Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Plk      Attention ! Factor 18 to L and to T, invers to f
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
218HZ=1N=33L=0.00000 mf=119967471962706719952338944.000 MHzT=8.3355928372889E-33 s
218HeZ=2N=33L=0.00000 mf=59983735981353359976169472.000 MHzT=1.6671185674578E-32 s
218LiZ=3N=33L=0.00000 mf=39989157320902242847424512.000 MHzT=2.5006778511867E-32 s
218BeZ=4N=33L=0.00000 mf=29991867990676679988084736.000 MHzT=3.3342371349156E-32 s
218BZ=5N=33L=0.00000 mf=23993494392541344849461248.000 MHzT=4.1677964186445E-32 s
218CZ=6N=33L=0.00000 mf=19994578660451121423712256.000 MHzT=5.0013557023734E-32 s
218NZ=7N=33L=0.00000 mf=17138210280386674892472320.000 MHzT=5.8349149861023E-32 s
218OZ=8N=33L=0.00000 mf=14995933995338339994042368.000 MHzT=6.6684742698312E-32 s
218FZ=9N=33L=0.00000 mf=13329719106967414998302720.000 MHzT=7.50203355356E-32 s
218NeZ=10N=33L=0.00000 mf=11996747196270672424730624.000 MHzT=8.3355928372889E-32 s
218NaZ=11N=33L=0.00000 mf=10906133814791519214764032.000 MHzT=9.1691521210178E-32 s
218MgZ=12N=33L=0.00000 mf=9997289330225560711856128.000 MHzT=1.0002711404747E-31 s
218AlZ=13N=33L=0.00000 mf=9228267074054363981807616.000 MHzT=1.0836270688476E-31 s
218SiZ=14N=33L=0.00000 mf=8569105140193337446236160.000 MHzT=1.1669829972205E-31 s
218PZ=15N=33L=0.00000 mf=7997831464180447925239808.000 MHzT=1.2503389255933E-31 s
218SZ=16N=33L=0.00000 mf=7497966997669169997021184.000 MHzT=1.3336948539662E-31 s
218ClZ=17N=33L=0.00000 mf=7056910115453336404623360.000 MHzT=1.4170507823391E-31 s
218ArZ=18N=33L=0.00000 mf=6664859553483707499151360.000 MHzT=1.500406710712E-31 s
218KZ=19N=33L=0.00000 mf=6314077471721408065175552.000 MHzT=1.5837626390849E-31 s
218CaZ=20N=33L=0.00000 mf=5998373598135336212365312.000 MHzT=1.6671185674578E-31 s
218ScZ=21N=33L=0.00000 mf=5712736760128891988738048.000 MHzT=1.7504744958307E-31 s
218TiZ=22N=33L=0.00000 mf=5453066907395759607382016.000 MHzT=1.8338304242036E-31 s
218VZ=23N=33L=0.00000 mf=5215977041856814471184384.000 MHzT=1.9171863525765E-31 s
218CrZ=24N=33L=0.00000 mf=4998644665112780355928064.000 MHzT=2.0005422809493E-31 s
218MnZ=25N=33L=0.00000 mf=4798698878508269614137344.000 MHzT=2.0838982093222E-31 s
218FeZ=26N=33L=0.00000 mf=4614133537027181990903808.000 MHzT=2.1672541376951E-31 s
218CoZ=27N=33L=0.00000 mf=4443239702322472024014848.000 MHzT=2.250610066068E-31 s
218NiZ=28N=33L=0.00000 mf=4284552570096668723118080.000 MHzT=2.3339659944409E-31 s
218CuZ=29N=33L=0.00000 mf=4136809378024369894195200.000 MHzT=2.4173219228138E-31 s
218ZnZ=30N=33L=0.00000 mf=3998915732090223962619904.000 MHzT=2.5006778511867E-31 s
218GaZ=31N=33L=0.00000 mf=3869918450409894538379264.000 MHzT=2.5840337795596E-31 s
218GeZ=32N=33L=0.00000 mf=3748983498834584998510592.000 MHzT=2.6673897079325E-31 s
218AsZ=33N=33L=0.00000 mf=3635377938263839917211648.000 MHzT=2.7507456363054E-31 s
218SeZ=34N=33L=0.00000 mf=3528455057726668202311680.000 MHzT=2.8341015646782E-31 s
218BrZ=35N=33L=0.00000 mf=3427642056077334978494464.000 MHzT=2.9174574930511E-31 s
218KrZ=36N=33L=0.00000 mf=3332429776741853749575680.000 MHzT=3.000813421424E-31 s
218RbZ=37N=33L=0.00000 mf=3242364107100182403874816.000 MHzT=3.0841693497969E-31 s
218SrZ=38N=33L=0.00000 mf=3157038735860704032587776.000 MHzT=3.1675252781698E-31 s
218YZ=39N=33L=0.00000 mf=3076089024684787993935872.000 MHzT=3.2508812065427E-31 s
218ZrZ=40N=33L=0.00000 mf=2999186799067668106182656.000 MHzT=3.3342371349156E-31 s
218NbZ=41N=33L=0.00000 mf=2926035901529432128487424.000 MHzT=3.4175930632885E-31 s
218MoZ=42N=33L=0.00000 mf=2856368380064445994369024.000 MHzT=3.5009489916614E-31 s
218TcZ=43N=33L=0.00000 mf=2789941208435040710557696.000 MHzT=3.5843049200342E-31 s
218RuZ=44N=33L=0.00000 mf=2726533453697879803691008.000 MHzT=3.6676608484071E-31 s
218RhZ=45N=33L=0.00000 mf=2665943821393482999660544.000 MHzT=3.75101677678E-31 s
218PdZ=46N=33L=0.00000 mf=2607988520928407235592192.000 MHzT=3.8343727051529E-31 s
218AgZ=47N=33L=0.00000 mf=2552499403461845493743616.000 MHzT=3.9177286335258E-31 s
218CdZ=48N=33L=0.00000 mf=2499322332556390177964032.000 MHzT=4.0010845618987E-31 s
218InZ=49N=33L=0.00000 mf=2448315754340953786155008.000 MHzT=4.0844404902716E-31 s
218SnZ=50N=33L=0.00000 mf=2399349439254134807068672.000 MHzT=4.1677964186445E-31 s
218SbZ=51N=33L=0.00000 mf=2352303371817779338412032.000 MHzT=4.2511523470174E-31 s
218TeZ=52N=33L=0.00000 mf=2307066768513590995451904.000 MHzT=4.3345082753902E-31 s
218JZ=53N=33L=0.00000 mf=2263537206843522972385280.000 MHzT=4.4178642037631E-31 s
218XeZ=54N=33L=0.00000 mf=2221619851161236012007424.000 MHzT=4.501220132136E-31 s
218CsZ=55N=33L=0.00000 mf=2181226762958304272449536.000 MHzT=4.5845760605089E-31 s
218BaZ=56N=33L=0.00000 mf=2142276285048334361559040.000 MHzT=4.6679319888818E-31 s
218LaZ=57N=33L=0.00000 mf=2104692490573802240999424.000 MHzT=4.7512879172547E-31 s
218CeZ=58N=33L=0.00000 mf=2068404689012184947097600.000 MHzT=4.8346438456276E-31 s
218PrZ=59N=33L=0.00000 mf=2033346982418758183682048.000 MHzT=4.9179997740005E-31 s
218NdZ=60N=33L=0.00000 mf=1999457866045111981309952.000 MHzT=5.0013557023734E-31 s
218PmZ=61N=33L=0.00000 mf=1966679868241094029344768.000 MHzT=5.0847116307463E-31 s
218SmZ=62N=33L=0.00000 mf=1934959225204947269189632.000 MHzT=5.1680675591191E-31 s
218EuZ=63N=33L=0.00000 mf=1904245586709630483955712.000 MHzT=5.251423487492E-31 s
218GdZ=64N=33L=0.00000 mf=1874491749417292499255296.000 MHzT=5.3347794158649E-31 s
218TbZ=65N=33L=0.00000 mf=1845653414810872742674432.000 MHzT=5.4181353442378E-31 s
218DyZ=66N=33L=0.00000 mf=1817688969131919958605824.000 MHzT=5.5014912726107E-31 s
218HoZ=67N=33L=0.00000 mf=1790559283025473760657408.000 MHzT=5.5848472009836E-31 s
218ErZ=68N=33L=0.00000 mf=1764227528863334101155840.000 MHzT=5.6682031293565E-31 s
218TmZ=69N=33L=0.00000 mf=1738659013952271579873280.000 MHzT=5.7515590577294E-31 s
218YbZ=70N=33L=0.00000 mf=1713821028038667489247232.000 MHzT=5.8349149861023E-31 s
218LuZ=71N=33L=0.00000 mf=1689682703700094514888704.000 MHzT=5.9182709144751E-31 s
218HfZ=72N=33L=0.00000 mf=1666214888370926874787840.000 MHzT=6.001626842848E-31 s
218TaZ=73N=33L=0.00000 mf=1643390026886393549029376.000 MHzT=6.0849827712209E-31 s
218WZ=74N=33L=0.00000 mf=1621182053550091201937408.000 MHzT=6.1683386995938E-31 s
218ReZ=75N=33L=0.00000 mf=1599566292836089692422144.000 MHzT=6.2516946279667E-31 s
218OsZ=76N=33L=0.00000 mf=1578519367930352016293888.000 MHzT=6.3350505563396E-31 s
218IrZ=77N=33L=0.00000 mf=1558019116398788919427072.000 MHzT=6.4184064847125E-31 s
218PtZ=78N=33L=0.00000 mf=1538044512342393996967936.000 MHzT=6.5017624130854E-31 s
218AuZ=79N=33L=0.00000 mf=1518575594464642330525696.000 MHzT=6.5851183414583E-31 s
218HgZ=80N=33L=0.00000 mf=1499593399533834053091328.000 MHzT=6.6684742698312E-31 s
218TlZ=81N=33L=0.00000 mf=1481079900774157162381312.000 MHzT=6.751830198204E-31 s
218PbZ=82N=33L=0.00000 mf=1463017950764716064243712.000 MHzT=6.8351861265769E-31 s
218BiZ=83N=33L=0.00000 mf=1445391228466346078502912.000 MHzT=6.9185420549498E-31 s
218PoZ=84N=33L=0.00000 mf=1428184190032222997184512.000 MHzT=7.0018979833227E-31 s
218AtZ=85N=33L=0.00000 mf=1411382023090667549360128.000 MHzT=7.0852539116956E-31 s
218RnZ=86N=33L=0.00000 mf=1394970604217520355278848.000 MHzT=7.1686098400685E-31 s
218FrZ=87N=33L=0.00000 mf=1378936459341456631398400.000 MHzT=7.2519657684414E-31 s
218RaZ=88N=33L=0.00000 mf=1363266726848939901845504.000 MHzT=7.3353216968143E-31 s
218AcZ=89N=33L=0.00000 mf=1347949123176480391561216.000 MHzT=7.4186776251872E-31 s
218ThZ=90N=33L=0.00000 mf=1332971910696741499830272.000 MHzT=7.50203355356E-31 s
218PaZ=91N=33L=0.00000 mf=1318323867722051997401088.000 MHzT=7.5853894819329E-31 s
218UZ=92N=33L=0.00000 mf=1303994260464203617796096.000 MHzT=7.6687454103058E-31 s
218NpZ=93N=33L=0.00000 mf=1289972816803298537373696.000 MHzT=7.7521013386787E-31 s
218PuZ=94N=33L=0.00000 mf=1276249701730922746871808.000 MHzT=7.8354572670516E-31 s
218AmZ=95N=33L=0.00000 mf=1262815494344281237225472.000 MHzT=7.9188131954245E-31 s
218CmZ=96N=33L=0.00000 mf=1249661166278195088982016.000 MHzT=8.0021691237974E-31 s
218BkZ=97N=33L=0.00000 mf=1236778061471203450683392.000 MHzT=8.0855250521703E-31 s
218CfZ=98N=33L=0.00000 mf=1224157877170476893077504.000 MHzT=8.1688809805432E-31 s
218EsZ=99N=33L=0.00000 mf=1211792646087946818027520.000 MHzT=8.2522369089161E-31 s
218FmZ=100N=33L=0.00000 mf=1199674719627067403534336.000 MHzT=8.3355928372889E-31 s
218MdZ=101N=33L=0.00000 mf=1187796752106007142858752.000 MHzT=8.4189487656618E-31 s
218NoZ=102N=33L=0.00000 mf=1176151685908889669206016.000 MHzT=8.5023046940347E-31 s
218LrZ=103N=33L=0.00000 mf=1164732737502007170957312.000 MHzT=8.5856606224076E-31 s
218RfZ=104N=33L=0.00000 mf=1153533384256795497725952.000 MHzT=8.6690165507805E-31 s
218DbZ=105N=33L=0.00000 mf=1142547352025778370904064.000 MHzT=8.7523724791534E-31 s
218SgZ=106N=33L=0.00000 mf=1131768603421761486192640.000 MHzT=8.8357284075263E-31 s
218BhZ=107N=33L=0.00000 mf=1121191326754268550004736.000 MHzT=8.9190843358992E-31 s
218HsZ=108N=33L=0.00000 mf=1110809925580618006003712.000 MHzT=9.0024402642721E-31 s
218MtZ=109N=33L=0.00000 mf=1100619008832171849809920.000 MHzT=9.0857961926449E-31 s
218DsZ=110N=33L=0.00000 mf=1090613381479152136224768.000 MHzT=9.1691521210178E-31 s
218RgZ=111N=33L=0.00000 mf=1080788035700060577595392.000 MHzT=9.2525080493907E-31 s
218CnZ=112N=33L=0.00000 mf=1071138142524167180779520.000 MHzT=9.3358639777636E-31 s
218UutZ=113N=33L=0.00000 mf=1061659043917758663229440.000 MHzT=9.4192199061365E-31 s
218FlZ=114N=33L=0.00000 mf=1052346245286901120499712.000 MHzT=9.5025758345094E-31 s
218UupZ=115N=33L=0.00000 mf=1043195408371362813706240.000 MHzT=9.5859317628823E-31 s
218LvZ=116N=33L=0.00000 mf=1034202344506092473548800.000 MHzT=9.6692876912552E-31 s
218UusZ=117N=33L=0.00000 mf=1025363008228262754123776.000 MHzT=9.7526436196281E-31 s
218UuoZ=118N=33L=0.00000 mf=1016673491209379091841024.000 MHzT=9.8359995480009E-31 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de