Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM

Isotopen-Tabelle ausblenden        alle Isotope des PSE gleichzeitig anzeigen
zurück zur PSE-Tabelle

Periodensystem der Elemente (Quelle: größtenteils www.lenntech.de)
Ruthenium    Ru    Kernladungszahl Z=44 (p=44)
 Ru(n+p)nSchwere IsotopSchwere KernHäufig-
keit
Spin/
Parität
StabilitätHalbwerts-
zeit [s]
Zerfalls-
arten
Zerfalls-
energie [eV]
Defekt-
energie [eV]
Bindungs-
energie [eV]
Wirkungsquer-
schnitt [barn]
 
1.Ru10258 101.904  31.55% 0+   stabil   -8.90979889E7 87.7950001E7 1.27#σ(n.γ) 
2.Ru10460 103.90543363888 103.88129611824 18.62% 0+   stabil   -0.88088E8 8.93082E8 0.491#σ(n.γ) 
3.Ru10157 100.90558286 100.88144535 17.06% 5/2+   stabil   -8.7949E7 868.729E6 5.24#σ(n.γ) 
4.Ru9955 98.90594035 98.88180284 12.76% 5/2+   stabil   -87.616E6 8.52254E8 7.24#σ(n.γ) 
5.Ru10056 99.90422053 99.88008302 12.6% 0+   stabil   -8.9218E8 861.927E6 5.8#σ(n.γ) 
6.Ru9652 95.9075979 95.88346039 5.54% 0+ radioakt. 398514.4219E21 2ε 271.84E4 -86.072E6 826.496E6 0.29#σ(n.γ) 
7.Ru9854 97.90528764 97.88115012 1.87% 0+   stabil   -0.88224E8 84.479E7 8#σ(n.γ) 
8.Ru10359 102.90632468 102.88218717  3/2+ radioakt. 3.3911856E6 ß-=100 7.64465E5 -8.7258E7  8.84181E8  
9.Ru9753 96.90755496 96.88341745  5/2+ radioakt. 250560.00 K=100 1.10896E6 -86.112E6 834.607E6  
10.Ru9551 94.91041295  94.88627544  5/2+ radioakt. 59140.8E-1  K/β+=100 2.567E6 -0.834498E8 8.15802E8  
11.Ru9450 93.91136068 93.88722316  0+ radioakt. 3108.32 K/β+=100 15.9281E5 -82.567E6 806.848E6  
12.Ru9349 92.91705207  92.89291456  9/2+ radioakt. 59.696 K/β+=100 6.34416E6 -77.2659E-6 793.474865E6  
13.Ru9248 91.92011972 91.89598221  0+ radioakt. 218.928 K/β+=100 4.52657E6 -744.07985E5  782.546993E6  
14.Ru9147 90.9262926 90.90215509  9/2+ radioakt. 7.90064 K/β+=100 7.32464E6 -68.657969E6 768.725041E6  
15.Ru9046 89.92989005 89.90575253  0+ radioakt. 11.7040 K/β+=100 5.86289E6 -65.30105E6  757.296E6  
16.Ru10561 104.90775357 104.88361605  3/2+ radioakt. 15.983920E3  ß-=100 0.191792E7 85.926961E6 8.98992945E8 0.39#σ(n.γ) 
17.Ru10662 105.90732952 105.883192  0+ radioakt. 3.227817520E7 ß-=100 38.88E3 -86.321E6 907.458865E6 0.146#σ(n.γ) 
18.Ru10763 106.90990602 106.88576851  5/2+ radioakt. 225.072 ß-=100 294.192E4 -8.39217E7 0.91312945E9  
19.Ru10864 107.91017441 107.88603689  0+ radioakt. 272.944 ß-=100 134.704E4 -83.671857E6 92.0951857E7  
20.Ru10965 108.91320394800 108.88906643968  5/2+ radioakt. 34.499888 ß-=100 4.16049E6 -8.08497E7 926.200881E6  
21.Ru11066 109.91413600000 109.88999849008  0+ radioakt. 11.6016 ß-=100 27.9345E5 -7.99818033E7  0.933403953E9  
22.Ru11167 110.91769598 110.89355847  5/2+ radioakt. 2.12016 ß-=100 5.69393E6 -76.665649E6 9.38158897E8  
23.Ru11268 111.91896502 111.8948275  0+ radioakt. 1.74896 ß-=100 42.5777E5 -75.4836017E6  94.5047857E7  
24.Ru11369 112.92248721 112.89834969  5/2+ radioakt. 0.800048 ß-=100 6.6097E6 -722.027057E5  94.9838897E7  
25.Ru11470 113.92428078 113.90014327  0+ radioakt. 0.519984 ß-=100 50.9745E5 -705.329E5 956.239921E6  
26.Ru11571 114.92868618  114.90454866   radioakt. 0.74032 ß-=>0; β−n=>0 0.778033E7(β−); 1130.9873E3(β−n) -66.4283953E6  960.206897E6   
27.Ru103+159 102.90632468  102.88218717  11/2− radioakt. 1690.09E-6 IT=100 238.385E3 -872.57905E5  8.84181041E8  
28.Ru93+149 92.91705207 92.89291456  (1/2)– radioakt. 10.8081 IT=22.0; K/β+=78.0; Kp=0.027 734.001E3(IT); 7073.77E3(K/β+); 2983.985E3(Kp) -0.0772659E9 7934.74865E5  
29.Ru91+147 90.9262926 90.90215509  (1/2−) radioakt. 7.60113 K/β+>0; Kp>0; IT>0 740.401E4(K/β+). 4301.29E3 (Kp) 1.329E3(IT) -68.658E6 768.725E6   


Isotopen-Tabelle ausblenden

zurück zur PSE-Tabelle

  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and Basis and Harmonics in the first selected element Z (only one)
Calculate for selected elements
with potenz N(for Basis=2) = to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor                    N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 5 Basis-Harmonic-Search (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: m                     Length
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top              only best (yellow)

Are you sure for Z=1 ? If not, please select Z (only one) .

Results      with C(orbit_Mercur)      Attention ! Factor 6.2831853071795864769 to L and to T, invers to f, Basis B= 6/5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1/e), 3/2, 1.61803, 5/3, 7/4, 2, 5/2, e, 3, 7/2, 9/2, 5, 7, 9, 11,

missing searching value
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de