Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Plk      Attention ! Factor 18 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 2.7182818284590452353602874713527
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2.7118HZ=1N=33L=0.00000 mf=4801041514286485078016.000 MHzT=2.0828813852667E-28 s
2.7118HeZ=2N=33L=0.00000 mf=2400520757143242539008.000 MHzT=4.1657627705334E-28 s
2.7118LiZ=3N=33L=0.00000 mf=1600347171428828446720.000 MHzT=6.2486441558001E-28 s
2.7118BeZ=4N=33L=0.00000 mf=1200260378571621269504.000 MHzT=8.3315255410668E-28 s
2.7118BZ=5N=33L=0.00000 mf=960208302857297068032.000 MHzT=1.0414406926334E-27 s
2.7118CZ=6N=33L=0.00000 mf=800173585714414223360.000 MHzT=1.24972883116E-27 s
2.7118NZ=7N=33L=0.00000 mf=685863073469497999360.000 MHzT=1.4580169696867E-27 s
2.7118OZ=8N=33L=0.00000 mf=600130189285810634752.000 MHzT=1.6663051082134E-27 s
2.7118FZ=9N=33L=0.00000 mf=533449057142942793728.000 MHzT=1.87459324674E-27 s
2.7118NeZ=10N=33L=0.00000 mf=480104151428648534016.000 MHzT=2.0828813852667E-27 s
2.7118NaZ=11N=33L=0.00000 mf=436458319480589516800.000 MHzT=2.2911695237934E-27 s
2.7118MgZ=12N=33L=0.00000 mf=400086792857207111680.000 MHzT=2.49945766232E-27 s
2.7118AlZ=13N=33L=0.00000 mf=369310885714345000960.000 MHzT=2.7077458008467E-27 s
2.7118SiZ=14N=33L=0.00000 mf=342931536734748999680.000 MHzT=2.9160339393734E-27 s
2.7118PZ=15N=33L=0.00000 mf=320069434285765689344.000 MHzT=3.1243220779001E-27 s
2.7118SZ=16N=33L=0.00000 mf=300065094642905317376.000 MHzT=3.3326102164267E-27 s
2.7118ClZ=17N=33L=0.00000 mf=282414206722734456832.000 MHzT=3.5408983549534E-27 s
2.7118ArZ=18N=33L=0.00000 mf=266724528571471396864.000 MHzT=3.7491864934801E-27 s
2.7118KZ=19N=33L=0.00000 mf=252686395488762396672.000 MHzT=3.9574746320067E-27 s
2.7118CaZ=20N=33L=0.00000 mf=240052075714324267008.000 MHzT=4.1657627705334E-27 s
2.7118ScZ=21N=33L=0.00000 mf=228621024489832644608.000 MHzT=4.3740509090601E-27 s
2.7118TiZ=22N=33L=0.00000 mf=218229159740294758400.000 MHzT=4.5823390475868E-27 s
2.7118VZ=23N=33L=0.00000 mf=208740935403760254976.000 MHzT=4.7906271861134E-27 s
2.7118CrZ=24N=33L=0.00000 mf=200043396428603555840.000 MHzT=4.9989153246401E-27 s
2.7118MnZ=25N=33L=0.00000 mf=192041660571459420160.000 MHzT=5.2072034631668E-27 s
2.7118FeZ=26N=33L=0.00000 mf=184655442857172500480.000 MHzT=5.4154916016934E-27 s
2.7118CoZ=27N=33L=0.00000 mf=177816352380980953088.000 MHzT=5.6237797402201E-27 s
2.7118NiZ=28N=33L=0.00000 mf=171465768367374499840.000 MHzT=5.8320678787468E-27 s
2.7118CuZ=29N=33L=0.00000 mf=165553155665051222016.000 MHzT=6.0403560172734E-27 s
2.7118ZnZ=30N=33L=0.00000 mf=160034717142882844672.000 MHzT=6.2486441558001E-27 s
2.7118GaZ=31N=33L=0.00000 mf=154872306912467255296.000 MHzT=6.4569322943268E-27 s
2.7118GeZ=32N=33L=0.00000 mf=150032547321452658688.000 MHzT=6.6652204328535E-27 s
2.7118AsZ=33N=33L=0.00000 mf=145486106493529866240.000 MHzT=6.8735085713801E-27 s
2.7118SeZ=34N=33L=0.00000 mf=141207103361367228416.000 MHzT=7.0817967099068E-27 s
2.7118BrZ=35N=33L=0.00000 mf=137172614693899583488.000 MHzT=7.2900848484335E-27 s
2.7118KrZ=36N=33L=0.00000 mf=133362264285735698432.000 MHzT=7.4983729869601E-27 s
2.7118RbZ=37N=33L=0.00000 mf=129757878764499599360.000 MHzT=7.7066611254868E-27 s
2.7118SrZ=38N=33L=0.00000 mf=126343197744381198336.000 MHzT=7.9149492640135E-27 s
2.7118YZ=39N=33L=0.00000 mf=123103628571448344576.000 MHzT=8.1232374025402E-27 s
2.7118ZrZ=40N=33L=0.00000 mf=120026037857162133504.000 MHzT=8.3315255410668E-27 s
2.7118NbZ=41N=33L=0.00000 mf=117098573519182577664.000 MHzT=8.5398136795935E-27 s
2.7118MoZ=42N=33L=0.00000 mf=114310512244916322304.000 MHzT=8.7481018181202E-27 s
2.7118TcZ=43N=33L=0.00000 mf=111652128239220588544.000 MHzT=8.9563899566468E-27 s
2.7118RuZ=44N=33L=0.00000 mf=109114579870147379200.000 MHzT=9.1646780951735E-27 s
2.7118RhZ=45N=33L=0.00000 mf=106689811428588568576.000 MHzT=9.3729662337002E-27 s
2.7118PdZ=46N=33L=0.00000 mf=104370467701880127488.000 MHzT=9.5812543722268E-27 s
2.7118AgZ=47N=33L=0.00000 mf=102149819452903948288.000 MHzT=9.7895425107535E-27 s
2.7118CdZ=48N=33L=0.00000 mf=100021698214301777920.000 MHzT=9.9978306492802E-27 s
2.7118InZ=49N=33L=0.00000 mf=97980439067071152128.000 MHzT=1.0206118787807E-26 s
2.7118SnZ=50N=33L=0.00000 mf=96020830285729710080.000 MHzT=1.0414406926334E-26 s
2.7118SbZ=51N=33L=0.00000 mf=94138068907578146816.000 MHzT=1.062269506486E-26 s
2.7118TeZ=52N=33L=0.00000 mf=92327721428586250240.000 MHzT=1.0830983203387E-26 s
2.7118JZ=53N=33L=0.00000 mf=90585688948801601536.000 MHzT=1.1039271341914E-26 s
2.7118XeZ=54N=33L=0.00000 mf=88908176190490476544.000 MHzT=1.124755948044E-26 s
2.7118CsZ=55N=33L=0.00000 mf=87291663896117919744.000 MHzT=1.1455847618967E-26 s
2.7118BaZ=56N=33L=0.00000 mf=85732884183687249920.000 MHzT=1.1664135757494E-26 s
2.7118LaZ=57N=33L=0.00000 mf=84228798496254115840.000 MHzT=1.187242389602E-26 s
2.7118CeZ=58N=33L=0.00000 mf=82776577832525611008.000 MHzT=1.2080712034547E-26 s
2.7118PrZ=59N=33L=0.00000 mf=81373584987906523136.000 MHzT=1.2289000173074E-26 s
2.7118NdZ=60N=33L=0.00000 mf=80017358571441422336.000 MHzT=1.24972883116E-26 s
2.7118PmZ=61N=33L=0.00000 mf=78705598594860417024.000 MHzT=1.2705576450127E-26 s
2.7118SmZ=62N=33L=0.00000 mf=77436153456233627648.000 MHzT=1.2913864588654E-26 s
2.7118EuZ=63N=33L=0.00000 mf=76207008163277553664.000 MHzT=1.312215272718E-26 s
2.7118GdZ=64N=33L=0.00000 mf=75016273660726329344.000 MHzT=1.3330440865707E-26 s
2.7118TbZ=65N=33L=0.00000 mf=73862177142869000192.000 MHzT=1.3538729004234E-26 s
2.7118DyZ=66N=33L=0.00000 mf=72743053246764933120.000 MHzT=1.374701714276E-26 s
2.7118HoZ=67N=33L=0.00000 mf=71657336034126651392.000 MHzT=1.3955305281287E-26 s
2.7118ErZ=68N=33L=0.00000 mf=70603551680683614208.000 MHzT=1.4163593419814E-26 s
2.7118TmZ=69N=33L=0.00000 mf=69580311801253396480.000 MHzT=1.437188155834E-26 s
2.7118YbZ=70N=33L=0.00000 mf=68586307346949791744.000 MHzT=1.4580169696867E-26 s
2.7118LuZ=71N=33L=0.00000 mf=67620303018119503872.000 MHzT=1.4788457835394E-26 s
2.7118HfZ=72N=33L=0.00000 mf=66681132142867849216.000 MHzT=1.499674597392E-26 s
2.7118TaZ=73N=33L=0.00000 mf=65767691976527192064.000 MHzT=1.5205034112447E-26 s
2.7118WZ=74N=33L=0.00000 mf=64878939382249799680.000 MHzT=1.5413322250974E-26 s
2.7118ReZ=75N=33L=0.00000 mf=64013886857153142784.000 MHzT=1.56216103895E-26 s
2.7118OsZ=76N=33L=0.00000 mf=63171598872190599168.000 MHzT=1.5829898528027E-26 s
2.7118IrZ=77N=33L=0.00000 mf=62351188497227071488.000 MHzT=1.6038186666554E-26 s
2.7118PtZ=78N=33L=0.00000 mf=61551814285724172288.000 MHzT=1.624647480508E-26 s
2.7118AuZ=79N=33L=0.00000 mf=60772677396031455232.000 MHzT=1.6454762943607E-26 s
2.7118HgZ=80N=33L=0.00000 mf=60013018928581066752.000 MHzT=1.6663051082134E-26 s
2.7118TlZ=81N=33L=0.00000 mf=59272117460326981632.000 MHzT=1.687133922066E-26 s
2.7118PbZ=82N=33L=0.00000 mf=58549286759591288832.000 MHzT=1.7079627359187E-26 s
2.7118BiZ=83N=33L=0.00000 mf=57843873666102239232.000 MHzT=1.7287915497714E-26 s
2.7118PoZ=84N=33L=0.00000 mf=57155256122458161152.000 MHzT=1.749620363624E-26 s
2.7118AtZ=85N=33L=0.00000 mf=56482841344546889728.000 MHzT=1.7704491774767E-26 s
2.7118RnZ=86N=33L=0.00000 mf=55826064119610294272.000 MHzT=1.7912779913294E-26 s
2.7118FrZ=87N=33L=0.00000 mf=55184385221683740672.000 MHzT=1.812106805182E-26 s
2.7118RaZ=88N=33L=0.00000 mf=54557289935073689600.000 MHzT=1.8329356190347E-26 s
2.7118AcZ=89N=33L=0.00000 mf=53944286677376237568.000 MHzT=1.8537644328874E-26 s
2.7118ThZ=90N=33L=0.00000 mf=53344905714294284288.000 MHzT=1.87459324674E-26 s
2.7118PaZ=91N=33L=0.00000 mf=52758697959192150016.000 MHzT=1.8954220605927E-26 s
2.7118UZ=92N=33L=0.00000 mf=52185233850940063744.000 MHzT=1.9162508744454E-26 s
2.7118NpZ=93N=33L=0.00000 mf=51624102304155762688.000 MHzT=1.937079688298E-26 s
2.7118PuZ=94N=33L=0.00000 mf=51074909726451974144.000 MHzT=1.9579085021507E-26 s
2.7118AmZ=95N=33L=0.00000 mf=50537279097752477696.000 MHzT=1.9787373160034E-26 s
2.7118CmZ=96N=33L=0.00000 mf=50010849107150888960.000 MHzT=1.999566129856E-26 s
2.7118BkZ=97N=33L=0.00000 mf=49495273343159640064.000 MHzT=2.0203949437087E-26 s
2.7118CfZ=98N=33L=0.00000 mf=48990219533535576064.000 MHzT=2.0412237575614E-26 s
2.7118EsZ=99N=33L=0.00000 mf=48495368831176622080.000 MHzT=2.062052571414E-26 s
2.7118FmZ=100N=33L=0.00000 mf=48010415142864855040.000 MHzT=2.0828813852667E-26 s
2.7118MdZ=101N=33L=0.00000 mf=47535064497885986816.000 MHzT=2.1037101991194E-26 s
2.7118NoZ=102N=33L=0.00000 mf=47069034453789073408.000 MHzT=2.124539012972E-26 s
2.7118LrZ=103N=33L=0.00000 mf=46612053536761995264.000 MHzT=2.1453678268247E-26 s
2.7118RfZ=104N=33L=0.00000 mf=46163860714293125120.000 MHzT=2.1661966406774E-26 s
2.7118DbZ=105N=33L=0.00000 mf=45724204897966522368.000 MHzT=2.18702545453E-26 s
2.7118SgZ=106N=33L=0.00000 mf=45292844474400800768.000 MHzT=2.2078542683827E-26 s
2.7118BhZ=107N=33L=0.00000 mf=44869546862490525696.000 MHzT=2.2286830822354E-26 s
2.7118HsZ=108N=33L=0.00000 mf=44454088095245238272.000 MHzT=2.249511896088E-26 s
2.7118MtZ=109N=33L=0.00000 mf=44046252424646656000.000 MHzT=2.2703407099407E-26 s
2.7118DsZ=110N=33L=0.00000 mf=43645831948058959872.000 MHzT=2.2911695237934E-26 s
2.7118RgZ=111N=33L=0.00000 mf=43252626254833197056.000 MHzT=2.311998337646E-26 s
2.7118CnZ=112N=33L=0.00000 mf=42866442091843624960.000 MHzT=2.3328271514987E-26 s
2.7118UutZ=113N=33L=0.00000 mf=42487093046783057920.000 MHzT=2.3536559653514E-26 s
2.7118FlZ=114N=33L=0.00000 mf=42114399248127057920.000 MHzT=2.374484779204E-26 s
2.7118UupZ=115N=33L=0.00000 mf=41748187080752046080.000 MHzT=2.3953135930567E-26 s
2.7118LvZ=116N=33L=0.00000 mf=41388288916262805504.000 MHzT=2.4161424069094E-26 s
2.7118UusZ=117N=33L=0.00000 mf=41034542857149448192.000 MHzT=2.436971220762E-26 s
2.7118UuoZ=118N=33L=0.00000 mf=40686792493953261568.000 MHzT=2.4578000346147E-26 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de