Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Cp      Attention ! Factor 6.2831853071795864769 to L and to T, invers to f
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
26.283HZ=1N=33L=7.1319332052954E-5 mf=4203523.075306 MHzT=2.378956846638E-13 s
26.283HeZ=2N=33L=0.00014263866410591 mf=2101761.537653 MHzT=4.757913693276E-13 s
26.283LiZ=3N=33L=0.00021395799615886 mf=1401174.3584353 MHzT=7.136870539914E-13 s
26.283BeZ=4N=33L=0.00028527732821181 mf=1050880.7688265 MHzT=9.515827386552E-13 s
26.283BZ=5N=33L=0.00035659666026477 mf=840704.6150612 MHzT=1.189478423319E-12 s
26.283CZ=6N=33L=0.00042791599231772 mf=700587.17921766 MHzT=1.4273741079828E-12 s
26.283NZ=7N=33L=0.00049923532437068 mf=600503.29647228 MHzT=1.6652697926466E-12 s
26.283OZ=8N=33L=0.00057055465642363 mf=525440.38441325 MHzT=1.9031654773104E-12 s
26.283FZ=9N=33L=0.00064187398847658 mf=467058.11947844 MHzT=2.1410611619742E-12 s
26.283NeZ=10N=33L=0.00071319332052954 mf=420352.3075306 MHzT=2.378956846638E-12 s
26.283NaZ=11N=33L=0.00078451265258249 mf=382138.46139145 MHzT=2.6168525313018E-12 s
26.283MgZ=12N=33L=0.00085583198463544 mf=350293.58960883 MHzT=2.8547482159656E-12 s
26.283AlZ=13N=33L=0.0009271513166884 mf=323347.92886969 MHzT=3.0926439006294E-12 s
26.283SiZ=14N=33L=0.00099847064874135 mf=300251.64823614 MHzT=3.3305395852932E-12 s
26.283PZ=15N=33L=0.0010697899807943 mf=280234.87168707 MHzT=3.568435269957E-12 s
26.283SZ=16N=33L=0.0011411093128473 mf=262720.19220662 MHzT=3.8063309546208E-12 s
26.283ClZ=17N=33L=0.0012124286449002 mf=247266.06325329 MHzT=4.0442266392846E-12 s
26.283ArZ=18N=33L=0.0012837479769532 mf=233529.05973922 MHzT=4.2821223239484E-12 s
26.283KZ=19N=33L=0.0013550673090061 mf=221238.05659505 MHzT=4.5200180086122E-12 s
26.283CaZ=20N=33L=0.0014263866410591 mf=210176.1537653 MHzT=4.757913693276E-12 s
26.283ScZ=21N=33L=0.001497705973112 mf=200167.76549076 MHzT=4.9958093779398E-12 s
26.283TiZ=22N=33L=0.001569025305165 mf=191069.23069573 MHzT=5.2337050626036E-12 s
26.283VZ=23N=33L=0.0016403446372179 mf=182761.87283939 MHzT=5.4716007472674E-12 s
26.283CrZ=24N=33L=0.0017116639692709 mf=175146.79480442 MHzT=5.7094964319312E-12 s
26.283MnZ=25N=33L=0.0017829833013238 mf=168140.92301224 MHzT=5.947392116595E-12 s
26.283FeZ=26N=33L=0.0018543026333768 mf=161673.96443485 MHzT=6.1852878012588E-12 s
26.283CoZ=27N=33L=0.0019256219654297 mf=155686.03982615 MHzT=6.4231834859226E-12 s
26.283NiZ=28N=33L=0.0019969412974827 mf=150125.82411807 MHzT=6.6610791705864E-12 s
26.283CuZ=29N=33L=0.0020682606295357 mf=144949.07156228 MHzT=6.8989748552502E-12 s
26.283ZnZ=30N=33L=0.0021395799615886 mf=140117.43584353 MHzT=7.136870539914E-12 s
26.283GaZ=31N=33L=0.0022108992936416 mf=135597.51855826 MHzT=7.3747662245778E-12 s
26.283GeZ=32N=33L=0.0022822186256945 mf=131360.09610331 MHzT=7.6126619092416E-12 s
26.283AsZ=33N=33L=0.0023535379577475 mf=127379.48713048 MHzT=7.8505575939054E-12 s
26.283SeZ=34N=33L=0.0024248572898004 mf=123633.03162665 MHzT=8.0884532785692E-12 s
26.283BrZ=35N=33L=0.0024961766218534 mf=120100.65929446 MHzT=8.326348963233E-12 s
26.283KrZ=36N=33L=0.0025674959539063 mf=116764.52986961 MHzT=8.5642446478968E-12 s
26.283RbZ=37N=33L=0.0026388152859593 mf=113608.73176503 MHzT=8.8021403325606E-12 s
26.283SrZ=38N=33L=0.0027101346180122 mf=110619.02829753 MHzT=9.0400360172244E-12 s
26.283YZ=39N=33L=0.0027814539500652 mf=107782.64295656 MHzT=9.2779317018882E-12 s
26.283ZrZ=40N=33L=0.0028527732821181 mf=105088.07688265 MHzT=9.515827386552E-12 s
26.283NbZ=41N=33L=0.0029240926141711 mf=102524.95305624 MHzT=9.7537230712158E-12 s
26.283MoZ=42N=33L=0.0029954119462241 mf=100083.88274538 MHzT=9.9916187558796E-12 s
26.283TcZ=43N=33L=0.003066731278277 mf=97756.350588511 MHzT=1.0229514440543E-11 s
26.283RuZ=44N=33L=0.00313805061033 mf=95534.615347863 MHzT=1.0467410125207E-11 s
26.283RhZ=45N=33L=0.0032093699423829 mf=93411.623895688 MHzT=1.0705305809871E-11 s
26.283PdZ=46N=33L=0.0032806892744359 mf=91380.936419695 MHzT=1.0943201494535E-11 s
26.283AgZ=47N=33L=0.0033520086064888 mf=89436.661176723 MHzT=1.1181097179199E-11 s
26.283CdZ=48N=33L=0.0034233279385418 mf=87573.397402208 MHzT=1.1418992863862E-11 s
26.283InZ=49N=33L=0.0034946472705947 mf=85786.185210326 MHzT=1.1656888548526E-11 s
26.283SnZ=50N=33L=0.0035659666026477 mf=84070.46150612 MHzT=1.189478423319E-11 s
26.283SbZ=51N=33L=0.0036372859347006 mf=82422.021084431 MHzT=1.2132679917854E-11 s
26.283TeZ=52N=33L=0.0037086052667536 mf=80836.982217423 MHzT=1.2370575602518E-11 s
26.283JZ=53N=33L=0.0037799245988065 mf=79311.756137849 MHzT=1.2608471287181E-11 s
26.283XeZ=54N=33L=0.0038512439308595 mf=77843.019913074 MHzT=1.2846366971845E-11 s
26.283CsZ=55N=33L=0.0039225632629125 mf=76427.692278291 MHzT=1.3084262656509E-11 s
26.283BaZ=56N=33L=0.0039938825949654 mf=75062.912059035 MHzT=1.3322158341173E-11 s
26.283LaZ=57N=33L=0.0040652019270184 mf=73746.018865017 MHzT=1.3560054025837E-11 s
26.283CeZ=58N=33L=0.0041365212590713 mf=72474.535781138 MHzT=1.37979497105E-11 s
26.283PrZ=59N=33L=0.0042078405911243 mf=71246.153818745 MHzT=1.4035845395164E-11 s
26.283NdZ=60N=33L=0.0042791599231772 mf=70058.717921766 MHzT=1.4273741079828E-11 s
26.283PmZ=61N=33L=0.0043504792552302 mf=68910.214349278 MHzT=1.4511636764492E-11 s
26.283SmZ=62N=33L=0.0044217985872831 mf=67798.759279129 MHzT=1.4749532449156E-11 s
26.283EuZ=63N=33L=0.0044931179193361 mf=66722.58849692 MHzT=1.4987428133819E-11 s
26.283GdZ=64N=33L=0.004564437251389 mf=65680.048051656 MHzT=1.5225323818483E-11 s
26.283TbZ=65N=33L=0.004635756583442 mf=64669.585773938 MHzT=1.5463219503147E-11 s
26.283DyZ=66N=33L=0.0047070759154949 mf=63689.743565242 MHzT=1.5701115187811E-11 s
26.283HoZ=67N=33L=0.0047783952475479 mf=62739.150377701 MHzT=1.5939010872475E-11 s
26.283ErZ=68N=33L=0.0048497145796008 mf=61816.515813323 MHzT=1.6176906557138E-11 s
26.283TmZ=69N=33L=0.0049210339116538 mf=60920.624279797 MHzT=1.6414802241802E-11 s
26.283YbZ=70N=33L=0.0049923532437068 mf=60050.329647228 MHzT=1.6652697926466E-11 s
26.283LuZ=71N=33L=0.0050636725757597 mf=59204.550356422 MHzT=1.689059361113E-11 s
26.283HfZ=72N=33L=0.0051349919078127 mf=58382.264934805 MHzT=1.7128489295794E-11 s
26.283TaZ=73N=33L=0.0052063112398656 mf=57582.507880904 MHzT=1.7366384980457E-11 s
26.283WZ=74N=33L=0.0052776305719186 mf=56804.365882513 MHzT=1.7604280665121E-11 s
26.283ReZ=75N=33L=0.0053489499039715 mf=56046.974337413 MHzT=1.7842176349785E-11 s
26.283OsZ=76N=33L=0.0054202692360245 mf=55309.514148763 MHzT=1.8080072034449E-11 s
26.283IrZ=77N=33L=0.0054915885680774 mf=54591.208770208 MHzT=1.8317967719113E-11 s
26.283PtZ=78N=33L=0.0055629079001304 mf=53891.321478282 MHzT=1.8555863403776E-11 s
26.283AuZ=79N=33L=0.0056342272321833 mf=53209.152851974 MHzT=1.879375908844E-11 s
26.283HgZ=80N=33L=0.0057055465642363 mf=52544.038441325 MHzT=1.9031654773104E-11 s
26.283TlZ=81N=33L=0.0057768658962892 mf=51895.346608716 MHzT=1.9269550457768E-11 s
26.283PbZ=82N=33L=0.0058481852283422 mf=51262.476528122 MHzT=1.9507446142432E-11 s
26.283BiZ=83N=33L=0.0059195045603952 mf=50644.856328988 MHzT=1.9745341827095E-11 s
26.283PoZ=84N=33L=0.0059908238924481 mf=50041.94137269 MHzT=1.9983237511759E-11 s
26.283AtZ=85N=33L=0.0060621432245011 mf=49453.212650659 MHzT=2.0221133196423E-11 s
26.283RnZ=86N=33L=0.006133462556554 mf=48878.175294256 MHzT=2.0459028881087E-11 s
26.283FrZ=87N=33L=0.006204781888607 mf=48316.357187425 MHzT=2.0696924565751E-11 s
26.283RaZ=88N=33L=0.0062761012206599 mf=47767.307673932 MHzT=2.0934820250414E-11 s
26.283AcZ=89N=33L=0.0063474205527129 mf=47230.596351753 MHzT=2.1172715935078E-11 s
26.283ThZ=90N=33L=0.0064187398847658 mf=46705.811947844 MHzT=2.1410611619742E-11 s
26.283PaZ=91N=33L=0.0064900592168188 mf=46192.561267099 MHzT=2.1648507304406E-11 s
26.283UZ=92N=33L=0.0065613785488717 mf=45690.468209848 MHzT=2.188640298907E-11 s
26.283NpZ=93N=33L=0.0066326978809247 mf=45199.172852752 MHzT=2.2124298673733E-11 s
26.283PuZ=94N=33L=0.0067040172129776 mf=44718.330588361 MHzT=2.2362194358397E-11 s
26.283AmZ=95N=33L=0.0067753365450306 mf=44247.61131901 MHzT=2.2600090043061E-11 s
26.283CmZ=96N=33L=0.0068466558770835 mf=43786.698701104 MHzT=2.2837985727725E-11 s
26.283BkZ=97N=33L=0.0069179752091365 mf=43335.289436144 MHzT=2.3075881412389E-11 s
26.283CfZ=98N=33L=0.0069892945411895 mf=42893.092605163 MHzT=2.3313777097052E-11 s
26.283EsZ=99N=33L=0.0070606138732424 mf=42459.829043495 MHzT=2.3551672781716E-11 s
26.283FmZ=100N=33L=0.0071319332052954 mf=42035.23075306 MHzT=2.378956846638E-11 s
26.283MdZ=101N=33L=0.0072032525373483 mf=41619.040349564 MHzT=2.4027464151044E-11 s
26.283NoZ=102N=33L=0.0072745718694013 mf=41211.010542215 MHzT=2.4265359835708E-11 s
26.283LrZ=103N=33L=0.0073458912014542 mf=40810.903643747 MHzT=2.4503255520371E-11 s
26.283RfZ=104N=33L=0.0074172105335072 mf=40418.491108711 MHzT=2.4741151205035E-11 s
26.283DbZ=105N=33L=0.0074885298655601 mf=40033.553098152 MHzT=2.4979046889699E-11 s
26.283SgZ=106N=33L=0.0075598491976131 mf=39655.878068924 MHzT=2.5216942574363E-11 s
26.283BhZ=107N=33L=0.007631168529666 mf=39285.262386037 MHzT=2.5454838259027E-11 s
26.283HsZ=108N=33L=0.007702487861719 mf=38921.509956537 MHzT=2.569273394369E-11 s
26.283MtZ=109N=33L=0.0077738071937719 mf=38564.431883541 MHzT=2.5930629628354E-11 s
26.283DsZ=110N=33L=0.0078451265258249 mf=38213.846139145 MHzT=2.6168525313018E-11 s
26.283RgZ=111N=33L=0.0079164458578779 mf=37869.577255009 MHzT=2.6406420997682E-11 s
26.283CnZ=112N=33L=0.0079877651899308 mf=37531.456029518 MHzT=2.6644316682346E-11 s
26.283UutZ=113N=33L=0.0080590845219838 mf=37199.319250495 MHzT=2.6882212367009E-11 s
26.283FlZ=114N=33L=0.0081304038540367 mf=36873.009432509 MHzT=2.7120108051673E-11 s
26.283UupZ=115N=33L=0.0082017231860897 mf=36552.374567878 MHzT=2.7358003736337E-11 s
26.283LvZ=116N=33L=0.0082730425181426 mf=36237.267890569 MHzT=2.7595899421001E-11 s
26.283UusZ=117N=33L=0.0083443618501956 mf=35927.547652188 MHzT=2.7833795105665E-11 s
26.283UuoZ=118N=33L=0.0084156811822485 mf=35623.076909373 MHzT=2.8071690790328E-11 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de