Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Ce      Attention ! Factor 6.2831853071795864769 to L and to T, invers to f
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
26.283HZ=1N=33L=0.13095318214538 mf=2289.310218267 MHzT=4.3681279715643E-10 s
26.283HeZ=2N=33L=0.26190636429076 mf=1144.6551091335 MHzT=8.7362559431286E-10 s
26.283LiZ=3N=33L=0.39285954643615 mf=763.10340608899 MHzT=1.3104383914693E-9 s
26.283BeZ=4N=33L=0.52381272858153 mf=572.32755456674 MHzT=1.7472511886257E-9 s
26.283BZ=5N=33L=0.65476591072691 mf=457.8620436534 MHzT=2.1840639857822E-9 s
26.283CZ=6N=33L=0.78571909287229 mf=381.5517030445 MHzT=2.6208767829386E-9 s
26.283NZ=7N=33L=0.91667227501767 mf=327.04431689528 MHzT=3.057689580095E-9 s
26.283OZ=8N=33L=1.0476254571631 mf=286.16377728337 MHzT=3.4945023772515E-9 s
26.283FZ=9N=33L=1.1785786393084 mf=254.36780202966 MHzT=3.9313151744079E-9 s
26.283NeZ=10N=33L=1.3095318214538 mf=228.9310218267 MHzT=4.3681279715643E-9 s
26.283NaZ=11N=33L=1.4404850035992 mf=208.11911075154 MHzT=4.8049407687207E-9 s
26.283MgZ=12N=33L=1.5714381857446 mf=190.77585152225 MHzT=5.2417535658772E-9 s
26.283AlZ=13N=33L=1.70239136789 mf=176.10078602054 MHzT=5.6785663630336E-9 s
26.283SiZ=14N=33L=1.8333445500353 mf=163.52215844764 MHzT=6.11537916019E-9 s
26.283PZ=15N=33L=1.9642977321807 mf=152.6206812178 MHzT=6.5521919573465E-9 s
26.283SZ=16N=33L=2.0952509143261 mf=143.08188864169 MHzT=6.9890047545029E-9 s
26.283ClZ=17N=33L=2.2262040964715 mf=134.66530695688 MHzT=7.4258175516593E-9 s
26.283ArZ=18N=33L=2.3571572786169 mf=127.18390101483 MHzT=7.8626303488158E-9 s
26.283KZ=19N=33L=2.4881104607623 mf=120.49001148774 MHzT=8.2994431459722E-9 s
26.283CaZ=20N=33L=2.6190636429076 mf=114.46551091335 MHzT=8.7362559431286E-9 s
26.283ScZ=21N=33L=2.750016825053 mf=109.01477229843 MHzT=9.1730687402851E-9 s
26.283TiZ=22N=33L=2.8809700071984 mf=104.05955537577 MHzT=9.6098815374415E-9 s
26.283VZ=23N=33L=3.0119231893438 mf=99.535226881173 MHzT=1.0046694334598E-8 s
26.283CrZ=24N=33L=3.1428763714892 mf=95.387925761124 MHzT=1.0483507131754E-8 s
26.283MnZ=25N=33L=3.2738295536346 mf=91.572408730679 MHzT=1.0920319928911E-8 s
26.283FeZ=26N=33L=3.4047827357799 mf=88.050393010268 MHzT=1.1357132726067E-8 s
26.283CoZ=27N=33L=3.5357359179253 mf=84.789267343221 MHzT=1.1793945523224E-8 s
26.283NiZ=28N=33L=3.6666891000707 mf=81.761079223821 MHzT=1.223075832038E-8 s
26.283CuZ=29N=33L=3.7976422822161 mf=78.941731664379 MHzT=1.2667571117537E-8 s
26.283ZnZ=30N=33L=3.9285954643615 mf=76.310340608899 MHzT=1.3104383914693E-8 s
26.283GaZ=31N=33L=4.0595486465068 mf=73.84871671829 MHzT=1.3541196711849E-8 s
26.283GeZ=32N=33L=4.1905018286522 mf=71.540944320843 MHzT=1.3978009509006E-8 s
26.283AsZ=33N=33L=4.3214550107976 mf=69.373036917181 MHzT=1.4414822306162E-8 s
26.283SeZ=34N=33L=4.452408192943 mf=67.332653478441 MHzT=1.4851635103319E-8 s
26.283BrZ=35N=33L=4.5833613750884 mf=65.408863379057 MHzT=1.5288447900475E-8 s
26.283KrZ=36N=33L=4.7143145572338 mf=63.591950507416 MHzT=1.5725260697632E-8 s
26.283RbZ=37N=33L=4.8452677393791 mf=61.873249142351 MHzT=1.6162073494788E-8 s
26.283SrZ=38N=33L=4.9762209215245 mf=60.245005743868 MHzT=1.6598886291944E-8 s
26.283YZ=39N=33L=5.1071741036699 mf=58.700262006846 MHzT=1.7035699089101E-8 s
26.283ZrZ=40N=33L=5.2381272858153 mf=57.232755456674 MHzT=1.7472511886257E-8 s
26.283NbZ=41N=33L=5.3690804679607 mf=55.836834591878 MHzT=1.7909324683414E-8 s
26.283MoZ=42N=33L=5.500033650106 mf=54.507386149214 MHzT=1.834613748057E-8 s
26.283TcZ=43N=33L=5.6309868322514 mf=53.239772517837 MHzT=1.8782950277727E-8 s
26.283RuZ=44N=33L=5.7619400143968 mf=52.029777687886 MHzT=1.9219763074883E-8 s
26.283RhZ=45N=33L=5.8928931965422 mf=50.873560405933 MHzT=1.9656575872039E-8 s
26.283PdZ=46N=33L=6.0238463786876 mf=49.767613440586 MHzT=2.0093388669196E-8 s
26.283AgZ=47N=33L=6.154799560833 mf=48.708728048234 MHzT=2.0530201466352E-8 s
26.283CdZ=48N=33L=6.2857527429783 mf=47.693962880562 MHzT=2.0967014263509E-8 s
26.283InZ=49N=33L=6.4167059251237 mf=46.720616699326 MHzT=2.1403827060665E-8 s
26.283SnZ=50N=33L=6.5476591072691 mf=45.78620436534 MHzT=2.1840639857822E-8 s
26.283SbZ=51N=33L=6.6786122894145 mf=44.888435652294 MHzT=2.2277452654978E-8 s
26.283TeZ=52N=33L=6.8095654715599 mf=44.025196505134 MHzT=2.2714265452134E-8 s
26.283JZ=53N=33L=6.9405186537053 mf=43.194532420132 MHzT=2.3151078249291E-8 s
26.283XeZ=54N=33L=7.0714718358506 mf=42.394633671611 MHzT=2.3587891046447E-8 s
26.283CsZ=55N=33L=7.202425017996 mf=41.623822150309 MHzT=2.4024703843604E-8 s
26.283BaZ=56N=33L=7.3333782001414 mf=40.88053961191 MHzT=2.446151664076E-8 s
26.283LaZ=57N=33L=7.4643313822868 mf=40.163337162579 MHzT=2.4898329437917E-8 s
26.283CeZ=58N=33L=7.5952845644322 mf=39.470865832189 MHzT=2.5335142235073E-8 s
26.283PrZ=59N=33L=7.7262377465775 mf=38.80186810622 MHzT=2.5771955032229E-8 s
26.283NdZ=60N=33L=7.8571909287229 mf=38.15517030445 MHzT=2.6208767829386E-8 s
26.283PmZ=61N=33L=7.9881441108683 mf=37.529675709295 MHzT=2.6645580626542E-8 s
26.283SmZ=62N=33L=8.1190972930137 mf=36.924358359145 MHzT=2.7082393423699E-8 s
26.283EuZ=63N=33L=8.2500504751591 mf=36.338257432809 MHzT=2.7519206220855E-8 s
26.283GdZ=64N=33L=8.3810036573045 mf=35.770472160422 MHzT=2.7956019018012E-8 s
26.283TbZ=65N=33L=8.5119568394498 mf=35.220157204107 MHzT=2.8392831815168E-8 s
26.283DyZ=66N=33L=8.6429100215952 mf=34.686518458591 MHzT=2.8829644612325E-8 s
26.283HoZ=67N=33L=8.7738632037406 mf=34.168809227865 MHzT=2.9266457409481E-8 s
26.283ErZ=68N=33L=8.904816385886 mf=33.66632673922 MHzT=2.9703270206637E-8 s
26.283TmZ=69N=33L=9.0357695680314 mf=33.178408960391 MHzT=3.0140083003794E-8 s
26.283YbZ=70N=33L=9.1667227501767 mf=32.704431689528 MHzT=3.057689580095E-8 s
26.283LuZ=71N=33L=9.2976759323221 mf=32.243805891084 MHzT=3.1013708598107E-8 s
26.283HfZ=72N=33L=9.4286291144675 mf=31.795975253708 MHzT=3.1450521395263E-8 s
26.283TaZ=73N=33L=9.5595822966129 mf=31.360413948863 MHzT=3.188733419242E-8 s
26.283WZ=74N=33L=9.6905354787583 mf=30.936624571175 MHzT=3.2324146989576E-8 s
26.283ReZ=75N=33L=9.8214886609037 mf=30.52413624356 MHzT=3.2760959786732E-8 s
26.283OsZ=76N=33L=9.952441843049 mf=30.122502871934 MHzT=3.3197772583889E-8 s
26.283IrZ=77N=33L=10.083395025194 mf=29.731301535935 MHzT=3.3634585381045E-8 s
26.283PtZ=78N=33L=10.21434820734 mf=29.350131003423 MHzT=3.4071398178202E-8 s
26.283AuZ=79N=33L=10.345301389485 mf=28.97861035781 MHzT=3.4508210975358E-8 s
26.283HgZ=80N=33L=10.476254571631 mf=28.616377728337 MHzT=3.4945023772515E-8 s
26.283TlZ=81N=33L=10.607207753776 mf=28.263089114407 MHzT=3.5381836569671E-8 s
26.283PbZ=82N=33L=10.738160935921 mf=27.918417295939 MHzT=3.5818649366827E-8 s
26.283BiZ=83N=33L=10.869114118067 mf=27.582050822494 MHzT=3.6255462163984E-8 s
26.283PoZ=84N=33L=11.000067300212 mf=27.253693074607 MHzT=3.669227496114E-8 s
26.283AtZ=85N=33L=11.131020482357 mf=26.933061391376 MHzT=3.7129087758297E-8 s
26.283RnZ=86N=33L=11.261973664503 mf=26.619886258918 MHzT=3.7565900555453E-8 s
26.283FrZ=87N=33L=11.392926846648 mf=26.313910554793 MHzT=3.800271335261E-8 s
26.283RaZ=88N=33L=11.523880028794 mf=26.014888843943 MHzT=3.8439526149766E-8 s
26.283AcZ=89N=33L=11.654833210939 mf=25.722586722101 MHzT=3.8876338946922E-8 s
26.283ThZ=90N=33L=11.785786393084 mf=25.436780202966 MHzT=3.9313151744079E-8 s
26.283PaZ=91N=33L=11.91673957523 mf=25.157255145791 MHzT=3.9749964541235E-8 s
26.283UZ=92N=33L=12.047692757375 mf=24.883806720293 MHzT=4.0186777338392E-8 s
26.283NpZ=93N=33L=12.178645939521 mf=24.616238906097 MHzT=4.0623590135548E-8 s
26.283PuZ=94N=33L=12.309599121666 mf=24.354364024117 MHzT=4.1060402932705E-8 s
26.283AmZ=95N=33L=12.440552303811 mf=24.098002297547 MHzT=4.1497215729861E-8 s
26.283CmZ=96N=33L=12.571505485957 mf=23.846981440281 MHzT=4.1934028527017E-8 s
26.283BkZ=97N=33L=12.702458668102 mf=23.601136270794 MHzT=4.2370841324174E-8 s
26.283CfZ=98N=33L=12.833411850247 mf=23.360308349663 MHzT=4.280765412133E-8 s
26.283EsZ=99N=33L=12.964365032393 mf=23.12434563906 MHzT=4.3244466918487E-8 s
26.283FmZ=100N=33L=13.095318214538 mf=22.89310218267 MHzT=4.3681279715643E-8 s
26.283MdZ=101N=33L=13.226271396684 mf=22.666437804624 MHzT=4.41180925128E-8 s
26.283NoZ=102N=33L=13.357224578829 mf=22.444217826147 MHzT=4.4554905309956E-8 s
26.283LrZ=103N=33L=13.488177760974 mf=22.226312798709 MHzT=4.4991718107112E-8 s
26.283RfZ=104N=33L=13.61913094312 mf=22.012598252567 MHzT=4.5428530904269E-8 s
26.283DbZ=105N=33L=13.750084125265 mf=21.802954459686 MHzT=4.5865343701425E-8 s
26.283SgZ=106N=33L=13.881037307411 mf=21.597266210066 MHzT=4.6302156498582E-8 s
26.283BhZ=107N=33L=14.011990489556 mf=21.395422600626 MHzT=4.6738969295738E-8 s
26.283HsZ=108N=33L=14.142943671701 mf=21.197316835805 MHzT=4.7175782092895E-8 s
26.283MtZ=109N=33L=14.273896853847 mf=21.002846039147 MHzT=4.7612594890051E-8 s
26.283DsZ=110N=33L=14.404850035992 mf=20.811911075154 MHzT=4.8049407687208E-8 s
26.283RgZ=111N=33L=14.535803218137 mf=20.624416380784 MHzT=4.8486220484364E-8 s
26.283CnZ=112N=33L=14.666756400283 mf=20.440269805955 MHzT=4.892303328152E-8 s
26.283UutZ=113N=33L=14.797709582428 mf=20.25938246254 MHzT=4.9359846078677E-8 s
26.283FlZ=114N=33L=14.928662764574 mf=20.081668581289 MHzT=4.9796658875833E-8 s
26.283UupZ=115N=33L=15.059615946719 mf=19.907045376235 MHzT=5.023347167299E-8 s
26.283LvZ=116N=33L=15.190569128864 mf=19.735432916095 MHzT=5.0670284470146E-8 s
26.283UusZ=117N=33L=15.32152231101 mf=19.566754002282 MHzT=5.1107097267303E-8 s
26.283UuoZ=118N=33L=15.452475493155 mf=19.40093405311 MHzT=5.1543910064459E-8 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de