Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and factor2 in selected elements Z, for given result with the multiplikation L*factor2
                     L = Z * Cx * Basis^N * Factor
                   N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 3 Factor-Search (Example1)      (Example2)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: pm      Length
search factor2 (integer) with lattice constants: 118L or 118R
By using this code as text you call the physical lattice constants and atomic radii from the database, for many Z.
If you use the value Factor additional, you can find rational numbers between L and Lattice(Z): 0.333333*ResultF = 1/3*ResultF or Factor=0.5 with Basis>2
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top

Results (search for N and factor2 with lattice constants(Z) )      with Ce
Berror L[%] ZN[1pm=1.0E-12m] Factor2[1MHz=1.0E6Hz]
2err=-0.462LiZ=3(5.59) N=2L=29.1157229 pm *12.0553421=351pm bccf=10296583030807.95312 MHz
2err=-0.462LiZ=3(5.59) N=3L=58.2314457 pm *6.0276711=351pm bccf=5148291515403.97656 MHz
2err=-0.462LiZ=3(5.59) N=4L=116.4628915 pm *3.0138355=351pm bccf=2574145757701.98828 MHz
2err=-0.228NaZ=11(4.00) N=4L=427.0306020 pm *1.0022701=428pm bccf=702039752100.54236 MHz
2err=-0.0909SiZ=14(4.00) N=4L=543.4934935 pm /1.0009088=543pm diaf=551602662364.71191 MHz
2err=-0.645KZ=19(3.53) N=7L=5900.7865010 pm /11.0708940=533pm bccf=50805508375.69714 MHz
2err=-1.56CaZ=20(3.52) N=7L=6211.3542116 pm /11.1715004=556pm hcpf=48265232956.91228 MHz
2err=-0.483TiZ=22(2.47) N=-1L=26.6894126 pm *11.0530720=295pm bccf=11232636033608.67773 MHz
2err=-0.748FeZ=26(2.18) N=-2L=15.7710166 pm *18.1345317=286pm bccf=19009076364568.53125 MHz
2err=-0.748FeZ=26(2.18) N=-1L=31.5420331 pm *9.0672659=286pm bccf=9504538182284.26562 MHz
2err=-0.834FeZ=26(2.18) N=5L=2018.6901188 pm /7.0583571=286pm bccf=148508409098.19165 MHz
2err=-0.834FeZ=26(2.18) N=6L=4037.3802375 pm /14.1167141=286pm bccf=74254204549.09583 MHz
2err=-1.62CuZ=29(2.02) N=2L=281.4519877 pm *1.0161591=286pm fccf=1065163761807.71924 MHz
2err=-1.62SrZ=38(2.72) N=-1L=46.0998945 pm *13.2104424=609pm bccf=6503105072089.23438 MHz
2err=-1.22ZrZ=40(1.73) N=6L=6211.3542116 pm /19.2301988=323pm bccf=48265232956.91228 MHz
2err=-1.55NbZ=41(1.73) N=6L=6366.6380669 pm /19.2928426=330pm bccf=47088032153.08516 MHz
2err=-1.54TcZ=43(1.39) N=3L=834.6507222 pm /3.0461705=274pm hcpf=359183128981.67279 MHz
2err=-1.54TcZ=43(1.39) N=4L=1669.3014444 pm /6.0923410=274pm hcpf=179591564490.83640 MHz
2err=-1.54TcZ=43(1.39) N=5L=3338.6028887 pm /12.1846821=274pm hcpf=89795782245.41820 MHz
2err=-1.17RuZ=44(1.34) N=-3L=13.3447063 pm *20.2327420=270pm a-hcpf=22465272067217.35547 MHz
2err=-1.17RuZ=44(1.34) N=-2L=26.6894126 pm *10.1163710=270pm a-hcpf=11232636033608.67773 MHz
2err=-1.17RuZ=44(1.34) N=-1L=53.3788253 pm *5.0581855=270pm a-hcpf=5616318016804.33887 MHz
2err=-0.00717RuZ=44(2.00) N=2L=427.0306020 pm /1.0000717=427pm c-hcpf=702039752100.54236 MHz
2err=-1.42CdZ=48(2.27) N=-2L=29.1157229 pm *19.2679400=561pm c-hcpf=10296583030807.95312 MHz
2err=-0.999SnZ=50(2.26) N=-2L=30.3288780 pm *19.1896318=582pm tpf=9884719709575.63477 MHz
2err=-1.74SnZ=50(1.39) N=3L=970.5240956 pm /3.0519626=318pm diaf=308897490924.23859 MHz
2err=-1.74SnZ=50(1.39) N=4L=1941.0481911 pm /6.1039251=318pm diaf=154448745462.11929 MHz
2err=-1.74SnZ=50(1.39) N=5L=3882.0963822 pm /12.2078503=318pm diaf=77224372731.05965 MHz
2err=-0.773TeZ=52(1.82) N=-2L=31.5420331 pm *14.1081584=445pm a-rf=9504538182284.26562 MHz
2err=-0.773TeZ=52(1.82) N=-1L=63.0840662 pm *7.0540792=445pm a-rf=4752269091142.13281 MHz
2err=-0.809TeZ=52(1.82) N=5L=4037.3802375 pm /9.0727646=445pm a-rf=74254204549.09583 MHz
2err=-0.809TeZ=52(1.82) N=6L=8074.7604751 pm /18.1455292=445pm a-rf=37127102274.54791 MHz
2err=-0.0397CsZ=55(1.00) N=1L=266.8941263 pm *1.0003967=267pm bccf=1123263603360.86768 MHz
2err=-1.9BaZ=56(1.89) N=6L=8695.8958962 pm /17.3225018=502pm bccf=34475166397.79449 MHz
2err=-1.04TaZ=73(0.90) N=5L=5667.8607181 pm /17.1753355=330pm bccf=52893405980.17785 MHz
2err=-0.571WZ=74(0.82) N=-3L=22.4433697 pm *14.0798821=316pm bccf=13357729337264.37109 MHz
2err=-0.571WZ=74(0.82) N=-2L=44.8867394 pm *7.0399411=316pm bccf=6678864668632.18555 MHz
2err=-1.02WZ=74(0.82) N=4L=2872.7513229 pm /9.0909852=316pm bccf=104357260447.37790 MHz
2err=-1.02WZ=74(0.82) N=5L=5745.5026457 pm /18.1819704=316pm bccf=52178630223.68895 MHz
2err=-1.12ReZ=75(0.60) N=-3L=22.7466585 pm *12.1336503=276pm hcpf=13179626279434.17969 MHz
2err=-1.12ReZ=75(0.60) N=-2L=45.4933170 pm *6.0668252=276pm hcpf=6589813139717.08984 MHz
2err=-1.12ReZ=75(0.60) N=-1L=90.9866340 pm *3.0334126=276pm hcpf=3294906569858.54492 MHz
2err=-0.471AuZ=79(1.09) N=5L=6133.7122839 pm /15.0705462=407pm fccf=48876185272.82256 MHz
2err=-0.312TlZ=81(0.81) N=-3L=24.5663912 pm *14.0435768=345pm fccf=12203357666142.75977 MHz
2err=-0.312TlZ=81(0.81) N=-2L=49.1327823 pm *7.0217884=345pm fccf=6101678833071.37988 MHz
2err=-1.28TlZ=81(0.81) N=4L=3144.4980696 pm /9.1144872=345pm fccf=95338731766.74031 MHz
2err=-1.28TlZ=81(0.81) N=5L=6288.9961392 pm /18.2289743=345pm fccf=47669365883.37016 MHz

20 Treffer,mit factor2: 5(1),0(2*),0(2/),2(3*),2(3/),1(5*),0(5/),3(7*),1(7/),bei Basis=2, Cx=2.4263102389E-12, Factor=1, c=299792458, genau=2%, mod=3, Suchwort=118L pm
 
 
                                                            info@aladin24.de, www.torkado.de