Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Plk      Attention ! Factor 6.2831853071795864769 to L and to T, invers to f
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
26.283HZ=1N=33L=0.00000 mf=343681491115856562497781760.000 MHzT=2.909670802327E-33 s
26.283HeZ=2N=33L=0.00000 mf=171840745557928281248890880.000 MHzT=5.8193416046539E-33 s
26.283LiZ=3N=33L=0.00000 mf=114560497038618848439304192.000 MHzT=8.7290124069809E-33 s
26.283BeZ=4N=33L=0.00000 mf=85920372778964140624445440.000 MHzT=1.1638683209308E-32 s
26.283BZ=5N=33L=0.00000 mf=68736298223171303909621760.000 MHzT=1.4548354011635E-32 s
26.283CZ=6N=33L=0.00000 mf=57280248519309424219652096.000 MHzT=1.7458024813962E-32 s
26.283NZ=7N=33L=0.00000 mf=49097355873693782371205120.000 MHzT=2.0367695616289E-32 s
26.283OZ=8N=33L=0.00000 mf=42960186389482070312222720.000 MHzT=2.3277366418616E-32 s
26.283FZ=9N=33L=0.00000 mf=38186832346206281381445632.000 MHzT=2.6187037220943E-32 s
26.283NeZ=10N=33L=0.00000 mf=34368149111585651954810880.000 MHzT=2.909670802327E-32 s
26.283NaZ=11N=33L=0.00000 mf=31243771919623318006661120.000 MHzT=3.2006378825597E-32 s
26.283MgZ=12N=33L=0.00000 mf=28640124259654712109826048.000 MHzT=3.4916049627924E-32 s
26.283AlZ=13N=33L=0.00000 mf=26437037778142806222569472.000 MHzT=3.782572043025E-32 s
26.283SiZ=14N=33L=0.00000 mf=24548677936846891185602560.000 MHzT=4.0735391232577E-32 s
26.283PZ=15N=33L=0.00000 mf=22912099407723767969873920.000 MHzT=4.3645062034904E-32 s
26.283SZ=16N=33L=0.00000 mf=21480093194741035156111360.000 MHzT=4.6554732837231E-32 s
26.283ClZ=17N=33L=0.00000 mf=20216558300932732149039104.000 MHzT=4.9464403639558E-32 s
26.283ArZ=18N=33L=0.00000 mf=19093416173103140690722816.000 MHzT=5.2374074441885E-32 s
26.283KZ=19N=33L=0.00000 mf=18088499532413502046076928.000 MHzT=5.5283745244212E-32 s
26.283CaZ=20N=33L=0.00000 mf=17184074555792825977405440.000 MHzT=5.8193416046539E-32 s
26.283ScZ=21N=33L=0.00000 mf=16365785291231262222057472.000 MHzT=6.1103086848866E-32 s
26.283TiZ=22N=33L=0.00000 mf=15621885959811659003330560.000 MHzT=6.4012757651193E-32 s
26.283VZ=23N=33L=0.00000 mf=14942673526776370695241728.000 MHzT=6.692242845352E-32 s
26.283CrZ=24N=33L=0.00000 mf=14320062129827356054913024.000 MHzT=6.9832099255847E-32 s
26.283MnZ=25N=33L=0.00000 mf=13747259644634262929408000.000 MHzT=7.2741770058174E-32 s
26.283FeZ=26N=33L=0.00000 mf=13218518889071403111284736.000 MHzT=7.5651440860501E-32 s
26.283CoZ=27N=33L=0.00000 mf=12728944115402093077987328.000 MHzT=7.8561111662828E-32 s
26.283NiZ=28N=33L=0.00000 mf=12274338968423445592801280.000 MHzT=8.1470782465155E-32 s
26.283CuZ=29N=33L=0.00000 mf=11851085900546777943113728.000 MHzT=8.4380453267482E-32 s
26.283ZnZ=30N=33L=0.00000 mf=11456049703861883984936960.000 MHzT=8.7290124069809E-32 s
26.283GaZ=31N=33L=0.00000 mf=11086499713414724566646784.000 MHzT=9.0199794872136E-32 s
26.283GeZ=32N=33L=0.00000 mf=10740046597370517578055680.000 MHzT=9.3109465674463E-32 s
26.283AsZ=33N=33L=0.00000 mf=10414590639874440767209472.000 MHzT=9.601913647679E-32 s
26.283SeZ=34N=33L=0.00000 mf=10108279150466366074519552.000 MHzT=9.8928807279117E-32 s
26.283BrZ=35N=33L=0.00000 mf=9819471174738758621724672.000 MHzT=1.0183847808144E-31 s
26.283KrZ=36N=33L=0.00000 mf=9546708086551570345361408.000 MHzT=1.0474814888377E-31 s
26.283RbZ=37N=33L=0.00000 mf=9288688949077202882789376.000 MHzT=1.076578196861E-31 s
26.283SrZ=38N=33L=0.00000 mf=9044249766206751023038464.000 MHzT=1.1056749048842E-31 s
26.283YZ=39N=33L=0.00000 mf=8812345926047602074189824.000 MHzT=1.1347716129075E-31 s
26.283ZrZ=40N=33L=0.00000 mf=8592037277896412988702720.000 MHzT=1.1638683209308E-31 s
26.283NbZ=41N=33L=0.00000 mf=8382475393069672858386432.000 MHzT=1.1929650289541E-31 s
26.283MoZ=42N=33L=0.00000 mf=8182892645615631111028736.000 MHzT=1.2220617369773E-31 s
26.283TcZ=43N=33L=0.00000 mf=7992592816647826510446592.000 MHzT=1.2511584450006E-31 s
26.283RuZ=44N=33L=0.00000 mf=7810942979905829501665280.000 MHzT=1.2802551530239E-31 s
26.283RhZ=45N=33L=0.00000 mf=7637366469241255632044032.000 MHzT=1.3093518610471E-31 s
26.283PdZ=46N=33L=0.00000 mf=7471336763388185347620864.000 MHzT=1.3384485690704E-31 s
26.283AgZ=47N=33L=0.00000 mf=7312372151401202954797056.000 MHzT=1.3675452770937E-31 s
26.283CdZ=48N=33L=0.00000 mf=7160031064913678027456512.000 MHzT=1.3966419851169E-31 s
26.283InZ=49N=33L=0.00000 mf=7013907981956256465158144.000 MHzT=1.4257386931402E-31 s
26.283SnZ=50N=33L=0.00000 mf=6873629822317131464704000.000 MHzT=1.4548354011635E-31 s
26.283SbZ=51N=33L=0.00000 mf=6738852766977579888410624.000 MHzT=1.4839321091867E-31 s
26.283TeZ=52N=33L=0.00000 mf=6609259444535701555642368.000 MHzT=1.51302881721E-31 s
26.283JZ=53N=33L=0.00000 mf=6484556436148236035555328.000 MHzT=1.5421255252333E-31 s
26.283XeZ=54N=33L=0.00000 mf=6364472057701046538993664.000 MHzT=1.5712222332566E-31 s
26.283CsZ=55N=33L=0.00000 mf=6248754383924663601332224.000 MHzT=1.6003189412798E-31 s
26.283BaZ=56N=33L=0.00000 mf=6137169484211722796400640.000 MHzT=1.6294156493031E-31 s
26.283LaZ=57N=33L=0.00000 mf=6029499844137834015358976.000 MHzT=1.6585123573264E-31 s
26.283CeZ=58N=33L=0.00000 mf=5925542950273388971556864.000 MHzT=1.6876090653496E-31 s
26.283PrZ=59N=33L=0.00000 mf=5825110018912821855649792.000 MHzT=1.7167057733729E-31 s
26.283NdZ=60N=33L=0.00000 mf=5728024851930941992468480.000 MHzT=1.7458024813962E-31 s
26.283PmZ=61N=33L=0.00000 mf=5634122805177975272636416.000 MHzT=1.7748991894194E-31 s
26.283SmZ=62N=33L=0.00000 mf=5543249856707362283323392.000 MHzT=1.8039958974427E-31 s
26.283EuZ=63N=33L=0.00000 mf=5455261763743754789847040.000 MHzT=1.833092605466E-31 s
26.283GdZ=64N=33L=0.00000 mf=5370023298685258789027840.000 MHzT=1.8621893134893E-31 s
26.283TbZ=65N=33L=0.00000 mf=5287407555628562747752448.000 MHzT=1.8912860215125E-31 s
26.283DyZ=66N=33L=0.00000 mf=5207295319937220383604736.000 MHzT=1.9203827295358E-31 s
26.283HoZ=67N=33L=0.00000 mf=5129574494266516194721792.000 MHzT=1.9494794375591E-31 s
26.283ErZ=68N=33L=0.00000 mf=5054139575233183037259776.000 MHzT=1.9785761455823E-31 s
26.283TmZ=69N=33L=0.00000 mf=4980891175592123565080576.000 MHzT=2.0076728536056E-31 s
26.283YbZ=70N=33L=0.00000 mf=4909735587369379310862336.000 MHzT=2.0367695616289E-31 s
26.283LuZ=71N=33L=0.00000 mf=4840584381913471486263296.000 MHzT=2.0658662696521E-31 s
26.283HfZ=72N=33L=0.00000 mf=4773354043275785172680704.000 MHzT=2.0949629776754E-31 s
26.283TaZ=73N=33L=0.00000 mf=4707965631724062345527296.000 MHzT=2.1240596856987E-31 s
26.283WZ=74N=33L=0.00000 mf=4644344474538601441394688.000 MHzT=2.153156393722E-31 s
26.283ReZ=75N=33L=0.00000 mf=4582419881544753593974784.000 MHzT=2.1822531017452E-31 s
26.283OsZ=76N=33L=0.00000 mf=4522124883103375511519232.000 MHzT=2.2113498097685E-31 s
26.283IrZ=77N=33L=0.00000 mf=4463395988517616628006912.000 MHzT=2.2404465177918E-31 s
26.283PtZ=78N=33L=0.00000 mf=4406172963023801037094912.000 MHzT=2.269543225815E-31 s
26.283AuZ=79N=33L=0.00000 mf=4350398621719703010148352.000 MHzT=2.2986399338383E-31 s
26.283HgZ=80N=33L=0.00000 mf=4296018638948206494351360.000 MHzT=2.3277366418616E-31 s
26.283TlZ=81N=33L=0.00000 mf=4242981371800698050576384.000 MHzT=2.3568333498848E-31 s
26.283PbZ=82N=33L=0.00000 mf=4191237696534836429193216.000 MHzT=2.3859300579081E-31 s
26.283BiZ=83N=33L=0.00000 mf=4140740856817547690901504.000 MHzT=2.4150267659314E-31 s
26.283PoZ=84N=33L=0.00000 mf=4091446322807815555514368.000 MHzT=2.4441234739546E-31 s
26.283AtZ=85N=33L=0.00000 mf=4043311660186546751930368.000 MHzT=2.4732201819779E-31 s
26.283RnZ=86N=33L=0.00000 mf=3996296408323913255223296.000 MHzT=2.5023168900012E-31 s
26.283FrZ=87N=33L=0.00000 mf=3950361966848925086253056.000 MHzT=2.5314135980245E-31 s
26.283RaZ=88N=33L=0.00000 mf=3905471489952914750832640.000 MHzT=2.5605103060477E-31 s
26.283AcZ=89N=33L=0.00000 mf=3861589787818612404256768.000 MHzT=2.589607014071E-31 s
26.283ThZ=90N=33L=0.00000 mf=3818683234620627816022016.000 MHzT=2.6187037220943E-31 s
26.283PaZ=91N=33L=0.00000 mf=3776719682591830073933824.000 MHzT=2.6478004301175E-31 s
26.283UZ=92N=33L=0.00000 mf=3735668381694092673810432.000 MHzT=2.6768971381408E-31 s
26.283NpZ=93N=33L=0.00000 mf=3695499904471575929290752.000 MHzT=2.7059938461641E-31 s
26.283PuZ=94N=33L=0.00000 mf=3656186075700601477398528.000 MHzT=2.7350905541873E-31 s
26.283AmZ=95N=33L=0.00000 mf=3617699906482699979718656.000 MHzT=2.7641872622106E-31 s
26.283CmZ=96N=33L=0.00000 mf=3580015532456839013728256.000 MHzT=2.7932839702339E-31 s
26.283BkZ=97N=33L=0.00000 mf=3543108155833572709629952.000 MHzT=2.8223806782572E-31 s
26.283CfZ=98N=33L=0.00000 mf=3506953990978128232579072.000 MHzT=2.8514773862804E-31 s
26.283EsZ=99N=33L=0.00000 mf=3471530213291480076779520.000 MHzT=2.8805740943037E-31 s
26.283FmZ=100N=33L=0.00000 mf=3436814911158565732352000.000 MHzT=2.909670802327E-31 s
26.283MdZ=101N=33L=0.00000 mf=3402787040751054728724480.000 MHzT=2.9387675103502E-31 s
26.283NoZ=102N=33L=0.00000 mf=3369426383488789944205312.000 MHzT=2.9678642183735E-31 s
26.283LrZ=103N=33L=0.00000 mf=3336713505979189359017984.000 MHzT=2.9969609263968E-31 s
26.283RfZ=104N=33L=0.00000 mf=3304629722267850777821184.000 MHzT=3.02605763442E-31 s
26.283DbZ=105N=33L=0.00000 mf=3273157058246252337037312.000 MHzT=3.0551543424433E-31 s
26.283SgZ=106N=33L=0.00000 mf=3242278218074118017777664.000 MHzT=3.0842510504666E-31 s
26.283BhZ=107N=33L=0.00000 mf=3211976552484639913017344.000 MHzT=3.1133477584898E-31 s
26.283HsZ=108N=33L=0.00000 mf=3182236028850523269496832.000 MHzT=3.1424444665131E-31 s
26.283MtZ=109N=33L=0.00000 mf=3153041202897766204833792.000 MHzT=3.1715411745364E-31 s
26.283DsZ=110N=33L=0.00000 mf=3124377191962331800666112.000 MHzT=3.2006378825597E-31 s
26.283RgZ=111N=33L=0.00000 mf=3096229649692400960929792.000 MHzT=3.2297345905829E-31 s
26.283CnZ=112N=33L=0.00000 mf=3068584742105861398200320.000 MHzT=3.2588312986062E-31 s
26.283UutZ=113N=33L=0.00000 mf=3041429124919084391071744.000 MHzT=3.2879280066295E-31 s
26.283FlZ=114N=33L=0.00000 mf=3014749922068917007679488.000 MHzT=3.3170247146527E-31 s
26.283UupZ=115N=33L=0.00000 mf=2988534705355273709551616.000 MHzT=3.346121422676E-31 s
26.283LvZ=116N=33L=0.00000 mf=2962771475136694485778432.000 MHzT=3.3752181306993E-31 s
26.283UusZ=117N=33L=0.00000 mf=2937448642015867715977216.000 MHzT=3.4043148387225E-31 s
26.283UuoZ=118N=33L=0.00000 mf=2912555009456410927824896.000 MHzT=3.4334115467458E-31 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de