Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Cn      Attention ! Factor 0.6180339887498948482 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 2.7182818284590452353602874713527      Attention ! c= 1484 m/s
BF ZN[1m=1m][1Hz=1.0Hz]
2.710.618HZ=1N=17L=0.0000000 mf=75331399300.97258 Hz
2.710.618HZ=1N=18L=0.0000001 mf=27712873077.50458 Hz
2.710.618HZ=1N=19L=0.0000001 mf=10194996261.00749 Hz
2.710.618HZ=1N=20L=0.0000004 mf=3750529527.24438 Hz
2.710.618HZ=1N=21L=0.0000011 mf=1379742706.57966 Hz
2.710.618HZ=1N=22L=0.0000029 mf=507578975.85690 Hz
2.710.618HZ=1N=23L=0.0000079 mf=186727869.98861 Hz
2.710.618HZ=1N=24L=0.0000216 mf=68693344.46254 Hz
2.710.618HZ=1N=25L=0.0000587 mf=25270869.17308 Hz
2.710.618HZ=1N=26L=0.0001596 mf=9296633.22931 Hz
2.710.618HZ=1N=27L=0.0004339 mf=3420040.23717 Hz
2.710.618HZ=1N=28L=0.0011795 mf=1258162.49124 Hz
2.710.618HZ=1N=29L=0.0032062 mf=462852.11418 Hz
2.710.618HZ=1N=30L=0.0087154 mf=170273.77711 Hz
2.710.618HZ=1N=31L=0.0236908 mf=62640.22197 Hz
2.710.618HZ=1N=32L=0.0643984 mf=23044.04985 Hz
2.710.618HZ=1N=33L=0.1750530 mf=8477.43218 Hz
2.710.618HZ=1N=34L=0.4758434 mf=3118.67301 Hz
2.710.618HZ=1N=35L=1.2934765 mf=1147.29569 Hz
2.710.618HZ=1N=36L=3.5160336 mf=422.06650 Hz
2.710.618HZ=1N=37L=9.5575704 mf=155.26959 Hz
2.710.618HZ=1N=38L=25.9801699 mf=57.12049 Hz
2.710.618HZ=1N=39L=70.6214236 mf=21.01345 Hz
2.710.618HZ=1N=40L=191.9689326 mf=7.73042 Hz
2.710.618HZ=1N=41L=521.8256611 mf=2.84386 Hz
2.710.618HZ=1N=42L=1418.4692122 mf=1.04620 Hz
2.710.618HZ=1N=43L=3855.7990836 mf=0.38487 Hz
2.710.618HZ=1N=44L=10481.1485832 mf=0.14159 Hz
2.710.618HZ=1N=45L=28490.7157351 mf=0.05209 Hz
2.710.618HZ=1N=46L=77445.7948624 mf=0.01916 Hz
2.710.618HZ=1N=47L=210519.4968651 mf=0.00705 Hz
2.710.618HZ=1N=48L=572251.3228647 mf=0.00259 Hz
2.710.618HZ=1N=49L=1555540.3722546 mf=0.00095 Hz
2.710.618HZ=1N=50L=4228397.1273342 mf=0.00035 Hz
2.710.618HZ=1N=51L=11493975.0747410 mf=0.00013 Hz
2.710.618HZ=1N=52L=31243863.5824297 mf=0.00005 Hz
2.710.618HZ=1N=53L=84929626.6269720 mf=0.00002 Hz
2.710.618HZ=1N=54L=230862660.7579093 mf=0.00001 Hz
2.710.618HZ=1N=55L=627549775.6079299 mf=0.00000 Hz
2.710.618HZ=1N=56L=1705857151.4885874 mf=0.00000 Hz
2.710.618HZ=1N=57L=4637000496.8383350 mf=0.00000 Hz
2.710.618HeZ=2N=17L=0.0000000 mf=37665699650.48629 Hz
2.710.618HeZ=2N=18L=0.0000001 mf=13856436538.75229 Hz
2.710.618HeZ=2N=19L=0.0000003 mf=5097498130.50375 Hz
2.710.618HeZ=2N=20L=0.0000008 mf=1875264763.62219 Hz
2.710.618HeZ=2N=21L=0.0000022 mf=689871353.28983 Hz
2.710.618HeZ=2N=22L=0.0000058 mf=253789487.92845 Hz
2.710.618HeZ=2N=23L=0.0000159 mf=93363934.99430 Hz
2.710.618HeZ=2N=24L=0.0000432 mf=34346672.23127 Hz
2.710.618HeZ=2N=25L=0.0001174 mf=12635434.58654 Hz
2.710.618HeZ=2N=26L=0.0003193 mf=4648316.61465 Hz
2.710.618HeZ=2N=27L=0.0008678 mf=1710020.11859 Hz
2.710.618HeZ=2N=28L=0.0023590 mf=629081.24562 Hz
2.710.618HeZ=2N=29L=0.0064124 mf=231426.05709 Hz
2.710.618HeZ=2N=30L=0.0174308 mf=85136.88855 Hz
2.710.618HeZ=2N=31L=0.0473817 mf=31320.11098 Hz
2.710.618HeZ=2N=32L=0.1287968 mf=11522.02493 Hz
2.710.618HeZ=2N=33L=0.3501060 mf=4238.71609 Hz
2.710.618HeZ=2N=34L=0.9516868 mf=1559.33651 Hz
2.710.618HeZ=2N=35L=2.5869530 mf=573.64784 Hz
2.710.618HeZ=2N=36L=7.0320673 mf=211.03325 Hz
2.710.618HeZ=2N=37L=19.1151407 mf=77.63479 Hz
2.710.618HeZ=2N=38L=51.9603397 mf=28.56024 Hz
2.710.618HeZ=2N=39L=141.2428473 mf=10.50673 Hz
2.710.618HeZ=2N=40L=383.9378652 mf=3.86521 Hz
2.710.618HeZ=2N=41L=1043.6513222 mf=1.42193 Hz
2.710.618HeZ=2N=42L=2836.9384243 mf=0.52310 Hz
2.710.618HeZ=2N=43L=7711.5981672 mf=0.19244 Hz
2.710.618HeZ=2N=44L=20962.2971664 mf=0.07079 Hz
2.710.618HeZ=2N=45L=56981.4314701 mf=0.02604 Hz
2.710.618HeZ=2N=46L=154891.5897248 mf=0.00958 Hz
2.710.618HeZ=2N=47L=421038.9937301 mf=0.00352 Hz
2.710.618HeZ=2N=48L=1144502.6457293 mf=0.00130 Hz
2.710.618HeZ=2N=49L=3111080.7445093 mf=0.00048 Hz
2.710.618HeZ=2N=50L=8456794.2546684 mf=0.00018 Hz
2.710.618HeZ=2N=51L=22987950.1494820 mf=0.00006 Hz
2.710.618HeZ=2N=52L=62487727.1648594 mf=0.00002 Hz
2.710.618HeZ=2N=53L=169859253.2539439 mf=0.00001 Hz
2.710.618HeZ=2N=54L=461725321.5158187 mf=0.00000 Hz
2.710.618HeZ=2N=55L=1255099551.2158599 mf=0.00000 Hz
2.710.618HeZ=2N=56L=3411714302.9771748 mf=0.00000 Hz
2.710.618HeZ=2N=57L=9274000993.6766701 mf=0.00000 Hz
2.710.618LiZ=3N=17L=0.0000001 mf=25110466433.65752 Hz
2.710.618LiZ=3N=18L=0.0000002 mf=9237624359.16819 Hz
2.710.618LiZ=3N=19L=0.0000004 mf=3398332087.00250 Hz
2.710.618LiZ=3N=20L=0.0000012 mf=1250176509.08146 Hz
2.710.618LiZ=3N=21L=0.0000032 mf=459914235.52655 Hz
2.710.618LiZ=3N=22L=0.0000088 mf=169192991.95230 Hz
2.710.618LiZ=3N=23L=0.0000238 mf=62242623.32954 Hz
2.710.618LiZ=3N=24L=0.0000648 mf=22897781.48751 Hz
2.710.618LiZ=3N=25L=0.0001762 mf=8423623.05769 Hz
2.710.618LiZ=3N=26L=0.0004789 mf=3098877.74310 Hz
2.710.618LiZ=3N=27L=0.0013017 mf=1140013.41239 Hz
2.710.618LiZ=3N=28L=0.0035385 mf=419387.49708 Hz
2.710.618LiZ=3N=29L=0.0096186 mf=154284.03806 Hz
2.710.618LiZ=3N=30L=0.0261461 mf=56757.92570 Hz
2.710.618LiZ=3N=31L=0.0710725 mf=20880.07399 Hz
2.710.618LiZ=3N=32L=0.1931952 mf=7681.34995 Hz
2.710.618LiZ=3N=33L=0.5251590 mf=2825.81073 Hz
2.710.618LiZ=3N=34L=1.4275302 mf=1039.55767 Hz
2.710.618LiZ=3N=35L=3.8804295 mf=382.43190 Hz
2.710.618LiZ=3N=36L=10.5481009 mf=140.68883 Hz
2.710.618LiZ=3N=37L=28.6727111 mf=51.75653 Hz
2.710.618LiZ=3N=38L=77.9405096 mf=19.04016 Hz
2.710.618LiZ=3N=39L=211.8642709 mf=7.00448 Hz
2.710.618LiZ=3N=40L=575.9067978 mf=2.57681 Hz
2.710.618LiZ=3N=41L=1565.4769833 mf=0.94795 Hz
2.710.618LiZ=3N=42L=4255.4076365 mf=0.34873 Hz
2.710.618LiZ=3N=43L=11567.3972509 mf=0.12829 Hz
2.710.618LiZ=3N=44L=31443.4457496 mf=0.04720 Hz
2.710.618LiZ=3N=45L=85472.1472052 mf=0.01736 Hz
2.710.618LiZ=3N=46L=232337.3845872 mf=0.00639 Hz
2.710.618LiZ=3N=47L=631558.4905952 mf=0.00235 Hz
2.710.618LiZ=3N=48L=1716753.9685940 mf=0.00086 Hz
2.710.618LiZ=3N=49L=4666621.1167639 mf=0.00032 Hz
2.710.618LiZ=3N=50L=12685191.3820026 mf=0.00012 Hz
2.710.618LiZ=3N=51L=34481925.2242230 mf=0.00004 Hz
2.710.618LiZ=3N=52L=93731590.7472891 mf=0.00002 Hz
2.710.618LiZ=3N=53L=254788879.8809159 mf=0.00001 Hz
2.710.618LiZ=3N=54L=692587982.2737280 mf=0.00000 Hz
2.710.618LiZ=3N=55L=1882649326.8237901 mf=0.00000 Hz
2.710.618LiZ=3N=56L=5117571454.4657621 mf=0.00000 Hz
2.710.618LiZ=3N=57L=13911001490.5150070 mf=0.00000 Hz
2.710.618BeZ=4N=17L=0.0000001 mf=18832849825.24314 Hz
2.710.618BeZ=4N=18L=0.0000002 mf=6928218269.37615 Hz
2.710.618BeZ=4N=19L=0.0000006 mf=2548749065.25187 Hz
2.710.618BeZ=4N=20L=0.0000016 mf=937632381.81110 Hz
2.710.618BeZ=4N=21L=0.0000043 mf=344935676.64491 Hz
2.710.618BeZ=4N=22L=0.0000117 mf=126894743.96422 Hz
2.710.618BeZ=4N=23L=0.0000318 mf=46681967.49715 Hz
2.710.618BeZ=4N=24L=0.0000864 mf=17173336.11564 Hz
2.710.618BeZ=4N=25L=0.0002349 mf=6317717.29327 Hz
2.710.618BeZ=4N=26L=0.0006385 mf=2324158.30733 Hz
2.710.618BeZ=4N=27L=0.0017357 mf=855010.05929 Hz
2.710.618BeZ=4N=28L=0.0047180 mf=314540.62281 Hz
2.710.618BeZ=4N=29L=0.0128248 mf=115713.02854 Hz
2.710.618BeZ=4N=30L=0.0348615 mf=42568.44428 Hz
2.710.618BeZ=4N=31L=0.0947634 mf=15660.05549 Hz
2.710.618BeZ=4N=32L=0.2575936 mf=5761.01246 Hz
2.710.618BeZ=4N=33L=0.7002120 mf=2119.35805 Hz
2.710.618BeZ=4N=34L=1.9033736 mf=779.66825 Hz
2.710.618BeZ=4N=35L=5.1739060 mf=286.82392 Hz
2.710.618BeZ=4N=36L=14.0641346 mf=105.51662 Hz
2.710.618BeZ=4N=37L=38.2302815 mf=38.81740 Hz
2.710.618BeZ=4N=38L=103.9206795 mf=14.28012 Hz
2.710.618BeZ=4N=39L=282.4856946 mf=5.25336 Hz
2.710.618BeZ=4N=40L=767.8757304 mf=1.93260 Hz
2.710.618BeZ=4N=41L=2087.3026443 mf=0.71097 Hz
2.710.618BeZ=4N=42L=5673.8768486 mf=0.26155 Hz
2.710.618BeZ=4N=43L=15423.1963345 mf=0.09622 Hz
2.710.618BeZ=4N=44L=41924.5943328 mf=0.03540 Hz
2.710.618BeZ=4N=45L=113962.8629403 mf=0.01302 Hz
2.710.618BeZ=4N=46L=309783.1794497 mf=0.00479 Hz
2.710.618BeZ=4N=47L=842077.9874603 mf=0.00176 Hz
2.710.618BeZ=4N=48L=2289005.2914586 mf=0.00065 Hz
2.710.618BeZ=4N=49L=6222161.4890186 mf=0.00024 Hz
2.710.618BeZ=4N=50L=16913588.5093368 mf=0.00009 Hz
2.710.618BeZ=4N=51L=45975900.2989640 mf=0.00003 Hz
2.710.618BeZ=4N=52L=124975454.3297188 mf=0.00001 Hz
2.710.618BeZ=4N=53L=339718506.5078878 mf=0.00000 Hz
2.710.618BeZ=4N=54L=923450643.0316373 mf=0.00000 Hz
2.710.618BeZ=4N=55L=2510199102.4317198 mf=0.00000 Hz
2.710.618BeZ=4N=56L=6823428605.9543495 mf=0.00000 Hz
2.710.618BeZ=4N=57L=18548001987.3533401 mf=0.00000 Hz
2.710.618BZ=5N=17L=0.0000001 mf=15066279860.19452 Hz
2.710.618BZ=5N=18L=0.0000003 mf=5542574615.50092 Hz
2.710.618BZ=5N=19L=0.0000007 mf=2038999252.20150 Hz
2.710.618BZ=5N=20L=0.0000020 mf=750105905.44888 Hz
2.710.618BZ=5N=21L=0.0000054 mf=275948541.31593 Hz
2.710.618BZ=5N=22L=0.0000146 mf=101515795.17138 Hz
2.710.618BZ=5N=23L=0.0000397 mf=37345573.99772 Hz
2.710.618BZ=5N=24L=0.0001080 mf=13738668.89251 Hz
2.710.618BZ=5N=25L=0.0002936 mf=5054173.83462 Hz
2.710.618BZ=5N=26L=0.0007981 mf=1859326.64586 Hz
2.710.618BZ=5N=27L=0.0021696 mf=684008.04743 Hz
2.710.618BZ=5N=28L=0.0058975 mf=251632.49825 Hz
2.710.618BZ=5N=29L=0.0160310 mf=92570.42284 Hz
2.710.618BZ=5N=30L=0.0435769 mf=34054.75542 Hz
2.710.618BZ=5N=31L=0.1184542 mf=12528.04439 Hz
2.710.618BZ=5N=32L=0.3219920 mf=4608.80997 Hz
2.710.618BZ=5N=33L=0.8752650 mf=1695.48644 Hz
2.710.618BZ=5N=34L=2.3792170 mf=623.73460 Hz
2.710.618BZ=5N=35L=6.4673825 mf=229.45914 Hz
2.710.618BZ=5N=36L=17.5801682 mf=84.41330 Hz
2.710.618BZ=5N=37L=47.7878519 mf=31.05392 Hz
2.710.618BZ=5N=38L=129.9008493 mf=11.42410 Hz
2.710.618BZ=5N=39L=353.1071182 mf=4.20269 Hz
2.710.618BZ=5N=40L=959.8446629 mf=1.54608 Hz
2.710.618BZ=5N=41L=2609.1283054 mf=0.56877 Hz
2.710.618BZ=5N=42L=7092.3460608 mf=0.20924 Hz
2.710.618BZ=5N=43L=19278.9954181 mf=0.07697 Hz
2.710.618BZ=5N=44L=52405.7429159 mf=0.02832 Hz
2.710.618BZ=5N=45L=142453.5786753 mf=0.01042 Hz
2.710.618BZ=5N=46L=387228.9743121 mf=0.00383 Hz
2.710.618BZ=5N=47L=1052597.4843253 mf=0.00141 Hz
2.710.618BZ=5N=48L=2861256.6143233 mf=0.00052 Hz
2.710.618BZ=5N=49L=7777701.8612732 mf=0.00019 Hz
2.710.618BZ=5N=50L=21141985.6366711 mf=0.00007 Hz
2.710.618BZ=5N=51L=57469875.3737051 mf=0.00003 Hz
2.710.618BZ=5N=52L=156219317.9121484 mf=0.00001 Hz
2.710.618BZ=5N=53L=424648133.1348597 mf=0.00000 Hz
2.710.618BZ=5N=54L=1154313303.7895465 mf=0.00000 Hz
2.710.618BZ=5N=55L=3137748878.0396495 mf=0.00000 Hz
2.710.618BZ=5N=56L=8529285757.4429359 mf=0.00000 Hz
2.710.618BZ=5N=57L=23185002484.1916733 mf=0.00000 Hz
2.710.618CZ=6N=17L=0.0000001 mf=12555233216.82876 Hz
2.710.618CZ=6N=18L=0.0000003 mf=4618812179.58410 Hz
2.710.618CZ=6N=19L=0.0000009 mf=1699166043.50125 Hz
2.710.618CZ=6N=20L=0.0000024 mf=625088254.54073 Hz
2.710.618CZ=6N=21L=0.0000065 mf=229957117.76328 Hz
2.710.618CZ=6N=22L=0.0000175 mf=84596495.97615 Hz
2.710.618CZ=6N=23L=0.0000477 mf=31121311.66477 Hz
2.710.618CZ=6N=24L=0.0001296 mf=11448890.74376 Hz
2.710.618CZ=6N=25L=0.0003523 mf=4211811.52885 Hz
2.710.618CZ=6N=26L=0.0009578 mf=1549438.87155 Hz
2.710.618CZ=6N=27L=0.0026035 mf=570006.70620 Hz
2.710.618CZ=6N=28L=0.0070770 mf=209693.74854 Hz
2.710.618CZ=6N=29L=0.0192372 mf=77142.01903 Hz
2.710.618CZ=6N=30L=0.0522923 mf=28378.96285 Hz
2.710.618CZ=6N=31L=0.1421451 mf=10440.03699 Hz
2.710.618CZ=6N=32L=0.3863904 mf=3840.67498 Hz
2.710.618CZ=6N=33L=1.0503180 mf=1412.90536 Hz
2.710.618CZ=6N=34L=2.8550605 mf=519.77884 Hz
2.710.618CZ=6N=35L=7.7608590 mf=191.21595 Hz
2.710.618CZ=6N=36L=21.0962019 mf=70.34442 Hz
2.710.618CZ=6N=37L=57.3454222 mf=25.87826 Hz
2.710.618CZ=6N=38L=155.8810192 mf=9.52008 Hz
2.710.618CZ=6N=39L=423.7285419 mf=3.50224 Hz
2.710.618CZ=6N=40L=1151.8135955 mf=1.28840 Hz
2.710.618CZ=6N=41L=3130.9539665 mf=0.47398 Hz
2.710.618CZ=6N=42L=8510.8152729 mf=0.17437 Hz
2.710.618CZ=6N=43L=23134.7945017 mf=0.06415 Hz
2.710.618CZ=6N=44L=62886.8914991 mf=0.02360 Hz
2.710.618CZ=6N=45L=170944.2944104 mf=0.00868 Hz
2.710.618CZ=6N=46L=464674.7691745 mf=0.00319 Hz
2.710.618CZ=6N=47L=1263116.9811904 mf=0.00117 Hz
2.710.618CZ=6N=48L=3433507.9371879 mf=0.00043 Hz
2.710.618CZ=6N=49L=9333242.2335279 mf=0.00016 Hz
2.710.618CZ=6N=50L=25370382.7640053 mf=0.00006 Hz
2.710.618CZ=6N=51L=68963850.4484461 mf=0.00002 Hz
2.710.618CZ=6N=52L=187463181.4945782 mf=0.00001 Hz
2.710.618CZ=6N=53L=509577759.7618317 mf=0.00000 Hz
2.710.618CZ=6N=54L=1385175964.5474560 mf=0.00000 Hz
2.710.618CZ=6N=55L=3765298653.6475801 mf=0.00000 Hz
2.710.618CZ=6N=56L=10235142908.9315243 mf=0.00000 Hz
2.710.618CZ=6N=57L=27822002981.0300140 mf=0.00000 Hz
2.710.618NZ=7N=17L=0.0000001 mf=10761628471.56751 Hz
2.710.618NZ=7N=18L=0.0000004 mf=3958981868.21494 Hz
2.710.618NZ=7N=19L=0.0000010 mf=1456428037.28678 Hz
2.710.618NZ=7N=20L=0.0000028 mf=535789932.46348 Hz
2.710.618NZ=7N=21L=0.0000075 mf=197106100.93995 Hz
2.710.618NZ=7N=22L=0.0000205 mf=72511282.26527 Hz
2.710.618NZ=7N=23L=0.0000556 mf=26675409.99837 Hz
2.710.618NZ=7N=24L=0.0001512 mf=9813334.92322 Hz
2.710.618NZ=7N=25L=0.0004111 mf=3610124.16758 Hz
2.710.618NZ=7N=26L=0.0011174 mf=1328090.46133 Hz
2.710.618NZ=7N=27L=0.0030374 mf=488577.17674 Hz
2.710.618NZ=7N=28L=0.0082565 mf=179737.49875 Hz
2.710.618NZ=7N=29L=0.0224435 mf=66121.73060 Hz
2.710.618NZ=7N=30L=0.0610076 mf=24324.82530 Hz
2.710.618NZ=7N=31L=0.1658359 mf=8948.60314 Hz
2.710.618NZ=7N=32L=0.4507888 mf=3292.00712 Hz
2.710.618NZ=7N=33L=1.2253711 mf=1211.06174 Hz
2.710.618NZ=7N=34L=3.3309039 mf=445.52472 Hz
2.710.618NZ=7N=35L=9.0543355 mf=163.89938 Hz
2.710.618NZ=7N=36L=24.6122355 mf=60.29521 Hz
2.710.618NZ=7N=37L=66.9029926 mf=22.18137 Hz
2.710.618NZ=7N=38L=181.8611891 mf=8.16007 Hz
2.710.618NZ=7N=39L=494.3499655 mf=3.00192 Hz
2.710.618NZ=7N=40L=1343.7825281 mf=1.10435 Hz
2.710.618NZ=7N=41L=3652.7796276 mf=0.40627 Hz
2.710.618NZ=7N=42L=9929.2844851 mf=0.14946 Hz
2.710.618NZ=7N=43L=26990.5935853 mf=0.05498 Hz
2.710.618NZ=7N=44L=73368.0400823 mf=0.02023 Hz
2.710.618NZ=7N=45L=199435.0101454 mf=0.00744 Hz
2.710.618NZ=7N=46L=542120.5640369 mf=0.00274 Hz
2.710.618NZ=7N=47L=1473636.4780555 mf=0.00101 Hz
2.710.618NZ=7N=48L=4005759.2600526 mf=0.00037 Hz
2.710.618NZ=7N=49L=10888782.6057825 mf=0.00014 Hz
2.710.618NZ=7N=50L=29598779.8913395 mf=0.00005 Hz
2.710.618NZ=7N=51L=80457825.5231871 mf=0.00002 Hz
2.710.618NZ=7N=52L=218707045.0770078 mf=0.00001 Hz
2.710.618NZ=7N=53L=594507386.3888036 mf=0.00000 Hz
2.710.618NZ=7N=54L=1616038625.3053653 mf=0.00000 Hz
2.710.618NZ=7N=55L=4392848429.2555103 mf=0.00000 Hz
2.710.618NZ=7N=56L=11941000060.4201107 mf=0.00000 Hz
2.710.618NZ=7N=57L=32459003477.8683472 mf=0.00000 Hz
2.710.618OZ=8N=17L=0.0000002 mf=9416424912.62157 Hz
2.710.618OZ=8N=18L=0.0000004 mf=3464109134.68807 Hz
2.710.618OZ=8N=19L=0.0000012 mf=1274374532.62594 Hz
2.710.618OZ=8N=20L=0.0000032 mf=468816190.90555 Hz
2.710.618OZ=8N=21L=0.0000086 mf=172467838.32246 Hz
2.710.618OZ=8N=22L=0.0000234 mf=63447371.98211 Hz
2.710.618OZ=8N=23L=0.0000636 mf=23340983.74858 Hz
2.710.618OZ=8N=24L=0.0001728 mf=8586668.05782 Hz
2.710.618OZ=8N=25L=0.0004698 mf=3158858.64663 Hz
2.710.618OZ=8N=26L=0.0012770 mf=1162079.15366 Hz
2.710.618OZ=8N=27L=0.0034713 mf=427505.02965 Hz
2.710.618OZ=8N=28L=0.0094360 mf=157270.31140 Hz
2.710.618OZ=8N=29L=0.0256497 mf=57856.51427 Hz
2.710.618OZ=8N=30L=0.0697230 mf=21284.22214 Hz
2.710.618OZ=8N=31L=0.1895268 mf=7830.02775 Hz
2.710.618OZ=8N=32L=0.5151872 mf=2880.50623 Hz
2.710.618OZ=8N=33L=1.4004241 mf=1059.67902 Hz
2.710.618OZ=8N=34L=3.8067473 mf=389.83413 Hz
2.710.618OZ=8N=35L=10.3478119 mf=143.41196 Hz
2.710.618OZ=8N=36L=28.1282692 mf=52.75831 Hz
2.710.618OZ=8N=37L=76.4605630 mf=19.40870 Hz
2.710.618OZ=8N=38L=207.8413589 mf=7.14006 Hz
2.710.618OZ=8N=39L=564.9713891 mf=2.62668 Hz
2.710.618OZ=8N=40L=1535.7514607 mf=0.96630 Hz
2.710.618OZ=8N=41L=4174.6052887 mf=0.35548 Hz
2.710.618OZ=8N=42L=11347.7536972 mf=0.13077 Hz
2.710.618OZ=8N=43L=30846.3926689 mf=0.04811 Hz
2.710.618OZ=8N=44L=83849.1886655 mf=0.01770 Hz
2.710.618OZ=8N=45L=227925.7258805 mf=0.00651 Hz
2.710.618OZ=8N=46L=619566.3588993 mf=0.00240 Hz
2.710.618OZ=8N=47L=1684155.9749205 mf=0.00088 Hz
2.710.618OZ=8N=48L=4578010.5829172 mf=0.00032 Hz
2.710.618OZ=8N=49L=12444322.9780371 mf=0.00012 Hz
2.710.618OZ=8N=50L=33827177.0186737 mf=0.00004 Hz
2.710.618OZ=8N=51L=91951800.5979281 mf=0.00002 Hz
2.710.618OZ=8N=52L=249950908.6594375 mf=0.00001 Hz
2.710.618OZ=8N=53L=679437013.0157756 mf=0.00000 Hz
2.710.618OZ=8N=54L=1846901286.0632746 mf=0.00000 Hz
2.710.618OZ=8N=55L=5020398204.8634396 mf=0.00000 Hz
2.710.618OZ=8N=56L=13646857211.9086990 mf=0.00000 Hz
2.710.618OZ=8N=57L=37096003974.7066803 mf=0.00000 Hz
2.710.618FZ=9N=17L=0.0000002 mf=8370155477.88584 Hz
2.710.618FZ=9N=18L=0.0000005 mf=3079208119.72273 Hz
2.710.618FZ=9N=19L=0.0000013 mf=1132777362.33417 Hz
2.710.618FZ=9N=20L=0.0000036 mf=416725503.02715 Hz
2.710.618FZ=9N=21L=0.0000097 mf=153304745.17552 Hz
2.710.618FZ=9N=22L=0.0000263 mf=56397663.98410 Hz
2.710.618FZ=9N=23L=0.0000715 mf=20747541.10985 Hz
2.710.618FZ=9N=24L=0.0001944 mf=7632593.82917 Hz
2.710.618FZ=9N=25L=0.0005285 mf=2807874.35256 Hz
2.710.618FZ=9N=26L=0.0014366 mf=1032959.24770 Hz
2.710.618FZ=9N=27L=0.0039052 mf=380004.47080 Hz
2.710.618FZ=9N=28L=0.0106155 mf=139795.83236 Hz
2.710.618FZ=9N=29L=0.0288559 mf=51428.01269 Hz
2.710.618FZ=9N=30L=0.0784384 mf=18919.30857 Hz
2.710.618FZ=9N=31L=0.2132176 mf=6960.02466 Hz
2.710.618FZ=9N=32L=0.5795856 mf=2560.44998 Hz
2.710.618FZ=9N=33L=1.5754771 mf=941.93691 Hz
2.710.618FZ=9N=34L=4.2825907 mf=346.51922 Hz
2.710.618FZ=9N=35L=11.6412884 mf=127.47730 Hz
2.710.618FZ=9N=36L=31.6443028 mf=46.89628 Hz
2.710.618FZ=9N=37L=86.0181333 mf=17.25218 Hz
2.710.618FZ=9N=38L=233.8215288 mf=6.34672 Hz
2.710.618FZ=9N=39L=635.5928128 mf=2.33483 Hz
2.710.618FZ=9N=40L=1727.7203933 mf=0.85894 Hz
2.710.618FZ=9N=41L=4696.4309498 mf=0.31598 Hz
2.710.618FZ=9N=42L=12766.2229094 mf=0.11624 Hz
2.710.618FZ=9N=43L=34702.1917526 mf=0.04276 Hz
2.710.618FZ=9N=44L=94330.3372487 mf=0.01573 Hz
2.710.618FZ=9N=45L=256416.4416156 mf=0.00579 Hz
2.710.618FZ=9N=46L=697012.1537617 mf=0.00213 Hz
2.710.618FZ=9N=47L=1894675.4717856 mf=0.00078 Hz
2.710.618FZ=9N=48L=5150261.9057819 mf=0.00029 Hz
2.710.618FZ=9N=49L=13999863.3502918 mf=0.00011 Hz
2.710.618FZ=9N=50L=38055574.1460079 mf=0.00004 Hz
2.710.618FZ=9N=51L=103445775.6726691 mf=0.00001 Hz
2.710.618FZ=9N=52L=281194772.2418672 mf=0.00001 Hz
2.710.618FZ=9N=53L=764366639.6427475 mf=0.00000 Hz
2.710.618FZ=9N=54L=2077763946.8211839 mf=0.00000 Hz
2.710.618FZ=9N=55L=5647947980.4713697 mf=0.00000 Hz
2.710.618FZ=9N=56L=15352714363.3972855 mf=0.00000 Hz
2.710.618FZ=9N=57L=41733004471.5450134 mf=0.00000 Hz
2.710.618NeZ=10N=17L=0.0000002 mf=7533139930.09726 Hz
2.710.618NeZ=10N=18L=0.0000005 mf=2771287307.75046 Hz
2.710.618NeZ=10N=19L=0.0000015 mf=1019499626.10075 Hz
2.710.618NeZ=10N=20L=0.0000040 mf=375052952.72444 Hz
2.710.618NeZ=10N=21L=0.0000108 mf=137974270.65797 Hz
2.710.618NeZ=10N=22L=0.0000292 mf=50757897.58569 Hz
2.710.618NeZ=10N=23L=0.0000795 mf=18672786.99886 Hz
2.710.618NeZ=10N=24L=0.0002160 mf=6869334.44625 Hz
2.710.618NeZ=10N=25L=0.0005872 mf=2527086.91731 Hz
2.710.618NeZ=10N=26L=0.0015963 mf=929663.32293 Hz
2.710.618NeZ=10N=27L=0.0043391 mf=342004.02372 Hz
2.710.618NeZ=10N=28L=0.0117950 mf=125816.24912 Hz
2.710.618NeZ=10N=29L=0.0320621 mf=46285.21142 Hz
2.710.618NeZ=10N=30L=0.0871538 mf=17027.37771 Hz
2.710.618NeZ=10N=31L=0.2369085 mf=6264.02220 Hz
2.710.618NeZ=10N=32L=0.6439840 mf=2304.40499 Hz
2.710.618NeZ=10N=33L=1.7505301 mf=847.74322 Hz
2.710.618NeZ=10N=34L=4.7584341 mf=311.86730 Hz
2.710.618NeZ=10N=35L=12.9347649 mf=114.72957 Hz
2.710.618NeZ=10N=36L=35.1603365 mf=42.20665 Hz
2.710.618NeZ=10N=37L=95.5757037 mf=15.52696 Hz
2.710.618NeZ=10N=38L=259.8016986 mf=5.71205 Hz
2.710.618NeZ=10N=39L=706.2142364 mf=2.10135 Hz
2.710.618NeZ=10N=40L=1919.6893259 mf=0.77304 Hz
2.710.618NeZ=10N=41L=5218.2566108 mf=0.28439 Hz
2.710.618NeZ=10N=42L=14184.6921215 mf=0.10462 Hz
2.710.618NeZ=10N=43L=38557.9908362 mf=0.03849 Hz
2.710.618NeZ=10N=44L=104811.4858319 mf=0.01416 Hz
2.710.618NeZ=10N=45L=284907.1573506 mf=0.00521 Hz
2.710.618NeZ=10N=46L=774457.9486241 mf=0.00192 Hz
2.710.618NeZ=10N=47L=2105194.9686507 mf=0.00070 Hz
2.710.618NeZ=10N=48L=5722513.2286466 mf=0.00026 Hz
2.710.618NeZ=10N=49L=15555403.7225464 mf=0.00010 Hz
2.710.618NeZ=10N=50L=42283971.2733421 mf=0.00004 Hz
2.710.618NeZ=10N=51L=114939750.7474101 mf=0.00001 Hz
2.710.618NeZ=10N=52L=312438635.8242969 mf=0.00000 Hz
2.710.618NeZ=10N=53L=849296266.2697195 mf=0.00000 Hz
2.710.618NeZ=10N=54L=2308626607.5790930 mf=0.00000 Hz
2.710.618NeZ=10N=55L=6275497756.0792990 mf=0.00000 Hz
2.710.618NeZ=10N=56L=17058571514.8858719 mf=0.00000 Hz
2.710.618NeZ=10N=57L=46370004968.3833466 mf=0.00000 Hz
2.710.618NaZ=11N=17L=0.0000002 mf=6848309027.36114 Hz
2.710.618NaZ=11N=18L=0.0000006 mf=2519352097.95496 Hz
2.710.618NaZ=11N=19L=0.0000016 mf=926817841.90977 Hz
2.710.618NaZ=11N=20L=0.0000044 mf=340957229.74949 Hz
2.710.618NaZ=11N=21L=0.0000118 mf=125431155.14361 Hz
2.710.618NaZ=11N=22L=0.0000322 mf=46143543.25972 Hz
2.710.618NaZ=11N=23L=0.0000874 mf=16975260.90806 Hz
2.710.618NaZ=11N=24L=0.0002376 mf=6244849.49659 Hz
2.710.618NaZ=11N=25L=0.0006460 mf=2297351.74301 Hz
2.710.618NaZ=11N=26L=0.0017559 mf=845148.47539 Hz
2.710.618NaZ=11N=27L=0.0047730 mf=310912.74883 Hz
2.710.618NaZ=11N=28L=0.0129745 mf=114378.40829 Hz
2.710.618NaZ=11N=29L=0.0352683 mf=42077.46493 Hz
2.710.618NaZ=11N=30L=0.0958691 mf=15479.43428 Hz
2.710.618NaZ=11N=31L=0.2605993 mf=5694.56563 Hz
2.710.618NaZ=11N=32L=0.7083824 mf=2094.91362 Hz
2.710.618NaZ=11N=33L=1.9255831 mf=770.67565 Hz
2.710.618NaZ=11N=34L=5.2342775 mf=283.51573 Hz
2.710.618NaZ=11N=35L=14.2282414 mf=104.29961 Hz
2.710.618NaZ=11N=36L=38.6763701 mf=38.36968 Hz
2.710.618NaZ=11N=37L=105.1332741 mf=14.11542 Hz
2.710.618NaZ=11N=38L=285.7818685 mf=5.19277 Hz
2.710.618NaZ=11N=39L=776.8356601 mf=1.91031 Hz
2.710.618NaZ=11N=40L=2111.6582585 mf=0.70277 Hz
2.710.618NaZ=11N=41L=5740.0822719 mf=0.25853 Hz
2.710.618NaZ=11N=42L=15603.1613337 mf=0.09511 Hz
2.710.618NaZ=11N=43L=42413.7899198 mf=0.03499 Hz
2.710.618NaZ=11N=44L=115292.6344151 mf=0.01287 Hz
2.710.618NaZ=11N=45L=313397.8730857 mf=0.00474 Hz
2.710.618NaZ=11N=46L=851903.7434866 mf=0.00174 Hz
2.710.618NaZ=11N=47L=2315714.4655158 mf=0.00064 Hz
2.710.618NaZ=11N=48L=6294764.5515112 mf=0.00024 Hz
2.710.618NaZ=11N=49L=17110944.0948011 mf=0.00009 Hz
2.710.618NaZ=11N=50L=46512368.4006763 mf=0.00003 Hz
2.710.618NaZ=11N=51L=126433725.8221511 mf=0.00001 Hz
2.710.618NaZ=11N=52L=343682499.4067265 mf=0.00000 Hz
2.710.618NaZ=11N=53L=934225892.8966913 mf=0.00000 Hz
2.710.618NaZ=11N=54L=2539489268.3370023 mf=0.00000 Hz
2.710.618NaZ=11N=55L=6903047531.6872292 mf=0.00000 Hz
2.710.618NaZ=11N=56L=18764428666.3744583 mf=0.00000 Hz
2.710.618NaZ=11N=57L=51007005465.2216873 mf=0.00000 Hz
2.710.618MgZ=12N=17L=0.0000002 mf=6277616608.41438 Hz
2.710.618MgZ=12N=18L=0.0000006 mf=2309406089.79205 Hz
2.710.618MgZ=12N=19L=0.0000017 mf=849583021.75063 Hz
2.710.618MgZ=12N=20L=0.0000047 mf=312544127.27037 Hz
2.710.618MgZ=12N=21L=0.0000129 mf=114978558.88164 Hz
2.710.618MgZ=12N=22L=0.0000351 mf=42298247.98807 Hz
2.710.618MgZ=12N=23L=0.0000954 mf=15560655.83238 Hz
2.710.618MgZ=12N=24L=0.0002592 mf=5724445.37188 Hz
2.710.618MgZ=12N=25L=0.0007047 mf=2105905.76442 Hz
2.710.618MgZ=12N=26L=0.0019155 mf=774719.43578 Hz
2.710.618MgZ=12N=27L=0.0052070 mf=285003.35310 Hz
2.710.618MgZ=12N=28L=0.0141540 mf=104846.87427 Hz
2.710.618MgZ=12N=29L=0.0384745 mf=38571.00951 Hz
2.710.618MgZ=12N=30L=0.1045845 mf=14189.48143 Hz
2.710.618MgZ=12N=31L=0.2842902 mf=5220.01850 Hz
2.710.618MgZ=12N=32L=0.7727808 mf=1920.33749 Hz
2.710.618MgZ=12N=33L=2.1006361 mf=706.45268 Hz
2.710.618MgZ=12N=34L=5.7101209 mf=259.88942 Hz
2.710.618MgZ=12N=35L=15.5217179 mf=95.60797 Hz
2.710.618MgZ=12N=36L=42.1924038 mf=35.17221 Hz
2.710.618MgZ=12N=37L=114.6908445 mf=12.93913 Hz
2.710.618MgZ=12N=38L=311.7620384 mf=4.76004 Hz
2.710.618MgZ=12N=39L=847.4570837 mf=1.75112 Hz
2.710.618MgZ=12N=40L=2303.6271911 mf=0.64420 Hz
2.710.618MgZ=12N=41L=6261.9079330 mf=0.23699 Hz
2.710.618MgZ=12N=42L=17021.6305458 mf=0.08718 Hz
2.710.618MgZ=12N=43L=46269.5890034 mf=0.03207 Hz
2.710.618MgZ=12N=44L=125773.7829983 mf=0.01180 Hz
2.710.618MgZ=12N=45L=341888.5888208 mf=0.00434 Hz
2.710.618MgZ=12N=46L=929349.5383490 mf=0.00160 Hz
2.710.618MgZ=12N=47L=2526233.9623808 mf=0.00059 Hz
2.710.618MgZ=12N=48L=6867015.8743759 mf=0.00022 Hz
2.710.618MgZ=12N=49L=18666484.4670557 mf=0.00008 Hz
2.710.618MgZ=12N=50L=50740765.5280105 mf=0.00003 Hz
2.710.618MgZ=12N=51L=137927700.8968922 mf=0.00001 Hz
2.710.618MgZ=12N=52L=374926362.9891563 mf=0.00000 Hz
2.710.618MgZ=12N=53L=1019155519.5236634 mf=0.00000 Hz
2.710.618MgZ=12N=54L=2770351929.0949121 mf=0.00000 Hz
2.710.618MgZ=12N=55L=7530597307.2951603 mf=0.00000 Hz
2.710.618MgZ=12N=56L=20470285817.8630486 mf=0.00000 Hz
2.710.618MgZ=12N=57L=55644005962.0600281 mf=0.00000 Hz
2.710.618AlZ=13N=17L=0.0000003 mf=5794723023.15174 Hz
2.710.618AlZ=13N=18L=0.0000007 mf=2131759467.50035 Hz
2.710.618AlZ=13N=19L=0.0000019 mf=784230481.61596 Hz
2.710.618AlZ=13N=20L=0.0000051 mf=288502271.32649 Hz
2.710.618AlZ=13N=21L=0.0000140 mf=106134054.35228 Hz
2.710.618AlZ=13N=22L=0.0000380 mf=39044536.60438 Hz
2.710.618AlZ=13N=23L=0.0001033 mf=14363682.30682 Hz
2.710.618AlZ=13N=24L=0.0002808 mf=5284103.42020 Hz
2.710.618AlZ=13N=25L=0.0007634 mf=1943913.01331 Hz
2.710.618AlZ=13N=26L=0.0020752 mf=715125.63302 Hz
2.710.618AlZ=13N=27L=0.0056409 mf=263080.01824 Hz
2.710.618AlZ=13N=28L=0.0153335 mf=96781.73010 Hz
2.710.618AlZ=13N=29L=0.0416807 mf=35604.00878 Hz
2.710.618AlZ=13N=30L=0.1132999 mf=13097.98285 Hz
2.710.618AlZ=13N=31L=0.3079810 mf=4818.47861 Hz
2.710.618AlZ=13N=32L=0.8371792 mf=1772.61922 Hz
2.710.618AlZ=13N=33L=2.2756891 mf=652.11017 Hz
2.710.618AlZ=13N=34L=6.1859643 mf=239.89792 Hz
2.710.618AlZ=13N=35L=16.8151944 mf=88.25351 Hz
2.710.618AlZ=13N=36L=45.7084374 mf=32.46665 Hz
2.710.618AlZ=13N=37L=124.2484148 mf=11.94381 Hz
2.710.618AlZ=13N=38L=337.7422082 mf=4.39388 Hz
2.710.618AlZ=13N=39L=918.0785074 mf=1.61642 Hz
2.710.618AlZ=13N=40L=2495.5961237 mf=0.59465 Hz
2.710.618AlZ=13N=41L=6783.7335941 mf=0.21876 Hz
2.710.618AlZ=13N=42L=18440.0997580 mf=0.08048 Hz
2.710.618AlZ=13N=43L=50125.3880870 mf=0.02961 Hz
2.710.618AlZ=13N=44L=136254.9315815 mf=0.01089 Hz
2.710.618AlZ=13N=45L=370379.3045558 mf=0.00401 Hz
2.710.618AlZ=13N=46L=1006795.3332114 mf=0.00147 Hz
2.710.618AlZ=13N=47L=2736753.4592459 mf=0.00054 Hz
2.710.618AlZ=13N=48L=7439267.1972405 mf=0.00020 Hz
2.710.618AlZ=13N=49L=20222024.8393103 mf=0.00007 Hz
2.710.618AlZ=13N=50L=54969162.6553448 mf=0.00003 Hz
2.710.618AlZ=13N=51L=149421675.9716332 mf=0.00001 Hz
2.710.618AlZ=13N=52L=406170226.5715860 mf=0.00000 Hz
2.710.618AlZ=13N=53L=1104085146.1506355 mf=0.00000 Hz
2.710.618AlZ=13N=54L=3001214589.8528214 mf=0.00000 Hz
2.710.618AlZ=13N=55L=8158147082.9030905 mf=0.00000 Hz
2.710.618AlZ=13N=56L=22176142969.3516350 mf=0.00000 Hz
2.710.618AlZ=13N=57L=60281006458.8983612 mf=0.00000 Hz
2.710.618SiZ=14N=17L=0.0000003 mf=5380814235.78376 Hz
2.710.618SiZ=14N=18L=0.0000007 mf=1979490934.10747 Hz
2.710.618SiZ=14N=19L=0.0000020 mf=728214018.64339 Hz
2.710.618SiZ=14N=20L=0.0000055 mf=267894966.23174 Hz
2.710.618SiZ=14N=21L=0.0000151 mf=98553050.46998 Hz
2.710.618SiZ=14N=22L=0.0000409 mf=36255641.13264 Hz
2.710.618SiZ=14N=23L=0.0001113 mf=13337704.99919 Hz
2.710.618SiZ=14N=24L=0.0003024 mf=4906667.46161 Hz
2.710.618SiZ=14N=25L=0.0008221 mf=1805062.08379 Hz
2.710.618SiZ=14N=26L=0.0022348 mf=664045.23066 Hz
2.710.618SiZ=14N=27L=0.0060748 mf=244288.58837 Hz
2.710.618SiZ=14N=28L=0.0165130 mf=89868.74937 Hz
2.710.618SiZ=14N=29L=0.0448869 mf=33060.86530 Hz
2.710.618SiZ=14N=30L=0.1220153 mf=12162.41265 Hz
2.710.618SiZ=14N=31L=0.3316719 mf=4474.30157 Hz
2.710.618SiZ=14N=32L=0.9015776 mf=1646.00356 Hz
2.710.618SiZ=14N=33L=2.4507421 mf=605.53087 Hz
2.710.618SiZ=14N=34L=6.6618077 mf=222.76236 Hz
2.710.618SiZ=14N=35L=18.1086709 mf=81.94969 Hz
2.710.618SiZ=14N=36L=49.2244711 mf=30.14761 Hz
2.710.618SiZ=14N=37L=133.8059852 mf=11.09068 Hz
2.710.618SiZ=14N=38L=363.7223781 mf=4.08003 Hz
2.710.618SiZ=14N=39L=988.6999310 mf=1.50096 Hz
2.710.618SiZ=14N=40L=2687.5650562 mf=0.55217 Hz
2.710.618SiZ=14N=41L=7305.5592552 mf=0.20313 Hz
2.710.618SiZ=14N=42L=19858.5689701 mf=0.07473 Hz
2.710.618SiZ=14N=43L=53981.1871707 mf=0.02749 Hz
2.710.618SiZ=14N=44L=146736.0801647 mf=0.01011 Hz
2.710.618SiZ=14N=45L=398870.0202909 mf=0.00372 Hz
2.710.618SiZ=14N=46L=1084241.1280738 mf=0.00137 Hz
2.710.618SiZ=14N=47L=2947272.9561110 mf=0.00050 Hz
2.710.618SiZ=14N=48L=8011518.5201052 mf=0.00019 Hz
2.710.618SiZ=14N=49L=21777565.2115650 mf=0.00007 Hz
2.710.618SiZ=14N=50L=59197559.7826790 mf=0.00003 Hz
2.710.618SiZ=14N=51L=160915651.0463742 mf=0.00001 Hz
2.710.618SiZ=14N=52L=437414090.1540157 mf=0.00000 Hz
2.710.618SiZ=14N=53L=1189014772.7776072 mf=0.00000 Hz
2.710.618SiZ=14N=54L=3232077250.6107306 mf=0.00000 Hz
2.710.618SiZ=14N=55L=8785696858.5110207 mf=0.00000 Hz
2.710.618SiZ=14N=56L=23882000120.8402214 mf=0.00000 Hz
2.710.618SiZ=14N=57L=64918006955.7366943 mf=0.00000 Hz
2.710.618PZ=15N=17L=0.0000003 mf=5022093286.73151 Hz
2.710.618PZ=15N=18L=0.0000008 mf=1847524871.83364 Hz
2.710.618PZ=15N=19L=0.0000022 mf=679666417.40050 Hz
2.710.618PZ=15N=20L=0.0000059 mf=250035301.81629 Hz
2.710.618PZ=15N=21L=0.0000161 mf=91982847.10531 Hz
2.710.618PZ=15N=22L=0.0000439 mf=33838598.39046 Hz
2.710.618PZ=15N=23L=0.0001192 mf=12448524.66591 Hz
2.710.618PZ=15N=24L=0.0003240 mf=4579556.29750 Hz
2.710.618PZ=15N=25L=0.0008809 mf=1684724.61154 Hz
2.710.618PZ=15N=26L=0.0023944 mf=619775.54862 Hz
2.710.618PZ=15N=27L=0.0065087 mf=228002.68248 Hz
2.710.618PZ=15N=28L=0.0176925 mf=83877.49942 Hz
2.710.618PZ=15N=29L=0.0480931 mf=30856.80761 Hz
2.710.618PZ=15N=30L=0.1307306 mf=11351.58514 Hz
2.710.618PZ=15N=31L=0.3553627 mf=4176.01480 Hz
2.710.618PZ=15N=32L=0.9659760 mf=1536.26999 Hz
2.710.618PZ=15N=33L=2.6257951 mf=565.16215 Hz
2.710.618PZ=15N=34L=7.1376511 mf=207.91153 Hz
2.710.618PZ=15N=35L=19.4021474 mf=76.48638 Hz
2.710.618PZ=15N=36L=52.7405047 mf=28.13777 Hz
2.710.618PZ=15N=37L=143.3635556 mf=10.35131 Hz
2.710.618PZ=15N=38L=389.7025480 mf=3.80803 Hz
2.710.618PZ=15N=39L=1059.3213546 mf=1.40090 Hz
2.710.618PZ=15N=40L=2879.5339888 mf=0.51536 Hz
2.710.618PZ=15N=41L=7827.3849163 mf=0.18959 Hz
2.710.618PZ=15N=42L=21277.0381823 mf=0.06975 Hz
2.710.618PZ=15N=43L=57836.9862543 mf=0.02566 Hz
2.710.618PZ=15N=44L=157217.2287478 mf=0.00944 Hz
2.710.618PZ=15N=45L=427360.7360259 mf=0.00347 Hz
2.710.618PZ=15N=46L=1161686.9229362 mf=0.00128 Hz
2.710.618PZ=15N=47L=3157792.4529760 mf=0.00047 Hz
2.710.618PZ=15N=48L=8583769.8429698 mf=0.00017 Hz
2.710.618PZ=15N=49L=23333105.5838196 mf=0.00006 Hz
2.710.618PZ=15N=50L=63425956.9100132 mf=0.00002 Hz
2.710.618PZ=15N=51L=172409626.1211152 mf=0.00001 Hz
2.710.618PZ=15N=52L=468657953.7364453 mf=0.00000 Hz
2.710.618PZ=15N=53L=1273944399.4045792 mf=0.00000 Hz
2.710.618PZ=15N=54L=3462939911.3686399 mf=0.00000 Hz
2.710.618PZ=15N=55L=9413246634.1189499 mf=0.00000 Hz
2.710.618PZ=15N=56L=25587857272.3288116 mf=0.00000 Hz
2.710.618PZ=15N=57L=69555007452.5750275 mf=0.00000 Hz
2.710.618SZ=16N=17L=0.0000003 mf=4708212456.31079 Hz
2.710.618SZ=16N=18L=0.0000009 mf=1732054567.34404 Hz
2.710.618SZ=16N=19L=0.0000023 mf=637187266.31297 Hz
2.710.618SZ=16N=20L=0.0000063 mf=234408095.45277 Hz
2.710.618SZ=16N=21L=0.0000172 mf=86233919.16123 Hz
2.710.618SZ=16N=22L=0.0000468 mf=31723685.99106 Hz
2.710.618SZ=16N=23L=0.0001272 mf=11670491.87429 Hz
2.710.618SZ=16N=24L=0.0003457 mf=4293334.02891 Hz
2.710.618SZ=16N=25L=0.0009396 mf=1579429.32332 Hz
2.710.618SZ=16N=26L=0.0025540 mf=581039.57683 Hz
2.710.618SZ=16N=27L=0.0069426 mf=213752.51482 Hz
2.710.618SZ=16N=28L=0.0188720 mf=78635.15570 Hz
2.710.618SZ=16N=29L=0.0512993 mf=28928.25714 Hz
2.710.618SZ=16N=30L=0.1394460 mf=10642.11107 Hz
2.710.618SZ=16N=31L=0.3790536 mf=3915.01387 Hz
2.710.618SZ=16N=32L=1.0303744 mf=1440.25312 Hz
2.710.618SZ=16N=33L=2.8008481 mf=529.83951 Hz
2.710.618SZ=16N=34L=7.6134946 mf=194.91706 Hz
2.710.618SZ=16N=35L=20.6956239 mf=71.70598 Hz
2.710.618SZ=16N=36L=56.2565384 mf=26.37916 Hz
2.710.618SZ=16N=37L=152.9211259 mf=9.70435 Hz
2.710.618SZ=16N=38L=415.6827178 mf=3.57003 Hz
2.710.618SZ=16N=39L=1129.9427783 mf=1.31334 Hz
2.710.618SZ=16N=40L=3071.5029214 mf=0.48315 Hz
2.710.618SZ=16N=41L=8349.2105774 mf=0.17774 Hz
2.710.618SZ=16N=42L=22695.5073944 mf=0.06539 Hz
2.710.618SZ=16N=43L=61692.7853379 mf=0.02405 Hz
2.710.618SZ=16N=44L=167698.3773310 mf=0.00885 Hz
2.710.618SZ=16N=45L=455851.4517610 mf=0.00326 Hz
2.710.618SZ=16N=46L=1239132.7177986 mf=0.00120 Hz
2.710.618SZ=16N=47L=3368311.9498411 mf=0.00044 Hz
2.710.618SZ=16N=48L=9156021.1658345 mf=0.00016 Hz
2.710.618SZ=16N=49L=24888645.9560743 mf=0.00006 Hz
2.710.618SZ=16N=50L=67654354.0373474 mf=0.00002 Hz
2.710.618SZ=16N=51L=183903601.1958562 mf=0.00001 Hz
2.710.618SZ=16N=52L=499901817.3188750 mf=0.00000 Hz
2.710.618SZ=16N=53L=1358874026.0315511 mf=0.00000 Hz
2.710.618SZ=16N=54L=3693802572.1265492 mf=0.00000 Hz
2.710.618SZ=16N=55L=10040796409.7268791 mf=0.00000 Hz
2.710.618SZ=16N=56L=27293714423.8173981 mf=0.00000 Hz
2.710.618SZ=16N=57L=74192007949.4133606 mf=0.00000 Hz
2.710.618ClZ=17N=17L=0.0000003 mf=4431258782.41015 Hz
2.710.618ClZ=17N=18L=0.0000009 mf=1630169004.55909 Hz
2.710.618ClZ=17N=19L=0.0000025 mf=599705662.41221 Hz
2.710.618ClZ=17N=20L=0.0000067 mf=220619383.95555 Hz
2.710.618ClZ=17N=21L=0.0000183 mf=81161335.68116 Hz
2.710.618ClZ=17N=22L=0.0000497 mf=29857586.81511 Hz
2.710.618ClZ=17N=23L=0.0001351 mf=10983992.35227 Hz
2.710.618ClZ=17N=24L=0.0003673 mf=4040784.96838 Hz
2.710.618ClZ=17N=25L=0.0009983 mf=1486521.71606 Hz
2.710.618ClZ=17N=26L=0.0027137 mf=546860.77819 Hz
2.710.618ClZ=17N=27L=0.0073765 mf=201178.83748 Hz
2.710.618ClZ=17N=28L=0.0200515 mf=74009.55831 Hz
2.710.618ClZ=17N=29L=0.0545055 mf=27226.59495 Hz
2.710.618ClZ=17N=30L=0.1481614 mf=10016.10454 Hz
2.710.618ClZ=17N=31L=0.4027444 mf=3684.71894 Hz
2.710.618ClZ=17N=32L=1.0947728 mf=1355.53234 Hz
2.710.618ClZ=17N=33L=2.9759011 mf=498.67248 Hz
2.710.618ClZ=17N=34L=8.0893380 mf=183.45135 Hz
2.710.618ClZ=17N=35L=21.9891004 mf=67.48798 Hz
2.710.618ClZ=17N=36L=59.7725720 mf=24.82744 Hz
2.710.618ClZ=17N=37L=162.4786963 mf=9.13351 Hz
2.710.618ClZ=17N=38L=441.6628877 mf=3.36003 Hz
2.710.618ClZ=17N=39L=1200.5642019 mf=1.23609 Hz
2.710.618ClZ=17N=40L=3263.4718540 mf=0.45473 Hz
2.710.618ClZ=17N=41L=8871.0362384 mf=0.16729 Hz
2.710.618ClZ=17N=42L=24113.9766066 mf=0.06154 Hz
2.710.618ClZ=17N=43L=65548.5844215 mf=0.02264 Hz
2.710.618ClZ=17N=44L=178179.5259142 mf=0.00833 Hz
2.710.618ClZ=17N=45L=484342.1674961 mf=0.00306 Hz
2.710.618ClZ=17N=46L=1316578.5126610 mf=0.00113 Hz
2.710.618ClZ=17N=47L=3578831.4467062 mf=0.00041 Hz
2.710.618ClZ=17N=48L=9728272.4886991 mf=0.00015 Hz
2.710.618ClZ=17N=49L=26444186.3283289 mf=0.00006 Hz
2.710.618ClZ=17N=50L=71882751.1646816 mf=0.00002 Hz
2.710.618ClZ=17N=51L=195397576.2705972 mf=0.00001 Hz
2.710.618ClZ=17N=52L=531145680.9013047 mf=0.00000 Hz
2.710.618ClZ=17N=53L=1443803652.6585231 mf=0.00000 Hz
2.710.618ClZ=17N=54L=3924665232.8844585 mf=0.00000 Hz
2.710.618ClZ=17N=55L=10668346185.3348083 mf=0.00000 Hz
2.710.618ClZ=17N=56L=28999571575.3059845 mf=0.00000 Hz
2.710.618ClZ=17N=57L=78829008446.2516937 mf=0.00000 Hz
2.710.618ArZ=18N=17L=0.0000004 mf=4185077738.94292 Hz
2.710.618ArZ=18N=18L=0.0000010 mf=1539604059.86137 Hz
2.710.618ArZ=18N=19L=0.0000026 mf=566388681.16708 Hz
2.710.618ArZ=18N=20L=0.0000071 mf=208362751.51358 Hz
2.710.618ArZ=18N=21L=0.0000194 mf=76652372.58776 Hz
2.710.618ArZ=18N=22L=0.0000526 mf=28198831.99205 Hz
2.710.618ArZ=18N=23L=0.0001431 mf=10373770.55492 Hz
2.710.618ArZ=18N=24L=0.0003889 mf=3816296.91459 Hz
2.710.618ArZ=18N=25L=0.0010570 mf=1403937.17628 Hz
2.710.618ArZ=18N=26L=0.0028733 mf=516479.62385 Hz
2.710.618ArZ=18N=27L=0.0078104 mf=190002.23540 Hz
2.710.618ArZ=18N=28L=0.0212310 mf=69897.91618 Hz
2.710.618ArZ=18N=29L=0.0577117 mf=25714.00634 Hz
2.710.618ArZ=18N=30L=0.1568768 mf=9459.65428 Hz
2.710.618ArZ=18N=31L=0.4264353 mf=3480.01233 Hz
2.710.618ArZ=18N=32L=1.1591712 mf=1280.22499 Hz
2.710.618ArZ=18N=33L=3.1509541 mf=470.96845 Hz
2.710.618ArZ=18N=34L=8.5651814 mf=173.25961 Hz
2.710.618ArZ=18N=35L=23.2825769 mf=63.73865 Hz
2.710.618ArZ=18N=36L=63.2886056 mf=23.44814 Hz
2.710.618ArZ=18N=37L=172.0362667 mf=8.62609 Hz
2.710.618ArZ=18N=38L=467.6430576 mf=3.17336 Hz
2.710.618ArZ=18N=39L=1271.1856256 mf=1.16741 Hz
2.710.618ArZ=18N=40L=3455.4407866 mf=0.42947 Hz
2.710.618ArZ=18N=41L=9392.8618995 mf=0.15799 Hz
2.710.618ArZ=18N=42L=25532.4458187 mf=0.05812 Hz
2.710.618ArZ=18N=43L=69404.3835051 mf=0.02138 Hz
2.710.618ArZ=18N=44L=188660.6744974 mf=0.00787 Hz
2.710.618ArZ=18N=45L=512832.8832311 mf=0.00289 Hz
2.710.618ArZ=18N=46L=1394024.3075235 mf=0.00106 Hz
2.710.618ArZ=18N=47L=3789350.9435712 mf=0.00039 Hz
2.710.618ArZ=18N=48L=10300523.8115638 mf=0.00014 Hz
2.710.618ArZ=18N=49L=27999726.7005836 mf=0.00005 Hz
2.710.618ArZ=18N=50L=76111148.2920158 mf=0.00002 Hz
2.710.618ArZ=18N=51L=206891551.3453382 mf=0.00001 Hz
2.710.618ArZ=18N=52L=562389544.4837344 mf=0.00000 Hz
2.710.618ArZ=18N=53L=1528733279.2854950 mf=0.00000 Hz
2.710.618ArZ=18N=54L=4155527893.6423678 mf=0.00000 Hz
2.710.618ArZ=18N=55L=11295895960.9427395 mf=0.00000 Hz
2.710.618ArZ=18N=56L=30705428726.7945709 mf=0.00000 Hz
2.710.618ArZ=18N=57L=83466008943.0900269 mf=0.00000 Hz
2.710.618KZ=19N=17L=0.0000004 mf=3964810489.52487 Hz
2.710.618KZ=19N=18L=0.0000010 mf=1458572267.23708 Hz
2.710.618KZ=19N=19L=0.0000028 mf=536578750.57934 Hz
2.710.618KZ=19N=20L=0.0000075 mf=197396290.90760 Hz
2.710.618KZ=19N=21L=0.0000204 mf=72618037.18840 Hz
2.710.618KZ=19N=22L=0.0000555 mf=26714682.93984 Hz
2.710.618KZ=19N=23L=0.0001510 mf=9827782.63098 Hz
2.710.618KZ=19N=24L=0.0004105 mf=3615439.18224 Hz
2.710.618KZ=19N=25L=0.0011158 mf=1330045.74595 Hz
2.710.618KZ=19N=26L=0.0030329 mf=489296.48575 Hz
2.710.618KZ=19N=27L=0.0082443 mf=180002.11775 Hz
2.710.618KZ=19N=28L=0.0224105 mf=66219.07849 Hz
2.710.618KZ=19N=29L=0.0609179 mf=24360.63759 Hz
2.710.618KZ=19N=30L=0.1655921 mf=8961.77774 Hz
2.710.618KZ=19N=31L=0.4501261 mf=3296.85379 Hz
2.710.618KZ=19N=32L=1.2235696 mf=1212.84473 Hz
2.710.618KZ=19N=33L=3.3260071 mf=446.18064 Hz
2.710.618KZ=19N=34L=9.0410248 mf=164.14068 Hz
2.710.618KZ=19N=35L=24.5760534 mf=60.38398 Hz
2.710.618KZ=19N=36L=66.8046393 mf=22.21403 Hz
2.710.618KZ=19N=37L=181.5938371 mf=8.17208 Hz
2.710.618KZ=19N=38L=493.6232274 mf=3.00634 Hz
2.710.618KZ=19N=39L=1341.8070492 mf=1.10597 Hz
2.710.618KZ=19N=40L=3647.4097192 mf=0.40686 Hz
2.710.618KZ=19N=41L=9914.6875606 mf=0.14968 Hz
2.710.618KZ=19N=42L=26950.9150309 mf=0.05506 Hz
2.710.618KZ=19N=43L=73260.1825888 mf=0.02026 Hz
2.710.618KZ=19N=44L=199141.8230806 mf=0.00745 Hz
2.710.618KZ=19N=45L=541323.5989662 mf=0.00274 Hz
2.710.618KZ=19N=46L=1471470.1023859 mf=0.00101 Hz
2.710.618KZ=19N=47L=3999870.4404363 mf=0.00037 Hz
2.710.618KZ=19N=48L=10872775.1344284 mf=0.00014 Hz
2.710.618KZ=19N=49L=29555267.0728382 mf=0.00005 Hz
2.710.618KZ=19N=50L=80339545.4193500 mf=0.00002 Hz
2.710.618KZ=19N=51L=218385526.4200792 mf=0.00001 Hz
2.710.618KZ=19N=52L=593633408.0661640 mf=0.00000 Hz
2.710.618KZ=19N=53L=1613662905.9124670 mf=0.00000 Hz
2.710.618KZ=19N=54L=4386390554.4002771 mf=0.00000 Hz
2.710.618KZ=19N=55L=11923445736.5506687 mf=0.00000 Hz
2.710.618KZ=19N=56L=32411285878.2831573 mf=0.00000 Hz
2.710.618KZ=19N=57L=88103009439.9283600 mf=0.00000 Hz
2.710.618CaZ=20N=17L=0.0000004 mf=3766569965.04863 Hz
2.710.618CaZ=20N=18L=0.0000011 mf=1385643653.87523 Hz
2.710.618CaZ=20N=19L=0.0000029 mf=509749813.05038 Hz
2.710.618CaZ=20N=20L=0.0000079 mf=187526476.36222 Hz
2.710.618CaZ=20N=21L=0.0000215 mf=68987135.32898 Hz
2.710.618CaZ=20N=22L=0.0000585 mf=25378948.79284 Hz
2.710.618CaZ=20N=23L=0.0001589 mf=9336393.49943 Hz
2.710.618CaZ=20N=24L=0.0004321 mf=3434667.22313 Hz
2.710.618CaZ=20N=25L=0.0011745 mf=1263543.45865 Hz
2.710.618CaZ=20N=26L=0.0031926 mf=464831.66147 Hz
2.710.618CaZ=20N=27L=0.0086783 mf=171002.01186 Hz
2.710.618CaZ=20N=28L=0.0235900 mf=62908.12456 Hz
2.710.618CaZ=20N=29L=0.0641242 mf=23142.60571 Hz
2.710.618CaZ=20N=30L=0.1743075 mf=8513.68886 Hz
2.710.618CaZ=20N=31L=0.4738170 mf=3132.01110 Hz
2.710.618CaZ=20N=32L=1.2879681 mf=1152.20249 Hz
2.710.618CaZ=20N=33L=3.5010602 mf=423.87161 Hz
2.710.618CaZ=20N=34L=9.5168682 mf=155.93365 Hz
2.710.618CaZ=20N=35L=25.8695299 mf=57.36478 Hz
2.710.618CaZ=20N=36L=70.3206729 mf=21.10332 Hz
2.710.618CaZ=20N=37L=191.1514074 mf=7.76348 Hz
2.710.618CaZ=20N=38L=519.6033973 mf=2.85602 Hz
2.710.618CaZ=20N=39L=1412.4284729 mf=1.05067 Hz
2.710.618CaZ=20N=40L=3839.3786518 mf=0.38652 Hz
2.710.618CaZ=20N=41L=10436.5132217 mf=0.14219 Hz
2.710.618CaZ=20N=42L=28369.3842430 mf=0.05231 Hz
2.710.618CaZ=20N=43L=77115.9816724 mf=0.01924 Hz
2.710.618CaZ=20N=44L=209622.9716638 mf=0.00708 Hz
2.710.618CaZ=20N=45L=569814.3147013 mf=0.00260 Hz
2.710.618CaZ=20N=46L=1548915.8972483 mf=0.00096 Hz
2.710.618CaZ=20N=47L=4210389.9373014 mf=0.00035 Hz
2.710.618CaZ=20N=48L=11445026.4572931 mf=0.00013 Hz
2.710.618CaZ=20N=49L=31110807.4450928 mf=0.00005 Hz
2.710.618CaZ=20N=50L=84567942.5466842 mf=0.00002 Hz
2.710.618CaZ=20N=51L=229879501.4948202 mf=0.00001 Hz
2.710.618CaZ=20N=52L=624877271.6485938 mf=0.00000 Hz
2.710.618CaZ=20N=53L=1698592532.5394390 mf=0.00000 Hz
2.710.618CaZ=20N=54L=4617253215.1581860 mf=0.00000 Hz
2.710.618CaZ=20N=55L=12550995512.1585979 mf=0.00000 Hz
2.710.618CaZ=20N=56L=34117143029.7717438 mf=0.00000 Hz
2.710.618CaZ=20N=57L=92740009936.7666931 mf=0.00000 Hz
2.710.618ScZ=21N=17L=0.0000004 mf=3587209490.52250 Hz
2.710.618ScZ=21N=18L=0.0000011 mf=1319660622.73831 Hz
2.710.618ScZ=21N=19L=0.0000031 mf=485476012.42893 Hz
2.710.618ScZ=21N=20L=0.0000083 mf=178596644.15449 Hz
2.710.618ScZ=21N=21L=0.0000226 mf=65702033.64665 Hz
2.710.618ScZ=21N=22L=0.0000614 mf=24170427.42176 Hz
2.710.618ScZ=21N=23L=0.0001669 mf=8891803.33279 Hz
2.710.618ScZ=21N=24L=0.0004537 mf=3271111.64107 Hz
2.710.618ScZ=21N=25L=0.0012332 mf=1203374.72253 Hz
2.710.618ScZ=21N=26L=0.0033522 mf=442696.82044 Hz
2.710.618ScZ=21N=27L=0.0091122 mf=162859.05891 Hz
2.710.618ScZ=21N=28L=0.0247695 mf=59912.49958 Hz
2.710.618ScZ=21N=29L=0.0673304 mf=22040.57687 Hz
2.710.618ScZ=21N=30L=0.1830229 mf=8108.27510 Hz
2.710.618ScZ=21N=31L=0.4975078 mf=2982.86771 Hz
2.710.618ScZ=21N=32L=1.3523665 mf=1097.33571 Hz
2.710.618ScZ=21N=33L=3.6761132 mf=403.68725 Hz
2.710.618ScZ=21N=34L=9.9927116 mf=148.50824 Hz
2.710.618ScZ=21N=35L=27.1630064 mf=54.63313 Hz
2.710.618ScZ=21N=36L=73.8367066 mf=20.09840 Hz
2.710.618ScZ=21N=37L=200.7089778 mf=7.39379 Hz
2.710.618ScZ=21N=38L=545.5835672 mf=2.72002 Hz
2.710.618ScZ=21N=39L=1483.0498965 mf=1.00064 Hz
2.710.618ScZ=21N=40L=4031.3475844 mf=0.36812 Hz
2.710.618ScZ=21N=41L=10958.3388828 mf=0.13542 Hz
2.710.618ScZ=21N=42L=29787.8534552 mf=0.04982 Hz
2.710.618ScZ=21N=43L=80971.7807560 mf=0.01833 Hz
2.710.618ScZ=21N=44L=220104.1202470 mf=0.00674 Hz
2.710.618ScZ=21N=45L=598305.0304363 mf=0.00248 Hz
2.710.618ScZ=21N=46L=1626361.6921107 mf=0.00091 Hz
2.710.618ScZ=21N=47L=4420909.4341664 mf=0.00034 Hz
2.710.618ScZ=21N=48L=12017277.7801578 mf=0.00012 Hz
2.710.618ScZ=21N=49L=32666347.8173475 mf=0.00005 Hz
2.710.618ScZ=21N=50L=88796339.6740184 mf=0.00002 Hz
2.710.618ScZ=21N=51L=241373476.5695612 mf=0.00001 Hz
2.710.618ScZ=21N=52L=656121135.2310234 mf=0.00000 Hz
2.710.618ScZ=21N=53L=1783522159.1664109 mf=0.00000 Hz
2.710.618ScZ=21N=54L=4848115875.9160957 mf=0.00000 Hz
2.710.618ScZ=21N=55L=13178545287.7665291 mf=0.00000 Hz
2.710.618ScZ=21N=56L=35823000181.2603302 mf=0.00000 Hz
2.710.618ScZ=21N=57L=97377010433.6050415 mf=0.00000 Hz
2.710.618TiZ=22N=17L=0.0000004 mf=3424154513.68057 Hz
2.710.618TiZ=22N=18L=0.0000012 mf=1259676048.97748 Hz
2.710.618TiZ=22N=19L=0.0000032 mf=463408920.95489 Hz
2.710.618TiZ=22N=20L=0.0000087 mf=170478614.87475 Hz
2.710.618TiZ=22N=21L=0.0000237 mf=62715577.57180 Hz
2.710.618TiZ=22N=22L=0.0000643 mf=23071771.62986 Hz
2.710.618TiZ=22N=23L=0.0001748 mf=8487630.45403 Hz
2.710.618TiZ=22N=24L=0.0004753 mf=3122424.74830 Hz
2.710.618TiZ=22N=25L=0.0012919 mf=1148675.87150 Hz
2.710.618TiZ=22N=26L=0.0035118 mf=422574.23770 Hz
2.710.618TiZ=22N=27L=0.0095461 mf=155456.37442 Hz
2.710.618TiZ=22N=28L=0.0259490 mf=57189.20415 Hz
2.710.618TiZ=22N=29L=0.0705366 mf=21038.73246 Hz
2.710.618TiZ=22N=30L=0.1917383 mf=7739.71714 Hz
2.710.618TiZ=22N=31L=0.5211987 mf=2847.28282 Hz
2.710.618TiZ=22N=32L=1.4167649 mf=1047.45681 Hz
2.710.618TiZ=22N=33L=3.8511662 mf=385.33783 Hz
2.710.618TiZ=22N=34L=10.4685550 mf=141.75786 Hz
2.710.618TiZ=22N=35L=28.4564829 mf=52.14980 Hz
2.710.618TiZ=22N=36L=77.3527402 mf=19.18484 Hz
2.710.618TiZ=22N=37L=210.2665482 mf=7.05771 Hz
2.710.618TiZ=22N=38L=571.5637370 mf=2.59639 Hz
2.710.618TiZ=22N=39L=1553.6713201 mf=0.95516 Hz
2.710.618TiZ=22N=40L=4223.3165170 mf=0.35138 Hz
2.710.618TiZ=22N=41L=11480.1645439 mf=0.12927 Hz
2.710.618TiZ=22N=42L=31206.3226673 mf=0.04755 Hz
2.710.618TiZ=22N=43L=84827.5798396 mf=0.01749 Hz
2.710.618TiZ=22N=44L=230585.2688302 mf=0.00644 Hz
2.710.618TiZ=22N=45L=626795.7461714 mf=0.00237 Hz
2.710.618TiZ=22N=46L=1703807.4869731 mf=0.00087 Hz
2.710.618TiZ=22N=47L=4631428.9310315 mf=0.00032 Hz
2.710.618TiZ=22N=48L=12589529.1030224 mf=0.00012 Hz
2.710.618TiZ=22N=49L=34221888.1896021 mf=0.00004 Hz
2.710.618TiZ=22N=50L=93024736.8013526 mf=0.00002 Hz
2.710.618TiZ=22N=51L=252867451.6443022 mf=0.00001 Hz
2.710.618TiZ=22N=52L=687364998.8134531 mf=0.00000 Hz
2.710.618TiZ=22N=53L=1868451785.7933826 mf=0.00000 Hz
2.710.618TiZ=22N=54L=5078978536.6740046 mf=0.00000 Hz
2.710.618TiZ=22N=55L=13806095063.3744583 mf=0.00000 Hz
2.710.618TiZ=22N=56L=37528857332.7489166 mf=0.00000 Hz
2.710.618TiZ=22N=57L=102014010930.4433746 mf=0.00000 Hz
2.710.618VZ=23N=17L=0.0000005 mf=3275278230.47707 Hz
2.710.618VZ=23N=18L=0.0000012 mf=1204907525.10889 Hz
2.710.618VZ=23N=19L=0.0000033 mf=443260707.00033 Hz
2.710.618VZ=23N=20L=0.0000091 mf=163066501.18454 Hz
2.710.618VZ=23N=21L=0.0000247 mf=59988813.32955 Hz
2.710.618VZ=23N=22L=0.0000672 mf=22068651.12421 Hz
2.710.618VZ=23N=23L=0.0001828 mf=8118603.04298 Hz
2.710.618VZ=23N=24L=0.0004969 mf=2986667.15055 Hz
2.710.618VZ=23N=25L=0.0013506 mf=1098733.44231 Hz
2.710.618VZ=23N=26L=0.0036714 mf=404201.44475 Hz
2.710.618VZ=23N=27L=0.0099800 mf=148697.40162 Hz
2.710.618VZ=23N=28L=0.0271285 mf=54702.71701 Hz
2.710.618VZ=23N=29L=0.0737428 mf=20124.00496 Hz
2.710.618VZ=23N=30L=0.2004536 mf=7403.20770 Hz
2.710.618VZ=23N=31L=0.5448895 mf=2723.48791 Hz
2.710.618VZ=23N=32L=1.4811633 mf=1001.91521 Hz
2.710.618VZ=23N=33L=4.0262192 mf=368.58401 Hz
2.710.618VZ=23N=34L=10.9443984 mf=135.59448 Hz
2.710.618VZ=23N=35L=29.7499593 mf=49.88242 Hz
2.710.618VZ=23N=36L=80.8687739 mf=18.35072 Hz
2.710.618VZ=23N=37L=219.8241185 mf=6.75085 Hz
2.710.618VZ=23N=38L=597.5439069 mf=2.48350 Hz
2.710.618VZ=23N=39L=1624.2927438 mf=0.91363 Hz
2.710.618VZ=23N=40L=4415.2854495 mf=0.33611 Hz
2.710.618VZ=23N=41L=12001.9902050 mf=0.12365 Hz
2.710.618VZ=23N=42L=32624.7918795 mf=0.04549 Hz
2.710.618VZ=23N=43L=88683.3789232 mf=0.01673 Hz
2.710.618VZ=23N=44L=241066.4174134 mf=0.00616 Hz
2.710.618VZ=23N=45L=655286.4619065 mf=0.00226 Hz
2.710.618VZ=23N=46L=1781253.2818355 mf=0.00083 Hz
2.710.618VZ=23N=47L=4841948.4278966 mf=0.00031 Hz
2.710.618VZ=23N=48L=13161780.4258871 mf=0.00011 Hz
2.710.618VZ=23N=49L=35777428.5618568 mf=0.00004 Hz
2.710.618VZ=23N=50L=97253133.9286868 mf=0.00002 Hz
2.710.618VZ=23N=51L=264361426.7190433 mf=0.00001 Hz
2.710.618VZ=23N=52L=718608862.3958827 mf=0.00000 Hz
2.710.618VZ=23N=53L=1953381412.4203546 mf=0.00000 Hz
2.710.618VZ=23N=54L=5309841197.4319143 mf=0.00000 Hz
2.710.618VZ=23N=55L=14433644838.9823875 mf=0.00000 Hz
2.710.618VZ=23N=56L=39234714484.2375031 mf=0.00000 Hz
2.710.618VZ=23N=57L=106651011427.2817078 mf=0.00000 Hz
2.710.618CrZ=24N=17L=0.0000005 mf=3138808304.20719 Hz
2.710.618CrZ=24N=18L=0.0000013 mf=1154703044.89602 Hz
2.710.618CrZ=24N=19L=0.0000035 mf=424791510.87531 Hz
2.710.618CrZ=24N=20L=0.0000095 mf=156272063.63518 Hz
2.710.618CrZ=24N=21L=0.0000258 mf=57489279.44082 Hz
2.710.618CrZ=24N=22L=0.0000702 mf=21149123.99404 Hz
2.710.618CrZ=24N=23L=0.0001907 mf=7780327.91619 Hz
2.710.618CrZ=24N=24L=0.0005185 mf=2862222.68594 Hz
2.710.618CrZ=24N=25L=0.0014094 mf=1052952.88221 Hz
2.710.618CrZ=24N=26L=0.0038311 mf=387359.71789 Hz
2.710.618CrZ=24N=27L=0.0104139 mf=142501.67655 Hz
2.710.618CrZ=24N=28L=0.0283079 mf=52423.43713 Hz
2.710.618CrZ=24N=29L=0.0769490 mf=19285.50476 Hz
2.710.618CrZ=24N=30L=0.2091690 mf=7094.74071 Hz
2.710.618CrZ=24N=31L=0.5685804 mf=2610.00925 Hz
2.710.618CrZ=24N=32L=1.5455617 mf=960.16874 Hz
2.710.618CrZ=24N=33L=4.2012722 mf=353.22634 Hz
2.710.618CrZ=24N=34L=11.4202418 mf=129.94471 Hz
2.710.618CrZ=24N=35L=31.0434358 mf=47.80399 Hz
2.710.618CrZ=24N=36L=84.3848075 mf=17.58610 Hz
2.710.618CrZ=24N=37L=229.3816889 mf=6.46957 Hz
2.710.618CrZ=24N=38L=623.5240767 mf=2.38002 Hz
2.710.618CrZ=24N=39L=1694.9141674 mf=0.87556 Hz
2.710.618CrZ=24N=40L=4607.2543821 mf=0.32210 Hz
2.710.618CrZ=24N=41L=12523.8158660 mf=0.11849 Hz
2.710.618CrZ=24N=42L=34043.2610916 mf=0.04359 Hz
2.710.618CrZ=24N=43L=92539.1780068 mf=0.01604 Hz
2.710.618CrZ=24N=44L=251547.5659965 mf=0.00590 Hz
2.710.618CrZ=24N=45L=683777.1776415 mf=0.00217 Hz
2.710.618CrZ=24N=46L=1858699.0766980 mf=0.00080 Hz
2.710.618CrZ=24N=47L=5052467.9247616 mf=0.00029 Hz
2.710.618CrZ=24N=48L=13734031.7487517 mf=0.00011 Hz
2.710.618CrZ=24N=49L=37332968.9341114 mf=0.00004 Hz
2.710.618CrZ=24N=50L=101481531.0560211 mf=0.00001 Hz
2.710.618CrZ=24N=51L=275855401.7937843 mf=0.00001 Hz
2.710.618CrZ=24N=52L=749852725.9783126 mf=0.00000 Hz
2.710.618CrZ=24N=53L=2038311039.0473268 mf=0.00000 Hz
2.710.618CrZ=24N=54L=5540703858.1898241 mf=0.00000 Hz
2.710.618CrZ=24N=55L=15061194614.5903206 mf=0.00000 Hz
2.710.618CrZ=24N=56L=40940571635.7260971 mf=0.00000 Hz
2.710.618CrZ=24N=57L=111288011924.1200562 mf=0.00000 Hz
2.710.618MnZ=25N=17L=0.0000005 mf=3013255972.03890 Hz
2.710.618MnZ=25N=18L=0.0000013 mf=1108514923.10018 Hz
2.710.618MnZ=25N=19L=0.0000036 mf=407799850.44030 Hz
2.710.618MnZ=25N=20L=0.0000099 mf=150021181.08978 Hz
2.710.618MnZ=25N=21L=0.0000269 mf=55189708.26319 Hz
2.710.618MnZ=25N=22L=0.0000731 mf=20303159.03428 Hz
2.710.618MnZ=25N=23L=0.0001987 mf=7469114.79954 Hz
2.710.618MnZ=25N=24L=0.0005401 mf=2747733.77850 Hz
2.710.618MnZ=25N=25L=0.0014681 mf=1010834.76692 Hz
2.710.618MnZ=25N=26L=0.0039907 mf=371865.32917 Hz
2.710.618MnZ=25N=27L=0.0108478 mf=136801.60949 Hz
2.710.618MnZ=25N=28L=0.0294874 mf=50326.49965 Hz
2.710.618MnZ=25N=29L=0.0801552 mf=18514.08457 Hz
2.710.618MnZ=25N=30L=0.2178844 mf=6810.95108 Hz
2.710.618MnZ=25N=31L=0.5922712 mf=2505.60888 Hz
2.710.618MnZ=25N=32L=1.6099601 mf=921.76199 Hz
2.710.618MnZ=25N=33L=4.3763252 mf=339.09729 Hz
2.710.618MnZ=25N=34L=11.8960852 mf=124.74692 Hz
2.710.618MnZ=25N=35L=32.3369123 mf=45.89183 Hz
2.710.618MnZ=25N=36L=87.9008412 mf=16.88266 Hz
2.710.618MnZ=25N=37L=238.9392593 mf=6.21078 Hz
2.710.618MnZ=25N=38L=649.5042466 mf=2.28482 Hz
2.710.618MnZ=25N=39L=1765.5355911 mf=0.84054 Hz
2.710.618MnZ=25N=40L=4799.2233147 mf=0.30922 Hz
2.710.618MnZ=25N=41L=13045.6415271 mf=0.11375 Hz
2.710.618MnZ=25N=42L=35461.7303038 mf=0.04185 Hz
2.710.618MnZ=25N=43L=96394.9770905 mf=0.01539 Hz
2.710.618MnZ=25N=44L=262028.7145797 mf=0.00566 Hz
2.710.618MnZ=25N=45L=712267.8933766 mf=0.00208 Hz
2.710.618MnZ=25N=46L=1936144.8715604 mf=0.00077 Hz
2.710.618MnZ=25N=47L=5262987.4216267 mf=0.00028 Hz
2.710.618MnZ=25N=48L=14306283.0716164 mf=0.00010 Hz
2.710.618MnZ=25N=49L=38888509.3063661 mf=0.00004 Hz
2.710.618MnZ=25N=50L=105709928.1833553 mf=0.00001 Hz
2.710.618MnZ=25N=51L=287349376.8685253 mf=0.00001 Hz
2.710.618MnZ=25N=52L=781096589.5607423 mf=0.00000 Hz
2.710.618MnZ=25N=53L=2123240665.6742988 mf=0.00000 Hz
2.710.618MnZ=25N=54L=5771566518.9477339 mf=0.00000 Hz
2.710.618MnZ=25N=55L=15688744390.1982498 mf=0.00000 Hz
2.710.618MnZ=25N=56L=42646428787.2146835 mf=0.00000 Hz
2.710.618MnZ=25N=57L=115925012420.9583893 mf=0.00000 Hz
2.710.618FeZ=26N=17L=0.0000005 mf=2897361511.57587 Hz
2.710.618FeZ=26N=18L=0.0000014 mf=1065879733.75018 Hz
2.710.618FeZ=26N=19L=0.0000038 mf=392115240.80798 Hz
2.710.618FeZ=26N=20L=0.0000103 mf=144251135.66325 Hz
2.710.618FeZ=26N=21L=0.0000280 mf=53067027.17614 Hz
2.710.618FeZ=26N=22L=0.0000760 mf=19522268.30219 Hz
2.710.618FeZ=26N=23L=0.0002066 mf=7181841.15341 Hz
2.710.618FeZ=26N=24L=0.0005617 mf=2642051.71010 Hz
2.710.618FeZ=26N=25L=0.0015268 mf=971956.50666 Hz
2.710.618FeZ=26N=26L=0.0041503 mf=357562.81651 Hz
2.710.618FeZ=26N=27L=0.0112817 mf=131540.00912 Hz
2.710.618FeZ=26N=28L=0.0306669 mf=48390.86505 Hz
2.710.618FeZ=26N=29L=0.0833614 mf=17802.00439 Hz
2.710.618FeZ=26N=30L=0.2265998 mf=6548.99143 Hz
2.710.618FeZ=26N=31L=0.6159621 mf=2409.23931 Hz
2.710.618FeZ=26N=32L=1.6743585 mf=886.30961 Hz
2.710.618FeZ=26N=33L=4.5513782 mf=326.05508 Hz
2.710.618FeZ=26N=34L=12.3719286 mf=119.94896 Hz
2.710.618FeZ=26N=35L=33.6303888 mf=44.12676 Hz
2.710.618FeZ=26N=36L=91.4168748 mf=16.23333 Hz
2.710.618FeZ=26N=37L=248.4968297 mf=5.97191 Hz
2.710.618FeZ=26N=38L=675.4844165 mf=2.19694 Hz
2.710.618FeZ=26N=39L=1836.1570147 mf=0.80821 Hz
2.710.618FeZ=26N=40L=4991.1922473 mf=0.29732 Hz
2.710.618FeZ=26N=41L=13567.4671882 mf=0.10938 Hz
2.710.618FeZ=26N=42L=36880.1995159 mf=0.04024 Hz
2.710.618FeZ=26N=43L=100250.7761741 mf=0.01480 Hz
2.710.618FeZ=26N=44L=272509.8631629 mf=0.00545 Hz
2.710.618FeZ=26N=45L=740758.6091116 mf=0.00200 Hz
2.710.618FeZ=26N=46L=2013590.6664228 mf=0.00074 Hz
2.710.618FeZ=26N=47L=5473506.9184918 mf=0.00027 Hz
2.710.618FeZ=26N=48L=14878534.3944810 mf=0.00010 Hz
2.710.618FeZ=26N=49L=40444049.6786207 mf=0.00004 Hz
2.710.618FeZ=26N=50L=109938325.3106895 mf=0.00001 Hz
2.710.618FeZ=26N=51L=298843351.9432663 mf=0.00000 Hz
2.710.618FeZ=26N=52L=812340453.1431719 mf=0.00000 Hz
2.710.618FeZ=26N=53L=2208170292.3012710 mf=0.00000 Hz
2.710.618FeZ=26N=54L=6002429179.7056427 mf=0.00000 Hz
2.710.618FeZ=26N=55L=16316294165.8061810 mf=0.00000 Hz
2.710.618FeZ=26N=56L=44352285938.7032700 mf=0.00000 Hz
2.710.618FeZ=26N=57L=120562012917.7967224 mf=0.00000 Hz
2.710.618CoZ=27N=17L=0.0000005 mf=2790051825.96195 Hz
2.710.618CoZ=27N=18L=0.0000014 mf=1026402706.57424 Hz
2.710.618CoZ=27N=19L=0.0000039 mf=377592454.11139 Hz
2.710.618CoZ=27N=20L=0.0000107 mf=138908501.00905 Hz
2.710.618CoZ=27N=21L=0.0000290 mf=51101581.72517 Hz
2.710.618CoZ=27N=22L=0.0000789 mf=18799221.32803 Hz
2.710.618CoZ=27N=23L=0.0002146 mf=6915847.03662 Hz
2.710.618CoZ=27N=24L=0.0005833 mf=2544197.94306 Hz
2.710.618CoZ=27N=25L=0.0015855 mf=935958.11752 Hz
2.710.618CoZ=27N=26L=0.0043099 mf=344319.74923 Hz
2.710.618CoZ=27N=27L=0.0117157 mf=126668.15693 Hz
2.710.618CoZ=27N=28L=0.0318464 mf=46598.61079 Hz
2.710.618CoZ=27N=29L=0.0865676 mf=17142.67090 Hz
2.710.618CoZ=27N=30L=0.2353152 mf=6306.43619 Hz
2.710.618CoZ=27N=31L=0.6396529 mf=2320.00822 Hz
2.710.618CoZ=27N=32L=1.7387569 mf=853.48333 Hz
2.710.618CoZ=27N=33L=4.7264312 mf=313.97897 Hz
2.710.618CoZ=27N=34L=12.8477721 mf=115.50641 Hz
2.710.618CoZ=27N=35L=34.9238653 mf=42.49243 Hz
2.710.618CoZ=27N=36L=94.9329085 mf=15.63209 Hz
2.710.618CoZ=27N=37L=258.0544000 mf=5.75073 Hz
2.710.618CoZ=27N=38L=701.4645863 mf=2.11557 Hz
2.710.618CoZ=27N=39L=1906.7784384 mf=0.77828 Hz
2.710.618CoZ=27N=40L=5183.1611799 mf=0.28631 Hz
2.710.618CoZ=27N=41L=14089.2928493 mf=0.10533 Hz
2.710.618CoZ=27N=42L=38298.6687281 mf=0.03875 Hz
2.710.618CoZ=27N=43L=104106.5752577 mf=0.01425 Hz
2.710.618CoZ=27N=44L=282991.0117461 mf=0.00524 Hz
2.710.618CoZ=27N=45L=769249.3248467 mf=0.00193 Hz
2.710.618CoZ=27N=46L=2091036.4612852 mf=0.00071 Hz
2.710.618CoZ=27N=47L=5684026.4153568 mf=0.00026 Hz
2.710.618CoZ=27N=48L=15450785.7173457 mf=0.00010 Hz
2.710.618CoZ=27N=49L=41999590.0508753 mf=0.00004 Hz
2.710.618CoZ=27N=50L=114166722.4380237 mf=0.00001 Hz
2.710.618CoZ=27N=51L=310337327.0180073 mf=0.00000 Hz
2.710.618CoZ=27N=52L=843584316.7256017 mf=0.00000 Hz
2.710.618CoZ=27N=53L=2293099918.9282427 mf=0.00000 Hz
2.710.618CoZ=27N=54L=6233291840.4635515 mf=0.00000 Hz
2.710.618CoZ=27N=55L=16943843941.4141102 mf=0.00000 Hz
2.710.618CoZ=27N=56L=46058143090.1918564 mf=0.00000 Hz
2.710.618CoZ=27N=57L=125199013414.6350555 mf=0.00000 Hz
2.710.618NiZ=28N=17L=0.0000006 mf=2690407117.89188 Hz
2.710.618NiZ=28N=18L=0.0000015 mf=989745467.05374 Hz
2.710.618NiZ=28N=19L=0.0000041 mf=364107009.32170 Hz
2.710.618NiZ=28N=20L=0.0000111 mf=133947483.11587 Hz
2.710.618NiZ=28N=21L=0.0000301 mf=49276525.23499 Hz
2.710.618NiZ=28N=22L=0.0000819 mf=18127820.56632 Hz
2.710.618NiZ=28N=23L=0.0002225 mf=6668852.49959 Hz
2.710.618NiZ=28N=24L=0.0006049 mf=2453333.73081 Hz
2.710.618NiZ=28N=25L=0.0016443 mf=902531.04190 Hz
2.710.618NiZ=28N=26L=0.0044696 mf=332022.61533 Hz
2.710.618NiZ=28N=27L=0.0121496 mf=122144.29418 Hz
2.710.618NiZ=28N=28L=0.0330259 mf=44934.37469 Hz
2.710.618NiZ=28N=29L=0.0897738 mf=16530.43265 Hz
2.710.618NiZ=28N=30L=0.2440305 mf=6081.20633 Hz
2.710.618NiZ=28N=31L=0.6633438 mf=2237.15078 Hz
2.710.618NiZ=28N=32L=1.8031553 mf=823.00178 Hz
2.710.618NiZ=28N=33L=4.9014842 mf=302.76544 Hz
2.710.618NiZ=28N=34L=13.3236155 mf=111.38118 Hz
2.710.618NiZ=28N=35L=36.2173418 mf=40.97485 Hz
2.710.618NiZ=28N=36L=98.4489421 mf=15.07380 Hz
2.710.618NiZ=28N=37L=267.6119704 mf=5.54534 Hz
2.710.618NiZ=28N=38L=727.4447562 mf=2.04002 Hz
2.710.618NiZ=28N=39L=1977.3998620 mf=0.75048 Hz
2.710.618NiZ=28N=40L=5375.1301125 mf=0.27609 Hz
2.710.618NiZ=28N=41L=14611.1185104 mf=0.10157 Hz
2.710.618NiZ=28N=42L=39717.1379402 mf=0.03736 Hz
2.710.618NiZ=28N=43L=107962.3743413 mf=0.01375 Hz
2.710.618NiZ=28N=44L=293472.1603293 mf=0.00506 Hz
2.710.618NiZ=28N=45L=797740.0405818 mf=0.00186 Hz
2.710.618NiZ=28N=46L=2168482.2561476 mf=0.00068 Hz
2.710.618NiZ=28N=47L=5894545.9122219 mf=0.00025 Hz
2.710.618NiZ=28N=48L=16023037.0402103 mf=0.00009 Hz
2.710.618NiZ=28N=49L=43555130.4231300 mf=0.00003 Hz
2.710.618NiZ=28N=50L=118395119.5653579 mf=0.00001 Hz
2.710.618NiZ=28N=51L=321831302.0927483 mf=0.00000 Hz
2.710.618NiZ=28N=52L=874828180.3080313 mf=0.00000 Hz
2.710.618NiZ=28N=53L=2378029545.5552144 mf=0.00000 Hz
2.710.618NiZ=28N=54L=6464154501.2214613 mf=0.00000 Hz
2.710.618NiZ=28N=55L=17571393717.0220413 mf=0.00000 Hz
2.710.618NiZ=28N=56L=47764000241.6804428 mf=0.00000 Hz
2.710.618NiZ=28N=57L=129836013911.4733887 mf=0.00000 Hz
2.710.618CuZ=29N=17L=0.0000006 mf=2597634458.65423 Hz
2.710.618CuZ=29N=18L=0.0000016 mf=955616313.01740 Hz
2.710.618CuZ=29N=19L=0.0000042 mf=351551595.20716 Hz
2.710.618CuZ=29N=20L=0.0000115 mf=129328604.38774 Hz
2.710.618CuZ=29N=21L=0.0000312 mf=47577334.70964 Hz
2.710.618CuZ=29N=22L=0.0000848 mf=17502723.30541 Hz
2.710.618CuZ=29N=23L=0.0002305 mf=6438892.06857 Hz
2.710.618CuZ=29N=24L=0.0006265 mf=2368736.01595 Hz
2.710.618CuZ=29N=25L=0.0017030 mf=871409.28183 Hz
2.710.618CuZ=29N=26L=0.0046292 mf=320573.55963 Hz
2.710.618CuZ=29N=27L=0.0125835 mf=117932.42197 Hz
2.710.618CuZ=29N=28L=0.0342054 mf=43384.91349 Hz
2.710.618CuZ=29N=29L=0.0929800 mf=15960.41773 Hz
2.710.618CuZ=29N=30L=0.2527459 mf=5871.50956 Hz
2.710.618CuZ=29N=31L=0.6870346 mf=2160.00765 Hz
2.710.618CuZ=29N=32L=1.8675537 mf=794.62241 Hz
2.710.618CuZ=29N=33L=5.0765372 mf=292.32525 Hz
2.710.618CuZ=29N=34L=13.7994589 mf=107.54045 Hz
2.710.618CuZ=29N=35L=37.5108183 mf=39.56192 Hz
2.710.618CuZ=29N=36L=101.9649758 mf=14.55402 Hz
2.710.618CuZ=29N=37L=277.1695408 mf=5.35412 Hz
2.710.618CuZ=29N=38L=753.4249261 mf=1.96967 Hz
2.710.618CuZ=29N=39L=2048.0212856 mf=0.72460 Hz
2.710.618CuZ=29N=40L=5567.0990451 mf=0.26657 Hz
2.710.618CuZ=29N=41L=15132.9441715 mf=0.09806 Hz
2.710.618CuZ=29N=42L=41135.6071524 mf=0.03608 Hz
2.710.618CuZ=29N=43L=111818.1734249 mf=0.01327 Hz
2.710.618CuZ=29N=44L=303953.3089125 mf=0.00488 Hz
2.710.618CuZ=29N=45L=826230.7563168 mf=0.00180 Hz
2.710.618CuZ=29N=46L=2245928.0510100 mf=0.00066 Hz
2.710.618CuZ=29N=47L=6105065.4090870 mf=0.00024 Hz
2.710.618CuZ=29N=48L=16595288.3630750 mf=0.00009 Hz
2.710.618CuZ=29N=49L=45110670.7953846 mf=0.00003 Hz
2.710.618CuZ=29N=50L=122623516.6926921 mf=0.00001 Hz
2.710.618CuZ=29N=51L=333325277.1674893 mf=0.00000 Hz
2.710.618CuZ=29N=52L=906072043.8904608 mf=0.00000 Hz
2.710.618CuZ=29N=53L=2462959172.1821861 mf=0.00000 Hz
2.710.618CuZ=29N=54L=6695017161.9793692 mf=0.00000 Hz
2.710.618CuZ=29N=55L=18198943492.6299667 mf=0.00000 Hz
2.710.618CuZ=29N=56L=49469857393.1690292 mf=0.00000 Hz
2.710.618CuZ=29N=57L=134473014408.3117065 mf=0.00000 Hz
2.710.618ZnZ=30N=17L=0.0000006 mf=2511046643.36575 Hz
2.710.618ZnZ=30N=18L=0.0000016 mf=923762435.91682 Hz
2.710.618ZnZ=30N=19L=0.0000044 mf=339833208.70025 Hz
2.710.618ZnZ=30N=20L=0.0000119 mf=125017650.90815 Hz
2.710.618ZnZ=30N=21L=0.0000323 mf=45991423.55266 Hz
2.710.618ZnZ=30N=22L=0.0000877 mf=16919299.19523 Hz
2.710.618ZnZ=30N=23L=0.0002384 mf=6224262.33295 Hz
2.710.618ZnZ=30N=24L=0.0006481 mf=2289778.14875 Hz
2.710.618ZnZ=30N=25L=0.0017617 mf=842362.30577 Hz
2.710.618ZnZ=30N=26L=0.0047888 mf=309887.77431 Hz
2.710.618ZnZ=30N=27L=0.0130174 mf=114001.34124 Hz
2.710.618ZnZ=30N=28L=0.0353849 mf=41938.74971 Hz
2.710.618ZnZ=30N=29L=0.0961862 mf=15428.40381 Hz
2.710.618ZnZ=30N=30L=0.2614613 mf=5675.79257 Hz
2.710.618ZnZ=30N=31L=0.7107255 mf=2088.00740 Hz
2.710.618ZnZ=30N=32L=1.9319521 mf=768.13500 Hz
2.710.618ZnZ=30N=33L=5.2515902 mf=282.58107 Hz
2.710.618ZnZ=30N=34L=14.2753023 mf=103.95577 Hz
2.710.618ZnZ=30N=35L=38.8042948 mf=38.24319 Hz
2.710.618ZnZ=30N=36L=105.4810094 mf=14.06888 Hz
2.710.618ZnZ=30N=37L=286.7271111 mf=5.17565 Hz
2.710.618ZnZ=30N=38L=779.4050959 mf=1.90402 Hz
2.710.618ZnZ=30N=39L=2118.6427093 mf=0.70045 Hz
2.710.618ZnZ=30N=40L=5759.0679777 mf=0.25768 Hz
2.710.618ZnZ=30N=41L=15654.7698325 mf=0.09480 Hz
2.710.618ZnZ=30N=42L=42554.0763645 mf=0.03487 Hz
2.710.618ZnZ=30N=43L=115673.9725086 mf=0.01283 Hz
2.710.618ZnZ=30N=44L=314434.4574957 mf=0.00472 Hz
2.710.618ZnZ=30N=45L=854721.4720519 mf=0.00174 Hz
2.710.618ZnZ=30N=46L=2323373.8458724 mf=0.00064 Hz
2.710.618ZnZ=30N=47L=6315584.9059520 mf=0.00023 Hz
2.710.618ZnZ=30N=48L=17167539.6859397 mf=0.00009 Hz
2.710.618ZnZ=30N=49L=46666211.1676393 mf=0.00003 Hz
2.710.618ZnZ=30N=50L=126851913.8200263 mf=0.00001 Hz
2.710.618ZnZ=30N=51L=344819252.2422304 mf=0.00000 Hz
2.710.618ZnZ=30N=52L=937315907.4728906 mf=0.00000 Hz
2.710.618ZnZ=30N=53L=2547888798.8091583 mf=0.00000 Hz
2.710.618ZnZ=30N=54L=6925879822.7372799 mf=0.00000 Hz
2.710.618ZnZ=30N=55L=18826493268.2378998 mf=0.00000 Hz
2.710.618ZnZ=30N=56L=51175714544.6576233 mf=0.00000 Hz
2.710.618ZnZ=30N=57L=139110014905.1500549 mf=0.00000 Hz
2.710.618GaZ=31N=17L=0.0000006 mf=2430045138.74105 Hz
2.710.618GaZ=31N=18L=0.0000017 mf=893963647.66144 Hz
2.710.618GaZ=31N=19L=0.0000045 mf=328870847.12927 Hz
2.710.618GaZ=31N=20L=0.0000123 mf=120984823.45950 Hz
2.710.618GaZ=31N=21L=0.0000333 mf=44507829.24451 Hz
2.710.618GaZ=31N=22L=0.0000906 mf=16373515.35022 Hz
2.710.618GaZ=31N=23L=0.0002464 mf=6023479.67705 Hz
2.710.618GaZ=31N=24L=0.0006697 mf=2215914.33750 Hz
2.710.618GaZ=31N=25L=0.0018204 mf=815189.32816 Hz
2.710.618GaZ=31N=26L=0.0049485 mf=299891.39449 Hz
2.710.618GaZ=31N=27L=0.0134513 mf=110323.87862 Hz
2.710.618GaZ=31N=28L=0.0365644 mf=40585.88681 Hz
2.710.618GaZ=31N=29L=0.0993924 mf=14930.71336 Hz
2.710.618GaZ=31N=30L=0.2701767 mf=5492.70249 Hz
2.710.618GaZ=31N=31L=0.7344163 mf=2020.65232 Hz
2.710.618GaZ=31N=32L=1.9963505 mf=743.35645 Hz
2.710.618GaZ=31N=33L=5.4266432 mf=273.46555 Hz
2.710.618GaZ=31N=34L=14.7511457 mf=100.60236 Hz
2.710.618GaZ=31N=35L=40.0977713 mf=37.00954 Hz
2.710.618GaZ=31N=36L=108.9970431 mf=13.61505 Hz
2.710.618GaZ=31N=37L=296.2846815 mf=5.00870 Hz
2.710.618GaZ=31N=38L=805.3852658 mf=1.84260 Hz
2.710.618GaZ=31N=39L=2189.2641329 mf=0.67785 Hz
2.710.618GaZ=31N=40L=5951.0369103 mf=0.24937 Hz
2.710.618GaZ=31N=41L=16176.5954936 mf=0.09174 Hz
2.710.618GaZ=31N=42L=43972.5455767 mf=0.03375 Hz
2.710.618GaZ=31N=43L=119529.7715922 mf=0.01242 Hz
2.710.618GaZ=31N=44L=324915.6060789 mf=0.00457 Hz
2.710.618GaZ=31N=45L=883212.1877870 mf=0.00168 Hz
2.710.618GaZ=31N=46L=2400819.6407349 mf=0.00062 Hz
2.710.618GaZ=31N=47L=6526104.4028171 mf=0.00023 Hz
2.710.618GaZ=31N=48L=17739791.0088043 mf=0.00008 Hz
2.710.618GaZ=31N=49L=48221751.5398939 mf=0.00003 Hz
2.710.618GaZ=31N=50L=131080310.9473606 mf=0.00001 Hz
2.710.618GaZ=31N=51L=356313227.3169714 mf=0.00000 Hz
2.710.618GaZ=31N=52L=968559771.0553205 mf=0.00000 Hz
2.710.618GaZ=31N=53L=2632818425.4361305 mf=0.00000 Hz
2.710.618GaZ=31N=54L=7156742483.4951897 mf=0.00000 Hz
2.710.618GaZ=31N=55L=19454043043.8458328 mf=0.00000 Hz
2.710.618GaZ=31N=56L=52881571696.1462173 mf=0.00000 Hz
2.710.618GaZ=31N=57L=143747015401.9884033 mf=0.00000 Hz
2.710.618GeZ=32N=17L=0.0000006 mf=2354106228.15539 Hz
2.710.618GeZ=32N=18L=0.0000017 mf=866027283.67202 Hz
2.710.618GeZ=32N=19L=0.0000047 mf=318593633.15648 Hz
2.710.618GeZ=32N=20L=0.0000127 mf=117204047.72639 Hz
2.710.618GeZ=32N=21L=0.0000344 mf=43116959.58061 Hz
2.710.618GeZ=32N=22L=0.0000936 mf=15861842.99553 Hz
2.710.618GeZ=32N=23L=0.0002543 mf=5835245.93714 Hz
2.710.618GeZ=32N=24L=0.0006913 mf=2146667.01445 Hz
2.710.618GeZ=32N=25L=0.0018792 mf=789714.66166 Hz
2.710.618GeZ=32N=26L=0.0051081 mf=290519.78842 Hz
2.710.618GeZ=32N=27L=0.0138852 mf=106876.25741 Hz
2.710.618GeZ=32N=28L=0.0377439 mf=39317.57785 Hz
2.710.618GeZ=32N=29L=0.1025986 mf=14464.12857 Hz
2.710.618GeZ=32N=30L=0.2788920 mf=5321.05553 Hz
2.710.618GeZ=32N=31L=0.7581071 mf=1957.50694 Hz
2.710.618GeZ=32N=32L=2.0607489 mf=720.12656 Hz
2.710.618GeZ=32N=33L=5.6016962 mf=264.91976 Hz
2.710.618GeZ=32N=34L=15.2269891 mf=97.45853 Hz
2.710.618GeZ=32N=35L=41.3912478 mf=35.85299 Hz
2.710.618GeZ=32N=36L=112.5130767 mf=13.18958 Hz
2.710.618GeZ=32N=37L=305.8422519 mf=4.85217 Hz
2.710.618GeZ=32N=38L=831.3654357 mf=1.78502 Hz
2.710.618GeZ=32N=39L=2259.8855566 mf=0.65667 Hz
2.710.618GeZ=32N=40L=6143.0058428 mf=0.24158 Hz
2.710.618GeZ=32N=41L=16698.4211547 mf=0.08887 Hz
2.710.618GeZ=32N=42L=45391.0147888 mf=0.03269 Hz
2.710.618GeZ=32N=43L=123385.5706758 mf=0.01203 Hz
2.710.618GeZ=32N=44L=335396.7546621 mf=0.00442 Hz
2.710.618GeZ=32N=45L=911702.9035220 mf=0.00163 Hz
2.710.618GeZ=32N=46L=2478265.4355973 mf=0.00060 Hz
2.710.618GeZ=32N=47L=6736623.8996822 mf=0.00022 Hz
2.710.618GeZ=32N=48L=18312042.3316690 mf=0.00008 Hz
2.710.618GeZ=32N=49L=49777291.9121485 mf=0.00003 Hz
2.710.618GeZ=32N=50L=135308708.0746948 mf=0.00001 Hz
2.710.618GeZ=32N=51L=367807202.3917124 mf=0.00000 Hz
2.710.618GeZ=32N=52L=999803634.6377500 mf=0.00000 Hz
2.710.618GeZ=32N=53L=2717748052.0631022 mf=0.00000 Hz
2.710.618GeZ=32N=54L=7387605144.2530985 mf=0.00000 Hz
2.710.618GeZ=32N=55L=20081592819.4537582 mf=0.00000 Hz
2.710.618GeZ=32N=56L=54587428847.6347961 mf=0.00000 Hz
2.710.618GeZ=32N=57L=148384015898.8267212 mf=0.00000 Hz
2.710.618AsZ=33N=17L=0.0000007 mf=2282769675.78705 Hz
2.710.618AsZ=33N=18L=0.0000018 mf=839784032.65165 Hz
2.710.618AsZ=33N=19L=0.0000048 mf=308939280.63659 Hz
2.710.618AsZ=33N=20L=0.0000131 mf=113652409.91650 Hz
2.710.618AsZ=33N=21L=0.0000355 mf=41810385.04787 Hz
2.710.618AsZ=33N=22L=0.0000965 mf=15381181.08657 Hz
2.710.618AsZ=33N=23L=0.0002623 mf=5658420.30269 Hz
2.710.618AsZ=33N=24L=0.0007129 mf=2081616.49886 Hz
2.710.618AsZ=33N=25L=0.0019379 mf=765783.91434 Hz
2.710.618AsZ=33N=26L=0.0052677 mf=281716.15846 Hz
2.710.618AsZ=33N=27L=0.0143191 mf=103637.58294 Hz
2.710.618AsZ=33N=28L=0.0389234 mf=38126.13610 Hz
2.710.618AsZ=33N=29L=0.1058049 mf=14025.82164 Hz
2.710.618AsZ=33N=30L=0.2876074 mf=5159.81143 Hz
2.710.618AsZ=33N=31L=0.7817980 mf=1898.18854 Hz
2.710.618AsZ=33N=32L=2.1251473 mf=698.30454 Hz
2.710.618AsZ=33N=33L=5.7767492 mf=256.89188 Hz
2.710.618AsZ=33N=34L=15.7028325 mf=94.50524 Hz
2.710.618AsZ=33N=35L=42.6847243 mf=34.76654 Hz
2.710.618AsZ=33N=36L=116.0291104 mf=12.78989 Hz
2.710.618AsZ=33N=37L=315.3998223 mf=4.70514 Hz
2.710.618AsZ=33N=38L=857.3456055 mf=1.73092 Hz
2.710.618AsZ=33N=39L=2330.5069802 mf=0.63677 Hz
2.710.618AsZ=33N=40L=6334.9747754 mf=0.23426 Hz
2.710.618AsZ=33N=41L=17220.2468158 mf=0.08618 Hz
2.710.618AsZ=33N=42L=46809.4840010 mf=0.03170 Hz
2.710.618AsZ=33N=43L=127241.3697594 mf=0.01166 Hz
2.710.618AsZ=33N=44L=345877.9032453 mf=0.00429 Hz
2.710.618AsZ=33N=45L=940193.6192571 mf=0.00158 Hz
2.710.618AsZ=33N=46L=2555711.2304597 mf=0.00058 Hz
2.710.618AsZ=33N=47L=6947143.3965472 mf=0.00021 Hz
2.710.618AsZ=33N=48L=18884293.6545336 mf=0.00008 Hz
2.710.618AsZ=33N=49L=51332832.2844032 mf=0.00003 Hz
2.710.618AsZ=33N=50L=139537105.2020289 mf=0.00001 Hz
2.710.618AsZ=33N=51L=379301177.4664534 mf=0.00000 Hz
2.710.618AsZ=33N=52L=1031047498.2201796 mf=0.00000 Hz
2.710.618AsZ=33N=53L=2802677678.6900740 mf=0.00000 Hz
2.710.618AsZ=33N=54L=7618467805.0110064 mf=0.00000 Hz
2.710.618AsZ=33N=55L=20709142595.0616875 mf=0.00000 Hz
2.710.618AsZ=33N=56L=56293285999.1233749 mf=0.00000 Hz
2.710.618AsZ=33N=57L=153021016395.6650391 mf=0.00000 Hz
2.710.618SeZ=34N=17L=0.0000007 mf=2215629391.20508 Hz
2.710.618SeZ=34N=18L=0.0000018 mf=815084502.27955 Hz
2.710.618SeZ=34N=19L=0.0000049 mf=299852831.20610 Hz
2.710.618SeZ=34N=20L=0.0000135 mf=110309691.97778 Hz
2.710.618SeZ=34N=21L=0.0000366 mf=40580667.84058 Hz
2.710.618SeZ=34N=22L=0.0000994 mf=14928793.40756 Hz
2.710.618SeZ=34N=23L=0.0002702 mf=5491996.17614 Hz
2.710.618SeZ=34N=24L=0.0007345 mf=2020392.48419 Hz
2.710.618SeZ=34N=25L=0.0019966 mf=743260.85803 Hz
2.710.618SeZ=34N=26L=0.0054273 mf=273430.38910 Hz
2.710.618SeZ=34N=27L=0.0147530 mf=100589.41874 Hz
2.710.618SeZ=34N=28L=0.0401029 mf=37004.77915 Hz
2.710.618SeZ=34N=29L=0.1090111 mf=13613.29748 Hz
2.710.618SeZ=34N=30L=0.2963228 mf=5008.05227 Hz
2.710.618SeZ=34N=31L=0.8054888 mf=1842.35947 Hz
2.710.618SeZ=34N=32L=2.1895457 mf=677.76617 Hz
2.710.618SeZ=34N=33L=5.9518023 mf=249.33624 Hz
2.710.618SeZ=34N=34L=16.1786759 mf=91.72568 Hz
2.710.618SeZ=34N=35L=43.9782008 mf=33.74399 Hz
2.710.618SeZ=34N=36L=119.5451440 mf=12.41372 Hz
2.710.618SeZ=34N=37L=324.9573926 mf=4.56675 Hz
2.710.618SeZ=34N=38L=883.3257754 mf=1.68001 Hz
2.710.618SeZ=34N=39L=2401.1284039 mf=0.61804 Hz
2.710.618SeZ=34N=40L=6526.9437080 mf=0.22737 Hz
2.710.618SeZ=34N=41L=17742.0724769 mf=0.08364 Hz
2.710.618SeZ=34N=42L=48227.9532131 mf=0.03077 Hz
2.710.618SeZ=34N=43L=131097.1688430 mf=0.01132 Hz
2.710.618SeZ=34N=44L=356359.0518284 mf=0.00416 Hz
2.710.618SeZ=34N=45L=968684.3349921 mf=0.00153 Hz
2.710.618SeZ=34N=46L=2633157.0253221 mf=0.00056 Hz
2.710.618SeZ=34N=47L=7157662.8934123 mf=0.00021 Hz
2.710.618SeZ=34N=48L=19456544.9773983 mf=0.00008 Hz
2.710.618SeZ=34N=49L=52888372.6566578 mf=0.00003 Hz
2.710.618SeZ=34N=50L=143765502.3293632 mf=0.00001 Hz
2.710.618SeZ=34N=51L=390795152.5411944 mf=0.00000 Hz
2.710.618SeZ=34N=52L=1062291361.8026093 mf=0.00000 Hz
2.710.618SeZ=34N=53L=2887607305.3170462 mf=0.00000 Hz
2.710.618SeZ=34N=54L=7849330465.7689171 mf=0.00000 Hz
2.710.618SeZ=34N=55L=21336692370.6696167 mf=0.00000 Hz
2.710.618SeZ=34N=56L=57999143150.6119690 mf=0.00000 Hz
2.710.618SeZ=34N=57L=157658016892.5033875 mf=0.00000 Hz
2.710.618BrZ=35N=17L=0.0000007 mf=2152325694.31350 Hz
2.710.618BrZ=35N=18L=0.0000019 mf=791796373.64299 Hz
2.710.618BrZ=35N=19L=0.0000051 mf=291285607.45736 Hz
2.710.618BrZ=35N=20L=0.0000138 mf=107157986.49270 Hz
2.710.618BrZ=35N=21L=0.0000376 mf=39421220.18799 Hz
2.710.618BrZ=35N=22L=0.0001023 mf=14502256.45305 Hz
2.710.618BrZ=35N=23L=0.0002782 mf=5335081.99967 Hz
2.710.618BrZ=35N=24L=0.0007561 mf=1962666.98464 Hz
2.710.618BrZ=35N=25L=0.0020553 mf=722024.83352 Hz
2.710.618BrZ=35N=26L=0.0055870 mf=265618.09227 Hz
2.710.618BrZ=35N=27L=0.0151870 mf=97715.43535 Hz
2.710.618BrZ=35N=28L=0.0412824 mf=35947.49975 Hz
2.710.618BrZ=35N=29L=0.1122173 mf=13224.34612 Hz
2.710.618BrZ=35N=30L=0.3050382 mf=4864.96506 Hz
2.710.618BrZ=35N=31L=0.8291797 mf=1789.72063 Hz
2.710.618BrZ=35N=32L=2.2539441 mf=658.40142 Hz
2.710.618BrZ=35N=33L=6.1268553 mf=242.21235 Hz
2.710.618BrZ=35N=34L=16.6545193 mf=89.10494 Hz
2.710.618BrZ=35N=35L=45.2716773 mf=32.77988 Hz
2.710.618BrZ=35N=36L=123.0611777 mf=12.05904 Hz
2.710.618BrZ=35N=37L=334.5149630 mf=4.43627 Hz
2.710.618BrZ=35N=38L=909.3059453 mf=1.63201 Hz
2.710.618BrZ=35N=39L=2471.7498275 mf=0.60038 Hz
2.710.618BrZ=35N=40L=6718.9126406 mf=0.22087 Hz
2.710.618BrZ=35N=41L=18263.8981380 mf=0.08125 Hz
2.710.618BrZ=35N=42L=49646.4224253 mf=0.02989 Hz
2.710.618BrZ=35N=43L=134952.9679267 mf=0.01100 Hz
2.710.618BrZ=35N=44L=366840.2004116 mf=0.00405 Hz
2.710.618BrZ=35N=45L=997175.0507272 mf=0.00149 Hz
2.710.618BrZ=35N=46L=2710602.8201845 mf=0.00055 Hz
2.710.618BrZ=35N=47L=7368182.3902774 mf=0.00020 Hz
2.710.618BrZ=35N=48L=20028796.3002629 mf=0.00007 Hz
2.710.618BrZ=35N=49L=54443913.0289125 mf=0.00003 Hz
2.710.618BrZ=35N=50L=147993899.4566974 mf=0.00001 Hz
2.710.618BrZ=35N=51L=402289127.6159354 mf=0.00000 Hz
2.710.618BrZ=35N=52L=1093535225.3850391 mf=0.00000 Hz
2.710.618BrZ=35N=53L=2972536931.9440184 mf=0.00000 Hz
2.710.618BrZ=35N=54L=8080193126.5268259 mf=0.00000 Hz
2.710.618BrZ=35N=55L=21964242146.2775497 mf=0.00000 Hz
2.710.618BrZ=35N=56L=59705000302.1005554 mf=0.00000 Hz
2.710.618BrZ=35N=57L=162295017389.3417358 mf=0.00000 Hz
2.710.618KrZ=36N=17L=0.0000007 mf=2092538869.47146 Hz
2.710.618KrZ=36N=18L=0.0000019 mf=769802029.93068 Hz
2.710.618KrZ=36N=19L=0.0000052 mf=283194340.58354 Hz
2.710.618KrZ=36N=20L=0.0000142 mf=104181375.75679 Hz
2.710.618KrZ=36N=21L=0.0000387 mf=38326186.29388 Hz
2.710.618KrZ=36N=22L=0.0001053 mf=14099415.99602 Hz
2.710.618KrZ=36N=23L=0.0002861 mf=5186885.27746 Hz
2.710.618KrZ=36N=24L=0.0007777 mf=1908148.45729 Hz
2.710.618KrZ=36N=25L=0.0021141 mf=701968.58814 Hz
2.710.618KrZ=36N=26L=0.0057466 mf=258239.81193 Hz
2.710.618KrZ=36N=27L=0.0156209 mf=95001.11770 Hz
2.710.618KrZ=36N=28L=0.0424619 mf=34948.95809 Hz
2.710.618KrZ=36N=29L=0.1154235 mf=12857.00317 Hz
2.710.618KrZ=36N=30L=0.3137535 mf=4729.82714 Hz
2.710.618KrZ=36N=31L=0.8528705 mf=1740.00617 Hz
2.710.618KrZ=36N=32L=2.3183425 mf=640.11250 Hz
2.710.618KrZ=36N=33L=6.3019083 mf=235.48423 Hz
2.710.618KrZ=36N=34L=17.1303627 mf=86.62981 Hz
2.710.618KrZ=36N=35L=46.5651538 mf=31.86932 Hz
2.710.618KrZ=36N=36L=126.5772113 mf=11.72407 Hz
2.710.618KrZ=36N=37L=344.0725334 mf=4.31304 Hz
2.710.618KrZ=36N=38L=935.2861151 mf=1.58668 Hz
2.710.618KrZ=36N=39L=2542.3712512 mf=0.58371 Hz
2.710.618KrZ=36N=40L=6910.8815732 mf=0.21473 Hz
2.710.618KrZ=36N=41L=18785.7237991 mf=0.07900 Hz
2.710.618KrZ=36N=42L=51064.8916374 mf=0.02906 Hz
2.710.618KrZ=36N=43L=138808.7670103 mf=0.01069 Hz
2.710.618KrZ=36N=44L=377321.3489948 mf=0.00393 Hz
2.710.618KrZ=36N=45L=1025665.7664623 mf=0.00145 Hz
2.710.618KrZ=36N=46L=2788048.6150469 mf=0.00053 Hz
2.710.618KrZ=36N=47L=7578701.8871424 mf=0.00020 Hz
2.710.618KrZ=36N=48L=20601047.6231276 mf=0.00007 Hz
2.710.618KrZ=36N=49L=55999453.4011671 mf=0.00003 Hz
2.710.618KrZ=36N=50L=152222296.5840316 mf=0.00001 Hz
2.710.618KrZ=36N=51L=413783102.6906765 mf=0.00000 Hz
2.710.618KrZ=36N=52L=1124779088.9674687 mf=0.00000 Hz
2.710.618KrZ=36N=53L=3057466558.5709901 mf=0.00000 Hz
2.710.618KrZ=36N=54L=8311055787.2847357 mf=0.00000 Hz
2.710.618KrZ=36N=55L=22591791921.8854790 mf=0.00000 Hz
2.710.618KrZ=36N=56L=61410857453.5891418 mf=0.00000 Hz
2.710.618KrZ=36N=57L=166932017886.1800537 mf=0.00000 Hz
2.710.618RbZ=37N=17L=0.0000007 mf=2035983764.89115 Hz
2.710.618RbZ=37N=18L=0.0000020 mf=748996569.66229 Hz
2.710.618RbZ=37N=19L=0.0000054 mf=275540439.48669 Hz
2.710.618RbZ=37N=20L=0.0000146 mf=101365662.89850 Hz
2.710.618RbZ=37N=21L=0.0000398 mf=37290343.42107 Hz
2.710.618RbZ=37N=22L=0.0001082 mf=13718350.69884 Hz
2.710.618RbZ=37N=23L=0.0002941 mf=5046699.18888 Hz
2.710.618RbZ=37N=24L=0.0007993 mf=1856576.87737 Hz
2.710.618RbZ=37N=25L=0.0021728 mf=682996.46414 Hz
2.710.618RbZ=37N=26L=0.0059062 mf=251260.35755 Hz
2.710.618RbZ=37N=27L=0.0160548 mf=92433.51992 Hz
2.710.618RbZ=37N=28L=0.0436414 mf=34004.39166 Hz
2.710.618RbZ=37N=29L=0.1186297 mf=12509.51660 Hz
2.710.618RbZ=37N=30L=0.3224689 mf=4601.99398 Hz
2.710.618RbZ=37N=31L=0.8765614 mf=1692.97897 Hz
2.710.618RbZ=37N=32L=2.3827409 mf=622.81216 Hz
2.710.618RbZ=37N=33L=6.4769613 mf=229.11979 Hz
2.710.618RbZ=37N=34L=17.6062062 mf=84.28846 Hz
2.710.618RbZ=37N=35L=47.8586303 mf=31.00799 Hz
2.710.618RbZ=37N=36L=130.0932449 mf=11.40720 Hz
2.710.618RbZ=37N=37L=353.6301037 mf=4.19648 Hz
2.710.618RbZ=37N=38L=961.2662850 mf=1.54380 Hz
2.710.618RbZ=37N=39L=2612.9926748 mf=0.56793 Hz
2.710.618RbZ=37N=40L=7102.8505058 mf=0.20893 Hz
2.710.618RbZ=37N=41L=19307.5494601 mf=0.07686 Hz
2.710.618RbZ=37N=42L=52483.3608496 mf=0.02828 Hz
2.710.618RbZ=37N=43L=142664.5660939 mf=0.01040 Hz
2.710.618RbZ=37N=44L=387802.4975780 mf=0.00383 Hz
2.710.618RbZ=37N=45L=1054156.4821973 mf=0.00141 Hz
2.710.618RbZ=37N=46L=2865494.4099093 mf=0.00052 Hz
2.710.618RbZ=37N=47L=7789221.3840075 mf=0.00019 Hz
2.710.618RbZ=37N=48L=21173298.9459922 mf=0.00007 Hz
2.710.618RbZ=37N=49L=57554993.7734217 mf=0.00003 Hz
2.710.618RbZ=37N=50L=156450693.7113658 mf=0.00001 Hz
2.710.618RbZ=37N=51L=425277077.7654175 mf=0.00000 Hz
2.710.618RbZ=37N=52L=1156022952.5498984 mf=0.00000 Hz
2.710.618RbZ=37N=53L=3142396185.1979618 mf=0.00000 Hz
2.710.618RbZ=37N=54L=8541918448.0426445 mf=0.00000 Hz
2.710.618RbZ=37N=55L=23219341697.4934082 mf=0.00000 Hz
2.710.618RbZ=37N=56L=63116714605.0777283 mf=0.00000 Hz
2.710.618RbZ=37N=57L=171569018383.0184021 mf=0.00000 Hz
2.710.618SrZ=38N=17L=0.0000007 mf=1982405244.76244 Hz
2.710.618SrZ=38N=18L=0.0000020 mf=729286133.61854 Hz
2.710.618SrZ=38N=19L=0.0000055 mf=268289375.28967 Hz
2.710.618SrZ=38N=20L=0.0000150 mf=98698145.45380 Hz
2.710.618SrZ=38N=21L=0.0000409 mf=36309018.59420 Hz
2.710.618SrZ=38N=22L=0.0001111 mf=13357341.46992 Hz
2.710.618SrZ=38N=23L=0.0003020 mf=4913891.31549 Hz
2.710.618SrZ=38N=24L=0.0008209 mf=1807719.59112 Hz
2.710.618SrZ=38N=25L=0.0022315 mf=665022.87298 Hz
2.710.618SrZ=38N=26L=0.0060659 mf=244648.24288 Hz
2.710.618SrZ=38N=27L=0.0164887 mf=90001.05887 Hz
2.710.618SrZ=38N=28L=0.0448209 mf=33109.53924 Hz
2.710.618SrZ=38N=29L=0.1218359 mf=12180.31879 Hz
2.710.618SrZ=38N=30L=0.3311843 mf=4480.88887 Hz
2.710.618SrZ=38N=31L=0.9002522 mf=1648.42689 Hz
2.710.618SrZ=38N=32L=2.4471393 mf=606.42236 Hz
2.710.618SrZ=38N=33L=6.6520143 mf=223.09032 Hz
2.710.618SrZ=38N=34L=18.0820496 mf=82.07034 Hz
2.710.618SrZ=38N=35L=49.1521067 mf=30.19199 Hz
2.710.618SrZ=38N=36L=133.6092786 mf=11.10701 Hz
2.710.618SrZ=38N=37L=363.1876741 mf=4.08604 Hz
2.710.618SrZ=38N=38L=987.2464549 mf=1.50317 Hz
2.710.618SrZ=38N=39L=2683.6140984 mf=0.55299 Hz
2.710.618SrZ=38N=40L=7294.8194384 mf=0.20343 Hz
2.710.618SrZ=38N=41L=19829.3751212 mf=0.07484 Hz
2.710.618SrZ=38N=42L=53901.8300617 mf=0.02753 Hz
2.710.618SrZ=38N=43L=146520.3651775 mf=0.01013 Hz
2.710.618SrZ=38N=44L=398283.6461612 mf=0.00373 Hz
2.710.618SrZ=38N=45L=1082647.1979324 mf=0.00137 Hz
2.710.618SrZ=38N=46L=2942940.2047718 mf=0.00050 Hz
2.710.618SrZ=38N=47L=7999740.8808726 mf=0.00019 Hz
2.710.618SrZ=38N=48L=21745550.2688569 mf=0.00007 Hz
2.710.618SrZ=38N=49L=59110534.1456764 mf=0.00003 Hz
2.710.618SrZ=38N=50L=160679090.8387000 mf=0.00001 Hz
2.710.618SrZ=38N=51L=436771052.8401585 mf=0.00000 Hz
2.710.618SrZ=38N=52L=1187266816.1323280 mf=0.00000 Hz
2.710.618SrZ=38N=53L=3227325811.8249340 mf=0.00000 Hz
2.710.618SrZ=38N=54L=8772781108.8005543 mf=0.00000 Hz
2.710.618SrZ=38N=55L=23846891473.1013374 mf=0.00000 Hz
2.710.618SrZ=38N=56L=64822571756.5663147 mf=0.00000 Hz
2.710.618SrZ=38N=57L=176206018879.8567200 mf=0.00000 Hz
2.710.618YZ=39N=17L=0.0000008 mf=1931574341.05058 Hz
2.710.618YZ=39N=18L=0.0000021 mf=710586489.16678 Hz
2.710.618YZ=39N=19L=0.0000057 mf=261410160.53865 Hz
2.710.618YZ=39N=20L=0.0000154 mf=96167423.77550 Hz
2.710.618YZ=39N=21L=0.0000419 mf=35378018.11743 Hz
2.710.618YZ=39N=22L=0.0001140 mf=13014845.53479 Hz
2.710.618YZ=39N=23L=0.0003099 mf=4787894.10227 Hz
2.710.618YZ=39N=24L=0.0008425 mf=1761367.80673 Hz
2.710.618YZ=39N=25L=0.0022902 mf=647971.00444 Hz
2.710.618YZ=39N=26L=0.0062255 mf=238375.21101 Hz
2.710.618YZ=39N=27L=0.0169226 mf=87693.33941 Hz
2.710.618YZ=39N=28L=0.0460004 mf=32260.57670 Hz
2.710.618YZ=39N=29L=0.1250421 mf=11868.00293 Hz
2.710.618YZ=39N=30L=0.3398997 mf=4365.99428 Hz
2.710.618YZ=39N=31L=0.9239431 mf=1606.15954 Hz
2.710.618YZ=39N=32L=2.5115377 mf=590.87307 Hz
2.710.618YZ=39N=33L=6.8270673 mf=217.37006 Hz
2.710.618YZ=39N=34L=18.5578930 mf=79.96597 Hz
2.710.618YZ=39N=35L=50.4455832 mf=29.41784 Hz
2.710.618YZ=39N=36L=137.1253122 mf=10.82222 Hz
2.710.618YZ=39N=37L=372.7452445 mf=3.98127 Hz
2.710.618YZ=39N=38L=1013.2266247 mf=1.46463 Hz
2.710.618YZ=39N=39L=2754.2355221 mf=0.53881 Hz
2.710.618YZ=39N=40L=7486.7883710 mf=0.19822 Hz
2.710.618YZ=39N=41L=20351.2007823 mf=0.07292 Hz
2.710.618YZ=39N=42L=55320.2992739 mf=0.02683 Hz
2.710.618YZ=39N=43L=150376.1642611 mf=0.00987 Hz
2.710.618YZ=39N=44L=408764.7947444 mf=0.00363 Hz
2.710.618YZ=39N=45L=1111137.9136675 mf=0.00134 Hz
2.710.618YZ=39N=46L=3020385.9996342 mf=0.00049 Hz
2.710.618YZ=39N=47L=8210260.3777377 mf=0.00018 Hz
2.710.618YZ=39N=48L=22317801.5917216 mf=0.00007 Hz
2.710.618YZ=39N=49L=60666074.5179310 mf=0.00002 Hz
2.710.618YZ=39N=50L=164907487.9660343 mf=0.00001 Hz
2.710.618YZ=39N=51L=448265027.9148995 mf=0.00000 Hz
2.710.618YZ=39N=52L=1218510679.7147579 mf=0.00000 Hz
2.710.618YZ=39N=53L=3312255438.4519067 mf=0.00000 Hz
2.710.618YZ=39N=54L=9003643769.5584641 mf=0.00000 Hz
2.710.618YZ=39N=55L=24474441248.7092743 mf=0.00000 Hz
2.710.618YZ=39N=56L=66528428908.0549164 mf=0.00000 Hz
2.710.618YZ=39N=57L=180843019376.6950989 mf=0.00000 Hz
2.710.618ZrZ=40N=17L=0.0000008 mf=1883284982.52432 Hz
2.710.618ZrZ=40N=18L=0.0000021 mf=692821826.93762 Hz
2.710.618ZrZ=40N=19L=0.0000058 mf=254874906.52519 Hz
2.710.618ZrZ=40N=20L=0.0000158 mf=93763238.18111 Hz
2.710.618ZrZ=40N=21L=0.0000430 mf=34493567.66449 Hz
2.710.618ZrZ=40N=22L=0.0001169 mf=12689474.39642 Hz
2.710.618ZrZ=40N=23L=0.0003179 mf=4668196.74972 Hz
2.710.618ZrZ=40N=24L=0.0008641 mf=1717333.61156 Hz
2.710.618ZrZ=40N=25L=0.0023489 mf=631771.72933 Hz
2.710.618ZrZ=40N=26L=0.0063851 mf=232415.83073 Hz
2.710.618ZrZ=40N=27L=0.0173565 mf=85501.00593 Hz
2.710.618ZrZ=40N=28L=0.0471799 mf=31454.06228 Hz
2.710.618ZrZ=40N=29L=0.1282483 mf=11571.30285 Hz
2.710.618ZrZ=40N=30L=0.3486150 mf=4256.84443 Hz
2.710.618ZrZ=40N=31L=0.9476339 mf=1566.00555 Hz
2.710.618ZrZ=40N=32L=2.5759361 mf=576.10125 Hz
2.710.618ZrZ=40N=33L=7.0021203 mf=211.93580 Hz
2.710.618ZrZ=40N=34L=19.0337364 mf=77.96683 Hz
2.710.618ZrZ=40N=35L=51.7390597 mf=28.68239 Hz
2.710.618ZrZ=40N=36L=140.6413459 mf=10.55166 Hz
2.710.618ZrZ=40N=37L=382.3028149 mf=3.88174 Hz
2.710.618ZrZ=40N=38L=1039.2067946 mf=1.42801 Hz
2.710.618ZrZ=40N=39L=2824.8569457 mf=0.52534 Hz
2.710.618ZrZ=40N=40L=7678.7573036 mf=0.19326 Hz
2.710.618ZrZ=40N=41L=20873.0264434 mf=0.07110 Hz
2.710.618ZrZ=40N=42L=56738.7684860 mf=0.02615 Hz
2.710.618ZrZ=40N=43L=154231.9633447 mf=0.00962 Hz
2.710.618ZrZ=40N=44L=419245.9433276 mf=0.00354 Hz
2.710.618ZrZ=40N=45L=1139628.6294025 mf=0.00130 Hz
2.710.618ZrZ=40N=46L=3097831.7944966 mf=0.00048 Hz
2.710.618ZrZ=40N=47L=8420779.8746027 mf=0.00018 Hz
2.710.618ZrZ=40N=48L=22890052.9145862 mf=0.00006 Hz
2.710.618ZrZ=40N=49L=62221614.8901857 mf=0.00002 Hz
2.710.618ZrZ=40N=50L=169135885.0933684 mf=0.00001 Hz
2.710.618ZrZ=40N=51L=459759002.9896405 mf=0.00000 Hz
2.710.618ZrZ=40N=52L=1249754543.2971876 mf=0.00000 Hz
2.710.618ZrZ=40N=53L=3397185065.0788779 mf=0.00000 Hz
2.710.618ZrZ=40N=54L=9234506430.3163719 mf=0.00000 Hz
2.710.618ZrZ=40N=55L=25101991024.3171959 mf=0.00000 Hz
2.710.618ZrZ=40N=56L=68234286059.5434875 mf=0.00000 Hz
2.710.618ZrZ=40N=57L=185480019873.5333862 mf=0.00000 Hz
2.710.618NbZ=41N=17L=0.0000008 mf=1837351202.46275 Hz
2.710.618NbZ=41N=18L=0.0000022 mf=675923733.59767 Hz
2.710.618NbZ=41N=19L=0.0000060 mf=248658445.39043 Hz
2.710.618NbZ=41N=20L=0.0000162 mf=91476329.93279 Hz
2.710.618NbZ=41N=21L=0.0000441 mf=33652261.13609 Hz
2.710.618NbZ=41N=22L=0.0001199 mf=12379975.02090 Hz
2.710.618NbZ=41N=23L=0.0003258 mf=4554338.29241 Hz
2.710.618NbZ=41N=24L=0.0008857 mf=1675447.42592 Hz
2.710.618NbZ=41N=25L=0.0024077 mf=616362.66276 Hz
2.710.618NbZ=41N=26L=0.0065447 mf=226747.15193 Hz
2.710.618NbZ=41N=27L=0.0177904 mf=83415.61554 Hz
2.710.618NbZ=41N=28L=0.0483594 mf=30686.89003 Hz
2.710.618NbZ=41N=29L=0.1314545 mf=11289.07596 Hz
2.710.618NbZ=41N=30L=0.3573304 mf=4153.01895 Hz
2.710.618NbZ=41N=31L=0.9713248 mf=1527.81029 Hz
2.710.618NbZ=41N=32L=2.6403345 mf=562.05000 Hz
2.710.618NbZ=41N=33L=7.1771733 mf=206.76664 Hz
2.710.618NbZ=41N=34L=19.5095798 mf=76.06520 Hz
2.710.618NbZ=41N=35L=53.0325362 mf=27.98282 Hz
2.710.618NbZ=41N=36L=144.1573795 mf=10.29430 Hz
2.710.618NbZ=41N=37L=391.8603852 mf=3.78706 Hz
2.710.618NbZ=41N=38L=1065.1869644 mf=1.39318 Hz
2.710.618NbZ=41N=39L=2895.4783694 mf=0.51252 Hz
2.710.618NbZ=41N=40L=7870.7262361 mf=0.18855 Hz
2.710.618NbZ=41N=41L=21394.8521045 mf=0.06936 Hz
2.710.618NbZ=41N=42L=58157.2376982 mf=0.02552 Hz
2.710.618NbZ=41N=43L=158087.7624284 mf=0.00939 Hz
2.710.618NbZ=41N=44L=429727.0919108 mf=0.00345 Hz
2.710.618NbZ=41N=45L=1168119.3451376 mf=0.00127 Hz
2.710.618NbZ=41N=46L=3175277.5893590 mf=0.00047 Hz
2.710.618NbZ=41N=47L=8631299.3714678 mf=0.00017 Hz
2.710.618NbZ=41N=48L=23462304.2374509 mf=0.00006 Hz
2.710.618NbZ=41N=49L=63777155.2624403 mf=0.00002 Hz
2.710.618NbZ=41N=50L=173364282.2207026 mf=0.00001 Hz
2.710.618NbZ=41N=51L=471252978.0643815 mf=0.00000 Hz
2.710.618NbZ=41N=52L=1280998406.8796172 mf=0.00000 Hz
2.710.618NbZ=41N=53L=3482114691.7058496 mf=0.00000 Hz
2.710.618NbZ=41N=54L=9465369091.0742817 mf=0.00000 Hz
2.710.618NbZ=41N=55L=25729540799.9251289 mf=0.00000 Hz
2.710.618NbZ=41N=56L=69940143211.0320740 mf=0.00000 Hz
2.710.618NbZ=41N=57L=190117020370.3717346 mf=0.00000 Hz
2.710.618MoZ=42N=17L=0.0000008 mf=1793604745.26125 Hz
2.710.618MoZ=42N=18L=0.0000022 mf=659830311.36916 Hz
2.710.618MoZ=42N=19L=0.0000061 mf=242738006.21446 Hz
2.710.618MoZ=42N=20L=0.0000166 mf=89298322.07725 Hz
2.710.618MoZ=42N=21L=0.0000452 mf=32851016.82333 Hz
2.710.618MoZ=42N=22L=0.0001228 mf=12085213.71088 Hz
2.710.618MoZ=42N=23L=0.0003338 mf=4445901.66640 Hz
2.710.618MoZ=42N=24L=0.0009073 mf=1635555.82054 Hz
2.710.618MoZ=42N=25L=0.0024664 mf=601687.36126 Hz
2.710.618MoZ=42N=26L=0.0067044 mf=221348.41022 Hz
2.710.618MoZ=42N=27L=0.0182243 mf=81429.52946 Hz
2.710.618MoZ=42N=28L=0.0495389 mf=29956.24979 Hz
2.710.618MoZ=42N=29L=0.1346607 mf=11020.28843 Hz
2.710.618MoZ=42N=30L=0.3660458 mf=4054.13755 Hz
2.710.618MoZ=42N=31L=0.9950156 mf=1491.43386 Hz
2.710.618MoZ=42N=32L=2.7047329 mf=548.66785 Hz
2.710.618MoZ=42N=33L=7.3522263 mf=201.84362 Hz
2.710.618MoZ=42N=34L=19.9854232 mf=74.25412 Hz
2.710.618MoZ=42N=35L=54.3260127 mf=27.31656 Hz
2.710.618MoZ=42N=36L=147.6734132 mf=10.04920 Hz
2.710.618MoZ=42N=37L=401.4179556 mf=3.69689 Hz
2.710.618MoZ=42N=38L=1091.1671343 mf=1.36001 Hz
2.710.618MoZ=42N=39L=2966.0997930 mf=0.50032 Hz
2.710.618MoZ=42N=40L=8062.6951687 mf=0.18406 Hz
2.710.618MoZ=42N=41L=21916.6777656 mf=0.06771 Hz
2.710.618MoZ=42N=42L=59575.7069103 mf=0.02491 Hz
2.710.618MoZ=42N=43L=161943.5615120 mf=0.00916 Hz
2.710.618MoZ=42N=44L=440208.2404940 mf=0.00337 Hz
2.710.618MoZ=42N=45L=1196610.0608727 mf=0.00124 Hz
2.710.618MoZ=42N=46L=3252723.3842214 mf=0.00046 Hz
2.710.618MoZ=42N=47L=8841818.8683329 mf=0.00017 Hz
2.710.618MoZ=42N=48L=24034555.5603155 mf=0.00006 Hz
2.710.618MoZ=42N=49L=65332695.6346950 mf=0.00002 Hz
2.710.618MoZ=42N=50L=177592679.3480369 mf=0.00001 Hz
2.710.618MoZ=42N=51L=482746953.1391225 mf=0.00000 Hz
2.710.618MoZ=42N=52L=1312242270.4620469 mf=0.00000 Hz
2.710.618MoZ=42N=53L=3567044318.3328218 mf=0.00000 Hz
2.710.618MoZ=42N=54L=9696231751.8321915 mf=0.00000 Hz
2.710.618MoZ=42N=55L=26357090575.5330582 mf=0.00000 Hz
2.710.618MoZ=42N=56L=71646000362.5206604 mf=0.00000 Hz
2.710.618MoZ=42N=57L=194754020867.2100830 mf=0.00000 Hz
2.710.618TcZ=43N=17L=0.0000008 mf=1751893006.99936 Hz
2.710.618TcZ=43N=18L=0.0000023 mf=644485420.40708 Hz
2.710.618TcZ=43N=19L=0.0000063 mf=237092936.30250 Hz
2.710.618TcZ=43N=20L=0.0000170 mf=87221616.91266 Hz
2.710.618TcZ=43N=21L=0.0000462 mf=32087039.68790 Hz
2.710.618TcZ=43N=22L=0.0001257 mf=11804162.22923 Hz
2.710.618TcZ=43N=23L=0.0003417 mf=4342508.60439 Hz
2.710.618TcZ=43N=24L=0.0009289 mf=1597519.63866 Hz
2.710.618TcZ=43N=25L=0.0025251 mf=587694.63193 Hz
2.710.618TcZ=43N=26L=0.0068640 mf=216200.77277 Hz
2.710.618TcZ=43N=27L=0.0186583 mf=79535.81947 Hz
2.710.618TcZ=43N=28L=0.0507184 mf=29259.59282 Hz
2.710.618TcZ=43N=29L=0.1378669 mf=10764.00266 Hz
2.710.618TcZ=43N=30L=0.3747612 mf=3959.85528 Hz
2.710.618TcZ=43N=31L=1.0187065 mf=1456.74935 Hz
2.710.618TcZ=43N=32L=2.7691313 mf=535.90814 Hz
2.710.618TcZ=43N=33L=7.5272793 mf=197.14959 Hz
2.710.618TcZ=43N=34L=20.4612666 mf=72.52728 Hz
2.710.618TcZ=43N=35L=55.6194892 mf=26.68130 Hz
2.710.618TcZ=43N=36L=151.1894468 mf=9.81550 Hz
2.710.618TcZ=43N=37L=410.9755260 mf=3.61092 Hz
2.710.618TcZ=43N=38L=1117.1473042 mf=1.32838 Hz
2.710.618TcZ=43N=39L=3036.7212167 mf=0.48868 Hz
2.710.618TcZ=43N=40L=8254.6641013 mf=0.17978 Hz
2.710.618TcZ=43N=41L=22438.5034267 mf=0.06614 Hz
2.710.618TcZ=43N=42L=60994.1761225 mf=0.02433 Hz
2.710.618TcZ=43N=43L=165799.3605956 mf=0.00895 Hz
2.710.618TcZ=43N=44L=450689.3890771 mf=0.00329 Hz
2.710.618TcZ=43N=45L=1225100.7766077 mf=0.00121 Hz
2.710.618TcZ=43N=46L=3330169.1790838 mf=0.00045 Hz
2.710.618TcZ=43N=47L=9052338.3651979 mf=0.00016 Hz
2.710.618TcZ=43N=48L=24606806.8831802 mf=0.00006 Hz
2.710.618TcZ=43N=49L=66888236.0069496 mf=0.00002 Hz
2.710.618TcZ=43N=50L=181821076.4753711 mf=0.00001 Hz
2.710.618TcZ=43N=51L=494240928.2138636 mf=0.00000 Hz
2.710.618TcZ=43N=52L=1343486134.0444767 mf=0.00000 Hz
2.710.618TcZ=43N=53L=3651973944.9597940 mf=0.00000 Hz
2.710.618TcZ=43N=54L=9927094412.5901012 mf=0.00000 Hz
2.710.618TcZ=43N=55L=26984640351.1409912 mf=0.00000 Hz
2.710.618TcZ=43N=56L=73351857514.0092621 mf=0.00000 Hz
2.710.618TcZ=43N=57L=199391021364.0484314 mf=0.00000 Hz
2.710.618RuZ=44N=17L=0.0000009 mf=1712077256.84029 Hz
2.710.618RuZ=44N=18L=0.0000024 mf=629838024.48874 Hz
2.710.618RuZ=44N=19L=0.0000064 mf=231704460.47744 Hz
2.710.618RuZ=44N=20L=0.0000174 mf=85239307.43737 Hz
2.710.618RuZ=44N=21L=0.0000473 mf=31357788.78590 Hz
2.710.618RuZ=44N=22L=0.0001286 mf=11535885.81493 Hz
2.710.618RuZ=44N=23L=0.0003497 mf=4243815.22701 Hz
2.710.618RuZ=44N=24L=0.0009505 mf=1561212.37415 Hz
2.710.618RuZ=44N=25L=0.0025838 mf=574337.93575 Hz
2.710.618RuZ=44N=26L=0.0070236 mf=211287.11885 Hz
2.710.618RuZ=44N=27L=0.0190922 mf=77728.18721 Hz
2.710.618RuZ=44N=28L=0.0518979 mf=28594.60207 Hz
2.710.618RuZ=44N=29L=0.1410731 mf=10519.36623 Hz
2.710.618RuZ=44N=30L=0.3834765 mf=3869.85857 Hz
2.710.618RuZ=44N=31L=1.0423973 mf=1423.64141 Hz
2.710.618RuZ=44N=32L=2.8335297 mf=523.72841 Hz
2.710.618RuZ=44N=33L=7.7023323 mf=192.66891 Hz
2.710.618RuZ=44N=34L=20.9371100 mf=70.87893 Hz
2.710.618RuZ=44N=35L=56.9129657 mf=26.07490 Hz
2.710.618RuZ=44N=36L=154.7054805 mf=9.59242 Hz
2.710.618RuZ=44N=37L=420.5330963 mf=3.52885 Hz
2.710.618RuZ=44N=38L=1143.1274740 mf=1.29819 Hz
2.710.618RuZ=44N=39L=3107.3426403 mf=0.47758 Hz
2.710.618RuZ=44N=40L=8446.6330339 mf=0.17569 Hz
2.710.618RuZ=44N=41L=22960.3290877 mf=0.06463 Hz
2.710.618RuZ=44N=42L=62412.6453346 mf=0.02378 Hz
2.710.618RuZ=44N=43L=169655.1596792 mf=0.00875 Hz
2.710.618RuZ=44N=44L=461170.5376603 mf=0.00322 Hz
2.710.618RuZ=44N=45L=1253591.4923428 mf=0.00118 Hz
2.710.618RuZ=44N=46L=3407614.9739462 mf=0.00044 Hz
2.710.618RuZ=44N=47L=9262857.8620630 mf=0.00016 Hz
2.710.618RuZ=44N=48L=25179058.2060448 mf=0.00006 Hz
2.710.618RuZ=44N=49L=68443776.3792042 mf=0.00002 Hz
2.710.618RuZ=44N=50L=186049473.6027053 mf=0.00001 Hz
2.710.618RuZ=44N=51L=505734903.2886045 mf=0.00000 Hz
2.710.618RuZ=44N=52L=1374729997.6269062 mf=0.00000 Hz
2.710.618RuZ=44N=53L=3736903571.5867653 mf=0.00000 Hz
2.710.618RuZ=44N=54L=10157957073.3480091 mf=0.00000 Hz
2.710.618RuZ=44N=55L=27612190126.7489166 mf=0.00000 Hz
2.710.618RuZ=44N=56L=75057714665.4978333 mf=0.00000 Hz
2.710.618RuZ=44N=57L=204028021860.8867493 mf=0.00000 Hz
2.710.618RhZ=45N=17L=0.0000009 mf=1674031095.57717 Hz
2.710.618RhZ=45N=18L=0.0000024 mf=615841623.94455 Hz
2.710.618RhZ=45N=19L=0.0000066 mf=226555472.46683 Hz
2.710.618RhZ=45N=20L=0.0000178 mf=83345100.60543 Hz
2.710.618RhZ=45N=21L=0.0000484 mf=30660949.03510 Hz
2.710.618RhZ=45N=22L=0.0001316 mf=11279532.79682 Hz
2.710.618RhZ=45N=23L=0.0003576 mf=4149508.22197 Hz
2.710.618RhZ=45N=24L=0.0009721 mf=1526518.76583 Hz
2.710.618RhZ=45N=25L=0.0026426 mf=561574.87051 Hz
2.710.618RhZ=45N=26L=0.0071832 mf=206591.84954 Hz
2.710.618RhZ=45N=27L=0.0195261 mf=76000.89416 Hz
2.710.618RhZ=45N=28L=0.0530774 mf=27959.16647 Hz
2.710.618RhZ=45N=29L=0.1442793 mf=10285.60254 Hz
2.710.618RhZ=45N=30L=0.3921919 mf=3783.86171 Hz
2.710.618RhZ=45N=31L=1.0660882 mf=1392.00493 Hz
2.710.618RhZ=45N=32L=2.8979281 mf=512.09000 Hz
2.710.618RhZ=45N=33L=7.8773853 mf=188.38738 Hz
2.710.618RhZ=45N=34L=21.4129534 mf=69.30384 Hz
2.710.618RhZ=45N=35L=58.2064422 mf=25.49546 Hz
2.710.618RhZ=45N=36L=158.2215141 mf=9.37926 Hz
2.710.618RhZ=45N=37L=430.0906667 mf=3.45044 Hz
2.710.618RhZ=45N=38L=1169.1076439 mf=1.26934 Hz
2.710.618RhZ=45N=39L=3177.9640639 mf=0.46697 Hz
2.710.618RhZ=45N=40L=8638.6019665 mf=0.17179 Hz
2.710.618RhZ=45N=41L=23482.1547488 mf=0.06320 Hz
2.710.618RhZ=45N=42L=63831.1145468 mf=0.02325 Hz
2.710.618RhZ=45N=43L=173510.9587628 mf=0.00855 Hz
2.710.618RhZ=45N=44L=471651.6862435 mf=0.00315 Hz
2.710.618RhZ=45N=45L=1282082.2080778 mf=0.00116 Hz
2.710.618RhZ=45N=46L=3485060.7688087 mf=0.00043 Hz
2.710.618RhZ=45N=47L=9473377.3589281 mf=0.00016 Hz
2.710.618RhZ=45N=48L=25751309.5289095 mf=0.00006 Hz
2.710.618RhZ=45N=49L=69999316.7514589 mf=0.00002 Hz
2.710.618RhZ=45N=50L=190277870.7300395 mf=0.00001 Hz
2.710.618RhZ=45N=51L=517228878.3633455 mf=0.00000 Hz
2.710.618RhZ=45N=52L=1405973861.2093358 mf=0.00000 Hz
2.710.618RhZ=45N=53L=3821833198.2137375 mf=0.00000 Hz
2.710.618RhZ=45N=54L=10388819734.1059189 mf=0.00000 Hz
2.710.618RhZ=45N=55L=28239739902.3568459 mf=0.00000 Hz
2.710.618RhZ=45N=56L=76763571816.9864197 mf=0.00000 Hz
2.710.618RhZ=45N=57L=208665022357.7250671 mf=0.00000 Hz
2.710.618PdZ=46N=17L=0.0000009 mf=1637639115.23853 Hz
2.710.618PdZ=46N=18L=0.0000025 mf=602453762.55445 Hz
2.710.618PdZ=46N=19L=0.0000067 mf=221630353.50016 Hz
2.710.618PdZ=46N=20L=0.0000182 mf=81533250.59227 Hz
2.710.618PdZ=46N=21L=0.0000495 mf=29994406.66478 Hz
2.710.618PdZ=46N=22L=0.0001345 mf=11034325.56211 Hz
2.710.618PdZ=46N=23L=0.0003656 mf=4059301.52149 Hz
2.710.618PdZ=46N=24L=0.0009937 mf=1493333.57527 Hz
2.710.618PdZ=46N=25L=0.0027013 mf=549366.72115 Hz
2.710.618PdZ=46N=26L=0.0073429 mf=202100.72238 Hz
2.710.618PdZ=46N=27L=0.0199600 mf=74348.70081 Hz
2.710.618PdZ=46N=28L=0.0542569 mf=27351.35851 Hz
2.710.618PdZ=46N=29L=0.1474856 mf=10062.00248 Hz
2.710.618PdZ=46N=30L=0.4009073 mf=3701.60385 Hz
2.710.618PdZ=46N=31L=1.0897790 mf=1361.74396 Hz
2.710.618PdZ=46N=32L=2.9623265 mf=500.95761 Hz
2.710.618PdZ=46N=33L=8.0524383 mf=184.29200 Hz
2.710.618PdZ=46N=34L=21.8887968 mf=67.79724 Hz
2.710.618PdZ=46N=35L=59.4999187 mf=24.94121 Hz
2.710.618PdZ=46N=36L=161.7375478 mf=9.17536 Hz
2.710.618PdZ=46N=37L=439.6482371 mf=3.37543 Hz
2.710.618PdZ=46N=38L=1195.0878138 mf=1.24175 Hz
2.710.618PdZ=46N=39L=3248.5854876 mf=0.45681 Hz
2.710.618PdZ=46N=40L=8830.5708991 mf=0.16805 Hz
2.710.618PdZ=46N=41L=24003.9804099 mf=0.06182 Hz
2.710.618PdZ=46N=42L=65249.5837589 mf=0.02274 Hz
2.710.618PdZ=46N=43L=177366.7578465 mf=0.00837 Hz
2.710.618PdZ=46N=44L=482132.8348267 mf=0.00308 Hz
2.710.618PdZ=46N=45L=1310572.9238129 mf=0.00113 Hz
2.710.618PdZ=46N=46L=3562506.5636711 mf=0.00042 Hz
2.710.618PdZ=46N=47L=9683896.8557931 mf=0.00015 Hz
2.710.618PdZ=46N=48L=26323560.8517741 mf=0.00006 Hz
2.710.618PdZ=46N=49L=71554857.1237135 mf=0.00002 Hz
2.710.618PdZ=46N=50L=194506267.8573737 mf=0.00001 Hz
2.710.618PdZ=46N=51L=528722853.4380865 mf=0.00000 Hz
2.710.618PdZ=46N=52L=1437217724.7917655 mf=0.00000 Hz
2.710.618PdZ=46N=53L=3906762824.8407092 mf=0.00000 Hz
2.710.618PdZ=46N=54L=10619682394.8638287 mf=0.00000 Hz
2.710.618PdZ=46N=55L=28867289677.9647751 mf=0.00000 Hz
2.710.618PdZ=46N=56L=78469428968.4750061 mf=0.00000 Hz
2.710.618PdZ=46N=57L=213302022854.5634155 mf=0.00000 Hz
2.710.618AgZ=47N=17L=0.0000009 mf=1602795729.80793 Hz
2.710.618AgZ=47N=18L=0.0000025 mf=589635597.39371 Hz
2.710.618AgZ=47N=19L=0.0000068 mf=216914814.06399 Hz
2.710.618AgZ=47N=20L=0.0000186 mf=79798500.57967 Hz
2.710.618AgZ=47N=21L=0.0000506 mf=29356227.79957 Hz
2.710.618AgZ=47N=22L=0.0001374 mf=10799552.67781 Hz
2.710.618AgZ=47N=23L=0.0003735 mf=3972933.40401 Hz
2.710.618AgZ=47N=24L=0.0010154 mf=1461560.52048 Hz
2.710.618AgZ=47N=25L=0.0027600 mf=537678.06751 Hz
2.710.618AgZ=47N=26L=0.0075025 mf=197800.70701 Hz
2.710.618AgZ=47N=27L=0.0203939 mf=72766.81356 Hz
2.710.618AgZ=47N=28L=0.0554364 mf=26769.41471 Hz
2.710.618AgZ=47N=29L=0.1506918 mf=9847.91732 Hz
2.710.618AgZ=47N=30L=0.4096227 mf=3622.84632 Hz
2.710.618AgZ=47N=31L=1.1134699 mf=1332.77068 Hz
2.710.618AgZ=47N=32L=3.0267249 mf=490.29893 Hz
2.710.618AgZ=47N=33L=8.2274914 mf=180.37090 Hz
2.710.618AgZ=47N=34L=22.3646402 mf=66.35474 Hz
2.710.618AgZ=47N=35L=60.7933952 mf=24.41055 Hz
2.710.618AgZ=47N=36L=165.2535814 mf=8.98014 Hz
2.710.618AgZ=47N=37L=449.2058075 mf=3.30361 Hz
2.710.618AgZ=47N=38L=1221.0679836 mf=1.21533 Hz
2.710.618AgZ=47N=39L=3319.2069112 mf=0.44709 Hz
2.710.618AgZ=47N=40L=9022.5398317 mf=0.16448 Hz
2.710.618AgZ=47N=41L=24525.8060710 mf=0.06051 Hz
2.710.618AgZ=47N=42L=66668.0529711 mf=0.02226 Hz
2.710.618AgZ=47N=43L=181222.5569301 mf=0.00819 Hz
2.710.618AgZ=47N=44L=492613.9834099 mf=0.00301 Hz
2.710.618AgZ=47N=45L=1339063.6395480 mf=0.00111 Hz
2.710.618AgZ=47N=46L=3639952.3585335 mf=0.00041 Hz
2.710.618AgZ=47N=47L=9894416.3526582 mf=0.00015 Hz
2.710.618AgZ=47N=48L=26895812.1746388 mf=0.00006 Hz
2.710.618AgZ=47N=49L=73110397.4959682 mf=0.00002 Hz
2.710.618AgZ=47N=50L=198734664.9847079 mf=0.00001 Hz
2.710.618AgZ=47N=51L=540216828.5128276 mf=0.00000 Hz
2.710.618AgZ=47N=52L=1468461588.3741956 mf=0.00000 Hz
2.710.618AgZ=47N=53L=3991692451.4676819 mf=0.00000 Hz
2.710.618AgZ=47N=54L=10850545055.6217384 mf=0.00000 Hz
2.710.618AgZ=47N=55L=29494839453.5727119 mf=0.00000 Hz
2.710.618AgZ=47N=56L=80175286119.9636078 mf=0.00000 Hz
2.710.618AgZ=47N=57L=217939023351.4017639 mf=0.00000 Hz
2.710.618CdZ=48N=17L=0.0000009 mf=1569404152.10360 Hz
2.710.618CdZ=48N=18L=0.0000026 mf=577351522.44801 Hz
2.710.618CdZ=48N=19L=0.0000070 mf=212395755.43766 Hz
2.710.618CdZ=48N=20L=0.0000190 mf=78136031.81759 Hz
2.710.618CdZ=48N=21L=0.0000516 mf=28744639.72041 Hz
2.710.618CdZ=48N=22L=0.0001403 mf=10574561.99702 Hz
2.710.618CdZ=48N=23L=0.0003815 mf=3890163.95810 Hz
2.710.618CdZ=48N=24L=0.0010370 mf=1431111.34297 Hz
2.710.618CdZ=48N=25L=0.0028187 mf=526476.44111 Hz
2.710.618CdZ=48N=26L=0.0076621 mf=193679.85894 Hz
2.710.618CdZ=48N=27L=0.0208278 mf=71250.83827 Hz
2.710.618CdZ=48N=28L=0.0566159 mf=26211.71857 Hz
2.710.618CdZ=48N=29L=0.1538980 mf=9642.75238 Hz
2.710.618CdZ=48N=30L=0.4183381 mf=3547.37036 Hz
2.710.618CdZ=48N=31L=1.1371607 mf=1305.00462 Hz
2.710.618CdZ=48N=32L=3.0911233 mf=480.08437 Hz
2.710.618CdZ=48N=33L=8.4025444 mf=176.61317 Hz
2.710.618CdZ=48N=34L=22.8404837 mf=64.97235 Hz
2.710.618CdZ=48N=35L=62.0868717 mf=23.90199 Hz
2.710.618CdZ=48N=36L=168.7696151 mf=8.79305 Hz
2.710.618CdZ=48N=37L=458.7633778 mf=3.23478 Hz
2.710.618CdZ=48N=38L=1247.0481535 mf=1.19001 Hz
2.710.618CdZ=48N=39L=3389.8283349 mf=0.43778 Hz
2.710.618CdZ=48N=40L=9214.5087643 mf=0.16105 Hz
2.710.618CdZ=48N=41L=25047.6317321 mf=0.05925 Hz
2.710.618CdZ=48N=42L=68086.5221832 mf=0.02180 Hz
2.710.618CdZ=48N=43L=185078.3560137 mf=0.00802 Hz
2.710.618CdZ=48N=44L=503095.1319931 mf=0.00295 Hz
2.710.618CdZ=48N=45L=1367554.3552830 mf=0.00109 Hz
2.710.618CdZ=48N=46L=3717398.1533959 mf=0.00040 Hz
2.710.618CdZ=48N=47L=10104935.8495233 mf=0.00015 Hz
2.710.618CdZ=48N=48L=27468063.4975034 mf=0.00005 Hz
2.710.618CdZ=48N=49L=74665937.8682228 mf=0.00002 Hz
2.710.618CdZ=48N=50L=202963062.1120421 mf=0.00001 Hz
2.710.618CdZ=48N=51L=551710803.5875686 mf=0.00000 Hz
2.710.618CdZ=48N=52L=1499705451.9566252 mf=0.00000 Hz
2.710.618CdZ=48N=53L=4076622078.0946536 mf=0.00000 Hz
2.710.618CdZ=48N=54L=11081407716.3796482 mf=0.00000 Hz
2.710.618CdZ=48N=55L=30122389229.1806412 mf=0.00000 Hz
2.710.618CdZ=48N=56L=81881143271.4521942 mf=0.00000 Hz
2.710.618CdZ=48N=57L=222576023848.2401123 mf=0.00000 Hz
2.710.618InZ=49N=17L=0.0000010 mf=1537375495.93822 Hz
2.710.618InZ=49N=18L=0.0000026 mf=565568838.31642 Hz
2.710.618InZ=49N=19L=0.0000071 mf=208061148.18383 Hz
2.710.618InZ=49N=20L=0.0000194 mf=76541418.92335 Hz
2.710.618InZ=49N=21L=0.0000527 mf=28158014.41999 Hz
2.710.618InZ=49N=22L=0.0001433 mf=10358754.60932 Hz
2.710.618InZ=49N=23L=0.0003894 mf=3810772.85691 Hz
2.710.618InZ=49N=24L=0.0010586 mf=1401904.98903 Hz
2.710.618InZ=49N=25L=0.0028775 mf=515732.02394 Hz
2.710.618InZ=49N=26L=0.0078218 mf=189727.20876 Hz
2.710.618InZ=49N=27L=0.0212617 mf=69796.73953 Hz
2.710.618InZ=49N=28L=0.0577954 mf=25676.78554 Hz
2.710.618InZ=49N=29L=0.1571042 mf=9445.96151 Hz
2.710.618InZ=49N=30L=0.4270534 mf=3474.97504 Hz
2.710.618InZ=49N=31L=1.1608516 mf=1278.37188 Hz
2.710.618InZ=49N=32L=3.1555217 mf=470.28673 Hz
2.710.618InZ=49N=33L=8.5775974 mf=173.00882 Hz
2.710.618InZ=49N=34L=23.3163271 mf=63.64639 Hz
2.710.618InZ=49N=35L=63.3803482 mf=23.41420 Hz
2.710.618InZ=49N=36L=172.2856487 mf=8.61360 Hz
2.710.618InZ=49N=37L=468.3209482 mf=3.16877 Hz
2.710.618InZ=49N=38L=1273.0283234 mf=1.16572 Hz
2.710.618InZ=49N=39L=3460.4497585 mf=0.42885 Hz
2.710.618InZ=49N=40L=9406.4776969 mf=0.15776 Hz
2.710.618InZ=49N=41L=25569.4573932 mf=0.05804 Hz
2.710.618InZ=49N=42L=69504.9913954 mf=0.02135 Hz
2.710.618InZ=49N=43L=188934.1550973 mf=0.00785 Hz
2.710.618InZ=49N=44L=513576.2805763 mf=0.00289 Hz
2.710.618InZ=49N=45L=1396045.0710181 mf=0.00106 Hz
2.710.618InZ=49N=46L=3794843.9482583 mf=0.00039 Hz
2.710.618InZ=49N=47L=10315455.3463883 mf=0.00014 Hz
2.710.618InZ=49N=48L=28040314.8203681 mf=0.00005 Hz
2.710.618InZ=49N=49L=76221478.2404774 mf=0.00002 Hz
2.710.618InZ=49N=50L=207191459.2393763 mf=0.00001 Hz
2.710.618InZ=49N=51L=563204778.6623095 mf=0.00000 Hz
2.710.618InZ=49N=52L=1530949315.5390546 mf=0.00000 Hz
2.710.618InZ=49N=53L=4161551704.7216253 mf=0.00000 Hz
2.710.618InZ=49N=54L=11312270377.1375561 mf=0.00000 Hz
2.710.618InZ=49N=55L=30749939004.7885666 mf=0.00000 Hz
2.710.618InZ=49N=56L=83587000422.9407654 mf=0.00000 Hz
2.710.618InZ=49N=57L=227213024345.0783997 mf=0.00000 Hz
2.710.618SnZ=50N=17L=0.0000010 mf=1506627986.01945 Hz
2.710.618SnZ=50N=18L=0.0000027 mf=554257461.55009 Hz
2.710.618SnZ=50N=19L=0.0000073 mf=203899925.22015 Hz
2.710.618SnZ=50N=20L=0.0000198 mf=75010590.54489 Hz
2.710.618SnZ=50N=21L=0.0000538 mf=27594854.13159 Hz
2.710.618SnZ=50N=22L=0.0001462 mf=10151579.51714 Hz
2.710.618SnZ=50N=23L=0.0003974 mf=3734557.39977 Hz
2.710.618SnZ=50N=24L=0.0010802 mf=1373866.88925 Hz
2.710.618SnZ=50N=25L=0.0029362 mf=505417.38346 Hz
2.710.618SnZ=50N=26L=0.0079814 mf=185932.66459 Hz
2.710.618SnZ=50N=27L=0.0216957 mf=68400.80474 Hz
2.710.618SnZ=50N=28L=0.0589749 mf=25163.24982 Hz
2.710.618SnZ=50N=29L=0.1603104 mf=9257.04228 Hz
2.710.618SnZ=50N=30L=0.4357688 mf=3405.47554 Hz
2.710.618SnZ=50N=31L=1.1845424 mf=1252.80444 Hz
2.710.618SnZ=50N=32L=3.2199201 mf=460.88100 Hz
2.710.618SnZ=50N=33L=8.7526504 mf=169.54864 Hz
2.710.618SnZ=50N=34L=23.7921705 mf=62.37346 Hz
2.710.618SnZ=50N=35L=64.6738247 mf=22.94591 Hz
2.710.618SnZ=50N=36L=175.8016824 mf=8.44133 Hz
2.710.618SnZ=50N=37L=477.8785186 mf=3.10539 Hz
2.710.618SnZ=50N=38L=1299.0084932 mf=1.14241 Hz
2.710.618SnZ=50N=39L=3531.0711822 mf=0.42027 Hz
2.710.618SnZ=50N=40L=9598.4466294 mf=0.15461 Hz
2.710.618SnZ=50N=41L=26091.2830542 mf=0.05688 Hz
2.710.618SnZ=50N=42L=70923.4606075 mf=0.02092 Hz
2.710.618SnZ=50N=43L=192789.9541809 mf=0.00770 Hz
2.710.618SnZ=50N=44L=524057.4291595 mf=0.00283 Hz
2.710.618SnZ=50N=45L=1424535.7867532 mf=0.00104 Hz
2.710.618SnZ=50N=46L=3872289.7431207 mf=0.00038 Hz
2.710.618SnZ=50N=47L=10525974.8432534 mf=0.00014 Hz
2.710.618SnZ=50N=48L=28612566.1432328 mf=0.00005 Hz
2.710.618SnZ=50N=49L=77777018.6127321 mf=0.00002 Hz
2.710.618SnZ=50N=50L=211419856.3667105 mf=0.00001 Hz
2.710.618SnZ=50N=51L=574698753.7370507 mf=0.00000 Hz
2.710.618SnZ=50N=52L=1562193179.1214845 mf=0.00000 Hz
2.710.618SnZ=50N=53L=4246481331.3485975 mf=0.00000 Hz
2.710.618SnZ=50N=54L=11543133037.8954678 mf=0.00000 Hz
2.710.618SnZ=50N=55L=31377488780.3964996 mf=0.00000 Hz
2.710.618SnZ=50N=56L=85292857574.4293671 mf=0.00000 Hz
2.710.618SnZ=50N=57L=231850024841.9167786 mf=0.00000 Hz
2.710.618SbZ=51N=17L=0.0000010 mf=1477086260.80338 Hz
2.710.618SbZ=51N=18L=0.0000027 mf=543389668.18636 Hz
2.710.618SbZ=51N=19L=0.0000074 mf=199901887.47074 Hz
2.710.618SbZ=51N=20L=0.0000202 mf=73539794.65185 Hz
2.710.618SbZ=51N=21L=0.0000549 mf=27053778.56039 Hz
2.710.618SbZ=51N=22L=0.0001491 mf=9952528.93837 Hz
2.710.618SbZ=51N=23L=0.0004053 mf=3661330.78409 Hz
2.710.618SbZ=51N=24L=0.0011018 mf=1346928.32279 Hz
2.710.618SbZ=51N=25L=0.0029949 mf=495507.23869 Hz
2.710.618SbZ=51N=26L=0.0081410 mf=182286.92606 Hz
2.710.618SbZ=51N=27L=0.0221296 mf=67059.61249 Hz
2.710.618SbZ=51N=28L=0.0601544 mf=24669.85277 Hz
2.710.618SbZ=51N=29L=0.1635166 mf=9075.53165 Hz
2.710.618SbZ=51N=30L=0.4444842 mf=3338.70151 Hz
2.710.618SbZ=51N=31L=1.2082333 mf=1228.23965 Hz
2.710.618SbZ=51N=32L=3.2843185 mf=451.84411 Hz
2.710.618SbZ=51N=33L=8.9277034 mf=166.22416 Hz
2.710.618SbZ=51N=34L=24.2680139 mf=61.15045 Hz
2.710.618SbZ=51N=35L=65.9673012 mf=22.49599 Hz
2.710.618SbZ=51N=36L=179.3177160 mf=8.27581 Hz
2.710.618SbZ=51N=37L=487.4360889 mf=3.04450 Hz
2.710.618SbZ=51N=38L=1324.9886631 mf=1.12001 Hz
2.710.618SbZ=51N=39L=3601.6926058 mf=0.41203 Hz
2.710.618SbZ=51N=40L=9790.4155620 mf=0.15158 Hz
2.710.618SbZ=51N=41L=26613.1087153 mf=0.05576 Hz
2.710.618SbZ=51N=42L=72341.9298197 mf=0.02051 Hz
2.710.618SbZ=51N=43L=196645.7532645 mf=0.00755 Hz
2.710.618SbZ=51N=44L=534538.5777427 mf=0.00278 Hz
2.710.618SbZ=51N=45L=1453026.5024882 mf=0.00102 Hz
2.710.618SbZ=51N=46L=3949735.5379831 mf=0.00038 Hz
2.710.618SbZ=51N=47L=10736494.3401185 mf=0.00014 Hz
2.710.618SbZ=51N=48L=29184817.4660974 mf=0.00005 Hz
2.710.618SbZ=51N=49L=79332558.9849867 mf=0.00002 Hz
2.710.618SbZ=51N=50L=215648253.4940448 mf=0.00001 Hz
2.710.618SbZ=51N=51L=586192728.8117917 mf=0.00000 Hz
2.710.618SbZ=51N=52L=1593437042.7039142 mf=0.00000 Hz
2.710.618SbZ=51N=53L=4331410957.9755697 mf=0.00000 Hz
2.710.618SbZ=51N=54L=11773995698.6533756 mf=0.00000 Hz
2.710.618SbZ=51N=55L=32005038556.0044289 mf=0.00000 Hz
2.710.618SbZ=51N=56L=86998714725.9179535 mf=0.00000 Hz
2.710.618SbZ=51N=57L=236487025338.7551270 mf=0.00000 Hz
2.710.618TeZ=52N=17L=0.0000010 mf=1448680755.78793 Hz
2.710.618TeZ=52N=18L=0.0000028 mf=532939866.87509 Hz
2.710.618TeZ=52N=19L=0.0000076 mf=196057620.40399 Hz
2.710.618TeZ=52N=20L=0.0000206 mf=72125567.83162 Hz
2.710.618TeZ=52N=21L=0.0000559 mf=26533513.58807 Hz
2.710.618TeZ=52N=22L=0.0001520 mf=9761134.15109 Hz
2.710.618TeZ=52N=23L=0.0004133 mf=3590920.57670 Hz
2.710.618TeZ=52N=24L=0.0011234 mf=1321025.85505 Hz
2.710.618TeZ=52N=25L=0.0030536 mf=485978.25333 Hz
2.710.618TeZ=52N=26L=0.0083006 mf=178781.40826 Hz
2.710.618TeZ=52N=27L=0.0225635 mf=65770.00456 Hz
2.710.618TeZ=52N=28L=0.0613339 mf=24195.43252 Hz
2.710.618TeZ=52N=29L=0.1667228 mf=8901.00220 Hz
2.710.618TeZ=52N=30L=0.4531996 mf=3274.49571 Hz
2.710.618TeZ=52N=31L=1.2319241 mf=1204.61965 Hz
2.710.618TeZ=52N=32L=3.3487169 mf=443.15480 Hz
2.710.618TeZ=52N=33L=9.1027564 mf=163.02754 Hz
2.710.618TeZ=52N=34L=24.7438573 mf=59.97448 Hz
2.710.618TeZ=52N=35L=67.2607776 mf=22.06338 Hz
2.710.618TeZ=52N=36L=182.8337497 mf=8.11666 Hz
2.710.618TeZ=52N=37L=496.9936593 mf=2.98595 Hz
2.710.618TeZ=52N=38L=1350.9688330 mf=1.09847 Hz
2.710.618TeZ=52N=39L=3672.3140294 mf=0.40410 Hz
2.710.618TeZ=52N=40L=9982.3844946 mf=0.14866 Hz
2.710.618TeZ=52N=41L=27134.9343764 mf=0.05469 Hz
2.710.618TeZ=52N=42L=73760.3990319 mf=0.02012 Hz
2.710.618TeZ=52N=43L=200501.5523482 mf=0.00740 Hz
2.710.618TeZ=52N=44L=545019.7263259 mf=0.00272 Hz
2.710.618TeZ=52N=45L=1481517.2182233 mf=0.00100 Hz
2.710.618TeZ=52N=46L=4027181.3328456 mf=0.00037 Hz
2.710.618TeZ=52N=47L=10947013.8369835 mf=0.00014 Hz
2.710.618TeZ=52N=48L=29757068.7889621 mf=0.00005 Hz
2.710.618TeZ=52N=49L=80888099.3572414 mf=0.00002 Hz
2.710.618TeZ=52N=50L=219876650.6213790 mf=0.00001 Hz
2.710.618TeZ=52N=51L=597686703.8865327 mf=0.00000 Hz
2.710.618TeZ=52N=52L=1624680906.2863438 mf=0.00000 Hz
2.710.618TeZ=52N=53L=4416340584.6025419 mf=0.00000 Hz
2.710.618TeZ=52N=54L=12004858359.4112854 mf=0.00000 Hz
2.710.618TeZ=52N=55L=32632588331.6123619 mf=0.00000 Hz
2.710.618TeZ=52N=56L=88704571877.4065399 mf=0.00000 Hz
2.710.618TeZ=52N=57L=241124025835.5934448 mf=0.00000 Hz
2.710.618JZ=53N=17L=0.0000010 mf=1421347156.62212 Hz
2.710.618JZ=53N=18L=0.0000028 mf=522884397.68877 Hz
2.710.618JZ=53N=19L=0.0000077 mf=192358420.01901 Hz
2.710.618JZ=53N=20L=0.0000210 mf=70764708.06121 Hz
2.710.618JZ=53N=21L=0.0000570 mf=26032881.25622 Hz
2.710.618JZ=53N=22L=0.0001550 mf=9576961.80862 Hz
2.710.618JZ=53N=23L=0.0004212 mf=3523167.35828 Hz
2.710.618JZ=53N=24L=0.0011450 mf=1296100.83892 Hz
2.710.618JZ=53N=25L=0.0031124 mf=476808.85232 Hz
2.710.618JZ=53N=26L=0.0084603 mf=175408.17414 Hz
2.710.618JZ=53N=27L=0.0229974 mf=64529.06108 Hz
2.710.618JZ=53N=28L=0.0625134 mf=23738.91493 Hz
2.710.618JZ=53N=29L=0.1699290 mf=8733.05876 Hz
2.710.618JZ=53N=30L=0.4619149 mf=3212.71278 Hz
2.710.618JZ=53N=31L=1.2556150 mf=1181.89098 Hz
2.710.618JZ=53N=32L=3.4131153 mf=434.79339 Hz
2.710.618JZ=53N=33L=9.2778094 mf=159.95155 Hz
2.710.618JZ=53N=34L=25.2197007 mf=58.84289 Hz
2.710.618JZ=53N=35L=68.5542541 mf=21.64709 Hz
2.710.618JZ=53N=36L=186.3497833 mf=7.96352 Hz
2.710.618JZ=53N=37L=506.5512297 mf=2.92961 Hz
2.710.618JZ=53N=38L=1376.9490028 mf=1.07775 Hz
2.710.618JZ=53N=39L=3742.9354531 mf=0.39648 Hz
2.710.618JZ=53N=40L=10174.3534272 mf=0.14586 Hz
2.710.618JZ=53N=41L=27656.7600375 mf=0.05366 Hz
2.710.618JZ=53N=42L=75178.8682440 mf=0.01974 Hz
2.710.618JZ=53N=43L=204357.3514318 mf=0.00726 Hz
2.710.618JZ=53N=44L=555500.8749090 mf=0.00267 Hz
2.710.618JZ=53N=45L=1510007.9339584 mf=0.00098 Hz
2.710.618JZ=53N=46L=4104627.1277080 mf=0.00036 Hz
2.710.618JZ=53N=47L=11157533.3338486 mf=0.00013 Hz
2.710.618JZ=53N=48L=30329320.1118267 mf=0.00005 Hz
2.710.618JZ=53N=49L=82443639.7294960 mf=0.00002 Hz
2.710.618JZ=53N=50L=224105047.7487132 mf=0.00001 Hz
2.710.618JZ=53N=51L=609180678.9612736 mf=0.00000 Hz
2.710.618JZ=53N=52L=1655924769.8687732 mf=0.00000 Hz
2.710.618JZ=53N=53L=4501270211.2295132 mf=0.00000 Hz
2.710.618JZ=53N=54L=12235721020.1691933 mf=0.00000 Hz
2.710.618JZ=53N=55L=33260138107.2202835 mf=0.00000 Hz
2.710.618JZ=53N=56L=90410429028.8951263 mf=0.00000 Hz
2.710.618JZ=53N=57L=245761026332.4317322 mf=0.00000 Hz
2.710.618XeZ=54N=17L=0.0000011 mf=1395025912.98097 Hz
2.710.618XeZ=54N=18L=0.0000029 mf=513201353.28712 Hz
2.710.618XeZ=54N=19L=0.0000079 mf=188796227.05569 Hz
2.710.618XeZ=54N=20L=0.0000214 mf=69454250.50453 Hz
2.710.618XeZ=54N=21L=0.0000581 mf=25550790.86259 Hz
2.710.618XeZ=54N=22L=0.0001579 mf=9399610.66402 Hz
2.710.618XeZ=54N=23L=0.0004292 mf=3457923.51831 Hz
2.710.618XeZ=54N=24L=0.0011666 mf=1272098.97153 Hz
2.710.618XeZ=54N=25L=0.0031711 mf=467979.05876 Hz
2.710.618XeZ=54N=26L=0.0086199 mf=172159.87462 Hz
2.710.618XeZ=54N=27L=0.0234313 mf=63334.07847 Hz
2.710.618XeZ=54N=28L=0.0636929 mf=23299.30539 Hz
2.710.618XeZ=54N=29L=0.1731352 mf=8571.33545 Hz
2.710.618XeZ=54N=30L=0.4706303 mf=3153.21809 Hz
2.710.618XeZ=54N=31L=1.2793058 mf=1160.00411 Hz
2.710.618XeZ=54N=32L=3.4775137 mf=426.74166 Hz
2.710.618XeZ=54N=33L=9.4528624 mf=156.98948 Hz
2.710.618XeZ=54N=34L=25.6955441 mf=57.75320 Hz
2.710.618XeZ=54N=35L=69.8477306 mf=21.24622 Hz
2.710.618XeZ=54N=36L=189.8658169 mf=7.81605 Hz
2.710.618XeZ=54N=37L=516.1088001 mf=2.87536 Hz
2.710.618XeZ=54N=38L=1402.9291727 mf=1.05779 Hz
2.710.618XeZ=54N=39L=3813.5568767 mf=0.38914 Hz
2.710.618XeZ=54N=40L=10366.3223598 mf=0.14316 Hz
2.710.618XeZ=54N=41L=28178.5856986 mf=0.05266 Hz
2.710.618XeZ=54N=42L=76597.3374562 mf=0.01937 Hz
2.710.618XeZ=54N=43L=208213.1505154 mf=0.00713 Hz
2.710.618XeZ=54N=44L=565982.0234922 mf=0.00262 Hz
2.710.618XeZ=54N=45L=1538498.6496934 mf=0.00096 Hz
2.710.618XeZ=54N=46L=4182072.9225704 mf=0.00035 Hz
2.710.618XeZ=54N=47L=11368052.8307137 mf=0.00013 Hz
2.710.618XeZ=54N=48L=30901571.4346914 mf=0.00005 Hz
2.710.618XeZ=54N=49L=83999180.1017507 mf=0.00002 Hz
2.710.618XeZ=54N=50L=228333444.8760474 mf=0.00001 Hz
2.710.618XeZ=54N=51L=620674654.0360147 mf=0.00000 Hz
2.710.618XeZ=54N=52L=1687168633.4512033 mf=0.00000 Hz
2.710.618XeZ=54N=53L=4586199837.8564854 mf=0.00000 Hz
2.710.618XeZ=54N=54L=12466583680.9271030 mf=0.00000 Hz
2.710.618XeZ=54N=55L=33887687882.8282204 mf=0.00000 Hz
2.710.618XeZ=54N=56L=92116286180.3837128 mf=0.00000 Hz
2.710.618XeZ=54N=57L=250398026829.2701111 mf=0.00000 Hz
2.710.618CsZ=55N=17L=0.0000011 mf=1369661805.47223 Hz
2.710.618CsZ=55N=18L=0.0000029 mf=503870419.59099 Hz
2.710.618CsZ=55N=19L=0.0000080 mf=185363568.38195 Hz
2.710.618CsZ=55N=20L=0.0000218 mf=68191445.94990 Hz
2.710.618CsZ=55N=21L=0.0000592 mf=25086231.02872 Hz
2.710.618CsZ=55N=22L=0.0001608 mf=9228708.65194 Hz
2.710.618CsZ=55N=23L=0.0004371 mf=3395052.18161 Hz
2.710.618CsZ=55N=24L=0.0011882 mf=1248969.89932 Hz
2.710.618CsZ=55N=25L=0.0032298 mf=459470.34860 Hz
2.710.618CsZ=55N=26L=0.0087795 mf=169029.69508 Hz
2.710.618CsZ=55N=27L=0.0238652 mf=62182.54977 Hz
2.710.618CsZ=55N=28L=0.0648724 mf=22875.68166 Hz
2.710.618CsZ=55N=29L=0.1763414 mf=8415.49299 Hz
2.710.618CsZ=55N=30L=0.4793457 mf=3095.88686 Hz
2.710.618CsZ=55N=31L=1.3029967 mf=1138.91313 Hz
2.710.618CsZ=55N=32L=3.5419121 mf=418.98272 Hz
2.710.618CsZ=55N=33L=9.6279154 mf=154.13513 Hz
2.710.618CsZ=55N=34L=26.1713875 mf=56.70315 Hz
2.710.618CsZ=55N=35L=71.1412071 mf=20.85992 Hz
2.710.618CsZ=55N=36L=193.3818506 mf=7.67394 Hz
2.710.618CsZ=55N=37L=525.6663704 mf=2.82308 Hz
2.710.618CsZ=55N=38L=1428.9093425 mf=1.03855 Hz
2.710.618CsZ=55N=39L=3884.1783004 mf=0.38206 Hz
2.710.618CsZ=55N=40L=10558.2912924 mf=0.14055 Hz
2.710.618CsZ=55N=41L=28700.4113597 mf=0.05171 Hz
2.710.618CsZ=55N=42L=78015.8066683 mf=0.01902 Hz
2.710.618CsZ=55N=43L=212068.9495990 mf=0.00700 Hz
2.710.618CsZ=55N=44L=576463.1720754 mf=0.00257 Hz
2.710.618CsZ=55N=45L=1566989.3654285 mf=0.00095 Hz
2.710.618CsZ=55N=46L=4259518.7174328 mf=0.00035 Hz
2.710.618CsZ=55N=47L=11578572.3275787 mf=0.00013 Hz
2.710.618CsZ=55N=48L=31473822.7575560 mf=0.00005 Hz
2.710.618CsZ=55N=49L=85554720.4740053 mf=0.00002 Hz
2.710.618CsZ=55N=50L=232561842.0033816 mf=0.00001 Hz
2.710.618CsZ=55N=51L=632168629.1107557 mf=0.00000 Hz
2.710.618CsZ=55N=52L=1718412497.0336330 mf=0.00000 Hz
2.710.618CsZ=55N=53L=4671129464.4834576 mf=0.00000 Hz
2.710.618CsZ=55N=54L=12697446341.6850128 mf=0.00000 Hz
2.710.618CsZ=55N=55L=34515237658.4361496 mf=0.00000 Hz
2.710.618CsZ=55N=56L=93822143331.8722992 mf=0.00000 Hz
2.710.618CsZ=55N=57L=255035027326.1084595 mf=0.00000 Hz
2.710.618BaZ=56N=17L=0.0000011 mf=1345203558.94594 Hz
2.710.618BaZ=56N=18L=0.0000030 mf=494872733.52687 Hz
2.710.618BaZ=56N=19L=0.0000082 mf=182053504.66085 Hz
2.710.618BaZ=56N=20L=0.0000222 mf=66973741.55794 Hz
2.710.618BaZ=56N=21L=0.0000602 mf=24638262.61749 Hz
2.710.618BaZ=56N=22L=0.0001637 mf=9063910.28316 Hz
2.710.618BaZ=56N=23L=0.0004451 mf=3334426.24980 Hz
2.710.618BaZ=56N=24L=0.0012098 mf=1226666.86540 Hz
2.710.618BaZ=56N=25L=0.0032885 mf=451265.52095 Hz
2.710.618BaZ=56N=26L=0.0089392 mf=166011.30767 Hz
2.710.618BaZ=56N=27L=0.0242991 mf=61072.14709 Hz
2.710.618BaZ=56N=28L=0.0660519 mf=22467.18734 Hz
2.710.618BaZ=56N=29L=0.1795476 mf=8265.21632 Hz
2.710.618BaZ=56N=30L=0.4880611 mf=3040.60316 Hz
2.710.618BaZ=56N=31L=1.3266875 mf=1118.57539 Hz
2.710.618BaZ=56N=32L=3.6063105 mf=411.50089 Hz
2.710.618BaZ=56N=33L=9.8029684 mf=151.38272 Hz
2.710.618BaZ=56N=34L=26.6472309 mf=55.69059 Hz
2.710.618BaZ=56N=35L=72.4346836 mf=20.48742 Hz
2.710.618BaZ=56N=36L=196.8978842 mf=7.53690 Hz
2.710.618BaZ=56N=37L=535.2239408 mf=2.77267 Hz
2.710.618BaZ=56N=38L=1454.8895124 mf=1.02001 Hz
2.710.618BaZ=56N=39L=3954.7997240 mf=0.37524 Hz
2.710.618BaZ=56N=40L=10750.2602250 mf=0.13804 Hz
2.710.618BaZ=56N=41L=29222.2370208 mf=0.05078 Hz
2.710.618BaZ=56N=42L=79434.2758805 mf=0.01868 Hz
2.710.618BaZ=56N=43L=215924.7486826 mf=0.00687 Hz
2.710.618BaZ=56N=44L=586944.3206586 mf=0.00253 Hz
2.710.618BaZ=56N=45L=1595480.0811635 mf=0.00093 Hz
2.710.618BaZ=56N=46L=4336964.5122952 mf=0.00034 Hz
2.710.618BaZ=56N=47L=11789091.8244438 mf=0.00013 Hz
2.710.618BaZ=56N=48L=32046074.0804207 mf=0.00005 Hz
2.710.618BaZ=56N=49L=87110260.8462599 mf=0.00002 Hz
2.710.618BaZ=56N=50L=236790239.1307158 mf=0.00001 Hz
2.710.618BaZ=56N=51L=643662604.1854967 mf=0.00000 Hz
2.710.618BaZ=56N=52L=1749656360.6160626 mf=0.00000 Hz
2.710.618BaZ=56N=53L=4756059091.1104288 mf=0.00000 Hz
2.710.618BaZ=56N=54L=12928309002.4429226 mf=0.00000 Hz
2.710.618BaZ=56N=55L=35142787434.0440826 mf=0.00000 Hz
2.710.618BaZ=56N=56L=95528000483.3608856 mf=0.00000 Hz
2.710.618BaZ=56N=57L=259672027822.9467773 mf=0.00000 Hz
2.710.618LaZ=57N=17L=0.0000011 mf=1321603496.50829 Hz
2.710.618LaZ=57N=18L=0.0000031 mf=486190755.74569 Hz
2.710.618LaZ=57N=19L=0.0000083 mf=178859583.52645 Hz
2.710.618LaZ=57N=20L=0.0000226 mf=65798763.63587 Hz
2.710.618LaZ=57N=21L=0.0000613 mf=24206012.39613 Hz
2.710.618LaZ=57N=22L=0.0001666 mf=8904894.31328 Hz
2.710.618LaZ=57N=23L=0.0004530 mf=3275927.54366 Hz
2.710.618LaZ=57N=24L=0.0012314 mf=1205146.39408 Hz
2.710.618LaZ=57N=25L=0.0033473 mf=443348.58198 Hz
2.710.618LaZ=57N=26L=0.0090988 mf=163098.82858 Hz
2.710.618LaZ=57N=27L=0.0247330 mf=60000.70592 Hz
2.710.618LaZ=57N=28L=0.0672314 mf=22073.02616 Hz
2.710.618LaZ=57N=29L=0.1827538 mf=8120.21253 Hz
2.710.618LaZ=57N=30L=0.4967764 mf=2987.25925 Hz
2.710.618LaZ=57N=31L=1.3503784 mf=1098.95126 Hz
2.710.618LaZ=57N=32L=3.6707089 mf=404.28158 Hz
2.710.618LaZ=57N=33L=9.9780214 mf=148.72688 Hz
2.710.618LaZ=57N=34L=27.1230743 mf=54.71356 Hz
2.710.618LaZ=57N=35L=73.7281601 mf=20.12799 Hz
2.710.618LaZ=57N=36L=200.4139179 mf=7.40468 Hz
2.710.618LaZ=57N=37L=544.7815112 mf=2.72403 Hz
2.710.618LaZ=57N=38L=1480.8696823 mf=1.00211 Hz
2.710.618LaZ=57N=39L=4025.4211477 mf=0.36866 Hz
2.710.618LaZ=57N=40L=10942.2291576 mf=0.13562 Hz
2.710.618LaZ=57N=41L=29744.0626818 mf=0.04989 Hz
2.710.618LaZ=57N=42L=80852.7450926 mf=0.01835 Hz
2.710.618LaZ=57N=43L=219780.5477663 mf=0.00675 Hz
2.710.618LaZ=57N=44L=597425.4692418 mf=0.00248 Hz
2.710.618LaZ=57N=45L=1623970.7968986 mf=0.00091 Hz
2.710.618LaZ=57N=46L=4414410.3071576 mf=0.00034 Hz
2.710.618LaZ=57N=47L=11999611.3213089 mf=0.00012 Hz
2.710.618LaZ=57N=48L=32618325.4032853 mf=0.00005 Hz
2.710.618LaZ=57N=49L=88665801.2185146 mf=0.00002 Hz
2.710.618LaZ=57N=50L=241018636.2580500 mf=0.00001 Hz
2.710.618LaZ=57N=51L=655156579.2602376 mf=0.00000 Hz
2.710.618LaZ=57N=52L=1780900224.1984921 mf=0.00000 Hz
2.710.618LaZ=57N=53L=4840988717.7374010 mf=0.00000 Hz
2.710.618LaZ=57N=54L=13159171663.2008305 mf=0.00000 Hz
2.710.618LaZ=57N=55L=35770337209.6520081 mf=0.00000 Hz
2.710.618LaZ=57N=56L=97233857634.8494720 mf=0.00000 Hz
2.710.618LaZ=57N=57L=264309028319.7850952 mf=0.00000 Hz
2.710.618CeZ=58N=17L=0.0000011 mf=1298817229.32711 Hz
2.710.618CeZ=58N=18L=0.0000031 mf=477808156.50870 Hz
2.710.618CeZ=58N=19L=0.0000084 mf=175775797.60358 Hz
2.710.618CeZ=58N=20L=0.0000229 mf=64664302.19387 Hz
2.710.618CeZ=58N=21L=0.0000624 mf=23788667.35482 Hz
2.710.618CeZ=58N=22L=0.0001696 mf=8751361.65271 Hz
2.710.618CeZ=58N=23L=0.0004609 mf=3219446.03429 Hz
2.710.618CeZ=58N=24L=0.0012530 mf=1184368.00797 Hz
2.710.618CeZ=58N=25L=0.0034060 mf=435704.64092 Hz
2.710.618CeZ=58N=26L=0.0092584 mf=160286.77982 Hz
2.710.618CeZ=58N=27L=0.0251670 mf=58966.21099 Hz
2.710.618CeZ=58N=28L=0.0684109 mf=21692.45675 Hz
2.710.618CeZ=58N=29L=0.1859600 mf=7980.20887 Hz
2.710.618CeZ=58N=30L=0.5054918 mf=2935.75478 Hz
2.710.618CeZ=58N=31L=1.3740692 mf=1080.00383 Hz
2.710.618CeZ=58N=32L=3.7351074 mf=397.31120 Hz
2.710.618CeZ=58N=33L=10.1530744 mf=146.16262 Hz
2.710.618CeZ=58N=34L=27.5989178 mf=53.77022 Hz
2.710.618CeZ=58N=35L=75.0216366 mf=19.78096 Hz
2.710.618CeZ=58N=36L=203.9299515 mf=7.27701 Hz
2.710.618CeZ=58N=37L=554.3390815 mf=2.67706 Hz
2.710.618CeZ=58N=38L=1506.8498521 mf=0.98484 Hz
2.710.618CeZ=58N=39L=4096.0425713 mf=0.36230 Hz
2.710.618CeZ=58N=40L=11134.1980902 mf=0.13328 Hz
2.710.618CeZ=58N=41L=30265.8883429 mf=0.04903 Hz
2.710.618CeZ=58N=42L=82271.2143048 mf=0.01804 Hz
2.710.618CeZ=58N=43L=223636.3468499 mf=0.00664 Hz
2.710.618CeZ=58N=44L=607906.6178250 mf=0.00244 Hz
2.710.618CeZ=58N=45L=1652461.5126337 mf=0.00090 Hz
2.710.618CeZ=58N=46L=4491856.1020200 mf=0.00033 Hz
2.710.618CeZ=58N=47L=12210130.8181739 mf=0.00012 Hz
2.710.618CeZ=58N=48L=33190576.7261500 mf=0.00004 Hz
2.710.618CeZ=58N=49L=90221341.5907692 mf=0.00002 Hz
2.710.618CeZ=58N=50L=245247033.3853842 mf=0.00001 Hz
2.710.618CeZ=58N=51L=666650554.3349786 mf=0.00000 Hz
2.710.618CeZ=58N=52L=1812144087.7809217 mf=0.00000 Hz
2.710.618CeZ=58N=53L=4925918344.3643723 mf=0.00000 Hz
2.710.618CeZ=58N=54L=13390034323.9587383 mf=0.00000 Hz
2.710.618CeZ=58N=55L=36397886985.2599335 mf=0.00000 Hz
2.710.618CeZ=58N=56L=98939714786.3380585 mf=0.00000 Hz
2.710.618CeZ=58N=57L=268946028816.6234131 mf=0.00000 Hz
2.710.618PrZ=59N=17L=0.0000012 mf=1276803377.98259 Hz
2.710.618PrZ=59N=18L=0.0000032 mf=469709713.17804 Hz
2.710.618PrZ=59N=19L=0.0000086 mf=172796546.79674 Hz
2.710.618PrZ=59N=20L=0.0000233 mf=63568297.07194 Hz
2.710.618PrZ=59N=21L=0.0000635 mf=23385469.60305 Hz
2.710.618PrZ=59N=22L=0.0001725 mf=8603033.48910 Hz
2.710.618PrZ=59N=23L=0.0004689 mf=3164879.15235 Hz
2.710.618PrZ=59N=24L=0.0012746 mf=1164293.97394 Hz
2.710.618PrZ=59N=25L=0.0034647 mf=428319.81649 Hz
2.710.618PrZ=59N=26L=0.0094180 mf=157570.05473 Hz
2.710.618PrZ=59N=27L=0.0256009 mf=57966.78368 Hz
2.710.618PrZ=59N=28L=0.0695904 mf=21324.78799 Hz
2.710.618PrZ=59N=29L=0.1891663 mf=7844.95109 Hz
2.710.618PrZ=59N=30L=0.5142072 mf=2885.99622 Hz
2.710.618PrZ=59N=31L=1.3977601 mf=1061.69868 Hz
2.710.618PrZ=59N=32L=3.7995058 mf=390.57712 Hz
2.710.618PrZ=59N=33L=10.3281274 mf=143.68529 Hz
2.710.618PrZ=59N=34L=28.0747612 mf=52.85886 Hz
2.710.618PrZ=59N=35L=76.3151131 mf=19.44569 Hz
2.710.618PrZ=59N=36L=207.4459852 mf=7.15367 Hz
2.710.618PrZ=59N=37L=563.8966519 mf=2.63169 Hz
2.710.618PrZ=59N=38L=1532.8300220 mf=0.96814 Hz
2.710.618PrZ=59N=39L=4166.6639949 mf=0.35616 Hz
2.710.618PrZ=59N=40L=11326.1670227 mf=0.13102 Hz
2.710.618PrZ=59N=41L=30787.7140040 mf=0.04820 Hz
2.710.618PrZ=59N=42L=83689.6835169 mf=0.01773 Hz
2.710.618PrZ=59N=43L=227492.1459335 mf=0.00652 Hz
2.710.618PrZ=59N=44L=618387.7664082 mf=0.00240 Hz
2.710.618PrZ=59N=45L=1680952.2283687 mf=0.00088 Hz
2.710.618PrZ=59N=46L=4569301.8968825 mf=0.00032 Hz
2.710.618PrZ=59N=47L=12420650.3150390 mf=0.00012 Hz
2.710.618PrZ=59N=48L=33762828.0490147 mf=0.00004 Hz
2.710.618PrZ=59N=49L=91776881.9630239 mf=0.00002 Hz
2.710.618PrZ=59N=50L=249475430.5127184 mf=0.00001 Hz
2.710.618PrZ=59N=51L=678144529.4097197 mf=0.00000 Hz
2.710.618PrZ=59N=52L=1843387951.3633516 mf=0.00000 Hz
2.710.618PrZ=59N=53L=5010847970.9913454 mf=0.00000 Hz
2.710.618PrZ=59N=54L=13620896984.7166500 mf=0.00000 Hz
2.710.618PrZ=59N=55L=37025436760.8678665 mf=0.00000 Hz
2.710.618PrZ=59N=56L=100645571937.8266602 mf=0.00000 Hz
2.710.618PrZ=59N=57L=273583029313.4617920 mf=0.00000 Hz
2.710.618NdZ=60N=17L=0.0000012 mf=1255523321.68288 Hz
2.710.618NdZ=60N=18L=0.0000032 mf=461881217.95841 Hz
2.710.618NdZ=60N=19L=0.0000087 mf=169916604.35013 Hz
2.710.618NdZ=60N=20L=0.0000237 mf=62508825.45407 Hz
2.710.618NdZ=60N=21L=0.0000645 mf=22995711.77633 Hz
2.710.618NdZ=60N=22L=0.0001754 mf=8459649.59761 Hz
2.710.618NdZ=60N=23L=0.0004768 mf=3112131.16648 Hz
2.710.618NdZ=60N=24L=0.0012962 mf=1144889.07438 Hz
2.710.618NdZ=60N=25L=0.0035234 mf=421181.15288 Hz
2.710.618NdZ=60N=26L=0.0095777 mf=154943.88716 Hz
2.710.618NdZ=60N=27L=0.0260348 mf=57000.67062 Hz
2.710.618NdZ=60N=28L=0.0707699 mf=20969.37485 Hz
2.710.618NdZ=60N=29L=0.1923725 mf=7714.20190 Hz
2.710.618NdZ=60N=30L=0.5229226 mf=2837.89629 Hz
2.710.618NdZ=60N=31L=1.4214509 mf=1044.00370 Hz
2.710.618NdZ=60N=32L=3.8639042 mf=384.06750 Hz
2.710.618NdZ=60N=33L=10.5031805 mf=141.29054 Hz
2.710.618NdZ=60N=34L=28.5506046 mf=51.97788 Hz
2.710.618NdZ=60N=35L=77.6085896 mf=19.12159 Hz
2.710.618NdZ=60N=36L=210.9620188 mf=7.03444 Hz
2.710.618NdZ=60N=37L=573.4542223 mf=2.58783 Hz
2.710.618NdZ=60N=38L=1558.8101919 mf=0.95201 Hz
2.710.618NdZ=60N=39L=4237.2854186 mf=0.35022 Hz
2.710.618NdZ=60N=40L=11518.1359553 mf=0.12884 Hz
2.710.618NdZ=60N=41L=31309.5396651 mf=0.04740 Hz
2.710.618NdZ=60N=42L=85108.1527291 mf=0.01744 Hz
2.710.618NdZ=60N=43L=231347.9450171 mf=0.00641 Hz
2.710.618NdZ=60N=44L=628868.9149914 mf=0.00236 Hz
2.710.618NdZ=60N=45L=1709442.9441038 mf=0.00087 Hz
2.710.618NdZ=60N=46L=4646747.6917449 mf=0.00032 Hz
2.710.618NdZ=60N=47L=12631169.8119041 mf=0.00012 Hz
2.710.618NdZ=60N=48L=34335079.3718793 mf=0.00004 Hz
2.710.618NdZ=60N=49L=93332422.3352785 mf=0.00002 Hz
2.710.618NdZ=60N=50L=253703827.6400526 mf=0.00001 Hz
2.710.618NdZ=60N=51L=689638504.4844607 mf=0.00000 Hz
2.710.618NdZ=60N=52L=1874631814.9457812 mf=0.00000 Hz
2.710.618NdZ=60N=53L=5095777597.6183167 mf=0.00000 Hz
2.710.618NdZ=60N=54L=13851759645.4745598 mf=0.00000 Hz
2.710.618NdZ=60N=55L=37652986536.4757996 mf=0.00000 Hz
2.710.618NdZ=60N=56L=102351429089.3152466 mf=0.00000 Hz
2.710.618NdZ=60N=57L=278220029810.3001099 mf=0.00000 Hz
2.710.618PmZ=61N=17L=0.0000012 mf=1234940972.14709 Hz
2.710.618PmZ=61N=18L=0.0000033 mf=454309394.71319 Hz
2.710.618PmZ=61N=19L=0.0000089 mf=167131086.24603 Hz
2.710.618PmZ=61N=20L=0.0000241 mf=61484090.61056 Hz
2.710.618PmZ=61N=21L=0.0000656 mf=22618732.89475 Hz
2.710.618PmZ=61N=22L=0.0001783 mf=8320966.81733 Hz
2.710.618PmZ=61N=23L=0.0004848 mf=3061112.62276 Hz
2.710.618PmZ=61N=24L=0.0013178 mf=1126120.40103 Hz
2.710.618PmZ=61N=25L=0.0035821 mf=414276.54382 Hz
2.710.618PmZ=61N=26L=0.0097373 mf=152403.82343 Hz
2.710.618PmZ=61N=27L=0.0264687 mf=56066.23340 Hz
2.710.618PmZ=61N=28L=0.0719494 mf=20625.61461 Hz
2.710.618PmZ=61N=29L=0.1955787 mf=7587.73958 Hz
2.710.618PmZ=61N=30L=0.5316379 mf=2791.37340 Hz
2.710.618PmZ=61N=31L=1.4451418 mf=1026.88888 Hz
2.710.618PmZ=61N=32L=3.9283026 mf=377.77131 Hz
2.710.618PmZ=61N=33L=10.6782335 mf=138.97430 Hz
2.710.618PmZ=61N=34L=29.0264480 mf=51.12579 Hz
2.710.618PmZ=61N=35L=78.9020661 mf=18.80813 Hz
2.710.618PmZ=61N=36L=214.4780525 mf=6.91912 Hz
2.710.618PmZ=61N=37L=583.0117926 mf=2.54540 Hz
2.710.618PmZ=61N=38L=1584.7903617 mf=0.93640 Hz
2.710.618PmZ=61N=39L=4307.9068422 mf=0.34448 Hz
2.710.618PmZ=61N=40L=11710.1048879 mf=0.12673 Hz
2.710.618PmZ=61N=41L=31831.3653262 mf=0.04662 Hz
2.710.618PmZ=61N=42L=86526.6219412 mf=0.01715 Hz
2.710.618PmZ=61N=43L=235203.7441007 mf=0.00631 Hz
2.710.618PmZ=61N=44L=639350.0635746 mf=0.00232 Hz
2.710.618PmZ=61N=45L=1737933.6598389 mf=0.00085 Hz
2.710.618PmZ=61N=46L=4724193.4866073 mf=0.00031 Hz
2.710.618PmZ=61N=47L=12841689.3087691 mf=0.00012 Hz
2.710.618PmZ=61N=48L=34907330.6947440 mf=0.00004 Hz
2.710.618PmZ=61N=49L=94887962.7075332 mf=0.00002 Hz
2.710.618PmZ=61N=50L=257932224.7673869 mf=0.00001 Hz
2.710.618PmZ=61N=51L=701132479.5592017 mf=0.00000 Hz
2.710.618PmZ=61N=52L=1905875678.5282111 mf=0.00000 Hz
2.710.618PmZ=61N=53L=5180707224.2452888 mf=0.00000 Hz
2.710.618PmZ=61N=54L=14082622306.2324696 mf=0.00000 Hz
2.710.618PmZ=61N=55L=38280536312.0837250 mf=0.00000 Hz
2.710.618PmZ=61N=56L=104057286240.8038330 mf=0.00000 Hz
2.710.618PmZ=61N=57L=282857030307.1384277 mf=0.00000 Hz
2.710.618SmZ=62N=17L=0.0000012 mf=1215022569.37053 Hz
2.710.618SmZ=62N=18L=0.0000033 mf=446981823.83072 Hz
2.710.618SmZ=62N=19L=0.0000090 mf=164435423.56464 Hz
2.710.618SmZ=62N=20L=0.0000245 mf=60492411.72975 Hz
2.710.618SmZ=62N=21L=0.0000667 mf=22253914.62225 Hz
2.710.618SmZ=62N=22L=0.0001813 mf=8186757.67511 Hz
2.710.618SmZ=62N=23L=0.0004927 mf=3011739.83853 Hz
2.710.618SmZ=62N=24L=0.0013394 mf=1107957.16875 Hz
2.710.618SmZ=62N=25L=0.0036409 mf=407594.66408 Hz
2.710.618SmZ=62N=26L=0.0098969 mf=149945.69725 Hz
2.710.618SmZ=62N=27L=0.0269026 mf=55161.93931 Hz
2.710.618SmZ=62N=28L=0.0731289 mf=20292.94341 Hz
2.710.618SmZ=62N=29L=0.1987849 mf=7465.35668 Hz
2.710.618SmZ=62N=30L=0.5403533 mf=2746.35124 Hz
2.710.618SmZ=62N=31L=1.4688326 mf=1010.32616 Hz
2.710.618SmZ=62N=32L=3.9927010 mf=371.67822 Hz
2.710.618SmZ=62N=33L=10.8532865 mf=136.73278 Hz
2.710.618SmZ=62N=34L=29.5022914 mf=50.30118 Hz
2.710.618SmZ=62N=35L=80.1955426 mf=18.50477 Hz
2.710.618SmZ=62N=36L=217.9940861 mf=6.80752 Hz
2.710.618SmZ=62N=37L=592.5693630 mf=2.50435 Hz
2.710.618SmZ=62N=38L=1610.7705316 mf=0.92130 Hz
2.710.618SmZ=62N=39L=4378.5282659 mf=0.33893 Hz
2.710.618SmZ=62N=40L=11902.0738205 mf=0.12468 Hz
2.710.618SmZ=62N=41L=32353.1909873 mf=0.04587 Hz
2.710.618SmZ=62N=42L=87945.0911534 mf=0.01687 Hz
2.710.618SmZ=62N=43L=239059.5431844 mf=0.00621 Hz
2.710.618SmZ=62N=44L=649831.2121577 mf=0.00228 Hz
2.710.618SmZ=62N=45L=1766424.3755739 mf=0.00084 Hz
2.710.618SmZ=62N=46L=4801639.2814697 mf=0.00031 Hz
2.710.618SmZ=62N=47L=13052208.8056342 mf=0.00011 Hz
2.710.618SmZ=62N=48L=35479582.0176086 mf=0.00004 Hz
2.710.618SmZ=62N=49L=96443503.0797878 mf=0.00002 Hz
2.710.618SmZ=62N=50L=262160621.8947211 mf=0.00001 Hz
2.710.618SmZ=62N=51L=712626454.6339428 mf=0.00000 Hz
2.710.618SmZ=62N=52L=1937119542.1106410 mf=0.00000 Hz
2.710.618SmZ=62N=53L=5265636850.8722610 mf=0.00000 Hz
2.710.618SmZ=62N=54L=14313484966.9903793 mf=0.00000 Hz
2.710.618SmZ=62N=55L=38908086087.6916656 mf=0.00000 Hz
2.710.618SmZ=62N=56L=105763143392.2924347 mf=0.00000 Hz
2.710.618SmZ=62N=57L=287494030803.9768066 mf=0.00000 Hz
2.710.618EuZ=63N=17L=0.0000012 mf=1195736496.84083 Hz
2.710.618EuZ=63N=18L=0.0000034 mf=439886874.24610 Hz
2.710.618EuZ=63N=19L=0.0000092 mf=161825337.47631 Hz
2.710.618EuZ=63N=20L=0.0000249 mf=59532214.71816 Hz
2.710.618EuZ=63N=21L=0.0000678 mf=21900677.88222 Hz
2.710.618EuZ=63N=22L=0.0001842 mf=8056809.14059 Hz
2.710.618EuZ=63N=23L=0.0005007 mf=2963934.44426 Hz
2.710.618EuZ=63N=24L=0.0013610 mf=1090370.54702 Hz
2.710.618EuZ=63N=25L=0.0036996 mf=401124.90751 Hz
2.710.618EuZ=63N=26L=0.0100565 mf=147565.60681 Hz
2.710.618EuZ=63N=27L=0.0273365 mf=54286.35297 Hz
2.710.618EuZ=63N=28L=0.0743084 mf=19970.83319 Hz
2.710.618EuZ=63N=29L=0.2019911 mf=7346.85896 Hz
2.710.618EuZ=63N=30L=0.5490687 mf=2702.75837 Hz
2.710.618EuZ=63N=31L=1.4925234 mf=994.28924 Hz
2.710.618EuZ=63N=32L=4.0570994 mf=365.77857 Hz
2.710.618EuZ=63N=33L=11.0283395 mf=134.56242 Hz
2.710.618EuZ=63N=34L=29.9781348 mf=49.50275 Hz
2.710.618EuZ=63N=35L=81.4890191 mf=18.21104 Hz
2.710.618EuZ=63N=36L=221.5101198 mf=6.69947 Hz
2.710.618EuZ=63N=37L=602.1269334 mf=2.46460 Hz
2.710.618EuZ=63N=38L=1636.7507015 mf=0.90667 Hz
2.710.618EuZ=63N=39L=4449.1496895 mf=0.33355 Hz
2.710.618EuZ=63N=40L=12094.0427531 mf=0.12271 Hz
2.710.618EuZ=63N=41L=32875.0166484 mf=0.04514 Hz
2.710.618EuZ=63N=42L=89363.5603655 mf=0.01661 Hz
2.710.618EuZ=63N=43L=242915.3422680 mf=0.00611 Hz
2.710.618EuZ=63N=44L=660312.3607409 mf=0.00225 Hz
2.710.618EuZ=63N=45L=1794915.0913090 mf=0.00083 Hz
2.710.618EuZ=63N=46L=4879085.0763321 mf=0.00030 Hz
2.710.618EuZ=63N=47L=13262728.3024993 mf=0.00011 Hz
2.710.618EuZ=63N=48L=36051833.3404733 mf=0.00004 Hz
2.710.618EuZ=63N=49L=97999043.4520424 mf=0.00002 Hz
2.710.618EuZ=63N=50L=266389019.0220553 mf=0.00001 Hz
2.710.618EuZ=63N=51L=724120429.7086837 mf=0.00000 Hz
2.710.618EuZ=63N=52L=1968363405.6930704 mf=0.00000 Hz
2.710.618EuZ=63N=53L=5350566477.4992323 mf=0.00000 Hz
2.710.618EuZ=63N=54L=14544347627.7482872 mf=0.00000 Hz
2.710.618EuZ=63N=55L=39535635863.2995911 mf=0.00000 Hz
2.710.618EuZ=63N=56L=107469000543.7810059 mf=0.00000 Hz
2.710.618EuZ=63N=57L=292131031300.8151245 mf=0.00000 Hz
2.710.618GdZ=64N=17L=0.0000013 mf=1177053114.07770 Hz
2.710.618GdZ=64N=18L=0.0000034 mf=433013641.83601 Hz
2.710.618GdZ=64N=19L=0.0000093 mf=159296816.57824 Hz
2.710.618GdZ=64N=20L=0.0000253 mf=58602023.86319 Hz
2.710.618GdZ=64N=21L=0.0000688 mf=21558479.79031 Hz
2.710.618GdZ=64N=22L=0.0001871 mf=7930921.49776 Hz
2.710.618GdZ=64N=23L=0.0005086 mf=2917622.96857 Hz
2.710.618GdZ=64N=24L=0.0013826 mf=1073333.50723 Hz
2.710.618GdZ=64N=25L=0.0037583 mf=394857.33083 Hz
2.710.618GdZ=64N=26L=0.0102162 mf=145259.89421 Hz
2.710.618GdZ=64N=27L=0.0277704 mf=53438.12871 Hz
2.710.618GdZ=64N=28L=0.0754879 mf=19658.78893 Hz
2.710.618GdZ=64N=29L=0.2051973 mf=7232.06428 Hz
2.710.618GdZ=64N=30L=0.5577841 mf=2660.52777 Hz
2.710.618GdZ=64N=31L=1.5162143 mf=978.75347 Hz
2.710.618GdZ=64N=32L=4.1214978 mf=360.06328 Hz
2.710.618GdZ=64N=33L=11.2033925 mf=132.45988 Hz
2.710.618GdZ=64N=34L=30.4539782 mf=48.72927 Hz
2.710.618GdZ=64N=35L=82.7824956 mf=17.92650 Hz
2.710.618GdZ=64N=36L=225.0261534 mf=6.59479 Hz
2.710.618GdZ=64N=37L=611.6845038 mf=2.42609 Hz
2.710.618GdZ=64N=38L=1662.7308713 mf=0.89251 Hz
2.710.618GdZ=64N=39L=4519.7711132 mf=0.32834 Hz
2.710.618GdZ=64N=40L=12286.0116857 mf=0.12079 Hz
2.710.618GdZ=64N=41L=33396.8423094 mf=0.04444 Hz
2.710.618GdZ=64N=42L=90782.0295777 mf=0.01635 Hz
2.710.618GdZ=64N=43L=246771.1413516 mf=0.00601 Hz
2.710.618GdZ=64N=44L=670793.5093241 mf=0.00221 Hz
2.710.618GdZ=64N=45L=1823405.8070440 mf=0.00081 Hz
2.710.618GdZ=64N=46L=4956530.8711945 mf=0.00030 Hz
2.710.618GdZ=64N=47L=13473247.7993643 mf=0.00011 Hz
2.710.618GdZ=64N=48L=36624084.6633379 mf=0.00004 Hz
2.710.618GdZ=64N=49L=99554583.8242971 mf=0.00001 Hz
2.710.618GdZ=64N=50L=270617416.1493895 mf=0.00001 Hz
2.710.618GdZ=64N=51L=735614404.7834247 mf=0.00000 Hz
2.710.618GdZ=64N=52L=1999607269.2755001 mf=0.00000 Hz
2.710.618GdZ=64N=53L=5435496104.1262045 mf=0.00000 Hz
2.710.618GdZ=64N=54L=14775210288.5061970 mf=0.00000 Hz
2.710.618GdZ=64N=55L=40163185638.9075165 mf=0.00000 Hz
2.710.618GdZ=64N=56L=109174857695.2695923 mf=0.00000 Hz
2.710.618GdZ=64N=57L=296768031797.6534424 mf=0.00000 Hz
2.710.618TbZ=65N=17L=0.0000013 mf=1158944604.63035 Hz
2.710.618TbZ=65N=18L=0.0000035 mf=426351893.50007 Hz
2.710.618TbZ=65N=19L=0.0000095 mf=156846096.32319 Hz
2.710.618TbZ=65N=20L=0.0000257 mf=57700454.26530 Hz
2.710.618TbZ=65N=21L=0.0000699 mf=21226810.87046 Hz
2.710.618TbZ=65N=22L=0.0001900 mf=7808907.32088 Hz
2.710.618TbZ=65N=23L=0.0005166 mf=2872736.46136 Hz
2.710.618TbZ=65N=24L=0.0014042 mf=1056820.68404 Hz
2.710.618TbZ=65N=25L=0.0038170 mf=388782.60266 Hz
2.710.618TbZ=65N=26L=0.0103758 mf=143025.12660 Hz
2.710.618TbZ=65N=27L=0.0282043 mf=52616.00365 Hz
2.710.618TbZ=65N=28L=0.0766674 mf=19356.34602 Hz
2.710.618TbZ=65N=29L=0.2084035 mf=7120.80176 Hz
2.710.618TbZ=65N=30L=0.5664994 mf=2619.59657 Hz
2.710.618TbZ=65N=31L=1.5399051 mf=963.69572 Hz
2.710.618TbZ=65N=32L=4.1858962 mf=354.52384 Hz
2.710.618TbZ=65N=33L=11.3784455 mf=130.42203 Hz
2.710.618TbZ=65N=34L=30.9298216 mf=47.97958 Hz
2.710.618TbZ=65N=35L=84.0759721 mf=17.65070 Hz
2.710.618TbZ=65N=36L=228.5421871 mf=6.49333 Hz
2.710.618TbZ=65N=37L=621.2420741 mf=2.38876 Hz
2.710.618TbZ=65N=38L=1688.7110412 mf=0.87878 Hz
2.710.618TbZ=65N=39L=4590.3925368 mf=0.32328 Hz
2.710.618TbZ=65N=40L=12477.9806183 mf=0.11893 Hz
2.710.618TbZ=65N=41L=33918.6679705 mf=0.04375 Hz
2.710.618TbZ=65N=42L=92200.4987898 mf=0.01610 Hz
2.710.618TbZ=65N=43L=250626.9404352 mf=0.00592 Hz
2.710.618TbZ=65N=44L=681274.6579073 mf=0.00218 Hz
2.710.618TbZ=65N=45L=1851896.5227791 mf=0.00080 Hz
2.710.618TbZ=65N=46L=5033976.6660569 mf=0.00029 Hz
2.710.618TbZ=65N=47L=13683767.2962294 mf=0.00011 Hz
2.710.618TbZ=65N=48L=37196335.9862026 mf=0.00004 Hz
2.710.618TbZ=65N=49L=101110124.1965517 mf=0.00001 Hz
2.710.618TbZ=65N=50L=274845813.2767237 mf=0.00001 Hz
2.710.618TbZ=65N=51L=747108379.8581657 mf=0.00000 Hz
2.710.618TbZ=65N=52L=2030851132.8579297 mf=0.00000 Hz
2.710.618TbZ=65N=53L=5520425730.7531767 mf=0.00000 Hz
2.710.618TbZ=65N=54L=15006072949.2641068 mf=0.00000 Hz
2.710.618TbZ=65N=55L=40790735414.5154495 mf=0.00000 Hz
2.710.618TbZ=65N=56L=110880714846.7581787 mf=0.00000 Hz
2.710.618TbZ=65N=57L=301405032294.4917603 mf=0.00000 Hz
2.710.618DyZ=66N=17L=0.0000013 mf=1141384837.89352 Hz
2.710.618DyZ=66N=18L=0.0000035 mf=419892016.32583 Hz
2.710.618DyZ=66N=19L=0.0000096 mf=154469640.31830 Hz
2.710.618DyZ=66N=20L=0.0000261 mf=56826204.95825 Hz
2.710.618DyZ=66N=21L=0.0000710 mf=20905192.52393 Hz
2.710.618DyZ=66N=22L=0.0001930 mf=7690590.54329 Hz
2.710.618DyZ=66N=23L=0.0005245 mf=2829210.15134 Hz
2.710.618DyZ=66N=24L=0.0014258 mf=1040808.24943 Hz
2.710.618DyZ=66N=25L=0.0038758 mf=382891.95717 Hz
2.710.618DyZ=66N=26L=0.0105354 mf=140858.07923 Hz
2.710.618DyZ=66N=27L=0.0286383 mf=51818.79147 Hz
2.710.618DyZ=66N=28L=0.0778469 mf=19063.06805 Hz
2.710.618DyZ=66N=29L=0.2116097 mf=7012.91082 Hz
2.710.618DyZ=66N=30L=0.5752148 mf=2579.90571 Hz
2.710.618DyZ=66N=31L=1.5635960 mf=949.09427 Hz
2.710.618DyZ=66N=32L=4.2502946 mf=349.15227 Hz
2.710.618DyZ=66N=33L=11.5534985 mf=128.44594 Hz
2.710.618DyZ=66N=34L=31.4056650 mf=47.25262 Hz
2.710.618DyZ=66N=35L=85.3694486 mf=17.38327 Hz
2.710.618DyZ=66N=36L=232.0582207 mf=6.39495 Hz
2.710.618DyZ=66N=37L=630.7996445 mf=2.35257 Hz
2.710.618DyZ=66N=38L=1714.6912111 mf=0.86546 Hz
2.710.618DyZ=66N=39L=4661.0139604 mf=0.31839 Hz
2.710.618DyZ=66N=40L=12669.9495509 mf=0.11713 Hz
2.710.618DyZ=66N=41L=34440.4936316 mf=0.04309 Hz
2.710.618DyZ=66N=42L=93618.9680020 mf=0.01585 Hz
2.710.618DyZ=66N=43L=254482.7395188 mf=0.00583 Hz
2.710.618DyZ=66N=44L=691755.8064905 mf=0.00215 Hz
2.710.618DyZ=66N=45L=1880387.2385142 mf=0.00079 Hz
2.710.618DyZ=66N=46L=5111422.4609194 mf=0.00029 Hz
2.710.618DyZ=66N=47L=13894286.7930945 mf=0.00011 Hz
2.710.618DyZ=66N=48L=37768587.3090672 mf=0.00004 Hz
2.710.618DyZ=66N=49L=102665664.5688064 mf=0.00001 Hz
2.710.618DyZ=66N=50L=279074210.4040579 mf=0.00001 Hz
2.710.618DyZ=66N=51L=758602354.9329067 mf=0.00000 Hz
2.710.618DyZ=66N=52L=2062094996.4403591 mf=0.00000 Hz
2.710.618DyZ=66N=53L=5605355357.3801479 mf=0.00000 Hz
2.710.618DyZ=66N=54L=15236935610.0220127 mf=0.00000 Hz
2.710.618DyZ=66N=55L=41418285190.1233749 mf=0.00000 Hz
2.710.618DyZ=66N=56L=112586571998.2467499 mf=0.00000 Hz
2.710.618DyZ=66N=57L=306042032791.3300781 mf=0.00000 Hz
2.710.618HoZ=67N=17L=0.0000013 mf=1124349243.29810 Hz
2.710.618HoZ=67N=18L=0.0000036 mf=413624971.30604 Hz
2.710.618HoZ=67N=19L=0.0000098 mf=152164123.29862 Hz
2.710.618HoZ=67N=20L=0.0000265 mf=55978052.64544 Hz
2.710.618HoZ=67N=21L=0.0000721 mf=20593174.72507 Hz
2.710.618HoZ=67N=22L=0.0001959 mf=7575805.60980 Hz
2.710.618HoZ=67N=23L=0.0005325 mf=2786983.13416 Hz
2.710.618HoZ=67N=24L=0.0014474 mf=1025273.79795 Hz
2.710.618HoZ=67N=25L=0.0039345 mf=377177.15184 Hz
2.710.618HoZ=67N=26L=0.0106951 mf=138755.71984 Hz
2.710.618HoZ=67N=27L=0.0290722 mf=51045.37667 Hz
2.710.618HoZ=67N=28L=0.0790264 mf=18778.54465 Hz
2.710.618HoZ=67N=29L=0.2148159 mf=6908.24051 Hz
2.710.618HoZ=67N=30L=0.5839302 mf=2541.39966 Hz
2.710.618HoZ=67N=31L=1.5872868 mf=934.92869 Hz
2.710.618HoZ=67N=32L=4.3146930 mf=343.94104 Hz
2.710.618HoZ=67N=33L=11.7285515 mf=126.52884 Hz
2.710.618HoZ=67N=34L=31.8815084 mf=46.54736 Hz
2.710.618HoZ=67N=35L=86.6629250 mf=17.12382 Hz
2.710.618HoZ=67N=36L=235.5742544 mf=6.29950 Hz
2.710.618HoZ=67N=37L=640.3572149 mf=2.31746 Hz
2.710.618HoZ=67N=38L=1740.6713809 mf=0.85254 Hz
2.710.618HoZ=67N=39L=4731.6353841 mf=0.31363 Hz
2.710.618HoZ=67N=40L=12861.9184835 mf=0.11538 Hz
2.710.618HoZ=67N=41L=34962.3192927 mf=0.04245 Hz
2.710.618HoZ=67N=42L=95037.4372141 mf=0.01561 Hz
2.710.618HoZ=67N=43L=258338.5386024 mf=0.00574 Hz
2.710.618HoZ=67N=44L=702236.9550737 mf=0.00211 Hz
2.710.618HoZ=67N=45L=1908877.9542492 mf=0.00078 Hz
2.710.618HoZ=67N=46L=5188868.2557818 mf=0.00029 Hz
2.710.618HoZ=67N=47L=14104806.2899596 mf=0.00011 Hz
2.710.618HoZ=67N=48L=38340838.6319319 mf=0.00004 Hz
2.710.618HoZ=67N=49L=104221204.9410610 mf=0.00001 Hz
2.710.618HoZ=67N=50L=283302607.5313922 mf=0.00001 Hz
2.710.618HoZ=67N=51L=770096330.0076479 mf=0.00000 Hz
2.710.618HoZ=67N=52L=2093338860.0227892 mf=0.00000 Hz
2.710.618HoZ=67N=53L=5690284984.0071211 mf=0.00000 Hz
2.710.618HoZ=67N=54L=15467798270.7799263 mf=0.00000 Hz
2.710.618HoZ=67N=55L=42045834965.7313156 mf=0.00000 Hz
2.710.618HoZ=67N=56L=114292429149.7353668 mf=0.00000 Hz
2.710.618HoZ=67N=57L=310679033288.1685181 mf=0.00000 Hz
2.710.618ErZ=68N=17L=0.0000013 mf=1107814695.60254 Hz
2.710.618ErZ=68N=18L=0.0000036 mf=407542251.13977 Hz
2.710.618ErZ=68N=19L=0.0000099 mf=149926415.60305 Hz
2.710.618ErZ=68N=20L=0.0000269 mf=55154845.98889 Hz
2.710.618ErZ=68N=21L=0.0000731 mf=20290333.92029 Hz
2.710.618ErZ=68N=22L=0.0001988 mf=7464396.70378 Hz
2.710.618ErZ=68N=23L=0.0005404 mf=2745998.08807 Hz
2.710.618ErZ=68N=24L=0.0014690 mf=1010196.24210 Hz
2.710.618ErZ=68N=25L=0.0039932 mf=371630.42902 Hz
2.710.618ErZ=68N=26L=0.0108547 mf=136715.19455 Hz
2.710.618ErZ=68N=27L=0.0295061 mf=50294.70937 Hz
2.710.618ErZ=68N=28L=0.0802059 mf=18502.38958 Hz
2.710.618ErZ=68N=29L=0.2180221 mf=6806.64874 Hz
2.710.618ErZ=68N=30L=0.5926456 mf=2504.02613 Hz
2.710.618ErZ=68N=31L=1.6109777 mf=921.17973 Hz
2.710.618ErZ=68N=32L=4.3790914 mf=338.88309 Hz
2.710.618ErZ=68N=33L=11.9036045 mf=124.66812 Hz
2.710.618ErZ=68N=34L=32.3573518 mf=45.86284 Hz
2.710.618ErZ=68N=35L=87.9564015 mf=16.87200 Hz
2.710.618ErZ=68N=36L=239.0902880 mf=6.20686 Hz
2.710.618ErZ=68N=37L=649.9147852 mf=2.28338 Hz
2.710.618ErZ=68N=38L=1766.6515508 mf=0.84001 Hz
2.710.618ErZ=68N=39L=4802.2568077 mf=0.30902 Hz
2.710.618ErZ=68N=40L=13053.8874160 mf=0.11368 Hz
2.710.618ErZ=68N=41L=35484.1449538 mf=0.04182 Hz
2.710.618ErZ=68N=42L=96455.9064263 mf=0.01539 Hz
2.710.618ErZ=68N=43L=262194.3376861 mf=0.00566 Hz
2.710.618ErZ=68N=44L=712718.1036569 mf=0.00208 Hz
2.710.618ErZ=68N=45L=1937368.6699843 mf=0.00077 Hz
2.710.618ErZ=68N=46L=5266314.0506442 mf=0.00028 Hz
2.710.618ErZ=68N=47L=14315325.7868246 mf=0.00010 Hz
2.710.618ErZ=68N=48L=38913089.9547965 mf=0.00004 Hz
2.710.618ErZ=68N=49L=105776745.3133156 mf=0.00001 Hz
2.710.618ErZ=68N=50L=287531004.6587263 mf=0.00001 Hz
2.710.618ErZ=68N=51L=781590305.0823888 mf=0.00000 Hz
2.710.618ErZ=68N=52L=2124582723.6052186 mf=0.00000 Hz
2.710.618ErZ=68N=53L=5775214610.6340923 mf=0.00000 Hz
2.710.618ErZ=68N=54L=15698660931.5378342 mf=0.00000 Hz
2.710.618ErZ=68N=55L=42673384741.3392334 mf=0.00000 Hz
2.710.618ErZ=68N=56L=115998286301.2239380 mf=0.00000 Hz
2.710.618ErZ=68N=57L=315316033785.0067749 mf=0.00000 Hz
2.710.618TmZ=69N=17L=0.0000014 mf=1091759410.15902 Hz
2.710.618TmZ=69N=18L=0.0000037 mf=401635841.70297 Hz
2.710.618TmZ=69N=19L=0.0000100 mf=147753569.00011 Hz
2.710.618TmZ=69N=20L=0.0000273 mf=54355500.39485 Hz
2.710.618TmZ=69N=21L=0.0000742 mf=19996271.10985 Hz
2.710.618TmZ=69N=22L=0.0002017 mf=7356217.04140 Hz
2.710.618TmZ=69N=23L=0.0005484 mf=2706201.01433 Hz
2.710.618TmZ=69N=24L=0.0014906 mf=995555.71685 Hz
2.710.618TmZ=69N=25L=0.0040519 mf=366244.48077 Hz
2.710.618TmZ=69N=26L=0.0110143 mf=134733.81492 Hz
2.710.618TmZ=69N=27L=0.0299400 mf=49565.80054 Hz
2.710.618TmZ=69N=28L=0.0813854 mf=18234.23900 Hz
2.710.618TmZ=69N=29L=0.2212283 mf=6708.00165 Hz
2.710.618TmZ=69N=30L=0.6013609 mf=2467.73590 Hz
2.710.618TmZ=69N=31L=1.6346685 mf=907.82930 Hz
2.710.618TmZ=69N=32L=4.4434898 mf=333.97174 Hz
2.710.618TmZ=69N=33L=12.0786575 mf=122.86134 Hz
2.710.618TmZ=69N=34L=32.8331953 mf=45.19816 Hz
2.710.618TmZ=69N=35L=89.2498780 mf=16.62747 Hz
2.710.618TmZ=69N=36L=242.6063217 mf=6.11691 Hz
2.710.618TmZ=69N=37L=659.4723556 mf=2.25028 Hz
2.710.618TmZ=69N=38L=1792.6317207 mf=0.82783 Hz
2.710.618TmZ=69N=39L=4872.8782314 mf=0.30454 Hz
2.710.618TmZ=69N=40L=13245.8563486 mf=0.11204 Hz
2.710.618TmZ=69N=41L=36005.9706149 mf=0.04122 Hz
2.710.618TmZ=69N=42L=97874.3756384 mf=0.01516 Hz
2.710.618TmZ=69N=43L=266050.1367697 mf=0.00558 Hz
2.710.618TmZ=69N=44L=723199.2522401 mf=0.00205 Hz
2.710.618TmZ=69N=45L=1965859.3857194 mf=0.00075 Hz
2.710.618TmZ=69N=46L=5343759.8455066 mf=0.00028 Hz
2.710.618TmZ=69N=47L=14525845.2836897 mf=0.00010 Hz
2.710.618TmZ=69N=48L=39485341.2776612 mf=0.00004 Hz
2.710.618TmZ=69N=49L=107332285.6855703 mf=0.00001 Hz
2.710.618TmZ=69N=50L=291759401.7860606 mf=0.00001 Hz
2.710.618TmZ=69N=51L=793084280.1571298 mf=0.00000 Hz
2.710.618TmZ=69N=52L=2155826587.1876483 mf=0.00000 Hz
2.710.618TmZ=69N=53L=5860144237.2610645 mf=0.00000 Hz
2.710.618TmZ=69N=54L=15929523592.2957420 mf=0.00000 Hz
2.710.618TmZ=69N=55L=43300934516.9471664 mf=0.00000 Hz
2.710.618TmZ=69N=56L=117704143452.7125244 mf=0.00000 Hz
2.710.618TmZ=69N=57L=319953034281.8451538 mf=0.00000 Hz
2.710.618YbZ=70N=17L=0.0000014 mf=1076162847.15675 Hz
2.710.618YbZ=70N=18L=0.0000037 mf=395898186.82149 Hz
2.710.618YbZ=70N=19L=0.0000102 mf=145642803.72868 Hz
2.710.618YbZ=70N=20L=0.0000277 mf=53578993.24635 Hz
2.710.618YbZ=70N=21L=0.0000753 mf=19710610.09400 Hz
2.710.618YbZ=70N=22L=0.0002047 mf=7251128.22653 Hz
2.710.618YbZ=70N=23L=0.0005563 mf=2667540.99984 Hz
2.710.618YbZ=70N=24L=0.0015122 mf=981333.49232 Hz
2.710.618YbZ=70N=25L=0.0041107 mf=361012.41676 Hz
2.710.618YbZ=70N=26L=0.0111739 mf=132809.04613 Hz
2.710.618YbZ=70N=27L=0.0303739 mf=48857.71767 Hz
2.710.618YbZ=70N=28L=0.0825649 mf=17973.74987 Hz
2.710.618YbZ=70N=29L=0.2244345 mf=6612.17306 Hz
2.710.618YbZ=70N=30L=0.6100763 mf=2432.48253 Hz
2.710.618YbZ=70N=31L=1.6583594 mf=894.86031 Hz
2.710.618YbZ=70N=32L=4.5078882 mf=329.20071 Hz
2.710.618YbZ=70N=33L=12.2537105 mf=121.10617 Hz
2.710.618YbZ=70N=34L=33.3090387 mf=44.55247 Hz
2.710.618YbZ=70N=35L=90.5433545 mf=16.38994 Hz
2.710.618YbZ=70N=36L=246.1223553 mf=6.02952 Hz
2.710.618YbZ=70N=37L=669.0299260 mf=2.21814 Hz
2.710.618YbZ=70N=38L=1818.6118905 mf=0.81601 Hz
2.710.618YbZ=70N=39L=4943.4996550 mf=0.30019 Hz
2.710.618YbZ=70N=40L=13437.8252812 mf=0.11043 Hz
2.710.618YbZ=70N=41L=36527.7962759 mf=0.04063 Hz
2.710.618YbZ=70N=42L=99292.8448506 mf=0.01495 Hz
2.710.618YbZ=70N=43L=269905.9358533 mf=0.00550 Hz
2.710.618YbZ=70N=44L=733680.4008233 mf=0.00202 Hz
2.710.618YbZ=70N=45L=1994350.1014544 mf=0.00074 Hz
2.710.618YbZ=70N=46L=5421205.6403690 mf=0.00027 Hz
2.710.618YbZ=70N=47L=14736364.7805548 mf=0.00010 Hz
2.710.618YbZ=70N=48L=40057592.6005259 mf=0.00004 Hz
2.710.618YbZ=70N=49L=108887826.0578249 mf=0.00001 Hz
2.710.618YbZ=70N=50L=295987798.9133947 mf=0.00001 Hz
2.710.618YbZ=70N=51L=804578255.2318709 mf=0.00000 Hz
2.710.618YbZ=70N=52L=2187070450.7700782 mf=0.00000 Hz
2.710.618YbZ=70N=53L=5945073863.8880367 mf=0.00000 Hz
2.710.618YbZ=70N=54L=16160386253.0536518 mf=0.00000 Hz
2.710.618YbZ=70N=55L=43928484292.5550995 mf=0.00000 Hz
2.710.618YbZ=70N=56L=119410000604.2011108 mf=0.00000 Hz
2.710.618YbZ=70N=57L=324590034778.6834717 mf=0.00000 Hz
2.710.618LuZ=71N=17L=0.0000014 mf=1061005623.95736 Hz
2.710.618LuZ=71N=18L=0.0000038 mf=390322156.02119 Hz
2.710.618LuZ=71N=19L=0.0000103 mf=143591496.63391 Hz
2.710.618LuZ=71N=20L=0.0000281 mf=52824359.53865 Hz
2.710.618LuZ=71N=21L=0.0000764 mf=19432995.86732 Hz
2.710.618LuZ=71N=22L=0.0002076 mf=7148999.65996 Hz
2.710.618LuZ=71N=23L=0.0005643 mf=2629969.99984 Hz
2.710.618LuZ=71N=24L=0.0015338 mf=967511.89384 Hz
2.710.618LuZ=71N=25L=0.0041694 mf=355927.73483 Hz
2.710.618LuZ=71N=26L=0.0113336 mf=130938.49619 Hz
2.710.618LuZ=71N=27L=0.0308078 mf=48169.58081 Hz
2.710.618LuZ=71N=28L=0.0837443 mf=17720.59847 Hz
2.710.618LuZ=71N=29L=0.2276407 mf=6519.04386 Hz
2.710.618LuZ=71N=30L=0.6187917 mf=2398.22221 Hz
2.710.618LuZ=71N=31L=1.6820502 mf=882.25665 Hz
2.710.618LuZ=71N=32L=4.5722866 mf=324.56408 Hz
2.710.618LuZ=71N=33L=12.4287635 mf=119.40045 Hz
2.710.618LuZ=71N=34L=33.7848821 mf=43.92497 Hz
2.710.618LuZ=71N=35L=91.8368310 mf=16.15909 Hz
2.710.618LuZ=71N=36L=249.6383889 mf=5.94460 Hz
2.710.618LuZ=71N=37L=678.5874964 mf=2.18690 Hz
2.710.618LuZ=71N=38L=1844.5920604 mf=0.80451 Hz
2.710.618LuZ=71N=39L=5014.1210787 mf=0.29596 Hz
2.710.618LuZ=71N=40L=13629.7942138 mf=0.10888 Hz
2.710.618LuZ=71N=41L=37049.6219370 mf=0.04005 Hz
2.710.618LuZ=71N=42L=100711.3140627 mf=0.01474 Hz
2.710.618LuZ=71N=43L=273761.7349369 mf=0.00542 Hz
2.710.618LuZ=71N=44L=744161.5494065 mf=0.00199 Hz
2.710.618LuZ=71N=45L=2022840.8171895 mf=0.00073 Hz
2.710.618LuZ=71N=46L=5498651.4352314 mf=0.00027 Hz
2.710.618LuZ=71N=47L=14946884.2774198 mf=0.00010 Hz
2.710.618LuZ=71N=48L=40629843.9233905 mf=0.00004 Hz
2.710.618LuZ=71N=49L=110443366.4300796 mf=0.00001 Hz
2.710.618LuZ=71N=50L=300216196.0407290 mf=0.00000 Hz
2.710.618LuZ=71N=51L=816072230.3066119 mf=0.00000 Hz
2.710.618LuZ=71N=52L=2218314314.3525076 mf=0.00000 Hz
2.710.618LuZ=71N=53L=6030003490.5150080 mf=0.00000 Hz
2.710.618LuZ=71N=54L=16391248913.8115616 mf=0.00000 Hz
2.710.618LuZ=71N=55L=44556034068.1630249 mf=0.00000 Hz
2.710.618LuZ=71N=56L=121115857755.6896973 mf=0.00000 Hz
2.710.618LuZ=71N=57L=329227035275.5217896 mf=0.00000 Hz
2.710.618HfZ=72N=17L=0.0000014 mf=1046269434.73573 Hz
2.710.618HfZ=72N=18L=0.0000039 mf=384901014.96534 Hz
2.710.618HfZ=72N=19L=0.0000105 mf=141597170.29177 Hz
2.710.618HfZ=72N=20L=0.0000285 mf=52090687.87839 Hz
2.710.618HfZ=72N=21L=0.0000774 mf=19163093.14694 Hz
2.710.618HfZ=72N=22L=0.0002105 mf=7049707.99801 Hz
2.710.618HfZ=72N=23L=0.0005722 mf=2593442.63873 Hz
2.710.618HfZ=72N=24L=0.0015554 mf=954074.22865 Hz
2.710.618HfZ=72N=25L=0.0042281 mf=350984.29407 Hz
2.710.618HfZ=72N=26L=0.0114932 mf=129119.90596 Hz
2.710.618HfZ=72N=27L=0.0312417 mf=47500.55885 Hz
2.710.618HfZ=72N=28L=0.0849238 mf=17474.47904 Hz
2.710.618HfZ=72N=29L=0.2308470 mf=6428.50159 Hz
2.710.618HfZ=72N=30L=0.6275071 mf=2364.91357 Hz
2.710.618HfZ=72N=31L=1.7057411 mf=870.00308 Hz
2.710.618HfZ=72N=32L=4.6366850 mf=320.05625 Hz
2.710.618HfZ=72N=33L=12.6038165 mf=117.74211 Hz
2.710.618HfZ=72N=34L=34.2607255 mf=43.31490 Hz
2.710.618HfZ=72N=35L=93.1303075 mf=15.93466 Hz
2.710.618HfZ=72N=36L=253.1544226 mf=5.86203 Hz
2.710.618HfZ=72N=37L=688.1450667 mf=2.15652 Hz
2.710.618HfZ=72N=38L=1870.5722302 mf=0.79334 Hz
2.710.618HfZ=72N=39L=5084.7425023 mf=0.29185 Hz
2.710.618HfZ=72N=40L=13821.7631464 mf=0.10737 Hz
2.710.618HfZ=72N=41L=37571.4475981 mf=0.03950 Hz
2.710.618HfZ=72N=42L=102129.7832749 mf=0.01453 Hz
2.710.618HfZ=72N=43L=277617.5340205 mf=0.00535 Hz
2.710.618HfZ=72N=44L=754642.6979896 mf=0.00197 Hz
2.710.618HfZ=72N=45L=2051331.5329246 mf=0.00072 Hz
2.710.618HfZ=72N=46L=5576097.2300938 mf=0.00027 Hz
2.710.618HfZ=72N=47L=15157403.7742849 mf=0.00010 Hz
2.710.618HfZ=72N=48L=41202095.2462552 mf=0.00004 Hz
2.710.618HfZ=72N=49L=111998906.8023342 mf=0.00001 Hz
2.710.618HfZ=72N=50L=304444593.1680632 mf=0.00000 Hz
2.710.618HfZ=72N=51L=827566205.3813529 mf=0.00000 Hz
2.710.618HfZ=72N=52L=2249558177.9349375 mf=0.00000 Hz
2.710.618HfZ=72N=53L=6114933117.1419802 mf=0.00000 Hz
2.710.618HfZ=72N=54L=16622111574.5694714 mf=0.00000 Hz
2.710.618HfZ=72N=55L=45183583843.7709579 mf=0.00000 Hz
2.710.618HfZ=72N=56L=122821714907.1782837 mf=0.00000 Hz
2.710.618HfZ=72N=57L=333864035772.3601074 mf=0.00000 Hz
2.710.618TaZ=73N=17L=0.0000014 mf=1031936976.72565 Hz
2.710.618TaZ=73N=18L=0.0000039 mf=379628398.32198 Hz
2.710.618TaZ=73N=19L=0.0000106 mf=139657483.02750 Hz
2.710.618TaZ=73N=20L=0.0000289 mf=51377116.81157 Hz
2.710.618TaZ=73N=21L=0.0000785 mf=18900585.02164 Hz
2.710.618TaZ=73N=22L=0.0002134 mf=6953136.65557 Hz
2.710.618TaZ=73N=23L=0.0005802 mf=2557916.02724 Hz
2.710.618TaZ=73N=24L=0.0015770 mf=941004.71866 Hz
2.710.618TaZ=73N=25L=0.0042868 mf=346176.29004 Hz
2.710.618TaZ=73N=26L=0.0116528 mf=127351.14013 Hz
2.710.618TaZ=73N=27L=0.0316757 mf=46849.86626 Hz
2.710.618TaZ=73N=28L=0.0861033 mf=17235.10262 Hz
2.710.618TaZ=73N=29L=0.2340532 mf=6340.43992 Hz
2.710.618TaZ=73N=30L=0.6362225 mf=2332.51749 Hz
2.710.618TaZ=73N=31L=1.7294319 mf=858.08523 Hz
2.710.618TaZ=73N=32L=4.7010834 mf=315.67192 Hz
2.710.618TaZ=73N=33L=12.7788696 mf=116.12921 Hz
2.710.618TaZ=73N=34L=34.7365689 mf=42.72155 Hz
2.710.618TaZ=73N=35L=94.4237840 mf=15.71638 Hz
2.710.618TaZ=73N=36L=256.6704562 mf=5.78173 Hz
2.710.618TaZ=73N=37L=697.7026371 mf=2.12698 Hz
2.710.618TaZ=73N=38L=1896.5524001 mf=0.78247 Hz
2.710.618TaZ=73N=39L=5155.3639259 mf=0.28786 Hz
2.710.618TaZ=73N=40L=14013.7320790 mf=0.10590 Hz
2.710.618TaZ=73N=41L=38093.2732592 mf=0.03896 Hz
2.710.618TaZ=73N=42L=103548.2524870 mf=0.01433 Hz
2.710.618TaZ=73N=43L=281473.3331042 mf=0.00527 Hz
2.710.618TaZ=73N=44L=765123.8465728 mf=0.00194 Hz
2.710.618TaZ=73N=45L=2079822.2486596 mf=0.00071 Hz
2.710.618TaZ=73N=46L=5653543.0249563 mf=0.00026 Hz
2.710.618TaZ=73N=47L=15367923.2711500 mf=0.00010 Hz
2.710.618TaZ=73N=48L=41774346.5691198 mf=0.00004 Hz
2.710.618TaZ=73N=49L=113554447.1745888 mf=0.00001 Hz
2.710.618TaZ=73N=50L=308672990.2953974 mf=0.00000 Hz
2.710.618TaZ=73N=51L=839060180.4560939 mf=0.00000 Hz
2.710.618TaZ=73N=52L=2280802041.5173674 mf=0.00000 Hz
2.710.618TaZ=73N=53L=6199862743.7689524 mf=0.00000 Hz
2.710.618TaZ=73N=54L=16852974235.3273792 mf=0.00000 Hz
2.710.618TaZ=73N=55L=45811133619.3788834 mf=0.00000 Hz
2.710.618TaZ=73N=56L=124527572058.6668701 mf=0.00000 Hz
2.710.618TaZ=73N=57L=338501036269.1984863 mf=0.00000 Hz
2.710.618WZ=74N=17L=0.0000015 mf=1017991882.44558 Hz
2.710.618WZ=74N=18L=0.0000040 mf=374498284.83114 Hz
2.710.618WZ=74N=19L=0.0000108 mf=137770219.74335 Hz
2.710.618WZ=74N=20L=0.0000293 mf=50682831.44925 Hz
2.710.618WZ=74N=21L=0.0000796 mf=18645171.71054 Hz
2.710.618WZ=74N=22L=0.0002164 mf=6859175.34942 Hz
2.710.618WZ=74N=23L=0.0005881 mf=2523349.59444 Hz
2.710.618WZ=74N=24L=0.0015986 mf=928288.43868 Hz
2.710.618WZ=74N=25L=0.0043456 mf=341498.23207 Hz
2.710.618WZ=74N=26L=0.0118124 mf=125630.17877 Hz
2.710.618WZ=74N=27L=0.0321096 mf=46216.75996 Hz
2.710.618WZ=74N=28L=0.0872828 mf=17002.19583 Hz
2.710.618WZ=74N=29L=0.2372594 mf=6254.75830 Hz
2.710.618WZ=74N=30L=0.6449378 mf=2300.99699 Hz
2.710.618WZ=74N=31L=1.7531228 mf=846.48949 Hz
2.710.618WZ=74N=32L=4.7654818 mf=311.40608 Hz
2.710.618WZ=74N=33L=12.9539226 mf=114.55989 Hz
2.710.618WZ=74N=34L=35.2124123 mf=42.14423 Hz
2.710.618WZ=74N=35L=95.7172605 mf=15.50400 Hz
2.710.618WZ=74N=36L=260.1864899 mf=5.70360 Hz
2.710.618WZ=74N=37L=707.2602075 mf=2.09824 Hz
2.710.618WZ=74N=38L=1922.5325700 mf=0.77190 Hz
2.710.618WZ=74N=39L=5225.9853496 mf=0.28397 Hz
2.710.618WZ=74N=40L=14205.7010116 mf=0.10447 Hz
2.710.618WZ=74N=41L=38615.0989203 mf=0.03843 Hz
2.710.618WZ=74N=42L=104966.7216992 mf=0.01414 Hz
2.710.618WZ=74N=43L=285329.1321878 mf=0.00520 Hz
2.710.618WZ=74N=44L=775604.9951560 mf=0.00191 Hz
2.710.618WZ=74N=45L=2108312.9643947 mf=0.00070 Hz
2.710.618WZ=74N=46L=5730988.8198187 mf=0.00026 Hz
2.710.618WZ=74N=47L=15578442.7680150 mf=0.00010 Hz
2.710.618WZ=74N=48L=42346597.8919845 mf=0.00004 Hz
2.710.618WZ=74N=49L=115109987.5468435 mf=0.00001 Hz
2.710.618WZ=74N=50L=312901387.4227316 mf=0.00000 Hz
2.710.618WZ=74N=51L=850554155.5308349 mf=0.00000 Hz
2.710.618WZ=74N=52L=2312045905.0997968 mf=0.00000 Hz
2.710.618WZ=74N=53L=6284792370.3959236 mf=0.00000 Hz
2.710.618WZ=74N=54L=17083836896.0852890 mf=0.00000 Hz
2.710.618WZ=74N=55L=46438683394.9868164 mf=0.00000 Hz
2.710.618WZ=74N=56L=126233429210.1554565 mf=0.00000 Hz
2.710.618WZ=74N=57L=343138036766.0368042 mf=0.00000 Hz
2.710.618ReZ=75N=17L=0.0000015 mf=1004418657.34630 Hz
2.710.618ReZ=75N=18L=0.0000040 mf=369504974.36673 Hz
2.710.618ReZ=75N=19L=0.0000109 mf=135933283.48010 Hz
2.710.618ReZ=75N=20L=0.0000297 mf=50007060.36326 Hz
2.710.618ReZ=75N=21L=0.0000807 mf=18396569.42106 Hz
2.710.618ReZ=75N=22L=0.0002193 mf=6767719.67809 Hz
2.710.618ReZ=75N=23L=0.0005961 mf=2489704.93318 Hz
2.710.618ReZ=75N=24L=0.0016202 mf=915911.25950 Hz
2.710.618ReZ=75N=25L=0.0044043 mf=336944.92231 Hz
2.710.618ReZ=75N=26L=0.0119721 mf=123955.10972 Hz
2.710.618ReZ=75N=27L=0.0325435 mf=45600.53650 Hz
2.710.618ReZ=75N=28L=0.0884623 mf=16775.49988 Hz
2.710.618ReZ=75N=29L=0.2404656 mf=6171.36152 Hz
2.710.618ReZ=75N=30L=0.6536532 mf=2270.31703 Hz
2.710.618ReZ=75N=31L=1.7768136 mf=835.20296 Hz
2.710.618ReZ=75N=32L=4.8298802 mf=307.25400 Hz
2.710.618ReZ=75N=33L=13.1289756 mf=113.03243 Hz
2.710.618ReZ=75N=34L=35.6882557 mf=41.58231 Hz
2.710.618ReZ=75N=35L=97.0107370 mf=15.29728 Hz
2.710.618ReZ=75N=36L=263.7025235 mf=5.62755 Hz
2.710.618ReZ=75N=37L=716.8177778 mf=2.07026 Hz
2.710.618ReZ=75N=38L=1948.5127398 mf=0.76161 Hz
2.710.618ReZ=75N=39L=5296.6067732 mf=0.28018 Hz
2.710.618ReZ=75N=40L=14397.6699442 mf=0.10307 Hz
2.710.618ReZ=75N=41L=39136.9245814 mf=0.03792 Hz
2.710.618ReZ=75N=42L=106385.1909113 mf=0.01395 Hz
2.710.618ReZ=75N=43L=289184.9312714 mf=0.00513 Hz
2.710.618ReZ=75N=44L=786086.1437392 mf=0.00189 Hz
2.710.618ReZ=75N=45L=2136803.6801297 mf=0.00069 Hz
2.710.618ReZ=75N=46L=5808434.6146811 mf=0.00026 Hz
2.710.618ReZ=75N=47L=15788962.2648801 mf=0.00009 Hz
2.710.618ReZ=75N=48L=42918849.2148491 mf=0.00003 Hz
2.710.618ReZ=75N=49L=116665527.9190981 mf=0.00001 Hz
2.710.618ReZ=75N=50L=317129784.5500658 mf=0.00000 Hz
2.710.618ReZ=75N=51L=862048130.6055759 mf=0.00000 Hz
2.710.618ReZ=75N=52L=2343289768.6822267 mf=0.00000 Hz
2.710.618ReZ=75N=53L=6369721997.0228958 mf=0.00000 Hz
2.710.618ReZ=75N=54L=17314699556.8431969 mf=0.00000 Hz
2.710.618ReZ=75N=55L=47066233170.5947495 mf=0.00000 Hz
2.710.618ReZ=75N=56L=127939286361.6440430 mf=0.00000 Hz
2.710.618ReZ=75N=57L=347775037262.8751221 mf=0.00000 Hz
2.710.618OsZ=76N=17L=0.0000015 mf=991202622.38122 Hz
2.710.618OsZ=76N=18L=0.0000041 mf=364643066.80927 Hz
2.710.618OsZ=76N=19L=0.0000111 mf=134144687.64484 Hz
2.710.618OsZ=76N=20L=0.0000301 mf=49349072.72690 Hz
2.710.618OsZ=76N=21L=0.0000817 mf=18154509.29710 Hz
2.710.618OsZ=76N=22L=0.0002222 mf=6678670.73496 Hz
2.710.618OsZ=76N=23L=0.0006040 mf=2456945.65774 Hz
2.710.618OsZ=76N=24L=0.0016418 mf=903859.79556 Hz
2.710.618OsZ=76N=25L=0.0044630 mf=332511.43649 Hz
2.710.618OsZ=76N=26L=0.0121317 mf=122324.12144 Hz
2.710.618OsZ=76N=27L=0.0329774 mf=45000.52944 Hz
2.710.618OsZ=76N=28L=0.0896418 mf=16554.76962 Hz
2.710.618OsZ=76N=29L=0.2436718 mf=6090.15940 Hz
2.710.618OsZ=76N=30L=0.6623686 mf=2240.44444 Hz
2.710.618OsZ=76N=31L=1.8005045 mf=824.21345 Hz
2.710.618OsZ=76N=32L=4.8942786 mf=303.21118 Hz
2.710.618OsZ=76N=33L=13.3040286 mf=111.54516 Hz
2.710.618OsZ=76N=34L=36.1640991 mf=41.03517 Hz
2.710.618OsZ=76N=35L=98.3042135 mf=15.09600 Hz
2.710.618OsZ=76N=36L=267.2185572 mf=5.55351 Hz
2.710.618OsZ=76N=37L=726.3753482 mf=2.04302 Hz
2.710.618OsZ=76N=38L=1974.4929097 mf=0.75159 Hz
2.710.618OsZ=76N=39L=5367.2281969 mf=0.27649 Hz
2.710.618OsZ=76N=40L=14589.6388768 mf=0.10172 Hz
2.710.618OsZ=76N=41L=39658.7502425 mf=0.03742 Hz
2.710.618OsZ=76N=42L=107803.6601235 mf=0.01377 Hz
2.710.618OsZ=76N=43L=293040.7303550 mf=0.00506 Hz
2.710.618OsZ=76N=44L=796567.2923224 mf=0.00186 Hz
2.710.618OsZ=76N=45L=2165294.3958648 mf=0.00069 Hz
2.710.618OsZ=76N=46L=5885880.4095435 mf=0.00025 Hz
2.710.618OsZ=76N=47L=15999481.7617452 mf=0.00009 Hz
2.710.618OsZ=76N=48L=43491100.5377138 mf=0.00003 Hz
2.710.618OsZ=76N=49L=118221068.2913528 mf=0.00001 Hz
2.710.618OsZ=76N=50L=321358181.6774000 mf=0.00000 Hz
2.710.618OsZ=76N=51L=873542105.6803169 mf=0.00000 Hz
2.710.618OsZ=76N=52L=2374533632.2646561 mf=0.00000 Hz
2.710.618OsZ=76N=53L=6454651623.6498680 mf=0.00000 Hz
2.710.618OsZ=76N=54L=17545562217.6011086 mf=0.00000 Hz
2.710.618OsZ=76N=55L=47693782946.2026749 mf=0.00000 Hz
2.710.618OsZ=76N=56L=129645143513.1326294 mf=0.00000 Hz
2.710.618OsZ=76N=57L=352412037759.7134399 mf=0.00000 Hz
2.710.618IrZ=77N=17L=0.0000015 mf=978329861.05159 Hz
2.710.618IrZ=77N=18L=0.0000041 mf=359907442.56500 Hz
2.710.618IrZ=77N=19L=0.0000112 mf=132402548.84425 Hz
2.710.618IrZ=77N=20L=0.0000305 mf=48708175.67850 Hz
2.710.618IrZ=77N=21L=0.0000828 mf=17918736.44909 Hz
2.710.618IrZ=77N=22L=0.0002251 mf=6591934.75139 Hz
2.710.618IrZ=77N=23L=0.0006119 mf=2425037.27258 Hz
2.710.618IrZ=77N=24L=0.0016635 mf=892121.35666 Hz
2.710.618IrZ=77N=25L=0.0045217 mf=328193.10614 Hz
2.710.618IrZ=77N=26L=0.0122913 mf=120735.49648 Hz
2.710.618IrZ=77N=27L=0.0334113 mf=44416.10698 Hz
2.710.618IrZ=77N=28L=0.0908213 mf=16339.77261 Hz
2.710.618IrZ=77N=29L=0.2468780 mf=6011.06642 Hz
2.710.618IrZ=77N=30L=0.6710840 mf=2211.34775 Hz
2.710.618IrZ=77N=31L=1.8241953 mf=813.50938 Hz
2.710.618IrZ=77N=32L=4.9586770 mf=299.27337 Hz
2.710.618IrZ=77N=33L=13.4790816 mf=110.09652 Hz
2.710.618IrZ=77N=34L=36.6399425 mf=40.50225 Hz
2.710.618IrZ=77N=35L=99.5976900 mf=14.89994 Hz
2.710.618IrZ=77N=36L=270.7345908 mf=5.48138 Hz
2.710.618IrZ=77N=37L=735.9329186 mf=2.01649 Hz
2.710.618IrZ=77N=38L=2000.4730796 mf=0.74182 Hz
2.710.618IrZ=77N=39L=5437.8496205 mf=0.27290 Hz
2.710.618IrZ=77N=40L=14781.6078093 mf=0.10040 Hz
2.710.618IrZ=77N=41L=40180.5759035 mf=0.03693 Hz
2.710.618IrZ=77N=42L=109222.1293356 mf=0.01359 Hz
2.710.618IrZ=77N=43L=296896.5294386 mf=0.00500 Hz
2.710.618IrZ=77N=44L=807048.4409056 mf=0.00184 Hz
2.710.618IrZ=77N=45L=2193785.1115999 mf=0.00068 Hz
2.710.618IrZ=77N=46L=5963326.2044059 mf=0.00025 Hz
2.710.618IrZ=77N=47L=16210001.2586102 mf=0.00009 Hz
2.710.618IrZ=77N=48L=44063351.8605784 mf=0.00003 Hz
2.710.618IrZ=77N=49L=119776608.6636074 mf=0.00001 Hz
2.710.618IrZ=77N=50L=325586578.8047342 mf=0.00000 Hz
2.710.618IrZ=77N=51L=885036080.7550579 mf=0.00000 Hz
2.710.618IrZ=77N=52L=2405777495.8470860 mf=0.00000 Hz
2.710.618IrZ=77N=53L=6539581250.2768402 mf=0.00000 Hz
2.710.618IrZ=77N=54L=17776424878.3590164 mf=0.00000 Hz
2.710.618IrZ=77N=55L=48321332721.8106079 mf=0.00000 Hz
2.710.618IrZ=77N=56L=131351000664.6212158 mf=0.00000 Hz
2.710.618IrZ=77N=57L=357049038256.5518188 mf=0.00000 Hz
2.710.618PtZ=78N=17L=0.0000015 mf=965787170.52529 Hz
2.710.618PtZ=78N=18L=0.0000042 mf=355293244.58339 Hz
2.710.618PtZ=78N=19L=0.0000114 mf=130705080.26933 Hz
2.710.618PtZ=78N=20L=0.0000309 mf=48083711.88775 Hz
2.710.618PtZ=78N=21L=0.0000839 mf=17689009.05871 Hz
2.710.618PtZ=78N=22L=0.0002280 mf=6507422.76740 Hz
2.710.618PtZ=78N=23L=0.0006199 mf=2393947.05114 Hz
2.710.618PtZ=78N=24L=0.0016851 mf=880683.90337 Hz
2.710.618PtZ=78N=25L=0.0045805 mf=323985.50222 Hz
2.710.618PtZ=78N=26L=0.0124510 mf=119187.60550 Hz
2.710.618PtZ=78N=27L=0.0338452 mf=43846.66971 Hz
2.710.618PtZ=78N=28L=0.0920008 mf=16130.28835 Hz
2.710.618PtZ=78N=29L=0.2500842 mf=5934.00146 Hz
2.710.618PtZ=78N=30L=0.6797993 mf=2182.99714 Hz
2.710.618PtZ=78N=31L=1.8478862 mf=803.07977 Hz
2.710.618PtZ=78N=32L=5.0230754 mf=295.43654 Hz
2.710.618PtZ=78N=33L=13.6541346 mf=108.68503 Hz
2.710.618PtZ=78N=34L=37.1157859 mf=39.98299 Hz
2.710.618PtZ=78N=35L=100.8911665 mf=14.70892 Hz
2.710.618PtZ=78N=36L=274.2506245 mf=5.41111 Hz
2.710.618PtZ=78N=37L=745.4904890 mf=1.99064 Hz
2.710.618PtZ=78N=38L=2026.4532494 mf=0.73231 Hz
2.710.618PtZ=78N=39L=5508.4710442 mf=0.26940 Hz
2.710.618PtZ=78N=40L=14973.5767419 mf=0.09911 Hz
2.710.618PtZ=78N=41L=40702.4015646 mf=0.03646 Hz
2.710.618PtZ=78N=42L=110640.5985478 mf=0.01341 Hz
2.710.618PtZ=78N=43L=300752.3285223 mf=0.00493 Hz
2.710.618PtZ=78N=44L=817529.5894888 mf=0.00182 Hz
2.710.618PtZ=78N=45L=2222275.8273349 mf=0.00067 Hz
2.710.618PtZ=78N=46L=6040771.9992683 mf=0.00025 Hz
2.710.618PtZ=78N=47L=16420520.7554753 mf=0.00009 Hz
2.710.618PtZ=78N=48L=44635603.1834431 mf=0.00003 Hz
2.710.618PtZ=78N=49L=121332149.0358621 mf=0.00001 Hz
2.710.618PtZ=78N=50L=329814975.9320685 mf=0.00000 Hz
2.710.618PtZ=78N=51L=896530055.8297991 mf=0.00000 Hz
2.710.618PtZ=78N=52L=2437021359.4295158 mf=0.00000 Hz
2.710.618PtZ=78N=53L=6624510876.9038134 mf=0.00000 Hz
2.710.618PtZ=78N=54L=18007287539.1169281 mf=0.00000 Hz
2.710.618PtZ=78N=55L=48948882497.4185486 mf=0.00000 Hz
2.710.618PtZ=78N=56L=133056857816.1098328 mf=0.00000 Hz
2.710.618PtZ=78N=57L=361686038753.3901978 mf=0.00000 Hz
2.710.618AuZ=79N=17L=0.0000016 mf=953562016.46801 Hz
2.710.618AuZ=79N=18L=0.0000042 mf=350795861.74056 Hz
2.710.618AuZ=79N=19L=0.0000115 mf=129050585.58237 Hz
2.710.618AuZ=79N=20L=0.0000313 mf=47475057.30689 Hz
2.710.618AuZ=79N=21L=0.0000850 mf=17465097.55164 Hz
2.710.618AuZ=79N=22L=0.0002310 mf=6425050.32730 Hz
2.710.618AuZ=79N=23L=0.0006278 mf=2363643.92391 Hz
2.710.618AuZ=79N=24L=0.0017067 mf=869536.00585 Hz
2.710.618AuZ=79N=25L=0.0046392 mf=319884.41991 Hz
2.710.618AuZ=79N=26L=0.0126106 mf=117678.90164 Hz
2.710.618AuZ=79N=27L=0.0342791 mf=43291.64857 Hz
2.710.618AuZ=79N=28L=0.0931803 mf=15926.10748 Hz
2.710.618AuZ=79N=29L=0.2532904 mf=5858.88752 Hz
2.710.618AuZ=79N=30L=0.6885147 mf=2155.36427 Hz
2.710.618AuZ=79N=31L=1.8715770 mf=792.91420 Hz
2.710.618AuZ=79N=32L=5.0874738 mf=291.69683 Hz
2.710.618AuZ=79N=33L=13.8291876 mf=107.30927 Hz
2.710.618AuZ=79N=34L=37.5916294 mf=39.47687 Hz
2.710.618AuZ=79N=35L=102.1846430 mf=14.52273 Hz
2.710.618AuZ=79N=36L=277.7666581 mf=5.34261 Hz
2.710.618AuZ=79N=37L=755.0480593 mf=1.96544 Hz
2.710.618AuZ=79N=38L=2052.4334193 mf=0.72304 Hz
2.710.618AuZ=79N=39L=5579.0924678 mf=0.26599 Hz
2.710.618AuZ=79N=40L=15165.5456745 mf=0.09785 Hz
2.710.618AuZ=79N=41L=41224.2272257 mf=0.03600 Hz
2.710.618AuZ=79N=42L=112059.0677599 mf=0.01324 Hz
2.710.618AuZ=79N=43L=304608.1276059 mf=0.00487 Hz
2.710.618AuZ=79N=44L=828010.7380720 mf=0.00179 Hz
2.710.618AuZ=79N=45L=2250766.5430700 mf=0.00066 Hz
2.710.618AuZ=79N=46L=6118217.7941307 mf=0.00024 Hz
2.710.618AuZ=79N=47L=16631040.2523404 mf=0.00009 Hz
2.710.618AuZ=79N=48L=45207854.5063077 mf=0.00003 Hz
2.710.618AuZ=79N=49L=122887689.4081167 mf=0.00001 Hz
2.710.618AuZ=79N=50L=334043373.0594026 mf=0.00000 Hz
2.710.618AuZ=79N=51L=908024030.9045399 mf=0.00000 Hz
2.710.618AuZ=79N=52L=2468265223.0119452 mf=0.00000 Hz
2.710.618AuZ=79N=53L=6709440503.5307837 mf=0.00000 Hz
2.710.618AuZ=79N=54L=18238150199.8748360 mf=0.00000 Hz
2.710.618AuZ=79N=55L=49576432273.0264664 mf=0.00000 Hz
2.710.618AuZ=79N=56L=134762714967.5983887 mf=0.00000 Hz
2.710.618AuZ=79N=57L=366323039250.2284546 mf=0.00000 Hz
2.710.618HgZ=80N=17L=0.0000016 mf=941642491.26216 Hz
2.710.618HgZ=80N=18L=0.0000043 mf=346410913.46881 Hz
2.710.618HgZ=80N=19L=0.0000116 mf=127437453.26259 Hz
2.710.618HgZ=80N=20L=0.0000317 mf=46881619.09055 Hz
2.710.618HgZ=80N=21L=0.0000860 mf=17246783.83225 Hz
2.710.618HgZ=80N=22L=0.0002339 mf=6344737.19821 Hz
2.710.618HgZ=80N=23L=0.0006358 mf=2334098.37486 Hz
2.710.618HgZ=80N=24L=0.0017283 mf=858666.80578 Hz
2.710.618HgZ=80N=25L=0.0046979 mf=315885.86466 Hz
2.710.618HgZ=80N=26L=0.0127702 mf=116207.91537 Hz
2.710.618HgZ=80N=27L=0.0347130 mf=42750.50296 Hz
2.710.618HgZ=80N=28L=0.0943598 mf=15727.03114 Hz
2.710.618HgZ=80N=29L=0.2564966 mf=5785.65143 Hz
2.710.618HgZ=80N=30L=0.6972301 mf=2128.42221 Hz
2.710.618HgZ=80N=31L=1.8952679 mf=783.00277 Hz
2.710.618HgZ=80N=32L=5.1518722 mf=288.05062 Hz
2.710.618HgZ=80N=33L=14.0042406 mf=105.96790 Hz
2.710.618HgZ=80N=34L=38.0674728 mf=38.98341 Hz
2.710.618HgZ=80N=35L=103.4781195 mf=14.34120 Hz
2.710.618HgZ=80N=36L=281.2826918 mf=5.27583 Hz
2.710.618HgZ=80N=37L=764.6056297 mf=1.94087 Hz
2.710.618HgZ=80N=38L=2078.4135892 mf=0.71401 Hz
2.710.618HgZ=80N=39L=5649.7138914 mf=0.26267 Hz
2.710.618HgZ=80N=40L=15357.5146071 mf=0.09663 Hz
2.710.618HgZ=80N=41L=41746.0528868 mf=0.03555 Hz
2.710.618HgZ=80N=42L=113477.5369721 mf=0.01308 Hz
2.710.618HgZ=80N=43L=308463.9266895 mf=0.00481 Hz
2.710.618HgZ=80N=44L=838491.8866552 mf=0.00177 Hz
2.710.618HgZ=80N=45L=2279257.2588051 mf=0.00065 Hz
2.710.618HgZ=80N=46L=6195663.5889932 mf=0.00024 Hz
2.710.618HgZ=80N=47L=16841559.7492054 mf=0.00009 Hz
2.710.618HgZ=80N=48L=45780105.8291724 mf=0.00003 Hz
2.710.618HgZ=80N=49L=124443229.7803713 mf=0.00001 Hz
2.710.618HgZ=80N=50L=338271770.1867368 mf=0.00000 Hz
2.710.618HgZ=80N=51L=919518005.9792809 mf=0.00000 Hz
2.710.618HgZ=80N=52L=2499509086.5943751 mf=0.00000 Hz
2.710.618HgZ=80N=53L=6794370130.1577559 mf=0.00000 Hz
2.710.618HgZ=80N=54L=18469012860.6327438 mf=0.00000 Hz
2.710.618HgZ=80N=55L=50203982048.6343918 mf=0.00000 Hz
2.710.618HgZ=80N=56L=136468572119.0869751 mf=0.00000 Hz
2.710.618HgZ=80N=57L=370960039747.0667725 mf=0.00000 Hz
2.710.618TlZ=81N=17L=0.0000016 mf=930017275.32065 Hz
2.710.618TlZ=81N=18L=0.0000043 mf=342134235.52475 Hz
2.710.618TlZ=81N=19L=0.0000118 mf=125864151.37046 Hz
2.710.618TlZ=81N=20L=0.0000320 mf=46302833.66968 Hz
2.710.618TlZ=81N=21L=0.0000871 mf=17033860.57506 Hz
2.710.618TlZ=81N=22L=0.0002368 mf=6266407.10934 Hz
2.710.618TlZ=81N=23L=0.0006437 mf=2305282.34554 Hz
2.710.618TlZ=81N=24L=0.0017499 mf=848065.98102 Hz
2.710.618TlZ=81N=25L=0.0047566 mf=311986.03917 Hz
2.710.618TlZ=81N=26L=0.0129298 mf=114773.24974 Hz
2.710.618TlZ=81N=27L=0.0351470 mf=42222.71898 Hz
2.710.618TlZ=81N=28L=0.0955393 mf=15532.87026 Hz
2.710.618TlZ=81N=29L=0.2597028 mf=5714.22363 Hz
2.710.618TlZ=81N=30L=0.7059455 mf=2102.14540 Hz
2.710.618TlZ=81N=31L=1.9189587 mf=773.33607 Hz
2.710.618TlZ=81N=32L=5.2162706 mf=284.49444 Hz
2.710.618TlZ=81N=33L=14.1792936 mf=104.65966 Hz
2.710.618TlZ=81N=34L=38.5433162 mf=38.50214 Hz
2.710.618TlZ=81N=35L=104.7715960 mf=14.16414 Hz
2.710.618TlZ=81N=36L=284.7987254 mf=5.21070 Hz
2.710.618TlZ=81N=37L=774.1632001 mf=1.91691 Hz
2.710.618TlZ=81N=38L=2104.3937590 mf=0.70519 Hz
2.710.618TlZ=81N=39L=5720.3353151 mf=0.25943 Hz
2.710.618TlZ=81N=40L=15549.4835397 mf=0.09544 Hz
2.710.618TlZ=81N=41L=42267.8785479 mf=0.03511 Hz
2.710.618TlZ=81N=42L=114896.0061842 mf=0.01292 Hz
2.710.618TlZ=81N=43L=312319.7257731 mf=0.00475 Hz
2.710.618TlZ=81N=44L=848973.0352383 mf=0.00175 Hz
2.710.618TlZ=81N=45L=2307747.9745401 mf=0.00064 Hz
2.710.618TlZ=81N=46L=6273109.3838556 mf=0.00024 Hz
2.710.618TlZ=81N=47L=17052079.2460705 mf=0.00009 Hz
2.710.618TlZ=81N=48L=46352357.1520371 mf=0.00003 Hz
2.710.618TlZ=81N=49L=125998770.1526260 mf=0.00001 Hz
2.710.618TlZ=81N=50L=342500167.3140711 mf=0.00000 Hz
2.710.618TlZ=81N=51L=931011981.0540220 mf=0.00000 Hz
2.710.618TlZ=81N=52L=2530752950.1768045 mf=0.00000 Hz
2.710.618TlZ=81N=53L=6879299756.7847271 mf=0.00000 Hz
2.710.618TlZ=81N=54L=18699875521.3906555 mf=0.00000 Hz
2.710.618TlZ=81N=55L=50831531824.2423248 mf=0.00000 Hz
2.710.618TlZ=81N=56L=138174429270.5755615 mf=0.00000 Hz
2.710.618TlZ=81N=57L=375597040243.9051514 mf=0.00000 Hz
2.710.618PbZ=82N=17L=0.0000016 mf=918675601.23137 Hz
2.710.618PbZ=82N=18L=0.0000044 mf=337961866.79884 Hz
2.710.618PbZ=82N=19L=0.0000119 mf=124329222.69521 Hz
2.710.618PbZ=82N=20L=0.0000324 mf=45738164.96639 Hz
2.710.618PbZ=82N=21L=0.0000882 mf=16826130.56804 Hz
2.710.618PbZ=82N=22L=0.0002397 mf=6189987.51045 Hz
2.710.618PbZ=82N=23L=0.0006517 mf=2277169.14620 Hz
2.710.618PbZ=82N=24L=0.0017715 mf=837723.71296 Hz
2.710.618PbZ=82N=25L=0.0048153 mf=308181.33138 Hz
2.710.618PbZ=82N=26L=0.0130895 mf=113373.57597 Hz
2.710.618PbZ=82N=27L=0.0355809 mf=41707.80777 Hz
2.710.618PbZ=82N=28L=0.0967188 mf=15343.44502 Hz
2.710.618PbZ=82N=29L=0.2629090 mf=5644.53798 Hz
2.710.618PbZ=82N=30L=0.7146608 mf=2076.50948 Hz
2.710.618PbZ=82N=31L=1.9426496 mf=763.90515 Hz
2.710.618PbZ=82N=32L=5.2806690 mf=281.02500 Hz
2.710.618PbZ=82N=33L=14.3543466 mf=103.38332 Hz
2.710.618PbZ=82N=34L=39.0191596 mf=38.03260 Hz
2.710.618PbZ=82N=35L=106.0650724 mf=13.99141 Hz
2.710.618PbZ=82N=36L=288.3147591 mf=5.14715 Hz
2.710.618PbZ=82N=37L=783.7207704 mf=1.89353 Hz
2.710.618PbZ=82N=38L=2130.3739289 mf=0.69659 Hz
2.710.618PbZ=82N=39L=5790.9567387 mf=0.25626 Hz
2.710.618PbZ=82N=40L=15741.4524723 mf=0.09427 Hz
2.710.618PbZ=82N=41L=42789.7042090 mf=0.03468 Hz
2.710.618PbZ=82N=42L=116314.4753964 mf=0.01276 Hz
2.710.618PbZ=82N=43L=316175.5248567 mf=0.00469 Hz
2.710.618PbZ=82N=44L=859454.1838215 mf=0.00173 Hz
2.710.618PbZ=82N=45L=2336238.6902752 mf=0.00064 Hz
2.710.618PbZ=82N=46L=6350555.1787180 mf=0.00023 Hz
2.710.618PbZ=82N=47L=17262598.7429356 mf=0.00009 Hz
2.710.618PbZ=82N=48L=46924608.4749017 mf=0.00003 Hz
2.710.618PbZ=82N=49L=127554310.5248806 mf=0.00001 Hz
2.710.618PbZ=82N=50L=346728564.4414053 mf=0.00000 Hz
2.710.618PbZ=82N=51L=942505956.1287630 mf=0.00000 Hz
2.710.618PbZ=82N=52L=2561996813.7592344 mf=0.00000 Hz
2.710.618PbZ=82N=53L=6964229383.4116993 mf=0.00000 Hz
2.710.618PbZ=82N=54L=18930738182.1485634 mf=0.00000 Hz
2.710.618PbZ=82N=55L=51459081599.8502579 mf=0.00000 Hz
2.710.618PbZ=82N=56L=139880286422.0641479 mf=0.00000 Hz
2.710.618PbZ=82N=57L=380234040740.7434692 mf=0.00000 Hz
2.710.618BiZ=83N=17L=0.0000016 mf=907607220.49365 Hz
2.710.618BiZ=83N=18L=0.0000044 mf=333890037.07837 Hz
2.710.618BiZ=83N=19L=0.0000121 mf=122831280.25310 Hz
2.710.618BiZ=83N=20L=0.0000328 mf=45187102.73788 Hz
2.710.618BiZ=83N=21L=0.0000893 mf=16623406.10337 Hz
2.710.618BiZ=83N=22L=0.0002427 mf=6115409.34767 Hz
2.710.618BiZ=83N=23L=0.0006596 mf=2249733.37336 Hz
2.710.618BiZ=83N=24L=0.0017931 mf=827630.65618 Hz
2.710.618BiZ=83N=25L=0.0048741 mf=304468.30329 Hz
2.710.618BiZ=83N=26L=0.0132491 mf=112007.62927 Hz
2.710.618BiZ=83N=27L=0.0360148 mf=41205.30406 Hz
2.710.618BiZ=83N=28L=0.0978983 mf=15158.58423 Hz
2.710.618BiZ=83N=29L=0.2661152 mf=5576.53150 Hz
2.710.618BiZ=83N=30L=0.7233762 mf=2051.49129 Hz
2.710.618BiZ=83N=31L=1.9663404 mf=754.70147 Hz
2.710.618BiZ=83N=32L=5.3450674 mf=277.63915 Hz
2.710.618BiZ=83N=33L=14.5293996 mf=102.13774 Hz
2.710.618BiZ=83N=34L=39.4950030 mf=37.57437 Hz
2.710.618BiZ=83N=35L=107.3585489 mf=13.82284 Hz
2.710.618BiZ=83N=36L=291.8307927 mf=5.08514 Hz
2.710.618BiZ=83N=37L=793.2783408 mf=1.87072 Hz
2.710.618BiZ=83N=38L=2156.3540988 mf=0.68820 Hz
2.710.618BiZ=83N=39L=5861.5781624 mf=0.25317 Hz
2.710.618BiZ=83N=40L=15933.4214049 mf=0.09314 Hz
2.710.618BiZ=83N=41L=43311.5298701 mf=0.03426 Hz
2.710.618BiZ=83N=42L=117732.9446085 mf=0.01260 Hz
2.710.618BiZ=83N=43L=320031.3239403 mf=0.00464 Hz
2.710.618BiZ=83N=44L=869935.3324047 mf=0.00171 Hz
2.710.618BiZ=83N=45L=2364729.4060102 mf=0.00063 Hz
2.710.618BiZ=83N=46L=6428000.9735804 mf=0.00023 Hz
2.710.618BiZ=83N=47L=17473118.2398006 mf=0.00008 Hz
2.710.618BiZ=83N=48L=47496859.7977664 mf=0.00003 Hz
2.710.618BiZ=83N=49L=129109850.8971353 mf=0.00001 Hz
2.710.618BiZ=83N=50L=350956961.5687395 mf=0.00000 Hz
2.710.618BiZ=83N=51L=953999931.2035041 mf=0.00000 Hz
2.710.618BiZ=83N=52L=2593240677.3416643 mf=0.00000 Hz
2.710.618BiZ=83N=53L=7049159010.0386724 mf=0.00000 Hz
2.710.618BiZ=83N=54L=19161600842.9064751 mf=0.00000 Hz
2.710.618BiZ=83N=55L=52086631375.4581909 mf=0.00000 Hz
2.710.618BiZ=83N=56L=141586143573.5527649 mf=0.00000 Hz
2.710.618BiZ=83N=57L=384871041237.5818481 mf=0.00000 Hz
2.710.618PoZ=84N=17L=0.0000017 mf=896802372.63063 Hz
2.710.618PoZ=84N=18L=0.0000045 mf=329915155.68458 Hz
2.710.618PoZ=84N=19L=0.0000122 mf=121369003.10723 Hz
2.710.618PoZ=84N=20L=0.0000332 mf=44649161.03862 Hz
2.710.618PoZ=84N=21L=0.0000903 mf=16425508.41166 Hz
2.710.618PoZ=84N=22L=0.0002456 mf=6042606.85544 Hz
2.710.618PoZ=84N=23L=0.0006676 mf=2222950.83320 Hz
2.710.618PoZ=84N=24L=0.0018147 mf=817777.91027 Hz
2.710.618PoZ=84N=25L=0.0049328 mf=300843.68063 Hz
2.710.618PoZ=84N=26L=0.0134087 mf=110674.20511 Hz
2.710.618PoZ=84N=27L=0.0364487 mf=40714.76473 Hz
2.710.618PoZ=84N=28L=0.0990778 mf=14978.12490 Hz
2.710.618PoZ=84N=29L=0.2693214 mf=5510.14422 Hz
2.710.618PoZ=84N=30L=0.7320916 mf=2027.06878 Hz
2.710.618PoZ=84N=31L=1.9900313 mf=745.71693 Hz
2.710.618PoZ=84N=32L=5.4094658 mf=274.33393 Hz
2.710.618PoZ=84N=33L=14.7044526 mf=100.92181 Hz
2.710.618PoZ=84N=34L=39.9708464 mf=37.12706 Hz
2.710.618PoZ=84N=35L=108.6520254 mf=13.65828 Hz
2.710.618PoZ=84N=36L=295.3468264 mf=5.02460 Hz
2.710.618PoZ=84N=37L=802.8359112 mf=1.84845 Hz
2.710.618PoZ=84N=38L=2182.3342686 mf=0.68001 Hz
2.710.618PoZ=84N=39L=5932.1995860 mf=0.25016 Hz
2.710.618PoZ=84N=40L=16125.3903375 mf=0.09203 Hz
2.710.618PoZ=84N=41L=43833.3555311 mf=0.03386 Hz
2.710.618PoZ=84N=42L=119151.4138207 mf=0.01245 Hz
2.710.618PoZ=84N=43L=323887.1230240 mf=0.00458 Hz
2.710.618PoZ=84N=44L=880416.4809879 mf=0.00169 Hz
2.710.618PoZ=84N=45L=2393220.1217453 mf=0.00062 Hz
2.710.618PoZ=84N=46L=6505446.7684428 mf=0.00023 Hz
2.710.618PoZ=84N=47L=17683637.7366657 mf=0.00008 Hz
2.710.618PoZ=84N=48L=48069111.1206310 mf=0.00003 Hz
2.710.618PoZ=84N=49L=130665391.2693899 mf=0.00001 Hz
2.710.618PoZ=84N=50L=355185358.6960737 mf=0.00000 Hz
2.710.618PoZ=84N=51L=965493906.2782450 mf=0.00000 Hz
2.710.618PoZ=84N=52L=2624484540.9240937 mf=0.00000 Hz
2.710.618PoZ=84N=53L=7134088636.6656437 mf=0.00000 Hz
2.710.618PoZ=84N=54L=19392463503.6643829 mf=0.00000 Hz
2.710.618PoZ=84N=55L=52714181151.0661163 mf=0.00000 Hz
2.710.618PoZ=84N=56L=143292000725.0413208 mf=0.00000 Hz
2.710.618PoZ=84N=57L=389508041734.4201660 mf=0.00000 Hz
2.710.618AtZ=85N=17L=0.0000017 mf=886251756.48203 Hz
2.710.618AtZ=85N=18L=0.0000046 mf=326033800.91182 Hz
2.710.618AtZ=85N=19L=0.0000124 mf=119941132.48244 Hz
2.710.618AtZ=85N=20L=0.0000336 mf=44123876.79111 Hz
2.710.618AtZ=85N=21L=0.0000914 mf=16232267.13623 Hz
2.710.618AtZ=85N=22L=0.0002485 mf=5971517.36302 Hz
2.710.618AtZ=85N=23L=0.0006755 mf=2196798.47045 Hz
2.710.618AtZ=85N=24L=0.0018363 mf=808156.99368 Hz
2.710.618AtZ=85N=25L=0.0049915 mf=297304.34321 Hz
2.710.618AtZ=85N=26L=0.0135684 mf=109372.15564 Hz
2.710.618AtZ=85N=27L=0.0368826 mf=40235.76750 Hz
2.710.618AtZ=85N=28L=0.1002573 mf=14801.91166 Hz
2.710.618AtZ=85N=29L=0.2725277 mf=5445.31899 Hz
2.710.618AtZ=85N=30L=0.7408070 mf=2003.22091 Hz
2.710.618AtZ=85N=31L=2.0137221 mf=736.94379 Hz
2.710.618AtZ=85N=32L=5.4738642 mf=271.10647 Hz
2.710.618AtZ=85N=33L=14.8795056 mf=99.73450 Hz
2.710.618AtZ=85N=34L=40.4466898 mf=36.69027 Hz
2.710.618AtZ=85N=35L=109.9455019 mf=13.49760 Hz
2.710.618AtZ=85N=36L=298.8628600 mf=4.96549 Hz
2.710.618AtZ=85N=37L=812.3934816 mf=1.82670 Hz
2.710.618AtZ=85N=38L=2208.3144385 mf=0.67201 Hz
2.710.618AtZ=85N=39L=6002.8210097 mf=0.24722 Hz
2.710.618AtZ=85N=40L=16317.3592701 mf=0.09095 Hz
2.710.618AtZ=85N=41L=44355.1811922 mf=0.03346 Hz
2.710.618AtZ=85N=42L=120569.8830328 mf=0.01231 Hz
2.710.618AtZ=85N=43L=327742.9221076 mf=0.00453 Hz
2.710.618AtZ=85N=44L=890897.6295711 mf=0.00167 Hz
2.710.618AtZ=85N=45L=2421710.8374804 mf=0.00061 Hz
2.710.618AtZ=85N=46L=6582892.5633052 mf=0.00023 Hz
2.710.618AtZ=85N=47L=17894157.2335308 mf=0.00008 Hz
2.710.618AtZ=85N=48L=48641362.4434957 mf=0.00003 Hz
2.710.618AtZ=85N=49L=132220931.6416445 mf=0.00001 Hz
2.710.618AtZ=85N=50L=359413755.8234079 mf=0.00000 Hz
2.710.618AtZ=85N=51L=976987881.3529860 mf=0.00000 Hz
2.710.618AtZ=85N=52L=2655728404.5065231 mf=0.00000 Hz
2.710.618AtZ=85N=53L=7219018263.2926149 mf=0.00000 Hz
2.710.618AtZ=85N=54L=19623326164.4222908 mf=0.00000 Hz
2.710.618AtZ=85N=55L=53341730926.6740417 mf=0.00000 Hz
2.710.618AtZ=85N=56L=144997857876.5299072 mf=0.00000 Hz
2.710.618AtZ=85N=57L=394145042231.2584839 mf=0.00000 Hz
2.710.618RnZ=86N=17L=0.0000017 mf=875946503.49968 Hz
2.710.618RnZ=86N=18L=0.0000046 mf=322242710.20354 Hz
2.710.618RnZ=86N=19L=0.0000125 mf=118546468.15125 Hz
2.710.618RnZ=86N=20L=0.0000340 mf=43610808.45633 Hz
2.710.618RnZ=86N=21L=0.0000925 mf=16043519.84395 Hz
2.710.618RnZ=86N=22L=0.0002514 mf=5902081.11462 Hz
2.710.618RnZ=86N=23L=0.0006835 mf=2171254.30219 Hz
2.710.618RnZ=86N=24L=0.0018579 mf=798759.81933 Hz
2.710.618RnZ=86N=25L=0.0050502 mf=293847.31597 Hz
2.710.618RnZ=86N=26L=0.0137280 mf=108100.38639 Hz
2.710.618RnZ=86N=27L=0.0373165 mf=39767.90973 Hz
2.710.618RnZ=86N=28L=0.1014368 mf=14629.79641 Hz
2.710.618RnZ=86N=29L=0.2757339 mf=5382.00133 Hz
2.710.618RnZ=86N=30L=0.7495223 mf=1979.92764 Hz
2.710.618RnZ=86N=31L=2.0374130 mf=728.37467 Hz
2.710.618RnZ=86N=32L=5.5382626 mf=267.95407 Hz
2.710.618RnZ=86N=33L=15.0545587 mf=98.57479 Hz
2.710.618RnZ=86N=34L=40.9225332 mf=36.26364 Hz
2.710.618RnZ=86N=35L=111.2389784 mf=13.34065 Hz
2.710.618RnZ=86N=36L=302.3788937 mf=4.90775 Hz
2.710.618RnZ=86N=37L=821.9510519 mf=1.80546 Hz
2.710.618RnZ=86N=38L=2234.2946084 mf=0.66419 Hz
2.710.618RnZ=86N=39L=6073.4424333 mf=0.24434 Hz
2.710.618RnZ=86N=40L=16509.3282026 mf=0.08989 Hz
2.710.618RnZ=86N=41L=44877.0068533 mf=0.03307 Hz
2.710.618RnZ=86N=42L=121988.3522450 mf=0.01217 Hz
2.710.618RnZ=86N=43L=331598.7211912 mf=0.00448 Hz
2.710.618RnZ=86N=44L=901378.7781543 mf=0.00165 Hz
2.710.618RnZ=86N=45L=2450201.5532154 mf=0.00061 Hz
2.710.618RnZ=86N=46L=6660338.3581676 mf=0.00022 Hz
2.710.618RnZ=86N=47L=18104676.7303958 mf=0.00008 Hz
2.710.618RnZ=86N=48L=49213613.7663603 mf=0.00003 Hz
2.710.618RnZ=86N=49L=133776472.0138992 mf=0.00001 Hz
2.710.618RnZ=86N=50L=363642152.9507422 mf=0.00000 Hz
2.710.618RnZ=86N=51L=988481856.4277271 mf=0.00000 Hz
2.710.618RnZ=86N=52L=2686972268.0889535 mf=0.00000 Hz
2.710.618RnZ=86N=53L=7303947889.9195881 mf=0.00000 Hz
2.710.618RnZ=86N=54L=19854188825.1802025 mf=0.00000 Hz
2.710.618RnZ=86N=55L=53969280702.2819824 mf=0.00000 Hz
2.710.618RnZ=86N=56L=146703715028.0185242 mf=0.00000 Hz
2.710.618RnZ=86N=57L=398782042728.0968628 mf=0.00000 Hz
2.710.618FrZ=87N=17L=0.0000017 mf=865878152.88474 Hz
2.710.618FrZ=87N=18L=0.0000047 mf=318538771.00580 Hz
2.710.618FrZ=87N=19L=0.0000127 mf=117183865.06905 Hz
2.710.618FrZ=87N=20L=0.0000344 mf=43109534.79591 Hz
2.710.618FrZ=87N=21L=0.0000936 mf=15859111.56988 Hz
2.710.618FrZ=87N=22L=0.0002544 mf=5834241.10180 Hz
2.710.618FrZ=87N=23L=0.0006914 mf=2146297.35619 Hz
2.710.618FrZ=87N=24L=0.0018795 mf=789578.67198 Hz
2.710.618FrZ=87N=25L=0.0051090 mf=290469.76061 Hz
2.710.618FrZ=87N=26L=0.0138876 mf=106857.85321 Hz
2.710.618FrZ=87N=27L=0.0377504 mf=39310.80732 Hz
2.710.618FrZ=87N=28L=0.1026163 mf=14461.63783 Hz
2.710.618FrZ=87N=29L=0.2789401 mf=5320.13924 Hz
2.710.618FrZ=87N=30L=0.7582377 mf=1957.16985 Hz
2.710.618FrZ=87N=31L=2.0611038 mf=720.00255 Hz
2.710.618FrZ=87N=32L=5.6026610 mf=264.87414 Hz
2.710.618FrZ=87N=33L=15.2296117 mf=97.44175 Hz
2.710.618FrZ=87N=34L=41.3983766 mf=35.84682 Hz
2.710.618FrZ=87N=35L=112.5324549 mf=13.18731 Hz
2.710.618FrZ=87N=36L=305.8949273 mf=4.85134 Hz
2.710.618FrZ=87N=37L=831.5086223 mf=1.78471 Hz
2.710.618FrZ=87N=38L=2260.2747782 mf=0.65656 Hz
2.710.618FrZ=87N=39L=6144.0638569 mf=0.24153 Hz
2.710.618FrZ=87N=40L=16701.2971352 mf=0.08886 Hz
2.710.618FrZ=87N=41L=45398.8325144 mf=0.03269 Hz
2.710.618FrZ=87N=42L=123406.8214571 mf=0.01203 Hz
2.710.618FrZ=87N=43L=335454.5202748 mf=0.00442 Hz
2.710.618FrZ=87N=44L=911859.9267375 mf=0.00163 Hz
2.710.618FrZ=87N=45L=2478692.2689505 mf=0.00060 Hz
2.710.618FrZ=87N=46L=6737784.1530301 mf=0.00022 Hz
2.710.618FrZ=87N=47L=18315196.2272609 mf=0.00008 Hz
2.710.618FrZ=87N=48L=49785865.0892250 mf=0.00003 Hz
2.710.618FrZ=87N=49L=135332012.3861538 mf=0.00001 Hz
2.710.618FrZ=87N=50L=367870550.0780764 mf=0.00000 Hz
2.710.618FrZ=87N=51L=999975831.5024682 mf=0.00000 Hz
2.710.618FrZ=87N=52L=2718216131.6713834 mf=0.00000 Hz
2.710.618FrZ=87N=53L=7388877516.5465603 mf=0.00000 Hz
2.710.618FrZ=87N=54L=20085051485.9381142 mf=0.00000 Hz
2.710.618FrZ=87N=55L=54596830477.8899155 mf=0.00000 Hz
2.710.618FrZ=87N=56L=148409572179.5071106 mf=0.00000 Hz
2.710.618FrZ=87N=57L=403419043224.9352417 mf=0.00000 Hz
2.710.618RaZ=88N=17L=0.0000017 mf=856038628.42014 Hz
2.710.618RaZ=88N=18L=0.0000047 mf=314919012.24437 Hz
2.710.618RaZ=88N=19L=0.0000128 mf=115852230.23872 Hz
2.710.618RaZ=88N=20L=0.0000348 mf=42619653.71869 Hz
2.710.618RaZ=88N=21L=0.0000946 mf=15678894.39295 Hz
2.710.618RaZ=88N=22L=0.0002573 mf=5767942.90746 Hz
2.710.618RaZ=88N=23L=0.0006994 mf=2121907.61351 Hz
2.710.618RaZ=88N=24L=0.0019011 mf=780606.18707 Hz
2.710.618RaZ=88N=25L=0.0051677 mf=287168.96788 Hz
2.710.618RaZ=88N=26L=0.0140472 mf=105643.55942 Hz
2.710.618RaZ=88N=27L=0.0381843 mf=38864.09360 Hz
2.710.618RaZ=88N=28L=0.1037958 mf=14297.30104 Hz
2.710.618RaZ=88N=29L=0.2821463 mf=5259.68312 Hz
2.710.618RaZ=88N=30L=0.7669531 mf=1934.92929 Hz
2.710.618RaZ=88N=31L=2.0847947 mf=711.82070 Hz
2.710.618RaZ=88N=32L=5.6670594 mf=261.86420 Hz
2.710.618RaZ=88N=33L=15.4046647 mf=96.33446 Hz
2.710.618RaZ=88N=34L=41.8742200 mf=35.43947 Hz
2.710.618RaZ=88N=35L=113.8259314 mf=13.03745 Hz
2.710.618RaZ=88N=36L=309.4109609 mf=4.79621 Hz
2.710.618RaZ=88N=37L=841.0661927 mf=1.76443 Hz
2.710.618RaZ=88N=38L=2286.2549481 mf=0.64910 Hz
2.710.618RaZ=88N=39L=6214.6852806 mf=0.23879 Hz
2.710.618RaZ=88N=40L=16893.2660678 mf=0.08785 Hz
2.710.618RaZ=88N=41L=45920.6581755 mf=0.03232 Hz
2.710.618RaZ=88N=42L=124825.2906693 mf=0.01189 Hz
2.710.618RaZ=88N=43L=339310.3193584 mf=0.00437 Hz
2.710.618RaZ=88N=44L=922341.0753207 mf=0.00161 Hz
2.710.618RaZ=88N=45L=2507182.9846856 mf=0.00059 Hz
2.710.618RaZ=88N=46L=6815229.9478925 mf=0.00022 Hz
2.710.618RaZ=88N=47L=18525715.7241260 mf=0.00008 Hz
2.710.618RaZ=88N=48L=50358116.4120896 mf=0.00003 Hz
2.710.618RaZ=88N=49L=136887552.7584085 mf=0.00001 Hz
2.710.618RaZ=88N=50L=372098947.2054105 mf=0.00000 Hz
2.710.618RaZ=88N=51L=1011469806.5772090 mf=0.00000 Hz
2.710.618RaZ=88N=52L=2749459995.2538123 mf=0.00000 Hz
2.710.618RaZ=88N=53L=7473807143.1735306 mf=0.00000 Hz
2.710.618RaZ=88N=54L=20315914146.6960182 mf=0.00000 Hz
2.710.618RaZ=88N=55L=55224380253.4978333 mf=0.00000 Hz
2.710.618RaZ=88N=56L=150115429330.9956665 mf=0.00000 Hz
2.710.618RaZ=88N=57L=408056043721.7734985 mf=0.00000 Hz
2.710.618AcZ=89N=17L=0.0000018 mf=846420216.86486 Hz
2.710.618AcZ=89N=18L=0.0000048 mf=311380596.37646 Hz
2.710.618AcZ=89N=19L=0.0000130 mf=114550519.78660 Hz
2.710.618AcZ=89N=20L=0.0000352 mf=42140781.20499 Hz
2.710.618AcZ=89N=21L=0.0000957 mf=15502727.04022 Hz
2.710.618AcZ=89N=22L=0.0002602 mf=5703134.56019 Hz
2.710.618AcZ=89N=23L=0.0007073 mf=2098065.95493 Hz
2.710.618AcZ=89N=24L=0.0019227 mf=771835.33104 Hz
2.710.618AcZ=89N=25L=0.0052264 mf=283942.35026 Hz
2.710.618AcZ=89N=26L=0.0142069 mf=104456.55314 Hz
2.710.618AcZ=89N=27L=0.0386183 mf=38427.41840 Hz
2.710.618AcZ=89N=28L=0.1049753 mf=14136.65720 Hz
2.710.618AcZ=89N=29L=0.2853525 mf=5200.58555 Hz
2.710.618AcZ=89N=30L=0.7756685 mf=1913.18851 Hz
2.710.618AcZ=89N=31L=2.1084855 mf=703.82272 Hz
2.710.618AcZ=89N=32L=5.7314578 mf=258.92191 Hz
2.710.618AcZ=89N=33L=15.5797177 mf=95.25205 Hz
2.710.618AcZ=89N=34L=42.3500634 mf=35.04127 Hz
2.710.618AcZ=89N=35L=115.1194079 mf=12.89096 Hz
2.710.618AcZ=89N=36L=312.9269946 mf=4.74232 Hz
2.710.618AcZ=89N=37L=850.6237630 mf=1.74460 Hz
2.710.618AcZ=89N=38L=2312.2351179 mf=0.64180 Hz
2.710.618AcZ=89N=39L=6285.3067042 mf=0.23611 Hz
2.710.618AcZ=89N=40L=17085.2350004 mf=0.08686 Hz
2.710.618AcZ=89N=41L=46442.4838366 mf=0.03195 Hz
2.710.618AcZ=89N=42L=126243.7598814 mf=0.01176 Hz
2.710.618AcZ=89N=43L=343166.1184421 mf=0.00432 Hz
2.710.618AcZ=89N=44L=932822.2239039 mf=0.00159 Hz
2.710.618AcZ=89N=45L=2535673.7004206 mf=0.00059 Hz
2.710.618AcZ=89N=46L=6892675.7427549 mf=0.00022 Hz
2.710.618AcZ=89N=47L=18736235.2209910 mf=0.00008 Hz
2.710.618AcZ=89N=48L=50930367.7349543 mf=0.00003 Hz
2.710.618AcZ=89N=49L=138443093.1306631 mf=0.00001 Hz
2.710.618AcZ=89N=50L=376327344.3327447 mf=0.00000 Hz
2.710.618AcZ=89N=51L=1022963781.6519500 mf=0.00000 Hz
2.710.618AcZ=89N=52L=2780703858.8362422 mf=0.00000 Hz
2.710.618AcZ=89N=53L=7558736769.8005028 mf=0.00000 Hz
2.710.618AcZ=89N=54L=20546776807.4539299 mf=0.00000 Hz
2.710.618AcZ=89N=55L=55851930029.1057663 mf=0.00000 Hz
2.710.618AcZ=89N=56L=151821286482.4842529 mf=0.00000 Hz
2.710.618AcZ=89N=57L=412693044218.6118164 mf=0.00000 Hz
2.710.618ThZ=90N=17L=0.0000018 mf=837015547.78858 Hz
2.710.618ThZ=90N=18L=0.0000048 mf=307920811.97227 Hz
2.710.618ThZ=90N=19L=0.0000131 mf=113277736.23342 Hz
2.710.618ThZ=90N=20L=0.0000356 mf=41672550.30272 Hz
2.710.618ThZ=90N=21L=0.0000968 mf=15330474.51755 Hz
2.710.618ThZ=90N=22L=0.0002631 mf=5639766.39841 Hz
2.710.618ThZ=90N=23L=0.0007153 mf=2074754.11098 Hz
2.710.618ThZ=90N=24L=0.0019443 mf=763259.38292 Hz
2.710.618ThZ=90N=25L=0.0052851 mf=280787.43526 Hz
2.710.618ThZ=90N=26L=0.0143665 mf=103295.92477 Hz
2.710.618ThZ=90N=27L=0.0390522 mf=38000.44708 Hz
2.710.618ThZ=90N=28L=0.1061548 mf=13979.58324 Hz
2.710.618ThZ=90N=29L=0.2885587 mf=5142.80127 Hz
2.710.618ThZ=90N=30L=0.7843838 mf=1891.93086 Hz
2.710.618ThZ=90N=31L=2.1321764 mf=696.00247 Hz
2.710.618ThZ=90N=32L=5.7958562 mf=256.04500 Hz
2.710.618ThZ=90N=33L=15.7547707 mf=94.19369 Hz
2.710.618ThZ=90N=34L=42.8259069 mf=34.65192 Hz
2.710.618ThZ=90N=35L=116.4128844 mf=12.74773 Hz
2.710.618ThZ=90N=36L=316.4430282 mf=4.68963 Hz
2.710.618ThZ=90N=37L=860.1813334 mf=1.72522 Hz
2.710.618ThZ=90N=38L=2338.2152878 mf=0.63467 Hz
2.710.618ThZ=90N=39L=6355.9281279 mf=0.23348 Hz
2.710.618ThZ=90N=40L=17277.2039330 mf=0.08589 Hz
2.710.618ThZ=90N=41L=46964.3094976 mf=0.03160 Hz
2.710.618ThZ=90N=42L=127662.2290936 mf=0.01162 Hz
2.710.618ThZ=90N=43L=347021.9175257 mf=0.00428 Hz
2.710.618ThZ=90N=44L=943303.3724871 mf=0.00157 Hz
2.710.618ThZ=90N=45L=2564164.4161557 mf=0.00058 Hz
2.710.618ThZ=90N=46L=6970121.5376173 mf=0.00021 Hz
2.710.618ThZ=90N=47L=18946754.7178561 mf=0.00008 Hz
2.710.618ThZ=90N=48L=51502619.0578190 mf=0.00003 Hz
2.710.618ThZ=90N=49L=139998633.5029177 mf=0.00001 Hz
2.710.618ThZ=90N=50L=380555741.4600790 mf=0.00000 Hz
2.710.618ThZ=90N=51L=1034457756.7266910 mf=0.00000 Hz
2.710.618ThZ=90N=52L=2811947722.4186716 mf=0.00000 Hz
2.710.618ThZ=90N=53L=7643666396.4274750 mf=0.00000 Hz
2.710.618ThZ=90N=54L=20777639468.2118378 mf=0.00000 Hz
2.710.618ThZ=90N=55L=56479479804.7136917 mf=0.00000 Hz
2.710.618ThZ=90N=56L=153527143633.9728394 mf=0.00000 Hz
2.710.618ThZ=90N=57L=417330044715.4501343 mf=0.00000 Hz
2.710.618PaZ=91N=17L=0.0000018 mf=827817574.73596 Hz
2.710.618PaZ=91N=18L=0.0000049 mf=304537066.78577 Hz
2.710.618PaZ=91N=19L=0.0000132 mf=112032925.94514 Hz
2.710.618PaZ=91N=20L=0.0000360 mf=41214610.18950 Hz
2.710.618PaZ=91N=21L=0.0000979 mf=15162007.76461 Hz
2.710.618PaZ=91N=22L=0.0002661 mf=5577790.94348 Hz
2.710.618PaZ=91N=23L=0.0007232 mf=2051954.61526 Hz
2.710.618PaZ=91N=24L=0.0019659 mf=754871.91717 Hz
2.710.618PaZ=91N=25L=0.0053439 mf=277701.85904 Hz
2.710.618PaZ=91N=26L=0.0145261 mf=102160.80472 Hz
2.710.618PaZ=91N=27L=0.0394861 mf=37582.85975 Hz
2.710.618PaZ=91N=28L=0.1073343 mf=13825.96144 Hz
2.710.618PaZ=91N=29L=0.2917649 mf=5086.28697 Hz
2.710.618PaZ=91N=30L=0.7930992 mf=1871.14041 Hz
2.710.618PaZ=91N=31L=2.1558672 mf=688.35409 Hz
2.710.618PaZ=91N=32L=5.8602546 mf=253.23132 Hz
2.710.618PaZ=91N=33L=15.9298237 mf=93.15860 Hz
2.710.618PaZ=91N=34L=43.3017503 mf=34.27113 Hz
2.710.618PaZ=91N=35L=117.7063609 mf=12.60764 Hz
2.710.618PaZ=91N=36L=319.9590619 mf=4.63809 Hz
2.710.618PaZ=91N=37L=869.7389038 mf=1.70626 Hz
2.710.618PaZ=91N=38L=2364.1954577 mf=0.62770 Hz
2.710.618PaZ=91N=39L=6426.5495515 mf=0.23092 Hz
2.710.618PaZ=91N=40L=17469.1728656 mf=0.08495 Hz
2.710.618PaZ=91N=41L=47486.1351587 mf=0.03125 Hz
2.710.618PaZ=91N=42L=129080.6983057 mf=0.01150 Hz
2.710.618PaZ=91N=43L=350877.7166093 mf=0.00423 Hz
2.710.618PaZ=91N=44L=953784.5210702 mf=0.00156 Hz
2.710.618PaZ=91N=45L=2592655.1318908 mf=0.00057 Hz
2.710.618PaZ=91N=46L=7047567.3324797 mf=0.00021 Hz
2.710.618PaZ=91N=47L=19157274.2147212 mf=0.00008 Hz
2.710.618PaZ=91N=48L=52074870.3806836 mf=0.00003 Hz
2.710.618PaZ=91N=49L=141554173.8751724 mf=0.00001 Hz
2.710.618PaZ=91N=50L=384784138.5874133 mf=0.00000 Hz
2.710.618PaZ=91N=51L=1045951731.8014323 mf=0.00000 Hz
2.710.618PaZ=91N=52L=2843191586.0011020 mf=0.00000 Hz
2.710.618PaZ=91N=53L=7728596023.0544481 mf=0.00000 Hz
2.710.618PaZ=91N=54L=21008502128.9697495 mf=0.00000 Hz
2.710.618PaZ=91N=55L=57107029580.3216324 mf=0.00000 Hz
2.710.618PaZ=91N=56L=155233000785.4614563 mf=0.00000 Hz
2.710.618PaZ=91N=57L=421967045212.2885742 mf=0.00000 Hz
2.710.618UZ=92N=17L=0.0000018 mf=818819557.61927 Hz
2.710.618UZ=92N=18L=0.0000049 mf=301226881.27722 Hz
2.710.618UZ=92N=19L=0.0000134 mf=110815176.75008 Hz
2.710.618UZ=92N=20L=0.0000364 mf=40766625.29613 Hz
2.710.618UZ=92N=21L=0.0000990 mf=14997203.33239 Hz
2.710.618UZ=92N=22L=0.0002690 mf=5517162.78105 Hz
2.710.618UZ=92N=23L=0.0007312 mf=2029650.76075 Hz
2.710.618UZ=92N=24L=0.0019875 mf=746666.78764 Hz
2.710.618UZ=92N=25L=0.0054026 mf=274683.36058 Hz
2.710.618UZ=92N=26L=0.0146857 mf=101050.36119 Hz
2.710.618UZ=92N=27L=0.0399200 mf=37174.35040 Hz
2.710.618UZ=92N=28L=0.1085138 mf=13675.67925 Hz
2.710.618UZ=92N=29L=0.2949711 mf=5031.00124 Hz
2.710.618UZ=92N=30L=0.8018146 mf=1850.80193 Hz
2.710.618UZ=92N=31L=2.1795580 mf=680.87198 Hz
2.710.618UZ=92N=32L=5.9246530 mf=250.47880 Hz
2.710.618UZ=92N=33L=16.1048767 mf=92.14600 Hz
2.710.618UZ=92N=34L=43.7775937 mf=33.89862 Hz
2.710.618UZ=92N=35L=118.9998374 mf=12.47061 Hz
2.710.618UZ=92N=36L=323.4750955 mf=4.58768 Hz
2.710.618UZ=92N=37L=879.2964742 mf=1.68771 Hz
2.710.618UZ=92N=38L=2390.1756275 mf=0.62087 Hz
2.710.618UZ=92N=39L=6497.1709752 mf=0.22841 Hz
2.710.618UZ=92N=40L=17661.1417982 mf=0.08403 Hz
2.710.618UZ=92N=41L=48007.9608198 mf=0.03091 Hz
2.710.618UZ=92N=42L=130499.1675179 mf=0.01137 Hz
2.710.618UZ=92N=43L=354733.5156929 mf=0.00418 Hz
2.710.618UZ=92N=44L=964265.6696534 mf=0.00154 Hz
2.710.618UZ=92N=45L=2621145.8476258 mf=0.00057 Hz
2.710.618UZ=92N=46L=7125013.1273421 mf=0.00021 Hz
2.710.618UZ=92N=47L=19367793.7115862 mf=0.00008 Hz
2.710.618UZ=92N=48L=52647121.7035483 mf=0.00003 Hz
2.710.618UZ=92N=49L=143109714.2474270 mf=0.00001 Hz
2.710.618UZ=92N=50L=389012535.7147474 mf=0.00000 Hz
2.710.618UZ=92N=51L=1057445706.8761730 mf=0.00000 Hz
2.710.618UZ=92N=52L=2874435449.5835309 mf=0.00000 Hz
2.710.618UZ=92N=53L=7813525649.6814184 mf=0.00000 Hz
2.710.618UZ=92N=54L=21239364789.7276573 mf=0.00000 Hz
2.710.618UZ=92N=55L=57734579355.9295502 mf=0.00000 Hz
2.710.618UZ=92N=56L=156938857936.9500122 mf=0.00000 Hz
2.710.618UZ=92N=57L=426604045709.1268311 mf=0.00000 Hz
2.710.618NpZ=93N=17L=0.0000018 mf=810015046.24702 Hz
2.710.618NpZ=93N=18L=0.0000050 mf=297987882.55381 Hz
2.710.618NpZ=93N=19L=0.0000135 mf=109623615.70976 Hz
2.710.618NpZ=93N=20L=0.0000368 mf=40328274.48650 Hz
2.710.618NpZ=93N=21L=0.0001000 mf=14835943.08150 Hz
2.710.618NpZ=93N=22L=0.0002719 mf=5457838.45007 Hz
2.710.618NpZ=93N=23L=0.0007391 mf=2007826.55902 Hz
2.710.618NpZ=93N=24L=0.0020091 mf=738638.11250 Hz
2.710.618NpZ=93N=25L=0.0054613 mf=271729.77605 Hz
2.710.618NpZ=93N=26L=0.0148454 mf=99963.79816 Hz
2.710.618NpZ=93N=27L=0.0403539 mf=36774.62621 Hz
2.710.618NpZ=93N=28L=0.1096933 mf=13528.62894 Hz
2.710.618NpZ=93N=29L=0.2981773 mf=4976.90445 Hz
2.710.618NpZ=93N=30L=0.8105300 mf=1830.90083 Hz
2.710.618NpZ=93N=31L=2.2032489 mf=673.55077 Hz
2.710.618NpZ=93N=32L=5.9890514 mf=247.78548 Hz
2.710.618NpZ=93N=33L=16.2799297 mf=91.15518 Hz
2.710.618NpZ=93N=34L=44.2534371 mf=33.53412 Hz
2.710.618NpZ=93N=35L=120.2933139 mf=12.33651 Hz
2.710.618NpZ=93N=36L=326.9911292 mf=4.53835 Hz
2.710.618NpZ=93N=37L=888.8540445 mf=1.66957 Hz
2.710.618NpZ=93N=38L=2416.1557974 mf=0.61420 Hz
2.710.618NpZ=93N=39L=6567.7923988 mf=0.22595 Hz
2.710.618NpZ=93N=40L=17853.1107308 mf=0.08312 Hz
2.710.618NpZ=93N=41L=48529.7864809 mf=0.03058 Hz
2.710.618NpZ=93N=42L=131917.6367300 mf=0.01125 Hz
2.710.618NpZ=93N=43L=358589.3147765 mf=0.00414 Hz
2.710.618NpZ=93N=44L=974746.8182366 mf=0.00152 Hz
2.710.618NpZ=93N=45L=2649636.5633609 mf=0.00056 Hz
2.710.618NpZ=93N=46L=7202458.9222045 mf=0.00021 Hz
2.710.618NpZ=93N=47L=19578313.2084513 mf=0.00008 Hz
2.710.618NpZ=93N=48L=53219373.0264129 mf=0.00003 Hz
2.710.618NpZ=93N=49L=144665254.6196817 mf=0.00001 Hz
2.710.618NpZ=93N=50L=393240932.8420816 mf=0.00000 Hz
2.710.618NpZ=93N=51L=1068939681.9509140 mf=0.00000 Hz
2.710.618NpZ=93N=52L=2905679313.1659608 mf=0.00000 Hz
2.710.618NpZ=93N=53L=7898455276.3083906 mf=0.00000 Hz
2.710.618NpZ=93N=54L=21470227450.4855652 mf=0.00000 Hz
2.710.618NpZ=93N=55L=58362129131.5374832 mf=0.00000 Hz
2.710.618NpZ=93N=56L=158644715088.4385986 mf=0.00000 Hz
2.710.618NpZ=93N=57L=431241046205.9651489 mf=0.00000 Hz
2.710.618PuZ=94N=17L=0.0000019 mf=801397864.90396 Hz
2.710.618PuZ=94N=18L=0.0000050 mf=294817798.69686 Hz
2.710.618PuZ=94N=19L=0.0000137 mf=108457407.03200 Hz
2.710.618PuZ=94N=20L=0.0000372 mf=39899250.28983 Hz
2.710.618PuZ=94N=21L=0.0001011 mf=14678113.89978 Hz
2.710.618PuZ=94N=22L=0.0002748 mf=5399776.33890 Hz
2.710.618PuZ=94N=23L=0.0007471 mf=1986466.70201 Hz
2.710.618PuZ=94N=24L=0.0020307 mf=730780.26024 Hz
2.710.618PuZ=94N=25L=0.0055200 mf=268839.03376 Hz
2.710.618PuZ=94N=26L=0.0150050 mf=98900.35350 Hz
2.710.618PuZ=94N=27L=0.0407878 mf=36383.40678 Hz
2.710.618PuZ=94N=28L=0.1108728 mf=13384.70735 Hz
2.710.618PuZ=94N=29L=0.3013835 mf=4923.95866 Hz
2.710.618PuZ=94N=30L=0.8192453 mf=1811.42316 Hz
2.710.618PuZ=94N=31L=2.2269397 mf=666.38534 Hz
2.710.618PuZ=94N=32L=6.0534498 mf=245.14947 Hz
2.710.618PuZ=94N=33L=16.4549827 mf=90.18545 Hz
2.710.618PuZ=94N=34L=44.7292805 mf=33.17737 Hz
2.710.618PuZ=94N=35L=121.5867904 mf=12.20527 Hz
2.710.618PuZ=94N=36L=330.5071628 mf=4.49007 Hz
2.710.618PuZ=94N=37L=898.4116149 mf=1.65180 Hz
2.710.618PuZ=94N=38L=2442.1359673 mf=0.60766 Hz
2.710.618PuZ=94N=39L=6638.4138224 mf=0.22355 Hz
2.710.618PuZ=94N=40L=18045.0796634 mf=0.08224 Hz
2.710.618PuZ=94N=41L=49051.6121420 mf=0.03025 Hz
2.710.618PuZ=94N=42L=133336.1059422 mf=0.01113 Hz
2.710.618PuZ=94N=43L=362445.1138601 mf=0.00409 Hz
2.710.618PuZ=94N=44L=985227.9668198 mf=0.00151 Hz
2.710.618PuZ=94N=45L=2678127.2790959 mf=0.00055 Hz
2.710.618PuZ=94N=46L=7279904.7170670 mf=0.00020 Hz
2.710.618PuZ=94N=47L=19788832.7053164 mf=0.00007 Hz
2.710.618PuZ=94N=48L=53791624.3492776 mf=0.00003 Hz
2.710.618PuZ=94N=49L=146220794.9919363 mf=0.00001 Hz
2.710.618PuZ=94N=50L=397469329.9694158 mf=0.00000 Hz
2.710.618PuZ=94N=51L=1080433657.0256553 mf=0.00000 Hz
2.710.618PuZ=94N=52L=2936923176.7483912 mf=0.00000 Hz
2.710.618PuZ=94N=53L=7983384902.9353638 mf=0.00000 Hz
2.710.618PuZ=94N=54L=21701090111.2434769 mf=0.00000 Hz
2.710.618PuZ=94N=55L=58989678907.1454239 mf=0.00000 Hz
2.710.618PuZ=94N=56L=160350572239.9272156 mf=0.00000 Hz
2.710.618PuZ=94N=57L=435878046702.8035278 mf=0.00000 Hz
2.710.618AmZ=95N=17L=0.0000019 mf=792962097.90498 Hz
2.710.618AmZ=95N=18L=0.0000051 mf=291714453.44742 Hz
2.710.618AmZ=95N=19L=0.0000138 mf=107315750.11587 Hz
2.710.618AmZ=95N=20L=0.0000376 mf=39479258.18152 Hz
2.710.618AmZ=95N=21L=0.0001022 mf=14523607.43768 Hz
2.710.618AmZ=95N=22L=0.0002777 mf=5342936.58797 Hz
2.710.618AmZ=95N=23L=0.0007550 mf=1965556.52620 Hz
2.710.618AmZ=95N=24L=0.0020523 mf=723087.83645 Hz
2.710.618AmZ=95N=25L=0.0055788 mf=266009.14919 Hz
2.710.618AmZ=95N=26L=0.0151646 mf=97859.29715 Hz
2.710.618AmZ=95N=27L=0.0412217 mf=36000.42355 Hz
2.710.618AmZ=95N=28L=0.1120523 mf=13243.81570 Hz
2.710.618AmZ=95N=29L=0.3045897 mf=4872.12752 Hz
2.710.618AmZ=95N=30L=0.8279607 mf=1792.35555 Hz
2.710.618AmZ=95N=31L=2.2506306 mf=659.37076 Hz
2.710.618AmZ=95N=32L=6.1178482 mf=242.56895 Hz
2.710.618AmZ=95N=33L=16.6300357 mf=89.23613 Hz
2.710.618AmZ=95N=34L=45.2051239 mf=32.82814 Hz
2.710.618AmZ=95N=35L=122.8802669 mf=12.07680 Hz
2.710.618AmZ=95N=36L=334.0231965 mf=4.44281 Hz
2.710.618AmZ=95N=37L=907.9691853 mf=1.63442 Hz
2.710.618AmZ=95N=38L=2468.1161371 mf=0.60127 Hz
2.710.618AmZ=95N=39L=6709.0352461 mf=0.22119 Hz
2.710.618AmZ=95N=40L=18237.0485959 mf=0.08137 Hz
2.710.618AmZ=95N=41L=49573.4378031 mf=0.02994 Hz
2.710.618AmZ=95N=42L=134754.5751543 mf=0.01101 Hz
2.710.618AmZ=95N=43L=366300.9129438 mf=0.00405 Hz
2.710.618AmZ=95N=44L=995709.1154030 mf=0.00149 Hz
2.710.618AmZ=95N=45L=2706617.9948310 mf=0.00055 Hz
2.710.618AmZ=95N=46L=7357350.5119294 mf=0.00020 Hz
2.710.618AmZ=95N=47L=19999352.2021815 mf=0.00007 Hz
2.710.618AmZ=95N=48L=54363875.6721422 mf=0.00003 Hz
2.710.618AmZ=95N=49L=147776335.3641910 mf=0.00001 Hz
2.710.618AmZ=95N=50L=401697727.0967501 mf=0.00000 Hz
2.710.618AmZ=95N=51L=1091927632.1003962 mf=0.00000 Hz
2.710.618AmZ=95N=52L=2968167040.3308206 mf=0.00000 Hz
2.710.618AmZ=95N=53L=8068314529.5623360 mf=0.00000 Hz
2.710.618AmZ=95N=54L=21931952772.0013885 mf=0.00000 Hz
2.710.618AmZ=95N=55L=59617228682.7533493 mf=0.00000 Hz
2.710.618AmZ=95N=56L=162056429391.4158020 mf=0.00000 Hz
2.710.618AmZ=95N=57L=440515047199.6419067 mf=0.00000 Hz
2.710.618CmZ=96N=17L=0.0000019 mf=784702076.05180 Hz
2.710.618CmZ=96N=18L=0.0000051 mf=288675761.22401 Hz
2.710.618CmZ=96N=19L=0.0000140 mf=106197877.71883 Hz
2.710.618CmZ=96N=20L=0.0000380 mf=39068015.90880 Hz
2.710.618CmZ=96N=21L=0.0001033 mf=14372319.86020 Hz
2.710.618CmZ=96N=22L=0.0002807 mf=5287280.99851 Hz
2.710.618CmZ=96N=23L=0.0007629 mf=1945081.97905 Hz
2.710.618CmZ=96N=24L=0.0020739 mf=715555.67148 Hz
2.710.618CmZ=96N=25L=0.0056375 mf=263238.22055 Hz
2.710.618CmZ=96N=26L=0.0153243 mf=96839.92947 Hz
2.710.618CmZ=96N=27L=0.0416557 mf=35625.41914 Hz
2.710.618CmZ=96N=28L=0.1132318 mf=13105.85928 Hz
2.710.618CmZ=96N=29L=0.3077959 mf=4821.37619 Hz
2.710.618CmZ=96N=30L=0.8366761 mf=1773.68518 Hz
2.710.618CmZ=96N=31L=2.2743214 mf=652.50231 Hz
2.710.618CmZ=96N=32L=6.1822466 mf=240.04219 Hz
2.710.618CmZ=96N=33L=16.8050887 mf=88.30659 Hz
2.710.618CmZ=96N=34L=45.6809673 mf=32.48618 Hz
2.710.618CmZ=96N=35L=124.1737434 mf=11.95100 Hz
2.710.618CmZ=96N=36L=337.5392301 mf=4.39653 Hz
2.710.618CmZ=96N=37L=917.5267556 mf=1.61739 Hz
2.710.618CmZ=96N=38L=2494.0963070 mf=0.59501 Hz
2.710.618CmZ=96N=39L=6779.6566697 mf=0.21889 Hz
2.710.618CmZ=96N=40L=18429.0175285 mf=0.08053 Hz
2.710.618CmZ=96N=41L=50095.2634642 mf=0.02962 Hz
2.710.618CmZ=96N=42L=136173.0443665 mf=0.01090 Hz
2.710.618CmZ=96N=43L=370156.7120274 mf=0.00401 Hz
2.710.618CmZ=96N=44L=1006190.2639862 mf=0.00147 Hz
2.710.618CmZ=96N=45L=2735108.7105661 mf=0.00054 Hz
2.710.618CmZ=96N=46L=7434796.3067918 mf=0.00020 Hz
2.710.618CmZ=96N=47L=20209871.6990465 mf=0.00007 Hz
2.710.618CmZ=96N=48L=54936126.9950069 mf=0.00003 Hz
2.710.618CmZ=96N=49L=149331875.7364456 mf=0.00001 Hz
2.710.618CmZ=96N=50L=405926124.2240843 mf=0.00000 Hz
2.710.618CmZ=96N=51L=1103421607.1751373 mf=0.00000 Hz
2.710.618CmZ=96N=52L=2999410903.9132504 mf=0.00000 Hz
2.710.618CmZ=96N=53L=8153244156.1893072 mf=0.00000 Hz
2.710.618CmZ=96N=54L=22162815432.7592964 mf=0.00000 Hz
2.710.618CmZ=96N=55L=60244778458.3612823 mf=0.00000 Hz
2.710.618CmZ=96N=56L=163762286542.9043884 mf=0.00000 Hz
2.710.618CmZ=96N=57L=445152047696.4802246 mf=0.00000 Hz
2.710.618BkZ=97N=17L=0.0000019 mf=776612363.92755 Hz
2.710.618BkZ=97N=18L=0.0000052 mf=285699722.44850 Hz
2.710.618BkZ=97N=19L=0.0000141 mf=105103054.23719 Hz
2.710.618BkZ=97N=20L=0.0000384 mf=38665252.85819 Hz
2.710.618BkZ=97N=21L=0.0001043 mf=14224151.61422 Hz
2.710.618BkZ=97N=22L=0.0002836 mf=5232772.94698 Hz
2.710.618BkZ=97N=23L=0.0007709 mf=1925029.58751 Hz
2.710.618BkZ=97N=24L=0.0020955 mf=708178.80889 Hz
2.710.618BkZ=97N=25L=0.0056962 mf=260524.42446 Hz
2.710.618BkZ=97N=26L=0.0154839 mf=95841.57968 Hz
2.710.618BkZ=97N=27L=0.0420896 mf=35258.14677 Hz
2.710.618BkZ=97N=28L=0.1144113 mf=12970.74733 Hz
2.710.618BkZ=97N=29L=0.3110021 mf=4771.67128 Hz
2.710.618BkZ=97N=30L=0.8453915 mf=1755.39976 Hz
2.710.618BkZ=97N=31L=2.2980123 mf=645.77548 Hz
2.710.618BkZ=97N=32L=6.2466451 mf=237.56752 Hz
2.710.618BkZ=97N=33L=16.9801417 mf=87.39621 Hz
2.710.618BkZ=97N=34L=46.1568107 mf=32.15127 Hz
2.710.618BkZ=97N=35L=125.4672198 mf=11.82779 Hz
2.710.618BkZ=97N=36L=341.0552638 mf=4.35120 Hz
2.710.618BkZ=97N=37L=927.0843260 mf=1.60072 Hz
2.710.618BkZ=97N=38L=2520.0764769 mf=0.58887 Hz
2.710.618BkZ=97N=39L=6850.2780934 mf=0.21663 Hz
2.710.618BkZ=97N=40L=18620.9864611 mf=0.07970 Hz
2.710.618BkZ=97N=41L=50617.0891252 mf=0.02932 Hz
2.710.618BkZ=97N=42L=137591.5135786 mf=0.01079 Hz
2.710.618BkZ=97N=43L=374012.5111110 mf=0.00397 Hz
2.710.618BkZ=97N=44L=1016671.4125694 mf=0.00146 Hz
2.710.618BkZ=97N=45L=2763599.4263011 mf=0.00054 Hz
2.710.618BkZ=97N=46L=7512242.1016542 mf=0.00020 Hz
2.710.618BkZ=97N=47L=20420391.1959116 mf=0.00007 Hz
2.710.618BkZ=97N=48L=55508378.3178715 mf=0.00003 Hz
2.710.618BkZ=97N=49L=150887416.1087002 mf=0.00001 Hz
2.710.618BkZ=97N=50L=410154521.3514184 mf=0.00000 Hz
2.710.618BkZ=97N=51L=1114915582.2498782 mf=0.00000 Hz
2.710.618BkZ=97N=52L=3030654767.4956794 mf=0.00000 Hz
2.710.618BkZ=97N=53L=8238173782.8162785 mf=0.00000 Hz
2.710.618BkZ=97N=54L=22393678093.5172005 mf=0.00000 Hz
2.710.618BkZ=97N=55L=60872328233.9692001 mf=0.00000 Hz
2.710.618BkZ=97N=56L=165468143694.3929443 mf=0.00000 Hz
2.710.618BkZ=97N=57L=449789048193.3184814 mf=0.00000 Hz
2.710.618CfZ=98N=17L=0.0000019 mf=768687747.96911 Hz
2.710.618CfZ=98N=18L=0.0000052 mf=282784419.15821 Hz
2.710.618CfZ=98N=19L=0.0000143 mf=104030574.09191 Hz
2.710.618CfZ=98N=20L=0.0000388 mf=38270709.46168 Hz
2.710.618CfZ=98N=21L=0.0001054 mf=14079007.21000 Hz
2.710.618CfZ=98N=22L=0.0002865 mf=5179377.30466 Hz
2.710.618CfZ=98N=23L=0.0007788 mf=1905386.42846 Hz
2.710.618CfZ=98N=24L=0.0021171 mf=700952.49452 Hz
2.710.618CfZ=98N=25L=0.0057549 mf=257866.01197 Hz
2.710.618CfZ=98N=26L=0.0156435 mf=94863.60438 Hz
2.710.618CfZ=98N=27L=0.0425235 mf=34898.36977 Hz
2.710.618CfZ=98N=28L=0.1155908 mf=12838.39277 Hz
2.710.618CfZ=98N=29L=0.3142084 mf=4722.98076 Hz
2.710.618CfZ=98N=30L=0.8541069 mf=1737.48752 Hz
2.710.618CfZ=98N=31L=2.3217031 mf=639.18594 Hz
2.710.618CfZ=98N=32L=6.3110435 mf=235.14337 Hz
2.710.618CfZ=98N=33L=17.1551947 mf=86.50441 Hz
2.710.618CfZ=98N=34L=46.6326541 mf=31.82319 Hz
2.710.618CfZ=98N=35L=126.7606963 mf=11.70710 Hz
2.710.618CfZ=98N=36L=344.5712974 mf=4.30680 Hz
2.710.618CfZ=98N=37L=936.6418964 mf=1.58438 Hz
2.710.618CfZ=98N=38L=2546.0566467 mf=0.58286 Hz
2.710.618CfZ=98N=39L=6920.8995170 mf=0.21442 Hz
2.710.618CfZ=98N=40L=18812.9553937 mf=0.07888 Hz
2.710.618CfZ=98N=41L=51138.9147863 mf=0.02902 Hz
2.710.618CfZ=98N=42L=139009.9827908 mf=0.01068 Hz
2.710.618CfZ=98N=43L=377868.3101946 mf=0.00393 Hz
2.710.618CfZ=98N=44L=1027152.5611526 mf=0.00144 Hz
2.710.618CfZ=98N=45L=2792090.1420362 mf=0.00053 Hz
2.710.618CfZ=98N=46L=7589687.8965166 mf=0.00020 Hz
2.710.618CfZ=98N=47L=20630910.6927767 mf=0.00007 Hz
2.710.618CfZ=98N=48L=56080629.6407362 mf=0.00003 Hz
2.710.618CfZ=98N=49L=152442956.4809549 mf=0.00001 Hz
2.710.618CfZ=98N=50L=414382918.4787526 mf=0.00000 Hz
2.710.618CfZ=98N=51L=1126409557.3246191 mf=0.00000 Hz
2.710.618CfZ=98N=52L=3061898631.0781093 mf=0.00000 Hz
2.710.618CfZ=98N=53L=8323103409.4432507 mf=0.00000 Hz
2.710.618CfZ=98N=54L=22624540754.2751122 mf=0.00000 Hz
2.710.618CfZ=98N=55L=61499878009.5771332 mf=0.00000 Hz
2.710.618CfZ=98N=56L=167174000845.8815308 mf=0.00000 Hz
2.710.618CfZ=98N=57L=454426048690.1567993 mf=0.00000 Hz
2.710.618EsZ=99N=17L=0.0000020 mf=760923225.26235 Hz
2.710.618EsZ=99N=18L=0.0000053 mf=279928010.88389 Hz
2.710.618EsZ=99N=19L=0.0000144 mf=102979760.21220 Hz
2.710.618EsZ=99N=20L=0.0000392 mf=37884136.63883 Hz
2.710.618EsZ=99N=21L=0.0001065 mf=13936795.01596 Hz
2.710.618EsZ=99N=22L=0.0002894 mf=5127060.36219 Hz
2.710.618EsZ=99N=23L=0.0007868 mf=1886140.10090 Hz
2.710.618EsZ=99N=24L=0.0021387 mf=693872.16629 Hz
2.710.618EsZ=99N=25L=0.0058137 mf=255261.30478 Hz
2.710.618EsZ=99N=26L=0.0158031 mf=93905.38615 Hz
2.710.618EsZ=99N=27L=0.0429574 mf=34545.86098 Hz
2.710.618EsZ=99N=28L=0.1167703 mf=12708.71203 Hz
2.710.618EsZ=99N=29L=0.3174146 mf=4675.27388 Hz
2.710.618EsZ=99N=30L=0.8628222 mf=1719.93714 Hz
2.710.618EsZ=99N=31L=2.3453940 mf=632.72951 Hz
2.710.618EsZ=99N=32L=6.3754419 mf=232.76818 Hz
2.710.618EsZ=99N=33L=17.3302477 mf=85.63063 Hz
2.710.618EsZ=99N=34L=47.1084975 mf=31.50175 Hz
2.710.618EsZ=99N=35L=128.0541728 mf=11.58885 Hz
2.710.618EsZ=99N=36L=348.0873311 mf=4.26330 Hz
2.710.618EsZ=99N=37L=946.1994668 mf=1.56838 Hz
2.710.618EsZ=99N=38L=2572.0368166 mf=0.57697 Hz
2.710.618EsZ=99N=39L=6991.5209407 mf=0.21226 Hz
2.710.618EsZ=99N=40L=19004.9243263 mf=0.07809 Hz
2.710.618EsZ=99N=41L=51660.7404474 mf=0.02873 Hz
2.710.618EsZ=99N=42L=140428.4520029 mf=0.01057 Hz
2.710.618EsZ=99N=43L=381724.1092782 mf=0.00389 Hz
2.710.618EsZ=99N=44L=1037633.7097358 mf=0.00143 Hz
2.710.618EsZ=99N=45L=2820580.8577713 mf=0.00053 Hz
2.710.618EsZ=99N=46L=7667133.6913790 mf=0.00019 Hz
2.710.618EsZ=99N=47L=20841430.1896417 mf=0.00007 Hz
2.710.618EsZ=99N=48L=56652880.9636009 mf=0.00003 Hz
2.710.618EsZ=99N=49L=153998496.8532096 mf=0.00001 Hz
2.710.618EsZ=99N=50L=418611315.6060869 mf=0.00000 Hz
2.710.618EsZ=99N=51L=1137903532.3993602 mf=0.00000 Hz
2.710.618EsZ=99N=52L=3093142494.6605392 mf=0.00000 Hz
2.710.618EsZ=99N=53L=8408033036.0702238 mf=0.00000 Hz
2.710.618EsZ=99N=54L=22855403415.0330238 mf=0.00000 Hz
2.710.618EsZ=99N=55L=62127427785.1850739 mf=0.00000 Hz
2.710.618EsZ=99N=56L=168879857997.3701477 mf=0.00000 Hz
2.710.618EsZ=99N=57L=459063049186.9952393 mf=0.00000 Hz
2.710.618FmZ=100N=17L=0.0000020 mf=753313993.00973 Hz
2.710.618FmZ=100N=18L=0.0000054 mf=277128730.77505 Hz
2.710.618FmZ=100N=19L=0.0000146 mf=101949962.61008 Hz
2.710.618FmZ=100N=20L=0.0000396 mf=37505295.27244 Hz
2.710.618FmZ=100N=21L=0.0001076 mf=13797427.06580 Hz
2.710.618FmZ=100N=22L=0.0002924 mf=5075789.75857 Hz
2.710.618FmZ=100N=23L=0.0007947 mf=1867278.69989 Hz
2.710.618FmZ=100N=24L=0.0021603 mf=686933.44463 Hz
2.710.618FmZ=100N=25L=0.0058724 mf=252708.69173 Hz
2.710.618FmZ=100N=26L=0.0159628 mf=92966.33229 Hz
2.710.618FmZ=100N=27L=0.0433913 mf=34200.40237 Hz
2.710.618FmZ=100N=28L=0.1179498 mf=12581.62491 Hz
2.710.618FmZ=100N=29L=0.3206208 mf=4628.52114 Hz
2.710.618FmZ=100N=30L=0.8715376 mf=1702.73777 Hz
2.710.618FmZ=100N=31L=2.3690848 mf=626.40222 Hz
2.710.618FmZ=100N=32L=6.4398403 mf=230.44050 Hz
2.710.618FmZ=100N=33L=17.5053008 mf=84.77432 Hz
2.710.618FmZ=100N=34L=47.5843410 mf=31.18673 Hz
2.710.618FmZ=100N=35L=129.3476493 mf=11.47296 Hz
2.710.618FmZ=100N=36L=351.6033647 mf=4.22066 Hz
2.710.618FmZ=100N=37L=955.7570371 mf=1.55270 Hz
2.710.618FmZ=100N=38L=2598.0169865 mf=0.57120 Hz
2.710.618FmZ=100N=39L=7062.1423643 mf=0.21013 Hz
2.710.618FmZ=100N=40L=19196.8932589 mf=0.07730 Hz
2.710.618FmZ=100N=41L=52182.5661085 mf=0.02844 Hz
2.710.618FmZ=100N=42L=141846.9212151 mf=0.01046 Hz
2.710.618FmZ=100N=43L=385579.9083619 mf=0.00385 Hz
2.710.618FmZ=100N=44L=1048114.8583190 mf=0.00142 Hz
2.710.618FmZ=100N=45L=2849071.5735063 mf=0.00052 Hz
2.710.618FmZ=100N=46L=7744579.4862414 mf=0.00019 Hz
2.710.618FmZ=100N=47L=21051949.6865068 mf=0.00007 Hz
2.710.618FmZ=100N=48L=57225132.2864655 mf=0.00003 Hz
2.710.618FmZ=100N=49L=155554037.2254642 mf=0.00001 Hz
2.710.618FmZ=100N=50L=422839712.7334211 mf=0.00000 Hz
2.710.618FmZ=100N=51L=1149397507.4741013 mf=0.00000 Hz
2.710.618FmZ=100N=52L=3124386358.2429690 mf=0.00000 Hz
2.710.618FmZ=100N=53L=8492962662.6971951 mf=0.00000 Hz
2.710.618FmZ=100N=54L=23086266075.7909355 mf=0.00000 Hz
2.710.618FmZ=100N=55L=62754977560.7929993 mf=0.00000 Hz
2.710.618FmZ=100N=56L=170585715148.8587341 mf=0.00000 Hz
2.710.618FmZ=100N=57L=463700049683.8335571 mf=0.00000 Hz
2.710.618MdZ=101N=17L=0.0000020 mf=745855438.62349 Hz
2.710.618MdZ=101N=18L=0.0000054 mf=274384881.95549 Hz
2.710.618MdZ=101N=19L=0.0000147 mf=100940557.03968 Hz
2.710.618MdZ=101N=20L=0.0000400 mf=37133955.71529 Hz
2.710.618MdZ=101N=21L=0.0001086 mf=13660818.87703 Hz
2.710.618MdZ=101N=22L=0.0002953 mf=5025534.41442 Hz
2.710.618MdZ=101N=23L=0.0008027 mf=1848790.79197 Hz
2.710.618MdZ=101N=24L=0.0021819 mf=680132.12339 Hz
2.710.618MdZ=101N=25L=0.0059311 mf=250206.62548 Hz
2.710.618MdZ=101N=26L=0.0161224 mf=92045.87356 Hz
2.710.618MdZ=101N=27L=0.0438252 mf=33861.78453 Hz
2.710.618MdZ=101N=28L=0.1191293 mf=12457.05437 Hz
2.710.618MdZ=101N=29L=0.3238270 mf=4582.69420 Hz
2.710.618MdZ=101N=30L=0.8802530 mf=1685.87898 Hz
2.710.618MdZ=101N=31L=2.3927757 mf=620.20022 Hz
2.710.618MdZ=101N=32L=6.5042387 mf=228.15891 Hz
2.710.618MdZ=101N=33L=17.6803538 mf=83.93497 Hz
2.710.618MdZ=101N=34L=48.0601844 mf=30.87795 Hz
2.710.618MdZ=101N=35L=130.6411258 mf=11.35936 Hz
2.710.618MdZ=101N=36L=355.1193984 mf=4.17888 Hz
2.710.618MdZ=101N=37L=965.3146075 mf=1.53732 Hz
2.710.618MdZ=101N=38L=2623.9971563 mf=0.56555 Hz
2.710.618MdZ=101N=39L=7132.7637880 mf=0.20805 Hz
2.710.618MdZ=101N=40L=19388.8621915 mf=0.07654 Hz
2.710.618MdZ=101N=41L=52704.3917696 mf=0.02816 Hz
2.710.618MdZ=101N=42L=143265.3904272 mf=0.01036 Hz
2.710.618MdZ=101N=43L=389435.7074455 mf=0.00381 Hz
2.710.618MdZ=101N=44L=1058596.0069021 mf=0.00140 Hz
2.710.618MdZ=101N=45L=2877562.2892414 mf=0.00052 Hz
2.710.618MdZ=101N=46L=7822025.2811039 mf=0.00019 Hz
2.710.618MdZ=101N=47L=21262469.1833719 mf=0.00007 Hz
2.710.618MdZ=101N=48L=57797383.6093302 mf=0.00003 Hz
2.710.618MdZ=101N=49L=157109577.5977188 mf=0.00001 Hz
2.710.618MdZ=101N=50L=427068109.8607553 mf=0.00000 Hz
2.710.618MdZ=101N=51L=1160891482.5488422 mf=0.00000 Hz
2.710.618MdZ=101N=52L=3155630221.8253984 mf=0.00000 Hz
2.710.618MdZ=101N=53L=8577892289.3241663 mf=0.00000 Hz
2.710.618MdZ=101N=54L=23317128736.5488396 mf=0.00000 Hz
2.710.618MdZ=101N=55L=63382527336.4009247 mf=0.00000 Hz
2.710.618MdZ=101N=56L=172291572300.3472900 mf=0.00000 Hz
2.710.618MdZ=101N=57L=468337050180.6718140 mf=0.00000 Hz
2.710.618NoZ=102N=17L=0.0000020 mf=738543130.40169 Hz
2.710.618NoZ=102N=18L=0.0000055 mf=271694834.09318 Hz
2.710.618NoZ=102N=19L=0.0000148 mf=99950943.73537 Hz
2.710.618NoZ=102N=20L=0.0000404 mf=36769897.32593 Hz
2.710.618NoZ=102N=21L=0.0001097 mf=13526889.28019 Hz
2.710.618NoZ=102N=22L=0.0002982 mf=4976264.46919 Hz
2.710.618NoZ=102N=23L=0.0008106 mf=1830665.39205 Hz
2.710.618NoZ=102N=24L=0.0022035 mf=673464.16140 Hz
2.710.618NoZ=102N=25L=0.0059898 mf=247753.61934 Hz
2.710.618NoZ=102N=26L=0.0162820 mf=91143.46303 Hz
2.710.618NoZ=102N=27L=0.0442591 mf=33529.80625 Hz
2.710.618NoZ=102N=28L=0.1203088 mf=12334.92638 Hz
2.710.618NoZ=102N=29L=0.3270332 mf=4537.76583 Hz
2.710.618NoZ=102N=30L=0.8889684 mf=1669.35076 Hz
2.710.618NoZ=102N=31L=2.4164665 mf=614.11982 Hz
2.710.618NoZ=102N=32L=6.5686371 mf=225.92206 Hz
2.710.618NoZ=102N=33L=17.8554068 mf=83.11208 Hz
2.710.618NoZ=102N=34L=48.5360278 mf=30.57523 Hz
2.710.618NoZ=102N=35L=131.9346023 mf=11.24800 Hz
2.710.618NoZ=102N=36L=358.6354320 mf=4.13791 Hz
2.710.618NoZ=102N=37L=974.8721779 mf=1.52225 Hz
2.710.618NoZ=102N=38L=2649.9773262 mf=0.56000 Hz
2.710.618NoZ=102N=39L=7203.3852116 mf=0.20601 Hz
2.710.618NoZ=102N=40L=19580.8311241 mf=0.07579 Hz
2.710.618NoZ=102N=41L=53226.2174307 mf=0.02788 Hz
2.710.618NoZ=102N=42L=144683.8596394 mf=0.01026 Hz
2.710.618NoZ=102N=43L=393291.5065291 mf=0.00377 Hz
2.710.618NoZ=102N=44L=1069077.1554853 mf=0.00139 Hz
2.710.618NoZ=102N=45L=2906053.0049764 mf=0.00051 Hz
2.710.618NoZ=102N=46L=7899471.0759663 mf=0.00019 Hz
2.710.618NoZ=102N=47L=21472988.6802369 mf=0.00007 Hz
2.710.618NoZ=102N=48L=58369634.9321948 mf=0.00003 Hz
2.710.618NoZ=102N=49L=158665117.9699735 mf=0.00001 Hz
2.710.618NoZ=102N=50L=431296506.9880896 mf=0.00000 Hz
2.710.618NoZ=102N=51L=1172385457.6235833 mf=0.00000 Hz
2.710.618NoZ=102N=52L=3186874085.4078283 mf=0.00000 Hz
2.710.618NoZ=102N=53L=8662821915.9511395 mf=0.00000 Hz
2.710.618NoZ=102N=54L=23547991397.3067513 mf=0.00000 Hz
2.710.618NoZ=102N=55L=64010077112.0088577 mf=0.00000 Hz
2.710.618NoZ=102N=56L=173997429451.8359070 mf=0.00000 Hz
2.710.618NoZ=102N=57L=472974050677.5102539 mf=0.00000 Hz
2.710.618LrZ=103N=17L=0.0000020 mf=731372808.74731 Hz
2.710.618LrZ=103N=18L=0.0000055 mf=269057020.16995 Hz
2.710.618LrZ=103N=19L=0.0000150 mf=98980546.22337 Hz
2.710.618LrZ=103N=20L=0.0000408 mf=36412908.03150 Hz
2.710.618LrZ=103N=21L=0.0001108 mf=13395560.25805 Hz
2.710.618LrZ=103N=22L=0.0003011 mf=4927951.22191 Hz
2.710.618LrZ=103N=23L=0.0008186 mf=1812891.94164 Hz
2.710.618LrZ=103N=24L=0.0022251 mf=666925.67439 Hz
2.710.618LrZ=103N=25L=0.0060485 mf=245348.24440 Hz
2.710.618LrZ=103N=26L=0.0164417 mf=90258.57504 Hz
2.710.618LrZ=103N=27L=0.0446930 mf=33204.27415 Hz
2.710.618LrZ=103N=28L=0.1214883 mf=12215.16982 Hz
2.710.618LrZ=103N=29L=0.3302394 mf=4493.70985 Hz
2.710.618LrZ=103N=30L=0.8976837 mf=1653.14347 Hz
2.710.618LrZ=103N=31L=2.4401574 mf=608.15749 Hz
2.710.618LrZ=103N=32L=6.6330355 mf=223.72864 Hz
2.710.618LrZ=103N=33L=18.0304598 mf=82.30517 Hz
2.710.618LrZ=103N=34L=49.0118712 mf=30.27838 Hz
2.710.618LrZ=103N=35L=133.2280788 mf=11.13879 Hz
2.710.618LrZ=103N=36L=362.1514657 mf=4.09773 Hz
2.710.618LrZ=103N=37L=984.4297482 mf=1.50747 Hz
2.710.618LrZ=103N=38L=2675.9574960 mf=0.55457 Hz
2.710.618LrZ=103N=39L=7274.0066352 mf=0.20401 Hz
2.710.618LrZ=103N=40L=19772.8000567 mf=0.07505 Hz
2.710.618LrZ=103N=41L=53748.0430918 mf=0.02761 Hz
2.710.618LrZ=103N=42L=146102.3288516 mf=0.01016 Hz
2.710.618LrZ=103N=43L=397147.3056127 mf=0.00374 Hz
2.710.618LrZ=103N=44L=1079558.3040685 mf=0.00137 Hz
2.710.618LrZ=103N=45L=2934543.7207115 mf=0.00051 Hz
2.710.618LrZ=103N=46L=7976916.8708287 mf=0.00019 Hz
2.710.618LrZ=103N=47L=21683508.1771020 mf=0.00007 Hz
2.710.618LrZ=103N=48L=58941886.2550595 mf=0.00003 Hz
2.710.618LrZ=103N=49L=160220658.3422281 mf=0.00001 Hz
2.710.618LrZ=103N=50L=435524904.1154237 mf=0.00000 Hz
2.710.618LrZ=103N=51L=1183879432.6983242 mf=0.00000 Hz
2.710.618LrZ=103N=52L=3218117948.9902582 mf=0.00000 Hz
2.710.618LrZ=103N=53L=8747751542.5781116 mf=0.00000 Hz
2.710.618LrZ=103N=54L=23778854058.0646629 mf=0.00000 Hz
2.710.618LrZ=103N=55L=64637626887.6167908 mf=0.00000 Hz
2.710.618LrZ=103N=56L=175703286603.3244934 mf=0.00000 Hz
2.710.618LrZ=103N=57L=477611051174.3485718 mf=0.00000 Hz
2.710.618RfZ=104N=17L=0.0000020 mf=724340377.89397 Hz
2.710.618RfZ=104N=18L=0.0000056 mf=266469933.43754 Hz
2.710.618RfZ=104N=19L=0.0000151 mf=98028810.20200 Hz
2.710.618RfZ=104N=20L=0.0000412 mf=36062783.91581 Hz
2.710.618RfZ=104N=21L=0.0001119 mf=13266756.79404 Hz
2.710.618RfZ=104N=22L=0.0003041 mf=4880567.07555 Hz
2.710.618RfZ=104N=23L=0.0008265 mf=1795460.28835 Hz
2.710.618RfZ=104N=24L=0.0022467 mf=660512.92752 Hz
2.710.618RfZ=104N=25L=0.0061073 mf=242989.12666 Hz
2.710.618RfZ=104N=26L=0.0166013 mf=89390.70413 Hz
2.710.618RfZ=104N=27L=0.0451270 mf=32885.00228 Hz
2.710.618RfZ=104N=28L=0.1226678 mf=12097.71626 Hz
2.710.618RfZ=104N=29L=0.3334456 mf=4450.50110 Hz
2.710.618RfZ=104N=30L=0.9063991 mf=1637.24786 Hz
2.710.618RfZ=104N=31L=2.4638482 mf=602.30983 Hz
2.710.618RfZ=104N=32L=6.6974339 mf=221.57740 Hz
2.710.618RfZ=104N=33L=18.2055128 mf=81.51377 Hz
2.710.618RfZ=104N=34L=49.4877146 mf=29.98724 Hz
2.710.618RfZ=104N=35L=134.5215553 mf=11.03169 Hz
2.710.618RfZ=104N=36L=365.6674993 mf=4.05833 Hz
2.710.618RfZ=104N=37L=993.9873186 mf=1.49298 Hz
2.710.618RfZ=104N=38L=2701.9376659 mf=0.54924 Hz
2.710.618RfZ=104N=39L=7344.6280589 mf=0.20205 Hz
2.710.618RfZ=104N=40L=19964.7689892 mf=0.07433 Hz
2.710.618RfZ=104N=41L=54269.8687528 mf=0.02734 Hz
2.710.618RfZ=104N=42L=147520.7980637 mf=0.01006 Hz
2.710.618RfZ=104N=43L=401003.1046963 mf=0.00370 Hz
2.710.618RfZ=104N=44L=1090039.4526517 mf=0.00136 Hz
2.710.618RfZ=104N=45L=2963034.4364466 mf=0.00050 Hz
2.710.618RfZ=104N=46L=8054362.6656911 mf=0.00018 Hz
2.710.618RfZ=104N=47L=21894027.6739671 mf=0.00007 Hz
2.710.618RfZ=104N=48L=59514137.5779241 mf=0.00002 Hz
2.710.618RfZ=104N=49L=161776198.7144828 mf=0.00001 Hz
2.710.618RfZ=104N=50L=439753301.2427580 mf=0.00000 Hz
2.710.618RfZ=104N=51L=1195373407.7730653 mf=0.00000 Hz
2.710.618RfZ=104N=52L=3249361812.5726876 mf=0.00000 Hz
2.710.618RfZ=104N=53L=8832681169.2050838 mf=0.00000 Hz
2.710.618RfZ=104N=54L=24009716718.8225708 mf=0.00000 Hz
2.710.618RfZ=104N=55L=65265176663.2247238 mf=0.00000 Hz
2.710.618RfZ=104N=56L=177409143754.8130798 mf=0.00000 Hz
2.710.618RfZ=104N=57L=482248051671.1868896 mf=0.00000 Hz
2.710.618DbZ=105N=17L=0.0000021 mf=717441898.10450 Hz
2.710.618DbZ=105N=18L=0.0000056 mf=263932124.54766 Hz
2.710.618DbZ=105N=19L=0.0000153 mf=97095202.48579 Hz
2.710.618DbZ=105N=20L=0.0000415 mf=35719328.83090 Hz
2.710.618DbZ=105N=21L=0.0001129 mf=13140406.72933 Hz
2.710.618DbZ=105N=22L=0.0003070 mf=4834085.48435 Hz
2.710.618DbZ=105N=23L=0.0008345 mf=1778360.66656 Hz
2.710.618DbZ=105N=24L=0.0022683 mf=654222.32821 Hz
2.710.618DbZ=105N=25L=0.0061660 mf=240674.94451 Hz
2.710.618DbZ=105N=26L=0.0167609 mf=88539.36409 Hz
2.710.618DbZ=105N=27L=0.0455609 mf=32571.81178 Hz
2.710.618DbZ=105N=28L=0.1238473 mf=11982.49992 Hz
2.710.618DbZ=105N=29L=0.3366518 mf=4408.11537 Hz
2.710.618DbZ=105N=30L=0.9151145 mf=1621.65502 Hz
2.710.618DbZ=105N=31L=2.4875391 mf=596.57354 Hz
2.710.618DbZ=105N=32L=6.7618323 mf=219.46714 Hz
2.710.618DbZ=105N=33L=18.3805658 mf=80.73745 Hz
2.710.618DbZ=105N=34L=49.9635580 mf=29.70165 Hz
2.710.618DbZ=105N=35L=135.8150318 mf=10.92663 Hz
2.710.618DbZ=105N=36L=369.1835330 mf=4.01968 Hz
2.710.618DbZ=105N=37L=1003.5448890 mf=1.47876 Hz
2.710.618DbZ=105N=38L=2727.9178358 mf=0.54400 Hz
2.710.618DbZ=105N=39L=7415.2494825 mf=0.20013 Hz
2.710.618DbZ=105N=40L=20156.7379218 mf=0.07362 Hz
2.710.618DbZ=105N=41L=54791.6944139 mf=0.02708 Hz
2.710.618DbZ=105N=42L=148939.2672759 mf=0.00996 Hz
2.710.618DbZ=105N=43L=404858.9037800 mf=0.00367 Hz
2.710.618DbZ=105N=44L=1100520.6012349 mf=0.00135 Hz
2.710.618DbZ=105N=45L=2991525.1521816 mf=0.00050 Hz
2.710.618DbZ=105N=46L=8131808.4605535 mf=0.00018 Hz
2.710.618DbZ=105N=47L=22104547.1708321 mf=0.00007 Hz
2.710.618DbZ=105N=48L=60086388.9007888 mf=0.00002 Hz
2.710.618DbZ=105N=49L=163331739.0867374 mf=0.00001 Hz
2.710.618DbZ=105N=50L=443981698.3700922 mf=0.00000 Hz
2.710.618DbZ=105N=51L=1206867382.8478065 mf=0.00000 Hz
2.710.618DbZ=105N=52L=3280605676.1551175 mf=0.00000 Hz
2.710.618DbZ=105N=53L=8917610795.8320541 mf=0.00000 Hz
2.710.618DbZ=105N=54L=24240579379.5804787 mf=0.00000 Hz
2.710.618DbZ=105N=55L=65892726438.8326492 mf=0.00000 Hz
2.710.618DbZ=105N=56L=179115000906.3016663 mf=0.00000 Hz
2.710.618DbZ=105N=57L=486885052168.0252075 mf=0.00000 Hz
2.710.618SgZ=106N=17L=0.0000021 mf=710673578.31106 Hz
2.710.618SgZ=106N=18L=0.0000057 mf=261442198.84438 Hz
2.710.618SgZ=106N=19L=0.0000154 mf=96179210.00950 Hz
2.710.618SgZ=106N=20L=0.0000419 mf=35382354.03061 Hz
2.710.618SgZ=106N=21L=0.0001140 mf=13016440.62811 Hz
2.710.618SgZ=106N=22L=0.0003099 mf=4788480.90431 Hz
2.710.618SgZ=106N=23L=0.0008424 mf=1761583.67914 Hz
2.710.618SgZ=106N=24L=0.0022899 mf=648050.41946 Hz
2.710.618SgZ=106N=25L=0.0062247 mf=238404.42616 Hz
2.710.618SgZ=106N=26L=0.0169205 mf=87704.08707 Hz
2.710.618SgZ=106N=27L=0.0459948 mf=32264.53054 Hz
2.710.618SgZ=106N=28L=0.1250268 mf=11869.45746 Hz
2.710.618SgZ=106N=29L=0.3398580 mf=4366.52938 Hz
2.710.618SgZ=106N=30L=0.9238299 mf=1606.35639 Hz
2.710.618SgZ=106N=31L=2.5112299 mf=590.94549 Hz
2.710.618SgZ=106N=32L=6.8262307 mf=217.39670 Hz
2.710.618SgZ=106N=33L=18.5556188 mf=79.97578 Hz
2.710.618SgZ=106N=34L=50.4394014 mf=29.42144 Hz
2.710.618SgZ=106N=35L=137.1085083 mf=10.82354 Hz
2.710.618SgZ=106N=36L=372.6995666 mf=3.98176 Hz
2.710.618SgZ=106N=37L=1013.1024594 mf=1.46481 Hz
2.710.618SgZ=106N=38L=2753.8980056 mf=0.53887 Hz
2.710.618SgZ=106N=39L=7485.8709062 mf=0.19824 Hz
2.710.618SgZ=106N=40L=20348.7068544 mf=0.07293 Hz
2.710.618SgZ=106N=41L=55313.5200750 mf=0.02683 Hz
2.710.618SgZ=106N=42L=150357.7364880 mf=0.00987 Hz
2.710.618SgZ=106N=43L=408714.7028636 mf=0.00363 Hz
2.710.618SgZ=106N=44L=1111001.7498181 mf=0.00134 Hz
2.710.618SgZ=106N=45L=3020015.8679167 mf=0.00049 Hz
2.710.618SgZ=106N=46L=8209254.2554159 mf=0.00018 Hz
2.710.618SgZ=106N=47L=22315066.6676972 mf=0.00007 Hz
2.710.618SgZ=106N=48L=60658640.2236534 mf=0.00002 Hz
2.710.618SgZ=106N=49L=164887279.4589920 mf=0.00001 Hz
2.710.618SgZ=106N=50L=448210095.4974263 mf=0.00000 Hz
2.710.618SgZ=106N=51L=1218361357.9225471 mf=0.00000 Hz
2.710.618SgZ=106N=52L=3311849539.7375464 mf=0.00000 Hz
2.710.618SgZ=106N=53L=9002540422.4590263 mf=0.00000 Hz
2.710.618SgZ=106N=54L=24471442040.3383865 mf=0.00000 Hz
2.710.618SgZ=106N=55L=66520276214.4405670 mf=0.00000 Hz
2.710.618SgZ=106N=56L=180820858057.7902527 mf=0.00000 Hz
2.710.618SgZ=106N=57L=491522052664.8634644 mf=0.00000 Hz
2.710.618BhZ=107N=17L=0.0000021 mf=704031769.16797 Hz
2.710.618BhZ=107N=18L=0.0000057 mf=258998813.80845 Hz
2.710.618BhZ=107N=19L=0.0000156 mf=95280338.88792 Hz
2.710.618BhZ=107N=20L=0.0000423 mf=35051677.82471 Hz
2.710.618BhZ=107N=21L=0.0001151 mf=12894791.65028 Hz
2.710.618BhZ=107N=22L=0.0003128 mf=4743728.74633 Hz
2.710.618BhZ=107N=23L=0.0008504 mf=1745120.28027 Hz
2.710.618BhZ=107N=24L=0.0023115 mf=641993.87348 Hz
2.710.618BhZ=107N=25L=0.0062834 mf=236176.34741 Hz
2.710.618BhZ=107N=26L=0.0170802 mf=86884.42270 Hz
2.710.618BhZ=107N=27L=0.0464287 mf=31962.99287 Hz
2.710.618BhZ=107N=28L=0.1262063 mf=11758.52796 Hz
2.710.618BhZ=107N=29L=0.3430642 mf=4325.72069 Hz
2.710.618BhZ=107N=30L=0.9325452 mf=1591.34371 Hz
2.710.618BhZ=107N=31L=2.5349208 mf=585.42264 Hz
2.710.618BhZ=107N=32L=6.8906291 mf=215.36495 Hz
2.710.618BhZ=107N=33L=18.7306718 mf=79.22834 Hz
2.710.618BhZ=107N=34L=50.9152448 mf=29.14648 Hz
2.710.618BhZ=107N=35L=138.4019848 mf=10.72239 Hz
2.710.618BhZ=107N=36L=376.2156002 mf=3.94455 Hz
2.710.618BhZ=107N=37L=1022.6600297 mf=1.45112 Hz
2.710.618BhZ=107N=38L=2779.8781755 mf=0.53384 Hz
2.710.618BhZ=107N=39L=7556.4923298 mf=0.19639 Hz
2.710.618BhZ=107N=40L=20540.6757870 mf=0.07225 Hz
2.710.618BhZ=107N=41L=55835.3457361 mf=0.02658 Hz
2.710.618BhZ=107N=42L=151776.2057002 mf=0.00978 Hz
2.710.618BhZ=107N=43L=412570.5019472 mf=0.00360 Hz
2.710.618BhZ=107N=44L=1121482.8984013 mf=0.00132 Hz
2.710.618BhZ=107N=45L=3048506.5836518 mf=0.00049 Hz
2.710.618BhZ=107N=46L=8286700.0502783 mf=0.00018 Hz
2.710.618BhZ=107N=47L=22525586.1645623 mf=0.00007 Hz
2.710.618BhZ=107N=48L=61230891.5465181 mf=0.00002 Hz
2.710.618BhZ=107N=49L=166442819.8312467 mf=0.00001 Hz
2.710.618BhZ=107N=50L=452438492.6247606 mf=0.00000 Hz
2.710.618BhZ=107N=51L=1229855332.9972885 mf=0.00000 Hz
2.710.618BhZ=107N=52L=3343093403.3199768 mf=0.00000 Hz
2.710.618BhZ=107N=53L=9087470049.0859985 mf=0.00000 Hz
2.710.618BhZ=107N=54L=24702304701.0962982 mf=0.00000 Hz
2.710.618BhZ=107N=55L=67147825990.0485077 mf=0.00000 Hz
2.710.618BhZ=107N=56L=182526715209.2788391 mf=0.00000 Hz
2.710.618BhZ=107N=57L=496159053161.7019043 mf=0.00000 Hz
2.710.618HsZ=108N=17L=0.0000021 mf=697512956.49049 Hz
2.710.618HsZ=108N=18L=0.0000058 mf=256600676.64356 Hz
2.710.618HsZ=108N=19L=0.0000157 mf=94398113.52785 Hz
2.710.618HsZ=108N=20L=0.0000427 mf=34727125.25226 Hz
2.710.618HsZ=108N=21L=0.0001162 mf=12775395.43129 Hz
2.710.618HsZ=108N=22L=0.0003158 mf=4699805.33201 Hz
2.710.618HsZ=108N=23L=0.0008583 mf=1728961.75915 Hz
2.710.618HsZ=108N=24L=0.0023332 mf=636049.48576 Hz
2.710.618HsZ=108N=25L=0.0063422 mf=233989.52938 Hz
2.710.618HsZ=108N=26L=0.0172398 mf=86079.93731 Hz
2.710.618HsZ=108N=27L=0.0468626 mf=31667.03923 Hz
2.710.618HsZ=108N=28L=0.1273858 mf=11649.65270 Hz
2.710.618HsZ=108N=29L=0.3462704 mf=4285.66772 Hz
2.710.618HsZ=108N=30L=0.9412606 mf=1576.60905 Hz
2.710.618HsZ=108N=31L=2.5586116 mf=580.00206 Hz
2.710.618HsZ=108N=32L=6.9550275 mf=213.37083 Hz
2.710.618HsZ=108N=33L=18.9057248 mf=78.49474 Hz
2.710.618HsZ=108N=34L=51.3910882 mf=28.87660 Hz
2.710.618HsZ=108N=35L=139.6954613 mf=10.62311 Hz
2.710.618HsZ=108N=36L=379.7316339 mf=3.90802 Hz
2.710.618HsZ=108N=37L=1032.2176001 mf=1.43768 Hz
2.710.618HsZ=108N=38L=2805.8583454 mf=0.52889 Hz
2.710.618HsZ=108N=39L=7627.1137535 mf=0.19457 Hz
2.710.618HsZ=108N=40L=20732.6447196 mf=0.07158 Hz
2.710.618HsZ=108N=41L=56357.1713972 mf=0.02633 Hz
2.710.618HsZ=108N=42L=153194.6749123 mf=0.00969 Hz
2.710.618HsZ=108N=43L=416426.3010308 mf=0.00356 Hz
2.710.618HsZ=108N=44L=1131964.0469845 mf=0.00131 Hz
2.710.618HsZ=108N=45L=3076997.2993868 mf=0.00048 Hz
2.710.618HsZ=108N=46L=8364145.8451408 mf=0.00018 Hz
2.710.618HsZ=108N=47L=22736105.6614273 mf=0.00007 Hz
2.710.618HsZ=108N=48L=61803142.8693828 mf=0.00002 Hz
2.710.618HsZ=108N=49L=167998360.2035013 mf=0.00001 Hz
2.710.618HsZ=108N=50L=456666889.7520948 mf=0.00000 Hz
2.710.618HsZ=108N=51L=1241349308.0720294 mf=0.00000 Hz
2.710.618HsZ=108N=52L=3374337266.9024067 mf=0.00000 Hz
2.710.618HsZ=108N=53L=9172399675.7129707 mf=0.00000 Hz
2.710.618HsZ=108N=54L=24933167361.8542061 mf=0.00000 Hz
2.710.618HsZ=108N=55L=67775375765.6564407 mf=0.00000 Hz
2.710.618HsZ=108N=56L=184232572360.7674255 mf=0.00000 Hz
2.710.618HsZ=108N=57L=500796053658.5402222 mf=0.00000 Hz
2.710.618MtZ=109N=17L=0.0000021 mf=691113755.05479 Hz
2.710.618MtZ=109N=18L=0.0000058 mf=254246541.99546 Hz
2.710.618MtZ=109N=19L=0.0000159 mf=93532075.78906 Hz
2.710.618MtZ=109N=20L=0.0000431 mf=34408527.77288 Hz
2.710.618MtZ=109N=21L=0.0001172 mf=12658189.96862 Hz
2.710.618MtZ=109N=22L=0.0003187 mf=4656687.85190 Hz
2.710.618MtZ=109N=23L=0.0008663 mf=1713099.72467 Hz
2.710.618MtZ=109N=24L=0.0023548 mf=630214.16938 Hz
2.710.618MtZ=109N=25L=0.0064009 mf=231842.83645 Hz
2.710.618MtZ=109N=26L=0.0173994 mf=85290.21311 Hz
2.710.618MtZ=109N=27L=0.0472965 mf=31376.51594 Hz
2.710.618MtZ=109N=28L=0.1285653 mf=11542.77515 Hz
2.710.618MtZ=109N=29L=0.3494766 mf=4246.34967 Hz
2.710.618MtZ=109N=30L=0.9499760 mf=1562.14474 Hz
2.710.618MtZ=109N=31L=2.5823025 mf=574.68094 Hz
2.710.618MtZ=109N=32L=7.0194259 mf=211.41330 Hz
2.710.618MtZ=109N=33L=19.0807778 mf=77.77461 Hz
2.710.618MtZ=109N=34L=51.8669316 mf=28.61168 Hz
2.710.618MtZ=109N=35L=140.9889378 mf=10.52565 Hz
2.710.618MtZ=109N=36L=383.2476675 mf=3.87217 Hz
2.710.618MtZ=109N=37L=1041.7751705 mf=1.42449 Hz
2.710.618MtZ=109N=38L=2831.8385152 mf=0.52404 Hz
2.710.618MtZ=109N=39L=7697.7351771 mf=0.19278 Hz
2.710.618MtZ=109N=40L=20924.6136522 mf=0.07092 Hz
2.710.618MtZ=109N=41L=56878.9970583 mf=0.02609 Hz
2.710.618MtZ=109N=42L=154613.1441245 mf=0.00960 Hz
2.710.618MtZ=109N=43L=420282.1001144 mf=0.00353 Hz
2.710.618MtZ=109N=44L=1142445.1955677 mf=0.00130 Hz
2.710.618MtZ=109N=45L=3105488.0151219 mf=0.00048 Hz
2.710.618MtZ=109N=46L=8441591.6400032 mf=0.00018 Hz
2.710.618MtZ=109N=47L=22946625.1582924 mf=0.00006 Hz
2.710.618MtZ=109N=48L=62375394.1922474 mf=0.00002 Hz
2.710.618MtZ=109N=49L=169553900.5757560 mf=0.00001 Hz
2.710.618MtZ=109N=50L=460895286.8794290 mf=0.00000 Hz
2.710.618MtZ=109N=51L=1252843283.1467705 mf=0.00000 Hz
2.710.618MtZ=109N=52L=3405581130.4848361 mf=0.00000 Hz
2.710.618MtZ=109N=53L=9257329302.3399429 mf=0.00000 Hz
2.710.618MtZ=109N=54L=25164030022.6121178 mf=0.00000 Hz
2.710.618MtZ=109N=55L=68402925541.2643661 mf=0.00000 Hz
2.710.618MtZ=109N=56L=185938429512.2560120 mf=0.00000 Hz
2.710.618MtZ=109N=57L=505433054155.3785400 mf=0.00000 Hz
2.710.618DsZ=110N=17L=0.0000022 mf=684830902.73611 Hz
2.710.618DsZ=110N=18L=0.0000059 mf=251935209.79550 Hz
2.710.618DsZ=110N=19L=0.0000160 mf=92681784.19098 Hz
2.710.618DsZ=110N=20L=0.0000435 mf=34095722.97495 Hz
2.710.618DsZ=110N=21L=0.0001183 mf=12543115.51436 Hz
2.710.618DsZ=110N=22L=0.0003216 mf=4614354.32597 Hz
2.710.618DsZ=110N=23L=0.0008742 mf=1697526.09081 Hz
2.710.618DsZ=110N=24L=0.0023764 mf=624484.94966 Hz
2.710.618DsZ=110N=25L=0.0064596 mf=229735.17430 Hz
2.710.618DsZ=110N=26L=0.0175590 mf=84514.84754 Hz
2.710.618DsZ=110N=27L=0.0477304 mf=31091.27488 Hz
2.710.618DsZ=110N=28L=0.1297448 mf=11437.84083 Hz
2.710.618DsZ=110N=29L=0.3526828 mf=4207.74649 Hz
2.710.618DsZ=110N=30L=0.9586914 mf=1547.94343 Hz
2.710.618DsZ=110N=31L=2.6059933 mf=569.45656 Hz
2.710.618DsZ=110N=32L=7.0838243 mf=209.49136 Hz
2.710.618DsZ=110N=33L=19.2558308 mf=77.06757 Hz
2.710.618DsZ=110N=34L=52.3427750 mf=28.35157 Hz
2.710.618DsZ=110N=35L=142.2824143 mf=10.42996 Hz
2.710.618DsZ=110N=36L=386.7637012 mf=3.83697 Hz
2.710.618DsZ=110N=37L=1051.3327408 mf=1.41154 Hz
2.710.618DsZ=110N=38L=2857.8186851 mf=0.51928 Hz
2.710.618DsZ=110N=39L=7768.3566007 mf=0.19103 Hz
2.710.618DsZ=110N=40L=21116.5825848 mf=0.07028 Hz
2.710.618DsZ=110N=41L=57400.8227193 mf=0.02585 Hz
2.710.618DsZ=110N=42L=156031.6133366 mf=0.00951 Hz
2.710.618DsZ=110N=43L=424137.8991980 mf=0.00350 Hz
2.710.618DsZ=110N=44L=1152926.3441508 mf=0.00129 Hz
2.710.618DsZ=110N=45L=3133978.7308570 mf=0.00047 Hz
2.710.618DsZ=110N=46L=8519037.4348656 mf=0.00017 Hz
2.710.618DsZ=110N=47L=23157144.6551575 mf=0.00006 Hz
2.710.618DsZ=110N=48L=62947645.5151121 mf=0.00002 Hz
2.710.618DsZ=110N=49L=171109440.9480106 mf=0.00001 Hz
2.710.618DsZ=110N=50L=465123684.0067632 mf=0.00000 Hz
2.710.618DsZ=110N=51L=1264337258.2215114 mf=0.00000 Hz
2.710.618DsZ=110N=52L=3436824994.0672660 mf=0.00000 Hz
2.710.618DsZ=110N=53L=9342258928.9669151 mf=0.00000 Hz
2.710.618DsZ=110N=54L=25394892683.3700256 mf=0.00000 Hz
2.710.618DsZ=110N=55L=69030475316.8722992 mf=0.00000 Hz
2.710.618DsZ=110N=56L=187644286663.7445984 mf=0.00000 Hz
2.710.618DsZ=110N=57L=510070054652.2169189 mf=0.00000 Hz
2.710.618RgZ=111N=17L=0.0000022 mf=678661254.96372 Hz
2.710.618RgZ=111N=18L=0.0000059 mf=249665523.22076 Hz
2.710.618RgZ=111N=19L=0.0000162 mf=91846813.16223 Hz
2.710.618RgZ=111N=20L=0.0000439 mf=33788554.29950 Hz
2.710.618RgZ=111N=21L=0.0001194 mf=12430114.47369 Hz
2.710.618RgZ=111N=22L=0.0003245 mf=4572783.56628 Hz
2.710.618RgZ=111N=23L=0.0008822 mf=1682233.06296 Hz
2.710.618RgZ=111N=24L=0.0023980 mf=618858.95912 Hz
2.710.618RgZ=111N=25L=0.0065183 mf=227665.48805 Hz
2.710.618RgZ=111N=26L=0.0177187 mf=83753.45252 Hz
2.710.618RgZ=111N=27L=0.0481643 mf=30811.17331 Hz
2.710.618RgZ=111N=28L=0.1309243 mf=11334.79722 Hz
2.710.618RgZ=111N=29L=0.3558891 mf=4169.83887 Hz
2.710.618RgZ=111N=30L=0.9674067 mf=1533.99799 Hz
2.710.618RgZ=111N=31L=2.6296842 mf=564.32632 Hz
2.710.618RgZ=111N=32L=7.1482227 mf=207.60405 Hz
2.710.618RgZ=111N=33L=19.4308838 mf=76.37326 Hz
2.710.618RgZ=111N=34L=52.8186185 mf=28.09615 Hz
2.710.618RgZ=111N=35L=143.5758908 mf=10.33600 Hz
2.710.618RgZ=111N=36L=390.2797348 mf=3.80240 Hz
2.710.618RgZ=111N=37L=1060.8903112 mf=1.39883 Hz
2.710.618RgZ=111N=38L=2883.7988550 mf=0.51460 Hz
2.710.618RgZ=111N=39L=7838.9780244 mf=0.18931 Hz
2.710.618RgZ=111N=40L=21308.5515174 mf=0.06964 Hz
2.710.618RgZ=111N=41L=57922.6483804 mf=0.02562 Hz
2.710.618RgZ=111N=42L=157450.0825488 mf=0.00943 Hz
2.710.618RgZ=111N=43L=427993.6982817 mf=0.00347 Hz
2.710.618RgZ=111N=44L=1163407.4927340 mf=0.00128 Hz
2.710.618RgZ=111N=45L=3162469.4465920 mf=0.00047 Hz
2.710.618RgZ=111N=46L=8596483.2297280 mf=0.00017 Hz
2.710.618RgZ=111N=47L=23367664.1520225 mf=0.00006 Hz
2.710.618RgZ=111N=48L=63519896.8379767 mf=0.00002 Hz
2.710.618RgZ=111N=49L=172664981.3202652 mf=0.00001 Hz
2.710.618RgZ=111N=50L=469352081.1340973 mf=0.00000 Hz
2.710.618RgZ=111N=51L=1275831233.2962523 mf=0.00000 Hz
2.710.618RgZ=111N=52L=3468068857.6496949 mf=0.00000 Hz
2.710.618RgZ=111N=53L=9427188555.5938854 mf=0.00000 Hz
2.710.618RgZ=111N=54L=25625755344.1279335 mf=0.00000 Hz
2.710.618RgZ=111N=55L=69658025092.4802246 mf=0.00000 Hz
2.710.618RgZ=111N=56L=189350143815.2331848 mf=0.00000 Hz
2.710.618RgZ=111N=57L=514707055149.0551758 mf=0.00000 Hz
2.710.618CnZ=112N=17L=0.0000022 mf=672601779.47297 Hz
2.710.618CnZ=112N=18L=0.0000060 mf=247436366.76343 Hz
2.710.618CnZ=112N=19L=0.0000163 mf=91026752.33042 Hz
2.710.618CnZ=112N=20L=0.0000443 mf=33486870.77897 Hz
2.710.618CnZ=112N=21L=0.0001205 mf=12319131.30875 Hz
2.710.618CnZ=112N=22L=0.0003275 mf=4531955.14158 Hz
2.710.618CnZ=112N=23L=0.0008901 mf=1667213.12490 Hz
2.710.618CnZ=112N=24L=0.0024196 mf=613333.43270 Hz
2.710.618CnZ=112N=25L=0.0065771 mf=225632.76047 Hz
2.710.618CnZ=112N=26L=0.0178783 mf=83005.65383 Hz
2.710.618CnZ=112N=27L=0.0485983 mf=30536.07355 Hz
2.710.618CnZ=112N=28L=0.1321038 mf=11233.59367 Hz
2.710.618CnZ=112N=29L=0.3590953 mf=4132.60816 Hz
2.710.618CnZ=112N=30L=0.9761221 mf=1520.30158 Hz
2.710.618CnZ=112N=31L=2.6533750 mf=559.28770 Hz
2.710.618CnZ=112N=32L=7.2126211 mf=205.75045 Hz
2.710.618CnZ=112N=33L=19.6059368 mf=75.69136 Hz
2.710.618CnZ=112N=34L=53.2944619 mf=27.84529 Hz
2.710.618CnZ=112N=35L=144.8693672 mf=10.24371 Hz
2.710.618CnZ=112N=36L=393.7957685 mf=3.76845 Hz
2.710.618CnZ=112N=37L=1070.4478816 mf=1.38634 Hz
2.710.618CnZ=112N=38L=2909.7790248 mf=0.51000 Hz
2.710.618CnZ=112N=39L=7909.5994480 mf=0.18762 Hz
2.710.618CnZ=112N=40L=21500.5204500 mf=0.06902 Hz
2.710.618CnZ=112N=41L=58444.4740415 mf=0.02539 Hz
2.710.618CnZ=112N=42L=158868.5517609 mf=0.00934 Hz
2.710.618CnZ=112N=43L=431849.4973653 mf=0.00344 Hz
2.710.618CnZ=112N=44L=1173888.6413172 mf=0.00126 Hz
2.710.618CnZ=112N=45L=3190960.1623271 mf=0.00047 Hz
2.710.618CnZ=112N=46L=8673929.0245904 mf=0.00017 Hz
2.710.618CnZ=112N=47L=23578183.6488876 mf=0.00006 Hz
2.710.618CnZ=112N=48L=64092148.1608414 mf=0.00002 Hz
2.710.618CnZ=112N=49L=174220521.6925199 mf=0.00001 Hz
2.710.618CnZ=112N=50L=473580478.2614316 mf=0.00000 Hz
2.710.618CnZ=112N=51L=1287325208.3709934 mf=0.00000 Hz
2.710.618CnZ=112N=52L=3499312721.2321253 mf=0.00000 Hz
2.710.618CnZ=112N=53L=9512118182.2208576 mf=0.00000 Hz
2.710.618CnZ=112N=54L=25856618004.8858452 mf=0.00000 Hz
2.710.618CnZ=112N=55L=70285574868.0881653 mf=0.00000 Hz
2.710.618CnZ=112N=56L=191056000966.7217712 mf=0.00000 Hz
2.710.618CnZ=112N=57L=519344055645.8935547 mf=0.00000 Hz
2.710.618UutZ=113N=17L=0.0000022 mf=666649551.33604 Hz
2.710.618UutZ=113N=18L=0.0000061 mf=245246664.40270 Hz
2.710.618UutZ=113N=19L=0.0000164 mf=90221205.84962 Hz
2.710.618UutZ=113N=20L=0.0000447 mf=33190526.78977 Hz
2.710.618UutZ=113N=21L=0.0001215 mf=12210112.44761 Hz
2.710.618UutZ=113N=22L=0.0003304 mf=4491849.34387 Hz
2.710.618UutZ=113N=23L=0.0008981 mf=1652459.02645 Hz
2.710.618UutZ=113N=24L=0.0024412 mf=607905.70321 Hz
2.710.618UutZ=113N=25L=0.0066358 mf=223636.01038 Hz
2.710.618UutZ=113N=26L=0.0180379 mf=82271.09052 Hz
2.710.618UutZ=113N=27L=0.0490322 mf=30265.84281 Hz
2.710.618UutZ=113N=28L=0.1332833 mf=11134.18134 Hz
2.710.618UutZ=113N=29L=0.3623015 mf=4096.03641 Hz
2.710.618UutZ=113N=30L=0.9848375 mf=1506.84759 Hz
2.710.618UutZ=113N=31L=2.6770659 mf=554.33825 Hz
2.710.618UutZ=113N=32L=7.2770195 mf=203.92964 Hz
2.710.618UutZ=113N=33L=19.7809899 mf=75.02152 Hz
2.710.618UutZ=113N=34L=53.7703053 mf=27.59888 Hz
2.710.618UutZ=113N=35L=146.1628437 mf=10.15306 Hz
2.710.618UutZ=113N=36L=397.3118021 mf=3.73510 Hz
2.710.618UutZ=113N=37L=1080.0054520 mf=1.37407 Hz
2.710.618UutZ=113N=38L=2935.7591947 mf=0.50549 Hz
2.710.618UutZ=113N=39L=7980.2208717 mf=0.18596 Hz
2.710.618UutZ=113N=40L=21692.4893825 mf=0.06841 Hz
2.710.618UutZ=113N=41L=58966.2997026 mf=0.02517 Hz
2.710.618UutZ=113N=42L=160287.0209731 mf=0.00926 Hz
2.710.618UutZ=113N=43L=435705.2964489 mf=0.00341 Hz
2.710.618UutZ=113N=44L=1184369.7899004 mf=0.00125 Hz
2.710.618UutZ=113N=45L=3219450.8780621 mf=0.00046 Hz
2.710.618UutZ=113N=46L=8751374.8194528 mf=0.00017 Hz
2.710.618UutZ=113N=47L=23788703.1457527 mf=0.00006 Hz
2.710.618UutZ=113N=48L=64664399.4837060 mf=0.00002 Hz
2.710.618UutZ=113N=49L=175776062.0647745 mf=0.00001 Hz
2.710.618UutZ=113N=50L=477808875.3887658 mf=0.00000 Hz
2.710.618UutZ=113N=51L=1298819183.4457345 mf=0.00000 Hz
2.710.618UutZ=113N=52L=3530556584.8145547 mf=0.00000 Hz
2.710.618UutZ=113N=53L=9597047808.8478298 mf=0.00000 Hz
2.710.618UutZ=113N=54L=26087480665.6437531 mf=0.00000 Hz
2.710.618UutZ=113N=55L=70913124643.6960907 mf=0.00000 Hz
2.710.618UutZ=113N=56L=192761858118.2103577 mf=0.00000 Hz
2.710.618UutZ=113N=57L=523981056142.7318726 mf=0.00000 Hz
2.710.618FlZ=114N=17L=0.0000022 mf=660801748.25415 Hz
2.710.618FlZ=114N=18L=0.0000061 mf=243095377.87285 Hz
2.710.618FlZ=114N=19L=0.0000166 mf=89429791.76322 Hz
2.710.618FlZ=114N=20L=0.0000451 mf=32899381.81793 Hz
2.710.618FlZ=114N=21L=0.0001226 mf=12103006.19807 Hz
2.710.618FlZ=114N=22L=0.0003333 mf=4452447.15664 Hz
2.710.618FlZ=114N=23L=0.0009060 mf=1637963.77183 Hz
2.710.618FlZ=114N=24L=0.0024628 mf=602573.19704 Hz
2.710.618FlZ=114N=25L=0.0066945 mf=221674.29099 Hz
2.710.618FlZ=114N=26L=0.0181976 mf=81549.41429 Hz
2.710.618FlZ=114N=27L=0.0494661 mf=30000.35296 Hz
2.710.618FlZ=114N=28L=0.1344628 mf=11036.51308 Hz
2.710.618FlZ=114N=29L=0.3655077 mf=4060.10626 Hz
2.710.618FlZ=114N=30L=0.9935529 mf=1493.62962 Hz
2.710.618FlZ=114N=31L=2.7007567 mf=549.47563 Hz
2.710.618FlZ=114N=32L=7.3414179 mf=202.14079 Hz
2.710.618FlZ=114N=33L=19.9560429 mf=74.36344 Hz
2.710.618FlZ=114N=34L=54.2461487 mf=27.35678 Hz
2.710.618FlZ=114N=35L=147.4563202 mf=10.06400 Hz
2.710.618FlZ=114N=36L=400.8278358 mf=3.70234 Hz
2.710.618FlZ=114N=37L=1089.5630223 mf=1.36201 Hz
2.710.618FlZ=114N=38L=2961.7393646 mf=0.50106 Hz
2.710.618FlZ=114N=39L=8050.8422953 mf=0.18433 Hz
2.710.618FlZ=114N=40L=21884.4583151 mf=0.06781 Hz
2.710.618FlZ=114N=41L=59488.1253637 mf=0.02495 Hz
2.710.618FlZ=114N=42L=161705.4901852 mf=0.00918 Hz
2.710.618FlZ=114N=43L=439561.0955325 mf=0.00338 Hz
2.710.618FlZ=114N=44L=1194850.9384836 mf=0.00124 Hz
2.710.618FlZ=114N=45L=3247941.5937972 mf=0.00046 Hz
2.710.618FlZ=114N=46L=8828820.6143152 mf=0.00017 Hz
2.710.618FlZ=114N=47L=23999222.6426177 mf=0.00006 Hz
2.710.618FlZ=114N=48L=65236650.8065707 mf=0.00002 Hz
2.710.618FlZ=114N=49L=177331602.4370292 mf=0.00001 Hz
2.710.618FlZ=114N=50L=482037272.5161000 mf=0.00000 Hz
2.710.618FlZ=114N=51L=1310313158.5204751 mf=0.00000 Hz
2.710.618FlZ=114N=52L=3561800448.3969841 mf=0.00000 Hz
2.710.618FlZ=114N=53L=9681977435.4748020 mf=0.00000 Hz
2.710.618FlZ=114N=54L=26318343326.4016609 mf=0.00000 Hz
2.710.618FlZ=114N=55L=71540674419.3040161 mf=0.00000 Hz
2.710.618FlZ=114N=56L=194467715269.6989441 mf=0.00000 Hz
2.710.618FlZ=114N=57L=528618056639.5701904 mf=0.00000 Hz
2.710.618UupZ=115N=17L=0.0000023 mf=655055646.09541 Hz
2.710.618UupZ=115N=18L=0.0000062 mf=240981505.02178 Hz
2.710.618UupZ=115N=19L=0.0000167 mf=88652141.40007 Hz
2.710.618UupZ=115N=20L=0.0000455 mf=32613300.23691 Hz
2.710.618UupZ=115N=21L=0.0001237 mf=11997762.66591 Hz
2.710.618UupZ=115N=22L=0.0003362 mf=4413730.22484 Hz
2.710.618UupZ=115N=23L=0.0009140 mf=1623720.60860 Hz
2.710.618UupZ=115N=24L=0.0024844 mf=597333.43011 Hz
2.710.618UupZ=115N=25L=0.0067532 mf=219746.68846 Hz
2.710.618UupZ=115N=26L=0.0183572 mf=80840.28895 Hz
2.710.618UupZ=115N=27L=0.0499000 mf=29739.48032 Hz
2.710.618UupZ=115N=28L=0.1356423 mf=10940.54340 Hz
2.710.618UupZ=115N=29L=0.3687139 mf=4024.80099 Hz
2.710.618UupZ=115N=30L=1.0022682 mf=1480.64154 Hz
2.710.618UupZ=115N=31L=2.7244476 mf=544.69758 Hz
2.710.618UupZ=115N=32L=7.4058163 mf=200.38304 Hz
2.710.618UupZ=115N=33L=20.1310959 mf=73.71680 Hz
2.710.618UupZ=115N=34L=54.7219921 mf=27.11890 Hz
2.710.618UupZ=115N=35L=148.7497967 mf=9.97648 Hz
2.710.618UupZ=115N=36L=404.3438694 mf=3.67014 Hz
2.710.618UupZ=115N=37L=1099.1205927 mf=1.35017 Hz
2.710.618UupZ=115N=38L=2987.7195344 mf=0.49670 Hz
2.710.618UupZ=115N=39L=8121.4637190 mf=0.18273 Hz
2.710.618UupZ=115N=40L=22076.4272477 mf=0.06722 Hz
2.710.618UupZ=115N=41L=60009.9510248 mf=0.02473 Hz
2.710.618UupZ=115N=42L=163123.9593974 mf=0.00910 Hz
2.710.618UupZ=115N=43L=443416.8946161 mf=0.00335 Hz
2.710.618UupZ=115N=44L=1205332.0870668 mf=0.00123 Hz
2.710.618UupZ=115N=45L=3276432.3095323 mf=0.00045 Hz
2.710.618UupZ=115N=46L=8906266.4091777 mf=0.00017 Hz
2.710.618UupZ=115N=47L=24209742.1394828 mf=0.00006 Hz
2.710.618UupZ=115N=48L=65808902.1294353 mf=0.00002 Hz
2.710.618UupZ=115N=49L=178887142.8092838 mf=0.00001 Hz
2.710.618UupZ=115N=50L=486265669.6434343 mf=0.00000 Hz
2.710.618UupZ=115N=51L=1321807133.5952165 mf=0.00000 Hz
2.710.618UupZ=115N=52L=3593044311.9794145 mf=0.00000 Hz
2.710.618UupZ=115N=53L=9766907062.1017742 mf=0.00000 Hz
2.710.618UupZ=115N=54L=26549205987.1595726 mf=0.00000 Hz
2.710.618UupZ=115N=55L=72168224194.9119415 mf=0.00000 Hz
2.710.618UupZ=115N=56L=196173572421.1875610 mf=0.00000 Hz
2.710.618UupZ=115N=57L=533255057136.4085693 mf=0.00000 Hz
2.710.618LvZ=116N=17L=0.0000023 mf=649408614.66356 Hz
2.710.618LvZ=116N=18L=0.0000062 mf=238904078.25435 Hz
2.710.618LvZ=116N=19L=0.0000169 mf=87887898.80179 Hz
2.710.618LvZ=116N=20L=0.0000459 mf=32332151.09693 Hz
2.710.618LvZ=116N=21L=0.0001248 mf=11894333.67741 Hz
2.710.618LvZ=116N=22L=0.0003391 mf=4375680.82635 Hz
2.710.618LvZ=116N=23L=0.0009219 mf=1609723.01714 Hz
2.710.618LvZ=116N=24L=0.0025060 mf=592184.00399 Hz
2.710.618LvZ=116N=25L=0.0068120 mf=217852.32046 Hz
2.710.618LvZ=116N=26L=0.0185168 mf=80143.38991 Hz
2.710.618LvZ=116N=27L=0.0503339 mf=29483.10549 Hz
2.710.618LvZ=116N=28L=0.1368218 mf=10846.22837 Hz
2.710.618LvZ=116N=29L=0.3719201 mf=3990.10443 Hz
2.710.618LvZ=116N=30L=1.0109836 mf=1467.87739 Hz
2.710.618LvZ=116N=31L=2.7481384 mf=540.00191 Hz
2.710.618LvZ=116N=32L=7.4702147 mf=198.65560 Hz
2.710.618LvZ=116N=33L=20.3061489 mf=73.08131 Hz
2.710.618LvZ=116N=34L=55.1978355 mf=26.88511 Hz
2.710.618LvZ=116N=35L=150.0432732 mf=9.89048 Hz
2.710.618LvZ=116N=36L=407.8599031 mf=3.63850 Hz
2.710.618LvZ=116N=37L=1108.6781631 mf=1.33853 Hz
2.710.618LvZ=116N=38L=3013.6997043 mf=0.49242 Hz
2.710.618LvZ=116N=39L=8192.0851426 mf=0.18115 Hz
2.710.618LvZ=116N=40L=22268.3961803 mf=0.06664 Hz
2.710.618LvZ=116N=41L=60531.7766859 mf=0.02452 Hz
2.710.618LvZ=116N=42L=164542.4286095 mf=0.00902 Hz
2.710.618LvZ=116N=43L=447272.6936998 mf=0.00332 Hz
2.710.618LvZ=116N=44L=1215813.2356500 mf=0.00122 Hz
2.710.618LvZ=116N=45L=3304923.0252673 mf=0.00045 Hz
2.710.618LvZ=116N=46L=8983712.2040401 mf=0.00017 Hz
2.710.618LvZ=116N=47L=24420261.6363479 mf=0.00006 Hz
2.710.618LvZ=116N=48L=66381153.4523000 mf=0.00002 Hz
2.710.618LvZ=116N=49L=180442683.1815384 mf=0.00001 Hz
2.710.618LvZ=116N=50L=490494066.7707684 mf=0.00000 Hz
2.710.618LvZ=116N=51L=1333301108.6699572 mf=0.00000 Hz
2.710.618LvZ=116N=52L=3624288175.5618434 mf=0.00000 Hz
2.710.618LvZ=116N=53L=9851836688.7287445 mf=0.00000 Hz
2.710.618LvZ=116N=54L=26780068647.9174767 mf=0.00000 Hz
2.710.618LvZ=116N=55L=72795773970.5198669 mf=0.00000 Hz
2.710.618LvZ=116N=56L=197879429572.6761169 mf=0.00000 Hz
2.710.618LvZ=116N=57L=537892057633.2468262 mf=0.00000 Hz
2.710.618UusZ=117N=17L=0.0000023 mf=643858113.68353 Hz
2.710.618UusZ=117N=18L=0.0000063 mf=236862163.05560 Hz
2.710.618UusZ=117N=19L=0.0000170 mf=87136720.17955 Hz
2.710.618UusZ=117N=20L=0.0000463 mf=32055807.92517 Hz
2.710.618UusZ=117N=21L=0.0001258 mf=11792672.70581 Hz
2.710.618UusZ=117N=22L=0.0003421 mf=4338281.84493 Hz
2.710.618UusZ=117N=23L=0.0009298 mf=1595964.70076 Hz
2.710.618UusZ=117N=24L=0.0025276 mf=587122.60224 Hz
2.710.618UusZ=117N=25L=0.0068707 mf=215990.33481 Hz
2.710.618UusZ=117N=26L=0.0186764 mf=79458.40367 Hz
2.710.618UusZ=117N=27L=0.0507678 mf=29231.11314 Hz
2.710.618UusZ=117N=28L=0.1380013 mf=10753.52557 Hz
2.710.618UusZ=117N=29L=0.3751263 mf=3956.00098 Hz
2.710.618UusZ=117N=30L=1.0196990 mf=1455.33143 Hz
2.710.618UusZ=117N=31L=2.7718293 mf=535.38651 Hz
2.710.618UusZ=117N=32L=7.5346131 mf=196.95769 Hz
2.710.618UusZ=117N=33L=20.4812019 mf=72.45669 Hz
2.710.618UusZ=117N=34L=55.6736789 mf=26.65532 Hz
2.710.618UusZ=117N=35L=151.3367497 mf=9.80595 Hz
2.710.618UusZ=117N=36L=411.3759367 mf=3.60741 Hz
2.710.618UusZ=117N=37L=1118.2357334 mf=1.32709 Hz
2.710.618UusZ=117N=38L=3039.6798742 mf=0.48821 Hz
2.710.618UusZ=117N=39L=8262.7065662 mf=0.17960 Hz
2.710.618UusZ=117N=40L=22460.3651129 mf=0.06607 Hz
2.710.618UusZ=117N=41L=61053.6023469 mf=0.02431 Hz
2.710.618UusZ=117N=42L=165960.8978217 mf=0.00894 Hz
2.710.618UusZ=117N=43L=451128.4927834 mf=0.00329 Hz
2.710.618UusZ=117N=44L=1226294.3842332 mf=0.00121 Hz
2.710.618UusZ=117N=45L=3333413.7410024 mf=0.00045 Hz
2.710.618UusZ=117N=46L=9061157.9989025 mf=0.00016 Hz
2.710.618UusZ=117N=47L=24630781.1332129 mf=0.00006 Hz
2.710.618UusZ=117N=48L=66953404.7751646 mf=0.00002 Hz
2.710.618UusZ=117N=49L=181998223.5537931 mf=0.00001 Hz
2.710.618UusZ=117N=50L=494722463.8981027 mf=0.00000 Hz
2.710.618UusZ=117N=51L=1344795083.7446985 mf=0.00000 Hz
2.710.618UusZ=117N=52L=3655532039.1442738 mf=0.00000 Hz
2.710.618UusZ=117N=53L=9936766315.3557186 mf=0.00000 Hz
2.710.618UusZ=117N=54L=27010931308.6753922 mf=0.00000 Hz
2.710.618UusZ=117N=55L=73423323746.1278076 mf=0.00000 Hz
2.710.618UusZ=117N=56L=199585286724.1647339 mf=0.00000 Hz
2.710.618UusZ=117N=57L=542529058130.0852661 mf=0.00000 Hz
2.710.618UuoZ=118N=17L=0.0000023 mf=638401688.99129 Hz
2.710.618UuoZ=118N=18L=0.0000063 mf=234854856.58902 Hz
2.710.618UuoZ=118N=19L=0.0000172 mf=86398273.39837 Hz
2.710.618UuoZ=118N=20L=0.0000467 mf=31784148.53597 Hz
2.710.618UuoZ=118N=21L=0.0001269 mf=11692734.80152 Hz
2.710.618UuoZ=118N=22L=0.0003450 mf=4301516.74455 Hz
2.710.618UuoZ=118N=23L=0.0009378 mf=1582439.57617 Hz
2.710.618UuoZ=118N=24L=0.0025492 mf=582146.98697 Hz
2.710.618UuoZ=118N=25L=0.0069294 mf=214159.90825 Hz
2.710.618UuoZ=118N=26L=0.0188361 mf=78785.02737 Hz
2.710.618UuoZ=118N=27L=0.0512017 mf=28983.39184 Hz
2.710.618UuoZ=118N=28L=0.1391808 mf=10662.39399 Hz
2.710.618UuoZ=118N=29L=0.3783325 mf=3922.47554 Hz
2.710.618UuoZ=118N=30L=1.0284144 mf=1442.99811 Hz
2.710.618UuoZ=118N=31L=2.7955201 mf=530.84934 Hz
2.710.618UuoZ=118N=32L=7.5990115 mf=195.28856 Hz
2.710.618UuoZ=118N=33L=20.6562549 mf=71.84265 Hz
2.710.618UuoZ=118N=34L=56.1495223 mf=26.42943 Hz
2.710.618UuoZ=118N=35L=152.6302262 mf=9.72284 Hz
2.710.618UuoZ=118N=36L=414.8919704 mf=3.57683 Hz
2.710.618UuoZ=118N=37L=1127.7933038 mf=1.31584 Hz
2.710.618UuoZ=118N=38L=3065.6600440 mf=0.48407 Hz
2.710.618UuoZ=118N=39L=8333.3279899 mf=0.17808 Hz
2.710.618UuoZ=118N=40L=22652.3340455 mf=0.06551 Hz
2.710.618UuoZ=118N=41L=61575.4280080 mf=0.02410 Hz
2.710.618UuoZ=118N=42L=167379.3670338 mf=0.00887 Hz
2.710.618UuoZ=118N=43L=454984.2918670 mf=0.00326 Hz
2.710.618UuoZ=118N=44L=1236775.5328164 mf=0.00120 Hz
2.710.618UuoZ=118N=45L=3361904.4567375 mf=0.00044 Hz
2.710.618UuoZ=118N=46L=9138603.7937649 mf=0.00016 Hz
2.710.618UuoZ=118N=47L=24841300.6300780 mf=0.00006 Hz
2.710.618UuoZ=118N=48L=67525656.0980293 mf=0.00002 Hz
2.710.618UuoZ=118N=49L=183553763.9260477 mf=0.00001 Hz
2.710.618UuoZ=118N=50L=498950861.0254369 mf=0.00000 Hz
2.710.618UuoZ=118N=51L=1356289058.8194394 mf=0.00000 Hz
2.710.618UuoZ=118N=52L=3686775902.7267032 mf=0.00000 Hz
2.710.618UuoZ=118N=53L=10021695941.9826908 mf=0.00000 Hz
2.710.618UuoZ=118N=54L=27241793969.4333000 mf=0.00000 Hz
2.710.618UuoZ=118N=55L=74050873521.7357330 mf=0.00000 Hz
2.710.618UuoZ=118N=56L=201291143875.6533203 mf=0.00000 Hz
2.710.618UuoZ=118N=57L=547166058626.9235840 mf=0.00000 Hz
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de