Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Ce      Attention ! Factor 6.2831853071795864769 to L and to T, invers to f
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
26.283HZ=1N=17L=0.00000 mf=150032234.464 MHzT=6.6652343316106E-15 s
26.283HZ=1N=18L=0.00000 mf=75016117.232 MHzT=1.3330468663221E-14 s
26.283HZ=1N=19L=0.00001 mf=37508058.616 MHzT=2.6660937326442E-14 s
26.283HZ=1N=20L=0.00002 mf=18754029.308 MHzT=5.3321874652885E-14 s
26.283HZ=1N=21L=0.00003 mf=9377014.654 MHzT=1.0664374930577E-13 s
26.283HZ=1N=22L=0.00006 mf=4688507.327 MHzT=2.1328749861154E-13 s
26.283HZ=1N=23L=0.00013 mf=2344253.664 MHzT=4.2657499722308E-13 s
26.283HZ=1N=24L=0.00026 mf=1172126.832 MHzT=8.5314999444616E-13 s
26.283HZ=1N=25L=0.00051 mf=586063.416 MHzT=1.7062999888923E-12 s
26.283HZ=1N=26L=0.00102 mf=293031.708 MHzT=3.4125999777846E-12 s
26.283HZ=1N=27L=0.00205 mf=146515.854 MHzT=6.8251999555692E-12 s
26.283HZ=1N=28L=0.00409 mf=73257.927 MHzT=1.3650399911138E-11 s
26.283HZ=1N=29L=0.00818 mf=36628.963 MHzT=2.7300799822277E-11 s
26.283HZ=1N=30L=0.01637 mf=18314.482 MHzT=5.4601599644554E-11 s
26.283HZ=1N=31L=0.03274 mf=9157.241 MHzT=1.0920319928911E-10 s
26.283HZ=1N=32L=0.06548 mf=4578.620 MHzT=2.1840639857822E-10 s
26.283HZ=1N=33L=0.13095 mf=2289.310 MHzT=4.3681279715643E-10 s
26.283HZ=1N=34L=0.26191 mf=1144.655 MHzT=8.7362559431286E-10 s
26.283HZ=1N=35L=0.52381 mf=572.328 MHzT=1.7472511886257E-9 s
26.283HZ=1N=36L=1.04763 mf=286.164 MHzT=3.4945023772515E-9 s
26.283HZ=1N=37L=2.09525 mf=143.082 MHzT=6.9890047545029E-9 s
26.283HZ=1N=38L=4.19050 mf=71.541 MHzT=1.3978009509006E-8 s
26.283HZ=1N=39L=8.38100 mf=35.770 MHzT=2.7956019018012E-8 s
26.283HZ=1N=40L=16.76201 mf=17.885 MHzT=5.5912038036023E-8 s
26.283HZ=1N=41L=33.52401 mf=8.943 MHzT=1.1182407607205E-7 s
26.283HZ=1N=42L=67.04803 mf=4.471 MHzT=2.2364815214409E-7 s
26.283HZ=1N=43L=134.09606 mf=2.236 MHzT=4.4729630428819E-7 s
26.283HZ=1N=44L=268.19212 mf=1.118 MHzT=8.9459260857637E-7 s
26.283HZ=1N=45L=536.38423 mf=0.559 MHzT=1.7891852171527E-6 s
26.283HZ=1N=46L=1072.76847 mf=0.279 MHzT=3.5783704343055E-6 s
26.283HZ=1N=47L=2145.53694 mf=0.140 MHzT=7.156740868611E-6 s
26.283HZ=1N=48L=4291.07387 mf=0.070 MHzT=1.4313481737222E-5 s
26.283HZ=1N=49L=8582.14775 mf=0.035 MHzT=2.8626963474444E-5 s
26.283HZ=1N=50L=17164.29549 mf=0.017 MHzT=5.7253926948888E-5 s
26.283HZ=1N=51L=34328.59098 mf=0.009 MHzT=0.00011450785389778 s
26.283HZ=1N=52L=68657.18196 mf=0.004 MHzT=0.00022901570779555 s
26.283HZ=1N=53L=137314.36392 mf=0.002 MHzT=0.0004580314155911 s
26.283HZ=1N=54L=274628.72784 mf=0.001 MHzT=0.00091606283118221 s
26.283HZ=1N=55L=549257.45569 mf=0.001 MHzT=0.0018321256623644 s
26.283HZ=1N=56L=1098514.91137 mf=0.000 MHzT=0.0036642513247288 s
26.283HZ=1N=57L=2197029.82274 mf=0.000 MHzT=0.0073285026494576 s
26.283HeZ=2N=17L=0.00000 mf=75016117.232 MHzT=1.3330468663221E-14 s
26.283HeZ=2N=18L=0.00001 mf=37508058.616 MHzT=2.6660937326442E-14 s
26.283HeZ=2N=19L=0.00002 mf=18754029.308 MHzT=5.3321874652885E-14 s
26.283HeZ=2N=20L=0.00003 mf=9377014.654 MHzT=1.0664374930577E-13 s
26.283HeZ=2N=21L=0.00006 mf=4688507.327 MHzT=2.1328749861154E-13 s
26.283HeZ=2N=22L=0.00013 mf=2344253.664 MHzT=4.2657499722308E-13 s
26.283HeZ=2N=23L=0.00026 mf=1172126.832 MHzT=8.5314999444616E-13 s
26.283HeZ=2N=24L=0.00051 mf=586063.416 MHzT=1.7062999888923E-12 s
26.283HeZ=2N=25L=0.00102 mf=293031.708 MHzT=3.4125999777846E-12 s
26.283HeZ=2N=26L=0.00205 mf=146515.854 MHzT=6.8251999555692E-12 s
26.283HeZ=2N=27L=0.00409 mf=73257.927 MHzT=1.3650399911138E-11 s
26.283HeZ=2N=28L=0.00818 mf=36628.963 MHzT=2.7300799822277E-11 s
26.283HeZ=2N=29L=0.01637 mf=18314.482 MHzT=5.4601599644554E-11 s
26.283HeZ=2N=30L=0.03274 mf=9157.241 MHzT=1.0920319928911E-10 s
26.283HeZ=2N=31L=0.06548 mf=4578.620 MHzT=2.1840639857822E-10 s
26.283HeZ=2N=32L=0.13095 mf=2289.310 MHzT=4.3681279715643E-10 s
26.283HeZ=2N=33L=0.26191 mf=1144.655 MHzT=8.7362559431286E-10 s
26.283HeZ=2N=34L=0.52381 mf=572.328 MHzT=1.7472511886257E-9 s
26.283HeZ=2N=35L=1.04763 mf=286.164 MHzT=3.4945023772515E-9 s
26.283HeZ=2N=36L=2.09525 mf=143.082 MHzT=6.9890047545029E-9 s
26.283HeZ=2N=37L=4.19050 mf=71.541 MHzT=1.3978009509006E-8 s
26.283HeZ=2N=38L=8.38100 mf=35.770 MHzT=2.7956019018012E-8 s
26.283HeZ=2N=39L=16.76201 mf=17.885 MHzT=5.5912038036023E-8 s
26.283HeZ=2N=40L=33.52401 mf=8.943 MHzT=1.1182407607205E-7 s
26.283HeZ=2N=41L=67.04803 mf=4.471 MHzT=2.2364815214409E-7 s
26.283HeZ=2N=42L=134.09606 mf=2.236 MHzT=4.4729630428819E-7 s
26.283HeZ=2N=43L=268.19212 mf=1.118 MHzT=8.9459260857637E-7 s
26.283HeZ=2N=44L=536.38423 mf=0.559 MHzT=1.7891852171527E-6 s
26.283HeZ=2N=45L=1072.76847 mf=0.279 MHzT=3.5783704343055E-6 s
26.283HeZ=2N=46L=2145.53694 mf=0.140 MHzT=7.156740868611E-6 s
26.283HeZ=2N=47L=4291.07387 mf=0.070 MHzT=1.4313481737222E-5 s
26.283HeZ=2N=48L=8582.14775 mf=0.035 MHzT=2.8626963474444E-5 s
26.283HeZ=2N=49L=17164.29549 mf=0.017 MHzT=5.7253926948888E-5 s
26.283HeZ=2N=50L=34328.59098 mf=0.009 MHzT=0.00011450785389778 s
26.283HeZ=2N=51L=68657.18196 mf=0.004 MHzT=0.00022901570779555 s
26.283HeZ=2N=52L=137314.36392 mf=0.002 MHzT=0.0004580314155911 s
26.283HeZ=2N=53L=274628.72784 mf=0.001 MHzT=0.00091606283118221 s
26.283HeZ=2N=54L=549257.45569 mf=0.001 MHzT=0.0018321256623644 s
26.283HeZ=2N=55L=1098514.91137 mf=0.000 MHzT=0.0036642513247288 s
26.283HeZ=2N=56L=2197029.82274 mf=0.000 MHzT=0.0073285026494576 s
26.283HeZ=2N=57L=4394059.64548 mf=0.000 MHzT=0.014657005298915 s
26.283LiZ=3N=17L=0.00001 mf=50010744.821 MHzT=1.9995702994832E-14 s
26.283LiZ=3N=18L=0.00001 mf=25005372.411 MHzT=3.9991405989664E-14 s
26.283LiZ=3N=19L=0.00002 mf=12502686.205 MHzT=7.9982811979327E-14 s
26.283LiZ=3N=20L=0.00005 mf=6251343.103 MHzT=1.5996562395865E-13 s
26.283LiZ=3N=21L=0.00010 mf=3125671.551 MHzT=3.1993124791731E-13 s
26.283LiZ=3N=22L=0.00019 mf=1562835.776 MHzT=6.3986249583462E-13 s
26.283LiZ=3N=23L=0.00038 mf=781417.888 MHzT=1.2797249916692E-12 s
26.283LiZ=3N=24L=0.00077 mf=390708.944 MHzT=2.5594499833385E-12 s
26.283LiZ=3N=25L=0.00153 mf=195354.472 MHzT=5.1188999666769E-12 s
26.283LiZ=3N=26L=0.00307 mf=97677.236 MHzT=1.0237799933354E-11 s
26.283LiZ=3N=27L=0.00614 mf=48838.618 MHzT=2.0475599866708E-11 s
26.283LiZ=3N=28L=0.01228 mf=24419.309 MHzT=4.0951199733415E-11 s
26.283LiZ=3N=29L=0.02455 mf=12209.654 MHzT=8.1902399466831E-11 s
26.283LiZ=3N=30L=0.04911 mf=6104.827 MHzT=1.6380479893366E-10 s
26.283LiZ=3N=31L=0.09821 mf=3052.414 MHzT=3.2760959786732E-10 s
26.283LiZ=3N=32L=0.19643 mf=1526.207 MHzT=6.5521919573465E-10 s
26.283LiZ=3N=33L=0.39286 mf=763.103 MHzT=1.3104383914693E-9 s
26.283LiZ=3N=34L=0.78572 mf=381.552 MHzT=2.6208767829386E-9 s
26.283LiZ=3N=35L=1.57144 mf=190.776 MHzT=5.2417535658772E-9 s
26.283LiZ=3N=36L=3.14288 mf=95.388 MHzT=1.0483507131754E-8 s
26.283LiZ=3N=37L=6.28575 mf=47.694 MHzT=2.0967014263509E-8 s
26.283LiZ=3N=38L=12.57151 mf=23.847 MHzT=4.1934028527017E-8 s
26.283LiZ=3N=39L=25.14301 mf=11.923 MHzT=8.3868057054035E-8 s
26.283LiZ=3N=40L=50.28602 mf=5.962 MHzT=1.6773611410807E-7 s
26.283LiZ=3N=41L=100.57204 mf=2.981 MHzT=3.3547222821614E-7 s
26.283LiZ=3N=42L=201.14409 mf=1.490 MHzT=6.7094445643228E-7 s
26.283LiZ=3N=43L=402.28818 mf=0.745 MHzT=1.3418889128646E-6 s
26.283LiZ=3N=44L=804.57635 mf=0.373 MHzT=2.6837778257291E-6 s
26.283LiZ=3N=45L=1609.15270 mf=0.186 MHzT=5.3675556514582E-6 s
26.283LiZ=3N=46L=3218.30540 mf=0.093 MHzT=1.0735111302916E-5 s
26.283LiZ=3N=47L=6436.61081 mf=0.047 MHzT=2.1470222605833E-5 s
26.283LiZ=3N=48L=12873.22162 mf=0.023 MHzT=4.2940445211666E-5 s
26.283LiZ=3N=49L=25746.44324 mf=0.012 MHzT=8.5880890423332E-5 s
26.283LiZ=3N=50L=51492.88647 mf=0.006 MHzT=0.00017176178084666 s
26.283LiZ=3N=51L=102985.77294 mf=0.003 MHzT=0.00034352356169333 s
26.283LiZ=3N=52L=205971.54588 mf=0.001 MHzT=0.00068704712338665 s
26.283LiZ=3N=53L=411943.09176 mf=0.001 MHzT=0.0013740942467733 s
26.283LiZ=3N=54L=823886.18353 mf=0.000 MHzT=0.0027481884935466 s
26.283LiZ=3N=55L=1647772.36706 mf=0.000 MHzT=0.0054963769870932 s
26.283LiZ=3N=56L=3295544.73411 mf=0.000 MHzT=0.010992753974186 s
26.283LiZ=3N=57L=6591089.46822 mf=0.000 MHzT=0.021985507948373 s
26.283BeZ=4N=17L=0.00001 mf=37508058.616 MHzT=2.6660937326442E-14 s
26.283BeZ=4N=18L=0.00002 mf=18754029.308 MHzT=5.3321874652885E-14 s
26.283BeZ=4N=19L=0.00003 mf=9377014.654 MHzT=1.0664374930577E-13 s
26.283BeZ=4N=20L=0.00006 mf=4688507.327 MHzT=2.1328749861154E-13 s
26.283BeZ=4N=21L=0.00013 mf=2344253.664 MHzT=4.2657499722308E-13 s
26.283BeZ=4N=22L=0.00026 mf=1172126.832 MHzT=8.5314999444616E-13 s
26.283BeZ=4N=23L=0.00051 mf=586063.416 MHzT=1.7062999888923E-12 s
26.283BeZ=4N=24L=0.00102 mf=293031.708 MHzT=3.4125999777846E-12 s
26.283BeZ=4N=25L=0.00205 mf=146515.854 MHzT=6.8251999555692E-12 s
26.283BeZ=4N=26L=0.00409 mf=73257.927 MHzT=1.3650399911138E-11 s
26.283BeZ=4N=27L=0.00818 mf=36628.963 MHzT=2.7300799822277E-11 s
26.283BeZ=4N=28L=0.01637 mf=18314.482 MHzT=5.4601599644554E-11 s
26.283BeZ=4N=29L=0.03274 mf=9157.241 MHzT=1.0920319928911E-10 s
26.283BeZ=4N=30L=0.06548 mf=4578.620 MHzT=2.1840639857822E-10 s
26.283BeZ=4N=31L=0.13095 mf=2289.310 MHzT=4.3681279715643E-10 s
26.283BeZ=4N=32L=0.26191 mf=1144.655 MHzT=8.7362559431286E-10 s
26.283BeZ=4N=33L=0.52381 mf=572.328 MHzT=1.7472511886257E-9 s
26.283BeZ=4N=34L=1.04763 mf=286.164 MHzT=3.4945023772515E-9 s
26.283BeZ=4N=35L=2.09525 mf=143.082 MHzT=6.9890047545029E-9 s
26.283BeZ=4N=36L=4.19050 mf=71.541 MHzT=1.3978009509006E-8 s
26.283BeZ=4N=37L=8.38100 mf=35.770 MHzT=2.7956019018012E-8 s
26.283BeZ=4N=38L=16.76201 mf=17.885 MHzT=5.5912038036023E-8 s
26.283BeZ=4N=39L=33.52401 mf=8.943 MHzT=1.1182407607205E-7 s
26.283BeZ=4N=40L=67.04803 mf=4.471 MHzT=2.2364815214409E-7 s
26.283BeZ=4N=41L=134.09606 mf=2.236 MHzT=4.4729630428819E-7 s
26.283BeZ=4N=42L=268.19212 mf=1.118 MHzT=8.9459260857637E-7 s
26.283BeZ=4N=43L=536.38423 mf=0.559 MHzT=1.7891852171527E-6 s
26.283BeZ=4N=44L=1072.76847 mf=0.279 MHzT=3.5783704343055E-6 s
26.283BeZ=4N=45L=2145.53694 mf=0.140 MHzT=7.156740868611E-6 s
26.283BeZ=4N=46L=4291.07387 mf=0.070 MHzT=1.4313481737222E-5 s
26.283BeZ=4N=47L=8582.14775 mf=0.035 MHzT=2.8626963474444E-5 s
26.283BeZ=4N=48L=17164.29549 mf=0.017 MHzT=5.7253926948888E-5 s
26.283BeZ=4N=49L=34328.59098 mf=0.009 MHzT=0.00011450785389778 s
26.283BeZ=4N=50L=68657.18196 mf=0.004 MHzT=0.00022901570779555 s
26.283BeZ=4N=51L=137314.36392 mf=0.002 MHzT=0.0004580314155911 s
26.283BeZ=4N=52L=274628.72784 mf=0.001 MHzT=0.00091606283118221 s
26.283BeZ=4N=53L=549257.45569 mf=0.001 MHzT=0.0018321256623644 s
26.283BeZ=4N=54L=1098514.91137 mf=0.000 MHzT=0.0036642513247288 s
26.283BeZ=4N=55L=2197029.82274 mf=0.000 MHzT=0.0073285026494576 s
26.283BeZ=4N=56L=4394059.64548 mf=0.000 MHzT=0.014657005298915 s
26.283BeZ=4N=57L=8788119.29096 mf=0.000 MHzT=0.029314010597831 s
26.283BZ=5N=17L=0.00001 mf=30006446.893 MHzT=3.3326171658053E-14 s
26.283BZ=5N=18L=0.00002 mf=15003223.446 MHzT=6.6652343316106E-14 s
26.283BZ=5N=19L=0.00004 mf=7501611.723 MHzT=1.3330468663221E-13 s
26.283BZ=5N=20L=0.00008 mf=3750805.862 MHzT=2.6660937326442E-13 s
26.283BZ=5N=21L=0.00016 mf=1875402.931 MHzT=5.3321874652885E-13 s
26.283BZ=5N=22L=0.00032 mf=937701.465 MHzT=1.0664374930577E-12 s
26.283BZ=5N=23L=0.00064 mf=468850.733 MHzT=2.1328749861154E-12 s
26.283BZ=5N=24L=0.00128 mf=234425.366 MHzT=4.2657499722308E-12 s
26.283BZ=5N=25L=0.00256 mf=117212.683 MHzT=8.5314999444616E-12 s
26.283BZ=5N=26L=0.00512 mf=58606.342 MHzT=1.7062999888923E-11 s
26.283BZ=5N=27L=0.01023 mf=29303.171 MHzT=3.4125999777846E-11 s
26.283BZ=5N=28L=0.02046 mf=14651.585 MHzT=6.8251999555692E-11 s
26.283BZ=5N=29L=0.04092 mf=7325.793 MHzT=1.3650399911138E-10 s
26.283BZ=5N=30L=0.08185 mf=3662.896 MHzT=2.7300799822277E-10 s
26.283BZ=5N=31L=0.16369 mf=1831.448 MHzT=5.4601599644554E-10 s
26.283BZ=5N=32L=0.32738 mf=915.724 MHzT=1.0920319928911E-9 s
26.283BZ=5N=33L=0.65477 mf=457.862 MHzT=2.1840639857822E-9 s
26.283BZ=5N=34L=1.30953 mf=228.931 MHzT=4.3681279715643E-9 s
26.283BZ=5N=35L=2.61906 mf=114.466 MHzT=8.7362559431286E-9 s
26.283BZ=5N=36L=5.23813 mf=57.233 MHzT=1.7472511886257E-8 s
26.283BZ=5N=37L=10.47625 mf=28.616 MHzT=3.4945023772515E-8 s
26.283BZ=5N=38L=20.95251 mf=14.308 MHzT=6.9890047545029E-8 s
26.283BZ=5N=39L=41.90502 mf=7.154 MHzT=1.3978009509006E-7 s
26.283BZ=5N=40L=83.81004 mf=3.577 MHzT=2.7956019018012E-7 s
26.283BZ=5N=41L=167.62007 mf=1.789 MHzT=5.5912038036023E-7 s
26.283BZ=5N=42L=335.24015 mf=0.894 MHzT=1.1182407607205E-6 s
26.283BZ=5N=43L=670.48029 mf=0.447 MHzT=2.2364815214409E-6 s
26.283BZ=5N=44L=1340.96059 mf=0.224 MHzT=4.4729630428819E-6 s
26.283BZ=5N=45L=2681.92117 mf=0.112 MHzT=8.9459260857637E-6 s
26.283BZ=5N=46L=5363.84234 mf=0.056 MHzT=1.7891852171527E-5 s
26.283BZ=5N=47L=10727.68468 mf=0.028 MHzT=3.5783704343055E-5 s
26.283BZ=5N=48L=21455.36936 mf=0.014 MHzT=7.156740868611E-5 s
26.283BZ=5N=49L=42910.73873 mf=0.007 MHzT=0.00014313481737222 s
26.283BZ=5N=50L=85821.47745 mf=0.003 MHzT=0.00028626963474444 s
26.283BZ=5N=51L=171642.95490 mf=0.002 MHzT=0.00057253926948888 s
26.283BZ=5N=52L=343285.90980 mf=0.001 MHzT=0.0011450785389778 s
26.283BZ=5N=53L=686571.81961 mf=0.000 MHzT=0.0022901570779555 s
26.283BZ=5N=54L=1373143.63921 mf=0.000 MHzT=0.004580314155911 s
26.283BZ=5N=55L=2746287.27843 mf=0.000 MHzT=0.0091606283118221 s
26.283BZ=5N=56L=5492574.55685 mf=0.000 MHzT=0.018321256623644 s
26.283BZ=5N=57L=10985149.11370 mf=0.000 MHzT=0.036642513247288 s
26.283CZ=6N=17L=0.00001 mf=25005372.411 MHzT=3.9991405989664E-14 s
26.283CZ=6N=18L=0.00002 mf=12502686.205 MHzT=7.9982811979327E-14 s
26.283CZ=6N=19L=0.00005 mf=6251343.103 MHzT=1.5996562395865E-13 s
26.283CZ=6N=20L=0.00010 mf=3125671.551 MHzT=3.1993124791731E-13 s
26.283CZ=6N=21L=0.00019 mf=1562835.776 MHzT=6.3986249583462E-13 s
26.283CZ=6N=22L=0.00038 mf=781417.888 MHzT=1.2797249916692E-12 s
26.283CZ=6N=23L=0.00077 mf=390708.944 MHzT=2.5594499833385E-12 s
26.283CZ=6N=24L=0.00153 mf=195354.472 MHzT=5.1188999666769E-12 s
26.283CZ=6N=25L=0.00307 mf=97677.236 MHzT=1.0237799933354E-11 s
26.283CZ=6N=26L=0.00614 mf=48838.618 MHzT=2.0475599866708E-11 s
26.283CZ=6N=27L=0.01228 mf=24419.309 MHzT=4.0951199733415E-11 s
26.283CZ=6N=28L=0.02455 mf=12209.654 MHzT=8.1902399466831E-11 s
26.283CZ=6N=29L=0.04911 mf=6104.827 MHzT=1.6380479893366E-10 s
26.283CZ=6N=30L=0.09821 mf=3052.414 MHzT=3.2760959786732E-10 s
26.283CZ=6N=31L=0.19643 mf=1526.207 MHzT=6.5521919573465E-10 s
26.283CZ=6N=32L=0.39286 mf=763.103 MHzT=1.3104383914693E-9 s
26.283CZ=6N=33L=0.78572 mf=381.552 MHzT=2.6208767829386E-9 s
26.283CZ=6N=34L=1.57144 mf=190.776 MHzT=5.2417535658772E-9 s
26.283CZ=6N=35L=3.14288 mf=95.388 MHzT=1.0483507131754E-8 s
26.283CZ=6N=36L=6.28575 mf=47.694 MHzT=2.0967014263509E-8 s
26.283CZ=6N=37L=12.57151 mf=23.847 MHzT=4.1934028527017E-8 s
26.283CZ=6N=38L=25.14301 mf=11.923 MHzT=8.3868057054035E-8 s
26.283CZ=6N=39L=50.28602 mf=5.962 MHzT=1.6773611410807E-7 s
26.283CZ=6N=40L=100.57204 mf=2.981 MHzT=3.3547222821614E-7 s
26.283CZ=6N=41L=201.14409 mf=1.490 MHzT=6.7094445643228E-7 s
26.283CZ=6N=42L=402.28818 mf=0.745 MHzT=1.3418889128646E-6 s
26.283CZ=6N=43L=804.57635 mf=0.373 MHzT=2.6837778257291E-6 s
26.283CZ=6N=44L=1609.15270 mf=0.186 MHzT=5.3675556514582E-6 s
26.283CZ=6N=45L=3218.30540 mf=0.093 MHzT=1.0735111302916E-5 s
26.283CZ=6N=46L=6436.61081 mf=0.047 MHzT=2.1470222605833E-5 s
26.283CZ=6N=47L=12873.22162 mf=0.023 MHzT=4.2940445211666E-5 s
26.283CZ=6N=48L=25746.44324 mf=0.012 MHzT=8.5880890423332E-5 s
26.283CZ=6N=49L=51492.88647 mf=0.006 MHzT=0.00017176178084666 s
26.283CZ=6N=50L=102985.77294 mf=0.003 MHzT=0.00034352356169333 s
26.283CZ=6N=51L=205971.54588 mf=0.001 MHzT=0.00068704712338665 s
26.283CZ=6N=52L=411943.09176 mf=0.001 MHzT=0.0013740942467733 s
26.283CZ=6N=53L=823886.18353 mf=0.000 MHzT=0.0027481884935466 s
26.283CZ=6N=54L=1647772.36706 mf=0.000 MHzT=0.0054963769870932 s
26.283CZ=6N=55L=3295544.73411 mf=0.000 MHzT=0.010992753974186 s
26.283CZ=6N=56L=6591089.46822 mf=0.000 MHzT=0.021985507948373 s
26.283CZ=6N=57L=13182178.93644 mf=0.000 MHzT=0.043971015896746 s
26.283NZ=7N=17L=0.00001 mf=21433176.352 MHzT=4.6656640321274E-14 s
26.283NZ=7N=18L=0.00003 mf=10716588.176 MHzT=9.3313280642548E-14 s
26.283NZ=7N=19L=0.00006 mf=5358294.088 MHzT=1.866265612851E-13 s
26.283NZ=7N=20L=0.00011 mf=2679147.044 MHzT=3.7325312257019E-13 s
26.283NZ=7N=21L=0.00022 mf=1339573.522 MHzT=7.4650624514039E-13 s
26.283NZ=7N=22L=0.00045 mf=669786.761 MHzT=1.4930124902808E-12 s
26.283NZ=7N=23L=0.00090 mf=334893.381 MHzT=2.9860249805615E-12 s
26.283NZ=7N=24L=0.00179 mf=167446.690 MHzT=5.9720499611231E-12 s
26.283NZ=7N=25L=0.00358 mf=83723.345 MHzT=1.1944099922246E-11 s
26.283NZ=7N=26L=0.00716 mf=41861.673 MHzT=2.3888199844492E-11 s
26.283NZ=7N=27L=0.01432 mf=20930.836 MHzT=4.7776399688985E-11 s
26.283NZ=7N=28L=0.02865 mf=10465.418 MHzT=9.5552799377969E-11 s
26.283NZ=7N=29L=0.05729 mf=5232.709 MHzT=1.9110559875594E-10 s
26.283NZ=7N=30L=0.11458 mf=2616.355 MHzT=3.8221119751188E-10 s
26.283NZ=7N=31L=0.22917 mf=1308.177 MHzT=7.6442239502376E-10 s
26.283NZ=7N=32L=0.45834 mf=654.089 MHzT=1.5288447900475E-9 s
26.283NZ=7N=33L=0.91667 mf=327.044 MHzT=3.057689580095E-9 s
26.283NZ=7N=34L=1.83334 mf=163.522 MHzT=6.11537916019E-9 s
26.283NZ=7N=35L=3.66669 mf=81.761 MHzT=1.223075832038E-8 s
26.283NZ=7N=36L=7.33338 mf=40.881 MHzT=2.446151664076E-8 s
26.283NZ=7N=37L=14.66676 mf=20.440 MHzT=4.892303328152E-8 s
26.283NZ=7N=38L=29.33351 mf=10.220 MHzT=9.7846066563041E-8 s
26.283NZ=7N=39L=58.66703 mf=5.110 MHzT=1.9569213312608E-7 s
26.283NZ=7N=40L=117.33405 mf=2.555 MHzT=3.9138426625216E-7 s
26.283NZ=7N=41L=234.66810 mf=1.278 MHzT=7.8276853250433E-7 s
26.283NZ=7N=42L=469.33620 mf=0.639 MHzT=1.5655370650087E-6 s
26.283NZ=7N=43L=938.67241 mf=0.319 MHzT=3.1310741300173E-6 s
26.283NZ=7N=44L=1877.34482 mf=0.160 MHzT=6.2621482600346E-6 s
26.283NZ=7N=45L=3754.68964 mf=0.080 MHzT=1.2524296520069E-5 s
26.283NZ=7N=46L=7509.37928 mf=0.040 MHzT=2.5048593040138E-5 s
26.283NZ=7N=47L=15018.75855 mf=0.020 MHzT=5.0097186080277E-5 s
26.283NZ=7N=48L=30037.51711 mf=0.010 MHzT=0.00010019437216055 s
26.283NZ=7N=49L=60075.03422 mf=0.005 MHzT=0.00020038874432111 s
26.283NZ=7N=50L=120150.06843 mf=0.002 MHzT=0.00040077748864221 s
26.283NZ=7N=51L=240300.13686 mf=0.001 MHzT=0.00080155497728443 s
26.283NZ=7N=52L=480600.27372 mf=0.001 MHzT=0.0016031099545689 s
26.283NZ=7N=53L=961200.54745 mf=0.000 MHzT=0.0032062199091377 s
26.283NZ=7N=54L=1922401.09490 mf=0.000 MHzT=0.0064124398182754 s
26.283NZ=7N=55L=3844802.18980 mf=0.000 MHzT=0.012824879636551 s
26.283NZ=7N=56L=7689604.37959 mf=0.000 MHzT=0.025649759273102 s
26.283NZ=7N=57L=15379208.75918 mf=0.000 MHzT=0.051299518546204 s
26.283OZ=8N=17L=0.00002 mf=18754029.308 MHzT=5.3321874652885E-14 s
26.283OZ=8N=18L=0.00003 mf=9377014.654 MHzT=1.0664374930577E-13 s
26.283OZ=8N=19L=0.00006 mf=4688507.327 MHzT=2.1328749861154E-13 s
26.283OZ=8N=20L=0.00013 mf=2344253.664 MHzT=4.2657499722308E-13 s
26.283OZ=8N=21L=0.00026 mf=1172126.832 MHzT=8.5314999444616E-13 s
26.283OZ=8N=22L=0.00051 mf=586063.416 MHzT=1.7062999888923E-12 s
26.283OZ=8N=23L=0.00102 mf=293031.708 MHzT=3.4125999777846E-12 s
26.283OZ=8N=24L=0.00205 mf=146515.854 MHzT=6.8251999555692E-12 s
26.283OZ=8N=25L=0.00409 mf=73257.927 MHzT=1.3650399911138E-11 s
26.283OZ=8N=26L=0.00818 mf=36628.963 MHzT=2.7300799822277E-11 s
26.283OZ=8N=27L=0.01637 mf=18314.482 MHzT=5.4601599644554E-11 s
26.283OZ=8N=28L=0.03274 mf=9157.241 MHzT=1.0920319928911E-10 s
26.283OZ=8N=29L=0.06548 mf=4578.620 MHzT=2.1840639857822E-10 s
26.283OZ=8N=30L=0.13095 mf=2289.310 MHzT=4.3681279715643E-10 s
26.283OZ=8N=31L=0.26191 mf=1144.655 MHzT=8.7362559431286E-10 s
26.283OZ=8N=32L=0.52381 mf=572.328 MHzT=1.7472511886257E-9 s
26.283OZ=8N=33L=1.04763 mf=286.164 MHzT=3.4945023772515E-9 s
26.283OZ=8N=34L=2.09525 mf=143.082 MHzT=6.9890047545029E-9 s
26.283OZ=8N=35L=4.19050 mf=71.541 MHzT=1.3978009509006E-8 s
26.283OZ=8N=36L=8.38100 mf=35.770 MHzT=2.7956019018012E-8 s
26.283OZ=8N=37L=16.76201 mf=17.885 MHzT=5.5912038036023E-8 s
26.283OZ=8N=38L=33.52401 mf=8.943 MHzT=1.1182407607205E-7 s
26.283OZ=8N=39L=67.04803 mf=4.471 MHzT=2.2364815214409E-7 s
26.283OZ=8N=40L=134.09606 mf=2.236 MHzT=4.4729630428819E-7 s
26.283OZ=8N=41L=268.19212 mf=1.118 MHzT=8.9459260857637E-7 s
26.283OZ=8N=42L=536.38423 mf=0.559 MHzT=1.7891852171527E-6 s
26.283OZ=8N=43L=1072.76847 mf=0.279 MHzT=3.5783704343055E-6 s
26.283OZ=8N=44L=2145.53694 mf=0.140 MHzT=7.156740868611E-6 s
26.283OZ=8N=45L=4291.07387 mf=0.070 MHzT=1.4313481737222E-5 s
26.283OZ=8N=46L=8582.14775 mf=0.035 MHzT=2.8626963474444E-5 s
26.283OZ=8N=47L=17164.29549 mf=0.017 MHzT=5.7253926948888E-5 s
26.283OZ=8N=48L=34328.59098 mf=0.009 MHzT=0.00011450785389778 s
26.283OZ=8N=49L=68657.18196 mf=0.004 MHzT=0.00022901570779555 s
26.283OZ=8N=50L=137314.36392 mf=0.002 MHzT=0.0004580314155911 s
26.283OZ=8N=51L=274628.72784 mf=0.001 MHzT=0.00091606283118221 s
26.283OZ=8N=52L=549257.45569 mf=0.001 MHzT=0.0018321256623644 s
26.283OZ=8N=53L=1098514.91137 mf=0.000 MHzT=0.0036642513247288 s
26.283OZ=8N=54L=2197029.82274 mf=0.000 MHzT=0.0073285026494576 s
26.283OZ=8N=55L=4394059.64548 mf=0.000 MHzT=0.014657005298915 s
26.283OZ=8N=56L=8788119.29096 mf=0.000 MHzT=0.029314010597831 s
26.283OZ=8N=57L=17576238.58192 mf=0.000 MHzT=0.058628021195661 s
26.283FZ=9N=17L=0.00002 mf=16670248.274 MHzT=5.9987108984495E-14 s
26.283FZ=9N=18L=0.00004 mf=8335124.137 MHzT=1.1997421796899E-13 s
26.283FZ=9N=19L=0.00007 mf=4167562.068 MHzT=2.3994843593798E-13 s
26.283FZ=9N=20L=0.00014 mf=2083781.034 MHzT=4.7989687187596E-13 s
26.283FZ=9N=21L=0.00029 mf=1041890.517 MHzT=9.5979374375193E-13 s
26.283FZ=9N=22L=0.00058 mf=520945.259 MHzT=1.9195874875039E-12 s
26.283FZ=9N=23L=0.00115 mf=260472.629 MHzT=3.8391749750077E-12 s
26.283FZ=9N=24L=0.00230 mf=130236.315 MHzT=7.6783499500154E-12 s
26.283FZ=9N=25L=0.00460 mf=65118.157 MHzT=1.5356699900031E-11 s
26.283FZ=9N=26L=0.00921 mf=32559.079 MHzT=3.0713399800062E-11 s
26.283FZ=9N=27L=0.01842 mf=16279.539 MHzT=6.1426799600123E-11 s
26.283FZ=9N=28L=0.03683 mf=8139.770 MHzT=1.2285359920025E-10 s
26.283FZ=9N=29L=0.07366 mf=4069.885 MHzT=2.4570719840049E-10 s
26.283FZ=9N=30L=0.14732 mf=2034.942 MHzT=4.9141439680099E-10 s
26.283FZ=9N=31L=0.29464 mf=1017.471 MHzT=9.8282879360197E-10 s
26.283FZ=9N=32L=0.58929 mf=508.736 MHzT=1.9656575872039E-9 s
26.283FZ=9N=33L=1.17858 mf=254.368 MHzT=3.9313151744079E-9 s
26.283FZ=9N=34L=2.35716 mf=127.184 MHzT=7.8626303488158E-9 s
26.283FZ=9N=35L=4.71431 mf=63.592 MHzT=1.5725260697632E-8 s
26.283FZ=9N=36L=9.42863 mf=31.796 MHzT=3.1450521395263E-8 s
26.283FZ=9N=37L=18.85726 mf=15.898 MHzT=6.2901042790526E-8 s
26.283FZ=9N=38L=37.71452 mf=7.949 MHzT=1.2580208558105E-7 s
26.283FZ=9N=39L=75.42903 mf=3.974 MHzT=2.516041711621E-7 s
26.283FZ=9N=40L=150.85807 mf=1.987 MHzT=5.0320834232421E-7 s
26.283FZ=9N=41L=301.71613 mf=0.994 MHzT=1.0064166846484E-6 s
26.283FZ=9N=42L=603.43226 mf=0.497 MHzT=2.0128333692968E-6 s
26.283FZ=9N=43L=1206.86453 mf=0.248 MHzT=4.0256667385937E-6 s
26.283FZ=9N=44L=2413.72905 mf=0.124 MHzT=8.0513334771874E-6 s
26.283FZ=9N=45L=4827.45811 mf=0.062 MHzT=1.6102666954375E-5 s
26.283FZ=9N=46L=9654.91621 mf=0.031 MHzT=3.2205333908749E-5 s
26.283FZ=9N=47L=19309.83243 mf=0.016 MHzT=6.4410667817499E-5 s
26.283FZ=9N=48L=38619.66485 mf=0.008 MHzT=0.000128821335635 s
26.283FZ=9N=49L=77239.32971 mf=0.004 MHzT=0.00025764267127 s
26.283FZ=9N=50L=154478.65941 mf=0.002 MHzT=0.00051528534253999 s
26.283FZ=9N=51L=308957.31882 mf=0.001 MHzT=0.00103057068508 s
26.283FZ=9N=52L=617914.63765 mf=0.000 MHzT=0.00206114137016 s
26.283FZ=9N=53L=1235829.27529 mf=0.000 MHzT=0.0041222827403199 s
26.283FZ=9N=54L=2471658.55058 mf=0.000 MHzT=0.0082445654806398 s
26.283FZ=9N=55L=4943317.10117 mf=0.000 MHzT=0.01648913096128 s
26.283FZ=9N=56L=9886634.20233 mf=0.000 MHzT=0.032978261922559 s
26.283FZ=9N=57L=19773268.40466 mf=0.000 MHzT=0.065956523845119 s
26.283NeZ=10N=17L=0.00002 mf=15003223.446 MHzT=6.6652343316106E-14 s
26.283NeZ=10N=18L=0.00004 mf=7501611.723 MHzT=1.3330468663221E-13 s
26.283NeZ=10N=19L=0.00008 mf=3750805.862 MHzT=2.6660937326442E-13 s
26.283NeZ=10N=20L=0.00016 mf=1875402.931 MHzT=5.3321874652885E-13 s
26.283NeZ=10N=21L=0.00032 mf=937701.465 MHzT=1.0664374930577E-12 s
26.283NeZ=10N=22L=0.00064 mf=468850.733 MHzT=2.1328749861154E-12 s
26.283NeZ=10N=23L=0.00128 mf=234425.366 MHzT=4.2657499722308E-12 s
26.283NeZ=10N=24L=0.00256 mf=117212.683 MHzT=8.5314999444616E-12 s
26.283NeZ=10N=25L=0.00512 mf=58606.342 MHzT=1.7062999888923E-11 s
26.283NeZ=10N=26L=0.01023 mf=29303.171 MHzT=3.4125999777846E-11 s
26.283NeZ=10N=27L=0.02046 mf=14651.585 MHzT=6.8251999555692E-11 s
26.283NeZ=10N=28L=0.04092 mf=7325.793 MHzT=1.3650399911138E-10 s
26.283NeZ=10N=29L=0.08185 mf=3662.896 MHzT=2.7300799822277E-10 s
26.283NeZ=10N=30L=0.16369 mf=1831.448 MHzT=5.4601599644554E-10 s
26.283NeZ=10N=31L=0.32738 mf=915.724 MHzT=1.0920319928911E-9 s
26.283NeZ=10N=32L=0.65477 mf=457.862 MHzT=2.1840639857822E-9 s
26.283NeZ=10N=33L=1.30953 mf=228.931 MHzT=4.3681279715643E-9 s
26.283NeZ=10N=34L=2.61906 mf=114.466 MHzT=8.7362559431286E-9 s
26.283NeZ=10N=35L=5.23813 mf=57.233 MHzT=1.7472511886257E-8 s
26.283NeZ=10N=36L=10.47625 mf=28.616 MHzT=3.4945023772515E-8 s
26.283NeZ=10N=37L=20.95251 mf=14.308 MHzT=6.9890047545029E-8 s
26.283NeZ=10N=38L=41.90502 mf=7.154 MHzT=1.3978009509006E-7 s
26.283NeZ=10N=39L=83.81004 mf=3.577 MHzT=2.7956019018012E-7 s
26.283NeZ=10N=40L=167.62007 mf=1.789 MHzT=5.5912038036023E-7 s
26.283NeZ=10N=41L=335.24015 mf=0.894 MHzT=1.1182407607205E-6 s
26.283NeZ=10N=42L=670.48029 mf=0.447 MHzT=2.2364815214409E-6 s
26.283NeZ=10N=43L=1340.96059 mf=0.224 MHzT=4.4729630428819E-6 s
26.283NeZ=10N=44L=2681.92117 mf=0.112 MHzT=8.9459260857637E-6 s
26.283NeZ=10N=45L=5363.84234 mf=0.056 MHzT=1.7891852171527E-5 s
26.283NeZ=10N=46L=10727.68468 mf=0.028 MHzT=3.5783704343055E-5 s
26.283NeZ=10N=47L=21455.36936 mf=0.014 MHzT=7.156740868611E-5 s
26.283NeZ=10N=48L=42910.73873 mf=0.007 MHzT=0.00014313481737222 s
26.283NeZ=10N=49L=85821.47745 mf=0.003 MHzT=0.00028626963474444 s
26.283NeZ=10N=50L=171642.95490 mf=0.002 MHzT=0.00057253926948888 s
26.283NeZ=10N=51L=343285.90980 mf=0.001 MHzT=0.0011450785389778 s
26.283NeZ=10N=52L=686571.81961 mf=0.000 MHzT=0.0022901570779555 s
26.283NeZ=10N=53L=1373143.63921 mf=0.000 MHzT=0.004580314155911 s
26.283NeZ=10N=54L=2746287.27843 mf=0.000 MHzT=0.0091606283118221 s
26.283NeZ=10N=55L=5492574.55685 mf=0.000 MHzT=0.018321256623644 s
26.283NeZ=10N=56L=10985149.11370 mf=0.000 MHzT=0.036642513247288 s
26.283NeZ=10N=57L=21970298.22740 mf=0.000 MHzT=0.073285026494576 s
26.283NaZ=11N=17L=0.00002 mf=13639294.042 MHzT=7.3317577647717E-14 s
26.283NaZ=11N=18L=0.00004 mf=6819647.021 MHzT=1.4663515529543E-13 s
26.283NaZ=11N=19L=0.00009 mf=3409823.511 MHzT=2.9327031059087E-13 s
26.283NaZ=11N=20L=0.00018 mf=1704911.755 MHzT=5.8654062118173E-13 s
26.283NaZ=11N=21L=0.00035 mf=852455.878 MHzT=1.1730812423635E-12 s
26.283NaZ=11N=22L=0.00070 mf=426227.939 MHzT=2.3461624847269E-12 s
26.283NaZ=11N=23L=0.00141 mf=213113.969 MHzT=4.6923249694539E-12 s
26.283NaZ=11N=24L=0.00281 mf=106556.985 MHzT=9.3846499389077E-12 s
26.283NaZ=11N=25L=0.00563 mf=53278.492 MHzT=1.8769299877815E-11 s
26.283NaZ=11N=26L=0.01125 mf=26639.246 MHzT=3.7538599755631E-11 s
26.283NaZ=11N=27L=0.02251 mf=13319.623 MHzT=7.5077199511262E-11 s
26.283NaZ=11N=28L=0.04502 mf=6659.812 MHzT=1.5015439902252E-10 s
26.283NaZ=11N=29L=0.09003 mf=3329.906 MHzT=3.0030879804505E-10 s
26.283NaZ=11N=30L=0.18006 mf=1664.953 MHzT=6.0061759609009E-10 s
26.283NaZ=11N=31L=0.36012 mf=832.476 MHzT=1.2012351921802E-9 s
26.283NaZ=11N=32L=0.72024 mf=416.238 MHzT=2.4024703843604E-9 s
26.283NaZ=11N=33L=1.44049 mf=208.119 MHzT=4.8049407687207E-9 s
26.283NaZ=11N=34L=2.88097 mf=104.060 MHzT=9.6098815374415E-9 s
26.283NaZ=11N=35L=5.76194 mf=52.030 MHzT=1.9219763074883E-8 s
26.283NaZ=11N=36L=11.52388 mf=26.015 MHzT=3.8439526149766E-8 s
26.283NaZ=11N=37L=23.04776 mf=13.007 MHzT=7.6879052299532E-8 s
26.283NaZ=11N=38L=46.09552 mf=6.504 MHzT=1.5375810459906E-7 s
26.283NaZ=11N=39L=92.19104 mf=3.252 MHzT=3.0751620919813E-7 s
26.283NaZ=11N=40L=184.38208 mf=1.626 MHzT=6.1503241839626E-7 s
26.283NaZ=11N=41L=368.76416 mf=0.813 MHzT=1.2300648367925E-6 s
26.283NaZ=11N=42L=737.52832 mf=0.406 MHzT=2.460129673585E-6 s
26.283NaZ=11N=43L=1475.05664 mf=0.203 MHzT=4.92025934717E-6 s
26.283NaZ=11N=44L=2950.11329 mf=0.102 MHzT=9.8405186943401E-6 s
26.283NaZ=11N=45L=5900.22657 mf=0.051 MHzT=1.968103738868E-5 s
26.283NaZ=11N=46L=11800.45315 mf=0.025 MHzT=3.936207477736E-5 s
26.283NaZ=11N=47L=23600.90630 mf=0.013 MHzT=7.8724149554721E-5 s
26.283NaZ=11N=48L=47201.81260 mf=0.006 MHzT=0.00015744829910944 s
26.283NaZ=11N=49L=94403.62520 mf=0.003 MHzT=0.00031489659821888 s
26.283NaZ=11N=50L=188807.25039 mf=0.002 MHzT=0.00062979319643777 s
26.283NaZ=11N=51L=377614.50078 mf=0.001 MHzT=0.0012595863928755 s
26.283NaZ=11N=52L=755229.00157 mf=0.000 MHzT=0.0025191727857511 s
26.283NaZ=11N=53L=1510458.00313 mf=0.000 MHzT=0.0050383455715021 s
26.283NaZ=11N=54L=3020916.00627 mf=0.000 MHzT=0.010076691143004 s
26.283NaZ=11N=55L=6041832.01254 mf=0.000 MHzT=0.020153382286009 s
26.283NaZ=11N=56L=12083664.02507 mf=0.000 MHzT=0.040306764572017 s
26.283NaZ=11N=57L=24167328.05014 mf=0.000 MHzT=0.080613529144034 s
26.283MgZ=12N=17L=0.00002 mf=12502686.205 MHzT=7.9982811979327E-14 s
26.283MgZ=12N=18L=0.00005 mf=6251343.103 MHzT=1.5996562395865E-13 s
26.283MgZ=12N=19L=0.00010 mf=3125671.551 MHzT=3.1993124791731E-13 s
26.283MgZ=12N=20L=0.00019 mf=1562835.776 MHzT=6.3986249583462E-13 s
26.283MgZ=12N=21L=0.00038 mf=781417.888 MHzT=1.2797249916692E-12 s
26.283MgZ=12N=22L=0.00077 mf=390708.944 MHzT=2.5594499833385E-12 s
26.283MgZ=12N=23L=0.00153 mf=195354.472 MHzT=5.1188999666769E-12 s
26.283MgZ=12N=24L=0.00307 mf=97677.236 MHzT=1.0237799933354E-11 s
26.283MgZ=12N=25L=0.00614 mf=48838.618 MHzT=2.0475599866708E-11 s
26.283MgZ=12N=26L=0.01228 mf=24419.309 MHzT=4.0951199733415E-11 s
26.283MgZ=12N=27L=0.02455 mf=12209.654 MHzT=8.1902399466831E-11 s
26.283MgZ=12N=28L=0.04911 mf=6104.827 MHzT=1.6380479893366E-10 s
26.283MgZ=12N=29L=0.09821 mf=3052.414 MHzT=3.2760959786732E-10 s
26.283MgZ=12N=30L=0.19643 mf=1526.207 MHzT=6.5521919573465E-10 s
26.283MgZ=12N=31L=0.39286 mf=763.103 MHzT=1.3104383914693E-9 s
26.283MgZ=12N=32L=0.78572 mf=381.552 MHzT=2.6208767829386E-9 s
26.283MgZ=12N=33L=1.57144 mf=190.776 MHzT=5.2417535658772E-9 s
26.283MgZ=12N=34L=3.14288 mf=95.388 MHzT=1.0483507131754E-8 s
26.283MgZ=12N=35L=6.28575 mf=47.694 MHzT=2.0967014263509E-8 s
26.283MgZ=12N=36L=12.57151 mf=23.847 MHzT=4.1934028527017E-8 s
26.283MgZ=12N=37L=25.14301 mf=11.923 MHzT=8.3868057054035E-8 s
26.283MgZ=12N=38L=50.28602 mf=5.962 MHzT=1.6773611410807E-7 s
26.283MgZ=12N=39L=100.57204 mf=2.981 MHzT=3.3547222821614E-7 s
26.283MgZ=12N=40L=201.14409 mf=1.490 MHzT=6.7094445643228E-7 s
26.283MgZ=12N=41L=402.28818 mf=0.745 MHzT=1.3418889128646E-6 s
26.283MgZ=12N=42L=804.57635 mf=0.373 MHzT=2.6837778257291E-6 s
26.283MgZ=12N=43L=1609.15270 mf=0.186 MHzT=5.3675556514582E-6 s
26.283MgZ=12N=44L=3218.30540 mf=0.093 MHzT=1.0735111302916E-5 s
26.283MgZ=12N=45L=6436.61081 mf=0.047 MHzT=2.1470222605833E-5 s
26.283MgZ=12N=46L=12873.22162 mf=0.023 MHzT=4.2940445211666E-5 s
26.283MgZ=12N=47L=25746.44324 mf=0.012 MHzT=8.5880890423332E-5 s
26.283MgZ=12N=48L=51492.88647 mf=0.006 MHzT=0.00017176178084666 s
26.283MgZ=12N=49L=102985.77294 mf=0.003 MHzT=0.00034352356169333 s
26.283MgZ=12N=50L=205971.54588 mf=0.001 MHzT=0.00068704712338665 s
26.283MgZ=12N=51L=411943.09176 mf=0.001 MHzT=0.0013740942467733 s
26.283MgZ=12N=52L=823886.18353 mf=0.000 MHzT=0.0027481884935466 s
26.283MgZ=12N=53L=1647772.36706 mf=0.000 MHzT=0.0054963769870932 s
26.283MgZ=12N=54L=3295544.73411 mf=0.000 MHzT=0.010992753974186 s
26.283MgZ=12N=55L=6591089.46822 mf=0.000 MHzT=0.021985507948373 s
26.283MgZ=12N=56L=13182178.93644 mf=0.000 MHzT=0.043971015896746 s
26.283MgZ=12N=57L=26364357.87289 mf=0.000 MHzT=0.087942031793492 s
26.283AlZ=13N=17L=0.00003 mf=11540941.113 MHzT=8.6648046310938E-14 s
26.283AlZ=13N=18L=0.00005 mf=5770470.556 MHzT=1.7329609262188E-13 s
26.283AlZ=13N=19L=0.00010 mf=2885235.278 MHzT=3.4659218524375E-13 s
26.283AlZ=13N=20L=0.00021 mf=1442617.639 MHzT=6.931843704875E-13 s
26.283AlZ=13N=21L=0.00042 mf=721308.820 MHzT=1.386368740975E-12 s
26.283AlZ=13N=22L=0.00083 mf=360654.410 MHzT=2.77273748195E-12 s
26.283AlZ=13N=23L=0.00166 mf=180327.205 MHzT=5.5454749639E-12 s
26.283AlZ=13N=24L=0.00332 mf=90163.602 MHzT=1.10909499278E-11 s
26.283AlZ=13N=25L=0.00665 mf=45081.801 MHzT=2.21818998556E-11 s
26.283AlZ=13N=26L=0.01330 mf=22540.901 MHzT=4.43637997112E-11 s
26.283AlZ=13N=27L=0.02660 mf=11270.450 MHzT=8.87275994224E-11 s
26.283AlZ=13N=28L=0.05320 mf=5635.225 MHzT=1.774551988448E-10 s
26.283AlZ=13N=29L=0.10640 mf=2817.613 MHzT=3.549103976896E-10 s
26.283AlZ=13N=30L=0.21280 mf=1408.806 MHzT=7.098207953792E-10 s
26.283AlZ=13N=31L=0.42560 mf=704.403 MHzT=1.4196415907584E-9 s
26.283AlZ=13N=32L=0.85120 mf=352.202 MHzT=2.8392831815168E-9 s
26.283AlZ=13N=33L=1.70239 mf=176.101 MHzT=5.6785663630336E-9 s
26.283AlZ=13N=34L=3.40478 mf=88.050 MHzT=1.1357132726067E-8 s
26.283AlZ=13N=35L=6.80957 mf=44.025 MHzT=2.2714265452134E-8 s
26.283AlZ=13N=36L=13.61913 mf=22.013 MHzT=4.5428530904269E-8 s
26.283AlZ=13N=37L=27.23826 mf=11.006 MHzT=9.0857061808538E-8 s
26.283AlZ=13N=38L=54.47652 mf=5.503 MHzT=1.8171412361708E-7 s
26.283AlZ=13N=39L=108.95305 mf=2.752 MHzT=3.6342824723415E-7 s
26.283AlZ=13N=40L=217.90610 mf=1.376 MHzT=7.268564944683E-7 s
26.283AlZ=13N=41L=435.81219 mf=0.688 MHzT=1.4537129889366E-6 s
26.283AlZ=13N=42L=871.62438 mf=0.344 MHzT=2.9074259778732E-6 s
26.283AlZ=13N=43L=1743.24876 mf=0.172 MHzT=5.8148519557464E-6 s
26.283AlZ=13N=44L=3486.49752 mf=0.086 MHzT=1.1629703911493E-5 s
26.283AlZ=13N=45L=6972.99504 mf=0.043 MHzT=2.3259407822986E-5 s
26.283AlZ=13N=46L=13945.99009 mf=0.021 MHzT=4.6518815645971E-5 s
26.283AlZ=13N=47L=27891.98017 mf=0.011 MHzT=9.3037631291943E-5 s
26.283AlZ=13N=48L=55783.96034 mf=0.005 MHzT=0.00018607526258389 s
26.283AlZ=13N=49L=111567.92069 mf=0.003 MHzT=0.00037215052516777 s
26.283AlZ=13N=50L=223135.84137 mf=0.001 MHzT=0.00074430105033554 s
26.283AlZ=13N=51L=446271.68274 mf=0.001 MHzT=0.0014886021006711 s
26.283AlZ=13N=52L=892543.36549 mf=0.000 MHzT=0.0029772042013422 s
26.283AlZ=13N=53L=1785086.73098 mf=0.000 MHzT=0.0059544084026843 s
26.283AlZ=13N=54L=3570173.46195 mf=0.000 MHzT=0.011908816805369 s
26.283AlZ=13N=55L=7140346.92391 mf=0.000 MHzT=0.023817633610737 s
26.283AlZ=13N=56L=14280693.84781 mf=0.000 MHzT=0.047635267221475 s
26.283AlZ=13N=57L=28561387.69563 mf=0.000 MHzT=0.095270534442949 s
26.283SiZ=14N=17L=0.00003 mf=10716588.176 MHzT=9.3313280642548E-14 s
26.283SiZ=14N=18L=0.00006 mf=5358294.088 MHzT=1.866265612851E-13 s
26.283SiZ=14N=19L=0.00011 mf=2679147.044 MHzT=3.7325312257019E-13 s
26.283SiZ=14N=20L=0.00022 mf=1339573.522 MHzT=7.4650624514039E-13 s
26.283SiZ=14N=21L=0.00045 mf=669786.761 MHzT=1.4930124902808E-12 s
26.283SiZ=14N=22L=0.00090 mf=334893.381 MHzT=2.9860249805615E-12 s
26.283SiZ=14N=23L=0.00179 mf=167446.690 MHzT=5.9720499611231E-12 s
26.283SiZ=14N=24L=0.00358 mf=83723.345 MHzT=1.1944099922246E-11 s
26.283SiZ=14N=25L=0.00716 mf=41861.673 MHzT=2.3888199844492E-11 s
26.283SiZ=14N=26L=0.01432 mf=20930.836 MHzT=4.7776399688985E-11 s
26.283SiZ=14N=27L=0.02865 mf=10465.418 MHzT=9.5552799377969E-11 s
26.283SiZ=14N=28L=0.05729 mf=5232.709 MHzT=1.9110559875594E-10 s
26.283SiZ=14N=29L=0.11458 mf=2616.355 MHzT=3.8221119751188E-10 s
26.283SiZ=14N=30L=0.22917 mf=1308.177 MHzT=7.6442239502376E-10 s
26.283SiZ=14N=31L=0.45834 mf=654.089 MHzT=1.5288447900475E-9 s
26.283SiZ=14N=32L=0.91667 mf=327.044 MHzT=3.057689580095E-9 s
26.283SiZ=14N=33L=1.83334 mf=163.522 MHzT=6.11537916019E-9 s
26.283SiZ=14N=34L=3.66669 mf=81.761 MHzT=1.223075832038E-8 s
26.283SiZ=14N=35L=7.33338 mf=40.881 MHzT=2.446151664076E-8 s
26.283SiZ=14N=36L=14.66676 mf=20.440 MHzT=4.892303328152E-8 s
26.283SiZ=14N=37L=29.33351 mf=10.220 MHzT=9.7846066563041E-8 s
26.283SiZ=14N=38L=58.66703 mf=5.110 MHzT=1.9569213312608E-7 s
26.283SiZ=14N=39L=117.33405 mf=2.555 MHzT=3.9138426625216E-7 s
26.283SiZ=14N=40L=234.66810 mf=1.278 MHzT=7.8276853250433E-7 s
26.283SiZ=14N=41L=469.33620 mf=0.639 MHzT=1.5655370650087E-6 s
26.283SiZ=14N=42L=938.67241 mf=0.319 MHzT=3.1310741300173E-6 s
26.283SiZ=14N=43L=1877.34482 mf=0.160 MHzT=6.2621482600346E-6 s
26.283SiZ=14N=44L=3754.68964 mf=0.080 MHzT=1.2524296520069E-5 s
26.283SiZ=14N=45L=7509.37928 mf=0.040 MHzT=2.5048593040138E-5 s
26.283SiZ=14N=46L=15018.75855 mf=0.020 MHzT=5.0097186080277E-5 s
26.283SiZ=14N=47L=30037.51711 mf=0.010 MHzT=0.00010019437216055 s
26.283SiZ=14N=48L=60075.03422 mf=0.005 MHzT=0.00020038874432111 s
26.283SiZ=14N=49L=120150.06843 mf=0.002 MHzT=0.00040077748864221 s
26.283SiZ=14N=50L=240300.13686 mf=0.001 MHzT=0.00080155497728443 s
26.283SiZ=14N=51L=480600.27372 mf=0.001 MHzT=0.0016031099545689 s
26.283SiZ=14N=52L=961200.54745 mf=0.000 MHzT=0.0032062199091377 s
26.283SiZ=14N=53L=1922401.09490 mf=0.000 MHzT=0.0064124398182754 s
26.283SiZ=14N=54L=3844802.18980 mf=0.000 MHzT=0.012824879636551 s
26.283SiZ=14N=55L=7689604.37959 mf=0.000 MHzT=0.025649759273102 s
26.283SiZ=14N=56L=15379208.75918 mf=0.000 MHzT=0.051299518546204 s
26.283SiZ=14N=57L=30758417.51837 mf=0.000 MHzT=0.10259903709241 s
26.283PZ=15N=17L=0.00003 mf=10002148.964 MHzT=9.9978514974159E-14 s
26.283PZ=15N=18L=0.00006 mf=5001074.482 MHzT=1.9995702994832E-13 s
26.283PZ=15N=19L=0.00012 mf=2500537.241 MHzT=3.9991405989664E-13 s
26.283PZ=15N=20L=0.00024 mf=1250268.621 MHzT=7.9982811979327E-13 s
26.283PZ=15N=21L=0.00048 mf=625134.310 MHzT=1.5996562395865E-12 s
26.283PZ=15N=22L=0.00096 mf=312567.155 MHzT=3.1993124791731E-12 s
26.283PZ=15N=23L=0.00192 mf=156283.578 MHzT=6.3986249583462E-12 s
26.283PZ=15N=24L=0.00384 mf=78141.789 MHzT=1.2797249916692E-11 s
26.283PZ=15N=25L=0.00767 mf=39070.894 MHzT=2.5594499833385E-11 s
26.283PZ=15N=26L=0.01535 mf=19535.447 MHzT=5.1188999666769E-11 s
26.283PZ=15N=27L=0.03069 mf=9767.724 MHzT=1.0237799933354E-10 s
26.283PZ=15N=28L=0.06138 mf=4883.862 MHzT=2.0475599866708E-10 s
26.283PZ=15N=29L=0.12277 mf=2441.931 MHzT=4.0951199733415E-10 s
26.283PZ=15N=30L=0.24554 mf=1220.965 MHzT=8.1902399466831E-10 s
26.283PZ=15N=31L=0.49107 mf=610.483 MHzT=1.6380479893366E-9 s
26.283PZ=15N=32L=0.98215 mf=305.241 MHzT=3.2760959786732E-9 s
26.283PZ=15N=33L=1.96430 mf=152.621 MHzT=6.5521919573465E-9 s
26.283PZ=15N=34L=3.92860 mf=76.310 MHzT=1.3104383914693E-8 s
26.283PZ=15N=35L=7.85719 mf=38.155 MHzT=2.6208767829386E-8 s
26.283PZ=15N=36L=15.71438 mf=19.078 MHzT=5.2417535658772E-8 s
26.283PZ=15N=37L=31.42876 mf=9.539 MHzT=1.0483507131754E-7 s
26.283PZ=15N=38L=62.85753 mf=4.769 MHzT=2.0967014263509E-7 s
26.283PZ=15N=39L=125.71505 mf=2.385 MHzT=4.1934028527017E-7 s
26.283PZ=15N=40L=251.43011 mf=1.192 MHzT=8.3868057054035E-7 s
26.283PZ=15N=41L=502.86022 mf=0.596 MHzT=1.6773611410807E-6 s
26.283PZ=15N=42L=1005.72044 mf=0.298 MHzT=3.3547222821614E-6 s
26.283PZ=15N=43L=2011.44088 mf=0.149 MHzT=6.7094445643228E-6 s
26.283PZ=15N=44L=4022.88176 mf=0.075 MHzT=1.3418889128646E-5 s
26.283PZ=15N=45L=8045.76351 mf=0.037 MHzT=2.6837778257291E-5 s
26.283PZ=15N=46L=16091.52702 mf=0.019 MHzT=5.3675556514582E-5 s
26.283PZ=15N=47L=32183.05404 mf=0.009 MHzT=0.00010735111302916 s
26.283PZ=15N=48L=64366.10809 mf=0.005 MHzT=0.00021470222605833 s
26.283PZ=15N=49L=128732.21618 mf=0.002 MHzT=0.00042940445211666 s
26.283PZ=15N=50L=257464.43235 mf=0.001 MHzT=0.00085880890423332 s
26.283PZ=15N=51L=514928.86470 mf=0.001 MHzT=0.0017176178084666 s
26.283PZ=15N=52L=1029857.72941 mf=0.000 MHzT=0.0034352356169333 s
26.283PZ=15N=53L=2059715.45882 mf=0.000 MHzT=0.0068704712338665 s
26.283PZ=15N=54L=4119430.91764 mf=0.000 MHzT=0.013740942467733 s
26.283PZ=15N=55L=8238861.83528 mf=0.000 MHzT=0.027481884935466 s
26.283PZ=15N=56L=16477723.67055 mf=0.000 MHzT=0.054963769870932 s
26.283PZ=15N=57L=32955447.34111 mf=0.000 MHzT=0.10992753974186 s
26.283SZ=16N=17L=0.00003 mf=9377014.654 MHzT=1.0664374930577E-13 s
26.283SZ=16N=18L=0.00006 mf=4688507.327 MHzT=2.1328749861154E-13 s
26.283SZ=16N=19L=0.00013 mf=2344253.664 MHzT=4.2657499722308E-13 s
26.283SZ=16N=20L=0.00026 mf=1172126.832 MHzT=8.5314999444616E-13 s
26.283SZ=16N=21L=0.00051 mf=586063.416 MHzT=1.7062999888923E-12 s
26.283SZ=16N=22L=0.00102 mf=293031.708 MHzT=3.4125999777846E-12 s
26.283SZ=16N=23L=0.00205 mf=146515.854 MHzT=6.8251999555692E-12 s
26.283SZ=16N=24L=0.00409 mf=73257.927 MHzT=1.3650399911138E-11 s
26.283SZ=16N=25L=0.00818 mf=36628.963 MHzT=2.7300799822277E-11 s
26.283SZ=16N=26L=0.01637 mf=18314.482 MHzT=5.4601599644554E-11 s
26.283SZ=16N=27L=0.03274 mf=9157.241 MHzT=1.0920319928911E-10 s
26.283SZ=16N=28L=0.06548 mf=4578.620 MHzT=2.1840639857822E-10 s
26.283SZ=16N=29L=0.13095 mf=2289.310 MHzT=4.3681279715643E-10 s
26.283SZ=16N=30L=0.26191 mf=1144.655 MHzT=8.7362559431286E-10 s
26.283SZ=16N=31L=0.52381 mf=572.328 MHzT=1.7472511886257E-9 s
26.283SZ=16N=32L=1.04763 mf=286.164 MHzT=3.4945023772515E-9 s
26.283SZ=16N=33L=2.09525 mf=143.082 MHzT=6.9890047545029E-9 s
26.283SZ=16N=34L=4.19050 mf=71.541 MHzT=1.3978009509006E-8 s
26.283SZ=16N=35L=8.38100 mf=35.770 MHzT=2.7956019018012E-8 s
26.283SZ=16N=36L=16.76201 mf=17.885 MHzT=5.5912038036023E-8 s
26.283SZ=16N=37L=33.52401 mf=8.943 MHzT=1.1182407607205E-7 s
26.283SZ=16N=38L=67.04803 mf=4.471 MHzT=2.2364815214409E-7 s
26.283SZ=16N=39L=134.09606 mf=2.236 MHzT=4.4729630428819E-7 s
26.283SZ=16N=40L=268.19212 mf=1.118 MHzT=8.9459260857637E-7 s
26.283SZ=16N=41L=536.38423 mf=0.559 MHzT=1.7891852171527E-6 s
26.283SZ=16N=42L=1072.76847 mf=0.279 MHzT=3.5783704343055E-6 s
26.283SZ=16N=43L=2145.53694 mf=0.140 MHzT=7.156740868611E-6 s
26.283SZ=16N=44L=4291.07387 mf=0.070 MHzT=1.4313481737222E-5 s
26.283SZ=16N=45L=8582.14775 mf=0.035 MHzT=2.8626963474444E-5 s
26.283SZ=16N=46L=17164.29549 mf=0.017 MHzT=5.7253926948888E-5 s
26.283SZ=16N=47L=34328.59098 mf=0.009 MHzT=0.00011450785389778 s
26.283SZ=16N=48L=68657.18196 mf=0.004 MHzT=0.00022901570779555 s
26.283SZ=16N=49L=137314.36392 mf=0.002 MHzT=0.0004580314155911 s
26.283SZ=16N=50L=274628.72784 mf=0.001 MHzT=0.00091606283118221 s
26.283SZ=16N=51L=549257.45569 mf=0.001 MHzT=0.0018321256623644 s
26.283SZ=16N=52L=1098514.91137 mf=0.000 MHzT=0.0036642513247288 s
26.283SZ=16N=53L=2197029.82274 mf=0.000 MHzT=0.0073285026494576 s
26.283SZ=16N=54L=4394059.64548 mf=0.000 MHzT=0.014657005298915 s
26.283SZ=16N=55L=8788119.29096 mf=0.000 MHzT=0.029314010597831 s
26.283SZ=16N=56L=17576238.58192 mf=0.000 MHzT=0.058628021195661 s
26.283SZ=16N=57L=35152477.16385 mf=0.000 MHzT=0.11725604239132 s
26.283ClZ=17N=17L=0.00003 mf=8825425.557 MHzT=1.1330898363738E-13 s
26.283ClZ=17N=18L=0.00007 mf=4412712.778 MHzT=2.2661796727476E-13 s
26.283ClZ=17N=19L=0.00014 mf=2206356.389 MHzT=4.5323593454952E-13 s
26.283ClZ=17N=20L=0.00027 mf=1103178.195 MHzT=9.0647186909904E-13 s
26.283ClZ=17N=21L=0.00054 mf=551589.097 MHzT=1.8129437381981E-12 s
26.283ClZ=17N=22L=0.00109 mf=275794.549 MHzT=3.6258874763962E-12 s
26.283ClZ=17N=23L=0.00217 mf=137897.274 MHzT=7.2517749527923E-12 s
26.283ClZ=17N=24L=0.00435 mf=68948.637 MHzT=1.4503549905585E-11 s
26.283ClZ=17N=25L=0.00870 mf=34474.319 MHzT=2.9007099811169E-11 s
26.283ClZ=17N=26L=0.01739 mf=17237.159 MHzT=5.8014199622339E-11 s
26.283ClZ=17N=27L=0.03478 mf=8618.580 MHzT=1.1602839924468E-10 s
26.283ClZ=17N=28L=0.06957 mf=4309.290 MHzT=2.3205679848935E-10 s
26.283ClZ=17N=29L=0.13914 mf=2154.645 MHzT=4.6411359697871E-10 s
26.283ClZ=17N=30L=0.27828 mf=1077.322 MHzT=9.2822719395742E-10 s
26.283ClZ=17N=31L=0.55655 mf=538.661 MHzT=1.8564543879148E-9 s
26.283ClZ=17N=32L=1.11310 mf=269.331 MHzT=3.7129087758297E-9 s
26.283ClZ=17N=33L=2.22620 mf=134.665 MHzT=7.4258175516593E-9 s
26.283ClZ=17N=34L=4.45241 mf=67.333 MHzT=1.4851635103319E-8 s
26.283ClZ=17N=35L=8.90482 mf=33.666 MHzT=2.9703270206637E-8 s
26.283ClZ=17N=36L=17.80963 mf=16.833 MHzT=5.9406540413275E-8 s
26.283ClZ=17N=37L=35.61927 mf=8.417 MHzT=1.1881308082655E-7 s
26.283ClZ=17N=38L=71.23853 mf=4.208 MHzT=2.376261616531E-7 s
26.283ClZ=17N=39L=142.47706 mf=2.104 MHzT=4.752523233062E-7 s
26.283ClZ=17N=40L=284.95412 mf=1.052 MHzT=9.505046466124E-7 s
26.283ClZ=17N=41L=569.90825 mf=0.526 MHzT=1.9010092932248E-6 s
26.283ClZ=17N=42L=1139.81650 mf=0.263 MHzT=3.8020185864496E-6 s
26.283ClZ=17N=43L=2279.63299 mf=0.132 MHzT=7.6040371728992E-6 s
26.283ClZ=17N=44L=4559.26599 mf=0.066 MHzT=1.5208074345798E-5 s
26.283ClZ=17N=45L=9118.53198 mf=0.033 MHzT=3.0416148691597E-5 s
26.283ClZ=17N=46L=18237.06396 mf=0.016 MHzT=6.0832297383193E-5 s
26.283ClZ=17N=47L=36474.12792 mf=0.008 MHzT=0.00012166459476639 s
26.283ClZ=17N=48L=72948.25583 mf=0.004 MHzT=0.00024332918953277 s
26.283ClZ=17N=49L=145896.51167 mf=0.002 MHzT=0.00048665837906555 s
26.283ClZ=17N=50L=291793.02333 mf=0.001 MHzT=0.00097331675813109 s
26.283ClZ=17N=51L=583586.04667 mf=0.001 MHzT=0.0019466335162622 s
26.283ClZ=17N=52L=1167172.09333 mf=0.000 MHzT=0.0038932670325244 s
26.283ClZ=17N=53L=2334344.18666 mf=0.000 MHzT=0.0077865340650487 s
26.283ClZ=17N=54L=4668688.37332 mf=0.000 MHzT=0.015573068130097 s
26.283ClZ=17N=55L=9337376.74665 mf=0.000 MHzT=0.031146136260195 s
26.283ClZ=17N=56L=18674753.49329 mf=0.000 MHzT=0.06229227252039 s
26.283ClZ=17N=57L=37349506.98659 mf=0.000 MHzT=0.12458454504078 s
26.283ArZ=18N=17L=0.00004 mf=8335124.137 MHzT=1.1997421796899E-13 s
26.283ArZ=18N=18L=0.00007 mf=4167562.068 MHzT=2.3994843593798E-13 s
26.283ArZ=18N=19L=0.00014 mf=2083781.034 MHzT=4.7989687187596E-13 s
26.283ArZ=18N=20L=0.00029 mf=1041890.517 MHzT=9.5979374375193E-13 s
26.283ArZ=18N=21L=0.00058 mf=520945.259 MHzT=1.9195874875039E-12 s
26.283ArZ=18N=22L=0.00115 mf=260472.629 MHzT=3.8391749750077E-12 s
26.283ArZ=18N=23L=0.00230 mf=130236.315 MHzT=7.6783499500154E-12 s
26.283ArZ=18N=24L=0.00460 mf=65118.157 MHzT=1.5356699900031E-11 s
26.283ArZ=18N=25L=0.00921 mf=32559.079 MHzT=3.0713399800062E-11 s
26.283ArZ=18N=26L=0.01842 mf=16279.539 MHzT=6.1426799600123E-11 s
26.283ArZ=18N=27L=0.03683 mf=8139.770 MHzT=1.2285359920025E-10 s
26.283ArZ=18N=28L=0.07366 mf=4069.885 MHzT=2.4570719840049E-10 s
26.283ArZ=18N=29L=0.14732 mf=2034.942 MHzT=4.9141439680099E-10 s
26.283ArZ=18N=30L=0.29464 mf=1017.471 MHzT=9.8282879360197E-10 s
26.283ArZ=18N=31L=0.58929 mf=508.736 MHzT=1.9656575872039E-9 s
26.283ArZ=18N=32L=1.17858 mf=254.368 MHzT=3.9313151744079E-9 s
26.283ArZ=18N=33L=2.35716 mf=127.184 MHzT=7.8626303488158E-9 s
26.283ArZ=18N=34L=4.71431 mf=63.592 MHzT=1.5725260697632E-8 s
26.283ArZ=18N=35L=9.42863 mf=31.796 MHzT=3.1450521395263E-8 s
26.283ArZ=18N=36L=18.85726 mf=15.898 MHzT=6.2901042790526E-8 s
26.283ArZ=18N=37L=37.71452 mf=7.949 MHzT=1.2580208558105E-7 s
26.283ArZ=18N=38L=75.42903 mf=3.974 MHzT=2.516041711621E-7 s
26.283ArZ=18N=39L=150.85807 mf=1.987 MHzT=5.0320834232421E-7 s
26.283ArZ=18N=40L=301.71613 mf=0.994 MHzT=1.0064166846484E-6 s
26.283ArZ=18N=41L=603.43226 mf=0.497 MHzT=2.0128333692968E-6 s
26.283ArZ=18N=42L=1206.86453 mf=0.248 MHzT=4.0256667385937E-6 s
26.283ArZ=18N=43L=2413.72905 mf=0.124 MHzT=8.0513334771874E-6 s
26.283ArZ=18N=44L=4827.45811 mf=0.062 MHzT=1.6102666954375E-5 s
26.283ArZ=18N=45L=9654.91621 mf=0.031 MHzT=3.2205333908749E-5 s
26.283ArZ=18N=46L=19309.83243 mf=0.016 MHzT=6.4410667817499E-5 s
26.283ArZ=18N=47L=38619.66485 mf=0.008 MHzT=0.000128821335635 s
26.283ArZ=18N=48L=77239.32971 mf=0.004 MHzT=0.00025764267127 s
26.283ArZ=18N=49L=154478.65941 mf=0.002 MHzT=0.00051528534253999 s
26.283ArZ=18N=50L=308957.31882 mf=0.001 MHzT=0.00103057068508 s
26.283ArZ=18N=51L=617914.63765 mf=0.000 MHzT=0.00206114137016 s
26.283ArZ=18N=52L=1235829.27529 mf=0.000 MHzT=0.0041222827403199 s
26.283ArZ=18N=53L=2471658.55058 mf=0.000 MHzT=0.0082445654806398 s
26.283ArZ=18N=54L=4943317.10117 mf=0.000 MHzT=0.01648913096128 s
26.283ArZ=18N=55L=9886634.20233 mf=0.000 MHzT=0.032978261922559 s
26.283ArZ=18N=56L=19773268.40466 mf=0.000 MHzT=0.065956523845119 s
26.283ArZ=18N=57L=39546536.80933 mf=0.000 MHzT=0.13191304769024 s
26.283KZ=19N=17L=0.00004 mf=7896433.393 MHzT=1.266394523006E-13 s
26.283KZ=19N=18L=0.00008 mf=3948216.696 MHzT=2.532789046012E-13 s
26.283KZ=19N=19L=0.00015 mf=1974108.348 MHzT=5.065578092024E-13 s
26.283KZ=19N=20L=0.00030 mf=987054.174 MHzT=1.0131156184048E-12 s
26.283KZ=19N=21L=0.00061 mf=493527.087 MHzT=2.0262312368096E-12 s
26.283KZ=19N=22L=0.00121 mf=246763.544 MHzT=4.0524624736192E-12 s
26.283KZ=19N=23L=0.00243 mf=123381.772 MHzT=8.1049249472385E-12 s
26.283KZ=19N=24L=0.00486 mf=61690.886 MHzT=1.6209849894477E-11 s
26.283KZ=19N=25L=0.00972 mf=30845.443 MHzT=3.2419699788954E-11 s
26.283KZ=19N=26L=0.01944 mf=15422.721 MHzT=6.4839399577908E-11 s
26.283KZ=19N=27L=0.03888 mf=7711.361 MHzT=1.2967879915582E-10 s
26.283KZ=19N=28L=0.07775 mf=3855.680 MHzT=2.5935759831163E-10 s
26.283KZ=19N=29L=0.15551 mf=1927.840 MHzT=5.1871519662326E-10 s
26.283KZ=19N=30L=0.31101 mf=963.920 MHzT=1.0374303932465E-9 s
26.283KZ=19N=31L=0.62203 mf=481.960 MHzT=2.0748607864931E-9 s
26.283KZ=19N=32L=1.24406 mf=240.980 MHzT=4.1497215729861E-9 s
26.283KZ=19N=33L=2.48811 mf=120.490 MHzT=8.2994431459722E-9 s
26.283KZ=19N=34L=4.97622 mf=60.245 MHzT=1.6598886291944E-8 s
26.283KZ=19N=35L=9.95244 mf=30.123 MHzT=3.3197772583889E-8 s
26.283KZ=19N=36L=19.90488 mf=15.061 MHzT=6.6395545167778E-8 s
26.283KZ=19N=37L=39.80977 mf=7.531 MHzT=1.3279109033556E-7 s
26.283KZ=19N=38L=79.61953 mf=3.765 MHzT=2.6558218067111E-7 s
26.283KZ=19N=39L=159.23907 mf=1.883 MHzT=5.3116436134222E-7 s
26.283KZ=19N=40L=318.47814 mf=0.941 MHzT=1.0623287226844E-6 s
26.283KZ=19N=41L=636.95628 mf=0.471 MHzT=2.1246574453689E-6 s
26.283KZ=19N=42L=1273.91256 mf=0.235 MHzT=4.2493148907378E-6 s
26.283KZ=19N=43L=2547.82511 mf=0.118 MHzT=8.4986297814755E-6 s
26.283KZ=19N=44L=5095.65022 mf=0.059 MHzT=1.6997259562951E-5 s
26.283KZ=19N=45L=10191.30045 mf=0.029 MHzT=3.3994519125902E-5 s
26.283KZ=19N=46L=20382.60089 mf=0.015 MHzT=6.7989038251804E-5 s
26.283KZ=19N=47L=40765.20179 mf=0.007 MHzT=0.00013597807650361 s
26.283KZ=19N=48L=81530.40358 mf=0.004 MHzT=0.00027195615300722 s
26.283KZ=19N=49L=163060.80716 mf=0.002 MHzT=0.00054391230601443 s
26.283KZ=19N=50L=326121.61431 mf=0.001 MHzT=0.0010878246120289 s
26.283KZ=19N=51L=652243.22863 mf=0.000 MHzT=0.0021756492240577 s
26.283KZ=19N=52L=1304486.45725 mf=0.000 MHzT=0.0043512984481155 s
26.283KZ=19N=53L=2608972.91450 mf=0.000 MHzT=0.0087025968962309 s
26.283KZ=19N=54L=5217945.82901 mf=0.000 MHzT=0.017405193792462 s
26.283KZ=19N=55L=10435891.65802 mf=0.000 MHzT=0.034810387584924 s
26.283KZ=19N=56L=20871783.31603 mf=0.000 MHzT=0.069620775169848 s
26.283KZ=19N=57L=41743566.63207 mf=0.000 MHzT=0.1392415503397 s
26.283CaZ=20N=17L=0.00004 mf=7501611.723 MHzT=1.3330468663221E-13 s
26.283CaZ=20N=18L=0.00008 mf=3750805.862 MHzT=2.6660937326442E-13 s
26.283CaZ=20N=19L=0.00016 mf=1875402.931 MHzT=5.3321874652885E-13 s
26.283CaZ=20N=20L=0.00032 mf=937701.465 MHzT=1.0664374930577E-12 s
26.283CaZ=20N=21L=0.00064 mf=468850.733 MHzT=2.1328749861154E-12 s
26.283CaZ=20N=22L=0.00128 mf=234425.366 MHzT=4.2657499722308E-12 s
26.283CaZ=20N=23L=0.00256 mf=117212.683 MHzT=8.5314999444616E-12 s
26.283CaZ=20N=24L=0.00512 mf=58606.342 MHzT=1.7062999888923E-11 s
26.283CaZ=20N=25L=0.01023 mf=29303.171 MHzT=3.4125999777846E-11 s
26.283CaZ=20N=26L=0.02046 mf=14651.585 MHzT=6.8251999555692E-11 s
26.283CaZ=20N=27L=0.04092 mf=7325.793 MHzT=1.3650399911138E-10 s
26.283CaZ=20N=28L=0.08185 mf=3662.896 MHzT=2.7300799822277E-10 s
26.283CaZ=20N=29L=0.16369 mf=1831.448 MHzT=5.4601599644554E-10 s
26.283CaZ=20N=30L=0.32738 mf=915.724 MHzT=1.0920319928911E-9 s
26.283CaZ=20N=31L=0.65477 mf=457.862 MHzT=2.1840639857822E-9 s
26.283CaZ=20N=32L=1.30953 mf=228.931 MHzT=4.3681279715643E-9 s
26.283CaZ=20N=33L=2.61906 mf=114.466 MHzT=8.7362559431286E-9 s
26.283CaZ=20N=34L=5.23813 mf=57.233 MHzT=1.7472511886257E-8 s
26.283CaZ=20N=35L=10.47625 mf=28.616 MHzT=3.4945023772515E-8 s
26.283CaZ=20N=36L=20.95251 mf=14.308 MHzT=6.9890047545029E-8 s
26.283CaZ=20N=37L=41.90502 mf=7.154 MHzT=1.3978009509006E-7 s
26.283CaZ=20N=38L=83.81004 mf=3.577 MHzT=2.7956019018012E-7 s
26.283CaZ=20N=39L=167.62007 mf=1.789 MHzT=5.5912038036023E-7 s
26.283CaZ=20N=40L=335.24015 mf=0.894 MHzT=1.1182407607205E-6 s
26.283CaZ=20N=41L=670.48029 mf=0.447 MHzT=2.2364815214409E-6 s
26.283CaZ=20N=42L=1340.96059 mf=0.224 MHzT=4.4729630428819E-6 s
26.283CaZ=20N=43L=2681.92117 mf=0.112 MHzT=8.9459260857637E-6 s
26.283CaZ=20N=44L=5363.84234 mf=0.056 MHzT=1.7891852171527E-5 s
26.283CaZ=20N=45L=10727.68468 mf=0.028 MHzT=3.5783704343055E-5 s
26.283CaZ=20N=46L=21455.36936 mf=0.014 MHzT=7.156740868611E-5 s
26.283CaZ=20N=47L=42910.73873 mf=0.007 MHzT=0.00014313481737222 s
26.283CaZ=20N=48L=85821.47745 mf=0.003 MHzT=0.00028626963474444 s
26.283CaZ=20N=49L=171642.95490 mf=0.002 MHzT=0.00057253926948888 s
26.283CaZ=20N=50L=343285.90980 mf=0.001 MHzT=0.0011450785389778 s
26.283CaZ=20N=51L=686571.81961 mf=0.000 MHzT=0.0022901570779555 s
26.283CaZ=20N=52L=1373143.63921 mf=0.000 MHzT=0.004580314155911 s
26.283CaZ=20N=53L=2746287.27843 mf=0.000 MHzT=0.0091606283118221 s
26.283CaZ=20N=54L=5492574.55685 mf=0.000 MHzT=0.018321256623644 s
26.283CaZ=20N=55L=10985149.11370 mf=0.000 MHzT=0.036642513247288 s
26.283CaZ=20N=56L=21970298.22740 mf=0.000 MHzT=0.073285026494576 s
26.283CaZ=20N=57L=43940596.45481 mf=0.000 MHzT=0.14657005298915 s
26.283ScZ=21N=17L=0.00004 mf=7144392.117 MHzT=1.3996992096382E-13 s
26.283ScZ=21N=18L=0.00008 mf=3572196.059 MHzT=2.7993984192764E-13 s
26.283ScZ=21N=19L=0.00017 mf=1786098.029 MHzT=5.5987968385529E-13 s
26.283ScZ=21N=20L=0.00034 mf=893049.015 MHzT=1.1197593677106E-12 s
26.283ScZ=21N=21L=0.00067 mf=446524.507 MHzT=2.2395187354212E-12 s
26.283ScZ=21N=22L=0.00134 mf=223262.254 MHzT=4.4790374708423E-12 s
26.283ScZ=21N=23L=0.00269 mf=111631.127 MHzT=8.9580749416846E-12 s
26.283ScZ=21N=24L=0.00537 mf=55815.563 MHzT=1.7916149883369E-11 s
26.283ScZ=21N=25L=0.01074 mf=27907.782 MHzT=3.5832299766739E-11 s
26.283ScZ=21N=26L=0.02148 mf=13953.891 MHzT=7.1664599533477E-11 s
26.283ScZ=21N=27L=0.04297 mf=6976.945 MHzT=1.4332919906695E-10 s
26.283ScZ=21N=28L=0.08594 mf=3488.473 MHzT=2.8665839813391E-10 s
26.283ScZ=21N=29L=0.17188 mf=1744.236 MHzT=5.7331679626782E-10 s
26.283ScZ=21N=30L=0.34375 mf=872.118 MHzT=1.1466335925356E-9 s
26.283ScZ=21N=31L=0.68750 mf=436.059 MHzT=2.2932671850713E-9 s
26.283ScZ=21N=32L=1.37501 mf=218.030 MHzT=4.5865343701425E-9 s
26.283ScZ=21N=33L=2.75002 mf=109.015 MHzT=9.1730687402851E-9 s
26.283ScZ=21N=34L=5.50003 mf=54.507 MHzT=1.834613748057E-8 s
26.283ScZ=21N=35L=11.00007 mf=27.254 MHzT=3.669227496114E-8 s
26.283ScZ=21N=36L=22.00013 mf=13.627 MHzT=7.3384549922281E-8 s
26.283ScZ=21N=37L=44.00027 mf=6.813 MHzT=1.4676909984456E-7 s
26.283ScZ=21N=38L=88.00054 mf=3.407 MHzT=2.9353819968912E-7 s
26.283ScZ=21N=39L=176.00108 mf=1.703 MHzT=5.8707639937824E-7 s
26.283ScZ=21N=40L=352.00215 mf=0.852 MHzT=1.1741527987565E-6 s
26.283ScZ=21N=41L=704.00431 mf=0.426 MHzT=2.348305597513E-6 s
26.283ScZ=21N=42L=1408.00861 mf=0.213 MHzT=4.696611195026E-6 s
26.283ScZ=21N=43L=2816.01723 mf=0.106 MHzT=9.3932223900519E-6 s
26.283ScZ=21N=44L=5632.03446 mf=0.053 MHzT=1.8786444780104E-5 s
26.283ScZ=21N=45L=11264.06892 mf=0.027 MHzT=3.7572889560208E-5 s
26.283ScZ=21N=46L=22528.13783 mf=0.013 MHzT=7.5145779120415E-5 s
26.283ScZ=21N=47L=45056.27566 mf=0.007 MHzT=0.00015029155824083 s
26.283ScZ=21N=48L=90112.55132 mf=0.003 MHzT=0.00030058311648166 s
26.283ScZ=21N=49L=180225.10265 mf=0.002 MHzT=0.00060116623296332 s
26.283ScZ=21N=50L=360450.20529 mf=0.001 MHzT=0.0012023324659266 s
26.283ScZ=21N=51L=720900.41059 mf=0.000 MHzT=0.0024046649318533 s
26.283ScZ=21N=52L=1441800.82117 mf=0.000 MHzT=0.0048093298637066 s
26.283ScZ=21N=53L=2883601.64235 mf=0.000 MHzT=0.0096186597274132 s
26.283ScZ=21N=54L=5767203.28469 mf=0.000 MHzT=0.019237319454826 s
26.283ScZ=21N=55L=11534406.56939 mf=0.000 MHzT=0.038474638909653 s
26.283ScZ=21N=56L=23068813.13877 mf=0.000 MHzT=0.076949277819305 s
26.283ScZ=21N=57L=46137626.27755 mf=0.000 MHzT=0.15389855563861 s
26.283TiZ=22N=17L=0.00004 mf=6819647.021 MHzT=1.4663515529543E-13 s
26.283TiZ=22N=18L=0.00009 mf=3409823.511 MHzT=2.9327031059087E-13 s
26.283TiZ=22N=19L=0.00018 mf=1704911.755 MHzT=5.8654062118173E-13 s
26.283TiZ=22N=20L=0.00035 mf=852455.878 MHzT=1.1730812423635E-12 s
26.283TiZ=22N=21L=0.00070 mf=426227.939 MHzT=2.3461624847269E-12 s
26.283TiZ=22N=22L=0.00141 mf=213113.969 MHzT=4.6923249694539E-12 s
26.283TiZ=22N=23L=0.00281 mf=106556.985 MHzT=9.3846499389077E-12 s
26.283TiZ=22N=24L=0.00563 mf=53278.492 MHzT=1.8769299877815E-11 s
26.283TiZ=22N=25L=0.01125 mf=26639.246 MHzT=3.7538599755631E-11 s
26.283TiZ=22N=26L=0.02251 mf=13319.623 MHzT=7.5077199511262E-11 s
26.283TiZ=22N=27L=0.04502 mf=6659.812 MHzT=1.5015439902252E-10 s
26.283TiZ=22N=28L=0.09003 mf=3329.906 MHzT=3.0030879804505E-10 s
26.283TiZ=22N=29L=0.18006 mf=1664.953 MHzT=6.0061759609009E-10 s
26.283TiZ=22N=30L=0.36012 mf=832.476 MHzT=1.2012351921802E-9 s
26.283TiZ=22N=31L=0.72024 mf=416.238 MHzT=2.4024703843604E-9 s
26.283TiZ=22N=32L=1.44049 mf=208.119 MHzT=4.8049407687207E-9 s
26.283TiZ=22N=33L=2.88097 mf=104.060 MHzT=9.6098815374415E-9 s
26.283TiZ=22N=34L=5.76194 mf=52.030 MHzT=1.9219763074883E-8 s
26.283TiZ=22N=35L=11.52388 mf=26.015 MHzT=3.8439526149766E-8 s
26.283TiZ=22N=36L=23.04776 mf=13.007 MHzT=7.6879052299532E-8 s
26.283TiZ=22N=37L=46.09552 mf=6.504 MHzT=1.5375810459906E-7 s
26.283TiZ=22N=38L=92.19104 mf=3.252 MHzT=3.0751620919813E-7 s
26.283TiZ=22N=39L=184.38208 mf=1.626 MHzT=6.1503241839626E-7 s
26.283TiZ=22N=40L=368.76416 mf=0.813 MHzT=1.2300648367925E-6 s
26.283TiZ=22N=41L=737.52832 mf=0.406 MHzT=2.460129673585E-6 s
26.283TiZ=22N=42L=1475.05664 mf=0.203 MHzT=4.92025934717E-6 s
26.283TiZ=22N=43L=2950.11329 mf=0.102 MHzT=9.8405186943401E-6 s
26.283TiZ=22N=44L=5900.22657 mf=0.051 MHzT=1.968103738868E-5 s
26.283TiZ=22N=45L=11800.45315 mf=0.025 MHzT=3.936207477736E-5 s
26.283TiZ=22N=46L=23600.90630 mf=0.013 MHzT=7.8724149554721E-5 s
26.283TiZ=22N=47L=47201.81260 mf=0.006 MHzT=0.00015744829910944 s
26.283TiZ=22N=48L=94403.62520 mf=0.003 MHzT=0.00031489659821888 s
26.283TiZ=22N=49L=188807.25039 mf=0.002 MHzT=0.00062979319643777 s
26.283TiZ=22N=50L=377614.50078 mf=0.001 MHzT=0.0012595863928755 s
26.283TiZ=22N=51L=755229.00157 mf=0.000 MHzT=0.0025191727857511 s
26.283TiZ=22N=52L=1510458.00313 mf=0.000 MHzT=0.0050383455715021 s
26.283TiZ=22N=53L=3020916.00627 mf=0.000 MHzT=0.010076691143004 s
26.283TiZ=22N=54L=6041832.01254 mf=0.000 MHzT=0.020153382286009 s
26.283TiZ=22N=55L=12083664.02507 mf=0.000 MHzT=0.040306764572017 s
26.283TiZ=22N=56L=24167328.05014 mf=0.000 MHzT=0.080613529144034 s
26.283TiZ=22N=57L=48334656.10029 mf=0.000 MHzT=0.16122705828807 s
26.283VZ=23N=17L=0.00005 mf=6523140.629 MHzT=1.5330038962704E-13 s
26.283VZ=23N=18L=0.00009 mf=3261570.314 MHzT=3.0660077925409E-13 s
26.283VZ=23N=19L=0.00018 mf=1630785.157 MHzT=6.1320155850817E-13 s
26.283VZ=23N=20L=0.00037 mf=815392.579 MHzT=1.2264031170163E-12 s
26.283VZ=23N=21L=0.00074 mf=407696.289 MHzT=2.4528062340327E-12 s
26.283VZ=23N=22L=0.00147 mf=203848.145 MHzT=4.9056124680654E-12 s
26.283VZ=23N=23L=0.00294 mf=101924.072 MHzT=9.8112249361308E-12 s
26.283VZ=23N=24L=0.00588 mf=50962.036 MHzT=1.9622449872262E-11 s
26.283VZ=23N=25L=0.01177 mf=25481.018 MHzT=3.9244899744523E-11 s
26.283VZ=23N=26L=0.02353 mf=12740.509 MHzT=7.8489799489046E-11 s
26.283VZ=23N=27L=0.04706 mf=6370.255 MHzT=1.5697959897809E-10 s
26.283VZ=23N=28L=0.09412 mf=3185.127 MHzT=3.1395919795619E-10 s
26.283VZ=23N=29L=0.18825 mf=1592.564 MHzT=6.2791839591237E-10 s
26.283VZ=23N=30L=0.37649 mf=796.282 MHzT=1.2558367918247E-9 s
26.283VZ=23N=31L=0.75298 mf=398.141 MHzT=2.5116735836495E-9 s
26.283VZ=23N=32L=1.50596 mf=199.070 MHzT=5.023347167299E-9 s
26.283VZ=23N=33L=3.01192 mf=99.535 MHzT=1.0046694334598E-8 s
26.283VZ=23N=34L=6.02385 mf=49.768 MHzT=2.0093388669196E-8 s
26.283VZ=23N=35L=12.04769 mf=24.884 MHzT=4.0186777338392E-8 s
26.283VZ=23N=36L=24.09539 mf=12.442 MHzT=8.0373554676783E-8 s
26.283VZ=23N=37L=48.19077 mf=6.221 MHzT=1.6074710935357E-7 s
26.283VZ=23N=38L=96.38154 mf=3.110 MHzT=3.2149421870713E-7 s
26.283VZ=23N=39L=192.76308 mf=1.555 MHzT=6.4298843741427E-7 s
26.283VZ=23N=40L=385.52617 mf=0.778 MHzT=1.2859768748285E-6 s
26.283VZ=23N=41L=771.05234 mf=0.389 MHzT=2.5719537496571E-6 s
26.283VZ=23N=42L=1542.10467 mf=0.194 MHzT=5.1439074993141E-6 s
26.283VZ=23N=43L=3084.20935 mf=0.097 MHzT=1.0287814998628E-5 s
26.283VZ=23N=44L=6168.41869 mf=0.049 MHzT=2.0575629997257E-5 s
26.283VZ=23N=45L=12336.83738 mf=0.024 MHzT=4.1151259994513E-5 s
26.283VZ=23N=46L=24673.67477 mf=0.012 MHzT=8.2302519989026E-5 s
26.283VZ=23N=47L=49347.34953 mf=0.006 MHzT=0.00016460503997805 s
26.283VZ=23N=48L=98694.69907 mf=0.003 MHzT=0.00032921007995611 s
26.283VZ=23N=49L=197389.39814 mf=0.002 MHzT=0.00065842015991221 s
26.283VZ=23N=50L=394778.79627 mf=0.001 MHzT=0.0013168403198244 s
26.283VZ=23N=51L=789557.59255 mf=0.000 MHzT=0.0026336806396488 s
26.283VZ=23N=52L=1579115.18509 mf=0.000 MHzT=0.0052673612792977 s
26.283VZ=23N=53L=3158230.37019 mf=0.000 MHzT=0.010534722558595 s
26.283VZ=23N=54L=6316460.74038 mf=0.000 MHzT=0.021069445117191 s
26.283VZ=23N=55L=12632921.48076 mf=0.000 MHzT=0.042138890234381 s
26.283VZ=23N=56L=25265842.96151 mf=0.000 MHzT=0.084277780468763 s
26.283VZ=23N=57L=50531685.92303 mf=0.000 MHzT=0.16855556093753 s
26.283CrZ=24N=17L=0.00005 mf=6251343.103 MHzT=1.5996562395865E-13 s
26.283CrZ=24N=18L=0.00010 mf=3125671.551 MHzT=3.1993124791731E-13 s
26.283CrZ=24N=19L=0.00019 mf=1562835.776 MHzT=6.3986249583462E-13 s
26.283CrZ=24N=20L=0.00038 mf=781417.888 MHzT=1.2797249916692E-12 s
26.283CrZ=24N=21L=0.00077 mf=390708.944 MHzT=2.5594499833385E-12 s
26.283CrZ=24N=22L=0.00153 mf=195354.472 MHzT=5.1188999666769E-12 s
26.283CrZ=24N=23L=0.00307 mf=97677.236 MHzT=1.0237799933354E-11 s
26.283CrZ=24N=24L=0.00614 mf=48838.618 MHzT=2.0475599866708E-11 s
26.283CrZ=24N=25L=0.01228 mf=24419.309 MHzT=4.0951199733415E-11 s
26.283CrZ=24N=26L=0.02455 mf=12209.654 MHzT=8.1902399466831E-11 s
26.283CrZ=24N=27L=0.04911 mf=6104.827 MHzT=1.6380479893366E-10 s
26.283CrZ=24N=28L=0.09821 mf=3052.414 MHzT=3.2760959786732E-10 s
26.283CrZ=24N=29L=0.19643 mf=1526.207 MHzT=6.5521919573465E-10 s
26.283CrZ=24N=30L=0.39286 mf=763.103 MHzT=1.3104383914693E-9 s
26.283CrZ=24N=31L=0.78572 mf=381.552 MHzT=2.6208767829386E-9 s
26.283CrZ=24N=32L=1.57144 mf=190.776 MHzT=5.2417535658772E-9 s
26.283CrZ=24N=33L=3.14288 mf=95.388 MHzT=1.0483507131754E-8 s
26.283CrZ=24N=34L=6.28575 mf=47.694 MHzT=2.0967014263509E-8 s
26.283CrZ=24N=35L=12.57151 mf=23.847 MHzT=4.1934028527017E-8 s
26.283CrZ=24N=36L=25.14301 mf=11.923 MHzT=8.3868057054035E-8 s
26.283CrZ=24N=37L=50.28602 mf=5.962 MHzT=1.6773611410807E-7 s
26.283CrZ=24N=38L=100.57204 mf=2.981 MHzT=3.3547222821614E-7 s
26.283CrZ=24N=39L=201.14409 mf=1.490 MHzT=6.7094445643228E-7 s
26.283CrZ=24N=40L=402.28818 mf=0.745 MHzT=1.3418889128646E-6 s
26.283CrZ=24N=41L=804.57635 mf=0.373 MHzT=2.6837778257291E-6 s
26.283CrZ=24N=42L=1609.15270 mf=0.186 MHzT=5.3675556514582E-6 s
26.283CrZ=24N=43L=3218.30540 mf=0.093 MHzT=1.0735111302916E-5 s
26.283CrZ=24N=44L=6436.61081 mf=0.047 MHzT=2.1470222605833E-5 s
26.283CrZ=24N=45L=12873.22162 mf=0.023 MHzT=4.2940445211666E-5 s
26.283CrZ=24N=46L=25746.44324 mf=0.012 MHzT=8.5880890423332E-5 s
26.283CrZ=24N=47L=51492.88647 mf=0.006 MHzT=0.00017176178084666 s
26.283CrZ=24N=48L=102985.77294 mf=0.003 MHzT=0.00034352356169333 s
26.283CrZ=24N=49L=205971.54588 mf=0.001 MHzT=0.00068704712338665 s
26.283CrZ=24N=50L=411943.09176 mf=0.001 MHzT=0.0013740942467733 s
26.283CrZ=24N=51L=823886.18353 mf=0.000 MHzT=0.0027481884935466 s
26.283CrZ=24N=52L=1647772.36706 mf=0.000 MHzT=0.0054963769870932 s
26.283CrZ=24N=53L=3295544.73411 mf=0.000 MHzT=0.010992753974186 s
26.283CrZ=24N=54L=6591089.46822 mf=0.000 MHzT=0.021985507948373 s
26.283CrZ=24N=55L=13182178.93644 mf=0.000 MHzT=0.043971015896746 s
26.283CrZ=24N=56L=26364357.87289 mf=0.000 MHzT=0.087942031793492 s
26.283CrZ=24N=57L=52728715.74577 mf=0.000 MHzT=0.17588406358698 s
26.283MnZ=25N=17L=0.00005 mf=6001289.379 MHzT=1.6663085829026E-13 s
26.283MnZ=25N=18L=0.00010 mf=3000644.689 MHzT=3.3326171658053E-13 s
26.283MnZ=25N=19L=0.00020 mf=1500322.345 MHzT=6.6652343316106E-13 s
26.283MnZ=25N=20L=0.00040 mf=750161.172 MHzT=1.3330468663221E-12 s
26.283MnZ=25N=21L=0.00080 mf=375080.586 MHzT=2.6660937326442E-12 s
26.283MnZ=25N=22L=0.00160 mf=187540.293 MHzT=5.3321874652885E-12 s
26.283MnZ=25N=23L=0.00320 mf=93770.147 MHzT=1.0664374930577E-11 s
26.283MnZ=25N=24L=0.00639 mf=46885.073 MHzT=2.1328749861154E-11 s
26.283MnZ=25N=25L=0.01279 mf=23442.537 MHzT=4.2657499722308E-11 s
26.283MnZ=25N=26L=0.02558 mf=11721.268 MHzT=8.5314999444616E-11 s
26.283MnZ=25N=27L=0.05115 mf=5860.634 MHzT=1.7062999888923E-10 s
26.283MnZ=25N=28L=0.10231 mf=2930.317 MHzT=3.4125999777846E-10 s
26.283MnZ=25N=29L=0.20461 mf=1465.159 MHzT=6.8251999555692E-10 s
26.283MnZ=25N=30L=0.40923 mf=732.579 MHzT=1.3650399911138E-9 s
26.283MnZ=25N=31L=0.81846 mf=366.290 MHzT=2.7300799822277E-9 s
26.283MnZ=25N=32L=1.63691 mf=183.145 MHzT=5.4601599644554E-9 s
26.283MnZ=25N=33L=3.27383 mf=91.572 MHzT=1.0920319928911E-8 s
26.283MnZ=25N=34L=6.54766 mf=45.786 MHzT=2.1840639857822E-8 s
26.283MnZ=25N=35L=13.09532 mf=22.893 MHzT=4.3681279715643E-8 s
26.283MnZ=25N=36L=26.19064 mf=11.447 MHzT=8.7362559431286E-8 s
26.283MnZ=25N=37L=52.38127 mf=5.723 MHzT=1.7472511886257E-7 s
26.283MnZ=25N=38L=104.76255 mf=2.862 MHzT=3.4945023772515E-7 s
26.283MnZ=25N=39L=209.52509 mf=1.431 MHzT=6.9890047545029E-7 s
26.283MnZ=25N=40L=419.05018 mf=0.715 MHzT=1.3978009509006E-6 s
26.283MnZ=25N=41L=838.10037 mf=0.358 MHzT=2.7956019018012E-6 s
26.283MnZ=25N=42L=1676.20073 mf=0.179 MHzT=5.5912038036023E-6 s
26.283MnZ=25N=43L=3352.40146 mf=0.089 MHzT=1.1182407607205E-5 s
26.283MnZ=25N=44L=6704.80293 mf=0.045 MHzT=2.2364815214409E-5 s
26.283MnZ=25N=45L=13409.60585 mf=0.022 MHzT=4.4729630428819E-5 s
26.283MnZ=25N=46L=26819.21170 mf=0.011 MHzT=8.9459260857637E-5 s
26.283MnZ=25N=47L=53638.42341 mf=0.006 MHzT=0.00017891852171527 s
26.283MnZ=25N=48L=107276.84681 mf=0.003 MHzT=0.00035783704343055 s
26.283MnZ=25N=49L=214553.69363 mf=0.001 MHzT=0.0007156740868611 s
26.283MnZ=25N=50L=429107.38725 mf=0.001 MHzT=0.0014313481737222 s
26.283MnZ=25N=51L=858214.77451 mf=0.000 MHzT=0.0028626963474444 s
26.283MnZ=25N=52L=1716429.54902 mf=0.000 MHzT=0.0057253926948888 s
26.283MnZ=25N=53L=3432859.09803 mf=0.000 MHzT=0.011450785389778 s
26.283MnZ=25N=54L=6865718.19606 mf=0.000 MHzT=0.022901570779555 s
26.283MnZ=25N=55L=13731436.39213 mf=0.000 MHzT=0.04580314155911 s
26.283MnZ=25N=56L=27462872.78426 mf=0.000 MHzT=0.091606283118221 s
26.283MnZ=25N=57L=54925745.56851 mf=0.000 MHzT=0.18321256623644 s
26.283FeZ=26N=17L=0.00005 mf=5770470.556 MHzT=1.7329609262188E-13 s
26.283FeZ=26N=18L=0.00010 mf=2885235.278 MHzT=3.4659218524375E-13 s
26.283FeZ=26N=19L=0.00021 mf=1442617.639 MHzT=6.931843704875E-13 s
26.283FeZ=26N=20L=0.00042 mf=721308.820 MHzT=1.386368740975E-12 s
26.283FeZ=26N=21L=0.00083 mf=360654.410 MHzT=2.77273748195E-12 s
26.283FeZ=26N=22L=0.00166 mf=180327.205 MHzT=5.5454749639E-12 s
26.283FeZ=26N=23L=0.00332 mf=90163.602 MHzT=1.10909499278E-11 s
26.283FeZ=26N=24L=0.00665 mf=45081.801 MHzT=2.21818998556E-11 s
26.283FeZ=26N=25L=0.01330 mf=22540.901 MHzT=4.43637997112E-11 s
26.283FeZ=26N=26L=0.02660 mf=11270.450 MHzT=8.87275994224E-11 s
26.283FeZ=26N=27L=0.05320 mf=5635.225 MHzT=1.774551988448E-10 s
26.283FeZ=26N=28L=0.10640 mf=2817.613 MHzT=3.549103976896E-10 s
26.283FeZ=26N=29L=0.21280 mf=1408.806 MHzT=7.098207953792E-10 s
26.283FeZ=26N=30L=0.42560 mf=704.403 MHzT=1.4196415907584E-9 s
26.283FeZ=26N=31L=0.85120 mf=352.202 MHzT=2.8392831815168E-9 s
26.283FeZ=26N=32L=1.70239 mf=176.101 MHzT=5.6785663630336E-9 s
26.283FeZ=26N=33L=3.40478 mf=88.050 MHzT=1.1357132726067E-8 s
26.283FeZ=26N=34L=6.80957 mf=44.025 MHzT=2.2714265452134E-8 s
26.283FeZ=26N=35L=13.61913 mf=22.013 MHzT=4.5428530904269E-8 s
26.283FeZ=26N=36L=27.23826 mf=11.006 MHzT=9.0857061808538E-8 s
26.283FeZ=26N=37L=54.47652 mf=5.503 MHzT=1.8171412361708E-7 s
26.283FeZ=26N=38L=108.95305 mf=2.752 MHzT=3.6342824723415E-7 s
26.283FeZ=26N=39L=217.90610 mf=1.376 MHzT=7.268564944683E-7 s
26.283FeZ=26N=40L=435.81219 mf=0.688 MHzT=1.4537129889366E-6 s
26.283FeZ=26N=41L=871.62438 mf=0.344 MHzT=2.9074259778732E-6 s
26.283FeZ=26N=42L=1743.24876 mf=0.172 MHzT=5.8148519557464E-6 s
26.283FeZ=26N=43L=3486.49752 mf=0.086 MHzT=1.1629703911493E-5 s
26.283FeZ=26N=44L=6972.99504 mf=0.043 MHzT=2.3259407822986E-5 s
26.283FeZ=26N=45L=13945.99009 mf=0.021 MHzT=4.6518815645971E-5 s
26.283FeZ=26N=46L=27891.98017 mf=0.011 MHzT=9.3037631291943E-5 s
26.283FeZ=26N=47L=55783.96034 mf=0.005 MHzT=0.00018607526258389 s
26.283FeZ=26N=48L=111567.92069 mf=0.003 MHzT=0.00037215052516777 s
26.283FeZ=26N=49L=223135.84137 mf=0.001 MHzT=0.00074430105033554 s
26.283FeZ=26N=50L=446271.68274 mf=0.001 MHzT=0.0014886021006711 s
26.283FeZ=26N=51L=892543.36549 mf=0.000 MHzT=0.0029772042013422 s
26.283FeZ=26N=52L=1785086.73098 mf=0.000 MHzT=0.0059544084026843 s
26.283FeZ=26N=53L=3570173.46195 mf=0.000 MHzT=0.011908816805369 s
26.283FeZ=26N=54L=7140346.92391 mf=0.000 MHzT=0.023817633610737 s
26.283FeZ=26N=55L=14280693.84781 mf=0.000 MHzT=0.047635267221475 s
26.283FeZ=26N=56L=28561387.69563 mf=0.000 MHzT=0.095270534442949 s
26.283FeZ=26N=57L=57122775.39125 mf=0.000 MHzT=0.1905410688859 s
26.283CoZ=27N=17L=0.00005 mf=5556749.425 MHzT=1.7996132695349E-13 s
26.283CoZ=27N=18L=0.00011 mf=2778374.712 MHzT=3.5992265390697E-13 s
26.283CoZ=27N=19L=0.00022 mf=1389187.356 MHzT=7.1984530781394E-13 s
26.283CoZ=27N=20L=0.00043 mf=694593.678 MHzT=1.4396906156279E-12 s
26.283CoZ=27N=21L=0.00086 mf=347296.839 MHzT=2.8793812312558E-12 s
26.283CoZ=27N=22L=0.00173 mf=173648.420 MHzT=5.7587624625116E-12 s
26.283CoZ=27N=23L=0.00345 mf=86824.210 MHzT=1.1517524925023E-11 s
26.283CoZ=27N=24L=0.00691 mf=43412.105 MHzT=2.3035049850046E-11 s
26.283CoZ=27N=25L=0.01381 mf=21706.052 MHzT=4.6070099700092E-11 s
26.283CoZ=27N=26L=0.02762 mf=10853.026 MHzT=9.2140199400185E-11 s
26.283CoZ=27N=27L=0.05525 mf=5426.513 MHzT=1.8428039880037E-10 s
26.283CoZ=27N=28L=0.11049 mf=2713.257 MHzT=3.6856079760074E-10 s
26.283CoZ=27N=29L=0.22098 mf=1356.628 MHzT=7.3712159520148E-10 s
26.283CoZ=27N=30L=0.44197 mf=678.314 MHzT=1.474243190403E-9 s
26.283CoZ=27N=31L=0.88393 mf=339.157 MHzT=2.9484863808059E-9 s
26.283CoZ=27N=32L=1.76787 mf=169.579 MHzT=5.8969727616118E-9 s
26.283CoZ=27N=33L=3.53574 mf=84.789 MHzT=1.1793945523224E-8 s
26.283CoZ=27N=34L=7.07147 mf=42.395 MHzT=2.3587891046447E-8 s
26.283CoZ=27N=35L=14.14294 mf=21.197 MHzT=4.7175782092895E-8 s
26.283CoZ=27N=36L=28.28589 mf=10.599 MHzT=9.4351564185789E-8 s
26.283CoZ=27N=37L=56.57177 mf=5.299 MHzT=1.8870312837158E-7 s
26.283CoZ=27N=38L=113.14355 mf=2.650 MHzT=3.7740625674316E-7 s
26.283CoZ=27N=39L=226.28710 mf=1.325 MHzT=7.5481251348631E-7 s
26.283CoZ=27N=40L=452.57420 mf=0.662 MHzT=1.5096250269726E-6 s
26.283CoZ=27N=41L=905.14839 mf=0.331 MHzT=3.0192500539453E-6 s
26.283CoZ=27N=42L=1810.29679 mf=0.166 MHzT=6.0385001078905E-6 s
26.283CoZ=27N=43L=3620.59358 mf=0.083 MHzT=1.2077000215781E-5 s
26.283CoZ=27N=44L=7241.18716 mf=0.041 MHzT=2.4154000431562E-5 s
26.283CoZ=27N=45L=14482.37432 mf=0.021 MHzT=4.8308000863124E-5 s
26.283CoZ=27N=46L=28964.74864 mf=0.010 MHzT=9.6616001726248E-5 s
26.283CoZ=27N=47L=57929.49728 mf=0.005 MHzT=0.0001932320034525 s
26.283CoZ=27N=48L=115858.99456 mf=0.003 MHzT=0.00038646400690499 s
26.283CoZ=27N=49L=231717.98912 mf=0.001 MHzT=0.00077292801380999 s
26.283CoZ=27N=50L=463435.97823 mf=0.001 MHzT=0.00154585602762 s
26.283CoZ=27N=51L=926871.95647 mf=0.000 MHzT=0.0030917120552399 s
26.283CoZ=27N=52L=1853743.91294 mf=0.000 MHzT=0.0061834241104799 s
26.283CoZ=27N=53L=3707487.82587 mf=0.000 MHzT=0.01236684822096 s
26.283CoZ=27N=54L=7414975.65175 mf=0.000 MHzT=0.02473369644192 s
26.283CoZ=27N=55L=14829951.30350 mf=0.000 MHzT=0.049467392883839 s
26.283CoZ=27N=56L=29659902.60700 mf=0.000 MHzT=0.098934785767678 s
26.283CoZ=27N=57L=59319805.21399 mf=0.000 MHzT=0.19786957153536 s
26.283NiZ=28N=17L=0.00006 mf=5358294.088 MHzT=1.866265612851E-13 s
26.283NiZ=28N=18L=0.00011 mf=2679147.044 MHzT=3.7325312257019E-13 s
26.283NiZ=28N=19L=0.00022 mf=1339573.522 MHzT=7.4650624514039E-13 s
26.283NiZ=28N=20L=0.00045 mf=669786.761 MHzT=1.4930124902808E-12 s
26.283NiZ=28N=21L=0.00090 mf=334893.381 MHzT=2.9860249805615E-12 s
26.283NiZ=28N=22L=0.00179 mf=167446.690 MHzT=5.9720499611231E-12 s
26.283NiZ=28N=23L=0.00358 mf=83723.345 MHzT=1.1944099922246E-11 s
26.283NiZ=28N=24L=0.00716 mf=41861.673 MHzT=2.3888199844492E-11 s
26.283NiZ=28N=25L=0.01432 mf=20930.836 MHzT=4.7776399688985E-11 s
26.283NiZ=28N=26L=0.02865 mf=10465.418 MHzT=9.5552799377969E-11 s
26.283NiZ=28N=27L=0.05729 mf=5232.709 MHzT=1.9110559875594E-10 s
26.283NiZ=28N=28L=0.11458 mf=2616.355 MHzT=3.8221119751188E-10 s
26.283NiZ=28N=29L=0.22917 mf=1308.177 MHzT=7.6442239502376E-10 s
26.283NiZ=28N=30L=0.45834 mf=654.089 MHzT=1.5288447900475E-9 s
26.283NiZ=28N=31L=0.91667 mf=327.044 MHzT=3.057689580095E-9 s
26.283NiZ=28N=32L=1.83334 mf=163.522 MHzT=6.11537916019E-9 s
26.283NiZ=28N=33L=3.66669 mf=81.761 MHzT=1.223075832038E-8 s
26.283NiZ=28N=34L=7.33338 mf=40.881 MHzT=2.446151664076E-8 s
26.283NiZ=28N=35L=14.66676 mf=20.440 MHzT=4.892303328152E-8 s
26.283NiZ=28N=36L=29.33351 mf=10.220 MHzT=9.7846066563041E-8 s
26.283NiZ=28N=37L=58.66703 mf=5.110 MHzT=1.9569213312608E-7 s
26.283NiZ=28N=38L=117.33405 mf=2.555 MHzT=3.9138426625216E-7 s
26.283NiZ=28N=39L=234.66810 mf=1.278 MHzT=7.8276853250433E-7 s
26.283NiZ=28N=40L=469.33620 mf=0.639 MHzT=1.5655370650087E-6 s
26.283NiZ=28N=41L=938.67241 mf=0.319 MHzT=3.1310741300173E-6 s
26.283NiZ=28N=42L=1877.34482 mf=0.160 MHzT=6.2621482600346E-6 s
26.283NiZ=28N=43L=3754.68964 mf=0.080 MHzT=1.2524296520069E-5 s
26.283NiZ=28N=44L=7509.37928 mf=0.040 MHzT=2.5048593040138E-5 s
26.283NiZ=28N=45L=15018.75855 mf=0.020 MHzT=5.0097186080277E-5 s
26.283NiZ=28N=46L=30037.51711 mf=0.010 MHzT=0.00010019437216055 s
26.283NiZ=28N=47L=60075.03422 mf=0.005 MHzT=0.00020038874432111 s
26.283NiZ=28N=48L=120150.06843 mf=0.002 MHzT=0.00040077748864221 s
26.283NiZ=28N=49L=240300.13686 mf=0.001 MHzT=0.00080155497728443 s
26.283NiZ=28N=50L=480600.27372 mf=0.001 MHzT=0.0016031099545689 s
26.283NiZ=28N=51L=961200.54745 mf=0.000 MHzT=0.0032062199091377 s
26.283NiZ=28N=52L=1922401.09490 mf=0.000 MHzT=0.0064124398182754 s
26.283NiZ=28N=53L=3844802.18980 mf=0.000 MHzT=0.012824879636551 s
26.283NiZ=28N=54L=7689604.37959 mf=0.000 MHzT=0.025649759273102 s
26.283NiZ=28N=55L=15379208.75918 mf=0.000 MHzT=0.051299518546204 s
26.283NiZ=28N=56L=30758417.51837 mf=0.000 MHzT=0.10259903709241 s
26.283NiZ=28N=57L=61516835.03673 mf=0.000 MHzT=0.20519807418481 s
26.283CuZ=29N=17L=0.00006 mf=5173525.326 MHzT=1.9329179561671E-13 s
26.283CuZ=29N=18L=0.00012 mf=2586762.663 MHzT=3.8658359123341E-13 s
26.283CuZ=29N=19L=0.00023 mf=1293381.332 MHzT=7.7316718246683E-13 s
26.283CuZ=29N=20L=0.00046 mf=646690.666 MHzT=1.5463343649337E-12 s
26.283CuZ=29N=21L=0.00093 mf=323345.333 MHzT=3.0926687298673E-12 s
26.283CuZ=29N=22L=0.00185 mf=161672.666 MHzT=6.1853374597346E-12 s
26.283CuZ=29N=23L=0.00371 mf=80836.333 MHzT=1.2370674919469E-11 s
26.283CuZ=29N=24L=0.00742 mf=40418.167 MHzT=2.4741349838939E-11 s
26.283CuZ=29N=25L=0.01483 mf=20209.083 MHzT=4.9482699677877E-11 s
26.283CuZ=29N=26L=0.02967 mf=10104.542 MHzT=9.8965399355754E-11 s
26.283CuZ=29N=27L=0.05934 mf=5052.271 MHzT=1.9793079871151E-10 s
26.283CuZ=29N=28L=0.11868 mf=2526.135 MHzT=3.9586159742302E-10 s
26.283CuZ=29N=29L=0.23735 mf=1263.068 MHzT=7.9172319484603E-10 s
26.283CuZ=29N=30L=0.47471 mf=631.534 MHzT=1.5834463896921E-9 s
26.283CuZ=29N=31L=0.94941 mf=315.767 MHzT=3.1668927793841E-9 s
26.283CuZ=29N=32L=1.89882 mf=157.883 MHzT=6.3337855587683E-9 s
26.283CuZ=29N=33L=3.79764 mf=78.942 MHzT=1.2667571117537E-8 s
26.283CuZ=29N=34L=7.59528 mf=39.471 MHzT=2.5335142235073E-8 s
26.283CuZ=29N=35L=15.19057 mf=19.735 MHzT=5.0670284470146E-8 s
26.283CuZ=29N=36L=30.38114 mf=9.868 MHzT=1.0134056894029E-7 s
26.283CuZ=29N=37L=60.76228 mf=4.934 MHzT=2.0268113788058E-7 s
26.283CuZ=29N=38L=121.52455 mf=2.467 MHzT=4.0536227576117E-7 s
26.283CuZ=29N=39L=243.04911 mf=1.233 MHzT=8.1072455152234E-7 s
26.283CuZ=29N=40L=486.09821 mf=0.617 MHzT=1.6214491030447E-6 s
26.283CuZ=29N=41L=972.19642 mf=0.308 MHzT=3.2428982060894E-6 s
26.283CuZ=29N=42L=1944.39285 mf=0.154 MHzT=6.4857964121787E-6 s
26.283CuZ=29N=43L=3888.78570 mf=0.077 MHzT=1.2971592824357E-5 s
26.283CuZ=29N=44L=7777.57139 mf=0.039 MHzT=2.5943185648715E-5 s
26.283CuZ=29N=45L=15555.14279 mf=0.019 MHzT=5.188637129743E-5 s
26.283CuZ=29N=46L=31110.28558 mf=0.010 MHzT=0.00010377274259486 s
26.283CuZ=29N=47L=62220.57115 mf=0.005 MHzT=0.00020754548518972 s
26.283CuZ=29N=48L=124441.14230 mf=0.002 MHzT=0.00041509097037944 s
26.283CuZ=29N=49L=248882.28461 mf=0.001 MHzT=0.00083018194075887 s
26.283CuZ=29N=50L=497764.56921 mf=0.001 MHzT=0.0016603638815177 s
26.283CuZ=29N=51L=995529.13843 mf=0.000 MHzT=0.0033207277630355 s
26.283CuZ=29N=52L=1991058.27686 mf=0.000 MHzT=0.006641455526071 s
26.283CuZ=29N=53L=3982116.55372 mf=0.000 MHzT=0.013282911052142 s
26.283CuZ=29N=54L=7964233.10743 mf=0.000 MHzT=0.026565822104284 s
26.283CuZ=29N=55L=15928466.21487 mf=0.000 MHzT=0.053131644208568 s
26.283CuZ=29N=56L=31856932.42974 mf=0.000 MHzT=0.10626328841714 s
26.283CuZ=29N=57L=63713864.85947 mf=0.000 MHzT=0.21252657683427 s
26.283ZnZ=30N=17L=0.00006 mf=5001074.482 MHzT=1.9995702994832E-13 s
26.283ZnZ=30N=18L=0.00012 mf=2500537.241 MHzT=3.9991405989664E-13 s
26.283ZnZ=30N=19L=0.00024 mf=1250268.621 MHzT=7.9982811979327E-13 s
26.283ZnZ=30N=20L=0.00048 mf=625134.310 MHzT=1.5996562395865E-12 s
26.283ZnZ=30N=21L=0.00096 mf=312567.155 MHzT=3.1993124791731E-12 s
26.283ZnZ=30N=22L=0.00192 mf=156283.578 MHzT=6.3986249583462E-12 s
26.283ZnZ=30N=23L=0.00384 mf=78141.789 MHzT=1.2797249916692E-11 s
26.283ZnZ=30N=24L=0.00767 mf=39070.894 MHzT=2.5594499833385E-11 s
26.283ZnZ=30N=25L=0.01535 mf=19535.447 MHzT=5.1188999666769E-11 s
26.283ZnZ=30N=26L=0.03069 mf=9767.724 MHzT=1.0237799933354E-10 s
26.283ZnZ=30N=27L=0.06138 mf=4883.862 MHzT=2.0475599866708E-10 s
26.283ZnZ=30N=28L=0.12277 mf=2441.931 MHzT=4.0951199733415E-10 s
26.283ZnZ=30N=29L=0.24554 mf=1220.965 MHzT=8.1902399466831E-10 s
26.283ZnZ=30N=30L=0.49107 mf=610.483 MHzT=1.6380479893366E-9 s
26.283ZnZ=30N=31L=0.98215 mf=305.241 MHzT=3.2760959786732E-9 s
26.283ZnZ=30N=32L=1.96430 mf=152.621 MHzT=6.5521919573465E-9 s
26.283ZnZ=30N=33L=3.92860 mf=76.310 MHzT=1.3104383914693E-8 s
26.283ZnZ=30N=34L=7.85719 mf=38.155 MHzT=2.6208767829386E-8 s
26.283ZnZ=30N=35L=15.71438 mf=19.078 MHzT=5.2417535658772E-8 s
26.283ZnZ=30N=36L=31.42876 mf=9.539 MHzT=1.0483507131754E-7 s
26.283ZnZ=30N=37L=62.85753 mf=4.769 MHzT=2.0967014263509E-7 s
26.283ZnZ=30N=38L=125.71505 mf=2.385 MHzT=4.1934028527017E-7 s
26.283ZnZ=30N=39L=251.43011 mf=1.192 MHzT=8.3868057054035E-7 s
26.283ZnZ=30N=40L=502.86022 mf=0.596 MHzT=1.6773611410807E-6 s
26.283ZnZ=30N=41L=1005.72044 mf=0.298 MHzT=3.3547222821614E-6 s
26.283ZnZ=30N=42L=2011.44088 mf=0.149 MHzT=6.7094445643228E-6 s
26.283ZnZ=30N=43L=4022.88176 mf=0.075 MHzT=1.3418889128646E-5 s
26.283ZnZ=30N=44L=8045.76351 mf=0.037 MHzT=2.6837778257291E-5 s
26.283ZnZ=30N=45L=16091.52702 mf=0.019 MHzT=5.3675556514582E-5 s
26.283ZnZ=30N=46L=32183.05404 mf=0.009 MHzT=0.00010735111302916 s
26.283ZnZ=30N=47L=64366.10809 mf=0.005 MHzT=0.00021470222605833 s
26.283ZnZ=30N=48L=128732.21618 mf=0.002 MHzT=0.00042940445211666 s
26.283ZnZ=30N=49L=257464.43235 mf=0.001 MHzT=0.00085880890423332 s
26.283ZnZ=30N=50L=514928.86470 mf=0.001 MHzT=0.0017176178084666 s
26.283ZnZ=30N=51L=1029857.72941 mf=0.000 MHzT=0.0034352356169333 s
26.283ZnZ=30N=52L=2059715.45882 mf=0.000 MHzT=0.0068704712338665 s
26.283ZnZ=30N=53L=4119430.91764 mf=0.000 MHzT=0.013740942467733 s
26.283ZnZ=30N=54L=8238861.83528 mf=0.000 MHzT=0.027481884935466 s
26.283ZnZ=30N=55L=16477723.67055 mf=0.000 MHzT=0.054963769870932 s
26.283ZnZ=30N=56L=32955447.34111 mf=0.000 MHzT=0.10992753974186 s
26.283ZnZ=30N=57L=65910894.68221 mf=0.000 MHzT=0.21985507948373 s
26.283GaZ=31N=17L=0.00006 mf=4839749.499 MHzT=2.0662226427993E-13 s
26.283GaZ=31N=18L=0.00012 mf=2419874.749 MHzT=4.1324452855986E-13 s
26.283GaZ=31N=19L=0.00025 mf=1209937.375 MHzT=8.2648905711971E-13 s
26.283GaZ=31N=20L=0.00050 mf=604968.687 MHzT=1.6529781142394E-12 s
26.283GaZ=31N=21L=0.00099 mf=302484.344 MHzT=3.3059562284789E-12 s
26.283GaZ=31N=22L=0.00198 mf=151242.172 MHzT=6.6119124569577E-12 s
26.283GaZ=31N=23L=0.00396 mf=75621.086 MHzT=1.3223824913915E-11 s
26.283GaZ=31N=24L=0.00793 mf=37810.543 MHzT=2.6447649827831E-11 s
26.283GaZ=31N=25L=0.01586 mf=18905.271 MHzT=5.2895299655662E-11 s
26.283GaZ=31N=26L=0.03172 mf=9452.636 MHzT=1.0579059931132E-10 s
26.283GaZ=31N=27L=0.06343 mf=4726.318 MHzT=2.1158119862265E-10 s
26.283GaZ=31N=28L=0.12686 mf=2363.159 MHzT=4.2316239724529E-10 s
26.283GaZ=31N=29L=0.25372 mf=1181.579 MHzT=8.4632479449059E-10 s
26.283GaZ=31N=30L=0.50744 mf=590.790 MHzT=1.6926495889812E-9 s
26.283GaZ=31N=31L=1.01489 mf=295.395 MHzT=3.3852991779623E-9 s
26.283GaZ=31N=32L=2.02977 mf=147.697 MHzT=6.7705983559247E-9 s
26.283GaZ=31N=33L=4.05955 mf=73.849 MHzT=1.3541196711849E-8 s
26.283GaZ=31N=34L=8.11910 mf=36.924 MHzT=2.7082393423699E-8 s
26.283GaZ=31N=35L=16.23819 mf=18.462 MHzT=5.4164786847398E-8 s
26.283GaZ=31N=36L=32.47639 mf=9.231 MHzT=1.083295736948E-7 s
26.283GaZ=31N=37L=64.95278 mf=4.616 MHzT=2.1665914738959E-7 s
26.283GaZ=31N=38L=129.90556 mf=2.308 MHzT=4.3331829477918E-7 s
26.283GaZ=31N=39L=259.81111 mf=1.154 MHzT=8.6663658955836E-7 s
26.283GaZ=31N=40L=519.62223 mf=0.577 MHzT=1.7332731791167E-6 s
26.283GaZ=31N=41L=1039.24445 mf=0.288 MHzT=3.4665463582334E-6 s
26.283GaZ=31N=42L=2078.48891 mf=0.144 MHzT=6.9330927164669E-6 s
26.283GaZ=31N=43L=4156.97781 mf=0.072 MHzT=1.3866185432934E-5 s
26.283GaZ=31N=44L=8313.95563 mf=0.036 MHzT=2.7732370865868E-5 s
26.283GaZ=31N=45L=16627.91126 mf=0.018 MHzT=5.5464741731735E-5 s
26.283GaZ=31N=46L=33255.82251 mf=0.009 MHzT=0.00011092948346347 s
26.283GaZ=31N=47L=66511.64502 mf=0.005 MHzT=0.00022185896692694 s
26.283GaZ=31N=48L=133023.29005 mf=0.002 MHzT=0.00044371793385388 s
26.283GaZ=31N=49L=266046.58010 mf=0.001 MHzT=0.00088743586770776 s
26.283GaZ=31N=50L=532093.16019 mf=0.001 MHzT=0.0017748717354155 s
26.283GaZ=31N=51L=1064186.32039 mf=0.000 MHzT=0.003549743470831 s
26.283GaZ=31N=52L=2128372.64078 mf=0.000 MHzT=0.0070994869416621 s
26.283GaZ=31N=53L=4256745.28156 mf=0.000 MHzT=0.014198973883324 s
26.283GaZ=31N=54L=8513490.56312 mf=0.000 MHzT=0.028397947766648 s
26.283GaZ=31N=55L=17026981.12624 mf=0.000 MHzT=0.056795895533297 s
26.283GaZ=31N=56L=34053962.25248 mf=0.000 MHzT=0.11359179106659 s
26.283GaZ=31N=57L=68107924.50495 mf=0.000 MHzT=0.22718358213319 s
26.283GeZ=32N=17L=0.00006 mf=4688507.327 MHzT=2.1328749861154E-13 s
26.283GeZ=32N=18L=0.00013 mf=2344253.664 MHzT=4.2657499722308E-13 s
26.283GeZ=32N=19L=0.00026 mf=1172126.832 MHzT=8.5314999444616E-13 s
26.283GeZ=32N=20L=0.00051 mf=586063.416 MHzT=1.7062999888923E-12 s
26.283GeZ=32N=21L=0.00102 mf=293031.708 MHzT=3.4125999777846E-12 s
26.283GeZ=32N=22L=0.00205 mf=146515.854 MHzT=6.8251999555692E-12 s
26.283GeZ=32N=23L=0.00409 mf=73257.927 MHzT=1.3650399911138E-11 s
26.283GeZ=32N=24L=0.00818 mf=36628.963 MHzT=2.7300799822277E-11 s
26.283GeZ=32N=25L=0.01637 mf=18314.482 MHzT=5.4601599644554E-11 s
26.283GeZ=32N=26L=0.03274 mf=9157.241 MHzT=1.0920319928911E-10 s
26.283GeZ=32N=27L=0.06548 mf=4578.620 MHzT=2.1840639857822E-10 s
26.283GeZ=32N=28L=0.13095 mf=2289.310 MHzT=4.3681279715643E-10 s
26.283GeZ=32N=29L=0.26191 mf=1144.655 MHzT=8.7362559431286E-10 s
26.283GeZ=32N=30L=0.52381 mf=572.328 MHzT=1.7472511886257E-9 s
26.283GeZ=32N=31L=1.04763 mf=286.164 MHzT=3.4945023772515E-9 s
26.283GeZ=32N=32L=2.09525 mf=143.082 MHzT=6.9890047545029E-9 s
26.283GeZ=32N=33L=4.19050 mf=71.541 MHzT=1.3978009509006E-8 s
26.283GeZ=32N=34L=8.38100 mf=35.770 MHzT=2.7956019018012E-8 s
26.283GeZ=32N=35L=16.76201 mf=17.885 MHzT=5.5912038036023E-8 s
26.283GeZ=32N=36L=33.52401 mf=8.943 MHzT=1.1182407607205E-7 s
26.283GeZ=32N=37L=67.04803 mf=4.471 MHzT=2.2364815214409E-7 s
26.283GeZ=32N=38L=134.09606 mf=2.236 MHzT=4.4729630428819E-7 s
26.283GeZ=32N=39L=268.19212 mf=1.118 MHzT=8.9459260857637E-7 s
26.283GeZ=32N=40L=536.38423 mf=0.559 MHzT=1.7891852171527E-6 s
26.283GeZ=32N=41L=1072.76847 mf=0.279 MHzT=3.5783704343055E-6 s
26.283GeZ=32N=42L=2145.53694 mf=0.140 MHzT=7.156740868611E-6 s
26.283GeZ=32N=43L=4291.07387 mf=0.070 MHzT=1.4313481737222E-5 s
26.283GeZ=32N=44L=8582.14775 mf=0.035 MHzT=2.8626963474444E-5 s
26.283GeZ=32N=45L=17164.29549 mf=0.017 MHzT=5.7253926948888E-5 s
26.283GeZ=32N=46L=34328.59098 mf=0.009 MHzT=0.00011450785389778 s
26.283GeZ=32N=47L=68657.18196 mf=0.004 MHzT=0.00022901570779555 s
26.283GeZ=32N=48L=137314.36392 mf=0.002 MHzT=0.0004580314155911 s
26.283GeZ=32N=49L=274628.72784 mf=0.001 MHzT=0.00091606283118221 s
26.283GeZ=32N=50L=549257.45569 mf=0.001 MHzT=0.0018321256623644 s
26.283GeZ=32N=51L=1098514.91137 mf=0.000 MHzT=0.0036642513247288 s
26.283GeZ=32N=52L=2197029.82274 mf=0.000 MHzT=0.0073285026494576 s
26.283GeZ=32N=53L=4394059.64548 mf=0.000 MHzT=0.014657005298915 s
26.283GeZ=32N=54L=8788119.29096 mf=0.000 MHzT=0.029314010597831 s
26.283GeZ=32N=55L=17576238.58192 mf=0.000 MHzT=0.058628021195661 s
26.283GeZ=32N=56L=35152477.16385 mf=0.000 MHzT=0.11725604239132 s
26.283GeZ=32N=57L=70304954.32769 mf=0.000 MHzT=0.23451208478264 s
26.283AsZ=33N=17L=0.00007 mf=4546431.347 MHzT=2.1995273294315E-13 s
26.283AsZ=33N=18L=0.00013 mf=2273215.674 MHzT=4.399054658863E-13 s
26.283AsZ=33N=19L=0.00026 mf=1136607.837 MHzT=8.798109317726E-13 s
26.283AsZ=33N=20L=0.00053 mf=568303.918 MHzT=1.7596218635452E-12 s
26.283AsZ=33N=21L=0.00106 mf=284151.959 MHzT=3.5192437270904E-12 s
26.283AsZ=33N=22L=0.00211 mf=142075.980 MHzT=7.0384874541808E-12 s
26.283AsZ=33N=23L=0.00422 mf=71037.990 MHzT=1.4076974908362E-11 s
26.283AsZ=33N=24L=0.00844 mf=35518.995 MHzT=2.8153949816723E-11 s
26.283AsZ=33N=25L=0.01688 mf=17759.497 MHzT=5.6307899633446E-11 s
26.283AsZ=33N=26L=0.03376 mf=8879.749 MHzT=1.1261579926689E-10 s
26.283AsZ=33N=27L=0.06752 mf=4439.874 MHzT=2.2523159853379E-10 s
26.283AsZ=33N=28L=0.13505 mf=2219.937 MHzT=4.5046319706757E-10 s
26.283AsZ=33N=29L=0.27009 mf=1109.969 MHzT=9.0092639413514E-10 s
26.283AsZ=33N=30L=0.54018 mf=554.984 MHzT=1.8018527882703E-9 s
26.283AsZ=33N=31L=1.08036 mf=277.492 MHzT=3.6037055765406E-9 s
26.283AsZ=33N=32L=2.16073 mf=138.746 MHzT=7.2074111530811E-9 s
26.283AsZ=33N=33L=4.32146 mf=69.373 MHzT=1.4414822306162E-8 s
26.283AsZ=33N=34L=8.64291 mf=34.687 MHzT=2.8829644612325E-8 s
26.283AsZ=33N=35L=17.28582 mf=17.343 MHzT=5.7659289224649E-8 s
26.283AsZ=33N=36L=34.57164 mf=8.672 MHzT=1.153185784493E-7 s
26.283AsZ=33N=37L=69.14328 mf=4.336 MHzT=2.306371568986E-7 s
26.283AsZ=33N=38L=138.28656 mf=2.168 MHzT=4.6127431379719E-7 s
26.283AsZ=33N=39L=276.57312 mf=1.084 MHzT=9.2254862759438E-7 s
26.283AsZ=33N=40L=553.14624 mf=0.542 MHzT=1.8450972551888E-6 s
26.283AsZ=33N=41L=1106.29248 mf=0.271 MHzT=3.6901945103775E-6 s
26.283AsZ=33N=42L=2212.58497 mf=0.135 MHzT=7.3803890207551E-6 s
26.283AsZ=33N=43L=4425.16993 mf=0.068 MHzT=1.476077804151E-5 s
26.283AsZ=33N=44L=8850.33986 mf=0.034 MHzT=2.952155608302E-5 s
26.283AsZ=33N=45L=17700.67972 mf=0.017 MHzT=5.9043112166041E-5 s
26.283AsZ=33N=46L=35401.35945 mf=0.008 MHzT=0.00011808622433208 s
26.283AsZ=33N=47L=70802.71890 mf=0.004 MHzT=0.00023617244866416 s
26.283AsZ=33N=48L=141605.43779 mf=0.002 MHzT=0.00047234489732832 s
26.283AsZ=33N=49L=283210.87559 mf=0.001 MHzT=0.00094468979465665 s
26.283AsZ=33N=50L=566421.75118 mf=0.001 MHzT=0.0018893795893133 s
26.283AsZ=33N=51L=1132843.50235 mf=0.000 MHzT=0.0037787591786266 s
26.283AsZ=33N=52L=2265687.00470 mf=0.000 MHzT=0.0075575183572532 s
26.283AsZ=33N=53L=4531374.00940 mf=0.000 MHzT=0.015115036714506 s
26.283AsZ=33N=54L=9062748.01880 mf=0.000 MHzT=0.030230073429013 s
26.283AsZ=33N=55L=18125496.03761 mf=0.000 MHzT=0.060460146858026 s
26.283AsZ=33N=56L=36250992.07522 mf=0.000 MHzT=0.12092029371605 s
26.283AsZ=33N=57L=72501984.15043 mf=0.000 MHzT=0.2418405874321 s
26.283SeZ=34N=17L=0.00007 mf=4412712.778 MHzT=2.2661796727476E-13 s
26.283SeZ=34N=18L=0.00014 mf=2206356.389 MHzT=4.5323593454952E-13 s
26.283SeZ=34N=19L=0.00027 mf=1103178.195 MHzT=9.0647186909904E-13 s
26.283SeZ=34N=20L=0.00054 mf=551589.097 MHzT=1.8129437381981E-12 s
26.283SeZ=34N=21L=0.00109 mf=275794.549 MHzT=3.6258874763962E-12 s
26.283SeZ=34N=22L=0.00217 mf=137897.274 MHzT=7.2517749527923E-12 s
26.283SeZ=34N=23L=0.00435 mf=68948.637 MHzT=1.4503549905585E-11 s
26.283SeZ=34N=24L=0.00870 mf=34474.319 MHzT=2.9007099811169E-11 s
26.283SeZ=34N=25L=0.01739 mf=17237.159 MHzT=5.8014199622339E-11 s
26.283SeZ=34N=26L=0.03478 mf=8618.580 MHzT=1.1602839924468E-10 s
26.283SeZ=34N=27L=0.06957 mf=4309.290 MHzT=2.3205679848935E-10 s
26.283SeZ=34N=28L=0.13914 mf=2154.645 MHzT=4.6411359697871E-10 s
26.283SeZ=34N=29L=0.27828 mf=1077.322 MHzT=9.2822719395742E-10 s
26.283SeZ=34N=30L=0.55655 mf=538.661 MHzT=1.8564543879148E-9 s
26.283SeZ=34N=31L=1.11310 mf=269.331 MHzT=3.7129087758297E-9 s
26.283SeZ=34N=32L=2.22620 mf=134.665 MHzT=7.4258175516593E-9 s
26.283SeZ=34N=33L=4.45241 mf=67.333 MHzT=1.4851635103319E-8 s
26.283SeZ=34N=34L=8.90482 mf=33.666 MHzT=2.9703270206637E-8 s
26.283SeZ=34N=35L=17.80963 mf=16.833 MHzT=5.9406540413275E-8 s
26.283SeZ=34N=36L=35.61927 mf=8.417 MHzT=1.1881308082655E-7 s
26.283SeZ=34N=37L=71.23853 mf=4.208 MHzT=2.376261616531E-7 s
26.283SeZ=34N=38L=142.47706 mf=2.104 MHzT=4.752523233062E-7 s
26.283SeZ=34N=39L=284.95412 mf=1.052 MHzT=9.505046466124E-7 s
26.283SeZ=34N=40L=569.90825 mf=0.526 MHzT=1.9010092932248E-6 s
26.283SeZ=34N=41L=1139.81650 mf=0.263 MHzT=3.8020185864496E-6 s
26.283SeZ=34N=42L=2279.63299 mf=0.132 MHzT=7.6040371728992E-6 s
26.283SeZ=34N=43L=4559.26599 mf=0.066 MHzT=1.5208074345798E-5 s
26.283SeZ=34N=44L=9118.53198 mf=0.033 MHzT=3.0416148691597E-5 s
26.283SeZ=34N=45L=18237.06396 mf=0.016 MHzT=6.0832297383193E-5 s
26.283SeZ=34N=46L=36474.12792 mf=0.008 MHzT=0.00012166459476639 s
26.283SeZ=34N=47L=72948.25583 mf=0.004 MHzT=0.00024332918953277 s
26.283SeZ=34N=48L=145896.51167 mf=0.002 MHzT=0.00048665837906555 s
26.283SeZ=34N=49L=291793.02333 mf=0.001 MHzT=0.00097331675813109 s
26.283SeZ=34N=50L=583586.04667 mf=0.001 MHzT=0.0019466335162622 s
26.283SeZ=34N=51L=1167172.09333 mf=0.000 MHzT=0.0038932670325244 s
26.283SeZ=34N=52L=2334344.18666 mf=0.000 MHzT=0.0077865340650487 s
26.283SeZ=34N=53L=4668688.37332 mf=0.000 MHzT=0.015573068130097 s
26.283SeZ=34N=54L=9337376.74665 mf=0.000 MHzT=0.031146136260195 s
26.283SeZ=34N=55L=18674753.49329 mf=0.000 MHzT=0.06229227252039 s
26.283SeZ=34N=56L=37349506.98659 mf=0.000 MHzT=0.12458454504078 s
26.283SeZ=34N=57L=74699013.97317 mf=0.000 MHzT=0.24916909008156 s
26.283BrZ=35N=17L=0.00007 mf=4286635.270 MHzT=2.3328320160637E-13 s
26.283BrZ=35N=18L=0.00014 mf=2143317.635 MHzT=4.6656640321274E-13 s
26.283BrZ=35N=19L=0.00028 mf=1071658.818 MHzT=9.3313280642548E-13 s
26.283BrZ=35N=20L=0.00056 mf=535829.409 MHzT=1.866265612851E-12 s
26.283BrZ=35N=21L=0.00112 mf=267914.704 MHzT=3.7325312257019E-12 s
26.283BrZ=35N=22L=0.00224 mf=133957.352 MHzT=7.4650624514039E-12 s
26.283BrZ=35N=23L=0.00448 mf=66978.676 MHzT=1.4930124902808E-11 s
26.283BrZ=35N=24L=0.00895 mf=33489.338 MHzT=2.9860249805615E-11 s
26.283BrZ=35N=25L=0.01790 mf=16744.669 MHzT=5.9720499611231E-11 s
26.283BrZ=35N=26L=0.03581 mf=8372.335 MHzT=1.1944099922246E-10 s
26.283BrZ=35N=27L=0.07162 mf=4186.167 MHzT=2.3888199844492E-10 s
26.283BrZ=35N=28L=0.14323 mf=2093.084 MHzT=4.7776399688985E-10 s
26.283BrZ=35N=29L=0.28646 mf=1046.542 MHzT=9.5552799377969E-10 s
26.283BrZ=35N=30L=0.57292 mf=523.271 MHzT=1.9110559875594E-9 s
26.283BrZ=35N=31L=1.14584 mf=261.635 MHzT=3.8221119751188E-9 s
26.283BrZ=35N=32L=2.29168 mf=130.818 MHzT=7.6442239502376E-9 s
26.283BrZ=35N=33L=4.58336 mf=65.409 MHzT=1.5288447900475E-8 s
26.283BrZ=35N=34L=9.16672 mf=32.704 MHzT=3.057689580095E-8 s
26.283BrZ=35N=35L=18.33345 mf=16.352 MHzT=6.11537916019E-8 s
26.283BrZ=35N=36L=36.66689 mf=8.176 MHzT=1.223075832038E-7 s
26.283BrZ=35N=37L=73.33378 mf=4.088 MHzT=2.446151664076E-7 s
26.283BrZ=35N=38L=146.66756 mf=2.044 MHzT=4.892303328152E-7 s
26.283BrZ=35N=39L=293.33513 mf=1.022 MHzT=9.7846066563041E-7 s
26.283BrZ=35N=40L=586.67026 mf=0.511 MHzT=1.9569213312608E-6 s
26.283BrZ=35N=41L=1173.34051 mf=0.256 MHzT=3.9138426625216E-6 s
26.283BrZ=35N=42L=2346.68102 mf=0.128 MHzT=7.8276853250433E-6 s
26.283BrZ=35N=43L=4693.36205 mf=0.064 MHzT=1.5655370650087E-5 s
26.283BrZ=35N=44L=9386.72410 mf=0.032 MHzT=3.1310741300173E-5 s
26.283BrZ=35N=45L=18773.44819 mf=0.016 MHzT=6.2621482600346E-5 s
26.283BrZ=35N=46L=37546.89638 mf=0.008 MHzT=0.00012524296520069 s
26.283BrZ=35N=47L=75093.79277 mf=0.004 MHzT=0.00025048593040138 s
26.283BrZ=35N=48L=150187.58554 mf=0.002 MHzT=0.00050097186080277 s
26.283BrZ=35N=49L=300375.17108 mf=0.001 MHzT=0.0010019437216055 s
26.283BrZ=35N=50L=600750.34216 mf=0.000 MHzT=0.0020038874432111 s
26.283BrZ=35N=51L=1201500.68431 mf=0.000 MHzT=0.0040077748864221 s
26.283BrZ=35N=52L=2403001.36862 mf=0.000 MHzT=0.0080155497728443 s
26.283BrZ=35N=53L=4806002.73724 mf=0.000 MHzT=0.016031099545689 s
26.283BrZ=35N=54L=9612005.47449 mf=0.000 MHzT=0.032062199091377 s
26.283BrZ=35N=55L=19224010.94898 mf=0.000 MHzT=0.064124398182754 s
26.283BrZ=35N=56L=38448021.89796 mf=0.000 MHzT=0.12824879636551 s
26.283BrZ=35N=57L=76896043.79591 mf=0.000 MHzT=0.25649759273102 s
26.283KrZ=36N=17L=0.00007 mf=4167562.068 MHzT=2.3994843593798E-13 s
26.283KrZ=36N=18L=0.00014 mf=2083781.034 MHzT=4.7989687187596E-13 s
26.283KrZ=36N=19L=0.00029 mf=1041890.517 MHzT=9.5979374375193E-13 s
26.283KrZ=36N=20L=0.00058 mf=520945.259 MHzT=1.9195874875039E-12 s
26.283KrZ=36N=21L=0.00115 mf=260472.629 MHzT=3.8391749750077E-12 s
26.283KrZ=36N=22L=0.00230 mf=130236.315 MHzT=7.6783499500154E-12 s
26.283KrZ=36N=23L=0.00460 mf=65118.157 MHzT=1.5356699900031E-11 s
26.283KrZ=36N=24L=0.00921 mf=32559.079 MHzT=3.0713399800062E-11 s
26.283KrZ=36N=25L=0.01842 mf=16279.539 MHzT=6.1426799600123E-11 s
26.283KrZ=36N=26L=0.03683 mf=8139.770 MHzT=1.2285359920025E-10 s
26.283KrZ=36N=27L=0.07366 mf=4069.885 MHzT=2.4570719840049E-10 s
26.283KrZ=36N=28L=0.14732 mf=2034.942 MHzT=4.9141439680099E-10 s
26.283KrZ=36N=29L=0.29464 mf=1017.471 MHzT=9.8282879360197E-10 s
26.283KrZ=36N=30L=0.58929 mf=508.736 MHzT=1.9656575872039E-9 s
26.283KrZ=36N=31L=1.17858 mf=254.368 MHzT=3.9313151744079E-9 s
26.283KrZ=36N=32L=2.35716 mf=127.184 MHzT=7.8626303488158E-9 s
26.283KrZ=36N=33L=4.71431 mf=63.592 MHzT=1.5725260697632E-8 s
26.283KrZ=36N=34L=9.42863 mf=31.796 MHzT=3.1450521395263E-8 s
26.283KrZ=36N=35L=18.85726 mf=15.898 MHzT=6.2901042790526E-8 s
26.283KrZ=36N=36L=37.71452 mf=7.949 MHzT=1.2580208558105E-7 s
26.283KrZ=36N=37L=75.42903 mf=3.974 MHzT=2.516041711621E-7 s
26.283KrZ=36N=38L=150.85807 mf=1.987 MHzT=5.0320834232421E-7 s
26.283KrZ=36N=39L=301.71613 mf=0.994 MHzT=1.0064166846484E-6 s
26.283KrZ=36N=40L=603.43226 mf=0.497 MHzT=2.0128333692968E-6 s
26.283KrZ=36N=41L=1206.86453 mf=0.248 MHzT=4.0256667385937E-6 s
26.283KrZ=36N=42L=2413.72905 mf=0.124 MHzT=8.0513334771874E-6 s
26.283KrZ=36N=43L=4827.45811 mf=0.062 MHzT=1.6102666954375E-5 s
26.283KrZ=36N=44L=9654.91621 mf=0.031 MHzT=3.2205333908749E-5 s
26.283KrZ=36N=45L=19309.83243 mf=0.016 MHzT=6.4410667817499E-5 s
26.283KrZ=36N=46L=38619.66485 mf=0.008 MHzT=0.000128821335635 s
26.283KrZ=36N=47L=77239.32971 mf=0.004 MHzT=0.00025764267127 s
26.283KrZ=36N=48L=154478.65941 mf=0.002 MHzT=0.00051528534253999 s
26.283KrZ=36N=49L=308957.31882 mf=0.001 MHzT=0.00103057068508 s
26.283KrZ=36N=50L=617914.63765 mf=0.000 MHzT=0.00206114137016 s
26.283KrZ=36N=51L=1235829.27529 mf=0.000 MHzT=0.0041222827403199 s
26.283KrZ=36N=52L=2471658.55058 mf=0.000 MHzT=0.0082445654806398 s
26.283KrZ=36N=53L=4943317.10117 mf=0.000 MHzT=0.01648913096128 s
26.283KrZ=36N=54L=9886634.20233 mf=0.000 MHzT=0.032978261922559 s
26.283KrZ=36N=55L=19773268.40466 mf=0.000 MHzT=0.065956523845119 s
26.283KrZ=36N=56L=39546536.80933 mf=0.000 MHzT=0.13191304769024 s
26.283KrZ=36N=57L=79093073.61866 mf=0.000 MHzT=0.26382609538048 s
26.283RbZ=37N=17L=0.00007 mf=4054925.256 MHzT=2.4661367026959E-13 s
26.283RbZ=37N=18L=0.00015 mf=2027462.628 MHzT=4.9322734053918E-13 s
26.283RbZ=37N=19L=0.00030 mf=1013731.314 MHzT=9.8645468107837E-13 s
26.283RbZ=37N=20L=0.00059 mf=506865.657 MHzT=1.9729093621567E-12 s
26.283RbZ=37N=21L=0.00118 mf=253432.828 MHzT=3.9458187243135E-12 s
26.283RbZ=37N=22L=0.00237 mf=126716.414 MHzT=7.8916374486269E-12 s
26.283RbZ=37N=23L=0.00473 mf=63358.207 MHzT=1.5783274897254E-11 s
26.283RbZ=37N=24L=0.00946 mf=31679.104 MHzT=3.1566549794508E-11 s
26.283RbZ=37N=25L=0.01893 mf=15839.552 MHzT=6.3133099589016E-11 s
26.283RbZ=37N=26L=0.03785 mf=7919.776 MHzT=1.2626619917803E-10 s
26.283RbZ=37N=27L=0.07571 mf=3959.888 MHzT=2.5253239835606E-10 s
26.283RbZ=37N=28L=0.15141 mf=1979.944 MHzT=5.0506479671212E-10 s
26.283RbZ=37N=29L=0.30283 mf=989.972 MHzT=1.0101295934242E-9 s
26.283RbZ=37N=30L=0.60566 mf=494.986 MHzT=2.0202591868485E-9 s
26.283RbZ=37N=31L=1.21132 mf=247.493 MHzT=4.040518373697E-9 s
26.283RbZ=37N=32L=2.42263 mf=123.746 MHzT=8.081036747394E-9 s
26.283RbZ=37N=33L=4.84527 mf=61.873 MHzT=1.6162073494788E-8 s
26.283RbZ=37N=34L=9.69054 mf=30.937 MHzT=3.2324146989576E-8 s
26.283RbZ=37N=35L=19.38107 mf=15.468 MHzT=6.4648293979152E-8 s
26.283RbZ=37N=36L=38.76214 mf=7.734 MHzT=1.292965879583E-7 s
26.283RbZ=37N=37L=77.52428 mf=3.867 MHzT=2.5859317591661E-7 s
26.283RbZ=37N=38L=155.04857 mf=1.934 MHzT=5.1718635183322E-7 s
26.283RbZ=37N=39L=310.09714 mf=0.967 MHzT=1.0343727036664E-6 s
26.283RbZ=37N=40L=620.19427 mf=0.483 MHzT=2.0687454073329E-6 s
26.283RbZ=37N=41L=1240.38854 mf=0.242 MHzT=4.1374908146657E-6 s
26.283RbZ=37N=42L=2480.77708 mf=0.121 MHzT=8.2749816293314E-6 s
26.283RbZ=37N=43L=4961.55417 mf=0.060 MHzT=1.6549963258663E-5 s
26.283RbZ=37N=44L=9923.10833 mf=0.030 MHzT=3.3099926517326E-5 s
26.283RbZ=37N=45L=19846.21666 mf=0.015 MHzT=6.6199853034652E-5 s
26.283RbZ=37N=46L=39692.43332 mf=0.008 MHzT=0.0001323997060693 s
26.283RbZ=37N=47L=79384.86664 mf=0.004 MHzT=0.00026479941213861 s
26.283RbZ=37N=48L=158769.73328 mf=0.002 MHzT=0.00052959882427721 s
26.283RbZ=37N=49L=317539.46657 mf=0.001 MHzT=0.0010591976485544 s
26.283RbZ=37N=50L=635078.93314 mf=0.000 MHzT=0.0021183952971089 s
26.283RbZ=37N=51L=1270157.86627 mf=0.000 MHzT=0.0042367905942177 s
26.283RbZ=37N=52L=2540315.73254 mf=0.000 MHzT=0.0084735811884354 s
26.283RbZ=37N=53L=5080631.46509 mf=0.000 MHzT=0.016947162376871 s
26.283RbZ=37N=54L=10161262.93017 mf=0.000 MHzT=0.033894324753742 s
26.283RbZ=37N=55L=20322525.86035 mf=0.000 MHzT=0.067788649507483 s
26.283RbZ=37N=56L=40645051.72070 mf=0.000 MHzT=0.13557729901497 s
26.283RbZ=37N=57L=81290103.44140 mf=0.000 MHzT=0.27115459802993 s
26.283SrZ=38N=17L=0.00008 mf=3948216.696 MHzT=2.532789046012E-13 s
26.283SrZ=38N=18L=0.00015 mf=1974108.348 MHzT=5.065578092024E-13 s
26.283SrZ=38N=19L=0.00030 mf=987054.174 MHzT=1.0131156184048E-12 s
26.283SrZ=38N=20L=0.00061 mf=493527.087 MHzT=2.0262312368096E-12 s
26.283SrZ=38N=21L=0.00121 mf=246763.544 MHzT=4.0524624736192E-12 s
26.283SrZ=38N=22L=0.00243 mf=123381.772 MHzT=8.1049249472385E-12 s
26.283SrZ=38N=23L=0.00486 mf=61690.886 MHzT=1.6209849894477E-11 s
26.283SrZ=38N=24L=0.00972 mf=30845.443 MHzT=3.2419699788954E-11 s
26.283SrZ=38N=25L=0.01944 mf=15422.721 MHzT=6.4839399577908E-11 s
26.283SrZ=38N=26L=0.03888 mf=7711.361 MHzT=1.2967879915582E-10 s
26.283SrZ=38N=27L=0.07775 mf=3855.680 MHzT=2.5935759831163E-10 s
26.283SrZ=38N=28L=0.15551 mf=1927.840 MHzT=5.1871519662326E-10 s
26.283SrZ=38N=29L=0.31101 mf=963.920 MHzT=1.0374303932465E-9 s
26.283SrZ=38N=30L=0.62203 mf=481.960 MHzT=2.0748607864931E-9 s
26.283SrZ=38N=31L=1.24406 mf=240.980 MHzT=4.1497215729861E-9 s
26.283SrZ=38N=32L=2.48811 mf=120.490 MHzT=8.2994431459722E-9 s
26.283SrZ=38N=33L=4.97622 mf=60.245 MHzT=1.6598886291944E-8 s
26.283SrZ=38N=34L=9.95244 mf=30.123 MHzT=3.3197772583889E-8 s
26.283SrZ=38N=35L=19.90488 mf=15.061 MHzT=6.6395545167778E-8 s
26.283SrZ=38N=36L=39.80977 mf=7.531 MHzT=1.3279109033556E-7 s
26.283SrZ=38N=37L=79.61953 mf=3.765 MHzT=2.6558218067111E-7 s
26.283SrZ=38N=38L=159.23907 mf=1.883 MHzT=5.3116436134222E-7 s
26.283SrZ=38N=39L=318.47814 mf=0.941 MHzT=1.0623287226844E-6 s
26.283SrZ=38N=40L=636.95628 mf=0.471 MHzT=2.1246574453689E-6 s
26.283SrZ=38N=41L=1273.91256 mf=0.235 MHzT=4.2493148907378E-6 s
26.283SrZ=38N=42L=2547.82511 mf=0.118 MHzT=8.4986297814755E-6 s
26.283SrZ=38N=43L=5095.65022 mf=0.059 MHzT=1.6997259562951E-5 s
26.283SrZ=38N=44L=10191.30045 mf=0.029 MHzT=3.3994519125902E-5 s
26.283SrZ=38N=45L=20382.60089 mf=0.015 MHzT=6.7989038251804E-5 s
26.283SrZ=38N=46L=40765.20179 mf=0.007 MHzT=0.00013597807650361 s
26.283SrZ=38N=47L=81530.40358 mf=0.004 MHzT=0.00027195615300722 s
26.283SrZ=38N=48L=163060.80716 mf=0.002 MHzT=0.00054391230601443 s
26.283SrZ=38N=49L=326121.61431 mf=0.001 MHzT=0.0010878246120289 s
26.283SrZ=38N=50L=652243.22863 mf=0.000 MHzT=0.0021756492240577 s
26.283SrZ=38N=51L=1304486.45725 mf=0.000 MHzT=0.0043512984481155 s
26.283SrZ=38N=52L=2608972.91450 mf=0.000 MHzT=0.0087025968962309 s
26.283SrZ=38N=53L=5217945.82901 mf=0.000 MHzT=0.017405193792462 s
26.283SrZ=38N=54L=10435891.65802 mf=0.000 MHzT=0.034810387584924 s
26.283SrZ=38N=55L=20871783.31603 mf=0.000 MHzT=0.069620775169848 s
26.283SrZ=38N=56L=41743566.63207 mf=0.000 MHzT=0.1392415503397 s
26.283SrZ=38N=57L=83487133.26414 mf=0.000 MHzT=0.27848310067939 s
26.283YZ=39N=17L=0.00008 mf=3846980.371 MHzT=2.5994413893281E-13 s
26.283YZ=39N=18L=0.00016 mf=1923490.185 MHzT=5.1988827786563E-13 s
26.283YZ=39N=19L=0.00031 mf=961745.093 MHzT=1.0397765557313E-12 s
26.283YZ=39N=20L=0.00062 mf=480872.546 MHzT=2.0795531114625E-12 s
26.283YZ=39N=21L=0.00125 mf=240436.273 MHzT=4.159106222925E-12 s
26.283YZ=39N=22L=0.00249 mf=120218.137 MHzT=8.31821244585E-12 s
26.283YZ=39N=23L=0.00499 mf=60109.068 MHzT=1.66364248917E-11 s
26.283YZ=39N=24L=0.00997 mf=30054.534 MHzT=3.32728497834E-11 s
26.283YZ=39N=25L=0.01995 mf=15027.267 MHzT=6.65456995668E-11 s
26.283YZ=39N=26L=0.03990 mf=7513.634 MHzT=1.330913991336E-10 s
26.283YZ=39N=27L=0.07980 mf=3756.817 MHzT=2.661827982672E-10 s
26.283YZ=39N=28L=0.15960 mf=1878.408 MHzT=5.323655965344E-10 s
26.283YZ=39N=29L=0.31920 mf=939.204 MHzT=1.0647311930688E-9 s
26.283YZ=39N=30L=0.63840 mf=469.602 MHzT=2.1294623861376E-9 s
26.283YZ=39N=31L=1.27679 mf=234.801 MHzT=4.2589247722752E-9 s
26.283YZ=39N=32L=2.55359 mf=117.401 MHzT=8.5178495445504E-9 s
26.283YZ=39N=33L=5.10717 mf=58.700 MHzT=1.7035699089101E-8 s
26.283YZ=39N=34L=10.21435 mf=29.350 MHzT=3.4071398178202E-8 s
26.283YZ=39N=35L=20.42870 mf=14.675 MHzT=6.8142796356403E-8 s
26.283YZ=39N=36L=40.85739 mf=7.338 MHzT=1.3628559271281E-7 s
26.283YZ=39N=37L=81.71479 mf=3.669 MHzT=2.7257118542561E-7 s
26.283YZ=39N=38L=163.42957 mf=1.834 MHzT=5.4514237085123E-7 s
26.283YZ=39N=39L=326.85914 mf=0.917 MHzT=1.0902847417025E-6 s
26.283YZ=39N=40L=653.71829 mf=0.459 MHzT=2.1805694834049E-6 s
26.283YZ=39N=41L=1307.43657 mf=0.229 MHzT=4.3611389668098E-6 s
26.283YZ=39N=42L=2614.87314 mf=0.115 MHzT=8.7222779336196E-6 s
26.283YZ=39N=43L=5229.74628 mf=0.057 MHzT=1.7444555867239E-5 s
26.283YZ=39N=44L=10459.49256 mf=0.029 MHzT=3.4889111734479E-5 s
26.283YZ=39N=45L=20918.98513 mf=0.014 MHzT=6.9778223468957E-5 s
26.283YZ=39N=46L=41837.97026 mf=0.007 MHzT=0.00013955644693791 s
26.283YZ=39N=47L=83675.94051 mf=0.004 MHzT=0.00027911289387583 s
26.283YZ=39N=48L=167351.88103 mf=0.002 MHzT=0.00055822578775166 s
26.283YZ=39N=49L=334703.76206 mf=0.001 MHzT=0.0011164515755033 s
26.283YZ=39N=50L=669407.52412 mf=0.000 MHzT=0.0022329031510066 s
26.283YZ=39N=51L=1338815.04823 mf=0.000 MHzT=0.0044658063020133 s
26.283YZ=39N=52L=2677630.09646 mf=0.000 MHzT=0.0089316126040265 s
26.283YZ=39N=53L=5355260.19293 mf=0.000 MHzT=0.017863225208053 s
26.283YZ=39N=54L=10710520.38586 mf=0.000 MHzT=0.035726450416106 s
26.283YZ=39N=55L=21421040.77172 mf=0.000 MHzT=0.071452900832212 s
26.283YZ=39N=56L=42842081.54344 mf=0.000 MHzT=0.14290580166442 s
26.283YZ=39N=57L=85684163.08688 mf=0.000 MHzT=0.28581160332885 s
26.283ZrZ=40N=17L=0.00008 mf=3750805.862 MHzT=2.6660937326442E-13 s
26.283ZrZ=40N=18L=0.00016 mf=1875402.931 MHzT=5.3321874652885E-13 s
26.283ZrZ=40N=19L=0.00032 mf=937701.465 MHzT=1.0664374930577E-12 s
26.283ZrZ=40N=20L=0.00064 mf=468850.733 MHzT=2.1328749861154E-12 s
26.283ZrZ=40N=21L=0.00128 mf=234425.366 MHzT=4.2657499722308E-12 s
26.283ZrZ=40N=22L=0.00256 mf=117212.683 MHzT=8.5314999444616E-12 s
26.283ZrZ=40N=23L=0.00512 mf=58606.342 MHzT=1.7062999888923E-11 s
26.283ZrZ=40N=24L=0.01023 mf=29303.171 MHzT=3.4125999777846E-11 s
26.283ZrZ=40N=25L=0.02046 mf=14651.585 MHzT=6.8251999555692E-11 s
26.283ZrZ=40N=26L=0.04092 mf=7325.793 MHzT=1.3650399911138E-10 s
26.283ZrZ=40N=27L=0.08185 mf=3662.896 MHzT=2.7300799822277E-10 s
26.283ZrZ=40N=28L=0.16369 mf=1831.448 MHzT=5.4601599644554E-10 s
26.283ZrZ=40N=29L=0.32738 mf=915.724 MHzT=1.0920319928911E-9 s
26.283ZrZ=40N=30L=0.65477 mf=457.862 MHzT=2.1840639857822E-9 s
26.283ZrZ=40N=31L=1.30953 mf=228.931 MHzT=4.3681279715643E-9 s
26.283ZrZ=40N=32L=2.61906 mf=114.466 MHzT=8.7362559431286E-9 s
26.283ZrZ=40N=33L=5.23813 mf=57.233 MHzT=1.7472511886257E-8 s
26.283ZrZ=40N=34L=10.47625 mf=28.616 MHzT=3.4945023772515E-8 s
26.283ZrZ=40N=35L=20.95251 mf=14.308 MHzT=6.9890047545029E-8 s
26.283ZrZ=40N=36L=41.90502 mf=7.154 MHzT=1.3978009509006E-7 s
26.283ZrZ=40N=37L=83.81004 mf=3.577 MHzT=2.7956019018012E-7 s
26.283ZrZ=40N=38L=167.62007 mf=1.789 MHzT=5.5912038036023E-7 s
26.283ZrZ=40N=39L=335.24015 mf=0.894 MHzT=1.1182407607205E-6 s
26.283ZrZ=40N=40L=670.48029 mf=0.447 MHzT=2.2364815214409E-6 s
26.283ZrZ=40N=41L=1340.96059 mf=0.224 MHzT=4.4729630428819E-6 s
26.283ZrZ=40N=42L=2681.92117 mf=0.112 MHzT=8.9459260857637E-6 s
26.283ZrZ=40N=43L=5363.84234 mf=0.056 MHzT=1.7891852171527E-5 s
26.283ZrZ=40N=44L=10727.68468 mf=0.028 MHzT=3.5783704343055E-5 s
26.283ZrZ=40N=45L=21455.36936 mf=0.014 MHzT=7.156740868611E-5 s
26.283ZrZ=40N=46L=42910.73873 mf=0.007 MHzT=0.00014313481737222 s
26.283ZrZ=40N=47L=85821.47745 mf=0.003 MHzT=0.00028626963474444 s
26.283ZrZ=40N=48L=171642.95490 mf=0.002 MHzT=0.00057253926948888 s
26.283ZrZ=40N=49L=343285.90980 mf=0.001 MHzT=0.0011450785389778 s
26.283ZrZ=40N=50L=686571.81961 mf=0.000 MHzT=0.0022901570779555 s
26.283ZrZ=40N=51L=1373143.63921 mf=0.000 MHzT=0.004580314155911 s
26.283ZrZ=40N=52L=2746287.27843 mf=0.000 MHzT=0.0091606283118221 s
26.283ZrZ=40N=53L=5492574.55685 mf=0.000 MHzT=0.018321256623644 s
26.283ZrZ=40N=54L=10985149.11370 mf=0.000 MHzT=0.036642513247288 s
26.283ZrZ=40N=55L=21970298.22740 mf=0.000 MHzT=0.073285026494576 s
26.283ZrZ=40N=56L=43940596.45481 mf=0.000 MHzT=0.14657005298915 s
26.283ZrZ=40N=57L=87881192.90962 mf=0.000 MHzT=0.29314010597831 s
26.283NbZ=41N=17L=0.00008 mf=3659322.792 MHzT=2.7327460759603E-13 s
26.283NbZ=41N=18L=0.00016 mf=1829661.396 MHzT=5.4654921519207E-13 s
26.283NbZ=41N=19L=0.00033 mf=914830.698 MHzT=1.0930984303841E-12 s
26.283NbZ=41N=20L=0.00066 mf=457415.349 MHzT=2.1861968607683E-12 s
26.283NbZ=41N=21L=0.00131 mf=228707.674 MHzT=4.3723937215365E-12 s
26.283NbZ=41N=22L=0.00262 mf=114353.837 MHzT=8.7447874430731E-12 s
26.283NbZ=41N=23L=0.00524 mf=57176.919 MHzT=1.7489574886146E-11 s
26.283NbZ=41N=24L=0.01049 mf=28588.459 MHzT=3.4979149772292E-11 s
26.283NbZ=41N=25L=0.02097 mf=14294.230 MHzT=6.9958299544585E-11 s
26.283NbZ=41N=26L=0.04195 mf=7147.115 MHzT=1.3991659908917E-10 s
26.283NbZ=41N=27L=0.08389 mf=3573.557 MHzT=2.7983319817834E-10 s
26.283NbZ=41N=28L=0.16778 mf=1786.779 MHzT=5.5966639635668E-10 s
26.283NbZ=41N=29L=0.33557 mf=893.389 MHzT=1.1193327927134E-9 s
26.283NbZ=41N=30L=0.67114 mf=446.695 MHzT=2.2386655854267E-9 s
26.283NbZ=41N=31L=1.34227 mf=223.347 MHzT=4.4773311708534E-9 s
26.283NbZ=41N=32L=2.68454 mf=111.674 MHzT=8.9546623417069E-9 s
26.283NbZ=41N=33L=5.36908 mf=55.837 MHzT=1.7909324683414E-8 s
26.283NbZ=41N=34L=10.73816 mf=27.918 MHzT=3.5818649366827E-8 s
26.283NbZ=41N=35L=21.47632 mf=13.959 MHzT=7.1637298733655E-8 s
26.283NbZ=41N=36L=42.95264 mf=6.980 MHzT=1.4327459746731E-7 s
26.283NbZ=41N=37L=85.90529 mf=3.490 MHzT=2.8654919493462E-7 s
26.283NbZ=41N=38L=171.81057 mf=1.745 MHzT=5.7309838986924E-7 s
26.283NbZ=41N=39L=343.62115 mf=0.872 MHzT=1.1461967797385E-6 s
26.283NbZ=41N=40L=687.24230 mf=0.436 MHzT=2.292393559477E-6 s
26.283NbZ=41N=41L=1374.48460 mf=0.218 MHzT=4.5847871189539E-6 s
26.283NbZ=41N=42L=2748.96920 mf=0.109 MHzT=9.1695742379078E-6 s
26.283NbZ=41N=43L=5497.93840 mf=0.055 MHzT=1.8339148475816E-5 s
26.283NbZ=41N=44L=10995.87680 mf=0.027 MHzT=3.6678296951631E-5 s
26.283NbZ=41N=45L=21991.75360 mf=0.014 MHzT=7.3356593903263E-5 s
26.283NbZ=41N=46L=43983.50719 mf=0.007 MHzT=0.00014671318780653 s
26.283NbZ=41N=47L=87967.01439 mf=0.003 MHzT=0.00029342637561305 s
26.283NbZ=41N=48L=175934.02877 mf=0.002 MHzT=0.0005868527512261 s
26.283NbZ=41N=49L=351868.05755 mf=0.001 MHzT=0.0011737055024522 s
26.283NbZ=41N=50L=703736.11510 mf=0.000 MHzT=0.0023474110049044 s
26.283NbZ=41N=51L=1407472.23019 mf=0.000 MHzT=0.0046948220098088 s
26.283NbZ=41N=52L=2814944.46039 mf=0.000 MHzT=0.0093896440196176 s
26.283NbZ=41N=53L=5629888.92077 mf=0.000 MHzT=0.018779288039235 s
26.283NbZ=41N=54L=11259777.84154 mf=0.000 MHzT=0.03755857607847 s
26.283NbZ=41N=55L=22519555.68309 mf=0.000 MHzT=0.075117152156941 s
26.283NbZ=41N=56L=45039111.36618 mf=0.000 MHzT=0.15023430431388 s
26.283NbZ=41N=57L=90078222.73236 mf=0.000 MHzT=0.30046860862776 s
26.283MoZ=42N=17L=0.00008 mf=3572196.059 MHzT=2.7993984192764E-13 s
26.283MoZ=42N=18L=0.00017 mf=1786098.029 MHzT=5.5987968385529E-13 s
26.283MoZ=42N=19L=0.00034 mf=893049.015 MHzT=1.1197593677106E-12 s
26.283MoZ=42N=20L=0.00067 mf=446524.507 MHzT=2.2395187354212E-12 s
26.283MoZ=42N=21L=0.00134 mf=223262.254 MHzT=4.4790374708423E-12 s
26.283MoZ=42N=22L=0.00269 mf=111631.127 MHzT=8.9580749416846E-12 s
26.283MoZ=42N=23L=0.00537 mf=55815.563 MHzT=1.7916149883369E-11 s
26.283MoZ=42N=24L=0.01074 mf=27907.782 MHzT=3.5832299766739E-11 s
26.283MoZ=42N=25L=0.02148 mf=13953.891 MHzT=7.1664599533477E-11 s
26.283MoZ=42N=26L=0.04297 mf=6976.945 MHzT=1.4332919906695E-10 s
26.283MoZ=42N=27L=0.08594 mf=3488.473 MHzT=2.8665839813391E-10 s
26.283MoZ=42N=28L=0.17188 mf=1744.236 MHzT=5.7331679626782E-10 s
26.283MoZ=42N=29L=0.34375 mf=872.118 MHzT=1.1466335925356E-9 s
26.283MoZ=42N=30L=0.68750 mf=436.059 MHzT=2.2932671850713E-9 s
26.283MoZ=42N=31L=1.37501 mf=218.030 MHzT=4.5865343701425E-9 s
26.283MoZ=42N=32L=2.75002 mf=109.015 MHzT=9.1730687402851E-9 s
26.283MoZ=42N=33L=5.50003 mf=54.507 MHzT=1.834613748057E-8 s
26.283MoZ=42N=34L=11.00007 mf=27.254 MHzT=3.669227496114E-8 s
26.283MoZ=42N=35L=22.00013 mf=13.627 MHzT=7.3384549922281E-8 s
26.283MoZ=42N=36L=44.00027 mf=6.813 MHzT=1.4676909984456E-7 s
26.283MoZ=42N=37L=88.00054 mf=3.407 MHzT=2.9353819968912E-7 s
26.283MoZ=42N=38L=176.00108 mf=1.703 MHzT=5.8707639937824E-7 s
26.283MoZ=42N=39L=352.00215 mf=0.852 MHzT=1.1741527987565E-6 s
26.283MoZ=42N=40L=704.00431 mf=0.426 MHzT=2.348305597513E-6 s
26.283MoZ=42N=41L=1408.00861 mf=0.213 MHzT=4.696611195026E-6 s
26.283MoZ=42N=42L=2816.01723 mf=0.106 MHzT=9.3932223900519E-6 s
26.283MoZ=42N=43L=5632.03446 mf=0.053 MHzT=1.8786444780104E-5 s
26.283MoZ=42N=44L=11264.06892 mf=0.027 MHzT=3.7572889560208E-5 s
26.283MoZ=42N=45L=22528.13783 mf=0.013 MHzT=7.5145779120415E-5 s
26.283MoZ=42N=46L=45056.27566 mf=0.007 MHzT=0.00015029155824083 s
26.283MoZ=42N=47L=90112.55132 mf=0.003 MHzT=0.00030058311648166 s
26.283MoZ=42N=48L=180225.10265 mf=0.002 MHzT=0.00060116623296332 s
26.283MoZ=42N=49L=360450.20529 mf=0.001 MHzT=0.0012023324659266 s
26.283MoZ=42N=50L=720900.41059 mf=0.000 MHzT=0.0024046649318533 s
26.283MoZ=42N=51L=1441800.82117 mf=0.000 MHzT=0.0048093298637066 s
26.283MoZ=42N=52L=2883601.64235 mf=0.000 MHzT=0.0096186597274132 s
26.283MoZ=42N=53L=5767203.28469 mf=0.000 MHzT=0.019237319454826 s
26.283MoZ=42N=54L=11534406.56939 mf=0.000 MHzT=0.038474638909653 s
26.283MoZ=42N=55L=23068813.13877 mf=0.000 MHzT=0.076949277819305 s
26.283MoZ=42N=56L=46137626.27755 mf=0.000 MHzT=0.15389855563861 s
26.283MoZ=42N=57L=92275252.55510 mf=0.000 MHzT=0.30779711127722 s
26.283TcZ=43N=17L=0.00009 mf=3489121.732 MHzT=2.8660507625926E-13 s
26.283TcZ=43N=18L=0.00017 mf=1744560.866 MHzT=5.7321015251851E-13 s
26.283TcZ=43N=19L=0.00034 mf=872280.433 MHzT=1.146420305037E-12 s
26.283TcZ=43N=20L=0.00069 mf=436140.216 MHzT=2.292840610074E-12 s
26.283TcZ=43N=21L=0.00137 mf=218070.108 MHzT=4.5856812201481E-12 s
26.283TcZ=43N=22L=0.00275 mf=109035.054 MHzT=9.1713624402962E-12 s
26.283TcZ=43N=23L=0.00550 mf=54517.527 MHzT=1.8342724880592E-11 s
26.283TcZ=43N=24L=0.01100 mf=27258.764 MHzT=3.6685449761185E-11 s
26.283TcZ=43N=25L=0.02200 mf=13629.382 MHzT=7.3370899522369E-11 s
26.283TcZ=43N=26L=0.04399 mf=6814.691 MHzT=1.4674179904474E-10 s
26.283TcZ=43N=27L=0.08798 mf=3407.345 MHzT=2.9348359808948E-10 s
26.283TcZ=43N=28L=0.17597 mf=1703.673 MHzT=5.8696719617896E-10 s
26.283TcZ=43N=29L=0.35194 mf=851.836 MHzT=1.1739343923579E-9 s
26.283TcZ=43N=30L=0.70387 mf=425.918 MHzT=2.3478687847158E-9 s
26.283TcZ=43N=31L=1.40775 mf=212.959 MHzT=4.6957375694316E-9 s
26.283TcZ=43N=32L=2.81549 mf=106.480 MHzT=9.3914751388633E-9 s
26.283TcZ=43N=33L=5.63099 mf=53.240 MHzT=1.8782950277727E-8 s
26.283TcZ=43N=34L=11.26197 mf=26.620 MHzT=3.7565900555453E-8 s
26.283TcZ=43N=35L=22.52395 mf=13.310 MHzT=7.5131801110906E-8 s
26.283TcZ=43N=36L=45.04789 mf=6.655 MHzT=1.5026360222181E-7 s
26.283TcZ=43N=37L=90.09579 mf=3.327 MHzT=3.0052720444363E-7 s
26.283TcZ=43N=38L=180.19158 mf=1.664 MHzT=6.0105440888725E-7 s
26.283TcZ=43N=39L=360.38316 mf=0.832 MHzT=1.2021088177745E-6 s
26.283TcZ=43N=40L=720.76631 mf=0.416 MHzT=2.404217635549E-6 s
26.283TcZ=43N=41L=1441.53263 mf=0.208 MHzT=4.808435271098E-6 s
26.283TcZ=43N=42L=2883.06526 mf=0.104 MHzT=9.616870542196E-6 s
26.283TcZ=43N=43L=5766.13052 mf=0.052 MHzT=1.9233741084392E-5 s
26.283TcZ=43N=44L=11532.26103 mf=0.026 MHzT=3.8467482168784E-5 s
26.283TcZ=43N=45L=23064.52206 mf=0.013 MHzT=7.6934964337568E-5 s
26.283TcZ=43N=46L=46129.04413 mf=0.006 MHzT=0.00015386992867514 s
26.283TcZ=43N=47L=92258.08826 mf=0.003 MHzT=0.00030773985735027 s
26.283TcZ=43N=48L=184516.17652 mf=0.002 MHzT=0.00061547971470054 s
26.283TcZ=43N=49L=369032.35304 mf=0.001 MHzT=0.0012309594294011 s
26.283TcZ=43N=50L=738064.70608 mf=0.000 MHzT=0.0024619188588022 s
26.283TcZ=43N=51L=1476129.41215 mf=0.000 MHzT=0.0049238377176044 s
26.283TcZ=43N=52L=2952258.82431 mf=0.000 MHzT=0.0098476754352087 s
26.283TcZ=43N=53L=5904517.64861 mf=0.000 MHzT=0.019695350870417 s
26.283TcZ=43N=54L=11809035.29723 mf=0.000 MHzT=0.039390701740835 s
26.283TcZ=43N=55L=23618070.59446 mf=0.000 MHzT=0.07878140348167 s
26.283TcZ=43N=56L=47236141.18892 mf=0.000 MHzT=0.15756280696334 s
26.283TcZ=43N=57L=94472282.37784 mf=0.000 MHzT=0.31512561392668 s
26.283RuZ=44N=17L=0.00009 mf=3409823.511 MHzT=2.9327031059087E-13 s
26.283RuZ=44N=18L=0.00018 mf=1704911.755 MHzT=5.8654062118173E-13 s
26.283RuZ=44N=19L=0.00035 mf=852455.878 MHzT=1.1730812423635E-12 s
26.283RuZ=44N=20L=0.00070 mf=426227.939 MHzT=2.3461624847269E-12 s
26.283RuZ=44N=21L=0.00141 mf=213113.969 MHzT=4.6923249694539E-12 s
26.283RuZ=44N=22L=0.00281 mf=106556.985 MHzT=9.3846499389077E-12 s
26.283RuZ=44N=23L=0.00563 mf=53278.492 MHzT=1.8769299877815E-11 s
26.283RuZ=44N=24L=0.01125 mf=26639.246 MHzT=3.7538599755631E-11 s
26.283RuZ=44N=25L=0.02251 mf=13319.623 MHzT=7.5077199511262E-11 s
26.283RuZ=44N=26L=0.04502 mf=6659.812 MHzT=1.5015439902252E-10 s
26.283RuZ=44N=27L=0.09003 mf=3329.906 MHzT=3.0030879804505E-10 s
26.283RuZ=44N=28L=0.18006 mf=1664.953 MHzT=6.0061759609009E-10 s
26.283RuZ=44N=29L=0.36012 mf=832.476 MHzT=1.2012351921802E-9 s
26.283RuZ=44N=30L=0.72024 mf=416.238 MHzT=2.4024703843604E-9 s
26.283RuZ=44N=31L=1.44049 mf=208.119 MHzT=4.8049407687207E-9 s
26.283RuZ=44N=32L=2.88097 mf=104.060 MHzT=9.6098815374415E-9 s
26.283RuZ=44N=33L=5.76194 mf=52.030 MHzT=1.9219763074883E-8 s
26.283RuZ=44N=34L=11.52388 mf=26.015 MHzT=3.8439526149766E-8 s
26.283RuZ=44N=35L=23.04776 mf=13.007 MHzT=7.6879052299532E-8 s
26.283RuZ=44N=36L=46.09552 mf=6.504 MHzT=1.5375810459906E-7 s
26.283RuZ=44N=37L=92.19104 mf=3.252 MHzT=3.0751620919813E-7 s
26.283RuZ=44N=38L=184.38208 mf=1.626 MHzT=6.1503241839626E-7 s
26.283RuZ=44N=39L=368.76416 mf=0.813 MHzT=1.2300648367925E-6 s
26.283RuZ=44N=40L=737.52832 mf=0.406 MHzT=2.460129673585E-6 s
26.283RuZ=44N=41L=1475.05664 mf=0.203 MHzT=4.92025934717E-6 s
26.283RuZ=44N=42L=2950.11329 mf=0.102 MHzT=9.8405186943401E-6 s
26.283RuZ=44N=43L=5900.22657 mf=0.051 MHzT=1.968103738868E-5 s
26.283RuZ=44N=44L=11800.45315 mf=0.025 MHzT=3.936207477736E-5 s
26.283RuZ=44N=45L=23600.90630 mf=0.013 MHzT=7.8724149554721E-5 s
26.283RuZ=44N=46L=47201.81260 mf=0.006 MHzT=0.00015744829910944 s
26.283RuZ=44N=47L=94403.62520 mf=0.003 MHzT=0.00031489659821888 s
26.283RuZ=44N=48L=188807.25039 mf=0.002 MHzT=0.00062979319643777 s
26.283RuZ=44N=49L=377614.50078 mf=0.001 MHzT=0.0012595863928755 s
26.283RuZ=44N=50L=755229.00157 mf=0.000 MHzT=0.0025191727857511 s
26.283RuZ=44N=51L=1510458.00313 mf=0.000 MHzT=0.0050383455715021 s
26.283RuZ=44N=52L=3020916.00627 mf=0.000 MHzT=0.010076691143004 s
26.283RuZ=44N=53L=6041832.01254 mf=0.000 MHzT=0.020153382286009 s
26.283RuZ=44N=54L=12083664.02507 mf=0.000 MHzT=0.040306764572017 s
26.283RuZ=44N=55L=24167328.05014 mf=0.000 MHzT=0.080613529144034 s
26.283RuZ=44N=56L=48334656.10029 mf=0.000 MHzT=0.16122705828807 s
26.283RuZ=44N=57L=96669312.20058 mf=0.000 MHzT=0.32245411657614 s
26.283RhZ=45N=17L=0.00009 mf=3334049.655 MHzT=2.9993554492248E-13 s
26.283RhZ=45N=18L=0.00018 mf=1667024.827 MHzT=5.9987108984495E-13 s
26.283RhZ=45N=19L=0.00036 mf=833512.414 MHzT=1.1997421796899E-12 s
26.283RhZ=45N=20L=0.00072 mf=416756.207 MHzT=2.3994843593798E-12 s
26.283RhZ=45N=21L=0.00144 mf=208378.103 MHzT=4.7989687187596E-12 s
26.283RhZ=45N=22L=0.00288 mf=104189.052 MHzT=9.5979374375193E-12 s
26.283RhZ=45N=23L=0.00575 mf=52094.526 MHzT=1.9195874875039E-11 s
26.283RhZ=45N=24L=0.01151 mf=26047.263 MHzT=3.8391749750077E-11 s
26.283RhZ=45N=25L=0.02302 mf=13023.631 MHzT=7.6783499500154E-11 s
26.283RhZ=45N=26L=0.04604 mf=6511.816 MHzT=1.5356699900031E-10 s
26.283RhZ=45N=27L=0.09208 mf=3255.908 MHzT=3.0713399800062E-10 s
26.283RhZ=45N=28L=0.18415 mf=1627.954 MHzT=6.1426799600123E-10 s
26.283RhZ=45N=29L=0.36831 mf=813.977 MHzT=1.2285359920025E-9 s
26.283RhZ=45N=30L=0.73661 mf=406.988 MHzT=2.4570719840049E-9 s
26.283RhZ=45N=31L=1.47322 mf=203.494 MHzT=4.9141439680099E-9 s
26.283RhZ=45N=32L=2.94645 mf=101.747 MHzT=9.8282879360197E-9 s
26.283RhZ=45N=33L=5.89289 mf=50.874 MHzT=1.9656575872039E-8 s
26.283RhZ=45N=34L=11.78579 mf=25.437 MHzT=3.9313151744079E-8 s
26.283RhZ=45N=35L=23.57157 mf=12.718 MHzT=7.8626303488158E-8 s
26.283RhZ=45N=36L=47.14315 mf=6.359 MHzT=1.5725260697632E-7 s
26.283RhZ=45N=37L=94.28629 mf=3.180 MHzT=3.1450521395263E-7 s
26.283RhZ=45N=38L=188.57258 mf=1.590 MHzT=6.2901042790526E-7 s
26.283RhZ=45N=39L=377.14516 mf=0.795 MHzT=1.2580208558105E-6 s
26.283RhZ=45N=40L=754.29033 mf=0.397 MHzT=2.516041711621E-6 s
26.283RhZ=45N=41L=1508.58066 mf=0.199 MHzT=5.0320834232421E-6 s
26.283RhZ=45N=42L=3017.16132 mf=0.099 MHzT=1.0064166846484E-5 s
26.283RhZ=45N=43L=6034.32263 mf=0.050 MHzT=2.0128333692968E-5 s
26.283RhZ=45N=44L=12068.64527 mf=0.025 MHzT=4.0256667385937E-5 s
26.283RhZ=45N=45L=24137.29053 mf=0.012 MHzT=8.0513334771874E-5 s
26.283RhZ=45N=46L=48274.58107 mf=0.006 MHzT=0.00016102666954375 s
26.283RhZ=45N=47L=96549.16213 mf=0.003 MHzT=0.00032205333908749 s
26.283RhZ=45N=48L=193098.32426 mf=0.002 MHzT=0.00064410667817499 s
26.283RhZ=45N=49L=386196.64853 mf=0.001 MHzT=0.00128821335635 s
26.283RhZ=45N=50L=772393.29706 mf=0.000 MHzT=0.0025764267127 s
26.283RhZ=45N=51L=1544786.59411 mf=0.000 MHzT=0.0051528534253999 s
26.283RhZ=45N=52L=3089573.18823 mf=0.000 MHzT=0.0103057068508 s
26.283RhZ=45N=53L=6179146.37646 mf=0.000 MHzT=0.0206114137016 s
26.283RhZ=45N=54L=12358292.75291 mf=0.000 MHzT=0.041222827403199 s
26.283RhZ=45N=55L=24716585.50583 mf=0.000 MHzT=0.082445654806398 s
26.283RhZ=45N=56L=49433171.01166 mf=0.000 MHzT=0.1648913096128 s
26.283RhZ=45N=57L=98866342.02332 mf=0.000 MHzT=0.32978261922559 s
26.283PdZ=46N=17L=0.00009 mf=3261570.314 MHzT=3.0660077925409E-13 s
26.283PdZ=46N=18L=0.00018 mf=1630785.157 MHzT=6.1320155850817E-13 s
26.283PdZ=46N=19L=0.00037 mf=815392.579 MHzT=1.2264031170163E-12 s
26.283PdZ=46N=20L=0.00074 mf=407696.289 MHzT=2.4528062340327E-12 s
26.283PdZ=46N=21L=0.00147 mf=203848.145 MHzT=4.9056124680654E-12 s
26.283PdZ=46N=22L=0.00294 mf=101924.072 MHzT=9.8112249361308E-12 s
26.283PdZ=46N=23L=0.00588 mf=50962.036 MHzT=1.9622449872262E-11 s
26.283PdZ=46N=24L=0.01177 mf=25481.018 MHzT=3.9244899744523E-11 s
26.283PdZ=46N=25L=0.02353 mf=12740.509 MHzT=7.8489799489046E-11 s
26.283PdZ=46N=26L=0.04706 mf=6370.255 MHzT=1.5697959897809E-10 s
26.283PdZ=46N=27L=0.09412 mf=3185.127 MHzT=3.1395919795619E-10 s
26.283PdZ=46N=28L=0.18825 mf=1592.564 MHzT=6.2791839591237E-10 s
26.283PdZ=46N=29L=0.37649 mf=796.282 MHzT=1.2558367918247E-9 s
26.283PdZ=46N=30L=0.75298 mf=398.141 MHzT=2.5116735836495E-9 s
26.283PdZ=46N=31L=1.50596 mf=199.070 MHzT=5.023347167299E-9 s
26.283PdZ=46N=32L=3.01192 mf=99.535 MHzT=1.0046694334598E-8 s
26.283PdZ=46N=33L=6.02385 mf=49.768 MHzT=2.0093388669196E-8 s
26.283PdZ=46N=34L=12.04769 mf=24.884 MHzT=4.0186777338392E-8 s
26.283PdZ=46N=35L=24.09539 mf=12.442 MHzT=8.0373554676783E-8 s
26.283PdZ=46N=36L=48.19077 mf=6.221 MHzT=1.6074710935357E-7 s
26.283PdZ=46N=37L=96.38154 mf=3.110 MHzT=3.2149421870713E-7 s
26.283PdZ=46N=38L=192.76308 mf=1.555 MHzT=6.4298843741427E-7 s
26.283PdZ=46N=39L=385.52617 mf=0.778 MHzT=1.2859768748285E-6 s
26.283PdZ=46N=40L=771.05234 mf=0.389 MHzT=2.5719537496571E-6 s
26.283PdZ=46N=41L=1542.10467 mf=0.194 MHzT=5.1439074993141E-6 s
26.283PdZ=46N=42L=3084.20935 mf=0.097 MHzT=1.0287814998628E-5 s
26.283PdZ=46N=43L=6168.41869 mf=0.049 MHzT=2.0575629997257E-5 s
26.283PdZ=46N=44L=12336.83738 mf=0.024 MHzT=4.1151259994513E-5 s
26.283PdZ=46N=45L=24673.67477 mf=0.012 MHzT=8.2302519989026E-5 s
26.283PdZ=46N=46L=49347.34953 mf=0.006 MHzT=0.00016460503997805 s
26.283PdZ=46N=47L=98694.69907 mf=0.003 MHzT=0.00032921007995611 s
26.283PdZ=46N=48L=197389.39814 mf=0.002 MHzT=0.00065842015991221 s
26.283PdZ=46N=49L=394778.79627 mf=0.001 MHzT=0.0013168403198244 s
26.283PdZ=46N=50L=789557.59255 mf=0.000 MHzT=0.0026336806396488 s
26.283PdZ=46N=51L=1579115.18509 mf=0.000 MHzT=0.0052673612792977 s
26.283PdZ=46N=52L=3158230.37019 mf=0.000 MHzT=0.010534722558595 s
26.283PdZ=46N=53L=6316460.74038 mf=0.000 MHzT=0.021069445117191 s
26.283PdZ=46N=54L=12632921.48076 mf=0.000 MHzT=0.042138890234381 s
26.283PdZ=46N=55L=25265842.96151 mf=0.000 MHzT=0.084277780468763 s
26.283PdZ=46N=56L=50531685.92303 mf=0.000 MHzT=0.16855556093753 s
26.283PdZ=46N=57L=101063371.84606 mf=0.000 MHzT=0.33711112187505 s
26.283AgZ=47N=17L=0.00009 mf=3192175.201 MHzT=3.132660135857E-13 s
26.283AgZ=47N=18L=0.00019 mf=1596087.601 MHzT=6.265320271714E-13 s
26.283AgZ=47N=19L=0.00038 mf=798043.800 MHzT=1.2530640543428E-12 s
26.283AgZ=47N=20L=0.00075 mf=399021.900 MHzT=2.5061281086856E-12 s
26.283AgZ=47N=21L=0.00150 mf=199510.950 MHzT=5.0122562173712E-12 s
26.283AgZ=47N=22L=0.00301 mf=99755.475 MHzT=1.0024512434742E-11 s
26.283AgZ=47N=23L=0.00601 mf=49877.738 MHzT=2.0049024869485E-11 s
26.283AgZ=47N=24L=0.01202 mf=24938.869 MHzT=4.0098049738969E-11 s
26.283AgZ=47N=25L=0.02404 mf=12469.434 MHzT=8.0196099477939E-11 s
26.283AgZ=47N=26L=0.04808 mf=6234.717 MHzT=1.6039219895588E-10 s
26.283AgZ=47N=27L=0.09617 mf=3117.359 MHzT=3.2078439791175E-10 s
26.283AgZ=47N=28L=0.19234 mf=1558.679 MHzT=6.4156879582351E-10 s
26.283AgZ=47N=29L=0.38467 mf=779.340 MHzT=1.283137591647E-9 s
26.283AgZ=47N=30L=0.76935 mf=389.670 MHzT=2.566275183294E-9 s
26.283AgZ=47N=31L=1.53870 mf=194.835 MHzT=5.1325503665881E-9 s
26.283AgZ=47N=32L=3.07740 mf=97.417 MHzT=1.0265100733176E-8 s
26.283AgZ=47N=33L=6.15480 mf=48.709 MHzT=2.0530201466352E-8 s
26.283AgZ=47N=34L=12.30960 mf=24.354 MHzT=4.1060402932705E-8 s
26.283AgZ=47N=35L=24.61920 mf=12.177 MHzT=8.2120805865409E-8 s
26.283AgZ=47N=36L=49.23840 mf=6.089 MHzT=1.6424161173082E-7 s
26.283AgZ=47N=37L=98.47679 mf=3.044 MHzT=3.2848322346164E-7 s
26.283AgZ=47N=38L=196.95359 mf=1.522 MHzT=6.5696644692327E-7 s
26.283AgZ=47N=39L=393.90717 mf=0.761 MHzT=1.3139328938465E-6 s
26.283AgZ=47N=40L=787.81434 mf=0.381 MHzT=2.6278657876931E-6 s
26.283AgZ=47N=41L=1575.62869 mf=0.190 MHzT=5.2557315753862E-6 s
26.283AgZ=47N=42L=3151.25738 mf=0.095 MHzT=1.0511463150772E-5 s
26.283AgZ=47N=43L=6302.51475 mf=0.048 MHzT=2.1022926301545E-5 s
26.283AgZ=47N=44L=12605.02950 mf=0.024 MHzT=4.204585260309E-5 s
26.283AgZ=47N=45L=25210.05900 mf=0.012 MHzT=8.4091705206179E-5 s
26.283AgZ=47N=46L=50420.11800 mf=0.006 MHzT=0.00016818341041236 s
26.283AgZ=47N=47L=100840.23600 mf=0.003 MHzT=0.00033636682082472 s
26.283AgZ=47N=48L=201680.47201 mf=0.001 MHzT=0.00067273364164943 s
26.283AgZ=47N=49L=403360.94402 mf=0.001 MHzT=0.0013454672832989 s
26.283AgZ=47N=50L=806721.88804 mf=0.000 MHzT=0.0026909345665977 s
26.283AgZ=47N=51L=1613443.77608 mf=0.000 MHzT=0.0053818691331955 s
26.283AgZ=47N=52L=3226887.55215 mf=0.000 MHzT=0.010763738266391 s
26.283AgZ=47N=53L=6453775.10430 mf=0.000 MHzT=0.021527476532782 s
26.283AgZ=47N=54L=12907550.20860 mf=0.000 MHzT=0.043054953065564 s
26.283AgZ=47N=55L=25815100.41720 mf=0.000 MHzT=0.086109906131127 s
26.283AgZ=47N=56L=51630200.83440 mf=0.000 MHzT=0.17221981226225 s
26.283AgZ=47N=57L=103260401.66880 mf=0.000 MHzT=0.34443962452451 s
26.283CdZ=48N=17L=0.00010 mf=3125671.551 MHzT=3.1993124791731E-13 s
26.283CdZ=48N=18L=0.00019 mf=1562835.776 MHzT=6.3986249583462E-13 s
26.283CdZ=48N=19L=0.00038 mf=781417.888 MHzT=1.2797249916692E-12 s
26.283CdZ=48N=20L=0.00077 mf=390708.944 MHzT=2.5594499833385E-12 s
26.283CdZ=48N=21L=0.00153 mf=195354.472 MHzT=5.1188999666769E-12 s
26.283CdZ=48N=22L=0.00307 mf=97677.236 MHzT=1.0237799933354E-11 s
26.283CdZ=48N=23L=0.00614 mf=48838.618 MHzT=2.0475599866708E-11 s
26.283CdZ=48N=24L=0.01228 mf=24419.309 MHzT=4.0951199733415E-11 s
26.283CdZ=48N=25L=0.02455 mf=12209.654 MHzT=8.1902399466831E-11 s
26.283CdZ=48N=26L=0.04911 mf=6104.827 MHzT=1.6380479893366E-10 s
26.283CdZ=48N=27L=0.09821 mf=3052.414 MHzT=3.2760959786732E-10 s
26.283CdZ=48N=28L=0.19643 mf=1526.207 MHzT=6.5521919573465E-10 s
26.283CdZ=48N=29L=0.39286 mf=763.103 MHzT=1.3104383914693E-9 s
26.283CdZ=48N=30L=0.78572 mf=381.552 MHzT=2.6208767829386E-9 s
26.283CdZ=48N=31L=1.57144 mf=190.776 MHzT=5.2417535658772E-9 s
26.283CdZ=48N=32L=3.14288 mf=95.388 MHzT=1.0483507131754E-8 s
26.283CdZ=48N=33L=6.28575 mf=47.694 MHzT=2.0967014263509E-8 s
26.283CdZ=48N=34L=12.57151 mf=23.847 MHzT=4.1934028527017E-8 s
26.283CdZ=48N=35L=25.14301 mf=11.923 MHzT=8.3868057054035E-8 s
26.283CdZ=48N=36L=50.28602 mf=5.962 MHzT=1.6773611410807E-7 s
26.283CdZ=48N=37L=100.57204 mf=2.981 MHzT=3.3547222821614E-7 s
26.283CdZ=48N=38L=201.14409 mf=1.490 MHzT=6.7094445643228E-7 s
26.283CdZ=48N=39L=402.28818 mf=0.745 MHzT=1.3418889128646E-6 s
26.283CdZ=48N=40L=804.57635 mf=0.373 MHzT=2.6837778257291E-6 s
26.283CdZ=48N=41L=1609.15270 mf=0.186 MHzT=5.3675556514582E-6 s
26.283CdZ=48N=42L=3218.30540 mf=0.093 MHzT=1.0735111302916E-5 s
26.283CdZ=48N=43L=6436.61081 mf=0.047 MHzT=2.1470222605833E-5 s
26.283CdZ=48N=44L=12873.22162 mf=0.023 MHzT=4.2940445211666E-5 s
26.283CdZ=48N=45L=25746.44324 mf=0.012 MHzT=8.5880890423332E-5 s
26.283CdZ=48N=46L=51492.88647 mf=0.006 MHzT=0.00017176178084666 s
26.283CdZ=48N=47L=102985.77294 mf=0.003 MHzT=0.00034352356169333 s
26.283CdZ=48N=48L=205971.54588 mf=0.001 MHzT=0.00068704712338665 s
26.283CdZ=48N=49L=411943.09176 mf=0.001 MHzT=0.0013740942467733 s
26.283CdZ=48N=50L=823886.18353 mf=0.000 MHzT=0.0027481884935466 s
26.283CdZ=48N=51L=1647772.36706 mf=0.000 MHzT=0.0054963769870932 s
26.283CdZ=48N=52L=3295544.73411 mf=0.000 MHzT=0.010992753974186 s
26.283CdZ=48N=53L=6591089.46822 mf=0.000 MHzT=0.021985507948373 s
26.283CdZ=48N=54L=13182178.93644 mf=0.000 MHzT=0.043971015896746 s
26.283CdZ=48N=55L=26364357.87289 mf=0.000 MHzT=0.087942031793492 s
26.283CdZ=48N=56L=52728715.74577 mf=0.000 MHzT=0.17588406358698 s
26.283CdZ=48N=57L=105457431.49154 mf=0.000 MHzT=0.35176812717397 s
26.283InZ=49N=17L=0.00010 mf=3061882.336 MHzT=3.2659648224892E-13 s
26.283InZ=49N=18L=0.00020 mf=1530941.168 MHzT=6.5319296449784E-13 s
26.283InZ=49N=19L=0.00039 mf=765470.584 MHzT=1.3063859289957E-12 s
26.283InZ=49N=20L=0.00078 mf=382735.292 MHzT=2.6127718579914E-12 s
26.283InZ=49N=21L=0.00157 mf=191367.646 MHzT=5.2255437159827E-12 s
26.283InZ=49N=22L=0.00313 mf=95683.823 MHzT=1.0451087431965E-11 s
26.283InZ=49N=23L=0.00627 mf=47841.912 MHzT=2.0902174863931E-11 s
26.283InZ=49N=24L=0.01253 mf=23920.956 MHzT=4.1804349727862E-11 s
26.283InZ=49N=25L=0.02507 mf=11960.478 MHzT=8.3608699455723E-11 s
26.283InZ=49N=26L=0.05013 mf=5980.239 MHzT=1.6721739891145E-10 s
26.283InZ=49N=27L=0.10026 mf=2990.119 MHzT=3.3443479782289E-10 s
26.283InZ=49N=28L=0.20052 mf=1495.060 MHzT=6.6886959564579E-10 s
26.283InZ=49N=29L=0.40104 mf=747.530 MHzT=1.3377391912916E-9 s
26.283InZ=49N=30L=0.80209 mf=373.765 MHzT=2.6754783825831E-9 s
26.283InZ=49N=31L=1.60418 mf=186.882 MHzT=5.3509567651663E-9 s
26.283InZ=49N=32L=3.20835 mf=93.441 MHzT=1.0701913530333E-8 s
26.283InZ=49N=33L=6.41671 mf=46.721 MHzT=2.1403827060665E-8 s
26.283InZ=49N=34L=12.83341 mf=23.360 MHzT=4.280765412133E-8 s
26.283InZ=49N=35L=25.66682 mf=11.680 MHzT=8.5615308242661E-8 s
26.283InZ=49N=36L=51.33365 mf=5.840 MHzT=1.7123061648532E-7 s
26.283InZ=49N=37L=102.66729 mf=2.920 MHzT=3.4246123297064E-7 s
26.283InZ=49N=38L=205.33459 mf=1.460 MHzT=6.8492246594129E-7 s
26.283InZ=49N=39L=410.66918 mf=0.730 MHzT=1.3698449318826E-6 s
26.283InZ=49N=40L=821.33836 mf=0.365 MHzT=2.7396898637651E-6 s
26.283InZ=49N=41L=1642.67672 mf=0.183 MHzT=5.4793797275303E-6 s
26.283InZ=49N=42L=3285.35343 mf=0.091 MHzT=1.0958759455061E-5 s
26.283InZ=49N=43L=6570.70687 mf=0.046 MHzT=2.1917518910121E-5 s
26.283InZ=49N=44L=13141.41373 mf=0.023 MHzT=4.3835037820242E-5 s
26.283InZ=49N=45L=26282.82747 mf=0.011 MHzT=8.7670075640484E-5 s
26.283InZ=49N=46L=52565.65494 mf=0.006 MHzT=0.00017534015128097 s
26.283InZ=49N=47L=105131.30988 mf=0.003 MHzT=0.00035068030256194 s
26.283InZ=49N=48L=210262.61975 mf=0.001 MHzT=0.00070136060512388 s
26.283InZ=49N=49L=420525.23951 mf=0.001 MHzT=0.0014027212102478 s
26.283InZ=49N=50L=841050.47902 mf=0.000 MHzT=0.0028054424204955 s
26.283InZ=49N=51L=1682100.95804 mf=0.000 MHzT=0.005610884840991 s
26.283InZ=49N=52L=3364201.91607 mf=0.000 MHzT=0.011221769681982 s
26.283InZ=49N=53L=6728403.83214 mf=0.000 MHzT=0.022443539363964 s
26.283InZ=49N=54L=13456807.66429 mf=0.000 MHzT=0.044887078727928 s
26.283InZ=49N=55L=26913615.32857 mf=0.000 MHzT=0.089774157455856 s
26.283InZ=49N=56L=53827230.65714 mf=0.000 MHzT=0.17954831491171 s
26.283InZ=49N=57L=107654461.31428 mf=0.000 MHzT=0.35909662982342 s
26.283SnZ=50N=17L=0.00010 mf=3000644.689 MHzT=3.3326171658053E-13 s
26.283SnZ=50N=18L=0.00020 mf=1500322.345 MHzT=6.6652343316106E-13 s
26.283SnZ=50N=19L=0.00040 mf=750161.172 MHzT=1.3330468663221E-12 s
26.283SnZ=50N=20L=0.00080 mf=375080.586 MHzT=2.6660937326442E-12 s
26.283SnZ=50N=21L=0.00160 mf=187540.293 MHzT=5.3321874652885E-12 s
26.283SnZ=50N=22L=0.00320 mf=93770.147 MHzT=1.0664374930577E-11 s
26.283SnZ=50N=23L=0.00639 mf=46885.073 MHzT=2.1328749861154E-11 s
26.283SnZ=50N=24L=0.01279 mf=23442.537 MHzT=4.2657499722308E-11 s
26.283SnZ=50N=25L=0.02558 mf=11721.268 MHzT=8.5314999444616E-11 s
26.283SnZ=50N=26L=0.05115 mf=5860.634 MHzT=1.7062999888923E-10 s
26.283SnZ=50N=27L=0.10231 mf=2930.317 MHzT=3.4125999777846E-10 s
26.283SnZ=50N=28L=0.20461 mf=1465.159 MHzT=6.8251999555692E-10 s
26.283SnZ=50N=29L=0.40923 mf=732.579 MHzT=1.3650399911138E-9 s
26.283SnZ=50N=30L=0.81846 mf=366.290 MHzT=2.7300799822277E-9 s
26.283SnZ=50N=31L=1.63691 mf=183.145 MHzT=5.4601599644554E-9 s
26.283SnZ=50N=32L=3.27383 mf=91.572 MHzT=1.0920319928911E-8 s
26.283SnZ=50N=33L=6.54766 mf=45.786 MHzT=2.1840639857822E-8 s
26.283SnZ=50N=34L=13.09532 mf=22.893 MHzT=4.3681279715643E-8 s
26.283SnZ=50N=35L=26.19064 mf=11.447 MHzT=8.7362559431286E-8 s
26.283SnZ=50N=36L=52.38127 mf=5.723 MHzT=1.7472511886257E-7 s
26.283SnZ=50N=37L=104.76255 mf=2.862 MHzT=3.4945023772515E-7 s
26.283SnZ=50N=38L=209.52509 mf=1.431 MHzT=6.9890047545029E-7 s
26.283SnZ=50N=39L=419.05018 mf=0.715 MHzT=1.3978009509006E-6 s
26.283SnZ=50N=40L=838.10037 mf=0.358 MHzT=2.7956019018012E-6 s
26.283SnZ=50N=41L=1676.20073 mf=0.179 MHzT=5.5912038036023E-6 s
26.283SnZ=50N=42L=3352.40146 mf=0.089 MHzT=1.1182407607205E-5 s
26.283SnZ=50N=43L=6704.80293 mf=0.045 MHzT=2.2364815214409E-5 s
26.283SnZ=50N=44L=13409.60585 mf=0.022 MHzT=4.4729630428819E-5 s
26.283SnZ=50N=45L=26819.21170 mf=0.011 MHzT=8.9459260857637E-5 s
26.283SnZ=50N=46L=53638.42341 mf=0.006 MHzT=0.00017891852171527 s
26.283SnZ=50N=47L=107276.84681 mf=0.003 MHzT=0.00035783704343055 s
26.283SnZ=50N=48L=214553.69363 mf=0.001 MHzT=0.0007156740868611 s
26.283SnZ=50N=49L=429107.38725 mf=0.001 MHzT=0.0014313481737222 s
26.283SnZ=50N=50L=858214.77451 mf=0.000 MHzT=0.0028626963474444 s
26.283SnZ=50N=51L=1716429.54902 mf=0.000 MHzT=0.0057253926948888 s
26.283SnZ=50N=52L=3432859.09803 mf=0.000 MHzT=0.011450785389778 s
26.283SnZ=50N=53L=6865718.19606 mf=0.000 MHzT=0.022901570779555 s
26.283SnZ=50N=54L=13731436.39213 mf=0.000 MHzT=0.04580314155911 s
26.283SnZ=50N=55L=27462872.78426 mf=0.000 MHzT=0.091606283118221 s
26.283SnZ=50N=56L=54925745.56851 mf=0.000 MHzT=0.18321256623644 s
26.283SnZ=50N=57L=109851491.13702 mf=0.000 MHzT=0.36642513247288 s
26.283SbZ=51N=17L=0.00010 mf=2941808.519 MHzT=3.3992695091214E-13 s
26.283SbZ=51N=18L=0.00020 mf=1470904.259 MHzT=6.7985390182428E-13 s
26.283SbZ=51N=19L=0.00041 mf=735452.130 MHzT=1.3597078036486E-12 s
26.283SbZ=51N=20L=0.00082 mf=367726.065 MHzT=2.7194156072971E-12 s
26.283SbZ=51N=21L=0.00163 mf=183863.032 MHzT=5.4388312145942E-12 s
26.283SbZ=51N=22L=0.00326 mf=91931.516 MHzT=1.0877662429188E-11 s
26.283SbZ=51N=23L=0.00652 mf=45965.758 MHzT=2.1755324858377E-11 s
26.283SbZ=51N=24L=0.01304 mf=22982.879 MHzT=4.3510649716754E-11 s
26.283SbZ=51N=25L=0.02609 mf=11491.440 MHzT=8.7021299433508E-11 s
26.283SbZ=51N=26L=0.05218 mf=5745.720 MHzT=1.7404259886702E-10 s
26.283SbZ=51N=27L=0.10435 mf=2872.860 MHzT=3.4808519773403E-10 s
26.283SbZ=51N=28L=0.20871 mf=1436.430 MHzT=6.9617039546806E-10 s
26.283SbZ=51N=29L=0.41741 mf=718.215 MHzT=1.3923407909361E-9 s
26.283SbZ=51N=30L=0.83483 mf=359.107 MHzT=2.7846815818723E-9 s
26.283SbZ=51N=31L=1.66965 mf=179.554 MHzT=5.5693631637445E-9 s
26.283SbZ=51N=32L=3.33931 mf=89.777 MHzT=1.1138726327489E-8 s
26.283SbZ=51N=33L=6.67861 mf=44.888 MHzT=2.2277452654978E-8 s
26.283SbZ=51N=34L=13.35722 mf=22.444 MHzT=4.4554905309956E-8 s
26.283SbZ=51N=35L=26.71445 mf=11.222 MHzT=8.9109810619912E-8 s
26.283SbZ=51N=36L=53.42890 mf=5.611 MHzT=1.7821962123982E-7 s
26.283SbZ=51N=37L=106.85780 mf=2.806 MHzT=3.5643924247965E-7 s
26.283SbZ=51N=38L=213.71559 mf=1.403 MHzT=7.128784849593E-7 s
26.283SbZ=51N=39L=427.43119 mf=0.701 MHzT=1.4257569699186E-6 s
26.283SbZ=51N=40L=854.86237 mf=0.351 MHzT=2.8515139398372E-6 s
26.283SbZ=51N=41L=1709.72475 mf=0.175 MHzT=5.7030278796744E-6 s
26.283SbZ=51N=42L=3419.44949 mf=0.088 MHzT=1.1406055759349E-5 s
26.283SbZ=51N=43L=6838.89898 mf=0.044 MHzT=2.2812111518697E-5 s
26.283SbZ=51N=44L=13677.79797 mf=0.022 MHzT=4.5624223037395E-5 s
26.283SbZ=51N=45L=27355.59594 mf=0.011 MHzT=9.124844607479E-5 s
26.283SbZ=51N=46L=54711.19187 mf=0.005 MHzT=0.00018249689214958 s
26.283SbZ=51N=47L=109422.38375 mf=0.003 MHzT=0.00036499378429916 s
26.283SbZ=51N=48L=218844.76750 mf=0.001 MHzT=0.00072998756859832 s
26.283SbZ=51N=49L=437689.53500 mf=0.001 MHzT=0.0014599751371966 s
26.283SbZ=51N=50L=875379.07000 mf=0.000 MHzT=0.0029199502743933 s
26.283SbZ=51N=51L=1750758.14000 mf=0.000 MHzT=0.0058399005487866 s
26.283SbZ=51N=52L=3501516.27999 mf=0.000 MHzT=0.011679801097573 s
26.283SbZ=51N=53L=7003032.55999 mf=0.000 MHzT=0.023359602195146 s
26.283SbZ=51N=54L=14006065.11997 mf=0.000 MHzT=0.046719204390292 s
26.283SbZ=51N=55L=28012130.23994 mf=0.000 MHzT=0.093438408780585 s
26.283SbZ=51N=56L=56024260.47988 mf=0.000 MHzT=0.18687681756117 s
26.283SbZ=51N=57L=112048520.95976 mf=0.000 MHzT=0.37375363512234 s
26.283TeZ=52N=17L=0.00010 mf=2885235.278 MHzT=3.4659218524375E-13 s
26.283TeZ=52N=18L=0.00021 mf=1442617.639 MHzT=6.931843704875E-13 s
26.283TeZ=52N=19L=0.00042 mf=721308.820 MHzT=1.386368740975E-12 s
26.283TeZ=52N=20L=0.00083 mf=360654.410 MHzT=2.77273748195E-12 s
26.283TeZ=52N=21L=0.00166 mf=180327.205 MHzT=5.5454749639E-12 s
26.283TeZ=52N=22L=0.00332 mf=90163.602 MHzT=1.10909499278E-11 s
26.283TeZ=52N=23L=0.00665 mf=45081.801 MHzT=2.21818998556E-11 s
26.283TeZ=52N=24L=0.01330 mf=22540.901 MHzT=4.43637997112E-11 s
26.283TeZ=52N=25L=0.02660 mf=11270.450 MHzT=8.87275994224E-11 s
26.283TeZ=52N=26L=0.05320 mf=5635.225 MHzT=1.774551988448E-10 s
26.283TeZ=52N=27L=0.10640 mf=2817.613 MHzT=3.549103976896E-10 s
26.283TeZ=52N=28L=0.21280 mf=1408.806 MHzT=7.098207953792E-10 s
26.283TeZ=52N=29L=0.42560 mf=704.403 MHzT=1.4196415907584E-9 s
26.283TeZ=52N=30L=0.85120 mf=352.202 MHzT=2.8392831815168E-9 s
26.283TeZ=52N=31L=1.70239 mf=176.101 MHzT=5.6785663630336E-9 s
26.283TeZ=52N=32L=3.40478 mf=88.050 MHzT=1.1357132726067E-8 s
26.283TeZ=52N=33L=6.80957 mf=44.025 MHzT=2.2714265452134E-8 s
26.283TeZ=52N=34L=13.61913 mf=22.013 MHzT=4.5428530904269E-8 s
26.283TeZ=52N=35L=27.23826 mf=11.006 MHzT=9.0857061808538E-8 s
26.283TeZ=52N=36L=54.47652 mf=5.503 MHzT=1.8171412361708E-7 s
26.283TeZ=52N=37L=108.95305 mf=2.752 MHzT=3.6342824723415E-7 s
26.283TeZ=52N=38L=217.90610 mf=1.376 MHzT=7.268564944683E-7 s
26.283TeZ=52N=39L=435.81219 mf=0.688 MHzT=1.4537129889366E-6 s
26.283TeZ=52N=40L=871.62438 mf=0.344 MHzT=2.9074259778732E-6 s
26.283TeZ=52N=41L=1743.24876 mf=0.172 MHzT=5.8148519557464E-6 s
26.283TeZ=52N=42L=3486.49752 mf=0.086 MHzT=1.1629703911493E-5 s
26.283TeZ=52N=43L=6972.99504 mf=0.043 MHzT=2.3259407822986E-5 s
26.283TeZ=52N=44L=13945.99009 mf=0.021 MHzT=4.6518815645971E-5 s
26.283TeZ=52N=45L=27891.98017 mf=0.011 MHzT=9.3037631291943E-5 s
26.283TeZ=52N=46L=55783.96034 mf=0.005 MHzT=0.00018607526258389 s
26.283TeZ=52N=47L=111567.92069 mf=0.003 MHzT=0.00037215052516777 s
26.283TeZ=52N=48L=223135.84137 mf=0.001 MHzT=0.00074430105033554 s
26.283TeZ=52N=49L=446271.68274 mf=0.001 MHzT=0.0014886021006711 s
26.283TeZ=52N=50L=892543.36549 mf=0.000 MHzT=0.0029772042013422 s
26.283TeZ=52N=51L=1785086.73098 mf=0.000 MHzT=0.0059544084026843 s
26.283TeZ=52N=52L=3570173.46195 mf=0.000 MHzT=0.011908816805369 s
26.283TeZ=52N=53L=7140346.92391 mf=0.000 MHzT=0.023817633610737 s
26.283TeZ=52N=54L=14280693.84781 mf=0.000 MHzT=0.047635267221475 s
26.283TeZ=52N=55L=28561387.69563 mf=0.000 MHzT=0.095270534442949 s
26.283TeZ=52N=56L=57122775.39125 mf=0.000 MHzT=0.1905410688859 s
26.283TeZ=52N=57L=114245550.78250 mf=0.000 MHzT=0.3810821377718 s
26.283JZ=53N=17L=0.00011 mf=2830796.877 MHzT=3.5325741957536E-13 s
26.283JZ=53N=18L=0.00021 mf=1415398.438 MHzT=7.0651483915072E-13 s
26.283JZ=53N=19L=0.00042 mf=707699.219 MHzT=1.4130296783014E-12 s
26.283JZ=53N=20L=0.00085 mf=353849.610 MHzT=2.8260593566029E-12 s
26.283JZ=53N=21L=0.00169 mf=176924.805 MHzT=5.6521187132058E-12 s
26.283JZ=53N=22L=0.00339 mf=88462.402 MHzT=1.1304237426412E-11 s
26.283JZ=53N=23L=0.00678 mf=44231.201 MHzT=2.2608474852823E-11 s
26.283JZ=53N=24L=0.01356 mf=22115.601 MHzT=4.5216949705646E-11 s
26.283JZ=53N=25L=0.02711 mf=11057.800 MHzT=9.0433899411293E-11 s
26.283JZ=53N=26L=0.05422 mf=5528.900 MHzT=1.8086779882259E-10 s
26.283JZ=53N=27L=0.10845 mf=2764.450 MHzT=3.6173559764517E-10 s
26.283JZ=53N=28L=0.21689 mf=1382.225 MHzT=7.2347119529034E-10 s
26.283JZ=53N=29L=0.43378 mf=691.113 MHzT=1.4469423905807E-9 s
26.283JZ=53N=30L=0.86756 mf=345.556 MHzT=2.8938847811614E-9 s
26.283JZ=53N=31L=1.73513 mf=172.778 MHzT=5.7877695623227E-9 s
26.283JZ=53N=32L=3.47026 mf=86.389 MHzT=1.1575539124645E-8 s
26.283JZ=53N=33L=6.94052 mf=43.195 MHzT=2.3151078249291E-8 s
26.283JZ=53N=34L=13.88104 mf=21.597 MHzT=4.6302156498582E-8 s
26.283JZ=53N=35L=27.76207 mf=10.799 MHzT=9.2604312997164E-8 s
26.283JZ=53N=36L=55.52415 mf=5.399 MHzT=1.8520862599433E-7 s
26.283JZ=53N=37L=111.04830 mf=2.700 MHzT=3.7041725198865E-7 s
26.283JZ=53N=38L=222.09660 mf=1.350 MHzT=7.4083450397731E-7 s
26.283JZ=53N=39L=444.19319 mf=0.675 MHzT=1.4816690079546E-6 s
26.283JZ=53N=40L=888.38639 mf=0.337 MHzT=2.9633380159092E-6 s
26.283JZ=53N=41L=1776.77278 mf=0.169 MHzT=5.9266760318185E-6 s
26.283JZ=53N=42L=3553.54555 mf=0.084 MHzT=1.1853352063637E-5 s
26.283JZ=53N=43L=7107.09110 mf=0.042 MHzT=2.3706704127274E-5 s
26.283JZ=53N=44L=14214.18220 mf=0.021 MHzT=4.7413408254548E-5 s
26.283JZ=53N=45L=28428.36441 mf=0.011 MHzT=9.4826816509095E-5 s
26.283JZ=53N=46L=56856.72881 mf=0.005 MHzT=0.00018965363301819 s
26.283JZ=53N=47L=113713.45762 mf=0.003 MHzT=0.00037930726603638 s
26.283JZ=53N=48L=227426.91524 mf=0.001 MHzT=0.00075861453207276 s
26.283JZ=53N=49L=454853.83049 mf=0.001 MHzT=0.0015172290641455 s
26.283JZ=53N=50L=909707.66098 mf=0.000 MHzT=0.0030344581282911 s
26.283JZ=53N=51L=1819415.32196 mf=0.000 MHzT=0.0060689162565821 s
26.283JZ=53N=52L=3638830.64391 mf=0.000 MHzT=0.012137832513164 s
26.283JZ=53N=53L=7277661.28783 mf=0.000 MHzT=0.024275665026328 s
26.283JZ=53N=54L=14555322.57566 mf=0.000 MHzT=0.048551330052657 s
26.283JZ=53N=55L=29110645.15131 mf=0.000 MHzT=0.097102660105314 s
26.283JZ=53N=56L=58221290.30262 mf=0.000 MHzT=0.19420532021063 s
26.283JZ=53N=57L=116442580.60524 mf=0.000 MHzT=0.38841064042126 s
26.283XeZ=54N=17L=0.00011 mf=2778374.712 MHzT=3.5992265390697E-13 s
26.283XeZ=54N=18L=0.00022 mf=1389187.356 MHzT=7.1984530781394E-13 s
26.283XeZ=54N=19L=0.00043 mf=694593.678 MHzT=1.4396906156279E-12 s
26.283XeZ=54N=20L=0.00086 mf=347296.839 MHzT=2.8793812312558E-12 s
26.283XeZ=54N=21L=0.00173 mf=173648.420 MHzT=5.7587624625116E-12 s
26.283XeZ=54N=22L=0.00345 mf=86824.210 MHzT=1.1517524925023E-11 s
26.283XeZ=54N=23L=0.00691 mf=43412.105 MHzT=2.3035049850046E-11 s
26.283XeZ=54N=24L=0.01381 mf=21706.052 MHzT=4.6070099700092E-11 s
26.283XeZ=54N=25L=0.02762 mf=10853.026 MHzT=9.2140199400185E-11 s
26.283XeZ=54N=26L=0.05525 mf=5426.513 MHzT=1.8428039880037E-10 s
26.283XeZ=54N=27L=0.11049 mf=2713.257 MHzT=3.6856079760074E-10 s
26.283XeZ=54N=28L=0.22098 mf=1356.628 MHzT=7.3712159520148E-10 s
26.283XeZ=54N=29L=0.44197 mf=678.314 MHzT=1.474243190403E-9 s
26.283XeZ=54N=30L=0.88393 mf=339.157 MHzT=2.9484863808059E-9 s
26.283XeZ=54N=31L=1.76787 mf=169.579 MHzT=5.8969727616118E-9 s
26.283XeZ=54N=32L=3.53574 mf=84.789 MHzT=1.1793945523224E-8 s
26.283XeZ=54N=33L=7.07147 mf=42.395 MHzT=2.3587891046447E-8 s
26.283XeZ=54N=34L=14.14294 mf=21.197 MHzT=4.7175782092895E-8 s
26.283XeZ=54N=35L=28.28589 mf=10.599 MHzT=9.4351564185789E-8 s
26.283XeZ=54N=36L=56.57177 mf=5.299 MHzT=1.8870312837158E-7 s
26.283XeZ=54N=37L=113.14355 mf=2.650 MHzT=3.7740625674316E-7 s
26.283XeZ=54N=38L=226.28710 mf=1.325 MHzT=7.5481251348631E-7 s
26.283XeZ=54N=39L=452.57420 mf=0.662 MHzT=1.5096250269726E-6 s
26.283XeZ=54N=40L=905.14839 mf=0.331 MHzT=3.0192500539453E-6 s
26.283XeZ=54N=41L=1810.29679 mf=0.166 MHzT=6.0385001078905E-6 s
26.283XeZ=54N=42L=3620.59358 mf=0.083 MHzT=1.2077000215781E-5 s
26.283XeZ=54N=43L=7241.18716 mf=0.041 MHzT=2.4154000431562E-5 s
26.283XeZ=54N=44L=14482.37432 mf=0.021 MHzT=4.8308000863124E-5 s
26.283XeZ=54N=45L=28964.74864 mf=0.010 MHzT=9.6616001726248E-5 s
26.283XeZ=54N=46L=57929.49728 mf=0.005 MHzT=0.0001932320034525 s
26.283XeZ=54N=47L=115858.99456 mf=0.003 MHzT=0.00038646400690499 s
26.283XeZ=54N=48L=231717.98912 mf=0.001 MHzT=0.00077292801380999 s
26.283XeZ=54N=49L=463435.97823 mf=0.001 MHzT=0.00154585602762 s
26.283XeZ=54N=50L=926871.95647 mf=0.000 MHzT=0.0030917120552399 s
26.283XeZ=54N=51L=1853743.91294 mf=0.000 MHzT=0.0061834241104799 s
26.283XeZ=54N=52L=3707487.82587 mf=0.000 MHzT=0.01236684822096 s
26.283XeZ=54N=53L=7414975.65175 mf=0.000 MHzT=0.02473369644192 s
26.283XeZ=54N=54L=14829951.30350 mf=0.000 MHzT=0.049467392883839 s
26.283XeZ=54N=55L=29659902.60700 mf=0.000 MHzT=0.098934785767678 s
26.283XeZ=54N=56L=59319805.21399 mf=0.000 MHzT=0.19786957153536 s
26.283XeZ=54N=57L=118639610.42798 mf=0.000 MHzT=0.39573914307071 s
26.283CsZ=55N=17L=0.00011 mf=2727858.808 MHzT=3.6658788823858E-13 s
26.283CsZ=55N=18L=0.00022 mf=1363929.404 MHzT=7.3317577647717E-13 s
26.283CsZ=55N=19L=0.00044 mf=681964.702 MHzT=1.4663515529543E-12 s
26.283CsZ=55N=20L=0.00088 mf=340982.351 MHzT=2.9327031059087E-12 s
26.283CsZ=55N=21L=0.00176 mf=170491.176 MHzT=5.8654062118173E-12 s
26.283CsZ=55N=22L=0.00352 mf=85245.588 MHzT=1.1730812423635E-11 s
26.283CsZ=55N=23L=0.00703 mf=42622.794 MHzT=2.3461624847269E-11 s
26.283CsZ=55N=24L=0.01407 mf=21311.397 MHzT=4.6923249694539E-11 s
26.283CsZ=55N=25L=0.02813 mf=10655.698 MHzT=9.3846499389077E-11 s
26.283CsZ=55N=26L=0.05627 mf=5327.849 MHzT=1.8769299877815E-10 s
26.283CsZ=55N=27L=0.11254 mf=2663.925 MHzT=3.7538599755631E-10 s
26.283CsZ=55N=28L=0.22508 mf=1331.962 MHzT=7.5077199511262E-10 s
26.283CsZ=55N=29L=0.45015 mf=665.981 MHzT=1.5015439902252E-9 s
26.283CsZ=55N=30L=0.90030 mf=332.991 MHzT=3.0030879804505E-9 s
26.283CsZ=55N=31L=1.80061 mf=166.495 MHzT=6.0061759609009E-9 s
26.283CsZ=55N=32L=3.60121 mf=83.248 MHzT=1.2012351921802E-8 s
26.283CsZ=55N=33L=7.20243 mf=41.624 MHzT=2.4024703843604E-8 s
26.283CsZ=55N=34L=14.40485 mf=20.812 MHzT=4.8049407687208E-8 s
26.283CsZ=55N=35L=28.80970 mf=10.406 MHzT=9.6098815374415E-8 s
26.283CsZ=55N=36L=57.61940 mf=5.203 MHzT=1.9219763074883E-7 s
26.283CsZ=55N=37L=115.23880 mf=2.601 MHzT=3.8439526149766E-7 s
26.283CsZ=55N=38L=230.47760 mf=1.301 MHzT=7.6879052299532E-7 s
26.283CsZ=55N=39L=460.95520 mf=0.650 MHzT=1.5375810459906E-6 s
26.283CsZ=55N=40L=921.91040 mf=0.325 MHzT=3.0751620919813E-6 s
26.283CsZ=55N=41L=1843.82080 mf=0.163 MHzT=6.1503241839626E-6 s
26.283CsZ=55N=42L=3687.64161 mf=0.081 MHzT=1.2300648367925E-5 s
26.283CsZ=55N=43L=7375.28322 mf=0.041 MHzT=2.460129673585E-5 s
26.283CsZ=55N=44L=14750.56644 mf=0.020 MHzT=4.92025934717E-5 s
26.283CsZ=55N=45L=29501.13287 mf=0.010 MHzT=9.8405186943401E-5 s
26.283CsZ=55N=46L=59002.26575 mf=0.005 MHzT=0.0001968103738868 s
26.283CsZ=55N=47L=118004.53149 mf=0.003 MHzT=0.0003936207477736 s
26.283CsZ=55N=48L=236009.06299 mf=0.001 MHzT=0.00078724149554721 s
26.283CsZ=55N=49L=472018.12598 mf=0.001 MHzT=0.0015744829910944 s
26.283CsZ=55N=50L=944036.25196 mf=0.000 MHzT=0.0031489659821888 s
26.283CsZ=55N=51L=1888072.50392 mf=0.000 MHzT=0.0062979319643777 s
26.283CsZ=55N=52L=3776145.00784 mf=0.000 MHzT=0.012595863928755 s
26.283CsZ=55N=53L=7552290.01567 mf=0.000 MHzT=0.025191727857511 s
26.283CsZ=55N=54L=15104580.03134 mf=0.000 MHzT=0.050383455715021 s
26.283CsZ=55N=55L=30209160.06268 mf=0.000 MHzT=0.10076691143004 s
26.283CsZ=55N=56L=60418320.12536 mf=0.000 MHzT=0.20153382286009 s
26.283CsZ=55N=57L=120836640.25072 mf=0.000 MHzT=0.40306764572017 s
26.283BaZ=56N=17L=0.00011 mf=2679147.044 MHzT=3.7325312257019E-13 s
26.283BaZ=56N=18L=0.00022 mf=1339573.522 MHzT=7.4650624514039E-13 s
26.283BaZ=56N=19L=0.00045 mf=669786.761 MHzT=1.4930124902808E-12 s
26.283BaZ=56N=20L=0.00090 mf=334893.381 MHzT=2.9860249805615E-12 s
26.283BaZ=56N=21L=0.00179 mf=167446.690 MHzT=5.9720499611231E-12 s
26.283BaZ=56N=22L=0.00358 mf=83723.345 MHzT=1.1944099922246E-11 s
26.283BaZ=56N=23L=0.00716 mf=41861.673 MHzT=2.3888199844492E-11 s
26.283BaZ=56N=24L=0.01432 mf=20930.836 MHzT=4.7776399688985E-11 s
26.283BaZ=56N=25L=0.02865 mf=10465.418 MHzT=9.5552799377969E-11 s
26.283BaZ=56N=26L=0.05729 mf=5232.709 MHzT=1.9110559875594E-10 s
26.283BaZ=56N=27L=0.11458 mf=2616.355 MHzT=3.8221119751188E-10 s
26.283BaZ=56N=28L=0.22917 mf=1308.177 MHzT=7.6442239502376E-10 s
26.283BaZ=56N=29L=0.45834 mf=654.089 MHzT=1.5288447900475E-9 s
26.283BaZ=56N=30L=0.91667 mf=327.044 MHzT=3.057689580095E-9 s
26.283BaZ=56N=31L=1.83334 mf=163.522 MHzT=6.11537916019E-9 s
26.283BaZ=56N=32L=3.66669 mf=81.761 MHzT=1.223075832038E-8 s
26.283BaZ=56N=33L=7.33338 mf=40.881 MHzT=2.446151664076E-8 s
26.283BaZ=56N=34L=14.66676 mf=20.440 MHzT=4.892303328152E-8 s
26.283BaZ=56N=35L=29.33351 mf=10.220 MHzT=9.7846066563041E-8 s
26.283BaZ=56N=36L=58.66703 mf=5.110 MHzT=1.9569213312608E-7 s
26.283BaZ=56N=37L=117.33405 mf=2.555 MHzT=3.9138426625216E-7 s
26.283BaZ=56N=38L=234.66810 mf=1.278 MHzT=7.8276853250433E-7 s
26.283BaZ=56N=39L=469.33620 mf=0.639 MHzT=1.5655370650087E-6 s
26.283BaZ=56N=40L=938.67241 mf=0.319 MHzT=3.1310741300173E-6 s
26.283BaZ=56N=41L=1877.34482 mf=0.160 MHzT=6.2621482600346E-6 s
26.283BaZ=56N=42L=3754.68964 mf=0.080 MHzT=1.2524296520069E-5 s
26.283BaZ=56N=43L=7509.37928 mf=0.040 MHzT=2.5048593040138E-5 s
26.283BaZ=56N=44L=15018.75855 mf=0.020 MHzT=5.0097186080277E-5 s
26.283BaZ=56N=45L=30037.51711 mf=0.010 MHzT=0.00010019437216055 s
26.283BaZ=56N=46L=60075.03422 mf=0.005 MHzT=0.00020038874432111 s
26.283BaZ=56N=47L=120150.06843 mf=0.002 MHzT=0.00040077748864221 s
26.283BaZ=56N=48L=240300.13686 mf=0.001 MHzT=0.00080155497728443 s
26.283BaZ=56N=49L=480600.27372 mf=0.001 MHzT=0.0016031099545689 s
26.283BaZ=56N=50L=961200.54745 mf=0.000 MHzT=0.0032062199091377 s
26.283BaZ=56N=51L=1922401.09490 mf=0.000 MHzT=0.0064124398182754 s
26.283BaZ=56N=52L=3844802.18980 mf=0.000 MHzT=0.012824879636551 s
26.283BaZ=56N=53L=7689604.37959 mf=0.000 MHzT=0.025649759273102 s
26.283BaZ=56N=54L=15379208.75918 mf=0.000 MHzT=0.051299518546204 s
26.283BaZ=56N=55L=30758417.51837 mf=0.000 MHzT=0.10259903709241 s
26.283BaZ=56N=56L=61516835.03673 mf=0.000 MHzT=0.20519807418481 s
26.283BaZ=56N=57L=123033670.07346 mf=0.000 MHzT=0.41039614836963 s
26.283LaZ=57N=17L=0.00011 mf=2632144.464 MHzT=3.799183569018E-13 s
26.283LaZ=57N=18L=0.00023 mf=1316072.232 MHzT=7.5983671380361E-13 s
26.283LaZ=57N=19L=0.00046 mf=658036.116 MHzT=1.5196734276072E-12 s
26.283LaZ=57N=20L=0.00091 mf=329018.058 MHzT=3.0393468552144E-12 s
26.283LaZ=57N=21L=0.00182 mf=164509.029 MHzT=6.0786937104289E-12 s
26.283LaZ=57N=22L=0.00364 mf=82254.515 MHzT=1.2157387420858E-11 s
26.283LaZ=57N=23L=0.00729 mf=41127.257 MHzT=2.4314774841715E-11 s
26.283LaZ=57N=24L=0.01458 mf=20563.629 MHzT=4.8629549683431E-11 s
26.283LaZ=57N=25L=0.02916 mf=10281.814 MHzT=9.7259099366862E-11 s
26.283LaZ=57N=26L=0.05832 mf=5140.907 MHzT=1.9451819873372E-10 s
26.283LaZ=57N=27L=0.11663 mf=2570.454 MHzT=3.8903639746745E-10 s
26.283LaZ=57N=28L=0.23326 mf=1285.227 MHzT=7.7807279493489E-10 s
26.283LaZ=57N=29L=0.46652 mf=642.613 MHzT=1.5561455898698E-9 s
26.283LaZ=57N=30L=0.93304 mf=321.307 MHzT=3.1122911797396E-9 s
26.283LaZ=57N=31L=1.86608 mf=160.653 MHzT=6.2245823594792E-9 s
26.283LaZ=57N=32L=3.73217 mf=80.327 MHzT=1.2449164718958E-8 s
26.283LaZ=57N=33L=7.46433 mf=40.163 MHzT=2.4898329437917E-8 s
26.283LaZ=57N=34L=14.92866 mf=20.082 MHzT=4.9796658875833E-8 s
26.283LaZ=57N=35L=29.85733 mf=10.041 MHzT=9.9593317751666E-8 s
26.283LaZ=57N=36L=59.71465 mf=5.020 MHzT=1.9918663550333E-7 s
26.283LaZ=57N=37L=119.42930 mf=2.510 MHzT=3.9837327100667E-7 s
26.283LaZ=57N=38L=238.85860 mf=1.255 MHzT=7.9674654201333E-7 s
26.283LaZ=57N=39L=477.71721 mf=0.628 MHzT=1.5934930840267E-6 s
26.283LaZ=57N=40L=955.43442 mf=0.314 MHzT=3.1869861680533E-6 s
26.283LaZ=57N=41L=1910.86883 mf=0.157 MHzT=6.3739723361067E-6 s
26.283LaZ=57N=42L=3821.73767 mf=0.078 MHzT=1.2747944672213E-5 s
26.283LaZ=57N=43L=7643.47534 mf=0.039 MHzT=2.5495889344427E-5 s
26.283LaZ=57N=44L=15286.95067 mf=0.020 MHzT=5.0991778688853E-5 s
26.283LaZ=57N=45L=30573.90134 mf=0.010 MHzT=0.00010198355737771 s
26.283LaZ=57N=46L=61147.80268 mf=0.005 MHzT=0.00020396711475541 s
26.283LaZ=57N=47L=122295.60537 mf=0.002 MHzT=0.00040793422951083 s
26.283LaZ=57N=48L=244591.21073 mf=0.001 MHzT=0.00081586845902165 s
26.283LaZ=57N=49L=489182.42147 mf=0.001 MHzT=0.0016317369180433 s
26.283LaZ=57N=50L=978364.84294 mf=0.000 MHzT=0.0032634738360866 s
26.283LaZ=57N=51L=1956729.68588 mf=0.000 MHzT=0.0065269476721732 s
26.283LaZ=57N=52L=3913459.37176 mf=0.000 MHzT=0.013053895344346 s
26.283LaZ=57N=53L=7826918.74351 mf=0.000 MHzT=0.026107790688693 s
26.283LaZ=57N=54L=15653837.48703 mf=0.000 MHzT=0.052215581377386 s
26.283LaZ=57N=55L=31307674.97405 mf=0.000 MHzT=0.10443116275477 s
26.283LaZ=57N=56L=62615349.94810 mf=0.000 MHzT=0.20886232550954 s
26.283LaZ=57N=57L=125230699.89620 mf=0.000 MHzT=0.41772465101909 s
26.283CeZ=58N=17L=0.00012 mf=2586762.663 MHzT=3.8658359123341E-13 s
26.283CeZ=58N=18L=0.00023 mf=1293381.332 MHzT=7.7316718246683E-13 s
26.283CeZ=58N=19L=0.00046 mf=646690.666 MHzT=1.5463343649337E-12 s
26.283CeZ=58N=20L=0.00093 mf=323345.333 MHzT=3.0926687298673E-12 s
26.283CeZ=58N=21L=0.00185 mf=161672.666 MHzT=6.1853374597346E-12 s
26.283CeZ=58N=22L=0.00371 mf=80836.333 MHzT=1.2370674919469E-11 s
26.283CeZ=58N=23L=0.00742 mf=40418.167 MHzT=2.4741349838939E-11 s
26.283CeZ=58N=24L=0.01483 mf=20209.083 MHzT=4.9482699677877E-11 s
26.283CeZ=58N=25L=0.02967 mf=10104.542 MHzT=9.8965399355754E-11 s
26.283CeZ=58N=26L=0.05934 mf=5052.271 MHzT=1.9793079871151E-10 s
26.283CeZ=58N=27L=0.11868 mf=2526.135 MHzT=3.9586159742302E-10 s
26.283CeZ=58N=28L=0.23735 mf=1263.068 MHzT=7.9172319484603E-10 s
26.283CeZ=58N=29L=0.47471 mf=631.534 MHzT=1.5834463896921E-9 s
26.283CeZ=58N=30L=0.94941 mf=315.767 MHzT=3.1668927793841E-9 s
26.283CeZ=58N=31L=1.89882 mf=157.883 MHzT=6.3337855587683E-9 s
26.283CeZ=58N=32L=3.79764 mf=78.942 MHzT=1.2667571117537E-8 s
26.283CeZ=58N=33L=7.59528 mf=39.471 MHzT=2.5335142235073E-8 s
26.283CeZ=58N=34L=15.19057 mf=19.735 MHzT=5.0670284470146E-8 s
26.283CeZ=58N=35L=30.38114 mf=9.868 MHzT=1.0134056894029E-7 s
26.283CeZ=58N=36L=60.76228 mf=4.934 MHzT=2.0268113788058E-7 s
26.283CeZ=58N=37L=121.52455 mf=2.467 MHzT=4.0536227576117E-7 s
26.283CeZ=58N=38L=243.04911 mf=1.233 MHzT=8.1072455152234E-7 s
26.283CeZ=58N=39L=486.09821 mf=0.617 MHzT=1.6214491030447E-6 s
26.283CeZ=58N=40L=972.19642 mf=0.308 MHzT=3.2428982060894E-6 s
26.283CeZ=58N=41L=1944.39285 mf=0.154 MHzT=6.4857964121787E-6 s
26.283CeZ=58N=42L=3888.78570 mf=0.077 MHzT=1.2971592824357E-5 s
26.283CeZ=58N=43L=7777.57139 mf=0.039 MHzT=2.5943185648715E-5 s
26.283CeZ=58N=44L=15555.14279 mf=0.019 MHzT=5.188637129743E-5 s
26.283CeZ=58N=45L=31110.28558 mf=0.010 MHzT=0.00010377274259486 s
26.283CeZ=58N=46L=62220.57115 mf=0.005 MHzT=0.00020754548518972 s
26.283CeZ=58N=47L=124441.14230 mf=0.002 MHzT=0.00041509097037944 s
26.283CeZ=58N=48L=248882.28461 mf=0.001 MHzT=0.00083018194075887 s
26.283CeZ=58N=49L=497764.56921 mf=0.001 MHzT=0.0016603638815177 s
26.283CeZ=58N=50L=995529.13843 mf=0.000 MHzT=0.0033207277630355 s
26.283CeZ=58N=51L=1991058.27686 mf=0.000 MHzT=0.006641455526071 s
26.283CeZ=58N=52L=3982116.55372 mf=0.000 MHzT=0.013282911052142 s
26.283CeZ=58N=53L=7964233.10743 mf=0.000 MHzT=0.026565822104284 s
26.283CeZ=58N=54L=15928466.21487 mf=0.000 MHzT=0.053131644208568 s
26.283CeZ=58N=55L=31856932.42974 mf=0.000 MHzT=0.10626328841714 s
26.283CeZ=58N=56L=63713864.85947 mf=0.000 MHzT=0.21252657683427 s
26.283CeZ=58N=57L=127427729.71894 mf=0.000 MHzT=0.42505315366854 s
26.283PrZ=59N=17L=0.00012 mf=2542919.228 MHzT=3.9324882556502E-13 s
26.283PrZ=59N=18L=0.00024 mf=1271459.614 MHzT=7.8649765113005E-13 s
26.283PrZ=59N=19L=0.00047 mf=635729.807 MHzT=1.5729953022601E-12 s
26.283PrZ=59N=20L=0.00094 mf=317864.904 MHzT=3.1459906045202E-12 s
26.283PrZ=59N=21L=0.00189 mf=158932.452 MHzT=6.2919812090404E-12 s
26.283PrZ=59N=22L=0.00377 mf=79466.226 MHzT=1.2583962418081E-11 s
26.283PrZ=59N=23L=0.00755 mf=39733.113 MHzT=2.5167924836162E-11 s
26.283PrZ=59N=24L=0.01509 mf=19866.556 MHzT=5.0335849672323E-11 s
26.283PrZ=59N=25L=0.03018 mf=9933.278 MHzT=1.0067169934465E-10 s
26.283PrZ=59N=26L=0.06036 mf=4966.639 MHzT=2.0134339868929E-10 s
26.283PrZ=59N=27L=0.12072 mf=2483.320 MHzT=4.0268679737859E-10 s
26.283PrZ=59N=28L=0.24144 mf=1241.660 MHzT=8.0537359475717E-10 s
26.283PrZ=59N=29L=0.48289 mf=620.830 MHzT=1.6107471895143E-9 s
26.283PrZ=59N=30L=0.96578 mf=310.415 MHzT=3.2214943790287E-9 s
26.283PrZ=59N=31L=1.93156 mf=155.207 MHzT=6.4429887580574E-9 s
26.283PrZ=59N=32L=3.86312 mf=77.604 MHzT=1.2885977516115E-8 s
26.283PrZ=59N=33L=7.72624 mf=38.802 MHzT=2.5771955032229E-8 s
26.283PrZ=59N=34L=15.45248 mf=19.401 MHzT=5.1543910064459E-8 s
26.283PrZ=59N=35L=30.90495 mf=9.700 MHzT=1.0308782012892E-7 s
26.283PrZ=59N=36L=61.80990 mf=4.850 MHzT=2.0617564025784E-7 s
26.283PrZ=59N=37L=123.61980 mf=2.425 MHzT=4.1235128051567E-7 s
26.283PrZ=59N=38L=247.23961 mf=1.213 MHzT=8.2470256103134E-7 s
26.283PrZ=59N=39L=494.47922 mf=0.606 MHzT=1.6494051220627E-6 s
26.283PrZ=59N=40L=988.95843 mf=0.303 MHzT=3.2988102441254E-6 s
26.283PrZ=59N=41L=1977.91686 mf=0.152 MHzT=6.5976204882507E-6 s
26.283PrZ=59N=42L=3955.83373 mf=0.076 MHzT=1.3195240976501E-5 s
26.283PrZ=59N=43L=7911.66745 mf=0.038 MHzT=2.6390481953003E-5 s
26.283PrZ=59N=44L=15823.33490 mf=0.019 MHzT=5.2780963906006E-5 s
26.283PrZ=59N=45L=31646.66981 mf=0.009 MHzT=0.00010556192781201 s
26.283PrZ=59N=46L=63293.33962 mf=0.005 MHzT=0.00021112385562402 s
26.283PrZ=59N=47L=126586.67924 mf=0.002 MHzT=0.00042224771124805 s
26.283PrZ=59N=48L=253173.35848 mf=0.001 MHzT=0.0008444954224961 s
26.283PrZ=59N=49L=506346.71696 mf=0.001 MHzT=0.0016889908449922 s
26.283PrZ=59N=50L=1012693.43392 mf=0.000 MHzT=0.0033779816899844 s
26.283PrZ=59N=51L=2025386.86784 mf=0.000 MHzT=0.0067559633799688 s
26.283PrZ=59N=52L=4050773.73568 mf=0.000 MHzT=0.013511926759938 s
26.283PrZ=59N=53L=8101547.47136 mf=0.000 MHzT=0.027023853519875 s
26.283PrZ=59N=54L=16203094.94271 mf=0.000 MHzT=0.05404770703975 s
26.283PrZ=59N=55L=32406189.88542 mf=0.000 MHzT=0.1080954140795 s
26.283PrZ=59N=56L=64812379.77084 mf=0.000 MHzT=0.216190828159 s
26.283PrZ=59N=57L=129624759.54169 mf=0.000 MHzT=0.432381656318 s
26.283NdZ=60N=17L=0.00012 mf=2500537.241 MHzT=3.9991405989664E-13 s
26.283NdZ=60N=18L=0.00024 mf=1250268.621 MHzT=7.9982811979327E-13 s
26.283NdZ=60N=19L=0.00048 mf=625134.310 MHzT=1.5996562395865E-12 s
26.283NdZ=60N=20L=0.00096 mf=312567.155 MHzT=3.1993124791731E-12 s
26.283NdZ=60N=21L=0.00192 mf=156283.578 MHzT=6.3986249583462E-12 s
26.283NdZ=60N=22L=0.00384 mf=78141.789 MHzT=1.2797249916692E-11 s
26.283NdZ=60N=23L=0.00767 mf=39070.894 MHzT=2.5594499833385E-11 s
26.283NdZ=60N=24L=0.01535 mf=19535.447 MHzT=5.1188999666769E-11 s
26.283NdZ=60N=25L=0.03069 mf=9767.724 MHzT=1.0237799933354E-10 s
26.283NdZ=60N=26L=0.06138 mf=4883.862 MHzT=2.0475599866708E-10 s
26.283NdZ=60N=27L=0.12277 mf=2441.931 MHzT=4.0951199733415E-10 s
26.283NdZ=60N=28L=0.24554 mf=1220.965 MHzT=8.1902399466831E-10 s
26.283NdZ=60N=29L=0.49107 mf=610.483 MHzT=1.6380479893366E-9 s
26.283NdZ=60N=30L=0.98215 mf=305.241 MHzT=3.2760959786732E-9 s
26.283NdZ=60N=31L=1.96430 mf=152.621 MHzT=6.5521919573465E-9 s
26.283NdZ=60N=32L=3.92860 mf=76.310 MHzT=1.3104383914693E-8 s
26.283NdZ=60N=33L=7.85719 mf=38.155 MHzT=2.6208767829386E-8 s
26.283NdZ=60N=34L=15.71438 mf=19.078 MHzT=5.2417535658772E-8 s
26.283NdZ=60N=35L=31.42876 mf=9.539 MHzT=1.0483507131754E-7 s
26.283NdZ=60N=36L=62.85753 mf=4.769 MHzT=2.0967014263509E-7 s
26.283NdZ=60N=37L=125.71505 mf=2.385 MHzT=4.1934028527017E-7 s
26.283NdZ=60N=38L=251.43011 mf=1.192 MHzT=8.3868057054035E-7 s
26.283NdZ=60N=39L=502.86022 mf=0.596 MHzT=1.6773611410807E-6 s
26.283NdZ=60N=40L=1005.72044 mf=0.298 MHzT=3.3547222821614E-6 s
26.283NdZ=60N=41L=2011.44088 mf=0.149 MHzT=6.7094445643228E-6 s
26.283NdZ=60N=42L=4022.88176 mf=0.075 MHzT=1.3418889128646E-5 s
26.283NdZ=60N=43L=8045.76351 mf=0.037 MHzT=2.6837778257291E-5 s
26.283NdZ=60N=44L=16091.52702 mf=0.019 MHzT=5.3675556514582E-5 s
26.283NdZ=60N=45L=32183.05404 mf=0.009 MHzT=0.00010735111302916 s
26.283NdZ=60N=46L=64366.10809 mf=0.005 MHzT=0.00021470222605833 s
26.283NdZ=60N=47L=128732.21618 mf=0.002 MHzT=0.00042940445211666 s
26.283NdZ=60N=48L=257464.43235 mf=0.001 MHzT=0.00085880890423332 s
26.283NdZ=60N=49L=514928.86470 mf=0.001 MHzT=0.0017176178084666 s
26.283NdZ=60N=50L=1029857.72941 mf=0.000 MHzT=0.0034352356169333 s
26.283NdZ=60N=51L=2059715.45882 mf=0.000 MHzT=0.0068704712338665 s
26.283NdZ=60N=52L=4119430.91764 mf=0.000 MHzT=0.013740942467733 s
26.283NdZ=60N=53L=8238861.83528 mf=0.000 MHzT=0.027481884935466 s
26.283NdZ=60N=54L=16477723.67055 mf=0.000 MHzT=0.054963769870932 s
26.283NdZ=60N=55L=32955447.34111 mf=0.000 MHzT=0.10992753974186 s
26.283NdZ=60N=56L=65910894.68221 mf=0.000 MHzT=0.21985507948373 s
26.283NdZ=60N=57L=131821789.36443 mf=0.000 MHzT=0.43971015896746 s
26.283PmZ=61N=17L=0.00012 mf=2459544.827 MHzT=4.0657929422825E-13 s
26.283PmZ=61N=18L=0.00024 mf=1229772.414 MHzT=8.1315858845649E-13 s
26.283PmZ=61N=19L=0.00049 mf=614886.207 MHzT=1.626317176913E-12 s
26.283PmZ=61N=20L=0.00098 mf=307443.103 MHzT=3.252634353826E-12 s
26.283PmZ=61N=21L=0.00195 mf=153721.552 MHzT=6.5052687076519E-12 s
26.283PmZ=61N=22L=0.00390 mf=76860.776 MHzT=1.3010537415304E-11 s
26.283PmZ=61N=23L=0.00780 mf=38430.388 MHzT=2.6021074830608E-11 s
26.283PmZ=61N=24L=0.01560 mf=19215.194 MHzT=5.2042149661216E-11 s
26.283PmZ=61N=25L=0.03120 mf=9607.597 MHzT=1.0408429932243E-10 s
26.283PmZ=61N=26L=0.06241 mf=4803.798 MHzT=2.0816859864486E-10 s
26.283PmZ=61N=27L=0.12481 mf=2401.899 MHzT=4.1633719728972E-10 s
26.283PmZ=61N=28L=0.24963 mf=1200.950 MHzT=8.3267439457945E-10 s
26.283PmZ=61N=29L=0.49926 mf=600.475 MHzT=1.6653487891589E-9 s
26.283PmZ=61N=30L=0.99852 mf=300.237 MHzT=3.3306975783178E-9 s
26.283PmZ=61N=31L=1.99704 mf=150.119 MHzT=6.6613951566356E-9 s
26.283PmZ=61N=32L=3.99407 mf=75.059 MHzT=1.3322790313271E-8 s
26.283PmZ=61N=33L=7.98814 mf=37.530 MHzT=2.6645580626542E-8 s
26.283PmZ=61N=34L=15.97629 mf=18.765 MHzT=5.3291161253085E-8 s
26.283PmZ=61N=35L=31.95258 mf=9.382 MHzT=1.0658232250617E-7 s
26.283PmZ=61N=36L=63.90515 mf=4.691 MHzT=2.1316464501234E-7 s
26.283PmZ=61N=37L=127.81031 mf=2.346 MHzT=4.2632929002468E-7 s
26.283PmZ=61N=38L=255.62061 mf=1.173 MHzT=8.5265858004935E-7 s
26.283PmZ=61N=39L=511.24122 mf=0.586 MHzT=1.7053171600987E-6 s
26.283PmZ=61N=40L=1022.48245 mf=0.293 MHzT=3.4106343201974E-6 s
26.283PmZ=61N=41L=2044.96489 mf=0.147 MHzT=6.8212686403948E-6 s
26.283PmZ=61N=42L=4089.92978 mf=0.073 MHzT=1.364253728079E-5 s
26.283PmZ=61N=43L=8179.85957 mf=0.037 MHzT=2.7285074561579E-5 s
26.283PmZ=61N=44L=16359.71914 mf=0.018 MHzT=5.4570149123159E-5 s
26.283PmZ=61N=45L=32719.43828 mf=0.009 MHzT=0.00010914029824632 s
26.283PmZ=61N=46L=65438.87656 mf=0.005 MHzT=0.00021828059649263 s
26.283PmZ=61N=47L=130877.75311 mf=0.002 MHzT=0.00043656119298527 s
26.283PmZ=61N=48L=261755.50622 mf=0.001 MHzT=0.00087312238597054 s
26.283PmZ=61N=49L=523511.01245 mf=0.001 MHzT=0.0017462447719411 s
26.283PmZ=61N=50L=1047022.02490 mf=0.000 MHzT=0.0034924895438822 s
26.283PmZ=61N=51L=2094044.04980 mf=0.000 MHzT=0.0069849790877643 s
26.283PmZ=61N=52L=4188088.09960 mf=0.000 MHzT=0.013969958175529 s
26.283PmZ=61N=53L=8376176.19920 mf=0.000 MHzT=0.027939916351057 s
26.283PmZ=61N=54L=16752352.39840 mf=0.000 MHzT=0.055879832702115 s
26.283PmZ=61N=55L=33504704.79679 mf=0.000 MHzT=0.11175966540423 s
26.283PmZ=61N=56L=67009409.59358 mf=0.000 MHzT=0.22351933080846 s
26.283PmZ=61N=57L=134018819.18717 mf=0.000 MHzT=0.44703866161692 s
26.283SmZ=62N=17L=0.00012 mf=2419874.749 MHzT=4.1324452855986E-13 s
26.283SmZ=62N=18L=0.00025 mf=1209937.375 MHzT=8.2648905711971E-13 s
26.283SmZ=62N=19L=0.00050 mf=604968.687 MHzT=1.6529781142394E-12 s
26.283SmZ=62N=20L=0.00099 mf=302484.344 MHzT=3.3059562284789E-12 s
26.283SmZ=62N=21L=0.00198 mf=151242.172 MHzT=6.6119124569577E-12 s
26.283SmZ=62N=22L=0.00396 mf=75621.086 MHzT=1.3223824913915E-11 s
26.283SmZ=62N=23L=0.00793 mf=37810.543 MHzT=2.6447649827831E-11 s
26.283SmZ=62N=24L=0.01586 mf=18905.271 MHzT=5.2895299655662E-11 s
26.283SmZ=62N=25L=0.03172 mf=9452.636 MHzT=1.0579059931132E-10 s
26.283SmZ=62N=26L=0.06343 mf=4726.318 MHzT=2.1158119862265E-10 s
26.283SmZ=62N=27L=0.12686 mf=2363.159 MHzT=4.2316239724529E-10 s
26.283SmZ=62N=28L=0.25372 mf=1181.579 MHzT=8.4632479449059E-10 s
26.283SmZ=62N=29L=0.50744 mf=590.790 MHzT=1.6926495889812E-9 s
26.283SmZ=62N=30L=1.01489 mf=295.395 MHzT=3.3852991779623E-9 s
26.283SmZ=62N=31L=2.02977 mf=147.697 MHzT=6.7705983559247E-9 s
26.283SmZ=62N=32L=4.05955 mf=73.849 MHzT=1.3541196711849E-8 s
26.283SmZ=62N=33L=8.11910 mf=36.924 MHzT=2.7082393423699E-8 s
26.283SmZ=62N=34L=16.23819 mf=18.462 MHzT=5.4164786847398E-8 s
26.283SmZ=62N=35L=32.47639 mf=9.231 MHzT=1.083295736948E-7 s
26.283SmZ=62N=36L=64.95278 mf=4.616 MHzT=2.1665914738959E-7 s
26.283SmZ=62N=37L=129.90556 mf=2.308 MHzT=4.3331829477918E-7 s
26.283SmZ=62N=38L=259.81111 mf=1.154 MHzT=8.6663658955836E-7 s
26.283SmZ=62N=39L=519.62223 mf=0.577 MHzT=1.7332731791167E-6 s
26.283SmZ=62N=40L=1039.24445 mf=0.288 MHzT=3.4665463582334E-6 s
26.283SmZ=62N=41L=2078.48891 mf=0.144 MHzT=6.9330927164669E-6 s
26.283SmZ=62N=42L=4156.97781 mf=0.072 MHzT=1.3866185432934E-5 s
26.283SmZ=62N=43L=8313.95563 mf=0.036 MHzT=2.7732370865868E-5 s
26.283SmZ=62N=44L=16627.91126 mf=0.018 MHzT=5.5464741731735E-5 s
26.283SmZ=62N=45L=33255.82251 mf=0.009 MHzT=0.00011092948346347 s
26.283SmZ=62N=46L=66511.64502 mf=0.005 MHzT=0.00022185896692694 s
26.283SmZ=62N=47L=133023.29005 mf=0.002 MHzT=0.00044371793385388 s
26.283SmZ=62N=48L=266046.58010 mf=0.001 MHzT=0.00088743586770776 s
26.283SmZ=62N=49L=532093.16019 mf=0.001 MHzT=0.0017748717354155 s
26.283SmZ=62N=50L=1064186.32039 mf=0.000 MHzT=0.003549743470831 s
26.283SmZ=62N=51L=2128372.64078 mf=0.000 MHzT=0.0070994869416621 s
26.283SmZ=62N=52L=4256745.28156 mf=0.000 MHzT=0.014198973883324 s
26.283SmZ=62N=53L=8513490.56312 mf=0.000 MHzT=0.028397947766648 s
26.283SmZ=62N=54L=17026981.12624 mf=0.000 MHzT=0.056795895533297 s
26.283SmZ=62N=55L=34053962.25248 mf=0.000 MHzT=0.11359179106659 s
26.283SmZ=62N=56L=68107924.50495 mf=0.000 MHzT=0.22718358213319 s
26.283SmZ=62N=57L=136215849.00991 mf=0.000 MHzT=0.45436716426637 s
26.283EuZ=63N=17L=0.00013 mf=2381464.039 MHzT=4.1990976289147E-13 s
26.283EuZ=63N=18L=0.00025 mf=1190732.020 MHzT=8.3981952578293E-13 s
26.283EuZ=63N=19L=0.00050 mf=595366.010 MHzT=1.6796390515659E-12 s
26.283EuZ=63N=20L=0.00101 mf=297683.005 MHzT=3.3592781031317E-12 s
26.283EuZ=63N=21L=0.00201 mf=148841.502 MHzT=6.7185562062635E-12 s
26.283EuZ=63N=22L=0.00403 mf=74420.751 MHzT=1.3437112412527E-11 s
26.283EuZ=63N=23L=0.00806 mf=37210.376 MHzT=2.6874224825054E-11 s
26.283EuZ=63N=24L=0.01611 mf=18605.188 MHzT=5.3748449650108E-11 s
26.283EuZ=63N=25L=0.03223 mf=9302.594 MHzT=1.0749689930022E-10 s
26.283EuZ=63N=26L=0.06445 mf=4651.297 MHzT=2.1499379860043E-10 s
26.283EuZ=63N=27L=0.12891 mf=2325.648 MHzT=4.2998759720086E-10 s
26.283EuZ=63N=28L=0.25781 mf=1162.824 MHzT=8.5997519440173E-10 s
26.283EuZ=63N=29L=0.51563 mf=581.412 MHzT=1.7199503888035E-9 s
26.283EuZ=63N=30L=1.03126 mf=290.706 MHzT=3.4399007776069E-9 s
26.283EuZ=63N=31L=2.06251 mf=145.353 MHzT=6.8798015552138E-9 s
26.283EuZ=63N=32L=4.12503 mf=72.677 MHzT=1.3759603110428E-8 s
26.283EuZ=63N=33L=8.25005 mf=36.338 MHzT=2.7519206220855E-8 s
26.283EuZ=63N=34L=16.50010 mf=18.169 MHzT=5.503841244171E-8 s
26.283EuZ=63N=35L=33.00020 mf=9.085 MHzT=1.1007682488342E-7 s
26.283EuZ=63N=36L=66.00040 mf=4.542 MHzT=2.2015364976684E-7 s
26.283EuZ=63N=37L=132.00081 mf=2.271 MHzT=4.4030729953368E-7 s
26.283EuZ=63N=38L=264.00162 mf=1.136 MHzT=8.8061459906737E-7 s
26.283EuZ=63N=39L=528.00323 mf=0.568 MHzT=1.7612291981347E-6 s
26.283EuZ=63N=40L=1056.00646 mf=0.284 MHzT=3.5224583962695E-6 s
26.283EuZ=63N=41L=2112.01292 mf=0.142 MHzT=7.0449167925389E-6 s
26.283EuZ=63N=42L=4224.02584 mf=0.071 MHzT=1.4089833585078E-5 s
26.283EuZ=63N=43L=8448.05169 mf=0.035 MHzT=2.8179667170156E-5 s
26.283EuZ=63N=44L=16896.10337 mf=0.018 MHzT=5.6359334340311E-5 s
26.283EuZ=63N=45L=33792.20675 mf=0.009 MHzT=0.00011271866868062 s
26.283EuZ=63N=46L=67584.41349 mf=0.004 MHzT=0.00022543733736125 s
26.283EuZ=63N=47L=135168.82699 mf=0.002 MHzT=0.00045087467472249 s
26.283EuZ=63N=48L=270337.65397 mf=0.001 MHzT=0.00090174934944498 s
26.283EuZ=63N=49L=540675.30794 mf=0.001 MHzT=0.00180349869889 s
26.283EuZ=63N=50L=1081350.61588 mf=0.000 MHzT=0.0036069973977799 s
26.283EuZ=63N=51L=2162701.23176 mf=0.000 MHzT=0.0072139947955599 s
26.283EuZ=63N=52L=4325402.46352 mf=0.000 MHzT=0.01442798959112 s
26.283EuZ=63N=53L=8650804.92704 mf=0.000 MHzT=0.028855979182239 s
26.283EuZ=63N=54L=17301609.85408 mf=0.000 MHzT=0.057711958364479 s
26.283EuZ=63N=55L=34603219.70816 mf=0.000 MHzT=0.11542391672896 s
26.283EuZ=63N=56L=69206439.41632 mf=0.000 MHzT=0.23084783345792 s
26.283EuZ=63N=57L=138412878.83265 mf=0.000 MHzT=0.46169566691583 s
26.283GdZ=64N=17L=0.00013 mf=2344253.664 MHzT=4.2657499722308E-13 s
26.283GdZ=64N=18L=0.00026 mf=1172126.832 MHzT=8.5314999444616E-13 s
26.283GdZ=64N=19L=0.00051 mf=586063.416 MHzT=1.7062999888923E-12 s
26.283GdZ=64N=20L=0.00102 mf=293031.708 MHzT=3.4125999777846E-12 s
26.283GdZ=64N=21L=0.00205 mf=146515.854 MHzT=6.8251999555692E-12 s
26.283GdZ=64N=22L=0.00409 mf=73257.927 MHzT=1.3650399911138E-11 s
26.283GdZ=64N=23L=0.00818 mf=36628.963 MHzT=2.7300799822277E-11 s
26.283GdZ=64N=24L=0.01637 mf=18314.482 MHzT=5.4601599644554E-11 s
26.283GdZ=64N=25L=0.03274 mf=9157.241 MHzT=1.0920319928911E-10 s
26.283GdZ=64N=26L=0.06548 mf=4578.620 MHzT=2.1840639857822E-10 s
26.283GdZ=64N=27L=0.13095 mf=2289.310 MHzT=4.3681279715643E-10 s
26.283GdZ=64N=28L=0.26191 mf=1144.655 MHzT=8.7362559431286E-10 s
26.283GdZ=64N=29L=0.52381 mf=572.328 MHzT=1.7472511886257E-9 s
26.283GdZ=64N=30L=1.04763 mf=286.164 MHzT=3.4945023772515E-9 s
26.283GdZ=64N=31L=2.09525 mf=143.082 MHzT=6.9890047545029E-9 s
26.283GdZ=64N=32L=4.19050 mf=71.541 MHzT=1.3978009509006E-8 s
26.283GdZ=64N=33L=8.38100 mf=35.770 MHzT=2.7956019018012E-8 s
26.283GdZ=64N=34L=16.76201 mf=17.885 MHzT=5.5912038036023E-8 s
26.283GdZ=64N=35L=33.52401 mf=8.943 MHzT=1.1182407607205E-7 s
26.283GdZ=64N=36L=67.04803 mf=4.471 MHzT=2.2364815214409E-7 s
26.283GdZ=64N=37L=134.09606 mf=2.236 MHzT=4.4729630428819E-7 s
26.283GdZ=64N=38L=268.19212 mf=1.118 MHzT=8.9459260857637E-7 s
26.283GdZ=64N=39L=536.38423 mf=0.559 MHzT=1.7891852171527E-6 s
26.283GdZ=64N=40L=1072.76847 mf=0.279 MHzT=3.5783704343055E-6 s
26.283GdZ=64N=41L=2145.53694 mf=0.140 MHzT=7.156740868611E-6 s
26.283GdZ=64N=42L=4291.07387 mf=0.070 MHzT=1.4313481737222E-5 s
26.283GdZ=64N=43L=8582.14775 mf=0.035 MHzT=2.8626963474444E-5 s
26.283GdZ=64N=44L=17164.29549 mf=0.017 MHzT=5.7253926948888E-5 s
26.283GdZ=64N=45L=34328.59098 mf=0.009 MHzT=0.00011450785389778 s
26.283GdZ=64N=46L=68657.18196 mf=0.004 MHzT=0.00022901570779555 s
26.283GdZ=64N=47L=137314.36392 mf=0.002 MHzT=0.0004580314155911 s
26.283GdZ=64N=48L=274628.72784 mf=0.001 MHzT=0.00091606283118221 s
26.283GdZ=64N=49L=549257.45569 mf=0.001 MHzT=0.0018321256623644 s
26.283GdZ=64N=50L=1098514.91137 mf=0.000 MHzT=0.0036642513247288 s
26.283GdZ=64N=51L=2197029.82274 mf=0.000 MHzT=0.0073285026494576 s
26.283GdZ=64N=52L=4394059.64548 mf=0.000 MHzT=0.014657005298915 s
26.283GdZ=64N=53L=8788119.29096 mf=0.000 MHzT=0.029314010597831 s
26.283GdZ=64N=54L=17576238.58192 mf=0.000 MHzT=0.058628021195661 s
26.283GdZ=64N=55L=35152477.16385 mf=0.000 MHzT=0.11725604239132 s
26.283GdZ=64N=56L=70304954.32769 mf=0.000 MHzT=0.23451208478264 s
26.283GdZ=64N=57L=140609908.65539 mf=0.000 MHzT=0.46902416956529 s
26.283TbZ=65N=17L=0.00013 mf=2308188.223 MHzT=4.3324023155469E-13 s
26.283TbZ=65N=18L=0.00026 mf=1154094.111 MHzT=8.6648046310938E-13 s
26.283TbZ=65N=19L=0.00052 mf=577047.056 MHzT=1.7329609262188E-12 s
26.283TbZ=65N=20L=0.00104 mf=288523.528 MHzT=3.4659218524375E-12 s
26.283TbZ=65N=21L=0.00208 mf=144261.764 MHzT=6.931843704875E-12 s
26.283TbZ=65N=22L=0.00416 mf=72130.882 MHzT=1.386368740975E-11 s
26.283TbZ=65N=23L=0.00831 mf=36065.441 MHzT=2.77273748195E-11 s
26.283TbZ=65N=24L=0.01662 mf=18032.720 MHzT=5.5454749639E-11 s
26.283TbZ=65N=25L=0.03325 mf=9016.360 MHzT=1.10909499278E-10 s
26.283TbZ=65N=26L=0.06650 mf=4508.180 MHzT=2.21818998556E-10 s
26.283TbZ=65N=27L=0.13300 mf=2254.090 MHzT=4.43637997112E-10 s
26.283TbZ=65N=28L=0.26600 mf=1127.045 MHzT=8.87275994224E-10 s
26.283TbZ=65N=29L=0.53200 mf=563.523 MHzT=1.774551988448E-9 s
26.283TbZ=65N=30L=1.06399 mf=281.761 MHzT=3.549103976896E-9 s
26.283TbZ=65N=31L=2.12799 mf=140.881 MHzT=7.098207953792E-9 s
26.283TbZ=65N=32L=4.25598 mf=70.440 MHzT=1.4196415907584E-8 s
26.283TbZ=65N=33L=8.51196 mf=35.220 MHzT=2.8392831815168E-8 s
26.283TbZ=65N=34L=17.02391 mf=17.610 MHzT=5.6785663630336E-8 s
26.283TbZ=65N=35L=34.04783 mf=8.805 MHzT=1.1357132726067E-7 s
26.283TbZ=65N=36L=68.09565 mf=4.403 MHzT=2.2714265452134E-7 s
26.283TbZ=65N=37L=136.19131 mf=2.201 MHzT=4.5428530904269E-7 s
26.283TbZ=65N=38L=272.38262 mf=1.101 MHzT=9.0857061808538E-7 s
26.283TbZ=65N=39L=544.76524 mf=0.550 MHzT=1.8171412361708E-6 s
26.283TbZ=65N=40L=1089.53048 mf=0.275 MHzT=3.6342824723415E-6 s
26.283TbZ=65N=41L=2179.06095 mf=0.138 MHzT=7.268564944683E-6 s
26.283TbZ=65N=42L=4358.12190 mf=0.069 MHzT=1.4537129889366E-5 s
26.283TbZ=65N=43L=8716.24380 mf=0.034 MHzT=2.9074259778732E-5 s
26.283TbZ=65N=44L=17432.48761 mf=0.017 MHzT=5.8148519557464E-5 s
26.283TbZ=65N=45L=34864.97521 mf=0.009 MHzT=0.00011629703911493 s
26.283TbZ=65N=46L=69729.95043 mf=0.004 MHzT=0.00023259407822986 s
26.283TbZ=65N=47L=139459.90086 mf=0.002 MHzT=0.00046518815645971 s
26.283TbZ=65N=48L=278919.80172 mf=0.001 MHzT=0.00093037631291943 s
26.283TbZ=65N=49L=557839.60343 mf=0.001 MHzT=0.0018607526258389 s
26.283TbZ=65N=50L=1115679.20686 mf=0.000 MHzT=0.0037215052516777 s
26.283TbZ=65N=51L=2231358.41372 mf=0.000 MHzT=0.0074430105033554 s
26.283TbZ=65N=52L=4462716.82744 mf=0.000 MHzT=0.014886021006711 s
26.283TbZ=65N=53L=8925433.65488 mf=0.000 MHzT=0.029772042013422 s
26.283TbZ=65N=54L=17850867.30977 mf=0.000 MHzT=0.059544084026843 s
26.283TbZ=65N=55L=35701734.61953 mf=0.000 MHzT=0.11908816805369 s
26.283TbZ=65N=56L=71403469.23906 mf=0.000 MHzT=0.23817633610737 s
26.283TbZ=65N=57L=142806938.47813 mf=0.000 MHzT=0.47635267221475 s
26.283DyZ=66N=17L=0.00013 mf=2273215.674 MHzT=4.399054658863E-13 s
26.283DyZ=66N=18L=0.00026 mf=1136607.837 MHzT=8.798109317726E-13 s
26.283DyZ=66N=19L=0.00053 mf=568303.918 MHzT=1.7596218635452E-12 s
26.283DyZ=66N=20L=0.00106 mf=284151.959 MHzT=3.5192437270904E-12 s
26.283DyZ=66N=21L=0.00211 mf=142075.980 MHzT=7.0384874541808E-12 s
26.283DyZ=66N=22L=0.00422 mf=71037.990 MHzT=1.4076974908362E-11 s
26.283DyZ=66N=23L=0.00844 mf=35518.995 MHzT=2.8153949816723E-11 s
26.283DyZ=66N=24L=0.01688 mf=17759.497 MHzT=5.6307899633446E-11 s
26.283DyZ=66N=25L=0.03376 mf=8879.749 MHzT=1.1261579926689E-10 s
26.283DyZ=66N=26L=0.06752 mf=4439.874 MHzT=2.2523159853379E-10 s
26.283DyZ=66N=27L=0.13505 mf=2219.937 MHzT=4.5046319706757E-10 s
26.283DyZ=66N=28L=0.27009 mf=1109.969 MHzT=9.0092639413514E-10 s
26.283DyZ=66N=29L=0.54018 mf=554.984 MHzT=1.8018527882703E-9 s
26.283DyZ=66N=30L=1.08036 mf=277.492 MHzT=3.6037055765406E-9 s
26.283DyZ=66N=31L=2.16073 mf=138.746 MHzT=7.2074111530811E-9 s
26.283DyZ=66N=32L=4.32146 mf=69.373 MHzT=1.4414822306162E-8 s
26.283DyZ=66N=33L=8.64291 mf=34.687 MHzT=2.8829644612325E-8 s
26.283DyZ=66N=34L=17.28582 mf=17.343 MHzT=5.7659289224649E-8 s
26.283DyZ=66N=35L=34.57164 mf=8.672 MHzT=1.153185784493E-7 s
26.283DyZ=66N=36L=69.14328 mf=4.336 MHzT=2.306371568986E-7 s
26.283DyZ=66N=37L=138.28656 mf=2.168 MHzT=4.6127431379719E-7 s
26.283DyZ=66N=38L=276.57312 mf=1.084 MHzT=9.2254862759438E-7 s
26.283DyZ=66N=39L=553.14624 mf=0.542 MHzT=1.8450972551888E-6 s
26.283DyZ=66N=40L=1106.29248 mf=0.271 MHzT=3.6901945103775E-6 s
26.283DyZ=66N=41L=2212.58497 mf=0.135 MHzT=7.3803890207551E-6 s
26.283DyZ=66N=42L=4425.16993 mf=0.068 MHzT=1.476077804151E-5 s
26.283DyZ=66N=43L=8850.33986 mf=0.034 MHzT=2.952155608302E-5 s
26.283DyZ=66N=44L=17700.67972 mf=0.017 MHzT=5.9043112166041E-5 s
26.283DyZ=66N=45L=35401.35945 mf=0.008 MHzT=0.00011808622433208 s
26.283DyZ=66N=46L=70802.71890 mf=0.004 MHzT=0.00023617244866416 s
26.283DyZ=66N=47L=141605.43779 mf=0.002 MHzT=0.00047234489732832 s
26.283DyZ=66N=48L=283210.87559 mf=0.001 MHzT=0.00094468979465665 s
26.283DyZ=66N=49L=566421.75118 mf=0.001 MHzT=0.0018893795893133 s
26.283DyZ=66N=50L=1132843.50235 mf=0.000 MHzT=0.0037787591786266 s
26.283DyZ=66N=51L=2265687.00470 mf=0.000 MHzT=0.0075575183572532 s
26.283DyZ=66N=52L=4531374.00940 mf=0.000 MHzT=0.015115036714506 s
26.283DyZ=66N=53L=9062748.01880 mf=0.000 MHzT=0.030230073429013 s
26.283DyZ=66N=54L=18125496.03761 mf=0.000 MHzT=0.060460146858026 s
26.283DyZ=66N=55L=36250992.07522 mf=0.000 MHzT=0.12092029371605 s
26.283DyZ=66N=56L=72501984.15043 mf=0.000 MHzT=0.2418405874321 s
26.283DyZ=66N=57L=145003968.30087 mf=0.000 MHzT=0.4836811748642 s
26.283HoZ=67N=17L=0.00013 mf=2239287.082 MHzT=4.4657070021791E-13 s
26.283HoZ=67N=18L=0.00027 mf=1119643.541 MHzT=8.9314140043582E-13 s
26.283HoZ=67N=19L=0.00054 mf=559821.770 MHzT=1.7862828008716E-12 s
26.283HoZ=67N=20L=0.00107 mf=279910.885 MHzT=3.5725656017433E-12 s
26.283HoZ=67N=21L=0.00214 mf=139955.443 MHzT=7.1451312034866E-12 s
26.283HoZ=67N=22L=0.00428 mf=69977.721 MHzT=1.4290262406973E-11 s
26.283HoZ=67N=23L=0.00857 mf=34988.861 MHzT=2.8580524813946E-11 s
26.283HoZ=67N=24L=0.01714 mf=17494.430 MHzT=5.7161049627892E-11 s
26.283HoZ=67N=25L=0.03427 mf=8747.215 MHzT=1.1432209925578E-10 s
26.283HoZ=67N=26L=0.06855 mf=4373.608 MHzT=2.2864419851157E-10 s
26.283HoZ=67N=27L=0.13709 mf=2186.804 MHzT=4.5728839702314E-10 s
26.283HoZ=67N=28L=0.27418 mf=1093.402 MHzT=9.1457679404628E-10 s
26.283HoZ=67N=29L=0.54837 mf=546.701 MHzT=1.8291535880926E-9 s
26.283HoZ=67N=30L=1.09673 mf=273.350 MHzT=3.6583071761851E-9 s
26.283HoZ=67N=31L=2.19347 mf=136.675 MHzT=7.3166143523702E-9 s
26.283HoZ=67N=32L=4.38693 mf=68.338 MHzT=1.463322870474E-8 s
26.283HoZ=67N=33L=8.77386 mf=34.169 MHzT=2.9266457409481E-8 s
26.283HoZ=67N=34L=17.54773 mf=17.084 MHzT=5.8532914818962E-8 s
26.283HoZ=67N=35L=35.09545 mf=8.542 MHzT=1.1706582963792E-7 s
26.283HoZ=67N=36L=70.19091 mf=4.271 MHzT=2.3413165927585E-7 s
26.283HoZ=67N=37L=140.38181 mf=2.136 MHzT=4.6826331855169E-7 s
26.283HoZ=67N=38L=280.76362 mf=1.068 MHzT=9.3652663710339E-7 s
26.283HoZ=67N=39L=561.52725 mf=0.534 MHzT=1.8730532742068E-6 s
26.283HoZ=67N=40L=1123.05449 mf=0.267 MHzT=3.7461065484136E-6 s
26.283HoZ=67N=41L=2246.10898 mf=0.133 MHzT=7.4922130968271E-6 s
26.283HoZ=67N=42L=4492.21796 mf=0.067 MHzT=1.4984426193654E-5 s
26.283HoZ=67N=43L=8984.43592 mf=0.033 MHzT=2.9968852387308E-5 s
26.283HoZ=67N=44L=17968.87184 mf=0.017 MHzT=5.9937704774617E-5 s
26.283HoZ=67N=45L=35937.74368 mf=0.008 MHzT=0.00011987540954923 s
26.283HoZ=67N=46L=71875.48737 mf=0.004 MHzT=0.00023975081909847 s
26.283HoZ=67N=47L=143750.97473 mf=0.002 MHzT=0.00047950163819694 s
26.283HoZ=67N=48L=287501.94946 mf=0.001 MHzT=0.00095900327639387 s
26.283HoZ=67N=49L=575003.89892 mf=0.001 MHzT=0.0019180065527877 s
26.283HoZ=67N=50L=1150007.79784 mf=0.000 MHzT=0.0038360131055755 s
26.283HoZ=67N=51L=2300015.59568 mf=0.000 MHzT=0.007672026211151 s
26.283HoZ=67N=52L=4600031.19136 mf=0.000 MHzT=0.015344052422302 s
26.283HoZ=67N=53L=9200062.38273 mf=0.000 MHzT=0.030688104844604 s
26.283HoZ=67N=54L=18400124.76545 mf=0.000 MHzT=0.061376209689208 s
26.283HoZ=67N=55L=36800249.53090 mf=0.000 MHzT=0.12275241937842 s
26.283HoZ=67N=56L=73600499.06180 mf=0.000 MHzT=0.24550483875683 s
26.283HoZ=67N=57L=147200998.12361 mf=0.000 MHzT=0.49100967751366 s
26.283ErZ=68N=17L=0.00014 mf=2206356.389 MHzT=4.5323593454952E-13 s
26.283ErZ=68N=18L=0.00027 mf=1103178.195 MHzT=9.0647186909904E-13 s
26.283ErZ=68N=19L=0.00054 mf=551589.097 MHzT=1.8129437381981E-12 s
26.283ErZ=68N=20L=0.00109 mf=275794.549 MHzT=3.6258874763962E-12 s
26.283ErZ=68N=21L=0.00217 mf=137897.274 MHzT=7.2517749527923E-12 s
26.283ErZ=68N=22L=0.00435 mf=68948.637 MHzT=1.4503549905585E-11 s
26.283ErZ=68N=23L=0.00870 mf=34474.319 MHzT=2.9007099811169E-11 s
26.283ErZ=68N=24L=0.01739 mf=17237.159 MHzT=5.8014199622339E-11 s
26.283ErZ=68N=25L=0.03478 mf=8618.580 MHzT=1.1602839924468E-10 s
26.283ErZ=68N=26L=0.06957 mf=4309.290 MHzT=2.3205679848935E-10 s
26.283ErZ=68N=27L=0.13914 mf=2154.645 MHzT=4.6411359697871E-10 s
26.283ErZ=68N=28L=0.27828 mf=1077.322 MHzT=9.2822719395742E-10 s
26.283ErZ=68N=29L=0.55655 mf=538.661 MHzT=1.8564543879148E-9 s
26.283ErZ=68N=30L=1.11310 mf=269.331 MHzT=3.7129087758297E-9 s
26.283ErZ=68N=31L=2.22620 mf=134.665 MHzT=7.4258175516593E-9 s
26.283ErZ=68N=32L=4.45241 mf=67.333 MHzT=1.4851635103319E-8 s
26.283ErZ=68N=33L=8.90482 mf=33.666 MHzT=2.9703270206637E-8 s
26.283ErZ=68N=34L=17.80963 mf=16.833 MHzT=5.9406540413275E-8 s
26.283ErZ=68N=35L=35.61927 mf=8.417 MHzT=1.1881308082655E-7 s
26.283ErZ=68N=36L=71.23853 mf=4.208 MHzT=2.376261616531E-7 s
26.283ErZ=68N=37L=142.47706 mf=2.104 MHzT=4.752523233062E-7 s
26.283ErZ=68N=38L=284.95412 mf=1.052 MHzT=9.505046466124E-7 s
26.283ErZ=68N=39L=569.90825 mf=0.526 MHzT=1.9010092932248E-6 s
26.283ErZ=68N=40L=1139.81650 mf=0.263 MHzT=3.8020185864496E-6 s
26.283ErZ=68N=41L=2279.63299 mf=0.132 MHzT=7.6040371728992E-6 s
26.283ErZ=68N=42L=4559.26599 mf=0.066 MHzT=1.5208074345798E-5 s
26.283ErZ=68N=43L=9118.53198 mf=0.033 MHzT=3.0416148691597E-5 s
26.283ErZ=68N=44L=18237.06396 mf=0.016 MHzT=6.0832297383193E-5 s
26.283ErZ=68N=45L=36474.12792 mf=0.008 MHzT=0.00012166459476639 s
26.283ErZ=68N=46L=72948.25583 mf=0.004 MHzT=0.00024332918953277 s
26.283ErZ=68N=47L=145896.51167 mf=0.002 MHzT=0.00048665837906555 s
26.283ErZ=68N=48L=291793.02333 mf=0.001 MHzT=0.00097331675813109 s
26.283ErZ=68N=49L=583586.04667 mf=0.001 MHzT=0.0019466335162622 s
26.283ErZ=68N=50L=1167172.09333 mf=0.000 MHzT=0.0038932670325244 s
26.283ErZ=68N=51L=2334344.18666 mf=0.000 MHzT=0.0077865340650487 s
26.283ErZ=68N=52L=4668688.37332 mf=0.000 MHzT=0.015573068130097 s
26.283ErZ=68N=53L=9337376.74665 mf=0.000 MHzT=0.031146136260195 s
26.283ErZ=68N=54L=18674753.49329 mf=0.000 MHzT=0.06229227252039 s
26.283ErZ=68N=55L=37349506.98659 mf=0.000 MHzT=0.12458454504078 s
26.283ErZ=68N=56L=74699013.97317 mf=0.000 MHzT=0.24916909008156 s
26.283ErZ=68N=57L=149398027.94635 mf=0.000 MHzT=0.49833818016312 s
26.283TmZ=69N=17L=0.00014 mf=2174380.210 MHzT=4.5990116888113E-13 s
26.283TmZ=69N=18L=0.00028 mf=1087190.105 MHzT=9.1980233776226E-13 s
26.283TmZ=69N=19L=0.00055 mf=543595.052 MHzT=1.8396046755245E-12 s
26.283TmZ=69N=20L=0.00110 mf=271797.526 MHzT=3.679209351049E-12 s
26.283TmZ=69N=21L=0.00221 mf=135898.763 MHzT=7.3584187020981E-12 s
26.283TmZ=69N=22L=0.00441 mf=67949.382 MHzT=1.4716837404196E-11 s
26.283TmZ=69N=23L=0.00882 mf=33974.691 MHzT=2.9433674808392E-11 s
26.283TmZ=69N=24L=0.01765 mf=16987.345 MHzT=5.8867349616785E-11 s
26.283TmZ=69N=25L=0.03530 mf=8493.673 MHzT=1.1773469923357E-10 s
26.283TmZ=69N=26L=0.07059 mf=4246.836 MHzT=2.3546939846714E-10 s
26.283TmZ=69N=27L=0.14118 mf=2123.418 MHzT=4.7093879693428E-10 s
26.283TmZ=69N=28L=0.28237 mf=1061.709 MHzT=9.4187759386856E-10 s
26.283TmZ=69N=29L=0.56474 mf=530.855 MHzT=1.8837551877371E-9 s
26.283TmZ=69N=30L=1.12947 mf=265.427 MHzT=3.7675103754742E-9 s
26.283TmZ=69N=31L=2.25894 mf=132.714 MHzT=7.5350207509485E-9 s
26.283TmZ=69N=32L=4.51788 mf=66.357 MHzT=1.5070041501897E-8 s
26.283TmZ=69N=33L=9.03577 mf=33.178 MHzT=3.0140083003794E-8 s
26.283TmZ=69N=34L=18.07154 mf=16.589 MHzT=6.0280166007588E-8 s
26.283TmZ=69N=35L=36.14308 mf=8.295 MHzT=1.2056033201518E-7 s
26.283TmZ=69N=36L=72.28616 mf=4.147 MHzT=2.4112066403035E-7 s
26.283TmZ=69N=37L=144.57231 mf=2.074 MHzT=4.822413280607E-7 s
26.283TmZ=69N=38L=289.14463 mf=1.037 MHzT=9.644826561214E-7 s
26.283TmZ=69N=39L=578.28925 mf=0.518 MHzT=1.9289653122428E-6 s
26.283TmZ=69N=40L=1156.57850 mf=0.259 MHzT=3.8579306244856E-6 s
26.283TmZ=69N=41L=2313.15701 mf=0.130 MHzT=7.7158612489712E-6 s
26.283TmZ=69N=42L=4626.31402 mf=0.065 MHzT=1.5431722497942E-5 s
26.283TmZ=69N=43L=9252.62804 mf=0.032 MHzT=3.0863444995885E-5 s
26.283TmZ=69N=44L=18505.25608 mf=0.016 MHzT=6.172688999177E-5 s
26.283TmZ=69N=45L=37010.51215 mf=0.008 MHzT=0.00012345377998354 s
26.283TmZ=69N=46L=74021.02430 mf=0.004 MHzT=0.00024690755996708 s
26.283TmZ=69N=47L=148042.04860 mf=0.002 MHzT=0.00049381511993416 s
26.283TmZ=69N=48L=296084.09721 mf=0.001 MHzT=0.00098763023986832 s
26.283TmZ=69N=49L=592168.19441 mf=0.001 MHzT=0.0019752604797366 s
26.283TmZ=69N=50L=1184336.38882 mf=0.000 MHzT=0.0039505209594733 s
26.283TmZ=69N=51L=2368672.77764 mf=0.000 MHzT=0.0079010419189465 s
26.283TmZ=69N=52L=4737345.55528 mf=0.000 MHzT=0.015802083837893 s
26.283TmZ=69N=53L=9474691.11057 mf=0.000 MHzT=0.031604167675786 s
26.283TmZ=69N=54L=18949382.22114 mf=0.000 MHzT=0.063208335351572 s
26.283TmZ=69N=55L=37898764.44227 mf=0.000 MHzT=0.12641667070314 s
26.283TmZ=69N=56L=75797528.88454 mf=0.000 MHzT=0.25283334140629 s
26.283TmZ=69N=57L=151595057.76909 mf=0.000 MHzT=0.50566668281258 s
26.283YbZ=70N=17L=0.00014 mf=2143317.635 MHzT=4.6656640321274E-13 s
26.283YbZ=70N=18L=0.00028 mf=1071658.818 MHzT=9.3313280642548E-13 s
26.283YbZ=70N=19L=0.00056 mf=535829.409 MHzT=1.866265612851E-12 s
26.283YbZ=70N=20L=0.00112 mf=267914.704 MHzT=3.7325312257019E-12 s
26.283YbZ=70N=21L=0.00224 mf=133957.352 MHzT=7.4650624514039E-12 s
26.283YbZ=70N=22L=0.00448 mf=66978.676 MHzT=1.4930124902808E-11 s
26.283YbZ=70N=23L=0.00895 mf=33489.338 MHzT=2.9860249805615E-11 s
26.283YbZ=70N=24L=0.01790 mf=16744.669 MHzT=5.9720499611231E-11 s
26.283YbZ=70N=25L=0.03581 mf=8372.335 MHzT=1.1944099922246E-10 s
26.283YbZ=70N=26L=0.07162 mf=4186.167 MHzT=2.3888199844492E-10 s
26.283YbZ=70N=27L=0.14323 mf=2093.084 MHzT=4.7776399688985E-10 s
26.283YbZ=70N=28L=0.28646 mf=1046.542 MHzT=9.5552799377969E-10 s
26.283YbZ=70N=29L=0.57292 mf=523.271 MHzT=1.9110559875594E-9 s
26.283YbZ=70N=30L=1.14584 mf=261.635 MHzT=3.8221119751188E-9 s
26.283YbZ=70N=31L=2.29168 mf=130.818 MHzT=7.6442239502376E-9 s
26.283YbZ=70N=32L=4.58336 mf=65.409 MHzT=1.5288447900475E-8 s
26.283YbZ=70N=33L=9.16672 mf=32.704 MHzT=3.057689580095E-8 s
26.283YbZ=70N=34L=18.33345 mf=16.352 MHzT=6.11537916019E-8 s
26.283YbZ=70N=35L=36.66689 mf=8.176 MHzT=1.223075832038E-7 s
26.283YbZ=70N=36L=73.33378 mf=4.088 MHzT=2.446151664076E-7 s
26.283YbZ=70N=37L=146.66756 mf=2.044 MHzT=4.892303328152E-7 s
26.283YbZ=70N=38L=293.33513 mf=1.022 MHzT=9.7846066563041E-7 s
26.283YbZ=70N=39L=586.67026 mf=0.511 MHzT=1.9569213312608E-6 s
26.283YbZ=70N=40L=1173.34051 mf=0.256 MHzT=3.9138426625216E-6 s
26.283YbZ=70N=41L=2346.68102 mf=0.128 MHzT=7.8276853250433E-6 s
26.283YbZ=70N=42L=4693.36205 mf=0.064 MHzT=1.5655370650087E-5 s
26.283YbZ=70N=43L=9386.72410 mf=0.032 MHzT=3.1310741300173E-5 s
26.283YbZ=70N=44L=18773.44819 mf=0.016 MHzT=6.2621482600346E-5 s
26.283YbZ=70N=45L=37546.89638 mf=0.008 MHzT=0.00012524296520069 s
26.283YbZ=70N=46L=75093.79277 mf=0.004 MHzT=0.00025048593040138 s
26.283YbZ=70N=47L=150187.58554 mf=0.002 MHzT=0.00050097186080277 s
26.283YbZ=70N=48L=300375.17108 mf=0.001 MHzT=0.0010019437216055 s
26.283YbZ=70N=49L=600750.34216 mf=0.000 MHzT=0.0020038874432111 s
26.283YbZ=70N=50L=1201500.68431 mf=0.000 MHzT=0.0040077748864221 s
26.283YbZ=70N=51L=2403001.36862 mf=0.000 MHzT=0.0080155497728443 s
26.283YbZ=70N=52L=4806002.73724 mf=0.000 MHzT=0.016031099545689 s
26.283YbZ=70N=53L=9612005.47449 mf=0.000 MHzT=0.032062199091377 s
26.283YbZ=70N=54L=19224010.94898 mf=0.000 MHzT=0.064124398182754 s
26.283YbZ=70N=55L=38448021.89796 mf=0.000 MHzT=0.12824879636551 s
26.283YbZ=70N=56L=76896043.79591 mf=0.000 MHzT=0.25649759273102 s
26.283YbZ=70N=57L=153792087.59183 mf=0.000 MHzT=0.51299518546203 s
26.283LuZ=71N=17L=0.00014 mf=2113130.063 MHzT=4.7323163754435E-13 s
26.283LuZ=71N=18L=0.00028 mf=1056565.031 MHzT=9.464632750887E-13 s
26.283LuZ=71N=19L=0.00057 mf=528282.516 MHzT=1.8929265501774E-12 s
26.283LuZ=71N=20L=0.00113 mf=264141.258 MHzT=3.7858531003548E-12 s
26.283LuZ=71N=21L=0.00227 mf=132070.629 MHzT=7.5717062007096E-12 s
26.283LuZ=71N=22L=0.00454 mf=66035.314 MHzT=1.5143412401419E-11 s
26.283LuZ=71N=23L=0.00908 mf=33017.657 MHzT=3.0286824802839E-11 s
26.283LuZ=71N=24L=0.01816 mf=16508.829 MHzT=6.0573649605677E-11 s
26.283LuZ=71N=25L=0.03632 mf=8254.414 MHzT=1.2114729921135E-10 s
26.283LuZ=71N=26L=0.07264 mf=4127.207 MHzT=2.4229459842271E-10 s
26.283LuZ=71N=27L=0.14528 mf=2063.604 MHzT=4.8458919684542E-10 s
26.283LuZ=71N=28L=0.29055 mf=1031.802 MHzT=9.6917839369083E-10 s
26.283LuZ=71N=29L=0.58110 mf=515.901 MHzT=1.9383567873817E-9 s
26.283LuZ=71N=30L=1.16221 mf=257.950 MHzT=3.8767135747633E-9 s
26.283LuZ=71N=31L=2.32442 mf=128.975 MHzT=7.7534271495267E-9 s
26.283LuZ=71N=32L=4.64884 mf=64.488 MHzT=1.5506854299053E-8 s
26.283LuZ=71N=33L=9.29768 mf=32.244 MHzT=3.1013708598107E-8 s
26.283LuZ=71N=34L=18.59535 mf=16.122 MHzT=6.2027417196213E-8 s
26.283LuZ=71N=35L=37.19070 mf=8.061 MHzT=1.2405483439243E-7 s
26.283LuZ=71N=36L=74.38141 mf=4.030 MHzT=2.4810966878485E-7 s
26.283LuZ=71N=37L=148.76281 mf=2.015 MHzT=4.9621933756971E-7 s
26.283LuZ=71N=38L=297.52563 mf=1.008 MHzT=9.9243867513941E-7 s
26.283LuZ=71N=39L=595.05126 mf=0.504 MHzT=1.9848773502788E-6 s
26.283LuZ=71N=40L=1190.10252 mf=0.252 MHzT=3.9697547005577E-6 s
26.283LuZ=71N=41L=2380.20504 mf=0.126 MHzT=7.9395094011153E-6 s
26.283LuZ=71N=42L=4760.41008 mf=0.063 MHzT=1.5879018802231E-5 s
26.283LuZ=71N=43L=9520.82015 mf=0.031 MHzT=3.1758037604461E-5 s
26.283LuZ=71N=44L=19041.64031 mf=0.016 MHzT=6.3516075208922E-5 s
26.283LuZ=71N=45L=38083.28062 mf=0.008 MHzT=0.00012703215041784 s
26.283LuZ=71N=46L=76166.56124 mf=0.004 MHzT=0.00025406430083569 s
26.283LuZ=71N=47L=152333.12248 mf=0.002 MHzT=0.00050812860167138 s
26.283LuZ=71N=48L=304666.24495 mf=0.001 MHzT=0.0010162572033428 s
26.283LuZ=71N=49L=609332.48990 mf=0.000 MHzT=0.0020325144066855 s
26.283LuZ=71N=50L=1218664.97980 mf=0.000 MHzT=0.004065028813371 s
26.283LuZ=71N=51L=2437329.95960 mf=0.000 MHzT=0.0081300576267421 s
26.283LuZ=71N=52L=4874659.91921 mf=0.000 MHzT=0.016260115253484 s
26.283LuZ=71N=53L=9749319.83841 mf=0.000 MHzT=0.032520230506968 s
26.283LuZ=71N=54L=19498639.67682 mf=0.000 MHzT=0.065040461013937 s
26.283LuZ=71N=55L=38997279.35364 mf=0.000 MHzT=0.13008092202787 s
26.283LuZ=71N=56L=77994558.70728 mf=0.000 MHzT=0.26016184405575 s
26.283LuZ=71N=57L=155989117.41457 mf=0.000 MHzT=0.52032368811149 s
26.283HfZ=72N=17L=0.00014 mf=2083781.034 MHzT=4.7989687187596E-13 s
26.283HfZ=72N=18L=0.00029 mf=1041890.517 MHzT=9.5979374375193E-13 s
26.283HfZ=72N=19L=0.00058 mf=520945.259 MHzT=1.9195874875039E-12 s
26.283HfZ=72N=20L=0.00115 mf=260472.629 MHzT=3.8391749750077E-12 s
26.283HfZ=72N=21L=0.00230 mf=130236.315 MHzT=7.6783499500154E-12 s
26.283HfZ=72N=22L=0.00460 mf=65118.157 MHzT=1.5356699900031E-11 s
26.283HfZ=72N=23L=0.00921 mf=32559.079 MHzT=3.0713399800062E-11 s
26.283HfZ=72N=24L=0.01842 mf=16279.539 MHzT=6.1426799600123E-11 s
26.283HfZ=72N=25L=0.03683 mf=8139.770 MHzT=1.2285359920025E-10 s
26.283HfZ=72N=26L=0.07366 mf=4069.885 MHzT=2.4570719840049E-10 s
26.283HfZ=72N=27L=0.14732 mf=2034.942 MHzT=4.9141439680099E-10 s
26.283HfZ=72N=28L=0.29464 mf=1017.471 MHzT=9.8282879360197E-10 s
26.283HfZ=72N=29L=0.58929 mf=508.736 MHzT=1.9656575872039E-9 s
26.283HfZ=72N=30L=1.17858 mf=254.368 MHzT=3.9313151744079E-9 s
26.283HfZ=72N=31L=2.35716 mf=127.184 MHzT=7.8626303488158E-9 s
26.283HfZ=72N=32L=4.71431 mf=63.592 MHzT=1.5725260697632E-8 s
26.283HfZ=72N=33L=9.42863 mf=31.796 MHzT=3.1450521395263E-8 s
26.283HfZ=72N=34L=18.85726 mf=15.898 MHzT=6.2901042790526E-8 s
26.283HfZ=72N=35L=37.71452 mf=7.949 MHzT=1.2580208558105E-7 s
26.283HfZ=72N=36L=75.42903 mf=3.974 MHzT=2.516041711621E-7 s
26.283HfZ=72N=37L=150.85807 mf=1.987 MHzT=5.0320834232421E-7 s
26.283HfZ=72N=38L=301.71613 mf=0.994 MHzT=1.0064166846484E-6 s
26.283HfZ=72N=39L=603.43226 mf=0.497 MHzT=2.0128333692968E-6 s
26.283HfZ=72N=40L=1206.86453 mf=0.248 MHzT=4.0256667385937E-6 s
26.283HfZ=72N=41L=2413.72905 mf=0.124 MHzT=8.0513334771874E-6 s
26.283HfZ=72N=42L=4827.45811 mf=0.062 MHzT=1.6102666954375E-5 s
26.283HfZ=72N=43L=9654.91621 mf=0.031 MHzT=3.2205333908749E-5 s
26.283HfZ=72N=44L=19309.83243 mf=0.016 MHzT=6.4410667817499E-5 s
26.283HfZ=72N=45L=38619.66485 mf=0.008 MHzT=0.000128821335635 s
26.283HfZ=72N=46L=77239.32971 mf=0.004 MHzT=0.00025764267127 s
26.283HfZ=72N=47L=154478.65941 mf=0.002 MHzT=0.00051528534253999 s
26.283HfZ=72N=48L=308957.31882 mf=0.001 MHzT=0.00103057068508 s
26.283HfZ=72N=49L=617914.63765 mf=0.000 MHzT=0.00206114137016 s
26.283HfZ=72N=50L=1235829.27529 mf=0.000 MHzT=0.0041222827403199 s
26.283HfZ=72N=51L=2471658.55058 mf=0.000 MHzT=0.0082445654806398 s
26.283HfZ=72N=52L=4943317.10117 mf=0.000 MHzT=0.01648913096128 s
26.283HfZ=72N=53L=9886634.20233 mf=0.000 MHzT=0.032978261922559 s
26.283HfZ=72N=54L=19773268.40466 mf=0.000 MHzT=0.065956523845119 s
26.283HfZ=72N=55L=39546536.80933 mf=0.000 MHzT=0.13191304769024 s
26.283HfZ=72N=56L=79093073.61866 mf=0.000 MHzT=0.26382609538048 s
26.283HfZ=72N=57L=158186147.23731 mf=0.000 MHzT=0.52765219076095 s
26.283TaZ=73N=17L=0.00015 mf=2055236.089 MHzT=4.8656210620757E-13 s
26.283TaZ=73N=18L=0.00029 mf=1027618.044 MHzT=9.7312421241515E-13 s
26.283TaZ=73N=19L=0.00058 mf=513809.022 MHzT=1.9462484248303E-12 s
26.283TaZ=73N=20L=0.00117 mf=256904.511 MHzT=3.8924968496606E-12 s
26.283TaZ=73N=21L=0.00233 mf=128452.256 MHzT=7.7849936993212E-12 s
26.283TaZ=73N=22L=0.00467 mf=64226.128 MHzT=1.5569987398642E-11 s
26.283TaZ=73N=23L=0.00934 mf=32113.064 MHzT=3.1139974797285E-11 s
26.283TaZ=73N=24L=0.01867 mf=16056.532 MHzT=6.2279949594569E-11 s
26.283TaZ=73N=25L=0.03734 mf=8028.266 MHzT=1.2455989918914E-10 s
26.283TaZ=73N=26L=0.07468 mf=4014.133 MHzT=2.4911979837828E-10 s
26.283TaZ=73N=27L=0.14937 mf=2007.066 MHzT=4.9823959675656E-10 s
26.283TaZ=73N=28L=0.29874 mf=1003.533 MHzT=9.9647919351311E-10 s
26.283TaZ=73N=29L=0.59747 mf=501.767 MHzT=1.9929583870262E-9 s
26.283TaZ=73N=30L=1.19495 mf=250.883 MHzT=3.9859167740524E-9 s
26.283TaZ=73N=31L=2.38990 mf=125.442 MHzT=7.9718335481049E-9 s
26.283TaZ=73N=32L=4.77979 mf=62.721 MHzT=1.594366709621E-8 s
26.283TaZ=73N=33L=9.55958 mf=31.360 MHzT=3.188733419242E-8 s
26.283TaZ=73N=34L=19.11916 mf=15.680 MHzT=6.3774668384839E-8 s
26.283TaZ=73N=35L=38.23833 mf=7.840 MHzT=1.2754933676968E-7 s
26.283TaZ=73N=36L=76.47666 mf=3.920 MHzT=2.5509867353936E-7 s
26.283TaZ=73N=37L=152.95332 mf=1.960 MHzT=5.1019734707871E-7 s
26.283TaZ=73N=38L=305.90663 mf=0.980 MHzT=1.0203946941574E-6 s
26.283TaZ=73N=39L=611.81327 mf=0.490 MHzT=2.0407893883148E-6 s
26.283TaZ=73N=40L=1223.62653 mf=0.245 MHzT=4.0815787766297E-6 s
26.283TaZ=73N=41L=2447.25307 mf=0.123 MHzT=8.1631575532594E-6 s
26.283TaZ=73N=42L=4894.50614 mf=0.061 MHzT=1.6326315106519E-5 s
26.283TaZ=73N=43L=9789.01227 mf=0.031 MHzT=3.2652630213038E-5 s
26.283TaZ=73N=44L=19578.02454 mf=0.015 MHzT=6.5305260426075E-5 s
26.283TaZ=73N=45L=39156.04909 mf=0.008 MHzT=0.00013061052085215 s
26.283TaZ=73N=46L=78312.09817 mf=0.004 MHzT=0.0002612210417043 s
26.283TaZ=73N=47L=156624.19635 mf=0.002 MHzT=0.0005224420834086 s
26.283TaZ=73N=48L=313248.39270 mf=0.001 MHzT=0.0010448841668172 s
26.283TaZ=73N=49L=626496.78539 mf=0.000 MHzT=0.0020897683336344 s
26.283TaZ=73N=50L=1252993.57078 mf=0.000 MHzT=0.0041795366672688 s
26.283TaZ=73N=51L=2505987.14156 mf=0.000 MHzT=0.0083590733345376 s
26.283TaZ=73N=52L=5011974.28313 mf=0.000 MHzT=0.016718146669075 s
26.283TaZ=73N=53L=10023948.56625 mf=0.000 MHzT=0.03343629333815 s
26.283TaZ=73N=54L=20047897.13251 mf=0.000 MHzT=0.066872586676301 s
26.283TaZ=73N=55L=40095794.26501 mf=0.000 MHzT=0.1337451733526 s
26.283TaZ=73N=56L=80191588.53003 mf=0.000 MHzT=0.2674903467052 s
26.283TaZ=73N=57L=160383177.06005 mf=0.000 MHzT=0.53498069341041 s
26.283WZ=74N=17L=0.00015 mf=2027462.628 MHzT=4.9322734053918E-13 s
26.283WZ=74N=18L=0.00030 mf=1013731.314 MHzT=9.8645468107837E-13 s
26.283WZ=74N=19L=0.00059 mf=506865.657 MHzT=1.9729093621567E-12 s
26.283WZ=74N=20L=0.00118 mf=253432.828 MHzT=3.9458187243135E-12 s
26.283WZ=74N=21L=0.00237 mf=126716.414 MHzT=7.8916374486269E-12 s
26.283WZ=74N=22L=0.00473 mf=63358.207 MHzT=1.5783274897254E-11 s
26.283WZ=74N=23L=0.00946 mf=31679.104 MHzT=3.1566549794508E-11 s
26.283WZ=74N=24L=0.01893 mf=15839.552 MHzT=6.3133099589016E-11 s
26.283WZ=74N=25L=0.03785 mf=7919.776 MHzT=1.2626619917803E-10 s
26.283WZ=74N=26L=0.07571 mf=3959.888 MHzT=2.5253239835606E-10 s
26.283WZ=74N=27L=0.15141 mf=1979.944 MHzT=5.0506479671212E-10 s
26.283WZ=74N=28L=0.30283 mf=989.972 MHzT=1.0101295934242E-9 s
26.283WZ=74N=29L=0.60566 mf=494.986 MHzT=2.0202591868485E-9 s
26.283WZ=74N=30L=1.21132 mf=247.493 MHzT=4.040518373697E-9 s
26.283WZ=74N=31L=2.42263 mf=123.746 MHzT=8.081036747394E-9 s
26.283WZ=74N=32L=4.84527 mf=61.873 MHzT=1.6162073494788E-8 s
26.283WZ=74N=33L=9.69054 mf=30.937 MHzT=3.2324146989576E-8 s
26.283WZ=74N=34L=19.38107 mf=15.468 MHzT=6.4648293979152E-8 s
26.283WZ=74N=35L=38.76214 mf=7.734 MHzT=1.292965879583E-7 s
26.283WZ=74N=36L=77.52428 mf=3.867 MHzT=2.5859317591661E-7 s
26.283WZ=74N=37L=155.04857 mf=1.934 MHzT=5.1718635183322E-7 s
26.283WZ=74N=38L=310.09714 mf=0.967 MHzT=1.0343727036664E-6 s
26.283WZ=74N=39L=620.19427 mf=0.483 MHzT=2.0687454073329E-6 s
26.283WZ=74N=40L=1240.38854 mf=0.242 MHzT=4.1374908146657E-6 s
26.283WZ=74N=41L=2480.77708 mf=0.121 MHzT=8.2749816293314E-6 s
26.283WZ=74N=42L=4961.55417 mf=0.060 MHzT=1.6549963258663E-5 s
26.283WZ=74N=43L=9923.10833 mf=0.030 MHzT=3.3099926517326E-5 s
26.283WZ=74N=44L=19846.21666 mf=0.015 MHzT=6.6199853034652E-5 s
26.283WZ=74N=45L=39692.43332 mf=0.008 MHzT=0.0001323997060693 s
26.283WZ=74N=46L=79384.86664 mf=0.004 MHzT=0.00026479941213861 s
26.283WZ=74N=47L=158769.73328 mf=0.002 MHzT=0.00052959882427721 s
26.283WZ=74N=48L=317539.46657 mf=0.001 MHzT=0.0010591976485544 s
26.283WZ=74N=49L=635078.93314 mf=0.000 MHzT=0.0021183952971089 s
26.283WZ=74N=50L=1270157.86627 mf=0.000 MHzT=0.0042367905942177 s
26.283WZ=74N=51L=2540315.73254 mf=0.000 MHzT=0.0084735811884354 s
26.283WZ=74N=52L=5080631.46509 mf=0.000 MHzT=0.016947162376871 s
26.283WZ=74N=53L=10161262.93017 mf=0.000 MHzT=0.033894324753742 s
26.283WZ=74N=54L=20322525.86035 mf=0.000 MHzT=0.067788649507483 s
26.283WZ=74N=55L=40645051.72070 mf=0.000 MHzT=0.13557729901497 s
26.283WZ=74N=56L=81290103.44140 mf=0.000 MHzT=0.27115459802993 s
26.283WZ=74N=57L=162580206.88279 mf=0.000 MHzT=0.54230919605987 s
26.283ReZ=75N=17L=0.00015 mf=2000429.793 MHzT=4.9989257487079E-13 s
26.283ReZ=75N=18L=0.00030 mf=1000214.896 MHzT=9.9978514974159E-13 s
26.283ReZ=75N=19L=0.00060 mf=500107.448 MHzT=1.9995702994832E-12 s
26.283ReZ=75N=20L=0.00120 mf=250053.724 MHzT=3.9991405989664E-12 s
26.283ReZ=75N=21L=0.00240 mf=125026.862 MHzT=7.9982811979327E-12 s
26.283ReZ=75N=22L=0.00480 mf=62513.431 MHzT=1.5996562395865E-11 s
26.283ReZ=75N=23L=0.00959 mf=31256.716 MHzT=3.1993124791731E-11 s
26.283ReZ=75N=24L=0.01918 mf=15628.358 MHzT=6.3986249583462E-11 s
26.283ReZ=75N=25L=0.03837 mf=7814.179 MHzT=1.2797249916692E-10 s
26.283ReZ=75N=26L=0.07673 mf=3907.089 MHzT=2.5594499833385E-10 s
26.283ReZ=75N=27L=0.15346 mf=1953.545 MHzT=5.1188999666769E-10 s
26.283ReZ=75N=28L=0.30692 mf=976.772 MHzT=1.0237799933354E-9 s
26.283ReZ=75N=29L=0.61384 mf=488.386 MHzT=2.0475599866708E-9 s
26.283ReZ=75N=30L=1.22769 mf=244.193 MHzT=4.0951199733415E-9 s
26.283ReZ=75N=31L=2.45537 mf=122.097 MHzT=8.1902399466831E-9 s
26.283ReZ=75N=32L=4.91074 mf=61.048 MHzT=1.6380479893366E-8 s
26.283ReZ=75N=33L=9.82149 mf=30.524 MHzT=3.2760959786732E-8 s
26.283ReZ=75N=34L=19.64298 mf=15.262 MHzT=6.5521919573465E-8 s
26.283ReZ=75N=35L=39.28595 mf=7.631 MHzT=1.3104383914693E-7 s
26.283ReZ=75N=36L=78.57191 mf=3.816 MHzT=2.6208767829386E-7 s
26.283ReZ=75N=37L=157.14382 mf=1.908 MHzT=5.2417535658772E-7 s
26.283ReZ=75N=38L=314.28764 mf=0.954 MHzT=1.0483507131754E-6 s
26.283ReZ=75N=39L=628.57527 mf=0.477 MHzT=2.0967014263509E-6 s
26.283ReZ=75N=40L=1257.15055 mf=0.238 MHzT=4.1934028527017E-6 s
26.283ReZ=75N=41L=2514.30110 mf=0.119 MHzT=8.3868057054035E-6 s
26.283ReZ=75N=42L=5028.60219 mf=0.060 MHzT=1.6773611410807E-5 s
26.283ReZ=75N=43L=10057.20439 mf=0.030 MHzT=3.3547222821614E-5 s
26.283ReZ=75N=44L=20114.40878 mf=0.015 MHzT=6.7094445643228E-5 s
26.283ReZ=75N=45L=40228.81756 mf=0.007 MHzT=0.00013418889128646 s
26.283ReZ=75N=46L=80457.63511 mf=0.004 MHzT=0.00026837778257291 s
26.283ReZ=75N=47L=160915.27022 mf=0.002 MHzT=0.00053675556514582 s
26.283ReZ=75N=48L=321830.54044 mf=0.001 MHzT=0.0010735111302916 s
26.283ReZ=75N=49L=643661.08088 mf=0.000 MHzT=0.0021470222605833 s
26.283ReZ=75N=50L=1287322.16176 mf=0.000 MHzT=0.0042940445211666 s
26.283ReZ=75N=51L=2574644.32352 mf=0.000 MHzT=0.0085880890423332 s
26.283ReZ=75N=52L=5149288.64705 mf=0.000 MHzT=0.017176178084666 s
26.283ReZ=75N=53L=10298577.29410 mf=0.000 MHzT=0.034352356169333 s
26.283ReZ=75N=54L=20597154.58819 mf=0.000 MHzT=0.068704712338665 s
26.283ReZ=75N=55L=41194309.17638 mf=0.000 MHzT=0.13740942467733 s
26.283ReZ=75N=56L=82388618.35277 mf=0.000 MHzT=0.27481884935466 s
26.283ReZ=75N=57L=164777236.70553 mf=0.000 MHzT=0.54963769870932 s
26.283OsZ=76N=17L=0.00015 mf=1974108.348 MHzT=5.065578092024E-13 s
26.283OsZ=76N=18L=0.00030 mf=987054.174 MHzT=1.0131156184048E-12 s
26.283OsZ=76N=19L=0.00061 mf=493527.087 MHzT=2.0262312368096E-12 s
26.283OsZ=76N=20L=0.00121 mf=246763.544 MHzT=4.0524624736192E-12 s
26.283OsZ=76N=21L=0.00243 mf=123381.772 MHzT=8.1049249472385E-12 s
26.283OsZ=76N=22L=0.00486 mf=61690.886 MHzT=1.6209849894477E-11 s
26.283OsZ=76N=23L=0.00972 mf=30845.443 MHzT=3.2419699788954E-11 s
26.283OsZ=76N=24L=0.01944 mf=15422.721 MHzT=6.4839399577908E-11 s
26.283OsZ=76N=25L=0.03888 mf=7711.361 MHzT=1.2967879915582E-10 s
26.283OsZ=76N=26L=0.07775 mf=3855.680 MHzT=2.5935759831163E-10 s
26.283OsZ=76N=27L=0.15551 mf=1927.840 MHzT=5.1871519662326E-10 s
26.283OsZ=76N=28L=0.31101 mf=963.920 MHzT=1.0374303932465E-9 s
26.283OsZ=76N=29L=0.62203 mf=481.960 MHzT=2.0748607864931E-9 s
26.283OsZ=76N=30L=1.24406 mf=240.980 MHzT=4.1497215729861E-9 s
26.283OsZ=76N=31L=2.48811 mf=120.490 MHzT=8.2994431459722E-9 s
26.283OsZ=76N=32L=4.97622 mf=60.245 MHzT=1.6598886291944E-8 s
26.283OsZ=76N=33L=9.95244 mf=30.123 MHzT=3.3197772583889E-8 s
26.283OsZ=76N=34L=19.90488 mf=15.061 MHzT=6.6395545167778E-8 s
26.283OsZ=76N=35L=39.80977 mf=7.531 MHzT=1.3279109033556E-7 s
26.283OsZ=76N=36L=79.61953 mf=3.765 MHzT=2.6558218067111E-7 s
26.283OsZ=76N=37L=159.23907 mf=1.883 MHzT=5.3116436134222E-7 s
26.283OsZ=76N=38L=318.47814 mf=0.941 MHzT=1.0623287226844E-6 s
26.283OsZ=76N=39L=636.95628 mf=0.471 MHzT=2.1246574453689E-6 s
26.283OsZ=76N=40L=1273.91256 mf=0.235 MHzT=4.2493148907378E-6 s
26.283OsZ=76N=41L=2547.82511 mf=0.118 MHzT=8.4986297814755E-6 s
26.283OsZ=76N=42L=5095.65022 mf=0.059 MHzT=1.6997259562951E-5 s
26.283OsZ=76N=43L=10191.30045 mf=0.029 MHzT=3.3994519125902E-5 s
26.283OsZ=76N=44L=20382.60089 mf=0.015 MHzT=6.7989038251804E-5 s
26.283OsZ=76N=45L=40765.20179 mf=0.007 MHzT=0.00013597807650361 s
26.283OsZ=76N=46L=81530.40358 mf=0.004 MHzT=0.00027195615300722 s
26.283OsZ=76N=47L=163060.80716 mf=0.002 MHzT=0.00054391230601443 s
26.283OsZ=76N=48L=326121.61431 mf=0.001 MHzT=0.0010878246120289 s
26.283OsZ=76N=49L=652243.22863 mf=0.000 MHzT=0.0021756492240577 s
26.283OsZ=76N=50L=1304486.45725 mf=0.000 MHzT=0.0043512984481155 s
26.283OsZ=76N=51L=2608972.91450 mf=0.000 MHzT=0.0087025968962309 s
26.283OsZ=76N=52L=5217945.82901 mf=0.000 MHzT=0.017405193792462 s
26.283OsZ=76N=53L=10435891.65802 mf=0.000 MHzT=0.034810387584924 s
26.283OsZ=76N=54L=20871783.31603 mf=0.000 MHzT=0.069620775169848 s
26.283OsZ=76N=55L=41743566.63207 mf=0.000 MHzT=0.1392415503397 s
26.283OsZ=76N=56L=83487133.26414 mf=0.000 MHzT=0.27848310067939 s
26.283OsZ=76N=57L=166974266.52827 mf=0.000 MHzT=0.55696620135878 s
26.283IrZ=77N=17L=0.00015 mf=1948470.577 MHzT=5.1322304353402E-13 s
26.283IrZ=77N=18L=0.00031 mf=974235.289 MHzT=1.026446087068E-12 s
26.283IrZ=77N=19L=0.00062 mf=487117.644 MHzT=2.0528921741361E-12 s
26.283IrZ=77N=20L=0.00123 mf=243558.822 MHzT=4.1057843482721E-12 s
26.283IrZ=77N=21L=0.00246 mf=121779.411 MHzT=8.2115686965443E-12 s
26.283IrZ=77N=22L=0.00492 mf=60889.706 MHzT=1.6423137393089E-11 s
26.283IrZ=77N=23L=0.00985 mf=30444.853 MHzT=3.2846274786177E-11 s
26.283IrZ=77N=24L=0.01969 mf=15222.426 MHzT=6.5692549572354E-11 s
26.283IrZ=77N=25L=0.03939 mf=7611.213 MHzT=1.3138509914471E-10 s
26.283IrZ=77N=26L=0.07878 mf=3805.607 MHzT=2.6277019828942E-10 s
26.283IrZ=77N=27L=0.15755 mf=1902.803 MHzT=5.2554039657883E-10 s
26.283IrZ=77N=28L=0.31511 mf=951.402 MHzT=1.0510807931577E-9 s
26.283IrZ=77N=29L=0.63021 mf=475.701 MHzT=2.1021615863153E-9 s
26.283IrZ=77N=30L=1.26042 mf=237.850 MHzT=4.2043231726307E-9 s
26.283IrZ=77N=31L=2.52085 mf=118.925 MHzT=8.4086463452613E-9 s
26.283IrZ=77N=32L=5.04170 mf=59.463 MHzT=1.6817292690523E-8 s
26.283IrZ=77N=33L=10.08340 mf=29.731 MHzT=3.3634585381045E-8 s
26.283IrZ=77N=34L=20.16679 mf=14.866 MHzT=6.726917076209E-8 s
26.283IrZ=77N=35L=40.33358 mf=7.433 MHzT=1.3453834152418E-7 s
26.283IrZ=77N=36L=80.66716 mf=3.716 MHzT=2.6907668304836E-7 s
26.283IrZ=77N=37L=161.33432 mf=1.858 MHzT=5.3815336609672E-7 s
26.283IrZ=77N=38L=322.66864 mf=0.929 MHzT=1.0763067321934E-6 s
26.283IrZ=77N=39L=645.33728 mf=0.465 MHzT=2.1526134643869E-6 s
26.283IrZ=77N=40L=1290.67456 mf=0.232 MHzT=4.3052269287738E-6 s
26.283IrZ=77N=41L=2581.34913 mf=0.116 MHzT=8.6104538575476E-6 s
26.283IrZ=77N=42L=5162.69825 mf=0.058 MHzT=1.7220907715095E-5 s
26.283IrZ=77N=43L=10325.39651 mf=0.029 MHzT=3.444181543019E-5 s
26.283IrZ=77N=44L=20650.79301 mf=0.015 MHzT=6.8883630860381E-5 s
26.283IrZ=77N=45L=41301.58602 mf=0.007 MHzT=0.00013776726172076 s
26.283IrZ=77N=46L=82603.17205 mf=0.004 MHzT=0.00027553452344152 s
26.283IrZ=77N=47L=165206.34409 mf=0.002 MHzT=0.00055106904688305 s
26.283IrZ=77N=48L=330412.68819 mf=0.001 MHzT=0.0011021380937661 s
26.283IrZ=77N=49L=660825.37637 mf=0.000 MHzT=0.0022042761875322 s
26.283IrZ=77N=50L=1321650.75274 mf=0.000 MHzT=0.0044085523750644 s
26.283IrZ=77N=51L=2643301.50548 mf=0.000 MHzT=0.0088171047501287 s
26.283IrZ=77N=52L=5286603.01097 mf=0.000 MHzT=0.017634209500257 s
26.283IrZ=77N=53L=10573206.02194 mf=0.000 MHzT=0.035268419000515 s
26.283IrZ=77N=54L=21146412.04388 mf=0.000 MHzT=0.07053683800103 s
26.283IrZ=77N=55L=42292824.08775 mf=0.000 MHzT=0.14107367600206 s
26.283IrZ=77N=56L=84585648.17551 mf=0.000 MHzT=0.28214735200412 s
26.283IrZ=77N=57L=169171296.35101 mf=0.000 MHzT=0.56429470400824 s
26.283PtZ=78N=17L=0.00016 mf=1923490.185 MHzT=5.1988827786563E-13 s
26.283PtZ=78N=18L=0.00031 mf=961745.093 MHzT=1.0397765557313E-12 s
26.283PtZ=78N=19L=0.00062 mf=480872.546 MHzT=2.0795531114625E-12 s
26.283PtZ=78N=20L=0.00125 mf=240436.273 MHzT=4.159106222925E-12 s
26.283PtZ=78N=21L=0.00249 mf=120218.137 MHzT=8.31821244585E-12 s
26.283PtZ=78N=22L=0.00499 mf=60109.068 MHzT=1.66364248917E-11 s
26.283PtZ=78N=23L=0.00997 mf=30054.534 MHzT=3.32728497834E-11 s
26.283PtZ=78N=24L=0.01995 mf=15027.267 MHzT=6.65456995668E-11 s
26.283PtZ=78N=25L=0.03990 mf=7513.634 MHzT=1.330913991336E-10 s
26.283PtZ=78N=26L=0.07980 mf=3756.817 MHzT=2.661827982672E-10 s
26.283PtZ=78N=27L=0.15960 mf=1878.408 MHzT=5.323655965344E-10 s
26.283PtZ=78N=28L=0.31920 mf=939.204 MHzT=1.0647311930688E-9 s
26.283PtZ=78N=29L=0.63840 mf=469.602 MHzT=2.1294623861376E-9 s
26.283PtZ=78N=30L=1.27679 mf=234.801 MHzT=4.2589247722752E-9 s
26.283PtZ=78N=31L=2.55359 mf=117.401 MHzT=8.5178495445504E-9 s
26.283PtZ=78N=32L=5.10717 mf=58.700 MHzT=1.7035699089101E-8 s
26.283PtZ=78N=33L=10.21435 mf=29.350 MHzT=3.4071398178202E-8 s
26.283PtZ=78N=34L=20.42870 mf=14.675 MHzT=6.8142796356403E-8 s
26.283PtZ=78N=35L=40.85739 mf=7.338 MHzT=1.3628559271281E-7 s
26.283PtZ=78N=36L=81.71479 mf=3.669 MHzT=2.7257118542561E-7 s
26.283PtZ=78N=37L=163.42957 mf=1.834 MHzT=5.4514237085123E-7 s
26.283PtZ=78N=38L=326.85914 mf=0.917 MHzT=1.0902847417025E-6 s
26.283PtZ=78N=39L=653.71829 mf=0.459 MHzT=2.1805694834049E-6 s
26.283PtZ=78N=40L=1307.43657 mf=0.229 MHzT=4.3611389668098E-6 s
26.283PtZ=78N=41L=2614.87314 mf=0.115 MHzT=8.7222779336196E-6 s
26.283PtZ=78N=42L=5229.74628 mf=0.057 MHzT=1.7444555867239E-5 s
26.283PtZ=78N=43L=10459.49256 mf=0.029 MHzT=3.4889111734479E-5 s
26.283PtZ=78N=44L=20918.98513 mf=0.014 MHzT=6.9778223468957E-5 s
26.283PtZ=78N=45L=41837.97026 mf=0.007 MHzT=0.00013955644693791 s
26.283PtZ=78N=46L=83675.94051 mf=0.004 MHzT=0.00027911289387583 s
26.283PtZ=78N=47L=167351.88103 mf=0.002 MHzT=0.00055822578775166 s
26.283PtZ=78N=48L=334703.76206 mf=0.001 MHzT=0.0011164515755033 s
26.283PtZ=78N=49L=669407.52412 mf=0.000 MHzT=0.0022329031510066 s
26.283PtZ=78N=50L=1338815.04823 mf=0.000 MHzT=0.0044658063020133 s
26.283PtZ=78N=51L=2677630.09646 mf=0.000 MHzT=0.0089316126040265 s
26.283PtZ=78N=52L=5355260.19293 mf=0.000 MHzT=0.017863225208053 s
26.283PtZ=78N=53L=10710520.38586 mf=0.000 MHzT=0.035726450416106 s
26.283PtZ=78N=54L=21421040.77172 mf=0.000 MHzT=0.071452900832212 s
26.283PtZ=78N=55L=42842081.54344 mf=0.000 MHzT=0.14290580166442 s
26.283PtZ=78N=56L=85684163.08688 mf=0.000 MHzT=0.28581160332885 s
26.283PtZ=78N=57L=171368326.17375 mf=0.000 MHzT=0.5716232066577 s
26.283AuZ=79N=17L=0.00016 mf=1899142.208 MHzT=5.2655351219724E-13 s
26.283AuZ=79N=18L=0.00032 mf=949571.104 MHzT=1.0531070243945E-12 s
26.283AuZ=79N=19L=0.00063 mf=474785.552 MHzT=2.1062140487889E-12 s
26.283AuZ=79N=20L=0.00126 mf=237392.776 MHzT=4.2124280975779E-12 s
26.283AuZ=79N=21L=0.00253 mf=118696.388 MHzT=8.4248561951558E-12 s
26.283AuZ=79N=22L=0.00505 mf=59348.194 MHzT=1.6849712390312E-11 s
26.283AuZ=79N=23L=0.01010 mf=29674.097 MHzT=3.3699424780623E-11 s
26.283AuZ=79N=24L=0.02021 mf=14837.049 MHzT=6.7398849561246E-11 s
26.283AuZ=79N=25L=0.04041 mf=7418.524 MHzT=1.3479769912249E-10 s
26.283AuZ=79N=26L=0.08082 mf=3709.262 MHzT=2.6959539824499E-10 s
26.283AuZ=79N=27L=0.16165 mf=1854.631 MHzT=5.3919079648997E-10 s
26.283AuZ=79N=28L=0.32329 mf=927.316 MHzT=1.0783815929799E-9 s
26.283AuZ=79N=29L=0.64658 mf=463.658 MHzT=2.1567631859599E-9 s
26.283AuZ=79N=30L=1.29316 mf=231.829 MHzT=4.3135263719198E-9 s
26.283AuZ=79N=31L=2.58633 mf=115.914 MHzT=8.6270527438395E-9 s
26.283AuZ=79N=32L=5.17265 mf=57.957 MHzT=1.7254105487679E-8 s
26.283AuZ=79N=33L=10.34530 mf=28.979 MHzT=3.4508210975358E-8 s
26.283AuZ=79N=34L=20.69060 mf=14.489 MHzT=6.9016421950716E-8 s
26.283AuZ=79N=35L=41.38121 mf=7.245 MHzT=1.3803284390143E-7 s
26.283AuZ=79N=36L=82.76241 mf=3.622 MHzT=2.7606568780286E-7 s
26.283AuZ=79N=37L=165.52482 mf=1.811 MHzT=5.5213137560573E-7 s
26.283AuZ=79N=38L=331.04964 mf=0.906 MHzT=1.1042627512115E-6 s
26.283AuZ=79N=39L=662.09929 mf=0.453 MHzT=2.2085255024229E-6 s
26.283AuZ=79N=40L=1324.19858 mf=0.226 MHzT=4.4170510048458E-6 s
26.283AuZ=79N=41L=2648.39716 mf=0.113 MHzT=8.8341020096917E-6 s
26.283AuZ=79N=42L=5296.79431 mf=0.057 MHzT=1.7668204019383E-5 s
26.283AuZ=79N=43L=10593.58862 mf=0.028 MHzT=3.5336408038767E-5 s
26.283AuZ=79N=44L=21187.17725 mf=0.014 MHzT=7.0672816077533E-5 s
26.283AuZ=79N=45L=42374.35449 mf=0.007 MHzT=0.00014134563215507 s
26.283AuZ=79N=46L=84748.70898 mf=0.004 MHzT=0.00028269126431013 s
26.283AuZ=79N=47L=169497.41797 mf=0.002 MHzT=0.00056538252862027 s
26.283AuZ=79N=48L=338994.83593 mf=0.001 MHzT=0.0011307650572405 s
26.283AuZ=79N=49L=677989.67186 mf=0.000 MHzT=0.0022615301144811 s
26.283AuZ=79N=50L=1355979.34372 mf=0.000 MHzT=0.0045230602289621 s
26.283AuZ=79N=51L=2711958.68745 mf=0.000 MHzT=0.0090461204579243 s
26.283AuZ=79N=52L=5423917.37489 mf=0.000 MHzT=0.018092240915849 s
26.283AuZ=79N=53L=10847834.74978 mf=0.000 MHzT=0.036184481831697 s
26.283AuZ=79N=54L=21695669.49956 mf=0.000 MHzT=0.072368963663394 s
26.283AuZ=79N=55L=43391338.99912 mf=0.000 MHzT=0.14473792732679 s
26.283AuZ=79N=56L=86782677.99825 mf=0.000 MHzT=0.28947585465358 s
26.283AuZ=79N=57L=173565355.99649 mf=0.000 MHzT=0.57895170930715 s
26.283HgZ=80N=17L=0.00016 mf=1875402.931 MHzT=5.3321874652885E-13 s
26.283HgZ=80N=18L=0.00032 mf=937701.465 MHzT=1.0664374930577E-12 s
26.283HgZ=80N=19L=0.00064 mf=468850.733 MHzT=2.1328749861154E-12 s
26.283HgZ=80N=20L=0.00128 mf=234425.366 MHzT=4.2657499722308E-12 s
26.283HgZ=80N=21L=0.00256 mf=117212.683 MHzT=8.5314999444616E-12 s
26.283HgZ=80N=22L=0.00512 mf=58606.342 MHzT=1.7062999888923E-11 s
26.283HgZ=80N=23L=0.01023 mf=29303.171 MHzT=3.4125999777846E-11 s
26.283HgZ=80N=24L=0.02046 mf=14651.585 MHzT=6.8251999555692E-11 s
26.283HgZ=80N=25L=0.04092 mf=7325.793 MHzT=1.3650399911138E-10 s
26.283HgZ=80N=26L=0.08185 mf=3662.896 MHzT=2.7300799822277E-10 s
26.283HgZ=80N=27L=0.16369 mf=1831.448 MHzT=5.4601599644554E-10 s
26.283HgZ=80N=28L=0.32738 mf=915.724 MHzT=1.0920319928911E-9 s
26.283HgZ=80N=29L=0.65477 mf=457.862 MHzT=2.1840639857822E-9 s
26.283HgZ=80N=30L=1.30953 mf=228.931 MHzT=4.3681279715643E-9 s
26.283HgZ=80N=31L=2.61906 mf=114.466 MHzT=8.7362559431286E-9 s
26.283HgZ=80N=32L=5.23813 mf=57.233 MHzT=1.7472511886257E-8 s
26.283HgZ=80N=33L=10.47625 mf=28.616 MHzT=3.4945023772515E-8 s
26.283HgZ=80N=34L=20.95251 mf=14.308 MHzT=6.9890047545029E-8 s
26.283HgZ=80N=35L=41.90502 mf=7.154 MHzT=1.3978009509006E-7 s
26.283HgZ=80N=36L=83.81004 mf=3.577 MHzT=2.7956019018012E-7 s
26.283HgZ=80N=37L=167.62007 mf=1.789 MHzT=5.5912038036023E-7 s
26.283HgZ=80N=38L=335.24015 mf=0.894 MHzT=1.1182407607205E-6 s
26.283HgZ=80N=39L=670.48029 mf=0.447 MHzT=2.2364815214409E-6 s
26.283HgZ=80N=40L=1340.96059 mf=0.224 MHzT=4.4729630428819E-6 s
26.283HgZ=80N=41L=2681.92117 mf=0.112 MHzT=8.9459260857637E-6 s
26.283HgZ=80N=42L=5363.84234 mf=0.056 MHzT=1.7891852171527E-5 s
26.283HgZ=80N=43L=10727.68468 mf=0.028 MHzT=3.5783704343055E-5 s
26.283HgZ=80N=44L=21455.36936 mf=0.014 MHzT=7.156740868611E-5 s
26.283HgZ=80N=45L=42910.73873 mf=0.007 MHzT=0.00014313481737222 s
26.283HgZ=80N=46L=85821.47745 mf=0.003 MHzT=0.00028626963474444 s
26.283HgZ=80N=47L=171642.95490 mf=0.002 MHzT=0.00057253926948888 s
26.283HgZ=80N=48L=343285.90980 mf=0.001 MHzT=0.0011450785389778 s
26.283HgZ=80N=49L=686571.81961 mf=0.000 MHzT=0.0022901570779555 s
26.283HgZ=80N=50L=1373143.63921 mf=0.000 MHzT=0.004580314155911 s
26.283HgZ=80N=51L=2746287.27843 mf=0.000 MHzT=0.0091606283118221 s
26.283HgZ=80N=52L=5492574.55685 mf=0.000 MHzT=0.018321256623644 s
26.283HgZ=80N=53L=10985149.11370 mf=0.000 MHzT=0.036642513247288 s
26.283HgZ=80N=54L=21970298.22740 mf=0.000 MHzT=0.073285026494576 s
26.283HgZ=80N=55L=43940596.45481 mf=0.000 MHzT=0.14657005298915 s
26.283HgZ=80N=56L=87881192.90962 mf=0.000 MHzT=0.29314010597831 s
26.283HgZ=80N=57L=175762385.81923 mf=0.000 MHzT=0.58628021195661 s
26.283TlZ=81N=17L=0.00016 mf=1852249.808 MHzT=5.3988398086046E-13 s
26.283TlZ=81N=18L=0.00032 mf=926124.904 MHzT=1.0797679617209E-12 s
26.283TlZ=81N=19L=0.00065 mf=463062.452 MHzT=2.1595359234418E-12 s
26.283TlZ=81N=20L=0.00129 mf=231531.226 MHzT=4.3190718468837E-12 s
26.283TlZ=81N=21L=0.00259 mf=115765.613 MHzT=8.6381436937673E-12 s
26.283TlZ=81N=22L=0.00518 mf=57882.807 MHzT=1.7276287387535E-11 s
26.283TlZ=81N=23L=0.01036 mf=28941.403 MHzT=3.4552574775069E-11 s
26.283TlZ=81N=24L=0.02072 mf=14470.702 MHzT=6.9105149550139E-11 s
26.283TlZ=81N=25L=0.04143 mf=7235.351 MHzT=1.3821029910028E-10 s
26.283TlZ=81N=26L=0.08287 mf=3617.675 MHzT=2.7642059820055E-10 s
26.283TlZ=81N=27L=0.16574 mf=1808.838 MHzT=5.5284119640111E-10 s
26.283TlZ=81N=28L=0.33148 mf=904.419 MHzT=1.1056823928022E-9 s
26.283TlZ=81N=29L=0.66295 mf=452.209 MHzT=2.2113647856044E-9 s
26.283TlZ=81N=30L=1.32590 mf=226.105 MHzT=4.4227295712089E-9 s
26.283TlZ=81N=31L=2.65180 mf=113.052 MHzT=8.8454591424177E-9 s
26.283TlZ=81N=32L=5.30360 mf=56.526 MHzT=1.7690918284835E-8 s
26.283TlZ=81N=33L=10.60721 mf=28.263 MHzT=3.5381836569671E-8 s
26.283TlZ=81N=34L=21.21442 mf=14.132 MHzT=7.0763673139342E-8 s
26.283TlZ=81N=35L=42.42883 mf=7.066 MHzT=1.4152734627868E-7 s
26.283TlZ=81N=36L=84.85766 mf=3.533 MHzT=2.8305469255737E-7 s
26.283TlZ=81N=37L=169.71532 mf=1.766 MHzT=5.6610938511474E-7 s
26.283TlZ=81N=38L=339.43065 mf=0.883 MHzT=1.1322187702295E-6 s
26.283TlZ=81N=39L=678.86130 mf=0.442 MHzT=2.2644375404589E-6 s
26.283TlZ=81N=40L=1357.72259 mf=0.221 MHzT=4.5288750809179E-6 s
26.283TlZ=81N=41L=2715.44518 mf=0.110 MHzT=9.0577501618358E-6 s
26.283TlZ=81N=42L=5430.89037 mf=0.055 MHzT=1.8115500323672E-5 s
26.283TlZ=81N=43L=10861.78074 mf=0.028 MHzT=3.6231000647343E-5 s
26.283TlZ=81N=44L=21723.56148 mf=0.014 MHzT=7.2462001294686E-5 s
26.283TlZ=81N=45L=43447.12296 mf=0.007 MHzT=0.00014492400258937 s
26.283TlZ=81N=46L=86894.24592 mf=0.003 MHzT=0.00028984800517874 s
26.283TlZ=81N=47L=173788.49184 mf=0.002 MHzT=0.00057969601035749 s
26.283TlZ=81N=48L=347576.98368 mf=0.001 MHzT=0.001159392020715 s
26.283TlZ=81N=49L=695153.96735 mf=0.000 MHzT=0.00231878404143 s
26.283TlZ=81N=50L=1390307.93470 mf=0.000 MHzT=0.0046375680828599 s
26.283TlZ=81N=51L=2780615.86941 mf=0.000 MHzT=0.0092751361657198 s
26.283TlZ=81N=52L=5561231.73881 mf=0.000 MHzT=0.01855027233144 s
26.283TlZ=81N=53L=11122463.47762 mf=0.000 MHzT=0.037100544662879 s
26.283TlZ=81N=54L=22244926.95525 mf=0.000 MHzT=0.074201089325759 s
26.283TlZ=81N=55L=44489853.91049 mf=0.000 MHzT=0.14840217865152 s
26.283TlZ=81N=56L=88979707.82099 mf=0.000 MHzT=0.29680435730303 s
26.283TlZ=81N=57L=177959415.64197 mf=0.000 MHzT=0.59360871460607 s
26.283PbZ=82N=17L=0.00016 mf=1829661.396 MHzT=5.4654921519207E-13 s
26.283PbZ=82N=18L=0.00033 mf=914830.698 MHzT=1.0930984303841E-12 s
26.283PbZ=82N=19L=0.00066 mf=457415.349 MHzT=2.1861968607683E-12 s
26.283PbZ=82N=20L=0.00131 mf=228707.674 MHzT=4.3723937215365E-12 s
26.283PbZ=82N=21L=0.00262 mf=114353.837 MHzT=8.7447874430731E-12 s
26.283PbZ=82N=22L=0.00524 mf=57176.919 MHzT=1.7489574886146E-11 s
26.283PbZ=82N=23L=0.01049 mf=28588.459 MHzT=3.4979149772292E-11 s
26.283PbZ=82N=24L=0.02097 mf=14294.230 MHzT=6.9958299544585E-11 s
26.283PbZ=82N=25L=0.04195 mf=7147.115 MHzT=1.3991659908917E-10 s
26.283PbZ=82N=26L=0.08389 mf=3573.557 MHzT=2.7983319817834E-10 s
26.283PbZ=82N=27L=0.16778 mf=1786.779 MHzT=5.5966639635668E-10 s
26.283PbZ=82N=28L=0.33557 mf=893.389 MHzT=1.1193327927134E-9 s
26.283PbZ=82N=29L=0.67114 mf=446.695 MHzT=2.2386655854267E-9 s
26.283PbZ=82N=30L=1.34227 mf=223.347 MHzT=4.4773311708534E-9 s
26.283PbZ=82N=31L=2.68454 mf=111.674 MHzT=8.9546623417069E-9 s
26.283PbZ=82N=32L=5.36908 mf=55.837 MHzT=1.7909324683414E-8 s
26.283PbZ=82N=33L=10.73816 mf=27.918 MHzT=3.5818649366827E-8 s
26.283PbZ=82N=34L=21.47632 mf=13.959 MHzT=7.1637298733655E-8 s
26.283PbZ=82N=35L=42.95264 mf=6.980 MHzT=1.4327459746731E-7 s
26.283PbZ=82N=36L=85.90529 mf=3.490 MHzT=2.8654919493462E-7 s
26.283PbZ=82N=37L=171.81057 mf=1.745 MHzT=5.7309838986924E-7 s
26.283PbZ=82N=38L=343.62115 mf=0.872 MHzT=1.1461967797385E-6 s
26.283PbZ=82N=39L=687.24230 mf=0.436 MHzT=2.292393559477E-6 s
26.283PbZ=82N=40L=1374.48460 mf=0.218 MHzT=4.5847871189539E-6 s
26.283PbZ=82N=41L=2748.96920 mf=0.109 MHzT=9.1695742379078E-6 s
26.283PbZ=82N=42L=5497.93840 mf=0.055 MHzT=1.8339148475816E-5 s
26.283PbZ=82N=43L=10995.87680 mf=0.027 MHzT=3.6678296951631E-5 s
26.283PbZ=82N=44L=21991.75360 mf=0.014 MHzT=7.3356593903263E-5 s
26.283PbZ=82N=45L=43983.50719 mf=0.007 MHzT=0.00014671318780653 s
26.283PbZ=82N=46L=87967.01439 mf=0.003 MHzT=0.00029342637561305 s
26.283PbZ=82N=47L=175934.02877 mf=0.002 MHzT=0.0005868527512261 s
26.283PbZ=82N=48L=351868.05755 mf=0.001 MHzT=0.0011737055024522 s
26.283PbZ=82N=49L=703736.11510 mf=0.000 MHzT=0.0023474110049044 s
26.283PbZ=82N=50L=1407472.23019 mf=0.000 MHzT=0.0046948220098088 s
26.283PbZ=82N=51L=2814944.46039 mf=0.000 MHzT=0.0093896440196176 s
26.283PbZ=82N=52L=5629888.92077 mf=0.000 MHzT=0.018779288039235 s
26.283PbZ=82N=53L=11259777.84154 mf=0.000 MHzT=0.03755857607847 s
26.283PbZ=82N=54L=22519555.68309 mf=0.000 MHzT=0.075117152156941 s
26.283PbZ=82N=55L=45039111.36618 mf=0.000 MHzT=0.15023430431388 s
26.283PbZ=82N=56L=90078222.73236 mf=0.000 MHzT=0.30046860862776 s
26.283PbZ=82N=57L=180156445.46471 mf=0.000 MHzT=0.60093721725553 s
26.283BiZ=83N=17L=0.00017 mf=1807617.283 MHzT=5.5321444952368E-13 s
26.283BiZ=83N=18L=0.00033 mf=903808.641 MHzT=1.1064288990474E-12 s
26.283BiZ=83N=19L=0.00066 mf=451904.321 MHzT=2.2128577980947E-12 s
26.283BiZ=83N=20L=0.00133 mf=225952.160 MHzT=4.4257155961894E-12 s
26.283BiZ=83N=21L=0.00265 mf=112976.080 MHzT=8.8514311923789E-12 s
26.283BiZ=83N=22L=0.00531 mf=56488.040 MHzT=1.7702862384758E-11 s
26.283BiZ=83N=23L=0.01061 mf=28244.020 MHzT=3.5405724769515E-11 s
26.283BiZ=83N=24L=0.02123 mf=14122.010 MHzT=7.0811449539031E-11 s
26.283BiZ=83N=25L=0.04246 mf=7061.005 MHzT=1.4162289907806E-10 s
26.283BiZ=83N=26L=0.08491 mf=3530.503 MHzT=2.8324579815612E-10 s
26.283BiZ=83N=27L=0.16983 mf=1765.251 MHzT=5.6649159631225E-10 s
26.283BiZ=83N=28L=0.33966 mf=882.626 MHzT=1.1329831926245E-9 s
26.283BiZ=83N=29L=0.67932 mf=441.313 MHzT=2.265966385249E-9 s
26.283BiZ=83N=30L=1.35864 mf=220.656 MHzT=4.531932770498E-9 s
26.283BiZ=83N=31L=2.71728 mf=110.328 MHzT=9.063865540996E-9 s
26.283BiZ=83N=32L=5.43456 mf=55.164 MHzT=1.8127731081992E-8 s
26.283BiZ=83N=33L=10.86911 mf=27.582 MHzT=3.6255462163984E-8 s
26.283BiZ=83N=34L=21.73823 mf=13.791 MHzT=7.2510924327968E-8 s
26.283BiZ=83N=35L=43.47646 mf=6.896 MHzT=1.4502184865594E-7 s
26.283BiZ=83N=36L=86.95291 mf=3.448 MHzT=2.9004369731187E-7 s
26.283BiZ=83N=37L=173.90583 mf=1.724 MHzT=5.8008739462374E-7 s
26.283BiZ=83N=38L=347.81165 mf=0.862 MHzT=1.1601747892475E-6 s
26.283BiZ=83N=39L=695.62330 mf=0.431 MHzT=2.320349578495E-6 s
26.283BiZ=83N=40L=1391.24661 mf=0.215 MHzT=4.6406991569899E-6 s
26.283BiZ=83N=41L=2782.49321 mf=0.108 MHzT=9.2813983139799E-6 s
26.283BiZ=83N=42L=5564.98643 mf=0.054 MHzT=1.856279662796E-5 s
26.283BiZ=83N=43L=11129.97286 mf=0.027 MHzT=3.7125593255919E-5 s
26.283BiZ=83N=44L=22259.94571 mf=0.013 MHzT=7.4251186511839E-5 s
26.283BiZ=83N=45L=44519.89143 mf=0.007 MHzT=0.00014850237302368 s
26.283BiZ=83N=46L=89039.78286 mf=0.003 MHzT=0.00029700474604736 s
26.283BiZ=83N=47L=178079.56571 mf=0.002 MHzT=0.00059400949209471 s
26.283BiZ=83N=48L=356159.13142 mf=0.001 MHzT=0.0011880189841894 s
26.283BiZ=83N=49L=712318.26284 mf=0.000 MHzT=0.0023760379683788 s
26.283BiZ=83N=50L=1424636.52568 mf=0.000 MHzT=0.0047520759367577 s
26.283BiZ=83N=51L=2849273.05137 mf=0.000 MHzT=0.0095041518735154 s
26.283BiZ=83N=52L=5698546.10273 mf=0.000 MHzT=0.019008303747031 s
26.283BiZ=83N=53L=11397092.20547 mf=0.000 MHzT=0.038016607494062 s
26.283BiZ=83N=54L=22794184.41093 mf=0.000 MHzT=0.076033214988123 s
26.283BiZ=83N=55L=45588368.82186 mf=0.000 MHzT=0.15206642997625 s
26.283BiZ=83N=56L=91176737.64373 mf=0.000 MHzT=0.30413285995249 s
26.283BiZ=83N=57L=182353475.28746 mf=0.000 MHzT=0.60826571990498 s
26.283PoZ=84N=17L=0.00017 mf=1786098.029 MHzT=5.5987968385529E-13 s
26.283PoZ=84N=18L=0.00034 mf=893049.015 MHzT=1.1197593677106E-12 s
26.283PoZ=84N=19L=0.00067 mf=446524.507 MHzT=2.2395187354212E-12 s
26.283PoZ=84N=20L=0.00134 mf=223262.254 MHzT=4.4790374708423E-12 s
26.283PoZ=84N=21L=0.00269 mf=111631.127 MHzT=8.9580749416846E-12 s
26.283PoZ=84N=22L=0.00537 mf=55815.563 MHzT=1.7916149883369E-11 s
26.283PoZ=84N=23L=0.01074 mf=27907.782 MHzT=3.5832299766739E-11 s
26.283PoZ=84N=24L=0.02148 mf=13953.891 MHzT=7.1664599533477E-11 s
26.283PoZ=84N=25L=0.04297 mf=6976.945 MHzT=1.4332919906695E-10 s
26.283PoZ=84N=26L=0.08594 mf=3488.473 MHzT=2.8665839813391E-10 s
26.283PoZ=84N=27L=0.17188 mf=1744.236 MHzT=5.7331679626782E-10 s
26.283PoZ=84N=28L=0.34375 mf=872.118 MHzT=1.1466335925356E-9 s
26.283PoZ=84N=29L=0.68750 mf=436.059 MHzT=2.2932671850713E-9 s
26.283PoZ=84N=30L=1.37501 mf=218.030 MHzT=4.5865343701425E-9 s
26.283PoZ=84N=31L=2.75002 mf=109.015 MHzT=9.1730687402851E-9 s
26.283PoZ=84N=32L=5.50003 mf=54.507 MHzT=1.834613748057E-8 s
26.283PoZ=84N=33L=11.00007 mf=27.254 MHzT=3.669227496114E-8 s
26.283PoZ=84N=34L=22.00013 mf=13.627 MHzT=7.3384549922281E-8 s
26.283PoZ=84N=35L=44.00027 mf=6.813 MHzT=1.4676909984456E-7 s
26.283PoZ=84N=36L=88.00054 mf=3.407 MHzT=2.9353819968912E-7 s
26.283PoZ=84N=37L=176.00108 mf=1.703 MHzT=5.8707639937824E-7 s
26.283PoZ=84N=38L=352.00215 mf=0.852 MHzT=1.1741527987565E-6 s
26.283PoZ=84N=39L=704.00431 mf=0.426 MHzT=2.348305597513E-6 s
26.283PoZ=84N=40L=1408.00861 mf=0.213 MHzT=4.696611195026E-6 s
26.283PoZ=84N=41L=2816.01723 mf=0.106 MHzT=9.3932223900519E-6 s
26.283PoZ=84N=42L=5632.03446 mf=0.053 MHzT=1.8786444780104E-5 s
26.283PoZ=84N=43L=11264.06892 mf=0.027 MHzT=3.7572889560208E-5 s
26.283PoZ=84N=44L=22528.13783 mf=0.013 MHzT=7.5145779120415E-5 s
26.283PoZ=84N=45L=45056.27566 mf=0.007 MHzT=0.00015029155824083 s
26.283PoZ=84N=46L=90112.55132 mf=0.003 MHzT=0.00030058311648166 s
26.283PoZ=84N=47L=180225.10265 mf=0.002 MHzT=0.00060116623296332 s
26.283PoZ=84N=48L=360450.20529 mf=0.001 MHzT=0.0012023324659266 s
26.283PoZ=84N=49L=720900.41059 mf=0.000 MHzT=0.0024046649318533 s
26.283PoZ=84N=50L=1441800.82117 mf=0.000 MHzT=0.0048093298637066 s
26.283PoZ=84N=51L=2883601.64235 mf=0.000 MHzT=0.0096186597274132 s
26.283PoZ=84N=52L=5767203.28469 mf=0.000 MHzT=0.019237319454826 s
26.283PoZ=84N=53L=11534406.56939 mf=0.000 MHzT=0.038474638909653 s
26.283PoZ=84N=54L=23068813.13877 mf=0.000 MHzT=0.076949277819305 s
26.283PoZ=84N=55L=46137626.27755 mf=0.000 MHzT=0.15389855563861 s
26.283PoZ=84N=56L=92275252.55510 mf=0.000 MHzT=0.30779711127722 s
26.283PoZ=84N=57L=184550505.11020 mf=0.000 MHzT=0.61559422255444 s
26.283AtZ=85N=17L=0.00017 mf=1765085.111 MHzT=5.665449181869E-13 s
26.283AtZ=85N=18L=0.00034 mf=882542.556 MHzT=1.1330898363738E-12 s
26.283AtZ=85N=19L=0.00068 mf=441271.278 MHzT=2.2661796727476E-12 s
26.283AtZ=85N=20L=0.00136 mf=220635.639 MHzT=4.5323593454952E-12 s
26.283AtZ=85N=21L=0.00272 mf=110317.819 MHzT=9.0647186909904E-12 s
26.283AtZ=85N=22L=0.00544 mf=55158.910 MHzT=1.8129437381981E-11 s
26.283AtZ=85N=23L=0.01087 mf=27579.455 MHzT=3.6258874763962E-11 s
26.283AtZ=85N=24L=0.02174 mf=13789.727 MHzT=7.2517749527923E-11 s
26.283AtZ=85N=25L=0.04348 mf=6894.864 MHzT=1.4503549905585E-10 s
26.283AtZ=85N=26L=0.08696 mf=3447.432 MHzT=2.9007099811169E-10 s
26.283AtZ=85N=27L=0.17392 mf=1723.716 MHzT=5.8014199622339E-10 s
26.283AtZ=85N=28L=0.34784 mf=861.858 MHzT=1.1602839924468E-9 s
26.283AtZ=85N=29L=0.69569 mf=430.929 MHzT=2.3205679848935E-9 s
26.283AtZ=85N=30L=1.39138 mf=215.464 MHzT=4.6411359697871E-9 s
26.283AtZ=85N=31L=2.78276 mf=107.732 MHzT=9.2822719395742E-9 s
26.283AtZ=85N=32L=5.56551 mf=53.866 MHzT=1.8564543879148E-8 s
26.283AtZ=85N=33L=11.13102 mf=26.933 MHzT=3.7129087758297E-8 s
26.283AtZ=85N=34L=22.26204 mf=13.467 MHzT=7.4258175516593E-8 s
26.283AtZ=85N=35L=44.52408 mf=6.733 MHzT=1.4851635103319E-7 s
26.283AtZ=85N=36L=89.04816 mf=3.367 MHzT=2.9703270206637E-7 s
26.283AtZ=85N=37L=178.09633 mf=1.683 MHzT=5.9406540413275E-7 s
26.283AtZ=85N=38L=356.19266 mf=0.842 MHzT=1.1881308082655E-6 s
26.283AtZ=85N=39L=712.38531 mf=0.421 MHzT=2.376261616531E-6 s
26.283AtZ=85N=40L=1424.77062 mf=0.210 MHzT=4.752523233062E-6 s
26.283AtZ=85N=41L=2849.54124 mf=0.105 MHzT=9.505046466124E-6 s
26.283AtZ=85N=42L=5699.08249 mf=0.053 MHzT=1.9010092932248E-5 s
26.283AtZ=85N=43L=11398.16497 mf=0.026 MHzT=3.8020185864496E-5 s
26.283AtZ=85N=44L=22796.32995 mf=0.013 MHzT=7.6040371728992E-5 s
26.283AtZ=85N=45L=45592.65990 mf=0.007 MHzT=0.00015208074345798 s
26.283AtZ=85N=46L=91185.31979 mf=0.003 MHzT=0.00030416148691597 s
26.283AtZ=85N=47L=182370.63958 mf=0.002 MHzT=0.00060832297383193 s
26.283AtZ=85N=48L=364741.27917 mf=0.001 MHzT=0.0012166459476639 s
26.283AtZ=85N=49L=729482.55833 mf=0.000 MHzT=0.0024332918953277 s
26.283AtZ=85N=50L=1458965.11666 mf=0.000 MHzT=0.0048665837906555 s
26.283AtZ=85N=51L=2917930.23333 mf=0.000 MHzT=0.0097331675813109 s
26.283AtZ=85N=52L=5835860.46665 mf=0.000 MHzT=0.019466335162622 s
26.283AtZ=85N=53L=11671720.93331 mf=0.000 MHzT=0.038932670325244 s
26.283AtZ=85N=54L=23343441.86662 mf=0.000 MHzT=0.077865340650487 s
26.283AtZ=85N=55L=46686883.73323 mf=0.000 MHzT=0.15573068130097 s
26.283AtZ=85N=56L=93373767.46647 mf=0.000 MHzT=0.31146136260195 s
26.283AtZ=85N=57L=186747534.93294 mf=0.000 MHzT=0.6229227252039 s
26.283RnZ=86N=17L=0.00017 mf=1744560.866 MHzT=5.7321015251851E-13 s
26.283RnZ=86N=18L=0.00034 mf=872280.433 MHzT=1.146420305037E-12 s
26.283RnZ=86N=19L=0.00069 mf=436140.216 MHzT=2.292840610074E-12 s
26.283RnZ=86N=20L=0.00137 mf=218070.108 MHzT=4.5856812201481E-12 s
26.283RnZ=86N=21L=0.00275 mf=109035.054 MHzT=9.1713624402962E-12 s
26.283RnZ=86N=22L=0.00550 mf=54517.527 MHzT=1.8342724880592E-11 s
26.283RnZ=86N=23L=0.01100 mf=27258.764 MHzT=3.6685449761185E-11 s
26.283RnZ=86N=24L=0.02200 mf=13629.382 MHzT=7.3370899522369E-11 s
26.283RnZ=86N=25L=0.04399 mf=6814.691 MHzT=1.4674179904474E-10 s
26.283RnZ=86N=26L=0.08798 mf=3407.345 MHzT=2.9348359808948E-10 s
26.283RnZ=86N=27L=0.17597 mf=1703.673 MHzT=5.8696719617896E-10 s
26.283RnZ=86N=28L=0.35194 mf=851.836 MHzT=1.1739343923579E-9 s
26.283RnZ=86N=29L=0.70387 mf=425.918 MHzT=2.3478687847158E-9 s
26.283RnZ=86N=30L=1.40775 mf=212.959 MHzT=4.6957375694316E-9 s
26.283RnZ=86N=31L=2.81549 mf=106.480 MHzT=9.3914751388633E-9 s
26.283RnZ=86N=32L=5.63099 mf=53.240 MHzT=1.8782950277727E-8 s
26.283RnZ=86N=33L=11.26197 mf=26.620 MHzT=3.7565900555453E-8 s
26.283RnZ=86N=34L=22.52395 mf=13.310 MHzT=7.5131801110906E-8 s
26.283RnZ=86N=35L=45.04789 mf=6.655 MHzT=1.5026360222181E-7 s
26.283RnZ=86N=36L=90.09579 mf=3.327 MHzT=3.0052720444363E-7 s
26.283RnZ=86N=37L=180.19158 mf=1.664 MHzT=6.0105440888725E-7 s
26.283RnZ=86N=38L=360.38316 mf=0.832 MHzT=1.2021088177745E-6 s
26.283RnZ=86N=39L=720.76631 mf=0.416 MHzT=2.404217635549E-6 s
26.283RnZ=86N=40L=1441.53263 mf=0.208 MHzT=4.808435271098E-6 s
26.283RnZ=86N=41L=2883.06526 mf=0.104 MHzT=9.616870542196E-6 s
26.283RnZ=86N=42L=5766.13052 mf=0.052 MHzT=1.9233741084392E-5 s
26.283RnZ=86N=43L=11532.26103 mf=0.026 MHzT=3.8467482168784E-5 s
26.283RnZ=86N=44L=23064.52206 mf=0.013 MHzT=7.6934964337568E-5 s
26.283RnZ=86N=45L=46129.04413 mf=0.006 MHzT=0.00015386992867514 s
26.283RnZ=86N=46L=92258.08826 mf=0.003 MHzT=0.00030773985735027 s
26.283RnZ=86N=47L=184516.17652 mf=0.002 MHzT=0.00061547971470054 s
26.283RnZ=86N=48L=369032.35304 mf=0.001 MHzT=0.0012309594294011 s
26.283RnZ=86N=49L=738064.70608 mf=0.000 MHzT=0.0024619188588022 s
26.283RnZ=86N=50L=1476129.41215 mf=0.000 MHzT=0.0049238377176044 s
26.283RnZ=86N=51L=2952258.82431 mf=0.000 MHzT=0.0098476754352087 s
26.283RnZ=86N=52L=5904517.64861 mf=0.000 MHzT=0.019695350870417 s
26.283RnZ=86N=53L=11809035.29723 mf=0.000 MHzT=0.039390701740835 s
26.283RnZ=86N=54L=23618070.59446 mf=0.000 MHzT=0.07878140348167 s
26.283RnZ=86N=55L=47236141.18892 mf=0.000 MHzT=0.15756280696334 s
26.283RnZ=86N=56L=94472282.37784 mf=0.000 MHzT=0.31512561392668 s
26.283RnZ=86N=57L=188944564.75568 mf=0.000 MHzT=0.63025122785336 s
26.283FrZ=87N=17L=0.00017 mf=1724508.442 MHzT=5.7987538685012E-13 s
26.283FrZ=87N=18L=0.00035 mf=862254.221 MHzT=1.1597507737002E-12 s
26.283FrZ=87N=19L=0.00070 mf=431127.111 MHzT=2.3195015474005E-12 s
26.283FrZ=87N=20L=0.00139 mf=215563.555 MHzT=4.639003094801E-12 s
26.283FrZ=87N=21L=0.00278 mf=107781.778 MHzT=9.2780061896019E-12 s
26.283FrZ=87N=22L=0.00556 mf=53890.889 MHzT=1.8556012379204E-11 s
26.283FrZ=87N=23L=0.01113 mf=26945.444 MHzT=3.7112024758408E-11 s
26.283FrZ=87N=24L=0.02225 mf=13472.722 MHzT=7.4224049516816E-11 s
26.283FrZ=87N=25L=0.04450 mf=6736.361 MHzT=1.4844809903363E-10 s
26.283FrZ=87N=26L=0.08901 mf=3368.181 MHzT=2.9689619806726E-10 s
26.283FrZ=87N=27L=0.17801 mf=1684.090 MHzT=5.9379239613452E-10 s
26.283FrZ=87N=28L=0.35603 mf=842.045 MHzT=1.187584792269E-9 s
26.283FrZ=87N=29L=0.71206 mf=421.023 MHzT=2.3751695845381E-9 s
26.283FrZ=87N=30L=1.42412 mf=210.511 MHzT=4.7503391690762E-9 s
26.283FrZ=87N=31L=2.84823 mf=105.256 MHzT=9.5006783381524E-9 s
26.283FrZ=87N=32L=5.69646 mf=52.628 MHzT=1.9001356676305E-8 s
26.283FrZ=87N=33L=11.39293 mf=26.314 MHzT=3.800271335261E-8 s
26.283FrZ=87N=34L=22.78585 mf=13.157 MHzT=7.6005426705219E-8 s
26.283FrZ=87N=35L=45.57171 mf=6.578 MHzT=1.5201085341044E-7 s
26.283FrZ=87N=36L=91.14341 mf=3.289 MHzT=3.0402170682088E-7 s
26.283FrZ=87N=37L=182.28683 mf=1.645 MHzT=6.0804341364175E-7 s
26.283FrZ=87N=38L=364.57366 mf=0.822 MHzT=1.2160868272835E-6 s
26.283FrZ=87N=39L=729.14732 mf=0.411 MHzT=2.432173654567E-6 s
26.283FrZ=87N=40L=1458.29464 mf=0.206 MHzT=4.864347309134E-6 s
26.283FrZ=87N=41L=2916.58927 mf=0.103 MHzT=9.728694618268E-6 s
26.283FrZ=87N=42L=5833.17855 mf=0.051 MHzT=1.9457389236536E-5 s
26.283FrZ=87N=43L=11666.35709 mf=0.026 MHzT=3.8914778473072E-5 s
26.283FrZ=87N=44L=23332.71418 mf=0.013 MHzT=7.7829556946144E-5 s
26.283FrZ=87N=45L=46665.42836 mf=0.006 MHzT=0.00015565911389229 s
26.283FrZ=87N=46L=93330.85673 mf=0.003 MHzT=0.00031131822778458 s
26.283FrZ=87N=47L=186661.71346 mf=0.002 MHzT=0.00062263645556916 s
26.283FrZ=87N=48L=373323.42691 mf=0.001 MHzT=0.0012452729111383 s
26.283FrZ=87N=49L=746646.85382 mf=0.000 MHzT=0.0024905458222766 s
26.283FrZ=87N=50L=1493293.70764 mf=0.000 MHzT=0.0049810916445532 s
26.283FrZ=87N=51L=2986587.41529 mf=0.000 MHzT=0.0099621832891065 s
26.283FrZ=87N=52L=5973174.83058 mf=0.000 MHzT=0.019924366578213 s
26.283FrZ=87N=53L=11946349.66115 mf=0.000 MHzT=0.039848733156426 s
26.283FrZ=87N=54L=23892699.32230 mf=0.000 MHzT=0.079697466312852 s
26.283FrZ=87N=55L=47785398.64460 mf=0.000 MHzT=0.1593949326257 s
26.283FrZ=87N=56L=95570797.28921 mf=0.000 MHzT=0.31878986525141 s
26.283FrZ=87N=57L=191141594.57842 mf=0.000 MHzT=0.63757973050281 s
26.283RaZ=88N=17L=0.00018 mf=1704911.755 MHzT=5.8654062118173E-13 s
26.283RaZ=88N=18L=0.00035 mf=852455.878 MHzT=1.1730812423635E-12 s
26.283RaZ=88N=19L=0.00070 mf=426227.939 MHzT=2.3461624847269E-12 s
26.283RaZ=88N=20L=0.00141 mf=213113.969 MHzT=4.6923249694539E-12 s
26.283RaZ=88N=21L=0.00281 mf=106556.985 MHzT=9.3846499389077E-12 s
26.283RaZ=88N=22L=0.00563 mf=53278.492 MHzT=1.8769299877815E-11 s
26.283RaZ=88N=23L=0.01125 mf=26639.246 MHzT=3.7538599755631E-11 s
26.283RaZ=88N=24L=0.02251 mf=13319.623 MHzT=7.5077199511262E-11 s
26.283RaZ=88N=25L=0.04502 mf=6659.812 MHzT=1.5015439902252E-10 s
26.283RaZ=88N=26L=0.09003 mf=3329.906 MHzT=3.0030879804505E-10 s
26.283RaZ=88N=27L=0.18006 mf=1664.953 MHzT=6.0061759609009E-10 s
26.283RaZ=88N=28L=0.36012 mf=832.476 MHzT=1.2012351921802E-9 s
26.283RaZ=88N=29L=0.72024 mf=416.238 MHzT=2.4024703843604E-9 s
26.283RaZ=88N=30L=1.44049 mf=208.119 MHzT=4.8049407687207E-9 s
26.283RaZ=88N=31L=2.88097 mf=104.060 MHzT=9.6098815374415E-9 s
26.283RaZ=88N=32L=5.76194 mf=52.030 MHzT=1.9219763074883E-8 s
26.283RaZ=88N=33L=11.52388 mf=26.015 MHzT=3.8439526149766E-8 s
26.283RaZ=88N=34L=23.04776 mf=13.007 MHzT=7.6879052299532E-8 s
26.283RaZ=88N=35L=46.09552 mf=6.504 MHzT=1.5375810459906E-7 s
26.283RaZ=88N=36L=92.19104 mf=3.252 MHzT=3.0751620919813E-7 s
26.283RaZ=88N=37L=184.38208 mf=1.626 MHzT=6.1503241839626E-7 s
26.283RaZ=88N=38L=368.76416 mf=0.813 MHzT=1.2300648367925E-6 s
26.283RaZ=88N=39L=737.52832 mf=0.406 MHzT=2.460129673585E-6 s
26.283RaZ=88N=40L=1475.05664 mf=0.203 MHzT=4.92025934717E-6 s
26.283RaZ=88N=41L=2950.11329 mf=0.102 MHzT=9.8405186943401E-6 s
26.283RaZ=88N=42L=5900.22657 mf=0.051 MHzT=1.968103738868E-5 s
26.283RaZ=88N=43L=11800.45315 mf=0.025 MHzT=3.936207477736E-5 s
26.283RaZ=88N=44L=23600.90630 mf=0.013 MHzT=7.8724149554721E-5 s
26.283RaZ=88N=45L=47201.81260 mf=0.006 MHzT=0.00015744829910944 s
26.283RaZ=88N=46L=94403.62520 mf=0.003 MHzT=0.00031489659821888 s
26.283RaZ=88N=47L=188807.25039 mf=0.002 MHzT=0.00062979319643777 s
26.283RaZ=88N=48L=377614.50078 mf=0.001 MHzT=0.0012595863928755 s
26.283RaZ=88N=49L=755229.00157 mf=0.000 MHzT=0.0025191727857511 s
26.283RaZ=88N=50L=1510458.00313 mf=0.000 MHzT=0.0050383455715021 s
26.283RaZ=88N=51L=3020916.00627 mf=0.000 MHzT=0.010076691143004 s
26.283RaZ=88N=52L=6041832.01254 mf=0.000 MHzT=0.020153382286009 s
26.283RaZ=88N=53L=12083664.02507 mf=0.000 MHzT=0.040306764572017 s
26.283RaZ=88N=54L=24167328.05014 mf=0.000 MHzT=0.080613529144034 s
26.283RaZ=88N=55L=48334656.10029 mf=0.000 MHzT=0.16122705828807 s
26.283RaZ=88N=56L=96669312.20058 mf=0.000 MHzT=0.32245411657614 s
26.283RaZ=88N=57L=193338624.40116 mf=0.000 MHzT=0.64490823315227 s
26.283AcZ=89N=17L=0.00018 mf=1685755.443 MHzT=5.9320585551334E-13 s
26.283AcZ=89N=18L=0.00036 mf=842877.722 MHzT=1.1864117110267E-12 s
26.283AcZ=89N=19L=0.00071 mf=421438.861 MHzT=2.3728234220534E-12 s
26.283AcZ=89N=20L=0.00142 mf=210719.430 MHzT=4.7456468441067E-12 s
26.283AcZ=89N=21L=0.00285 mf=105359.715 MHzT=9.4912936882135E-12 s
26.283AcZ=89N=22L=0.00569 mf=52679.858 MHzT=1.8982587376427E-11 s
26.283AcZ=89N=23L=0.01138 mf=26339.929 MHzT=3.7965174752854E-11 s
26.283AcZ=89N=24L=0.02276 mf=13169.964 MHzT=7.5930349505708E-11 s
26.283AcZ=89N=25L=0.04553 mf=6584.982 MHzT=1.5186069901142E-10 s
26.283AcZ=89N=26L=0.09105 mf=3292.491 MHzT=3.0372139802283E-10 s
26.283AcZ=89N=27L=0.18211 mf=1646.246 MHzT=6.0744279604566E-10 s
26.283AcZ=89N=28L=0.36421 mf=823.123 MHzT=1.2148855920913E-9 s
26.283AcZ=89N=29L=0.72843 mf=411.561 MHzT=2.4297711841827E-9 s
26.283AcZ=89N=30L=1.45685 mf=205.781 MHzT=4.8595423683653E-9 s
26.283AcZ=89N=31L=2.91371 mf=102.890 MHzT=9.7190847367306E-9 s
26.283AcZ=89N=32L=5.82742 mf=51.445 MHzT=1.9438169473461E-8 s
26.283AcZ=89N=33L=11.65483 mf=25.723 MHzT=3.8876338946922E-8 s
26.283AcZ=89N=34L=23.30967 mf=12.861 MHzT=7.7752677893845E-8 s
26.283AcZ=89N=35L=46.61933 mf=6.431 MHzT=1.5550535578769E-7 s
26.283AcZ=89N=36L=93.23867 mf=3.215 MHzT=3.1101071157538E-7 s
26.283AcZ=89N=37L=186.47733 mf=1.608 MHzT=6.2202142315076E-7 s
26.283AcZ=89N=38L=372.95466 mf=0.804 MHzT=1.2440428463015E-6 s
26.283AcZ=89N=39L=745.90933 mf=0.402 MHzT=2.488085692603E-6 s
26.283AcZ=89N=40L=1491.81865 mf=0.201 MHzT=4.9761713852061E-6 s
26.283AcZ=89N=41L=2983.63730 mf=0.100 MHzT=9.9523427704121E-6 s
26.283AcZ=89N=42L=5967.27460 mf=0.050 MHzT=1.9904685540824E-5 s
26.283AcZ=89N=43L=11934.54921 mf=0.025 MHzT=3.9809371081649E-5 s
26.283AcZ=89N=44L=23869.09842 mf=0.013 MHzT=7.9618742163297E-5 s
26.283AcZ=89N=45L=47738.19683 mf=0.006 MHzT=0.00015923748432659 s
26.283AcZ=89N=46L=95476.39366 mf=0.003 MHzT=0.00031847496865319 s
26.283AcZ=89N=47L=190952.78733 mf=0.002 MHzT=0.00063694993730638 s
26.283AcZ=89N=48L=381905.57466 mf=0.001 MHzT=0.0012738998746128 s
26.283AcZ=89N=49L=763811.14931 mf=0.000 MHzT=0.0025477997492255 s
26.283AcZ=89N=50L=1527622.29862 mf=0.000 MHzT=0.005095599498451 s
26.283AcZ=89N=51L=3055244.59725 mf=0.000 MHzT=0.010191198996902 s
26.283AcZ=89N=52L=6110489.19450 mf=0.000 MHzT=0.020382397993804 s
26.283AcZ=89N=53L=12220978.38899 mf=0.000 MHzT=0.040764795987608 s
26.283AcZ=89N=54L=24441956.77799 mf=0.000 MHzT=0.081529591975216 s
26.283AcZ=89N=55L=48883913.55597 mf=0.000 MHzT=0.16305918395043 s
26.283AcZ=89N=56L=97767827.11195 mf=0.000 MHzT=0.32611836790087 s
26.283AcZ=89N=57L=195535654.22390 mf=0.000 MHzT=0.65223673580173 s
26.283ThZ=90N=17L=0.00018 mf=1667024.827 MHzT=5.9987108984495E-13 s
26.283ThZ=90N=18L=0.00036 mf=833512.414 MHzT=1.1997421796899E-12 s
26.283ThZ=90N=19L=0.00072 mf=416756.207 MHzT=2.3994843593798E-12 s
26.283ThZ=90N=20L=0.00144 mf=208378.103 MHzT=4.7989687187596E-12 s
26.283ThZ=90N=21L=0.00288 mf=104189.052 MHzT=9.5979374375193E-12 s
26.283ThZ=90N=22L=0.00575 mf=52094.526 MHzT=1.9195874875039E-11 s
26.283ThZ=90N=23L=0.01151 mf=26047.263 MHzT=3.8391749750077E-11 s
26.283ThZ=90N=24L=0.02302 mf=13023.631 MHzT=7.6783499500154E-11 s
26.283ThZ=90N=25L=0.04604 mf=6511.816 MHzT=1.5356699900031E-10 s
26.283ThZ=90N=26L=0.09208 mf=3255.908 MHzT=3.0713399800062E-10 s
26.283ThZ=90N=27L=0.18415 mf=1627.954 MHzT=6.1426799600123E-10 s
26.283ThZ=90N=28L=0.36831 mf=813.977 MHzT=1.2285359920025E-9 s
26.283ThZ=90N=29L=0.73661 mf=406.988 MHzT=2.4570719840049E-9 s
26.283ThZ=90N=30L=1.47322 mf=203.494 MHzT=4.9141439680099E-9 s
26.283ThZ=90N=31L=2.94645 mf=101.747 MHzT=9.8282879360197E-9 s
26.283ThZ=90N=32L=5.89289 mf=50.874 MHzT=1.9656575872039E-8 s
26.283ThZ=90N=33L=11.78579 mf=25.437 MHzT=3.9313151744079E-8 s
26.283ThZ=90N=34L=23.57157 mf=12.718 MHzT=7.8626303488158E-8 s
26.283ThZ=90N=35L=47.14315 mf=6.359 MHzT=1.5725260697632E-7 s
26.283ThZ=90N=36L=94.28629 mf=3.180 MHzT=3.1450521395263E-7 s
26.283ThZ=90N=37L=188.57258 mf=1.590 MHzT=6.2901042790526E-7 s
26.283ThZ=90N=38L=377.14516 mf=0.795 MHzT=1.2580208558105E-6 s
26.283ThZ=90N=39L=754.29033 mf=0.397 MHzT=2.516041711621E-6 s
26.283ThZ=90N=40L=1508.58066 mf=0.199 MHzT=5.0320834232421E-6 s
26.283ThZ=90N=41L=3017.16132 mf=0.099 MHzT=1.0064166846484E-5 s
26.283ThZ=90N=42L=6034.32263 mf=0.050 MHzT=2.0128333692968E-5 s
26.283ThZ=90N=43L=12068.64527 mf=0.025 MHzT=4.0256667385937E-5 s
26.283ThZ=90N=44L=24137.29053 mf=0.012 MHzT=8.0513334771874E-5 s
26.283ThZ=90N=45L=48274.58107 mf=0.006 MHzT=0.00016102666954375 s
26.283ThZ=90N=46L=96549.16213 mf=0.003 MHzT=0.00032205333908749 s
26.283ThZ=90N=47L=193098.32426 mf=0.002 MHzT=0.00064410667817499 s
26.283ThZ=90N=48L=386196.64853 mf=0.001 MHzT=0.00128821335635 s
26.283ThZ=90N=49L=772393.29706 mf=0.000 MHzT=0.0025764267127 s
26.283ThZ=90N=50L=1544786.59411 mf=0.000 MHzT=0.0051528534253999 s
26.283ThZ=90N=51L=3089573.18823 mf=0.000 MHzT=0.0103057068508 s
26.283ThZ=90N=52L=6179146.37646 mf=0.000 MHzT=0.0206114137016 s
26.283ThZ=90N=53L=12358292.75291 mf=0.000 MHzT=0.041222827403199 s
26.283ThZ=90N=54L=24716585.50583 mf=0.000 MHzT=0.082445654806398 s
26.283ThZ=90N=55L=49433171.01166 mf=0.000 MHzT=0.1648913096128 s
26.283ThZ=90N=56L=98866342.02332 mf=0.000 MHzT=0.32978261922559 s
26.283ThZ=90N=57L=197732684.04664 mf=0.000 MHzT=0.65956523845119 s
26.283PaZ=91N=17L=0.00018 mf=1648705.873 MHzT=6.0653632417656E-13 s
26.283PaZ=91N=18L=0.00036 mf=824352.937 MHzT=1.2130726483531E-12 s
26.283PaZ=91N=19L=0.00073 mf=412176.468 MHzT=2.4261452967063E-12 s
26.283PaZ=91N=20L=0.00145 mf=206088.234 MHzT=4.8522905934125E-12 s
26.283PaZ=91N=21L=0.00291 mf=103044.117 MHzT=9.704581186825E-12 s
26.283PaZ=91N=22L=0.00582 mf=51522.059 MHzT=1.940916237365E-11 s
26.283PaZ=91N=23L=0.01164 mf=25761.029 MHzT=3.88183247473E-11 s
26.283PaZ=91N=24L=0.02327 mf=12880.515 MHzT=7.76366494946E-11 s
26.283PaZ=91N=25L=0.04655 mf=6440.257 MHzT=1.552732989892E-10 s
26.283PaZ=91N=26L=0.09310 mf=3220.129 MHzT=3.105465979784E-10 s
26.283PaZ=91N=27L=0.18620 mf=1610.064 MHzT=6.210931959568E-10 s
26.283PaZ=91N=28L=0.37240 mf=805.032 MHzT=1.2421863919136E-9 s
26.283PaZ=91N=29L=0.74480 mf=402.516 MHzT=2.4843727838272E-9 s
26.283PaZ=91N=30L=1.48959 mf=201.258 MHzT=4.9687455676544E-9 s
26.283PaZ=91N=31L=2.97918 mf=100.629 MHzT=9.9374911353088E-9 s
26.283PaZ=91N=32L=5.95837 mf=50.315 MHzT=1.9874982270618E-8 s
26.283PaZ=91N=33L=11.91674 mf=25.157 MHzT=3.9749964541235E-8 s
26.283PaZ=91N=34L=23.83348 mf=12.579 MHzT=7.9499929082471E-8 s
26.283PaZ=91N=35L=47.66696 mf=6.289 MHzT=1.5899985816494E-7 s
26.283PaZ=91N=36L=95.33392 mf=3.145 MHzT=3.1799971632988E-7 s
26.283PaZ=91N=37L=190.66783 mf=1.572 MHzT=6.3599943265976E-7 s
26.283PaZ=91N=38L=381.33567 mf=0.786 MHzT=1.2719988653195E-6 s
26.283PaZ=91N=39L=762.67133 mf=0.393 MHzT=2.5439977306391E-6 s
26.283PaZ=91N=40L=1525.34267 mf=0.197 MHzT=5.0879954612781E-6 s
26.283PaZ=91N=41L=3050.68533 mf=0.098 MHzT=1.0175990922556E-5 s
26.283PaZ=91N=42L=6101.37066 mf=0.049 MHzT=2.0351981845112E-5 s
26.283PaZ=91N=43L=12202.74133 mf=0.025 MHzT=4.0703963690225E-5 s
26.283PaZ=91N=44L=24405.48265 mf=0.012 MHzT=8.140792738045E-5 s
26.283PaZ=91N=45L=48810.96530 mf=0.006 MHzT=0.0001628158547609 s
26.283PaZ=91N=46L=97621.93060 mf=0.003 MHzT=0.0003256317095218 s
26.283PaZ=91N=47L=195243.86120 mf=0.002 MHzT=0.0006512634190436 s
26.283PaZ=91N=48L=390487.72240 mf=0.001 MHzT=0.0013025268380872 s
26.283PaZ=91N=49L=780975.44480 mf=0.000 MHzT=0.0026050536761744 s
26.283PaZ=91N=50L=1561950.88960 mf=0.000 MHzT=0.0052101073523488 s
26.283PaZ=91N=51L=3123901.77921 mf=0.000 MHzT=0.010420214704698 s
26.283PaZ=91N=52L=6247803.55842 mf=0.000 MHzT=0.020840429409395 s
26.283PaZ=91N=53L=12495607.11684 mf=0.000 MHzT=0.04168085881879 s
26.283PaZ=91N=54L=24991214.23367 mf=0.000 MHzT=0.083361717637581 s
26.283PaZ=91N=55L=49982428.46734 mf=0.000 MHzT=0.16672343527516 s
26.283PaZ=91N=56L=99964856.93469 mf=0.000 MHzT=0.33344687055032 s
26.283PaZ=91N=57L=199929713.86938 mf=0.000 MHzT=0.66689374110065 s
26.283UZ=92N=17L=0.00018 mf=1630785.157 MHzT=6.1320155850817E-13 s
26.283UZ=92N=18L=0.00037 mf=815392.579 MHzT=1.2264031170163E-12 s
26.283UZ=92N=19L=0.00074 mf=407696.289 MHzT=2.4528062340327E-12 s
26.283UZ=92N=20L=0.00147 mf=203848.145 MHzT=4.9056124680654E-12 s
26.283UZ=92N=21L=0.00294 mf=101924.072 MHzT=9.8112249361308E-12 s
26.283UZ=92N=22L=0.00588 mf=50962.036 MHzT=1.9622449872262E-11 s
26.283UZ=92N=23L=0.01177 mf=25481.018 MHzT=3.9244899744523E-11 s
26.283UZ=92N=24L=0.02353 mf=12740.509 MHzT=7.8489799489046E-11 s
26.283UZ=92N=25L=0.04706 mf=6370.255 MHzT=1.5697959897809E-10 s
26.283UZ=92N=26L=0.09412 mf=3185.127 MHzT=3.1395919795619E-10 s
26.283UZ=92N=27L=0.18825 mf=1592.564 MHzT=6.2791839591237E-10 s
26.283UZ=92N=28L=0.37649 mf=796.282 MHzT=1.2558367918247E-9 s
26.283UZ=92N=29L=0.75298 mf=398.141 MHzT=2.5116735836495E-9 s
26.283UZ=92N=30L=1.50596 mf=199.070 MHzT=5.023347167299E-9 s
26.283UZ=92N=31L=3.01192 mf=99.535 MHzT=1.0046694334598E-8 s
26.283UZ=92N=32L=6.02385 mf=49.768 MHzT=2.0093388669196E-8 s
26.283UZ=92N=33L=12.04769 mf=24.884 MHzT=4.0186777338392E-8 s
26.283UZ=92N=34L=24.09539 mf=12.442 MHzT=8.0373554676783E-8 s
26.283UZ=92N=35L=48.19077 mf=6.221 MHzT=1.6074710935357E-7 s
26.283UZ=92N=36L=96.38154 mf=3.110 MHzT=3.2149421870713E-7 s
26.283UZ=92N=37L=192.76308 mf=1.555 MHzT=6.4298843741427E-7 s
26.283UZ=92N=38L=385.52617 mf=0.778 MHzT=1.2859768748285E-6 s
26.283UZ=92N=39L=771.05234 mf=0.389 MHzT=2.5719537496571E-6 s
26.283UZ=92N=40L=1542.10467 mf=0.194 MHzT=5.1439074993141E-6 s
26.283UZ=92N=41L=3084.20935 mf=0.097 MHzT=1.0287814998628E-5 s
26.283UZ=92N=42L=6168.41869 mf=0.049 MHzT=2.0575629997257E-5 s
26.283UZ=92N=43L=12336.83738 mf=0.024 MHzT=4.1151259994513E-5 s
26.283UZ=92N=44L=24673.67477 mf=0.012 MHzT=8.2302519989026E-5 s
26.283UZ=92N=45L=49347.34953 mf=0.006 MHzT=0.00016460503997805 s
26.283UZ=92N=46L=98694.69907 mf=0.003 MHzT=0.00032921007995611 s
26.283UZ=92N=47L=197389.39814 mf=0.002 MHzT=0.00065842015991221 s
26.283UZ=92N=48L=394778.79627 mf=0.001 MHzT=0.0013168403198244 s
26.283UZ=92N=49L=789557.59255 mf=0.000 MHzT=0.0026336806396488 s
26.283UZ=92N=50L=1579115.18509 mf=0.000 MHzT=0.0052673612792977 s
26.283UZ=92N=51L=3158230.37019 mf=0.000 MHzT=0.010534722558595 s
26.283UZ=92N=52L=6316460.74038 mf=0.000 MHzT=0.021069445117191 s
26.283UZ=92N=53L=12632921.48076 mf=0.000 MHzT=0.042138890234381 s
26.283UZ=92N=54L=25265842.96151 mf=0.000 MHzT=0.084277780468763 s
26.283UZ=92N=55L=50531685.92303 mf=0.000 MHzT=0.16855556093753 s
26.283UZ=92N=56L=101063371.84606 mf=0.000 MHzT=0.33711112187505 s
26.283UZ=92N=57L=202126743.69212 mf=0.000 MHzT=0.6742222437501 s
26.283NpZ=93N=17L=0.00019 mf=1613249.833 MHzT=6.1986679283979E-13 s
26.283NpZ=93N=18L=0.00037 mf=806624.916 MHzT=1.2397335856796E-12 s
26.283NpZ=93N=19L=0.00074 mf=403312.458 MHzT=2.4794671713591E-12 s
26.283NpZ=93N=20L=0.00149 mf=201656.229 MHzT=4.9589343427183E-12 s
26.283NpZ=93N=21L=0.00297 mf=100828.115 MHzT=9.9178686854366E-12 s
26.283NpZ=93N=22L=0.00595 mf=50414.057 MHzT=1.9835737370873E-11 s
26.283NpZ=93N=23L=0.01189 mf=25207.029 MHzT=3.9671474741746E-11 s
26.283NpZ=93N=24L=0.02379 mf=12603.514 MHzT=7.9342949483492E-11 s
26.283NpZ=93N=25L=0.04757 mf=6301.757 MHzT=1.5868589896698E-10 s
26.283NpZ=93N=26L=0.09515 mf=3150.879 MHzT=3.1737179793397E-10 s
26.283NpZ=93N=27L=0.19029 mf=1575.439 MHzT=6.3474359586794E-10 s
26.283NpZ=93N=28L=0.38058 mf=787.720 MHzT=1.2694871917359E-9 s
26.283NpZ=93N=29L=0.76117 mf=393.860 MHzT=2.5389743834718E-9 s
26.283NpZ=93N=30L=1.52233 mf=196.930 MHzT=5.0779487669435E-9 s
26.283NpZ=93N=31L=3.04466 mf=98.465 MHzT=1.0155897533887E-8 s
26.283NpZ=93N=32L=6.08932 mf=49.232 MHzT=2.0311795067774E-8 s
26.283NpZ=93N=33L=12.17865 mf=24.616 MHzT=4.0623590135548E-8 s
26.283NpZ=93N=34L=24.35729 mf=12.308 MHzT=8.1247180271096E-8 s
26.283NpZ=93N=35L=48.71458 mf=6.154 MHzT=1.6249436054219E-7 s
26.283NpZ=93N=36L=97.42917 mf=3.077 MHzT=3.2498872108439E-7 s
26.283NpZ=93N=37L=194.85834 mf=1.539 MHzT=6.4997744216877E-7 s
26.283NpZ=93N=38L=389.71667 mf=0.769 MHzT=1.2999548843375E-6 s
26.283NpZ=93N=39L=779.43334 mf=0.385 MHzT=2.5999097686751E-6 s
26.283NpZ=93N=40L=1558.86668 mf=0.192 MHzT=5.1998195373502E-6 s
26.283NpZ=93N=41L=3117.73336 mf=0.096 MHzT=1.03996390747E-5 s
26.283NpZ=93N=42L=6235.46672 mf=0.048 MHzT=2.0799278149401E-5 s
26.283NpZ=93N=43L=12470.93344 mf=0.024 MHzT=4.1598556298801E-5 s
26.283NpZ=93N=44L=24941.86688 mf=0.012 MHzT=8.3197112597603E-5 s
26.283NpZ=93N=45L=49883.73377 mf=0.006 MHzT=0.00016639422519521 s
26.283NpZ=93N=46L=99767.46754 mf=0.003 MHzT=0.00033278845039041 s
26.283NpZ=93N=47L=199534.93507 mf=0.002 MHzT=0.00066557690078082 s
26.283NpZ=93N=48L=399069.87015 mf=0.001 MHzT=0.0013311538015616 s
26.283NpZ=93N=49L=798139.74029 mf=0.000 MHzT=0.0026623076031233 s
26.283NpZ=93N=50L=1596279.48058 mf=0.000 MHzT=0.0053246152062466 s
26.283NpZ=93N=51L=3192558.96117 mf=0.000 MHzT=0.010649230412493 s
26.283NpZ=93N=52L=6385117.92234 mf=0.000 MHzT=0.021298460824986 s
26.283NpZ=93N=53L=12770235.84468 mf=0.000 MHzT=0.042596921649973 s
26.283NpZ=93N=54L=25540471.68936 mf=0.000 MHzT=0.085193843299945 s
26.283NpZ=93N=55L=51080943.37871 mf=0.000 MHzT=0.17038768659989 s
26.283NpZ=93N=56L=102161886.75743 mf=0.000 MHzT=0.34077537319978 s
26.283NpZ=93N=57L=204323773.51486 mf=0.000 MHzT=0.68155074639956 s
26.283PuZ=94N=17L=0.00019 mf=1596087.601 MHzT=6.265320271714E-13 s
26.283PuZ=94N=18L=0.00038 mf=798043.800 MHzT=1.2530640543428E-12 s
26.283PuZ=94N=19L=0.00075 mf=399021.900 MHzT=2.5061281086856E-12 s
26.283PuZ=94N=20L=0.00150 mf=199510.950 MHzT=5.0122562173712E-12 s
26.283PuZ=94N=21L=0.00301 mf=99755.475 MHzT=1.0024512434742E-11 s
26.283PuZ=94N=22L=0.00601 mf=49877.738 MHzT=2.0049024869485E-11 s
26.283PuZ=94N=23L=0.01202 mf=24938.869 MHzT=4.0098049738969E-11 s
26.283PuZ=94N=24L=0.02404 mf=12469.434 MHzT=8.0196099477939E-11 s
26.283PuZ=94N=25L=0.04808 mf=6234.717 MHzT=1.6039219895588E-10 s
26.283PuZ=94N=26L=0.09617 mf=3117.359 MHzT=3.2078439791175E-10 s
26.283PuZ=94N=27L=0.19234 mf=1558.679 MHzT=6.4156879582351E-10 s
26.283PuZ=94N=28L=0.38467 mf=779.340 MHzT=1.283137591647E-9 s
26.283PuZ=94N=29L=0.76935 mf=389.670 MHzT=2.566275183294E-9 s
26.283PuZ=94N=30L=1.53870 mf=194.835 MHzT=5.1325503665881E-9 s
26.283PuZ=94N=31L=3.07740 mf=97.417 MHzT=1.0265100733176E-8 s
26.283PuZ=94N=32L=6.15480 mf=48.709 MHzT=2.0530201466352E-8 s
26.283PuZ=94N=33L=12.30960 mf=24.354 MHzT=4.1060402932705E-8 s
26.283PuZ=94N=34L=24.61920 mf=12.177 MHzT=8.2120805865409E-8 s
26.283PuZ=94N=35L=49.23840 mf=6.089 MHzT=1.6424161173082E-7 s
26.283PuZ=94N=36L=98.47679 mf=3.044 MHzT=3.2848322346164E-7 s
26.283PuZ=94N=37L=196.95359 mf=1.522 MHzT=6.5696644692327E-7 s
26.283PuZ=94N=38L=393.90717 mf=0.761 MHzT=1.3139328938465E-6 s
26.283PuZ=94N=39L=787.81434 mf=0.381 MHzT=2.6278657876931E-6 s
26.283PuZ=94N=40L=1575.62869 mf=0.190 MHzT=5.2557315753862E-6 s
26.283PuZ=94N=41L=3151.25738 mf=0.095 MHzT=1.0511463150772E-5 s
26.283PuZ=94N=42L=6302.51475 mf=0.048 MHzT=2.1022926301545E-5 s
26.283PuZ=94N=43L=12605.02950 mf=0.024 MHzT=4.204585260309E-5 s
26.283PuZ=94N=44L=25210.05900 mf=0.012 MHzT=8.4091705206179E-5 s
26.283PuZ=94N=45L=50420.11800 mf=0.006 MHzT=0.00016818341041236 s
26.283PuZ=94N=46L=100840.23600 mf=0.003 MHzT=0.00033636682082472 s
26.283PuZ=94N=47L=201680.47201 mf=0.001 MHzT=0.00067273364164943 s
26.283PuZ=94N=48L=403360.94402 mf=0.001 MHzT=0.0013454672832989 s
26.283PuZ=94N=49L=806721.88804 mf=0.000 MHzT=0.0026909345665977 s
26.283PuZ=94N=50L=1613443.77608 mf=0.000 MHzT=0.0053818691331955 s
26.283PuZ=94N=51L=3226887.55215 mf=0.000 MHzT=0.010763738266391 s
26.283PuZ=94N=52L=6453775.10430 mf=0.000 MHzT=0.021527476532782 s
26.283PuZ=94N=53L=12907550.20860 mf=0.000 MHzT=0.043054953065564 s
26.283PuZ=94N=54L=25815100.41720 mf=0.000 MHzT=0.086109906131127 s
26.283PuZ=94N=55L=51630200.83440 mf=0.000 MHzT=0.17221981226225 s
26.283PuZ=94N=56L=103260401.66880 mf=0.000 MHzT=0.34443962452451 s
26.283PuZ=94N=57L=206520803.33760 mf=0.000 MHzT=0.68887924904902 s
26.283AmZ=95N=17L=0.00019 mf=1579286.679 MHzT=6.3319726150301E-13 s
26.283AmZ=95N=18L=0.00038 mf=789643.339 MHzT=1.266394523006E-12 s
26.283AmZ=95N=19L=0.00076 mf=394821.670 MHzT=2.532789046012E-12 s
26.283AmZ=95N=20L=0.00152 mf=197410.835 MHzT=5.0655780920241E-12 s
26.283AmZ=95N=21L=0.00304 mf=98705.417 MHzT=1.0131156184048E-11 s
26.283AmZ=95N=22L=0.00607 mf=49352.709 MHzT=2.0262312368096E-11 s
26.283AmZ=95N=23L=0.01215 mf=24676.354 MHzT=4.0524624736192E-11 s
26.283AmZ=95N=24L=0.02430 mf=12338.177 MHzT=8.1049249472385E-11 s
26.283AmZ=95N=25L=0.04860 mf=6169.089 MHzT=1.6209849894477E-10 s
26.283AmZ=95N=26L=0.09719 mf=3084.544 MHzT=3.2419699788954E-10 s
26.283AmZ=95N=27L=0.19438 mf=1542.272 MHzT=6.4839399577908E-10 s
26.283AmZ=95N=28L=0.38877 mf=771.136 MHzT=1.2967879915582E-9 s
26.283AmZ=95N=29L=0.77753 mf=385.568 MHzT=2.5935759831163E-9 s
26.283AmZ=95N=30L=1.55507 mf=192.784 MHzT=5.1871519662326E-9 s
26.283AmZ=95N=31L=3.11014 mf=96.392 MHzT=1.0374303932465E-8 s
26.283AmZ=95N=32L=6.22028 mf=48.196 MHzT=2.0748607864931E-8 s
26.283AmZ=95N=33L=12.44055 mf=24.098 MHzT=4.1497215729861E-8 s
26.283AmZ=95N=34L=24.88110 mf=12.049 MHzT=8.2994431459722E-8 s
26.283AmZ=95N=35L=49.76221 mf=6.025 MHzT=1.6598886291944E-7 s
26.283AmZ=95N=36L=99.52442 mf=3.012 MHzT=3.3197772583889E-7 s
26.283AmZ=95N=37L=199.04884 mf=1.506 MHzT=6.6395545167778E-7 s
26.283AmZ=95N=38L=398.09767 mf=0.753 MHzT=1.3279109033556E-6 s
26.283AmZ=95N=39L=796.19535 mf=0.377 MHzT=2.6558218067111E-6 s
26.283AmZ=95N=40L=1592.39069 mf=0.188 MHzT=5.3116436134222E-6 s
26.283AmZ=95N=41L=3184.78139 mf=0.094 MHzT=1.0623287226844E-5 s
26.283AmZ=95N=42L=6369.56278 mf=0.047 MHzT=2.1246574453689E-5 s
26.283AmZ=95N=43L=12739.12556 mf=0.024 MHzT=4.2493148907378E-5 s
26.283AmZ=95N=44L=25478.25112 mf=0.012 MHzT=8.4986297814755E-5 s
26.283AmZ=95N=45L=50956.50224 mf=0.006 MHzT=0.00016997259562951 s
26.283AmZ=95N=46L=101913.00447 mf=0.003 MHzT=0.00033994519125902 s
26.283AmZ=95N=47L=203826.00895 mf=0.001 MHzT=0.00067989038251804 s
26.283AmZ=95N=48L=407652.01789 mf=0.001 MHzT=0.0013597807650361 s
26.283AmZ=95N=49L=815304.03578 mf=0.000 MHzT=0.0027195615300722 s
26.283AmZ=95N=50L=1630608.07157 mf=0.000 MHzT=0.0054391230601443 s
26.283AmZ=95N=51L=3261216.14313 mf=0.000 MHzT=0.010878246120289 s
26.283AmZ=95N=52L=6522432.28626 mf=0.000 MHzT=0.021756492240577 s
26.283AmZ=95N=53L=13044864.57252 mf=0.000 MHzT=0.043512984481155 s
26.283AmZ=95N=54L=26089729.14504 mf=0.000 MHzT=0.08702596896231 s
26.283AmZ=95N=55L=52179458.29009 mf=0.000 MHzT=0.17405193792462 s
26.283AmZ=95N=56L=104358916.58017 mf=0.000 MHzT=0.34810387584924 s
26.283AmZ=95N=57L=208717833.16034 mf=0.000 MHzT=0.69620775169848 s
26.283CmZ=96N=17L=0.00019 mf=1562835.776 MHzT=6.3986249583462E-13 s
26.283CmZ=96N=18L=0.00038 mf=781417.888 MHzT=1.2797249916692E-12 s
26.283CmZ=96N=19L=0.00077 mf=390708.944 MHzT=2.5594499833385E-12 s
26.283CmZ=96N=20L=0.00153 mf=195354.472 MHzT=5.1188999666769E-12 s
26.283CmZ=96N=21L=0.00307 mf=97677.236 MHzT=1.0237799933354E-11 s
26.283CmZ=96N=22L=0.00614 mf=48838.618 MHzT=2.0475599866708E-11 s
26.283CmZ=96N=23L=0.01228 mf=24419.309 MHzT=4.0951199733415E-11 s
26.283CmZ=96N=24L=0.02455 mf=12209.654 MHzT=8.1902399466831E-11 s
26.283CmZ=96N=25L=0.04911 mf=6104.827 MHzT=1.6380479893366E-10 s
26.283CmZ=96N=26L=0.09821 mf=3052.414 MHzT=3.2760959786732E-10 s
26.283CmZ=96N=27L=0.19643 mf=1526.207 MHzT=6.5521919573465E-10 s
26.283CmZ=96N=28L=0.39286 mf=763.103 MHzT=1.3104383914693E-9 s
26.283CmZ=96N=29L=0.78572 mf=381.552 MHzT=2.6208767829386E-9 s
26.283CmZ=96N=30L=1.57144 mf=190.776 MHzT=5.2417535658772E-9 s
26.283CmZ=96N=31L=3.14288 mf=95.388 MHzT=1.0483507131754E-8 s
26.283CmZ=96N=32L=6.28575 mf=47.694 MHzT=2.0967014263509E-8 s
26.283CmZ=96N=33L=12.57151 mf=23.847 MHzT=4.1934028527017E-8 s
26.283CmZ=96N=34L=25.14301 mf=11.923 MHzT=8.3868057054035E-8 s
26.283CmZ=96N=35L=50.28602 mf=5.962 MHzT=1.6773611410807E-7 s
26.283CmZ=96N=36L=100.57204 mf=2.981 MHzT=3.3547222821614E-7 s
26.283CmZ=96N=37L=201.14409 mf=1.490 MHzT=6.7094445643228E-7 s
26.283CmZ=96N=38L=402.28818 mf=0.745 MHzT=1.3418889128646E-6 s
26.283CmZ=96N=39L=804.57635 mf=0.373 MHzT=2.6837778257291E-6 s
26.283CmZ=96N=40L=1609.15270 mf=0.186 MHzT=5.3675556514582E-6 s
26.283CmZ=96N=41L=3218.30540 mf=0.093 MHzT=1.0735111302916E-5 s
26.283CmZ=96N=42L=6436.61081 mf=0.047 MHzT=2.1470222605833E-5 s
26.283CmZ=96N=43L=12873.22162 mf=0.023 MHzT=4.2940445211666E-5 s
26.283CmZ=96N=44L=25746.44324 mf=0.012 MHzT=8.5880890423332E-5 s
26.283CmZ=96N=45L=51492.88647 mf=0.006 MHzT=0.00017176178084666 s
26.283CmZ=96N=46L=102985.77294 mf=0.003 MHzT=0.00034352356169333 s
26.283CmZ=96N=47L=205971.54588 mf=0.001 MHzT=0.00068704712338665 s
26.283CmZ=96N=48L=411943.09176 mf=0.001 MHzT=0.0013740942467733 s
26.283CmZ=96N=49L=823886.18353 mf=0.000 MHzT=0.0027481884935466 s
26.283CmZ=96N=50L=1647772.36706 mf=0.000 MHzT=0.0054963769870932 s
26.283CmZ=96N=51L=3295544.73411 mf=0.000 MHzT=0.010992753974186 s
26.283CmZ=96N=52L=6591089.46822 mf=0.000 MHzT=0.021985507948373 s
26.283CmZ=96N=53L=13182178.93644 mf=0.000 MHzT=0.043971015896746 s
26.283CmZ=96N=54L=26364357.87289 mf=0.000 MHzT=0.087942031793492 s
26.283CmZ=96N=55L=52728715.74577 mf=0.000 MHzT=0.17588406358698 s
26.283CmZ=96N=56L=105457431.49154 mf=0.000 MHzT=0.35176812717397 s
26.283CmZ=96N=57L=210914862.98308 mf=0.000 MHzT=0.70353625434793 s
26.283BkZ=97N=17L=0.00019 mf=1546724.067 MHzT=6.4652773016623E-13 s
26.283BkZ=97N=18L=0.00039 mf=773362.033 MHzT=1.2930554603325E-12 s
26.283BkZ=97N=19L=0.00078 mf=386681.017 MHzT=2.5861109206649E-12 s
26.283BkZ=97N=20L=0.00155 mf=193340.508 MHzT=5.1722218413298E-12 s
26.283BkZ=97N=21L=0.00310 mf=96670.254 MHzT=1.034444368266E-11 s
26.283BkZ=97N=22L=0.00620 mf=48335.127 MHzT=2.0688887365319E-11 s
26.283BkZ=97N=23L=0.01240 mf=24167.564 MHzT=4.1377774730639E-11 s
26.283BkZ=97N=24L=0.02481 mf=12083.782 MHzT=8.2755549461277E-11 s
26.283BkZ=97N=25L=0.04962 mf=6041.891 MHzT=1.6551109892255E-10 s
26.283BkZ=97N=26L=0.09924 mf=3020.945 MHzT=3.3102219784511E-10 s
26.283BkZ=97N=27L=0.19848 mf=1510.473 MHzT=6.6204439569022E-10 s
26.283BkZ=97N=28L=0.39695 mf=755.236 MHzT=1.3240887913804E-9 s
26.283BkZ=97N=29L=0.79390 mf=377.618 MHzT=2.6481775827609E-9 s
26.283BkZ=97N=30L=1.58781 mf=188.809 MHzT=5.2963551655217E-9 s
26.283BkZ=97N=31L=3.17561 mf=94.405 MHzT=1.0592710331043E-8 s
26.283BkZ=97N=32L=6.35123 mf=47.202 MHzT=2.1185420662087E-8 s
26.283BkZ=97N=33L=12.70246 mf=23.601 MHzT=4.2370841324174E-8 s
26.283BkZ=97N=34L=25.40492 mf=11.801 MHzT=8.4741682648348E-8 s
26.283BkZ=97N=35L=50.80983 mf=5.900 MHzT=1.694833652967E-7 s
26.283BkZ=97N=36L=101.61967 mf=2.950 MHzT=3.3896673059339E-7 s
26.283BkZ=97N=37L=203.23934 mf=1.475 MHzT=6.7793346118678E-7 s
26.283BkZ=97N=38L=406.47868 mf=0.738 MHzT=1.3558669223736E-6 s
26.283BkZ=97N=39L=812.95735 mf=0.369 MHzT=2.7117338447471E-6 s
26.283BkZ=97N=40L=1625.91471 mf=0.184 MHzT=5.4234676894943E-6 s
26.283BkZ=97N=41L=3251.82942 mf=0.092 MHzT=1.0846935378989E-5 s
26.283BkZ=97N=42L=6503.65884 mf=0.046 MHzT=2.1693870757977E-5 s
26.283BkZ=97N=43L=13007.31768 mf=0.023 MHzT=4.3387741515954E-5 s
26.283BkZ=97N=44L=26014.63535 mf=0.012 MHzT=8.6775483031908E-5 s
26.283BkZ=97N=45L=52029.27070 mf=0.006 MHzT=0.00017355096606382 s
26.283BkZ=97N=46L=104058.54141 mf=0.003 MHzT=0.00034710193212763 s
26.283BkZ=97N=47L=208117.08282 mf=0.001 MHzT=0.00069420386425526 s
26.283BkZ=97N=48L=416234.16564 mf=0.001 MHzT=0.0013884077285105 s
26.283BkZ=97N=49L=832468.33127 mf=0.000 MHzT=0.0027768154570211 s
26.283BkZ=97N=50L=1664936.66255 mf=0.000 MHzT=0.0055536309140421 s
26.283BkZ=97N=51L=3329873.32509 mf=0.000 MHzT=0.011107261828084 s
26.283BkZ=97N=52L=6659746.65018 mf=0.000 MHzT=0.022214523656168 s
26.283BkZ=97N=53L=13319493.30036 mf=0.000 MHzT=0.044429047312337 s
26.283BkZ=97N=54L=26638986.60073 mf=0.000 MHzT=0.088858094624674 s
26.283BkZ=97N=55L=53277973.20146 mf=0.000 MHzT=0.17771618924935 s
26.283BkZ=97N=56L=106555946.40291 mf=0.000 MHzT=0.3554323784987 s
26.283BkZ=97N=57L=213111892.80582 mf=0.000 MHzT=0.71086475699739 s
26.283CfZ=98N=17L=0.00020 mf=1530941.168 MHzT=6.5319296449784E-13 s
26.283CfZ=98N=18L=0.00039 mf=765470.584 MHzT=1.3063859289957E-12 s
26.283CfZ=98N=19L=0.00078 mf=382735.292 MHzT=2.6127718579914E-12 s
26.283CfZ=98N=20L=0.00157 mf=191367.646 MHzT=5.2255437159827E-12 s
26.283CfZ=98N=21L=0.00313 mf=95683.823 MHzT=1.0451087431965E-11 s
26.283CfZ=98N=22L=0.00627 mf=47841.912 MHzT=2.0902174863931E-11 s
26.283CfZ=98N=23L=0.01253 mf=23920.956 MHzT=4.1804349727862E-11 s
26.283CfZ=98N=24L=0.02507 mf=11960.478 MHzT=8.3608699455723E-11 s
26.283CfZ=98N=25L=0.05013 mf=5980.239 MHzT=1.6721739891145E-10 s
26.283CfZ=98N=26L=0.10026 mf=2990.119 MHzT=3.3443479782289E-10 s
26.283CfZ=98N=27L=0.20052 mf=1495.060 MHzT=6.6886959564579E-10 s
26.283CfZ=98N=28L=0.40104 mf=747.530 MHzT=1.3377391912916E-9 s
26.283CfZ=98N=29L=0.80209 mf=373.765 MHzT=2.6754783825831E-9 s
26.283CfZ=98N=30L=1.60418 mf=186.882 MHzT=5.3509567651663E-9 s
26.283CfZ=98N=31L=3.20835 mf=93.441 MHzT=1.0701913530333E-8 s
26.283CfZ=98N=32L=6.41671 mf=46.721 MHzT=2.1403827060665E-8 s
26.283CfZ=98N=33L=12.83341 mf=23.360 MHzT=4.280765412133E-8 s
26.283CfZ=98N=34L=25.66682 mf=11.680 MHzT=8.5615308242661E-8 s
26.283CfZ=98N=35L=51.33365 mf=5.840 MHzT=1.7123061648532E-7 s
26.283CfZ=98N=36L=102.66729 mf=2.920 MHzT=3.4246123297064E-7 s
26.283CfZ=98N=37L=205.33459 mf=1.460 MHzT=6.8492246594129E-7 s
26.283CfZ=98N=38L=410.66918 mf=0.730 MHzT=1.3698449318826E-6 s
26.283CfZ=98N=39L=821.33836 mf=0.365 MHzT=2.7396898637651E-6 s
26.283CfZ=98N=40L=1642.67672 mf=0.183 MHzT=5.4793797275303E-6 s
26.283CfZ=98N=41L=3285.35343 mf=0.091 MHzT=1.0958759455061E-5 s
26.283CfZ=98N=42L=6570.70687 mf=0.046 MHzT=2.1917518910121E-5 s
26.283CfZ=98N=43L=13141.41373 mf=0.023 MHzT=4.3835037820242E-5 s
26.283CfZ=98N=44L=26282.82747 mf=0.011 MHzT=8.7670075640484E-5 s
26.283CfZ=98N=45L=52565.65494 mf=0.006 MHzT=0.00017534015128097 s
26.283CfZ=98N=46L=105131.30988 mf=0.003 MHzT=0.00035068030256194 s
26.283CfZ=98N=47L=210262.61975 mf=0.001 MHzT=0.00070136060512388 s
26.283CfZ=98N=48L=420525.23951 mf=0.001 MHzT=0.0014027212102478 s
26.283CfZ=98N=49L=841050.47902 mf=0.000 MHzT=0.0028054424204955 s
26.283CfZ=98N=50L=1682100.95804 mf=0.000 MHzT=0.005610884840991 s
26.283CfZ=98N=51L=3364201.91607 mf=0.000 MHzT=0.011221769681982 s
26.283CfZ=98N=52L=6728403.83214 mf=0.000 MHzT=0.022443539363964 s
26.283CfZ=98N=53L=13456807.66429 mf=0.000 MHzT=0.044887078727928 s
26.283CfZ=98N=54L=26913615.32857 mf=0.000 MHzT=0.089774157455856 s
26.283CfZ=98N=55L=53827230.65714 mf=0.000 MHzT=0.17954831491171 s
26.283CfZ=98N=56L=107654461.31428 mf=0.000 MHzT=0.35909662982342 s
26.283CfZ=98N=57L=215308922.62856 mf=0.000 MHzT=0.71819325964685 s
26.283EsZ=99N=17L=0.00020 mf=1515477.116 MHzT=6.5985819882945E-13 s
26.283EsZ=99N=18L=0.00040 mf=757738.558 MHzT=1.3197163976589E-12 s
26.283EsZ=99N=19L=0.00079 mf=378869.279 MHzT=2.6394327953178E-12 s
26.283EsZ=99N=20L=0.00158 mf=189434.639 MHzT=5.2788655906356E-12 s
26.283EsZ=99N=21L=0.00317 mf=94717.320 MHzT=1.0557731181271E-11 s
26.283EsZ=99N=22L=0.00633 mf=47358.660 MHzT=2.1115462362542E-11 s
26.283EsZ=99N=23L=0.01266 mf=23679.330 MHzT=4.2230924725085E-11 s
26.283EsZ=99N=24L=0.02532 mf=11839.665 MHzT=8.4461849450169E-11 s
26.283EsZ=99N=25L=0.05064 mf=5919.832 MHzT=1.6892369890034E-10 s
26.283EsZ=99N=26L=0.10128 mf=2959.916 MHzT=3.3784739780068E-10 s
26.283EsZ=99N=27L=0.20257 mf=1479.958 MHzT=6.7569479560136E-10 s
26.283EsZ=99N=28L=0.40514 mf=739.979 MHzT=1.3513895912027E-9 s
26.283EsZ=99N=29L=0.81027 mf=369.990 MHzT=2.7027791824054E-9 s
26.283EsZ=99N=30L=1.62055 mf=184.995 MHzT=5.4055583648108E-9 s
26.283EsZ=99N=31L=3.24109 mf=92.497 MHzT=1.0811116729622E-8 s
26.283EsZ=99N=32L=6.48218 mf=46.249 MHzT=2.1622233459243E-8 s
26.283EsZ=99N=33L=12.96437 mf=23.124 MHzT=4.3244466918487E-8 s
26.283EsZ=99N=34L=25.92873 mf=11.562 MHzT=8.6488933836974E-8 s
26.283EsZ=99N=35L=51.85746 mf=5.781 MHzT=1.7297786767395E-7 s
26.283EsZ=99N=36L=103.71492 mf=2.891 MHzT=3.4595573534789E-7 s
26.283EsZ=99N=37L=207.42984 mf=1.445 MHzT=6.9191147069579E-7 s
26.283EsZ=99N=38L=414.85968 mf=0.723 MHzT=1.3838229413916E-6 s
26.283EsZ=99N=39L=829.71936 mf=0.361 MHzT=2.7676458827832E-6 s
26.283EsZ=99N=40L=1659.43872 mf=0.181 MHzT=5.5352917655663E-6 s
26.283EsZ=99N=41L=3318.87745 mf=0.090 MHzT=1.1070583531133E-5 s
26.283EsZ=99N=42L=6637.75490 mf=0.045 MHzT=2.2141167062265E-5 s
26.283EsZ=99N=43L=13275.50979 mf=0.023 MHzT=4.428233412453E-5 s
26.283EsZ=99N=44L=26551.01959 mf=0.011 MHzT=8.8564668249061E-5 s
26.283EsZ=99N=45L=53102.03917 mf=0.006 MHzT=0.00017712933649812 s
26.283EsZ=99N=46L=106204.07835 mf=0.003 MHzT=0.00035425867299624 s
26.283EsZ=99N=47L=212408.15669 mf=0.001 MHzT=0.00070851734599249 s
26.283EsZ=99N=48L=424816.31338 mf=0.001 MHzT=0.001417034691985 s
26.283EsZ=99N=49L=849632.62676 mf=0.000 MHzT=0.0028340693839699 s
26.283EsZ=99N=50L=1699265.25353 mf=0.000 MHzT=0.0056681387679399 s
26.283EsZ=99N=51L=3398530.50705 mf=0.000 MHzT=0.01133627753588 s
26.283EsZ=99N=52L=6797061.01410 mf=0.000 MHzT=0.02267255507176 s
26.283EsZ=99N=53L=13594122.02821 mf=0.000 MHzT=0.045345110143519 s
26.283EsZ=99N=54L=27188244.05641 mf=0.000 MHzT=0.090690220287038 s
26.283EsZ=99N=55L=54376488.11283 mf=0.000 MHzT=0.18138044057408 s
26.283EsZ=99N=56L=108752976.22565 mf=0.000 MHzT=0.36276088114815 s
26.283EsZ=99N=57L=217505952.45130 mf=0.000 MHzT=0.72552176229631 s
26.283FmZ=100N=17L=0.00020 mf=1500322.345 MHzT=6.6652343316106E-13 s
26.283FmZ=100N=18L=0.00040 mf=750161.172 MHzT=1.3330468663221E-12 s
26.283FmZ=100N=19L=0.00080 mf=375080.586 MHzT=2.6660937326442E-12 s
26.283FmZ=100N=20L=0.00160 mf=187540.293 MHzT=5.3321874652885E-12 s
26.283FmZ=100N=21L=0.00320 mf=93770.147 MHzT=1.0664374930577E-11 s
26.283FmZ=100N=22L=0.00639 mf=46885.073 MHzT=2.1328749861154E-11 s
26.283FmZ=100N=23L=0.01279 mf=23442.537 MHzT=4.2657499722308E-11 s
26.283FmZ=100N=24L=0.02558 mf=11721.268 MHzT=8.5314999444616E-11 s
26.283FmZ=100N=25L=0.05115 mf=5860.634 MHzT=1.7062999888923E-10 s
26.283FmZ=100N=26L=0.10231 mf=2930.317 MHzT=3.4125999777846E-10 s
26.283FmZ=100N=27L=0.20461 mf=1465.159 MHzT=6.8251999555692E-10 s
26.283FmZ=100N=28L=0.40923 mf=732.579 MHzT=1.3650399911138E-9 s
26.283FmZ=100N=29L=0.81846 mf=366.290 MHzT=2.7300799822277E-9 s
26.283FmZ=100N=30L=1.63691 mf=183.145 MHzT=5.4601599644554E-9 s
26.283FmZ=100N=31L=3.27383 mf=91.572 MHzT=1.0920319928911E-8 s
26.283FmZ=100N=32L=6.54766 mf=45.786 MHzT=2.1840639857822E-8 s
26.283FmZ=100N=33L=13.09532 mf=22.893 MHzT=4.3681279715643E-8 s
26.283FmZ=100N=34L=26.19064 mf=11.447 MHzT=8.7362559431286E-8 s
26.283FmZ=100N=35L=52.38127 mf=5.723 MHzT=1.7472511886257E-7 s
26.283FmZ=100N=36L=104.76255 mf=2.862 MHzT=3.4945023772515E-7 s
26.283FmZ=100N=37L=209.52509 mf=1.431 MHzT=6.9890047545029E-7 s
26.283FmZ=100N=38L=419.05018 mf=0.715 MHzT=1.3978009509006E-6 s
26.283FmZ=100N=39L=838.10037 mf=0.358 MHzT=2.7956019018012E-6 s
26.283FmZ=100N=40L=1676.20073 mf=0.179 MHzT=5.5912038036023E-6 s
26.283FmZ=100N=41L=3352.40146 mf=0.089 MHzT=1.1182407607205E-5 s
26.283FmZ=100N=42L=6704.80293 mf=0.045 MHzT=2.2364815214409E-5 s
26.283FmZ=100N=43L=13409.60585 mf=0.022 MHzT=4.4729630428819E-5 s
26.283FmZ=100N=44L=26819.21170 mf=0.011 MHzT=8.9459260857637E-5 s
26.283FmZ=100N=45L=53638.42341 mf=0.006 MHzT=0.00017891852171527 s
26.283FmZ=100N=46L=107276.84681 mf=0.003 MHzT=0.00035783704343055 s
26.283FmZ=100N=47L=214553.69363 mf=0.001 MHzT=0.0007156740868611 s
26.283FmZ=100N=48L=429107.38725 mf=0.001 MHzT=0.0014313481737222 s
26.283FmZ=100N=49L=858214.77451 mf=0.000 MHzT=0.0028626963474444 s
26.283FmZ=100N=50L=1716429.54902 mf=0.000 MHzT=0.0057253926948888 s
26.283FmZ=100N=51L=3432859.09803 mf=0.000 MHzT=0.011450785389778 s
26.283FmZ=100N=52L=6865718.19606 mf=0.000 MHzT=0.022901570779555 s
26.283FmZ=100N=53L=13731436.39213 mf=0.000 MHzT=0.04580314155911 s
26.283FmZ=100N=54L=27462872.78426 mf=0.000 MHzT=0.091606283118221 s
26.283FmZ=100N=55L=54925745.56851 mf=0.000 MHzT=0.18321256623644 s
26.283FmZ=100N=56L=109851491.13702 mf=0.000 MHzT=0.36642513247288 s
26.283FmZ=100N=57L=219702982.27404 mf=0.000 MHzT=0.73285026494576 s
26.283MdZ=101N=17L=0.00020 mf=1485467.668 MHzT=6.7318866749267E-13 s
26.283MdZ=101N=18L=0.00040 mf=742733.834 MHzT=1.3463773349853E-12 s
26.283MdZ=101N=19L=0.00081 mf=371366.917 MHzT=2.6927546699707E-12 s
26.283MdZ=101N=20L=0.00161 mf=185683.458 MHzT=5.3855093399414E-12 s
26.283MdZ=101N=21L=0.00323 mf=92841.729 MHzT=1.0771018679883E-11 s
26.283MdZ=101N=22L=0.00646 mf=46420.865 MHzT=2.1542037359765E-11 s
26.283MdZ=101N=23L=0.01292 mf=23210.432 MHzT=4.3084074719531E-11 s
26.283MdZ=101N=24L=0.02583 mf=11605.216 MHzT=8.6168149439062E-11 s
26.283MdZ=101N=25L=0.05167 mf=5802.608 MHzT=1.7233629887812E-10 s
26.283MdZ=101N=26L=0.10333 mf=2901.304 MHzT=3.4467259775625E-10 s
26.283MdZ=101N=27L=0.20666 mf=1450.652 MHzT=6.8934519551249E-10 s
26.283MdZ=101N=28L=0.41332 mf=725.326 MHzT=1.378690391025E-9 s
26.283MdZ=101N=29L=0.82664 mf=362.663 MHzT=2.75738078205E-9 s
26.283MdZ=101N=30L=1.65328 mf=181.332 MHzT=5.5147615641E-9 s
26.283MdZ=101N=31L=3.30657 mf=90.666 MHzT=1.10295231282E-8 s
26.283MdZ=101N=32L=6.61314 mf=45.333 MHzT=2.20590462564E-8 s
26.283MdZ=101N=33L=13.22627 mf=22.666 MHzT=4.41180925128E-8 s
26.283MdZ=101N=34L=26.45254 mf=11.333 MHzT=8.8236185025599E-8 s
26.283MdZ=101N=35L=52.90509 mf=5.667 MHzT=1.764723700512E-7 s
26.283MdZ=101N=36L=105.81017 mf=2.833 MHzT=3.529447401024E-7 s
26.283MdZ=101N=37L=211.62034 mf=1.417 MHzT=7.0588948020479E-7 s
26.283MdZ=101N=38L=423.24068 mf=0.708 MHzT=1.4117789604096E-6 s
26.283MdZ=101N=39L=846.48137 mf=0.354 MHzT=2.8235579208192E-6 s
26.283MdZ=101N=40L=1692.96274 mf=0.177 MHzT=5.6471158416384E-6 s
26.283MdZ=101N=41L=3385.92548 mf=0.089 MHzT=1.1294231683277E-5 s
26.283MdZ=101N=42L=6771.85096 mf=0.044 MHzT=2.2588463366553E-5 s
26.283MdZ=101N=43L=13543.70191 mf=0.022 MHzT=4.5176926733107E-5 s
26.283MdZ=101N=44L=27087.40382 mf=0.011 MHzT=9.0353853466214E-5 s
26.283MdZ=101N=45L=54174.80764 mf=0.006 MHzT=0.00018070770693243 s
26.283MdZ=101N=46L=108349.61528 mf=0.003 MHzT=0.00036141541386485 s
26.283MdZ=101N=47L=216699.23056 mf=0.001 MHzT=0.00072283082772971 s
26.283MdZ=101N=48L=433398.46113 mf=0.001 MHzT=0.0014456616554594 s
26.283MdZ=101N=49L=866796.92225 mf=0.000 MHzT=0.0028913233109188 s
26.283MdZ=101N=50L=1733593.84451 mf=0.000 MHzT=0.0057826466218377 s
26.283MdZ=101N=51L=3467187.68901 mf=0.000 MHzT=0.011565293243675 s
26.283MdZ=101N=52L=6934375.37802 mf=0.000 MHzT=0.023130586487351 s
26.283MdZ=101N=53L=13868750.75605 mf=0.000 MHzT=0.046261172974701 s
26.283MdZ=101N=54L=27737501.51210 mf=0.000 MHzT=0.092522345949403 s
26.283MdZ=101N=55L=55475003.02420 mf=0.000 MHzT=0.18504469189881 s
26.283MdZ=101N=56L=110950006.04839 mf=0.000 MHzT=0.37008938379761 s
26.283MdZ=101N=57L=221900012.09678 mf=0.000 MHzT=0.74017876759522 s
26.283NoZ=102N=17L=0.00020 mf=1470904.259 MHzT=6.7985390182428E-13 s
26.283NoZ=102N=18L=0.00041 mf=735452.130 MHzT=1.3597078036486E-12 s
26.283NoZ=102N=19L=0.00082 mf=367726.065 MHzT=2.7194156072971E-12 s
26.283NoZ=102N=20L=0.00163 mf=183863.032 MHzT=5.4388312145942E-12 s
26.283NoZ=102N=21L=0.00326 mf=91931.516 MHzT=1.0877662429188E-11 s
26.283NoZ=102N=22L=0.00652 mf=45965.758 MHzT=2.1755324858377E-11 s
26.283NoZ=102N=23L=0.01304 mf=22982.879 MHzT=4.3510649716754E-11 s
26.283NoZ=102N=24L=0.02609 mf=11491.440 MHzT=8.7021299433508E-11 s
26.283NoZ=102N=25L=0.05218 mf=5745.720 MHzT=1.7404259886702E-10 s
26.283NoZ=102N=26L=0.10435 mf=2872.860 MHzT=3.4808519773403E-10 s
26.283NoZ=102N=27L=0.20871 mf=1436.430 MHzT=6.9617039546806E-10 s
26.283NoZ=102N=28L=0.41741 mf=718.215 MHzT=1.3923407909361E-9 s
26.283NoZ=102N=29L=0.83483 mf=359.107 MHzT=2.7846815818723E-9 s
26.283NoZ=102N=30L=1.66965 mf=179.554 MHzT=5.5693631637445E-9 s
26.283NoZ=102N=31L=3.33931 mf=89.777 MHzT=1.1138726327489E-8 s
26.283NoZ=102N=32L=6.67861 mf=44.888 MHzT=2.2277452654978E-8 s
26.283NoZ=102N=33L=13.35722 mf=22.444 MHzT=4.4554905309956E-8 s
26.283NoZ=102N=34L=26.71445 mf=11.222 MHzT=8.9109810619912E-8 s
26.283NoZ=102N=35L=53.42890 mf=5.611 MHzT=1.7821962123982E-7 s
26.283NoZ=102N=36L=106.85780 mf=2.806 MHzT=3.5643924247965E-7 s
26.283NoZ=102N=37L=213.71559 mf=1.403 MHzT=7.128784849593E-7 s
26.283NoZ=102N=38L=427.43119 mf=0.701 MHzT=1.4257569699186E-6 s
26.283NoZ=102N=39L=854.86237 mf=0.351 MHzT=2.8515139398372E-6 s
26.283NoZ=102N=40L=1709.72475 mf=0.175 MHzT=5.7030278796744E-6 s
26.283NoZ=102N=41L=3419.44949 mf=0.088 MHzT=1.1406055759349E-5 s
26.283NoZ=102N=42L=6838.89898 mf=0.044 MHzT=2.2812111518697E-5 s
26.283NoZ=102N=43L=13677.79797 mf=0.022 MHzT=4.5624223037395E-5 s
26.283NoZ=102N=44L=27355.59594 mf=0.011 MHzT=9.124844607479E-5 s
26.283NoZ=102N=45L=54711.19187 mf=0.005 MHzT=0.00018249689214958 s
26.283NoZ=102N=46L=109422.38375 mf=0.003 MHzT=0.00036499378429916 s
26.283NoZ=102N=47L=218844.76750 mf=0.001 MHzT=0.00072998756859832 s
26.283NoZ=102N=48L=437689.53500 mf=0.001 MHzT=0.0014599751371966 s
26.283NoZ=102N=49L=875379.07000 mf=0.000 MHzT=0.0029199502743933 s
26.283NoZ=102N=50L=1750758.14000 mf=0.000 MHzT=0.0058399005487866 s
26.283NoZ=102N=51L=3501516.27999 mf=0.000 MHzT=0.011679801097573 s
26.283NoZ=102N=52L=7003032.55999 mf=0.000 MHzT=0.023359602195146 s
26.283NoZ=102N=53L=14006065.11997 mf=0.000 MHzT=0.046719204390292 s
26.283NoZ=102N=54L=28012130.23994 mf=0.000 MHzT=0.093438408780585 s
26.283NoZ=102N=55L=56024260.47988 mf=0.000 MHzT=0.18687681756117 s
26.283NoZ=102N=56L=112048520.95976 mf=0.000 MHzT=0.37375363512234 s
26.283NoZ=102N=57L=224097041.91952 mf=0.000 MHzT=0.74750727024468 s
26.283LrZ=103N=17L=0.00021 mf=1456623.636 MHzT=6.8651913615589E-13 s
26.283LrZ=103N=18L=0.00041 mf=728311.818 MHzT=1.3730382723118E-12 s
26.283LrZ=103N=19L=0.00082 mf=364155.909 MHzT=2.7460765446236E-12 s
26.283LrZ=103N=20L=0.00165 mf=182077.954 MHzT=5.4921530892471E-12 s
26.283LrZ=103N=21L=0.00329 mf=91038.977 MHzT=1.0984306178494E-11 s
26.283LrZ=103N=22L=0.00659 mf=45519.489 MHzT=2.1968612356989E-11 s
26.283LrZ=103N=23L=0.01317 mf=22759.744 MHzT=4.3937224713977E-11 s
26.283LrZ=103N=24L=0.02634 mf=11379.872 MHzT=8.7874449427954E-11 s
26.283LrZ=103N=25L=0.05269 mf=5689.936 MHzT=1.7574889885591E-10 s
26.283LrZ=103N=26L=0.10538 mf=2844.968 MHzT=3.5149779771182E-10 s
26.283LrZ=103N=27L=0.21075 mf=1422.484 MHzT=7.0299559542363E-10 s
26.283LrZ=103N=28L=0.42151 mf=711.242 MHzT=1.4059911908473E-9 s
26.283LrZ=103N=29L=0.84301 mf=355.621 MHzT=2.8119823816945E-9 s
26.283LrZ=103N=30L=1.68602 mf=177.811 MHzT=5.6239647633891E-9 s
26.283LrZ=103N=31L=3.37204 mf=88.905 MHzT=1.1247929526778E-8 s
26.283LrZ=103N=32L=6.74409 mf=44.453 MHzT=2.2495859053556E-8 s
26.283LrZ=103N=33L=13.48818 mf=22.226 MHzT=4.4991718107112E-8 s
26.283LrZ=103N=34L=26.97636 mf=11.113 MHzT=8.9983436214225E-8 s
26.283LrZ=103N=35L=53.95271 mf=5.557 MHzT=1.7996687242845E-7 s
26.283LrZ=103N=36L=107.90542 mf=2.778 MHzT=3.599337448569E-7 s
26.283LrZ=103N=37L=215.81084 mf=1.389 MHzT=7.198674897138E-7 s
26.283LrZ=103N=38L=431.62169 mf=0.695 MHzT=1.4397349794276E-6 s
26.283LrZ=103N=39L=863.24338 mf=0.347 MHzT=2.8794699588552E-6 s
26.283LrZ=103N=40L=1726.48675 mf=0.174 MHzT=5.7589399177104E-6 s
26.283LrZ=103N=41L=3452.97351 mf=0.087 MHzT=1.1517879835421E-5 s
26.283LrZ=103N=42L=6905.94701 mf=0.043 MHzT=2.3035759670842E-5 s
26.283LrZ=103N=43L=13811.89403 mf=0.022 MHzT=4.6071519341683E-5 s
26.283LrZ=103N=44L=27623.78805 mf=0.011 MHzT=9.2143038683366E-5 s
26.283LrZ=103N=45L=55247.57611 mf=0.005 MHzT=0.00018428607736673 s
26.283LrZ=103N=46L=110495.15222 mf=0.003 MHzT=0.00036857215473347 s
26.283LrZ=103N=47L=220990.30444 mf=0.001 MHzT=0.00073714430946693 s
26.283LrZ=103N=48L=441980.60887 mf=0.001 MHzT=0.0014742886189339 s
26.283LrZ=103N=49L=883961.21774 mf=0.000 MHzT=0.0029485772378677 s
26.283LrZ=103N=50L=1767922.43549 mf=0.000 MHzT=0.0058971544757354 s
26.283LrZ=103N=51L=3535844.87097 mf=0.000 MHzT=0.011794308951471 s
26.283LrZ=103N=52L=7071689.74195 mf=0.000 MHzT=0.023588617902942 s
26.283LrZ=103N=53L=14143379.48389 mf=0.000 MHzT=0.047177235805884 s
26.283LrZ=103N=54L=28286758.96778 mf=0.000 MHzT=0.094354471611767 s
26.283LrZ=103N=55L=56573517.93557 mf=0.000 MHzT=0.18870894322353 s
26.283LrZ=103N=56L=113147035.87113 mf=0.000 MHzT=0.37741788644707 s
26.283LrZ=103N=57L=226294071.74226 mf=0.000 MHzT=0.75483577289414 s
26.283RfZ=104N=17L=0.00021 mf=1442617.639 MHzT=6.931843704875E-13 s
26.283RfZ=104N=18L=0.00042 mf=721308.820 MHzT=1.386368740975E-12 s
26.283RfZ=104N=19L=0.00083 mf=360654.410 MHzT=2.77273748195E-12 s
26.283RfZ=104N=20L=0.00166 mf=180327.205 MHzT=5.5454749639E-12 s
26.283RfZ=104N=21L=0.00332 mf=90163.602 MHzT=1.10909499278E-11 s
26.283RfZ=104N=22L=0.00665 mf=45081.801 MHzT=2.21818998556E-11 s
26.283RfZ=104N=23L=0.01330 mf=22540.901 MHzT=4.43637997112E-11 s
26.283RfZ=104N=24L=0.02660 mf=11270.450 MHzT=8.87275994224E-11 s
26.283RfZ=104N=25L=0.05320 mf=5635.225 MHzT=1.774551988448E-10 s
26.283RfZ=104N=26L=0.10640 mf=2817.613 MHzT=3.549103976896E-10 s
26.283RfZ=104N=27L=0.21280 mf=1408.806 MHzT=7.098207953792E-10 s
26.283RfZ=104N=28L=0.42560 mf=704.403 MHzT=1.4196415907584E-9 s
26.283RfZ=104N=29L=0.85120 mf=352.202 MHzT=2.8392831815168E-9 s
26.283RfZ=104N=30L=1.70239 mf=176.101 MHzT=5.6785663630336E-9 s
26.283RfZ=104N=31L=3.40478 mf=88.050 MHzT=1.1357132726067E-8 s
26.283RfZ=104N=32L=6.80957 mf=44.025 MHzT=2.2714265452134E-8 s
26.283RfZ=104N=33L=13.61913 mf=22.013 MHzT=4.5428530904269E-8 s
26.283RfZ=104N=34L=27.23826 mf=11.006 MHzT=9.0857061808538E-8 s
26.283RfZ=104N=35L=54.47652 mf=5.503 MHzT=1.8171412361708E-7 s
26.283RfZ=104N=36L=108.95305 mf=2.752 MHzT=3.6342824723415E-7 s
26.283RfZ=104N=37L=217.90610 mf=1.376 MHzT=7.268564944683E-7 s
26.283RfZ=104N=38L=435.81219 mf=0.688 MHzT=1.4537129889366E-6 s
26.283RfZ=104N=39L=871.62438 mf=0.344 MHzT=2.9074259778732E-6 s
26.283RfZ=104N=40L=1743.24876 mf=0.172 MHzT=5.8148519557464E-6 s
26.283RfZ=104N=41L=3486.49752 mf=0.086 MHzT=1.1629703911493E-5 s
26.283RfZ=104N=42L=6972.99504 mf=0.043 MHzT=2.3259407822986E-5 s
26.283RfZ=104N=43L=13945.99009 mf=0.021 MHzT=4.6518815645971E-5 s
26.283RfZ=104N=44L=27891.98017 mf=0.011 MHzT=9.3037631291943E-5 s
26.283RfZ=104N=45L=55783.96034 mf=0.005 MHzT=0.00018607526258389 s
26.283RfZ=104N=46L=111567.92069 mf=0.003 MHzT=0.00037215052516777 s
26.283RfZ=104N=47L=223135.84137 mf=0.001 MHzT=0.00074430105033554 s
26.283RfZ=104N=48L=446271.68274 mf=0.001 MHzT=0.0014886021006711 s
26.283RfZ=104N=49L=892543.36549 mf=0.000 MHzT=0.0029772042013422 s
26.283RfZ=104N=50L=1785086.73098 mf=0.000 MHzT=0.0059544084026843 s
26.283RfZ=104N=51L=3570173.46195 mf=0.000 MHzT=0.011908816805369 s
26.283RfZ=104N=52L=7140346.92391 mf=0.000 MHzT=0.023817633610737 s
26.283RfZ=104N=53L=14280693.84781 mf=0.000 MHzT=0.047635267221475 s
26.283RfZ=104N=54L=28561387.69563 mf=0.000 MHzT=0.095270534442949 s
26.283RfZ=104N=55L=57122775.39125 mf=0.000 MHzT=0.1905410688859 s
26.283RfZ=104N=56L=114245550.78250 mf=0.000 MHzT=0.3810821377718 s
26.283RfZ=104N=57L=228491101.56500 mf=0.000 MHzT=0.76216427554359 s
26.283DbZ=105N=17L=0.00021 mf=1428878.423 MHzT=6.9984960481911E-13 s
26.283DbZ=105N=18L=0.00042 mf=714439.212 MHzT=1.3996992096382E-12 s
26.283DbZ=105N=19L=0.00084 mf=357219.606 MHzT=2.7993984192764E-12 s
26.283DbZ=105N=20L=0.00168 mf=178609.803 MHzT=5.5987968385529E-12 s
26.283DbZ=105N=21L=0.00336 mf=89304.901 MHzT=1.1197593677106E-11 s
26.283DbZ=105N=22L=0.00671 mf=44652.451 MHzT=2.2395187354212E-11 s
26.283DbZ=105N=23L=0.01343 mf=22326.225 MHzT=4.4790374708423E-11 s
26.283DbZ=105N=24L=0.02686 mf=11163.113 MHzT=8.9580749416846E-11 s
26.283DbZ=105N=25L=0.05371 mf=5581.556 MHzT=1.7916149883369E-10 s
26.283DbZ=105N=26L=0.10742 mf=2790.778 MHzT=3.5832299766739E-10 s
26.283DbZ=105N=27L=0.21485 mf=1395.389 MHzT=7.1664599533477E-10 s
26.283DbZ=105N=28L=0.42969 mf=697.695 MHzT=1.4332919906695E-9 s
26.283DbZ=105N=29L=0.85938 mf=348.847 MHzT=2.8665839813391E-9 s
26.283DbZ=105N=30L=1.71876 mf=174.424 MHzT=5.7331679626782E-9 s
26.283DbZ=105N=31L=3.43752 mf=87.212 MHzT=1.1466335925356E-8 s
26.283DbZ=105N=32L=6.87504 mf=43.606 MHzT=2.2932671850713E-8 s
26.283DbZ=105N=33L=13.75008 mf=21.803 MHzT=4.5865343701425E-8 s
26.283DbZ=105N=34L=27.50017 mf=10.901 MHzT=9.1730687402851E-8 s
26.283DbZ=105N=35L=55.00034 mf=5.451 MHzT=1.834613748057E-7 s
26.283DbZ=105N=36L=110.00067 mf=2.725 MHzT=3.669227496114E-7 s
26.283DbZ=105N=37L=220.00135 mf=1.363 MHzT=7.3384549922281E-7 s
26.283DbZ=105N=38L=440.00269 mf=0.681 MHzT=1.4676909984456E-6 s
26.283DbZ=105N=39L=880.00538 mf=0.341 MHzT=2.9353819968912E-6 s
26.283DbZ=105N=40L=1760.01077 mf=0.170 MHzT=5.8707639937824E-6 s
26.283DbZ=105N=41L=3520.02154 mf=0.085 MHzT=1.1741527987565E-5 s
26.283DbZ=105N=42L=7040.04307 mf=0.043 MHzT=2.348305597513E-5 s
26.283DbZ=105N=43L=14080.08614 mf=0.021 MHzT=4.696611195026E-5 s
26.283DbZ=105N=44L=28160.17229 mf=0.011 MHzT=9.3932223900519E-5 s
26.283DbZ=105N=45L=56320.34458 mf=0.005 MHzT=0.00018786444780104 s
26.283DbZ=105N=46L=112640.68915 mf=0.003 MHzT=0.00037572889560208 s
26.283DbZ=105N=47L=225281.37831 mf=0.001 MHzT=0.00075145779120415 s
26.283DbZ=105N=48L=450562.75662 mf=0.001 MHzT=0.0015029155824083 s
26.283DbZ=105N=49L=901125.51323 mf=0.000 MHzT=0.0030058311648166 s
26.283DbZ=105N=50L=1802251.02647 mf=0.000 MHzT=0.0060116623296332 s
26.283DbZ=105N=51L=3604502.05293 mf=0.000 MHzT=0.012023324659266 s
26.283DbZ=105N=52L=7209004.10587 mf=0.000 MHzT=0.024046649318533 s
26.283DbZ=105N=53L=14418008.21173 mf=0.000 MHzT=0.048093298637066 s
26.283DbZ=105N=54L=28836016.42347 mf=0.000 MHzT=0.096186597274132 s
26.283DbZ=105N=55L=57672032.84694 mf=0.000 MHzT=0.19237319454826 s
26.283DbZ=105N=56L=115344065.69387 mf=0.000 MHzT=0.38474638909653 s
26.283DbZ=105N=57L=230688131.38774 mf=0.000 MHzT=0.76949277819305 s
26.283SgZ=106N=17L=0.00021 mf=1415398.438 MHzT=7.0651483915072E-13 s
26.283SgZ=106N=18L=0.00042 mf=707699.219 MHzT=1.4130296783014E-12 s
26.283SgZ=106N=19L=0.00085 mf=353849.610 MHzT=2.8260593566029E-12 s
26.283SgZ=106N=20L=0.00169 mf=176924.805 MHzT=5.6521187132058E-12 s
26.283SgZ=106N=21L=0.00339 mf=88462.402 MHzT=1.1304237426412E-11 s
26.283SgZ=106N=22L=0.00678 mf=44231.201 MHzT=2.2608474852823E-11 s
26.283SgZ=106N=23L=0.01356 mf=22115.601 MHzT=4.5216949705646E-11 s
26.283SgZ=106N=24L=0.02711 mf=11057.800 MHzT=9.0433899411293E-11 s
26.283SgZ=106N=25L=0.05422 mf=5528.900 MHzT=1.8086779882259E-10 s
26.283SgZ=106N=26L=0.10845 mf=2764.450 MHzT=3.6173559764517E-10 s
26.283SgZ=106N=27L=0.21689 mf=1382.225 MHzT=7.2347119529034E-10 s
26.283SgZ=106N=28L=0.43378 mf=691.113 MHzT=1.4469423905807E-9 s
26.283SgZ=106N=29L=0.86756 mf=345.556 MHzT=2.8938847811614E-9 s
26.283SgZ=106N=30L=1.73513 mf=172.778 MHzT=5.7877695623227E-9 s
26.283SgZ=106N=31L=3.47026 mf=86.389 MHzT=1.1575539124645E-8 s
26.283SgZ=106N=32L=6.94052 mf=43.195 MHzT=2.3151078249291E-8 s
26.283SgZ=106N=33L=13.88104 mf=21.597 MHzT=4.6302156498582E-8 s
26.283SgZ=106N=34L=27.76207 mf=10.799 MHzT=9.2604312997164E-8 s
26.283SgZ=106N=35L=55.52415 mf=5.399 MHzT=1.8520862599433E-7 s
26.283SgZ=106N=36L=111.04830 mf=2.700 MHzT=3.7041725198865E-7 s
26.283SgZ=106N=37L=222.09660 mf=1.350 MHzT=7.4083450397731E-7 s
26.283SgZ=106N=38L=444.19319 mf=0.675 MHzT=1.4816690079546E-6 s
26.283SgZ=106N=39L=888.38639 mf=0.337 MHzT=2.9633380159092E-6 s
26.283SgZ=106N=40L=1776.77278 mf=0.169 MHzT=5.9266760318185E-6 s
26.283SgZ=106N=41L=3553.54555 mf=0.084 MHzT=1.1853352063637E-5 s
26.283SgZ=106N=42L=7107.09110 mf=0.042 MHzT=2.3706704127274E-5 s
26.283SgZ=106N=43L=14214.18220 mf=0.021 MHzT=4.7413408254548E-5 s
26.283SgZ=106N=44L=28428.36441 mf=0.011 MHzT=9.4826816509095E-5 s
26.283SgZ=106N=45L=56856.72881 mf=0.005 MHzT=0.00018965363301819 s
26.283SgZ=106N=46L=113713.45762 mf=0.003 MHzT=0.00037930726603638 s
26.283SgZ=106N=47L=227426.91524 mf=0.001 MHzT=0.00075861453207276 s
26.283SgZ=106N=48L=454853.83049 mf=0.001 MHzT=0.0015172290641455 s
26.283SgZ=106N=49L=909707.66098 mf=0.000 MHzT=0.0030344581282911 s
26.283SgZ=106N=50L=1819415.32196 mf=0.000 MHzT=0.0060689162565821 s
26.283SgZ=106N=51L=3638830.64391 mf=0.000 MHzT=0.012137832513164 s
26.283SgZ=106N=52L=7277661.28783 mf=0.000 MHzT=0.024275665026328 s
26.283SgZ=106N=53L=14555322.57566 mf=0.000 MHzT=0.048551330052657 s
26.283SgZ=106N=54L=29110645.15131 mf=0.000 MHzT=0.097102660105314 s
26.283SgZ=106N=55L=58221290.30262 mf=0.000 MHzT=0.19420532021063 s
26.283SgZ=106N=56L=116442580.60524 mf=0.000 MHzT=0.38841064042126 s
26.283SgZ=106N=57L=232885161.21048 mf=0.000 MHzT=0.77682128084251 s
26.283BhZ=107N=17L=0.00021 mf=1402170.416 MHzT=7.1318007348233E-13 s
26.283BhZ=107N=18L=0.00043 mf=701085.208 MHzT=1.4263601469647E-12 s
26.283BhZ=107N=19L=0.00086 mf=350542.604 MHzT=2.8527202939293E-12 s
26.283BhZ=107N=20L=0.00171 mf=175271.302 MHzT=5.7054405878587E-12 s
26.283BhZ=107N=21L=0.00342 mf=87635.651 MHzT=1.1410881175717E-11 s
26.283BhZ=107N=22L=0.00684 mf=43817.825 MHzT=2.2821762351435E-11 s
26.283BhZ=107N=23L=0.01368 mf=21908.913 MHzT=4.5643524702869E-11 s
26.283BhZ=107N=24L=0.02737 mf=10954.456 MHzT=9.1287049405739E-11 s
26.283BhZ=107N=25L=0.05473 mf=5477.228 MHzT=1.8257409881148E-10 s
26.283BhZ=107N=26L=0.10947 mf=2738.614 MHzT=3.6514819762295E-10 s
26.283BhZ=107N=27L=0.21894 mf=1369.307 MHzT=7.3029639524591E-10 s
26.283BhZ=107N=28L=0.43787 mf=684.654 MHzT=1.4605927904918E-9 s
26.283BhZ=107N=29L=0.87575 mf=342.327 MHzT=2.9211855809836E-9 s
26.283BhZ=107N=30L=1.75150 mf=171.163 MHzT=5.8423711619673E-9 s
26.283BhZ=107N=31L=3.50300 mf=85.582 MHzT=1.1684742323935E-8 s
26.283BhZ=107N=32L=7.00600 mf=42.791 MHzT=2.3369484647869E-8 s
26.283BhZ=107N=33L=14.01199 mf=21.395 MHzT=4.6738969295738E-8 s
26.283BhZ=107N=34L=28.02398 mf=10.698 MHzT=9.3477938591476E-8 s
26.283BhZ=107N=35L=56.04796 mf=5.349 MHzT=1.8695587718295E-7 s
26.283BhZ=107N=36L=112.09592 mf=2.674 MHzT=3.7391175436591E-7 s
26.283BhZ=107N=37L=224.19185 mf=1.337 MHzT=7.4782350873181E-7 s
26.283BhZ=107N=38L=448.38370 mf=0.669 MHzT=1.4956470174636E-6 s
26.283BhZ=107N=39L=896.76739 mf=0.334 MHzT=2.9912940349272E-6 s
26.283BhZ=107N=40L=1793.53478 mf=0.167 MHzT=5.9825880698545E-6 s
26.283BhZ=107N=41L=3587.06957 mf=0.084 MHzT=1.1965176139709E-5 s
26.283BhZ=107N=42L=7174.13913 mf=0.042 MHzT=2.3930352279418E-5 s
26.283BhZ=107N=43L=14348.27826 mf=0.021 MHzT=4.7860704558836E-5 s
26.283BhZ=107N=44L=28696.55652 mf=0.010 MHzT=9.5721409117672E-5 s
26.283BhZ=107N=45L=57393.11305 mf=0.005 MHzT=0.00019144281823534 s
26.283BhZ=107N=46L=114786.22609 mf=0.003 MHzT=0.00038288563647069 s
26.283BhZ=107N=47L=229572.45218 mf=0.001 MHzT=0.00076577127294137 s
26.283BhZ=107N=48L=459144.90436 mf=0.001 MHzT=0.0015315425458827 s
26.283BhZ=107N=49L=918289.80872 mf=0.000 MHzT=0.0030630850917655 s
26.283BhZ=107N=50L=1836579.61745 mf=0.000 MHzT=0.006126170183531 s
26.283BhZ=107N=51L=3673159.23489 mf=0.000 MHzT=0.012252340367062 s
26.283BhZ=107N=52L=7346318.46979 mf=0.000 MHzT=0.024504680734124 s
26.283BhZ=107N=53L=14692636.93958 mf=0.000 MHzT=0.049009361468248 s
26.283BhZ=107N=54L=29385273.87915 mf=0.000 MHzT=0.098018722936496 s
26.283BhZ=107N=55L=58770547.75831 mf=0.000 MHzT=0.19603744587299 s
26.283BhZ=107N=56L=117541095.51661 mf=0.000 MHzT=0.39207489174598 s
26.283BhZ=107N=57L=235082191.03323 mf=0.000 MHzT=0.78414978349197 s
26.283HsZ=108N=17L=0.00022 mf=1389187.356 MHzT=7.1984530781394E-13 s
26.283HsZ=108N=18L=0.00043 mf=694593.678 MHzT=1.4396906156279E-12 s
26.283HsZ=108N=19L=0.00086 mf=347296.839 MHzT=2.8793812312558E-12 s
26.283HsZ=108N=20L=0.00173 mf=173648.420 MHzT=5.7587624625116E-12 s
26.283HsZ=108N=21L=0.00345 mf=86824.210 MHzT=1.1517524925023E-11 s
26.283HsZ=108N=22L=0.00691 mf=43412.105 MHzT=2.3035049850046E-11 s
26.283HsZ=108N=23L=0.01381 mf=21706.052 MHzT=4.6070099700092E-11 s
26.283HsZ=108N=24L=0.02762 mf=10853.026 MHzT=9.2140199400185E-11 s
26.283HsZ=108N=25L=0.05525 mf=5426.513 MHzT=1.8428039880037E-10 s
26.283HsZ=108N=26L=0.11049 mf=2713.257 MHzT=3.6856079760074E-10 s
26.283HsZ=108N=27L=0.22098 mf=1356.628 MHzT=7.3712159520148E-10 s
26.283HsZ=108N=28L=0.44197 mf=678.314 MHzT=1.474243190403E-9 s
26.283HsZ=108N=29L=0.88393 mf=339.157 MHzT=2.9484863808059E-9 s
26.283HsZ=108N=30L=1.76787 mf=169.579 MHzT=5.8969727616118E-9 s
26.283HsZ=108N=31L=3.53574 mf=84.789 MHzT=1.1793945523224E-8 s
26.283HsZ=108N=32L=7.07147 mf=42.395 MHzT=2.3587891046447E-8 s
26.283HsZ=108N=33L=14.14294 mf=21.197 MHzT=4.7175782092895E-8 s
26.283HsZ=108N=34L=28.28589 mf=10.599 MHzT=9.4351564185789E-8 s
26.283HsZ=108N=35L=56.57177 mf=5.299 MHzT=1.8870312837158E-7 s
26.283HsZ=108N=36L=113.14355 mf=2.650 MHzT=3.7740625674316E-7 s
26.283HsZ=108N=37L=226.28710 mf=1.325 MHzT=7.5481251348631E-7 s
26.283HsZ=108N=38L=452.57420 mf=0.662 MHzT=1.5096250269726E-6 s
26.283HsZ=108N=39L=905.14839 mf=0.331 MHzT=3.0192500539453E-6 s
26.283HsZ=108N=40L=1810.29679 mf=0.166 MHzT=6.0385001078905E-6 s
26.283HsZ=108N=41L=3620.59358 mf=0.083 MHzT=1.2077000215781E-5 s
26.283HsZ=108N=42L=7241.18716 mf=0.041 MHzT=2.4154000431562E-5 s
26.283HsZ=108N=43L=14482.37432 mf=0.021 MHzT=4.8308000863124E-5 s
26.283HsZ=108N=44L=28964.74864 mf=0.010 MHzT=9.6616001726248E-5 s
26.283HsZ=108N=45L=57929.49728 mf=0.005 MHzT=0.0001932320034525 s
26.283HsZ=108N=46L=115858.99456 mf=0.003 MHzT=0.00038646400690499 s
26.283HsZ=108N=47L=231717.98912 mf=0.001 MHzT=0.00077292801380999 s
26.283HsZ=108N=48L=463435.97823 mf=0.001 MHzT=0.00154585602762 s
26.283HsZ=108N=49L=926871.95647 mf=0.000 MHzT=0.0030917120552399 s
26.283HsZ=108N=50L=1853743.91294 mf=0.000 MHzT=0.0061834241104799 s
26.283HsZ=108N=51L=3707487.82587 mf=0.000 MHzT=0.01236684822096 s
26.283HsZ=108N=52L=7414975.65175 mf=0.000 MHzT=0.02473369644192 s
26.283HsZ=108N=53L=14829951.30350 mf=0.000 MHzT=0.049467392883839 s
26.283HsZ=108N=54L=29659902.60700 mf=0.000 MHzT=0.098934785767678 s
26.283HsZ=108N=55L=59319805.21399 mf=0.000 MHzT=0.19786957153536 s
26.283HsZ=108N=56L=118639610.42798 mf=0.000 MHzT=0.39573914307071 s
26.283HsZ=108N=57L=237279220.85597 mf=0.000 MHzT=0.79147828614143 s
26.283MtZ=109N=17L=0.00022 mf=1376442.518 MHzT=7.2651054214555E-13 s
26.283MtZ=109N=18L=0.00044 mf=688221.259 MHzT=1.4530210842911E-12 s
26.283MtZ=109N=19L=0.00087 mf=344110.630 MHzT=2.9060421685822E-12 s
26.283MtZ=109N=20L=0.00174 mf=172055.315 MHzT=5.8120843371644E-12 s
26.283MtZ=109N=21L=0.00348 mf=86027.657 MHzT=1.1624168674329E-11 s
26.283MtZ=109N=22L=0.00697 mf=43013.829 MHzT=2.3248337348658E-11 s
26.283MtZ=109N=23L=0.01394 mf=21506.914 MHzT=4.6496674697315E-11 s
26.283MtZ=109N=24L=0.02788 mf=10753.457 MHzT=9.2993349394631E-11 s
26.283MtZ=109N=25L=0.05576 mf=5376.729 MHzT=1.8598669878926E-10 s
26.283MtZ=109N=26L=0.11151 mf=2688.364 MHzT=3.7197339757852E-10 s
26.283MtZ=109N=27L=0.22303 mf=1344.182 MHzT=7.4394679515705E-10 s
26.283MtZ=109N=28L=0.44606 mf=672.091 MHzT=1.4878935903141E-9 s
26.283MtZ=109N=29L=0.89212 mf=336.046 MHzT=2.9757871806282E-9 s
26.283MtZ=109N=30L=1.78424 mf=168.023 MHzT=5.9515743612564E-9 s
26.283MtZ=109N=31L=3.56847 mf=84.011 MHzT=1.1903148722513E-8 s
26.283MtZ=109N=32L=7.13695 mf=42.006 MHzT=2.3806297445026E-8 s
26.283MtZ=109N=33L=14.27390 mf=21.003 MHzT=4.7612594890051E-8 s
26.283MtZ=109N=34L=28.54779 mf=10.501 MHzT=9.5225189780102E-8 s
26.283MtZ=109N=35L=57.09559 mf=5.251 MHzT=1.904503795602E-7 s
26.283MtZ=109N=36L=114.19117 mf=2.625 MHzT=3.8090075912041E-7 s
26.283MtZ=109N=37L=228.38235 mf=1.313 MHzT=7.6180151824082E-7 s
26.283MtZ=109N=38L=456.76470 mf=0.656 MHzT=1.5236030364816E-6 s
26.283MtZ=109N=39L=913.52940 mf=0.328 MHzT=3.0472060729633E-6 s
26.283MtZ=109N=40L=1827.05880 mf=0.164 MHzT=6.0944121459265E-6 s
26.283MtZ=109N=41L=3654.11759 mf=0.082 MHzT=1.2188824291853E-5 s
26.283MtZ=109N=42L=7308.23519 mf=0.041 MHzT=2.4377648583706E-5 s
26.283MtZ=109N=43L=14616.47038 mf=0.021 MHzT=4.8755297167412E-5 s
26.283MtZ=109N=44L=29232.94076 mf=0.010 MHzT=9.7510594334825E-5 s
26.283MtZ=109N=45L=58465.88151 mf=0.005 MHzT=0.00019502118866965 s
26.283MtZ=109N=46L=116931.76303 mf=0.003 MHzT=0.0003900423773393 s
26.283MtZ=109N=47L=233863.52605 mf=0.001 MHzT=0.0007800847546786 s
26.283MtZ=109N=48L=467727.05211 mf=0.001 MHzT=0.0015601695093572 s
26.283MtZ=109N=49L=935454.10421 mf=0.000 MHzT=0.0031203390187144 s
26.283MtZ=109N=50L=1870908.20843 mf=0.000 MHzT=0.0062406780374288 s
26.283MtZ=109N=51L=3741816.41685 mf=0.000 MHzT=0.012481356074858 s
26.283MtZ=109N=52L=7483632.83371 mf=0.000 MHzT=0.024962712149715 s
26.283MtZ=109N=53L=14967265.66742 mf=0.000 MHzT=0.04992542429943 s
26.283MtZ=109N=54L=29934531.33484 mf=0.000 MHzT=0.09985084859886 s
26.283MtZ=109N=55L=59869062.66968 mf=0.000 MHzT=0.19970169719772 s
26.283MtZ=109N=56L=119738125.33935 mf=0.000 MHzT=0.39940339439544 s
26.283MtZ=109N=57L=239476250.67871 mf=0.000 MHzT=0.79880678879088 s
26.283DsZ=110N=17L=0.00022 mf=1363929.404 MHzT=7.3317577647717E-13 s
26.283DsZ=110N=18L=0.00044 mf=681964.702 MHzT=1.4663515529543E-12 s
26.283DsZ=110N=19L=0.00088 mf=340982.351 MHzT=2.9327031059087E-12 s
26.283DsZ=110N=20L=0.00176 mf=170491.176 MHzT=5.8654062118173E-12 s
26.283DsZ=110N=21L=0.00352 mf=85245.588 MHzT=1.1730812423635E-11 s
26.283DsZ=110N=22L=0.00703 mf=42622.794 MHzT=2.3461624847269E-11 s
26.283DsZ=110N=23L=0.01407 mf=21311.397 MHzT=4.6923249694539E-11 s
26.283DsZ=110N=24L=0.02813 mf=10655.698 MHzT=9.3846499389077E-11 s
26.283DsZ=110N=25L=0.05627 mf=5327.849 MHzT=1.8769299877815E-10 s
26.283DsZ=110N=26L=0.11254 mf=2663.925 MHzT=3.7538599755631E-10 s
26.283DsZ=110N=27L=0.22508 mf=1331.962 MHzT=7.5077199511262E-10 s
26.283DsZ=110N=28L=0.45015 mf=665.981 MHzT=1.5015439902252E-9 s
26.283DsZ=110N=29L=0.90030 mf=332.991 MHzT=3.0030879804505E-9 s
26.283DsZ=110N=30L=1.80061 mf=166.495 MHzT=6.0061759609009E-9 s
26.283DsZ=110N=31L=3.60121 mf=83.248 MHzT=1.2012351921802E-8 s
26.283DsZ=110N=32L=7.20243 mf=41.624 MHzT=2.4024703843604E-8 s
26.283DsZ=110N=33L=14.40485 mf=20.812 MHzT=4.8049407687208E-8 s
26.283DsZ=110N=34L=28.80970 mf=10.406 MHzT=9.6098815374415E-8 s
26.283DsZ=110N=35L=57.61940 mf=5.203 MHzT=1.9219763074883E-7 s
26.283DsZ=110N=36L=115.23880 mf=2.601 MHzT=3.8439526149766E-7 s
26.283DsZ=110N=37L=230.47760 mf=1.301 MHzT=7.6879052299532E-7 s
26.283DsZ=110N=38L=460.95520 mf=0.650 MHzT=1.5375810459906E-6 s
26.283DsZ=110N=39L=921.91040 mf=0.325 MHzT=3.0751620919813E-6 s
26.283DsZ=110N=40L=1843.82080 mf=0.163 MHzT=6.1503241839626E-6 s
26.283DsZ=110N=41L=3687.64161 mf=0.081 MHzT=1.2300648367925E-5 s
26.283DsZ=110N=42L=7375.28322 mf=0.041 MHzT=2.460129673585E-5 s
26.283DsZ=110N=43L=14750.56644 mf=0.020 MHzT=4.92025934717E-5 s
26.283DsZ=110N=44L=29501.13287 mf=0.010 MHzT=9.8405186943401E-5 s
26.283DsZ=110N=45L=59002.26575 mf=0.005 MHzT=0.0001968103738868 s
26.283DsZ=110N=46L=118004.53149 mf=0.003 MHzT=0.0003936207477736 s
26.283DsZ=110N=47L=236009.06299 mf=0.001 MHzT=0.00078724149554721 s
26.283DsZ=110N=48L=472018.12598 mf=0.001 MHzT=0.0015744829910944 s
26.283DsZ=110N=49L=944036.25196 mf=0.000 MHzT=0.0031489659821888 s
26.283DsZ=110N=50L=1888072.50392 mf=0.000 MHzT=0.0062979319643777 s
26.283DsZ=110N=51L=3776145.00784 mf=0.000 MHzT=0.012595863928755 s
26.283DsZ=110N=52L=7552290.01567 mf=0.000 MHzT=0.025191727857511 s
26.283DsZ=110N=53L=15104580.03134 mf=0.000 MHzT=0.050383455715021 s
26.283DsZ=110N=54L=30209160.06268 mf=0.000 MHzT=0.10076691143004 s
26.283DsZ=110N=55L=60418320.12536 mf=0.000 MHzT=0.20153382286009 s
26.283DsZ=110N=56L=120836640.25072 mf=0.000 MHzT=0.40306764572017 s
26.283DsZ=110N=57L=241673280.50145 mf=0.000 MHzT=0.80613529144034 s
26.283RgZ=111N=17L=0.00022 mf=1351641.752 MHzT=7.3984101080878E-13 s
26.283RgZ=111N=18L=0.00044 mf=675820.876 MHzT=1.4796820216176E-12 s
26.283RgZ=111N=19L=0.00089 mf=337910.438 MHzT=2.9593640432351E-12 s
26.283RgZ=111N=20L=0.00177 mf=168955.219 MHzT=5.9187280864702E-12 s
26.283RgZ=111N=21L=0.00355 mf=84477.609 MHzT=1.183745617294E-11 s
26.283RgZ=111N=22L=0.00710 mf=42238.805 MHzT=2.3674912345881E-11 s
26.283RgZ=111N=23L=0.01420 mf=21119.402 MHzT=4.7349824691762E-11 s
26.283RgZ=111N=24L=0.02839 mf=10559.701 MHzT=9.4699649383523E-11 s
26.283RgZ=111N=25L=0.05678 mf=5279.851 MHzT=1.8939929876705E-10 s
26.283RgZ=111N=26L=0.11356 mf=2639.925 MHzT=3.7879859753409E-10 s
26.283RgZ=111N=27L=0.22712 mf=1319.963 MHzT=7.5759719506819E-10 s
26.283RgZ=111N=28L=0.45424 mf=659.981 MHzT=1.5151943901364E-9 s
26.283RgZ=111N=29L=0.90849 mf=329.991 MHzT=3.0303887802727E-9 s
26.283RgZ=111N=30L=1.81698 mf=164.995 MHzT=6.0607775605455E-9 s
26.283RgZ=111N=31L=3.63395 mf=82.498 MHzT=1.2121555121091E-8 s
26.283RgZ=111N=32L=7.26790 mf=41.249 MHzT=2.4243110242182E-8 s
26.283RgZ=111N=33L=14.53580 mf=20.624 MHzT=4.8486220484364E-8 s
26.283RgZ=111N=34L=29.07161 mf=10.312 MHzT=9.6972440968728E-8 s
26.283RgZ=111N=35L=58.14321 mf=5.156 MHzT=1.9394488193746E-7 s
26.283RgZ=111N=36L=116.28643 mf=2.578 MHzT=3.8788976387491E-7 s
26.283RgZ=111N=37L=232.57285 mf=1.289 MHzT=7.7577952774982E-7 s
26.283RgZ=111N=38L=465.14570 mf=0.645 MHzT=1.5515590554996E-6 s
26.283RgZ=111N=39L=930.29141 mf=0.322 MHzT=3.1031181109993E-6 s
26.283RgZ=111N=40L=1860.58281 mf=0.161 MHzT=6.2062362219986E-6 s
26.283RgZ=111N=41L=3721.16562 mf=0.081 MHzT=1.2412472443997E-5 s
26.283RgZ=111N=42L=7442.33125 mf=0.040 MHzT=2.4824944887994E-5 s
26.283RgZ=111N=43L=14884.66250 mf=0.020 MHzT=4.9649889775989E-5 s
26.283RgZ=111N=44L=29769.32499 mf=0.010 MHzT=9.9299779551977E-5 s
26.283RgZ=111N=45L=59538.64998 mf=0.005 MHzT=0.00019859955910395 s
26.283RgZ=111N=46L=119077.29996 mf=0.003 MHzT=0.00039719911820791 s
26.283RgZ=111N=47L=238154.59993 mf=0.001 MHzT=0.00079439823641582 s
26.283RgZ=111N=48L=476309.19985 mf=0.001 MHzT=0.0015887964728316 s
26.283RgZ=111N=49L=952618.39970 mf=0.000 MHzT=0.0031775929456633 s
26.283RgZ=111N=50L=1905236.79941 mf=0.000 MHzT=0.0063551858913266 s
26.283RgZ=111N=51L=3810473.59882 mf=0.000 MHzT=0.012710371782653 s
26.283RgZ=111N=52L=7620947.19763 mf=0.000 MHzT=0.025420743565306 s
26.283RgZ=111N=53L=15241894.39526 mf=0.000 MHzT=0.050841487130612 s
26.283RgZ=111N=54L=30483788.79052 mf=0.000 MHzT=0.10168297426122 s
26.283RgZ=111N=55L=60967577.58105 mf=0.000 MHzT=0.20336594852245 s
26.283RgZ=111N=56L=121935155.16209 mf=0.000 MHzT=0.4067318970449 s
26.283RgZ=111N=57L=243870310.32419 mf=0.000 MHzT=0.8134637940898 s
26.283CnZ=112N=17L=0.00022 mf=1339573.522 MHzT=7.4650624514039E-13 s
26.283CnZ=112N=18L=0.00045 mf=669786.761 MHzT=1.4930124902808E-12 s
26.283CnZ=112N=19L=0.00090 mf=334893.381 MHzT=2.9860249805615E-12 s
26.283CnZ=112N=20L=0.00179 mf=167446.690 MHzT=5.9720499611231E-12 s
26.283CnZ=112N=21L=0.00358 mf=83723.345 MHzT=1.1944099922246E-11 s
26.283CnZ=112N=22L=0.00716 mf=41861.673 MHzT=2.3888199844492E-11 s
26.283CnZ=112N=23L=0.01432 mf=20930.836 MHzT=4.7776399688985E-11 s
26.283CnZ=112N=24L=0.02865 mf=10465.418 MHzT=9.5552799377969E-11 s
26.283CnZ=112N=25L=0.05729 mf=5232.709 MHzT=1.9110559875594E-10 s
26.283CnZ=112N=26L=0.11458 mf=2616.355 MHzT=3.8221119751188E-10 s
26.283CnZ=112N=27L=0.22917 mf=1308.177 MHzT=7.6442239502376E-10 s
26.283CnZ=112N=28L=0.45834 mf=654.089 MHzT=1.5288447900475E-9 s
26.283CnZ=112N=29L=0.91667 mf=327.044 MHzT=3.057689580095E-9 s
26.283CnZ=112N=30L=1.83334 mf=163.522 MHzT=6.11537916019E-9 s
26.283CnZ=112N=31L=3.66669 mf=81.761 MHzT=1.223075832038E-8 s
26.283CnZ=112N=32L=7.33338 mf=40.881 MHzT=2.446151664076E-8 s
26.283CnZ=112N=33L=14.66676 mf=20.440 MHzT=4.892303328152E-8 s
26.283CnZ=112N=34L=29.33351 mf=10.220 MHzT=9.7846066563041E-8 s
26.283CnZ=112N=35L=58.66703 mf=5.110 MHzT=1.9569213312608E-7 s
26.283CnZ=112N=36L=117.33405 mf=2.555 MHzT=3.9138426625216E-7 s
26.283CnZ=112N=37L=234.66810 mf=1.278 MHzT=7.8276853250433E-7 s
26.283CnZ=112N=38L=469.33620 mf=0.639 MHzT=1.5655370650087E-6 s
26.283CnZ=112N=39L=938.67241 mf=0.319 MHzT=3.1310741300173E-6 s
26.283CnZ=112N=40L=1877.34482 mf=0.160 MHzT=6.2621482600346E-6 s
26.283CnZ=112N=41L=3754.68964 mf=0.080 MHzT=1.2524296520069E-5 s
26.283CnZ=112N=42L=7509.37928 mf=0.040 MHzT=2.5048593040138E-5 s
26.283CnZ=112N=43L=15018.75855 mf=0.020 MHzT=5.0097186080277E-5 s
26.283CnZ=112N=44L=30037.51711 mf=0.010 MHzT=0.00010019437216055 s
26.283CnZ=112N=45L=60075.03422 mf=0.005 MHzT=0.00020038874432111 s
26.283CnZ=112N=46L=120150.06843 mf=0.002 MHzT=0.00040077748864221 s
26.283CnZ=112N=47L=240300.13686 mf=0.001 MHzT=0.00080155497728443 s
26.283CnZ=112N=48L=480600.27372 mf=0.001 MHzT=0.0016031099545689 s
26.283CnZ=112N=49L=961200.54745 mf=0.000 MHzT=0.0032062199091377 s
26.283CnZ=112N=50L=1922401.09490 mf=0.000 MHzT=0.0064124398182754 s
26.283CnZ=112N=51L=3844802.18980 mf=0.000 MHzT=0.012824879636551 s
26.283CnZ=112N=52L=7689604.37959 mf=0.000 MHzT=0.025649759273102 s
26.283CnZ=112N=53L=15379208.75918 mf=0.000 MHzT=0.051299518546204 s
26.283CnZ=112N=54L=30758417.51837 mf=0.000 MHzT=0.10259903709241 s
26.283CnZ=112N=55L=61516835.03673 mf=0.000 MHzT=0.20519807418481 s
26.283CnZ=112N=56L=123033670.07346 mf=0.000 MHzT=0.41039614836963 s
26.283CnZ=112N=57L=246067340.14693 mf=0.000 MHzT=0.82079229673926 s
26.283UutZ=113N=17L=0.00023 mf=1327718.889 MHzT=7.53171479472E-13 s
26.283UutZ=113N=18L=0.00045 mf=663859.445 MHzT=1.506342958944E-12 s
26.283UutZ=113N=19L=0.00090 mf=331929.722 MHzT=3.012685917888E-12 s
26.283UutZ=113N=20L=0.00181 mf=165964.861 MHzT=6.025371835776E-12 s
26.283UutZ=113N=21L=0.00361 mf=82982.431 MHzT=1.2050743671552E-11 s
26.283UutZ=113N=22L=0.00723 mf=41491.215 MHzT=2.4101487343104E-11 s
26.283UutZ=113N=23L=0.01445 mf=20745.608 MHzT=4.8202974686208E-11 s
26.283UutZ=113N=24L=0.02890 mf=10372.804 MHzT=9.6405949372416E-11 s
26.283UutZ=113N=25L=0.05780 mf=5186.402 MHzT=1.9281189874483E-10 s
26.283UutZ=113N=26L=0.11561 mf=2593.201 MHzT=3.8562379748966E-10 s
26.283UutZ=113N=27L=0.23121 mf=1296.600 MHzT=7.7124759497932E-10 s
26.283UutZ=113N=28L=0.46243 mf=648.300 MHzT=1.5424951899586E-9 s
26.283UutZ=113N=29L=0.92486 mf=324.150 MHzT=3.0849903799173E-9 s
26.283UutZ=113N=30L=1.84971 mf=162.075 MHzT=6.1699807598346E-9 s
26.283UutZ=113N=31L=3.69943 mf=81.038 MHzT=1.2339961519669E-8 s
26.283UutZ=113N=32L=7.39885 mf=40.519 MHzT=2.4679923039338E-8 s
26.283UutZ=113N=33L=14.79771 mf=20.259 MHzT=4.9359846078677E-8 s
26.283UutZ=113N=34L=29.59542 mf=10.130 MHzT=9.8719692157354E-8 s
26.283UutZ=113N=35L=59.19084 mf=5.065 MHzT=1.9743938431471E-7 s
26.283UutZ=113N=36L=118.38168 mf=2.532 MHzT=3.9487876862941E-7 s
26.283UutZ=113N=37L=236.76335 mf=1.266 MHzT=7.8975753725883E-7 s
26.283UutZ=113N=38L=473.52671 mf=0.633 MHzT=1.5795150745177E-6 s
26.283UutZ=113N=39L=947.05341 mf=0.317 MHzT=3.1590301490353E-6 s
26.283UutZ=113N=40L=1894.10683 mf=0.158 MHzT=6.3180602980706E-6 s
26.283UutZ=113N=41L=3788.21365 mf=0.079 MHzT=1.2636120596141E-5 s
26.283UutZ=113N=42L=7576.42731 mf=0.040 MHzT=2.5272241192283E-5 s
26.283UutZ=113N=43L=15152.85461 mf=0.020 MHzT=5.0544482384565E-5 s
26.283UutZ=113N=44L=30305.70922 mf=0.010 MHzT=0.00010108896476913 s
26.283UutZ=113N=45L=60611.41845 mf=0.005 MHzT=0.00020217792953826 s
26.283UutZ=113N=46L=121222.83690 mf=0.002 MHzT=0.00040435585907652 s
26.283UutZ=113N=47L=242445.67380 mf=0.001 MHzT=0.00080871171815304 s
26.283UutZ=113N=48L=484891.34760 mf=0.001 MHzT=0.0016174234363061 s
26.283UutZ=113N=49L=969782.69519 mf=0.000 MHzT=0.0032348468726122 s
26.283UutZ=113N=50L=1939565.39039 mf=0.000 MHzT=0.0064696937452243 s
26.283UutZ=113N=51L=3879130.78078 mf=0.000 MHzT=0.012939387490449 s
26.283UutZ=113N=52L=7758261.56155 mf=0.000 MHzT=0.025878774980897 s
26.283UutZ=113N=53L=15516523.12310 mf=0.000 MHzT=0.051757549961795 s
26.283UutZ=113N=54L=31033046.24621 mf=0.000 MHzT=0.10351509992359 s
26.283UutZ=113N=55L=62066092.49242 mf=0.000 MHzT=0.20703019984718 s
26.283UutZ=113N=56L=124132184.98483 mf=0.000 MHzT=0.41406039969436 s
26.283UutZ=113N=57L=248264369.96967 mf=0.000 MHzT=0.82812079938871 s
26.283FlZ=114N=17L=0.00023 mf=1316072.232 MHzT=7.5983671380361E-13 s
26.283FlZ=114N=18L=0.00046 mf=658036.116 MHzT=1.5196734276072E-12 s
26.283FlZ=114N=19L=0.00091 mf=329018.058 MHzT=3.0393468552144E-12 s
26.283FlZ=114N=20L=0.00182 mf=164509.029 MHzT=6.0786937104289E-12 s
26.283FlZ=114N=21L=0.00364 mf=82254.515 MHzT=1.2157387420858E-11 s
26.283FlZ=114N=22L=0.00729 mf=41127.257 MHzT=2.4314774841715E-11 s
26.283FlZ=114N=23L=0.01458 mf=20563.629 MHzT=4.8629549683431E-11 s
26.283FlZ=114N=24L=0.02916 mf=10281.814 MHzT=9.7259099366862E-11 s
26.283FlZ=114N=25L=0.05832 mf=5140.907 MHzT=1.9451819873372E-10 s
26.283FlZ=114N=26L=0.11663 mf=2570.454 MHzT=3.8903639746745E-10 s
26.283FlZ=114N=27L=0.23326 mf=1285.227 MHzT=7.7807279493489E-10 s
26.283FlZ=114N=28L=0.46652 mf=642.613 MHzT=1.5561455898698E-9 s
26.283FlZ=114N=29L=0.93304 mf=321.307 MHzT=3.1122911797396E-9 s
26.283FlZ=114N=30L=1.86608 mf=160.653 MHzT=6.2245823594792E-9 s
26.283FlZ=114N=31L=3.73217 mf=80.327 MHzT=1.2449164718958E-8 s
26.283FlZ=114N=32L=7.46433 mf=40.163 MHzT=2.4898329437917E-8 s
26.283FlZ=114N=33L=14.92866 mf=20.082 MHzT=4.9796658875833E-8 s
26.283FlZ=114N=34L=29.85733 mf=10.041 MHzT=9.9593317751666E-8 s
26.283FlZ=114N=35L=59.71465 mf=5.020 MHzT=1.9918663550333E-7 s
26.283FlZ=114N=36L=119.42930 mf=2.510 MHzT=3.9837327100667E-7 s
26.283FlZ=114N=37L=238.85860 mf=1.255 MHzT=7.9674654201333E-7 s
26.283FlZ=114N=38L=477.71721 mf=0.628 MHzT=1.5934930840267E-6 s
26.283FlZ=114N=39L=955.43442 mf=0.314 MHzT=3.1869861680533E-6 s
26.283FlZ=114N=40L=1910.86883 mf=0.157 MHzT=6.3739723361067E-6 s
26.283FlZ=114N=41L=3821.73767 mf=0.078 MHzT=1.2747944672213E-5 s
26.283FlZ=114N=42L=7643.47534 mf=0.039 MHzT=2.5495889344427E-5 s
26.283FlZ=114N=43L=15286.95067 mf=0.020 MHzT=5.0991778688853E-5 s
26.283FlZ=114N=44L=30573.90134 mf=0.010 MHzT=0.00010198355737771 s
26.283FlZ=114N=45L=61147.80268 mf=0.005 MHzT=0.00020396711475541 s
26.283FlZ=114N=46L=122295.60537 mf=0.002 MHzT=0.00040793422951083 s
26.283FlZ=114N=47L=244591.21073 mf=0.001 MHzT=0.00081586845902165 s
26.283FlZ=114N=48L=489182.42147 mf=0.001 MHzT=0.0016317369180433 s
26.283FlZ=114N=49L=978364.84294 mf=0.000 MHzT=0.0032634738360866 s
26.283FlZ=114N=50L=1956729.68588 mf=0.000 MHzT=0.0065269476721732 s
26.283FlZ=114N=51L=3913459.37176 mf=0.000 MHzT=0.013053895344346 s
26.283FlZ=114N=52L=7826918.74351 mf=0.000 MHzT=0.026107790688693 s
26.283FlZ=114N=53L=15653837.48703 mf=0.000 MHzT=0.052215581377386 s
26.283FlZ=114N=54L=31307674.97405 mf=0.000 MHzT=0.10443116275477 s
26.283FlZ=114N=55L=62615349.94810 mf=0.000 MHzT=0.20886232550954 s
26.283FlZ=114N=56L=125230699.89620 mf=0.000 MHzT=0.41772465101909 s
26.283FlZ=114N=57L=250461399.79241 mf=0.000 MHzT=0.83544930203817 s
26.283UupZ=115N=17L=0.00023 mf=1304628.126 MHzT=7.6650194813522E-13 s
26.283UupZ=115N=18L=0.00046 mf=652314.063 MHzT=1.5330038962704E-12 s
26.283UupZ=115N=19L=0.00092 mf=326157.031 MHzT=3.0660077925409E-12 s
26.283UupZ=115N=20L=0.00184 mf=163078.516 MHzT=6.1320155850817E-12 s
26.283UupZ=115N=21L=0.00368 mf=81539.258 MHzT=1.2264031170163E-11 s
26.283UupZ=115N=22L=0.00735 mf=40769.629 MHzT=2.4528062340327E-11 s
26.283UupZ=115N=23L=0.01471 mf=20384.814 MHzT=4.9056124680654E-11 s
26.283UupZ=115N=24L=0.02941 mf=10192.407 MHzT=9.8112249361308E-11 s
26.283UupZ=115N=25L=0.05883 mf=5096.204 MHzT=1.9622449872262E-10 s
26.283UupZ=115N=26L=0.11765 mf=2548.102 MHzT=3.9244899744523E-10 s
26.283UupZ=115N=27L=0.23531 mf=1274.051 MHzT=7.8489799489046E-10 s
26.283UupZ=115N=28L=0.47061 mf=637.025 MHzT=1.5697959897809E-9 s
26.283UupZ=115N=29L=0.94123 mf=318.513 MHzT=3.1395919795619E-9 s
26.283UupZ=115N=30L=1.88245 mf=159.256 MHzT=6.2791839591237E-9 s
26.283UupZ=115N=31L=3.76490 mf=79.628 MHzT=1.2558367918247E-8 s
26.283UupZ=115N=32L=7.52981 mf=39.814 MHzT=2.5116735836495E-8 s
26.283UupZ=115N=33L=15.05962 mf=19.907 MHzT=5.023347167299E-8 s
26.283UupZ=115N=34L=30.11923 mf=9.954 MHzT=1.0046694334598E-7 s
26.283UupZ=115N=35L=60.23846 mf=4.977 MHzT=2.0093388669196E-7 s
26.283UupZ=115N=36L=120.47693 mf=2.488 MHzT=4.0186777338392E-7 s
26.283UupZ=115N=37L=240.95386 mf=1.244 MHzT=8.0373554676783E-7 s
26.283UupZ=115N=38L=481.90771 mf=0.622 MHzT=1.6074710935357E-6 s
26.283UupZ=115N=39L=963.81542 mf=0.311 MHzT=3.2149421870713E-6 s
26.283UupZ=115N=40L=1927.63084 mf=0.156 MHzT=6.4298843741427E-6 s
26.283UupZ=115N=41L=3855.26168 mf=0.078 MHzT=1.2859768748285E-5 s
26.283UupZ=115N=42L=7710.52336 mf=0.039 MHzT=2.5719537496571E-5 s
26.283UupZ=115N=43L=15421.04673 mf=0.019 MHzT=5.1439074993141E-5 s
26.283UupZ=115N=44L=30842.09346 mf=0.010 MHzT=0.00010287814998628 s
26.283UupZ=115N=45L=61684.18692 mf=0.005 MHzT=0.00020575629997257 s
26.283UupZ=115N=46L=123368.37384 mf=0.002 MHzT=0.00041151259994513 s
26.283UupZ=115N=47L=246736.74767 mf=0.001 MHzT=0.00082302519989026 s
26.283UupZ=115N=48L=493473.49534 mf=0.001 MHzT=0.0016460503997805 s
26.283UupZ=115N=49L=986946.99068 mf=0.000 MHzT=0.0032921007995611 s
26.283UupZ=115N=50L=1973893.98137 mf=0.000 MHzT=0.0065842015991221 s
26.283UupZ=115N=51L=3947787.96274 mf=0.000 MHzT=0.013168403198244 s
26.283UupZ=115N=52L=7895575.92547 mf=0.000 MHzT=0.026336806396488 s
26.283UupZ=115N=53L=15791151.85095 mf=0.000 MHzT=0.052673612792977 s
26.283UupZ=115N=54L=31582303.70189 mf=0.000 MHzT=0.10534722558595 s
26.283UupZ=115N=55L=63164607.40379 mf=0.000 MHzT=0.21069445117191 s
26.283UupZ=115N=56L=126329214.80757 mf=0.000 MHzT=0.42138890234381 s
26.283UupZ=115N=57L=252658429.61515 mf=0.000 MHzT=0.84277780468763 s
26.283LvZ=116N=17L=0.00023 mf=1293381.332 MHzT=7.7316718246683E-13 s
26.283LvZ=116N=18L=0.00046 mf=646690.666 MHzT=1.5463343649337E-12 s
26.283LvZ=116N=19L=0.00093 mf=323345.333 MHzT=3.0926687298673E-12 s
26.283LvZ=116N=20L=0.00185 mf=161672.666 MHzT=6.1853374597346E-12 s
26.283LvZ=116N=21L=0.00371 mf=80836.333 MHzT=1.2370674919469E-11 s
26.283LvZ=116N=22L=0.00742 mf=40418.167 MHzT=2.4741349838939E-11 s
26.283LvZ=116N=23L=0.01483 mf=20209.083 MHzT=4.9482699677877E-11 s
26.283LvZ=116N=24L=0.02967 mf=10104.542 MHzT=9.8965399355754E-11 s
26.283LvZ=116N=25L=0.05934 mf=5052.271 MHzT=1.9793079871151E-10 s
26.283LvZ=116N=26L=0.11868 mf=2526.135 MHzT=3.9586159742302E-10 s
26.283LvZ=116N=27L=0.23735 mf=1263.068 MHzT=7.9172319484603E-10 s
26.283LvZ=116N=28L=0.47471 mf=631.534 MHzT=1.5834463896921E-9 s
26.283LvZ=116N=29L=0.94941 mf=315.767 MHzT=3.1668927793841E-9 s
26.283LvZ=116N=30L=1.89882 mf=157.883 MHzT=6.3337855587683E-9 s
26.283LvZ=116N=31L=3.79764 mf=78.942 MHzT=1.2667571117537E-8 s
26.283LvZ=116N=32L=7.59528 mf=39.471 MHzT=2.5335142235073E-8 s
26.283LvZ=116N=33L=15.19057 mf=19.735 MHzT=5.0670284470146E-8 s
26.283LvZ=116N=34L=30.38114 mf=9.868 MHzT=1.0134056894029E-7 s
26.283LvZ=116N=35L=60.76228 mf=4.934 MHzT=2.0268113788058E-7 s
26.283LvZ=116N=36L=121.52455 mf=2.467 MHzT=4.0536227576117E-7 s
26.283LvZ=116N=37L=243.04911 mf=1.233 MHzT=8.1072455152234E-7 s
26.283LvZ=116N=38L=486.09821 mf=0.617 MHzT=1.6214491030447E-6 s
26.283LvZ=116N=39L=972.19642 mf=0.308 MHzT=3.2428982060894E-6 s
26.283LvZ=116N=40L=1944.39285 mf=0.154 MHzT=6.4857964121787E-6 s
26.283LvZ=116N=41L=3888.78570 mf=0.077 MHzT=1.2971592824357E-5 s
26.283LvZ=116N=42L=7777.57139 mf=0.039 MHzT=2.5943185648715E-5 s
26.283LvZ=116N=43L=15555.14279 mf=0.019 MHzT=5.188637129743E-5 s
26.283LvZ=116N=44L=31110.28558 mf=0.010 MHzT=0.00010377274259486 s
26.283LvZ=116N=45L=62220.57115 mf=0.005 MHzT=0.00020754548518972 s
26.283LvZ=116N=46L=124441.14230 mf=0.002 MHzT=0.00041509097037944 s
26.283LvZ=116N=47L=248882.28461 mf=0.001 MHzT=0.00083018194075887 s
26.283LvZ=116N=48L=497764.56921 mf=0.001 MHzT=0.0016603638815177 s
26.283LvZ=116N=49L=995529.13843 mf=0.000 MHzT=0.0033207277630355 s
26.283LvZ=116N=50L=1991058.27686 mf=0.000 MHzT=0.006641455526071 s
26.283LvZ=116N=51L=3982116.55372 mf=0.000 MHzT=0.013282911052142 s
26.283LvZ=116N=52L=7964233.10743 mf=0.000 MHzT=0.026565822104284 s
26.283LvZ=116N=53L=15928466.21487 mf=0.000 MHzT=0.053131644208568 s
26.283LvZ=116N=54L=31856932.42974 mf=0.000 MHzT=0.10626328841714 s
26.283LvZ=116N=55L=63713864.85947 mf=0.000 MHzT=0.21252657683427 s
26.283LvZ=116N=56L=127427729.71894 mf=0.000 MHzT=0.42505315366854 s
26.283LvZ=116N=57L=254855459.43789 mf=0.000 MHzT=0.85010630733709 s
26.283UusZ=117N=17L=0.00023 mf=1282326.790 MHzT=7.7983241679844E-13 s
26.283UusZ=117N=18L=0.00047 mf=641163.395 MHzT=1.5596648335969E-12 s
26.283UusZ=117N=19L=0.00094 mf=320581.698 MHzT=3.1193296671938E-12 s
26.283UusZ=117N=20L=0.00187 mf=160290.849 MHzT=6.2386593343875E-12 s
26.283UusZ=117N=21L=0.00374 mf=80145.424 MHzT=1.2477318668775E-11 s
26.283UusZ=117N=22L=0.00748 mf=40072.712 MHzT=2.495463733755E-11 s
26.283UusZ=117N=23L=0.01496 mf=20036.356 MHzT=4.99092746751E-11 s
26.283UusZ=117N=24L=0.02992 mf=10018.178 MHzT=9.98185493502E-11 s
26.283UusZ=117N=25L=0.05985 mf=5009.089 MHzT=1.996370987004E-10 s
26.283UusZ=117N=26L=0.11970 mf=2504.545 MHzT=3.992741974008E-10 s
26.283UusZ=117N=27L=0.23940 mf=1252.272 MHzT=7.985483948016E-10 s
26.283UusZ=117N=28L=0.47880 mf=626.136 MHzT=1.5970967896032E-9 s
26.283UusZ=117N=29L=0.95760 mf=313.068 MHzT=3.1941935792064E-9 s
26.283UusZ=117N=30L=1.91519 mf=156.534 MHzT=6.3883871584128E-9 s
26.283UusZ=117N=31L=3.83038 mf=78.267 MHzT=1.2776774316826E-8 s
26.283UusZ=117N=32L=7.66076 mf=39.134 MHzT=2.5553548633651E-8 s
26.283UusZ=117N=33L=15.32152 mf=19.567 MHzT=5.1107097267303E-8 s
26.283UusZ=117N=34L=30.64304 mf=9.783 MHzT=1.0221419453461E-7 s
26.283UusZ=117N=35L=61.28609 mf=4.892 MHzT=2.0442838906921E-7 s
26.283UusZ=117N=36L=122.57218 mf=2.446 MHzT=4.0885677813842E-7 s
26.283UusZ=117N=37L=245.14436 mf=1.223 MHzT=8.1771355627684E-7 s
26.283UusZ=117N=38L=490.28871 mf=0.611 MHzT=1.6354271125537E-6 s
26.283UusZ=117N=39L=980.57743 mf=0.306 MHzT=3.2708542251074E-6 s
26.283UusZ=117N=40L=1961.15486 mf=0.153 MHzT=6.5417084502147E-6 s
26.283UusZ=117N=41L=3922.30971 mf=0.076 MHzT=1.3083416900429E-5 s
26.283UusZ=117N=42L=7844.61942 mf=0.038 MHzT=2.6166833800859E-5 s
26.283UusZ=117N=43L=15689.23885 mf=0.019 MHzT=5.2333667601718E-5 s
26.283UusZ=117N=44L=31378.47769 mf=0.010 MHzT=0.00010466733520344 s
26.283UusZ=117N=45L=62756.95539 mf=0.005 MHzT=0.00020933467040687 s
26.283UusZ=117N=46L=125513.91077 mf=0.002 MHzT=0.00041866934081374 s
26.283UusZ=117N=47L=251027.82154 mf=0.001 MHzT=0.00083733868162748 s
26.283UusZ=117N=48L=502055.64309 mf=0.001 MHzT=0.001674677363255 s
26.283UusZ=117N=49L=1004111.28617 mf=0.000 MHzT=0.0033493547265099 s
26.283UusZ=117N=50L=2008222.57235 mf=0.000 MHzT=0.0066987094530199 s
26.283UusZ=117N=51L=4016445.14470 mf=0.000 MHzT=0.01339741890604 s
26.283UusZ=117N=52L=8032890.28939 mf=0.000 MHzT=0.02679483781208 s
26.283UusZ=117N=53L=16065780.57879 mf=0.000 MHzT=0.053589675624159 s
26.283UusZ=117N=54L=32131561.15758 mf=0.000 MHzT=0.10717935124832 s
26.283UusZ=117N=55L=64263122.31516 mf=0.000 MHzT=0.21435870249664 s
26.283UusZ=117N=56L=128526244.63032 mf=0.000 MHzT=0.42871740499327 s
26.283UusZ=117N=57L=257052489.26063 mf=0.000 MHzT=0.85743480998654 s
26.283UuoZ=118N=17L=0.00024 mf=1271459.614 MHzT=7.8649765113005E-13 s
26.283UuoZ=118N=18L=0.00047 mf=635729.807 MHzT=1.5729953022601E-12 s
26.283UuoZ=118N=19L=0.00094 mf=317864.904 MHzT=3.1459906045202E-12 s
26.283UuoZ=118N=20L=0.00189 mf=158932.452 MHzT=6.2919812090404E-12 s
26.283UuoZ=118N=21L=0.00377 mf=79466.226 MHzT=1.2583962418081E-11 s
26.283UuoZ=118N=22L=0.00755 mf=39733.113 MHzT=2.5167924836162E-11 s
26.283UuoZ=118N=23L=0.01509 mf=19866.556 MHzT=5.0335849672323E-11 s
26.283UuoZ=118N=24L=0.03018 mf=9933.278 MHzT=1.0067169934465E-10 s
26.283UuoZ=118N=25L=0.06036 mf=4966.639 MHzT=2.0134339868929E-10 s
26.283UuoZ=118N=26L=0.12072 mf=2483.320 MHzT=4.0268679737859E-10 s
26.283UuoZ=118N=27L=0.24144 mf=1241.660 MHzT=8.0537359475717E-10 s
26.283UuoZ=118N=28L=0.48289 mf=620.830 MHzT=1.6107471895143E-9 s
26.283UuoZ=118N=29L=0.96578 mf=310.415 MHzT=3.2214943790287E-9 s
26.283UuoZ=118N=30L=1.93156 mf=155.207 MHzT=6.4429887580574E-9 s
26.283UuoZ=118N=31L=3.86312 mf=77.604 MHzT=1.2885977516115E-8 s
26.283UuoZ=118N=32L=7.72624 mf=38.802 MHzT=2.5771955032229E-8 s
26.283UuoZ=118N=33L=15.45248 mf=19.401 MHzT=5.1543910064459E-8 s
26.283UuoZ=118N=34L=30.90495 mf=9.700 MHzT=1.0308782012892E-7 s
26.283UuoZ=118N=35L=61.80990 mf=4.850 MHzT=2.0617564025784E-7 s
26.283UuoZ=118N=36L=123.61980 mf=2.425 MHzT=4.1235128051567E-7 s
26.283UuoZ=118N=37L=247.23961 mf=1.213 MHzT=8.2470256103134E-7 s
26.283UuoZ=118N=38L=494.47922 mf=0.606 MHzT=1.6494051220627E-6 s
26.283UuoZ=118N=39L=988.95843 mf=0.303 MHzT=3.2988102441254E-6 s
26.283UuoZ=118N=40L=1977.91686 mf=0.152 MHzT=6.5976204882507E-6 s
26.283UuoZ=118N=41L=3955.83373 mf=0.076 MHzT=1.3195240976501E-5 s
26.283UuoZ=118N=42L=7911.66745 mf=0.038 MHzT=2.6390481953003E-5 s
26.283UuoZ=118N=43L=15823.33490 mf=0.019 MHzT=5.2780963906006E-5 s
26.283UuoZ=118N=44L=31646.66981 mf=0.009 MHzT=0.00010556192781201 s
26.283UuoZ=118N=45L=63293.33962 mf=0.005 MHzT=0.00021112385562402 s
26.283UuoZ=118N=46L=126586.67924 mf=0.002 MHzT=0.00042224771124805 s
26.283UuoZ=118N=47L=253173.35848 mf=0.001 MHzT=0.0008444954224961 s
26.283UuoZ=118N=48L=506346.71696 mf=0.001 MHzT=0.0016889908449922 s
26.283UuoZ=118N=49L=1012693.43392 mf=0.000 MHzT=0.0033779816899844 s
26.283UuoZ=118N=50L=2025386.86784 mf=0.000 MHzT=0.0067559633799688 s
26.283UuoZ=118N=51L=4050773.73568 mf=0.000 MHzT=0.013511926759938 s
26.283UuoZ=118N=52L=8101547.47136 mf=0.000 MHzT=0.027023853519875 s
26.283UuoZ=118N=53L=16203094.94271 mf=0.000 MHzT=0.05404770703975 s
26.283UuoZ=118N=54L=32406189.88542 mf=0.000 MHzT=0.1080954140795 s
26.283UuoZ=118N=55L=64812379.77084 mf=0.000 MHzT=0.216190828159 s
26.283UuoZ=118N=56L=129624759.54169 mf=0.000 MHzT=0.432381656318 s
26.283UuoZ=118N=57L=259249519.08337 mf=0.000 MHzT=0.864763312636 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de