Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM

Isotopen-Tabelle ausblenden        alle Isotope des PSE gleichzeitig anzeigen
zurück zur PSE-Tabelle

Periodensystem der Elemente (Quelle: größtenteils www.lenntech.de)
Argon    Ar    Kernladungszahl Z=18 (p=18)
 Ar(n+p)nSchwere IsotopSchwere KernHäufig-
keit
Spin/
Parität
StabilitätHalbwerts-
zeit [s]
Zerfalls-
arten
Zerfalls-
energie [eV]
Defekt-
energie [eV]
Bindungs-
energie [eV]
Wirkungsquer-
schnitt [barn]
 
1.Ar4022 39.96238312 39.95250868 99.6% 0+   stabil   -35.0399E6 343.811E6 0.66#σ(n.γ) 
2.Ar3618 35.96754569 35.95767125 0.3365% 0+   stabil   -30.231E6 306.716E6 5.2#σ(n.γ); 5.5E-3#σ(n.α) 
3.Ar3820 37.96273299 37.95285855 0.0632% 0+   stabil   -34.714E6 327.342E6 0.8#σ(n.γ) 
4.Ar3921 38.96431324 38.95443881 1E-13% 7/2- radioakt. 8488878654.275424 ß-=100 0.564681E6 -33.242E6 333.941E6 0.59E3#σ(n.γ) 
5.Ar3719 36.96677628 36.95690184  3/2+ radioakt. 35.04d K=100 0.814E6 -30.9477E6 315.504E6 69#σ(n.p); 1.97E3#σ(n.α) 
6.Ar3517 34.9752576 34.96538316  3/2+ radioakt. 1.775  K/β+=100 5.966E6 -23.0474E6 291.462E6  
7.Ar3416 33.98027126 33.97039683  0+ radioakt. 844.5E-3 K/β+=100 6.062E6 -18.3772E6 278.72E6  
8.Ar3315 32.98992586 32.98005142  1/2+ radioakt. 173E-3 K/β+=61.3; Kp=38.7 11.619E6(K/β+); 9.342E6(Kp) -9.384E6 261.655E6  
9.Ar3214 31.9976382 31.98776376  0+ radioakt. 98E-3 K/β+=57; Kp=43 11.13E6(K/β+); 9.555E6(Kp) -2.2E6 246.4E6  
10.Ar3113 31.01212353 31.0022491  5/2+ radioakt. 14.4E-3 K/β+=29.39; Kp=63; K2p=7.2; K3p=1.1E-3; Kα=0.03; Kpα=0.38 18.36E6(K/β+); 18.067E6(Kp); 13.667E6(K2p); 10.919E6(K3p); 9.585E6(Kα); 8.724E6(Kpα) 11.293E6 224.836E6  
11.Ar3012 30.02155999 30.01168555  0+ radioakt. 20E-9 p =100 -0.349E6 20.083E6 207.975E6  
12.Ar4123 40.96450058 40.95462614  7/2- radioakt. 6560.4 ß-=100 2.492E6 -33.0675E6 349.91E6 0.5#σ(n.γ) 
13.Ar4224 41.96304571 41.95317127  0+ radioakt. 32.9a ß-=100 0.599E6 -34.4227E6 359.336E6  
14.Ar4325 42.96563607 42.95576163  5/2− radioakt. 322 ß-=100 4.583E6 -32.0098E6 364.994E6  
15.Ar4426 43.96492398 43.95504954  0+ radioakt. 712 ß-=100 3.136E6 -32.6731E6 373.729E6  
16.Ar4527 44.96804059 44.95816615  5/2− radioakt. 21.48 ß-=100 6.838E6 -29.77E6 378.897E6  
17.Ar4628 45.96809416 45.95821972  0+ radioakt. 8.4 ß-=100 5.698E6 -29.7201E6 386.919E6  
18.Ar4729 46.97218769 46.96231325  3/2− radioakt. 1.23 ß-=100 9.789E6 -25.907E6 391.177E6  
19.Ar4830 47.97453983 47.96466539  0+ radioakt. 475E-3 ß-<100; β−n>0 8.408E6(ß-); 3.909E6(β−n) -23.716E6 397.057E6  
20.Ar4931 48.98051947 48.97064503  3/2− radioakt. 170E-3 ß-=>0; β−n=65 12.173E6(ß-); 5.907E6(β−n) -18.146E6 399.559E6  
21.Ar5032 49.98443039 49.97455595  0+ radioakt. <170E−9 ß-=>0; β−n=35 10.849E6(ß-); 7.745E6(β−n) -14.503E6 403.987E6  
22.Ar5133 50.99162958 50.98175514  5/2− radioakt. <200E-9 ß-<100; β−n>0 14.205E6(ß-); 9.484E6(β−n) -7.797E6 405.352E6  
23.Ar5234 51.99678044 51.986906  0+ radioakt. 10E-3 ß-<100; β−n>0 13.2E6(ß-); 10.932E6(β−n) -2.999E6 408.626E6  
24.Ar5335 53.00494045 52.99506601  5/2− radioakt. 3E-3 ß-=<100; β−n=>0 16.6E6(ß-); 12.73E6(β−n) 4.602E6 409.096E6  


Isotopen-Tabelle ausblenden

zurück zur PSE-Tabelle

  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and Basis and Harmonics in the first selected element Z (only one)
Calculate for selected elements
with potenz N(for Basis=2) = to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor                    N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 5 Basis-Harmonic-Search (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: m                     Length
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top              only best (yellow)

Are you sure for Z=1 ? If not, please select Z (only one) .

Results      with C(orbit_Mercur)      Attention ! Factor 6.2831853071795864769 to L and to T, invers to f, Basis B= 6/5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1/e), 3/2, 1.61803, 5/3, 7/4, 2, 5/2, e, 3, 7/2, 9/2, 5, 7, 9, 11,

missing searching value
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de