Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Cn      Attention ! Factor 0.6180339887498948482 to L and to T, invers to f      Attention ! c= 1484 m/s
BF ZN[1m=1m][1Hz=1.0Hz]
20.618HZ=1N=17L=0.0000000 mf=13882647636228.22852 Hz
20.618HZ=1N=18L=0.0000000 mf=6941323818114.11426 Hz
20.618HZ=1N=19L=0.0000000 mf=3470661909057.05713 Hz
20.618HZ=1N=20L=0.0000000 mf=1735330954528.52856 Hz
20.618HZ=1N=21L=0.0000000 mf=867665477264.26428 Hz
20.618HZ=1N=22L=0.0000000 mf=433832738632.13214 Hz
20.618HZ=1N=23L=0.0000000 mf=216916369316.06607 Hz
20.618HZ=1N=24L=0.0000000 mf=108458184658.03304 Hz
20.618HZ=1N=25L=0.0000000 mf=54229092329.01652 Hz
20.618HZ=1N=26L=0.0000001 mf=27114546164.50826 Hz
20.618HZ=1N=27L=0.0000001 mf=13557273082.25413 Hz
20.618HZ=1N=28L=0.0000002 mf=6778636541.12707 Hz
20.618HZ=1N=29L=0.0000004 mf=3389318270.56353 Hz
20.618HZ=1N=30L=0.0000009 mf=1694659135.28177 Hz
20.618HZ=1N=31L=0.0000018 mf=847329567.64088 Hz
20.618HZ=1N=32L=0.0000035 mf=423664783.82044 Hz
20.618HZ=1N=33L=0.0000070 mf=211832391.91022 Hz
20.618HZ=1N=34L=0.0000140 mf=105916195.95511 Hz
20.618HZ=1N=35L=0.0000280 mf=52958097.97756 Hz
20.618HZ=1N=36L=0.0000560 mf=26479048.98878 Hz
20.618HZ=1N=37L=0.0001121 mf=13239524.49439 Hz
20.618HZ=1N=38L=0.0002242 mf=6619762.24719 Hz
20.618HZ=1N=39L=0.0004484 mf=3309881.12360 Hz
20.618HZ=1N=40L=0.0008967 mf=1654940.56180 Hz
20.618HZ=1N=41L=0.0017934 mf=827470.28090 Hz
20.618HZ=1N=42L=0.0035868 mf=413735.14045 Hz
20.618HZ=1N=43L=0.0071737 mf=206867.57022 Hz
20.618HZ=1N=44L=0.0143473 mf=103433.78511 Hz
20.618HZ=1N=45L=0.0286947 mf=51716.89256 Hz
20.618HZ=1N=46L=0.0573894 mf=25858.44628 Hz
20.618HZ=1N=47L=0.1147787 mf=12929.22314 Hz
20.618HZ=1N=48L=0.2295575 mf=6464.61157 Hz
20.618HZ=1N=49L=0.4591150 mf=3232.30578 Hz
20.618HZ=1N=50L=0.9182300 mf=1616.15289 Hz
20.618HZ=1N=51L=1.8364599 mf=808.07645 Hz
20.618HZ=1N=52L=3.6729198 mf=404.03822 Hz
20.618HZ=1N=53L=7.3458397 mf=202.01911 Hz
20.618HZ=1N=54L=14.6916793 mf=101.00956 Hz
20.618HZ=1N=55L=29.3833586 mf=50.50478 Hz
20.618HZ=1N=56L=58.7667172 mf=25.25239 Hz
20.618HZ=1N=57L=117.5334344 mf=12.62619 Hz
20.618HeZ=2N=17L=0.0000000 mf=6941323818114.11426 Hz
20.618HeZ=2N=18L=0.0000000 mf=3470661909057.05713 Hz
20.618HeZ=2N=19L=0.0000000 mf=1735330954528.52856 Hz
20.618HeZ=2N=20L=0.0000000 mf=867665477264.26428 Hz
20.618HeZ=2N=21L=0.0000000 mf=433832738632.13214 Hz
20.618HeZ=2N=22L=0.0000000 mf=216916369316.06607 Hz
20.618HeZ=2N=23L=0.0000000 mf=108458184658.03304 Hz
20.618HeZ=2N=24L=0.0000000 mf=54229092329.01652 Hz
20.618HeZ=2N=25L=0.0000001 mf=27114546164.50826 Hz
20.618HeZ=2N=26L=0.0000001 mf=13557273082.25413 Hz
20.618HeZ=2N=27L=0.0000002 mf=6778636541.12707 Hz
20.618HeZ=2N=28L=0.0000004 mf=3389318270.56353 Hz
20.618HeZ=2N=29L=0.0000009 mf=1694659135.28177 Hz
20.618HeZ=2N=30L=0.0000018 mf=847329567.64088 Hz
20.618HeZ=2N=31L=0.0000035 mf=423664783.82044 Hz
20.618HeZ=2N=32L=0.0000070 mf=211832391.91022 Hz
20.618HeZ=2N=33L=0.0000140 mf=105916195.95511 Hz
20.618HeZ=2N=34L=0.0000280 mf=52958097.97756 Hz
20.618HeZ=2N=35L=0.0000560 mf=26479048.98878 Hz
20.618HeZ=2N=36L=0.0001121 mf=13239524.49439 Hz
20.618HeZ=2N=37L=0.0002242 mf=6619762.24719 Hz
20.618HeZ=2N=38L=0.0004484 mf=3309881.12360 Hz
20.618HeZ=2N=39L=0.0008967 mf=1654940.56180 Hz
20.618HeZ=2N=40L=0.0017934 mf=827470.28090 Hz
20.618HeZ=2N=41L=0.0035868 mf=413735.14045 Hz
20.618HeZ=2N=42L=0.0071737 mf=206867.57022 Hz
20.618HeZ=2N=43L=0.0143473 mf=103433.78511 Hz
20.618HeZ=2N=44L=0.0286947 mf=51716.89256 Hz
20.618HeZ=2N=45L=0.0573894 mf=25858.44628 Hz
20.618HeZ=2N=46L=0.1147787 mf=12929.22314 Hz
20.618HeZ=2N=47L=0.2295575 mf=6464.61157 Hz
20.618HeZ=2N=48L=0.4591150 mf=3232.30578 Hz
20.618HeZ=2N=49L=0.9182300 mf=1616.15289 Hz
20.618HeZ=2N=50L=1.8364599 mf=808.07645 Hz
20.618HeZ=2N=51L=3.6729198 mf=404.03822 Hz
20.618HeZ=2N=52L=7.3458397 mf=202.01911 Hz
20.618HeZ=2N=53L=14.6916793 mf=101.00956 Hz
20.618HeZ=2N=54L=29.3833586 mf=50.50478 Hz
20.618HeZ=2N=55L=58.7667172 mf=25.25239 Hz
20.618HeZ=2N=56L=117.5334344 mf=12.62619 Hz
20.618HeZ=2N=57L=235.0668689 mf=6.31310 Hz
20.618LiZ=3N=17L=0.0000000 mf=4627549212076.07617 Hz
20.618LiZ=3N=18L=0.0000000 mf=2313774606038.03809 Hz
20.618LiZ=3N=19L=0.0000000 mf=1156887303019.01904 Hz
20.618LiZ=3N=20L=0.0000000 mf=578443651509.50952 Hz
20.618LiZ=3N=21L=0.0000000 mf=289221825754.75476 Hz
20.618LiZ=3N=22L=0.0000000 mf=144610912877.37738 Hz
20.618LiZ=3N=23L=0.0000000 mf=72305456438.68869 Hz
20.618LiZ=3N=24L=0.0000000 mf=36152728219.34435 Hz
20.618LiZ=3N=25L=0.0000001 mf=18076364109.67217 Hz
20.618LiZ=3N=26L=0.0000002 mf=9038182054.83609 Hz
20.618LiZ=3N=27L=0.0000003 mf=4519091027.41804 Hz
20.618LiZ=3N=28L=0.0000007 mf=2259545513.70902 Hz
20.618LiZ=3N=29L=0.0000013 mf=1129772756.85451 Hz
20.618LiZ=3N=30L=0.0000026 mf=564886378.42726 Hz
20.618LiZ=3N=31L=0.0000053 mf=282443189.21363 Hz
20.618LiZ=3N=32L=0.0000105 mf=141221594.60681 Hz
20.618LiZ=3N=33L=0.0000210 mf=70610797.30341 Hz
20.618LiZ=3N=34L=0.0000420 mf=35305398.65170 Hz
20.618LiZ=3N=35L=0.0000841 mf=17652699.32585 Hz
20.618LiZ=3N=36L=0.0001681 mf=8826349.66293 Hz
20.618LiZ=3N=37L=0.0003363 mf=4413174.83146 Hz
20.618LiZ=3N=38L=0.0006725 mf=2206587.41573 Hz
20.618LiZ=3N=39L=0.0013451 mf=1103293.70787 Hz
20.618LiZ=3N=40L=0.0026901 mf=551646.85393 Hz
20.618LiZ=3N=41L=0.0053803 mf=275823.42697 Hz
20.618LiZ=3N=42L=0.0107605 mf=137911.71348 Hz
20.618LiZ=3N=43L=0.0215210 mf=68955.85674 Hz
20.618LiZ=3N=44L=0.0430420 mf=34477.92837 Hz
20.618LiZ=3N=45L=0.0860841 mf=17238.96419 Hz
20.618LiZ=3N=46L=0.1721681 mf=8619.48209 Hz
20.618LiZ=3N=47L=0.3443362 mf=4309.74105 Hz
20.618LiZ=3N=48L=0.6886725 mf=2154.87052 Hz
20.618LiZ=3N=49L=1.3773449 mf=1077.43526 Hz
20.618LiZ=3N=50L=2.7546899 mf=538.71763 Hz
20.618LiZ=3N=51L=5.5093797 mf=269.35882 Hz
20.618LiZ=3N=52L=11.0187595 mf=134.67941 Hz
20.618LiZ=3N=53L=22.0375190 mf=67.33970 Hz
20.618LiZ=3N=54L=44.0750379 mf=33.66985 Hz
20.618LiZ=3N=55L=88.1500758 mf=16.83493 Hz
20.618LiZ=3N=56L=176.3001516 mf=8.41746 Hz
20.618LiZ=3N=57L=352.6003033 mf=4.20873 Hz
20.618BeZ=4N=17L=0.0000000 mf=3470661909057.05713 Hz
20.618BeZ=4N=18L=0.0000000 mf=1735330954528.52856 Hz
20.618BeZ=4N=19L=0.0000000 mf=867665477264.26428 Hz
20.618BeZ=4N=20L=0.0000000 mf=433832738632.13214 Hz
20.618BeZ=4N=21L=0.0000000 mf=216916369316.06607 Hz
20.618BeZ=4N=22L=0.0000000 mf=108458184658.03304 Hz
20.618BeZ=4N=23L=0.0000000 mf=54229092329.01652 Hz
20.618BeZ=4N=24L=0.0000001 mf=27114546164.50826 Hz
20.618BeZ=4N=25L=0.0000001 mf=13557273082.25413 Hz
20.618BeZ=4N=26L=0.0000002 mf=6778636541.12707 Hz
20.618BeZ=4N=27L=0.0000004 mf=3389318270.56353 Hz
20.618BeZ=4N=28L=0.0000009 mf=1694659135.28177 Hz
20.618BeZ=4N=29L=0.0000018 mf=847329567.64088 Hz
20.618BeZ=4N=30L=0.0000035 mf=423664783.82044 Hz
20.618BeZ=4N=31L=0.0000070 mf=211832391.91022 Hz
20.618BeZ=4N=32L=0.0000140 mf=105916195.95511 Hz
20.618BeZ=4N=33L=0.0000280 mf=52958097.97756 Hz
20.618BeZ=4N=34L=0.0000560 mf=26479048.98878 Hz
20.618BeZ=4N=35L=0.0001121 mf=13239524.49439 Hz
20.618BeZ=4N=36L=0.0002242 mf=6619762.24719 Hz
20.618BeZ=4N=37L=0.0004484 mf=3309881.12360 Hz
20.618BeZ=4N=38L=0.0008967 mf=1654940.56180 Hz
20.618BeZ=4N=39L=0.0017934 mf=827470.28090 Hz
20.618BeZ=4N=40L=0.0035868 mf=413735.14045 Hz
20.618BeZ=4N=41L=0.0071737 mf=206867.57022 Hz
20.618BeZ=4N=42L=0.0143473 mf=103433.78511 Hz
20.618BeZ=4N=43L=0.0286947 mf=51716.89256 Hz
20.618BeZ=4N=44L=0.0573894 mf=25858.44628 Hz
20.618BeZ=4N=45L=0.1147787 mf=12929.22314 Hz
20.618BeZ=4N=46L=0.2295575 mf=6464.61157 Hz
20.618BeZ=4N=47L=0.4591150 mf=3232.30578 Hz
20.618BeZ=4N=48L=0.9182300 mf=1616.15289 Hz
20.618BeZ=4N=49L=1.8364599 mf=808.07645 Hz
20.618BeZ=4N=50L=3.6729198 mf=404.03822 Hz
20.618BeZ=4N=51L=7.3458397 mf=202.01911 Hz
20.618BeZ=4N=52L=14.6916793 mf=101.00956 Hz
20.618BeZ=4N=53L=29.3833586 mf=50.50478 Hz
20.618BeZ=4N=54L=58.7667172 mf=25.25239 Hz
20.618BeZ=4N=55L=117.5334344 mf=12.62619 Hz
20.618BeZ=4N=56L=235.0668689 mf=6.31310 Hz
20.618BeZ=4N=57L=470.1337377 mf=3.15655 Hz
20.618BZ=5N=17L=0.0000000 mf=2776529527245.64600 Hz
20.618BZ=5N=18L=0.0000000 mf=1388264763622.82300 Hz
20.618BZ=5N=19L=0.0000000 mf=694132381811.41150 Hz
20.618BZ=5N=20L=0.0000000 mf=347066190905.70575 Hz
20.618BZ=5N=21L=0.0000000 mf=173533095452.85287 Hz
20.618BZ=5N=22L=0.0000000 mf=86766547726.42644 Hz
20.618BZ=5N=23L=0.0000000 mf=43383273863.21322 Hz
20.618BZ=5N=24L=0.0000001 mf=21691636931.60661 Hz
20.618BZ=5N=25L=0.0000001 mf=10845818465.80330 Hz
20.618BZ=5N=26L=0.0000003 mf=5422909232.90165 Hz
20.618BZ=5N=27L=0.0000005 mf=2711454616.45083 Hz
20.618BZ=5N=28L=0.0000011 mf=1355727308.22541 Hz
20.618BZ=5N=29L=0.0000022 mf=677863654.11271 Hz
20.618BZ=5N=30L=0.0000044 mf=338931827.05635 Hz
20.618BZ=5N=31L=0.0000088 mf=169465913.52818 Hz
20.618BZ=5N=32L=0.0000175 mf=84732956.76409 Hz
20.618BZ=5N=33L=0.0000350 mf=42366478.38204 Hz
20.618BZ=5N=34L=0.0000701 mf=21183239.19102 Hz
20.618BZ=5N=35L=0.0001401 mf=10591619.59551 Hz
20.618BZ=5N=36L=0.0002802 mf=5295809.79776 Hz
20.618BZ=5N=37L=0.0005604 mf=2647904.89888 Hz
20.618BZ=5N=38L=0.0011209 mf=1323952.44944 Hz
20.618BZ=5N=39L=0.0022418 mf=661976.22472 Hz
20.618BZ=5N=40L=0.0044835 mf=330988.11236 Hz
20.618BZ=5N=41L=0.0089671 mf=165494.05618 Hz
20.618BZ=5N=42L=0.0179342 mf=82747.02809 Hz
20.618BZ=5N=43L=0.0358684 mf=41373.51404 Hz
20.618BZ=5N=44L=0.0717367 mf=20686.75702 Hz
20.618BZ=5N=45L=0.1434734 mf=10343.37851 Hz
20.618BZ=5N=46L=0.2869469 mf=5171.68926 Hz
20.618BZ=5N=47L=0.5738937 mf=2585.84463 Hz
20.618BZ=5N=48L=1.1477874 mf=1292.92231 Hz
20.618BZ=5N=49L=2.2955749 mf=646.46116 Hz
20.618BZ=5N=50L=4.5911498 mf=323.23058 Hz
20.618BZ=5N=51L=9.1822996 mf=161.61529 Hz
20.618BZ=5N=52L=18.3645991 mf=80.80764 Hz
20.618BZ=5N=53L=36.7291983 mf=40.40382 Hz
20.618BZ=5N=54L=73.4583965 mf=20.20191 Hz
20.618BZ=5N=55L=146.9167930 mf=10.10096 Hz
20.618BZ=5N=56L=293.8335861 mf=5.05048 Hz
20.618BZ=5N=57L=587.6671721 mf=2.52524 Hz
20.618CZ=6N=17L=0.0000000 mf=2313774606038.03809 Hz
20.618CZ=6N=18L=0.0000000 mf=1156887303019.01904 Hz
20.618CZ=6N=19L=0.0000000 mf=578443651509.50952 Hz
20.618CZ=6N=20L=0.0000000 mf=289221825754.75476 Hz
20.618CZ=6N=21L=0.0000000 mf=144610912877.37738 Hz
20.618CZ=6N=22L=0.0000000 mf=72305456438.68869 Hz
20.618CZ=6N=23L=0.0000000 mf=36152728219.34435 Hz
20.618CZ=6N=24L=0.0000001 mf=18076364109.67217 Hz
20.618CZ=6N=25L=0.0000002 mf=9038182054.83609 Hz
20.618CZ=6N=26L=0.0000003 mf=4519091027.41804 Hz
20.618CZ=6N=27L=0.0000007 mf=2259545513.70902 Hz
20.618CZ=6N=28L=0.0000013 mf=1129772756.85451 Hz
20.618CZ=6N=29L=0.0000026 mf=564886378.42726 Hz
20.618CZ=6N=30L=0.0000053 mf=282443189.21363 Hz
20.618CZ=6N=31L=0.0000105 mf=141221594.60681 Hz
20.618CZ=6N=32L=0.0000210 mf=70610797.30341 Hz
20.618CZ=6N=33L=0.0000420 mf=35305398.65170 Hz
20.618CZ=6N=34L=0.0000841 mf=17652699.32585 Hz
20.618CZ=6N=35L=0.0001681 mf=8826349.66293 Hz
20.618CZ=6N=36L=0.0003363 mf=4413174.83146 Hz
20.618CZ=6N=37L=0.0006725 mf=2206587.41573 Hz
20.618CZ=6N=38L=0.0013451 mf=1103293.70787 Hz
20.618CZ=6N=39L=0.0026901 mf=551646.85393 Hz
20.618CZ=6N=40L=0.0053803 mf=275823.42697 Hz
20.618CZ=6N=41L=0.0107605 mf=137911.71348 Hz
20.618CZ=6N=42L=0.0215210 mf=68955.85674 Hz
20.618CZ=6N=43L=0.0430420 mf=34477.92837 Hz
20.618CZ=6N=44L=0.0860841 mf=17238.96419 Hz
20.618CZ=6N=45L=0.1721681 mf=8619.48209 Hz
20.618CZ=6N=46L=0.3443362 mf=4309.74105 Hz
20.618CZ=6N=47L=0.6886725 mf=2154.87052 Hz
20.618CZ=6N=48L=1.3773449 mf=1077.43526 Hz
20.618CZ=6N=49L=2.7546899 mf=538.71763 Hz
20.618CZ=6N=50L=5.5093797 mf=269.35882 Hz
20.618CZ=6N=51L=11.0187595 mf=134.67941 Hz
20.618CZ=6N=52L=22.0375190 mf=67.33970 Hz
20.618CZ=6N=53L=44.0750379 mf=33.66985 Hz
20.618CZ=6N=54L=88.1500758 mf=16.83493 Hz
20.618CZ=6N=55L=176.3001516 mf=8.41746 Hz
20.618CZ=6N=56L=352.6003033 mf=4.20873 Hz
20.618CZ=6N=57L=705.2006066 mf=2.10437 Hz
20.618NZ=7N=17L=0.0000000 mf=1983235376604.03271 Hz
20.618NZ=7N=18L=0.0000000 mf=991617688302.01636 Hz
20.618NZ=7N=19L=0.0000000 mf=495808844151.00818 Hz
20.618NZ=7N=20L=0.0000000 mf=247904422075.50409 Hz
20.618NZ=7N=21L=0.0000000 mf=123952211037.75204 Hz
20.618NZ=7N=22L=0.0000000 mf=61976105518.87602 Hz
20.618NZ=7N=23L=0.0000000 mf=30988052759.43801 Hz
20.618NZ=7N=24L=0.0000001 mf=15494026379.71901 Hz
20.618NZ=7N=25L=0.0000002 mf=7747013189.85950 Hz
20.618NZ=7N=26L=0.0000004 mf=3873506594.92975 Hz
20.618NZ=7N=27L=0.0000008 mf=1936753297.46488 Hz
20.618NZ=7N=28L=0.0000015 mf=968376648.73244 Hz
20.618NZ=7N=29L=0.0000031 mf=484188324.36622 Hz
20.618NZ=7N=30L=0.0000061 mf=242094162.18311 Hz
20.618NZ=7N=31L=0.0000123 mf=121047081.09156 Hz
20.618NZ=7N=32L=0.0000245 mf=60523540.54578 Hz
20.618NZ=7N=33L=0.0000490 mf=30261770.27289 Hz
20.618NZ=7N=34L=0.0000981 mf=15130885.13644 Hz
20.618NZ=7N=35L=0.0001962 mf=7565442.56822 Hz
20.618NZ=7N=36L=0.0003923 mf=3782721.28411 Hz
20.618NZ=7N=37L=0.0007846 mf=1891360.64206 Hz
20.618NZ=7N=38L=0.0015692 mf=945680.32103 Hz
20.618NZ=7N=39L=0.0031385 mf=472840.16051 Hz
20.618NZ=7N=40L=0.0062770 mf=236420.08026 Hz
20.618NZ=7N=41L=0.0125539 mf=118210.04013 Hz
20.618NZ=7N=42L=0.0251079 mf=59105.02006 Hz
20.618NZ=7N=43L=0.0502157 mf=29552.51003 Hz
20.618NZ=7N=44L=0.1004314 mf=14776.25502 Hz
20.618NZ=7N=45L=0.2008628 mf=7388.12751 Hz
20.618NZ=7N=46L=0.4017256 mf=3694.06375 Hz
20.618NZ=7N=47L=0.8034512 mf=1847.03188 Hz
20.618NZ=7N=48L=1.6069024 mf=923.51594 Hz
20.618NZ=7N=49L=3.2138048 mf=461.75797 Hz
20.618NZ=7N=50L=6.4276097 mf=230.87898 Hz
20.618NZ=7N=51L=12.8552194 mf=115.43949 Hz
20.618NZ=7N=52L=25.7104388 mf=57.71975 Hz
20.618NZ=7N=53L=51.4208776 mf=28.85987 Hz
20.618NZ=7N=54L=102.8417551 mf=14.42994 Hz
20.618NZ=7N=55L=205.6835102 mf=7.21497 Hz
20.618NZ=7N=56L=411.3670205 mf=3.60748 Hz
20.618NZ=7N=57L=822.7340410 mf=1.80374 Hz
20.618OZ=8N=17L=0.0000000 mf=1735330954528.52856 Hz
20.618OZ=8N=18L=0.0000000 mf=867665477264.26428 Hz
20.618OZ=8N=19L=0.0000000 mf=433832738632.13214 Hz
20.618OZ=8N=20L=0.0000000 mf=216916369316.06607 Hz
20.618OZ=8N=21L=0.0000000 mf=108458184658.03304 Hz
20.618OZ=8N=22L=0.0000000 mf=54229092329.01652 Hz
20.618OZ=8N=23L=0.0000001 mf=27114546164.50826 Hz
20.618OZ=8N=24L=0.0000001 mf=13557273082.25413 Hz
20.618OZ=8N=25L=0.0000002 mf=6778636541.12707 Hz
20.618OZ=8N=26L=0.0000004 mf=3389318270.56353 Hz
20.618OZ=8N=27L=0.0000009 mf=1694659135.28177 Hz
20.618OZ=8N=28L=0.0000018 mf=847329567.64088 Hz
20.618OZ=8N=29L=0.0000035 mf=423664783.82044 Hz
20.618OZ=8N=30L=0.0000070 mf=211832391.91022 Hz
20.618OZ=8N=31L=0.0000140 mf=105916195.95511 Hz
20.618OZ=8N=32L=0.0000280 mf=52958097.97756 Hz
20.618OZ=8N=33L=0.0000560 mf=26479048.98878 Hz
20.618OZ=8N=34L=0.0001121 mf=13239524.49439 Hz
20.618OZ=8N=35L=0.0002242 mf=6619762.24719 Hz
20.618OZ=8N=36L=0.0004484 mf=3309881.12360 Hz
20.618OZ=8N=37L=0.0008967 mf=1654940.56180 Hz
20.618OZ=8N=38L=0.0017934 mf=827470.28090 Hz
20.618OZ=8N=39L=0.0035868 mf=413735.14045 Hz
20.618OZ=8N=40L=0.0071737 mf=206867.57022 Hz
20.618OZ=8N=41L=0.0143473 mf=103433.78511 Hz
20.618OZ=8N=42L=0.0286947 mf=51716.89256 Hz
20.618OZ=8N=43L=0.0573894 mf=25858.44628 Hz
20.618OZ=8N=44L=0.1147787 mf=12929.22314 Hz
20.618OZ=8N=45L=0.2295575 mf=6464.61157 Hz
20.618OZ=8N=46L=0.4591150 mf=3232.30578 Hz
20.618OZ=8N=47L=0.9182300 mf=1616.15289 Hz
20.618OZ=8N=48L=1.8364599 mf=808.07645 Hz
20.618OZ=8N=49L=3.6729198 mf=404.03822 Hz
20.618OZ=8N=50L=7.3458397 mf=202.01911 Hz
20.618OZ=8N=51L=14.6916793 mf=101.00956 Hz
20.618OZ=8N=52L=29.3833586 mf=50.50478 Hz
20.618OZ=8N=53L=58.7667172 mf=25.25239 Hz
20.618OZ=8N=54L=117.5334344 mf=12.62619 Hz
20.618OZ=8N=55L=235.0668689 mf=6.31310 Hz
20.618OZ=8N=56L=470.1337377 mf=3.15655 Hz
20.618OZ=8N=57L=940.2674754 mf=1.57827 Hz
20.618FZ=9N=17L=0.0000000 mf=1542516404025.35889 Hz
20.618FZ=9N=18L=0.0000000 mf=771258202012.67944 Hz
20.618FZ=9N=19L=0.0000000 mf=385629101006.33972 Hz
20.618FZ=9N=20L=0.0000000 mf=192814550503.16986 Hz
20.618FZ=9N=21L=0.0000000 mf=96407275251.58493 Hz
20.618FZ=9N=22L=0.0000000 mf=48203637625.79247 Hz
20.618FZ=9N=23L=0.0000001 mf=24101818812.89623 Hz
20.618FZ=9N=24L=0.0000001 mf=12050909406.44812 Hz
20.618FZ=9N=25L=0.0000002 mf=6025454703.22406 Hz
20.618FZ=9N=26L=0.0000005 mf=3012727351.61203 Hz
20.618FZ=9N=27L=0.0000010 mf=1506363675.80601 Hz
20.618FZ=9N=28L=0.0000020 mf=753181837.90301 Hz
20.618FZ=9N=29L=0.0000039 mf=376590918.95150 Hz
20.618FZ=9N=30L=0.0000079 mf=188295459.47575 Hz
20.618FZ=9N=31L=0.0000158 mf=94147729.73788 Hz
20.618FZ=9N=32L=0.0000315 mf=47073864.86894 Hz
20.618FZ=9N=33L=0.0000630 mf=23536932.43447 Hz
20.618FZ=9N=34L=0.0001261 mf=11768466.21723 Hz
20.618FZ=9N=35L=0.0002522 mf=5884233.10862 Hz
20.618FZ=9N=36L=0.0005044 mf=2942116.55431 Hz
20.618FZ=9N=37L=0.0010088 mf=1471058.27715 Hz
20.618FZ=9N=38L=0.0020176 mf=735529.13858 Hz
20.618FZ=9N=39L=0.0040352 mf=367764.56929 Hz
20.618FZ=9N=40L=0.0080704 mf=183882.28464 Hz
20.618FZ=9N=41L=0.0161408 mf=91941.14232 Hz
20.618FZ=9N=42L=0.0322815 mf=45970.57116 Hz
20.618FZ=9N=43L=0.0645630 mf=22985.28558 Hz
20.618FZ=9N=44L=0.1291261 mf=11492.64279 Hz
20.618FZ=9N=45L=0.2582522 mf=5746.32140 Hz
20.618FZ=9N=46L=0.5165044 mf=2873.16070 Hz
20.618FZ=9N=47L=1.0330087 mf=1436.58035 Hz
20.618FZ=9N=48L=2.0660174 mf=718.29017 Hz
20.618FZ=9N=49L=4.1320348 mf=359.14509 Hz
20.618FZ=9N=50L=8.2640696 mf=179.57254 Hz
20.618FZ=9N=51L=16.5281392 mf=89.78627 Hz
20.618FZ=9N=52L=33.0562784 mf=44.89314 Hz
20.618FZ=9N=53L=66.1125569 mf=22.44657 Hz
20.618FZ=9N=54L=132.2251137 mf=11.22328 Hz
20.618FZ=9N=55L=264.4502275 mf=5.61164 Hz
20.618FZ=9N=56L=528.9004549 mf=2.80582 Hz
20.618FZ=9N=57L=1057.8009098 mf=1.40291 Hz
20.618NeZ=10N=17L=0.0000000 mf=1388264763622.82300 Hz
20.618NeZ=10N=18L=0.0000000 mf=694132381811.41150 Hz
20.618NeZ=10N=19L=0.0000000 mf=347066190905.70575 Hz
20.618NeZ=10N=20L=0.0000000 mf=173533095452.85287 Hz
20.618NeZ=10N=21L=0.0000000 mf=86766547726.42644 Hz
20.618NeZ=10N=22L=0.0000000 mf=43383273863.21322 Hz
20.618NeZ=10N=23L=0.0000001 mf=21691636931.60661 Hz
20.618NeZ=10N=24L=0.0000001 mf=10845818465.80330 Hz
20.618NeZ=10N=25L=0.0000003 mf=5422909232.90165 Hz
20.618NeZ=10N=26L=0.0000005 mf=2711454616.45083 Hz
20.618NeZ=10N=27L=0.0000011 mf=1355727308.22541 Hz
20.618NeZ=10N=28L=0.0000022 mf=677863654.11271 Hz
20.618NeZ=10N=29L=0.0000044 mf=338931827.05635 Hz
20.618NeZ=10N=30L=0.0000088 mf=169465913.52818 Hz
20.618NeZ=10N=31L=0.0000175 mf=84732956.76409 Hz
20.618NeZ=10N=32L=0.0000350 mf=42366478.38204 Hz
20.618NeZ=10N=33L=0.0000701 mf=21183239.19102 Hz
20.618NeZ=10N=34L=0.0001401 mf=10591619.59551 Hz
20.618NeZ=10N=35L=0.0002802 mf=5295809.79776 Hz
20.618NeZ=10N=36L=0.0005604 mf=2647904.89888 Hz
20.618NeZ=10N=37L=0.0011209 mf=1323952.44944 Hz
20.618NeZ=10N=38L=0.0022418 mf=661976.22472 Hz
20.618NeZ=10N=39L=0.0044835 mf=330988.11236 Hz
20.618NeZ=10N=40L=0.0089671 mf=165494.05618 Hz
20.618NeZ=10N=41L=0.0179342 mf=82747.02809 Hz
20.618NeZ=10N=42L=0.0358684 mf=41373.51404 Hz
20.618NeZ=10N=43L=0.0717367 mf=20686.75702 Hz
20.618NeZ=10N=44L=0.1434734 mf=10343.37851 Hz
20.618NeZ=10N=45L=0.2869469 mf=5171.68926 Hz
20.618NeZ=10N=46L=0.5738937 mf=2585.84463 Hz
20.618NeZ=10N=47L=1.1477874 mf=1292.92231 Hz
20.618NeZ=10N=48L=2.2955749 mf=646.46116 Hz
20.618NeZ=10N=49L=4.5911498 mf=323.23058 Hz
20.618NeZ=10N=50L=9.1822996 mf=161.61529 Hz
20.618NeZ=10N=51L=18.3645991 mf=80.80764 Hz
20.618NeZ=10N=52L=36.7291983 mf=40.40382 Hz
20.618NeZ=10N=53L=73.4583965 mf=20.20191 Hz
20.618NeZ=10N=54L=146.9167930 mf=10.10096 Hz
20.618NeZ=10N=55L=293.8335861 mf=5.05048 Hz
20.618NeZ=10N=56L=587.6671721 mf=2.52524 Hz
20.618NeZ=10N=57L=1175.3343443 mf=1.26262 Hz
20.618NaZ=11N=17L=0.0000000 mf=1262058876020.74829 Hz
20.618NaZ=11N=18L=0.0000000 mf=631029438010.37415 Hz
20.618NaZ=11N=19L=0.0000000 mf=315514719005.18707 Hz
20.618NaZ=11N=20L=0.0000000 mf=157757359502.59354 Hz
20.618NaZ=11N=21L=0.0000000 mf=78878679751.29677 Hz
20.618NaZ=11N=22L=0.0000000 mf=39439339875.64838 Hz
20.618NaZ=11N=23L=0.0000001 mf=19719669937.82419 Hz
20.618NaZ=11N=24L=0.0000002 mf=9859834968.91210 Hz
20.618NaZ=11N=25L=0.0000003 mf=4929917484.45605 Hz
20.618NaZ=11N=26L=0.0000006 mf=2464958742.22802 Hz
20.618NaZ=11N=27L=0.0000012 mf=1232479371.11401 Hz
20.618NaZ=11N=28L=0.0000024 mf=616239685.55701 Hz
20.618NaZ=11N=29L=0.0000048 mf=308119842.77850 Hz
20.618NaZ=11N=30L=0.0000096 mf=154059921.38925 Hz
20.618NaZ=11N=31L=0.0000193 mf=77029960.69463 Hz
20.618NaZ=11N=32L=0.0000385 mf=38514980.34731 Hz
20.618NaZ=11N=33L=0.0000771 mf=19257490.17366 Hz
20.618NaZ=11N=34L=0.0001541 mf=9628745.08683 Hz
20.618NaZ=11N=35L=0.0003082 mf=4814372.54341 Hz
20.618NaZ=11N=36L=0.0006165 mf=2407186.27171 Hz
20.618NaZ=11N=37L=0.0012330 mf=1203593.13585 Hz
20.618NaZ=11N=38L=0.0024659 mf=601796.56793 Hz
20.618NaZ=11N=39L=0.0049319 mf=300898.28396 Hz
20.618NaZ=11N=40L=0.0098638 mf=150449.14198 Hz
20.618NaZ=11N=41L=0.0197276 mf=75224.57099 Hz
20.618NaZ=11N=42L=0.0394552 mf=37612.28550 Hz
20.618NaZ=11N=43L=0.0789104 mf=18806.14275 Hz
20.618NaZ=11N=44L=0.1578208 mf=9403.07137 Hz
20.618NaZ=11N=45L=0.3156415 mf=4701.53569 Hz
20.618NaZ=11N=46L=0.6312831 mf=2350.76784 Hz
20.618NaZ=11N=47L=1.2625662 mf=1175.38392 Hz
20.618NaZ=11N=48L=2.5251324 mf=587.69196 Hz
20.618NaZ=11N=49L=5.0502648 mf=293.84598 Hz
20.618NaZ=11N=50L=10.1005295 mf=146.92299 Hz
20.618NaZ=11N=51L=20.2010590 mf=73.46150 Hz
20.618NaZ=11N=52L=40.4021181 mf=36.73075 Hz
20.618NaZ=11N=53L=80.8042362 mf=18.36537 Hz
20.618NaZ=11N=54L=161.6084723 mf=9.18269 Hz
20.618NaZ=11N=55L=323.2169447 mf=4.59134 Hz
20.618NaZ=11N=56L=646.4338893 mf=2.29567 Hz
20.618NaZ=11N=57L=1292.8677787 mf=1.14784 Hz
20.618MgZ=12N=17L=0.0000000 mf=1156887303019.01904 Hz
20.618MgZ=12N=18L=0.0000000 mf=578443651509.50952 Hz
20.618MgZ=12N=19L=0.0000000 mf=289221825754.75476 Hz
20.618MgZ=12N=20L=0.0000000 mf=144610912877.37738 Hz
20.618MgZ=12N=21L=0.0000000 mf=72305456438.68869 Hz
20.618MgZ=12N=22L=0.0000000 mf=36152728219.34435 Hz
20.618MgZ=12N=23L=0.0000001 mf=18076364109.67217 Hz
20.618MgZ=12N=24L=0.0000002 mf=9038182054.83609 Hz
20.618MgZ=12N=25L=0.0000003 mf=4519091027.41804 Hz
20.618MgZ=12N=26L=0.0000007 mf=2259545513.70902 Hz
20.618MgZ=12N=27L=0.0000013 mf=1129772756.85451 Hz
20.618MgZ=12N=28L=0.0000026 mf=564886378.42726 Hz
20.618MgZ=12N=29L=0.0000053 mf=282443189.21363 Hz
20.618MgZ=12N=30L=0.0000105 mf=141221594.60681 Hz
20.618MgZ=12N=31L=0.0000210 mf=70610797.30341 Hz
20.618MgZ=12N=32L=0.0000420 mf=35305398.65170 Hz
20.618MgZ=12N=33L=0.0000841 mf=17652699.32585 Hz
20.618MgZ=12N=34L=0.0001681 mf=8826349.66293 Hz
20.618MgZ=12N=35L=0.0003363 mf=4413174.83146 Hz
20.618MgZ=12N=36L=0.0006725 mf=2206587.41573 Hz
20.618MgZ=12N=37L=0.0013451 mf=1103293.70787 Hz
20.618MgZ=12N=38L=0.0026901 mf=551646.85393 Hz
20.618MgZ=12N=39L=0.0053803 mf=275823.42697 Hz
20.618MgZ=12N=40L=0.0107605 mf=137911.71348 Hz
20.618MgZ=12N=41L=0.0215210 mf=68955.85674 Hz
20.618MgZ=12N=42L=0.0430420 mf=34477.92837 Hz
20.618MgZ=12N=43L=0.0860841 mf=17238.96419 Hz
20.618MgZ=12N=44L=0.1721681 mf=8619.48209 Hz
20.618MgZ=12N=45L=0.3443362 mf=4309.74105 Hz
20.618MgZ=12N=46L=0.6886725 mf=2154.87052 Hz
20.618MgZ=12N=47L=1.3773449 mf=1077.43526 Hz
20.618MgZ=12N=48L=2.7546899 mf=538.71763 Hz
20.618MgZ=12N=49L=5.5093797 mf=269.35882 Hz
20.618MgZ=12N=50L=11.0187595 mf=134.67941 Hz
20.618MgZ=12N=51L=22.0375190 mf=67.33970 Hz
20.618MgZ=12N=52L=44.0750379 mf=33.66985 Hz
20.618MgZ=12N=53L=88.1500758 mf=16.83493 Hz
20.618MgZ=12N=54L=176.3001516 mf=8.41746 Hz
20.618MgZ=12N=55L=352.6003033 mf=4.20873 Hz
20.618MgZ=12N=56L=705.2006066 mf=2.10437 Hz
20.618MgZ=12N=57L=1410.4012131 mf=1.05218 Hz
20.618AlZ=13N=17L=0.0000000 mf=1067895972017.55603 Hz
20.618AlZ=13N=18L=0.0000000 mf=533947986008.77802 Hz
20.618AlZ=13N=19L=0.0000000 mf=266973993004.38901 Hz
20.618AlZ=13N=20L=0.0000000 mf=133486996502.19450 Hz
20.618AlZ=13N=21L=0.0000000 mf=66743498251.09725 Hz
20.618AlZ=13N=22L=0.0000000 mf=33371749125.54863 Hz
20.618AlZ=13N=23L=0.0000001 mf=16685874562.77431 Hz
20.618AlZ=13N=24L=0.0000002 mf=8342937281.38716 Hz
20.618AlZ=13N=25L=0.0000004 mf=4171468640.69358 Hz
20.618AlZ=13N=26L=0.0000007 mf=2085734320.34679 Hz
20.618AlZ=13N=27L=0.0000014 mf=1042867160.17339 Hz
20.618AlZ=13N=28L=0.0000028 mf=521433580.08670 Hz
20.618AlZ=13N=29L=0.0000057 mf=260716790.04335 Hz
20.618AlZ=13N=30L=0.0000114 mf=130358395.02167 Hz
20.618AlZ=13N=31L=0.0000228 mf=65179197.51084 Hz
20.618AlZ=13N=32L=0.0000455 mf=32589598.75542 Hz
20.618AlZ=13N=33L=0.0000911 mf=16294799.37771 Hz
20.618AlZ=13N=34L=0.0001821 mf=8147399.68885 Hz
20.618AlZ=13N=35L=0.0003643 mf=4073699.84443 Hz
20.618AlZ=13N=36L=0.0007286 mf=2036849.92221 Hz
20.618AlZ=13N=37L=0.0014572 mf=1018424.96111 Hz
20.618AlZ=13N=38L=0.0029143 mf=509212.48055 Hz
20.618AlZ=13N=39L=0.0058286 mf=254606.24028 Hz
20.618AlZ=13N=40L=0.0116572 mf=127303.12014 Hz
20.618AlZ=13N=41L=0.0233144 mf=63651.56007 Hz
20.618AlZ=13N=42L=0.0466289 mf=31825.78003 Hz
20.618AlZ=13N=43L=0.0932577 mf=15912.89002 Hz
20.618AlZ=13N=44L=0.1865155 mf=7956.44501 Hz
20.618AlZ=13N=45L=0.3730309 mf=3978.22250 Hz
20.618AlZ=13N=46L=0.7460618 mf=1989.11125 Hz
20.618AlZ=13N=47L=1.4921237 mf=994.55563 Hz
20.618AlZ=13N=48L=2.9842474 mf=497.27781 Hz
20.618AlZ=13N=49L=5.9684947 mf=248.63891 Hz
20.618AlZ=13N=50L=11.9369894 mf=124.31945 Hz
20.618AlZ=13N=51L=23.8739789 mf=62.15973 Hz
20.618AlZ=13N=52L=47.7479577 mf=31.07986 Hz
20.618AlZ=13N=53L=95.4959155 mf=15.53993 Hz
20.618AlZ=13N=54L=190.9918309 mf=7.76997 Hz
20.618AlZ=13N=55L=381.9836619 mf=3.88498 Hz
20.618AlZ=13N=56L=763.9673238 mf=1.94249 Hz
20.618AlZ=13N=57L=1527.9346475 mf=0.97125 Hz
20.618SiZ=14N=17L=0.0000000 mf=991617688302.01636 Hz
20.618SiZ=14N=18L=0.0000000 mf=495808844151.00818 Hz
20.618SiZ=14N=19L=0.0000000 mf=247904422075.50409 Hz
20.618SiZ=14N=20L=0.0000000 mf=123952211037.75204 Hz
20.618SiZ=14N=21L=0.0000000 mf=61976105518.87602 Hz
20.618SiZ=14N=22L=0.0000000 mf=30988052759.43801 Hz
20.618SiZ=14N=23L=0.0000001 mf=15494026379.71901 Hz
20.618SiZ=14N=24L=0.0000002 mf=7747013189.85950 Hz
20.618SiZ=14N=25L=0.0000004 mf=3873506594.92975 Hz
20.618SiZ=14N=26L=0.0000008 mf=1936753297.46488 Hz
20.618SiZ=14N=27L=0.0000015 mf=968376648.73244 Hz
20.618SiZ=14N=28L=0.0000031 mf=484188324.36622 Hz
20.618SiZ=14N=29L=0.0000061 mf=242094162.18311 Hz
20.618SiZ=14N=30L=0.0000123 mf=121047081.09156 Hz
20.618SiZ=14N=31L=0.0000245 mf=60523540.54578 Hz
20.618SiZ=14N=32L=0.0000490 mf=30261770.27289 Hz
20.618SiZ=14N=33L=0.0000981 mf=15130885.13644 Hz
20.618SiZ=14N=34L=0.0001962 mf=7565442.56822 Hz
20.618SiZ=14N=35L=0.0003923 mf=3782721.28411 Hz
20.618SiZ=14N=36L=0.0007846 mf=1891360.64206 Hz
20.618SiZ=14N=37L=0.0015692 mf=945680.32103 Hz
20.618SiZ=14N=38L=0.0031385 mf=472840.16051 Hz
20.618SiZ=14N=39L=0.0062770 mf=236420.08026 Hz
20.618SiZ=14N=40L=0.0125539 mf=118210.04013 Hz
20.618SiZ=14N=41L=0.0251079 mf=59105.02006 Hz
20.618SiZ=14N=42L=0.0502157 mf=29552.51003 Hz
20.618SiZ=14N=43L=0.1004314 mf=14776.25502 Hz
20.618SiZ=14N=44L=0.2008628 mf=7388.12751 Hz
20.618SiZ=14N=45L=0.4017256 mf=3694.06375 Hz
20.618SiZ=14N=46L=0.8034512 mf=1847.03188 Hz
20.618SiZ=14N=47L=1.6069024 mf=923.51594 Hz
20.618SiZ=14N=48L=3.2138048 mf=461.75797 Hz
20.618SiZ=14N=49L=6.4276097 mf=230.87898 Hz
20.618SiZ=14N=50L=12.8552194 mf=115.43949 Hz
20.618SiZ=14N=51L=25.7104388 mf=57.71975 Hz
20.618SiZ=14N=52L=51.4208776 mf=28.85987 Hz
20.618SiZ=14N=53L=102.8417551 mf=14.42994 Hz
20.618SiZ=14N=54L=205.6835102 mf=7.21497 Hz
20.618SiZ=14N=55L=411.3670205 mf=3.60748 Hz
20.618SiZ=14N=56L=822.7340410 mf=1.80374 Hz
20.618SiZ=14N=57L=1645.4680820 mf=0.90187 Hz
20.618PZ=15N=17L=0.0000000 mf=925509842415.21521 Hz
20.618PZ=15N=18L=0.0000000 mf=462754921207.60760 Hz
20.618PZ=15N=19L=0.0000000 mf=231377460603.80380 Hz
20.618PZ=15N=20L=0.0000000 mf=115688730301.90190 Hz
20.618PZ=15N=21L=0.0000000 mf=57844365150.95095 Hz
20.618PZ=15N=22L=0.0000001 mf=28922182575.47548 Hz
20.618PZ=15N=23L=0.0000001 mf=14461091287.73774 Hz
20.618PZ=15N=24L=0.0000002 mf=7230545643.86887 Hz
20.618PZ=15N=25L=0.0000004 mf=3615272821.93443 Hz
20.618PZ=15N=26L=0.0000008 mf=1807636410.96722 Hz
20.618PZ=15N=27L=0.0000016 mf=903818205.48361 Hz
20.618PZ=15N=28L=0.0000033 mf=451909102.74180 Hz
20.618PZ=15N=29L=0.0000066 mf=225954551.37090 Hz
20.618PZ=15N=30L=0.0000131 mf=112977275.68545 Hz
20.618PZ=15N=31L=0.0000263 mf=56488637.84273 Hz
20.618PZ=15N=32L=0.0000525 mf=28244318.92136 Hz
20.618PZ=15N=33L=0.0001051 mf=14122159.46068 Hz
20.618PZ=15N=34L=0.0002102 mf=7061079.73034 Hz
20.618PZ=15N=35L=0.0004203 mf=3530539.86517 Hz
20.618PZ=15N=36L=0.0008407 mf=1765269.93259 Hz
20.618PZ=15N=37L=0.0016813 mf=882634.96629 Hz
20.618PZ=15N=38L=0.0033627 mf=441317.48315 Hz
20.618PZ=15N=39L=0.0067253 mf=220658.74157 Hz
20.618PZ=15N=40L=0.0134506 mf=110329.37079 Hz
20.618PZ=15N=41L=0.0269013 mf=55164.68539 Hz
20.618PZ=15N=42L=0.0538025 mf=27582.34270 Hz
20.618PZ=15N=43L=0.1076051 mf=13791.17135 Hz
20.618PZ=15N=44L=0.2152101 mf=6895.58567 Hz
20.618PZ=15N=45L=0.4304203 mf=3447.79284 Hz
20.618PZ=15N=46L=0.8608406 mf=1723.89642 Hz
20.618PZ=15N=47L=1.7216812 mf=861.94821 Hz
20.618PZ=15N=48L=3.4433623 mf=430.97410 Hz
20.618PZ=15N=49L=6.8867247 mf=215.48705 Hz
20.618PZ=15N=50L=13.7734493 mf=107.74353 Hz
20.618PZ=15N=51L=27.5468987 mf=53.87176 Hz
20.618PZ=15N=52L=55.0937974 mf=26.93588 Hz
20.618PZ=15N=53L=110.1875948 mf=13.46794 Hz
20.618PZ=15N=54L=220.3751895 mf=6.73397 Hz
20.618PZ=15N=55L=440.7503791 mf=3.36699 Hz
20.618PZ=15N=56L=881.5007582 mf=1.68349 Hz
20.618PZ=15N=57L=1763.0015164 mf=0.84175 Hz
20.618SZ=16N=17L=0.0000000 mf=867665477264.26428 Hz
20.618SZ=16N=18L=0.0000000 mf=433832738632.13214 Hz
20.618SZ=16N=19L=0.0000000 mf=216916369316.06607 Hz
20.618SZ=16N=20L=0.0000000 mf=108458184658.03304 Hz
20.618SZ=16N=21L=0.0000000 mf=54229092329.01652 Hz
20.618SZ=16N=22L=0.0000001 mf=27114546164.50826 Hz
20.618SZ=16N=23L=0.0000001 mf=13557273082.25413 Hz
20.618SZ=16N=24L=0.0000002 mf=6778636541.12707 Hz
20.618SZ=16N=25L=0.0000004 mf=3389318270.56353 Hz
20.618SZ=16N=26L=0.0000009 mf=1694659135.28177 Hz
20.618SZ=16N=27L=0.0000018 mf=847329567.64088 Hz
20.618SZ=16N=28L=0.0000035 mf=423664783.82044 Hz
20.618SZ=16N=29L=0.0000070 mf=211832391.91022 Hz
20.618SZ=16N=30L=0.0000140 mf=105916195.95511 Hz
20.618SZ=16N=31L=0.0000280 mf=52958097.97756 Hz
20.618SZ=16N=32L=0.0000560 mf=26479048.98878 Hz
20.618SZ=16N=33L=0.0001121 mf=13239524.49439 Hz
20.618SZ=16N=34L=0.0002242 mf=6619762.24719 Hz
20.618SZ=16N=35L=0.0004484 mf=3309881.12360 Hz
20.618SZ=16N=36L=0.0008967 mf=1654940.56180 Hz
20.618SZ=16N=37L=0.0017934 mf=827470.28090 Hz
20.618SZ=16N=38L=0.0035868 mf=413735.14045 Hz
20.618SZ=16N=39L=0.0071737 mf=206867.57022 Hz
20.618SZ=16N=40L=0.0143473 mf=103433.78511 Hz
20.618SZ=16N=41L=0.0286947 mf=51716.89256 Hz
20.618SZ=16N=42L=0.0573894 mf=25858.44628 Hz
20.618SZ=16N=43L=0.1147787 mf=12929.22314 Hz
20.618SZ=16N=44L=0.2295575 mf=6464.61157 Hz
20.618SZ=16N=45L=0.4591150 mf=3232.30578 Hz
20.618SZ=16N=46L=0.9182300 mf=1616.15289 Hz
20.618SZ=16N=47L=1.8364599 mf=808.07645 Hz
20.618SZ=16N=48L=3.6729198 mf=404.03822 Hz
20.618SZ=16N=49L=7.3458397 mf=202.01911 Hz
20.618SZ=16N=50L=14.6916793 mf=101.00956 Hz
20.618SZ=16N=51L=29.3833586 mf=50.50478 Hz
20.618SZ=16N=52L=58.7667172 mf=25.25239 Hz
20.618SZ=16N=53L=117.5334344 mf=12.62619 Hz
20.618SZ=16N=54L=235.0668689 mf=6.31310 Hz
20.618SZ=16N=55L=470.1337377 mf=3.15655 Hz
20.618SZ=16N=56L=940.2674754 mf=1.57827 Hz
20.618SZ=16N=57L=1880.5349508 mf=0.78914 Hz
20.618ClZ=17N=17L=0.0000000 mf=816626331542.83704 Hz
20.618ClZ=17N=18L=0.0000000 mf=408313165771.41852 Hz
20.618ClZ=17N=19L=0.0000000 mf=204156582885.70926 Hz
20.618ClZ=17N=20L=0.0000000 mf=102078291442.85463 Hz
20.618ClZ=17N=21L=0.0000000 mf=51039145721.42731 Hz
20.618ClZ=17N=22L=0.0000001 mf=25519572860.71366 Hz
20.618ClZ=17N=23L=0.0000001 mf=12759786430.35683 Hz
20.618ClZ=17N=24L=0.0000002 mf=6379893215.17841 Hz
20.618ClZ=17N=25L=0.0000005 mf=3189946607.58921 Hz
20.618ClZ=17N=26L=0.0000009 mf=1594973303.79460 Hz
20.618ClZ=17N=27L=0.0000019 mf=797486651.89730 Hz
20.618ClZ=17N=28L=0.0000037 mf=398743325.94865 Hz
20.618ClZ=17N=29L=0.0000074 mf=199371662.97433 Hz
20.618ClZ=17N=30L=0.0000149 mf=99685831.48716 Hz
20.618ClZ=17N=31L=0.0000298 mf=49842915.74358 Hz
20.618ClZ=17N=32L=0.0000595 mf=24921457.87179 Hz
20.618ClZ=17N=33L=0.0001191 mf=12460728.93590 Hz
20.618ClZ=17N=34L=0.0002382 mf=6230364.46795 Hz
20.618ClZ=17N=35L=0.0004764 mf=3115182.23397 Hz
20.618ClZ=17N=36L=0.0009528 mf=1557591.11699 Hz
20.618ClZ=17N=37L=0.0019055 mf=778795.55849 Hz
20.618ClZ=17N=38L=0.0038110 mf=389397.77925 Hz
20.618ClZ=17N=39L=0.0076220 mf=194698.88962 Hz
20.618ClZ=17N=40L=0.0152441 mf=97349.44481 Hz
20.618ClZ=17N=41L=0.0304881 mf=48674.72241 Hz
20.618ClZ=17N=42L=0.0609762 mf=24337.36120 Hz
20.618ClZ=17N=43L=0.1219524 mf=12168.68060 Hz
20.618ClZ=17N=44L=0.2439048 mf=6084.34030 Hz
20.618ClZ=17N=45L=0.4878097 mf=3042.17015 Hz
20.618ClZ=17N=46L=0.9756193 mf=1521.08508 Hz
20.618ClZ=17N=47L=1.9512387 mf=760.54254 Hz
20.618ClZ=17N=48L=3.9024773 mf=380.27127 Hz
20.618ClZ=17N=49L=7.8049546 mf=190.13563 Hz
20.618ClZ=17N=50L=15.6099093 mf=95.06782 Hz
20.618ClZ=17N=51L=31.2198185 mf=47.53391 Hz
20.618ClZ=17N=52L=62.4396370 mf=23.76695 Hz
20.618ClZ=17N=53L=124.8792741 mf=11.88348 Hz
20.618ClZ=17N=54L=249.7585482 mf=5.94174 Hz
20.618ClZ=17N=55L=499.5170963 mf=2.97087 Hz
20.618ClZ=17N=56L=999.0341926 mf=1.48543 Hz
20.618ClZ=17N=57L=1998.0683853 mf=0.74272 Hz
20.618ArZ=18N=17L=0.0000000 mf=771258202012.67944 Hz
20.618ArZ=18N=18L=0.0000000 mf=385629101006.33972 Hz
20.618ArZ=18N=19L=0.0000000 mf=192814550503.16986 Hz
20.618ArZ=18N=20L=0.0000000 mf=96407275251.58493 Hz
20.618ArZ=18N=21L=0.0000000 mf=48203637625.79247 Hz
20.618ArZ=18N=22L=0.0000001 mf=24101818812.89623 Hz
20.618ArZ=18N=23L=0.0000001 mf=12050909406.44812 Hz
20.618ArZ=18N=24L=0.0000002 mf=6025454703.22406 Hz
20.618ArZ=18N=25L=0.0000005 mf=3012727351.61203 Hz
20.618ArZ=18N=26L=0.0000010 mf=1506363675.80601 Hz
20.618ArZ=18N=27L=0.0000020 mf=753181837.90301 Hz
20.618ArZ=18N=28L=0.0000039 mf=376590918.95150 Hz
20.618ArZ=18N=29L=0.0000079 mf=188295459.47575 Hz
20.618ArZ=18N=30L=0.0000158 mf=94147729.73788 Hz
20.618ArZ=18N=31L=0.0000315 mf=47073864.86894 Hz
20.618ArZ=18N=32L=0.0000630 mf=23536932.43447 Hz
20.618ArZ=18N=33L=0.0001261 mf=11768466.21723 Hz
20.618ArZ=18N=34L=0.0002522 mf=5884233.10862 Hz
20.618ArZ=18N=35L=0.0005044 mf=2942116.55431 Hz
20.618ArZ=18N=36L=0.0010088 mf=1471058.27715 Hz
20.618ArZ=18N=37L=0.0020176 mf=735529.13858 Hz
20.618ArZ=18N=38L=0.0040352 mf=367764.56929 Hz
20.618ArZ=18N=39L=0.0080704 mf=183882.28464 Hz
20.618ArZ=18N=40L=0.0161408 mf=91941.14232 Hz
20.618ArZ=18N=41L=0.0322815 mf=45970.57116 Hz
20.618ArZ=18N=42L=0.0645630 mf=22985.28558 Hz
20.618ArZ=18N=43L=0.1291261 mf=11492.64279 Hz
20.618ArZ=18N=44L=0.2582522 mf=5746.32140 Hz
20.618ArZ=18N=45L=0.5165044 mf=2873.16070 Hz
20.618ArZ=18N=46L=1.0330087 mf=1436.58035 Hz
20.618ArZ=18N=47L=2.0660174 mf=718.29017 Hz
20.618ArZ=18N=48L=4.1320348 mf=359.14509 Hz
20.618ArZ=18N=49L=8.2640696 mf=179.57254 Hz
20.618ArZ=18N=50L=16.5281392 mf=89.78627 Hz
20.618ArZ=18N=51L=33.0562784 mf=44.89314 Hz
20.618ArZ=18N=52L=66.1125569 mf=22.44657 Hz
20.618ArZ=18N=53L=132.2251137 mf=11.22328 Hz
20.618ArZ=18N=54L=264.4502275 mf=5.61164 Hz
20.618ArZ=18N=55L=528.9004549 mf=2.80582 Hz
20.618ArZ=18N=56L=1057.8009098 mf=1.40291 Hz
20.618ArZ=18N=57L=2115.6018197 mf=0.70146 Hz
20.618KZ=19N=17L=0.0000000 mf=730665665064.64368 Hz
20.618KZ=19N=18L=0.0000000 mf=365332832532.32184 Hz
20.618KZ=19N=19L=0.0000000 mf=182666416266.16092 Hz
20.618KZ=19N=20L=0.0000000 mf=91333208133.08046 Hz
20.618KZ=19N=21L=0.0000000 mf=45666604066.54023 Hz
20.618KZ=19N=22L=0.0000001 mf=22833302033.27011 Hz
20.618KZ=19N=23L=0.0000001 mf=11416651016.63506 Hz
20.618KZ=19N=24L=0.0000003 mf=5708325508.31753 Hz
20.618KZ=19N=25L=0.0000005 mf=2854162754.15876 Hz
20.618KZ=19N=26L=0.0000010 mf=1427081377.07938 Hz
20.618KZ=19N=27L=0.0000021 mf=713540688.53969 Hz
20.618KZ=19N=28L=0.0000042 mf=356770344.26985 Hz
20.618KZ=19N=29L=0.0000083 mf=178385172.13492 Hz
20.618KZ=19N=30L=0.0000166 mf=89192586.06746 Hz
20.618KZ=19N=31L=0.0000333 mf=44596293.03373 Hz
20.618KZ=19N=32L=0.0000666 mf=22298146.51687 Hz
20.618KZ=19N=33L=0.0001331 mf=11149073.25843 Hz
20.618KZ=19N=34L=0.0002662 mf=5574536.62922 Hz
20.618KZ=19N=35L=0.0005324 mf=2787268.31461 Hz
20.618KZ=19N=36L=0.0010648 mf=1393634.15730 Hz
20.618KZ=19N=37L=0.0021297 mf=696817.07865 Hz
20.618KZ=19N=38L=0.0042594 mf=348408.53933 Hz
20.618KZ=19N=39L=0.0085187 mf=174204.26966 Hz
20.618KZ=19N=40L=0.0170375 mf=87102.13483 Hz
20.618KZ=19N=41L=0.0340749 mf=43551.06742 Hz
20.618KZ=19N=42L=0.0681499 mf=21775.53371 Hz
20.618KZ=19N=43L=0.1362998 mf=10887.76685 Hz
20.618KZ=19N=44L=0.2725995 mf=5443.88343 Hz
20.618KZ=19N=45L=0.5451990 mf=2721.94171 Hz
20.618KZ=19N=46L=1.0903981 mf=1360.97086 Hz
20.618KZ=19N=47L=2.1807961 mf=680.48543 Hz
20.618KZ=19N=48L=4.3615923 mf=340.24271 Hz
20.618KZ=19N=49L=8.7231846 mf=170.12136 Hz
20.618KZ=19N=50L=17.4463692 mf=85.06068 Hz
20.618KZ=19N=51L=34.8927383 mf=42.53034 Hz
20.618KZ=19N=52L=69.7854767 mf=21.26517 Hz
20.618KZ=19N=53L=139.5709534 mf=10.63258 Hz
20.618KZ=19N=54L=279.1419068 mf=5.31629 Hz
20.618KZ=19N=55L=558.2838135 mf=2.65815 Hz
20.618KZ=19N=56L=1116.5676271 mf=1.32907 Hz
20.618KZ=19N=57L=2233.1352541 mf=0.66454 Hz
20.618CaZ=20N=17L=0.0000000 mf=694132381811.41150 Hz
20.618CaZ=20N=18L=0.0000000 mf=347066190905.70575 Hz
20.618CaZ=20N=19L=0.0000000 mf=173533095452.85287 Hz
20.618CaZ=20N=20L=0.0000000 mf=86766547726.42644 Hz
20.618CaZ=20N=21L=0.0000000 mf=43383273863.21322 Hz
20.618CaZ=20N=22L=0.0000001 mf=21691636931.60661 Hz
20.618CaZ=20N=23L=0.0000001 mf=10845818465.80330 Hz
20.618CaZ=20N=24L=0.0000003 mf=5422909232.90165 Hz
20.618CaZ=20N=25L=0.0000005 mf=2711454616.45083 Hz
20.618CaZ=20N=26L=0.0000011 mf=1355727308.22541 Hz
20.618CaZ=20N=27L=0.0000022 mf=677863654.11271 Hz
20.618CaZ=20N=28L=0.0000044 mf=338931827.05635 Hz
20.618CaZ=20N=29L=0.0000088 mf=169465913.52818 Hz
20.618CaZ=20N=30L=0.0000175 mf=84732956.76409 Hz
20.618CaZ=20N=31L=0.0000350 mf=42366478.38204 Hz
20.618CaZ=20N=32L=0.0000701 mf=21183239.19102 Hz
20.618CaZ=20N=33L=0.0001401 mf=10591619.59551 Hz
20.618CaZ=20N=34L=0.0002802 mf=5295809.79776 Hz
20.618CaZ=20N=35L=0.0005604 mf=2647904.89888 Hz
20.618CaZ=20N=36L=0.0011209 mf=1323952.44944 Hz
20.618CaZ=20N=37L=0.0022418 mf=661976.22472 Hz
20.618CaZ=20N=38L=0.0044835 mf=330988.11236 Hz
20.618CaZ=20N=39L=0.0089671 mf=165494.05618 Hz
20.618CaZ=20N=40L=0.0179342 mf=82747.02809 Hz
20.618CaZ=20N=41L=0.0358684 mf=41373.51404 Hz
20.618CaZ=20N=42L=0.0717367 mf=20686.75702 Hz
20.618CaZ=20N=43L=0.1434734 mf=10343.37851 Hz
20.618CaZ=20N=44L=0.2869469 mf=5171.68926 Hz
20.618CaZ=20N=45L=0.5738937 mf=2585.84463 Hz
20.618CaZ=20N=46L=1.1477874 mf=1292.92231 Hz
20.618CaZ=20N=47L=2.2955749 mf=646.46116 Hz
20.618CaZ=20N=48L=4.5911498 mf=323.23058 Hz
20.618CaZ=20N=49L=9.1822996 mf=161.61529 Hz
20.618CaZ=20N=50L=18.3645991 mf=80.80764 Hz
20.618CaZ=20N=51L=36.7291983 mf=40.40382 Hz
20.618CaZ=20N=52L=73.4583965 mf=20.20191 Hz
20.618CaZ=20N=53L=146.9167930 mf=10.10096 Hz
20.618CaZ=20N=54L=293.8335861 mf=5.05048 Hz
20.618CaZ=20N=55L=587.6671721 mf=2.52524 Hz
20.618CaZ=20N=56L=1175.3343443 mf=1.26262 Hz
20.618CaZ=20N=57L=2350.6686885 mf=0.63131 Hz
20.618ScZ=21N=17L=0.0000000 mf=661078458868.01099 Hz
20.618ScZ=21N=18L=0.0000000 mf=330539229434.00549 Hz
20.618ScZ=21N=19L=0.0000000 mf=165269614717.00275 Hz
20.618ScZ=21N=20L=0.0000000 mf=82634807358.50137 Hz
20.618ScZ=21N=21L=0.0000000 mf=41317403679.25069 Hz
20.618ScZ=21N=22L=0.0000001 mf=20658701839.62534 Hz
20.618ScZ=21N=23L=0.0000001 mf=10329350919.81267 Hz
20.618ScZ=21N=24L=0.0000003 mf=5164675459.90634 Hz
20.618ScZ=21N=25L=0.0000006 mf=2582337729.95317 Hz
20.618ScZ=21N=26L=0.0000011 mf=1291168864.97658 Hz
20.618ScZ=21N=27L=0.0000023 mf=645584432.48829 Hz
20.618ScZ=21N=28L=0.0000046 mf=322792216.24415 Hz
20.618ScZ=21N=29L=0.0000092 mf=161396108.12207 Hz
20.618ScZ=21N=30L=0.0000184 mf=80698054.06104 Hz
20.618ScZ=21N=31L=0.0000368 mf=40349027.03052 Hz
20.618ScZ=21N=32L=0.0000736 mf=20174513.51526 Hz
20.618ScZ=21N=33L=0.0001471 mf=10087256.75763 Hz
20.618ScZ=21N=34L=0.0002942 mf=5043628.37881 Hz
20.618ScZ=21N=35L=0.0005885 mf=2521814.18941 Hz
20.618ScZ=21N=36L=0.0011769 mf=1260907.09470 Hz
20.618ScZ=21N=37L=0.0023539 mf=630453.54735 Hz
20.618ScZ=21N=38L=0.0047077 mf=315226.77368 Hz
20.618ScZ=21N=39L=0.0094154 mf=157613.38684 Hz
20.618ScZ=21N=40L=0.0188309 mf=78806.69342 Hz
20.618ScZ=21N=41L=0.0376618 mf=39403.34671 Hz
20.618ScZ=21N=42L=0.0753236 mf=19701.67335 Hz
20.618ScZ=21N=43L=0.1506471 mf=9850.83668 Hz
20.618ScZ=21N=44L=0.3012942 mf=4925.41834 Hz
20.618ScZ=21N=45L=0.6025884 mf=2462.70917 Hz
20.618ScZ=21N=46L=1.2051768 mf=1231.35458 Hz
20.618ScZ=21N=47L=2.4103536 mf=615.67729 Hz
20.618ScZ=21N=48L=4.8207073 mf=307.83865 Hz
20.618ScZ=21N=49L=9.6414145 mf=153.91932 Hz
20.618ScZ=21N=50L=19.2828291 mf=76.95966 Hz
20.618ScZ=21N=51L=38.5656582 mf=38.47983 Hz
20.618ScZ=21N=52L=77.1313163 mf=19.23992 Hz
20.618ScZ=21N=53L=154.2626327 mf=9.61996 Hz
20.618ScZ=21N=54L=308.5252654 mf=4.80998 Hz
20.618ScZ=21N=55L=617.0505307 mf=2.40499 Hz
20.618ScZ=21N=56L=1234.1010615 mf=1.20249 Hz
20.618ScZ=21N=57L=2468.2021230 mf=0.60125 Hz
20.618TiZ=22N=17L=0.0000000 mf=631029438010.37415 Hz
20.618TiZ=22N=18L=0.0000000 mf=315514719005.18707 Hz
20.618TiZ=22N=19L=0.0000000 mf=157757359502.59354 Hz
20.618TiZ=22N=20L=0.0000000 mf=78878679751.29677 Hz
20.618TiZ=22N=21L=0.0000000 mf=39439339875.64838 Hz
20.618TiZ=22N=22L=0.0000001 mf=19719669937.82419 Hz
20.618TiZ=22N=23L=0.0000002 mf=9859834968.91210 Hz
20.618TiZ=22N=24L=0.0000003 mf=4929917484.45605 Hz
20.618TiZ=22N=25L=0.0000006 mf=2464958742.22802 Hz
20.618TiZ=22N=26L=0.0000012 mf=1232479371.11401 Hz
20.618TiZ=22N=27L=0.0000024 mf=616239685.55701 Hz
20.618TiZ=22N=28L=0.0000048 mf=308119842.77850 Hz
20.618TiZ=22N=29L=0.0000096 mf=154059921.38925 Hz
20.618TiZ=22N=30L=0.0000193 mf=77029960.69463 Hz
20.618TiZ=22N=31L=0.0000385 mf=38514980.34731 Hz
20.618TiZ=22N=32L=0.0000771 mf=19257490.17366 Hz
20.618TiZ=22N=33L=0.0001541 mf=9628745.08683 Hz
20.618TiZ=22N=34L=0.0003082 mf=4814372.54341 Hz
20.618TiZ=22N=35L=0.0006165 mf=2407186.27171 Hz
20.618TiZ=22N=36L=0.0012330 mf=1203593.13585 Hz
20.618TiZ=22N=37L=0.0024659 mf=601796.56793 Hz
20.618TiZ=22N=38L=0.0049319 mf=300898.28396 Hz
20.618TiZ=22N=39L=0.0098638 mf=150449.14198 Hz
20.618TiZ=22N=40L=0.0197276 mf=75224.57099 Hz
20.618TiZ=22N=41L=0.0394552 mf=37612.28550 Hz
20.618TiZ=22N=42L=0.0789104 mf=18806.14275 Hz
20.618TiZ=22N=43L=0.1578208 mf=9403.07137 Hz
20.618TiZ=22N=44L=0.3156415 mf=4701.53569 Hz
20.618TiZ=22N=45L=0.6312831 mf=2350.76784 Hz
20.618TiZ=22N=46L=1.2625662 mf=1175.38392 Hz
20.618TiZ=22N=47L=2.5251324 mf=587.69196 Hz
20.618TiZ=22N=48L=5.0502648 mf=293.84598 Hz
20.618TiZ=22N=49L=10.1005295 mf=146.92299 Hz
20.618TiZ=22N=50L=20.2010590 mf=73.46150 Hz
20.618TiZ=22N=51L=40.4021181 mf=36.73075 Hz
20.618TiZ=22N=52L=80.8042362 mf=18.36537 Hz
20.618TiZ=22N=53L=161.6084723 mf=9.18269 Hz
20.618TiZ=22N=54L=323.2169447 mf=4.59134 Hz
20.618TiZ=22N=55L=646.4338893 mf=2.29567 Hz
20.618TiZ=22N=56L=1292.8677787 mf=1.14784 Hz
20.618TiZ=22N=57L=2585.7355574 mf=0.57392 Hz
20.618VZ=23N=17L=0.0000000 mf=603593375488.18396 Hz
20.618VZ=23N=18L=0.0000000 mf=301796687744.09198 Hz
20.618VZ=23N=19L=0.0000000 mf=150898343872.04599 Hz
20.618VZ=23N=20L=0.0000000 mf=75449171936.02299 Hz
20.618VZ=23N=21L=0.0000000 mf=37724585968.01150 Hz
20.618VZ=23N=22L=0.0000001 mf=18862292984.00575 Hz
20.618VZ=23N=23L=0.0000002 mf=9431146492.00287 Hz
20.618VZ=23N=24L=0.0000003 mf=4715573246.00144 Hz
20.618VZ=23N=25L=0.0000006 mf=2357786623.00072 Hz
20.618VZ=23N=26L=0.0000013 mf=1178893311.50036 Hz
20.618VZ=23N=27L=0.0000025 mf=589446655.75018 Hz
20.618VZ=23N=28L=0.0000050 mf=294723327.87509 Hz
20.618VZ=23N=29L=0.0000101 mf=147361663.93755 Hz
20.618VZ=23N=30L=0.0000201 mf=73680831.96877 Hz
20.618VZ=23N=31L=0.0000403 mf=36840415.98439 Hz
20.618VZ=23N=32L=0.0000806 mf=18420207.99219 Hz
20.618VZ=23N=33L=0.0001611 mf=9210103.99610 Hz
20.618VZ=23N=34L=0.0003223 mf=4605051.99805 Hz
20.618VZ=23N=35L=0.0006445 mf=2302525.99902 Hz
20.618VZ=23N=36L=0.0012890 mf=1151262.99951 Hz
20.618VZ=23N=37L=0.0025780 mf=575631.49976 Hz
20.618VZ=23N=38L=0.0051561 mf=287815.74988 Hz
20.618VZ=23N=39L=0.0103122 mf=143907.87494 Hz
20.618VZ=23N=40L=0.0206243 mf=71953.93747 Hz
20.618VZ=23N=41L=0.0412486 mf=35976.96873 Hz
20.618VZ=23N=42L=0.0824972 mf=17988.48437 Hz
20.618VZ=23N=43L=0.1649944 mf=8994.24218 Hz
20.618VZ=23N=44L=0.3299889 mf=4497.12109 Hz
20.618VZ=23N=45L=0.6599778 mf=2248.56055 Hz
20.618VZ=23N=46L=1.3199556 mf=1124.28027 Hz
20.618VZ=23N=47L=2.6399111 mf=562.14014 Hz
20.618VZ=23N=48L=5.2798222 mf=281.07007 Hz
20.618VZ=23N=49L=10.5596445 mf=140.53503 Hz
20.618VZ=23N=50L=21.1192890 mf=70.26752 Hz
20.618VZ=23N=51L=42.2385780 mf=35.13376 Hz
20.618VZ=23N=52L=84.4771560 mf=17.56688 Hz
20.618VZ=23N=53L=168.9543120 mf=8.78344 Hz
20.618VZ=23N=54L=337.9086240 mf=4.39172 Hz
20.618VZ=23N=55L=675.8172480 mf=2.19586 Hz
20.618VZ=23N=56L=1351.6344959 mf=1.09793 Hz
20.618VZ=23N=57L=2703.2689918 mf=0.54896 Hz
20.618CrZ=24N=17L=0.0000000 mf=578443651509.50952 Hz
20.618CrZ=24N=18L=0.0000000 mf=289221825754.75476 Hz
20.618CrZ=24N=19L=0.0000000 mf=144610912877.37738 Hz
20.618CrZ=24N=20L=0.0000000 mf=72305456438.68869 Hz
20.618CrZ=24N=21L=0.0000000 mf=36152728219.34435 Hz
20.618CrZ=24N=22L=0.0000001 mf=18076364109.67217 Hz
20.618CrZ=24N=23L=0.0000002 mf=9038182054.83609 Hz
20.618CrZ=24N=24L=0.0000003 mf=4519091027.41804 Hz
20.618CrZ=24N=25L=0.0000007 mf=2259545513.70902 Hz
20.618CrZ=24N=26L=0.0000013 mf=1129772756.85451 Hz
20.618CrZ=24N=27L=0.0000026 mf=564886378.42726 Hz
20.618CrZ=24N=28L=0.0000053 mf=282443189.21363 Hz
20.618CrZ=24N=29L=0.0000105 mf=141221594.60681 Hz
20.618CrZ=24N=30L=0.0000210 mf=70610797.30341 Hz
20.618CrZ=24N=31L=0.0000420 mf=35305398.65170 Hz
20.618CrZ=24N=32L=0.0000841 mf=17652699.32585 Hz
20.618CrZ=24N=33L=0.0001681 mf=8826349.66293 Hz
20.618CrZ=24N=34L=0.0003363 mf=4413174.83146 Hz
20.618CrZ=24N=35L=0.0006725 mf=2206587.41573 Hz
20.618CrZ=24N=36L=0.0013451 mf=1103293.70787 Hz
20.618CrZ=24N=37L=0.0026901 mf=551646.85393 Hz
20.618CrZ=24N=38L=0.0053803 mf=275823.42697 Hz
20.618CrZ=24N=39L=0.0107605 mf=137911.71348 Hz
20.618CrZ=24N=40L=0.0215210 mf=68955.85674 Hz
20.618CrZ=24N=41L=0.0430420 mf=34477.92837 Hz
20.618CrZ=24N=42L=0.0860841 mf=17238.96419 Hz
20.618CrZ=24N=43L=0.1721681 mf=8619.48209 Hz
20.618CrZ=24N=44L=0.3443362 mf=4309.74105 Hz
20.618CrZ=24N=45L=0.6886725 mf=2154.87052 Hz
20.618CrZ=24N=46L=1.3773449 mf=1077.43526 Hz
20.618CrZ=24N=47L=2.7546899 mf=538.71763 Hz
20.618CrZ=24N=48L=5.5093797 mf=269.35882 Hz
20.618CrZ=24N=49L=11.0187595 mf=134.67941 Hz
20.618CrZ=24N=50L=22.0375190 mf=67.33970 Hz
20.618CrZ=24N=51L=44.0750379 mf=33.66985 Hz
20.618CrZ=24N=52L=88.1500758 mf=16.83493 Hz
20.618CrZ=24N=53L=176.3001516 mf=8.41746 Hz
20.618CrZ=24N=54L=352.6003033 mf=4.20873 Hz
20.618CrZ=24N=55L=705.2006066 mf=2.10437 Hz
20.618CrZ=24N=56L=1410.4012131 mf=1.05218 Hz
20.618CrZ=24N=57L=2820.8024262 mf=0.52609 Hz
20.618MnZ=25N=17L=0.0000000 mf=555305905449.12915 Hz
20.618MnZ=25N=18L=0.0000000 mf=277652952724.56458 Hz
20.618MnZ=25N=19L=0.0000000 mf=138826476362.28229 Hz
20.618MnZ=25N=20L=0.0000000 mf=69413238181.14114 Hz
20.618MnZ=25N=21L=0.0000000 mf=34706619090.57057 Hz
20.618MnZ=25N=22L=0.0000001 mf=17353309545.28529 Hz
20.618MnZ=25N=23L=0.0000002 mf=8676654772.64264 Hz
20.618MnZ=25N=24L=0.0000003 mf=4338327386.32132 Hz
20.618MnZ=25N=25L=0.0000007 mf=2169163693.16066 Hz
20.618MnZ=25N=26L=0.0000014 mf=1084581846.58033 Hz
20.618MnZ=25N=27L=0.0000027 mf=542290923.29017 Hz
20.618MnZ=25N=28L=0.0000055 mf=271145461.64508 Hz
20.618MnZ=25N=29L=0.0000109 mf=135572730.82254 Hz
20.618MnZ=25N=30L=0.0000219 mf=67786365.41127 Hz
20.618MnZ=25N=31L=0.0000438 mf=33893182.70564 Hz
20.618MnZ=25N=32L=0.0000876 mf=16946591.35282 Hz
20.618MnZ=25N=33L=0.0001751 mf=8473295.67641 Hz
20.618MnZ=25N=34L=0.0003503 mf=4236647.83820 Hz
20.618MnZ=25N=35L=0.0007006 mf=2118323.91910 Hz
20.618MnZ=25N=36L=0.0014011 mf=1059161.95955 Hz
20.618MnZ=25N=37L=0.0028022 mf=529580.97978 Hz
20.618MnZ=25N=38L=0.0056044 mf=264790.48989 Hz
20.618MnZ=25N=39L=0.0112089 mf=132395.24494 Hz
20.618MnZ=25N=40L=0.0224177 mf=66197.62247 Hz
20.618MnZ=25N=41L=0.0448354 mf=33098.81124 Hz
20.618MnZ=25N=42L=0.0896709 mf=16549.40562 Hz
20.618MnZ=25N=43L=0.1793418 mf=8274.70281 Hz
20.618MnZ=25N=44L=0.3586836 mf=4137.35140 Hz
20.618MnZ=25N=45L=0.7173672 mf=2068.67570 Hz
20.618MnZ=25N=46L=1.4347343 mf=1034.33785 Hz
20.618MnZ=25N=47L=2.8694686 mf=517.16893 Hz
20.618MnZ=25N=48L=5.7389372 mf=258.58446 Hz
20.618MnZ=25N=49L=11.4778745 mf=129.29223 Hz
20.618MnZ=25N=50L=22.9557489 mf=64.64612 Hz
20.618MnZ=25N=51L=45.9114978 mf=32.32306 Hz
20.618MnZ=25N=52L=91.8229956 mf=16.16153 Hz
20.618MnZ=25N=53L=183.6459913 mf=8.08076 Hz
20.618MnZ=25N=54L=367.2919826 mf=4.04038 Hz
20.618MnZ=25N=55L=734.5839652 mf=2.02019 Hz
20.618MnZ=25N=56L=1469.1679303 mf=1.01010 Hz
20.618MnZ=25N=57L=2938.3358607 mf=0.50505 Hz
20.618FeZ=26N=17L=0.0000000 mf=533947986008.77802 Hz
20.618FeZ=26N=18L=0.0000000 mf=266973993004.38901 Hz
20.618FeZ=26N=19L=0.0000000 mf=133486996502.19450 Hz
20.618FeZ=26N=20L=0.0000000 mf=66743498251.09725 Hz
20.618FeZ=26N=21L=0.0000000 mf=33371749125.54863 Hz
20.618FeZ=26N=22L=0.0000001 mf=16685874562.77431 Hz
20.618FeZ=26N=23L=0.0000002 mf=8342937281.38716 Hz
20.618FeZ=26N=24L=0.0000004 mf=4171468640.69358 Hz
20.618FeZ=26N=25L=0.0000007 mf=2085734320.34679 Hz
20.618FeZ=26N=26L=0.0000014 mf=1042867160.17339 Hz
20.618FeZ=26N=27L=0.0000028 mf=521433580.08670 Hz
20.618FeZ=26N=28L=0.0000057 mf=260716790.04335 Hz
20.618FeZ=26N=29L=0.0000114 mf=130358395.02167 Hz
20.618FeZ=26N=30L=0.0000228 mf=65179197.51084 Hz
20.618FeZ=26N=31L=0.0000455 mf=32589598.75542 Hz
20.618FeZ=26N=32L=0.0000911 mf=16294799.37771 Hz
20.618FeZ=26N=33L=0.0001821 mf=8147399.68885 Hz
20.618FeZ=26N=34L=0.0003643 mf=4073699.84443 Hz
20.618FeZ=26N=35L=0.0007286 mf=2036849.92221 Hz
20.618FeZ=26N=36L=0.0014572 mf=1018424.96111 Hz
20.618FeZ=26N=37L=0.0029143 mf=509212.48055 Hz
20.618FeZ=26N=38L=0.0058286 mf=254606.24028 Hz
20.618FeZ=26N=39L=0.0116572 mf=127303.12014 Hz
20.618FeZ=26N=40L=0.0233144 mf=63651.56007 Hz
20.618FeZ=26N=41L=0.0466289 mf=31825.78003 Hz
20.618FeZ=26N=42L=0.0932577 mf=15912.89002 Hz
20.618FeZ=26N=43L=0.1865155 mf=7956.44501 Hz
20.618FeZ=26N=44L=0.3730309 mf=3978.22250 Hz
20.618FeZ=26N=45L=0.7460618 mf=1989.11125 Hz
20.618FeZ=26N=46L=1.4921237 mf=994.55563 Hz
20.618FeZ=26N=47L=2.9842474 mf=497.27781 Hz
20.618FeZ=26N=48L=5.9684947 mf=248.63891 Hz
20.618FeZ=26N=49L=11.9369894 mf=124.31945 Hz
20.618FeZ=26N=50L=23.8739789 mf=62.15973 Hz
20.618FeZ=26N=51L=47.7479577 mf=31.07986 Hz
20.618FeZ=26N=52L=95.4959155 mf=15.53993 Hz
20.618FeZ=26N=53L=190.9918309 mf=7.76997 Hz
20.618FeZ=26N=54L=381.9836619 mf=3.88498 Hz
20.618FeZ=26N=55L=763.9673238 mf=1.94249 Hz
20.618FeZ=26N=56L=1527.9346475 mf=0.97125 Hz
20.618FeZ=26N=57L=3055.8692951 mf=0.48562 Hz
20.618CoZ=27N=17L=0.0000000 mf=514172134675.11957 Hz
20.618CoZ=27N=18L=0.0000000 mf=257086067337.55978 Hz
20.618CoZ=27N=19L=0.0000000 mf=128543033668.77989 Hz
20.618CoZ=27N=20L=0.0000000 mf=64271516834.38995 Hz
20.618CoZ=27N=21L=0.0000000 mf=32135758417.19497 Hz
20.618CoZ=27N=22L=0.0000001 mf=16067879208.59749 Hz
20.618CoZ=27N=23L=0.0000002 mf=8033939604.29874 Hz
20.618CoZ=27N=24L=0.0000004 mf=4016969802.14937 Hz
20.618CoZ=27N=25L=0.0000007 mf=2008484901.07469 Hz
20.618CoZ=27N=26L=0.0000015 mf=1004242450.53734 Hz
20.618CoZ=27N=27L=0.0000030 mf=502121225.26867 Hz
20.618CoZ=27N=28L=0.0000059 mf=251060612.63434 Hz
20.618CoZ=27N=29L=0.0000118 mf=125530306.31717 Hz
20.618CoZ=27N=30L=0.0000236 mf=62765153.15858 Hz
20.618CoZ=27N=31L=0.0000473 mf=31382576.57929 Hz
20.618CoZ=27N=32L=0.0000946 mf=15691288.28965 Hz
20.618CoZ=27N=33L=0.0001891 mf=7845644.14482 Hz
20.618CoZ=27N=34L=0.0003783 mf=3922822.07241 Hz
20.618CoZ=27N=35L=0.0007566 mf=1961411.03621 Hz
20.618CoZ=27N=36L=0.0015132 mf=980705.51810 Hz
20.618CoZ=27N=37L=0.0030264 mf=490352.75905 Hz
20.618CoZ=27N=38L=0.0060528 mf=245176.37953 Hz
20.618CoZ=27N=39L=0.0121056 mf=122588.18976 Hz
20.618CoZ=27N=40L=0.0242111 mf=61294.09488 Hz
20.618CoZ=27N=41L=0.0484223 mf=30647.04744 Hz
20.618CoZ=27N=42L=0.0968446 mf=15323.52372 Hz
20.618CoZ=27N=43L=0.1936891 mf=7661.76186 Hz
20.618CoZ=27N=44L=0.3873783 mf=3830.88093 Hz
20.618CoZ=27N=45L=0.7747565 mf=1915.44047 Hz
20.618CoZ=27N=46L=1.5495131 mf=957.72023 Hz
20.618CoZ=27N=47L=3.0990261 mf=478.86012 Hz
20.618CoZ=27N=48L=6.1980522 mf=239.43006 Hz
20.618CoZ=27N=49L=12.3961044 mf=119.71503 Hz
20.618CoZ=27N=50L=24.7922088 mf=59.85751 Hz
20.618CoZ=27N=51L=49.5844176 mf=29.92876 Hz
20.618CoZ=27N=52L=99.1688353 mf=14.96438 Hz
20.618CoZ=27N=53L=198.3376706 mf=7.48219 Hz
20.618CoZ=27N=54L=396.6753412 mf=3.74109 Hz
20.618CoZ=27N=55L=793.3506824 mf=1.87055 Hz
20.618CoZ=27N=56L=1586.7013648 mf=0.93527 Hz
20.618CoZ=27N=57L=3173.4027295 mf=0.46764 Hz
20.618NiZ=28N=17L=0.0000000 mf=495808844151.00818 Hz
20.618NiZ=28N=18L=0.0000000 mf=247904422075.50409 Hz
20.618NiZ=28N=19L=0.0000000 mf=123952211037.75204 Hz
20.618NiZ=28N=20L=0.0000000 mf=61976105518.87602 Hz
20.618NiZ=28N=21L=0.0000000 mf=30988052759.43801 Hz
20.618NiZ=28N=22L=0.0000001 mf=15494026379.71901 Hz
20.618NiZ=28N=23L=0.0000002 mf=7747013189.85950 Hz
20.618NiZ=28N=24L=0.0000004 mf=3873506594.92975 Hz
20.618NiZ=28N=25L=0.0000008 mf=1936753297.46488 Hz
20.618NiZ=28N=26L=0.0000015 mf=968376648.73244 Hz
20.618NiZ=28N=27L=0.0000031 mf=484188324.36622 Hz
20.618NiZ=28N=28L=0.0000061 mf=242094162.18311 Hz
20.618NiZ=28N=29L=0.0000123 mf=121047081.09156 Hz
20.618NiZ=28N=30L=0.0000245 mf=60523540.54578 Hz
20.618NiZ=28N=31L=0.0000490 mf=30261770.27289 Hz
20.618NiZ=28N=32L=0.0000981 mf=15130885.13644 Hz
20.618NiZ=28N=33L=0.0001962 mf=7565442.56822 Hz
20.618NiZ=28N=34L=0.0003923 mf=3782721.28411 Hz
20.618NiZ=28N=35L=0.0007846 mf=1891360.64206 Hz
20.618NiZ=28N=36L=0.0015692 mf=945680.32103 Hz
20.618NiZ=28N=37L=0.0031385 mf=472840.16051 Hz
20.618NiZ=28N=38L=0.0062770 mf=236420.08026 Hz
20.618NiZ=28N=39L=0.0125539 mf=118210.04013 Hz
20.618NiZ=28N=40L=0.0251079 mf=59105.02006 Hz
20.618NiZ=28N=41L=0.0502157 mf=29552.51003 Hz
20.618NiZ=28N=42L=0.1004314 mf=14776.25502 Hz
20.618NiZ=28N=43L=0.2008628 mf=7388.12751 Hz
20.618NiZ=28N=44L=0.4017256 mf=3694.06375 Hz
20.618NiZ=28N=45L=0.8034512 mf=1847.03188 Hz
20.618NiZ=28N=46L=1.6069024 mf=923.51594 Hz
20.618NiZ=28N=47L=3.2138048 mf=461.75797 Hz
20.618NiZ=28N=48L=6.4276097 mf=230.87898 Hz
20.618NiZ=28N=49L=12.8552194 mf=115.43949 Hz
20.618NiZ=28N=50L=25.7104388 mf=57.71975 Hz
20.618NiZ=28N=51L=51.4208776 mf=28.85987 Hz
20.618NiZ=28N=52L=102.8417551 mf=14.42994 Hz
20.618NiZ=28N=53L=205.6835102 mf=7.21497 Hz
20.618NiZ=28N=54L=411.3670205 mf=3.60748 Hz
20.618NiZ=28N=55L=822.7340410 mf=1.80374 Hz
20.618NiZ=28N=56L=1645.4680820 mf=0.90187 Hz
20.618NiZ=28N=57L=3290.9361639 mf=0.45094 Hz
20.618CuZ=29N=17L=0.0000000 mf=478711987456.14587 Hz
20.618CuZ=29N=18L=0.0000000 mf=239355993728.07294 Hz
20.618CuZ=29N=19L=0.0000000 mf=119677996864.03647 Hz
20.618CuZ=29N=20L=0.0000000 mf=59838998432.01823 Hz
20.618CuZ=29N=21L=0.0000000 mf=29919499216.00912 Hz
20.618CuZ=29N=22L=0.0000001 mf=14959749608.00456 Hz
20.618CuZ=29N=23L=0.0000002 mf=7479874804.00228 Hz
20.618CuZ=29N=24L=0.0000004 mf=3739937402.00114 Hz
20.618CuZ=29N=25L=0.0000008 mf=1869968701.00057 Hz
20.618CuZ=29N=26L=0.0000016 mf=934984350.50029 Hz
20.618CuZ=29N=27L=0.0000032 mf=467492175.25014 Hz
20.618CuZ=29N=28L=0.0000063 mf=233746087.62507 Hz
20.618CuZ=29N=29L=0.0000127 mf=116873043.81254 Hz
20.618CuZ=29N=30L=0.0000254 mf=58436521.90627 Hz
20.618CuZ=29N=31L=0.0000508 mf=29218260.95313 Hz
20.618CuZ=29N=32L=0.0001016 mf=14609130.47657 Hz
20.618CuZ=29N=33L=0.0002032 mf=7304565.23828 Hz
20.618CuZ=29N=34L=0.0004063 mf=3652282.61914 Hz
20.618CuZ=29N=35L=0.0008126 mf=1826141.30957 Hz
20.618CuZ=29N=36L=0.0016253 mf=913070.65479 Hz
20.618CuZ=29N=37L=0.0032506 mf=456535.32739 Hz
20.618CuZ=29N=38L=0.0065011 mf=228267.66370 Hz
20.618CuZ=29N=39L=0.0130023 mf=114133.83185 Hz
20.618CuZ=29N=40L=0.0260046 mf=57066.91592 Hz
20.618CuZ=29N=41L=0.0520091 mf=28533.45796 Hz
20.618CuZ=29N=42L=0.1040182 mf=14266.72898 Hz
20.618CuZ=29N=43L=0.2080365 mf=7133.36449 Hz
20.618CuZ=29N=44L=0.4160729 mf=3566.68225 Hz
20.618CuZ=29N=45L=0.8321459 mf=1783.34112 Hz
20.618CuZ=29N=46L=1.6642918 mf=891.67056 Hz
20.618CuZ=29N=47L=3.3285836 mf=445.83528 Hz
20.618CuZ=29N=48L=6.6571672 mf=222.91764 Hz
20.618CuZ=29N=49L=13.3143344 mf=111.45882 Hz
20.618CuZ=29N=50L=26.6286687 mf=55.72941 Hz
20.618CuZ=29N=51L=53.2573375 mf=27.86471 Hz
20.618CuZ=29N=52L=106.5146749 mf=13.93235 Hz
20.618CuZ=29N=53L=213.0293499 mf=6.96618 Hz
20.618CuZ=29N=54L=426.0586998 mf=3.48309 Hz
20.618CuZ=29N=55L=852.1173996 mf=1.74154 Hz
20.618CuZ=29N=56L=1704.2347992 mf=0.87077 Hz
20.618CuZ=29N=57L=3408.4695984 mf=0.43539 Hz
20.618ZnZ=30N=17L=0.0000000 mf=462754921207.60760 Hz
20.618ZnZ=30N=18L=0.0000000 mf=231377460603.80380 Hz
20.618ZnZ=30N=19L=0.0000000 mf=115688730301.90190 Hz
20.618ZnZ=30N=20L=0.0000000 mf=57844365150.95095 Hz
20.618ZnZ=30N=21L=0.0000001 mf=28922182575.47548 Hz
20.618ZnZ=30N=22L=0.0000001 mf=14461091287.73774 Hz
20.618ZnZ=30N=23L=0.0000002 mf=7230545643.86887 Hz
20.618ZnZ=30N=24L=0.0000004 mf=3615272821.93443 Hz
20.618ZnZ=30N=25L=0.0000008 mf=1807636410.96722 Hz
20.618ZnZ=30N=26L=0.0000016 mf=903818205.48361 Hz
20.618ZnZ=30N=27L=0.0000033 mf=451909102.74180 Hz
20.618ZnZ=30N=28L=0.0000066 mf=225954551.37090 Hz
20.618ZnZ=30N=29L=0.0000131 mf=112977275.68545 Hz
20.618ZnZ=30N=30L=0.0000263 mf=56488637.84273 Hz
20.618ZnZ=30N=31L=0.0000525 mf=28244318.92136 Hz
20.618ZnZ=30N=32L=0.0001051 mf=14122159.46068 Hz
20.618ZnZ=30N=33L=0.0002102 mf=7061079.73034 Hz
20.618ZnZ=30N=34L=0.0004203 mf=3530539.86517 Hz
20.618ZnZ=30N=35L=0.0008407 mf=1765269.93259 Hz
20.618ZnZ=30N=36L=0.0016813 mf=882634.96629 Hz
20.618ZnZ=30N=37L=0.0033627 mf=441317.48315 Hz
20.618ZnZ=30N=38L=0.0067253 mf=220658.74157 Hz
20.618ZnZ=30N=39L=0.0134506 mf=110329.37079 Hz
20.618ZnZ=30N=40L=0.0269013 mf=55164.68539 Hz
20.618ZnZ=30N=41L=0.0538025 mf=27582.34270 Hz
20.618ZnZ=30N=42L=0.1076051 mf=13791.17135 Hz
20.618ZnZ=30N=43L=0.2152101 mf=6895.58567 Hz
20.618ZnZ=30N=44L=0.4304203 mf=3447.79284 Hz
20.618ZnZ=30N=45L=0.8608406 mf=1723.89642 Hz
20.618ZnZ=30N=46L=1.7216812 mf=861.94821 Hz
20.618ZnZ=30N=47L=3.4433623 mf=430.97410 Hz
20.618ZnZ=30N=48L=6.8867247 mf=215.48705 Hz
20.618ZnZ=30N=49L=13.7734493 mf=107.74353 Hz
20.618ZnZ=30N=50L=27.5468987 mf=53.87176 Hz
20.618ZnZ=30N=51L=55.0937974 mf=26.93588 Hz
20.618ZnZ=30N=52L=110.1875948 mf=13.46794 Hz
20.618ZnZ=30N=53L=220.3751895 mf=6.73397 Hz
20.618ZnZ=30N=54L=440.7503791 mf=3.36699 Hz
20.618ZnZ=30N=55L=881.5007582 mf=1.68349 Hz
20.618ZnZ=30N=56L=1763.0015164 mf=0.84175 Hz
20.618ZnZ=30N=57L=3526.0030328 mf=0.42087 Hz
20.618GaZ=31N=17L=0.0000000 mf=447827343104.13635 Hz
20.618GaZ=31N=18L=0.0000000 mf=223913671552.06818 Hz
20.618GaZ=31N=19L=0.0000000 mf=111956835776.03409 Hz
20.618GaZ=31N=20L=0.0000000 mf=55978417888.01704 Hz
20.618GaZ=31N=21L=0.0000001 mf=27989208944.00852 Hz
20.618GaZ=31N=22L=0.0000001 mf=13994604472.00426 Hz
20.618GaZ=31N=23L=0.0000002 mf=6997302236.00213 Hz
20.618GaZ=31N=24L=0.0000004 mf=3498651118.00107 Hz
20.618GaZ=31N=25L=0.0000008 mf=1749325559.00053 Hz
20.618GaZ=31N=26L=0.0000017 mf=874662779.50027 Hz
20.618GaZ=31N=27L=0.0000034 mf=437331389.75013 Hz
20.618GaZ=31N=28L=0.0000068 mf=218665694.87507 Hz
20.618GaZ=31N=29L=0.0000136 mf=109332847.43753 Hz
20.618GaZ=31N=30L=0.0000271 mf=54666423.71877 Hz
20.618GaZ=31N=31L=0.0000543 mf=27333211.85938 Hz
20.618GaZ=31N=32L=0.0001086 mf=13666605.92969 Hz
20.618GaZ=31N=33L=0.0002172 mf=6833302.96485 Hz
20.618GaZ=31N=34L=0.0004343 mf=3416651.48242 Hz
20.618GaZ=31N=35L=0.0008687 mf=1708325.74121 Hz
20.618GaZ=31N=36L=0.0017374 mf=854162.87061 Hz
20.618GaZ=31N=37L=0.0034747 mf=427081.43530 Hz
20.618GaZ=31N=38L=0.0069495 mf=213540.71765 Hz
20.618GaZ=31N=39L=0.0138990 mf=106770.35883 Hz
20.618GaZ=31N=40L=0.0277980 mf=53385.17941 Hz
20.618GaZ=31N=41L=0.0555960 mf=26692.58971 Hz
20.618GaZ=31N=42L=0.1111919 mf=13346.29485 Hz
20.618GaZ=31N=43L=0.2223838 mf=6673.14743 Hz
20.618GaZ=31N=44L=0.4447676 mf=3336.57371 Hz
20.618GaZ=31N=45L=0.8895353 mf=1668.28686 Hz
20.618GaZ=31N=46L=1.7790705 mf=834.14343 Hz
20.618GaZ=31N=47L=3.5581411 mf=417.07171 Hz
20.618GaZ=31N=48L=7.1162822 mf=208.53586 Hz
20.618GaZ=31N=49L=14.2325643 mf=104.26793 Hz
20.618GaZ=31N=50L=28.4651287 mf=52.13396 Hz
20.618GaZ=31N=51L=56.9302573 mf=26.06698 Hz
20.618GaZ=31N=52L=113.8605146 mf=13.03349 Hz
20.618GaZ=31N=53L=227.7210292 mf=6.51675 Hz
20.618GaZ=31N=54L=455.4420584 mf=3.25837 Hz
20.618GaZ=31N=55L=910.8841168 mf=1.62919 Hz
20.618GaZ=31N=56L=1821.7682336 mf=0.81459 Hz
20.618GaZ=31N=57L=3643.5364672 mf=0.40730 Hz
20.618GeZ=32N=17L=0.0000000 mf=433832738632.13214 Hz
20.618GeZ=32N=18L=0.0000000 mf=216916369316.06607 Hz
20.618GeZ=32N=19L=0.0000000 mf=108458184658.03304 Hz
20.618GeZ=32N=20L=0.0000000 mf=54229092329.01652 Hz
20.618GeZ=32N=21L=0.0000001 mf=27114546164.50826 Hz
20.618GeZ=32N=22L=0.0000001 mf=13557273082.25413 Hz
20.618GeZ=32N=23L=0.0000002 mf=6778636541.12707 Hz
20.618GeZ=32N=24L=0.0000004 mf=3389318270.56353 Hz
20.618GeZ=32N=25L=0.0000009 mf=1694659135.28177 Hz
20.618GeZ=32N=26L=0.0000018 mf=847329567.64088 Hz
20.618GeZ=32N=27L=0.0000035 mf=423664783.82044 Hz
20.618GeZ=32N=28L=0.0000070 mf=211832391.91022 Hz
20.618GeZ=32N=29L=0.0000140 mf=105916195.95511 Hz
20.618GeZ=32N=30L=0.0000280 mf=52958097.97756 Hz
20.618GeZ=32N=31L=0.0000560 mf=26479048.98878 Hz
20.618GeZ=32N=32L=0.0001121 mf=13239524.49439 Hz
20.618GeZ=32N=33L=0.0002242 mf=6619762.24719 Hz
20.618GeZ=32N=34L=0.0004484 mf=3309881.12360 Hz
20.618GeZ=32N=35L=0.0008967 mf=1654940.56180 Hz
20.618GeZ=32N=36L=0.0017934 mf=827470.28090 Hz
20.618GeZ=32N=37L=0.0035868 mf=413735.14045 Hz
20.618GeZ=32N=38L=0.0071737 mf=206867.57022 Hz
20.618GeZ=32N=39L=0.0143473 mf=103433.78511 Hz
20.618GeZ=32N=40L=0.0286947 mf=51716.89256 Hz
20.618GeZ=32N=41L=0.0573894 mf=25858.44628 Hz
20.618GeZ=32N=42L=0.1147787 mf=12929.22314 Hz
20.618GeZ=32N=43L=0.2295575 mf=6464.61157 Hz
20.618GeZ=32N=44L=0.4591150 mf=3232.30578 Hz
20.618GeZ=32N=45L=0.9182300 mf=1616.15289 Hz
20.618GeZ=32N=46L=1.8364599 mf=808.07645 Hz
20.618GeZ=32N=47L=3.6729198 mf=404.03822 Hz
20.618GeZ=32N=48L=7.3458397 mf=202.01911 Hz
20.618GeZ=32N=49L=14.6916793 mf=101.00956 Hz
20.618GeZ=32N=50L=29.3833586 mf=50.50478 Hz
20.618GeZ=32N=51L=58.7667172 mf=25.25239 Hz
20.618GeZ=32N=52L=117.5334344 mf=12.62619 Hz
20.618GeZ=32N=53L=235.0668689 mf=6.31310 Hz
20.618GeZ=32N=54L=470.1337377 mf=3.15655 Hz
20.618GeZ=32N=55L=940.2674754 mf=1.57827 Hz
20.618GeZ=32N=56L=1880.5349508 mf=0.78914 Hz
20.618GeZ=32N=57L=3761.0699016 mf=0.39457 Hz
20.618AsZ=33N=17L=0.0000000 mf=420686292006.91608 Hz
20.618AsZ=33N=18L=0.0000000 mf=210343146003.45804 Hz
20.618AsZ=33N=19L=0.0000000 mf=105171573001.72902 Hz
20.618AsZ=33N=20L=0.0000000 mf=52585786500.86451 Hz
20.618AsZ=33N=21L=0.0000001 mf=26292893250.43225 Hz
20.618AsZ=33N=22L=0.0000001 mf=13146446625.21613 Hz
20.618AsZ=33N=23L=0.0000002 mf=6573223312.60806 Hz
20.618AsZ=33N=24L=0.0000005 mf=3286611656.30403 Hz
20.618AsZ=33N=25L=0.0000009 mf=1643305828.15202 Hz
20.618AsZ=33N=26L=0.0000018 mf=821652914.07601 Hz
20.618AsZ=33N=27L=0.0000036 mf=410826457.03800 Hz
20.618AsZ=33N=28L=0.0000072 mf=205413228.51900 Hz
20.618AsZ=33N=29L=0.0000144 mf=102706614.25950 Hz
20.618AsZ=33N=30L=0.0000289 mf=51353307.12975 Hz
20.618AsZ=33N=31L=0.0000578 mf=25676653.56488 Hz
20.618AsZ=33N=32L=0.0001156 mf=12838326.78244 Hz
20.618AsZ=33N=33L=0.0002312 mf=6419163.39122 Hz
20.618AsZ=33N=34L=0.0004624 mf=3209581.69561 Hz
20.618AsZ=33N=35L=0.0009247 mf=1604790.84780 Hz
20.618AsZ=33N=36L=0.0018495 mf=802395.42390 Hz
20.618AsZ=33N=37L=0.0036989 mf=401197.71195 Hz
20.618AsZ=33N=38L=0.0073978 mf=200598.85598 Hz
20.618AsZ=33N=39L=0.0147957 mf=100299.42799 Hz
20.618AsZ=33N=40L=0.0295914 mf=50149.71399 Hz
20.618AsZ=33N=41L=0.0591828 mf=25074.85700 Hz
20.618AsZ=33N=42L=0.1183656 mf=12537.42850 Hz
20.618AsZ=33N=43L=0.2367312 mf=6268.71425 Hz
20.618AsZ=33N=44L=0.4734623 mf=3134.35712 Hz
20.618AsZ=33N=45L=0.9469246 mf=1567.17856 Hz
20.618AsZ=33N=46L=1.8938493 mf=783.58928 Hz
20.618AsZ=33N=47L=3.7876986 mf=391.79464 Hz
20.618AsZ=33N=48L=7.5753971 mf=195.89732 Hz
20.618AsZ=33N=49L=15.1507943 mf=97.94866 Hz
20.618AsZ=33N=50L=30.3015886 mf=48.97433 Hz
20.618AsZ=33N=51L=60.6031771 mf=24.48717 Hz
20.618AsZ=33N=52L=121.2063543 mf=12.24358 Hz
20.618AsZ=33N=53L=242.4127085 mf=6.12179 Hz
20.618AsZ=33N=54L=484.8254170 mf=3.06090 Hz
20.618AsZ=33N=55L=969.6508340 mf=1.53045 Hz
20.618AsZ=33N=56L=1939.3016680 mf=0.76522 Hz
20.618AsZ=33N=57L=3878.6033361 mf=0.38261 Hz
20.618SeZ=34N=17L=0.0000000 mf=408313165771.41852 Hz
20.618SeZ=34N=18L=0.0000000 mf=204156582885.70926 Hz
20.618SeZ=34N=19L=0.0000000 mf=102078291442.85463 Hz
20.618SeZ=34N=20L=0.0000000 mf=51039145721.42731 Hz
20.618SeZ=34N=21L=0.0000001 mf=25519572860.71366 Hz
20.618SeZ=34N=22L=0.0000001 mf=12759786430.35683 Hz
20.618SeZ=34N=23L=0.0000002 mf=6379893215.17841 Hz
20.618SeZ=34N=24L=0.0000005 mf=3189946607.58921 Hz
20.618SeZ=34N=25L=0.0000009 mf=1594973303.79460 Hz
20.618SeZ=34N=26L=0.0000019 mf=797486651.89730 Hz
20.618SeZ=34N=27L=0.0000037 mf=398743325.94865 Hz
20.618SeZ=34N=28L=0.0000074 mf=199371662.97433 Hz
20.618SeZ=34N=29L=0.0000149 mf=99685831.48716 Hz
20.618SeZ=34N=30L=0.0000298 mf=49842915.74358 Hz
20.618SeZ=34N=31L=0.0000595 mf=24921457.87179 Hz
20.618SeZ=34N=32L=0.0001191 mf=12460728.93590 Hz
20.618SeZ=34N=33L=0.0002382 mf=6230364.46795 Hz
20.618SeZ=34N=34L=0.0004764 mf=3115182.23397 Hz
20.618SeZ=34N=35L=0.0009528 mf=1557591.11699 Hz
20.618SeZ=34N=36L=0.0019055 mf=778795.55849 Hz
20.618SeZ=34N=37L=0.0038110 mf=389397.77925 Hz
20.618SeZ=34N=38L=0.0076220 mf=194698.88962 Hz
20.618SeZ=34N=39L=0.0152441 mf=97349.44481 Hz
20.618SeZ=34N=40L=0.0304881 mf=48674.72241 Hz
20.618SeZ=34N=41L=0.0609762 mf=24337.36120 Hz
20.618SeZ=34N=42L=0.1219524 mf=12168.68060 Hz
20.618SeZ=34N=43L=0.2439048 mf=6084.34030 Hz
20.618SeZ=34N=44L=0.4878097 mf=3042.17015 Hz
20.618SeZ=34N=45L=0.9756193 mf=1521.08508 Hz
20.618SeZ=34N=46L=1.9512387 mf=760.54254 Hz
20.618SeZ=34N=47L=3.9024773 mf=380.27127 Hz
20.618SeZ=34N=48L=7.8049546 mf=190.13563 Hz
20.618SeZ=34N=49L=15.6099093 mf=95.06782 Hz
20.618SeZ=34N=50L=31.2198185 mf=47.53391 Hz
20.618SeZ=34N=51L=62.4396370 mf=23.76695 Hz
20.618SeZ=34N=52L=124.8792741 mf=11.88348 Hz
20.618SeZ=34N=53L=249.7585482 mf=5.94174 Hz
20.618SeZ=34N=54L=499.5170963 mf=2.97087 Hz
20.618SeZ=34N=55L=999.0341926 mf=1.48543 Hz
20.618SeZ=34N=56L=1998.0683853 mf=0.74272 Hz
20.618SeZ=34N=57L=3996.1367705 mf=0.37136 Hz
20.618BrZ=35N=17L=0.0000000 mf=396647075320.80658 Hz
20.618BrZ=35N=18L=0.0000000 mf=198323537660.40329 Hz
20.618BrZ=35N=19L=0.0000000 mf=99161768830.20164 Hz
20.618BrZ=35N=20L=0.0000000 mf=49580884415.10082 Hz
20.618BrZ=35N=21L=0.0000001 mf=24790442207.55041 Hz
20.618BrZ=35N=22L=0.0000001 mf=12395221103.77521 Hz
20.618BrZ=35N=23L=0.0000002 mf=6197610551.88760 Hz
20.618BrZ=35N=24L=0.0000005 mf=3098805275.94380 Hz
20.618BrZ=35N=25L=0.0000010 mf=1549402637.97190 Hz
20.618BrZ=35N=26L=0.0000019 mf=774701318.98595 Hz
20.618BrZ=35N=27L=0.0000038 mf=387350659.49298 Hz
20.618BrZ=35N=28L=0.0000077 mf=193675329.74649 Hz
20.618BrZ=35N=29L=0.0000153 mf=96837664.87324 Hz
20.618BrZ=35N=30L=0.0000306 mf=48418832.43662 Hz
20.618BrZ=35N=31L=0.0000613 mf=24209416.21831 Hz
20.618BrZ=35N=32L=0.0001226 mf=12104708.10916 Hz
20.618BrZ=35N=33L=0.0002452 mf=6052354.05458 Hz
20.618BrZ=35N=34L=0.0004904 mf=3026177.02729 Hz
20.618BrZ=35N=35L=0.0009808 mf=1513088.51364 Hz
20.618BrZ=35N=36L=0.0019616 mf=756544.25682 Hz
20.618BrZ=35N=37L=0.0039231 mf=378272.12841 Hz
20.618BrZ=35N=38L=0.0078462 mf=189136.06421 Hz
20.618BrZ=35N=39L=0.0156924 mf=94568.03210 Hz
20.618BrZ=35N=40L=0.0313848 mf=47284.01605 Hz
20.618BrZ=35N=41L=0.0627696 mf=23642.00803 Hz
20.618BrZ=35N=42L=0.1255393 mf=11821.00401 Hz
20.618BrZ=35N=43L=0.2510785 mf=5910.50201 Hz
20.618BrZ=35N=44L=0.5021570 mf=2955.25100 Hz
20.618BrZ=35N=45L=1.0043140 mf=1477.62550 Hz
20.618BrZ=35N=46L=2.0086280 mf=738.81275 Hz
20.618BrZ=35N=47L=4.0172561 mf=369.40638 Hz
20.618BrZ=35N=48L=8.0345121 mf=184.70319 Hz
20.618BrZ=35N=49L=16.0690242 mf=92.35159 Hz
20.618BrZ=35N=50L=32.1380485 mf=46.17580 Hz
20.618BrZ=35N=51L=64.2760970 mf=23.08790 Hz
20.618BrZ=35N=52L=128.5521939 mf=11.54395 Hz
20.618BrZ=35N=53L=257.1043878 mf=5.77197 Hz
20.618BrZ=35N=54L=514.2087756 mf=2.88599 Hz
20.618BrZ=35N=55L=1028.4175512 mf=1.44299 Hz
20.618BrZ=35N=56L=2056.8351025 mf=0.72150 Hz
20.618BrZ=35N=57L=4113.6702049 mf=0.36075 Hz
20.618KrZ=36N=17L=0.0000000 mf=385629101006.33972 Hz
20.618KrZ=36N=18L=0.0000000 mf=192814550503.16986 Hz
20.618KrZ=36N=19L=0.0000000 mf=96407275251.58493 Hz
20.618KrZ=36N=20L=0.0000000 mf=48203637625.79247 Hz
20.618KrZ=36N=21L=0.0000001 mf=24101818812.89623 Hz
20.618KrZ=36N=22L=0.0000001 mf=12050909406.44812 Hz
20.618KrZ=36N=23L=0.0000002 mf=6025454703.22406 Hz
20.618KrZ=36N=24L=0.0000005 mf=3012727351.61203 Hz
20.618KrZ=36N=25L=0.0000010 mf=1506363675.80601 Hz
20.618KrZ=36N=26L=0.0000020 mf=753181837.90301 Hz
20.618KrZ=36N=27L=0.0000039 mf=376590918.95150 Hz
20.618KrZ=36N=28L=0.0000079 mf=188295459.47575 Hz
20.618KrZ=36N=29L=0.0000158 mf=94147729.73788 Hz
20.618KrZ=36N=30L=0.0000315 mf=47073864.86894 Hz
20.618KrZ=36N=31L=0.0000630 mf=23536932.43447 Hz
20.618KrZ=36N=32L=0.0001261 mf=11768466.21723 Hz
20.618KrZ=36N=33L=0.0002522 mf=5884233.10862 Hz
20.618KrZ=36N=34L=0.0005044 mf=2942116.55431 Hz
20.618KrZ=36N=35L=0.0010088 mf=1471058.27715 Hz
20.618KrZ=36N=36L=0.0020176 mf=735529.13858 Hz
20.618KrZ=36N=37L=0.0040352 mf=367764.56929 Hz
20.618KrZ=36N=38L=0.0080704 mf=183882.28464 Hz
20.618KrZ=36N=39L=0.0161408 mf=91941.14232 Hz
20.618KrZ=36N=40L=0.0322815 mf=45970.57116 Hz
20.618KrZ=36N=41L=0.0645630 mf=22985.28558 Hz
20.618KrZ=36N=42L=0.1291261 mf=11492.64279 Hz
20.618KrZ=36N=43L=0.2582522 mf=5746.32140 Hz
20.618KrZ=36N=44L=0.5165044 mf=2873.16070 Hz
20.618KrZ=36N=45L=1.0330087 mf=1436.58035 Hz
20.618KrZ=36N=46L=2.0660174 mf=718.29017 Hz
20.618KrZ=36N=47L=4.1320348 mf=359.14509 Hz
20.618KrZ=36N=48L=8.2640696 mf=179.57254 Hz
20.618KrZ=36N=49L=16.5281392 mf=89.78627 Hz
20.618KrZ=36N=50L=33.0562784 mf=44.89314 Hz
20.618KrZ=36N=51L=66.1125569 mf=22.44657 Hz
20.618KrZ=36N=52L=132.2251137 mf=11.22328 Hz
20.618KrZ=36N=53L=264.4502275 mf=5.61164 Hz
20.618KrZ=36N=54L=528.9004549 mf=2.80582 Hz
20.618KrZ=36N=55L=1057.8009098 mf=1.40291 Hz
20.618KrZ=36N=56L=2115.6018197 mf=0.70146 Hz
20.618KrZ=36N=57L=4231.2036394 mf=0.35073 Hz
20.618RbZ=37N=17L=0.0000000 mf=375206692871.03320 Hz
20.618RbZ=37N=18L=0.0000000 mf=187603346435.51660 Hz
20.618RbZ=37N=19L=0.0000000 mf=93801673217.75830 Hz
20.618RbZ=37N=20L=0.0000000 mf=46900836608.87915 Hz
20.618RbZ=37N=21L=0.0000001 mf=23450418304.43958 Hz
20.618RbZ=37N=22L=0.0000001 mf=11725209152.21979 Hz
20.618RbZ=37N=23L=0.0000003 mf=5862604576.10989 Hz
20.618RbZ=37N=24L=0.0000005 mf=2931302288.05495 Hz
20.618RbZ=37N=25L=0.0000010 mf=1465651144.02747 Hz
20.618RbZ=37N=26L=0.0000020 mf=732825572.01374 Hz
20.618RbZ=37N=27L=0.0000041 mf=366412786.00687 Hz
20.618RbZ=37N=28L=0.0000081 mf=183206393.00343 Hz
20.618RbZ=37N=29L=0.0000162 mf=91603196.50172 Hz
20.618RbZ=37N=30L=0.0000324 mf=45801598.25086 Hz
20.618RbZ=37N=31L=0.0000648 mf=22900799.12543 Hz
20.618RbZ=37N=32L=0.0001296 mf=11450399.56271 Hz
20.618RbZ=37N=33L=0.0002592 mf=5725199.78136 Hz
20.618RbZ=37N=34L=0.0005184 mf=2862599.89068 Hz
20.618RbZ=37N=35L=0.0010368 mf=1431299.94534 Hz
20.618RbZ=37N=36L=0.0020736 mf=715649.97267 Hz
20.618RbZ=37N=37L=0.0041473 mf=357824.98633 Hz
20.618RbZ=37N=38L=0.0082946 mf=178912.49317 Hz
20.618RbZ=37N=39L=0.0165891 mf=89456.24658 Hz
20.618RbZ=37N=40L=0.0331782 mf=44728.12329 Hz
20.618RbZ=37N=41L=0.0663565 mf=22364.06165 Hz
20.618RbZ=37N=42L=0.1327129 mf=11182.03082 Hz
20.618RbZ=37N=43L=0.2654258 mf=5591.01541 Hz
20.618RbZ=37N=44L=0.5308517 mf=2795.50771 Hz
20.618RbZ=37N=45L=1.0617034 mf=1397.75385 Hz
20.618RbZ=37N=46L=2.1234068 mf=698.87693 Hz
20.618RbZ=37N=47L=4.2468135 mf=349.43846 Hz
20.618RbZ=37N=48L=8.4936271 mf=174.71923 Hz
20.618RbZ=37N=49L=16.9872542 mf=87.35962 Hz
20.618RbZ=37N=50L=33.9745084 mf=43.67981 Hz
20.618RbZ=37N=51L=67.9490168 mf=21.83990 Hz
20.618RbZ=37N=52L=135.8980336 mf=10.91995 Hz
20.618RbZ=37N=53L=271.7960671 mf=5.45998 Hz
20.618RbZ=37N=54L=543.5921342 mf=2.72999 Hz
20.618RbZ=37N=55L=1087.1842684 mf=1.36499 Hz
20.618RbZ=37N=56L=2174.3685369 mf=0.68250 Hz
20.618RbZ=37N=57L=4348.7370738 mf=0.34125 Hz
20.618SrZ=38N=17L=0.0000000 mf=365332832532.32184 Hz
20.618SrZ=38N=18L=0.0000000 mf=182666416266.16092 Hz
20.618SrZ=38N=19L=0.0000000 mf=91333208133.08046 Hz
20.618SrZ=38N=20L=0.0000000 mf=45666604066.54023 Hz
20.618SrZ=38N=21L=0.0000001 mf=22833302033.27011 Hz
20.618SrZ=38N=22L=0.0000001 mf=11416651016.63506 Hz
20.618SrZ=38N=23L=0.0000003 mf=5708325508.31753 Hz
20.618SrZ=38N=24L=0.0000005 mf=2854162754.15876 Hz
20.618SrZ=38N=25L=0.0000010 mf=1427081377.07938 Hz
20.618SrZ=38N=26L=0.0000021 mf=713540688.53969 Hz
20.618SrZ=38N=27L=0.0000042 mf=356770344.26985 Hz
20.618SrZ=38N=28L=0.0000083 mf=178385172.13492 Hz
20.618SrZ=38N=29L=0.0000166 mf=89192586.06746 Hz
20.618SrZ=38N=30L=0.0000333 mf=44596293.03373 Hz
20.618SrZ=38N=31L=0.0000666 mf=22298146.51687 Hz
20.618SrZ=38N=32L=0.0001331 mf=11149073.25843 Hz
20.618SrZ=38N=33L=0.0002662 mf=5574536.62922 Hz
20.618SrZ=38N=34L=0.0005324 mf=2787268.31461 Hz
20.618SrZ=38N=35L=0.0010648 mf=1393634.15730 Hz
20.618SrZ=38N=36L=0.0021297 mf=696817.07865 Hz
20.618SrZ=38N=37L=0.0042594 mf=348408.53933 Hz
20.618SrZ=38N=38L=0.0085187 mf=174204.26966 Hz
20.618SrZ=38N=39L=0.0170375 mf=87102.13483 Hz
20.618SrZ=38N=40L=0.0340749 mf=43551.06742 Hz
20.618SrZ=38N=41L=0.0681499 mf=21775.53371 Hz
20.618SrZ=38N=42L=0.1362998 mf=10887.76685 Hz
20.618SrZ=38N=43L=0.2725995 mf=5443.88343 Hz
20.618SrZ=38N=44L=0.5451990 mf=2721.94171 Hz
20.618SrZ=38N=45L=1.0903981 mf=1360.97086 Hz
20.618SrZ=38N=46L=2.1807961 mf=680.48543 Hz
20.618SrZ=38N=47L=4.3615923 mf=340.24271 Hz
20.618SrZ=38N=48L=8.7231846 mf=170.12136 Hz
20.618SrZ=38N=49L=17.4463692 mf=85.06068 Hz
20.618SrZ=38N=50L=34.8927383 mf=42.53034 Hz
20.618SrZ=38N=51L=69.7854767 mf=21.26517 Hz
20.618SrZ=38N=52L=139.5709534 mf=10.63258 Hz
20.618SrZ=38N=53L=279.1419068 mf=5.31629 Hz
20.618SrZ=38N=54L=558.2838135 mf=2.65815 Hz
20.618SrZ=38N=55L=1116.5676271 mf=1.32907 Hz
20.618SrZ=38N=56L=2233.1352541 mf=0.66454 Hz
20.618SrZ=38N=57L=4466.2705082 mf=0.33227 Hz
20.618YZ=39N=17L=0.0000000 mf=355965324005.85199 Hz
20.618YZ=39N=18L=0.0000000 mf=177982662002.92599 Hz
20.618YZ=39N=19L=0.0000000 mf=88991331001.46300 Hz
20.618YZ=39N=20L=0.0000000 mf=44495665500.73150 Hz
20.618YZ=39N=21L=0.0000001 mf=22247832750.36575 Hz
20.618YZ=39N=22L=0.0000001 mf=11123916375.18287 Hz
20.618YZ=39N=23L=0.0000003 mf=5561958187.59144 Hz
20.618YZ=39N=24L=0.0000005 mf=2780979093.79572 Hz
20.618YZ=39N=25L=0.0000011 mf=1390489546.89786 Hz
20.618YZ=39N=26L=0.0000021 mf=695244773.44893 Hz
20.618YZ=39N=27L=0.0000043 mf=347622386.72447 Hz
20.618YZ=39N=28L=0.0000085 mf=173811193.36223 Hz
20.618YZ=39N=29L=0.0000171 mf=86905596.68112 Hz
20.618YZ=39N=30L=0.0000342 mf=43452798.34056 Hz
20.618YZ=39N=31L=0.0000683 mf=21726399.17028 Hz
20.618YZ=39N=32L=0.0001366 mf=10863199.58514 Hz
20.618YZ=39N=33L=0.0002732 mf=5431599.79257 Hz
20.618YZ=39N=34L=0.0005464 mf=2715799.89628 Hz
20.618YZ=39N=35L=0.0010929 mf=1357899.94814 Hz
20.618YZ=39N=36L=0.0021857 mf=678949.97407 Hz
20.618YZ=39N=37L=0.0043715 mf=339474.98704 Hz
20.618YZ=39N=38L=0.0087429 mf=169737.49352 Hz
20.618YZ=39N=39L=0.0174858 mf=84868.74676 Hz
20.618YZ=39N=40L=0.0349716 mf=42434.37338 Hz
20.618YZ=39N=41L=0.0699433 mf=21217.18669 Hz
20.618YZ=39N=42L=0.1398866 mf=10608.59334 Hz
20.618YZ=39N=43L=0.2797732 mf=5304.29667 Hz
20.618YZ=39N=44L=0.5595464 mf=2652.14834 Hz
20.618YZ=39N=45L=1.1190928 mf=1326.07417 Hz
20.618YZ=39N=46L=2.2381855 mf=663.03708 Hz
20.618YZ=39N=47L=4.4763710 mf=331.51854 Hz
20.618YZ=39N=48L=8.9527421 mf=165.75927 Hz
20.618YZ=39N=49L=17.9054842 mf=82.87964 Hz
20.618YZ=39N=50L=35.8109683 mf=41.43982 Hz
20.618YZ=39N=51L=71.6219366 mf=20.71991 Hz
20.618YZ=39N=52L=143.2438732 mf=10.35995 Hz
20.618YZ=39N=53L=286.4877464 mf=5.17998 Hz
20.618YZ=39N=54L=572.9754928 mf=2.58999 Hz
20.618YZ=39N=55L=1145.9509857 mf=1.29499 Hz
20.618YZ=39N=56L=2291.9019713 mf=0.64750 Hz
20.618YZ=39N=57L=4583.8039426 mf=0.32375 Hz
20.618ZrZ=40N=17L=0.0000000 mf=347066190905.70575 Hz
20.618ZrZ=40N=18L=0.0000000 mf=173533095452.85287 Hz
20.618ZrZ=40N=19L=0.0000000 mf=86766547726.42644 Hz
20.618ZrZ=40N=20L=0.0000000 mf=43383273863.21322 Hz
20.618ZrZ=40N=21L=0.0000001 mf=21691636931.60661 Hz
20.618ZrZ=40N=22L=0.0000001 mf=10845818465.80330 Hz
20.618ZrZ=40N=23L=0.0000003 mf=5422909232.90165 Hz
20.618ZrZ=40N=24L=0.0000005 mf=2711454616.45083 Hz
20.618ZrZ=40N=25L=0.0000011 mf=1355727308.22541 Hz
20.618ZrZ=40N=26L=0.0000022 mf=677863654.11271 Hz
20.618ZrZ=40N=27L=0.0000044 mf=338931827.05635 Hz
20.618ZrZ=40N=28L=0.0000088 mf=169465913.52818 Hz
20.618ZrZ=40N=29L=0.0000175 mf=84732956.76409 Hz
20.618ZrZ=40N=30L=0.0000350 mf=42366478.38204 Hz
20.618ZrZ=40N=31L=0.0000701 mf=21183239.19102 Hz
20.618ZrZ=40N=32L=0.0001401 mf=10591619.59551 Hz
20.618ZrZ=40N=33L=0.0002802 mf=5295809.79776 Hz
20.618ZrZ=40N=34L=0.0005604 mf=2647904.89888 Hz
20.618ZrZ=40N=35L=0.0011209 mf=1323952.44944 Hz
20.618ZrZ=40N=36L=0.0022418 mf=661976.22472 Hz
20.618ZrZ=40N=37L=0.0044835 mf=330988.11236 Hz
20.618ZrZ=40N=38L=0.0089671 mf=165494.05618 Hz
20.618ZrZ=40N=39L=0.0179342 mf=82747.02809 Hz
20.618ZrZ=40N=40L=0.0358684 mf=41373.51404 Hz
20.618ZrZ=40N=41L=0.0717367 mf=20686.75702 Hz
20.618ZrZ=40N=42L=0.1434734 mf=10343.37851 Hz
20.618ZrZ=40N=43L=0.2869469 mf=5171.68926 Hz
20.618ZrZ=40N=44L=0.5738937 mf=2585.84463 Hz
20.618ZrZ=40N=45L=1.1477874 mf=1292.92231 Hz
20.618ZrZ=40N=46L=2.2955749 mf=646.46116 Hz
20.618ZrZ=40N=47L=4.5911498 mf=323.23058 Hz
20.618ZrZ=40N=48L=9.1822996 mf=161.61529 Hz
20.618ZrZ=40N=49L=18.3645991 mf=80.80764 Hz
20.618ZrZ=40N=50L=36.7291983 mf=40.40382 Hz
20.618ZrZ=40N=51L=73.4583965 mf=20.20191 Hz
20.618ZrZ=40N=52L=146.9167930 mf=10.10096 Hz
20.618ZrZ=40N=53L=293.8335861 mf=5.05048 Hz
20.618ZrZ=40N=54L=587.6671721 mf=2.52524 Hz
20.618ZrZ=40N=55L=1175.3343443 mf=1.26262 Hz
20.618ZrZ=40N=56L=2350.6686885 mf=0.63131 Hz
20.618ZrZ=40N=57L=4701.3373771 mf=0.31565 Hz
20.618NbZ=41N=17L=0.0000000 mf=338601161859.22510 Hz
20.618NbZ=41N=18L=0.0000000 mf=169300580929.61255 Hz
20.618NbZ=41N=19L=0.0000000 mf=84650290464.80627 Hz
20.618NbZ=41N=20L=0.0000000 mf=42325145232.40314 Hz
20.618NbZ=41N=21L=0.0000001 mf=21162572616.20157 Hz
20.618NbZ=41N=22L=0.0000001 mf=10581286308.10078 Hz
20.618NbZ=41N=23L=0.0000003 mf=5290643154.05039 Hz
20.618NbZ=41N=24L=0.0000006 mf=2645321577.02520 Hz
20.618NbZ=41N=25L=0.0000011 mf=1322660788.51260 Hz
20.618NbZ=41N=26L=0.0000022 mf=661330394.25630 Hz
20.618NbZ=41N=27L=0.0000045 mf=330665197.12815 Hz
20.618NbZ=41N=28L=0.0000090 mf=165332598.56408 Hz
20.618NbZ=41N=29L=0.0000180 mf=82666299.28204 Hz
20.618NbZ=41N=30L=0.0000359 mf=41333149.64102 Hz
20.618NbZ=41N=31L=0.0000718 mf=20666574.82051 Hz
20.618NbZ=41N=32L=0.0001436 mf=10333287.41025 Hz
20.618NbZ=41N=33L=0.0002872 mf=5166643.70513 Hz
20.618NbZ=41N=34L=0.0005745 mf=2583321.85256 Hz
20.618NbZ=41N=35L=0.0011489 mf=1291660.92628 Hz
20.618NbZ=41N=36L=0.0022978 mf=645830.46314 Hz
20.618NbZ=41N=37L=0.0045956 mf=322915.23157 Hz
20.618NbZ=41N=38L=0.0091913 mf=161457.61579 Hz
20.618NbZ=41N=39L=0.0183825 mf=80728.80789 Hz
20.618NbZ=41N=40L=0.0367651 mf=40364.40395 Hz
20.618NbZ=41N=41L=0.0735301 mf=20182.20197 Hz
20.618NbZ=41N=42L=0.1470603 mf=10091.10099 Hz
20.618NbZ=41N=43L=0.2941205 mf=5045.55049 Hz
20.618NbZ=41N=44L=0.5882411 mf=2522.77525 Hz
20.618NbZ=41N=45L=1.1764821 mf=1261.38762 Hz
20.618NbZ=41N=46L=2.3529643 mf=630.69381 Hz
20.618NbZ=41N=47L=4.7059285 mf=315.34691 Hz
20.618NbZ=41N=48L=9.4118571 mf=157.67345 Hz
20.618NbZ=41N=49L=18.8237141 mf=78.83673 Hz
20.618NbZ=41N=50L=37.6474282 mf=39.41836 Hz
20.618NbZ=41N=51L=75.2948564 mf=19.70918 Hz
20.618NbZ=41N=52L=150.5897129 mf=9.85459 Hz
20.618NbZ=41N=53L=301.1794257 mf=4.92730 Hz
20.618NbZ=41N=54L=602.3588514 mf=2.46365 Hz
20.618NbZ=41N=55L=1204.7177029 mf=1.23182 Hz
20.618NbZ=41N=56L=2409.4354057 mf=0.61591 Hz
20.618NbZ=41N=57L=4818.8708115 mf=0.30796 Hz
20.618MoZ=42N=17L=0.0000000 mf=330539229434.00549 Hz
20.618MoZ=42N=18L=0.0000000 mf=165269614717.00275 Hz
20.618MoZ=42N=19L=0.0000000 mf=82634807358.50137 Hz
20.618MoZ=42N=20L=0.0000000 mf=41317403679.25069 Hz
20.618MoZ=42N=21L=0.0000001 mf=20658701839.62534 Hz
20.618MoZ=42N=22L=0.0000001 mf=10329350919.81267 Hz
20.618MoZ=42N=23L=0.0000003 mf=5164675459.90634 Hz
20.618MoZ=42N=24L=0.0000006 mf=2582337729.95317 Hz
20.618MoZ=42N=25L=0.0000011 mf=1291168864.97658 Hz
20.618MoZ=42N=26L=0.0000023 mf=645584432.48829 Hz
20.618MoZ=42N=27L=0.0000046 mf=322792216.24415 Hz
20.618MoZ=42N=28L=0.0000092 mf=161396108.12207 Hz
20.618MoZ=42N=29L=0.0000184 mf=80698054.06104 Hz
20.618MoZ=42N=30L=0.0000368 mf=40349027.03052 Hz
20.618MoZ=42N=31L=0.0000736 mf=20174513.51526 Hz
20.618MoZ=42N=32L=0.0001471 mf=10087256.75763 Hz
20.618MoZ=42N=33L=0.0002942 mf=5043628.37881 Hz
20.618MoZ=42N=34L=0.0005885 mf=2521814.18941 Hz
20.618MoZ=42N=35L=0.0011769 mf=1260907.09470 Hz
20.618MoZ=42N=36L=0.0023539 mf=630453.54735 Hz
20.618MoZ=42N=37L=0.0047077 mf=315226.77368 Hz
20.618MoZ=42N=38L=0.0094154 mf=157613.38684 Hz
20.618MoZ=42N=39L=0.0188309 mf=78806.69342 Hz
20.618MoZ=42N=40L=0.0376618 mf=39403.34671 Hz
20.618MoZ=42N=41L=0.0753236 mf=19701.67335 Hz
20.618MoZ=42N=42L=0.1506471 mf=9850.83668 Hz
20.618MoZ=42N=43L=0.3012942 mf=4925.41834 Hz
20.618MoZ=42N=44L=0.6025884 mf=2462.70917 Hz
20.618MoZ=42N=45L=1.2051768 mf=1231.35458 Hz
20.618MoZ=42N=46L=2.4103536 mf=615.67729 Hz
20.618MoZ=42N=47L=4.8207073 mf=307.83865 Hz
20.618MoZ=42N=48L=9.6414145 mf=153.91932 Hz
20.618MoZ=42N=49L=19.2828291 mf=76.95966 Hz
20.618MoZ=42N=50L=38.5656582 mf=38.47983 Hz
20.618MoZ=42N=51L=77.1313163 mf=19.23992 Hz
20.618MoZ=42N=52L=154.2626327 mf=9.61996 Hz
20.618MoZ=42N=53L=308.5252654 mf=4.80998 Hz
20.618MoZ=42N=54L=617.0505307 mf=2.40499 Hz
20.618MoZ=42N=55L=1234.1010615 mf=1.20249 Hz
20.618MoZ=42N=56L=2468.2021230 mf=0.60125 Hz
20.618MoZ=42N=57L=4936.4042459 mf=0.30062 Hz
20.618TcZ=43N=17L=0.0000000 mf=322852270609.95880 Hz
20.618TcZ=43N=18L=0.0000000 mf=161426135304.97940 Hz
20.618TcZ=43N=19L=0.0000000 mf=80713067652.48970 Hz
20.618TcZ=43N=20L=0.0000000 mf=40356533826.24485 Hz
20.618TcZ=43N=21L=0.0000001 mf=20178266913.12243 Hz
20.618TcZ=43N=22L=0.0000001 mf=10089133456.56121 Hz
20.618TcZ=43N=23L=0.0000003 mf=5044566728.28061 Hz
20.618TcZ=43N=24L=0.0000006 mf=2522283364.14030 Hz
20.618TcZ=43N=25L=0.0000012 mf=1261141682.07015 Hz
20.618TcZ=43N=26L=0.0000024 mf=630570841.03508 Hz
20.618TcZ=43N=27L=0.0000047 mf=315285420.51754 Hz
20.618TcZ=43N=28L=0.0000094 mf=157642710.25877 Hz
20.618TcZ=43N=29L=0.0000188 mf=78821355.12938 Hz
20.618TcZ=43N=30L=0.0000377 mf=39410677.56469 Hz
20.618TcZ=43N=31L=0.0000753 mf=19705338.78235 Hz
20.618TcZ=43N=32L=0.0001506 mf=9852669.39117 Hz
20.618TcZ=43N=33L=0.0003012 mf=4926334.69559 Hz
20.618TcZ=43N=34L=0.0006025 mf=2463167.34779 Hz
20.618TcZ=43N=35L=0.0012050 mf=1231583.67390 Hz
20.618TcZ=43N=36L=0.0024099 mf=615791.83695 Hz
20.618TcZ=43N=37L=0.0048198 mf=307895.91847 Hz
20.618TcZ=43N=38L=0.0096396 mf=153947.95924 Hz
20.618TcZ=43N=39L=0.0192792 mf=76973.97962 Hz
20.618TcZ=43N=40L=0.0385585 mf=38486.98981 Hz
20.618TcZ=43N=41L=0.0771170 mf=19243.49490 Hz
20.618TcZ=43N=42L=0.1542339 mf=9621.74745 Hz
20.618TcZ=43N=43L=0.3084679 mf=4810.87373 Hz
20.618TcZ=43N=44L=0.6169358 mf=2405.43686 Hz
20.618TcZ=43N=45L=1.2338715 mf=1202.71843 Hz
20.618TcZ=43N=46L=2.4677430 mf=601.35922 Hz
20.618TcZ=43N=47L=4.9354860 mf=300.67961 Hz
20.618TcZ=43N=48L=9.8709720 mf=150.33980 Hz
20.618TcZ=43N=49L=19.7419441 mf=75.16990 Hz
20.618TcZ=43N=50L=39.4838881 mf=37.58495 Hz
20.618TcZ=43N=51L=78.9677763 mf=18.79248 Hz
20.618TcZ=43N=52L=157.9355525 mf=9.39624 Hz
20.618TcZ=43N=53L=315.8711050 mf=4.69812 Hz
20.618TcZ=43N=54L=631.7422100 mf=2.34906 Hz
20.618TcZ=43N=55L=1263.4844201 mf=1.17453 Hz
20.618TcZ=43N=56L=2526.9688402 mf=0.58726 Hz
20.618TcZ=43N=57L=5053.9376803 mf=0.29363 Hz
20.618RuZ=44N=17L=0.0000000 mf=315514719005.18707 Hz
20.618RuZ=44N=18L=0.0000000 mf=157757359502.59354 Hz
20.618RuZ=44N=19L=0.0000000 mf=78878679751.29677 Hz
20.618RuZ=44N=20L=0.0000000 mf=39439339875.64838 Hz
20.618RuZ=44N=21L=0.0000001 mf=19719669937.82419 Hz
20.618RuZ=44N=22L=0.0000002 mf=9859834968.91210 Hz
20.618RuZ=44N=23L=0.0000003 mf=4929917484.45605 Hz
20.618RuZ=44N=24L=0.0000006 mf=2464958742.22802 Hz
20.618RuZ=44N=25L=0.0000012 mf=1232479371.11401 Hz
20.618RuZ=44N=26L=0.0000024 mf=616239685.55701 Hz
20.618RuZ=44N=27L=0.0000048 mf=308119842.77850 Hz
20.618RuZ=44N=28L=0.0000096 mf=154059921.38925 Hz
20.618RuZ=44N=29L=0.0000193 mf=77029960.69463 Hz
20.618RuZ=44N=30L=0.0000385 mf=38514980.34731 Hz
20.618RuZ=44N=31L=0.0000771 mf=19257490.17366 Hz
20.618RuZ=44N=32L=0.0001541 mf=9628745.08683 Hz
20.618RuZ=44N=33L=0.0003082 mf=4814372.54341 Hz
20.618RuZ=44N=34L=0.0006165 mf=2407186.27171 Hz
20.618RuZ=44N=35L=0.0012330 mf=1203593.13585 Hz
20.618RuZ=44N=36L=0.0024659 mf=601796.56793 Hz
20.618RuZ=44N=37L=0.0049319 mf=300898.28396 Hz
20.618RuZ=44N=38L=0.0098638 mf=150449.14198 Hz
20.618RuZ=44N=39L=0.0197276 mf=75224.57099 Hz
20.618RuZ=44N=40L=0.0394552 mf=37612.28550 Hz
20.618RuZ=44N=41L=0.0789104 mf=18806.14275 Hz
20.618RuZ=44N=42L=0.1578208 mf=9403.07137 Hz
20.618RuZ=44N=43L=0.3156415 mf=4701.53569 Hz
20.618RuZ=44N=44L=0.6312831 mf=2350.76784 Hz
20.618RuZ=44N=45L=1.2625662 mf=1175.38392 Hz
20.618RuZ=44N=46L=2.5251324 mf=587.69196 Hz
20.618RuZ=44N=47L=5.0502648 mf=293.84598 Hz
20.618RuZ=44N=48L=10.1005295 mf=146.92299 Hz
20.618RuZ=44N=49L=20.2010590 mf=73.46150 Hz
20.618RuZ=44N=50L=40.4021181 mf=36.73075 Hz
20.618RuZ=44N=51L=80.8042362 mf=18.36537 Hz
20.618RuZ=44N=52L=161.6084723 mf=9.18269 Hz
20.618RuZ=44N=53L=323.2169447 mf=4.59134 Hz
20.618RuZ=44N=54L=646.4338893 mf=2.29567 Hz
20.618RuZ=44N=55L=1292.8677787 mf=1.14784 Hz
20.618RuZ=44N=56L=2585.7355574 mf=0.57392 Hz
20.618RuZ=44N=57L=5171.4711148 mf=0.28696 Hz
20.618RhZ=45N=17L=0.0000000 mf=308503280805.07178 Hz
20.618RhZ=45N=18L=0.0000000 mf=154251640402.53589 Hz
20.618RhZ=45N=19L=0.0000000 mf=77125820201.26794 Hz
20.618RhZ=45N=20L=0.0000000 mf=38562910100.63397 Hz
20.618RhZ=45N=21L=0.0000001 mf=19281455050.31699 Hz
20.618RhZ=45N=22L=0.0000002 mf=9640727525.15849 Hz
20.618RhZ=45N=23L=0.0000003 mf=4820363762.57925 Hz
20.618RhZ=45N=24L=0.0000006 mf=2410181881.28962 Hz
20.618RhZ=45N=25L=0.0000012 mf=1205090940.64481 Hz
20.618RhZ=45N=26L=0.0000025 mf=602545470.32241 Hz
20.618RhZ=45N=27L=0.0000049 mf=301272735.16120 Hz
20.618RhZ=45N=28L=0.0000099 mf=150636367.58060 Hz
20.618RhZ=45N=29L=0.0000197 mf=75318183.79030 Hz
20.618RhZ=45N=30L=0.0000394 mf=37659091.89515 Hz
20.618RhZ=45N=31L=0.0000788 mf=18829545.94758 Hz
20.618RhZ=45N=32L=0.0001576 mf=9414772.97379 Hz
20.618RhZ=45N=33L=0.0003152 mf=4707386.48689 Hz
20.618RhZ=45N=34L=0.0006305 mf=2353693.24345 Hz
20.618RhZ=45N=35L=0.0012610 mf=1176846.62172 Hz
20.618RhZ=45N=36L=0.0025220 mf=588423.31086 Hz
20.618RhZ=45N=37L=0.0050440 mf=294211.65543 Hz
20.618RhZ=45N=38L=0.0100880 mf=147105.82772 Hz
20.618RhZ=45N=39L=0.0201760 mf=73552.91386 Hz
20.618RhZ=45N=40L=0.0403519 mf=36776.45693 Hz
20.618RhZ=45N=41L=0.0807038 mf=18388.22846 Hz
20.618RhZ=45N=42L=0.1614076 mf=9194.11423 Hz
20.618RhZ=45N=43L=0.3228152 mf=4597.05712 Hz
20.618RhZ=45N=44L=0.6456304 mf=2298.52856 Hz
20.618RhZ=45N=45L=1.2912609 mf=1149.26428 Hz
20.618RhZ=45N=46L=2.5825218 mf=574.63214 Hz
20.618RhZ=45N=47L=5.1650435 mf=287.31607 Hz
20.618RhZ=45N=48L=10.3300870 mf=143.65803 Hz
20.618RhZ=45N=49L=20.6601740 mf=71.82902 Hz
20.618RhZ=45N=50L=41.3203480 mf=35.91451 Hz
20.618RhZ=45N=51L=82.6406961 mf=17.95725 Hz
20.618RhZ=45N=52L=165.2813922 mf=8.97863 Hz
20.618RhZ=45N=53L=330.5627843 mf=4.48931 Hz
20.618RhZ=45N=54L=661.1255686 mf=2.24466 Hz
20.618RhZ=45N=55L=1322.2511373 mf=1.12233 Hz
20.618RhZ=45N=56L=2644.5022746 mf=0.56116 Hz
20.618RhZ=45N=57L=5289.0045492 mf=0.28058 Hz
20.618PdZ=46N=17L=0.0000000 mf=301796687744.09198 Hz
20.618PdZ=46N=18L=0.0000000 mf=150898343872.04599 Hz
20.618PdZ=46N=19L=0.0000000 mf=75449171936.02299 Hz
20.618PdZ=46N=20L=0.0000000 mf=37724585968.01150 Hz
20.618PdZ=46N=21L=0.0000001 mf=18862292984.00575 Hz
20.618PdZ=46N=22L=0.0000002 mf=9431146492.00287 Hz
20.618PdZ=46N=23L=0.0000003 mf=4715573246.00144 Hz
20.618PdZ=46N=24L=0.0000006 mf=2357786623.00072 Hz
20.618PdZ=46N=25L=0.0000013 mf=1178893311.50036 Hz
20.618PdZ=46N=26L=0.0000025 mf=589446655.75018 Hz
20.618PdZ=46N=27L=0.0000050 mf=294723327.87509 Hz
20.618PdZ=46N=28L=0.0000101 mf=147361663.93755 Hz
20.618PdZ=46N=29L=0.0000201 mf=73680831.96877 Hz
20.618PdZ=46N=30L=0.0000403 mf=36840415.98439 Hz
20.618PdZ=46N=31L=0.0000806 mf=18420207.99219 Hz
20.618PdZ=46N=32L=0.0001611 mf=9210103.99610 Hz
20.618PdZ=46N=33L=0.0003223 mf=4605051.99805 Hz
20.618PdZ=46N=34L=0.0006445 mf=2302525.99902 Hz
20.618PdZ=46N=35L=0.0012890 mf=1151262.99951 Hz
20.618PdZ=46N=36L=0.0025780 mf=575631.49976 Hz
20.618PdZ=46N=37L=0.0051561 mf=287815.74988 Hz
20.618PdZ=46N=38L=0.0103122 mf=143907.87494 Hz
20.618PdZ=46N=39L=0.0206243 mf=71953.93747 Hz
20.618PdZ=46N=40L=0.0412486 mf=35976.96873 Hz
20.618PdZ=46N=41L=0.0824972 mf=17988.48437 Hz
20.618PdZ=46N=42L=0.1649944 mf=8994.24218 Hz
20.618PdZ=46N=43L=0.3299889 mf=4497.12109 Hz
20.618PdZ=46N=44L=0.6599778 mf=2248.56055 Hz
20.618PdZ=46N=45L=1.3199556 mf=1124.28027 Hz
20.618PdZ=46N=46L=2.6399111 mf=562.14014 Hz
20.618PdZ=46N=47L=5.2798222 mf=281.07007 Hz
20.618PdZ=46N=48L=10.5596445 mf=140.53503 Hz
20.618PdZ=46N=49L=21.1192890 mf=70.26752 Hz
20.618PdZ=46N=50L=42.2385780 mf=35.13376 Hz
20.618PdZ=46N=51L=84.4771560 mf=17.56688 Hz
20.618PdZ=46N=52L=168.9543120 mf=8.78344 Hz
20.618PdZ=46N=53L=337.9086240 mf=4.39172 Hz
20.618PdZ=46N=54L=675.8172480 mf=2.19586 Hz
20.618PdZ=46N=55L=1351.6344959 mf=1.09793 Hz
20.618PdZ=46N=56L=2703.2689918 mf=0.54896 Hz
20.618PdZ=46N=57L=5406.5379836 mf=0.27448 Hz
20.618AgZ=47N=17L=0.0000000 mf=295375481621.87720 Hz
20.618AgZ=47N=18L=0.0000000 mf=147687740810.93860 Hz
20.618AgZ=47N=19L=0.0000000 mf=73843870405.46930 Hz
20.618AgZ=47N=20L=0.0000000 mf=36921935202.73465 Hz
20.618AgZ=47N=21L=0.0000001 mf=18460967601.36732 Hz
20.618AgZ=47N=22L=0.0000002 mf=9230483800.68366 Hz
20.618AgZ=47N=23L=0.0000003 mf=4615241900.34183 Hz
20.618AgZ=47N=24L=0.0000006 mf=2307620950.17092 Hz
20.618AgZ=47N=25L=0.0000013 mf=1153810475.08546 Hz
20.618AgZ=47N=26L=0.0000026 mf=576905237.54273 Hz
20.618AgZ=47N=27L=0.0000051 mf=288452618.77136 Hz
20.618AgZ=47N=28L=0.0000103 mf=144226309.38568 Hz
20.618AgZ=47N=29L=0.0000206 mf=72113154.69284 Hz
20.618AgZ=47N=30L=0.0000412 mf=36056577.34642 Hz
20.618AgZ=47N=31L=0.0000823 mf=18028288.67321 Hz
20.618AgZ=47N=32L=0.0001646 mf=9014144.33661 Hz
20.618AgZ=47N=33L=0.0003293 mf=4507072.16830 Hz
20.618AgZ=47N=34L=0.0006585 mf=2253536.08415 Hz
20.618AgZ=47N=35L=0.0013170 mf=1126768.04208 Hz
20.618AgZ=47N=36L=0.0026341 mf=563384.02104 Hz
20.618AgZ=47N=37L=0.0052682 mf=281692.01052 Hz
20.618AgZ=47N=38L=0.0105363 mf=140846.00526 Hz
20.618AgZ=47N=39L=0.0210727 mf=70423.00263 Hz
20.618AgZ=47N=40L=0.0421453 mf=35211.50131 Hz
20.618AgZ=47N=41L=0.0842906 mf=17605.75066 Hz
20.618AgZ=47N=42L=0.1685813 mf=8802.87533 Hz
20.618AgZ=47N=43L=0.3371626 mf=4401.43766 Hz
20.618AgZ=47N=44L=0.6743251 mf=2200.71883 Hz
20.618AgZ=47N=45L=1.3486502 mf=1100.35942 Hz
20.618AgZ=47N=46L=2.6973005 mf=550.17971 Hz
20.618AgZ=47N=47L=5.3946010 mf=275.08985 Hz
20.618AgZ=47N=48L=10.7892020 mf=137.54493 Hz
20.618AgZ=47N=49L=21.5784040 mf=68.77246 Hz
20.618AgZ=47N=50L=43.1568080 mf=34.38623 Hz
20.618AgZ=47N=51L=86.3136159 mf=17.19312 Hz
20.618AgZ=47N=52L=172.6272318 mf=8.59656 Hz
20.618AgZ=47N=53L=345.2544636 mf=4.29828 Hz
20.618AgZ=47N=54L=690.5089273 mf=2.14914 Hz
20.618AgZ=47N=55L=1381.0178545 mf=1.07457 Hz
20.618AgZ=47N=56L=2762.0357090 mf=0.53728 Hz
20.618AgZ=47N=57L=5524.0714180 mf=0.26864 Hz
20.618CdZ=48N=17L=0.0000000 mf=289221825754.75476 Hz
20.618CdZ=48N=18L=0.0000000 mf=144610912877.37738 Hz
20.618CdZ=48N=19L=0.0000000 mf=72305456438.68869 Hz
20.618CdZ=48N=20L=0.0000000 mf=36152728219.34435 Hz
20.618CdZ=48N=21L=0.0000001 mf=18076364109.67217 Hz
20.618CdZ=48N=22L=0.0000002 mf=9038182054.83609 Hz
20.618CdZ=48N=23L=0.0000003 mf=4519091027.41804 Hz
20.618CdZ=48N=24L=0.0000007 mf=2259545513.70902 Hz
20.618CdZ=48N=25L=0.0000013 mf=1129772756.85451 Hz
20.618CdZ=48N=26L=0.0000026 mf=564886378.42726 Hz
20.618CdZ=48N=27L=0.0000053 mf=282443189.21363 Hz
20.618CdZ=48N=28L=0.0000105 mf=141221594.60681 Hz
20.618CdZ=48N=29L=0.0000210 mf=70610797.30341 Hz
20.618CdZ=48N=30L=0.0000420 mf=35305398.65170 Hz
20.618CdZ=48N=31L=0.0000841 mf=17652699.32585 Hz
20.618CdZ=48N=32L=0.0001681 mf=8826349.66293 Hz
20.618CdZ=48N=33L=0.0003363 mf=4413174.83146 Hz
20.618CdZ=48N=34L=0.0006725 mf=2206587.41573 Hz
20.618CdZ=48N=35L=0.0013451 mf=1103293.70787 Hz
20.618CdZ=48N=36L=0.0026901 mf=551646.85393 Hz
20.618CdZ=48N=37L=0.0053803 mf=275823.42697 Hz
20.618CdZ=48N=38L=0.0107605 mf=137911.71348 Hz
20.618CdZ=48N=39L=0.0215210 mf=68955.85674 Hz
20.618CdZ=48N=40L=0.0430420 mf=34477.92837 Hz
20.618CdZ=48N=41L=0.0860841 mf=17238.96419 Hz
20.618CdZ=48N=42L=0.1721681 mf=8619.48209 Hz
20.618CdZ=48N=43L=0.3443362 mf=4309.74105 Hz
20.618CdZ=48N=44L=0.6886725 mf=2154.87052 Hz
20.618CdZ=48N=45L=1.3773449 mf=1077.43526 Hz
20.618CdZ=48N=46L=2.7546899 mf=538.71763 Hz
20.618CdZ=48N=47L=5.5093797 mf=269.35882 Hz
20.618CdZ=48N=48L=11.0187595 mf=134.67941 Hz
20.618CdZ=48N=49L=22.0375190 mf=67.33970 Hz
20.618CdZ=48N=50L=44.0750379 mf=33.66985 Hz
20.618CdZ=48N=51L=88.1500758 mf=16.83493 Hz
20.618CdZ=48N=52L=176.3001516 mf=8.41746 Hz
20.618CdZ=48N=53L=352.6003033 mf=4.20873 Hz
20.618CdZ=48N=54L=705.2006066 mf=2.10437 Hz
20.618CdZ=48N=55L=1410.4012131 mf=1.05218 Hz
20.618CdZ=48N=56L=2820.8024262 mf=0.52609 Hz
20.618CdZ=48N=57L=5641.6048525 mf=0.26305 Hz
20.618InZ=49N=17L=0.0000000 mf=283319339514.86182 Hz
20.618InZ=49N=18L=0.0000000 mf=141659669757.43091 Hz
20.618InZ=49N=19L=0.0000000 mf=70829834878.71545 Hz
20.618InZ=49N=20L=0.0000000 mf=35414917439.35773 Hz
20.618InZ=49N=21L=0.0000001 mf=17707458719.67886 Hz
20.618InZ=49N=22L=0.0000002 mf=8853729359.83943 Hz
20.618InZ=49N=23L=0.0000003 mf=4426864679.91972 Hz
20.618InZ=49N=24L=0.0000007 mf=2213432339.95986 Hz
20.618InZ=49N=25L=0.0000013 mf=1106716169.97993 Hz
20.618InZ=49N=26L=0.0000027 mf=553358084.98997 Hz
20.618InZ=49N=27L=0.0000054 mf=276679042.49498 Hz
20.618InZ=49N=28L=0.0000107 mf=138339521.24749 Hz
20.618InZ=49N=29L=0.0000215 mf=69169760.62375 Hz
20.618InZ=49N=30L=0.0000429 mf=34584880.31187 Hz
20.618InZ=49N=31L=0.0000858 mf=17292440.15594 Hz
20.618InZ=49N=32L=0.0001716 mf=8646220.07797 Hz
20.618InZ=49N=33L=0.0003433 mf=4323110.03898 Hz
20.618InZ=49N=34L=0.0006865 mf=2161555.01949 Hz
20.618InZ=49N=35L=0.0013731 mf=1080777.50975 Hz
20.618InZ=49N=36L=0.0027462 mf=540388.75487 Hz
20.618InZ=49N=37L=0.0054923 mf=270194.37744 Hz
20.618InZ=49N=38L=0.0109847 mf=135097.18872 Hz
20.618InZ=49N=39L=0.0219694 mf=67548.59436 Hz
20.618InZ=49N=40L=0.0439387 mf=33774.29718 Hz
20.618InZ=49N=41L=0.0878775 mf=16887.14859 Hz
20.618InZ=49N=42L=0.1757550 mf=8443.57429 Hz
20.618InZ=49N=43L=0.3515099 mf=4221.78715 Hz
20.618InZ=49N=44L=0.7030198 mf=2110.89357 Hz
20.618InZ=49N=45L=1.4060396 mf=1055.44679 Hz
20.618InZ=49N=46L=2.8120792 mf=527.72339 Hz
20.618InZ=49N=47L=5.6241585 mf=263.86170 Hz
20.618InZ=49N=48L=11.2483170 mf=131.93085 Hz
20.618InZ=49N=49L=22.4966339 mf=65.96542 Hz
20.618InZ=49N=50L=44.9932679 mf=32.98271 Hz
20.618InZ=49N=51L=89.9865357 mf=16.49136 Hz
20.618InZ=49N=52L=179.9730715 mf=8.24568 Hz
20.618InZ=49N=53L=359.9461429 mf=4.12284 Hz
20.618InZ=49N=54L=719.8922859 mf=2.06142 Hz
20.618InZ=49N=55L=1439.7845717 mf=1.03071 Hz
20.618InZ=49N=56L=2879.5691435 mf=0.51535 Hz
20.618InZ=49N=57L=5759.1382869 mf=0.25768 Hz
20.618SnZ=50N=17L=0.0000000 mf=277652952724.56458 Hz
20.618SnZ=50N=18L=0.0000000 mf=138826476362.28229 Hz
20.618SnZ=50N=19L=0.0000000 mf=69413238181.14114 Hz
20.618SnZ=50N=20L=0.0000000 mf=34706619090.57057 Hz
20.618SnZ=50N=21L=0.0000001 mf=17353309545.28529 Hz
20.618SnZ=50N=22L=0.0000002 mf=8676654772.64264 Hz
20.618SnZ=50N=23L=0.0000003 mf=4338327386.32132 Hz
20.618SnZ=50N=24L=0.0000007 mf=2169163693.16066 Hz
20.618SnZ=50N=25L=0.0000014 mf=1084581846.58033 Hz
20.618SnZ=50N=26L=0.0000027 mf=542290923.29017 Hz
20.618SnZ=50N=27L=0.0000055 mf=271145461.64508 Hz
20.618SnZ=50N=28L=0.0000109 mf=135572730.82254 Hz
20.618SnZ=50N=29L=0.0000219 mf=67786365.41127 Hz
20.618SnZ=50N=30L=0.0000438 mf=33893182.70564 Hz
20.618SnZ=50N=31L=0.0000876 mf=16946591.35282 Hz
20.618SnZ=50N=32L=0.0001751 mf=8473295.67641 Hz
20.618SnZ=50N=33L=0.0003503 mf=4236647.83820 Hz
20.618SnZ=50N=34L=0.0007006 mf=2118323.91910 Hz
20.618SnZ=50N=35L=0.0014011 mf=1059161.95955 Hz
20.618SnZ=50N=36L=0.0028022 mf=529580.97978 Hz
20.618SnZ=50N=37L=0.0056044 mf=264790.48989 Hz
20.618SnZ=50N=38L=0.0112089 mf=132395.24494 Hz
20.618SnZ=50N=39L=0.0224177 mf=66197.62247 Hz
20.618SnZ=50N=40L=0.0448354 mf=33098.81124 Hz
20.618SnZ=50N=41L=0.0896709 mf=16549.40562 Hz
20.618SnZ=50N=42L=0.1793418 mf=8274.70281 Hz
20.618SnZ=50N=43L=0.3586836 mf=4137.35140 Hz
20.618SnZ=50N=44L=0.7173672 mf=2068.67570 Hz
20.618SnZ=50N=45L=1.4347343 mf=1034.33785 Hz
20.618SnZ=50N=46L=2.8694686 mf=517.16893 Hz
20.618SnZ=50N=47L=5.7389372 mf=258.58446 Hz
20.618SnZ=50N=48L=11.4778745 mf=129.29223 Hz
20.618SnZ=50N=49L=22.9557489 mf=64.64612 Hz
20.618SnZ=50N=50L=45.9114978 mf=32.32306 Hz
20.618SnZ=50N=51L=91.8229956 mf=16.16153 Hz
20.618SnZ=50N=52L=183.6459913 mf=8.08076 Hz
20.618SnZ=50N=53L=367.2919826 mf=4.04038 Hz
20.618SnZ=50N=54L=734.5839652 mf=2.02019 Hz
20.618SnZ=50N=55L=1469.1679303 mf=1.01010 Hz
20.618SnZ=50N=56L=2938.3358607 mf=0.50505 Hz
20.618SnZ=50N=57L=5876.6717213 mf=0.25252 Hz
20.618SbZ=51N=17L=0.0000000 mf=272208777180.94565 Hz
20.618SbZ=51N=18L=0.0000000 mf=136104388590.47282 Hz
20.618SbZ=51N=19L=0.0000000 mf=68052194295.23641 Hz
20.618SbZ=51N=20L=0.0000000 mf=34026097147.61821 Hz
20.618SbZ=51N=21L=0.0000001 mf=17013048573.80910 Hz
20.618SbZ=51N=22L=0.0000002 mf=8506524286.90455 Hz
20.618SbZ=51N=23L=0.0000003 mf=4253262143.45228 Hz
20.618SbZ=51N=24L=0.0000007 mf=2126631071.72614 Hz
20.618SbZ=51N=25L=0.0000014 mf=1063315535.86307 Hz
20.618SbZ=51N=26L=0.0000028 mf=531657767.93154 Hz
20.618SbZ=51N=27L=0.0000056 mf=265828883.96577 Hz
20.618SbZ=51N=28L=0.0000112 mf=132914441.98288 Hz
20.618SbZ=51N=29L=0.0000223 mf=66457220.99144 Hz
20.618SbZ=51N=30L=0.0000447 mf=33228610.49572 Hz
20.618SbZ=51N=31L=0.0000893 mf=16614305.24786 Hz
20.618SbZ=51N=32L=0.0001786 mf=8307152.62393 Hz
20.618SbZ=51N=33L=0.0003573 mf=4153576.31197 Hz
20.618SbZ=51N=34L=0.0007146 mf=2076788.15598 Hz
20.618SbZ=51N=35L=0.0014291 mf=1038394.07799 Hz
20.618SbZ=51N=36L=0.0028583 mf=519197.03900 Hz
20.618SbZ=51N=37L=0.0057165 mf=259598.51950 Hz
20.618SbZ=51N=38L=0.0114330 mf=129799.25975 Hz
20.618SbZ=51N=39L=0.0228661 mf=64899.62987 Hz
20.618SbZ=51N=40L=0.0457322 mf=32449.81494 Hz
20.618SbZ=51N=41L=0.0914643 mf=16224.90747 Hz
20.618SbZ=51N=42L=0.1829286 mf=8112.45373 Hz
20.618SbZ=51N=43L=0.3658572 mf=4056.22687 Hz
20.618SbZ=51N=44L=0.7317145 mf=2028.11343 Hz
20.618SbZ=51N=45L=1.4634290 mf=1014.05672 Hz
20.618SbZ=51N=46L=2.9268580 mf=507.02836 Hz
20.618SbZ=51N=47L=5.8537160 mf=253.51418 Hz
20.618SbZ=51N=48L=11.7074319 mf=126.75709 Hz
20.618SbZ=51N=49L=23.4148639 mf=63.37854 Hz
20.618SbZ=51N=50L=46.8297278 mf=31.68927 Hz
20.618SbZ=51N=51L=93.6594556 mf=15.84464 Hz
20.618SbZ=51N=52L=187.3189111 mf=7.92232 Hz
20.618SbZ=51N=53L=374.6378222 mf=3.96116 Hz
20.618SbZ=51N=54L=749.2756445 mf=1.98058 Hz
20.618SbZ=51N=55L=1498.5512889 mf=0.99029 Hz
20.618SbZ=51N=56L=2997.1025779 mf=0.49514 Hz
20.618SbZ=51N=57L=5994.2051558 mf=0.24757 Hz
20.618TeZ=52N=17L=0.0000000 mf=266973993004.38901 Hz
20.618TeZ=52N=18L=0.0000000 mf=133486996502.19450 Hz
20.618TeZ=52N=19L=0.0000000 mf=66743498251.09725 Hz
20.618TeZ=52N=20L=0.0000000 mf=33371749125.54863 Hz
20.618TeZ=52N=21L=0.0000001 mf=16685874562.77431 Hz
20.618TeZ=52N=22L=0.0000002 mf=8342937281.38716 Hz
20.618TeZ=52N=23L=0.0000004 mf=4171468640.69358 Hz
20.618TeZ=52N=24L=0.0000007 mf=2085734320.34679 Hz
20.618TeZ=52N=25L=0.0000014 mf=1042867160.17339 Hz
20.618TeZ=52N=26L=0.0000028 mf=521433580.08670 Hz
20.618TeZ=52N=27L=0.0000057 mf=260716790.04335 Hz
20.618TeZ=52N=28L=0.0000114 mf=130358395.02167 Hz
20.618TeZ=52N=29L=0.0000228 mf=65179197.51084 Hz
20.618TeZ=52N=30L=0.0000455 mf=32589598.75542 Hz
20.618TeZ=52N=31L=0.0000911 mf=16294799.37771 Hz
20.618TeZ=52N=32L=0.0001821 mf=8147399.68885 Hz
20.618TeZ=52N=33L=0.0003643 mf=4073699.84443 Hz
20.618TeZ=52N=34L=0.0007286 mf=2036849.92221 Hz
20.618TeZ=52N=35L=0.0014572 mf=1018424.96111 Hz
20.618TeZ=52N=36L=0.0029143 mf=509212.48055 Hz
20.618TeZ=52N=37L=0.0058286 mf=254606.24028 Hz
20.618TeZ=52N=38L=0.0116572 mf=127303.12014 Hz
20.618TeZ=52N=39L=0.0233144 mf=63651.56007 Hz
20.618TeZ=52N=40L=0.0466289 mf=31825.78003 Hz
20.618TeZ=52N=41L=0.0932577 mf=15912.89002 Hz
20.618TeZ=52N=42L=0.1865155 mf=7956.44501 Hz
20.618TeZ=52N=43L=0.3730309 mf=3978.22250 Hz
20.618TeZ=52N=44L=0.7460618 mf=1989.11125 Hz
20.618TeZ=52N=45L=1.4921237 mf=994.55563 Hz
20.618TeZ=52N=46L=2.9842474 mf=497.27781 Hz
20.618TeZ=52N=47L=5.9684947 mf=248.63891 Hz
20.618TeZ=52N=48L=11.9369894 mf=124.31945 Hz
20.618TeZ=52N=49L=23.8739789 mf=62.15973 Hz
20.618TeZ=52N=50L=47.7479577 mf=31.07986 Hz
20.618TeZ=52N=51L=95.4959155 mf=15.53993 Hz
20.618TeZ=52N=52L=190.9918309 mf=7.76997 Hz
20.618TeZ=52N=53L=381.9836619 mf=3.88498 Hz
20.618TeZ=52N=54L=763.9673238 mf=1.94249 Hz
20.618TeZ=52N=55L=1527.9346475 mf=0.97125 Hz
20.618TeZ=52N=56L=3055.8692951 mf=0.48562 Hz
20.618TeZ=52N=57L=6111.7385902 mf=0.24281 Hz
20.618JZ=53N=17L=0.0000000 mf=261936747853.36282 Hz
20.618JZ=53N=18L=0.0000000 mf=130968373926.68141 Hz
20.618JZ=53N=19L=0.0000000 mf=65484186963.34071 Hz
20.618JZ=53N=20L=0.0000000 mf=32742093481.67035 Hz
20.618JZ=53N=21L=0.0000001 mf=16371046740.83518 Hz
20.618JZ=53N=22L=0.0000002 mf=8185523370.41759 Hz
20.618JZ=53N=23L=0.0000004 mf=4092761685.20879 Hz
20.618JZ=53N=24L=0.0000007 mf=2046380842.60440 Hz
20.618JZ=53N=25L=0.0000015 mf=1023190421.30220 Hz
20.618JZ=53N=26L=0.0000029 mf=511595210.65110 Hz
20.618JZ=53N=27L=0.0000058 mf=255797605.32555 Hz
20.618JZ=53N=28L=0.0000116 mf=127898802.66278 Hz
20.618JZ=53N=29L=0.0000232 mf=63949401.33139 Hz
20.618JZ=53N=30L=0.0000464 mf=31974700.66569 Hz
20.618JZ=53N=31L=0.0000928 mf=15987350.33285 Hz
20.618JZ=53N=32L=0.0001856 mf=7993675.16642 Hz
20.618JZ=53N=33L=0.0003713 mf=3996837.58321 Hz
20.618JZ=53N=34L=0.0007426 mf=1998418.79161 Hz
20.618JZ=53N=35L=0.0014852 mf=999209.39580 Hz
20.618JZ=53N=36L=0.0029703 mf=499604.69790 Hz
20.618JZ=53N=37L=0.0059407 mf=249802.34895 Hz
20.618JZ=53N=38L=0.0118814 mf=124901.17448 Hz
20.618JZ=53N=39L=0.0237628 mf=62450.58724 Hz
20.618JZ=53N=40L=0.0475256 mf=31225.29362 Hz
20.618JZ=53N=41L=0.0950511 mf=15612.64681 Hz
20.618JZ=53N=42L=0.1901023 mf=7806.32340 Hz
20.618JZ=53N=43L=0.3802046 mf=3903.16170 Hz
20.618JZ=53N=44L=0.7604092 mf=1951.58085 Hz
20.618JZ=53N=45L=1.5208184 mf=975.79043 Hz
20.618JZ=53N=46L=3.0416367 mf=487.89521 Hz
20.618JZ=53N=47L=6.0832735 mf=243.94761 Hz
20.618JZ=53N=48L=12.1665469 mf=121.97380 Hz
20.618JZ=53N=49L=24.3330938 mf=60.98690 Hz
20.618JZ=53N=50L=48.6661877 mf=30.49345 Hz
20.618JZ=53N=51L=97.3323754 mf=15.24673 Hz
20.618JZ=53N=52L=194.6647508 mf=7.62336 Hz
20.618JZ=53N=53L=389.3295015 mf=3.81168 Hz
20.618JZ=53N=54L=778.6590031 mf=1.90584 Hz
20.618JZ=53N=55L=1557.3180062 mf=0.95292 Hz
20.618JZ=53N=56L=3114.6360123 mf=0.47646 Hz
20.618JZ=53N=57L=6229.2720246 mf=0.23823 Hz
20.618XeZ=54N=17L=0.0000000 mf=257086067337.55978 Hz
20.618XeZ=54N=18L=0.0000000 mf=128543033668.77989 Hz
20.618XeZ=54N=19L=0.0000000 mf=64271516834.38995 Hz
20.618XeZ=54N=20L=0.0000000 mf=32135758417.19497 Hz
20.618XeZ=54N=21L=0.0000001 mf=16067879208.59749 Hz
20.618XeZ=54N=22L=0.0000002 mf=8033939604.29874 Hz
20.618XeZ=54N=23L=0.0000004 mf=4016969802.14937 Hz
20.618XeZ=54N=24L=0.0000007 mf=2008484901.07469 Hz
20.618XeZ=54N=25L=0.0000015 mf=1004242450.53734 Hz
20.618XeZ=54N=26L=0.0000030 mf=502121225.26867 Hz
20.618XeZ=54N=27L=0.0000059 mf=251060612.63434 Hz
20.618XeZ=54N=28L=0.0000118 mf=125530306.31717 Hz
20.618XeZ=54N=29L=0.0000236 mf=62765153.15858 Hz
20.618XeZ=54N=30L=0.0000473 mf=31382576.57929 Hz
20.618XeZ=54N=31L=0.0000946 mf=15691288.28965 Hz
20.618XeZ=54N=32L=0.0001891 mf=7845644.14482 Hz
20.618XeZ=54N=33L=0.0003783 mf=3922822.07241 Hz
20.618XeZ=54N=34L=0.0007566 mf=1961411.03621 Hz
20.618XeZ=54N=35L=0.0015132 mf=980705.51810 Hz
20.618XeZ=54N=36L=0.0030264 mf=490352.75905 Hz
20.618XeZ=54N=37L=0.0060528 mf=245176.37953 Hz
20.618XeZ=54N=38L=0.0121056 mf=122588.18976 Hz
20.618XeZ=54N=39L=0.0242111 mf=61294.09488 Hz
20.618XeZ=54N=40L=0.0484223 mf=30647.04744 Hz
20.618XeZ=54N=41L=0.0968446 mf=15323.52372 Hz
20.618XeZ=54N=42L=0.1936891 mf=7661.76186 Hz
20.618XeZ=54N=43L=0.3873783 mf=3830.88093 Hz
20.618XeZ=54N=44L=0.7747565 mf=1915.44047 Hz
20.618XeZ=54N=45L=1.5495131 mf=957.72023 Hz
20.618XeZ=54N=46L=3.0990261 mf=478.86012 Hz
20.618XeZ=54N=47L=6.1980522 mf=239.43006 Hz
20.618XeZ=54N=48L=12.3961044 mf=119.71503 Hz
20.618XeZ=54N=49L=24.7922088 mf=59.85751 Hz
20.618XeZ=54N=50L=49.5844176 mf=29.92876 Hz
20.618XeZ=54N=51L=99.1688353 mf=14.96438 Hz
20.618XeZ=54N=52L=198.3376706 mf=7.48219 Hz
20.618XeZ=54N=53L=396.6753412 mf=3.74109 Hz
20.618XeZ=54N=54L=793.3506824 mf=1.87055 Hz
20.618XeZ=54N=55L=1586.7013648 mf=0.93527 Hz
20.618XeZ=54N=56L=3173.4027295 mf=0.46764 Hz
20.618XeZ=54N=57L=6346.8054590 mf=0.23382 Hz
20.618CsZ=55N=17L=0.0000000 mf=252411775204.14960 Hz
20.618CsZ=55N=18L=0.0000000 mf=126205887602.07480 Hz
20.618CsZ=55N=19L=0.0000000 mf=63102943801.03740 Hz
20.618CsZ=55N=20L=0.0000000 mf=31551471900.51870 Hz
20.618CsZ=55N=21L=0.0000001 mf=15775735950.25935 Hz
20.618CsZ=55N=22L=0.0000002 mf=7887867975.12968 Hz
20.618CsZ=55N=23L=0.0000004 mf=3943933987.56484 Hz
20.618CsZ=55N=24L=0.0000008 mf=1971966993.78242 Hz
20.618CsZ=55N=25L=0.0000015 mf=985983496.89121 Hz
20.618CsZ=55N=26L=0.0000030 mf=492991748.44561 Hz
20.618CsZ=55N=27L=0.0000060 mf=246495874.22280 Hz
20.618CsZ=55N=28L=0.0000120 mf=123247937.11140 Hz
20.618CsZ=55N=29L=0.0000241 mf=61623968.55570 Hz
20.618CsZ=55N=30L=0.0000482 mf=30811984.27785 Hz
20.618CsZ=55N=31L=0.0000963 mf=15405992.13893 Hz
20.618CsZ=55N=32L=0.0001927 mf=7702996.06946 Hz
20.618CsZ=55N=33L=0.0003853 mf=3851498.03473 Hz
20.618CsZ=55N=34L=0.0007706 mf=1925749.01737 Hz
20.618CsZ=55N=35L=0.0015412 mf=962874.50868 Hz
20.618CsZ=55N=36L=0.0030824 mf=481437.25434 Hz
20.618CsZ=55N=37L=0.0061649 mf=240718.62717 Hz
20.618CsZ=55N=38L=0.0123297 mf=120359.31359 Hz
20.618CsZ=55N=39L=0.0246595 mf=60179.65679 Hz
20.618CsZ=55N=40L=0.0493190 mf=30089.82840 Hz
20.618CsZ=55N=41L=0.0986380 mf=15044.91420 Hz
20.618CsZ=55N=42L=0.1972760 mf=7522.45710 Hz
20.618CsZ=55N=43L=0.3945519 mf=3761.22855 Hz
20.618CsZ=55N=44L=0.7891039 mf=1880.61427 Hz
20.618CsZ=55N=45L=1.5782077 mf=940.30714 Hz
20.618CsZ=55N=46L=3.1564155 mf=470.15357 Hz
20.618CsZ=55N=47L=6.3128310 mf=235.07678 Hz
20.618CsZ=55N=48L=12.6256619 mf=117.53839 Hz
20.618CsZ=55N=49L=25.2513238 mf=58.76920 Hz
20.618CsZ=55N=50L=50.5026476 mf=29.38460 Hz
20.618CsZ=55N=51L=101.0052952 mf=14.69230 Hz
20.618CsZ=55N=52L=202.0105904 mf=7.34615 Hz
20.618CsZ=55N=53L=404.0211808 mf=3.67307 Hz
20.618CsZ=55N=54L=808.0423617 mf=1.83654 Hz
20.618CsZ=55N=55L=1616.0847234 mf=0.91827 Hz
20.618CsZ=55N=56L=3232.1694467 mf=0.45913 Hz
20.618CsZ=55N=57L=6464.3388935 mf=0.22957 Hz
20.618BaZ=56N=17L=0.0000000 mf=247904422075.50409 Hz
20.618BaZ=56N=18L=0.0000000 mf=123952211037.75204 Hz
20.618BaZ=56N=19L=0.0000000 mf=61976105518.87602 Hz
20.618BaZ=56N=20L=0.0000000 mf=30988052759.43801 Hz
20.618BaZ=56N=21L=0.0000001 mf=15494026379.71901 Hz
20.618BaZ=56N=22L=0.0000002 mf=7747013189.85950 Hz
20.618BaZ=56N=23L=0.0000004 mf=3873506594.92975 Hz
20.618BaZ=56N=24L=0.0000008 mf=1936753297.46488 Hz
20.618BaZ=56N=25L=0.0000015 mf=968376648.73244 Hz
20.618BaZ=56N=26L=0.0000031 mf=484188324.36622 Hz
20.618BaZ=56N=27L=0.0000061 mf=242094162.18311 Hz
20.618BaZ=56N=28L=0.0000123 mf=121047081.09156 Hz
20.618BaZ=56N=29L=0.0000245 mf=60523540.54578 Hz
20.618BaZ=56N=30L=0.0000490 mf=30261770.27289 Hz
20.618BaZ=56N=31L=0.0000981 mf=15130885.13644 Hz
20.618BaZ=56N=32L=0.0001962 mf=7565442.56822 Hz
20.618BaZ=56N=33L=0.0003923 mf=3782721.28411 Hz
20.618BaZ=56N=34L=0.0007846 mf=1891360.64206 Hz
20.618BaZ=56N=35L=0.0015692 mf=945680.32103 Hz
20.618BaZ=56N=36L=0.0031385 mf=472840.16051 Hz
20.618BaZ=56N=37L=0.0062770 mf=236420.08026 Hz
20.618BaZ=56N=38L=0.0125539 mf=118210.04013 Hz
20.618BaZ=56N=39L=0.0251079 mf=59105.02006 Hz
20.618BaZ=56N=40L=0.0502157 mf=29552.51003 Hz
20.618BaZ=56N=41L=0.1004314 mf=14776.25502 Hz
20.618BaZ=56N=42L=0.2008628 mf=7388.12751 Hz
20.618BaZ=56N=43L=0.4017256 mf=3694.06375 Hz
20.618BaZ=56N=44L=0.8034512 mf=1847.03188 Hz
20.618BaZ=56N=45L=1.6069024 mf=923.51594 Hz
20.618BaZ=56N=46L=3.2138048 mf=461.75797 Hz
20.618BaZ=56N=47L=6.4276097 mf=230.87898 Hz
20.618BaZ=56N=48L=12.8552194 mf=115.43949 Hz
20.618BaZ=56N=49L=25.7104388 mf=57.71975 Hz
20.618BaZ=56N=50L=51.4208776 mf=28.85987 Hz
20.618BaZ=56N=51L=102.8417551 mf=14.42994 Hz
20.618BaZ=56N=52L=205.6835102 mf=7.21497 Hz
20.618BaZ=56N=53L=411.3670205 mf=3.60748 Hz
20.618BaZ=56N=54L=822.7340410 mf=1.80374 Hz
20.618BaZ=56N=55L=1645.4680820 mf=0.90187 Hz
20.618BaZ=56N=56L=3290.9361639 mf=0.45094 Hz
20.618BaZ=56N=57L=6581.8723279 mf=0.22547 Hz
20.618LaZ=57N=17L=0.0000000 mf=243555221688.21457 Hz
20.618LaZ=57N=18L=0.0000000 mf=121777610844.10728 Hz
20.618LaZ=57N=19L=0.0000000 mf=60888805422.05364 Hz
20.618LaZ=57N=20L=0.0000000 mf=30444402711.02682 Hz
20.618LaZ=57N=21L=0.0000001 mf=15222201355.51341 Hz
20.618LaZ=57N=22L=0.0000002 mf=7611100677.75671 Hz
20.618LaZ=57N=23L=0.0000004 mf=3805550338.87835 Hz
20.618LaZ=57N=24L=0.0000008 mf=1902775169.43918 Hz
20.618LaZ=57N=25L=0.0000016 mf=951387584.71959 Hz
20.618LaZ=57N=26L=0.0000031 mf=475693792.35979 Hz
20.618LaZ=57N=27L=0.0000062 mf=237846896.17990 Hz
20.618LaZ=57N=28L=0.0000125 mf=118923448.08995 Hz
20.618LaZ=57N=29L=0.0000250 mf=59461724.04497 Hz
20.618LaZ=57N=30L=0.0000499 mf=29730862.02249 Hz
20.618LaZ=57N=31L=0.0000998 mf=14865431.01124 Hz
20.618LaZ=57N=32L=0.0001997 mf=7432715.50562 Hz
20.618LaZ=57N=33L=0.0003993 mf=3716357.75281 Hz
20.618LaZ=57N=34L=0.0007986 mf=1858178.87641 Hz
20.618LaZ=57N=35L=0.0015973 mf=929089.43820 Hz
20.618LaZ=57N=36L=0.0031945 mf=464544.71910 Hz
20.618LaZ=57N=37L=0.0063891 mf=232272.35955 Hz
20.618LaZ=57N=38L=0.0127781 mf=116136.17978 Hz
20.618LaZ=57N=39L=0.0255562 mf=58068.08989 Hz
20.618LaZ=57N=40L=0.0511124 mf=29034.04494 Hz
20.618LaZ=57N=41L=0.1022248 mf=14517.02247 Hz
20.618LaZ=57N=42L=0.2044496 mf=7258.51124 Hz
20.618LaZ=57N=43L=0.4088993 mf=3629.25562 Hz
20.618LaZ=57N=44L=0.8177986 mf=1814.62781 Hz
20.618LaZ=57N=45L=1.6355971 mf=907.31390 Hz
20.618LaZ=57N=46L=3.2711942 mf=453.65695 Hz
20.618LaZ=57N=47L=6.5423884 mf=226.82848 Hz
20.618LaZ=57N=48L=13.0847769 mf=113.41424 Hz
20.618LaZ=57N=49L=26.1695538 mf=56.70712 Hz
20.618LaZ=57N=50L=52.3391075 mf=28.35356 Hz
20.618LaZ=57N=51L=104.6782150 mf=14.17678 Hz
20.618LaZ=57N=52L=209.3564301 mf=7.08839 Hz
20.618LaZ=57N=53L=418.7128601 mf=3.54419 Hz
20.618LaZ=57N=54L=837.4257203 mf=1.77210 Hz
20.618LaZ=57N=55L=1674.8514406 mf=0.88605 Hz
20.618LaZ=57N=56L=3349.7028812 mf=0.44302 Hz
20.618LaZ=57N=57L=6699.4057623 mf=0.22151 Hz
20.618CeZ=58N=17L=0.0000000 mf=239355993728.07294 Hz
20.618CeZ=58N=18L=0.0000000 mf=119677996864.03647 Hz
20.618CeZ=58N=19L=0.0000000 mf=59838998432.01823 Hz
20.618CeZ=58N=20L=0.0000000 mf=29919499216.00912 Hz
20.618CeZ=58N=21L=0.0000001 mf=14959749608.00456 Hz
20.618CeZ=58N=22L=0.0000002 mf=7479874804.00228 Hz
20.618CeZ=58N=23L=0.0000004 mf=3739937402.00114 Hz
20.618CeZ=58N=24L=0.0000008 mf=1869968701.00057 Hz
20.618CeZ=58N=25L=0.0000016 mf=934984350.50029 Hz
20.618CeZ=58N=26L=0.0000032 mf=467492175.25014 Hz
20.618CeZ=58N=27L=0.0000063 mf=233746087.62507 Hz
20.618CeZ=58N=28L=0.0000127 mf=116873043.81254 Hz
20.618CeZ=58N=29L=0.0000254 mf=58436521.90627 Hz
20.618CeZ=58N=30L=0.0000508 mf=29218260.95313 Hz
20.618CeZ=58N=31L=0.0001016 mf=14609130.47657 Hz
20.618CeZ=58N=32L=0.0002032 mf=7304565.23828 Hz
20.618CeZ=58N=33L=0.0004063 mf=3652282.61914 Hz
20.618CeZ=58N=34L=0.0008126 mf=1826141.30957 Hz
20.618CeZ=58N=35L=0.0016253 mf=913070.65479 Hz
20.618CeZ=58N=36L=0.0032506 mf=456535.32739 Hz
20.618CeZ=58N=37L=0.0065011 mf=228267.66370 Hz
20.618CeZ=58N=38L=0.0130023 mf=114133.83185 Hz
20.618CeZ=58N=39L=0.0260046 mf=57066.91592 Hz
20.618CeZ=58N=40L=0.0520091 mf=28533.45796 Hz
20.618CeZ=58N=41L=0.1040182 mf=14266.72898 Hz
20.618CeZ=58N=42L=0.2080365 mf=7133.36449 Hz
20.618CeZ=58N=43L=0.4160729 mf=3566.68225 Hz
20.618CeZ=58N=44L=0.8321459 mf=1783.34112 Hz
20.618CeZ=58N=45L=1.6642918 mf=891.67056 Hz
20.618CeZ=58N=46L=3.3285836 mf=445.83528 Hz
20.618CeZ=58N=47L=6.6571672 mf=222.91764 Hz
20.618CeZ=58N=48L=13.3143344 mf=111.45882 Hz
20.618CeZ=58N=49L=26.6286687 mf=55.72941 Hz
20.618CeZ=58N=50L=53.2573375 mf=27.86471 Hz
20.618CeZ=58N=51L=106.5146749 mf=13.93235 Hz
20.618CeZ=58N=52L=213.0293499 mf=6.96618 Hz
20.618CeZ=58N=53L=426.0586998 mf=3.48309 Hz
20.618CeZ=58N=54L=852.1173996 mf=1.74154 Hz
20.618CeZ=58N=55L=1704.2347992 mf=0.87077 Hz
20.618CeZ=58N=56L=3408.4695984 mf=0.43539 Hz
20.618CeZ=58N=57L=6816.9391967 mf=0.21769 Hz
20.618PrZ=59N=17L=0.0000000 mf=235299112478.44455 Hz
20.618PrZ=59N=18L=0.0000000 mf=117649556239.22227 Hz
20.618PrZ=59N=19L=0.0000000 mf=58824778119.61114 Hz
20.618PrZ=59N=20L=0.0000001 mf=29412389059.80557 Hz
20.618PrZ=59N=21L=0.0000001 mf=14706194529.90278 Hz
20.618PrZ=59N=22L=0.0000002 mf=7353097264.95139 Hz
20.618PrZ=59N=23L=0.0000004 mf=3676548632.47570 Hz
20.618PrZ=59N=24L=0.0000008 mf=1838274316.23785 Hz
20.618PrZ=59N=25L=0.0000016 mf=919137158.11892 Hz
20.618PrZ=59N=26L=0.0000032 mf=459568579.05946 Hz
20.618PrZ=59N=27L=0.0000065 mf=229784289.52973 Hz
20.618PrZ=59N=28L=0.0000129 mf=114892144.76487 Hz
20.618PrZ=59N=29L=0.0000258 mf=57446072.38243 Hz
20.618PrZ=59N=30L=0.0000517 mf=28723036.19122 Hz
20.618PrZ=59N=31L=0.0001033 mf=14361518.09561 Hz
20.618PrZ=59N=32L=0.0002067 mf=7180759.04780 Hz
20.618PrZ=59N=33L=0.0004133 mf=3590379.52390 Hz
20.618PrZ=59N=34L=0.0008267 mf=1795189.76195 Hz
20.618PrZ=59N=35L=0.0016533 mf=897594.88098 Hz
20.618PrZ=59N=36L=0.0033066 mf=448797.44049 Hz
20.618PrZ=59N=37L=0.0066132 mf=224398.72024 Hz
20.618PrZ=59N=38L=0.0132265 mf=112199.36012 Hz
20.618PrZ=59N=39L=0.0264529 mf=56099.68006 Hz
20.618PrZ=59N=40L=0.0529058 mf=28049.84003 Hz
20.618PrZ=59N=41L=0.1058117 mf=14024.92002 Hz
20.618PrZ=59N=42L=0.2116233 mf=7012.46001 Hz
20.618PrZ=59N=43L=0.4232466 mf=3506.23000 Hz
20.618PrZ=59N=44L=0.8464932 mf=1753.11500 Hz
20.618PrZ=59N=45L=1.6929865 mf=876.55750 Hz
20.618PrZ=59N=46L=3.3859730 mf=438.27875 Hz
20.618PrZ=59N=47L=6.7719459 mf=219.13938 Hz
20.618PrZ=59N=48L=13.5438919 mf=109.56969 Hz
20.618PrZ=59N=49L=27.0877837 mf=54.78484 Hz
20.618PrZ=59N=50L=54.1755674 mf=27.39242 Hz
20.618PrZ=59N=51L=108.3511349 mf=13.69621 Hz
20.618PrZ=59N=52L=216.7022697 mf=6.84811 Hz
20.618PrZ=59N=53L=433.4045394 mf=3.42405 Hz
20.618PrZ=59N=54L=866.8090789 mf=1.71203 Hz
20.618PrZ=59N=55L=1733.6181578 mf=0.85601 Hz
20.618PrZ=59N=56L=3467.2363156 mf=0.42801 Hz
20.618PrZ=59N=57L=6934.4726312 mf=0.21400 Hz
20.618NdZ=60N=17L=0.0000000 mf=231377460603.80380 Hz
20.618NdZ=60N=18L=0.0000000 mf=115688730301.90190 Hz
20.618NdZ=60N=19L=0.0000000 mf=57844365150.95095 Hz
20.618NdZ=60N=20L=0.0000001 mf=28922182575.47548 Hz
20.618NdZ=60N=21L=0.0000001 mf=14461091287.73774 Hz
20.618NdZ=60N=22L=0.0000002 mf=7230545643.86887 Hz
20.618NdZ=60N=23L=0.0000004 mf=3615272821.93443 Hz
20.618NdZ=60N=24L=0.0000008 mf=1807636410.96722 Hz
20.618NdZ=60N=25L=0.0000016 mf=903818205.48361 Hz
20.618NdZ=60N=26L=0.0000033 mf=451909102.74180 Hz
20.618NdZ=60N=27L=0.0000066 mf=225954551.37090 Hz
20.618NdZ=60N=28L=0.0000131 mf=112977275.68545 Hz
20.618NdZ=60N=29L=0.0000263 mf=56488637.84273 Hz
20.618NdZ=60N=30L=0.0000525 mf=28244318.92136 Hz
20.618NdZ=60N=31L=0.0001051 mf=14122159.46068 Hz
20.618NdZ=60N=32L=0.0002102 mf=7061079.73034 Hz
20.618NdZ=60N=33L=0.0004203 mf=3530539.86517 Hz
20.618NdZ=60N=34L=0.0008407 mf=1765269.93259 Hz
20.618NdZ=60N=35L=0.0016813 mf=882634.96629 Hz
20.618NdZ=60N=36L=0.0033627 mf=441317.48315 Hz
20.618NdZ=60N=37L=0.0067253 mf=220658.74157 Hz
20.618NdZ=60N=38L=0.0134506 mf=110329.37079 Hz
20.618NdZ=60N=39L=0.0269013 mf=55164.68539 Hz
20.618NdZ=60N=40L=0.0538025 mf=27582.34270 Hz
20.618NdZ=60N=41L=0.1076051 mf=13791.17135 Hz
20.618NdZ=60N=42L=0.2152101 mf=6895.58567 Hz
20.618NdZ=60N=43L=0.4304203 mf=3447.79284 Hz
20.618NdZ=60N=44L=0.8608406 mf=1723.89642 Hz
20.618NdZ=60N=45L=1.7216812 mf=861.94821 Hz
20.618NdZ=60N=46L=3.4433623 mf=430.97410 Hz
20.618NdZ=60N=47L=6.8867247 mf=215.48705 Hz
20.618NdZ=60N=48L=13.7734493 mf=107.74353 Hz
20.618NdZ=60N=49L=27.5468987 mf=53.87176 Hz
20.618NdZ=60N=50L=55.0937974 mf=26.93588 Hz
20.618NdZ=60N=51L=110.1875948 mf=13.46794 Hz
20.618NdZ=60N=52L=220.3751895 mf=6.73397 Hz
20.618NdZ=60N=53L=440.7503791 mf=3.36699 Hz
20.618NdZ=60N=54L=881.5007582 mf=1.68349 Hz
20.618NdZ=60N=55L=1763.0015164 mf=0.84175 Hz
20.618NdZ=60N=56L=3526.0030328 mf=0.42087 Hz
20.618NdZ=60N=57L=7052.0060656 mf=0.21044 Hz
20.618PmZ=61N=17L=0.0000000 mf=227584387479.15131 Hz
20.618PmZ=61N=18L=0.0000000 mf=113792193739.57565 Hz
20.618PmZ=61N=19L=0.0000000 mf=56896096869.78783 Hz
20.618PmZ=61N=20L=0.0000001 mf=28448048434.89391 Hz
20.618PmZ=61N=21L=0.0000001 mf=14224024217.44696 Hz
20.618PmZ=61N=22L=0.0000002 mf=7112012108.72348 Hz
20.618PmZ=61N=23L=0.0000004 mf=3556006054.36174 Hz
20.618PmZ=61N=24L=0.0000008 mf=1778003027.18087 Hz
20.618PmZ=61N=25L=0.0000017 mf=889001513.59044 Hz
20.618PmZ=61N=26L=0.0000033 mf=444500756.79522 Hz
20.618PmZ=61N=27L=0.0000067 mf=222250378.39761 Hz
20.618PmZ=61N=28L=0.0000134 mf=111125189.19880 Hz
20.618PmZ=61N=29L=0.0000267 mf=55562594.59940 Hz
20.618PmZ=61N=30L=0.0000534 mf=27781297.29970 Hz
20.618PmZ=61N=31L=0.0001068 mf=13890648.64985 Hz
20.618PmZ=61N=32L=0.0002137 mf=6945324.32493 Hz
20.618PmZ=61N=33L=0.0004273 mf=3472662.16246 Hz
20.618PmZ=61N=34L=0.0008547 mf=1736331.08123 Hz
20.618PmZ=61N=35L=0.0017094 mf=868165.54062 Hz
20.618PmZ=61N=36L=0.0034187 mf=434082.77031 Hz
20.618PmZ=61N=37L=0.0068374 mf=217041.38515 Hz
20.618PmZ=61N=38L=0.0136748 mf=108520.69258 Hz
20.618PmZ=61N=39L=0.0273496 mf=54260.34629 Hz
20.618PmZ=61N=40L=0.0546992 mf=27130.17314 Hz
20.618PmZ=61N=41L=0.1093985 mf=13565.08657 Hz
20.618PmZ=61N=42L=0.2187970 mf=6782.54329 Hz
20.618PmZ=61N=43L=0.4375940 mf=3391.27164 Hz
20.618PmZ=61N=44L=0.8751879 mf=1695.63582 Hz
20.618PmZ=61N=45L=1.7503759 mf=847.81791 Hz
20.618PmZ=61N=46L=3.5007517 mf=423.90896 Hz
20.618PmZ=61N=47L=7.0015034 mf=211.95448 Hz
20.618PmZ=61N=48L=14.0030068 mf=105.97724 Hz
20.618PmZ=61N=49L=28.0060137 mf=52.98862 Hz
20.618PmZ=61N=50L=56.0120273 mf=26.49431 Hz
20.618PmZ=61N=51L=112.0240547 mf=13.24715 Hz
20.618PmZ=61N=52L=224.0481094 mf=6.62358 Hz
20.618PmZ=61N=53L=448.0962188 mf=3.31179 Hz
20.618PmZ=61N=54L=896.1924375 mf=1.65589 Hz
20.618PmZ=61N=55L=1792.3848750 mf=0.82795 Hz
20.618PmZ=61N=56L=3584.7697500 mf=0.41397 Hz
20.618PmZ=61N=57L=7169.5395000 mf=0.20699 Hz
20.618SmZ=62N=17L=0.0000000 mf=223913671552.06818 Hz
20.618SmZ=62N=18L=0.0000000 mf=111956835776.03409 Hz
20.618SmZ=62N=19L=0.0000000 mf=55978417888.01704 Hz
20.618SmZ=62N=20L=0.0000001 mf=27989208944.00852 Hz
20.618SmZ=62N=21L=0.0000001 mf=13994604472.00426 Hz
20.618SmZ=62N=22L=0.0000002 mf=6997302236.00213 Hz
20.618SmZ=62N=23L=0.0000004 mf=3498651118.00107 Hz
20.618SmZ=62N=24L=0.0000008 mf=1749325559.00053 Hz
20.618SmZ=62N=25L=0.0000017 mf=874662779.50027 Hz
20.618SmZ=62N=26L=0.0000034 mf=437331389.75013 Hz
20.618SmZ=62N=27L=0.0000068 mf=218665694.87507 Hz
20.618SmZ=62N=28L=0.0000136 mf=109332847.43753 Hz
20.618SmZ=62N=29L=0.0000271 mf=54666423.71877 Hz
20.618SmZ=62N=30L=0.0000543 mf=27333211.85938 Hz
20.618SmZ=62N=31L=0.0001086 mf=13666605.92969 Hz
20.618SmZ=62N=32L=0.0002172 mf=6833302.96485 Hz
20.618SmZ=62N=33L=0.0004343 mf=3416651.48242 Hz
20.618SmZ=62N=34L=0.0008687 mf=1708325.74121 Hz
20.618SmZ=62N=35L=0.0017374 mf=854162.87061 Hz
20.618SmZ=62N=36L=0.0034747 mf=427081.43530 Hz
20.618SmZ=62N=37L=0.0069495 mf=213540.71765 Hz
20.618SmZ=62N=38L=0.0138990 mf=106770.35883 Hz
20.618SmZ=62N=39L=0.0277980 mf=53385.17941 Hz
20.618SmZ=62N=40L=0.0555960 mf=26692.58971 Hz
20.618SmZ=62N=41L=0.1111919 mf=13346.29485 Hz
20.618SmZ=62N=42L=0.2223838 mf=6673.14743 Hz
20.618SmZ=62N=43L=0.4447676 mf=3336.57371 Hz
20.618SmZ=62N=44L=0.8895353 mf=1668.28686 Hz
20.618SmZ=62N=45L=1.7790705 mf=834.14343 Hz
20.618SmZ=62N=46L=3.5581411 mf=417.07171 Hz
20.618SmZ=62N=47L=7.1162822 mf=208.53586 Hz
20.618SmZ=62N=48L=14.2325643 mf=104.26793 Hz
20.618SmZ=62N=49L=28.4651287 mf=52.13396 Hz
20.618SmZ=62N=50L=56.9302573 mf=26.06698 Hz
20.618SmZ=62N=51L=113.8605146 mf=13.03349 Hz
20.618SmZ=62N=52L=227.7210292 mf=6.51675 Hz
20.618SmZ=62N=53L=455.4420584 mf=3.25837 Hz
20.618SmZ=62N=54L=910.8841168 mf=1.62919 Hz
20.618SmZ=62N=55L=1821.7682336 mf=0.81459 Hz
20.618SmZ=62N=56L=3643.5364672 mf=0.40730 Hz
20.618SmZ=62N=57L=7287.0729344 mf=0.20365 Hz
20.618EuZ=63N=17L=0.0000000 mf=220359486289.33698 Hz
20.618EuZ=63N=18L=0.0000000 mf=110179743144.66849 Hz
20.618EuZ=63N=19L=0.0000000 mf=55089871572.33424 Hz
20.618EuZ=63N=20L=0.0000001 mf=27544935786.16712 Hz
20.618EuZ=63N=21L=0.0000001 mf=13772467893.08356 Hz
20.618EuZ=63N=22L=0.0000002 mf=6886233946.54178 Hz
20.618EuZ=63N=23L=0.0000004 mf=3443116973.27089 Hz
20.618EuZ=63N=24L=0.0000009 mf=1721558486.63545 Hz
20.618EuZ=63N=25L=0.0000017 mf=860779243.31772 Hz
20.618EuZ=63N=26L=0.0000034 mf=430389621.65886 Hz
20.618EuZ=63N=27L=0.0000069 mf=215194810.82943 Hz
20.618EuZ=63N=28L=0.0000138 mf=107597405.41472 Hz
20.618EuZ=63N=29L=0.0000276 mf=53798702.70736 Hz
20.618EuZ=63N=30L=0.0000552 mf=26899351.35368 Hz
20.618EuZ=63N=31L=0.0001103 mf=13449675.67684 Hz
20.618EuZ=63N=32L=0.0002207 mf=6724837.83842 Hz
20.618EuZ=63N=33L=0.0004413 mf=3362418.91921 Hz
20.618EuZ=63N=34L=0.0008827 mf=1681209.45960 Hz
20.618EuZ=63N=35L=0.0017654 mf=840604.72980 Hz
20.618EuZ=63N=36L=0.0035308 mf=420302.36490 Hz
20.618EuZ=63N=37L=0.0070616 mf=210151.18245 Hz
20.618EuZ=63N=38L=0.0141232 mf=105075.59123 Hz
20.618EuZ=63N=39L=0.0282463 mf=52537.79561 Hz
20.618EuZ=63N=40L=0.0564927 mf=26268.89781 Hz
20.618EuZ=63N=41L=0.1129853 mf=13134.44890 Hz
20.618EuZ=63N=42L=0.2259707 mf=6567.22445 Hz
20.618EuZ=63N=43L=0.4519413 mf=3283.61223 Hz
20.618EuZ=63N=44L=0.9038826 mf=1641.80611 Hz
20.618EuZ=63N=45L=1.8077652 mf=820.90306 Hz
20.618EuZ=63N=46L=3.6155305 mf=410.45153 Hz
20.618EuZ=63N=47L=7.2310609 mf=205.22576 Hz
20.618EuZ=63N=48L=14.4621218 mf=102.61288 Hz
20.618EuZ=63N=49L=28.9242436 mf=51.30644 Hz
20.618EuZ=63N=50L=57.8484873 mf=25.65322 Hz
20.618EuZ=63N=51L=115.6969745 mf=12.82661 Hz
20.618EuZ=63N=52L=231.3939490 mf=6.41331 Hz
20.618EuZ=63N=53L=462.7878981 mf=3.20665 Hz
20.618EuZ=63N=54L=925.5757961 mf=1.60333 Hz
20.618EuZ=63N=55L=1851.1515922 mf=0.80166 Hz
20.618EuZ=63N=56L=3702.3031844 mf=0.40083 Hz
20.618EuZ=63N=57L=7404.6063689 mf=0.20042 Hz
20.618GdZ=64N=17L=0.0000000 mf=216916369316.06607 Hz
20.618GdZ=64N=18L=0.0000000 mf=108458184658.03304 Hz
20.618GdZ=64N=19L=0.0000000 mf=54229092329.01652 Hz
20.618GdZ=64N=20L=0.0000001 mf=27114546164.50826 Hz
20.618GdZ=64N=21L=0.0000001 mf=13557273082.25413 Hz
20.618GdZ=64N=22L=0.0000002 mf=6778636541.12707 Hz
20.618GdZ=64N=23L=0.0000004 mf=3389318270.56353 Hz
20.618GdZ=64N=24L=0.0000009 mf=1694659135.28177 Hz
20.618GdZ=64N=25L=0.0000018 mf=847329567.64088 Hz
20.618GdZ=64N=26L=0.0000035 mf=423664783.82044 Hz
20.618GdZ=64N=27L=0.0000070 mf=211832391.91022 Hz
20.618GdZ=64N=28L=0.0000140 mf=105916195.95511 Hz
20.618GdZ=64N=29L=0.0000280 mf=52958097.97756 Hz
20.618GdZ=64N=30L=0.0000560 mf=26479048.98878 Hz
20.618GdZ=64N=31L=0.0001121 mf=13239524.49439 Hz
20.618GdZ=64N=32L=0.0002242 mf=6619762.24719 Hz
20.618GdZ=64N=33L=0.0004484 mf=3309881.12360 Hz
20.618GdZ=64N=34L=0.0008967 mf=1654940.56180 Hz
20.618GdZ=64N=35L=0.0017934 mf=827470.28090 Hz
20.618GdZ=64N=36L=0.0035868 mf=413735.14045 Hz
20.618GdZ=64N=37L=0.0071737 mf=206867.57022 Hz
20.618GdZ=64N=38L=0.0143473 mf=103433.78511 Hz
20.618GdZ=64N=39L=0.0286947 mf=51716.89256 Hz
20.618GdZ=64N=40L=0.0573894 mf=25858.44628 Hz
20.618GdZ=64N=41L=0.1147787 mf=12929.22314 Hz
20.618GdZ=64N=42L=0.2295575 mf=6464.61157 Hz
20.618GdZ=64N=43L=0.4591150 mf=3232.30578 Hz
20.618GdZ=64N=44L=0.9182300 mf=1616.15289 Hz
20.618GdZ=64N=45L=1.8364599 mf=808.07645 Hz
20.618GdZ=64N=46L=3.6729198 mf=404.03822 Hz
20.618GdZ=64N=47L=7.3458397 mf=202.01911 Hz
20.618GdZ=64N=48L=14.6916793 mf=101.00956 Hz
20.618GdZ=64N=49L=29.3833586 mf=50.50478 Hz
20.618GdZ=64N=50L=58.7667172 mf=25.25239 Hz
20.618GdZ=64N=51L=117.5334344 mf=12.62619 Hz
20.618GdZ=64N=52L=235.0668689 mf=6.31310 Hz
20.618GdZ=64N=53L=470.1337377 mf=3.15655 Hz
20.618GdZ=64N=54L=940.2674754 mf=1.57827 Hz
20.618GdZ=64N=55L=1880.5349508 mf=0.78914 Hz
20.618GdZ=64N=56L=3761.0699016 mf=0.39457 Hz
20.618GdZ=64N=57L=7522.1398033 mf=0.19728 Hz
20.618TbZ=65N=17L=0.0000000 mf=213579194403.51123 Hz
20.618TbZ=65N=18L=0.0000000 mf=106789597201.75562 Hz
20.618TbZ=65N=19L=0.0000000 mf=53394798600.87781 Hz
20.618TbZ=65N=20L=0.0000001 mf=26697399300.43890 Hz
20.618TbZ=65N=21L=0.0000001 mf=13348699650.21945 Hz
20.618TbZ=65N=22L=0.0000002 mf=6674349825.10973 Hz
20.618TbZ=65N=23L=0.0000004 mf=3337174912.55486 Hz
20.618TbZ=65N=24L=0.0000009 mf=1668587456.27743 Hz
20.618TbZ=65N=25L=0.0000018 mf=834293728.13872 Hz
20.618TbZ=65N=26L=0.0000036 mf=417146864.06936 Hz
20.618TbZ=65N=27L=0.0000071 mf=208573432.03468 Hz
20.618TbZ=65N=28L=0.0000142 mf=104286716.01734 Hz
20.618TbZ=65N=29L=0.0000285 mf=52143358.00867 Hz
20.618TbZ=65N=30L=0.0000569 mf=26071679.00433 Hz
20.618TbZ=65N=31L=0.0001138 mf=13035839.50217 Hz
20.618TbZ=65N=32L=0.0002277 mf=6517919.75108 Hz
20.618TbZ=65N=33L=0.0004554 mf=3258959.87554 Hz
20.618TbZ=65N=34L=0.0009107 mf=1629479.93777 Hz
20.618TbZ=65N=35L=0.0018214 mf=814739.96889 Hz
20.618TbZ=65N=36L=0.0036429 mf=407369.98444 Hz
20.618TbZ=65N=37L=0.0072858 mf=203684.99222 Hz
20.618TbZ=65N=38L=0.0145715 mf=101842.49611 Hz
20.618TbZ=65N=39L=0.0291430 mf=50921.24806 Hz
20.618TbZ=65N=40L=0.0582861 mf=25460.62403 Hz
20.618TbZ=65N=41L=0.1165722 mf=12730.31201 Hz
20.618TbZ=65N=42L=0.2331443 mf=6365.15601 Hz
20.618TbZ=65N=43L=0.4662886 mf=3182.57800 Hz
20.618TbZ=65N=44L=0.9325773 mf=1591.28900 Hz
20.618TbZ=65N=45L=1.8651546 mf=795.64450 Hz
20.618TbZ=65N=46L=3.7303092 mf=397.82225 Hz
20.618TbZ=65N=47L=7.4606184 mf=198.91113 Hz
20.618TbZ=65N=48L=14.9212368 mf=99.45556 Hz
20.618TbZ=65N=49L=29.8424736 mf=49.72778 Hz
20.618TbZ=65N=50L=59.6849472 mf=24.86389 Hz
20.618TbZ=65N=51L=119.3698943 mf=12.43195 Hz
20.618TbZ=65N=52L=238.7397887 mf=6.21597 Hz
20.618TbZ=65N=53L=477.4795774 mf=3.10799 Hz
20.618TbZ=65N=54L=954.9591547 mf=1.55399 Hz
20.618TbZ=65N=55L=1909.9183094 mf=0.77700 Hz
20.618TbZ=65N=56L=3819.8366189 mf=0.38850 Hz
20.618TbZ=65N=57L=7639.6732377 mf=0.19425 Hz
20.618DyZ=66N=17L=0.0000000 mf=210343146003.45804 Hz
20.618DyZ=66N=18L=0.0000000 mf=105171573001.72902 Hz
20.618DyZ=66N=19L=0.0000000 mf=52585786500.86451 Hz
20.618DyZ=66N=20L=0.0000001 mf=26292893250.43225 Hz
20.618DyZ=66N=21L=0.0000001 mf=13146446625.21613 Hz
20.618DyZ=66N=22L=0.0000002 mf=6573223312.60806 Hz
20.618DyZ=66N=23L=0.0000005 mf=3286611656.30403 Hz
20.618DyZ=66N=24L=0.0000009 mf=1643305828.15202 Hz
20.618DyZ=66N=25L=0.0000018 mf=821652914.07601 Hz
20.618DyZ=66N=26L=0.0000036 mf=410826457.03800 Hz
20.618DyZ=66N=27L=0.0000072 mf=205413228.51900 Hz
20.618DyZ=66N=28L=0.0000144 mf=102706614.25950 Hz
20.618DyZ=66N=29L=0.0000289 mf=51353307.12975 Hz
20.618DyZ=66N=30L=0.0000578 mf=25676653.56488 Hz
20.618DyZ=66N=31L=0.0001156 mf=12838326.78244 Hz
20.618DyZ=66N=32L=0.0002312 mf=6419163.39122 Hz
20.618DyZ=66N=33L=0.0004624 mf=3209581.69561 Hz
20.618DyZ=66N=34L=0.0009247 mf=1604790.84780 Hz
20.618DyZ=66N=35L=0.0018495 mf=802395.42390 Hz
20.618DyZ=66N=36L=0.0036989 mf=401197.71195 Hz
20.618DyZ=66N=37L=0.0073978 mf=200598.85598 Hz
20.618DyZ=66N=38L=0.0147957 mf=100299.42799 Hz
20.618DyZ=66N=39L=0.0295914 mf=50149.71399 Hz
20.618DyZ=66N=40L=0.0591828 mf=25074.85700 Hz
20.618DyZ=66N=41L=0.1183656 mf=12537.42850 Hz
20.618DyZ=66N=42L=0.2367312 mf=6268.71425 Hz
20.618DyZ=66N=43L=0.4734623 mf=3134.35712 Hz
20.618DyZ=66N=44L=0.9469246 mf=1567.17856 Hz
20.618DyZ=66N=45L=1.8938493 mf=783.58928 Hz
20.618DyZ=66N=46L=3.7876986 mf=391.79464 Hz
20.618DyZ=66N=47L=7.5753971 mf=195.89732 Hz
20.618DyZ=66N=48L=15.1507943 mf=97.94866 Hz
20.618DyZ=66N=49L=30.3015886 mf=48.97433 Hz
20.618DyZ=66N=50L=60.6031771 mf=24.48717 Hz
20.618DyZ=66N=51L=121.2063543 mf=12.24358 Hz
20.618DyZ=66N=52L=242.4127085 mf=6.12179 Hz
20.618DyZ=66N=53L=484.8254170 mf=3.06090 Hz
20.618DyZ=66N=54L=969.6508340 mf=1.53045 Hz
20.618DyZ=66N=55L=1939.3016680 mf=0.76522 Hz
20.618DyZ=66N=56L=3878.6033361 mf=0.38261 Hz
20.618DyZ=66N=57L=7757.2066722 mf=0.19131 Hz
20.618HoZ=67N=17L=0.0000000 mf=207203696063.10788 Hz
20.618HoZ=67N=18L=0.0000000 mf=103601848031.55394 Hz
20.618HoZ=67N=19L=0.0000000 mf=51800924015.77697 Hz
20.618HoZ=67N=20L=0.0000001 mf=25900462007.88848 Hz
20.618HoZ=67N=21L=0.0000001 mf=12950231003.94424 Hz
20.618HoZ=67N=22L=0.0000002 mf=6475115501.97212 Hz
20.618HoZ=67N=23L=0.0000005 mf=3237557750.98606 Hz
20.618HoZ=67N=24L=0.0000009 mf=1618778875.49303 Hz
20.618HoZ=67N=25L=0.0000018 mf=809389437.74652 Hz
20.618HoZ=67N=26L=0.0000037 mf=404694718.87326 Hz
20.618HoZ=67N=27L=0.0000073 mf=202347359.43663 Hz
20.618HoZ=67N=28L=0.0000147 mf=101173679.71831 Hz
20.618HoZ=67N=29L=0.0000293 mf=50586839.85916 Hz
20.618HoZ=67N=30L=0.0000587 mf=25293419.92958 Hz
20.618HoZ=67N=31L=0.0001173 mf=12646709.96479 Hz
20.618HoZ=67N=32L=0.0002347 mf=6323354.98239 Hz
20.618HoZ=67N=33L=0.0004694 mf=3161677.49120 Hz
20.618HoZ=67N=34L=0.0009387 mf=1580838.74560 Hz
20.618HoZ=67N=35L=0.0018775 mf=790419.37280 Hz
20.618HoZ=67N=36L=0.0037550 mf=395209.68640 Hz
20.618HoZ=67N=37L=0.0075099 mf=197604.84320 Hz
20.618HoZ=67N=38L=0.0150199 mf=98802.42160 Hz
20.618HoZ=67N=39L=0.0300397 mf=49401.21080 Hz
20.618HoZ=67N=40L=0.0600795 mf=24700.60540 Hz
20.618HoZ=67N=41L=0.1201590 mf=12350.30270 Hz
20.618HoZ=67N=42L=0.2403180 mf=6175.15135 Hz
20.618HoZ=67N=43L=0.4806360 mf=3087.57567 Hz
20.618HoZ=67N=44L=0.9612720 mf=1543.78784 Hz
20.618HoZ=67N=45L=1.9225440 mf=771.89392 Hz
20.618HoZ=67N=46L=3.8450879 mf=385.94696 Hz
20.618HoZ=67N=47L=7.6901759 mf=192.97348 Hz
20.618HoZ=67N=48L=15.3803518 mf=96.48674 Hz
20.618HoZ=67N=49L=30.7607035 mf=48.24337 Hz
20.618HoZ=67N=50L=61.5214071 mf=24.12168 Hz
20.618HoZ=67N=51L=123.0428142 mf=12.06084 Hz
20.618HoZ=67N=52L=246.0856283 mf=6.03042 Hz
20.618HoZ=67N=53L=492.1712567 mf=3.01521 Hz
20.618HoZ=67N=54L=984.3425133 mf=1.50761 Hz
20.618HoZ=67N=55L=1968.6850266 mf=0.75380 Hz
20.618HoZ=67N=56L=3937.3700533 mf=0.37690 Hz
20.618HoZ=67N=57L=7874.7401066 mf=0.18845 Hz
20.618ErZ=68N=17L=0.0000000 mf=204156582885.70926 Hz
20.618ErZ=68N=18L=0.0000000 mf=102078291442.85463 Hz
20.618ErZ=68N=19L=0.0000000 mf=51039145721.42731 Hz
20.618ErZ=68N=20L=0.0000001 mf=25519572860.71366 Hz
20.618ErZ=68N=21L=0.0000001 mf=12759786430.35683 Hz
20.618ErZ=68N=22L=0.0000002 mf=6379893215.17841 Hz
20.618ErZ=68N=23L=0.0000005 mf=3189946607.58921 Hz
20.618ErZ=68N=24L=0.0000009 mf=1594973303.79460 Hz
20.618ErZ=68N=25L=0.0000019 mf=797486651.89730 Hz
20.618ErZ=68N=26L=0.0000037 mf=398743325.94865 Hz
20.618ErZ=68N=27L=0.0000074 mf=199371662.97433 Hz
20.618ErZ=68N=28L=0.0000149 mf=99685831.48716 Hz
20.618ErZ=68N=29L=0.0000298 mf=49842915.74358 Hz
20.618ErZ=68N=30L=0.0000595 mf=24921457.87179 Hz
20.618ErZ=68N=31L=0.0001191 mf=12460728.93590 Hz
20.618ErZ=68N=32L=0.0002382 mf=6230364.46795 Hz
20.618ErZ=68N=33L=0.0004764 mf=3115182.23397 Hz
20.618ErZ=68N=34L=0.0009528 mf=1557591.11699 Hz
20.618ErZ=68N=35L=0.0019055 mf=778795.55849 Hz
20.618ErZ=68N=36L=0.0038110 mf=389397.77925 Hz
20.618ErZ=68N=37L=0.0076220 mf=194698.88962 Hz
20.618ErZ=68N=38L=0.0152441 mf=97349.44481 Hz
20.618ErZ=68N=39L=0.0304881 mf=48674.72241 Hz
20.618ErZ=68N=40L=0.0609762 mf=24337.36120 Hz
20.618ErZ=68N=41L=0.1219524 mf=12168.68060 Hz
20.618ErZ=68N=42L=0.2439048 mf=6084.34030 Hz
20.618ErZ=68N=43L=0.4878097 mf=3042.17015 Hz
20.618ErZ=68N=44L=0.9756193 mf=1521.08508 Hz
20.618ErZ=68N=45L=1.9512387 mf=760.54254 Hz
20.618ErZ=68N=46L=3.9024773 mf=380.27127 Hz
20.618ErZ=68N=47L=7.8049546 mf=190.13563 Hz
20.618ErZ=68N=48L=15.6099093 mf=95.06782 Hz
20.618ErZ=68N=49L=31.2198185 mf=47.53391 Hz
20.618ErZ=68N=50L=62.4396370 mf=23.76695 Hz
20.618ErZ=68N=51L=124.8792741 mf=11.88348 Hz
20.618ErZ=68N=52L=249.7585482 mf=5.94174 Hz
20.618ErZ=68N=53L=499.5170963 mf=2.97087 Hz
20.618ErZ=68N=54L=999.0341926 mf=1.48543 Hz
20.618ErZ=68N=55L=1998.0683853 mf=0.74272 Hz
20.618ErZ=68N=56L=3996.1367705 mf=0.37136 Hz
20.618ErZ=68N=57L=7992.2735410 mf=0.18568 Hz
20.618TmZ=69N=17L=0.0000000 mf=201197791829.39462 Hz
20.618TmZ=69N=18L=0.0000000 mf=100598895914.69731 Hz
20.618TmZ=69N=19L=0.0000000 mf=50299447957.34866 Hz
20.618TmZ=69N=20L=0.0000001 mf=25149723978.67433 Hz
20.618TmZ=69N=21L=0.0000001 mf=12574861989.33716 Hz
20.618TmZ=69N=22L=0.0000002 mf=6287430994.66858 Hz
20.618TmZ=69N=23L=0.0000005 mf=3143715497.33429 Hz
20.618TmZ=69N=24L=0.0000009 mf=1571857748.66715 Hz
20.618TmZ=69N=25L=0.0000019 mf=785928874.33357 Hz
20.618TmZ=69N=26L=0.0000038 mf=392964437.16679 Hz
20.618TmZ=69N=27L=0.0000076 mf=196482218.58339 Hz
20.618TmZ=69N=28L=0.0000151 mf=98241109.29170 Hz
20.618TmZ=69N=29L=0.0000302 mf=49120554.64585 Hz
20.618TmZ=69N=30L=0.0000604 mf=24560277.32292 Hz
20.618TmZ=69N=31L=0.0001208 mf=12280138.66146 Hz
20.618TmZ=69N=32L=0.0002417 mf=6140069.33073 Hz
20.618TmZ=69N=33L=0.0004834 mf=3070034.66537 Hz
20.618TmZ=69N=34L=0.0009668 mf=1535017.33268 Hz
20.618TmZ=69N=35L=0.0019335 mf=767508.66634 Hz
20.618TmZ=69N=36L=0.0038671 mf=383754.33317 Hz
20.618TmZ=69N=37L=0.0077341 mf=191877.16659 Hz
20.618TmZ=69N=38L=0.0154682 mf=95938.58329 Hz
20.618TmZ=69N=39L=0.0309365 mf=47969.29165 Hz
20.618TmZ=69N=40L=0.0618729 mf=23984.64582 Hz
20.618TmZ=69N=41L=0.1237458 mf=11992.32291 Hz
20.618TmZ=69N=42L=0.2474917 mf=5996.16146 Hz
20.618TmZ=69N=43L=0.4949833 mf=2998.08073 Hz
20.618TmZ=69N=44L=0.9899667 mf=1499.04036 Hz
20.618TmZ=69N=45L=1.9799333 mf=749.52018 Hz
20.618TmZ=69N=46L=3.9598667 mf=374.76009 Hz
20.618TmZ=69N=47L=7.9197334 mf=187.38005 Hz
20.618TmZ=69N=48L=15.8394667 mf=93.69002 Hz
20.618TmZ=69N=49L=31.6789335 mf=46.84501 Hz
20.618TmZ=69N=50L=63.3578670 mf=23.42251 Hz
20.618TmZ=69N=51L=126.7157340 mf=11.71125 Hz
20.618TmZ=69N=52L=253.4314680 mf=5.85563 Hz
20.618TmZ=69N=53L=506.8629360 mf=2.92781 Hz
20.618TmZ=69N=54L=1013.7258719 mf=1.46391 Hz
20.618TmZ=69N=55L=2027.4517439 mf=0.73195 Hz
20.618TmZ=69N=56L=4054.9034877 mf=0.36598 Hz
20.618TmZ=69N=57L=8109.8069754 mf=0.18299 Hz
20.618YbZ=70N=17L=0.0000000 mf=198323537660.40329 Hz
20.618YbZ=70N=18L=0.0000000 mf=99161768830.20164 Hz
20.618YbZ=70N=19L=0.0000000 mf=49580884415.10082 Hz
20.618YbZ=70N=20L=0.0000001 mf=24790442207.55041 Hz
20.618YbZ=70N=21L=0.0000001 mf=12395221103.77521 Hz
20.618YbZ=70N=22L=0.0000002 mf=6197610551.88760 Hz
20.618YbZ=70N=23L=0.0000005 mf=3098805275.94380 Hz
20.618YbZ=70N=24L=0.0000010 mf=1549402637.97190 Hz
20.618YbZ=70N=25L=0.0000019 mf=774701318.98595 Hz
20.618YbZ=70N=26L=0.0000038 mf=387350659.49298 Hz
20.618YbZ=70N=27L=0.0000077 mf=193675329.74649 Hz
20.618YbZ=70N=28L=0.0000153 mf=96837664.87324 Hz
20.618YbZ=70N=29L=0.0000306 mf=48418832.43662 Hz
20.618YbZ=70N=30L=0.0000613 mf=24209416.21831 Hz
20.618YbZ=70N=31L=0.0001226 mf=12104708.10916 Hz
20.618YbZ=70N=32L=0.0002452 mf=6052354.05458 Hz
20.618YbZ=70N=33L=0.0004904 mf=3026177.02729 Hz
20.618YbZ=70N=34L=0.0009808 mf=1513088.51364 Hz
20.618YbZ=70N=35L=0.0019616 mf=756544.25682 Hz
20.618YbZ=70N=36L=0.0039231 mf=378272.12841 Hz
20.618YbZ=70N=37L=0.0078462 mf=189136.06421 Hz
20.618YbZ=70N=38L=0.0156924 mf=94568.03210 Hz
20.618YbZ=70N=39L=0.0313848 mf=47284.01605 Hz
20.618YbZ=70N=40L=0.0627696 mf=23642.00803 Hz
20.618YbZ=70N=41L=0.1255393 mf=11821.00401 Hz
20.618YbZ=70N=42L=0.2510785 mf=5910.50201 Hz
20.618YbZ=70N=43L=0.5021570 mf=2955.25100 Hz
20.618YbZ=70N=44L=1.0043140 mf=1477.62550 Hz
20.618YbZ=70N=45L=2.0086280 mf=738.81275 Hz
20.618YbZ=70N=46L=4.0172561 mf=369.40638 Hz
20.618YbZ=70N=47L=8.0345121 mf=184.70319 Hz
20.618YbZ=70N=48L=16.0690242 mf=92.35159 Hz
20.618YbZ=70N=49L=32.1380485 mf=46.17580 Hz
20.618YbZ=70N=50L=64.2760970 mf=23.08790 Hz
20.618YbZ=70N=51L=128.5521939 mf=11.54395 Hz
20.618YbZ=70N=52L=257.1043878 mf=5.77197 Hz
20.618YbZ=70N=53L=514.2087756 mf=2.88599 Hz
20.618YbZ=70N=54L=1028.4175512 mf=1.44299 Hz
20.618YbZ=70N=55L=2056.8351025 mf=0.72150 Hz
20.618YbZ=70N=56L=4113.6702049 mf=0.36075 Hz
20.618YbZ=70N=57L=8227.3404099 mf=0.18037 Hz
20.618LuZ=71N=17L=0.0000000 mf=195530248397.58069 Hz
20.618LuZ=71N=18L=0.0000000 mf=97765124198.79034 Hz
20.618LuZ=71N=19L=0.0000000 mf=48882562099.39517 Hz
20.618LuZ=71N=20L=0.0000001 mf=24441281049.69759 Hz
20.618LuZ=71N=21L=0.0000001 mf=12220640524.84879 Hz
20.618LuZ=71N=22L=0.0000002 mf=6110320262.42440 Hz
20.618LuZ=71N=23L=0.0000005 mf=3055160131.21220 Hz
20.618LuZ=71N=24L=0.0000010 mf=1527580065.60610 Hz
20.618LuZ=71N=25L=0.0000019 mf=763790032.80305 Hz
20.618LuZ=71N=26L=0.0000039 mf=381895016.40153 Hz
20.618LuZ=71N=27L=0.0000078 mf=190947508.20076 Hz
20.618LuZ=71N=28L=0.0000155 mf=95473754.10038 Hz
20.618LuZ=71N=29L=0.0000311 mf=47736877.05019 Hz
20.618LuZ=71N=30L=0.0000622 mf=23868438.52510 Hz
20.618LuZ=71N=31L=0.0001243 mf=11934219.26255 Hz
20.618LuZ=71N=32L=0.0002487 mf=5967109.63127 Hz
20.618LuZ=71N=33L=0.0004974 mf=2983554.81564 Hz
20.618LuZ=71N=34L=0.0009948 mf=1491777.40782 Hz
20.618LuZ=71N=35L=0.0019896 mf=745888.70391 Hz
20.618LuZ=71N=36L=0.0039791 mf=372944.35195 Hz
20.618LuZ=71N=37L=0.0079583 mf=186472.17598 Hz
20.618LuZ=71N=38L=0.0159166 mf=93236.08799 Hz
20.618LuZ=71N=39L=0.0318332 mf=46618.04399 Hz
20.618LuZ=71N=40L=0.0636663 mf=23309.02200 Hz
20.618LuZ=71N=41L=0.1273327 mf=11654.51100 Hz
20.618LuZ=71N=42L=0.2546653 mf=5827.25550 Hz
20.618LuZ=71N=43L=0.5093307 mf=2913.62775 Hz
20.618LuZ=71N=44L=1.0186614 mf=1456.81387 Hz
20.618LuZ=71N=45L=2.0373227 mf=728.40694 Hz
20.618LuZ=71N=46L=4.0746454 mf=364.20347 Hz
20.618LuZ=71N=47L=8.1492909 mf=182.10173 Hz
20.618LuZ=71N=48L=16.2985817 mf=91.05087 Hz
20.618LuZ=71N=49L=32.5971635 mf=45.52543 Hz
20.618LuZ=71N=50L=65.1943269 mf=22.76272 Hz
20.618LuZ=71N=51L=130.3886538 mf=11.38136 Hz
20.618LuZ=71N=52L=260.7773076 mf=5.69068 Hz
20.618LuZ=71N=53L=521.5546153 mf=2.84534 Hz
20.618LuZ=71N=54L=1043.1092305 mf=1.42267 Hz
20.618LuZ=71N=55L=2086.2184611 mf=0.71133 Hz
20.618LuZ=71N=56L=4172.4369221 mf=0.35567 Hz
20.618LuZ=71N=57L=8344.8738443 mf=0.17783 Hz
20.618HfZ=72N=17L=0.0000000 mf=192814550503.16986 Hz
20.618HfZ=72N=18L=0.0000000 mf=96407275251.58493 Hz
20.618HfZ=72N=19L=0.0000000 mf=48203637625.79247 Hz
20.618HfZ=72N=20L=0.0000001 mf=24101818812.89623 Hz
20.618HfZ=72N=21L=0.0000001 mf=12050909406.44812 Hz
20.618HfZ=72N=22L=0.0000002 mf=6025454703.22406 Hz
20.618HfZ=72N=23L=0.0000005 mf=3012727351.61203 Hz
20.618HfZ=72N=24L=0.0000010 mf=1506363675.80601 Hz
20.618HfZ=72N=25L=0.0000020 mf=753181837.90301 Hz
20.618HfZ=72N=26L=0.0000039 mf=376590918.95150 Hz
20.618HfZ=72N=27L=0.0000079 mf=188295459.47575 Hz
20.618HfZ=72N=28L=0.0000158 mf=94147729.73788 Hz
20.618HfZ=72N=29L=0.0000315 mf=47073864.86894 Hz
20.618HfZ=72N=30L=0.0000630 mf=23536932.43447 Hz
20.618HfZ=72N=31L=0.0001261 mf=11768466.21723 Hz
20.618HfZ=72N=32L=0.0002522 mf=5884233.10862 Hz
20.618HfZ=72N=33L=0.0005044 mf=2942116.55431 Hz
20.618HfZ=72N=34L=0.0010088 mf=1471058.27715 Hz
20.618HfZ=72N=35L=0.0020176 mf=735529.13858 Hz
20.618HfZ=72N=36L=0.0040352 mf=367764.56929 Hz
20.618HfZ=72N=37L=0.0080704 mf=183882.28464 Hz
20.618HfZ=72N=38L=0.0161408 mf=91941.14232 Hz
20.618HfZ=72N=39L=0.0322815 mf=45970.57116 Hz
20.618HfZ=72N=40L=0.0645630 mf=22985.28558 Hz
20.618HfZ=72N=41L=0.1291261 mf=11492.64279 Hz
20.618HfZ=72N=42L=0.2582522 mf=5746.32140 Hz
20.618HfZ=72N=43L=0.5165044 mf=2873.16070 Hz
20.618HfZ=72N=44L=1.0330087 mf=1436.58035 Hz
20.618HfZ=72N=45L=2.0660174 mf=718.29017 Hz
20.618HfZ=72N=46L=4.1320348 mf=359.14509 Hz
20.618HfZ=72N=47L=8.2640696 mf=179.57254 Hz
20.618HfZ=72N=48L=16.5281392 mf=89.78627 Hz
20.618HfZ=72N=49L=33.0562784 mf=44.89314 Hz
20.618HfZ=72N=50L=66.1125569 mf=22.44657 Hz
20.618HfZ=72N=51L=132.2251137 mf=11.22328 Hz
20.618HfZ=72N=52L=264.4502275 mf=5.61164 Hz
20.618HfZ=72N=53L=528.9004549 mf=2.80582 Hz
20.618HfZ=72N=54L=1057.8009098 mf=1.40291 Hz
20.618HfZ=72N=55L=2115.6018197 mf=0.70146 Hz
20.618HfZ=72N=56L=4231.2036394 mf=0.35073 Hz
20.618HfZ=72N=57L=8462.4072787 mf=0.17536 Hz
20.618TaZ=73N=17L=0.0000000 mf=190173255290.79767 Hz
20.618TaZ=73N=18L=0.0000000 mf=95086627645.39883 Hz
20.618TaZ=73N=19L=0.0000000 mf=47543313822.69942 Hz
20.618TaZ=73N=20L=0.0000001 mf=23771656911.34971 Hz
20.618TaZ=73N=21L=0.0000001 mf=11885828455.67485 Hz
20.618TaZ=73N=22L=0.0000002 mf=5942914227.83743 Hz
20.618TaZ=73N=23L=0.0000005 mf=2971457113.91871 Hz
20.618TaZ=73N=24L=0.0000010 mf=1485728556.95936 Hz
20.618TaZ=73N=25L=0.0000020 mf=742864278.47968 Hz
20.618TaZ=73N=26L=0.0000040 mf=371432139.23984 Hz
20.618TaZ=73N=27L=0.0000080 mf=185716069.61992 Hz
20.618TaZ=73N=28L=0.0000160 mf=92858034.80996 Hz
20.618TaZ=73N=29L=0.0000320 mf=46429017.40498 Hz
20.618TaZ=73N=30L=0.0000639 mf=23214508.70249 Hz
20.618TaZ=73N=31L=0.0001279 mf=11607254.35125 Hz
20.618TaZ=73N=32L=0.0002557 mf=5803627.17562 Hz
20.618TaZ=73N=33L=0.0005114 mf=2901813.58781 Hz
20.618TaZ=73N=34L=0.0010228 mf=1450906.79391 Hz
20.618TaZ=73N=35L=0.0020456 mf=725453.39695 Hz
20.618TaZ=73N=36L=0.0040912 mf=362726.69848 Hz
20.618TaZ=73N=37L=0.0081825 mf=181363.34924 Hz
20.618TaZ=73N=38L=0.0163649 mf=90681.67462 Hz
20.618TaZ=73N=39L=0.0327299 mf=45340.83731 Hz
20.618TaZ=73N=40L=0.0654598 mf=22670.41865 Hz
20.618TaZ=73N=41L=0.1309195 mf=11335.20933 Hz
20.618TaZ=73N=42L=0.2618390 mf=5667.60466 Hz
20.618TaZ=73N=43L=0.5236780 mf=2833.80233 Hz
20.618TaZ=73N=44L=1.0473560 mf=1416.90117 Hz
20.618TaZ=73N=45L=2.0947121 mf=708.45058 Hz
20.618TaZ=73N=46L=4.1894242 mf=354.22529 Hz
20.618TaZ=73N=47L=8.3788484 mf=177.11265 Hz
20.618TaZ=73N=48L=16.7576967 mf=88.55632 Hz
20.618TaZ=73N=49L=33.5153934 mf=44.27816 Hz
20.618TaZ=73N=50L=67.0307868 mf=22.13908 Hz
20.618TaZ=73N=51L=134.0615736 mf=11.06954 Hz
20.618TaZ=73N=52L=268.1231473 mf=5.53477 Hz
20.618TaZ=73N=53L=536.2462946 mf=2.76739 Hz
20.618TaZ=73N=54L=1072.4925891 mf=1.38369 Hz
20.618TaZ=73N=55L=2144.9851783 mf=0.69185 Hz
20.618TaZ=73N=56L=4289.9703566 mf=0.34592 Hz
20.618TaZ=73N=57L=8579.9407131 mf=0.17296 Hz
20.618WZ=74N=17L=0.0000000 mf=187603346435.51660 Hz
20.618WZ=74N=18L=0.0000000 mf=93801673217.75830 Hz
20.618WZ=74N=19L=0.0000000 mf=46900836608.87915 Hz
20.618WZ=74N=20L=0.0000001 mf=23450418304.43958 Hz
20.618WZ=74N=21L=0.0000001 mf=11725209152.21979 Hz
20.618WZ=74N=22L=0.0000003 mf=5862604576.10989 Hz
20.618WZ=74N=23L=0.0000005 mf=2931302288.05495 Hz
20.618WZ=74N=24L=0.0000010 mf=1465651144.02747 Hz
20.618WZ=74N=25L=0.0000020 mf=732825572.01374 Hz
20.618WZ=74N=26L=0.0000041 mf=366412786.00687 Hz
20.618WZ=74N=27L=0.0000081 mf=183206393.00343 Hz
20.618WZ=74N=28L=0.0000162 mf=91603196.50172 Hz
20.618WZ=74N=29L=0.0000324 mf=45801598.25086 Hz
20.618WZ=74N=30L=0.0000648 mf=22900799.12543 Hz
20.618WZ=74N=31L=0.0001296 mf=11450399.56271 Hz
20.618WZ=74N=32L=0.0002592 mf=5725199.78136 Hz
20.618WZ=74N=33L=0.0005184 mf=2862599.89068 Hz
20.618WZ=74N=34L=0.0010368 mf=1431299.94534 Hz
20.618WZ=74N=35L=0.0020736 mf=715649.97267 Hz
20.618WZ=74N=36L=0.0041473 mf=357824.98633 Hz
20.618WZ=74N=37L=0.0082946 mf=178912.49317 Hz
20.618WZ=74N=38L=0.0165891 mf=89456.24658 Hz
20.618WZ=74N=39L=0.0331782 mf=44728.12329 Hz
20.618WZ=74N=40L=0.0663565 mf=22364.06165 Hz
20.618WZ=74N=41L=0.1327129 mf=11182.03082 Hz
20.618WZ=74N=42L=0.2654258 mf=5591.01541 Hz
20.618WZ=74N=43L=0.5308517 mf=2795.50771 Hz
20.618WZ=74N=44L=1.0617034 mf=1397.75385 Hz
20.618WZ=74N=45L=2.1234068 mf=698.87693 Hz
20.618WZ=74N=46L=4.2468135 mf=349.43846 Hz
20.618WZ=74N=47L=8.4936271 mf=174.71923 Hz
20.618WZ=74N=48L=16.9872542 mf=87.35962 Hz
20.618WZ=74N=49L=33.9745084 mf=43.67981 Hz
20.618WZ=74N=50L=67.9490168 mf=21.83990 Hz
20.618WZ=74N=51L=135.8980336 mf=10.91995 Hz
20.618WZ=74N=52L=271.7960671 mf=5.45998 Hz
20.618WZ=74N=53L=543.5921342 mf=2.72999 Hz
20.618WZ=74N=54L=1087.1842684 mf=1.36499 Hz
20.618WZ=74N=55L=2174.3685369 mf=0.68250 Hz
20.618WZ=74N=56L=4348.7370738 mf=0.34125 Hz
20.618WZ=74N=57L=8697.4741476 mf=0.17062 Hz
20.618ReZ=75N=17L=0.0000000 mf=185101968483.04306 Hz
20.618ReZ=75N=18L=0.0000000 mf=92550984241.52153 Hz
20.618ReZ=75N=19L=0.0000000 mf=46275492120.76077 Hz
20.618ReZ=75N=20L=0.0000001 mf=23137746060.38038 Hz
20.618ReZ=75N=21L=0.0000001 mf=11568873030.19019 Hz
20.618ReZ=75N=22L=0.0000003 mf=5784436515.09510 Hz
20.618ReZ=75N=23L=0.0000005 mf=2892218257.54755 Hz
20.618ReZ=75N=24L=0.0000010 mf=1446109128.77377 Hz
20.618ReZ=75N=25L=0.0000021 mf=723054564.38689 Hz
20.618ReZ=75N=26L=0.0000041 mf=361527282.19344 Hz
20.618ReZ=75N=27L=0.0000082 mf=180763641.09672 Hz
20.618ReZ=75N=28L=0.0000164 mf=90381820.54836 Hz
20.618ReZ=75N=29L=0.0000328 mf=45190910.27418 Hz
20.618ReZ=75N=30L=0.0000657 mf=22595455.13709 Hz
20.618ReZ=75N=31L=0.0001314 mf=11297727.56855 Hz
20.618ReZ=75N=32L=0.0002627 mf=5648863.78427 Hz
20.618ReZ=75N=33L=0.0005254 mf=2824431.89214 Hz
20.618ReZ=75N=34L=0.0010508 mf=1412215.94607 Hz
20.618ReZ=75N=35L=0.0021017 mf=706107.97303 Hz
20.618ReZ=75N=36L=0.0042033 mf=353053.98652 Hz
20.618ReZ=75N=37L=0.0084066 mf=176526.99326 Hz
20.618ReZ=75N=38L=0.0168133 mf=88263.49663 Hz
20.618ReZ=75N=39L=0.0336266 mf=44131.74831 Hz
20.618ReZ=75N=40L=0.0672532 mf=22065.87416 Hz
20.618ReZ=75N=41L=0.1345063 mf=11032.93708 Hz
20.618ReZ=75N=42L=0.2690127 mf=5516.46854 Hz
20.618ReZ=75N=43L=0.5380254 mf=2758.23427 Hz
20.618ReZ=75N=44L=1.0760507 mf=1379.11713 Hz
20.618ReZ=75N=45L=2.1521015 mf=689.55857 Hz
20.618ReZ=75N=46L=4.3042029 mf=344.77928 Hz
20.618ReZ=75N=47L=8.6084058 mf=172.38964 Hz
20.618ReZ=75N=48L=17.2168117 mf=86.19482 Hz
20.618ReZ=75N=49L=34.4336234 mf=43.09741 Hz
20.618ReZ=75N=50L=68.8672467 mf=21.54871 Hz
20.618ReZ=75N=51L=137.7344935 mf=10.77435 Hz
20.618ReZ=75N=52L=275.4689869 mf=5.38718 Hz
20.618ReZ=75N=53L=550.9379739 mf=2.69359 Hz
20.618ReZ=75N=54L=1101.8759477 mf=1.34679 Hz
20.618ReZ=75N=55L=2203.7518955 mf=0.67340 Hz
20.618ReZ=75N=56L=4407.5037910 mf=0.33670 Hz
20.618ReZ=75N=57L=8815.0075820 mf=0.16835 Hz
20.618OsZ=76N=17L=0.0000000 mf=182666416266.16092 Hz
20.618OsZ=76N=18L=0.0000000 mf=91333208133.08046 Hz
20.618OsZ=76N=19L=0.0000000 mf=45666604066.54023 Hz
20.618OsZ=76N=20L=0.0000001 mf=22833302033.27011 Hz
20.618OsZ=76N=21L=0.0000001 mf=11416651016.63506 Hz
20.618OsZ=76N=22L=0.0000003 mf=5708325508.31753 Hz
20.618OsZ=76N=23L=0.0000005 mf=2854162754.15876 Hz
20.618OsZ=76N=24L=0.0000010 mf=1427081377.07938 Hz
20.618OsZ=76N=25L=0.0000021 mf=713540688.53969 Hz
20.618OsZ=76N=26L=0.0000042 mf=356770344.26985 Hz
20.618OsZ=76N=27L=0.0000083 mf=178385172.13492 Hz
20.618OsZ=76N=28L=0.0000166 mf=89192586.06746 Hz
20.618OsZ=76N=29L=0.0000333 mf=44596293.03373 Hz
20.618OsZ=76N=30L=0.0000666 mf=22298146.51687 Hz
20.618OsZ=76N=31L=0.0001331 mf=11149073.25843 Hz
20.618OsZ=76N=32L=0.0002662 mf=5574536.62922 Hz
20.618OsZ=76N=33L=0.0005324 mf=2787268.31461 Hz
20.618OsZ=76N=34L=0.0010648 mf=1393634.15730 Hz
20.618OsZ=76N=35L=0.0021297 mf=696817.07865 Hz
20.618OsZ=76N=36L=0.0042594 mf=348408.53933 Hz
20.618OsZ=76N=37L=0.0085187 mf=174204.26966 Hz
20.618OsZ=76N=38L=0.0170375 mf=87102.13483 Hz
20.618OsZ=76N=39L=0.0340749 mf=43551.06742 Hz
20.618OsZ=76N=40L=0.0681499 mf=21775.53371 Hz
20.618OsZ=76N=41L=0.1362998 mf=10887.76685 Hz
20.618OsZ=76N=42L=0.2725995 mf=5443.88343 Hz
20.618OsZ=76N=43L=0.5451990 mf=2721.94171 Hz
20.618OsZ=76N=44L=1.0903981 mf=1360.97086 Hz
20.618OsZ=76N=45L=2.1807961 mf=680.48543 Hz
20.618OsZ=76N=46L=4.3615923 mf=340.24271 Hz
20.618OsZ=76N=47L=8.7231846 mf=170.12136 Hz
20.618OsZ=76N=48L=17.4463692 mf=85.06068 Hz
20.618OsZ=76N=49L=34.8927383 mf=42.53034 Hz
20.618OsZ=76N=50L=69.7854767 mf=21.26517 Hz
20.618OsZ=76N=51L=139.5709534 mf=10.63258 Hz
20.618OsZ=76N=52L=279.1419068 mf=5.31629 Hz
20.618OsZ=76N=53L=558.2838135 mf=2.65815 Hz
20.618OsZ=76N=54L=1116.5676271 mf=1.32907 Hz
20.618OsZ=76N=55L=2233.1352541 mf=0.66454 Hz
20.618OsZ=76N=56L=4466.2705082 mf=0.33227 Hz
20.618OsZ=76N=57L=8932.5410164 mf=0.16613 Hz
20.618IrZ=77N=17L=0.0000000 mf=180294125145.82117 Hz
20.618IrZ=77N=18L=0.0000000 mf=90147062572.91058 Hz
20.618IrZ=77N=19L=0.0000000 mf=45073531286.45529 Hz
20.618IrZ=77N=20L=0.0000001 mf=22536765643.22765 Hz
20.618IrZ=77N=21L=0.0000001 mf=11268382821.61382 Hz
20.618IrZ=77N=22L=0.0000003 mf=5634191410.80691 Hz
20.618IrZ=77N=23L=0.0000005 mf=2817095705.40346 Hz
20.618IrZ=77N=24L=0.0000011 mf=1408547852.70173 Hz
20.618IrZ=77N=25L=0.0000021 mf=704273926.35086 Hz
20.618IrZ=77N=26L=0.0000042 mf=352136963.17543 Hz
20.618IrZ=77N=27L=0.0000084 mf=176068481.58772 Hz
20.618IrZ=77N=28L=0.0000169 mf=88034240.79386 Hz
20.618IrZ=77N=29L=0.0000337 mf=44017120.39693 Hz
20.618IrZ=77N=30L=0.0000674 mf=22008560.19846 Hz
20.618IrZ=77N=31L=0.0001349 mf=11004280.09923 Hz
20.618IrZ=77N=32L=0.0002697 mf=5502140.04962 Hz
20.618IrZ=77N=33L=0.0005394 mf=2751070.02481 Hz
20.618IrZ=77N=34L=0.0010789 mf=1375535.01240 Hz
20.618IrZ=77N=35L=0.0021577 mf=687767.50620 Hz
20.618IrZ=77N=36L=0.0043154 mf=343883.75310 Hz
20.618IrZ=77N=37L=0.0086308 mf=171941.87655 Hz
20.618IrZ=77N=38L=0.0172616 mf=85970.93828 Hz
20.618IrZ=77N=39L=0.0345233 mf=42985.46914 Hz
20.618IrZ=77N=40L=0.0690466 mf=21492.73457 Hz
20.618IrZ=77N=41L=0.1380932 mf=10746.36728 Hz
20.618IrZ=77N=42L=0.2761864 mf=5373.18364 Hz
20.618IrZ=77N=43L=0.5523727 mf=2686.59182 Hz
20.618IrZ=77N=44L=1.1047454 mf=1343.29591 Hz
20.618IrZ=77N=45L=2.2094908 mf=671.64796 Hz
20.618IrZ=77N=46L=4.4189817 mf=335.82398 Hz
20.618IrZ=77N=47L=8.8379633 mf=167.91199 Hz
20.618IrZ=77N=48L=17.6759267 mf=83.95599 Hz
20.618IrZ=77N=49L=35.3518533 mf=41.97800 Hz
20.618IrZ=77N=50L=70.7037066 mf=20.98900 Hz
20.618IrZ=77N=51L=141.4074133 mf=10.49450 Hz
20.618IrZ=77N=52L=282.8148266 mf=5.24725 Hz
20.618IrZ=77N=53L=565.6296532 mf=2.62362 Hz
20.618IrZ=77N=54L=1131.2593064 mf=1.31181 Hz
20.618IrZ=77N=55L=2262.5186127 mf=0.65591 Hz
20.618IrZ=77N=56L=4525.0372254 mf=0.32795 Hz
20.618IrZ=77N=57L=9050.0744508 mf=0.16398 Hz
20.618PtZ=78N=17L=0.0000000 mf=177982662002.92599 Hz
20.618PtZ=78N=18L=0.0000000 mf=88991331001.46300 Hz
20.618PtZ=78N=19L=0.0000000 mf=44495665500.73150 Hz
20.618PtZ=78N=20L=0.0000001 mf=22247832750.36575 Hz
20.618PtZ=78N=21L=0.0000001 mf=11123916375.18287 Hz
20.618PtZ=78N=22L=0.0000003 mf=5561958187.59144 Hz
20.618PtZ=78N=23L=0.0000005 mf=2780979093.79572 Hz
20.618PtZ=78N=24L=0.0000011 mf=1390489546.89786 Hz
20.618PtZ=78N=25L=0.0000021 mf=695244773.44893 Hz
20.618PtZ=78N=26L=0.0000043 mf=347622386.72447 Hz
20.618PtZ=78N=27L=0.0000085 mf=173811193.36223 Hz
20.618PtZ=78N=28L=0.0000171 mf=86905596.68112 Hz
20.618PtZ=78N=29L=0.0000342 mf=43452798.34056 Hz
20.618PtZ=78N=30L=0.0000683 mf=21726399.17028 Hz
20.618PtZ=78N=31L=0.0001366 mf=10863199.58514 Hz
20.618PtZ=78N=32L=0.0002732 mf=5431599.79257 Hz
20.618PtZ=78N=33L=0.0005464 mf=2715799.89628 Hz
20.618PtZ=78N=34L=0.0010929 mf=1357899.94814 Hz
20.618PtZ=78N=35L=0.0021857 mf=678949.97407 Hz
20.618PtZ=78N=36L=0.0043715 mf=339474.98704 Hz
20.618PtZ=78N=37L=0.0087429 mf=169737.49352 Hz
20.618PtZ=78N=38L=0.0174858 mf=84868.74676 Hz
20.618PtZ=78N=39L=0.0349716 mf=42434.37338 Hz
20.618PtZ=78N=40L=0.0699433 mf=21217.18669 Hz
20.618PtZ=78N=41L=0.1398866 mf=10608.59334 Hz
20.618PtZ=78N=42L=0.2797732 mf=5304.29667 Hz
20.618PtZ=78N=43L=0.5595464 mf=2652.14834 Hz
20.618PtZ=78N=44L=1.1190928 mf=1326.07417 Hz
20.618PtZ=78N=45L=2.2381855 mf=663.03708 Hz
20.618PtZ=78N=46L=4.4763710 mf=331.51854 Hz
20.618PtZ=78N=47L=8.9527421 mf=165.75927 Hz
20.618PtZ=78N=48L=17.9054842 mf=82.87964 Hz
20.618PtZ=78N=49L=35.8109683 mf=41.43982 Hz
20.618PtZ=78N=50L=71.6219366 mf=20.71991 Hz
20.618PtZ=78N=51L=143.2438732 mf=10.35995 Hz
20.618PtZ=78N=52L=286.4877464 mf=5.17998 Hz
20.618PtZ=78N=53L=572.9754928 mf=2.58999 Hz
20.618PtZ=78N=54L=1145.9509857 mf=1.29499 Hz
20.618PtZ=78N=55L=2291.9019713 mf=0.64750 Hz
20.618PtZ=78N=56L=4583.8039426 mf=0.32375 Hz
20.618PtZ=78N=57L=9167.6078853 mf=0.16187 Hz
20.618AuZ=79N=17L=0.0000000 mf=175729716914.28140 Hz
20.618AuZ=79N=18L=0.0000000 mf=87864858457.14070 Hz
20.618AuZ=79N=19L=0.0000000 mf=43932429228.57035 Hz
20.618AuZ=79N=20L=0.0000001 mf=21966214614.28518 Hz
20.618AuZ=79N=21L=0.0000001 mf=10983107307.14259 Hz
20.618AuZ=79N=22L=0.0000003 mf=5491553653.57129 Hz
20.618AuZ=79N=23L=0.0000005 mf=2745776826.78565 Hz
20.618AuZ=79N=24L=0.0000011 mf=1372888413.39282 Hz
20.618AuZ=79N=25L=0.0000022 mf=686444206.69641 Hz
20.618AuZ=79N=26L=0.0000043 mf=343222103.34821 Hz
20.618AuZ=79N=27L=0.0000086 mf=171611051.67410 Hz
20.618AuZ=79N=28L=0.0000173 mf=85805525.83705 Hz
20.618AuZ=79N=29L=0.0000346 mf=42902762.91853 Hz
20.618AuZ=79N=30L=0.0000692 mf=21451381.45926 Hz
20.618AuZ=79N=31L=0.0001384 mf=10725690.72963 Hz
20.618AuZ=79N=32L=0.0002767 mf=5362845.36482 Hz
20.618AuZ=79N=33L=0.0005534 mf=2681422.68241 Hz
20.618AuZ=79N=34L=0.0011069 mf=1340711.34120 Hz
20.618AuZ=79N=35L=0.0022138 mf=670355.67060 Hz
20.618AuZ=79N=36L=0.0044275 mf=335177.83530 Hz
20.618AuZ=79N=37L=0.0088550 mf=167588.91765 Hz
20.618AuZ=79N=38L=0.0177100 mf=83794.45883 Hz
20.618AuZ=79N=39L=0.0354200 mf=41897.22941 Hz
20.618AuZ=79N=40L=0.0708400 mf=20948.61471 Hz
20.618AuZ=79N=41L=0.1416800 mf=10474.30735 Hz
20.618AuZ=79N=42L=0.2833600 mf=5237.15368 Hz
20.618AuZ=79N=43L=0.5667201 mf=2618.57684 Hz
20.618AuZ=79N=44L=1.1334401 mf=1309.28842 Hz
20.618AuZ=79N=45L=2.2668802 mf=654.64421 Hz
20.618AuZ=79N=46L=4.5337604 mf=327.32210 Hz
20.618AuZ=79N=47L=9.0675208 mf=163.66105 Hz
20.618AuZ=79N=48L=18.1350416 mf=81.83053 Hz
20.618AuZ=79N=49L=36.2700833 mf=40.91526 Hz
20.618AuZ=79N=50L=72.5401666 mf=20.45763 Hz
20.618AuZ=79N=51L=145.0803331 mf=10.22882 Hz
20.618AuZ=79N=52L=290.1606662 mf=5.11441 Hz
20.618AuZ=79N=53L=580.3213325 mf=2.55720 Hz
20.618AuZ=79N=54L=1160.6426650 mf=1.27860 Hz
20.618AuZ=79N=55L=2321.2853299 mf=0.63930 Hz
20.618AuZ=79N=56L=4642.5706598 mf=0.31965 Hz
20.618AuZ=79N=57L=9285.1413197 mf=0.15983 Hz
20.618HgZ=80N=17L=0.0000000 mf=173533095452.85287 Hz
20.618HgZ=80N=18L=0.0000000 mf=86766547726.42644 Hz
20.618HgZ=80N=19L=0.0000000 mf=43383273863.21322 Hz
20.618HgZ=80N=20L=0.0000001 mf=21691636931.60661 Hz
20.618HgZ=80N=21L=0.0000001 mf=10845818465.80330 Hz
20.618HgZ=80N=22L=0.0000003 mf=5422909232.90165 Hz
20.618HgZ=80N=23L=0.0000005 mf=2711454616.45083 Hz
20.618HgZ=80N=24L=0.0000011 mf=1355727308.22541 Hz
20.618HgZ=80N=25L=0.0000022 mf=677863654.11271 Hz
20.618HgZ=80N=26L=0.0000044 mf=338931827.05635 Hz
20.618HgZ=80N=27L=0.0000088 mf=169465913.52818 Hz
20.618HgZ=80N=28L=0.0000175 mf=84732956.76409 Hz
20.618HgZ=80N=29L=0.0000350 mf=42366478.38204 Hz
20.618HgZ=80N=30L=0.0000701 mf=21183239.19102 Hz
20.618HgZ=80N=31L=0.0001401 mf=10591619.59551 Hz
20.618HgZ=80N=32L=0.0002802 mf=5295809.79776 Hz
20.618HgZ=80N=33L=0.0005604 mf=2647904.89888 Hz
20.618HgZ=80N=34L=0.0011209 mf=1323952.44944 Hz
20.618HgZ=80N=35L=0.0022418 mf=661976.22472 Hz
20.618HgZ=80N=36L=0.0044835 mf=330988.11236 Hz
20.618HgZ=80N=37L=0.0089671 mf=165494.05618 Hz
20.618HgZ=80N=38L=0.0179342 mf=82747.02809 Hz
20.618HgZ=80N=39L=0.0358684 mf=41373.51404 Hz
20.618HgZ=80N=40L=0.0717367 mf=20686.75702 Hz
20.618HgZ=80N=41L=0.1434734 mf=10343.37851 Hz
20.618HgZ=80N=42L=0.2869469 mf=5171.68926 Hz
20.618HgZ=80N=43L=0.5738937 mf=2585.84463 Hz
20.618HgZ=80N=44L=1.1477874 mf=1292.92231 Hz
20.618HgZ=80N=45L=2.2955749 mf=646.46116 Hz
20.618HgZ=80N=46L=4.5911498 mf=323.23058 Hz
20.618HgZ=80N=47L=9.1822996 mf=161.61529 Hz
20.618HgZ=80N=48L=18.3645991 mf=80.80764 Hz
20.618HgZ=80N=49L=36.7291983 mf=40.40382 Hz
20.618HgZ=80N=50L=73.4583965 mf=20.20191 Hz
20.618HgZ=80N=51L=146.9167930 mf=10.10096 Hz
20.618HgZ=80N=52L=293.8335861 mf=5.05048 Hz
20.618HgZ=80N=53L=587.6671721 mf=2.52524 Hz
20.618HgZ=80N=54L=1175.3343443 mf=1.26262 Hz
20.618HgZ=80N=55L=2350.6686885 mf=0.63131 Hz
20.618HgZ=80N=56L=4701.3373771 mf=0.31565 Hz
20.618HgZ=80N=57L=9402.6747541 mf=0.15783 Hz
20.618TlZ=81N=17L=0.0000000 mf=171390711558.37320 Hz
20.618TlZ=81N=18L=0.0000000 mf=85695355779.18660 Hz
20.618TlZ=81N=19L=0.0000000 mf=42847677889.59330 Hz
20.618TlZ=81N=20L=0.0000001 mf=21423838944.79665 Hz
20.618TlZ=81N=21L=0.0000001 mf=10711919472.39832 Hz
20.618TlZ=81N=22L=0.0000003 mf=5355959736.19916 Hz
20.618TlZ=81N=23L=0.0000006 mf=2677979868.09958 Hz
20.618TlZ=81N=24L=0.0000011 mf=1338989934.04979 Hz
20.618TlZ=81N=25L=0.0000022 mf=669494967.02490 Hz
20.618TlZ=81N=26L=0.0000044 mf=334747483.51245 Hz
20.618TlZ=81N=27L=0.0000089 mf=167373741.75622 Hz
20.618TlZ=81N=28L=0.0000177 mf=83686870.87811 Hz
20.618TlZ=81N=29L=0.0000355 mf=41843435.43906 Hz
20.618TlZ=81N=30L=0.0000709 mf=20921717.71953 Hz
20.618TlZ=81N=31L=0.0001419 mf=10460858.85976 Hz
20.618TlZ=81N=32L=0.0002837 mf=5230429.42988 Hz
20.618TlZ=81N=33L=0.0005674 mf=2615214.71494 Hz
20.618TlZ=81N=34L=0.0011349 mf=1307607.35747 Hz
20.618TlZ=81N=35L=0.0022698 mf=653803.67874 Hz
20.618TlZ=81N=36L=0.0045396 mf=326901.83937 Hz
20.618TlZ=81N=37L=0.0090792 mf=163450.91968 Hz
20.618TlZ=81N=38L=0.0181584 mf=81725.45984 Hz
20.618TlZ=81N=39L=0.0363167 mf=40862.72992 Hz
20.618TlZ=81N=40L=0.0726334 mf=20431.36496 Hz
20.618TlZ=81N=41L=0.1452668 mf=10215.68248 Hz
20.618TlZ=81N=42L=0.2905337 mf=5107.84124 Hz
20.618TlZ=81N=43L=0.5810674 mf=2553.92062 Hz
20.618TlZ=81N=44L=1.1621348 mf=1276.96031 Hz
20.618TlZ=81N=45L=2.3242696 mf=638.48016 Hz
20.618TlZ=81N=46L=4.6485392 mf=319.24008 Hz
20.618TlZ=81N=47L=9.2970783 mf=159.62004 Hz
20.618TlZ=81N=48L=18.5941566 mf=79.81002 Hz
20.618TlZ=81N=49L=37.1883132 mf=39.90501 Hz
20.618TlZ=81N=50L=74.3766265 mf=19.95250 Hz
20.618TlZ=81N=51L=148.7532529 mf=9.97625 Hz
20.618TlZ=81N=52L=297.5065059 mf=4.98813 Hz
20.618TlZ=81N=53L=595.0130118 mf=2.49406 Hz
20.618TlZ=81N=54L=1190.0260236 mf=1.24703 Hz
20.618TlZ=81N=55L=2380.0520471 mf=0.62352 Hz
20.618TlZ=81N=56L=4760.1040943 mf=0.31176 Hz
20.618TlZ=81N=57L=9520.2081886 mf=0.15588 Hz
20.618PbZ=82N=17L=0.0000000 mf=169300580929.61255 Hz
20.618PbZ=82N=18L=0.0000000 mf=84650290464.80627 Hz
20.618PbZ=82N=19L=0.0000000 mf=42325145232.40314 Hz
20.618PbZ=82N=20L=0.0000001 mf=21162572616.20157 Hz
20.618PbZ=82N=21L=0.0000001 mf=10581286308.10078 Hz
20.618PbZ=82N=22L=0.0000003 mf=5290643154.05039 Hz
20.618PbZ=82N=23L=0.0000006 mf=2645321577.02520 Hz
20.618PbZ=82N=24L=0.0000011 mf=1322660788.51260 Hz
20.618PbZ=82N=25L=0.0000022 mf=661330394.25630 Hz
20.618PbZ=82N=26L=0.0000045 mf=330665197.12815 Hz
20.618PbZ=82N=27L=0.0000090 mf=165332598.56408 Hz
20.618PbZ=82N=28L=0.0000180 mf=82666299.28204 Hz
20.618PbZ=82N=29L=0.0000359 mf=41333149.64102 Hz
20.618PbZ=82N=30L=0.0000718 mf=20666574.82051 Hz
20.618PbZ=82N=31L=0.0001436 mf=10333287.41025 Hz
20.618PbZ=82N=32L=0.0002872 mf=5166643.70513 Hz
20.618PbZ=82N=33L=0.0005745 mf=2583321.85256 Hz
20.618PbZ=82N=34L=0.0011489 mf=1291660.92628 Hz
20.618PbZ=82N=35L=0.0022978 mf=645830.46314 Hz
20.618PbZ=82N=36L=0.0045956 mf=322915.23157 Hz
20.618PbZ=82N=37L=0.0091913 mf=161457.61579 Hz
20.618PbZ=82N=38L=0.0183825 mf=80728.80789 Hz
20.618PbZ=82N=39L=0.0367651 mf=40364.40395 Hz
20.618PbZ=82N=40L=0.0735301 mf=20182.20197 Hz
20.618PbZ=82N=41L=0.1470603 mf=10091.10099 Hz
20.618PbZ=82N=42L=0.2941205 mf=5045.55049 Hz
20.618PbZ=82N=43L=0.5882411 mf=2522.77525 Hz
20.618PbZ=82N=44L=1.1764821 mf=1261.38762 Hz
20.618PbZ=82N=45L=2.3529643 mf=630.69381 Hz
20.618PbZ=82N=46L=4.7059285 mf=315.34691 Hz
20.618PbZ=82N=47L=9.4118571 mf=157.67345 Hz
20.618PbZ=82N=48L=18.8237141 mf=78.83673 Hz
20.618PbZ=82N=49L=37.6474282 mf=39.41836 Hz
20.618PbZ=82N=50L=75.2948564 mf=19.70918 Hz
20.618PbZ=82N=51L=150.5897129 mf=9.85459 Hz
20.618PbZ=82N=52L=301.1794257 mf=4.92730 Hz
20.618PbZ=82N=53L=602.3588514 mf=2.46365 Hz
20.618PbZ=82N=54L=1204.7177029 mf=1.23182 Hz
20.618PbZ=82N=55L=2409.4354057 mf=0.61591 Hz
20.618PbZ=82N=56L=4818.8708115 mf=0.30796 Hz
20.618PbZ=82N=57L=9637.7416230 mf=0.15398 Hz
20.618BiZ=83N=17L=0.0000000 mf=167260814894.31598 Hz
20.618BiZ=83N=18L=0.0000000 mf=83630407447.15799 Hz
20.618BiZ=83N=19L=0.0000000 mf=41815203723.57899 Hz
20.618BiZ=83N=20L=0.0000001 mf=20907601861.78950 Hz
20.618BiZ=83N=21L=0.0000001 mf=10453800930.89475 Hz
20.618BiZ=83N=22L=0.0000003 mf=5226900465.44737 Hz
20.618BiZ=83N=23L=0.0000006 mf=2613450232.72369 Hz
20.618BiZ=83N=24L=0.0000011 mf=1306725116.36184 Hz
20.618BiZ=83N=25L=0.0000023 mf=653362558.18092 Hz
20.618BiZ=83N=26L=0.0000045 mf=326681279.09046 Hz
20.618BiZ=83N=27L=0.0000091 mf=163340639.54523 Hz
20.618BiZ=83N=28L=0.0000182 mf=81670319.77262 Hz
20.618BiZ=83N=29L=0.0000363 mf=40835159.88631 Hz
20.618BiZ=83N=30L=0.0000727 mf=20417579.94315 Hz
20.618BiZ=83N=31L=0.0001454 mf=10208789.97158 Hz
20.618BiZ=83N=32L=0.0002907 mf=5104394.98579 Hz
20.618BiZ=83N=33L=0.0005815 mf=2552197.49289 Hz
20.618BiZ=83N=34L=0.0011629 mf=1276098.74645 Hz
20.618BiZ=83N=35L=0.0023258 mf=638049.37322 Hz
20.618BiZ=83N=36L=0.0046517 mf=319024.68661 Hz
20.618BiZ=83N=37L=0.0093034 mf=159512.34331 Hz
20.618BiZ=83N=38L=0.0186067 mf=79756.17165 Hz
20.618BiZ=83N=39L=0.0372134 mf=39878.08583 Hz
20.618BiZ=83N=40L=0.0744268 mf=19939.04291 Hz
20.618BiZ=83N=41L=0.1488537 mf=9969.52146 Hz
20.618BiZ=83N=42L=0.2977074 mf=4984.76073 Hz
20.618BiZ=83N=43L=0.5954147 mf=2492.38036 Hz
20.618BiZ=83N=44L=1.1908295 mf=1246.19018 Hz
20.618BiZ=83N=45L=2.3816589 mf=623.09509 Hz
20.618BiZ=83N=46L=4.7633179 mf=311.54755 Hz
20.618BiZ=83N=47L=9.5266358 mf=155.77377 Hz
20.618BiZ=83N=48L=19.0532716 mf=77.88689 Hz
20.618BiZ=83N=49L=38.1065432 mf=38.94344 Hz
20.618BiZ=83N=50L=76.2130864 mf=19.47172 Hz
20.618BiZ=83N=51L=152.4261728 mf=9.73586 Hz
20.618BiZ=83N=52L=304.8523455 mf=4.86793 Hz
20.618BiZ=83N=53L=609.7046911 mf=2.43397 Hz
20.618BiZ=83N=54L=1219.4093822 mf=1.21698 Hz
20.618BiZ=83N=55L=2438.8187644 mf=0.60849 Hz
20.618BiZ=83N=56L=4877.6375287 mf=0.30425 Hz
20.618BiZ=83N=57L=9755.2750574 mf=0.15212 Hz
20.618PoZ=84N=17L=0.0000000 mf=165269614717.00275 Hz
20.618PoZ=84N=18L=0.0000000 mf=82634807358.50137 Hz
20.618PoZ=84N=19L=0.0000000 mf=41317403679.25069 Hz
20.618PoZ=84N=20L=0.0000001 mf=20658701839.62534 Hz
20.618PoZ=84N=21L=0.0000001 mf=10329350919.81267 Hz
20.618PoZ=84N=22L=0.0000003 mf=5164675459.90634 Hz
20.618PoZ=84N=23L=0.0000006 mf=2582337729.95317 Hz
20.618PoZ=84N=24L=0.0000011 mf=1291168864.97658 Hz
20.618PoZ=84N=25L=0.0000023 mf=645584432.48829 Hz
20.618PoZ=84N=26L=0.0000046 mf=322792216.24415 Hz
20.618PoZ=84N=27L=0.0000092 mf=161396108.12207 Hz
20.618PoZ=84N=28L=0.0000184 mf=80698054.06104 Hz
20.618PoZ=84N=29L=0.0000368 mf=40349027.03052 Hz
20.618PoZ=84N=30L=0.0000736 mf=20174513.51526 Hz
20.618PoZ=84N=31L=0.0001471 mf=10087256.75763 Hz
20.618PoZ=84N=32L=0.0002942 mf=5043628.37881 Hz
20.618PoZ=84N=33L=0.0005885 mf=2521814.18941 Hz
20.618PoZ=84N=34L=0.0011769 mf=1260907.09470 Hz
20.618PoZ=84N=35L=0.0023539 mf=630453.54735 Hz
20.618PoZ=84N=36L=0.0047077 mf=315226.77368 Hz
20.618PoZ=84N=37L=0.0094154 mf=157613.38684 Hz
20.618PoZ=84N=38L=0.0188309 mf=78806.69342 Hz
20.618PoZ=84N=39L=0.0376618 mf=39403.34671 Hz
20.618PoZ=84N=40L=0.0753236 mf=19701.67335 Hz
20.618PoZ=84N=41L=0.1506471 mf=9850.83668 Hz
20.618PoZ=84N=42L=0.3012942 mf=4925.41834 Hz
20.618PoZ=84N=43L=0.6025884 mf=2462.70917 Hz
20.618PoZ=84N=44L=1.2051768 mf=1231.35458 Hz
20.618PoZ=84N=45L=2.4103536 mf=615.67729 Hz
20.618PoZ=84N=46L=4.8207073 mf=307.83865 Hz
20.618PoZ=84N=47L=9.6414145 mf=153.91932 Hz
20.618PoZ=84N=48L=19.2828291 mf=76.95966 Hz
20.618PoZ=84N=49L=38.5656582 mf=38.47983 Hz
20.618PoZ=84N=50L=77.1313163 mf=19.23992 Hz
20.618PoZ=84N=51L=154.2626327 mf=9.61996 Hz
20.618PoZ=84N=52L=308.5252654 mf=4.80998 Hz
20.618PoZ=84N=53L=617.0505307 mf=2.40499 Hz
20.618PoZ=84N=54L=1234.1010615 mf=1.20249 Hz
20.618PoZ=84N=55L=2468.2021230 mf=0.60125 Hz
20.618PoZ=84N=56L=4936.4042459 mf=0.30062 Hz
20.618PoZ=84N=57L=9872.8084918 mf=0.15031 Hz
20.618AtZ=85N=17L=0.0000000 mf=163325266308.56741 Hz
20.618AtZ=85N=18L=0.0000000 mf=81662633154.28371 Hz
20.618AtZ=85N=19L=0.0000000 mf=40831316577.14185 Hz
20.618AtZ=85N=20L=0.0000001 mf=20415658288.57093 Hz
20.618AtZ=85N=21L=0.0000001 mf=10207829144.28546 Hz
20.618AtZ=85N=22L=0.0000003 mf=5103914572.14273 Hz
20.618AtZ=85N=23L=0.0000006 mf=2551957286.07137 Hz
20.618AtZ=85N=24L=0.0000012 mf=1275978643.03568 Hz
20.618AtZ=85N=25L=0.0000023 mf=637989321.51784 Hz
20.618AtZ=85N=26L=0.0000047 mf=318994660.75892 Hz
20.618AtZ=85N=27L=0.0000093 mf=159497330.37946 Hz
20.618AtZ=85N=28L=0.0000186 mf=79748665.18973 Hz
20.618AtZ=85N=29L=0.0000372 mf=39874332.59487 Hz
20.618AtZ=85N=30L=0.0000744 mf=19937166.29743 Hz
20.618AtZ=85N=31L=0.0001489 mf=9968583.14872 Hz
20.618AtZ=85N=32L=0.0002977 mf=4984291.57436 Hz
20.618AtZ=85N=33L=0.0005955 mf=2492145.78718 Hz
20.618AtZ=85N=34L=0.0011909 mf=1246072.89359 Hz
20.618AtZ=85N=35L=0.0023819 mf=623036.44679 Hz
20.618AtZ=85N=36L=0.0047638 mf=311518.22340 Hz
20.618AtZ=85N=37L=0.0095275 mf=155759.11170 Hz
20.618AtZ=85N=38L=0.0190551 mf=77879.55585 Hz
20.618AtZ=85N=39L=0.0381101 mf=38939.77792 Hz
20.618AtZ=85N=40L=0.0762203 mf=19469.88896 Hz
20.618AtZ=85N=41L=0.1524405 mf=9734.94448 Hz
20.618AtZ=85N=42L=0.3048810 mf=4867.47224 Hz
20.618AtZ=85N=43L=0.6097621 mf=2433.73612 Hz
20.618AtZ=85N=44L=1.2195242 mf=1216.86806 Hz
20.618AtZ=85N=45L=2.4390483 mf=608.43403 Hz
20.618AtZ=85N=46L=4.8780966 mf=304.21702 Hz
20.618AtZ=85N=47L=9.7561933 mf=152.10851 Hz
20.618AtZ=85N=48L=19.5123866 mf=76.05425 Hz
20.618AtZ=85N=49L=39.0247731 mf=38.02713 Hz
20.618AtZ=85N=50L=78.0495463 mf=19.01356 Hz
20.618AtZ=85N=51L=156.0990926 mf=9.50678 Hz
20.618AtZ=85N=52L=312.1981852 mf=4.75339 Hz
20.618AtZ=85N=53L=624.3963704 mf=2.37670 Hz
20.618AtZ=85N=54L=1248.7927408 mf=1.18835 Hz
20.618AtZ=85N=55L=2497.5854816 mf=0.59417 Hz
20.618AtZ=85N=56L=4995.1709631 mf=0.29709 Hz
20.618AtZ=85N=57L=9990.3419263 mf=0.14854 Hz
20.618RnZ=86N=17L=0.0000000 mf=161426135304.97940 Hz
20.618RnZ=86N=18L=0.0000000 mf=80713067652.48970 Hz
20.618RnZ=86N=19L=0.0000000 mf=40356533826.24485 Hz
20.618RnZ=86N=20L=0.0000001 mf=20178266913.12243 Hz
20.618RnZ=86N=21L=0.0000001 mf=10089133456.56121 Hz
20.618RnZ=86N=22L=0.0000003 mf=5044566728.28061 Hz
20.618RnZ=86N=23L=0.0000006 mf=2522283364.14030 Hz
20.618RnZ=86N=24L=0.0000012 mf=1261141682.07015 Hz
20.618RnZ=86N=25L=0.0000024 mf=630570841.03508 Hz
20.618RnZ=86N=26L=0.0000047 mf=315285420.51754 Hz
20.618RnZ=86N=27L=0.0000094 mf=157642710.25877 Hz
20.618RnZ=86N=28L=0.0000188 mf=78821355.12938 Hz
20.618RnZ=86N=29L=0.0000377 mf=39410677.56469 Hz
20.618RnZ=86N=30L=0.0000753 mf=19705338.78235 Hz
20.618RnZ=86N=31L=0.0001506 mf=9852669.39117 Hz
20.618RnZ=86N=32L=0.0003012 mf=4926334.69559 Hz
20.618RnZ=86N=33L=0.0006025 mf=2463167.34779 Hz
20.618RnZ=86N=34L=0.0012050 mf=1231583.67390 Hz
20.618RnZ=86N=35L=0.0024099 mf=615791.83695 Hz
20.618RnZ=86N=36L=0.0048198 mf=307895.91847 Hz
20.618RnZ=86N=37L=0.0096396 mf=153947.95924 Hz
20.618RnZ=86N=38L=0.0192792 mf=76973.97962 Hz
20.618RnZ=86N=39L=0.0385585 mf=38486.98981 Hz
20.618RnZ=86N=40L=0.0771170 mf=19243.49490 Hz
20.618RnZ=86N=41L=0.1542339 mf=9621.74745 Hz
20.618RnZ=86N=42L=0.3084679 mf=4810.87373 Hz
20.618RnZ=86N=43L=0.6169358 mf=2405.43686 Hz
20.618RnZ=86N=44L=1.2338715 mf=1202.71843 Hz
20.618RnZ=86N=45L=2.4677430 mf=601.35922 Hz
20.618RnZ=86N=46L=4.9354860 mf=300.67961 Hz
20.618RnZ=86N=47L=9.8709720 mf=150.33980 Hz
20.618RnZ=86N=48L=19.7419441 mf=75.16990 Hz
20.618RnZ=86N=49L=39.4838881 mf=37.58495 Hz
20.618RnZ=86N=50L=78.9677763 mf=18.79248 Hz
20.618RnZ=86N=51L=157.9355525 mf=9.39624 Hz
20.618RnZ=86N=52L=315.8711050 mf=4.69812 Hz
20.618RnZ=86N=53L=631.7422100 mf=2.34906 Hz
20.618RnZ=86N=54L=1263.4844201 mf=1.17453 Hz
20.618RnZ=86N=55L=2526.9688402 mf=0.58726 Hz
20.618RnZ=86N=56L=5053.9376803 mf=0.29363 Hz
20.618RnZ=86N=57L=10107.8753607 mf=0.14682 Hz
20.618FrZ=87N=17L=0.0000000 mf=159570662485.38193 Hz
20.618FrZ=87N=18L=0.0000000 mf=79785331242.69096 Hz
20.618FrZ=87N=19L=0.0000000 mf=39892665621.34548 Hz
20.618FrZ=87N=20L=0.0000001 mf=19946332810.67274 Hz
20.618FrZ=87N=21L=0.0000001 mf=9973166405.33637 Hz
20.618FrZ=87N=22L=0.0000003 mf=4986583202.66819 Hz
20.618FrZ=87N=23L=0.0000006 mf=2493291601.33409 Hz
20.618FrZ=87N=24L=0.0000012 mf=1246645800.66705 Hz
20.618FrZ=87N=25L=0.0000024 mf=623322900.33352 Hz
20.618FrZ=87N=26L=0.0000048 mf=311661450.16676 Hz
20.618FrZ=87N=27L=0.0000095 mf=155830725.08338 Hz
20.618FrZ=87N=28L=0.0000190 mf=77915362.54169 Hz
20.618FrZ=87N=29L=0.0000381 mf=38957681.27085 Hz
20.618FrZ=87N=30L=0.0000762 mf=19478840.63542 Hz
20.618FrZ=87N=31L=0.0001524 mf=9739420.31771 Hz
20.618FrZ=87N=32L=0.0003047 mf=4869710.15886 Hz
20.618FrZ=87N=33L=0.0006095 mf=2434855.07943 Hz
20.618FrZ=87N=34L=0.0012190 mf=1217427.53971 Hz
20.618FrZ=87N=35L=0.0024379 mf=608713.76986 Hz
20.618FrZ=87N=36L=0.0048759 mf=304356.88493 Hz
20.618FrZ=87N=37L=0.0097517 mf=152178.44246 Hz
20.618FrZ=87N=38L=0.0195034 mf=76089.22123 Hz
20.618FrZ=87N=39L=0.0390068 mf=38044.61062 Hz
20.618FrZ=87N=40L=0.0780137 mf=19022.30531 Hz
20.618FrZ=87N=41L=0.1560274 mf=9511.15265 Hz
20.618FrZ=87N=42L=0.3120547 mf=4755.57633 Hz
20.618FrZ=87N=43L=0.6241094 mf=2377.78816 Hz
20.618FrZ=87N=44L=1.2482188 mf=1188.89408 Hz
20.618FrZ=87N=45L=2.4964377 mf=594.44704 Hz
20.618FrZ=87N=46L=4.9928754 mf=297.22352 Hz
20.618FrZ=87N=47L=9.9857508 mf=148.61176 Hz
20.618FrZ=87N=48L=19.9715016 mf=74.30588 Hz
20.618FrZ=87N=49L=39.9430031 mf=37.15294 Hz
20.618FrZ=87N=50L=79.8860062 mf=18.57647 Hz
20.618FrZ=87N=51L=159.7720124 mf=9.28824 Hz
20.618FrZ=87N=52L=319.5440248 mf=4.64412 Hz
20.618FrZ=87N=53L=639.0880497 mf=2.32206 Hz
20.618FrZ=87N=54L=1278.1760994 mf=1.16103 Hz
20.618FrZ=87N=55L=2556.3521988 mf=0.58051 Hz
20.618FrZ=87N=56L=5112.7043976 mf=0.29026 Hz
20.618FrZ=87N=57L=10225.4087951 mf=0.14513 Hz
20.618RaZ=88N=17L=0.0000000 mf=157757359502.59354 Hz
20.618RaZ=88N=18L=0.0000000 mf=78878679751.29677 Hz
20.618RaZ=88N=19L=0.0000000 mf=39439339875.64838 Hz
20.618RaZ=88N=20L=0.0000001 mf=19719669937.82419 Hz
20.618RaZ=88N=21L=0.0000002 mf=9859834968.91210 Hz
20.618RaZ=88N=22L=0.0000003 mf=4929917484.45605 Hz
20.618RaZ=88N=23L=0.0000006 mf=2464958742.22802 Hz
20.618RaZ=88N=24L=0.0000012 mf=1232479371.11401 Hz
20.618RaZ=88N=25L=0.0000024 mf=616239685.55701 Hz
20.618RaZ=88N=26L=0.0000048 mf=308119842.77850 Hz
20.618RaZ=88N=27L=0.0000096 mf=154059921.38925 Hz
20.618RaZ=88N=28L=0.0000193 mf=77029960.69463 Hz
20.618RaZ=88N=29L=0.0000385 mf=38514980.34731 Hz
20.618RaZ=88N=30L=0.0000771 mf=19257490.17366 Hz
20.618RaZ=88N=31L=0.0001541 mf=9628745.08683 Hz
20.618RaZ=88N=32L=0.0003082 mf=4814372.54341 Hz
20.618RaZ=88N=33L=0.0006165 mf=2407186.27171 Hz
20.618RaZ=88N=34L=0.0012330 mf=1203593.13585 Hz
20.618RaZ=88N=35L=0.0024659 mf=601796.56793 Hz
20.618RaZ=88N=36L=0.0049319 mf=300898.28396 Hz
20.618RaZ=88N=37L=0.0098638 mf=150449.14198 Hz
20.618RaZ=88N=38L=0.0197276 mf=75224.57099 Hz
20.618RaZ=88N=39L=0.0394552 mf=37612.28550 Hz
20.618RaZ=88N=40L=0.0789104 mf=18806.14275 Hz
20.618RaZ=88N=41L=0.1578208 mf=9403.07137 Hz
20.618RaZ=88N=42L=0.3156415 mf=4701.53569 Hz
20.618RaZ=88N=43L=0.6312831 mf=2350.76784 Hz
20.618RaZ=88N=44L=1.2625662 mf=1175.38392 Hz
20.618RaZ=88N=45L=2.5251324 mf=587.69196 Hz
20.618RaZ=88N=46L=5.0502648 mf=293.84598 Hz
20.618RaZ=88N=47L=10.1005295 mf=146.92299 Hz
20.618RaZ=88N=48L=20.2010590 mf=73.46150 Hz
20.618RaZ=88N=49L=40.4021181 mf=36.73075 Hz
20.618RaZ=88N=50L=80.8042362 mf=18.36537 Hz
20.618RaZ=88N=51L=161.6084723 mf=9.18269 Hz
20.618RaZ=88N=52L=323.2169447 mf=4.59134 Hz
20.618RaZ=88N=53L=646.4338893 mf=2.29567 Hz
20.618RaZ=88N=54L=1292.8677787 mf=1.14784 Hz
20.618RaZ=88N=55L=2585.7355574 mf=0.57392 Hz
20.618RaZ=88N=56L=5171.4711148 mf=0.28696 Hz
20.618RaZ=88N=57L=10342.9422295 mf=0.14348 Hz
20.618AcZ=89N=17L=0.0000000 mf=155984804901.44080 Hz
20.618AcZ=89N=18L=0.0000000 mf=77992402450.72040 Hz
20.618AcZ=89N=19L=0.0000000 mf=38996201225.36020 Hz
20.618AcZ=89N=20L=0.0000001 mf=19498100612.68010 Hz
20.618AcZ=89N=21L=0.0000002 mf=9749050306.34005 Hz
20.618AcZ=89N=22L=0.0000003 mf=4874525153.17003 Hz
20.618AcZ=89N=23L=0.0000006 mf=2437262576.58501 Hz
20.618AcZ=89N=24L=0.0000012 mf=1218631288.29251 Hz
20.618AcZ=89N=25L=0.0000024 mf=609315644.14625 Hz
20.618AcZ=89N=26L=0.0000049 mf=304657822.07313 Hz
20.618AcZ=89N=27L=0.0000097 mf=152328911.03656 Hz
20.618AcZ=89N=28L=0.0000195 mf=76164455.51828 Hz
20.618AcZ=89N=29L=0.0000390 mf=38082227.75914 Hz
20.618AcZ=89N=30L=0.0000779 mf=19041113.87957 Hz
20.618AcZ=89N=31L=0.0001559 mf=9520556.93979 Hz
20.618AcZ=89N=32L=0.0003117 mf=4760278.46989 Hz
20.618AcZ=89N=33L=0.0006235 mf=2380139.23495 Hz
20.618AcZ=89N=34L=0.0012470 mf=1190069.61747 Hz
20.618AcZ=89N=35L=0.0024940 mf=595034.80874 Hz
20.618AcZ=89N=36L=0.0049879 mf=297517.40437 Hz
20.618AcZ=89N=37L=0.0099759 mf=148758.70218 Hz
20.618AcZ=89N=38L=0.0199518 mf=74379.35109 Hz
20.618AcZ=89N=39L=0.0399035 mf=37189.67555 Hz
20.618AcZ=89N=40L=0.0798071 mf=18594.83777 Hz
20.618AcZ=89N=41L=0.1596142 mf=9297.41889 Hz
20.618AcZ=89N=42L=0.3192284 mf=4648.70944 Hz
20.618AcZ=89N=43L=0.6384568 mf=2324.35472 Hz
20.618AcZ=89N=44L=1.2769135 mf=1162.17736 Hz
20.618AcZ=89N=45L=2.5538271 mf=581.08868 Hz
20.618AcZ=89N=46L=5.1076541 mf=290.54434 Hz
20.618AcZ=89N=47L=10.2153083 mf=145.27217 Hz
20.618AcZ=89N=48L=20.4306165 mf=72.63609 Hz
20.618AcZ=89N=49L=40.8612331 mf=36.31804 Hz
20.618AcZ=89N=50L=81.7224661 mf=18.15902 Hz
20.618AcZ=89N=51L=163.4449322 mf=9.07951 Hz
20.618AcZ=89N=52L=326.8898645 mf=4.53976 Hz
20.618AcZ=89N=53L=653.7797290 mf=2.26988 Hz
20.618AcZ=89N=54L=1307.5594580 mf=1.13494 Hz
20.618AcZ=89N=55L=2615.1189160 mf=0.56747 Hz
20.618AcZ=89N=56L=5230.2378320 mf=0.28373 Hz
20.618AcZ=89N=57L=10460.4756640 mf=0.14187 Hz
20.618ThZ=90N=17L=0.0000000 mf=154251640402.53589 Hz
20.618ThZ=90N=18L=0.0000000 mf=77125820201.26794 Hz
20.618ThZ=90N=19L=0.0000000 mf=38562910100.63397 Hz
20.618ThZ=90N=20L=0.0000001 mf=19281455050.31699 Hz
20.618ThZ=90N=21L=0.0000002 mf=9640727525.15849 Hz
20.618ThZ=90N=22L=0.0000003 mf=4820363762.57925 Hz
20.618ThZ=90N=23L=0.0000006 mf=2410181881.28962 Hz
20.618ThZ=90N=24L=0.0000012 mf=1205090940.64481 Hz
20.618ThZ=90N=25L=0.0000025 mf=602545470.32241 Hz
20.618ThZ=90N=26L=0.0000049 mf=301272735.16120 Hz
20.618ThZ=90N=27L=0.0000099 mf=150636367.58060 Hz
20.618ThZ=90N=28L=0.0000197 mf=75318183.79030 Hz
20.618ThZ=90N=29L=0.0000394 mf=37659091.89515 Hz
20.618ThZ=90N=30L=0.0000788 mf=18829545.94758 Hz
20.618ThZ=90N=31L=0.0001576 mf=9414772.97379 Hz
20.618ThZ=90N=32L=0.0003152 mf=4707386.48689 Hz
20.618ThZ=90N=33L=0.0006305 mf=2353693.24345 Hz
20.618ThZ=90N=34L=0.0012610 mf=1176846.62172 Hz
20.618ThZ=90N=35L=0.0025220 mf=588423.31086 Hz
20.618ThZ=90N=36L=0.0050440 mf=294211.65543 Hz
20.618ThZ=90N=37L=0.0100880 mf=147105.82772 Hz
20.618ThZ=90N=38L=0.0201760 mf=73552.91386 Hz
20.618ThZ=90N=39L=0.0403519 mf=36776.45693 Hz
20.618ThZ=90N=40L=0.0807038 mf=18388.22846 Hz
20.618ThZ=90N=41L=0.1614076 mf=9194.11423 Hz
20.618ThZ=90N=42L=0.3228152 mf=4597.05712 Hz
20.618ThZ=90N=43L=0.6456304 mf=2298.52856 Hz
20.618ThZ=90N=44L=1.2912609 mf=1149.26428 Hz
20.618ThZ=90N=45L=2.5825218 mf=574.63214 Hz
20.618ThZ=90N=46L=5.1650435 mf=287.31607 Hz
20.618ThZ=90N=47L=10.3300870 mf=143.65803 Hz
20.618ThZ=90N=48L=20.6601740 mf=71.82902 Hz
20.618ThZ=90N=49L=41.3203480 mf=35.91451 Hz
20.618ThZ=90N=50L=82.6406961 mf=17.95725 Hz
20.618ThZ=90N=51L=165.2813922 mf=8.97863 Hz
20.618ThZ=90N=52L=330.5627843 mf=4.48931 Hz
20.618ThZ=90N=53L=661.1255686 mf=2.24466 Hz
20.618ThZ=90N=54L=1322.2511373 mf=1.12233 Hz
20.618ThZ=90N=55L=2644.5022746 mf=0.56116 Hz
20.618ThZ=90N=56L=5289.0045492 mf=0.28058 Hz
20.618ThZ=90N=57L=10578.0090984 mf=0.14029 Hz
20.618PaZ=91N=17L=0.0000000 mf=152556567431.07944 Hz
20.618PaZ=91N=18L=0.0000000 mf=76278283715.53972 Hz
20.618PaZ=91N=19L=0.0000000 mf=38139141857.76986 Hz
20.618PaZ=91N=20L=0.0000001 mf=19069570928.88493 Hz
20.618PaZ=91N=21L=0.0000002 mf=9534785464.44247 Hz
20.618PaZ=91N=22L=0.0000003 mf=4767392732.22123 Hz
20.618PaZ=91N=23L=0.0000006 mf=2383696366.11062 Hz
20.618PaZ=91N=24L=0.0000012 mf=1191848183.05531 Hz
20.618PaZ=91N=25L=0.0000025 mf=595924091.52765 Hz
20.618PaZ=91N=26L=0.0000050 mf=297962045.76383 Hz
20.618PaZ=91N=27L=0.0000100 mf=148981022.88191 Hz
20.618PaZ=91N=28L=0.0000199 mf=74490511.44096 Hz
20.618PaZ=91N=29L=0.0000398 mf=37245255.72048 Hz
20.618PaZ=91N=30L=0.0000797 mf=18622627.86024 Hz
20.618PaZ=91N=31L=0.0001594 mf=9311313.93012 Hz
20.618PaZ=91N=32L=0.0003188 mf=4655656.96506 Hz
20.618PaZ=91N=33L=0.0006375 mf=2327828.48253 Hz
20.618PaZ=91N=34L=0.0012750 mf=1163914.24126 Hz
20.618PaZ=91N=35L=0.0025500 mf=581957.12063 Hz
20.618PaZ=91N=36L=0.0051000 mf=290978.56032 Hz
20.618PaZ=91N=37L=0.0102001 mf=145489.28016 Hz
20.618PaZ=91N=38L=0.0204001 mf=72744.64008 Hz
20.618PaZ=91N=39L=0.0408003 mf=36372.32004 Hz
20.618PaZ=91N=40L=0.0816005 mf=18186.16002 Hz
20.618PaZ=91N=41L=0.1632010 mf=9093.08001 Hz
20.618PaZ=91N=42L=0.3264021 mf=4546.54000 Hz
20.618PaZ=91N=43L=0.6528041 mf=2273.27000 Hz
20.618PaZ=91N=44L=1.3056082 mf=1136.63500 Hz
20.618PaZ=91N=45L=2.6112164 mf=568.31750 Hz
20.618PaZ=91N=46L=5.2224329 mf=284.15875 Hz
20.618PaZ=91N=47L=10.4448658 mf=142.07938 Hz
20.618PaZ=91N=48L=20.8897315 mf=71.03969 Hz
20.618PaZ=91N=49L=41.7794630 mf=35.51984 Hz
20.618PaZ=91N=50L=83.5589260 mf=17.75992 Hz
20.618PaZ=91N=51L=167.1178521 mf=8.87996 Hz
20.618PaZ=91N=52L=334.2357042 mf=4.43998 Hz
20.618PaZ=91N=53L=668.4714083 mf=2.21999 Hz
20.618PaZ=91N=54L=1336.9428166 mf=1.11000 Hz
20.618PaZ=91N=55L=2673.8856332 mf=0.55500 Hz
20.618PaZ=91N=56L=5347.7712664 mf=0.27750 Hz
20.618PaZ=91N=57L=10695.5425328 mf=0.13875 Hz
20.618UZ=92N=17L=0.0000000 mf=150898343872.04599 Hz
20.618UZ=92N=18L=0.0000000 mf=75449171936.02299 Hz
20.618UZ=92N=19L=0.0000000 mf=37724585968.01150 Hz
20.618UZ=92N=20L=0.0000001 mf=18862292984.00575 Hz
20.618UZ=92N=21L=0.0000002 mf=9431146492.00287 Hz
20.618UZ=92N=22L=0.0000003 mf=4715573246.00144 Hz
20.618UZ=92N=23L=0.0000006 mf=2357786623.00072 Hz
20.618UZ=92N=24L=0.0000013 mf=1178893311.50036 Hz
20.618UZ=92N=25L=0.0000025 mf=589446655.75018 Hz
20.618UZ=92N=26L=0.0000050 mf=294723327.87509 Hz
20.618UZ=92N=27L=0.0000101 mf=147361663.93755 Hz
20.618UZ=92N=28L=0.0000201 mf=73680831.96877 Hz
20.618UZ=92N=29L=0.0000403 mf=36840415.98439 Hz
20.618UZ=92N=30L=0.0000806 mf=18420207.99219 Hz
20.618UZ=92N=31L=0.0001611 mf=9210103.99610 Hz
20.618UZ=92N=32L=0.0003223 mf=4605051.99805 Hz
20.618UZ=92N=33L=0.0006445 mf=2302525.99902 Hz
20.618UZ=92N=34L=0.0012890 mf=1151262.99951 Hz
20.618UZ=92N=35L=0.0025780 mf=575631.49976 Hz
20.618UZ=92N=36L=0.0051561 mf=287815.74988 Hz
20.618UZ=92N=37L=0.0103122 mf=143907.87494 Hz
20.618UZ=92N=38L=0.0206243 mf=71953.93747 Hz
20.618UZ=92N=39L=0.0412486 mf=35976.96873 Hz
20.618UZ=92N=40L=0.0824972 mf=17988.48437 Hz
20.618UZ=92N=41L=0.1649944 mf=8994.24218 Hz
20.618UZ=92N=42L=0.3299889 mf=4497.12109 Hz
20.618UZ=92N=43L=0.6599778 mf=2248.56055 Hz
20.618UZ=92N=44L=1.3199556 mf=1124.28027 Hz
20.618UZ=92N=45L=2.6399111 mf=562.14014 Hz
20.618UZ=92N=46L=5.2798222 mf=281.07007 Hz
20.618UZ=92N=47L=10.5596445 mf=140.53503 Hz
20.618UZ=92N=48L=21.1192890 mf=70.26752 Hz
20.618UZ=92N=49L=42.2385780 mf=35.13376 Hz
20.618UZ=92N=50L=84.4771560 mf=17.56688 Hz
20.618UZ=92N=51L=168.9543120 mf=8.78344 Hz
20.618UZ=92N=52L=337.9086240 mf=4.39172 Hz
20.618UZ=92N=53L=675.8172480 mf=2.19586 Hz
20.618UZ=92N=54L=1351.6344959 mf=1.09793 Hz
20.618UZ=92N=55L=2703.2689918 mf=0.54896 Hz
20.618UZ=92N=56L=5406.5379836 mf=0.27448 Hz
20.618UZ=92N=57L=10813.0759672 mf=0.13724 Hz
20.618NpZ=93N=17L=0.0000000 mf=149275781034.71216 Hz
20.618NpZ=93N=18L=0.0000000 mf=74637890517.35608 Hz
20.618NpZ=93N=19L=0.0000000 mf=37318945258.67804 Hz
20.618NpZ=93N=20L=0.0000001 mf=18659472629.33902 Hz
20.618NpZ=93N=21L=0.0000002 mf=9329736314.66951 Hz
20.618NpZ=93N=22L=0.0000003 mf=4664868157.33476 Hz
20.618NpZ=93N=23L=0.0000006 mf=2332434078.66738 Hz
20.618NpZ=93N=24L=0.0000013 mf=1166217039.33369 Hz
20.618NpZ=93N=25L=0.0000025 mf=583108519.66684 Hz
20.618NpZ=93N=26L=0.0000051 mf=291554259.83342 Hz
20.618NpZ=93N=27L=0.0000102 mf=145777129.91671 Hz
20.618NpZ=93N=28L=0.0000204 mf=72888564.95836 Hz
20.618NpZ=93N=29L=0.0000407 mf=36444282.47918 Hz
20.618NpZ=93N=30L=0.0000814 mf=18222141.23959 Hz
20.618NpZ=93N=31L=0.0001629 mf=9111070.61979 Hz
20.618NpZ=93N=32L=0.0003258 mf=4555535.30990 Hz
20.618NpZ=93N=33L=0.0006515 mf=2277767.65495 Hz
20.618NpZ=93N=34L=0.0013030 mf=1138883.82747 Hz
20.618NpZ=93N=35L=0.0026061 mf=569441.91374 Hz
20.618NpZ=93N=36L=0.0052121 mf=284720.95687 Hz
20.618NpZ=93N=37L=0.0104242 mf=142360.47843 Hz
20.618NpZ=93N=38L=0.0208485 mf=71180.23922 Hz
20.618NpZ=93N=39L=0.0416970 mf=35590.11961 Hz
20.618NpZ=93N=40L=0.0833939 mf=17795.05980 Hz
20.618NpZ=93N=41L=0.1667879 mf=8897.52990 Hz
20.618NpZ=93N=42L=0.3335757 mf=4448.76495 Hz
20.618NpZ=93N=43L=0.6671515 mf=2224.38248 Hz
20.618NpZ=93N=44L=1.3343029 mf=1112.19124 Hz
20.618NpZ=93N=45L=2.6686058 mf=556.09562 Hz
20.618NpZ=93N=46L=5.3372116 mf=278.04781 Hz
20.618NpZ=93N=47L=10.6744232 mf=139.02390 Hz
20.618NpZ=93N=48L=21.3488465 mf=69.51195 Hz
20.618NpZ=93N=49L=42.6976930 mf=34.75598 Hz
20.618NpZ=93N=50L=85.3953860 mf=17.37799 Hz
20.618NpZ=93N=51L=170.7907719 mf=8.68899 Hz
20.618NpZ=93N=52L=341.5815438 mf=4.34450 Hz
20.618NpZ=93N=53L=683.1630876 mf=2.17225 Hz
20.618NpZ=93N=54L=1366.3261752 mf=1.08612 Hz
20.618NpZ=93N=55L=2732.6523504 mf=0.54306 Hz
20.618NpZ=93N=56L=5465.3047008 mf=0.27153 Hz
20.618NpZ=93N=57L=10930.6094017 mf=0.13577 Hz
20.618PuZ=94N=17L=0.0000000 mf=147687740810.93860 Hz
20.618PuZ=94N=18L=0.0000000 mf=73843870405.46930 Hz
20.618PuZ=94N=19L=0.0000000 mf=36921935202.73465 Hz
20.618PuZ=94N=20L=0.0000001 mf=18460967601.36732 Hz
20.618PuZ=94N=21L=0.0000002 mf=9230483800.68366 Hz
20.618PuZ=94N=22L=0.0000003 mf=4615241900.34183 Hz
20.618PuZ=94N=23L=0.0000006 mf=2307620950.17092 Hz
20.618PuZ=94N=24L=0.0000013 mf=1153810475.08546 Hz
20.618PuZ=94N=25L=0.0000026 mf=576905237.54273 Hz
20.618PuZ=94N=26L=0.0000051 mf=288452618.77136 Hz
20.618PuZ=94N=27L=0.0000103 mf=144226309.38568 Hz
20.618PuZ=94N=28L=0.0000206 mf=72113154.69284 Hz
20.618PuZ=94N=29L=0.0000412 mf=36056577.34642 Hz
20.618PuZ=94N=30L=0.0000823 mf=18028288.67321 Hz
20.618PuZ=94N=31L=0.0001646 mf=9014144.33661 Hz
20.618PuZ=94N=32L=0.0003293 mf=4507072.16830 Hz
20.618PuZ=94N=33L=0.0006585 mf=2253536.08415 Hz
20.618PuZ=94N=34L=0.0013170 mf=1126768.04208 Hz
20.618PuZ=94N=35L=0.0026341 mf=563384.02104 Hz
20.618PuZ=94N=36L=0.0052682 mf=281692.01052 Hz
20.618PuZ=94N=37L=0.0105363 mf=140846.00526 Hz
20.618PuZ=94N=38L=0.0210727 mf=70423.00263 Hz
20.618PuZ=94N=39L=0.0421453 mf=35211.50131 Hz
20.618PuZ=94N=40L=0.0842906 mf=17605.75066 Hz
20.618PuZ=94N=41L=0.1685813 mf=8802.87533 Hz
20.618PuZ=94N=42L=0.3371626 mf=4401.43766 Hz
20.618PuZ=94N=43L=0.6743251 mf=2200.71883 Hz
20.618PuZ=94N=44L=1.3486502 mf=1100.35942 Hz
20.618PuZ=94N=45L=2.6973005 mf=550.17971 Hz
20.618PuZ=94N=46L=5.3946010 mf=275.08985 Hz
20.618PuZ=94N=47L=10.7892020 mf=137.54493 Hz
20.618PuZ=94N=48L=21.5784040 mf=68.77246 Hz
20.618PuZ=94N=49L=43.1568080 mf=34.38623 Hz
20.618PuZ=94N=50L=86.3136159 mf=17.19312 Hz
20.618PuZ=94N=51L=172.6272318 mf=8.59656 Hz
20.618PuZ=94N=52L=345.2544636 mf=4.29828 Hz
20.618PuZ=94N=53L=690.5089273 mf=2.14914 Hz
20.618PuZ=94N=54L=1381.0178545 mf=1.07457 Hz
20.618PuZ=94N=55L=2762.0357090 mf=0.53728 Hz
20.618PuZ=94N=56L=5524.0714180 mf=0.26864 Hz
20.618PuZ=94N=57L=11048.1428361 mf=0.13432 Hz
20.618AmZ=95N=17L=0.0000000 mf=146133133012.92871 Hz
20.618AmZ=95N=18L=0.0000000 mf=73066566506.46436 Hz
20.618AmZ=95N=19L=0.0000000 mf=36533283253.23218 Hz
20.618AmZ=95N=20L=0.0000001 mf=18266641626.61609 Hz
20.618AmZ=95N=21L=0.0000002 mf=9133320813.30805 Hz
20.618AmZ=95N=22L=0.0000003 mf=4566660406.65402 Hz
20.618AmZ=95N=23L=0.0000006 mf=2283330203.32701 Hz
20.618AmZ=95N=24L=0.0000013 mf=1141665101.66351 Hz
20.618AmZ=95N=25L=0.0000026 mf=570832550.83175 Hz
20.618AmZ=95N=26L=0.0000052 mf=285416275.41588 Hz
20.618AmZ=95N=27L=0.0000104 mf=142708137.70794 Hz
20.618AmZ=95N=28L=0.0000208 mf=71354068.85397 Hz
20.618AmZ=95N=29L=0.0000416 mf=35677034.42698 Hz
20.618AmZ=95N=30L=0.0000832 mf=17838517.21349 Hz
20.618AmZ=95N=31L=0.0001664 mf=8919258.60675 Hz
20.618AmZ=95N=32L=0.0003328 mf=4459629.30337 Hz
20.618AmZ=95N=33L=0.0006655 mf=2229814.65169 Hz
20.618AmZ=95N=34L=0.0013311 mf=1114907.32584 Hz
20.618AmZ=95N=35L=0.0026621 mf=557453.66292 Hz
20.618AmZ=95N=36L=0.0053242 mf=278726.83146 Hz
20.618AmZ=95N=37L=0.0106484 mf=139363.41573 Hz
20.618AmZ=95N=38L=0.0212968 mf=69681.70787 Hz
20.618AmZ=95N=39L=0.0425937 mf=34840.85393 Hz
20.618AmZ=95N=40L=0.0851873 mf=17420.42697 Hz
20.618AmZ=95N=41L=0.1703747 mf=8710.21348 Hz
20.618AmZ=95N=42L=0.3407494 mf=4355.10674 Hz
20.618AmZ=95N=43L=0.6814988 mf=2177.55337 Hz
20.618AmZ=95N=44L=1.3629976 mf=1088.77669 Hz
20.618AmZ=95N=45L=2.7259952 mf=544.38834 Hz
20.618AmZ=95N=46L=5.4519904 mf=272.19417 Hz
20.618AmZ=95N=47L=10.9039807 mf=136.09709 Hz
20.618AmZ=95N=48L=21.8079615 mf=68.04854 Hz
20.618AmZ=95N=49L=43.6159229 mf=34.02427 Hz
20.618AmZ=95N=50L=87.2318459 mf=17.01214 Hz
20.618AmZ=95N=51L=174.4636917 mf=8.50607 Hz
20.618AmZ=95N=52L=348.9273835 mf=4.25303 Hz
20.618AmZ=95N=53L=697.8547669 mf=2.12652 Hz
20.618AmZ=95N=54L=1395.7095338 mf=1.06326 Hz
20.618AmZ=95N=55L=2791.4190676 mf=0.53163 Hz
20.618AmZ=95N=56L=5582.8381353 mf=0.26581 Hz
20.618AmZ=95N=57L=11165.6762705 mf=0.13291 Hz
20.618CmZ=96N=17L=0.0000000 mf=144610912877.37738 Hz
20.618CmZ=96N=18L=0.0000000 mf=72305456438.68869 Hz
20.618CmZ=96N=19L=0.0000000 mf=36152728219.34435 Hz
20.618CmZ=96N=20L=0.0000001 mf=18076364109.67217 Hz
20.618CmZ=96N=21L=0.0000002 mf=9038182054.83609 Hz
20.618CmZ=96N=22L=0.0000003 mf=4519091027.41804 Hz
20.618CmZ=96N=23L=0.0000007 mf=2259545513.70902 Hz
20.618CmZ=96N=24L=0.0000013 mf=1129772756.85451 Hz
20.618CmZ=96N=25L=0.0000026 mf=564886378.42726 Hz
20.618CmZ=96N=26L=0.0000053 mf=282443189.21363 Hz
20.618CmZ=96N=27L=0.0000105 mf=141221594.60681 Hz
20.618CmZ=96N=28L=0.0000210 mf=70610797.30341 Hz
20.618CmZ=96N=29L=0.0000420 mf=35305398.65170 Hz
20.618CmZ=96N=30L=0.0000841 mf=17652699.32585 Hz
20.618CmZ=96N=31L=0.0001681 mf=8826349.66293 Hz
20.618CmZ=96N=32L=0.0003363 mf=4413174.83146 Hz
20.618CmZ=96N=33L=0.0006725 mf=2206587.41573 Hz
20.618CmZ=96N=34L=0.0013451 mf=1103293.70787 Hz
20.618CmZ=96N=35L=0.0026901 mf=551646.85393 Hz
20.618CmZ=96N=36L=0.0053803 mf=275823.42697 Hz
20.618CmZ=96N=37L=0.0107605 mf=137911.71348 Hz
20.618CmZ=96N=38L=0.0215210 mf=68955.85674 Hz
20.618CmZ=96N=39L=0.0430420 mf=34477.92837 Hz
20.618CmZ=96N=40L=0.0860841 mf=17238.96419 Hz
20.618CmZ=96N=41L=0.1721681 mf=8619.48209 Hz
20.618CmZ=96N=42L=0.3443362 mf=4309.74105 Hz
20.618CmZ=96N=43L=0.6886725 mf=2154.87052 Hz
20.618CmZ=96N=44L=1.3773449 mf=1077.43526 Hz
20.618CmZ=96N=45L=2.7546899 mf=538.71763 Hz
20.618CmZ=96N=46L=5.5093797 mf=269.35882 Hz
20.618CmZ=96N=47L=11.0187595 mf=134.67941 Hz
20.618CmZ=96N=48L=22.0375190 mf=67.33970 Hz
20.618CmZ=96N=49L=44.0750379 mf=33.66985 Hz
20.618CmZ=96N=50L=88.1500758 mf=16.83493 Hz
20.618CmZ=96N=51L=176.3001516 mf=8.41746 Hz
20.618CmZ=96N=52L=352.6003033 mf=4.20873 Hz
20.618CmZ=96N=53L=705.2006066 mf=2.10437 Hz
20.618CmZ=96N=54L=1410.4012131 mf=1.05218 Hz
20.618CmZ=96N=55L=2820.8024262 mf=0.52609 Hz
20.618CmZ=96N=56L=5641.6048525 mf=0.26305 Hz
20.618CmZ=96N=57L=11283.2097049 mf=0.13152 Hz
20.618BkZ=97N=17L=0.0000000 mf=143120078724.00238 Hz
20.618BkZ=97N=18L=0.0000000 mf=71560039362.00119 Hz
20.618BkZ=97N=19L=0.0000000 mf=35780019681.00060 Hz
20.618BkZ=97N=20L=0.0000001 mf=17890009840.50030 Hz
20.618BkZ=97N=21L=0.0000002 mf=8945004920.25015 Hz
20.618BkZ=97N=22L=0.0000003 mf=4472502460.12507 Hz
20.618BkZ=97N=23L=0.0000007 mf=2236251230.06254 Hz
20.618BkZ=97N=24L=0.0000013 mf=1118125615.03127 Hz
20.618BkZ=97N=25L=0.0000027 mf=559062807.51563 Hz
20.618BkZ=97N=26L=0.0000053 mf=279531403.75782 Hz
20.618BkZ=97N=27L=0.0000106 mf=139765701.87891 Hz
20.618BkZ=97N=28L=0.0000212 mf=69882850.93945 Hz
20.618BkZ=97N=29L=0.0000425 mf=34941425.46973 Hz
20.618BkZ=97N=30L=0.0000849 mf=17470712.73486 Hz
20.618BkZ=97N=31L=0.0001699 mf=8735356.36743 Hz
20.618BkZ=97N=32L=0.0003398 mf=4367678.18372 Hz
20.618BkZ=97N=33L=0.0006795 mf=2183839.09186 Hz
20.618BkZ=97N=34L=0.0013591 mf=1091919.54593 Hz
20.618BkZ=97N=35L=0.0027181 mf=545959.77296 Hz
20.618BkZ=97N=36L=0.0054363 mf=272979.88648 Hz
20.618BkZ=97N=37L=0.0108726 mf=136489.94324 Hz
20.618BkZ=97N=38L=0.0217452 mf=68244.97162 Hz
20.618BkZ=97N=39L=0.0434904 mf=34122.48581 Hz
20.618BkZ=97N=40L=0.0869808 mf=17061.24291 Hz
20.618BkZ=97N=41L=0.1739615 mf=8530.62145 Hz
20.618BkZ=97N=42L=0.3479231 mf=4265.31073 Hz
20.618BkZ=97N=43L=0.6958461 mf=2132.65536 Hz
20.618BkZ=97N=44L=1.3916923 mf=1066.32768 Hz
20.618BkZ=97N=45L=2.7833846 mf=533.16384 Hz
20.618BkZ=97N=46L=5.5667691 mf=266.58192 Hz
20.618BkZ=97N=47L=11.1335382 mf=133.29096 Hz
20.618BkZ=97N=48L=22.2670764 mf=66.64548 Hz
20.618BkZ=97N=49L=44.5341529 mf=33.32274 Hz
20.618BkZ=97N=50L=89.0683058 mf=16.66137 Hz
20.618BkZ=97N=51L=178.1366116 mf=8.33069 Hz
20.618BkZ=97N=52L=356.2732231 mf=4.16534 Hz
20.618BkZ=97N=53L=712.5464462 mf=2.08267 Hz
20.618BkZ=97N=54L=1425.0928924 mf=1.04134 Hz
20.618BkZ=97N=55L=2850.1857848 mf=0.52067 Hz
20.618BkZ=97N=56L=5700.3715697 mf=0.26033 Hz
20.618BkZ=97N=57L=11400.7431394 mf=0.13017 Hz
20.618CfZ=98N=17L=0.0000000 mf=141659669757.43091 Hz
20.618CfZ=98N=18L=0.0000000 mf=70829834878.71545 Hz
20.618CfZ=98N=19L=0.0000000 mf=35414917439.35773 Hz
20.618CfZ=98N=20L=0.0000001 mf=17707458719.67886 Hz
20.618CfZ=98N=21L=0.0000002 mf=8853729359.83943 Hz
20.618CfZ=98N=22L=0.0000003 mf=4426864679.91972 Hz
20.618CfZ=98N=23L=0.0000007 mf=2213432339.95986 Hz
20.618CfZ=98N=24L=0.0000013 mf=1106716169.97993 Hz
20.618CfZ=98N=25L=0.0000027 mf=553358084.98997 Hz
20.618CfZ=98N=26L=0.0000054 mf=276679042.49498 Hz
20.618CfZ=98N=27L=0.0000107 mf=138339521.24749 Hz
20.618CfZ=98N=28L=0.0000215 mf=69169760.62375 Hz
20.618CfZ=98N=29L=0.0000429 mf=34584880.31187 Hz
20.618CfZ=98N=30L=0.0000858 mf=17292440.15594 Hz
20.618CfZ=98N=31L=0.0001716 mf=8646220.07797 Hz
20.618CfZ=98N=32L=0.0003433 mf=4323110.03898 Hz
20.618CfZ=98N=33L=0.0006865 mf=2161555.01949 Hz
20.618CfZ=98N=34L=0.0013731 mf=1080777.50975 Hz
20.618CfZ=98N=35L=0.0027462 mf=540388.75487 Hz
20.618CfZ=98N=36L=0.0054923 mf=270194.37744 Hz
20.618CfZ=98N=37L=0.0109847 mf=135097.18872 Hz
20.618CfZ=98N=38L=0.0219694 mf=67548.59436 Hz
20.618CfZ=98N=39L=0.0439387 mf=33774.29718 Hz
20.618CfZ=98N=40L=0.0878775 mf=16887.14859 Hz
20.618CfZ=98N=41L=0.1757550 mf=8443.57429 Hz
20.618CfZ=98N=42L=0.3515099 mf=4221.78715 Hz
20.618CfZ=98N=43L=0.7030198 mf=2110.89357 Hz
20.618CfZ=98N=44L=1.4060396 mf=1055.44679 Hz
20.618CfZ=98N=45L=2.8120792 mf=527.72339 Hz
20.618CfZ=98N=46L=5.6241585 mf=263.86170 Hz
20.618CfZ=98N=47L=11.2483170 mf=131.93085 Hz
20.618CfZ=98N=48L=22.4966339 mf=65.96542 Hz
20.618CfZ=98N=49L=44.9932679 mf=32.98271 Hz
20.618CfZ=98N=50L=89.9865357 mf=16.49136 Hz
20.618CfZ=98N=51L=179.9730715 mf=8.24568 Hz
20.618CfZ=98N=52L=359.9461429 mf=4.12284 Hz
20.618CfZ=98N=53L=719.8922859 mf=2.06142 Hz
20.618CfZ=98N=54L=1439.7845717 mf=1.03071 Hz
20.618CfZ=98N=55L=2879.5691435 mf=0.51535 Hz
20.618CfZ=98N=56L=5759.1382869 mf=0.25768 Hz
20.618CfZ=98N=57L=11518.2765738 mf=0.12884 Hz
20.618EsZ=99N=17L=0.0000000 mf=140228764002.30533 Hz
20.618EsZ=99N=18L=0.0000000 mf=70114382001.15266 Hz
20.618EsZ=99N=19L=0.0000000 mf=35057191000.57633 Hz
20.618EsZ=99N=20L=0.0000001 mf=17528595500.28817 Hz
20.618EsZ=99N=21L=0.0000002 mf=8764297750.14408 Hz
20.618EsZ=99N=22L=0.0000003 mf=4382148875.07204 Hz
20.618EsZ=99N=23L=0.0000007 mf=2191074437.53602 Hz
20.618EsZ=99N=24L=0.0000014 mf=1095537218.76801 Hz
20.618EsZ=99N=25L=0.0000027 mf=547768609.38401 Hz
20.618EsZ=99N=26L=0.0000054 mf=273884304.69200 Hz
20.618EsZ=99N=27L=0.0000108 mf=136942152.34600 Hz
20.618EsZ=99N=28L=0.0000217 mf=68471076.17300 Hz
20.618EsZ=99N=29L=0.0000433 mf=34235538.08650 Hz
20.618EsZ=99N=30L=0.0000867 mf=17117769.04325 Hz
20.618EsZ=99N=31L=0.0001734 mf=8558884.52163 Hz
20.618EsZ=99N=32L=0.0003468 mf=4279442.26081 Hz
20.618EsZ=99N=33L=0.0006935 mf=2139721.13041 Hz
20.618EsZ=99N=34L=0.0013871 mf=1069860.56520 Hz
20.618EsZ=99N=35L=0.0027742 mf=534930.28260 Hz
20.618EsZ=99N=36L=0.0055484 mf=267465.14130 Hz
20.618EsZ=99N=37L=0.0110968 mf=133732.57065 Hz
20.618EsZ=99N=38L=0.0221935 mf=66866.28533 Hz
20.618EsZ=99N=39L=0.0443871 mf=33433.14266 Hz
20.618EsZ=99N=40L=0.0887742 mf=16716.57133 Hz
20.618EsZ=99N=41L=0.1775484 mf=8358.28567 Hz
20.618EsZ=99N=42L=0.3550967 mf=4179.14283 Hz
20.618EsZ=99N=43L=0.7101935 mf=2089.57142 Hz
20.618EsZ=99N=44L=1.4203870 mf=1044.78571 Hz
20.618EsZ=99N=45L=2.8407739 mf=522.39285 Hz
20.618EsZ=99N=46L=5.6815479 mf=261.19643 Hz
20.618EsZ=99N=47L=11.3630957 mf=130.59821 Hz
20.618EsZ=99N=48L=22.7261914 mf=65.29911 Hz
20.618EsZ=99N=49L=45.4523828 mf=32.64955 Hz
20.618EsZ=99N=50L=90.9047657 mf=16.32478 Hz
20.618EsZ=99N=51L=181.8095314 mf=8.16239 Hz
20.618EsZ=99N=52L=363.6190628 mf=4.08119 Hz
20.618EsZ=99N=53L=727.2381255 mf=2.04060 Hz
20.618EsZ=99N=54L=1454.4762510 mf=1.02030 Hz
20.618EsZ=99N=55L=2908.9525021 mf=0.51015 Hz
20.618EsZ=99N=56L=5817.9050041 mf=0.25507 Hz
20.618EsZ=99N=57L=11635.8100082 mf=0.12754 Hz
20.618FmZ=100N=17L=0.0000000 mf=138826476362.28229 Hz
20.618FmZ=100N=18L=0.0000000 mf=69413238181.14114 Hz
20.618FmZ=100N=19L=0.0000000 mf=34706619090.57057 Hz
20.618FmZ=100N=20L=0.0000001 mf=17353309545.28529 Hz
20.618FmZ=100N=21L=0.0000002 mf=8676654772.64264 Hz
20.618FmZ=100N=22L=0.0000003 mf=4338327386.32132 Hz
20.618FmZ=100N=23L=0.0000007 mf=2169163693.16066 Hz
20.618FmZ=100N=24L=0.0000014 mf=1084581846.58033 Hz
20.618FmZ=100N=25L=0.0000027 mf=542290923.29017 Hz
20.618FmZ=100N=26L=0.0000055 mf=271145461.64508 Hz
20.618FmZ=100N=27L=0.0000109 mf=135572730.82254 Hz
20.618FmZ=100N=28L=0.0000219 mf=67786365.41127 Hz
20.618FmZ=100N=29L=0.0000438 mf=33893182.70564 Hz
20.618FmZ=100N=30L=0.0000876 mf=16946591.35282 Hz
20.618FmZ=100N=31L=0.0001751 mf=8473295.67641 Hz
20.618FmZ=100N=32L=0.0003503 mf=4236647.83820 Hz
20.618FmZ=100N=33L=0.0007006 mf=2118323.91910 Hz
20.618FmZ=100N=34L=0.0014011 mf=1059161.95955 Hz
20.618FmZ=100N=35L=0.0028022 mf=529580.97978 Hz
20.618FmZ=100N=36L=0.0056044 mf=264790.48989 Hz
20.618FmZ=100N=37L=0.0112089 mf=132395.24494 Hz
20.618FmZ=100N=38L=0.0224177 mf=66197.62247 Hz
20.618FmZ=100N=39L=0.0448354 mf=33098.81124 Hz
20.618FmZ=100N=40L=0.0896709 mf=16549.40562 Hz
20.618FmZ=100N=41L=0.1793418 mf=8274.70281 Hz
20.618FmZ=100N=42L=0.3586836 mf=4137.35140 Hz
20.618FmZ=100N=43L=0.7173672 mf=2068.67570 Hz
20.618FmZ=100N=44L=1.4347343 mf=1034.33785 Hz
20.618FmZ=100N=45L=2.8694686 mf=517.16893 Hz
20.618FmZ=100N=46L=5.7389372 mf=258.58446 Hz
20.618FmZ=100N=47L=11.4778745 mf=129.29223 Hz
20.618FmZ=100N=48L=22.9557489 mf=64.64612 Hz
20.618FmZ=100N=49L=45.9114978 mf=32.32306 Hz
20.618FmZ=100N=50L=91.8229956 mf=16.16153 Hz
20.618FmZ=100N=51L=183.6459913 mf=8.08076 Hz
20.618FmZ=100N=52L=367.2919826 mf=4.04038 Hz
20.618FmZ=100N=53L=734.5839652 mf=2.02019 Hz
20.618FmZ=100N=54L=1469.1679303 mf=1.01010 Hz
20.618FmZ=100N=55L=2938.3358607 mf=0.50505 Hz
20.618FmZ=100N=56L=5876.6717213 mf=0.25252 Hz
20.618FmZ=100N=57L=11753.3434427 mf=0.12626 Hz
20.618MdZ=101N=17L=0.0000000 mf=137451956794.33893 Hz
20.618MdZ=101N=18L=0.0000000 mf=68725978397.16946 Hz
20.618MdZ=101N=19L=0.0000000 mf=34362989198.58473 Hz
20.618MdZ=101N=20L=0.0000001 mf=17181494599.29237 Hz
20.618MdZ=101N=21L=0.0000002 mf=8590747299.64618 Hz
20.618MdZ=101N=22L=0.0000003 mf=4295373649.82309 Hz
20.618MdZ=101N=23L=0.0000007 mf=2147686824.91155 Hz
20.618MdZ=101N=24L=0.0000014 mf=1073843412.45577 Hz
20.618MdZ=101N=25L=0.0000028 mf=536921706.22789 Hz
20.618MdZ=101N=26L=0.0000055 mf=268460853.11394 Hz
20.618MdZ=101N=27L=0.0000111 mf=134230426.55697 Hz
20.618MdZ=101N=28L=0.0000221 mf=67115213.27849 Hz
20.618MdZ=101N=29L=0.0000442 mf=33557606.63924 Hz
20.618MdZ=101N=30L=0.0000884 mf=16778803.31962 Hz
20.618MdZ=101N=31L=0.0001769 mf=8389401.65981 Hz
20.618MdZ=101N=32L=0.0003538 mf=4194700.82991 Hz
20.618MdZ=101N=33L=0.0007076 mf=2097350.41495 Hz
20.618MdZ=101N=34L=0.0014151 mf=1048675.20748 Hz
20.618MdZ=101N=35L=0.0028302 mf=524337.60374 Hz
20.618MdZ=101N=36L=0.0056605 mf=262168.80187 Hz
20.618MdZ=101N=37L=0.0113210 mf=131084.40093 Hz
20.618MdZ=101N=38L=0.0226419 mf=65542.20047 Hz
20.618MdZ=101N=39L=0.0452838 mf=32771.10023 Hz
20.618MdZ=101N=40L=0.0905676 mf=16385.55012 Hz
20.618MdZ=101N=41L=0.1811352 mf=8192.77506 Hz
20.618MdZ=101N=42L=0.3622704 mf=4096.38753 Hz
20.618MdZ=101N=43L=0.7245408 mf=2048.19376 Hz
20.618MdZ=101N=44L=1.4490817 mf=1024.09688 Hz
20.618MdZ=101N=45L=2.8981633 mf=512.04844 Hz
20.618MdZ=101N=46L=5.7963266 mf=256.02422 Hz
20.618MdZ=101N=47L=11.5926532 mf=128.01211 Hz
20.618MdZ=101N=48L=23.1853064 mf=64.00606 Hz
20.618MdZ=101N=49L=46.3706128 mf=32.00303 Hz
20.618MdZ=101N=50L=92.7412256 mf=16.00151 Hz
20.618MdZ=101N=51L=185.4824512 mf=8.00076 Hz
20.618MdZ=101N=52L=370.9649024 mf=4.00038 Hz
20.618MdZ=101N=53L=741.9298048 mf=2.00019 Hz
20.618MdZ=101N=54L=1483.8596096 mf=1.00009 Hz
20.618MdZ=101N=55L=2967.7192193 mf=0.50005 Hz
20.618MdZ=101N=56L=5935.4384385 mf=0.25002 Hz
20.618MdZ=101N=57L=11870.8768771 mf=0.12501 Hz
20.618NoZ=102N=17L=0.0000000 mf=136104388590.47282 Hz
20.618NoZ=102N=18L=0.0000000 mf=68052194295.23641 Hz
20.618NoZ=102N=19L=0.0000000 mf=34026097147.61821 Hz
20.618NoZ=102N=20L=0.0000001 mf=17013048573.80910 Hz
20.618NoZ=102N=21L=0.0000002 mf=8506524286.90455 Hz
20.618NoZ=102N=22L=0.0000003 mf=4253262143.45228 Hz
20.618NoZ=102N=23L=0.0000007 mf=2126631071.72614 Hz
20.618NoZ=102N=24L=0.0000014 mf=1063315535.86307 Hz
20.618NoZ=102N=25L=0.0000028 mf=531657767.93154 Hz
20.618NoZ=102N=26L=0.0000056 mf=265828883.96577 Hz
20.618NoZ=102N=27L=0.0000112 mf=132914441.98288 Hz
20.618NoZ=102N=28L=0.0000223 mf=66457220.99144 Hz
20.618NoZ=102N=29L=0.0000447 mf=33228610.49572 Hz
20.618NoZ=102N=30L=0.0000893 mf=16614305.24786 Hz
20.618NoZ=102N=31L=0.0001786 mf=8307152.62393 Hz
20.618NoZ=102N=32L=0.0003573 mf=4153576.31197 Hz
20.618NoZ=102N=33L=0.0007146 mf=2076788.15598 Hz
20.618NoZ=102N=34L=0.0014291 mf=1038394.07799 Hz
20.618NoZ=102N=35L=0.0028583 mf=519197.03900 Hz
20.618NoZ=102N=36L=0.0057165 mf=259598.51950 Hz
20.618NoZ=102N=37L=0.0114330 mf=129799.25975 Hz
20.618NoZ=102N=38L=0.0228661 mf=64899.62987 Hz
20.618NoZ=102N=39L=0.0457322 mf=32449.81494 Hz
20.618NoZ=102N=40L=0.0914643 mf=16224.90747 Hz
20.618NoZ=102N=41L=0.1829286 mf=8112.45373 Hz
20.618NoZ=102N=42L=0.3658572 mf=4056.22687 Hz
20.618NoZ=102N=43L=0.7317145 mf=2028.11343 Hz
20.618NoZ=102N=44L=1.4634290 mf=1014.05672 Hz
20.618NoZ=102N=45L=2.9268580 mf=507.02836 Hz
20.618NoZ=102N=46L=5.8537160 mf=253.51418 Hz
20.618NoZ=102N=47L=11.7074319 mf=126.75709 Hz
20.618NoZ=102N=48L=23.4148639 mf=63.37854 Hz
20.618NoZ=102N=49L=46.8297278 mf=31.68927 Hz
20.618NoZ=102N=50L=93.6594556 mf=15.84464 Hz
20.618NoZ=102N=51L=187.3189111 mf=7.92232 Hz
20.618NoZ=102N=52L=374.6378222 mf=3.96116 Hz
20.618NoZ=102N=53L=749.2756445 mf=1.98058 Hz
20.618NoZ=102N=54L=1498.5512889 mf=0.99029 Hz
20.618NoZ=102N=55L=2997.1025779 mf=0.49514 Hz
20.618NoZ=102N=56L=5994.2051558 mf=0.24757 Hz
20.618NoZ=102N=57L=11988.4103115 mf=0.12379 Hz
20.618LrZ=103N=17L=0.0000000 mf=134782986759.49736 Hz
20.618LrZ=103N=18L=0.0000000 mf=67391493379.74868 Hz
20.618LrZ=103N=19L=0.0000000 mf=33695746689.87434 Hz
20.618LrZ=103N=20L=0.0000001 mf=16847873344.93717 Hz
20.618LrZ=103N=21L=0.0000002 mf=8423936672.46859 Hz
20.618LrZ=103N=22L=0.0000004 mf=4211968336.23429 Hz
20.618LrZ=103N=23L=0.0000007 mf=2105984168.11715 Hz
20.618LrZ=103N=24L=0.0000014 mf=1052992084.05857 Hz
20.618LrZ=103N=25L=0.0000028 mf=526496042.02929 Hz
20.618LrZ=103N=26L=0.0000056 mf=263248021.01464 Hz
20.618LrZ=103N=27L=0.0000113 mf=131624010.50732 Hz
20.618LrZ=103N=28L=0.0000225 mf=65812005.25366 Hz
20.618LrZ=103N=29L=0.0000451 mf=32906002.62683 Hz
20.618LrZ=103N=30L=0.0000902 mf=16453001.31342 Hz
20.618LrZ=103N=31L=0.0001804 mf=8226500.65671 Hz
20.618LrZ=103N=32L=0.0003608 mf=4113250.32835 Hz
20.618LrZ=103N=33L=0.0007216 mf=2056625.16418 Hz
20.618LrZ=103N=34L=0.0014431 mf=1028312.58209 Hz
20.618LrZ=103N=35L=0.0028863 mf=514156.29104 Hz
20.618LrZ=103N=36L=0.0057726 mf=257078.14552 Hz
20.618LrZ=103N=37L=0.0115451 mf=128539.07276 Hz
20.618LrZ=103N=38L=0.0230903 mf=64269.53638 Hz
20.618LrZ=103N=39L=0.0461805 mf=32134.76819 Hz
20.618LrZ=103N=40L=0.0923610 mf=16067.38410 Hz
20.618LrZ=103N=41L=0.1847220 mf=8033.69205 Hz
20.618LrZ=103N=42L=0.3694441 mf=4016.84602 Hz
20.618LrZ=103N=43L=0.7388882 mf=2008.42301 Hz
20.618LrZ=103N=44L=1.4777763 mf=1004.21151 Hz
20.618LrZ=103N=45L=2.9555527 mf=502.10575 Hz
20.618LrZ=103N=46L=5.9111053 mf=251.05288 Hz
20.618LrZ=103N=47L=11.8222107 mf=125.52644 Hz
20.618LrZ=103N=48L=23.6444214 mf=62.76322 Hz
20.618LrZ=103N=49L=47.2888428 mf=31.38161 Hz
20.618LrZ=103N=50L=94.5776855 mf=15.69080 Hz
20.618LrZ=103N=51L=189.1553710 mf=7.84540 Hz
20.618LrZ=103N=52L=378.3107421 mf=3.92270 Hz
20.618LrZ=103N=53L=756.6214841 mf=1.96135 Hz
20.618LrZ=103N=54L=1513.2429682 mf=0.98068 Hz
20.618LrZ=103N=55L=3026.4859365 mf=0.49034 Hz
20.618LrZ=103N=56L=6052.9718730 mf=0.24517 Hz
20.618LrZ=103N=57L=12105.9437459 mf=0.12258 Hz
20.618RfZ=104N=17L=0.0000000 mf=133486996502.19450 Hz
20.618RfZ=104N=18L=0.0000000 mf=66743498251.09725 Hz
20.618RfZ=104N=19L=0.0000000 mf=33371749125.54863 Hz
20.618RfZ=104N=20L=0.0000001 mf=16685874562.77431 Hz
20.618RfZ=104N=21L=0.0000002 mf=8342937281.38716 Hz
20.618RfZ=104N=22L=0.0000004 mf=4171468640.69358 Hz
20.618RfZ=104N=23L=0.0000007 mf=2085734320.34679 Hz
20.618RfZ=104N=24L=0.0000014 mf=1042867160.17339 Hz
20.618RfZ=104N=25L=0.0000028 mf=521433580.08670 Hz
20.618RfZ=104N=26L=0.0000057 mf=260716790.04335 Hz
20.618RfZ=104N=27L=0.0000114 mf=130358395.02167 Hz
20.618RfZ=104N=28L=0.0000228 mf=65179197.51084 Hz
20.618RfZ=104N=29L=0.0000455 mf=32589598.75542 Hz
20.618RfZ=104N=30L=0.0000911 mf=16294799.37771 Hz
20.618RfZ=104N=31L=0.0001821 mf=8147399.68885 Hz
20.618RfZ=104N=32L=0.0003643 mf=4073699.84443 Hz
20.618RfZ=104N=33L=0.0007286 mf=2036849.92221 Hz
20.618RfZ=104N=34L=0.0014572 mf=1018424.96111 Hz
20.618RfZ=104N=35L=0.0029143 mf=509212.48055 Hz
20.618RfZ=104N=36L=0.0058286 mf=254606.24028 Hz
20.618RfZ=104N=37L=0.0116572 mf=127303.12014 Hz
20.618RfZ=104N=38L=0.0233144 mf=63651.56007 Hz
20.618RfZ=104N=39L=0.0466289 mf=31825.78003 Hz
20.618RfZ=104N=40L=0.0932577 mf=15912.89002 Hz
20.618RfZ=104N=41L=0.1865155 mf=7956.44501 Hz
20.618RfZ=104N=42L=0.3730309 mf=3978.22250 Hz
20.618RfZ=104N=43L=0.7460618 mf=1989.11125 Hz
20.618RfZ=104N=44L=1.4921237 mf=994.55563 Hz
20.618RfZ=104N=45L=2.9842474 mf=497.27781 Hz
20.618RfZ=104N=46L=5.9684947 mf=248.63891 Hz
20.618RfZ=104N=47L=11.9369894 mf=124.31945 Hz
20.618RfZ=104N=48L=23.8739789 mf=62.15973 Hz
20.618RfZ=104N=49L=47.7479577 mf=31.07986 Hz
20.618RfZ=104N=50L=95.4959155 mf=15.53993 Hz
20.618RfZ=104N=51L=190.9918309 mf=7.76997 Hz
20.618RfZ=104N=52L=381.9836619 mf=3.88498 Hz
20.618RfZ=104N=53L=763.9673238 mf=1.94249 Hz
20.618RfZ=104N=54L=1527.9346475 mf=0.97125 Hz
20.618RfZ=104N=55L=3055.8692951 mf=0.48562 Hz
20.618RfZ=104N=56L=6111.7385902 mf=0.24281 Hz
20.618RfZ=104N=57L=12223.4771804 mf=0.12141 Hz
20.618DbZ=105N=17L=0.0000000 mf=132215691773.60217 Hz
20.618DbZ=105N=18L=0.0000000 mf=66107845886.80109 Hz
20.618DbZ=105N=19L=0.0000000 mf=33053922943.40054 Hz
20.618DbZ=105N=20L=0.0000001 mf=16526961471.70027 Hz
20.618DbZ=105N=21L=0.0000002 mf=8263480735.85014 Hz
20.618DbZ=105N=22L=0.0000004 mf=4131740367.92507 Hz
20.618DbZ=105N=23L=0.0000007 mf=2065870183.96253 Hz
20.618DbZ=105N=24L=0.0000014 mf=1032935091.98127 Hz
20.618DbZ=105N=25L=0.0000029 mf=516467545.99063 Hz
20.618DbZ=105N=26L=0.0000057 mf=258233772.99532 Hz
20.618DbZ=105N=27L=0.0000115 mf=129116886.49766 Hz
20.618DbZ=105N=28L=0.0000230 mf=64558443.24883 Hz
20.618DbZ=105N=29L=0.0000460 mf=32279221.62441 Hz
20.618DbZ=105N=30L=0.0000919 mf=16139610.81221 Hz
20.618DbZ=105N=31L=0.0001839 mf=8069805.40610 Hz
20.618DbZ=105N=32L=0.0003678 mf=4034902.70305 Hz
20.618DbZ=105N=33L=0.0007356 mf=2017451.35153 Hz
20.618DbZ=105N=34L=0.0014712 mf=1008725.67576 Hz
20.618DbZ=105N=35L=0.0029423 mf=504362.83788 Hz
20.618DbZ=105N=36L=0.0058847 mf=252181.41894 Hz
20.618DbZ=105N=37L=0.0117693 mf=126090.70947 Hz
20.618DbZ=105N=38L=0.0235386 mf=63045.35474 Hz
20.618DbZ=105N=39L=0.0470772 mf=31522.67737 Hz
20.618DbZ=105N=40L=0.0941544 mf=15761.33868 Hz
20.618DbZ=105N=41L=0.1883089 mf=7880.66934 Hz
20.618DbZ=105N=42L=0.3766178 mf=3940.33467 Hz
20.618DbZ=105N=43L=0.7532355 mf=1970.16734 Hz
20.618DbZ=105N=44L=1.5064710 mf=985.08367 Hz
20.618DbZ=105N=45L=3.0129420 mf=492.54183 Hz
20.618DbZ=105N=46L=6.0258841 mf=246.27092 Hz
20.618DbZ=105N=47L=12.0517682 mf=123.13546 Hz
20.618DbZ=105N=48L=24.1035364 mf=61.56773 Hz
20.618DbZ=105N=49L=48.2070727 mf=30.78386 Hz
20.618DbZ=105N=50L=96.4141454 mf=15.39193 Hz
20.618DbZ=105N=51L=192.8282909 mf=7.69597 Hz
20.618DbZ=105N=52L=385.6565817 mf=3.84798 Hz
20.618DbZ=105N=53L=771.3131634 mf=1.92399 Hz
20.618DbZ=105N=54L=1542.6263268 mf=0.96200 Hz
20.618DbZ=105N=55L=3085.2526537 mf=0.48100 Hz
20.618DbZ=105N=56L=6170.5053074 mf=0.24050 Hz
20.618DbZ=105N=57L=12341.0106148 mf=0.12025 Hz
20.618SgZ=106N=17L=0.0000000 mf=130968373926.68141 Hz
20.618SgZ=106N=18L=0.0000000 mf=65484186963.34071 Hz
20.618SgZ=106N=19L=0.0000000 mf=32742093481.67035 Hz
20.618SgZ=106N=20L=0.0000001 mf=16371046740.83518 Hz
20.618SgZ=106N=21L=0.0000002 mf=8185523370.41759 Hz
20.618SgZ=106N=22L=0.0000004 mf=4092761685.20879 Hz
20.618SgZ=106N=23L=0.0000007 mf=2046380842.60440 Hz
20.618SgZ=106N=24L=0.0000015 mf=1023190421.30220 Hz
20.618SgZ=106N=25L=0.0000029 mf=511595210.65110 Hz
20.618SgZ=106N=26L=0.0000058 mf=255797605.32555 Hz
20.618SgZ=106N=27L=0.0000116 mf=127898802.66278 Hz
20.618SgZ=106N=28L=0.0000232 mf=63949401.33139 Hz
20.618SgZ=106N=29L=0.0000464 mf=31974700.66569 Hz
20.618SgZ=106N=30L=0.0000928 mf=15987350.33285 Hz
20.618SgZ=106N=31L=0.0001856 mf=7993675.16642 Hz
20.618SgZ=106N=32L=0.0003713 mf=3996837.58321 Hz
20.618SgZ=106N=33L=0.0007426 mf=1998418.79161 Hz
20.618SgZ=106N=34L=0.0014852 mf=999209.39580 Hz
20.618SgZ=106N=35L=0.0029703 mf=499604.69790 Hz
20.618SgZ=106N=36L=0.0059407 mf=249802.34895 Hz
20.618SgZ=106N=37L=0.0118814 mf=124901.17448 Hz
20.618SgZ=106N=38L=0.0237628 mf=62450.58724 Hz
20.618SgZ=106N=39L=0.0475256 mf=31225.29362 Hz
20.618SgZ=106N=40L=0.0950511 mf=15612.64681 Hz
20.618SgZ=106N=41L=0.1901023 mf=7806.32340 Hz
20.618SgZ=106N=42L=0.3802046 mf=3903.16170 Hz
20.618SgZ=106N=43L=0.7604092 mf=1951.58085 Hz
20.618SgZ=106N=44L=1.5208184 mf=975.79043 Hz
20.618SgZ=106N=45L=3.0416367 mf=487.89521 Hz
20.618SgZ=106N=46L=6.0832735 mf=243.94761 Hz
20.618SgZ=106N=47L=12.1665469 mf=121.97380 Hz
20.618SgZ=106N=48L=24.3330938 mf=60.98690 Hz
20.618SgZ=106N=49L=48.6661877 mf=30.49345 Hz
20.618SgZ=106N=50L=97.3323754 mf=15.24673 Hz
20.618SgZ=106N=51L=194.6647508 mf=7.62336 Hz
20.618SgZ=106N=52L=389.3295015 mf=3.81168 Hz
20.618SgZ=106N=53L=778.6590031 mf=1.90584 Hz
20.618SgZ=106N=54L=1557.3180062 mf=0.95292 Hz
20.618SgZ=106N=55L=3114.6360123 mf=0.47646 Hz
20.618SgZ=106N=56L=6229.2720246 mf=0.23823 Hz
20.618SgZ=106N=57L=12458.5440492 mf=0.11912 Hz
20.618BhZ=107N=17L=0.0000000 mf=129744370432.03952 Hz
20.618BhZ=107N=18L=0.0000000 mf=64872185216.01976 Hz
20.618BhZ=107N=19L=0.0000000 mf=32436092608.00988 Hz
20.618BhZ=107N=20L=0.0000001 mf=16218046304.00494 Hz
20.618BhZ=107N=21L=0.0000002 mf=8109023152.00247 Hz
20.618BhZ=107N=22L=0.0000004 mf=4054511576.00124 Hz
20.618BhZ=107N=23L=0.0000007 mf=2027255788.00062 Hz
20.618BhZ=107N=24L=0.0000015 mf=1013627894.00031 Hz
20.618BhZ=107N=25L=0.0000029 mf=506813947.00015 Hz
20.618BhZ=107N=26L=0.0000059 mf=253406973.50008 Hz
20.618BhZ=107N=27L=0.0000117 mf=126703486.75004 Hz
20.618BhZ=107N=28L=0.0000234 mf=63351743.37502 Hz
20.618BhZ=107N=29L=0.0000468 mf=31675871.68751 Hz
20.618BhZ=107N=30L=0.0000937 mf=15837935.84375 Hz
20.618BhZ=107N=31L=0.0001874 mf=7918967.92188 Hz
20.618BhZ=107N=32L=0.0003748 mf=3959483.96094 Hz
20.618BhZ=107N=33L=0.0007496 mf=1979741.98047 Hz
20.618BhZ=107N=34L=0.0014992 mf=989870.99023 Hz
20.618BhZ=107N=35L=0.0029984 mf=494935.49512 Hz
20.618BhZ=107N=36L=0.0059967 mf=247467.74756 Hz
20.618BhZ=107N=37L=0.0119935 mf=123733.87378 Hz
20.618BhZ=107N=38L=0.0239870 mf=61866.93689 Hz
20.618BhZ=107N=39L=0.0479739 mf=30933.46844 Hz
20.618BhZ=107N=40L=0.0959479 mf=15466.73422 Hz
20.618BhZ=107N=41L=0.1918957 mf=7733.36711 Hz
20.618BhZ=107N=42L=0.3837914 mf=3866.68356 Hz
20.618BhZ=107N=43L=0.7675829 mf=1933.34178 Hz
20.618BhZ=107N=44L=1.5351657 mf=966.67089 Hz
20.618BhZ=107N=45L=3.0703314 mf=483.33544 Hz
20.618BhZ=107N=46L=6.1406628 mf=241.66772 Hz
20.618BhZ=107N=47L=12.2813257 mf=120.83386 Hz
20.618BhZ=107N=48L=24.5626513 mf=60.41693 Hz
20.618BhZ=107N=49L=49.1253027 mf=30.20847 Hz
20.618BhZ=107N=50L=98.2506053 mf=15.10423 Hz
20.618BhZ=107N=51L=196.5012107 mf=7.55212 Hz
20.618BhZ=107N=52L=393.0024214 mf=3.77606 Hz
20.618BhZ=107N=53L=786.0048427 mf=1.88803 Hz
20.618BhZ=107N=54L=1572.0096855 mf=0.94401 Hz
20.618BhZ=107N=55L=3144.0193709 mf=0.47201 Hz
20.618BhZ=107N=56L=6288.0387418 mf=0.23600 Hz
20.618BhZ=107N=57L=12576.0774836 mf=0.11800 Hz
20.618HsZ=108N=17L=0.0000000 mf=128543033668.77989 Hz
20.618HsZ=108N=18L=0.0000000 mf=64271516834.38995 Hz
20.618HsZ=108N=19L=0.0000000 mf=32135758417.19497 Hz
20.618HsZ=108N=20L=0.0000001 mf=16067879208.59749 Hz
20.618HsZ=108N=21L=0.0000002 mf=8033939604.29874 Hz
20.618HsZ=108N=22L=0.0000004 mf=4016969802.14937 Hz
20.618HsZ=108N=23L=0.0000007 mf=2008484901.07469 Hz
20.618HsZ=108N=24L=0.0000015 mf=1004242450.53734 Hz
20.618HsZ=108N=25L=0.0000030 mf=502121225.26867 Hz
20.618HsZ=108N=26L=0.0000059 mf=251060612.63434 Hz
20.618HsZ=108N=27L=0.0000118 mf=125530306.31717 Hz
20.618HsZ=108N=28L=0.0000236 mf=62765153.15858 Hz
20.618HsZ=108N=29L=0.0000473 mf=31382576.57929 Hz
20.618HsZ=108N=30L=0.0000946 mf=15691288.28965 Hz
20.618HsZ=108N=31L=0.0001891 mf=7845644.14482 Hz
20.618HsZ=108N=32L=0.0003783 mf=3922822.07241 Hz
20.618HsZ=108N=33L=0.0007566 mf=1961411.03621 Hz
20.618HsZ=108N=34L=0.0015132 mf=980705.51810 Hz
20.618HsZ=108N=35L=0.0030264 mf=490352.75905 Hz
20.618HsZ=108N=36L=0.0060528 mf=245176.37953 Hz
20.618HsZ=108N=37L=0.0121056 mf=122588.18976 Hz
20.618HsZ=108N=38L=0.0242111 mf=61294.09488 Hz
20.618HsZ=108N=39L=0.0484223 mf=30647.04744 Hz
20.618HsZ=108N=40L=0.0968446 mf=15323.52372 Hz
20.618HsZ=108N=41L=0.1936891 mf=7661.76186 Hz
20.618HsZ=108N=42L=0.3873783 mf=3830.88093 Hz
20.618HsZ=108N=43L=0.7747565 mf=1915.44047 Hz
20.618HsZ=108N=44L=1.5495131 mf=957.72023 Hz
20.618HsZ=108N=45L=3.0990261 mf=478.86012 Hz
20.618HsZ=108N=46L=6.1980522 mf=239.43006 Hz
20.618HsZ=108N=47L=12.3961044 mf=119.71503 Hz
20.618HsZ=108N=48L=24.7922088 mf=59.85751 Hz
20.618HsZ=108N=49L=49.5844176 mf=29.92876 Hz
20.618HsZ=108N=50L=99.1688353 mf=14.96438 Hz
20.618HsZ=108N=51L=198.3376706 mf=7.48219 Hz
20.618HsZ=108N=52L=396.6753412 mf=3.74109 Hz
20.618HsZ=108N=53L=793.3506824 mf=1.87055 Hz
20.618HsZ=108N=54L=1586.7013648 mf=0.93527 Hz
20.618HsZ=108N=55L=3173.4027295 mf=0.46764 Hz
20.618HsZ=108N=56L=6346.8054590 mf=0.23382 Hz
20.618HsZ=108N=57L=12693.6109181 mf=0.11691 Hz
20.618MtZ=109N=17L=0.0000000 mf=127363739781.91035 Hz
20.618MtZ=109N=18L=0.0000000 mf=63681869890.95518 Hz
20.618MtZ=109N=19L=0.0000000 mf=31840934945.47759 Hz
20.618MtZ=109N=20L=0.0000001 mf=15920467472.73879 Hz
20.618MtZ=109N=21L=0.0000002 mf=7960233736.36940 Hz
20.618MtZ=109N=22L=0.0000004 mf=3980116868.18470 Hz
20.618MtZ=109N=23L=0.0000007 mf=1990058434.09235 Hz
20.618MtZ=109N=24L=0.0000015 mf=995029217.04618 Hz
20.618MtZ=109N=25L=0.0000030 mf=497514608.52309 Hz
20.618MtZ=109N=26L=0.0000060 mf=248757304.26154 Hz
20.618MtZ=109N=27L=0.0000119 mf=124378652.13077 Hz
20.618MtZ=109N=28L=0.0000239 mf=62189326.06539 Hz
20.618MtZ=109N=29L=0.0000477 mf=31094663.03269 Hz
20.618MtZ=109N=30L=0.0000955 mf=15547331.51635 Hz
20.618MtZ=109N=31L=0.0001909 mf=7773665.75817 Hz
20.618MtZ=109N=32L=0.0003818 mf=3886832.87909 Hz
20.618MtZ=109N=33L=0.0007636 mf=1943416.43954 Hz
20.618MtZ=109N=34L=0.0015272 mf=971708.21977 Hz
20.618MtZ=109N=35L=0.0030544 mf=485854.10989 Hz
20.618MtZ=109N=36L=0.0061088 mf=242927.05494 Hz
20.618MtZ=109N=37L=0.0122177 mf=121463.52747 Hz
20.618MtZ=109N=38L=0.0244353 mf=60731.76374 Hz
20.618MtZ=109N=39L=0.0488706 mf=30365.88187 Hz
20.618MtZ=109N=40L=0.0977413 mf=15182.94093 Hz
20.618MtZ=109N=41L=0.1954825 mf=7591.47047 Hz
20.618MtZ=109N=42L=0.3909651 mf=3795.73523 Hz
20.618MtZ=109N=43L=0.7819302 mf=1897.86762 Hz
20.618MtZ=109N=44L=1.5638604 mf=948.93381 Hz
20.618MtZ=109N=45L=3.1277208 mf=474.46690 Hz
20.618MtZ=109N=46L=6.2554416 mf=237.23345 Hz
20.618MtZ=109N=47L=12.5108832 mf=118.61673 Hz
20.618MtZ=109N=48L=25.0217663 mf=59.30836 Hz
20.618MtZ=109N=49L=50.0435326 mf=29.65418 Hz
20.618MtZ=109N=50L=100.0870653 mf=14.82709 Hz
20.618MtZ=109N=51L=200.1741305 mf=7.41355 Hz
20.618MtZ=109N=52L=400.3482610 mf=3.70677 Hz
20.618MtZ=109N=53L=800.6965220 mf=1.85339 Hz
20.618MtZ=109N=54L=1601.3930441 mf=0.92669 Hz
20.618MtZ=109N=55L=3202.7860881 mf=0.46335 Hz
20.618MtZ=109N=56L=6405.5721762 mf=0.23167 Hz
20.618MtZ=109N=57L=12811.1443525 mf=0.11584 Hz
20.618DsZ=110N=17L=0.0000000 mf=126205887602.07480 Hz
20.618DsZ=110N=18L=0.0000000 mf=63102943801.03740 Hz
20.618DsZ=110N=19L=0.0000000 mf=31551471900.51870 Hz
20.618DsZ=110N=20L=0.0000001 mf=15775735950.25935 Hz
20.618DsZ=110N=21L=0.0000002 mf=7887867975.12968 Hz
20.618DsZ=110N=22L=0.0000004 mf=3943933987.56484 Hz
20.618DsZ=110N=23L=0.0000008 mf=1971966993.78242 Hz
20.618DsZ=110N=24L=0.0000015 mf=985983496.89121 Hz
20.618DsZ=110N=25L=0.0000030 mf=492991748.44561 Hz
20.618DsZ=110N=26L=0.0000060 mf=246495874.22280 Hz
20.618DsZ=110N=27L=0.0000120 mf=123247937.11140 Hz
20.618DsZ=110N=28L=0.0000241 mf=61623968.55570 Hz
20.618DsZ=110N=29L=0.0000482 mf=30811984.27785 Hz
20.618DsZ=110N=30L=0.0000963 mf=15405992.13893 Hz
20.618DsZ=110N=31L=0.0001927 mf=7702996.06946 Hz
20.618DsZ=110N=32L=0.0003853 mf=3851498.03473 Hz
20.618DsZ=110N=33L=0.0007706 mf=1925749.01737 Hz
20.618DsZ=110N=34L=0.0015412 mf=962874.50868 Hz
20.618DsZ=110N=35L=0.0030824 mf=481437.25434 Hz
20.618DsZ=110N=36L=0.0061649 mf=240718.62717 Hz
20.618DsZ=110N=37L=0.0123297 mf=120359.31359 Hz
20.618DsZ=110N=38L=0.0246595 mf=60179.65679 Hz
20.618DsZ=110N=39L=0.0493190 mf=30089.82840 Hz
20.618DsZ=110N=40L=0.0986380 mf=15044.91420 Hz
20.618DsZ=110N=41L=0.1972760 mf=7522.45710 Hz
20.618DsZ=110N=42L=0.3945519 mf=3761.22855 Hz
20.618DsZ=110N=43L=0.7891039 mf=1880.61427 Hz
20.618DsZ=110N=44L=1.5782077 mf=940.30714 Hz
20.618DsZ=110N=45L=3.1564155 mf=470.15357 Hz
20.618DsZ=110N=46L=6.3128310 mf=235.07678 Hz
20.618DsZ=110N=47L=12.6256619 mf=117.53839 Hz
20.618DsZ=110N=48L=25.2513238 mf=58.76920 Hz
20.618DsZ=110N=49L=50.5026476 mf=29.38460 Hz
20.618DsZ=110N=50L=101.0052952 mf=14.69230 Hz
20.618DsZ=110N=51L=202.0105904 mf=7.34615 Hz
20.618DsZ=110N=52L=404.0211808 mf=3.67307 Hz
20.618DsZ=110N=53L=808.0423617 mf=1.83654 Hz
20.618DsZ=110N=54L=1616.0847234 mf=0.91827 Hz
20.618DsZ=110N=55L=3232.1694467 mf=0.45913 Hz
20.618DsZ=110N=56L=6464.3388935 mf=0.22957 Hz
20.618DsZ=110N=57L=12928.6777869 mf=0.11478 Hz
20.618RgZ=111N=17L=0.0000000 mf=125068897623.67775 Hz
20.618RgZ=111N=18L=0.0000000 mf=62534448811.83887 Hz
20.618RgZ=111N=19L=0.0000000 mf=31267224405.91944 Hz
20.618RgZ=111N=20L=0.0000001 mf=15633612202.95972 Hz
20.618RgZ=111N=21L=0.0000002 mf=7816806101.47986 Hz
20.618RgZ=111N=22L=0.0000004 mf=3908403050.73993 Hz
20.618RgZ=111N=23L=0.0000008 mf=1954201525.36996 Hz
20.618RgZ=111N=24L=0.0000015 mf=977100762.68498 Hz
20.618RgZ=111N=25L=0.0000030 mf=488550381.34249 Hz
20.618RgZ=111N=26L=0.0000061 mf=244275190.67125 Hz
20.618RgZ=111N=27L=0.0000122 mf=122137595.33562 Hz
20.618RgZ=111N=28L=0.0000243 mf=61068797.66781 Hz
20.618RgZ=111N=29L=0.0000486 mf=30534398.83391 Hz
20.618RgZ=111N=30L=0.0000972 mf=15267199.41695 Hz
20.618RgZ=111N=31L=0.0001944 mf=7633599.70848 Hz
20.618RgZ=111N=32L=0.0003888 mf=3816799.85424 Hz
20.618RgZ=111N=33L=0.0007776 mf=1908399.92712 Hz
20.618RgZ=111N=34L=0.0015552 mf=954199.96356 Hz
20.618RgZ=111N=35L=0.0031105 mf=477099.98178 Hz
20.618RgZ=111N=36L=0.0062209 mf=238549.99089 Hz
20.618RgZ=111N=37L=0.0124418 mf=119274.99544 Hz
20.618RgZ=111N=38L=0.0248837 mf=59637.49772 Hz
20.618RgZ=111N=39L=0.0497673 mf=29818.74886 Hz
20.618RgZ=111N=40L=0.0995347 mf=14909.37443 Hz
20.618RgZ=111N=41L=0.1990694 mf=7454.68722 Hz
20.618RgZ=111N=42L=0.3981388 mf=3727.34361 Hz
20.618RgZ=111N=43L=0.7962775 mf=1863.67180 Hz
20.618RgZ=111N=44L=1.5925551 mf=931.83590 Hz
20.618RgZ=111N=45L=3.1851102 mf=465.91795 Hz
20.618RgZ=111N=46L=6.3702203 mf=232.95898 Hz
20.618RgZ=111N=47L=12.7404406 mf=116.47949 Hz
20.618RgZ=111N=48L=25.4808813 mf=58.23974 Hz
20.618RgZ=111N=49L=50.9617626 mf=29.11987 Hz
20.618RgZ=111N=50L=101.9235252 mf=14.55994 Hz
20.618RgZ=111N=51L=203.8470503 mf=7.27997 Hz
20.618RgZ=111N=52L=407.6941007 mf=3.63998 Hz
20.618RgZ=111N=53L=815.3882013 mf=1.81999 Hz
20.618RgZ=111N=54L=1630.7764027 mf=0.91000 Hz
20.618RgZ=111N=55L=3261.5528053 mf=0.45500 Hz
20.618RgZ=111N=56L=6523.1056107 mf=0.22750 Hz
20.618RgZ=111N=57L=13046.2112213 mf=0.11375 Hz
20.618CnZ=112N=17L=0.0000000 mf=123952211037.75204 Hz
20.618CnZ=112N=18L=0.0000000 mf=61976105518.87602 Hz
20.618CnZ=112N=19L=0.0000000 mf=30988052759.43801 Hz
20.618CnZ=112N=20L=0.0000001 mf=15494026379.71901 Hz
20.618CnZ=112N=21L=0.0000002 mf=7747013189.85950 Hz
20.618CnZ=112N=22L=0.0000004 mf=3873506594.92975 Hz
20.618CnZ=112N=23L=0.0000008 mf=1936753297.46488 Hz
20.618CnZ=112N=24L=0.0000015 mf=968376648.73244 Hz
20.618CnZ=112N=25L=0.0000031 mf=484188324.36622 Hz
20.618CnZ=112N=26L=0.0000061 mf=242094162.18311 Hz
20.618CnZ=112N=27L=0.0000123 mf=121047081.09156 Hz
20.618CnZ=112N=28L=0.0000245 mf=60523540.54578 Hz
20.618CnZ=112N=29L=0.0000490 mf=30261770.27289 Hz
20.618CnZ=112N=30L=0.0000981 mf=15130885.13644 Hz
20.618CnZ=112N=31L=0.0001962 mf=7565442.56822 Hz
20.618CnZ=112N=32L=0.0003923 mf=3782721.28411 Hz
20.618CnZ=112N=33L=0.0007846 mf=1891360.64206 Hz
20.618CnZ=112N=34L=0.0015692 mf=945680.32103 Hz
20.618CnZ=112N=35L=0.0031385 mf=472840.16051 Hz
20.618CnZ=112N=36L=0.0062770 mf=236420.08026 Hz
20.618CnZ=112N=37L=0.0125539 mf=118210.04013 Hz
20.618CnZ=112N=38L=0.0251079 mf=59105.02006 Hz
20.618CnZ=112N=39L=0.0502157 mf=29552.51003 Hz
20.618CnZ=112N=40L=0.1004314 mf=14776.25502 Hz
20.618CnZ=112N=41L=0.2008628 mf=7388.12751 Hz
20.618CnZ=112N=42L=0.4017256 mf=3694.06375 Hz
20.618CnZ=112N=43L=0.8034512 mf=1847.03188 Hz
20.618CnZ=112N=44L=1.6069024 mf=923.51594 Hz
20.618CnZ=112N=45L=3.2138048 mf=461.75797 Hz
20.618CnZ=112N=46L=6.4276097 mf=230.87898 Hz
20.618CnZ=112N=47L=12.8552194 mf=115.43949 Hz
20.618CnZ=112N=48L=25.7104388 mf=57.71975 Hz
20.618CnZ=112N=49L=51.4208776 mf=28.85987 Hz
20.618CnZ=112N=50L=102.8417551 mf=14.42994 Hz
20.618CnZ=112N=51L=205.6835102 mf=7.21497 Hz
20.618CnZ=112N=52L=411.3670205 mf=3.60748 Hz
20.618CnZ=112N=53L=822.7340410 mf=1.80374 Hz
20.618CnZ=112N=54L=1645.4680820 mf=0.90187 Hz
20.618CnZ=112N=55L=3290.9361639 mf=0.45094 Hz
20.618CnZ=112N=56L=6581.8723279 mf=0.22547 Hz
20.618CnZ=112N=57L=13163.7446558 mf=0.11273 Hz
20.618UutZ=113N=17L=0.0000000 mf=122855288816.17902 Hz
20.618UutZ=113N=18L=0.0000000 mf=61427644408.08951 Hz
20.618UutZ=113N=19L=0.0000000 mf=30713822204.04475 Hz
20.618UutZ=113N=20L=0.0000001 mf=15356911102.02238 Hz
20.618UutZ=113N=21L=0.0000002 mf=7678455551.01119 Hz
20.618UutZ=113N=22L=0.0000004 mf=3839227775.50559 Hz
20.618UutZ=113N=23L=0.0000008 mf=1919613887.75280 Hz
20.618UutZ=113N=24L=0.0000015 mf=959806943.87640 Hz
20.618UutZ=113N=25L=0.0000031 mf=479903471.93820 Hz
20.618UutZ=113N=26L=0.0000062 mf=239951735.96910 Hz
20.618UutZ=113N=27L=0.0000124 mf=119975867.98455 Hz
20.618UutZ=113N=28L=0.0000247 mf=59987933.99227 Hz
20.618UutZ=113N=29L=0.0000495 mf=29993966.99614 Hz
20.618UutZ=113N=30L=0.0000990 mf=14996983.49807 Hz
20.618UutZ=113N=31L=0.0001979 mf=7498491.74903 Hz
20.618UutZ=113N=32L=0.0003958 mf=3749245.87452 Hz
20.618UutZ=113N=33L=0.0007916 mf=1874622.93726 Hz
20.618UutZ=113N=34L=0.0015833 mf=937311.46863 Hz
20.618UutZ=113N=35L=0.0031665 mf=468655.73431 Hz
20.618UutZ=113N=36L=0.0063330 mf=234327.86716 Hz
20.618UutZ=113N=37L=0.0126660 mf=117163.93358 Hz
20.618UutZ=113N=38L=0.0253320 mf=58581.96679 Hz
20.618UutZ=113N=39L=0.0506641 mf=29290.98339 Hz
20.618UutZ=113N=40L=0.1013281 mf=14645.49170 Hz
20.618UutZ=113N=41L=0.2026562 mf=7322.74585 Hz
20.618UutZ=113N=42L=0.4053124 mf=3661.37292 Hz
20.618UutZ=113N=43L=0.8106249 mf=1830.68646 Hz
20.618UutZ=113N=44L=1.6212498 mf=915.34323 Hz
20.618UutZ=113N=45L=3.2424995 mf=457.67162 Hz
20.618UutZ=113N=46L=6.4849991 mf=228.83581 Hz
20.618UutZ=113N=47L=12.9699981 mf=114.41790 Hz
20.618UutZ=113N=48L=25.9399963 mf=57.20895 Hz
20.618UutZ=113N=49L=51.8799925 mf=28.60448 Hz
20.618UutZ=113N=50L=103.7599851 mf=14.30224 Hz
20.618UutZ=113N=51L=207.5199702 mf=7.15112 Hz
20.618UutZ=113N=52L=415.0399403 mf=3.57556 Hz
20.618UutZ=113N=53L=830.0798806 mf=1.78778 Hz
20.618UutZ=113N=54L=1660.1597613 mf=0.89389 Hz
20.618UutZ=113N=55L=3320.3195226 mf=0.44694 Hz
20.618UutZ=113N=56L=6640.6390451 mf=0.22347 Hz
20.618UutZ=113N=57L=13281.2780902 mf=0.11174 Hz
20.618FlZ=114N=17L=0.0000000 mf=121777610844.10728 Hz
20.618FlZ=114N=18L=0.0000000 mf=60888805422.05364 Hz
20.618FlZ=114N=19L=0.0000000 mf=30444402711.02682 Hz
20.618FlZ=114N=20L=0.0000001 mf=15222201355.51341 Hz
20.618FlZ=114N=21L=0.0000002 mf=7611100677.75671 Hz
20.618FlZ=114N=22L=0.0000004 mf=3805550338.87835 Hz
20.618FlZ=114N=23L=0.0000008 mf=1902775169.43918 Hz
20.618FlZ=114N=24L=0.0000016 mf=951387584.71959 Hz
20.618FlZ=114N=25L=0.0000031 mf=475693792.35979 Hz
20.618FlZ=114N=26L=0.0000062 mf=237846896.17990 Hz
20.618FlZ=114N=27L=0.0000125 mf=118923448.08995 Hz
20.618FlZ=114N=28L=0.0000250 mf=59461724.04497 Hz
20.618FlZ=114N=29L=0.0000499 mf=29730862.02249 Hz
20.618FlZ=114N=30L=0.0000998 mf=14865431.01124 Hz
20.618FlZ=114N=31L=0.0001997 mf=7432715.50562 Hz
20.618FlZ=114N=32L=0.0003993 mf=3716357.75281 Hz
20.618FlZ=114N=33L=0.0007986 mf=1858178.87641 Hz
20.618FlZ=114N=34L=0.0015973 mf=929089.43820 Hz
20.618FlZ=114N=35L=0.0031945 mf=464544.71910 Hz
20.618FlZ=114N=36L=0.0063891 mf=232272.35955 Hz
20.618FlZ=114N=37L=0.0127781 mf=116136.17978 Hz
20.618FlZ=114N=38L=0.0255562 mf=58068.08989 Hz
20.618FlZ=114N=39L=0.0511124 mf=29034.04494 Hz
20.618FlZ=114N=40L=0.1022248 mf=14517.02247 Hz
20.618FlZ=114N=41L=0.2044496 mf=7258.51124 Hz
20.618FlZ=114N=42L=0.4088993 mf=3629.25562 Hz
20.618FlZ=114N=43L=0.8177986 mf=1814.62781 Hz
20.618FlZ=114N=44L=1.6355971 mf=907.31390 Hz
20.618FlZ=114N=45L=3.2711942 mf=453.65695 Hz
20.618FlZ=114N=46L=6.5423884 mf=226.82848 Hz
20.618FlZ=114N=47L=13.0847769 mf=113.41424 Hz
20.618FlZ=114N=48L=26.1695538 mf=56.70712 Hz
20.618FlZ=114N=49L=52.3391075 mf=28.35356 Hz
20.618FlZ=114N=50L=104.6782150 mf=14.17678 Hz
20.618FlZ=114N=51L=209.3564301 mf=7.08839 Hz
20.618FlZ=114N=52L=418.7128601 mf=3.54419 Hz
20.618FlZ=114N=53L=837.4257203 mf=1.77210 Hz
20.618FlZ=114N=54L=1674.8514406 mf=0.88605 Hz
20.618FlZ=114N=55L=3349.7028812 mf=0.44302 Hz
20.618FlZ=114N=56L=6699.4057623 mf=0.22151 Hz
20.618FlZ=114N=57L=13398.8115246 mf=0.11076 Hz
20.618UupZ=115N=17L=0.0000000 mf=120718675097.63676 Hz
20.618UupZ=115N=18L=0.0000000 mf=60359337548.81838 Hz
20.618UupZ=115N=19L=0.0000000 mf=30179668774.40919 Hz
20.618UupZ=115N=20L=0.0000001 mf=15089834387.20460 Hz
20.618UupZ=115N=21L=0.0000002 mf=7544917193.60230 Hz
20.618UupZ=115N=22L=0.0000004 mf=3772458596.80115 Hz
20.618UupZ=115N=23L=0.0000008 mf=1886229298.40057 Hz
20.618UupZ=115N=24L=0.0000016 mf=943114649.20029 Hz
20.618UupZ=115N=25L=0.0000031 mf=471557324.60014 Hz
20.618UupZ=115N=26L=0.0000063 mf=235778662.30007 Hz
20.618UupZ=115N=27L=0.0000126 mf=117889331.15004 Hz
20.618UupZ=115N=28L=0.0000252 mf=58944665.57502 Hz
20.618UupZ=115N=29L=0.0000504 mf=29472332.78751 Hz
20.618UupZ=115N=30L=0.0001007 mf=14736166.39375 Hz
20.618UupZ=115N=31L=0.0002014 mf=7368083.19688 Hz
20.618UupZ=115N=32L=0.0004028 mf=3684041.59844 Hz
20.618UupZ=115N=33L=0.0008056 mf=1842020.79922 Hz
20.618UupZ=115N=34L=0.0016113 mf=921010.39961 Hz
20.618UupZ=115N=35L=0.0032225 mf=460505.19980 Hz
20.618UupZ=115N=36L=0.0064451 mf=230252.59990 Hz
20.618UupZ=115N=37L=0.0128902 mf=115126.29995 Hz
20.618UupZ=115N=38L=0.0257804 mf=57563.14998 Hz
20.618UupZ=115N=39L=0.0515608 mf=28781.57499 Hz
20.618UupZ=115N=40L=0.1031215 mf=14390.78749 Hz
20.618UupZ=115N=41L=0.2062431 mf=7195.39375 Hz
20.618UupZ=115N=42L=0.4124861 mf=3597.69687 Hz
20.618UupZ=115N=43L=0.8249722 mf=1798.84844 Hz
20.618UupZ=115N=44L=1.6499445 mf=899.42422 Hz
20.618UupZ=115N=45L=3.2998889 mf=449.71211 Hz
20.618UupZ=115N=46L=6.5997778 mf=224.85605 Hz
20.618UupZ=115N=47L=13.1995556 mf=112.42803 Hz
20.618UupZ=115N=48L=26.3991112 mf=56.21401 Hz
20.618UupZ=115N=49L=52.7982225 mf=28.10701 Hz
20.618UupZ=115N=50L=105.5964450 mf=14.05350 Hz
20.618UupZ=115N=51L=211.1928900 mf=7.02675 Hz
20.618UupZ=115N=52L=422.3857800 mf=3.51338 Hz
20.618UupZ=115N=53L=844.7715599 mf=1.75669 Hz
20.618UupZ=115N=54L=1689.5431199 mf=0.87834 Hz
20.618UupZ=115N=55L=3379.0862398 mf=0.43917 Hz
20.618UupZ=115N=56L=6758.1724795 mf=0.21959 Hz
20.618UupZ=115N=57L=13516.3449591 mf=0.10979 Hz
20.618LvZ=116N=17L=0.0000000 mf=119677996864.03647 Hz
20.618LvZ=116N=18L=0.0000000 mf=59838998432.01823 Hz
20.618LvZ=116N=19L=0.0000000 mf=29919499216.00912 Hz
20.618LvZ=116N=20L=0.0000001 mf=14959749608.00456 Hz
20.618LvZ=116N=21L=0.0000002 mf=7479874804.00228 Hz
20.618LvZ=116N=22L=0.0000004 mf=3739937402.00114 Hz
20.618LvZ=116N=23L=0.0000008 mf=1869968701.00057 Hz
20.618LvZ=116N=24L=0.0000016 mf=934984350.50029 Hz
20.618LvZ=116N=25L=0.0000032 mf=467492175.25014 Hz
20.618LvZ=116N=26L=0.0000063 mf=233746087.62507 Hz
20.618LvZ=116N=27L=0.0000127 mf=116873043.81254 Hz
20.618LvZ=116N=28L=0.0000254 mf=58436521.90627 Hz
20.618LvZ=116N=29L=0.0000508 mf=29218260.95313 Hz
20.618LvZ=116N=30L=0.0001016 mf=14609130.47657 Hz
20.618LvZ=116N=31L=0.0002032 mf=7304565.23828 Hz
20.618LvZ=116N=32L=0.0004063 mf=3652282.61914 Hz
20.618LvZ=116N=33L=0.0008126 mf=1826141.30957 Hz
20.618LvZ=116N=34L=0.0016253 mf=913070.65479 Hz
20.618LvZ=116N=35L=0.0032506 mf=456535.32739 Hz
20.618LvZ=116N=36L=0.0065011 mf=228267.66370 Hz
20.618LvZ=116N=37L=0.0130023 mf=114133.83185 Hz
20.618LvZ=116N=38L=0.0260046 mf=57066.91592 Hz
20.618LvZ=116N=39L=0.0520091 mf=28533.45796 Hz
20.618LvZ=116N=40L=0.1040182 mf=14266.72898 Hz
20.618LvZ=116N=41L=0.2080365 mf=7133.36449 Hz
20.618LvZ=116N=42L=0.4160729 mf=3566.68225 Hz
20.618LvZ=116N=43L=0.8321459 mf=1783.34112 Hz
20.618LvZ=116N=44L=1.6642918 mf=891.67056 Hz
20.618LvZ=116N=45L=3.3285836 mf=445.83528 Hz
20.618LvZ=116N=46L=6.6571672 mf=222.91764 Hz
20.618LvZ=116N=47L=13.3143344 mf=111.45882 Hz
20.618LvZ=116N=48L=26.6286687 mf=55.72941 Hz
20.618LvZ=116N=49L=53.2573375 mf=27.86471 Hz
20.618LvZ=116N=50L=106.5146749 mf=13.93235 Hz
20.618LvZ=116N=51L=213.0293499 mf=6.96618 Hz
20.618LvZ=116N=52L=426.0586998 mf=3.48309 Hz
20.618LvZ=116N=53L=852.1173996 mf=1.74154 Hz
20.618LvZ=116N=54L=1704.2347992 mf=0.87077 Hz
20.618LvZ=116N=55L=3408.4695984 mf=0.43539 Hz
20.618LvZ=116N=56L=6816.9391967 mf=0.21769 Hz
20.618LvZ=116N=57L=13633.8783935 mf=0.10885 Hz
20.618UusZ=117N=17L=0.0000000 mf=118655108001.95067 Hz
20.618UusZ=117N=18L=0.0000000 mf=59327554000.97533 Hz
20.618UusZ=117N=19L=0.0000001 mf=29663777000.48767 Hz
20.618UusZ=117N=20L=0.0000001 mf=14831888500.24383 Hz
20.618UusZ=117N=21L=0.0000002 mf=7415944250.12192 Hz
20.618UusZ=117N=22L=0.0000004 mf=3707972125.06096 Hz
20.618UusZ=117N=23L=0.0000008 mf=1853986062.53048 Hz
20.618UusZ=117N=24L=0.0000016 mf=926993031.26524 Hz
20.618UusZ=117N=25L=0.0000032 mf=463496515.63262 Hz
20.618UusZ=117N=26L=0.0000064 mf=231748257.81631 Hz
20.618UusZ=117N=27L=0.0000128 mf=115874128.90816 Hz
20.618UusZ=117N=28L=0.0000256 mf=57937064.45408 Hz
20.618UusZ=117N=29L=0.0000512 mf=28968532.22704 Hz
20.618UusZ=117N=30L=0.0001025 mf=14484266.11352 Hz
20.618UusZ=117N=31L=0.0002049 mf=7242133.05676 Hz
20.618UusZ=117N=32L=0.0004098 mf=3621066.52838 Hz
20.618UusZ=117N=33L=0.0008196 mf=1810533.26419 Hz
20.618UusZ=117N=34L=0.0016393 mf=905266.63209 Hz
20.618UusZ=117N=35L=0.0032786 mf=452633.31605 Hz
20.618UusZ=117N=36L=0.0065572 mf=226316.65802 Hz
20.618UusZ=117N=37L=0.0131144 mf=113158.32901 Hz
20.618UusZ=117N=38L=0.0262287 mf=56579.16451 Hz
20.618UusZ=117N=39L=0.0524575 mf=28289.58225 Hz
20.618UusZ=117N=40L=0.1049149 mf=14144.79113 Hz
20.618UusZ=117N=41L=0.2098299 mf=7072.39556 Hz
20.618UusZ=117N=42L=0.4196598 mf=3536.19778 Hz
20.618UusZ=117N=43L=0.8393196 mf=1768.09889 Hz
20.618UusZ=117N=44L=1.6786391 mf=884.04945 Hz
20.618UusZ=117N=45L=3.3572783 mf=442.02472 Hz
20.618UusZ=117N=46L=6.7145566 mf=221.01236 Hz
20.618UusZ=117N=47L=13.4291131 mf=110.50618 Hz
20.618UusZ=117N=48L=26.8582262 mf=55.25309 Hz
20.618UusZ=117N=49L=53.7164525 mf=27.62655 Hz
20.618UusZ=117N=50L=107.4329049 mf=13.81327 Hz
20.618UusZ=117N=51L=214.8658098 mf=6.90664 Hz
20.618UusZ=117N=52L=429.7316196 mf=3.45332 Hz
20.618UusZ=117N=53L=859.4632392 mf=1.72666 Hz
20.618UusZ=117N=54L=1718.9264785 mf=0.86333 Hz
20.618UusZ=117N=55L=3437.8529570 mf=0.43166 Hz
20.618UusZ=117N=56L=6875.7059140 mf=0.21583 Hz
20.618UusZ=117N=57L=13751.4118279 mf=0.10792 Hz
20.618UuoZ=118N=17L=0.0000000 mf=117649556239.22227 Hz
20.618UuoZ=118N=18L=0.0000000 mf=58824778119.61114 Hz
20.618UuoZ=118N=19L=0.0000001 mf=29412389059.80557 Hz
20.618UuoZ=118N=20L=0.0000001 mf=14706194529.90278 Hz
20.618UuoZ=118N=21L=0.0000002 mf=7353097264.95139 Hz
20.618UuoZ=118N=22L=0.0000004 mf=3676548632.47570 Hz
20.618UuoZ=118N=23L=0.0000008 mf=1838274316.23785 Hz
20.618UuoZ=118N=24L=0.0000016 mf=919137158.11892 Hz
20.618UuoZ=118N=25L=0.0000032 mf=459568579.05946 Hz
20.618UuoZ=118N=26L=0.0000065 mf=229784289.52973 Hz
20.618UuoZ=118N=27L=0.0000129 mf=114892144.76487 Hz
20.618UuoZ=118N=28L=0.0000258 mf=57446072.38243 Hz
20.618UuoZ=118N=29L=0.0000517 mf=28723036.19122 Hz
20.618UuoZ=118N=30L=0.0001033 mf=14361518.09561 Hz
20.618UuoZ=118N=31L=0.0002067 mf=7180759.04780 Hz
20.618UuoZ=118N=32L=0.0004133 mf=3590379.52390 Hz
20.618UuoZ=118N=33L=0.0008267 mf=1795189.76195 Hz
20.618UuoZ=118N=34L=0.0016533 mf=897594.88098 Hz
20.618UuoZ=118N=35L=0.0033066 mf=448797.44049 Hz
20.618UuoZ=118N=36L=0.0066132 mf=224398.72024 Hz
20.618UuoZ=118N=37L=0.0132265 mf=112199.36012 Hz
20.618UuoZ=118N=38L=0.0264529 mf=56099.68006 Hz
20.618UuoZ=118N=39L=0.0529058 mf=28049.84003 Hz
20.618UuoZ=118N=40L=0.1058117 mf=14024.92002 Hz
20.618UuoZ=118N=41L=0.2116233 mf=7012.46001 Hz
20.618UuoZ=118N=42L=0.4232466 mf=3506.23000 Hz
20.618UuoZ=118N=43L=0.8464932 mf=1753.11500 Hz
20.618UuoZ=118N=44L=1.6929865 mf=876.55750 Hz
20.618UuoZ=118N=45L=3.3859730 mf=438.27875 Hz
20.618UuoZ=118N=46L=6.7719459 mf=219.13938 Hz
20.618UuoZ=118N=47L=13.5438919 mf=109.56969 Hz
20.618UuoZ=118N=48L=27.0877837 mf=54.78484 Hz
20.618UuoZ=118N=49L=54.1755674 mf=27.39242 Hz
20.618UuoZ=118N=50L=108.3511349 mf=13.69621 Hz
20.618UuoZ=118N=51L=216.7022697 mf=6.84811 Hz
20.618UuoZ=118N=52L=433.4045394 mf=3.42405 Hz
20.618UuoZ=118N=53L=866.8090789 mf=1.71203 Hz
20.618UuoZ=118N=54L=1733.6181578 mf=0.85601 Hz
20.618UuoZ=118N=55L=3467.2363156 mf=0.42801 Hz
20.618UuoZ=118N=56L=6934.4726312 mf=0.21400 Hz
20.618UuoZ=118N=57L=13868.9452623 mf=0.10700 Hz
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de