Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and factor2 in selected elements Z, for given result with the multiplikation L*factor2
                     L = Z * Cx * Basis^N * Factor
                   N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 3 Factor-Search (Example1)      (Example2)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: pm      Length
search factor2 (integer) with lattice constants: 118L or 118R
By using this code as text you call the physical lattice constants and atomic radii from the database, for many Z.
If you use the value Factor additional, you can find rational numbers between L and Lattice(Z): 0.333333*ResultF = 1/3*ResultF or Factor=0.5 with Basis>2
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top

Results (search for N and factors (Factor, factor2, Z and Ce) with 543 pm)      with Cp
Berror L[%] ZN[1pm=1.0E-12m] Factor2[1MHz=1.0E6Hz]
2err=-0.324BZ=5(16.33) N=12L=27.0624739 pm *20.0646845=543 pmf=11077792059947.64258 MHz
2err=-0.324BZ=5(16.33) N=13L=54.1249477 pm *10.0323423=543 pmf=5538896029973.82129 MHz
2err=-0.324BZ=5(16.33) N=14L=108.2498954 pm *5.0161711=543 pmf=2769448014986.91064 MHz
2err=-0.324NeZ=10(15.33) N=11L=27.0624739 pm *20.0646845=543 pmf=11077792059947.64258 MHz
2err=-0.324NeZ=10(15.33) N=12L=54.1249477 pm *10.0323423=543 pmf=5538896029973.82129 MHz
2err=-0.324NeZ=10(15.33) N=13L=108.2498954 pm *5.0161711=543 pmf=2769448014986.91064 MHz
2err=-0.248NaZ=11(15.19) N=18L=3810.3963189 pm /7.0173045=543 pmf=78677500425.76451 MHz
2err=-0.248NaZ=11(15.19) N=19L=7620.7926377 pm /14.0346089=543 pmf=39338750212.88226 MHz
2err=-0.727PZ=15(14.74) N=19L=10391.9899605 pm /19.1381031=543 pmf=28848416822.78032 MHz
2err=-0.324CaZ=20(14.33) N=10L=27.0624739 pm *20.0646845=543 pmf=11077792059947.64258 MHz
2err=-0.324CaZ=20(14.33) N=11L=54.1249477 pm *10.0323423=543 pmf=5538896029973.82129 MHz
2err=-0.324CaZ=20(14.33) N=12L=108.2498954 pm *5.0161711=543 pmf=2769448014986.91064 MHz
2err=-0.575ScZ=21(14.26) N=10L=28.4155975 pm *19.1092233=543 pmf=10550278152331.08789 MHz
2err=-0.248TiZ=22(14.19) N=17L=3810.3963189 pm /7.0173045=543 pmf=78677500425.76451 MHz
2err=-0.248TiZ=22(14.19) N=18L=7620.7926377 pm /14.0346089=543 pmf=39338750212.88226 MHz
2err=-0.324MnZ=25(14.00) N=14L=541.2494771 pm *1.0032342=543 pmf=553889602997.38220 MHz
2err=-0.727ZnZ=30(13.74) N=18L=10391.9899605 pm /19.1381031=543 pmf=28848416822.78032 MHz
2err=-0.324ZrZ=40(13.33) N=9L=27.0624739 pm *20.0646845=543 pmf=11077792059947.64258 MHz
2err=-0.324ZrZ=40(13.33) N=10L=54.1249477 pm *10.0323423=543 pmf=5538896029973.82129 MHz
2err=-0.324ZrZ=40(13.33) N=11L=108.2498954 pm *5.0161711=543 pmf=2769448014986.91064 MHz
2err=-0.598NbZ=41(13.29) N=17L=7101.1931397 pm /13.0777038=543 pmf=42217195350.41022 MHz
2err=-0.575MoZ=42(13.26) N=9L=28.4155975 pm *19.1092233=543 pmf=10550278152331.08789 MHz
2err=-0.248RuZ=44(13.19) N=16L=3810.3963189 pm /7.0173045=543 pmf=78677500425.76451 MHz
2err=-0.248RuZ=44(13.19) N=17L=7620.7926377 pm /14.0346089=543 pmf=39338750212.88226 MHz
2err=-0.449AgZ=47(13.09) N=9L=31.7984068 pm *17.0763272=543 pmf=9427908136125.65234 MHz
2err=-0.324SnZ=50(13.00) N=13L=541.2494771 pm *1.0032342=543 pmf=553889602997.38220 MHz
2err=-0.955JZ=53(12.92) N=9L=35.8577779 pm *15.1431581=543 pmf=8360597781092.56055 MHz
2err=-0.575LaZ=57(12.82) N=9L=38.5640252 pm *14.0804804=543 pmf=7773889164875.53906 MHz
2err=-0.575LaZ=57(12.82) N=10L=77.1280505 pm *7.0402402=543 pmf=3886944582437.76953 MHz
2err=-0.727NdZ=60(12.74) N=17L=10391.9899605 pm /19.1381031=543 pmf=28848416822.78032 MHz
2err=-0.476EuZ=63(12.67) N=15L=2727.8973646 pm /5.0237521=543 pmf=109898730753.44884 MHz
2err=-0.476EuZ=63(12.67) N=16L=5455.7947293 pm /10.0475041=543 pmf=54949365376.72442 MHz
2err=-0.476EuZ=63(12.67) N=17L=10911.5894586 pm /20.0950082=543 pmf=27474682688.36221 MHz
2err=-0.0401TmZ=69(12.54) N=16L=5975.3942273 pm /11.0044093=543 pmf=50171159691.79185 MHz
2err=-0.324HgZ=80(12.33) N=8L=27.0624739 pm *20.0646845=543 pmf=11077792059947.64258 MHz
2err=-0.324HgZ=80(12.33) N=9L=54.1249477 pm *10.0323423=543 pmf=5538896029973.82129 MHz
2err=-0.324HgZ=80(12.33) N=10L=108.2498954 pm *5.0161711=543 pmf=2769448014986.91064 MHz
2err=-0.598PbZ=82(12.29) N=16L=7101.1931397 pm /13.0777038=543 pmf=42217195350.41022 MHz
2err=-0.575PoZ=84(12.26) N=8L=28.4155975 pm *19.1092233=543 pmf=10550278152331.08789 MHz
2err=-0.248RaZ=88(12.19) N=15L=3810.3963189 pm /7.0173045=543 pmf=78677500425.76451 MHz
2err=-0.248RaZ=88(12.19) N=16L=7620.7926377 pm /14.0346089=543 pmf=39338750212.88226 MHz
2err=-0.199AcZ=89(12.17) N=8L=30.1070022 pm *18.0356715=543 pmf=9957565896582.15234 MHz
2err=-0.199AcZ=89(12.17) N=9L=60.2140043 pm *9.0178357=543 pmf=4978782948291.07617 MHz
2err=-0.449PuZ=94(12.09) N=8L=31.7984068 pm *17.0763272=543 pmf=9427908136125.65234 MHz
2err=-0.324FmZ=100(12.00) N=12L=541.2494771 pm *1.0032342=543 pmf=553889602997.38220 MHz
2err=-0.675MdZ=101(11.99) N=12L=546.6619719 pm /1.0067440=543 pmf=548405547522.16058 MHz
2err=-0.955SgZ=106(11.92) N=8L=35.8577779 pm *15.1431581=543 pmf=8360597781092.56055 MHz
2err=-0.0109BhZ=107(11.91) N=8L=36.1960588 pm *15.0016333=543 pmf=8282461353231.88281 MHz
2err=-0.382BhZ=107(11.91) N=16L=9266.1910482 pm /17.0648086=543 pmf=32353364661.06204 MHz
2err=-0.121UutZ=113(11.83) N=15L=4892.8952731 pm /9.0108569=543 pmf=61270973782.89626 MHz
2err=-0.121UutZ=113(11.83) N=16L=9785.7905462 pm /18.0217137=543 pmf=30635486891.44813 MHz
2err=-0.575FlZ=114(11.82) N=8L=38.5640252 pm *14.0804804=543 pmf=7773889164875.53906 MHz
2err=-0.575FlZ=114(11.82) N=9L=77.1280505 pm *7.0402402=543 pmf=3886944582437.76953 MHz

22 Treffer,mit factor2: 4(1),0(2*),0(2/),0(3*),0(3/),5(5*),1(5/),2(7*),4(7/),bei Basis=2, Cx=1.32140985623E-15, Factor=1, c=299792458, genau=1%, mod=3, Suchwort=543 pm
 
 
                                                            info@aladin24.de, www.torkado.de