Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Cn      Attention ! Factor 0.6180339887498948482 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 1.6180339887498948482
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
1.610.618HZ=1N=33L=6.4275254096138E-9 mf=46641971660.134 MHzT=2.143991697621E-17 s
1.610.618HeZ=2N=33L=1.2855050819228E-8 mf=23320985830.067 MHzT=4.2879833952419E-17 s
1.610.618LiZ=3N=33L=1.9282576228841E-8 mf=15547323886.711 MHzT=6.4319750928629E-17 s
1.610.618BeZ=4N=33L=2.5710101638455E-8 mf=11660492915.034 MHzT=8.5759667904838E-17 s
1.610.618BZ=5N=33L=3.2137627048069E-8 mf=9328394332.0269 MHzT=1.0719958488105E-16 s
1.610.618CZ=6N=33L=3.8565152457683E-8 mf=7773661943.3557 MHzT=1.2863950185726E-16 s
1.610.618NZ=7N=33L=4.4992677867297E-8 mf=6663138808.5906 MHzT=1.5007941883347E-16 s
1.610.618OZ=8N=33L=5.142020327691E-8 mf=5830246457.5168 MHzT=1.7151933580968E-16 s
1.610.618FZ=9N=33L=5.7847728686524E-8 mf=5182441295.5705 MHzT=1.9295925278589E-16 s
1.610.618NeZ=10N=33L=6.4275254096138E-8 mf=4664197166.0134 MHzT=2.143991697621E-16 s
1.610.618NaZ=11N=33L=7.0702779505752E-8 mf=4240179241.8304 MHzT=2.3583908673831E-16 s
1.610.618MgZ=12N=33L=7.7130304915366E-8 mf=3886830971.6779 MHzT=2.5727900371451E-16 s
1.610.618AlZ=13N=33L=8.3557830324979E-8 mf=3587843973.8565 MHzT=2.7871892069072E-16 s
1.610.618SiZ=14N=33L=8.9985355734593E-8 mf=3331569404.2953 MHzT=3.0015883766693E-16 s
1.610.618PZ=15N=33L=9.6412881144207E-8 mf=3109464777.3423 MHzT=3.2159875464314E-16 s
1.610.618SZ=16N=33L=1.0284040655382E-7 mf=2915123228.7584 MHzT=3.4303867161935E-16 s
1.610.618ClZ=17N=33L=1.0926793196343E-7 mf=2743645391.7726 MHzT=3.6447858859556E-16 s
1.610.618ArZ=18N=33L=1.1569545737305E-7 mf=2591220647.7852 MHzT=3.8591850557177E-16 s
1.610.618KZ=19N=33L=1.2212298278266E-7 mf=2454840613.6913 MHzT=4.0735842254798E-16 s
1.610.618CaZ=20N=33L=1.2855050819228E-7 mf=2332098583.0067 MHzT=4.2879833952419E-16 s
1.610.618ScZ=21N=33L=1.3497803360189E-7 mf=2221046269.5302 MHzT=4.502382565004E-16 s
1.610.618TiZ=22N=33L=1.414055590115E-7 mf=2120089620.9152 MHzT=4.7167817347661E-16 s
1.610.618VZ=23N=33L=1.4783308442112E-7 mf=2027911811.3102 MHzT=4.9311809045282E-16 s
1.610.618CrZ=24N=33L=1.5426060983073E-7 mf=1943415485.8389 MHzT=5.1455800742903E-16 s
1.610.618MnZ=25N=33L=1.6068813524034E-7 mf=1865678866.4054 MHzT=5.3599792440524E-16 s
1.610.618FeZ=26N=33L=1.6711566064996E-7 mf=1793921986.9282 MHzT=5.5743784138145E-16 s
1.610.618CoZ=27N=33L=1.7354318605957E-7 mf=1727480431.8568 MHzT=5.7887775835766E-16 s
1.610.618NiZ=28N=33L=1.7997071146919E-7 mf=1665784702.1477 MHzT=6.0031767533387E-16 s
1.610.618CuZ=29N=33L=1.863982368788E-7 mf=1608343850.3495 MHzT=6.2175759231008E-16 s
1.610.618ZnZ=30N=33L=1.9282576228841E-7 mf=1554732388.6711 MHzT=6.4319750928629E-16 s
1.610.618GaZ=31N=33L=1.9925328769803E-7 mf=1504579730.9721 MHzT=6.646374262625E-16 s
1.610.618GeZ=32N=33L=2.0568081310764E-7 mf=1457561614.3792 MHzT=6.8607734323871E-16 s
1.610.618AsZ=33N=33L=2.1210833851726E-7 mf=1413393080.6101 MHzT=7.0751726021492E-16 s
1.610.618SeZ=34N=33L=2.1853586392687E-7 mf=1371822695.8863 MHzT=7.2895717719113E-16 s
1.610.618BrZ=35N=33L=2.2496338933648E-7 mf=1332627761.7181 MHzT=7.5039709416734E-16 s
1.610.618KrZ=36N=33L=2.313909147461E-7 mf=1295610323.8926 MHzT=7.7183701114354E-16 s
1.610.618RbZ=37N=33L=2.3781844015571E-7 mf=1260593828.6523 MHzT=7.9327692811975E-16 s
1.610.618SrZ=38N=33L=2.4424596556532E-7 mf=1227420306.8456 MHzT=8.1471684509596E-16 s
1.610.618YZ=39N=33L=2.5067349097494E-7 mf=1195947991.2855 MHzT=8.3615676207217E-16 s
1.610.618ZrZ=40N=33L=2.5710101638455E-7 mf=1166049291.5034 MHzT=8.5759667904838E-16 s
1.610.618NbZ=41N=33L=2.6352854179417E-7 mf=1137609064.8813 MHzT=8.7903659602459E-16 s
1.610.618MoZ=42N=33L=2.6995606720378E-7 mf=1110523134.7651 MHzT=9.004765130008E-16 s
1.610.618TcZ=43N=33L=2.7638359261339E-7 mf=1084697015.352 MHzT=9.2191642997701E-16 s
1.610.618RuZ=44N=33L=2.8281111802301E-7 mf=1060044810.4576 MHzT=9.4335634695322E-16 s
1.610.618RhZ=45N=33L=2.8923864343262E-7 mf=1036488259.1141 MHzT=9.6479626392943E-16 s
1.610.618PdZ=46N=33L=2.9566616884223E-7 mf=1013955905.6551 MHzT=9.8623618090564E-16 s
1.610.618AgZ=47N=33L=3.0209369425185E-7 mf=992382375.74754 MHzT=1.0076760978819E-15 s
1.610.618CdZ=48N=33L=3.0852121966146E-7 mf=971707742.91947 MHzT=1.0291160148581E-15 s
1.610.618InZ=49N=33L=3.1494874507108E-7 mf=951876972.6558 MHzT=1.0505559318343E-15 s
1.610.618SnZ=50N=33L=3.2137627048069E-7 mf=932839433.20269 MHzT=1.0719958488105E-15 s
1.610.618SbZ=51N=33L=3.278037958903E-7 mf=914548463.9242 MHzT=1.0934357657867E-15 s
1.610.618TeZ=52N=33L=3.3423132129992E-7 mf=896960993.46412 MHzT=1.1148756827629E-15 s
1.610.618JZ=53N=33L=3.4065884670953E-7 mf=880037201.13461 MHzT=1.1363155997391E-15 s
1.610.618XeZ=54N=33L=3.4708637211915E-7 mf=863740215.92841 MHzT=1.1577555167153E-15 s
1.610.618CsZ=55N=33L=3.5351389752876E-7 mf=848035848.36608 MHzT=1.1791954336915E-15 s
1.610.618BaZ=56N=33L=3.5994142293837E-7 mf=832892351.07383 MHzT=1.2006353506677E-15 s
1.610.618LaZ=57N=33L=3.6636894834799E-7 mf=818280204.56376 MHzT=1.2220752676439E-15 s
1.610.618CeZ=58N=33L=3.727964737576E-7 mf=804171925.17473 MHzT=1.2435151846202E-15 s
1.610.618PrZ=59N=33L=3.7922399916721E-7 mf=790541892.54465 MHzT=1.2649551015964E-15 s
1.610.618NdZ=60N=33L=3.8565152457683E-7 mf=777366194.33557 MHzT=1.2863950185726E-15 s
1.610.618PmZ=61N=33L=3.9207904998644E-7 mf=764622486.23171 MHzT=1.3078349355488E-15 s
1.610.618SmZ=62N=33L=3.9850657539606E-7 mf=752289865.48604 MHzT=1.329274852525E-15 s
1.610.618EuZ=63N=33L=4.0493410080567E-7 mf=740348756.51007 MHzT=1.3507147695012E-15 s
1.610.618GdZ=64N=33L=4.1136162621528E-7 mf=728780807.1896 MHzT=1.3721546864774E-15 s
1.610.618TbZ=65N=33L=4.177891516249E-7 mf=717568794.7713 MHzT=1.3935946034536E-15 s
1.610.618DyZ=66N=33L=4.2421667703451E-7 mf=706696540.30507 MHzT=1.4150345204298E-15 s
1.610.618HoZ=67N=33L=4.3064420244412E-7 mf=696148830.74827 MHzT=1.436474437406E-15 s
1.610.618ErZ=68N=33L=4.3707172785374E-7 mf=685911347.94315 MHzT=1.4579143543823E-15 s
1.610.618TmZ=69N=33L=4.4349925326335E-7 mf=675970603.77006 MHzT=1.4793542713585E-15 s
1.610.618YbZ=70N=33L=4.4992677867297E-7 mf=666313880.85906 MHzT=1.5007941883347E-15 s
1.610.618LuZ=71N=33L=4.5635430408258E-7 mf=656929178.31175 MHzT=1.5222341053109E-15 s
1.610.618HfZ=72N=33L=4.6278182949219E-7 mf=647805161.94631 MHzT=1.5436740222871E-15 s
1.610.618TaZ=73N=33L=4.6920935490181E-7 mf=638931118.63198 MHzT=1.5651139392633E-15 s
1.610.618WZ=74N=33L=4.7563688031142E-7 mf=630296914.32614 MHzT=1.5865538562395E-15 s
1.610.618ReZ=75N=33L=4.8206440572103E-7 mf=621892955.46846 MHzT=1.6079937732157E-15 s
1.610.618OsZ=76N=33L=4.8849193113065E-7 mf=613710153.42282 MHzT=1.6294336901919E-15 s
1.610.618IrZ=77N=33L=4.9491945654026E-7 mf=605739891.69006 MHzT=1.6508736071681E-15 s
1.610.618PtZ=78N=33L=5.0134698194988E-7 mf=597973995.64275 MHzT=1.6723135241443E-15 s
1.610.618AuZ=79N=33L=5.0777450735949E-7 mf=590404704.55866 MHzT=1.6937534411206E-15 s
1.610.618HgZ=80N=33L=5.142020327691E-7 mf=583024645.75168 MHzT=1.7151933580968E-15 s
1.610.618TlZ=81N=33L=5.2062955817872E-7 mf=575826810.61894 MHzT=1.736633275073E-15 s
1.610.618PbZ=82N=33L=5.2705708358833E-7 mf=568804532.44066 MHzT=1.7580731920492E-15 s
1.610.618BiZ=83N=33L=5.3348460899795E-7 mf=561951465.78475 MHzT=1.7795131090254E-15 s
1.610.618PoZ=84N=33L=5.3991213440756E-7 mf=555261567.38255 MHzT=1.8009530260016E-15 s
1.610.618AtZ=85N=33L=5.4633965981717E-7 mf=548729078.35452 MHzT=1.8223929429778E-15 s
1.610.618RnZ=86N=33L=5.5276718522679E-7 mf=542348507.67598 MHzT=1.843832859954E-15 s
1.610.618FrZ=87N=33L=5.591947106364E-7 mf=536114616.78315 MHzT=1.8652727769302E-15 s
1.610.618RaZ=88N=33L=5.6562223604601E-7 mf=530022405.2288 MHzT=1.8867126939064E-15 s
1.610.618AcZ=89N=33L=5.7204976145563E-7 mf=524067097.30488 MHzT=1.9081526108827E-15 s
1.610.618ThZ=90N=33L=5.7847728686524E-7 mf=518244129.55705 MHzT=1.9295925278589E-15 s
1.610.618PaZ=91N=33L=5.8490481227486E-7 mf=512549139.12236 MHzT=1.9510324448351E-15 s
1.610.618UZ=92N=33L=5.9133233768447E-7 mf=506977952.82755 MHzT=1.9724723618113E-15 s
1.610.618NpZ=93N=33L=5.9775986309408E-7 mf=501526576.99069 MHzT=1.9939122787875E-15 s
1.610.618PuZ=94N=33L=6.041873885037E-7 mf=496191187.87377 MHzT=2.0153521957637E-15 s
1.610.618AmZ=95N=33L=6.1061491391331E-7 mf=490968122.73826 MHzT=2.0367921127399E-15 s
1.610.618CmZ=96N=33L=6.1704243932292E-7 mf=485853871.45973 MHzT=2.0582320297161E-15 s
1.610.618BkZ=97N=33L=6.2346996473254E-7 mf=480845068.66118 MHzT=2.0796719466923E-15 s
1.610.618CfZ=98N=33L=6.2989749014215E-7 mf=475938486.3279 MHzT=2.1011118636685E-15 s
1.610.618EsZ=99N=33L=6.3632501555177E-7 mf=471131026.87004 MHzT=2.1225517806447E-15 s
1.610.618FmZ=100N=33L=6.4275254096138E-7 mf=466419716.60134 MHzT=2.143991697621E-15 s
1.610.618MdZ=101N=33L=6.4918006637099E-7 mf=461801699.60529 MHzT=2.1654316145972E-15 s
1.610.618NoZ=102N=33L=6.5560759178061E-7 mf=457274231.9621 MHzT=2.1868715315734E-15 s
1.610.618LrZ=103N=33L=6.6203511719022E-7 mf=452834676.31198 MHzT=2.2083114485496E-15 s
1.610.618RfZ=104N=33L=6.6846264259983E-7 mf=448480496.73206 MHzT=2.2297513655258E-15 s
1.610.618DbZ=105N=33L=6.7489016800945E-7 mf=444209253.90604 MHzT=2.251191282502E-15 s
1.610.618SgZ=106N=33L=6.8131769341906E-7 mf=440018600.56731 MHzT=2.2726311994782E-15 s
1.610.618BhZ=107N=33L=6.8774521882868E-7 mf=435906277.19752 MHzT=2.2940711164544E-15 s
1.610.618HsZ=108N=33L=6.9417274423829E-7 mf=431870107.96421 MHzT=2.3155110334306E-15 s
1.610.618MtZ=109N=33L=7.006002696479E-7 mf=427907996.88197 MHzT=2.3369509504068E-15 s
1.610.618DsZ=110N=33L=7.0702779505752E-7 mf=424017924.18304 MHzT=2.3583908673831E-15 s
1.610.618RgZ=111N=33L=7.1345532046713E-7 mf=420197942.88409 MHzT=2.3798307843593E-15 s
1.610.618CnZ=112N=33L=7.1988284587675E-7 mf=416446175.53691 MHzT=2.4012707013355E-15 s
1.610.618UutZ=113N=33L=7.2631037128636E-7 mf=412760811.15163 MHzT=2.4227106183117E-15 s
1.610.618FlZ=114N=33L=7.3273789669597E-7 mf=409140102.28188 MHzT=2.4441505352879E-15 s
1.610.618UupZ=115N=33L=7.3916542210559E-7 mf=405582362.26204 MHzT=2.4655904522641E-15 s
1.610.618LvZ=116N=33L=7.455929475152E-7 mf=402085962.58736 MHzT=2.4870303692403E-15 s
1.610.618UusZ=117N=33L=7.5202047292481E-7 mf=398649330.4285 MHzT=2.5084702862165E-15 s
1.610.618UuoZ=118N=33L=7.5844799833443E-7 mf=395270946.27232 MHzT=2.5299102031927E-15 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de