Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and factor2 in selected elements Z, for given result with the multiplikation L*factor2
                     L = Z * Cx * Basis^N * Factor
                   N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 3 Factor-Search (Example1)      (Example2)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: pm      Length
search factor2 (integer) with lattice constants: 118L or 118R
By using this code as text you call the physical lattice constants and atomic radii from the database, for many Z.
If you use the value Factor additional, you can find rational numbers between L and Lattice(Z): 0.333333*ResultF = 1/3*ResultF or Factor=0.5 with Basis>2
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top

Results (search for N and factors (Factor, factor2, Z and Ce) with 543 pm)      with Ce
Berror L[%] ZN[1pm=1.0E-12m] Factor2[1MHz=1.0E6Hz]
2err=-0.0909NZ=7(5.00) N=5L=543.4934935 pm /1.0009088=543 pmf=551602662364.71191 MHz
2err=-0.0909SiZ=14(4.00) N=4L=543.4934935 pm /1.0009088=543 pmf=551602662364.71191 MHz
2err=-0.932PZ=15(3.90) N=8L=9317.0313174 pm /17.1584370=543 pmf=32176821971.27485 MHz
2err=-0.0909ScZ=21(3.41) N=5L=1630.4804805 pm /3.0027265=543 pmf=183867554121.57059 MHz
2err=-0.0909ScZ=21(3.41) N=6L=3260.9609611 pm /6.0054530=543 pmf=91933777060.78529 MHz
2err=-0.0909ScZ=21(3.41) N=7L=6521.9219222 pm /12.0109059=543 pmf=45966888530.39265 MHz
2err=-0.0909NiZ=28(3.00) N=3L=543.4934935 pm /1.0009088=543 pmf=551602662364.71191 MHz
2err=-0.932ZnZ=30(2.90) N=7L=9317.0313174 pm /17.1584370=543 pmf=32176821971.27485 MHz
2err=-0.0909BrZ=35(2.68) N=5L=2717.4674676 pm /5.0045441=543 pmf=110320532472.94237 MHz
2err=-0.0909BrZ=35(2.68) N=6L=5434.9349351 pm /10.0090883=543 pmf=55160266236.47118 MHz
2err=-0.0909BrZ=35(2.68) N=7L=10869.8698703 pm /20.0181766=543 pmf=27580133118.23559 MHz
2err=-0.81RbZ=37(2.60) N=-1L=44.8867394 pm *12.0971139=543 pmf=6678864668632.18555 MHz
2err=-0.81RbZ=37(2.60) N=0L=89.7734788 pm *6.0485570=543 pmf=3339432334316.09277 MHz
2err=-0.81RbZ=37(2.60) N=1L=179.5469577 pm *3.0242785=543 pmf=1669716167158.04639 MHz
2err=-0.0909MoZ=42(2.41) N=4L=1630.4804805 pm /3.0027265=543 pmf=183867554121.57059 MHz
2err=-0.0909MoZ=42(2.41) N=5L=3260.9609611 pm /6.0054530=543 pmf=91933777060.78529 MHz
2err=-0.0909MoZ=42(2.41) N=6L=6521.9219222 pm /12.0109059=543 pmf=45966888530.39265 MHz
2err=-0.245AgZ=47(2.25) N=-2L=28.5091453 pm *19.0465198=543 pmf=10515659265505.99609 MHz
2err=-0.0909InZ=49(2.19) N=5L=3804.4544546 pm /7.0063618=543 pmf=78800380337.81598 MHz
2err=-0.0909InZ=49(2.19) N=6L=7608.9089092 pm /14.0127236=543 pmf=39400190168.90799 MHz
2err=-0.0909BaZ=56(2.00) N=2L=543.4934935 pm /1.0009088=543 pmf=551602662364.71191 MHz
2err=-0.932NdZ=60(1.90) N=6L=9317.0313174 pm /17.1584370=543 pmf=32176821971.27485 MHz
2err=-0.0909EuZ=63(1.83) N=5L=4891.4414416 pm /9.0081795=543 pmf=61289184707.19021 MHz
2err=-0.0909EuZ=63(1.83) N=6L=9782.8828832 pm /18.0163589=543 pmf=30644592353.59510 MHz
2err=-0.844HoZ=67(1.74) N=6L=10404.0183044 pm /19.1602547=543 pmf=28815064451.88793 MHz
2err=-0.0909YbZ=70(1.68) N=4L=2717.4674676 pm /5.0045441=543 pmf=110320532472.94237 MHz
2err=-0.0909YbZ=70(1.68) N=5L=5434.9349351 pm /10.0090883=543 pmf=55160266236.47118 MHz
2err=-0.0909YbZ=70(1.68) N=6L=10869.8698703 pm /20.0181766=543 pmf=27580133118.23559 MHz
2err=-0.81WZ=74(1.60) N=-2L=44.8867394 pm *12.0971139=543 pmf=6678864668632.18555 MHz
2err=-0.81WZ=74(1.60) N=-1L=89.7734788 pm *6.0485570=543 pmf=3339432334316.09277 MHz
2err=-0.81WZ=74(1.60) N=0L=179.5469577 pm *3.0242785=543 pmf=1669716167158.04639 MHz
2err=-0.0909IrZ=77(1.54) N=5L=5978.4284286 pm /11.0099971=543 pmf=50145696578.61016 MHz
2err=-0.47TlZ=81(1.47) N=-2L=49.1327823 pm *11.0516843=543 pmf=6101678833071.37988 MHz
2err=-0.0909PoZ=84(1.41) N=3L=1630.4804805 pm /3.0027265=543 pmf=183867554121.57059 MHz
2err=-0.0909PoZ=84(1.41) N=4L=3260.9609611 pm /6.0054530=543 pmf=91933777060.78529 MHz
2err=-0.0909PoZ=84(1.41) N=5L=6521.9219222 pm /12.0109059=543 pmf=45966888530.39265 MHz
2err=-0.583AcZ=89(1.33) N=-3L=26.9927014 pm *20.1165490=543 pmf=11106426639972.62500 MHz
2err=-0.583AcZ=89(1.33) N=-2L=53.9854028 pm *10.0582745=543 pmf=5553213319986.31250 MHz
2err=-0.583AcZ=89(1.33) N=-1L=107.9708056 pm *5.0291372=543 pmf=2776606659993.15625 MHz
2err=-0.0909PaZ=91(1.30) N=5L=7065.4154157 pm /13.0118148=543 pmf=42430974028.05475 MHz
2err=-0.245PuZ=94(1.25) N=-3L=28.5091453 pm *19.0465198=543 pmf=10515659265505.99609 MHz
2err=-0.0909CfZ=98(1.19) N=4L=3804.4544546 pm /7.0063618=543 pmf=78800380337.81598 MHz
2err=-0.0909CfZ=98(1.19) N=5L=7608.9089092 pm /14.0127236=543 pmf=39400190168.90799 MHz
2err=-0.47EsZ=99(1.18) N=-3L=30.0255892 pm *18.0845743=543 pmf=9984565363207.71289 MHz
2err=-0.47EsZ=99(1.18) N=-2L=60.0511784 pm *9.0422872=543 pmf=4992282681603.85645 MHz
2err=-0.302DbZ=105(1.09) N=-3L=31.8453219 pm *17.0511701=543 pmf=9414018771024.41406 MHz
2err=-0.0909DbZ=105(1.09) N=5L=8152.4024027 pm /15.0136324=543 pmf=36773510824.31412 MHz
2err=-0.81RgZ=111(1.01) N=1L=538.6408730 pm *1.0080928=543 pmf=556572055719.34875 MHz
2err=-0.0909CnZ=112(1.00) N=1L=543.4934935 pm /1.0009088=543 pmf=551602662364.71191 MHz
2err=-0.985UutZ=113(0.99) N=1L=548.3461140 pm /1.0098455=543 pmf=546721222874.75867 MHz

24 Treffer,mit factor2: 7(1),0(2*),0(2/),2(3*),3(3/),1(5*),2(5/),0(7*),2(7/),bei Basis=2, Cx=2.4263102389E-12, Factor=1, c=299792458, genau=1%, mod=3, Suchwort=543 pm
 
 
                                                            info@aladin24.de, www.torkado.de