Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Cp      Attention ! Factor 0.6180339887498948482 to L and to T, invers to f
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
20.618HZ=1N=33L=7.0151951770862E-6 mf=42734728.034255 MHzT=2.3400172318832E-14 s
20.618HeZ=2N=33L=1.4030390354172E-5 mf=21367364.017128 MHzT=4.6800344637664E-14 s
20.618LiZ=3N=33L=2.1045585531259E-5 mf=14244909.344752 MHzT=7.0200516956496E-14 s
20.618BeZ=4N=33L=2.8060780708345E-5 mf=10683682.008564 MHzT=9.3600689275328E-14 s
20.618BZ=5N=33L=3.5075975885431E-5 mf=8546945.6068511 MHzT=1.1700086159416E-13 s
20.618CZ=6N=33L=4.2091171062517E-5 mf=7122454.6723759 MHzT=1.4040103391299E-13 s
20.618NZ=7N=33L=4.9106366239603E-5 mf=6104961.1477508 MHzT=1.6380120623182E-13 s
20.618OZ=8N=33L=5.612156141669E-5 mf=5341841.0042819 MHzT=1.8720137855066E-13 s
20.618FZ=9N=33L=6.3136756593776E-5 mf=4748303.1149173 MHzT=2.1060155086949E-13 s
20.618NeZ=10N=33L=7.0151951770862E-5 mf=4273472.8034256 MHzT=2.3400172318832E-13 s
20.618NaZ=11N=33L=7.7167146947948E-5 mf=3884975.2758414 MHzT=2.5740189550715E-13 s
20.618MgZ=12N=33L=8.4182342125035E-5 mf=3561227.336188 MHzT=2.8080206782598E-13 s
20.618AlZ=13N=33L=9.1197537302121E-5 mf=3287286.7718658 MHzT=3.0420224014482E-13 s
20.618SiZ=14N=33L=9.8212732479207E-5 mf=3052480.5738754 MHzT=3.2760241246365E-13 s
20.618PZ=15N=33L=0.00010522792765629 mf=2848981.8689504 MHzT=3.5100258478248E-13 s
20.618SZ=16N=33L=0.00011224312283338 mf=2670920.502141 MHzT=3.7440275710131E-13 s
20.618ClZ=17N=33L=0.00011925831801047 mf=2513807.5314268 MHzT=3.9780292942014E-13 s
20.618ArZ=18N=33L=0.00012627351318755 mf=2374151.5574586 MHzT=4.2120310173898E-13 s
20.618KZ=19N=33L=0.00013328870836464 mf=2249196.2123292 MHzT=4.4460327405781E-13 s
20.618CaZ=20N=33L=0.00014030390354172 mf=2136736.4017128 MHzT=4.6800344637664E-13 s
20.618ScZ=21N=33L=0.00014731909871881 mf=2034987.0492503 MHzT=4.9140361869547E-13 s
20.618TiZ=22N=33L=0.0001543342938959 mf=1942487.6379207 MHzT=5.148037910143E-13 s
20.618VZ=23N=33L=0.00016134948907298 mf=1858031.6536633 MHzT=5.3820396333314E-13 s
20.618CrZ=24N=33L=0.00016836468425007 mf=1780613.668094 MHzT=5.6160413565197E-13 s
20.618MnZ=25N=33L=0.00017537987942716 mf=1709389.1213702 MHzT=5.850043079708E-13 s
20.618FeZ=26N=33L=0.00018239507460424 mf=1643643.3859329 MHzT=6.0840448028963E-13 s
20.618CoZ=27N=33L=0.00018941026978133 mf=1582767.7049724 MHzT=6.3180465260846E-13 s
20.618NiZ=28N=33L=0.00019642546495841 mf=1526240.2869377 MHzT=6.552048249273E-13 s
20.618CuZ=29N=33L=0.0002034406601355 mf=1473611.3115261 MHzT=6.7860499724613E-13 s
20.618ZnZ=30N=33L=0.00021045585531259 mf=1424490.9344752 MHzT=7.0200516956496E-13 s
20.618GaZ=31N=33L=0.00021747105048967 mf=1378539.6140082 MHzT=7.2540534188379E-13 s
20.618GeZ=32N=33L=0.00022448624566676 mf=1335460.2510705 MHzT=7.4880551420262E-13 s
20.618AsZ=33N=33L=0.00023150144084384 mf=1294991.7586138 MHzT=7.7220568652146E-13 s
20.618SeZ=34N=33L=0.00023851663602093 mf=1256903.7657134 MHzT=7.9560585884029E-13 s
20.618BrZ=35N=33L=0.00024553183119802 mf=1220992.2295502 MHzT=8.1900603115912E-13 s
20.618KrZ=36N=33L=0.0002525470263751 mf=1187075.7787293 MHzT=8.4240620347795E-13 s
20.618RbZ=37N=33L=0.00025956222155219 mf=1154992.6495745 MHzT=8.6580637579678E-13 s
20.618SrZ=38N=33L=0.00026657741672928 mf=1124598.1061646 MHzT=8.8920654811562E-13 s
20.618YZ=39N=33L=0.00027359261190636 mf=1095762.2572886 MHzT=9.1260672043445E-13 s
20.618ZrZ=40N=33L=0.00028060780708345 mf=1068368.2008564 MHzT=9.3600689275328E-13 s
20.618NbZ=41N=33L=0.00028762300226053 mf=1042310.4398599 MHzT=9.5940706507211E-13 s
20.618MoZ=42N=33L=0.00029463819743762 mf=1017493.5246251 MHzT=9.8280723739094E-13 s
20.618TcZ=43N=33L=0.00030165339261471 mf=993830.88451757 MHzT=1.0062074097098E-12 s
20.618RuZ=44N=33L=0.00030866858779179 mf=971243.81896035 MHzT=1.0296075820286E-12 s
20.618RhZ=45N=33L=0.00031568378296888 mf=949660.62298346 MHzT=1.0530077543474E-12 s
20.618PdZ=46N=33L=0.00032269897814597 mf=929015.82683164 MHzT=1.0764079266663E-12 s
20.618AgZ=47N=33L=0.00032971417332305 mf=909249.53264373 MHzT=1.0998080989851E-12 s
20.618CdZ=48N=33L=0.00033672936850014 mf=890306.83404699 MHzT=1.1232082713039E-12 s
20.618InZ=49N=33L=0.00034374456367722 mf=872137.30682154 MHzT=1.1466084436228E-12 s
20.618SnZ=50N=33L=0.00035075975885431 mf=854694.56068511 MHzT=1.1700086159416E-12 s
20.618SbZ=51N=33L=0.0003577749540314 mf=837935.84380893 MHzT=1.1934087882604E-12 s
20.618TeZ=52N=33L=0.00036479014920848 mf=821821.69296645 MHzT=1.2168089605793E-12 s
20.618JZ=53N=33L=0.00037180534438557 mf=806315.62328784 MHzT=1.2402091328981E-12 s
20.618XeZ=54N=33L=0.00037882053956266 mf=791383.85248621 MHzT=1.2636093052169E-12 s
20.618CsZ=55N=33L=0.00038583573473974 mf=776995.05516828 MHzT=1.2870094775358E-12 s
20.618BaZ=56N=33L=0.00039285092991683 mf=763120.14346885 MHzT=1.3104096498546E-12 s
20.618LaZ=57N=33L=0.00039986612509391 mf=749732.07077641 MHzT=1.3338098221734E-12 s
20.618CeZ=58N=33L=0.000406881320271 mf=736805.65576303 MHzT=1.3572099944923E-12 s
20.618PrZ=59N=33L=0.00041389651544809 mf=724317.42430942 MHzT=1.3806101668111E-12 s
20.618NdZ=60N=33L=0.00042091171062517 mf=712245.46723759 MHzT=1.4040103391299E-12 s
20.618PmZ=61N=33L=0.00042792690580226 mf=700569.31203698 MHzT=1.4274105114488E-12 s
20.618SmZ=62N=33L=0.00043494210097935 mf=689269.80700412 MHzT=1.4508106837676E-12 s
20.618EuZ=63N=33L=0.00044195729615643 mf=678329.01641675 MHzT=1.4742108560864E-12 s
20.618GdZ=64N=33L=0.00044897249133352 mf=667730.12553524 MHzT=1.4976110284052E-12 s
20.618TbZ=65N=33L=0.0004559876865106 mf=657457.35437316 MHzT=1.5210112007241E-12 s
20.618DyZ=66N=33L=0.00046300288168769 mf=647495.8793069 MHzT=1.5444113730429E-12 s
20.618HoZ=67N=33L=0.00047001807686478 mf=637831.76170531 MHzT=1.5678115453617E-12 s
20.618ErZ=68N=33L=0.00047703327204186 mf=628451.8828567 MHzT=1.5912117176806E-12 s
20.618TmZ=69N=33L=0.00048404846721895 mf=619343.88455443 MHzT=1.6146118899994E-12 s
20.618YbZ=70N=33L=0.00049106366239603 mf=610496.11477508 MHzT=1.6380120623182E-12 s
20.618LuZ=71N=33L=0.00049807885757312 mf=601897.57794726 MHzT=1.6614122346371E-12 s
20.618HfZ=72N=33L=0.00050509405275021 mf=593537.88936466 MHzT=1.6848124069559E-12 s
20.618TaZ=73N=33L=0.00051210924792729 mf=585407.23334597 MHzT=1.7082125792747E-12 s
20.618WZ=74N=33L=0.00051912444310438 mf=577496.32478724 MHzT=1.7316127515936E-12 s
20.618ReZ=75N=33L=0.00052613963828147 mf=569796.37379007 MHzT=1.7550129239124E-12 s
20.618OsZ=76N=33L=0.00053315483345855 mf=562299.05308231 MHzT=1.7784130962312E-12 s
20.618IrZ=77N=33L=0.00054017002863564 mf=554996.46797734 MHzT=1.8018132685501E-12 s
20.618PtZ=78N=33L=0.00054718522381272 mf=547881.1286443 MHzT=1.8252134408689E-12 s
20.618AuZ=79N=33L=0.00055420041898981 mf=540945.92448425 MHzT=1.8486136131877E-12 s
20.618HgZ=80N=33L=0.0005612156141669 mf=534184.10042819 MHzT=1.8720137855066E-12 s
20.618TlZ=81N=33L=0.00056823080934398 mf=527589.23499081 MHzT=1.8954139578254E-12 s
20.618PbZ=82N=33L=0.00057524600452107 mf=521155.21992995 MHzT=1.9188141301442E-12 s
20.618BiZ=83N=33L=0.00058226119969816 mf=514876.24137657 MHzT=1.9422143024631E-12 s
20.618PoZ=84N=33L=0.00058927639487524 mf=508746.76231257 MHzT=1.9656144747819E-12 s
20.618AtZ=85N=33L=0.00059629159005233 mf=502761.50628536 MHzT=1.9890146471007E-12 s
20.618RnZ=86N=33L=0.00060330678522941 mf=496915.44225878 MHzT=2.0124148194196E-12 s
20.618FrZ=87N=33L=0.0006103219804065 mf=491203.77050868 MHzT=2.0358149917384E-12 s
20.618RaZ=88N=33L=0.00061733717558359 mf=485621.90948018 MHzT=2.0592151640572E-12 s
20.618AcZ=89N=33L=0.00062435237076067 mf=480165.48353096 MHzT=2.082615336376E-12 s
20.618ThZ=90N=33L=0.00063136756593776 mf=474830.31149173 MHzT=2.1060155086949E-12 s
20.618PaZ=91N=33L=0.00063838276111485 mf=469612.39598083 MHzT=2.1294156810137E-12 s
20.618UZ=92N=33L=0.00064539795629193 mf=464507.91341582 MHzT=2.1528158533325E-12 s
20.618NpZ=93N=33L=0.00065241315146902 mf=459513.20466941 MHzT=2.1762160256514E-12 s
20.618PuZ=94N=33L=0.0006594283466461 mf=454624.76632187 MHzT=2.1996161979702E-12 s
20.618AmZ=95N=33L=0.00066644354182319 mf=449839.24246585 MHzT=2.223016370289E-12 s
20.618CmZ=96N=33L=0.00067345873700028 mf=445153.41702349 MHzT=2.2464165426079E-12 s
20.618BkZ=97N=33L=0.00068047393217736 mf=440564.20653872 MHzT=2.2698167149267E-12 s
20.618CfZ=98N=33L=0.00068748912735445 mf=436068.65341077 MHzT=2.2932168872455E-12 s
20.618EsZ=99N=33L=0.00069450432253153 mf=431663.91953793 MHzT=2.3166170595644E-12 s
20.618FmZ=100N=33L=0.00070151951770862 mf=427347.28034255 MHzT=2.3400172318832E-12 s
20.618MdZ=101N=33L=0.00070853471288571 mf=423116.11915104 MHzT=2.363417404202E-12 s
20.618NoZ=102N=33L=0.00071554990806279 mf=418967.92190447 MHzT=2.3868175765209E-12 s
20.618LrZ=103N=33L=0.00072256510323988 mf=414900.27217724 MHzT=2.4102177488397E-12 s
20.618RfZ=104N=33L=0.00072958029841697 mf=410910.84648323 MHzT=2.4336179211585E-12 s
20.618DbZ=105N=33L=0.00073659549359405 mf=406997.40985005 MHzT=2.4570180934774E-12 s
20.618SgZ=106N=33L=0.00074361068877114 mf=403157.81164392 MHzT=2.4804182657962E-12 s
20.618BhZ=107N=33L=0.00075062588394822 mf=399389.98162856 MHzT=2.503818438115E-12 s
20.618HsZ=108N=33L=0.00075764107912531 mf=395691.92624311 MHzT=2.5272186104339E-12 s
20.618MtZ=109N=33L=0.0007646562743024 mf=392061.72508491 MHzT=2.5506187827527E-12 s
20.618DsZ=110N=33L=0.00077167146947948 mf=388497.52758414 MHzT=2.5740189550715E-12 s
20.618RgZ=111N=33L=0.00077868666465657 mf=384997.54985816 MHzT=2.5974191273904E-12 s
20.618CnZ=112N=33L=0.00078570185983366 mf=381560.07173442 MHzT=2.6208192997092E-12 s
20.618UutZ=113N=33L=0.00079271705501074 mf=378183.43393146 MHzT=2.644219472028E-12 s
20.618FlZ=114N=33L=0.00079973225018783 mf=374866.03538821 MHzT=2.6676196443468E-12 s
20.618UupZ=115N=33L=0.00080674744536491 mf=371606.33073266 MHzT=2.6910198166657E-12 s
20.618LvZ=116N=33L=0.000813762640542 mf=368402.82788151 MHzT=2.7144199889845E-12 s
20.618UusZ=117N=33L=0.00082077783571909 mf=365254.08576287 MHzT=2.7378201613033E-12 s
20.618UuoZ=118N=33L=0.00082779303089617 mf=362158.71215471 MHzT=2.7612203336222E-12 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de