Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and Basis and Harmonics in the first selected element Z (only one)
Calculate for selected elements
with potenz N(for Basis=2) = to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor                    N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 5 Basis-Harmonic-Search (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: m                     Length
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top              only best (yellow)

Results      with Ce, Basis B= 6/5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1/e), 3/2, 1.61803, 5/3, 7/4, 2, 5/2, e, 3, 7/2, 9/2, 5, 7, 9, 11,
Berror L[%] ZN[1m=1m] Factor2[1MHz=1.0E6Hz]
5/2err=-0.0392CZ=6(17.40)N=15L=0.0000136 m *9.0035202=0.0001220703125 mf=22111743.68893 MHz
5/2err=-0.0392CZ=6(18.15)N=15L=0.0000136 m *18.0070405=0.000244140625 mf=22111743.68893 MHz
7/4err=-0.0802CZ=6(30.96)N=29L=0.0001626 m *3.0024035=0.00048828125 mf=1843400.53723 MHz
e^(1err=-0.0352CZ=6(48.99)N=46L=0.0003254 m *3.0010549=0.0009765625 mf=921286.27561 MHz
7/4err=-0.0802CZ=6(32.20)N=29L=0.0001626 m *6.0048070=0.0009765625 mf=1843400.53723 MHz
7/4err=-0.0802CZ=6(33.44)N=29L=0.0001626 m *12.0096139=0.001953125 mf=1843400.53723 MHz
5/3err=-0.0605CZ=6(47.49)N=51L=3.0018142 m /6.0036285=0.5 mf=99.87042 MHz
5/3err=-0.0605CZ=6(48.85)N=51L=3.0018142 m /3.0018142=1 mf=99.87042 MHz
5/3err=-0.0605CZ=6(48.85)N=52L=5.0030237 m /5.0030237=1 mf=59.92225 MHz
2err=-0.0409CZ=6(37.00)N=37**L=2.0008172 m /1.0004086=2 mf=149.83500 MHz
5err=-0.0392CZ=6(16.37)N=15L=0.4442707 m *9.0035202=4 mf=674.79687 MHz
5err=-0.0392CZ=6(16.80)N=15L=0.4442707 m *18.0070405=8 mf=674.79687 MHz
9/2err=-0.0546CZ=6(23.04)N=25L=311465.8423702 m /19.0103664=16384 mf=0.00096 MHz
5/2err=-0.0422CZ=6(40.09)N=37L=7706.8676723 m *17.0071689=131072 mf=0.03890 MHz
7/4err=-0.0597CZ=6(66.88)N=71L=2623004.5143022 m /10.0059681=262144 mf=0.00011 MHz
7/2err=-0.0802CZ=6(29.88)N=29L=87311.3830047 m *3.0024035=262144 mf=0.00343 MHz
7/4err=-0.0597CZ=6(68.12)N=71L=2623004.5143022 m /5.0029841=524288 mf=0.00011 MHz
7/2err=-0.0802CZ=6(30.43)N=29L=87311.3830047 m *6.0048070=524288 mf=0.00343 MHz
7/2err=-0.0802CZ=6(30.98)N=29L=87311.3830047 m *12.0096139=1048576 mf=0.00343 MHz

1 gelbe (+ 18 factorised) Treffer bei Basis=5/2,5/2,7/4,e^(1/e),7/4,7/4,5/3,5/3,5/3,2,5,5,9/2,5/2,7/4,7/2,7/4,7/2,7/2, Cx=2.4263102389E-12, Factor=1, c=299792458, genau=0.1%, mod=5, Suchwort=2 m
0.1%= 19 (B: 5/2, 5/2, 7/4, e^(1, 7/4, 7/4, 5/3, 5/3, 5/3, 2, 5, 5, 9/2, 5/2, 7/4, 7/2, 7/4, 7/2, 7/2)
 
 
                                                            info@aladin24.de, www.torkado.de