Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Plk      Attention ! Factor 0.6180339887498948482 to L and to T, invers to f
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
20.618HZ=1N=33L=0.00000 mf=3494006049241072006087049216.000 MHzT=2.8620442721249E-34 s
20.618HeZ=2N=33L=0.00000 mf=1747003024620536003043524608.000 MHzT=5.7240885442497E-34 s
20.618LiZ=3N=33L=0.00000 mf=1164668683080357152110411776.000 MHzT=8.5861328163746E-34 s
20.618BeZ=4N=33L=0.00000 mf=873501512310268001521762304.000 MHzT=1.1448177088499E-33 s
20.618BZ=5N=33L=0.00000 mf=698801209848214318754037760.000 MHzT=1.4310221360624E-33 s
20.618CZ=6N=33L=0.00000 mf=582334341540178576055205888.000 MHzT=1.7172265632749E-33 s
20.618NZ=7N=33L=0.00000 mf=499143721320153035738972160.000 MHzT=2.0034309904874E-33 s
20.618OZ=8N=33L=0.00000 mf=436750756155134000760881152.000 MHzT=2.2896354176999E-33 s
20.618FZ=9N=33L=0.00000 mf=388222894360119050703470592.000 MHzT=2.5758398449124E-33 s
20.618NeZ=10N=33L=0.00000 mf=349400604924107159377018880.000 MHzT=2.8620442721249E-33 s
20.618NaZ=11N=33L=0.00000 mf=317636913567370138640973824.000 MHzT=3.1482486993373E-33 s
20.618MgZ=12N=33L=0.00000 mf=291167170770089288027602944.000 MHzT=3.4344531265498E-33 s
20.618AlZ=13N=33L=0.00000 mf=268769696095467066819084288.000 MHzT=3.7206575537623E-33 s
20.618SiZ=14N=33L=0.00000 mf=249571860660076517869486080.000 MHzT=4.0068619809748E-33 s
20.618PZ=15N=33L=0.00000 mf=232933736616071451037925376.000 MHzT=4.2930664081873E-33 s
20.618SZ=16N=33L=0.00000 mf=218375378077567000380440576.000 MHzT=4.5792708353998E-33 s
20.618ClZ=17N=33L=0.00000 mf=205529767602415972061806592.000 MHzT=4.8654752626123E-33 s
20.618ArZ=18N=33L=0.00000 mf=194111447180059525351735296.000 MHzT=5.1516796898247E-33 s
20.618KZ=19N=33L=0.00000 mf=183895055223214276324884480.000 MHzT=5.4378841170372E-33 s
20.618CaZ=20N=33L=0.00000 mf=174700302462053579688509440.000 MHzT=5.7240885442497E-33 s
20.618ScZ=21N=33L=0.00000 mf=166381240440051046272729088.000 MHzT=6.0102929714622E-33 s
20.618TiZ=22N=33L=0.00000 mf=158818456783685069320486912.000 MHzT=6.2964973986747E-33 s
20.618VZ=23N=33L=0.00000 mf=151913306488742251423858688.000 MHzT=6.5827018258872E-33 s
20.618CrZ=24N=33L=0.00000 mf=145583585385044644013801472.000 MHzT=6.8689062530997E-33 s
20.618MnZ=25N=33L=0.00000 mf=139760241969642863750807552.000 MHzT=7.1551106803121E-33 s
20.618FeZ=26N=33L=0.00000 mf=134384848047733533409542144.000 MHzT=7.4413151075246E-33 s
20.618CoZ=27N=33L=0.00000 mf=129407631453372999721287680.000 MHzT=7.7275195347371E-33 s
20.618NiZ=28N=33L=0.00000 mf=124785930330038258934743040.000 MHzT=8.0137239619496E-33 s
20.618CuZ=29N=33L=0.00000 mf=120482967215209361155555328.000 MHzT=8.2999283891621E-33 s
20.618ZnZ=30N=33L=0.00000 mf=116466868308035725518962688.000 MHzT=8.5861328163746E-33 s
20.618GaZ=31N=33L=0.00000 mf=112709872556163586498494464.000 MHzT=8.872337243587E-33 s
20.618GeZ=32N=33L=0.00000 mf=109187689038783500190220288.000 MHzT=9.1585416707995E-33 s
20.618AsZ=33N=33L=0.00000 mf=105878971189123385273614336.000 MHzT=9.444746098012E-33 s
20.618SeZ=34N=33L=0.00000 mf=102764883801207986030903296.000 MHzT=9.7309505252245E-33 s
20.618BrZ=35N=33L=0.00000 mf=99828744264030624327663616.000 MHzT=1.0017154952437E-32 s
20.618KrZ=36N=33L=0.00000 mf=97055723590029762675867648.000 MHzT=1.0303359379649E-32 s
20.618RbZ=37N=33L=0.00000 mf=94432595925434374828326912.000 MHzT=1.0589563806862E-32 s
20.618SrZ=38N=33L=0.00000 mf=91947527611607138162442240.000 MHzT=1.0875768234074E-32 s
20.618YZ=39N=33L=0.00000 mf=89589898698489005093158912.000 MHzT=1.1161972661287E-32 s
20.618ZrZ=40N=33L=0.00000 mf=87350151231026789844254720.000 MHzT=1.1448177088499E-32 s
20.618NbZ=41N=33L=0.00000 mf=85219659737587121261641728.000 MHzT=1.1734381515712E-32 s
20.618MoZ=42N=33L=0.00000 mf=83190620220025523136364544.000 MHzT=1.2020585942924E-32 s
20.618TcZ=43N=33L=0.00000 mf=81255954633513283289612288.000 MHzT=1.2306790370137E-32 s
20.618RuZ=44N=33L=0.00000 mf=79409228391842534660243456.000 MHzT=1.2592994797349E-32 s
20.618RhZ=45N=33L=0.00000 mf=77644578872023817012641792.000 MHzT=1.2879199224562E-32 s
20.618PdZ=46N=33L=0.00000 mf=75956653244371125711929344.000 MHzT=1.3165403651774E-32 s
20.618AgZ=47N=33L=0.00000 mf=74340554239171737317015552.000 MHzT=1.3451608078987E-32 s
20.618CdZ=48N=33L=0.00000 mf=72791792692522322006900736.000 MHzT=1.3737812506199E-32 s
20.618InZ=49N=33L=0.00000 mf=71306245902879018604036096.000 MHzT=1.4024016933412E-32 s
20.618SnZ=50N=33L=0.00000 mf=69880120984821431875403776.000 MHzT=1.4310221360624E-32 s
20.618SbZ=51N=33L=0.00000 mf=68509922534138645900689408.000 MHzT=1.4596425787837E-32 s
20.618TeZ=52N=33L=0.00000 mf=67192424023866766704771072.000 MHzT=1.4882630215049E-32 s
20.618JZ=53N=33L=0.00000 mf=65924642438510787057156096.000 MHzT=1.5168834642262E-32 s
20.618XeZ=54N=33L=0.00000 mf=64703815726686499860643840.000 MHzT=1.5455039069474E-32 s
20.618CsZ=55N=33L=0.00000 mf=63527382713474024292220928.000 MHzT=1.5741243496687E-32 s
20.618BaZ=56N=33L=0.00000 mf=62392965165019129467371520.000 MHzT=1.6027447923899E-32 s
20.618LaZ=57N=33L=0.00000 mf=61298351741071434031562752.000 MHzT=1.6313652351112E-32 s
20.618CeZ=58N=33L=0.00000 mf=60241483607604680577777664.000 MHzT=1.6599856778324E-32 s
20.618PrZ=59N=33L=0.00000 mf=59220441512560526169735168.000 MHzT=1.6886061205537E-32 s
20.618NdZ=60N=33L=0.00000 mf=58233434154017862759481344.000 MHzT=1.7172265632749E-32 s
20.618PmZ=61N=33L=0.00000 mf=57278787692476588433080320.000 MHzT=1.7458470059962E-32 s
20.618SmZ=62N=33L=0.00000 mf=56354936278081793249247232.000 MHzT=1.7744674487174E-32 s
20.618EuZ=63N=33L=0.00000 mf=55460413480017009697619968.000 MHzT=1.8030878914387E-32 s
20.618GdZ=64N=33L=0.00000 mf=54593844519391750095110144.000 MHzT=1.8317083341599E-32 s
20.618TbZ=65N=33L=0.00000 mf=53753939219093406491869184.000 MHzT=1.8603287768812E-32 s
20.618DyZ=66N=33L=0.00000 mf=52939485594561692636807168.000 MHzT=1.8889492196024E-32 s
20.618HoZ=67N=33L=0.00000 mf=52149344018523462905626624.000 MHzT=1.9175696623237E-32 s
20.618ErZ=68N=33L=0.00000 mf=51382441900603993015451648.000 MHzT=1.9461901050449E-32 s
20.618TmZ=69N=33L=0.00000 mf=50637768829580747611308032.000 MHzT=1.9748105477661E-32 s
20.618YbZ=70N=33L=0.00000 mf=49914372132015312163831808.000 MHzT=2.0034309904874E-32 s
20.618LuZ=71N=33L=0.00000 mf=49211352806212269072449536.000 MHzT=2.0320514332086E-32 s
20.618HfZ=72N=33L=0.00000 mf=48527861795014881337933824.000 MHzT=2.0606718759299E-32 s
20.618TaZ=73N=33L=0.00000 mf=47863096564946190569832448.000 MHzT=2.0892923186511E-32 s
20.618WZ=74N=33L=0.00000 mf=47216297962717187414163456.000 MHzT=2.1179127613724E-32 s
20.618ReZ=75N=33L=0.00000 mf=46586747323214285053624320.000 MHzT=2.1465332040936E-32 s
20.618OsZ=76N=33L=0.00000 mf=45973763805803569081221120.000 MHzT=2.1751536468149E-32 s
20.618IrZ=77N=33L=0.00000 mf=45376701938195741454368768.000 MHzT=2.2037740895361E-32 s
20.618PtZ=78N=33L=0.00000 mf=44794949349244502546579456.000 MHzT=2.2323945322574E-32 s
20.618AuZ=79N=33L=0.00000 mf=44227924673937619569082368.000 MHzT=2.2610149749786E-32 s
20.618HgZ=80N=33L=0.00000 mf=43675075615513394922127360.000 MHzT=2.2896354176999E-32 s
20.618TlZ=81N=33L=0.00000 mf=43135877151124347556986880.000 MHzT=2.3182558604211E-32 s
20.618PbZ=82N=33L=0.00000 mf=42609829868793560630820864.000 MHzT=2.3468763031424E-32 s
20.618BiZ=83N=33L=0.00000 mf=42096458424591226815643648.000 MHzT=2.3754967458636E-32 s
20.618PoZ=84N=33L=0.00000 mf=41595310110012761568182272.000 MHzT=2.4041171885849E-32 s
20.618AtZ=85N=33L=0.00000 mf=41105953520483201284308992.000 MHzT=2.4327376313061E-32 s
20.618RnZ=86N=33L=0.00000 mf=40627977316756641644806144.000 MHzT=2.4613580740274E-32 s
20.618FrZ=87N=33L=0.00000 mf=40160989071736459445141504.000 MHzT=2.4899785167486E-32 s
20.618RaZ=88N=33L=0.00000 mf=39704614195921267330121728.000 MHzT=2.5185989594699E-32 s
20.618AcZ=89N=33L=0.00000 mf=39258494935292939448877056.000 MHzT=2.5472194021911E-32 s
20.618ThZ=90N=33L=0.00000 mf=38822289436011908506320896.000 MHzT=2.5758398449124E-32 s
20.618PaZ=91N=33L=0.00000 mf=38395670870781007704883200.000 MHzT=2.6044602876336E-32 s
20.618UZ=92N=33L=0.00000 mf=37978326622185562855964672.000 MHzT=2.6330807303549E-32 s
20.618NpZ=93N=33L=0.00000 mf=37569957518721196931153920.000 MHzT=2.6617011730761E-32 s
20.618PuZ=94N=33L=0.00000 mf=37170277119585868658507776.000 MHzT=2.6903216157974E-32 s
20.618AmZ=95N=33L=0.00000 mf=36779011044642855264976896.000 MHzT=2.7189420585186E-32 s
20.618CmZ=96N=33L=0.00000 mf=36395896346261161003450368.000 MHzT=2.7475625012399E-32 s
20.618BkZ=97N=33L=0.00000 mf=36020680920011047402733568.000 MHzT=2.7761829439611E-32 s
20.618CfZ=98N=33L=0.00000 mf=35653122951439509302018048.000 MHzT=2.8048033866824E-32 s
20.618EsZ=99N=33L=0.00000 mf=35292990396374460326215680.000 MHzT=2.8334238294036E-32 s
20.618FmZ=100N=33L=0.00000 mf=34940060492410715937701888.000 MHzT=2.8620442721249E-32 s
20.618MdZ=101N=33L=0.00000 mf=34594119299416555111055360.000 MHzT=2.8906647148461E-32 s
20.618NoZ=102N=33L=0.00000 mf=34254961267069322950344704.000 MHzT=2.9192851575674E-32 s
20.618LrZ=103N=33L=0.00000 mf=33922388827583215520710656.000 MHzT=2.9479056002886E-32 s
20.618RfZ=104N=33L=0.00000 mf=33596212011933383352385536.000 MHzT=2.9765260430098E-32 s
20.618DbZ=105N=33L=0.00000 mf=33276248088010202382598144.000 MHzT=3.0051464857311E-32 s
20.618SgZ=106N=33L=0.00000 mf=32962321219255393528578048.000 MHzT=3.0337669284523E-32 s
20.618BhZ=107N=33L=0.00000 mf=32654262142439922440601600.000 MHzT=3.0623873711736E-32 s
20.618HsZ=108N=33L=0.00000 mf=32351907863343249930321920.000 MHzT=3.0910078138948E-32 s
20.618MtZ=109N=33L=0.00000 mf=32055101369184140264472576.000 MHzT=3.1196282566161E-32 s
20.618DsZ=110N=33L=0.00000 mf=31763691356737012146110464.000 MHzT=3.1482486993373E-32 s
20.618RgZ=111N=33L=0.00000 mf=31477531975144791609442304.000 MHzT=3.1768691420586E-32 s
20.618CnZ=112N=33L=0.00000 mf=31196482582509564733685760.000 MHzT=3.2054895847798E-32 s
20.618UutZ=113N=33L=0.00000 mf=30920407515407710368563200.000 MHzT=3.2341100275011E-32 s
20.618FlZ=114N=33L=0.00000 mf=30649175870535717015781376.000 MHzT=3.2627304702223E-32 s
20.618UupZ=115N=33L=0.00000 mf=30382661297748447707791360.000 MHzT=3.2913509129436E-32 s
20.618LvZ=116N=33L=0.00000 mf=30120741803802340288888832.000 MHzT=3.3199713556648E-32 s
20.618UusZ=117N=33L=0.00000 mf=29863299566163008855998464.000 MHzT=3.3485917983861E-32 s
20.618UuoZ=118N=33L=0.00000 mf=29610220756280263084867584.000 MHzT=3.3772122411073E-32 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de