Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM

Isotopen-Tabelle ausblenden        alle Isotope des PSE gleichzeitig anzeigen
zurück zur PSE-Tabelle

Periodensystem der Elemente (Quelle: größtenteils www.lenntech.de)
Chlor    Cl    Kernladungszahl Z=17 (p=17)
 Cl(n+p)nSchwere IsotopSchwere KernHäufig-
keit
Spin/
Parität
StabilitätHalbwerts-
zeit [s]
Zerfalls-
arten
Zerfalls-
energie [eV]
Defekt-
energie [eV]
Bindungs-
energie [eV]
Wirkungsquer-
schnitt [barn]
 
1.Cl3518 34.96885273 34.95952687 75.77% 3/2+   stabil   -29.0135E6 298.21E6 43.6#σ(n.γ); 0.489#σ(n.p); 80E-6#σ(n.α) 
2.Cl3720 36.96590263 36.95657677 24.23% 3/2+   stabil   -31.7615E6 317.101E6 0.428#σ(n.γ); 0.47E-3#σ(n.it) 
3.Cl3619 35.96830694 35.95898108  2+ radioakt. 3.01E5a  β−=98.10; K/β+=1.90 0.709E6(β−); 1.142E6(K/β+) -29.5219E6 306.79E6  
4.Cl3417 33.97376365 33.9644378  0+ radioakt. 1.5264  K/β+=100 5.492E6 -24.439E6 285.564E6  
5.Cl3316 32.97745192 32.96812606  3/2+ radioakt. 2.511 K/β+=100 5.583E6 -21.0034E6 274.057E6  
6.Cl3215 31.98568987 31.97636401  1+ radioakt. 298E-3 K/β+=99.92; Kα=0.05; Kp=0.03 12.685E6(K/β+); 5.738E6(Kα); 3.821E6(Kp) -13.3298E6 258.312E6  
7.Cl3114 30.99241305 30.98308719  3/2+ radioakt. 150E-3 K/β+=99.3; Kp=0.7 1.977E6(K/β+); 5.844E6(Kp) -7.0672E6 243.978E6  
8.Cl3013 30.00476976 29.9954439   3+ radioakt. 30E-9 p=100 0.314E6 4.443E6 224.397E6  
9.Cl2912 29.01410959 29.00478373  3/2+ radioakt. 20E-9 p=100 1.781E6 13.143E6 207.626E6  
10.Cl3821 37.96801053 37.95868467  2- radioakt. 2234.4 ß-=100 4.917E6 -29.798E6 323.208E6  
11.Cl3922 38.96800838 38.95868252  3/2+ radioakt. 3336 ß-=100 3.442E6 -29.8E6 331.282E6  
12.Cl4023 39.97041548 39.96108963  2- radioakt. 81 ß-=100 7.482E6 -27.5578E6 337.111E6  
13.Cl4124 40.97068473 40.96135887  1/2+ radioakt. 38.4  ß-=100 5.76E6 -27.307E6 344.931E6  
14.Cl4225 41.97325479 41.96392894   radioakt. 6.8 ß-=100 9.51E6 -24.913E6 350.609E6  
15.Cl4326 42.97405458 42.96472873  1/2+ radioakt. 3.13 ß-=100 7.842E6 -24.168E6 357.935E6  
16.Cl4427 43.97828102 43.96895516   radioakt. 560E-3 β−=92; β−n=8  12.442E6(β−); 3.707E6(β−n) -20.2311E6 362.069E6  
17.Cl4528 44.98028758 44.97096172  1/2+ radioakt. 413E-3 ß-=76; β−n=24 10.408E6(β−); 6.24E6(β−n) -18.362E6 368.272E6  
18.Cl4629 45.98420999 45.97488413   radioakt. 232E-3 ß-=40; β−n=60 15.012E6(β−); 6.99E6(β−n) -14.7083E6 372.689E6  
19.Cl4730 46.98870954 46.97938368   radioakt. 101E-3 ß-=>97; β−n=<3 15.39E6(β−); 11.132E6(β−n) -10.517E6 376.569E6  
20.Cl4831 47.99495005 47.98562419   radioakt. <200E-9 ß-<100; β−n>0 19.012E6(ß-); 13.132E6(β−n) -4.704E6 378.828E6  
21.Cl4932 49.00031992 48.99099406   radioakt. <170E−9 ß-<100; β−n>0 18.444E6(ß-); 15.943E6(β−n) 0.298E6 381.897E6  
22.Cl5033 50.00784009 49.99851423   radioakt. 20E-3 ß-<100; β−n>0 21.806E6(ß-); 17.378E6(β−n) 7.303E6 382.963E6  
23.Cl5134 51.01448963 51.00516377  3/2+ radioakt. <200E-9 ß-<100; β−n>0 21.294E6(ß-); 19.929E6(β−n) 13.497E6 384.841E6  
24.Cl34+117 33.97376365 33.9644378  3+ radioakt. 1920 K/β+=55.4; IT=44.6 5.638E6(K/β+); 0.146E6(IT) -24.439E6 285.564E6  
25.Cl38+121 37.96801053 37.95868467  5- radioakt. 715E-3 IT=100 0.671E6 -29.798E6 323.208E6  


Isotopen-Tabelle ausblenden

zurück zur PSE-Tabelle

  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and Basis and Harmonics in the first selected element Z (only one)
Calculate for selected elements
with potenz N(for Basis=2) = to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor                    N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 5 Basis-Harmonic-Search (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: m                     Length
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top              only best (yellow)

Are you sure for Z=1 ? If not, please select Z (only one) .

Results      with C(orbit_Mercur)      Attention ! Factor 6.2831853071795864769 to L and to T, invers to f, Basis B= 6/5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1/e), 3/2, 1.61803, 5/3, 7/4, 2, 5/2, e, 3, 7/2, 9/2, 5, 7, 9, 11,

missing searching value
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de