Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Ce      Attention ! Factor 0.6180339887498948482 to L and to T, invers to f
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
20.618HZ=1N=33L=0.012880969372067 mf=23274.0603087 MHzT=4.2966288938687E-11 s
20.618HeZ=2N=33L=0.025761938744134 mf=11637.03015435 MHzT=8.5932577877373E-11 s
20.618LiZ=3N=33L=0.038642908116201 mf=7758.0201028998 MHzT=1.2889886681606E-10 s
20.618BeZ=4N=33L=0.051523877488268 mf=5818.5150771749 MHzT=1.7186515575475E-10 s
20.618BZ=5N=33L=0.064404846860335 mf=4654.8120617399 MHzT=2.1483144469343E-10 s
20.618CZ=6N=33L=0.077285816232402 mf=3879.0100514499 MHzT=2.5779773363212E-10 s
20.618NZ=7N=33L=0.090166785604469 mf=3324.8657583856 MHzT=3.0076402257081E-10 s
20.618OZ=8N=33L=0.10304775497654 mf=2909.2575385874 MHzT=3.4373031150949E-10 s
20.618FZ=9N=33L=0.1159287243486 mf=2586.0067009666 MHzT=3.8669660044818E-10 s
20.618NeZ=10N=33L=0.12880969372067 mf=2327.40603087 MHzT=4.2966288938687E-10 s
20.618NaZ=11N=33L=0.14169066309274 mf=2115.8236644272 MHzT=4.7262917832555E-10 s
20.618MgZ=12N=33L=0.1545716324648 mf=1939.505025725 MHzT=5.1559546726424E-10 s
20.618AlZ=13N=33L=0.16745260183687 mf=1790.3123314384 MHzT=5.5856175620293E-10 s
20.618SiZ=14N=33L=0.18033357120894 mf=1662.4328791928 MHzT=6.0152804514161E-10 s
20.618PZ=15N=33L=0.19321454058101 mf=1551.60402058 MHzT=6.444943340803E-10 s
20.618SZ=16N=33L=0.20609550995307 mf=1454.6287692937 MHzT=6.8746062301899E-10 s
20.618ClZ=17N=33L=0.21897647932514 mf=1369.0623711 MHzT=7.3042691195767E-10 s
20.618ArZ=18N=33L=0.23185744869721 mf=1293.0033504833 MHzT=7.7339320089636E-10 s
20.618KZ=19N=33L=0.24473841806927 mf=1224.9505425631 MHzT=8.1635948983505E-10 s
20.618CaZ=20N=33L=0.25761938744134 mf=1163.703015435 MHzT=8.5932577877373E-10 s
20.618ScZ=21N=33L=0.27050035681341 mf=1108.2885861285 MHzT=9.0229206771242E-10 s
20.618TiZ=22N=33L=0.28338132618548 mf=1057.9118322136 MHzT=9.452583566511E-10 s
20.618VZ=23N=33L=0.29626229555754 mf=1011.9156655956 MHzT=9.8822464558979E-10 s
20.618CrZ=24N=33L=0.30914326492961 mf=969.75251286248 MHzT=1.0311909345285E-9 s
20.618MnZ=25N=33L=0.32202423430168 mf=930.96241234798 MHzT=1.0741572234672E-9 s
20.618FeZ=26N=33L=0.33490520367374 mf=895.15616571921 MHzT=1.1171235124059E-9 s
20.618CoZ=27N=33L=0.34778617304581 mf=862.00223365554 MHzT=1.1600898013445E-9 s
20.618NiZ=28N=33L=0.36066714241788 mf=831.21643959641 MHzT=1.2030560902832E-9 s
20.618CuZ=29N=33L=0.37354811178994 mf=802.55380374826 MHzT=1.2460223792219E-9 s
20.618ZnZ=30N=33L=0.38642908116201 mf=775.80201028998 MHzT=1.2889886681606E-9 s
20.618GaZ=31N=33L=0.39931005053408 mf=750.77613899031 MHzT=1.3319549570993E-9 s
20.618GeZ=32N=33L=0.41219101990615 mf=727.31438464686 MHzT=1.374921246038E-9 s
20.618AsZ=33N=33L=0.42507198927821 mf=705.27455480908 MHzT=1.4178875349767E-9 s
20.618SeZ=34N=33L=0.43795295865028 mf=684.53118554999 MHzT=1.4608538239153E-9 s
20.618BrZ=35N=33L=0.45083392802235 mf=664.97315167713 MHzT=1.503820112854E-9 s
20.618KrZ=36N=33L=0.46371489739441 mf=646.50167524165 MHzT=1.5467864017927E-9 s
20.618RbZ=37N=33L=0.47659586676648 mf=629.02865699188 MHzT=1.5897526907314E-9 s
20.618SrZ=38N=33L=0.48947683613855 mf=612.47527128157 MHzT=1.6327189796701E-9 s
20.618YZ=39N=33L=0.50235780551062 mf=596.77077714614 MHzT=1.6756852686088E-9 s
20.618ZrZ=40N=33L=0.51523877488268 mf=581.85150771749 MHzT=1.7186515575475E-9 s
20.618NbZ=41N=33L=0.52811974425475 mf=567.66000752926 MHzT=1.7616178464861E-9 s
20.618MoZ=42N=33L=0.54100071362682 mf=554.14429306427 MHzT=1.8045841354248E-9 s
20.618TcZ=43N=33L=0.55388168299888 mf=541.25721648138 MHzT=1.8475504243635E-9 s
20.618RuZ=44N=33L=0.56676265237095 mf=528.95591610681 MHzT=1.8905167133022E-9 s
20.618RhZ=45N=33L=0.57964362174302 mf=517.20134019332 MHzT=1.9334830022409E-9 s
20.618PdZ=46N=33L=0.59252459111508 mf=505.95783279782 MHzT=1.9764492911796E-9 s
20.618AgZ=47N=33L=0.60540556048715 mf=495.19277252552 MHzT=2.0194155801183E-9 s
20.618CdZ=48N=33L=0.61828652985922 mf=484.87625643124 MHzT=2.062381869057E-9 s
20.618InZ=49N=33L=0.63116749923129 mf=474.98082262652 MHzT=2.1053481579956E-9 s
20.618SnZ=50N=33L=0.64404846860335 mf=465.48120617399 MHzT=2.1483144469343E-9 s
20.618SbZ=51N=33L=0.65692943797542 mf=456.35412369999 MHzT=2.191280735873E-9 s
20.618TeZ=52N=33L=0.66981040734749 mf=447.57808285961 MHzT=2.2342470248117E-9 s
20.618JZ=53N=33L=0.68269137671955 mf=439.13321337169 MHzT=2.2772133137504E-9 s
20.618XeZ=54N=33L=0.69557234609162 mf=431.00111682777 MHzT=2.3201796026891E-9 s
20.618CsZ=55N=33L=0.70845331546369 mf=423.16473288545 MHzT=2.3631458916278E-9 s
20.618BaZ=56N=33L=0.72133428483576 mf=415.60821979821 MHzT=2.4061121805664E-9 s
20.618LaZ=57N=33L=0.73421525420782 mf=408.31684752104 MHzT=2.4490784695051E-9 s
20.618CeZ=58N=33L=0.74709622357989 mf=401.27690187413 MHzT=2.4920447584438E-9 s
20.618PrZ=59N=33L=0.75997719295196 mf=394.47559845253 MHzT=2.5350110473825E-9 s
20.618NdZ=60N=33L=0.77285816232402 mf=387.90100514499 MHzT=2.5779773363212E-9 s
20.618PmZ=61N=33L=0.78573913169609 mf=381.54197227376 MHzT=2.6209436252599E-9 s
20.618SmZ=62N=33L=0.79862010106816 mf=375.38806949515 MHzT=2.6639099141986E-9 s
20.618EuZ=63N=33L=0.81150107044022 mf=369.42952870952 MHzT=2.7068762031373E-9 s
20.618GdZ=64N=33L=0.82438203981229 mf=363.65719232343 MHzT=2.7498424920759E-9 s
20.618TbZ=65N=33L=0.83726300918436 mf=358.06246628768 MHzT=2.7928087810146E-9 s
20.618DyZ=66N=33L=0.85014397855643 mf=352.63727740454 MHzT=2.8357750699533E-9 s
20.618HoZ=67N=33L=0.86302494792849 mf=347.3740344582 MHzT=2.878741358892E-9 s
20.618ErZ=68N=33L=0.87590591730056 mf=342.26559277499 MHzT=2.9217076478307E-9 s
20.618TmZ=69N=33L=0.88878688667263 mf=337.30522186521 MHzT=2.9646739367694E-9 s
20.618YbZ=70N=33L=0.90166785604469 mf=332.48657583856 MHzT=3.0076402257081E-9 s
20.618LuZ=71N=33L=0.91454882541676 mf=327.80366631971 MHzT=3.0506065146467E-9 s
20.618HfZ=72N=33L=0.92742979478883 mf=323.25083762083 MHzT=3.0935728035854E-9 s
20.618TaZ=73N=33L=0.9403107641609 mf=318.82274395479 MHzT=3.1365390925241E-9 s
20.618WZ=74N=33L=0.95319173353296 mf=314.51432849594 MHzT=3.1795053814628E-9 s
20.618ReZ=75N=33L=0.96607270290503 mf=310.32080411599 MHzT=3.2224716704015E-9 s
20.618OsZ=76N=33L=0.9789536722771 mf=306.23763564078 MHzT=3.2654379593402E-9 s
20.618IrZ=77N=33L=0.99183464164916 mf=302.2605234896 MHzT=3.3084042482789E-9 s
20.618PtZ=78N=33L=1.0047156110212 mf=298.38538857307 MHzT=3.3513705372176E-9 s
20.618AuZ=79N=33L=1.0175965803933 mf=294.60835833797 MHzT=3.3943368261562E-9 s
20.618HgZ=80N=33L=1.0304775497654 mf=290.92575385874 MHzT=3.4373031150949E-9 s
20.618TlZ=81N=33L=1.0433585191374 mf=287.33407788518 MHzT=3.4802694040336E-9 s
20.618PbZ=82N=33L=1.0562394885095 mf=283.83000376463 MHzT=3.5232356929723E-9 s
20.618BiZ=83N=33L=1.0691204578816 mf=280.41036516505 MHzT=3.566201981911E-9 s
20.618PoZ=84N=33L=1.0820014272536 mf=277.07214653214 MHzT=3.6091682708497E-9 s
20.618AtZ=85N=33L=1.0948823966257 mf=273.81247421999 MHzT=3.6521345597884E-9 s
20.618RnZ=86N=33L=1.1077633659978 mf=270.62860824069 MHzT=3.695100848727E-9 s
20.618FrZ=87N=33L=1.1206443353698 mf=267.51793458275 MHzT=3.7380671376657E-9 s
20.618RaZ=88N=33L=1.1335253047419 mf=264.4779580534 MHzT=3.7810334266044E-9 s
20.618AcZ=89N=33L=1.146406274114 mf=261.50629560337 MHzT=3.8239997155431E-9 s
20.618ThZ=90N=33L=1.159287243486 mf=258.60067009666 MHzT=3.8669660044818E-9 s
20.618PaZ=91N=33L=1.1721682128581 mf=255.7589044912 MHzT=3.9099322934205E-9 s
20.618UZ=92N=33L=1.1850491822302 mf=252.97891639891 MHzT=3.9528985823592E-9 s
20.618NpZ=93N=33L=1.1979301516022 mf=250.25871299677 MHzT=3.9958648712979E-9 s
20.618PuZ=94N=33L=1.2108111209743 mf=247.59638626276 MHzT=4.0388311602365E-9 s
20.618AmZ=95N=33L=1.2236920903464 mf=244.99010851263 MHzT=4.0817974491752E-9 s
20.618CmZ=96N=33L=1.2365730597184 mf=242.43812821562 MHzT=4.1247637381139E-9 s
20.618BkZ=97N=33L=1.2494540290905 mf=239.93876606907 MHzT=4.1677300270526E-9 s
20.618CfZ=98N=33L=1.2623349984626 mf=237.49041131326 MHzT=4.2106963159913E-9 s
20.618EsZ=99N=33L=1.2752159678346 mf=235.09151826969 MHzT=4.25366260493E-9 s
20.618FmZ=100N=33L=1.2880969372067 mf=232.740603087 MHzT=4.2966288938687E-9 s
20.618MdZ=101N=33L=1.3009779065788 mf=230.43624068019 MHzT=4.3395951828073E-9 s
20.618NoZ=102N=33L=1.3138588759508 mf=228.17706185 MHzT=4.382561471746E-9 s
20.618LrZ=103N=33L=1.3267398453229 mf=225.9617505699 MHzT=4.4255277606847E-9 s
20.618RfZ=104N=33L=1.339620814695 mf=223.7890414298 MHzT=4.4684940496234E-9 s
20.618DbZ=105N=33L=1.352501784067 mf=221.65771722571 MHzT=4.5114603385621E-9 s
20.618SgZ=106N=33L=1.3653827534391 mf=219.56660668584 MHzT=4.5544266275008E-9 s
20.618BhZ=107N=33L=1.3782637228112 mf=217.51458232429 MHzT=4.5973929164395E-9 s
20.618HsZ=108N=33L=1.3911446921832 mf=215.50055841388 MHzT=4.6403592053782E-9 s
20.618MtZ=109N=33L=1.4040256615553 mf=213.52348907064 MHzT=4.6833254943168E-9 s
20.618DsZ=110N=33L=1.4169066309274 mf=211.58236644272 MHzT=4.7262917832555E-9 s
20.618RgZ=111N=33L=1.4297876002994 mf=209.67621899729 MHzT=4.7692580721942E-9 s
20.618CnZ=112N=33L=1.4426685696715 mf=207.8041098991 MHzT=4.8122243611329E-9 s
20.618UutZ=113N=33L=1.4555495390436 mf=205.96513547522 MHzT=4.8551906500716E-9 s
20.618FlZ=114N=33L=1.4684305084156 mf=204.15842376052 MHzT=4.8981569390103E-9 s
20.618UupZ=115N=33L=1.4813114777877 mf=202.38313311913 MHzT=4.941123227949E-9 s
20.618LvZ=116N=33L=1.4941924471598 mf=200.63845093706 MHzT=4.9840895168876E-9 s
20.618UusZ=117N=33L=1.5070734165318 mf=198.92359238205 MHzT=5.0270558058263E-9 s
20.618UuoZ=118N=33L=1.5199543859039 mf=197.23779922627 MHzT=5.070022094765E-9 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de