Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Cn      Attention ! Factor 6.2831853071795864769 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 2.7182818284590452353602874713527
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2.716.283HZ=1N=33L=1.7796601889076 mf=168.45488811211 MHzT=5.9363074067312E-9 s
2.716.283HeZ=2N=33L=3.5593203778151 mf=84.227444056055 MHzT=1.1872614813462E-8 s
2.716.283LiZ=3N=33L=5.3389805667227 mf=56.151629370703 MHzT=1.7808922220194E-8 s
2.716.283BeZ=4N=33L=7.1186407556302 mf=42.113722028028 MHzT=2.3745229626925E-8 s
2.716.283BZ=5N=33L=8.8983009445378 mf=33.690977622422 MHzT=2.9681537033656E-8 s
2.716.283CZ=6N=33L=10.677961133445 mf=28.075814685352 MHzT=3.5617844440387E-8 s
2.716.283NZ=7N=33L=12.457621322353 mf=24.064984016016 MHzT=4.1554151847119E-8 s
2.716.283OZ=8N=33L=14.23728151126 mf=21.056861014014 MHzT=4.749045925385E-8 s
2.716.283FZ=9N=33L=16.016941700168 mf=18.717209790234 MHzT=5.3426766660581E-8 s
2.716.283NeZ=10N=33L=17.796601889076 mf=16.845488811211 MHzT=5.9363074067312E-8 s
2.716.283NaZ=11N=33L=19.576262077983 mf=15.314080737465 MHzT=6.5299381474044E-8 s
2.716.283MgZ=12N=33L=21.355922266891 mf=14.037907342676 MHzT=7.1235688880775E-8 s
2.716.283AlZ=13N=33L=23.135582455798 mf=12.958068316316 MHzT=7.7171996287506E-8 s
2.716.283SiZ=14N=33L=24.915242644706 mf=12.032492008008 MHzT=8.3108303694237E-8 s
2.716.283PZ=15N=33L=26.694902833613 mf=11.230325874141 MHzT=8.9044611100968E-8 s
2.716.283SZ=16N=33L=28.474563022521 mf=10.528430507007 MHzT=9.49809185077E-8 s
2.716.283ClZ=17N=33L=30.254223211429 mf=9.9091110654182 MHzT=1.0091722591443E-7 s
2.716.283ArZ=18N=33L=32.033883400336 mf=9.3586048951172 MHzT=1.0685353332116E-7 s
2.716.283KZ=19N=33L=33.813543589244 mf=8.8660467427426 MHzT=1.1278984072789E-7 s
2.716.283CaZ=20N=33L=35.593203778151 mf=8.4227444056055 MHzT=1.1872614813462E-7 s
2.716.283ScZ=21N=33L=37.372863967059 mf=8.0216613386719 MHzT=1.2466245554136E-7 s
2.716.283TiZ=22N=33L=39.152524155966 mf=7.6570403687323 MHzT=1.3059876294809E-7 s
2.716.283VZ=23N=33L=40.932184344874 mf=7.3241255700917 MHzT=1.3653507035482E-7 s
2.716.283CrZ=24N=33L=42.711844533781 mf=7.0189536713379 MHzT=1.4247137776155E-7 s
2.716.283MnZ=25N=33L=44.491504722689 mf=6.7381955244844 MHzT=1.4840768516828E-7 s
2.716.283FeZ=26N=33L=46.271164911597 mf=6.4790341581581 MHzT=1.5434399257501E-7 s
2.716.283CoZ=27N=33L=48.050825100504 mf=6.2390699300782 MHzT=1.6028029998174E-7 s
2.716.283NiZ=28N=33L=49.830485289412 mf=6.0162460040039 MHzT=1.6621660738847E-7 s
2.716.283CuZ=29N=33L=51.610145478319 mf=5.8087892452452 MHzT=1.7215291479521E-7 s
2.716.283ZnZ=30N=33L=53.389805667227 mf=5.6151629370703 MHzT=1.7808922220194E-7 s
2.716.283GaZ=31N=33L=55.169465856134 mf=5.4340286487777 MHzT=1.8402552960867E-7 s
2.716.283GeZ=32N=33L=56.949126045042 mf=5.2642152535034 MHzT=1.899618370154E-7 s
2.716.283AsZ=33N=33L=58.72878623395 mf=5.1046935791549 MHzT=1.9589814442213E-7 s
2.716.283SeZ=34N=33L=60.508446422857 mf=4.9545555327091 MHzT=2.0183445182886E-7 s
2.716.283BrZ=35N=33L=62.288106611765 mf=4.8129968032031 MHzT=2.0777075923559E-7 s
2.716.283KrZ=36N=33L=64.067766800672 mf=4.6793024475586 MHzT=2.1370706664232E-7 s
2.716.283RbZ=37N=33L=65.84742698958 mf=4.5528348138408 MHzT=2.1964337404906E-7 s
2.716.283SrZ=38N=33L=67.627087178487 mf=4.4330233713713 MHzT=2.2557968145579E-7 s
2.716.283YZ=39N=33L=69.406747367395 mf=4.3193561054387 MHzT=2.3151598886252E-7 s
2.716.283ZrZ=40N=33L=71.186407556302 mf=4.2113722028028 MHzT=2.3745229626925E-7 s
2.716.283NbZ=41N=33L=72.96606774521 mf=4.1086558076124 MHzT=2.4338860367598E-7 s
2.716.283MoZ=42N=33L=74.745727934118 mf=4.010830669336 MHzT=2.4932491108271E-7 s
2.716.283TcZ=43N=33L=76.525388123025 mf=3.9175555374909 MHzT=2.5526121848944E-7 s
2.716.283RuZ=44N=33L=78.305048311933 mf=3.8285201843661 MHzT=2.6119752589617E-7 s
2.716.283RhZ=45N=33L=80.08470850084 mf=3.7434419580469 MHzT=2.6713383330291E-7 s
2.716.283PdZ=46N=33L=81.864368689748 mf=3.6620627850459 MHzT=2.7307014070964E-7 s
2.716.283AgZ=47N=33L=83.644028878655 mf=3.5841465555768 MHzT=2.7900644811637E-7 s
2.716.283CdZ=48N=33L=85.423689067563 mf=3.509476835669 MHzT=2.849427555231E-7 s
2.716.283InZ=49N=33L=87.203349256471 mf=3.4378548594308 MHzT=2.9087906292983E-7 s
2.716.283SnZ=50N=33L=88.983009445378 mf=3.3690977622422 MHzT=2.9681537033656E-7 s
2.716.283SbZ=51N=33L=90.762669634286 mf=3.3030370218061 MHzT=3.0275167774329E-7 s
2.716.283TeZ=52N=33L=92.542329823193 mf=3.239517079079 MHzT=3.0868798515002E-7 s
2.716.283JZ=53N=33L=94.321990012101 mf=3.1783941153228 MHzT=3.1462429255676E-7 s
2.716.283XeZ=54N=33L=96.101650201008 mf=3.1195349650391 MHzT=3.2056059996349E-7 s
2.716.283CsZ=55N=33L=97.881310389916 mf=3.0628161474929 MHzT=3.2649690737022E-7 s
2.716.283BaZ=56N=33L=99.660970578823 mf=3.008123002002 MHzT=3.3243321477695E-7 s
2.716.283LaZ=57N=33L=101.44063076773 mf=2.9553489142475 MHzT=3.3836952218368E-7 s
2.716.283CeZ=58N=33L=103.22029095664 mf=2.9043946226226 MHzT=3.4430582959041E-7 s
2.716.283PrZ=59N=33L=104.99995114555 mf=2.8551675951205 MHzT=3.5024213699714E-7 s
2.716.283NdZ=60N=33L=106.77961133445 mf=2.8075814685352 MHzT=3.5617844440387E-7 s
2.716.283PmZ=61N=33L=108.55927152336 mf=2.7615555428215 MHzT=3.6211475181061E-7 s
2.716.283SmZ=62N=33L=110.33893171227 mf=2.7170143243889 MHzT=3.6805105921734E-7 s
2.716.283EuZ=63N=33L=112.11859190118 mf=2.6738871128906 MHzT=3.7398736662407E-7 s
2.716.283GdZ=64N=33L=113.89825209008 mf=2.6321076267517 MHzT=3.799236740308E-7 s
2.716.283TbZ=65N=33L=115.67791227899 mf=2.5916136632632 MHzT=3.8585998143753E-7 s
2.716.283DyZ=66N=33L=117.4575724679 mf=2.5523467895774 MHzT=3.9179628884426E-7 s
2.716.283HoZ=67N=33L=119.23723265681 mf=2.5142520613748 MHzT=3.9773259625099E-7 s
2.716.283ErZ=68N=33L=121.01689284571 mf=2.4772777663546 MHzT=4.0366890365772E-7 s
2.716.283TmZ=69N=33L=122.79655303462 mf=2.4413751900306 MHzT=4.0960521106445E-7 s
2.716.283YbZ=70N=33L=124.57621322353 mf=2.4064984016016 MHzT=4.1554151847119E-7 s
2.716.283LuZ=71N=33L=126.35587341244 mf=2.372604057917 MHzT=4.2147782587792E-7 s
2.716.283HfZ=72N=33L=128.13553360134 mf=2.3396512237793 MHzT=4.2741413328465E-7 s
2.716.283TaZ=73N=33L=129.91519379025 mf=2.3076012070152 MHzT=4.3335044069138E-7 s
2.716.283WZ=74N=33L=131.69485397916 mf=2.2764174069204 MHzT=4.3928674809811E-7 s
2.716.283ReZ=75N=33L=133.47451416807 mf=2.2460651748281 MHzT=4.4522305550484E-7 s
2.716.283OsZ=76N=33L=135.25417435697 mf=2.2165116856857 MHzT=4.5115936291157E-7 s
2.716.283IrZ=77N=33L=137.03383454588 mf=2.1877258196378 MHzT=4.570956703183E-7 s
2.716.283PtZ=78N=33L=138.81349473479 mf=2.1596780527194 MHzT=4.6303197772504E-7 s
2.716.283AuZ=79N=33L=140.5931549237 mf=2.1323403558495 MHzT=4.6896828513177E-7 s
2.716.283HgZ=80N=33L=142.3728151126 mf=2.1056861014014 MHzT=4.749045925385E-7 s
2.716.283TlZ=81N=33L=144.15247530151 mf=2.0796899766927 MHzT=4.8084089994523E-7 s
2.716.283PbZ=82N=33L=145.93213549042 mf=2.0543279038062 MHzT=4.8677720735196E-7 s
2.716.283BiZ=83N=33L=147.71179567933 mf=2.0295769652061 MHzT=4.9271351475869E-7 s
2.716.283PoZ=84N=33L=149.49145586824 mf=2.005415334668 MHzT=4.9864982216542E-7 s
2.716.283AtZ=85N=33L=151.27111605714 mf=1.9818222130836 MHzT=5.0458612957215E-7 s
2.716.283RnZ=86N=33L=153.05077624605 mf=1.9587777687455 MHzT=5.1052243697889E-7 s
2.716.283FrZ=87N=33L=154.83043643496 mf=1.9362630817484 MHzT=5.1645874438562E-7 s
2.716.283RaZ=88N=33L=156.61009662387 mf=1.9142600921831 MHzT=5.2239505179235E-7 s
2.716.283AcZ=89N=33L=158.38975681277 mf=1.8927515518215 MHzT=5.2833135919908E-7 s
2.716.283ThZ=90N=33L=160.16941700168 mf=1.8717209790234 MHzT=5.3426766660581E-7 s
2.716.283PaZ=91N=33L=161.94907719059 mf=1.8511526166166 MHzT=5.4020397401254E-7 s
2.716.283UZ=92N=33L=163.7287373795 mf=1.8310313925229 MHzT=5.4614028141927E-7 s
2.716.283NpZ=93N=33L=165.5083975684 mf=1.8113428829259 MHzT=5.52076588826E-7 s
2.716.283PuZ=94N=33L=167.28805775731 mf=1.7920732777884 MHzT=5.5801289623274E-7 s
2.716.283AmZ=95N=33L=169.06771794622 mf=1.7732093485485 MHzT=5.6394920363947E-7 s
2.716.283CmZ=96N=33L=170.84737813513 mf=1.7547384178345 MHzT=5.698855110462E-7 s
2.716.283BkZ=97N=33L=172.62703832403 mf=1.7366483310527 MHzT=5.7582181845293E-7 s
2.716.283CfZ=98N=33L=174.40669851294 mf=1.7189274297154 MHzT=5.8175812585966E-7 s
2.716.283EsZ=99N=33L=176.18635870185 mf=1.701564526385 MHzT=5.8769443326639E-7 s
2.716.283FmZ=100N=33L=177.96601889076 mf=1.6845488811211 MHzT=5.9363074067312E-7 s
2.716.283MdZ=101N=33L=179.74567907966 mf=1.6678701793278 MHzT=5.9956704807985E-7 s
2.716.283NoZ=102N=33L=181.52533926857 mf=1.651518510903 MHzT=6.0550335548659E-7 s
2.716.283LrZ=103N=33L=183.30499945748 mf=1.635484350603 MHzT=6.1143966289332E-7 s
2.716.283RfZ=104N=33L=185.08465964639 mf=1.6197585395395 MHzT=6.1737597030005E-7 s
2.716.283DbZ=105N=33L=186.86431983529 mf=1.6043322677344 MHzT=6.2331227770678E-7 s
2.716.283SgZ=106N=33L=188.6439800242 mf=1.5891970576614 MHzT=6.2924858511351E-7 s
2.716.283BhZ=107N=33L=190.42364021311 mf=1.5743447487113 MHzT=6.3518489252024E-7 s
2.716.283HsZ=108N=33L=192.20330040202 mf=1.5597674825195 MHzT=6.4112119992697E-7 s
2.716.283MtZ=109N=33L=193.98296059092 mf=1.5454576891019 MHzT=6.470575073337E-7 s
2.716.283DsZ=110N=33L=195.76262077983 mf=1.5314080737465 MHzT=6.5299381474044E-7 s
2.716.283RgZ=111N=33L=197.54228096874 mf=1.5176116046136 MHzT=6.5893012214717E-7 s
2.716.283CnZ=112N=33L=199.32194115765 mf=1.504061501001 MHzT=6.648664295539E-7 s
2.716.283UutZ=113N=33L=201.10160134655 mf=1.4907512222311 MHzT=6.7080273696063E-7 s
2.716.283FlZ=114N=33L=202.88126153546 mf=1.4776744571238 MHzT=6.7673904436736E-7 s
2.716.283UupZ=115N=33L=204.66092172437 mf=1.4648251140183 MHzT=6.8267535177409E-7 s
2.716.283LvZ=116N=33L=206.44058191328 mf=1.4521973113113 MHzT=6.8861165918082E-7 s
2.716.283UusZ=117N=33L=208.22024210218 mf=1.4397853684796 MHzT=6.9454796658755E-7 s
2.716.283UuoZ=118N=33L=209.99990229109 mf=1.4275837975603 MHzT=7.0048427399429E-7 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de