Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Cn      Attention ! Factor 0.6180339887498948482 to L and to T, invers to f
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
20.618HZ=1N=33L=0.00001 mf=42793634.403 MHzT=2.3367961472288E-14 s
20.618HeZ=2N=33L=0.00001 mf=21396817.202 MHzT=4.6735922944575E-14 s
20.618LiZ=3N=33L=0.00002 mf=14264544.801 MHzT=7.0103884416863E-14 s
20.618BeZ=4N=33L=0.00003 mf=10698408.601 MHzT=9.3471845889151E-14 s
20.618BZ=5N=33L=0.00004 mf=8558726.881 MHzT=1.1683980736144E-13 s
20.618CZ=6N=33L=0.00004 mf=7132272.401 MHzT=1.4020776883373E-13 s
20.618NZ=7N=33L=0.00005 mf=6113376.343 MHzT=1.6357573030601E-13 s
20.618OZ=8N=33L=0.00006 mf=5349204.300 MHzT=1.869436917783E-13 s
20.618FZ=9N=33L=0.00006 mf=4754848.267 MHzT=2.1031165325059E-13 s
20.618NeZ=10N=33L=0.00007 mf=4279363.440 MHzT=2.3367961472288E-13 s
20.618NaZ=11N=33L=0.00008 mf=3890330.400 MHzT=2.5704757619516E-13 s
20.618MgZ=12N=33L=0.00008 mf=3566136.200 MHzT=2.8041553766745E-13 s
20.618AlZ=13N=33L=0.00009 mf=3291818.031 MHzT=3.0378349913974E-13 s
20.618SiZ=14N=33L=0.00010 mf=3056688.172 MHzT=3.2715146061203E-13 s
20.618PZ=15N=33L=0.00011 mf=2852908.960 MHzT=3.5051942208431E-13 s
20.618SZ=16N=33L=0.00011 mf=2674602.150 MHzT=3.738873835566E-13 s
20.618ClZ=17N=33L=0.00012 mf=2517272.612 MHzT=3.9725534502889E-13 s
20.618ArZ=18N=33L=0.00013 mf=2377424.134 MHzT=4.2062330650118E-13 s
20.618KZ=19N=33L=0.00013 mf=2252296.548 MHzT=4.4399126797347E-13 s
20.618CaZ=20N=33L=0.00014 mf=2139681.720 MHzT=4.6735922944575E-13 s
20.618ScZ=21N=33L=0.00015 mf=2037792.114 MHzT=4.9072719091804E-13 s
20.618TiZ=22N=33L=0.00015 mf=1945165.200 MHzT=5.1409515239033E-13 s
20.618VZ=23N=33L=0.00016 mf=1860592.800 MHzT=5.3746311386262E-13 s
20.618CrZ=24N=33L=0.00017 mf=1783068.100 MHzT=5.608310753349E-13 s
20.618MnZ=25N=33L=0.00018 mf=1711745.376 MHzT=5.8419903680719E-13 s
20.618FeZ=26N=33L=0.00018 mf=1645909.016 MHzT=6.0756699827948E-13 s
20.618CoZ=27N=33L=0.00019 mf=1584949.422 MHzT=6.3093495975177E-13 s
20.618NiZ=28N=33L=0.00020 mf=1528344.086 MHzT=6.5430292122405E-13 s
20.618CuZ=29N=33L=0.00020 mf=1475642.566 MHzT=6.7767088269634E-13 s
20.618ZnZ=30N=33L=0.00021 mf=1426454.480 MHzT=7.0103884416863E-13 s
20.618GaZ=31N=33L=0.00022 mf=1380439.819 MHzT=7.2440680564092E-13 s
20.618GeZ=32N=33L=0.00022 mf=1337301.075 MHzT=7.477747671132E-13 s
20.618AsZ=33N=33L=0.00023 mf=1296776.800 MHzT=7.7114272858549E-13 s
20.618SeZ=34N=33L=0.00024 mf=1258636.306 MHzT=7.9451069005778E-13 s
20.618BrZ=35N=33L=0.00025 mf=1222675.269 MHzT=8.1787865153007E-13 s
20.618KrZ=36N=33L=0.00025 mf=1188712.067 MHzT=8.4124661300236E-13 s
20.618RbZ=37N=33L=0.00026 mf=1156584.714 MHzT=8.6461457447464E-13 s
20.618SrZ=38N=33L=0.00027 mf=1126148.274 MHzT=8.8798253594693E-13 s
20.618YZ=39N=33L=0.00027 mf=1097272.677 MHzT=9.1135049741922E-13 s
20.618ZrZ=40N=33L=0.00028 mf=1069840.860 MHzT=9.3471845889151E-13 s
20.618NbZ=41N=33L=0.00029 mf=1043747.181 MHzT=9.5808642036379E-13 s
20.618MoZ=42N=33L=0.00029 mf=1018896.057 MHzT=9.8145438183608E-13 s
20.618TcZ=43N=33L=0.00030 mf=995200.800 MHzT=1.0048223433084E-12 s
20.618RuZ=44N=33L=0.00031 mf=972582.600 MHzT=1.0281903047807E-12 s
20.618RhZ=45N=33L=0.00032 mf=950969.653 MHzT=1.0515582662529E-12 s
20.618PdZ=46N=33L=0.00032 mf=930296.400 MHzT=1.0749262277252E-12 s
20.618AgZ=47N=33L=0.00033 mf=910502.860 MHzT=1.0982941891975E-12 s
20.618CdZ=48N=33L=0.00034 mf=891534.050 MHzT=1.1216621506698E-12 s
20.618InZ=49N=33L=0.00034 mf=873339.478 MHzT=1.1450301121421E-12 s
20.618SnZ=50N=33L=0.00035 mf=855872.688 MHzT=1.1683980736144E-12 s
20.618SbZ=51N=33L=0.00036 mf=839090.871 MHzT=1.1917660350867E-12 s
20.618TeZ=52N=33L=0.00036 mf=822954.508 MHzT=1.215133996559E-12 s
20.618JZ=53N=33L=0.00037 mf=807427.064 MHzT=1.2385019580312E-12 s
20.618XeZ=54N=33L=0.00038 mf=792474.711 MHzT=1.2618699195035E-12 s
20.618CsZ=55N=33L=0.00039 mf=778066.080 MHzT=1.2852378809758E-12 s
20.618BaZ=56N=33L=0.00039 mf=764172.043 MHzT=1.3086058424481E-12 s
20.618LaZ=57N=33L=0.00040 mf=750765.516 MHzT=1.3319738039204E-12 s
20.618CeZ=58N=33L=0.00041 mf=737821.283 MHzT=1.3553417653927E-12 s
20.618PrZ=59N=33L=0.00041 mf=725315.837 MHzT=1.378709726865E-12 s
20.618NdZ=60N=33L=0.00042 mf=713227.240 MHzT=1.4020776883373E-12 s
20.618PmZ=61N=33L=0.00043 mf=701534.990 MHzT=1.4254456498095E-12 s
20.618SmZ=62N=33L=0.00043 mf=690219.910 MHzT=1.4488136112818E-12 s
20.618EuZ=63N=33L=0.00044 mf=679264.038 MHzT=1.4721815727541E-12 s
20.618GdZ=64N=33L=0.00045 mf=668650.538 MHzT=1.4955495342264E-12 s
20.618TbZ=65N=33L=0.00046 mf=658363.606 MHzT=1.5189174956987E-12 s
20.618DyZ=66N=33L=0.00046 mf=648388.400 MHzT=1.542285457171E-12 s
20.618HoZ=67N=33L=0.00047 mf=638710.961 MHzT=1.5656534186433E-12 s
20.618ErZ=68N=33L=0.00048 mf=629318.153 MHzT=1.5890213801156E-12 s
20.618TmZ=69N=33L=0.00048 mf=620197.600 MHzT=1.6123893415878E-12 s
20.618YbZ=70N=33L=0.00049 mf=611337.634 MHzT=1.6357573030601E-12 s
20.618LuZ=71N=33L=0.00050 mf=602727.245 MHzT=1.6591252645324E-12 s
20.618HfZ=72N=33L=0.00050 mf=594356.033 MHzT=1.6824932260047E-12 s
20.618TaZ=73N=33L=0.00051 mf=586214.170 MHzT=1.705861187477E-12 s
20.618WZ=74N=33L=0.00052 mf=578292.357 MHzT=1.7292291489493E-12 s
20.618ReZ=75N=33L=0.00053 mf=570581.792 MHzT=1.7525971104216E-12 s
20.618OsZ=76N=33L=0.00053 mf=563074.137 MHzT=1.7759650718939E-12 s
20.618IrZ=77N=33L=0.00054 mf=555761.486 MHzT=1.7993330333661E-12 s
20.618PtZ=78N=33L=0.00055 mf=548636.339 MHzT=1.8227009948384E-12 s
20.618AuZ=79N=33L=0.00055 mf=541691.575 MHzT=1.8460689563107E-12 s
20.618HgZ=80N=33L=0.00056 mf=534920.430 MHzT=1.869436917783E-12 s
20.618TlZ=81N=33L=0.00057 mf=528316.474 MHzT=1.8928048792553E-12 s
20.618PbZ=82N=33L=0.00057 mf=521873.590 MHzT=1.9161728407276E-12 s
20.618BiZ=83N=33L=0.00058 mf=515585.957 MHzT=1.9395408021999E-12 s
20.618PoZ=84N=33L=0.00059 mf=509448.029 MHzT=1.9629087636722E-12 s
20.618AtZ=85N=33L=0.00060 mf=503454.522 MHzT=1.9862767251444E-12 s
20.618RnZ=86N=33L=0.00060 mf=497600.400 MHzT=2.0096446866167E-12 s
20.618FrZ=87N=33L=0.00061 mf=491880.855 MHzT=2.033012648089E-12 s
20.618RaZ=88N=33L=0.00062 mf=486291.300 MHzT=2.0563806095613E-12 s
20.618AcZ=89N=33L=0.00062 mf=480827.353 MHzT=2.0797485710336E-12 s
20.618ThZ=90N=33L=0.00063 mf=475484.827 MHzT=2.1031165325059E-12 s
20.618PaZ=91N=33L=0.00064 mf=470259.719 MHzT=2.1264844939782E-12 s
20.618UZ=92N=33L=0.00064 mf=465148.200 MHzT=2.1498524554505E-12 s
20.618NpZ=93N=33L=0.00065 mf=460146.606 MHzT=2.1732204169228E-12 s
20.618PuZ=94N=33L=0.00066 mf=455251.430 MHzT=2.196588378395E-12 s
20.618AmZ=95N=33L=0.00067 mf=450459.310 MHzT=2.2199563398673E-12 s
20.618CmZ=96N=33L=0.00067 mf=445767.025 MHzT=2.2433243013396E-12 s
20.618BkZ=97N=33L=0.00068 mf=441171.489 MHzT=2.2666922628119E-12 s
20.618CfZ=98N=33L=0.00069 mf=436669.739 MHzT=2.2900602242842E-12 s
20.618EsZ=99N=33L=0.00069 mf=432258.933 MHzT=2.3134281857565E-12 s
20.618FmZ=100N=33L=0.00070 mf=427936.344 MHzT=2.3367961472288E-12 s
20.618MdZ=101N=33L=0.00071 mf=423699.351 MHzT=2.3601641087011E-12 s
20.618NoZ=102N=33L=0.00071 mf=419545.435 MHzT=2.3835320701733E-12 s
20.618LrZ=103N=33L=0.00072 mf=415472.179 MHzT=2.4069000316456E-12 s
20.618RfZ=104N=33L=0.00073 mf=411477.254 MHzT=2.4302679931179E-12 s
20.618DbZ=105N=33L=0.00074 mf=407558.423 MHzT=2.4536359545902E-12 s
20.618SgZ=106N=33L=0.00074 mf=403713.532 MHzT=2.4770039160625E-12 s
20.618BhZ=107N=33L=0.00075 mf=399940.508 MHzT=2.5003718775348E-12 s
20.618HsZ=108N=33L=0.00076 mf=396237.356 MHzT=2.5237398390071E-12 s
20.618MtZ=109N=33L=0.00076 mf=392602.150 MHzT=2.5471078004794E-12 s
20.618DsZ=110N=33L=0.00077 mf=389033.040 MHzT=2.5704757619516E-12 s
20.618RgZ=111N=33L=0.00078 mf=385528.238 MHzT=2.5938437234239E-12 s
20.618CnZ=112N=33L=0.00078 mf=382086.021 MHzT=2.6172116848962E-12 s
20.618UutZ=113N=33L=0.00079 mf=378704.729 MHzT=2.6405796463685E-12 s
20.618FlZ=114N=33L=0.00080 mf=375382.758 MHzT=2.6639476078408E-12 s
20.618UupZ=115N=33L=0.00081 mf=372118.560 MHzT=2.6873155693131E-12 s
20.618LvZ=116N=33L=0.00081 mf=368910.641 MHzT=2.7106835307854E-12 s
20.618UusZ=117N=33L=0.00082 mf=365757.559 MHzT=2.7340514922577E-12 s
20.618UuoZ=118N=33L=0.00083 mf=362657.919 MHzT=2.7574194537299E-12 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de