Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and Basis and Harmonics in the first selected element Z (only one)
Calculate for selected elements
with potenz N(for Basis=2) = to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor                    N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 5 Basis-Harmonic-Search (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: m                     Length
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top              only best (yellow)

Results      with Ce      Attention ! Factor 3.1415926535897932 to L and to T, invers to f, Basis B= 6/5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1/e), 3/2, 1.61803, 5/3, 7/4, 2, 5/2, e, 3, 7/2, 9/2, 5, 7, 9, 11,
BFerror L[%] ZN[1m=1m] Factor2[1MHz=1.0E6Hz]
7/43.141err=-0.0794CZ=6(23.96)N=22L=0.0000102 m *3.0023792=3.0517578125E-5 mf=29494169.91192 MHz
7/43.141err=-0.0794CZ=6(25.20)N=22L=0.0000102 m *6.0047584=6.103515625E-5 mf=29494169.91192 MHz
7/43.141err=-0.0794CZ=6(26.44)N=22L=0.0000102 m *12.0095167=0.0001220703125 mf=29494169.91192 MHz
e/23.141err=-0.0217CZ=6(52.74)N=55L=0.0009768 m /2.0004336=0.00048828125 mf=306920.93021 MHz
e/23.141err=-0.0217CZ=6(55.00)N=55L=0.0009768 m /1.0002168=0.0009765625 mf=306920.93021 MHz
1.613.141err=-0.0584CZ=6(56.68)N=61L=256.1494981 m /8.0046718=32 mf=1.17038 MHz
1.613.141err=-0.0584CZ=6(58.12)N=61L=256.1494981 m /4.0023359=64 mf=1.17038 MHz
6/53.141err=-0.0434CZ=6(157.20)N=161L=256.1109032 m /2.0008664=128 mf=1.17056 MHz
1.613.141err=-0.0584CZ=6(59.56)N=61L=256.1494981 m /2.0011680=128 mf=1.17038 MHz
7/23.141err=-0.0794CZ=6(22.88)N=22L=42.6328562 m *3.0023792=128 mf=7.03196 MHz
6/53.141err=-0.0434CZ=6(161.00)N=161L=256.1109032 m /1.0004332=256 mf=1.17056 MHz
1.613.141err=-0.0584CZ=6(61.00)N=61L=256.1494981 m /1.0005840=256 mf=1.17038 MHz
7/23.141err=-0.0794CZ=6(23.43)N=22L=42.6328562 m *6.0047584=256 mf=7.03196 MHz
7/23.141err=-0.0794CZ=6(23.98)N=22L=42.6328562 m *12.0095167=512 mf=7.03196 MHz
7/43.141err=-0.0605CZ=6(59.88)N=64L=163939.1088225 m /10.0060491=16384 mf=0.00183 MHz
7/43.141err=-0.0605CZ=6(61.12)N=64L=163939.1088225 m /5.0030246=32768 mf=0.00183 MHz
1.613.141err=-0.0393CZ=6(78.28)N=76L=349388.1031937 m *3.0011783=1048576 mf=0.00086 MHz
1.613.141err=-0.0393CZ=6(79.72)N=76L=349388.1031937 m *6.0023566=2097152 mf=0.00086 MHz

3 gelbe (+ 15 factorised) Treffer bei Basis=7/4,7/4,7/4,e/2,e/2,1.61803,1.61803,6/5,1.61803,7/2,6/5,1.61803,7/2,7/2,7/4,7/4,1.61803,1.61803, Cx=2.4263102389E-12, Factor=3.1415926535897932, c=299792458, genau=0.1%, mod=5, Suchwort=2 m
0.1%= 18 (B: 7/4, 7/4, 7/4, e/2, e/2, 1.61, 1.61, 6/5, 1.61, 7/2, 6/5, 1.61, 7/2, 7/2, 7/4, 7/4, 1.61, 1.61)
 
 
                                                            info@aladin24.de, www.torkado.de