Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM

Isotopen-Tabelle ausblenden        alle Isotope des PSE gleichzeitig anzeigen
zurück zur PSE-Tabelle

Periodensystem der Elemente (Quelle: größtenteils www.lenntech.de)
Rubidium    Rb    Kernladungszahl Z=37 (p=37)
 Rb(n+p)nSchwere IsotopSchwere KernHäufig-
keit
Spin/
Parität
StabilitätHalbwerts-
zeit [s]
Zerfalls-
arten
Zerfalls-
energie [eV]
Defekt-
energie [eV]
Bindungs-
energie [eV]
Wirkungsquer-
schnitt [barn]
 
1.Rb8548 84.91179009 84.89149264 72.165% 5/2−   stabil   -82.167E6 739.283E6 0.438#σ(n.γ); 0.056#σ(n.it) 
2.Rb8750 86.90918138 86.88888393 27.835% 3/2− radioakt. 48.1E9a ß-=100 0.283E6 -84.597E6 757.855E6 0.122#σ(n.γ) 
3.Rb8649 85.91116744 85.89086998  2− radioakt. 1609718.4 β−=99.9948; K/β+=0.0052  1.777E6(β−); 0.519E6(K/β+) -82.747E6 747.934E6  
4.Rb8447 83.91438485 83.89408739  2− radioakt. 2831328 K/β+=100 2.681E6  -79.75E6 728.794E6  
5.Rb8346 82.91511057 82.89481311  5/2− radioakt. 7447680 K=100 0.910E6 -79.074E6 720.047E6  
6.Rb8245 81.9182086 81.89791114  1+ radioakt. 76.38 K/β+=100 4.401E6 -76.1882E6 709.09E6  
7.Rb8144 80.91899594 80.89869848  3/2− radioakt. 16452 K/β+=100 2.239E6 -75.4548E6 700.285E6  
8.Rb8043 79.9225192 79.90222175  1+ radioakt. 33.4 K/β+=100 5.719E6  -72.1729E6 688.932E6  
9.Rb7942 78.92398942 78.90369196  5/2+ radioakt. 1374 K/β+=100 3.639E6 -70.8034E6 679.491E6  
10.Rb7841 77.92814103 77.90784357  0(+) radioakt. 1034 K/β+=100 7.243E6 -66.9362E6 667.553E6  
11.Rb7740 76.93040803  76.91011058  3/2− radioakt. 226 K/β+=100 5.345E6 -64.8245E6 657.37E6  
12.Rb7639 75.93507226 75.91477481  1(−) radioakt. 36.5 K/β+<100; α=3.8E-7 8.535E6(K/β+); 4.99E6(α) -60.4798E6 644.954E6  
13.Rb7538 74.93856998 74.91827252  3/2− radioakt. 19 K/β+=100 7.102E6 -57.2217E6 633.624E6  
14.Rb7437 73.94426481 73.92396735   0+ radioakt. 64.9E-3 K/β+=100 10.415E6 -51.917E6 620.248E6  
15.Rb8851 87.91131559 87.89101813  2− radioakt. 1066.4 ß-=100 5.313E6 -82.609E6 763.939E6 1#σ(n.γ) 
16.Rb8952 88.91227856 88.8919811  3/2− radioakt. 909 ß-=100 4.497E6 -81.712E6 771.113E6  
17.Rb9053 89.91480171 89.89450425  0− radioakt. 158 ß-=100 6.58E6 -79.3617E6 776.834E6  
18.Rb9154 90.91653698 90.89623953  3/2(−) radioakt. 58.4 ß-=100 5.9E6 -77.7453E6 783.289E6  
19.Rb9255 91.91972895 91.8994315  0− radioakt. 4.492  β−<100. β−n=0.01 8.105E6(β−); 0.763E6(β−n) -74.772E6 788.387E6  
20.Rb9356 92.9220419  92.90174445  5/2− radioakt. 5.84 β−=100; β−n=1.39 7.467E6(β−); 2.179E6(β−n) -72.6175E6 794.304E6  
21.Rb9457 93.92640533 93.90610787  3− radioakt. 2.702  ß-=89.5; β−n=10.5 10.287E6(β−); 3.46E6(β−n) -68.553E6 798.311E6  
22.Rb9558 94.92930293  94.90900547  5/2− radioakt. 377.5E-3 ß-=91.27; β−n=8.73 9.262E6(β−); 4.915E6(β−n) -65.8539E6 803.683E6  
23.Rb9659 95.93427333 95.91397587  2− radioakt. 203E-3 ß-=86.7; β−n=13.3 11.714E6(β−); 5.821E6(β−n)  -61.224E6 807.124E6  
24.Rb9760 96.93735226 96.9170548  3/2+ radioakt. 169.9E6 ß-=74.9; β−n=25.1 10.432E6(β−); 6.511E6(β−n) -58.356E6 812.327E6  
25.Rb9861 97.94179136 97.9214939  radioakt. 114 β−=86.15. β−n=13.8. β−2n=0.05 12.424E6(β−); 6.496E6(β−n); 2.574E6(β−2n) -54.221E6 816.264E6  
26.Rb9962 98.94537925 98.9250818  5/2+ radioakt. 50.3E-3 ß-=84.1; β−n=15.9 11.307E6(β−); 7.695E6(β−n) -50.8789E6 820.993E6  
27.Rb10063 99.94986978 99.92957232  4− radioakt. 51E-3 β−=93.84; β−n=6; β−2n=0.16 13.523E6(β−); 7.418E6(β−n); 3.806E6(β−2n) -46.696E6 824.881E6  
28.Rb10164 100.95319669 100.93289924   3/2+ radioakt. 32E-3 ß-<72; β−n<28; β−2n>0 11.81E6(β−); 8.551E6(β−n); 2.446E6(β−2n) -43.597E6 829.854E6  
29.Rb10265 102 101.97970254  0+ radioakt. 37E-3 ß-=>0  794.328E6  
30.Rb86+149 85.91116744 85.89086998  6− radioakt. 61.02 IT=100 0.556E6 -82.747E6 747.934E6  
31.Rb84+147 83.91438485 83.89408739  6− radioakt. 1215.6 IT=100 0.464E6 -79.75E6 728.794E6  
32.Rb83+146 82.91511057 82.89481311  9/2+ radioakt. 7.8E-3 (IT=80.4; K/β+=20.5) (0.9E6(IT); 0.6E6( K/β+)) -79.074E6 720.047E6  
33.Rb82+145 81.9182086 81.89791114  5− radioakt. 23299.2 K/β+<100; IT<0.33 4.469E6(K/β+); 0.069E6(IT) -76.1882E6 709.09E6  
34.Rb81+144 80.91899594 80.89869848  9/2+ radioakt. 1830 IT=97.6; K/β+=2.4 0.086E6(IT); 2.237E6(K/β+) -75.4548E6 700.285E6  
35.Rb78+141 77.92814103 77.90784357  4(−) radioakt. 344.4 K/β+=90; IT=10 7.327E6(K/β+); 0.103E6(IT) -66.9362E6 667.553E6  
36.Rb90+153 89.91480171 89.89450425  3− radioakt. 258 β−=97.4; IT=2.6 6.697E6(β−); 0.107E6(IT) -79.3617E6 776.834E6  
37.Rb98+161 97.94179136  97.9214939  (4; 5) radioakt. 96E-3 ß-=>0; β−n=>0 12.614E6(β−); 6.73E6(β−n) -54.221E6 816.264E6  


Isotopen-Tabelle ausblenden

zurück zur PSE-Tabelle

  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and Basis and Harmonics in the first selected element Z (only one)
Calculate for selected elements
with potenz N(for Basis=2) = to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor                    N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 5 Basis-Harmonic-Search (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: m                     Length
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top              only best (yellow)

Are you sure for Z=1 ? If not, please select Z (only one) .

Results      with C(orbit_Mercur)      Attention ! Factor 6.2831853071795864769 to L and to T, invers to f, Basis B= 6/5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1/e), 3/2, 1.61803, 5/3, 7/4, 2, 5/2, e, 3, 7/2, 9/2, 5, 7, 9, 11,

missing searching value
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de