Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM

Isotopen-Tabelle ausblenden        alle Isotope des PSE gleichzeitig anzeigen
zurück zur PSE-Tabelle

Periodensystem der Elemente (Quelle: größtenteils www.lenntech.de)
Kalium    K    Kernladungszahl Z=19 (p=19)
 K(n+p)nSchwere IsotopSchwere KernHäufig-
keit
Spin/
Parität
StabilitätHalbwerts-
zeit [s]
Zerfalls-
arten
Zerfalls-
energie [eV]
Defekt-
energie [eV]
Bindungs-
energie [eV]
Wirkungsquer-
schnitt [barn]
 
1.K3920 38.96370669 38.95328367 93.258% 3/2+   stabil   -33.807E6 333.724E6 2.12#σ(n.γ); 4.3E-3#σ(n.α) 
2.K4122 40.96182584 40.95140282  6.7302% 3/2+   stabil   -35.559E6 351.619E6 1.46#σ(n.γ) 
3.K4021 39.96399848 39.95357546 0.0117% 4- radioakt. 1.277E9 a β−=89.28; K/β+=10.72 1.311E6(β−); 1.505E6(K/β+) -33.5352E6 341.524E6 30#σ(n.γ); 4.4#σ(n.p); 0.39#σ(n.α) 
4.K3819 37.96908193 37.95865891  3+ radioakt. 7.636min K/β+=100 5.914E6 -28.8E6 320.646E6  
5.K3718 36.97337589 36.96295287  3/2+ radioakt. 1.226 K/β+=100 6.147E6 -24.8002E6 308.575E6  
6.K3617 35.9812922 35.97086919  2+ radioakt. 342E-3 K/β+=99.916; Kp=0.05; Kα=3.4E-3 12.805E6(K/β+); 4.298E6(Kp); 6.164E6(Kα) -17.4262E6 293.129E6  
7.K3516 34.98801066 34.97758764  3/2+ radioakt. 178E-3 K/β+=99.63; Kp=0.37 11.879E6(K/β+); 5.982E6(Kp) -11.168E6 278.8E6  
8.K3415 33.99841008 33.98798706  1+ radioakt. 25E-9 p=100 0.614E6 -1.481E6 261.041E6  
9.K3314 33.00726038 32.99683736  3/2+ radioakt. 25E-9 p=100 1.674E6 6.763E6 244.726E6  
10.K4223 41.96240276 41.95197975  2- radioakt. 12.360h ß-=100 3.526E6 -35.0216E6 359.153  
11.K4324 42.96071558 42.95029256  3/2+ radioakt. 22.3h ß-=100 1.815E6 -36.5932E6 368.796E6  
12.K4425 43.96155681 43.95113379  2- radioakt. 1328 ß-=100 5.658E6 -35.8096E6 376.083E6  
13.K4526 44.96069969 44.95027668  3/2+ radioakt. 1069 ß-=100 4.203E6 -36.608E6 384.953E6  
14.K4627 45.96197689 45.95155387  2− radioakt. 105 ß-=100 7.717E6 -35.4183E6 391.835E6  
15.K4728 46.96167877 46.95125575  1/2+ radioakt. 17.50 ß-=100 6.644E6 -35.696E6 400.184E6  
16.K4829 47.96551357 47.95509056  2− radioakt. 6.8 ß-=98.86; β−n=1.14 12.09E6(β−); 2.145E6(β−n) -32.1239E6 404.683E6  
17.K4930 48.96745121 48.9570282  3/2+ radioakt. 1.26 ß-=14; β−n=86 10.97E6(β−); 5.824E6(β−n) -30.319E6 410.949E6  
18.K5031 49.9727834 49.96236038  2− radioakt. 472E-3 β−=71; β−n=29 14.219E6(β−); 7.866E6(β−n) -25.3521E6 414.054E6  
19.K5132 50.97637988 50.96595686  3/2+ radioakt. 365E-3 ß-=53; β−n=47 13.861E6(β−); 9.497E6(β−n) -22.002E6 418.775E6  
20.K5233 51.98260966  51.97218664  2− radioakt. 105E-3 ß-=<36; β−n=<64; β−2n>0 16.31E6(ß-); 11.593E6(β−n); 7.229E6(β−2n) -16.199E6 421.043E6  
21.K5334 52.98711962 52.9766966  3/2+ radioakt. 30E-3 ß-=16; β−n=67; β−2n=17 15.9E6(ß-); 12.44E6(β−n); 7.723E6(β−2n) -11.998E6 424.913E6  
22.K5435 53.99419964 53.98377662  2− radioakt. 10E-3 ß->0; β−n>0; β−2n>0 18.49E6(ß-); 14.424E6(β−n); 10.963E6(β−2n) -5.403E6 426.39E6  
23.K5536 54.99971014 54.98928712  3/2+ radioakt. 3E-3 ß->0; β−n>0; β−2n>0 17.848E6(ß-); 15.552E6(β−n); 11.485E6(β−2n) -0.27E6 429.328E6  
24.K38+119 37.96908193 37.95865891  0+ radioakt. 923.9E-3 K/β+=100 6.043E6 -28.8E6 320.646E6  


Isotopen-Tabelle ausblenden

zurück zur PSE-Tabelle

  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and Basis and Harmonics in the first selected element Z (only one)
Calculate for selected elements
with potenz N(for Basis=2) = to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor                    N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 5 Basis-Harmonic-Search (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: m                     Length
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top              only best (yellow)

Are you sure for Z=1 ? If not, please select Z (only one) .

Results      with C(orbit_Mercur)      Attention ! Factor 6.2831853071795864769 to L and to T, invers to f, Basis B= 6/5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1/e), 3/2, 1.61803, 5/3, 7/4, 2, 5/2, e, 3, 7/2, 9/2, 5, 7, 9, 11,

missing searching value
 
 
                                                            info@aladin24.de, www.torkado.de