Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM

Isotopen-Tabelle ausblenden        alle Isotope des PSE gleichzeitig anzeigen
zurück zur PSE-Tabelle

Periodensystem der Elemente (Quelle: größtenteils www.lenntech.de)
Kohlenstoff    C    Kernladungszahl Z=6 (p=6)
 C(n+p)nSchwere IsotopSchwere KernHäufig-
keit
Spin/
Parität
StabilitätHalbwerts-
zeit [s]
Zerfalls-
arten
Zerfalls-
energie [eV]
Defekt-
energie [eV]
Bindungs-
energie [eV]
Wirkungsquer-
schnitt [barn]
 
1.C1212.00000000 11.99670852 98.89% 0+   stabil   92.162E6 3.4E-3#σ(n.γ) 
2.C1313.00335483 13.00006335 1.10% 1/2-   stabil   31.25E5 9.7108E7 0.0009#σ(n.γ) 
3.C1414.003242 13.99995052 0.01% 0+ radioakt. 1808.25048E8 β−=100 1.57E5 3019.9E3 1.05285E8 0.000001#σ(n.γ) 
4.C1111.01143357 11.00814209  3/2− radioakt. 1.223427E3 K/β+=100 0.0198193E8 10.6502961E6 7.343921E7  
5.C1010.0168525 10.01356102  0+ radioakt. 19.255 K/β+=100 3.648E6 15.698E6 60.321E6  
6.C99.03103616 9.02774468  3/2− radioakt. 12.65E-2 Kp2α=38.4; Kp=61.6 16.771E6(Kp2α); 16.679E6(Kp) 0.2891E8 0.39038E8  
7.C88.03767507 8.03438359  radioakt. 1.99216E−21 Xp=100 -0.063E6 350.941E5 2.4782E7  
8.C1515.01059921 15.00730773  1/2+ radioakt. 2.449 ß-=100 0.9772E7 0.98731E7 106.503E6  
9.C1610 16.01470122 16.01140974  0+ radioakt. 0.747 β−=100 0.0801E8 13.6941E6 11.0753E7  
10.C1711 17.02258522 17.01929374   radioakt. 193E-3 β−=68; β−n=32  13.167E6(β−); 0.7283E7(β−n) 0.21038E8 1.1148E8  
11.C1812 18.02675938 18.0234679  radioakt. 0.095 β−=81; β−n≈19;  0.11812E8(β−); 8983E3(β−n) 24.9262E6 115.664E6  
12.C1913 19.03480505 19.03151357   radioakt. 0.049 β−=61; β−n=39 16.559E6(β−); 112.35E5(β−n) 3.24207E7 116.24E6  
13.C2014 20.04031974 20.03702826  radioakt. 0.014 β−=80; β−n=20 1.5792E7(β−); 13.624E6(β−n) 37.5576E6 11.9175E7  
14.C2115 21.04934009 21.04604861  1/2+ radioakt. 29.9824E-9 n=100 331E3 45.96368E6 1.18844E8  
15.C2216 22.05719951 22.05390803  radioakt. 0.0061 β−n=63; β−2n=37 199.58E5(β−n); 1.5373E7(β−2n) 532.81E5 0.119594E9  


Isotopen-Tabelle ausblenden

zurück zur PSE-Tabelle

  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and Basis and Harmonics in the first selected element Z (only one)
Calculate for selected elements
with potenz N(for Basis=2) = to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor                    N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 5 Basis-Harmonic-Search (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: m                     Length
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top              only best (yellow)

Are you sure for Z=1 ? If not, please select Z (only one) .

Results      with C(orbit_Mercur)      Attention ! Factor 6.2831853071795864769 to L and to T, invers to f, Basis B= 6/5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1/e), 3/2, 1.61803, 5/3, 7/4, 2, 5/2, e, 3, 7/2, 9/2, 5, 7, 9, 11,

missing searching value
 
 
                                                            info@aladin24.de, www.torkado.de