Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM

Isotopen-Tabelle ausblenden        alle Isotope des PSE gleichzeitig anzeigen
zurück zur PSE-Tabelle

Periodensystem der Elemente (Quelle: größtenteils www.lenntech.de)
Vanadium    V    Kernladungszahl Z=23 (p=23)
 V(n+p)nSchwere IsotopSchwere KernHäufig-
keit
Spin/
Parität
StabilitätHalbwerts-
zeit [s]
Zerfalls-
arten
Zerfalls-
energie [eV]
Defekt-
energie [eV]
Bindungs-
energie [eV]
Wirkungsquer-
schnitt [barn]
 
1.V5128 50.94395992 50.93134258 99.750% 7/2-   stabil   -52.201E6 445.845E6 4.88#σ(n.γ) 
2.V5027 49.94715844 49.9345411 0.250% 6+ radioakt. 1.4E17a K/β+=83; β−=17 2.205E6(K/β+); 1.038E6(β−) -49.2216E6 434.794E6 85#σ(n.γ)  
3.V4926 48.94851711 48.93589978  7/2- radioakt. 330d K=100 0.602E6 -47.956E6 425.457E6 57^±TSP 
4.V4825 47.95225412 47.93963678  4+ radioakt. 15.9735d K/β+=100 4.013E6 -44.475E6 413.905E6 52^±TSP 
5.V4724 46.954909 46.94229166  3/2− radioakt. 32.6min K/β+=100 2.93E6 -42.002E6 403.36E6 3.6^±TSP 
6.V46+123 45.9602005 45.94758316  3+ radioakt. 10.02E-3 IT=100  -37.073E6 390.36E6 71^±TSP 
7.V4623 45.9602005 45.94758316  0+ radioakt. 422.5E-3 K/β+=100 7.05E6 -37.073E6 390.36E6 6.8^±TSP 
8.V4522 44.96577648 44.95315915  7/2- radioakt. 547E-3 K/β+=100 7.126E6 -31.879E6 377.095E6 71^±TSP 
9.V44+121 43.97410998 43.96149264  6+ radioakt. 150E-3 K/β+=100 13.70E6 -24.1164E6 361.261E6 18^±TSP 
10.V4421 43.97410998 43.96149264  2+ radioakt. 90E-3 K/β+>0; Kα>0 13.432E6(K/β+); 8.305E6(Kα) -24.1164E6 361.261E6 67^±TSP 
11.V4320 42.98065044 42.9680331   radioakt.  K/β+>0; Kp>0 11.297E6(K/β+); 6.808E6(Kp) -18.024E6 347.097E6 21^±TSP 
12.V4219 41.99123022 41.97861288   radioakt. 55E-9 p=100 0.242E6 -8.169E6 329.171E6 93^±TSP 
13.V5229 51.94477581 51.93215848  3+ radioakt. 3.743min ß-=100 3.975E6 -51.441E6 453.156E6 91^±TSP 
14.V5330 52.94433802 52.93172068  7/2- radioakt. 1.61min ß-=100 3.436E6 -51.8488E6 461.635E6 57^±TSP 
15.V5431 53.94643981 53.93382247  3+ radioakt. 49.8 ß-=100 7.041E6 -49.891E6 467.748E6 78^±TSP 
16.V5532 54.94723423 54.93461689  7/2− radioakt. 6.54 ß-=100 5.956E6 -49.151E6 475.08E6 22^±TSP 
17.V5633 55.95053098 55.93791364  1+ radioakt. 216E-3 ß-=99.94; β−n=0.06 9.201E6(ß-); 0.956E6(β−n) -46.0801E6 480.08E6 19^±TSP 
18.V5734 56.95256148 56.93994414  3/2− radioakt. 350E-3 ß-=99.96; β−n=0.04 8.335E6(ß-); 3.021E6(β−n) -44.1887E6 486.26E6 9.8±TSP 
19.V5835 57.95683418 57.94421685  1+ radioakt. 185E-3 ß-=>0; β−n=>0 11.626E6(ß-); 4.244E6(β−n) -40.2087E6 490.351E6 4.7^±TSP 
20.V5936 58.96020737 58.94759003  5/2− radioakt. 75E-3 ß-=>0; β−n=>0 10.825E6(ß-); 6.697E6(β−n) -37.0666E6 495.281E6 26^±TSP 
21.V6037 59.96502683 59.95240949   radioakt. 122E-3 ß-=>0; β−n=>0 13.927E6(ß-); 7.243E6(β−n) -32.5773E6 498.863E6 0.68^±TSP 
22.V6138 60.96847967 60.95586233  3/2− radioakt. 47E-3 ß-=>0; β−n=>0 12.82E6(ß-); 9.072E6(β−n) -29.361E6 503.718E6 37^±TSP 
23.V6239 61.97377976 61.96116242    radioakt. 150E-9 ß-=>0; β−n=>0 15.99E6(ß-); 9.685E6(β−n) -24.424E6 506.852E6 93^±TSP 
24.V6340 62.97755004 62.96493271  7/2− radioakt. 17E-3 ß-=>0; β−n=>0 14.615E6(ß-); 11.431E6(β−n) -20.912E6 511.411E6 26^±TSP 
25.V6441 63.98346957 63.97085223   radioakt. 19E-3 ß-=>0; β−n=>0 17.754E6(ß-); 12.058E6(β−n) -15.398E6 513.969E6 19^±TSP 


Isotopen-Tabelle ausblenden

zurück zur PSE-Tabelle

  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and Basis and Harmonics in the first selected element Z (only one)
Calculate for selected elements
with potenz N(for Basis=2) = to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor                    N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 5 Basis-Harmonic-Search (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: m                     Length
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top              only best (yellow)

Are you sure for Z=1 ? If not, please select Z (only one) .

Results      with C(orbit_Mercur)      Attention ! Factor 6.2831853071795864769 to L and to T, invers to f, Basis B= 6/5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1/e), 3/2, 1.61803, 5/3, 7/4, 2, 5/2, e, 3, 7/2, 9/2, 5, 7, 9, 11,

missing searching value
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de