Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM

Isotopen-Tabelle ausblenden        alle Isotope des PSE gleichzeitig anzeigen
zurück zur PSE-Tabelle

Periodensystem der Elemente (Quelle: größtenteils www.lenntech.de)
Scandium    Sc    Kernladungszahl Z=21 (p=21)
 Sc(n+p)nSchwere IsotopSchwere KernHäufig-
keit
Spin/
Parität
StabilitätHalbwerts-
zeit [s]
Zerfalls-
arten
Zerfalls-
energie [eV]
Defekt-
energie [eV]
Bindungs-
energie [eV]
Wirkungsquer-
schnitt [barn]
 
1.Sc4524 44.95591276 44.94439258 100% 7/2-   stabil   -41.067E6 387.847E6 17.4#σ(n.γ); 9.8#σ(n.it) 
2.Sc44+123 43.95940285 43.94788267  6+ radioakt. 58.6h IT=98.80; K/β+=1.20 0.271E6(IT); 3.924E6(K/β+) -37.816E6 376.525E6 6.6^±TSP 
3.Sc4423 43.95940285 43.94788267  2+ radioakt. 3.927 h K/β+=100 3.652E6 -37.816E6 376.525E6 51^±TSP 
4.Sc4322 42.96115069 42.94963051  7/2- radioakt. 3.891h  K/β+=100 2.22E6 -36.1879E6 366.826E6 33^±TSP 
5.Sc42+121 41.96551669 41.95399651  7+  radioakt. 61.7  K/β+=100 7.042E6 -32.121E6 354.687E6 24^±TSP 
6.Sc4221 41.96551669 41.95399651  0+ radioakt. 681.3E-3  K/β+=100 6.426E6 -32.121E6 354.687E6 51^±TSP 
7.Sc4120 40.96925112 40.95773094  7/2- radioakt. 596.3E-3 K/β+=100 6.459E6 -28.6424E6 343.137E6 77^±TSP 
8.Sc4019 39.97796744 39.96644726  4− radioakt. 182.3E-3 K/β+=99.533; Kα=0.017; Kp=0.44 14.323E6(K/β+); 7.283E6(Kα); 5.995E6Kp) -20.5232E6 326.947E6 83^±TSP 
9.Sc39+218 38.98479003 38.97326985  3/2+ radioakt.    -14.168E6 312.52E6 74^±TSP 
10.Sc39+118 38.98479003 38.97326985  3/2− radioakt.    -14.168E6 312.52E6 13^±TSP 
11.Sc3918 38.98479003 38.97326985  7/2- radioakt. 300E-9 p=100 0.602E6 -14.168E6 312.52E6 23^±TSP 
12.Sc45+124 44.95591276 44.94439258  3/2+ radioakt. 318E-3 IT=100 0.012E6 -41.067E6 387.847E6 25^±TSP 
13.Sc4625 45.95517191 45.94365173  4+ radioakt. 83.79d ß-=100 2.366E6 -41.7571E6 396.609E6 8#σ(n.γ) 
14.Sc46+125 45.95517191 45.94365173  1− radioakt. 18.75 IT=100 0.143E6 -41.7571E6 396.609E6 16^±TSP 
15.Sc4726 46.95240764 46.94088746  7/2- radioakt. 3.3492d ß-=100 0.6E6 -44.332E6 407.255E6 61^±TSP 
16.Sc4827 47.95223147 47.94071129  6+ radioakt. 43.67h ß-=100 3.992E6 -44.4961E6 415.49E6 42^±TSP 
17.Sc48+127 47.95223147 47.94071129   radioakt.    -44.4961E6 415.49E6 88^±TSP 
18.Sc48+227 47.94071129 47.95223147   radioakt.    -44.4961E6 415.49E6 36^±TSP 
19.Sc48+327 47.95223147 47.94071129   radioakt.    -44.4961E6 415.49E6 49^±TSP 
20.Sc4928 48.95002437 48.93850419  7/2- radioakt. 57.2min  ß-=100 2.006E6 -46.552E6 425.618E6 17^±TSP 
21.Sc5029 49.95218767 49.94066749  5+ radioakt. 102.5 ß-=100 6.89E6 -44.5369E6 431.674E6 82^±TSP 
22.Sc50+129 49.95218767 49.94066749  2+; 3+ radioakt. 0.35 IT>97.5<100; β−<2.5 0.257E6(IT); 7.145E6(β−) -44.5369E6 431.674E6 95^±TSP 
23.Sc5130 50.95360335 50.94208317  7/2− radioakt. 12.4 ß-=100 6.51E6 -43.2182E6 438.426E6 82^±TSP 
24.Sc5231 51.95667605 51.94515587  3+ radioakt. 8.2 ß-=100 9.108E6 -40.356E6 443.636E6 14^±TSP 
25.Sc5332 52.95961005 52.94808987  7/2- radioakt. ß-=>0; β−n=>0 9.206E6(ß-); 3.77E6(β−n) -37.623E6 448.974E6 28^±TSP 
26.Sc5433 53.96326461 53.95174443  4+ radioakt. 360E-3 ß-=100 11.376E6 -34.2188E6 453.641E6 59^±TSP 
27.Sc54+133 53.96326461 53.95174443  5+ radioakt. 7E-6   -34.2188E6 453.641E6 95^±TSP 
28.Sc5534 54.96824456 54.95672438  7/2- radioakt. 105E-3 ß-=>0; β−n=>0 12.09E6(ß-); 7.943E6(β−n) -29.58E6 457.073E6 82^±TSP 
29.Sc5635 55.97287046 55.96135029  7+ radioakt. 60E-3 ß-=>0; β−n=>0 13.666E6(ß-); 8.328E6(β−n) -25.271E6 460.836E6 58^±TSP 
30.Sc5736 56.97779052 56.96627034  7/2− radioakt. 13E-3 ß-=>0; β−n=>0 12.856E6(ß-); 10.177E6(β−n) -20.688E6 464.324E6 93^±TSP 
31.Sc5837 57.98371004 57.97218986  3+ radioakt. 12E-3 ß-=>0; β−n=>0 15.593E6(ß-); 10.299E6(β−n) -15.174E6 466.881E6 13^±TSP 


Isotopen-Tabelle ausblenden

zurück zur PSE-Tabelle

  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and Basis and Harmonics in the first selected element Z (only one)
Calculate for selected elements
with potenz N(for Basis=2) = to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor                    N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 5 Basis-Harmonic-Search (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: m                     Length
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top              only best (yellow)

Are you sure for Z=1 ? If not, please select Z (only one) .

Results      with C(orbit_Mercur)      Attention ! Factor 6.2831853071795864769 to L and to T, invers to f, Basis B= 6/5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1/e), 3/2, 1.61803, 5/3, 7/4, 2, 5/2, e, 3, 7/2, 9/2, 5, 7, 9, 11,

missing searching value
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de