Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Plk      Attention ! Factor 0.6180339887498948482 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 2.7182818284590452353602874713527
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2.710.618HZ=1N=33L=0.00000 mf=139828470327266328444928.000 MHzT=7.1516193923849E-30 s
2.710.618HeZ=2N=33L=0.00000 mf=69914235163633164222464.000 MHzT=1.430323878477E-29 s
2.710.618LiZ=3N=33L=0.00000 mf=46609490109088787333120.000 MHzT=2.1454858177155E-29 s
2.710.618BeZ=4N=33L=0.00000 mf=34957117581816582111232.000 MHzT=2.860647756954E-29 s
2.710.618BZ=5N=33L=0.00000 mf=27965694065453268205568.000 MHzT=3.5758096961925E-29 s
2.710.618CZ=6N=33L=0.00000 mf=23304745054544393666560.000 MHzT=4.290971635431E-29 s
2.710.618NZ=7N=33L=0.00000 mf=19975495761038046920704.000 MHzT=5.0061335746695E-29 s
2.710.618OZ=8N=33L=0.00000 mf=17478558790908291055616.000 MHzT=5.721295513908E-29 s
2.710.618FZ=9N=33L=0.00000 mf=15536496703029592981504.000 MHzT=6.4364574531464E-29 s
2.710.618NeZ=10N=33L=0.00000 mf=13982847032726634102784.000 MHzT=7.1516193923849E-29 s
2.710.618NaZ=11N=33L=0.00000 mf=12711679120660576075776.000 MHzT=7.8667813316234E-29 s
2.710.618MgZ=12N=33L=0.00000 mf=11652372527272196833280.000 MHzT=8.5819432708619E-29 s
2.710.618AlZ=13N=33L=0.00000 mf=10756036179020488900608.000 MHzT=9.2971052101004E-29 s
2.710.618SiZ=14N=33L=0.00000 mf=9987747880519023460352.000 MHzT=1.0012267149339E-28 s
2.710.618PZ=15N=33L=0.00000 mf=9321898021817756418048.000 MHzT=1.0727429088577E-28 s
2.710.618SZ=16N=33L=0.00000 mf=8739279395454145527808.000 MHzT=1.1442591027816E-28 s
2.710.618ClZ=17N=33L=0.00000 mf=8225204136898019196928.000 MHzT=1.2157752967054E-28 s
2.710.618ArZ=18N=33L=0.00000 mf=7768248351514796490752.000 MHzT=1.2872914906293E-28 s
2.710.618KZ=19N=33L=0.00000 mf=7359393175119280996352.000 MHzT=1.3588076845531E-28 s
2.710.618CaZ=20N=33L=0.00000 mf=6991423516363317051392.000 MHzT=1.430323878477E-28 s
2.710.618ScZ=21N=33L=0.00000 mf=6658498587012683005952.000 MHzT=1.5018400724008E-28 s
2.710.618TiZ=22N=33L=0.00000 mf=6355839560330288037888.000 MHzT=1.5733562663247E-28 s
2.710.618VZ=23N=33L=0.00000 mf=6079498709881145262080.000 MHzT=1.6448724602485E-28 s
2.710.618CrZ=24N=33L=0.00000 mf=5826186263636098416640.000 MHzT=1.7163886541724E-28 s
2.710.618MnZ=25N=33L=0.00000 mf=5593138813090653011968.000 MHzT=1.7879048480962E-28 s
2.710.618FeZ=26N=33L=0.00000 mf=5378018089510244450304.000 MHzT=1.8594210420201E-28 s
2.710.618CoZ=27N=33L=0.00000 mf=5178832234343197310976.000 MHzT=1.9309372359439E-28 s
2.710.618NiZ=28N=33L=0.00000 mf=4993873940259511730176.000 MHzT=2.0024534298678E-28 s
2.710.618CuZ=29N=33L=0.00000 mf=4821671390595391684608.000 MHzT=2.0739696237916E-28 s
2.710.618ZnZ=30N=33L=0.00000 mf=4660949010908878209024.000 MHzT=2.1454858177155E-28 s
2.710.618GaZ=31N=33L=0.00000 mf=4510595817008590749696.000 MHzT=2.2170020116393E-28 s
2.710.618GeZ=32N=33L=0.00000 mf=4369639697727072763904.000 MHzT=2.2885182055632E-28 s
2.710.618AsZ=33N=33L=0.00000 mf=4237226373553525358592.000 MHzT=2.360034399487E-28 s
2.710.618SeZ=34N=33L=0.00000 mf=4112602068449009598464.000 MHzT=2.4315505934109E-28 s
2.710.618BrZ=35N=33L=0.00000 mf=3995099152207609069568.000 MHzT=2.5030667873347E-28 s
2.710.618KrZ=36N=33L=0.00000 mf=3884124175757398245376.000 MHzT=2.5745829812586E-28 s
2.710.618RbZ=37N=33L=0.00000 mf=3779147846682874478592.000 MHzT=2.6460991751824E-28 s
2.710.618SrZ=38N=33L=0.00000 mf=3679696587559640498176.000 MHzT=2.7176153691063E-28 s
2.710.618YZ=39N=33L=0.00000 mf=3585345393006829109248.000 MHzT=2.7891315630301E-28 s
2.710.618ZrZ=40N=33L=0.00000 mf=3495711758181658525696.000 MHzT=2.860647756954E-28 s
2.710.618NbZ=41N=33L=0.00000 mf=3410450495786984144896.000 MHzT=2.9321639508778E-28 s
2.710.618MoZ=42N=33L=0.00000 mf=3329249293506341502976.000 MHzT=3.0036801448017E-28 s
2.710.618TcZ=43N=33L=0.00000 mf=3251824891331774775296.000 MHzT=3.0751963387255E-28 s
2.710.618RuZ=44N=33L=0.00000 mf=3177919780165144018944.000 MHzT=3.1467125326494E-28 s
2.710.618RhZ=45N=33L=0.00000 mf=3107299340605918806016.000 MHzT=3.2182287265732E-28 s
2.710.618PdZ=46N=33L=0.00000 mf=3039749354940572631040.000 MHzT=3.2897449204971E-28 s
2.710.618AgZ=47N=33L=0.00000 mf=2975073836750347436032.000 MHzT=3.3612611144209E-28 s
2.710.618CdZ=48N=33L=0.00000 mf=2913093131818049208320.000 MHzT=3.4327773083448E-28 s
2.710.618InZ=49N=33L=0.00000 mf=2853642251576864145408.000 MHzT=3.5042935022686E-28 s
2.710.618SnZ=50N=33L=0.00000 mf=2796569406545326505984.000 MHzT=3.5758096961925E-28 s
2.710.618SbZ=51N=33L=0.00000 mf=2741734712299339907072.000 MHzT=3.6473258901163E-28 s
2.710.618TeZ=52N=33L=0.00000 mf=2689009044755122225152.000 MHzT=3.7188420840402E-28 s
2.710.618JZ=53N=33L=0.00000 mf=2638273025042761646080.000 MHzT=3.790358277964E-28 s
2.710.618XeZ=54N=33L=0.00000 mf=2589416117171598655488.000 MHzT=3.8618744718879E-28 s
2.710.618CsZ=55N=33L=0.00000 mf=2542335824132115529728.000 MHzT=3.9333906658117E-28 s
2.710.618BaZ=56N=33L=0.00000 mf=2496936970129755865088.000 MHzT=4.0049068597356E-28 s
2.710.618LaZ=57N=33L=0.00000 mf=2453131058373094014976.000 MHzT=4.0764230536594E-28 s
2.710.618CeZ=58N=33L=0.00000 mf=2410835695297695842304.000 MHzT=4.1479392475833E-28 s
2.710.618PrZ=59N=33L=0.00000 mf=2369974073343497207808.000 MHzT=4.2194554415071E-28 s
2.710.618NdZ=60N=33L=0.00000 mf=2330474505454439104512.000 MHzT=4.290971635431E-28 s
2.710.618PmZ=61N=33L=0.00000 mf=2292270005365021868032.000 MHzT=4.3624878293548E-28 s
2.710.618SmZ=62N=33L=0.00000 mf=2255297908504295374848.000 MHzT=4.4340040232787E-28 s
2.710.618EuZ=63N=33L=0.00000 mf=2219499529004227756032.000 MHzT=4.5055202172025E-28 s
2.710.618GdZ=64N=33L=0.00000 mf=2184819848863536381952.000 MHzT=4.5770364111264E-28 s
2.710.618TbZ=65N=33L=0.00000 mf=2151207235804097413120.000 MHzT=4.6485526050502E-28 s
2.710.618DyZ=66N=33L=0.00000 mf=2118613186776762679296.000 MHzT=4.7200687989741E-28 s
2.710.618HoZ=67N=33L=0.00000 mf=2086992094436810817536.000 MHzT=4.7915849928979E-28 s
2.710.618ErZ=68N=33L=0.00000 mf=2056301034224504799232.000 MHzT=4.8631011868218E-28 s
2.710.618TmZ=69N=33L=0.00000 mf=2026499569960381841408.000 MHzT=4.9346173807456E-28 s
2.710.618YbZ=70N=33L=0.00000 mf=1997549576103804534784.000 MHzT=5.0061335746695E-28 s
2.710.618LuZ=71N=33L=0.00000 mf=1969415075031920148480.000 MHzT=5.0776497685933E-28 s
2.710.618HfZ=72N=33L=0.00000 mf=1942062087878699122688.000 MHzT=5.1491659625172E-28 s
2.710.618TaZ=73N=33L=0.00000 mf=1915458497633785479168.000 MHzT=5.220682156441E-28 s
2.710.618WZ=74N=33L=0.00000 mf=1889573923341437239296.000 MHzT=5.2921983503649E-28 s
2.710.618ReZ=75N=33L=0.00000 mf=1864379604363551178752.000 MHzT=5.3637145442887E-28 s
2.710.618OsZ=76N=33L=0.00000 mf=1839848293779820249088.000 MHzT=5.4352307382126E-28 s
2.710.618IrZ=77N=33L=0.00000 mf=1815954160094368235520.000 MHzT=5.5067469321364E-28 s
2.710.618PtZ=78N=33L=0.00000 mf=1792672696503414554624.000 MHzT=5.5782631260603E-28 s
2.710.618AuZ=79N=33L=0.00000 mf=1769980637054004101120.000 MHzT=5.6497793199841E-28 s
2.710.618HgZ=80N=33L=0.00000 mf=1747855879090829262848.000 MHzT=5.721295513908E-28 s
2.710.618TlZ=81N=33L=0.00000 mf=1726277411447732699136.000 MHzT=5.7928117078318E-28 s
2.710.618PbZ=82N=33L=0.00000 mf=1705225247893492072448.000 MHzT=5.8643279017556E-28 s
2.710.618BiZ=83N=33L=0.00000 mf=1684680365388750913536.000 MHzT=5.9358440956795E-28 s
2.710.618PoZ=84N=33L=0.00000 mf=1664624646753170751488.000 MHzT=6.0073602896033E-28 s
2.710.618AtZ=85N=33L=0.00000 mf=1645040827379604258816.000 MHzT=6.0788764835272E-28 s
2.710.618RnZ=86N=33L=0.00000 mf=1625912445665887387648.000 MHzT=6.150392677451E-28 s
2.710.618FrZ=87N=33L=0.00000 mf=1607223796865130561536.000 MHzT=6.2219088713749E-28 s
2.710.618RaZ=88N=33L=0.00000 mf=1588959890082572009472.000 MHzT=6.2934250652987E-28 s
2.710.618AcZ=89N=33L=0.00000 mf=1571106408171531665408.000 MHzT=6.3649412592226E-28 s
2.710.618ThZ=90N=33L=0.00000 mf=1553649670302959403008.000 MHzT=6.4364574531464E-28 s
2.710.618PaZ=91N=33L=0.00000 mf=1536576597002926686208.000 MHzT=6.5079736470703E-28 s
2.710.618UZ=92N=33L=0.00000 mf=1519874677470286315520.000 MHzT=6.5794898409941E-28 s
2.710.618NpZ=93N=33L=0.00000 mf=1503531939002863845376.000 MHzT=6.651006034918E-28 s
2.710.618PuZ=94N=33L=0.00000 mf=1487536918375173718016.000 MHzT=6.7225222288418E-28 s
2.710.618AmZ=95N=33L=0.00000 mf=1471878635023856041984.000 MHzT=6.7940384227657E-28 s
2.710.618CmZ=96N=33L=0.00000 mf=1456546565909024604160.000 MHzT=6.8655546166895E-28 s
2.710.618BkZ=97N=33L=0.00000 mf=1441530621930580738048.000 MHzT=6.9370708106134E-28 s
2.710.618CfZ=98N=33L=0.00000 mf=1426821125788432072704.000 MHzT=7.0085870045372E-28 s
2.710.618EsZ=99N=33L=0.00000 mf=1412408791184508452864.000 MHzT=7.0801031984611E-28 s
2.710.618FmZ=100N=33L=0.00000 mf=1398284703272663252992.000 MHzT=7.1516193923849E-28 s
2.710.618MdZ=101N=33L=0.00000 mf=1384440300269963837440.000 MHzT=7.2231355863088E-28 s
2.710.618NoZ=102N=33L=0.00000 mf=1370867356149669953536.000 MHzT=7.2946517802326E-28 s
2.710.618LrZ=103N=33L=0.00000 mf=1357557964342391209984.000 MHzT=7.3661679741565E-28 s
2.710.618RfZ=104N=33L=0.00000 mf=1344504522377561112576.000 MHzT=7.4376841680803E-28 s
2.710.618DbZ=105N=33L=0.00000 mf=1331699717402536443904.000 MHzT=7.5092003620042E-28 s
2.710.618SgZ=106N=33L=0.00000 mf=1319136512521380823040.000 MHzT=7.580716555928E-28 s
2.710.618BhZ=107N=33L=0.00000 mf=1306808133899685462016.000 MHzT=7.6522327498519E-28 s
2.710.618HsZ=108N=33L=0.00000 mf=1294708058585799327744.000 MHzT=7.7237489437757E-28 s
2.710.618MtZ=109N=33L=0.00000 mf=1282830003002443563008.000 MHzT=7.7952651376996E-28 s
2.710.618DsZ=110N=33L=0.00000 mf=1271167912066057764864.000 MHzT=7.8667813316234E-28 s
2.710.618RgZ=111N=33L=0.00000 mf=1259715948894291230720.000 MHzT=7.9382975255473E-28 s
2.710.618CnZ=112N=33L=0.00000 mf=1248468485064877932544.000 MHzT=8.0098137194711E-28 s
2.710.618UutZ=113N=33L=0.00000 mf=1237420091391737331712.000 MHzT=8.081329913395E-28 s
2.710.618FlZ=114N=33L=0.00000 mf=1226565529186547007488.000 MHzT=8.1528461073188E-28 s
2.710.618UupZ=115N=33L=0.00000 mf=1215899741976229052416.000 MHzT=8.2243623012427E-28 s
2.710.618LvZ=116N=33L=0.00000 mf=1205417847648847921152.000 MHzT=8.2958784951665E-28 s
2.710.618UusZ=117N=33L=0.00000 mf=1195115131002276544512.000 MHzT=8.3673946890904E-28 s
2.710.618UuoZ=118N=33L=0.00000 mf=1184987036671748603904.000 MHzT=8.4389108830142E-28 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de