Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and Basis and Harmonics in the first selected element Z (only one)
Calculate for selected elements
with potenz N(for Basis=2) = to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor                    N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 5 Basis-Harmonic-Search (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: MHz                     Length
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top              only best (yellow)

Are you sure for Z=1 ? If not, please select Z (only one) .

Results      with Ce, Basis B= 6/5, 5/4, 4/3, e/2, e^(1/e), 3/2, 1.61803, 5/3, 7/4, 2, 5/2, e, 3, 7/2, 9/2, 5, 7, 9, 11,
Berror L[%] ZN[1m=1m] Factor2[1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
6/5err=-1.47HZ=1(63.92)N=64L=0.0000003 m /1.0146697=2.7939677238464E-7 MHzf=1057485996.28981 MHzT=9.4563899995698E-16 s
e/2err=-0.642HZ=1(37.98)N=38L=0.0000003 m /1.0064111=2.7939677238464E-7 MHzf=1066163707.45819 MHzT=9.3794226252934E-16 s
3/2err=-1.35HZ=1(28.74)N=26L=0.0000001 m *3.0402011=2.7939677238464E-7 MHzf=3262132796.67928 MHzT=3.0654791276982E-16 s
3/2err=-1.35HZ=1(28.74)N=27L=0.0000001 m *2.0268008=2.7939677238464E-7 MHzf=2174755197.78619 MHzT=4.5982186915473E-16 s
5/3err=-0.243HZ=1(22.81)N=19L=0.0000000 m *7.0169569=2.7939677238464E-7 MHzf=7529187790.43677 MHzT=1.3281645083553E-16 s
5/3err=-1.82HZ=1(22.81)N=25L=0.0000009 m /3.0545250=2.7939677238464E-7 MHzf=351281785.55146 MHzT=2.8467174818932E-15 s
5/3err=-1.82HZ=1(22.81)N=26L=0.0000014 m /5.0908750=2.7939677238464E-7 MHzf=210769071.33096 MHzT=4.7445291364868E-15 s
5/2err=-0.623HZ=1(12.72)N=10L=0.0000000 m *12.0746616=2.7939677238464E-7 MHzf=12956099817.73498 MHzT=7.7183721495503E-17 s
5/2err=-1.1HZ=1(12.72)N=15L=0.0000023 m /8.0877008=2.7939677238464E-7 MHzf=132670462.13361 MHzT=7.5374728022953E-15 s
5/2err=-1.1HZ=1(12.72)N=16L=0.0000056 m /20.2192520=2.7939677238464E-7 MHzf=53068184.85344 MHzT=1.8843682005738E-14 s
eerr=-1.51HZ=1(11.65)N=9L=0.0000000 m *14.2110025=2.7939677238464E-7 MHz**f=15248391535.13316 MHzT=6.5580687490608E-17 s
3/2err=-1.35HZ=1(30.45)N=26L=0.0000001 m *6.0804023=5.5879354476929E-7 MHzf=3262132796.67928 MHzT=3.0654791276982E-16 s
3/2err=-1.35HZ=1(30.45)N=27L=0.0000001 m *4.0536015=5.5879354476929E-7 MHzf=2174755197.78619 MHzT=4.5982186915473E-16 s
1.61err=-0.98HZ=1(25.66)N=30L=0.0000045 m /8.0783778=5.5879354476929E-7 MHzf=66411786.72041 MHzT=1.5057568082154E-14 s
5/3err=-1.05HZ=1(24.17)N=21L=0.0000001 m *5.0522090=5.5879354476929E-7 MHzf=2710507604.55941 MHzT=3.6893458565395E-16 s
5/3err=-1.05HZ=1(24.17)N=22L=0.0000002 m *3.0313254=5.5879354476929E-7 MHzf=1626304562.73629 MHzT=6.1489097608967E-16 s
5/3err=-1.01HZ=1(24.17)N=28L=0.0000040 m /7.0706598=5.5879354476929E-7 MHzf=75876865.67921 MHzT=1.3179247601342E-14 s
7/4err=-0.564HZ=1(22.06)N=26L=0.0000051 m /9.0507427=5.5879354476929E-7 MHzf=59276848.52528 MHzT=1.6869992667938E-14 s
5/2err=-1.1HZ=1(13.48)N=15L=0.0000023 m /4.0438504=5.5879354476929E-7 MHzf=132670462.13361 MHzT=7.5374728022953E-15 s
5/2err=-1.1HZ=1(13.48)N=16L=0.0000056 m /10.1096260=5.5879354476929E-7 MHzf=53068184.85344 MHzT=1.8843682005738E-14 s
eerr=-1.39HZ=1(12.35)N=15L=0.0000079 m /14.1942411=5.5879354476929E-7 MHz**f=37796983.70838 MHzT=2.6457137630757E-14 s
1.61err=-0.98HZ=1(27.10)N=30L=0.0000045 m /4.0391889=1.1175870895386E-6 MHzf=66411786.72041 MHzT=1.5057568082154E-14 s
5/3err=-1.05HZ=1(25.53)N=22L=0.0000002 m *6.0626508=1.1175870895386E-6 MHzf=1626304562.73629 MHzT=6.1489097608967E-16 s
7/4err=-0.977HZ=1(23.30)N=19L=0.0000001 m *11.1073925=1.1175870895386E-6 MHzf=2979555277.40835 MHzT=3.3562055639049E-16 s
5/2err=-1.69HZ=1(14.23)N=11L=0.0000001 m *19.3194585=1.1175870895386E-6 MHzf=5182439927.09399 MHzT=1.9295930373876E-16 s
5/2err=-1.1HZ=1(14.23)N=15L=0.0000023 m /2.0219252=1.1175870895386E-6 MHzf=132670462.13361 MHzT=7.5374728022953E-15 s
5/2err=-1.1HZ=1(14.23)N=16L=0.0000056 m /5.0548130=1.1175870895386E-6 MHzf=53068184.85344 MHzT=1.8843682005738E-14 s
eerr=-1.39HZ=1(13.04)N=15L=0.0000079 m /7.0971206=1.1175870895386E-6 MHz**f=37796983.70838 MHzT=2.6457137630757E-14 s
eerr=-1.54HZ=1(13.04)N=16L=0.0000216 m /19.2919739=1.1175870895386E-6 MHz**f=13904733.24460 MHzT=7.1917956454727E-14 s
1.61err=-0.98HZ=1(28.54)N=30L=0.0000045 m /2.0195944=2.2351741790771E-6 MHzf=66411786.72041 MHzT=1.5057568082154E-14 s
7/4err=-1.06HZ=1(24.54)N=29L=0.0000271 m /12.1265810=2.2351741790771E-6 MHzf=11060403.22338 MHzT=9.0412616954728E-14 s
5/2err=-1.1HZ=1(14.99)N=15L=0.0000023 m /1.0109626=2.2351741790771E-6 MHzf=132670462.13361 MHzT=7.5374728022953E-15 s
6/5err=-1.31HZ=1(79.13)N=83L=0.0000091 m /2.0260417=4.4703483581543E-6 MHzf=33100225.31530 MHzT=3.0211274711109E-14 s
4/3err=-0.967HZ=1(50.15)N=54L=0.0000135 m /3.0289823=4.4703483581543E-6 MHzf=22140253.80785 MHzT=4.5166600558363E-14 s
e/2err=-0.454HZ=1(47.01)N=47L=0.0000045 m *1.0045329=4.4703483581543E-6 MHzf=67366427.78225 MHzT=1.4844189204041E-14 s
e^(1err=-0.594HZ=1(39.22)N=43L=0.0000180 m /4.0237357=4.4703483581543E-6 MHzf=16666710.27063 MHzT=5.9999843026126E-14 s
3/2err=-0.024HZ=1(35.58)N=39L=0.0000179 m /4.0009587=4.4703483581543E-6 MHzf=16761592.14312 MHzT=5.9660203604848E-14 s
3/2err=-0.024HZ=1(35.58)N=40L=0.0000268 m /6.0014380=4.4703483581543E-6 MHzf=11174394.76208 MHzT=8.9490305407272E-14 s
1.61err=-0.98HZ=1(29.98)N=30L=0.0000045 m /1.0097972=4.4703483581543E-6 MHzf=66411786.72041 MHzT=1.5057568082154E-14 s
7/4err=-1.06HZ=1(25.78)N=29L=0.0000271 m /6.0632905=4.4703483581543E-6 MHzf=11060403.22338 MHzT=9.0412616954728E-14 s
eerr=-0.849HZ=1(14.43)N=17L=0.0000586 m /13.1102555=4.4703483581543E-6 MHz**f=5115265.49566 MHzT=1.9549327417079E-13 s
6/5err=-1.31HZ=1(82.93)N=83L=0.0000091 m /1.0130209=8.9406967163086E-6 MHzf=33100225.31530 MHzT=3.0211274711109E-14 s
4/3err=-0.967HZ=1(52.56)N=55L=0.0000181 m /2.0193216=8.9406967163086E-6 MHzf=16605190.35589 MHzT=6.0222134077803E-14 s
e/2err=-0.454HZ=1(49.27)N=47L=0.0000045 m *2.0090659=8.9406967163086E-6 MHzf=67366427.78225 MHzT=1.4844189204041E-14 s
e^(1err=-0.594HZ=1(41.10)N=43L=0.0000180 m /2.0118679=8.9406967163086E-6 MHzf=16666710.27063 MHzT=5.9999843026126E-14 s
3/2err=-0.024HZ=1(37.29)N=39L=0.0000179 m /2.0004793=8.9406967163086E-6 MHzf=16761592.14312 MHzT=5.9660203604848E-14 s
3/2err=-0.024HZ=1(37.29)N=40L=0.0000268 m /3.0007190=8.9406967163086E-6 MHzf=11174394.76208 MHzT=8.9490305407272E-14 s
7/4err=-1.02HZ=1(27.02)N=27L=0.0000089 m *1.0101776=8.9406967163086E-6 MHzf=33872484.87159 MHzT=2.9522487168891E-14 s
7/4err=-1.06HZ=1(27.02)N=29L=0.0000271 m /3.0316452=8.9406967163086E-6 MHzf=11060403.22338 MHzT=9.0412616954728E-14 s
5err=-1.93HZ=1(9.39)N=11L=0.0001185 m /13.2508890=8.9406967163086E-6 MHzf=2530488.24565 MHzT=3.9518065405698E-13 s
5/4err=-0.66HZ=1(70.86)N=74L=0.0000360 m /2.0131954=1.7881393432617E-5 MHzf=8327859.88093 MHzT=1.2007886951717E-13 s
4/3err=-0.967HZ=1(54.97)N=55L=0.0000181 m /1.0096608=1.7881393432617E-5 MHzf=16605190.35589 MHzT=6.0222134077803E-14 s
e^(1err=-0.594HZ=1(42.98)N=43L=0.0000180 m /1.0059339=1.7881393432617E-5 MHzf=16666710.27063 MHzT=5.9999843026126E-14 s
e^(1err=-1.11HZ=1(42.98)N=46L=0.0000542 m /3.0330076=1.7881393432617E-5 MHzf=5527717.65364 MHzT=1.8090649028391E-13 s
3/2err=-1.23HZ=1(39.00)N=35L=0.0000035 m *5.0612870=1.7881393432617E-5 MHzf=84855560.22455 MHzT=1.1784731576266E-14 s
3/2err=-0.024HZ=1(39.00)N=39L=0.0000179 m /1.0002397=1.7881393432617E-5 MHzf=16761592.14312 MHzT=5.9660203604848E-14 s
3/2err=-1.28HZ=1(39.00)N=43L=0.0000905 m /5.0637133=1.7881393432617E-5 MHzf=3310931.78136 MHzT=3.0202978074954E-13 s
7/4err=-1.02HZ=1(28.26)N=27L=0.0000089 m *2.0203551=1.7881393432617E-5 MHzf=33872484.87159 MHzT=2.9522487168891E-14 s
7/4err=-1.55HZ=1(28.26)N=32L=0.0001453 m /8.1238619=1.7881393432617E-5 MHzf=2063748.70640 MHzT=4.8455511899175E-13 s
5/4err=-0.66HZ=1(73.97)N=74L=0.0000360 m /1.0065977=3.5762786865234E-5 MHzf=8327859.88093 MHzT=1.2007886951717E-13 s
1.61err=-0.87HZ=1(34.30)N=32L=0.0000118 m *3.0260809=3.5762786865234E-5 MHzf=25367045.27359 MHzT=3.9421225026994E-14 s
5/3err=-0.573HZ=1(32.31)N=28L=0.0000040 m *9.0514891=3.5762786865234E-5 MHzf=75876865.67921 MHzT=1.3179247601342E-14 s
7/4err=-1.02HZ=1(29.50)N=26L=0.0000051 m *7.0712429=3.5762786865234E-5 MHzf=59276848.52528 MHzT=1.6869992667938E-14 s
7/4err=-1.02HZ=1(29.50)N=27L=0.0000089 m *4.0407102=3.5762786865234E-5 MHzf=33872484.87159 MHzT=2.9522487168891E-14 s
7/4err=-1.55HZ=1(29.50)N=32L=0.0001453 m /4.0619309=3.5762786865234E-5 MHzf=2063748.70640 MHzT=4.8455511899175E-13 s
7/4err=-1.55HZ=1(29.50)N=33L=0.0002542 m /7.1083791=3.5762786865234E-5 MHzf=1179284.97509 MHzT=8.4797145823556E-13 s
5/2err=-1.29HZ=1(18.01)N=18L=0.0000353 m *1.0128960=3.5762786865234E-5 MHzf=8490909.57655 MHzT=1.1777301253586E-13 s
eerr=-0.909HZ=1(16.51)N=19L=0.0004331 m /12.1090517=3.5762786865234E-5 MHz**f=692275.90469 MHzT=1.4445107698115E-12 s
7/2err=-1.78HZ=1(13.18)N=11L=0.0000023 m *15.2663964=3.5762786865234E-5 MHzf=127975219.80672 MHzT=7.8140127558309E-15 s
7err=-0.866HZ=1(8.48)N=10L=0.0006854 m /19.1644066=3.5762786865234E-5 MHzf=437415.30207 MHzT=2.2861568748488E-12 s
5/4err=-1.73HZ=1(77.08)N=77L=0.0000703 m *1.0172882=7.1525573730469E-5 MHzf=4263864.25904 MHzT=2.3452904202573E-13 s
e/2err=-1.56HZ=1(56.05)N=56L=0.0000704 m *1.0155558=7.1525573730469E-5 MHzf=4256602.95918 MHzT=2.3492912296237E-13 s
1.61err=-0.87HZ=1(35.74)N=32L=0.0000118 m *6.0521618=7.1525573730469E-5 MHzf=25367045.27359 MHzT=3.9421225026994E-14 s
5/3err=-1.51HZ=1(33.67)N=38L=0.0006534 m /9.1356082=7.1525573730469E-5 MHzf=458798.39145 MHzT=2.1796065954773E-12 s
7/4err=-1.02HZ=1(30.73)N=27L=0.0000089 m *8.0814205=7.1525573730469E-5 MHzf=33872484.87159 MHzT=2.9522487168891E-14 s
7/4err=-1.55HZ=1(30.73)N=32L=0.0001453 m /2.0309655=7.1525573730469E-5 MHzf=2063748.70640 MHzT=4.8455511899175E-13 s
5/2err=-1.29HZ=1(18.77)N=17L=0.0000141 m *5.0644801=7.1525573730469E-5 MHzf=21227273.94138 MHzT=4.7109205014345E-14 s
5/2err=-1.29HZ=1(18.77)N=18L=0.0000353 m *2.0257921=7.1525573730469E-5 MHzf=8490909.57655 MHzT=1.1777301253586E-13 s
5/2err=-1.49HZ=1(18.77)N=22L=0.0013792 m /19.2825813=7.1525573730469E-5 MHzf=217367.28516 MHzT=4.6005083021822E-12 s
eerr=-0.198HZ=1(17.20)N=15L=0.0000079 m *9.0177417=7.1525573730469E-5 MHz**f=37796983.70838 MHzT=2.6457137630757E-14 s
eerr=-0.909HZ=1(17.20)N=19L=0.0004331 m /6.0545258=7.1525573730469E-5 MHz**f=692275.90469 MHzT=1.4445107698115E-12 s
3err=-1.1HZ=1(15.66)N=18L=0.0009400 m /13.1421847=7.1525573730469E-5 MHzf=318927.36672 MHzT=3.1355101642362E-12 s
7/2err=-1.19HZ=1(13.73)N=16L=0.0012304 m /17.2017919=7.1525573730469E-5 MHzf=243660.79811 MHzT=4.1040660121016E-12 s
5err=-0.623HZ=1(10.69)N=9L=0.0000047 m *15.0933270=7.1525573730469E-5 MHzf=63262206.14128 MHzT=1.5807226162279E-14 s
5err=-0.623HZ=1(10.69)N=10L=0.0000237 m *3.0186654=7.1525573730469E-5 MHzf=12652441.22826 MHzT=7.9036130811396E-14 s
9err=-1.1HZ=1(7.83)N=9L=0.0009400 m /13.1421847=7.1525573730469E-5 MHzf=318927.36672 MHzT=3.1355101642362E-12 s
6/5err=-1.14HZ=1(98.14)N=102L=0.0002894 m /2.0227494=0.00014305114746094 MHzf=1036065.64982 MHzT=9.6518980256908E-13 s
5/4err=-1.73HZ=1(80.18)N=77L=0.0000703 m *2.0345764=0.00014305114746094 MHzf=4263864.25904 MHzT=2.3452904202573E-13 s
e/2err=-1.56HZ=1(58.31)N=56L=0.0000704 m *2.0311116=0.00014305114746094 MHzf=4256602.95918 MHzT=2.3492912296237E-13 s
5/3err=-1.36HZ=1(35.03)N=35L=0.0001411 m *1.0135351=0.00014305114746094 MHzf=2124066.62708 MHzT=4.7079502462365E-13 s
7/4err=-0.527HZ=1(31.97)N=30L=0.0000474 m *3.0158071=0.00014305114746094 MHzf=6320230.41336 MHzT=1.5822207967077E-13 s
7/4err=-1.55HZ=1(31.97)N=32L=0.0001453 m /1.0154827=0.00014305114746094 MHzf=2063748.70640 MHzT=4.8455511899175E-13 s
5/2err=-1.29HZ=1(19.53)N=17L=0.0000141 m *10.1289603=0.00014305114746094 MHzf=21227273.94138 MHzT=4.7109205014345E-14 s
5/2err=-1.29HZ=1(19.53)N=18L=0.0000353 m *4.0515841=0.00014305114746094 MHzf=8490909.57655 MHzT=1.1777301253586E-13 s
eerr=-0.198HZ=1(17.89)N=15L=0.0000079 m *18.0354834=0.00014305114746094 MHz**f=37796983.70838 MHzT=2.6457137630757E-14 s
eerr=-0.909HZ=1(17.89)N=19L=0.0004331 m /3.0272629=0.00014305114746094 MHz**f=692275.90469 MHzT=1.4445107698115E-12 s
9/2err=-1.86HZ=1(11.90)N=10L=0.0000083 m *17.3148956=0.00014305114746094 MHzf=36286847.05779 MHzT=2.7558194802857E-14 s
5err=-0.623HZ=1(11.12)N=10L=0.0000237 m *6.0373308=0.00014305114746094 MHzf=12652441.22826 MHzT=7.9036130811396E-14 s
11err=-0.85HZ=1(7.46)N=7L=0.0000473 m *3.0254935=0.00014305114746094 MHzf=6340530.20675 MHzT=1.5771551706112E-13 s
6/5err=-1.14HZ=1(101.94)N=102L=0.0002894 m /1.0113747=0.00028610229492188 MHzf=1036065.64982 MHzT=9.6518980256908E-13 s
1.61err=-1.61HZ=1(38.62)N=42L=0.0014535 m /5.0804933=0.00028610229492188 MHzf=206249.77408 MHzT=4.8484901593686E-12 s
5/3err=-1.36HZ=1(36.38)N=35L=0.0001411 m *2.0270701=0.00028610229492188 MHzf=2124066.62708 MHzT=4.7079502462365E-13 s
7/4err=-0.527HZ=1(33.21)N=30L=0.0000474 m *6.0316141=0.00028610229492188 MHzf=6320230.41336 MHzT=1.5822207967077E-13 s
5/2err=-1.29HZ=1(20.28)N=17L=0.0000141 m *20.2579205=0.00028610229492188 MHzf=21227273.94138 MHzT=4.7109205014345E-14 s
5/2err=-1.29HZ=1(20.28)N=18L=0.0000353 m *8.1031682=0.00028610229492188 MHzf=8490909.57655 MHzT=1.1777301253586E-13 s
5/2err=-0.431HZ=1(20.28)N=23L=0.0034480 m /12.0516133=0.00028610229492188 MHzf=86946.91406 MHzT=1.1501270755455E-11 s
eerr=-1.68HZ=1(18.59)N=21L=0.0031999 m /11.1843078=0.00028610229492188 MHz**f=93689.35564 MHzT=1.0673571113647E-11 s
7/2err=-0.344HZ=1(14.84)N=17L=0.0043063 m /15.0515679=0.00028610229492188 MHzf=69617.37089 MHzT=1.4364231042356E-11 s
5err=-0.623HZ=1(11.55)N=10L=0.0000237 m *12.0746616=0.00028610229492188 MHzf=12652441.22826 MHzT=7.9036130811396E-14 s
11err=-0.85HZ=1(7.75)N=7L=0.0000473 m *6.0509869=0.00028610229492188 MHzf=6340530.20675 MHzT=1.5771551706112E-13 s
4/3err=-0.395HZ=1(67.01)N=67L=0.0005700 m *1.0039444=0.00057220458984375 MHzf=525991.85514 MHzT=1.9011701231204E-12 s
e^(1err=-1.11HZ=1(52.40)N=48L=0.0001132 m *5.0552247=0.00057220458984375 MHzf=2648560.08226 MHzT=3.7756364550586E-13 s
3/2err=-1.39HZ=1(47.55)N=51L=0.0023206 m /4.0555448=0.00057220458984375 MHzf=129187.40071 MHzT=7.7406929355381E-12 s
3/2err=-1.39HZ=1(47.55)N=52L=0.0034809 m /6.0833172=0.00057220458984375 MHzf=86124.93380 MHzT=1.1611039403307E-11 s
1.61err=-0.915HZ=1(40.06)N=36L=0.0000810 m *7.0639881=0.00057220458984375 MHzf=3701002.02747 MHzT=2.7019709596949E-13 s
5/3err=-1.36HZ=1(37.74)N=35L=0.0001411 m *4.0541403=0.00057220458984375 MHzf=2124066.62708 MHzT=4.7079502462365E-13 s
7/4err=-0.527HZ=1(34.45)N=30L=0.0000474 m *12.0632283=0.00057220458984375 MHzf=6320230.41336 MHzT=1.5822207967077E-13 s
5/2err=-1.29HZ=1(21.04)N=18L=0.0000353 m *16.2063364=0.00057220458984375 MHzf=8490909.57655 MHzT=1.1777301253586E-13 s
5/2err=-0.431HZ=1(21.04)N=23L=0.0034480 m /6.0258067=0.00057220458984375 MHzf=86946.91406 MHzT=1.1501270755455E-11 s
5/2err=-0.431HZ=1(21.04)N=24L=0.0086200 m /15.0645167=0.00057220458984375 MHzf=34778.76563 MHzT=2.8753176888639E-11 s
eerr=-1.35HZ=1(19.28)N=22L=0.0086981 m /15.2010503=0.00057220458984375 MHz**f=34466.38780 MHzT=2.9013774402991E-11 s
11err=-0.85HZ=1(8.04)N=7L=0.0000473 m *12.1019738=0.00057220458984375 MHzf=6340530.20675 MHzT=1.5771551706112E-13 s
4/3err=-0.395HZ=1(69.42)N=67L=0.0005700 m *2.0078888=0.0011444091796875 MHzf=525991.85514 MHzT=1.9011701231204E-12 s
3/2err=-1.39HZ=1(49.26)N=51L=0.0023206 m /2.0277724=0.0011444091796875 MHzf=129187.40071 MHzT=7.7406929355381E-12 s
3/2err=-1.39HZ=1(49.26)N=52L=0.0034809 m /3.0416586=0.0011444091796875 MHzf=86124.93380 MHzT=1.1611039403307E-11 s
5/3err=-1.36HZ=1(39.10)N=35L=0.0001411 m *8.1082805=0.0011444091796875 MHzf=2124066.62708 MHzT=4.7079502462365E-13 s
7/4err=-1.51HZ=1(35.69)N=40L=0.0127782 m /11.1657255=0.0011444091796875 MHzf=23461.31900 MHzT=4.2623349525738E-11 s
5/2err=-0.431HZ=1(21.80)N=23L=0.0034480 m /3.0129033=0.0011444091796875 MHzf=86946.91406 MHzT=1.1501270755455E-11 s
7/2err=-1.31HZ=1(15.94)N=18L=0.0150720 m /13.1701220=0.0011444091796875 MHzf=19890.67740 MHzT=5.0274808648244E-11 s
4/3err=-0.395HZ=1(71.83)N=68L=0.0007599 m *3.0118331=0.002288818359375 MHzf=394493.89136 MHzT=2.5348934974932E-12 s
3/2err=-1.39HZ=1(50.97)N=51L=0.0023206 m /1.0138862=0.002288818359375 MHzf=129187.40071 MHzT=7.7406929355381E-12 s
1.61err=-0.614HZ=1(42.94)N=47L=0.0161200 m /7.0429417=0.002288818359375 MHzf=18597.53053 MHzT=5.3770579837994E-11 s
5/3err=-1.99HZ=1(40.45)N=44L=0.0140053 m /6.1189934=0.002288818359375 MHzf=21405.69775 MHzT=4.6716533682099E-11 s
7/4err=-0.0385HZ=1(36.93)N=33L=0.0002542 m *9.0034590=0.002288818359375 MHzf=1179284.97509 MHzT=8.4797145823556E-13 s
3err=-0.807HZ=1(18.81)N=21L=0.0253801 m /11.0887183=0.002288818359375 MHzf=11812.12469 MHzT=8.4658774434377E-11 s
9/2err=-1.35HZ=1(13.74)N=13L=0.0007529 m *3.0402011=0.002288818359375 MHzf=398209.56991 MHzT=2.5112405014103E-12 s
5err=-1.69HZ=1(12.84)N=11L=0.0001185 m *19.3194585=0.002288818359375 MHzf=2530488.24565 MHzT=3.9518065405698E-13 s
6/5err=-0.974HZ=1(117.15)N=121L=0.0092444 m /2.0194624=0.00457763671875 MHzf=32429.74996 MHzT=3.083588375173E-11 s
e/2err=-0.721HZ=1(69.60)N=66L=0.0015150 m *3.0216134=0.00457763671875 MHzf=197887.46278 MHzT=5.0533772374167E-12 s
1.61err=-1.92HZ=1(44.38)N=41L=0.0008983 m *5.0956753=0.00457763671875 MHzf=333719.14463 MHzT=2.9965317126092E-12 s
5/3err=-0.0794HZ=1(41.81)N=38L=0.0006534 m *7.0055544=0.00457763671875 MHzf=458798.39145 MHzT=2.1796065954773E-12 s
5/3err=-1.99HZ=1(41.81)N=44L=0.0140053 m /3.0594967=0.00457763671875 MHzf=21405.69775 MHzT=4.6716533682099E-11 s
5/3err=-1.99HZ=1(41.81)N=45L=0.0233421 m /5.0991612=0.00457763671875 MHzf=12843.41865 MHzT=7.7860889470134E-11 s
eerr=-0.287HZ=1(21.36)N=24L=0.0642708 m /14.0401767=0.00457763671875 MHz**f=4664.51835 MHzT=2.1438440670541E-10 s
7/2err=-0.169HZ=1(17.05)N=15L=0.0003515 m *13.0218992=0.00457763671875 MHzf=852812.79338 MHzT=1.1725902891719E-12 s
9/2err=-1.35HZ=1(14.20)N=13L=0.0007529 m *6.0804023=0.00457763671875 MHzf=398209.56991 MHzT=2.5112405014103E-12 s
5err=-1.1HZ=1(13.27)N=15L=0.0740451 m /16.1754016=0.00457763671875 MHzf=4048.78119 MHzT=2.4698790878561E-10 s
6/5err=-0.974HZ=1(120.95)N=121L=0.0092444 m /1.0097312=0.0091552734375 MHzf=32429.74996 MHzT=3.083588375173E-11 s
5/4err=-1.65HZ=1(98.82)N=102L=0.0186109 m /2.0328079=0.0091552734375 MHzf=16108.42373 MHzT=6.2079320526182E-11 s
5/3err=-0.88HZ=1(43.17)N=40L=0.0018151 m *5.0439991=0.0091552734375 MHzf=165167.42092 MHzT=6.0544627652097E-12 s
5/3err=-0.88HZ=1(43.17)N=41L=0.0030251 m *3.0263995=0.0091552734375 MHzf=99100.45255 MHzT=1.0090771275346E-11 s
5/3err=-1.18HZ=1(43.17)N=47L=0.0648392 m /7.0821683=0.0091552734375 MHzf=4623.63071 MHzT=2.1628024852798E-10 s
eerr=-0.287HZ=1(22.05)N=24L=0.0642708 m /7.0200883=0.0091552734375 MHz**f=4664.51835 MHzT=2.1438440670541E-10 s
eerr=-0.435HZ=1(22.05)N=25L=0.1747062 m /19.0825785=0.0091552734375 MHz**f=1715.98041 MHzT=5.8275723705227E-10 s
7/2err=-0.834HZ=1(17.60)N=20L=0.1846321 m /20.1667492=0.0091552734375 MHzf=1623.72877 MHzT=6.1586640594099E-10 s
9/2err=-1.35HZ=1(14.66)N=13L=0.0007529 m *12.1608046=0.0091552734375 MHzf=398209.56991 MHzT=2.5112405014103E-12 s
5err=-1.1HZ=1(13.70)N=15L=0.0740451 m /8.0877008=0.0091552734375 MHzf=4048.78119 MHzT=2.4698790878561E-10 s
5/4err=-1.65HZ=1(101.93)N=102L=0.0186109 m /1.0164039=0.018310546875 MHzf=16108.42373 MHzT=6.2079320526182E-11 s
4/3err=-1.77HZ=1(79.06)N=79L=0.0179931 m *1.0176415=0.018310546875 MHzf=16661.50317 MHzT=6.0018594365587E-11 s
1.61err=-0.569HZ=1(47.26)N=51L=0.1104882 m /6.0341301=0.018310546875 MHzf=2713.34314 MHzT=3.6854903699397E-10 s
5/3err=-0.88HZ=1(44.52)N=41L=0.0030251 m *6.0527990=0.018310546875 MHzf=99100.45255 MHzT=1.0090771275346E-11 s
7/2err=-0.834HZ=1(18.16)N=20L=0.1846321 m /10.0833746=0.018310546875 MHzf=1623.72877 MHzT=6.1586640594099E-10 s
5err=-1.1HZ=1(14.13)N=15L=0.0740451 m /4.0438504=0.018310546875 MHzf=4048.78119 MHzT=2.4698790878561E-10 s
5err=-1.1HZ=1(14.13)N=16L=0.3702256 m /20.2192520=0.018310546875 MHzf=809.75624 MHzT=1.2349395439281E-9 s
5/4err=-0.748HZ=1(105.03)N=105L=0.0363494 m *1.0074735=0.03662109375 MHzf=8247.51295 MHzT=1.212486729027E-10 s
4/3err=-1.77HZ=1(81.47)N=79L=0.0179931 m *2.0352829=0.03662109375 MHzf=16661.50317 MHzT=6.0018594365587E-11 s
e/2err=-1.22HZ=1(76.38)N=80L=0.1112001 m /3.0365044=0.03662109375 MHzf=2695.97259 MHzT=3.7092365204989E-10 s
1.61err=-0.569HZ=1(48.71)N=51L=0.1104882 m /3.0170650=0.03662109375 MHzf=2713.34314 MHzT=3.6854903699397E-10 s
7/4err=-0.307HZ=1(41.88)N=39L=0.0073018 m *5.0153481=0.03662109375 MHzf=41057.30825 MHzT=2.4356199728993E-11 s
7/4err=-0.223HZ=1(41.88)N=46L=0.3670258 m /10.0222506=0.03662109375 MHzf=816.81580 MHzT=1.2242662227426E-9 s
7/2err=-0.834HZ=1(18.71)N=20L=0.1846321 m /5.0416873=0.03662109375 MHzf=1623.72877 MHzT=6.1586640594099E-10 s
5err=-1.1HZ=1(14.56)N=15L=0.0740451 m /2.0219252=0.03662109375 MHzf=4048.78119 MHzT=2.4698790878561E-10 s
5err=-1.1HZ=1(14.56)N=16L=0.3702256 m /10.1096260=0.03662109375 MHzf=809.75624 MHzT=1.2349395439281E-9 s
5/4err=-0.748HZ=1(108.14)N=105L=0.0363494 m *2.0149469=0.0732421875 MHzf=8247.51295 MHzT=1.212486729027E-10 s
4/3err=-1.77HZ=1(83.88)N=80L=0.0239908 m *3.0529244=0.0732421875 MHzf=12496.12737 MHzT=8.0024792487429E-11 s
e/2err=-1.83HZ=1(78.64)N=75L=0.0239763 m *3.0547699=0.0732421875 MHzf=12503.68154 MHzT=7.9976445063174E-11 s
e^(1err=-1.16HZ=1(65.59)N=70L=0.3704308 m /5.0576156=0.0732421875 MHzf=809.30753 MHzT=1.2356242397318E-9 s
7/4err=-0.307HZ=1(43.12)N=39L=0.0073018 m *10.0306962=0.0732421875 MHzf=41057.30825 MHzT=2.4356199728993E-11 s
7/4err=-0.223HZ=1(43.12)N=46L=0.3670258 m /5.0111253=0.0732421875 MHzf=816.81580 MHzT=1.2242662227426E-9 s
7/2err=-0.0483HZ=1(19.26)N=17L=0.0043063 m *17.0081948=0.0732421875 MHzf=69617.37089 MHzT=1.4364231042356E-11 s
5err=-1.1HZ=1(14.99)N=15L=0.0740451 m /1.0109626=0.0732421875 MHzf=4048.78119 MHzT=2.4698790878561E-10 s
7err=-1.78HZ=1(12.40)N=11L=0.0047976 m *15.2663964=0.0732421875 MHzf=62487.90030 MHzT=1.6003098123942E-11 s
6/5err=-0.81HZ=1(136.15)N=140L=0.2953390 m /2.0161808=0.146484375 MHzf=1015.07919 MHzT=9.8514481215954E-10 s
3err=-1.86HZ=1(22.60)N=20L=0.0084600 m *17.3148956=0.146484375 MHzf=35436.37408 MHzT=2.8219591478126E-11 s
3err=-0.244HZ=1(22.60)N=25L=2.0557850 m /14.0341591=0.146484375 MHzf=145.82870 MHzT=6.8573607291845E-9 s
9err=-1.86HZ=1(11.30)N=10L=0.0084600 m *17.3148956=0.146484375 MHzf=35436.37408 MHzT=2.8219591478126E-11 s
6/5err=-0.81HZ=1(139.96)N=140L=0.2953390 m /1.0080904=0.29296875 MHzf=1015.07919 MHzT=9.8514481215954E-10 s
1.61err=-1.29HZ=1(53.03)N=53L=0.2892619 m *1.0128148=0.29296875 MHzf=1036.40486 MHzT=9.6487390537126E-10 s
3err=-0.244HZ=1(23.23)N=25L=2.0557850 m /7.0170796=0.29296875 MHzf=145.82870 MHzT=6.8573607291845E-9 s
9/2err=-1.15HZ=1(16.97)N=15L=0.0152452 m *19.2170739=0.29296875 MHzf=19664.67012 MHzT=5.0852620153559E-11 s
e/2err=-0.119HZ=1(85.42)N=89L=1.7598903 m /3.0035462=0.5859375 MHzf=170.34724 MHzT=5.8703622720169E-9 s
1.61err=-1.29HZ=1(54.47)N=53L=0.2892619 m *2.0256296=0.5859375 MHzf=1036.40486 MHzT=9.6487390537126E-10 s
5/3err=-0.409HZ=1(51.31)N=47L=0.0648392 m *9.0367804=0.5859375 MHzf=4623.63071 MHzT=2.1628024852798E-10 s
eerr=-1.3HZ=1(26.21)N=24L=0.0642708 m *9.1166944=0.5859375 MHz**f=4664.51835 MHzT=2.1438440670541E-10 s
eerr=-1.75HZ=1(26.21)N=29L=9.5386367 m /16.2792732=0.5859375 MHz**f=31.42928 MHzT=3.1817467061479E-8 s
7/2err=-0.977HZ=1(20.92)N=19L=0.0527520 m *11.1073925=0.5859375 MHzf=5683.05068 MHzT=1.7596183026886E-10 s
1.61err=-1.29HZ=1(55.91)N=53L=0.2892619 m *4.0512592=1.171875 MHzf=1036.40486 MHzT=9.6487390537126E-10 s
5/3err=-1.68HZ=1(52.67)N=57L=10.7232161 m /9.1504778=1.171875 MHzf=27.95733 MHzT=3.5768798828474E-8 s
eerr=-1.3HZ=1(26.90)N=24L=0.0642708 m *18.2333888=1.171875 MHz**f=4664.51835 MHzT=2.1438440670541E-10 s
eerr=-1.75HZ=1(26.90)N=29L=9.5386367 m /8.1396366=1.171875 MHz**f=31.42928 MHzT=3.1817467061479E-8 s
9/2err=-0.482HZ=1(17.89)N=16L=0.0686035 m *17.0818435=1.171875 MHzf=4369.92669 MHzT=2.2883679069102E-10 s
e^(1err=-1.06HZ=1(75.01)N=72L=0.7731133 m *3.0315738=2.34375 MHzf=387.77299 MHzT=2.5788283864021E-9 s
e^(1err=-0.546HZ=1(75.01)N=75L=2.3310263 m *1.0054584=2.34375 MHzf=128.60964 MHzT=7.7754668828948E-9 s
1.61err=-1.29HZ=1(57.35)N=53L=0.2892619 m *8.1025183=2.34375 MHzf=1036.40486 MHzT=9.6487390537126E-10 s
1.61err=-0.153HZ=1(57.35)N=54L=0.4680356 m *5.0076317=2.34375 MHzf=640.53343 MHzT=1.5611987737485E-9 s
5/3err=-1.19HZ=1(54.02)N=54L=2.3162147 m *1.0118881=2.34375 MHzf=129.43207 MHzT=7.7260605469597E-9 s
7/4err=-1.6HZ=1(49.31)N=45L=0.2097290 m *11.1751346=2.34375 MHzf=1429.42766 MHzT=6.9958069871003E-10 s
5/2err=-0.214HZ=1(30.12)N=33L=32.8826354 m /14.0299244=2.34375 MHzf=9.11704 MHzT=1.0968466525512E-7 s
eerr=-1.75HZ=1(27.60)N=29L=9.5386367 m /4.0698183=2.34375 MHz**f=31.42928 MHzT=3.1817467061479E-8 s
eerr=-0.572HZ=1(27.60)N=30L=25.9287027 m /11.0629131=2.34375 MHz**f=11.56219 MHzT=8.648884254081E-8 s
9/2err=-0.024HZ=1(18.35)N=20L=28.1317407 m /12.0028761=2.34375 MHzf=10.65673 MHzT=9.3837386482735E-8 s
6/5err=-0.646HZ=1(155.16)N=159L=9.4354899 m /2.0129045=4.6875 MHzf=31.77286 MHzT=3.147340639687E-8 s
e^(1err=-0.546HZ=1(76.90)N=75L=2.3310263 m *2.0109168=4.6875 MHzf=128.60964 MHzT=7.7754668828948E-9 s
5/3err=-1.19HZ=1(55.38)N=54L=2.3162147 m *2.0237761=4.6875 MHzf=129.43207 MHzT=7.7260605469597E-9 s
7/4err=-0.443HZ=1(50.55)N=55L=56.4987720 m /12.0530714=4.6875 MHzf=5.30618 MHzT=1.884596176755E-7 s
5/2err=-0.214HZ=1(30.87)N=33L=32.8826354 m /7.0149622=4.6875 MHzf=9.11704 MHzT=1.0968466525512E-7 s
eerr=-1.75HZ=1(28.29)N=29L=9.5386367 m /2.0349092=4.6875 MHz**f=31.42928 MHzT=3.1817467061479E-8 s
eerr=-0.241HZ=1(28.29)N=31L=70.4815214 m /15.0360579=4.6875 MHz**f=4.25349 MHzT=2.3510104904314E-7 s
9/2err=-1.23HZ=1(18.81)N=17L=0.3087159 m *15.1838609=4.6875 MHzf=971.09482 MHzT=1.0297655581096E-9 s
9/2err=-0.024HZ=1(18.81)N=20L=28.1317407 m /6.0014380=4.6875 MHzf=10.65673 MHzT=9.3837386482735E-8 s
7err=-1.19HZ=1(14.54)N=16L=80.6333997 m /17.2017919=4.6875 MHzf=3.71797 MHzT=2.6896407016909E-7 s
6/5err=-0.646HZ=1(158.96)N=159L=9.4354899 m /1.0064523=9.375 MHzf=31.77286 MHzT=3.147340639687E-8 s
5/4err=-0.226HZ=1(129.88)N=133L=18.7922188 m /2.0045033=9.375 MHzf=15.95301 MHzT=6.268409470181E-8 s
e^(1err=-0.546HZ=1(78.78)N=75L=2.3310263 m *4.0218336=9.375 MHzf=128.60964 MHzT=7.7754668828948E-9 s
5/3err=-1.19HZ=1(56.74)N=54L=2.3162147 m *4.0475523=9.375 MHzf=129.43207 MHzT=7.7260605469597E-9 s
7/4err=-0.443HZ=1(51.79)N=55L=56.4987720 m /6.0265357=9.375 MHzf=5.30618 MHzT=1.884596176755E-7 s
5/2err=-1.25HZ=1(31.63)N=29L=0.8417955 m *11.1369096=9.375 MHzf=356.13456 MHzT=2.8079274305311E-9 s
eerr=-1.75HZ=1(28.98)N=29L=9.5386367 m /1.0174546=9.375 MHz**f=31.42928 MHzT=3.1817467061479E-8 s
9/2err=-0.024HZ=1(19.27)N=20L=28.1317407 m /3.0007190=9.375 MHzf=10.65673 MHzT=9.3837386482735E-8 s
5err=-1.29HZ=1(18.01)N=18L=9.2556390 m *1.0128960=9.375 MHzf=32.39025 MHzT=3.0873488598201E-8 s
5/4err=-0.226HZ=1(132.99)N=133L=18.7922188 m /1.0022517=18.75 MHzf=15.95301 MHzT=6.268409470181E-8 s
4/3err=-0.756HZ=1(103.15)N=107L=56.6749503 m /3.0226640=18.75 MHzf=5.28968 MHzT=1.8904728519117E-7 s
e/2err=-0.949HZ=1(96.71)N=99L=37.8556292 m /2.0189669=18.75 MHzf=7.91936 MHzT=1.2627278690157E-7 s
1.61err=-0.471HZ=1(61.67)N=66L=150.7060154 m /8.0376542=18.75 MHzf=1.98925 MHzT=5.0270115665685E-7 s
5/3err=-1.19HZ=1(58.09)N=54L=2.3162147 m *8.0951045=18.75 MHzf=129.43207 MHzT=7.7260605469597E-9 s
7/4err=-1.64HZ=1(53.03)N=53L=18.4485786 m *1.0163385=18.75 MHzf=16.25017 MHzT=6.1537834343022E-8 s
7/4err=-0.443HZ=1(53.03)N=55L=56.4987720 m /3.0132678=18.75 MHzf=5.30618 MHzT=1.884596176755E-7 s
3err=-1.35HZ=1(27.01)N=27L=18.5020653 m *1.0134004=18.75 MHzf=16.20319 MHzT=6.1716246562661E-8 s
7/2err=-0.564HZ=1(23.69)N=26L=339.4028494 m /18.1014853=18.75 MHzf=0.88329 MHzT=1.1321260436336E-6 s
5err=-1.29HZ=1(18.44)N=17L=1.8511278 m *10.1289603=18.75 MHzf=161.95125 MHzT=6.1746977196403E-9 s
5err=-1.29HZ=1(18.44)N=18L=9.2556390 m *2.0257921=18.75 MHzf=32.39025 MHzT=3.0873488598201E-8 s
9err=-1.35HZ=1(13.51)N=13L=6.1673551 m *3.0402011=18.75 MHzf=48.60957 MHzT=2.0572082187554E-8 s
4/3err=-0.756HZ=1(105.56)N=108L=75.5666004 m /2.0151093=37.5 MHzf=3.96726 MHzT=2.520630469215E-7 s
e/2err=-0.949HZ=1(98.97)N=99L=37.8556292 m /1.0094834=37.5 MHzf=7.91936 MHzT=1.2627278690157E-7 s
1.61err=-0.471HZ=1(63.11)N=66L=150.7060154 m /4.0188271=37.5 MHzf=1.98925 MHzT=5.0270115665685E-7 s
7/4err=-1.64HZ=1(54.27)N=53L=18.4485786 m *2.0326769=37.5 MHzf=16.25017 MHzT=6.1537834343022E-8 s
7/4err=-0.933HZ=1(54.27)N=58L=302.7981063 m /8.0746162=37.5 MHzf=0.99007 MHzT=1.0100257634797E-6 s
5/2err=-1.83HZ=1(33.14)N=31L=5.2612217 m *7.1276221=37.5 MHzf=56.98153 MHzT=1.7549546440819E-8 s
3err=-1.35HZ=1(27.64)N=25L=2.0557850 m *18.2412069=37.5 MHzf=145.82870 MHzT=6.8573607291845E-9 s
3err=-1.35HZ=1(27.64)N=26L=6.1673551 m *6.0804023=37.5 MHzf=48.60957 MHzT=2.0572082187554E-8 s
3err=-1.35HZ=1(27.64)N=27L=18.5020653 m *2.0268008=37.5 MHzf=16.20319 MHzT=6.1716246562661E-8 s
7/2err=-0.564HZ=1(24.24)N=26L=339.4028494 m /9.0507427=37.5 MHzf=0.88329 MHzT=1.1321260436336E-6 s
9/2err=-1.28HZ=1(20.19)N=22L=569.6677501 m /15.1911400=37.5 MHzf=0.52626 MHzT=1.9002070762754E-6 s
5err=-1.29HZ=1(18.87)N=17L=1.8511278 m *20.2579205=37.5 MHzf=161.95125 MHzT=6.1746977196403E-9 s
5err=-1.29HZ=1(18.87)N=18L=9.2556390 m *4.0515841=37.5 MHzf=32.39025 MHzT=3.0873488598201E-8 s
7err=-0.344HZ=1(15.61)N=17L=564.4337980 m /15.0515679=37.5 MHzf=0.53114 MHzT=1.8827484911836E-6 s
9err=-1.35HZ=1(13.82)N=13L=6.1673551 m *6.0804023=37.5 MHzf=48.60957 MHzT=2.0572082187554E-8 s
4/3err=-0.756HZ=1(107.97)N=108L=75.5666004 m /1.0075547=75 MHzf=3.96726 MHzT=2.520630469215E-7 s
1.61err=-0.471HZ=1(64.55)N=66L=150.7060154 m /2.0094135=75 MHzf=1.98925 MHzT=5.0270115665685E-7 s
7/4err=-1.64HZ=1(55.51)N=52L=10.5420449 m *7.1143692=75 MHzf=28.43779 MHzT=3.5164476767441E-8 s
7/4err=-1.64HZ=1(55.51)N=53L=18.4485786 m *4.0653538=75 MHzf=16.25017 MHzT=6.1537834343022E-8 s
7/4err=-0.933HZ=1(55.51)N=58L=302.7981063 m /4.0373081=75 MHzf=0.99007 MHzT=1.0100257634797E-6 s
7/4err=-0.933HZ=1(55.51)N=59L=529.8966860 m /7.0652891=75 MHzf=0.56576 MHzT=1.7675450860894E-6 s
5/2err=-1.83HZ=1(33.90)N=31L=5.2612217 m *14.2552443=75 MHzf=56.98153 MHzT=1.7549546440819E-8 s
5/2err=-0.744HZ=1(33.90)N=37L=1284.4779454 m /17.1263726=75 MHzf=0.23340 MHzT=4.2845572365282E-6 s
3err=-1.35HZ=1(28.27)N=26L=6.1673551 m *12.1608046=75 MHzf=48.60957 MHzT=2.0572082187554E-8 s
3err=-1.35HZ=1(28.27)N=27L=18.5020653 m *4.0536015=75 MHzf=16.20319 MHzT=6.1716246562661E-8 s
5err=-1.29HZ=1(19.30)N=18L=9.2556390 m *8.1031682=75 MHzf=32.39025 MHzT=3.0873488598201E-8 s
9err=-1.35HZ=1(14.14)N=13L=6.1673551 m *12.1608046=75 MHzf=48.60957 MHzT=2.0572082187554E-8 s
6/5err=-0.482HZ=1(174.17)N=178L=301.4450296 m /2.0096335=150 MHzf=0.99452 MHzT=1.0055123855863E-6 s
1.61err=-0.471HZ=1(65.99)N=66L=150.7060154 m /1.0047068=150 MHzf=1.98925 MHzT=5.0270115665685E-7 s
5/3err=-0.717HZ=1(62.16)N=59L=29.7867114 m *5.0358026=150 MHzf=10.06464 MHzT=9.935777452346E-8 s
5/3err=-0.717HZ=1(62.16)N=60L=49.6445191 m *3.0214816=150 MHzf=6.03878 MHzT=1.6559629087237E-7 s
5/3err=-1.34HZ=1(62.16)N=66L=1064.0543355 m /7.0936956=150 MHzf=0.28175 MHzT=3.5493032165631E-6 s
7/4err=-1.64HZ=1(56.74)N=53L=18.4485786 m *8.1307077=150 MHzf=16.25017 MHzT=6.1537834343022E-8 s
7/4err=-0.933HZ=1(56.74)N=58L=302.7981063 m /2.0186540=150 MHzf=0.99007 MHzT=1.0100257634797E-6 s
2err=-0.406HZ=1(45.81)N=42**L=10.6710253 m *14.0567561=150 MHzf=28.09406 MHzT=3.5594708927101E-8 s
2err=-0.406HZ=1(45.81)N=43**L=21.3420506 m *7.0283781=150 MHzf=14.04703 MHzT=7.1189417854201E-8 s
2err=-1.18HZ=1(45.81)N=49**L=1365.8912360 m /9.1059416=150 MHzf=0.21948 MHzT=4.5561227426689E-6 s
2err=-1.18HZ=1(45.81)N=50**L=2731.7824719 m /18.2118831=150 MHzf=0.10974 MHzT=9.1122454853378E-6 s
3err=-1.35HZ=1(28.90)N=27L=18.5020653 m *8.1072031=150 MHzf=16.20319 MHzT=6.1716246562661E-8 s
9/2err=-0.53HZ=1(21.11)N=23L=2563.5048755 m /17.0900325=150 MHzf=0.11695 MHzT=8.5509318432393E-6 s
5err=-1.29HZ=1(19.73)N=18L=9.2556390 m *16.2063364=150 MHzf=32.39025 MHzT=3.0873488598201E-8 s
7err=-0.169HZ=1(16.32)N=15L=11.5190571 m *13.0218992=150 MHzf=26.02578 MHzT=3.8423438595584E-8 s
6/5err=-0.482HZ=1(177.97)N=178L=301.4450296 m /1.0048168=300 MHzf=0.99452 MHzT=1.0055123855863E-6 s
e^(1err=-1.03HZ=1(88.20)N=92L=1212.2812025 m /4.0409373=300 MHzf=0.24730 MHzT=4.0437348245409E-6 s
3/2err=-1.13HZ=1(80.03)N=80L=296.6518461 m *1.0112865=300 MHzf=1.01059 MHzT=9.8952404639062E-7 s
3/2err=-0.12HZ=1(80.03)N=84L=1501.7999710 m /5.0059999=300 MHzf=0.19962 MHzT=5.0094654848525E-6 s
5/3err=-0.717HZ=1(63.52)N=60L=49.6445191 m *6.0429632=300 MHzf=6.03878 MHzT=1.6559629087237E-7 s
7/4err=-1.14HZ=1(57.98)N=56L=98.8728510 m *3.0342000=300 MHzf=3.03210 MHzT=3.2980433093213E-7 s
7/4err=-0.933HZ=1(57.98)N=58L=302.7981063 m /1.0093270=300 MHzf=0.99007 MHzT=1.0100257634797E-6 s
5/2err=-1.38HZ=1(35.41)N=33L=32.8826354 m *9.1233563=300 MHzf=9.11704 MHzT=1.0968466525512E-7 s
3err=-1.35HZ=1(29.54)N=27L=18.5020653 m *16.2144061=300 MHzf=16.20319 MHzT=6.1716246562661E-8 s
5err=-1.49HZ=1(20.16)N=22L=5784.7743962 m /19.2825813=300 MHzf=0.05182 MHzT=1.9295930373876E-5 s
7err=-1.31HZ=1(16.68)N=18L=3951.0365858 m /13.1701220=300 MHzf=0.07588 MHzT=1.3179239438285E-5 s
e/2err=-0.148HZ=1(108.00)N=108L=599.1158989 m *1.0014757=600 MHzf=0.50039 MHzT=1.9984355273998E-6 s
e^(1err=-1.03HZ=1(90.09)N=92L=1212.2812025 m /2.0204687=600 MHzf=0.24730 MHzT=4.0437348245409E-6 s
3/2err=-1.13HZ=1(81.74)N=79L=197.7678974 m *3.0338594=600 MHzf=1.51588 MHzT=6.5968269759374E-7 s
3/2err=-1.13HZ=1(81.74)N=80L=296.6518461 m *2.0225730=600 MHzf=1.01059 MHzT=9.8952404639062E-7 s
7/4err=-1.14HZ=1(59.22)N=56L=98.8728510 m *6.0683999=600 MHzf=3.03210 MHzT=3.2980433093213E-7 s
5/2err=-1.38HZ=1(36.17)N=33L=32.8826354 m *18.2467127=600 MHzf=9.11704 MHzT=1.0968466525512E-7 s
9/2err=-1.2HZ=1(22.03)N=24L=11535.7719396 m /19.2262866=600 MHzf=0.02599 MHzT=3.8479193294577E-5 s
e/2err=-0.148HZ=1(110.26)N=108L=599.1158989 m *2.0029514=1200 MHzf=0.50039 MHzT=1.9984355273998E-6 s
e^(1err=-1.03HZ=1(91.97)N=92L=1212.2812025 m /1.0102343=1200 MHzf=0.24730 MHzT=4.0437348245409E-6 s
e^(1err=-1.54HZ=1(91.97)N=95L=3655.1685226 m /3.0459738=1200 MHzf=0.08202 MHzT=1.2192329810396E-5 s
3/2err=-1.13HZ=1(83.45)N=79L=197.7678974 m *6.0677189=1200 MHzf=1.51588 MHzT=6.5968269759374E-7 s
3/2err=-1.13HZ=1(83.45)N=80L=296.6518461 m *4.0451459=1200 MHzf=1.01059 MHzT=9.8952404639062E-7 s
1.61err=-1.39HZ=1(70.31)N=68L=394.5534706 m *3.0414129=1200 MHzf=0.75983 MHzT=1.3160887143115E-6 s
7/4err=-1.14HZ=1(60.46)N=56L=98.8728510 m *12.1367998=1200 MHzf=3.03210 MHzT=3.2980433093213E-7 s
eerr=-0.152HZ=1(33.83)N=31L=70.4815214 m *17.0257392=1200 MHz**f=4.25349 MHzT=2.3510104904314E-7 s
7/2err=-1.02HZ=1(27.01)N=27L=1187.9099729 m *1.0101776=1200 MHzf=0.25237 MHzT=3.9624411527177E-6 s
7/2err=-1.06HZ=1(27.01)N=29L=14551.8971675 m /12.1265810=1200 MHzf=0.02060 MHzT=4.8539904120792E-5 s
4/3err=-0.605HZ=1(120.02)N=120L=2385.5840581 m *1.0060429=2400 MHzf=0.12567 MHzT=7.9574518785856E-6 s
1.61err=-1.39HZ=1(71.75)N=68L=394.5534706 m *6.0828257=2400 MHzf=0.75983 MHzT=1.3160887143115E-6 s
7/4err=-0.892HZ=1(61.70)N=66L=26635.2970255 m /11.0980404=2400 MHzf=0.01126 MHzT=8.8845787526448E-5 s
7/2err=-1.02HZ=1(27.56)N=26L=339.4028494 m *7.0712429=2400 MHzf=0.88329 MHzT=1.1321260436336E-6 s
7/2err=-1.02HZ=1(27.56)N=27L=1187.9099729 m *2.0203551=2400 MHzf=0.25237 MHzT=3.9624411527177E-6 s
7/2err=-1.06HZ=1(27.56)N=29L=14551.8971675 m /6.0632905=2400 MHzf=0.02060 MHzT=4.8539904120792E-5 s
5err=-0.431HZ=1(21.45)N=23L=28923.8719809 m /12.0516133=2400 MHzf=0.01036 MHzT=9.6479651869379E-5 s
6/5err=-0.319HZ=1(193.18)N=197L=9630.5657875 m /2.0063679=4800 MHzf=0.03113 MHzT=3.2124109631428E-5 s
5/4err=-1.21HZ=1(157.84)N=161L=9715.3494259 m /2.0240311=4800 MHzf=0.03086 MHzT=3.2406917407985E-5 s
4/3err=-0.605HZ=1(122.43)N=120L=2385.5840581 m *2.0120859=4800 MHzf=0.12567 MHzT=7.9574518785856E-6 s
7/4err=-0.649HZ=1(62.94)N=59L=529.8966860 m *9.0583695=4800 MHzf=0.56576 MHzT=1.7675450860894E-6 s
eerr=-0.642HZ=1(35.22)N=38L=77292.3733919 m /16.1025778=4800 MHz**f=0.00388 MHzT=0.00025781960596199 s
7/2err=-1.02HZ=1(28.11)N=26L=339.4028494 m *14.1424859=4800 MHzf=0.88329 MHzT=1.1321260436336E-6 s
7/2err=-1.02HZ=1(28.11)N=27L=1187.9099729 m *4.0407102=4800 MHzf=0.25237 MHzT=3.9624411527177E-6 s
7/2err=-1.06HZ=1(28.11)N=29L=14551.8971675 m /3.0316452=4800 MHzf=0.02060 MHzT=4.8539904120792E-5 s
5err=-0.431HZ=1(21.88)N=23L=28923.8719809 m /6.0258067=4800 MHzf=0.01036 MHzT=9.6479651869379E-5 s
6/5err=-0.319HZ=1(196.98)N=197L=9630.5657875 m /1.0031839=9600 MHzf=0.03113 MHzT=3.2124109631428E-5 s
5/4err=-1.21HZ=1(160.95)N=161L=9715.3494259 m /1.0120156=9600 MHzf=0.03086 MHzT=3.2406917407985E-5 s
4/3err=-0.605HZ=1(124.84)N=121L=3180.7787441 m *3.0181288=9600 MHzf=0.09425 MHzT=1.0609935838111E-5 s
e/2err=-1.25HZ=1(117.04)N=117L=9481.8093969 m *1.0124650=9600 MHzf=0.03162 MHzT=3.1627911723268E-5 s
e^(1err=-0.00973HZ=1(97.62)N=102L=48004.6695158 m /5.0004864=9600 MHzf=0.00625 MHzT=0.00016012634152314 s
3/2err=-0.234HZ=1(88.58)N=92L=38489.4906622 m /4.0093219=9600 MHzf=0.00779 MHzT=0.0001283871212739 s
3/2err=-0.234HZ=1(88.58)N=93L=57734.2359934 m /6.0139829=9600 MHzf=0.00519 MHzT=0.00019258068191084 s
1.61err=-1.1HZ=1(74.63)N=78L=48526.8689211 m /5.0548822=9600 MHzf=0.00618 MHzT=0.00016186821124473 s
5/3err=-0.246HZ=1(70.31)N=66L=1064.0543355 m *9.0220957=9600 MHzf=0.28175 MHzT=3.5493032165631E-6 s
5/2err=-0.511HZ=1(39.20)N=42L=125437.2993536 m /13.0663853=9600 MHzf=0.00239 MHzT=0.00041841379262971 s
eerr=-0.642HZ=1(35.91)N=38L=77292.3733919 m /8.0512889=9600 MHz**f=0.00388 MHzT=0.00025781960596199 s
3err=-1.15HZ=1(32.69)N=30L=499.5557619 m *19.2170739=9600 MHzf=0.60012 MHzT=1.6663386571918E-6 s
7/2err=-1.02HZ=1(28.67)N=27L=1187.9099729 m *8.0814205=9600 MHzf=0.25237 MHzT=3.9624411527177E-6 s
5err=-0.431HZ=1(22.31)N=23L=28923.8719809 m /3.0129033=9600 MHzf=0.01036 MHzT=9.6479651869379E-5 s
5err=-0.431HZ=1(22.31)N=24L=144619.3599045 m /15.0645167=9600 MHzf=0.00207 MHzT=0.0004823982593469 s
7err=-0.0483HZ=1(18.46)N=17L=564.4337980 m *17.0081948=9600 MHzf=0.53114 MHzT=1.8827484911836E-6 s
7err=-0.834HZ=1(18.46)N=20L=193600.7927029 m /20.1667492=9600 MHzf=0.00155 MHzT=0.00064578273247598 s
9err=-1.15HZ=1(16.35)N=15L=499.5557619 m *19.2170739=9600 MHzf=0.60012 MHzT=1.6663386571918E-6 s
5/4err=-1.19HZ=1(164.05)N=164L=18975.2918475 m *1.0118421=19200 MHzf=0.01580 MHzT=6.329476056247E-5 s
e/2err=-1.25HZ=1(119.30)N=117L=9481.8093969 m *2.0249300=19200 MHzf=0.03162 MHzT=3.1627911723268E-5 s
3/2err=-0.234HZ=1(90.28)N=92L=38489.4906622 m /2.0046610=19200 MHzf=0.00779 MHzT=0.0001283871212739 s
3/2err=-0.234HZ=1(90.28)N=93L=57734.2359934 m /3.0069915=19200 MHzf=0.00519 MHzT=0.00019258068191084 s
1.61err=-1.43HZ=1(76.07)N=72L=2704.3097187 m *7.0997785=19200 MHzf=0.11086 MHzT=9.0206062445215E-6 s
5/3err=-1.84HZ=1(71.66)N=76L=175975.1328539 m /9.1653715=19200 MHzf=0.00170 MHzT=0.00058698985967774 s
eerr=-0.642HZ=1(36.61)N=38L=77292.3733919 m /4.0256444=19200 MHz**f=0.00388 MHzT=0.00025781960596199 s
7/2err=-1.02HZ=1(29.22)N=27L=1187.9099729 m *16.1628410=19200 MHzf=0.25237 MHzT=3.9624411527177E-6 s
9/2err=-1.39HZ=1(24.34)N=26L=233599.3817777 m /12.1666345=19200 MHzf=0.00128 MHzT=0.00077920366421518 s
7err=-0.834HZ=1(18.81)N=20L=193600.7927029 m /10.0833746=19200 MHzf=0.00155 MHzT=0.00064578273247598 s
5/4err=-1.19HZ=1(167.16)N=164L=18975.2918475 m *2.0236843=38400 MHzf=0.01580 MHzT=6.329476056247E-5 s
e^(1err=-0.675HZ=1(101.39)N=97L=7628.5751283 m *5.0337054=38400 MHzf=0.03930 MHzT=2.5446187603322E-5 s
3/2err=-1.02HZ=1(91.99)N=88L=7602.8623530 m *5.0507293=38400 MHzf=0.03943 MHzT=2.5360419017066E-5 s
3/2err=-0.234HZ=1(91.99)N=92L=38489.4906622 m /1.0023305=38400 MHzf=0.00779 MHzT=0.0001283871212739 s
3/2err=-1.49HZ=1(91.99)N=96L=194853.0464776 m /5.0742981=38400 MHzf=0.00154 MHzT=0.0006499598014491 s
5/3err=-1.03HZ=1(73.02)N=73L=38010.6286965 m *1.0102437=38400 MHzf=0.00789 MHzT=0.00012678980969054 s
eerr=-0.642HZ=1(37.30)N=38L=77292.3733919 m /2.0128222=38400 MHz**f=0.00388 MHzT=0.00025781960596199 s
7/2err=-1.55HZ=1(29.77)N=32L=623912.5910547 m /16.2477237=38400 MHzf=0.00048 MHzT=0.0020811483891789 s
9/2err=-1.39HZ=1(24.80)N=26L=233599.3817777 m /6.0833172=38400 MHzf=0.00128 MHzT=0.00077920366421518 s
7err=-0.834HZ=1(19.17)N=20L=193600.7927029 m /5.0416873=38400 MHzf=0.00155 MHzT=0.00064578273247598 s
4/3err=-1.98HZ=1(132.07)N=132L=75311.1992277 m *1.0197687=76800 MHzf=0.00398 MHzT=0.00025121112028661 s
1.61err=-0.107HZ=1(78.95)N=83L=538171.2231733 m /7.0074378=76800 MHzf=0.00056 MHzT=0.0017951459711947 s
5/3err=-1.03HZ=1(74.38)N=73L=38010.6286965 m *2.0204875=76800 MHzf=0.00789 MHzT=0.00012678980969054 s
7/4err=-0.919HZ=1(67.89)N=65L=15220.1697289 m *5.0459358=76800 MHzf=0.01970 MHzT=5.0769021443685E-5 s
eerr=-0.642HZ=1(37.99)N=38L=77292.3733919 m /1.0064111=76800 MHz**f=0.00388 MHzT=0.00025781960596199 s
eerr=-1.08HZ=1(37.99)N=41L=1552458.8196445 m /20.2143075=76800 MHz**f=0.00019 MHzT=0.0051784452150709 s
3err=-0.482HZ=1(34.58)N=32L=4496.0018571 m *17.0818435=76800 MHzf=0.06668 MHzT=1.4997047914727E-5 s
3err=-1.62HZ=1(34.58)N=37L=1092528.4512752 m /14.2256309=76800 MHzf=0.00027 MHzT=0.0036442826432785 s
7/2err=-1.55HZ=1(30.33)N=32L=623912.5910547 m /8.1238619=76800 MHzf=0.00048 MHzT=0.0020811483891789 s
9/2err=-1.39HZ=1(25.26)N=26L=233599.3817777 m /3.0416586=76800 MHzf=0.00128 MHzT=0.00077920366421518 s
9err=-0.482HZ=1(17.29)N=16L=4496.0018571 m *17.0818435=76800 MHzf=0.06668 MHzT=1.4997047914727E-5 s
6/5err=-0.156HZ=1(212.19)N=216L=307677.3151719 m /2.0031075=153600 MHzf=0.00097 MHzT=0.001026301052483 s
4/3err=-1.98HZ=1(134.48)N=132L=75311.1992277 m *2.0395373=153600 MHzf=0.00398 MHzT=0.00025121112028661 s
5/3err=-1.03HZ=1(75.73)N=73L=38010.6286965 m *4.0409750=153600 MHzf=0.00789 MHzT=0.00012678980969054 s
7/4err=-0.919HZ=1(69.13)N=65L=15220.1697289 m *10.0918717=153600 MHzf=0.01970 MHzT=5.0769021443685E-5 s
5/2err=-0.701HZ=1(42.22)N=39L=8027.9871586 m *19.1330650=153600 MHzf=0.03734 MHzT=2.6778482728301E-5 s
eerr=-1.08HZ=1(38.69)N=41L=1552458.8196445 m /10.1071538=153600 MHz**f=0.00019 MHzT=0.0051784452150709 s
3err=-1.62HZ=1(35.21)N=37L=1092528.4512752 m /7.1128154=153600 MHzf=0.00027 MHzT=0.0036442826432785 s
7/2err=-0.527HZ=1(30.88)N=30L=50931.6400861 m *3.0158071=153600 MHzf=0.00589 MHzT=0.00016988966442277 s
7/2err=-1.55HZ=1(30.88)N=32L=623912.5910547 m /4.0619309=153600 MHzf=0.00048 MHzT=0.0020811483891789 s
7/2err=-1.55HZ=1(30.88)N=33L=2183694.0686914 m /14.2167583=153600 MHzf=0.00014 MHzT=0.0072840193621263 s
11err=-1.04HZ=1(16.13)N=15L=10135.3000039 m *15.1549535=153600 MHzf=0.02958 MHzT=3.3807721753559E-5 s

52 gelbe (+ 336 factorised) Treffer bei Basis=6/5,e/2,3/2,3/2,5/3,5/3,5/3,5/2,5/2,5/2,e,3/2,3/2,1.61803,5/3,5/3,5/3,7/4,5/2,5/2,e,1.61803,5/3,7/4,5/2,5/2,5/2,e,e,1.61803,7/4,5/2,6/5,4/3,e/2,e^(1/e),3/2,3/2,1.61803,7/4,e,6/5,4/3,e/2,e^(1/e),3/2,3/2,7/4,7/4,5,5/4,4/3,e^(1/e),e^(1/e),3/2,3/2,3/2,7/4,7/4,5/4,1.61803,5/3,7/4,7/4,7/4,7/4,5/2,e,7/2,7,5/4,e/2,1.61803,5/3,7/4,7/4,5/2,5/2,5/2,e,e,3,7/2,5,5,9,6/5,5/4,e/2,5/3,7/4,7/4,5/2,5/2,e,e,9/2,5,11,6/5,1.61803,5/3,7/4,5/2,5/2,5/2,e,7/2,5,11,4/3,e^(1/e),3/2,3/2,1.61803,5/3,7/4,5/2,5/2,5/2,e,11,4/3,3/2,3/2,5/3,7/4,5/2,7/2,4/3,3/2,1.61803,5/3,7/4,3,9/2,5,6/5,e/2,1.61803,5/3,5/3,5/3,e,7/2,9/2,5,6/5,5/4,5/3,5/3,5/3,e,e,7/2,9/2,5,5/4,4/3,1.61803,5/3,7/2,5,5,5/4,4/3,e/2,1.61803,7/4,7/4,7/2,5,5,5/4,4/3,e/2,e^(1/e),7/4,7/4,7/2,5,7,6/5,3,3,9,6/5,1.61803,3,9/2,e/2,1.61803,5/3,e,e,7/2,1.61803,5/3,e,e,9/2,e^(1/e),e^(1/e),1.61803,1.61803,5/3,7/4,5/2,e,e,9/2,6/5,e^(1/e),5/3,7/4,5/2,e,e,9/2,9/2,7,6/5,5/4,e^(1/e),5/3,7/4,5/2,e,9/2,5,5/4,4/3,e/2,1.61803,5/3,7/4,7/4,3,7/2,5,5,9,4/3,e/2,1.61803,7/4,7/4,5/2,3,3,3,7/2,9/2,5,5,7,9,4/3,1.61803,7/4,7/4,7/4,7/4,5/2,5/2,3,3,5,9,6/5,1.61803,5/3,5/3,5/3,7/4,7/4,2,2,2,2,3,9/2,5,7,6/5,e^(1/e),3/2,3/2,5/3,7/4,7/4,5/2,3,5,7,e/2,e^(1/e),3/2,3/2,7/4,5/2,9/2,e/2,e^(1/e),e^(1/e),3/2,3/2,1.61803,7/4,e,7/2,7/2,4/3,1.61803,7/4,7/2,7/2,7/2,5,6/5,5/4,4/3,7/4,e,7/2,7/2,7/2,5,6/5,5/4,4/3,e/2,e^(1/e),3/2,3/2,1.61803,5/3,5/2,e,3,7/2,5,5,7,7,9,5/4,e/2,3/2,3/2,1.61803,5/3,e,7/2,9/2,7,5/4,e^(1/e),3/2,3/2,3/2,5/3,e,7/2,9/2,7,4/3,1.61803,5/3,7/4,e,e,3,3,7/2,9/2,9,6/5,4/3,5/3,7/4,5/2,e,3,7/2,7/2,7/2,11, Cx=2.4263102389E-12, Factor=1, c=299792458, genau=2%, mod=5, Suchwort=150 MHz
0.1%= 13 (B: 3/2, 3/2, 3/2, 3/2, 3/2, 7/4, 5/3, 7/2, 9/2, 9/2, 9/2, e^(1, 7) __ 0.5%= 65 (B: 5/3, e/2, e/2, e, e, 5/2, 7/2, 4/3, 5/2, 5/2, 4/3, 5/2, 4/3, e, 7/2, e, e, 7/4, 7/4, 7/4, 7/4, 3, 3, e/2, 5/3, 9/2, 1.61, 5/2, 7/4, 5/2, e, 5/4, 7/4, 5/4, 1.61, 7/4, 1.61, 7, 1.61, 6/5, 1.61, 2, 2, 7, 6/5, 3/2, e/2, e/2, e, 5, 6/5, 5, 6/5, 3/2, 3/2, 5/3, 5, 5, 3/2, 3/2, 3/2, 1.61, 3, 9, 6/5) __ 1%= 95 (B: e/2, 5/2, 1.61, 7/4, 1.61, 7/4, 1.61, 4/3, e^(1, 1.61, e, 4/3, e^(1, 5/4, 4/3, e^(1, 5/4, 1.61, 5/3, e, 7, 1.61, e, 5, 5, 7/4, e, 5, 11, 7/4, 5, 11, 1.61, 7/4, 11, 1.61, 3, 6/5, e/2, 6/5, 5/3, 5/3, 7/2, 1.61, 5/3, 7/2, 5/4, 1.61, 7/2, 5/4, 6/5, 6/5, 7/2, e^(1, e, 6/5, e^(1, 6/5, e^(1, 4/3, e/2, 7/2, 4/3, e/2, 7/4, 7/2, 4/3, 7/4, 7/4, 5/2, 5/3, 5/3, 7/4, 9/2, 5/3, 7/4, 4/3, 7/4, 4/3, 7/4, e, 4/3, 5/2, e, 7, e, 7, e^(1, e, 7, 7/4, e, 7/4, 5/2, 7/2) __ 2%= 215 (B: 6/5, 3/2, 3/2, 5/3, 5/3, 5/2, 5/2, e, 3/2, 3/2, 5/3, 5/3, 5/3, 5/2, 5/2, e, 5/3, 5/2, 5/2, 5/2, e, e, 7/4, 5/2, 6/5, 7/4, 6/5, 7/4, 7/4, 5, e^(1, 3/2, 3/2, 7/4, 7/4, 7/4, 7/4, 7/4, 7/4, 5/2, 7/2, 5/4, e/2, 5/3, 7/4, 7/4, 5/2, 5/2, 5/2, 3, 7/2, 9, 6/5, 5/4, e/2, 5/3, 7/4, 5/2, 5/2, 9/2, 6/5, 1.61, 5/3, 5/2, 5/2, e, e^(1, 3/2, 3/2, 5/3, 5/2, e, 3/2, 3/2, 5/3, 7/4, 7/2, 3/2, 5/3, 9/2, 5, 1.61, 5/3, 5/3, 9/2, 5, 5/4, 5/3, 9/2, 5, 5/4, 4/3, 5, 5, 4/3, e/2, 5, 5, 4/3, e/2, e^(1, 5, 7, 3, 9, 1.61, 9/2, 1.61, e, e, 1.61, 5/3, e, e, e^(1, 1.61, 5/3, 7/4, e, 5/3, e, 9/2, 7, 5/3, 5/2, e, 5, 5/3, 7/4, 3, 5, 5, 9, 7/4, 5/2, 3, 3, 3, 9/2, 5, 5, 9, 7/4, 7/4, 5/2, 3, 3, 5, 9, 5/3, 7/4, 2, 2, 3, 5, e^(1, 3/2, 7/4, 5/2, 3, 5, 7, e^(1, 3/2, 3/2, 7/4, 5/2, 9/2, e^(1, e^(1, 3/2, 3/2, 1.61, 7/4, 7/2, 7/2, 1.61, 7/2, 7/2, 7/2, 5/4, 7/2, 7/2, 7/2, 5/4, e/2, 1.61, 3, 7/2, 9, 5/4, e/2, 1.61, 5/3, 7/2, 9/2, 5/4, 3/2, 3/2, 5/3, 7/2, 9/2, 4/3, 5/3, e, 3, 7/2, 9/2, 4/3, 5/3, e, 3, 7/2, 7/2, 11)
 
 
                                                            info@aladin24.de, www.torkado.de