Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM

Isotopen-Tabelle ausblenden        alle Isotope des PSE gleichzeitig anzeigen
zurück zur PSE-Tabelle

Periodensystem der Elemente (Quelle: größtenteils www.lenntech.de)
Neon    Ne    Kernladungszahl Z=10 (p=10)
 Ne(n+p)nSchwere IsotopSchwere KernHäufig-
keit
Spin/
Parität
StabilitätHalbwerts-
zeit [s]
Zerfalls-
arten
Zerfalls-
energie [eV]
Defekt-
energie [eV]
Bindungs-
energie [eV]
Wirkungsquer-
schnitt [barn]
 
1.Ne2010 19.99244021 19.98695441 90.48% 0+   stabil   -7.0419E6 160.645E6 37E-3#σ(n.γ) 
2.Ne2212 21.99138588 21.98590008 9.25% 0+   stabil   -8.024E6 177.77E6 48E3#σ(n.γ) 
3.Ne2111 20.99384666 20.98836086 0.27% 3/2+   stabil   -5.7318E6 167.406E6 0.692#σ(n.γ) 
4.Ne1919.00188021 18.99639441  1/2+ radioakt. 17.22 K/β+=100 3.238E6 1.7513827E6 143.78092E6  
5.Ne1818.00570825 18.00022245  0+ radioakt. 1.672 K/β+=100 4.444E6 5.3172E6 132.143E6  
6.Ne1717.0176715 17.0121857  1/2- radioakt. 109.2E-3 Kp=100  13.909E6 16.4609E6 112.928E6  
7.Ne1616.0257613 16.0202755  0+ radioakt. 9zs p=100 --0.068E6 23.9965E6 97.321E6  
8.Ne2313 22.99446695 22.98898115  5/2+ radioakt. 37.24 ß-=100 4.376E6 -5.154E6 182.971E6  
9.Ne2414 23.99361134 23.98812554  0+ radioakt. 203 ß-=100 2.467E6 -5.951E6 191.839E6  
10.Ne2515 24.99773686 24.99225106  3/2+ radioakt. 602E-3 ß-=100 7.25E6 -2.1081E6 196.068E6  
11.Ne2616 26.00046119 25.9949754  0+ radioakt. 192E-3 β−=100 7.292E6 0.4296E6 201.600998E6  
12.Ne2717 27.00758985 27.00210405  3/2+ radioakt. 32E-3 β−=98; β−n=2.0 12.587E6(β−); 5.861E6(β−n) 7.0699E6 203.032E6  
13.Ne2818 28.01207093 28.00658513  0+ radioakt. 17E-3 β−=84.5; β−n=11.9; β−2n=3.6 12.233E6(β−); 8.69E6(β−n); 1.964E6(β−2n) 11.244E6 206.93E6  
14.Ne2919 29.01938499 29.01389919  3/2+ radioakt. 14.8E-3 β−<100; β−n=27.0; β−n>0 15.392E6(β−); 10.975E6(β−n); 7.432E6(β−2n) 18.057E6 208.188E6  
15.Ne3020 30.02480102 30.01931522  0+ radioakt. 7.3E-3 β−=78.1; β−n=13; β−2n=8.9 14.741E6(β−=); 12.366E6(β−n); 7.949E6(β−2n) 23.102E6 211.214E6  
16.Ne3121 31.03311025 31.02762445   radioakt. 3.4E-3 β−=68.87; β−n=31.13 18.188(β−); 14.41(β−n) 30.842E6 211.546E6  
17.Ne3222 32.04001958 32.03453378  0+ radioakt. 3.5E-3 ß-=73.5; ß-n=46.5 18.214E6(ß-); 16.553E6(ß-n) 37.278E6 213.181E6  
18.Ne3323 33.04937981 33.04389401  7/2− radioakt. 1E-9 n=100 0.684E6 45.997E6 212.533E6  
19.Ne3424 34.05702774 34.05154194  0+ radioakt. 1E-3 β−>60.1; β−n<39.9 --0.947E6(β−); 20.161E6(β−n) 53.121E6 213.48E6  


Isotopen-Tabelle ausblenden

zurück zur PSE-Tabelle

  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and Basis and Harmonics in the first selected element Z (only one)
Calculate for selected elements
with potenz N(for Basis=2) = to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor                    N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 5 Basis-Harmonic-Search (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: m                     Length
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top              only best (yellow)

Are you sure for Z=1 ? If not, please select Z (only one) .

Results      with C(orbit_Mercur)      Attention ! Factor 6.2831853071795864769 to L and to T, invers to f, Basis B= 6/5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1/e), 3/2, 1.61803, 5/3, 7/4, 2, 5/2, e, 3, 7/2, 9/2, 5, 7, 9, 11,

missing searching value
 
 
                                                            info@aladin24.de, www.torkado.de