5, 3/2, 5/3, 7/4, 7/4, 6/5, e^(1, e^(1, 5/3, 2, 1.61, e, 7/4, 9/2, 9/2, 7, e/2, 7/2, 5/3, 5/3, 6/5, 9/2, 11, 5/3, 7/4, 7, 7, 7/4, 1.61, 5/3, 5/2, 7/2, 5/3, 5/2, 3, 9, 7/4, e, e, 9/2, 9/2, e/2, 3/2, 1.61, 5/3, 5/3, 5/2, e^(1, 3/2, 5/2, 1.61, e, 9/2, 7, 4/3, 5/3, 5/2, e/2, 3/2, 3/2, 11, 7/4, 7/4, 2, 2, 2, 7/4, 7/4, e, 9/2, 5/3, 5, 5/3, 6/5, 2, 2, 7/2, 9/2, 5, e^(1, 5/3, 7, 6/5, 5, 5/4, 5/3, 3, 3, 9, 5/3, 7/4, 5/2, e, 2, 1.61, 5/2, 5/2, 7/2, 11, 4/3, 1.61, 5/2, 5/2, 2, 5/2, 5, 5/3, 3/2, 1.61, 3/2, e, e/2, 5/3, 7/4, 7, 6/5, 7/4, e, 9/2, 7, 5/2, 7/4, 1.61, 3, 7/2, e, 11, 5/3, 5/3, 3, 9, 7/4, e, 11, 1.61, 5/3, 7, 3/2, 3/2, 6/5, e/2, 5, 1.61, 5/3, 6/5, 4/3, e, e, 3/2, 3/2, 2, 2, 2, 11, 5/2, 3, 1.61, 9/2, 5, 1.61, 7/4, 5/2, 9/2, 9/2, 2, 7/2, 7/2, e/2, 1.61, 5/3, 3/2, 3/2, 1.61, 5, 5, 5/4, e, 7, 11, 4/3, 5, e^(1, e^(1, 5/3, e, 6/5, 2, 2, 2, 5/2, 5/2) __ 1%= 292 (B: 1.61, 7/4, 3, 9, e^(1, 7/2, e^(1, 1.61, 3, 11, 11, 3/2, 3/2, 7/4, e, e^(1, 3/2, 3/2, 1.61, 5, 11, e^(1, 2, 7/2, 3/2, 3/2, 1.61, e, 3/2, 3/2, 1.61, 3, 9, e, 2, 2, 2, 2, 3/2, 3/2, e, 7/2, 2, 3/2, 1.61, 5/2, e, 11, 3/2, 3/2, 1.61, e/2, 1.61, 3, 3, 3, 9, 9, 3, 9, 2, 2, 2, 2, 4/3, 3/2, e, 7/2, 6/5, 3/2, 3/2, 3, 6/5, 2, 5/4, 1.61, 7/4, 5/2, 5, 5/2, 5/2, 5/2, 5, 6/5, 11, 11, e, e/2, 3/2, e, e^(1, 1.61, 3, 3, 9, 9, 6/5, 7/4, 1.61, 7/4, 2, e, 4/3, e, e^(1, 7/4, 2, 2, 2, 2, 5, 1.61, 5/4, 1.61, 5/4, 1.61, 7/4, 9/2, 11, e, e, 2, 2, 2, 5/2, e, 9/2, 11, e^(1, 7/2, 3/2, 6/5, e^(1, 7/4, e, 6/5, 2, e, 6/5, e^(1, 3, 3, 3, 5, 9, 5/2, 5/2, 1.61, e, 3, 7/4, 7/2, 7, 5/2, 5/2, 5/2, 3, 9, 7/4, 3/2, 3/2, 2, 6/5, 5/2, 11, 4/3, e/2, e, 3, 7, e, 5/4, 7/4, 7/4, 7/2, 3/2, 3/2, 1.61, 9/2, e, 9/2, 1.61, 5/3, 3, 3, 3, 9, 9, 7/4, 2, 6/5, e^(1, 1.61, 9/2, e^(1, 7/4, 11, 6/5, 3/2, 3, 9, 6/5, 3/2, 7/4, 2, 2, 7/2, 5/3, 4/3, e^(1, 9/2, 1.61, 5/3, 5/2, e/2, 7/4, 2, 2, 2, 2, 5, 5, 7/4, 1.61, e/2, 3/2, 3/2, 1.61, 5/3, 7/2, 5/4, e^(1, 2, 5/2, 5/2, 11, 6/5, 7/4, 2, 3, 3, 3, 9/2, 9/2, 9/2, 9, 9, 7/4, e, 7/2, 6/5, 5/2, 5/2, 5, 7, 2, 2, 2, e^(1, e/2, 3, 7/2, 4/3, e, 4/3, e^(1, 5/3, 7/2, 5/4, 7/4, 7/4, 7/4, 7/4, e, e^(1, 7, 5/4, e/2, 7/4, 2, e, 6/5, e^(1, 3, 3, 5/4, e^(1, 5/2, 9/2, 6/5, 1.61, 5/3) __ 2%= 622 (B: 6/5, 4/3, 2, 5/2, 5/2, 3, 2, 5/2, 5/2, 3, 7, 6/5, 6/5, 5/4, 5/2, 3, 9, 2, 5/2, 7, 7, 4/3, 7/4, 5/2, 5/2, 7/2, 7, 5/4, e^(1, 7/4, 3, 7, 9, e/2, 1.61, 5/3, 3, 3, 3, 9, 2, 3, 3, 7, 9, 6/5, e^(1, 2, e, 3, 4/3, 7/4, 5/2, 9/2, 7, 1.61, 9/2, 5, 7, 6/5, 4/3, e/2, e^(1, 1.61, 7/4, 4/3, e/2, 1.61, 5/2, e, 3, 9/2, 7, 9, 7/4, e, e, 9/2, 6/5, e/2, 2, 3, 7/2, 5, 7, e^(1, 5/3, 2, 2, 5/4, e^(1, e^(1, 2, 3, 5, 7, 5/4, 9/2, 9/2, 7, 11, 7/4, 7, 4/3, e/2, 1.61, 2, 3, 3, 3, 9/2, 9, 9, 7, 6/5, 5/4, e, e, 5, e/2, 3, 3, 5, 7, 9, 4/3, 7/4, 5/2, e/2, e^(1, e^(1, 1.61, 9/2, 7, e^(1, 2, e, 3, 5, 9, 5/4, 4/3, 1.61, 5/2, e, 7, 7, 11, 3/2, 3/2, 3, 7/2, 9, 9/2, 7, 11, 6/5, e/2, 7/4, 2, 3, 9/2, 5, 7, 1.61, e, 9/2, 1.61, 5/3, 2, 2, 7, 5/4, 1.61, 7/4, 5/2, 9/2, 7, 11, 5/4, e/2, 2, 5, 7, 5/4, e^(1, 2, 5/2, 5/2, 7/2, 7, 11, 5/4, 5/3, e, 9/2, 7, 11, e/2, e^(1, 5/2, 5/2, 7/2, 7, 6/5, 6/5, e/2, 1.61, 9/2, 7, 11, 4/3, e^(1, 5/3, 7/4, 5/2, 7/2, 4/3, 1.61, 5/3, 2, 3, 9/2, 7, 9, 5/2, 3, 5, 9, 11, 5/4, 5/4, e, 9/2, 6/5, 5/3, 7/4, e, e, e^(1, 7/4, 2, 2, 5/2, 3, 9/2, 9, 6/5, 6/5, e/2, 1.61, 7/4, 3, 9/2, 9, e/2, 3/2, 3/2, 1.61, 5/3, 5/2, 5/2, 4/3, 7/4, e, e^(1, 7/4, 2, 2, 2, e, e, 7/2, 7, 11, e/2, 5/2, 7/2, 7/2, 9/2, 5, e^(1, 5/3, 2, 3, 5, 5, 9, 5/4, 4/3, 3/2, 1.61, 7/4, 5/4, 4/3, e^(1, 1.61, 7/4, 7/2, 7, 11, 1.61, 5/3, 7/2, 11, 6/5, 5/4, 4/3, 5/2, 5/4, 4/3, e/2, e^(1, 5/3, 2, 2, 2, 5/2, 9/2, e/2, 5, 1.61, 5/3, 2, 2, 2, 5/2, e, 7/2, e, e, 7/2, 7/2, 5, 11, 5/3, 3, 3, 3, 9/2, 9, e^(1, 1.61, 2, 9/2, 4/3, e/2, 1.61, 1.61, 5/2, 7/2, 6/5, 3, 7/2, 9/2, 5, 9, e^(1, 3/2, 3/2, 1.61, 5/3, 2, 2, 5/2, 6/5, 6/5, 2, 2, e, 5/4, 5/3, 5/2, 9/2, 7, 11, 7/4, 5/2, e, 3, 7/2, 7/2, 5, 11, 5/4, e/2, 2, 3, 3, 5, 5, 9, 4/3, 5/3, 7/4, 5/2, e, 5/4, e/2, e^(1, 1.61, 2, 5/2, 5/2, 5/2, 7/2, 7, 4/3, e, 5/3, 5/3, e, 7/2, 11, 4/3, e^(1, 5/2, e, 3, 5, 9, e^(1, 1.61, 7/4, 5/2, 5/2, 4/3, e^(1, 5/3, 2, 6/5, 6/5, e/2, e^(1, 1.61, 5, 11, 3, 7/2, 11, e/2, e^(1, 3/2, 5/3, 7/4, 7/2, 6/5, 6/5, 3/2, 7/4, e, e, 5, 7, 7/4, 2, 5/2, 7, e^(1, 7/4, 9/2, 11, 5/4, 1.61, 3, 3, 3, 7/2, 9, 9, 4/3, 7/4, 2, 2, 3, 5/4, 5/2, 4/3, e/2, 1.61, 2, 2, 7/2, 5, 5, 5/4, e/2, 5/3, e, 5, 11, 1.61, 5/3, 5/3, e, 3, 9, 1.61, e, 7/2, 11, 7/4, 2, 2, e, 3, 3, 9/2, 9, 5/3, 7, 11, 6/5, 6/5, 1.61, 7/4, 3, 9/2, 9/2, 9, 4/3, e, 7/2, e/2, 3/2, 3/2, 5/3, 7/4, 5/2, 5/2, 5, 5, 7, 6/5, 1.61, 6/5, 4/3, e, e/2, 5/3, 3, 3/2, 3/2, 2, 2, 2, e, 7/2, 4/3, 5/2, 3, 1.61, e, 11, 4/3, 1.61, 5/3, 9/2, 9/2, 7/2, 7/2, 9/2, 5, 5/4, e^(1, 1.61, 7/4, 5/2, 7/2, 2, 5, 5, e/2, 5/3, 7/4, 7/4, 5/4, 3/2, 3/2, 1.61, 7/4, 7/4, e/2, 7/4, 2, e, e, 7, 11, e^(1, 7, 11, 5/4, e^(1, e, 3, e^(1, 5/3, 6/5, 6/5, 4/3, 3, 5, 6/5, 5/4, 4/3, e^(1, e^(1, 5/2, 5/2, e^(1, 5/3, 5/2, e, 9/2, 4/3, e^(1, 2, 2, 2, e, 9/2)
 
 
                                                            info@aladin24.de, www.torkado.de