Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Ce
B ZN[1pm=1.0E-12m][1MHz=1.0E6Hz]
2HZ=1N=17L=318021.3356331 pmf=942680331.18969 MHz
2HZ=1N=18L=636042.6712662 pmf=471340165.59485 MHz
2HZ=1N=19L=1272085.3425324 pmf=235670082.79742 MHz
2HZ=1N=20L=2544170.6850648 pmf=117835041.39871 MHz
2HZ=1N=21L=5088341.3701296 pmf=58917520.69936 MHz
2HZ=1N=22L=10176682.7402592 pmf=29458760.34968 MHz
2HZ=1N=23L=20353365.4805185 pmf=14729380.17484 MHz
2HZ=1N=24L=40706730.9610369 pmf=7364690.08742 MHz
2HZ=1N=25L=81413461.9220738 pmf=3682345.04371 MHz
2HZ=1N=26L=162826923.8441476 pmf=1841172.52185 MHz
2HZ=1N=27L=325653847.6882952 pmf=920586.26093 MHz
2HZ=1N=28L=651307695.3765905 pmf=460293.13046 MHz
2HZ=1N=29L=1302615390.7531810 pmf=230146.56523 MHz
2HZ=1N=30L=2605230781.5063620 pmf=115073.28262 MHz
2HZ=1N=31L=5210461563.0127239 pmf=57536.64131 MHz
2HZ=1N=32L=10420923126.0254478 pmf=28768.32065 MHz
2HZ=1N=33L=20841846252.0508957 pmf=14384.16033 MHz
2HZ=1N=34L=41683692504.1017914 pmf=7192.08016 MHz
2HZ=1N=35L=83367385008.2035828 pmf=3596.04008 MHz
2HZ=1N=36L=166734770016.4071655 pmf=1798.02004 MHz
2HZ=1N=37L=333469540032.8143311 pmf=899.01002 MHz
2HZ=1N=38L=666939080065.6286621 pmf=449.50501 MHz
2HZ=1N=39L=1333878160131.2573242 pmf=224.75251 MHz
2HZ=1N=40L=2667756320262.5146484 pmf=112.37625 MHz
2HZ=1N=41L=5335512640525.0292969 pmf=56.18813 MHz
2HZ=1N=42L=10671025281050.0585938 pmf=28.09406 MHz
2HZ=1N=43L=21342050562100.1171875 pmf=14.04703 MHz
2HZ=1N=44L=42684101124200.2343750 pmf=7.02352 MHz
2HZ=1N=45L=85368202248400.4687500 pmf=3.51176 MHz
2HZ=1N=46L=170736404496800.9375000 pmf=1.75588 MHz
2HZ=1N=47L=341472808993601.8750000 pmf=0.87794 MHz
2HZ=1N=48L=682945617987203.7500000 pmf=0.43897 MHz
2HZ=1N=49L=1365891235974407.5000000 pmf=0.21948 MHz
2HZ=1N=50L=2731782471948815.0000000 pmf=0.10974 MHz
2HZ=1N=51L=5463564943897630.0000000 pmf=0.05487 MHz
2HZ=1N=52L=10927129887795260.0000000 pmf=0.02744 MHz
2HZ=1N=53L=21854259775590520.0000000 pmf=0.01372 MHz
2HZ=1N=54L=43708519551181040.0000000 pmf=0.00686 MHz
2HZ=1N=55L=87417039102362080.0000000 pmf=0.00343 MHz
2HZ=1N=56L=174834078204724160.0000000 pmf=0.00171 MHz
2HZ=1N=57L=349668156409448320.0000000 pmf=0.00086 MHz
2HeZ=2N=17L=636042.6712662 pmf=471340165.59485 MHz
2HeZ=2N=18L=1272085.3425324 pmf=235670082.79742 MHz
2HeZ=2N=19L=2544170.6850648 pmf=117835041.39871 MHz
2HeZ=2N=20L=5088341.3701296 pmf=58917520.69936 MHz
2HeZ=2N=21L=10176682.7402592 pmf=29458760.34968 MHz
2HeZ=2N=22L=20353365.4805185 pmf=14729380.17484 MHz
2HeZ=2N=23L=40706730.9610369 pmf=7364690.08742 MHz
2HeZ=2N=24L=81413461.9220738 pmf=3682345.04371 MHz
2HeZ=2N=25L=162826923.8441476 pmf=1841172.52185 MHz
2HeZ=2N=26L=325653847.6882952 pmf=920586.26093 MHz
2HeZ=2N=27L=651307695.3765905 pmf=460293.13046 MHz
2HeZ=2N=28L=1302615390.7531810 pmf=230146.56523 MHz
2HeZ=2N=29L=2605230781.5063620 pmf=115073.28262 MHz
2HeZ=2N=30L=5210461563.0127239 pmf=57536.64131 MHz
2HeZ=2N=31L=10420923126.0254478 pmf=28768.32065 MHz
2HeZ=2N=32L=20841846252.0508957 pmf=14384.16033 MHz
2HeZ=2N=33L=41683692504.1017914 pmf=7192.08016 MHz
2HeZ=2N=34L=83367385008.2035828 pmf=3596.04008 MHz
2HeZ=2N=35L=166734770016.4071655 pmf=1798.02004 MHz
2HeZ=2N=36L=333469540032.8143311 pmf=899.01002 MHz
2HeZ=2N=37L=666939080065.6286621 pmf=449.50501 MHz
2HeZ=2N=38L=1333878160131.2573242 pmf=224.75251 MHz
2HeZ=2N=39L=2667756320262.5146484 pmf=112.37625 MHz
2HeZ=2N=40L=5335512640525.0292969 pmf=56.18813 MHz
2HeZ=2N=41L=10671025281050.0585938 pmf=28.09406 MHz
2HeZ=2N=42L=21342050562100.1171875 pmf=14.04703 MHz
2HeZ=2N=43L=42684101124200.2343750 pmf=7.02352 MHz
2HeZ=2N=44L=85368202248400.4687500 pmf=3.51176 MHz
2HeZ=2N=45L=170736404496800.9375000 pmf=1.75588 MHz
2HeZ=2N=46L=341472808993601.8750000 pmf=0.87794 MHz
2HeZ=2N=47L=682945617987203.7500000 pmf=0.43897 MHz
2HeZ=2N=48L=1365891235974407.5000000 pmf=0.21948 MHz
2HeZ=2N=49L=2731782471948815.0000000 pmf=0.10974 MHz
2HeZ=2N=50L=5463564943897630.0000000 pmf=0.05487 MHz
2HeZ=2N=51L=10927129887795260.0000000 pmf=0.02744 MHz
2HeZ=2N=52L=21854259775590520.0000000 pmf=0.01372 MHz
2HeZ=2N=53L=43708519551181040.0000000 pmf=0.00686 MHz
2HeZ=2N=54L=87417039102362080.0000000 pmf=0.00343 MHz
2HeZ=2N=55L=174834078204724160.0000000 pmf=0.00171 MHz
2HeZ=2N=56L=349668156409448320.0000000 pmf=0.00086 MHz
2HeZ=2N=57L=699336312818896640.0000000 pmf=0.00043 MHz
2LiZ=3N=17L=954064.0068993 pmf=314226777.06323 MHz
2LiZ=3N=18L=1908128.0137986 pmf=157113388.53162 MHz
2LiZ=3N=19L=3816256.0275972 pmf=78556694.26581 MHz
2LiZ=3N=20L=7632512.0551944 pmf=39278347.13290 MHz
2LiZ=3N=21L=15265024.1103888 pmf=19639173.56645 MHz
2LiZ=3N=22L=30530048.2207777 pmf=9819586.78323 MHz
2LiZ=3N=23L=61060096.4415554 pmf=4909793.39161 MHz
2LiZ=3N=24L=122120192.8831107 pmf=2454896.69581 MHz
2LiZ=3N=25L=244240385.7662214 pmf=1227448.34790 MHz
2LiZ=3N=26L=488480771.5324429 pmf=613724.17395 MHz
2LiZ=3N=27L=976961543.0648857 pmf=306862.08698 MHz
2LiZ=3N=28L=1953923086.1297715 pmf=153431.04349 MHz
2LiZ=3N=29L=3907846172.2595429 pmf=76715.52174 MHz
2LiZ=3N=30L=7815692344.5190859 pmf=38357.76087 MHz
2LiZ=3N=31L=15631384689.0381718 pmf=19178.88044 MHz
2LiZ=3N=32L=31262769378.0763435 pmf=9589.44022 MHz
2LiZ=3N=33L=62525538756.1526871 pmf=4794.72011 MHz
2LiZ=3N=34L=125051077512.3053741 pmf=2397.36005 MHz
2LiZ=3N=35L=250102155024.6107483 pmf=1198.68003 MHz
2LiZ=3N=36L=500204310049.2214966 pmf=599.34001 MHz
2LiZ=3N=37L=1000408620098.4429932 pmf=299.67001 MHz
2LiZ=3N=38L=2000817240196.8859863 pmf=149.83500 MHz
2LiZ=3N=39L=4001634480393.7719727 pmf=74.91750 MHz
2LiZ=3N=40L=8003268960787.5439453 pmf=37.45875 MHz
2LiZ=3N=41L=16006537921575.0878906 pmf=18.72938 MHz
2LiZ=3N=42L=32013075843150.1757812 pmf=9.36469 MHz
2LiZ=3N=43L=64026151686300.3515625 pmf=4.68234 MHz
2LiZ=3N=44L=128052303372600.7031250 pmf=2.34117 MHz
2LiZ=3N=45L=256104606745201.4062500 pmf=1.17059 MHz
2LiZ=3N=46L=512209213490402.8125000 pmf=0.58529 MHz
2LiZ=3N=47L=1024418426980805.6250000 pmf=0.29265 MHz
2LiZ=3N=48L=2048836853961611.2500000 pmf=0.14632 MHz
2LiZ=3N=49L=4097673707923222.5000000 pmf=0.07316 MHz
2LiZ=3N=50L=8195347415846445.0000000 pmf=0.03658 MHz
2LiZ=3N=51L=16390694831692890.0000000 pmf=0.01829 MHz
2LiZ=3N=52L=32781389663385780.0000000 pmf=0.00915 MHz
2LiZ=3N=53L=65562779326771560.0000000 pmf=0.00457 MHz
2LiZ=3N=54L=131125558653543120.0000000 pmf=0.00229 MHz
2LiZ=3N=55L=262251117307086240.0000000 pmf=0.00114 MHz
2LiZ=3N=56L=524502234614172480.0000000 pmf=0.00057 MHz
2LiZ=3N=57L=1049004469228344960.0000000 pmf=0.00029 MHz
2BeZ=4N=17L=1272085.3425324 pmf=235670082.79742 MHz
2BeZ=4N=18L=2544170.6850648 pmf=117835041.39871 MHz
2BeZ=4N=19L=5088341.3701296 pmf=58917520.69936 MHz
2BeZ=4N=20L=10176682.7402592 pmf=29458760.34968 MHz
2BeZ=4N=21L=20353365.4805185 pmf=14729380.17484 MHz
2BeZ=4N=22L=40706730.9610369 pmf=7364690.08742 MHz
2BeZ=4N=23L=81413461.9220738 pmf=3682345.04371 MHz
2BeZ=4N=24L=162826923.8441476 pmf=1841172.52185 MHz
2BeZ=4N=25L=325653847.6882952 pmf=920586.26093 MHz
2BeZ=4N=26L=651307695.3765905 pmf=460293.13046 MHz
2BeZ=4N=27L=1302615390.7531810 pmf=230146.56523 MHz
2BeZ=4N=28L=2605230781.5063620 pmf=115073.28262 MHz
2BeZ=4N=29L=5210461563.0127239 pmf=57536.64131 MHz
2BeZ=4N=30L=10420923126.0254478 pmf=28768.32065 MHz
2BeZ=4N=31L=20841846252.0508957 pmf=14384.16033 MHz
2BeZ=4N=32L=41683692504.1017914 pmf=7192.08016 MHz
2BeZ=4N=33L=83367385008.2035828 pmf=3596.04008 MHz
2BeZ=4N=34L=166734770016.4071655 pmf=1798.02004 MHz
2BeZ=4N=35L=333469540032.8143311 pmf=899.01002 MHz
2BeZ=4N=36L=666939080065.6286621 pmf=449.50501 MHz
2BeZ=4N=37L=1333878160131.2573242 pmf=224.75251 MHz
2BeZ=4N=38L=2667756320262.5146484 pmf=112.37625 MHz
2BeZ=4N=39L=5335512640525.0292969 pmf=56.18813 MHz
2BeZ=4N=40L=10671025281050.0585938 pmf=28.09406 MHz
2BeZ=4N=41L=21342050562100.1171875 pmf=14.04703 MHz
2BeZ=4N=42L=42684101124200.2343750 pmf=7.02352 MHz
2BeZ=4N=43L=85368202248400.4687500 pmf=3.51176 MHz
2BeZ=4N=44L=170736404496800.9375000 pmf=1.75588 MHz
2BeZ=4N=45L=341472808993601.8750000 pmf=0.87794 MHz
2BeZ=4N=46L=682945617987203.7500000 pmf=0.43897 MHz
2BeZ=4N=47L=1365891235974407.5000000 pmf=0.21948 MHz
2BeZ=4N=48L=2731782471948815.0000000 pmf=0.10974 MHz
2BeZ=4N=49L=5463564943897630.0000000 pmf=0.05487 MHz
2BeZ=4N=50L=10927129887795260.0000000 pmf=0.02744 MHz
2BeZ=4N=51L=21854259775590520.0000000 pmf=0.01372 MHz
2BeZ=4N=52L=43708519551181040.0000000 pmf=0.00686 MHz
2BeZ=4N=53L=87417039102362080.0000000 pmf=0.00343 MHz
2BeZ=4N=54L=174834078204724160.0000000 pmf=0.00171 MHz
2BeZ=4N=55L=349668156409448320.0000000 pmf=0.00086 MHz
2BeZ=4N=56L=699336312818896640.0000000 pmf=0.00043 MHz
2BeZ=4N=57L=1398672625637793280.0000000 pmf=0.00021 MHz
2BZ=5N=17L=1590106.6781655 pmf=188536066.23794 MHz
2BZ=5N=18L=3180213.3563310 pmf=94268033.11897 MHz
2BZ=5N=19L=6360426.7126620 pmf=47134016.55948 MHz
2BZ=5N=20L=12720853.4253240 pmf=23567008.27974 MHz
2BZ=5N=21L=25441706.8506481 pmf=11783504.13987 MHz
2BZ=5N=22L=50883413.7012961 pmf=5891752.06994 MHz
2BZ=5N=23L=101766827.4025923 pmf=2945876.03497 MHz
2BZ=5N=24L=203533654.8051845 pmf=1472938.01748 MHz
2BZ=5N=25L=407067309.6103690 pmf=736469.00874 MHz
2BZ=5N=26L=814134619.2207381 pmf=368234.50437 MHz
2BZ=5N=27L=1628269238.4414761 pmf=184117.25219 MHz
2BZ=5N=28L=3256538476.8829522 pmf=92058.62609 MHz
2BZ=5N=29L=6513076953.7659044 pmf=46029.31305 MHz
2BZ=5N=30L=13026153907.5318089 pmf=23014.65652 MHz
2BZ=5N=31L=26052307815.0636177 pmf=11507.32826 MHz
2BZ=5N=32L=52104615630.1272354 pmf=5753.66413 MHz
2BZ=5N=33L=104209231260.2544708 pmf=2876.83207 MHz
2BZ=5N=34L=208418462520.5089417 pmf=1438.41603 MHz
2BZ=5N=35L=416836925041.0178833 pmf=719.20802 MHz
2BZ=5N=36L=833673850082.0357666 pmf=359.60401 MHz
2BZ=5N=37L=1667347700164.0715332 pmf=179.80200 MHz
2BZ=5N=38L=3334695400328.1430664 pmf=89.90100 MHz
2BZ=5N=39L=6669390800656.2861328 pmf=44.95050 MHz
2BZ=5N=40L=13338781601312.5722656 pmf=22.47525 MHz
2BZ=5N=41L=26677563202625.1445312 pmf=11.23763 MHz
2BZ=5N=42L=53355126405250.2890625 pmf=5.61881 MHz
2BZ=5N=43L=106710252810500.5781250 pmf=2.80941 MHz
2BZ=5N=44L=213420505621001.1562500 pmf=1.40470 MHz
2BZ=5N=45L=426841011242002.3125000 pmf=0.70235 MHz
2BZ=5N=46L=853682022484004.6250000 pmf=0.35118 MHz
2BZ=5N=47L=1707364044968009.2500000 pmf=0.17559 MHz
2BZ=5N=48L=3414728089936018.5000000 pmf=0.08779 MHz
2BZ=5N=49L=6829456179872037.0000000 pmf=0.04390 MHz
2BZ=5N=50L=13658912359744074.0000000 pmf=0.02195 MHz
2BZ=5N=51L=27317824719488148.0000000 pmf=0.01097 MHz
2BZ=5N=52L=54635649438976296.0000000 pmf=0.00549 MHz
2BZ=5N=53L=109271298877952592.0000000 pmf=0.00274 MHz
2BZ=5N=54L=218542597755905184.0000000 pmf=0.00137 MHz
2BZ=5N=55L=437085195511810368.0000000 pmf=0.00069 MHz
2BZ=5N=56L=874170391023620736.0000000 pmf=0.00034 MHz
2BZ=5N=57L=1748340782047241472.0000000 pmf=0.00017 MHz
2CZ=6N=17L=1908128.0137986 pmf=157113388.53162 MHz
2CZ=6N=18L=3816256.0275972 pmf=78556694.26581 MHz
2CZ=6N=19L=7632512.0551944 pmf=39278347.13290 MHz
2CZ=6N=20L=15265024.1103888 pmf=19639173.56645 MHz
2CZ=6N=21L=30530048.2207777 pmf=9819586.78323 MHz
2CZ=6N=22L=61060096.4415554 pmf=4909793.39161 MHz
2CZ=6N=23L=122120192.8831107 pmf=2454896.69581 MHz
2CZ=6N=24L=244240385.7662214 pmf=1227448.34790 MHz
2CZ=6N=25L=488480771.5324429 pmf=613724.17395 MHz
2CZ=6N=26L=976961543.0648857 pmf=306862.08698 MHz
2CZ=6N=27L=1953923086.1297715 pmf=153431.04349 MHz
2CZ=6N=28L=3907846172.2595429 pmf=76715.52174 MHz
2CZ=6N=29L=7815692344.5190859 pmf=38357.76087 MHz
2CZ=6N=30L=15631384689.0381718 pmf=19178.88044 MHz
2CZ=6N=31L=31262769378.0763435 pmf=9589.44022 MHz
2CZ=6N=32L=62525538756.1526871 pmf=4794.72011 MHz
2CZ=6N=33L=125051077512.3053741 pmf=2397.36005 MHz
2CZ=6N=34L=250102155024.6107483 pmf=1198.68003 MHz
2CZ=6N=35L=500204310049.2214966 pmf=599.34001 MHz
2CZ=6N=36L=1000408620098.4429932 pmf=299.67001 MHz
2CZ=6N=37L=2000817240196.8859863 pmf=149.83500 MHz
2CZ=6N=38L=4001634480393.7719727 pmf=74.91750 MHz
2CZ=6N=39L=8003268960787.5439453 pmf=37.45875 MHz
2CZ=6N=40L=16006537921575.0878906 pmf=18.72938 MHz
2CZ=6N=41L=32013075843150.1757812 pmf=9.36469 MHz
2CZ=6N=42L=64026151686300.3515625 pmf=4.68234 MHz
2CZ=6N=43L=128052303372600.7031250 pmf=2.34117 MHz
2CZ=6N=44L=256104606745201.4062500 pmf=1.17059 MHz
2CZ=6N=45L=512209213490402.8125000 pmf=0.58529 MHz
2CZ=6N=46L=1024418426980805.6250000 pmf=0.29265 MHz
2CZ=6N=47L=2048836853961611.2500000 pmf=0.14632 MHz
2CZ=6N=48L=4097673707923222.5000000 pmf=0.07316 MHz
2CZ=6N=49L=8195347415846445.0000000 pmf=0.03658 MHz
2CZ=6N=50L=16390694831692890.0000000 pmf=0.01829 MHz
2CZ=6N=51L=32781389663385780.0000000 pmf=0.00915 MHz
2CZ=6N=52L=65562779326771560.0000000 pmf=0.00457 MHz
2CZ=6N=53L=131125558653543120.0000000 pmf=0.00229 MHz
2CZ=6N=54L=262251117307086240.0000000 pmf=0.00114 MHz
2CZ=6N=55L=524502234614172480.0000000 pmf=0.00057 MHz
2CZ=6N=56L=1049004469228344960.0000000 pmf=0.00029 MHz
2CZ=6N=57L=2098008938456689920.0000000 pmf=0.00014 MHz
2NZ=7N=17L=2226149.3494317 pmf=134668618.74139 MHz
2NZ=7N=18L=4452298.6988634 pmf=67334309.37069 MHz
2NZ=7N=19L=8904597.3977268 pmf=33667154.68535 MHz
2NZ=7N=20L=17809194.7954536 pmf=16833577.34267 MHz
2NZ=7N=21L=35618389.5909073 pmf=8416788.67134 MHz
2NZ=7N=22L=71236779.1818146 pmf=4208394.33567 MHz
2NZ=7N=23L=142473558.3636292 pmf=2104197.16783 MHz
2NZ=7N=24L=284947116.7272583 pmf=1052098.58392 MHz
2NZ=7N=25L=569894233.4545166 pmf=526049.29196 MHz
2NZ=7N=26L=1139788466.9090333 pmf=263024.64598 MHz
2NZ=7N=27L=2279576933.8180666 pmf=131512.32299 MHz
2NZ=7N=28L=4559153867.6361332 pmf=65756.16149 MHz
2NZ=7N=29L=9118307735.2722664 pmf=32878.08075 MHz
2NZ=7N=30L=18236615470.5445328 pmf=16439.04037 MHz
2NZ=7N=31L=36473230941.0890656 pmf=8219.52019 MHz
2NZ=7N=32L=72946461882.1781311 pmf=4109.76009 MHz
2NZ=7N=33L=145892923764.3562622 pmf=2054.88005 MHz
2NZ=7N=34L=291785847528.7125244 pmf=1027.44002 MHz
2NZ=7N=35L=583571695057.4250488 pmf=513.72001 MHz
2NZ=7N=36L=1167143390114.8500977 pmf=256.86001 MHz
2NZ=7N=37L=2334286780229.7001953 pmf=128.43000 MHz
2NZ=7N=38L=4668573560459.4003906 pmf=64.21500 MHz
2NZ=7N=39L=9337147120918.8007812 pmf=32.10750 MHz
2NZ=7N=40L=18674294241837.6015625 pmf=16.05375 MHz
2NZ=7N=41L=37348588483675.2031250 pmf=8.02688 MHz
2NZ=7N=42L=74697176967350.4062500 pmf=4.01344 MHz
2NZ=7N=43L=149394353934700.8125000 pmf=2.00672 MHz
2NZ=7N=44L=298788707869401.6250000 pmf=1.00336 MHz
2NZ=7N=45L=597577415738803.2500000 pmf=0.50168 MHz
2NZ=7N=46L=1195154831477606.5000000 pmf=0.25084 MHz
2NZ=7N=47L=2390309662955213.0000000 pmf=0.12542 MHz
2NZ=7N=48L=4780619325910426.0000000 pmf=0.06271 MHz
2NZ=7N=49L=9561238651820852.0000000 pmf=0.03135 MHz
2NZ=7N=50L=19122477303641704.0000000 pmf=0.01568 MHz
2NZ=7N=51L=38244954607283408.0000000 pmf=0.00784 MHz
2NZ=7N=52L=76489909214566816.0000000 pmf=0.00392 MHz
2NZ=7N=53L=152979818429133632.0000000 pmf=0.00196 MHz
2NZ=7N=54L=305959636858267264.0000000 pmf=0.00098 MHz
2NZ=7N=55L=611919273716534528.0000000 pmf=0.00049 MHz
2NZ=7N=56L=1223838547433069056.0000000 pmf=0.00024 MHz
2NZ=7N=57L=2447677094866138112.0000000 pmf=0.00012 MHz
2OZ=8N=17L=2544170.6850648 pmf=117835041.39871 MHz
2OZ=8N=18L=5088341.3701296 pmf=58917520.69936 MHz
2OZ=8N=19L=10176682.7402592 pmf=29458760.34968 MHz
2OZ=8N=20L=20353365.4805185 pmf=14729380.17484 MHz
2OZ=8N=21L=40706730.9610369 pmf=7364690.08742 MHz
2OZ=8N=22L=81413461.9220738 pmf=3682345.04371 MHz
2OZ=8N=23L=162826923.8441476 pmf=1841172.52185 MHz
2OZ=8N=24L=325653847.6882952 pmf=920586.26093 MHz
2OZ=8N=25L=651307695.3765905 pmf=460293.13046 MHz
2OZ=8N=26L=1302615390.7531810 pmf=230146.56523 MHz
2OZ=8N=27L=2605230781.5063620 pmf=115073.28262 MHz
2OZ=8N=28L=5210461563.0127239 pmf=57536.64131 MHz
2OZ=8N=29L=10420923126.0254478 pmf=28768.32065 MHz
2OZ=8N=30L=20841846252.0508957 pmf=14384.16033 MHz
2OZ=8N=31L=41683692504.1017914 pmf=7192.08016 MHz
2OZ=8N=32L=83367385008.2035828 pmf=3596.04008 MHz
2OZ=8N=33L=166734770016.4071655 pmf=1798.02004 MHz
2OZ=8N=34L=333469540032.8143311 pmf=899.01002 MHz
2OZ=8N=35L=666939080065.6286621 pmf=449.50501 MHz
2OZ=8N=36L=1333878160131.2573242 pmf=224.75251 MHz
2OZ=8N=37L=2667756320262.5146484 pmf=112.37625 MHz
2OZ=8N=38L=5335512640525.0292969 pmf=56.18813 MHz
2OZ=8N=39L=10671025281050.0585938 pmf=28.09406 MHz
2OZ=8N=40L=21342050562100.1171875 pmf=14.04703 MHz
2OZ=8N=41L=42684101124200.2343750 pmf=7.02352 MHz
2OZ=8N=42L=85368202248400.4687500 pmf=3.51176 MHz
2OZ=8N=43L=170736404496800.9375000 pmf=1.75588 MHz
2OZ=8N=44L=341472808993601.8750000 pmf=0.87794 MHz
2OZ=8N=45L=682945617987203.7500000 pmf=0.43897 MHz
2OZ=8N=46L=1365891235974407.5000000 pmf=0.21948 MHz
2OZ=8N=47L=2731782471948815.0000000 pmf=0.10974 MHz
2OZ=8N=48L=5463564943897630.0000000 pmf=0.05487 MHz
2OZ=8N=49L=10927129887795260.0000000 pmf=0.02744 MHz
2OZ=8N=50L=21854259775590520.0000000 pmf=0.01372 MHz
2OZ=8N=51L=43708519551181040.0000000 pmf=0.00686 MHz
2OZ=8N=52L=87417039102362080.0000000 pmf=0.00343 MHz
2OZ=8N=53L=174834078204724160.0000000 pmf=0.00171 MHz
2OZ=8N=54L=349668156409448320.0000000 pmf=0.00086 MHz
2OZ=8N=55L=699336312818896640.0000000 pmf=0.00043 MHz
2OZ=8N=56L=1398672625637793280.0000000 pmf=0.00021 MHz
2OZ=8N=57L=2797345251275586560.0000000 pmf=0.00011 MHz
2FZ=9N=17L=2862192.0206979 pmf=104742259.02108 MHz
2FZ=9N=18L=5724384.0413958 pmf=52371129.51054 MHz
2FZ=9N=19L=11448768.0827916 pmf=26185564.75527 MHz
2FZ=9N=20L=22897536.1655833 pmf=13092782.37763 MHz
2FZ=9N=21L=45795072.3311665 pmf=6546391.18882 MHz
2FZ=9N=22L=91590144.6623330 pmf=3273195.59441 MHz
2FZ=9N=23L=183180289.3246661 pmf=1636597.79720 MHz
2FZ=9N=24L=366360578.6493322 pmf=818298.89860 MHz
2FZ=9N=25L=732721157.2986643 pmf=409149.44930 MHz
2FZ=9N=26L=1465442314.5973287 pmf=204574.72465 MHz
2FZ=9N=27L=2930884629.1946573 pmf=102287.36233 MHz
2FZ=9N=28L=5861769258.3893147 pmf=51143.68116 MHz
2FZ=9N=29L=11723538516.7786293 pmf=25571.84058 MHz
2FZ=9N=30L=23447077033.5572586 pmf=12785.92029 MHz
2FZ=9N=31L=46894154067.1145172 pmf=6392.96015 MHz
2FZ=9N=32L=93788308134.2290344 pmf=3196.48007 MHz
2FZ=9N=33L=187576616268.4580688 pmf=1598.24004 MHz
2FZ=9N=34L=375153232536.9161377 pmf=799.12002 MHz
2FZ=9N=35L=750306465073.8322754 pmf=399.56001 MHz
2FZ=9N=36L=1500612930147.6645508 pmf=199.78000 MHz
2FZ=9N=37L=3001225860295.3291016 pmf=99.89000 MHz
2FZ=9N=38L=6002451720590.6582031 pmf=49.94500 MHz
2FZ=9N=39L=12004903441181.3164062 pmf=24.97250 MHz
2FZ=9N=40L=24009806882362.6328125 pmf=12.48625 MHz
2FZ=9N=41L=48019613764725.2656250 pmf=6.24313 MHz
2FZ=9N=42L=96039227529450.5312500 pmf=3.12156 MHz
2FZ=9N=43L=192078455058901.0625000 pmf=1.56078 MHz
2FZ=9N=44L=384156910117802.1250000 pmf=0.78039 MHz
2FZ=9N=45L=768313820235604.2500000 pmf=0.39020 MHz
2FZ=9N=46L=1536627640471208.5000000 pmf=0.19510 MHz
2FZ=9N=47L=3073255280942417.0000000 pmf=0.09755 MHz
2FZ=9N=48L=6146510561884834.0000000 pmf=0.04877 MHz
2FZ=9N=49L=12293021123769668.0000000 pmf=0.02439 MHz
2FZ=9N=50L=24586042247539336.0000000 pmf=0.01219 MHz
2FZ=9N=51L=49172084495078672.0000000 pmf=0.00610 MHz
2FZ=9N=52L=98344168990157344.0000000 pmf=0.00305 MHz
2FZ=9N=53L=196688337980314688.0000000 pmf=0.00152 MHz
2FZ=9N=54L=393376675960629376.0000000 pmf=0.00076 MHz
2FZ=9N=55L=786753351921258752.0000000 pmf=0.00038 MHz
2FZ=9N=56L=1573506703842517504.0000000 pmf=0.00019 MHz
2FZ=9N=57L=3147013407685035008.0000000 pmf=0.00010 MHz
2NeZ=10N=17L=3180213.3563310 pmf=94268033.11897 MHz
2NeZ=10N=18L=6360426.7126620 pmf=47134016.55948 MHz
2NeZ=10N=19L=12720853.4253240 pmf=23567008.27974 MHz
2NeZ=10N=20L=25441706.8506481 pmf=11783504.13987 MHz
2NeZ=10N=21L=50883413.7012961 pmf=5891752.06994 MHz
2NeZ=10N=22L=101766827.4025923 pmf=2945876.03497 MHz
2NeZ=10N=23L=203533654.8051845 pmf=1472938.01748 MHz
2NeZ=10N=24L=407067309.6103690 pmf=736469.00874 MHz
2NeZ=10N=25L=814134619.2207381 pmf=368234.50437 MHz
2NeZ=10N=26L=1628269238.4414761 pmf=184117.25219 MHz
2NeZ=10N=27L=3256538476.8829522 pmf=92058.62609 MHz
2NeZ=10N=28L=6513076953.7659044 pmf=46029.31305 MHz
2NeZ=10N=29L=13026153907.5318089 pmf=23014.65652 MHz
2NeZ=10N=30L=26052307815.0636177 pmf=11507.32826 MHz
2NeZ=10N=31L=52104615630.1272354 pmf=5753.66413 MHz
2NeZ=10N=32L=104209231260.2544708 pmf=2876.83207 MHz
2NeZ=10N=33L=208418462520.5089417 pmf=1438.41603 MHz
2NeZ=10N=34L=416836925041.0178833 pmf=719.20802 MHz
2NeZ=10N=35L=833673850082.0357666 pmf=359.60401 MHz
2NeZ=10N=36L=1667347700164.0715332 pmf=179.80200 MHz
2NeZ=10N=37L=3334695400328.1430664 pmf=89.90100 MHz
2NeZ=10N=38L=6669390800656.2861328 pmf=44.95050 MHz
2NeZ=10N=39L=13338781601312.5722656 pmf=22.47525 MHz
2NeZ=10N=40L=26677563202625.1445312 pmf=11.23763 MHz
2NeZ=10N=41L=53355126405250.2890625 pmf=5.61881 MHz
2NeZ=10N=42L=106710252810500.5781250 pmf=2.80941 MHz
2NeZ=10N=43L=213420505621001.1562500 pmf=1.40470 MHz
2NeZ=10N=44L=426841011242002.3125000 pmf=0.70235 MHz
2NeZ=10N=45L=853682022484004.6250000 pmf=0.35118 MHz
2NeZ=10N=46L=1707364044968009.2500000 pmf=0.17559 MHz
2NeZ=10N=47L=3414728089936018.5000000 pmf=0.08779 MHz
2NeZ=10N=48L=6829456179872037.0000000 pmf=0.04390 MHz
2NeZ=10N=49L=13658912359744074.0000000 pmf=0.02195 MHz
2NeZ=10N=50L=27317824719488148.0000000 pmf=0.01097 MHz
2NeZ=10N=51L=54635649438976296.0000000 pmf=0.00549 MHz
2NeZ=10N=52L=109271298877952592.0000000 pmf=0.00274 MHz
2NeZ=10N=53L=218542597755905184.0000000 pmf=0.00137 MHz
2NeZ=10N=54L=437085195511810368.0000000 pmf=0.00069 MHz
2NeZ=10N=55L=874170391023620736.0000000 pmf=0.00034 MHz
2NeZ=10N=56L=1748340782047241472.0000000 pmf=0.00017 MHz
2NeZ=10N=57L=3496681564094482944.0000000 pmf=0.00009 MHz
2NaZ=11N=17L=3498234.6919641 pmf=85698211.92634 MHz
2NaZ=11N=18L=6996469.3839282 pmf=42849105.96317 MHz
2NaZ=11N=19L=13992938.7678564 pmf=21424552.98158 MHz
2NaZ=11N=20L=27985877.5357129 pmf=10712276.49079 MHz
2NaZ=11N=21L=55971755.0714257 pmf=5356138.24540 MHz
2NaZ=11N=22L=111943510.1428515 pmf=2678069.12270 MHz
2NaZ=11N=23L=223887020.2857030 pmf=1339034.56135 MHz
2NaZ=11N=24L=447774040.5714059 pmf=669517.28067 MHz
2NaZ=11N=25L=895548081.1428119 pmf=334758.64034 MHz
2NaZ=11N=26L=1791096162.2856238 pmf=167379.32017 MHz
2NaZ=11N=27L=3582192324.5712476 pmf=83689.66008 MHz
2NaZ=11N=28L=7164384649.1424952 pmf=41844.83004 MHz
2NaZ=11N=29L=14328769298.2849903 pmf=20922.41502 MHz
2NaZ=11N=30L=28657538596.5699806 pmf=10461.20751 MHz
2NaZ=11N=31L=57315077193.1399612 pmf=5230.60376 MHz
2NaZ=11N=32L=114630154386.2799225 pmf=2615.30188 MHz
2NaZ=11N=33L=229260308772.5598450 pmf=1307.65094 MHz
2NaZ=11N=34L=458520617545.1196899 pmf=653.82547 MHz
2NaZ=11N=35L=917041235090.2393799 pmf=326.91273 MHz
2NaZ=11N=36L=1834082470180.4787598 pmf=163.45637 MHz
2NaZ=11N=37L=3668164940360.9575195 pmf=81.72818 MHz
2NaZ=11N=38L=7336329880721.9150391 pmf=40.86409 MHz
2NaZ=11N=39L=14672659761443.8300781 pmf=20.43205 MHz
2NaZ=11N=40L=29345319522887.6601562 pmf=10.21602 MHz
2NaZ=11N=41L=58690639045775.3203125 pmf=5.10801 MHz
2NaZ=11N=42L=117381278091550.6406250 pmf=2.55401 MHz
2NaZ=11N=43L=234762556183101.2812500 pmf=1.27700 MHz
2NaZ=11N=44L=469525112366202.5625000 pmf=0.63850 MHz
2NaZ=11N=45L=939050224732405.1250000 pmf=0.31925 MHz
2NaZ=11N=46L=1878100449464810.2500000 pmf=0.15963 MHz
2NaZ=11N=47L=3756200898929620.5000000 pmf=0.07981 MHz
2NaZ=11N=48L=7512401797859241.0000000 pmf=0.03991 MHz
2NaZ=11N=49L=15024803595718482.0000000 pmf=0.01995 MHz
2NaZ=11N=50L=30049607191436964.0000000 pmf=0.00998 MHz
2NaZ=11N=51L=60099214382873928.0000000 pmf=0.00499 MHz
2NaZ=11N=52L=120198428765747856.0000000 pmf=0.00249 MHz
2NaZ=11N=53L=240396857531495712.0000000 pmf=0.00125 MHz
2NaZ=11N=54L=480793715062991424.0000000 pmf=0.00062 MHz
2NaZ=11N=55L=961587430125982848.0000000 pmf=0.00031 MHz
2NaZ=11N=56L=1923174860251965696.0000000 pmf=0.00016 MHz
2NaZ=11N=57L=3846349720503931392.0000000 pmf=0.00008 MHz
2MgZ=12N=17L=3816256.0275972 pmf=78556694.26581 MHz
2MgZ=12N=18L=7632512.0551944 pmf=39278347.13290 MHz
2MgZ=12N=19L=15265024.1103888 pmf=19639173.56645 MHz
2MgZ=12N=20L=30530048.2207777 pmf=9819586.78323 MHz
2MgZ=12N=21L=61060096.4415554 pmf=4909793.39161 MHz
2MgZ=12N=22L=122120192.8831107 pmf=2454896.69581 MHz
2MgZ=12N=23L=244240385.7662214 pmf=1227448.34790 MHz
2MgZ=12N=24L=488480771.5324429 pmf=613724.17395 MHz
2MgZ=12N=25L=976961543.0648857 pmf=306862.08698 MHz
2MgZ=12N=26L=1953923086.1297715 pmf=153431.04349 MHz
2MgZ=12N=27L=3907846172.2595429 pmf=76715.52174 MHz
2MgZ=12N=28L=7815692344.5190859 pmf=38357.76087 MHz
2MgZ=12N=29L=15631384689.0381718 pmf=19178.88044 MHz
2MgZ=12N=30L=31262769378.0763435 pmf=9589.44022 MHz
2MgZ=12N=31L=62525538756.1526871 pmf=4794.72011 MHz
2MgZ=12N=32L=125051077512.3053741 pmf=2397.36005 MHz
2MgZ=12N=33L=250102155024.6107483 pmf=1198.68003 MHz
2MgZ=12N=34L=500204310049.2214966 pmf=599.34001 MHz
2MgZ=12N=35L=1000408620098.4429932 pmf=299.67001 MHz
2MgZ=12N=36L=2000817240196.8859863 pmf=149.83500 MHz
2MgZ=12N=37L=4001634480393.7719727 pmf=74.91750 MHz
2MgZ=12N=38L=8003268960787.5439453 pmf=37.45875 MHz
2MgZ=12N=39L=16006537921575.0878906 pmf=18.72938 MHz
2MgZ=12N=40L=32013075843150.1757812 pmf=9.36469 MHz
2MgZ=12N=41L=64026151686300.3515625 pmf=4.68234 MHz
2MgZ=12N=42L=128052303372600.7031250 pmf=2.34117 MHz
2MgZ=12N=43L=256104606745201.4062500 pmf=1.17059 MHz
2MgZ=12N=44L=512209213490402.8125000 pmf=0.58529 MHz
2MgZ=12N=45L=1024418426980805.6250000 pmf=0.29265 MHz
2MgZ=12N=46L=2048836853961611.2500000 pmf=0.14632 MHz
2MgZ=12N=47L=4097673707923222.5000000 pmf=0.07316 MHz
2MgZ=12N=48L=8195347415846445.0000000 pmf=0.03658 MHz
2MgZ=12N=49L=16390694831692890.0000000 pmf=0.01829 MHz
2MgZ=12N=50L=32781389663385780.0000000 pmf=0.00915 MHz
2MgZ=12N=51L=65562779326771560.0000000 pmf=0.00457 MHz
2MgZ=12N=52L=131125558653543120.0000000 pmf=0.00229 MHz
2MgZ=12N=53L=262251117307086240.0000000 pmf=0.00114 MHz
2MgZ=12N=54L=524502234614172480.0000000 pmf=0.00057 MHz
2MgZ=12N=55L=1049004469228344960.0000000 pmf=0.00029 MHz
2MgZ=12N=56L=2098008938456689920.0000000 pmf=0.00014 MHz
2MgZ=12N=57L=4196017876913379840.0000000 pmf=0.00007 MHz
2AlZ=13N=17L=4134277.3632303 pmf=72513871.62998 MHz
2AlZ=13N=18L=8268554.7264606 pmf=36256935.81499 MHz
2AlZ=13N=19L=16537109.4529212 pmf=18128467.90749 MHz
2AlZ=13N=20L=33074218.9058425 pmf=9064233.95375 MHz
2AlZ=13N=21L=66148437.8116850 pmf=4532116.97687 MHz
2AlZ=13N=22L=132296875.6233699 pmf=2266058.48844 MHz
2AlZ=13N=23L=264593751.2467399 pmf=1133029.24422 MHz
2AlZ=13N=24L=529187502.4934797 pmf=566514.62211 MHz
2AlZ=13N=25L=1058375004.9869595 pmf=283257.31105 MHz
2AlZ=13N=26L=2116750009.9739189 pmf=141628.65553 MHz
2AlZ=13N=27L=4233500019.9478378 pmf=70814.32776 MHz
2AlZ=13N=28L=8467000039.8956757 pmf=35407.16388 MHz
2AlZ=13N=29L=16934000079.7913513 pmf=17703.58194 MHz
2AlZ=13N=30L=33868000159.5827026 pmf=8851.79097 MHz
2AlZ=13N=31L=67736000319.1654053 pmf=4425.89549 MHz
2AlZ=13N=32L=135472000638.3308105 pmf=2212.94774 MHz
2AlZ=13N=33L=270944001276.6616211 pmf=1106.47387 MHz
2AlZ=13N=34L=541888002553.3232422 pmf=553.23694 MHz
2AlZ=13N=35L=1083776005106.6464844 pmf=276.61847 MHz
2AlZ=13N=36L=2167552010213.2929688 pmf=138.30923 MHz
2AlZ=13N=37L=4335104020426.5859375 pmf=69.15462 MHz
2AlZ=13N=38L=8670208040853.1718750 pmf=34.57731 MHz
2AlZ=13N=39L=17340416081706.3437500 pmf=17.28865 MHz
2AlZ=13N=40L=34680832163412.6875000 pmf=8.64433 MHz
2AlZ=13N=41L=69361664326825.3750000 pmf=4.32216 MHz
2AlZ=13N=42L=138723328653650.7500000 pmf=2.16108 MHz
2AlZ=13N=43L=277446657307301.5000000 pmf=1.08054 MHz
2AlZ=13N=44L=554893314614603.0000000 pmf=0.54027 MHz
2AlZ=13N=45L=1109786629229206.0000000 pmf=0.27014 MHz
2AlZ=13N=46L=2219573258458412.0000000 pmf=0.13507 MHz
2AlZ=13N=47L=4439146516916824.0000000 pmf=0.06753 MHz
2AlZ=13N=48L=8878293033833648.0000000 pmf=0.03377 MHz
2AlZ=13N=49L=17756586067667296.0000000 pmf=0.01688 MHz
2AlZ=13N=50L=35513172135334592.0000000 pmf=0.00844 MHz
2AlZ=13N=51L=71026344270669184.0000000 pmf=0.00422 MHz
2AlZ=13N=52L=142052688541338368.0000000 pmf=0.00211 MHz
2AlZ=13N=53L=284105377082676736.0000000 pmf=0.00106 MHz
2AlZ=13N=54L=568210754165353472.0000000 pmf=0.00053 MHz
2AlZ=13N=55L=1136421508330706944.0000000 pmf=0.00026 MHz
2AlZ=13N=56L=2272843016661413888.0000000 pmf=0.00013 MHz
2AlZ=13N=57L=4545686033322827776.0000000 pmf=0.00007 MHz
2SiZ=14N=17L=4452298.6988634 pmf=67334309.37069 MHz
2SiZ=14N=18L=8904597.3977268 pmf=33667154.68535 MHz
2SiZ=14N=19L=17809194.7954536 pmf=16833577.34267 MHz
2SiZ=14N=20L=35618389.5909073 pmf=8416788.67134 MHz
2SiZ=14N=21L=71236779.1818146 pmf=4208394.33567 MHz
2SiZ=14N=22L=142473558.3636292 pmf=2104197.16783 MHz
2SiZ=14N=23L=284947116.7272583 pmf=1052098.58392 MHz
2SiZ=14N=24L=569894233.4545166 pmf=526049.29196 MHz
2SiZ=14N=25L=1139788466.9090333 pmf=263024.64598 MHz
2SiZ=14N=26L=2279576933.8180666 pmf=131512.32299 MHz
2SiZ=14N=27L=4559153867.6361332 pmf=65756.16149 MHz
2SiZ=14N=28L=9118307735.2722664 pmf=32878.08075 MHz
2SiZ=14N=29L=18236615470.5445328 pmf=16439.04037 MHz
2SiZ=14N=30L=36473230941.0890656 pmf=8219.52019 MHz
2SiZ=14N=31L=72946461882.1781311 pmf=4109.76009 MHz
2SiZ=14N=32L=145892923764.3562622 pmf=2054.88005 MHz
2SiZ=14N=33L=291785847528.7125244 pmf=1027.44002 MHz
2SiZ=14N=34L=583571695057.4250488 pmf=513.72001 MHz
2SiZ=14N=35L=1167143390114.8500977 pmf=256.86001 MHz
2SiZ=14N=36L=2334286780229.7001953 pmf=128.43000 MHz
2SiZ=14N=37L=4668573560459.4003906 pmf=64.21500 MHz
2SiZ=14N=38L=9337147120918.8007812 pmf=32.10750 MHz
2SiZ=14N=39L=18674294241837.6015625 pmf=16.05375 MHz
2SiZ=14N=40L=37348588483675.2031250 pmf=8.02688 MHz
2SiZ=14N=41L=74697176967350.4062500 pmf=4.01344 MHz
2SiZ=14N=42L=149394353934700.8125000 pmf=2.00672 MHz
2SiZ=14N=43L=298788707869401.6250000 pmf=1.00336 MHz
2SiZ=14N=44L=597577415738803.2500000 pmf=0.50168 MHz
2SiZ=14N=45L=1195154831477606.5000000 pmf=0.25084 MHz
2SiZ=14N=46L=2390309662955213.0000000 pmf=0.12542 MHz
2SiZ=14N=47L=4780619325910426.0000000 pmf=0.06271 MHz
2SiZ=14N=48L=9561238651820852.0000000 pmf=0.03135 MHz
2SiZ=14N=49L=19122477303641704.0000000 pmf=0.01568 MHz
2SiZ=14N=50L=38244954607283408.0000000 pmf=0.00784 MHz
2SiZ=14N=51L=76489909214566816.0000000 pmf=0.00392 MHz
2SiZ=14N=52L=152979818429133632.0000000 pmf=0.00196 MHz
2SiZ=14N=53L=305959636858267264.0000000 pmf=0.00098 MHz
2SiZ=14N=54L=611919273716534528.0000000 pmf=0.00049 MHz
2SiZ=14N=55L=1223838547433069056.0000000 pmf=0.00024 MHz
2SiZ=14N=56L=2447677094866138112.0000000 pmf=0.00012 MHz
2SiZ=14N=57L=4895354189732276224.0000000 pmf=0.00006 MHz
2PZ=15N=17L=4770320.0344965 pmf=62845355.41265 MHz
2PZ=15N=18L=9540640.0689930 pmf=31422677.70632 MHz
2PZ=15N=19L=19081280.1379861 pmf=15711338.85316 MHz
2PZ=15N=20L=38162560.2759721 pmf=7855669.42658 MHz
2PZ=15N=21L=76325120.5519442 pmf=3927834.71329 MHz
2PZ=15N=22L=152650241.1038884 pmf=1963917.35665 MHz
2PZ=15N=23L=305300482.2077768 pmf=981958.67832 MHz
2PZ=15N=24L=610600964.4155536 pmf=490979.33916 MHz
2PZ=15N=25L=1221201928.8311071 pmf=245489.66958 MHz
2PZ=15N=26L=2442403857.6622143 pmf=122744.83479 MHz
2PZ=15N=27L=4884807715.3244286 pmf=61372.41740 MHz
2PZ=15N=28L=9769615430.6488571 pmf=30686.20870 MHz
2PZ=15N=29L=19539230861.2977142 pmf=15343.10435 MHz
2PZ=15N=30L=39078461722.5954285 pmf=7671.55217 MHz
2PZ=15N=31L=78156923445.1908569 pmf=3835.77609 MHz
2PZ=15N=32L=156313846890.3817139 pmf=1917.88804 MHz
2PZ=15N=33L=312627693780.7634277 pmf=958.94402 MHz
2PZ=15N=34L=625255387561.5268555 pmf=479.47201 MHz
2PZ=15N=35L=1250510775123.0537109 pmf=239.73601 MHz
2PZ=15N=36L=2501021550246.1074219 pmf=119.86800 MHz
2PZ=15N=37L=5002043100492.2148438 pmf=59.93400 MHz
2PZ=15N=38L=10004086200984.4296875 pmf=29.96700 MHz
2PZ=15N=39L=20008172401968.8593750 pmf=14.98350 MHz
2PZ=15N=40L=40016344803937.7187500 pmf=7.49175 MHz
2PZ=15N=41L=80032689607875.4375000 pmf=3.74588 MHz
2PZ=15N=42L=160065379215750.8750000 pmf=1.87294 MHz
2PZ=15N=43L=320130758431501.7500000 pmf=0.93647 MHz
2PZ=15N=44L=640261516863003.5000000 pmf=0.46823 MHz
2PZ=15N=45L=1280523033726007.0000000 pmf=0.23412 MHz
2PZ=15N=46L=2561046067452014.0000000 pmf=0.11706 MHz
2PZ=15N=47L=5122092134904028.0000000 pmf=0.05853 MHz
2PZ=15N=48L=10244184269808056.0000000 pmf=0.02926 MHz
2PZ=15N=49L=20488368539616112.0000000 pmf=0.01463 MHz
2PZ=15N=50L=40976737079232224.0000000 pmf=0.00732 MHz
2PZ=15N=51L=81953474158464448.0000000 pmf=0.00366 MHz
2PZ=15N=52L=163906948316928896.0000000 pmf=0.00183 MHz
2PZ=15N=53L=327813896633857792.0000000 pmf=0.00091 MHz
2PZ=15N=54L=655627793267715584.0000000 pmf=0.00046 MHz
2PZ=15N=55L=1311255586535431168.0000000 pmf=0.00023 MHz
2PZ=15N=56L=2622511173070862336.0000000 pmf=0.00011 MHz
2PZ=15N=57L=5245022346141724672.0000000 pmf=0.00006 MHz
2SZ=16N=17L=5088341.3701296 pmf=58917520.69936 MHz
2SZ=16N=18L=10176682.7402592 pmf=29458760.34968 MHz
2SZ=16N=19L=20353365.4805185 pmf=14729380.17484 MHz
2SZ=16N=20L=40706730.9610369 pmf=7364690.08742 MHz
2SZ=16N=21L=81413461.9220738 pmf=3682345.04371 MHz
2SZ=16N=22L=162826923.8441476 pmf=1841172.52185 MHz
2SZ=16N=23L=325653847.6882952 pmf=920586.26093 MHz
2SZ=16N=24L=651307695.3765905 pmf=460293.13046 MHz
2SZ=16N=25L=1302615390.7531810 pmf=230146.56523 MHz
2SZ=16N=26L=2605230781.5063620 pmf=115073.28262 MHz
2SZ=16N=27L=5210461563.0127239 pmf=57536.64131 MHz
2SZ=16N=28L=10420923126.0254478 pmf=28768.32065 MHz
2SZ=16N=29L=20841846252.0508957 pmf=14384.16033 MHz
2SZ=16N=30L=41683692504.1017914 pmf=7192.08016 MHz
2SZ=16N=31L=83367385008.2035828 pmf=3596.04008 MHz
2SZ=16N=32L=166734770016.4071655 pmf=1798.02004 MHz
2SZ=16N=33L=333469540032.8143311 pmf=899.01002 MHz
2SZ=16N=34L=666939080065.6286621 pmf=449.50501 MHz
2SZ=16N=35L=1333878160131.2573242 pmf=224.75251 MHz
2SZ=16N=36L=2667756320262.5146484 pmf=112.37625 MHz
2SZ=16N=37L=5335512640525.0292969 pmf=56.18813 MHz
2SZ=16N=38L=10671025281050.0585938 pmf=28.09406 MHz
2SZ=16N=39L=21342050562100.1171875 pmf=14.04703 MHz
2SZ=16N=40L=42684101124200.2343750 pmf=7.02352 MHz
2SZ=16N=41L=85368202248400.4687500 pmf=3.51176 MHz
2SZ=16N=42L=170736404496800.9375000 pmf=1.75588 MHz
2SZ=16N=43L=341472808993601.8750000 pmf=0.87794 MHz
2SZ=16N=44L=682945617987203.7500000 pmf=0.43897 MHz
2SZ=16N=45L=1365891235974407.5000000 pmf=0.21948 MHz
2SZ=16N=46L=2731782471948815.0000000 pmf=0.10974 MHz
2SZ=16N=47L=5463564943897630.0000000 pmf=0.05487 MHz
2SZ=16N=48L=10927129887795260.0000000 pmf=0.02744 MHz
2SZ=16N=49L=21854259775590520.0000000 pmf=0.01372 MHz
2SZ=16N=50L=43708519551181040.0000000 pmf=0.00686 MHz
2SZ=16N=51L=87417039102362080.0000000 pmf=0.00343 MHz
2SZ=16N=52L=174834078204724160.0000000 pmf=0.00171 MHz
2SZ=16N=53L=349668156409448320.0000000 pmf=0.00086 MHz
2SZ=16N=54L=699336312818896640.0000000 pmf=0.00043 MHz
2SZ=16N=55L=1398672625637793280.0000000 pmf=0.00021 MHz
2SZ=16N=56L=2797345251275586560.0000000 pmf=0.00011 MHz
2SZ=16N=57L=5594690502551173120.0000000 pmf=0.00005 MHz
2ClZ=17N=17L=5406362.7057627 pmf=55451784.18763 MHz
2ClZ=17N=18L=10812725.4115254 pmf=27725892.09381 MHz
2ClZ=17N=19L=21625450.8230509 pmf=13862946.04691 MHz
2ClZ=17N=20L=43250901.6461017 pmf=6931473.02345 MHz
2ClZ=17N=21L=86501803.2922034 pmf=3465736.51173 MHz
2ClZ=17N=22L=173003606.5844068 pmf=1732868.25586 MHz
2ClZ=17N=23L=346007213.1688136 pmf=866434.12793 MHz
2ClZ=17N=24L=692014426.3376273 pmf=433217.06397 MHz
2ClZ=17N=25L=1384028852.6752546 pmf=216608.53198 MHz
2ClZ=17N=26L=2768057705.3505092 pmf=108304.26599 MHz
2ClZ=17N=27L=5536115410.7010183 pmf=54152.13300 MHz
2ClZ=17N=28L=11072230821.4020367 pmf=27076.06650 MHz
2ClZ=17N=29L=22144461642.8040733 pmf=13538.03325 MHz
2ClZ=17N=30L=44288923285.6081467 pmf=6769.01662 MHz
2ClZ=17N=31L=88577846571.2162933 pmf=3384.50831 MHz
2ClZ=17N=32L=177155693142.4325867 pmf=1692.25416 MHz
2ClZ=17N=33L=354311386284.8651733 pmf=846.12708 MHz
2ClZ=17N=34L=708622772569.7303467 pmf=423.06354 MHz
2ClZ=17N=35L=1417245545139.4606934 pmf=211.53177 MHz
2ClZ=17N=36L=2834491090278.9213867 pmf=105.76588 MHz
2ClZ=17N=37L=5668982180557.8427734 pmf=52.88294 MHz
2ClZ=17N=38L=11337964361115.6855469 pmf=26.44147 MHz
2ClZ=17N=39L=22675928722231.3710938 pmf=13.22074 MHz
2ClZ=17N=40L=45351857444462.7421875 pmf=6.61037 MHz
2ClZ=17N=41L=90703714888925.4843750 pmf=3.30518 MHz
2ClZ=17N=42L=181407429777850.9687500 pmf=1.65259 MHz
2ClZ=17N=43L=362814859555701.9375000 pmf=0.82630 MHz
2ClZ=17N=44L=725629719111403.8750000 pmf=0.41315 MHz
2ClZ=17N=45L=1451259438222807.7500000 pmf=0.20657 MHz
2ClZ=17N=46L=2902518876445615.5000000 pmf=0.10329 MHz
2ClZ=17N=47L=5805037752891231.0000000 pmf=0.05164 MHz
2ClZ=17N=48L=11610075505782462.0000000 pmf=0.02582 MHz
2ClZ=17N=49L=23220151011564924.0000000 pmf=0.01291 MHz
2ClZ=17N=50L=46440302023129848.0000000 pmf=0.00646 MHz
2ClZ=17N=51L=92880604046259696.0000000 pmf=0.00323 MHz
2ClZ=17N=52L=185761208092519392.0000000 pmf=0.00161 MHz
2ClZ=17N=53L=371522416185038784.0000000 pmf=0.00081 MHz
2ClZ=17N=54L=743044832370077568.0000000 pmf=0.00040 MHz
2ClZ=17N=55L=1486089664740155136.0000000 pmf=0.00020 MHz
2ClZ=17N=56L=2972179329480310272.0000000 pmf=0.00010 MHz
2ClZ=17N=57L=5944358658960620544.0000000 pmf=0.00005 MHz
2ArZ=18N=17L=5724384.0413958 pmf=52371129.51054 MHz
2ArZ=18N=18L=11448768.0827916 pmf=26185564.75527 MHz
2ArZ=18N=19L=22897536.1655833 pmf=13092782.37763 MHz
2ArZ=18N=20L=45795072.3311665 pmf=6546391.18882 MHz
2ArZ=18N=21L=91590144.6623330 pmf=3273195.59441 MHz
2ArZ=18N=22L=183180289.3246661 pmf=1636597.79720 MHz
2ArZ=18N=23L=366360578.6493322 pmf=818298.89860 MHz
2ArZ=18N=24L=732721157.2986643 pmf=409149.44930 MHz
2ArZ=18N=25L=1465442314.5973287 pmf=204574.72465 MHz
2ArZ=18N=26L=2930884629.1946573 pmf=102287.36233 MHz
2ArZ=18N=27L=5861769258.3893147 pmf=51143.68116 MHz
2ArZ=18N=28L=11723538516.7786293 pmf=25571.84058 MHz
2ArZ=18N=29L=23447077033.5572586 pmf=12785.92029 MHz
2ArZ=18N=30L=46894154067.1145172 pmf=6392.96015 MHz
2ArZ=18N=31L=93788308134.2290344 pmf=3196.48007 MHz
2ArZ=18N=32L=187576616268.4580688 pmf=1598.24004 MHz
2ArZ=18N=33L=375153232536.9161377 pmf=799.12002 MHz
2ArZ=18N=34L=750306465073.8322754 pmf=399.56001 MHz
2ArZ=18N=35L=1500612930147.6645508 pmf=199.78000 MHz
2ArZ=18N=36L=3001225860295.3291016 pmf=99.89000 MHz
2ArZ=18N=37L=6002451720590.6582031 pmf=49.94500 MHz
2ArZ=18N=38L=12004903441181.3164062 pmf=24.97250 MHz
2ArZ=18N=39L=24009806882362.6328125 pmf=12.48625 MHz
2ArZ=18N=40L=48019613764725.2656250 pmf=6.24313 MHz
2ArZ=18N=41L=96039227529450.5312500 pmf=3.12156 MHz
2ArZ=18N=42L=192078455058901.0625000 pmf=1.56078 MHz
2ArZ=18N=43L=384156910117802.1250000 pmf=0.78039 MHz
2ArZ=18N=44L=768313820235604.2500000 pmf=0.39020 MHz
2ArZ=18N=45L=1536627640471208.5000000 pmf=0.19510 MHz
2ArZ=18N=46L=3073255280942417.0000000 pmf=0.09755 MHz
2ArZ=18N=47L=6146510561884834.0000000 pmf=0.04877 MHz
2ArZ=18N=48L=12293021123769668.0000000 pmf=0.02439 MHz
2ArZ=18N=49L=24586042247539336.0000000 pmf=0.01219 MHz
2ArZ=18N=50L=49172084495078672.0000000 pmf=0.00610 MHz
2ArZ=18N=51L=98344168990157344.0000000 pmf=0.00305 MHz
2ArZ=18N=52L=196688337980314688.0000000 pmf=0.00152 MHz
2ArZ=18N=53L=393376675960629376.0000000 pmf=0.00076 MHz
2ArZ=18N=54L=786753351921258752.0000000 pmf=0.00038 MHz
2ArZ=18N=55L=1573506703842517504.0000000 pmf=0.00019 MHz
2ArZ=18N=56L=3147013407685035008.0000000 pmf=0.00010 MHz
2ArZ=18N=57L=6294026815370070016.0000000 pmf=0.00005 MHz
2KZ=19N=17L=6042405.3770289 pmf=49614754.27314 MHz
2KZ=19N=18L=12084810.7540578 pmf=24807377.13657 MHz
2KZ=19N=19L=24169621.5081157 pmf=12403688.56829 MHz
2KZ=19N=20L=48339243.0162313 pmf=6201844.28414 MHz
2KZ=19N=21L=96678486.0324627 pmf=3100922.14207 MHz
2KZ=19N=22L=193356972.0649253 pmf=1550461.07104 MHz
2KZ=19N=23L=386713944.1298506 pmf=775230.53552 MHz
2KZ=19N=24L=773427888.2597013 pmf=387615.26776 MHz
2KZ=19N=25L=1546855776.5194025 pmf=193807.63388 MHz
2KZ=19N=26L=3093711553.0388050 pmf=96903.81694 MHz
2KZ=19N=27L=6187423106.0776100 pmf=48451.90847 MHz
2KZ=19N=28L=12374846212.1552200 pmf=24225.95423 MHz
2KZ=19N=29L=24749692424.3104401 pmf=12112.97712 MHz
2KZ=19N=30L=49499384848.6208801 pmf=6056.48856 MHz
2KZ=19N=31L=98998769697.2417603 pmf=3028.24428 MHz
2KZ=19N=32L=197997539394.4835205 pmf=1514.12214 MHz
2KZ=19N=33L=395995078788.9670410 pmf=757.06107 MHz
2KZ=19N=34L=791990157577.9340820 pmf=378.53053 MHz
2KZ=19N=35L=1583980315155.8681641 pmf=189.26527 MHz
2KZ=19N=36L=3167960630311.7363281 pmf=94.63263 MHz
2KZ=19N=37L=6335921260623.4726562 pmf=47.31632 MHz
2KZ=19N=38L=12671842521246.9453125 pmf=23.65816 MHz
2KZ=19N=39L=25343685042493.8906250 pmf=11.82908 MHz
2KZ=19N=40L=50687370084987.7812500 pmf=5.91454 MHz
2KZ=19N=41L=101374740169975.5625000 pmf=2.95727 MHz
2KZ=19N=42L=202749480339951.1250000 pmf=1.47863 MHz
2KZ=19N=43L=405498960679902.2500000 pmf=0.73932 MHz
2KZ=19N=44L=810997921359804.5000000 pmf=0.36966 MHz
2KZ=19N=45L=1621995842719609.0000000 pmf=0.18483 MHz
2KZ=19N=46L=3243991685439218.0000000 pmf=0.09241 MHz
2KZ=19N=47L=6487983370878436.0000000 pmf=0.04621 MHz
2KZ=19N=48L=12975966741756872.0000000 pmf=0.02310 MHz
2KZ=19N=49L=25951933483513744.0000000 pmf=0.01155 MHz
2KZ=19N=50L=51903866967027488.0000000 pmf=0.00578 MHz
2KZ=19N=51L=103807733934054976.0000000 pmf=0.00289 MHz
2KZ=19N=52L=207615467868109952.0000000 pmf=0.00144 MHz
2KZ=19N=53L=415230935736219904.0000000 pmf=0.00072 MHz
2KZ=19N=54L=830461871472439808.0000000 pmf=0.00036 MHz
2KZ=19N=55L=1660923742944879616.0000000 pmf=0.00018 MHz
2KZ=19N=56L=3321847485889759232.0000000 pmf=0.00009 MHz
2KZ=19N=57L=6643694971779518464.0000000 pmf=0.00005 MHz
2CaZ=20N=17L=6360426.7126620 pmf=47134016.55948 MHz
2CaZ=20N=18L=12720853.4253240 pmf=23567008.27974 MHz
2CaZ=20N=19L=25441706.8506481 pmf=11783504.13987 MHz
2CaZ=20N=20L=50883413.7012961 pmf=5891752.06994 MHz
2CaZ=20N=21L=101766827.4025923 pmf=2945876.03497 MHz
2CaZ=20N=22L=203533654.8051845 pmf=1472938.01748 MHz
2CaZ=20N=23L=407067309.6103690 pmf=736469.00874 MHz
2CaZ=20N=24L=814134619.2207381 pmf=368234.50437 MHz
2CaZ=20N=25L=1628269238.4414761 pmf=184117.25219 MHz
2CaZ=20N=26L=3256538476.8829522 pmf=92058.62609 MHz
2CaZ=20N=27L=6513076953.7659044 pmf=46029.31305 MHz
2CaZ=20N=28L=13026153907.5318089 pmf=23014.65652 MHz
2CaZ=20N=29L=26052307815.0636177 pmf=11507.32826 MHz
2CaZ=20N=30L=52104615630.1272354 pmf=5753.66413 MHz
2CaZ=20N=31L=104209231260.2544708 pmf=2876.83207 MHz
2CaZ=20N=32L=208418462520.5089417 pmf=1438.41603 MHz
2CaZ=20N=33L=416836925041.0178833 pmf=719.20802 MHz
2CaZ=20N=34L=833673850082.0357666 pmf=359.60401 MHz
2CaZ=20N=35L=1667347700164.0715332 pmf=179.80200 MHz
2CaZ=20N=36L=3334695400328.1430664 pmf=89.90100 MHz
2CaZ=20N=37L=6669390800656.2861328 pmf=44.95050 MHz
2CaZ=20N=38L=13338781601312.5722656 pmf=22.47525 MHz
2CaZ=20N=39L=26677563202625.1445312 pmf=11.23763 MHz
2CaZ=20N=40L=53355126405250.2890625 pmf=5.61881 MHz
2CaZ=20N=41L=106710252810500.5781250 pmf=2.80941 MHz
2CaZ=20N=42L=213420505621001.1562500 pmf=1.40470 MHz
2CaZ=20N=43L=426841011242002.3125000 pmf=0.70235 MHz
2CaZ=20N=44L=853682022484004.6250000 pmf=0.35118 MHz
2CaZ=20N=45L=1707364044968009.2500000 pmf=0.17559 MHz
2CaZ=20N=46L=3414728089936018.5000000 pmf=0.08779 MHz
2CaZ=20N=47L=6829456179872037.0000000 pmf=0.04390 MHz
2CaZ=20N=48L=13658912359744074.0000000 pmf=0.02195 MHz
2CaZ=20N=49L=27317824719488148.0000000 pmf=0.01097 MHz
2CaZ=20N=50L=54635649438976296.0000000 pmf=0.00549 MHz
2CaZ=20N=51L=109271298877952592.0000000 pmf=0.00274 MHz
2CaZ=20N=52L=218542597755905184.0000000 pmf=0.00137 MHz
2CaZ=20N=53L=437085195511810368.0000000 pmf=0.00069 MHz
2CaZ=20N=54L=874170391023620736.0000000 pmf=0.00034 MHz
2CaZ=20N=55L=1748340782047241472.0000000 pmf=0.00017 MHz
2CaZ=20N=56L=3496681564094482944.0000000 pmf=0.00009 MHz
2CaZ=20N=57L=6993363128188965888.0000000 pmf=0.00004 MHz
2ScZ=21N=17L=6678448.0482951 pmf=44889539.58046 MHz
2ScZ=21N=18L=13356896.0965902 pmf=22444769.79023 MHz
2ScZ=21N=19L=26713792.1931805 pmf=11222384.89512 MHz
2ScZ=21N=20L=53427584.3863609 pmf=5611192.44756 MHz
2ScZ=21N=21L=106855168.7727219 pmf=2805596.22378 MHz
2ScZ=21N=22L=213710337.5454438 pmf=1402798.11189 MHz
2ScZ=21N=23L=427420675.0908875 pmf=701399.05594 MHz
2ScZ=21N=24L=854841350.1817751 pmf=350699.52797 MHz
2ScZ=21N=25L=1709682700.3635502 pmf=175349.76399 MHz
2ScZ=21N=26L=3419365400.7271004 pmf=87674.88199 MHz
2ScZ=21N=27L=6838730801.4542007 pmf=43837.44100 MHz
2ScZ=21N=28L=13677461602.9084015 pmf=21918.72050 MHz
2ScZ=21N=29L=27354923205.8168030 pmf=10959.36025 MHz
2ScZ=21N=30L=54709846411.6336060 pmf=5479.68012 MHz
2ScZ=21N=31L=109419692823.2672119 pmf=2739.84006 MHz
2ScZ=21N=32L=218839385646.5344238 pmf=1369.92003 MHz
2ScZ=21N=33L=437678771293.0688477 pmf=684.96002 MHz
2ScZ=21N=34L=875357542586.1376953 pmf=342.48001 MHz
2ScZ=21N=35L=1750715085172.2753906 pmf=171.24000 MHz
2ScZ=21N=36L=3501430170344.5507812 pmf=85.62000 MHz
2ScZ=21N=37L=7002860340689.1015625 pmf=42.81000 MHz
2ScZ=21N=38L=14005720681378.2031250 pmf=21.40500 MHz
2ScZ=21N=39L=28011441362756.4062500 pmf=10.70250 MHz
2ScZ=21N=40L=56022882725512.8125000 pmf=5.35125 MHz
2ScZ=21N=41L=112045765451025.6250000 pmf=2.67563 MHz
2ScZ=21N=42L=224091530902051.2500000 pmf=1.33781 MHz
2ScZ=21N=43L=448183061804102.5000000 pmf=0.66891 MHz
2ScZ=21N=44L=896366123608205.0000000 pmf=0.33445 MHz
2ScZ=21N=45L=1792732247216410.0000000 pmf=0.16723 MHz
2ScZ=21N=46L=3585464494432820.0000000 pmf=0.08361 MHz
2ScZ=21N=47L=7170928988865640.0000000 pmf=0.04181 MHz
2ScZ=21N=48L=14341857977731280.0000000 pmf=0.02090 MHz
2ScZ=21N=49L=28683715955462560.0000000 pmf=0.01045 MHz
2ScZ=21N=50L=57367431910925120.0000000 pmf=0.00523 MHz
2ScZ=21N=51L=114734863821850240.0000000 pmf=0.00261 MHz
2ScZ=21N=52L=229469727643700480.0000000 pmf=0.00131 MHz
2ScZ=21N=53L=458939455287400960.0000000 pmf=0.00065 MHz
2ScZ=21N=54L=917878910574801920.0000000 pmf=0.00033 MHz
2ScZ=21N=55L=1835757821149603840.0000000 pmf=0.00016 MHz
2ScZ=21N=56L=3671515642299207680.0000000 pmf=0.00008 MHz
2ScZ=21N=57L=7343031284598415360.0000000 pmf=0.00004 MHz
2TiZ=22N=17L=6996469.3839282 pmf=42849105.96317 MHz
2TiZ=22N=18L=13992938.7678564 pmf=21424552.98158 MHz
2TiZ=22N=19L=27985877.5357129 pmf=10712276.49079 MHz
2TiZ=22N=20L=55971755.0714257 pmf=5356138.24540 MHz
2TiZ=22N=21L=111943510.1428515 pmf=2678069.12270 MHz
2TiZ=22N=22L=223887020.2857030 pmf=1339034.56135 MHz
2TiZ=22N=23L=447774040.5714059 pmf=669517.28067 MHz
2TiZ=22N=24L=895548081.1428119 pmf=334758.64034 MHz
2TiZ=22N=25L=1791096162.2856238 pmf=167379.32017 MHz
2TiZ=22N=26L=3582192324.5712476 pmf=83689.66008 MHz
2TiZ=22N=27L=7164384649.1424952 pmf=41844.83004 MHz
2TiZ=22N=28L=14328769298.2849903 pmf=20922.41502 MHz
2TiZ=22N=29L=28657538596.5699806 pmf=10461.20751 MHz
2TiZ=22N=30L=57315077193.1399612 pmf=5230.60376 MHz
2TiZ=22N=31L=114630154386.2799225 pmf=2615.30188 MHz
2TiZ=22N=32L=229260308772.5598450 pmf=1307.65094 MHz
2TiZ=22N=33L=458520617545.1196899 pmf=653.82547 MHz
2TiZ=22N=34L=917041235090.2393799 pmf=326.91273 MHz
2TiZ=22N=35L=1834082470180.4787598 pmf=163.45637 MHz
2TiZ=22N=36L=3668164940360.9575195 pmf=81.72818 MHz
2TiZ=22N=37L=7336329880721.9150391 pmf=40.86409 MHz
2TiZ=22N=38L=14672659761443.8300781 pmf=20.43205 MHz
2TiZ=22N=39L=29345319522887.6601562 pmf=10.21602 MHz
2TiZ=22N=40L=58690639045775.3203125 pmf=5.10801 MHz
2TiZ=22N=41L=117381278091550.6406250 pmf=2.55401 MHz
2TiZ=22N=42L=234762556183101.2812500 pmf=1.27700 MHz
2TiZ=22N=43L=469525112366202.5625000 pmf=0.63850 MHz
2TiZ=22N=44L=939050224732405.1250000 pmf=0.31925 MHz
2TiZ=22N=45L=1878100449464810.2500000 pmf=0.15963 MHz
2TiZ=22N=46L=3756200898929620.5000000 pmf=0.07981 MHz
2TiZ=22N=47L=7512401797859241.0000000 pmf=0.03991 MHz
2TiZ=22N=48L=15024803595718482.0000000 pmf=0.01995 MHz
2TiZ=22N=49L=30049607191436964.0000000 pmf=0.00998 MHz
2TiZ=22N=50L=60099214382873928.0000000 pmf=0.00499 MHz
2TiZ=22N=51L=120198428765747856.0000000 pmf=0.00249 MHz
2TiZ=22N=52L=240396857531495712.0000000 pmf=0.00125 MHz
2TiZ=22N=53L=480793715062991424.0000000 pmf=0.00062 MHz
2TiZ=22N=54L=961587430125982848.0000000 pmf=0.00031 MHz
2TiZ=22N=55L=1923174860251965696.0000000 pmf=0.00016 MHz
2TiZ=22N=56L=3846349720503931392.0000000 pmf=0.00008 MHz
2TiZ=22N=57L=7692699441007862784.0000000 pmf=0.00004 MHz
2VZ=23N=17L=7314490.7195613 pmf=40986101.35607 MHz
2VZ=23N=18L=14628981.4391226 pmf=20493050.67804 MHz
2VZ=23N=19L=29257962.8782453 pmf=10246525.33902 MHz
2VZ=23N=20L=58515925.7564906 pmf=5123262.66951 MHz
2VZ=23N=21L=117031851.5129811 pmf=2561631.33475 MHz
2VZ=23N=22L=234063703.0259622 pmf=1280815.66738 MHz
2VZ=23N=23L=468127406.0519244 pmf=640407.83369 MHz
2VZ=23N=24L=936254812.1038488 pmf=320203.91684 MHz
2VZ=23N=25L=1872509624.2076976 pmf=160101.95842 MHz
2VZ=23N=26L=3745019248.4153953 pmf=80050.97921 MHz
2VZ=23N=27L=7490038496.8307905 pmf=40025.48961 MHz
2VZ=23N=28L=14980076993.6615810 pmf=20012.74480 MHz
2VZ=23N=29L=29960153987.3231621 pmf=10006.37240 MHz
2VZ=23N=30L=59920307974.6463242 pmf=5003.18620 MHz
2VZ=23N=31L=119840615949.2926483 pmf=2501.59310 MHz
2VZ=23N=32L=239681231898.5852966 pmf=1250.79655 MHz
2VZ=23N=33L=479362463797.1705933 pmf=625.39828 MHz
2VZ=23N=34L=958724927594.3411865 pmf=312.69914 MHz
2VZ=23N=35L=1917449855188.6823730 pmf=156.34957 MHz
2VZ=23N=36L=3834899710377.3647461 pmf=78.17478 MHz
2VZ=23N=37L=7669799420754.7294922 pmf=39.08739 MHz
2VZ=23N=38L=15339598841509.4589844 pmf=19.54370 MHz
2VZ=23N=39L=30679197683018.9179688 pmf=9.77185 MHz
2VZ=23N=40L=61358395366037.8359375 pmf=4.88592 MHz
2VZ=23N=41L=122716790732075.6718750 pmf=2.44296 MHz
2VZ=23N=42L=245433581464151.3437500 pmf=1.22148 MHz
2VZ=23N=43L=490867162928302.6875000 pmf=0.61074 MHz
2VZ=23N=44L=981734325856605.3750000 pmf=0.30537 MHz
2VZ=23N=45L=1963468651713210.7500000 pmf=0.15269 MHz
2VZ=23N=46L=3926937303426421.5000000 pmf=0.07634 MHz
2VZ=23N=47L=7853874606852843.0000000 pmf=0.03817 MHz
2VZ=23N=48L=15707749213705686.0000000 pmf=0.01909 MHz
2VZ=23N=49L=31415498427411372.0000000 pmf=0.00954 MHz
2VZ=23N=50L=62830996854822744.0000000 pmf=0.00477 MHz
2VZ=23N=51L=125661993709645488.0000000 pmf=0.00239 MHz
2VZ=23N=52L=251323987419290976.0000000 pmf=0.00119 MHz
2VZ=23N=53L=502647974838581952.0000000 pmf=0.00060 MHz
2VZ=23N=54L=1005295949677163904.0000000 pmf=0.00030 MHz
2VZ=23N=55L=2010591899354327808.0000000 pmf=0.00015 MHz
2VZ=23N=56L=4021183798708655616.0000000 pmf=0.00007 MHz
2VZ=23N=57L=8042367597417311232.0000000 pmf=0.00004 MHz
2CrZ=24N=17L=7632512.0551944 pmf=39278347.13290 MHz
2CrZ=24N=18L=15265024.1103888 pmf=19639173.56645 MHz
2CrZ=24N=19L=30530048.2207777 pmf=9819586.78323 MHz
2CrZ=24N=20L=61060096.4415554 pmf=4909793.39161 MHz
2CrZ=24N=21L=122120192.8831107 pmf=2454896.69581 MHz
2CrZ=24N=22L=244240385.7662214 pmf=1227448.34790 MHz
2CrZ=24N=23L=488480771.5324429 pmf=613724.17395 MHz
2CrZ=24N=24L=976961543.0648857 pmf=306862.08698 MHz
2CrZ=24N=25L=1953923086.1297715 pmf=153431.04349 MHz
2CrZ=24N=26L=3907846172.2595429 pmf=76715.52174 MHz
2CrZ=24N=27L=7815692344.5190859 pmf=38357.76087 MHz
2CrZ=24N=28L=15631384689.0381718 pmf=19178.88044 MHz
2CrZ=24N=29L=31262769378.0763435 pmf=9589.44022 MHz
2CrZ=24N=30L=62525538756.1526871 pmf=4794.72011 MHz
2CrZ=24N=31L=125051077512.3053741 pmf=2397.36005 MHz
2CrZ=24N=32L=250102155024.6107483 pmf=1198.68003 MHz
2CrZ=24N=33L=500204310049.2214966 pmf=599.34001 MHz
2CrZ=24N=34L=1000408620098.4429932 pmf=299.67001 MHz
2CrZ=24N=35L=2000817240196.8859863 pmf=149.83500 MHz
2CrZ=24N=36L=4001634480393.7719727 pmf=74.91750 MHz
2CrZ=24N=37L=8003268960787.5439453 pmf=37.45875 MHz
2CrZ=24N=38L=16006537921575.0878906 pmf=18.72938 MHz
2CrZ=24N=39L=32013075843150.1757812 pmf=9.36469 MHz
2CrZ=24N=40L=64026151686300.3515625 pmf=4.68234 MHz
2CrZ=24N=41L=128052303372600.7031250 pmf=2.34117 MHz
2CrZ=24N=42L=256104606745201.4062500 pmf=1.17059 MHz
2CrZ=24N=43L=512209213490402.8125000 pmf=0.58529 MHz
2CrZ=24N=44L=1024418426980805.6250000 pmf=0.29265 MHz
2CrZ=24N=45L=2048836853961611.2500000 pmf=0.14632 MHz
2CrZ=24N=46L=4097673707923222.5000000 pmf=0.07316 MHz
2CrZ=24N=47L=8195347415846445.0000000 pmf=0.03658 MHz
2CrZ=24N=48L=16390694831692890.0000000 pmf=0.01829 MHz
2CrZ=24N=49L=32781389663385780.0000000 pmf=0.00915 MHz
2CrZ=24N=50L=65562779326771560.0000000 pmf=0.00457 MHz
2CrZ=24N=51L=131125558653543120.0000000 pmf=0.00229 MHz
2CrZ=24N=52L=262251117307086240.0000000 pmf=0.00114 MHz
2CrZ=24N=53L=524502234614172480.0000000 pmf=0.00057 MHz
2CrZ=24N=54L=1049004469228344960.0000000 pmf=0.00029 MHz
2CrZ=24N=55L=2098008938456689920.0000000 pmf=0.00014 MHz
2CrZ=24N=56L=4196017876913379840.0000000 pmf=0.00007 MHz
2CrZ=24N=57L=8392035753826759680.0000000 pmf=0.00004 MHz
2MnZ=25N=17L=7950533.3908275 pmf=37707213.24759 MHz
2MnZ=25N=18L=15901066.7816550 pmf=18853606.62379 MHz
2MnZ=25N=19L=31802133.5633101 pmf=9426803.31190 MHz
2MnZ=25N=20L=63604267.1266202 pmf=4713401.65595 MHz
2MnZ=25N=21L=127208534.2532403 pmf=2356700.82797 MHz
2MnZ=25N=22L=254417068.5064807 pmf=1178350.41399 MHz
2MnZ=25N=23L=508834137.0129613 pmf=589175.20699 MHz
2MnZ=25N=24L=1017668274.0259227 pmf=294587.60350 MHz
2MnZ=25N=25L=2035336548.0518453 pmf=147293.80175 MHz
2MnZ=25N=26L=4070673096.1036906 pmf=73646.90087 MHz
2MnZ=25N=27L=8141346192.2073812 pmf=36823.45044 MHz
2MnZ=25N=28L=16282692384.4147625 pmf=18411.72522 MHz
2MnZ=25N=29L=32565384768.8295250 pmf=9205.86261 MHz
2MnZ=25N=30L=65130769537.6590500 pmf=4602.93130 MHz
2MnZ=25N=31L=130261539075.3181000 pmf=2301.46565 MHz
2MnZ=25N=32L=260523078150.6362000 pmf=1150.73283 MHz
2MnZ=25N=33L=521046156301.2723999 pmf=575.36641 MHz
2MnZ=25N=34L=1042092312602.5447998 pmf=287.68321 MHz
2MnZ=25N=35L=2084184625205.0895996 pmf=143.84160 MHz
2MnZ=25N=36L=4168369250410.1791992 pmf=71.92080 MHz
2MnZ=25N=37L=8336738500820.3583984 pmf=35.96040 MHz
2MnZ=25N=38L=16673477001640.7167969 pmf=17.98020 MHz
2MnZ=25N=39L=33346954003281.4335938 pmf=8.99010 MHz
2MnZ=25N=40L=66693908006562.8671875 pmf=4.49505 MHz
2MnZ=25N=41L=133387816013125.7343750 pmf=2.24753 MHz
2MnZ=25N=42L=266775632026251.4687500 pmf=1.12376 MHz
2MnZ=25N=43L=533551264052502.9375000 pmf=0.56188 MHz
2MnZ=25N=44L=1067102528105005.8750000 pmf=0.28094 MHz
2MnZ=25N=45L=2134205056210011.7500000 pmf=0.14047 MHz
2MnZ=25N=46L=4268410112420023.5000000 pmf=0.07024 MHz
2MnZ=25N=47L=8536820224840047.0000000 pmf=0.03512 MHz
2MnZ=25N=48L=17073640449680094.0000000 pmf=0.01756 MHz
2MnZ=25N=49L=34147280899360188.0000000 pmf=0.00878 MHz
2MnZ=25N=50L=68294561798720376.0000000 pmf=0.00439 MHz
2MnZ=25N=51L=136589123597440752.0000000 pmf=0.00219 MHz
2MnZ=25N=52L=273178247194881504.0000000 pmf=0.00110 MHz
2MnZ=25N=53L=546356494389763008.0000000 pmf=0.00055 MHz
2MnZ=25N=54L=1092712988779526016.0000000 pmf=0.00027 MHz
2MnZ=25N=55L=2185425977559052032.0000000 pmf=0.00014 MHz
2MnZ=25N=56L=4370851955118104064.0000000 pmf=0.00007 MHz
2MnZ=25N=57L=8741703910236208128.0000000 pmf=0.00003 MHz
2FeZ=26N=17L=8268554.7264606 pmf=36256935.81499 MHz
2FeZ=26N=18L=16537109.4529212 pmf=18128467.90749 MHz
2FeZ=26N=19L=33074218.9058425 pmf=9064233.95375 MHz
2FeZ=26N=20L=66148437.8116850 pmf=4532116.97687 MHz
2FeZ=26N=21L=132296875.6233699 pmf=2266058.48844 MHz
2FeZ=26N=22L=264593751.2467399 pmf=1133029.24422 MHz
2FeZ=26N=23L=529187502.4934797 pmf=566514.62211 MHz
2FeZ=26N=24L=1058375004.9869595 pmf=283257.31105 MHz
2FeZ=26N=25L=2116750009.9739189 pmf=141628.65553 MHz
2FeZ=26N=26L=4233500019.9478378 pmf=70814.32776 MHz
2FeZ=26N=27L=8467000039.8956757 pmf=35407.16388 MHz
2FeZ=26N=28L=16934000079.7913513 pmf=17703.58194 MHz
2FeZ=26N=29L=33868000159.5827026 pmf=8851.79097 MHz
2FeZ=26N=30L=67736000319.1654053 pmf=4425.89549 MHz
2FeZ=26N=31L=135472000638.3308105 pmf=2212.94774 MHz
2FeZ=26N=32L=270944001276.6616211 pmf=1106.47387 MHz
2FeZ=26N=33L=541888002553.3232422 pmf=553.23694 MHz
2FeZ=26N=34L=1083776005106.6464844 pmf=276.61847 MHz
2FeZ=26N=35L=2167552010213.2929688 pmf=138.30923 MHz
2FeZ=26N=36L=4335104020426.5859375 pmf=69.15462 MHz
2FeZ=26N=37L=8670208040853.1718750 pmf=34.57731 MHz
2FeZ=26N=38L=17340416081706.3437500 pmf=17.28865 MHz
2FeZ=26N=39L=34680832163412.6875000 pmf=8.64433 MHz
2FeZ=26N=40L=69361664326825.3750000 pmf=4.32216 MHz
2FeZ=26N=41L=138723328653650.7500000 pmf=2.16108 MHz
2FeZ=26N=42L=277446657307301.5000000 pmf=1.08054 MHz
2FeZ=26N=43L=554893314614603.0000000 pmf=0.54027 MHz
2FeZ=26N=44L=1109786629229206.0000000 pmf=0.27014 MHz
2FeZ=26N=45L=2219573258458412.0000000 pmf=0.13507 MHz
2FeZ=26N=46L=4439146516916824.0000000 pmf=0.06753 MHz
2FeZ=26N=47L=8878293033833648.0000000 pmf=0.03377 MHz
2FeZ=26N=48L=17756586067667296.0000000 pmf=0.01688 MHz
2FeZ=26N=49L=35513172135334592.0000000 pmf=0.00844 MHz
2FeZ=26N=50L=71026344270669184.0000000 pmf=0.00422 MHz
2FeZ=26N=51L=142052688541338368.0000000 pmf=0.00211 MHz
2FeZ=26N=52L=284105377082676736.0000000 pmf=0.00106 MHz
2FeZ=26N=53L=568210754165353472.0000000 pmf=0.00053 MHz
2FeZ=26N=54L=1136421508330706944.0000000 pmf=0.00026 MHz
2FeZ=26N=55L=2272843016661413888.0000000 pmf=0.00013 MHz
2FeZ=26N=56L=4545686033322827776.0000000 pmf=0.00007 MHz
2FeZ=26N=57L=9091372066645655552.0000000 pmf=0.00003 MHz
2CoZ=27N=17L=8586576.0620937 pmf=34914086.34036 MHz
2CoZ=27N=18L=17173152.1241874 pmf=17457043.17018 MHz
2CoZ=27N=19L=34346304.2483749 pmf=8728521.58509 MHz
2CoZ=27N=20L=68692608.4967498 pmf=4364260.79254 MHz
2CoZ=27N=21L=137385216.9934995 pmf=2182130.39627 MHz
2CoZ=27N=22L=274770433.9869991 pmf=1091065.19814 MHz
2CoZ=27N=23L=549540867.9739982 pmf=545532.59907 MHz
2CoZ=27N=24L=1099081735.9479964 pmf=272766.29953 MHz
2CoZ=27N=25L=2198163471.8959928 pmf=136383.14977 MHz
2CoZ=27N=26L=4396326943.7919855 pmf=68191.57488 MHz
2CoZ=27N=27L=8792653887.5839710 pmf=34095.78744 MHz
2CoZ=27N=28L=17585307775.1679420 pmf=17047.89372 MHz
2CoZ=27N=29L=35170615550.3358841 pmf=8523.94686 MHz
2CoZ=27N=30L=70341231100.6717682 pmf=4261.97343 MHz
2CoZ=27N=31L=140682462201.3435364 pmf=2130.98672 MHz
2CoZ=27N=32L=281364924402.6870728 pmf=1065.49336 MHz
2CoZ=27N=33L=562729848805.3741455 pmf=532.74668 MHz
2CoZ=27N=34L=1125459697610.7482910 pmf=266.37334 MHz
2CoZ=27N=35L=2250919395221.4965820 pmf=133.18667 MHz
2CoZ=27N=36L=4501838790442.9931641 pmf=66.59333 MHz
2CoZ=27N=37L=9003677580885.9863281 pmf=33.29667 MHz
2CoZ=27N=38L=18007355161771.9726562 pmf=16.64833 MHz
2CoZ=27N=39L=36014710323543.9453125 pmf=8.32417 MHz
2CoZ=27N=40L=72029420647087.8906250 pmf=4.16208 MHz
2CoZ=27N=41L=144058841294175.7812500 pmf=2.08104 MHz
2CoZ=27N=42L=288117682588351.5625000 pmf=1.04052 MHz
2CoZ=27N=43L=576235365176703.1250000 pmf=0.52026 MHz
2CoZ=27N=44L=1152470730353406.2500000 pmf=0.26013 MHz
2CoZ=27N=45L=2304941460706812.5000000 pmf=0.13007 MHz
2CoZ=27N=46L=4609882921413625.0000000 pmf=0.06503 MHz
2CoZ=27N=47L=9219765842827250.0000000 pmf=0.03252 MHz
2CoZ=27N=48L=18439531685654500.0000000 pmf=0.01626 MHz
2CoZ=27N=49L=36879063371309000.0000000 pmf=0.00813 MHz
2CoZ=27N=50L=73758126742618000.0000000 pmf=0.00406 MHz
2CoZ=27N=51L=147516253485236000.0000000 pmf=0.00203 MHz
2CoZ=27N=52L=295032506970472000.0000000 pmf=0.00102 MHz
2CoZ=27N=53L=590065013940944000.0000000 pmf=0.00051 MHz
2CoZ=27N=54L=1180130027881888000.0000000 pmf=0.00025 MHz
2CoZ=27N=55L=2360260055763776000.0000000 pmf=0.00013 MHz
2CoZ=27N=56L=4720520111527552000.0000000 pmf=0.00006 MHz
2CoZ=27N=57L=9441040223055104000.0000000 pmf=0.00003 MHz
2NiZ=28N=17L=8904597.3977268 pmf=33667154.68535 MHz
2NiZ=28N=18L=17809194.7954536 pmf=16833577.34267 MHz
2NiZ=28N=19L=35618389.5909073 pmf=8416788.67134 MHz
2NiZ=28N=20L=71236779.1818146 pmf=4208394.33567 MHz
2NiZ=28N=21L=142473558.3636292 pmf=2104197.16783 MHz
2NiZ=28N=22L=284947116.7272583 pmf=1052098.58392 MHz
2NiZ=28N=23L=569894233.4545166 pmf=526049.29196 MHz
2NiZ=28N=24L=1139788466.9090333 pmf=263024.64598 MHz
2NiZ=28N=25L=2279576933.8180666 pmf=131512.32299 MHz
2NiZ=28N=26L=4559153867.6361332 pmf=65756.16149 MHz
2NiZ=28N=27L=9118307735.2722664 pmf=32878.08075 MHz
2NiZ=28N=28L=18236615470.5445328 pmf=16439.04037 MHz
2NiZ=28N=29L=36473230941.0890656 pmf=8219.52019 MHz
2NiZ=28N=30L=72946461882.1781311 pmf=4109.76009 MHz
2NiZ=28N=31L=145892923764.3562622 pmf=2054.88005 MHz
2NiZ=28N=32L=291785847528.7125244 pmf=1027.44002 MHz
2NiZ=28N=33L=583571695057.4250488 pmf=513.72001 MHz
2NiZ=28N=34L=1167143390114.8500977 pmf=256.86001 MHz
2NiZ=28N=35L=2334286780229.7001953 pmf=128.43000 MHz
2NiZ=28N=36L=4668573560459.4003906 pmf=64.21500 MHz
2NiZ=28N=37L=9337147120918.8007812 pmf=32.10750 MHz
2NiZ=28N=38L=18674294241837.6015625 pmf=16.05375 MHz
2NiZ=28N=39L=37348588483675.2031250 pmf=8.02688 MHz
2NiZ=28N=40L=74697176967350.4062500 pmf=4.01344 MHz
2NiZ=28N=41L=149394353934700.8125000 pmf=2.00672 MHz
2NiZ=28N=42L=298788707869401.6250000 pmf=1.00336 MHz
2NiZ=28N=43L=597577415738803.2500000 pmf=0.50168 MHz
2NiZ=28N=44L=1195154831477606.5000000 pmf=0.25084 MHz
2NiZ=28N=45L=2390309662955213.0000000 pmf=0.12542 MHz
2NiZ=28N=46L=4780619325910426.0000000 pmf=0.06271 MHz
2NiZ=28N=47L=9561238651820852.0000000 pmf=0.03135 MHz
2NiZ=28N=48L=19122477303641704.0000000 pmf=0.01568 MHz
2NiZ=28N=49L=38244954607283408.0000000 pmf=0.00784 MHz
2NiZ=28N=50L=76489909214566816.0000000 pmf=0.00392 MHz
2NiZ=28N=51L=152979818429133632.0000000 pmf=0.00196 MHz
2NiZ=28N=52L=305959636858267264.0000000 pmf=0.00098 MHz
2NiZ=28N=53L=611919273716534528.0000000 pmf=0.00049 MHz
2NiZ=28N=54L=1223838547433069056.0000000 pmf=0.00024 MHz
2NiZ=28N=55L=2447677094866138112.0000000 pmf=0.00012 MHz
2NiZ=28N=56L=4895354189732276224.0000000 pmf=0.00006 MHz
2NiZ=28N=57L=9790708379464552448.0000000 pmf=0.00003 MHz
2CuZ=29N=17L=9222618.7333599 pmf=32506218.31689 MHz
2CuZ=29N=18L=18445237.4667198 pmf=16253109.15844 MHz
2CuZ=29N=19L=36890474.9334397 pmf=8126554.57922 MHz
2CuZ=29N=20L=73780949.8668794 pmf=4063277.28961 MHz
2CuZ=29N=21L=147561899.7337588 pmf=2031638.64481 MHz
2CuZ=29N=22L=295123799.4675176 pmf=1015819.32240 MHz
2CuZ=29N=23L=590247598.9350351 pmf=507909.66120 MHz
2CuZ=29N=24L=1180495197.8700702 pmf=253954.83060 MHz
2CuZ=29N=25L=2360990395.7401404 pmf=126977.41530 MHz
2CuZ=29N=26L=4721980791.4802809 pmf=63488.70765 MHz
2CuZ=29N=27L=9443961582.9605618 pmf=31744.35383 MHz
2CuZ=29N=28L=18887923165.9211235 pmf=15872.17691 MHz
2CuZ=29N=29L=37775846331.8422470 pmf=7936.08846 MHz
2CuZ=29N=30L=75551692663.6844940 pmf=3968.04423 MHz
2CuZ=29N=31L=151103385327.3689880 pmf=1984.02211 MHz
2CuZ=29N=32L=302206770654.7379761 pmf=992.01106 MHz
2CuZ=29N=33L=604413541309.4759521 pmf=496.00553 MHz
2CuZ=29N=34L=1208827082618.9519043 pmf=248.00276 MHz
2CuZ=29N=35L=2417654165237.9038086 pmf=124.00138 MHz
2CuZ=29N=36L=4835308330475.8076172 pmf=62.00069 MHz
2CuZ=29N=37L=9670616660951.6152344 pmf=31.00035 MHz
2CuZ=29N=38L=19341233321903.2304688 pmf=15.50017 MHz
2CuZ=29N=39L=38682466643806.4609375 pmf=7.75009 MHz
2CuZ=29N=40L=77364933287612.9218750 pmf=3.87504 MHz
2CuZ=29N=41L=154729866575225.8437500 pmf=1.93752 MHz
2CuZ=29N=42L=309459733150451.6875000 pmf=0.96876 MHz
2CuZ=29N=43L=618919466300903.3750000 pmf=0.48438 MHz
2CuZ=29N=44L=1237838932601806.7500000 pmf=0.24219 MHz
2CuZ=29N=45L=2475677865203613.5000000 pmf=0.12110 MHz
2CuZ=29N=46L=4951355730407227.0000000 pmf=0.06055 MHz
2CuZ=29N=47L=9902711460814454.0000000 pmf=0.03027 MHz
2CuZ=29N=48L=19805422921628908.0000000 pmf=0.01514 MHz
2CuZ=29N=49L=39610845843257816.0000000 pmf=0.00757 MHz
2CuZ=29N=50L=79221691686515632.0000000 pmf=0.00378 MHz
2CuZ=29N=51L=158443383373031264.0000000 pmf=0.00189 MHz
2CuZ=29N=52L=316886766746062528.0000000 pmf=0.00095 MHz
2CuZ=29N=53L=633773533492125056.0000000 pmf=0.00047 MHz
2CuZ=29N=54L=1267547066984250112.0000000 pmf=0.00024 MHz
2CuZ=29N=55L=2535094133968500224.0000000 pmf=0.00012 MHz
2CuZ=29N=56L=5070188267937000448.0000000 pmf=0.00006 MHz
2CuZ=29N=57L=10140376535874000896.0000000 pmf=0.00003 MHz
2ZnZ=30N=17L=9540640.0689930 pmf=31422677.70632 MHz
2ZnZ=30N=18L=19081280.1379861 pmf=15711338.85316 MHz
2ZnZ=30N=19L=38162560.2759721 pmf=7855669.42658 MHz
2ZnZ=30N=20L=76325120.5519442 pmf=3927834.71329 MHz
2ZnZ=30N=21L=152650241.1038884 pmf=1963917.35665 MHz
2ZnZ=30N=22L=305300482.2077768 pmf=981958.67832 MHz
2ZnZ=30N=23L=610600964.4155536 pmf=490979.33916 MHz
2ZnZ=30N=24L=1221201928.8311071 pmf=245489.66958 MHz
2ZnZ=30N=25L=2442403857.6622143 pmf=122744.83479 MHz
2ZnZ=30N=26L=4884807715.3244286 pmf=61372.41740 MHz
2ZnZ=30N=27L=9769615430.6488571 pmf=30686.20870 MHz
2ZnZ=30N=28L=19539230861.2977142 pmf=15343.10435 MHz
2ZnZ=30N=29L=39078461722.5954285 pmf=7671.55217 MHz
2ZnZ=30N=30L=78156923445.1908569 pmf=3835.77609 MHz
2ZnZ=30N=31L=156313846890.3817139 pmf=1917.88804 MHz
2ZnZ=30N=32L=312627693780.7634277 pmf=958.94402 MHz
2ZnZ=30N=33L=625255387561.5268555 pmf=479.47201 MHz
2ZnZ=30N=34L=1250510775123.0537109 pmf=239.73601 MHz
2ZnZ=30N=35L=2501021550246.1074219 pmf=119.86800 MHz
2ZnZ=30N=36L=5002043100492.2148438 pmf=59.93400 MHz
2ZnZ=30N=37L=10004086200984.4296875 pmf=29.96700 MHz
2ZnZ=30N=38L=20008172401968.8593750 pmf=14.98350 MHz
2ZnZ=30N=39L=40016344803937.7187500 pmf=7.49175 MHz
2ZnZ=30N=40L=80032689607875.4375000 pmf=3.74588 MHz
2ZnZ=30N=41L=160065379215750.8750000 pmf=1.87294 MHz
2ZnZ=30N=42L=320130758431501.7500000 pmf=0.93647 MHz
2ZnZ=30N=43L=640261516863003.5000000 pmf=0.46823 MHz
2ZnZ=30N=44L=1280523033726007.0000000 pmf=0.23412 MHz
2ZnZ=30N=45L=2561046067452014.0000000 pmf=0.11706 MHz
2ZnZ=30N=46L=5122092134904028.0000000 pmf=0.05853 MHz
2ZnZ=30N=47L=10244184269808056.0000000 pmf=0.02926 MHz
2ZnZ=30N=48L=20488368539616112.0000000 pmf=0.01463 MHz
2ZnZ=30N=49L=40976737079232224.0000000 pmf=0.00732 MHz
2ZnZ=30N=50L=81953474158464448.0000000 pmf=0.00366 MHz
2ZnZ=30N=51L=163906948316928896.0000000 pmf=0.00183 MHz
2ZnZ=30N=52L=327813896633857792.0000000 pmf=0.00091 MHz
2ZnZ=30N=53L=655627793267715584.0000000 pmf=0.00046 MHz
2ZnZ=30N=54L=1311255586535431168.0000000 pmf=0.00023 MHz
2ZnZ=30N=55L=2622511173070862336.0000000 pmf=0.00011 MHz
2ZnZ=30N=56L=5245022346141724672.0000000 pmf=0.00006 MHz
2ZnZ=30N=57L=10490044692283449344.0000000 pmf=0.00003 MHz
2GaZ=31N=17L=9858661.4046261 pmf=30409042.94160 MHz
2GaZ=31N=18L=19717322.8092523 pmf=15204521.47080 MHz
2GaZ=31N=19L=39434645.6185045 pmf=7602260.73540 MHz
2GaZ=31N=20L=78869291.2370090 pmf=3801130.36770 MHz
2GaZ=31N=21L=157738582.4740180 pmf=1900565.18385 MHz
2GaZ=31N=22L=315477164.9480360 pmf=950282.59193 MHz
2GaZ=31N=23L=630954329.8960720 pmf=475141.29596 MHz
2GaZ=31N=24L=1261908659.7921441 pmf=237570.64798 MHz
2GaZ=31N=25L=2523817319.5842881 pmf=118785.32399 MHz
2GaZ=31N=26L=5047634639.1685762 pmf=59392.66200 MHz
2GaZ=31N=27L=10095269278.3371525 pmf=29696.33100 MHz
2GaZ=31N=28L=20190538556.6743050 pmf=14848.16550 MHz
2GaZ=31N=29L=40381077113.3486099 pmf=7424.08275 MHz
2GaZ=31N=30L=80762154226.6972198 pmf=3712.04137 MHz
2GaZ=31N=31L=161524308453.3944397 pmf=1856.02069 MHz
2GaZ=31N=32L=323048616906.7888794 pmf=928.01034 MHz
2GaZ=31N=33L=646097233813.5777588 pmf=464.00517 MHz
2GaZ=31N=34L=1292194467627.1555176 pmf=232.00259 MHz
2GaZ=31N=35L=2584388935254.3110352 pmf=116.00129 MHz
2GaZ=31N=36L=5168777870508.6220703 pmf=58.00065 MHz
2GaZ=31N=37L=10337555741017.2441406 pmf=29.00032 MHz
2GaZ=31N=38L=20675111482034.4882812 pmf=14.50016 MHz
2GaZ=31N=39L=41350222964068.9765625 pmf=7.25008 MHz
2GaZ=31N=40L=82700445928137.9531250 pmf=3.62504 MHz
2GaZ=31N=41L=165400891856275.9062500 pmf=1.81252 MHz
2GaZ=31N=42L=330801783712551.8125000 pmf=0.90626 MHz
2GaZ=31N=43L=661603567425103.6250000 pmf=0.45313 MHz
2GaZ=31N=44L=1323207134850207.2500000 pmf=0.22657 MHz
2GaZ=31N=45L=2646414269700414.5000000 pmf=0.11328 MHz
2GaZ=31N=46L=5292828539400829.0000000 pmf=0.05664 MHz
2GaZ=31N=47L=10585657078801658.0000000 pmf=0.02832 MHz
2GaZ=31N=48L=21171314157603316.0000000 pmf=0.01416 MHz
2GaZ=31N=49L=42342628315206632.0000000 pmf=0.00708 MHz
2GaZ=31N=50L=84685256630413264.0000000 pmf=0.00354 MHz
2GaZ=31N=51L=169370513260826528.0000000 pmf=0.00177 MHz
2GaZ=31N=52L=338741026521653056.0000000 pmf=0.00089 MHz
2GaZ=31N=53L=677482053043306112.0000000 pmf=0.00044 MHz
2GaZ=31N=54L=1354964106086612224.0000000 pmf=0.00022 MHz
2GaZ=31N=55L=2709928212173224448.0000000 pmf=0.00011 MHz
2GaZ=31N=56L=5419856424346448896.0000000 pmf=0.00006 MHz
2GaZ=31N=57L=10839712848692897792.0000000 pmf=0.00003 MHz
2GeZ=32N=17L=10176682.7402592 pmf=29458760.34968 MHz
2GeZ=32N=18L=20353365.4805185 pmf=14729380.17484 MHz
2GeZ=32N=19L=40706730.9610369 pmf=7364690.08742 MHz
2GeZ=32N=20L=81413461.9220738 pmf=3682345.04371 MHz
2GeZ=32N=21L=162826923.8441476 pmf=1841172.52185 MHz
2GeZ=32N=22L=325653847.6882952 pmf=920586.26093 MHz
2GeZ=32N=23L=651307695.3765905 pmf=460293.13046 MHz
2GeZ=32N=24L=1302615390.7531810 pmf=230146.56523 MHz
2GeZ=32N=25L=2605230781.5063620 pmf=115073.28262 MHz
2GeZ=32N=26L=5210461563.0127239 pmf=57536.64131 MHz
2GeZ=32N=27L=10420923126.0254478 pmf=28768.32065 MHz
2GeZ=32N=28L=20841846252.0508957 pmf=14384.16033 MHz
2GeZ=32N=29L=41683692504.1017914 pmf=7192.08016 MHz
2GeZ=32N=30L=83367385008.2035828 pmf=3596.04008 MHz
2GeZ=32N=31L=166734770016.4071655 pmf=1798.02004 MHz
2GeZ=32N=32L=333469540032.8143311 pmf=899.01002 MHz
2GeZ=32N=33L=666939080065.6286621 pmf=449.50501 MHz
2GeZ=32N=34L=1333878160131.2573242 pmf=224.75251 MHz
2GeZ=32N=35L=2667756320262.5146484 pmf=112.37625 MHz
2GeZ=32N=36L=5335512640525.0292969 pmf=56.18813 MHz
2GeZ=32N=37L=10671025281050.0585938 pmf=28.09406 MHz
2GeZ=32N=38L=21342050562100.1171875 pmf=14.04703 MHz
2GeZ=32N=39L=42684101124200.2343750 pmf=7.02352 MHz
2GeZ=32N=40L=85368202248400.4687500 pmf=3.51176 MHz
2GeZ=32N=41L=170736404496800.9375000 pmf=1.75588 MHz
2GeZ=32N=42L=341472808993601.8750000 pmf=0.87794 MHz
2GeZ=32N=43L=682945617987203.7500000 pmf=0.43897 MHz
2GeZ=32N=44L=1365891235974407.5000000 pmf=0.21948 MHz
2GeZ=32N=45L=2731782471948815.0000000 pmf=0.10974 MHz
2GeZ=32N=46L=5463564943897630.0000000 pmf=0.05487 MHz
2GeZ=32N=47L=10927129887795260.0000000 pmf=0.02744 MHz
2GeZ=32N=48L=21854259775590520.0000000 pmf=0.01372 MHz
2GeZ=32N=49L=43708519551181040.0000000 pmf=0.00686 MHz
2GeZ=32N=50L=87417039102362080.0000000 pmf=0.00343 MHz
2GeZ=32N=51L=174834078204724160.0000000 pmf=0.00171 MHz
2GeZ=32N=52L=349668156409448320.0000000 pmf=0.00086 MHz
2GeZ=32N=53L=699336312818896640.0000000 pmf=0.00043 MHz
2GeZ=32N=54L=1398672625637793280.0000000 pmf=0.00021 MHz
2GeZ=32N=55L=2797345251275586560.0000000 pmf=0.00011 MHz
2GeZ=32N=56L=5594690502551173120.0000000 pmf=0.00005 MHz
2GeZ=32N=57L=11189381005102346240.0000000 pmf=0.00003 MHz
2AsZ=33N=17L=10494704.0758923 pmf=28566070.64211 MHz
2AsZ=33N=18L=20989408.1517847 pmf=14283035.32106 MHz
2AsZ=33N=19L=41978816.3035693 pmf=7141517.66053 MHz
2AsZ=33N=20L=83957632.6071386 pmf=3570758.83026 MHz
2AsZ=33N=21L=167915265.2142772 pmf=1785379.41513 MHz
2AsZ=33N=22L=335830530.4285545 pmf=892689.70757 MHz
2AsZ=33N=23L=671661060.8571090 pmf=446344.85378 MHz
2AsZ=33N=24L=1343322121.7142179 pmf=223172.42689 MHz
2AsZ=33N=25L=2686644243.4284358 pmf=111586.21345 MHz
2AsZ=33N=26L=5373288486.8568716 pmf=55793.10672 MHz
2AsZ=33N=27L=10746576973.7137432 pmf=27896.55336 MHz
2AsZ=33N=28L=21493153947.4274864 pmf=13948.27668 MHz
2AsZ=33N=29L=42986307894.8549728 pmf=6974.13834 MHz
2AsZ=33N=30L=85972615789.7099457 pmf=3487.06917 MHz
2AsZ=33N=31L=171945231579.4198914 pmf=1743.53459 MHz
2AsZ=33N=32L=343890463158.8397827 pmf=871.76729 MHz
2AsZ=33N=33L=687780926317.6795654 pmf=435.88365 MHz
2AsZ=33N=34L=1375561852635.3591309 pmf=217.94182 MHz
2AsZ=33N=35L=2751123705270.7182617 pmf=108.97091 MHz
2AsZ=33N=36L=5502247410541.4365234 pmf=54.48546 MHz
2AsZ=33N=37L=11004494821082.8730469 pmf=27.24273 MHz
2AsZ=33N=38L=22008989642165.7460938 pmf=13.62136 MHz
2AsZ=33N=39L=44017979284331.4921875 pmf=6.81068 MHz
2AsZ=33N=40L=88035958568662.9843750 pmf=3.40534 MHz
2AsZ=33N=41L=176071917137325.9687500 pmf=1.70267 MHz
2AsZ=33N=42L=352143834274651.9375000 pmf=0.85134 MHz
2AsZ=33N=43L=704287668549303.8750000 pmf=0.42567 MHz
2AsZ=33N=44L=1408575337098607.7500000 pmf=0.21283 MHz
2AsZ=33N=45L=2817150674197215.5000000 pmf=0.10642 MHz
2AsZ=33N=46L=5634301348394431.0000000 pmf=0.05321 MHz
2AsZ=33N=47L=11268602696788862.0000000 pmf=0.02660 MHz
2AsZ=33N=48L=22537205393577724.0000000 pmf=0.01330 MHz
2AsZ=33N=49L=45074410787155448.0000000 pmf=0.00665 MHz
2AsZ=33N=50L=90148821574310896.0000000 pmf=0.00333 MHz
2AsZ=33N=51L=180297643148621792.0000000 pmf=0.00166 MHz
2AsZ=33N=52L=360595286297243584.0000000 pmf=0.00083 MHz
2AsZ=33N=53L=721190572594487168.0000000 pmf=0.00042 MHz
2AsZ=33N=54L=1442381145188974336.0000000 pmf=0.00021 MHz
2AsZ=33N=55L=2884762290377948672.0000000 pmf=0.00010 MHz
2AsZ=33N=56L=5769524580755897344.0000000 pmf=0.00005 MHz
2AsZ=33N=57L=11539049161511794688.0000000 pmf=0.00003 MHz
2SeZ=34N=17L=10812725.4115254 pmf=27725892.09381 MHz
2SeZ=34N=18L=21625450.8230509 pmf=13862946.04691 MHz
2SeZ=34N=19L=43250901.6461017 pmf=6931473.02345 MHz
2SeZ=34N=20L=86501803.2922034 pmf=3465736.51173 MHz
2SeZ=34N=21L=173003606.5844068 pmf=1732868.25586 MHz
2SeZ=34N=22L=346007213.1688136 pmf=866434.12793 MHz
2SeZ=34N=23L=692014426.3376273 pmf=433217.06397 MHz
2SeZ=34N=24L=1384028852.6752546 pmf=216608.53198 MHz
2SeZ=34N=25L=2768057705.3505092 pmf=108304.26599 MHz
2SeZ=34N=26L=5536115410.7010183 pmf=54152.13300 MHz
2SeZ=34N=27L=11072230821.4020367 pmf=27076.06650 MHz
2SeZ=34N=28L=22144461642.8040733 pmf=13538.03325 MHz
2SeZ=34N=29L=44288923285.6081467 pmf=6769.01662 MHz
2SeZ=34N=30L=88577846571.2162933 pmf=3384.50831 MHz
2SeZ=34N=31L=177155693142.4325867 pmf=1692.25416 MHz
2SeZ=34N=32L=354311386284.8651733 pmf=846.12708 MHz
2SeZ=34N=33L=708622772569.7303467 pmf=423.06354 MHz
2SeZ=34N=34L=1417245545139.4606934 pmf=211.53177 MHz
2SeZ=34N=35L=2834491090278.9213867 pmf=105.76588 MHz
2SeZ=34N=36L=5668982180557.8427734 pmf=52.88294 MHz
2SeZ=34N=37L=11337964361115.6855469 pmf=26.44147 MHz
2SeZ=34N=38L=22675928722231.3710938 pmf=13.22074 MHz
2SeZ=34N=39L=45351857444462.7421875 pmf=6.61037 MHz
2SeZ=34N=40L=90703714888925.4843750 pmf=3.30518 MHz
2SeZ=34N=41L=181407429777850.9687500 pmf=1.65259 MHz
2SeZ=34N=42L=362814859555701.9375000 pmf=0.82630 MHz
2SeZ=34N=43L=725629719111403.8750000 pmf=0.41315 MHz
2SeZ=34N=44L=1451259438222807.7500000 pmf=0.20657 MHz
2SeZ=34N=45L=2902518876445615.5000000 pmf=0.10329 MHz
2SeZ=34N=46L=5805037752891231.0000000 pmf=0.05164 MHz
2SeZ=34N=47L=11610075505782462.0000000 pmf=0.02582 MHz
2SeZ=34N=48L=23220151011564924.0000000 pmf=0.01291 MHz
2SeZ=34N=49L=46440302023129848.0000000 pmf=0.00646 MHz
2SeZ=34N=50L=92880604046259696.0000000 pmf=0.00323 MHz
2SeZ=34N=51L=185761208092519392.0000000 pmf=0.00161 MHz
2SeZ=34N=52L=371522416185038784.0000000 pmf=0.00081 MHz
2SeZ=34N=53L=743044832370077568.0000000 pmf=0.00040 MHz
2SeZ=34N=54L=1486089664740155136.0000000 pmf=0.00020 MHz
2SeZ=34N=55L=2972179329480310272.0000000 pmf=0.00010 MHz
2SeZ=34N=56L=5944358658960620544.0000000 pmf=0.00005 MHz
2SeZ=34N=57L=11888717317921241088.0000000 pmf=0.00003 MHz
2BrZ=35N=17L=11130746.7471585 pmf=26933723.74828 MHz
2BrZ=35N=18L=22261493.4943171 pmf=13466861.87414 MHz
2BrZ=35N=19L=44522986.9886341 pmf=6733430.93707 MHz
2BrZ=35N=20L=89045973.9772682 pmf=3366715.46853 MHz
2BrZ=35N=21L=178091947.9545364 pmf=1683357.73427 MHz
2BrZ=35N=22L=356183895.9090729 pmf=841678.86713 MHz
2BrZ=35N=23L=712367791.8181458 pmf=420839.43357 MHz
2BrZ=35N=24L=1424735583.6362915 pmf=210419.71678 MHz
2BrZ=35N=25L=2849471167.2725830 pmf=105209.85839 MHz
2BrZ=35N=26L=5698942334.5451660 pmf=52604.92920 MHz
2BrZ=35N=27L=11397884669.0903320 pmf=26302.46460 MHz
2BrZ=35N=28L=22795769338.1806641 pmf=13151.23230 MHz
2BrZ=35N=29L=45591538676.3613281 pmf=6575.61615 MHz
2BrZ=35N=30L=91183077352.7226562 pmf=3287.80807 MHz
2BrZ=35N=31L=182366154705.4453125 pmf=1643.90404 MHz
2BrZ=35N=32L=364732309410.8906250 pmf=821.95202 MHz
2BrZ=35N=33L=729464618821.7812500 pmf=410.97601 MHz
2BrZ=35N=34L=1458929237643.5625000 pmf=205.48800 MHz
2BrZ=35N=35L=2917858475287.1250000 pmf=102.74400 MHz
2BrZ=35N=36L=5835716950574.2500000 pmf=51.37200 MHz
2BrZ=35N=37L=11671433901148.5000000 pmf=25.68600 MHz
2BrZ=35N=38L=23342867802297.0000000 pmf=12.84300 MHz
2BrZ=35N=39L=46685735604594.0000000 pmf=6.42150 MHz
2BrZ=35N=40L=93371471209188.0000000 pmf=3.21075 MHz
2BrZ=35N=41L=186742942418376.0000000 pmf=1.60538 MHz
2BrZ=35N=42L=373485884836752.0000000 pmf=0.80269 MHz
2BrZ=35N=43L=746971769673504.0000000 pmf=0.40134 MHz
2BrZ=35N=44L=1493943539347008.0000000 pmf=0.20067 MHz
2BrZ=35N=45L=2987887078694016.0000000 pmf=0.10034 MHz
2BrZ=35N=46L=5975774157388032.0000000 pmf=0.05017 MHz
2BrZ=35N=47L=11951548314776064.0000000 pmf=0.02508 MHz
2BrZ=35N=48L=23903096629552128.0000000 pmf=0.01254 MHz
2BrZ=35N=49L=47806193259104256.0000000 pmf=0.00627 MHz
2BrZ=35N=50L=95612386518208512.0000000 pmf=0.00314 MHz
2BrZ=35N=51L=191224773036417024.0000000 pmf=0.00157 MHz
2BrZ=35N=52L=382449546072834048.0000000 pmf=0.00078 MHz
2BrZ=35N=53L=764899092145668096.0000000 pmf=0.00039 MHz
2BrZ=35N=54L=1529798184291336192.0000000 pmf=0.00020 MHz
2BrZ=35N=55L=3059596368582672384.0000000 pmf=0.00010 MHz
2BrZ=35N=56L=6119192737165344768.0000000 pmf=0.00005 MHz
2BrZ=35N=57L=12238385474330689536.0000000 pmf=0.00002 MHz
2KrZ=36N=17L=11448768.0827916 pmf=26185564.75527 MHz
2KrZ=36N=18L=22897536.1655833 pmf=13092782.37763 MHz
2KrZ=36N=19L=45795072.3311665 pmf=6546391.18882 MHz
2KrZ=36N=20L=91590144.6623330 pmf=3273195.59441 MHz
2KrZ=36N=21L=183180289.3246661 pmf=1636597.79720 MHz
2KrZ=36N=22L=366360578.6493322 pmf=818298.89860 MHz
2KrZ=36N=23L=732721157.2986643 pmf=409149.44930 MHz
2KrZ=36N=24L=1465442314.5973287 pmf=204574.72465 MHz
2KrZ=36N=25L=2930884629.1946573 pmf=102287.36233 MHz
2KrZ=36N=26L=5861769258.3893147 pmf=51143.68116 MHz
2KrZ=36N=27L=11723538516.7786293 pmf=25571.84058 MHz
2KrZ=36N=28L=23447077033.5572586 pmf=12785.92029 MHz
2KrZ=36N=29L=46894154067.1145172 pmf=6392.96015 MHz
2KrZ=36N=30L=93788308134.2290344 pmf=3196.48007 MHz
2KrZ=36N=31L=187576616268.4580688 pmf=1598.24004 MHz
2KrZ=36N=32L=375153232536.9161377 pmf=799.12002 MHz
2KrZ=36N=33L=750306465073.8322754 pmf=399.56001 MHz
2KrZ=36N=34L=1500612930147.6645508 pmf=199.78000 MHz
2KrZ=36N=35L=3001225860295.3291016 pmf=99.89000 MHz
2KrZ=36N=36L=6002451720590.6582031 pmf=49.94500 MHz
2KrZ=36N=37L=12004903441181.3164062 pmf=24.97250 MHz
2KrZ=36N=38L=24009806882362.6328125 pmf=12.48625 MHz
2KrZ=36N=39L=48019613764725.2656250 pmf=6.24313 MHz
2KrZ=36N=40L=96039227529450.5312500 pmf=3.12156 MHz
2KrZ=36N=41L=192078455058901.0625000 pmf=1.56078 MHz
2KrZ=36N=42L=384156910117802.1250000 pmf=0.78039 MHz
2KrZ=36N=43L=768313820235604.2500000 pmf=0.39020 MHz
2KrZ=36N=44L=1536627640471208.5000000 pmf=0.19510 MHz
2KrZ=36N=45L=3073255280942417.0000000 pmf=0.09755 MHz
2KrZ=36N=46L=6146510561884834.0000000 pmf=0.04877 MHz
2KrZ=36N=47L=12293021123769668.0000000 pmf=0.02439 MHz
2KrZ=36N=48L=24586042247539336.0000000 pmf=0.01219 MHz
2KrZ=36N=49L=49172084495078672.0000000 pmf=0.00610 MHz
2KrZ=36N=50L=98344168990157344.0000000 pmf=0.00305 MHz
2KrZ=36N=51L=196688337980314688.0000000 pmf=0.00152 MHz
2KrZ=36N=52L=393376675960629376.0000000 pmf=0.00076 MHz
2KrZ=36N=53L=786753351921258752.0000000 pmf=0.00038 MHz
2KrZ=36N=54L=1573506703842517504.0000000 pmf=0.00019 MHz
2KrZ=36N=55L=3147013407685035008.0000000 pmf=0.00010 MHz
2KrZ=36N=56L=6294026815370070016.0000000 pmf=0.00005 MHz
2KrZ=36N=57L=12588053630740140032.0000000 pmf=0.00002 MHz
2RbZ=37N=17L=11766789.4184247 pmf=25477846.78891 MHz
2RbZ=37N=18L=23533578.8368495 pmf=12738923.39446 MHz
2RbZ=37N=19L=47067157.6736989 pmf=6369461.69723 MHz
2RbZ=37N=20L=94134315.3473979 pmf=3184730.84861 MHz
2RbZ=37N=21L=188268630.6947957 pmf=1592365.42431 MHz
2RbZ=37N=22L=376537261.3895914 pmf=796182.71215 MHz
2RbZ=37N=23L=753074522.7791828 pmf=398091.35608 MHz
2RbZ=37N=24L=1506149045.5583656 pmf=199045.67804 MHz
2RbZ=37N=25L=3012298091.1167312 pmf=99522.83902 MHz
2RbZ=37N=26L=6024596182.2334623 pmf=49761.41951 MHz
2RbZ=37N=27L=12049192364.4669247 pmf=24880.70975 MHz
2RbZ=37N=28L=24098384728.9338493 pmf=12440.35488 MHz
2RbZ=37N=29L=48196769457.8676987 pmf=6220.17744 MHz
2RbZ=37N=30L=96393538915.7353973 pmf=3110.08872 MHz
2RbZ=37N=31L=192787077831.4707947 pmf=1555.04436 MHz
2RbZ=37N=32L=385574155662.9415894 pmf=777.52218 MHz
2RbZ=37N=33L=771148311325.8831787 pmf=388.76109 MHz
2RbZ=37N=34L=1542296622651.7663574 pmf=194.38054 MHz
2RbZ=37N=35L=3084593245303.5327148 pmf=97.19027 MHz
2RbZ=37N=36L=6169186490607.0654297 pmf=48.59514 MHz
2RbZ=37N=37L=12338372981214.1308594 pmf=24.29757 MHz
2RbZ=37N=38L=24676745962428.2617188 pmf=12.14878 MHz
2RbZ=37N=39L=49353491924856.5234375 pmf=6.07439 MHz
2RbZ=37N=40L=98706983849713.0468750 pmf=3.03720 MHz
2RbZ=37N=41L=197413967699426.0937500 pmf=1.51860 MHz
2RbZ=37N=42L=394827935398852.1875000 pmf=0.75930 MHz
2RbZ=37N=43L=789655870797704.3750000 pmf=0.37965 MHz
2RbZ=37N=44L=1579311741595408.7500000 pmf=0.18982 MHz
2RbZ=37N=45L=3158623483190817.5000000 pmf=0.09491 MHz
2RbZ=37N=46L=6317246966381635.0000000 pmf=0.04746 MHz
2RbZ=37N=47L=12634493932763270.0000000 pmf=0.02373 MHz
2RbZ=37N=48L=25268987865526540.0000000 pmf=0.01186 MHz
2RbZ=37N=49L=50537975731053080.0000000 pmf=0.00593 MHz
2RbZ=37N=50L=101075951462106160.0000000 pmf=0.00297 MHz
2RbZ=37N=51L=202151902924212320.0000000 pmf=0.00148 MHz
2RbZ=37N=52L=404303805848424640.0000000 pmf=0.00074 MHz
2RbZ=37N=53L=808607611696849280.0000000 pmf=0.00037 MHz
2RbZ=37N=54L=1617215223393698560.0000000 pmf=0.00019 MHz
2RbZ=37N=55L=3234430446787397120.0000000 pmf=0.00009 MHz
2RbZ=37N=56L=6468860893574794240.0000000 pmf=0.00005 MHz
2RbZ=37N=57L=12937721787149588480.0000000 pmf=0.00002 MHz
2SrZ=38N=17L=12084810.7540578 pmf=24807377.13657 MHz
2SrZ=38N=18L=24169621.5081157 pmf=12403688.56829 MHz
2SrZ=38N=19L=48339243.0162313 pmf=6201844.28414 MHz
2SrZ=38N=20L=96678486.0324627 pmf=3100922.14207 MHz
2SrZ=38N=21L=193356972.0649253 pmf=1550461.07104 MHz
2SrZ=38N=22L=386713944.1298506 pmf=775230.53552 MHz
2SrZ=38N=23L=773427888.2597013 pmf=387615.26776 MHz
2SrZ=38N=24L=1546855776.5194025 pmf=193807.63388 MHz
2SrZ=38N=25L=3093711553.0388050 pmf=96903.81694 MHz
2SrZ=38N=26L=6187423106.0776100 pmf=48451.90847 MHz
2SrZ=38N=27L=12374846212.1552200 pmf=24225.95423 MHz
2SrZ=38N=28L=24749692424.3104401 pmf=12112.97712 MHz
2SrZ=38N=29L=49499384848.6208801 pmf=6056.48856 MHz
2SrZ=38N=30L=98998769697.2417603 pmf=3028.24428 MHz
2SrZ=38N=31L=197997539394.4835205 pmf=1514.12214 MHz
2SrZ=38N=32L=395995078788.9670410 pmf=757.06107 MHz
2SrZ=38N=33L=791990157577.9340820 pmf=378.53053 MHz
2SrZ=38N=34L=1583980315155.8681641 pmf=189.26527 MHz
2SrZ=38N=35L=3167960630311.7363281 pmf=94.63263 MHz
2SrZ=38N=36L=6335921260623.4726562 pmf=47.31632 MHz
2SrZ=38N=37L=12671842521246.9453125 pmf=23.65816 MHz
2SrZ=38N=38L=25343685042493.8906250 pmf=11.82908 MHz
2SrZ=38N=39L=50687370084987.7812500 pmf=5.91454 MHz
2SrZ=38N=40L=101374740169975.5625000 pmf=2.95727 MHz
2SrZ=38N=41L=202749480339951.1250000 pmf=1.47863 MHz
2SrZ=38N=42L=405498960679902.2500000 pmf=0.73932 MHz
2SrZ=38N=43L=810997921359804.5000000 pmf=0.36966 MHz
2SrZ=38N=44L=1621995842719609.0000000 pmf=0.18483 MHz
2SrZ=38N=45L=3243991685439218.0000000 pmf=0.09241 MHz
2SrZ=38N=46L=6487983370878436.0000000 pmf=0.04621 MHz
2SrZ=38N=47L=12975966741756872.0000000 pmf=0.02310 MHz
2SrZ=38N=48L=25951933483513744.0000000 pmf=0.01155 MHz
2SrZ=38N=49L=51903866967027488.0000000 pmf=0.00578 MHz
2SrZ=38N=50L=103807733934054976.0000000 pmf=0.00289 MHz
2SrZ=38N=51L=207615467868109952.0000000 pmf=0.00144 MHz
2SrZ=38N=52L=415230935736219904.0000000 pmf=0.00072 MHz
2SrZ=38N=53L=830461871472439808.0000000 pmf=0.00036 MHz
2SrZ=38N=54L=1660923742944879616.0000000 pmf=0.00018 MHz
2SrZ=38N=55L=3321847485889759232.0000000 pmf=0.00009 MHz
2SrZ=38N=56L=6643694971779518464.0000000 pmf=0.00005 MHz
2SrZ=38N=57L=13287389943559036928.0000000 pmf=0.00002 MHz
2YZ=39N=17L=12402832.0896909 pmf=24171290.54333 MHz
2YZ=39N=18L=24805664.1793819 pmf=12085645.27166 MHz
2YZ=39N=19L=49611328.3587637 pmf=6042822.63583 MHz
2YZ=39N=20L=99222656.7175275 pmf=3021411.31792 MHz
2YZ=39N=21L=198445313.4350549 pmf=1510705.65896 MHz
2YZ=39N=22L=396890626.8701098 pmf=755352.82948 MHz
2YZ=39N=23L=793781253.7402196 pmf=377676.41474 MHz
2YZ=39N=24L=1587562507.4804392 pmf=188838.20737 MHz
2YZ=39N=25L=3175125014.9608784 pmf=94419.10368 MHz
2YZ=39N=26L=6350250029.9217567 pmf=47209.55184 MHz
2YZ=39N=27L=12700500059.8435135 pmf=23604.77592 MHz
2YZ=39N=28L=25401000119.6870270 pmf=11802.38796 MHz
2YZ=39N=29L=50802000239.3740540 pmf=5901.19398 MHz
2YZ=39N=30L=101604000478.7481079 pmf=2950.59699 MHz
2YZ=39N=31L=203208000957.4962158 pmf=1475.29850 MHz
2YZ=39N=32L=406416001914.9924316 pmf=737.64925 MHz
2YZ=39N=33L=812832003829.9848633 pmf=368.82462 MHz
2YZ=39N=34L=1625664007659.9697266 pmf=184.41231 MHz
2YZ=39N=35L=3251328015319.9394531 pmf=92.20616 MHz
2YZ=39N=36L=6502656030639.8789062 pmf=46.10308 MHz
2YZ=39N=37L=13005312061279.7578125 pmf=23.05154 MHz
2YZ=39N=38L=26010624122559.5156250 pmf=11.52577 MHz
2YZ=39N=39L=52021248245119.0312500 pmf=5.76288 MHz
2YZ=39N=40L=104042496490238.0625000 pmf=2.88144 MHz
2YZ=39N=41L=208084992980476.1250000 pmf=1.44072 MHz
2YZ=39N=42L=416169985960952.2500000 pmf=0.72036 MHz
2YZ=39N=43L=832339971921904.5000000 pmf=0.36018 MHz
2YZ=39N=44L=1664679943843809.0000000 pmf=0.18009 MHz
2YZ=39N=45L=3329359887687618.0000000 pmf=0.09005 MHz
2YZ=39N=46L=6658719775375236.0000000 pmf=0.04502 MHz
2YZ=39N=47L=13317439550750472.0000000 pmf=0.02251 MHz
2YZ=39N=48L=26634879101500944.0000000 pmf=0.01126 MHz
2YZ=39N=49L=53269758203001888.0000000 pmf=0.00563 MHz
2YZ=39N=50L=106539516406003776.0000000 pmf=0.00281 MHz
2YZ=39N=51L=213079032812007552.0000000 pmf=0.00141 MHz
2YZ=39N=52L=426158065624015104.0000000 pmf=0.00070 MHz
2YZ=39N=53L=852316131248030208.0000000 pmf=0.00035 MHz
2YZ=39N=54L=1704632262496060416.0000000 pmf=0.00018 MHz
2YZ=39N=55L=3409264524992120832.0000000 pmf=0.00009 MHz
2YZ=39N=56L=6818529049984241664.0000000 pmf=0.00004 MHz
2YZ=39N=57L=13637058099968483328.0000000 pmf=0.00002 MHz
2ZrZ=40N=17L=12720853.4253240 pmf=23567008.27974 MHz
2ZrZ=40N=18L=25441706.8506481 pmf=11783504.13987 MHz
2ZrZ=40N=19L=50883413.7012961 pmf=5891752.06994 MHz
2ZrZ=40N=20L=101766827.4025923 pmf=2945876.03497 MHz
2ZrZ=40N=21L=203533654.8051845 pmf=1472938.01748 MHz
2ZrZ=40N=22L=407067309.6103690 pmf=736469.00874 MHz
2ZrZ=40N=23L=814134619.2207381 pmf=368234.50437 MHz
2ZrZ=40N=24L=1628269238.4414761 pmf=184117.25219 MHz
2ZrZ=40N=25L=3256538476.8829522 pmf=92058.62609 MHz
2ZrZ=40N=26L=6513076953.7659044 pmf=46029.31305 MHz
2ZrZ=40N=27L=13026153907.5318089 pmf=23014.65652 MHz
2ZrZ=40N=28L=26052307815.0636177 pmf=11507.32826 MHz
2ZrZ=40N=29L=52104615630.1272354 pmf=5753.66413 MHz
2ZrZ=40N=30L=104209231260.2544708 pmf=2876.83207 MHz
2ZrZ=40N=31L=208418462520.5089417 pmf=1438.41603 MHz
2ZrZ=40N=32L=416836925041.0178833 pmf=719.20802 MHz
2ZrZ=40N=33L=833673850082.0357666 pmf=359.60401 MHz
2ZrZ=40N=34L=1667347700164.0715332 pmf=179.80200 MHz
2ZrZ=40N=35L=3334695400328.1430664 pmf=89.90100 MHz
2ZrZ=40N=36L=6669390800656.2861328 pmf=44.95050 MHz
2ZrZ=40N=37L=13338781601312.5722656 pmf=22.47525 MHz
2ZrZ=40N=38L=26677563202625.1445312 pmf=11.23763 MHz
2ZrZ=40N=39L=53355126405250.2890625 pmf=5.61881 MHz
2ZrZ=40N=40L=106710252810500.5781250 pmf=2.80941 MHz
2ZrZ=40N=41L=213420505621001.1562500 pmf=1.40470 MHz
2ZrZ=40N=42L=426841011242002.3125000 pmf=0.70235 MHz
2ZrZ=40N=43L=853682022484004.6250000 pmf=0.35118 MHz
2ZrZ=40N=44L=1707364044968009.2500000 pmf=0.17559 MHz
2ZrZ=40N=45L=3414728089936018.5000000 pmf=0.08779 MHz
2ZrZ=40N=46L=6829456179872037.0000000 pmf=0.04390 MHz
2ZrZ=40N=47L=13658912359744074.0000000 pmf=0.02195 MHz
2ZrZ=40N=48L=27317824719488148.0000000 pmf=0.01097 MHz
2ZrZ=40N=49L=54635649438976296.0000000 pmf=0.00549 MHz
2ZrZ=40N=50L=109271298877952592.0000000 pmf=0.00274 MHz
2ZrZ=40N=51L=218542597755905184.0000000 pmf=0.00137 MHz
2ZrZ=40N=52L=437085195511810368.0000000 pmf=0.00069 MHz
2ZrZ=40N=53L=874170391023620736.0000000 pmf=0.00034 MHz
2ZrZ=40N=54L=1748340782047241472.0000000 pmf=0.00017 MHz
2ZrZ=40N=55L=3496681564094482944.0000000 pmf=0.00009 MHz
2ZrZ=40N=56L=6993363128188965888.0000000 pmf=0.00004 MHz
2ZrZ=40N=57L=13986726256377931776.0000000 pmf=0.00002 MHz
2NbZ=41N=17L=13038874.7609571 pmf=22992203.19975 MHz
2NbZ=41N=18L=26077749.5219143 pmf=11496101.59987 MHz
2NbZ=41N=19L=52155499.0438285 pmf=5748050.79994 MHz
2NbZ=41N=20L=104310998.0876571 pmf=2874025.39997 MHz
2NbZ=41N=21L=208621996.1753141 pmf=1437012.69998 MHz
2NbZ=41N=22L=417243992.3506283 pmf=718506.34999 MHz
2NbZ=41N=23L=834487984.7012565 pmf=359253.17500 MHz
2NbZ=41N=24L=1668975969.4025130 pmf=179626.58750 MHz
2NbZ=41N=25L=3337951938.8050261 pmf=89813.29375 MHz
2NbZ=41N=26L=6675903877.6100521 pmf=44906.64687 MHz
2NbZ=41N=27L=13351807755.2201042 pmf=22453.32344 MHz
2NbZ=41N=28L=26703615510.4402084 pmf=11226.66172 MHz
2NbZ=41N=29L=53407231020.8804169 pmf=5613.33086 MHz
2NbZ=41N=30L=106814462041.7608337 pmf=2806.66543 MHz
2NbZ=41N=31L=213628924083.5216675 pmf=1403.33271 MHz
2NbZ=41N=32L=427257848167.0433350 pmf=701.66636 MHz
2NbZ=41N=33L=854515696334.0866699 pmf=350.83318 MHz
2NbZ=41N=34L=1709031392668.1733398 pmf=175.41659 MHz
2NbZ=41N=35L=3418062785336.3466797 pmf=87.70829 MHz
2NbZ=41N=36L=6836125570672.6933594 pmf=43.85415 MHz
2NbZ=41N=37L=13672251141345.3867188 pmf=21.92707 MHz
2NbZ=41N=38L=27344502282690.7734375 pmf=10.96354 MHz
2NbZ=41N=39L=54689004565381.5468750 pmf=5.48177 MHz
2NbZ=41N=40L=109378009130763.0937500 pmf=2.74088 MHz
2NbZ=41N=41L=218756018261526.1875000 pmf=1.37044 MHz
2NbZ=41N=42L=437512036523052.3750000 pmf=0.68522 MHz
2NbZ=41N=43L=875024073046104.7500000 pmf=0.34261 MHz
2NbZ=41N=44L=1750048146092209.5000000 pmf=0.17131 MHz
2NbZ=41N=45L=3500096292184419.0000000 pmf=0.08565 MHz
2NbZ=41N=46L=7000192584368838.0000000 pmf=0.04283 MHz
2NbZ=41N=47L=14000385168737676.0000000 pmf=0.02141 MHz
2NbZ=41N=48L=28000770337475352.0000000 pmf=0.01071 MHz
2NbZ=41N=49L=56001540674950704.0000000 pmf=0.00535 MHz
2NbZ=41N=50L=112003081349901408.0000000 pmf=0.00268 MHz
2NbZ=41N=51L=224006162699802816.0000000 pmf=0.00134 MHz
2NbZ=41N=52L=448012325399605632.0000000 pmf=0.00067 MHz
2NbZ=41N=53L=896024650799211264.0000000 pmf=0.00033 MHz
2NbZ=41N=54L=1792049301598422528.0000000 pmf=0.00017 MHz
2NbZ=41N=55L=3584098603196845056.0000000 pmf=0.00008 MHz
2NbZ=41N=56L=7168197206393690112.0000000 pmf=0.00004 MHz
2NbZ=41N=57L=14336394412787380224.0000000 pmf=0.00002 MHz
2MoZ=42N=17L=13356896.0965902 pmf=22444769.79023 MHz
2MoZ=42N=18L=26713792.1931805 pmf=11222384.89512 MHz
2MoZ=42N=19L=53427584.3863609 pmf=5611192.44756 MHz
2MoZ=42N=20L=106855168.7727219 pmf=2805596.22378 MHz
2MoZ=42N=21L=213710337.5454438 pmf=1402798.11189 MHz
2MoZ=42N=22L=427420675.0908875 pmf=701399.05594 MHz
2MoZ=42N=23L=854841350.1817751 pmf=350699.52797 MHz
2MoZ=42N=24L=1709682700.3635502 pmf=175349.76399 MHz
2MoZ=42N=25L=3419365400.7271004 pmf=87674.88199 MHz
2MoZ=42N=26L=6838730801.4542007 pmf=43837.44100 MHz
2MoZ=42N=27L=13677461602.9084015 pmf=21918.72050 MHz
2MoZ=42N=28L=27354923205.8168030 pmf=10959.36025 MHz
2MoZ=42N=29L=54709846411.6336060 pmf=5479.68012 MHz
2MoZ=42N=30L=109419692823.2672119 pmf=2739.84006 MHz
2MoZ=42N=31L=218839385646.5344238 pmf=1369.92003 MHz
2MoZ=42N=32L=437678771293.0688477 pmf=684.96002 MHz
2MoZ=42N=33L=875357542586.1376953 pmf=342.48001 MHz
2MoZ=42N=34L=1750715085172.2753906 pmf=171.24000 MHz
2MoZ=42N=35L=3501430170344.5507812 pmf=85.62000 MHz
2MoZ=42N=36L=7002860340689.1015625 pmf=42.81000 MHz
2MoZ=42N=37L=14005720681378.2031250 pmf=21.40500 MHz
2MoZ=42N=38L=28011441362756.4062500 pmf=10.70250 MHz
2MoZ=42N=39L=56022882725512.8125000 pmf=5.35125 MHz
2MoZ=42N=40L=112045765451025.6250000 pmf=2.67563 MHz
2MoZ=42N=41L=224091530902051.2500000 pmf=1.33781 MHz
2MoZ=42N=42L=448183061804102.5000000 pmf=0.66891 MHz
2MoZ=42N=43L=896366123608205.0000000 pmf=0.33445 MHz
2MoZ=42N=44L=1792732247216410.0000000 pmf=0.16723 MHz
2MoZ=42N=45L=3585464494432820.0000000 pmf=0.08361 MHz
2MoZ=42N=46L=7170928988865640.0000000 pmf=0.04181 MHz
2MoZ=42N=47L=14341857977731280.0000000 pmf=0.02090 MHz
2MoZ=42N=48L=28683715955462560.0000000 pmf=0.01045 MHz
2MoZ=42N=49L=57367431910925120.0000000 pmf=0.00523 MHz
2MoZ=42N=50L=114734863821850240.0000000 pmf=0.00261 MHz
2MoZ=42N=51L=229469727643700480.0000000 pmf=0.00131 MHz
2MoZ=42N=52L=458939455287400960.0000000 pmf=0.00065 MHz
2MoZ=42N=53L=917878910574801920.0000000 pmf=0.00033 MHz
2MoZ=42N=54L=1835757821149603840.0000000 pmf=0.00016 MHz
2MoZ=42N=55L=3671515642299207680.0000000 pmf=0.00008 MHz
2MoZ=42N=56L=7343031284598415360.0000000 pmf=0.00004 MHz
2MoZ=42N=57L=14686062569196830720.0000000 pmf=0.00002 MHz
2TcZ=43N=17L=13674917.4322233 pmf=21922798.39976 MHz
2TcZ=43N=18L=27349834.8644467 pmf=10961399.19988 MHz
2TcZ=43N=19L=54699669.7288933 pmf=5480699.59994 MHz
2TcZ=43N=20L=109399339.4577867 pmf=2740349.79997 MHz
2TcZ=43N=21L=218798678.9155734 pmf=1370174.89999 MHz
2TcZ=43N=22L=437597357.8311467 pmf=685087.44999 MHz
2TcZ=43N=23L=875194715.6622934 pmf=342543.72500 MHz
2TcZ=43N=24L=1750389431.3245869 pmf=171271.86250 MHz
2TcZ=43N=25L=3500778862.6491737 pmf=85635.93125 MHz
2TcZ=43N=26L=7001557725.2983475 pmf=42817.96562 MHz
2TcZ=43N=27L=14003115450.5966949 pmf=21408.98281 MHz
2TcZ=43N=28L=28006230901.1933899 pmf=10704.49141 MHz
2TcZ=43N=29L=56012461802.3867798 pmf=5352.24570 MHz
2TcZ=43N=30L=112024923604.7735596 pmf=2676.12285 MHz
2TcZ=43N=31L=224049847209.5471191 pmf=1338.06143 MHz
2TcZ=43N=32L=448099694419.0942383 pmf=669.03071 MHz
2TcZ=43N=33L=896199388838.1884766 pmf=334.51536 MHz
2TcZ=43N=34L=1792398777676.3769531 pmf=167.25768 MHz
2TcZ=43N=35L=3584797555352.7539062 pmf=83.62884 MHz
2TcZ=43N=36L=7169595110705.5078125 pmf=41.81442 MHz
2TcZ=43N=37L=14339190221411.0156250 pmf=20.90721 MHz
2TcZ=43N=38L=28678380442822.0312500 pmf=10.45360 MHz
2TcZ=43N=39L=57356760885644.0625000 pmf=5.22680 MHz
2TcZ=43N=40L=114713521771288.1250000 pmf=2.61340 MHz
2TcZ=43N=41L=229427043542576.2500000 pmf=1.30670 MHz
2TcZ=43N=42L=458854087085152.5000000 pmf=0.65335 MHz
2TcZ=43N=43L=917708174170305.0000000 pmf=0.32668 MHz
2TcZ=43N=44L=1835416348340610.0000000 pmf=0.16334 MHz
2TcZ=43N=45L=3670832696681220.0000000 pmf=0.08167 MHz
2TcZ=43N=46L=7341665393362440.0000000 pmf=0.04083 MHz
2TcZ=43N=47L=14683330786724880.0000000 pmf=0.02042 MHz
2TcZ=43N=48L=29366661573449760.0000000 pmf=0.01021 MHz
2TcZ=43N=49L=58733323146899520.0000000 pmf=0.00510 MHz
2TcZ=43N=50L=117466646293799040.0000000 pmf=0.00255 MHz
2TcZ=43N=51L=234933292587598080.0000000 pmf=0.00128 MHz
2TcZ=43N=52L=469866585175196160.0000000 pmf=0.00064 MHz
2TcZ=43N=53L=939733170350392320.0000000 pmf=0.00032 MHz
2TcZ=43N=54L=1879466340700784640.0000000 pmf=0.00016 MHz
2TcZ=43N=55L=3758932681401569280.0000000 pmf=0.00008 MHz
2TcZ=43N=56L=7517865362803138560.0000000 pmf=0.00004 MHz
2TcZ=43N=57L=15035730725606277120.0000000 pmf=0.00002 MHz
2RuZ=44N=17L=13992938.7678564 pmf=21424552.98158 MHz
2RuZ=44N=18L=27985877.5357129 pmf=10712276.49079 MHz
2RuZ=44N=19L=55971755.0714257 pmf=5356138.24540 MHz
2RuZ=44N=20L=111943510.1428515 pmf=2678069.12270 MHz
2RuZ=44N=21L=223887020.2857030 pmf=1339034.56135 MHz
2RuZ=44N=22L=447774040.5714059 pmf=669517.28067 MHz
2RuZ=44N=23L=895548081.1428119 pmf=334758.64034 MHz
2RuZ=44N=24L=1791096162.2856238 pmf=167379.32017 MHz
2RuZ=44N=25L=3582192324.5712476 pmf=83689.66008 MHz
2RuZ=44N=26L=7164384649.1424952 pmf=41844.83004 MHz
2RuZ=44N=27L=14328769298.2849903 pmf=20922.41502 MHz
2RuZ=44N=28L=28657538596.5699806 pmf=10461.20751 MHz
2RuZ=44N=29L=57315077193.1399612 pmf=5230.60376 MHz
2RuZ=44N=30L=114630154386.2799225 pmf=2615.30188 MHz
2RuZ=44N=31L=229260308772.5598450 pmf=1307.65094 MHz
2RuZ=44N=32L=458520617545.1196899 pmf=653.82547 MHz
2RuZ=44N=33L=917041235090.2393799 pmf=326.91273 MHz
2RuZ=44N=34L=1834082470180.4787598 pmf=163.45637 MHz
2RuZ=44N=35L=3668164940360.9575195 pmf=81.72818 MHz
2RuZ=44N=36L=7336329880721.9150391 pmf=40.86409 MHz
2RuZ=44N=37L=14672659761443.8300781 pmf=20.43205 MHz
2RuZ=44N=38L=29345319522887.6601562 pmf=10.21602 MHz
2RuZ=44N=39L=58690639045775.3203125 pmf=5.10801 MHz
2RuZ=44N=40L=117381278091550.6406250 pmf=2.55401 MHz
2RuZ=44N=41L=234762556183101.2812500 pmf=1.27700 MHz
2RuZ=44N=42L=469525112366202.5625000 pmf=0.63850 MHz
2RuZ=44N=43L=939050224732405.1250000 pmf=0.31925 MHz
2RuZ=44N=44L=1878100449464810.2500000 pmf=0.15963 MHz
2RuZ=44N=45L=3756200898929620.5000000 pmf=0.07981 MHz
2RuZ=44N=46L=7512401797859241.0000000 pmf=0.03991 MHz
2RuZ=44N=47L=15024803595718482.0000000 pmf=0.01995 MHz
2RuZ=44N=48L=30049607191436964.0000000 pmf=0.00998 MHz
2RuZ=44N=49L=60099214382873928.0000000 pmf=0.00499 MHz
2RuZ=44N=50L=120198428765747856.0000000 pmf=0.00249 MHz
2RuZ=44N=51L=240396857531495712.0000000 pmf=0.00125 MHz
2RuZ=44N=52L=480793715062991424.0000000 pmf=0.00062 MHz
2RuZ=44N=53L=961587430125982848.0000000 pmf=0.00031 MHz
2RuZ=44N=54L=1923174860251965696.0000000 pmf=0.00016 MHz
2RuZ=44N=55L=3846349720503931392.0000000 pmf=0.00008 MHz
2RuZ=44N=56L=7692699441007862784.0000000 pmf=0.00004 MHz
2RuZ=44N=57L=15385398882015725568.0000000 pmf=0.00002 MHz
2RhZ=45N=17L=14310960.1034895 pmf=20948451.80422 MHz
2RhZ=45N=18L=28621920.2069791 pmf=10474225.90211 MHz
2RhZ=45N=19L=57243840.4139582 pmf=5237112.95105 MHz
2RhZ=45N=20L=114487680.8279163 pmf=2618556.47553 MHz
2RhZ=45N=21L=228975361.6558326 pmf=1309278.23776 MHz
2RhZ=45N=22L=457950723.3116652 pmf=654639.11888 MHz
2RhZ=45N=23L=915901446.6233304 pmf=327319.55944 MHz
2RhZ=45N=24L=1831802893.2466607 pmf=163659.77972 MHz
2RhZ=45N=25L=3663605786.4933214 pmf=81829.88986 MHz
2RhZ=45N=26L=7327211572.9866428 pmf=40914.94493 MHz
2RhZ=45N=27L=14654423145.9732857 pmf=20457.47247 MHz
2RhZ=45N=28L=29308846291.9465714 pmf=10228.73623 MHz
2RhZ=45N=29L=58617692583.8931427 pmf=5114.36812 MHz
2RhZ=45N=30L=117235385167.7862854 pmf=2557.18406 MHz
2RhZ=45N=31L=234470770335.5725708 pmf=1278.59203 MHz
2RhZ=45N=32L=468941540671.1451416 pmf=639.29601 MHz
2RhZ=45N=33L=937883081342.2902832 pmf=319.64801 MHz
2RhZ=45N=34L=1875766162684.5805664 pmf=159.82400 MHz
2RhZ=45N=35L=3751532325369.1611328 pmf=79.91200 MHz
2RhZ=45N=36L=7503064650738.3222656 pmf=39.95600 MHz
2RhZ=45N=37L=15006129301476.6445312 pmf=19.97800 MHz
2RhZ=45N=38L=30012258602953.2890625 pmf=9.98900 MHz
2RhZ=45N=39L=60024517205906.5781250 pmf=4.99450 MHz
2RhZ=45N=40L=120049034411813.1562500 pmf=2.49725 MHz
2RhZ=45N=41L=240098068823626.3125000 pmf=1.24863 MHz
2RhZ=45N=42L=480196137647252.6250000 pmf=0.62431 MHz
2RhZ=45N=43L=960392275294505.2500000 pmf=0.31216 MHz
2RhZ=45N=44L=1920784550589010.5000000 pmf=0.15608 MHz
2RhZ=45N=45L=3841569101178021.0000000 pmf=0.07804 MHz
2RhZ=45N=46L=7683138202356042.0000000 pmf=0.03902 MHz
2RhZ=45N=47L=15366276404712084.0000000 pmf=0.01951 MHz
2RhZ=45N=48L=30732552809424168.0000000 pmf=0.00975 MHz
2RhZ=45N=49L=61465105618848336.0000000 pmf=0.00488 MHz
2RhZ=45N=50L=122930211237696672.0000000 pmf=0.00244 MHz
2RhZ=45N=51L=245860422475393344.0000000 pmf=0.00122 MHz
2RhZ=45N=52L=491720844950786688.0000000 pmf=0.00061 MHz
2RhZ=45N=53L=983441689901573376.0000000 pmf=0.00030 MHz
2RhZ=45N=54L=1966883379803146752.0000000 pmf=0.00015 MHz
2RhZ=45N=55L=3933766759606293504.0000000 pmf=0.00008 MHz
2RhZ=45N=56L=7867533519212587008.0000000 pmf=0.00004 MHz
2RhZ=45N=57L=15735067038425174016.0000000 pmf=0.00002 MHz
2PdZ=46N=17L=14628981.4391226 pmf=20493050.67804 MHz
2PdZ=46N=18L=29257962.8782453 pmf=10246525.33902 MHz
2PdZ=46N=19L=58515925.7564906 pmf=5123262.66951 MHz
2PdZ=46N=20L=117031851.5129811 pmf=2561631.33475 MHz
2PdZ=46N=21L=234063703.0259622 pmf=1280815.66738 MHz
2PdZ=46N=22L=468127406.0519244 pmf=640407.83369 MHz
2PdZ=46N=23L=936254812.1038488 pmf=320203.91684 MHz
2PdZ=46N=24L=1872509624.2076976 pmf=160101.95842 MHz
2PdZ=46N=25L=3745019248.4153953 pmf=80050.97921 MHz
2PdZ=46N=26L=7490038496.8307905 pmf=40025.48961 MHz
2PdZ=46N=27L=14980076993.6615810 pmf=20012.74480 MHz
2PdZ=46N=28L=29960153987.3231621 pmf=10006.37240 MHz
2PdZ=46N=29L=59920307974.6463242 pmf=5003.18620 MHz
2PdZ=46N=30L=119840615949.2926483 pmf=2501.59310 MHz
2PdZ=46N=31L=239681231898.5852966 pmf=1250.79655 MHz
2PdZ=46N=32L=479362463797.1705933 pmf=625.39828 MHz
2PdZ=46N=33L=958724927594.3411865 pmf=312.69914 MHz
2PdZ=46N=34L=1917449855188.6823730 pmf=156.34957 MHz
2PdZ=46N=35L=3834899710377.3647461 pmf=78.17478 MHz
2PdZ=46N=36L=7669799420754.7294922 pmf=39.08739 MHz
2PdZ=46N=37L=15339598841509.4589844 pmf=19.54370 MHz
2PdZ=46N=38L=30679197683018.9179688 pmf=9.77185 MHz
2PdZ=46N=39L=61358395366037.8359375 pmf=4.88592 MHz
2PdZ=46N=40L=122716790732075.6718750 pmf=2.44296 MHz
2PdZ=46N=41L=245433581464151.3437500 pmf=1.22148 MHz
2PdZ=46N=42L=490867162928302.6875000 pmf=0.61074 MHz
2PdZ=46N=43L=981734325856605.3750000 pmf=0.30537 MHz
2PdZ=46N=44L=1963468651713210.7500000 pmf=0.15269 MHz
2PdZ=46N=45L=3926937303426421.5000000 pmf=0.07634 MHz
2PdZ=46N=46L=7853874606852843.0000000 pmf=0.03817 MHz
2PdZ=46N=47L=15707749213705686.0000000 pmf=0.01909 MHz
2PdZ=46N=48L=31415498427411372.0000000 pmf=0.00954 MHz
2PdZ=46N=49L=62830996854822744.0000000 pmf=0.00477 MHz
2PdZ=46N=50L=125661993709645488.0000000 pmf=0.00239 MHz
2PdZ=46N=51L=251323987419290976.0000000 pmf=0.00119 MHz
2PdZ=46N=52L=502647974838581952.0000000 pmf=0.00060 MHz
2PdZ=46N=53L=1005295949677163904.0000000 pmf=0.00030 MHz
2PdZ=46N=54L=2010591899354327808.0000000 pmf=0.00015 MHz
2PdZ=46N=55L=4021183798708655616.0000000 pmf=0.00007 MHz
2PdZ=46N=56L=8042367597417311232.0000000 pmf=0.00004 MHz
2PdZ=46N=57L=16084735194834622464.0000000 pmf=0.00002 MHz
2AgZ=47N=17L=14947002.7747557 pmf=20057028.32319 MHz
2AgZ=47N=18L=29894005.5495115 pmf=10028514.16159 MHz
2AgZ=47N=19L=59788011.0990230 pmf=5014257.08080 MHz
2AgZ=47N=20L=119576022.1980459 pmf=2507128.54040 MHz
2AgZ=47N=21L=239152044.3960918 pmf=1253564.27020 MHz
2AgZ=47N=22L=478304088.7921836 pmf=626782.13510 MHz
2AgZ=47N=23L=956608177.5843673 pmf=313391.06755 MHz
2AgZ=47N=24L=1913216355.1687346 pmf=156695.53377 MHz
2AgZ=47N=25L=3826432710.3374691 pmf=78347.76689 MHz
2AgZ=47N=26L=7652865420.6749382 pmf=39173.88344 MHz
2AgZ=47N=27L=15305730841.3498764 pmf=19586.94172 MHz
2AgZ=47N=28L=30611461682.6997528 pmf=9793.47086 MHz
2AgZ=47N=29L=61222923365.3995056 pmf=4896.73543 MHz
2AgZ=47N=30L=122445846730.7990112 pmf=2448.36772 MHz
2AgZ=47N=31L=244891693461.5980225 pmf=1224.18386 MHz
2AgZ=47N=32L=489783386923.1960449 pmf=612.09193 MHz
2AgZ=47N=33L=979566773846.3920898 pmf=306.04596 MHz
2AgZ=47N=34L=1959133547692.7841797 pmf=153.02298 MHz
2AgZ=47N=35L=3918267095385.5683594 pmf=76.51149 MHz
2AgZ=47N=36L=7836534190771.1367188 pmf=38.25575 MHz
2AgZ=47N=37L=15673068381542.2734375 pmf=19.12787 MHz
2AgZ=47N=38L=31346136763084.5468750 pmf=9.56394 MHz
2AgZ=47N=39L=62692273526169.0937500 pmf=4.78197 MHz
2AgZ=47N=40L=125384547052338.1875000 pmf=2.39098 MHz
2AgZ=47N=41L=250769094104676.3750000 pmf=1.19549 MHz
2AgZ=47N=42L=501538188209352.7500000 pmf=0.59775 MHz
2AgZ=47N=43L=1003076376418705.5000000 pmf=0.29887 MHz
2AgZ=47N=44L=2006152752837411.0000000 pmf=0.14944 MHz
2AgZ=47N=45L=4012305505674822.0000000 pmf=0.07472 MHz
2AgZ=47N=46L=8024611011349644.0000000 pmf=0.03736 MHz
2AgZ=47N=47L=16049222022699288.0000000 pmf=0.01868 MHz
2AgZ=47N=48L=32098444045398576.0000000 pmf=0.00934 MHz
2AgZ=47N=49L=64196888090797152.0000000 pmf=0.00467 MHz
2AgZ=47N=50L=128393776181594304.0000000 pmf=0.00233 MHz
2AgZ=47N=51L=256787552363188608.0000000 pmf=0.00117 MHz
2AgZ=47N=52L=513575104726377216.0000000 pmf=0.00058 MHz
2AgZ=47N=53L=1027150209452754432.0000000 pmf=0.00029 MHz
2AgZ=47N=54L=2054300418905508864.0000000 pmf=0.00015 MHz
2AgZ=47N=55L=4108600837811017728.0000000 pmf=0.00007 MHz
2AgZ=47N=56L=8217201675622035456.0000000 pmf=0.00004 MHz
2AgZ=47N=57L=16434403351244070912.0000000 pmf=0.00002 MHz
2CdZ=48N=17L=15265024.1103888 pmf=19639173.56645 MHz
2CdZ=48N=18L=30530048.2207777 pmf=9819586.78323 MHz
2CdZ=48N=19L=61060096.4415554 pmf=4909793.39161 MHz
2CdZ=48N=20L=122120192.8831107 pmf=2454896.69581 MHz
2CdZ=48N=21L=244240385.7662214 pmf=1227448.34790 MHz
2CdZ=48N=22L=488480771.5324429 pmf=613724.17395 MHz
2CdZ=48N=23L=976961543.0648857 pmf=306862.08698 MHz
2CdZ=48N=24L=1953923086.1297715 pmf=153431.04349 MHz
2CdZ=48N=25L=3907846172.2595429 pmf=76715.52174 MHz
2CdZ=48N=26L=7815692344.5190859 pmf=38357.76087 MHz
2CdZ=48N=27L=15631384689.0381718 pmf=19178.88044 MHz
2CdZ=48N=28L=31262769378.0763435 pmf=9589.44022 MHz
2CdZ=48N=29L=62525538756.1526871 pmf=4794.72011 MHz
2CdZ=48N=30L=125051077512.3053741 pmf=2397.36005 MHz
2CdZ=48N=31L=250102155024.6107483 pmf=1198.68003 MHz
2CdZ=48N=32L=500204310049.2214966 pmf=599.34001 MHz
2CdZ=48N=33L=1000408620098.4429932 pmf=299.67001 MHz
2CdZ=48N=34L=2000817240196.8859863 pmf=149.83500 MHz
2CdZ=48N=35L=4001634480393.7719727 pmf=74.91750 MHz
2CdZ=48N=36L=8003268960787.5439453 pmf=37.45875 MHz
2CdZ=48N=37L=16006537921575.0878906 pmf=18.72938 MHz
2CdZ=48N=38L=32013075843150.1757812 pmf=9.36469 MHz
2CdZ=48N=39L=64026151686300.3515625 pmf=4.68234 MHz
2CdZ=48N=40L=128052303372600.7031250 pmf=2.34117 MHz
2CdZ=48N=41L=256104606745201.4062500 pmf=1.17059 MHz
2CdZ=48N=42L=512209213490402.8125000 pmf=0.58529 MHz
2CdZ=48N=43L=1024418426980805.6250000 pmf=0.29265 MHz
2CdZ=48N=44L=2048836853961611.2500000 pmf=0.14632 MHz
2CdZ=48N=45L=4097673707923222.5000000 pmf=0.07316 MHz
2CdZ=48N=46L=8195347415846445.0000000 pmf=0.03658 MHz
2CdZ=48N=47L=16390694831692890.0000000 pmf=0.01829 MHz
2CdZ=48N=48L=32781389663385780.0000000 pmf=0.00915 MHz
2CdZ=48N=49L=65562779326771560.0000000 pmf=0.00457 MHz
2CdZ=48N=50L=131125558653543120.0000000 pmf=0.00229 MHz
2CdZ=48N=51L=262251117307086240.0000000 pmf=0.00114 MHz
2CdZ=48N=52L=524502234614172480.0000000 pmf=0.00057 MHz
2CdZ=48N=53L=1049004469228344960.0000000 pmf=0.00029 MHz
2CdZ=48N=54L=2098008938456689920.0000000 pmf=0.00014 MHz
2CdZ=48N=55L=4196017876913379840.0000000 pmf=0.00007 MHz
2CdZ=48N=56L=8392035753826759680.0000000 pmf=0.00004 MHz
2CdZ=48N=57L=16784071507653519360.0000000 pmf=0.00002 MHz
2InZ=49N=17L=15583045.4460219 pmf=19238374.10591 MHz
2InZ=49N=18L=31166090.8920439 pmf=9619187.05296 MHz
2InZ=49N=19L=62332181.7840878 pmf=4809593.52648 MHz
2InZ=49N=20L=124664363.5681755 pmf=2404796.76324 MHz
2InZ=49N=21L=249328727.1363510 pmf=1202398.38162 MHz
2InZ=49N=22L=498657454.2727020 pmf=601199.19081 MHz
2InZ=49N=23L=997314908.5454041 pmf=300599.59540 MHz
2InZ=49N=24L=1994629817.0908082 pmf=150299.79770 MHz
2InZ=49N=25L=3989259634.1816163 pmf=75149.89885 MHz
2InZ=49N=26L=7978519268.3632326 pmf=37574.94943 MHz
2InZ=49N=27L=15957038536.7264652 pmf=18787.47471 MHz
2InZ=49N=28L=31914077073.4529305 pmf=9393.73736 MHz
2InZ=49N=29L=63828154146.9058609 pmf=4696.86868 MHz
2InZ=49N=30L=127656308293.8117218 pmf=2348.43434 MHz
2InZ=49N=31L=255312616587.6234436 pmf=1174.21717 MHz
2InZ=49N=32L=510625233175.2468872 pmf=587.10858 MHz
2InZ=49N=33L=1021250466350.4937744 pmf=293.55429 MHz
2InZ=49N=34L=2042500932700.9875488 pmf=146.77715 MHz
2InZ=49N=35L=4085001865401.9750977 pmf=73.38857 MHz
2InZ=49N=36L=8170003730803.9501953 pmf=36.69429 MHz
2InZ=49N=37L=16340007461607.9003906 pmf=18.34714 MHz
2InZ=49N=38L=32680014923215.8007812 pmf=9.17357 MHz
2InZ=49N=39L=65360029846431.6015625 pmf=4.58679 MHz
2InZ=49N=40L=130720059692863.2031250 pmf=2.29339 MHz
2InZ=49N=41L=261440119385726.4062500 pmf=1.14670 MHz
2InZ=49N=42L=522880238771452.8125000 pmf=0.57335 MHz
2InZ=49N=43L=1045760477542905.6250000 pmf=0.28667 MHz
2InZ=49N=44L=2091520955085811.2500000 pmf=0.14334 MHz
2InZ=49N=45L=4183041910171622.5000000 pmf=0.07167 MHz
2InZ=49N=46L=8366083820343245.0000000 pmf=0.03583 MHz
2InZ=49N=47L=16732167640686490.0000000 pmf=0.01792 MHz
2InZ=49N=48L=33464335281372980.0000000 pmf=0.00896 MHz
2InZ=49N=49L=66928670562745960.0000000 pmf=0.00448 MHz
2InZ=49N=50L=133857341125491920.0000000 pmf=0.00224 MHz
2InZ=49N=51L=267714682250983840.0000000 pmf=0.00112 MHz
2InZ=49N=52L=535429364501967680.0000000 pmf=0.00056 MHz
2InZ=49N=53L=1070858729003935360.0000000 pmf=0.00028 MHz
2InZ=49N=54L=2141717458007870720.0000000 pmf=0.00014 MHz
2InZ=49N=55L=4283434916015741440.0000000 pmf=0.00007 MHz
2InZ=49N=56L=8566869832031482880.0000000 pmf=0.00003 MHz
2InZ=49N=57L=17133739664062965760.0000000 pmf=0.00002 MHz
2SnZ=50N=17L=15901066.7816550 pmf=18853606.62379 MHz
2SnZ=50N=18L=31802133.5633101 pmf=9426803.31190 MHz
2SnZ=50N=19L=63604267.1266202 pmf=4713401.65595 MHz
2SnZ=50N=20L=127208534.2532403 pmf=2356700.82797 MHz
2SnZ=50N=21L=254417068.5064807 pmf=1178350.41399 MHz
2SnZ=50N=22L=508834137.0129613 pmf=589175.20699 MHz
2SnZ=50N=23L=1017668274.0259227 pmf=294587.60350 MHz
2SnZ=50N=24L=2035336548.0518453 pmf=147293.80175 MHz
2SnZ=50N=25L=4070673096.1036906 pmf=73646.90087 MHz
2SnZ=50N=26L=8141346192.2073812 pmf=36823.45044 MHz
2SnZ=50N=27L=16282692384.4147625 pmf=18411.72522 MHz
2SnZ=50N=28L=32565384768.8295250 pmf=9205.86261 MHz
2SnZ=50N=29L=65130769537.6590500 pmf=4602.93130 MHz
2SnZ=50N=30L=130261539075.3181000 pmf=2301.46565 MHz
2SnZ=50N=31L=260523078150.6362000 pmf=1150.73283 MHz
2SnZ=50N=32L=521046156301.2723999 pmf=575.36641 MHz
2SnZ=50N=33L=1042092312602.5447998 pmf=287.68321 MHz
2SnZ=50N=34L=2084184625205.0895996 pmf=143.84160 MHz
2SnZ=50N=35L=4168369250410.1791992 pmf=71.92080 MHz
2SnZ=50N=36L=8336738500820.3583984 pmf=35.96040 MHz
2SnZ=50N=37L=16673477001640.7167969 pmf=17.98020 MHz
2SnZ=50N=38L=33346954003281.4335938 pmf=8.99010 MHz
2SnZ=50N=39L=66693908006562.8671875 pmf=4.49505 MHz
2SnZ=50N=40L=133387816013125.7343750 pmf=2.24753 MHz
2SnZ=50N=41L=266775632026251.4687500 pmf=1.12376 MHz
2SnZ=50N=42L=533551264052502.9375000 pmf=0.56188 MHz
2SnZ=50N=43L=1067102528105005.8750000 pmf=0.28094 MHz
2SnZ=50N=44L=2134205056210011.7500000 pmf=0.14047 MHz
2SnZ=50N=45L=4268410112420023.5000000 pmf=0.07024 MHz
2SnZ=50N=46L=8536820224840047.0000000 pmf=0.03512 MHz
2SnZ=50N=47L=17073640449680094.0000000 pmf=0.01756 MHz
2SnZ=50N=48L=34147280899360188.0000000 pmf=0.00878 MHz
2SnZ=50N=49L=68294561798720376.0000000 pmf=0.00439 MHz
2SnZ=50N=50L=136589123597440752.0000000 pmf=0.00219 MHz
2SnZ=50N=51L=273178247194881504.0000000 pmf=0.00110 MHz
2SnZ=50N=52L=546356494389763008.0000000 pmf=0.00055 MHz
2SnZ=50N=53L=1092712988779526016.0000000 pmf=0.00027 MHz
2SnZ=50N=54L=2185425977559052032.0000000 pmf=0.00014 MHz
2SnZ=50N=55L=4370851955118104064.0000000 pmf=0.00007 MHz
2SnZ=50N=56L=8741703910236208128.0000000 pmf=0.00003 MHz
2SnZ=50N=57L=17483407820472416256.0000000 pmf=0.00002 MHz
2SbZ=51N=17L=16219088.1172881 pmf=18483928.06254 MHz
2SbZ=51N=18L=32438176.2345763 pmf=9241964.03127 MHz
2SbZ=51N=19L=64876352.4691526 pmf=4620982.01564 MHz
2SbZ=51N=20L=129752704.9383051 pmf=2310491.00782 MHz
2SbZ=51N=21L=259505409.8766102 pmf=1155245.50391 MHz
2SbZ=51N=22L=519010819.7532205 pmf=577622.75195 MHz
2SbZ=51N=23L=1038021639.5064410 pmf=288811.37598 MHz
2SbZ=51N=24L=2076043279.0128820 pmf=144405.68799 MHz
2SbZ=51N=25L=4152086558.0257640 pmf=72202.84399 MHz
2SbZ=51N=26L=8304173116.0515280 pmf=36101.42200 MHz
2SbZ=51N=27L=16608346232.1030560 pmf=18050.71100 MHz
2SbZ=51N=28L=33216692464.2061119 pmf=9025.35550 MHz
2SbZ=51N=29L=66433384928.4122238 pmf=4512.67775 MHz
2SbZ=51N=30L=132866769856.8244476 pmf=2256.33887 MHz
2SbZ=51N=31L=265733539713.6488953 pmf=1128.16944 MHz
2SbZ=51N=32L=531467079427.2977905 pmf=564.08472 MHz
2SbZ=51N=33L=1062934158854.5955811 pmf=282.04236 MHz
2SbZ=51N=34L=2125868317709.1911621 pmf=141.02118 MHz
2SbZ=51N=35L=4251736635418.3823242 pmf=70.51059 MHz
2SbZ=51N=36L=8503473270836.7646484 pmf=35.25529 MHz
2SbZ=51N=37L=17006946541673.5292969 pmf=17.62765 MHz
2SbZ=51N=38L=34013893083347.0585938 pmf=8.81382 MHz
2SbZ=51N=39L=68027786166694.1171875 pmf=4.40691 MHz
2SbZ=51N=40L=136055572333388.2343750 pmf=2.20346 MHz
2SbZ=51N=41L=272111144666776.4687500 pmf=1.10173 MHz
2SbZ=51N=42L=544222289333552.9375000 pmf=0.55086 MHz
2SbZ=51N=43L=1088444578667105.8750000 pmf=0.27543 MHz
2SbZ=51N=44L=2176889157334211.7500000 pmf=0.13772 MHz
2SbZ=51N=45L=4353778314668423.5000000 pmf=0.06886 MHz
2SbZ=51N=46L=8707556629336847.0000000 pmf=0.03443 MHz
2SbZ=51N=47L=17415113258673694.0000000 pmf=0.01721 MHz
2SbZ=51N=48L=34830226517347388.0000000 pmf=0.00861 MHz
2SbZ=51N=49L=69660453034694776.0000000 pmf=0.00430 MHz
2SbZ=51N=50L=139320906069389552.0000000 pmf=0.00215 MHz
2SbZ=51N=51L=278641812138779104.0000000 pmf=0.00108 MHz
2SbZ=51N=52L=557283624277558208.0000000 pmf=0.00054 MHz
2SbZ=51N=53L=1114567248555116416.0000000 pmf=0.00027 MHz
2SbZ=51N=54L=2229134497110232832.0000000 pmf=0.00013 MHz
2SbZ=51N=55L=4458268994220465664.0000000 pmf=0.00007 MHz
2SbZ=51N=56L=8916537988440931328.0000000 pmf=0.00003 MHz
2SbZ=51N=57L=17833075976881862656.0000000 pmf=0.00002 MHz
2TeZ=52N=17L=16537109.4529212 pmf=18128467.90749 MHz
2TeZ=52N=18L=33074218.9058425 pmf=9064233.95375 MHz
2TeZ=52N=19L=66148437.8116850 pmf=4532116.97687 MHz
2TeZ=52N=20L=132296875.6233699 pmf=2266058.48844 MHz
2TeZ=52N=21L=264593751.2467399 pmf=1133029.24422 MHz
2TeZ=52N=22L=529187502.4934797 pmf=566514.62211 MHz
2TeZ=52N=23L=1058375004.9869595 pmf=283257.31105 MHz
2TeZ=52N=24L=2116750009.9739189 pmf=141628.65553 MHz
2TeZ=52N=25L=4233500019.9478378 pmf=70814.32776 MHz
2TeZ=52N=26L=8467000039.8956757 pmf=35407.16388 MHz
2TeZ=52N=27L=16934000079.7913513 pmf=17703.58194 MHz
2TeZ=52N=28L=33868000159.5827026 pmf=8851.79097 MHz
2TeZ=52N=29L=67736000319.1654053 pmf=4425.89549 MHz
2TeZ=52N=30L=135472000638.3308105 pmf=2212.94774 MHz
2TeZ=52N=31L=270944001276.6616211 pmf=1106.47387 MHz
2TeZ=52N=32L=541888002553.3232422 pmf=553.23694 MHz
2TeZ=52N=33L=1083776005106.6464844 pmf=276.61847 MHz
2TeZ=52N=34L=2167552010213.2929688 pmf=138.30923 MHz
2TeZ=52N=35L=4335104020426.5859375 pmf=69.15462 MHz
2TeZ=52N=36L=8670208040853.1718750 pmf=34.57731 MHz
2TeZ=52N=37L=17340416081706.3437500 pmf=17.28865 MHz
2TeZ=52N=38L=34680832163412.6875000 pmf=8.64433 MHz
2TeZ=52N=39L=69361664326825.3750000 pmf=4.32216 MHz
2TeZ=52N=40L=138723328653650.7500000 pmf=2.16108 MHz
2TeZ=52N=41L=277446657307301.5000000 pmf=1.08054 MHz
2TeZ=52N=42L=554893314614603.0000000 pmf=0.54027 MHz
2TeZ=52N=43L=1109786629229206.0000000 pmf=0.27014 MHz
2TeZ=52N=44L=2219573258458412.0000000 pmf=0.13507 MHz
2TeZ=52N=45L=4439146516916824.0000000 pmf=0.06753 MHz
2TeZ=52N=46L=8878293033833648.0000000 pmf=0.03377 MHz
2TeZ=52N=47L=17756586067667296.0000000 pmf=0.01688 MHz
2TeZ=52N=48L=35513172135334592.0000000 pmf=0.00844 MHz
2TeZ=52N=49L=71026344270669184.0000000 pmf=0.00422 MHz
2TeZ=52N=50L=142052688541338368.0000000 pmf=0.00211 MHz
2TeZ=52N=51L=284105377082676736.0000000 pmf=0.00106 MHz
2TeZ=52N=52L=568210754165353472.0000000 pmf=0.00053 MHz
2TeZ=52N=53L=1136421508330706944.0000000 pmf=0.00026 MHz
2TeZ=52N=54L=2272843016661413888.0000000 pmf=0.00013 MHz
2TeZ=52N=55L=4545686033322827776.0000000 pmf=0.00007 MHz
2TeZ=52N=56L=9091372066645655552.0000000 pmf=0.00003 MHz
2TeZ=52N=57L=18182744133291311104.0000000 pmf=0.00002 MHz
2JZ=53N=17L=16855130.7885543 pmf=17786421.34320 MHz
2JZ=53N=18L=33710261.5771087 pmf=8893210.67160 MHz
2JZ=53N=19L=67420523.1542174 pmf=4446605.33580 MHz
2JZ=53N=20L=134841046.3084348 pmf=2223302.66790 MHz
2JZ=53N=21L=269682092.6168695 pmf=1111651.33395 MHz
2JZ=53N=22L=539364185.2337390 pmf=555825.66698 MHz
2JZ=53N=23L=1078728370.4674780 pmf=277912.83349 MHz
2JZ=53N=24L=2157456740.9349561 pmf=138956.41674 MHz
2JZ=53N=25L=4314913481.8699121 pmf=69478.20837 MHz
2JZ=53N=26L=8629826963.7398243 pmf=34739.10419 MHz
2JZ=53N=27L=17259653927.4796486 pmf=17369.55209 MHz
2JZ=53N=28L=34519307854.9592972 pmf=8684.77605 MHz
2JZ=53N=29L=69038615709.9185944 pmf=4342.38802 MHz
2JZ=53N=30L=138077231419.8371887 pmf=2171.19401 MHz
2JZ=53N=31L=276154462839.6743774 pmf=1085.59701 MHz
2JZ=53N=32L=552308925679.3487549 pmf=542.79850 MHz
2JZ=53N=33L=1104617851358.6975098 pmf=271.39925 MHz
2JZ=53N=34L=2209235702717.3950195 pmf=135.69963 MHz
2JZ=53N=35L=4418471405434.7900391 pmf=67.84981 MHz
2JZ=53N=36L=8836942810869.5800781 pmf=33.92491 MHz
2JZ=53N=37L=17673885621739.1601562 pmf=16.96245 MHz
2JZ=53N=38L=35347771243478.3203125 pmf=8.48123 MHz
2JZ=53N=39L=70695542486956.6406250 pmf=4.24061 MHz
2JZ=53N=40L=141391084973913.2812500 pmf=2.12031 MHz
2JZ=53N=41L=282782169947826.5625000 pmf=1.06015 MHz
2JZ=53N=42L=565564339895653.1250000 pmf=0.53008 MHz
2JZ=53N=43L=1131128679791306.2500000 pmf=0.26504 MHz
2JZ=53N=44L=2262257359582612.5000000 pmf=0.13252 MHz
2JZ=53N=45L=4524514719165225.0000000 pmf=0.06626 MHz
2JZ=53N=46L=9049029438330450.0000000 pmf=0.03313 MHz
2JZ=53N=47L=18098058876660900.0000000 pmf=0.01656 MHz
2JZ=53N=48L=36196117753321800.0000000 pmf=0.00828 MHz
2JZ=53N=49L=72392235506643600.0000000 pmf=0.00414 MHz
2JZ=53N=50L=144784471013287200.0000000 pmf=0.00207 MHz
2JZ=53N=51L=289568942026574400.0000000 pmf=0.00104 MHz
2JZ=53N=52L=579137884053148800.0000000 pmf=0.00052 MHz
2JZ=53N=53L=1158275768106297600.0000000 pmf=0.00026 MHz
2JZ=53N=54L=2316551536212595200.0000000 pmf=0.00013 MHz
2JZ=53N=55L=4633103072425190400.0000000 pmf=0.00006 MHz
2JZ=53N=56L=9266206144850380800.0000000 pmf=0.00003 MHz
2JZ=53N=57L=18532412289700761600.0000000 pmf=0.00002 MHz
2XeZ=54N=17L=17173152.1241874 pmf=17457043.17018 MHz
2XeZ=54N=18L=34346304.2483749 pmf=8728521.58509 MHz
2XeZ=54N=19L=68692608.4967498 pmf=4364260.79254 MHz
2XeZ=54N=20L=137385216.9934995 pmf=2182130.39627 MHz
2XeZ=54N=21L=274770433.9869991 pmf=1091065.19814 MHz
2XeZ=54N=22L=549540867.9739982 pmf=545532.59907 MHz
2XeZ=54N=23L=1099081735.9479964 pmf=272766.29953 MHz
2XeZ=54N=24L=2198163471.8959928 pmf=136383.14977 MHz
2XeZ=54N=25L=4396326943.7919855 pmf=68191.57488 MHz
2XeZ=54N=26L=8792653887.5839710 pmf=34095.78744 MHz
2XeZ=54N=27L=17585307775.1679420 pmf=17047.89372 MHz
2XeZ=54N=28L=35170615550.3358841 pmf=8523.94686 MHz
2XeZ=54N=29L=70341231100.6717682 pmf=4261.97343 MHz
2XeZ=54N=30L=140682462201.3435364 pmf=2130.98672 MHz
2XeZ=54N=31L=281364924402.6870728 pmf=1065.49336 MHz
2XeZ=54N=32L=562729848805.3741455 pmf=532.74668 MHz
2XeZ=54N=33L=1125459697610.7482910 pmf=266.37334 MHz
2XeZ=54N=34L=2250919395221.4965820 pmf=133.18667 MHz
2XeZ=54N=35L=4501838790442.9931641 pmf=66.59333 MHz
2XeZ=54N=36L=9003677580885.9863281 pmf=33.29667 MHz
2XeZ=54N=37L=18007355161771.9726562 pmf=16.64833 MHz
2XeZ=54N=38L=36014710323543.9453125 pmf=8.32417 MHz
2XeZ=54N=39L=72029420647087.8906250 pmf=4.16208 MHz
2XeZ=54N=40L=144058841294175.7812500 pmf=2.08104 MHz
2XeZ=54N=41L=288117682588351.5625000 pmf=1.04052 MHz
2XeZ=54N=42L=576235365176703.1250000 pmf=0.52026 MHz
2XeZ=54N=43L=1152470730353406.2500000 pmf=0.26013 MHz
2XeZ=54N=44L=2304941460706812.5000000 pmf=0.13007 MHz
2XeZ=54N=45L=4609882921413625.0000000 pmf=0.06503 MHz
2XeZ=54N=46L=9219765842827250.0000000 pmf=0.03252 MHz
2XeZ=54N=47L=18439531685654500.0000000 pmf=0.01626 MHz
2XeZ=54N=48L=36879063371309000.0000000 pmf=0.00813 MHz
2XeZ=54N=49L=73758126742618000.0000000 pmf=0.00406 MHz
2XeZ=54N=50L=147516253485236000.0000000 pmf=0.00203 MHz
2XeZ=54N=51L=295032506970472000.0000000 pmf=0.00102 MHz
2XeZ=54N=52L=590065013940944000.0000000 pmf=0.00051 MHz
2XeZ=54N=53L=1180130027881888000.0000000 pmf=0.00025 MHz
2XeZ=54N=54L=2360260055763776000.0000000 pmf=0.00013 MHz
2XeZ=54N=55L=4720520111527552000.0000000 pmf=0.00006 MHz
2XeZ=54N=56L=9441040223055104000.0000000 pmf=0.00003 MHz
2XeZ=54N=57L=18882080446110208000.0000000 pmf=0.00002 MHz
2CsZ=55N=17L=17491173.4598205 pmf=17139642.38527 MHz
2CsZ=55N=18L=34982346.9196411 pmf=8569821.19263 MHz
2CsZ=55N=19L=69964693.8392822 pmf=4284910.59632 MHz
2CsZ=55N=20L=139929387.6785644 pmf=2142455.29816 MHz
2CsZ=55N=21L=279858775.3571287 pmf=1071227.64908 MHz
2CsZ=55N=22L=559717550.7142575 pmf=535613.82454 MHz
2CsZ=55N=23L=1119435101.4285150 pmf=267806.91227 MHz
2CsZ=55N=24L=2238870202.8570299 pmf=133903.45613 MHz
2CsZ=55N=25L=4477740405.7140598 pmf=66951.72807 MHz
2CsZ=55N=26L=8955480811.4281197 pmf=33475.86403 MHz
2CsZ=55N=27L=17910961622.8562393 pmf=16737.93202 MHz
2CsZ=55N=28L=35821923245.7124786 pmf=8368.96601 MHz
2CsZ=55N=29L=71643846491.4249573 pmf=4184.48300 MHz
2CsZ=55N=30L=143287692982.8499146 pmf=2092.24150 MHz
2CsZ=55N=31L=286575385965.6998291 pmf=1046.12075 MHz
2CsZ=55N=32L=573150771931.3996582 pmf=523.06038 MHz
2CsZ=55N=33L=1146301543862.7993164 pmf=261.53019 MHz
2CsZ=55N=34L=2292603087725.5986328 pmf=130.76509 MHz
2CsZ=55N=35L=4585206175451.1972656 pmf=65.38255 MHz
2CsZ=55N=36L=9170412350902.3945312 pmf=32.69127 MHz
2CsZ=55N=37L=18340824701804.7890625 pmf=16.34564 MHz
2CsZ=55N=38L=36681649403609.5781250 pmf=8.17282 MHz
2CsZ=55N=39L=73363298807219.1562500 pmf=4.08641 MHz
2CsZ=55N=40L=146726597614438.3125000 pmf=2.04320 MHz
2CsZ=55N=41L=293453195228876.6250000 pmf=1.02160 MHz
2CsZ=55N=42L=586906390457753.2500000 pmf=0.51080 MHz
2CsZ=55N=43L=1173812780915506.5000000 pmf=0.25540 MHz
2CsZ=55N=44L=2347625561831013.0000000 pmf=0.12770 MHz
2CsZ=55N=45L=4695251123662026.0000000 pmf=0.06385 MHz
2CsZ=55N=46L=9390502247324052.0000000 pmf=0.03193 MHz
2CsZ=55N=47L=18781004494648104.0000000 pmf=0.01596 MHz
2CsZ=55N=48L=37562008989296208.0000000 pmf=0.00798 MHz
2CsZ=55N=49L=75124017978592416.0000000 pmf=0.00399 MHz
2CsZ=55N=50L=150248035957184832.0000000 pmf=0.00200 MHz
2CsZ=55N=51L=300496071914369664.0000000 pmf=0.00100 MHz
2CsZ=55N=52L=600992143828739328.0000000 pmf=0.00050 MHz
2CsZ=55N=53L=1201984287657478656.0000000 pmf=0.00025 MHz
2CsZ=55N=54L=2403968575314957312.0000000 pmf=0.00012 MHz
2CsZ=55N=55L=4807937150629914624.0000000 pmf=0.00006 MHz
2CsZ=55N=56L=9615874301259829248.0000000 pmf=0.00003 MHz
2CsZ=55N=57L=19231748602519658496.0000000 pmf=0.00002 MHz
2BaZ=56N=17L=17809194.7954536 pmf=16833577.34267 MHz
2BaZ=56N=18L=35618389.5909073 pmf=8416788.67134 MHz
2BaZ=56N=19L=71236779.1818146 pmf=4208394.33567 MHz
2BaZ=56N=20L=142473558.3636292 pmf=2104197.16783 MHz
2BaZ=56N=21L=284947116.7272583 pmf=1052098.58392 MHz
2BaZ=56N=22L=569894233.4545166 pmf=526049.29196 MHz
2BaZ=56N=23L=1139788466.9090333 pmf=263024.64598 MHz
2BaZ=56N=24L=2279576933.8180666 pmf=131512.32299 MHz
2BaZ=56N=25L=4559153867.6361332 pmf=65756.16149 MHz
2BaZ=56N=26L=9118307735.2722664 pmf=32878.08075 MHz
2BaZ=56N=27L=18236615470.5445328 pmf=16439.04037 MHz
2BaZ=56N=28L=36473230941.0890656 pmf=8219.52019 MHz
2BaZ=56N=29L=72946461882.1781311 pmf=4109.76009 MHz
2BaZ=56N=30L=145892923764.3562622 pmf=2054.88005 MHz
2BaZ=56N=31L=291785847528.7125244 pmf=1027.44002 MHz
2BaZ=56N=32L=583571695057.4250488 pmf=513.72001 MHz
2BaZ=56N=33L=1167143390114.8500977 pmf=256.86001 MHz
2BaZ=56N=34L=2334286780229.7001953 pmf=128.43000 MHz
2BaZ=56N=35L=4668573560459.4003906 pmf=64.21500 MHz
2BaZ=56N=36L=9337147120918.8007812 pmf=32.10750 MHz
2BaZ=56N=37L=18674294241837.6015625 pmf=16.05375 MHz
2BaZ=56N=38L=37348588483675.2031250 pmf=8.02688 MHz
2BaZ=56N=39L=74697176967350.4062500 pmf=4.01344 MHz
2BaZ=56N=40L=149394353934700.8125000 pmf=2.00672 MHz
2BaZ=56N=41L=298788707869401.6250000 pmf=1.00336 MHz
2BaZ=56N=42L=597577415738803.2500000 pmf=0.50168 MHz
2BaZ=56N=43L=1195154831477606.5000000 pmf=0.25084 MHz
2BaZ=56N=44L=2390309662955213.0000000 pmf=0.12542 MHz
2BaZ=56N=45L=4780619325910426.0000000 pmf=0.06271 MHz
2BaZ=56N=46L=9561238651820852.0000000 pmf=0.03135 MHz
2BaZ=56N=47L=19122477303641704.0000000 pmf=0.01568 MHz
2BaZ=56N=48L=38244954607283408.0000000 pmf=0.00784 MHz
2BaZ=56N=49L=76489909214566816.0000000 pmf=0.00392 MHz
2BaZ=56N=50L=152979818429133632.0000000 pmf=0.00196 MHz
2BaZ=56N=51L=305959636858267264.0000000 pmf=0.00098 MHz
2BaZ=56N=52L=611919273716534528.0000000 pmf=0.00049 MHz
2BaZ=56N=53L=1223838547433069056.0000000 pmf=0.00024 MHz
2BaZ=56N=54L=2447677094866138112.0000000 pmf=0.00012 MHz
2BaZ=56N=55L=4895354189732276224.0000000 pmf=0.00006 MHz
2BaZ=56N=56L=9790708379464552448.0000000 pmf=0.00003 MHz
2BaZ=56N=57L=19581416758929104896.0000000 pmf=0.00002 MHz
2LaZ=57N=17L=18127216.1310867 pmf=16538251.42438 MHz
2LaZ=57N=18L=36254432.2621735 pmf=8269125.71219 MHz
2LaZ=57N=19L=72508864.5243470 pmf=4134562.85610 MHz
2LaZ=57N=20L=145017729.0486940 pmf=2067281.42805 MHz
2LaZ=57N=21L=290035458.0973880 pmf=1033640.71402 MHz
2LaZ=57N=22L=580070916.1947759 pmf=516820.35701 MHz
2LaZ=57N=23L=1160141832.3895519 pmf=258410.17851 MHz
2LaZ=57N=24L=2320283664.7791038 pmf=129205.08925 MHz
2LaZ=57N=25L=4640567329.5582075 pmf=64602.54463 MHz
2LaZ=57N=26L=9281134659.1164150 pmf=32301.27231 MHz
2LaZ=57N=27L=18562269318.2328300 pmf=16150.63616 MHz
2LaZ=57N=28L=37124538636.4656601 pmf=8075.31808 MHz
2LaZ=57N=29L=74249077272.9313202 pmf=4037.65904 MHz
2LaZ=57N=30L=148498154545.8626404 pmf=2018.82952 MHz
2LaZ=57N=31L=296996309091.7252808 pmf=1009.41476 MHz
2LaZ=57N=32L=593992618183.4505615 pmf=504.70738 MHz
2LaZ=57N=33L=1187985236366.9011230 pmf=252.35369 MHz
2LaZ=57N=34L=2375970472733.8022461 pmf=126.17684 MHz
2LaZ=57N=35L=4751940945467.6044922 pmf=63.08842 MHz
2LaZ=57N=36L=9503881890935.2089844 pmf=31.54421 MHz
2LaZ=57N=37L=19007763781870.4179688 pmf=15.77211 MHz
2LaZ=57N=38L=38015527563740.8359375 pmf=7.88605 MHz
2LaZ=57N=39L=76031055127481.6718750 pmf=3.94303 MHz
2LaZ=57N=40L=152062110254963.3437500 pmf=1.97151 MHz
2LaZ=57N=41L=304124220509926.6875000 pmf=0.98576 MHz
2LaZ=57N=42L=608248441019853.3750000 pmf=0.49288 MHz
2LaZ=57N=43L=1216496882039706.7500000 pmf=0.24644 MHz
2LaZ=57N=44L=2432993764079413.5000000 pmf=0.12322 MHz
2LaZ=57N=45L=4865987528158827.0000000 pmf=0.06161 MHz
2LaZ=57N=46L=9731975056317654.0000000 pmf=0.03080 MHz
2LaZ=57N=47L=19463950112635308.0000000 pmf=0.01540 MHz
2LaZ=57N=48L=38927900225270616.0000000 pmf=0.00770 MHz
2LaZ=57N=49L=77855800450541232.0000000 pmf=0.00385 MHz
2LaZ=57N=50L=155711600901082464.0000000 pmf=0.00193 MHz
2LaZ=57N=51L=311423201802164928.0000000 pmf=0.00096 MHz
2LaZ=57N=52L=622846403604329856.0000000 pmf=0.00048 MHz
2LaZ=57N=53L=1245692807208659712.0000000 pmf=0.00024 MHz
2LaZ=57N=54L=2491385614417319424.0000000 pmf=0.00012 MHz
2LaZ=57N=55L=4982771228834638848.0000000 pmf=0.00006 MHz
2LaZ=57N=56L=9965542457669277696.0000000 pmf=0.00003 MHz
2LaZ=57N=57L=19931084915338555392.0000000 pmf=0.00002 MHz
2CeZ=58N=17L=18445237.4667198 pmf=16253109.15844 MHz
2CeZ=58N=18L=36890474.9334397 pmf=8126554.57922 MHz
2CeZ=58N=19L=73780949.8668794 pmf=4063277.28961 MHz
2CeZ=58N=20L=147561899.7337588 pmf=2031638.64481 MHz
2CeZ=58N=21L=295123799.4675176 pmf=1015819.32240 MHz
2CeZ=58N=22L=590247598.9350351 pmf=507909.66120 MHz
2CeZ=58N=23L=1180495197.8700702 pmf=253954.83060 MHz
2CeZ=58N=24L=2360990395.7401404 pmf=126977.41530 MHz
2CeZ=58N=25L=4721980791.4802809 pmf=63488.70765 MHz
2CeZ=58N=26L=9443961582.9605618 pmf=31744.35383 MHz
2CeZ=58N=27L=18887923165.9211235 pmf=15872.17691 MHz
2CeZ=58N=28L=37775846331.8422470 pmf=7936.08846 MHz
2CeZ=58N=29L=75551692663.6844940 pmf=3968.04423 MHz
2CeZ=58N=30L=151103385327.3689880 pmf=1984.02211 MHz
2CeZ=58N=31L=302206770654.7379761 pmf=992.01106 MHz
2CeZ=58N=32L=604413541309.4759521 pmf=496.00553 MHz
2CeZ=58N=33L=1208827082618.9519043 pmf=248.00276 MHz
2CeZ=58N=34L=2417654165237.9038086 pmf=124.00138 MHz
2CeZ=58N=35L=4835308330475.8076172 pmf=62.00069 MHz
2CeZ=58N=36L=9670616660951.6152344 pmf=31.00035 MHz
2CeZ=58N=37L=19341233321903.2304688 pmf=15.50017 MHz
2CeZ=58N=38L=38682466643806.4609375 pmf=7.75009 MHz
2CeZ=58N=39L=77364933287612.9218750 pmf=3.87504 MHz
2CeZ=58N=40L=154729866575225.8437500 pmf=1.93752 MHz
2CeZ=58N=41L=309459733150451.6875000 pmf=0.96876 MHz
2CeZ=58N=42L=618919466300903.3750000 pmf=0.48438 MHz
2CeZ=58N=43L=1237838932601806.7500000 pmf=0.24219 MHz
2CeZ=58N=44L=2475677865203613.5000000 pmf=0.12110 MHz
2CeZ=58N=45L=4951355730407227.0000000 pmf=0.06055 MHz
2CeZ=58N=46L=9902711460814454.0000000 pmf=0.03027 MHz
2CeZ=58N=47L=19805422921628908.0000000 pmf=0.01514 MHz
2CeZ=58N=48L=39610845843257816.0000000 pmf=0.00757 MHz
2CeZ=58N=49L=79221691686515632.0000000 pmf=0.00378 MHz
2CeZ=58N=50L=158443383373031264.0000000 pmf=0.00189 MHz
2CeZ=58N=51L=316886766746062528.0000000 pmf=0.00095 MHz
2CeZ=58N=52L=633773533492125056.0000000 pmf=0.00047 MHz
2CeZ=58N=53L=1267547066984250112.0000000 pmf=0.00024 MHz
2CeZ=58N=54L=2535094133968500224.0000000 pmf=0.00012 MHz
2CeZ=58N=55L=5070188267937000448.0000000 pmf=0.00006 MHz
2CeZ=58N=56L=10140376535874000896.0000000 pmf=0.00003 MHz
2CeZ=58N=57L=20280753071748001792.0000000 pmf=0.00001 MHz
2PrZ=59N=17L=18763258.8023529 pmf=15977632.73203 MHz
2PrZ=59N=18L=37526517.6047059 pmf=7988816.36601 MHz
2PrZ=59N=19L=75053035.2094118 pmf=3994408.18301 MHz
2PrZ=59N=20L=150106070.4188236 pmf=1997204.09150 MHz
2PrZ=59N=21L=300212140.8376471 pmf=998602.04575 MHz
2PrZ=59N=22L=600424281.6752943 pmf=499301.02288 MHz
2PrZ=59N=23L=1200848563.3505886 pmf=249650.51144 MHz
2PrZ=59N=24L=2401697126.7011771 pmf=124825.25572 MHz
2PrZ=59N=25L=4803394253.4023542 pmf=62412.62786 MHz
2PrZ=59N=26L=9606788506.8047085 pmf=31206.31393 MHz
2PrZ=59N=27L=19213577013.6094170 pmf=15603.15696 MHz
2PrZ=59N=28L=38427154027.2188339 pmf=7801.57848 MHz
2PrZ=59N=29L=76854308054.4376678 pmf=3900.78924 MHz
2PrZ=59N=30L=153708616108.8753357 pmf=1950.39462 MHz
2PrZ=59N=31L=307417232217.7506714 pmf=975.19731 MHz
2PrZ=59N=32L=614834464435.5013428 pmf=487.59866 MHz
2PrZ=59N=33L=1229668928871.0026855 pmf=243.79933 MHz
2PrZ=59N=34L=2459337857742.0053711 pmf=121.89966 MHz
2PrZ=59N=35L=4918675715484.0107422 pmf=60.94983 MHz
2PrZ=59N=36L=9837351430968.0214844 pmf=30.47492 MHz
2PrZ=59N=37L=19674702861936.0429688 pmf=15.23746 MHz
2PrZ=59N=38L=39349405723872.0859375 pmf=7.61873 MHz
2PrZ=59N=39L=78698811447744.1718750 pmf=3.80936 MHz
2PrZ=59N=40L=157397622895488.3437500 pmf=1.90468 MHz
2PrZ=59N=41L=314795245790976.6875000 pmf=0.95234 MHz
2PrZ=59N=42L=629590491581953.3750000 pmf=0.47617 MHz
2PrZ=59N=43L=1259180983163906.7500000 pmf=0.23809 MHz
2PrZ=59N=44L=2518361966327813.5000000 pmf=0.11904 MHz
2PrZ=59N=45L=5036723932655627.0000000 pmf=0.05952 MHz
2PrZ=59N=46L=10073447865311254.0000000 pmf=0.02976 MHz
2PrZ=59N=47L=20146895730622508.0000000 pmf=0.01488 MHz
2PrZ=59N=48L=40293791461245016.0000000 pmf=0.00744 MHz
2PrZ=59N=49L=80587582922490032.0000000 pmf=0.00372 MHz
2PrZ=59N=50L=161175165844980064.0000000 pmf=0.00186 MHz
2PrZ=59N=51L=322350331689960128.0000000 pmf=0.00093 MHz
2PrZ=59N=52L=644700663379920256.0000000 pmf=0.00047 MHz
2PrZ=59N=53L=1289401326759840512.0000000 pmf=0.00023 MHz
2PrZ=59N=54L=2578802653519681024.0000000 pmf=0.00012 MHz
2PrZ=59N=55L=5157605307039362048.0000000 pmf=0.00006 MHz
2PrZ=59N=56L=10315210614078724096.0000000 pmf=0.00003 MHz
2PrZ=59N=57L=20630421228157448192.0000000 pmf=0.00001 MHz
2NdZ=60N=17L=19081280.1379861 pmf=15711338.85316 MHz
2NdZ=60N=18L=38162560.2759721 pmf=7855669.42658 MHz
2NdZ=60N=19L=76325120.5519442 pmf=3927834.71329 MHz
2NdZ=60N=20L=152650241.1038884 pmf=1963917.35665 MHz
2NdZ=60N=21L=305300482.2077768 pmf=981958.67832 MHz
2NdZ=60N=22L=610600964.4155536 pmf=490979.33916 MHz
2NdZ=60N=23L=1221201928.8311071 pmf=245489.66958 MHz
2NdZ=60N=24L=2442403857.6622143 pmf=122744.83479 MHz
2NdZ=60N=25L=4884807715.3244286 pmf=61372.41740 MHz
2NdZ=60N=26L=9769615430.6488571 pmf=30686.20870 MHz
2NdZ=60N=27L=19539230861.2977142 pmf=15343.10435 MHz
2NdZ=60N=28L=39078461722.5954285 pmf=7671.55217 MHz
2NdZ=60N=29L=78156923445.1908569 pmf=3835.77609 MHz
2NdZ=60N=30L=156313846890.3817139 pmf=1917.88804 MHz
2NdZ=60N=31L=312627693780.7634277 pmf=958.94402 MHz
2NdZ=60N=32L=625255387561.5268555 pmf=479.47201 MHz
2NdZ=60N=33L=1250510775123.0537109 pmf=239.73601 MHz
2NdZ=60N=34L=2501021550246.1074219 pmf=119.86800 MHz
2NdZ=60N=35L=5002043100492.2148438 pmf=59.93400 MHz
2NdZ=60N=36L=10004086200984.4296875 pmf=29.96700 MHz
2NdZ=60N=37L=20008172401968.8593750 pmf=14.98350 MHz
2NdZ=60N=38L=40016344803937.7187500 pmf=7.49175 MHz
2NdZ=60N=39L=80032689607875.4375000 pmf=3.74588 MHz
2NdZ=60N=40L=160065379215750.8750000 pmf=1.87294 MHz
2NdZ=60N=41L=320130758431501.7500000 pmf=0.93647 MHz
2NdZ=60N=42L=640261516863003.5000000 pmf=0.46823 MHz
2NdZ=60N=43L=1280523033726007.0000000 pmf=0.23412 MHz
2NdZ=60N=44L=2561046067452014.0000000 pmf=0.11706 MHz
2NdZ=60N=45L=5122092134904028.0000000 pmf=0.05853 MHz
2NdZ=60N=46L=10244184269808056.0000000 pmf=0.02926 MHz
2NdZ=60N=47L=20488368539616112.0000000 pmf=0.01463 MHz
2NdZ=60N=48L=40976737079232224.0000000 pmf=0.00732 MHz
2NdZ=60N=49L=81953474158464448.0000000 pmf=0.00366 MHz
2NdZ=60N=50L=163906948316928896.0000000 pmf=0.00183 MHz
2NdZ=60N=51L=327813896633857792.0000000 pmf=0.00091 MHz
2NdZ=60N=52L=655627793267715584.0000000 pmf=0.00046 MHz
2NdZ=60N=53L=1311255586535431168.0000000 pmf=0.00023 MHz
2NdZ=60N=54L=2622511173070862336.0000000 pmf=0.00011 MHz
2NdZ=60N=55L=5245022346141724672.0000000 pmf=0.00006 MHz
2NdZ=60N=56L=10490044692283449344.0000000 pmf=0.00003 MHz
2NdZ=60N=57L=20980089384566898688.0000000 pmf=0.00001 MHz
2PmZ=61N=17L=19399301.4736191 pmf=15453775.92114 MHz
2PmZ=61N=18L=38798602.9472383 pmf=7726887.96057 MHz
2PmZ=61N=19L=77597205.8944766 pmf=3863443.98029 MHz
2PmZ=61N=20L=155194411.7889532 pmf=1931721.99014 MHz
2PmZ=61N=21L=310388823.5779064 pmf=965860.99507 MHz
2PmZ=61N=22L=620777647.1558127 pmf=482930.49754 MHz
2PmZ=61N=23L=1241555294.3116255 pmf=241465.24877 MHz
2PmZ=61N=24L=2483110588.6232510 pmf=120732.62438 MHz
2PmZ=61N=25L=4966221177.2465019 pmf=60366.31219 MHz
2PmZ=61N=26L=9932442354.4930038 pmf=30183.15610 MHz
2PmZ=61N=27L=19864884708.9860077 pmf=15091.57805 MHz
2PmZ=61N=28L=39729769417.9720154 pmf=7545.78902 MHz
2PmZ=61N=29L=79459538835.9440308 pmf=3772.89451 MHz
2PmZ=61N=30L=158919077671.8880615 pmf=1886.44726 MHz
2PmZ=61N=31L=317838155343.7761230 pmf=943.22363 MHz
2PmZ=61N=32L=635676310687.5522461 pmf=471.61181 MHz
2PmZ=61N=33L=1271352621375.1044922 pmf=235.80591 MHz
2PmZ=61N=34L=2542705242750.2089844 pmf=117.90295 MHz
2PmZ=61N=35L=5085410485500.4179688 pmf=58.95148 MHz
2PmZ=61N=36L=10170820971000.8359375 pmf=29.47574 MHz
2PmZ=61N=37L=20341641942001.6718750 pmf=14.73787 MHz
2PmZ=61N=38L=40683283884003.3437500 pmf=7.36893 MHz
2PmZ=61N=39L=81366567768006.6875000 pmf=3.68447 MHz
2PmZ=61N=40L=162733135536013.3750000 pmf=1.84223 MHz
2PmZ=61N=41L=325466271072026.7500000 pmf=0.92112 MHz
2PmZ=61N=42L=650932542144053.5000000 pmf=0.46056 MHz
2PmZ=61N=43L=1301865084288107.0000000 pmf=0.23028 MHz
2PmZ=61N=44L=2603730168576214.0000000 pmf=0.11514 MHz
2PmZ=61N=45L=5207460337152428.0000000 pmf=0.05757 MHz
2PmZ=61N=46L=10414920674304856.0000000 pmf=0.02878 MHz
2PmZ=61N=47L=20829841348609712.0000000 pmf=0.01439 MHz
2PmZ=61N=48L=41659682697219424.0000000 pmf=0.00720 MHz
2PmZ=61N=49L=83319365394438848.0000000 pmf=0.00360 MHz
2PmZ=61N=50L=166638730788877696.0000000 pmf=0.00180 MHz
2PmZ=61N=51L=333277461577755392.0000000 pmf=0.00090 MHz
2PmZ=61N=52L=666554923155510784.0000000 pmf=0.00045 MHz
2PmZ=61N=53L=1333109846311021568.0000000 pmf=0.00022 MHz
2PmZ=61N=54L=2666219692622043136.0000000 pmf=0.00011 MHz
2PmZ=61N=55L=5332439385244086272.0000000 pmf=0.00006 MHz
2PmZ=61N=56L=10664878770488172544.0000000 pmf=0.00003 MHz
2PmZ=61N=57L=21329757540976345088.0000000 pmf=0.00001 MHz
2SmZ=62N=17L=19717322.8092523 pmf=15204521.47080 MHz
2SmZ=62N=18L=39434645.6185045 pmf=7602260.73540 MHz
2SmZ=62N=19L=78869291.2370090 pmf=3801130.36770 MHz
2SmZ=62N=20L=157738582.4740180 pmf=1900565.18385 MHz
2SmZ=62N=21L=315477164.9480360 pmf=950282.59193 MHz
2SmZ=62N=22L=630954329.8960720 pmf=475141.29596 MHz
2SmZ=62N=23L=1261908659.7921441 pmf=237570.64798 MHz
2SmZ=62N=24L=2523817319.5842881 pmf=118785.32399 MHz
2SmZ=62N=25L=5047634639.1685762 pmf=59392.66200 MHz
2SmZ=62N=26L=10095269278.3371525 pmf=29696.33100 MHz
2SmZ=62N=27L=20190538556.6743050 pmf=14848.16550 MHz
2SmZ=62N=28L=40381077113.3486099 pmf=7424.08275 MHz
2SmZ=62N=29L=80762154226.6972198 pmf=3712.04137 MHz
2SmZ=62N=30L=161524308453.3944397 pmf=1856.02069 MHz
2SmZ=62N=31L=323048616906.7888794 pmf=928.01034 MHz
2SmZ=62N=32L=646097233813.5777588 pmf=464.00517 MHz
2SmZ=62N=33L=1292194467627.1555176 pmf=232.00259 MHz
2SmZ=62N=34L=2584388935254.3110352 pmf=116.00129 MHz
2SmZ=62N=35L=5168777870508.6220703 pmf=58.00065 MHz
2SmZ=62N=36L=10337555741017.2441406 pmf=29.00032 MHz
2SmZ=62N=37L=20675111482034.4882812 pmf=14.50016 MHz
2SmZ=62N=38L=41350222964068.9765625 pmf=7.25008 MHz
2SmZ=62N=39L=82700445928137.9531250 pmf=3.62504 MHz
2SmZ=62N=40L=165400891856275.9062500 pmf=1.81252 MHz
2SmZ=62N=41L=330801783712551.8125000 pmf=0.90626 MHz
2SmZ=62N=42L=661603567425103.6250000 pmf=0.45313 MHz
2SmZ=62N=43L=1323207134850207.2500000 pmf=0.22657 MHz
2SmZ=62N=44L=2646414269700414.5000000 pmf=0.11328 MHz
2SmZ=62N=45L=5292828539400829.0000000 pmf=0.05664 MHz
2SmZ=62N=46L=10585657078801658.0000000 pmf=0.02832 MHz
2SmZ=62N=47L=21171314157603316.0000000 pmf=0.01416 MHz
2SmZ=62N=48L=42342628315206632.0000000 pmf=0.00708 MHz
2SmZ=62N=49L=84685256630413264.0000000 pmf=0.00354 MHz
2SmZ=62N=50L=169370513260826528.0000000 pmf=0.00177 MHz
2SmZ=62N=51L=338741026521653056.0000000 pmf=0.00089 MHz
2SmZ=62N=52L=677482053043306112.0000000 pmf=0.00044 MHz
2SmZ=62N=53L=1354964106086612224.0000000 pmf=0.00022 MHz
2SmZ=62N=54L=2709928212173224448.0000000 pmf=0.00011 MHz
2SmZ=62N=55L=5419856424346448896.0000000 pmf=0.00006 MHz
2SmZ=62N=56L=10839712848692897792.0000000 pmf=0.00003 MHz
2SmZ=62N=57L=21679425697385795584.0000000 pmf=0.00001 MHz
2EuZ=63N=17L=20035344.1448854 pmf=14963179.86015 MHz
2EuZ=63N=18L=40070688.2897707 pmf=7481589.93008 MHz
2EuZ=63N=19L=80141376.5795414 pmf=3740794.96504 MHz
2EuZ=63N=20L=160282753.1590828 pmf=1870397.48252 MHz
2EuZ=63N=21L=320565506.3181656 pmf=935198.74126 MHz
2EuZ=63N=22L=641131012.6363312 pmf=467599.37063 MHz
2EuZ=63N=23L=1282262025.2726624 pmf=233799.68531 MHz
2EuZ=63N=24L=2564524050.5453248 pmf=116899.84266 MHz
2EuZ=63N=25L=5129048101.0906496 pmf=58449.92133 MHz
2EuZ=63N=26L=10258096202.1812992 pmf=29224.96066 MHz
2EuZ=63N=27L=20516192404.3625984 pmf=14612.48033 MHz
2EuZ=63N=28L=41032384808.7251968 pmf=7306.24017 MHz
2EuZ=63N=29L=82064769617.4503937 pmf=3653.12008 MHz
2EuZ=63N=30L=164129539234.9007874 pmf=1826.56004 MHz
2EuZ=63N=31L=328259078469.8015747 pmf=913.28002 MHz
2EuZ=63N=32L=656518156939.6031494 pmf=456.64001 MHz
2EuZ=63N=33L=1313036313879.2062988 pmf=228.32001 MHz
2EuZ=63N=34L=2626072627758.4125977 pmf=114.16000 MHz
2EuZ=63N=35L=5252145255516.8251953 pmf=57.08000 MHz
2EuZ=63N=36L=10504290511033.6503906 pmf=28.54000 MHz
2EuZ=63N=37L=21008581022067.3007812 pmf=14.27000 MHz
2EuZ=63N=38L=42017162044134.6015625 pmf=7.13500 MHz
2EuZ=63N=39L=84034324088269.2031250 pmf=3.56750 MHz
2EuZ=63N=40L=168068648176538.4062500 pmf=1.78375 MHz
2EuZ=63N=41L=336137296353076.8125000 pmf=0.89188 MHz
2EuZ=63N=42L=672274592706153.6250000 pmf=0.44594 MHz
2EuZ=63N=43L=1344549185412307.2500000 pmf=0.22297 MHz
2EuZ=63N=44L=2689098370824614.5000000 pmf=0.11148 MHz
2EuZ=63N=45L=5378196741649229.0000000 pmf=0.05574 MHz
2EuZ=63N=46L=10756393483298458.0000000 pmf=0.02787 MHz
2EuZ=63N=47L=21512786966596916.0000000 pmf=0.01394 MHz
2EuZ=63N=48L=43025573933193832.0000000 pmf=0.00697 MHz
2EuZ=63N=49L=86051147866387664.0000000 pmf=0.00348 MHz
2EuZ=63N=50L=172102295732775328.0000000 pmf=0.00174 MHz
2EuZ=63N=51L=344204591465550656.0000000 pmf=0.00087 MHz
2EuZ=63N=52L=688409182931101312.0000000 pmf=0.00044 MHz
2EuZ=63N=53L=1376818365862202624.0000000 pmf=0.00022 MHz
2EuZ=63N=54L=2753636731724405248.0000000 pmf=0.00011 MHz
2EuZ=63N=55L=5507273463448810496.0000000 pmf=0.00005 MHz
2EuZ=63N=56L=11014546926897620992.0000000 pmf=0.00003 MHz
2EuZ=63N=57L=22029093853795241984.0000000 pmf=0.00001 MHz
2GdZ=64N=17L=20353365.4805185 pmf=14729380.17484 MHz
2GdZ=64N=18L=40706730.9610369 pmf=7364690.08742 MHz
2GdZ=64N=19L=81413461.9220738 pmf=3682345.04371 MHz
2GdZ=64N=20L=162826923.8441476 pmf=1841172.52185 MHz
2GdZ=64N=21L=325653847.6882952 pmf=920586.26093 MHz
2GdZ=64N=22L=651307695.3765905 pmf=460293.13046 MHz
2GdZ=64N=23L=1302615390.7531810 pmf=230146.56523 MHz
2GdZ=64N=24L=2605230781.5063620 pmf=115073.28262 MHz
2GdZ=64N=25L=5210461563.0127239 pmf=57536.64131 MHz
2GdZ=64N=26L=10420923126.0254478 pmf=28768.32065 MHz
2GdZ=64N=27L=20841846252.0508957 pmf=14384.16033 MHz
2GdZ=64N=28L=41683692504.1017914 pmf=7192.08016 MHz
2GdZ=64N=29L=83367385008.2035828 pmf=3596.04008 MHz
2GdZ=64N=30L=166734770016.4071655 pmf=1798.02004 MHz
2GdZ=64N=31L=333469540032.8143311 pmf=899.01002 MHz
2GdZ=64N=32L=666939080065.6286621 pmf=449.50501 MHz
2GdZ=64N=33L=1333878160131.2573242 pmf=224.75251 MHz
2GdZ=64N=34L=2667756320262.5146484 pmf=112.37625 MHz
2GdZ=64N=35L=5335512640525.0292969 pmf=56.18813 MHz
2GdZ=64N=36L=10671025281050.0585938 pmf=28.09406 MHz
2GdZ=64N=37L=21342050562100.1171875 pmf=14.04703 MHz
2GdZ=64N=38L=42684101124200.2343750 pmf=7.02352 MHz
2GdZ=64N=39L=85368202248400.4687500 pmf=3.51176 MHz
2GdZ=64N=40L=170736404496800.9375000 pmf=1.75588 MHz
2GdZ=64N=41L=341472808993601.8750000 pmf=0.87794 MHz
2GdZ=64N=42L=682945617987203.7500000 pmf=0.43897 MHz
2GdZ=64N=43L=1365891235974407.5000000 pmf=0.21948 MHz
2GdZ=64N=44L=2731782471948815.0000000 pmf=0.10974 MHz
2GdZ=64N=45L=5463564943897630.0000000 pmf=0.05487 MHz
2GdZ=64N=46L=10927129887795260.0000000 pmf=0.02744 MHz
2GdZ=64N=47L=21854259775590520.0000000 pmf=0.01372 MHz
2GdZ=64N=48L=43708519551181040.0000000 pmf=0.00686 MHz
2GdZ=64N=49L=87417039102362080.0000000 pmf=0.00343 MHz
2GdZ=64N=50L=174834078204724160.0000000 pmf=0.00171 MHz
2GdZ=64N=51L=349668156409448320.0000000 pmf=0.00086 MHz
2GdZ=64N=52L=699336312818896640.0000000 pmf=0.00043 MHz
2GdZ=64N=53L=1398672625637793280.0000000 pmf=0.00021 MHz
2GdZ=64N=54L=2797345251275586560.0000000 pmf=0.00011 MHz
2GdZ=64N=55L=5594690502551173120.0000000 pmf=0.00005 MHz
2GdZ=64N=56L=11189381005102346240.0000000 pmf=0.00003 MHz
2GdZ=64N=57L=22378762010204692480.0000000 pmf=0.00001 MHz
2TbZ=65N=17L=20671386.8161516 pmf=14502774.32600 MHz
2TbZ=65N=18L=41342773.6323031 pmf=7251387.16300 MHz
2TbZ=65N=19L=82685547.2646062 pmf=3625693.58150 MHz
2TbZ=65N=20L=165371094.5292124 pmf=1812846.79075 MHz
2TbZ=65N=21L=330742189.0584249 pmf=906423.39537 MHz
2TbZ=65N=22L=661484378.1168498 pmf=453211.69769 MHz
2TbZ=65N=23L=1322968756.2336996 pmf=226605.84884 MHz
2TbZ=65N=24L=2645937512.4673991 pmf=113302.92442 MHz
2TbZ=65N=25L=5291875024.9347982 pmf=56651.46221 MHz
2TbZ=65N=26L=10583750049.8695965 pmf=28325.73111 MHz
2TbZ=65N=27L=21167500099.7391930 pmf=14162.86555 MHz
2TbZ=65N=28L=42335000199.4783859 pmf=7081.43278 MHz
2TbZ=65N=29L=84670000398.9567719 pmf=3540.71639 MHz
2TbZ=65N=30L=169340000797.9135437 pmf=1770.35819 MHz
2TbZ=65N=31L=338680001595.8270874 pmf=885.17910 MHz
2TbZ=65N=32L=677360003191.6541748 pmf=442.58955 MHz
2TbZ=65N=33L=1354720006383.3083496 pmf=221.29477 MHz
2TbZ=65N=34L=2709440012766.6166992 pmf=110.64739 MHz
2TbZ=65N=35L=5418880025533.2333984 pmf=55.32369 MHz
2TbZ=65N=36L=10837760051066.4667969 pmf=27.66185 MHz
2TbZ=65N=37L=21675520102132.9335938 pmf=13.83092 MHz
2TbZ=65N=38L=43351040204265.8671875 pmf=6.91546 MHz
2TbZ=65N=39L=86702080408531.7343750 pmf=3.45773 MHz
2TbZ=65N=40L=173404160817063.4687500 pmf=1.72887 MHz
2TbZ=65N=41L=346808321634126.9375000 pmf=0.86443 MHz
2TbZ=65N=42L=693616643268253.8750000 pmf=0.43222 MHz
2TbZ=65N=43L=1387233286536507.7500000 pmf=0.21611 MHz
2TbZ=65N=44L=2774466573073015.5000000 pmf=0.10805 MHz
2TbZ=65N=45L=5548933146146031.0000000 pmf=0.05403 MHz
2TbZ=65N=46L=11097866292292062.0000000 pmf=0.02701 MHz
2TbZ=65N=47L=22195732584584124.0000000 pmf=0.01351 MHz
2TbZ=65N=48L=44391465169168248.0000000 pmf=0.00675 MHz
2TbZ=65N=49L=88782930338336496.0000000 pmf=0.00338 MHz
2TbZ=65N=50L=177565860676672992.0000000 pmf=0.00169 MHz
2TbZ=65N=51L=355131721353345984.0000000 pmf=0.00084 MHz
2TbZ=65N=52L=710263442706691968.0000000 pmf=0.00042 MHz
2TbZ=65N=53L=1420526885413383936.0000000 pmf=0.00021 MHz
2TbZ=65N=54L=2841053770826767872.0000000 pmf=0.00011 MHz
2TbZ=65N=55L=5682107541653535744.0000000 pmf=0.00005 MHz
2TbZ=65N=56L=11364215083307071488.0000000 pmf=0.00003 MHz
2TbZ=65N=57L=22728430166614142976.0000000 pmf=0.00001 MHz
2DyZ=66N=17L=20989408.1517847 pmf=14283035.32106 MHz
2DyZ=66N=18L=41978816.3035693 pmf=7141517.66053 MHz
2DyZ=66N=19L=83957632.6071386 pmf=3570758.83026 MHz
2DyZ=66N=20L=167915265.2142772 pmf=1785379.41513 MHz
2DyZ=66N=21L=335830530.4285545 pmf=892689.70757 MHz
2DyZ=66N=22L=671661060.8571090 pmf=446344.85378 MHz
2DyZ=66N=23L=1343322121.7142179 pmf=223172.42689 MHz
2DyZ=66N=24L=2686644243.4284358 pmf=111586.21345 MHz
2DyZ=66N=25L=5373288486.8568716 pmf=55793.10672 MHz
2DyZ=66N=26L=10746576973.7137432 pmf=27896.55336 MHz
2DyZ=66N=27L=21493153947.4274864 pmf=13948.27668 MHz
2DyZ=66N=28L=42986307894.8549728 pmf=6974.13834 MHz
2DyZ=66N=29L=85972615789.7099457 pmf=3487.06917 MHz
2DyZ=66N=30L=171945231579.4198914 pmf=1743.53459 MHz
2DyZ=66N=31L=343890463158.8397827 pmf=871.76729 MHz
2DyZ=66N=32L=687780926317.6795654 pmf=435.88365 MHz
2DyZ=66N=33L=1375561852635.3591309 pmf=217.94182 MHz
2DyZ=66N=34L=2751123705270.7182617 pmf=108.97091 MHz
2DyZ=66N=35L=5502247410541.4365234 pmf=54.48546 MHz
2DyZ=66N=36L=11004494821082.8730469 pmf=27.24273 MHz
2DyZ=66N=37L=22008989642165.7460938 pmf=13.62136 MHz
2DyZ=66N=38L=44017979284331.4921875 pmf=6.81068 MHz
2DyZ=66N=39L=88035958568662.9843750 pmf=3.40534 MHz
2DyZ=66N=40L=176071917137325.9687500 pmf=1.70267 MHz
2DyZ=66N=41L=352143834274651.9375000 pmf=0.85134 MHz
2DyZ=66N=42L=704287668549303.8750000 pmf=0.42567 MHz
2DyZ=66N=43L=1408575337098607.7500000 pmf=0.21283 MHz
2DyZ=66N=44L=2817150674197215.5000000 pmf=0.10642 MHz
2DyZ=66N=45L=5634301348394431.0000000 pmf=0.05321 MHz
2DyZ=66N=46L=11268602696788862.0000000 pmf=0.02660 MHz
2DyZ=66N=47L=22537205393577724.0000000 pmf=0.01330 MHz
2DyZ=66N=48L=45074410787155448.0000000 pmf=0.00665 MHz
2DyZ=66N=49L=90148821574310896.0000000 pmf=0.00333 MHz
2DyZ=66N=50L=180297643148621792.0000000 pmf=0.00166 MHz
2DyZ=66N=51L=360595286297243584.0000000 pmf=0.00083 MHz
2DyZ=66N=52L=721190572594487168.0000000 pmf=0.00042 MHz
2DyZ=66N=53L=1442381145188974336.0000000 pmf=0.00021 MHz
2DyZ=66N=54L=2884762290377948672.0000000 pmf=0.00010 MHz
2DyZ=66N=55L=5769524580755897344.0000000 pmf=0.00005 MHz
2DyZ=66N=56L=11539049161511794688.0000000 pmf=0.00003 MHz
2DyZ=66N=57L=23078098323023589376.0000000 pmf=0.00001 MHz
2HoZ=67N=17L=21307429.4874178 pmf=14069855.68940 MHz
2HoZ=67N=18L=42614858.9748355 pmf=7034927.84470 MHz
2HoZ=67N=19L=85229717.9496710 pmf=3517463.92235 MHz
2HoZ=67N=20L=170459435.8993420 pmf=1758731.96117 MHz
2HoZ=67N=21L=340918871.7986841 pmf=879365.98059 MHz
2HoZ=67N=22L=681837743.5973681 pmf=439682.99029 MHz
2HoZ=67N=23L=1363675487.1947362 pmf=219841.49515 MHz
2HoZ=67N=24L=2727350974.3894725 pmf=109920.74757 MHz
2HoZ=67N=25L=5454701948.7789450 pmf=54960.37379 MHz
2HoZ=67N=26L=10909403897.5578899 pmf=27480.18689 MHz
2HoZ=67N=27L=21818807795.1157799 pmf=13740.09345 MHz
2HoZ=67N=28L=43637615590.2315598 pmf=6870.04672 MHz
2HoZ=67N=29L=87275231180.4631195 pmf=3435.02336 MHz
2HoZ=67N=30L=174550462360.9262390 pmf=1717.51168 MHz
2HoZ=67N=31L=349100924721.8524780 pmf=858.75584 MHz
2HoZ=67N=32L=698201849443.7049561 pmf=429.37792 MHz
2HoZ=67N=33L=1396403698887.4099121 pmf=214.68896 MHz
2HoZ=67N=34L=2792807397774.8198242 pmf=107.34448 MHz
2HoZ=67N=35L=5585614795549.6396484 pmf=53.67224 MHz
2HoZ=67N=36L=11171229591099.2792969 pmf=26.83612 MHz
2HoZ=67N=37L=22342459182198.5585938 pmf=13.41806 MHz
2HoZ=67N=38L=44684918364397.1171875 pmf=6.70903 MHz
2HoZ=67N=39L=89369836728794.2343750 pmf=3.35452 MHz
2HoZ=67N=40L=178739673457588.4687500 pmf=1.67726 MHz
2HoZ=67N=41L=357479346915176.9375000 pmf=0.83863 MHz
2HoZ=67N=42L=714958693830353.8750000 pmf=0.41931 MHz
2HoZ=67N=43L=1429917387660707.7500000 pmf=0.20966 MHz
2HoZ=67N=44L=2859834775321415.5000000 pmf=0.10483 MHz
2HoZ=67N=45L=5719669550642831.0000000 pmf=0.05241 MHz
2HoZ=67N=46L=11439339101285662.0000000 pmf=0.02621 MHz
2HoZ=67N=47L=22878678202571324.0000000 pmf=0.01310 MHz
2HoZ=67N=48L=45757356405142648.0000000 pmf=0.00655 MHz
2HoZ=67N=49L=91514712810285296.0000000 pmf=0.00328 MHz
2HoZ=67N=50L=183029425620570592.0000000 pmf=0.00164 MHz
2HoZ=67N=51L=366058851241141184.0000000 pmf=0.00082 MHz
2HoZ=67N=52L=732117702482282368.0000000 pmf=0.00041 MHz
2HoZ=67N=53L=1464235404964564736.0000000 pmf=0.00020 MHz
2HoZ=67N=54L=2928470809929129472.0000000 pmf=0.00010 MHz
2HoZ=67N=55L=5856941619858258944.0000000 pmf=0.00005 MHz
2HoZ=67N=56L=11713883239716517888.0000000 pmf=0.00003 MHz
2HoZ=67N=57L=23427766479433035776.0000000 pmf=0.00001 MHz
2ErZ=68N=17L=21625450.8230509 pmf=13862946.04691 MHz
2ErZ=68N=18L=43250901.6461017 pmf=6931473.02345 MHz
2ErZ=68N=19L=86501803.2922034 pmf=3465736.51173 MHz
2ErZ=68N=20L=173003606.5844068 pmf=1732868.25586 MHz
2ErZ=68N=21L=346007213.1688136 pmf=866434.12793 MHz
2ErZ=68N=22L=692014426.3376273 pmf=433217.06397 MHz
2ErZ=68N=23L=1384028852.6752546 pmf=216608.53198 MHz
2ErZ=68N=24L=2768057705.3505092 pmf=108304.26599 MHz
2ErZ=68N=25L=5536115410.7010183 pmf=54152.13300 MHz
2ErZ=68N=26L=11072230821.4020367 pmf=27076.06650 MHz
2ErZ=68N=27L=22144461642.8040733 pmf=13538.03325 MHz
2ErZ=68N=28L=44288923285.6081467 pmf=6769.01662 MHz
2ErZ=68N=29L=88577846571.2162933 pmf=3384.50831 MHz
2ErZ=68N=30L=177155693142.4325867 pmf=1692.25416 MHz
2ErZ=68N=31L=354311386284.8651733 pmf=846.12708 MHz
2ErZ=68N=32L=708622772569.7303467 pmf=423.06354 MHz
2ErZ=68N=33L=1417245545139.4606934 pmf=211.53177 MHz
2ErZ=68N=34L=2834491090278.9213867 pmf=105.76588 MHz
2ErZ=68N=35L=5668982180557.8427734 pmf=52.88294 MHz
2ErZ=68N=36L=11337964361115.6855469 pmf=26.44147 MHz
2ErZ=68N=37L=22675928722231.3710938 pmf=13.22074 MHz
2ErZ=68N=38L=45351857444462.7421875 pmf=6.61037 MHz
2ErZ=68N=39L=90703714888925.4843750 pmf=3.30518 MHz
2ErZ=68N=40L=181407429777850.9687500 pmf=1.65259 MHz
2ErZ=68N=41L=362814859555701.9375000 pmf=0.82630 MHz
2ErZ=68N=42L=725629719111403.8750000 pmf=0.41315 MHz
2ErZ=68N=43L=1451259438222807.7500000 pmf=0.20657 MHz
2ErZ=68N=44L=2902518876445615.5000000 pmf=0.10329 MHz
2ErZ=68N=45L=5805037752891231.0000000 pmf=0.05164 MHz
2ErZ=68N=46L=11610075505782462.0000000 pmf=0.02582 MHz
2ErZ=68N=47L=23220151011564924.0000000 pmf=0.01291 MHz
2ErZ=68N=48L=46440302023129848.0000000 pmf=0.00646 MHz
2ErZ=68N=49L=92880604046259696.0000000 pmf=0.00323 MHz
2ErZ=68N=50L=185761208092519392.0000000 pmf=0.00161 MHz
2ErZ=68N=51L=371522416185038784.0000000 pmf=0.00081 MHz
2ErZ=68N=52L=743044832370077568.0000000 pmf=0.00040 MHz
2ErZ=68N=53L=1486089664740155136.0000000 pmf=0.00020 MHz
2ErZ=68N=54L=2972179329480310272.0000000 pmf=0.00010 MHz
2ErZ=68N=55L=5944358658960620544.0000000 pmf=0.00005 MHz
2ErZ=68N=56L=11888717317921241088.0000000 pmf=0.00003 MHz
2ErZ=68N=57L=23777434635842482176.0000000 pmf=0.00001 MHz
2TmZ=69N=17L=21943472.1586840 pmf=13662033.78536 MHz
2TmZ=69N=18L=43886944.3173679 pmf=6831016.89268 MHz
2TmZ=69N=19L=87773888.6347358 pmf=3415508.44634 MHz
2TmZ=69N=20L=175547777.2694716 pmf=1707754.22317 MHz
2TmZ=69N=21L=351095554.5389433 pmf=853877.11158 MHz
2TmZ=69N=22L=702191109.0778866 pmf=426938.55579 MHz
2TmZ=69N=23L=1404382218.1557732 pmf=213469.27790 MHz
2TmZ=69N=24L=2808764436.3115463 pmf=106734.63895 MHz
2TmZ=69N=25L=5617528872.6230927 pmf=53367.31947 MHz
2TmZ=69N=26L=11235057745.2461853 pmf=26683.65974 MHz
2TmZ=69N=27L=22470115490.4923706 pmf=13341.82987 MHz
2TmZ=69N=28L=44940230980.9847412 pmf=6670.91493 MHz
2TmZ=69N=29L=89880461961.9694824 pmf=3335.45747 MHz
2TmZ=69N=30L=179760923923.9389648 pmf=1667.72873 MHz
2TmZ=69N=31L=359521847847.8779297 pmf=833.86437 MHz
2TmZ=69N=32L=719043695695.7558594 pmf=416.93218 MHz
2TmZ=69N=33L=1438087391391.5117188 pmf=208.46609 MHz
2TmZ=69N=34L=2876174782783.0234375 pmf=104.23305 MHz
2TmZ=69N=35L=5752349565566.0468750 pmf=52.11652 MHz
2TmZ=69N=36L=11504699131132.0937500 pmf=26.05826 MHz
2TmZ=69N=37L=23009398262264.1875000 pmf=13.02913 MHz
2TmZ=69N=38L=46018796524528.3750000 pmf=6.51457 MHz
2TmZ=69N=39L=92037593049056.7500000 pmf=3.25728 MHz
2TmZ=69N=40L=184075186098113.5000000 pmf=1.62864 MHz
2TmZ=69N=41L=368150372196227.0000000 pmf=0.81432 MHz
2TmZ=69N=42L=736300744392454.0000000 pmf=0.40716 MHz
2TmZ=69N=43L=1472601488784908.0000000 pmf=0.20358 MHz
2TmZ=69N=44L=2945202977569816.0000000 pmf=0.10179 MHz
2TmZ=69N=45L=5890405955139632.0000000 pmf=0.05090 MHz
2TmZ=69N=46L=11780811910279264.0000000 pmf=0.02545 MHz
2TmZ=69N=47L=23561623820558528.0000000 pmf=0.01272 MHz
2TmZ=69N=48L=47123247641117056.0000000 pmf=0.00636 MHz
2TmZ=69N=49L=94246495282234112.0000000 pmf=0.00318 MHz
2TmZ=69N=50L=188492990564468224.0000000 pmf=0.00159 MHz
2TmZ=69N=51L=376985981128936448.0000000 pmf=0.00080 MHz
2TmZ=69N=52L=753971962257872896.0000000 pmf=0.00040 MHz
2TmZ=69N=53L=1507943924515745792.0000000 pmf=0.00020 MHz
2TmZ=69N=54L=3015887849031491584.0000000 pmf=0.00010 MHz
2TmZ=69N=55L=6031775698062983168.0000000 pmf=0.00005 MHz
2TmZ=69N=56L=12063551396125966336.0000000 pmf=0.00002 MHz
2TmZ=69N=57L=24127102792251932672.0000000 pmf=0.00001 MHz
2YbZ=70N=17L=22261493.4943171 pmf=13466861.87414 MHz
2YbZ=70N=18L=44522986.9886341 pmf=6733430.93707 MHz
2YbZ=70N=19L=89045973.9772682 pmf=3366715.46853 MHz
2YbZ=70N=20L=178091947.9545364 pmf=1683357.73427 MHz
2YbZ=70N=21L=356183895.9090729 pmf=841678.86713 MHz
2YbZ=70N=22L=712367791.8181458 pmf=420839.43357 MHz
2YbZ=70N=23L=1424735583.6362915 pmf=210419.71678 MHz
2YbZ=70N=24L=2849471167.2725830 pmf=105209.85839 MHz
2YbZ=70N=25L=5698942334.5451660 pmf=52604.92920 MHz
2YbZ=70N=26L=11397884669.0903320 pmf=26302.46460 MHz
2YbZ=70N=27L=22795769338.1806641 pmf=13151.23230 MHz
2YbZ=70N=28L=45591538676.3613281 pmf=6575.61615 MHz
2YbZ=70N=29L=91183077352.7226562 pmf=3287.80807 MHz
2YbZ=70N=30L=182366154705.4453125 pmf=1643.90404 MHz
2YbZ=70N=31L=364732309410.8906250 pmf=821.95202 MHz
2YbZ=70N=32L=729464618821.7812500 pmf=410.97601 MHz
2YbZ=70N=33L=1458929237643.5625000 pmf=205.48800 MHz
2YbZ=70N=34L=2917858475287.1250000 pmf=102.74400 MHz
2YbZ=70N=35L=5835716950574.2500000 pmf=51.37200 MHz
2YbZ=70N=36L=11671433901148.5000000 pmf=25.68600 MHz
2YbZ=70N=37L=23342867802297.0000000 pmf=12.84300 MHz
2YbZ=70N=38L=46685735604594.0000000 pmf=6.42150 MHz
2YbZ=70N=39L=93371471209188.0000000 pmf=3.21075 MHz
2YbZ=70N=40L=186742942418376.0000000 pmf=1.60538 MHz
2YbZ=70N=41L=373485884836752.0000000 pmf=0.80269 MHz
2YbZ=70N=42L=746971769673504.0000000 pmf=0.40134 MHz
2YbZ=70N=43L=1493943539347008.0000000 pmf=0.20067 MHz
2YbZ=70N=44L=2987887078694016.0000000 pmf=0.10034 MHz
2YbZ=70N=45L=5975774157388032.0000000 pmf=0.05017 MHz
2YbZ=70N=46L=11951548314776064.0000000 pmf=0.02508 MHz
2YbZ=70N=47L=23903096629552128.0000000 pmf=0.01254 MHz
2YbZ=70N=48L=47806193259104256.0000000 pmf=0.00627 MHz
2YbZ=70N=49L=95612386518208512.0000000 pmf=0.00314 MHz
2YbZ=70N=50L=191224773036417024.0000000 pmf=0.00157 MHz
2YbZ=70N=51L=382449546072834048.0000000 pmf=0.00078 MHz
2YbZ=70N=52L=764899092145668096.0000000 pmf=0.00039 MHz
2YbZ=70N=53L=1529798184291336192.0000000 pmf=0.00020 MHz
2YbZ=70N=54L=3059596368582672384.0000000 pmf=0.00010 MHz
2YbZ=70N=55L=6119192737165344768.0000000 pmf=0.00005 MHz
2YbZ=70N=56L=12238385474330689536.0000000 pmf=0.00002 MHz
2YbZ=70N=57L=24476770948661379072.0000000 pmf=0.00001 MHz
2LuZ=71N=17L=22579514.8299502 pmf=13277187.76324 MHz
2LuZ=71N=18L=45159029.6599003 pmf=6638593.88162 MHz
2LuZ=71N=19L=90318059.3198006 pmf=3319296.94081 MHz
2LuZ=71N=20L=180636118.6396013 pmf=1659648.47040 MHz
2LuZ=71N=21L=361272237.2792025 pmf=829824.23520 MHz
2LuZ=71N=22L=722544474.5584050 pmf=414912.11760 MHz
2LuZ=71N=23L=1445088949.1168101 pmf=207456.05880 MHz
2LuZ=71N=24L=2890177898.2336202 pmf=103728.02940 MHz
2LuZ=71N=25L=5780355796.4672403 pmf=51864.01470 MHz
2LuZ=71N=26L=11560711592.9344807 pmf=25932.00735 MHz
2LuZ=71N=27L=23121423185.8689613 pmf=12966.00368 MHz
2LuZ=71N=28L=46242846371.7379227 pmf=6483.00184 MHz
2LuZ=71N=29L=92485692743.4758453 pmf=3241.50092 MHz
2LuZ=71N=30L=184971385486.9516907 pmf=1620.75046 MHz
2LuZ=71N=31L=369942770973.9033813 pmf=810.37523 MHz
2LuZ=71N=32L=739885541947.8067627 pmf=405.18761 MHz
2LuZ=71N=33L=1479771083895.6135254 pmf=202.59381 MHz
2LuZ=71N=34L=2959542167791.2270508 pmf=101.29690 MHz
2LuZ=71N=35L=5919084335582.4541016 pmf=50.64845 MHz
2LuZ=71N=36L=11838168671164.9082031 pmf=25.32423 MHz
2LuZ=71N=37L=23676337342329.8164062 pmf=12.66211 MHz
2LuZ=71N=38L=47352674684659.6328125 pmf=6.33106 MHz
2LuZ=71N=39L=94705349369319.2656250 pmf=3.16553 MHz
2LuZ=71N=40L=189410698738638.5312500 pmf=1.58276 MHz
2LuZ=71N=41L=378821397477277.0625000 pmf=0.79138 MHz
2LuZ=71N=42L=757642794954554.1250000 pmf=0.39569 MHz
2LuZ=71N=43L=1515285589909108.2500000 pmf=0.19785 MHz
2LuZ=71N=44L=3030571179818216.5000000 pmf=0.09892 MHz
2LuZ=71N=45L=6061142359636433.0000000 pmf=0.04946 MHz
2LuZ=71N=46L=12122284719272866.0000000 pmf=0.02473 MHz
2LuZ=71N=47L=24244569438545732.0000000 pmf=0.01237 MHz
2LuZ=71N=48L=48489138877091464.0000000 pmf=0.00618 MHz
2LuZ=71N=49L=96978277754182928.0000000 pmf=0.00309 MHz
2LuZ=71N=50L=193956555508365856.0000000 pmf=0.00155 MHz
2LuZ=71N=51L=387913111016731712.0000000 pmf=0.00077 MHz
2LuZ=71N=52L=775826222033463424.0000000 pmf=0.00039 MHz
2LuZ=71N=53L=1551652444066926848.0000000 pmf=0.00019 MHz
2LuZ=71N=54L=3103304888133853696.0000000 pmf=0.00010 MHz
2LuZ=71N=55L=6206609776267707392.0000000 pmf=0.00005 MHz
2LuZ=71N=56L=12413219552535414784.0000000 pmf=0.00002 MHz
2LuZ=71N=57L=24826439105070829568.0000000 pmf=0.00001 MHz
2HfZ=72N=17L=22897536.1655833 pmf=13092782.37763 MHz
2HfZ=72N=18L=45795072.3311665 pmf=6546391.18882 MHz
2HfZ=72N=19L=91590144.6623330 pmf=3273195.59441 MHz
2HfZ=72N=20L=183180289.3246661 pmf=1636597.79720 MHz
2HfZ=72N=21L=366360578.6493322 pmf=818298.89860 MHz
2HfZ=72N=22L=732721157.2986643 pmf=409149.44930 MHz
2HfZ=72N=23L=1465442314.5973287 pmf=204574.72465 MHz
2HfZ=72N=24L=2930884629.1946573 pmf=102287.36233 MHz
2HfZ=72N=25L=5861769258.3893147 pmf=51143.68116 MHz
2HfZ=72N=26L=11723538516.7786293 pmf=25571.84058 MHz
2HfZ=72N=27L=23447077033.5572586 pmf=12785.92029 MHz
2HfZ=72N=28L=46894154067.1145172 pmf=6392.96015 MHz
2HfZ=72N=29L=93788308134.2290344 pmf=3196.48007 MHz
2HfZ=72N=30L=187576616268.4580688 pmf=1598.24004 MHz
2HfZ=72N=31L=375153232536.9161377 pmf=799.12002 MHz
2HfZ=72N=32L=750306465073.8322754 pmf=399.56001 MHz
2HfZ=72N=33L=1500612930147.6645508 pmf=199.78000 MHz
2HfZ=72N=34L=3001225860295.3291016 pmf=99.89000 MHz
2HfZ=72N=35L=6002451720590.6582031 pmf=49.94500 MHz
2HfZ=72N=36L=12004903441181.3164062 pmf=24.97250 MHz
2HfZ=72N=37L=24009806882362.6328125 pmf=12.48625 MHz
2HfZ=72N=38L=48019613764725.2656250 pmf=6.24313 MHz
2HfZ=72N=39L=96039227529450.5312500 pmf=3.12156 MHz
2HfZ=72N=40L=192078455058901.0625000 pmf=1.56078 MHz
2HfZ=72N=41L=384156910117802.1250000 pmf=0.78039 MHz
2HfZ=72N=42L=768313820235604.2500000 pmf=0.39020 MHz
2HfZ=72N=43L=1536627640471208.5000000 pmf=0.19510 MHz
2HfZ=72N=44L=3073255280942417.0000000 pmf=0.09755 MHz
2HfZ=72N=45L=6146510561884834.0000000 pmf=0.04877 MHz
2HfZ=72N=46L=12293021123769668.0000000 pmf=0.02439 MHz
2HfZ=72N=47L=24586042247539336.0000000 pmf=0.01219 MHz
2HfZ=72N=48L=49172084495078672.0000000 pmf=0.00610 MHz
2HfZ=72N=49L=98344168990157344.0000000 pmf=0.00305 MHz
2HfZ=72N=50L=196688337980314688.0000000 pmf=0.00152 MHz
2HfZ=72N=51L=393376675960629376.0000000 pmf=0.00076 MHz
2HfZ=72N=52L=786753351921258752.0000000 pmf=0.00038 MHz
2HfZ=72N=53L=1573506703842517504.0000000 pmf=0.00019 MHz
2HfZ=72N=54L=3147013407685035008.0000000 pmf=0.00010 MHz
2HfZ=72N=55L=6294026815370070016.0000000 pmf=0.00005 MHz
2HfZ=72N=56L=12588053630740140032.0000000 pmf=0.00002 MHz
2HfZ=72N=57L=25176107261480280064.0000000 pmf=0.00001 MHz
2TaZ=73N=17L=23215557.5012164 pmf=12913429.19438 MHz
2TaZ=73N=18L=46431115.0024327 pmf=6456714.59719 MHz
2TaZ=73N=19L=92862230.0048654 pmf=3228357.29859 MHz
2TaZ=73N=20L=185724460.0097309 pmf=1614178.64930 MHz
2TaZ=73N=21L=371448920.0194618 pmf=807089.32465 MHz
2TaZ=73N=22L=742897840.0389235 pmf=403544.66232 MHz
2TaZ=73N=23L=1485795680.0778470 pmf=201772.33116 MHz
2TaZ=73N=24L=2971591360.1556940 pmf=100886.16558 MHz
2TaZ=73N=25L=5943182720.3113880 pmf=50443.08279 MHz
2TaZ=73N=26L=11886365440.6227760 pmf=25221.54140 MHz
2TaZ=73N=27L=23772730881.2455521 pmf=12610.77070 MHz
2TaZ=73N=28L=47545461762.4911041 pmf=6305.38535 MHz
2TaZ=73N=29L=95090923524.9822083 pmf=3152.69267 MHz
2TaZ=73N=30L=190181847049.9644165 pmf=1576.34634 MHz
2TaZ=73N=31L=380363694099.9288330 pmf=788.17317 MHz
2TaZ=73N=32L=760727388199.8576660 pmf=394.08658 MHz
2TaZ=73N=33L=1521454776399.7153320 pmf=197.04329 MHz
2TaZ=73N=34L=3042909552799.4306641 pmf=98.52165 MHz
2TaZ=73N=35L=6085819105598.8613281 pmf=49.26082 MHz
2TaZ=73N=36L=12171638211197.7226562 pmf=24.63041 MHz
2TaZ=73N=37L=24343276422395.4453125 pmf=12.31521 MHz
2TaZ=73N=38L=48686552844790.8906250 pmf=6.15760 MHz
2TaZ=73N=39L=97373105689581.7812500 pmf=3.07880 MHz
2TaZ=73N=40L=194746211379163.5625000 pmf=1.53940 MHz
2TaZ=73N=41L=389492422758327.1250000 pmf=0.76970 MHz
2TaZ=73N=42L=778984845516654.2500000 pmf=0.38485 MHz
2TaZ=73N=43L=1557969691033308.5000000 pmf=0.19243 MHz
2TaZ=73N=44L=3115939382066617.0000000 pmf=0.09621 MHz
2TaZ=73N=45L=6231878764133234.0000000 pmf=0.04811 MHz
2TaZ=73N=46L=12463757528266468.0000000 pmf=0.02405 MHz
2TaZ=73N=47L=24927515056532936.0000000 pmf=0.01203 MHz
2TaZ=73N=48L=49855030113065872.0000000 pmf=0.00601 MHz
2TaZ=73N=49L=99710060226131744.0000000 pmf=0.00301 MHz
2TaZ=73N=50L=199420120452263488.0000000 pmf=0.00150 MHz
2TaZ=73N=51L=398840240904526976.0000000 pmf=0.00075 MHz
2TaZ=73N=52L=797680481809053952.0000000 pmf=0.00038 MHz
2TaZ=73N=53L=1595360963618107904.0000000 pmf=0.00019 MHz
2TaZ=73N=54L=3190721927236215808.0000000 pmf=0.00009 MHz
2TaZ=73N=55L=6381443854472431616.0000000 pmf=0.00005 MHz
2TaZ=73N=56L=12762887708944863232.0000000 pmf=0.00002 MHz
2TaZ=73N=57L=25525775417889726464.0000000 pmf=0.00001 MHz
2WZ=74N=17L=23533578.8368495 pmf=12738923.39446 MHz
2WZ=74N=18L=47067157.6736989 pmf=6369461.69723 MHz
2WZ=74N=19L=94134315.3473979 pmf=3184730.84861 MHz
2WZ=74N=20L=188268630.6947957 pmf=1592365.42431 MHz
2WZ=74N=21L=376537261.3895914 pmf=796182.71215 MHz
2WZ=74N=22L=753074522.7791828 pmf=398091.35608 MHz
2WZ=74N=23L=1506149045.5583656 pmf=199045.67804 MHz
2WZ=74N=24L=3012298091.1167312 pmf=99522.83902 MHz
2WZ=74N=25L=6024596182.2334623 pmf=49761.41951 MHz
2WZ=74N=26L=12049192364.4669247 pmf=24880.70975 MHz
2WZ=74N=27L=24098384728.9338493 pmf=12440.35488 MHz
2WZ=74N=28L=48196769457.8676987 pmf=6220.17744 MHz
2WZ=74N=29L=96393538915.7353973 pmf=3110.08872 MHz
2WZ=74N=30L=192787077831.4707947 pmf=1555.04436 MHz
2WZ=74N=31L=385574155662.9415894 pmf=777.52218 MHz
2WZ=74N=32L=771148311325.8831787 pmf=388.76109 MHz
2WZ=74N=33L=1542296622651.7663574 pmf=194.38054 MHz
2WZ=74N=34L=3084593245303.5327148 pmf=97.19027 MHz
2WZ=74N=35L=6169186490607.0654297 pmf=48.59514 MHz
2WZ=74N=36L=12338372981214.1308594 pmf=24.29757 MHz
2WZ=74N=37L=24676745962428.2617188 pmf=12.14878 MHz
2WZ=74N=38L=49353491924856.5234375 pmf=6.07439 MHz
2WZ=74N=39L=98706983849713.0468750 pmf=3.03720 MHz
2WZ=74N=40L=197413967699426.0937500 pmf=1.51860 MHz
2WZ=74N=41L=394827935398852.1875000 pmf=0.75930 MHz
2WZ=74N=42L=789655870797704.3750000 pmf=0.37965 MHz
2WZ=74N=43L=1579311741595408.7500000 pmf=0.18982 MHz
2WZ=74N=44L=3158623483190817.5000000 pmf=0.09491 MHz
2WZ=74N=45L=6317246966381635.0000000 pmf=0.04746 MHz
2WZ=74N=46L=12634493932763270.0000000 pmf=0.02373 MHz
2WZ=74N=47L=25268987865526540.0000000 pmf=0.01186 MHz
2WZ=74N=48L=50537975731053080.0000000 pmf=0.00593 MHz
2WZ=74N=49L=101075951462106160.0000000 pmf=0.00297 MHz
2WZ=74N=50L=202151902924212320.0000000 pmf=0.00148 MHz
2WZ=74N=51L=404303805848424640.0000000 pmf=0.00074 MHz
2WZ=74N=52L=808607611696849280.0000000 pmf=0.00037 MHz
2WZ=74N=53L=1617215223393698560.0000000 pmf=0.00019 MHz
2WZ=74N=54L=3234430446787397120.0000000 pmf=0.00009 MHz
2WZ=74N=55L=6468860893574794240.0000000 pmf=0.00005 MHz
2WZ=74N=56L=12937721787149588480.0000000 pmf=0.00002 MHz
2WZ=74N=57L=25875443574299176960.0000000 pmf=0.00001 MHz
2ReZ=75N=17L=23851600.1724826 pmf=12569071.08253 MHz
2ReZ=75N=18L=47703200.3449651 pmf=6284535.54126 MHz
2ReZ=75N=19L=95406400.6899303 pmf=3142267.77063 MHz
2ReZ=75N=20L=190812801.3798605 pmf=1571133.88532 MHz
2ReZ=75N=21L=381625602.7597210 pmf=785566.94266 MHz
2ReZ=75N=22L=763251205.5194420 pmf=392783.47133 MHz
2ReZ=75N=23L=1526502411.0388839 pmf=196391.73566 MHz
2ReZ=75N=24L=3053004822.0777678 pmf=98195.86783 MHz
2ReZ=75N=25L=6106009644.1555357 pmf=49097.93392 MHz
2ReZ=75N=26L=12212019288.3110714 pmf=24548.96696 MHz
2ReZ=75N=27L=24424038576.6221428 pmf=12274.48348 MHz
2ReZ=75N=28L=48848077153.2442856 pmf=6137.24174 MHz
2ReZ=75N=29L=97696154306.4885712 pmf=3068.62087 MHz
2ReZ=75N=30L=195392308612.9771423 pmf=1534.31043 MHz
2ReZ=75N=31L=390784617225.9542847 pmf=767.15522 MHz
2ReZ=75N=32L=781569234451.9085693 pmf=383.57761 MHz
2ReZ=75N=33L=1563138468903.8171387 pmf=191.78880 MHz
2ReZ=75N=34L=3126276937807.6342773 pmf=95.89440 MHz
2ReZ=75N=35L=6252553875615.2685547 pmf=47.94720 MHz
2ReZ=75N=36L=12505107751230.5371094 pmf=23.97360 MHz
2ReZ=75N=37L=25010215502461.0742188 pmf=11.98680 MHz
2ReZ=75N=38L=50020431004922.1484375 pmf=5.99340 MHz
2ReZ=75N=39L=100040862009844.2968750 pmf=2.99670 MHz
2ReZ=75N=40L=200081724019688.5937500 pmf=1.49835 MHz
2ReZ=75N=41L=400163448039377.1875000 pmf=0.74918 MHz
2ReZ=75N=42L=800326896078754.3750000 pmf=0.37459 MHz
2ReZ=75N=43L=1600653792157508.7500000 pmf=0.18729 MHz
2ReZ=75N=44L=3201307584315017.5000000 pmf=0.09365 MHz
2ReZ=75N=45L=6402615168630035.0000000 pmf=0.04682 MHz
2ReZ=75N=46L=12805230337260070.0000000 pmf=0.02341 MHz
2ReZ=75N=47L=25610460674520140.0000000 pmf=0.01171 MHz
2ReZ=75N=48L=51220921349040280.0000000 pmf=0.00585 MHz
2ReZ=75N=49L=102441842698080560.0000000 pmf=0.00293 MHz
2ReZ=75N=50L=204883685396161120.0000000 pmf=0.00146 MHz
2ReZ=75N=51L=409767370792322240.0000000 pmf=0.00073 MHz
2ReZ=75N=52L=819534741584644480.0000000 pmf=0.00037 MHz
2ReZ=75N=53L=1639069483169288960.0000000 pmf=0.00018 MHz
2ReZ=75N=54L=3278138966338577920.0000000 pmf=0.00009 MHz
2ReZ=75N=55L=6556277932677155840.0000000 pmf=0.00005 MHz
2ReZ=75N=56L=13112555865354311680.0000000 pmf=0.00002 MHz
2ReZ=75N=57L=26225111730708623360.0000000 pmf=0.00001 MHz
2OsZ=76N=17L=24169621.5081157 pmf=12403688.56829 MHz
2OsZ=76N=18L=48339243.0162313 pmf=6201844.28414 MHz
2OsZ=76N=19L=96678486.0324627 pmf=3100922.14207 MHz
2OsZ=76N=20L=193356972.0649253 pmf=1550461.07104 MHz
2OsZ=76N=21L=386713944.1298506 pmf=775230.53552 MHz
2OsZ=76N=22L=773427888.2597013 pmf=387615.26776 MHz
2OsZ=76N=23L=1546855776.5194025 pmf=193807.63388 MHz
2OsZ=76N=24L=3093711553.0388050 pmf=96903.81694 MHz
2OsZ=76N=25L=6187423106.0776100 pmf=48451.90847 MHz
2OsZ=76N=26L=12374846212.1552200 pmf=24225.95423 MHz
2OsZ=76N=27L=24749692424.3104401 pmf=12112.97712 MHz
2OsZ=76N=28L=49499384848.6208801 pmf=6056.48856 MHz
2OsZ=76N=29L=98998769697.2417603 pmf=3028.24428 MHz
2OsZ=76N=30L=197997539394.4835205 pmf=1514.12214 MHz
2OsZ=76N=31L=395995078788.9670410 pmf=757.06107 MHz
2OsZ=76N=32L=791990157577.9340820 pmf=378.53053 MHz
2OsZ=76N=33L=1583980315155.8681641 pmf=189.26527 MHz
2OsZ=76N=34L=3167960630311.7363281 pmf=94.63263 MHz
2OsZ=76N=35L=6335921260623.4726562 pmf=47.31632 MHz
2OsZ=76N=36L=12671842521246.9453125 pmf=23.65816 MHz
2OsZ=76N=37L=25343685042493.8906250 pmf=11.82908 MHz
2OsZ=76N=38L=50687370084987.7812500 pmf=5.91454 MHz
2OsZ=76N=39L=101374740169975.5625000 pmf=2.95727 MHz
2OsZ=76N=40L=202749480339951.1250000 pmf=1.47863 MHz
2OsZ=76N=41L=405498960679902.2500000 pmf=0.73932 MHz
2OsZ=76N=42L=810997921359804.5000000 pmf=0.36966 MHz
2OsZ=76N=43L=1621995842719609.0000000 pmf=0.18483 MHz
2OsZ=76N=44L=3243991685439218.0000000 pmf=0.09241 MHz
2OsZ=76N=45L=6487983370878436.0000000 pmf=0.04621 MHz
2OsZ=76N=46L=12975966741756872.0000000 pmf=0.02310 MHz
2OsZ=76N=47L=25951933483513744.0000000 pmf=0.01155 MHz
2OsZ=76N=48L=51903866967027488.0000000 pmf=0.00578 MHz
2OsZ=76N=49L=103807733934054976.0000000 pmf=0.00289 MHz
2OsZ=76N=50L=207615467868109952.0000000 pmf=0.00144 MHz
2OsZ=76N=51L=415230935736219904.0000000 pmf=0.00072 MHz
2OsZ=76N=52L=830461871472439808.0000000 pmf=0.00036 MHz
2OsZ=76N=53L=1660923742944879616.0000000 pmf=0.00018 MHz
2OsZ=76N=54L=3321847485889759232.0000000 pmf=0.00009 MHz
2OsZ=76N=55L=6643694971779518464.0000000 pmf=0.00005 MHz
2OsZ=76N=56L=13287389943559036928.0000000 pmf=0.00002 MHz
2OsZ=76N=57L=26574779887118073856.0000000 pmf=0.00001 MHz
2IrZ=77N=17L=24487642.8437488 pmf=12242601.70376 MHz
2IrZ=77N=18L=48975285.6874975 pmf=6121300.85188 MHz
2IrZ=77N=19L=97950571.3749951 pmf=3060650.42594 MHz
2IrZ=77N=20L=195901142.7499901 pmf=1530325.21297 MHz
2IrZ=77N=21L=391802285.4999802 pmf=765162.60649 MHz
2IrZ=77N=22L=783604570.9999604 pmf=382581.30324 MHz
2IrZ=77N=23L=1567209141.9999208 pmf=191290.65162 MHz
2IrZ=77N=24L=3134418283.9998417 pmf=95645.32581 MHz
2IrZ=77N=25L=6268836567.9996834 pmf=47822.66291 MHz
2IrZ=77N=26L=12537673135.9993668 pmf=23911.33145 MHz
2IrZ=77N=27L=25075346271.9987335 pmf=11955.66573 MHz
2IrZ=77N=28L=50150692543.9974670 pmf=5977.83286 MHz
2IrZ=77N=29L=100301385087.9949341 pmf=2988.91643 MHz
2IrZ=77N=30L=200602770175.9898682 pmf=1494.45822 MHz
2IrZ=77N=31L=401205540351.9797363 pmf=747.22911 MHz
2IrZ=77N=32L=802411080703.9594727 pmf=373.61455 MHz
2IrZ=77N=33L=1604822161407.9189453 pmf=186.80728 MHz
2IrZ=77N=34L=3209644322815.8378906 pmf=93.40364 MHz
2IrZ=77N=35L=6419288645631.6757812 pmf=46.70182 MHz
2IrZ=77N=36L=12838577291263.3515625 pmf=23.35091 MHz
2IrZ=77N=37L=25677154582526.7031250 pmf=11.67545 MHz
2IrZ=77N=38L=51354309165053.4062500 pmf=5.83773 MHz
2IrZ=77N=39L=102708618330106.8125000 pmf=2.91886 MHz
2IrZ=77N=40L=205417236660213.6250000 pmf=1.45943 MHz
2IrZ=77N=41L=410834473320427.2500000 pmf=0.72972 MHz
2IrZ=77N=42L=821668946640854.5000000 pmf=0.36486 MHz
2IrZ=77N=43L=1643337893281709.0000000 pmf=0.18243 MHz
2IrZ=77N=44L=3286675786563418.0000000 pmf=0.09121 MHz
2IrZ=77N=45L=6573351573126836.0000000 pmf=0.04561 MHz
2IrZ=77N=46L=13146703146253672.0000000 pmf=0.02280 MHz
2IrZ=77N=47L=26293406292507344.0000000 pmf=0.01140 MHz
2IrZ=77N=48L=52586812585014688.0000000 pmf=0.00570 MHz
2IrZ=77N=49L=105173625170029376.0000000 pmf=0.00285 MHz
2IrZ=77N=50L=210347250340058752.0000000 pmf=0.00143 MHz
2IrZ=77N=51L=420694500680117504.0000000 pmf=0.00071 MHz
2IrZ=77N=52L=841389001360235008.0000000 pmf=0.00036 MHz
2IrZ=77N=53L=1682778002720470016.0000000 pmf=0.00018 MHz
2IrZ=77N=54L=3365556005440940032.0000000 pmf=0.00009 MHz
2IrZ=77N=55L=6731112010881880064.0000000 pmf=0.00004 MHz
2IrZ=77N=56L=13462224021763760128.0000000 pmf=0.00002 MHz
2IrZ=77N=57L=26924448043527520256.0000000 pmf=0.00001 MHz
2PtZ=78N=17L=24805664.1793819 pmf=12085645.27166 MHz
2PtZ=78N=18L=49611328.3587637 pmf=6042822.63583 MHz
2PtZ=78N=19L=99222656.7175275 pmf=3021411.31792 MHz
2PtZ=78N=20L=198445313.4350549 pmf=1510705.65896 MHz
2PtZ=78N=21L=396890626.8701098 pmf=755352.82948 MHz
2PtZ=78N=22L=793781253.7402196 pmf=377676.41474 MHz
2PtZ=78N=23L=1587562507.4804392 pmf=188838.20737 MHz
2PtZ=78N=24L=3175125014.9608784 pmf=94419.10368 MHz
2PtZ=78N=25L=6350250029.9217567 pmf=47209.55184 MHz
2PtZ=78N=26L=12700500059.8435135 pmf=23604.77592 MHz
2PtZ=78N=27L=25401000119.6870270 pmf=11802.38796 MHz
2PtZ=78N=28L=50802000239.3740540 pmf=5901.19398 MHz
2PtZ=78N=29L=101604000478.7481079 pmf=2950.59699 MHz
2PtZ=78N=30L=203208000957.4962158 pmf=1475.29850 MHz
2PtZ=78N=31L=406416001914.9924316 pmf=737.64925 MHz
2PtZ=78N=32L=812832003829.9848633 pmf=368.82462 MHz
2PtZ=78N=33L=1625664007659.9697266 pmf=184.41231 MHz
2PtZ=78N=34L=3251328015319.9394531 pmf=92.20616 MHz
2PtZ=78N=35L=6502656030639.8789062 pmf=46.10308 MHz
2PtZ=78N=36L=13005312061279.7578125 pmf=23.05154 MHz
2PtZ=78N=37L=26010624122559.5156250 pmf=11.52577 MHz
2PtZ=78N=38L=52021248245119.0312500 pmf=5.76288 MHz
2PtZ=78N=39L=104042496490238.0625000 pmf=2.88144 MHz
2PtZ=78N=40L=208084992980476.1250000 pmf=1.44072 MHz
2PtZ=78N=41L=416169985960952.2500000 pmf=0.72036 MHz
2PtZ=78N=42L=832339971921904.5000000 pmf=0.36018 MHz
2PtZ=78N=43L=1664679943843809.0000000 pmf=0.18009 MHz
2PtZ=78N=44L=3329359887687618.0000000 pmf=0.09005 MHz
2PtZ=78N=45L=6658719775375236.0000000 pmf=0.04502 MHz
2PtZ=78N=46L=13317439550750472.0000000 pmf=0.02251 MHz
2PtZ=78N=47L=26634879101500944.0000000 pmf=0.01126 MHz
2PtZ=78N=48L=53269758203001888.0000000 pmf=0.00563 MHz
2PtZ=78N=49L=106539516406003776.0000000 pmf=0.00281 MHz
2PtZ=78N=50L=213079032812007552.0000000 pmf=0.00141 MHz
2PtZ=78N=51L=426158065624015104.0000000 pmf=0.00070 MHz
2PtZ=78N=52L=852316131248030208.0000000 pmf=0.00035 MHz
2PtZ=78N=53L=1704632262496060416.0000000 pmf=0.00018 MHz
2PtZ=78N=54L=3409264524992120832.0000000 pmf=0.00009 MHz
2PtZ=78N=55L=6818529049984241664.0000000 pmf=0.00004 MHz
2PtZ=78N=56L=13637058099968483328.0000000 pmf=0.00002 MHz
2PtZ=78N=57L=27274116199936966656.0000000 pmf=0.00001 MHz
2AuZ=79N=17L=25123685.5150150 pmf=11932662.42012 MHz
2AuZ=79N=18L=50247371.0300299 pmf=5966331.21006 MHz
2AuZ=79N=19L=100494742.0600599 pmf=2983165.60503 MHz
2AuZ=79N=20L=200989484.1201197 pmf=1491582.80252 MHz
2AuZ=79N=21L=401978968.2402394 pmf=745791.40126 MHz
2AuZ=79N=22L=803957936.4804789 pmf=372895.70063 MHz
2AuZ=79N=23L=1607915872.9609578 pmf=186447.85031 MHz
2AuZ=79N=24L=3215831745.9219155 pmf=93223.92516 MHz
2AuZ=79N=25L=6431663491.8438311 pmf=46611.96258 MHz
2AuZ=79N=26L=12863326983.6876621 pmf=23305.98129 MHz
2AuZ=79N=27L=25726653967.3753242 pmf=11652.99064 MHz
2AuZ=79N=28L=51453307934.7506485 pmf=5826.49532 MHz
2AuZ=79N=29L=102906615869.5012970 pmf=2913.24766 MHz
2AuZ=79N=30L=205813231739.0025940 pmf=1456.62383 MHz
2AuZ=79N=31L=411626463478.0051880 pmf=728.31192 MHz
2AuZ=79N=32L=823252926956.0103760 pmf=364.15596 MHz
2AuZ=79N=33L=1646505853912.0207520 pmf=182.07798 MHz
2AuZ=79N=34L=3293011707824.0415039 pmf=91.03899 MHz
2AuZ=79N=35L=6586023415648.0830078 pmf=45.51949 MHz
2AuZ=79N=36L=13172046831296.1660156 pmf=22.75975 MHz
2AuZ=79N=37L=26344093662592.3320312 pmf=11.37987 MHz
2AuZ=79N=38L=52688187325184.6640625 pmf=5.68994 MHz
2AuZ=79N=39L=105376374650369.3281250 pmf=2.84497 MHz
2AuZ=79N=40L=210752749300738.6562500 pmf=1.42248 MHz
2AuZ=79N=41L=421505498601477.3125000 pmf=0.71124 MHz
2AuZ=79N=42L=843010997202954.6250000 pmf=0.35562 MHz
2AuZ=79N=43L=1686021994405909.2500000 pmf=0.17781 MHz
2AuZ=79N=44L=3372043988811818.5000000 pmf=0.08891 MHz
2AuZ=79N=45L=6744087977623637.0000000 pmf=0.04445 MHz
2AuZ=79N=46L=13488175955247274.0000000 pmf=0.02223 MHz
2AuZ=79N=47L=26976351910494548.0000000 pmf=0.01111 MHz
2AuZ=79N=48L=53952703820989096.0000000 pmf=0.00556 MHz
2AuZ=79N=49L=107905407641978192.0000000 pmf=0.00278 MHz
2AuZ=79N=50L=215810815283956384.0000000 pmf=0.00139 MHz
2AuZ=79N=51L=431621630567912768.0000000 pmf=0.00069 MHz
2AuZ=79N=52L=863243261135825536.0000000 pmf=0.00035 MHz
2AuZ=79N=53L=1726486522271651072.0000000 pmf=0.00017 MHz
2AuZ=79N=54L=3452973044543302144.0000000 pmf=0.00009 MHz
2AuZ=79N=55L=6905946089086604288.0000000 pmf=0.00004 MHz
2AuZ=79N=56L=13811892178173208576.0000000 pmf=0.00002 MHz
2AuZ=79N=57L=27623784356346417152.0000000 pmf=0.00001 MHz
2HgZ=80N=17L=25441706.8506481 pmf=11783504.13987 MHz
2HgZ=80N=18L=50883413.7012961 pmf=5891752.06994 MHz
2HgZ=80N=19L=101766827.4025923 pmf=2945876.03497 MHz
2HgZ=80N=20L=203533654.8051845 pmf=1472938.01748 MHz
2HgZ=80N=21L=407067309.6103690 pmf=736469.00874 MHz
2HgZ=80N=22L=814134619.2207381 pmf=368234.50437 MHz
2HgZ=80N=23L=1628269238.4414761 pmf=184117.25219 MHz
2HgZ=80N=24L=3256538476.8829522 pmf=92058.62609 MHz
2HgZ=80N=25L=6513076953.7659044 pmf=46029.31305 MHz
2HgZ=80N=26L=13026153907.5318089 pmf=23014.65652 MHz
2HgZ=80N=27L=26052307815.0636177 pmf=11507.32826 MHz
2HgZ=80N=28L=52104615630.1272354 pmf=5753.66413 MHz
2HgZ=80N=29L=104209231260.2544708 pmf=2876.83207 MHz
2HgZ=80N=30L=208418462520.5089417 pmf=1438.41603 MHz
2HgZ=80N=31L=416836925041.0178833 pmf=719.20802 MHz
2HgZ=80N=32L=833673850082.0357666 pmf=359.60401 MHz
2HgZ=80N=33L=1667347700164.0715332 pmf=179.80200 MHz
2HgZ=80N=34L=3334695400328.1430664 pmf=89.90100 MHz
2HgZ=80N=35L=6669390800656.2861328 pmf=44.95050 MHz
2HgZ=80N=36L=13338781601312.5722656 pmf=22.47525 MHz
2HgZ=80N=37L=26677563202625.1445312 pmf=11.23763 MHz
2HgZ=80N=38L=53355126405250.2890625 pmf=5.61881 MHz
2HgZ=80N=39L=106710252810500.5781250 pmf=2.80941 MHz
2HgZ=80N=40L=213420505621001.1562500 pmf=1.40470 MHz
2HgZ=80N=41L=426841011242002.3125000 pmf=0.70235 MHz
2HgZ=80N=42L=853682022484004.6250000 pmf=0.35118 MHz
2HgZ=80N=43L=1707364044968009.2500000 pmf=0.17559 MHz
2HgZ=80N=44L=3414728089936018.5000000 pmf=0.08779 MHz
2HgZ=80N=45L=6829456179872037.0000000 pmf=0.04390 MHz
2HgZ=80N=46L=13658912359744074.0000000 pmf=0.02195 MHz
2HgZ=80N=47L=27317824719488148.0000000 pmf=0.01097 MHz
2HgZ=80N=48L=54635649438976296.0000000 pmf=0.00549 MHz
2HgZ=80N=49L=109271298877952592.0000000 pmf=0.00274 MHz
2HgZ=80N=50L=218542597755905184.0000000 pmf=0.00137 MHz
2HgZ=80N=51L=437085195511810368.0000000 pmf=0.00069 MHz
2HgZ=80N=52L=874170391023620736.0000000 pmf=0.00034 MHz
2HgZ=80N=53L=1748340782047241472.0000000 pmf=0.00017 MHz
2HgZ=80N=54L=3496681564094482944.0000000 pmf=0.00009 MHz
2HgZ=80N=55L=6993363128188965888.0000000 pmf=0.00004 MHz
2HgZ=80N=56L=13986726256377931776.0000000 pmf=0.00002 MHz
2HgZ=80N=57L=27973452512755863552.0000000 pmf=0.00001 MHz
2TlZ=81N=17L=25759728.1862812 pmf=11638028.78012 MHz
2TlZ=81N=18L=51519456.3725623 pmf=5819014.39006 MHz
2TlZ=81N=19L=103038912.7451247 pmf=2909507.19503 MHz
2TlZ=81N=20L=206077825.4902493 pmf=1454753.59751 MHz
2TlZ=81N=21L=412155650.9804987 pmf=727376.79876 MHz
2TlZ=81N=22L=824311301.9609973 pmf=363688.39938 MHz
2TlZ=81N=23L=1648622603.9219947 pmf=181844.19969 MHz
2TlZ=81N=24L=3297245207.8439894 pmf=90922.09984 MHz
2TlZ=81N=25L=6594490415.6879787 pmf=45461.04992 MHz
2TlZ=81N=26L=13188980831.3759575 pmf=22730.52496 MHz
2TlZ=81N=27L=26377961662.7519150 pmf=11365.26248 MHz
2TlZ=81N=28L=52755923325.5038300 pmf=5682.63124 MHz
2TlZ=81N=29L=105511846651.0076599 pmf=2841.31562 MHz
2TlZ=81N=30L=211023693302.0153198 pmf=1420.65781 MHz
2TlZ=81N=31L=422047386604.0306396 pmf=710.32891 MHz
2TlZ=81N=32L=844094773208.0612793 pmf=355.16445 MHz
2TlZ=81N=33L=1688189546416.1225586 pmf=177.58223 MHz
2TlZ=81N=34L=3376379092832.2451172 pmf=88.79111 MHz
2TlZ=81N=35L=6752758185664.4902344 pmf=44.39556 MHz
2TlZ=81N=36L=13505516371328.9804688 pmf=22.19778 MHz
2TlZ=81N=37L=27011032742657.9609375 pmf=11.09889 MHz
2TlZ=81N=38L=54022065485315.9218750 pmf=5.54944 MHz
2TlZ=81N=39L=108044130970631.8437500 pmf=2.77472 MHz
2TlZ=81N=40L=216088261941263.6875000 pmf=1.38736 MHz
2TlZ=81N=41L=432176523882527.3750000 pmf=0.69368 MHz
2TlZ=81N=42L=864353047765054.7500000 pmf=0.34684 MHz
2TlZ=81N=43L=1728706095530109.5000000 pmf=0.17342 MHz
2TlZ=81N=44L=3457412191060219.0000000 pmf=0.08671 MHz
2TlZ=81N=45L=6914824382120438.0000000 pmf=0.04336 MHz
2TlZ=81N=46L=13829648764240876.0000000 pmf=0.02168 MHz
2TlZ=81N=47L=27659297528481752.0000000 pmf=0.01084 MHz
2TlZ=81N=48L=55318595056963504.0000000 pmf=0.00542 MHz
2TlZ=81N=49L=110637190113927008.0000000 pmf=0.00271 MHz
2TlZ=81N=50L=221274380227854016.0000000 pmf=0.00135 MHz
2TlZ=81N=51L=442548760455708032.0000000 pmf=0.00068 MHz
2TlZ=81N=52L=885097520911416064.0000000 pmf=0.00034 MHz
2TlZ=81N=53L=1770195041822832128.0000000 pmf=0.00017 MHz
2TlZ=81N=54L=3540390083645664256.0000000 pmf=0.00008 MHz
2TlZ=81N=55L=7080780167291328512.0000000 pmf=0.00004 MHz
2TlZ=81N=56L=14161560334582657024.0000000 pmf=0.00002 MHz
2TlZ=81N=57L=28323120669165314048.0000000 pmf=0.00001 MHz
2PbZ=82N=17L=26077749.5219143 pmf=11496101.59987 MHz
2PbZ=82N=18L=52155499.0438285 pmf=5748050.79994 MHz
2PbZ=82N=19L=104310998.0876571 pmf=2874025.39997 MHz
2PbZ=82N=20L=208621996.1753141 pmf=1437012.69998 MHz
2PbZ=82N=21L=417243992.3506283 pmf=718506.34999 MHz
2PbZ=82N=22L=834487984.7012565 pmf=359253.17500 MHz
2PbZ=82N=23L=1668975969.4025130 pmf=179626.58750 MHz
2PbZ=82N=24L=3337951938.8050261 pmf=89813.29375 MHz
2PbZ=82N=25L=6675903877.6100521 pmf=44906.64687 MHz
2PbZ=82N=26L=13351807755.2201042 pmf=22453.32344 MHz
2PbZ=82N=27L=26703615510.4402084 pmf=11226.66172 MHz
2PbZ=82N=28L=53407231020.8804169 pmf=5613.33086 MHz
2PbZ=82N=29L=106814462041.7608337 pmf=2806.66543 MHz
2PbZ=82N=30L=213628924083.5216675 pmf=1403.33271 MHz
2PbZ=82N=31L=427257848167.0433350 pmf=701.66636 MHz
2PbZ=82N=32L=854515696334.0866699 pmf=350.83318 MHz
2PbZ=82N=33L=1709031392668.1733398 pmf=175.41659 MHz
2PbZ=82N=34L=3418062785336.3466797 pmf=87.70829 MHz
2PbZ=82N=35L=6836125570672.6933594 pmf=43.85415 MHz
2PbZ=82N=36L=13672251141345.3867188 pmf=21.92707 MHz
2PbZ=82N=37L=27344502282690.7734375 pmf=10.96354 MHz
2PbZ=82N=38L=54689004565381.5468750 pmf=5.48177 MHz
2PbZ=82N=39L=109378009130763.0937500 pmf=2.74088 MHz
2PbZ=82N=40L=218756018261526.1875000 pmf=1.37044 MHz
2PbZ=82N=41L=437512036523052.3750000 pmf=0.68522 MHz
2PbZ=82N=42L=875024073046104.7500000 pmf=0.34261 MHz
2PbZ=82N=43L=1750048146092209.5000000 pmf=0.17131 MHz
2PbZ=82N=44L=3500096292184419.0000000 pmf=0.08565 MHz
2PbZ=82N=45L=7000192584368838.0000000 pmf=0.04283 MHz
2PbZ=82N=46L=14000385168737676.0000000 pmf=0.02141 MHz
2PbZ=82N=47L=28000770337475352.0000000 pmf=0.01071 MHz
2PbZ=82N=48L=56001540674950704.0000000 pmf=0.00535 MHz
2PbZ=82N=49L=112003081349901408.0000000 pmf=0.00268 MHz
2PbZ=82N=50L=224006162699802816.0000000 pmf=0.00134 MHz
2PbZ=82N=51L=448012325399605632.0000000 pmf=0.00067 MHz
2PbZ=82N=52L=896024650799211264.0000000 pmf=0.00033 MHz
2PbZ=82N=53L=1792049301598422528.0000000 pmf=0.00017 MHz
2PbZ=82N=54L=3584098603196845056.0000000 pmf=0.00008 MHz
2PbZ=82N=55L=7168197206393690112.0000000 pmf=0.00004 MHz
2PbZ=82N=56L=14336394412787380224.0000000 pmf=0.00002 MHz
2PbZ=82N=57L=28672788825574760448.0000000 pmf=0.00001 MHz
2BiZ=83N=17L=26395770.8575474 pmf=11357594.35168 MHz
2BiZ=83N=18L=52791541.7150947 pmf=5678797.17584 MHz
2BiZ=83N=19L=105583083.4301895 pmf=2839398.58792 MHz
2BiZ=83N=20L=211166166.8603790 pmf=1419699.29396 MHz
2BiZ=83N=21L=422332333.7207579 pmf=709849.64698 MHz
2BiZ=83N=22L=844664667.4415158 pmf=354924.82349 MHz
2BiZ=83N=23L=1689329334.8830316 pmf=177462.41175 MHz
2BiZ=83N=24L=3378658669.7660632 pmf=88731.20587 MHz
2BiZ=83N=25L=6757317339.5321264 pmf=44365.60294 MHz
2BiZ=83N=26L=13514634679.0642529 pmf=22182.80147 MHz
2BiZ=83N=27L=27029269358.1285057 pmf=11091.40073 MHz
2BiZ=83N=28L=54058538716.2570114 pmf=5545.70037 MHz
2BiZ=83N=29L=108117077432.5140228 pmf=2772.85018 MHz
2BiZ=83N=30L=216234154865.0280457 pmf=1386.42509 MHz
2BiZ=83N=31L=432468309730.0560913 pmf=693.21255 MHz
2BiZ=83N=32L=864936619460.1121826 pmf=346.60627 MHz
2BiZ=83N=33L=1729873238920.2243652 pmf=173.30314 MHz
2BiZ=83N=34L=3459746477840.4487305 pmf=86.65157 MHz
2BiZ=83N=35L=6919492955680.8974609 pmf=43.32578 MHz
2BiZ=83N=36L=13838985911361.7949219 pmf=21.66289 MHz
2BiZ=83N=37L=27677971822723.5898438 pmf=10.83145 MHz
2BiZ=83N=38L=55355943645447.1796875 pmf=5.41572 MHz
2BiZ=83N=39L=110711887290894.3593750 pmf=2.70786 MHz
2BiZ=83N=40L=221423774581788.7187500 pmf=1.35393 MHz
2BiZ=83N=41L=442847549163577.4375000 pmf=0.67697 MHz
2BiZ=83N=42L=885695098327154.8750000 pmf=0.33848 MHz
2BiZ=83N=43L=1771390196654309.7500000 pmf=0.16924 MHz
2BiZ=83N=44L=3542780393308619.5000000 pmf=0.08462 MHz
2BiZ=83N=45L=7085560786617239.0000000 pmf=0.04231 MHz
2BiZ=83N=46L=14171121573234478.0000000 pmf=0.02116 MHz
2BiZ=83N=47L=28342243146468956.0000000 pmf=0.01058 MHz
2BiZ=83N=48L=56684486292937912.0000000 pmf=0.00529 MHz
2BiZ=83N=49L=113368972585875824.0000000 pmf=0.00264 MHz
2BiZ=83N=50L=226737945171751648.0000000 pmf=0.00132 MHz
2BiZ=83N=51L=453475890343503296.0000000 pmf=0.00066 MHz
2BiZ=83N=52L=906951780687006592.0000000 pmf=0.00033 MHz
2BiZ=83N=53L=1813903561374013184.0000000 pmf=0.00017 MHz
2BiZ=83N=54L=3627807122748026368.0000000 pmf=0.00008 MHz
2BiZ=83N=55L=7255614245496052736.0000000 pmf=0.00004 MHz
2BiZ=83N=56L=14511228490992105472.0000000 pmf=0.00002 MHz
2BiZ=83N=57L=29022456981984210944.0000000 pmf=0.00001 MHz
2PoZ=84N=17L=26713792.1931805 pmf=11222384.89512 MHz
2PoZ=84N=18L=53427584.3863609 pmf=5611192.44756 MHz
2PoZ=84N=19L=106855168.7727219 pmf=2805596.22378 MHz
2PoZ=84N=20L=213710337.5454438 pmf=1402798.11189 MHz
2PoZ=84N=21L=427420675.0908875 pmf=701399.05594 MHz
2PoZ=84N=22L=854841350.1817751 pmf=350699.52797 MHz
2PoZ=84N=23L=1709682700.3635502 pmf=175349.76399 MHz
2PoZ=84N=24L=3419365400.7271004 pmf=87674.88199 MHz
2PoZ=84N=25L=6838730801.4542007 pmf=43837.44100 MHz
2PoZ=84N=26L=13677461602.9084015 pmf=21918.72050 MHz
2PoZ=84N=27L=27354923205.8168030 pmf=10959.36025 MHz
2PoZ=84N=28L=54709846411.6336060 pmf=5479.68012 MHz
2PoZ=84N=29L=109419692823.2672119 pmf=2739.84006 MHz
2PoZ=84N=30L=218839385646.5344238 pmf=1369.92003 MHz
2PoZ=84N=31L=437678771293.0688477 pmf=684.96002 MHz
2PoZ=84N=32L=875357542586.1376953 pmf=342.48001 MHz
2PoZ=84N=33L=1750715085172.2753906 pmf=171.24000 MHz
2PoZ=84N=34L=3501430170344.5507812 pmf=85.62000 MHz
2PoZ=84N=35L=7002860340689.1015625 pmf=42.81000 MHz
2PoZ=84N=36L=14005720681378.2031250 pmf=21.40500 MHz
2PoZ=84N=37L=28011441362756.4062500 pmf=10.70250 MHz
2PoZ=84N=38L=56022882725512.8125000 pmf=5.35125 MHz
2PoZ=84N=39L=112045765451025.6250000 pmf=2.67563 MHz
2PoZ=84N=40L=224091530902051.2500000 pmf=1.33781 MHz
2PoZ=84N=41L=448183061804102.5000000 pmf=0.66891 MHz
2PoZ=84N=42L=896366123608205.0000000 pmf=0.33445 MHz
2PoZ=84N=43L=1792732247216410.0000000 pmf=0.16723 MHz
2PoZ=84N=44L=3585464494432820.0000000 pmf=0.08361 MHz
2PoZ=84N=45L=7170928988865640.0000000 pmf=0.04181 MHz
2PoZ=84N=46L=14341857977731280.0000000 pmf=0.02090 MHz
2PoZ=84N=47L=28683715955462560.0000000 pmf=0.01045 MHz
2PoZ=84N=48L=57367431910925120.0000000 pmf=0.00523 MHz
2PoZ=84N=49L=114734863821850240.0000000 pmf=0.00261 MHz
2PoZ=84N=50L=229469727643700480.0000000 pmf=0.00131 MHz
2PoZ=84N=51L=458939455287400960.0000000 pmf=0.00065 MHz
2PoZ=84N=52L=917878910574801920.0000000 pmf=0.00033 MHz
2PoZ=84N=53L=1835757821149603840.0000000 pmf=0.00016 MHz
2PoZ=84N=54L=3671515642299207680.0000000 pmf=0.00008 MHz
2PoZ=84N=55L=7343031284598415360.0000000 pmf=0.00004 MHz
2PoZ=84N=56L=14686062569196830720.0000000 pmf=0.00002 MHz
2PoZ=84N=57L=29372125138393661440.0000000 pmf=0.00001 MHz
2AtZ=85N=17L=27031813.5288136 pmf=11090356.83753 MHz
2AtZ=85N=18L=54063627.0576271 pmf=5545178.41876 MHz
2AtZ=85N=19L=108127254.1152543 pmf=2772589.20938 MHz
2AtZ=85N=20L=216254508.2305086 pmf=1386294.60469 MHz
2AtZ=85N=21L=432509016.4610171 pmf=693147.30235 MHz
2AtZ=85N=22L=865018032.9220343 pmf=346573.65117 MHz
2AtZ=85N=23L=1730036065.8440685 pmf=173286.82559 MHz
2AtZ=85N=24L=3460072131.6881371 pmf=86643.41279 MHz
2AtZ=85N=25L=6920144263.3762741 pmf=43321.70640 MHz
2AtZ=85N=26L=13840288526.7525482 pmf=21660.85320 MHz
2AtZ=85N=27L=27680577053.5050964 pmf=10830.42660 MHz
2AtZ=85N=28L=55361154107.0101929 pmf=5415.21330 MHz
2AtZ=85N=29L=110722308214.0203857 pmf=2707.60665 MHz
2AtZ=85N=30L=221444616428.0407715 pmf=1353.80332 MHz
2AtZ=85N=31L=442889232856.0815430 pmf=676.90166 MHz
2AtZ=85N=32L=885778465712.1630859 pmf=338.45083 MHz
2AtZ=85N=33L=1771556931424.3261719 pmf=169.22542 MHz
2AtZ=85N=34L=3543113862848.6523438 pmf=84.61271 MHz
2AtZ=85N=35L=7086227725697.3046875 pmf=42.30635 MHz
2AtZ=85N=36L=14172455451394.6093750 pmf=21.15318 MHz
2AtZ=85N=37L=28344910902789.2187500 pmf=10.57659 MHz
2AtZ=85N=38L=56689821805578.4375000 pmf=5.28829 MHz
2AtZ=85N=39L=113379643611156.8750000 pmf=2.64415 MHz
2AtZ=85N=40L=226759287222313.7500000 pmf=1.32207 MHz
2AtZ=85N=41L=453518574444627.5000000 pmf=0.66104 MHz
2AtZ=85N=42L=907037148889255.0000000 pmf=0.33052 MHz
2AtZ=85N=43L=1814074297778510.0000000 pmf=0.16526 MHz
2AtZ=85N=44L=3628148595557020.0000000 pmf=0.08263 MHz
2AtZ=85N=45L=7256297191114040.0000000 pmf=0.04131 MHz
2AtZ=85N=46L=14512594382228080.0000000 pmf=0.02066 MHz
2AtZ=85N=47L=29025188764456160.0000000 pmf=0.01033 MHz
2AtZ=85N=48L=58050377528912320.0000000 pmf=0.00516 MHz
2AtZ=85N=49L=116100755057824640.0000000 pmf=0.00258 MHz
2AtZ=85N=50L=232201510115649280.0000000 pmf=0.00129 MHz
2AtZ=85N=51L=464403020231298560.0000000 pmf=0.00065 MHz
2AtZ=85N=52L=928806040462597120.0000000 pmf=0.00032 MHz
2AtZ=85N=53L=1857612080925194240.0000000 pmf=0.00016 MHz
2AtZ=85N=54L=3715224161850388480.0000000 pmf=0.00008 MHz
2AtZ=85N=55L=7430448323700776960.0000000 pmf=0.00004 MHz
2AtZ=85N=56L=14860896647401553920.0000000 pmf=0.00002 MHz
2AtZ=85N=57L=29721793294803107840.0000000 pmf=0.00001 MHz
2RnZ=86N=17L=27349834.8644467 pmf=10961399.19988 MHz
2RnZ=86N=18L=54699669.7288933 pmf=5480699.59994 MHz
2RnZ=86N=19L=109399339.4577867 pmf=2740349.79997 MHz
2RnZ=86N=20L=218798678.9155734 pmf=1370174.89999 MHz
2RnZ=86N=21L=437597357.8311467 pmf=685087.44999 MHz
2RnZ=86N=22L=875194715.6622934 pmf=342543.72500 MHz
2RnZ=86N=23L=1750389431.3245869 pmf=171271.86250 MHz
2RnZ=86N=24L=3500778862.6491737 pmf=85635.93125 MHz
2RnZ=86N=25L=7001557725.2983475 pmf=42817.96562 MHz
2RnZ=86N=26L=14003115450.5966949 pmf=21408.98281 MHz
2RnZ=86N=27L=28006230901.1933899 pmf=10704.49141 MHz
2RnZ=86N=28L=56012461802.3867798 pmf=5352.24570 MHz
2RnZ=86N=29L=112024923604.7735596 pmf=2676.12285 MHz
2RnZ=86N=30L=224049847209.5471191 pmf=1338.06143 MHz
2RnZ=86N=31L=448099694419.0942383 pmf=669.03071 MHz
2RnZ=86N=32L=896199388838.1884766 pmf=334.51536 MHz
2RnZ=86N=33L=1792398777676.3769531 pmf=167.25768 MHz
2RnZ=86N=34L=3584797555352.7539062 pmf=83.62884 MHz
2RnZ=86N=35L=7169595110705.5078125 pmf=41.81442 MHz
2RnZ=86N=36L=14339190221411.0156250 pmf=20.90721 MHz
2RnZ=86N=37L=28678380442822.0312500 pmf=10.45360 MHz
2RnZ=86N=38L=57356760885644.0625000 pmf=5.22680 MHz
2RnZ=86N=39L=114713521771288.1250000 pmf=2.61340 MHz
2RnZ=86N=40L=229427043542576.2500000 pmf=1.30670 MHz
2RnZ=86N=41L=458854087085152.5000000 pmf=0.65335 MHz
2RnZ=86N=42L=917708174170305.0000000 pmf=0.32668 MHz
2RnZ=86N=43L=1835416348340610.0000000 pmf=0.16334 MHz
2RnZ=86N=44L=3670832696681220.0000000 pmf=0.08167 MHz
2RnZ=86N=45L=7341665393362440.0000000 pmf=0.04083 MHz
2RnZ=86N=46L=14683330786724880.0000000 pmf=0.02042 MHz
2RnZ=86N=47L=29366661573449760.0000000 pmf=0.01021 MHz
2RnZ=86N=48L=58733323146899520.0000000 pmf=0.00510 MHz
2RnZ=86N=49L=117466646293799040.0000000 pmf=0.00255 MHz
2RnZ=86N=50L=234933292587598080.0000000 pmf=0.00128 MHz
2RnZ=86N=51L=469866585175196160.0000000 pmf=0.00064 MHz
2RnZ=86N=52L=939733170350392320.0000000 pmf=0.00032 MHz
2RnZ=86N=53L=1879466340700784640.0000000 pmf=0.00016 MHz
2RnZ=86N=54L=3758932681401569280.0000000 pmf=0.00008 MHz
2RnZ=86N=55L=7517865362803138560.0000000 pmf=0.00004 MHz
2RnZ=86N=56L=15035730725606277120.0000000 pmf=0.00002 MHz
2RnZ=86N=57L=30071461451212554240.0000000 pmf=0.00001 MHz
2FrZ=87N=17L=27667856.2000798 pmf=10835406.10563 MHz
2FrZ=87N=18L=55335712.4001595 pmf=5417703.05281 MHz
2FrZ=87N=19L=110671424.8003191 pmf=2708851.52641 MHz
2FrZ=87N=20L=221342849.6006382 pmf=1354425.76320 MHz
2FrZ=87N=21L=442685699.2012763 pmf=677212.88160 MHz
2FrZ=87N=22L=885371398.4025526 pmf=338606.44080 MHz
2FrZ=87N=23L=1770742796.8051052 pmf=169303.22040 MHz
2FrZ=87N=24L=3541485593.6102104 pmf=84651.61020 MHz
2FrZ=87N=25L=7082971187.2204208 pmf=42325.80510 MHz
2FrZ=87N=26L=14165942374.4408417 pmf=21162.90255 MHz
2FrZ=87N=27L=28331884748.8816833 pmf=10581.45128 MHz
2FrZ=87N=28L=56663769497.7633667 pmf=5290.72564 MHz
2FrZ=87N=29L=113327538995.5267334 pmf=2645.36282 MHz
2FrZ=87N=30L=226655077991.0534668 pmf=1322.68141 MHz
2FrZ=87N=31L=453310155982.1069336 pmf=661.34070 MHz
2FrZ=87N=32L=906620311964.2138672 pmf=330.67035 MHz
2FrZ=87N=33L=1813240623928.4277344 pmf=165.33518 MHz
2FrZ=87N=34L=3626481247856.8554688 pmf=82.66759 MHz
2FrZ=87N=35L=7252962495713.7109375 pmf=41.33379 MHz
2FrZ=87N=36L=14505924991427.4218750 pmf=20.66690 MHz
2FrZ=87N=37L=29011849982854.8437500 pmf=10.33345 MHz
2FrZ=87N=38L=58023699965709.6875000 pmf=5.16672 MHz
2FrZ=87N=39L=116047399931419.3750000 pmf=2.58336 MHz
2FrZ=87N=40L=232094799862838.7500000 pmf=1.29168 MHz
2FrZ=87N=41L=464189599725677.5000000 pmf=0.64584 MHz
2FrZ=87N=42L=928379199451355.0000000 pmf=0.32292 MHz
2FrZ=87N=43L=1856758398902710.0000000 pmf=0.16146 MHz
2FrZ=87N=44L=3713516797805420.0000000 pmf=0.08073 MHz
2FrZ=87N=45L=7427033595610840.0000000 pmf=0.04037 MHz
2FrZ=87N=46L=14854067191221680.0000000 pmf=0.02018 MHz
2FrZ=87N=47L=29708134382443360.0000000 pmf=0.01009 MHz
2FrZ=87N=48L=59416268764886720.0000000 pmf=0.00505 MHz
2FrZ=87N=49L=118832537529773440.0000000 pmf=0.00252 MHz
2FrZ=87N=50L=237665075059546880.0000000 pmf=0.00126 MHz
2FrZ=87N=51L=475330150119093760.0000000 pmf=0.00063 MHz
2FrZ=87N=52L=950660300238187520.0000000 pmf=0.00032 MHz
2FrZ=87N=53L=1901320600476375040.0000000 pmf=0.00016 MHz
2FrZ=87N=54L=3802641200952750080.0000000 pmf=0.00008 MHz
2FrZ=87N=55L=7605282401905500160.0000000 pmf=0.00004 MHz
2FrZ=87N=56L=15210564803811000320.0000000 pmf=0.00002 MHz
2FrZ=87N=57L=30421129607622000640.0000000 pmf=0.00001 MHz
2RaZ=88N=17L=27985877.5357129 pmf=10712276.49079 MHz
2RaZ=88N=18L=55971755.0714257 pmf=5356138.24540 MHz
2RaZ=88N=19L=111943510.1428515 pmf=2678069.12270 MHz
2RaZ=88N=20L=223887020.2857030 pmf=1339034.56135 MHz
2RaZ=88N=21L=447774040.5714059 pmf=669517.28067 MHz
2RaZ=88N=22L=895548081.1428119 pmf=334758.64034 MHz
2RaZ=88N=23L=1791096162.2856238 pmf=167379.32017 MHz
2RaZ=88N=24L=3582192324.5712476 pmf=83689.66008 MHz
2RaZ=88N=25L=7164384649.1424952 pmf=41844.83004 MHz
2RaZ=88N=26L=14328769298.2849903 pmf=20922.41502 MHz
2RaZ=88N=27L=28657538596.5699806 pmf=10461.20751 MHz
2RaZ=88N=28L=57315077193.1399612 pmf=5230.60376 MHz
2RaZ=88N=29L=114630154386.2799225 pmf=2615.30188 MHz
2RaZ=88N=30L=229260308772.5598450 pmf=1307.65094 MHz
2RaZ=88N=31L=458520617545.1196899 pmf=653.82547 MHz
2RaZ=88N=32L=917041235090.2393799 pmf=326.91273 MHz
2RaZ=88N=33L=1834082470180.4787598 pmf=163.45637 MHz
2RaZ=88N=34L=3668164940360.9575195 pmf=81.72818 MHz
2RaZ=88N=35L=7336329880721.9150391 pmf=40.86409 MHz
2RaZ=88N=36L=14672659761443.8300781 pmf=20.43205 MHz
2RaZ=88N=37L=29345319522887.6601562 pmf=10.21602 MHz
2RaZ=88N=38L=58690639045775.3203125 pmf=5.10801 MHz
2RaZ=88N=39L=117381278091550.6406250 pmf=2.55401 MHz
2RaZ=88N=40L=234762556183101.2812500 pmf=1.27700 MHz
2RaZ=88N=41L=469525112366202.5625000 pmf=0.63850 MHz
2RaZ=88N=42L=939050224732405.1250000 pmf=0.31925 MHz
2RaZ=88N=43L=1878100449464810.2500000 pmf=0.15963 MHz
2RaZ=88N=44L=3756200898929620.5000000 pmf=0.07981 MHz
2RaZ=88N=45L=7512401797859241.0000000 pmf=0.03991 MHz
2RaZ=88N=46L=15024803595718482.0000000 pmf=0.01995 MHz
2RaZ=88N=47L=30049607191436964.0000000 pmf=0.00998 MHz
2RaZ=88N=48L=60099214382873928.0000000 pmf=0.00499 MHz
2RaZ=88N=49L=120198428765747856.0000000 pmf=0.00249 MHz
2RaZ=88N=50L=240396857531495712.0000000 pmf=0.00125 MHz
2RaZ=88N=51L=480793715062991424.0000000 pmf=0.00062 MHz
2RaZ=88N=52L=961587430125982848.0000000 pmf=0.00031 MHz
2RaZ=88N=53L=1923174860251965696.0000000 pmf=0.00016 MHz
2RaZ=88N=54L=3846349720503931392.0000000 pmf=0.00008 MHz
2RaZ=88N=55L=7692699441007862784.0000000 pmf=0.00004 MHz
2RaZ=88N=56L=15385398882015725568.0000000 pmf=0.00002 MHz
2RaZ=88N=57L=30770797764031451136.0000000 pmf=0.00001 MHz
2AcZ=89N=17L=28303898.8713460 pmf=10591913.83359 MHz
2AcZ=89N=18L=56607797.7426919 pmf=5295956.91680 MHz
2AcZ=89N=19L=113215595.4853839 pmf=2647978.45840 MHz
2AcZ=89N=20L=226431190.9707678 pmf=1323989.22920 MHz
2AcZ=89N=21L=452862381.9415355 pmf=661994.61460 MHz
2AcZ=89N=22L=905724763.8830711 pmf=330997.30730 MHz
2AcZ=89N=23L=1811449527.7661421 pmf=165498.65365 MHz
2AcZ=89N=24L=3622899055.5322843 pmf=82749.32682 MHz
2AcZ=89N=25L=7245798111.0645685 pmf=41374.66341 MHz
2AcZ=89N=26L=14491596222.1291370 pmf=20687.33171 MHz
2AcZ=89N=27L=28983192444.2582741 pmf=10343.66585 MHz
2AcZ=89N=28L=57966384888.5165482 pmf=5171.83293 MHz
2AcZ=89N=29L=115932769777.0330963 pmf=2585.91646 MHz
2AcZ=89N=30L=231865539554.0661926 pmf=1292.95823 MHz
2AcZ=89N=31L=463731079108.1323853 pmf=646.47912 MHz
2AcZ=89N=32L=927462158216.2647705 pmf=323.23956 MHz
2AcZ=89N=33L=1854924316432.5295410 pmf=161.61978 MHz
2AcZ=89N=34L=3709848632865.0590820 pmf=80.80989 MHz
2AcZ=89N=35L=7419697265730.1181641 pmf=40.40494 MHz
2AcZ=89N=36L=14839394531460.2363281 pmf=20.20247 MHz
2AcZ=89N=37L=29678789062920.4726562 pmf=10.10124 MHz
2AcZ=89N=38L=59357578125840.9453125 pmf=5.05062 MHz
2AcZ=89N=39L=118715156251681.8906250 pmf=2.52531 MHz
2AcZ=89N=40L=237430312503363.7812500 pmf=1.26265 MHz
2AcZ=89N=41L=474860625006727.5625000 pmf=0.63133 MHz
2AcZ=89N=42L=949721250013455.1250000 pmf=0.31566 MHz
2AcZ=89N=43L=1899442500026910.2500000 pmf=0.15783 MHz
2AcZ=89N=44L=3798885000053820.5000000 pmf=0.07892 MHz
2AcZ=89N=45L=7597770000107641.0000000 pmf=0.03946 MHz
2AcZ=89N=46L=15195540000215282.0000000 pmf=0.01973 MHz
2AcZ=89N=47L=30391080000430564.0000000 pmf=0.00986 MHz
2AcZ=89N=48L=60782160000861128.0000000 pmf=0.00493 MHz
2AcZ=89N=49L=121564320001722256.0000000 pmf=0.00247 MHz
2AcZ=89N=50L=243128640003444512.0000000 pmf=0.00123 MHz
2AcZ=89N=51L=486257280006889024.0000000 pmf=0.00062 MHz
2AcZ=89N=52L=972514560013778048.0000000 pmf=0.00031 MHz
2AcZ=89N=53L=1945029120027556096.0000000 pmf=0.00015 MHz
2AcZ=89N=54L=3890058240055112192.0000000 pmf=0.00008 MHz
2AcZ=89N=55L=7780116480110224384.0000000 pmf=0.00004 MHz
2AcZ=89N=56L=15560232960220448768.0000000 pmf=0.00002 MHz
2AcZ=89N=57L=31120465920440897536.0000000 pmf=0.00001 MHz
2ThZ=90N=17L=28621920.2069791 pmf=10474225.90211 MHz
2ThZ=90N=18L=57243840.4139582 pmf=5237112.95105 MHz
2ThZ=90N=19L=114487680.8279163 pmf=2618556.47553 MHz
2ThZ=90N=20L=228975361.6558326 pmf=1309278.23776 MHz
2ThZ=90N=21L=457950723.3116652 pmf=654639.11888 MHz
2ThZ=90N=22L=915901446.6233304 pmf=327319.55944 MHz
2ThZ=90N=23L=1831802893.2466607 pmf=163659.77972 MHz
2ThZ=90N=24L=3663605786.4933214 pmf=81829.88986 MHz
2ThZ=90N=25L=7327211572.9866428 pmf=40914.94493 MHz
2ThZ=90N=26L=14654423145.9732857 pmf=20457.47247 MHz
2ThZ=90N=27L=29308846291.9465714 pmf=10228.73623 MHz
2ThZ=90N=28L=58617692583.8931427 pmf=5114.36812 MHz
2ThZ=90N=29L=117235385167.7862854 pmf=2557.18406 MHz
2ThZ=90N=30L=234470770335.5725708 pmf=1278.59203 MHz
2ThZ=90N=31L=468941540671.1451416 pmf=639.29601 MHz
2ThZ=90N=32L=937883081342.2902832 pmf=319.64801 MHz
2ThZ=90N=33L=1875766162684.5805664 pmf=159.82400 MHz
2ThZ=90N=34L=3751532325369.1611328 pmf=79.91200 MHz
2ThZ=90N=35L=7503064650738.3222656 pmf=39.95600 MHz
2ThZ=90N=36L=15006129301476.6445312 pmf=19.97800 MHz
2ThZ=90N=37L=30012258602953.2890625 pmf=9.98900 MHz
2ThZ=90N=38L=60024517205906.5781250 pmf=4.99450 MHz
2ThZ=90N=39L=120049034411813.1562500 pmf=2.49725 MHz
2ThZ=90N=40L=240098068823626.3125000 pmf=1.24863 MHz
2ThZ=90N=41L=480196137647252.6250000 pmf=0.62431 MHz
2ThZ=90N=42L=960392275294505.2500000 pmf=0.31216 MHz
2ThZ=90N=43L=1920784550589010.5000000 pmf=0.15608 MHz
2ThZ=90N=44L=3841569101178021.0000000 pmf=0.07804 MHz
2ThZ=90N=45L=7683138202356042.0000000 pmf=0.03902 MHz
2ThZ=90N=46L=15366276404712084.0000000 pmf=0.01951 MHz
2ThZ=90N=47L=30732552809424168.0000000 pmf=0.00975 MHz
2ThZ=90N=48L=61465105618848336.0000000 pmf=0.00488 MHz
2ThZ=90N=49L=122930211237696672.0000000 pmf=0.00244 MHz
2ThZ=90N=50L=245860422475393344.0000000 pmf=0.00122 MHz
2ThZ=90N=51L=491720844950786688.0000000 pmf=0.00061 MHz
2ThZ=90N=52L=983441689901573376.0000000 pmf=0.00030 MHz
2ThZ=90N=53L=1966883379803146752.0000000 pmf=0.00015 MHz
2ThZ=90N=54L=3933766759606293504.0000000 pmf=0.00008 MHz
2ThZ=90N=55L=7867533519212587008.0000000 pmf=0.00004 MHz
2ThZ=90N=56L=15735067038425174016.0000000 pmf=0.00002 MHz
2ThZ=90N=57L=31470134076850348032.0000000 pmf=0.00001 MHz
2PaZ=91N=17L=28939941.5426122 pmf=10359124.51857 MHz
2PaZ=91N=18L=57879883.0852244 pmf=5179562.25928 MHz
2PaZ=91N=19L=115759766.1704487 pmf=2589781.12964 MHz
2PaZ=91N=20L=231519532.3408974 pmf=1294890.56482 MHz
2PaZ=91N=21L=463039064.6817948 pmf=647445.28241 MHz
2PaZ=91N=22L=926078129.3635896 pmf=323722.64121 MHz
2PaZ=91N=23L=1852156258.7271793 pmf=161861.32060 MHz
2PaZ=91N=24L=3704312517.4543586 pmf=80930.66030 MHz
2PaZ=91N=25L=7408625034.9087172 pmf=40465.33015 MHz
2PaZ=91N=26L=14817250069.8174343 pmf=20232.66508 MHz
2PaZ=91N=27L=29634500139.6348686 pmf=10116.33254 MHz
2PaZ=91N=28L=59269000279.2697372 pmf=5058.16627 MHz
2PaZ=91N=29L=118538000558.5394745 pmf=2529.08313 MHz
2PaZ=91N=30L=237076001117.0789490 pmf=1264.54157 MHz
2PaZ=91N=31L=474152002234.1578979 pmf=632.27078 MHz
2PaZ=91N=32L=948304004468.3157959 pmf=316.13539 MHz
2PaZ=91N=33L=1896608008936.6315918 pmf=158.06770 MHz
2PaZ=91N=34L=3793216017873.2631836 pmf=79.03385 MHz
2PaZ=91N=35L=7586432035746.5263672 pmf=39.51692 MHz
2PaZ=91N=36L=15172864071493.0527344 pmf=19.75846 MHz
2PaZ=91N=37L=30345728142986.1054688 pmf=9.87923 MHz
2PaZ=91N=38L=60691456285972.2109375 pmf=4.93962 MHz
2PaZ=91N=39L=121382912571944.4218750 pmf=2.46981 MHz
2PaZ=91N=40L=242765825143888.8437500 pmf=1.23490 MHz
2PaZ=91N=41L=485531650287777.6875000 pmf=0.61745 MHz
2PaZ=91N=42L=971063300575555.3750000 pmf=0.30873 MHz
2PaZ=91N=43L=1942126601151110.7500000 pmf=0.15436 MHz
2PaZ=91N=44L=3884253202302221.5000000 pmf=0.07718 MHz
2PaZ=91N=45L=7768506404604443.0000000 pmf=0.03859 MHz
2PaZ=91N=46L=15537012809208886.0000000 pmf=0.01930 MHz
2PaZ=91N=47L=31074025618417772.0000000 pmf=0.00965 MHz
2PaZ=91N=48L=62148051236835544.0000000 pmf=0.00482 MHz
2PaZ=91N=49L=124296102473671088.0000000 pmf=0.00241 MHz
2PaZ=91N=50L=248592204947342176.0000000 pmf=0.00121 MHz
2PaZ=91N=51L=497184409894684352.0000000 pmf=0.00060 MHz
2PaZ=91N=52L=994368819789368704.0000000 pmf=0.00030 MHz
2PaZ=91N=53L=1988737639578737408.0000000 pmf=0.00015 MHz
2PaZ=91N=54L=3977475279157474816.0000000 pmf=0.00008 MHz
2PaZ=91N=55L=7954950558314949632.0000000 pmf=0.00004 MHz
2PaZ=91N=56L=15909901116629899264.0000000 pmf=0.00002 MHz
2PaZ=91N=57L=31819802233259798528.0000000 pmf=0.00001 MHz
2UZ=92N=17L=29257962.8782453 pmf=10246525.33902 MHz
2UZ=92N=18L=58515925.7564906 pmf=5123262.66951 MHz
2UZ=92N=19L=117031851.5129811 pmf=2561631.33475 MHz
2UZ=92N=20L=234063703.0259622 pmf=1280815.66738 MHz
2UZ=92N=21L=468127406.0519244 pmf=640407.83369 MHz
2UZ=92N=22L=936254812.1038488 pmf=320203.91684 MHz
2UZ=92N=23L=1872509624.2076976 pmf=160101.95842 MHz
2UZ=92N=24L=3745019248.4153953 pmf=80050.97921 MHz
2UZ=92N=25L=7490038496.8307905 pmf=40025.48961 MHz
2UZ=92N=26L=14980076993.6615810 pmf=20012.74480 MHz
2UZ=92N=27L=29960153987.3231621 pmf=10006.37240 MHz
2UZ=92N=28L=59920307974.6463242 pmf=5003.18620 MHz
2UZ=92N=29L=119840615949.2926483 pmf=2501.59310 MHz
2UZ=92N=30L=239681231898.5852966 pmf=1250.79655 MHz
2UZ=92N=31L=479362463797.1705933 pmf=625.39828 MHz
2UZ=92N=32L=958724927594.3411865 pmf=312.69914 MHz
2UZ=92N=33L=1917449855188.6823730 pmf=156.34957 MHz
2UZ=92N=34L=3834899710377.3647461 pmf=78.17478 MHz
2UZ=92N=35L=7669799420754.7294922 pmf=39.08739 MHz
2UZ=92N=36L=15339598841509.4589844 pmf=19.54370 MHz
2UZ=92N=37L=30679197683018.9179688 pmf=9.77185 MHz
2UZ=92N=38L=61358395366037.8359375 pmf=4.88592 MHz
2UZ=92N=39L=122716790732075.6718750 pmf=2.44296 MHz
2UZ=92N=40L=245433581464151.3437500 pmf=1.22148 MHz
2UZ=92N=41L=490867162928302.6875000 pmf=0.61074 MHz
2UZ=92N=42L=981734325856605.3750000 pmf=0.30537 MHz
2UZ=92N=43L=1963468651713210.7500000 pmf=0.15269 MHz
2UZ=92N=44L=3926937303426421.5000000 pmf=0.07634 MHz
2UZ=92N=45L=7853874606852843.0000000 pmf=0.03817 MHz
2UZ=92N=46L=15707749213705686.0000000 pmf=0.01909 MHz
2UZ=92N=47L=31415498427411372.0000000 pmf=0.00954 MHz
2UZ=92N=48L=62830996854822744.0000000 pmf=0.00477 MHz
2UZ=92N=49L=125661993709645488.0000000 pmf=0.00239 MHz
2UZ=92N=50L=251323987419290976.0000000 pmf=0.00119 MHz
2UZ=92N=51L=502647974838581952.0000000 pmf=0.00060 MHz
2UZ=92N=52L=1005295949677163904.0000000 pmf=0.00030 MHz
2UZ=92N=53L=2010591899354327808.0000000 pmf=0.00015 MHz
2UZ=92N=54L=4021183798708655616.0000000 pmf=0.00007 MHz
2UZ=92N=55L=8042367597417311232.0000000 pmf=0.00004 MHz
2UZ=92N=56L=16084735194834622464.0000000 pmf=0.00002 MHz
2UZ=92N=57L=32169470389669244928.0000000 pmf=0.00001 MHz
2NpZ=93N=17L=29575984.2138784 pmf=10136347.64720 MHz
2NpZ=93N=18L=59151968.4277568 pmf=5068173.82360 MHz
2NpZ=93N=19L=118303936.8555135 pmf=2534086.91180 MHz
2NpZ=93N=20L=236607873.7110270 pmf=1267043.45590 MHz
2NpZ=93N=21L=473215747.4220541 pmf=633521.72795 MHz
2NpZ=93N=22L=946431494.8441081 pmf=316760.86398 MHz
2NpZ=93N=23L=1892862989.6882162 pmf=158380.43199 MHz
2NpZ=93N=24L=3785725979.3764324 pmf=79190.21599 MHz
2NpZ=93N=25L=7571451958.7528648 pmf=39595.10800 MHz
2NpZ=93N=26L=15142903917.5057297 pmf=19797.55400 MHz
2NpZ=93N=27L=30285807835.0114594 pmf=9898.77700 MHz
2NpZ=93N=28L=60571615670.0229187 pmf=4949.38850 MHz
2NpZ=93N=29L=121143231340.0458374 pmf=2474.69425 MHz
2NpZ=93N=30L=242286462680.0916748 pmf=1237.34712 MHz
2NpZ=93N=31L=484572925360.1833496 pmf=618.67356 MHz
2NpZ=93N=32L=969145850720.3666992 pmf=309.33678 MHz
2NpZ=93N=33L=1938291701440.7333984 pmf=154.66839 MHz
2NpZ=93N=34L=3876583402881.4667969 pmf=77.33420 MHz
2NpZ=93N=35L=7753166805762.9335938 pmf=38.66710 MHz
2NpZ=93N=36L=15506333611525.8671875 pmf=19.33355 MHz
2NpZ=93N=37L=31012667223051.7343750 pmf=9.66677 MHz
2NpZ=93N=38L=62025334446103.4687500 pmf=4.83339 MHz
2NpZ=93N=39L=124050668892206.9375000 pmf=2.41669 MHz
2NpZ=93N=40L=248101337784413.8750000 pmf=1.20835 MHz
2NpZ=93N=41L=496202675568827.7500000 pmf=0.60417 MHz
2NpZ=93N=42L=992405351137655.5000000 pmf=0.30209 MHz
2NpZ=93N=43L=1984810702275311.0000000 pmf=0.15104 MHz
2NpZ=93N=44L=3969621404550622.0000000 pmf=0.07552 MHz
2NpZ=93N=45L=7939242809101244.0000000 pmf=0.03776 MHz
2NpZ=93N=46L=15878485618202488.0000000 pmf=0.01888 MHz
2NpZ=93N=47L=31756971236404976.0000000 pmf=0.00944 MHz
2NpZ=93N=48L=63513942472809952.0000000 pmf=0.00472 MHz
2NpZ=93N=49L=127027884945619904.0000000 pmf=0.00236 MHz
2NpZ=93N=50L=254055769891239808.0000000 pmf=0.00118 MHz
2NpZ=93N=51L=508111539782479616.0000000 pmf=0.00059 MHz
2NpZ=93N=52L=1016223079564959232.0000000 pmf=0.00030 MHz
2NpZ=93N=53L=2032446159129918464.0000000 pmf=0.00015 MHz
2NpZ=93N=54L=4064892318259836928.0000000 pmf=0.00007 MHz
2NpZ=93N=55L=8129784636519673856.0000000 pmf=0.00004 MHz
2NpZ=93N=56L=16259569273039347712.0000000 pmf=0.00002 MHz
2NpZ=93N=57L=32519138546078695424.0000000 pmf=0.00001 MHz
2PuZ=94N=17L=29894005.5495115 pmf=10028514.16159 MHz
2PuZ=94N=18L=59788011.0990230 pmf=5014257.08080 MHz
2PuZ=94N=19L=119576022.1980459 pmf=2507128.54040 MHz
2PuZ=94N=20L=239152044.3960918 pmf=1253564.27020 MHz
2PuZ=94N=21L=478304088.7921836 pmf=626782.13510 MHz
2PuZ=94N=22L=956608177.5843673 pmf=313391.06755 MHz
2PuZ=94N=23L=1913216355.1687346 pmf=156695.53377 MHz
2PuZ=94N=24L=3826432710.3374691 pmf=78347.76689 MHz
2PuZ=94N=25L=7652865420.6749382 pmf=39173.88344 MHz
2PuZ=94N=26L=15305730841.3498764 pmf=19586.94172 MHz
2PuZ=94N=27L=30611461682.6997528 pmf=9793.47086 MHz
2PuZ=94N=28L=61222923365.3995056 pmf=4896.73543 MHz
2PuZ=94N=29L=122445846730.7990112 pmf=2448.36772 MHz
2PuZ=94N=30L=244891693461.5980225 pmf=1224.18386 MHz
2PuZ=94N=31L=489783386923.1960449 pmf=612.09193 MHz
2PuZ=94N=32L=979566773846.3920898 pmf=306.04596 MHz
2PuZ=94N=33L=1959133547692.7841797 pmf=153.02298 MHz
2PuZ=94N=34L=3918267095385.5683594 pmf=76.51149 MHz
2PuZ=94N=35L=7836534190771.1367188 pmf=38.25575 MHz
2PuZ=94N=36L=15673068381542.2734375 pmf=19.12787 MHz
2PuZ=94N=37L=31346136763084.5468750 pmf=9.56394 MHz
2PuZ=94N=38L=62692273526169.0937500 pmf=4.78197 MHz
2PuZ=94N=39L=125384547052338.1875000 pmf=2.39098 MHz
2PuZ=94N=40L=250769094104676.3750000 pmf=1.19549 MHz
2PuZ=94N=41L=501538188209352.7500000 pmf=0.59775 MHz
2PuZ=94N=42L=1003076376418705.5000000 pmf=0.29887 MHz
2PuZ=94N=43L=2006152752837411.0000000 pmf=0.14944 MHz
2PuZ=94N=44L=4012305505674822.0000000 pmf=0.07472 MHz
2PuZ=94N=45L=8024611011349644.0000000 pmf=0.03736 MHz
2PuZ=94N=46L=16049222022699288.0000000 pmf=0.01868 MHz
2PuZ=94N=47L=32098444045398576.0000000 pmf=0.00934 MHz
2PuZ=94N=48L=64196888090797152.0000000 pmf=0.00467 MHz
2PuZ=94N=49L=128393776181594304.0000000 pmf=0.00233 MHz
2PuZ=94N=50L=256787552363188608.0000000 pmf=0.00117 MHz
2PuZ=94N=51L=513575104726377216.0000000 pmf=0.00058 MHz
2PuZ=94N=52L=1027150209452754432.0000000 pmf=0.00029 MHz
2PuZ=94N=53L=2054300418905508864.0000000 pmf=0.00015 MHz
2PuZ=94N=54L=4108600837811017728.0000000 pmf=0.00007 MHz
2PuZ=94N=55L=8217201675622035456.0000000 pmf=0.00004 MHz
2PuZ=94N=56L=16434403351244070912.0000000 pmf=0.00002 MHz
2PuZ=94N=57L=32868806702488141824.0000000 pmf=0.00001 MHz
2AmZ=95N=17L=30212026.8851446 pmf=9922950.85463 MHz
2AmZ=95N=18L=60424053.7702892 pmf=4961475.42731 MHz
2AmZ=95N=19L=120848107.5405783 pmf=2480737.71366 MHz
2AmZ=95N=20L=241696215.0811566 pmf=1240368.85683 MHz
2AmZ=95N=21L=483392430.1623132 pmf=620184.42841 MHz
2AmZ=95N=22L=966784860.3246264 pmf=310092.21421 MHz
2AmZ=95N=23L=1933569720.6492529 pmf=155046.10710 MHz
2AmZ=95N=24L=3867139441.2985058 pmf=77523.05355 MHz
2AmZ=95N=25L=7734278882.5970116 pmf=38761.52678 MHz
2AmZ=95N=26L=15468557765.1940231 pmf=19380.76339 MHz
2AmZ=95N=27L=30937115530.3880463 pmf=9690.38169 MHz
2AmZ=95N=28L=61874231060.7760925 pmf=4845.19085 MHz
2AmZ=95N=29L=123748462121.5521851 pmf=2422.59542 MHz
2AmZ=95N=30L=247496924243.1043701 pmf=1211.29771 MHz
2AmZ=95N=31L=494993848486.2087402 pmf=605.64886 MHz
2AmZ=95N=32L=989987696972.4174805 pmf=302.82443 MHz
2AmZ=95N=33L=1979975393944.8349609 pmf=151.41221 MHz
2AmZ=95N=34L=3959950787889.6699219 pmf=75.70611 MHz
2AmZ=95N=35L=7919901575779.3398438 pmf=37.85305 MHz
2AmZ=95N=36L=15839803151558.6796875 pmf=18.92653 MHz
2AmZ=95N=37L=31679606303117.3593750 pmf=9.46326 MHz
2AmZ=95N=38L=63359212606234.7187500 pmf=4.73163 MHz
2AmZ=95N=39L=126718425212469.4375000 pmf=2.36582 MHz
2AmZ=95N=40L=253436850424938.8750000 pmf=1.18291 MHz
2AmZ=95N=41L=506873700849877.7500000 pmf=0.59145 MHz
2AmZ=95N=42L=1013747401699755.5000000 pmf=0.29573 MHz
2AmZ=95N=43L=2027494803399511.0000000 pmf=0.14786 MHz
2AmZ=95N=44L=4054989606799022.0000000 pmf=0.07393 MHz
2AmZ=95N=45L=8109979213598044.0000000 pmf=0.03697 MHz
2AmZ=95N=46L=16219958427196088.0000000 pmf=0.01848 MHz
2AmZ=95N=47L=32439916854392176.0000000 pmf=0.00924 MHz
2AmZ=95N=48L=64879833708784352.0000000 pmf=0.00462 MHz
2AmZ=95N=49L=129759667417568704.0000000 pmf=0.00231 MHz
2AmZ=95N=50L=259519334835137408.0000000 pmf=0.00116 MHz
2AmZ=95N=51L=519038669670274816.0000000 pmf=0.00058 MHz
2AmZ=95N=52L=1038077339340549632.0000000 pmf=0.00029 MHz
2AmZ=95N=53L=2076154678681099264.0000000 pmf=0.00014 MHz
2AmZ=95N=54L=4152309357362198528.0000000 pmf=0.00007 MHz
2AmZ=95N=55L=8304618714724397056.0000000 pmf=0.00004 MHz
2AmZ=95N=56L=16609237429448794112.0000000 pmf=0.00002 MHz
2AmZ=95N=57L=33218474858897588224.0000000 pmf=0.00001 MHz
2CmZ=96N=17L=30530048.2207777 pmf=9819586.78323 MHz
2CmZ=96N=18L=61060096.4415554 pmf=4909793.39161 MHz
2CmZ=96N=19L=122120192.8831107 pmf=2454896.69581 MHz
2CmZ=96N=20L=244240385.7662214 pmf=1227448.34790 MHz
2CmZ=96N=21L=488480771.5324429 pmf=613724.17395 MHz
2CmZ=96N=22L=976961543.0648857 pmf=306862.08698 MHz
2CmZ=96N=23L=1953923086.1297715 pmf=153431.04349 MHz
2CmZ=96N=24L=3907846172.2595429 pmf=76715.52174 MHz
2CmZ=96N=25L=7815692344.5190859 pmf=38357.76087 MHz
2CmZ=96N=26L=15631384689.0381718 pmf=19178.88044 MHz
2CmZ=96N=27L=31262769378.0763435 pmf=9589.44022 MHz
2CmZ=96N=28L=62525538756.1526871 pmf=4794.72011 MHz
2CmZ=96N=29L=125051077512.3053741 pmf=2397.36005 MHz
2CmZ=96N=30L=250102155024.6107483 pmf=1198.68003 MHz
2CmZ=96N=31L=500204310049.2214966 pmf=599.34001 MHz
2CmZ=96N=32L=1000408620098.4429932 pmf=299.67001 MHz
2CmZ=96N=33L=2000817240196.8859863 pmf=149.83500 MHz
2CmZ=96N=34L=4001634480393.7719727 pmf=74.91750 MHz
2CmZ=96N=35L=8003268960787.5439453 pmf=37.45875 MHz
2CmZ=96N=36L=16006537921575.0878906 pmf=18.72938 MHz
2CmZ=96N=37L=32013075843150.1757812 pmf=9.36469 MHz
2CmZ=96N=38L=64026151686300.3515625 pmf=4.68234 MHz
2CmZ=96N=39L=128052303372600.7031250 pmf=2.34117 MHz
2CmZ=96N=40L=256104606745201.4062500 pmf=1.17059 MHz
2CmZ=96N=41L=512209213490402.8125000 pmf=0.58529 MHz
2CmZ=96N=42L=1024418426980805.6250000 pmf=0.29265 MHz
2CmZ=96N=43L=2048836853961611.2500000 pmf=0.14632 MHz
2CmZ=96N=44L=4097673707923222.5000000 pmf=0.07316 MHz
2CmZ=96N=45L=8195347415846445.0000000 pmf=0.03658 MHz
2CmZ=96N=46L=16390694831692890.0000000 pmf=0.01829 MHz
2CmZ=96N=47L=32781389663385780.0000000 pmf=0.00915 MHz
2CmZ=96N=48L=65562779326771560.0000000 pmf=0.00457 MHz
2CmZ=96N=49L=131125558653543120.0000000 pmf=0.00229 MHz
2CmZ=96N=50L=262251117307086240.0000000 pmf=0.00114 MHz
2CmZ=96N=51L=524502234614172480.0000000 pmf=0.00057 MHz
2CmZ=96N=52L=1049004469228344960.0000000 pmf=0.00029 MHz
2CmZ=96N=53L=2098008938456689920.0000000 pmf=0.00014 MHz
2CmZ=96N=54L=4196017876913379840.0000000 pmf=0.00007 MHz
2CmZ=96N=55L=8392035753826759680.0000000 pmf=0.00004 MHz
2CmZ=96N=56L=16784071507653519360.0000000 pmf=0.00002 MHz
2CmZ=96N=57L=33568143015307038720.0000000 pmf=0.00001 MHz
2BkZ=97N=17L=30848069.5564108 pmf=9718353.92979 MHz
2BkZ=97N=18L=61696139.1128216 pmf=4859176.96490 MHz
2BkZ=97N=19L=123392278.2256431 pmf=2429588.48245 MHz
2BkZ=97N=20L=246784556.4512863 pmf=1214794.24122 MHz
2BkZ=97N=21L=493569112.9025725 pmf=607397.12061 MHz
2BkZ=97N=22L=987138225.8051450 pmf=303698.56031 MHz
2BkZ=97N=23L=1974276451.6102901 pmf=151849.28015 MHz
2BkZ=97N=24L=3948552903.2205801 pmf=75924.64008 MHz
2BkZ=97N=25L=7897105806.4411602 pmf=37962.32004 MHz
2BkZ=97N=26L=15794211612.8823204 pmf=18981.16002 MHz
2BkZ=97N=27L=31588423225.7646408 pmf=9490.58001 MHz
2BkZ=97N=28L=63176846451.5292816 pmf=4745.29000 MHz
2BkZ=97N=29L=126353692903.0585632 pmf=2372.64500 MHz
2BkZ=97N=30L=252707385806.1171265 pmf=1186.32250 MHz
2BkZ=97N=31L=505414771612.2342529 pmf=593.16125 MHz
2BkZ=97N=32L=1010829543224.4685059 pmf=296.58063 MHz
2BkZ=97N=33L=2021659086448.9370117 pmf=148.29031 MHz
2BkZ=97N=34L=4043318172897.8740234 pmf=74.14516 MHz
2BkZ=97N=35L=8086636345795.7480469 pmf=37.07258 MHz
2BkZ=97N=36L=16173272691591.4960938 pmf=18.53629 MHz
2BkZ=97N=37L=32346545383182.9921875 pmf=9.26814 MHz
2BkZ=97N=38L=64693090766365.9843750 pmf=4.63407 MHz
2BkZ=97N=39L=129386181532731.9687500 pmf=2.31704 MHz
2BkZ=97N=40L=258772363065463.9375000 pmf=1.15852 MHz
2BkZ=97N=41L=517544726130927.8750000 pmf=0.57926 MHz
2BkZ=97N=42L=1035089452261855.7500000 pmf=0.28963 MHz
2BkZ=97N=43L=2070178904523711.5000000 pmf=0.14481 MHz
2BkZ=97N=44L=4140357809047423.0000000 pmf=0.07241 MHz
2BkZ=97N=45L=8280715618094846.0000000 pmf=0.03620 MHz
2BkZ=97N=46L=16561431236189692.0000000 pmf=0.01810 MHz
2BkZ=97N=47L=33122862472379384.0000000 pmf=0.00905 MHz
2BkZ=97N=48L=66245724944758768.0000000 pmf=0.00453 MHz
2BkZ=97N=49L=132491449889517536.0000000 pmf=0.00226 MHz
2BkZ=97N=50L=264982899779035072.0000000 pmf=0.00113 MHz
2BkZ=97N=51L=529965799558070144.0000000 pmf=0.00057 MHz
2BkZ=97N=52L=1059931599116140288.0000000 pmf=0.00028 MHz
2BkZ=97N=53L=2119863198232280576.0000000 pmf=0.00014 MHz
2BkZ=97N=54L=4239726396464561152.0000000 pmf=0.00007 MHz
2BkZ=97N=55L=8479452792929122304.0000000 pmf=0.00004 MHz
2BkZ=97N=56L=16958905585858244608.0000000 pmf=0.00002 MHz
2BkZ=97N=57L=33917811171716489216.0000000 pmf=0.00001 MHz
2CfZ=98N=17L=31166090.8920439 pmf=9619187.05296 MHz
2CfZ=98N=18L=62332181.7840878 pmf=4809593.52648 MHz
2CfZ=98N=19L=124664363.5681755 pmf=2404796.76324 MHz
2CfZ=98N=20L=249328727.1363510 pmf=1202398.38162 MHz
2CfZ=98N=21L=498657454.2727020 pmf=601199.19081 MHz
2CfZ=98N=22L=997314908.5454041 pmf=300599.59540 MHz
2CfZ=98N=23L=1994629817.0908082 pmf=150299.79770 MHz
2CfZ=98N=24L=3989259634.1816163 pmf=75149.89885 MHz
2CfZ=98N=25L=7978519268.3632326 pmf=37574.94943 MHz
2CfZ=98N=26L=15957038536.7264652 pmf=18787.47471 MHz
2CfZ=98N=27L=31914077073.4529305 pmf=9393.73736 MHz
2CfZ=98N=28L=63828154146.9058609 pmf=4696.86868 MHz
2CfZ=98N=29L=127656308293.8117218 pmf=2348.43434 MHz
2CfZ=98N=30L=255312616587.6234436 pmf=1174.21717 MHz
2CfZ=98N=31L=510625233175.2468872 pmf=587.10858 MHz
2CfZ=98N=32L=1021250466350.4937744 pmf=293.55429 MHz
2CfZ=98N=33L=2042500932700.9875488 pmf=146.77715 MHz
2CfZ=98N=34L=4085001865401.9750977 pmf=73.38857 MHz
2CfZ=98N=35L=8170003730803.9501953 pmf=36.69429 MHz
2CfZ=98N=36L=16340007461607.9003906 pmf=18.34714 MHz
2CfZ=98N=37L=32680014923215.8007812 pmf=9.17357 MHz
2CfZ=98N=38L=65360029846431.6015625 pmf=4.58679 MHz
2CfZ=98N=39L=130720059692863.2031250 pmf=2.29339 MHz
2CfZ=98N=40L=261440119385726.4062500 pmf=1.14670 MHz
2CfZ=98N=41L=522880238771452.8125000 pmf=0.57335 MHz
2CfZ=98N=42L=1045760477542905.6250000 pmf=0.28667 MHz
2CfZ=98N=43L=2091520955085811.2500000 pmf=0.14334 MHz
2CfZ=98N=44L=4183041910171622.5000000 pmf=0.07167 MHz
2CfZ=98N=45L=8366083820343245.0000000 pmf=0.03583 MHz
2CfZ=98N=46L=16732167640686490.0000000 pmf=0.01792 MHz
2CfZ=98N=47L=33464335281372980.0000000 pmf=0.00896 MHz
2CfZ=98N=48L=66928670562745960.0000000 pmf=0.00448 MHz
2CfZ=98N=49L=133857341125491920.0000000 pmf=0.00224 MHz
2CfZ=98N=50L=267714682250983840.0000000 pmf=0.00112 MHz
2CfZ=98N=51L=535429364501967680.0000000 pmf=0.00056 MHz
2CfZ=98N=52L=1070858729003935360.0000000 pmf=0.00028 MHz
2CfZ=98N=53L=2141717458007870720.0000000 pmf=0.00014 MHz
2CfZ=98N=54L=4283434916015741440.0000000 pmf=0.00007 MHz
2CfZ=98N=55L=8566869832031482880.0000000 pmf=0.00003 MHz
2CfZ=98N=56L=17133739664062965760.0000000 pmf=0.00002 MHz
2CfZ=98N=57L=34267479328125931520.0000000 pmf=0.00001 MHz
2EsZ=99N=17L=31484112.2276770 pmf=9522023.54737 MHz
2EsZ=99N=18L=62968224.4553540 pmf=4761011.77369 MHz
2EsZ=99N=19L=125936448.9107079 pmf=2380505.88684 MHz
2EsZ=99N=20L=251872897.8214158 pmf=1190252.94342 MHz
2EsZ=99N=21L=503745795.6428317 pmf=595126.47171 MHz
2EsZ=99N=22L=1007491591.2856634 pmf=297563.23586 MHz
2EsZ=99N=23L=2014983182.5713267 pmf=148781.61793 MHz
2EsZ=99N=24L=4029966365.1426535 pmf=74390.80896 MHz
2EsZ=99N=25L=8059932730.2853069 pmf=37195.40448 MHz
2EsZ=99N=26L=16119865460.5706139 pmf=18597.70224 MHz
2EsZ=99N=27L=32239730921.1412277 pmf=9298.85112 MHz
2EsZ=99N=28L=64479461842.2824554 pmf=4649.42556 MHz
2EsZ=99N=29L=128958923684.5649109 pmf=2324.71278 MHz
2EsZ=99N=30L=257917847369.1298218 pmf=1162.35639 MHz
2EsZ=99N=31L=515835694738.2596436 pmf=581.17820 MHz
2EsZ=99N=32L=1031671389476.5192871 pmf=290.58910 MHz
2EsZ=99N=33L=2063342778953.0385742 pmf=145.29455 MHz
2EsZ=99N=34L=4126685557906.0771484 pmf=72.64727 MHz
2EsZ=99N=35L=8253371115812.1542969 pmf=36.32364 MHz
2EsZ=99N=36L=16506742231624.3085938 pmf=18.16182 MHz
2EsZ=99N=37L=33013484463248.6171875 pmf=9.08091 MHz
2EsZ=99N=38L=66026968926497.2343750 pmf=4.54045 MHz
2EsZ=99N=39L=132053937852994.4687500 pmf=2.27023 MHz
2EsZ=99N=40L=264107875705988.9375000 pmf=1.13511 MHz
2EsZ=99N=41L=528215751411977.8750000 pmf=0.56756 MHz
2EsZ=99N=42L=1056431502823955.7500000 pmf=0.28378 MHz
2EsZ=99N=43L=2112863005647911.5000000 pmf=0.14189 MHz
2EsZ=99N=44L=4225726011295823.0000000 pmf=0.07094 MHz
2EsZ=99N=45L=8451452022591646.0000000 pmf=0.03547 MHz
2EsZ=99N=46L=16902904045183292.0000000 pmf=0.01774 MHz
2EsZ=99N=47L=33805808090366584.0000000 pmf=0.00887 MHz
2EsZ=99N=48L=67611616180733168.0000000 pmf=0.00443 MHz
2EsZ=99N=49L=135223232361466336.0000000 pmf=0.00222 MHz
2EsZ=99N=50L=270446464722932672.0000000 pmf=0.00111 MHz
2EsZ=99N=51L=540892929445865344.0000000 pmf=0.00055 MHz
2EsZ=99N=52L=1081785858891730688.0000000 pmf=0.00028 MHz
2EsZ=99N=53L=2163571717783461376.0000000 pmf=0.00014 MHz
2EsZ=99N=54L=4327143435566922752.0000000 pmf=0.00007 MHz
2EsZ=99N=55L=8654286871133845504.0000000 pmf=0.00003 MHz
2EsZ=99N=56L=17308573742267691008.0000000 pmf=0.00002 MHz
2EsZ=99N=57L=34617147484535382016.0000000 pmf=0.00001 MHz
2FmZ=100N=17L=31802133.5633101 pmf=9426803.31190 MHz
2FmZ=100N=18L=63604267.1266202 pmf=4713401.65595 MHz
2FmZ=100N=19L=127208534.2532403 pmf=2356700.82797 MHz
2FmZ=100N=20L=254417068.5064807 pmf=1178350.41399 MHz
2FmZ=100N=21L=508834137.0129613 pmf=589175.20699 MHz
2FmZ=100N=22L=1017668274.0259227 pmf=294587.60350 MHz
2FmZ=100N=23L=2035336548.0518453 pmf=147293.80175 MHz
2FmZ=100N=24L=4070673096.1036906 pmf=73646.90087 MHz
2FmZ=100N=25L=8141346192.2073812 pmf=36823.45044 MHz
2FmZ=100N=26L=16282692384.4147625 pmf=18411.72522 MHz
2FmZ=100N=27L=32565384768.8295250 pmf=9205.86261 MHz
2FmZ=100N=28L=65130769537.6590500 pmf=4602.93130 MHz
2FmZ=100N=29L=130261539075.3181000 pmf=2301.46565 MHz
2FmZ=100N=30L=260523078150.6362000 pmf=1150.73283 MHz
2FmZ=100N=31L=521046156301.2723999 pmf=575.36641 MHz
2FmZ=100N=32L=1042092312602.5447998 pmf=287.68321 MHz
2FmZ=100N=33L=2084184625205.0895996 pmf=143.84160 MHz
2FmZ=100N=34L=4168369250410.1791992 pmf=71.92080 MHz
2FmZ=100N=35L=8336738500820.3583984 pmf=35.96040 MHz
2FmZ=100N=36L=16673477001640.7167969 pmf=17.98020 MHz
2FmZ=100N=37L=33346954003281.4335938 pmf=8.99010 MHz
2FmZ=100N=38L=66693908006562.8671875 pmf=4.49505 MHz
2FmZ=100N=39L=133387816013125.7343750 pmf=2.24753 MHz
2FmZ=100N=40L=266775632026251.4687500 pmf=1.12376 MHz
2FmZ=100N=41L=533551264052502.9375000 pmf=0.56188 MHz
2FmZ=100N=42L=1067102528105005.8750000 pmf=0.28094 MHz
2FmZ=100N=43L=2134205056210011.7500000 pmf=0.14047 MHz
2FmZ=100N=44L=4268410112420023.5000000 pmf=0.07024 MHz
2FmZ=100N=45L=8536820224840047.0000000 pmf=0.03512 MHz
2FmZ=100N=46L=17073640449680094.0000000 pmf=0.01756 MHz
2FmZ=100N=47L=34147280899360188.0000000 pmf=0.00878 MHz
2FmZ=100N=48L=68294561798720376.0000000 pmf=0.00439 MHz
2FmZ=100N=49L=136589123597440752.0000000 pmf=0.00219 MHz
2FmZ=100N=50L=273178247194881504.0000000 pmf=0.00110 MHz
2FmZ=100N=51L=546356494389763008.0000000 pmf=0.00055 MHz
2FmZ=100N=52L=1092712988779526016.0000000 pmf=0.00027 MHz
2FmZ=100N=53L=2185425977559052032.0000000 pmf=0.00014 MHz
2FmZ=100N=54L=4370851955118104064.0000000 pmf=0.00007 MHz
2FmZ=100N=55L=8741703910236208128.0000000 pmf=0.00003 MHz
2FmZ=100N=56L=17483407820472416256.0000000 pmf=0.00002 MHz
2FmZ=100N=57L=34966815640944832512.0000000 pmf=0.00001 MHz
2MdZ=101N=17L=32120154.8989432 pmf=9333468.62564 MHz
2MdZ=101N=18L=64240309.7978864 pmf=4666734.31282 MHz
2MdZ=101N=19L=128480619.5957727 pmf=2333367.15641 MHz
2MdZ=101N=20L=256961239.1915455 pmf=1166683.57821 MHz
2MdZ=101N=21L=513922478.3830910 pmf=583341.78910 MHz
2MdZ=101N=22L=1027844956.7661819 pmf=291670.89455 MHz
2MdZ=101N=23L=2055689913.5323639 pmf=145835.44728 MHz
2MdZ=101N=24L=4111379827.0647278 pmf=72917.72364 MHz
2MdZ=101N=25L=8222759654.1294556 pmf=36458.86182 MHz
2MdZ=101N=26L=16445519308.2589111 pmf=18229.43091 MHz
2MdZ=101N=27L=32891038616.5178223 pmf=9114.71545 MHz
2MdZ=101N=28L=65782077233.0356445 pmf=4557.35773 MHz
2MdZ=101N=29L=131564154466.0712891 pmf=2278.67886 MHz
2MdZ=101N=30L=263128308932.1425781 pmf=1139.33943 MHz
2MdZ=101N=31L=526256617864.2851562 pmf=569.66972 MHz
2MdZ=101N=32L=1052513235728.5703125 pmf=284.83486 MHz
2MdZ=101N=33L=2105026471457.1406250 pmf=142.41743 MHz
2MdZ=101N=34L=4210052942914.2812500 pmf=71.20871 MHz
2MdZ=101N=35L=8420105885828.5625000 pmf=35.60436 MHz
2MdZ=101N=36L=16840211771657.1250000 pmf=17.80218 MHz
2MdZ=101N=37L=33680423543314.2500000 pmf=8.90109 MHz
2MdZ=101N=38L=67360847086628.5000000 pmf=4.45054 MHz
2MdZ=101N=39L=134721694173257.0000000 pmf=2.22527 MHz
2MdZ=101N=40L=269443388346514.0000000 pmf=1.11264 MHz
2MdZ=101N=41L=538886776693028.0000000 pmf=0.55632 MHz
2MdZ=101N=42L=1077773553386056.0000000 pmf=0.27816 MHz
2MdZ=101N=43L=2155547106772112.0000000 pmf=0.13908 MHz
2MdZ=101N=44L=4311094213544224.0000000 pmf=0.06954 MHz
2MdZ=101N=45L=8622188427088448.0000000 pmf=0.03477 MHz
2MdZ=101N=46L=17244376854176896.0000000 pmf=0.01738 MHz
2MdZ=101N=47L=34488753708353792.0000000 pmf=0.00869 MHz
2MdZ=101N=48L=68977507416707584.0000000 pmf=0.00435 MHz
2MdZ=101N=49L=137955014833415168.0000000 pmf=0.00217 MHz
2MdZ=101N=50L=275910029666830336.0000000 pmf=0.00109 MHz
2MdZ=101N=51L=551820059333660672.0000000 pmf=0.00054 MHz
2MdZ=101N=52L=1103640118667321344.0000000 pmf=0.00027 MHz
2MdZ=101N=53L=2207280237334642688.0000000 pmf=0.00014 MHz
2MdZ=101N=54L=4414560474669285376.0000000 pmf=0.00007 MHz
2MdZ=101N=55L=8829120949338570752.0000000 pmf=0.00003 MHz
2MdZ=101N=56L=17658241898677141504.0000000 pmf=0.00002 MHz
2MdZ=101N=57L=35316483797354283008.0000000 pmf=0.00001 MHz
2NoZ=102N=17L=32438176.2345763 pmf=9241964.03127 MHz
2NoZ=102N=18L=64876352.4691526 pmf=4620982.01564 MHz
2NoZ=102N=19L=129752704.9383051 pmf=2310491.00782 MHz
2NoZ=102N=20L=259505409.8766102 pmf=1155245.50391 MHz
2NoZ=102N=21L=519010819.7532205 pmf=577622.75195 MHz
2NoZ=102N=22L=1038021639.5064410 pmf=288811.37598 MHz
2NoZ=102N=23L=2076043279.0128820 pmf=144405.68799 MHz
2NoZ=102N=24L=4152086558.0257640 pmf=72202.84399 MHz
2NoZ=102N=25L=8304173116.0515280 pmf=36101.42200 MHz
2NoZ=102N=26L=16608346232.1030560 pmf=18050.71100 MHz
2NoZ=102N=27L=33216692464.2061119 pmf=9025.35550 MHz
2NoZ=102N=28L=66433384928.4122238 pmf=4512.67775 MHz
2NoZ=102N=29L=132866769856.8244476 pmf=2256.33887 MHz
2NoZ=102N=30L=265733539713.6488953 pmf=1128.16944 MHz
2NoZ=102N=31L=531467079427.2977905 pmf=564.08472 MHz
2NoZ=102N=32L=1062934158854.5955811 pmf=282.04236 MHz
2NoZ=102N=33L=2125868317709.1911621 pmf=141.02118 MHz
2NoZ=102N=34L=4251736635418.3823242 pmf=70.51059 MHz
2NoZ=102N=35L=8503473270836.7646484 pmf=35.25529 MHz
2NoZ=102N=36L=17006946541673.5292969 pmf=17.62765 MHz
2NoZ=102N=37L=34013893083347.0585938 pmf=8.81382 MHz
2NoZ=102N=38L=68027786166694.1171875 pmf=4.40691 MHz
2NoZ=102N=39L=136055572333388.2343750 pmf=2.20346 MHz
2NoZ=102N=40L=272111144666776.4687500 pmf=1.10173 MHz
2NoZ=102N=41L=544222289333552.9375000 pmf=0.55086 MHz
2NoZ=102N=42L=1088444578667105.8750000 pmf=0.27543 MHz
2NoZ=102N=43L=2176889157334211.7500000 pmf=0.13772 MHz
2NoZ=102N=44L=4353778314668423.5000000 pmf=0.06886 MHz
2NoZ=102N=45L=8707556629336847.0000000 pmf=0.03443 MHz
2NoZ=102N=46L=17415113258673694.0000000 pmf=0.01721 MHz
2NoZ=102N=47L=34830226517347388.0000000 pmf=0.00861 MHz
2NoZ=102N=48L=69660453034694776.0000000 pmf=0.00430 MHz
2NoZ=102N=49L=139320906069389552.0000000 pmf=0.00215 MHz
2NoZ=102N=50L=278641812138779104.0000000 pmf=0.00108 MHz
2NoZ=102N=51L=557283624277558208.0000000 pmf=0.00054 MHz
2NoZ=102N=52L=1114567248555116416.0000000 pmf=0.00027 MHz
2NoZ=102N=53L=2229134497110232832.0000000 pmf=0.00013 MHz
2NoZ=102N=54L=4458268994220465664.0000000 pmf=0.00007 MHz
2NoZ=102N=55L=8916537988440931328.0000000 pmf=0.00003 MHz
2NoZ=102N=56L=17833075976881862656.0000000 pmf=0.00002 MHz
2NoZ=102N=57L=35666151953763725312.0000000 pmf=0.00001 MHz
2LrZ=103N=17L=32756197.5702094 pmf=9152236.22514 MHz
2LrZ=103N=18L=65512395.1404188 pmf=4576118.11257 MHz
2LrZ=103N=19L=131024790.2808375 pmf=2288059.05629 MHz
2LrZ=103N=20L=262049580.5616751 pmf=1144029.52814 MHz
2LrZ=103N=21L=524099161.1233501 pmf=572014.76407 MHz
2LrZ=103N=22L=1048198322.2467003 pmf=286007.38204 MHz
2LrZ=103N=23L=2096396644.4934006 pmf=143003.69102 MHz
2LrZ=103N=24L=4192793288.9868011 pmf=71501.84551 MHz
2LrZ=103N=25L=8385586577.9736023 pmf=35750.92275 MHz
2LrZ=103N=26L=16771173155.9472046 pmf=17875.46138 MHz
2LrZ=103N=27L=33542346311.8944092 pmf=8937.73069 MHz
2LrZ=103N=28L=67084692623.7888184 pmf=4468.86534 MHz
2LrZ=103N=29L=134169385247.5776367 pmf=2234.43267 MHz
2LrZ=103N=30L=268338770495.1552734 pmf=1117.21634 MHz
2LrZ=103N=31L=536677540990.3105469 pmf=558.60817 MHz
2LrZ=103N=32L=1073355081980.6210938 pmf=279.30408 MHz
2LrZ=103N=33L=2146710163961.2421875 pmf=139.65204 MHz
2LrZ=103N=34L=4293420327922.4843750 pmf=69.82602 MHz
2LrZ=103N=35L=8586840655844.9687500 pmf=34.91301 MHz
2LrZ=103N=36L=17173681311689.9375000 pmf=17.45651 MHz
2LrZ=103N=37L=34347362623379.8750000 pmf=8.72825 MHz
2LrZ=103N=38L=68694725246759.7500000 pmf=4.36413 MHz
2LrZ=103N=39L=137389450493519.5000000 pmf=2.18206 MHz
2LrZ=103N=40L=274778900987039.0000000 pmf=1.09103 MHz
2LrZ=103N=41L=549557801974078.0000000 pmf=0.54552 MHz
2LrZ=103N=42L=1099115603948156.0000000 pmf=0.27276 MHz
2LrZ=103N=43L=2198231207896312.0000000 pmf=0.13638 MHz
2LrZ=103N=44L=4396462415792624.0000000 pmf=0.06819 MHz
2LrZ=103N=45L=8792924831585248.0000000 pmf=0.03409 MHz
2LrZ=103N=46L=17585849663170496.0000000 pmf=0.01705 MHz
2LrZ=103N=47L=35171699326340992.0000000 pmf=0.00852 MHz
2LrZ=103N=48L=70343398652681984.0000000 pmf=0.00426 MHz
2LrZ=103N=49L=140686797305363968.0000000 pmf=0.00213 MHz
2LrZ=103N=50L=281373594610727936.0000000 pmf=0.00107 MHz
2LrZ=103N=51L=562747189221455872.0000000 pmf=0.00053 MHz
2LrZ=103N=52L=1125494378442911744.0000000 pmf=0.00027 MHz
2LrZ=103N=53L=2250988756885823488.0000000 pmf=0.00013 MHz
2LrZ=103N=54L=4501977513771646976.0000000 pmf=0.00007 MHz
2LrZ=103N=55L=9003955027543293952.0000000 pmf=0.00003 MHz
2LrZ=103N=56L=18007910055086587904.0000000 pmf=0.00002 MHz
2LrZ=103N=57L=36015820110173175808.0000000 pmf=0.00001 MHz
2RfZ=104N=17L=33074218.9058425 pmf=9064233.95375 MHz
2RfZ=104N=18L=66148437.8116850 pmf=4532116.97687 MHz
2RfZ=104N=19L=132296875.6233699 pmf=2266058.48844 MHz
2RfZ=104N=20L=264593751.2467399 pmf=1133029.24422 MHz
2RfZ=104N=21L=529187502.4934797 pmf=566514.62211 MHz
2RfZ=104N=22L=1058375004.9869595 pmf=283257.31105 MHz
2RfZ=104N=23L=2116750009.9739189 pmf=141628.65553 MHz
2RfZ=104N=24L=4233500019.9478378 pmf=70814.32776 MHz
2RfZ=104N=25L=8467000039.8956757 pmf=35407.16388 MHz
2RfZ=104N=26L=16934000079.7913513 pmf=17703.58194 MHz
2RfZ=104N=27L=33868000159.5827026 pmf=8851.79097 MHz
2RfZ=104N=28L=67736000319.1654053 pmf=4425.89549 MHz
2RfZ=104N=29L=135472000638.3308105 pmf=2212.94774 MHz
2RfZ=104N=30L=270944001276.6616211 pmf=1106.47387 MHz
2RfZ=104N=31L=541888002553.3232422 pmf=553.23694 MHz
2RfZ=104N=32L=1083776005106.6464844 pmf=276.61847 MHz
2RfZ=104N=33L=2167552010213.2929688 pmf=138.30923 MHz
2RfZ=104N=34L=4335104020426.5859375 pmf=69.15462 MHz
2RfZ=104N=35L=8670208040853.1718750 pmf=34.57731 MHz
2RfZ=104N=36L=17340416081706.3437500 pmf=17.28865 MHz
2RfZ=104N=37L=34680832163412.6875000 pmf=8.64433 MHz
2RfZ=104N=38L=69361664326825.3750000 pmf=4.32216 MHz
2RfZ=104N=39L=138723328653650.7500000 pmf=2.16108 MHz
2RfZ=104N=40L=277446657307301.5000000 pmf=1.08054 MHz
2RfZ=104N=41L=554893314614603.0000000 pmf=0.54027 MHz
2RfZ=104N=42L=1109786629229206.0000000 pmf=0.27014 MHz
2RfZ=104N=43L=2219573258458412.0000000 pmf=0.13507 MHz
2RfZ=104N=44L=4439146516916824.0000000 pmf=0.06753 MHz
2RfZ=104N=45L=8878293033833648.0000000 pmf=0.03377 MHz
2RfZ=104N=46L=17756586067667296.0000000 pmf=0.01688 MHz
2RfZ=104N=47L=35513172135334592.0000000 pmf=0.00844 MHz
2RfZ=104N=48L=71026344270669184.0000000 pmf=0.00422 MHz
2RfZ=104N=49L=142052688541338368.0000000 pmf=0.00211 MHz
2RfZ=104N=50L=284105377082676736.0000000 pmf=0.00106 MHz
2RfZ=104N=51L=568210754165353472.0000000 pmf=0.00053 MHz
2RfZ=104N=52L=1136421508330706944.0000000 pmf=0.00026 MHz
2RfZ=104N=53L=2272843016661413888.0000000 pmf=0.00013 MHz
2RfZ=104N=54L=4545686033322827776.0000000 pmf=0.00007 MHz
2RfZ=104N=55L=9091372066645655552.0000000 pmf=0.00003 MHz
2RfZ=104N=56L=18182744133291311104.0000000 pmf=0.00002 MHz
2RfZ=104N=57L=36365488266582622208.0000000 pmf=0.00001 MHz
2DbZ=105N=17L=33392240.2414756 pmf=8977907.91609 MHz
2DbZ=105N=18L=66784480.4829512 pmf=4488953.95805 MHz
2DbZ=105N=19L=133568960.9659023 pmf=2244476.97902 MHz
2DbZ=105N=20L=267137921.9318047 pmf=1122238.48951 MHz
2DbZ=105N=21L=534275843.8636094 pmf=561119.24476 MHz
2DbZ=105N=22L=1068551687.7272187 pmf=280559.62238 MHz
2DbZ=105N=23L=2137103375.4544375 pmf=140279.81119 MHz
2DbZ=105N=24L=4274206750.9088750 pmf=70139.90559 MHz
2DbZ=105N=25L=8548413501.8177500 pmf=35069.95280 MHz
2DbZ=105N=26L=17096827003.6355000 pmf=17534.97640 MHz
2DbZ=105N=27L=34193654007.2709999 pmf=8767.48820 MHz
2DbZ=105N=28L=68387308014.5419998 pmf=4383.74410 MHz
2DbZ=105N=29L=136774616029.0839996 pmf=2191.87205 MHz
2DbZ=105N=30L=273549232058.1679993 pmf=1095.93602 MHz
2DbZ=105N=31L=547098464116.3359985 pmf=547.96801 MHz
2DbZ=105N=32L=1094196928232.6719971 pmf=273.98401 MHz
2DbZ=105N=33L=2188393856465.3439941 pmf=136.99200 MHz
2DbZ=105N=34L=4376787712930.6879883 pmf=68.49600 MHz
2DbZ=105N=35L=8753575425861.3759766 pmf=34.24800 MHz
2DbZ=105N=36L=17507150851722.7519531 pmf=17.12400 MHz
2DbZ=105N=37L=35014301703445.5039062 pmf=8.56200 MHz
2DbZ=105N=38L=70028603406891.0078125 pmf=4.28100 MHz
2DbZ=105N=39L=140057206813782.0156250 pmf=2.14050 MHz
2DbZ=105N=40L=280114413627564.0312500 pmf=1.07025 MHz
2DbZ=105N=41L=560228827255128.0625000 pmf=0.53513 MHz
2DbZ=105N=42L=1120457654510256.1250000 pmf=0.26756 MHz
2DbZ=105N=43L=2240915309020512.2500000 pmf=0.13378 MHz
2DbZ=105N=44L=4481830618041024.5000000 pmf=0.06689 MHz
2DbZ=105N=45L=8963661236082049.0000000 pmf=0.03345 MHz
2DbZ=105N=46L=17927322472164098.0000000 pmf=0.01672 MHz
2DbZ=105N=47L=35854644944328196.0000000 pmf=0.00836 MHz
2DbZ=105N=48L=71709289888656392.0000000 pmf=0.00418 MHz
2DbZ=105N=49L=143418579777312784.0000000 pmf=0.00209 MHz
2DbZ=105N=50L=286837159554625568.0000000 pmf=0.00105 MHz
2DbZ=105N=51L=573674319109251136.0000000 pmf=0.00052 MHz
2DbZ=105N=52L=1147348638218502272.0000000 pmf=0.00026 MHz
2DbZ=105N=53L=2294697276437004544.0000000 pmf=0.00013 MHz
2DbZ=105N=54L=4589394552874009088.0000000 pmf=0.00007 MHz
2DbZ=105N=55L=9178789105748018176.0000000 pmf=0.00003 MHz
2DbZ=105N=56L=18357578211496036352.0000000 pmf=0.00002 MHz
2DbZ=105N=57L=36715156422992072704.0000000 pmf=0.00001 MHz
2SgZ=106N=17L=33710261.5771087 pmf=8893210.67160 MHz
2SgZ=106N=18L=67420523.1542174 pmf=4446605.33580 MHz
2SgZ=106N=19L=134841046.3084348 pmf=2223302.66790 MHz
2SgZ=106N=20L=269682092.6168695 pmf=1111651.33395 MHz
2SgZ=106N=21L=539364185.2337390 pmf=555825.66698 MHz
2SgZ=106N=22L=1078728370.4674780 pmf=277912.83349 MHz
2SgZ=106N=23L=2157456740.9349561 pmf=138956.41674 MHz
2SgZ=106N=24L=4314913481.8699121 pmf=69478.20837 MHz
2SgZ=106N=25L=8629826963.7398243 pmf=34739.10419 MHz
2SgZ=106N=26L=17259653927.4796486 pmf=17369.55209 MHz
2SgZ=106N=27L=34519307854.9592972 pmf=8684.77605 MHz
2SgZ=106N=28L=69038615709.9185944 pmf=4342.38802 MHz
2SgZ=106N=29L=138077231419.8371887 pmf=2171.19401 MHz
2SgZ=106N=30L=276154462839.6743774 pmf=1085.59701 MHz
2SgZ=106N=31L=552308925679.3487549 pmf=542.79850 MHz
2SgZ=106N=32L=1104617851358.6975098 pmf=271.39925 MHz
2SgZ=106N=33L=2209235702717.3950195 pmf=135.69963 MHz
2SgZ=106N=34L=4418471405434.7900391 pmf=67.84981 MHz
2SgZ=106N=35L=8836942810869.5800781 pmf=33.92491 MHz
2SgZ=106N=36L=17673885621739.1601562 pmf=16.96245 MHz
2SgZ=106N=37L=35347771243478.3203125 pmf=8.48123 MHz
2SgZ=106N=38L=70695542486956.6406250 pmf=4.24061 MHz
2SgZ=106N=39L=141391084973913.2812500 pmf=2.12031 MHz
2SgZ=106N=40L=282782169947826.5625000 pmf=1.06015 MHz
2SgZ=106N=41L=565564339895653.1250000 pmf=0.53008 MHz
2SgZ=106N=42L=1131128679791306.2500000 pmf=0.26504 MHz
2SgZ=106N=43L=2262257359582612.5000000 pmf=0.13252 MHz
2SgZ=106N=44L=4524514719165225.0000000 pmf=0.06626 MHz
2SgZ=106N=45L=9049029438330450.0000000 pmf=0.03313 MHz
2SgZ=106N=46L=18098058876660900.0000000 pmf=0.01656 MHz
2SgZ=106N=47L=36196117753321800.0000000 pmf=0.00828 MHz
2SgZ=106N=48L=72392235506643600.0000000 pmf=0.00414 MHz
2SgZ=106N=49L=144784471013287200.0000000 pmf=0.00207 MHz
2SgZ=106N=50L=289568942026574400.0000000 pmf=0.00104 MHz
2SgZ=106N=51L=579137884053148800.0000000 pmf=0.00052 MHz
2SgZ=106N=52L=1158275768106297600.0000000 pmf=0.00026 MHz
2SgZ=106N=53L=2316551536212595200.0000000 pmf=0.00013 MHz
2SgZ=106N=54L=4633103072425190400.0000000 pmf=0.00006 MHz
2SgZ=106N=55L=9266206144850380800.0000000 pmf=0.00003 MHz
2SgZ=106N=56L=18532412289700761600.0000000 pmf=0.00002 MHz
2SgZ=106N=57L=37064824579401523200.0000000 pmf=0.00001 MHz
2BhZ=107N=17L=34028282.9127418 pmf=8810096.55317 MHz
2BhZ=107N=18L=68056565.8254836 pmf=4405048.27659 MHz
2BhZ=107N=19L=136113131.6509672 pmf=2202524.13829 MHz
2BhZ=107N=20L=272226263.3019343 pmf=1101262.06915 MHz
2BhZ=107N=21L=544452526.6038686 pmf=550631.03457 MHz
2BhZ=107N=22L=1088905053.2077372 pmf=275315.51729 MHz
2BhZ=107N=23L=2177810106.4154744 pmf=137657.75864 MHz
2BhZ=107N=24L=4355620212.8309488 pmf=68828.87932 MHz
2BhZ=107N=25L=8711240425.6618977 pmf=34414.43966 MHz
2BhZ=107N=26L=17422480851.3237953 pmf=17207.21983 MHz
2BhZ=107N=27L=34844961702.6475906 pmf=8603.60992 MHz
2BhZ=107N=28L=69689923405.2951813 pmf=4301.80496 MHz
2BhZ=107N=29L=139379846810.5903625 pmf=2150.90248 MHz
2BhZ=107N=30L=278759693621.1807251 pmf=1075.45124 MHz
2BhZ=107N=31L=557519387242.3614502 pmf=537.72562 MHz
2BhZ=107N=32L=1115038774484.7229004 pmf=268.86281 MHz
2BhZ=107N=33L=2230077548969.4458008 pmf=134.43140 MHz
2BhZ=107N=34L=4460155097938.8916016 pmf=67.21570 MHz
2BhZ=107N=35L=8920310195877.7832031 pmf=33.60785 MHz
2BhZ=107N=36L=17840620391755.5664062 pmf=16.80393 MHz
2BhZ=107N=37L=35681240783511.1328125 pmf=8.40196 MHz
2BhZ=107N=38L=71362481567022.2656250 pmf=4.20098 MHz
2BhZ=107N=39L=142724963134044.5312500 pmf=2.10049 MHz
2BhZ=107N=40L=285449926268089.0625000 pmf=1.05025 MHz
2BhZ=107N=41L=570899852536178.1250000 pmf=0.52512 MHz
2BhZ=107N=42L=1141799705072356.2500000 pmf=0.26256 MHz
2BhZ=107N=43L=2283599410144712.5000000 pmf=0.13128 MHz
2BhZ=107N=44L=4567198820289425.0000000 pmf=0.06564 MHz
2BhZ=107N=45L=9134397640578850.0000000 pmf=0.03282 MHz
2BhZ=107N=46L=18268795281157700.0000000 pmf=0.01641 MHz
2BhZ=107N=47L=36537590562315400.0000000 pmf=0.00821 MHz
2BhZ=107N=48L=73075181124630800.0000000 pmf=0.00410 MHz
2BhZ=107N=49L=146150362249261600.0000000 pmf=0.00205 MHz
2BhZ=107N=50L=292300724498523200.0000000 pmf=0.00103 MHz
2BhZ=107N=51L=584601448997046400.0000000 pmf=0.00051 MHz
2BhZ=107N=52L=1169202897994092800.0000000 pmf=0.00026 MHz
2BhZ=107N=53L=2338405795988185600.0000000 pmf=0.00013 MHz
2BhZ=107N=54L=4676811591976371200.0000000 pmf=0.00006 MHz
2BhZ=107N=55L=9353623183952742400.0000000 pmf=0.00003 MHz
2BhZ=107N=56L=18707246367905484800.0000000 pmf=0.00002 MHz
2BhZ=107N=57L=37414492735810969600.0000000 pmf=0.00001 MHz
2HsZ=108N=17L=34346304.2483749 pmf=8728521.58509 MHz
2HsZ=108N=18L=68692608.4967498 pmf=4364260.79254 MHz
2HsZ=108N=19L=137385216.9934995 pmf=2182130.39627 MHz
2HsZ=108N=20L=274770433.9869991 pmf=1091065.19814 MHz
2HsZ=108N=21L=549540867.9739982 pmf=545532.59907 MHz
2HsZ=108N=22L=1099081735.9479964 pmf=272766.29953 MHz
2HsZ=108N=23L=2198163471.8959928 pmf=136383.14977 MHz
2HsZ=108N=24L=4396326943.7919855 pmf=68191.57488 MHz
2HsZ=108N=25L=8792653887.5839710 pmf=34095.78744 MHz
2HsZ=108N=26L=17585307775.1679420 pmf=17047.89372 MHz
2HsZ=108N=27L=35170615550.3358841 pmf=8523.94686 MHz
2HsZ=108N=28L=70341231100.6717682 pmf=4261.97343 MHz
2HsZ=108N=29L=140682462201.3435364 pmf=2130.98672 MHz
2HsZ=108N=30L=281364924402.6870728 pmf=1065.49336 MHz
2HsZ=108N=31L=562729848805.3741455 pmf=532.74668 MHz
2HsZ=108N=32L=1125459697610.7482910 pmf=266.37334 MHz
2HsZ=108N=33L=2250919395221.4965820 pmf=133.18667 MHz
2HsZ=108N=34L=4501838790442.9931641 pmf=66.59333 MHz
2HsZ=108N=35L=9003677580885.9863281 pmf=33.29667 MHz
2HsZ=108N=36L=18007355161771.9726562 pmf=16.64833 MHz
2HsZ=108N=37L=36014710323543.9453125 pmf=8.32417 MHz
2HsZ=108N=38L=72029420647087.8906250 pmf=4.16208 MHz
2HsZ=108N=39L=144058841294175.7812500 pmf=2.08104 MHz
2HsZ=108N=40L=288117682588351.5625000 pmf=1.04052 MHz
2HsZ=108N=41L=576235365176703.1250000 pmf=0.52026 MHz
2HsZ=108N=42L=1152470730353406.2500000 pmf=0.26013 MHz
2HsZ=108N=43L=2304941460706812.5000000 pmf=0.13007 MHz
2HsZ=108N=44L=4609882921413625.0000000 pmf=0.06503 MHz
2HsZ=108N=45L=9219765842827250.0000000 pmf=0.03252 MHz
2HsZ=108N=46L=18439531685654500.0000000 pmf=0.01626 MHz
2HsZ=108N=47L=36879063371309000.0000000 pmf=0.00813 MHz
2HsZ=108N=48L=73758126742618000.0000000 pmf=0.00406 MHz
2HsZ=108N=49L=147516253485236000.0000000 pmf=0.00203 MHz
2HsZ=108N=50L=295032506970472000.0000000 pmf=0.00102 MHz
2HsZ=108N=51L=590065013940944000.0000000 pmf=0.00051 MHz
2HsZ=108N=52L=1180130027881888000.0000000 pmf=0.00025 MHz
2HsZ=108N=53L=2360260055763776000.0000000 pmf=0.00013 MHz
2HsZ=108N=54L=4720520111527552000.0000000 pmf=0.00006 MHz
2HsZ=108N=55L=9441040223055104000.0000000 pmf=0.00003 MHz
2HsZ=108N=56L=18882080446110208000.0000000 pmf=0.00002 MHz
2HsZ=108N=57L=37764160892220416000.0000000 pmf=0.00001 MHz
2MtZ=109N=17L=34664325.5840080 pmf=8648443.40541 MHz
2MtZ=109N=18L=69328651.1680160 pmf=4324221.70271 MHz
2MtZ=109N=19L=138657302.3360319 pmf=2162110.85135 MHz
2MtZ=109N=20L=277314604.6720639 pmf=1081055.42568 MHz
2MtZ=109N=21L=554629209.3441278 pmf=540527.71284 MHz
2MtZ=109N=22L=1109258418.6882555 pmf=270263.85642 MHz
2MtZ=109N=23L=2218516837.3765111 pmf=135131.92821 MHz
2MtZ=109N=24L=4437033674.7530222 pmf=67565.96410 MHz
2MtZ=109N=25L=8874067349.5060444 pmf=33782.98205 MHz
2MtZ=109N=26L=17748134699.0120888 pmf=16891.49103 MHz
2MtZ=109N=27L=35496269398.0241776 pmf=8445.74551 MHz
2MtZ=109N=28L=70992538796.0483551 pmf=4222.87276 MHz
2MtZ=109N=29L=141985077592.0967102 pmf=2111.43638 MHz
2MtZ=109N=30L=283970155184.1934204 pmf=1055.71819 MHz
2MtZ=109N=31L=567940310368.3868408 pmf=527.85909 MHz
2MtZ=109N=32L=1135880620736.7736816 pmf=263.92955 MHz
2MtZ=109N=33L=2271761241473.5473633 pmf=131.96477 MHz
2MtZ=109N=34L=4543522482947.0947266 pmf=65.98239 MHz
2MtZ=109N=35L=9087044965894.1894531 pmf=32.99119 MHz
2MtZ=109N=36L=18174089931788.3789062 pmf=16.49560 MHz
2MtZ=109N=37L=36348179863576.7578125 pmf=8.24780 MHz
2MtZ=109N=38L=72696359727153.5156250 pmf=4.12390 MHz
2MtZ=109N=39L=145392719454307.0312500 pmf=2.06195 MHz
2MtZ=109N=40L=290785438908614.0625000 pmf=1.03097 MHz
2MtZ=109N=41L=581570877817228.1250000 pmf=0.51549 MHz
2MtZ=109N=42L=1163141755634456.2500000 pmf=0.25774 MHz
2MtZ=109N=43L=2326283511268912.5000000 pmf=0.12887 MHz
2MtZ=109N=44L=4652567022537825.0000000 pmf=0.06444 MHz
2MtZ=109N=45L=9305134045075650.0000000 pmf=0.03222 MHz
2MtZ=109N=46L=18610268090151300.0000000 pmf=0.01611 MHz
2MtZ=109N=47L=37220536180302600.0000000 pmf=0.00805 MHz
2MtZ=109N=48L=74441072360605200.0000000 pmf=0.00403 MHz
2MtZ=109N=49L=148882144721210400.0000000 pmf=0.00201 MHz
2MtZ=109N=50L=297764289442420800.0000000 pmf=0.00101 MHz
2MtZ=109N=51L=595528578884841600.0000000 pmf=0.00050 MHz
2MtZ=109N=52L=1191057157769683200.0000000 pmf=0.00025 MHz
2MtZ=109N=53L=2382114315539366400.0000000 pmf=0.00013 MHz
2MtZ=109N=54L=4764228631078732800.0000000 pmf=0.00006 MHz
2MtZ=109N=55L=9528457262157465600.0000000 pmf=0.00003 MHz
2MtZ=109N=56L=19056914524314931200.0000000 pmf=0.00002 MHz
2MtZ=109N=57L=38113829048629862400.0000000 pmf=0.00001 MHz
2DsZ=110N=17L=34982346.9196411 pmf=8569821.19263 MHz
2DsZ=110N=18L=69964693.8392822 pmf=4284910.59632 MHz
2DsZ=110N=19L=139929387.6785644 pmf=2142455.29816 MHz
2DsZ=110N=20L=279858775.3571287 pmf=1071227.64908 MHz
2DsZ=110N=21L=559717550.7142575 pmf=535613.82454 MHz
2DsZ=110N=22L=1119435101.4285150 pmf=267806.91227 MHz
2DsZ=110N=23L=2238870202.8570299 pmf=133903.45613 MHz
2DsZ=110N=24L=4477740405.7140598 pmf=66951.72807 MHz
2DsZ=110N=25L=8955480811.4281197 pmf=33475.86403 MHz
2DsZ=110N=26L=17910961622.8562393 pmf=16737.93202 MHz
2DsZ=110N=27L=35821923245.7124786 pmf=8368.96601 MHz
2DsZ=110N=28L=71643846491.4249573 pmf=4184.48300 MHz
2DsZ=110N=29L=143287692982.8499146 pmf=2092.24150 MHz
2DsZ=110N=30L=286575385965.6998291 pmf=1046.12075 MHz
2DsZ=110N=31L=573150771931.3996582 pmf=523.06038 MHz
2DsZ=110N=32L=1146301543862.7993164 pmf=261.53019 MHz
2DsZ=110N=33L=2292603087725.5986328 pmf=130.76509 MHz
2DsZ=110N=34L=4585206175451.1972656 pmf=65.38255 MHz
2DsZ=110N=35L=9170412350902.3945312 pmf=32.69127 MHz
2DsZ=110N=36L=18340824701804.7890625 pmf=16.34564 MHz
2DsZ=110N=37L=36681649403609.5781250 pmf=8.17282 MHz
2DsZ=110N=38L=73363298807219.1562500 pmf=4.08641 MHz
2DsZ=110N=39L=146726597614438.3125000 pmf=2.04320 MHz
2DsZ=110N=40L=293453195228876.6250000 pmf=1.02160 MHz
2DsZ=110N=41L=586906390457753.2500000 pmf=0.51080 MHz
2DsZ=110N=42L=1173812780915506.5000000 pmf=0.25540 MHz
2DsZ=110N=43L=2347625561831013.0000000 pmf=0.12770 MHz
2DsZ=110N=44L=4695251123662026.0000000 pmf=0.06385 MHz
2DsZ=110N=45L=9390502247324052.0000000 pmf=0.03193 MHz
2DsZ=110N=46L=18781004494648104.0000000 pmf=0.01596 MHz
2DsZ=110N=47L=37562008989296208.0000000 pmf=0.00798 MHz
2DsZ=110N=48L=75124017978592416.0000000 pmf=0.00399 MHz
2DsZ=110N=49L=150248035957184832.0000000 pmf=0.00200 MHz
2DsZ=110N=50L=300496071914369664.0000000 pmf=0.00100 MHz
2DsZ=110N=51L=600992143828739328.0000000 pmf=0.00050 MHz
2DsZ=110N=52L=1201984287657478656.0000000 pmf=0.00025 MHz
2DsZ=110N=53L=2403968575314957312.0000000 pmf=0.00012 MHz
2DsZ=110N=54L=4807937150629914624.0000000 pmf=0.00006 MHz
2DsZ=110N=55L=9615874301259829248.0000000 pmf=0.00003 MHz
2DsZ=110N=56L=19231748602519658496.0000000 pmf=0.00002 MHz
2DsZ=110N=57L=38463497205039316992.0000000 pmf=0.00001 MHz
2RgZ=111N=17L=35300368.2552742 pmf=8492615.59630 MHz
2RgZ=111N=18L=70600736.5105484 pmf=4246307.79815 MHz
2RgZ=111N=19L=141201473.0210968 pmf=2123153.89908 MHz
2RgZ=111N=20L=282402946.0421935 pmf=1061576.94954 MHz
2RgZ=111N=21L=564805892.0843871 pmf=530788.47477 MHz
2RgZ=111N=22L=1129611784.1687741 pmf=265394.23738 MHz
2RgZ=111N=23L=2259223568.3375483 pmf=132697.11869 MHz
2RgZ=111N=24L=4518447136.6750965 pmf=66348.55935 MHz
2RgZ=111N=25L=9036894273.3501930 pmf=33174.27967 MHz
2RgZ=111N=26L=18073788546.7003860 pmf=16587.13984 MHz
2RgZ=111N=27L=36147577093.4007721 pmf=8293.56992 MHz
2RgZ=111N=28L=72295154186.8015442 pmf=4146.78496 MHz
2RgZ=111N=29L=144590308373.6030884 pmf=2073.39248 MHz
2RgZ=111N=30L=289180616747.2061768 pmf=1036.69624 MHz
2RgZ=111N=31L=578361233494.4123535 pmf=518.34812 MHz
2RgZ=111N=32L=1156722466988.8247070 pmf=259.17406 MHz
2RgZ=111N=33L=2313444933977.6494141 pmf=129.58703 MHz
2RgZ=111N=34L=4626889867955.2988281 pmf=64.79351 MHz
2RgZ=111N=35L=9253779735910.5976562 pmf=32.39676 MHz
2RgZ=111N=36L=18507559471821.1953125 pmf=16.19838 MHz
2RgZ=111N=37L=37015118943642.3906250 pmf=8.09919 MHz
2RgZ=111N=38L=74030237887284.7812500 pmf=4.04959 MHz
2RgZ=111N=39L=148060475774569.5625000 pmf=2.02480 MHz
2RgZ=111N=40L=296120951549139.1250000 pmf=1.01240 MHz
2RgZ=111N=41L=592241903098278.2500000 pmf=0.50620 MHz
2RgZ=111N=42L=1184483806196556.5000000 pmf=0.25310 MHz
2RgZ=111N=43L=2368967612393113.0000000 pmf=0.12655 MHz
2RgZ=111N=44L=4737935224786226.0000000 pmf=0.06327 MHz
2RgZ=111N=45L=9475870449572452.0000000 pmf=0.03164 MHz
2RgZ=111N=46L=18951740899144904.0000000 pmf=0.01582 MHz
2RgZ=111N=47L=37903481798289808.0000000 pmf=0.00791 MHz
2RgZ=111N=48L=75806963596579616.0000000 pmf=0.00395 MHz
2RgZ=111N=49L=151613927193159232.0000000 pmf=0.00198 MHz
2RgZ=111N=50L=303227854386318464.0000000 pmf=0.00099 MHz
2RgZ=111N=51L=606455708772636928.0000000 pmf=0.00049 MHz
2RgZ=111N=52L=1212911417545273856.0000000 pmf=0.00025 MHz
2RgZ=111N=53L=2425822835090547712.0000000 pmf=0.00012 MHz
2RgZ=111N=54L=4851645670181095424.0000000 pmf=0.00006 MHz
2RgZ=111N=55L=9703291340362190848.0000000 pmf=0.00003 MHz
2RgZ=111N=56L=19406582680724381696.0000000 pmf=0.00002 MHz
2RgZ=111N=57L=38813165361448763392.0000000 pmf=0.00001 MHz
2CnZ=112N=17L=35618389.5909073 pmf=8416788.67134 MHz
2CnZ=112N=18L=71236779.1818146 pmf=4208394.33567 MHz
2CnZ=112N=19L=142473558.3636292 pmf=2104197.16783 MHz
2CnZ=112N=20L=284947116.7272583 pmf=1052098.58392 MHz
2CnZ=112N=21L=569894233.4545166 pmf=526049.29196 MHz
2CnZ=112N=22L=1139788466.9090333 pmf=263024.64598 MHz
2CnZ=112N=23L=2279576933.8180666 pmf=131512.32299 MHz
2CnZ=112N=24L=4559153867.6361332 pmf=65756.16149 MHz
2CnZ=112N=25L=9118307735.2722664 pmf=32878.08075 MHz
2CnZ=112N=26L=18236615470.5445328 pmf=16439.04037 MHz
2CnZ=112N=27L=36473230941.0890656 pmf=8219.52019 MHz
2CnZ=112N=28L=72946461882.1781311 pmf=4109.76009 MHz
2CnZ=112N=29L=145892923764.3562622 pmf=2054.88005 MHz
2CnZ=112N=30L=291785847528.7125244 pmf=1027.44002 MHz
2CnZ=112N=31L=583571695057.4250488 pmf=513.72001 MHz
2CnZ=112N=32L=1167143390114.8500977 pmf=256.86001 MHz
2CnZ=112N=33L=2334286780229.7001953 pmf=128.43000 MHz
2CnZ=112N=34L=4668573560459.4003906 pmf=64.21500 MHz
2CnZ=112N=35L=9337147120918.8007812 pmf=32.10750 MHz
2CnZ=112N=36L=18674294241837.6015625 pmf=16.05375 MHz
2CnZ=112N=37L=37348588483675.2031250 pmf=8.02688 MHz
2CnZ=112N=38L=74697176967350.4062500 pmf=4.01344 MHz
2CnZ=112N=39L=149394353934700.8125000 pmf=2.00672 MHz
2CnZ=112N=40L=298788707869401.6250000 pmf=1.00336 MHz
2CnZ=112N=41L=597577415738803.2500000 pmf=0.50168 MHz
2CnZ=112N=42L=1195154831477606.5000000 pmf=0.25084 MHz
2CnZ=112N=43L=2390309662955213.0000000 pmf=0.12542 MHz
2CnZ=112N=44L=4780619325910426.0000000 pmf=0.06271 MHz
2CnZ=112N=45L=9561238651820852.0000000 pmf=0.03135 MHz
2CnZ=112N=46L=19122477303641704.0000000 pmf=0.01568 MHz
2CnZ=112N=47L=38244954607283408.0000000 pmf=0.00784 MHz
2CnZ=112N=48L=76489909214566816.0000000 pmf=0.00392 MHz
2CnZ=112N=49L=152979818429133632.0000000 pmf=0.00196 MHz
2CnZ=112N=50L=305959636858267264.0000000 pmf=0.00098 MHz
2CnZ=112N=51L=611919273716534528.0000000 pmf=0.00049 MHz
2CnZ=112N=52L=1223838547433069056.0000000 pmf=0.00024 MHz
2CnZ=112N=53L=2447677094866138112.0000000 pmf=0.00012 MHz
2CnZ=112N=54L=4895354189732276224.0000000 pmf=0.00006 MHz
2CnZ=112N=55L=9790708379464552448.0000000 pmf=0.00003 MHz
2CnZ=112N=56L=19581416758929104896.0000000 pmf=0.00002 MHz
2CnZ=112N=57L=39162833517858209792.0000000 pmf=0.00001 MHz
2UutZ=113N=17L=35936410.9265404 pmf=8342303.81584 MHz
2UutZ=113N=18L=71872821.8530808 pmf=4171151.90792 MHz
2UutZ=113N=19L=143745643.7061616 pmf=2085575.95396 MHz
2UutZ=113N=20L=287491287.4123231 pmf=1042787.97698 MHz
2UutZ=113N=21L=574982574.8246462 pmf=521393.98849 MHz
2UutZ=113N=22L=1149965149.6492925 pmf=260696.99424 MHz
2UutZ=113N=23L=2299930299.2985849 pmf=130348.49712 MHz
2UutZ=113N=24L=4599860598.5971699 pmf=65174.24856 MHz
2UutZ=113N=25L=9199721197.1943398 pmf=32587.12428 MHz
2UutZ=113N=26L=18399442394.3886795 pmf=16293.56214 MHz
2UutZ=113N=27L=36798884788.7773590 pmf=8146.78107 MHz
2UutZ=113N=28L=73597769577.5547180 pmf=4073.39054 MHz
2UutZ=113N=29L=147195539155.1094360 pmf=2036.69527 MHz
2UutZ=113N=30L=294391078310.2188721 pmf=1018.34763 MHz
2UutZ=113N=31L=588782156620.4377441 pmf=509.17382 MHz
2UutZ=113N=32L=1177564313240.8754883 pmf=254.58691 MHz
2UutZ=113N=33L=2355128626481.7509766 pmf=127.29345 MHz
2UutZ=113N=34L=4710257252963.5019531 pmf=63.64673 MHz
2UutZ=113N=35L=9420514505927.0039062 pmf=31.82336 MHz
2UutZ=113N=36L=18841029011854.0078125 pmf=15.91168 MHz
2UutZ=113N=37L=37682058023708.0156250 pmf=7.95584 MHz
2UutZ=113N=38L=75364116047416.0312500 pmf=3.97792 MHz
2UutZ=113N=39L=150728232094832.0625000 pmf=1.98896 MHz
2UutZ=113N=40L=301456464189664.1250000 pmf=0.99448 MHz
2UutZ=113N=41L=602912928379328.2500000 pmf=0.49724 MHz
2UutZ=113N=42L=1205825856758656.5000000 pmf=0.24862 MHz
2UutZ=113N=43L=2411651713517313.0000000 pmf=0.12431 MHz
2UutZ=113N=44L=4823303427034626.0000000 pmf=0.06216 MHz
2UutZ=113N=45L=9646606854069252.0000000 pmf=0.03108 MHz
2UutZ=113N=46L=19293213708138504.0000000 pmf=0.01554 MHz
2UutZ=113N=47L=38586427416277008.0000000 pmf=0.00777 MHz
2UutZ=113N=48L=77172854832554016.0000000 pmf=0.00388 MHz
2UutZ=113N=49L=154345709665108032.0000000 pmf=0.00194 MHz
2UutZ=113N=50L=308691419330216064.0000000 pmf=0.00097 MHz
2UutZ=113N=51L=617382838660432128.0000000 pmf=0.00049 MHz
2UutZ=113N=52L=1234765677320864256.0000000 pmf=0.00024 MHz
2UutZ=113N=53L=2469531354641728512.0000000 pmf=0.00012 MHz
2UutZ=113N=54L=4939062709283457024.0000000 pmf=0.00006 MHz
2UutZ=113N=55L=9878125418566914048.0000000 pmf=0.00003 MHz
2UutZ=113N=56L=19756250837133828096.0000000 pmf=0.00002 MHz
2UutZ=113N=57L=39512501674267656192.0000000 pmf=0.00001 MHz
2FlZ=114N=17L=36254432.2621735 pmf=8269125.71219 MHz
2FlZ=114N=18L=72508864.5243470 pmf=4134562.85610 MHz
2FlZ=114N=19L=145017729.0486940 pmf=2067281.42805 MHz
2FlZ=114N=20L=290035458.0973880 pmf=1033640.71402 MHz
2FlZ=114N=21L=580070916.1947759 pmf=516820.35701 MHz
2FlZ=114N=22L=1160141832.3895519 pmf=258410.17851 MHz
2FlZ=114N=23L=2320283664.7791038 pmf=129205.08925 MHz
2FlZ=114N=24L=4640567329.5582075 pmf=64602.54463 MHz
2FlZ=114N=25L=9281134659.1164150 pmf=32301.27231 MHz
2FlZ=114N=26L=18562269318.2328300 pmf=16150.63616 MHz
2FlZ=114N=27L=37124538636.4656601 pmf=8075.31808 MHz
2FlZ=114N=28L=74249077272.9313202 pmf=4037.65904 MHz
2FlZ=114N=29L=148498154545.8626404 pmf=2018.82952 MHz
2FlZ=114N=30L=296996309091.7252808 pmf=1009.41476 MHz
2FlZ=114N=31L=593992618183.4505615 pmf=504.70738 MHz
2FlZ=114N=32L=1187985236366.9011230 pmf=252.35369 MHz
2FlZ=114N=33L=2375970472733.8022461 pmf=126.17684 MHz
2FlZ=114N=34L=4751940945467.6044922 pmf=63.08842 MHz
2FlZ=114N=35L=9503881890935.2089844 pmf=31.54421 MHz
2FlZ=114N=36L=19007763781870.4179688 pmf=15.77211 MHz
2FlZ=114N=37L=38015527563740.8359375 pmf=7.88605 MHz
2FlZ=114N=38L=76031055127481.6718750 pmf=3.94303 MHz
2FlZ=114N=39L=152062110254963.3437500 pmf=1.97151 MHz
2FlZ=114N=40L=304124220509926.6875000 pmf=0.98576 MHz
2FlZ=114N=41L=608248441019853.3750000 pmf=0.49288 MHz
2FlZ=114N=42L=1216496882039706.7500000 pmf=0.24644 MHz
2FlZ=114N=43L=2432993764079413.5000000 pmf=0.12322 MHz
2FlZ=114N=44L=4865987528158827.0000000 pmf=0.06161 MHz
2FlZ=114N=45L=9731975056317654.0000000 pmf=0.03080 MHz
2FlZ=114N=46L=19463950112635308.0000000 pmf=0.01540 MHz
2FlZ=114N=47L=38927900225270616.0000000 pmf=0.00770 MHz
2FlZ=114N=48L=77855800450541232.0000000 pmf=0.00385 MHz
2FlZ=114N=49L=155711600901082464.0000000 pmf=0.00193 MHz
2FlZ=114N=50L=311423201802164928.0000000 pmf=0.00096 MHz
2FlZ=114N=51L=622846403604329856.0000000 pmf=0.00048 MHz
2FlZ=114N=52L=1245692807208659712.0000000 pmf=0.00024 MHz
2FlZ=114N=53L=2491385614417319424.0000000 pmf=0.00012 MHz
2FlZ=114N=54L=4982771228834638848.0000000 pmf=0.00006 MHz
2FlZ=114N=55L=9965542457669277696.0000000 pmf=0.00003 MHz
2FlZ=114N=56L=19931084915338555392.0000000 pmf=0.00002 MHz
2FlZ=114N=57L=39862169830677110784.0000000 pmf=0.00001 MHz
2UupZ=115N=17L=36572453.5978066 pmf=8197220.27121 MHz
2UupZ=115N=18L=73144907.1956132 pmf=4098610.13561 MHz
2UupZ=115N=19L=146289814.3912264 pmf=2049305.06780 MHz
2UupZ=115N=20L=292579628.7824528 pmf=1024652.53390 MHz
2UupZ=115N=21L=585159257.5649055 pmf=512326.26695 MHz
2UupZ=115N=22L=1170318515.1298110 pmf=256163.13348 MHz
2UupZ=115N=23L=2340637030.2596221 pmf=128081.56674 MHz
2UupZ=115N=24L=4681274060.5192442 pmf=64040.78337 MHz
2UupZ=115N=25L=9362548121.0384884 pmf=32020.39168 MHz
2UupZ=115N=26L=18725096242.0769768 pmf=16010.19584 MHz
2UupZ=115N=27L=37450192484.1539536 pmf=8005.09792 MHz
2UupZ=115N=28L=74900384968.3079071 pmf=4002.54896 MHz
2UupZ=115N=29L=149800769936.6158142 pmf=2001.27448 MHz
2UupZ=115N=30L=299601539873.2316284 pmf=1000.63724 MHz
2UupZ=115N=31L=599203079746.4632568 pmf=500.31862 MHz
2UupZ=115N=32L=1198406159492.9265137 pmf=250.15931 MHz
2UupZ=115N=33L=2396812318985.8530273 pmf=125.07966 MHz
2UupZ=115N=34L=4793624637971.7060547 pmf=62.53983 MHz
2UupZ=115N=35L=9587249275943.4121094 pmf=31.26991 MHz
2UupZ=115N=36L=19174498551886.8242188 pmf=15.63496 MHz
2UupZ=115N=37L=38348997103773.6484375 pmf=7.81748 MHz
2UupZ=115N=38L=76697994207547.2968750 pmf=3.90874 MHz
2UupZ=115N=39L=153395988415094.5937500 pmf=1.95437 MHz
2UupZ=115N=40L=306791976830189.1875000 pmf=0.97718 MHz
2UupZ=115N=41L=613583953660378.3750000 pmf=0.48859 MHz
2UupZ=115N=42L=1227167907320756.7500000 pmf=0.24430 MHz
2UupZ=115N=43L=2454335814641513.5000000 pmf=0.12215 MHz
2UupZ=115N=44L=4908671629283027.0000000 pmf=0.06107 MHz
2UupZ=115N=45L=9817343258566054.0000000 pmf=0.03054 MHz
2UupZ=115N=46L=19634686517132108.0000000 pmf=0.01527 MHz
2UupZ=115N=47L=39269373034264216.0000000 pmf=0.00763 MHz
2UupZ=115N=48L=78538746068528432.0000000 pmf=0.00382 MHz
2UupZ=115N=49L=157077492137056864.0000000 pmf=0.00191 MHz
2UupZ=115N=50L=314154984274113728.0000000 pmf=0.00095 MHz
2UupZ=115N=51L=628309968548227456.0000000 pmf=0.00048 MHz
2UupZ=115N=52L=1256619937096454912.0000000 pmf=0.00024 MHz
2UupZ=115N=53L=2513239874192909824.0000000 pmf=0.00012 MHz
2UupZ=115N=54L=5026479748385819648.0000000 pmf=0.00006 MHz
2UupZ=115N=55L=10052959496771639296.0000000 pmf=0.00003 MHz
2UupZ=115N=56L=20105918993543278592.0000000 pmf=0.00001 MHz
2UupZ=115N=57L=40211837987086557184.0000000 pmf=0.00001 MHz
2LvZ=116N=17L=36890474.9334397 pmf=8126554.57922 MHz
2LvZ=116N=18L=73780949.8668794 pmf=4063277.28961 MHz
2LvZ=116N=19L=147561899.7337588 pmf=2031638.64481 MHz
2LvZ=116N=20L=295123799.4675176 pmf=1015819.32240 MHz
2LvZ=116N=21L=590247598.9350351 pmf=507909.66120 MHz
2LvZ=116N=22L=1180495197.8700702 pmf=253954.83060 MHz
2LvZ=116N=23L=2360990395.7401404 pmf=126977.41530 MHz
2LvZ=116N=24L=4721980791.4802809 pmf=63488.70765 MHz
2LvZ=116N=25L=9443961582.9605618 pmf=31744.35383 MHz
2LvZ=116N=26L=18887923165.9211235 pmf=15872.17691 MHz
2LvZ=116N=27L=37775846331.8422470 pmf=7936.08846 MHz
2LvZ=116N=28L=75551692663.6844940 pmf=3968.04423 MHz
2LvZ=116N=29L=151103385327.3689880 pmf=1984.02211 MHz
2LvZ=116N=30L=302206770654.7379761 pmf=992.01106 MHz
2LvZ=116N=31L=604413541309.4759521 pmf=496.00553 MHz
2LvZ=116N=32L=1208827082618.9519043 pmf=248.00276 MHz
2LvZ=116N=33L=2417654165237.9038086 pmf=124.00138 MHz
2LvZ=116N=34L=4835308330475.8076172 pmf=62.00069 MHz
2LvZ=116N=35L=9670616660951.6152344 pmf=31.00035 MHz
2LvZ=116N=36L=19341233321903.2304688 pmf=15.50017 MHz
2LvZ=116N=37L=38682466643806.4609375 pmf=7.75009 MHz
2LvZ=116N=38L=77364933287612.9218750 pmf=3.87504 MHz
2LvZ=116N=39L=154729866575225.8437500 pmf=1.93752 MHz
2LvZ=116N=40L=309459733150451.6875000 pmf=0.96876 MHz
2LvZ=116N=41L=618919466300903.3750000 pmf=0.48438 MHz
2LvZ=116N=42L=1237838932601806.7500000 pmf=0.24219 MHz
2LvZ=116N=43L=2475677865203613.5000000 pmf=0.12110 MHz
2LvZ=116N=44L=4951355730407227.0000000 pmf=0.06055 MHz
2LvZ=116N=45L=9902711460814454.0000000 pmf=0.03027 MHz
2LvZ=116N=46L=19805422921628908.0000000 pmf=0.01514 MHz
2LvZ=116N=47L=39610845843257816.0000000 pmf=0.00757 MHz
2LvZ=116N=48L=79221691686515632.0000000 pmf=0.00378 MHz
2LvZ=116N=49L=158443383373031264.0000000 pmf=0.00189 MHz
2LvZ=116N=50L=316886766746062528.0000000 pmf=0.00095 MHz
2LvZ=116N=51L=633773533492125056.0000000 pmf=0.00047 MHz
2LvZ=116N=52L=1267547066984250112.0000000 pmf=0.00024 MHz
2LvZ=116N=53L=2535094133968500224.0000000 pmf=0.00012 MHz
2LvZ=116N=54L=5070188267937000448.0000000 pmf=0.00006 MHz
2LvZ=116N=55L=10140376535874000896.0000000 pmf=0.00003 MHz
2LvZ=116N=56L=20280753071748001792.0000000 pmf=0.00001 MHz
2LvZ=116N=57L=40561506143496003584.0000000 pmf=0.00001 MHz
2UusZ=117N=17L=37208496.2690728 pmf=8057096.84778 MHz
2UusZ=117N=18L=74416992.5381456 pmf=4028548.42389 MHz
2UusZ=117N=19L=148833985.0762912 pmf=2014274.21194 MHz
2UusZ=117N=20L=297667970.1525823 pmf=1007137.10597 MHz
2UusZ=117N=21L=595335940.3051647 pmf=503568.55299 MHz
2UusZ=117N=22L=1190671880.6103294 pmf=251784.27649 MHz
2UusZ=117N=23L=2381343761.2206588 pmf=125892.13825 MHz
2UusZ=117N=24L=4762687522.4413176 pmf=62946.06912 MHz
2UusZ=117N=25L=9525375044.8826351 pmf=31473.03456 MHz
2UusZ=117N=26L=19050750089.7652702 pmf=15736.51728 MHz
2UusZ=117N=27L=38101500179.5305405 pmf=7868.25864 MHz
2UusZ=117N=28L=76203000359.0610809 pmf=3934.12932 MHz
2UusZ=117N=29L=152406000718.1221619 pmf=1967.06466 MHz
2UusZ=117N=30L=304812001436.2443237 pmf=983.53233 MHz
2UusZ=117N=31L=609624002872.4886475 pmf=491.76617 MHz
2UusZ=117N=32L=1219248005744.9772949 pmf=245.88308 MHz
2UusZ=117N=33L=2438496011489.9545898 pmf=122.94154 MHz
2UusZ=117N=34L=4876992022979.9091797 pmf=61.47077 MHz
2UusZ=117N=35L=9753984045959.8183594 pmf=30.73539 MHz
2UusZ=117N=36L=19507968091919.6367188 pmf=15.36769 MHz
2UusZ=117N=37L=39015936183839.2734375 pmf=7.68385 MHz
2UusZ=117N=38L=78031872367678.5468750 pmf=3.84192 MHz
2UusZ=117N=39L=156063744735357.0937500 pmf=1.92096 MHz
2UusZ=117N=40L=312127489470714.1875000 pmf=0.96048 MHz
2UusZ=117N=41L=624254978941428.3750000 pmf=0.48024 MHz
2UusZ=117N=42L=1248509957882856.7500000 pmf=0.24012 MHz
2UusZ=117N=43L=2497019915765713.5000000 pmf=0.12006 MHz
2UusZ=117N=44L=4994039831531427.0000000 pmf=0.06003 MHz
2UusZ=117N=45L=9988079663062854.0000000 pmf=0.03002 MHz
2UusZ=117N=46L=19976159326125708.0000000 pmf=0.01501 MHz
2UusZ=117N=47L=39952318652251416.0000000 pmf=0.00750 MHz
2UusZ=117N=48L=79904637304502832.0000000 pmf=0.00375 MHz
2UusZ=117N=49L=159809274609005664.0000000 pmf=0.00188 MHz
2UusZ=117N=50L=319618549218011328.0000000 pmf=0.00094 MHz
2UusZ=117N=51L=639237098436022656.0000000 pmf=0.00047 MHz
2UusZ=117N=52L=1278474196872045312.0000000 pmf=0.00023 MHz
2UusZ=117N=53L=2556948393744090624.0000000 pmf=0.00012 MHz
2UusZ=117N=54L=5113896787488181248.0000000 pmf=0.00006 MHz
2UusZ=117N=55L=10227793574976362496.0000000 pmf=0.00003 MHz
2UusZ=117N=56L=20455587149952724992.0000000 pmf=0.00001 MHz
2UusZ=117N=57L=40911174299905449984.0000000 pmf=0.00001 MHz
2UuoZ=118N=17L=37526517.6047059 pmf=7988816.36601 MHz
2UuoZ=118N=18L=75053035.2094118 pmf=3994408.18301 MHz
2UuoZ=118N=19L=150106070.4188236 pmf=1997204.09150 MHz
2UuoZ=118N=20L=300212140.8376471 pmf=998602.04575 MHz
2UuoZ=118N=21L=600424281.6752943 pmf=499301.02288 MHz
2UuoZ=118N=22L=1200848563.3505886 pmf=249650.51144 MHz
2UuoZ=118N=23L=2401697126.7011771 pmf=124825.25572 MHz
2UuoZ=118N=24L=4803394253.4023542 pmf=62412.62786 MHz
2UuoZ=118N=25L=9606788506.8047085 pmf=31206.31393 MHz
2UuoZ=118N=26L=19213577013.6094170 pmf=15603.15696 MHz
2UuoZ=118N=27L=38427154027.2188339 pmf=7801.57848 MHz
2UuoZ=118N=28L=76854308054.4376678 pmf=3900.78924 MHz
2UuoZ=118N=29L=153708616108.8753357 pmf=1950.39462 MHz
2UuoZ=118N=30L=307417232217.7506714 pmf=975.19731 MHz
2UuoZ=118N=31L=614834464435.5013428 pmf=487.59866 MHz
2UuoZ=118N=32L=1229668928871.0026855 pmf=243.79933 MHz
2UuoZ=118N=33L=2459337857742.0053711 pmf=121.89966 MHz
2UuoZ=118N=34L=4918675715484.0107422 pmf=60.94983 MHz
2UuoZ=118N=35L=9837351430968.0214844 pmf=30.47492 MHz
2UuoZ=118N=36L=19674702861936.0429688 pmf=15.23746 MHz
2UuoZ=118N=37L=39349405723872.0859375 pmf=7.61873 MHz
2UuoZ=118N=38L=78698811447744.1718750 pmf=3.80936 MHz
2UuoZ=118N=39L=157397622895488.3437500 pmf=1.90468 MHz
2UuoZ=118N=40L=314795245790976.6875000 pmf=0.95234 MHz
2UuoZ=118N=41L=629590491581953.3750000 pmf=0.47617 MHz
2UuoZ=118N=42L=1259180983163906.7500000 pmf=0.23809 MHz
2UuoZ=118N=43L=2518361966327813.5000000 pmf=0.11904 MHz
2UuoZ=118N=44L=5036723932655627.0000000 pmf=0.05952 MHz
2UuoZ=118N=45L=10073447865311254.0000000 pmf=0.02976 MHz
2UuoZ=118N=46L=20146895730622508.0000000 pmf=0.01488 MHz
2UuoZ=118N=47L=40293791461245016.0000000 pmf=0.00744 MHz
2UuoZ=118N=48L=80587582922490032.0000000 pmf=0.00372 MHz
2UuoZ=118N=49L=161175165844980064.0000000 pmf=0.00186 MHz
2UuoZ=118N=50L=322350331689960128.0000000 pmf=0.00093 MHz
2UuoZ=118N=51L=644700663379920256.0000000 pmf=0.00047 MHz
2UuoZ=118N=52L=1289401326759840512.0000000 pmf=0.00023 MHz
2UuoZ=118N=53L=2578802653519681024.0000000 pmf=0.00012 MHz
2UuoZ=118N=54L=5157605307039362048.0000000 pmf=0.00006 MHz
2UuoZ=118N=55L=10315210614078724096.0000000 pmf=0.00003 MHz
2UuoZ=118N=56L=20630421228157448192.0000000 pmf=0.00001 MHz
2UuoZ=118N=57L=41260842456314896384.0000000 pmf=0.00001 MHz
 
 
                                                            info@aladin24.de, www.torkado.de