Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Cp      Attention ! Factor 6.2831853071795864769 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 2.7182818284590452353602874713527
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2.716.283HZ=1N=33L=1.7821133066651 mf=168.2230062919 MHzT=5.9444901267834E-9 s
2.716.283HeZ=2N=33L=3.5642266133303 mf=84.111503145948 MHzT=1.1888980253567E-8 s
2.716.283LiZ=3N=33L=5.3463399199954 mf=56.074335430632 MHzT=1.783347038035E-8 s
2.716.283BeZ=4N=33L=7.1284532266606 mf=42.055751572974 MHzT=2.3777960507134E-8 s
2.716.283BZ=5N=33L=8.9105665333257 mf=33.644601258379 MHzT=2.9722450633917E-8 s
2.716.283CZ=6N=33L=10.692679839991 mf=28.037167715316 MHzT=3.5666940760701E-8 s
2.716.283NZ=7N=33L=12.474793146656 mf=24.031858041699 MHzT=4.1611430887484E-8 s
2.716.283OZ=8N=33L=14.256906453321 mf=21.027875786487 MHzT=4.7555921014267E-8 s
2.716.283FZ=9N=33L=16.039019759986 mf=18.691445143544 MHzT=5.3500411141051E-8 s
2.716.283NeZ=10N=33L=17.821133066651 mf=16.82230062919 MHzT=5.9444901267834E-8 s
2.716.283NaZ=11N=33L=19.603246373317 mf=15.29300057199 MHzT=6.5389391394618E-8 s
2.716.283MgZ=12N=33L=21.385359679982 mf=14.018583857658 MHzT=7.1333881521401E-8 s
2.716.283AlZ=13N=33L=23.167472986647 mf=12.940231253223 MHzT=7.7278371648185E-8 s
2.716.283SiZ=14N=33L=24.949586293312 mf=12.01592902085 MHzT=8.3222861774968E-8 s
2.716.283PZ=15N=33L=26.731699599977 mf=11.214867086126 MHzT=8.9167351901752E-8 s
2.716.283SZ=16N=33L=28.513812906642 mf=10.513937893243 MHzT=9.5111842028535E-8 s
2.716.283ClZ=17N=33L=30.295926213307 mf=9.8954709583468 MHzT=1.0105633215532E-7 s
2.716.283ArZ=18N=33L=32.078039519972 mf=9.345722571772 MHzT=1.070008222821E-7 s
2.716.283KZ=19N=33L=33.860152826638 mf=8.8538424364155 MHzT=1.1294531240889E-7 s
2.716.283CaZ=20N=33L=35.642266133303 mf=8.4111503145948 MHzT=1.1888980253567E-7 s
2.716.283ScZ=21N=33L=37.424379439968 mf=8.0106193472331 MHzT=1.2483429266245E-7 s
2.716.283TiZ=22N=33L=39.206492746633 mf=7.6465002859952 MHzT=1.3077878278924E-7 s
2.716.283VZ=23N=33L=40.988606053298 mf=7.3140437518215 MHzT=1.3672327291602E-7 s
2.716.283CrZ=24N=33L=42.770719359963 mf=7.009291928829 MHzT=1.426677630428E-7 s
2.716.283MnZ=25N=33L=44.552832666628 mf=6.7289202516758 MHzT=1.4861225316959E-7 s
2.716.283FeZ=26N=33L=46.334945973294 mf=6.4701156266114 MHzT=1.5455674329637E-7 s
2.716.283CoZ=27N=33L=48.117059279959 mf=6.2304817145146 MHzT=1.6050123342315E-7 s
2.716.283NiZ=28N=33L=49.899172586624 mf=6.0079645104248 MHzT=1.6644572354994E-7 s
2.716.283CuZ=29N=33L=51.681285893289 mf=5.8007933204102 MHzT=1.7239021367672E-7 s
2.716.283ZnZ=30N=33L=53.463399199954 mf=5.6074335430632 MHzT=1.783347038035E-7 s
2.716.283GaZ=31N=33L=55.245512506619 mf=5.4265485900611 MHzT=1.8427919393029E-7 s
2.716.283GeZ=32N=33L=57.027625813284 mf=5.2569689466217 MHzT=1.9022368405707E-7 s
2.716.283AsZ=33N=33L=58.80973911995 mf=5.0976668573302 MHzT=1.9616817418385E-7 s
2.716.283SeZ=34N=33L=60.591852426615 mf=4.9477354791734 MHzT=2.0211266431064E-7 s
2.716.283BrZ=35N=33L=62.37396573328 mf=4.8063716083399 MHzT=2.0805715443742E-7 s
2.716.283KrZ=36N=33L=64.156079039945 mf=4.672861285886 MHzT=2.140016445642E-7 s
2.716.283RbZ=37N=33L=65.93819234661 mf=4.5465677376188 MHzT=2.1994613469099E-7 s
2.716.283SrZ=38N=33L=67.720305653275 mf=4.4269212182078 MHzT=2.2589062481777E-7 s
2.716.283YZ=39N=33L=69.50241895994 mf=4.3134104177409 MHzT=2.3183511494455E-7 s
2.716.283ZrZ=40N=33L=71.284532266605 mf=4.2055751572974 MHzT=2.3777960507134E-7 s
2.716.283NbZ=41N=33L=73.066645573271 mf=4.1030001534609 MHzT=2.4372409519812E-7 s
2.716.283MoZ=42N=33L=74.848758879936 mf=4.0053096736166 MHzT=2.496685853249E-7 s
2.716.283TcZ=43N=33L=76.630872186601 mf=3.9121629370208 MHzT=2.5561307545169E-7 s
2.716.283RuZ=44N=33L=78.412985493266 mf=3.8232501429976 MHzT=2.6155756557847E-7 s
2.716.283RhZ=45N=33L=80.195098799931 mf=3.7382890287088 MHzT=2.6750205570525E-7 s
2.716.283PdZ=46N=33L=81.977212106596 mf=3.6570218759108 MHzT=2.7344654583204E-7 s
2.716.283AgZ=47N=33L=83.759325413261 mf=3.5792128998276 MHzT=2.7939103595882E-7 s
2.716.283CdZ=48N=33L=85.541438719927 mf=3.5046459644145 MHzT=2.853355260856E-7 s
2.716.283InZ=49N=33L=87.323552026592 mf=3.4331225773856 MHzT=2.9128001621239E-7 s
2.716.283SnZ=50N=33L=89.105665333257 mf=3.3644601258379 MHzT=2.9722450633917E-7 s
2.716.283SbZ=51N=33L=90.887778639922 mf=3.2984903194489 MHzT=3.0316899646596E-7 s
2.716.283TeZ=52N=33L=92.669891946587 mf=3.2350578133057 MHzT=3.0911348659274E-7 s
2.716.283JZ=53N=33L=94.452005253252 mf=3.1740189866395 MHzT=3.1505797671952E-7 s
2.716.283XeZ=54N=33L=96.234118559917 mf=3.1152408572573 MHzT=3.2100246684631E-7 s
2.716.283CsZ=55N=33L=98.016231866583 mf=3.0586001143981 MHzT=3.2694695697309E-7 s
2.716.283BaZ=56N=33L=99.798345173248 mf=3.0039822552124 MHzT=3.3289144709987E-7 s
2.716.283LaZ=57N=33L=101.58045847991 mf=2.9512808121385 MHzT=3.3883593722666E-7 s
2.716.283CeZ=58N=33L=103.36257178658 mf=2.9003966602051 MHzT=3.4478042735344E-7 s
2.716.283PrZ=59N=33L=105.14468509324 mf=2.8512373947779 MHzT=3.5072491748022E-7 s
2.716.283NdZ=60N=33L=106.92679839991 mf=2.8037167715316 MHzT=3.5666940760701E-7 s
2.716.283PmZ=61N=33L=108.70891170657 mf=2.7577542015065 MHzT=3.6261389773379E-7 s
2.716.283SmZ=62N=33L=110.49102501324 mf=2.7132742950306 MHzT=3.6855838786057E-7 s
2.716.283EuZ=63N=33L=112.2731383199 mf=2.6702064490777 MHzT=3.7450287798736E-7 s
2.716.283GdZ=64N=33L=114.05525162657 mf=2.6284844733109 MHzT=3.8044736811414E-7 s
2.716.283TbZ=65N=33L=115.83736493323 mf=2.5880462506445 MHzT=3.8639185824092E-7 s
2.716.283DyZ=66N=33L=117.6194782399 mf=2.5488334286651 MHzT=3.9233634836771E-7 s
2.716.283HoZ=67N=33L=119.40159154656 mf=2.510791138685 MHzT=3.9828083849449E-7 s
2.716.283ErZ=68N=33L=121.18370485323 mf=2.4738677395867 MHzT=4.0422532862127E-7 s
2.716.283TmZ=69N=33L=122.96581815989 mf=2.4380145839405 MHzT=4.1016981874806E-7 s
2.716.283YbZ=70N=33L=124.74793146656 mf=2.4031858041699 MHzT=4.1611430887484E-7 s
2.716.283LuZ=71N=33L=126.53004477322 mf=2.3693381167873 MHzT=4.2205879900162E-7 s
2.716.283HfZ=72N=33L=128.31215807989 mf=2.336430642943 MHzT=4.2800328912841E-7 s
2.716.283TaZ=73N=33L=130.09427138656 mf=2.3044247437246 MHzT=4.3394777925519E-7 s
2.716.283WZ=74N=33L=131.87638469322 mf=2.2732838688094 MHzT=4.3989226938197E-7 s
2.716.283ReZ=75N=33L=133.65849799989 mf=2.2429734172253 MHzT=4.4583675950876E-7 s
2.716.283OsZ=76N=33L=135.44061130655 mf=2.2134606091039 MHzT=4.5178124963554E-7 s
2.716.283IrZ=77N=33L=137.22272461322 mf=2.1847143674272 MHzT=4.5772573976232E-7 s
2.716.283PtZ=78N=33L=139.00483791988 mf=2.1567052088705 MHzT=4.6367022988911E-7 s
2.716.283AuZ=79N=33L=140.78695122655 mf=2.1294051429354 MHzT=4.6961472001589E-7 s
2.716.283HgZ=80N=33L=142.56906453321 mf=2.1027875786487 MHzT=4.7555921014267E-7 s
2.716.283TlZ=81N=33L=144.35117783988 mf=2.0768272381715 MHzT=4.8150370026946E-7 s
2.716.283PbZ=82N=33L=146.13329114654 mf=2.0515000767304 MHzT=4.8744819039624E-7 s
2.716.283BiZ=83N=33L=147.91540445321 mf=2.0267832083361 MHzT=4.9339268052303E-7 s
2.716.283PoZ=84N=33L=149.69751775987 mf=2.0026548368083 MHzT=4.9933717064981E-7 s
2.716.283AtZ=85N=33L=151.47963106654 mf=1.9790941916694 MHzT=5.0528166077659E-7 s
2.716.283RnZ=86N=33L=153.2617443732 mf=1.9560814685104 MHzT=5.1122615090338E-7 s
2.716.283FrZ=87N=33L=155.04385767987 mf=1.9335977734701 MHzT=5.1717064103016E-7 s
2.716.283RaZ=88N=33L=156.82597098653 mf=1.9116250714988 MHzT=5.2311513115694E-7 s
2.716.283AcZ=89N=33L=158.6080842932 mf=1.8901461381112 MHzT=5.2905962128373E-7 s
2.716.283ThZ=90N=33L=160.39019759986 mf=1.8691445143544 MHzT=5.3500411141051E-7 s
2.716.283PaZ=91N=33L=162.17231090653 mf=1.8486044647461 MHzT=5.4094860153729E-7 s
2.716.283UZ=92N=33L=163.95442421319 mf=1.8285109379554 MHzT=5.4689309166408E-7 s
2.716.283NpZ=93N=33L=165.73653751986 mf=1.8088495300204 MHzT=5.5283758179086E-7 s
2.716.283PuZ=94N=33L=167.51865082652 mf=1.7896064499138 MHzT=5.5878207191764E-7 s
2.716.283AmZ=95N=33L=169.30076413319 mf=1.7707684872831 MHzT=5.6472656204443E-7 s
2.716.283CmZ=96N=33L=171.08287743985 mf=1.7523229822072 MHzT=5.7067105217121E-7 s
2.716.283BkZ=97N=33L=172.86499074652 mf=1.7342577968237 MHzT=5.7661554229799E-7 s
2.716.283CfZ=98N=33L=174.64710405318 mf=1.7165612886928 MHzT=5.8256003242478E-7 s
2.716.283EsZ=99N=33L=176.42921735985 mf=1.6992222857767 MHzT=5.8850452255156E-7 s
2.716.283FmZ=100N=33L=178.21133066651 mf=1.682230062919 MHzT=5.9444901267834E-7 s
2.716.283MdZ=101N=33L=179.99344397318 mf=1.6655743197217 MHzT=6.0039350280513E-7 s
2.716.283NoZ=102N=33L=181.77555727984 mf=1.6492451597245 MHzT=6.0633799293191E-7 s
2.716.283LrZ=103N=33L=183.55767058651 mf=1.6332330707951 MHzT=6.1228248305869E-7 s
2.716.283RfZ=104N=33L=185.33978389317 mf=1.6175289066528 MHzT=6.1822697318548E-7 s
2.716.283DbZ=105N=33L=187.12189719984 mf=1.6021238694466 MHzT=6.2417146331226E-7 s
2.716.283SgZ=106N=33L=188.9040105065 mf=1.5870094933198 MHzT=6.3011595343904E-7 s
2.716.283BhZ=107N=33L=190.68612381317 mf=1.5721776288962 MHzT=6.3606044356583E-7 s
2.716.283HsZ=108N=33L=192.46823711983 mf=1.5576204286287 MHzT=6.4200493369261E-7 s
2.716.283MtZ=109N=33L=194.2503504265 mf=1.5433303329532 MHzT=6.4794942381939E-7 s
2.716.283DsZ=110N=33L=196.03246373317 mf=1.529300057199 MHzT=6.5389391394618E-7 s
2.716.283RgZ=111N=33L=197.81457703983 mf=1.5155225792063 MHzT=6.5983840407296E-7 s
2.716.283CnZ=112N=33L=199.5966903465 mf=1.5019911276062 MHzT=6.6578289419974E-7 s
2.716.283UutZ=113N=33L=201.37880365316 mf=1.4886991707247 MHzT=6.7172738432653E-7 s
2.716.283FlZ=114N=33L=203.16091695983 mf=1.4756404060693 MHzT=6.7767187445331E-7 s
2.716.283UupZ=115N=33L=204.94303026649 mf=1.4628087503643 MHzT=6.8361636458009E-7 s
2.716.283LvZ=116N=33L=206.72514357316 mf=1.4501983301025 MHzT=6.8956085470688E-7 s
2.716.283UusZ=117N=33L=208.50725687982 mf=1.4378034725803 MHzT=6.9550534483366E-7 s
2.716.283UuoZ=118N=33L=210.28937018649 mf=1.4256186973889 MHzT=7.0144983496045E-7 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de