Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and factor2 in selected elements Z, for given result with the multiplikation L*factor2
                     L = Z * Cx * Basis^N * Factor
                   N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 3 Factor-Search (Example1)      (Example2)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: pm      Length
search factor2 (integer) with lattice constants: 118L or 118R
By using this code as text you call the physical lattice constants and atomic radii from the database, for many Z.
If you use the value Factor additional, you can find rational numbers between L and Lattice(Z): 0.333333*ResultF = 1/3*ResultF or Factor=0.5 with Basis>2
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top

Results (search for N and factors (Factor, factor2, Z and Ce) with 543 pm)      with C(orbit_Mercur)
Berror L[%] ZN[1pm=1.0E-12m] Factor2[1MHz=1.0E6Hz]
2err=-0.636HZ=1(-66.53) N=-70L=49.0516780 pm *11.0699577=543 pmf=6111767637179.70020 MHz
2err=-0.636HeZ=2(-67.53) N=-71L=49.0516780 pm *11.0699577=543 pmf=6111767637179.70020 MHz
2err=-0.636BeZ=4(-68.53) N=-72L=49.0516780 pm *11.0699577=543 pmf=6111767637179.70020 MHz
2err=-0.636OZ=8(-69.53) N=-73L=49.0516780 pm *11.0699577=543 pmf=6111767637179.70020 MHz
2err=-0.063FZ=9(-69.70) N=-66L=7063.4416285 pm /13.0081798=543 pmf=42442830813.74792 MHz
2err=-0.636NaZ=11(-69.99) N=-70L=539.5684577 pm *1.0063598=543 pmf=555615239743.60913 MHz
2err=-0.636SZ=16(-70.53) N=-74L=49.0516780 pm *11.0699577=543 pmf=6111767637179.70020 MHz
2err=-0.063ArZ=18(-70.70) N=-67L=7063.4416285 pm /13.0081798=543 pmf=42442830813.74792 MHz
2err=-0.636TiZ=22(-70.99) N=-71L=539.5684577 pm *1.0063598=543 pmf=555615239743.60913 MHz
2err=-0.372MnZ=25(-71.18) N=-68L=4905.1677975 pm /9.0334582=543 pmf=61117676371.79700 MHz
2err=-0.372MnZ=25(-71.18) N=-67L=9810.3355951 pm /18.0669164=543 pmf=30558838185.89850 MHz
2err=-0.923CoZ=27(-71.29) N=-75L=41.3873533 pm *13.1199499=543 pmf=7243576458879.64453 MHz
2err=-0.636GeZ=32(-71.53) N=-75L=49.0516780 pm *11.0699577=543 pmf=6111767637179.70020 MHz
2err=-0.063KrZ=36(-71.70) N=-68L=7063.4416285 pm /13.0081798=543 pmf=42442830813.74792 MHz
2err=-0.78RbZ=37(-71.74) N=-76L=28.3580013 pm *19.1480349=543 pmf=10571706183229.75195 MHz
2err=-0.923YZ=39(-71.82) N=-76L=29.8908663 pm *18.1660844=543 pmf=10029567404602.58594 MHz
2err=-0.923YZ=39(-71.82) N=-75L=59.7817325 pm *9.0830422=543 pmf=5014783702301.29297 MHz
2err=-0.659YZ=39(-71.82) N=-69L=3826.0308821 pm /7.0460974=543 pmf=78355995348.45770 MHz
2err=-0.659YZ=39(-71.82) N=-68L=7652.0617642 pm /14.0921948=543 pmf=39177997674.22885 MHz
2err=-0.636RuZ=44(-71.99) N=-72L=539.5684577 pm *1.0063598=543 pmf=555615239743.60913 MHz
2err=-0.494AgZ=47(-72.09) N=-76L=36.0223260 pm *15.0739849=543 pmf=8322406995308.52832 MHz
2err=-0.372SnZ=50(-72.18) N=-69L=4905.1677975 pm /9.0334582=543 pmf=61117676371.79700 MHz
2err=-0.372SnZ=50(-72.18) N=-68L=9810.3355951 pm /18.0669164=543 pmf=30558838185.89850 MHz
2err=-0.795JZ=53(-72.26) N=-68L=10398.9557308 pm /19.1509314=543 pmf=28829092628.20613 MHz
2err=-0.923XeZ=54(-72.29) N=-76L=41.3873533 pm *13.1199499=543 pmf=7243576458879.64453 MHz
2err=-0.0675PrZ=59(-72.41) N=-76L=45.2195156 pm *12.0080897=543 pmf=6629714047110.18359 MHz
2err=-0.0675PrZ=59(-72.41) N=-75L=90.4390313 pm *6.0040449=543 pmf=3314857023555.09180 MHz
2err=-0.0675PrZ=59(-72.41) N=-74L=180.8780625 pm *3.0020224=543 pmf=1657428511777.54590 MHz
2err=-0.19PmZ=61(-72.46) N=-69L=5984.3047130 pm /11.0208190=543 pmf=50096456042.45656 MHz
2err=-0.636GdZ=64(-72.53) N=-76L=49.0516780 pm *11.0699577=543 pmf=6111767637179.70020 MHz
2err=-0.874HoZ=67(-72.60) N=-71L=1643.2312122 pm /3.0262085=543 pmf=182440824990.43881 MHz
2err=-0.874HoZ=67(-72.60) N=-70L=3286.4624244 pm /6.0524170=543 pmf=91220412495.21941 MHz
2err=-0.874HoZ=67(-72.60) N=-69L=6572.9248487 pm /12.1048340=543 pmf=45610206247.60970 MHz
2err=-0.063HfZ=72(-72.70) N=-69L=7063.4416285 pm /13.0081798=543 pmf=42442830813.74792 MHz
2err=-0.78WZ=74(-72.74) N=-77L=28.3580013 pm *19.1480349=543 pmf=10571706183229.75195 MHz
2err=-0.923PtZ=78(-72.82) N=-77L=29.8908663 pm *18.1660844=543 pmf=10029567404602.58594 MHz
2err=-0.923PtZ=78(-72.82) N=-76L=59.7817325 pm *9.0830422=543 pmf=5014783702301.29297 MHz
2err=-0.659PtZ=78(-72.82) N=-70L=3826.0308821 pm /7.0460974=543 pmf=78355995348.45770 MHz
2err=-0.659PtZ=78(-72.82) N=-69L=7652.0617642 pm /14.0921948=543 pmf=39177997674.22885 MHz
2err=-0.423BiZ=83(-72.91) N=-77L=31.8069474 pm *17.0717420=543 pmf=9425376597096.40430 MHz
2err=-0.636RaZ=88(-72.99) N=-73L=539.5684577 pm *1.0063598=543 pmf=555615239743.60913 MHz
2err=-0.498AcZ=89(-73.01) N=-73L=545.6999175 pm /1.0049722=543 pmf=549372371881.32141 MHz
2err=-0.494PuZ=94(-73.09) N=-77L=36.0223260 pm *15.0739849=543 pmf=8322406995308.52832 MHz
2err=-0.963AmZ=95(-73.10) N=-69L=9319.8188153 pm /17.1635706=543 pmf=32167198090.41948 MHz
2err=-0.372FmZ=100(-73.18) N=-70L=4905.1677975 pm /9.0334582=543 pmf=61117676371.79700 MHz
2err=-0.372FmZ=100(-73.18) N=-69L=9810.3355951 pm /18.0669164=543 pmf=30558838185.89850 MHz
2err=-0.209MdZ=101(-73.19) N=-77L=38.7048397 pm *14.0292533=543 pmf=7745606510485.16504 MHz
2err=-0.209MdZ=101(-73.19) N=-76L=77.4096793 pm *7.0146267=543 pmf=3872803255242.58252 MHz
2err=-0.795SgZ=106(-73.26) N=-69L=10398.9557308 pm /19.1509314=543 pmf=28829092628.20613 MHz
2err=-0.923HsZ=108(-73.29) N=-77L=41.3873533 pm *13.1199499=543 pmf=7243576458879.64453 MHz
2err=-0.272RgZ=111(-73.33) N=-71L=2722.3681276 pm /5.0135693=543 pmf=110121939408.64325 MHz
2err=-0.272RgZ=111(-73.33) N=-70L=5444.7362553 pm /10.0271386=543 pmf=55060969704.32162 MHz
2err=-0.272RgZ=111(-73.33) N=-69L=10889.4725106 pm /20.0542772=543 pmf=27530484852.16081 MHz
2err=-0.923UusZ=117(-73.40) N=-77L=44.8362994 pm *12.1107229=543 pmf=6686378269735.05762 MHz
2err=-0.923UusZ=117(-73.40) N=-76L=89.6725988 pm *6.0553615=543 pmf=3343189134867.52881 MHz
2err=-0.923UusZ=117(-73.40) N=-75L=179.3451976 pm *3.0276807=543 pmf=1671594567433.76440 MHz
2err=-0.0675UuoZ=118(-73.41) N=-77L=45.2195156 pm *12.0080897=543 pmf=6629714047110.18359 MHz
2err=-0.0675UuoZ=118(-73.41) N=-76L=90.4390313 pm *6.0040449=543 pmf=3314857023555.09180 MHz
2err=-0.0675UuoZ=118(-73.41) N=-75L=180.8780625 pm *3.0020224=543 pmf=1657428511777.54590 MHz

30 Treffer,mit factor2: 5(1),0(2*),0(2/),3(3*),1(3/),0(5*),1(5/),1(7*),2(7/),bei Basis=2, Cx=57.91E9, Factor=1, c=299792458, genau=1%, mod=3, Suchwort=543 pm
 
 
                                                            info@aladin24.de, www.torkado.de