Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Cp      Attention ! Factor 3.1415926535897932 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 2.7182818284590452353602874713527
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2.713.141HZ=1N=33L=0.89105665333257 mf=336.44601258379 MHzT=2.9722450633917E-9 s
2.713.141HeZ=2N=33L=1.7821133066651 mf=168.2230062919 MHzT=5.9444901267834E-9 s
2.713.141LiZ=3N=33L=2.6731699599977 mf=112.14867086126 MHzT=8.9167351901752E-9 s
2.713.141BeZ=4N=33L=3.5642266133303 mf=84.111503145948 MHzT=1.1888980253567E-8 s
2.713.141BZ=5N=33L=4.4552832666628 mf=67.289202516758 MHzT=1.4861225316959E-8 s
2.713.141CZ=6N=33L=5.3463399199954 mf=56.074335430632 MHzT=1.783347038035E-8 s
2.713.141NZ=7N=33L=6.237396573328 mf=48.063716083399 MHzT=2.0805715443742E-8 s
2.713.141OZ=8N=33L=7.1284532266606 mf=42.055751572974 MHzT=2.3777960507134E-8 s
2.713.141FZ=9N=33L=8.0195098799931 mf=37.382890287088 MHzT=2.6750205570525E-8 s
2.713.141NeZ=10N=33L=8.9105665333257 mf=33.644601258379 MHzT=2.9722450633917E-8 s
2.713.141NaZ=11N=33L=9.8016231866583 mf=30.586001143981 MHzT=3.2694695697309E-8 s
2.713.141MgZ=12N=33L=10.692679839991 mf=28.037167715316 MHzT=3.5666940760701E-8 s
2.713.141AlZ=13N=33L=11.583736493323 mf=25.880462506445 MHzT=3.8639185824092E-8 s
2.713.141SiZ=14N=33L=12.474793146656 mf=24.031858041699 MHzT=4.1611430887484E-8 s
2.713.141PZ=15N=33L=13.365849799989 mf=22.429734172253 MHzT=4.4583675950876E-8 s
2.713.141SZ=16N=33L=14.256906453321 mf=21.027875786487 MHzT=4.7555921014267E-8 s
2.713.141ClZ=17N=33L=15.147963106654 mf=19.790941916694 MHzT=5.0528166077659E-8 s
2.713.141ArZ=18N=33L=16.039019759986 mf=18.691445143544 MHzT=5.3500411141051E-8 s
2.713.141KZ=19N=33L=16.930076413319 mf=17.707684872831 MHzT=5.6472656204443E-8 s
2.713.141CaZ=20N=33L=17.821133066651 mf=16.82230062919 MHzT=5.9444901267834E-8 s
2.713.141ScZ=21N=33L=18.712189719984 mf=16.021238694466 MHzT=6.2417146331226E-8 s
2.713.141TiZ=22N=33L=19.603246373317 mf=15.29300057199 MHzT=6.5389391394618E-8 s
2.713.141VZ=23N=33L=20.494303026649 mf=14.628087503643 MHzT=6.8361636458009E-8 s
2.713.141CrZ=24N=33L=21.385359679982 mf=14.018583857658 MHzT=7.1333881521401E-8 s
2.713.141MnZ=25N=33L=22.276416333314 mf=13.457840503352 MHzT=7.4306126584793E-8 s
2.713.141FeZ=26N=33L=23.167472986647 mf=12.940231253223 MHzT=7.7278371648185E-8 s
2.713.141CoZ=27N=33L=24.058529639979 mf=12.460963429029 MHzT=8.0250616711576E-8 s
2.713.141NiZ=28N=33L=24.949586293312 mf=12.01592902085 MHzT=8.3222861774968E-8 s
2.713.141CuZ=29N=33L=25.840642946644 mf=11.60158664082 MHzT=8.619510683836E-8 s
2.713.141ZnZ=30N=33L=26.731699599977 mf=11.214867086126 MHzT=8.9167351901752E-8 s
2.713.141GaZ=31N=33L=27.62275625331 mf=10.853097180122 MHzT=9.2139596965143E-8 s
2.713.141GeZ=32N=33L=28.513812906642 mf=10.513937893243 MHzT=9.5111842028535E-8 s
2.713.141AsZ=33N=33L=29.404869559975 mf=10.19533371466 MHzT=9.8084087091927E-8 s
2.713.141SeZ=34N=33L=30.295926213307 mf=9.8954709583468 MHzT=1.0105633215532E-7 s
2.713.141BrZ=35N=33L=31.18698286664 mf=9.6127432166797 MHzT=1.0402857721871E-7 s
2.713.141KrZ=36N=33L=32.078039519972 mf=9.345722571772 MHzT=1.070008222821E-7 s
2.713.141RbZ=37N=33L=32.969096173305 mf=9.0931354752376 MHzT=1.0997306734549E-7 s
2.713.141SrZ=38N=33L=33.860152826638 mf=8.8538424364155 MHzT=1.1294531240889E-7 s
2.713.141YZ=39N=33L=34.75120947997 mf=8.6268208354818 MHzT=1.1591755747228E-7 s
2.713.141ZrZ=40N=33L=35.642266133303 mf=8.4111503145948 MHzT=1.1888980253567E-7 s
2.713.141NbZ=41N=33L=36.533322786635 mf=8.2060003069217 MHzT=1.2186204759906E-7 s
2.713.141MoZ=42N=33L=37.424379439968 mf=8.0106193472331 MHzT=1.2483429266245E-7 s
2.713.141TcZ=43N=33L=38.3154360933 mf=7.8243258740416 MHzT=1.2780653772584E-7 s
2.713.141RuZ=44N=33L=39.206492746633 mf=7.6465002859952 MHzT=1.3077878278924E-7 s
2.713.141RhZ=45N=33L=40.097549399966 mf=7.4765780574176 MHzT=1.3375102785263E-7 s
2.713.141PdZ=46N=33L=40.988606053298 mf=7.3140437518215 MHzT=1.3672327291602E-7 s
2.713.141AgZ=47N=33L=41.879662706631 mf=7.1584257996551 MHzT=1.3969551797941E-7 s
2.713.141CdZ=48N=33L=42.770719359963 mf=7.009291928829 MHzT=1.426677630428E-7 s
2.713.141InZ=49N=33L=43.661776013296 mf=6.8662451547712 MHzT=1.4564000810619E-7 s
2.713.141SnZ=50N=33L=44.552832666628 mf=6.7289202516758 MHzT=1.4861225316959E-7 s
2.713.141SbZ=51N=33L=45.443889319961 mf=6.5969806388979 MHzT=1.5158449823298E-7 s
2.713.141TeZ=52N=33L=46.334945973294 mf=6.4701156266114 MHzT=1.5455674329637E-7 s
2.713.141JZ=53N=33L=47.226002626626 mf=6.3480379732791 MHzT=1.5752898835976E-7 s
2.713.141XeZ=54N=33L=48.117059279959 mf=6.2304817145146 MHzT=1.6050123342315E-7 s
2.713.141CsZ=55N=33L=49.008115933291 mf=6.1172002287962 MHzT=1.6347347848654E-7 s
2.713.141BaZ=56N=33L=49.899172586624 mf=6.0079645104248 MHzT=1.6644572354994E-7 s
2.713.141LaZ=57N=33L=50.790229239956 mf=5.902561624277 MHzT=1.6941796861333E-7 s
2.713.141CeZ=58N=33L=51.681285893289 mf=5.8007933204102 MHzT=1.7239021367672E-7 s
2.713.141PrZ=59N=33L=52.572342546622 mf=5.7024747895558 MHzT=1.7536245874011E-7 s
2.713.141NdZ=60N=33L=53.463399199954 mf=5.6074335430632 MHzT=1.783347038035E-7 s
2.713.141PmZ=61N=33L=54.354455853287 mf=5.515508403013 MHzT=1.8130694886689E-7 s
2.713.141SmZ=62N=33L=55.245512506619 mf=5.4265485900611 MHzT=1.8427919393029E-7 s
2.713.141EuZ=63N=33L=56.136569159952 mf=5.3404128981554 MHzT=1.8725143899368E-7 s
2.713.141GdZ=64N=33L=57.027625813284 mf=5.2569689466217 MHzT=1.9022368405707E-7 s
2.713.141TbZ=65N=33L=57.918682466617 mf=5.1760925012891 MHzT=1.9319592912046E-7 s
2.713.141DyZ=66N=33L=58.80973911995 mf=5.0976668573302 MHzT=1.9616817418385E-7 s
2.713.141HoZ=67N=33L=59.700795773282 mf=5.02158227737 MHzT=1.9914041924725E-7 s
2.713.141ErZ=68N=33L=60.591852426615 mf=4.9477354791734 MHzT=2.0211266431064E-7 s
2.713.141TmZ=69N=33L=61.482909079947 mf=4.876029167881 MHzT=2.0508490937403E-7 s
2.713.141YbZ=70N=33L=62.37396573328 mf=4.8063716083399 MHzT=2.0805715443742E-7 s
2.713.141LuZ=71N=33L=63.265022386612 mf=4.7386762335745 MHzT=2.1102939950081E-7 s
2.713.141HfZ=72N=33L=64.156079039945 mf=4.672861285886 MHzT=2.140016445642E-7 s
2.713.141TaZ=73N=33L=65.047135693278 mf=4.6088494874492 MHzT=2.169738896276E-7 s
2.713.141WZ=74N=33L=65.93819234661 mf=4.5465677376188 MHzT=2.1994613469099E-7 s
2.713.141ReZ=75N=33L=66.829248999943 mf=4.4859468344505 MHzT=2.2291837975438E-7 s
2.713.141OsZ=76N=33L=67.720305653275 mf=4.4269212182078 MHzT=2.2589062481777E-7 s
2.713.141IrZ=77N=33L=68.611362306608 mf=4.3694287348544 MHzT=2.2886286988116E-7 s
2.713.141PtZ=78N=33L=69.50241895994 mf=4.3134104177409 MHzT=2.3183511494455E-7 s
2.713.141AuZ=79N=33L=70.393475613273 mf=4.2588102858708 MHzT=2.3480736000795E-7 s
2.713.141HgZ=80N=33L=71.284532266605 mf=4.2055751572974 MHzT=2.3777960507134E-7 s
2.713.141TlZ=81N=33L=72.175588919938 mf=4.1536544763431 MHzT=2.4075185013473E-7 s
2.713.141PbZ=82N=33L=73.066645573271 mf=4.1030001534609 MHzT=2.4372409519812E-7 s
2.713.141BiZ=83N=33L=73.957702226603 mf=4.0535664166722 MHzT=2.4669634026151E-7 s
2.713.141PoZ=84N=33L=74.848758879936 mf=4.0053096736166 MHzT=2.496685853249E-7 s
2.713.141AtZ=85N=33L=75.739815533268 mf=3.9581883833387 MHzT=2.526408303883E-7 s
2.713.141RnZ=86N=33L=76.630872186601 mf=3.9121629370208 MHzT=2.5561307545169E-7 s
2.713.141FrZ=87N=33L=77.521928839933 mf=3.8671955469401 MHzT=2.5858532051508E-7 s
2.713.141RaZ=88N=33L=78.412985493266 mf=3.8232501429976 MHzT=2.6155756557847E-7 s
2.713.141AcZ=89N=33L=79.304042146599 mf=3.7802922762224 MHzT=2.6452981064186E-7 s
2.713.141ThZ=90N=33L=80.195098799931 mf=3.7382890287088 MHzT=2.6750205570525E-7 s
2.713.141PaZ=91N=33L=81.086155453264 mf=3.6972089294922 MHzT=2.7047430076865E-7 s
2.713.141UZ=92N=33L=81.977212106596 mf=3.6570218759108 MHzT=2.7344654583204E-7 s
2.713.141NpZ=93N=33L=82.868268759929 mf=3.6176990600408 MHzT=2.7641879089543E-7 s
2.713.141PuZ=94N=33L=83.759325413261 mf=3.5792128998276 MHzT=2.7939103595882E-7 s
2.713.141AmZ=95N=33L=84.650382066594 mf=3.5415369745662 MHzT=2.8236328102221E-7 s
2.713.141CmZ=96N=33L=85.541438719927 mf=3.5046459644145 MHzT=2.853355260856E-7 s
2.713.141BkZ=97N=33L=86.432495373259 mf=3.4685155936473 MHzT=2.88307771149E-7 s
2.713.141CfZ=98N=33L=87.323552026592 mf=3.4331225773856 MHzT=2.9128001621239E-7 s
2.713.141EsZ=99N=33L=88.214608679924 mf=3.3984445715534 MHzT=2.9425226127578E-7 s
2.713.141FmZ=100N=33L=89.105665333257 mf=3.3644601258379 MHzT=2.9722450633917E-7 s
2.713.141MdZ=101N=33L=89.996721986589 mf=3.3311486394435 MHzT=3.0019675140256E-7 s
2.713.141NoZ=102N=33L=90.887778639922 mf=3.2984903194489 MHzT=3.0316899646596E-7 s
2.713.141LrZ=103N=33L=91.778835293255 mf=3.2664661415902 MHzT=3.0614124152935E-7 s
2.713.141RfZ=104N=33L=92.669891946587 mf=3.2350578133057 MHzT=3.0911348659274E-7 s
2.713.141DbZ=105N=33L=93.56094859992 mf=3.2042477388932 MHzT=3.1208573165613E-7 s
2.713.141SgZ=106N=33L=94.452005253252 mf=3.1740189866395 MHzT=3.1505797671952E-7 s
2.713.141BhZ=107N=33L=95.343061906585 mf=3.1443552577924 MHzT=3.1803022178291E-7 s
2.713.141HsZ=108N=33L=96.234118559917 mf=3.1152408572573 MHzT=3.2100246684631E-7 s
2.713.141MtZ=109N=33L=97.12517521325 mf=3.0866606659063 MHzT=3.239747119097E-7 s
2.713.141DsZ=110N=33L=98.016231866583 mf=3.0586001143981 MHzT=3.2694695697309E-7 s
2.713.141RgZ=111N=33L=98.907288519915 mf=3.0310451584125 MHzT=3.2991920203648E-7 s
2.713.141CnZ=112N=33L=99.798345173248 mf=3.0039822552124 MHzT=3.3289144709987E-7 s
2.713.141UutZ=113N=33L=100.68940182658 mf=2.9773983414495 MHzT=3.3586369216326E-7 s
2.713.141FlZ=114N=33L=101.58045847991 mf=2.9512808121385 MHzT=3.3883593722666E-7 s
2.713.141UupZ=115N=33L=102.47151513325 mf=2.9256175007286 MHzT=3.4180818229005E-7 s
2.713.141LvZ=116N=33L=103.36257178658 mf=2.9003966602051 MHzT=3.4478042735344E-7 s
2.713.141UusZ=117N=33L=104.25362843991 mf=2.8756069451606 MHzT=3.4775267241683E-7 s
2.713.141UuoZ=118N=33L=105.14468509324 mf=2.8512373947779 MHzT=3.5072491748022E-7 s
 
 
                                                            Müller, Junostr. 2, 56566 Neuwied, info@aladin24.de, www.torkado.de