Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Ce
B ZN[1=m][1=Hz][1=s]
2HZ=1N=33L=0 f=0 T=0
2HeZ=2N=33L=0 f=0 T=0
2LiZ=3N=33L=0 f=0 T=0
2BeZ=4N=33L=0 f=0 T=0
2BZ=5N=33L=0 f=0 T=0
2CZ=6N=33L=0 f=0 T=0
2NZ=7N=33L=0 f=0 T=0
2OZ=8N=33L=0 f=0 T=0
2FZ=9N=33L=0 f=0 T=0
2NeZ=10N=33L=0 f=0 T=0
2NaZ=11N=33L=0 f=0 T=0
2MgZ=12N=33L=0 f=0 T=0
2AlZ=13N=33L=0 f=0 T=0
2SiZ=14N=33L=0 f=0 T=0
2PZ=15N=33L=0 f=0 T=0
2SZ=16N=33L=0 f=0 T=0
2ClZ=17N=33L=0 f=0 T=0
2ArZ=18N=33L=0 f=0 T=0
2KZ=19N=33L=0 f=0 T=0
2CaZ=20N=33L=0 f=0 T=0
2ScZ=21N=33L=0 f=0 T=0
2TiZ=22N=33L=0 f=0 T=0
2VZ=23N=33L=0 f=0 T=0
2CrZ=24N=33L=0 f=0 T=0
2MnZ=25N=33L=0 f=0 T=0
2FeZ=26N=33L=0 f=0 T=0
2CoZ=27N=33L=0 f=0 T=0
2NiZ=28N=33L=0 f=0 T=0
2CuZ=29N=33L=0 f=0 T=0
2ZnZ=30N=33L=0 f=0 T=0
2GaZ=31N=33L=0 f=0 T=0
2GeZ=32N=33L=0 f=0 T=0
2AsZ=33N=33L=0 f=0 T=0
2SeZ=34N=33L=0 f=0 T=0
2BrZ=35N=33L=0 f=0 T=0
2KrZ=36N=33L=0 f=0 T=0
2RbZ=37N=33L=0 f=0 T=0
2SrZ=38N=33L=0 f=0 T=0
2YZ=39N=33L=0 f=0 T=0
2ZrZ=40N=33L=0 f=0 T=0
2NbZ=41N=33L=0 f=0 T=0
2MoZ=42N=33L=0 f=0 T=0
2TcZ=43N=33L=0 f=0 T=0
2RuZ=44N=33L=0 f=0 T=0
2RhZ=45N=33L=0 f=0 T=0
2PdZ=46N=33L=0 f=0 T=0
2AgZ=47N=33L=0 f=0 T=0
2CdZ=48N=33L=0 f=0 T=0
2InZ=49N=33L=0 f=0 T=0
2SnZ=50N=33L=0 f=0 T=0
2SbZ=51N=33L=0 f=0 T=0
2TeZ=52N=33L=0 f=0 T=0
2JZ=53N=33L=0 f=0 T=0
2XeZ=54N=33L=0 f=0 T=0
2CsZ=55N=33L=0 f=0 T=0
2BaZ=56N=33L=0 f=0 T=0
2LaZ=57N=33L=0 f=0 T=0
2CeZ=58N=33L=0 f=0 T=0
2PrZ=59N=33L=0 f=0 T=0
2NdZ=60N=33L=0 f=0 T=0
2PmZ=61N=33L=0 f=0 T=0
2SmZ=62N=33L=0 f=0 T=0
2EuZ=63N=33L=0 f=0 T=0
2GdZ=64N=33L=0 f=0 T=0
2TbZ=65N=33L=0 f=0 T=0
2DyZ=66N=33L=0 f=0 T=0
2HoZ=67N=33L=0 f=0 T=0
2ErZ=68N=33L=0 f=0 T=0
2TmZ=69N=33L=0 f=0 T=0
2YbZ=70N=33L=0 f=0 T=0
2LuZ=71N=33L=0 f=0 T=0
2HfZ=72N=33L=0 f=0 T=0
2TaZ=73N=33L=0 f=0 T=0
2WZ=74N=33L=0 f=0 T=0
2ReZ=75N=33L=0 f=0 T=0
2OsZ=76N=33L=0 f=0 T=0
2IrZ=77N=33L=0 f=0 T=0
2PtZ=78N=33L=0 f=0 T=0
2AuZ=79N=33L=0 f=0 T=0
2HgZ=80N=33L=0 f=0 T=0
2TlZ=81N=33L=0 f=0 T=0
2PbZ=82N=33L=0 f=0 T=0
2BiZ=83N=33L=0 f=0 T=0
2PoZ=84N=33L=0 f=0 T=0
2AtZ=85N=33L=0 f=0 T=0
2RnZ=86N=33L=0 f=0 T=0
2FrZ=87N=33L=0 f=0 T=0
2RaZ=88N=33L=0 f=0 T=0
2AcZ=89N=33L=0 f=0 T=0
2ThZ=90N=33L=0 f=0 T=0
2PaZ=91N=33L=0 f=0 T=0
2UZ=92N=33L=0 f=0 T=0
2NpZ=93N=33L=0 f=0 T=0
2PuZ=94N=33L=0 f=0 T=0
2AmZ=95N=33L=0 f=0 T=0
2CmZ=96N=33L=0 f=0 T=0
2BkZ=97N=33L=0 f=0 T=0
2CfZ=98N=33L=0 f=0 T=0
2EsZ=99N=33L=0 f=0 T=0
2FmZ=100N=33L=0 f=0 T=0
2MdZ=101N=33L=0 f=0 T=0
2NoZ=102N=33L=0 f=0 T=0
2LrZ=103N=33L=0 f=0 T=0
2RfZ=104N=33L=0 f=0 T=0
2DbZ=105N=33L=0 f=0 T=0
2SgZ=106N=33L=0 f=0 T=0
2BhZ=107N=33L=0 f=0 T=0
2HsZ=108N=33L=0 f=0 T=0
2MtZ=109N=33L=0 f=0 T=0
2DsZ=110N=33L=0 f=0 T=0
2RgZ=111N=33L=0 f=0 T=0
2CnZ=112N=33L=0 f=0 T=0
2UutZ=113N=33L=0 f=0 T=0
2FlZ=114N=33L=0 f=0 T=0
2UupZ=115N=33L=0 f=0 T=0
2LvZ=116N=33L=0 f=0 T=0
2UusZ=117N=33L=0 f=0 T=0
2UuoZ=118N=33L=0 f=0 T=0
 
 
                                                            info@aladin24.de, www.torkado.de