Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and factor2 in selected elements Z, for given result with the multiplikation L*factor2
                     L = Z * Cx * Basis^N * Factor
                   N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 3 Factor-Search (Example1)      (Example2)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: pm      Length
search factor2 (integer) with lattice constants: 118L or 118R
By using this code as text you call the physical lattice constants and atomic radii from the database, for many Z.
If you use the value Factor additional, you can find rational numbers between L and Lattice(Z): 0.333333*ResultF = 1/3*ResultF or Factor=0.5 with Basis>2
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top

Results (search for N and factors (Factor, factor2, Z and Ce) with 543 pm)      with Plk
Berror L[%] ZN[1pm=1.0E-12m] Factor2[1MHz=1.0E6Hz]
2err=-0.752NZ=7(81.99) N=82L=547.0821162 pm /1.0075177=543 pmf=547984386839.60205 MHz
2err=-0.602AlZ=13(81.10) N=77L=31.7503014 pm *17.1021999=543 pmf=9442192511697.75781 MHz
2err=-0.752SiZ=14(80.99) N=81L=547.0821162 pm /1.0075177=543 pmf=547984386839.60205 MHz
2err=-0.602ClZ=17(80.71) N=77L=41.5196249 pm *13.0781528=543 pmf=7220500156004.16797 MHz
2err=-0.752ScZ=21(80.40) N=82L=1641.2463486 pm /3.0225531=543 pmf=182661462279.86737 MHz
2err=-0.752ScZ=21(80.40) N=83L=3282.4926972 pm /6.0451063=543 pmf=91330731139.93369 MHz
2err=-0.752ScZ=21(80.40) N=84L=6564.9853945 pm /12.0902125=543 pmf=45665365569.96684 MHz
2err=-0.602FeZ=26(80.10) N=76L=31.7503014 pm *17.1021999=543 pmf=9442192511697.75781 MHz
2err=-0.752NiZ=28(79.99) N=80L=547.0821162 pm /1.0075177=543 pmf=547984386839.60205 MHz
2err=-0.602SeZ=34(79.71) N=76L=41.5196249 pm *13.0781528=543 pmf=7220500156004.16797 MHz
2err=-0.752BrZ=35(79.67) N=82L=2735.4105810 pm /5.0375885=543 pmf=109596877367.92039 MHz
2err=-0.752BrZ=35(79.67) N=83L=5470.8211621 pm /10.0751771=543 pmf=54798438683.96020 MHz
2err=-0.752BrZ=35(79.67) N=84L=10941.6423241 pm /20.1503542=543 pmf=27399219341.98010 MHz
2err=-0.149RbZ=37(79.59) N=76L=45.1831212 pm *12.0177621=543 pmf=6635054197409.23535 MHz
2err=-0.149RbZ=37(79.59) N=77L=90.3662424 pm *6.0088810=543 pmf=3317527098704.61768 MHz
2err=-0.149RbZ=37(79.59) N=78L=180.7324848 pm *3.0044405=543 pmf=1658763549352.30884 MHz
2err=-0.752MoZ=42(79.40) N=81L=1641.2463486 pm /3.0225531=543 pmf=182661462279.86737 MHz
2err=-0.752MoZ=42(79.40) N=82L=3282.4926972 pm /6.0451063=543 pmf=91330731139.93369 MHz
2err=-0.752MoZ=42(79.40) N=83L=6564.9853945 pm /12.0902125=543 pmf=45665365569.96684 MHz
2err=-0.83InZ=49(79.18) N=75L=29.9185532 pm *18.1492733=543 pmf=10020285930781.29492 MHz
2err=-0.83InZ=49(79.18) N=76L=59.8371065 pm *9.0746367=543 pmf=5010142965390.64746 MHz
2err=-0.752InZ=49(79.18) N=82L=3829.5748134 pm /7.0526240=543 pmf=78283483834.22887 MHz
2err=-0.752InZ=49(79.18) N=83L=7659.1496269 pm /14.1052479=543 pmf=39141741917.11443 MHz
2err=-0.602TeZ=52(79.10) N=75L=31.7503014 pm *17.1021999=543 pmf=9442192511697.75781 MHz
2err=-0.752BaZ=56(78.99) N=79L=547.0821162 pm /1.0075177=543 pmf=547984386839.60205 MHz
2err=-0.488PrZ=59(78.91) N=75L=36.0243804 pm *15.0731253=543 pmf=8321932383191.24512 MHz
2err=-0.83EuZ=63(78.82) N=75L=38.4667113 pm *14.1161015=543 pmf=7793555723941.00586 MHz
2err=-0.83EuZ=63(78.82) N=76L=76.9334226 pm *7.0580507=543 pmf=3896777861970.50293 MHz
2err=-0.752EuZ=63(78.82) N=82L=4923.7390459 pm /9.0676594=543 pmf=60887154093.28911 MHz
2err=-0.752EuZ=63(78.82) N=83L=9847.4780917 pm /18.1353188=543 pmf=30443577046.64455 MHz
2err=-0.602ErZ=68(78.71) N=75L=41.5196249 pm *13.0781528=543 pmf=7220500156004.16797 MHz
2err=-0.752YbZ=70(78.67) N=81L=2735.4105810 pm /5.0375885=543 pmf=109596877367.92039 MHz
2err=-0.752YbZ=70(78.67) N=82L=5470.8211621 pm /10.0751771=543 pmf=54798438683.96020 MHz
2err=-0.752YbZ=70(78.67) N=83L=10941.6423241 pm /20.1503542=543 pmf=27399219341.98010 MHz
2err=-0.149WZ=74(78.59) N=75L=45.1831212 pm *12.0177621=543 pmf=6635054197409.23535 MHz
2err=-0.149WZ=74(78.59) N=76L=90.3662424 pm *6.0088810=543 pmf=3317527098704.61768 MHz
2err=-0.149WZ=74(78.59) N=77L=180.7324848 pm *3.0044405=543 pmf=1658763549352.30884 MHz
2err=-0.752IrZ=77(78.53) N=82L=6017.9032783 pm /11.0826948=543 pmf=49816762439.96382 MHz
2err=-0.752PoZ=84(78.40) N=80L=1641.2463486 pm /3.0225531=543 pmf=182661462279.86737 MHz
2err=-0.752PoZ=84(78.40) N=81L=3282.4926972 pm /6.0451063=543 pmf=91330731139.93369 MHz
2err=-0.752PoZ=84(78.40) N=82L=6564.9853945 pm /12.0902125=543 pmf=45665365569.96684 MHz
2err=-0.752PaZ=91(78.29) N=82L=7112.0675107 pm /13.0977302=543 pmf=42152645141.50785 MHz
2err=-0.659NpZ=93(78.26) N=74L=28.3920964 pm *19.1250407=543 pmf=10559010980823.29883 MHz
2err=-0.83CfZ=98(78.18) N=74L=29.9185532 pm *18.1492733=543 pmf=10020285930781.29492 MHz
2err=-0.83CfZ=98(78.18) N=75L=59.8371065 pm *9.0746367=543 pmf=5010142965390.64746 MHz
2err=-0.752CfZ=98(78.18) N=81L=3829.5748134 pm /7.0526240=543 pmf=78283483834.22887 MHz
2err=-0.752CfZ=98(78.18) N=82L=7659.1496269 pm /14.1052479=543 pmf=39141741917.11443 MHz
2err=-0.602RfZ=104(78.10) N=74L=31.7503014 pm *17.1021999=543 pmf=9442192511697.75781 MHz
2err=-0.752DbZ=105(78.08) N=82L=8206.2317431 pm /15.1127656=543 pmf=36532292455.97346 MHz
2err=-0.149RgZ=111(78.00) N=78L=542.1974545 pm *1.0014802=543 pmf=552921183117.43628 MHz
2err=-0.752CnZ=112(77.99) N=78L=547.0821162 pm /1.0075177=543 pmf=547984386839.60205 MHz
2err=-0.488UuoZ=118(77.91) N=74L=36.0243804 pm *15.0731253=543 pmf=8321932383191.24512 MHz

25 Treffer,mit factor2: 6(1),0(2*),0(2/),2(3*),3(3/),0(5*),2(5/),1(7*),2(7/),bei Basis=2, Cx=1.616199E-35, Factor=1, c=299792458, genau=1%, mod=3, Suchwort=543 pm
 
 
                                                            info@aladin24.de, www.torkado.de