Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Calculate for selected elements
with potenz N= to in            L = Z * Cx * Basis^N * Factor

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 1 Listing-Modus (Example)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search


Results      with Plk      Attention ! Factor 6.2831853071795864769 to L and to T, invers to f      Attention ! Basis 2.7182818284590452353602874713527
BF ZN[1m=1m][1MHz=1.0E6Hz][1s=1s]
2.716.283HZ=1N=17L=2.452905937256E-27 mf=1.2221930464051E+29 MHzT=8.1820134956698E-36 s
2.716.283HZ=1N=18L=6.6676896361624E-27 mf=4.4961969491511E+28 MHzT=2.2241018605486E-35 s
2.716.283HZ=1N=19L=1.8124659575785E-26 mf=1.6540584210505E+28 MHzT=6.0457356721712E-35 s
2.716.283HZ=1N=20L=4.9267932771862E-26 mf=6.0849408760096E+27 MHzT=1.643401341733E-34 s
2.716.283HZ=1N=21L=1.339241263795E-25 mf=2.2385246490277E+27 MHzT=4.4672280040979E-34 s
2.716.283HZ=1N=22L=3.6404351912963E-25 mf=8.2350719693281E+26 MHzT=1.2143184707123E-33 s
2.716.283HZ=1N=23L=9.8957288281837E-25 mf=3.029513674083E+26 MHzT=3.3008598328994E-33 s
2.716.283HZ=1N=24L=2.689937985301E-24 mf=1.1144957974429E+26 MHzT=8.9726673020607E-33 s
2.716.283HZ=1N=25L=7.3120095451254E-24 mf=4.1000009115122E+25 MHzT=2.439023848E-32 s
2.716.283HZ=1N=26L=1.9876102676034E-23 mf=1.5083060441295E+25 MHzT=6.6299542051967E-32 s
2.716.283HZ=1N=27L=5.4028848724848E-23 mf=5.5487478462987E+24 MHzT=1.8022084039502E-31 s
2.716.283HZ=1N=28L=1.4686563770132E-22 mf=2.0412702568976E+24 MHzT=4.898910355554E-31 s
2.716.283HZ=1N=29L=3.9922219418854E-22 mf=7.5094136138738E+23 MHzT=1.3316618998752E-30 s
2.716.283HZ=1N=30L=1.0851984359803E-21 mf=2.7625588837971E+23 MHzT=3.6198323440821E-30 s
2.716.283HZ=1N=31L=2.9498751887973E-21 mf=1.0162886183745E+23 MHzT=9.8397244829866E-30 s
2.716.283HZ=1N=32L=8.0185921219299E-21 mf=3.738716889965E+22 MHzT=2.6747144259146E-29 s
2.716.283HZ=1N=33L=2.1796793254867E-20 mf=1.3753970801786E+22 MHzT=7.2706276202809E-29 s
2.716.283HZ=1N=34L=5.9249827023384E-20 mf=5.0598030924492E+21 MHzT=1.9763614941702E-28 s
2.716.283HZ=1N=35L=1.6105772813701E-19 mf=1.8613975340878E+21 MHzT=5.372307536069E-28 s
2.716.283HZ=1N=36L=4.3780029572772E-19 mf=6.8476988463811E+20 MHzT=1.460344595219E-27 s
2.716.283HZ=1N=37L=1.1900645883707E-18 mf=2.519127624917E+20 MHzT=3.9696281764722E-27 s
2.716.283HZ=1N=38L=3.2349309452605E-18 mf=9.2673526289401E+19 MHzT=1.0790568137843E-26 s
2.716.283HZ=1N=39L=8.7934540048216E-18 mf=3.4092685062732E+19 MHzT=2.9331805287849E-26 s
2.716.283HZ=1N=40L=2.3903086230697E-17 mf=1.2541997928912E+19 MHzT=7.9732113309858E-26 s
2.716.283HZ=1N=41L=6.4975324944993E-17 mf=4.6139431892614E+18 MHzT=2.1673435475483E-25 s
2.716.283HZ=1N=42L=1.766212450962E-16 mf=1.6973748420623E+18 MHzT=5.8914505813284E-25 s
2.716.283HZ=1N=43L=4.801063210648E-16 mf=6.2442930835634E+17 MHzT=1.6014623058489E-24 s
2.716.283HZ=1N=44L=1.3050642882788E-15 mf=2.297147050092E+17 MHzT=4.3532258849513E-24 s
2.716.283HZ=1N=45L=3.547532539799E-15 mf=8.4507317307647E+16 MHzT=1.1833294818241E-23 s
2.716.283HZ=1N=46L=9.6431932388029E-15 mf=3.1088504666035E+16 MHzT=3.2166230275222E-23 s
2.716.283HZ=1N=47L=2.6212916949357E-14 mf=1.1436821723397E+16 MHzT=8.7436879247166E-23 s
2.716.283HZ=1N=48L=7.1254095814343E-14 mf=4.2073715843806E+15 MHzT=2.3767807999474E-22 s
2.716.283HZ=1N=49L=1.9368871385541E-13 mf=1.5478055072625E+15 MHzT=6.4607600587273E-22 s
2.716.283HZ=1N=50L=5.2650051125076E-13 mf=5.6940582505382E+14 MHzT=1.7562166665672E-21 s
2.716.283HZ=1N=51L=1.4311767724073E-12 mf=2.0947269672056E+14 MHzT=4.7738918515667E-21 s
2.716.283HZ=1N=52L=3.8903418137475E-12 mf=77060698610236 MHzT=1.2976783471142E-20 s
2.716.283HZ=1N=53L=1.0575045458804E-11 mf=28349046741015 MHzT=3.5274554701454E-20 s
2.716.283HZ=1N=54L=2.8745953905796E-11 mf=10429031472828 MHzT=9.5886181051947E-20 s
2.716.283HZ=1N=55L=7.8139604143847E-11 mf=3836626270183.2 MHzT=2.6064566355384E-19 s
2.716.283HZ=1N=56L=2.124054660272E-10 mf=1411415928258.7 MHzT=7.0850837090506E-19 s
2.716.283HZ=1N=57L=5.7737791856712E-10 mf=519230902948.27 MHzT=1.9259254299423E-18 s
2.716.283HeZ=2N=17L=4.9058118745121E-27 mf=6.1109652320253E+28 MHzT=1.636402699134E-35 s
2.716.283HeZ=2N=18L=1.3335379272325E-26 mf=2.2480984745756E+28 MHzT=4.4482037210972E-35 s
2.716.283HeZ=2N=19L=3.624931915157E-26 mf=8.2702921052523E+27 MHzT=1.2091471344342E-34 s
2.716.283HeZ=2N=20L=9.8535865543725E-26 mf=3.0424704380048E+27 MHzT=3.2868026834659E-34 s
2.716.283HeZ=2N=21L=2.6784825275899E-25 mf=1.1192623245138E+27 MHzT=8.9344560081959E-34 s
2.716.283HeZ=2N=22L=7.2808703825927E-25 mf=4.117535984664E+26 MHzT=2.4286369414246E-33 s
2.716.283HeZ=2N=23L=1.9791457656367E-24 mf=1.5147568370415E+26 MHzT=6.6017196657987E-33 s
2.716.283HeZ=2N=24L=5.379875970602E-24 mf=5.5724789872145E+25 MHzT=1.7945334604121E-32 s
2.716.283HeZ=2N=25L=1.4624019090251E-23 mf=2.0500004557561E+25 MHzT=4.878047696E-32 s
2.716.283HeZ=2N=26L=3.9752205352067E-23 mf=7.5415302206475E+24 MHzT=1.3259908410393E-31 s
2.716.283HeZ=2N=27L=1.080576974497E-22 mf=2.7743739231493E+24 MHzT=3.6044168079004E-31 s
2.716.283HeZ=2N=28L=2.9373127540264E-22 mf=1.0206351284488E+24 MHzT=9.7978207111079E-31 s
2.716.283HeZ=2N=29L=7.9844438837708E-22 mf=3.7547068069369E+23 MHzT=2.6633237997504E-30 s
2.716.283HeZ=2N=30L=2.1703968719605E-21 mf=1.3812794418986E+23 MHzT=7.2396646881641E-30 s
2.716.283HeZ=2N=31L=5.8997503775946E-21 mf=5.0814430918724E+22 MHzT=1.9679448965973E-29 s
2.716.283HeZ=2N=32L=1.603718424386E-20 mf=1.8693584449825E+22 MHzT=5.3494288518292E-29 s
2.716.283HeZ=2N=33L=4.3593586509734E-20 mf=6.8769854008928E+21 MHzT=1.4541255240562E-28 s
2.716.283HeZ=2N=34L=1.1849965404677E-19 mf=2.5299015462246E+21 MHzT=3.9527229883404E-28 s
2.716.283HeZ=2N=35L=3.2211545627401E-19 mf=9.3069876704388E+20 MHzT=1.0744615072138E-27 s
2.716.283HeZ=2N=36L=8.7560059145544E-19 mf=3.4238494231905E+20 MHzT=2.920689190438E-27 s
2.716.283HeZ=2N=37L=2.3801291767413E-18 mf=1.2595638124585E+20 MHzT=7.9392563529444E-27 s
2.716.283HeZ=2N=38L=6.4698618905211E-18 mf=4.63367631447E+19 MHzT=2.1581136275687E-26 s
2.716.283HeZ=2N=39L=1.7586908009643E-17 mf=1.7046342531366E+19 MHzT=5.8663610575698E-26 s
2.716.283HeZ=2N=40L=4.7806172461394E-17 mf=6.2709989644559E+18 MHzT=1.5946422661972E-25 s
2.716.283HeZ=2N=41L=1.2995064988999E-16 mf=2.3069715946307E+18 MHzT=4.3346870950965E-25 s
2.716.283HeZ=2N=42L=3.5324249019239E-16 mf=8.4868742103114E+17 MHzT=1.1782901162657E-24 s
2.716.283HeZ=2N=43L=9.602126421296E-16 mf=3.1221465417817E+17 MHzT=3.2029246116979E-24 s
2.716.283HeZ=2N=44L=2.6101285765576E-15 mf=1.148573525046E+17 MHzT=8.7064517699026E-24 s
2.716.283HeZ=2N=45L=7.0950650795981E-15 mf=4.2253658653824E+16 MHzT=2.3666589636481E-23 s
2.716.283HeZ=2N=46L=1.9286386477606E-14 mf=1.5544252333017E+16 MHzT=6.4332460550444E-23 s
2.716.283HeZ=2N=47L=5.2425833898714E-14 mf=5.7184108616984E+15 MHzT=1.7487375849433E-22 s
2.716.283HeZ=2N=48L=1.4250819162869E-13 mf=2.1036857921903E+15 MHzT=4.7535615998948E-22 s
2.716.283HeZ=2N=49L=3.8737742771082E-13 mf=7.7390275363127E+14 MHzT=1.2921520117455E-21 s
2.716.283HeZ=2N=50L=1.0530010225015E-12 mf=2.8470291252691E+14 MHzT=3.5124333331345E-21 s
2.716.283HeZ=2N=51L=2.8623535448147E-12 mf=1.0473634836028E+14 MHzT=9.5477837031333E-21 s
2.716.283HeZ=2N=52L=7.7806836274951E-12 mf=38530349305118 MHzT=2.5953566942285E-20 s
2.716.283HeZ=2N=53L=2.1150090917609E-11 mf=14174523370507 MHzT=7.0549109402908E-20 s
2.716.283HeZ=2N=54L=5.7491907811592E-11 mf=5214515736413.8 MHzT=1.9177236210389E-19 s
2.716.283HeZ=2N=55L=1.5627920828769E-10 mf=1918313135091.6 MHzT=5.2129132710768E-19 s
2.716.283HeZ=2N=56L=4.2481093205441E-10 mf=705707964129.34 MHzT=1.4170167418101E-18 s
2.716.283HeZ=2N=57L=1.1547558371342E-9 mf=259615451474.14 MHzT=3.8518508598847E-18 s
2.716.283LiZ=3N=17L=7.3587178117681E-27 mf=4.0739768213502E+28 MHzT=2.454604048701E-35 s
2.716.283LiZ=3N=18L=2.0003068908487E-26 mf=1.4987323163837E+28 MHzT=6.6723055816458E-35 s
2.716.283LiZ=3N=19L=5.4373978727355E-26 mf=5.5135280701682E+27 MHzT=1.8137207016514E-34 s
2.716.283LiZ=3N=20L=1.4780379831559E-25 mf=2.0283136253365E+27 MHzT=4.9302040251989E-34 s
2.716.283LiZ=3N=21L=4.0177237913849E-25 mf=7.4617488300923E+26 MHzT=1.3401684012294E-33 s
2.716.283LiZ=3N=22L=1.0921305573889E-24 mf=2.745023989776E+26 MHzT=3.6429554121368E-33 s
2.716.283LiZ=3N=23L=2.9687186484551E-24 mf=1.009837891361E+26 MHzT=9.9025794986981E-33 s
2.716.283LiZ=3N=24L=8.069813955903E-24 mf=3.7149859914763E+25 MHzT=2.6918001906182E-32 s
2.716.283LiZ=3N=25L=2.1936028635376E-23 mf=1.3666669705041E+25 MHzT=7.3170715440001E-32 s
2.716.283LiZ=3N=26L=5.9628308028101E-23 mf=5.027686813765E+24 MHzT=1.988986261559E-31 s
2.716.283LiZ=3N=27L=1.6208654617454E-22 mf=1.8495826154329E+24 MHzT=5.4066252118506E-31 s
2.716.283LiZ=3N=28L=4.4059691310395E-22 mf=6.8042341896587E+23 MHzT=1.4696731066662E-30 s
2.716.283LiZ=3N=29L=1.1976665825656E-21 mf=2.5031378712913E+23 MHzT=3.9949856996257E-30 s
2.716.283LiZ=3N=30L=3.2555953079408E-21 mf=9.208529612657E+22 MHzT=1.0859497032246E-29 s
2.716.283LiZ=3N=31L=8.849625566392E-21 mf=3.3876287279149E+22 MHzT=2.951917344896E-29 s
2.716.283LiZ=3N=32L=2.405577636579E-20 mf=1.2462389633217E+22 MHzT=8.0241432777438E-29 s
2.716.283LiZ=3N=33L=6.5390379764601E-20 mf=4.5846569339286E+21 MHzT=2.1811882860843E-28 s
2.716.283LiZ=3N=34L=1.7774948107015E-19 mf=1.6866010308164E+21 MHzT=5.9290844825106E-28 s
2.716.283LiZ=3N=35L=4.8317318441102E-19 mf=6.2046584469592E+20 MHzT=1.6116922608207E-27 s
2.716.283LiZ=3N=36L=1.3134008871832E-18 mf=2.282566282127E+20 MHzT=4.381033785657E-27 s
2.716.283LiZ=3N=37L=3.570193765112E-18 mf=8.3970920830567E+19 MHzT=1.1908884529417E-26 s
2.716.283LiZ=3N=38L=9.7047928357816E-18 mf=3.08911754298E+19 MHzT=3.237170441353E-26 s
2.716.283LiZ=3N=39L=2.6380362014465E-17 mf=1.1364228354244E+19 MHzT=8.7995415863546E-26 s
2.716.283LiZ=3N=40L=7.1709258692091E-17 mf=4.1806659763039E+18 MHzT=2.3919633992958E-25 s
2.716.283LiZ=3N=41L=1.9492597483498E-16 mf=1.5379810630871E+18 MHzT=6.5020306426448E-25 s
2.716.283LiZ=3N=42L=5.2986373528859E-16 mf=5.6579161402076E+17 MHzT=1.7674351743985E-24 s
2.716.283LiZ=3N=43L=1.4403189631944E-15 mf=2.0814310278545E+17 MHzT=4.8043869175468E-24 s
2.716.283LiZ=3N=44L=3.9151928648363E-15 mf=7.65715683364E+16 MHzT=1.3059677654854E-23 s
2.716.283LiZ=3N=45L=1.0642597619397E-14 mf=2.8169105769216E+16 MHzT=3.5499884454722E-23 s
2.716.283LiZ=3N=46L=2.8929579716409E-14 mf=1.0362834888678E+16 MHzT=9.6498690825667E-23 s
2.716.283LiZ=3N=47L=7.8638750848071E-14 mf=3.8122739077989E+15 MHzT=2.623106377415E-22 s
2.716.283LiZ=3N=48L=2.1376228744303E-13 mf=1.4024571947935E+15 MHzT=7.1303423998421E-22 s
2.716.283LiZ=3N=49L=5.8106614156623E-13 mf=5.1593516908751E+14 MHzT=1.9382280176182E-21 s
2.716.283LiZ=3N=50L=1.5795015337523E-12 mf=1.8980194168461E+14 MHzT=5.2686499997017E-21 s
2.716.283LiZ=3N=51L=4.293530317222E-12 mf=69824232240188 MHzT=1.43216755547E-20 s
2.716.283LiZ=3N=52L=1.1671025441243E-11 mf=25686899536745 MHzT=3.8930350413427E-20 s
2.716.283LiZ=3N=53L=3.1725136376413E-11 mf=9449682247004.9 MHzT=1.0582366410436E-19 s
2.716.283LiZ=3N=54L=8.6237861717389E-11 mf=3476343824275.9 MHzT=2.8765854315584E-19 s
2.716.283LiZ=3N=55L=2.3441881243154E-10 mf=1278875423394.4 MHzT=7.8193699066152E-19 s
2.716.283LiZ=3N=56L=6.3721639808161E-10 mf=470471976086.22 MHzT=2.1255251127152E-18 s
2.716.283LiZ=3N=57L=1.7321337557014E-9 mf=173076967649.42 MHzT=5.777776289827E-18 s
2.716.283BeZ=4N=17L=9.8116237490241E-27 mf=3.0554826160126E+28 MHzT=3.2728053982679E-35 s
2.716.283BeZ=4N=18L=2.667075854465E-26 mf=1.1240492372878E+28 MHzT=8.8964074421944E-35 s
2.716.283BeZ=4N=19L=7.249863830314E-26 mf=4.1351460526262E+27 MHzT=2.4182942688685E-34 s
2.716.283BeZ=4N=20L=1.9707173108745E-25 mf=1.5212352190024E+27 MHzT=6.5736053669319E-34 s
2.716.283BeZ=4N=21L=5.3569650551798E-25 mf=5.5963116225692E+26 MHzT=1.7868912016392E-33 s
2.716.283BeZ=4N=22L=1.4561740765185E-24 mf=2.058767992332E+26 MHzT=4.8572738828491E-33 s
2.716.283BeZ=4N=23L=3.9582915312735E-24 mf=7.5737841852076E+25 MHzT=1.3203439331597E-32 s
2.716.283BeZ=4N=24L=1.0759751941204E-23 mf=2.7862394936073E+25 MHzT=3.5890669208243E-32 s
2.716.283BeZ=4N=25L=2.9248038180502E-23 mf=1.025000227878E+25 MHzT=9.7560953920001E-32 s
2.716.283BeZ=4N=26L=7.9504410704134E-23 mf=3.7707651103238E+24 MHzT=2.6519816820787E-31 s
2.716.283BeZ=4N=27L=2.1611539489939E-22 mf=1.3871869615747E+24 MHzT=7.2088336158007E-31 s
2.716.283BeZ=4N=28L=5.8746255080527E-22 mf=5.103175642244E+23 MHzT=1.9595641422216E-30 s
2.716.283BeZ=4N=29L=1.5968887767542E-21 mf=1.8773534034684E+23 MHzT=5.3266475995009E-30 s
2.716.283BeZ=4N=30L=4.340793743921E-21 mf=6.9063972094928E+22 MHzT=1.4479329376328E-29 s
2.716.283BeZ=4N=31L=1.1799500755189E-20 mf=2.5407215459362E+22 MHzT=3.9358897931946E-29 s
2.716.283BeZ=4N=32L=3.207436848772E-20 mf=9.3467922249126E+21 MHzT=1.0698857703658E-28 s
2.716.283BeZ=4N=33L=8.7187173019468E-20 mf=3.4384927004464E+21 MHzT=2.9082510481124E-28 s
2.716.283BeZ=4N=34L=2.3699930809353E-19 mf=1.2649507731123E+21 MHzT=7.9054459766808E-28 s
2.716.283BeZ=4N=35L=6.4423091254802E-19 mf=4.6534938352194E+20 MHzT=2.1489230144276E-27 s
2.716.283BeZ=4N=36L=1.7512011829109E-18 mf=1.7119247115953E+20 MHzT=5.841378380876E-27 s
2.716.283BeZ=4N=37L=4.7602583534826E-18 mf=6.2978190622925E+19 MHzT=1.5878512705889E-26 s
2.716.283BeZ=4N=38L=1.2939723781042E-17 mf=2.316838157235E+19 MHzT=4.3162272551374E-26 s
2.716.283BeZ=4N=39L=3.5173816019286E-17 mf=8.5231712656829E+18 MHzT=1.173272211514E-25 s
2.716.283BeZ=4N=40L=9.5612344922788E-17 mf=3.1354994822279E+18 MHzT=3.1892845323943E-25 s
2.716.283BeZ=4N=41L=2.5990129977997E-16 mf=1.1534857973154E+18 MHzT=8.669374190193E-25 s
2.716.283BeZ=4N=42L=7.0648498038479E-16 mf=4.2434371051557E+17 MHzT=2.3565802325314E-24 s
2.716.283BeZ=4N=43L=1.9204252842592E-15 mf=1.5610732708908E+17 MHzT=6.4058492233958E-24 s
2.716.283BeZ=4N=44L=5.2202571531151E-15 mf=5.74286762523E+16 MHzT=1.7412903539805E-23 s
2.716.283BeZ=4N=45L=1.4190130159196E-14 mf=2.1126829326912E+16 MHzT=4.7333179272963E-23 s
2.716.283BeZ=4N=46L=3.8572772955212E-14 mf=7.7721261665087E+15 MHzT=1.2866492110089E-22 s
2.716.283BeZ=4N=47L=1.0485166779743E-13 mf=2.8592054308492E+15 MHzT=3.4974751698866E-22 s
2.716.283BeZ=4N=48L=2.8501638325737E-13 mf=1.0518428960951E+15 MHzT=9.5071231997895E-22 s
2.716.283BeZ=4N=49L=7.7475485542164E-13 mf=3.8695137681564E+14 MHzT=2.5843040234909E-21 s
2.716.283BeZ=4N=50L=2.106002045003E-12 mf=1.4235145626346E+14 MHzT=7.024866666269E-21 s
2.716.283BeZ=4N=51L=5.7247070896294E-12 mf=52368174180141 MHzT=1.9095567406267E-20 s
2.716.283BeZ=4N=52L=1.556136725499E-11 mf=19265174652559 MHzT=5.1907133884569E-20 s
2.716.283BeZ=4N=53L=4.2300181835217E-11 mf=7087261685253.7 MHzT=1.4109821880582E-19 s
2.716.283BeZ=4N=54L=1.1498381562318E-10 mf=2607257868206.9 MHzT=3.8354472420779E-19 s
2.716.283BeZ=4N=55L=3.1255841657539E-10 mf=959156567545.8 MHzT=1.0425826542154E-18 s
2.716.283BeZ=4N=56L=8.4962186410881E-10 mf=352853982064.67 MHzT=2.8340334836202E-18 s
2.716.283BeZ=4N=57L=2.3095116742685E-9 mf=129807725737.07 MHzT=7.7037017197694E-18 s
2.716.283BZ=5N=17L=1.226452968628E-26 mf=2.4443860928101E+28 MHzT=4.0910067478349E-35 s
2.716.283BZ=5N=18L=3.3338448180812E-26 mf=8.9923938983023E+27 MHzT=1.1120509302743E-34 s
2.716.283BZ=5N=19L=9.0623297878924E-26 mf=3.3081168421009E+27 MHzT=3.0228678360856E-34 s
2.716.283BZ=5N=20L=2.4633966385931E-25 mf=1.2169881752019E+27 MHzT=8.2170067086648E-34 s
2.716.283BZ=5N=21L=6.6962063189748E-25 mf=4.4770492980554E+26 MHzT=2.233614002049E-33 s
2.716.283BZ=5N=22L=1.8202175956482E-24 mf=1.6470143938656E+26 MHzT=6.0715923535614E-33 s
2.716.283BZ=5N=23L=4.9478644140918E-24 mf=6.059027348166E+25 MHzT=1.6504299164497E-32 s
2.716.283BZ=5N=24L=1.3449689926505E-23 mf=2.2289915948858E+25 MHzT=4.4863336510303E-32 s
2.716.283BZ=5N=25L=3.6560047725627E-23 mf=8.2000018230243E+24 MHzT=1.219511924E-31 s
2.716.283BZ=5N=26L=9.9380513380168E-23 mf=3.016612088259E+24 MHzT=3.3149771025984E-31 s
2.716.283BZ=5N=27L=2.7014424362424E-22 mf=1.1097495692597E+24 MHzT=9.0110420197509E-31 s
2.716.283BZ=5N=28L=7.3432818850659E-22 mf=4.0825405137952E+23 MHzT=2.449455177777E-30 s
2.716.283BZ=5N=29L=1.9961109709427E-21 mf=1.5018827227748E+23 MHzT=6.6583094993761E-30 s
2.716.283BZ=5N=30L=5.4259921799013E-21 mf=5.5251177675942E+22 MHzT=1.809916172041E-29 s
2.716.283BZ=5N=31L=1.4749375943987E-20 mf=2.032577236749E+22 MHzT=4.9198622414933E-29 s
2.716.283BZ=5N=32L=4.009296060965E-20 mf=7.4774337799301E+21 MHzT=1.3373572129573E-28 s
2.716.283BZ=5N=33L=1.0898396627434E-19 mf=2.7507941603571E+21 MHzT=3.6353138101405E-28 s
2.716.283BZ=5N=34L=2.9624913511692E-19 mf=1.0119606184898E+21 MHzT=9.881807470851E-28 s
2.716.283BZ=5N=35L=8.0528864068503E-19 mf=3.7227950681755E+20 MHzT=2.6861537680345E-27 s
2.716.283BZ=5N=36L=2.1890014786386E-18 mf=1.3695397692762E+20 MHzT=7.301722976095E-27 s
2.716.283BZ=5N=37L=5.9503229418533E-18 mf=5.038255249834E+19 MHzT=1.9848140882361E-26 s
2.716.283BZ=5N=38L=1.6174654726303E-17 mf=1.853470525788E+19 MHzT=5.3952840689217E-26 s
2.716.283BZ=5N=39L=4.3967270024108E-17 mf=6.8185370125464E+18 MHzT=1.4665902643924E-25 s
2.716.283BZ=5N=40L=1.1951543115348E-16 mf=2.5083995857823E+18 MHzT=3.9866056654929E-25 s
2.716.283BZ=5N=41L=3.2487662472497E-16 mf=9.2278863785229E+17 MHzT=1.0836717737741E-24 s
2.716.283BZ=5N=42L=8.8310622548098E-16 mf=3.3947496841246E+17 MHzT=2.9457252906642E-24 s
2.716.283BZ=5N=43L=2.400531605324E-15 mf=1.2488586167127E+17 MHzT=8.0073115292447E-24 s
2.716.283BZ=5N=44L=6.5253214413939E-15 mf=4.594294100184E+16 MHzT=2.1766129424757E-23 s
2.716.283BZ=5N=45L=1.7737662698995E-14 mf=1.6901463461529E+16 MHzT=5.9166474091203E-23 s
2.716.283BZ=5N=46L=4.8215966194014E-14 mf=6.217700933207E+15 MHzT=1.6083115137611E-22 s
2.716.283BZ=5N=47L=1.3106458474678E-13 mf=2.2873643446793E+15 MHzT=4.3718439623583E-22 s
2.716.283BZ=5N=48L=3.5627047907172E-13 mf=8.4147431687612E+14 MHzT=1.1883903999737E-21 s
2.716.283BZ=5N=49L=9.6844356927704E-13 mf=3.0956110145251E+14 MHzT=3.2303800293637E-21 s
2.716.283BZ=5N=50L=2.6325025562538E-12 mf=1.1388116501076E+14 MHzT=8.7810833328362E-21 s
2.716.283BZ=5N=51L=7.1558838620367E-12 mf=41894539344113 MHzT=2.3869459257833E-20 s
2.716.283BZ=5N=52L=1.9451709068738E-11 mf=15412139722047 MHzT=6.4883917355712E-20 s
2.716.283BZ=5N=53L=5.2875227294022E-11 mf=5669809348202.9 MHzT=1.7637277350727E-19 s
2.716.283BZ=5N=54L=1.4372976952898E-10 mf=2085806294565.5 MHzT=4.7943090525973E-19 s
2.716.283BZ=5N=55L=3.9069802071924E-10 mf=767325254036.64 MHzT=1.3032283177692E-18 s
2.716.283BZ=5N=56L=1.062027330136E-9 mf=282283185651.73 MHzT=3.5425418545253E-18 s
2.716.283BZ=5N=57L=2.8868895928356E-9 mf=103846180589.65 MHzT=9.6296271497117E-18 s
2.716.283CZ=6N=17L=1.4717435623536E-26 mf=2.0369884106751E+28 MHzT=4.9092080974019E-35 s
2.716.283CZ=6N=18L=4.0006137816974E-26 mf=7.4936615819186E+27 MHzT=1.3344611163292E-34 s
2.716.283CZ=6N=19L=1.0874795745471E-25 mf=2.7567640350841E+27 MHzT=3.6274414033027E-34 s
2.716.283CZ=6N=20L=2.9560759663117E-25 mf=1.0141568126683E+27 MHzT=9.8604080503978E-34 s
2.716.283CZ=6N=21L=8.0354475827697E-25 mf=3.7308744150462E+26 MHzT=2.6803368024588E-33 s
2.716.283CZ=6N=22L=2.1842611147778E-24 mf=1.372511994888E+26 MHzT=7.2859108242737E-33 s
2.716.283CZ=6N=23L=5.9374372969102E-24 mf=5.049189456805E+25 MHzT=1.9805158997396E-32 s
2.716.283CZ=6N=24L=1.6139627911806E-23 mf=1.8574929957382E+25 MHzT=5.3836003812364E-32 s
2.716.283CZ=6N=25L=4.3872057270753E-23 mf=6.8333348525203E+24 MHzT=1.4634143088E-31 s
2.716.283CZ=6N=26L=1.192566160562E-22 mf=2.5138434068825E+24 MHzT=3.977972523118E-31 s
2.716.283CZ=6N=27L=3.2417309234909E-22 mf=9.2479130771645E+23 MHzT=1.0813250423701E-30 s
2.716.283CZ=6N=28L=8.8119382620791E-22 mf=3.4021170948293E+23 MHzT=2.9393462133324E-30 s
2.716.283CZ=6N=29L=2.3953331651313E-21 mf=1.2515689356456E+23 MHzT=7.9899713992513E-30 s
2.716.283CZ=6N=30L=6.5111906158816E-21 mf=4.6042648063285E+22 MHzT=2.1718994064492E-29 s
2.716.283CZ=6N=31L=1.7699251132784E-20 mf=1.6938143639575E+22 MHzT=5.9038346897919E-29 s
2.716.283CZ=6N=32L=4.811155273158E-20 mf=6.2311948166084E+21 MHzT=1.6048286555488E-28 s
2.716.283CZ=6N=33L=1.307807595292E-19 mf=2.2923284669643E+21 MHzT=4.3623765721685E-28 s
2.716.283CZ=6N=34L=3.554989621403E-19 mf=8.4330051540821E+20 MHzT=1.1858168965021E-27 s
2.716.283CZ=6N=35L=9.6634636882203E-19 mf=3.1023292234796E+20 MHzT=3.2233845216414E-27 s
2.716.283CZ=6N=36L=2.6268017743663E-18 mf=1.1412831410635E+20 MHzT=8.762067571314E-27 s
2.716.283CZ=6N=37L=7.1403875302239E-18 mf=4.1985460415283E+19 MHzT=2.3817769058833E-26 s
2.716.283CZ=6N=38L=1.9409585671563E-17 mf=1.54455877149E+19 MHzT=6.474340882706E-26 s
2.716.283CZ=6N=39L=5.276072402893E-17 mf=5.682114177122E+18 MHzT=1.7599083172709E-25 s
2.716.283CZ=6N=40L=1.4341851738418E-16 mf=2.090332988152E+18 MHzT=4.7839267985915E-25 s
2.716.283CZ=6N=41L=3.8985194966996E-16 mf=7.6899053154357E+17 MHzT=1.300406128529E-24 s
2.716.283CZ=6N=42L=1.0597274705772E-15 mf=2.8289580701038E+17 MHzT=3.534870348797E-24 s
2.716.283CZ=6N=43L=2.8806379263888E-15 mf=1.0407155139272E+17 MHzT=9.6087738350937E-24 s
2.716.283CZ=6N=44L=7.8303857296727E-15 mf=3.82857841682E+16 MHzT=2.6119355309708E-23 s
2.716.283CZ=6N=45L=2.1285195238794E-14 mf=1.4084552884608E+16 MHzT=7.0999768909444E-23 s
2.716.283CZ=6N=46L=5.7859159432817E-14 mf=5.1814174443392E+15 MHzT=1.9299738165133E-22 s
2.716.283CZ=6N=47L=1.5727750169614E-13 mf=1.9061369538995E+15 MHzT=5.2462127548299E-22 s
2.716.283CZ=6N=48L=4.2752457488606E-13 mf=7.0122859739677E+14 MHzT=1.4260684799684E-21 s
2.716.283CZ=6N=49L=1.1621322831325E-12 mf=2.5796758454376E+14 MHzT=3.8764560352364E-21 s
2.716.283CZ=6N=50L=3.1590030675046E-12 mf=94900970842304 MHzT=1.0537299999403E-20 s
2.716.283CZ=6N=51L=8.5870606344441E-12 mf=34912116120094 MHzT=2.86433511094E-20 s
2.716.283CZ=6N=52L=2.3342050882485E-11 mf=12843449768373 MHzT=7.7860700826854E-20 s
2.716.283CZ=6N=53L=6.3450272752826E-11 mf=4724841123502.5 MHzT=2.1164732820872E-19 s
2.716.283CZ=6N=54L=1.7247572343478E-10 mf=1738171912137.9 MHzT=5.7531708631168E-19 s
2.716.283CZ=6N=55L=4.6883762486308E-10 mf=639437711697.2 MHzT=1.563873981323E-18 s
2.716.283CZ=6N=56L=1.2744327961632E-9 mf=235235988043.11 MHzT=4.2510502254303E-18 s
2.716.283CZ=6N=57L=3.4642675114027E-9 mf=86538483824.712 MHzT=1.1555552579654E-17 s
2.716.283NZ=7N=17L=1.7170341560792E-26 mf=1.7459900662929E+28 MHzT=5.7274094469689E-35 s
2.716.283NZ=7N=18L=4.6673827453137E-26 mf=6.4231384987874E+27 MHzT=1.556871302384E-34 s
2.716.283NZ=7N=19L=1.2687261703049E-25 mf=2.3629406015007E+27 MHzT=4.2320149705198E-34 s
2.716.283NZ=7N=20L=3.4487552940304E-25 mf=8.6927726800138E+26 MHzT=1.1503809392131E-33 s
2.716.283NZ=7N=21L=9.3746888465647E-25 mf=3.1978923557539E+26 MHzT=3.1270596028685E-33 s
2.716.283NZ=7N=22L=2.5483046339074E-24 mf=1.1764388527612E+26 MHzT=8.5002292949859E-33 s
2.716.283NZ=7N=23L=6.9270101797286E-24 mf=4.3278766772615E+25 MHzT=2.3106018830295E-32 s
2.716.283NZ=7N=24L=1.8829565897107E-23 mf=1.5921368534899E+25 MHzT=6.2808671114425E-32 s
2.716.283NZ=7N=25L=5.1184066815878E-23 mf=5.8571441593031E+24 MHzT=1.7073166936E-31 s
2.716.283NZ=7N=26L=1.3913271873224E-22 mf=2.154722920185E+24 MHzT=4.6409679436377E-31 s
2.716.283NZ=7N=27L=3.7820194107394E-22 mf=7.9267826375696E+23 MHzT=1.2615458827651E-30 s
2.716.283NZ=7N=28L=1.0280594639092E-21 mf=2.9161003669966E+23 MHzT=3.4292372488878E-30 s
2.716.283NZ=7N=29L=2.7945553593198E-21 mf=1.0727733734105E+23 MHzT=9.3216332991265E-30 s
2.716.283NZ=7N=30L=7.5963890518618E-21 mf=3.9465126911387E+22 MHzT=2.5338826408574E-29 s
2.716.283NZ=7N=31L=2.0649126321581E-20 mf=1.4518408833921E+22 MHzT=6.8878071380906E-29 s
2.716.283NZ=7N=32L=5.613014485351E-20 mf=5.3410241285215E+21 MHzT=1.8723000981402E-28 s
2.716.283NZ=7N=33L=1.5257755278407E-19 mf=1.9648529716837E+21 MHzT=5.0894393341966E-28 s
2.716.283NZ=7N=34L=4.1474878916369E-19 mf=7.2282901320704E+20 MHzT=1.3834530459191E-27 s
2.716.283NZ=7N=35L=1.127404096959E-18 mf=2.6591393344111E+20 MHzT=3.7606152752483E-27 s
2.716.283NZ=7N=36L=3.064602070094E-18 mf=9.7824269234015E+19 MHzT=1.0222412166533E-26 s
2.716.283NZ=7N=37L=8.3304521185946E-18 mf=3.5987537498814E+19 MHzT=2.7787397235305E-26 s
2.716.283NZ=7N=38L=2.2644516616824E-17 mf=1.32390751842E+19 MHzT=7.5533976964904E-26 s
2.716.283NZ=7N=39L=6.1554178033751E-17 mf=4.8703835803903E+18 MHzT=2.0532263701494E-25 s
2.716.283NZ=7N=40L=1.6732160361488E-16 mf=1.7917139898445E+18 MHzT=5.5812479316901E-25 s
2.716.283NZ=7N=41L=4.5482727461495E-16 mf=6.5913474132306E+17 MHzT=1.5171404832838E-24 s
2.716.283NZ=7N=42L=1.2363487156734E-15 mf=2.4248212029461E+17 MHzT=4.1240154069299E-24 s
2.716.283NZ=7N=43L=3.3607442474536E-15 mf=8.9204186908048E+16 MHzT=1.1210236140943E-23 s
2.716.283NZ=7N=44L=9.1354500179514E-15 mf=3.2816386429886E+16 MHzT=3.0472581194659E-23 s
2.716.283NZ=7N=45L=2.4832727778593E-14 mf=1.2072473901092E+16 MHzT=8.2833063727685E-23 s
2.716.283NZ=7N=46L=6.750235267162E-14 mf=4.4412149522907E+15 MHzT=2.2516361192656E-22 s
2.716.283NZ=7N=47L=1.834904186455E-13 mf=1.633831674771E+15 MHzT=6.1205815473016E-22 s
2.716.283NZ=7N=48L=4.987786707004E-13 mf=6.0105308348294E+14 MHzT=1.6637465599632E-21 s
2.716.283NZ=7N=49L=1.3558209969879E-12 mf=2.2111507246608E+14 MHzT=4.5225320411091E-21 s
2.716.283NZ=7N=50L=3.6855035787553E-12 mf=81343689293403 MHzT=1.2293516665971E-20 s
2.716.283NZ=7N=51L=1.0018237406851E-11 mf=29924670960081 MHzT=3.3417242960967E-20 s
2.716.283NZ=7N=52L=2.7232392696233E-11 mf=11008671230034 MHzT=9.0837484297997E-20 s
2.716.283NZ=7N=53L=7.402531821163E-11 mf=4049863820145 MHzT=2.4692188291018E-19 s
2.716.283NZ=7N=54L=2.0122167734057E-10 mf=1489861638975.4 MHzT=6.7120326736363E-19 s
2.716.283NZ=7N=55L=5.4697722900693E-10 mf=548089467169.03 MHzT=1.8245196448769E-18 s
2.716.283NZ=7N=56L=1.4868382621904E-9 mf=201630846894.1 MHzT=4.9595585963354E-18 s
2.716.283NZ=7N=57L=4.0416454299698E-9 mf=74175843278.325 MHzT=1.3481478009596E-17 s
2.716.283OZ=8N=17L=1.9623247498048E-26 mf=1.5277413080063E+28 MHzT=6.5456107965359E-35 s
2.716.283OZ=8N=18L=5.3341517089299E-26 mf=5.6202461864389E+27 MHzT=1.7792814884389E-34 s
2.716.283OZ=8N=19L=1.4499727660628E-25 mf=2.0675730263131E+27 MHzT=4.836588537737E-34 s
2.716.283OZ=8N=20L=3.941434621749E-25 mf=7.6061760950121E+26 MHzT=1.3147210733864E-33 s
2.716.283OZ=8N=21L=1.071393011036E-24 mf=2.7981558112846E+26 MHzT=3.5737824032783E-33 s
2.716.283OZ=8N=22L=2.9123481530371E-24 mf=1.029383996166E+26 MHzT=9.7145477656982E-33 s
2.716.283OZ=8N=23L=7.9165830625469E-24 mf=3.7868920926038E+25 MHzT=2.6406878663195E-32 s
2.716.283OZ=8N=24L=2.1519503882408E-23 mf=1.3931197468036E+25 MHzT=7.1781338416485E-32 s
2.716.283OZ=8N=25L=5.8496076361004E-23 mf=5.1250011393902E+24 MHzT=1.9512190784E-31 s
2.716.283OZ=8N=26L=1.5900882140827E-22 mf=1.8853825551619E+24 MHzT=5.3039633641574E-31 s
2.716.283OZ=8N=27L=4.3223078979879E-22 mf=6.9359348078734E+23 MHzT=1.4417667231601E-30 s
2.716.283OZ=8N=28L=1.1749251016105E-21 mf=2.551587821122E+23 MHzT=3.9191282844432E-30 s
2.716.283OZ=8N=29L=3.1937775535083E-21 mf=9.3867670173422E+22 MHzT=1.0653295199002E-29 s
2.716.283OZ=8N=30L=8.6815874878421E-21 mf=3.4531986047464E+22 MHzT=2.8958658752656E-29 s
2.716.283OZ=8N=31L=2.3599001510379E-20 mf=1.2703607729681E+22 MHzT=7.8717795863892E-29 s
2.716.283OZ=8N=32L=6.414873697544E-20 mf=4.6733961124563E+21 MHzT=2.1397715407317E-28 s
2.716.283OZ=8N=33L=1.7437434603894E-19 mf=1.7192463502232E+21 MHzT=5.8165020962247E-28 s
2.716.283OZ=8N=34L=4.7399861618707E-19 mf=6.3247538655616E+20 MHzT=1.5810891953362E-27 s
2.716.283OZ=8N=35L=1.288461825096E-18 mf=2.3267469176097E+20 MHzT=4.2978460288552E-27 s
2.716.283OZ=8N=36L=3.5024023658218E-18 mf=8.5596235579763E+19 MHzT=1.1682756761752E-26 s
2.716.283OZ=8N=37L=9.5205167069653E-18 mf=3.1489095311463E+19 MHzT=3.1757025411778E-26 s
2.716.283OZ=8N=38L=2.5879447562084E-17 mf=1.1584190786175E+19 MHzT=8.6324545102747E-26 s
2.716.283OZ=8N=39L=7.0347632038573E-17 mf=4.2615856328415E+18 MHzT=2.3465444230279E-25 s
2.716.283OZ=8N=40L=1.9122468984558E-16 mf=1.567749741114E+18 MHzT=6.3785690647887E-25 s
2.716.283OZ=8N=41L=5.1980259955994E-16 mf=5.7674289865768E+17 MHzT=1.7338748380386E-24 s
2.716.283OZ=8N=42L=1.4129699607696E-15 mf=2.1217185525779E+17 MHzT=4.7131604650627E-24 s
2.716.283OZ=8N=43L=3.8408505685184E-15 mf=7.8053663544542E+16 MHzT=1.2811698446792E-23 s
2.716.283OZ=8N=44L=1.044051430623E-14 mf=2.871433812615E+16 MHzT=3.482580707961E-23 s
2.716.283OZ=8N=45L=2.8380260318392E-14 mf=1.0563414663456E+16 MHzT=9.4666358545925E-23 s
2.716.283OZ=8N=46L=7.7145545910423E-14 mf=3.8860630832544E+15 MHzT=2.5732984220178E-22 s
2.716.283OZ=8N=47L=2.0970333559486E-13 mf=1.4296027154246E+15 MHzT=6.9949503397733E-22 s
2.716.283OZ=8N=48L=5.7003276651475E-13 mf=5.2592144804757E+14 MHzT=1.9014246399579E-21 s
2.716.283OZ=8N=49L=1.5495097108433E-12 mf=1.9347568840782E+14 MHzT=5.1686080469819E-21 s
2.716.283OZ=8N=50L=4.2120040900061E-12 mf=71175728131728 MHzT=1.4049733332538E-20 s
2.716.283OZ=8N=51L=1.1449414179259E-11 mf=26184087090071 MHzT=3.8191134812533E-20 s
2.716.283OZ=8N=52L=3.112273450998E-11 mf=9632587326279.6 MHzT=1.0381426776914E-19 s
2.716.283OZ=8N=53L=8.4600363670435E-11 mf=3543630842626.8 MHzT=2.8219643761163E-19 s
2.716.283OZ=8N=54L=2.2996763124637E-10 mf=1303628934103.4 MHzT=7.6708944841558E-19 s
2.716.283OZ=8N=55L=6.2511683315078E-10 mf=479578283772.9 MHzT=2.0851653084307E-18 s
2.716.283OZ=8N=56L=1.6992437282176E-9 mf=176426991032.33 MHzT=5.6680669672405E-18 s
2.716.283OZ=8N=57L=4.619023348537E-9 mf=64903862868.534 MHzT=1.5407403439539E-17 s
2.716.283FZ=9N=17L=2.2076153435304E-26 mf=1.3579922737834E+28 MHzT=7.3638121461029E-35 s
2.716.283FZ=9N=18L=6.0009206725461E-26 mf=4.9957743879457E+27 MHzT=2.0016916744937E-34 s
2.716.283FZ=9N=19L=1.6312193618206E-25 mf=1.8378426900561E+27 MHzT=5.4411621049541E-34 s
2.716.283FZ=9N=20L=4.4341139494676E-25 mf=6.7610454177885E+26 MHzT=1.4790612075597E-33 s
2.716.283FZ=9N=21L=1.2053171374155E-24 mf=2.4872496100308E+26 MHzT=4.0205052036881E-33 s
2.716.283FZ=9N=22L=3.2763916721667E-24 mf=9.1500799659201E+25 MHzT=1.092886623641E-32 s
2.716.283FZ=9N=23L=8.9061559453653E-24 mf=3.3661263045367E+25 MHzT=2.9707738496094E-32 s
2.716.283FZ=9N=24L=2.4209441867709E-23 mf=1.2383286638255E+25 MHzT=8.0754005718546E-32 s
2.716.283FZ=9N=25L=6.5808085906129E-23 mf=4.5555565683469E+24 MHzT=2.1951214632E-31 s
2.716.283FZ=9N=26L=1.788849240843E-22 mf=1.6758956045883E+24 MHzT=5.966958784677E-31 s
2.716.283FZ=9N=27L=4.8625963852363E-22 mf=6.1652753847763E+23 MHzT=1.6219875635552E-30 s
2.716.283FZ=9N=28L=1.3217907393119E-21 mf=2.2680780632196E+23 MHzT=4.4090193199986E-30 s
2.716.283FZ=9N=29L=3.5929997476969E-21 mf=8.3437929043042E+22 MHzT=1.1984957098877E-29 s
2.716.283FZ=9N=30L=9.7667859238223E-21 mf=3.0695098708857E+22 MHzT=3.2578491096738E-29 s
2.716.283FZ=9N=31L=2.6548876699176E-20 mf=1.1292095759716E+22 MHzT=8.8557520346879E-29 s
2.716.283FZ=9N=32L=7.216732909737E-20 mf=4.1541298777389E+21 MHzT=2.4072429833231E-28 s
2.716.283FZ=9N=33L=1.961711392938E-19 mf=1.5282189779762E+21 MHzT=6.5435648582528E-28 s
2.716.283FZ=9N=34L=5.3324844321045E-19 mf=5.6220034360547E+20 MHzT=1.7787253447532E-27 s
2.716.283FZ=9N=35L=1.4495195532331E-18 mf=2.0682194823197E+20 MHzT=4.8350767824621E-27 s
2.716.283FZ=9N=36L=3.9402026615495E-18 mf=7.6085542737568E+19 MHzT=1.3143101356971E-26 s
2.716.283FZ=9N=37L=1.0710581295336E-17 mf=2.7990306943522E+19 MHzT=3.572665358825E-26 s
2.716.283FZ=9N=38L=2.9114378507345E-17 mf=1.02970584766E+19 MHzT=9.711511324059E-26 s
2.716.283FZ=9N=39L=7.9141086043394E-17 mf=3.7880761180813E+18 MHzT=2.6398624759064E-25 s
2.716.283FZ=9N=40L=2.1512777607627E-16 mf=1.3935553254346E+18 MHzT=7.1758901978873E-25 s
2.716.283FZ=9N=41L=5.8477792450494E-16 mf=5.1266035436238E+17 MHzT=1.9506091927934E-24 s
2.716.283FZ=9N=42L=1.5895912058658E-15 mf=1.8859720467359E+17 MHzT=5.3023055231955E-24 s
2.716.283FZ=9N=43L=4.3209568895832E-15 mf=6.9381034261815E+16 MHzT=1.441316075264E-23 s
2.716.283FZ=9N=44L=1.1745578594509E-14 mf=2.5523856112133E+16 MHzT=3.9179032964562E-23 s
2.716.283FZ=9N=45L=3.1927792858191E-14 mf=9.3897019230719E+15 MHzT=1.0649965336417E-22 s
2.716.283FZ=9N=46L=8.6788739149226E-14 mf=3.4542782962261E+15 MHzT=2.89496072477E-22 s
2.716.283FZ=9N=47L=2.3591625254421E-13 mf=1.2707579692663E+15 MHzT=7.8693191322449E-22 s
2.716.283FZ=9N=48L=6.4128686232909E-13 mf=4.6748573159784E+14 MHzT=2.1391027199526E-21 s
2.716.283FZ=9N=49L=1.7431984246987E-12 mf=1.7197838969584E+14 MHzT=5.8146840528546E-21 s
2.716.283FZ=9N=50L=4.7385046012569E-12 mf=63267313894869 MHzT=1.5805949999105E-20 s
2.716.283FZ=9N=51L=1.2880590951666E-11 mf=23274744080063 MHzT=4.29650266641E-20 s
2.716.283FZ=9N=52L=3.5013076323728E-11 mf=8562299845581.8 MHzT=1.1679105124028E-19 s
2.716.283FZ=9N=53L=9.5175409129239E-11 mf=3149894082335 MHzT=3.1747099231309E-19 s
2.716.283FZ=9N=54L=2.5871358515217E-10 mf=1158781274758.6 MHzT=8.6297562946752E-19 s
2.716.283FZ=9N=55L=7.0325643729462E-10 mf=426291807798.13 MHzT=2.3458109719846E-18 s
2.716.283FZ=9N=56L=1.9116491942448E-9 mf=156823992028.74 MHzT=6.3765753381455E-18 s
2.716.283FZ=9N=57L=5.1964012671041E-9 mf=57692322549.808 MHzT=1.7333328869481E-17 s
2.716.283NeZ=10N=17L=2.452905937256E-26 mf=1.2221930464051E+28 MHzT=8.1820134956698E-35 s
2.716.283NeZ=10N=18L=6.6676896361624E-26 mf=4.4961969491511E+27 MHzT=2.2241018605486E-34 s
2.716.283NeZ=10N=19L=1.8124659575785E-25 mf=1.6540584210505E+27 MHzT=6.0457356721712E-34 s
2.716.283NeZ=10N=20L=4.9267932771862E-25 mf=6.0849408760096E+26 MHzT=1.643401341733E-33 s
2.716.283NeZ=10N=21L=1.339241263795E-24 mf=2.2385246490277E+26 MHzT=4.4672280040979E-33 s
2.716.283NeZ=10N=22L=3.6404351912963E-24 mf=8.2350719693281E+25 MHzT=1.2143184707123E-32 s
2.716.283NeZ=10N=23L=9.8957288281837E-24 mf=3.029513674083E+25 MHzT=3.3008598328994E-32 s
2.716.283NeZ=10N=24L=2.689937985301E-23 mf=1.1144957974429E+25 MHzT=8.9726673020607E-32 s
2.716.283NeZ=10N=25L=7.3120095451254E-23 mf=4.1000009115122E+24 MHzT=2.439023848E-31 s
2.716.283NeZ=10N=26L=1.9876102676034E-22 mf=1.5083060441295E+24 MHzT=6.6299542051967E-31 s
2.716.283NeZ=10N=27L=5.4028848724848E-22 mf=5.5487478462987E+23 MHzT=1.8022084039502E-30 s
2.716.283NeZ=10N=28L=1.4686563770132E-21 mf=2.0412702568976E+23 MHzT=4.898910355554E-30 s
2.716.283NeZ=10N=29L=3.9922219418854E-21 mf=7.5094136138738E+22 MHzT=1.3316618998752E-29 s
2.716.283NeZ=10N=30L=1.0851984359803E-20 mf=2.7625588837971E+22 MHzT=3.6198323440821E-29 s
2.716.283NeZ=10N=31L=2.9498751887973E-20 mf=1.0162886183745E+22 MHzT=9.8397244829866E-29 s
2.716.283NeZ=10N=32L=8.0185921219299E-20 mf=3.738716889965E+21 MHzT=2.6747144259146E-28 s
2.716.283NeZ=10N=33L=2.1796793254867E-19 mf=1.3753970801786E+21 MHzT=7.2706276202809E-28 s
2.716.283NeZ=10N=34L=5.9249827023384E-19 mf=5.0598030924492E+20 MHzT=1.9763614941702E-27 s
2.716.283NeZ=10N=35L=1.6105772813701E-18 mf=1.8613975340878E+20 MHzT=5.372307536069E-27 s
2.716.283NeZ=10N=36L=4.3780029572772E-18 mf=6.8476988463811E+19 MHzT=1.460344595219E-26 s
2.716.283NeZ=10N=37L=1.1900645883707E-17 mf=2.519127624917E+19 MHzT=3.9696281764722E-26 s
2.716.283NeZ=10N=38L=3.2349309452605E-17 mf=9.2673526289401E+18 MHzT=1.0790568137843E-25 s
2.716.283NeZ=10N=39L=8.7934540048216E-17 mf=3.4092685062732E+18 MHzT=2.9331805287849E-25 s
2.716.283NeZ=10N=40L=2.3903086230697E-16 mf=1.2541997928912E+18 MHzT=7.9732113309858E-25 s
2.716.283NeZ=10N=41L=6.4975324944993E-16 mf=4.6139431892614E+17 MHzT=2.1673435475483E-24 s
2.716.283NeZ=10N=42L=1.766212450962E-15 mf=1.6973748420623E+17 MHzT=5.8914505813284E-24 s
2.716.283NeZ=10N=43L=4.801063210648E-15 mf=6.2442930835634E+16 MHzT=1.6014623058489E-23 s
2.716.283NeZ=10N=44L=1.3050642882788E-14 mf=2.297147050092E+16 MHzT=4.3532258849513E-23 s
2.716.283NeZ=10N=45L=3.547532539799E-14 mf=8.4507317307647E+15 MHzT=1.1833294818241E-22 s
2.716.283NeZ=10N=46L=9.6431932388029E-14 mf=3.1088504666035E+15 MHzT=3.2166230275222E-22 s
2.716.283NeZ=10N=47L=2.6212916949357E-13 mf=1.1436821723397E+15 MHzT=8.7436879247166E-22 s
2.716.283NeZ=10N=48L=7.1254095814343E-13 mf=4.2073715843806E+14 MHzT=2.3767807999474E-21 s
2.716.283NeZ=10N=49L=1.9368871385541E-12 mf=1.5478055072625E+14 MHzT=6.4607600587273E-21 s
2.716.283NeZ=10N=50L=5.2650051125076E-12 mf=56940582505382 MHzT=1.7562166665672E-20 s
2.716.283NeZ=10N=51L=1.4311767724073E-11 mf=20947269672056 MHzT=4.7738918515667E-20 s
2.716.283NeZ=10N=52L=3.8903418137475E-11 mf=7706069861023.6 MHzT=1.2976783471142E-19 s
2.716.283NeZ=10N=53L=1.0575045458804E-10 mf=2834904674101.5 MHzT=3.5274554701454E-19 s
2.716.283NeZ=10N=54L=2.8745953905796E-10 mf=1042903147282.8 MHzT=9.5886181051947E-19 s
2.716.283NeZ=10N=55L=7.8139604143847E-10 mf=383662627018.32 MHzT=2.6064566355384E-18 s
2.716.283NeZ=10N=56L=2.124054660272E-9 mf=141141592825.87 MHzT=7.0850837090506E-18 s
2.716.283NeZ=10N=57L=5.7737791856712E-9 mf=51923090294.827 MHzT=1.9259254299423E-17 s
2.716.283NaZ=11N=17L=2.6981965309816E-26 mf=1.111084587641E+28 MHzT=9.0002148452368E-35 s
2.716.283NaZ=11N=18L=7.3344585997786E-26 mf=4.0874517719556E+27 MHzT=2.4465120466035E-34 s
2.716.283NaZ=11N=19L=1.9937125533363E-25 mf=1.5036894736822E+27 MHzT=6.6503092393883E-34 s
2.716.283NaZ=11N=20L=5.4194726049049E-25 mf=5.531764432736E+26 MHzT=1.8077414759063E-33 s
2.716.283NaZ=11N=21L=1.4731653901744E-24 mf=2.035022408207E+26 MHzT=4.9139508045077E-33 s
2.716.283NaZ=11N=22L=4.004478710426E-24 mf=7.4864290630255E+25 MHzT=1.3357503177835E-32 s
2.716.283NaZ=11N=23L=1.0885301711002E-23 mf=2.7541033400755E+25 MHzT=3.6309458161893E-32 s
2.716.283NaZ=11N=24L=2.9589317838311E-23 mf=1.0131779976754E+25 MHzT=9.8699340322668E-32 s
2.716.283NaZ=11N=25L=8.043210499638E-23 mf=3.7272735559202E+24 MHzT=2.6829262328E-31 s
2.716.283NaZ=11N=26L=2.1863712943637E-22 mf=1.371187312845E+24 MHzT=7.2929496257164E-31 s
2.716.283NaZ=11N=27L=5.9431733597333E-22 mf=5.0443162239079E+23 MHzT=1.9824292443452E-30 s
2.716.283NaZ=11N=28L=1.6155220147145E-21 mf=1.8557002335433E+23 MHzT=5.3888013911094E-30 s
2.716.283NaZ=11N=29L=4.391444136074E-21 mf=6.8267396489762E+22 MHzT=1.4648280898627E-29 s
2.716.283NaZ=11N=30L=1.1937182795783E-20 mf=2.5114171670883E+22 MHzT=3.9818155784903E-29 s
2.716.283NaZ=11N=31L=3.2448627076771E-20 mf=9.238987439768E+21 MHzT=1.0823696931285E-28 s
2.716.283NaZ=11N=32L=8.8204513341229E-20 mf=3.3988335363318E+21 MHzT=2.9421858685061E-28 s
2.716.283NaZ=11N=33L=2.3976472580354E-19 mf=1.2503609819805E+21 MHzT=7.997690382309E-28 s
2.716.283NaZ=11N=34L=6.5174809725722E-19 mf=4.5998209931357E+20 MHzT=2.1739976435872E-27 s
2.716.283NaZ=11N=35L=1.7716350095071E-18 mf=1.6921795764434E+20 MHzT=5.9095382896759E-27 s
2.716.283NaZ=11N=36L=4.8158032530049E-18 mf=6.2251807694373E+19 MHzT=1.6063790547409E-26 s
2.716.283NaZ=11N=37L=1.3090710472077E-17 mf=2.2901160226518E+19 MHzT=4.3665909941194E-26 s
2.716.283NaZ=11N=38L=3.5584240397866E-17 mf=8.4248660263092E+18 MHzT=1.1869624951628E-25 s
2.716.283NaZ=11N=39L=9.6727994053038E-17 mf=3.0993350057029E+18 MHzT=3.2264985816634E-25 s
2.716.283NaZ=11N=40L=2.6293394853767E-16 mf=1.1401816299011E+18 MHzT=8.7705324640844E-25 s
2.716.283NaZ=11N=41L=7.1472857439492E-16 mf=4.1944938084195E+17 MHzT=2.3840779023031E-24 s
2.716.283NaZ=11N=42L=1.9428336960582E-15 mf=1.5430680382384E+17 MHzT=6.4805956394612E-24 s
2.716.283NaZ=11N=43L=5.2811695317128E-15 mf=5.6766300759667E+16 MHzT=1.7616085364338E-23 s
2.716.283NaZ=11N=44L=1.4355707171067E-14 mf=2.0883155000836E+16 MHzT=4.7885484734464E-23 s
2.716.283NaZ=11N=45L=3.9022857937789E-14 mf=7.6824833916043E+15 MHzT=1.3016624300065E-22 s
2.716.283NaZ=11N=46L=1.0607512562683E-13 mf=2.8262276969123E+15 MHzT=3.5382853302744E-22 s
2.716.283NaZ=11N=47L=2.8834208644293E-13 mf=1.0397110657633E+15 MHzT=9.6180567171882E-22 s
2.716.283NaZ=11N=48L=7.8379505395778E-13 mf=3.8248832585278E+14 MHzT=2.6144588799421E-21 s
2.716.283NaZ=11N=49L=2.1305758524095E-12 mf=1.4070959156932E+14 MHzT=7.1068360646001E-21 s
2.716.283NaZ=11N=50L=5.7915056237584E-12 mf=51764165913984 MHzT=1.931838333224E-20 s
2.716.283NaZ=11N=51L=1.5742944496481E-11 mf=19042972429142 MHzT=5.2512810367233E-20 s
2.716.283NaZ=11N=52L=4.2793759951223E-11 mf=7005518055476 MHzT=1.4274461818257E-19 s
2.716.283NaZ=11N=53L=1.1632550004685E-10 mf=2577186067365 MHzT=3.8802010171599E-19 s
2.716.283NaZ=11N=54L=3.1620549296376E-10 mf=948093770257.05 MHzT=1.0547479915714E-18 s
2.716.283NaZ=11N=55L=8.5953564558232E-10 mf=348784206380.29 MHzT=2.8671022990923E-18 s
2.716.283NaZ=11N=56L=2.3364601262992E-9 mf=128310538932.61 MHzT=7.7935920799556E-18 s
2.716.283NaZ=11N=57L=6.3511571042383E-9 mf=47202809358.934 MHzT=2.1185179729366E-17 s
2.716.283MgZ=12N=17L=2.9434871247072E-26 mf=1.0184942053375E+28 MHzT=9.8184161948038E-35 s
2.716.283MgZ=12N=18L=8.0012275633949E-26 mf=3.7468307909593E+27 MHzT=2.6689222326583E-34 s
2.716.283MgZ=12N=19L=2.1749591490942E-25 mf=1.3783820175421E+27 MHzT=7.2548828066054E-34 s
2.716.283MgZ=12N=20L=5.9121519326235E-25 mf=5.0707840633414E+26 MHzT=1.9720816100796E-33 s
2.716.283MgZ=12N=21L=1.6070895165539E-24 mf=1.8654372075231E+26 MHzT=5.3606736049175E-33 s
2.716.283MgZ=12N=22L=4.3685222295556E-24 mf=6.8625599744401E+25 MHzT=1.4571821648547E-32 s
2.716.283MgZ=12N=23L=1.187487459382E-23 mf=2.5245947284025E+25 MHzT=3.9610317994792E-32 s
2.716.283MgZ=12N=24L=3.2279255823612E-23 mf=9.2874649786909E+24 MHzT=1.0767200762473E-31 s
2.716.283MgZ=12N=25L=8.7744114541505E-23 mf=3.4166674262601E+24 MHzT=2.9268286176E-31 s
2.716.283MgZ=12N=26L=2.385132321124E-22 mf=1.2569217034413E+24 MHzT=7.9559450462361E-31 s
2.716.283MgZ=12N=27L=6.4834618469818E-22 mf=4.6239565385822E+23 MHzT=2.1626500847402E-30 s
2.716.283MgZ=12N=28L=1.7623876524158E-21 mf=1.7010585474147E+23 MHzT=5.8786924266648E-30 s
2.716.283MgZ=12N=29L=4.7906663302625E-21 mf=6.2578446782282E+22 MHzT=1.5979942798503E-29 s
2.716.283MgZ=12N=30L=1.3022381231763E-20 mf=2.3021324031643E+22 MHzT=4.3437988128985E-29 s
2.716.283MgZ=12N=31L=3.5398502265568E-20 mf=8.4690718197874E+21 MHzT=1.1807669379584E-28 s
2.716.283MgZ=12N=32L=9.6223105463159E-20 mf=3.1155974083042E+21 MHzT=3.2096573110975E-28 s
2.716.283MgZ=12N=33L=2.615615190584E-19 mf=1.1461642334821E+21 MHzT=8.7247531443371E-28 s
2.716.283MgZ=12N=34L=7.1099792428061E-19 mf=4.216502577041E+20 MHzT=2.3716337930042E-27 s
2.716.283MgZ=12N=35L=1.9326927376441E-18 mf=1.5511646117398E+20 MHzT=6.4467690432828E-27 s
2.716.283MgZ=12N=36L=5.2536035487326E-18 mf=5.7064157053176E+19 MHzT=1.7524135142628E-26 s
2.716.283MgZ=12N=37L=1.4280775060448E-17 mf=2.0992730207642E+19 MHzT=4.7635538117666E-26 s
2.716.283MgZ=12N=38L=3.8819171343127E-17 mf=7.7227938574501E+18 MHzT=1.2948681765412E-25 s
2.716.283MgZ=12N=39L=1.0552144805786E-16 mf=2.841057088561E+18 MHzT=3.5198166345419E-25 s
2.716.283MgZ=12N=40L=2.8683703476836E-16 mf=1.045166494076E+18 MHzT=9.567853597183E-25 s
2.716.283MgZ=12N=41L=7.7970389933992E-16 mf=3.8449526577179E+17 MHzT=2.6008122570579E-24 s
2.716.283MgZ=12N=42L=2.1194549411544E-15 mf=1.4144790350519E+17 MHzT=7.0697406975941E-24 s
2.716.283MgZ=12N=43L=5.7612758527776E-15 mf=5.2035775696361E+16 MHzT=1.9217547670187E-23 s
2.716.283MgZ=12N=44L=1.5660771459345E-14 mf=1.91428920841E+16 MHzT=5.2238710619416E-23 s
2.716.283MgZ=12N=45L=4.2570390477588E-14 mf=7.0422764423039E+15 MHzT=1.4199953781889E-22 s
2.716.283MgZ=12N=46L=1.1571831886563E-13 mf=2.5907087221696E+15 MHzT=3.8599476330267E-22 s
2.716.283MgZ=12N=47L=3.1455500339228E-13 mf=9.5306847694973E+14 MHzT=1.049242550966E-21 s
2.716.283MgZ=12N=48L=8.5504914977212E-13 mf=3.5061429869838E+14 MHzT=2.8521369599369E-21 s
2.716.283MgZ=12N=49L=2.3242645662649E-12 mf=1.2898379227188E+14 MHzT=7.7529120704728E-21 s
2.716.283MgZ=12N=50L=6.3180061350091E-12 mf=47450485421152 MHzT=2.1074599998807E-20 s
2.716.283MgZ=12N=51L=1.7174121268888E-11 mf=17456058060047 MHzT=5.72867022188E-20 s
2.716.283MgZ=12N=52L=4.6684101764971E-11 mf=6421724884186.4 MHzT=1.5572140165371E-19 s
2.716.283MgZ=12N=53L=1.2690054550565E-10 mf=2362420561751.2 MHzT=4.2329465641745E-19 s
2.716.283MgZ=12N=54L=3.4495144686955E-10 mf=869085956068.97 MHzT=1.1506341726234E-18 s
2.716.283MgZ=12N=55L=9.3767524972617E-10 mf=319718855848.6 MHzT=3.1277479626461E-18 s
2.716.283MgZ=12N=56L=2.5488655923264E-9 mf=117617994021.56 MHzT=8.5021004508607E-18 s
2.716.283MgZ=12N=57L=6.9285350228054E-9 mf=43269241912.356 MHzT=2.3111105159308E-17 s
2.716.283AlZ=13N=17L=3.1887777184328E-26 mf=9.4014849723466E+27 MHzT=1.0636617544371E-34 s
2.716.283AlZ=13N=18L=8.6679965270111E-26 mf=3.4586130378086E+27 MHzT=2.8913324187132E-34 s
2.716.283AlZ=13N=19L=2.356205744852E-25 mf=1.2723526315773E+27 MHzT=7.8594563738226E-34 s
2.716.283AlZ=13N=20L=6.4048312603421E-25 mf=4.6807237507766E+26 MHzT=2.1364217442529E-33 s
2.716.283AlZ=13N=21L=1.7410136429334E-24 mf=1.7219420377136E+26 MHzT=5.8073964053273E-33 s
2.716.283AlZ=13N=22L=4.7325657486852E-24 mf=6.334670745637E+25 MHzT=1.578614011926E-32 s
2.716.283AlZ=13N=23L=1.2864447476639E-23 mf=2.33039513391E+25 MHzT=4.2911177827692E-32 s
2.716.283AlZ=13N=24L=3.4969193808913E-23 mf=8.5730445957147E+24 MHzT=1.1664467492679E-31 s
2.716.283AlZ=13N=25L=9.5056124086631E-23 mf=3.1538468550094E+24 MHzT=3.1707310024E-31 s
2.716.283AlZ=13N=26L=2.5838933478844E-22 mf=1.1602354185612E+24 MHzT=8.6189404667557E-31 s
2.716.283AlZ=13N=27L=7.0237503342303E-22 mf=4.2682675740759E+23 MHzT=2.3428709251352E-30 s
2.716.283AlZ=13N=28L=1.9092532901171E-21 mf=1.5702078899212E+23 MHzT=6.3685834622202E-30 s
2.716.283AlZ=13N=29L=5.189888524451E-21 mf=5.7764720106721E+22 MHzT=1.7311604698378E-29 s
2.716.283AlZ=13N=30L=1.4107579667743E-20 mf=2.1250452952285E+22 MHzT=4.7057820473067E-29 s
2.716.283AlZ=13N=31L=3.8348377454365E-20 mf=7.8176047567268E+21 MHzT=1.2791641827883E-28 s
2.716.283AlZ=13N=32L=1.0424169758509E-19 mf=2.8759360692039E+21 MHzT=3.477128753689E-28 s
2.716.283AlZ=13N=33L=2.8335831231327E-19 mf=1.0579977539835E+21 MHzT=9.4518159063652E-28 s
2.716.283AlZ=13N=34L=7.7024775130399E-19 mf=3.892156224961E+20 MHzT=2.5692699424213E-27 s
2.716.283AlZ=13N=35L=2.0937504657811E-18 mf=1.4318442569906E+20 MHzT=6.9839997968897E-27 s
2.716.283AlZ=13N=36L=5.6914038444604E-18 mf=5.2674606510624E+19 MHzT=1.8984479737847E-26 s
2.716.283AlZ=13N=37L=1.5470839648819E-17 mf=1.9377904807054E+19 MHzT=5.1605166294139E-26 s
2.716.283AlZ=13N=38L=4.2054102288387E-17 mf=7.1287327914924E+18 MHzT=1.4027738579196E-25 s
2.716.283AlZ=13N=39L=1.1431490206268E-16 mf=2.6225142355948E+18 MHzT=3.8131346874203E-25 s
2.716.283AlZ=13N=40L=3.1074012099906E-16 mf=9.6476907145475E+17 MHzT=1.0365174730282E-24 s
2.716.283AlZ=13N=41L=8.4467922428491E-16 mf=3.5491870686626E+17 MHzT=2.8175466118127E-24 s
2.716.283AlZ=13N=42L=2.2960761862506E-15 mf=1.3056729554325E+17 MHzT=7.6588857557269E-24 s
2.716.283AlZ=13N=43L=6.2413821738424E-15 mf=4.8033023719718E+16 MHzT=2.0819009976036E-23 s
2.716.283AlZ=13N=44L=1.6965835747624E-14 mf=1.7670361923785E+16 MHzT=5.6591936504367E-23 s
2.716.283AlZ=13N=45L=4.6117923017387E-14 mf=6.500562869819E+15 MHzT=1.5383283263713E-22 s
2.716.283AlZ=13N=46L=1.2536151210444E-13 mf=2.3914234358488E+15 MHzT=4.1816099357789E-22 s
2.716.283AlZ=13N=47L=3.4076792034164E-13 mf=8.7975551718436E+14 MHzT=1.1366794302132E-21 s
2.716.283AlZ=13N=48L=9.2630324558646E-13 mf=3.2364396802928E+14 MHzT=3.0898150399316E-21 s
2.716.283AlZ=13N=49L=2.5179532801203E-12 mf=1.1906196209712E+14 MHzT=8.3989880763455E-21 s
2.716.283AlZ=13N=50L=6.8445066462599E-12 mf=43800448081063 MHzT=2.2830816665374E-20 s
2.716.283AlZ=13N=51L=1.8605298041295E-11 mf=16113284363120 MHzT=6.2060594070367E-20 s
2.716.283AlZ=13N=52L=5.0574443578718E-11 mf=5927746046941.3 MHzT=1.6869818512485E-19 s
2.716.283AlZ=13N=53L=1.3747559096446E-10 mf=2180695903155 MHzT=4.585692111189E-19 s
2.716.283AlZ=13N=54L=3.7369740077535E-10 mf=802233190217.51 MHzT=1.2465203536753E-18 s
2.716.283AlZ=13N=55L=1.01581485387E-9 mf=295125097706.4 MHzT=3.3883936261999E-18 s
2.716.283AlZ=13N=56L=2.7612710583536E-9 mf=108570456019.9 MHzT=9.2106088217657E-18 s
2.716.283AlZ=13N=57L=7.5059129413726E-9 mf=39940838688.329 MHzT=2.503703058925E-17 s
2.716.283SiZ=14N=17L=3.4340683121584E-26 mf=8.7299503314647E+27 MHzT=1.1454818893938E-34 s
2.716.283SiZ=14N=18L=9.3347654906273E-26 mf=3.2115692493937E+27 MHzT=3.113742604768E-34 s
2.716.283SiZ=14N=19L=2.5374523406099E-25 mf=1.1814703007503E+27 MHzT=8.4640299410397E-34 s
2.716.283SiZ=14N=20L=6.8975105880607E-25 mf=4.3463863400069E+26 MHzT=2.3007618784261E-33 s
2.716.283SiZ=14N=21L=1.8749377693129E-24 mf=1.5989461778769E+26 MHzT=6.2541192057371E-33 s
2.716.283SiZ=14N=22L=5.0966092678149E-24 mf=5.8821942638058E+25 MHzT=1.7000458589972E-32 s
2.716.283SiZ=14N=23L=1.3854020359457E-23 mf=2.1639383386307E+25 MHzT=4.6212037660591E-32 s
2.716.283SiZ=14N=24L=3.7659131794214E-23 mf=7.9606842674493E+24 MHzT=1.2561734222885E-31 s
2.716.283SiZ=14N=25L=1.0236813363176E-22 mf=2.9285720796515E+24 MHzT=3.4146333872E-31 s
2.716.283SiZ=14N=26L=2.7826543746447E-22 mf=1.0773614600925E+24 MHzT=9.2819358872754E-31 s
2.716.283SiZ=14N=27L=7.5640388214788E-22 mf=3.9633913187848E+23 MHzT=2.5230917655303E-30 s
2.716.283SiZ=14N=28L=2.0561189278184E-21 mf=1.4580501834983E+23 MHzT=6.8584744977756E-30 s
2.716.283SiZ=14N=29L=5.5891107186396E-21 mf=5.3638668670527E+22 MHzT=1.8643266598253E-29 s
2.716.283SiZ=14N=30L=1.5192778103724E-20 mf=1.9732563455694E+22 MHzT=5.0677652817149E-29 s
2.716.283SiZ=14N=31L=4.1298252643162E-20 mf=7.2592044169606E+21 MHzT=1.3775614276181E-28 s
2.716.283SiZ=14N=32L=1.1226028970702E-19 mf=2.6705120642607E+21 MHzT=3.7446001962804E-28 s
2.716.283SiZ=14N=33L=3.0515510556814E-19 mf=9.8242648584183E+20 MHzT=1.0178878668393E-27 s
2.716.283SiZ=14N=34L=8.2949757832737E-19 mf=3.6141450660352E+20 MHzT=2.7669060918383E-27 s
2.716.283SiZ=14N=35L=2.2548081939181E-18 mf=1.3295696672055E+20 MHzT=7.5212305504966E-27 s
2.716.283SiZ=14N=36L=6.1292041401881E-18 mf=4.8912134617008E+19 MHzT=2.0444824333066E-26 s
2.716.283SiZ=14N=37L=1.6660904237189E-17 mf=1.7993768749407E+19 MHzT=5.5574794470611E-26 s
2.716.283SiZ=14N=38L=4.5289033233648E-17 mf=6.6195375921001E+18 MHzT=1.5106795392981E-25 s
2.716.283SiZ=14N=39L=1.231083560675E-16 mf=2.4351917901951E+18 MHzT=4.1064527402988E-25 s
2.716.283SiZ=14N=40L=3.3464320722976E-16 mf=8.9585699492227E+17 MHzT=1.116249586338E-24 s
2.716.283SiZ=14N=41L=9.096545492299E-16 mf=3.2956737066153E+17 MHzT=3.0342809665676E-24 s
2.716.283SiZ=14N=42L=2.4726974313468E-15 mf=1.2124106014731E+17 MHzT=8.2480308138597E-24 s
2.716.283SiZ=14N=43L=6.7214884949072E-15 mf=4.4602093454024E+16 MHzT=2.2420472281885E-23 s
2.716.283SiZ=14N=44L=1.8270900035903E-14 mf=1.6408193214943E+16 MHzT=6.0945162389318E-23 s
2.716.283SiZ=14N=45L=4.9665455557186E-14 mf=6.0362369505462E+15 MHzT=1.6566612745537E-22 s
2.716.283SiZ=14N=46L=1.3500470534324E-13 mf=2.2206074761454E+15 MHzT=4.5032722385311E-22 s
2.716.283SiZ=14N=47L=3.66980837291E-13 mf=8.1691583738548E+14 MHzT=1.2241163094603E-21 s
2.716.283SiZ=14N=48L=9.975573414008E-13 mf=3.0052654174147E+14 MHzT=3.3274931199263E-21 s
2.716.283SiZ=14N=49L=2.7116419939757E-12 mf=1.1055753623304E+14 MHzT=9.0450640822183E-21 s
2.716.283SiZ=14N=50L=7.3710071575107E-12 mf=40671844646702 MHzT=2.4587033331941E-20 s
2.716.283SiZ=14N=51L=2.0036474813703E-11 mf=14962335480040 MHzT=6.6834485921933E-20 s
2.716.283SiZ=14N=52L=5.4464785392466E-11 mf=5504335615016.9 MHzT=1.8167496859599E-19 s
2.716.283SiZ=14N=53L=1.4805063642326E-10 mf=2024931910072.5 MHzT=4.9384376582036E-19 s
2.716.283SiZ=14N=54L=4.0244335468115E-10 mf=744930819487.69 MHzT=1.3424065347273E-18 s
2.716.283SiZ=14N=55L=1.0939544580139E-9 mf=274044733584.51 MHzT=3.6490392897538E-18 s
2.716.283SiZ=14N=56L=2.9736765243808E-9 mf=100815423447.05 MHzT=9.9191171926708E-18 s
2.716.283SiZ=14N=57L=8.0832908599397E-9 mf=37087921639.162 MHzT=2.6962956019193E-17 s
2.716.283PZ=15N=17L=3.679358905884E-26 mf=8.1479536427004E+27 MHzT=1.2273020243505E-34 s
2.716.283PZ=15N=18L=1.0001534454244E-25 mf=2.9974646327674E+27 MHzT=3.3361527908229E-34 s
2.716.283PZ=15N=19L=2.7186989363677E-25 mf=1.1027056140336E+27 MHzT=9.0686035082568E-34 s
2.716.283PZ=15N=20L=7.3901899157793E-25 mf=4.0566272506731E+26 MHzT=2.4651020125994E-33 s
2.716.283PZ=15N=21L=2.0088618956924E-24 mf=1.4923497660185E+26 MHzT=6.7008420061469E-33 s
2.716.283PZ=15N=22L=5.4606527869445E-24 mf=5.4900479795521E+25 MHzT=1.8214777060684E-32 s
2.716.283PZ=15N=23L=1.4843593242276E-23 mf=2.019675782722E+25 MHzT=4.951289749349E-32 s
2.716.283PZ=15N=24L=4.0349069779515E-23 mf=7.4299719829527E+24 MHzT=1.3459000953091E-31 s
2.716.283PZ=15N=25L=1.0968014317688E-22 mf=2.7333339410081E+24 MHzT=3.658535772E-31 s
2.716.283PZ=15N=26L=2.981415401405E-22 mf=1.005537362753E+24 MHzT=9.9449313077951E-31 s
2.716.283PZ=15N=27L=8.1043273087272E-22 mf=3.6991652308658E+23 MHzT=2.7033126059253E-30 s
2.716.283PZ=15N=28L=2.2029845655198E-21 mf=1.3608468379317E+23 MHzT=7.3483655333309E-30 s
2.716.283PZ=15N=29L=5.9883329128281E-21 mf=5.0062757425825E+22 MHzT=1.9974928498128E-29 s
2.716.283PZ=15N=30L=1.6277976539704E-20 mf=1.8417059225314E+22 MHzT=5.4297485161231E-29 s
2.716.283PZ=15N=31L=4.424812783196E-20 mf=6.7752574558299E+21 MHzT=1.475958672448E-28 s
2.716.283PZ=15N=32L=1.2027888182895E-19 mf=2.4924779266434E+21 MHzT=4.0120716388719E-28 s
2.716.283PZ=15N=33L=3.2695189882301E-19 mf=9.1693138678571E+20 MHzT=1.0905941430421E-27 s
2.716.283PZ=15N=34L=8.8874740535076E-19 mf=3.3732020616328E+20 MHzT=2.9645422412553E-27 s
2.716.283PZ=15N=35L=2.4158659220551E-18 mf=1.2409316893918E+20 MHzT=8.0584613041035E-27 s
2.716.283PZ=15N=36L=6.5670044359158E-18 mf=4.5651325642541E+19 MHzT=2.1905168928285E-26 s
2.716.283PZ=15N=37L=1.785096882556E-17 mf=1.6794184166113E+19 MHzT=5.9544422647083E-26 s
2.716.283PZ=15N=38L=4.8523964178908E-17 mf=6.1782350859601E+18 MHzT=1.6185852206765E-25 s
2.716.283PZ=15N=39L=1.3190181007232E-16 mf=2.2728456708488E+18 MHzT=4.3997707931773E-25 s
2.716.283PZ=15N=40L=3.5854629346045E-16 mf=8.3613319526078E+17 MHzT=1.1959816996479E-24 s
2.716.283PZ=15N=41L=9.746298741749E-16 mf=3.0759621261743E+17 MHzT=3.2510153213224E-24 s
2.716.283PZ=15N=42L=2.6493186764429E-15 mf=1.1315832280415E+17 MHzT=8.8371758719926E-24 s
2.716.283PZ=15N=43L=7.201594815972E-15 mf=4.1628620557089E+16 MHzT=2.4021934587734E-23 s
2.716.283PZ=15N=44L=1.9575964324182E-14 mf=1.531431366728E+16 MHzT=6.529838827427E-23 s
2.716.283PZ=15N=45L=5.3212988096986E-14 mf=5.6338211538431E+15 MHzT=1.7749942227361E-22 s
2.716.283PZ=15N=46L=1.4464789858204E-13 mf=2.0725669777357E+15 MHzT=4.8249345412833E-22 s
2.716.283PZ=15N=47L=3.9319375424035E-13 mf=7.6245478155978E+14 MHzT=1.3115531887075E-21 s
2.716.283PZ=15N=48L=1.0688114372151E-12 mf=2.8049143895871E+14 MHzT=3.5651711999211E-21 s
2.716.283PZ=15N=49L=2.9053307078311E-12 mf=1.031870338175E+14 MHzT=9.691140088091E-21 s
2.716.283PZ=15N=50L=7.8975076687614E-12 mf=37960388336922 MHzT=2.6343249998509E-20 s
2.716.283PZ=15N=51L=2.146765158611E-11 mf=13964846448038 MHzT=7.16083777735E-20 s
2.716.283PZ=15N=52L=5.8355127206213E-11 mf=5137379907349.1 MHzT=1.9465175206714E-19 s
2.716.283PZ=15N=53L=1.5862568188207E-10 mf=1889936449401 MHzT=5.2911832052181E-19 s
2.716.283PZ=15N=54L=4.3118930858694E-10 mf=695268764855.17 MHzT=1.4382927157792E-18 s
2.716.283PZ=15N=55L=1.1720940621577E-9 mf=255775084678.88 MHzT=3.9096849533076E-18 s
2.716.283PZ=15N=56L=3.186081990408E-9 mf=94094395217.245 MHzT=1.0627625563576E-17 s
2.716.283PZ=15N=57L=8.6606687785068E-9 mf=34615393529.885 MHzT=2.8888881449135E-17 s
2.716.283SZ=16N=17L=3.9246494996097E-26 mf=7.6387065400316E+27 MHzT=1.3091221593072E-34 s
2.716.283SZ=16N=18L=1.066830341786E-25 mf=2.8101230932195E+27 MHzT=3.5585629768778E-34 s
2.716.283SZ=16N=19L=2.8999455321256E-25 mf=1.0337865131565E+27 MHzT=9.6731770754739E-34 s
2.716.283SZ=16N=20L=7.882869243498E-25 mf=3.803088047506E+26 MHzT=2.6294421467727E-33 s
2.716.283SZ=16N=21L=2.1427860220719E-24 mf=1.3990779056423E+26 MHzT=7.1475648065567E-33 s
2.716.283SZ=16N=22L=5.8246963060741E-24 mf=5.14691998083E+25 MHzT=1.9429095531396E-32 s
2.716.283SZ=16N=23L=1.5833166125094E-23 mf=1.8934460463019E+25 MHzT=5.281375732639E-32 s
2.716.283SZ=16N=24L=4.3039007764816E-23 mf=6.9655987340182E+24 MHzT=1.4356267683297E-31 s
2.716.283SZ=16N=25L=1.1699215272201E-22 mf=2.5625005696951E+24 MHzT=3.9024381568E-31 s
2.716.283SZ=16N=26L=3.1801764281654E-22 mf=9.4269127758094E+23 MHzT=1.0607926728315E-30 s
2.716.283SZ=16N=27L=8.6446157959757E-22 mf=3.4679674039367E+23 MHzT=2.8835334463203E-30 s
2.716.283SZ=16N=28L=2.3498502032211E-21 mf=1.275793910561E+23 MHzT=7.8382565688863E-30 s
2.716.283SZ=16N=29L=6.3875551070167E-21 mf=4.6933835086711E+22 MHzT=2.1306590398003E-29 s
2.716.283SZ=16N=30L=1.7363174975684E-20 mf=1.7265993023732E+22 MHzT=5.7917317505313E-29 s
2.716.283SZ=16N=31L=4.7198003020757E-20 mf=6.3518038648405E+21 MHzT=1.5743559172778E-28 s
2.716.283SZ=16N=32L=1.2829747395088E-19 mf=2.3366980562281E+21 MHzT=4.2795430814633E-28 s
2.716.283SZ=16N=33L=3.4874869207787E-19 mf=8.596231751116E+20 MHzT=1.1633004192449E-27 s
2.716.283SZ=16N=34L=9.4799723237414E-19 mf=3.1623769327808E+20 MHzT=3.1621783906723E-27 s
2.716.283SZ=16N=35L=2.5769236501921E-18 mf=1.1633734588049E+20 MHzT=8.5956920577104E-27 s
2.716.283SZ=16N=36L=7.0048047316435E-18 mf=4.2798117789882E+19 MHzT=2.3365513523504E-26 s
2.716.283SZ=16N=37L=1.9041033413931E-17 mf=1.5744547655731E+19 MHzT=6.3514050823555E-26 s
2.716.283SZ=16N=38L=5.1758895124169E-17 mf=5.7920953930876E+18 MHzT=1.7264909020549E-25 s
2.716.283SZ=16N=39L=1.4069526407715E-16 mf=2.1307928164207E+18 MHzT=4.6930888460558E-25 s
2.716.283SZ=16N=40L=3.8244937969115E-16 mf=7.8387487055698E+17 MHzT=1.2757138129577E-24 s
2.716.283SZ=16N=41L=1.0396051991199E-15 mf=2.8837144932884E+17 MHzT=3.4677496760772E-24 s
2.716.283SZ=16N=42L=2.8259399215391E-15 mf=1.0608592762889E+17 MHzT=9.4263209301254E-24 s
2.716.283SZ=16N=43L=7.6817011370368E-15 mf=3.9026831772271E+16 MHzT=2.5623396893583E-23 s
2.716.283SZ=16N=44L=2.088102861246E-14 mf=1.4357169063075E+16 MHzT=6.9651614159221E-23 s
2.716.283SZ=16N=45L=5.6760520636785E-14 mf=5.2817073317279E+15 MHzT=1.8933271709185E-22 s
2.716.283SZ=16N=46L=1.5429109182085E-13 mf=1.9430315416272E+15 MHzT=5.1465968440356E-22 s
2.716.283SZ=16N=47L=4.1940667118971E-13 mf=7.1480135771229E+14 MHzT=1.3989900679547E-21 s
2.716.283SZ=16N=48L=1.1400655330295E-12 mf=2.6296072402379E+14 MHzT=3.8028492799158E-21 s
2.716.283SZ=16N=49L=3.0990194216865E-12 mf=96737844203909 MHzT=1.0337216093964E-20 s
2.716.283SZ=16N=50L=8.4240081800122E-12 mf=35587864065864 MHzT=2.8099466665076E-20 s
2.716.283SZ=16N=51L=2.2898828358517E-11 mf=13092043545035 MHzT=7.6382269625067E-20 s
2.716.283SZ=16N=52L=6.2245469019961E-11 mf=4816293663139.8 MHzT=2.0762853553828E-19 s
2.716.283SZ=16N=53L=1.6920072734087E-10 mf=1771815421313.4 MHzT=5.6439287522326E-19 s
2.716.283SZ=16N=54L=4.5993526249274E-10 mf=651814467051.72 MHzT=1.5341788968312E-18 s
2.716.283SZ=16N=55L=1.2502336663016E-9 mf=239789141886.45 MHzT=4.1703306168615E-18 s
2.716.283SZ=16N=56L=3.3984874564352E-9 mf=88213495516.167 MHzT=1.1336133934481E-17 s
2.716.283SZ=16N=57L=9.2380466970739E-9 mf=32451931434.267 MHzT=3.0814806879077E-17 s
2.716.283ClZ=17N=17L=4.1699400933353E-26 mf=7.1893708612062E+27 MHzT=1.3909422942639E-34 s
2.716.283ClZ=17N=18L=1.1335072381476E-25 mf=2.6448217347948E+27 MHzT=3.7809731629326E-34 s
2.716.283ClZ=17N=19L=3.0811921278834E-25 mf=9.7297554179439E+26 MHzT=1.0277750642691E-33 s
2.716.283ClZ=17N=20L=8.3755485712166E-25 mf=3.579376985888E+26 MHzT=2.793782280946E-33 s
2.716.283ClZ=17N=21L=2.2767101484514E-24 mf=1.3167792053104E+26 MHzT=7.5942876069665E-33 s
2.716.283ClZ=17N=22L=6.1887398252038E-24 mf=4.8441599819577E+25 MHzT=2.0643414002109E-32 s
2.716.283ClZ=17N=23L=1.6822739007912E-23 mf=1.7820668671077E+25 MHzT=5.6114617159289E-32 s
2.716.283ClZ=17N=24L=4.5728945750117E-23 mf=6.5558576320171E+24 MHzT=1.5253534413503E-31 s
2.716.283ClZ=17N=25L=1.2430416226713E-22 mf=2.411765242066E+24 MHzT=4.1463405416E-31 s
2.716.283ClZ=17N=26L=3.3789374549257E-22 mf=8.8723884948794E+23 MHzT=1.1270922148834E-30 s
2.716.283ClZ=17N=27L=9.1849042832242E-22 mf=3.2639693213522E+23 MHzT=3.0637542867153E-30 s
2.716.283ClZ=17N=28L=2.4967158409224E-21 mf=1.2007472099398E+23 MHzT=8.3281476044417E-30 s
2.716.283ClZ=17N=29L=6.7867773012052E-21 mf=4.4173021258081E+22 MHzT=2.2638252297879E-29 s
2.716.283ClZ=17N=30L=1.8448373411664E-20 mf=1.6250346375277E+22 MHzT=6.1537149849395E-29 s
2.716.283ClZ=17N=31L=5.0147878209554E-20 mf=5.9781683433793E+21 MHzT=1.6727531621077E-28 s
2.716.283ClZ=17N=32L=1.3631606607281E-19 mf=2.1992452293912E+21 MHzT=4.5470145240548E-28 s
2.716.283ClZ=17N=33L=3.7054548533274E-19 mf=8.0905710598739E+20 MHzT=1.2360066954478E-27 s
2.716.283ClZ=17N=34L=1.0072470593975E-18 mf=2.9763547602643E+20 MHzT=3.3598145400893E-27 s
2.716.283ClZ=17N=35L=2.7379813783291E-18 mf=1.094939725934E+20 MHzT=9.1329228113173E-27 s
2.716.283ClZ=17N=36L=7.4426050273712E-18 mf=4.02805814493E+19 MHzT=2.4825858118723E-26 s
2.716.283ClZ=17N=37L=2.0231098002301E-17 mf=1.4818397793629E+19 MHzT=6.7483679000027E-26 s
2.716.283ClZ=17N=38L=5.4993826069429E-17 mf=5.4513838993765E+18 MHzT=1.8343965834334E-25 s
2.716.283ClZ=17N=39L=1.4948871808197E-16 mf=2.0054520625136E+18 MHzT=4.9864068989343E-25 s
2.716.283ClZ=17N=40L=4.0635246592185E-16 mf=7.3776458405363E+17 MHzT=1.3554459262676E-24 s
2.716.283ClZ=17N=41L=1.1045805240649E-15 mf=2.7140842289773E+17 MHzT=3.684484030832E-24 s
2.716.283ClZ=17N=42L=3.0025611666353E-15 mf=9.984557894484E+16 MHzT=1.0015465988258E-23 s
2.716.283ClZ=17N=43L=8.1618074581016E-15 mf=3.6731135785667E+16 MHzT=2.7224859199432E-23 s
2.716.283ClZ=17N=44L=2.2186092900739E-14 mf=1.3512629706424E+16 MHzT=7.4004840044172E-23 s
2.716.283ClZ=17N=45L=6.0308053176584E-14 mf=4.9710186651557E+15 MHzT=2.0116601191009E-22 s
2.716.283ClZ=17N=46L=1.6393428505965E-13 mf=1.8287355685903E+15 MHzT=5.4682591467878E-22 s
2.716.283ClZ=17N=47L=4.4561958813907E-13 mf=6.7275421902334E+14 MHzT=1.4864269472018E-21 s
2.716.283ClZ=17N=48L=1.2113196288438E-12 mf=2.4749244614004E+14 MHzT=4.0405273599106E-21 s
2.716.283ClZ=17N=49L=3.292708135542E-12 mf=91047382780149 MHzT=1.0983292099836E-20 s
2.716.283ClZ=17N=50L=8.9505086912629E-12 mf=33494460297284 MHzT=2.9855683331643E-20 s
2.716.283ClZ=17N=51L=2.4330005130925E-11 mf=12321923336504 MHzT=8.1156161476633E-20 s
2.716.283ClZ=17N=52L=6.6135810833708E-11 mf=4532982271190.4 MHzT=2.2060531900942E-19 s
2.716.283ClZ=17N=53L=1.7977577279967E-10 mf=1667590984765.6 MHzT=5.9966742992472E-19 s
2.716.283ClZ=17N=54L=4.8868121639854E-10 mf=613472439578.09 MHzT=1.6300650778831E-18 s
2.716.283ClZ=17N=55L=1.3283732704454E-9 mf=225683898246.07 MHzT=4.4309762804153E-18 s
2.716.283ClZ=17N=56L=3.6108929224624E-9 mf=83024466368.157 MHzT=1.2044642305386E-17 s
2.716.283ClZ=17N=57L=9.8154246156411E-9 mf=30542994291.075 MHzT=3.274073230902E-17 s
2.716.283ArZ=18N=17L=4.4152306870609E-26 mf=6.789961368917E+27 MHzT=1.4727624292206E-34 s
2.716.283ArZ=18N=18L=1.2001841345092E-25 mf=2.4978871939729E+27 MHzT=4.0033833489875E-34 s
2.716.283ArZ=18N=19L=3.2624387236413E-25 mf=9.1892134502804E+26 MHzT=1.0882324209908E-33 s
2.716.283ArZ=18N=20L=8.8682278989352E-25 mf=3.3805227088942E+26 MHzT=2.9581224151193E-33 s
2.716.283ArZ=18N=21L=2.4106342748309E-24 mf=1.2436248050154E+26 MHzT=8.0410104073763E-33 s
2.716.283ArZ=18N=22L=6.5527833443334E-24 mf=4.57503998296E+25 MHzT=2.1857732472821E-32 s
2.716.283ArZ=18N=23L=1.7812311890731E-23 mf=1.6830631522683E+25 MHzT=5.9415476992188E-32 s
2.716.283ArZ=18N=24L=4.8418883735418E-23 mf=6.1916433191273E+24 MHzT=1.6150801143709E-31 s
2.716.283ArZ=18N=25L=1.3161617181226E-22 mf=2.2777782841734E+24 MHzT=4.3902429264E-31 s
2.716.283ArZ=18N=26L=3.577698481686E-22 mf=8.3794780229417E+23 MHzT=1.1933917569354E-30 s
2.716.283ArZ=18N=27L=9.7251927704727E-22 mf=3.0826376923882E+23 MHzT=3.2439751271103E-30 s
2.716.283ArZ=18N=28L=2.6435814786237E-21 mf=1.1340390316098E+23 MHzT=8.8180386399971E-30 s
2.716.283ArZ=18N=29L=7.1859994953937E-21 mf=4.1718964521521E+22 MHzT=2.3969914197754E-29 s
2.716.283ArZ=18N=30L=1.9533571847645E-20 mf=1.5347549354428E+22 MHzT=6.5156982193477E-29 s
2.716.283ArZ=18N=31L=5.3097753398352E-20 mf=5.6460478798582E+21 MHzT=1.7711504069376E-28 s
2.716.283ArZ=18N=32L=1.4433465819474E-19 mf=2.0770649388695E+21 MHzT=4.8144859666463E-28 s
2.716.283ArZ=18N=33L=3.9234227858761E-19 mf=7.6410948898809E+20 MHzT=1.3087129716506E-27 s
2.716.283ArZ=18N=34L=1.0664968864209E-18 mf=2.8110017180274E+20 MHzT=3.5574506895064E-27 s
2.716.283ArZ=18N=35L=2.8990391064661E-18 mf=1.0341097411599E+20 MHzT=9.6701535649242E-27 s
2.716.283ArZ=18N=36L=7.880405323099E-18 mf=3.8042771368784E+19 MHzT=2.6286202713942E-26 s
2.716.283ArZ=18N=37L=2.1421162590672E-17 mf=1.3995153471761E+19 MHzT=7.1453307176499E-26 s
2.716.283ArZ=18N=38L=5.822875701469E-17 mf=5.1485292383E+18 MHzT=1.9423022648118E-25 s
2.716.283ArZ=18N=39L=1.5828217208679E-16 mf=1.8940380590407E+18 MHzT=5.2797249518128E-25 s
2.716.283ArZ=18N=40L=4.3025555215255E-16 mf=6.9677766271732E+17 MHzT=1.4351780395775E-24 s
2.716.283ArZ=18N=41L=1.1695558490099E-15 mf=2.5633017718119E+17 MHzT=3.9012183855869E-24 s
2.716.283ArZ=18N=42L=3.1791824117315E-15 mf=9.4298602336793E+16 MHzT=1.0604611046391E-23 s
2.716.283ArZ=18N=43L=8.6419137791664E-15 mf=3.4690517130908E+16 MHzT=2.8826321505281E-23 s
2.716.283ArZ=18N=44L=2.3491157189018E-14 mf=1.2761928056067E+16 MHzT=7.8358065929123E-23 s
2.716.283ArZ=18N=45L=6.3855585716383E-14 mf=4.6948509615359E+15 MHzT=2.1299930672833E-22 s
2.716.283ArZ=18N=46L=1.7357747829845E-13 mf=1.7271391481131E+15 MHzT=5.78992144954E-22 s
2.716.283ArZ=18N=47L=4.7183250508843E-13 mf=6.3537898463315E+14 MHzT=1.573863826449E-21 s
2.716.283ArZ=18N=48L=1.2825737246582E-12 mf=2.3374286579892E+14 MHzT=4.2782054399053E-21 s
2.716.283ArZ=18N=49L=3.4863968493974E-12 mf=85989194847919 MHzT=1.1629368105709E-20 s
2.716.283ArZ=18N=50L=9.4770092025137E-12 mf=31633656947435 MHzT=3.161189999821E-20 s
2.716.283ArZ=18N=51L=2.5761181903332E-11 mf=11637372040031 MHzT=8.59300533282E-20 s
2.716.283ArZ=18N=52L=7.0026152647456E-11 mf=4281149922790.9 MHzT=2.3358210248056E-19 s
2.716.283ArZ=18N=53L=1.9035081825848E-10 mf=1574947041167.5 MHzT=6.3494198462617E-19 s
2.716.283ArZ=18N=54L=5.1742717030433E-10 mf=579390637379.31 MHzT=1.725951258935E-18 s
2.716.283ArZ=18N=55L=1.4065128745892E-9 mf=213145903899.07 MHzT=4.6916219439691E-18 s
2.716.283ArZ=18N=56L=3.8232983884897E-9 mf=78411996014.371 MHzT=1.2753150676291E-17 s
2.716.283ArZ=18N=57L=1.0392802534208E-8 mf=28846161274.904 MHzT=3.4666657738962E-17 s
2.716.283KZ=19N=17L=4.6605212807865E-26 mf=6.4325949810792E+27 MHzT=1.5545825641773E-34 s
2.716.283KZ=19N=18L=1.2668610308709E-25 mf=2.3664194469217E+27 MHzT=4.2257935350423E-34 s
2.716.283KZ=19N=19L=3.4436853193991E-25 mf=8.7055706371077E+26 MHzT=1.1486897777125E-33 s
2.716.283KZ=19N=20L=9.3609072266538E-25 mf=3.2026004610577E+26 MHzT=3.1224625492926E-33 s
2.716.283KZ=19N=21L=2.5445584012104E-24 mf=1.1781708679093E+26 MHzT=8.4877332077861E-33 s
2.716.283KZ=19N=22L=6.9168268634631E-24 mf=4.3342484049095E+25 MHzT=2.3072050943533E-32 s
2.716.283KZ=19N=23L=1.8801884773549E-23 mf=1.5944808810963E+25 MHzT=6.2716336825088E-32 s
2.716.283KZ=19N=24L=5.1108821720719E-23 mf=5.8657673549627E+24 MHzT=1.7048067873915E-31 s
2.716.283KZ=19N=25L=1.3892818135738E-22 mf=2.1578952165854E+24 MHzT=4.6341453112E-31 s
2.716.283KZ=19N=26L=3.7764595084464E-22 mf=7.9384528638395E+23 MHzT=1.2596912989874E-30 s
2.716.283KZ=19N=27L=1.0265481257721E-21 mf=2.9203936033151E+23 MHzT=3.4241959675054E-30 s
2.716.283KZ=19N=28L=2.790447116325E-21 mf=1.0743527667882E+23 MHzT=9.3079296755525E-30 s
2.716.283KZ=19N=29L=7.5852216895823E-21 mf=3.9523229546704E+22 MHzT=2.5301576097629E-29 s
2.716.283KZ=19N=30L=2.0618770283625E-20 mf=1.4539783598932E+22 MHzT=6.8776814537559E-29 s
2.716.283KZ=19N=31L=5.6047628587149E-20 mf=5.3488874651289E+21 MHzT=1.8695476517674E-28 s
2.716.283KZ=19N=32L=1.5235325031667E-19 mf=1.9677457315605E+21 MHzT=5.0819574092377E-28 s
2.716.283KZ=19N=33L=4.1413907184247E-19 mf=7.2389320009398E+20 MHzT=1.3814192478534E-27 s
2.716.283KZ=19N=34L=1.1257467134443E-18 mf=2.6630542591838E+20 MHzT=3.7550868389234E-27 s
2.716.283KZ=19N=35L=3.0600968346031E-18 mf=9.7968291267777E+19 MHzT=1.0207384318531E-26 s
2.716.283KZ=19N=36L=8.3182056188267E-18 mf=3.6040520244111E+19 MHzT=2.7746547309161E-26 s
2.716.283KZ=19N=37L=2.2611227179042E-17 mf=1.3258566446932E+19 MHzT=7.5422935352972E-26 s
2.716.283KZ=19N=38L=6.146368795995E-17 mf=4.8775540152316E+18 MHzT=2.0502079461902E-25 s
2.716.283KZ=19N=39L=1.6707562609161E-16 mf=1.7943518454069E+18 MHzT=5.5730430046913E-25 s
2.716.283KZ=19N=40L=4.5415863838324E-16 mf=6.6010515415325E+17 MHzT=1.5149101528873E-24 s
2.716.283KZ=19N=41L=1.2345311739549E-15 mf=2.4283911522429E+17 MHzT=4.1179527403417E-24 s
2.716.283KZ=19N=42L=3.3558036568277E-15 mf=8.9335518003278E+16 MHzT=1.1193756104524E-23 s
2.716.283KZ=19N=43L=9.1220201002312E-15 mf=3.2864700439807E+16 MHzT=3.042778381113E-23 s
2.716.283KZ=19N=44L=2.4796221477297E-14 mf=1.2090247632063E+16 MHzT=8.2711291814075E-23 s
2.716.283KZ=19N=45L=6.7403118256182E-14 mf=4.4477535425077E+15 MHzT=2.2483260154657E-22 s
2.716.283KZ=19N=46L=1.8322067153725E-13 mf=1.6362370876861E+15 MHzT=6.1115837522922E-22 s
2.716.283KZ=19N=47L=4.9804542203778E-13 mf=6.0193798544193E+14 MHzT=1.6613007056961E-21 s
2.716.283KZ=19N=48L=1.3538278204725E-12 mf=2.2144060970424E+14 MHzT=4.5158835199E-21 s
2.716.283KZ=19N=49L=3.6800855632528E-12 mf=81463447750660 MHzT=1.2275444111582E-20 s
2.716.283KZ=19N=50L=1.0003509713764E-11 mf=29968727634412 MHzT=3.3368116664778E-20 s
2.716.283KZ=19N=51L=2.7192358675739E-11 mf=11024878774767 MHzT=9.0703945179767E-20 s
2.716.283KZ=19N=52L=7.3916494461203E-11 mf=4055826242644 MHzT=2.4655888595171E-19 s
2.716.283KZ=19N=53L=2.0092586371728E-10 mf=1492055091632.4 MHzT=6.7021653932763E-19 s
2.716.283KZ=19N=54L=5.4617312421013E-10 mf=548896393306.72 MHzT=1.821837439987E-18 s
2.716.283KZ=19N=55L=1.4846524787331E-9 mf=201927698430.69 MHzT=4.952267607523E-18 s
2.716.283KZ=19N=56L=4.0357038545169E-9 mf=74285048855.719 MHzT=1.3461659047196E-17 s
2.716.283KZ=19N=57L=1.0970180452775E-8 mf=27327942260.435 MHzT=3.6592583168904E-17 s
2.716.283CaZ=20N=17L=4.9058118745121E-26 mf=6.1109652320253E+27 MHzT=1.636402699134E-34 s
2.716.283CaZ=20N=18L=1.3335379272325E-25 mf=2.2480984745756E+27 MHzT=4.4482037210972E-34 s
2.716.283CaZ=20N=19L=3.624931915157E-25 mf=8.2702921052523E+26 MHzT=1.2091471344342E-33 s
2.716.283CaZ=20N=20L=9.8535865543725E-25 mf=3.0424704380048E+26 MHzT=3.2868026834659E-33 s
2.716.283CaZ=20N=21L=2.6784825275899E-24 mf=1.1192623245138E+26 MHzT=8.9344560081959E-33 s
2.716.283CaZ=20N=22L=7.2808703825927E-24 mf=4.117535984664E+25 MHzT=2.4286369414246E-32 s
2.716.283CaZ=20N=23L=1.9791457656367E-23 mf=1.5147568370415E+25 MHzT=6.6017196657987E-32 s
2.716.283CaZ=20N=24L=5.379875970602E-23 mf=5.5724789872145E+24 MHzT=1.7945334604121E-31 s
2.716.283CaZ=20N=25L=1.4624019090251E-22 mf=2.0500004557561E+24 MHzT=4.878047696E-31 s
2.716.283CaZ=20N=26L=3.9752205352067E-22 mf=7.5415302206475E+23 MHzT=1.3259908410393E-30 s
2.716.283CaZ=20N=27L=1.080576974497E-21 mf=2.7743739231493E+23 MHzT=3.6044168079004E-30 s
2.716.283CaZ=20N=28L=2.9373127540264E-21 mf=1.0206351284488E+23 MHzT=9.7978207111079E-30 s
2.716.283CaZ=20N=29L=7.9844438837708E-21 mf=3.7547068069369E+22 MHzT=2.6633237997504E-29 s
2.716.283CaZ=20N=30L=2.1703968719605E-20 mf=1.3812794418986E+22 MHzT=7.2396646881641E-29 s
2.716.283CaZ=20N=31L=5.8997503775946E-20 mf=5.0814430918724E+21 MHzT=1.9679448965973E-28 s
2.716.283CaZ=20N=32L=1.603718424386E-19 mf=1.8693584449825E+21 MHzT=5.3494288518292E-28 s
2.716.283CaZ=20N=33L=4.3593586509734E-19 mf=6.8769854008928E+20 MHzT=1.4541255240562E-27 s
2.716.283CaZ=20N=34L=1.1849965404677E-18 mf=2.5299015462246E+20 MHzT=3.9527229883404E-27 s
2.716.283CaZ=20N=35L=3.2211545627401E-18 mf=9.3069876704388E+19 MHzT=1.0744615072138E-26 s
2.716.283CaZ=20N=36L=8.7560059145544E-18 mf=3.4238494231905E+19 MHzT=2.920689190438E-26 s
2.716.283CaZ=20N=37L=2.3801291767413E-17 mf=1.2595638124585E+19 MHzT=7.9392563529444E-26 s
2.716.283CaZ=20N=38L=6.4698618905211E-17 mf=4.63367631447E+18 MHzT=2.1581136275687E-25 s
2.716.283CaZ=20N=39L=1.7586908009643E-16 mf=1.7046342531366E+18 MHzT=5.8663610575698E-25 s
2.716.283CaZ=20N=40L=4.7806172461394E-16 mf=6.2709989644559E+17 MHzT=1.5946422661972E-24 s
2.716.283CaZ=20N=41L=1.2995064988999E-15 mf=2.3069715946307E+17 MHzT=4.3346870950965E-24 s
2.716.283CaZ=20N=42L=3.5324249019239E-15 mf=8.4868742103114E+16 MHzT=1.1782901162657E-23 s
2.716.283CaZ=20N=43L=9.602126421296E-15 mf=3.1221465417817E+16 MHzT=3.2029246116979E-23 s
2.716.283CaZ=20N=44L=2.6101285765576E-14 mf=1.148573525046E+16 MHzT=8.7064517699026E-23 s
2.716.283CaZ=20N=45L=7.0950650795981E-14 mf=4.2253658653824E+15 MHzT=2.3666589636481E-22 s
2.716.283CaZ=20N=46L=1.9286386477606E-13 mf=1.5544252333017E+15 MHzT=6.4332460550444E-22 s
2.716.283CaZ=20N=47L=5.2425833898714E-13 mf=5.7184108616984E+14 MHzT=1.7487375849433E-21 s
2.716.283CaZ=20N=48L=1.4250819162869E-12 mf=2.1036857921903E+14 MHzT=4.7535615998948E-21 s
2.716.283CaZ=20N=49L=3.8737742771082E-12 mf=77390275363127 MHzT=1.2921520117455E-20 s
2.716.283CaZ=20N=50L=1.0530010225015E-11 mf=28470291252691 MHzT=3.5124333331345E-20 s
2.716.283CaZ=20N=51L=2.8623535448147E-11 mf=10473634836028 MHzT=9.5477837031333E-20 s
2.716.283CaZ=20N=52L=7.7806836274951E-11 mf=3853034930511.8 MHzT=2.5953566942285E-19 s
2.716.283CaZ=20N=53L=2.1150090917609E-10 mf=1417452337050.7 MHzT=7.0549109402908E-19 s
2.716.283CaZ=20N=54L=5.7491907811592E-10 mf=521451573641.38 MHzT=1.9177236210389E-18 s
2.716.283CaZ=20N=55L=1.5627920828769E-9 mf=191831313509.16 MHzT=5.2129132710768E-18 s
2.716.283CaZ=20N=56L=4.2481093205441E-9 mf=70570796412.934 MHzT=1.4170167418101E-17 s
2.716.283CaZ=20N=57L=1.1547558371342E-8 mf=25961545147.414 MHzT=3.8518508598847E-17 s
2.716.283ScZ=21N=17L=5.1511024682377E-26 mf=5.8199668876431E+27 MHzT=1.7182228340907E-34 s
2.716.283ScZ=21N=18L=1.4002148235941E-25 mf=2.1410461662625E+27 MHzT=4.6706139071521E-34 s
2.716.283ScZ=21N=19L=3.8061785109148E-25 mf=7.8764686716689E+26 MHzT=1.269604491156E-33 s
2.716.283ScZ=21N=20L=1.0346265882091E-24 mf=2.8975908933379E+26 MHzT=3.4511428176392E-33 s
2.716.283ScZ=21N=21L=2.8124066539694E-24 mf=1.0659641185846E+26 MHzT=9.3811788086056E-33 s
2.716.283ScZ=21N=22L=7.6449139017223E-24 mf=3.9214628425372E+25 MHzT=2.5500687884958E-32 s
2.716.283ScZ=21N=23L=2.0781030539186E-23 mf=1.4426255590872E+25 MHzT=6.9318056490887E-32 s
2.716.283ScZ=21N=24L=5.6488697691321E-23 mf=5.3071228449662E+24 MHzT=1.8842601334327E-31 s
2.716.283ScZ=21N=25L=1.5355220044763E-22 mf=1.9523813864344E+24 MHzT=5.1219500808E-31 s
2.716.283ScZ=21N=26L=4.1739815619671E-22 mf=7.18240973395E+23 MHzT=1.3922903830913E-30 s
2.716.283ScZ=21N=27L=1.1346058232218E-21 mf=2.6422608791899E+23 MHzT=3.7846376482954E-30 s
2.716.283ScZ=21N=28L=3.0841783917277E-21 mf=9.7203345566553E+22 MHzT=1.0287711746663E-29 s
2.716.283ScZ=21N=29L=8.3836660779594E-21 mf=3.5759112447018E+22 MHzT=2.796489989738E-29 s
2.716.283ScZ=21N=30L=2.2789167155585E-20 mf=1.3155042303796E+22 MHzT=7.6016479225723E-29 s
2.716.283ScZ=21N=31L=6.1947378964744E-20 mf=4.8394696113071E+21 MHzT=2.0663421414272E-28 s
2.716.283ScZ=21N=32L=1.6839043456053E-19 mf=1.7803413761738E+21 MHzT=5.6169002944206E-28 s
2.716.283ScZ=21N=33L=4.5773265835221E-19 mf=6.5495099056122E+20 MHzT=1.526831800259E-27 s
2.716.283ScZ=21N=34L=1.2442463674911E-18 mf=2.4094300440235E+20 MHzT=4.1503591377574E-27 s
2.716.283ScZ=21N=35L=3.3822122908771E-18 mf=8.8637977813703E+19 MHzT=1.1281845825745E-26 s
2.716.283ScZ=21N=36L=9.1938062102821E-18 mf=3.2608089744672E+19 MHzT=3.0667236499599E-26 s
2.716.283ScZ=21N=37L=2.4991356355784E-17 mf=1.1995845832938E+19 MHzT=8.3362191705916E-26 s
2.716.283ScZ=21N=38L=6.7933549850472E-17 mf=4.4130250614E+18 MHzT=2.2660193089471E-25 s
2.716.283ScZ=21N=39L=1.8466253410125E-16 mf=1.6234611934634E+18 MHzT=6.1596791104483E-25 s
2.716.283ScZ=21N=40L=5.0196481084464E-16 mf=5.9723799661484E+17 MHzT=1.674374379507E-24 s
2.716.283ScZ=21N=41L=1.3644818238449E-15 mf=2.1971158044102E+17 MHzT=4.5514214498513E-24 s
2.716.283ScZ=21N=42L=3.7090461470201E-15 mf=8.0827373431537E+16 MHzT=1.237204622079E-23 s
2.716.283ScZ=21N=43L=1.0082232742361E-14 mf=2.9734728969349E+16 MHzT=3.3630708422828E-23 s
2.716.283ScZ=21N=44L=2.7406350053854E-14 mf=1.0938795476629E+16 MHzT=9.1417743583977E-23 s
2.716.283ScZ=21N=45L=7.449818333578E-14 mf=4.0241579670308E+15 MHzT=2.4849919118305E-22 s
2.716.283ScZ=21N=46L=2.0250705801486E-13 mf=1.4804049840969E+15 MHzT=6.7549083577967E-22 s
2.716.283ScZ=21N=47L=5.504712559365E-13 mf=5.4461055825699E+14 MHzT=1.8361744641905E-21 s
2.716.283ScZ=21N=48L=1.4963360121012E-12 mf=2.0035102782765E+14 MHzT=4.9912396798895E-21 s
2.716.283ScZ=21N=49L=4.0674629909636E-12 mf=73705024155359 MHzT=1.3567596123327E-20 s
2.716.283ScZ=21N=50L=1.1056510736266E-11 mf=27114563097801 MHzT=3.6880549997912E-20 s
2.716.283ScZ=21N=51L=3.0054712220554E-11 mf=9974890320026.9 MHzT=1.002517288829E-19 s
2.716.283ScZ=21N=52L=8.1697178088698E-11 mf=3669557076677.9 MHzT=2.7251245289399E-19 s
2.716.283ScZ=21N=53L=2.2207595463489E-10 mf=1349954606715 MHzT=7.4076564873053E-19 s
2.716.283ScZ=21N=54L=6.0366503202172E-10 mf=496620546325.12 MHzT=2.0136098020909E-18 s
2.716.283ScZ=21N=55L=1.6409316870208E-9 mf=182696489056.34 MHzT=5.4735589346307E-18 s
2.716.283ScZ=21N=56L=4.4605147865713E-9 mf=67210282298.032 MHzT=1.4878675789006E-17 s
2.716.283ScZ=21N=57L=1.212493628991E-8 mf=24725281092.775 MHzT=4.0444434028789E-17 s
2.716.283TiZ=22N=17L=5.3963930619633E-26 mf=5.5554229382048E+27 MHzT=1.8000429690474E-34 s
2.716.283TiZ=22N=18L=1.4668917199557E-25 mf=2.0437258859778E+27 MHzT=4.8930240932069E-34 s
2.716.283TiZ=22N=19L=3.9874251066727E-25 mf=7.5184473684112E+26 MHzT=1.3300618478777E-33 s
2.716.283TiZ=22N=20L=1.083894520981E-24 mf=2.765882216368E+26 MHzT=3.6154829518125E-33 s
2.716.283TiZ=22N=21L=2.9463307803489E-24 mf=1.0175112041035E+26 MHzT=9.8279016090154E-33 s
2.716.283TiZ=22N=22L=8.008957420852E-24 mf=3.7432145315128E+25 MHzT=2.671500635567E-32 s
2.716.283TiZ=22N=23L=2.1770603422004E-23 mf=1.3770516700377E+25 MHzT=7.2618916323786E-32 s
2.716.283TiZ=22N=24L=5.9178635676622E-23 mf=5.0658899883768E+24 MHzT=1.9739868064534E-31 s
2.716.283TiZ=22N=25L=1.6086420999276E-22 mf=1.8636367779601E+24 MHzT=5.3658524656E-31 s
2.716.283TiZ=22N=26L=4.3727425887274E-22 mf=6.855936564225E+23 MHzT=1.4585899251433E-30 s
2.716.283TiZ=22N=27L=1.1886346719467E-21 mf=2.522158111954E+23 MHzT=3.9648584886904E-30 s
2.716.283TiZ=22N=28L=3.231044029429E-21 mf=9.2785011677164E+22 MHzT=1.0777602782219E-29 s
2.716.283TiZ=22N=29L=8.7828882721479E-21 mf=3.4133698244881E+22 MHzT=2.9296561797255E-29 s
2.716.283TiZ=22N=30L=2.3874365591566E-20 mf=1.2557085835441E+22 MHzT=7.9636311569805E-29 s
2.716.283TiZ=22N=31L=6.4897254153541E-20 mf=4.619493719884E+21 MHzT=2.164739386257E-28 s
2.716.283TiZ=22N=32L=1.7640902668246E-19 mf=1.6994167681659E+21 MHzT=5.8843717370121E-28 s
2.716.283TiZ=22N=33L=4.7952945160707E-19 mf=6.2518049099026E+20 MHzT=1.5995380764618E-27 s
2.716.283TiZ=22N=34L=1.3034961945144E-18 mf=2.2999104965678E+20 MHzT=4.3479952871744E-27 s
2.716.283TiZ=22N=35L=3.5432700190141E-18 mf=8.4608978822171E+19 MHzT=1.1819076579352E-26 s
2.716.283TiZ=22N=36L=9.6316065060098E-18 mf=3.1125903847187E+19 MHzT=3.2127581094818E-26 s
2.716.283TiZ=22N=37L=2.6181420944154E-17 mf=1.1450580113259E+19 MHzT=8.7331819882388E-26 s
2.716.283TiZ=22N=38L=7.1168480795732E-17 mf=4.2124330131546E+18 MHzT=2.3739249903255E-25 s
2.716.283TiZ=22N=39L=1.9345598810608E-16 mf=1.5496675028514E+18 MHzT=6.4529971633267E-25 s
2.716.283TiZ=22N=40L=5.2586789707533E-16 mf=5.7009081495053E+17 MHzT=1.7541064928169E-24 s
2.716.283TiZ=22N=41L=1.4294571487898E-15 mf=2.0972469042097E+17 MHzT=4.7681558046062E-24 s
2.716.283TiZ=22N=42L=3.8856673921163E-15 mf=7.7153401911922E+16 MHzT=1.2961191278922E-23 s
2.716.283TiZ=22N=43L=1.0562339063426E-14 mf=2.8383150379834E+16 MHzT=3.5232170728677E-23 s
2.716.283TiZ=22N=44L=2.8711414342133E-14 mf=1.0441577500418E+16 MHzT=9.5770969468929E-23 s
2.716.283TiZ=22N=45L=7.8045715875579E-14 mf=3.8412416958021E+15 MHzT=2.6033248600129E-22 s
2.716.283TiZ=22N=46L=2.1215025125366E-13 mf=1.4131138484561E+15 MHzT=7.0765706605489E-22 s
2.716.283TiZ=22N=47L=5.7668417288585E-13 mf=5.1985553288167E+14 MHzT=1.9236113434376E-21 s
2.716.283TiZ=22N=48L=1.5675901079156E-12 mf=1.9124416292639E+14 MHzT=5.2289177598842E-21 s
2.716.283TiZ=22N=49L=4.261151704819E-12 mf=70354795784661 MHzT=1.42136721292E-20 s
2.716.283TiZ=22N=50L=1.1583011247517E-11 mf=25882082956992 MHzT=3.8636766664479E-20 s
2.716.283TiZ=22N=51L=3.1485888992962E-11 mf=9521486214571.1 MHzT=1.0502562073447E-19 s
2.716.283TiZ=22N=52L=8.5587519902446E-11 mf=3502759027738 MHzT=2.8548923636513E-19 s
2.716.283TiZ=22N=53L=2.326510000937E-10 mf=1288593033682.5 MHzT=7.7604020343199E-19 s
2.716.283TiZ=22N=54L=6.3241098592752E-10 mf=474046885128.53 MHzT=2.1094959831428E-18 s
2.716.283TiZ=22N=55L=1.7190712911646E-9 mf=174392103190.15 MHzT=5.7342045981845E-18 s
2.716.283TiZ=22N=56L=4.6729202525985E-9 mf=64155269466.303 MHzT=1.5587184159911E-17 s
2.716.283TiZ=22N=57L=1.2702314208477E-8 mf=23601404679.467 MHzT=4.2370359458731E-17 s
2.716.283VZ=23N=17L=5.6416836556889E-26 mf=5.3138828104568E+27 MHzT=1.8818631040041E-34 s
2.716.283VZ=23N=18L=1.5335686163173E-25 mf=1.9548682387614E+27 MHzT=5.1154342792618E-34 s
2.716.283VZ=23N=19L=4.1686717024305E-25 mf=7.1915583523933E+26 MHzT=1.3905192045994E-33 s
2.716.283VZ=23N=20L=1.1331624537528E-24 mf=2.6456264678303E+26 MHzT=3.7798230859858E-33 s
2.716.283VZ=23N=21L=3.0802549067284E-24 mf=9.7327158653378E+25 MHzT=1.0274624409425E-32 s
2.716.283VZ=23N=22L=8.3730009399816E-24 mf=3.5804660736209E+25 MHzT=2.7929324826382E-32 s
2.716.283VZ=23N=23L=2.2760176304822E-23 mf=1.317179858297E+25 MHzT=7.5919776156685E-32 s
2.716.283VZ=23N=24L=6.1868573661923E-23 mf=4.8456339019257E+24 MHzT=2.063713479474E-31 s
2.716.283VZ=23N=25L=1.6817621953789E-22 mf=1.7826090919618E+24 MHzT=5.6097548504E-31 s
2.716.283VZ=23N=26L=4.5715036154877E-22 mf=6.5578523657804E+23 MHzT=1.5248894671952E-30 s
2.716.283VZ=23N=27L=1.2426635206715E-21 mf=2.4124990636081E+23 MHzT=4.1450793290854E-30 s
2.716.283VZ=23N=28L=3.3779096671303E-21 mf=8.8750880734679E+22 MHzT=1.1267493817774E-29 s
2.716.283VZ=23N=29L=9.1821104663365E-21 mf=3.2649624408147E+22 MHzT=3.062822369713E-29 s
2.716.283VZ=23N=30L=2.4959564027546E-20 mf=1.2011125581727E+22 MHzT=8.3256143913887E-29 s
2.716.283VZ=23N=31L=6.7847129342338E-20 mf=4.4186461668456E+21 MHzT=2.2631366310869E-28 s
2.716.283VZ=23N=32L=1.8442761880439E-19 mf=1.6255290825935E+21 MHzT=6.1518431796036E-28 s
2.716.283VZ=23N=33L=5.0132624486194E-19 mf=5.9799873051242E+20 MHzT=1.6722443526646E-27 s
2.716.283VZ=23N=34L=1.3627460215378E-18 mf=2.1999143880214E+20 MHzT=4.5456314365915E-27 s
2.716.283VZ=23N=35L=3.7043277471511E-18 mf=8.0930327569033E+19 MHzT=1.2356307332959E-26 s
2.716.283VZ=23N=36L=1.0069406801738E-17 mf=2.9772603679918E+19 MHzT=3.3587925690037E-26 s
2.716.283VZ=23N=37L=2.7371485532525E-17 mf=1.0952728803987E+19 MHzT=9.130144805886E-26 s
2.716.283VZ=23N=38L=7.4403411740993E-17 mf=4.0292837517131E+18 MHzT=2.481830671704E-25 s
2.716.283VZ=23N=39L=2.022494421109E-16 mf=1.4822906549014E+18 MHzT=6.7463152162052E-25 s
2.716.283VZ=23N=40L=5.4977098330603E-16 mf=5.4530425777877E+17 MHzT=1.8338386061267E-24 s
2.716.283VZ=23N=41L=1.4944324737348E-15 mf=2.0060622562006E+17 MHzT=4.984890159361E-24 s
2.716.283VZ=23N=42L=4.0622886372125E-15 mf=7.3798906176621E+16 MHzT=1.3550336337055E-23 s
2.716.283VZ=23N=43L=1.104244538449E-14 mf=2.7149100363319E+16 MHzT=3.6833633034526E-23 s
2.716.283VZ=23N=44L=3.0016478630412E-14 mf=9.9875958699652E+15 MHzT=1.0012419535388E-22 s
2.716.283VZ=23N=45L=8.1593248415378E-14 mf=3.674231187289E+15 MHzT=2.7216578081954E-22 s
2.716.283VZ=23N=46L=2.2179344449247E-13 mf=1.3516741159146E+15 MHzT=7.3982329633011E-22 s
2.716.283VZ=23N=47L=6.0289708983521E-13 mf=4.9725311840855E+14 MHzT=2.0110482226848E-21 s
2.716.283VZ=23N=48L=1.6388442037299E-12 mf=1.829291993209E+14 MHzT=5.466595839879E-21 s
2.716.283VZ=23N=49L=4.4548404186744E-12 mf=67295891620110 MHzT=1.4859748135073E-20 s
2.716.283VZ=23N=50L=1.2109511758768E-11 mf=24756775002340 MHzT=4.0392983331047E-20 s
2.716.283VZ=23N=51L=3.2917065765369E-11 mf=9107508553068 MHzT=1.0979951258603E-19 s
2.716.283VZ=23N=52L=8.9477861716194E-11 mf=3350465156966.8 MHzT=2.9846601983627E-19 s
2.716.283VZ=23N=53L=2.432260455525E-10 mf=1232567249609.3 MHzT=8.1131475813344E-19 s
2.716.283VZ=23N=54L=6.6115693983331E-10 mf=453436150992.5 MHzT=2.2053821641948E-18 s
2.716.283VZ=23N=55L=1.7972108953085E-9 mf=166809837834.05 MHzT=5.9948502617384E-18 s
2.716.283VZ=23N=56L=4.8853257186257E-9 mf=61365909924.29 MHzT=1.6295692530816E-17 s
2.716.283VZ=23N=57L=1.3279692127044E-8 mf=22575256649.925 MHzT=4.4296284888674E-17 s
2.716.283CrZ=24N=17L=5.8869742494145E-26 mf=5.0924710266877E+27 MHzT=1.9636832389608E-34 s
2.716.283CrZ=24N=18L=1.600245512679E-25 mf=1.8734153954796E+27 MHzT=5.3378444653166E-34 s
2.716.283CrZ=24N=19L=4.3499182981884E-25 mf=6.8919100877103E+26 MHzT=1.4509765613211E-33 s
2.716.283CrZ=24N=20L=1.1824303865247E-24 mf=2.5353920316707E+26 MHzT=3.9441632201591E-33 s
2.716.283CrZ=24N=21L=3.2141790331079E-24 mf=9.3271860376154E+25 MHzT=1.0721347209835E-32 s
2.716.283CrZ=24N=22L=8.7370444591112E-24 mf=3.43127998722E+25 MHzT=2.9143643297095E-32 s
2.716.283CrZ=24N=23L=2.3749749187641E-23 mf=1.2622973642013E+25 MHzT=7.9220635989585E-32 s
2.716.283CrZ=24N=24L=6.4558511647224E-23 mf=4.6437324893454E+24 MHzT=2.1534401524946E-31 s
2.716.283CrZ=24N=25L=1.7548822908301E-22 mf=1.7083337131301E+24 MHzT=5.8536572352E-31 s
2.716.283CrZ=24N=26L=4.7702646422481E-22 mf=6.2846085172063E+23 MHzT=1.5911890092472E-30 s
2.716.283CrZ=24N=27L=1.2966923693964E-21 mf=2.3119782692911E+23 MHzT=4.3253001694804E-30 s
2.716.283CrZ=24N=28L=3.5247753048316E-21 mf=8.5052927370734E+22 MHzT=1.175738485333E-29 s
2.716.283CrZ=24N=29L=9.581332660525E-21 mf=3.1289223391141E+22 MHzT=3.1959885597005E-29 s
2.716.283CrZ=24N=30L=2.6044762463526E-20 mf=1.1510662015821E+22 MHzT=8.6875976257969E-29 s
2.716.283CrZ=24N=31L=7.0797004531136E-20 mf=4.2345359098937E+21 MHzT=2.3615338759168E-28 s
2.716.283CrZ=24N=32L=1.9244621092632E-19 mf=1.5577987041521E+21 MHzT=6.419314622195E-28 s
2.716.283CrZ=24N=33L=5.2312303811681E-19 mf=5.7308211674107E+20 MHzT=1.7449506288674E-27 s
2.716.283CrZ=24N=34L=1.4219958485612E-18 mf=2.1082512885205E+20 MHzT=4.7432675860085E-27 s
2.716.283CrZ=24N=35L=3.8653854752881E-18 mf=7.755823058699E+19 MHzT=1.2893538086566E-26 s
2.716.283CrZ=24N=36L=1.0507207097465E-17 mf=2.8532078526588E+19 MHzT=3.5048270285256E-26 s
2.716.283CrZ=24N=37L=2.8561550120896E-17 mf=1.0496365103821E+19 MHzT=9.5271076235333E-26 s
2.716.283CrZ=24N=38L=7.7638342686253E-17 mf=3.861396928725E+18 MHzT=2.5897363530824E-25 s
2.716.283CrZ=24N=39L=2.1104289611572E-16 mf=1.4205285442805E+18 MHzT=7.0396332690837E-25 s
2.716.283CrZ=24N=40L=5.7367406953673E-16 mf=5.2258324703799E+17 MHzT=1.9135707194366E-24 s
2.716.283CrZ=24N=41L=1.5594077986798E-15 mf=1.9224763288589E+17 MHzT=5.2016245141158E-24 s
2.716.283CrZ=24N=42L=4.2389098823087E-15 mf=7.0723951752595E+16 MHzT=1.4139481395188E-23 s
2.716.283CrZ=24N=43L=1.1522551705555E-14 mf=2.6017887848181E+16 MHzT=3.8435095340375E-23 s
2.716.283CrZ=24N=44L=3.1321542918691E-14 mf=9.57144604205E+15 MHzT=1.0447742123883E-22 s
2.716.283CrZ=24N=45L=8.5140780955177E-14 mf=3.521138221152E+15 MHzT=2.8399907563778E-22 s
2.716.283CrZ=24N=46L=2.3143663773127E-13 mf=1.2953543610848E+15 MHzT=7.7198952660533E-22 s
2.716.283CrZ=24N=47L=6.2911000678457E-13 mf=4.7653423847486E+14 MHzT=2.098485101932E-21 s
2.716.283CrZ=24N=48L=1.7100982995442E-12 mf=1.7530714934919E+14 MHzT=5.7042739198737E-21 s
2.716.283CrZ=24N=49L=4.6485291325298E-12 mf=64491896135939 MHzT=1.5505824140946E-20 s
2.716.283CrZ=24N=50L=1.2636012270018E-11 mf=23725242710576 MHzT=4.2149199997614E-20 s
2.716.283CrZ=24N=51L=3.4348242537776E-11 mf=8728029030023.5 MHzT=1.145734044376E-19 s
2.716.283CrZ=24N=52L=9.3368203529941E-11 mf=3210862442093.2 MHzT=3.1144280330742E-19 s
2.716.283CrZ=24N=53L=2.538010910113E-10 mf=1181210280875.6 MHzT=8.465893128349E-19 s
2.716.283CrZ=24N=54L=6.8990289373911E-10 mf=434542978034.48 MHzT=2.3012683452467E-18 s
2.716.283CrZ=24N=55L=1.8753504994523E-9 mf=159859427924.3 MHzT=6.2554959252922E-18 s
2.716.283CrZ=24N=56L=5.0977311846529E-9 mf=58808997010.778 MHzT=1.7004200901721E-17 s
2.716.283CrZ=24N=57L=1.3857070045611E-8 mf=21634620956.178 MHzT=4.6222210318616E-17 s
2.716.283MnZ=25N=17L=6.1322648431401E-26 mf=4.8887721856202E+27 MHzT=2.0455033739175E-34 s
2.716.283MnZ=25N=18L=1.6669224090406E-25 mf=1.7984787796605E+27 MHzT=5.5602546513715E-34 s
2.716.283MnZ=25N=19L=4.5311648939462E-25 mf=6.6162336842019E+26 MHzT=1.5114339180428E-33 s
2.716.283MnZ=25N=20L=1.2316983192966E-24 mf=2.4339763504039E+26 MHzT=4.1085033543324E-33 s
2.716.283MnZ=25N=21L=3.3481031594874E-24 mf=8.9540985961108E+25 MHzT=1.1168070010245E-32 s
2.716.283MnZ=25N=22L=9.1010879782409E-24 mf=3.2940287877312E+25 MHzT=3.0357961767807E-32 s
2.716.283MnZ=25N=23L=2.4739322070459E-23 mf=1.2118054696332E+25 MHzT=8.2521495822484E-32 s
2.716.283MnZ=25N=24L=6.7248449632525E-23 mf=4.4579831897716E+24 MHzT=2.2431668255152E-31 s
2.716.283MnZ=25N=25L=1.8280023862814E-22 mf=1.6400003646049E+24 MHzT=6.09755962E-31 s
2.716.283MnZ=25N=26L=4.9690256690084E-22 mf=6.033224176518E+23 MHzT=1.6574885512992E-30 s
2.716.283MnZ=25N=27L=1.3507212181212E-21 mf=2.2194991385195E+23 MHzT=4.5055210098755E-30 s
2.716.283MnZ=25N=28L=3.6716409425329E-21 mf=8.1650810275904E+22 MHzT=1.2247275888885E-29 s
2.716.283MnZ=25N=29L=9.9805548547135E-21 mf=3.0037654455495E+22 MHzT=3.329154749688E-29 s
2.716.283MnZ=25N=30L=2.7129960899507E-20 mf=1.1050235535188E+22 MHzT=9.0495808602051E-29 s
2.716.283MnZ=25N=31L=7.3746879719933E-20 mf=4.0651544734979E+21 MHzT=2.4599311207466E-28 s
2.716.283MnZ=25N=32L=2.0046480304825E-19 mf=1.495486755986E+21 MHzT=6.6867860647865E-28 s
2.716.283MnZ=25N=33L=5.4491983137168E-19 mf=5.5015883207143E+20 MHzT=1.8176569050702E-27 s
2.716.283MnZ=25N=34L=1.4812456755846E-18 mf=2.0239212369797E+20 MHzT=4.9409037354255E-27 s
2.716.283MnZ=25N=35L=4.0264432034251E-18 mf=7.4455901363511E+19 MHzT=1.3430768840173E-26 s
2.716.283MnZ=25N=36L=1.0945007393193E-17 mf=2.7390795385524E+19 MHzT=3.6508614880475E-26 s
2.716.283MnZ=25N=37L=2.9751614709266E-17 mf=1.0076510499668E+19 MHzT=9.9240704411805E-26 s
2.716.283MnZ=25N=38L=8.0873273631514E-17 mf=3.706941051576E+18 MHzT=2.6976420344608E-25 s
2.716.283MnZ=25N=39L=2.1983635012054E-16 mf=1.3637074025093E+18 MHzT=7.3329513219622E-25 s
2.716.283MnZ=25N=40L=5.9757715576742E-16 mf=5.0167991715647E+17 MHzT=1.9933028327465E-24 s
2.716.283MnZ=25N=41L=1.6243831236248E-15 mf=1.8455772757046E+17 MHzT=5.4183588688706E-24 s
2.716.283MnZ=25N=42L=4.4155311274049E-15 mf=6.7894993682491E+16 MHzT=1.4728626453321E-23 s
2.716.283MnZ=25N=43L=1.200265802662E-14 mf=2.4977172334253E+16 MHzT=4.0036557646224E-23 s
2.716.283MnZ=25N=44L=3.2626607206969E-14 mf=9.188588200368E+15 MHzT=1.0883064712378E-22 s
2.716.283MnZ=25N=45L=8.8688313494976E-14 mf=3.3802926923059E+15 MHzT=2.9583237045602E-22 s
2.716.283MnZ=25N=46L=2.4107983097007E-13 mf=1.2435401866414E+15 MHzT=8.0415575688055E-22 s
2.716.283MnZ=25N=47L=6.5532292373392E-13 mf=4.5747286893587E+14 MHzT=2.1859219811791E-21 s
2.716.283MnZ=25N=48L=1.7813523953586E-12 mf=1.6829486337522E+14 MHzT=5.9419519998685E-21 s
2.716.283MnZ=25N=49L=4.8422178463852E-12 mf=61912220290502 MHzT=1.6151900146818E-20 s
2.716.283MnZ=25N=50L=1.3162512781269E-11 mf=22776233002153 MHzT=4.3905416664181E-20 s
2.716.283MnZ=25N=51L=3.5779419310184E-11 mf=8378907868822.6 MHzT=1.1934729628917E-19 s
2.716.283MnZ=25N=52L=9.7258545343689E-11 mf=3082427944409.5 MHzT=3.2441958677856E-19 s
2.716.283MnZ=25N=53L=2.6437613647011E-10 mf=1133961869640.6 MHzT=8.8186386753635E-19 s
2.716.283MnZ=25N=54L=7.1864884764491E-10 mf=417161258913.1 MHzT=2.3971545262987E-18 s
2.716.283MnZ=25N=55L=1.9534901035962E-9 mf=153465050807.33 MHzT=6.516141588846E-18 s
2.716.283MnZ=25N=56L=5.3101366506801E-9 mf=56456637130.347 MHzT=1.7712709272626E-17 s
2.716.283MnZ=25N=57L=1.4434447964178E-8 mf=20769236117.931 MHzT=4.8148135748558E-17 s
2.716.283FeZ=26N=17L=6.3775554368657E-26 mf=4.7007424861733E+27 MHzT=2.1273235088742E-34 s
2.716.283FeZ=26N=18L=1.7335993054022E-25 mf=1.7293065189043E+27 MHzT=5.7826648374264E-34 s
2.716.283FeZ=26N=19L=4.7124114897041E-25 mf=6.3617631578864E+26 MHzT=1.5718912747645E-33 s
2.716.283FeZ=26N=20L=1.2809662520684E-24 mf=2.3403618753883E+26 MHzT=4.2728434885057E-33 s
2.716.283FeZ=26N=21L=3.4820272858669E-24 mf=8.6097101885681E+25 MHzT=1.1614792810655E-32 s
2.716.283FeZ=26N=22L=9.4651314973705E-24 mf=3.1673353728185E+25 MHzT=3.1572280238519E-32 s
2.716.283FeZ=26N=23L=2.5728894953278E-23 mf=1.165197566955E+25 MHzT=8.5822355655383E-32 s
2.716.283FeZ=26N=24L=6.9938387617826E-23 mf=4.2865222978573E+24 MHzT=2.3328934985358E-31 s
2.716.283FeZ=26N=25L=1.9011224817326E-22 mf=1.5769234275047E+24 MHzT=6.3414620048001E-31 s
2.716.283FeZ=26N=26L=5.1677866957687E-22 mf=5.8011770928058E+23 MHzT=1.7237880933511E-30 s
2.716.283FeZ=26N=27L=1.4047500668461E-21 mf=2.134133787038E+23 MHzT=4.6857418502705E-30 s
2.716.283FeZ=26N=28L=3.8185065802343E-21 mf=7.8510394496062E+22 MHzT=1.273716692444E-29 s
2.716.283FeZ=26N=29L=1.0379777048902E-20 mf=2.8882360053361E+22 MHzT=3.4623209396756E-29 s
2.716.283FeZ=26N=30L=2.8215159335487E-20 mf=1.0625226476143E+22 MHzT=9.4115640946133E-29 s
2.716.283FeZ=26N=31L=7.669675490873E-20 mf=3.9088023783634E+21 MHzT=2.5583283655765E-28 s
2.716.283FeZ=26N=32L=2.0848339517018E-19 mf=1.4379680346019E+21 MHzT=6.9542575073779E-28 s
2.716.283FeZ=26N=33L=5.6671662462654E-19 mf=5.2899887699176E+20 MHzT=1.890363181273E-27 s
2.716.283FeZ=26N=34L=1.540495502608E-18 mf=1.9460781124805E+20 MHzT=5.1385398848425E-27 s
2.716.283FeZ=26N=35L=4.1875009315621E-18 mf=7.1592212849529E+19 MHzT=1.3967999593779E-26 s
2.716.283FeZ=26N=36L=1.1382807688921E-17 mf=2.6337303255312E+19 MHzT=3.7968959475694E-26 s
2.716.283FeZ=26N=37L=3.0941679297637E-17 mf=9.6889524035269E+18 MHzT=1.0321033258828E-25 s
2.716.283FeZ=26N=38L=8.4108204576774E-17 mf=3.5643663957462E+18 MHzT=2.8055477158393E-25 s
2.716.283FeZ=26N=39L=2.2862980412536E-16 mf=1.3112571177974E+18 MHzT=7.6262693748407E-25 s
2.716.283FeZ=26N=40L=6.2148024199812E-16 mf=4.8238453572737E+17 MHzT=2.0730349460563E-24 s
2.716.283FeZ=26N=41L=1.6893584485698E-15 mf=1.7745935343313E+17 MHzT=5.6350932236255E-24 s
2.716.283FeZ=26N=42L=4.5921523725011E-15 mf=6.5283647771626E+16 MHzT=1.5317771511454E-23 s
2.716.283FeZ=26N=43L=1.2482764347685E-14 mf=2.4016511859859E+16 MHzT=4.1638019952073E-23 s
2.716.283FeZ=26N=44L=3.3931671495248E-14 mf=8.8351809618923E+15 MHzT=1.1318387300873E-22 s
2.716.283FeZ=26N=45L=9.2235846034775E-14 mf=3.2502814349095E+15 MHzT=3.0766566527426E-22 s
2.716.283FeZ=26N=46L=2.5072302420887E-13 mf=1.1957117179244E+15 MHzT=8.3632198715578E-22 s
2.716.283FeZ=26N=47L=6.8153584068328E-13 mf=4.3987775859218E+14 MHzT=2.2733588604263E-21 s
2.716.283FeZ=26N=48L=1.8526064911729E-12 mf=1.6182198401464E+14 MHzT=6.1796300798632E-21 s
2.716.283FeZ=26N=49L=5.0359065602406E-12 mf=59530981048559 MHzT=1.6797976152691E-20 s
2.716.283FeZ=26N=50L=1.368901329252E-11 mf=21900224040532 MHzT=4.5661633330748E-20 s
2.716.283FeZ=26N=51L=3.7210596082591E-11 mf=8056642181560.2 MHzT=1.2412118814073E-19 s
2.716.283FeZ=26N=52L=1.0114888715744E-10 mf=2963873023470.6 MHzT=3.373963702497E-19 s
2.716.283FeZ=26N=53L=2.7495118192891E-10 mf=1090347951577.5 MHzT=9.171384222378E-19 s
2.716.283FeZ=26N=54L=7.473948015507E-10 mf=401116595108.75 MHzT=2.4930407073506E-18 s
2.716.283FeZ=26N=55L=2.03162970774E-9 mf=147562548853.2 MHzT=6.7767872523999E-18 s
2.716.283FeZ=26N=56L=5.5225421167073E-9 mf=54285228009.949 MHzT=1.8421217643531E-17 s
2.716.283FeZ=26N=57L=1.5011825882745E-8 mf=19970419344.164 MHzT=5.0074061178501E-17 s
2.716.283CoZ=27N=17L=6.6228460305913E-26 mf=4.5266409126113E+27 MHzT=2.2091436438309E-34 s
2.716.283CoZ=27N=18L=1.8002762017638E-25 mf=1.6652581293152E+27 MHzT=6.0050750234812E-34 s
2.716.283CoZ=27N=19L=4.8936580854619E-25 mf=6.1261423001869E+26 MHzT=1.6323486314862E-33 s
2.716.283CoZ=27N=20L=1.3302341848403E-24 mf=2.2536818059295E+26 MHzT=4.437183622679E-33 s
2.716.283CoZ=27N=21L=3.6159514122464E-24 mf=8.2908320334359E+25 MHzT=1.2061515611064E-32 s
2.716.283CoZ=27N=22L=9.8291750165001E-24 mf=3.0500266553067E+25 MHzT=3.2786598709231E-32 s
2.716.283CoZ=27N=23L=2.6718467836096E-23 mf=1.1220421015122E+25 MHzT=8.9123215488283E-32 s
2.716.283CoZ=27N=24L=7.2628325603127E-23 mf=4.1277622127515E+24 MHzT=2.4226201715564E-31 s
2.716.283CoZ=27N=25L=1.9742425771839E-22 mf=1.5185188561156E+24 MHzT=6.5853643896001E-31 s
2.716.283CoZ=27N=26L=5.3665477225291E-22 mf=5.5863186819611E+23 MHzT=1.7900876354031E-30 s
2.716.283CoZ=27N=27L=1.4587789155709E-21 mf=2.0550917949254E+23 MHzT=4.8659626906655E-30 s
2.716.283CoZ=27N=28L=3.9653722179356E-21 mf=7.5602602107319E+22 MHzT=1.3227057959996E-29 s
2.716.283CoZ=27N=29L=1.0778999243091E-20 mf=2.7812643014347E+22 MHzT=3.5954871296631E-29 s
2.716.283CoZ=27N=30L=2.9300357771467E-20 mf=1.0231699569619E+22 MHzT=9.7735473290215E-29 s
2.716.283CoZ=27N=31L=7.9646630097528E-20 mf=3.7640319199055E+21 MHzT=2.6567256104064E-28 s
2.716.283CoZ=27N=32L=2.1650198729211E-19 mf=1.3847099592463E+21 MHzT=7.2217289499694E-28 s
2.716.283CoZ=27N=33L=5.8851341788141E-19 mf=5.0940632599206E+20 MHzT=1.9630694574758E-27 s
2.716.283CoZ=27N=34L=1.5997453296314E-18 mf=1.8740011453516E+20 MHzT=5.3361760342595E-27 s
2.716.283CoZ=27N=35L=4.3485586596992E-18 mf=6.8940649410658E+19 MHzT=1.4505230347386E-26 s
2.716.283CoZ=27N=36L=1.1820607984648E-17 mf=2.5361847579189E+19 MHzT=3.9429304070913E-26 s
2.716.283CoZ=27N=37L=3.2131743886008E-17 mf=9.3301023145074E+18 MHzT=1.0717996076475E-25 s
2.716.283CoZ=27N=38L=8.7343135522035E-17 mf=3.4323528255334E+18 MHzT=2.9134533972177E-25 s
2.716.283CoZ=27N=39L=2.3742325813018E-16 mf=1.2626920393604E+18 MHzT=7.9195874277192E-25 s
2.716.283CoZ=27N=40L=6.4538332822882E-16 mf=4.6451844181155E+17 MHzT=2.1527670593662E-24 s
2.716.283CoZ=27N=41L=1.7543337735148E-15 mf=1.7088678478746E+17 MHzT=5.8518275783803E-24 s
2.716.283CoZ=27N=42L=4.7687736175973E-15 mf=6.2865734891196E+16 MHzT=1.5906916569587E-23 s
2.716.283CoZ=27N=43L=1.296287066875E-14 mf=2.3127011420605E+16 MHzT=4.3239482257921E-23 s
2.716.283CoZ=27N=44L=3.5236735783527E-14 mf=8.5079520373778E+15 MHzT=1.1753709889369E-22 s
2.716.283CoZ=27N=45L=9.5783378574574E-14 mf=3.129900641024E+15 MHzT=3.194989600925E-22 s
2.716.283CoZ=27N=46L=2.6036621744768E-13 mf=1.151426098742E+15 MHzT=8.68488217431E-22 s
2.716.283CoZ=27N=47L=7.0774875763264E-13 mf=4.2358598975543E+14 MHzT=2.3607957396735E-21 s
2.716.283CoZ=27N=48L=1.9238605869873E-12 mf=1.5582857719928E+14 MHzT=6.4173081598579E-21 s
2.716.283CoZ=27N=49L=5.229595274096E-12 mf=57326129898613 MHzT=1.7444052158564E-20 s
2.716.283CoZ=27N=50L=1.4215513803771E-11 mf=21089104631623 MHzT=4.7417849997316E-20 s
2.716.283CoZ=27N=51L=3.8641772854998E-11 mf=7758248026687.6 MHzT=1.288950799923E-19 s
2.716.283CoZ=27N=52L=1.0503922897118E-10 mf=2854099948527.3 MHzT=3.5037315372084E-19 s
2.716.283CoZ=27N=53L=2.8552622738772E-10 mf=1049964694111.7 MHzT=9.5241297693926E-19 s
2.716.283CoZ=27N=54L=7.761407554565E-10 mf=386260424919.54 MHzT=2.5889268884026E-18 s
2.716.283CoZ=27N=55L=2.1097693118839E-9 mf=142097269266.04 MHzT=7.0374329159537E-18 s
2.716.283CoZ=27N=56L=5.7349475827345E-9 mf=52274664009.58 MHzT=1.9129726014437E-17 s
2.716.283CoZ=27N=57L=1.5589203801312E-8 mf=19230774183.269 MHzT=5.1999986608443E-17 s
2.716.283NiZ=28N=17L=6.8681366243169E-26 mf=4.3649751657323E+27 MHzT=2.2909637787876E-34 s
2.716.283NiZ=28N=18L=1.8669530981255E-25 mf=1.6057846246968E+27 MHzT=6.2274852095361E-34 s
2.716.283NiZ=28N=19L=5.0749046812198E-25 mf=5.9073515037517E+26 MHzT=1.6928059882079E-33 s
2.716.283NiZ=28N=20L=1.3795021176121E-24 mf=2.1731931700034E+26 MHzT=4.6015237568523E-33 s
2.716.283NiZ=28N=21L=3.7498755386259E-24 mf=7.9947308893846E+25 MHzT=1.2508238411474E-32 s
2.716.283NiZ=28N=22L=1.019321853563E-23 mf=2.9410971319029E+25 MHzT=3.4000917179944E-32 s
2.716.283NiZ=28N=23L=2.7708040718914E-23 mf=1.0819691693154E+25 MHzT=9.2424075321182E-32 s
2.716.283NiZ=28N=24L=7.5318263588428E-23 mf=3.9803421337247E+24 MHzT=2.512346844577E-31 s
2.716.283NiZ=28N=25L=2.0473626726351E-22 mf=1.4642860398258E+24 MHzT=6.8292667744001E-31 s
2.716.283NiZ=28N=26L=5.5653087492894E-22 mf=5.3868073004625E+23 MHzT=1.8563871774551E-30 s
2.716.283NiZ=28N=27L=1.5128077642958E-21 mf=1.9816956593924E+23 MHzT=5.0461835310605E-30 s
2.716.283NiZ=28N=28L=4.1122378556369E-21 mf=7.2902509174915E+22 MHzT=1.3716948995551E-29 s
2.716.283NiZ=28N=29L=1.1178221437279E-20 mf=2.6819334335264E+22 MHzT=3.7286533196506E-29 s
2.716.283NiZ=28N=30L=3.0385556207447E-20 mf=9.8662817278468E+21 MHzT=1.013553056343E-28 s
2.716.283NiZ=28N=31L=8.2596505286325E-20 mf=3.6296022084803E+21 MHzT=2.7551228552362E-28 s
2.716.283NiZ=28N=32L=2.2452057941404E-19 mf=1.3352560321304E+21 MHzT=7.4892003925609E-28 s
2.716.283NiZ=28N=33L=6.1031021113628E-19 mf=4.9121324292092E+20 MHzT=2.0357757336787E-27 s
2.716.283NiZ=28N=34L=1.6589951566547E-18 mf=1.8070725330176E+20 MHzT=5.5338121836766E-27 s
2.716.283NiZ=28N=35L=4.5096163878362E-18 mf=6.6478483360277E+19 MHzT=1.5042461100993E-26 s
2.716.283NiZ=28N=36L=1.2258408280376E-17 mf=2.4456067308504E+19 MHzT=4.0889648666132E-26 s
2.716.283NiZ=28N=37L=3.3321808474378E-17 mf=8.9968843747036E+18 MHzT=1.1114958894122E-25 s
2.716.283NiZ=28N=38L=9.0578066467295E-17 mf=3.30976879605E+18 MHzT=3.0213590785961E-25 s
2.716.283NiZ=28N=39L=2.46216712135E-16 mf=1.2175958950976E+18 MHzT=8.2129054805977E-25 s
2.716.283NiZ=28N=40L=6.6928641445951E-16 mf=4.4792849746113E+17 MHzT=2.232499172676E-24 s
2.716.283NiZ=28N=41L=1.8193090984598E-15 mf=1.6478368533077E+17 MHzT=6.0685619331351E-24 s
2.716.283NiZ=28N=42L=4.9453948626935E-15 mf=6.0620530073653E+16 MHzT=1.6496061627719E-23 s
2.716.283NiZ=28N=43L=1.3442976989814E-14 mf=2.2301046727012E+16 MHzT=4.484094456377E-23 s
2.716.283NiZ=28N=44L=3.6541800071806E-14 mf=8.2040966074714E+15 MHzT=1.2189032477864E-22 s
2.716.283NiZ=28N=45L=9.9330911114373E-14 mf=3.0181184752731E+15 MHzT=3.3133225491074E-22 s
2.716.283NiZ=28N=46L=2.7000941068648E-13 mf=1.1103037380727E+15 MHzT=9.0065444770622E-22 s
2.716.283NiZ=28N=47L=7.33961674582E-13 mf=4.0845791869274E+14 MHzT=2.4482326189206E-21 s
2.716.283NiZ=28N=48L=1.9951146828016E-12 mf=1.5026327087074E+14 MHzT=6.6549862398527E-21 s
2.716.283NiZ=28N=49L=5.4232839879514E-12 mf=55278768116519 MHzT=1.8090128164437E-20 s
2.716.283NiZ=28N=50L=1.4742014315021E-11 mf=20335922323351 MHzT=4.9174066663883E-20 s
2.716.283NiZ=28N=51L=4.0072949627406E-11 mf=7481167740020.2 MHzT=1.3366897184387E-19 s
2.716.283NiZ=28N=52L=1.0892957078493E-10 mf=2752167807508.4 MHzT=3.6334993719199E-19 s
2.716.283NiZ=28N=53L=2.9610127284652E-10 mf=1012465955036.2 MHzT=9.8768753164071E-19 s
2.716.283NiZ=28N=54L=8.0488670936229E-10 mf=372465409743.84 MHzT=2.6848130694545E-18 s
2.716.283NiZ=28N=55L=2.1879089160277E-9 mf=137022366792.26 MHzT=7.2980785795076E-18 s
2.716.283NiZ=28N=56L=5.9473530487617E-9 mf=50407711723.524 MHzT=1.9838234385342E-17 s
2.716.283NiZ=28N=57L=1.6166581719879E-8 mf=18543960819.581 MHzT=5.3925912038385E-17 s
2.716.283CuZ=29N=17L=7.1134272180425E-26 mf=4.2144587807071E+27 MHzT=2.3727839137443E-34 s
2.716.283CuZ=29N=18L=1.9336299944871E-25 mf=1.5504127410866E+27 MHzT=6.4498953955909E-34 s
2.716.283CuZ=29N=19L=5.2561512769776E-25 mf=5.7036497277602E+26 MHzT=1.7532633449297E-33 s
2.716.283CuZ=29N=20L=1.428770050384E-24 mf=2.0982554744861E+26 MHzT=4.7658638910256E-33 s
2.716.283CuZ=29N=21L=3.8837996650054E-24 mf=7.7190505138886E+25 MHzT=1.2954961211884E-32 s
2.716.283CuZ=29N=22L=1.0557262054759E-23 mf=2.8396799894235E+25 MHzT=3.5215235650656E-32 s
2.716.283CuZ=29N=23L=2.8697613601733E-23 mf=1.0446598876148E+25 MHzT=9.5724935154081E-32 s
2.716.283CuZ=29N=24L=7.8008201573729E-23 mf=3.8430889566997E+24 MHzT=2.6020735175976E-31 s
2.716.283CuZ=29N=25L=2.1204827680864E-22 mf=1.4137934177628E+24 MHzT=7.0731691592001E-31 s
2.716.283CuZ=29N=26L=5.7640697760497E-22 mf=5.2010553245845E+23 MHzT=1.922686719507E-30 s
2.716.283CuZ=29N=27L=1.5668366130206E-21 mf=1.9133613263099E+23 MHzT=5.2264043714555E-30 s
2.716.283CuZ=29N=28L=4.2591034933382E-21 mf=7.0388629548193E+22 MHzT=1.4206840031107E-29 s
2.716.283CuZ=29N=29L=1.1577443631468E-20 mf=2.5894529703013E+22 MHzT=3.8618195096381E-29 s
2.716.283CuZ=29N=30L=3.1470754643428E-20 mf=9.5260651165418E+21 MHzT=1.0497513797838E-28 s
2.716.283CuZ=29N=31L=8.5546380475122E-20 mf=3.5044435116362E+21 MHzT=2.8535201000661E-28 s
2.716.283CuZ=29N=32L=2.3253917153597E-19 mf=1.2892127206776E+21 MHzT=7.7566718351523E-28 s
2.716.283CuZ=29N=33L=6.3210700439114E-19 mf=4.7427485523399E+20 MHzT=2.1084820098815E-27 s
2.716.283CuZ=29N=34L=1.7182449836781E-18 mf=1.7447596870515E+20 MHzT=5.7314483330936E-27 s
2.716.283CuZ=29N=35L=4.6706741159732E-18 mf=6.4186121865095E+19 MHzT=1.55796918546E-26 s
2.716.283CuZ=29N=36L=1.2696208576104E-17 mf=2.3612754642693E+19 MHzT=4.2349993261351E-26 s
2.716.283CuZ=29N=37L=3.4511873062749E-17 mf=8.6866469824724E+18 MHzT=1.1511921711769E-25 s
2.716.283CuZ=29N=38L=9.3812997412556E-17 mf=3.1956388375655E+18 MHzT=3.1292647599746E-25 s
2.716.283CuZ=29N=39L=2.5501016613983E-16 mf=1.1756098297494E+18 MHzT=8.5062235334762E-25 s
2.716.283CuZ=29N=40L=6.9318950069021E-16 mf=4.3248268720385E+17 MHzT=2.3122312859859E-24 s
2.716.283CuZ=29N=41L=1.8842844234048E-15 mf=1.5910148928488E+17 MHzT=6.2852962878899E-24 s
2.716.283CuZ=29N=42L=5.1220161077897E-15 mf=5.8530166967665E+16 MHzT=1.7085206685852E-23 s
2.716.283CuZ=29N=43L=1.3923083310879E-14 mf=2.1532045115736E+16 MHzT=4.6442406869619E-23 s
2.716.283CuZ=29N=44L=3.7846864360085E-14 mf=7.9211967244552E+15 MHzT=1.2624355066359E-22 s
2.716.283CuZ=29N=45L=1.0287844365417E-13 mf=2.9140454244016E+15 MHzT=3.4316554972898E-22 s
2.716.283CuZ=29N=46L=2.7965260392528E-13 mf=1.0720174022771E+15 MHzT=9.3282067798144E-22 s
2.716.283CuZ=29N=47L=7.6017459153135E-13 mf=3.9437316287575E+14 MHzT=2.5356694981678E-21 s
2.716.283CuZ=29N=48L=2.066368778616E-12 mf=1.4508177877174E+14 MHzT=6.8926643198474E-21 s
2.716.283CuZ=29N=49L=5.6169727018069E-12 mf=53372603698708 MHzT=1.8736204170309E-20 s
2.716.283CuZ=29N=50L=1.5268514826272E-11 mf=19634683622546 MHzT=5.093028333045E-20 s
2.716.283CuZ=29N=51L=4.1504126399813E-11 mf=7223196438640.2 MHzT=1.3844286369543E-19 s
2.716.283CuZ=29N=52L=1.1281991259868E-10 mf=2657265469318.5 MHzT=3.7632672066313E-19 s
2.716.283CuZ=29N=53L=3.0667631830533E-10 mf=977553335897.06 MHzT=1.0229620863422E-18 s
2.716.283CuZ=29N=54L=8.3363266326809E-10 mf=359621774925.09 MHzT=2.7806992505065E-18 s
2.716.283CuZ=29N=55L=2.2660485201716E-9 mf=132297457592.52 MHzT=7.5587242430614E-18 s
2.716.283CuZ=29N=56L=6.1597585147889E-9 mf=48669514767.54 MHzT=2.0546742756247E-17 s
2.716.283CuZ=29N=57L=1.6743959638446E-8 mf=17904513894.768 MHzT=5.5851837468328E-17 s
2.716.283ZnZ=30N=17L=7.3587178117681E-26 mf=4.0739768213502E+27 MHzT=2.454604048701E-34 s
2.716.283ZnZ=30N=18L=2.0003068908487E-25 mf=1.4987323163837E+27 MHzT=6.6723055816458E-34 s
2.716.283ZnZ=30N=19L=5.4373978727355E-25 mf=5.5135280701682E+26 MHzT=1.8137207016514E-33 s
2.716.283ZnZ=30N=20L=1.4780379831559E-24 mf=2.0283136253365E+26 MHzT=4.9302040251989E-33 s
2.716.283ZnZ=30N=21L=4.0177237913849E-24 mf=7.4617488300923E+25 MHzT=1.3401684012294E-32 s
2.716.283ZnZ=30N=22L=1.0921305573889E-23 mf=2.745023989776E+25 MHzT=3.6429554121368E-32 s
2.716.283ZnZ=30N=23L=2.9687186484551E-23 mf=1.009837891361E+25 MHzT=9.9025794986981E-32 s
2.716.283ZnZ=30N=24L=8.069813955903E-23 mf=3.7149859914764E+24 MHzT=2.6918001906182E-31 s
2.716.283ZnZ=30N=25L=2.1936028635376E-22 mf=1.3666669705041E+24 MHzT=7.3170715440001E-31 s
2.716.283ZnZ=30N=26L=5.9628308028101E-22 mf=5.027686813765E+23 MHzT=1.988986261559E-30 s
2.716.283ZnZ=30N=27L=1.6208654617454E-21 mf=1.8495826154329E+23 MHzT=5.4066252118506E-30 s
2.716.283ZnZ=30N=28L=4.4059691310395E-21 mf=6.8042341896587E+22 MHzT=1.4696731066662E-29 s
2.716.283ZnZ=30N=29L=1.1976665825656E-20 mf=2.5031378712913E+22 MHzT=3.9949856996257E-29 s
2.716.283ZnZ=30N=30L=3.2555953079408E-20 mf=9.208529612657E+21 MHzT=1.0859497032246E-28 s
2.716.283ZnZ=30N=31L=8.849625566392E-20 mf=3.3876287279149E+21 MHzT=2.951917344896E-28 s
2.716.283ZnZ=30N=32L=2.405577636579E-19 mf=1.2462389633217E+21 MHzT=8.0241432777438E-28 s
2.716.283ZnZ=30N=33L=6.5390379764601E-19 mf=4.5846569339286E+20 MHzT=2.1811882860843E-27 s
2.716.283ZnZ=30N=34L=1.7774948107015E-18 mf=1.6866010308164E+20 MHzT=5.9290844825106E-27 s
2.716.283ZnZ=30N=35L=4.8317318441102E-18 mf=6.2046584469592E+19 MHzT=1.6116922608207E-26 s
2.716.283ZnZ=30N=36L=1.3134008871832E-17 mf=2.282566282127E+19 MHzT=4.381033785657E-26 s
2.716.283ZnZ=30N=37L=3.570193765112E-17 mf=8.3970920830567E+18 MHzT=1.1908884529417E-25 s
2.716.283ZnZ=30N=38L=9.7047928357816E-17 mf=3.08911754298E+18 MHzT=3.237170441353E-25 s
2.716.283ZnZ=30N=39L=2.6380362014465E-16 mf=1.1364228354244E+18 MHzT=8.7995415863546E-25 s
2.716.283ZnZ=30N=40L=7.1709258692091E-16 mf=4.1806659763039E+17 MHzT=2.3919633992958E-24 s
2.716.283ZnZ=30N=41L=1.9492597483498E-15 mf=1.5379810630871E+17 MHzT=6.5020306426448E-24 s
2.716.283ZnZ=30N=42L=5.2986373528859E-15 mf=5.6579161402076E+16 MHzT=1.7674351743985E-23 s
2.716.283ZnZ=30N=43L=1.4403189631944E-14 mf=2.0814310278545E+16 MHzT=4.8043869175468E-23 s
2.716.283ZnZ=30N=44L=3.9151928648363E-14 mf=7.65715683364E+15 MHzT=1.3059677654854E-22 s
2.716.283ZnZ=30N=45L=1.0642597619397E-13 mf=2.8169105769216E+15 MHzT=3.5499884454722E-22 s
2.716.283ZnZ=30N=46L=2.8929579716409E-13 mf=1.0362834888678E+15 MHzT=9.6498690825667E-22 s
2.716.283ZnZ=30N=47L=7.8638750848071E-13 mf=3.8122739077989E+14 MHzT=2.623106377415E-21 s
2.716.283ZnZ=30N=48L=2.1376228744303E-12 mf=1.4024571947935E+14 MHzT=7.1303423998421E-21 s
2.716.283ZnZ=30N=49L=5.8106614156623E-12 mf=51593516908751 MHzT=1.9382280176182E-20 s
2.716.283ZnZ=30N=50L=1.5795015337523E-11 mf=18980194168461 MHzT=5.2686499997017E-20 s
2.716.283ZnZ=30N=51L=4.293530317222E-11 mf=6982423224018.8 MHzT=1.43216755547E-19 s
2.716.283ZnZ=30N=52L=1.1671025441243E-10 mf=2568689953674.5 MHzT=3.8930350413427E-19 s
2.716.283ZnZ=30N=53L=3.1725136376413E-10 mf=944968224700.49 MHzT=1.0582366410436E-18 s
2.716.283ZnZ=30N=54L=8.6237861717389E-10 mf=347634382427.59 MHzT=2.8765854315584E-18 s
2.716.283ZnZ=30N=55L=2.3441881243154E-9 mf=127887542339.44 MHzT=7.8193699066152E-18 s
2.716.283ZnZ=30N=56L=6.3721639808161E-9 mf=47047197608.622 MHzT=2.1255251127152E-17 s
2.716.283ZnZ=30N=57L=1.7321337557014E-8 mf=17307696764.942 MHzT=5.777776289827E-17 s
2.716.283GaZ=31N=17L=7.6040084054937E-26 mf=3.9425582142099E+27 MHzT=2.5364241836576E-34 s
2.716.283GaZ=31N=18L=2.0669837872103E-25 mf=1.4503861126294E+27 MHzT=6.8947157677007E-34 s
2.716.283GaZ=31N=19L=5.6186444684933E-25 mf=5.3356723259693E+26 MHzT=1.8741780583731E-33 s
2.716.283GaZ=31N=20L=1.5273059159277E-24 mf=1.9628841535515E+26 MHzT=5.0945441593722E-33 s
2.716.283GaZ=31N=21L=4.1516479177643E-24 mf=7.221047254928E+25 MHzT=1.3848406812704E-32 s
2.716.283GaZ=31N=22L=1.1285349093019E-23 mf=2.6564748288155E+25 MHzT=3.7643872592081E-32 s
2.716.283GaZ=31N=23L=3.0676759367369E-23 mf=9.7726247551065E+24 MHzT=1.0232665481988E-31 s
2.716.283GaZ=31N=24L=8.3388077544331E-23 mf=3.5951477336868E+24 MHzT=2.7815268636388E-31 s
2.716.283GaZ=31N=25L=2.2667229589889E-22 mf=1.3225809391975E+24 MHzT=7.5609739288001E-31 s
2.716.283GaZ=31N=26L=6.1615918295704E-22 mf=4.8655033681597E+23 MHzT=2.055285803611E-30 s
2.716.283GaZ=31N=27L=1.6748943104703E-21 mf=1.7899186600964E+23 MHzT=5.5868460522456E-30 s
2.716.283GaZ=31N=28L=4.5528347687409E-21 mf=6.5847427641858E+22 MHzT=1.5186622102217E-29 s
2.716.283GaZ=31N=29L=1.2375888019845E-20 mf=2.4223914883464E+22 MHzT=4.1281518896132E-29 s
2.716.283GaZ=31N=30L=3.3641151515388E-20 mf=8.9114802703133E+21 MHzT=1.1221480266654E-28 s
2.716.283GaZ=31N=31L=9.1446130852717E-20 mf=3.2783503818532E+21 MHzT=3.0503145897258E-28 s
2.716.283GaZ=31N=32L=2.4857635577983E-19 mf=1.2060377064403E+21 MHzT=8.2916147203352E-28 s
2.716.283GaZ=31N=33L=6.7570059090088E-19 mf=4.4367647747696E+20 MHzT=2.2538945622871E-27 s
2.716.283GaZ=31N=34L=1.8367446377249E-18 mf=1.6321945459514E+20 MHzT=6.1267206319276E-27 s
2.716.283GaZ=31N=35L=4.9927895722472E-18 mf=6.0045081744767E+19 MHzT=1.6654153361814E-26 s
2.716.283GaZ=31N=36L=1.3571809167559E-17 mf=2.2089351117358E+19 MHzT=4.5270682451789E-26 s
2.716.283GaZ=31N=37L=3.689200223949E-17 mf=8.1262181448935E+18 MHzT=1.2305847347064E-25 s
2.716.283GaZ=31N=38L=1.0028285930308E-16 mf=2.9894685899807E+18 MHzT=3.3450761227314E-25 s
2.716.283GaZ=31N=39L=2.7259707414947E-16 mf=1.0997640342817E+18 MHzT=9.0928596392331E-25 s
2.716.283GaZ=31N=40L=7.4099567315161E-16 mf=4.0458057835199E+17 MHzT=2.4716955126056E-24 s
2.716.283GaZ=31N=41L=2.0142350732948E-15 mf=1.4883687707295E+17 MHzT=6.7187649973996E-24 s
2.716.283GaZ=31N=42L=5.4752585979821E-15 mf=5.4754027163299E+16 MHzT=1.8263496802118E-23 s
2.716.283GaZ=31N=43L=1.4883295953009E-14 mf=2.0142880914721E+16 MHzT=4.9645331481317E-23 s
2.716.283GaZ=31N=44L=4.0456992936642E-14 mf=7.4101517744903E+15 MHzT=1.3495000243349E-22 s
2.716.283GaZ=31N=45L=1.0997350873377E-13 mf=2.7260424937951E+15 MHzT=3.6683213936546E-22 s
2.716.283GaZ=31N=46L=2.9893899040289E-13 mf=1.0028549892269E+15 MHzT=9.9715313853189E-22 s
2.716.283GaZ=31N=47L=8.1260042543007E-13 mf=3.689297330128E+14 MHzT=2.7105432566621E-21 s
2.716.283GaZ=31N=48L=2.2088769702446E-12 mf=1.3572166401228E+14 MHzT=7.3680204798369E-21 s
2.716.283GaZ=31N=49L=6.0043501295177E-12 mf=49929209911695 MHzT=2.0028356182055E-20 s
2.716.283GaZ=31N=50L=1.6321515848774E-11 mf=18367929840446 MHzT=5.4442716663585E-20 s
2.716.283GaZ=31N=51L=4.4366479944628E-11 mf=6757183765179.5 MHzT=1.4799064739857E-19 s
2.716.283GaZ=31N=52L=1.2060059622617E-10 mf=2485828987427 MHzT=4.0228028760541E-19 s
2.716.283GaZ=31N=53L=3.2782640922293E-10 mf=914485378742.41 MHzT=1.0935111957451E-18 s
2.716.283GaZ=31N=54L=8.9112457107968E-10 mf=336420370091.21 MHzT=2.9724716126104E-18 s
2.716.283GaZ=31N=55L=2.4223277284593E-9 mf=123762137747.85 MHzT=8.0800155701691E-18 s
2.716.283GaZ=31N=56L=6.5845694468433E-9 mf=45529546072.86 MHzT=2.1963759498057E-17 s
2.716.283GaZ=31N=57L=1.7898715475581E-8 mf=16749383966.073 MHzT=5.9703688328213E-17 s
2.716.283GeZ=32N=17L=7.8492989992193E-26 mf=3.8193532700158E+27 MHzT=2.6182443186143E-34 s
2.716.283GeZ=32N=18L=2.133660683572E-25 mf=1.4050615466097E+27 MHzT=7.1171259537555E-34 s
2.716.283GeZ=32N=19L=5.7998910642512E-25 mf=5.1689325657827E+26 MHzT=1.9346354150948E-33 s
2.716.283GeZ=32N=20L=1.5765738486996E-24 mf=1.901544023753E+26 MHzT=5.2588842935455E-33 s
2.716.283GeZ=32N=21L=4.2855720441438E-24 mf=6.9953895282115E+25 MHzT=1.4295129613113E-32 s
2.716.283GeZ=32N=22L=1.1649392612148E-23 mf=2.573459990415E+25 MHzT=3.8858191062793E-32 s
2.716.283GeZ=32N=23L=3.1666332250188E-23 mf=9.4672302315094E+24 MHzT=1.0562751465278E-31 s
2.716.283GeZ=32N=24L=8.6078015529632E-23 mf=3.4827993670091E+24 MHzT=2.8712535366594E-31 s
2.716.283GeZ=32N=25L=2.3398430544401E-22 mf=1.2812502848476E+24 MHzT=7.8048763136001E-31 s
2.716.283GeZ=32N=26L=6.3603528563307E-22 mf=4.7134563879047E+23 MHzT=2.1215853456629E-30 s
2.716.283GeZ=32N=27L=1.7289231591951E-21 mf=1.7339837019683E+23 MHzT=5.7670668926406E-30 s
2.716.283GeZ=32N=28L=4.6997004064422E-21 mf=6.378969552805E+22 MHzT=1.5676513137773E-29 s
2.716.283GeZ=32N=29L=1.2775110214033E-20 mf=2.3466917543356E+22 MHzT=4.2613180796007E-29 s
2.716.283GeZ=32N=30L=3.4726349951368E-20 mf=8.632996511866E+21 MHzT=1.1583463501063E-28 s
2.716.283GeZ=32N=31L=9.4396006041514E-20 mf=3.1759019324203E+21 MHzT=3.1487118345557E-28 s
2.716.283GeZ=32N=32L=2.5659494790176E-19 mf=1.1683490281141E+21 MHzT=8.5590861629267E-28 s
2.716.283GeZ=32N=33L=6.9749738415575E-19 mf=4.298115875558E+20 MHzT=2.3266008384899E-27 s
2.716.283GeZ=32N=34L=1.8959944647483E-18 mf=1.5811884663904E+20 MHzT=6.3243567813446E-27 s
2.716.283GeZ=32N=35L=5.1538473003842E-18 mf=5.8168672940243E+19 MHzT=1.7191384115421E-26 s
2.716.283GeZ=32N=36L=1.4009609463287E-17 mf=2.1399058894941E+19 MHzT=4.6731027047008E-26 s
2.716.283GeZ=32N=37L=3.8082066827861E-17 mf=7.8722738278656E+18 MHzT=1.2702810164711E-25 s
2.716.283GeZ=32N=38L=1.0351779024834E-16 mf=2.8960476965438E+18 MHzT=3.4529818041099E-25 s
2.716.283GeZ=32N=39L=2.8139052815429E-16 mf=1.0653964082104E+18 MHzT=9.3861776921116E-25 s
2.716.283GeZ=32N=40L=7.648987593823E-16 mf=3.9193743527849E+17 MHzT=2.5514276259155E-24 s
2.716.283GeZ=32N=41L=2.0792103982398E-15 mf=1.4418572466442E+17 MHzT=6.9354993521544E-24 s
2.716.283GeZ=32N=42L=5.6518798430783E-15 mf=5.3042963814446E+16 MHzT=1.8852641860251E-23 s
2.716.283GeZ=32N=43L=1.5363402274074E-14 mf=1.9513415886136E+16 MHzT=5.1246793787166E-23 s
2.716.283GeZ=32N=44L=4.1762057224921E-14 mf=7.1785845315375E+15 MHzT=1.3930322831844E-22 s
2.716.283GeZ=32N=45L=1.1352104127357E-13 mf=2.640853665864E+15 MHzT=3.786654341837E-22 s
2.716.283GeZ=32N=46L=3.0858218364169E-13 mf=9.7151577081359E+14 MHzT=1.0293193688071E-21 s
2.716.283GeZ=32N=47L=8.3881334237942E-13 mf=3.5740067885615E+14 MHzT=2.7979801359093E-21 s
2.716.283GeZ=32N=48L=2.280131066059E-12 mf=1.3148036201189E+14 MHzT=7.6056985598316E-21 s
2.716.283GeZ=32N=49L=6.1980388433731E-12 mf=48368922101954 MHzT=2.0674432187927E-20 s
2.716.283GeZ=32N=50L=1.6848016360024E-11 mf=17793932032932 MHzT=5.6198933330152E-20 s
2.716.283GeZ=32N=51L=4.5797656717035E-11 mf=6546021772517.7 MHzT=1.5276453925013E-19 s
2.716.283GeZ=32N=52L=1.2449093803992E-10 mf=2408146831569.9 MHzT=4.1525707107656E-19 s
2.716.283GeZ=32N=53L=3.3840145468174E-10 mf=885907710656.71 MHzT=1.1287857504465E-18 s
2.716.283GeZ=32N=54L=9.1987052498548E-10 mf=325907233525.86 MHzT=3.0683577936623E-18 s
2.716.283GeZ=32N=55L=2.5004673326031E-9 mf=119894570943.22 MHzT=8.3406612337229E-18 s
2.716.283GeZ=32N=56L=6.7969749128705E-9 mf=44106747758.083 MHzT=2.2672267868962E-17 s
2.716.283GeZ=32N=57L=1.8476093394148E-8 mf=16225965717.134 MHzT=6.1629613758155E-17 s
2.716.283AsZ=33N=17L=8.0945895929449E-26 mf=3.7036152921365E+27 MHzT=2.700064453571E-34 s
2.716.283AsZ=33N=18L=2.2003375799336E-25 mf=1.3624839239852E+27 MHzT=7.3395361398104E-34 s
2.716.283AsZ=33N=19L=5.981137660009E-25 mf=5.0122982456075E+26 MHzT=1.9950927718165E-33 s
2.716.283AsZ=33N=20L=1.6258417814715E-24 mf=1.8439214775787E+26 MHzT=5.4232244277188E-33 s
2.716.283AsZ=33N=21L=4.4194961705233E-24 mf=6.7834080273567E+25 MHzT=1.4741852413523E-32 s
2.716.283AsZ=33N=22L=1.2013436131278E-23 mf=2.4954763543418E+25 MHzT=4.0072509533505E-32 s
2.716.283AsZ=33N=23L=3.2655905133006E-23 mf=9.1803444669182E+24 MHzT=1.0892837448568E-31 s
2.716.283AsZ=33N=24L=8.8767953514933E-23 mf=3.3772599922512E+24 MHzT=2.96098020968E-31 s
2.716.283AsZ=33N=25L=2.4129631498914E-22 mf=1.2424245186401E+24 MHzT=8.0487786984001E-31 s
2.716.283AsZ=33N=26L=6.5591138830911E-22 mf=4.57062437615E+23 MHzT=2.1878848877149E-30 s
2.716.283AsZ=33N=27L=1.78295200792E-21 mf=1.6814387413026E+23 MHzT=5.9472877330356E-30 s
2.716.283AsZ=33N=28L=4.8465660441435E-21 mf=6.1856674451443E+22 MHzT=1.6166404173328E-29 s
2.716.283AsZ=33N=29L=1.3174332408222E-20 mf=2.2755798829921E+22 MHzT=4.3944842695882E-29 s
2.716.283AsZ=33N=30L=3.5811548387349E-20 mf=8.3713905569609E+21 MHzT=1.1945446735471E-28 s
2.716.283AsZ=33N=31L=9.7345881230312E-20 mf=3.0796624799227E+21 MHzT=3.2471090793856E-28 s
2.716.283AsZ=33N=32L=2.6461354002369E-19 mf=1.1329445121106E+21 MHzT=8.8265576055182E-28 s
2.716.283AsZ=33N=33L=7.1929417741061E-19 mf=4.1678699399351E+20 MHzT=2.3993071146927E-27 s
2.716.283AsZ=33N=34L=1.9552442917717E-18 mf=1.5332736643786E+20 MHzT=6.5219929307617E-27 s
2.716.283AsZ=33N=35L=5.3149050285212E-18 mf=5.6405985881447E+19 MHzT=1.7728614869028E-26 s
2.716.283AsZ=33N=36L=1.4447409759015E-17 mf=2.0750602564791E+19 MHzT=4.8191371642227E-26 s
2.716.283AsZ=33N=37L=3.9272131416232E-17 mf=7.6337200755061E+18 MHzT=1.3099772982358E-25 s
2.716.283AsZ=33N=38L=1.067527211936E-16 mf=2.8082886754364E+18 MHzT=3.5608874854883E-25 s
2.716.283AsZ=33N=39L=2.9018398215911E-16 mf=1.0331116685676E+18 MHzT=9.6794957449901E-25 s
2.716.283AsZ=33N=40L=7.88801845613E-16 mf=3.8006054330036E+17 MHzT=2.6311597392253E-24 s
2.716.283AsZ=33N=41L=2.1441857231848E-15 mf=1.3981646028065E+17 MHzT=7.1522337069092E-24 s
2.716.283AsZ=33N=42L=5.8285010881745E-15 mf=5.1435601274615E+16 MHzT=1.9441786918384E-23 s
2.716.283AsZ=33N=43L=1.5843508595138E-14 mf=1.8922100253222E+16 MHzT=5.2848256093015E-23 s
2.716.283AsZ=33N=44L=4.30671215132E-14 mf=6.9610516669454E+15 MHzT=1.4365645420339E-22 s
2.716.283AsZ=33N=45L=1.1706857381337E-13 mf=2.5608277972014E+15 MHzT=3.9049872900194E-22 s
2.716.283AsZ=33N=46L=3.1822537688049E-13 mf=9.4207589897076E+14 MHzT=1.0614855990823E-21 s
2.716.283AsZ=33N=47L=8.6502625932878E-13 mf=3.4657035525445E+14 MHzT=2.8854170151565E-21 s
2.716.283AsZ=33N=48L=2.3513851618733E-12 mf=1.2749610861759E+14 MHzT=7.8433766398264E-21 s
2.716.283AsZ=33N=49L=6.3917275572285E-12 mf=46903197189774 MHzT=2.13205081938E-20 s
2.716.283AsZ=33N=50L=1.7374516871275E-11 mf=17254721971328 MHzT=5.7955149996719E-20 s
2.716.283AsZ=33N=51L=4.7228833489442E-11 mf=6347657476380.8 MHzT=1.575384311017E-19 s
2.716.283AsZ=33N=52L=1.2838127985367E-10 mf=2335172685158.7 MHzT=4.282338545477E-19 s
2.716.283AsZ=33N=53L=3.4897650014054E-10 mf=859062022454.99 MHzT=1.164060305148E-18 s
2.716.283AsZ=33N=54L=9.4861647889128E-10 mf=316031256752.35 MHzT=3.1642439747143E-18 s
2.716.283AsZ=33N=55L=2.578606936747E-9 mf=116261402126.76 MHzT=8.6013068972768E-18 s
2.716.283AsZ=33N=56L=7.0093803788977E-9 mf=42770179644.202 MHzT=2.3380776239867E-17 s
2.716.283AsZ=33N=57L=1.9053471312715E-8 mf=15734269786.311 MHzT=6.3555539188097E-17 s
2.716.283SeZ=34N=17L=8.3398801866705E-26 mf=3.5946854306031E+27 MHzT=2.7818845885277E-34 s
2.716.283SeZ=34N=18L=2.2670144762952E-25 mf=1.3224108673974E+27 MHzT=7.5619463258652E-34 s
2.716.283SeZ=34N=19L=6.1623842557669E-25 mf=4.864877708972E+26 MHzT=2.0555501285382E-33 s
2.716.283SeZ=34N=20L=1.6751097142433E-24 mf=1.789688492944E+26 MHzT=5.5875645618921E-33 s
2.716.283SeZ=34N=21L=4.5534202969028E-24 mf=6.583896026552E+25 MHzT=1.5188575213933E-32 s
2.716.283SeZ=34N=22L=1.2377479650408E-23 mf=2.4220799909788E+25 MHzT=4.1286828004217E-32 s
2.716.283SeZ=34N=23L=3.3645478015824E-23 mf=8.9103343355383E+24 MHzT=1.1222923431858E-31 s
2.716.283SeZ=34N=24L=9.1457891500234E-23 mf=3.2779288160085E+24 MHzT=3.0507068827006E-31 s
2.716.283SeZ=34N=25L=2.4860832453427E-22 mf=1.205882621033E+24 MHzT=8.2926810832001E-31 s
2.716.283SeZ=34N=26L=6.7578749098514E-22 mf=4.4361942474397E+23 MHzT=2.2541844297669E-30 s
2.716.283SeZ=34N=27L=1.8369808566448E-21 mf=1.6319846606761E+23 MHzT=6.1275085734306E-30 s
2.716.283SeZ=34N=28L=4.9934316818448E-21 mf=6.0037360496988E+22 MHzT=1.6656295208883E-29 s
2.716.283SeZ=34N=29L=1.357355460241E-20 mf=2.2086510629041E+22 MHzT=4.5276504595757E-29 s
2.716.283SeZ=34N=30L=3.6896746823329E-20 mf=8.1251731876386E+21 MHzT=1.2307429969879E-28 s
2.716.283SeZ=34N=31L=1.0029575641911E-19 mf=2.9890841716897E+21 MHzT=3.3455063242154E-28 s
2.716.283SeZ=34N=32L=2.7263213214562E-19 mf=1.0996226146956E+21 MHzT=9.0940290481096E-28 s
2.716.283SeZ=34N=33L=7.4109097066548E-19 mf=4.045285529937E+20 MHzT=2.4720133908955E-27 s
2.716.283SeZ=34N=34L=2.014494118795E-18 mf=1.4881773801321E+20 MHzT=6.7196290801787E-27 s
2.716.283SeZ=34N=35L=5.4759627566582E-18 mf=5.4746986296699E+19 MHzT=1.8265845622635E-26 s
2.716.283SeZ=34N=36L=1.4885210054742E-17 mf=2.014029072465E+19 MHzT=4.9651716237446E-26 s
2.716.283SeZ=34N=37L=4.0462196004602E-17 mf=7.4091988968147E+18 MHzT=1.3496735800005E-25 s
2.716.283SeZ=34N=38L=1.0998765213886E-16 mf=2.7256919496883E+18 MHzT=3.6687931668667E-25 s
2.716.283SeZ=34N=39L=2.9897743616393E-16 mf=1.0027260312568E+18 MHzT=9.9728137978686E-25 s
2.716.283SeZ=34N=40L=8.127049318437E-16 mf=3.6888229202682E+17 MHzT=2.7108918525352E-24 s
2.716.283SeZ=34N=41L=2.2091610481298E-15 mf=1.3570421144887E+17 MHzT=7.3689680616641E-24 s
2.716.283SeZ=34N=42L=6.0051223332707E-15 mf=4.992278947242E+16 MHzT=2.0030931976517E-23 s
2.716.283SeZ=34N=43L=1.6323614916203E-14 mf=1.8365567892833E+16 MHzT=5.4449718398864E-23 s
2.716.283SeZ=34N=44L=4.4372185801478E-14 mf=6.7563148532118E+15 MHzT=1.4800968008834E-22 s
2.716.283SeZ=34N=45L=1.2061610635317E-13 mf=2.4855093325779E+15 MHzT=4.0233202382018E-22 s
2.716.283SeZ=34N=46L=3.278685701193E-13 mf=9.1436778429515E+14 MHzT=1.0936518293576E-21 s
2.716.283SeZ=34N=47L=8.9123917627814E-13 mf=3.3637710951167E+14 MHzT=2.9728538944036E-21 s
2.716.283SeZ=34N=48L=2.4226392576877E-12 mf=1.2374622307002E+14 MHzT=8.0810547198211E-21 s
2.716.283SeZ=34N=49L=6.5854162710839E-12 mf=45523691390075 MHzT=2.1966584199673E-20 s
2.716.283SeZ=34N=50L=1.7901017382526E-11 mf=16747230148642 MHzT=5.9711366663286E-20 s
2.716.283SeZ=34N=51L=4.866001026185E-11 mf=6160961668251.9 MHzT=1.6231232295327E-19 s
2.716.283SeZ=34N=52L=1.3227162166742E-10 mf=2266491135595.2 MHzT=4.4121063801884E-19 s
2.716.283SeZ=34N=53L=3.5955154559935E-10 mf=833795492382.79 MHzT=1.1993348598494E-18 s
2.716.283SeZ=34N=54L=9.7736243279707E-10 mf=306736219789.05 MHzT=3.2601301557662E-18 s
2.716.283SeZ=34N=55L=2.6567465408908E-9 mf=112841949123.04 MHzT=8.8619525608306E-18 s
2.716.283SeZ=34N=56L=7.2217858449249E-9 mf=41512233184.079 MHzT=2.4089284610772E-17 s
2.716.283SeZ=34N=57L=1.9630849231282E-8 mf=15271497145.537 MHzT=6.548146461804E-17 s
2.716.283BrZ=35N=17L=8.5851707803961E-26 mf=3.4919801325859E+27 MHzT=2.8637047234844E-34 s
2.716.283BrZ=35N=18L=2.3336913726568E-25 mf=1.2846276997575E+27 MHzT=7.7843565119201E-34 s
2.716.283BrZ=35N=19L=6.3436308515247E-25 mf=4.7258812030013E+26 MHzT=2.1160074852599E-33 s
2.716.283BrZ=35N=20L=1.7243776470152E-24 mf=1.7385545360028E+26 MHzT=5.7519046960654E-33 s
2.716.283BrZ=35N=21L=4.6873444232823E-24 mf=6.3957847115077E+25 MHzT=1.5635298014343E-32 s
2.716.283BrZ=35N=22L=1.2741523169537E-23 mf=2.3528777055223E+25 MHzT=4.250114647493E-32 s
2.716.283BrZ=35N=23L=3.4635050898643E-23 mf=8.6557533545229E+24 MHzT=1.1553009415148E-31 s
2.716.283BrZ=35N=24L=9.4147829485535E-23 mf=3.1842737069797E+24 MHzT=3.1404335557212E-31 s
2.716.283BrZ=35N=25L=2.5592033407939E-22 mf=1.1714288318606E+24 MHzT=8.5365834680001E-31 s
2.716.283BrZ=35N=26L=6.9566359366118E-22 mf=4.30944584037E+23 MHzT=2.3204839718188E-30 s
2.716.283BrZ=35N=27L=1.8910097053697E-21 mf=1.5853565275139E+23 MHzT=6.3077294138256E-30 s
2.716.283BrZ=35N=28L=5.1402973195461E-21 mf=5.8322007339932E+22 MHzT=1.7146186244439E-29 s
2.716.283BrZ=35N=29L=1.3972776796599E-20 mf=2.1455467468211E+22 MHzT=4.6608166495633E-29 s
2.716.283BrZ=35N=30L=3.7981945259309E-20 mf=7.8930253822775E+21 MHzT=1.2669413204287E-28 s
2.716.283BrZ=35N=31L=1.0324563160791E-19 mf=2.9036817667842E+21 MHzT=3.4439035690453E-28 s
2.716.283BrZ=35N=32L=2.8065072426755E-19 mf=1.0682048257043E+21 MHzT=9.3615004907011E-28 s
2.716.283BrZ=35N=33L=7.6288776392035E-19 mf=3.9297059433673E+20 MHzT=2.5447196670983E-27 s
2.716.283BrZ=35N=34L=2.0737439458184E-18 mf=1.4456580264141E+20 MHzT=6.9172652295957E-27 s
2.716.283BrZ=35N=35L=5.6370204847952E-18 mf=5.3182786688222E+19 MHzT=1.8803076376242E-26 s
2.716.283BrZ=35N=36L=1.532301035047E-17 mf=1.9564853846803E+19 MHzT=5.1112060832665E-26 s
2.716.283BrZ=35N=37L=4.1652260592973E-17 mf=7.1975074997629E+18 MHzT=1.3893698617653E-25 s
2.716.283BrZ=35N=38L=1.1322258308412E-16 mf=2.64781503684E+18 MHzT=3.7766988482452E-25 s
2.716.283BrZ=35N=39L=3.0777089016876E-16 mf=9.7407671607805E+17 MHzT=1.0266131850747E-24 s
2.716.283BrZ=35N=40L=8.3660801807439E-16 mf=3.5834279796891E+17 MHzT=2.790623965845E-24 s
2.716.283BrZ=35N=41L=2.2741363730748E-15 mf=1.3182694826461E+17 MHzT=7.5857024164189E-24 s
2.716.283BrZ=35N=42L=6.1817435783669E-15 mf=4.8496424058922E+16 MHzT=2.0620077034649E-23 s
2.716.283BrZ=35N=43L=1.6803721237268E-14 mf=1.784083738161E+16 MHzT=5.6051180704713E-23 s
2.716.283BrZ=35N=44L=4.5677250089757E-14 mf=6.5632772859771E+15 MHzT=1.523629059733E-22 s
2.716.283BrZ=35N=45L=1.2416363889297E-13 mf=2.4144947802185E+15 MHzT=4.1416531863842E-22 s
2.716.283BrZ=35N=46L=3.375117633581E-13 mf=8.8824299045814E+14 MHzT=1.1258180596328E-21 s
2.716.283BrZ=35N=47L=9.1745209322749E-13 mf=3.2676633495419E+14 MHzT=3.0602907736508E-21 s
2.716.283BrZ=35N=48L=2.493893353502E-12 mf=1.2021061669659E+14 MHzT=8.3187327998158E-21 s
2.716.283BrZ=35N=49L=6.7791049849393E-12 mf=44223014493215 MHzT=2.2612660205546E-20 s
2.716.283BrZ=35N=50L=1.8427517893777E-11 mf=16268737858681 MHzT=6.1467583329854E-20 s
2.716.283BrZ=35N=51L=5.0091187034257E-11 mf=5984934192016.1 MHzT=1.6708621480483E-19 s
2.716.283BrZ=35N=52L=1.3616196348116E-10 mf=2201734246006.8 MHzT=4.5418742148998E-19 s
2.716.283BrZ=35N=53L=3.7012659105815E-10 mf=809972764028.99 MHzT=1.2346094145509E-18 s
2.716.283BrZ=35N=54L=1.0061083867029E-9 mf=297972327795.07 MHzT=3.3560163368181E-18 s
2.716.283BrZ=35N=55L=2.7348861450347E-9 mf=109617893433.81 MHzT=9.1225982243845E-18 s
2.716.283BrZ=35N=56L=7.4341913109521E-9 mf=40326169378.819 MHzT=2.4797792981677E-17 s
2.716.283BrZ=35N=57L=2.0208227149849E-8 mf=14835168655.665 MHzT=6.7407390047982E-17 s
2.716.283KrZ=36N=17L=8.8304613741217E-26 mf=3.3949806844585E+27 MHzT=2.9455248584411E-34 s
2.716.283KrZ=36N=18L=2.4003682690185E-25 mf=1.2489435969864E+27 MHzT=8.006766697975E-34 s
2.716.283KrZ=36N=19L=6.5248774472826E-25 mf=4.5946067251402E+26 MHzT=2.1764648419816E-33 s
2.716.283KrZ=36N=20L=1.773645579787E-24 mf=1.6902613544471E+26 MHzT=5.9162448302387E-33 s
2.716.283KrZ=36N=21L=4.8212685496618E-24 mf=6.2181240250769E+25 MHzT=1.6082020814753E-32 s
2.716.283KrZ=36N=22L=1.3105566688667E-23 mf=2.28751999148E+25 MHzT=4.3715464945642E-32 s
2.716.283KrZ=36N=23L=3.5624623781461E-23 mf=8.4153157613417E+24 MHzT=1.1883095398438E-31 s
2.716.283KrZ=36N=24L=9.6837767470836E-23 mf=3.0958216595636E+24 MHzT=3.2301602287418E-31 s
2.716.283KrZ=36N=25L=2.6323234362452E-22 mf=1.1388891420867E+24 MHzT=8.7804858528001E-31 s
2.716.283KrZ=36N=26L=7.1553969633721E-22 mf=4.1897390114708E+23 MHzT=2.3867835138708E-30 s
2.716.283KrZ=36N=27L=1.9450385540945E-21 mf=1.5413188461941E+23 MHzT=6.4879502542207E-30 s
2.716.283KrZ=36N=28L=5.2871629572474E-21 mf=5.6701951580489E+22 MHzT=1.7636077279994E-29 s
2.716.283KrZ=36N=29L=1.4371998990787E-20 mf=2.0859482260761E+22 MHzT=4.7939828395508E-29 s
2.716.283KrZ=36N=30L=3.9067143695289E-20 mf=7.6737746772142E+21 MHzT=1.3031396438695E-28 s
2.716.283KrZ=36N=31L=1.061955067967E-19 mf=2.8230239399291E+21 MHzT=3.5423008138752E-28 s
2.716.283KrZ=36N=32L=2.8866931638948E-19 mf=1.0385324694347E+21 MHzT=9.6289719332925E-28 s
2.716.283KrZ=36N=33L=7.8468455717521E-19 mf=3.8205474449405E+20 MHzT=2.6174259433011E-27 s
2.716.283KrZ=36N=34L=2.1329937728418E-18 mf=1.4055008590137E+20 MHzT=7.1149013790127E-27 s
2.716.283KrZ=36N=35L=5.7980782129322E-18 mf=5.1705487057993E+19 MHzT=1.9340307129848E-26 s
2.716.283KrZ=36N=36L=1.5760810646198E-17 mf=1.9021385684392E+19 MHzT=5.2572405427884E-26 s
2.716.283KrZ=36N=37L=4.2842325181344E-17 mf=6.9975767358806E+18 MHzT=1.42906614353E-25 s
2.716.283KrZ=36N=38L=1.1645751402938E-16 mf=2.57426461915E+18 MHzT=3.8846045296236E-25 s
2.716.283KrZ=36N=39L=3.1656434417358E-16 mf=9.4701902952033E+17 MHzT=1.0559449903626E-24 s
2.716.283KrZ=36N=40L=8.6051110430509E-16 mf=3.4838883135866E+17 MHzT=2.8703560791549E-24 s
2.716.283KrZ=36N=41L=2.3391116980198E-15 mf=1.281650885906E+17 MHzT=7.8024367711737E-24 s
2.716.283KrZ=36N=42L=6.3583648234631E-15 mf=4.7149301168397E+16 MHzT=2.1209222092782E-23 s
2.716.283KrZ=36N=43L=1.7283827558333E-14 mf=1.7345258565454E+16 MHzT=5.7652643010562E-23 s
2.716.283KrZ=36N=44L=4.6982314378036E-14 mf=6.3809640280333E+15 MHzT=1.5671613185825E-22 s
2.716.283KrZ=36N=45L=1.2771117143277E-13 mf=2.347425480768E+15 MHzT=4.2599861345666E-22 s
2.716.283KrZ=36N=46L=3.471549565969E-13 mf=8.6356957405653E+14 MHzT=1.157984289908E-21 s
2.716.283KrZ=36N=47L=9.4366501017685E-13 mf=3.1768949231658E+14 MHzT=3.147727652898E-21 s
2.716.283KrZ=36N=48L=2.5651474493164E-12 mf=1.1687143289946E+14 MHzT=8.5564108798106E-21 s
2.716.283KrZ=36N=49L=6.9727936987947E-12 mf=42994597423959 MHzT=2.3258736211418E-20 s
2.716.283KrZ=36N=50L=1.8954018405027E-11 mf=15816828473717 MHzT=6.3223799996421E-20 s
2.716.283KrZ=36N=51L=5.1522363806664E-11 mf=5818686020015.7 MHzT=1.718601066564E-19 s
2.716.283KrZ=36N=52L=1.4005230529491E-10 mf=2140574961395.5 MHzT=4.6716420496113E-19 s
2.716.283KrZ=36N=53L=3.8070163651696E-10 mf=787473520583.74 MHzT=1.2698839692523E-18 s
2.716.283KrZ=36N=54L=1.0348543406087E-9 mf=289695318689.66 MHzT=3.4519025178701E-18 s
2.716.283KrZ=36N=55L=2.8130257491785E-9 mf=106572951949.53 MHzT=9.3832438879383E-18 s
2.716.283KrZ=36N=56L=7.6465967769793E-9 mf=39205998007.185 MHzT=2.5506301352582E-17 s
2.716.283KrZ=36N=57L=2.0785605068416E-8 mf=14423080637.452 MHzT=6.9333315477924E-17 s
2.716.283RbZ=37N=17L=9.0757519678473E-26 mf=3.3032244497434E+27 MHzT=3.0273449933978E-34 s
2.716.283RbZ=37N=18L=2.4670451653801E-25 mf=1.2151883646354E+27 MHzT=8.2291768840298E-34 s
2.716.283RbZ=37N=19L=6.7061240430404E-25 mf=4.4704281650013E+26 MHzT=2.2369221987033E-33 s
2.716.283RbZ=37N=20L=1.8229135125589E-24 mf=1.6445786151377E+26 MHzT=6.080584964412E-33 s
2.716.283RbZ=37N=21L=4.9551926760413E-24 mf=6.0500666189938E+25 MHzT=1.6528743615162E-32 s
2.716.283RbZ=37N=22L=1.3469610207796E-23 mf=2.2256951268454E+25 MHzT=4.4929783416354E-32 s
2.716.283RbZ=37N=23L=3.661419666428E-23 mf=8.187874794819E+24 MHzT=1.2213181381728E-31 s
2.716.283RbZ=37N=24L=9.9527705456137E-23 mf=3.0121508038997E+24 MHzT=3.3198869017625E-31 s
2.716.283RbZ=37N=25L=2.7054435316964E-22 mf=1.1081083544627E+24 MHzT=9.0243882376001E-31 s
2.716.283RbZ=37N=26L=7.3541579901324E-22 mf=4.0765028219716E+23 MHzT=2.4530830559228E-30 s
2.716.283RbZ=37N=27L=1.9990674028194E-21 mf=1.4996615800807E+23 MHzT=6.6681710946157E-30 s
2.716.283RbZ=37N=28L=5.4340285949488E-21 mf=5.5169466402638E+22 MHzT=1.812596831555E-29 s
2.716.283RbZ=37N=29L=1.4771221184976E-20 mf=2.0295712469929E+22 MHzT=4.9271490295383E-29 s
2.716.283RbZ=37N=30L=4.015234213127E-20 mf=7.4663753616138E+21 MHzT=1.3393379673104E-28 s
2.716.283RbZ=37N=31L=1.091453819855E-19 mf=2.7467259956067E+21 MHzT=3.640698058705E-28 s
2.716.283RbZ=37N=32L=2.9668790851141E-19 mf=1.0104640243149E+21 MHzT=9.896443375884E-28 s
2.716.283RbZ=37N=33L=8.0648135043008E-19 mf=3.717289405888E+20 MHzT=2.6901322195039E-27 s
2.716.283RbZ=37N=34L=2.1922435998652E-18 mf=1.3675143493106E+20 MHzT=7.3125375284297E-27 s
2.716.283RbZ=37N=35L=5.9591359410692E-18 mf=5.0308041461831E+19 MHzT=1.9877537883455E-26 s
2.716.283RbZ=37N=36L=1.6198610941926E-17 mf=1.8507294179408E+19 MHzT=5.4032750023103E-26 s
2.716.283RbZ=37N=37L=4.4032389769714E-17 mf=6.8084530403162E+18 MHzT=1.4687624252947E-25 s
2.716.283RbZ=37N=38L=1.1969244497464E-16 mf=2.5046898997135E+18 MHzT=3.992510211002E-25 s
2.716.283RbZ=37N=39L=3.253577981784E-16 mf=9.2142392061437E+17 MHzT=1.0852767956504E-24 s
2.716.283RbZ=37N=40L=8.8441419053579E-16 mf=3.3897291699761E+17 MHzT=2.9500881924648E-24 s
2.716.283RbZ=37N=41L=2.4040870229647E-15 mf=1.2470116727734E+17 MHzT=8.0191711259285E-24 s
2.716.283RbZ=37N=42L=6.5349860685593E-15 mf=4.5874995731413E+16 MHzT=2.1798367150915E-23 s
2.716.283RbZ=37N=43L=1.7763933879398E-14 mf=1.6876467793415E+16 MHzT=5.9254105316411E-23 s
2.716.283RbZ=37N=44L=4.8287378666315E-14 mf=6.2085055407892E+15 MHzT=1.610693577432E-22 s
2.716.283RbZ=37N=45L=1.3125870397256E-13 mf=2.2839815488553E+15 MHzT=4.378319082749E-22 s
2.716.283RbZ=37N=46L=3.5679814983571E-13 mf=8.4022985583878E+14 MHzT=1.1901505201832E-21 s
2.716.283RbZ=37N=47L=9.6987792712621E-13 mf=3.0910328982153E+14 MHzT=3.2351645321451E-21 s
2.716.283RbZ=37N=48L=2.6364015451307E-12 mf=1.137127455238E+14 MHzT=8.7940889598053E-21 s
2.716.283RbZ=37N=49L=7.1664824126501E-12 mf=41832581277366 MHzT=2.3904812217291E-20 s
2.716.283RbZ=37N=50L=1.9480518916278E-11 mf=15389346623076 MHzT=6.4980016662988E-20 s
2.716.283RbZ=37N=51L=5.2953540579072E-11 mf=5661424235690.9 MHzT=1.7663399850797E-19 s
2.716.283RbZ=37N=52L=1.4394264710866E-10 mf=2082721584060.4 MHzT=4.8014098843227E-19 s
2.716.283RbZ=37N=53L=3.9127668197576E-10 mf=766190452459.86 MHzT=1.3051585239538E-18 s
2.716.283RbZ=37N=54L=1.0636002945145E-9 mf=281865715481.83 MHzT=3.547788698922E-18 s
2.716.283RbZ=37N=55L=2.8911653533223E-9 mf=103692601896.84 MHzT=9.6438895514921E-18 s
2.716.283RbZ=37N=56L=7.8590022430065E-9 mf=38146376439.424 MHzT=2.6214809723487E-17 s
2.716.283RbZ=37N=57L=2.1362982986983E-8 mf=14033267647.251 MHzT=7.1259240907867E-17 s
2.716.283SrZ=38N=17L=9.3210425615729E-26 mf=3.2162974905396E+27 MHzT=3.1091651283545E-34 s
2.716.283SrZ=38N=18L=2.5337220617417E-25 mf=1.1832097234608E+27 MHzT=8.4515870700847E-34 s
2.716.283SrZ=38N=19L=6.8873706387983E-25 mf=4.3527853185539E+26 MHzT=2.2973795554251E-33 s
2.716.283SrZ=38N=20L=1.8721814453308E-24 mf=1.6013002305289E+26 MHzT=6.2449250985853E-33 s
2.716.283SrZ=38N=21L=5.0891168024208E-24 mf=5.8908543395466E+25 MHzT=1.6975466415572E-32 s
2.716.283SrZ=38N=22L=1.3833653726926E-23 mf=2.1671242024548E+25 MHzT=4.6144101887066E-32 s
2.716.283SrZ=38N=23L=3.7603769547098E-23 mf=7.9724044054816E+24 MHzT=1.2543267365018E-31 s
2.716.283SrZ=38N=24L=1.0221764344144E-22 mf=2.9328836774813E+24 MHzT=3.4096135747831E-31 s
2.716.283SrZ=38N=25L=2.7785636271477E-22 mf=1.0789476082927E+24 MHzT=9.2682906224001E-31 s
2.716.283SrZ=38N=26L=7.5529190168928E-22 mf=3.9692264319197E+23 MHzT=2.5193825979747E-30 s
2.716.283SrZ=38N=27L=2.0530962515442E-21 mf=1.4601968016576E+23 MHzT=6.8483919350107E-30 s
2.716.283SrZ=38N=28L=5.5808942326501E-21 mf=5.3717638339411E+22 MHzT=1.8615859351105E-29 s
2.716.283SrZ=38N=29L=1.5170443379165E-20 mf=1.9761614773352E+22 MHzT=5.0603152195258E-29 s
2.716.283SrZ=38N=30L=4.123754056725E-20 mf=7.2698917994661E+21 MHzT=1.3755362907512E-28 s
2.716.283SrZ=38N=31L=1.120952571743E-19 mf=2.6744437325644E+21 MHzT=3.7390953035349E-28 s
2.716.283SrZ=38N=32L=3.0470650063334E-19 mf=9.8387286578027E+20 MHzT=1.0163914818475E-27 s
2.716.283SrZ=38N=33L=8.2827814368495E-19 mf=3.6194660004699E+20 MHzT=2.7628384957067E-27 s
2.716.283SrZ=38N=34L=2.2514934268886E-18 mf=1.3315271295919E+20 MHzT=7.5101736778468E-27 s
2.716.283SrZ=38N=35L=6.1201936692062E-18 mf=4.8984145633889E+19 MHzT=2.0414768637062E-26 s
2.716.283SrZ=38N=36L=1.6636411237653E-17 mf=1.8020260122055E+19 MHzT=5.5493094618322E-26 s
2.716.283SrZ=38N=37L=4.5222454358085E-17 mf=6.6292832234658E+18 MHzT=1.5084587070594E-25 s
2.716.283SrZ=38N=38L=1.229273759199E-16 mf=2.4387770076158E+18 MHzT=4.1004158923805E-25 s
2.716.283SrZ=38N=39L=3.3415125218322E-16 mf=8.9717592270347E+17 MHzT=1.1146086009383E-24 s
2.716.283SrZ=38N=40L=9.0831727676648E-16 mf=3.3005257707662E+17 MHzT=3.0298203057746E-24 s
2.716.283SrZ=38N=41L=2.4690623479097E-15 mf=1.2141955761214E+17 MHzT=8.2359054806834E-24 s
2.716.283SrZ=38N=42L=6.7116073136555E-15 mf=4.4667759001639E+16 MHzT=2.2387512209048E-23 s
2.716.283SrZ=38N=43L=1.8244040200462E-14 mf=1.6432350219904E+16 MHzT=6.085556762226E-23 s
2.716.283SrZ=38N=44L=4.9592442954593E-14 mf=6.0451238160316E+15 MHzT=1.6542258362815E-22 s
2.716.283SrZ=38N=45L=1.3480623651236E-13 mf=2.2238767712539E+15 MHzT=4.4966520309315E-22 s
2.716.283SrZ=38N=46L=3.6644134307451E-13 mf=8.1811854384303E+14 MHzT=1.2223167504584E-21 s
2.716.283SrZ=38N=47L=9.9609084407557E-13 mf=3.0096899272097E+14 MHzT=3.3226014113923E-21 s
2.716.283SrZ=38N=48L=2.707655640945E-12 mf=1.1072030485212E+14 MHzT=9.0317670398001E-21 s
2.716.283SrZ=38N=49L=7.3601711265055E-12 mf=40731723875330 MHzT=2.4550888223164E-20 s
2.716.283SrZ=38N=50L=2.0007019427529E-11 mf=14984363817206 MHzT=6.6736233329555E-20 s
2.716.283SrZ=38N=51L=5.4384717351479E-11 mf=5512439387383.3 MHzT=1.8140789035953E-19 s
2.716.283SrZ=38N=52L=1.4783298892241E-10 mf=2027913121322 MHzT=4.9311777190341E-19 s
2.716.283SrZ=38N=53L=4.0185172743457E-10 mf=746027545816.18 MHzT=1.3404330786553E-18 s
2.716.283SrZ=38N=54L=1.0923462484203E-9 mf=274448196653.36 MHzT=3.643674879974E-18 s
2.716.283SrZ=38N=55L=2.9693049574662E-9 mf=100963849215.35 MHzT=9.904535215046E-18 s
2.716.283SrZ=38N=56L=8.0714077090337E-9 mf=37142524427.86 MHzT=2.6923318094392E-17 s
2.716.283SrZ=38N=57L=2.1940360905551E-8 mf=13663971130.218 MHzT=7.3185166337809E-17 s
2.716.283YZ=39N=17L=9.5663331552985E-26 mf=3.1338283241155E+27 MHzT=3.1909852633112E-34 s
2.716.283YZ=39N=18L=2.6003989581033E-25 mf=1.1528710126029E+27 MHzT=8.6739972561395E-34 s
2.716.283YZ=39N=19L=7.0686172345561E-25 mf=4.2411754385909E+26 MHzT=2.3578369121468E-33 s
2.716.283YZ=39N=20L=1.9214493781026E-24 mf=1.5602412502589E+26 MHzT=6.4092652327586E-33 s
2.716.283YZ=39N=21L=5.2230409288003E-24 mf=5.7398067923787E+25 MHzT=1.7422189215982E-32 s
2.716.283YZ=39N=22L=1.4197697246056E-23 mf=2.1115569152123E+25 MHzT=4.7358420357779E-32 s
2.716.283YZ=39N=23L=3.8593342429916E-23 mf=7.7679837797001E+24 MHzT=1.2873353348307E-31 s
2.716.283YZ=39N=24L=1.0490758142674E-22 mf=2.8576815319049E+24 MHzT=3.4993402478037E-31 s
2.716.283YZ=39N=25L=2.8516837225989E-22 mf=1.0512822850031E+24 MHzT=9.5121930072001E-31 s
2.716.283YZ=39N=26L=7.7516800436531E-22 mf=3.8674513952038E+23 MHzT=2.5856821400267E-30 s
2.716.283YZ=39N=27L=2.1071251002691E-21 mf=1.4227558580253E+23 MHzT=7.0286127754057E-30 s
2.716.283YZ=39N=28L=5.7277598703514E-21 mf=5.2340262997375E+22 MHzT=1.910575038666E-29 s
2.716.283YZ=39N=29L=1.5569665573353E-20 mf=1.925490670224E+22 MHzT=5.1934814095134E-29 s
2.716.283YZ=39N=30L=4.232273900323E-20 mf=7.0834843174285E+21 MHzT=1.411734614192E-28 s
2.716.283YZ=39N=31L=1.150451323631E-19 mf=2.6058682522423E+21 MHzT=3.8374925483648E-28 s
2.716.283YZ=39N=32L=3.1272509275527E-19 mf=9.5864535640129E+20 MHzT=1.0431386261067E-27 s
2.716.283YZ=39N=33L=8.5007493693981E-19 mf=3.526659179945E+20 MHzT=2.8355447719096E-27 s
2.716.283YZ=39N=34L=2.310743253912E-18 mf=1.2973854083203E+20 MHzT=7.7078098272638E-27 s
2.716.283YZ=39N=35L=6.2812513973432E-18 mf=4.7728141899686E+19 MHzT=2.0951999390669E-26 s
2.716.283YZ=39N=36L=1.7074211533381E-17 mf=1.7558202170208E+19 MHzT=5.6953439213541E-26 s
2.716.283YZ=39N=37L=4.6412518946456E-17 mf=6.4593016023513E+18 MHzT=1.5481549888242E-25 s
2.716.283YZ=39N=38L=1.2616230686516E-16 mf=2.3762442638308E+18 MHzT=4.2083215737589E-25 s
2.716.283YZ=39N=39L=3.4294470618804E-16 mf=8.7417141186492E+17 MHzT=1.1439404062261E-24 s
2.716.283YZ=39N=40L=9.3222036299718E-16 mf=3.2158969048492E+17 MHzT=3.1095524190845E-24 s
2.716.283YZ=39N=41L=2.5340376728547E-15 mf=1.1830623562209E+17 MHzT=8.4526398354382E-24 s
2.716.283YZ=39N=42L=6.8882285587517E-15 mf=4.3522431847751E+16 MHzT=2.2976657267181E-23 s
2.716.283YZ=39N=43L=1.8724146521527E-14 mf=1.6011007906573E+16 MHzT=6.2457029928109E-23 s
2.716.283YZ=39N=44L=5.0897507242872E-14 mf=5.8901206412615E+15 MHzT=1.697758095131E-22 s
2.716.283YZ=39N=45L=1.3835376905216E-13 mf=2.1668542899397E+15 MHzT=4.6149849791139E-22 s
2.716.283YZ=39N=46L=3.7608453631331E-13 mf=7.9714114528295E+14 MHzT=1.2544829807337E-21 s
2.716.283YZ=39N=47L=1.0223037610249E-12 mf=2.9325183906145E+14 MHzT=3.4100382906395E-21 s
2.716.283YZ=39N=48L=2.7789097367594E-12 mf=1.0788132267643E+14 MHzT=9.2694451197948E-21 s
2.716.283YZ=39N=49L=7.5538598403609E-12 mf=39687320699039 MHzT=2.5196964229037E-20 s
2.716.283YZ=39N=50L=2.053351993878E-11 mf=14600149360354 MHzT=6.8492449996123E-20 s
2.716.283YZ=39N=51L=5.5815894123886E-11 mf=5371094787706.8 MHzT=1.861817822111E-19 s
2.716.283YZ=39N=52L=1.5172333073615E-10 mf=1975915348980.4 MHzT=5.0609455537455E-19 s
2.716.283YZ=39N=53L=4.1242677289337E-10 mf=726898634384.99 MHzT=1.3757076333567E-18 s
2.716.283YZ=39N=54L=1.1210922023261E-9 mf=267411063405.84 MHzT=3.7395610610259E-18 s
2.716.283YZ=39N=55L=3.04744456161E-9 mf=98375032568.8 MHzT=1.01651808786E-17 s
2.716.283YZ=39N=56L=8.2838131750609E-9 mf=36190152006.633 MHzT=2.7631826465297E-17 s
2.716.283YZ=39N=57L=2.2517738824118E-8 mf=13313612896.11 MHzT=7.5111091767751E-17 s
2.716.283ZrZ=40N=17L=9.8116237490241E-26 mf=3.0554826160126E+27 MHzT=3.2728053982679E-34 s
2.716.283ZrZ=40N=18L=2.667075854465E-25 mf=1.1240492372878E+27 MHzT=8.8964074421944E-34 s
2.716.283ZrZ=40N=19L=7.249863830314E-25 mf=4.1351460526262E+26 MHzT=2.4182942688685E-33 s
2.716.283ZrZ=40N=20L=1.9707173108745E-24 mf=1.5212352190024E+26 MHzT=6.5736053669319E-33 s
2.716.283ZrZ=40N=21L=5.3569650551798E-24 mf=5.5963116225692E+25 MHzT=1.7868912016392E-32 s
2.716.283ZrZ=40N=22L=1.4561740765185E-23 mf=2.058767992332E+25 MHzT=4.8572738828491E-32 s
2.716.283ZrZ=40N=23L=3.9582915312735E-23 mf=7.5737841852076E+24 MHzT=1.3203439331597E-31 s
2.716.283ZrZ=40N=24L=1.0759751941204E-22 mf=2.7862394936073E+24 MHzT=3.5890669208243E-31 s
2.716.283ZrZ=40N=25L=2.9248038180502E-22 mf=1.025000227878E+24 MHzT=9.7560953920001E-31 s
2.716.283ZrZ=40N=26L=7.9504410704134E-22 mf=3.7707651103238E+23 MHzT=2.6519816820787E-30 s
2.716.283ZrZ=40N=27L=2.1611539489939E-21 mf=1.3871869615747E+23 MHzT=7.2088336158007E-30 s
2.716.283ZrZ=40N=28L=5.8746255080527E-21 mf=5.103175642244E+22 MHzT=1.9595641422216E-29 s
2.716.283ZrZ=40N=29L=1.5968887767542E-20 mf=1.8773534034684E+22 MHzT=5.3266475995009E-29 s
2.716.283ZrZ=40N=30L=4.340793743921E-20 mf=6.9063972094928E+21 MHzT=1.4479329376328E-28 s
2.716.283ZrZ=40N=31L=1.1799500755189E-19 mf=2.5407215459362E+21 MHzT=3.9358897931946E-28 s
2.716.283ZrZ=40N=32L=3.207436848772E-19 mf=9.3467922249126E+20 MHzT=1.0698857703658E-27 s
2.716.283ZrZ=40N=33L=8.7187173019468E-19 mf=3.4384927004464E+20 MHzT=2.9082510481124E-27 s
2.716.283ZrZ=40N=34L=2.3699930809354E-18 mf=1.2649507731123E+20 MHzT=7.9054459766808E-27 s
2.716.283ZrZ=40N=35L=6.4423091254802E-18 mf=4.6534938352194E+19 MHzT=2.1489230144276E-26 s
2.716.283ZrZ=40N=36L=1.7512011829109E-17 mf=1.7119247115953E+19 MHzT=5.841378380876E-26 s
2.716.283ZrZ=40N=37L=4.7602583534826E-17 mf=6.2978190622925E+18 MHzT=1.5878512705889E-25 s
2.716.283ZrZ=40N=38L=1.2939723781042E-16 mf=2.316838157235E+18 MHzT=4.3162272551374E-25 s
2.716.283ZrZ=40N=39L=3.5173816019286E-16 mf=8.5231712656829E+17 MHzT=1.173272211514E-24 s
2.716.283ZrZ=40N=40L=9.5612344922788E-16 mf=3.1354994822279E+17 MHzT=3.1892845323943E-24 s
2.716.283ZrZ=40N=41L=2.5990129977997E-15 mf=1.1534857973154E+17 MHzT=8.669374190193E-24 s
2.716.283ZrZ=40N=42L=7.0648498038479E-15 mf=4.2434371051557E+16 MHzT=2.3565802325314E-23 s
2.716.283ZrZ=40N=43L=1.9204252842592E-14 mf=1.5610732708908E+16 MHzT=6.4058492233958E-23 s
2.716.283ZrZ=40N=44L=5.2202571531151E-14 mf=5.74286762523E+15 MHzT=1.7412903539805E-22 s
2.716.283ZrZ=40N=45L=1.4190130159196E-13 mf=2.1126829326912E+15 MHzT=4.7333179272963E-22 s
2.716.283ZrZ=40N=46L=3.8572772955212E-13 mf=7.7721261665087E+14 MHzT=1.2866492110089E-21 s
2.716.283ZrZ=40N=47L=1.0485166779743E-12 mf=2.8592054308492E+14 MHzT=3.4974751698866E-21 s
2.716.283ZrZ=40N=48L=2.8501638325737E-12 mf=1.0518428960951E+14 MHzT=9.5071231997895E-21 s
2.716.283ZrZ=40N=49L=7.7475485542164E-12 mf=38695137681563 MHzT=2.5843040234909E-20 s
2.716.283ZrZ=40N=50L=2.106002045003E-11 mf=14235145626346 MHzT=7.024866666269E-20 s
2.716.283ZrZ=40N=51L=5.7247070896294E-11 mf=5236817418014.1 MHzT=1.9095567406267E-19 s
2.716.283ZrZ=40N=52L=1.556136725499E-10 mf=1926517465255.9 MHzT=5.1907133884569E-19 s
2.716.283ZrZ=40N=53L=4.2300181835217E-10 mf=708726168525.37 MHzT=1.4109821880582E-18 s
2.716.283ZrZ=40N=54L=1.1498381562318E-9 mf=260725786820.69 MHzT=3.8354472420779E-18 s
2.716.283ZrZ=40N=55L=3.1255841657539E-9 mf=95915656754.58 MHzT=1.0425826542154E-17 s
2.716.283ZrZ=40N=56L=8.4962186410881E-9 mf=35285398206.467 MHzT=2.8340334836202E-17 s
2.716.283ZrZ=40N=57L=2.3095116742685E-8 mf=12980772573.707 MHzT=7.7037017197694E-17 s
2.716.283NbZ=41N=17L=1.005691434275E-25 mf=2.9809586497684E+27 MHzT=3.3546255332246E-34 s
2.716.283NbZ=41N=18L=2.7337527508266E-25 mf=1.096633402232E+27 MHzT=9.1188176282493E-34 s
2.716.283NbZ=41N=19L=7.4311104260718E-25 mf=4.0342888318304E+26 MHzT=2.4787516255902E-33 s
2.716.283NbZ=41N=20L=2.0199852436464E-24 mf=1.484131920978E+26 MHzT=6.7379455011051E-33 s
2.716.283NbZ=41N=21L=5.4908891815593E-24 mf=5.4598162171407E+25 MHzT=1.8315634816801E-32 s
2.716.283NbZ=41N=22L=1.4925784284315E-23 mf=2.0085541388605E+25 MHzT=4.9787057299203E-32 s
2.716.283NbZ=41N=23L=4.0572488195553E-23 mf=7.3890577416659E+24 MHzT=1.3533525314887E-31 s
2.716.283NbZ=41N=24L=1.1028745739734E-22 mf=2.7182824327876E+24 MHzT=3.6787935938449E-31 s
2.716.283NbZ=41N=25L=2.9979239135014E-22 mf=1.00000022232E+24 MHzT=9.9999977768001E-31 s
2.716.283NbZ=41N=26L=8.1492020971738E-22 mf=3.6787952295841E+23 MHzT=2.7182812241307E-30 s
2.716.283NbZ=41N=27L=2.2151827977188E-21 mf=1.3533531332436E+23 MHzT=7.3890544561958E-30 s
2.716.283NbZ=41N=28L=6.021491145754E-21 mf=4.9787079436527E+22 MHzT=2.0085532457771E-29 s
2.716.283NbZ=41N=29L=1.636810996173E-20 mf=1.8315642960668E+22 MHzT=5.4598137894884E-29 s
2.716.283NbZ=41N=30L=4.4493135875191E-20 mf=6.7379484970661E+21 MHzT=1.4841312610736E-28 s
2.716.283NbZ=41N=31L=1.2094488274069E-19 mf=2.4787527277426E+21 MHzT=4.0342870380245E-28 s
2.716.283NbZ=41N=32L=3.2876227699913E-19 mf=9.1188216828415E+20 MHzT=1.096632914625E-27 s
2.716.283NbZ=41N=33L=8.9366852344955E-19 mf=3.3546270248258E+20 MHzT=2.9809573243152E-27 s
2.716.283NbZ=41N=34L=2.4292429079587E-18 mf=1.2340983152315E+20 MHzT=8.1030821260978E-27 s
2.716.283NbZ=41N=35L=6.6033668536172E-18 mf=4.5399939855799E+19 MHzT=2.2026460897883E-26 s
2.716.283NbZ=41N=36L=1.7949812124837E-17 mf=1.6701704503368E+19 MHzT=5.9874128403979E-26 s
2.716.283NbZ=41N=37L=4.8792648123197E-17 mf=6.1442137193098E+18 MHzT=1.6275475523536E-25 s
2.716.283NbZ=41N=38L=1.3263216875568E-16 mf=2.2603299094976E+18 MHzT=4.4241329365158E-25 s
2.716.283NbZ=41N=39L=3.6053161419769E-16 mf=8.3152890396907E+17 MHzT=1.2026040168018E-24 s
2.716.283NbZ=41N=40L=9.8002653545858E-16 mf=3.0590238851004E+17 MHzT=3.2690166457042E-24 s
2.716.283NbZ=41N=41L=2.6639883227447E-15 mf=1.1253519973808E+17 MHzT=8.8861085449478E-24 s
2.716.283NbZ=41N=42L=7.2414710489441E-15 mf=4.1399386391763E+16 MHzT=2.4154947383446E-23 s
2.716.283NbZ=41N=43L=1.9684359163657E-14 mf=1.5229983130642E+16 MHzT=6.5659954539807E-23 s
2.716.283NbZ=41N=44L=5.350763581943E-14 mf=5.6027976831512E+15 MHzT=1.78482261283E-22 s
2.716.283NbZ=41N=45L=1.4544883413176E-13 mf=2.0611540806743E+15 MHzT=4.8516508754787E-22 s
2.716.283NbZ=41N=46L=3.9537092279092E-13 mf=7.5825621136671E+14 MHzT=1.3188154412841E-21 s
2.716.283NbZ=41N=47L=1.0747295949236E-12 mf=2.7894687130236E+14 MHzT=3.5849120491338E-21 s
2.716.283NbZ=41N=48L=2.9214179283881E-12 mf=1.0261881913123E+14 MHzT=9.7448012797843E-21 s
2.716.283NbZ=41N=49L=7.9412372680718E-12 mf=37751353835672 MHzT=2.6489116240782E-20 s
2.716.283NbZ=41N=50L=2.1586520961281E-11 mf=13887946952532 MHzT=7.2004883329257E-20 s
2.716.283NbZ=41N=51L=5.8678247668701E-11 mf=5109090163916.2 MHzT=1.9572956591423E-19 s
2.716.283NbZ=41N=52L=1.5950401436365E-10 mf=1879529234396 MHzT=5.3204812231684E-19 s
2.716.283NbZ=41N=53L=4.3357686381098E-10 mf=691440164414.99 MHzT=1.4462567427596E-18 s
2.716.283NbZ=41N=54L=1.1785841101376E-9 mf=254366621288.48 MHzT=3.9313334231298E-18 s
2.716.283NbZ=41N=55L=3.2037237698977E-9 mf=93576250492.273 MHzT=1.0686472205708E-17 s
2.716.283NbZ=41N=56L=8.7086241071153E-9 mf=34424778738.016 MHzT=2.9048843207107E-17 s
2.716.283NbZ=41N=57L=2.3672494661252E-8 mf=12664168364.592 MHzT=7.8962942627636E-17 s
2.716.283MoZ=42N=17L=1.0302204936475E-25 mf=2.9099834438216E+27 MHzT=3.4364456681813E-34 s
2.716.283MoZ=42N=18L=2.8004296471882E-25 mf=1.0705230831312E+27 MHzT=9.3412278143041E-34 s
2.716.283MoZ=42N=19L=7.6123570218297E-25 mf=3.9382343358344E+26 MHzT=2.5392089823119E-33 s
2.716.283MoZ=42N=20L=2.0692531764182E-24 mf=1.448795446669E+26 MHzT=6.9022856352784E-33 s
2.716.283MoZ=42N=21L=5.6248133079388E-24 mf=5.3298205929231E+25 MHzT=1.8762357617211E-32 s
2.716.283MoZ=42N=22L=1.5289827803445E-23 mf=1.9607314212686E+25 MHzT=5.1001375769916E-32 s
2.716.283MoZ=42N=23L=4.1562061078371E-23 mf=7.2131277954358E+24 MHzT=1.3863611298177E-31 s
2.716.283MoZ=42N=24L=1.1297739538264E-22 mf=2.6535614224831E+24 MHzT=3.7685202668655E-31 s
2.716.283MoZ=42N=25L=3.0710440089527E-22 mf=9.7619069321718E+23 MHzT=1.02439001616E-30 s
2.716.283MoZ=42N=26L=8.3479631239341E-22 mf=3.591204866975E+23 MHzT=2.7845807661826E-30 s
2.716.283MoZ=42N=27L=2.2692116464436E-21 mf=1.3211304395949E+23 MHzT=7.5692752965908E-30 s
2.716.283MoZ=42N=28L=6.1683567834553E-21 mf=4.8601672783276E+22 MHzT=2.0575423493327E-29 s
2.716.283MoZ=42N=29L=1.6767332155919E-20 mf=1.7879556223509E+22 MHzT=5.5929799794759E-29 s
2.716.283MoZ=42N=30L=4.5578334311171E-20 mf=6.5775211518979E+21 MHzT=1.5203295845145E-28 s
2.716.283MoZ=42N=31L=1.2389475792949E-19 mf=2.4197348056535E+21 MHzT=4.1326842828544E-28 s
2.716.283MoZ=42N=32L=3.3678086912106E-19 mf=8.9017068808691E+20 MHzT=1.1233800588841E-27 s
2.716.283MoZ=42N=33L=9.1546531670442E-19 mf=3.2747549528061E+20 MHzT=3.053663600518E-27 s
2.716.283MoZ=42N=34L=2.4884927349821E-18 mf=1.2047150220117E+20 MHzT=8.3007182755148E-27 s
2.716.283MoZ=42N=35L=6.7644245817542E-18 mf=4.4318988906852E+19 MHzT=2.256369165149E-26 s
2.716.283MoZ=42N=36L=1.8387612420564E-17 mf=1.6304044872336E+19 MHzT=6.1334472999198E-26 s
2.716.283MoZ=42N=37L=4.9982712711568E-17 mf=5.997922916469E+18 MHzT=1.6672438341183E-25 s
2.716.283MoZ=42N=38L=1.3586709970094E-16 mf=2.2065125307E+18 MHzT=4.5320386178942E-25 s
2.716.283MoZ=42N=39L=3.6932506820251E-16 mf=8.1173059673171E+17 MHzT=1.2319358220897E-24 s
2.716.283MoZ=42N=40L=1.0039296216893E-15 mf=2.9861899830742E+17 MHzT=3.3487487590141E-24 s
2.716.283MoZ=42N=41L=2.7289636476897E-15 mf=1.0985579022051E+17 MHzT=9.1028428997027E-24 s
2.716.283MoZ=42N=42L=7.4180922940403E-15 mf=4.0413686715769E+16 MHzT=2.4744092441579E-23 s
2.716.283MoZ=42N=43L=2.0164465484722E-14 mf=1.4867364484675E+16 MHzT=6.7261416845656E-23 s
2.716.283MoZ=42N=44L=5.4812700107709E-14 mf=5.4693977383143E+15 MHzT=1.8283548716795E-22 s
2.716.283MoZ=42N=45L=1.4899636667156E-13 mf=2.0120789835154E+15 MHzT=4.9699838236611E-22 s
2.716.283MoZ=42N=46L=4.0501411602972E-13 mf=7.4020249204845E+14 MHzT=1.3509816715593E-21 s
2.716.283MoZ=42N=47L=1.100942511873E-12 mf=2.7230527912849E+14 MHzT=3.672348928381E-21 s
2.716.283MoZ=42N=48L=2.9926720242024E-12 mf=1.0017551391382E+14 MHzT=9.982479359779E-21 s
2.716.283MoZ=42N=49L=8.1349259819272E-12 mf=36852512077680 MHzT=2.7135192246655E-20 s
2.716.283MoZ=42N=50L=2.2113021472532E-11 mf=13557281548901 MHzT=7.3761099995824E-20 s
2.716.283MoZ=42N=51L=6.0109424441108E-11 mf=4987445160013.4 MHzT=2.005034577658E-19 s
2.716.283MoZ=42N=52L=1.633943561774E-10 mf=1834778538339 MHzT=5.4502490578798E-19 s
2.716.283MoZ=42N=53L=4.4415190926978E-10 mf=674977303357.49 MHzT=1.4815312974611E-18 s
2.716.283MoZ=42N=54L=1.2073300640434E-9 mf=248310273162.56 MHzT=4.0272196041818E-18 s
2.716.283MoZ=42N=55L=3.2818633740416E-9 mf=91348244528.171 MHzT=1.0947117869261E-17 s
2.716.283MoZ=42N=56L=8.9210295731425E-9 mf=33605141149.016 MHzT=2.9757351578012E-17 s
2.716.283MoZ=42N=57L=2.4249872579819E-8 mf=12362640546.387 MHzT=8.0888868057578E-17 s
2.716.283TcZ=43N=17L=1.0547495530201E-25 mf=2.8423094102443E+27 MHzT=3.518265803138E-34 s
2.716.283TcZ=43N=18L=2.8671065435498E-25 mf=1.045627197477E+27 MHzT=9.563638000359E-34 s
2.716.283TcZ=43N=19L=7.7936036175875E-25 mf=3.846647490815E+26 MHzT=2.5996663390336E-33 s
2.716.283TcZ=43N=20L=2.1185211091901E-24 mf=1.4151025293046E+26 MHzT=7.0666257694517E-33 s
2.716.283TcZ=43N=21L=5.7587374343183E-24 mf=5.2058712768086E+25 MHzT=1.9209080417621E-32 s
2.716.283TcZ=43N=22L=1.5653871322574E-23 mf=1.9151330161228E+25 MHzT=5.2215694240628E-32 s
2.716.283TcZ=43N=23L=4.255163396119E-23 mf=7.0453806374024E+24 MHzT=1.4193697281467E-31 s
2.716.283TcZ=43N=24L=1.1566733336794E-22 mf=2.5918506917277E+24 MHzT=3.8582469398861E-31 s
2.716.283TcZ=43N=25L=3.1441641044039E-22 mf=9.534885840726E+23 MHzT=1.04878025464E-30 s
2.716.283TcZ=43N=26L=8.5467241506944E-22 mf=3.5076884747198E+23 MHzT=2.8508803082346E-30 s
2.716.283TcZ=43N=27L=2.3232404951685E-21 mf=1.2904064758834E+23 MHzT=7.7494961369858E-30 s
2.716.283TcZ=43N=28L=6.3152224211567E-21 mf=4.74714013232E+22 MHzT=2.1065314528882E-29 s
2.716.283TcZ=43N=29L=1.7166554350107E-20 mf=1.7463752590404E+22 MHzT=5.7261461694634E-29 s
2.716.283TcZ=43N=30L=4.6663532747151E-20 mf=6.4245555437142E+21 MHzT=1.5565279079553E-28 s
2.716.283TcZ=43N=31L=1.2684463311828E-19 mf=2.3634619031965E+21 MHzT=4.2310815276842E-28 s
2.716.283TcZ=43N=32L=3.4479946124299E-19 mf=8.6946904417791E+20 MHzT=1.1501272031433E-27 s
2.716.283TcZ=43N=33L=9.3726210995928E-19 mf=3.1985978608804E+20 MHzT=3.1263698767208E-27 s
2.716.283TcZ=43N=34L=2.5477425620055E-18 mf=1.1766983935928E+20 MHzT=8.4983544249319E-27 s
2.716.283TcZ=43N=35L=6.9254823098912E-18 mf=4.3288314746227E+19 MHzT=2.3100922405097E-26 s
2.716.283TcZ=43N=36L=1.8825412716292E-17 mf=1.5924881038096E+19 MHzT=6.2794817594417E-26 s
2.716.283TcZ=43N=37L=5.1172777299938E-17 mf=5.8584363370163E+18 MHzT=1.706940115883E-25 s
2.716.283TcZ=43N=38L=1.391020306462E-16 mf=2.1551982858E+18 MHzT=4.6399442992727E-25 s
2.716.283TcZ=43N=39L=3.7811852220733E-16 mf=7.9285314099376E+17 MHzT=1.2612676273775E-24 s
2.716.283TcZ=43N=40L=1.02783270792E-15 mf=2.9167437043981E+17 MHzT=3.4284808723239E-24 s
2.716.283TcZ=43N=41L=2.7939389726347E-15 mf=1.0730100440143E+17 MHzT=9.3195772544575E-24 s
2.716.283TcZ=43N=42L=7.5947135391365E-15 mf=3.9473833536332E+16 MHzT=2.5333237499712E-23 s
2.716.283TcZ=43N=43L=2.0644571805787E-14 mf=1.452161182224E+16 MHzT=6.8862879151505E-23 s
2.716.283TcZ=43N=44L=5.6117764395987E-14 mf=5.3422024420744E+15 MHzT=1.8718871305291E-22 s
2.716.283TcZ=43N=45L=1.5254389921136E-13 mf=1.965286449015E+15 MHzT=5.0883167718435E-22 s
2.716.283TcZ=43N=46L=4.1465730926852E-13 mf=7.2298848060546E+14 MHzT=1.3831479018346E-21 s
2.716.283TcZ=43N=47L=1.1271554288224E-12 mf=2.6597259821853E+14 MHzT=3.7597858076281E-21 s
2.716.283TcZ=43N=48L=3.0639261200168E-12 mf=97845850799549 MHzT=1.0220157439774E-20 s
2.716.283TcZ=43N=49L=8.3286146957826E-12 mf=35995476913082 MHzT=2.7781268252527E-20 s
2.716.283TcZ=43N=50L=2.2639521983783E-11 mf=13241995931484 MHzT=7.5517316662392E-20 s
2.716.283TcZ=43N=51L=6.1540601213516E-11 mf=4871458063269 MHzT=2.0527734961737E-19 s
2.716.283TcZ=43N=52L=1.6728469799114E-10 mf=1792109270005.5 MHzT=5.5800168925912E-19 s
2.716.283TcZ=43N=53L=4.5472695472859E-10 mf=659280156767.78 MHzT=1.5168058521625E-18 s
2.716.283TcZ=43N=54L=1.2360760179492E-9 mf=242535615647.15 MHzT=4.1231057852337E-18 s
2.716.283TcZ=43N=55L=3.3600029781854E-9 mf=89223866748.446 MHzT=1.1207763532815E-17 s
2.716.283TcZ=43N=56L=9.1334350391697E-9 mf=32823626238.574 MHzT=3.0465859948917E-17 s
2.716.283TcZ=43N=57L=2.4827250498386E-8 mf=12075137277.867 MHzT=8.2814793487521E-17 s
2.716.283RuZ=44N=17L=1.0792786123927E-25 mf=2.7777114691024E+27 MHzT=3.6000859380947E-34 s
2.716.283RuZ=44N=18L=2.9337834399114E-25 mf=1.0218629429889E+27 MHzT=9.7860481864138E-34 s
2.716.283RuZ=44N=19L=7.9748502133454E-25 mf=3.7592236842056E+26 MHzT=2.6601236957553E-33 s
2.716.283RuZ=44N=20L=2.1677890419619E-24 mf=1.382941108184E+26 MHzT=7.230965903625E-33 s
2.716.283RuZ=44N=21L=5.8926615606978E-24 mf=5.0875560205175E+25 MHzT=1.9655803218031E-32 s
2.716.283RuZ=44N=22L=1.6017914841704E-23 mf=1.8716072657564E+25 MHzT=5.343001271134E-32 s
2.716.283RuZ=44N=23L=4.3541206844008E-23 mf=6.8852583501887E+24 MHzT=1.4523783264757E-31 s
2.716.283RuZ=44N=24L=1.1835727135324E-22 mf=2.5329449941884E+24 MHzT=3.9479736129067E-31 s
2.716.283RuZ=44N=25L=3.2172841998552E-22 mf=9.3181838898004E+23 MHzT=1.07317049312E-30 s
2.716.283RuZ=44N=26L=8.7454851774548E-22 mf=3.4279682821125E+23 MHzT=2.9171798502866E-30 s
2.716.283RuZ=44N=27L=2.3772693438933E-21 mf=1.261079055977E+23 MHzT=7.9297169773808E-30 s
2.716.283RuZ=44N=28L=6.462088058858E-21 mf=4.6392505838582E+22 MHzT=2.1555205564437E-29 s
2.716.283RuZ=44N=29L=1.7565776544296E-20 mf=1.706684912244E+22 MHzT=5.859312359451E-29 s
2.716.283RuZ=44N=30L=4.7748731183131E-20 mf=6.2785429177207E+21 MHzT=1.5927262313961E-28 s
2.716.283RuZ=44N=31L=1.2979450830708E-19 mf=2.309746859942E+21 MHzT=4.3294787725141E-28 s
2.716.283RuZ=44N=32L=3.5281805336492E-19 mf=8.4970838408296E+20 MHzT=1.1768743474024E-27 s
2.716.283RuZ=44N=33L=9.5905890321415E-19 mf=3.1259024549513E+20 MHzT=3.1990761529236E-27 s
2.716.283RuZ=44N=34L=2.6069923890289E-18 mf=1.1499552482839E+20 MHzT=8.6959905743489E-27 s
2.716.283RuZ=44N=35L=7.0865400380283E-18 mf=4.2304489411086E+19 MHzT=2.3638153158704E-26 s
2.716.283RuZ=44N=36L=1.926321301202E-17 mf=1.5562951923593E+19 MHzT=6.4255162189636E-26 s
2.716.283RuZ=44N=37L=5.2362841888309E-17 mf=5.7252900566295E+18 MHzT=1.7466363976478E-25 s
2.716.283RuZ=44N=38L=1.4233696159146E-16 mf=2.1062165065773E+18 MHzT=4.7478499806511E-25 s
2.716.283RuZ=44N=39L=3.8691197621215E-16 mf=7.7483375142572E+17 MHzT=1.2905994326653E-24 s
2.716.283RuZ=44N=40L=1.0517357941507E-15 mf=2.8504540747527E+17 MHzT=3.5082129856338E-24 s
2.716.283RuZ=44N=41L=2.8589142975797E-15 mf=1.0486234521049E+17 MHzT=9.5363116092123E-24 s
2.716.283RuZ=44N=42L=7.7713347842326E-15 mf=3.8576700955961E+16 MHzT=2.5922382557845E-23 s
2.716.283RuZ=44N=43L=2.1124678126851E-14 mf=1.4191575189917E+16 MHzT=7.0464341457353E-23 s
2.716.283RuZ=44N=44L=5.7422828684266E-14 mf=5.2207887502091E+15 MHzT=1.9154193893786E-22 s
2.716.283RuZ=44N=45L=1.5609143175116E-13 mf=1.9206208479011E+15 MHzT=5.2066497200259E-22 s
2.716.283RuZ=44N=46L=4.2430050250733E-13 mf=7.0655692422807E+14 MHzT=1.4153141321098E-21 s
2.716.283RuZ=44N=47L=1.1533683457717E-12 mf=2.5992776644083E+14 MHzT=3.8472226868753E-21 s
2.716.283RuZ=44N=48L=3.1351802158311E-12 mf=95622081463195 MHzT=1.0457835519768E-20 s
2.716.283RuZ=44N=49L=8.522303409638E-12 mf=35177397892330 MHzT=2.84273442584E-20 s
2.716.283RuZ=44N=50L=2.3166022495034E-11 mf=12941041478496 MHzT=7.7273533328959E-20 s
2.716.283RuZ=44N=51L=6.2971777985923E-11 mf=4760743107285.6 MHzT=2.1005124146893E-19 s
2.716.283RuZ=44N=52L=1.7117503980489E-10 mf=1751379513869 MHzT=5.7097847273026E-19 s
2.716.283RuZ=44N=53L=4.6530200018739E-10 mf=644296516841.24 MHzT=1.552080406864E-18 s
2.716.283RuZ=44N=54L=1.264821971855E-9 mf=237023442564.26 MHzT=4.2189919662857E-18 s
2.716.283RuZ=44N=55L=3.4381425823293E-9 mf=87196051595.073 MHzT=1.1468409196369E-17 s
2.716.283RuZ=44N=56L=9.3458405051969E-9 mf=32077634733.152 MHzT=3.1174368319823E-17 s
2.716.283RuZ=44N=57L=2.5404628416953E-8 mf=11800702339.733 MHzT=8.4740718917463E-17 s
2.716.283RhZ=45N=17L=1.1038076717652E-25 mf=2.7159845475668E+27 MHzT=3.6819060730514E-34 s
2.716.283RhZ=45N=18L=3.0004603362731E-25 mf=9.9915487758914E+26 MHzT=1.0008458372469E-33 s
2.716.283RhZ=45N=19L=8.1560968091032E-25 mf=3.6756853801122E+26 MHzT=2.720581052477E-33 s
2.716.283RhZ=45N=20L=2.2170569747338E-24 mf=1.3522090835577E+26 MHzT=7.3953060377983E-33 s
2.716.283RhZ=45N=21L=6.0265856870773E-24 mf=4.9744992200615E+25 MHzT=2.0102526018441E-32 s
2.716.283RhZ=45N=22L=1.6381958360834E-23 mf=1.830015993184E+25 MHzT=5.4644331182052E-32 s
2.716.283RhZ=45N=23L=4.4530779726827E-23 mf=6.7322526090734E+24 MHzT=1.4853869248047E-31 s
2.716.283RhZ=45N=24L=1.2104720933855E-22 mf=2.4766573276509E+24 MHzT=4.0377002859273E-31 s
2.716.283RhZ=45N=25L=3.2904042953064E-22 mf=9.1111131366937E+23 MHzT=1.0975607316E-30 s
2.716.283RhZ=45N=26L=8.9442462042151E-22 mf=3.3517912091767E+23 MHzT=2.9834793923385E-30 s
2.716.283RhZ=45N=27L=2.4312981926182E-21 mf=1.2330550769553E+23 MHzT=8.1099378177758E-30 s
2.716.283RhZ=45N=28L=6.6089536965593E-21 mf=4.5361561264391E+22 MHzT=2.2045096599993E-29 s
2.716.283RhZ=45N=29L=1.7964998738484E-20 mf=1.6687585808608E+22 MHzT=5.9924785494385E-29 s
2.716.283RhZ=45N=30L=4.8833929619112E-20 mf=6.1390197417714E+21 MHzT=1.6289245548369E-28 s
2.716.283RhZ=45N=31L=1.3274438349588E-19 mf=2.2584191519433E+21 MHzT=4.427876017344E-28 s
2.716.283RhZ=45N=32L=3.6083664548685E-19 mf=8.3082597554778E+20 MHzT=1.2036214916616E-27 s
2.716.283RhZ=45N=33L=9.8085569646902E-19 mf=3.0564379559524E+20 MHzT=3.2717824291264E-27 s
2.716.283RhZ=45N=34L=2.6662422160523E-18 mf=1.1244006872109E+20 MHzT=8.8936267237659E-27 s
2.716.283RhZ=45N=35L=7.2475977661653E-18 mf=4.1364389646395E+19 MHzT=2.4175383912311E-26 s
2.716.283RhZ=45N=36L=1.9701013307747E-17 mf=1.5217108547513E+19 MHzT=6.5715506784855E-26 s
2.716.283RhZ=45N=37L=5.355290647668E-17 mf=5.5980613887044E+18 MHzT=1.7863326794125E-25 s
2.716.283RhZ=45N=38L=1.4557189253672E-16 mf=2.05941169532E+18 MHzT=4.8557556620295E-25 s
2.716.283RhZ=45N=39L=3.9570543021697E-16 mf=7.5761522361626E+17 MHzT=1.3199312379532E-24 s
2.716.283RhZ=45N=40L=1.0756388803814E-15 mf=2.7871106508693E+17 MHzT=3.5879450989436E-24 s
2.716.283RhZ=45N=41L=2.9238896225247E-15 mf=1.0253207087248E+17 MHzT=9.7530459639671E-24 s
2.716.283RhZ=45N=42L=7.9479560293288E-15 mf=3.7719440934717E+16 MHzT=2.6511527615978E-23 s
2.716.283RhZ=45N=43L=2.1604784447916E-14 mf=1.3876206852363E+16 MHzT=7.2065803763202E-23 s
2.716.283RhZ=45N=44L=5.8727892972545E-14 mf=5.1047712224267E+15 MHzT=1.9589516482281E-22 s
2.716.283RhZ=45N=45L=1.5963896429096E-13 mf=1.8779403846144E+15 MHzT=5.3249826682083E-22 s
2.716.283RhZ=45N=46L=4.3394369574613E-13 mf=6.9085565924522E+14 MHzT=1.447480362385E-21 s
2.716.283RhZ=45N=47L=1.1795812627211E-12 mf=2.5415159385326E+14 MHzT=3.9346595661225E-21 s
2.716.283RhZ=45N=48L=3.2064343116454E-12 mf=93497146319569 MHzT=1.0695513599763E-20 s
2.716.283RhZ=45N=49L=8.7159921234934E-12 mf=34395677939168 MHzT=2.9073420264273E-20 s
2.716.283RhZ=45N=50L=2.3692523006284E-11 mf=12653462778974 MHzT=7.9029749995526E-20 s
2.716.283RhZ=45N=51L=6.440295475833E-11 mf=4654948816012.6 MHzT=2.148251333205E-19 s
2.716.283RhZ=45N=52L=1.7506538161864E-10 mf=1712459969116.4 MHzT=5.8395525620141E-19 s
2.716.283RhZ=45N=53L=4.758770456462E-10 mf=629978816466.99 MHzT=1.5873549615654E-18 s
2.716.283RhZ=45N=54L=1.2935679257608E-9 mf=231756254951.72 MHzT=4.3148781473376E-18 s
2.716.283RhZ=45N=55L=3.5162821864731E-9 mf=85258361559.627 MHzT=1.1729054859923E-17 s
2.716.283RhZ=45N=56L=9.5582459712241E-9 mf=31364798405.748 MHzT=3.1882876690728E-17 s
2.716.283RhZ=45N=57L=2.598200633552E-8 mf=11538464509.962 MHzT=8.6666644347405E-17 s
2.716.283PdZ=46N=17L=1.1283367311378E-25 mf=2.6569414052284E+27 MHzT=3.7637262080081E-34 s
2.716.283PdZ=46N=18L=3.0671372326347E-25 mf=9.7743411938068E+26 MHzT=1.0230868558524E-33 s
2.716.283PdZ=46N=19L=8.337343404861E-25 mf=3.5957791761967E+26 MHzT=2.7810384091988E-33 s
2.716.283PdZ=46N=20L=2.2663249075057E-24 mf=1.3228132339151E+26 MHzT=7.5596461719716E-33 s
2.716.283PdZ=46N=21L=6.1605098134568E-24 mf=4.8663579326689E+25 MHzT=2.054924881885E-32 s
2.716.283PdZ=46N=22L=1.6746001879963E-23 mf=1.7902330368105E+25 MHzT=5.5858649652765E-32 s
2.716.283PdZ=46N=23L=4.5520352609645E-23 mf=6.5858992914848E+24 MHzT=1.5183955231337E-31 s
2.716.283PdZ=46N=24L=1.2373714732385E-22 mf=2.4228169509628E+24 MHzT=4.1274269589479E-31 s
2.716.283PdZ=46N=25L=3.3635243907577E-22 mf=8.9130454598091E+23 MHzT=1.12195097008E-30 s
2.716.283PdZ=46N=26L=9.1430072309754E-22 mf=3.2789261828902E+23 MHzT=3.0497789343905E-30 s
2.716.283PdZ=46N=27L=2.485327041343E-21 mf=1.2062495318041E+23 MHzT=8.2901586581708E-30 s
2.716.283PdZ=46N=28L=6.7558193342606E-21 mf=4.4375440367339E+22 MHzT=2.2534987635548E-29 s
2.716.283PdZ=46N=29L=1.8364220932673E-20 mf=1.6324812204073E+22 MHzT=6.125644739426E-29 s
2.716.283PdZ=46N=30L=4.9919128055092E-20 mf=6.0055627908633E+21 MHzT=1.6651228782777E-28 s
2.716.283PdZ=46N=31L=1.3569425868468E-19 mf=2.2093230834228E+21 MHzT=4.5262732621738E-28 s
2.716.283PdZ=46N=32L=3.6885523760878E-19 mf=8.1276454129674E+20 MHzT=1.2303686359207E-27 s
2.716.283PdZ=46N=33L=1.0026524897239E-18 mf=2.9899936525621E+20 MHzT=3.3444887053292E-27 s
2.716.283PdZ=46N=34L=2.7254920430757E-18 mf=1.0999571940107E+20 MHzT=9.0912628731829E-27 s
2.716.283PdZ=46N=35L=7.4086554943023E-18 mf=4.0465163784517E+19 MHzT=2.4712614665918E-26 s
2.716.283PdZ=46N=36L=2.0138813603475E-17 mf=1.4886301839959E+19 MHzT=6.7175851380074E-26 s
2.716.283PdZ=46N=37L=5.474297106505E-17 mf=5.4763644019935E+18 MHzT=1.8260289611772E-25 s
2.716.283PdZ=46N=38L=1.4880682348199E-16 mf=2.0146418758565E+18 MHzT=4.963661343408E-25 s
2.716.283PdZ=46N=39L=4.0449888422179E-16 mf=7.4114532745069E+17 MHzT=1.349263043241E-24 s
2.716.283PdZ=46N=40L=1.0995419666121E-15 mf=2.7265212888939E+17 MHzT=3.6676772122535E-24 s
2.716.283PdZ=46N=41L=2.9888649474697E-15 mf=1.0030311281003E+17 MHzT=9.969780318722E-24 s
2.716.283PdZ=46N=42L=8.124577274425E-15 mf=3.689945308831E+16 MHzT=2.7100672674111E-23 s
2.716.283PdZ=46N=43L=2.2084890768981E-14 mf=1.357455018166E+16 MHzT=7.3667266069051E-23 s
2.716.283PdZ=46N=44L=6.0032957260824E-14 mf=4.9937979349826E+15 MHzT=2.0024839070776E-22 s
2.716.283PdZ=46N=45L=1.6318649683076E-13 mf=1.8371155936445E+15 MHzT=5.4433156163907E-22 s
2.716.283PdZ=46N=46L=4.4358688898493E-13 mf=6.7583705795728E+14 MHzT=1.4796465926602E-21 s
2.716.283PdZ=46N=47L=1.2057941796704E-12 mf=2.4862655920428E+14 MHzT=4.0220964453696E-21 s
2.716.283PdZ=46N=48L=3.2776884074598E-12 mf=91464599660448 MHzT=1.0933191679758E-20 s
2.716.283PdZ=46N=49L=8.9096808373488E-12 mf=33647945810055 MHzT=2.9719496270146E-20 s
2.716.283PdZ=46N=50L=2.4219023517535E-11 mf=12378387501170 MHzT=8.0785966662093E-20 s
2.716.283PdZ=46N=51L=6.5834131530738E-11 mf=4553754276534 MHzT=2.1959902517207E-19 s
2.716.283PdZ=46N=52L=1.7895572343239E-10 mf=1675232578483.4 MHzT=5.9693203967255E-19 s
2.716.283PdZ=46N=53L=4.86452091105E-10 mf=616283624804.67 MHzT=1.6226295162669E-18 s
2.716.283PdZ=46N=54L=1.3223138796666E-9 mf=226718075496.25 MHzT=4.4107643283896E-18 s
2.716.283PdZ=46N=55L=3.594421790617E-9 mf=83404918917.026 MHzT=1.1989700523477E-17 s
2.716.283PdZ=46N=56L=9.7706514372513E-9 mf=30682954962.145 MHzT=3.2591385061633E-17 s
2.716.283PdZ=46N=57L=2.6559384254088E-8 mf=11287628324.962 MHzT=8.8592569777348E-17 s
2.716.283AgZ=47N=17L=1.1528657905103E-25 mf=2.600410737032E+27 MHzT=3.8455463429648E-34 s
2.716.283AgZ=47N=18L=3.1338141289963E-25 mf=9.5663764875556E+26 MHzT=1.0453278744578E-33 s
2.716.283AgZ=47N=19L=8.5185900006189E-25 mf=3.5192732362776E+26 MHzT=2.8414957659205E-33 s
2.716.283AgZ=47N=20L=2.3155928402775E-24 mf=1.2946682714914E+26 MHzT=7.7239863061449E-33 s
2.716.283AgZ=47N=21L=6.2944339398363E-24 mf=4.7628184021866E+25 MHzT=2.099597161926E-32 s
2.716.283AgZ=47N=22L=1.7110045399093E-23 mf=1.7521429721975E+25 MHzT=5.7072968123477E-32 s
2.716.283AgZ=47N=23L=4.6509925492463E-23 mf=6.4457737746447E+24 MHzT=1.5514041214627E-31 s
2.716.283AgZ=47N=24L=1.2642708530915E-22 mf=2.3712676541338E+24 MHzT=4.2171536319685E-31 s
2.716.283AgZ=47N=25L=3.436644486209E-22 mf=8.7234061947067E+23 MHzT=1.14634120856E-30 s
2.716.283AgZ=47N=26L=9.3417682577358E-22 mf=3.2091617960202E+23 MHzT=3.1160784764425E-30 s
2.716.283AgZ=47N=27L=2.5393558900679E-21 mf=1.1805846481487E+23 MHzT=8.4703794985659E-30 s
2.716.283AgZ=47N=28L=6.9026849719619E-21 mf=4.3431282061651E+22 MHzT=2.3024878671104E-29 s
2.716.283AgZ=47N=29L=1.8763443126861E-20 mf=1.59774757742E+22 MHzT=6.2588109294135E-29 s
2.716.283AgZ=47N=30L=5.1004326491072E-20 mf=5.8777848591428E+21 MHzT=1.7013212017186E-28 s
2.716.283AgZ=47N=31L=1.3864413387347E-19 mf=2.1623162093074E+21 MHzT=4.6246705070037E-28 s
2.716.283AgZ=47N=32L=3.7687382973071E-19 mf=7.9547167871596E+20 MHzT=1.2571157801799E-27 s
2.716.283AgZ=47N=33L=1.0244492829788E-18 mf=2.9263767663374E+20 MHzT=3.417194981532E-27 s
2.716.283AgZ=47N=34L=2.784741870099E-18 mf=1.0765538494573E+20 MHzT=9.2888990225999E-27 s
2.716.283AgZ=47N=35L=7.5697132224393E-18 mf=3.9604202852931E+19 MHzT=2.5249845419524E-26 s
2.716.283AgZ=47N=36L=2.0576613899203E-17 mf=1.4569572013577E+19 MHzT=6.8636195975293E-26 s
2.716.283AgZ=47N=37L=5.5933035653421E-17 mf=5.3598460104617E+18 MHzT=1.8657252429419E-25 s
2.716.283AgZ=47N=38L=1.5204175442725E-16 mf=1.9717771550936E+18 MHzT=5.0715670247864E-25 s
2.716.283AgZ=47N=39L=4.1329233822661E-16 mf=7.2537627793046E+17 MHzT=1.3785948485289E-24 s
2.716.283AgZ=47N=40L=1.1234450528428E-15 mf=2.6685101976408E+17 MHzT=3.7474093255633E-24 s
2.716.283AgZ=47N=41L=3.0538402724147E-15 mf=9.8169004026839E+16 MHzT=1.0186514673477E-23 s
2.716.283AgZ=47N=42L=8.3011985195212E-15 mf=3.6114358341751E+16 MHzT=2.7689817732243E-23 s
2.716.283AgZ=47N=43L=2.2564997090046E-14 mf=1.3285729965028E+16 MHzT=7.52687283749E-23 s
2.716.283AgZ=47N=44L=6.1338021549102E-14 mf=4.8875469150894E+15 MHzT=2.0460161659271E-22 s
2.716.283AgZ=47N=45L=1.6673402937055E-13 mf=1.7980280278223E+15 MHzT=5.5616485645731E-22 s
2.716.283AgZ=47N=46L=4.5323008222374E-13 mf=6.6145754608585E+14 MHzT=1.5118128229354E-21 s
2.716.283AgZ=47N=47L=1.2320070966198E-12 mf=2.433366324127E+14 MHzT=4.1095333246168E-21 s
2.716.283AgZ=47N=48L=3.3489425032741E-12 mf=89518544348523 MHzT=1.1170869759753E-20 s
2.716.283AgZ=47N=49L=9.1033695512042E-12 mf=32932032069416 MHzT=3.0365572276018E-20 s
2.716.283AgZ=47N=50L=2.4745524028786E-11 mf=12115017554337 MHzT=8.2542183328661E-20 s
2.716.283AgZ=47N=51L=6.7265308303145E-11 mf=4456865887671.6 MHzT=2.2437291702363E-19 s
2.716.283AgZ=47N=52L=1.8284606524613E-10 mf=1639589332132.7 MHzT=6.0990882314369E-19 s
2.716.283AgZ=47N=53L=4.970271365638E-10 mf=603171207255.63 MHzT=1.6579040709683E-18 s
2.716.283AgZ=47N=54L=1.3510598335724E-9 mf=221894286655.91 MHzT=4.5066505094415E-18 s
2.716.283AgZ=47N=55L=3.6725613947608E-9 mf=81630346174.111 MHzT=1.2250346187031E-17 s
2.716.283AgZ=47N=56L=9.9830569032785E-9 mf=30030126133.163 MHzT=3.3299893432538E-17 s
2.716.283AgZ=47N=57L=2.7136762172655E-8 mf=11047466020.176 MHzT=9.051849520729E-17 s
2.716.283CdZ=48N=17L=1.1773948498829E-25 mf=2.5462355133439E+27 MHzT=3.9273664779215E-34 s
2.716.283CdZ=48N=18L=3.2004910253579E-25 mf=9.3670769773982E+26 MHzT=1.0675688930633E-33 s
2.716.283CdZ=48N=19L=8.6998365963767E-25 mf=3.4459550438551E+26 MHzT=2.9019531226422E-33 s
2.716.283CdZ=48N=20L=2.3648607730494E-24 mf=1.2676960158353E+26 MHzT=7.8883264403182E-33 s
2.716.283CdZ=48N=21L=6.4283580662158E-24 mf=4.6635930188077E+25 MHzT=2.144269441967E-32 s
2.716.283CdZ=48N=22L=1.7474088918222E-23 mf=1.71563999361E+25 MHzT=5.8287286594189E-32 s
2.716.283CdZ=48N=23L=4.7499498375282E-23 mf=6.3114868210063E+24 MHzT=1.5844127197917E-31 s
2.716.283CdZ=48N=24L=1.2911702329445E-22 mf=2.3218662446727E+24 MHzT=4.3068803049891E-31 s
2.716.283CdZ=48N=25L=3.5097645816602E-22 mf=8.5416685656504E+23 MHzT=1.17073144704E-30 s
2.716.283CdZ=48N=26L=9.5405292844961E-22 mf=3.1423042586031E+23 MHzT=3.1823780184944E-30 s
2.716.283CdZ=48N=27L=2.5933847387927E-21 mf=1.1559891346456E+23 MHzT=8.6506003389609E-30 s
2.716.283CdZ=48N=28L=7.0495506096633E-21 mf=4.2526463685367E+22 MHzT=2.3514769706659E-29 s
2.716.283CdZ=48N=29L=1.916266532105E-20 mf=1.564461169557E+22 MHzT=6.391977119401E-29 s
2.716.283CdZ=48N=30L=5.2089524927053E-20 mf=5.7553310079106E+21 MHzT=1.7375195251594E-28 s
2.716.283CdZ=48N=31L=1.4159400906227E-19 mf=2.1172679549468E+21 MHzT=4.7230677518335E-28 s
2.716.283CdZ=48N=32L=3.8489242185264E-19 mf=7.7889935207605E+20 MHzT=1.283862924439E-27 s
2.716.283CdZ=48N=33L=1.0462460762336E-18 mf=2.8654105837053E+20 MHzT=3.4899012577348E-27 s
2.716.283CdZ=48N=34L=2.8439916971224E-18 mf=1.0541256442603E+20 MHzT=9.486535172017E-27 s
2.716.283CdZ=48N=35L=7.7307709505763E-18 mf=3.8779115293495E+19 MHzT=2.5787076173131E-26 s
2.716.283CdZ=48N=36L=2.1014414194931E-17 mf=1.4266039263294E+19 MHzT=7.0096540570512E-26 s
2.716.283CdZ=48N=37L=5.7123100241792E-17 mf=5.2481825519104E+18 MHzT=1.9054215247067E-25 s
2.716.283CdZ=48N=38L=1.5527668537251E-16 mf=1.9306984643625E+18 MHzT=5.1794727061648E-25 s
2.716.283CdZ=48N=39L=4.2208579223144E-16 mf=7.1026427214025E+17 MHzT=1.4079266538167E-24 s
2.716.283CdZ=48N=40L=1.1473481390735E-15 mf=2.6129162351899E+17 MHzT=3.8271414388732E-24 s
2.716.283CdZ=48N=41L=3.1188155973597E-15 mf=9.6123816442947E+16 MHzT=1.0403249028232E-23 s
2.716.283CdZ=48N=42L=8.4778197646174E-15 mf=3.5361975876298E+16 MHzT=2.8278962790376E-23 s
2.716.283CdZ=48N=43L=2.3045103411111E-14 mf=1.300894392409E+16 MHzT=7.6870190680749E-23 s
2.716.283CdZ=48N=44L=6.2643085837381E-14 mf=4.785723021025E+15 MHzT=2.0895484247766E-22 s
2.716.283CdZ=48N=45L=1.7028156191035E-13 mf=1.760569110576E+15 MHzT=5.6799815127555E-22 s
2.716.283CdZ=48N=46L=4.6287327546254E-13 mf=6.4767718054239E+14 MHzT=1.5439790532107E-21 s
2.716.283CdZ=48N=47L=1.2582200135691E-12 mf=2.3826711923743E+14 MHzT=4.196970203864E-21 s
2.716.283CdZ=48N=48L=3.4201965990885E-12 mf=87653574674596 MHzT=1.1408547839747E-20 s
2.716.283CdZ=48N=49L=9.2970582650596E-12 mf=32245948067970 MHzT=3.1011648281891E-20 s
2.716.283CdZ=48N=50L=2.5272024540037E-11 mf=11862621355288 MHzT=8.4298399995228E-20 s
2.716.283CdZ=48N=51L=6.8696485075552E-11 mf=4364014515011.8 MHzT=2.291468088752E-19 s
2.716.283CdZ=48N=52L=1.8673640705988E-10 mf=1605431221046.6 MHzT=6.2288560661483E-19 s
2.716.283CdZ=48N=53L=5.0760218202261E-10 mf=590605140437.81 MHzT=1.6931786256698E-18 s
2.716.283CdZ=48N=54L=1.3798057874782E-9 mf=217271489017.24 MHzT=4.6025366904935E-18 s
2.716.283CdZ=48N=55L=3.7507009989047E-9 mf=79929713962.15 MHzT=1.2510991850584E-17 s
2.716.283CdZ=48N=56L=1.0195462369306E-8 mf=29404498505.389 MHzT=3.4008401803443E-17 s
2.716.283CdZ=48N=57L=2.7714140091222E-8 mf=10817310478.089 MHzT=9.2444420637232E-17 s
2.716.283InZ=49N=17L=1.2019239092555E-25 mf=2.4942715232756E+27 MHzT=4.0091866128782E-34 s
2.716.283InZ=49N=18L=3.2671679217196E-25 mf=9.1759121411248E+26 MHzT=1.0898099116688E-33 s
2.716.283InZ=49N=19L=8.8810831921346E-25 mf=3.3756294307152E+26 MHzT=2.9624104793639E-33 s
2.716.283InZ=49N=20L=2.4141287058213E-24 mf=1.2418246685734E+26 MHzT=8.0526665744915E-33 s
2.716.283InZ=49N=21L=6.5622821925953E-24 mf=4.5684176510769E+25 MHzT=2.188941722008E-32 s
2.716.283InZ=49N=22L=1.7838132437352E-23 mf=1.6806269325159E+25 MHzT=5.9501605064902E-32 s
2.716.283InZ=49N=23L=4.84890712581E-23 mf=6.1826809675164E+24 MHzT=1.6174213181207E-31 s
2.716.283InZ=49N=24L=1.3180696127975E-22 mf=2.2744812192712E+24 MHzT=4.3966069780097E-31 s
2.716.283InZ=49N=25L=3.5828846771115E-22 mf=8.3673487990044E+23 MHzT=1.19512168552E-30 s
2.716.283InZ=49N=26L=9.7392903112565E-22 mf=3.0781756002643E+23 MHzT=3.2486775605464E-30 s
2.716.283InZ=49N=27L=2.6474135875176E-21 mf=1.1323975196528E+23 MHzT=8.8308211793559E-30 s
2.716.283InZ=49N=28L=7.1964162473646E-21 mf=4.165857667138E+22 MHzT=2.4004660742214E-29 s
2.716.283InZ=49N=29L=1.9561887515239E-20 mf=1.5325333905865E+22 MHzT=6.5251433093886E-29 s
2.716.283InZ=49N=30L=5.3174723363033E-20 mf=5.6378752730553E+21 MHzT=1.7737178486002E-28 s
2.716.283InZ=49N=31L=1.4454388425107E-19 mf=2.0740584048459E+21 MHzT=4.8214649966634E-28 s
2.716.283InZ=49N=32L=3.9291101397457E-19 mf=7.6300344693164E+20 MHzT=1.3106100686982E-27 s
2.716.283InZ=49N=33L=1.0680428694885E-18 mf=2.806932816691E+20 MHzT=3.5626075339376E-27 s
2.716.283InZ=49N=34L=2.9032415241458E-18 mf=1.0326128760101E+20 MHzT=9.684171321434E-27 s
2.716.283InZ=49N=35L=7.8918286787133E-18 mf=3.7987704777301E+19 MHzT=2.6324306926738E-26 s
2.716.283InZ=49N=36L=2.1452214490658E-17 mf=1.3974895604859E+19 MHzT=7.1556885165731E-26 s
2.716.283InZ=49N=37L=5.8313164830162E-17 mf=5.1410767855449E+18 MHzT=1.9451178064714E-25 s
2.716.283InZ=49N=38L=1.5851161631777E-16 mf=1.8912964548857E+18 MHzT=5.2873783875433E-25 s
2.716.283InZ=49N=39L=4.3087924623626E-16 mf=6.9576908291289E+17 MHzT=1.4372584591046E-24 s
2.716.283InZ=49N=40L=1.1712512253042E-15 mf=2.5595914140636E+17 MHzT=3.9068735521831E-24 s
2.716.283InZ=49N=41L=3.1837909223047E-15 mf=9.4162105903295E+16 MHzT=1.0619983382986E-23 s
2.716.283InZ=49N=42L=8.6544410097136E-15 mf=3.464030289923E+16 MHzT=2.8868107848509E-23 s
2.716.283InZ=49N=43L=2.3525209732175E-14 mf=1.2743455272578E+16 MHzT=7.8471652986598E-23 s
2.716.283InZ=49N=44L=6.394815012566E-14 mf=4.6880552042694E+15 MHzT=2.1330806836261E-22 s
2.716.283InZ=49N=45L=1.7382909445015E-13 mf=1.7246391287275E+15 MHzT=5.7983144609379E-22 s
2.716.283InZ=49N=46L=4.7251646870134E-13 mf=6.3445927889867E+14 MHzT=1.5761452834859E-21 s
2.716.283InZ=49N=47L=1.2844329305185E-12 mf=2.3340452496728E+14 MHzT=4.2844070831111E-21 s
2.716.283InZ=49N=48L=3.4914506949028E-12 mf=85864726211849 MHzT=1.1646225919742E-20 s
2.716.283InZ=49N=49L=9.490746978915E-12 mf=31587867495154 MHzT=3.1657724287764E-20 s
2.716.283InZ=49N=50L=2.5798525051287E-11 mf=11620527041915 MHzT=8.6054616661795E-20 s
2.716.283InZ=49N=51L=7.012766184796E-11 mf=4274952994297.2 MHzT=2.3392070072677E-19 s
2.716.283InZ=49N=52L=1.9062674887363E-10 mf=1572667318576.3 MHzT=6.3586239008598E-19 s
2.716.283InZ=49N=53L=5.1817722748141E-10 mf=578551974306.42 MHzT=1.7284531803712E-18 s
2.716.283InZ=49N=54L=1.408551741384E-9 mf=212837376996.48 MHzT=4.6984228715454E-18 s
2.716.283InZ=49N=55L=3.8288406030485E-9 mf=78298495309.861 MHzT=1.2771637514138E-17 s
2.716.283InZ=49N=56L=1.0407867835333E-8 mf=28804406699.157 MHzT=3.4716910174348E-17 s
2.716.283InZ=49N=57L=2.8291518009789E-8 mf=10596549039.761 MHzT=9.4370346067175E-17 s
2.716.283SnZ=50N=17L=1.226452968628E-25 mf=2.4443860928101E+27 MHzT=4.0910067478349E-34 s
2.716.283SnZ=50N=18L=3.3338448180812E-25 mf=8.9923938983023E+26 MHzT=1.1120509302743E-33 s
2.716.283SnZ=50N=19L=9.0623297878924E-25 mf=3.3081168421009E+26 MHzT=3.0228678360856E-33 s
2.716.283SnZ=50N=20L=2.4633966385931E-24 mf=1.2169881752019E+26 MHzT=8.2170067086648E-33 s
2.716.283SnZ=50N=21L=6.6962063189748E-24 mf=4.4770492980554E+25 MHzT=2.233614002049E-32 s
2.716.283SnZ=50N=22L=1.8202175956482E-23 mf=1.6470143938656E+25 MHzT=6.0715923535614E-32 s
2.716.283SnZ=50N=23L=4.9478644140918E-23 mf=6.059027348166E+24 MHzT=1.6504299164497E-31 s
2.716.283SnZ=50N=24L=1.3449689926505E-22 mf=2.2289915948858E+24 MHzT=4.4863336510303E-31 s
2.716.283SnZ=50N=25L=3.6560047725627E-22 mf=8.2000018230243E+23 MHzT=1.219511924E-30 s
2.716.283SnZ=50N=26L=9.9380513380168E-22 mf=3.016612088259E+23 MHzT=3.3149771025984E-30 s
2.716.283SnZ=50N=27L=2.7014424362424E-21 mf=1.1097495692597E+23 MHzT=9.0110420197509E-30 s
2.716.283SnZ=50N=28L=7.3432818850659E-21 mf=4.0825405137952E+22 MHzT=2.449455177777E-29 s
2.716.283SnZ=50N=29L=1.9961109709427E-20 mf=1.5018827227748E+22 MHzT=6.6583094993761E-29 s
2.716.283SnZ=50N=30L=5.4259921799013E-20 mf=5.5251177675942E+21 MHzT=1.809916172041E-28 s
2.716.283SnZ=50N=31L=1.4749375943987E-19 mf=2.032577236749E+21 MHzT=4.9198622414933E-28 s
2.716.283SnZ=50N=32L=4.009296060965E-19 mf=7.4774337799301E+20 MHzT=1.3373572129573E-27 s
2.716.283SnZ=50N=33L=1.0898396627434E-18 mf=2.7507941603571E+20 MHzT=3.6353138101405E-27 s
2.716.283SnZ=50N=34L=2.9624913511692E-18 mf=1.0119606184898E+20 MHzT=9.881807470851E-27 s
2.716.283SnZ=50N=35L=8.0528864068503E-18 mf=3.7227950681755E+19 MHzT=2.6861537680345E-26 s
2.716.283SnZ=50N=36L=2.1890014786386E-17 mf=1.3695397692762E+19 MHzT=7.301722976095E-26 s
2.716.283SnZ=50N=37L=5.9503229418533E-17 mf=5.038255249834E+18 MHzT=1.9848140882361E-25 s
2.716.283SnZ=50N=38L=1.6174654726303E-16 mf=1.853470525788E+18 MHzT=5.3952840689217E-25 s
2.716.283SnZ=50N=39L=4.3967270024108E-16 mf=6.8185370125464E+17 MHzT=1.4665902643924E-24 s
2.716.283SnZ=50N=40L=1.1951543115348E-15 mf=2.5083995857823E+17 MHzT=3.9866056654929E-24 s
2.716.283SnZ=50N=41L=3.2487662472497E-15 mf=9.2278863785229E+16 MHzT=1.0836717737741E-23 s
2.716.283SnZ=50N=42L=8.8310622548098E-15 mf=3.3947496841246E+16 MHzT=2.9457252906642E-23 s
2.716.283SnZ=50N=43L=2.400531605324E-14 mf=1.2488586167127E+16 MHzT=8.0073115292447E-23 s
2.716.283SnZ=50N=44L=6.5253214413939E-14 mf=4.594294100184E+15 MHzT=2.1766129424757E-22 s
2.716.283SnZ=50N=45L=1.7737662698995E-13 mf=1.6901463461529E+15 MHzT=5.9166474091203E-22 s
2.716.283SnZ=50N=46L=4.8215966194014E-13 mf=6.217700933207E+14 MHzT=1.6083115137611E-21 s
2.716.283SnZ=50N=47L=1.3106458474678E-12 mf=2.2873643446793E+14 MHzT=4.3718439623583E-21 s
2.716.283SnZ=50N=48L=3.5627047907172E-12 mf=84147431687612 MHzT=1.1883903999737E-20 s
2.716.283SnZ=50N=49L=9.6844356927704E-12 mf=30956110145251 MHzT=3.2303800293637E-20 s
2.716.283SnZ=50N=50L=2.6325025562538E-11 mf=11388116501076 MHzT=8.7810833328362E-20 s
2.716.283SnZ=50N=51L=7.1558838620367E-11 mf=4189453934411.3 MHzT=2.3869459257833E-19 s
2.716.283SnZ=50N=52L=1.9451709068738E-10 mf=1541213972204.7 MHzT=6.4883917355712E-19 s
2.716.283SnZ=50N=53L=5.2875227294022E-10 mf=566980934820.29 MHzT=1.7637277350727E-18 s
2.716.283SnZ=50N=54L=1.4372976952898E-9 mf=208580629456.55 MHzT=4.7943090525974E-18 s
2.716.283SnZ=50N=55L=3.9069802071924E-9 mf=76732525403.664 MHzT=1.3032283177692E-17 s
2.716.283SnZ=50N=56L=1.062027330136E-8 mf=28228318565.173 MHzT=3.5425418545253E-17 s
2.716.283SnZ=50N=57L=2.8868895928356E-8 mf=10384618058.965 MHzT=9.6296271497117E-17 s
2.716.283SbZ=51N=17L=1.2509820280006E-25 mf=2.3964569537354E+27 MHzT=4.1728268827916E-34 s
2.716.283SbZ=51N=18L=3.4005217144428E-25 mf=8.816072449316E+26 MHzT=1.1342919488798E-33 s
2.716.283SbZ=51N=19L=9.2435763836503E-25 mf=3.2432518059813E+26 MHzT=3.0833251928073E-33 s
2.716.283SbZ=51N=20L=2.512664571365E-24 mf=1.1931256619627E+26 MHzT=8.3813468428381E-33 s
2.716.283SbZ=51N=21L=6.8301304453543E-24 mf=4.3892640177014E+25 MHzT=2.2782862820899E-32 s
2.716.283SbZ=51N=22L=1.8566219475611E-23 mf=1.6147199939859E+25 MHzT=6.1930242006326E-32 s
2.716.283SbZ=51N=23L=5.0468217023737E-23 mf=5.9402228903589E+24 MHzT=1.6834385147787E-31 s
2.716.283SbZ=51N=24L=1.3718683725035E-22 mf=2.185285877339E+24 MHzT=4.5760603240509E-31 s
2.716.283SbZ=51N=25L=3.729124868014E-22 mf=8.0392174735533E+23 MHzT=1.24390216248E-30 s
2.716.283SbZ=51N=26L=1.0136812364777E-21 mf=2.9574628316265E+23 MHzT=3.3812766446503E-30 s
2.716.283SbZ=51N=27L=2.7554712849673E-21 mf=1.0879897737841E+23 MHzT=9.1912628601459E-30 s
2.716.283SbZ=51N=28L=7.4901475227672E-21 mf=4.0024906997992E+22 MHzT=2.4984442813325E-29 s
2.716.283SbZ=51N=29L=2.0360331903616E-20 mf=1.472434041936E+22 MHzT=6.7914756893636E-29 s
2.716.283SbZ=51N=30L=5.5345120234993E-20 mf=5.4167821250924E+21 MHzT=1.8461144954818E-28 s
2.716.283SbZ=51N=31L=1.5044363462866E-19 mf=1.9927227811264E+21 MHzT=5.0182594863231E-28 s
2.716.283SbZ=51N=32L=4.0894819821843E-19 mf=7.330817431304E+20 MHzT=1.3641043572164E-27 s
2.716.283SbZ=51N=33L=1.1116364559982E-18 mf=2.696857019958E+20 MHzT=3.7080200863433E-27 s
2.716.283SbZ=51N=34L=3.0217411781926E-18 mf=9.9211825342142E+19 MHzT=1.0079443620268E-26 s
2.716.283SbZ=51N=35L=8.2139441349873E-18 mf=3.6497990864466E+19 MHzT=2.7398768433952E-26 s
2.716.283SbZ=51N=36L=2.2327815082114E-17 mf=1.34268604831E+19 MHzT=7.4477574356169E-26 s
2.716.283SbZ=51N=37L=6.0693294006903E-17 mf=4.9394659312098E+18 MHzT=2.0245103700008E-25 s
2.716.283SbZ=51N=38L=1.6498147820829E-16 mf=1.8171279664588E+18 MHzT=5.5031897503001E-25 s
2.716.283SbZ=51N=39L=4.484661542459E-16 mf=6.6848402083788E+17 MHzT=1.4959220696803E-24 s
2.716.283SbZ=51N=40L=1.2190573977655E-15 mf=2.4592152801788E+17 MHzT=4.0663377788028E-24 s
2.716.283SbZ=51N=41L=3.3137415721946E-15 mf=9.0469474299244E+16 MHzT=1.1053452092496E-23 s
2.716.283SbZ=51N=42L=9.007683499906E-15 mf=3.328185964828E+16 MHzT=3.0046397964775E-23 s
2.716.283SbZ=51N=43L=2.4485422374305E-14 mf=1.2243711928556E+16 MHzT=8.1674577598296E-23 s
2.716.283SbZ=51N=44L=6.6558278702218E-14 mf=4.5042099021412E+15 MHzT=2.2201452013252E-22 s
2.716.283SbZ=51N=45L=1.8092415952975E-13 mf=1.6570062217186E+15 MHzT=6.0349803573027E-22 s
2.716.283SbZ=51N=46L=4.9180285517895E-13 mf=6.0957852286343E+14 MHzT=1.6404777440363E-21 s
2.716.283SbZ=51N=47L=1.3368587644172E-12 mf=2.2425140634111E+14 MHzT=4.4592808416054E-21 s
2.716.283SbZ=51N=48L=3.6339588865315E-12 mf=82497482046678 MHzT=1.2121582079732E-20 s
2.716.283SbZ=51N=49L=9.8781244066259E-12 mf=30349127593383 MHzT=3.2949876299509E-20 s
2.716.283SbZ=51N=50L=2.6851526073789E-11 mf=11164820099095 MHzT=8.956704999493E-20 s
2.716.283SbZ=51N=51L=7.2990015392774E-11 mf=4107307778834.6 MHzT=2.434684844299E-19 s
2.716.283SbZ=51N=52L=1.9840743250112E-10 mf=1510994090396.8 MHzT=6.6181595702826E-19 s
2.716.283SbZ=51N=53L=5.3932731839902E-10 mf=555863661588.52 MHzT=1.7990022897742E-18 s
2.716.283SbZ=51N=54L=1.4660436491956E-9 mf=204490813192.7 MHzT=4.8901952336493E-18 s
2.716.283SbZ=51N=55L=3.9851198113362E-9 mf=75227966082.023 MHzT=1.3292928841246E-17 s
2.716.283SbZ=51N=56L=1.0832678767387E-8 mf=27674822122.719 MHzT=3.6133926916158E-17 s
2.716.283SbZ=51N=57L=2.9446273846923E-8 mf=10180998097.025 MHzT=9.8222196927059E-17 s
2.716.283TeZ=52N=17L=1.2755110873731E-25 mf=2.3503712430866E+27 MHzT=4.2546470177483E-34 s
2.716.283TeZ=52N=18L=3.4671986108044E-25 mf=8.6465325945214E+26 MHzT=1.1565329674853E-33 s
2.716.283TeZ=52N=19L=9.4248229794081E-25 mf=3.1808815789432E+26 MHzT=3.143782549529E-33 s
2.716.283TeZ=52N=20L=2.5619325041368E-24 mf=1.1701809376942E+26 MHzT=8.5456869770114E-33 s
2.716.283TeZ=52N=21L=6.9640545717337E-24 mf=4.304855094284E+25 MHzT=2.3229585621309E-32 s
2.716.283TeZ=52N=22L=1.8930262994741E-23 mf=1.5836676864092E+25 MHzT=6.3144560477038E-32 s
2.716.283TeZ=52N=23L=5.1457789906555E-23 mf=5.825987834775E+24 MHzT=1.7164471131077E-31 s
2.716.283TeZ=52N=24L=1.3987677523565E-22 mf=2.1432611489287E+24 MHzT=4.6657869970716E-31 s
2.716.283TeZ=52N=25L=3.8022449634652E-22 mf=7.8846171375234E+23 MHzT=1.26829240096E-30 s
2.716.283TeZ=52N=26L=1.0335573391537E-21 mf=2.9005885464029E+23 MHzT=3.4475761867023E-30 s
2.716.283TeZ=52N=27L=2.8095001336921E-21 mf=1.067066893519E+23 MHzT=9.371483700541E-30 s
2.716.283TeZ=52N=28L=7.6370131604685E-21 mf=3.9255197248031E+22 MHzT=2.5474333848881E-29 s
2.716.283TeZ=52N=29L=2.0759554097804E-20 mf=1.444118002668E+22 MHzT=6.9246418793511E-29 s
2.716.283TeZ=52N=30L=5.6430318670974E-20 mf=5.3126132380714E+21 MHzT=1.8823128189227E-28 s
2.716.283TeZ=52N=31L=1.5339350981746E-19 mf=1.9544011891817E+21 MHzT=5.116656731153E-28 s
2.716.283TeZ=52N=32L=4.1696679034036E-19 mf=7.1898401730097E+20 MHzT=1.3908515014756E-27 s
2.716.283TeZ=52N=33L=1.1334332492531E-18 mf=2.6449943849588E+20 MHzT=3.7807263625461E-27 s
2.716.283TeZ=52N=34L=3.080991005216E-18 mf=9.7303905624024E+19 MHzT=1.0277079769685E-26 s
2.716.283TeZ=52N=35L=8.3750018631243E-18 mf=3.5796106424765E+19 MHzT=2.7935999187559E-26 s
2.716.283TeZ=52N=36L=2.2765615377841E-17 mf=1.3168651627656E+19 MHzT=7.5937918951388E-26 s
2.716.283TeZ=52N=37L=6.1883358595274E-17 mf=4.8444762017635E+18 MHzT=2.0642066517655E-25 s
2.716.283TeZ=52N=38L=1.6821640915355E-16 mf=1.7821831978731E+18 MHzT=5.6110954316786E-25 s
2.716.283TeZ=52N=39L=4.5725960825072E-16 mf=6.5562855889869E+17 MHzT=1.5252538749681E-24 s
2.716.283TeZ=52N=40L=1.2429604839962E-15 mf=2.4119226786369E+17 MHzT=4.1460698921126E-24 s
2.716.283TeZ=52N=41L=3.3787168971396E-15 mf=8.8729676716566E+16 MHzT=1.1270186447251E-23 s
2.716.283TeZ=52N=42L=9.1843047450022E-15 mf=3.2641823885813E+16 MHzT=3.0635543022908E-23 s
2.716.283TeZ=52N=43L=2.496552869537E-14 mf=1.200825592993E+16 MHzT=8.3276039904145E-23 s
2.716.283TeZ=52N=44L=6.7863342990496E-14 mf=4.4175904809461E+15 MHzT=2.2636774601747E-22 s
2.716.283TeZ=52N=45L=1.8447169206955E-13 mf=1.6251407174548E+15 MHzT=6.1533133054851E-22 s
2.716.283TeZ=52N=46L=5.0144604841775E-13 mf=5.9785585896221E+14 MHzT=1.6726439743116E-21 s
2.716.283TeZ=52N=47L=1.3630716813666E-12 mf=2.1993887929609E+14 MHzT=4.5467177208526E-21 s
2.716.283TeZ=52N=48L=3.7052129823458E-12 mf=80910992007319 MHzT=1.2359260159726E-20 s
2.716.283TeZ=52N=49L=1.0071813120481E-11 mf=29765490524280 MHzT=3.3595952305382E-20 s
2.716.283TeZ=52N=50L=2.737802658504E-11 mf=10950112020266 MHzT=9.1323266661497E-20 s
2.716.283TeZ=52N=51L=7.4421192165182E-11 mf=4028321090780.1 MHzT=2.4824237628147E-19 s
2.716.283TeZ=52N=52L=2.0229777431487E-10 mf=1481936511735.3 MHzT=6.747927404994E-19 s
2.716.283TeZ=52N=53L=5.4990236385783E-10 mf=545173975788.74 MHzT=1.8342768444756E-18 s
2.716.283TeZ=52N=54L=1.4947896031014E-9 mf=200558297554.38 MHzT=4.9860814147012E-18 s
2.716.283TeZ=52N=55L=4.0632594154801E-9 mf=73781274426.6 MHzT=1.35535745048E-17 s
2.716.283TeZ=52N=56L=1.1045084233415E-8 mf=27142614004.974 MHzT=3.6842435287063E-17 s
2.716.283TeZ=52N=57L=3.002365176549E-8 mf=9985209672.0822 MHzT=1.00148122357E-16 s
2.716.283JZ=53N=17L=1.3000401467457E-25 mf=2.3060246158586E+27 MHzT=4.336467152705E-34 s
2.716.283JZ=53N=18L=3.5338755071661E-25 mf=8.4833904700965E+26 MHzT=1.1787739860908E-33 s
2.716.283JZ=53N=19L=9.606069575166E-25 mf=3.1208649453782E+26 MHzT=3.2042399062507E-33 s
2.716.283JZ=53N=20L=2.6112004369087E-24 mf=1.1481020520773E+26 MHzT=8.7100271111847E-33 s
2.716.283JZ=53N=21L=7.0979786981132E-24 mf=4.2236314132598E+25 MHzT=2.3676308421719E-32 s
2.716.283JZ=53N=22L=1.9294306513871E-23 mf=1.5537871640242E+25 MHzT=6.4358878947751E-32 s
2.716.283JZ=53N=23L=5.2447362789373E-23 mf=5.7160635360057E+24 MHzT=1.7494557114367E-31 s
2.716.283JZ=53N=24L=1.4256671322095E-22 mf=2.1028222593262E+24 MHzT=4.7555136700922E-31 s
2.716.283JZ=53N=25L=3.8753650589165E-22 mf=7.7358507764381E+23 MHzT=1.29268263944E-30 s
2.716.283JZ=53N=26L=1.0534334418298E-21 mf=2.8458604606217E+23 MHzT=3.5138757287543E-30 s
2.716.283JZ=53N=27L=2.863528982417E-21 mf=1.0469335559054E+23 MHzT=9.551704540936E-30 s
2.716.283JZ=53N=28L=7.7838787981698E-21 mf=3.8514533149011E+22 MHzT=2.5964224884436E-29 s
2.716.283JZ=53N=29L=2.1158776291993E-20 mf=1.4168704931837E+22 MHzT=7.0578080693387E-29 s
2.716.283JZ=53N=30L=5.7515517106954E-20 mf=5.2123752524474E+21 MHzT=1.9185111423635E-28 s
2.716.283JZ=53N=31L=1.5634338500626E-19 mf=1.9175256950462E+21 MHzT=5.2150539759829E-28 s
2.716.283JZ=53N=32L=4.2498538246229E-19 mf=7.0541828112548E+20 MHzT=1.4175986457347E-27 s
2.716.283JZ=53N=33L=1.155230042508E-18 mf=2.5950888305256E+20 MHzT=3.8534326387489E-27 s
2.716.283JZ=53N=34L=3.1402408322393E-18 mf=9.5467982876401E+19 MHzT=1.0474715919102E-26 s
2.716.283JZ=53N=35L=8.5360595912613E-18 mf=3.5120708190335E+19 MHzT=2.8473229941166E-26 s
2.716.283JZ=53N=36L=2.3203415673569E-17 mf=1.2920186502606E+19 MHzT=7.7398263546607E-26 s
2.716.283JZ=53N=37L=6.3073423183645E-17 mf=4.7530709904094E+18 MHzT=2.1039029335303E-25 s
2.716.283JZ=53N=38L=1.7145134009881E-16 mf=1.7485570998E+18 MHzT=5.719001113057E-25 s
2.716.283JZ=53N=39L=4.6605306225554E-16 mf=6.4325820873079E+17 MHzT=1.554585680256E-24 s
2.716.283JZ=53N=40L=1.2668635702269E-15 mf=2.3664147035683E+17 MHzT=4.2258020054225E-24 s
2.716.283JZ=53N=41L=3.4436922220846E-15 mf=8.7055531872857E+16 MHzT=1.1486920802006E-23 s
2.716.283JZ=53N=42L=9.3609259900984E-15 mf=3.2025940416269E+16 MHzT=3.122468808104E-23 s
2.716.283JZ=53N=43L=2.5445635016435E-14 mf=1.1781685063327E+16 MHzT=8.4877502209994E-23 s
2.716.283JZ=53N=44L=6.9168407278775E-14 mf=4.3342397171547E+15 MHzT=2.3072097190242E-22 s
2.716.283JZ=53N=45L=1.8801922460935E-13 mf=1.5944776850499E+15 MHzT=6.2716462536676E-22 s
2.716.283JZ=53N=46L=5.1108924165655E-13 mf=5.8657555973651E+14 MHzT=1.7048102045868E-21 s
2.716.283JZ=53N=47L=1.3892845983159E-12 mf=2.1578908912069E+14 MHzT=4.6341546000998E-21 s
2.716.283JZ=53N=48L=3.7764670781602E-12 mf=79384369516615 MHzT=1.2596938239721E-20 s
2.716.283JZ=53N=49L=1.0265501834337E-11 mf=29203877495520 MHzT=3.4242028311255E-20 s
2.716.283JZ=53N=50L=2.790452709629E-11 mf=10743506133091 MHzT=9.3079483328064E-20 s
2.716.283JZ=53N=51L=7.5852368937589E-11 mf=3952315032463.5 MHzT=2.5301626813303E-19 s
2.716.283JZ=53N=52L=2.0618811612862E-10 mf=1453975445476.2 MHzT=6.8776952397055E-19 s
2.716.283JZ=53N=53L=5.6047740931663E-10 mf=534887674358.77 MHzT=1.8695513991771E-18 s
2.716.283JZ=53N=54L=1.5235355570072E-9 mf=196774178732.6 MHzT=5.0819675957532E-18 s
2.716.283JZ=53N=55L=4.1413990196239E-9 mf=72389174909.117 MHzT=1.3814220168354E-17 s
2.716.283JZ=53N=56L=1.1257489699442E-8 mf=26630489212.428 MHzT=3.7550943657968E-17 s
2.716.283JZ=53N=57L=3.0601029684057E-8 mf=9796809489.59 MHzT=1.0207404778694E-16 s
2.716.283XeZ=54N=17L=1.3245692061183E-25 mf=2.2633204563057E+27 MHzT=4.4182872876617E-34 s
2.716.283XeZ=54N=18L=3.6005524035277E-25 mf=8.3262906465762E+26 MHzT=1.2010150046962E-33 s
2.716.283XeZ=54N=19L=9.7873161709238E-25 mf=3.0630711500935E+26 MHzT=3.2646972629725E-33 s
2.716.283XeZ=54N=20L=2.6604683696806E-24 mf=1.1268409029647E+26 MHzT=8.874367245358E-33 s
2.716.283XeZ=54N=21L=7.2319028244927E-24 mf=4.145416016718E+25 MHzT=2.4123031222129E-32 s
2.716.283XeZ=54N=22L=1.9658350033E-23 mf=1.5250133276533E+25 MHzT=6.5573197418463E-32 s
2.716.283XeZ=54N=23L=5.3436935672192E-23 mf=5.6102105075612E+24 MHzT=1.7824643097657E-31 s
2.716.283XeZ=54N=24L=1.4525665120625E-22 mf=2.0638811063757E+24 MHzT=4.8452403431128E-31 s
2.716.283XeZ=54N=25L=3.9484851543677E-22 mf=7.5925942805781E+23 MHzT=1.31707287792E-30 s
2.716.283XeZ=54N=26L=1.0733095445058E-21 mf=2.7931593409806E+23 MHzT=3.5801752708062E-30 s
2.716.283XeZ=54N=27L=2.9175578311418E-21 mf=1.0275458974627E+23 MHzT=9.731925381331E-30 s
2.716.283XeZ=54N=28L=7.9307444358712E-21 mf=3.7801301053659E+22 MHzT=2.6454115919991E-29 s
2.716.283XeZ=54N=29L=2.1557998486181E-20 mf=1.3906321507174E+22 MHzT=7.1909742593262E-29 s
2.716.283XeZ=54N=30L=5.8600715542934E-20 mf=5.1158497848095E+21 MHzT=1.9547094658043E-28 s
2.716.283XeZ=54N=31L=1.5929326019506E-19 mf=1.8820159599527E+21 MHzT=5.3134512208127E-28 s
2.716.283XeZ=54N=32L=4.3300397458422E-19 mf=6.9235497962315E+20 MHzT=1.4443457899939E-27 s
2.716.283XeZ=54N=33L=1.1770268357628E-18 mf=2.5470316299603E+20 MHzT=3.9261389149517E-27 s
2.716.283XeZ=54N=34L=3.1994906592627E-18 mf=9.3700057267579E+19 MHzT=1.0672352068519E-26 s
2.716.283XeZ=54N=35L=8.6971173193983E-18 mf=3.4470324705329E+19 MHzT=2.9010460694773E-26 s
2.716.283XeZ=54N=36L=2.3641215969297E-17 mf=1.2680923789595E+19 MHzT=7.8858608141826E-26 s
2.716.283XeZ=54N=37L=6.4263487772015E-17 mf=4.6650511572537E+18 MHzT=2.143599215295E-25 s
2.716.283XeZ=54N=38L=1.7468627104407E-16 mf=1.7161764127667E+18 MHzT=5.8269067944354E-25 s
2.716.283XeZ=54N=39L=4.7484651626037E-16 mf=6.3134601968022E+17 MHzT=1.5839174855438E-24 s
2.716.283XeZ=54N=40L=1.2907666564576E-15 mf=2.3225922090577E+17 MHzT=4.3055341187324E-24 s
2.716.283XeZ=54N=41L=3.5086675470296E-15 mf=8.544339239373E+16 MHzT=1.1703655156761E-23 s
2.716.283XeZ=54N=42L=9.5375472351946E-15 mf=3.1432867445598E+16 MHzT=3.1813833139173E-23 s
2.716.283XeZ=54N=43L=2.5925741337499E-14 mf=1.1563505710303E+16 MHzT=8.6478964515843E-23 s
2.716.283XeZ=54N=44L=7.0473471567054E-14 mf=4.2539760186889E+15 MHzT=2.3507419778737E-22 s
2.716.283XeZ=54N=45L=1.9156675714915E-13 mf=1.564950320512E+15 MHzT=6.38997920185E-22 s
2.716.283XeZ=54N=46L=5.2073243489536E-13 mf=5.7571304937102E+14 MHzT=1.736976434862E-21 s
2.716.283XeZ=54N=47L=1.4154975152653E-12 mf=2.1179299487772E+14 MHzT=4.7215914793469E-21 s
2.716.283XeZ=54N=48L=3.8477211739745E-12 mf=77914288599641 MHzT=1.2834616319716E-20 s
2.716.283XeZ=54N=49L=1.0459190548192E-11 mf=28663064949306 MHzT=3.4888104317128E-20 s
2.716.283XeZ=54N=50L=2.8431027607541E-11 mf=10544552315812 MHzT=9.4835699994631E-20 s
2.716.283XeZ=54N=51L=7.7283545709996E-11 mf=3879124013343.8 MHzT=2.577901599846E-19 s
2.716.283XeZ=54N=52L=2.1007845794237E-10 mf=1427049974263.6 MHzT=7.0074630744169E-19 s
2.716.283XeZ=54N=53L=5.7105245477544E-10 mf=524982347055.83 MHzT=1.9048259538785E-18 s
2.716.283XeZ=54N=54L=1.552281510913E-9 mf=193130212459.77 MHzT=5.1778537768051E-18 s
2.716.283XeZ=54N=55L=4.2195386237677E-9 mf=71048634633.022 MHzT=1.4074865831907E-17 s
2.716.283XeZ=54N=56L=1.1469895165469E-8 mf=26137332004.79 MHzT=3.8259452028873E-17 s
2.716.283XeZ=54N=57L=3.1178407602625E-8 mf=9615387091.6347 MHzT=1.0399997321689E-16 s
2.716.283CsZ=55N=17L=1.3490982654908E-25 mf=2.2221691752819E+27 MHzT=4.5001074226184E-34 s
2.716.283CsZ=55N=18L=3.6672292998893E-25 mf=8.1749035439112E+26 MHzT=1.2232560233017E-33 s
2.716.283CsZ=55N=19L=9.9685627666817E-25 mf=3.0073789473645E+26 MHzT=3.3251546196942E-33 s
2.716.283CsZ=55N=20L=2.7097363024524E-24 mf=1.1063528865472E+26 MHzT=9.0387073795313E-33 s
2.716.283CsZ=55N=21L=7.3658269508722E-24 mf=4.070044816414E+25 MHzT=2.4569754022539E-32 s
2.716.283CsZ=55N=22L=2.002239355213E-23 mf=1.4972858126051E+25 MHzT=6.6787515889175E-32 s
2.716.283CsZ=55N=23L=5.442650855501E-23 mf=5.5082066801509E+24 MHzT=1.8154729080946E-31 s
2.716.283CsZ=55N=24L=1.4794658919156E-22 mf=2.0263559953507E+24 MHzT=4.9349670161334E-31 s
2.716.283CsZ=55N=25L=4.021605249819E-22 mf=7.4545471118403E+23 MHzT=1.3414631164E-30 s
2.716.283CsZ=55N=26L=1.0931856471818E-21 mf=2.74237462569E+23 MHzT=3.6464748128582E-30 s
2.716.283CsZ=55N=27L=2.9715866798667E-21 mf=1.0088632447816E+23 MHzT=9.912146221726E-30 s
2.716.283CsZ=55N=28L=8.0776100735725E-21 mf=3.7114004670866E+22 MHzT=2.6944006955547E-29 s
2.716.283CsZ=55N=29L=2.195722068037E-20 mf=1.3653479297952E+22 MHzT=7.3241404493137E-29 s
2.716.283CsZ=55N=30L=5.9685913978914E-20 mf=5.0228343341766E+21 MHzT=1.9909077892451E-28 s
2.716.283CsZ=55N=31L=1.6224313538385E-19 mf=1.8477974879536E+21 MHzT=5.4118484656426E-28 s
2.716.283CsZ=55N=32L=4.4102256670615E-19 mf=6.7976670726637E+20 MHzT=1.471092934253E-27 s
2.716.283CsZ=55N=33L=1.1988236290177E-18 mf=2.500721963961E+20 MHzT=3.9988451911545E-27 s
2.716.283CsZ=55N=34L=3.2587404862861E-18 mf=9.1996419862714E+19 MHzT=1.0869988217936E-26 s
2.716.283CsZ=55N=35L=8.8581750475353E-18 mf=3.3843591528868E+19 MHzT=2.954769144838E-26 s
2.716.283CsZ=55N=36L=2.4079016265025E-17 mf=1.2450361538875E+19 MHzT=8.0318952737045E-26 s
2.716.283CsZ=55N=37L=6.5453552360386E-17 mf=4.5802320453036E+18 MHzT=2.1832954970597E-25 s
2.716.283CsZ=55N=38L=1.7792120198933E-16 mf=1.6849732052618E+18 MHzT=5.9348124758139E-25 s
2.716.283CsZ=55N=39L=4.8363997026519E-16 mf=6.1986700114058E+17 MHzT=1.6132492908317E-24 s
2.716.283CsZ=55N=40L=1.3146697426883E-15 mf=2.2803632598021E+17 MHzT=4.3852662320422E-24 s
2.716.283CsZ=55N=41L=3.5736428719746E-15 mf=8.388987616839E+16 MHzT=1.1920389511515E-23 s
2.716.283CsZ=55N=42L=9.7141684802908E-15 mf=3.0861360764769E+16 MHzT=3.2402978197306E-23 s
2.716.283CsZ=55N=43L=2.6405847658564E-14 mf=1.1353260151933E+16 MHzT=8.8080426821692E-23 s
2.716.283CsZ=55N=44L=7.1778535855333E-14 mf=4.1766310001673E+15 MHzT=2.3942742367232E-22 s
2.716.283CsZ=55N=45L=1.9511428968895E-13 mf=1.5364966783209E+15 MHzT=6.5083121500324E-22 s
2.716.283CsZ=55N=46L=5.3037562813416E-13 mf=5.6524553938245E+14 MHzT=1.7691426651372E-21 s
2.716.283CsZ=55N=47L=1.4417104322146E-12 mf=2.0794221315267E+14 MHzT=4.8090283585941E-21 s
2.716.283CsZ=55N=48L=3.9189752697889E-12 mf=76497665170556 MHzT=1.3072294399711E-20 s
2.716.283CsZ=55N=49L=1.0652879262047E-11 mf=28141918313864 MHzT=3.5534180323E-20 s
2.716.283CsZ=55N=50L=2.8957528118792E-11 mf=10352833182797 MHzT=9.6591916661199E-20 s
2.716.283CsZ=55N=51L=7.8714722482404E-11 mf=3808594485828.5 MHzT=2.6256405183617E-19 s
2.716.283CsZ=55N=52L=2.1396879975611E-10 mf=1401103611095.2 MHzT=7.1372309091283E-19 s
2.716.283CsZ=55N=53L=5.8162750023424E-10 mf=515437213472.99 MHzT=1.94010050858E-18 s
2.716.283CsZ=55N=54L=1.5810274648188E-9 mf=189618754051.41 MHzT=5.2737399578571E-18 s
2.716.283CsZ=55N=55L=4.2976782279116E-9 mf=69756841276.058 MHzT=1.4335511495461E-17 s
2.716.283CsZ=55N=56L=1.1682300631496E-8 mf=25662107786.521 MHzT=3.8967960399778E-17 s
2.716.283CsZ=55N=57L=3.1755785521192E-8 mf=9440561871.7868 MHzT=1.0592589864683E-16 s
2.716.283BaZ=56N=17L=1.3736273248634E-25 mf=2.1824875828662E+27 MHzT=4.5819275575751E-34 s
2.716.283BaZ=56N=18L=3.7339061962509E-25 mf=8.0289231234842E+26 MHzT=1.2454970419072E-33 s
2.716.283BaZ=56N=19L=1.014980936244E-24 mf=2.9536757518758E+26 MHzT=3.3856119764159E-33 s
2.716.283BaZ=56N=20L=2.7590042352243E-24 mf=1.0865965850017E+26 MHzT=9.2030475137046E-33 s
2.716.283BaZ=56N=21L=7.4997510772517E-24 mf=3.9973654446923E+25 MHzT=2.5016476822948E-32 s
2.716.283BaZ=56N=22L=2.038643707126E-23 mf=1.4705485659514E+25 MHzT=6.8001834359887E-32 s
2.716.283BaZ=56N=23L=5.5416081437829E-23 mf=5.4098458465768E+24 MHzT=1.8484815064236E-31 s
2.716.283BaZ=56N=24L=1.5063652717686E-22 mf=1.9901710668623E+24 MHzT=5.024693689154E-31 s
2.716.283BaZ=56N=25L=4.0947253452702E-22 mf=7.3214301991289E+23 MHzT=1.36585335488E-30 s
2.716.283BaZ=56N=26L=1.1130617498579E-21 mf=2.6934036502313E+23 MHzT=3.7127743549102E-30 s
2.716.283BaZ=56N=27L=3.0256155285915E-21 mf=9.908478296962E+22 MHzT=1.0092367062121E-29 s
2.716.283BaZ=56N=28L=8.2244757112738E-21 mf=3.6451254587457E+22 MHzT=2.7433897991102E-29 s
2.716.283BaZ=56N=29L=2.2356442874558E-20 mf=1.3409667167632E+22 MHzT=7.4573066393012E-29 s
2.716.283BaZ=56N=30L=6.0771112414895E-20 mf=4.9331408639234E+21 MHzT=2.027106112686E-28 s
2.716.283BaZ=56N=31L=1.6519301057265E-19 mf=1.8148011042402E+21 MHzT=5.5102457104725E-28 s
2.716.283BaZ=56N=32L=4.4904115882808E-19 mf=6.6762801606518E+20 MHzT=1.4978400785122E-27 s
2.716.283BaZ=56N=33L=1.2206204222726E-18 mf=2.4560662146046E+20 MHzT=4.0715514673573E-27 s
2.716.283BaZ=56N=34L=3.3179903133095E-18 mf=9.0353626650879E+19 MHzT=1.1067624367353E-26 s
2.716.283BaZ=56N=35L=9.0192327756723E-18 mf=3.3239241680139E+19 MHzT=3.0084922201987E-26 s
2.716.283BaZ=56N=36L=2.4516816560752E-17 mf=1.2228033654252E+19 MHzT=8.1779297332264E-26 s
2.716.283BaZ=56N=37L=6.6643616948757E-17 mf=4.4984421873518E+18 MHzT=2.2229917788244E-25 s
2.716.283BaZ=56N=38L=1.8115613293459E-16 mf=1.654884398025E+18 MHzT=6.0427181571923E-25 s
2.716.283BaZ=56N=39L=4.9243342427001E-16 mf=6.0879794754878E+17 MHzT=1.6425810961195E-24 s
2.716.283BaZ=56N=40L=1.338572828919E-15 mf=2.2396424873057E+17 MHzT=4.4649983453521E-24 s
2.716.283BaZ=56N=41L=3.6386181969196E-15 mf=8.2391842665383E+16 MHzT=1.213712386627E-23 s
2.716.283BaZ=56N=42L=9.890789725387E-15 mf=3.0310265036826E+16 MHzT=3.2992123255439E-23 s
2.716.283BaZ=56N=43L=2.6885953979629E-14 mf=1.1150523363506E+16 MHzT=8.9681889127541E-23 s
2.716.283BaZ=56N=44L=7.3083600143611E-14 mf=4.1020483037357E+15 MHzT=2.4378064955727E-22 s
2.716.283BaZ=56N=45L=1.9866182222875E-13 mf=1.5090592376366E+15 MHzT=6.6266450982148E-22 s
2.716.283BaZ=56N=46L=5.4001882137296E-13 mf=5.5515186903634E+14 MHzT=1.8013088954124E-21 s
2.716.283BaZ=56N=47L=1.467923349164E-12 mf=2.0422895934637E+14 MHzT=4.8964652378413E-21 s
2.716.283BaZ=56N=48L=3.9902293656032E-12 mf=75131635435368 MHzT=1.3309972479705E-20 s
2.716.283BaZ=56N=49L=1.0846567975903E-11 mf=27639384058260 MHzT=3.6180256328873E-20 s
2.716.283BaZ=56N=50L=2.9484028630043E-11 mf=10167961161675 MHzT=9.8348133327766E-20 s
2.716.283BaZ=56N=51L=8.0145899254811E-11 mf=3740583870010.1 MHzT=2.6733794368773E-19 s
2.716.283BaZ=56N=52L=2.1785914156986E-10 mf=1376083903754.2 MHzT=7.2669987438397E-19 s
2.716.283BaZ=56N=53L=5.9220254569304E-10 mf=506232977518.12 MHzT=1.9753750632814E-18 s
2.716.283BaZ=56N=54L=1.6097734187246E-9 mf=186232704871.92 MHzT=5.369626138909E-18 s
2.716.283BaZ=56N=55L=4.3758178320554E-9 mf=68511183396.129 MHzT=1.4596157159015E-17 s
2.716.283BaZ=56N=56L=1.1894706097523E-8 mf=25203855861.762 MHzT=3.9676468770683E-17 s
2.716.283BaZ=56N=57L=3.2333163439759E-8 mf=9271980409.7906 MHzT=1.0785182407677E-16 s
2.716.283LaZ=57N=17L=1.3981563842359E-25 mf=2.1441983270264E+27 MHzT=4.6637476925318E-34 s
2.716.283LaZ=57N=18L=3.8005830926126E-25 mf=7.8880648230722E+26 MHzT=1.2677380605127E-33 s
2.716.283LaZ=57N=19L=1.0331055958197E-24 mf=2.9018568790359E+26 MHzT=3.4460693331376E-33 s
2.716.283LaZ=57N=20L=2.8082721679961E-24 mf=1.0675334870192E+26 MHzT=9.3673876478779E-33 s
2.716.283LaZ=57N=21L=7.6336752036312E-24 mf=3.9272362263644E+25 MHzT=2.5463199623358E-32 s
2.716.283LaZ=57N=22L=2.0750480590389E-23 mf=1.4447494683032E+25 MHzT=6.92161528306E-32 s
2.716.283LaZ=57N=23L=5.6405654320647E-23 mf=5.3149362703211E+24 MHzT=1.8814901047526E-31 s
2.716.283LaZ=57N=24L=1.5332646516216E-22 mf=1.9552557849876E+24 MHzT=5.1144203621746E-31 s
2.716.283LaZ=57N=25L=4.1678454407215E-22 mf=7.1929840552845E+23 MHzT=1.39024359336E-30 s
2.716.283LaZ=57N=26L=1.1329378525339E-21 mf=2.6461509546132E+23 MHzT=3.7790738969621E-30 s
2.716.283LaZ=57N=27L=3.0796443773164E-21 mf=9.7346453443837E+22 MHzT=1.0272587902516E-29 s
2.716.283LaZ=57N=28L=8.3713413489751E-21 mf=3.5811758892941E+22 MHzT=2.7923789026658E-29 s
2.716.283LaZ=57N=29L=2.2755665068747E-20 mf=1.3174409848901E+22 MHzT=7.5904728292887E-29 s
2.716.283LaZ=57N=30L=6.1856310850875E-20 mf=4.8465945329774E+21 MHzT=2.0633044361268E-28 s
2.716.283LaZ=57N=31L=1.6814288576145E-19 mf=1.7829624883763E+21 MHzT=5.6086429553023E-28 s
2.716.283LaZ=57N=32L=4.5705975095001E-19 mf=6.5591524385351E+20 MHzT=1.5245872227713E-27 s
2.716.283LaZ=57N=33L=1.2424172155274E-18 mf=2.4129773336466E+20 MHzT=4.1442577435601E-27 s
2.716.283LaZ=57N=34L=3.3772401403329E-18 mf=8.8768475306127E+19 MHzT=1.126526051677E-26 s
2.716.283LaZ=57N=35L=9.1802905038093E-18 mf=3.2656097089259E+19 MHzT=3.0622152955593E-26 s
2.716.283LaZ=57N=36L=2.495461685648E-17 mf=1.2013506748037E+19 MHzT=8.3239641927483E-26 s
2.716.283LaZ=57N=37L=6.7833681537127E-17 mf=4.4195221489772E+18 MHzT=2.2626880605891E-25 s
2.716.283LaZ=57N=38L=1.8439106387985E-16 mf=1.6258513384105E+18 MHzT=6.1506238385707E-25 s
2.716.283LaZ=57N=39L=5.0122687827483E-16 mf=5.9811728180231E+17 MHzT=1.6719129014074E-24 s
2.716.283LaZ=57N=40L=1.3624759151497E-15 mf=2.2003505138442E+17 MHzT=4.5447304586619E-24 s
2.716.283LaZ=57N=41L=3.7035935218646E-15 mf=8.0946371741429E+16 MHzT=1.2353858221025E-23 s
2.716.283LaZ=57N=42L=1.0067410970483E-14 mf=2.9778506001093E+16 MHzT=3.3581268313572E-23 s
2.716.283LaZ=57N=43L=2.7366060300694E-14 mf=1.0954900146602E+16 MHzT=9.128335143339E-23 s
2.716.283LaZ=57N=44L=7.438866443189E-14 mf=4.030082544021E+15 MHzT=2.4813387544222E-22 s
2.716.283LaZ=57N=45L=2.0220935476854E-13 mf=1.4825845141692E+15 MHzT=6.7449780463972E-22 s
2.716.283LaZ=57N=46L=5.4966201461176E-13 mf=5.4541236256202E+14 MHzT=1.8334751256877E-21 s
2.716.283LaZ=57N=47L=1.4941362661133E-12 mf=2.0064599514731E+14 MHzT=4.9839021170884E-21 s
2.716.283LaZ=57N=48L=4.0614834614176E-12 mf=73813536568081 MHzT=1.35476505597E-20 s
2.716.283LaZ=57N=49L=1.1040256689758E-11 mf=27154482583553 MHzT=3.6826332334746E-20 s
2.716.283LaZ=57N=50L=3.0010529141293E-11 mf=9989575878137.3 MHzT=1.0010434999433E-19 s
2.716.283LaZ=57N=51L=8.1577076027218E-11 mf=3674959591588.9 MHzT=2.721118355393E-19 s
2.716.283LaZ=57N=52L=2.2174948338361E-10 mf=1351942080881.3 MHzT=7.3967665785512E-19 s
2.716.283LaZ=57N=53L=6.0277759115185E-10 mf=497351697210.78 MHzT=2.0106496179829E-18 s
2.716.283LaZ=57N=54L=1.6385193726304E-9 mf=182965464435.57 MHzT=5.465512319961E-18 s
2.716.283LaZ=57N=55L=4.4539574361993E-9 mf=67309232810.232 MHzT=1.4856802822569E-17 s
2.716.283LaZ=57N=56L=1.2107111563551E-8 mf=24761682951.906 MHzT=4.0384977141588E-17 s
2.716.283LaZ=57N=57L=3.2910541358326E-8 mf=9109314086.8118 MHzT=1.0977774950671E-16 s
2.716.283CeZ=58N=17L=1.4226854436085E-25 mf=2.1072293903535E+27 MHzT=4.7455678274885E-34 s
2.716.283CeZ=58N=18L=3.8672599889742E-25 mf=7.752063705433E+26 MHzT=1.2899790791182E-33 s
2.716.283CeZ=58N=19L=1.0512302553955E-24 mf=2.8518248638801E+26 MHzT=3.5065266898593E-33 s
2.716.283CeZ=58N=20L=2.857540100768E-24 mf=1.049127737243E+26 MHzT=9.5317277820512E-33 s
2.716.283CeZ=58N=21L=7.7675993300107E-24 mf=3.8595252569443E+25 MHzT=2.5909922423768E-32 s
2.716.283CeZ=58N=22L=2.1114524109519E-23 mf=1.4198399947117E+25 MHzT=7.0430471301312E-32 s
2.716.283CeZ=58N=23L=5.7395227203465E-23 mf=5.2232994380742E+24 MHzT=1.9144987030816E-31 s
2.716.283CeZ=58N=24L=1.5601640314746E-22 mf=1.9215444783498E+24 MHzT=5.2041470351952E-31 s
2.716.283CeZ=58N=25L=4.2409655361728E-22 mf=7.0689670888141E+23 MHzT=1.41463383184E-30 s
2.716.283CeZ=58N=26L=1.1528139552099E-21 mf=2.6005276622922E+23 MHzT=3.8453734390141E-30 s
2.716.283CeZ=58N=27L=3.1336732260412E-21 mf=9.5668066315495E+22 MHzT=1.0452808742911E-29 s
2.716.283CeZ=58N=28L=8.5182069866764E-21 mf=3.5194314774097E+22 MHzT=2.8413680062213E-29 s
2.716.283CeZ=58N=29L=2.3154887262935E-20 mf=1.2947264851507E+22 MHzT=7.7236390192763E-29 s
2.716.283CeZ=58N=30L=6.2941509286855E-20 mf=4.7630325582709E+21 MHzT=2.0995027595676E-28 s
2.716.283CeZ=58N=31L=1.7109276095024E-19 mf=1.7522217558181E+21 MHzT=5.7070402001322E-28 s
2.716.283CeZ=58N=32L=4.6507834307194E-19 mf=6.446063603388E+20 MHzT=1.5513343670305E-27 s
2.716.283CeZ=58N=33L=1.2642140087823E-18 mf=2.3713742761699E+20 MHzT=4.2169640197629E-27 s
2.716.283CeZ=58N=34L=3.4364899673563E-18 mf=8.7237984352573E+19 MHzT=1.1462896666187E-26 s
2.716.283CeZ=58N=35L=9.3413482319463E-18 mf=3.2093060932548E+19 MHzT=3.11593837092E-26 s
2.716.283CeZ=58N=36L=2.5392417152208E-17 mf=1.1806377321347E+19 MHzT=8.4699986522702E-26 s
2.716.283CeZ=58N=37L=6.9023746125498E-17 mf=4.3433234912362E+18 MHzT=2.3023843423539E-25 s
2.716.283CeZ=58N=38L=1.8762599482511E-16 mf=1.5978194187828E+18 MHzT=6.2585295199492E-25 s
2.716.283CeZ=58N=39L=5.1002033227965E-16 mf=5.8780491487469E+17 MHzT=1.7012447066952E-24 s
2.716.283CeZ=58N=40L=1.3863790013804E-15 mf=2.1624134360193E+17 MHzT=4.6244625719718E-24 s
2.716.283CeZ=58N=41L=3.7685688468096E-15 mf=7.9550744642439E+16 MHzT=1.257059257578E-23 s
2.716.283CeZ=58N=42L=1.0244032215579E-14 mf=2.9265083483832E+16 MHzT=3.4170413371705E-23 s
2.716.283CeZ=58N=43L=2.7846166621759E-14 mf=1.0766022557868E+16 MHzT=9.2884813739239E-23 s
2.716.283CeZ=58N=44L=7.5693728720169E-14 mf=3.9605983622276E+15 MHzT=2.5248710132718E-22 s
2.716.283CeZ=58N=45L=2.0575688730834E-13 mf=1.4570227122008E+15 MHzT=6.8633109945796E-22 s
2.716.283CeZ=58N=46L=5.5930520785057E-13 mf=5.3600870113853E+14 MHzT=1.8656413559629E-21 s
2.716.283CeZ=58N=47L=1.5203491830627E-12 mf=1.9718658143787E+14 MHzT=5.0713389963356E-21 s
2.716.283CeZ=58N=48L=4.1327375572319E-12 mf=72540889385872 MHzT=1.3785328639695E-20 s
2.716.283CeZ=58N=49L=1.1233945403614E-11 mf=26686301849354 MHzT=3.7472408340618E-20 s
2.716.283CeZ=58N=50L=3.0537029652544E-11 mf=9817341811272.8 MHzT=1.018605666609E-19 s
2.716.283CeZ=58N=51L=8.3008252799626E-11 mf=3611598219320.1 MHzT=2.7688572739087E-19 s
2.716.283CeZ=58N=52L=2.2563982519736E-10 mf=1328632734659.2 MHzT=7.5265344132626E-19 s
2.716.283CeZ=58N=53L=6.1335263661065E-10 mf=488776667948.53 MHzT=2.0459241726843E-18 s
2.716.283CeZ=58N=54L=1.6672653265362E-9 mf=179810887462.54 MHzT=5.5613985010129E-18 s
2.716.283CeZ=58N=55L=4.5320970403431E-9 mf=66148728796.262 MHzT=1.5117448486123E-17 s
2.716.283CeZ=58N=56L=1.2319517029578E-8 mf=24334757383.77 MHzT=4.1093485512493E-17 s
2.716.283CeZ=58N=57L=3.3487919276893E-8 mf=8952256947.384 MHzT=1.1170367493666E-16 s
2.716.283PrZ=59N=17L=1.4472145029811E-25 mf=2.0715136379747E+27 MHzT=4.8273879624452E-34 s
2.716.283PrZ=59N=18L=3.9339368853358E-25 mf=7.6206727951714E+26 MHzT=1.3122200977237E-33 s
2.716.283PrZ=59N=19L=1.0693549149713E-24 mf=2.8034888492381E+26 MHzT=3.566984046581E-33 s
2.716.283PrZ=59N=20L=2.9068080335399E-24 mf=1.0313459111881E+26 MHzT=9.6960679162245E-33 s
2.716.283PrZ=59N=21L=7.9015234563902E-24 mf=3.7941095746232E+25 MHzT=2.6356645224178E-32 s
2.716.283PrZ=59N=22L=2.1478567628648E-23 mf=1.3957749100556E+25 MHzT=7.1644789772024E-32 s
2.716.283PrZ=59N=23L=5.8384800086284E-23 mf=5.1347689391238E+24 MHzT=1.9475073014106E-31 s
2.716.283PrZ=59N=24L=1.5870634113276E-22 mf=1.8889759278693E+24 MHzT=5.2938737082158E-31 s
2.716.283PrZ=59N=25L=4.314085631624E-22 mf=6.9491540873088E+23 MHzT=1.43902407032E-30 s
2.716.283PrZ=59N=26L=1.172690057886E-21 mf=2.5564509222534E+23 MHzT=3.9116729810661E-30 s
2.716.283PrZ=59N=27L=3.187702074766E-21 mf=9.404657366608E+22 MHzT=1.0633029583306E-29 s
2.716.283PrZ=59N=28L=8.6650726243777E-21 mf=3.4597800964366E+22 MHzT=2.8903571097768E-29 s
2.716.283PrZ=59N=29L=2.3554109457124E-20 mf=1.2727819684532E+22 MHzT=7.8568052092638E-29 s
2.716.283PrZ=59N=30L=6.4026707722835E-20 mf=4.6823031928765E+21 MHzT=2.1357010830084E-28 s
2.716.283PrZ=59N=31L=1.7404263613904E-19 mf=1.7225230819907E+21 MHzT=5.8054374449621E-28 s
2.716.283PrZ=59N=32L=4.7309693519387E-19 mf=6.3368082880763E+20 MHzT=1.5780815112896E-27 s
2.716.283PrZ=59N=33L=1.2860108020372E-18 mf=2.3311814918281E+20 MHzT=4.2896702959657E-27 s
2.716.283PrZ=59N=34L=3.4957397943796E-18 mf=8.5759374448292E+19 MHzT=1.1660532815604E-26 s
2.716.283PrZ=59N=35L=9.5024059600833E-18 mf=3.154911074725E+19 MHzT=3.1696614462807E-26 s
2.716.283PrZ=59N=36L=2.5830217447935E-17 mf=1.1606269231154E+19 MHzT=8.6160331117921E-26 s
2.716.283PrZ=59N=37L=7.0213810713869E-17 mf=4.2697078388424E+18 MHzT=2.3420806241186E-25 s
2.716.283PrZ=59N=38L=1.9086092577037E-16 mf=1.5707377337187E+18 MHzT=6.3664352013276E-25 s
2.716.283PrZ=59N=39L=5.1881378628447E-16 mf=5.7784211970732E+17 MHzT=1.7305765119831E-24 s
2.716.283PrZ=59N=40L=1.4102820876111E-15 mf=2.1257623608325E+17 MHzT=4.7041946852816E-24 s
2.716.283PrZ=59N=41L=3.8335441717546E-15 mf=7.8202426936635E+16 MHzT=1.2787326930535E-23 s
2.716.283PrZ=59N=42L=1.0420653460676E-14 mf=2.87690651197E+16 MHzT=3.4759558429837E-23 s
2.716.283PrZ=59N=43L=2.8326272942823E-14 mf=1.058354759926E+16 MHzT=9.4486276045088E-23 s
2.716.283PrZ=59N=44L=7.6998793008448E-14 mf=3.8934695764271E+15 MHzT=2.5684032721213E-22 s
2.716.283PrZ=59N=45L=2.0930441984814E-13 mf=1.432327411994E+15 MHzT=6.981643942762E-22 s
2.716.283PrZ=59N=46L=5.6894840108937E-13 mf=5.269238078989E+14 MHzT=1.8978075862381E-21 s
2.716.283PrZ=59N=47L=1.5465621000121E-12 mf=1.9384443598977E+14 MHzT=5.1587758755828E-21 s
2.716.283PrZ=59N=48L=4.2039916530462E-12 mf=71311382786112 MHzT=1.402300671969E-20 s
2.716.283PrZ=59N=49L=1.1427634117469E-11 mf=26233991648518 MHzT=3.8118484346491E-20 s
2.716.283PrZ=59N=50L=3.1063530163795E-11 mf=9650946187352.9 MHzT=1.0361678332747E-19 s
2.716.283PrZ=59N=51L=8.4439429572033E-11 mf=3550384690179.1 MHzT=2.8165961924243E-19 s
2.716.283PrZ=59N=52L=2.2953016701111E-10 mf=1306113535766.7 MHzT=7.656302247974E-19 s
2.716.283PrZ=59N=53L=6.2392768206946E-10 mf=480492317644.32 MHzT=2.0811987273858E-18 s
2.716.283PrZ=59N=54L=1.696011280442E-9 mf=176763245302.16 MHzT=5.6572846820649E-18 s
2.716.283PrZ=59N=55L=4.610236644487E-9 mf=65027563901.41 MHzT=1.5378094149677E-17 s
2.716.283PrZ=59N=56L=1.2531922495605E-8 mf=23922303868.791 MHzT=4.1801993883398E-17 s
2.716.283PrZ=59N=57L=3.406529719546E-8 mf=8800523778.7843 MHzT=1.136296003666E-16 s
2.716.283NdZ=60N=17L=1.4717435623536E-25 mf=2.0369884106751E+27 MHzT=4.9092080974019E-34 s
2.716.283NdZ=60N=18L=4.0006137816974E-25 mf=7.4936615819186E+26 MHzT=1.3344611163292E-33 s
2.716.283NdZ=60N=19L=1.0874795745471E-24 mf=2.7567640350841E+26 MHzT=3.6274414033027E-33 s
2.716.283NdZ=60N=20L=2.9560759663117E-24 mf=1.0141568126683E+26 MHzT=9.8604080503978E-33 s
2.716.283NdZ=60N=21L=8.0354475827697E-24 mf=3.7308744150462E+25 MHzT=2.6803368024588E-32 s
2.716.283NdZ=60N=22L=2.1842611147778E-23 mf=1.372511994888E+25 MHzT=7.2859108242737E-32 s
2.716.283NdZ=60N=23L=5.9374372969102E-23 mf=5.049189456805E+24 MHzT=1.9805158997396E-31 s
2.716.283NdZ=60N=24L=1.6139627911806E-22 mf=1.8574929957382E+24 MHzT=5.3836003812364E-31 s
2.716.283NdZ=60N=25L=4.3872057270753E-22 mf=6.8333348525203E+23 MHzT=1.4634143088E-30 s
2.716.283NdZ=60N=26L=1.192566160562E-21 mf=2.5138434068825E+23 MHzT=3.977972523118E-30 s
2.716.283NdZ=60N=27L=3.2417309234909E-21 mf=9.2479130771645E+22 MHzT=1.0813250423701E-29 s
2.716.283NdZ=60N=28L=8.8119382620791E-21 mf=3.4021170948293E+22 MHzT=2.9393462133324E-29 s
2.716.283NdZ=60N=29L=2.3953331651312E-20 mf=1.2515689356456E+22 MHzT=7.9899713992513E-29 s
2.716.283NdZ=60N=30L=6.5111906158816E-20 mf=4.6042648063285E+21 MHzT=2.1718994064492E-28 s
2.716.283NdZ=60N=31L=1.7699251132784E-19 mf=1.6938143639575E+21 MHzT=5.9038346897919E-28 s
2.716.283NdZ=60N=32L=4.811155273158E-19 mf=6.2311948166084E+20 MHzT=1.6048286555488E-27 s
2.716.283NdZ=60N=33L=1.307807595292E-18 mf=2.2923284669643E+20 MHzT=4.3623765721685E-27 s
2.716.283NdZ=60N=34L=3.554989621403E-18 mf=8.4330051540821E+19 MHzT=1.1858168965021E-26 s
2.716.283NdZ=60N=35L=9.6634636882203E-18 mf=3.1023292234796E+19 MHzT=3.2233845216414E-26 s
2.716.283NdZ=60N=36L=2.6268017743663E-17 mf=1.1412831410635E+19 MHzT=8.762067571314E-26 s
2.716.283NdZ=60N=37L=7.1403875302239E-17 mf=4.1985460415283E+18 MHzT=2.3817769058833E-25 s
2.716.283NdZ=60N=38L=1.9409585671563E-16 mf=1.54455877149E+18 MHzT=6.474340882706E-25 s
2.716.283NdZ=60N=39L=5.276072402893E-16 mf=5.682114177122E+17 MHzT=1.7599083172709E-24 s
2.716.283NdZ=60N=40L=1.4341851738418E-15 mf=2.090332988152E+17 MHzT=4.7839267985915E-24 s
2.716.283NdZ=60N=41L=3.8985194966996E-15 mf=7.6899053154357E+16 MHzT=1.300406128529E-23 s
2.716.283NdZ=60N=42L=1.0597274705772E-14 mf=2.8289580701038E+16 MHzT=3.534870348797E-23 s
2.716.283NdZ=60N=43L=2.8806379263888E-14 mf=1.0407155139272E+16 MHzT=9.6087738350937E-23 s
2.716.283NdZ=60N=44L=7.8303857296727E-14 mf=3.82857841682E+15 MHzT=2.6119355309708E-22 s
2.716.283NdZ=60N=45L=2.1285195238794E-13 mf=1.4084552884608E+15 MHzT=7.0999768909444E-22 s
2.716.283NdZ=60N=46L=5.7859159432817E-13 mf=5.1814174443392E+14 MHzT=1.9299738165133E-21 s
2.716.283NdZ=60N=47L=1.5727750169614E-12 mf=1.9061369538995E+14 MHzT=5.2462127548299E-21 s
2.716.283NdZ=60N=48L=4.2752457488606E-12 mf=70122859739677 MHzT=1.4260684799684E-20 s
2.716.283NdZ=60N=49L=1.1621322831325E-11 mf=25796758454376 MHzT=3.8764560352364E-20 s
2.716.283NdZ=60N=50L=3.1590030675046E-11 mf=9490097084230.4 MHzT=1.0537299999403E-19 s
2.716.283NdZ=60N=51L=8.5870606344441E-11 mf=3491211612009.4 MHzT=2.86433511094E-19 s
2.716.283NdZ=60N=52L=2.3342050882485E-10 mf=1284344976837.3 MHzT=7.7860700826854E-19 s
2.716.283NdZ=60N=53L=6.3450272752826E-10 mf=472484112350.25 MHzT=2.1164732820872E-18 s
2.716.283NdZ=60N=54L=1.7247572343478E-9 mf=173817191213.79 MHzT=5.7531708631168E-18 s
2.716.283NdZ=60N=55L=4.6883762486308E-9 mf=63943771169.72 MHzT=1.563873981323E-17 s
2.716.283NdZ=60N=56L=1.2744327961632E-8 mf=23523598804.311 MHzT=4.2510502254303E-17 s
2.716.283NdZ=60N=57L=3.4642675114027E-8 mf=8653848382.4712 MHzT=1.1555552579654E-16 s
2.716.283PmZ=61N=17L=1.4962726217262E-25 mf=2.0035951580411E+27 MHzT=4.9910282323586E-34 s
2.716.283PmZ=61N=18L=4.067290678059E-25 mf=7.3708146707396E+26 MHzT=1.3567021349346E-33 s
2.716.283PmZ=61N=19L=1.1056042341229E-24 mf=2.7115711820499E+26 MHzT=3.6878987600244E-33 s
2.716.283PmZ=61N=20L=3.0053438990836E-24 mf=9.9753129114912E+25 MHzT=1.0024748184571E-32 s
2.716.283PmZ=61N=21L=8.1693717091492E-24 mf=3.6697125393897E+25 MHzT=2.7250090824997E-32 s
2.716.283PmZ=61N=22L=2.2206654666908E-23 mf=1.3500117982505E+25 MHzT=7.4073426713449E-32 s
2.716.283PmZ=61N=23L=6.036394585192E-23 mf=4.9664158591525E+24 MHzT=2.0135244980686E-31 s
2.716.283PmZ=61N=24L=1.6408621710336E-22 mf=1.82704229089E+24 MHzT=5.473327054257E-31 s
2.716.283PmZ=61N=25L=4.4603258225265E-22 mf=6.7213129696921E+23 MHzT=1.48780454728E-30 s
2.716.283PmZ=61N=26L=1.212442263238E-21 mf=2.4726328592287E+23 MHzT=4.04427206517E-30 s
2.716.283PmZ=61N=27L=3.2957597722157E-21 mf=9.096307944752E+22 MHzT=1.0993471264096E-29 s
2.716.283PmZ=61N=28L=8.9588038997804E-21 mf=3.3463446834387E+22 MHzT=2.9883353168879E-29 s
2.716.283PmZ=61N=29L=2.4352553845501E-20 mf=1.2310514121105E+22 MHzT=8.1231375892388E-29 s
2.716.283PmZ=61N=30L=6.6197104594796E-20 mf=4.5287850554051E+21 MHzT=2.2080977298901E-28 s
2.716.283PmZ=61N=31L=1.7994238651664E-19 mf=1.666046915368E+21 MHzT=6.0022319346218E-28 s
2.716.283PmZ=61N=32L=4.8913411943773E-19 mf=6.1290440819099E+20 MHzT=1.6315757998079E-27 s
2.716.283PmZ=61N=33L=1.3296043885469E-18 mf=2.2547493117681E+20 MHzT=4.4350828483714E-27 s
2.716.283PmZ=61N=34L=3.6142394484264E-18 mf=8.2947591679496E+19 MHzT=1.2055805114438E-26 s
2.716.283PmZ=61N=35L=9.8245214163573E-18 mf=3.051471367357E+19 MHzT=3.2771075970021E-26 s
2.716.283PmZ=61N=36L=2.6705818039391E-17 mf=1.1225735813739E+19 MHzT=8.9081020308359E-26 s
2.716.283PmZ=61N=37L=7.259393989061E-17 mf=4.1297174178967E+18 MHzT=2.421473187648E-25 s
2.716.283PmZ=61N=38L=1.9733078766089E-16 mf=1.5192381358918E+18 MHzT=6.5822465640845E-25 s
2.716.283PmZ=61N=39L=5.3640069429412E-16 mf=5.5889647643823E+17 MHzT=1.7892401225588E-24 s
2.716.283PmZ=61N=40L=1.4580882600725E-15 mf=2.0560652342478E+17 MHzT=4.8636589119014E-24 s
2.716.283PmZ=61N=41L=3.9634948216446E-15 mf=7.5638412938712E+16 MHzT=1.3220795640044E-23 s
2.716.283PmZ=61N=42L=1.0773895950868E-14 mf=2.7825817082988E+16 MHzT=3.5937848546103E-23 s
2.716.283PmZ=61N=43L=2.9286485584953E-14 mf=1.0236546038628E+16 MHzT=9.7689200656786E-23 s
2.716.283PmZ=61N=44L=7.9608921585005E-14 mf=3.7658148362164E+15 MHzT=2.6554677898203E-22 s
2.716.283PmZ=61N=45L=2.1639948492774E-13 mf=1.3853658575024E+15 MHzT=7.2183098391268E-22 s
2.716.283PmZ=61N=46L=5.8823478756698E-13 mf=5.0964761747598E+14 MHzT=1.9621400467886E-21 s
2.716.283PmZ=61N=47L=1.5989879339108E-12 mf=1.8748888071142E+14 MHzT=5.3336496340771E-21 s
2.716.283PmZ=61N=48L=4.3464998446749E-12 mf=68973304661977 MHzT=1.4498362879679E-20 s
2.716.283PmZ=61N=49L=1.181501154518E-11 mf=25373860774796 MHzT=3.9410636358237E-20 s
2.716.283PmZ=61N=50L=3.2116531186296E-11 mf=9334521722193.8 MHzT=1.071292166606E-19 s
2.716.283PmZ=61N=51L=8.7301783116848E-11 mf=3433978634763.4 MHzT=2.9120740294557E-19 s
2.716.283PmZ=61N=52L=2.373108506386E-10 mf=1263290141151.4 MHzT=7.9158379173968E-19 s
2.716.283PmZ=61N=53L=6.4507777298707E-10 mf=464738471164.18 MHzT=2.1517478367887E-18 s
2.716.283PmZ=61N=54L=1.7535031882536E-9 mf=170967729062.75 MHzT=5.8490570441688E-18 s
2.716.283PmZ=61N=55L=4.7665158527747E-9 mf=62895512625.954 MHzT=1.5899385476784E-17 s
2.716.283PmZ=61N=56L=1.2956733427659E-8 mf=23137966037.027 MHzT=4.3219010625209E-17 s
2.716.283PmZ=61N=57L=3.5220053032594E-8 mf=8511982015.5454 MHzT=1.1748145122648E-16 s
2.716.283SmZ=62N=17L=1.5208016810987E-25 mf=1.9712791071049E+27 MHzT=5.0728483673153E-34 s
2.716.283SmZ=62N=18L=4.1339675744207E-25 mf=7.251930563147E+26 MHzT=1.3789431535401E-33 s
2.716.283SmZ=62N=19L=1.1237288936987E-24 mf=2.6678361629846E+26 MHzT=3.7483561167461E-33 s
2.716.283SmZ=62N=20L=3.0546118318555E-24 mf=9.8144207677575E+25 MHzT=1.0189088318744E-32 s
2.716.283SmZ=62N=21L=8.3032958355287E-24 mf=3.610523627464E+25 MHzT=2.7696813625407E-32 s
2.716.283SmZ=62N=22L=2.2570698186037E-23 mf=1.3282374144078E+25 MHzT=7.5287745184161E-32 s
2.716.283SmZ=62N=23L=6.1353518734739E-23 mf=4.8863123775533E+24 MHzT=2.0465330963976E-31 s
2.716.283SmZ=62N=24L=1.6677615508866E-22 mf=1.7975738668434E+24 MHzT=5.5630537272776E-31 s
2.716.283SmZ=62N=25L=4.5334459179778E-22 mf=6.6129046959874E+23 MHzT=1.51219478576E-30 s
2.716.283SmZ=62N=26L=1.2323183659141E-21 mf=2.4327516840798E+23 MHzT=4.110571607222E-30 s
2.716.283SmZ=62N=27L=3.3497886209406E-21 mf=8.9495933004818E+22 MHzT=1.1173692104491E-29 s
2.716.283SmZ=62N=28L=9.1056695374817E-21 mf=3.2923713820929E+22 MHzT=3.0373244204435E-29 s
2.716.283SmZ=62N=29L=2.475177603969E-20 mf=1.2111957441732E+22 MHzT=8.2563037792264E-29 s
2.716.283SmZ=62N=30L=6.7282303030776E-20 mf=4.4557401351566E+21 MHzT=2.2442960533309E-28 s
2.716.283SmZ=62N=31L=1.8289226170543E-19 mf=1.6391751909266E+21 MHzT=6.1006291794517E-28 s
2.716.283SmZ=62N=32L=4.9715271155966E-19 mf=6.0301885322017E+20 MHzT=1.658322944067E-27 s
2.716.283SmZ=62N=33L=1.3514011818018E-18 mf=2.2183823873848E+20 MHzT=4.5077891245742E-27 s
2.716.283SmZ=62N=34L=3.6734892754498E-18 mf=8.1609727297568E+19 MHzT=1.2253441263855E-26 s
2.716.283SmZ=62N=35L=9.9855791444944E-18 mf=3.0022540872383E+19 MHzT=3.3308306723628E-26 s
2.716.283SmZ=62N=36L=2.7143618335119E-17 mf=1.1044675558679E+19 MHzT=9.0541364903578E-26 s
2.716.283SmZ=62N=37L=7.3784004478981E-17 mf=4.0631090724468E+18 MHzT=2.4611694694128E-25 s
2.716.283SmZ=62N=38L=2.0056571860615E-16 mf=1.4947342949903E+18 MHzT=6.6901522454629E-25 s
2.716.283SmZ=62N=39L=5.4519414829894E-16 mf=5.4988201714084E+17 MHzT=1.8185719278466E-24 s
2.716.283SmZ=62N=40L=1.4819913463032E-15 mf=2.02290289176E+17 MHzT=4.9433910252112E-24 s
2.716.283SmZ=62N=41L=4.0284701465896E-15 mf=7.4418438536475E+16 MHzT=1.3437529994799E-23 s
2.716.283SmZ=62N=42L=1.0950517195964E-14 mf=2.737701358165E+16 MHzT=3.6526993604236E-23 s
2.716.283SmZ=62N=43L=2.9766591906018E-14 mf=1.007144045736E+16 MHzT=9.9290662962634E-23 s
2.716.283SmZ=62N=44L=8.0913985873284E-14 mf=3.7050758872452E+15 MHzT=2.6990000486698E-22 s
2.716.283SmZ=62N=45L=2.1994701746754E-13 mf=1.3630212468975E+15 MHzT=7.3366427873092E-22 s
2.716.283SmZ=62N=46L=5.9787798080578E-13 mf=5.0142749461347E+14 MHzT=1.9943062770638E-21 s
2.716.283SmZ=62N=47L=1.6252008508601E-12 mf=1.844648665064E+14 MHzT=5.4210865133243E-21 s
2.716.283SmZ=62N=48L=4.4177539404893E-12 mf=67860832006139 MHzT=1.4736040959674E-20 s
2.716.283SmZ=62N=49L=1.2008700259035E-11 mf=24964604955847 MHzT=4.0056712364109E-20 s
2.716.283SmZ=62N=50L=3.2643031697547E-11 mf=9183964920223 MHzT=1.0888543332717E-19 s
2.716.283SmZ=62N=51L=8.8732959889255E-11 mf=3378591882589.8 MHzT=2.9598129479713E-19 s
2.716.283SmZ=62N=52L=2.4120119245235E-10 mf=1242914493713.5 MHzT=8.0456057521083E-19 s
2.716.283SmZ=62N=53L=6.5565281844587E-10 mf=457242689371.21 MHzT=2.1870223914901E-18 s
2.716.283SmZ=62N=54L=1.7822491421594E-9 mf=168210185045.61 MHzT=5.9449432252207E-18 s
2.716.283SmZ=62N=55L=4.8446554569185E-9 mf=61881068873.923 MHzT=1.6160031140338E-17 s
2.716.283SmZ=62N=56L=1.3169138893687E-8 mf=22764773036.43 MHzT=4.3927518996114E-17 s
2.716.283SmZ=62N=57L=3.5797430951161E-8 mf=8374691983.0366 MHzT=1.1940737665643E-16 s
2.716.283EuZ=63N=17L=1.5453307404713E-25 mf=1.9399889625477E+27 MHzT=5.154668502272E-34 s
2.716.283EuZ=63N=18L=4.2006444707823E-25 mf=7.1368205542082E+26 MHzT=1.4011841721456E-33 s
2.716.283EuZ=63N=19L=1.1418535532744E-24 mf=2.625489557223E+26 MHzT=3.8088134734679E-33 s
2.716.283EuZ=63N=20L=3.1038797646273E-24 mf=9.6586363111264E+25 MHzT=1.0353428452918E-32 s
2.716.283EuZ=63N=21L=8.4372199619082E-24 mf=3.5532137286154E+25 MHzT=2.8143536425817E-32 s
2.716.283EuZ=63N=22L=2.2934741705167E-23 mf=1.3071542808457E+25 MHzT=7.6502063654873E-32 s
2.716.283EuZ=63N=23L=6.2343091617557E-23 mf=4.8087518636238E+24 MHzT=2.0795416947266E-31 s
2.716.283EuZ=63N=24L=1.6946609307396E-22 mf=1.7690409483221E+24 MHzT=5.6527804002982E-31 s
2.716.283EuZ=63N=25L=4.606566013429E-22 mf=6.5079379547812E+23 MHzT=1.53658502424E-30 s
2.716.283EuZ=63N=26L=1.2521944685901E-21 mf=2.3941365779833E+23 MHzT=4.1768711492739E-30 s
2.716.283EuZ=63N=27L=3.4038174696654E-21 mf=8.8075362639662E+22 MHzT=1.1353912944886E-29 s
2.716.283EuZ=63N=28L=9.252535175183E-21 mf=3.2401115188851E+22 MHzT=3.086313523999E-29 s
2.716.283EuZ=63N=29L=2.5150998233878E-20 mf=1.1919704149006E+22 MHzT=8.3894699692139E-29 s
2.716.283EuZ=63N=30L=6.8367501466756E-20 mf=4.3850141012653E+21 MHzT=2.2804943767717E-28 s
2.716.283EuZ=63N=31L=1.8584213689423E-19 mf=1.6131565371024E+21 MHzT=6.1990264242815E-28 s
2.716.283EuZ=63N=32L=5.0517130368159E-19 mf=5.9344712539127E+20 MHzT=1.6850700883262E-27 s
2.716.283EuZ=63N=33L=1.3731979750566E-18 mf=2.1831699685374E+20 MHzT=4.580495400777E-27 s
2.716.283EuZ=63N=34L=3.7327391024732E-18 mf=8.0314334800782E+19 MHzT=1.2451077413272E-26 s
2.716.283EuZ=63N=35L=1.0146636872631E-17 mf=2.9545992604568E+19 MHzT=3.3845537477235E-26 s
2.716.283EuZ=63N=36L=2.7581418630846E-17 mf=1.0869363248224E+19 MHzT=9.2001709498797E-26 s
2.716.283EuZ=63N=37L=7.4974069067351E-17 mf=3.998615277646E+18 MHzT=2.5008657511775E-25 s
2.716.283EuZ=63N=38L=2.0380064955141E-16 mf=1.4710083538E+18 MHzT=6.7980579268413E-25 s
2.716.283EuZ=63N=39L=5.5398760230376E-16 mf=5.4115373115447E+17 MHzT=1.8479037331345E-24 s
2.716.283EuZ=63N=40L=1.5058944325339E-15 mf=1.9907933220495E+17 MHzT=5.0231231385211E-24 s
2.716.283EuZ=63N=41L=4.0934454715346E-15 mf=7.323719348034E+16 MHzT=1.3654264349554E-23 s
2.716.283EuZ=63N=42L=1.112713844106E-14 mf=2.6942457810512E+16 MHzT=3.7116138662369E-23 s
2.716.283EuZ=63N=43L=3.0246698227083E-14 mf=9.9115763231165E+15 MHzT=1.0089212526848E-22 s
2.716.283EuZ=63N=44L=8.2219050161563E-14 mf=3.6462651588762E+15 MHzT=2.7425323075193E-22 s
2.716.283EuZ=63N=45L=2.2349455000734E-13 mf=1.3413859890103E+15 MHzT=7.4549757354916E-22 s
2.716.283EuZ=63N=46L=6.0752117404458E-13 mf=4.934683280323E+14 MHzT=2.026472507339E-21 s
2.716.283EuZ=63N=47L=1.6514137678095E-12 mf=1.8153685275233E+14 MHzT=5.5085233925714E-21 s
2.716.283EuZ=63N=48L=4.4890080363036E-12 mf=66783675942549 MHzT=1.4973719039669E-20 s
2.716.283EuZ=63N=49L=1.2202388972891E-11 mf=24568341385120 MHzT=4.0702788369982E-20 s
2.716.283EuZ=63N=50L=3.3169532208798E-11 mf=9038187699267 MHzT=1.1064164999374E-19 s
2.716.283EuZ=63N=51L=9.0164136661663E-11 mf=3324963440009 MHzT=3.007551866487E-19 s
2.716.283EuZ=63N=52L=2.450915342661E-10 mf=1223185692226 MHzT=8.1753735868197E-19 s
2.716.283EuZ=63N=53L=6.6622786390467E-10 mf=449984868905 MHzT=2.2222969461916E-18 s
2.716.283EuZ=63N=54L=1.8109950960652E-9 mf=165540182108.37 MHzT=6.0408294062727E-18 s
2.716.283EuZ=63N=55L=4.9227950610624E-9 mf=60898829685.448 MHzT=1.6420676803892E-17 s
2.716.283EuZ=63N=56L=1.3381544359714E-8 mf=22403427432.677 MHzT=4.4636027367019E-17 s
2.716.283EuZ=63N=57L=3.6374808869729E-8 mf=8241760364.2583 MHzT=1.2133330208637E-16 s
2.716.283GdZ=64N=17L=1.5698597998439E-25 mf=1.9096766350079E+27 MHzT=5.2364886372287E-34 s
2.716.283GdZ=64N=18L=4.2673213671439E-25 mf=7.0253077330487E+26 MHzT=1.4234251907511E-33 s
2.716.283GdZ=64N=19L=1.1599782128502E-24 mf=2.5844662828914E+26 MHzT=3.8692708301896E-33 s
2.716.283GdZ=64N=20L=3.1531476973992E-24 mf=9.5077201187651E+25 MHzT=1.0517768587091E-32 s
2.716.283GdZ=64N=21L=8.5711440882877E-24 mf=3.4976947641058E+25 MHzT=2.8590259226227E-32 s
2.716.283GdZ=64N=22L=2.3298785224297E-23 mf=1.2867299952075E+25 MHzT=7.7716382125586E-32 s
2.716.283GdZ=64N=23L=6.3332664500376E-23 mf=4.7336151157547E+24 MHzT=2.1125502930556E-31 s
2.716.283GdZ=64N=24L=1.7215603105926E-22 mf=1.7413996835045E+24 MHzT=5.7425070733188E-31 s
2.716.283GdZ=64N=25L=4.6796861088803E-22 mf=6.4062514242378E+23 MHzT=1.56097526272E-30 s
2.716.283GdZ=64N=26L=1.2720705712661E-21 mf=2.3567281939523E+23 MHzT=4.2431706913259E-30 s
2.716.283GdZ=64N=27L=3.4578463183903E-21 mf=8.6699185098417E+22 MHzT=1.1534133785281E-29 s
2.716.283GdZ=64N=28L=9.3994008128843E-21 mf=3.1894847764025E+22 MHzT=3.1353026275545E-29 s
2.716.283GdZ=64N=29L=2.5550220428067E-20 mf=1.1733458771678E+22 MHzT=8.5226361592014E-29 s
2.716.283GdZ=64N=30L=6.9452699902737E-20 mf=4.316498255933E+21 MHzT=2.3166927002125E-28 s
2.716.283GdZ=64N=31L=1.8879201208303E-19 mf=1.5879509662101E+21 MHzT=6.2974236691114E-28 s
2.716.283GdZ=64N=32L=5.1318989580352E-19 mf=5.8417451405704E+20 MHzT=1.7118172325853E-27 s
2.716.283GdZ=64N=33L=1.3949947683115E-18 mf=2.149057937779E+20 MHzT=4.6532016769798E-27 s
2.716.283GdZ=64N=34L=3.7919889294966E-18 mf=7.9059423319519E+19 MHzT=1.2648713562689E-26 s
2.716.283GdZ=64N=35L=1.0307694600768E-17 mf=2.9084336470121E+19 MHzT=3.4382768230842E-26 s
2.716.283GdZ=64N=36L=2.8019218926574E-17 mf=1.069952944747E+19 MHzT=9.3462054094016E-26 s
2.716.283GdZ=64N=37L=7.6164133655722E-17 mf=3.9361369139328E+18 MHzT=2.5405620329422E-25 s
2.716.283GdZ=64N=38L=2.0703558049668E-16 mf=1.4480238482719E+18 MHzT=6.9059636082198E-25 s
2.716.283GdZ=64N=39L=5.6278105630858E-16 mf=5.3269820410518E+17 MHzT=1.8772355384223E-24 s
2.716.283GdZ=64N=40L=1.5297975187646E-15 mf=1.9596871763925E+17 MHzT=5.1028552518309E-24 s
2.716.283GdZ=64N=41L=4.1584207964796E-15 mf=7.209286233221E+16 MHzT=1.3870998704309E-23 s
2.716.283GdZ=64N=42L=1.1303759686157E-14 mf=2.6521481907223E+16 MHzT=3.7705283720502E-23 s
2.716.283GdZ=64N=43L=3.0726804548147E-14 mf=9.7567079430678E+15 MHzT=1.0249358757433E-22 s
2.716.283GdZ=64N=44L=8.3524114449842E-14 mf=3.5892922657687E+15 MHzT=2.7860645663688E-22 s
2.716.283GdZ=64N=45L=2.2704208254714E-13 mf=1.320426832932E+15 MHzT=7.573308683674E-22 s
2.716.283GdZ=64N=46L=6.1716436728338E-13 mf=4.857578854068E+14 MHzT=2.0586387376142E-21 s
2.716.283GdZ=64N=47L=1.6776266847588E-12 mf=1.7870033942807E+14 MHzT=5.5959602718186E-21 s
2.716.283GdZ=64N=48L=4.560262132118E-12 mf=65740181005947 MHzT=1.5211397119663E-20 s
2.716.283GdZ=64N=49L=1.2396077686746E-11 mf=24184461050977 MHzT=4.1348864375855E-20 s
2.716.283GdZ=64N=50L=3.3696032720049E-11 mf=8896966016466 MHzT=1.123978666603E-19 s
2.716.283GdZ=64N=51L=9.159531343407E-11 mf=3273010886258.8 MHzT=3.0552907850027E-19 s
2.716.283GdZ=64N=52L=2.4898187607984E-10 mf=1204073415784.9 MHzT=8.3051414215311E-19 s
2.716.283GdZ=64N=53L=6.7680290936348E-10 mf=442953855328.35 MHzT=2.2575715008931E-18 s
2.716.283GdZ=64N=54L=1.839741049971E-9 mf=162953616762.93 MHzT=6.1367155873246E-18 s
2.716.283GdZ=64N=55L=5.0009346652062E-9 mf=59947285471.612 MHzT=1.6681322467446E-17 s
2.716.283GdZ=64N=56L=1.3593949825741E-8 mf=22053373879.042 MHzT=4.5344535737924E-17 s
2.716.283GdZ=64N=57L=3.6952186788296E-8 mf=8112982858.5668 MHzT=1.2325922751631E-16 s
2.716.283TbZ=65N=17L=1.5943888592164E-25 mf=1.8802969944693E+27 MHzT=5.3183087721854E-34 s
2.716.283TbZ=65N=18L=4.3339982635055E-25 mf=6.9172260756172E+26 MHzT=1.4456662093566E-33 s
2.716.283TbZ=65N=19L=1.178102872426E-24 mf=2.5447052631546E+26 MHzT=3.9297281869113E-33 s
2.716.283TbZ=65N=20L=3.202415630171E-24 mf=9.3614475015533E+25 MHzT=1.0682108721264E-32 s
2.716.283TbZ=65N=21L=8.7050682146672E-24 mf=3.4438840754272E+25 MHzT=2.9036982026637E-32 s
2.716.283TbZ=65N=22L=2.3662828743426E-23 mf=1.2669341491274E+25 MHzT=7.8930700596298E-32 s
2.716.283TbZ=65N=23L=6.4322237383194E-23 mf=4.66079026782E+24 MHzT=2.1455588913846E-31 s
2.716.283TbZ=65N=24L=1.7484596904457E-22 mf=1.7146089191429E+24 MHzT=5.8322337463394E-31 s
2.716.283TbZ=65N=25L=4.7528062043315E-22 mf=6.3076937100187E+23 MHzT=1.5853655012E-30 s
2.716.283TbZ=65N=26L=1.2919466739422E-21 mf=2.3204708371223E+23 MHzT=4.3094702333779E-30 s
2.716.283TbZ=65N=27L=3.5118751671151E-21 mf=8.5365351481518E+22 MHzT=1.1714354625676E-29 s
2.716.283TbZ=65N=28L=9.5462664505857E-21 mf=3.1404157798425E+22 MHzT=3.1842917311101E-29 s
2.716.283TbZ=65N=29L=2.5949442622255E-20 mf=1.1552944021344E+22 MHzT=8.6558023491889E-29 s
2.716.283TbZ=65N=30L=7.0537898338717E-20 mf=4.2500905904571E+21 MHzT=2.3528910236533E-28 s
2.716.283TbZ=65N=31L=1.9174188727183E-19 mf=1.5635209513454E+21 MHzT=6.3958209139413E-28 s
2.716.283TbZ=65N=32L=5.2120848792545E-19 mf=5.7518721384077E+20 MHzT=1.7385643768445E-27 s
2.716.283TbZ=65N=33L=1.4167915615664E-18 mf=2.115995507967E+20 MHzT=4.7259079531826E-27 s
2.716.283TbZ=65N=34L=3.8512387565199E-18 mf=7.7843124499219E+19 MHzT=1.2846349712106E-26 s
2.716.283TbZ=65N=35L=1.0468752328905E-17 mf=2.8636885139812E+19 MHzT=3.4919998984449E-26 s
2.716.283TbZ=65N=36L=2.8457019222302E-17 mf=1.0534921302125E+19 MHzT=9.4922398689235E-26 s
2.716.283TbZ=65N=37L=7.7354198244093E-17 mf=3.8755809614108E+18 MHzT=2.5802583147069E-25 s
2.716.283TbZ=65N=38L=2.1027051144194E-16 mf=1.4257465582985E+18 MHzT=7.0138692895982E-25 s
2.716.283TbZ=65N=39L=5.715745103134E-16 mf=5.2450284711895E+17 MHzT=1.9065673437102E-24 s
2.716.283TbZ=65N=40L=1.5537006049953E-15 mf=1.9295381429095E+17 MHzT=5.1825873651408E-24 s
2.716.283TbZ=65N=41L=4.2233961214246E-15 mf=7.0983741373253E+16 MHzT=1.4087733059064E-23 s
2.716.283TbZ=65N=42L=1.1480380931253E-14 mf=2.611345910865E+16 MHzT=3.8294428778634E-23 s
2.716.283TbZ=65N=43L=3.1206910869212E-14 mf=9.6066047439436E+15 MHzT=1.0409504988018E-22 s
2.716.283TbZ=65N=44L=8.482917873812E-14 mf=3.5340723847569E+15 MHzT=2.8295968252183E-22 s
2.716.283TbZ=65N=45L=2.3058961508694E-13 mf=1.3001125739638E+15 MHzT=7.6916416318564E-22 s
2.716.283TbZ=65N=46L=6.2680756052219E-13 mf=4.7828468716977E+14 MHzT=2.0908049678894E-21 s
2.716.283TbZ=65N=47L=1.7038396017082E-12 mf=1.7595110343687E+14 MHzT=5.6833971510658E-21 s
2.716.283TbZ=65N=48L=4.6315162279323E-12 mf=64728793605855 MHzT=1.5449075199658E-20 s
2.716.283TbZ=65N=49L=1.2589766400602E-11 mf=23812392419424 MHzT=4.1994940381728E-20 s
2.716.283TbZ=65N=50L=3.4222533231299E-11 mf=8760089616212.7 MHzT=1.1415408332687E-19 s
2.716.283TbZ=65N=51L=9.3026490206477E-11 mf=3222656872624.1 MHzT=3.1030297035183E-19 s
2.716.283TbZ=65N=52L=2.5287221789359E-10 mf=1185549209388.3 MHzT=8.4349092562425E-19 s
2.716.283TbZ=65N=53L=6.8737795482228E-10 mf=436139180631 MHzT=2.2928460555945E-18 s
2.716.283TbZ=65N=54L=1.8684870038768E-9 mf=160446638043.5 MHzT=6.2326017683766E-18 s
2.716.283TbZ=65N=55L=5.0790742693501E-9 mf=59025019541.28 MHzT=1.6941968131E-17 s
2.716.283TbZ=65N=56L=1.3806355291768E-8 mf=21714091203.98 MHzT=4.6053044108829E-17 s
2.716.283TbZ=65N=57L=3.7529564706863E-8 mf=7988167737.6657 MHzT=1.2518515294625E-16 s
2.716.283DyZ=66N=17L=1.618917918589E-25 mf=1.8518076460683E+27 MHzT=5.4001289071421E-34 s
2.716.283DyZ=66N=18L=4.4006751598672E-25 mf=6.812419619926E+26 MHzT=1.4679072279621E-33 s
2.716.283DyZ=66N=19L=1.1962275320018E-24 mf=2.5061491228037E+26 MHzT=3.990185543633E-33 s
2.716.283DyZ=66N=20L=3.2516835629429E-24 mf=9.2196073878934E+25 MHzT=1.0846448855438E-32 s
2.716.283DyZ=66N=21L=8.8389923410467E-24 mf=3.3917040136783E+25 MHzT=2.9483704827046E-32 s
2.716.283DyZ=66N=22L=2.4026872262556E-23 mf=1.2477381771709E+25 MHzT=8.014501906701E-32 s
2.716.283DyZ=66N=23L=6.5311810266012E-23 mf=4.5901722334591E+24 MHzT=2.1785674897136E-31 s
2.716.283DyZ=66N=24L=1.7753590702987E-22 mf=1.6886299961256E+24 MHzT=5.9219604193601E-31 s
2.716.283DyZ=66N=25L=4.8259262997828E-22 mf=6.2121225932003E+23 MHzT=1.60975573968E-30 s
2.716.283DyZ=66N=26L=1.3118227766182E-21 mf=2.285312188075E+23 MHzT=4.3757697754298E-30 s
2.716.283DyZ=66N=27L=3.56590401584E-21 mf=8.4071937065132E+22 MHzT=1.1894575466071E-29 s
2.716.283DyZ=66N=28L=9.693132088287E-21 mf=3.0928337225721E+22 MHzT=3.2332808346656E-29 s
2.716.283DyZ=66N=29L=2.6348664816444E-20 mf=1.137789941496E+22 MHzT=8.7889685391764E-29 s
2.716.283DyZ=66N=30L=7.1623096774697E-20 mf=4.1856952784805E+21 MHzT=2.3890893470942E-28 s
2.716.283DyZ=66N=31L=1.9469176246062E-19 mf=1.5398312399613E+21 MHzT=6.4942181587711E-28 s
2.716.283DyZ=66N=32L=5.2922708004738E-19 mf=5.6647225605531E+20 MHzT=1.7653115211036E-27 s
2.716.283DyZ=66N=33L=1.4385883548212E-18 mf=2.0839349699675E+20 MHzT=4.7986142293854E-27 s
2.716.283DyZ=66N=34L=3.9104885835433E-18 mf=7.6663683218928E+19 MHzT=1.3043985861523E-26 s
2.716.283DyZ=66N=35L=1.0629810057042E-17 mf=2.8202992940724E+19 MHzT=3.5457229738056E-26 s
2.716.283DyZ=66N=36L=2.8894819518029E-17 mf=1.0375301282396E+19 MHzT=9.6382743284454E-26 s
2.716.283DyZ=66N=37L=7.8544262832463E-17 mf=3.816860037753E+18 MHzT=2.6199545964716E-25 s
2.716.283DyZ=66N=38L=2.135054423872E-16 mf=1.4041443377182E+18 MHzT=7.1217749709766E-25 s
2.716.283DyZ=66N=39L=5.8036796431823E-16 mf=5.1655583428381E+17 MHzT=1.935899148998E-24 s
2.716.283DyZ=66N=40L=1.577603691226E-15 mf=1.9003027165018E+17 MHzT=5.2623194784507E-24 s
2.716.283DyZ=66N=41L=4.2883714463695E-15 mf=6.9908230140325E+16 MHzT=1.4304467413818E-23 s
2.716.283DyZ=66N=42L=1.1657002176349E-14 mf=2.5717800637307E+16 MHzT=3.8883573836767E-23 s
2.716.283DyZ=66N=43L=3.1687017190277E-14 mf=9.4610501266112E+15 MHzT=1.0569651218603E-22 s
2.716.283DyZ=66N=44L=8.6134243026399E-14 mf=3.4805258334727E+15 MHzT=2.8731290840679E-22 s
2.716.283DyZ=66N=45L=2.3413714762674E-13 mf=1.2804138986007E+15 MHzT=7.8099745800388E-22 s
2.716.283DyZ=66N=46L=6.3645075376099E-13 mf=4.7103794948538E+14 MHzT=2.1229711981647E-21 s
2.716.283DyZ=66N=47L=1.7300525186576E-12 mf=1.7328517762722E+14 MHzT=5.7708340303129E-21 s
2.716.283DyZ=66N=48L=4.7027703237467E-12 mf=63748054308797 MHzT=1.5686753279653E-20 s
2.716.283DyZ=66N=49L=1.2783455114457E-11 mf=23451598594887 MHzT=4.26410163876E-20 s
2.716.283DyZ=66N=50L=3.474903374255E-11 mf=8627360985664 MHzT=1.1591029999344E-19 s
2.716.283DyZ=66N=51L=9.4457666978885E-11 mf=3173828738190.4 MHzT=3.150768622034E-19 s
2.716.283DyZ=66N=52L=2.5676255970734E-10 mf=1167586342579.3 MHzT=8.564677090954E-19 s
2.716.283DyZ=66N=53L=6.9795300028109E-10 mf=429531011227.5 MHzT=2.328120610296E-18 s
2.716.283DyZ=66N=54L=1.8972329577826E-9 mf=158015628376.18 MHzT=6.3284879494285E-18 s
2.716.283DyZ=66N=55L=5.1572138734939E-9 mf=58130701063.382 MHzT=1.7202613794554E-17 s
2.716.283DyZ=66N=56L=1.4018760757795E-8 mf=21385089822.101 MHzT=4.6761552479734E-17 s
2.716.283DyZ=66N=57L=3.810694262543E-8 mf=7867134893.1556 MHzT=1.2711107837619E-16 s
2.716.283HoZ=67N=17L=1.6434469779615E-25 mf=1.8241687259777E+27 MHzT=5.4819490420988E-34 s
2.716.283HoZ=67N=18L=4.4673520562288E-25 mf=6.710741715151E+26 MHzT=1.4901482465676E-33 s
2.716.283HoZ=67N=19L=1.2143521915776E-24 mf=2.4687439120156E+26 MHzT=4.0506429003547E-33 s
2.716.283HoZ=67N=20L=3.3009514957148E-24 mf=9.0820013074771E+25 MHzT=1.1010788989611E-32 s
2.716.283HoZ=67N=21L=8.9729164674262E-24 mf=3.341081565713E+25 MHzT=2.9930427627456E-32 s
2.716.283HoZ=67N=22L=2.4390915781685E-23 mf=1.2291152193027E+25 MHzT=8.1359337537722E-32 s
2.716.283HoZ=67N=23L=6.6301383148831E-23 mf=4.5216622001239E+24 MHzT=2.2115760880426E-31 s
2.716.283HoZ=67N=24L=1.8022584501517E-22 mf=1.6634265633476E+24 MHzT=6.0116870923807E-31 s
2.716.283HoZ=67N=25L=4.899046395234E-22 mf=6.1194043455406E+23 MHzT=1.63414597816E-30 s
2.716.283HoZ=67N=26L=1.3316988792942E-21 mf=2.2512030509396E+23 MHzT=4.4420693174818E-30 s
2.716.283HoZ=67N=27L=3.6199328645648E-21 mf=8.2817132034309E+22 MHzT=1.2074796306466E-29 s
2.716.283HoZ=67N=28L=9.8399977259883E-21 mf=3.0466720252203E+22 MHzT=3.2822699382212E-29 s
2.716.283HoZ=67N=29L=2.6747887010632E-20 mf=1.1208080020707E+22 MHzT=8.922134729164E-29 s
2.716.283HoZ=67N=30L=7.2708295210677E-20 mf=4.1232222146226E+21 MHzT=2.425287670535E-28 s
2.716.283HoZ=67N=31L=1.9764163764942E-19 mf=1.516848684141E+21 MHzT=6.592615403601E-28 s
2.716.283HoZ=67N=32L=5.3724567216931E-19 mf=5.5801744626344E+20 MHzT=1.7920586653628E-27 s
2.716.283HoZ=67N=33L=1.4603851480761E-18 mf=2.0528314629531E+20 MHzT=4.8713205055882E-27 s
2.716.283HoZ=67N=34L=3.9697384105667E-18 mf=7.5519449141034E+19 MHzT=1.324162201094E-26 s
2.716.283HoZ=67N=35L=1.0790867785179E-17 mf=2.7782052747579E+19 MHzT=3.5994460491662E-26 s
2.716.283HoZ=67N=36L=2.9332619813757E-17 mf=1.0220446039375E+19 MHzT=9.7843087879673E-26 s
2.716.283HoZ=67N=37L=7.9734327420834E-17 mf=3.7598919774881E+18 MHzT=2.6596508782364E-25 s
2.716.283HoZ=67N=38L=2.1674037333246E-16 mf=1.3831869595433E+18 MHzT=7.2296806523551E-25 s
2.716.283HoZ=67N=39L=5.8916141832305E-16 mf=5.0884604571241E+17 MHzT=1.9652309542859E-24 s
2.716.283HoZ=67N=40L=1.6015067774567E-15 mf=1.8719399893898E+17 MHzT=5.3420515917605E-24 s
2.716.283HoZ=67N=41L=4.3533467713145E-15 mf=6.886482372032E+16 MHzT=1.4521201768573E-23 s
2.716.283HoZ=67N=42L=1.1833623421445E-14 mf=2.5333952866601E+16 MHzT=3.94727188949E-23 s
2.716.283HoZ=67N=43L=3.2167123511342E-14 mf=9.3198404232289E+15 MHzT=1.0729797449188E-22 s
2.716.283HoZ=67N=44L=8.7439307314678E-14 mf=3.4285776867045E+15 MHzT=2.9166613429174E-22 s
2.716.283HoZ=67N=45L=2.3768468016654E-13 mf=1.2613032433977E+15 MHzT=7.9283075282213E-22 s
2.716.283HoZ=67N=46L=6.4609394699979E-13 mf=4.6400753232888E+14 MHzT=2.1551374284399E-21 s
2.716.283HoZ=67N=47L=1.7562654356069E-12 mf=1.7069883169249E+14 MHzT=5.8582709095601E-21 s
2.716.283HoZ=67N=48L=4.774024419561E-12 mf=62796590811651 MHzT=1.5924431359647E-20 s
2.716.283HoZ=67N=49L=1.2977143828312E-11 mf=23101574735262 MHzT=4.3287092393473E-20 s
2.716.283HoZ=67N=50L=3.5275534253801E-11 mf=8498594403788.4 MHzT=1.1766651666001E-19 s
2.716.283HoZ=67N=51L=9.5888843751292E-11 mf=3126458160008.4 MHzT=3.1985075405497E-19 s
2.716.283HoZ=67N=52L=2.6065290152109E-10 mf=1150159680749.8 MHzT=8.6944449256654E-19 s
2.716.283HoZ=67N=53L=7.0852804573989E-10 mf=423120100612.16 MHzT=2.3633951649974E-18 s
2.716.283HoZ=67N=54L=1.9259789116883E-9 mf=155657186161.61 MHzT=6.4243741304804E-18 s
2.716.283HoZ=67N=55L=5.2353534776378E-9 mf=57263078659.451 MHzT=1.7463259458107E-17 s
2.716.283HoZ=67N=56L=1.4231166223823E-8 mf=21065909376.995 MHzT=4.7470060850639E-17 s
2.716.283HoZ=67N=57L=3.8684320543997E-8 mf=7749714969.3772 MHzT=1.2903700380614E-16 s
2.716.283ErZ=68N=17L=1.6679760373341E-25 mf=1.7973427153016E+27 MHzT=5.5637691770555E-34 s
2.716.283ErZ=68N=18L=4.5340289525904E-25 mf=6.612054336987E+26 MHzT=1.512389265173E-33 s
2.716.283ErZ=68N=19L=1.2324768511534E-24 mf=2.432438854486E+26 MHzT=4.1111002570764E-33 s
2.716.283ErZ=68N=20L=3.3502194284866E-24 mf=8.9484424647201E+25 MHzT=1.1175129123784E-32 s
2.716.283ErZ=68N=21L=9.1068405938057E-24 mf=3.291948013276E+25 MHzT=3.0377150427866E-32 s
2.716.283ErZ=68N=22L=2.4754959300815E-23 mf=1.2110399954894E+25 MHzT=8.2573656008435E-32 s
2.716.283ErZ=68N=23L=6.7290956031649E-23 mf=4.4551671677691E+24 MHzT=2.2445846863716E-31 s
2.716.283ErZ=68N=24L=1.8291578300047E-22 mf=1.6389644080043E+24 MHzT=6.1014137654013E-31 s
2.716.283ErZ=68N=25L=4.9721664906853E-22 mf=6.029413105165E+23 MHzT=1.65853621664E-30 s
2.716.283ErZ=68N=26L=1.3515749819703E-21 mf=2.2180971237199E+23 MHzT=4.5083688595338E-30 s
2.716.283ErZ=68N=27L=3.6739617132897E-21 mf=8.1599233033804E+22 MHzT=1.2255017146861E-29 s
2.716.283ErZ=68N=28L=9.9868633636896E-21 mf=3.0018680248494E+22 MHzT=3.3312590417767E-29 s
2.716.283ErZ=68N=29L=2.7147109204821E-20 mf=1.104325531452E+22 MHzT=9.0553009191515E-29 s
2.716.283ErZ=68N=30L=7.3793493646658E-20 mf=4.0625865938193E+21 MHzT=2.4614859939758E-28 s
2.716.283ErZ=68N=31L=2.0059151283822E-19 mf=1.4945420858448E+21 MHzT=6.6910126484309E-28 s
2.716.283ErZ=68N=32L=5.4526426429124E-19 mf=5.498113073478E+20 MHzT=1.8188058096219E-27 s
2.716.283ErZ=68N=33L=1.482181941331E-18 mf=2.0226427649685E+20 MHzT=4.944026781791E-27 s
2.716.283ErZ=68N=34L=4.0289882375901E-18 mf=7.4408869006607E+19 MHzT=1.3439258160357E-26 s
2.716.283ErZ=68N=35L=1.0951925513316E-17 mf=2.7373493148349E+19 MHzT=3.6531691245269E-26 s
2.716.283ErZ=68N=36L=2.9770420109485E-17 mf=1.0070145362325E+19 MHzT=9.9303432474892E-26 s
2.716.283ErZ=68N=37L=8.0924392009205E-17 mf=3.7045994484074E+18 MHzT=2.6993471600011E-25 s
2.716.283ErZ=68N=38L=2.1997530427772E-16 mf=1.3628459748441E+18 MHzT=7.3375863337335E-25 s
2.716.283ErZ=68N=39L=5.9795487232787E-16 mf=5.0136301562841E+17 MHzT=1.9945627595737E-24 s
2.716.283ErZ=68N=40L=1.6254098636874E-15 mf=1.8444114601341E+17 MHzT=5.4217837050704E-24 s
2.716.283ErZ=68N=41L=4.4183220962595E-15 mf=6.7852105724433E+16 MHzT=1.4737936123328E-23 s
2.716.283ErZ=68N=42L=1.2010244666541E-14 mf=2.496139473621E+16 MHzT=4.0061863953033E-23 s
2.716.283ErZ=68N=43L=3.2647229832407E-14 mf=9.1827839464167E+15 MHzT=1.0889943679773E-22 s
2.716.283ErZ=68N=44L=8.8744371602957E-14 mf=3.3781574266059E+15 MHzT=2.9601936017669E-22 s
2.716.283ErZ=68N=45L=2.4123221270633E-13 mf=1.2427546662889E+15 MHzT=8.0466404764037E-22 s
2.716.283ErZ=68N=46L=6.557371402386E-13 mf=4.5718389214757E+14 MHzT=2.1873036587151E-21 s
2.716.283ErZ=68N=47L=1.7824783525563E-12 mf=1.6818855475583E+14 MHzT=5.9457077888073E-21 s
2.716.283ErZ=68N=48L=4.8452785153753E-12 mf=61873111535009 MHzT=1.6162109439642E-20 s
2.716.283ErZ=68N=49L=1.3170832542168E-11 mf=22761845695037 MHzT=4.3933168399346E-20 s
2.716.283ErZ=68N=50L=3.5802034765052E-11 mf=8373615074320.9 MHzT=1.1942273332657E-19 s
2.716.283ErZ=68N=51L=9.7320020523699E-11 mf=3080480834126 MHzT=3.2462464590653E-19 s
2.716.283ErZ=68N=52L=2.6454324333483E-10 mf=1133245567797.6 MHzT=8.8242127603768E-19 s
2.716.283ErZ=68N=53L=7.191030911987E-10 mf=416897746191.39 MHzT=2.3986697196989E-18 s
2.716.283ErZ=68N=54L=1.9547248655941E-9 mf=153368109894.52 MHzT=6.5202603115324E-18 s
2.716.283ErZ=68N=55L=5.3134930817816E-9 mf=56420974561.518 MHzT=1.7723905121661E-17 s
2.716.283ErZ=68N=56L=1.444357168985E-8 mf=20756116592.039 MHzT=4.8178569221544E-17 s
2.716.283ErZ=68N=57L=3.9261698462564E-8 mf=7635748572.7687 MHzT=1.3096292923608E-16 s
2.716.283TmZ=69N=17L=1.6925050967067E-25 mf=1.7712942701523E+27 MHzT=5.6455893120122E-34 s
2.716.283TmZ=69N=18L=4.600705848952E-25 mf=6.5162274625379E+26 MHzT=1.5346302837785E-33 s
2.716.283TmZ=69N=19L=1.2506015107292E-24 mf=2.3971861174644E+26 MHzT=4.1715576137981E-33 s
2.716.283TmZ=69N=20L=3.3994873612585E-24 mf=8.8187548927676E+25 MHzT=1.1339469257957E-32 s
2.716.283TmZ=69N=21L=9.2407647201852E-24 mf=3.2442386217793E+25 MHzT=3.0823873228276E-32 s
2.716.283TmZ=69N=22L=2.5119002819945E-23 mf=1.193488691207E+25 MHzT=8.3787974479147E-32 s
2.716.283TmZ=69N=23L=6.8280528914467E-23 mf=4.3905995276566E+24 MHzT=2.2775932847006E-31 s
2.716.283TmZ=69N=24L=1.8560572098577E-22 mf=1.6152113006419E+24 MHzT=6.1911404384219E-31 s
2.716.283TmZ=69N=25L=5.0452865861366E-22 mf=5.9420303065394E+23 MHzT=1.68292645512E-30 s
2.716.283TmZ=69N=26L=1.3714510846463E-21 mf=2.1859507885935E+23 MHzT=4.5746684015857E-30 s
2.716.283TmZ=69N=27L=3.7279905620145E-21 mf=8.0416635453604E+22 MHzT=1.2435237987256E-29 s
2.716.283TmZ=69N=28L=1.0133729001391E-20 mf=2.958362691156E+22 MHzT=3.3802481453322E-29 s
2.716.283TmZ=69N=29L=2.7546331399009E-20 mf=1.0883208136049E+22 MHzT=9.188467109139E-29 s
2.716.283TmZ=69N=30L=7.4878692082638E-20 mf=4.0037085272422E+21 MHzT=2.4976843174166E-28 s
2.716.283TmZ=69N=31L=2.0354138802702E-19 mf=1.4728820556152E+21 MHzT=6.7894098932607E-28 s
2.716.283TmZ=69N=32L=5.5328285641317E-19 mf=5.4184302753116E+20 MHzT=1.8455529538811E-27 s
2.716.283TmZ=69N=33L=1.5039787345858E-18 mf=1.9933291017081E+20 MHzT=5.0167330579938E-27 s
2.716.283TmZ=69N=34L=4.0882380646135E-18 mf=7.3330479600714E+19 MHzT=1.3636894309774E-26 s
2.716.283TmZ=69N=35L=1.1112983241453E-17 mf=2.6976775856344E+19 MHzT=3.7068921998876E-26 s
2.716.283TmZ=69N=36L=3.0208220405213E-17 mf=9.9242012266392E+18 MHzT=1.0076377707011E-25 s
2.716.283TmZ=69N=37L=8.2114456597575E-17 mf=3.650909601329E+18 MHzT=2.7390434417658E-25 s
2.716.283TmZ=69N=38L=2.2321023522298E-16 mf=1.3430945839044E+18 MHzT=7.4454920151119E-25 s
2.716.283TmZ=69N=39L=6.0674832633269E-16 mf=4.9409688496713E+17 MHzT=2.0238945648616E-24 s
2.716.283TmZ=69N=40L=1.6493129499181E-15 mf=1.8176808592626E+17 MHzT=5.5015158183802E-24 s
2.716.283TmZ=69N=41L=4.4832974212045E-15 mf=6.6868741873354E+16 MHzT=1.4954670478083E-23 s
2.716.283TmZ=69N=42L=1.2186865911638E-14 mf=2.4599635392207E+16 MHzT=4.0651009011166E-23 s
2.716.283TmZ=69N=43L=3.3127336153471E-14 mf=9.0497001211063E+15 MHzT=1.1050089910358E-22 s
2.716.283TmZ=69N=44L=9.0049435891236E-14 mf=3.3291986233217E+15 MHzT=3.0037258606164E-22 s
2.716.283TmZ=69N=45L=2.4477974524613E-13 mf=1.2247437290963E+15 MHzT=8.1649734245861E-22 s
2.716.283TmZ=69N=46L=6.653803334774E-13 mf=4.5055803863819E+14 MHzT=2.2194698889903E-21 s
2.716.283TmZ=69N=47L=1.8086912695056E-12 mf=1.6575103946952E+14 MHzT=6.0331446680544E-21 s
2.716.283TmZ=69N=48L=4.9165326111897E-12 mf=60976399773632 MHzT=1.6399787519637E-20 s
2.716.283TmZ=69N=49L=1.3364521256023E-11 mf=22431963873370 MHzT=4.4579244405219E-20 s
2.716.283TmZ=69N=50L=3.6328535276303E-11 mf=8252258334113.4 MHzT=1.2117894999314E-19 s
2.716.283TmZ=69N=51L=9.8751197296107E-11 mf=3035836184356 MHzT=3.293985377581E-19 s
2.716.283TmZ=69N=52L=2.6843358514858E-10 mf=1116821718988.9 MHzT=8.9539805950882E-19 s
2.716.283TmZ=69N=53L=7.296781366575E-10 mf=410855749869.78 MHzT=2.4339442744003E-18 s
2.716.283TmZ=69N=54L=1.9834708194999E-9 mf=151145383664.17 MHzT=6.6161464925843E-18 s
2.716.283TmZ=69N=55L=5.3916326859255E-9 mf=55603279278.017 MHzT=1.7984550785215E-17 s
2.716.283TmZ=69N=56L=1.4655977155877E-8 mf=20455303308.097 MHzT=4.8887077592449E-17 s
2.716.283TmZ=69N=57L=3.9839076381131E-8 mf=7525085549.975 MHzT=1.3288885466602E-16 s
2.716.283YbZ=70N=17L=1.7170341560792E-25 mf=1.7459900662929E+27 MHzT=5.7274094469689E-34 s
2.716.283YbZ=70N=18L=4.6673827453137E-25 mf=6.4231384987874E+26 MHzT=1.556871302384E-33 s
2.716.283YbZ=70N=19L=1.2687261703049E-24 mf=2.3629406015007E+26 MHzT=4.2320149705198E-33 s
2.716.283YbZ=70N=20L=3.4487552940304E-24 mf=8.6927726800138E+25 MHzT=1.1503809392131E-32 s
2.716.283YbZ=70N=21L=9.3746888465647E-24 mf=3.1978923557538E+25 MHzT=3.1270596028685E-32 s
2.716.283YbZ=70N=22L=2.5483046339074E-23 mf=1.1764388527612E+25 MHzT=8.5002292949859E-32 s
2.716.283YbZ=70N=23L=6.9270101797286E-23 mf=4.3278766772615E+24 MHzT=2.3106018830295E-31 s
2.716.283YbZ=70N=24L=1.8829565897107E-22 mf=1.5921368534899E+24 MHzT=6.2808671114425E-31 s
2.716.283YbZ=70N=25L=5.1184066815878E-22 mf=5.8571441593031E+23 MHzT=1.7073166936E-30 s
2.716.283YbZ=70N=26L=1.3913271873224E-21 mf=2.154722920185E+23 MHzT=4.6409679436377E-30 s
2.716.283YbZ=70N=27L=3.7820194107394E-21 mf=7.9267826375696E+22 MHzT=1.2615458827651E-29 s
2.716.283YbZ=70N=28L=1.0280594639092E-20 mf=2.9161003669966E+22 MHzT=3.4292372488878E-29 s
2.716.283YbZ=70N=29L=2.7945553593198E-20 mf=1.0727733734105E+22 MHzT=9.3216332991265E-29 s
2.716.283YbZ=70N=30L=7.5963890518618E-20 mf=3.9465126911387E+21 MHzT=2.5338826408574E-28 s
2.716.283YbZ=70N=31L=2.0649126321581E-19 mf=1.4518408833921E+21 MHzT=6.8878071380906E-28 s
2.716.283YbZ=70N=32L=5.613014485351E-19 mf=5.3410241285215E+20 MHzT=1.8723000981402E-27 s
2.716.283YbZ=70N=33L=1.5257755278407E-18 mf=1.9648529716837E+20 MHzT=5.0894393341966E-27 s
2.716.283YbZ=70N=34L=4.1474878916369E-18 mf=7.2282901320704E+19 MHzT=1.3834530459191E-26 s
2.716.283YbZ=70N=35L=1.127404096959E-17 mf=2.6591393344111E+19 MHzT=3.7606152752483E-26 s
2.716.283YbZ=70N=36L=3.064602070094E-17 mf=9.7824269234015E+18 MHzT=1.0222412166533E-25 s
2.716.283YbZ=70N=37L=8.3304521185946E-17 mf=3.5987537498814E+18 MHzT=2.7787397235305E-25 s
2.716.283YbZ=70N=38L=2.2644516616824E-16 mf=1.32390751842E+18 MHzT=7.5533976964904E-25 s
2.716.283YbZ=70N=39L=6.1554178033751E-16 mf=4.8703835803903E+17 MHzT=2.0532263701494E-24 s
2.716.283YbZ=70N=40L=1.6732160361488E-15 mf=1.7917139898445E+17 MHzT=5.5812479316901E-24 s
2.716.283YbZ=70N=41L=4.5482727461495E-15 mf=6.5913474132306E+16 MHzT=1.5171404832838E-23 s
2.716.283YbZ=70N=42L=1.2363487156734E-14 mf=2.4248212029461E+16 MHzT=4.1240154069299E-23 s
2.716.283YbZ=70N=43L=3.3607442474536E-14 mf=8.9204186908048E+15 MHzT=1.1210236140943E-22 s
2.716.283YbZ=70N=44L=9.1354500179514E-14 mf=3.2816386429886E+15 MHzT=3.0472581194659E-22 s
2.716.283YbZ=70N=45L=2.4832727778593E-13 mf=1.2072473901092E+15 MHzT=8.2833063727685E-22 s
2.716.283YbZ=70N=46L=6.750235267162E-13 mf=4.4412149522907E+14 MHzT=2.2516361192656E-21 s
2.716.283YbZ=70N=47L=1.834904186455E-12 mf=1.633831674771E+14 MHzT=6.1205815473016E-21 s
2.716.283YbZ=70N=48L=4.987786707004E-12 mf=60105308348294 MHzT=1.6637465599632E-20 s
2.716.283YbZ=70N=49L=1.3558209969879E-11 mf=22111507246608 MHzT=4.5225320411091E-20 s
2.716.283YbZ=70N=50L=3.6855035787553E-11 mf=8134368929340.3 MHzT=1.2293516665971E-19 s
2.716.283YbZ=70N=51L=1.0018237406851E-10 mf=2992467096008.1 MHzT=3.3417242960967E-19 s
2.716.283YbZ=70N=52L=2.7232392696233E-10 mf=1100867123003.4 MHzT=9.0837484297997E-19 s
2.716.283YbZ=70N=53L=7.402531821163E-10 mf=404986382014.5 MHzT=2.4692188291018E-18 s
2.716.283YbZ=70N=54L=2.0122167734057E-9 mf=148986163897.54 MHzT=6.7120326736363E-18 s
2.716.283YbZ=70N=55L=5.4697722900693E-9 mf=54808946716.903 MHzT=1.8245196448769E-17 s
2.716.283YbZ=70N=56L=1.4868382621904E-8 mf=20163084689.41 MHzT=4.9595585963354E-17 s
2.716.283YbZ=70N=57L=4.0416454299698E-8 mf=7417584327.8325 MHzT=1.3481478009596E-16 s
2.716.283LuZ=71N=17L=1.7415632154518E-25 mf=1.7213986569085E+27 MHzT=5.8092295819256E-34 s
2.716.283LuZ=71N=18L=4.7340596416753E-25 mf=6.3326717593678E+26 MHzT=1.5791123209895E-33 s
2.716.283LuZ=71N=19L=1.2868508298807E-24 mf=2.3296597479584E+26 MHzT=4.2924723272416E-33 s
2.716.283LuZ=71N=20L=3.4980232268022E-24 mf=8.5703392619854E+25 MHzT=1.1668149526304E-32 s
2.716.283LuZ=71N=21L=9.5086129729442E-24 mf=3.1528516183489E+25 MHzT=3.1717318829095E-32 s
2.716.283LuZ=71N=22L=2.5847089858204E-23 mf=1.1598692914547E+25 MHzT=8.6216611420572E-32 s
2.716.283LuZ=71N=23L=7.0259674680104E-23 mf=4.2669206677226E+24 MHzT=2.3436104813585E-31 s
2.716.283LuZ=71N=24L=1.9098559695637E-22 mf=1.5697123907647E+24 MHzT=6.3705937844631E-31 s
2.716.283LuZ=71N=25L=5.1915267770391E-22 mf=5.7746491711439E+23 MHzT=1.73170693208E-30 s
2.716.283LuZ=71N=26L=1.4112032899984E-21 mf=2.1243747100416E+23 MHzT=4.7072674856897E-30 s
2.716.283LuZ=71N=27L=3.8360482594642E-21 mf=7.8151378116883E+22 MHzT=1.2795679668046E-29 s
2.716.283LuZ=71N=28L=1.0427460276794E-20 mf=2.8750285308417E+22 MHzT=3.4782263524433E-29 s
2.716.283LuZ=71N=29L=2.8344775787386E-20 mf=1.057663889278E+22 MHzT=9.4547994891141E-29 s
2.716.283LuZ=71N=30L=7.7049088954599E-20 mf=3.890928005348E+21 MHzT=2.5700809642983E-28 s
2.716.283LuZ=71N=31L=2.0944113840461E-19 mf=1.4313924202458E+21 MHzT=6.9862043829205E-28 s
2.716.283LuZ=71N=32L=5.6932004065703E-19 mf=5.2657984365705E+20 MHzT=1.8990472423994E-27 s
2.716.283LuZ=71N=33L=1.5475723210956E-18 mf=1.937178986167E+20 MHzT=5.1621456103994E-27 s
2.716.283LuZ=71N=34L=4.2067377186602E-18 mf=7.1264832288018E+19 MHzT=1.4032166608608E-26 s
2.716.283LuZ=71N=35L=1.1435098697727E-17 mf=2.6216866677292E+19 MHzT=3.814338350609E-26 s
2.716.283LuZ=71N=36L=3.1083820996668E-17 mf=9.6446462625086E+18 MHzT=1.0368446626055E-25 s
2.716.283LuZ=71N=37L=8.4494585774317E-17 mf=3.5480670773479E+18 MHzT=2.8184360052953E-25 s
2.716.283LuZ=71N=38L=2.296800971135E-16 mf=1.3052609336535E+18 MHzT=7.6613033778688E-25 s
2.716.283LuZ=71N=39L=6.2433523434233E-16 mf=4.8017866285538E+17 MHzT=2.0825581754373E-24 s
2.716.283LuZ=71N=40L=1.6971191223795E-15 mf=1.7664785815369E+17 MHzT=5.6609800449999E-24 s
2.716.283LuZ=71N=41L=4.6132480710945E-15 mf=6.498511534171E+16 MHzT=1.5388139187593E-23 s
2.716.283LuZ=71N=42L=1.254010840183E-14 mf=2.390668791637E+16 MHzT=4.1829299127432E-23 s
2.716.283LuZ=71N=43L=3.4087548795601E-14 mf=8.7947789909343E+15 MHzT=1.1370382371527E-22 s
2.716.283LuZ=71N=44L=9.2659564467793E-14 mf=3.2354183804113E+15 MHzT=3.0907903783154E-22 s
2.716.283LuZ=71N=45L=2.5187481032573E-13 mf=1.1902439057415E+15 MHzT=8.4016393209509E-22 s
2.716.283LuZ=71N=46L=6.84666719955E-13 mf=4.378662629019E+14 MHzT=2.2838023495408E-21 s
2.716.283LuZ=71N=47L=1.8611171034043E-12 mf=1.6108199610418E+14 MHzT=6.2080184265488E-21 s
2.716.283LuZ=71N=48L=5.0590408028184E-12 mf=59258754709586 MHzT=1.6875143679626E-20 s
2.716.283LuZ=71N=49L=1.3751898683734E-11 mf=21800077567078 MHzT=4.5871396416964E-20 s
2.716.283LuZ=71N=50L=3.7381536298804E-11 mf=8019800352870.8 MHzT=1.2469138332627E-19 s
2.716.283LuZ=71N=51L=1.0161355084092E-10 mf=2950319672120.6 MHzT=3.3894632146123E-19 s
2.716.283LuZ=71N=52L=2.7621426877608E-10 mf=1085361952256.9 MHzT=9.2135162645111E-19 s
2.716.283LuZ=71N=53L=7.5082822757511E-10 mf=399282348465 MHzT=2.5044933838032E-18 s
2.716.283LuZ=71N=54L=2.0409627273115E-9 mf=146887767222.92 MHzT=6.8079188546882E-18 s
2.716.283LuZ=71N=55L=5.5479118942131E-9 mf=54036989720.89 MHzT=1.8505842112323E-17 s
2.716.283LuZ=71N=56L=1.5080788087931E-8 mf=19879097581.108 MHzT=5.0304094334259E-17 s
2.716.283LuZ=71N=57L=4.0993832218266E-8 mf=7313111309.1306 MHzT=1.3674070552591E-16 s
2.716.283HfZ=72N=17L=1.7660922748243E-25 mf=1.6974903422292E+27 MHzT=5.8910497168823E-34 s
2.716.283HfZ=72N=18L=4.8007365380369E-25 mf=6.2447179849322E+26 MHzT=1.601353339595E-33 s
2.716.283HfZ=72N=19L=1.3049754894565E-24 mf=2.2973033625701E+26 MHzT=4.3529296839633E-33 s
2.716.283HfZ=72N=20L=3.5472911595741E-24 mf=8.4513067722356E+25 MHzT=1.1832489660477E-32 s
2.716.283HfZ=72N=21L=9.6425370993236E-24 mf=3.1090620125385E+25 MHzT=3.2164041629505E-32 s
2.716.283HfZ=72N=22L=2.6211133377334E-23 mf=1.14375999574E+25 MHzT=8.7430929891284E-32 s
2.716.283HfZ=72N=23L=7.1249247562922E-23 mf=4.2076578806709E+24 MHzT=2.3766190796875E-31 s
2.716.283HfZ=72N=24L=1.9367553494167E-22 mf=1.5479108297818E+24 MHzT=6.4603204574837E-31 s
2.716.283HfZ=72N=25L=5.2646468724903E-22 mf=5.6944457104336E+23 MHzT=1.75609717056E-30 s
2.716.283HfZ=72N=26L=1.4310793926744E-21 mf=2.0948695057354E+23 MHzT=4.7735670277416E-30 s
2.716.283HfZ=72N=27L=3.8900771081891E-21 mf=7.7065942309704E+22 MHzT=1.2975900508441E-29 s
2.716.283HfZ=72N=28L=1.0574325914495E-20 mf=2.8350975790245E+22 MHzT=3.5272154559989E-29 s
2.716.283HfZ=72N=29L=2.8743997981575E-20 mf=1.042974113038E+22 MHzT=9.5879656791016E-29 s
2.716.283HfZ=72N=30L=7.8134287390579E-20 mf=3.8368873386071E+21 MHzT=2.6062792877391E-28 s
2.716.283HfZ=72N=31L=2.1239101359341E-19 mf=1.4115119699646E+21 MHzT=7.0846016277503E-28 s
2.716.283HfZ=72N=32L=5.7733863277896E-19 mf=5.1926623471736E+20 MHzT=1.9257943866585E-27 s
2.716.283HfZ=72N=33L=1.5693691143504E-18 mf=1.9102737224702E+20 MHzT=5.2348518866023E-27 s
2.716.283HfZ=72N=34L=4.2659875456836E-18 mf=7.0275042950684E+19 MHzT=1.4229802758025E-26 s
2.716.283HfZ=72N=35L=1.1596156425864E-17 mf=2.5852743528997E+19 MHzT=3.8680614259697E-26 s
2.716.283HfZ=72N=36L=3.1521621292396E-17 mf=9.5106928421959E+18 MHzT=1.0514481085577E-25 s
2.716.283HfZ=72N=37L=8.5684650362687E-17 mf=3.4987883679403E+18 MHzT=2.85813228706E-25 s
2.716.283HfZ=72N=38L=2.3291502805876E-16 mf=1.287132309575E+18 MHzT=7.7692090592472E-25 s
2.716.283HfZ=72N=39L=6.3312868834715E-16 mf=4.7350951476016E+17 MHzT=2.1118899807251E-24 s
2.716.283HfZ=72N=40L=1.7210222086102E-15 mf=1.7419441567933E+17 MHzT=5.7407121583098E-24 s
2.716.283HfZ=72N=41L=4.6782233960395E-15 mf=6.4082544295298E+16 MHzT=1.5604873542347E-23 s
2.716.283HfZ=72N=42L=1.2716729646926E-14 mf=2.3574650584198E+16 MHzT=4.2418444185564E-23 s
2.716.283HfZ=72N=43L=3.4567655116666E-14 mf=8.6726292827269E+15 MHzT=1.1530528602112E-22 s
2.716.283HfZ=72N=44L=9.3964628756072E-14 mf=3.1904820140167E+15 MHzT=3.1343226371649E-22 s
2.716.283HfZ=72N=45L=2.5542234286553E-13 mf=1.173712740384E+15 MHzT=8.5199722691333E-22 s
2.716.283HfZ=72N=46L=6.9430991319381E-13 mf=4.3178478702826E+14 MHzT=2.315968579816E-21 s
2.716.283HfZ=72N=47L=1.8873300203537E-12 mf=1.5884474615829E+14 MHzT=6.2954553057959E-21 s
2.716.283HfZ=72N=48L=5.1302948986327E-12 mf=58435716449730 MHzT=1.7112821759621E-20 s
2.716.283HfZ=72N=49L=1.3945587397589E-11 mf=21497298711980 MHzT=4.6517472422837E-20 s
2.716.283HfZ=72N=50L=3.7908036810055E-11 mf=7908414236858.7 MHzT=1.2644759999284E-19 s
2.716.283HfZ=72N=51L=1.0304472761333E-10 mf=2909343010007.8 MHzT=3.437202133128E-19 s
2.716.283HfZ=72N=52L=2.8010461058982E-10 mf=1070287480697.7 MHzT=9.3432840992225E-19 s
2.716.283HfZ=72N=53L=7.6140327303391E-10 mf=393736760291.87 MHzT=2.5397679385047E-18 s
2.716.283HfZ=72N=54L=2.0697086812173E-9 mf=144847659344.83 MHzT=6.9038050357402E-18 s
2.716.283HfZ=72N=55L=5.626051498357E-9 mf=53286475974.767 MHzT=1.8766487775877E-17 s
2.716.283HfZ=72N=56L=1.5293193553959E-8 mf=19602999003.593 MHzT=5.1012602705164E-17 s
2.716.283HfZ=72N=57L=4.1571210136833E-8 mf=7211540318.726 MHzT=1.3866663095585E-16 s
2.716.283TaZ=73N=17L=1.7906213341969E-25 mf=1.6742370498699E+27 MHzT=5.972869851839E-34 s
2.716.283TaZ=73N=18L=4.8674134343985E-25 mf=6.1591739029468E+26 MHzT=1.6235943582005E-33 s
2.716.283TaZ=73N=19L=1.3231001490323E-24 mf=2.2658334534938E+26 MHzT=4.413387040685E-33 s
2.716.283TaZ=73N=20L=3.5965590923459E-24 mf=8.3355354465886E+25 MHzT=1.1996829794651E-32 s
2.716.283TaZ=73N=21L=9.7764612257031E-24 mf=3.0664721219557E+25 MHzT=3.2610764429915E-32 s
2.716.283TaZ=73N=22L=2.6575176896463E-23 mf=1.1280920505929E+25 MHzT=8.8645248361996E-32 s
2.716.283TaZ=73N=23L=7.2238820445741E-23 mf=4.1500187316206E+24 MHzT=2.4096276780165E-31 s
2.716.283TaZ=73N=24L=1.9636547292697E-22 mf=1.5267065718396E+24 MHzT=6.5500471305043E-31 s
2.716.283TaZ=73N=25L=5.3377669679416E-22 mf=5.6164396048112E+23 MHzT=1.78048740904E-30 s
2.716.283TaZ=73N=26L=1.4509554953505E-21 mf=2.0661726631911E+23 MHzT=4.8398665697936E-30 s
2.716.283TaZ=73N=27L=3.9441059569139E-21 mf=7.6010244469845E+22 MHzT=1.3156121348836E-29 s
2.716.283TaZ=73N=28L=1.0721191552196E-20 mf=2.7962606258871E+22 MHzT=3.5762045595544E-29 s
2.716.283TaZ=73N=29L=2.9143220175764E-20 mf=1.0286867964211E+22 MHzT=9.7211318690891E-29 s
2.716.283TaZ=73N=30L=7.9219485826559E-20 mf=3.7843272380782E+21 MHzT=2.6424776111799E-28 s
2.716.283TaZ=73N=31L=2.153408887822E-19 mf=1.3921761895541E+21 MHzT=7.1829988725802E-28 s
2.716.283TaZ=73N=32L=5.8535722490089E-19 mf=5.1215299862535E+20 MHzT=1.9525415309177E-27 s
2.716.283TaZ=73N=33L=1.5911659076053E-18 mf=1.8841055892857E+20 MHzT=5.3075581628051E-27 s
2.716.283TaZ=73N=34L=4.325237372707E-18 mf=6.9312371129442E+19 MHzT=1.4427438907442E-26 s
2.716.283TaZ=73N=35L=1.1757214154001E-17 mf=2.5498596357367E+19 MHzT=3.9217845013304E-26 s
2.716.283TaZ=73N=36L=3.1959421588124E-17 mf=9.3804093786042E+18 MHzT=1.0660515545099E-25 s
2.716.283TaZ=73N=37L=8.6874714951058E-17 mf=3.4508597601603E+18 MHzT=2.8978285688247E-25 s
2.716.283TaZ=73N=38L=2.3614995900402E-16 mf=1.2695003601288E+18 MHzT=7.8771147406257E-25 s
2.716.283TaZ=73N=39L=6.4192214235198E-16 mf=4.6702308305112E+17 MHzT=2.141221786013E-24 s
2.716.283TaZ=73N=40L=1.7449252948409E-15 mf=1.7180819080701E+17 MHzT=5.8204442716197E-24 s
2.716.283TaZ=73N=41L=4.7431987209845E-15 mf=6.3204701222759E+16 MHzT=1.5821607897102E-23 s
2.716.283TaZ=73N=42L=1.2893350892022E-14 mf=2.3251710165237E+16 MHzT=4.3007589243697E-23 s
2.716.283TaZ=73N=43L=3.5047761437731E-14 mf=8.5538261418676E+15 MHzT=1.1690674832697E-22 s
2.716.283TaZ=73N=44L=9.5269693044351E-14 mf=3.1467767809479E+15 MHzT=3.1778548960144E-22 s
2.716.283TaZ=73N=45L=2.5896987540533E-13 mf=1.1576344836664E+15 MHzT=8.6383052173157E-22 s
2.716.283TaZ=73N=46L=7.0395310643261E-13 mf=4.2586992693199E+14 MHzT=2.3481348100912E-21 s
2.716.283TaZ=73N=47L=1.9135429373031E-12 mf=1.5666879073146E+14 MHzT=6.3828921850431E-21 s
2.716.283TaZ=73N=48L=5.2015489944471E-12 mf=57635227183296 MHzT=1.7350499839616E-20 s
2.716.283TaZ=73N=49L=1.4139276111445E-11 mf=21202815167980 MHzT=4.7163548428709E-20 s
2.716.283TaZ=73N=50L=3.8434537321306E-11 mf=7800079795257.9 MHzT=1.2820381665941E-19 s
2.716.283TaZ=73N=51L=1.0447590438574E-10 mf=2869488996172.1 MHzT=3.4849410516437E-19 s
2.716.283TaZ=73N=52L=2.8399495240357E-10 mf=1055626008359.4 MHzT=9.4730519339339E-19 s
2.716.283TaZ=73N=53L=7.7197831849272E-10 mf=388343106041.3 MHzT=2.5750424932061E-18 s
2.716.283TaZ=73N=54L=2.0984546351231E-9 mf=142863444833.25 MHzT=6.9996912167921E-18 s
2.716.283TaZ=73N=55L=5.7041911025008E-9 mf=52556524249.085 MHzT=1.902713343943E-17 s
2.716.283TaZ=73N=56L=1.5505599019986E-8 mf=19334464770.667 MHzT=5.1721111076069E-17 s
2.716.283TaZ=73N=57L=4.21485880554E-8 mf=7112752095.1818 MHzT=1.4059255638579E-16 s
2.716.283WZ=74N=17L=1.8151503935695E-25 mf=1.6516122248717E+27 MHzT=6.0546899867957E-34 s
2.716.283WZ=74N=18L=4.9340903307602E-25 mf=6.0759418231772E+26 MHzT=1.645835376806E-33 s
2.716.283WZ=74N=19L=1.3412248086081E-24 mf=2.2352140825006E+26 MHzT=4.4738443974067E-33 s
2.716.283WZ=74N=20L=3.6458270251178E-24 mf=8.2228930756887E+25 MHzT=1.2161169928824E-32 s
2.716.283WZ=74N=21L=9.9103853520826E-24 mf=3.0250333094969E+25 MHzT=3.3057487230325E-32 s
2.716.283WZ=74N=22L=2.6939220415593E-23 mf=1.1128475634227E+25 MHzT=8.9859566832708E-32 s
2.716.283WZ=74N=23L=7.3228393328559E-23 mf=4.0939373974095E+24 MHzT=2.4426362763455E-31 s
2.716.283WZ=74N=24L=1.9905541091227E-22 mf=1.5060754019499E+24 MHzT=6.6397738035249E-31 s
2.716.283WZ=74N=25L=5.4108870633928E-22 mf=5.5405417723137E+23 MHzT=1.80487764752E-30 s
2.716.283WZ=74N=26L=1.4708315980265E-21 mf=2.0382514109858E+23 MHzT=4.9061661118456E-30 s
2.716.283WZ=74N=27L=3.9981348056388E-21 mf=7.4983079004036E+22 MHzT=1.3336342189231E-29 s
2.716.283WZ=74N=28L=1.0868057189898E-20 mf=2.7584733201319E+22 MHzT=3.6251936631099E-29 s
2.716.283WZ=74N=29L=2.9542442369952E-20 mf=1.0147856234965E+22 MHzT=9.8542980590766E-29 s
2.716.283WZ=74N=30L=8.0304684262539E-20 mf=3.7331876808069E+21 MHzT=2.6786759346207E-28 s
2.716.283WZ=74N=31L=2.18290763971E-19 mf=1.3733629978034E+21 MHzT=7.2813961174101E-28 s
2.716.283WZ=74N=32L=5.9337581702282E-19 mf=5.0523201215744E+20 MHzT=1.9792886751768E-27 s
2.716.283WZ=74N=33L=1.6129627008602E-18 mf=1.858644702944E+20 MHzT=5.3802644390079E-27 s
2.716.283WZ=74N=34L=4.3844871997304E-18 mf=6.837571746553E+19 MHzT=1.4625075056859E-26 s
2.716.283WZ=74N=35L=1.1918271882138E-17 mf=2.5154020730916E+19 MHzT=3.9755075766911E-26 s
2.716.283WZ=74N=36L=3.2397221883851E-17 mf=9.2536470897042E+18 MHzT=1.0806550004621E-25 s
2.716.283WZ=74N=37L=8.8064779539429E-17 mf=3.4042265201581E+18 MHzT=2.9375248505894E-25 s
2.716.283WZ=74N=38L=2.3938488994928E-16 mf=1.2523449498568E+18 MHzT=7.9850204220041E-25 s
2.716.283WZ=74N=39L=6.507155963568E-16 mf=4.6071196030719E+17 MHzT=2.1705535913008E-24 s
2.716.283WZ=74N=40L=1.7688283810716E-15 mf=1.6948645849881E+17 MHzT=5.9001763849295E-24 s
2.716.283WZ=74N=41L=4.8081740459295E-15 mf=6.2350583638668E+16 MHzT=1.6038342251857E-23 s
2.716.283WZ=74N=42L=1.3069972137119E-14 mf=2.2937497865706E+16 MHzT=4.359673430183E-23 s
2.716.283WZ=74N=43L=3.5527867758795E-14 mf=8.4382338967073E+15 MHzT=1.1850821063282E-22 s
2.716.283WZ=74N=44L=9.6574757332629E-14 mf=3.1042527703946E+15 MHzT=3.221387154864E-22 s
2.716.283WZ=74N=45L=2.6251740794513E-13 mf=1.1419907744277E+15 MHzT=8.7566381654981E-22 s
2.716.283WZ=74N=46L=7.1359629967141E-13 mf=4.2011492791939E+14 MHzT=2.3803010403664E-21 s
2.716.283WZ=74N=47L=1.9397558542524E-12 mf=1.5455164491077E+14 MHzT=6.4703290642903E-21 s
2.716.283WZ=74N=48L=5.2728030902614E-12 mf=56856372761900 MHzT=1.7588177919611E-20 s
2.716.283WZ=74N=49L=1.43329648253E-11 mf=20916290638683 MHzT=4.7809624434582E-20 s
2.716.283WZ=74N=50L=3.8961037832556E-11 mf=7694673311538.2 MHzT=1.2996003332598E-19 s
2.716.283WZ=74N=51L=1.0590708115814E-10 mf=2830712117845.5 MHzT=3.5326799701593E-19 s
2.716.283WZ=74N=52L=2.8788529421732E-10 mf=1041360792030.2 MHzT=9.6028197686454E-19 s
2.716.283WZ=74N=53L=7.8255336395152E-10 mf=383095226229.93 MHzT=2.6103170479076E-18 s
2.716.283WZ=74N=54L=2.1272005890289E-9 mf=140932857740.91 MHzT=7.0955773978441E-18 s
2.716.283WZ=74N=55L=5.7823307066447E-9 mf=51846300948.422 MHzT=1.9287779102984E-17 s
2.716.283WZ=74N=56L=1.5718004486013E-8 mf=19073188219.712 MHzT=5.2429619446974E-17 s
2.716.283WZ=74N=57L=4.2725965973967E-8 mf=7016633823.6253 MHzT=1.4251848181573E-16 s
2.716.283ReZ=75N=17L=1.839679452942E-25 mf=1.6295907285401E+27 MHzT=6.1365101217524E-34 s
2.716.283ReZ=75N=18L=5.0007672271218E-25 mf=5.9949292655349E+26 MHzT=1.6680763954114E-33 s
2.716.283ReZ=75N=19L=1.3593494681839E-24 mf=2.2054112280673E+26 MHzT=4.5343017541284E-33 s
2.716.283ReZ=75N=20L=3.6950949578897E-24 mf=8.1132545013462E+25 MHzT=1.2325510062997E-32 s
2.716.283ReZ=75N=21L=1.0044309478462E-23 mf=2.9846995320369E+25 MHzT=3.3504210030734E-32 s
2.716.283ReZ=75N=22L=2.7303263934723E-23 mf=1.0980095959104E+25 MHzT=9.1073885303421E-32 s
2.716.283ReZ=75N=23L=7.4217966211378E-23 mf=4.039351565444E+24 MHzT=2.4756448746745E-31 s
2.716.283ReZ=75N=24L=2.0174534889758E-22 mf=1.4859943965905E+24 MHzT=6.7295004765455E-31 s
2.716.283ReZ=75N=25L=5.4840071588441E-22 mf=5.4666678820162E+23 MHzT=1.829267886E-30 s
2.716.283ReZ=75N=26L=1.4907077007025E-21 mf=2.011074725506E+23 MHzT=4.9724656538975E-30 s
2.716.283ReZ=75N=27L=4.0521636543636E-21 mf=7.3983304617316E+22 MHzT=1.3516563029626E-29 s
2.716.283ReZ=75N=28L=1.1014922827599E-20 mf=2.7216936758635E+22 MHzT=3.6741827666655E-29 s
2.716.283ReZ=75N=29L=2.9941664564141E-20 mf=1.0012551485165E+22 MHzT=9.9874642490641E-29 s
2.716.283ReZ=75N=30L=8.138988269852E-20 mf=3.6834118450628E+21 MHzT=2.7148742580615E-28 s
2.716.283ReZ=75N=31L=2.212406391598E-19 mf=1.355051491166E+21 MHzT=7.3797933622399E-28 s
2.716.283ReZ=75N=32L=6.0139440914475E-19 mf=4.9849558532867E+20 MHzT=2.0060358194359E-27 s
2.716.283ReZ=75N=33L=1.634759494115E-18 mf=1.8338627735714E+20 MHzT=5.4529707152107E-27 s
2.716.283ReZ=75N=34L=4.4437370267538E-18 mf=6.7464041232657E+19 MHzT=1.4822711206277E-26 s
2.716.283ReZ=75N=35L=1.2079329610275E-17 mf=2.4818633787837E+19 MHzT=4.0292306520518E-26 s
2.716.283ReZ=75N=36L=3.2835022179579E-17 mf=9.1302651285081E+18 MHzT=1.0952584464143E-25 s
2.716.283ReZ=75N=37L=8.9254844127799E-17 mf=3.3588368332227E+18 MHzT=2.9772211323541E-25 s
2.716.283ReZ=75N=38L=2.4261982089454E-16 mf=1.235647017192E+18 MHzT=8.0929261033825E-25 s
2.716.283ReZ=75N=39L=6.5950905036162E-16 mf=4.5456913416976E+17 MHzT=2.1998853965887E-24 s
2.716.283ReZ=75N=40L=1.7927314673023E-15 mf=1.6722663905216E+17 MHzT=5.9799084982394E-24 s
2.716.283ReZ=75N=41L=4.8731493708745E-15 mf=6.1519242523486E+16 MHzT=1.6255076606612E-23 s
2.716.283ReZ=75N=42L=1.3246593382215E-14 mf=2.263166456083E+16 MHzT=4.4185879359963E-23 s
2.716.283ReZ=75N=43L=3.600797407986E-14 mf=8.3257241114178E+15 MHzT=1.2010967293867E-22 s
2.716.283ReZ=75N=44L=9.7879821620908E-14 mf=3.062862733456E+15 MHzT=3.2649194137135E-22 s
2.716.283ReZ=75N=45L=2.6606494048493E-13 mf=1.1267642307686E+15 MHzT=8.8749711136805E-22 s
2.716.283ReZ=75N=46L=7.2323949291022E-13 mf=4.1451339554713E+14 MHzT=2.4124672706417E-21 s
2.716.283ReZ=75N=47L=1.9659687712018E-12 mf=1.5249095631196E+14 MHzT=6.5577659435374E-21 s
2.716.283ReZ=75N=48L=5.3440571860757E-12 mf=56098287791741 MHzT=1.7825855999605E-20 s
2.716.283ReZ=75N=49L=1.4526653539156E-11 mf=20637406763501 MHzT=4.8455700440455E-20 s
2.716.283ReZ=75N=50L=3.9487538343807E-11 mf=7592077667384.3 MHzT=1.3171624999254E-19 s
2.716.283ReZ=75N=51L=1.0733825793055E-10 mf=2792969289607.5 MHzT=3.580418888675E-19 s
2.716.283ReZ=75N=52L=2.9177563603107E-10 mf=1027475981469.8 MHzT=9.7325876033568E-19 s
2.716.283ReZ=75N=53L=7.9312840941033E-10 mf=377987289880.2 MHzT=2.6455916026091E-18 s
2.716.283ReZ=75N=54L=2.1559465429347E-9 mf=139053752971.03 MHzT=7.191463578896E-18 s
2.716.283ReZ=75N=55L=5.8604703107885E-9 mf=51155016935.776 MHzT=1.9548424766538E-17 s
2.716.283ReZ=75N=56L=1.593040995204E-8 mf=18818879043.449 MHzT=5.3138127817879E-17 s
2.716.283ReZ=75N=57L=4.3303343892534E-8 mf=6923078705.977 MHzT=1.4444440724568E-16 s
2.716.283OsZ=76N=17L=1.8642085123146E-25 mf=1.6081487452698E+27 MHzT=6.2183302567091E-34 s
2.716.283OsZ=76N=18L=5.0674441234834E-25 mf=5.9160486173041E+26 MHzT=1.6903174140169E-33 s
2.716.283OsZ=76N=19L=1.3774741277597E-24 mf=2.1763926592769E+26 MHzT=4.5947591108501E-33 s
2.716.283OsZ=76N=20L=3.7443628906615E-24 mf=8.0065011526443E+25 MHzT=1.2489850197171E-32 s
2.716.283OsZ=76N=21L=1.0178233604842E-23 mf=2.9454271697733E+25 MHzT=3.3950932831144E-32 s
2.716.283OsZ=76N=22L=2.7667307453852E-23 mf=1.0835621012274E+25 MHzT=9.2288203774133E-32 s
2.716.283OsZ=76N=23L=7.5207539094196E-23 mf=3.9862022027408E+24 MHzT=2.5086534730035E-31 s
2.716.283OsZ=76N=24L=2.0443528688288E-22 mf=1.4664418387407E+24 MHzT=6.8192271495661E-31 s
2.716.283OsZ=76N=25L=5.5571272542953E-22 mf=5.3947380414634E+23 MHzT=1.85365812448E-30 s
2.716.283OsZ=76N=26L=1.5105838033786E-21 mf=1.9846132159599E+23 MHzT=5.0387651959495E-30 s
2.716.283OsZ=76N=27L=4.1061925030885E-21 mf=7.3009840082878E+22 MHzT=1.3696783870021E-29 s
2.716.283OsZ=76N=28L=1.11617884653E-20 mf=2.6858819169705E+22 MHzT=3.723171870221E-29 s
2.716.283OsZ=76N=29L=3.0340886758329E-20 mf=9.880807386676E+21 MHzT=1.0120630439052E-28 s
2.716.283OsZ=76N=30L=8.24750811345E-20 mf=3.634945899733E+21 MHzT=2.7510725815024E-28 s
2.716.283OsZ=76N=31L=2.241905143486E-19 mf=1.3372218662822E+21 MHzT=7.4781906070698E-28 s
2.716.283OsZ=76N=32L=6.0941300126668E-19 mf=4.9193643289014E+20 MHzT=2.0327829636951E-27 s
2.716.283OsZ=76N=33L=1.6565562873699E-18 mf=1.809733000235E+20 MHzT=5.5256769914135E-27 s
2.716.283OsZ=76N=34L=4.5029868537772E-18 mf=6.6576356479595E+19 MHzT=1.5020347355694E-26 s
2.716.283OsZ=76N=35L=1.2240387338412E-17 mf=2.4492072816944E+19 MHzT=4.0829537274125E-26 s
2.716.283OsZ=76N=36L=3.3272822475307E-17 mf=9.0101300610277E+18 MHzT=1.1098618923664E-25 s
2.716.283OsZ=76N=37L=9.044490871617E-17 mf=3.3146416117329E+18 MHzT=3.0169174141189E-25 s
2.716.283OsZ=76N=38L=2.458547518398E-16 mf=1.2193885038079E+18 MHzT=8.200831784761E-25 s
2.716.283OsZ=76N=39L=6.6830250436644E-16 mf=4.4858796135173E+17 MHzT=2.2292172018765E-24 s
2.716.283OsZ=76N=40L=1.816634553533E-15 mf=1.6502628853831E+17 MHzT=6.0596406115492E-24 s
2.716.283OsZ=76N=41L=4.9381246958195E-15 mf=6.0709778806072E+16 MHzT=1.6471810961367E-23 s
2.716.283OsZ=76N=42L=1.3423214627311E-14 mf=2.2333879500819E+16 MHzT=4.4775024418096E-23 s
2.716.283OsZ=76N=43L=3.6488080400925E-14 mf=8.2161751099518E+15 MHzT=1.2171113524452E-22 s
2.716.283OsZ=76N=44L=9.9184885909187E-14 mf=3.0225619080158E+15 MHzT=3.308451672563E-22 s
2.716.283OsZ=76N=45L=2.6961247302473E-13 mf=1.1119383856269E+15 MHzT=8.9933040618629E-22 s
2.716.283OsZ=76N=46L=7.3288268614902E-13 mf=4.0905927192151E+14 MHzT=2.4446335009169E-21 s
2.716.283OsZ=76N=47L=1.9921816881511E-12 mf=1.5048449636048E+14 MHzT=6.6452028227846E-21 s
2.716.283OsZ=76N=48L=5.4153112818901E-12 mf=55360152426060 MHzT=1.80635340796E-20 s
2.716.283OsZ=76N=49L=1.4720342253011E-11 mf=20365861937665 MHzT=4.9101776446328E-20 s
2.716.283OsZ=76N=50L=4.0014038855058E-11 mf=7492181908602.9 MHzT=1.3347246665911E-19 s
2.716.283OsZ=76N=51L=1.0876943470296E-10 mf=2756219693691.6 MHzT=3.6281578071907E-19 s
2.716.283OsZ=76N=52L=2.9566597784481E-10 mf=1013956560661 MHzT=9.8623554380682E-19 s
2.716.283OsZ=76N=53L=8.0370345486913E-10 mf=373013772908.09 MHzT=2.6808661573105E-18 s
2.716.283OsZ=76N=54L=2.1846924968405E-9 mf=137224098326.68 MHzT=7.287349759948E-18 s
2.716.283OsZ=76N=55L=5.9386099149324E-9 mf=50481924607.674 MHzT=1.9809070430092E-17 s
2.716.283OsZ=76N=56L=1.6142815418067E-8 mf=18571262213.93 MHzT=5.3846636188784E-17 s
2.716.283OsZ=76N=57L=4.3880721811101E-8 mf=6831985565.1088 MHzT=1.4637033267562E-16 s
2.716.283IrZ=77N=17L=1.8887375716871E-25 mf=1.5872636966299E+27 MHzT=6.3001503916658E-34 s
2.716.283IrZ=77N=18L=5.134121019845E-25 mf=5.8392168170794E+26 MHzT=1.7125584326224E-33 s
2.716.283IrZ=77N=19L=1.3955987873354E-24 mf=2.1481278195461E+26 MHzT=4.6552164675718E-33 s
2.716.283IrZ=77N=20L=3.7936308234334E-24 mf=7.9025206181943E+25 MHzT=1.2654190331344E-32 s
2.716.283IrZ=77N=21L=1.0312157731221E-23 mf=2.9071748688671E+25 MHzT=3.4397655631554E-32 s
2.716.283IrZ=77N=22L=2.8031350972982E-23 mf=1.0694898661465E+25 MHzT=9.3502522244845E-32 s
2.716.283IrZ=77N=23L=7.6197111977014E-23 mf=3.934433342965E+24 MHzT=2.5416620713325E-31 s
2.716.283IrZ=77N=24L=2.0712522486818E-22 mf=1.4473971395362E+24 MHzT=6.9089538225867E-31 s
2.716.283IrZ=77N=25L=5.6302473497466E-22 mf=5.3246765084574E+23 MHzT=1.87804836296E-30 s
2.716.283IrZ=77N=26L=1.5304599060546E-21 mf=1.95883901835E+23 MHzT=5.1050647380015E-30 s
2.716.283IrZ=77N=27L=4.1602213518133E-21 mf=7.2061660341542E+22 MHzT=1.3877004710416E-29 s
2.716.283IrZ=77N=28L=1.1308654103001E-20 mf=2.6510003336333E+22 MHzT=3.7721609737766E-29 s
2.716.283IrZ=77N=29L=3.0740108952518E-20 mf=9.7524852128231E+21 MHzT=1.0253796629039E-28 s
2.716.283IrZ=77N=30L=8.356027957048E-20 mf=3.5877388101261E+21 MHzT=2.7872709049432E-28 s
2.716.283IrZ=77N=31L=2.2714038953739E-19 mf=1.3198553485383E+21 MHzT=7.5765878518997E-28 s
2.716.283IrZ=77N=32L=6.1743159338861E-19 mf=4.8554764804741E+20 MHzT=2.0595301079542E-27 s
2.716.283IrZ=77N=33L=1.6783530806248E-18 mf=1.7862299742579E+20 MHzT=5.5983832676163E-27 s
2.716.283IrZ=77N=34L=4.5622366808005E-18 mf=6.5711728473367E+19 MHzT=1.5217983505111E-26 s
2.716.283IrZ=77N=35L=1.2401445066549E-17 mf=2.4173993949192E+19 MHzT=4.1366768027732E-26 s
2.716.283IrZ=77N=36L=3.3710622771034E-17 mf=8.8931153849105E+18 MHzT=1.1244653383186E-25 s
2.716.283IrZ=77N=37L=9.1634973304541E-17 mf=3.271594318074E+18 MHzT=3.0566136958836E-25 s
2.716.283IrZ=77N=38L=2.4908968278506E-16 mf=1.2035522894727E+18 MHzT=8.3087374661394E-25 s
2.716.283IrZ=77N=39L=6.7709595837126E-16 mf=4.4276214367184E+17 MHzT=2.2585490071644E-24 s
2.716.283IrZ=77N=40L=1.8405376397637E-15 mf=1.6288308998587E+17 MHzT=6.1393727248591E-24 s
2.716.283IrZ=77N=41L=5.0031000207645E-15 mf=5.9921340120278E+16 MHzT=1.6688545316122E-23 s
2.716.283IrZ=77N=42L=1.3599835872407E-14 mf=2.2043829117692E+16 MHzT=4.5364169476229E-23 s
2.716.283IrZ=77N=43L=3.696818672199E-14 mf=8.1094715370953E+15 MHzT=1.2331259755037E-22 s
2.716.283IrZ=77N=44L=1.0048995019747E-13 mf=2.9833078572623E+15 MHzT=3.3519839314125E-22 s
2.716.283IrZ=77N=45L=2.7316000556453E-13 mf=1.097497627372E+15 MHzT=9.1116370100453E-22 s
2.716.283IrZ=77N=46L=7.4252587938782E-13 mf=4.0374681384461E+14 MHzT=2.4767997311921E-21 s
2.716.283IrZ=77N=47L=2.0183946051005E-12 mf=1.4853015225191E+14 MHzT=6.7326397020318E-21 s
2.716.283IrZ=77N=48L=5.4865653777044E-12 mf=54641189407540 MHzT=1.8301212159595E-20 s
2.716.283IrZ=77N=49L=1.4914030966866E-11 mf=20101370224189 MHzT=4.97478524522E-20 s
2.716.283IrZ=77N=50L=4.0540539366309E-11 mf=7394880844854.9 MHzT=1.3522868332568E-19 s
2.716.283IrZ=77N=51L=1.1020061147537E-10 mf=2720424632734.6 MHzT=3.6758967257063E-19 s
2.716.283IrZ=77N=52L=2.9955631965856E-10 mf=1000788293639.4 MHzT=9.9921232727796E-19 s
2.716.283IrZ=77N=53L=8.1427850032794E-10 mf=368169438195 MHzT=2.716140712012E-18 s
2.716.283IrZ=77N=54L=2.2134384507463E-9 mf=135441967179.58 MHzT=7.3832359409999E-18 s
2.716.283IrZ=77N=55L=6.0167495190762E-9 mf=49826315197.184 MHzT=2.0069716093646E-17 s
2.716.283IrZ=77N=56L=1.6355220884095E-8 mf=18330076990.372 MHzT=5.4555144559689E-17 s
2.716.283IrZ=77N=57L=4.4458099729668E-8 mf=6743258479.8477 MHzT=1.4829625810556E-16 s
2.716.283PtZ=78N=17L=1.9132666310597E-25 mf=1.5669141620578E+27 MHzT=6.3819705266225E-34 s
2.716.283PtZ=78N=18L=5.2007979162067E-25 mf=5.7643550630143E+26 MHzT=1.7347994512279E-33 s
2.716.283PtZ=78N=19L=1.4137234469112E-24 mf=2.1205877192955E+26 MHzT=4.7156738242935E-33 s
2.716.283PtZ=78N=20L=3.8428987562053E-24 mf=7.8012062512944E+25 MHzT=1.2818530465517E-32 s
2.716.283PtZ=78N=21L=1.0446081857601E-23 mf=2.8699033961894E+25 MHzT=3.4844378431964E-32 s
2.716.283PtZ=78N=22L=2.8395394492111E-23 mf=1.0557784576062E+25 MHzT=9.4716840715558E-32 s
2.716.283PtZ=78N=23L=7.7186684859833E-23 mf=3.88399188985E+24 MHzT=2.5746706696615E-31 s
2.716.283PtZ=78N=24L=2.0981516285348E-22 mf=1.4288407659524E+24 MHzT=6.9986804956073E-31 s
2.716.283PtZ=78N=25L=5.7033674451978E-22 mf=5.2564114250156E+23 MHzT=1.90243860144E-30 s
2.716.283PtZ=78N=26L=1.5503360087306E-21 mf=1.9337256976019E+23 MHzT=5.1713642800534E-30 s
2.716.283PtZ=78N=27L=4.2142502005382E-21 mf=7.1137792901265E+22 MHzT=1.4057225550811E-29 s
2.716.283PtZ=78N=28L=1.1455519740703E-20 mf=2.6170131498687E+22 MHzT=3.8211500773321E-29 s
2.716.283PtZ=78N=29L=3.1139331146706E-20 mf=9.6274533511202E+21 MHzT=1.0386962819027E-28 s
2.716.283PtZ=78N=30L=8.464547800646E-20 mf=3.5417421587142E+21 MHzT=2.823469228384E-28 s
2.716.283PtZ=78N=31L=2.3009026472619E-19 mf=1.3029341261211E+21 MHzT=7.6749850967295E-28 s
2.716.283PtZ=78N=32L=6.2545018551054E-19 mf=4.7932267820064E+20 MHzT=2.0862772522134E-27 s
2.716.283PtZ=78N=33L=1.7001498738796E-18 mf=1.7633295899725E+20 MHzT=5.6710895438191E-27 s
2.716.283PtZ=78N=34L=4.6214865078239E-18 mf=6.4869270416016E+19 MHzT=1.5415619654528E-26 s
2.716.283PtZ=78N=35L=1.2562502794686E-17 mf=2.3864070949843E+19 MHzT=4.1903998781338E-26 s
2.716.283PtZ=78N=36L=3.4148423066762E-17 mf=8.7791010851039E+18 MHzT=1.1390687842708E-25 s
2.716.283PtZ=78N=37L=9.2825037892911E-17 mf=3.2296508011756E+18 MHzT=3.0963099776483E-25 s
2.716.283PtZ=78N=38L=2.5232461373032E-16 mf=1.1881221319154E+18 MHzT=8.4166431475178E-25 s
2.716.283PtZ=78N=39L=6.8588941237608E-16 mf=4.3708570593246E+17 MHzT=2.2878808124522E-24 s
2.716.283PtZ=78N=40L=1.8644407259944E-15 mf=1.6079484524246E+17 MHzT=6.219104838169E-24 s
2.716.283PtZ=78N=41L=5.0680753457095E-15 mf=5.9153117811044E+16 MHzT=1.6905279670876E-23 s
2.716.283PtZ=78N=42L=1.3776457117503E-14 mf=2.1761215923875E+16 MHzT=4.5953314534361E-23 s
2.716.283PtZ=78N=43L=3.7448293043055E-14 mf=8.0055039532864E+15 MHzT=1.2491405985622E-22 s
2.716.283PtZ=78N=44L=1.0179501448574E-13 mf=2.9450603206308E+15 MHzT=3.395516190262E-22 s
2.716.283PtZ=78N=45L=2.7670753810432E-13 mf=1.0834271449698E+15 MHzT=9.2299699582277E-22 s
2.716.283PtZ=78N=46L=7.5216907262662E-13 mf=3.9857057264147E+14 MHzT=2.5089659614673E-21 s
2.716.283PtZ=78N=47L=2.0446075220498E-12 mf=1.4662591953073E+14 MHzT=6.8200765812789E-21 s
2.716.283PtZ=78N=48L=5.5578194735188E-12 mf=53940661338213 MHzT=1.853889023959E-20 s
2.716.283PtZ=78N=49L=1.5107719680722E-11 mf=19843660349520 MHzT=5.0393928458073E-20 s
2.716.283PtZ=78N=50L=4.1067039877559E-11 mf=7300074680177.2 MHzT=1.3698489999225E-19 s
2.716.283PtZ=78N=51L=1.1163178824777E-10 mf=2685547393853.4 MHzT=3.723635644222E-19 s
2.716.283PtZ=78N=52L=3.0344666147231E-10 mf=987957674490.21 MHzT=1.0121891107491E-18 s
2.716.283PtZ=78N=53L=8.2485354578674E-10 mf=363449317192.5 MHzT=2.7514152667134E-18 s
2.716.283PtZ=78N=54L=2.2421844046521E-9 mf=133705531702.92 MHzT=7.4791221220519E-18 s
2.716.283PtZ=78N=55L=6.0948891232201E-9 mf=49187516284.4 MHzT=2.03303617572E-17 s
2.716.283PtZ=78N=56L=1.6567626350122E-8 mf=18095076003.316 MHzT=5.5263652930594E-17 s
2.716.283PtZ=78N=57L=4.5035477648235E-8 mf=6656806448.0548 MHzT=1.502221835355E-16 s
2.716.283AuZ=79N=17L=1.9377956904323E-25 mf=1.547079805576E+27 MHzT=6.4637906615792E-34 s
2.716.283AuZ=79N=18L=5.2674748125683E-25 mf=5.6913885432293E+26 MHzT=1.7570404698334E-33 s
2.716.283AuZ=79N=19L=1.431848106487E-24 mf=2.0937448367727E+26 MHzT=4.7761311810153E-33 s
2.716.283AuZ=79N=20L=3.8921666889771E-24 mf=7.7024568050755E+25 MHzT=1.298287059969E-32 s
2.716.283AuZ=79N=21L=1.058000598398E-23 mf=2.8335755050983E+25 MHzT=3.5291101232374E-32 s
2.716.283AuZ=79N=22L=2.8759438011241E-23 mf=1.0424141733327E+25 MHzT=9.593115918627E-32 s
2.716.283AuZ=79N=23L=7.8176257742651E-23 mf=3.8348274355481E+24 MHzT=2.6076792679905E-31 s
2.716.283AuZ=79N=24L=2.1250510083878E-22 mf=1.4107541739784E+24 MHzT=7.0884071686279E-31 s
2.716.283AuZ=79N=25L=5.7764875406491E-22 mf=5.1898745715344E+23 MHzT=1.92682883992E-30 s
2.716.283AuZ=79N=26L=1.5702121114067E-21 mf=1.909248157126E+23 MHzT=5.2376638221054E-30 s
2.716.283AuZ=79N=27L=4.268279049263E-21 mf=7.023731451011E+22 MHzT=1.4237446391206E-29 s
2.716.283AuZ=79N=28L=1.1602385378404E-20 mf=2.5838864011362E+22 MHzT=3.8701391808876E-29 s
2.716.283AuZ=79N=29L=3.1538553340895E-20 mf=9.5055868530048E+21 MHzT=1.0520129009014E-28 s
2.716.283AuZ=79N=30L=8.5730676442441E-20 mf=3.49690997949E+21 MHzT=2.8596675518248E-28 s
2.716.283AuZ=79N=31L=2.3304013991499E-19 mf=1.2864412890816E+21 MHzT=7.7733823415594E-28 s
2.716.283AuZ=79N=32L=6.3346877763247E-19 mf=4.7325530252722E+20 MHzT=2.1130243964725E-27 s
2.716.283AuZ=79N=33L=1.7219466671345E-18 mf=1.7410089622514E+20 MHzT=5.7437958200219E-27 s
2.716.283AuZ=79N=34L=4.6807363348473E-18 mf=6.404814041075E+19 MHzT=1.5613255803945E-26 s
2.716.283AuZ=79N=35L=1.2723560522823E-17 mf=2.3561994102377E+19 MHzT=4.2441229534945E-26 s
2.716.283AuZ=79N=36L=3.458622336249E-17 mf=8.6679732232672E+18 MHzT=1.153672230223E-25 s
2.716.283AuZ=79N=37L=9.4015102481282E-17 mf=3.1887691454646E+18 MHzT=3.136006259413E-25 s
2.716.283AuZ=79N=38L=2.5555954467558E-16 mf=1.1730826112582E+18 MHzT=8.5245488288963E-25 s
2.716.283AuZ=79N=39L=6.9468286638091E-16 mf=4.3155297547762E+17 MHzT=2.3172126177401E-24 s
2.716.283AuZ=79N=40L=1.8883438122251E-15 mf=1.5875946745458E+17 MHzT=6.2988369514788E-24 s
2.716.283AuZ=79N=41L=5.1330506706545E-15 mf=5.8404344167866E+16 MHzT=1.7122014025631E-23 s
2.716.283AuZ=79N=42L=1.39530783626E-14 mf=2.1485757494459E+16 MHzT=4.6542459592494E-23 s
2.716.283AuZ=79N=43L=3.7928399364119E-14 mf=7.9041684602068E+15 MHzT=1.2651552216207E-22 s
2.716.283AuZ=79N=44L=1.0310007877402E-13 mf=2.9077810760658E+15 MHzT=3.4390484491115E-22 s
2.716.283AuZ=79N=45L=2.8025507064412E-13 mf=1.069712877312E+15 MHzT=9.3483029064101E-22 s
2.716.283AuZ=79N=46L=7.6181226586543E-13 mf=3.9352537551943E+14 MHzT=2.5411321917426E-21 s
2.716.283AuZ=79N=47L=2.0708204389992E-12 mf=1.4476989523287E+14 MHzT=6.9075134605261E-21 s
2.716.283AuZ=79N=48L=5.6290735693331E-12 mf=53257868156716 MHzT=1.8776568319584E-20 s
2.716.283AuZ=79N=49L=1.5301408394577E-11 mf=19592474775475 MHzT=5.1040004463946E-20 s
2.716.283AuZ=79N=50L=4.159354038881E-11 mf=7207668671567.4 MHzT=1.3874111665881E-19 s
2.716.283AuZ=79N=51L=1.1306296502018E-10 mf=2651553123045.1 MHzT=3.7713745627377E-19 s
2.716.283AuZ=79N=52L=3.0733700328606E-10 mf=975451881142.23 MHzT=1.0251658942202E-18 s
2.716.283AuZ=79N=53L=8.3542859124554E-10 mf=358848692924.24 MHzT=2.7866898214149E-18 s
2.716.283AuZ=79N=54L=2.2709303585579E-9 mf=132013056618.07 MHzT=7.5750083031038E-18 s
2.716.283AuZ=79N=55L=6.1730287273639E-9 mf=48564889495.99 MHzT=2.0591007420753E-17 s
2.716.283AuZ=79N=56L=1.6780031816149E-8 mf=17866024408.338 MHzT=5.59721613015E-17 s
2.716.283AuZ=79N=57L=4.5612855566803E-8 mf=6572543075.2946 MHzT=1.5214810896544E-16 s
2.716.283HgZ=80N=17L=1.9623247498048E-25 mf=1.5277413080063E+27 MHzT=6.5456107965359E-34 s
2.716.283HgZ=80N=18L=5.3341517089299E-25 mf=5.6202461864389E+26 MHzT=1.7792814884389E-33 s
2.716.283HgZ=80N=19L=1.4499727660628E-24 mf=2.0675730263131E+26 MHzT=4.836588537737E-33 s
2.716.283HgZ=80N=20L=3.941434621749E-24 mf=7.6061760950121E+25 MHzT=1.3147210733864E-32 s
2.716.283HgZ=80N=21L=1.071393011036E-23 mf=2.7981558112846E+25 MHzT=3.5737824032783E-32 s
2.716.283HgZ=80N=22L=2.9123481530371E-23 mf=1.029383996166E+25 MHzT=9.7145477656982E-32 s
2.716.283HgZ=80N=23L=7.9165830625469E-23 mf=3.7868920926038E+24 MHzT=2.6406878663195E-31 s
2.716.283HgZ=80N=24L=2.1519503882408E-22 mf=1.3931197468036E+24 MHzT=7.1781338416485E-31 s
2.716.283HgZ=80N=25L=5.8496076361004E-22 mf=5.1250011393902E+23 MHzT=1.9512190784E-30 s
2.716.283HgZ=80N=26L=1.5900882140827E-21 mf=1.8853825551619E+23 MHzT=5.3039633641574E-30 s
2.716.283HgZ=80N=27L=4.3223078979879E-21 mf=6.9359348078734E+22 MHzT=1.4417667231601E-29 s
2.716.283HgZ=80N=28L=1.1749251016105E-20 mf=2.551587821122E+22 MHzT=3.9191282844432E-29 s
2.716.283HgZ=80N=29L=3.1937775535083E-20 mf=9.3867670173422E+21 MHzT=1.0653295199002E-28 s
2.716.283HgZ=80N=30L=8.6815874878421E-20 mf=3.4531986047464E+21 MHzT=2.8958658752656E-28 s
2.716.283HgZ=80N=31L=2.3599001510379E-19 mf=1.2703607729681E+21 MHzT=7.8717795863892E-28 s
2.716.283HgZ=80N=32L=6.414873697544E-19 mf=4.6733961124563E+20 MHzT=2.1397715407317E-27 s
2.716.283HgZ=80N=33L=1.7437434603894E-18 mf=1.7192463502232E+20 MHzT=5.8165020962247E-27 s
2.716.283HgZ=80N=34L=4.7399861618707E-18 mf=6.3247538655616E+19 MHzT=1.5810891953362E-26 s
2.716.283HgZ=80N=35L=1.288461825096E-17 mf=2.3267469176097E+19 MHzT=4.2978460288552E-26 s
2.716.283HgZ=80N=36L=3.5024023658218E-17 mf=8.5596235579763E+18 MHzT=1.1682756761752E-25 s
2.716.283HgZ=80N=37L=9.5205167069653E-17 mf=3.1489095311463E+18 MHzT=3.1757025411778E-25 s
2.716.283HgZ=80N=38L=2.5879447562084E-16 mf=1.1584190786175E+18 MHzT=8.6324545102747E-25 s
2.716.283HgZ=80N=39L=7.0347632038573E-16 mf=4.2615856328415E+17 MHzT=2.3465444230279E-24 s
2.716.283HgZ=80N=40L=1.9122468984558E-15 mf=1.567749741114E+17 MHzT=6.3785690647887E-24 s
2.716.283HgZ=80N=41L=5.1980259955995E-15 mf=5.7674289865768E+16 MHzT=1.7338748380386E-23 s
2.716.283HgZ=80N=42L=1.4129699607696E-14 mf=2.1217185525779E+16 MHzT=4.7131604650627E-23 s
2.716.283HgZ=80N=43L=3.8408505685184E-14 mf=7.8053663544542E+15 MHzT=1.2811698446792E-22 s
2.716.283HgZ=80N=44L=1.044051430623E-13 mf=2.871433812615E+15 MHzT=3.482580707961E-22 s
2.716.283HgZ=80N=45L=2.8380260318392E-13 mf=1.0563414663456E+15 MHzT=9.4666358545925E-22 s
2.716.283HgZ=80N=46L=7.7145545910423E-13 mf=3.8860630832544E+14 MHzT=2.5732984220178E-21 s
2.716.283HgZ=80N=47L=2.0970333559486E-12 mf=1.4296027154246E+14 MHzT=6.9949503397733E-21 s
2.716.283HgZ=80N=48L=5.7003276651475E-12 mf=52592144804757 MHzT=1.9014246399579E-20 s
2.716.283HgZ=80N=49L=1.5495097108433E-11 mf=19347568840782 MHzT=5.1686080469819E-20 s
2.716.283HgZ=80N=50L=4.2120040900061E-11 mf=7117572813172.8 MHzT=1.4049733332538E-19 s
2.716.283HgZ=80N=51L=1.1449414179259E-10 mf=2618408709007.1 MHzT=3.8191134812533E-19 s
2.716.283HgZ=80N=52L=3.112273450998E-10 mf=963258732627.96 MHzT=1.0381426776914E-18 s
2.716.283HgZ=80N=53L=8.4600363670435E-10 mf=354363084262.68 MHzT=2.8219643761163E-18 s
2.716.283HgZ=80N=54L=2.2996763124637E-9 mf=130362893410.34 MHzT=7.6708944841558E-18 s
2.716.283HgZ=80N=55L=6.2511683315078E-9 mf=47957828377.29 MHzT=2.0851653084307E-17 s
2.716.283HgZ=80N=56L=1.6992437282176E-8 mf=17642699103.233 MHzT=5.6680669672405E-17 s
2.716.283HgZ=80N=57L=4.619023348537E-8 mf=6490386286.8534 MHzT=1.5407403439539E-16 s
2.716.283TlZ=81N=17L=1.9868538091774E-25 mf=1.5088803042038E+27 MHzT=6.6274309314926E-34 s
2.716.283TlZ=81N=18L=5.4008286052915E-25 mf=5.5508604310508E+26 MHzT=1.8015225070444E-33 s
2.716.283TlZ=81N=19L=1.4680974256386E-24 mf=2.0420474333956E+26 MHzT=4.8970458944587E-33 s
2.716.283TlZ=81N=20L=3.9907025545208E-24 mf=7.5122726864317E+25 MHzT=1.3311550868037E-32 s
2.716.283TlZ=81N=21L=1.0847854236739E-23 mf=2.763610677812E+25 MHzT=3.6184546833193E-32 s
2.716.283TlZ=81N=22L=2.94875250495E-23 mf=1.0166755517689E+25 MHzT=9.8359796127694E-32 s
2.716.283TlZ=81N=23L=8.0155403508288E-23 mf=3.7401403383741E+24 MHzT=2.6736964646485E-31 s
2.716.283TlZ=81N=24L=2.1788497680938E-22 mf=1.3759207375838E+24 MHzT=7.2678605146692E-31 s
2.716.283TlZ=81N=25L=5.9227277315516E-22 mf=5.0617295203854E+23 MHzT=1.97560931688E-30 s
2.716.283TlZ=81N=26L=1.6099643167587E-21 mf=1.8621062273204E+23 MHzT=5.3702629062093E-30 s
2.716.283TlZ=81N=27L=4.3763367467127E-21 mf=6.8503059830848E+22 MHzT=1.4597888071996E-29 s
2.716.283TlZ=81N=28L=1.1896116653807E-20 mf=2.5200867369106E+22 MHzT=3.9681173879987E-29 s
2.716.283TlZ=81N=29L=3.2336997729272E-20 mf=9.2708810047825E+21 MHzT=1.0786461388989E-28 s
2.716.283TlZ=81N=30L=8.7901073314401E-20 mf=3.4105665232063E+21 MHzT=2.9320641987065E-28 s
2.716.283TlZ=81N=31L=2.3893989029258E-19 mf=1.2546773066352E+21 MHzT=7.9701768312191E-28 s
2.716.283TlZ=81N=32L=6.4950596187633E-19 mf=4.6156998641544E+20 MHzT=2.1665186849908E-27 s
2.716.283TlZ=81N=33L=1.7655402536442E-18 mf=1.6980210866402E+20 MHzT=5.8892083724275E-27 s
2.716.283TlZ=81N=34L=4.7992359888941E-18 mf=6.2466704845052E+19 MHzT=1.6008528102779E-26 s
2.716.283TlZ=81N=35L=1.3045675979097E-17 mf=2.2980216470219E+19 MHzT=4.3515691042159E-26 s
2.716.283TlZ=81N=36L=3.5461823953945E-17 mf=8.4539491930631E+18 MHzT=1.1828791221274E-25 s
2.716.283TlZ=81N=37L=9.6395231658023E-17 mf=3.1100341048358E+18 MHzT=3.2153988229425E-25 s
2.716.283TlZ=81N=38L=2.620294065661E-16 mf=1.1441176085111E+18 MHzT=8.7403601916531E-25 s
2.716.283TlZ=81N=39L=7.1226977439055E-16 mf=4.2089734645348E+17 MHzT=2.3758762283158E-24 s
2.716.283TlZ=81N=40L=1.9361499846865E-15 mf=1.5483948060385E+17 MHzT=6.4583011780985E-24 s
2.716.283TlZ=81N=41L=5.2630013205444E-15 mf=5.696226159582E+16 MHzT=1.7555482735141E-23 s
2.716.283TlZ=81N=42L=1.4306320852792E-14 mf=2.0955244963732E+16 MHzT=4.772074970876E-23 s
2.716.283TlZ=81N=43L=3.8888612006249E-14 mf=7.7090038068684E+15 MHzT=1.2971844677376E-22 s
2.716.283TlZ=81N=44L=1.0571020735058E-13 mf=2.8359840124593E+15 MHzT=3.5261129668106E-22 s
2.716.283TlZ=81N=45L=2.8735013572372E-13 mf=1.0433002136747E+15 MHzT=9.5849688027749E-22 s
2.716.283TlZ=81N=46L=7.8109865234303E-13 mf=3.8380869958068E+14 MHzT=2.605464652293E-21 s
2.716.283TlZ=81N=47L=2.1232462728979E-12 mf=1.4119532991848E+14 MHzT=7.0823872190204E-21 s
2.716.283TlZ=81N=48L=5.7715817609618E-12 mf=51942859066427 MHzT=1.9251924479574E-20 s
2.716.283TlZ=81N=49L=1.5688785822288E-11 mf=19108709966204 MHzT=5.2332156475691E-20 s
2.716.283TlZ=81N=50L=4.2646541411312E-11 mf=7029701543874.4 MHzT=1.4225354999195E-19 s
2.716.283TlZ=81N=51L=1.1592531856499E-10 mf=2586082675562.5 MHzT=3.866852399769E-19 s
2.716.283TlZ=81N=52L=3.1511768691355E-10 mf=951366649509.09 MHzT=1.0511194611625E-18 s
2.716.283TlZ=81N=53L=8.5657868216315E-10 mf=349988231370.55 MHzT=2.8572389308178E-18 s
2.716.283TlZ=81N=54L=2.3284222663695E-9 mf=128753474973.18 MHzT=7.7667806652077E-18 s
2.716.283TlZ=81N=55L=6.3293079356516E-9 mf=47365756422.015 MHzT=2.1112298747861E-17 s
2.716.283TlZ=81N=56L=1.7204842748203E-8 mf=17424888003.193 MHzT=5.738917804331E-17 s
2.716.283TlZ=81N=57L=4.6767611403937E-8 mf=6410258061.0898 MHzT=1.5599995982533E-16 s
2.716.283PbZ=82N=17L=2.0113828685499E-25 mf=1.4904793248842E+27 MHzT=6.7092510664493E-34 s
2.716.283PbZ=82N=18L=5.4675055016531E-25 mf=5.4831670111599E+26 MHzT=1.8237635256499E-33 s
2.716.283PbZ=82N=19L=1.4862220852144E-24 mf=2.0171444159152E+26 MHzT=4.9575032511804E-33 s
2.716.283PbZ=82N=20L=4.0399704872927E-24 mf=7.4206596048898E+25 MHzT=1.347589100221E-32 s
2.716.283PbZ=82N=21L=1.0981778363119E-23 mf=2.7299081085704E+25 MHzT=3.6631269633603E-32 s
2.716.283PbZ=82N=22L=2.985156856863E-23 mf=1.0042770694303E+25 MHzT=9.9574114598407E-32 s
2.716.283PbZ=82N=23L=8.1144976391106E-23 mf=3.694528870833E+24 MHzT=2.7067050629775E-31 s
2.716.283PbZ=82N=24L=2.2057491479468E-22 mf=1.3591412163938E+24 MHzT=7.3575871876898E-31 s
2.716.283PbZ=82N=25L=5.9958478270029E-22 mf=5.0000011116002E+23 MHzT=1.99999955536E-30 s
2.716.283PbZ=82N=26L=1.6298404194348E-21 mf=1.8393976147921E+23 MHzT=5.4365624482613E-30 s
2.716.283PbZ=82N=27L=4.4303655954376E-21 mf=6.7667656662179E+22 MHzT=1.4778108912392E-29 s
2.716.283PbZ=82N=28L=1.2042982291508E-20 mf=2.4893539718264E+22 MHzT=4.0171064915543E-29 s
2.716.283PbZ=82N=29L=3.273621992346E-20 mf=9.1578214803339E+21 MHzT=1.0919627578977E-28 s
2.716.283PbZ=82N=30L=8.8986271750381E-20 mf=3.3689742485331E+21 MHzT=2.9682625221473E-28 s
2.716.283PbZ=82N=31L=2.4188976548138E-19 mf=1.2393763638713E+21 MHzT=8.068574076049E-28 s
2.716.283PbZ=82N=32L=6.5752455399826E-19 mf=4.5594108414208E+20 MHzT=2.19326582925E-27 s
2.716.283PbZ=82N=33L=1.7873370468991E-18 mf=1.6773135124129E+20 MHzT=5.9619146486303E-27 s
2.716.283PbZ=82N=34L=4.8584858159175E-18 mf=6.1704915761576E+19 MHzT=1.6206164252196E-26 s
2.716.283PbZ=82N=35L=1.3206733707234E-17 mf=2.26999699279E+19 MHzT=4.4052921795766E-26 s
2.716.283PbZ=82N=36L=3.5899624249673E-17 mf=8.3508522516842E+18 MHzT=1.1974825680796E-25 s
2.716.283PbZ=82N=37L=9.7585296246394E-17 mf=3.0721068596549E+18 MHzT=3.2550951047072E-25 s
2.716.283PbZ=82N=38L=2.6526433751137E-16 mf=1.1301649547488E+18 MHzT=8.8482658730316E-25 s
2.716.283PbZ=82N=39L=7.2106322839537E-16 mf=4.1576445198453E+17 MHzT=2.4052080336036E-24 s
2.716.283PbZ=82N=40L=1.9600530709172E-15 mf=1.5295119425502E+17 MHzT=6.5380332914084E-24 s
2.716.283PbZ=82N=41L=5.3279766454894E-15 mf=5.6267599869042E+16 MHzT=1.7772217089896E-23 s
2.716.283PbZ=82N=42L=1.4482942097888E-14 mf=2.0699693195881E+16 MHzT=4.8309894766893E-23 s
2.716.283PbZ=82N=43L=3.9368718327314E-14 mf=7.6149915653212E+15 MHzT=1.3131990907961E-22 s
2.716.283PbZ=82N=44L=1.0701527163886E-13 mf=2.8013988415756E+15 MHzT=3.5696452256601E-22 s
2.716.283PbZ=82N=45L=2.9089766826352E-13 mf=1.0305770403372E+15 MHzT=9.7033017509573E-22 s
2.716.283PbZ=82N=46L=7.9074184558184E-13 mf=3.7912810568335E+14 MHzT=2.6376308825682E-21 s
2.716.283PbZ=82N=47L=2.1494591898473E-12 mf=1.3947343565118E+14 MHzT=7.1698240982676E-21 s
2.716.283PbZ=82N=48L=5.8428358567761E-12 mf=51309409565617 MHzT=1.9489602559569E-20 s
2.716.283PbZ=82N=49L=1.5882474536144E-11 mf=18875676917836 MHzT=5.2978232481564E-20 s
2.716.283PbZ=82N=50L=4.3173041922562E-11 mf=6943973476266.1 MHzT=1.4400976665851E-19 s
2.716.283PbZ=82N=51L=1.173564953374E-10 mf=2554545081958.1 MHzT=3.9145913182847E-19 s
2.716.283PbZ=82N=52L=3.190080287273E-10 mf=939764617198.01 MHzT=1.0640962446337E-18 s
2.716.283PbZ=82N=53L=8.6715372762196E-10 mf=345720082207.5 MHzT=2.8925134855192E-18 s
2.716.283PbZ=82N=54L=2.3571682202753E-9 mf=127183310644.24 MHzT=7.8626668462597E-18 s
2.716.283PbZ=82N=55L=6.4074475397955E-9 mf=46788125246.137 MHzT=2.1372944411415E-17 s
2.716.283PbZ=82N=56L=1.7417248214231E-8 mf=17212389369.008 MHzT=5.8097686414215E-17 s
2.716.283PbZ=82N=57L=4.7344989322504E-8 mf=6332084182.296 MHzT=1.5792588525527E-16 s
2.716.283BiZ=83N=17L=2.0359119279225E-25 mf=1.4725217426567E+27 MHzT=6.791071201406E-34 s
2.716.283BiZ=83N=18L=5.5341823980148E-25 mf=5.4171047580134E+26 MHzT=1.8460045442553E-33 s
2.716.283BiZ=83N=19L=1.5043467447901E-24 mf=1.9928414711451E+26 MHzT=5.0179606079021E-33 s
2.716.283BiZ=83N=20L=4.0892384200646E-24 mf=7.3312540674815E+25 MHzT=1.3640231136384E-32 s
2.716.283BiZ=83N=21L=1.1115702489498E-23 mf=2.697017649431E+25 MHzT=3.7077992434013E-32 s
2.716.283BiZ=83N=22L=3.021561208776E-23 mf=9.9217734570218E+24 MHzT=1.0078843306912E-31 s
2.716.283BiZ=83N=23L=8.2134549273925E-23 mf=3.6500164747988E+24 MHzT=2.7397136613065E-31 s
2.716.283BiZ=83N=24L=2.2326485277998E-22 mf=1.3427660210155E+24 MHzT=7.4473138607104E-31 s
2.716.283BiZ=83N=25L=6.0689679224541E-22 mf=4.939760134352E+23 MHzT=2.02438979384E-30 s
2.716.283BiZ=83N=26L=1.6497165221108E-21 mf=1.8172361977464E+23 MHzT=5.5028619903133E-30 s
2.716.283BiZ=83N=27L=4.4843944441624E-21 mf=6.6852383690346E+22 MHzT=1.4958329752787E-29 s
2.716.283BiZ=83N=28L=1.2189847929209E-20 mf=2.4593617552983E+22 MHzT=4.0660955951098E-29 s
2.716.283BiZ=83N=29L=3.3135442117649E-20 mf=9.0474862817756E+21 MHzT=1.1052793768964E-28 s
2.716.283BiZ=83N=30L=9.0071470186362E-20 mf=3.3283841973459E+21 MHzT=3.0044608455881E-28 s
2.716.283BiZ=83N=31L=2.4483964067018E-19 mf=1.2244441185235E+21 MHzT=8.1669713208788E-28 s
2.716.283BiZ=83N=32L=6.6554314612019E-19 mf=4.5044781806808E+20 MHzT=2.2200129735091E-27 s
2.716.283BiZ=83N=33L=1.809133840154E-18 mf=1.6571049158778E+20 MHzT=6.0346209248332E-27 s
2.716.283BiZ=83N=34L=4.9177356429409E-18 mf=6.0961483041557E+19 MHzT=1.6403800401613E-26 s
2.716.283BiZ=83N=35L=1.3367791435371E-17 mf=2.242647631431E+19 MHzT=4.4590152549373E-26 s
2.716.283BiZ=83N=36L=3.6337424545401E-17 mf=8.2502395739531E+18 MHzT=1.2120860140318E-25 s
2.716.283BiZ=83N=37L=9.8775360834765E-17 mf=3.0350935239964E+18 MHzT=3.2947913864719E-25 s
2.716.283BiZ=83N=38L=2.6849926845663E-16 mf=1.1165485095109E+18 MHzT=8.95617155441E-25 s
2.716.283BiZ=83N=39L=7.2985668240019E-16 mf=4.1075524171966E+17 MHzT=2.4345398388915E-24 s
2.716.283BiZ=83N=40L=1.9839561571478E-15 mf=1.5110840878207E+17 MHzT=6.6177654047182E-24 s
2.716.283BiZ=83N=41L=5.3929519704344E-15 mf=5.5589676979053E+16 MHzT=1.7988951444651E-23 s
2.716.283BiZ=83N=42L=1.4659563342984E-14 mf=2.0450299301955E+16 MHzT=4.8899039825026E-23 s
2.716.283BiZ=83N=43L=3.9848824648379E-14 mf=7.523244678992E+15 MHzT=1.3292137138546E-22 s
2.716.283BiZ=83N=44L=1.0832033592714E-13 mf=2.7676470483036E+15 MHzT=3.6131774845096E-22 s
2.716.283BiZ=83N=45L=2.9444520080332E-13 mf=1.0181604494897E+15 MHzT=9.8216346991398E-22 s
2.716.283BiZ=83N=46L=8.0038503882064E-13 mf=3.7456029718114E+14 MHzT=2.6697971128434E-21 s
2.716.283BiZ=83N=47L=2.1756721067966E-12 mf=1.3779303281201E+14 MHzT=7.2572609775148E-21 s
2.716.283BiZ=83N=48L=5.9140899525905E-12 mf=50691223908200 MHzT=1.9727280639563E-20 s
2.716.283BiZ=83N=49L=1.6076163249999E-11 mf=18648259123645 MHzT=5.3624308487437E-20 s
2.716.283BiZ=83N=50L=4.3699542433813E-11 mf=6860311145226.8 MHzT=1.4576598332508E-19 s
2.716.283BiZ=83N=51L=1.1878767210981E-10 mf=2523767430368.3 MHzT=3.9623302368003E-19 s
2.716.283BiZ=83N=52L=3.2289837054105E-10 mf=928442151930.56 MHzT=1.0770730281048E-18 s
2.716.283BiZ=83N=53L=8.7772877308076E-10 mf=341554780012.23 MHzT=2.9277880402207E-18 s
2.716.283BiZ=83N=54L=2.3859141741811E-9 mf=125650981600.33 MHzT=7.9585530273116E-18 s
2.716.283BiZ=83N=55L=6.4855871439393E-9 mf=46224412893.773 MHzT=2.1633590074969E-17 s
2.716.283BiZ=83N=56L=1.7629653680258E-8 mf=17005011183.839 MHzT=5.880619478512E-17 s
2.716.283BiZ=83N=57L=4.7922367241071E-8 mf=6255794011.425 MHzT=1.5985181068521E-16 s
2.716.283PoZ=84N=17L=2.0604409872951E-25 mf=1.4549917219108E+27 MHzT=6.8728913363627E-34 s
2.716.283PoZ=84N=18L=5.6008592943764E-25 mf=5.3526154156561E+26 MHzT=1.8682455628608E-33 s
2.716.283PoZ=84N=19L=1.5224714043659E-24 mf=1.9691171679172E+26 MHzT=5.0784179646238E-33 s
2.716.283PoZ=84N=20L=4.1385063528364E-24 mf=7.2439772333448E+25 MHzT=1.3804571270557E-32 s
2.716.283PoZ=84N=21L=1.1249626615878E-23 mf=2.6649102964615E+25 MHzT=3.7524715234423E-32 s
2.716.283PoZ=84N=22L=3.0579655606889E-23 mf=9.8036571063429E+24 MHzT=1.0200275153983E-31 s
2.716.283PoZ=84N=23L=8.3124122156743E-23 mf=3.6065638977179E+24 MHzT=2.7727222596355E-31 s
2.716.283PoZ=84N=24L=2.2595479076528E-22 mf=1.3267807112416E+24 MHzT=7.537040533731E-31 s
2.716.283PoZ=84N=25L=6.1420880179054E-22 mf=4.8809534660859E+23 MHzT=2.04878003232E-30 s
2.716.283PoZ=84N=26L=1.6695926247868E-21 mf=1.7956024334875E+23 MHzT=5.5691615323652E-30 s
2.716.283PoZ=84N=27L=4.5384232928873E-21 mf=6.6056521979746E+22 MHzT=1.5138550593182E-29 s
2.716.283PoZ=84N=28L=1.2336713566911E-20 mf=2.4300836391638E+22 MHzT=4.1150846986653E-29 s
2.716.283PoZ=84N=29L=3.3534664311838E-20 mf=8.9397781117545E+21 MHzT=1.1185959958952E-28 s
2.716.283PoZ=84N=30L=9.1156668622342E-20 mf=3.2887605759489E+21 MHzT=3.0406591690289E-28 s
2.716.283PoZ=84N=31L=2.4778951585897E-19 mf=1.2098674028268E+21 MHzT=8.2653685657087E-28 s
2.716.283PoZ=84N=32L=6.7356173824212E-19 mf=4.4508534404346E+20 MHzT=2.2467601177683E-27 s
2.716.283PoZ=84N=33L=1.8309306334088E-18 mf=1.6373774764031E+20 MHzT=6.107327201036E-27 s
2.716.283PoZ=84N=34L=4.9769854699642E-18 mf=6.0235751100586E+19 MHzT=1.660143655103E-26 s
2.716.283PoZ=84N=35L=1.3528849163508E-17 mf=2.2159494453426E+19 MHzT=4.512738330298E-26 s
2.716.283PoZ=84N=36L=3.6775224841128E-17 mf=8.1520224361679E+18 MHzT=1.226689459984E-25 s
2.716.283PoZ=84N=37L=9.9965425423135E-17 mf=2.9989614582345E+18 MHzT=3.3344876682366E-25 s
2.716.283PoZ=84N=38L=2.7173419940189E-16 mf=1.10325626535E+18 MHzT=9.0640772357884E-25 s
2.716.283PoZ=84N=39L=7.3865013640501E-16 mf=4.0586529836585E+17 MHzT=2.4638716441793E-24 s
2.716.283PoZ=84N=40L=2.0078592433785E-15 mf=1.4930949915371E+17 MHzT=6.6974975180281E-24 s
2.716.283PoZ=84N=41L=5.4579272953794E-15 mf=5.4927895110255E+16 MHzT=1.8205685799405E-23 s
2.716.283PoZ=84N=42L=1.4836184588081E-14 mf=2.0206843357884E+16 MHzT=4.9488184883158E-23 s
2.716.283PoZ=84N=43L=4.0328930969443E-14 mf=7.4336822423373E+15 MHzT=1.3452283369131E-22 s
2.716.283PoZ=84N=44L=1.0962540021542E-13 mf=2.7346988691571E+15 MHzT=3.6567097433591E-22 s
2.716.283PoZ=84N=45L=2.9799273334312E-13 mf=1.0060394917577E+15 MHzT=9.9399676473222E-22 s
2.716.283PoZ=84N=46L=8.1002823205944E-13 mf=3.7010124602423E+14 MHzT=2.7019633431187E-21 s
2.716.283PoZ=84N=47L=2.201885023746E-12 mf=1.3615263956425E+14 MHzT=7.3446978567619E-21 s
2.716.283PoZ=84N=48L=5.9853440484048E-12 mf=50087756956912 MHzT=1.9964958719558E-20 s
2.716.283PoZ=84N=49L=1.6269851963854E-11 mf=18426256038840 MHzT=5.427038449331E-20 s
2.716.283PoZ=84N=50L=4.4226042945064E-11 mf=6778640774450.3 MHzT=1.4752219999165E-19 s
2.716.283PoZ=84N=51L=1.2021884888222E-10 mf=2493722580006.7 MHzT=4.010069155316E-19 s
2.716.283PoZ=84N=52L=3.2678871235479E-10 mf=917389269169.48 MHzT=1.090049811576E-18 s
2.716.283PoZ=84N=53L=8.8830381853957E-10 mf=337488651678.75 MHzT=2.9630625949221E-18 s
2.716.283PoZ=84N=54L=2.4146601280869E-9 mf=124155136581.28 MHzT=8.0544392083636E-18 s
2.716.283PoZ=84N=55L=6.5637267480832E-9 mf=45674122264.086 MHzT=2.1894235738523E-17 s
2.716.283PoZ=84N=56L=1.7842059146285E-8 mf=16802570574.508 MHzT=5.9514703156025E-17 s
2.716.283PoZ=84N=57L=4.8499745159638E-8 mf=6181320273.1937 MHzT=1.6177773611516E-16 s
2.716.283AtZ=85N=17L=2.0849700466676E-25 mf=1.4378741722412E+27 MHzT=6.9547114713194E-34 s
2.716.283AtZ=85N=18L=5.667536190738E-25 mf=5.2896434695896E+26 MHzT=1.8904865814663E-33 s
2.716.283AtZ=85N=19L=1.5405960639417E-24 mf=1.9459510835888E+26 MHzT=5.1388753213455E-33 s
2.716.283AtZ=85N=20L=4.1877742856083E-24 mf=7.1587539717761E+25 MHzT=1.396891140473E-32 s
2.716.283AtZ=85N=21L=1.1383550742257E-23 mf=2.6335584106208E+25 MHzT=3.7971438034832E-32 s
2.716.283AtZ=85N=22L=3.0943699126019E-23 mf=9.6883199639154E+24 MHzT=1.0321707001054E-31 s
2.716.283AtZ=85N=23L=8.4113695039561E-23 mf=3.5641337342153E+24 MHzT=2.8057308579645E-31 s
2.716.283AtZ=85N=24L=2.2864472875059E-22 mf=1.3111715264034E+24 MHzT=7.6267672067516E-31 s
2.716.283AtZ=85N=25L=6.2152081133566E-22 mf=4.823530484132E+23 MHzT=2.0731702708E-30 s
2.716.283AtZ=85N=26L=1.6894687274629E-21 mf=1.7744776989759E+23 MHzT=5.6354610744172E-30 s
2.716.283AtZ=85N=27L=4.5924521416121E-21 mf=6.5279386427043E+22 MHzT=1.5318771433577E-29 s
2.716.283AtZ=85N=28L=1.2483579204612E-20 mf=2.4014944198795E+22 MHzT=4.1640738022209E-29 s
2.716.283AtZ=85N=29L=3.3933886506026E-20 mf=8.8346042516162E+21 MHzT=1.1319126148939E-28 s
2.716.283AtZ=85N=30L=9.2241867058322E-20 mf=3.2500692750554E+21 MHzT=3.0768574924697E-28 s
2.716.283AtZ=85N=31L=2.5073939104777E-19 mf=1.1956336686759E+21 MHzT=8.3637658105386E-28 s
2.716.283AtZ=85N=32L=6.8158033036405E-19 mf=4.3984904587824E+20 MHzT=2.2735072620274E-27 s
2.716.283AtZ=85N=33L=1.8527274266637E-18 mf=1.6181142119748E+20 MHzT=6.1800334772388E-27 s
2.716.283AtZ=85N=34L=5.0362352969876E-18 mf=5.9527095205285E+19 MHzT=1.6799072700447E-26 s
2.716.283AtZ=85N=35L=1.3689906891645E-17 mf=2.189879451868E+19 MHzT=4.5664614056587E-26 s
2.716.283AtZ=85N=36L=3.7213025136856E-17 mf=8.0561162898601E+18 MHzT=1.2412929059362E-25 s
2.716.283AtZ=85N=37L=1.0115549001151E-16 mf=2.9636795587259E+18 MHzT=3.3741839500014E-25 s
2.716.283AtZ=85N=38L=2.7496913034715E-16 mf=1.0902767798753E+18 MHzT=9.1719829171669E-25 s
2.716.283AtZ=85N=39L=7.4744359040984E-16 mf=4.0109041250273E+17 MHzT=2.4932034494671E-24 s
2.716.283AtZ=85N=40L=2.0317623296092E-15 mf=1.4755291681073E+17 MHzT=6.777229631338E-24 s
2.716.283AtZ=85N=41L=5.5229026203244E-15 mf=5.4281684579546E+16 MHzT=1.842242015416E-23 s
2.716.283AtZ=85N=42L=1.5012805833177E-14 mf=1.9969115788968E+16 MHzT=5.0077329941291E-23 s
2.716.283AtZ=85N=43L=4.0809037290508E-14 mf=7.3462271571334E+15 MHzT=1.3612429599716E-22 s
2.716.283AtZ=85N=44L=1.109304645037E-13 mf=2.7025259412847E+15 MHzT=3.7002420022086E-22 s
2.716.283AtZ=85N=45L=3.0154026588292E-13 mf=9.9420373303114E+14 MHzT=1.0058300595505E-21 s
2.716.283AtZ=85N=46L=8.1967142529824E-13 mf=3.6574711371806E+14 MHzT=2.7341295733939E-21 s
2.716.283AtZ=85N=47L=2.2280979406953E-12 mf=1.3455084380467E+14 MHzT=7.4321347360091E-21 s
2.716.283AtZ=85N=48L=6.0565981442192E-12 mf=49498489228007 MHzT=2.0202636799553E-20 s
2.716.283AtZ=85N=49L=1.646354067771E-11 mf=18209476556030 MHzT=5.4916460499182E-20 s
2.716.283AtZ=85N=50L=4.4752543456315E-11 mf=6698892059456.8 MHzT=1.4927841665822E-19 s
2.716.283AtZ=85N=51L=1.2165002565462E-10 mf=2464384667300.8 MHzT=4.0578080738317E-19 s
2.716.283AtZ=85N=52L=3.3067905416854E-10 mf=906596454238.08 MHzT=1.1030265950471E-18 s
2.716.283AtZ=85N=53L=8.9887886399837E-10 mf=333518196953.11 MHzT=2.9983371496236E-18 s
2.716.283AtZ=85N=54L=2.4434060819927E-9 mf=122694487915.62 MHzT=8.1503253894155E-18 s
2.716.283AtZ=85N=55L=6.641866352227E-9 mf=45136779649.214 MHzT=2.2154881402077E-17 s
2.716.283AtZ=85N=56L=1.8054464612312E-8 mf=16604893273.631 MHzT=6.022321152693E-17 s
2.716.283AtZ=85N=57L=4.9077123078205E-8 mf=6108598858.215 MHzT=1.637036615451E-16 s
2.716.283RnZ=86N=17L=2.1094991060402E-25 mf=1.4211547051222E+27 MHzT=7.0365316062761E-34 s
2.716.283RnZ=86N=18L=5.7342130870996E-25 mf=5.2281359873851E+26 MHzT=1.9127276000718E-33 s
2.716.283RnZ=86N=19L=1.5587207235175E-24 mf=1.9233237454075E+26 MHzT=5.1993326780672E-33 s
2.716.283RnZ=86N=20L=4.2370422183802E-24 mf=7.0755126465228E+25 MHzT=1.4133251538903E-32 s
2.716.283RnZ=86N=21L=1.1517474868637E-23 mf=2.6029356384043E+25 MHzT=3.8418160835242E-32 s
2.716.283RnZ=86N=22L=3.1307742645149E-23 mf=9.575665080614E+24 MHzT=1.0443138848126E-31 s
2.716.283RnZ=86N=23L=8.510326792238E-23 mf=3.5226903187012E+24 MHzT=2.8387394562934E-31 s
2.716.283RnZ=86N=24L=2.3133466673589E-22 mf=1.2959253458638E+24 MHzT=7.7164938797722E-31 s
2.716.283RnZ=86N=25L=6.2883282088079E-22 mf=4.767442920363E+23 MHzT=2.09756050928E-30 s
2.716.283RnZ=86N=26L=1.7093448301389E-21 mf=1.7538442373599E+23 MHzT=5.7017606164692E-30 s
2.716.283RnZ=86N=27L=4.646480990337E-21 mf=6.4520323794171E+22 MHzT=1.5498992273972E-29 s
2.716.283RnZ=86N=28L=1.2630444842313E-20 mf=2.37357006616E+22 MHzT=4.2130629057764E-29 s
2.716.283RnZ=86N=29L=3.4333108700215E-20 mf=8.7318762952021E+21 MHzT=1.1452292338927E-28 s
2.716.283RnZ=86N=30L=9.3327065494302E-20 mf=3.2122777718571E+21 MHzT=3.1130558159106E-28 s
2.716.283RnZ=86N=31L=2.5368926623657E-19 mf=1.1817309515982E+21 MHzT=8.4621630553684E-28 s
2.716.283RnZ=86N=32L=6.8959892248598E-19 mf=4.3473452208896E+20 MHzT=2.3002544062866E-27 s
2.716.283RnZ=86N=33L=1.8745242199186E-18 mf=1.5992989304402E+20 MHzT=6.2527397534416E-27 s
2.716.283RnZ=86N=34L=5.095485124011E-18 mf=5.8834919679642E+19 MHzT=1.6996708849864E-26 s
2.716.283RnZ=86N=35L=1.3850964619782E-17 mf=2.1644157373114E+19 MHzT=4.6201844810194E-26 s
2.716.283RnZ=86N=36L=3.7650825432584E-17 mf=7.9624405190478E+18 MHzT=1.2558963518883E-25 s
2.716.283RnZ=86N=37L=1.0234555459988E-16 mf=2.9292181685081E+18 MHzT=3.4138802317661E-25 s
2.716.283RnZ=86N=38L=2.7820406129241E-16 mf=1.0775991429E+18 MHzT=9.2798885985453E-25 s
2.716.283RnZ=86N=39L=7.5623704441466E-16 mf=3.9642657049688E+17 MHzT=2.522535254755E-24 s
2.716.283RnZ=86N=40L=2.0556654158399E-15 mf=1.458371852199E+17 MHzT=6.8569617446478E-24 s
2.716.283RnZ=86N=41L=5.5878779452694E-15 mf=5.3650502200714E+16 MHzT=1.8639154508915E-23 s
2.716.283RnZ=86N=42L=1.5189427078273E-14 mf=1.9736916768166E+16 MHzT=5.0666474999424E-23 s
2.716.283RnZ=86N=43L=4.1289143611573E-14 mf=7.2608059111202E+15 MHzT=1.3772575830301E-22 s
2.716.283RnZ=86N=44L=1.1223552879197E-13 mf=2.6711012210372E+15 MHzT=3.7437742610581E-22 s
2.716.283RnZ=86N=45L=3.0508779842272E-13 mf=9.8264322450752E+14 MHzT=1.0176633543687E-21 s
2.716.283RnZ=86N=46L=8.2931461853705E-13 mf=3.6149424030273E+14 MHzT=2.7662958036691E-21 s
2.716.283RnZ=86N=47L=2.2543108576447E-12 mf=1.3298629910926E+14 MHzT=7.5195716152562E-21 s
2.716.283RnZ=86N=48L=6.1278522400335E-12 mf=48922925399774 MHzT=2.0440314879547E-20 s
2.716.283RnZ=86N=49L=1.6657229391565E-11 mf=17997738456541 MHzT=5.5562536505055E-20 s
2.716.283RnZ=86N=50L=4.5279043967565E-11 mf=6620997965742.1 MHzT=1.5103463332478E-19 s
2.716.283RnZ=86N=51L=1.2308120242703E-10 mf=2435729031634.5 MHzT=4.1055469923473E-19 s
2.716.283RnZ=86N=52L=3.3456939598229E-10 mf=896054635002.75 MHzT=1.1160033785182E-18 s
2.716.283RnZ=86N=53L=9.0945390945717E-10 mf=329640078383.89 MHzT=3.033611704325E-18 s
2.716.283RnZ=86N=54L=2.4721520358985E-9 mf=121267807823.58 MHzT=8.2462115704674E-18 s
2.716.283RnZ=86N=55L=6.7200059563709E-9 mf=44611933374.223 MHzT=2.241552706563E-17 s
2.716.283RnZ=86N=56L=1.8266870078339E-8 mf=16411813119.287 MHzT=6.0931719897835E-17 s
2.716.283RnZ=86N=57L=4.9654500996772E-8 mf=6037568638.9334 MHzT=1.6562958697504E-16 s
2.716.283FrZ=87N=17L=2.1340281654127E-25 mf=1.404819593569E+27 MHzT=7.1183517412328E-34 s
2.716.283FrZ=87N=18L=5.8008899834613E-25 mf=5.1680424702887E+26 MHzT=1.9349686186773E-33 s
2.716.283FrZ=87N=19L=1.5768453830933E-24 mf=1.9012165759201E+26 MHzT=5.259790034789E-33 s
2.716.283FrZ=87N=20L=4.286310151152E-24 mf=6.9941849149536E+25 MHzT=1.4297591673077E-32 s
2.716.283FrZ=87N=21L=1.1651398995016E-23 mf=2.5730168379629E+25 MHzT=3.8864883635652E-32 s
2.716.283FrZ=87N=22L=3.1671786164278E-23 mf=9.4655999647449E+24 MHzT=1.0564570695197E-31 s
2.716.283FrZ=87N=23L=8.6092840805198E-23 mf=3.4821996253828E+24 MHzT=2.8717480546224E-31 s
2.716.283FrZ=87N=24L=2.3402460472119E-22 mf=1.2810296522332E+24 MHzT=7.8062205527928E-31 s
2.716.283FrZ=87N=25L=6.3614483042591E-22 mf=4.7126447258761E+23 MHzT=2.12195074776E-30 s
2.716.283FrZ=87N=26L=1.7292209328149E-21 mf=1.7336851081948E+23 MHzT=5.7680601585211E-30 s
2.716.283FrZ=87N=27L=4.7005098390618E-21 mf=6.3778710876997E+22 MHzT=1.5679213114367E-29 s
2.716.283FrZ=87N=28L=1.2777310480015E-20 mf=2.3462876516064E+22 MHzT=4.2620520093319E-29 s
2.716.283FrZ=87N=29L=3.4732330894403E-20 mf=8.6315099010044E+21 MHzT=1.1585458528914E-28 s
2.716.283FrZ=87N=30L=9.4412263930283E-20 mf=3.1753550388473E+21 MHzT=3.1492541393514E-28 s
2.716.283FrZ=87N=31L=2.5663914142537E-19 mf=1.1681478372121E+21 MHzT=8.5605603001983E-28 s
2.716.283FrZ=87N=32L=6.9761751460791E-19 mf=4.297375735592E+20 MHzT=2.3270015505457E-27 s
2.716.283FrZ=87N=33L=1.8963210131734E-18 mf=1.5809161841133E+20 MHzT=6.3254460296444E-27 s
2.716.283FrZ=87N=34L=5.1547349510344E-18 mf=5.8158656235049E+19 MHzT=1.7194344999281E-26 s
2.716.283FrZ=87N=35L=1.4012022347919E-17 mf=2.1395373955032E+19 MHzT=4.6739075563801E-26 s
2.716.283FrZ=87N=36L=3.8088625728312E-17 mf=7.8709182142311E+18 MHzT=1.2704997978405E-25 s
2.716.283FrZ=87N=37L=1.0353561918825E-16 mf=2.8955489941575E+18 MHzT=3.4535765135308E-25 s
2.716.283FrZ=87N=38L=2.8143899223767E-16 mf=1.0652129458552E+18 MHzT=9.3877942799237E-25 s
2.716.283FrZ=87N=39L=7.6503049841948E-16 mf=3.9186994324979E+17 MHzT=2.5518670600428E-24 s
2.716.283FrZ=87N=40L=2.0795685020706E-15 mf=1.4416089573462E+17 MHzT=6.9366938579577E-24 s
2.716.283FrZ=87N=41L=5.6528532702144E-15 mf=5.3033829761626E+16 MHzT=1.885588886367E-23 s
2.716.283FrZ=87N=42L=1.5366048323369E-14 mf=1.9510055655888E+16 MHzT=5.1255620057557E-23 s
2.716.283FrZ=87N=43L=4.1769249932638E-14 mf=7.1773483719119E+15 MHzT=1.3932722060886E-22 s
2.716.283FrZ=87N=44L=1.1354059308025E-13 mf=2.6403989081517E+15 MHzT=3.7873065199076E-22 s
2.716.283FrZ=87N=45L=3.0863533096252E-13 mf=9.7134847480054E+14 MHzT=1.0294966491869E-21 s
2.716.283FrZ=87N=46L=8.3895781177585E-13 mf=3.5733913409236E+14 MHzT=2.7984620339443E-21 s
2.716.283FrZ=87N=47L=2.2805237745941E-12 mf=1.3145772095858E+14 MHzT=7.6070084945034E-21 s
2.716.283FrZ=87N=48L=6.1991063358479E-12 mf=48360592923915 MHzT=2.0677992959542E-20 s
2.716.283FrZ=87N=49L=1.6850918105421E-11 mf=17790867899569 MHzT=5.6208612510928E-20 s
2.716.283FrZ=87N=50L=4.5805544478816E-11 mf=6544894540848.6 MHzT=1.5279084999135E-19 s
2.716.283FrZ=87N=51L=1.2451237919944E-10 mf=2407732146213.4 MHzT=4.153285910863E-19 s
2.716.283FrZ=87N=52L=3.3845973779604E-10 mf=885755156439.5 MHzT=1.1289801619894E-18 s
2.716.283FrZ=87N=53L=9.2002895491598E-10 mf=325851111965.69 MHzT=3.0688862590265E-18 s
2.716.283FrZ=87N=54L=2.5008979898043E-9 mf=119873924975.03 MHzT=8.3420977515194E-18 s
2.716.283FrZ=87N=55L=6.7981455605147E-9 mf=44099152530.841 MHzT=2.2676172729184E-17 s
2.716.283FrZ=87N=56L=1.8479275544367E-8 mf=16223171589.18 MHzT=6.164022826874E-17 s
2.716.283FrZ=87N=57L=5.0231878915339E-8 mf=5968171298.256 MHzT=1.6755551240498E-16 s
2.716.283RaZ=88N=17L=2.1585572247853E-25 mf=1.3888557345512E+27 MHzT=7.2001718761895E-34 s
2.716.283RaZ=88N=18L=5.8675668798229E-25 mf=5.1093147149445E+26 MHzT=1.9572096372828E-33 s
2.716.283RaZ=88N=19L=1.5949700426691E-24 mf=1.8796118421028E+26 MHzT=5.3202473915107E-33 s
2.716.283RaZ=88N=20L=4.3355780839239E-24 mf=6.9147055409201E+25 MHzT=1.446193180725E-32 s
2.716.283RaZ=88N=21L=1.1785323121396E-23 mf=2.5437780102587E+25 MHzT=3.9311606436062E-32 s
2.716.283RaZ=88N=22L=3.2035829683408E-23 mf=9.3580363287819E+24 MHzT=1.0686002542268E-31 s
2.716.283RaZ=88N=23L=8.7082413688016E-23 mf=3.4426291750943E+24 MHzT=2.9047566529514E-31 s
2.716.283RaZ=88N=24L=2.3671454270649E-22 mf=1.2664724970942E+24 MHzT=7.8959472258134E-31 s
2.716.283RaZ=88N=25L=6.4345683997104E-22 mf=4.6590919449002E+23 MHzT=2.14634098624E-30 s
2.716.283RaZ=88N=26L=1.749097035491E-21 mf=1.7139841410563E+23 MHzT=5.8343597005731E-30 s
2.716.283RaZ=88N=27L=4.7545386877866E-21 mf=6.3053952798849E+22 MHzT=1.5859433954762E-29 s
2.716.283RaZ=88N=28L=1.2924176117716E-20 mf=2.3196252919291E+22 MHzT=4.3110411128875E-29 s
2.716.283RaZ=88N=29L=3.5131553088592E-20 mf=8.5334245612202E+21 MHzT=1.1718624718902E-28 s
2.716.283RaZ=88N=30L=9.5497462366263E-20 mf=3.1392714588604E+21 MHzT=3.1854524627922E-28 s
2.716.283RaZ=88N=31L=2.5958901661416E-19 mf=1.154873429971E+21 MHzT=8.6589575450282E-28 s
2.716.283RaZ=88N=32L=7.0563610672984E-19 mf=4.2485419204148E+20 MHzT=2.3537486948048E-27 s
2.716.283RaZ=88N=33L=1.9181178064283E-18 mf=1.5629512274756E+20 MHzT=6.3981523058472E-27 s
2.716.283RaZ=88N=34L=5.2139847780578E-18 mf=5.7497762414196E+19 MHzT=1.7391981148698E-26 s
2.716.283RaZ=88N=35L=1.4173080076057E-17 mf=2.1152244705543E+19 MHzT=4.7276306317407E-26 s
2.716.283RaZ=88N=36L=3.8526426024039E-17 mf=7.7814759617967E+18 MHzT=1.2851032437927E-25 s
2.716.283RaZ=88N=37L=1.0472568377662E-16 mf=2.8626450283148E+18 MHzT=3.4932727952955E-25 s
2.716.283RaZ=88N=38L=2.8467392318293E-16 mf=1.0531082532886E+18 MHzT=9.4956999613022E-25 s
2.716.283RaZ=88N=39L=7.738239524243E-16 mf=3.8741687571286E+17 MHzT=2.5811988653307E-24 s
2.716.283RaZ=88N=40L=2.1034715883013E-15 mf=1.4252270373763E+17 MHzT=7.0164259712675E-24 s
2.716.283RaZ=88N=41L=5.7178285951594E-15 mf=5.2431172605244E+16 MHzT=1.9072623218425E-23 s
2.716.283RaZ=88N=42L=1.5542669568465E-14 mf=1.928835047798E+16 MHzT=5.184476511569E-23 s
2.716.283RaZ=88N=43L=4.2249356253703E-14 mf=7.0957875949584E+15 MHzT=1.4092868291471E-22 s
2.716.283RaZ=88N=44L=1.1484565736853E-13 mf=2.6103943751045E+15 MHzT=3.8308387787571E-22 s
2.716.283RaZ=88N=45L=3.1218286350231E-13 mf=9.6031042395053E+14 MHzT=1.0413299440052E-21 s
2.716.283RaZ=88N=46L=8.4860100501465E-13 mf=3.5327846211403E+14 MHzT=2.8306282642196E-21 s
2.716.283RaZ=88N=47L=2.3067366915434E-12 mf=1.2996388322042E+14 MHzT=7.6944453737506E-21 s
2.716.283RaZ=88N=48L=6.2703604316622E-12 mf=47811040731598 MHzT=2.0915671039537E-20 s
2.716.283RaZ=88N=49L=1.7044606819276E-11 mf=17588698946165 MHzT=5.68546885168E-20 s
2.716.283RaZ=88N=50L=4.6332044990067E-11 mf=6470520739248 MHzT=1.5454706665792E-19 s
2.716.283RaZ=88N=51L=1.2594355597185E-10 mf=2380371553642.8 MHzT=4.2010248293787E-19 s
2.716.283RaZ=88N=52L=3.4235007960978E-10 mf=875689756934.5 MHzT=1.1419569454605E-18 s
2.716.283RaZ=88N=53L=9.3060400037478E-10 mf=322148258420.62 MHzT=3.104160813728E-18 s
2.716.283RaZ=88N=54L=2.5296439437101E-9 mf=118511721282.13 MHzT=8.4379839325713E-18 s
2.716.283RaZ=88N=55L=6.8762851646586E-9 mf=43598025797.536 MHzT=2.2936818392738E-17 s
2.716.283RaZ=88N=56L=1.8691681010394E-8 mf=16038817366.576 MHzT=6.2348736639645E-17 s
2.716.283RaZ=88N=57L=5.0809256833907E-8 mf=5900351169.8667 MHzT=1.6948143783493E-16 s
2.716.283AcZ=89N=17L=2.1830862841579E-25 mf=1.3732506139383E+27 MHzT=7.2819920111462E-34 s
2.716.283AcZ=89N=18L=5.9342437761845E-25 mf=5.0519066844395E+26 MHzT=1.9794506558883E-33 s
2.716.283AcZ=89N=19L=1.6130947022449E-24 mf=1.8584926079219E+26 MHzT=5.3807047482324E-33 s
2.716.283AcZ=89N=20L=4.3848460166957E-24 mf=6.8370122202356E+25 MHzT=1.4626271941423E-32 s
2.716.283AcZ=89N=21L=1.1919247247775E-23 mf=2.5151962348626E+25 MHzT=3.9758329236472E-32 s
2.716.283AcZ=89N=22L=3.2399873202537E-23 mf=9.2528898531776E+24 MHzT=1.0807434389339E-31 s
2.716.283AcZ=89N=23L=8.8071986570835E-23 mf=3.4039479484079E+24 MHzT=2.9377652512804E-31 s
2.716.283AcZ=89N=24L=2.3940448069179E-22 mf=1.252242469037E+24 MHzT=7.985673898834E-31 s
2.716.283AcZ=89N=25L=6.5076884951616E-22 mf=4.6067425972047E+23 MHzT=2.17073122472E-30 s
2.716.283AcZ=89N=26L=1.768973138167E-21 mf=1.6947258922803E+23 MHzT=5.9006592426251E-30 s
2.716.283AcZ=89N=27L=4.8085675365115E-21 mf=6.2345481419086E+22 MHzT=1.6039654795157E-29 s
2.716.283AcZ=89N=28L=1.3071041755417E-20 mf=2.2935620864018E+22 MHzT=4.360030216443E-29 s
2.716.283AcZ=89N=29L=3.553077528278E-20 mf=8.437543386375E+21 MHzT=1.1851790908889E-28 s
2.716.283AcZ=89N=30L=9.6582660802243E-20 mf=3.1039987458395E+21 MHzT=3.221650786233E-28 s
2.716.283AcZ=89N=31L=2.6253889180296E-19 mf=1.1418973240163E+21 MHzT=8.757354789858E-28 s
2.716.283AcZ=89N=32L=7.1365469885177E-19 mf=4.2008054943427E+20 MHzT=2.380495839064E-27 s
2.716.283AcZ=89N=33L=1.9399145996832E-18 mf=1.5453899777287E+20 MHzT=6.47085858205E-27 s
2.716.283AcZ=89N=34L=5.2732346050812E-18 mf=5.6851720139879E+19 MHzT=1.7589617298115E-26 s
2.716.283AcZ=89N=35L=1.4334137804194E-17 mf=2.0914579034694E+19 MHzT=4.7813537071014E-26 s
2.716.283AcZ=89N=36L=3.8964226319767E-17 mf=7.6940436476192E+18 MHzT=1.2997066897449E-25 s
2.716.283AcZ=89N=37L=1.0591574836499E-16 mf=2.8304804774348E+18 MHzT=3.5329690770603E-25 s
2.716.283AcZ=89N=38L=2.8790885412819E-16 mf=1.0412755762854E+18 MHzT=9.6036056426806E-25 s
2.716.283AcZ=89N=39L=7.8261740642912E-16 mf=3.8306387710935E+17 MHzT=2.6105306706185E-24 s
2.716.283AcZ=89N=40L=2.127374674532E-15 mf=1.4092132504395E+17 MHzT=7.0961580845774E-24 s
2.716.283AcZ=89N=41L=5.7828039201044E-15 mf=5.1842058306308E+16 MHzT=1.9289357573179E-23 s
2.716.283AcZ=89N=42L=1.5719290813561E-14 mf=1.9071627438902E+16 MHzT=5.2433910173823E-23 s
2.716.283AcZ=89N=43L=4.2729462574767E-14 mf=7.0160596444532E+15 MHzT=1.4253014522056E-22 s
2.716.283AcZ=89N=44L=1.1615072165681E-13 mf=2.581064101227E+15 MHzT=3.8743710376067E-22 s
2.716.283AcZ=89N=45L=3.1573039604211E-13 mf=9.4952041918705E+14 MHzT=1.0531632388234E-21 s
2.716.283AcZ=89N=46L=8.5824419825346E-13 mf=3.493090411914E+14 MHzT=2.8627944944948E-21 s
2.716.283AcZ=89N=47L=2.3329496084928E-12 mf=1.2850361486963E+14 MHzT=7.7818822529977E-21 s
2.716.283AcZ=89N=48L=6.3416145274765E-12 mf=47273838026748 MHzT=2.1153349119532E-20 s
2.716.283AcZ=89N=49L=1.7238295533131E-11 mf=17391073115309 MHzT=5.7500764522673E-20 s
2.716.283AcZ=89N=50L=4.6858545501318E-11 mf=6397818259031.7 MHzT=1.5630328332449E-19 s
2.716.283AcZ=89N=51L=1.2737473274425E-10 mf=2353625805849 MHzT=4.2487637478943E-19 s
2.716.283AcZ=89N=52L=3.4624042142353E-10 mf=865850546182.43 MHzT=1.1549337289317E-18 s
2.716.283AcZ=89N=53L=9.4117904583359E-10 mf=318528615067.58 MHzT=3.1394353684294E-18 s
2.716.283AcZ=89N=54L=2.5583898976159E-9 mf=117180128908.18 MHzT=8.5338701136233E-18 s
2.716.283AcZ=89N=55L=6.9544247688024E-9 mf=43108160339.137 MHzT=2.3197464056292E-17 s
2.716.283AcZ=89N=56L=1.8904086476421E-8 mf=15858605935.491 MHzT=6.305724501055E-17 s
2.716.283AcZ=89N=57L=5.1386634752474E-8 mf=5834055089.3064 MHzT=1.7140736326487E-16 s
2.716.283ThZ=90N=17L=2.2076153435304E-25 mf=1.3579922737834E+27 MHzT=7.3638121461029E-34 s
2.716.283ThZ=90N=18L=6.0009206725461E-25 mf=4.9957743879457E+26 MHzT=2.0016916744937E-33 s
2.716.283ThZ=90N=19L=1.6312193618206E-24 mf=1.8378426900561E+26 MHzT=5.4411621049541E-33 s
2.716.283ThZ=90N=20L=4.4341139494676E-24 mf=6.7610454177885E+25 MHzT=1.4790612075597E-32 s
2.716.283ThZ=90N=21L=1.2053171374155E-23 mf=2.4872496100308E+25 MHzT=4.0205052036881E-32 s
2.716.283ThZ=90N=22L=3.2763916721667E-23 mf=9.1500799659201E+24 MHzT=1.092886623641E-31 s
2.716.283ThZ=90N=23L=8.9061559453653E-23 mf=3.3661263045367E+24 MHzT=2.9707738496094E-31 s
2.716.283ThZ=90N=24L=2.4209441867709E-22 mf=1.2383286638255E+24 MHzT=8.0754005718546E-31 s
2.716.283ThZ=90N=25L=6.5808085906129E-22 mf=4.5555565683469E+23 MHzT=2.1951214632E-30 s
2.716.283ThZ=90N=26L=1.788849240843E-21 mf=1.6758956045883E+23 MHzT=5.966958784677E-30 s
2.716.283ThZ=90N=27L=4.8625963852363E-21 mf=6.1652753847763E+22 MHzT=1.6219875635552E-29 s
2.716.283ThZ=90N=28L=1.3217907393119E-20 mf=2.2680780632196E+22 MHzT=4.4090193199986E-29 s
2.716.283ThZ=90N=29L=3.5929997476969E-20 mf=8.3437929043042E+21 MHzT=1.1984957098877E-28 s
2.716.283ThZ=90N=30L=9.7667859238224E-20 mf=3.0695098708857E+21 MHzT=3.2578491096738E-28 s
2.716.283ThZ=90N=31L=2.6548876699176E-19 mf=1.1292095759716E+21 MHzT=8.8557520346879E-28 s
2.716.283ThZ=90N=32L=7.216732909737E-19 mf=4.1541298777389E+20 MHzT=2.4072429833231E-27 s
2.716.283ThZ=90N=33L=1.961711392938E-18 mf=1.5282189779762E+20 MHzT=6.5435648582528E-27 s
2.716.283ThZ=90N=34L=5.3324844321045E-18 mf=5.6220034360547E+19 MHzT=1.7787253447532E-26 s
2.716.283ThZ=90N=35L=1.4495195532331E-17 mf=2.0682194823197E+19 MHzT=4.8350767824621E-26 s
2.716.283ThZ=90N=36L=3.9402026615495E-17 mf=7.6085542737567E+18 MHzT=1.3143101356971E-25 s
2.716.283ThZ=90N=37L=1.0710581295336E-16 mf=2.7990306943522E+18 MHzT=3.572665358825E-25 s
2.716.283ThZ=90N=38L=2.9114378507345E-16 mf=1.02970584766E+18 MHzT=9.711511324059E-25 s
2.716.283ThZ=90N=39L=7.9141086043394E-16 mf=3.7880761180813E+17 MHzT=2.6398624759064E-24 s
2.716.283ThZ=90N=40L=2.1512777607627E-15 mf=1.3935553254346E+17 MHzT=7.1758901978873E-24 s
2.716.283ThZ=90N=41L=5.8477792450494E-15 mf=5.1266035436238E+16 MHzT=1.9506091927934E-23 s
2.716.283ThZ=90N=42L=1.5895912058658E-14 mf=1.8859720467359E+16 MHzT=5.3023055231955E-23 s
2.716.283ThZ=90N=43L=4.3209568895832E-14 mf=6.9381034261815E+15 MHzT=1.441316075264E-22 s
2.716.283ThZ=90N=44L=1.1745578594509E-13 mf=2.5523856112133E+15 MHzT=3.9179032964562E-22 s
2.716.283ThZ=90N=45L=3.1927792858191E-13 mf=9.3897019230719E+14 MHzT=1.0649965336417E-21 s
2.716.283ThZ=90N=46L=8.6788739149226E-13 mf=3.4542782962261E+14 MHzT=2.89496072477E-21 s
2.716.283ThZ=90N=47L=2.3591625254421E-12 mf=1.2707579692663E+14 MHzT=7.8693191322449E-21 s
2.716.283ThZ=90N=48L=6.4128686232909E-12 mf=46748573159784 MHzT=2.1391027199526E-20 s
2.716.283ThZ=90N=49L=1.7431984246987E-11 mf=17197838969584 MHzT=5.8146840528546E-20 s
2.716.283ThZ=90N=50L=4.7385046012569E-11 mf=6326731389486.9 MHzT=1.5805949999105E-19 s
2.716.283ThZ=90N=51L=1.2880590951666E-10 mf=2327474408006.3 MHzT=4.29650266641E-19 s
2.716.283ThZ=90N=52L=3.5013076323728E-10 mf=856229984558.18 MHzT=1.1679105124028E-18 s
2.716.283ThZ=90N=53L=9.5175409129239E-10 mf=314989408233.5 MHzT=3.1747099231309E-18 s
2.716.283ThZ=90N=54L=2.5871358515217E-9 mf=115878127475.86 MHzT=8.6297562946752E-18 s
2.716.283ThZ=90N=55L=7.0325643729462E-9 mf=42629180779.813 MHzT=2.3458109719846E-17 s
2.716.283ThZ=90N=56L=1.9116491942448E-8 mf=15682399202.874 MHzT=6.3765753381455E-17 s
2.716.283ThZ=90N=57L=5.1964012671041E-8 mf=5769232254.9808 MHzT=1.7333328869481E-16 s
2.716.283PaZ=91N=17L=2.232144402903E-25 mf=1.3430692817638E+27 MHzT=7.4456322810596E-34 s
2.716.283PaZ=91N=18L=6.0675975689078E-25 mf=4.940875768298E+26 MHzT=2.0239326930992E-33 s
2.716.283PaZ=91N=19L=1.6493440213964E-24 mf=1.817646616539E+26 MHzT=5.5016194616758E-33 s
2.716.283PaZ=91N=20L=4.4833818822395E-24 mf=6.6867482153952E+25 MHzT=1.495495220977E-32 s
2.716.283PaZ=91N=21L=1.2187095500534E-23 mf=2.4599171967337E+25 MHzT=4.0651774837291E-32 s
2.716.283PaZ=91N=22L=3.3127960240797E-23 mf=9.0495296366243E+24 MHzT=1.1050298083482E-31 s
2.716.283PaZ=91N=23L=9.0051132336471E-23 mf=3.3291359055857E+24 MHzT=3.0037824479384E-31 s
2.716.283PaZ=91N=24L=2.4478435666239E-22 mf=1.2247206565307E+24 MHzT=8.1651272448752E-31 s
2.716.283PaZ=91N=25L=6.6539286860642E-22 mf=4.5054955071562E+23 MHzT=2.21951170168E-30 s
2.716.283PaZ=91N=26L=1.8087253435191E-21 mf=1.6574791693731E+23 MHzT=6.033258326729E-30 s
2.716.283PaZ=91N=27L=4.9166252339612E-21 mf=6.0975251058227E+22 MHzT=1.6400096475947E-29 s
2.716.283PaZ=91N=28L=1.336477303082E-20 mf=2.2431541284589E+22 MHzT=4.4580084235541E-29 s
2.716.283PaZ=91N=29L=3.6329219671157E-20 mf=8.2521028723888E+21 MHzT=1.2118123288864E-28 s
2.716.283PaZ=91N=30L=9.8753057674204E-20 mf=3.0357789931836E+21 MHzT=3.2940474331147E-28 s
2.716.283PaZ=91N=31L=2.6843864218056E-19 mf=1.1168006795324E+21 MHzT=8.9541492795178E-28 s
2.716.283PaZ=91N=32L=7.2969188309563E-19 mf=4.1084800988627E+20 MHzT=2.4339901275823E-27 s
2.716.283PaZ=91N=33L=1.9835081861929E-18 mf=1.5114253628336E+20 MHzT=6.6162711344556E-27 s
2.716.283PaZ=91N=34L=5.3917342591279E-18 mf=5.5602231785157E+19 MHzT=1.7984889596949E-26 s
2.716.283PaZ=91N=35L=1.4656253260468E-17 mf=2.0454917957008E+19 MHzT=4.8887998578228E-26 s
2.716.283PaZ=91N=36L=3.9839826911222E-17 mf=7.524943787232E+18 MHzT=1.3289135816493E-25 s
2.716.283PaZ=91N=37L=1.0829587754173E-16 mf=2.7682721152934E+18 MHzT=3.6123616405897E-25 s
2.716.283PaZ=91N=38L=2.9437871601871E-16 mf=1.0183903987846E+18 MHzT=9.8194170054375E-25 s
2.716.283PaZ=91N=39L=8.0020431443876E-16 mf=3.7464489079925E+17 MHzT=2.6691942811942E-24 s
2.716.283PaZ=91N=40L=2.1751808469934E-15 mf=1.3782415306496E+17 MHzT=7.2556223111971E-24 s
2.716.283PaZ=91N=41L=5.9127545699944E-15 mf=5.0702672409466E+16 MHzT=1.9722826282689E-23 s
2.716.283PaZ=91N=42L=1.6072533303754E-14 mf=1.8652470791893E+16 MHzT=5.3612200290088E-23 s
2.716.283PaZ=91N=43L=4.3689675216897E-14 mf=6.8618605313883E+15 MHzT=1.4573306983225E-22 s
2.716.283PaZ=91N=44L=1.1876085023337E-13 mf=2.5243374176835E+15 MHzT=3.9614355553057E-22 s
2.716.283PaZ=91N=45L=3.2282546112171E-13 mf=9.2865183854557E+14 MHzT=1.0768298284599E-21 s
2.716.283PaZ=91N=46L=8.7753058473106E-13 mf=3.4163191940698E+14 MHzT=2.9271269550452E-21 s
2.716.283PaZ=91N=47L=2.3853754423915E-12 mf=1.2567935959777E+14 MHzT=7.9567560114921E-21 s
2.716.283PaZ=91N=48L=6.4841227191052E-12 mf=46234852575611 MHzT=2.1628705279521E-20 s
2.716.283PaZ=91N=49L=1.7625672960842E-11 mf=17008851728160 MHzT=5.8792916534419E-20 s
2.716.283PaZ=91N=50L=4.7911546523819E-11 mf=6257206868723.3 MHzT=1.5981571665762E-19 s
2.716.283PaZ=91N=51L=1.3023708628907E-10 mf=2301897766160.1 MHzT=4.3442415849257E-19 s
2.716.283PaZ=91N=52L=3.5402110505103E-10 mf=846820863848.75 MHzT=1.180887295874E-18 s
2.716.283PaZ=91N=53L=9.623291367512E-10 mf=311527986165 MHzT=3.2099844778323E-18 s
2.716.283PaZ=91N=54L=2.6158818054275E-9 mf=114604741459.64 MHzT=8.7256424757272E-18 s
2.716.283PaZ=91N=55L=7.1107039770901E-9 mf=42160728243.771 MHzT=2.37187553834E-17 s
2.716.283PaZ=91N=56L=1.9328897408475E-8 mf=15510065145.7 MHzT=6.447426175236E-17 s
2.716.283PaZ=91N=57L=5.2541390589608E-8 mf=5705834098.3327 MHzT=1.7525921412475E-16 s
2.716.283UZ=92N=17L=2.2566734622755E-25 mf=1.3284707026142E+27 MHzT=7.5274524160162E-34 s
2.716.283UZ=92N=18L=6.1342744652694E-25 mf=4.8871705969034E+26 MHzT=2.0461737117047E-33 s
2.716.283UZ=92N=19L=1.6674686809722E-24 mf=1.7978895880983E+26 MHzT=5.5620768183975E-33 s
2.716.283UZ=92N=20L=4.5326498150113E-24 mf=6.6140661695757E+25 MHzT=1.5119292343943E-32 s
2.716.283UZ=92N=21L=1.2321019626914E-23 mf=2.4331789663345E+25 MHzT=4.1098497637701E-32 s
2.716.283UZ=92N=22L=3.3492003759926E-23 mf=8.9511651840523E+24 MHzT=1.1171729930553E-31 s
2.716.283UZ=92N=23L=9.104070521929E-23 mf=3.2929496457424E+24 MHzT=3.0367910462674E-31 s
2.716.283UZ=92N=24L=2.4747429464769E-22 mf=1.2114084754814E+24 MHzT=8.2548539178958E-31 s
2.716.283UZ=92N=25L=6.7270487815154E-22 mf=4.4565227299045E+23 MHzT=2.24390194016E-30 s
2.716.283UZ=92N=26L=1.8286014461951E-21 mf=1.6394630914451E+23 MHzT=6.099557868781E-30 s
2.716.283UZ=92N=27L=4.970654082686E-21 mf=6.0312476590203E+22 MHzT=1.6580317316342E-29 s
2.716.283UZ=92N=28L=1.3511638668521E-20 mf=2.218772018367E+22 MHzT=4.5069975271096E-29 s
2.716.283UZ=92N=29L=3.6728441865346E-20 mf=8.1624061020367E+21 MHzT=1.2251289478852E-28 s
2.716.283UZ=92N=30L=9.9838256110184E-20 mf=3.0027813954316E+21 MHzT=3.3302457565555E-28 s
2.716.283UZ=92N=31L=2.7138851736935E-19 mf=1.1046615417114E+21 MHzT=9.0525465243476E-28 s
2.716.283UZ=92N=32L=7.3771047521756E-19 mf=4.0638227064837E+20 MHzT=2.4607372718414E-27 s
2.716.283UZ=92N=33L=2.0053049794478E-18 mf=1.4949968262811E+20 MHzT=6.6889774106584E-27 s
2.716.283UZ=92N=34L=5.4509840861513E-18 mf=5.4997859700535E+19 MHzT=1.8182525746366E-26 s
2.716.283UZ=92N=35L=1.4817310988605E-17 mf=2.0232581892258E+19 MHzT=4.9425229331835E-26 s
2.716.283UZ=92N=36L=4.027762720695E-17 mf=7.4431509199794E+18 MHzT=1.3435170276015E-25 s
2.716.283UZ=92N=37L=1.094859421301E-16 mf=2.7381822009967E+18 MHzT=3.6520579223544E-25 s
2.716.283UZ=92N=38L=2.9761364696397E-16 mf=1.0073209379283E+18 MHzT=9.9273226868159E-25 s
2.716.283UZ=92N=39L=8.0899776844359E-16 mf=3.7057266372535E+17 MHzT=2.6985260864821E-24 s
2.716.283UZ=92N=40L=2.1990839332241E-15 mf=1.3632606444469E+17 MHzT=7.335354424507E-24 s
2.716.283UZ=92N=41L=5.9777298949394E-15 mf=5.0151556405016E+16 MHzT=1.9939560637444E-23 s
2.716.283UZ=92N=42L=1.624915454885E-14 mf=1.8449726544155E+16 MHzT=5.4201345348221E-23 s
2.716.283UZ=92N=43L=4.4169781537962E-14 mf=6.7872750908298E+15 MHzT=1.473345321381E-22 s
2.716.283UZ=92N=44L=1.2006591452165E-13 mf=2.4968989674913E+15 MHzT=4.0049678141552E-22 s
2.716.283UZ=92N=45L=3.2637299366151E-13 mf=9.1855779682225E+14 MHzT=1.0886631232781E-21 s
2.716.283UZ=92N=46L=8.8717377796986E-13 mf=3.3791852897864E+14 MHzT=2.9592931853204E-21 s
2.716.283UZ=92N=47L=2.4115883593408E-12 mf=1.2431327960214E+14 MHzT=8.0441928907392E-21 s
2.716.283UZ=92N=48L=6.5553768149196E-12 mf=45732299830224 MHzT=2.1866383359516E-20 s
2.716.283UZ=92N=49L=1.7819361674698E-11 mf=16823972905028 MHzT=5.9438992540291E-20 s
2.716.283UZ=92N=50L=4.843804703507E-11 mf=6189193750585 MHzT=1.6157193332419E-19 s
2.716.283UZ=92N=51L=1.3166826306148E-10 mf=2276877138267 MHzT=4.3919805034413E-19 s
2.716.283UZ=92N=52L=3.5791144686477E-10 mf=837616289241.7 MHzT=1.1938640793451E-18 s
2.716.283UZ=92N=53L=9.7290418221E-10 mf=308141812402.33 MHzT=3.2452590325338E-18 s
2.716.283UZ=92N=54L=2.6446277593333E-9 mf=113359037748.13 MHzT=8.8215286567791E-18 s
2.716.283UZ=92N=55L=7.1888435812339E-9 mf=41702459458.513 MHzT=2.3979401046953E-17 s
2.716.283UZ=92N=56L=1.9541302874503E-8 mf=15341477481.073 MHzT=6.5182770123265E-17 s
2.716.283UZ=92N=57L=5.3118768508175E-8 mf=5643814162.4812 MHzT=1.771851395547E-16 s
2.716.283NpZ=93N=17L=2.2812025216481E-25 mf=1.3141860714033E+27 MHzT=7.6092725509729E-34 s
2.716.283NpZ=93N=18L=6.200951361631E-25 mf=4.8346203754313E+26 MHzT=2.0684147303102E-33 s
2.716.283NpZ=93N=19L=1.685593340548E-24 mf=1.7785574419898E+26 MHzT=5.6225341751192E-33 s
2.716.283NpZ=93N=20L=4.5819177477832E-24 mf=6.542947178505E+25 MHzT=1.5283632478117E-32 s
2.716.283NpZ=93N=21L=1.2454943753293E-23 mf=2.4070157516427E+25 MHzT=4.1545220438111E-32 s
2.716.283NpZ=93N=22L=3.3856047279056E-23 mf=8.8549160960517E+24 MHzT=1.1293161777624E-31 s
2.716.283NpZ=93N=23L=9.2030278102108E-23 mf=3.2575415850355E+24 MHzT=3.0697996445964E-31 s
2.716.283NpZ=93N=24L=2.5016423263299E-22 mf=1.1983825778956E+24 MHzT=8.3445805909164E-31 s
2.716.283NpZ=93N=25L=6.8001688769667E-22 mf=4.4086031306582E+23 MHzT=2.26829217864E-30 s
2.716.283NpZ=93N=26L=1.8484775488711E-21 mf=1.6218344560532E+23 MHzT=6.1658574108329E-30 s
2.716.283NpZ=93N=27L=5.0246829314109E-21 mf=5.9663955336545E+22 MHzT=1.6760538156737E-29 s
2.716.283NpZ=93N=28L=1.3658504306223E-20 mf=2.1949142547286E+22 MHzT=4.5559866306652E-29 s
2.716.283NpZ=93N=29L=3.7127664059534E-20 mf=8.0746382944879E+21 MHzT=1.238445566884E-28 s
2.716.283NpZ=93N=30L=1.0092345454616E-19 mf=2.9704934234378E+21 MHzT=3.3664440799963E-28 s
2.716.283NpZ=93N=31L=2.7433839255815E-19 mf=1.0927834606177E+21 MHzT=9.1509437691775E-28 s
2.716.283NpZ=93N=32L=7.4572906733949E-19 mf=4.0201256881344E+20 MHzT=2.4874844161006E-27 s
2.716.283NpZ=93N=33L=2.0271017727026E-18 mf=1.4789215915899E+20 MHzT=6.7616836868612E-27 s
2.716.283NpZ=93N=34L=5.5102339131747E-18 mf=5.4406484865046E+19 MHzT=1.8380161895783E-26 s
2.716.283NpZ=93N=35L=1.4978368716742E-17 mf=2.0015027248256E+19 MHzT=4.9962460085442E-26 s
2.716.283NpZ=93N=36L=4.0715427502678E-17 mf=7.3631170391194E+18 MHzT=1.3581204735537E-25 s
2.716.283NpZ=93N=37L=1.1067600671847E-16 mf=2.7087393816312E+18 MHzT=3.6917542041191E-25 s
2.716.283NpZ=93N=38L=3.0084857790923E-16 mf=9.9648952999356E+17 MHzT=1.0035228368194E-24 s
2.716.283NpZ=93N=39L=8.1779122244841E-16 mf=3.6658801142722E+17 MHzT=2.7278578917699E-24 s
2.716.283NpZ=93N=40L=2.2229870194548E-15 mf=1.34860192784E+17 MHzT=7.4150865378168E-24 s
2.716.283NpZ=93N=41L=6.0427052198844E-15 mf=4.961229235765E+16 MHzT=2.0156294992199E-23 s
2.716.283NpZ=93N=42L=1.6425775793946E-14 mf=1.8251342387766E+16 MHzT=5.4790490406354E-23 s
2.716.283NpZ=93N=43L=4.4649887859027E-14 mf=6.7142936382402E+15 MHzT=1.4893599444395E-22 s
2.716.283NpZ=93N=44L=1.2137097880993E-13 mf=2.4700505914968E+15 MHzT=4.0485000730047E-22 s
2.716.283NpZ=93N=45L=3.2992052620131E-13 mf=9.0868083126502E+14 MHzT=1.1004964180964E-21 s
2.716.283NpZ=93N=46L=8.9681697120867E-13 mf=3.3428499640898E+14 MHzT=2.9914594155957E-21 s
2.716.283NpZ=93N=47L=2.4378012762902E-12 mf=1.2297657767093E+14 MHzT=8.1316297699864E-21 s
2.716.283NpZ=93N=48L=6.6266309107339E-12 mf=45240554670759 MHzT=2.2104061439511E-20 s
2.716.283NpZ=93N=49L=1.8013050388553E-11 mf=16643069970565 MHzT=6.0085068546164E-20 s
2.716.283NpZ=93N=50L=4.8964547546321E-11 mf=6122643280148.6 MHzT=1.6332814999075E-19 s
2.716.283NpZ=93N=51L=1.3309943983388E-10 mf=2252394588393.2 MHzT=4.439719421957E-19 s
2.716.283NpZ=93N=52L=3.6180178867852E-10 mf=828609662475.66 MHzT=1.2068408628162E-18 s
2.716.283NpZ=93N=53L=9.834792276688E-10 mf=304828459580.8 MHzT=3.2805335872352E-18 s
2.716.283NpZ=93N=54L=2.673373713239E-9 mf=112140123363.74 MHzT=8.9174148378311E-18 s
2.716.283NpZ=93N=55L=7.2669831853778E-9 mf=41254045915.948 MHzT=2.4240046710507E-17 s
2.716.283NpZ=93N=56L=1.975370834053E-8 mf=15176515357.62 MHzT=6.589127849417E-17 s
2.716.283NpZ=93N=57L=5.3696146426742E-8 mf=5583127988.6911 MHzT=1.7911106498464E-16 s
2.716.283PuZ=94N=17L=2.3057315810207E-25 mf=1.300205368516E+27 MHzT=7.6910926859296E-34 s
2.716.283PuZ=94N=18L=6.2676282579926E-25 mf=4.7831882437778E+26 MHzT=2.0906557489157E-33 s
2.716.283PuZ=94N=19L=1.7037180001238E-24 mf=1.7596366181388E+26 MHzT=5.6829915318409E-33 s
2.716.283PuZ=94N=20L=4.6311856805551E-24 mf=6.4733413574571E+25 MHzT=1.544797261229E-32 s
2.716.283PuZ=94N=21L=1.2588867879673E-23 mf=2.3814092010933E+25 MHzT=4.1991943238521E-32 s
2.716.283PuZ=94N=22L=3.4220090798186E-23 mf=8.7607148609873E+24 MHzT=1.1414593624695E-31 s
2.716.283PuZ=94N=23L=9.3019850984927E-23 mf=3.2228868873224E+24 MHzT=3.1028082429254E-31 s
2.716.283PuZ=94N=24L=2.5285417061829E-22 mf=1.1856338270669E+24 MHzT=8.434307263937E-31 s
2.716.283PuZ=94N=25L=6.8732889724179E-22 mf=4.3617030973534E+23 MHzT=2.29268241712E-30 s
2.716.283PuZ=94N=26L=1.8683536515472E-21 mf=1.6045808980101E+23 MHzT=6.2321569528849E-30 s
2.716.283PuZ=94N=27L=5.0787117801357E-21 mf=5.9029232407433E+22 MHzT=1.6940758997132E-29 s
2.716.283PuZ=94N=28L=1.3805369943924E-20 mf=2.1715641030826E+22 MHzT=4.6049757342207E-29 s
2.716.283PuZ=94N=29L=3.7526886253723E-20 mf=7.9887378870998E+21 MHzT=1.2517621858827E-28 s
2.716.283PuZ=94N=30L=1.0200865298214E-19 mf=2.9388924295714E+21 MHzT=3.4026424034371E-28 s
2.716.283PuZ=94N=31L=2.7728826774695E-19 mf=1.0811581046537E+21 MHzT=9.2493410140074E-28 s
2.716.283PuZ=94N=32L=7.5374765946142E-19 mf=3.9773583935798E+20 MHzT=2.5142315603597E-27 s
2.716.283PuZ=94N=33L=2.0488985659575E-18 mf=1.4631883831687E+20 MHzT=6.8343899630641E-27 s
2.716.283PuZ=94N=34L=5.5694837401981E-18 mf=5.3827692472864E+19 MHzT=1.85777980452E-26 s
2.716.283PuZ=94N=35L=1.5139426444879E-17 mf=1.9802101426466E+19 MHzT=5.0499690839049E-26 s
2.716.283PuZ=94N=36L=4.1153227798406E-17 mf=7.2847860067884E+18 MHzT=1.3727239195059E-25 s
2.716.283PuZ=94N=37L=1.1186607130684E-16 mf=2.6799230052309E+18 MHzT=3.7314504858839E-25 s
2.716.283PuZ=94N=38L=3.0408350885449E-16 mf=9.8588857754682E+17 MHzT=1.0143134049573E-24 s
2.716.283PuZ=94N=39L=8.2658467645323E-16 mf=3.6268813896523E+17 MHzT=2.7571896970578E-24 s
2.716.283PuZ=94N=40L=2.2468901056855E-15 mf=1.3342550988204E+17 MHzT=7.4948186511267E-24 s
2.716.283PuZ=94N=41L=6.1076805448294E-15 mf=4.908450201342E+16 MHzT=2.0373029346954E-23 s
2.716.283PuZ=94N=42L=1.6602397039042E-14 mf=1.8057179170875E+16 MHzT=5.5379635464487E-23 s
2.716.283PuZ=94N=43L=4.5129994180091E-14 mf=6.6428649825142E+15 MHzT=1.505374567498E-22 s
2.716.283PuZ=94N=44L=1.226760430982E-13 mf=2.4437734575447E+15 MHzT=4.0920323318542E-22 s
2.716.283PuZ=94N=45L=3.3346805874111E-13 mf=8.9901401391114E+14 MHzT=1.1123297129146E-21 s
2.716.283PuZ=94N=46L=9.0646016444747E-13 mf=3.3072877304292E+14 MHzT=3.0236256458709E-21 s
2.716.283PuZ=94N=47L=2.4640141932396E-12 mf=1.2166831620635E+14 MHzT=8.2190666492336E-21 s
2.716.283PuZ=94N=48L=6.6978850065483E-12 mf=44759272174262 MHzT=2.2341739519505E-20 s
2.716.283PuZ=94N=49L=1.8206739102408E-11 mf=16466016034708 MHzT=6.0731144552037E-20 s
2.716.283PuZ=94N=50L=4.9491048057572E-11 mf=6057508777168.3 MHzT=1.6508436665732E-19 s
2.716.283PuZ=94N=51L=1.3453061660629E-10 mf=2228432943835.8 MHzT=4.4874583404727E-19 s
2.716.283PuZ=94N=52L=3.6569213049227E-10 mf=819794666066.34 MHzT=1.2198176462874E-18 s
2.716.283PuZ=94N=53L=9.9405427312761E-10 mf=301585603627.82 MHzT=3.3158081419367E-18 s
2.716.283PuZ=94N=54L=2.7021196671448E-9 mf=110947143327.95 MHzT=9.013301018883E-18 s
2.716.283PuZ=94N=55L=7.3451227895216E-9 mf=40815173087.055 MHzT=2.4500692374061E-17 s
2.716.283PuZ=94N=56L=1.9966113806557E-8 mf=15015063066.582 MHzT=6.6599786865075E-17 s
2.716.283PuZ=94N=57L=5.4273524345309E-8 mf=5523733010.088 MHzT=1.8103699041458E-16 s
2.716.283AmZ=95N=17L=2.3302606403932E-25 mf=1.2865189962158E+27 MHzT=7.7729128208863E-34 s
2.716.283AmZ=95N=18L=6.3343051543543E-25 mf=4.7328388938433E+26 MHzT=2.1128967675212E-33 s
2.716.283AmZ=95N=19L=1.7218426596996E-24 mf=1.7411141274215E+26 MHzT=5.7434488885626E-33 s
2.716.283AmZ=95N=20L=4.6804536133269E-24 mf=6.4052009221154E+25 MHzT=1.5612312746463E-32 s
2.716.283AmZ=95N=21L=1.2722792006052E-23 mf=2.3563417358186E+25 MHzT=4.243866603893E-32 s
2.716.283AmZ=95N=22L=3.4584134317315E-23 mf=8.668496809819E+24 MHzT=1.1536025471767E-31 s
2.716.283AmZ=95N=23L=9.4009423867745E-23 mf=3.1889617621927E+24 MHzT=3.1358168412544E-31 s
2.716.283AmZ=95N=24L=2.555441086036E-22 mf=1.1731534709925E+24 MHzT=8.5240339369576E-31 s
2.716.283AmZ=95N=25L=6.9464090678692E-22 mf=4.3157904331707E+23 MHzT=2.3170726556E-30 s
2.716.283AmZ=95N=26L=1.8882297542232E-21 mf=1.5876905727679E+23 MHzT=6.2984564949369E-30 s
2.716.283AmZ=95N=27L=5.1327406288606E-21 mf=5.8407872066302E+22 MHzT=1.7120979837527E-29 s
2.716.283AmZ=95N=28L=1.3952235581625E-20 mf=2.1487055335764E+22 MHzT=4.6539648377763E-29 s
2.716.283AmZ=95N=29L=3.7926108447911E-20 mf=7.9046459093408E+21 MHzT=1.2650788048815E-28 s
2.716.283AmZ=95N=30L=1.0309385141812E-19 mf=2.9079567197864E+21 MHzT=3.438840726878E-28 s
2.716.283AmZ=95N=31L=2.8023814293575E-19 mf=1.0697774930258E+21 MHzT=9.3477382588372E-28 s
2.716.283AmZ=95N=32L=7.6176625158335E-19 mf=3.9354914631211E+20 MHzT=2.5409787046189E-27 s
2.716.283AmZ=95N=33L=2.0706953592124E-18 mf=1.447786400188E+20 MHzT=6.9070962392669E-27 s
2.716.283AmZ=95N=34L=5.6287335672215E-18 mf=5.3261085183676E+19 MHzT=1.8775434194617E-26 s
2.716.283AmZ=95N=35L=1.5300484173016E-17 mf=1.9593658253555E+19 MHzT=5.1036921592656E-26 s
2.716.283AmZ=95N=36L=4.1591028094133E-17 mf=7.2081040488222E+18 MHzT=1.3873273654581E-25 s
2.716.283AmZ=95N=37L=1.1305613589521E-16 mf=2.6517132893863E+18 MHzT=3.7711467676486E-25 s
2.716.283AmZ=95N=38L=3.0731843979975E-16 mf=9.7551080304633E+17 MHzT=1.0251039730951E-24 s
2.716.283AmZ=95N=39L=8.3537813045805E-16 mf=3.5887036908139E+17 MHzT=2.7865215023456E-24 s
2.716.283AmZ=95N=40L=2.2707931919162E-15 mf=1.3202103083065E+17 MHzT=7.5745507644365E-24 s
2.716.283AmZ=95N=41L=6.1726558697743E-15 mf=4.8567823044857E+16 MHzT=2.0589763701708E-23 s
2.716.283AmZ=95N=42L=1.6779018284139E-14 mf=1.7867103600656E+16 MHzT=5.596878052262E-23 s
2.716.283AmZ=95N=43L=4.5610100501156E-14 mf=6.5729400879614E+15 MHzT=1.5213891905565E-22 s
2.716.283AmZ=95N=44L=1.2398110738648E-13 mf=2.4180495264126E+15 MHzT=4.1355645907037E-22 s
2.716.283AmZ=95N=45L=3.3701559128091E-13 mf=8.8955070850155E+14 MHzT=1.1241630077329E-21 s
2.716.283AmZ=95N=46L=9.1610335768627E-13 mf=3.2724741753721E+14 MHzT=3.0557918761461E-21 s
2.716.283AmZ=95N=47L=2.4902271101889E-12 mf=1.2038759708839E+14 MHzT=8.3065035284807E-21 s
2.716.283AmZ=95N=48L=6.7691391023626E-12 mf=44288121940848 MHzT=2.25794175995E-20 s
2.716.283AmZ=95N=49L=1.8400427816264E-11 mf=16292689550132 MHzT=6.137722055791E-20 s
2.716.283AmZ=95N=50L=5.0017548568822E-11 mf=5993745526882.4 MHzT=1.6684058332389E-19 s
2.716.283AmZ=95N=51L=1.359617933787E-10 mf=2204975754953.3 MHzT=4.5351972589883E-19 s
2.716.283AmZ=95N=52L=3.6958247230602E-10 mf=811165248528.8 MHzT=1.2327944297585E-18 s
2.716.283AmZ=95N=53L=1.0046293185864E-9 mf=298411018326.47 MHzT=3.3510826966381E-18 s
2.716.283AmZ=95N=54L=2.7308656210506E-9 mf=109779278661.34 MHzT=9.109187199935E-18 s
2.716.283AmZ=95N=55L=7.4232623936655E-9 mf=40385539686.139 MHzT=2.4761338037615E-17 s
2.716.283AmZ=95N=56L=2.0178519272584E-8 mf=14857009771.144 MHzT=6.730829523598E-17 s
2.716.283AmZ=95N=57L=5.4850902263876E-8 mf=5465588452.0871 MHzT=1.8296291584452E-16 s
2.716.283CmZ=96N=17L=2.3547896997658E-25 mf=1.2731177566719E+27 MHzT=7.854732955843E-34 s
2.716.283CmZ=96N=18L=6.4009820507159E-25 mf=4.6835384886991E+26 MHzT=2.1351377861267E-33 s
2.716.283CmZ=96N=19L=1.7399673192753E-24 mf=1.7229775219276E+26 MHzT=5.8039062452844E-33 s
2.716.283CmZ=96N=20L=4.7297215460988E-24 mf=6.3384800791767E+25 MHzT=1.5776652880636E-32 s
2.716.283CmZ=96N=21L=1.2856716132432E-23 mf=2.3317965094038E+25 MHzT=4.288538883934E-32 s
2.716.283CmZ=96N=22L=3.4948177836445E-23 mf=8.5781999680501E+24 MHzT=1.1657457318838E-31 s
2.716.283CmZ=96N=23L=9.4998996750563E-23 mf=3.1557434105031E+24 MHzT=3.1688254395834E-31 s
2.716.283CmZ=96N=24L=2.582340465889E-22 mf=1.1609331223364E+24 MHzT=8.6137606099783E-31 s
2.716.283CmZ=96N=25L=7.0195291633204E-22 mf=4.2708342828252E+23 MHzT=2.34146289408E-30 s
2.716.283CmZ=96N=26L=1.9081058568992E-21 mf=1.5711521293016E+23 MHzT=6.3647560369888E-30 s
2.716.283CmZ=96N=27L=5.1867694775854E-21 mf=5.7799456732278E+22 MHzT=1.7301200677922E-29 s
2.716.283CmZ=96N=28L=1.4099101219327E-20 mf=2.1263231842683E+22 MHzT=4.7029539413318E-29 s
2.716.283CmZ=96N=29L=3.83253306421E-20 mf=7.8223058477852E+21 MHzT=1.2783954238802E-28 s
2.716.283CmZ=96N=30L=1.0417904985411E-19 mf=2.8776655039553E+21 MHzT=3.4750390503188E-28 s
2.716.283CmZ=96N=31L=2.8318801812454E-19 mf=1.0586339774734E+21 MHzT=9.4461355036671E-28 s
2.716.283CmZ=96N=32L=7.6978484370528E-19 mf=3.8944967603802E+20 MHzT=2.567725848878E-27 s
2.716.283CmZ=96N=33L=2.0924921524672E-18 mf=1.4327052918527E+20 MHzT=6.9798025154697E-27 s
2.716.283CmZ=96N=34L=5.6879833942448E-18 mf=5.2706282213013E+19 MHzT=1.8973070344034E-26 s
2.716.283CmZ=96N=35L=1.5461541901153E-17 mf=1.9389557646748E+19 MHzT=5.1574152346263E-26 s
2.716.283CmZ=96N=36L=4.2028828389861E-17 mf=7.133019631647E+18 MHzT=1.4019308114102E-25 s
2.716.283CmZ=96N=37L=1.1424620048358E-16 mf=2.6240912759552E+18 MHzT=3.8108430494133E-25 s
2.716.283CmZ=96N=38L=3.1055337074501E-16 mf=9.6534923218126E+17 MHzT=1.035894541233E-24 s
2.716.283CmZ=96N=39L=8.4417158446287E-16 mf=3.5513213607012E+17 MHzT=2.8158533076335E-24 s
2.716.283CmZ=96N=40L=2.2946962781469E-15 mf=1.306458117595E+17 MHzT=7.6542828777464E-24 s
2.716.283CmZ=96N=41L=6.2376311947193E-15 mf=4.8061908221473E+16 MHzT=2.0806498056463E-23 s
2.716.283CmZ=96N=42L=1.6955639529235E-14 mf=1.7680987938149E+16 MHzT=5.6557925580752E-23 s
2.716.283CmZ=96N=43L=4.6090206822221E-14 mf=6.5044719620452E+15 MHzT=1.537403813615E-22 s
2.716.283CmZ=96N=44L=1.2528617167476E-13 mf=2.3928615105125E+15 MHzT=4.1790968495532E-22 s
2.716.283CmZ=96N=45L=3.4056312382071E-13 mf=8.8028455528799E+14 MHzT=1.1359963025511E-21 s
2.716.283CmZ=96N=46L=9.2574655092508E-13 mf=3.238385902712E+14 MHzT=3.0879581064213E-21 s
2.716.283CmZ=96N=47L=2.5164400271383E-12 mf=1.1913355961872E+14 MHzT=8.3939404077279E-21 s
2.716.283CmZ=96N=48L=6.8403931981769E-12 mf=43826787337298 MHzT=2.2817095679495E-20 s
2.716.283CmZ=96N=49L=1.8594116530119E-11 mf=16122974033985 MHzT=6.2023296563782E-20 s
2.716.283CmZ=96N=50L=5.0544049080073E-11 mf=5931310677644 MHzT=1.6859679999046E-19 s
2.716.283CmZ=96N=51L=1.373929701511E-10 mf=2182007257505.9 MHzT=4.582936177504E-19 s
2.716.283CmZ=96N=52L=3.7347281411976E-10 mf=802715610523.3 MHzT=1.2457712132297E-18 s
2.716.283CmZ=96N=53L=1.0152043640452E-9 mf=295302570218.9 MHzT=3.3863572513396E-18 s
2.716.283CmZ=96N=54L=2.7596115749564E-9 mf=108635744508.62 MHzT=9.2050733809869E-18 s
2.716.283CmZ=96N=55L=7.5014019978093E-9 mf=39964856981.075 MHzT=2.5021983701169E-17 s
2.716.283CmZ=96N=56L=2.0390924738611E-8 mf=14702249252.694 MHzT=6.8016803606886E-17 s
2.716.283CmZ=96N=57L=5.5428280182444E-8 mf=5408655239.0445 MHzT=1.8488884127446E-16 s
2.716.283BkZ=97N=17L=2.3793187591384E-25 mf=1.2599928313454E+27 MHzT=7.9365530907997E-34 s
2.716.283BkZ=97N=18L=6.4676589470775E-25 mf=4.6352545867538E+26 MHzT=2.1573788047321E-33 s
2.716.283BkZ=97N=19L=1.7580919788511E-24 mf=1.7052148670623E+26 MHzT=5.8643636020061E-33 s
2.716.283BkZ=97N=20L=4.7789894788706E-24 mf=6.2731349237213E+25 MHzT=1.594099301481E-32 s
2.716.283BkZ=97N=21L=1.2990640258811E-23 mf=2.3077573701316E+25 MHzT=4.333211163975E-32 s
2.716.283BkZ=97N=22L=3.5312221355575E-23 mf=8.4897649168331E+24 MHzT=1.1778889165909E-31 s
2.716.283BkZ=97N=23L=9.5988569633382E-23 mf=3.1232099732815E+24 MHzT=3.2018340379124E-31 s
2.716.283BkZ=97N=24L=2.609239845742E-22 mf=1.1489647396319E+24 MHzT=8.7034872829989E-31 s
2.716.283BkZ=97N=25L=7.0926492587717E-22 mf=4.2268050634146E+23 MHzT=2.36585313256E-30 s
2.716.283BkZ=97N=26L=1.9279819595753E-21 mf=1.5549546846696E+23 MHzT=6.4310555790408E-30 s
2.716.283BkZ=97N=27L=5.2407983263103E-21 mf=5.7203586044316E+22 MHzT=1.7481421518317E-29 s
2.716.283BkZ=97N=28L=1.4245966857028E-20 mf=2.1044023266986E+22 MHzT=4.7519430448873E-29 s
2.716.283BkZ=97N=29L=3.8724552836289E-20 mf=7.7416635194575E+21 MHzT=1.291712042879E-28 s
2.716.283BkZ=97N=30L=1.0526424829009E-19 mf=2.8479988492754E+21 MHzT=3.5112373737596E-28 s
2.716.283BkZ=97N=31L=2.8613789331334E-19 mf=1.0477202251283E+21 MHzT=9.544532748497E-28 s
2.716.283BkZ=97N=32L=7.7780343582721E-19 mf=3.8543473092423E+20 MHzT=2.5944729931372E-27 s
2.716.283BkZ=97N=33L=2.1142889457221E-18 mf=1.4179351342047E+20 MHzT=7.0525087916725E-27 s
2.716.283BkZ=97N=34L=5.7472332212682E-18 mf=5.2162918478858E+19 MHzT=1.9170706493451E-26 s
2.716.283BkZ=97N=35L=1.562259962929E-17 mf=1.9189665299874E+19 MHzT=5.211138309987E-26 s
2.716.283BkZ=97N=36L=4.2466628685589E-17 mf=7.0594833467846E+18 MHzT=1.4165342573624E-25 s
2.716.283BkZ=97N=37L=1.1543626507195E-16 mf=2.5970387885742E+18 MHzT=3.850539331178E-25 s
2.716.283BkZ=97N=38L=3.1378830169027E-16 mf=9.5539717824125E+17 MHzT=1.0466851093708E-24 s
2.716.283BkZ=97N=39L=8.5296503846769E-16 mf=3.5147098002816E+17 MHzT=2.8451851129213E-24 s
2.716.283BkZ=97N=40L=2.3185993643776E-15 mf=1.2929894772074E+17 MHzT=7.7340149910563E-24 s
2.716.283BkZ=97N=41L=6.3026065196643E-15 mf=4.7566424631561E+16 MHzT=2.1023232411218E-23 s
2.716.283BkZ=97N=42L=1.7132260774331E-14 mf=1.7498709711982E+16 MHzT=5.7147070638885E-23 s
2.716.283BkZ=97N=43L=4.6570313143286E-14 mf=6.4374155500653E+15 MHzT=1.5534184366735E-22 s
2.716.283BkZ=97N=44L=1.2659123596304E-13 mf=2.3681928351464E+15 MHzT=4.2226291084028E-22 s
2.716.283BkZ=97N=45L=3.4411065636051E-13 mf=8.7120945677987E+14 MHzT=1.1478295973693E-21 s
2.716.283BkZ=97N=46L=9.3538974416388E-13 mf=3.2050004810345E+14 MHzT=3.1201243366966E-21 s
2.716.283BkZ=97N=47L=2.5426529440876E-12 mf=1.1790537859172E+14 MHzT=8.4813772869751E-21 s
2.716.283BkZ=97N=48L=6.9116472939913E-12 mf=43374964787429 MHzT=2.305477375949E-20 s
2.716.283BkZ=97N=49L=1.8787805243975E-11 mf=15956757806830 MHzT=6.2669372569655E-20 s
2.716.283BkZ=97N=50L=5.1070549591324E-11 mf=5870163144884.8 MHzT=1.7035301665702E-19 s
2.716.283BkZ=97N=51L=1.3882414692351E-10 mf=2159512337325.4 MHzT=4.6306750960197E-19 s
2.716.283BkZ=97N=52L=3.7736315593351E-10 mf=794440191858.11 MHzT=1.2587479967008E-18 s
2.716.283BkZ=97N=53L=1.025779409504E-9 mf=292258213824.89 MHzT=3.421631806041E-18 s
2.716.283BkZ=97N=54L=2.7883575288622E-9 mf=107515788379.67 MHzT=9.3009595620389E-18 s
2.716.283BkZ=97N=55L=7.5795416019532E-9 mf=39552848146.219 MHzT=2.5282629364723E-17 s
2.716.283BkZ=97N=56L=2.0603330204639E-8 mf=14550679672.77 MHzT=6.8725311977791E-17 s
2.716.283BkZ=97N=57L=5.6005658101011E-8 mf=5352895906.6832 MHzT=1.8681476670441E-16 s
2.716.283CfZ=98N=17L=2.4038478185109E-25 mf=1.2471357616378E+27 MHzT=8.0183732257564E-34 s
2.716.283CfZ=98N=18L=6.5343358434391E-25 mf=4.5879560705624E+26 MHzT=2.1796198233376E-33 s
2.716.283CfZ=98N=19L=1.7762166384269E-24 mf=1.6878147153576E+26 MHzT=5.9248209587278E-33 s
2.716.283CfZ=98N=20L=4.8282574116425E-24 mf=6.209123342867E+25 MHzT=1.6105333148983E-32 s
2.716.283CfZ=98N=21L=1.3124564385191E-23 mf=2.2842088255385E+25 MHzT=4.377883444016E-32 s
2.716.283CfZ=98N=22L=3.5676264874704E-23 mf=8.4031346625797E+24 MHzT=1.190032101298E-31 s
2.716.283CfZ=98N=23L=9.69781425162E-23 mf=3.0913404837582E+24 MHzT=3.2348426362414E-31 s
2.716.283CfZ=98N=24L=2.636139225595E-22 mf=1.1372406096356E+24 MHzT=8.7932139560195E-31 s
2.716.283CfZ=98N=25L=7.1657693542229E-22 mf=4.1836743995022E+23 MHzT=2.39024337104E-30 s
2.716.283CfZ=98N=26L=1.9478580622513E-21 mf=1.5390878001321E+23 MHzT=6.4973551210928E-30 s
2.716.283CfZ=98N=27L=5.2948271750351E-21 mf=5.661987598264E+22 MHzT=1.7661642358712E-29 s
2.716.283CfZ=98N=28L=1.4392832494729E-20 mf=2.082928833569E+22 MHzT=4.8009321484429E-29 s
2.716.283CfZ=98N=29L=3.9123775030477E-20 mf=7.6626669529324E+21 MHzT=1.3050286618777E-28 s
2.716.283CfZ=98N=30L=1.0634944672607E-19 mf=2.8189376365277E+21 MHzT=3.5474356972004E-28 s
2.716.283CfZ=98N=31L=2.8908776850214E-19 mf=1.0370292024229E+21 MHzT=9.6429299933268E-28 s
2.716.283CfZ=98N=32L=7.8582202794913E-19 mf=3.8150172346582E+20 MHzT=2.6212201373963E-27 s
2.716.283CfZ=98N=33L=2.136085738977E-18 mf=1.4034664083455E+20 MHzT=7.1252150678753E-27 s
2.716.283CfZ=98N=34L=5.8064830482916E-18 mf=5.1630643800503E+19 MHzT=1.9368342642868E-26 s
2.716.283CfZ=98N=35L=1.5783657357427E-17 mf=1.8993852388651E+19 MHzT=5.2648613853476E-26 s
2.716.283CfZ=98N=36L=4.2904428981317E-17 mf=6.9874478024297E+18 MHzT=1.4311377033146E-25 s
2.716.283CfZ=98N=37L=1.1662632966032E-16 mf=2.5705383927724E+18 MHzT=3.8902356129427E-25 s
2.716.283CfZ=98N=38L=3.1702323263553E-16 mf=9.4564822744287E+17 MHzT=1.0574756775087E-24 s
2.716.283CfZ=98N=39L=8.6175849247252E-16 mf=3.4788454145645E+17 MHzT=2.8745169182092E-24 s
2.716.283CfZ=98N=40L=2.3425024506083E-15 mf=1.2797957070318E+17 MHzT=7.8137471043661E-24 s
2.716.283CfZ=98N=41L=6.3675818446093E-15 mf=4.7081052951647E+16 MHzT=2.1239966765973E-23 s
2.716.283CfZ=98N=42L=1.7308882019427E-14 mf=1.7320151449615E+16 MHzT=5.7736215697018E-23 s
2.716.283CfZ=98N=43L=4.7050419464351E-14 mf=6.3717276362892E+15 MHzT=1.569433059732E-22 s
2.716.283CfZ=98N=44L=1.2789630025132E-13 mf=2.3440276021347E+15 MHzT=4.2661613672523E-22 s
2.716.283CfZ=98N=45L=3.4765818890031E-13 mf=8.6231956436375E+14 MHzT=1.1596628921876E-21 s
2.716.283CfZ=98N=46L=9.4503293740268E-13 mf=3.1722963944934E+14 MHzT=3.1522905669718E-21 s
2.716.283CfZ=98N=47L=2.568865861037E-12 mf=1.1670226248364E+14 MHzT=8.5688141662222E-21 s
2.716.283CfZ=98N=48L=6.9829013898056E-12 mf=42932363105924 MHzT=2.3292451839484E-20 s
2.716.283CfZ=98N=49L=1.898149395783E-11 mf=15793933747577 MHzT=6.3315448575528E-20 s
2.716.283CfZ=98N=50L=5.1597050102575E-11 mf=5810263520957.4 MHzT=1.7210923332359E-19 s
2.716.283CfZ=98N=51L=1.4025532369592E-10 mf=2137476497148.6 MHzT=4.6784140145353E-19 s
2.716.283CfZ=98N=52L=3.8125349774726E-10 mf=786333659288.13 MHzT=1.271724780172E-18 s
2.716.283CfZ=98N=53L=1.0363544549628E-9 mf=289275987153.21 MHzT=3.4569063607425E-18 s
2.716.283CfZ=98N=54L=2.817103482768E-9 mf=106418688498.24 MHzT=9.3968457430908E-18 s
2.716.283CfZ=98N=55L=7.657681206097E-9 mf=39149247654.931 MHzT=2.5543275028276E-17 s
2.716.283CfZ=98N=56L=2.0815735670666E-8 mf=14402203349.578 MHzT=6.9433820348696E-17 s
2.716.283CfZ=98N=57L=5.6583036019578E-8 mf=5298274519.8803 MHzT=1.8874069213435E-16 s
2.716.283EsZ=99N=17L=2.4283768778835E-25 mf=1.2345384307122E+27 MHzT=8.1001933607131E-34 s
2.716.283EsZ=99N=18L=6.6010127398008E-25 mf=4.5416130799507E+26 MHzT=2.2018608419431E-33 s
2.716.283EsZ=99N=19L=1.7943412980027E-24 mf=1.6707660818692E+26 MHzT=5.9852783154495E-33 s
2.716.283EsZ=99N=20L=4.8775253444144E-24 mf=6.1464049252623E+25 MHzT=1.6269673283156E-32 s
2.716.283EsZ=99N=21L=1.325848851157E-23 mf=2.2611360091189E+25 MHzT=4.4225557240569E-32 s
2.716.283EsZ=99N=22L=3.6040308393834E-23 mf=8.3182545144728E+24 MHzT=1.2021752860052E-31 s
2.716.283EsZ=99N=23L=9.7967715399018E-23 mf=3.0601148223061E+24 MHzT=3.2678512345704E-31 s
2.716.283EsZ=99N=24L=2.663038605448E-22 mf=1.1257533307504E+24 MHzT=8.8829406290401E-31 s
2.716.283EsZ=99N=25L=7.2388894496742E-22 mf=4.1414150621335E+23 MHzT=2.41463360952E-30 s
2.716.283EsZ=99N=26L=1.9677341649273E-21 mf=1.5235414587167E+23 MHzT=6.5636546631447E-30 s
2.716.283EsZ=99N=27L=5.34885602376E-21 mf=5.6047958043421E+22 MHzT=1.7841863199107E-29 s
2.716.283EsZ=99N=28L=1.453969813243E-20 mf=2.0618891483814E+22 MHzT=4.8499212519984E-29 s
2.716.283EsZ=99N=29L=3.9522997224666E-20 mf=7.5852662766402E+21 MHzT=1.3183452808765E-28 s
2.716.283EsZ=99N=30L=1.0743464516205E-19 mf=2.790463518987E+21 MHzT=3.5836340206412E-28 s
2.716.283EsZ=99N=31L=2.9203764369093E-19 mf=1.0265541599742E+21 MHzT=9.7413272381567E-28 s
2.716.283EsZ=99N=32L=7.9384062007107E-19 mf=3.7764817070354E+20 MHzT=2.6479672816554E-27 s
2.716.283EsZ=99N=33L=2.1578825322318E-18 mf=1.3892899799784E+20 MHzT=7.1979213440781E-27 s
2.716.283EsZ=99N=34L=5.865732875315E-18 mf=5.1109122145952E+19 MHzT=1.9565978792285E-26 s
2.716.283EsZ=99N=35L=1.5944715085564E-17 mf=1.8801995293816E+19 MHzT=5.3185844607083E-26 s
2.716.283EsZ=99N=36L=4.3342229277044E-17 mf=6.916867521597E+18 MHzT=1.4457411492668E-25 s
2.716.283EsZ=99N=37L=1.178163942487E-16 mf=2.544573358502E+18 MHzT=3.9299318947075E-25 s
2.716.283EsZ=99N=38L=3.2025816358079E-16 mf=9.3609622514546E+17 MHzT=1.0682662456465E-24 s
2.716.283EsZ=99N=39L=8.7055194647734E-16 mf=3.4437055618921E+17 MHzT=2.903848723497E-24 s
2.716.283EsZ=99N=40L=2.366405536839E-15 mf=1.2668684776679E+17 MHzT=7.893479217676E-24 s
2.716.283EsZ=99N=41L=6.4325571695543E-15 mf=4.6605486760217E+16 MHzT=2.1456701120728E-23 s
2.716.283EsZ=99N=42L=1.7485503264523E-14 mf=1.7145200424872E+16 MHzT=5.8325360755151E-23 s
2.716.283EsZ=99N=43L=4.7530525785415E-14 mf=6.3073667510741E+15 MHzT=1.5854476827905E-22 s
2.716.283EsZ=99N=44L=1.292013645396E-13 mf=2.3203505556485E+15 MHzT=4.3096936261018E-22 s
2.716.283EsZ=99N=45L=3.512057214401E-13 mf=8.5360926573381E+14 MHzT=1.1714961870058E-21 s
2.716.283EsZ=99N=46L=9.5467613064148E-13 mf=3.1402529965692E+14 MHzT=3.184456797247E-21 s
2.716.283EsZ=99N=47L=2.5950787779863E-12 mf=1.1552345175148E+14 MHzT=8.6562510454694E-21 s
2.716.283EsZ=99N=48L=7.05415548562E-12 mf=42498702872531 MHzT=2.3530129919479E-20 s
2.716.283EsZ=99N=49L=1.9175182671685E-11 mf=15634399063258 MHzT=6.3961524581401E-20 s
2.716.283EsZ=99N=50L=5.2123550613825E-11 mf=5751573990442.7 MHzT=1.7386544999016E-19 s
2.716.283EsZ=99N=51L=1.4168650046833E-10 mf=2115885825460.3 MHzT=4.726152933051E-19 s
2.716.283EsZ=99N=52L=3.8514383956101E-10 mf=778390895052.89 MHzT=1.2847015636431E-18 s
2.716.283EsZ=99N=53L=1.0469295004216E-9 mf=286354007485 MHzT=3.4921809154439E-18 s
2.716.283EsZ=99N=54L=2.8458494366738E-9 mf=105343752250.78 MHzT=9.4927319241428E-18 s
2.716.283EsZ=99N=55L=7.7358208102409E-9 mf=38753800708.921 MHzT=2.580392069183E-17 s
2.716.283EsZ=99N=56L=2.1028141136693E-8 mf=14256726548.067 MHzT=7.0142328719601E-17 s
2.716.283EsZ=99N=57L=5.7160413938145E-8 mf=5244756595.4371 MHzT=1.9066661756429E-16 s
2.716.283FmZ=100N=17L=2.452905937256E-25 mf=1.2221930464051E+27 MHzT=8.1820134956698E-34 s
2.716.283FmZ=100N=18L=6.6676896361624E-25 mf=4.4961969491511E+26 MHzT=2.2241018605486E-33 s
2.716.283FmZ=100N=19L=1.8124659575785E-24 mf=1.6540584210505E+26 MHzT=6.0457356721712E-33 s
2.716.283FmZ=100N=20L=4.9267932771862E-24 mf=6.0849408760096E+25 MHzT=1.643401341733E-32 s
2.716.283FmZ=100N=21L=1.339241263795E-23 mf=2.2385246490277E+25 MHzT=4.4672280040979E-32 s
2.716.283FmZ=100N=22L=3.6404351912963E-23 mf=8.2350719693281E+24 MHzT=1.2143184707123E-31 s
2.716.283FmZ=100N=23L=9.8957288281837E-23 mf=3.029513674083E+24 MHzT=3.3008598328994E-31 s
2.716.283FmZ=100N=24L=2.689937985301E-22 mf=1.1144957974429E+24 MHzT=8.9726673020607E-31 s
2.716.283FmZ=100N=25L=7.3120095451254E-22 mf=4.1000009115122E+23 MHzT=2.439023848E-30 s
2.716.283FmZ=100N=26L=1.9876102676034E-21 mf=1.5083060441295E+23 MHzT=6.6299542051967E-30 s
2.716.283FmZ=100N=27L=5.4028848724848E-21 mf=5.5487478462987E+22 MHzT=1.8022084039502E-29 s
2.716.283FmZ=100N=28L=1.4686563770132E-20 mf=2.0412702568976E+22 MHzT=4.898910355554E-29 s
2.716.283FmZ=100N=29L=3.9922219418854E-20 mf=7.5094136138738E+21 MHzT=1.3316618998752E-28 s
2.716.283FmZ=100N=30L=1.0851984359803E-19 mf=2.7625588837971E+21 MHzT=3.6198323440821E-28 s
2.716.283FmZ=100N=31L=2.9498751887973E-19 mf=1.0162886183745E+21 MHzT=9.8397244829866E-28 s
2.716.283FmZ=100N=32L=8.0185921219299E-19 mf=3.738716889965E+20 MHzT=2.6747144259146E-27 s
2.716.283FmZ=100N=33L=2.1796793254867E-18 mf=1.3753970801786E+20 MHzT=7.2706276202809E-27 s
2.716.283FmZ=100N=34L=5.9249827023384E-18 mf=5.0598030924492E+19 MHzT=1.9763614941702E-26 s
2.716.283FmZ=100N=35L=1.6105772813701E-17 mf=1.8613975340878E+19 MHzT=5.372307536069E-26 s
2.716.283FmZ=100N=36L=4.3780029572772E-17 mf=6.8476988463811E+18 MHzT=1.460344595219E-25 s
2.716.283FmZ=100N=37L=1.1900645883707E-16 mf=2.519127624917E+18 MHzT=3.9696281764722E-25 s
2.716.283FmZ=100N=38L=3.2349309452605E-16 mf=9.2673526289401E+17 MHzT=1.0790568137843E-24 s
2.716.283FmZ=100N=39L=8.7934540048216E-16 mf=3.4092685062732E+17 MHzT=2.9331805287849E-24 s
2.716.283FmZ=100N=40L=2.3903086230697E-15 mf=1.2541997928912E+17 MHzT=7.9732113309858E-24 s
2.716.283FmZ=100N=41L=6.4975324944993E-15 mf=4.6139431892614E+16 MHzT=2.1673435475483E-23 s
2.716.283FmZ=100N=42L=1.766212450962E-14 mf=1.6973748420623E+16 MHzT=5.8914505813284E-23 s
2.716.283FmZ=100N=43L=4.801063210648E-14 mf=6.2442930835634E+15 MHzT=1.6014623058489E-22 s
2.716.283FmZ=100N=44L=1.3050642882788E-13 mf=2.297147050092E+15 MHzT=4.3532258849513E-22 s
2.716.283FmZ=100N=45L=3.547532539799E-13 mf=8.4507317307647E+14 MHzT=1.1833294818241E-21 s
2.716.283FmZ=100N=46L=9.6431932388029E-13 mf=3.1088504666035E+14 MHzT=3.2166230275222E-21 s
2.716.283FmZ=100N=47L=2.6212916949357E-12 mf=1.1436821723397E+14 MHzT=8.7436879247166E-21 s
2.716.283FmZ=100N=48L=7.1254095814343E-12 mf=42073715843806 MHzT=2.3767807999474E-20 s
2.716.283FmZ=100N=49L=1.9368871385541E-11 mf=15478055072625 MHzT=6.4607600587273E-20 s
2.716.283FmZ=100N=50L=5.2650051125076E-11 mf=5694058250538.2 MHzT=1.7562166665672E-19 s
2.716.283FmZ=100N=51L=1.4311767724073E-10 mf=2094726967205.6 MHzT=4.7738918515667E-19 s
2.716.283FmZ=100N=52L=3.8903418137475E-10 mf=770606986102.36 MHzT=1.2976783471142E-18 s
2.716.283FmZ=100N=53L=1.0575045458804E-9 mf=283490467410.15 MHzT=3.5274554701454E-18 s
2.716.283FmZ=100N=54L=2.8745953905796E-9 mf=104290314728.28 MHzT=9.5886181051947E-18 s
2.716.283FmZ=100N=55L=7.8139604143847E-9 mf=38366262701.832 MHzT=2.6064566355384E-17 s
2.716.283FmZ=100N=56L=2.124054660272E-8 mf=14114159282.587 MHzT=7.0850837090506E-17 s
2.716.283FmZ=100N=57L=5.7737791856712E-8 mf=5192309029.4827 MHzT=1.9259254299423E-16 s
2.716.283MdZ=101N=17L=2.4774349966286E-25 mf=1.2100921251535E+27 MHzT=8.2638336306265E-34 s
2.716.283MdZ=101N=18L=6.734366532524E-25 mf=4.4516801476744E+26 MHzT=2.2463428791541E-33 s
2.716.283MdZ=101N=19L=1.8305906171543E-24 mf=1.6376816050005E+26 MHzT=6.1061930288929E-33 s
2.716.283MdZ=101N=20L=4.9760612099581E-24 mf=6.0246939366432E+25 MHzT=1.6598353551503E-32 s
2.716.283MdZ=101N=21L=1.3526336764329E-23 mf=2.2163610386413E+25 MHzT=4.5119002841389E-32 s
2.716.283MdZ=101N=22L=3.6768395432093E-23 mf=8.1535366032951E+24 MHzT=1.2264616554194E-31 s
2.716.283MdZ=101N=23L=9.9946861164655E-23 mf=2.9995184891911E+24 MHzT=3.3338684312284E-31 s
2.716.283MdZ=101N=24L=2.716837365154E-22 mf=1.103461185587E+24 MHzT=9.0623939750813E-31 s
2.716.283MdZ=101N=25L=7.3851296405767E-22 mf=4.0594068430814E+23 MHzT=2.46341408648E-30 s
2.716.283MdZ=101N=26L=2.0074863702794E-21 mf=1.4933723209203E+23 MHzT=6.6962537472487E-30 s
2.716.283MdZ=101N=27L=5.4569137212097E-21 mf=5.4938097488106E+22 MHzT=1.8202304879897E-29 s
2.716.283MdZ=101N=28L=1.4833429407833E-20 mf=2.0210596602947E+22 MHzT=4.9478994591095E-29 s
2.716.283MdZ=101N=29L=4.0321441613043E-20 mf=7.4350629840335E+21 MHzT=1.344978518874E-28 s
2.716.283MdZ=101N=30L=1.0960504203401E-19 mf=2.7352068156407E+21 MHzT=3.6560306675229E-28 s
2.716.283MdZ=101N=31L=2.9793739406853E-19 mf=1.0062263548262E+21 MHzT=9.9381217278164E-28 s
2.716.283MdZ=101N=32L=8.0987780431492E-19 mf=3.7016998910545E+20 MHzT=2.7014615701737E-27 s
2.716.283MdZ=101N=33L=2.2014761187416E-18 mf=1.3617792873055E+20 MHzT=7.3433338964837E-27 s
2.716.283MdZ=101N=34L=5.9842325293618E-18 mf=5.009706032128E+19 MHzT=1.9961251091119E-26 s
2.716.283MdZ=101N=35L=1.6266830541838E-17 mf=1.8429678555324E+19 MHzT=5.4260306114297E-26 s
2.716.283MdZ=101N=36L=4.42178298685E-17 mf=6.7798998479021E+18 MHzT=1.4749480411712E-25 s
2.716.283MdZ=101N=37L=1.2019652342544E-16 mf=2.4941857672446E+18 MHzT=4.0093244582369E-25 s
2.716.283MdZ=101N=38L=3.2672802547132E-16 mf=9.1755966623169E+17 MHzT=1.0898473819222E-24 s
2.716.283MdZ=101N=39L=8.8813885448698E-16 mf=3.3755133725477E+17 MHzT=2.9625123340727E-24 s
2.716.283MdZ=101N=40L=2.4142117093004E-15 mf=1.2417819731596E+17 MHzT=8.0529434442957E-24 s
2.716.283MdZ=101N=41L=6.5625078194443E-15 mf=4.5682605834272E+16 MHzT=2.1890169830237E-23 s
2.716.283MdZ=101N=42L=1.7838745754716E-14 mf=1.6805691505567E+16 MHzT=5.9503650871417E-23 s
2.716.283MdZ=101N=43L=4.8490738427545E-14 mf=6.1824683995677E+15 MHzT=1.6174769289074E-22 s
2.716.283MdZ=101N=44L=1.3181149311616E-13 mf=2.2744030198931E+15 MHzT=4.3967581438008E-22 s
2.716.283MdZ=101N=45L=3.583007865197E-13 mf=8.367061119569E+14 MHzT=1.1951627766423E-21 s
2.716.283MdZ=101N=46L=9.7396251711909E-13 mf=3.0780697689144E+14 MHzT=3.2487892577974E-21 s
2.716.283MdZ=101N=47L=2.6475046118851E-12 mf=1.1323585864749E+14 MHzT=8.8311248039637E-21 s
2.716.283MdZ=101N=48L=7.1966636772487E-12 mf=41657144399808 MHzT=2.4005486079469E-20 s
2.716.283MdZ=101N=49L=1.9562560099396E-11 mf=15324807002599 MHzT=6.5253676593146E-20 s
2.716.283MdZ=101N=50L=5.3176551636327E-11 mf=5637681436176.5 MHzT=1.7737788332329E-19 s
2.716.283MdZ=101N=51L=1.4454885401314E-10 mf=2073987096243.2 MHzT=4.8216307700823E-19 s
2.716.283MdZ=101N=52L=3.929245231885E-10 mf=762977213962.74 MHzT=1.3106551305854E-18 s
2.716.283MdZ=101N=53L=1.0680795913392E-9 mf=280683631099.16 MHzT=3.5627300248469E-18 s
2.716.283MdZ=101N=54L=2.9033413444854E-9 mf=103257737354.73 MHzT=9.6845042862466E-18 s
2.716.283MdZ=101N=55L=7.8921000185286E-9 mf=37986398714.685 MHzT=2.6325212018938E-17 s
2.716.283MdZ=101N=56L=2.1452952068747E-8 mf=13974415131.274 MHzT=7.1559345461411E-17 s
2.716.283MdZ=101N=57L=5.8315169775279E-8 mf=5140900029.1908 MHzT=1.9451846842418E-16 s
2.716.283NoZ=102N=17L=2.5019640560012E-25 mf=1.1982284768677E+27 MHzT=8.3456537655832E-34 s
2.716.283NoZ=102N=18L=6.8010434288856E-25 mf=4.408036224658E+26 MHzT=2.2685838977596E-33 s
2.716.283NoZ=102N=19L=1.8487152767301E-24 mf=1.6216259029907E+26 MHzT=6.1666503856146E-33 s
2.716.283NoZ=102N=20L=5.02532914273E-24 mf=5.9656283098134E+25 MHzT=1.6762693685676E-32 s
2.716.283NoZ=102N=21L=1.3660260890709E-23 mf=2.1946320088507E+25 MHzT=4.5565725641799E-32 s
2.716.283NoZ=102N=22L=3.7132438951223E-23 mf=8.0735999699295E+24 MHzT=1.2386048401265E-31 s
2.716.283NoZ=102N=23L=1.0093643404747E-22 mf=2.9701114451794E+24 MHzT=3.3668770295573E-31 s
2.716.283NoZ=102N=24L=2.743736745007E-22 mf=1.0926429386695E+24 MHzT=9.1521206481019E-31 s
2.716.283NoZ=102N=25L=7.458249736028E-22 mf=4.0196087367766E+23 MHzT=2.48780432496E-30 s
2.716.283NoZ=102N=26L=2.0273624729554E-21 mf=1.4787314158132E+23 MHzT=6.7625532893006E-30 s
2.716.283NoZ=102N=27L=5.5109425699345E-21 mf=5.4399488689203E+22 MHzT=1.8382525720292E-29 s
2.716.283NoZ=102N=28L=1.4980295045534E-20 mf=2.0012453498996E+22 MHzT=4.996888562665E-29 s
2.716.283NoZ=102N=29L=4.0720663807231E-20 mf=7.3621702096802E+21 MHzT=1.3582951378727E-28 s
2.716.283NoZ=102N=30L=1.1069024046999E-19 mf=2.7083910625462E+21 MHzT=3.6922289909637E-28 s
2.716.283NoZ=102N=31L=3.0088726925733E-19 mf=9.9636139056322E+20 MHzT=1.0036518972646E-27 s
2.716.283NoZ=102N=32L=8.1789639643685E-19 mf=3.665408715652E+20 MHzT=2.7282087144329E-27 s
2.716.283NoZ=102N=33L=2.2232729119964E-18 mf=1.348428509979E+20 MHzT=7.4160401726865E-27 s
2.716.283NoZ=102N=34L=6.0434823563851E-18 mf=4.9605912671071E+19 MHzT=2.0158887240536E-26 s
2.716.283NoZ=102N=35L=1.6427888269975E-17 mf=1.8248995432233E+19 MHzT=5.4797536867904E-26 s
2.716.283NoZ=102N=36L=4.4655630164227E-17 mf=6.7134302415501E+18 MHzT=1.4895514871234E-25 s
2.716.283NoZ=102N=37L=1.2138658801381E-16 mf=2.4697329656049E+18 MHzT=4.0490207400016E-25 s
2.716.283NoZ=102N=38L=3.2996295641658E-16 mf=9.0856398322942E+17 MHzT=1.10063795006E-24 s
2.716.283NoZ=102N=39L=8.969323084918E-16 mf=3.3424201041894E+17 MHzT=2.9918441393606E-24 s
2.716.283NoZ=102N=40L=2.4381147955311E-15 mf=1.2296076400894E+17 MHzT=8.1326755576056E-24 s
2.716.283NoZ=102N=41L=6.6274831443893E-15 mf=4.5234737149622E+16 MHzT=2.2106904184992E-23 s
2.716.283NoZ=102N=42L=1.8015366999812E-14 mf=1.664092982414E+16 MHzT=6.009279592955E-23 s
2.716.283NoZ=102N=43L=4.897084474861E-14 mf=6.1218559642778E+15 MHzT=1.6334915519659E-22 s
2.716.283NoZ=102N=44L=1.3311655740444E-13 mf=2.2521049510706E+15 MHzT=4.4402904026503E-22 s
2.716.283NoZ=102N=45L=3.618483190595E-13 mf=8.2850311085928E+14 MHzT=1.2069960714605E-21 s
2.716.283NoZ=102N=46L=9.8360571035789E-13 mf=3.0478926143172E+14 MHzT=3.2809554880727E-21 s
2.716.283NoZ=102N=47L=2.6737175288344E-12 mf=1.1212570317056E+14 MHzT=8.9185616832109E-21 s
2.716.283NoZ=102N=48L=7.267917773063E-12 mf=41248741023339 MHzT=2.4243164159463E-20 s
2.716.283NoZ=102N=49L=1.9756248813252E-11 mf=15174563796692 MHzT=6.5899752599019E-20 s
2.716.283NoZ=102N=50L=5.3703052147578E-11 mf=5582410049547.3 MHzT=1.7913409998986E-19 s
2.716.283NoZ=102N=51L=1.4598003078555E-10 mf=2053653889417.3 MHzT=4.869369688598E-19 s
2.716.283NoZ=102N=52L=3.9681486500225E-10 mf=755497045198.4 MHzT=1.3236319140565E-18 s
2.716.283NoZ=102N=53L=1.078654636798E-9 mf=277931830794.26 MHzT=3.5980045795483E-18 s
2.716.283NoZ=102N=54L=2.9320872983912E-9 mf=102245406596.35 MHzT=9.7803904672986E-18 s
2.716.283NoZ=102N=55L=7.9702396226724E-9 mf=37613983041.012 MHzT=2.6585857682492E-17 s
2.716.283NoZ=102N=56L=2.1665357534775E-8 mf=13837411061.36 MHzT=7.2267853832316E-17 s
2.716.283NoZ=102N=57L=5.8892547693846E-8 mf=5090499048.5125 MHzT=1.9644439385412E-16 s
2.716.283LrZ=103N=17L=2.5264931153737E-25 mf=1.1865951906845E+27 MHzT=8.4274739005399E-34 s
2.716.283LrZ=103N=18L=6.8677203252472E-25 mf=4.3652397564574E+26 MHzT=2.2908249163651E-33 s
2.716.283LrZ=103N=19L=1.8668399363058E-24 mf=1.6058819621849E+26 MHzT=6.2271077423363E-33 s
2.716.283LrZ=103N=20L=5.0745970755018E-24 mf=5.9077095883589E+25 MHzT=1.692703381985E-32 s
2.716.283LrZ=103N=21L=1.3794185017088E-23 mf=2.1733249019686E+25 MHzT=4.6012448442209E-32 s
2.716.283LrZ=103N=22L=3.7496482470352E-23 mf=7.995215504202E+24 MHzT=1.2507480248336E-31 s
2.716.283LrZ=103N=23L=1.0192600693029E-22 mf=2.9412754117311E+24 MHzT=3.3998856278863E-31 s
2.716.283LrZ=103N=24L=2.77063612486E-22 mf=1.0820347547989E+24 MHzT=9.2418473211225E-31 s
2.716.283LrZ=103N=25L=7.5313698314792E-22 mf=3.9805834092351E+23 MHzT=2.51219456344E-30 s
2.716.283LrZ=103N=26L=2.0472385756315E-21 mf=1.4643748001257E+23 MHzT=6.8288528313526E-30 s
2.716.283LrZ=103N=27L=5.5649714186594E-21 mf=5.387133831358E+22 MHzT=1.8562746560687E-29 s
2.716.283LrZ=103N=28L=1.5127160683236E-20 mf=1.9818157833957E+22 MHzT=5.0458776662206E-29 s
2.716.283LrZ=103N=29L=4.111988600142E-20 mf=7.2906928290037E+21 MHzT=1.3716117568715E-28 s
2.716.283LrZ=103N=30L=1.1177543890597E-19 mf=2.6820960036865E+21 MHzT=3.7284273144045E-28 s
2.716.283LrZ=103N=31L=3.0383714444612E-19 mf=9.8668797900435E+20 MHzT=1.0134916217476E-27 s
2.716.283LrZ=103N=32L=8.2591498855878E-19 mf=3.629822223267E+20 MHzT=2.754955858692E-27 s
2.716.283LrZ=103N=33L=2.2450697052513E-18 mf=1.3353369710472E+20 MHzT=7.4887464488893E-27 s
2.716.283LrZ=103N=34L=6.1027321834085E-18 mf=4.9124301868439E+19 MHzT=2.0356523389953E-26 s
2.716.283LrZ=103N=35L=1.6588945998112E-17 mf=1.8071820719299E+19 MHzT=5.5334767621511E-26 s
2.716.283LrZ=103N=36L=4.5093430459955E-17 mf=6.6482513071661E+18 MHzT=1.5041549330756E-25 s
2.716.283LrZ=103N=37L=1.2257665260218E-16 mf=2.4457549756476E+18 MHzT=4.0887170217664E-25 s
2.716.283LrZ=103N=38L=3.3319788736184E-16 mf=8.997429736835E+17 MHzT=1.1114285181979E-24 s
2.716.283LrZ=103N=39L=9.0572576249662E-16 mf=3.3099694235662E+17 MHzT=3.0211759446484E-24 s
2.716.283LrZ=103N=40L=2.4620178817618E-15 mf=1.2176697018361E+17 MHzT=8.2124076709154E-24 s
2.716.283LrZ=103N=41L=6.6924584693343E-15 mf=4.4795564944286E+16 MHzT=2.2323638539747E-23 s
2.716.283LrZ=103N=42L=1.8191988244908E-14 mf=1.6479367398663E+16 MHzT=6.0681940987682E-23 s
2.716.283LrZ=103N=43L=4.9450951069675E-14 mf=6.062420469479E+15 MHzT=1.6495061750244E-22 s
2.716.283LrZ=103N=44L=1.3442162169271E-13 mf=2.2302398544582E+15 MHzT=4.4838226614998E-22 s
2.716.283LrZ=103N=45L=3.653958515993E-13 mf=8.2045939133638E+14 MHzT=1.2188293662788E-21 s
2.716.283LrZ=103N=46L=9.932489035967E-13 mf=3.0183014238869E+14 MHzT=3.3131217183479E-21 s
2.716.283LrZ=103N=47L=2.6999304457838E-12 mf=1.1103710411065E+14 MHzT=9.0059985624581E-21 s
2.716.283LrZ=103N=48L=7.3391718688773E-12 mf=40848267809520 MHzT=2.4480842239458E-20 s
2.716.283LrZ=103N=49L=1.9949937527107E-11 mf=15027237934588 MHzT=6.6545828604891E-20 s
2.716.283LrZ=103N=50L=5.4229552658828E-11 mf=5528211893726.4 MHzT=1.8089031665643E-19 s
2.716.283LrZ=103N=51L=1.4741120755796E-10 mf=2033715502141.4 MHzT=4.9171086071137E-19 s
2.716.283LrZ=103N=52L=4.00705206816E-10 mf=748162122429.48 MHzT=1.3366086975277E-18 s
2.716.283LrZ=103N=53L=1.0892296822568E-9 mf=275233463505 MHzT=3.6332791342498E-18 s
2.716.283LrZ=103N=54L=2.960833252297E-9 mf=101252732745.9 MHzT=9.8762766483505E-18 s
2.716.283LrZ=103N=55L=8.0483792268163E-9 mf=37248798739.643 MHzT=2.6846503346046E-17 s
2.716.283LrZ=103N=56L=2.1877763000802E-8 mf=13703067264.647 MHzT=7.2976362203221E-17 s
2.716.283LrZ=103N=57L=5.9469925612413E-8 mf=5041076727.6531 MHzT=1.9837031928406E-16 s
2.716.283RfZ=104N=17L=2.5510221747463E-25 mf=1.1751856215433E+27 MHzT=8.5092940354966E-34 s
2.716.283RfZ=104N=18L=6.9343972216089E-25 mf=4.3232662972607E+26 MHzT=2.3130659349705E-33 s
2.716.283RfZ=104N=19L=1.8849645958816E-24 mf=1.5904407894716E+26 MHzT=6.2875650990581E-33 s
2.716.283RfZ=104N=20L=5.1238650082737E-24 mf=5.8509046884708E+25 MHzT=1.7091373954023E-32 s
2.716.283RfZ=104N=21L=1.3928109143467E-23 mf=2.152427547142E+25 MHzT=4.6459171242618E-32 s
2.716.283RfZ=104N=22L=3.7860525989482E-23 mf=7.9183384320462E+24 MHzT=1.2628912095408E-31 s
2.716.283RfZ=104N=23L=1.0291557981311E-22 mf=2.9129939173875E+24 MHzT=3.4328942262153E-31 s
2.716.283RfZ=104N=24L=2.797535504713E-22 mf=1.0716305744643E+24 MHzT=9.3315739941431E-31 s
2.716.283RfZ=104N=25L=7.6044899269305E-22 mf=3.9423085687617E+23 MHzT=2.53658480192E-30 s
2.716.283RfZ=104N=26L=2.0671146783075E-21 mf=1.4502942732014E+23 MHzT=6.8951523734046E-30 s
2.716.283RfZ=104N=27L=5.6190002673842E-21 mf=5.3353344675949E+22 MHzT=1.8742967401082E-29 s
2.716.283RfZ=104N=28L=1.5274026320937E-20 mf=1.9627598624015E+22 MHzT=5.0948667697761E-29 s
2.716.283RfZ=104N=29L=4.1519108195608E-20 mf=7.2205900133402E+21 MHzT=1.3849283758702E-28 s
2.716.283RfZ=104N=30L=1.1286063734195E-19 mf=2.6563066190357E+21 MHzT=3.7646256378453E-28 s
2.716.283RfZ=104N=31L=3.0678701963492E-19 mf=9.7720059459085E+20 MHzT=1.0233313462306E-27 s
2.716.283RfZ=104N=32L=8.3393358068071E-19 mf=3.5949200865048E+20 MHzT=2.7817030029512E-27 s
2.716.283RfZ=104N=33L=2.2668664985062E-18 mf=1.3224971924794E+20 MHzT=7.5614527250921E-27 s
2.716.283RfZ=104N=34L=6.1619820104319E-18 mf=4.8651952812012E+19 MHzT=2.055415953937E-26 s
2.716.283RfZ=104N=35L=1.6750003726249E-17 mf=1.7898053212382E+19 MHzT=5.5871998375118E-26 s
2.716.283RfZ=104N=36L=4.5531230755683E-17 mf=6.584325813828E+18 MHzT=1.5187583790278E-25 s
2.716.283RfZ=104N=37L=1.2376671719055E-16 mf=2.4222381008817E+18 MHzT=4.1284133035311E-25 s
2.716.283RfZ=104N=38L=3.364328183071E-16 mf=8.9109159893655E+17 MHzT=1.1222190863357E-24 s
2.716.283RfZ=104N=39L=9.1451921650145E-16 mf=3.2781427944934E+17 MHzT=3.0505077499363E-24 s
2.716.283RfZ=104N=40L=2.4859209679925E-15 mf=1.2059613393184E+17 MHzT=8.2921397842253E-24 s
2.716.283RfZ=104N=41L=6.7574337942793E-15 mf=4.4364838358283E+16 MHzT=2.2540372894502E-23 s
2.716.283RfZ=104N=42L=1.8368609490004E-14 mf=1.6320911942907E+16 MHzT=6.1271086045815E-23 s
2.716.283RfZ=104N=43L=4.9931057390739E-14 mf=6.0041279649648E+15 MHzT=1.6655207980829E-22 s
2.716.283RfZ=104N=44L=1.3572668598099E-13 mf=2.2087952404731E+15 MHzT=4.5273549203494E-22 s
2.716.283RfZ=104N=45L=3.689433841391E-13 mf=8.1257035872738E+14 MHzT=1.230662661097E-21 s
2.716.283RfZ=104N=46L=1.0028920968355E-12 mf=2.9892792948111E+14 MHzT=3.3452879486231E-21 s
2.716.283RfZ=104N=47L=2.7261433627331E-12 mf=1.0996943964805E+14 MHzT=9.0934354417052E-21 s
2.716.283RfZ=104N=48L=7.4104259646917E-12 mf=40455496003660 MHzT=2.4718520319453E-20 s
2.716.283RfZ=104N=49L=2.0143626240963E-11 mf=14882745262140 MHzT=6.7191904610764E-20 s
2.716.283RfZ=104N=50L=5.4756053170079E-11 mf=5475056010132.9 MHzT=1.8264653332299E-19 s
2.716.283RfZ=104N=51L=1.4884238433036E-10 mf=2014160545390 MHzT=4.9648475256293E-19 s
2.716.283RfZ=104N=52L=4.0459554862974E-10 mf=740968255867.66 MHzT=1.3495854809988E-18 s
2.716.283RfZ=104N=53L=1.0998047277157E-9 mf=272586987894.37 MHzT=3.6685536889512E-18 s
2.716.283RfZ=104N=54L=2.9895792062028E-9 mf=100279148777.19 MHzT=9.9721628294025E-18 s
2.716.283RfZ=104N=55L=8.1265188309601E-9 mf=36890637213.3 MHzT=2.71071490096E-17 s
2.716.283RfZ=104N=56L=2.2090168466829E-8 mf=13571307002.487 MHzT=7.3684870574126E-17 s
2.716.283RfZ=104N=57L=6.0047303530981E-8 mf=4992604836.0411 MHzT=2.00296244714E-16 s
2.716.283DbZ=105N=17L=2.5755512341188E-25 mf=1.1639933775286E+27 MHzT=8.5911141704533E-34 s
2.716.283DbZ=105N=18L=7.0010741179705E-25 mf=4.2820923325249E+26 MHzT=2.335306953576E-33 s
2.716.283DbZ=105N=19L=1.9030892554574E-24 mf=1.5752937343338E+26 MHzT=6.3480224557798E-33 s
2.716.283DbZ=105N=20L=5.1731329410455E-24 mf=5.7951817866759E+25 MHzT=1.7255714088196E-32 s
2.716.283DbZ=105N=21L=1.4062033269847E-23 mf=2.1319282371692E+25 MHzT=4.6905894043028E-32 s
2.716.283DbZ=105N=22L=3.8224569508612E-23 mf=7.8429256850744E+24 MHzT=1.2750343942479E-31 s
2.716.283DbZ=105N=23L=1.0390515269593E-22 mf=2.8852511181743E+24 MHzT=3.4659028245443E-31 s
2.716.283DbZ=105N=24L=2.8244348845661E-22 mf=1.0614245689932E+24 MHzT=9.4213006671637E-31 s
2.716.283DbZ=105N=25L=7.6776100223817E-22 mf=3.9047627728687E+23 MHzT=2.5609750404E-30 s
2.716.283DbZ=105N=26L=2.0869907809835E-21 mf=1.43648194679E+23 MHzT=6.9614519154565E-30 s
2.716.283DbZ=105N=27L=5.6730291161091E-21 mf=5.2845217583797E+22 MHzT=1.8923188241477E-29 s
2.716.283DbZ=105N=28L=1.5420891958638E-20 mf=1.9440669113311E+22 MHzT=5.1438558733317E-29 s
2.716.283DbZ=105N=29L=4.1918330389797E-20 mf=7.1518224894036E+21 MHzT=1.398244994869E-28 s
2.716.283DbZ=105N=30L=1.1394583577793E-19 mf=2.6310084607592E+21 MHzT=3.8008239612862E-28 s
2.716.283DbZ=105N=31L=3.0973689482372E-19 mf=9.6789392226141E+20 MHzT=1.0331710707136E-27 s
2.716.283DbZ=105N=32L=8.4195217280264E-19 mf=3.5606827523476E+20 MHzT=2.8084501472103E-27 s
2.716.283DbZ=105N=33L=2.288663291761E-18 mf=1.3099019811224E+20 MHzT=7.634159001295E-27 s
2.716.283DbZ=105N=34L=6.2212318374553E-18 mf=4.8188600880469E+19 MHzT=2.0751795688787E-26 s
2.716.283DbZ=105N=35L=1.6911061454386E-17 mf=1.7727595562741E+19 MHzT=5.6409229128725E-26 s
2.716.283DbZ=105N=36L=4.5969031051411E-17 mf=6.5216179489344E+18 MHzT=1.53336182498E-25 s
2.716.283DbZ=105N=37L=1.2495678177892E-16 mf=2.3991691665876E+18 MHzT=4.1681095852958E-25 s
2.716.283DbZ=105N=38L=3.3966774925236E-16 mf=8.8260501228001E+17 MHzT=1.1330096544736E-24 s
2.716.283DbZ=105N=39L=9.2331267050627E-16 mf=3.2469223869268E+17 MHzT=3.0798395552241E-24 s
2.716.283DbZ=105N=40L=2.5098240542232E-15 mf=1.1944759932297E+17 MHzT=8.3718718975351E-24 s
2.716.283DbZ=105N=41L=6.8224091192243E-15 mf=4.3942316088204E+16 MHzT=2.2757107249257E-23 s
2.716.283DbZ=105N=42L=1.8545230735101E-14 mf=1.6165474686307E+16 MHzT=6.1860231103948E-23 s
2.716.283DbZ=105N=43L=5.0411163711804E-14 mf=5.9469457938699E+15 MHzT=1.6815354211414E-22 s
2.716.283DbZ=105N=44L=1.3703175026927E-13 mf=2.1877590953257E+15 MHzT=4.5708871791989E-22 s
2.716.283DbZ=105N=45L=3.724909166789E-13 mf=8.0483159340616E+14 MHzT=1.2424959559153E-21 s
2.716.283DbZ=105N=46L=1.0125352900743E-12 mf=2.9608099681938E+14 MHzT=3.3774541788983E-21 s
2.716.283DbZ=105N=47L=2.7523562796825E-12 mf=1.089221116514E+14 MHzT=9.1808723209524E-21 s
2.716.283DbZ=105N=48L=7.481680060506E-12 mf=40070205565529 MHzT=2.4956198399448E-20 s
2.716.283DbZ=105N=49L=2.0337314954818E-11 mf=14741004831072 MHzT=6.7837980616637E-20 s
2.716.283DbZ=105N=50L=5.528255368133E-11 mf=5422912619560.2 MHzT=1.8440274998956E-19 s
2.716.283DbZ=105N=51L=1.5027356110277E-10 mf=1994978064005.4 MHzT=5.012586444145E-19 s
2.716.283DbZ=105N=52L=4.0848589044349E-10 mf=733911415335.58 MHzT=1.3625622644699E-18 s
2.716.283DbZ=105N=53L=1.1103797731745E-9 mf=269990921343 MHzT=3.7038282436527E-18 s
2.716.283DbZ=105N=54L=3.0183251601086E-9 mf=99324109265.025 MHzT=1.0068049010454E-17 s
2.716.283DbZ=105N=55L=8.204658435104E-9 mf=36539297811.269 MHzT=2.7367794673153E-17 s
2.716.283DbZ=105N=56L=2.2302573932856E-8 mf=13442056459.606 MHzT=7.4393378945031E-17 s
2.716.283DbZ=105N=57L=6.0624681449548E-8 mf=4945056218.555 MHzT=2.0222217014395E-16 s
2.716.283SgZ=106N=17L=2.6000802934914E-25 mf=1.1530123079293E+27 MHzT=8.67293430541E-34 s
2.716.283SgZ=106N=18L=7.0677510143321E-25 mf=4.2416952350483E+26 MHzT=2.3575479721815E-33 s
2.716.283SgZ=106N=19L=1.9212139150332E-24 mf=1.5604324726891E+26 MHzT=6.4084798125015E-33 s
2.716.283SgZ=106N=20L=5.2224008738174E-24 mf=5.7405102603865E+25 MHzT=1.7420054222369E-32 s
2.716.283SgZ=106N=21L=1.4195957396226E-23 mf=2.1118157066299E+25 MHzT=4.7352616843438E-32 s
2.716.283SgZ=106N=22L=3.8588613027741E-23 mf=7.7689358201208E+24 MHzT=1.287177578955E-31 s
2.716.283SgZ=106N=23L=1.0489472557875E-22 mf=2.8580317680029E+24 MHzT=3.4989114228733E-31 s
2.716.283SgZ=106N=24L=2.8513342644191E-22 mf=1.0514111296631E+24 MHzT=9.5110273401843E-31 s
2.716.283SgZ=106N=25L=7.750730117833E-22 mf=3.867925388219E+23 MHzT=2.58536527888E-30 s
2.716.283SgZ=106N=26L=2.1068668836596E-21 mf=1.4229302303108E+23 MHzT=7.0277514575085E-30 s
2.716.283SgZ=106N=27L=5.7270579648339E-21 mf=5.2346677795271E+22 MHzT=1.9103409081872E-29 s
2.716.283SgZ=106N=28L=1.556775759634E-20 mf=1.9257266574506E+22 MHzT=5.1928449768872E-29 s
2.716.283SgZ=106N=29L=4.2317552583985E-20 mf=7.0843524659187E+21 MHzT=1.4115616138677E-28 s
2.716.283SgZ=106N=30L=1.1503103421391E-19 mf=2.6061876262237E+21 MHzT=3.837022284727E-28 s
2.716.283SgZ=106N=31L=3.1268677001252E-19 mf=9.587628475231E+20 MHzT=1.0430107951966E-27 s
2.716.283SgZ=106N=32L=8.4997076492457E-19 mf=3.5270914056274E+20 MHzT=2.8351972914695E-27 s
2.716.283SgZ=106N=33L=2.3104600850159E-18 mf=1.2975444152628E+20 MHzT=7.7068652774978E-27 s
2.716.283SgZ=106N=34L=6.2804816644787E-18 mf=4.77339914382E+19 MHzT=2.0949431838204E-26 s
2.716.283SgZ=106N=35L=1.7072119182523E-17 mf=1.7560354095168E+19 MHzT=5.6946459882332E-26 s
2.716.283SgZ=106N=36L=4.6406831347138E-17 mf=6.4600932513029E+18 MHzT=1.5479652709321E-25 s
2.716.283SgZ=106N=37L=1.2614684636729E-16 mf=2.3765354952047E+18 MHzT=4.2078058670605E-25 s
2.716.283SgZ=106N=38L=3.4290268019762E-16 mf=8.7427854990001E+17 MHzT=1.1438002226114E-24 s
2.716.283SgZ=106N=39L=9.3210612451109E-16 mf=3.2162910436539E+17 MHzT=3.109171360512E-24 s
2.716.283SgZ=106N=40L=2.5337271404539E-15 mf=1.1832073517841E+17 MHzT=8.451604010845E-24 s
2.716.283SgZ=106N=41L=6.8873844441693E-15 mf=4.3527765936429E+16 MHzT=2.2973841604012E-23 s
2.716.283SgZ=106N=42L=1.8721851980197E-14 mf=1.6012970208135E+16 MHzT=6.2449376162081E-23 s
2.716.283SgZ=106N=43L=5.0891270032869E-14 mf=5.8908425316636E+15 MHzT=1.6975500441999E-22 s
2.716.283SgZ=106N=44L=1.3833681455755E-13 mf=2.1671198585774E+15 MHzT=4.6144194380484E-22 s
2.716.283SgZ=106N=45L=3.760384492187E-13 mf=7.9723884252497E+14 MHzT=1.2543292507335E-21 s
2.716.283SgZ=106N=46L=1.0221784833131E-12 mf=2.9328777986825E+14 MHzT=3.4096204091736E-21 s
2.716.283SgZ=106N=47L=2.7785691966318E-12 mf=1.0789454456035E+14 MHzT=9.2683092001996E-21 s
2.716.283SgZ=106N=48L=7.5529341563204E-12 mf=39692184758308 MHzT=2.5193876479442E-20 s
2.716.283SgZ=106N=49L=2.0531003668673E-11 mf=14601938747760 MHzT=6.848405662251E-20 s
2.716.283SgZ=106N=50L=5.5809054192581E-11 mf=5371753066545.5 MHzT=1.8615896665613E-19 s
2.716.283SgZ=106N=51L=1.5170473787518E-10 mf=1976157516231.7 MHzT=5.0603253626607E-19 s
2.716.283SgZ=106N=52L=4.1237623225724E-10 mf=726987722738.08 MHzT=1.3755390479411E-18 s
2.716.283SgZ=106N=53L=1.1209548186333E-9 mf=267443837179.38 MHzT=3.7391027983541E-18 s
2.716.283SgZ=106N=54L=3.0470711140144E-9 mf=98387089366.298 MHzT=1.0163935191506E-17 s
2.716.283SgZ=106N=55L=8.2827980392478E-9 mf=36194587454.558 MHzT=2.7628440336707E-17 s
2.716.283SgZ=106N=56L=2.2514979398884E-8 mf=13315244606.214 MHzT=7.5101887315936E-17 s
2.716.283SgZ=106N=57L=6.1202059368115E-8 mf=4898404744.795 MHzT=2.0414809557389E-16 s
2.716.283BhZ=107N=17L=2.624609352864E-25 mf=1.1422364919673E+27 MHzT=8.7547544403667E-34 s
2.716.283BhZ=107N=18L=7.1344279106937E-25 mf=4.2020532235057E+26 MHzT=2.379788990787E-33 s
2.716.283BhZ=107N=19L=1.939338574609E-24 mf=1.545848991636E+26 MHzT=6.4689371692232E-33 s
2.716.283BhZ=107N=20L=5.2716688065893E-24 mf=5.6868606317847E+25 MHzT=1.7584394356543E-32 s
2.716.283BhZ=107N=21L=1.4329881522606E-23 mf=2.0920791112408E+25 MHzT=4.7799339643848E-32 s
2.716.283BhZ=107N=22L=3.8952656546871E-23 mf=7.6963289432973E+24 MHzT=1.2993207636621E-31 s
2.716.283BhZ=107N=23L=1.0588429846157E-22 mf=2.8313211907318E+24 MHzT=3.5319200212023E-31 s
2.716.283BhZ=107N=24L=2.8782336442721E-22 mf=1.0415848574233E+24 MHzT=9.6007540132049E-31 s
2.716.283BhZ=107N=25L=7.8238502132842E-22 mf=3.8317765528151E+23 MHzT=2.60975551736E-30 s
2.716.283BhZ=107N=26L=2.1267429863356E-21 mf=1.4096318169435E+23 MHzT=7.0940509995605E-30 s
2.716.283BhZ=107N=27L=5.7810868135588E-21 mf=5.1857456507464E+22 MHzT=1.9283629922267E-29 s
2.716.283BhZ=107N=28L=1.5714623234041E-20 mf=1.9077292120538E+22 MHzT=5.2418340804427E-29 s
2.716.283BhZ=107N=29L=4.2716774778174E-20 mf=7.018143564368E+21 MHzT=1.4248782328665E-28 s
2.716.283BhZ=107N=30L=1.1611623264989E-19 mf=2.5818307325207E+21 MHzT=3.8732206081678E-28 s
2.716.283BhZ=107N=31L=3.1563664520131E-19 mf=9.4980244707896E+20 MHzT=1.0528505196796E-27 s
2.716.283BhZ=107N=32L=8.579893570465E-19 mf=3.4941279345468E+20 MHzT=2.8619444357286E-27 s
2.716.283BhZ=107N=33L=2.3322568782708E-18 mf=1.2854178319426E+20 MHzT=7.7795715537006E-27 s
2.716.283BhZ=107N=34L=6.3397314915021E-18 mf=4.7287879368685E+19 MHzT=2.1147067987621E-26 s
2.716.283BhZ=107N=35L=1.723317691066E-17 mf=1.7396238636334E+19 MHzT=5.7483690635939E-26 s
2.716.283BhZ=107N=36L=4.6844631642866E-17 mf=6.3997185480197E+18 MHzT=1.5625687168843E-25 s
2.716.283BhZ=107N=37L=1.2733691095566E-16 mf=2.3543248831E+18 MHzT=4.2475021488252E-25 s
2.716.283BhZ=107N=38L=3.4613761114288E-16 mf=8.6610772233085E+17 MHzT=1.1545907907492E-24 s
2.716.283BhZ=107N=39L=9.4089957851591E-16 mf=3.1862322488534E+17 MHzT=3.1385031657998E-24 s
2.716.283BhZ=107N=40L=2.5576302266846E-15 mf=1.1721493391506E+17 MHzT=8.5313361241548E-24 s
2.716.283BhZ=107N=41L=6.9523597691143E-15 mf=4.3120964385621E+16 MHzT=2.3190575958766E-23 s
2.716.283BhZ=107N=42L=1.8898473225293E-14 mf=1.5863316280956E+16 MHzT=6.3038521220214E-23 s
2.716.283BhZ=107N=43L=5.1371376353934E-14 mf=5.8357879285639E+15 MHzT=1.7135646672584E-22 s
2.716.283BhZ=107N=44L=1.3964187884583E-13 mf=2.1468664019551E+15 MHzT=4.6579516968979E-22 s
2.716.283BhZ=107N=45L=3.795859817585E-13 mf=7.89788012221E+14 MHzT=1.2661625455518E-21 s
2.716.283BhZ=107N=46L=1.0318216765519E-12 mf=2.9054677257977E+14 MHzT=3.4417866394488E-21 s
2.716.283BhZ=107N=47L=2.8047821135812E-12 mf=1.0688618433081E+14 MHzT=9.3557460794467E-21 s
2.716.283BhZ=107N=48L=7.6241882521347E-12 mf=39321229760566 MHzT=2.5431554559437E-20 s
2.716.283BhZ=107N=49L=2.0724692382529E-11 mf=14465472030491 MHzT=6.9130132628382E-20 s
2.716.283BhZ=107N=50L=5.6335554703831E-11 mf=5321549766858.2 MHzT=1.879151833227E-19 s
2.716.283BhZ=107N=51L=1.5313591464759E-10 mf=1957688754397.8 MHzT=5.1080642811763E-19 s
2.716.283BhZ=107N=52L=4.1626657407099E-10 mf=720193444955.48 MHzT=1.3885158314122E-18 s
2.716.283BhZ=107N=53L=1.1315298640921E-9 mf=264944362065.56 MHzT=3.7743773530556E-18 s
2.716.283BhZ=107N=54L=3.0758170679202E-9 mf=97467583858.202 MHzT=1.0259821372558E-17 s
2.716.283BhZ=107N=55L=8.3609376433916E-9 mf=35856320282.086 MHzT=2.7889086000261E-17 s
2.716.283BhZ=107N=56L=2.2727384864911E-8 mf=13190803067.838 MHzT=7.5810395686841E-17 s
2.716.283BhZ=107N=57L=6.1779437286682E-8 mf=4852625261.1988 MHzT=2.0607402100383E-16 s
2.716.283HsZ=108N=17L=2.6491384122365E-25 mf=1.1316602281528E+27 MHzT=8.8365745753234E-34 s
2.716.283HsZ=108N=18L=7.2011048070554E-25 mf=4.1631453232881E+26 MHzT=2.4020300093925E-33 s
2.716.283HsZ=108N=19L=1.9574632341848E-24 mf=1.5315355750467E+26 MHzT=6.5293945259449E-33 s
2.716.283HsZ=108N=20L=5.3209367393611E-24 mf=5.6342045148237E+25 MHzT=1.7748734490716E-32 s
2.716.283HsZ=108N=21L=1.4463805648985E-23 mf=2.072708008359E+25 MHzT=4.8246062444258E-32 s
2.716.283HsZ=108N=22L=3.9316700066001E-23 mf=7.6250666382667E+24 MHzT=1.3114639483693E-31 s
2.716.283HsZ=108N=23L=1.0687387134438E-22 mf=2.8051052537806E+24 MHzT=3.5649286195313E-31 s
2.716.283HsZ=108N=24L=2.9051330241251E-22 mf=1.0319405531879E+24 MHzT=9.6904806862255E-31 s
2.716.283HsZ=108N=25L=7.8969703087355E-22 mf=3.796297140289E+23 MHzT=2.63414575584E-30 s
2.716.283HsZ=108N=26L=2.1466190890116E-21 mf=1.3965796704903E+23 MHzT=7.1603505416124E-30 s
2.716.283HsZ=108N=27L=5.8351156622836E-21 mf=5.1377294873136E+22 MHzT=1.9463850762662E-29 s
2.716.283HsZ=108N=28L=1.5861488871742E-20 mf=1.890065052683E+22 MHzT=5.2908231839983E-29 s
2.716.283HsZ=108N=29L=4.3115996972362E-20 mf=6.9531607535868E+21 MHzT=1.4381948518652E-28 s
2.716.283HsZ=108N=30L=1.1720143108587E-19 mf=2.5579248924047E+21 MHzT=3.9094189316086E-28 s
2.716.283HsZ=108N=31L=3.1858652039011E-19 mf=9.4100797997637E+20 MHzT=1.0626902441625E-27 s
2.716.283HsZ=108N=32L=8.6600794916843E-19 mf=3.4617748981158E+20 MHzT=2.8886915799878E-27 s
2.716.283HsZ=108N=33L=2.3540536715256E-18 mf=1.2735158149802E+20 MHzT=7.8522778299034E-27 s
2.716.283HsZ=108N=34L=6.3989813185254E-18 mf=4.6850028633789E+19 MHzT=2.1344704137038E-26 s
2.716.283HsZ=108N=35L=1.7394234638797E-17 mf=1.7235162352664E+19 MHzT=5.8020921389545E-26 s
2.716.283HsZ=108N=36L=4.7282431938594E-17 mf=6.3404618947973E+18 MHzT=1.5771721628365E-25 s
2.716.283HsZ=108N=37L=1.2852697554403E-16 mf=2.3325255786269E+18 MHzT=4.28719843059E-25 s
2.716.283HsZ=108N=38L=3.4937254208814E-16 mf=8.5808820638334E+17 MHzT=1.1653813588871E-24 s
2.716.283HsZ=108N=39L=9.4969303252073E-16 mf=3.1567300984011E+17 MHzT=3.1678349710877E-24 s
2.716.283HsZ=108N=40L=2.5815333129153E-15 mf=1.1612961045289E+17 MHzT=8.6110682374647E-24 s
2.716.283HsZ=108N=41L=7.0173350940593E-15 mf=4.2721696196865E+16 MHzT=2.3407310313521E-23 s
2.716.283HsZ=108N=42L=1.9075094470389E-14 mf=1.5716433722799E+16 MHzT=6.3627666278347E-23 s
2.716.283HsZ=108N=43L=5.1851482674999E-14 mf=5.7817528551513E+15 MHzT=1.7295792903169E-22 s
2.716.283HsZ=108N=44L=1.4094694313411E-13 mf=2.1269880093444E+15 MHzT=4.7014839557474E-22 s
2.716.283HsZ=108N=45L=3.831335142983E-13 mf=7.8247516025599E+14 MHzT=1.27799584037E-21 s
2.716.283HsZ=108N=46L=1.0414648697907E-12 mf=2.8785652468551E+14 MHzT=3.473952869724E-21 s
2.716.283HsZ=108N=47L=2.8309950305306E-12 mf=1.0589649743886E+14 MHzT=9.4431829586939E-21 s
2.716.283HsZ=108N=48L=7.6954423479491E-12 mf=38957144299820 MHzT=2.5669232639432E-20 s
2.716.283HsZ=108N=49L=2.0918381096384E-11 mf=14331532474653 MHzT=6.9776208634255E-20 s
2.716.283HsZ=108N=50L=5.6862055215082E-11 mf=5272276157905.8 MHzT=1.8967139998926E-19 s
2.716.283HsZ=108N=51L=1.5456709141999E-10 mf=1939562006671.9 MHzT=5.155803199692E-19 s
2.716.283HsZ=108N=52L=4.2015691588473E-10 mf=713524987131.82 MHzT=1.4014926148834E-18 s
2.716.283HsZ=108N=53L=1.1421049095509E-9 mf=262491173527.91 MHzT=3.809651907757E-18 s
2.716.283HsZ=108N=54L=3.104563021826E-9 mf=96565106229.885 MHzT=1.035570755361E-17 s
2.716.283HsZ=108N=55L=8.4390772475355E-9 mf=35524317316.511 MHzT=2.8149731663815E-17 s
2.716.283HsZ=108N=56L=2.2939790330938E-8 mf=13068666002.395 MHzT=7.6518904057746E-17 s
2.716.283HsZ=108N=57L=6.2356815205249E-8 mf=4807693545.8173 MHzT=2.0799994643377E-16 s
2.716.283MtZ=109N=17L=2.6736674716091E-25 mf=1.1212780242248E+27 MHzT=8.9183947102801E-34 s
2.716.283MtZ=109N=18L=7.267781703417E-25 mf=4.1249513294965E+26 MHzT=2.424271027998E-33 s
2.716.283MtZ=109N=19L=1.9755878937606E-24 mf=1.5174847899546E+26 MHzT=6.5898518826666E-33 s
2.716.283MtZ=109N=20L=5.370204672133E-24 mf=5.5825145651465E+25 MHzT=1.7913074624889E-32 s
2.716.283MtZ=109N=21L=1.4597729775365E-23 mf=2.0536923385575E+25 MHzT=4.8692785244667E-32 s
2.716.283MtZ=109N=22L=3.968074358513E-23 mf=7.5551118984661E+24 MHzT=1.3236071330764E-31 s
2.716.283MtZ=109N=23L=1.078634442272E-22 mf=2.7793703431954E+24 MHzT=3.5979372178603E-31 s
2.716.283MtZ=109N=24L=2.9320324039781E-22 mf=1.0224732086632E+24 MHzT=9.7802073592461E-31 s
2.716.283MtZ=109N=25L=7.9700904041867E-22 mf=3.761468726158E+23 MHzT=2.65853599432E-30 s
2.716.283MtZ=109N=26L=2.1664951916877E-21 mf=1.3837670129628E+23 MHzT=7.2266500836644E-30 s
2.716.283MtZ=109N=27L=5.8891445110085E-21 mf=5.0905943544025E+22 MHzT=1.9644071603057E-29 s
2.716.283MtZ=109N=28L=1.6008354509444E-20 mf=1.8727250063281E+22 MHzT=5.3398122875538E-29 s
2.716.283MtZ=109N=29L=4.3515219166551E-20 mf=6.8893702879576E+21 MHzT=1.451511470864E-28 s
2.716.283MtZ=109N=30L=1.1828662952185E-19 mf=2.534457691557E+21 MHzT=3.9456172550494E-28 s
2.716.283MtZ=109N=31L=3.2153639557891E-19 mf=9.3237487924265E+20 MHzT=1.0725299686455E-27 s
2.716.283MtZ=109N=32L=8.7402654129036E-19 mf=3.4300154953808E+20 MHzT=2.9154387242469E-27 s
2.716.283MtZ=109N=33L=2.3758504647805E-18 mf=1.2618321836501E+20 MHzT=7.9249841061062E-27 s
2.716.283MtZ=109N=34L=6.4582311455488E-18 mf=4.6420211857333E+19 MHzT=2.1542340286455E-26 s
2.716.283MtZ=109N=35L=1.7555292366934E-17 mf=1.7077041597135E+19 MHzT=5.8558152143152E-26 s
2.716.283MtZ=109N=36L=4.7720232234321E-17 mf=6.2822925196157E+18 MHzT=1.5917756087887E-25 s
2.716.283MtZ=109N=37L=1.297170401324E-16 mf=2.3111262613917E+18 MHzT=4.3268947123547E-25 s
2.716.283MtZ=109N=38L=3.526074730334E-16 mf=8.5021583751744E+17 MHzT=1.1761719270249E-24 s
2.716.283MtZ=109N=39L=9.5848648652555E-16 mf=3.1277692718103E+17 MHzT=3.1971667763755E-24 s
2.716.283MtZ=109N=40L=2.605436399146E-15 mf=1.1506420118268E+17 MHzT=8.6908003507746E-24 s
2.716.283MtZ=109N=41L=7.0823104190043E-15 mf=4.2329754029921E+16 MHzT=2.3624044668276E-23 s
2.716.283MtZ=109N=42L=1.9251715715485E-14 mf=1.5572246257452E+16 MHzT=6.4216811336479E-23 s
2.716.283MtZ=109N=43L=5.2331588996063E-14 mf=5.7287092509756E+15 MHzT=1.7455939133753E-22 s
2.716.283MtZ=109N=44L=1.4225200742239E-13 mf=2.1074743578826E+15 MHzT=4.7450162145969E-22 s
2.716.283MtZ=109N=45L=3.8668104683809E-13 mf=7.7529648906098E+14 MHzT=1.2898291351882E-21 s
2.716.283MtZ=109N=46L=1.0511080630295E-12 mf=2.8521563913794E+14 MHzT=3.5061190999992E-21 s
2.716.283MtZ=109N=47L=2.8572079474799E-12 mf=1.0492496993942E+14 MHzT=9.5306198379411E-21 s
2.716.283MtZ=109N=48L=7.7666964437634E-12 mf=38599739306244 MHzT=2.5906910719426E-20 s
2.716.283MtZ=109N=49L=2.111206981024E-11 mf=14200050525344 MHzT=7.0422284640128E-20 s
2.716.283MtZ=109N=50L=5.7388555726333E-11 mf=5223906651869.9 MHzT=1.9142761665583E-19 s
2.716.283MtZ=109N=51L=1.559982681924E-10 mf=1921767859821.7 MHzT=5.2035421182077E-19 s
2.716.283MtZ=109N=52L=4.2404725769848E-10 mf=706978886332.44 MHzT=1.4144693983545E-18 s
2.716.283MtZ=109N=53L=1.1526799550097E-9 mf=260082997623.99 MHzT=3.8449264624585E-18 s
2.716.283MtZ=109N=54L=3.1333089757318E-9 mf=95679187824.106 MHzT=1.0451593734662E-17 s
2.716.283MtZ=109N=55L=8.5172168516793E-9 mf=35198406148.47 MHzT=2.8410377327369E-17 s
2.716.283MtZ=109N=56L=2.3152195796965E-8 mf=12948769984.024 MHzT=7.7227412428651E-17 s
2.716.283MtZ=109N=57L=6.2934193123816E-8 mf=4763586265.5805 MHzT=2.0992587186371E-16 s
2.716.283DsZ=110N=17L=2.6981965309816E-25 mf=1.111084587641E+27 MHzT=9.0002148452368E-34 s
2.716.283DsZ=110N=18L=7.3344585997786E-25 mf=4.0874517719556E+26 MHzT=2.4465120466035E-33 s
2.716.283DsZ=110N=19L=1.9937125533363E-24 mf=1.5036894736822E+26 MHzT=6.6503092393883E-33 s
2.716.283DsZ=110N=20L=5.4194726049049E-24 mf=5.531764432736E+25 MHzT=1.8077414759063E-32 s
2.716.283DsZ=110N=21L=1.4731653901744E-23 mf=2.035022408207E+25 MHzT=4.9139508045077E-32 s
2.716.283DsZ=110N=22L=4.004478710426E-23 mf=7.4864290630255E+24 MHzT=1.3357503177835E-31 s
2.716.283DsZ=110N=23L=1.0885301711002E-22 mf=2.7541033400755E+24 MHzT=3.6309458161893E-31 s
2.716.283DsZ=110N=24L=2.9589317838311E-22 mf=1.0131779976754E+24 MHzT=9.8699340322668E-31 s
2.716.283DsZ=110N=25L=8.043210499638E-22 mf=3.7272735559202E+23 MHzT=2.6829262328E-30 s
2.716.283DsZ=110N=26L=2.1863712943637E-21 mf=1.371187312845E+23 MHzT=7.2929496257164E-30 s
2.716.283DsZ=110N=27L=5.9431733597333E-21 mf=5.0443162239079E+22 MHzT=1.9824292443452E-29 s
2.716.283DsZ=110N=28L=1.6155220147145E-20 mf=1.8557002335433E+22 MHzT=5.3888013911094E-29 s
2.716.283DsZ=110N=29L=4.391444136074E-20 mf=6.8267396489762E+21 MHzT=1.4648280898627E-28 s
2.716.283DsZ=110N=30L=1.1937182795783E-19 mf=2.5114171670883E+21 MHzT=3.9818155784903E-28 s
2.716.283DsZ=110N=31L=3.2448627076771E-19 mf=9.238987439768E+20 MHzT=1.0823696931285E-27 s
2.716.283DsZ=110N=32L=8.8204513341229E-19 mf=3.3988335363318E+20 MHzT=2.9421858685061E-27 s
2.716.283DsZ=110N=33L=2.3976472580354E-18 mf=1.2503609819805E+20 MHzT=7.997690382309E-27 s
2.716.283DsZ=110N=34L=6.5174809725722E-18 mf=4.5998209931357E+19 MHzT=2.1739976435872E-26 s
2.716.283DsZ=110N=35L=1.7716350095071E-17 mf=1.6921795764434E+19 MHzT=5.9095382896759E-26 s
2.716.283DsZ=110N=36L=4.8158032530049E-17 mf=6.2251807694373E+18 MHzT=1.6063790547409E-25 s
2.716.283DsZ=110N=37L=1.3090710472077E-16 mf=2.2901160226518E+18 MHzT=4.3665909941194E-25 s
2.716.283DsZ=110N=38L=3.5584240397866E-16 mf=8.4248660263092E+17 MHzT=1.1869624951628E-24 s
2.716.283DsZ=110N=39L=9.6727994053038E-16 mf=3.0993350057029E+17 MHzT=3.2264985816634E-24 s
2.716.283DsZ=110N=40L=2.6293394853767E-15 mf=1.1401816299011E+17 MHzT=8.7705324640844E-24 s
2.716.283DsZ=110N=41L=7.1472857439492E-15 mf=4.1944938084195E+16 MHzT=2.3840779023031E-23 s
2.716.283DsZ=110N=42L=1.9428336960582E-14 mf=1.5430680382384E+16 MHzT=6.4805956394612E-23 s
2.716.283DsZ=110N=43L=5.2811695317128E-14 mf=5.6766300759667E+15 MHzT=1.7616085364338E-22 s
2.716.283DsZ=110N=44L=1.4355707171067E-13 mf=2.0883155000836E+15 MHzT=4.7885484734464E-22 s
2.716.283DsZ=110N=45L=3.9022857937789E-13 mf=7.6824833916043E+14 MHzT=1.3016624300065E-21 s
2.716.283DsZ=110N=46L=1.0607512562683E-12 mf=2.8262276969123E+14 MHzT=3.5382853302744E-21 s
2.716.283DsZ=110N=47L=2.8834208644293E-12 mf=1.0397110657633E+14 MHzT=9.6180567171882E-21 s
2.716.283DsZ=110N=48L=7.8379505395778E-12 mf=38248832585278 MHzT=2.6144588799421E-20 s
2.716.283DsZ=110N=49L=2.1305758524095E-11 mf=14070959156932 MHzT=7.1068360646001E-20 s
2.716.283DsZ=110N=50L=5.7915056237584E-11 mf=5176416591398.4 MHzT=1.931838333224E-19 s
2.716.283DsZ=110N=51L=1.5742944496481E-10 mf=1904297242914.2 MHzT=5.2512810367233E-19 s
2.716.283DsZ=110N=52L=4.2793759951223E-10 mf=700551805547.6 MHzT=1.4274461818257E-18 s
2.716.283DsZ=110N=53L=1.1632550004685E-9 mf=257718606736.5 MHzT=3.8802010171599E-18 s
2.716.283DsZ=110N=54L=3.1620549296376E-9 mf=94809377025.705 MHzT=1.0547479915714E-17 s
2.716.283DsZ=110N=55L=8.5953564558232E-9 mf=34878420638.029 MHzT=2.8671022990923E-17 s
2.716.283DsZ=110N=56L=2.3364601262992E-8 mf=12831053893.261 MHzT=7.7935920799556E-17 s
2.716.283DsZ=110N=57L=6.3511571042383E-8 mf=4720280935.8934 MHzT=2.1185179729366E-16 s
2.716.283RgZ=111N=17L=2.7227255903542E-25 mf=1.1010748165811E+27 MHzT=9.0820349801935E-34 s
2.716.283RgZ=111N=18L=7.4011354961402E-25 mf=4.0506278821182E+26 MHzT=2.4687530652089E-33 s
2.716.283RgZ=111N=19L=2.0118372129121E-24 mf=1.4901427216671E+26 MHzT=6.71076659611E-33 s
2.716.283RgZ=111N=20L=5.4687405376767E-24 mf=5.4819287171258E+25 MHzT=1.8241754893236E-32 s
2.716.283RgZ=111N=21L=1.4865578028124E-23 mf=2.0166888729979E+25 MHzT=4.9586230845487E-32 s
2.716.283RgZ=111N=22L=4.0408830623389E-23 mf=7.4189837561514E+24 MHzT=1.3478935024906E-31 s
2.716.283RgZ=111N=23L=1.0984258999284E-22 mf=2.729291598273E+24 MHzT=3.6639544145183E-31 s
2.716.283RgZ=111N=24L=2.9858311636841E-22 mf=1.0040502679666E+24 MHzT=9.9596607052874E-31 s
2.716.283RgZ=111N=25L=8.1163305950892E-22 mf=3.6936945148758E+23 MHzT=2.70731647128E-30 s
2.716.283RgZ=111N=26L=2.2062473970397E-21 mf=1.3588342739905E+23 MHzT=7.3592491677683E-30 s
2.716.283RgZ=111N=27L=5.9972022084582E-21 mf=4.9988719336024E+22 MHzT=2.0004513283847E-29 s
2.716.283RgZ=111N=28L=1.6302085784846E-20 mf=1.8389822134213E+22 MHzT=5.4377904946649E-29 s
2.716.283RgZ=111N=29L=4.4313663554928E-20 mf=6.7652374899764E+21 MHzT=1.4781447088615E-28 s
2.716.283RgZ=111N=30L=1.2045702639381E-19 mf=2.4887917872046E+21 MHzT=4.0180139019311E-28 s
2.716.283RgZ=111N=31L=3.274361459565E-19 mf=9.1557533186891E+20 MHzT=1.0922094176115E-27 s
2.716.283RgZ=111N=32L=8.9006372553422E-19 mf=3.3682134143829E+20 MHzT=2.9689330127652E-27 s
2.716.283RgZ=111N=33L=2.4194440512902E-18 mf=1.2390964686293E+20 MHzT=8.0703966585118E-27 s
2.716.283RgZ=111N=34L=6.5767307995956E-18 mf=4.5583811643687E+19 MHzT=2.1937612585289E-26 s
2.716.283RgZ=111N=35L=1.7877407823208E-17 mf=1.6769347153944E+19 MHzT=5.9632613650366E-26 s
2.716.283RgZ=111N=36L=4.8595832825777E-17 mf=6.1690980598028E+18 MHzT=1.6209825006931E-25 s
2.716.283RgZ=111N=37L=1.3209716930914E-16 mf=2.2694843467721E+18 MHzT=4.4062872758841E-25 s
2.716.283RgZ=111N=38L=3.5907733492392E-16 mf=8.3489663323785E+17 MHzT=1.1977530633006E-24 s
2.716.283RgZ=111N=39L=9.760733945352E-16 mf=3.0714130687146E+17 MHzT=3.2558303869512E-24 s
2.716.283RgZ=111N=40L=2.6532425716074E-15 mf=1.1299097233254E+17 MHzT=8.8502645773943E-24 s
2.716.283RgZ=111N=41L=7.2122610688942E-15 mf=4.1567055759112E+16 MHzT=2.4057513377786E-23 s
2.716.283RgZ=111N=42L=1.9604958205678E-14 mf=1.5291665243804E+16 MHzT=6.5395101452745E-23 s
2.716.283RgZ=111N=43L=5.3291801638193E-14 mf=5.6254892644715E+15 MHzT=1.7776231594923E-22 s
2.716.283RgZ=111N=44L=1.4486213599894E-13 mf=2.0695018469297E+15 MHzT=4.8320807322959E-22 s
2.716.283RgZ=111N=45L=3.9377611191769E-13 mf=7.6132718295178E+14 MHzT=1.3134957248247E-21 s
2.716.283RgZ=111N=46L=1.0703944495071E-12 mf=2.8007661861293E+14 MHzT=3.5704515605497E-21 s
2.716.283RgZ=111N=47L=2.9096337813786E-12 mf=1.0303442994051E+14 MHzT=9.7054935964354E-21 s
2.716.283RgZ=111N=48L=7.9092046353921E-12 mf=37904248507933 MHzT=2.6382266879416E-20 s
2.716.283RgZ=111N=49L=2.149944723795E-11 mf=13944193759122 MHzT=7.1714436651873E-20 s
2.716.283RgZ=111N=50L=5.8441556748835E-11 mf=5129782207692.1 MHzT=1.9494004998896E-19 s
2.716.283RgZ=111N=51L=1.5886062173721E-10 mf=1887141411897 MHzT=5.299019955239E-19 s
2.716.283RgZ=111N=52L=4.3182794132598E-10 mf=694240528020.15 MHzT=1.4404229652968E-18 s
2.716.283RgZ=111N=53L=1.1738300459273E-9 mf=255396817486.62 MHzT=3.9154755718614E-18 s
2.716.283RgZ=111N=54L=3.1908008835434E-9 mf=93955238493.942 MHzT=1.0643366096766E-17 s
2.716.283RgZ=111N=55L=8.673496059967E-9 mf=34564200632.281 MHzT=2.8931668654476E-17 s
2.716.283RgZ=111N=56L=2.357700672902E-8 mf=12715458813.141 MHzT=7.8644429170461E-17 s
2.716.283RgZ=111N=57L=6.408894896095E-8 mf=4677755882.4169 MHzT=2.137777227236E-16 s
2.716.283CnZ=112N=17L=2.7472546497268E-25 mf=1.0912437914331E+27 MHzT=9.1638551151502E-34 s
2.716.283CnZ=112N=18L=7.4678123925019E-25 mf=4.0144615617421E+26 MHzT=2.4909940838144E-33 s
2.716.283CnZ=112N=19L=2.0299618724879E-24 mf=1.4768378759379E+26 MHzT=6.7712239528318E-33 s
2.716.283CnZ=112N=20L=5.5180084704486E-24 mf=5.4329829250086E+25 MHzT=1.8406095027409E-32 s
2.716.283CnZ=112N=21L=1.4999502154503E-23 mf=1.9986827223462E+25 MHzT=5.0032953645897E-32 s
2.716.283CnZ=112N=22L=4.0772874142519E-23 mf=7.3527428297572E+24 MHzT=1.3600366871977E-31 s
2.716.283CnZ=112N=23L=1.1083216287566E-22 mf=2.7049229232884E+24 MHzT=3.6969630128473E-31 s
2.716.283CnZ=112N=24L=3.0127305435371E-22 mf=9.9508553343117E+23 MHzT=1.0049387378308E-30 s
2.716.283CnZ=112N=25L=8.1894506905405E-22 mf=3.6607150995644E+23 MHzT=2.73170670976E-30 s
2.716.283CnZ=112N=26L=2.2261234997158E-21 mf=1.3467018251156E+23 MHzT=7.4255487098203E-30 s
2.716.283CnZ=112N=27L=6.051231057183E-21 mf=4.954239148481E+22 MHzT=2.0184734124242E-29 s
2.716.283CnZ=112N=28L=1.6448951422548E-20 mf=1.8225627293729E+22 MHzT=5.4867795982204E-29 s
2.716.283CnZ=112N=29L=4.4712885749117E-20 mf=6.7048335838159E+21 MHzT=1.4914613278602E-28 s
2.716.283CnZ=112N=30L=1.2154222482979E-19 mf=2.4665704319617E+21 MHzT=4.0542122253719E-28 s
2.716.283CnZ=112N=31L=3.303860211453E-19 mf=9.0740055212008E+20 MHzT=1.1020491420945E-27 s
2.716.283CnZ=112N=32L=8.9808231765615E-19 mf=3.3381400803259E+20 MHzT=2.9956801570243E-27 s
2.716.283CnZ=112N=33L=2.4412408445451E-18 mf=1.2280331073023E+20 MHzT=8.1431029347146E-27 s
2.716.283CnZ=112N=34L=6.635980626619E-18 mf=4.517681332544E+19 MHzT=2.2135248734706E-26 s
2.716.283CnZ=112N=35L=1.8038465551345E-17 mf=1.6619620840069E+19 MHzT=6.0169844403973E-26 s
2.716.283CnZ=112N=36L=4.9033633121505E-17 mf=6.114016827126E+18 MHzT=1.6355859466453E-25 s
2.716.283CnZ=112N=37L=1.3328723389751E-16 mf=2.2492210936759E+18 MHzT=4.4459835576489E-25 s
2.716.283CnZ=112N=38L=3.6231226586918E-16 mf=8.2744219901251E+17 MHzT=1.2085436314385E-24 s
2.716.283CnZ=112N=39L=9.8486684854002E-16 mf=3.0439897377439E+17 MHzT=3.2851621922391E-24 s
2.716.283CnZ=112N=40L=2.6771456578381E-15 mf=1.1198212436528E+17 MHzT=8.9299966907041E-24 s
2.716.283CnZ=112N=41L=7.2772363938392E-15 mf=4.1195921332691E+16 MHzT=2.427424773254E-23 s
2.716.283CnZ=112N=42L=1.9781579450774E-14 mf=1.5155132518413E+16 MHzT=6.5984246510878E-23 s
2.716.283CnZ=112N=43L=5.3771907959258E-14 mf=5.575261681753E+15 MHzT=1.7936377825508E-22 s
2.716.283CnZ=112N=44L=1.4616720028722E-13 mf=2.0510241518679E+15 MHzT=4.8756129911455E-22 s
2.716.283CnZ=112N=45L=3.9732364445749E-13 mf=7.5452961881828E+14 MHzT=1.325329019643E-21 s
2.716.283CnZ=112N=46L=1.0800376427459E-12 mf=2.7757593451817E+14 MHzT=3.6026177908249E-21 s
2.716.283CnZ=112N=47L=2.935846698328E-12 mf=1.0211447967318E+14 MHzT=9.7929304756826E-21 s
2.716.283CnZ=112N=48L=7.9804587312064E-12 mf=37565817717684 MHzT=2.6619944959411E-20 s
2.716.283CnZ=112N=49L=2.1693135951806E-11 mf=13819692029130 MHzT=7.2360512657746E-20 s
2.716.283CnZ=112N=50L=5.8968057260085E-11 mf=5083980580837.7 MHzT=1.9669626665553E-19 s
2.716.283CnZ=112N=51L=1.6029179850962E-10 mf=1870291935005 MHzT=5.3467588737547E-19 s
2.716.283CnZ=112N=52L=4.3571828313972E-10 mf=688041951877.11 MHzT=1.4533997487679E-18 s
2.716.283CnZ=112N=53L=1.1844050913861E-9 mf=253116488759.06 MHzT=3.9507501265628E-18 s
2.716.283CnZ=112N=54L=3.2195468374492E-9 mf=93116352435.961 MHzT=1.0739252277818E-17 s
2.716.283CnZ=112N=55L=8.7516356641109E-9 mf=34255591698.064 MHzT=2.919231431803E-17 s
2.716.283CnZ=112N=56L=2.3789412195047E-8 mf=12601927930.881 MHzT=7.9352937541366E-17 s
2.716.283CnZ=112N=57L=6.4666326879518E-8 mf=4635990204.8953 MHzT=2.1570364815354E-16 s
2.716.283UutZ=113N=17L=2.7717837090993E-25 mf=1.0815867667301E+27 MHzT=9.2456752501069E-34 s
2.716.283UutZ=113N=18L=7.5344892888635E-25 mf=3.9789353532311E+26 MHzT=2.5132351024199E-33 s
2.716.283UutZ=113N=19L=2.0480865320637E-24 mf=1.463768514204E+26 MHzT=6.8316813095535E-33 s
2.716.283UutZ=113N=20L=5.5672764032204E-24 mf=5.384903430097E+25 MHzT=1.8570435161582E-32 s
2.716.283UutZ=113N=21L=1.5133426280883E-23 mf=1.9809952646263E+25 MHzT=5.0479676446307E-32 s
2.716.283UutZ=113N=22L=4.1136917661649E-23 mf=7.2876743091399E+24 MHzT=1.3721798719049E-31 s
2.716.283UutZ=113N=23L=1.1182173575848E-22 mf=2.6809855522859E+24 MHzT=3.7299716111763E-31 s
2.716.283UutZ=113N=24L=3.0396299233901E-22 mf=9.8627946676363E+23 MHzT=1.0139114051329E-30 s
2.716.283UutZ=113N=25L=8.2625707859918E-22 mf=3.6283193907187E+23 MHzT=2.75609694824E-30 s
2.716.283UutZ=113N=26L=2.2459996023918E-21 mf=1.3347841098491E+23 MHzT=7.4918482518723E-30 s
2.716.283UutZ=113N=27L=6.1052599059079E-21 mf=4.9103963241581E+22 MHzT=2.0364954964637E-29 s
2.716.283UutZ=113N=28L=1.6595817060249E-20 mf=1.8064338556616E+22 MHzT=5.535768701776E-29 s
2.716.283UutZ=113N=29L=4.5112107943305E-20 mf=6.6454987733396E+21 MHzT=1.504777946859E-28 s
2.716.283UutZ=113N=30L=1.2262742326577E-19 mf=2.4447423750417E+21 MHzT=4.0904105488127E-28 s
2.716.283UutZ=113N=31L=3.333358963341E-19 mf=8.9937045873848E+20 MHzT=1.1118888665775E-27 s
2.716.283UutZ=113N=32L=9.0610090977808E-19 mf=3.3085990176682E+20 MHzT=3.0224273012835E-27 s
2.716.283UutZ=113N=33L=2.4630376378E-18 mf=1.2171655576801E+20 MHzT=8.2158092109174E-27 s
2.716.283UutZ=113N=34L=6.6952304536424E-18 mf=4.477701851725E+19 MHzT=2.2332884884123E-26 s
2.716.283UutZ=113N=35L=1.8199523279482E-17 mf=1.6472544549449E+19 MHzT=6.070707515758E-26 s
2.716.283UutZ=113N=36L=4.9471433417232E-17 mf=6.0599104835231E+18 MHzT=1.6501893925975E-25 s
2.716.283UutZ=113N=37L=1.3447729848588E-16 mf=2.2293164822274E+18 MHzT=4.4856798394136E-25 s
2.716.283UutZ=113N=38L=3.6554719681444E-16 mf=8.2011970167611E+17 MHzT=1.2193341995763E-24 s
2.716.283UutZ=113N=39L=9.9366030254484E-16 mf=3.017051775463E+17 MHzT=3.3144939975269E-24 s
2.716.283UutZ=113N=40L=2.7010487440688E-15 mf=1.1099113211426E+17 MHzT=9.009728804014E-24 s
2.716.283UutZ=113N=41L=7.3422117187842E-15 mf=4.0831355657181E+16 MHzT=2.4490982087295E-23 s
2.716.283UutZ=113N=42L=1.995820069587E-14 mf=1.5021016301436E+16 MHzT=6.6573391569011E-23 s
2.716.283UutZ=113N=43L=5.4252014280323E-14 mf=5.5259230827994E+15 MHzT=1.8096524056093E-22 s
2.716.283UutZ=113N=44L=1.474722645755E-13 mf=2.0328734956566E+15 MHzT=4.919145249995E-22 s
2.716.283UutZ=113N=45L=4.0087117699729E-13 mf=7.478523655544E+14 MHzT=1.3371623144612E-21 s
2.716.283UutZ=113N=46L=1.0896808359847E-12 mf=2.7511951031889E+14 MHzT=3.6347840211001E-21 s
2.716.283UutZ=113N=47L=2.9620596152773E-12 mf=1.0121081171148E+14 MHzT=9.8803673549297E-21 s
2.716.283UutZ=113N=48L=8.0517128270208E-12 mf=37233376852926 MHzT=2.6857623039405E-20 s
2.716.283UutZ=113N=49L=2.1886824665661E-11 mf=13697393869580 MHzT=7.3006588663619E-20 s
2.716.283UutZ=113N=50L=5.9494557771336E-11 mf=5038989602246.2 MHzT=1.984524833221E-19 s
2.716.283UutZ=113N=51L=1.6172297528203E-10 mf=1853740678943.1 MHzT=5.3944977922703E-19 s
2.716.283UutZ=113N=52L=4.3960862495347E-10 mf=681953085046.34 MHzT=1.4663765322391E-18 s
2.716.283UutZ=113N=53L=1.1949801368449E-9 mf=250876519831.99 MHzT=3.9860246812643E-18 s
2.716.283UutZ=113N=54L=3.248292791355E-9 mf=92292313918.828 MHzT=1.083513845887E-17 s
2.716.283UutZ=113N=55L=8.8297752682547E-9 mf=33952444868.878 MHzT=2.9452959981584E-17 s
2.716.283UutZ=113N=56L=2.4001817661074E-8 mf=12490406444.767 MHzT=8.0061445912272E-17 s
2.716.283UutZ=113N=57L=6.5243704798085E-8 mf=4594963742.9051 MHzT=2.1762957358348E-16 s
2.716.283FlZ=114N=17L=2.7963127684719E-25 mf=1.0720991635132E+27 MHzT=9.3274953850636E-34 s
2.716.283FlZ=114N=18L=7.6011661852251E-25 mf=3.9440324115361E+26 MHzT=2.5354761210254E-33 s
2.716.283FlZ=114N=19L=2.0662111916395E-24 mf=1.450928439518E+26 MHzT=6.8921386662752E-33 s
2.716.283FlZ=114N=20L=5.6165443359923E-24 mf=5.3376674350962E+25 MHzT=1.8734775295756E-32 s
2.716.283FlZ=114N=21L=1.5267350407262E-23 mf=1.9636181131822E+25 MHzT=5.0926399246716E-32 s
2.716.283FlZ=114N=22L=4.1500961180778E-23 mf=7.2237473415159E+24 MHzT=1.384323056612E-31 s
2.716.283FlZ=114N=23L=1.1281130864129E-22 mf=2.6574681351605E+24 MHzT=3.7629802095053E-31 s
2.716.283FlZ=114N=24L=3.0665293032431E-22 mf=9.7762789249378E+23 MHzT=1.0228840724349E-30 s
2.716.283FlZ=114N=25L=8.335690881443E-22 mf=3.5964920276423E+23 MHzT=2.78048718672E-30 s
2.716.283FlZ=114N=26L=2.2658757050678E-21 mf=1.3230754773066E+23 MHzT=7.5581477939242E-30 s
2.716.283FlZ=114N=27L=6.1592887546327E-21 mf=4.8673226721918E+22 MHzT=2.0545175805032E-29 s
2.716.283FlZ=114N=28L=1.674268269795E-20 mf=1.790587944647E+22 MHzT=5.5847578053315E-29 s
2.716.283FlZ=114N=29L=4.5511330137494E-20 mf=6.5872049244507E+21 MHzT=1.5180945658577E-28 s
2.716.283FlZ=114N=30L=1.2371262170175E-19 mf=2.4232972664887E+21 MHzT=4.1266088722535E-28 s
2.716.283FlZ=114N=31L=3.3628577152289E-19 mf=8.9148124418814E+20 MHzT=1.1217285910605E-27 s
2.716.283FlZ=114N=32L=9.1411950190001E-19 mf=3.2795762192676E+20 MHzT=3.0491744455426E-27 s
2.716.283FlZ=114N=33L=2.4848344310548E-18 mf=1.2064886668233E+20 MHzT=8.2885154871202E-27 s
2.716.283FlZ=114N=34L=6.7544802806657E-18 mf=4.4384237653064E+19 MHzT=2.253052103354E-26 s
2.716.283FlZ=114N=35L=1.8360581007619E-17 mf=1.632804854463E+19 MHzT=6.1244305911187E-26 s
2.716.283FlZ=114N=36L=4.990923371296E-17 mf=6.0067533740185E+18 MHzT=1.6647928385497E-25 s
2.716.283FlZ=114N=37L=1.3566736307425E-16 mf=2.2097610744886E+18 MHzT=4.5253761211783E-25 s
2.716.283FlZ=114N=38L=3.687821277597E-16 mf=8.1292566920527E+17 MHzT=1.2301247677141E-24 s
2.716.283FlZ=114N=39L=1.0024537565497E-15 mf=2.9905864090116E+17 MHzT=3.3438258028148E-24 s
2.716.283FlZ=114N=40L=2.7249518302995E-15 mf=1.1001752569221E+17 MHzT=9.0894609173239E-24 s
2.716.283FlZ=114N=41L=7.4071870437292E-15 mf=4.0473185870714E+16 MHzT=2.470771644205E-23 s
2.716.283FlZ=114N=42L=2.0134821940966E-14 mf=1.4889253000546E+16 MHzT=6.7162536627144E-23 s
2.716.283FlZ=114N=43L=5.4732120601387E-14 mf=5.4774500733012E+15 MHzT=1.8256670286678E-22 s
2.716.283FlZ=114N=44L=1.4877732886378E-13 mf=2.0150412720105E+15 MHzT=4.9626775088445E-22 s
2.716.283FlZ=114N=45L=4.0441870953709E-13 mf=7.4129225708462E+14 MHzT=1.3489956092794E-21 s
2.716.283FlZ=114N=46L=1.0993240292235E-12 mf=2.7270618128101E+14 MHzT=3.6669502513753E-21 s
2.716.283FlZ=114N=47L=2.9882725322267E-12 mf=1.0032299757366E+14 MHzT=9.9678042341769E-21 s
2.716.283FlZ=114N=48L=8.1229669228351E-12 mf=36906768284040 MHzT=2.70953011194E-20 s
2.716.283FlZ=114N=49L=2.2080513379517E-11 mf=13577241291777 MHzT=7.3652664669491E-20 s
2.716.283FlZ=114N=50L=6.0021058282587E-11 mf=4994787939068.6 MHzT=2.0020869998867E-19 s
2.716.283FlZ=114N=51L=1.6315415205444E-10 mf=1837479795794.4 MHzT=5.442236710786E-19 s
2.716.283FlZ=114N=52L=4.4349896676722E-10 mf=675971040440.67 MHzT=1.4793533157102E-18 s
2.716.283FlZ=114N=53L=1.2055551823037E-9 mf=248675848605.39 MHzT=4.0212992359658E-18 s
2.716.283FlZ=114N=54L=3.2770387452608E-9 mf=91482732217.786 MHzT=1.0931024639922E-17 s
2.716.283FlZ=114N=55L=8.9079148723986E-9 mf=33654616405.116 MHzT=2.9713605645138E-17 s
2.716.283FlZ=114N=56L=2.4214223127101E-8 mf=12380841475.953 MHzT=8.0769954283177E-17 s
2.716.283FlZ=114N=57L=6.5821082716652E-8 mf=4554657043.4059 MHzT=2.1955549901343E-16 s
2.716.283UupZ=115N=17L=2.8208418278444E-25 mf=1.0627765620914E+27 MHzT=9.4093155200203E-34 s
2.716.283UupZ=115N=18L=7.6678430815867E-25 mf=3.9097364775227E+26 MHzT=2.5577171396309E-33 s
2.716.283UupZ=115N=19L=2.0843358512153E-24 mf=1.4383116704787E+26 MHzT=6.9525960229969E-33 s
2.716.283UupZ=115N=20L=5.6658122687642E-24 mf=5.2912529356606E+25 MHzT=1.8899115429929E-32 s
2.716.283UupZ=115N=21L=1.5401274533642E-23 mf=1.9465431730676E+25 MHzT=5.1373122047126E-32 s
2.716.283UupZ=115N=22L=4.1865004699908E-23 mf=7.1609321472418E+24 MHzT=1.3964662413191E-31 s
2.716.283UupZ=115N=23L=1.1380088152411E-22 mf=2.6343597165939E+24 MHzT=3.7959888078343E-31 s
2.716.283UupZ=115N=24L=3.0934286830962E-22 mf=9.6912678038513E+23 MHzT=1.031856739737E-30 s
2.716.283UupZ=115N=25L=8.4088109768943E-22 mf=3.5652181839236E+23 MHzT=2.8048774252E-30 s
2.716.283UupZ=115N=26L=2.2857518077439E-21 mf=1.3115704731561E+23 MHzT=7.6244473359762E-30 s
2.716.283UupZ=115N=27L=6.2133176033576E-21 mf=4.8249981272163E+22 MHzT=2.0725396645427E-29 s
2.716.283UupZ=115N=28L=1.6889548335652E-20 mf=1.7750176146936E+22 MHzT=5.6337469088871E-29 s
2.716.283UupZ=115N=29L=4.5910552331682E-20 mf=6.5299248816294E+21 MHzT=1.5314111848565E-28 s
2.716.283UupZ=115N=30L=1.2479782013773E-19 mf=2.4022251163453E+21 MHzT=4.1628071956944E-28 s
2.716.283UupZ=115N=31L=3.3923564671169E-19 mf=8.8372923336912E+20 MHzT=1.1315683155435E-27 s
2.716.283UupZ=115N=32L=9.2213809402194E-19 mf=3.251058165187E+20 MHzT=3.0759215898018E-27 s
2.716.283UupZ=115N=33L=2.5066312243097E-18 mf=1.1959974610248E+20 MHzT=8.361221763323E-27 s
2.716.283UupZ=115N=34L=6.8137301076891E-18 mf=4.3998287760428E+19 MHzT=2.2728157182957E-26 s
2.716.283UupZ=115N=35L=1.8521638735756E-17 mf=1.6186065513807E+19 MHzT=6.1781536664794E-26 s
2.716.283UupZ=115N=36L=5.0347034008688E-17 mf=5.9545207359835E+18 MHzT=1.6793962845019E-25 s
2.716.283UupZ=115N=37L=1.3685742766263E-16 mf=2.1905457607974E+18 MHzT=4.565072402943E-25 s
2.716.283UupZ=115N=38L=3.7201705870496E-16 mf=8.0585675034262E+17 MHzT=1.240915335852E-24 s
2.716.283UupZ=115N=39L=1.0112472105545E-15 mf=2.9645813098028E+17 MHzT=3.3731576081026E-24 s
2.716.283UupZ=115N=40L=2.7488549165301E-15 mf=1.0906085155575E+17 MHzT=9.1691930306337E-24 s
2.716.283UupZ=115N=41L=7.4721623686742E-15 mf=4.0121245124013E+16 MHzT=2.4924450796805E-23 s
2.716.283UupZ=115N=42L=2.0311443186063E-14 mf=1.4759781235324E+16 MHzT=6.7751681685276E-23 s
2.716.283UupZ=115N=43L=5.5212226922452E-14 mf=5.4298200726638E+15 MHzT=1.8416816517263E-22 s
2.716.283UupZ=115N=44L=1.5008239315206E-13 mf=1.997519173993E+15 MHzT=5.006209767694E-22 s
2.716.283UupZ=115N=45L=4.0796624207689E-13 mf=7.348462374578E+14 MHzT=1.3608289040977E-21 s
2.716.283UupZ=115N=46L=1.1089672224623E-12 mf=2.7033482318291E+14 MHzT=3.6991164816506E-21 s
2.716.283UupZ=115N=47L=3.0144854491761E-12 mf=99450623681711 MHzT=1.0055241113424E-20 s
2.716.283UupZ=115N=48L=8.1942210186495E-12 mf=36585839864179 MHzT=2.7332979199395E-20 s
2.716.283UupZ=115N=49L=2.2274202093372E-11 mf=13459178324022 MHzT=7.4298740675364E-20 s
2.716.283UupZ=115N=50L=6.0547558793838E-11 mf=4951355000468 MHzT=2.0196491665523E-19 s
2.716.283UupZ=115N=51L=1.6458532882684E-10 mf=1821501710613.6 MHzT=5.4899756293017E-19 s
2.716.283UupZ=115N=52L=4.4738930858097E-10 mf=670093031393.36 MHzT=1.4923300991814E-18 s
2.716.283UupZ=115N=53L=1.2161302277625E-9 mf=246513449921.87 MHzT=4.0565737906672E-18 s
2.716.283UupZ=115N=54L=3.3057846991666E-9 mf=90687230198.501 MHzT=1.1026910820974E-17 s
2.716.283UupZ=115N=55L=8.9860544765424E-9 mf=33361967566.81 MHzT=2.9974251308692E-17 s
2.716.283UupZ=115N=56L=2.4426628593128E-8 mf=12273181984.858 MHzT=8.1478462654082E-17 s
2.716.283UupZ=115N=57L=6.6398460635219E-8 mf=4515051329.985 MHzT=2.2148142444337E-16 s
2.716.283LvZ=116N=17L=2.845370887217E-25 mf=1.0536146951768E+27 MHzT=9.491135654977E-34 s
2.716.283LvZ=116N=18L=7.7345199779484E-25 mf=3.8760318527165E+26 MHzT=2.5799581582364E-33 s
2.716.283LvZ=116N=19L=2.102460510791E-24 mf=1.4259124319401E+26 MHzT=7.0130533797186E-33 s
2.716.283LvZ=116N=20L=5.715080201536E-24 mf=5.2456386862152E+25 MHzT=1.9063455564102E-32 s
2.716.283LvZ=116N=21L=1.5535198660021E-23 mf=1.9297626284722E+25 MHzT=5.1819844847536E-32 s
2.716.283LvZ=116N=22L=4.2229048219038E-23 mf=7.0991999735587E+24 MHzT=1.4086094260262E-31 s
2.716.283LvZ=116N=23L=1.1479045440693E-22 mf=2.6116497190371E+24 MHzT=3.8289974061633E-31 s
2.716.283LvZ=116N=24L=3.1203280629492E-22 mf=9.6077223917492E+23 MHzT=1.040829407039E-30 s
2.716.283LvZ=116N=25L=8.4819310723455E-22 mf=3.534483544407E+23 MHzT=2.82926766368E-30 s
2.716.283LvZ=116N=26L=2.3056279104199E-21 mf=1.3002638311461E+23 MHzT=7.6907468780282E-30 s
2.716.283LvZ=116N=27L=6.2673464520824E-21 mf=4.7834033157747E+22 MHzT=2.0905617485822E-29 s
2.716.283LvZ=116N=28L=1.7036413973353E-20 mf=1.7597157387048E+22 MHzT=5.6827360124426E-29 s
2.716.283LvZ=116N=29L=4.6309774525871E-20 mf=6.4736324257533E+21 MHzT=1.5447278038553E-28 s
2.716.283LvZ=116N=30L=1.2588301857371E-19 mf=2.3815162791354E+21 MHzT=4.1990055191352E-28 s
2.716.283LvZ=116N=31L=3.4218552190049E-19 mf=8.7611087790904E+20 MHzT=1.1414080400264E-27 s
2.716.283LvZ=116N=32L=9.3015668614387E-19 mf=3.223031801694E+20 MHzT=3.1026687340609E-27 s
2.716.283LvZ=116N=33L=2.5284280175646E-18 mf=1.185687138085E+20 MHzT=8.4339280395259E-27 s
2.716.283LvZ=116N=34L=6.8729799347125E-18 mf=4.3618992176287E+19 MHzT=2.2925793332374E-26 s
2.716.283LvZ=116N=35L=1.8682696463893E-17 mf=1.6046530466274E+19 MHzT=6.2318767418401E-26 s
2.716.283LvZ=116N=36L=5.0784834304415E-17 mf=5.9031886606733E+18 MHzT=1.693999730454E-25 s
2.716.283LvZ=116N=37L=1.38047492251E-16 mf=2.1716617456181E+18 MHzT=4.6047686847077E-25 s
2.716.283LvZ=116N=38L=3.7525198965022E-16 mf=7.9890970939139E+17 MHzT=1.2517059039898E-24 s
2.716.283LvZ=116N=39L=1.0200406645593E-15 mf=2.9390245743734E+17 MHzT=3.4024894133905E-24 s
2.716.283LvZ=116N=40L=2.7727580027608E-15 mf=1.0812067180096E+17 MHzT=9.2489251439436E-24 s
2.716.283LvZ=116N=41L=7.5371376936192E-15 mf=3.9775372321219E+16 MHzT=2.514118515156E-23 s
2.716.283LvZ=116N=42L=2.0488064431159E-14 mf=1.4632541741916E+16 MHzT=6.8340826743409E-23 s
2.716.283LvZ=116N=43L=5.5692333243517E-14 mf=5.3830112789339E+15 MHzT=1.8576962747848E-22 s
2.716.283LvZ=116N=44L=1.5138745744034E-13 mf=1.9802991811138E+15 MHzT=5.0497420265435E-22 s
2.716.283LvZ=116N=45L=4.1151377461669E-13 mf=7.2851135610041E+14 MHzT=1.3726621989159E-21 s
2.716.283LvZ=116N=46L=1.1186104157011E-12 mf=2.6800435056927E+14 MHzT=3.7312827119258E-21 s
2.716.283LvZ=116N=47L=3.0406983661254E-12 mf=98593290718937 MHzT=1.0142677992671E-20 s
2.716.283LvZ=116N=48L=8.2654751144638E-12 mf=36270444692936 MHzT=2.757065727939E-20 s
2.716.283LvZ=116N=49L=2.2467890807227E-11 mf=13343150924677 MHzT=7.4944816681237E-20 s
2.716.283LvZ=116N=50L=6.1074059305088E-11 mf=4908670905636.4 MHzT=2.037211333218E-19 s
2.716.283LvZ=116N=51L=1.6601650559925E-10 mf=1805799109660 MHzT=5.5377145478173E-19 s
2.716.283LvZ=116N=52L=4.5127965039472E-10 mf=664316367329.62 MHzT=1.5053068826525E-18 s
2.716.283LvZ=116N=53L=1.2267052732213E-9 mf=244388333974.26 MHzT=4.0918483453687E-18 s
2.716.283LvZ=116N=54L=3.3345306530724E-9 mf=89905443731.272 MHzT=1.1122797002026E-17 s
2.716.283LvZ=116N=55L=9.0641940806863E-9 mf=33074364398.131 MHzT=3.0234896972246E-17 s
2.716.283LvZ=116N=56L=2.4639034059156E-8 mf=12167378691.885 MHzT=8.2186971024987E-17 s
2.716.283LvZ=116N=57L=6.6975838553786E-8 mf=4476128473.692 MHzT=2.2340734987331E-16 s
2.716.283UusZ=117N=17L=2.8698999465896E-25 mf=1.0446094413718E+27 MHzT=9.5729557899337E-34 s
2.716.283UusZ=117N=18L=7.80119687431E-25 mf=3.8429033753429E+26 MHzT=2.6021991768419E-33 s
2.716.283UusZ=117N=19L=2.1205851703668E-24 mf=1.413725146197E+26 MHzT=7.0735107364403E-33 s
2.716.283UusZ=117N=20L=5.7643481343079E-24 mf=5.2008041675296E+25 MHzT=1.9227795698276E-32 s
2.716.283UusZ=117N=21L=1.5669122786401E-23 mf=1.9132689307929E+25 MHzT=5.2266567647946E-32 s
2.716.283UusZ=117N=22L=4.2593091738167E-23 mf=7.0385230507078E+24 MHzT=1.4207526107334E-31 s
2.716.283UusZ=117N=23L=1.1578002728975E-22 mf=2.5893279265667E+24 MHzT=3.8620060044922E-31 s
2.716.283UusZ=117N=24L=3.1472274428022E-22 mf=9.5256051063496E+23 MHzT=1.0498020743411E-30 s
2.716.283UusZ=117N=25L=8.5550511677968E-22 mf=3.5042742833437E+23 MHzT=2.85365790216E-30 s
2.716.283UusZ=117N=26L=2.3255040130959E-21 mf=1.2891504650679E+23 MHzT=7.7570464200802E-30 s
2.716.283UusZ=117N=27L=6.3213753008072E-21 mf=4.742519526751E+22 MHzT=2.1085838326217E-29 s
2.716.283UusZ=117N=28L=1.7183279611054E-20 mf=1.7446754332458E+22 MHzT=5.7317251159981E-29 s
2.716.283UusZ=117N=29L=4.6708996720059E-20 mf=6.4183022340802E+21 MHzT=1.558044422854E-28 s
2.716.283UusZ=117N=30L=1.2696821700969E-19 mf=2.3611614391428E+21 MHzT=4.235203842576E-28 s
2.716.283UusZ=117N=31L=3.4513539708929E-19 mf=8.6862275074742E+20 MHzT=1.1512477645094E-27 s
2.716.283UusZ=117N=32L=9.381752782658E-19 mf=3.1954845213376E+20 MHzT=3.1294158783201E-27 s
2.716.283UusZ=117N=33L=2.5502248108194E-18 mf=1.1755530599817E+20 MHzT=8.5066343157287E-27 s
2.716.283UusZ=117N=34L=6.9322297617359E-18 mf=4.3246180277344E+19 MHzT=2.3123429481791E-26 s
2.716.283UusZ=117N=35L=1.884375419203E-17 mf=1.5909380633229E+19 MHzT=6.2855998172008E-26 s
2.716.283UusZ=117N=36L=5.1222634600143E-17 mf=5.852734056736E+18 MHzT=1.7086031764062E-25 s
2.716.283UusZ=117N=37L=1.3923755683937E-16 mf=2.1531005341171E+18 MHzT=4.6444649664725E-25 s
2.716.283UusZ=117N=38L=3.7848692059548E-16 mf=7.9208142127693E+17 MHzT=1.2624964721277E-24 s
2.716.283UusZ=117N=39L=1.0288341185641E-15 mf=2.9139047062164E+17 MHzT=3.4318212186783E-24 s
2.716.283UusZ=117N=40L=2.7966610889915E-15 mf=1.0719656349497E+17 MHzT=9.3286572572534E-24 s
2.716.283UusZ=117N=41L=7.6021130185642E-15 mf=3.9435411874029E+16 MHzT=2.5357919506315E-23 s
2.716.283UusZ=117N=42L=2.0664685676255E-14 mf=1.4507477282584E+16 MHzT=6.8929971801542E-23 s
2.716.283UusZ=117N=43L=5.6172439564582E-14 mf=5.3370026355242E+15 MHzT=1.8737108978433E-22 s
2.716.283UusZ=117N=44L=1.5269252172862E-13 mf=1.9633735470872E+15 MHzT=5.093274285393E-22 s
2.716.283UusZ=117N=45L=4.1506130715649E-13 mf=7.2228476331322E+14 MHzT=1.3844954937342E-21 s
2.716.283UusZ=117N=46L=1.1282536089399E-12 mf=2.6571371509432E+14 MHzT=3.763448942201E-21 s
2.716.283UusZ=117N=47L=3.0669112830748E-12 mf=97750613020485 MHzT=1.0230114871918E-20 s
2.716.283UusZ=117N=48L=8.3367292102782E-12 mf=35960440892142 MHzT=2.7808335359384E-20 s
2.716.283UusZ=117N=49L=2.2661579521083E-11 mf=13229106899680 MHzT=7.559089268711E-20 s
2.716.283UusZ=117N=50L=6.1600559816339E-11 mf=4866716453451.5 MHzT=2.0547734998837E-19 s
2.716.283UusZ=117N=51L=1.6744768237166E-10 mf=1790364929235.6 MHzT=5.585453466333E-19 s
2.716.283UusZ=117N=52L=4.5516999220846E-10 mf=658638449660.14 MHzT=1.5182836661237E-18 s
2.716.283UusZ=117N=53L=1.2372803186801E-9 mf=242299544795 MHzT=4.1271229000701E-18 s
2.716.283UusZ=117N=54L=3.3632766069782E-9 mf=89137021135.279 MHzT=1.1218683183078E-17 s
2.716.283UusZ=117N=55L=9.1423336848301E-9 mf=32791677522.933 MHzT=3.0495542635799E-17 s
2.716.283UusZ=117N=56L=2.4851439525183E-8 mf=12063384002.211 MHzT=8.2895479395892E-17 s
2.716.283UusZ=117N=57L=6.7553216472353E-8 mf=4437870965.3698 MHzT=2.2533327530325E-16 s
2.716.283UuoZ=118N=17L=2.8944290059621E-25 mf=1.0357568189873E+27 MHzT=9.6547759248904E-34 s
2.716.283UuoZ=118N=18L=7.8678737706716E-25 mf=3.8103363975857E+26 MHzT=2.6244401954473E-33 s
2.716.283UuoZ=118N=19L=2.1387098299426E-24 mf=1.401744424619E+26 MHzT=7.133968093162E-33 s
2.716.283UuoZ=118N=20L=5.8136160670797E-24 mf=5.1567295559404E+25 MHzT=1.9392135832449E-32 s
2.716.283UuoZ=118N=21L=1.580304691278E-23 mf=1.8970547873116E+25 MHzT=5.2713290448356E-32 s
2.716.283UuoZ=118N=22L=4.2957135257297E-23 mf=6.978874550278E+24 MHzT=1.4328957954405E-31 s
2.716.283UuoZ=118N=23L=1.1676960017257E-22 mf=2.5673844695619E+24 MHzT=3.8950146028212E-31 s
2.716.283UuoZ=118N=24L=3.1741268226552E-22 mf=9.4448796393467E+23 MHzT=1.0587747416432E-30 s
2.716.283UuoZ=118N=25L=8.628171263248E-22 mf=3.4745770436544E+23 MHzT=2.87804814064E-30 s
2.716.283UuoZ=118N=26L=2.345380115772E-21 mf=1.2782254611267E+23 MHzT=7.8233459621321E-30 s
2.716.283UuoZ=118N=27L=6.3754041495321E-21 mf=4.702328683304E+22 MHzT=2.1266059166612E-29 s
2.716.283UuoZ=118N=28L=1.7330145248755E-20 mf=1.7298900482183E+22 MHzT=5.7807142195537E-29 s
2.716.283UuoZ=118N=29L=4.7108218914248E-20 mf=6.3639098422659E+21 MHzT=1.5713610418528E-28 s
2.716.283UuoZ=118N=30L=1.2805341544567E-19 mf=2.3411515964382E+21 MHzT=4.2714021660168E-28 s
2.716.283UuoZ=118N=31L=3.4808527227808E-19 mf=8.6126154099533E+20 MHzT=1.1610874889924E-27 s
2.716.283UuoZ=118N=32L=9.4619387038773E-19 mf=3.1684041440382E+20 MHzT=3.1561630225792E-27 s
2.716.283UuoZ=118N=33L=2.5720216040743E-18 mf=1.165590745914E+20 MHzT=8.5793405919315E-27 s
2.716.283UuoZ=118N=34L=6.9914795887593E-18 mf=4.2879687224146E+19 MHzT=2.3321065631208E-26 s
2.716.283UuoZ=118N=35L=1.9004811920167E-17 mf=1.5774555373625E+19 MHzT=6.3393228925615E-26 s
2.716.283UuoZ=118N=36L=5.1660434895871E-17 mf=5.8031346155772E+18 MHzT=1.7232066223584E-25 s
2.716.283UuoZ=118N=37L=1.4042762142774E-16 mf=2.1348539194212E+18 MHzT=4.6841612482372E-25 s
2.716.283UuoZ=118N=38L=3.8172185154074E-16 mf=7.8536886685933E+17 MHzT=1.2732870402655E-24 s
2.716.283UuoZ=118N=39L=1.0376275725689E-15 mf=2.8892105985366E+17 MHzT=3.4611530239662E-24 s
2.716.283UuoZ=118N=40L=2.8205641752222E-15 mf=1.0628811804162E+17 MHzT=9.4083893705633E-24 s
2.716.283UuoZ=118N=41L=7.6670883435092E-15 mf=3.9101213468317E+16 MHzT=2.5574653861069E-23 s
2.716.283UuoZ=118N=42L=2.0841306921351E-14 mf=1.438453255985E+16 MHzT=6.9519116859675E-23 s
2.716.283UuoZ=118N=43L=5.6652545885647E-14 mf=5.29177379963E+15 MHzT=1.8897255209018E-22 s
2.716.283UuoZ=118N=44L=1.539975860169E-13 mf=1.9467347882136E+15 MHzT=5.1368065442425E-22 s
2.716.283UuoZ=118N=45L=4.1860883969629E-13 mf=7.1616370599701E+14 MHzT=1.3963287885524E-21 s
2.716.283UuoZ=118N=46L=1.1378968021787E-12 mf=2.6346190394945E+14 MHzT=3.7956151724762E-21 s
2.716.283UuoZ=118N=47L=3.0931242000241E-12 mf=96922217994887 MHzT=1.0317551751166E-20 s
2.716.283UuoZ=118N=48L=8.4079833060925E-12 mf=35655691393056 MHzT=2.8046013439379E-20 s
2.716.283UuoZ=118N=49L=2.2855268234938E-11 mf=13116995824259 MHzT=7.6236968692982E-20 s
2.716.283UuoZ=118N=50L=6.212706032759E-11 mf=4825473093676.5 MHzT=2.0723356665494E-19 s
2.716.283UuoZ=118N=51L=1.6887885914407E-10 mf=1775192345089.5 MHzT=5.6331923848487E-19 s
2.716.283UuoZ=118N=52L=4.5906033402221E-10 mf=653056767883.36 MHzT=1.5312604495948E-18 s
2.716.283UuoZ=118N=53L=1.2478553641389E-9 mf=240246158822.16 MHzT=4.1623974547716E-18 s
2.716.283UuoZ=118N=54L=3.392022560884E-9 mf=88381622651.081 MHzT=1.131456936413E-17 s
2.716.283UuoZ=118N=55L=9.220473288974E-9 mf=32513781950.705 MHzT=3.0756188299353E-17 s
2.716.283UuoZ=118N=56L=2.506384499121E-8 mf=11961151934.396 MHzT=8.3603987766797E-17 s
2.716.283UuoZ=118N=57L=6.813059439092E-8 mf=4400261889.3921 MHzT=2.272592007332E-16 s
 
 
                                                            info@aladin24.de, www.torkado.de