Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Cn      Attention ! Factor 3.1415926535897932 to L and to T, invers to f
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
23.141HZ=1N=33L=3.5610579719994E-5 mf=8418634.5843643 MHzT=1.1878410803781E-13 s
23.141HeZ=2N=33L=7.1221159439987E-5 mf=4209317.2921821 MHzT=2.3756821607563E-13 s
23.141LiZ=3N=33L=0.00010683173915998 mf=2806211.5281214 MHzT=3.5635232411344E-13 s
23.141BeZ=4N=33L=0.00014244231887997 mf=2104658.6460911 MHzT=4.7513643215125E-13 s
23.141BZ=5N=33L=0.00017805289859997 mf=1683726.9168729 MHzT=5.9392054018907E-13 s
23.141CZ=6N=33L=0.00021366347831996 mf=1403105.7640607 MHzT=7.1270464822688E-13 s
23.141NZ=7N=33L=0.00024927405803996 mf=1202662.0834806 MHzT=8.3148875626469E-13 s
23.141OZ=8N=33L=0.00028488463775995 mf=1052329.3230455 MHzT=9.5027286430251E-13 s
23.141FZ=9N=33L=0.00032049521747994 mf=935403.84270714 MHzT=1.0690569723403E-12 s
23.141NeZ=10N=33L=0.00035610579719994 mf=841863.45843643 MHzT=1.1878410803781E-12 s
23.141NaZ=11N=33L=0.00039171637691993 mf=765330.41676039 MHzT=1.3066251884159E-12 s
23.141MgZ=12N=33L=0.00042732695663992 mf=701552.88203036 MHzT=1.4254092964538E-12 s
23.141AlZ=13N=33L=0.00046293753635992 mf=647587.27572033 MHzT=1.5441934044916E-12 s
23.141SiZ=14N=33L=0.00049854811607991 mf=601331.04174031 MHzT=1.6629775125294E-12 s
23.141PZ=15N=33L=0.0005341586957999 mf=561242.30562429 MHzT=1.7817616205672E-12 s
23.141SZ=16N=33L=0.0005697692755199 mf=526164.66152277 MHzT=1.900545728605E-12 s
23.141ClZ=17N=33L=0.00060537985523989 mf=495213.79908025 MHzT=2.0193298366428E-12 s
23.141ArZ=18N=33L=0.00064099043495988 mf=467701.92135357 MHzT=2.1381139446806E-12 s
23.141KZ=19N=33L=0.00067660101467988 mf=443086.03075602 MHzT=2.2568980527185E-12 s
23.141CaZ=20N=33L=0.00071221159439987 mf=420931.72921821 MHzT=2.3756821607563E-12 s
23.141ScZ=21N=33L=0.00074782217411987 mf=400887.3611602 MHzT=2.4944662687941E-12 s
23.141TiZ=22N=33L=0.00078343275383986 mf=382665.2083802 MHzT=2.6132503768319E-12 s
23.141VZ=23N=33L=0.00081904333355985 mf=366027.59062453 MHzT=2.7320344848697E-12 s
23.141CrZ=24N=33L=0.00085465391327985 mf=350776.44101518 MHzT=2.8508185929075E-12 s
23.141MnZ=25N=33L=0.00089026449299984 mf=336745.38337457 MHzT=2.9696027009453E-12 s
23.141FeZ=26N=33L=0.00092587507271983 mf=323793.63786017 MHzT=3.0883868089831E-12 s
23.141CoZ=27N=33L=0.00096148565243983 mf=311801.28090238 MHzT=3.207170917021E-12 s
23.141NiZ=28N=33L=0.00099709623215982 mf=300665.52087015 MHzT=3.3259550250588E-12 s
23.141CuZ=29N=33L=0.0010327068118798 mf=290297.74428842 MHzT=3.4447391330966E-12 s
23.141ZnZ=30N=33L=0.0010683173915998 mf=280621.15281214 MHzT=3.5635232411344E-12 s
23.141GaZ=31N=33L=0.0011039279713198 mf=271568.85756014 MHzT=3.6823073491722E-12 s
23.141GeZ=32N=33L=0.0011395385510398 mf=263082.33076138 MHzT=3.80109145721E-12 s
23.141AsZ=33N=33L=0.0011751491307598 mf=255110.13892013 MHzT=3.9198755652478E-12 s
23.141SeZ=34N=33L=0.0012107597104798 mf=247606.89954013 MHzT=4.0386596732857E-12 s
23.141BrZ=35N=33L=0.0012463702901998 mf=240532.41669612 MHzT=4.1574437813235E-12 s
23.141KrZ=36N=33L=0.0012819808699198 mf=233850.96067679 MHzT=4.2762278893613E-12 s
23.141RbZ=37N=33L=0.0013175914496398 mf=227530.66444228 MHzT=4.3950119973991E-12 s
23.141SrZ=38N=33L=0.0013532020293598 mf=221543.01537801 MHzT=4.5137961054369E-12 s
23.141YZ=39N=33L=0.0013888126090798 mf=215862.42524011 MHzT=4.6325802134747E-12 s
23.141ZrZ=40N=33L=0.0014244231887997 mf=210465.86460911 MHzT=4.7513643215125E-12 s
23.141NbZ=41N=33L=0.0014600337685197 mf=205332.55083815 MHzT=4.8701484295503E-12 s
23.141MoZ=42N=33L=0.0014956443482397 mf=200443.6805801 MHzT=4.9889325375882E-12 s
23.141TcZ=43N=33L=0.0015312549279597 mf=195782.19963638 MHzT=5.107716645626E-12 s
23.141RuZ=44N=33L=0.0015668655076797 mf=191332.6041901 MHzT=5.2265007536638E-12 s
23.141RhZ=45N=33L=0.0016024760873997 mf=187080.76854143 MHzT=5.3452848617016E-12 s
23.141PdZ=46N=33L=0.0016380866671197 mf=183013.79531227 MHzT=5.4640689697394E-12 s
23.141AgZ=47N=33L=0.0016736972468397 mf=179119.88477371 MHzT=5.5828530777772E-12 s
23.141CdZ=48N=33L=0.0017093078265597 mf=175388.22050759 MHzT=5.701637185815E-12 s
23.141InZ=49N=33L=0.0017449184062797 mf=171808.86906866 MHzT=5.8204212938529E-12 s
23.141SnZ=50N=33L=0.0017805289859997 mf=168372.69168729 MHzT=5.9392054018907E-12 s
23.141SbZ=51N=33L=0.0018161395657197 mf=165071.26636008 MHzT=6.0579895099285E-12 s
23.141TeZ=52N=33L=0.0018517501454397 mf=161896.81893008 MHzT=6.1767736179663E-12 s
23.141JZ=53N=33L=0.0018873607251597 mf=158842.16196914 MHzT=6.2955577260041E-12 s
23.141XeZ=54N=33L=0.0019229713048797 mf=155900.64045119 MHzT=6.4143418340419E-12 s
23.141CsZ=55N=33L=0.0019585818845996 mf=153066.08335208 MHzT=6.5331259420797E-12 s
23.141BaZ=56N=33L=0.0019941924643196 mf=150332.76043508 MHzT=6.6519100501175E-12 s
23.141LaZ=57N=33L=0.0020298030440396 mf=147695.34358534 MHzT=6.7706941581554E-12 s
23.141CeZ=58N=33L=0.0020654136237596 mf=145148.87214421 MHzT=6.8894782661932E-12 s
23.141PrZ=59N=33L=0.0021010242034796 mf=142688.72176889 MHzT=7.008262374231E-12 s
23.141NdZ=60N=33L=0.0021366347831996 mf=140310.57640607 MHzT=7.1270464822688E-12 s
23.141PmZ=61N=33L=0.0021722453629196 mf=138010.40302237 MHzT=7.2458305903066E-12 s
23.141SmZ=62N=33L=0.0022078559426396 mf=135784.42878007 MHzT=7.3646146983444E-12 s
23.141EuZ=63N=33L=0.0022434665223596 mf=133629.12038673 MHzT=7.4833988063822E-12 s
23.141GdZ=64N=33L=0.0022790771020796 mf=131541.16538069 MHzT=7.6021829144201E-12 s
23.141TbZ=65N=33L=0.0023146876817996 mf=129517.45514407 MHzT=7.7209670224579E-12 s
23.141DyZ=66N=33L=0.0023502982615196 mf=127555.06946007 MHzT=7.8397511304957E-12 s
23.141HoZ=67N=33L=0.0023859088412396 mf=125651.2624532 MHzT=7.9585352385335E-12 s
23.141ErZ=68N=33L=0.0024215194209596 mf=123803.44977006 MHzT=8.0773193465713E-12 s
23.141TmZ=69N=33L=0.0024571300006796 mf=122009.19687484 MHzT=8.1961034546091E-12 s
23.141YbZ=70N=33L=0.0024927405803996 mf=120266.20834806 MHzT=8.3148875626469E-12 s
23.141LuZ=71N=33L=0.0025283511601195 mf=118572.31808964 MHzT=8.4336716706847E-12 s
23.141HfZ=72N=33L=0.0025639617398395 mf=116925.48033839 MHzT=8.5524557787226E-12 s
23.141TaZ=73N=33L=0.0025995723195595 mf=115323.76142965 MHzT=8.6712398867604E-12 s
23.141WZ=74N=33L=0.0026351828992795 mf=113765.33222114 MHzT=8.7900239947982E-12 s
23.141ReZ=75N=33L=0.0026707934789995 mf=112248.46112486 MHzT=8.908808102836E-12 s
23.141OsZ=76N=33L=0.0027064040587195 mf=110771.507689 MHzT=9.0275922108738E-12 s
23.141IrZ=77N=33L=0.0027420146384395 mf=109332.91668006 MHzT=9.1463763189116E-12 s
23.141PtZ=78N=33L=0.0027776252181595 mf=107931.21262006 MHzT=9.2651604269494E-12 s
23.141AuZ=79N=33L=0.0028132357978795 mf=106564.99473879 MHzT=9.3839445349873E-12 s
23.141HgZ=80N=33L=0.0028488463775995 mf=105232.93230455 MHzT=9.5027286430251E-12 s
23.141TlZ=81N=33L=0.0028844569573195 mf=103933.76030079 MHzT=9.6215127510629E-12 s
23.141PbZ=82N=33L=0.0029200675370395 mf=102666.27541908 MHzT=9.7402968591007E-12 s
23.141BiZ=83N=33L=0.0029556781167595 mf=101429.33234174 MHzT=9.8590809671385E-12 s
23.141PoZ=84N=33L=0.0029912886964795 mf=100221.84029005 MHzT=9.9778650751763E-12 s
23.141AtZ=85N=33L=0.0030268992761995 mf=99042.759816051 MHzT=1.0096649183214E-11 s
23.141RnZ=86N=33L=0.0030625098559194 mf=97891.099818189 MHzT=1.0215433291252E-11 s
23.141FrZ=87N=33L=0.0030981204356394 mf=96765.914762808 MHzT=1.033421739929E-11 s
23.141RaZ=88N=33L=0.0031337310153594 mf=95666.302095049 MHzT=1.0453001507328E-11 s
23.141AcZ=89N=33L=0.0031693415950794 mf=94591.399824318 MHzT=1.0571785615365E-11 s
23.141ThZ=90N=33L=0.0032049521747994 mf=93540.384270714 MHzT=1.0690569723403E-11 s
23.141PaZ=91N=33L=0.0032405627545194 mf=92512.467960047 MHzT=1.0809353831441E-11 s
23.141UZ=92N=33L=0.0032761733342394 mf=91506.897656134 MHzT=1.0928137939479E-11 s
23.141NpZ=93N=33L=0.0033117839139594 mf=90522.952520046 MHzT=1.1046922047517E-11 s
23.141PuZ=94N=33L=0.0033473944936794 mf=89559.942386854 MHzT=1.1165706155554E-11 s
23.141AmZ=95N=33L=0.0033830050733994 mf=88617.206151203 MHzT=1.1284490263592E-11 s
23.141CmZ=96N=33L=0.0034186156531194 mf=87694.110253795 MHzT=1.140327437163E-11 s
23.141BkZ=97N=33L=0.0034542262328394 mf=86790.047261488 MHzT=1.1522058479668E-11 s
23.141CfZ=98N=33L=0.0034898368125594 mf=85904.43453433 MHzT=1.1640842587706E-11 s
23.141EsZ=99N=33L=0.0035254473922794 mf=85036.712973377 MHzT=1.1759626695744E-11 s
23.141FmZ=100N=33L=0.0035610579719994 mf=84186.345843643 MHzT=1.1878410803781E-11 s
23.141MdZ=101N=33L=0.0035966685517194 mf=83352.817666973 MHzT=1.1997194911819E-11 s
23.141NoZ=102N=33L=0.0036322791314393 mf=82535.633180042 MHzT=1.2115979019857E-11 s
23.141LrZ=103N=33L=0.0036678897111593 mf=81734.316353051 MHzT=1.2234763127895E-11 s
23.141RfZ=104N=33L=0.0037035002908793 mf=80948.409465041 MHzT=1.2353547235933E-11 s
23.141DbZ=105N=33L=0.0037391108705993 mf=80177.472232041 MHzT=1.247233134397E-11 s
23.141SgZ=106N=33L=0.0037747214503193 mf=79421.080984569 MHzT=1.2591115452008E-11 s
23.141BhZ=107N=33L=0.0038103320300393 mf=78678.827891255 MHzT=1.2709899560046E-11 s
23.141HsZ=108N=33L=0.0038459426097593 mf=77950.320225595 MHzT=1.2828683668084E-11 s
23.141MtZ=109N=33L=0.0038815531894793 mf=77235.179673067 MHzT=1.2947467776122E-11 s
23.141DsZ=110N=33L=0.0039171637691993 mf=76533.041676039 MHzT=1.3066251884159E-11 s
23.141RgZ=111N=33L=0.0039527743489193 mf=75843.554814093 MHzT=1.3185035992197E-11 s
23.141CnZ=112N=33L=0.0039883849286393 mf=75166.380217538 MHzT=1.3303820100235E-11 s
23.141UutZ=113N=33L=0.0040239955083593 mf=74501.191012073 MHzT=1.3422604208273E-11 s
23.141FlZ=114N=33L=0.0040596060880793 mf=73847.671792669 MHzT=1.3541388316311E-11 s
23.141UupZ=115N=33L=0.0040952166677993 mf=73205.518124907 MHzT=1.3660172424349E-11 s
23.141LvZ=116N=33L=0.0041308272475193 mf=72574.436072106 MHzT=1.3778956532386E-11 s
23.141UusZ=117N=33L=0.0041664378272393 mf=71954.141746703 MHzT=1.3897740640424E-11 s
23.141UuoZ=118N=33L=0.0042020484069592 mf=71344.360884443 MHzT=1.4016524748462E-11 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de